Vous êtes sur la page 1sur 2

Hij tegen haar!

Ik heb gisterren onze auto‘s opnieuw


gespoten, een voor jouw en een voor
mij, zodat wij ze niet meer kunnen
verwisselen !!!!