Vous êtes sur la page 1sur 2

Judectoria _____________ Reclamant: A.G., domiciliat or.________________, str.___________, ap._____. Reclamat: C.G., domiciliat or.________, str.__________________, ap._____.

CERERE DE CHEMARE N J DECA!" #R$%$ND #AR!AJ & A%ER$$ C'M NE Cu reclamatul C.G. am (nc)eiat cstoria la data de **.+,.*--., cstorie care /ost (nre0istrat de #rimria s.___________ r.______________. A1em (n comun un copil minor 2 /iica $.G. nscut la +*.+*.*--3. Dat /iind /aptul c, peste o perioad de timp, 1ia4a (n comun nu a mai /ost posi5il, prin )otr6rea Judectoriei ______ nr.,7***8+3 din +-.+9.,++3, cstoria noastr a /ost des/cut. n timpul 1ie4ii (n comun am acumulat a1ere, :i anume: apartamentul nr.** de pe str._________ din or._______, un 0ara; din aceea:i localitate, mo5il :i alte 5unuri casnice. Deoarece, p6n la moment, nu am reu:it s parta;m a1erea comun pe cale amia5il din moti1 c reclamatul re/u< parta;area a1erii, sunt ne1oit s m adrese< cu pre<enta cerere (n instan4a de ;udecat. n con/ormitate cu pre1ederile art.,.7,9 din Codul /amiliei :i cu cele ale art.*997*93, *3=7*3. din C#C RM, >olicit: n scopul asi0urrii ac4iunii, aplicarea sec)estrului pe apartamentul nr.** de pe str.______ din or.______, :i pe 0ara;ul nr.*? al Cooperati1ei de construc4ie a 0ara;elor nr.** din or.________, care sunt (nre0istrate pe numele lui C.G. A numi o e@perti< la '/iciul Cadastral !eritorial n0)eni :i a pune (n /a4a speciali:tilor urmtoarele (ntre5ri: *. Care este costul de pia4 :i modul A1ariantele posi5ileB de parta;are a apartamentului nr.** de pe str._________ din or.________C ,. Care este 1aloarea :i costul de pia4 a 0ara;ului nr.*? al Cooperati1ei de construc4ie a 0ara;elor nr.** din or.___________C D. A parta;a apartamentul nr.** de pe str.____________________ din or.____________, :i 0ara;ul nr.*? al Cooperati1ei de construc4ie a 0ara;elor nr.** din or.______________, atri5uindu7mi din a1erea comun E din apartamentul nominali<at :i din costul 0ara;ului 2 proprietate comun (n de1lm:ie. n le0tur cu /aptul c /iica mea minor $.G., nscut la +*.+*.*--3, este la (ntre4inerea :i educa4ia mea, iar reclamatul, dup des/acerea cstoriei, nu7i acord a;utor material, solicit, (n con/ormitate cu pre1ederile art.?. alin.= din C#C RM, eli5erarea par4ial de plata ta@ei de stat. *?,

Ane@:

7 copia ac4iuniiF 7 copia )otr6rii ;udectore:ti de des/acere a cstoriei din +-.+9.,++3F 7 copia e@trasului din Re0istrul 5unurilor imo5ileF 7 copia pa0.=7. din pa:aportul strin, seria A ,3=+*9,F 7 5onul de plat a ta@ei de statF 7 copia procurii. Data ________________________ >emntura reclamantei _________________________