Vous êtes sur la page 1sur 1

a Q.

Le o

na
co

l H ue

La Q.

Mi

ca

a Q. L

819.000 m.E

1.196.000 m.N

Q. M

is e

r en

ga

o Ca

La

on a M el

Urquita
. Q La

Mise

Q. E

r A

er en

Q .E

or

La Sucia
s lar a

ro

Q. L

Po tr e

Potrera Miserenga
ra

h us cala Q. La C

Municipio de Copacabana
na Vo lca Q. La

845.000 m.E

reng a

1.195.000 m.N

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIN DESCRIPCIN:

MUNICIPIO DE MEDELLN

Q. Los Ataudes

La Aldea
Q .L a

Q. A

Q. E l

Sector Central Municipio de Bello


.L Q a Le
ESTACION NIQUIA

Q. L

gr

Ca n

ej a

Ca

Q. L

Ca n

oE

l In

Q. L

aF r is o la

gr

ej a
.L Q

L Q.
Q. Del Arco

o rg Bu

Q.

m l Ta

bo
ESTACION BELLO

Cl. 1 21
B Q. ue na Vi

o do ro

Ca u

SECTORIZACIN POLTICO ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE MEDELLN Y DIVISIN VEREDAL

gu a

sa l

C em

sC

en t e

r io

j a

CONVENCIONES:

a Ta m ba

COMUNAS
Comuna 1 - Popular

Q. La Sie rra

s A mig os

Q. L o

Cr. 7

mo 2

Q. El Li

a it a

Pu e r

Ca o

Q. L a

Q. La Hon da 2 Q. La Hon da 1

Q. L

Ca o

Cr.

ob

Cu m bre

Q. La Ch ag ua la

Cr. 4 2B

Cr. 7 9

3A

Q. L a

Ca

Q. El Hato 2

7A

nq ue r

!!

1 29

is

! !

P ale

mb im b o

! !

Cr .7

Cr. 1 3

Ca o

Cr .9

Ca

D Cr. 5 1 C

Q. El C h u

Cr. 4 3B

Q. La Sape ra

Ag ua d

Cr. 4 8A

! ! !

top is ta

Av. R eg

Ca

Cr .8

Q. La Ag uadita 1

Cl. 6 6

Cr. 5 2

Q. Villa Elvira

M im

! !

10

Q. L a

Cr. 8

! !

! ! !

Cr .7

Q. La Castro 4

1A

Cr.

Cr. 8

Cao Paraiso

Cr. 9

ro

Q. El ato 2

Cr. 81

ra C

Q .L

Q. L

S apo s

ha Cr .6 3A

Cr.

ne

57

Ar e

ir. 3

Cr. 80B Cr. 8 0A

Pi c

Cr .3

EH

Cr.

Cr. 8 1A

Ca s

Q. L os

Cl. 5 6

Cr .3

Q. L

Cir. 1

Cr. 77

43

Cr. 8 5

Cr. 28A

Ca

Cr .4

Cr.

Cr. 3 8 Cr. 38B

Cr.

Q. L

tr o

6A

Cr .3

27

Cr Cr. .2 8 29

! ! ! ! !

Cr. 80A

Cr. 81

44

Cr.

Cr. 66

Cr. 8 3 Cr. 8 B 3

8A

Cr .1

Cr .9

5A

Cr. 65

Cr. 6 9B Cr. 69C

aR am

y aba

l P isk in

Cr. 2 6E

Can

G ua

Q. L

Cr. 66B

Q. La

Ca o E

Cl. 2

Cr .5

Cr. 5

Cr. 7 6

Cr.

P la ya

Cr. 82A

Cr. 82D

Q. La s

G ua y ab a la Cr. 5 9

Cr. 48

Cr. 6 6C

Q. El C u

1 Cr. 3 8

S ur

Cr.

il l

Cr. 6 6A

GC

r. 4

Gr

de lln o A b urr Auto p is ta

Q. L a

Cr. 6 5

Cr. 8 1C

za

!!

Bo na n

Q. L

r la

Cr. 5 1

a Pe

Cr. 5

soL

Q. La Espera nz a

Cr. 37A

Cr. 4

Q. B e l

Cr. 7 0

Q. La Guacha raca

Q. L os

Cr. 6 5E

! ! !

Q .L

4 3C

ho

Ca o Manzanillo

Q. L o

lC

84

Q. E

Cr.

53

Cr.

5 1B

Cr.

35

Flo r id

an

Cr.

P e dr o

Cr. 3 9

Cr. 82

oS

a a

5 0D

Q. El Algarrobo

Q. El Pedrero

Q. L a

Cr. 3 2

Ca

on t

aC ap

Cr. 53

Cap i

30 T

Q. L

32

de

Zuli a

Cr .4

El Jardn

3C

14

or ia

Cr .4

Q. S a n

52

Cr.

5 2C

Cr.

43

or

3B

fe r i

Q. L

llit a

Cr.

Cr. 5

i ll

Cr.

v. I n

Gl

ra

Cr. 4

Es pa

Cr.

ra

Q. L

Q. La

Cr.

de

Es pa

Q. L a

ta S u r

Tv. Infe

Q. L

ia

Cr.

a Q. La Candel

Montaita

La Verde

Zu l

San Jos del Manzanillo

Q. L

5 2A

Q .L

ia

Cr. 4

ri or

aZ ul

2 9A

Cr.

t opi s

Q .L

3A

Az u l

0 Au

on a

r. 5

a lc

Cr . Cr 5 6 .5 5 Cr. 54

Cr. 5

an a

rb a

Q. B a

aJ ab

ac

Cr.

32

Cr .4

Cr. Cr. 6A 6

Cr .5

Cr .4

2A

39

1B

Q. L a

De sp e

ns a

! !

820.000 m.E

Cr. 4

1 Su r

Potrerito

!!

a Sa

Q. La Li m o na

! ! !

San Jos

! ! !

! ! !! ! !

La Florida

! !

1.175.000m.N

rea Urbana Corregimiento de San Antonio de Prado


!

n Jo se

! !!

ELABOR:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIN SUBDIRECCIN METROINFORMACIN - GRUPO OSMI

4 .6 Cr Cr. 63A
Cl. 2 7A

6 Cr.

4A

Municipio de Itagu

Municipio de La Estrella

Municipio de Envigado
ESTACION ITAGUI

FECHA: ESCALA:

MARZO DE 2007 1 : 25.000

B.E.C.L. C:/ARC_INFO/SECTORIZADO/SECTORIZADO_ABRI_2005/SECTORIZADO URBANO RURAL.MXD

Q .L

Q. L

Cr. 1 2 Cr. 11

Tv Inferio r

Cr .9

Cr. 16

Cr.

845.000 m.E

! ! !!

Cr. 2 6

! ! !

El Salado

Santa Elena Sector Central

Rio Me

ho r it o

ch

Cr.

sC

! !

! ! !

Cr .5

Ce r

Q. D e La L o ma

P ino

lc

ca

Vo

Cr. 27A Cr. 2 4B

la V i

el

Q. D

Cr. 4 5

Q .H

sta

Cr.

La Esperanza

! ! !

on da

4 3F

Q. La

Buga Patio Bonito

! !

! !! !! ! !

! !

Altavista

Q. L a

Cr.

ch ill

Cr. 7

s Ca

Q. P

54

52

16

n Cr . 10

9B

Cr. 43G

es 1

a2

Q. L o

El Placer

Cr. 6

In d i

un c

ya

8A

Cr .8

4A

la

Cr. 9

Cr.

30

Q. L a

73

to

Yarumalito
P Q. r ot

Q. L a

Cr. 6 5

Ca

Ha

Q. La In dia Q. L a In di

Cra 25

El

Cr.

ESTA C IO N

Cart a

La

Cr .2

ao

a1

30

rg

Ca b

g en a

Q. L

Q. El Aserradero

Cr. 80B

Aguas Frias

Cr .3

Cr. 8 9

Cr. 73A

Cr. 5

Cr. 3

jit a

g re

Cr. 7

ir e

! !

! ! !

! !

San Pablo

Cr. 69

Cr.

31

Cr.

Q. L

Q. Yerbabuena

Cr. 66C

17

aC as

Cr.

Q. L

26

Lo

Q. Gran de

La

Cr .3

qu i

ta

Q. D

SAN AN TON IO

ac

tr

el

Or

El Astillero

Cl n ida Av. Cl. 4 2 1008 .5 Sa n Pi c Cl. Cl 7C 0808 Cl. 42 hi n 1019 Q. Ju an Cl. 4 1 Cl. 4 3 .5 c BOSTON C a to 3 h L 5 a 13 DE Cl . 38B C l. 5 a 5 4A A El M . El SANTA MONICA C Q. 3 r 7 Cho Q i rro . l Hon 1210 1016 B l . do C 6 o rro C Pa 44 GUAYAQUIL ESTACION NOVIEMBRE EL CORAZON 10 . 74 Cl 1209 4 Cl le Cir r. Tv Cl. 4 .5 1313 SIMON 1007 4 .5 BOLIVARIANA SAN JOAQUIN 0811 Cl. C . 4 Cl Cl. n 7 3 r Q. C h 6 B 1104 4 . ci 37 EE .4 Cl. 3 39 50 Cl. 1107 C SUCRE BOLIVAR o ro H A ir 25 6 8 a 4 C . 6 l. C C 2 C r 3 on do l. 5B B l 3 3 . a 7 4 1211 C 3 C e 4B . Q. t d Cl 8 l C r CENTRO r . COLON C e 0809 o n 5 V . t e ir .4 Cl. 3 5 e C SANTA E r t C i a n i A r r i o l 1013 l. 5 EL PINAL 5 r BOMBONA C 1 ADMINISTRATIVO v n 2 Ro 2 Q. M Cll 3 5A co LA U 3 0810 TERESITA sa No.1 et a ESTACION Es 2 Cl. ri o 2 El . B BETANIA e s 1212 ALPUJARRA 1015 4 Q . u LAURELES ALPUJARRA o 3 o C q CAYCEDO C 2 Q. Min l n Q ll 3 4C . 3 4B o 1312 2 B i m . R itas C u 1 Cl. 40A 1108 U.P.B LOS CONQUISTADORES Q. La n 0906 Cr 72 74 gu l. os ar M a te Sa r. g 52 1105 in Q. La a LAS ACACIAS sY r um Cl. Q. C P D a o Ag ua CALLE BUENOS l C Y 4 Cl. 34 L s 1A l. 4 da E 1109 71 ! !! ! LA LIBERTAD Cl. 5 Cl. 34 Q. . Lo NUEVA AIRES Q. 9 Cl. 34 r. LA CASTELLANA Q. ! Q 6B Q. ALEJANDRO A C C Lo 33 LAS . 1011 Cl 0812 l 0907 Cl. . 33A al La 39 B Cl. 33 Ca o El Nor sY 1110 ECHAVARRIA 3 CERRO PALMAS Ca Cl. 33 4 ar . C ne r 32F Cl. 0905 um l NUTIBARA Cr. 25 1014 . Cl. 32E C lo n 5 ESTACION GERONA a 2 ! ! n C u os 1621 C A L l EL NOGAL . 3 6 EXPOSICIONES C ! ! ! ! a l. 5 Cl. 32D SAN ANTONIO . Media 0911 Q l 5 Cl. 32EE 32C . Cl. ! o g LOS ALMENDROS ie 40 Q. La Ruiz Cl. D Cl. 32C n MIRAFLORES a S 0814 VILLA TURBAY 35 1620 Ca o Cl. 32D 0908 Cl. B 0816 LA ne s 36 Cl. Q o 7 t 3 Cl. 3 1C 4 Cl. 45 EL SALVADOR . A MILAGROSA an LAS .1 VILLA TINA Cl. NUEVA VILLA MIRAVALLE CERRO 1 vi FATIMA Q. C 0912 a Cr Cl. 32B 5 5H 0910 0813 a a la Cl. 37 NUTIBARA VILLA LILIAM el MERCEDES DE ABURRA o Q. er h er H 1619 ROSALES 1601 2 m 4 h 4 er Cl. 3 6B 0819 As l. 1617 PERPETUO c r c C 1618 a a u a 1602 C r o s r 32 Cl. LA SIERRA q C r Cl. 30C r SOCORRO LOS CERROS ant C D g . 30 A Cl. 31B Cl. 31 l. 3 Cl. 32 Cl a hi Bo a Bo Cl. 4 0 En c 0817 L . EL VERGEL 1 C l 3 a 1012 . 31 E 30B . Cl. A L l 4 LAS ESTANCIAS L Cl. 31 Cl Q. Q Cl. 0904 BELEN Q. Q, .E 5D Cl. 43 35 Cl. 30A 0815 Cl. 30 1603 Q Cl. 4 Cl. Q. a Cl. 30 LAS VIOLETAS CATALUNA l Lo 31 Cl ol 0909 Cl. 4 5B r et TENCHE 1616 Q. . 3 0 im SAN DIEGO o1 LORETO Cl. 29 r LOS ALPES C 1502 i 8 BARRIOS El 6 1020 0913 JUAN Cl. 2 .2 Ch l3 1615 GRANADA In Cl. 45A Cl 9B INDUSTRIALES Cl. 2 DE JESUS a PABLO II Cl Q. Santa Rita Q. di 1604 5 L 8 la C 2 A s 2 I l l. ASOMADERA . C . Cl o 0902 0901 l. 2 7 C Sa 2 9A a Vi a R it a Q . a Q. L t n nt 2 LA PALMA No.1 a aC BOMBONA No.2 OCHO 8 a Q. S C a Cl. 26 Cl. g r 26 1614 0914 f H 0903 DE MARZO t o. l. Cl. 26 Ca o Za C el Q. Santa Barbara 19 l. 2 St a COLOMBIA C TRINIDAD en 7A 0917 r. A .E Cl. 28 1401 Q. a 1503 79 l en Cl. 2 La B 4A a Cl. 2 6 ALTAVISTA SAN BERNARDO Br C C 1613 av l. l. 2 1605 Cl Cl. 19 .2 Cl. 23 Cl. 2 3 a 4 24 Q. 2 B E Q.El Encanto Q l Cl. 2 C I o l . . n t 21 0 l d io Cl. 1 La Cl. 18 el A 9 2 Q. La Aso madera LA GLORIA ! Fi Q. D !! Cl. C C 18 l. l. 16 B ! 1 8 ! ! C 8 la 1612 l. 1 ! C l. 1 ! ! ! ! !! a Cl. 1 6 t s Q 9 i v A SANTA FE .L A lta a l a Q. La B m C n o s 1504 l. 1 Ca ! ! a u ga Cl. 15 aL Q. Las An te na Cr 9 Cl. 1 6 A Ca 1 PLAYAS Q. El Barcino Q. L B .3 gu et a A o LAS 8 n g C 1606 1 7 ll 9 Pa a . AS ad Q. L Cl. 1 2 Cl. 7 Bu VILLA CARLOTA Q. P ara no Cl ay as a ASOMADERA iso ra t Q. M An i 1403 C C l 1 l. LOMA DE m l. 1 4 1 0A te n a No.3 ! ! ! a ! Cl. 1 6A Q. b ASOMADERA o as CASTROPOL ! r ! a El LOS BERNAL e ! ia na PARQUE 0916 C Y C 1404 No.2 l. Y D 1 6 ! a C 1611 ar ! Cl. 1 7 l. 9 A JUAN PABLO II ! a 7 z L 1 a um 0915 2 Cl. Q. Cl. 1 6 Q. C Cl. 4! o Cl. 1 n ca 3 Tv E! DIEGO 1 Cu e a it .2 5 a Cl. a 15B a r T t L c n o . ECHAVARRIA v M n C C o Q a 2 l. 4 Cl. 1 4 4A Q. L it ue D iana Cl Cl. 14 Cl. 1607 Cl. Cl. 1 5 ad aC Q. C aza ! .1 10 al Cl. 1 10 .L no A S 5 i Q C 2 C 3 Cl. l. 3 Cl. 1 l. 1 rc Cl. 13 El Cl. Cl. 6 2A n 8 1 8 Esco r Cl. 5 MANILA Ba Cl. 1 o ab C re nta l a l P . Dg ESTACION C 11B LALINDE E C ! A 1419 Cl a l . . B Q. Casa Vieja L 3 5 CAMPO AMOR POBLADO 2 . 1 . C Q . ! 1 . l 5 1405 ! l l Q . 1 Cl. 11A Cl. 11 C 3 1507 C C 2 n C Q A Cl. b l. 9 ALTOS .E n 2 a Pa Ca Cao Rin c lP Cl. Q. L LA LOMAS No.1 LAS LOMAS No.2 DEL POBLADO Cl. 4 l. 1 b lada o C C 2C el 1407 Q. La Po l. 1 1406 M 1408 EL RINCON n Q. La Poblada 1 ASTORGA C a C l. 4 LA MOTA llo Ace 1610 1420 Cl. POBLADO Cl. 10 rc ur 1608 qu 8 1418 S a ia L Cl. 2A Sur Q. Ho ta 2 Cl. 2 .2 aC es ide n rizo n Cl. 9 Cl. Cl ha . La Pr Q t e s c 5S Cl on Tv. 5A ur .8 a Cl. Cl. 7 3S Cl. 7A ur CRISTO REY Cl. PATIO BONITO Q. Cl Q. San Julin 1S Cl. San 1 .7 1509 EL RODEO ur 1421 Cl. 3 7A nta s i e A n d Cl. Cl. i LA FLORIDA 7 6 1 Cr. l es 5S 41 Cl. Cl 4 co a Pr ur 1417 Escorrenta Q. L Cl. Ni S ur LA HONDONADA Cl. n 6 5G Su 1609 Sa Q. S a 7A Cl. . r Q n 3 EL TESORO Q in 2 7S . La Cl. . Q. Por Fin ur 8S D Cr Cl 1409 C Oll Cll .1 ur C et a 55 Q. 6 l C . C S S 6 l. 8 l. 4 Cl. l. 7 ur El Cr AS Q Su r u r 4 Ce Su ur . Cl. dr r cio S len Si Q. 6S an o1 ALEJANDRIA Cl. ur Q. Caada Ne gr Cl. 1 in Q. a Q 1416 2 0 3B Cl. Q S . Q o o u C C t La r .L l. 11 .L a M rQ dro ri LA COLINA A Su Su a Q. El C e oC on a re r S u . La c ia GUAYABAL Es ot Ca 1511 LA AGUACATALA 4 o O P . l in co sc lle 1510 1422 Cl Q. iso aS pe Ca ad ta P ara o ur te Q. El a F 4 a 9 Co 4 r 2 Cl. Cl. 1 3 et a r. l in LOS BALSOS LOS NARANJOS 11C S ur Cr. Cl al 4 3 Cl. C a a el . ab P . S Q. C err Is r Q La 1410 9S ur Q. No.2 86 Cl. Cl Q o Ve rde C a Cl. 8 .L .8 ur 14 B Cl. 1 5 .L 1415 9 .L S ur Q. ESTACION 4A B Su a a Q r La Su Q. Pi La Sa ci ch Q. Su c jo Cl. ua a La Q. on g na i Q a 7 1 e BS r Lo Vic 2 . u o a Y M ur en sB it 9S a a . r l a C r o z M a a ls o Hu C a .L n Q. D o a as ipu n Cl. 8 1 Q re Q o t . SANTA MARIA s A go El 2 o Q. L Ca EL CASTILLO Q. La DE LOS ANGELES C aM .P s ti a V l Q l C . l. o r uc h 11 Sur lo lcana la 16 1414 1423 a da A BARRIO pa Cr. 12 Su a Po C LOS BALSOS No.1 a GUAYABAL r a l . C L 12 Cl. 15A Sur 1411 y BARRIO Q. La Q. L BARRIO BARRIO ue Su a Vo LOS B Sur HORIZONTES Q 15D Cl. LA VERDE l1 lca n l r 2 izal NARANJITOS M iche E 4 a1 ESTACION arr . . San Q r C Q . 0 Q Q C 3 AYURA . La BARRIO Cr. Pau Cl. 11 n Cl. 1 0 ua PALO BLANCO BARRIO Cl. 1 0C Cl. 1 0B l it a Q J BARRIO Cl. 1 6 n . La Cl. 9 PRADOS la 4 PARTE ALTA EL DIAMANTE AA S Sa PRADITOS ca ta Pau ur DEL ESTE BARRIO Q. Cl. 8A Cl. 8 Ag ua l it a a No.2 L PARTE ALTA . BARRIO MI CASITA Q 5 Cl. 19 S Q. Cl Cl. 10 EL PRADITO 1413 BS La ! !! .1 Cl. 2 r l. 1 8 Cl. 8A u Q C ! S ! 0 Q Ag 8 .L 0 . La M S Cl. 6B! ! ! Su a ua ! ang u Cl. 2 s Ace ! ! ! ! ! ! BARRIO ! ca ! ! a la Q. San L ui r q u ia C Ch a BARRIO ta l ! ! c l SAN LUCAS LA FLORIDA S 20B Cl. a a 1 l LA PRADERA ! tay 9S n Q. La ! ! Lo 1412 l a ur Zo rr ma Q. 1 BARRIO Cl. bu it a d L a Q e lo 6C os B . La VERGEL sB P au M Q. en PARTE ALTA Q. La an l it a ed BARRIO Pau l Lo go 3 i ct it a 1 ma in o EL VERGEL s s De PARTE BAJA ! Lo 1.175.000 m.N Q. L sB a Zu ig a en ed a1 ESTACION ic t ! ! m on i no a Li ENVIGADO Cl. 3 B Q. L s ! !
4C

El Corazn El Morro

Ca o

r. 1

59

1314

BELENCITO
1311

CRISTOBAL Cl. 40

Cl.

1111

7 ir.

Cr. 6 8A Cr. 6 8

Sa l

ua

Cl. 42E

LORENA

Q. L

pa

1315

LAS INDEPENDENCIAS

41

Cl. 4 4 Ave

ad

ESTACION

CISNEROS

17

LA CANDELARIA

53

Cr.

ENCISO

D 57

C Cl. 56HE

1204

1117

Cl. 48 Cl. 65

te

PAR QU E B ER R IO

Cl.

0807

l. 5 7

fita Q. La Ra

Q. L a T in aja Q. La Castro 3

Q. La Clara

D Q. El Salado C Cl. 3 9 VEINTE DE JULIO r. 11 Cl. 39BF 1310 8 38 Q. A Cl. na NUEVOS D ia z CONQUISTADORES
.3 Cl

Cr.

Cr . Cr 8 3 .8 Cr. 7 9D 1

1316

93

3 l.

EL SALADO

Cl. 40 1309
9 Cr. 9

Cr. 31

eg

a o

Cl. 37B Cl. 36 C Cl. 3 l. 3 7 6


8

Cr. 7 3

54

El

Cr. 6 9

Cr .4

1103

Cl. 4 5

CORAZON DE JESUS

Cr.

32

ESTACION

LOS MANGOS

Ca n

LA AMERICA

Cr. 7 4

.4 Cl

1203 C l. 4 4A 3

. Cr

NARANJAL

Q .C

Cr.

7D

43

Cl. 5 7B

ec

1208

92 1207 9 r. C 91 .8 Cr r. C Cl .3 8
.3 Cl

DANUBIO

LOS PINOS

76

FLORIDA NUEVA

e4

1017 Cl .5 6B Cl. 58A oli vi a

1112

Cl. 4 6

Cl .4

ur a

lo

Za

ic m r n A j n

Ca ll

Pa

EL VELODROMO

ESTACION ESTADIO

SURAMERICANA ESTACION
Cl. 4 7D
SURAMERICANA

1102

Cl.

Cr .3

Co b

49

er t

D Tv 49 SAN BENITO
1006

Cl. 5 Cl. 2 51

10

VILLA NUEVA
1018

SAN MIGUEL
0803

LOS ANGELES

Cr .2 4 Cl. 59C Cl. 62 59 Cr Cl. .2 8

LA LADERA
0804

Q, La Aguadi ta
Cl. 5 9 A

Q. L a

Cr.

9F

Q. L

115 Cr. 5C 1 .1 Cr

8A Cr. 7 7B

Cr .1

13

12

LA FLORESTA
1205

11

8D

52

. Av

PRADO ESTACION Cl .5 VILLA Cl. 4A 56 1005

66

Q .L

Cl. 4 3

Cr. 7

Cr. 1

SAN JAVIER No.1

1206 Q. La Hueso Cl. Cl. 44 4 4C 6 .9 Cr Cl .4 CAMPO 4A ALEGRE EL

Cl. 4

Cl .4

rr Fe

Cr.

os

ESTACION

0801

L at

1101

Cl.

os

STA. L UC IA

4 9A

Q .L

San Juan

Cr .6

Ho

09

1308

69

ESTACION

U.D. ATANASIO GIRARDOT

Cl.

a oc

Cr. 5 1

1318

SAN JAVIER ESTACION No.2 SAN JAVIER

SANTA LUCIA

Cl. 4 7

Cr .5

CARLOS E. RESTREPO

ril

Cl. 5 7B

Cl .5

U vi

os

14

C Cl l. 6 .6 1 0

Cl .6

0802

VILLA HERMOSA

L oc

Q. L a

yo s

1001

C Cr r. 4 0 .3 A 9B

r. 1

to s

1317

Pi

FLORESTA

Cl. 5 9

1003

Q. L a

a2

Q.

Gu

ru

pe

ri

ta

Q. Santa Ana

0C

20

! ! !

ANTONIO Cl. 47C NARINO

Cl. 4 7C

PRADO

0805

no s

ESTACION

Gu

74

so

ue

aH

Cr .1

EDUARDO SANTOS

1319

1306 Q. La Pe lah ue s o

LA PRADERA

1304

ESTADIO 1113

59 Cl .5 4

Cl. 5 9

Mira n da

JESUS NAZARENO

Cl .6

3A

LA MANSION

BATALLON GIRARDOT

La Q.

Lo

ca

aca

Q. L

EL SOCORRO

Cl. 4 9

Cl. 4 9

Cr .9

49

AA

Cl.

1004

At a Cl . 6 u de 6C s

Cr. 36A

narda Q, La Leo

Cr .6

Cr.

Q .L

Cr.

08

Cl. 49

9A Cr .9

9D

78

44

1305

Cl. 4

LOS ALCAZARES
Cr.

CALASANZ
1202

Cl.

C CUARTA l. 5 3A BRIGADA 1115

UNIVERSIDAD NACIONAL

0307

EL CHAGUALO

Cl .6

Q. L

os

Cl. 67 0308

Cr. 33

! ! !
!

CUARTA BRIGADA

Cr. 1

Cr .6

Cl. 6 4

Cl. 68

Cr .4

HOSPITAL HOSPITAL SAN VICENTE Cl. 6 5 DE PAUL

0309

as tr

ESTACION

Cl. 6 9

Cl. 6

! ! !

1307

! !

La Loma

JUAN XXIII LA QUIEBRA

CALASANZ PARTE ALTA SANTA ! ROSA DE LIMA 1213 1303 METROPOLITANO


!
! !

Cl. 52B LOS COLORES 1114 Cl. 52 Cl. 51 A BATALLON

Cr. 6

6 l.

Q. El A h

0407

Cr. 3 3

Cl .6

0703

Au

os a

ECOPARQUE CERRO EL VOLADOR

! !

a Q. L
!

!!

! !

a M in
!

Zanj n Ferr in i FERRINI Cl .5 1201 5

Q. La

Cr. 6

ESTACION

UNIVERSIDAD

Cl. 7 6

Cl. 7 7

SAN GERMAN

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

SEVILLA

SAN PEDRO
0408

EL POMAR
0306

o rcado

l. 7 1 MANRIQUE Q. Las Perras CENTRAL 1 No.1 MANRIQUE 0409 CENTRAL MANRIQUE Cl. 6 7 No.2 ORIENTAL

Cl.

EL RAIZAL
0305

71

Cl. 7

L Q.

d on

4C

. Q

Cl. 7 1A

VERSALLES No.1

VERSALLES No.2
0310

G ur u Q. La
r Zo La ra
Q. L a

p er a

LLANADITAS
0806

Q. L os

Mo r os

Q. La Cas tr o

Mazo

inc a Qu Q. L

en a

Barro Blanco

Piedra Gorda

Media Luna

15

El Plan

El LLano SE

El Cerro

AGU AC ATA L A

Las Palmas

! ! ! ! ! ! !

La Palma

Cr. 5 0

Q. El C o co

oE

! !

Cr. 4 9

L Q.

No

Cl. 5 5

0517

io nal

Cr. 5 0

Po

lM

Cr.

0722

! ! ! ! ! !
!

1301

CARIBE

Cl. 7

JARDIN BOTANICO
Cr.

Q. S a

nta I

ne s

l. Cl. 79 C

7 9D

LA CRUZ
0311

it a

La

on

! ! ! !

r te

L Q.
e As till Q. La

Q. L

77

or

j Le

ro

! !

e tr

ra

Ca

e a Q. La P

Pa l

! !

!
!

OLAYA HERRERA

!!

8B

! ! ! ! !

EL PESEBRE

Cl .5

9C

FACULTAD DE MINAS CERRO FAC. VETERINARIA EL VOLADOR 0702 Y ZOOTECNIA U.DE.A

73 Cl.

Cl. 73

0519

PARQUE J. EMILIO VALDERRAMA

Cr. 5 2

0415

Cr. 27

n Q. S a

c is c o F ran

0720

BLANQUIZAL Cl.
1302
!!

Cr .8

Cr .6

8C

e av m ri

C 5 8C
Cl .5

ROBLEDO
Cl. 62
0717

FACULTAD DE MINAS
0705

0707

PROGRESO

Q. El Malpa so Cl. 7 5 Cl. 7 5 A

Cr. 4 2

!!

Cl. 5

Q. La Ig uan

Cr. 4 8

odal Q. El R

ra

Cr. 36 Cr. 33

SANTA MARGARITA

FUENTE CLARA
0719

Cl .6

Cr. 69

4A

Cr.

! ! ! ! !

!! !! ! !! !

! ! !

!!!

s os

0716

0715

Cl. 7 6

LA PILARICA
0706

8B

BOSQUES DE SAN PABLO

l. 8

P u en

t e de l Mic

0405

Cl. 8 2

Cl. 8 4

Cr. 4 2

Pa

80

Cabecera Urbana Corr. San Cristbal


Cr. 1 3 4

63 Cl.

Cr .6

51

Q. Ci

nco

drillo Ca o La

Cr. 1

ad

Cr. 6

Cl.

64

r. 1

iz

PALENQUE

r. 5

!
! !!

oC

VILLA FLORA

.7 Cr

l. 7

ALTAMIRA
0708

CEMENTERIO 4 UNIVERSAL Cl. 8 ESTACION TERMINAL CARIBE DE TRANSPORTE Cl. MORAVIA 79 C


2

Cra. 50

Sa

Cr.

25

4A

Cr. 6

Ca

Cr.

0718

36

3 1B

Cr

r. 7

!!

El Patio

Q. P ed

Cl .6

CUCARACHO

BELLO HORIZONTE
0714

to ba

Cr .8

0710

Cl. 8 0

.7 Cr

0514

Cr. 4 4A

tio

!!

! ! !

! !

Q. El P a

LOPEZ DE MESA

Cr. 5 5

r eg a

!!

! ! ! !! ! !! !

na

Cr. 51

ib

L Q.

! !

rr

PAJARITO
! !

0723

Las Playas

Cr. 49A

P as

a la

ol lo

ia

0C Cr. 9

0713

EL DIAMANTE
0711

Q. La

Cr. 8

0 Cl Qu . 8 9 int an a

0513

sc

ALFONSO C OLEODUCTO l. 9 LOPEZ 1A 2


. Cl. 8 Cr 4 66

Cll 9 2

0402

Cl. 93

BERLIN
0401

BERMEJAL LOS ALAMOS


0404

Cl. 92 Cl. 91
0413

la Pi ue Q. La

Cl. 9 3 Cl. 92A

Cl. 94

Cl. 94

Q .T

! !

! !

s c io

Bo rb

qu

ba

0724

AURES No.1

. Cr

87

l. 9

FRANCISCO ANTONIO ZEA

Fr

an ci

Cl .9

Cr. 47

Cl. 8 9

! !

Cr.

Cr .7

3F

SAN ISIDRO

0106

0108

ib

Q.

A ce

rr i

an

Cr .8

0403

Cr. 3

MONTECLARO

Cl. 95

Cl. 95

VILLA GUADALUPE

EL COMPROMISO

0112

ur ci

Cr.

Cr. 46

C El

M er

74 Cr. 7

hu

Travesas
e Q. Trav

Cr.

Pu ! ! ! e rt a

Q. S

it a

0109

Cr.

!
!

Q. La Olaya

Cr. 50B

El Uvito

Q. L a

Cr. 88

7 2B

Cr Cr . 9 1 .9 B 1 C r. 90 B

Cr. 7

pa

Pedregal Alto

qu

ia

Cl .7

8A

KENNEDY
0607

6 8A

ro de

Cao J

Q. L

A ce

.8 Cr

Cr .4

c ed

Cr.

! ! !

Cr.

71

66

ESTACION

Q. M

TRICENTENARIO

in

PALERMO

Cl. 96

0211

Cll 9

0105

SAN PABLO
0107

ALDEA PABLO VI

Cr .2

! !

9B

Cl.

0510

Cr. 7

7 5B

9 1B

0511

TRICENTENARIO

LA Cl. 97 ROSA

Cr. 4

Cr.

Q. Q. La Te n che Q. E La Cu c h il l a l R os al
E Q. l

Cr. 6

Av .C

! !!

4 8A

!
!

4A

Cr.

79

!
!

Pajarito
! !

Cl .7

6A

AURES No.2
0712

. Cr

Cr.

A 89

Ca n

4 9C

er

0605

CASTILLA

Cl. 9

Q. L

7A

Ro sa

Cl. 9 8A

SANTA CRUZ
0210

MOSCU No.1
0209

Cl. 1 5 04

Cr. 3

! !

Q. L

SAN MARTIN DE PORRES 0606 LA ESPERANZA t

Cr. 36B

Cr.

Cr .6

ar ab

La Suiza

Cr.

La Cuchilla

Cr .4

.9 Cr
C 8 l. 6

74

70

L Q.

El L

7 3A

Cr .8

5
2 .9 Cl 0 9 l.

PICACHO
0608

AA

El Llano

Q. Leon a

Cr. 7

la n

.L Q

o B

Cr. 8

l Bo

Cl.

97

Cl. 9

Cr .6

a ls

9A

sa

4B

Cl .9

8C

0603

.7 Cr

4B C a V l. 1 e la 00 s q GIRARDOT ue Cl. 9 0509 z 9


5

Q. L

0604

03

3F

PLAZA DE FERIAS

0507

BELALCAZAR
0508

SANTO DOMINGO SAVIO No.2 a G ua Q. 0102 rne G Cr. 28 ra 1B ANDALUCIA n 5 i . zal SANTO DOMINGO r 0206 C 1 Cl. 1 07 SAVIO No.1 Cl. 1 VILLA NIZA E C 0101
ACEVEDO

0205

Cl. 0103 11 0

Cr. 3

0609

DOCE DE OCTUBRE No.2

Cl .1

Cl. 1 0

LA FRANCIA

POPULAR

.L Q

a .L Q

on t

N ar an j

al

lc A

Cr .8

on

it a

ta

Yolombo
L Q.
L Q.

l Tr i Q. E

0611

La Ilusin

El Picacho

MIRADOR DEL DOCE PICACHITO


0610

Cl.

10

Cl. 1 02 Cl. 1 01 C

8 6 Cr. 7 Cr. 7
Cl. 10 4A

Cr. 74

Naranjal

Q. La Madera
a Q. L

0612

El Carmelo

u nf o

DOCE DE OCTUBRE SANTANDER No.1 PROGRESO 0601 0602 No.2

Cr. 5 2

TEJELO
Cl. 106B

0504 Cl .1

Cl. 111B

TOSCANA
0501

Cl. 105F
in aj as

Cl. 106 BOYACA


0505

08

Cl. 111E
Ca o X

PLAYON DE LOS COMUNEROS 0202 LA FRONTERA


0204

Cl. 1 24

Cr.

Q. La Pe a 1

L Q.

Cr. 7

Q.

E l T riu

Cr.

os

nf

EL TRIUNFO

Cl. 1 0

LAS BRISAS
0502

Cr.

Cl. 106D

Cl. 113 C l. 1 12B Cl. 112

Cl. 114

sas

Cr. 5 0 5 0C D

a Tr

.L Q

.M Q

5A

74

0503

B ri

5 1C

a Pe La . Q

los ui nq

os

m A

Cr.

ig

os

Cr.

76

a an

San Jos de La Montaa

i nt

s le

Cl. 2

0F

70

! ! !

! !

! ! ! ! !

!! ! !

Q. La Su cia

r oq ue Q. B

Q. La Vale n cia

Q. L

La Frisola

Volcana Guayabal

Po pa

Q.

La

c Se

u an 1 Q. La Ig

Boquern

ESTACION MADERA

Comuna 2 - Santa Cruz Comuna 3 - Manrique Comuna 4 - Aranjuez


Cl. 1 26

Cl. 2

0D

8 r.

Cl. 2 1A

Cl. 114

C Cl. 21A l. 119

Cl. 121

Cl. 120

FLORENCIA

Ca o

Cr. 7 8

o Q. El Lim

La s

L Q. u le aC

C 1 l. 11

D
Cr. 7 7

Comuna 5 - Castilla
Cr. 4 2D
o pu Po

br

Q. T

PABLO VI
0203

Cl. 1

LA ISLA
0201

21

Comuna 6 - Doce de Octubre Comuna 7 - Robledo Comuna 8 - Villa Hermosa Comuna 9 - Buenos Aires
s

Cr. 6 2

Q. El Li mo 3

Ca

Cl. 10

Q. M

Mon a1 ta

4F

Cl. 1

a lp

PEDREGAL

1 04 Cl.

HECTOR ABAD GOMEZ ESTACION

Q. La Francia

Cl.

Cr.

r la

a L Q. a m Es m Es er al
a Ca ad b Yo lo m

11

6 4D

M t on

as o

20A

a a

da

er

L Q.

al da

a aG

La Q.

0208

VILLA DEL SOCORRO Cl. 1 0 0207

Cl. 1 0

6A

07B

L Q. as Br

GRANIZAL
0104

Cl. 9

MOSCU No.2

LA ESPERANZA 3 3 No.2 . Cr
0110

.2 Cr

10 9 LA AVANZADA
0111

l.

Comuna 10 - La Candelaria
n Va La Q. eg a

a Q. L

rc a

sta

Cl. 8

a Ci c

Ca

! !! ! !

Q. La Honda

a Q. L

e Bat

uj as

Fe

Q. L

Cl. 1

aS ec

01C

a1

Comuna 11- Laureles Estadio Comuna 12 - La Amrica Comuna 13 - San Javier Comuna 15 - Guayabal
bo 1
L Q. a Y
ie Q. P d r es

c Co r

e Al

n da Q . La R o Ca o A o

a gr

e Ac qu ia

.7 Cl

d ov a

.L Q as H

.9 Cl

8A

7 l.

U vi to
a Q. L

ie Q. T rra

CARPINELO
Cr. 2 4C

am ac as

7D

La Q .!

!
! !

a o on g Q .La M

Tv. 7

Cr.

Cr. 8 0

gu a Q. A

Go

LA SALLE
0301

ARANJUEZ

LA PINUELA
0412

Cl. 91
Cl. 8 8
l8 Cl

l. 9 SAN JOSE 3 92A LA CIMA l C No.1 0314 MARIA CANO CARAMBOLAS C

Cr. 3 4

Cl. 87

LAS ESMERALDAS
0411

Cl. 8 7

7 Cl. 86

l. 8 9

0313

L Q.

a aM

qu

in a

Ti Q.

bu

rc

2 io

53

! La ! ! ! Q.

Gr a

B la

z me

Cl. 72A Cl. 71

L Q. er m aB

T Q.

ib

1 ci o ur

Comuna 14 - El Poblado Comuna 16 - Beln

e Ac

s nca

ta

! !

L Q.

5C Cl. 6 A 5 Cl. 6

!! ir r ve n El P o Ca o ag u ita Q. La Gu

m Ca

sias

F r ia

Q. El Hato

qu

as aC

Cl.

E Q.

! !!

ua Cas c Q. La

ia

pi a

79

! ! !

ej a la

lH

ca da

Cl.

.6 Cl

a to

76

LAS GRANJAS
0302

SAN JOSE LA CIMA No.2


Cl. 85G

la R a iz a Q. La
0312

Q. E l

8B

7 l.

.M Q

Ta m

7B B

ar

ie

MIRANDA

Cl. 8 2 CAMPO VALDES No.1 BRASILIA 0414 0410 CAMPO VALDES Cl. 7 8 SANTA INES No.2
0303 0304

Cl. 8 1

Cl. 8 3

Cl. 8 5 Cl. 8 4

ORIENTE

ino ra o El Mol Q. La Ch orre

Q.

ta Ma

it o s an

! ua 1 Cas c A Q. La 1 09 Cr.

la

Cr.

1 02 C
!
!

.8 Cl

.6 Cl 5B

C 5 l. 8
!

C l 81

da

Piedras Blancas Matasano

! ! ! ! ! !

Suelo de Expansin Cabeceras Urbanas Corregimientos San Antonio de Prado y San Cristbal reas Institucionales

! ! ! !

.7 Cl 9A

! !

Dg

a Q. L i Su c a2

49

!!

L Q.

5 1B

a Ag u

ra

ie Qu

.5 Cl

da

1B

br

. Cl! 48
! ! !

6 l.

Lo Q. a ll sV ado s

Cr. 2

L Q.

.E Q

ra aP de

l A lc n

ra

.4 Cl

88

L Q. e om aR ral a

1A

a Q. Ju

Sin Definir Divisin Poltico Administrativa


o P er i c Q. El

er n A lb

.3 Cl

to

1 .4 Cl 9A

Cl.

5 l.

Lu z Q. La

Cr. 8 8A

34

CC

4 l.

8A

1 to a El Q. ra editado Q. La M

6 .3 T v . 35 Tv

Tv

39

! !

Cr.

Cr. 65F

Cr.

62 63

! !

Q. La Lo re to

Cr. 72A

.A Q

a gu

Cr. 21

Cr. 1

Cr. 73

Fr

.3 Cl

de Q. El C hu pa

ia

Ca

Cr. 24A

oL

a or st Pa a .L Q Q. La Pu lgarin a

os

.6 Cr

C Q.

Q. La

ro

Ja

Ca

5D

ast

ram

.L Q

C Q.

il l l

d Sala

El

a Q. Lo s C

os

il l o

nc Co

hr

er it o s

an ar

is t

Av. 80

L Q.

.8 Cr

ej

as m

jo

3F

! !

un c e s

Lmite de Comuna Lmite Veredal Lmite de Barrio Lmite Municipal Lmite de Corregimiento Permetro Urbano Acuerdo 046 de 2006
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

.L Q

ed

Q. El U vito

!! !

ia

1 r.

Ag

9A

u Ag

.7 Cr

ua

L Q. ar ga

da

Dg

8B

a Q. L

.7

Cr. 2 9

5B

Dg

Cr.

! ! ! ! !!

Cr.

Cr.

28

20

Pe a

19

.7 Cr

.O Av

L Q.

9A

ch

en

E Ca o

b So

! !

ta

Cr.

er

a an

46

l Hig u

Cr. 4

a Q. L

Lmite Suelo de Expansin Tren Metropolitano (Metro) Metrocable Metrocable Propuesto

Cr.

7A

Cl. 4

a Q. L

Cr.

e rn

.5 Cl

33

L Q.

nera Are

35

S ur

re Ch o

e Pr

l Q. D e

Cl

si

de

65

ra

.E Q

a nt

o Q. L

o O rg an

lC

ha

Cl.

sL

B Q.

.2 Cr

bu

o ai

Ca

9C

iza

lo

zas

oR

rro

lC

ho

od

ch

oA r ig

.2 Cl

.M Q

ya rro

on

ve

.L Q a b Ca a a

.1 Cl

.7 Cl

Cl.

1 7A

7B

S ur

Cr. 1

! !

! !

Cr.

! !!

27

! ! !

Cr. 6
!

Cr. 1

Cr. 11

1D E Cl. 3 1 E

Cr. 3 E E ste Cr. 2 CE s te Cr. 2 B E

Cr. 8 E

Cr. 5 E

!a!

! !!

la E e ll a st r

Cl. 2 9 8 Cl. 2

Cl. 2

Cl. 2 6

5A

A Cl. 25B

Centres d'intérêt liés