Vous êtes sur la page 1sur 24

ASPECTE SPECIALE PRIVIND PROCEDURA PLANGERII PREALABILE.

1. Procedura in cazul infrac iunilor fla!ran e. Po ri"i ar . #$% C.&roc.&en.' e( e fla!ran a infrac iunea de(co&eri a in )o)en ul (a"ar(irii (au i)edia du&a (a"ar(ire. E( e' de a(e)enea' con(idera a fla!ran a (i infrac iunea al carei fa& ui or' i)edia du&a (a"ar(ire e( e ur)ari de &er(oana "a a)a a' de )ar ori oculari (au de ( ri!a ul &u*lic' ori e( e (ur&rin( a&roa&e de locul co)i erii infrac iunii cu ar)a' in( ru)en e (au orice ac e de na ura a+l &re(u&une &ar ici&an la infrac iune ,ar . #$% alin. - din C.&roc.&en... Daca infrac iunea &en ru care le!ea &re"ede nece(i a ea &lan!erii e( e fla!ran a' in )o)en ele ini iale ale &roce(ului &enal' (e )anife( a o re"enire ca re &rinci&iul oficiali a ii' or!anul de ur)arire &enala fiind o*li!a (a con( a e (a"ar(irea fa& ei c/iar daca nu (+a in rodu( &lan!erea &reala*ila ,ar . -01 C.&roc.&en..213. Acea( a di(&ozi ie (e e4&lica &rin nece(i a ea de a (e con( a a (i con(er"a &ro*ele (a"ar(irii infrac iuni fla!ran e' &en ru cazul in care &er(oana "a a)a a ar in roduce &lan!erea &reala*ila' ace( e &ro*e con( i uind do"ezi e(en iale in (olu ionarea cauzei' ele ne&u and fi o* inu e deca in )o)en ul (a"ar(irii infrac iunii. De&a(irea ac i"i a ii de con( a are nu e( e &o(i*ila' &en ru ca' ne&u andu+(e e4erci a ac iunea &enala' nu e4i( a nici un e)ei 5uridic in "ederea realizarii al or ac i"i a i &roce(uale. Cu ocazia con( a arii infrac iunii' or!anul de ur)arire &enala in oc)e( e un &roce( "er*al' in care (e con(e)neaza fa& a (a"ar(i a. In &roce(ul "er*al (e con(e)neaza de a(e)enea' declara iile in"inui ului (i ale celorlal e &er(oane a(cul a e. Daca e( e cazul' or!anul de ur)arire &enala ( ran!e (i al e &ro*e. Proce(ul 6 "er*al (e ci e( e in"inui ului' &recu) (i &er(oanelor care au fo( a(cul a e' carora li (e a ra!e a en ia ca &o co)&le a declara iile (au ca &o face o*iec ii cu &ri"ire la ace( ea. Proce(ul 6 "er*al (e (e)neaza de or!anul de ur)arire &enala' de in"inui (i de &er(oanele a(cul a e.,ar . #$7 C. &roc.&en.. Du&a con( a area infrac iunii fla!ran e de ca re or!anul de ur)arire &enala' ca&a a a&licare &rinci&iul di&oni*ili a ii. Po ri"i ar . -01 alin. 8 C. &roc.&en.9du&a con( a area infrac iunii fla!ran e' or!anul de ur)arire &enala c/ea)a &er(oana "a a)a a (i' daca acea( a declara ca face &lan!ere

&reala*ila' con inua ur)arirea &enala. In caz con rar' &rocurorul di(&une ince area ur)aririi &enale9' re&rodu( a( fel cu) a fo( )odifica &rin Le!ea nr. 8%$:-11$2-3. C/e)area &er(oanei "a a)a e re*uie (a ai*a loc inain e de e4&irarea er)enului de -# ore de la (a"ar(irea infrac iunii' &en ru ca acea( a (a ai*a &o(i*ili a ea daca con(idera nece(ar (a in roduca &lan!erea &reala*ila in ace( er)en' in roducerea &lan!erii inain e de e4&irarea celor -# de ore (au du&a acea( a' a"and i)&or an a &en ru de(fa(urarea' )ai de&ar e a &rocedurii de ur)arire (i 5udeca a. Daca &er(oana "a a)a a declara ca face &lan!ere &reala*ila ,in er)en de -# ore. or!anul de ur)arire &enala' fie con inua cerce area &enala' daca infrac iunea e( e de co)&e en a (a' fie ri)i e cauza la or!anul co)&e en ' daca co)&e en a de a efec ua ur)arirea &enala re"ine al ui or!an de ur)arire' &en ru ca ace( a (a con inue ur)arirea &enala283. In acea( a (i ua ie' in cazul in care (un inde&lini e condi iile &re"azu e in ar . #$$ C.&roc.&en.; + infrac iunea (a fie fla!ran a< + infrac iunea (a fie &ede&(i a cu inc/i(oarea )ai )are de un an (i de cel )ul 1- ani< + infrac iunea (a fie (a"ar(i a in r+un anu)i loc (i anu)e; )unici&ii (au ora(e' in )i5loace de ran(&or in co)un' *alciuri' ar!uri' &or uri' aero&or uri (au !ari' c/iar daca nu a&ar in uni a ilor eri oriale ara a e )ai (u(' &recu) (i in orice al loc a!lo)era < &rocedura de ur)arire (i 5udeca a e( e cea &re"azu a &en ru infrac iunile fla!ran e ,ar . #$%+#7= C.&roc.&en..' cu condi ia ca &lan!erea &reala*ila (a fie in rodu(a de &er(oana "a a)a a la or!anul de ur)arire &enala in er)en de -# de ore de la (a"ar(irea infrac iunii ,ar . #7= alin. - C.&roc.&en... Daca &er(oana "a a)a a declara ca nu face &lan!ere &reala*ila' or!anul de ur)arire &enala "a ri)i e do(arul &rocurorului in "ederea ince arii &roce(ului &enal &en ru li&(a &lan!erii &reala*ile ,(olu ie &rin analo!ie cu cea &re"azu a in ar . -0$ C.&roc.&en... Daca &er(oana "a a)a a face &lan!ere &reala*ila du&a ce au recu -# de ore de la (a"ar(irea infrac iunii' dar nu )ai arziu de doua luni din ziua in care a ( iu cine e( e fa& ui orul' (e "a rece la cerce area &enala a fa& ui orului' a&licandu+(e &rocedura o*i(nui a la ur)arire (i 5udeca a' iar nu cea (&eciala. Prin ur)are' &o ri"i ac ualelor &re"ederi' cu )odificarile in er"eni e &rin Le!ea nr. 8%$:-11$' din in er&re area &er a con rario a ar . #7= alin. - C.&roc.&en.' reie(e ca in cazul infrac iunilor fla!ran e &en ru care &unerea in )i(care a ac iunii &enale (e face nu)ai la &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e' care nu (un (a"ar(i e in condi iile ar . #$$ C.&roc.&en. (au in (i ua ia in care' c/iar daca nu (un inde&lini e condi iile ar . #$$ C.&roc.&en.' &er(oana "a a)a a nu a in rodu( in er)en de -# de ore de la (a"ar(irea infrac iunii fla!ran e &lan!erea &reala*ila la or!anul de ur)arire &enala' ur)arirea &enala (i 5udeca a (e de(fa(oara &o ri"i &rocedurii o*i(nui e. Din cora*orarea ace( or di(&ozi ii cu ac ualele &re"ederi ale ar . -01 C.&roc.&en.' rezul a ca (un &o(i*ile doua (i ua ii; + daca infrac iunea e( e fla!ran a (i &unerea in )i(care a ac iunii &enale (e face la &lan!erea &reala*ila' dar nu (un in runi e condi iile ar . #$$ C.&roc.&en.' or!anul de

ur)arire &enala e( e o*li!a (a con( a e fa& a (i' in func ie de )anife( area de "oin a a &er(oanei "a a)a e ,in (en(ul ca acea( a face (au nu &lan!ere &reala*ila.' (e "a di(&une ince&erea (au neince&erea ur)aririi &enale< + daca infrac iunea fla!ran a e( e (a"ar(i a in condi iile ar . #$$ C.&roc.&en. (i &unerea in )i(care a ac iunii &enale (e face la &lan!erea &reala*ila' dar &er(oana "a a)a a nu in roduce acea( a &lan!ere in er)en de -# de ore de la (a"ar(irea infrac iunii' or!anul de ur)arire &enala' fiind o*li!a (a con( a e (a"ar(irea fa& ei' c/ea)a &er(oana "a a)a a (i' in func ie de )anife( area de "oin a a ace( eia' con inua u)arirea &enala &o ri"i &rocedurii o*i(nui e (au &rocurorul di(&une ince area ur)aririi &enale. Con(idera)' a(adar' ca di(&ozi iile ar . -01 C.&roc.&en. ,a a inain e' ca (i du&a )odificare. re*uie in er&re a e nuan a in func ie de carac erul &rocedurii 6 de ur!en a (au o*i(nui e + a&lica*ile infrac iunii fla!ran e in cauza2#3.

-. Procedura in caz de cone4i a e (au indi"izi*ili a e.

Cone4i a ea (i indi"izi*ili a ea (un in( i u ii &roce(uale care au rezonan a in cadrul co)&e en ei or!anelor 5udiciare' in (en(ul )odificarii fiziono)iei nor)ale a co)&e en ei &rin &roro!area ace( eia. Proro!area de co)&e en a con( a oc)ai in &relun!irea' e4 inderea co)&e en ei nor)ale a or!anelor 5udiciare a(u&ra unor cauze care in )od nor)al re"in al or or!ane. In cazul &roro!arii co)&e en ei' a&are &o(i*ili a ea (au o*li!a ia reunirii cauzelor care &ri"e(c infrac iuni' in re care (un anu)i e le!a uri in "ederea unei )ai *une infa& uiri a 5u( i iei. In cazul cone4i a ii (au indi"izi*ili a ii' re!ula e( e reunirea cauzelor' iar di(5un!erea ,(olu ionarea (e&ara a a cauzelor.' con( i uie e4ce& ia' (i nu)ai daca or!anele 5udiciare con(idera ca acea( a e( e in in ere(ul *unei de(fa(urari a &roce(ului &enal. Po ri"i ar . 80 C.&roc.&en.' in cazul de indi"izi*ili a e &re"azu in ar . 88 li . a C.&roc.&en.' &recu) (i in oa e cazurile de cone4i a e' in( an a &oa e di(&une' in in ere(ul unei *une 5udeca i' di(5un!erea cauzei' a( fel ca' 5udecarea unora din re infrac iuni (au infrac ori (a (e faca (e&ara . Codul de &rocedura &enala' in ar . -01' ara a ca' >in caz de cone4i a e (au de indi"izi*ili a e in re o infrac iune &en ru care &unerea in )i(care a ac iunii &enale (e face

la &lan!erea &reala*ila (i o al a infrac iune &en ru care &unerea in )i(care a ac iunii &enale nu (e face la &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e' daca di(5un!erea nu e( e &o(i*ila' (e a&lica &rocedura &re"azu a in ar . 8%92%3. De(i re!le)en area in &rocedura &lan!erii &reala*ile e( e dia)e ral o&u(a fa a de cea din dre& ul co)un' deoarece' in lu)ina ace( or di(&ozi ii le!ale' &ri)a o*li!a ie a or!anului (e(iza cu (olu ionarea unor cauze &ri"ind infrac iuni &en ru care &lan!erea &reala*ila (e adre(eaza unor or!ane diferi e' e( e de a o*(er"a daca infrac iunile re(&ec i"e &o fi di(5un(e (i daca ace( lucru e( e &o(i*il' (a &rocedeze &o ri"i ar . 8% C.&roc.&en. Di(&ozi iile ar . 8% C.&roc.&en. re!le)en eaza co)&e en a in caz de cone4i a e (au indi"izi*ili a e' in (i ua ia in care' cauzele &enale (e afla (&re rezol"are in fa a or!anelor 5udiciare. A( fel' &o ri"i ar . 8% C.&roc.&en.' in caz de indi"izi*ili a e (au cone4i a e' daca co)&e en a' in ra&or cu diferi i fa& ui ori ori cu diferi ele fa& e a&ar ine' &o ri"i le!ii' )ai )ul or in( an e de !rad e!al' co)&e en a de a 5udeca oa e fa& ele (i o i fa& ui orii' re"ine in( an ei )ai in ai (e(iza e' iar daca co)&e en a' du&a na ura fa& elor (au du&a cali a ea &er(oane?or a&ar ine unor in( an e' de !rad diferi ' co)&e en a de a 5udeca oa e cauzele reuni e' re"ine in( an ei (u&erioare in !rad. Daca din re in( an e una e( e ci"ila' iar al a )ili ara' co)&e en a re"ine in( an ei ci"ile ,ar . 8% alin. - C.&roc.&en... Daca in( an a )ili ara e( e (u&erioara in !rad' co)&e en a re"ine in( an ei ci"ile ec/i"alen e in !rad cu in( an a )ili ara ,ar . 8% alin. 8 C.&roc.&en... Ori de ca e ori o infrac iune' &en ru care e( e nece(ara &lan!erea &reala*ila' e( e cone4a cu o infrac iune &en ru care o&ereaza oficiali a ea (i di(5un!erea nu e( e &o(i*ila' co)&e en a re"ine or!anului care are co)&e en a de a ur)ari infrac iunea (u&u(a re!i)ului oficiali a ii. In acea( a (i ua ie' in( an a (e(iza a in aceea(i cauza cu doua infrac iuni carora li (e a&lica' &e de o &ar e &rocedura &lan!erii &reala*ile' (i re(&ec i"' re!i)ul oficiali a ii' re*uie (a ri)i a cauza la &rocuror in "ederea efec uarii ur)aririi &enale &en ru a)*ele infrac iuni' ur)and ca in confor)i a e cu &re"ederile ar . -01 C.&roc.&en.' in( an a (a fie (e(iza a &rin rec/izi oriu. Una din re (i ua iile cele )ai frec"en in alni e in &rac ica' in cazul infrac iunii de fur ' e( e i&o eza cand fa& a e( e (a"ar(i a de rude a&ro&ia e (au (o i ai &er(oanei "a a)a e ,fur la &lan!erea &reala*ila + ar . -11 C.&en..' in &ar ici&a ie cu al e &er(oane ,ar . -8 C.&en... In a(e)enea cazuri (+a /o ara con( an ca (e(izarea in( an ei cu &lan!ere &reala*ila &en ru fa& ui ori' e( e nele!ala2$3. 8. A(&ec e le!a e de &rocedura &lan!erii &reala*ile in cazul (c/i)*arii incadrarii 5uridice a fa& ei.

Da ori a li&(ei de cuno( in e 5uridice (au necuno(cu i' nu in o deauna &er(oana "a a)a a face incadrarea 5uridica corec a a fa& ei &en ru care de&une &lan!ere &reala*ila' a( fel inca (e &oa e a5un!e in ur)a incadrarii 5uridice corec e facu e de ca re or!anul de ur)arire &enala la (c/i)*area ace( ei incadrari273. In cur(ul ur)aririi unei cauze in care ac iunea &enala (e e4erci a din oficiu' (e &oa e con( a a ca ur)eaza a (e (c/i)*a incadrarea 5uridica in r+o infrac iune &en ru care e( e nece(ara &lan!erea &reala*ila. In ace( caz' or!anul de cerce are &enala are o*li!a ia (a+l c/e)e &e cel "a a)a &en ru a+ l in re*a daca in ele!e (a faca &lan!ere ,ar . -0$ C.&roc.&en. a(a cu) a fo( )odifica &rin ar . 1 &c . 1#% din Le!ea nr. 8%$:-11$.. In con inuare' (e &rocedeaza' in func ie de )anife( area de "oin a a &er(oanei "a a)a e; + daca nu (e face &lan!ere' or!anul de ur)arire &enala inain eaza ac ele &rocurorului' in "ederea ince arii ur)aririi &enale in e)eiul ar . 11 &c . 1 li . c' co)*ina cu ar . 11 li . 5< + daca &er(oana "a a)a a declara ca face &lan!ere &reala*ila' or!anul de cerce are &enala con inua cerce area. An erior )odificarii (ur"eni e &rin Le!ea nr. 8%$:-11$' ar icolul -0$ alin. - C.&roc.&en. re!le)en a (i &rocedura care re*uie a&lica a in (i ua ia in care (c/i)*area incadrarii 5uridice a fa& ei a"ea loc in fa a in( an ei de 5udeca a. A( fel' in( an a de 5udeca a era o*li!a a (a c/e)e &er(oana "a a)a a (i (a o in re*e daca in ele!e (a faca &lan!ere &en ru infrac iunea re(&ec i"a (i du&a caz' di(&unea con inuarea (au ince area &roce(ului &enal. Po ri"i re!le)en arii ac uale' daca &ri)a in( an a a fo( (e(iza a cu o infrac iune &en ru care ur)arirea (e ince&e din oficiu (i' in cur(ul 5udeca ii' (c/i)*a incadrarea 5uridica in r+ o infrac iune &en ru care e( e nece(ara &lan!erea &reala*ila' re( i uie cauza &rocurorului &en ru nere(&ec area di(&ozi iilor &ri"ind (e(izarea in( an ei (au daca err)enul &en ru in roducerea &lan!erii &reala*ile a e4&ira ' ince eaza &roce(ul &enal &en ru li&(a &lan!erii &reala*ile203. Po ri"i ar . 88# C.&roc.&en.' daca in cur(ul 5udeca ii' (e con(idera ca incadrarea 5uridica da a fa& ei' &rin ac ul de (e(izare' ur)eaza a fi (c/i)*a a' in( an a e( e o*li!a a (a &una in di(cu ie noua incadrare 5uridica a fa& ei (i (a a ra!a a en ia incul&a ului ca are dre& ul (a ceara la(area cauzei )ai la ur)a (au e"en ual a)anarea 5udeca ii' &en ru a+(i &re!a i a&ararea. Acea( a &re"edere le!ala re*uie re(&ec a a' in &rinci&iu' (i a unci cand noua incadrare 5uridica e( e )ai u(oara' deoarece in r+o a(e)enea (i ua ie' incul&a ul re*uie (a+(i or!anizeze o *una a&arare in ra&or cu noua incadrare da a fa& ei ce i (e i)&u a2=3.

In( i u ia &lan!erii &reala*ile re!le)en a a &e &lanul al or (i( e)e de dre& . Ca (i in (i( e)ul no( ru de dre& ' in le!i(la iile al or ( a e (e &une &ro*le)a de a ( i' daca in cazul (a"ar(irii unei fa& e &re"azu e de le!ea &enala' re(&ec i"a fa& a con( i uie (au nu infrac iune' cine e( e au orul ace( eia (i &edea&(a care ur)eaza (a i (e a&lice ace( uia din ur)a in (i ua ia in care &er(oana re(&ec i"a e( e "ino"a a de co)i erea acelei infrac iuni. Pen ru a rezol"a ace( e &ro*le)e e( e nece(ar (a (e efec ueze )ai in ai ur)arirea &enala cu &ri"ire la acea fa& a. Ca &ri"e( e au orul ur)aririi' unii au ori de dre& co)&ara 2113' ara a ca (un &o(i*ile &a ru (i( e)e2113; ur)arirea care e)ana de la "ic i)a (au de la )o( eni orii (ai ,acuzare &ar iculara.< ur)arirea care e)ana de la o i ce a enii' ac ionand in nu)ele (ocie a ii ,acuzare &o&ulara.< ur)arirea care e)ana de la in(a(i 5udeca orii ,ur)arire din oficiu.< in (far(i ' ur)arirea care e)ana de la func ionarii (&ecializa i cu) ar fi )a!i( ra ii de la @ini( erul Pu*lic ,acuzare &u*lica. (au de la func ionarii de la anu)i e in( i u ii &u*lice. Sa "ede)' a(adar' cu) a&ar reflec a e ace( e (i( e)e in diferi e le!i(la ii ale arilor lu)ii. 1 Dre& ul an!lo 6 (a4on ,a)erican.. Si( e)ul en!lez e( e de( ul de co)&le4' e4 ul de *aza fiind' Pro(ecu ion offence(. Ac 1=0%-' care (e refera la ur)arirea 5udiciara a infrac iunilor. In &rinci&iu' o i ce a enii i(i &o )anife( a "oin a in (en(ul ince&erii ur)aririi &enale in le!a ura cu (a"ar(irea unei infrac iuni' dar in fa& ' cel )ai ade(ea' or!anele de &oli ie 5udiciara lan(eaza ac iunea &u*lica. Din ace( &unc de "edere (6a adu( o a enuare con( and in e4i( en a unui (er"iciu (&ecializa in ur)arire 5udiciara; in 107=' a fo( crea Direc or of &u*lic &ro(ecu ion ,DPP.' adica Direc ia de ur)arire 5udiciara &u*lica (i in 1=0%' CroAn &ro(ecu ion (er"ice ,CPS.' in(e)nand' Coroana (er"iciului de ur)arire' din ace( e doua in( i u ii &ri)a de ine conducerea. Ace( (er"iciu are dre& )i(iune e(en iala (a con inuie (au (a er)ine ur)arirea ince&u a de or!anele &oli iei 5udiciare21-3. @ai e4ac ' CroAn &ro(ecu ion (er"ice "erifica do(arul &oli iei' daca acea( a a /o ara (a ur)area(ca (i decide daca do"ezile (un (uficien e &en ru a ordona con inuarea ur)aririi &enale' in(uficien a lor ducand la ca(area do(arului. Dar' daca &oli ia a deci( (a nu ur)area(ca' daca ea (+a )ul u)i (a adre(eze in"inui ului un ad"er i()en ' ea nu "a ri)i e nici un do(ar la CroAn &ro(ecu ion (er"ice (i acea( a nu "a &u ea deci (a e4erci e ur)arirea.

@i(iunea (ecundara a CPS ,CroAn &roecu ion (er"ice. e( e (a decida a(u&ra ur)aririlor lan(a e de &ar iculari; ca efec ' o a(e)enea ur)arire &oa e (a fie con rara in ere(ului &u*lic. In r+un cu"an ' CPS nu &oa e deca (a er)ine ur)arirea ince&u a de5a de &oli ie (au de un &ar icular. In (far(i ' in &rinci&iu' CPS ara a care (un e4ce& iile de la re!ula )en iona a )ai (u(. A( fel' (un (i ua ii in care ac iunea &enala (e &une in )i(care nu din oficiu (au la &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e' ci e( e nece(ara (e(izarea ori au orizarea unei in( i u ii &u*lice. A(a ( au lucrurile in )a erie fi(cala' "a)ala ,&en ru i)&or ul ile!al de dro!uri.. Ser"iciile de (ana a e (un co)&e en e in )a erie de infrac iuni de *eneficii frauduloa(e in ace( e do)enii. In ur)a anc/e ei' con( a arile a( fel efec ua e cu)ula e in r+un ra&or in oc)i de or!anele de cerce are &enala' &o (a &er)i a declan(area &roce(ului &enal. Si( e)ul a)erican e( e foar e diferi de cel en!lez (i )ul )ai (i)&lu. Ori!inar din USA' e( e (e&ara de cel radi ional en!lez fonda ' inca (i a( azi' &e idea de ur)arire din oficiu (i la &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e. De a(e)enea' in USA e4i( a un (er"iciu &u*lic' un "eri a*il @ini( er &u*lic care &o(eda )ono&olul ur)aririi &enale; &rocurorii S a elor Uni e ale A)ericii &en ru infrac iunile federale' &rocurorii re!ionali (i &rocurorii )unici&ali &en ru infrac iunile de ( a . - Dre& ul !er)an. Proce(ul !er)an &arcur!e' cu unele deo(e*iri' acelea(i faze ca (i &roce(ul &enal ro)an; o faza &reala*ila de u)arire &enala' ur)a a de faza 5udeca ii (i (e inc/eie cu e4ecu area /o ararii &enale. Ur)arirea &enala &oa e ince&e la (e(izarea din oficiu' &rin &lan!ere ori &rin denun . A(e)ana or (i( e)ului de dre& ro)an' &en ru anu)i e infrac iuni' ca ac e de "iolen a u(oare' "ic i)a di(&une de o ac iune (&ecifica; ea &oa e ac iona cu acela(i i lu ca (i @ini( erul &u*lic' ceea ce con( i uie un &re5udiciu adu( )ono&olului ace( uia din ur)a. Acea( a ac iune (&ecifica e( e &lan!erea &reala*ila' re!le)en a a in Car ea a V+a ,ar . 87#+#1$/.2183 a Codului de &rocedura &enala !er)an' dedica a &ar ici&arii &er(oanei "a a)a e la 5udeca a. Plan!erea &reala*ila ,Pri"a ?la!e ar . 87#+=#. &oa e fi e4erci a a &en ru ur)a oarele delic e; "iolarea de do)iciliu' "iolarea (ecre ului core(&onden ei' "a a)area cor&orala' a)enin area' darea (au luarea de )i a in circui ul co)ercial' di( ru!erea (i infrac iuni &ri"ind &ro&rie a ea in elec uala ,ar . 87# alin. 1..

Ala uri de &er(oana "a a)a a' i ulari ai &lan!erii &reala*ile &o fi oa e &er(oanele care &o for)ula &lan!ere &enala; fa)ilia' re&rezen an ul le!al in caz de inca&aci a e in (en( &roce(ual+ci"il (i (u&eriorul ,ar . -7# alin. II.. In cazul in care )ai )ul e &er(oane au fo( "a a)a e &rin r+o infrac iune ce le de(c/ide calea &lan!erii &reala*ile' fiecare &oa e ac iona inde&enden fa a de ceilal i. To u(i' daca una din re &er(oanele "a a)a e for)uleaza &lan!ere &reala*ila' celelal e (un o*li!a e (a (e ala ure &roce(ului ince&u ' fara a )ai fi nece(ara e4erci area de ca re fiecare a unei &lan!eri &reala*ile. In orice caz' efec ele /o ararii fa"ora*ile in"inui ului (un o&oza*ile (i &er(oanelor "a a)a e care nu au &ar ici&a la 5udeca a ,ar . 87%.. Cu&rin(ul &lan!erii &reala*ile e( e acela(i cu cel al &lan!erii &enale. Ti ularul &lan!erii &reala*ile e( e o*li!a la &la a unei cau iuni in condi iile le!ii &roce(ual+ci"ile ,ar . 87=.. Bor)ularea unei &lan!eri &reala*ile nu e( e (u&u(a "reunui er)en. In ra&or cu ac iunea &enala' &lan!erea &reala*ila nu e( e e4clu(i"a' a( fel inca ' daca in ere(ele &u*lice o cer' &rocurorul &oa e e4erci a ac iunea &enala. To oda a' &lan!erea &enala nu e( e (u*(idiara ac iunii &enale ,ar . 87$+877.. Cudeca a &rezin a unele &ar iculari a i. Inain e de 5udeca a &ro&riu+zi(a' e( e o*li!a orie' &en ru unele fa& e21#3 incercarea de i)&acare a &ar ilor &rin r+un )edia or de(e)na ,Su/ne"er(uc/; ar . 801.. Daca &ar ile nu (e i)&aca' &er(oana "a a)a a for)uleaza' in (cri( (au oral' in fa a in( an ei &lan!ere &reala*ila' in(o i a de do"ada inde&linirii &rocedurii &reala*ile a i)&acarii. Daca &lan!erea inde&line( e condi iile le!ale' in( an a di(&une co)unicarea ace( eia ca re in"inui ' caruia i (e &une in "edere (a for)uleze e4&lica ii in r+un er)en da ,ar . 80-.. In( an a decide a(u&ra de(c/iderii 5udeca ii' &rin r+o inc/eiere. Daca !radul de "ino"a ie a fa& ui orului e( e (cazu ' in( an a "a di(&une ince area &roce(ului ,ar . 808.. Ac ul de (e(izare ,inc/eierea de de(c/idere a 5udeca ii. e( e ci i de 5udeca or ,ar . 80#.. Ti ularul &lan!erii &reala*ile nu &oa e ( udia ac ele do(arului deca &rin in er)ediul a&ara orului. In re( ' le!ea ii confera &er(oanei "a a)a e o &ozi ie &roce(uala ec/i"alen a cu a &rocurorului ,ar . 80%.. De a(e)enea' in cadrul ace( ei &roceduri' nu &o fi di(&u(e )a(uri de (i!uran a ori educa i"e. Pana la inc/iderea cerce arii 5udeca ore( i' in"inui ul &oa e for)ula la randul (au &lan!ere i)&o ri"a &er(oanei "a a)a e' care "a fi 5udeca a i)&reuna cu &lan!erea ini iala21%3. Plan!erea &reala*ila &oa e fi re ra(a du&a a(cul area in"inui ului doar cu acordul ace( uia ,ar . 8=1.. In orice caz' o da a re ra(a' &lan!erea &reala*ila nu )ai &oa e fi refor)ula a. In caz de dece( a &er(oanei "a a)a e' ea &oa e fi con inua a ,ar . 8=-.. Ala uri de &rocuror' la 5udeca a &oa e &ar ici&a in unele cazuri (i &er(oana "a a)a a' &en ru &ro e5area in ere(elor (ale ori &en ru (u&ra"e!/erea ac i"i a ii &rocurorului.

@odali a ea &rin care &er(oana "a a)a a &oa e &ar ici&a e( e denu)i a Ne*en?la!e ,&lan!ere ala ura a.21$3. Acea( a &lan!ere (e )ai &oa e e4erci a' &e lan!a cazurile in care (e &oa e for)ula (i &lan!erea &reala*ila' (i de "ic i)a en a i"ei de o)or (au a celui care a a"u ca( i! de cauza in &lan!erea con ra (olu iei de ince are a ur)aririi &enale ,ar . 8=% alin. - &c . - (i %.. Pozi ia (a &roce(uala e( e diferi a de cea a i ularului &lan!erii &reala*ile &rin ur)a oarele &ar iculari a i; D D &oa e fi re&rezen a (au a(cul a ca )ar or ,ar . 8=7. < &oa e e4erci a inde&enden de &rocuror caile de a ac ,ar . #11.<

D i)&o ri"a (olu iei de neince&ere (au de ince are a &roce(ului &oa e e4erci a &lan!ere ,ar . #11.. In en ia de &ar ici&are (e e4&ri)a oricand2173 in cur(ul &roce(ului' &rin r+o cerere in fa a in( an ei (au a &rocurorului' in (cri( (au oral. Cererea &re)a ura ra)ane fara efec &ana la &unerea in )i(care a ac iunii &enale. A(u&ra cererii "a decide in( an a' du&a a(cul area &rocurorului (i a acuza ului ,ar . 8=$.. In caz de dece( al i ularului &lan!erii' acea( a ra)ane fara efec . ,ar . #1-.. Re&ararea &re5udiciului cauza &er(oanei "a a)a e &rin infrac iune (e face in na ura ori &rin ec/i"alen *ane(c. In ace( (co&' &er(oana "a a)a a ori )o( eni orii ace( eia for)uleaza o cerere in fa a in( an ei &enale &ana la inc/iderea cerce arii 5udeca ore( i. Cererea &oa e fi re ra(a &ana la &ronun area /o ararii ,ar . #18 (i ar . #1#.. In( an a "a rezol"a cererea &ri"ind de(&a!u*irile in felul ur)a or; D fie (a nu acorde de(&a!u*iri' daca cererea e( e inad)i(i*ila (au duce la &relun!irea 5udecarii la urii &enale< acea( a (olu ie &oa e fi &ronun a a oricand in cur(ul &roce(ului ,ar . #1% eza a II+a.< D fie (a ad)i a cererea in o (au in &ar e ,ar . #1$. ori (a nu acorde de(&a!u*iri' cand acuza ul nu a (a"ar(i fa& a (au cererea e( e nein e)eia a ,ar . #1% eza I.< ace( e (olu ii &o fi &ronun a e in ur)a dez*a erilor. In ace( caz' in( an a &oa e incu"iin a e4ecu area "re)elnica' e"en ual cu darea unei cau iuni. Daca cererea nu e( e ad)i(a' &er(oana "a a)a a are de(c/i(a calea ac iunii in fa a in( an ei ci"ile. I)&o ri"a /o ararii a(u&ra cererii de de(&a!u*iri are de(c/i(e caile de a ac nu)ai acuza ul ,ar . #1$a (i ar . #1$c..

E4ecu area (ili a ur)eaza confor) di(&ozi iilor &rocedurii ci"ile ,ar . #1$/.. Al e dre& uri acorda e &er(oanei "a a)a e (un &re"azu e in ar . #1$d+/.. A( fel' &er(oana "a a)a a are dre& ul' la cerere' (a i (e co)unice de(fa(urarea &roce(ului' du&a ra)anerea ire"oca*ila a /o ararii ,ar . #1$d.. De a(e)enea' acea( a are dre& ul de a ( udia' &rin in er)ediul a&ara orului' ac ele de la do(ar' daca nu (un in ere(e con rare ale acuza ului cu ale al or &er(oane ,ar . #1$e. &recu) (i dre& ul de a fi a(i( a de un a&ara or ,ar . #1$f.. De ace( dre& *eneficiaza (i i ularul &lan!erii ala ura e ,ar . #1$!.. 8 Dre& ul la in. In (i( e)ul (&aniol' ac iunea &enala &oa e de(i!ur' fi &u(a in )i(care de @ini( erul Pu*lic. Dar ceea ce e( e ori!inal' e( e ca o i &ar icularii o &o &une in )i(care in )od e!al. Confor) ar icolului 111 LECRI@' ac iunea &enala e( e &u*lica. To i ce a enii (&anioli o "or &u ea e4erci a in confor)i a e cu di(&ozi iile le!ii< ar icolul 11- LECRI@ e4clude inca&a*ilii' cei care au fo( de5a conda)na i de doua ori &en ru denun are calo)nioa(a (i 5udeca orii. Ar icolul 111 e( e in ari de ar icolul -71 din acela(i Cod' confor) caruia > o i ce a enii (&anioli' care au fo( (au nu "ic i)e ale unui delic ' &o face &lan!ere e4erci and ac iunea &u*lica "iza a de ar icolul 111 LECRI@9. De a(e)enea' ( rainii &o face &lan!ere &en ru delic ele care &ri"e(c &er(oana lor (au a celor dra!i lor. Acea( a con(acrare !enerala a ac iunii &u*lice' are in afara de ( raini' &e dea(u&ra un funda)en con( i u ional deoarece' confor) ar icolului -% din Con( i u ie' >ce a enii "or &u ea e4erci a ac iunea &u*lica9. In anu)i e cazuri o u(i' e4i( a (i( e)ul de acuzare &ri"a a. A( fel' in cazul delic elor &ede&(i*ile doar la &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e' doar acea( a &oa e ac iona ,ar . 11# alin. - LECRI@.. Dar' i)&or an a ace( ui (i( e) e( e redu(a' &en ru ca acea( a re!ula nu e( e a&lica*ila deca la un nu)ar re( ran( de infrac iuni care &rezin a un !rad de &ericol (ocial )ai redu( ,cu) ar fi' infrac iunile de in(ul a (i calo)nie i)&o ri"a &ar icularilor.< in (far(i ' &rin o*li!a ia "ic i)ei de a incerca o i)&acare inain e de a de&une &lan!erea ,ar . -70 LECRI@.. Si( e)ul i alian e( e rela i" inde&ar a de cel din S&ania. Pen ru infrac iunile ordinare' doar @ini( erul Pu*lic &oa e (a ac ioneze. Pen ru delic ele )inore nu)i e (i delic e &ri"a e' ur)arirea nu &oa e a"ea loc deca la &lan!erea &reala*ila a "ic i)ei ,de e4e)&lu' &en ru ac ele de "iolen a care nu cauzeaza ne&u in e' inca&aci a i )ai )ul de -1 de zile.. In (i( e)ul &or u!/ez' &oa e ac iona a a @ini( erul Pu*lic' ca (i &er(oana "a a)a a. In dre& ul &or u!/ez' conce& ul de "ic i)a e( e ori!inal; el include &e de o &ar e &er(oana leza a' cea care a (uferi un &re5udiciu (i care e( e i ulara a ac iunii ci"ile ,ar . 7# CPP.'

iar &e de al a &ar e' un &er(ona5 care &oa e ci a' nu)i ofen(a' 5i!nirea (i care e( e i ularul dre& urilor &ro e5a e de le!e (i "iola e de infrac iune (i care (e &oa e con( i ui &ar e "a a)a a ,ar . $0 alin. 8 CPP.. Cei leza i &o de al fel (a (e con( i uie &ar i "a a)a e' dar nu)ai in cazul infrac iunilor ur)ari*ile la &lan!erea &reala*ila. Pen ru ace( e infrac iuni' &ar ea "a a)a a &oa e declan(a ur)arirea &enala. Pen ru celelal e infrac iuni' (e )ar!ine(c (a fie de &ar ea @ini( erului Pu*lic. In )od o*li!a oriu' &ar ea "a a)a a re*uie (a fie re&rezen a a de un a"oca (i &oa e de a(e)enea' (olici a a(i( en a 5udiciara. In (i( e)ul francez' re!ula e( e ca ac iunea &enala (e &une in )i(care din oficiu. Acea( a &oa e fi declan(a a (i indirec de ca re &er(oana "a a)a a' dar e4erci iul ace( ei ac iuni e( e in )od e(en ial incredin a @ini( erului Pu*lic' care 5oaca a( fel rolul de &ar e in &roce(ul &enal. El nu e( e un 5udeca or de in( ruc ie ,cu oa e ca' in in( ruc ie' el &oa e a"ea un rol )ai i)&or an deca incul&a ul (au &ar ea ci"ila.. Sun in(a o (erie de infrac iuni care &rezin a un !rad de &ericol (ocial )ai redu( ,de e4.' in caz de in(ul a (au defai)are ar . #0 din le!ea -=:1001' &re5udiciu la "ia a &ri"a a ar . --$+$ noul cod &enal.' la care ac iunea &enala (e &une in )i(care la &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e. Li&(a ace( ei &lan!eri &reala*ile con( i uie o cauza de inla urare a ra(&underii &enale (i o oda a un o*( acol in declan(area &roce(ului &enal. S&re deo(e*ire de dre& ul !er)an' a a a i)& ca &lan!erea n+a fo( de&u(a' @ini( erul Pu*lic nu &oa e (a &rocedeze la in"e( i!a ii. Dar acea( a &lan!ere &reala*ila nu e( e o condi ie (uficien a' deoarece c/iar in &rezen a ace( eia' @ini( erul Pu*lic nu e( e o*li!a (a declan(eze ac iunea &enala ,in afara de cazul cand &lan!erea e( e in(o i a de cererea de con( i uire ca &ar e ci"ila.2103. @en iona)' de a(e)enea' ca in oa e cazurile in care &lan!erea &reala*ila e( e o condi ie de ur)arire' re ra!erea ace( eia e( e o cauza de ( in!ere a ac iunii &enale. In afara de ace( e cauze care inla ura ra(&underea &enala ,li&(a (i re ra!erea &lan!erii &reala*ile.' ac iunea &enala (e &oa e ( in!e (i &rin a*ro!area le!ii &enale ,le!ea noua )ul )ai *landa' indul!en a (e a&lica i)edia .' &rin dece(ul incul&a ului ,de e4e)&lu' do*ora de &oli ie' ac iunea &enala nu (e ( in!e deca cu &ri"ire la au orul infrac iunii' nu (i in ceea ce &ri"e( e &e coau ori (au co)&lici.' &rin a)ni( ie' &rin au ori a ea lucrului 5udeca (i &rin &re(cri& ia ra(&underii &enale. A(e)ana or (i( e)ului de dre& ro)an' le!i(la ia franceza re!le)en eaza &rocedura (&eciala de (olu ionare a infrac iunilor fla!ran e' caz in care nu )ai e( e nece(ara &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e' ci or!anele de cerce are &enala doar con( a a (a"ar(irea lor. Ca &ri"e( e re!i)ul infrac iunilor fla!ran e' in (i( e)ul de dre& francez' ace( ea &o a"ea doua ca e!orii de con(ecin e; ele fac (a crea(ca in randul oa)enilor do"ada co)i erii de cri)e' dorin a de raz*unare' (i li)i eaza' &en ru 5u( i ie' ri(cul erorii. Ace( e con(ecin e i(i &un a)&ren a a(u&ra &rocedurii de (olu ionare a cauzelor de infrac iuni fla!ran e.

Or!anele de cerce are &enala' care au in( iin a in &reala*il &rocurorul ce (e ocu&a de (u&ra"e!/erea ur)aririi &enale' ince& anc/e a. Or!anele de ur)arire &enala &o in erzice oricarei &er(oane de a (e inde&ar a de la locul fa& ei &ana la inc/eierea o&era iunilor ,&en ru a le "erifica iden i a ea.. De a(e)enea' ace( ea &o efec ua anu)i e ac e' (i anu)e; &erc/ezi ionari (i (ec/e( rari' in (&ecial' in &rezen a &er(oanei (u(&ec a e. Pen ru con( a arile ur!en e' or!anele de cerce are &enala &o recur!e la orice &er(oana califica a ,cel )ai ade(ea la un e4&er in do)eniul )edicinii.. &o &roceda la audierea de )ar ori' &o (a decida a(u&ra )a(urii are( arii &re"en i"e a in"inui ului. Inde&enden de )a(ura are( arii &re"en i"e' &oli ia &oa e (a+l re ina &e au orul infrac iunii fla!ran e (i (a+l conduca in fa a &rocurorului. In ace( e cazuri de infrac iune fla!ran a' orice &er(oana &oa e (a+l &rinda &e au orul infrac iunii (i (a+l conduca la (ediul or!anelor de cerce are &enala' cel )ai a&ro&ia . Procurorul &oa e' el in(u(i (a efec ueze ac e de ur)arire &enala' ordonand or!anelor de cerce are &enala (a con inue ac i"i a ea de anc/e a ,a(a (e in a)&la cel )ai ade(ea.. El are a ri*u ii )ai lar!i deca or!anele de cerce are &enala. A( fel' in caz de infrac iune fla!ran a' daca in( an a n+a fo( inca (e(iza a' &rocurorul &oa e (a e)i a un )anda de aducere (i (a in ero!/eze &er(oana adu(a in fa a (a. Daca acea( a &er(oana (e &rezin a in )od fire(c in fa a (a cu un a&ara or' ea nu &oa e fi audia a deca in &rezen a ace( uia. In caz de delic fla!ran ,&ede&(i*il cu inc/i(oarea.' daca in( an a n+a fo( (e(iza a' &rocurorul' daca con(idera ca o infor)a ie nu e( e nece(ara' &oa e recur!e la infa i(area i)edia a in fa a ri*unalului. De a(e)enea' in( an a &oa e (a efec ueze la randul ei ac e de cerce are &enala' ca (i or!anele de ur)arire &enala (au (a le i)&una ace( ora (a con inue ac i"i a ea de cerce are.< daca e cazul' in( an a "a &relun!i are( area &re"en i"a. In ur)a anc/e ei' con( a arile a( fel efec ua e aduna e in r+un ra&or in oc)i de or!anele de cerce are &enala' &o (a &er)i a declan(area &roce(ului &enal. O*(er"a)' a(adar ca nu doar in (i( e)ul no( ru de dre& ' ci (i in le!i(la iile al or ( a e e( e &re"azu dre& ul &er(oanei "a a)a e &rin r+o infrac iune care &rezin a un !rad de &ericol (ocial )ai redu(' de a in roduce o &lan!ere &reala*ila la or!anele de ur)arire &enala' in "ederea con( a arii infrac iunii (a"ar(i e' ra!erii la ra(&underii &enale a fa& ui orului (i re&ararii &re5udiciului cauza . Li&(a unei a( fel de &lan!eri re&rezin a o cauza de inla urare a ra(&underii &enale' "ic i)a in ele!and (a nu+(i )anife( e "oin a in (en(ul &ede&(irii ace( uia &en ru fa& a co)i(a' confor) le!ii &enale. Dre& ul &er(oanei "a a)a e de a in roduce &lan!erea &reala*ila' in cazul infrac iunilor &en ru care &unerea in )i(care a ac iunii &enale e( e condi iona a de in roducerea ace( eia' (e)nifica o oda a (i o !aran ie a &ro e5arii dre& urilor (i in ere(elor funda)en ale ale oricarui indi"id.

De al fel' in ul i)ul deceniu' (u* i)&ul(ul influen elor deri"and din unele endin e ale conce& iei Noii A&arari Sociale (i a eoriei Scolii Radicale care' &lecand de la e)eiuri diferi e' &reconizeaza o de 5uridicizare re&e a a a ra(&underii &enale &e (ea)a &ro)o"arii unor (olu ii care (a facili eze concilierea "ic i)a 6 infrac or' )a5ori a ea le!i(la iilor )oderne (un in cur( de e4 indere a cazurilor (i (i ua iilor de li)i are a oficilia a ii ac iunii &u*lice.

CONCLUEII

Concluzionand' in( i u ia &lan!erii &reala*ile e( e nece(ara (i u ila' in acela(i i)&' re&rezen and o &ar iculari a e' in ceea ce &ri"e( e (e(izarea or!anelor de ur)arire &enala' fa a de re!ula !enerala' confor) careia' in *aza &rinci&iului oficiali a ii' or!anul de ur)arire &enala (e (e(izeaza din oficiu cand afla &e orice cale ca (+a (a"ar(i o infrac iune. In ul i)ul i)&' in (i( e)ul 5uridic ro)ane(c' (e )anife( a o endin a de &ri"a izare a &unerii in )i(care a ac iunii &enale' adica acea( a o&era iune' in cazul in care a fo( (a"ar(i a o infrac iune (e realizeaza' in !eneral' de ca re @ini( erul Pu*lic' &rin or!anele (ale' (i )ai &u in' direc ' la in( an a de 5udeca a' fa& care &oa e fi' uneori' in defa"oarea &er(oanei "a a)a e. Plan!erea &reala*ila' in afara fa& ului ca (e con( i uie ca o e4ce& ie de la &rinci&iul oficiali a ii (au o*li!a i"i a ii' e( e (i un )od (&ecial de (e(izare' care con( a in dre& ul &er(oanei "a a)a e de a decide daca (e(izeaza (au nu or!anele 5udiciare in "ederea ra!erii la ra(&undere &enala a fa& ui orului. To u(i' e4i( a o deo(e*ire e(en iala in re &lan!ere' ca )odali a e de (e(izare a or!anelor de ur)arire &enala' care &oa e fi (u&lini a &rin r+o (e(izare din oficiu (au un denun ' (i &lan!erea &reala*ila' care e( e unicul ac de (e(izare &re"azu de le!e &en ru unele infrac iuni' fara de care cel ce a (a"ar(i re(&ec i"ele infrac iuni' nu "a fi ra( la ra(&undere' ea con( i uind' in acela(i i)&' o condi ie de &ede&(i*ili a e (i de &rocedi*ili a e. Ca o &ro&unere de i)*una a ire a &rocedurii &lan!erii &reala*ile' referi or la er)enul de in roducere al &lan!erii &reala*ile (e &une' inain e de oa e &ro*le)a na urii 5uridice a ace( ui er)en.

La &ri)a "edere' de al fel cu) (e con(idera in li era ura de (&eciali a e' el e( e un er)en de decadere. A( fel' daca &er(oana "a a)a a nu a in rodu( in er)enul &re"azu de le!e &lan!erea &reala*ila (i nu &oa e in"oca in reru&erea ace( ui er)en &rocedural' re(&ec i" &rin in"ocarea unei i)&re5urari )ai &re(u( de "oin a (a' care (a o fi i)&iedica (a o in roduca' a unci ea nu )ai &oa e &ro)o"a &lan!erea &reala*ila (i (a o* ina ra!erea la ra(&undere &enala a au orului infrac iunii. Daca lua) in con(iderare efec ele nein roducerii &lan!erii &reala*ile in er)enul &re"azu de le!e' a5un!e) la concluzia ca' er)enul de in roducere al &lan!erii &reala*ile e( e' de fa& ' un er)en (&ecial de &re(cri& ie al ra(&underii &enale (i nu nu)ai un er)en de decadere. In ceea ce &ri"e( e )o)en ul de la care ince&e (a cur!a er)enul de in roducere al &lan!erii &reala*ile' re(&ec i" da a cand &er(oana indre& a i a a recla)a a ( iu cine e( e fa& ui orul' e( e cri ica*ila ale!erea le!iui orului' deoarece )o)en ul in care &er(oana "a a)a a a ( iu cine e( e fa& ui orul e( e !reu de er)ina*il' in (i ua ia in care &er(oana nu ( ie' inca din )o)en ul (a"ar(irii infrac iunii' &er(oana fa& ui orului. Acea( a' in ruca ' de cele )ai ori' fiind "or*a de(&re o ( are in erioara' de &u ine ori &oa e fi do"edi a &e *aza unor ele)en e e4 erioare' fiind la(a a e4clu(i" la la i udinea &er(oanei "a a)a e de er)inarea ace( ui )o)en . De a(e)enea' (i in cazul in care &er(oana ( ia inca de la ince&u cine e( e fa& ui orul &oa e eluda di(&ozi iile le!ale &ri"ind er)enul de in roducere al &lan!erii &reala*ile de doua luni' afir)and ca a afla ul erior cine e( e fa& ui orul. Din cauza ace( or con(ideren e' a&recie) ca )o)en ul de la care re*uie (a cur!a er)enul de in roducere al &lan!erii &reala*ile ar fi indica (a fie )o)en ul (a"ar(irii infrac iunii' )o)en in care &er(oana "a a)a a a afla de(&re (a"ar(irea infrac iunii. Ace( )o)en e( e u(or de de er)ina &e *aza unor ele)en e o*iec i"e' e4 erioare "oin ei &er(oanei "a a)a e. Re!le)en area ac uala la(a &o(i*ili a ea (a cur!a un er)en rela i" nede er)ina ' er)en in care &ar ea "a a)a a nefiind o*li!a a (a a&eleze la or!anele co)&e en e &en ru iden ificarea fa& ui orului' du&a o &erioada indelun!a a &oa e afir)a ca a afla cine e( e fa& ui orul (i (a in roduca &lan!erea &reala*ila. De e4e)&lu' o &er(oana co)i e o infrac iune de fur de la cel la care (e afla in !azda , er)enul de &re(cri& ie in ace( caz e( e de 11 ani.' iar !azda &re inde ca a afla cine e( e fa& ui orul du&a cinci ani de la (a"ar(irea fa& ei (i in roduce &lan!ere. Cu &ri"ire la in inderea er)enului de in roduce a &lan!erii &reala*ile' re(&ec i" de doua luni de zile' con(idera) ca e( e un er)en de( ul de (cur .

A( fel' daca in cazul unor infrac iuni &recu) (un infrac iunile de in(ul a' calo)nie (.a. a&aren (+ar 5u( ifica un er)en (cur ' in cazul al or infrac iuni de !enul celor ca lo"irea (i al e "iolen e' a)enin area' ul*urarea de &o(e(ie' nu (e 5u( ifica' (u* nici o for)a un er)en a a de (cur . De e4e)&lu' in cazul infrac iunii de a)enin are e)erea crea a &er(oanei a)enin a e &oa e dura )ai )ul de doua luni de la )o)en ul (a"ar(irii fa& ei (i a*ia du&a recerea ace( or doua luni' &er(oana "a a)a a &oa e a"ea cura5ul (a for)uleze &lan!erea &reala*ila. De a(e)enea' in cazul ul*urarii de &o(e(ie' o &er(oana &oa e (a ocu&e a*uzi" o (u&rafa a de eren a&ar inand al ei &er(oane' &e o &erioada )ai )are de $1 de zile (i &er(oana "a a)a a nein roducand &lan!ere &reala*ila in er)enul &re"azu de le!e (e afla in i)&o(i*ili a e de a ra!e la ra(&undere &enala &e au orul infrac iunii. Pen ru o )ai *una in( ru)en are a &ro*a oriului ar fi reco)anda*il ca infrac iuni de !enul "a a)arii cor&orale din cul&a' fur ul &ede&(i la &lan!erea &reala*ila' (a fie )u a e de la ar . -7= alin. A( fel' in cazul unui fur ur)ari la &lan!erea &reala*ila' in cazul in care &lan!erea &reala*ila (+ar adre(a or!anului de cerce are &enala' &er(oana "a a)a a (e &oa e adre(a i)edia du&a (a"ar(irea fa& ei or!anului de cerce are &enala' care &oa e efec ua anu)i e ( ran!eri de &ro*e' e4 re) de u ile' &recu) &lan(e fo o!rafice' cule!eri de ur)e' e4&er ize e/nico+5udiciare e c. E( e de nein ele( de ce la infrac iunea de (educ ie &re"azu a de ar . 1== Cod &enal' infrac iune care are acela(i o*iec 5uridic (&ecial ca (i infrac iunea de "iol' re(&ec i" rela iile (ociale referi oare la li*er a ea (e4uala a &er(oanei' in (i ua ia &rezen a a fiind "or*a de(&re o &er(oana de (e4 fe)inin' (i care e( e con(idera a o infrac iune cu un !rad de &ericol (ocial )ai (cazu deca infrac iunea de "iol &re"azu a de ar . 1=7 alin. 1 Cod &enal' lucru e"iden ia &rin li)i ele de &edea&(a )ai )ici' nu e( e ur)ari a la &lan!erea &reala*ila a &er(oanei "a a)a e. Ba& ul ca' in cazul ace( ei infrac iuni i)&acarea &ar ilor inla ura ra(&underea &enala' nu inla ura nece(i a ea ur)aririi ace( ei infrac iuni la &lan!erea &reala*ila. In acea( a (i ua ie' &e *una dre& a e ne &u e) &une in re*area care e( e u ili a ea incri)inarii ace( ei infrac iuni' daca in cazul e4&u( or!anul de ur)arire &enala (e afla in i)&o(i*ili a e de a ince&e ur)arirea &enala. In (c/i)*' &e de&lin 5u( ifica a e( e in roducerea celei de+a doua cauze care inla ura ra(&underea &enala (i anu)e' i)&acarea &ar ilor. Al e infrac iuni la care le!iui orul' in noul Cod &enal a &re"azu &unerea in )i(care a ac iunii &enale la &lan!erea &reala*ila (i fa& ul ca i)&acarea &ar ilor inla ura ra(&underea

&enala (un ; incalcarea &rin orice )i5loace de in erce& are a dre& ului la "ia a' /ar uirea (e4uala ,ar . -18F Cod &enal .' a*uzul de incredere &rin fraudarea credi orilor' con rafacerea o*iec ului unei in"en ii (i in(u(irea' fara dre& ' a cali a ii de in"en a or' nere(&ec area )a(urilor de &ro ec ie a de(enelor (i )odelelor indu( riale' nere(&ec area )a(urilor de &ro ec ie a o&o!rafiei circui elor in e!ra e' nere(&ec area )a(urilor de &ro ec ie a )arcilor (i indica iilor !eo!rafice ' u ilizarea neloiala a )arcilor (au indica iilor !eo!rafice ' re&roducerea neau oriza a a &ro!ra)elor de calcula or ,ar . #8% Cod &enal.' nere(&ec area nor)elor &ri"ind &ro ec ia dre& urilor &a ri)oniale de au or (i cone4e 'nere(&ec area nor)elor &ri"ind &ro ec ia dre& urilor ne&a ri)oniale de au or ' In concluzie' (&era) ca &en ru o )ai *una in( ru)en area a cazurilor in care ac iunea &enala (e &une in )i(care la &lan!erea &reala*ila' &ana la in rarea in "i!oare a noului Cod &enal oa e ace( e &ro*le)e (i i)&erfec iuni (a fie re)edia e' &en ru ca &rocedura &lan!erii &reala*ile (a &oa a fi a&lica a in cele )ai *une condi ii.

BIBLIOGRABIE

I. Tra a e' cur(uri. D Alecu G/eor!/e + Dre& &enal. Par ea !enerala' Ed. Euro&oli(' Con( an a' -11%<

D Ana( a(iu Cri(u ' Dre& Proce(ual Penal .Par ea (&eciala ' Ed. Ga)an!iu 'Bucure( i ' -11= D Ana( a(iu Cri(u' Dre& &roce(ual &enal. Par ea !enerala' Ed. C.G. Bec?' Bucure( i' -110 D Ba(ara* @a ei + Dre& &enal. Par ea !enerala' "ol. II' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' 1==7< D Ba(ara* @a ei+ Dre& &enal. Par ea !enerala' "ol. II' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11%< D Bica G/eor!/e 6 Dre& &enal ro)an. Par ea !enerala' Ed. Si ec/' Craio"a' -11$<

D Boroi Ale4andru' Ni( oreanu G/eor!/e 6 Dre& &enal; &ar ea !enerala' Ed. All Bec?' Bucure( i' -11#< D Bulai Co( ica 6 @anual de dre& &enal; &ar ea !enerala' "ol. II' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' 1==7< D Bu iuc Co( ica 6 Dre& &enal. Par ea !enerala' Ed. Au!u( a' Ti)i(oara' 1===<

D Cio*anu @. Va(ile 6 Tra a eore ic (i &rac ic de &rocedura ci"ila' Ed. Na ional' Bucure( i' 1==7< D Dane( S efan 6 Dre& &enal' Par ea !enerala' Ed. SHl"i' Bucure( i' -111<

D Di)a Traian 6 Dre& &enal; &ar ea !enerala' "ol. II' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11%< D Di)a Traian + Dre& &enal; &ar ea !enerala' Ra(&underea &enala' "ol. II' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11%< D Do*rinoiu Va(ile' Ni( oreanu G/eor!/e 6 Dre& &enal. Par ea !enerala' Ed. Euro&a No"a' Bucure( i' 1===<

D Do*rinoiu Va(ile' Branza Iillia) 6 Dre& &enal; Par ea !enerala' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -118< D Dol u Ioan 6 Dre& &roce(ual &enal' Ed. Bunda iei >Andrei Sa!una9' Con( an a' -118< D Don!oroz Vin ila 6 Dre& &enal' 1=8=<

D Don!oroz Vin ila (i cola*. 6 E4&lica ii eore ice ale Codului &enal ro)an. Par ea !enerala' "ol. I' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' 1=$=< D Don!oroz Vin ila (i cola*. 6 E4&lica ii eore ice ale Codului &enal ro)an. Par ea !enerala' "ol. II' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' -118< D Giur!iu Narci( 6 Ra(&underea &enala (i &edea&(a' Ed. Neuron' Boc(ani' 1==%<

D Giur!iu Narci( + Dre& &enal !eneral. Doc rina' 5uri(&ruden a' le!i(la ie' Ed. Sun(e ' Ia(i' 1==7< D Giur!iu Narci( + Dre& &enal !eneral; doc rina' le!i(la ie' 5uri(&ruden a' Ed. CDR@O' Ia(i' -11%< D Ilie(cu Nicole a' in V. Don!oroz (i cola*. E4&lica ii eore ice ale Codului de &rocedura &enala ro)an. Par ea (&eciala' "ol. II' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' 1=7$< D Cido"u Nicu 6 Dre& &roce(ual &enal' Ed. C. G. Bec?' Bucure( i' -11$<

D @a eu G/eor!/e 6 Procedura &enala< &ar ea (&eciala' "ol. II' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' 1==0< D @a!ureanu Ilie 6 Dre& &enal. Par ea !enerala' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' -11-< D @i rac/e Co( ica + Dre& &enal ro)an; &ar ea !enerala' Ed. Uni"er(ul Curidic' Bucure( i' -118< D Nea!u Ioan 6 Dre& &roce(ual &enal. Par ea (&eciala' Ed. Glo*al Le4' Bucure( i' -11$< D Nea!u' Ion + Tra a de &rocedura &enala. Par ea !enerala' Ed. Uni"er(ul Curidic' Bucure( i' -110. D Nea!u' Ion< Di)a' Traian< Do*rinoiu' Va(ile< Lec . uni". @ircea Da)a(c/in' @a4i) Do*rinoiu; Dre& &roce(ual &enal. Te( e !rila &en ru (e)inarii' e4a)ene de an (i licen a' Ed. Ga)an!iu' Bucure( i' -11=.

D Ni( oreanu G/eor!/e 6 @anual de dre& &roce(ual &enal' Ed. Euro&a No"a' Bucure( i' 1===< D Oancea Ioan 6 E4&lica ii eore ice ale Codului Penal Ro)an' &ar ea !enerala' "ol. II' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' 1=71< D Pa)fil Laura @i/aela 6 Dre& &roce(ual &enal' Ca(a de Edi ura Venu(' Ia(i' -11%<

D Pa&ado&ol Va(ile' Do*rinoiu Va(ile' A&e rei @i/ai 6 Codul de &rocedura &enala' co)en a (i adno a ' "ol. I' Ed. Al*a( ra' Bucure( i' 1==7< D Pa"aleanu Va(ile 6 Dre& &enal !eneral &o ri"i noului Cod Penal' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11%< D D D D Pierre Le!rand 6 Dre& ul co)&ara ' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -111< Pon a Vic or 6 Dre& &enal; &ar ea !enerala' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11#< Prede(cu O"idiu 6 Dre& &enal' Ed. BRAVO PRESS' Bucure( i' 1==7< Ru(u @arcel Ioan 6 Dre& &enal; &ar ea !enerala' Ed. C. G. Bec?' Bucure( i' -11$<

D S anoiu Rodica @i/aela 6 Dre& &enal' Par ea !enerala' Ed. GH&erion' Bucure( i' 1==-< D Tana(e(cu Iancu 6 Dre& &enal !eneral' Ed. All Bec?' Bucure( i' -11-<

D T/eodoru Gri!ore 6 Tra a de dre& &roce(ual &enal' Ed. Ga)an!iu' Bucure( i' -117< D T/eodoru Gri!ore 6 Tra a de dre& &roce(ual &enal II ' Ed. Ga)an!iu' Bucure( i' -110. D T/eodoru Gri!ore + Dre& &roce(ual &enal; &ar ea (&eciala' Ed. Cu!e area' Ia(i' 1==0< D Un!ureanu Ale4andru 6 Dre& &enal ro)an' Par ea !enerala' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' 1==%< D D Volonciu Nicolae 6 Tra a de &rocedura &enala' "ol. II' Ed. Paidea' Bucure( i' 1==$< Ela e(cu Vic or Dan 6 Dre& &ri"a co)&ara ' Ed. O(car Prin ' Bucure( i' 1==7<

D EolHnea? @aria' @ic/inici @aria Ioana 6 Dre& &enal; &ar ea !enerala' Ed. Bunda iei C/e)area' Ia(i' 1===.

II. @ono!rafii. D Bonc/i( Nicolae 6 Cauzele ce inla ura ra(&underea &enala' Ed. I)&ri)eriei de "e( . Oradea' 1===< D Tuculeanu Ale4andru 6 In( i u ii de dre& &roce(ual &enal' Ed. Uni"er(i a ii J Ti u @aiore(cu K' Bucure( i' -118.

III. S udii' ar icole' no e. D Ac(in e @i/ai 6 In roducerea &lan!erii &reala*ile in cazul infrac iunilor (u(ce& i*ile de con inui a e' in R. R. D. nr. 7:1==0' &. 11%+11$< D An oniu Teofil 6 No a la i ularii &lan!erii &reala*ile' in R. R. D. nr. %:1=78' &. 7#<

D Bu iuc Co( ica 6 Plan!erea &reala*ila in cazul infrac iunilor con inue' in R. R. D. nr. #:1==$' &. 11%+11$< D Col an @i/ai 6 Plan!ere &reala*ila. Tul*urare de &o(e(ie' in R. R. D. nr.1:1===' &. 1#-+1##< D Don!oroz Vin ila' La/ane Sorin' Bulai Co( ica' Ilie(cu Nicolae' S anoiu Rodica 6 E4&lica ii ale Codului de &rocedura &enala' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' 1=7%< D Du)*ra"a @i/ai 6 Valorificarea dre& ului la de(&a!u*iri in caz de i)&acare a &ar ilor in &roce(ul &enal in Re"i( a ro)ana de dre& nr. 0:1=71' &. 77< D Bra(in @i/ai' Proca 6 Efec ul dece(ului &er(oanei "a a)a e' in er"eni inain e de in roducerea &lan!erii &reala*ile' R .R. D. nr. %:1=78' &. 71+7#< D Gea!iu Sonia Nicole a 6 Procedura &lan!erii &reala*ile. Teza de doc ora ' 1==#' Bi*l. Bacul a ii de Dre& Ia(i< D Gor5aneanu I. G/eor!/e 6 Plan!erea &reala*ila. Se(izarea in( an elor' R. D. P. nr. -:-11-' &. -#< D Iona( G. Nicolae 6 Plan!erea &reala*ila' R. D. P. nr. #:1==0' &. 18-<

D La/ane Sorin 6 No a la i ularii &lan!erii &enale &reala*ile' in R. R. D. nr. 0:1=7-' &. 1%1< D @ic/inici @aria Ioana 6 De(&re carac erul o al (i necondi iona al re ra!erii &lan!erii &reala*ile' in Bule inul S iin ific nr. 7' Uni".9@i/ail Lo!alniceanu9' Ia(i' 1==0< Go ararea 5udeca orea(ca &enala (i rolul ei in co)*a erea (i &re"enirea infrac iunilor. Teza de doc ora ' Ia(i' 1==0< D @i rea Ioan 6 Re ra!erea &lan!erii &reala*ile ori i)&acarea &ar ilor. Con(ecin e' in R. D. nr. 7:1==0' &. 1-8< D Neac(u Ale4andru 6 Tul*urarea de &o(e(ie. Plan!ere &reala*ila' in R. R. D. nr. -:-111' &. #=+%1< D Paicu Ale4andru 6 Ti ularii &lan!erii &enale &reala*ile' in R. D. nr. =:1===' &. =0<

D Pa"aleanu Va(ile 6 @o)en ul con(u)arii infrac iunii de ul*urare de &o(e(ie' in R. R. D. nr. %:1==7' &. 01+0-< D Po&o"ici T. @ilea 6 Plan!erea &reala*ila in re!le)en area ac ualului Cod de &rocedura &enala' in Re"i( a Ro)ana de Dre& nr. =:1=$=' &. -8< D Ta u @aria An!ela 6 Li)i ele &rinci&iului di(&oni*ili a ii in &roce(ul &enal' in R. D. P. nr. #:-111' &. =8< D Toader Tudorel 6 @o)en ul &lan!erii &reala*ile la infrac iunea de ul*urare de &o(e(ie' R. D. nr. 1-:1==0' &. 00+0=. IV. Curi(&ruden a. D An oniu G/eor!/e 6 Prac ica 5udiciara &enala. Par ea !enerala' "ol. II' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' 1==1< D Bule inul Curi(&ruden ei 6 Cule!ere de &rac ica 5udiciara in )a erie &enala a Cur ii de A&el Sucea"a &e anul -111' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11-' dec. &en. nr. -1#:-111< D Bule inul Curi(&ruden ei &e anul 1==% a Cur ii Su&re)e de Cu( i ie' (ec . &en.' dec. &en. nr. 100=:1==%< D Bule inul Curi(&ruden ei 6 Cule!ere de &rac ica 5udiciara in )a erie &enala a Cur ii A&el Sucea"a &e anul -111' Ed. Lu)ina le4' Bucure( i' -11-' dec. &en. nr. 1-0:-111<

D Bule inul Curi(&ruden ei 6 Cule!ere de &rac ica 5udiciara a Cur ii de A&el Ia(i. Dre& &enal' Dre& &roce(ual &enal' Infrac iuni in le!i (&eciale' &e anul -11#' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11$< D Bule inul Curi(&ruden ei 6 Cule!ere de &rac ica 5udiciara a Cur ii de A&el Ia(i. Dre& &enal' Dre& &roce(ual &enal' Infrac iuni &re"azu e de le!i (&eciale' &e anul -118' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11%< D Bule inul Curi(&ruden ei 6 Cule!ere de &rac ica 5udiciara &e anul -11#' Dre& &enal' Dre& &roce(ual &enal' Infrac iuni in le!i (&eciale' Cur ea de A&el Bucure( i' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -11%< D Cule!ere de &rac ica 5udiciara in )a erie &enala &e anul -11# a Cur ii de A&el Ia(i' dec. &en. nr. -11:-11#< D D D D D D D D D D Cur ea de A&el Ia(i' dec. &en. nr. 11#=:-118< Cur ea de A&el Bucure( i' dec. &en. nr. %=:1==$< Cur ea de A&el Bra(o"' dec. &en. nr. 1-7:-11#< Cur ea de A&el Bucure( i' (ec . a II+a &enala' dec. &en. nr. %-#:1==$< C. S. C.' (ec . &en.' dec. &en. nr. 18=1:1==0' in R. D. nr. 1-:1===< C. S. C. (ec . &en.' dec. &en. nr 18=7:1==-' in Re"i( a Dre& ul nr. 8:1==8< C. S. C. (ec . &en.' dec. &en. nr. -1$7:1==%' in Re"i( a Dre& ul nr. $:1==$< C. S. C. (ec . &en.' dec. &en. nr. -1%#:1==-' in Re"i( a Dre& ul nr. %+$:1==8< Cule!ere de decizii din &rac ica Tri*unalului Bucure( i &e anii 1==# 6 1==7< Cudeca oria Si!/e u @ar)a iei' (en . &en. nr. 8%1:1==0<

D Cudeca oria Si!/e u @ar)a iei.' (en . &en. nr. -$-:1=7$' in Re"i( a Ro)ana de dre& ' nr. %:1=7$< D Cudeca oria Baia @are' (en . &en. nr. -%%7:1==0<

D @i rac/e Co( ica 6 Prac ica 5udiciara &enala' "ol. II' Ed. Acade)iei Ro)ane' Bucure( i' 1==1< D Si)a Con( an in 6 Codul &enal adno a cu &rac ica 5udiciara 1=$= 6 -111 cu )odificarile (i co)&le arile efec ua e &rin Le!ea nr. 1=7 din 18 noie)*rie -111 (i

Ordonan a de Ur!en a a Gu"ernului nr. -17 din 1% noie)*rie -111' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -111< D D D D D Tri*. Cude ean Bacau' dec. &en. nr. 1%7:1=7=' in R. R. D. nr. 1:1=01< Tri*. Cude ean Sucea"a' dec. &en. nr. #0%:1=$=' in R. R. D. nr. 8:1=$0< Tri*. Cude ean Bacau' dec. &en. nr. 8-1%:1=$$' in R. R. D. nr. 7:1=$7< Tri*. Su&re)' (ec . &en.' dec. nr. --%0:1=01' in R. R. D. nr. 0:1=01< Tri*. Su&re)' (ec . &en.' dec. nr. 117#:1=0-' R. R. D. nr. %:1=08<

D T. @. B.' (ec ia a II+a &enala' dec. &en. nr. 101:1=01' in Re&er oriu alfa*e ic de &rac ica 5udiciara in )a erie &enala &e anii 1=01+1=0%' Ed. S iin ifica (i Enciclo&edica' Bucure( i' 1=0%< D T. @. B.' (ec ia a II+ a &enala' dec. &en. nr. 10=1:1=01.

213 N. Volonciu + Tra a de &rocedura &enala. Par ea (&eciala' "ol. II' Ed. Paidea' 1==#' &. -0< 2-3 An erior ace( ei )odificari' alin. ,8. a"ea ur)a orul cu&rin(; >Cand infrac iunea (a"ar(i a e( e din re cele ara a e in ar . -7= li . *. (i c.' or!anul de ur)arire &enala c/ea)a &er(oana "a a)a a (i daca acea( a declara ca face &lan!ere &reala*ila' du&a caz' con inua ur)arirea &enala (au ri)i e cauza or!anului co)&e en .9< 283 V. Don!oroz' S. La/ane' G. An oniu' C. Bulai' N. Ilie(cu' R. S anoiu + E4&lica ii ale Codului de &rocedura &enala' Ed. Acade)iei' Bucure( i' 1=7%' &. 11#< 2#3Anca + Lelia Lorincz + Procedura &lan!erii &reala*ile in cazul infrac iunilor fla!ran e' R.D.P. nr. #:-11$< 2%3 A (e "edea ar . -01 (i 8% din C.&roc.&en.< 2$3 Tri*. Su&re)' (ec . &en.' dec. nr. --%0:1=01' R.R.D. nr. 0:1=01< 273 Ioan Dol u + Dre& &roce(ual &enal' Ed. Bunda iei >Andrei Sa!una9' Con( an a' -118' &. 110< 203 G. T/eodoru + Tra a de Dre& &roce(ual &enal' Ed. Ga)an!iu' Bucure( i' -117' &. $=1<

2=3 Ioan Dol u' o&. ci .' &. 11=< 2113 Cean Pradel' &relua du&a Pierre Le!rand 6 Dre& ul co)&ara ' Ed. Lu)ina Le4' Bucure( i' -111' & 18# < 21-3 CPS &oa e ' de a(e)enea' (a dea (fa uri &oli iei< 2183 Car ea a V+a 6 Par ici&area &er(oanei "a a)a e la 5udeca a' e( e i)&ar i a a( fel; Sec iunea I. 6 Plan!erea &reala*ila< Sec iunea II 6 Plan!erea acce(orie< Sec iunea III. 6 Re&ararea &re5udiciului &er(oanei "a a)a e< Sec iunea IV. 6 Al e dre& uri ale &er(oanei "a a)a e< 21#3 Violarea de do)iciliu' "iolarea (ecre ului core(&onden ei' "a a)area cor&orala' a)enin area (i di( ru!erea< 21%3 Re ra!erea &lan!erii ini iale de ca re i ularul ace( eia nu are efec a(u&ra &lan!erii for)ula e de in"inui ,ar . 800 alin. #.< 21$3 Re!le)en area o re!a(i) in ar . 8=%+#1-< 2173 Ti ularul &lan!erii "a lua &rocedura din ( area in care (e afla ,ar . 8=-.< 2103 Cean Lar!uier' &relua du&a Vic or Dan Ela e(cu 6 Dre& &ri"a co)&ara ' Ed. O(car Prin ' Bucure( i' 1==7' &. 11# <