Vous êtes sur la page 1sur 34

qARq[RlT[ IA

tl

pOzrr te invatd
Ana-Maria Grigorag

7.TTA GARGARITA
poezii teTnvatd

ANA-MARIA GRIGORAS

@ErcPress

Ed.4 2-a-Chigoras.-

ISBN973-973-706-805-7 087.5 821,r35,1-93-l 3',72.874

Ana-Maria Grigorag Autor: Redactor: Gabriela PLOPEANU GinaISPAS Tehnoredactor: gtefan Filotti Coperta: . : :,' ' -' lonela Mocanu .'l' .:, ' .'' gtefanFilotti .. Grafician: ,:1, . .-,;
''-

.': ::.,', . 111: ..

ERC PREss Editura @Copynight Toatedrcpturilerezerate

'-

':' : : )L l' ' l

..,,r. '-

.'.1 '::, l' li !r t _, . , , .:::: :. . :.. :,)i .

SErcPress
1| | 021.569.90.13 Tel:021.569.90. E-mail:offic@ ercptess.ro / wwwercpress.ro

: ...... i,,...

T/itil-ffilrgdlritaSeaudde subo frunzb Zgomotemici ca de gAza. EsteZi[a-Gitrgirifa, Ce arecu eatuAistuta Plinaochi cu poezii Pentrucei mai mici copii. Tot in traisti eamai are Jocuripentrufiecare, Desene pe sAturate Sale colorezi pe toate.

.-&il

ffi

^ mai int6i gargadFle, Colot"-a apoitot desenul!

Gase$te floareape carewea si se ageze fiecaregargfita. numarulpetalelor Compara cu cel al bulinelor.

Flrrforri albt
gi hvadl, Prin grAdinA Toli copiii pot savada Fluturasii albi de nea ca sunta$a. Suparafi inarmali cu acuarele $i cu multepensule Copiii vor si picteze. Fluturii s6-icoloreze.

tn'
\1_

nt

a\
\-

(-.\' .\-/

O"

tl

a t {r.P--\L..*

'

1L"""

,--a

Multe petede culoare Zboardacumdin floare-nflome, Mii si mii de flutura$i Coloratide copilagi.

^ ^asN Completeaza apoicoloreaza-l! desenul, fiW

Albina
Ztmziind de dimineat[ Prin livada de caisi, Albinuta hamicuta Se-ntdlnicu un arici.

qi aricfurl
- Undemergi tu, frafioare, Cacite vad cam ciufulit, $i cu lepii din spinare Cinete-amai pricopsit?

- Sigur!...Rdzi $i tu cu mine! Nu md crezic-asa sunteu! M-am niscut cu ei, vezi bine, Dar mai bineeramzmeu!

- Nu te supara pe mine, Ci eunu vreausi fac haz. Am gi eu un ac cu mhe, Ce m-ajuti lanecaz!

- Drag[-albina,ai dreptate! Oarecum nu m-am gdndit? Ci de aceledin spate Multi dusmanis-aucamferit!

00

V
q-. .-r*

.\

\l

Dupace a incercat Sdseurcein copac $i-avazutcan-aputut, Nu gtiace-i de facut. Cuibul,lui il surAdea, Dar pasdrea-l tot gonea, FarA nici un pic de frica, PeurdtulMiaunicd.

Acesta seinvdrtea $i in tainAsegdndea, Cum si facasaajungi La puii de catifea.


A
GS)

lnsi oricea-ncercat. N-a dat nici un rentltat, Cacide fiecare data Pasirea-l ciupeade coad6.

t5K

Cedrumtrebuiesaaleagipasirea pentrua ajunge la cuib?

Arar
Astazil-am adusacasa PeAzor de la bunici. El areblani(adeasl $i doi ochi...atdtdemici. Nici nu am intrat pe poartA, CAdin bratemi-a sirit, A fugit prin curteatoatA $i la mamas-aoprit.

A latrat, a dat din coada, Era sigur bucuros, Cumcei mici zburdi pe stradA C6ndafara-itimo frumos.

Aranjeaza literele astfelhcat saoblii numelecatelusuluidin imaeine.

R"on{, ron{,
Seauderont,ront,ront, Chiaracolo,dupacol1. Poate este un balaur Sauun maredinozaur! imi e frica! Tremurtot! Ajutor!Zitu,numaipot!

rornfS
Baietelulst6pitit. Sepreface adormit, Iar de-acolo, dupi col[, A iegit in ritrn de ron[, DomnulChit,un soricel Mititel $i gtrengdrel.

Acum rdde Cezinel, inspiimdntatul biiefel, plapdnd, Caun $oricel Nu-l mandnca de-iflamAnd. El doregte caqcaval Nu ndsucullui Cezar.

u.t.u. animalul cumancarea lui preferati!

ffi w

paoto..uzaimagrnea.

x
r^-\).{"\r.\---..!-\-,

&
I

w ,0-1
'.vt,
t \ 1t
I

Brotieelul
Doua frunzealinate Pe o creangide copac, igi gopteau lamrezdenoapte Cu privirile sprelac. - Vezi,acolodupatrestii, Sti la pdnd-un brotf,cel. Vreasaprinda-n toiul noptii. Pefuris,un gAndicel.

El acumsepregate$te Sail prindape gdndac, Dar sarind,el selovegte lac. $i aterizeazh-n

,<--'Jl1t4 ..

z.$i

tr

e)

Ia drrrm
Cu trei flori la palarie $i un sacplin cu merinde, A pomit-oaziIlie lumeas-ocolinde. ToatdL pe o cArare, Cummergea intdlni broascA testoasi, Care-lintrebacamtare, Fiind foartecurioasi: - Undemergi aqadegrabi? Ia-mi si pe mine-nsac, o baba Cacieu mergprecum intr-un an cinci metri fac.

2()

ajuta,daruite: - Eu te-ag Am de gdndmult sastrabat. O si trec muntecu munte $i am multe de carat. putin El sea$eaza

- Crezici o si reu$e$ti Faranici o companie Pamand si-l ocole$ti? Ilie! Mai gdndegte-te,

cu profunzime: $i gAndi
- Sigur,credc-ar fi un chin. Bine,hai $i tu cu mine! Coloreazi animalulcareestemai rapid din fiecarechenar.

\ l..-1* I

,fH\
tA t_ra

Sedfnta dtur poeni(i


LAngafag in poenip Era astttzivAlvd mare. Se-adunarila Sedinta Iepurii din trei hotare.

Ei spuneau plini de mdhnire CavulpoiulRogcovel ii pandea de multezile. Nu puteau scapa de el!

Cumvorbeau ei cu rf,bdare Despre tot ce-au patimit, galeg Venea pe carare Iepuraqulaiurit.

t1

--2-a-'-'

El le-aduce-o veste mare: - Azi, vulpoiulRogcovel A plecatla o plimbare Ludndtot ce aveacu el. Fericitide-aceasta veste, Iepuragiiau inceput Horbmareca-npoveste Cumnimeni n-a mai vf,zut.

{5

Irr ploaie
Dintr-un nor pufos de vata, A-nceputsacadi iar Picituri de ploaie.Iati! L-au udatpe un bondar. El se-ascunde subpetala Unui macrogude foc $i privegtecu sfiali Apa strdnsi intr-un loc.

,w

- Oareploaia o si tina Tocmaip6namdine-nzori? Cemi fac dac' o si vina Suspe cer qi mai mulfi nori?

ins[ caprintr-ominune, Iati, ploaiaseopri, Iar bondarulfird numen incepu a zumzii.

,-..r\

/.^__;\

I t/

tr.-rr.ry-

I U

I
/

4+
'\ \

.tu'L\_--

Sacul crr fircirii


Dinh-un saccu jucfii, Mi-am alesde dimineati Soldateii cu flclii de atl. $i un ghemulet

Ma gdndeam cum si-i aqez, Cumsa-ifacsaprindavia1a CumhotaresAffasez Cu micugulghemde a{b.

Am gasit!Uite, bursucul, Un catelqi doi pitici, gi cu ursul, Iepuraqul Or si fie inamici.

ffim

Aranjatica pe cdmpie, meug0nd, Soldateii-ntr-al $i-au flcut o strategie $i-aupomitcu foc luPtAnd. T

Cine-acigtigat,eu nu $tiu, m-a trezit Cdcimf,mica Ca eratArziuSiiute amfugit. Eu la $coala

EFE

Coloreaza iucariiletalepreferate.

Ho(ornarrii
Cei doi ursi, de dimineati, Au plecatvoiogila piata, Ci au statnumaiin casd $i nu aunimic pe masf,. Cu doi lei in buzunar, Ar dori sdia micar Nigtemiere si afine S[ le-mpace pe vecine.

De vecinenu v-am spus. Am crezutc-am zis mai sus. Una esteRogcifici, Iar cealaltae Rodica.

*?-

e vulpifa, Roscdtica Iar Rodica- veverita $-am0ndoui-ssuparate PeUrsica$i Ursache.

Ele spunca toati iama, Ursuletiiau datiama Pe la ele prin hambar, Firi si spuni micar.

$i eu credcf, au dreptate S[ fie camsupf,rate, asta iamA, C-amdndoui Au camdusdorul defuana.

"{:>

'/'' -+i

Un tAntar
Pe tavane un 16n(ar. El e tare supArat Ca s-amurdfit de var Fiindcanu s-ainciltat. insAeu aici n-amdormit Cici, sa-mifacdinnecaz, Toati noaptea m-a ciupit De m0nu{egi obraz.

a: ,,:,',
'..:,.,

lt

JE",q'-

Gif

uase$te cele4 drterenele.

rys-

ffP

patratelele. Completeaza

Coloreazi!

11

/s\

\ ('

J
--^/ \

' '-71 ->;-41


.*>--

,L

t- t!

srir eio i]liiu! llirutfit


It

rr--i

l.

policu,mpira Acum online!

Pr e !:5 ,9 9l ei
ISBN: !lit-973'706 805I

eErcPress
Te1: 01.1.569.90.11 l-l / 021.s69.90. ii mril: oflicc@ercpress.r'o / ww\\'.ercpress.ro

llilt1l

Vous aimerez peut-être aussi