Vous êtes sur la page 1sur 74

BOAE DE GRu

ANUL V lVlb1 Ul LUUk


N-ru ,.
www.dacoromanica.ro
C1T11E11
COALA CENTRALA DE FETE DIN
BUCURETI (cu | figuri) . de ELENA'RDULESCU-
SNGE STRICAT (V)
(cu 4 figuri de BQr, Carag,a)
POGONEANU
. de BORISAV STANCOVICI
di slrbete de El,na Eftimiu
CRONICA. Cri, conferine, congrese, eoziii: Cnd mplinete o Regin --
de ani; Cronici de familie; Oameni i sfini. Turism, sport, educaie fi

zic: Valea Dmboviei ; Viaa romneasc n munii Fgraului.


(Cu Io.guri).
Plan colorat: Adormirea Maicii Domnului. (Muzeul religios dela
Vlenii de Munte).
Reactor: EMANOIL BUCUA
1a cxcm

lar 25 lel
Abonamentul pe an :8 lei
REDACTIA:
DIRECTI A EDUCATIEI
P OP O R U L U I
B U C U R E T I, I I
SIr. GeenalBerthelol, 28
EDITURA:
MONITORUL OFICIAL I
I MPRIM. S TATU LUI
ADMINISTRATIA:
IMRIMERIA NATIONALA
BUCURETI, V
Calea uban-Vod5, 1:1-J3:
www.dacoromanica.ro
coala cemral de fete (1190, arhitect Ion Mincu)
COALA CENTRALA DE FETE DIN BUCURETI
t....,... -. . :-.... ...:..-. -.-. -.....
c-... : .. :.- t.-... ..- ,.-.-.., .-.
...., :.- :.. ,.-.-. .--.-. .-... .-.......
: -.... .-.-.- .- . .. -.. . -..-... .
: .-.... . -... .- ..-,.. -... .-.-:.
,.-.. -.. .--. .- -... ..,... 9 :
.., -. .-.-.. .
t... -.-...... .--.-. .- ..... : ,... ...
: .-..
r -.- ..- - :.. -.-: .. ..-. : .-
.-.-. : -....
o ,., .. : ..-,.. ,-.. -....... ....
-...- . .-... :- s.-.-.. .-... , -.
-.. .. -.--,... . :-.,...... .. ,-.- .
-.-:. .- ,.,. c. . -..:.. - ..-.-..
..--... : ..... ..... : ..... . : .:-.-.
. ..--... : :-..., ,-.- . .-...o -. .
.... -. :..., .. .

. . ,... -.-:. :
. ,..:. . -... . -. ...- ... -.-..
,.-.,... ,:-..... -... . . -. ...-.
....., -. .... ,. ... - . ... .... :- -..
:-.. ,..- . ,.. : .:.,...
r. -....... : .-.-..
s.-. . ..... -... ,.-:..... ,.-. ,......
. :.-..... :.. -..

. : ..... -.. -: -
-.-.- -. -.. ,..--... ..-.. .-..-.... .
-.. ... -... . -.,.... -.. -.. :-. . -.
-.-.... ....., .-.. ..- . .., ... : -.-
,....... :-.--..-. . : .,..... .... :
.. . .-.. .- ,.... .,.- . .... :
..-.... E : .,.-. . -..- -,... :.-...
.-,.....-. o.-.-, .- -.... -.... .-....,
.... : .-.-.. . ,-.. . ,-.. . .-..-
-.. .:.-- ...,. ...., .-.-.-... .. -. .
... .:.-... ........ .-.,..... . ..-,....
...:..-. -.... . :-. -.. ,.... :,.-
:. : . .. .-. ...-. . :-. ..... ...-.-
: ... ...- :-.. .. ..-.... (-.. ...:..-.
:-,+....., u.. ... .-. .... : .-.-.. ,
-.. -.. .-... .,... .. .-. -.... . .-...
.--. ..-.... .-,..,.-... :. .. : .. -. .
--.- ..-.... .-. .-....... . .- -. . -.-
--... , -..-.. ..:.... .-..-. .-.
..... -.-... :. -.-....-.., . . ,-.....,
-. . .-,.- -. ,... .......
t. -.- . .-... .... coala Central
,..-. ... ....- : ..... . -.. :.-..
-... ..,... ,-.. .. :-...-.. :- -.
,..... .. r.-.-.. .. ,.-..... .-......
.-... ..- -.-. : Pensionatul domnesc de fete
.... -.- .-.-, Vestitorul romnesc :.- .. n.
-.. .s,,. Pensionatul domnesc de demoazele -
i- .s,., -.-: -. .... .- t.-... :-.. .-
..-,. ..-.-. : -.... ..,..,.-., c..,...
-...-.. s. s.... -. .. .. : -.. -. ..-
:... -. -.. ..,-. - . .,.. ,.-:.. -.-....
: ...--. . .. ,.. . .. . -... -.-,.. ,-.
-... .-..... . ..,..., ,-.. .., ,-.-
,-.. -.. . c..,...
o.- - ,.-: . ,.-.. r - . ,.-.. .-..
-.- :.-..... Pensionat domnesc de fete l; -.. :.
. :...-.., - .,... . - -.... .. :.--.. .-
.-.. ,.- .-...... : -.... .-.-.- -. -.
s..... .-.... .. s.-.-..-, - . .-.--..
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R U
numele de Cal Central, care a nlocuit i a
fcut uitat pe cel mai vechiu, sunt o serie de
ntrebri ce trebuesc lmurite dela nceput.
I. PENSIONA TUL DOMNESC DE FETE
(1852-1864)
Pensionatul Domnesc de/ete: vzut lumina zilei 1
`..,,.... ulr |-|,.<tO\U:.
`'..:..
^"j. '''7fN/' "":;":r ...,or 'r,, r
",,. ""'1"/'" ~ "/,,, ' re ,.~ . " ". """;/, 1"-'
., .,.`.,`

_ h /""",,,,""N' /,, / Ull'i
1"". _ ,- "< ...
' ,,I ~ .w ,.._{o, .:ajtv/ //',/n",,.1 r" .
.
19'-_ -
---
,1V/r.I/(Jr

Cererl dtre Domnitor pentru admiterea n coa!:, (Arhivele Statului)


Cu lcere i vom priim.
una o reeorandim la du
cia coalelor .
(Rezoluia pusi de m5t
Domnto:ului).
Inilimii Sale
Domn Stlpnitor a toat: ara
Romneasc!
Barbu Dimitrie tirbeiu
Departan:entu Lucrbilor otleli.
R A P O RT
Maiorul tordili avnd doi fiie,
din care una de ani unspruece i
alta de ani noi ce au amndo! trebuinll
de nvtur, iar mijloace!e prin
telUl lor nu'llnlesnete !ntru ac.eas a,
i fiind numitul Maior, unul diL.u
ofieri tei mai activi ce 'i lmpline{t<
datoriile sale cu toat rivna i Zeii I
ce merit ajutorina st:pniri, sUI
strisul plecat ia ndrzneal, al reco
manda la a Inllimei Voastre bur
voin cu rugleitme ca la pansicnul
de fete te este a se Infiin a dj"
In ltv Poruncl s fie priimite 1
aceste do: fiice ale zisului Maior
n sarcina statuJui.
eful O/irei (indmifrabit)
Indeplinitorul cator, de dejurnw;
tab ofier
Maior Stoica
Adiotantu tabului otiri
Clpitan (indescifrabil)
Nr. 2593
Anul 1852, Mart.
1
8
Bucureti
S se Ireac Intr'o list forma
pentru aceasta.
In existena acestei coale se distihg dou epoce:
1. Epoca Pensionatului domnesc, dela 18521a 1864-
2. Epoca coalei Centrale propriu zise, dela 1864
pn astzi.
1852. Intemeietorul a fost Domnul stpni tor a toa
ara Romneasc 0y Barbu Dimitrie tirbeiu, acela
a crui soie, Doamna Elisabeta, nscut Cant.
uzino, ntemeiase n 1843 (ca sojie de Mar
www.dacoromanica.ro
.... .-.....~-~.. .~... ..-... -. 1 - .....- 707
:.-.., .-.... ,.-. .-.., ..-.., -... ,.-.
: .. :.- r..... 1): .... .. . .-....
: .,.., : -.... r....o....-. . :
,-...-.... :.- c..... 2), . ..- ..-... : .
.. .-.-... .-.. .-.... r-...-.. : .. .- -.
,..... ... u. . ...... . -..-,... c.
..... -.. r.--..... r.-. r.-... ..-..
. .- ...... .-,..-..... .-.. .-: .. .. -..
..-... c. n. :.-.-. t.-. ..-.. ....
....-...... ... x......, ,... ...... .. -.
---. .. r.... -......, :.-... ... ,-
.- : ...:.. ,-.. .- ,-...-.. : .. - -
;.. .
:
+

...
|
-
.
s,

.
`
...... -. . ..-,... . s...--..... o
.-.-.
t.. :.. .. .... r.--... .. .. .- .-:
.. -. . ...,.. -. ... ....... :.- ..- ,...
...-.. ,, : .-., . , -.. .. ., .. :. ...-
.-- :.- -.... .-. .. ...-. .. :.--.. ,.s,,
.s,s,
.... .... .. ,. :.... -..,.... .. .c..
r...,..... .. 1928)
c.. .. .s,.. -.... ... :.. .--... ....-
: .. .s,..
|
-..:., .- .,.. .. t....
...... 0 .... : r.--..., :.- n... .s,..
..- .... .:... ..-... : ..-.-... t... :.-
.s,.. . . ..- -. . ..-,..- . ....,. -
.. - ,.... .- ..-...-. -.. - .. --... -
:... .-:.. ...-. .-.... ..-.-..
r.. ..... ...... -

..... ...... : U .-..


_.- s...--. .. t-...-...... : .. .- .s,. ,,
.... .... .,. ........
,:..,..... ... 19a8)
.- .... .. ... c. r.-.-. - .s,, ,] . --..
- r.... r..... . :... n r.. ,u. ,. ,.. .,,.
.... .,..... ......... - -:.-..
a
). s -
.-... t-...-.... .. .s,., ... ,..-.. ....
-.-.. , -... c. -.. .- .s,. . ... ..
,.-... .- .s,. s .... ..- ,.. ,-..
...... t-...-...... : .. r.--..... c.
r.-... .- .s,,
r.. ...- .-... . .,.- .-. .,.. :.- .s,.

r.... :.- .s,. ...,. ...... -...
,.- ... :.. .,..,, .-..--.. .-.. ,-...-..
: .. -. . . . . .. .-.... ... ...
-.-.. :.- .---... ..-......, --... -.,
... . .-....... .--.. . . .-.-... -.
. . . .-..-,. :.- c... .......
Vt... ,-...-.. -. .. .-...-..
1) . ,., 181, \ . ,., 306-309.
1) N. Iorga: r...... -......... . 3, ,. '4' .. ....
') T. :. ,., 312.
...... .... ....... .. ... ) ... {i .... . ...... ... , ... . 4 ......... ..... ......... .. ... .. ,.....
.... -...... ...... .. ...... .. Munte, '910, p. 6g. ,........, , ..... :... ........ '906 ........ .. :....
1) 1. C. Filii; ....... ....... ... ... ...... ...... .... .. ..... . ...... ... ......... M. ..........
...... ........ ........ 1934, ,., 12. .. ........... .... ..... ..........,...... . . ....
, ....... .. ......... r...,.... i ..... ....... .. ..... ,......... ... ......, .. ...... ...... .. ...
V. A. Urechia: ....... ....+.. .... 1800 .. 1864, . 1, ..... ...... ..... ,.. .... .,.... -..... ,..... .., .
-., ,81-,82 I . -.,. 306-309. !storia ........ .. ......
www.dacoromanica.ro
UU L eRAu
Legiuirea din 1847 asupra reorganizaii in
struciei publice hotrte la aer. 9 a se aeza un
pensionat de fete ntr'o ndipere ce se va cldi
sau pe locul de alturea al Mnstirii Sfntul
Spiridon-Nou sau iotr'alt parte. Pentru inerea
acestui pensionat se dau 40.000 lei din prisosul
Dumneaei Polcovniceasa Anna Iacoeson
(1798-1878), Directria Pensionatului
Domnesc de fete (18S:-t8S7), (dup3
o fotografie a fei)
veniturilor po
menitei mnstiri
peste cheltuielile
urmate dup du
hul i dispoziiile
testamentareilei
50.0 din Casa
coalelor, dei nu
se zice curat in
legiurire.
Nici a c e s t
pensionat nu s'a
nfiinat - ,.
Se vede aa dar
ideia Pensionatu
lui de fete, rs
rind n ceasul din
ri al Regulamen
t u l u i Organic,
lund corp ntr'o
serie de articole,
nsoit chiar de
. un program de
s t u d i i, pierind
ins ca un pria
subteran, artn
du-se din nou la
faa lumii 101847,
spre a disprea
iari n cursul tulburrilor din jurul anului 1848,
pn n Martie 1851, cnd iese definitiv la lumin,
pentru a b infiripa de astdat intr'o coal ce
avea s dureze i cu vremea s ajung izvor de
lumin, de energie i de via nu numai in Capi
tal, a crei podoab devenea, ci In intreaga ar.
lat1 i actul de natere al Pensionatului Dom
nesc * ~luminata rezolUie -din 19 Martie 1851
ce Domnitorul pune pe raportul Eforiei coalelor:
Priimit; pensionatul se va deschide i se va
inaugura la 1 Octomvrie acestui an; pn atunci
se vor inchipui statutele pensionatului, programa
nvturilor i se vor aduce profesori i institu
tricele trebuincioase. Tot pn atunci s se fac
toate reparaiile la ncperile Sf. Spiridon, .dup
un plan bine rezonat i dup un deviz exact.
Se va inelege ndat cu persoana ce va che
zui mai bun isprav despre dite privesc asupr1-i
ca directri unui aezmnt ce urmeaz a se in
tocmi pe bazele cele mai bine chibzuite . 2).
') Arhivlle Statului, dosar :OOI din t85t, pag. 1-3.
1) Ibdem, pag. 6.
Aceast in adevr luminat rezoluie. cuprindea,
dup cum se vedt, un intreg program pentru n
fptuirea instituiei. Cu toat dorina expres a
Domnitorului, nici vorb nu putu fi ns de
deschiderea Pensionatului la 1 Octomvrie din acel
an. Timp de aproape un an i jumtate Eforia
coalelor se va ocupa de gsirea directoarei po
trivite, de ntocmirea programului, de alctuirea
personalului i inchipuirea unui local pentru noua
coal: totul era de creat.
Dou sunt principiile care au dus la nfiinarea aa
de timpuriu a acestei coale, n epoca regenerrii
vieii noastre naionale; unul era enunat chiar in
Regulamentul Organic votat n 1831 : Invtura
public trebue s fie obiectul ngrijirii i privi
gherii stpnirii 1) ; altul, care accentueaz urgena
ntemeierii Pensionatului, e exprimat pe larg n ace-
|
i

r
,
a

e
+-r
l

t
-
e
c
n

permanent actualitate:
Dac buna-cretere i nvtura sunt neaprat
trebuincioase bieilor, cu att mai mult aceast
ngrijire trebuie s se aib pentru fete, care sunt
chemate a crete nsele pe copiii lor. Orict de
mult se va ingriji instrucia public, dac aceasta
nu va fi sprijinit de o bun educaie domestic,
dat tinerilor, de mume, n casa printeasc nc
din pruncie, apoi i ostenelile brbatului \or fi
zadarnice sau vor produce efecte nensemnate; i
tinerimea nefiind nzestrat cu sentimente vir
tuoase i cu aplecri bune, puin va profita prin
nv3turile sale . . .
Pentru aceast int Eforia socotete c ntoc
mirea unui pensionat de fete este o trebuin de
ntia impoeren . ).
Localul i nzestrarea Pensionatului. Problema
localului nu s'a putut deslega nici uor nici curnd.
(Chiar aceast ntrziere a gsirii soluiei a fost
cauza amnrii cu un an a inceperii coalei). Primul
gnd fusese de a-l aeza n nite ncperi existente
in curtea Nnstirii Sfntul Spiridon-Nou. De ce
anume acolo?
Fiindc3, ntr'o vreme cnd tot bugetul rii
se ridica la 20 de milioane de lei vechi, iar al
Casei coalelor numai la 2.0.0), acest pen
sionat al Statului nu se putea ind dect ntr'o
slab m3sur cu subvenii dela Stat.
Domnitorul Gheorghe Bibescu, n 1847, pentru
coala a crei creare o mngiase l el cu gndul,
g1sise un venit indicat par'c pentru ea. El inter
pretase n mod liber i cu totul modern o dispo
ziie testamentar a intemeietorului Mnstiri
i Sf.
Spiridon, Alexandru Scarlat Ghica (Domn dela
17661a 1768), anume: ndatorirea pus n actul de
An. 364, apud Urthia, tom. r, pag. t60.
1) Arhivele Statului, dosar :.OOI, pag. I-:.
') V. N. larle: Via!a i Domnia lui Barbu Dimitrie tirbtiu,
pag. 116.
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI 709
fundaie ca din . prisosul veniturilor. (foarte mari)
ale acestei Mnstiri (care poseda vreo II moii),
dup incheierea socotelilor, de va fi prisosul pn
la taleri 1.50, s se inzestreze pe tot anul cte
9 fete sd-ptate; adic trei fete de neam de boieri
scptai, cte 250 taleri ... ; trei fete de a doua
stare de boierinai sau de neguitori, dndu-li-se
taleri cte 200. - . ; trei fete de a treia mn, crora
s li se dea de fat cte 50 taleri ... care se m
plinesc, la nou fete, la taleri 1.500 . 1).
Un decret domnesc (afis) n 1847 transform
rnduiala de mai sus. In loc de nzestrare de fete,
zice acum Domnitorul Bibescu, s dea Epitropia
o subvenie fix de 24.0 lei vechi anual, pentru
intre{inerea unui Pensionat de fete srmane, vrsnd
aceasd. sum n casa Eforiei coale-
lor. Subvenia aceasta, urcat chiar
din 1847 la 40.000 de lei anual,
apoi la 55.000, potrivit creterii ve-
niturilor Mnstirii, avea s fie, n
Ct despre local, ideea la care Eforia se o
prete dela nceput, struind n ea mai mul{i ani
de-a-rndul, e de a face pentru coal o cldire
nou, pe locul bisericii Sf. Spiridon, ori alturi.
In primvara anului 1852, Eforia ajunge ns la
soluia urmtoare: Pensionatul se va aeza vre
melnic ntr'o cas cu chirie, anume Casa Ma-
ca prisosul venitului acestei sfi
n
te Minbtiri s3fiespre ajutor
i darea de milostenie la fete sirace . . .
1 ) Op. cit., pag. I 2 i pag. 2D) pag.19 din Anexe: TCta
menIul Domnului rii Rom1neti Al. Scarlat Ghioa, Ae
zIm1ntui Sf. Mlnbtiri, I7M.
1) Ce se poate spune de pe acum, e el subven\i. nu s'a
plltit regulat. Pricina de elpetenie e el In 185a (anul dC-
felul acesta, servit sau socotit ca
datoritll noului Pensionat pnli n
anul 1880. Urcat n ultimii ani
la IIg.OO lei anual, se pretindea de
Stat i se nscria regulat n bugetul
Statului pe seama Pensionatului
(coalei centrale) de fete2).

Astfel, despre partea materiall,


coala se poate deocamdat crede
asigurat i p a r e a pi spre
destinele ei sub cele mai bune
auspicii: are o subvenie anual
apreciabil; are socotit i, n parte,
ncasat un fond de rezerv de
240.00 lei (provenit din acumularea
venitului de 40.000 lei pe cei ase
ani 1847-1852, ct nu a fost servit,
din cauza amnrii deschiderii coa
lei) i, pe lng aceasta, perspectiva
de a avea chiar dela inceputul
existenei ei un local propriu, pentru
care poseda i capital i teren. Ce
se va alege dm toate aceste perspec
tive, vom vedea n curnd .
Administra\ia Casei Bisericei: apte bi
ure cu alvea lor proprt, Carol GOI, Bucu
rqti, 1904, pag. TQZO
Este de un deosebit interes dt accent se
pune In acel tC5Umem domnCC pe aceasti
dispozi\ie. Alexandru Scarlat Ghica pare
a face dintr'lnsa nu o tall pentru sine, c
un caracter distinctiv al donaiei sale. ln-
nainte de a enumera orlnduielile sau in-

e ,. .... -~-
_

. .
.. f .


,/,, *
-

..

"`
.-
.,~ =
Scrisoarea D-nei Iacobson. adresat din Odessa la a8 Ianuarie 1852, lui
Petrache Poenaru (Arhivele Statului)
datoririle (in numir de 12) ce vor avea de Implinit Epi
tropii, Domnitorul declari: ,Socotit-am Domnia mea B fi
in aceastl dumnezeeasel Mblstire cu o or1nduiall i cu o
folosin{l lo parte ce nu se ajuti de1a:lti M1n1stire . .. Pentru
acea pUrlare de grij mai mult pemru aceala am flcut
chiderii Pensionatului) se Incepe i re%idire3 bisericii Sf. Spi
ridon-Nou, care pare a fi absorbit toate veniturile Mlnistirii.
Din ooresponden\a urmati intre Epitropia Sf. Spiridon i
Eforie se vede Im5n:iere, e!itare In rispunderea plilii pe
de o partei iar pe de alta, energia cu care Efori: o reclama
www.dacoromanica.ro
]
'
U P 1 L LJ
nuc 1), +,r-+.| r:,.|.. + ..2,, ,-.s.
... + r-.+-..-+..,.--+...-..
.,-.,....40 ,.|--.,.-. (o---.|.,
..|.-.+ .,-.,. . . ..,.- .-..
.....-:-.-.,.--.....|-. . .-.s. +.:.
+., . + . .,--..,.
;..+,-...| .|- .. .-. .. .--.....|..+
.-.s...,:-+.|.|+....-.. |-..| ,-,..B -
-.,.. +-......,-..r-..--...|. +
.-.......-.......-.t-r
-....s,,. ...,..-.-.|-..|,-
.....-....+.r-..--...|+t.....-
|... o---..-.|.. .--.-+, .. .-|.....+.-.
9 O grdin este de neaprat trebuin, +.-+-..
pentru recreaia fetelor.. +. ..

..-,.
...|-.. ..-.. ,... |.. . +.- ....-.
......,.
(t..-..|. :-+. ..:-|,...-. ..--....
.......o---..-. . -. ...-,|.-,-..
... ...-..-., +. --+......-....
,..-700 ,.|--.-.|..).
c..-.. ..... ,..-. .-. ...
+.....-..|-..|,-,...:-+,.-..|u:-.....,
.:-+,.-|-.+.-u.s.|... c.-.,..|... .,..
-:-+o,...--..|...-.|--......|+.
.. + .,-., + .|. .- ,.-.. .-. ..
r-..--...|....-...-:-..-..-.|..-.
+-.. .-...- s,- (.+.. .-.| ,s|..-.|
....-. ..|, .-... .,.-, . . .-......-
,-,......
d:mp'cu:t cu do :|n .c.L|:: t cu /cn:
oda ca \: ac >I cco dc um:n| A
lnccIc c ot c:nc : otcc auIotIaIc dc a
pt:v: 1nItuc:a Vub: :| ca o ncc>IaIc
cu IoIu ccundat | L: d n conIt | coa c c
t pub:cc ::nd cca ma dc :|pcI:n c n
I:Iuc a unu n mm c v :mI, dtcpIu
ot Itcbuc a : tcpccIaI : pu n uctatc
t amnatc v ( Pt | /cc bIaIuu d I
t 3.8 d:n 1j), tapotu 1o 't
1an 1] . 1apI c C n t] p Itop a
daIota )??],] : AnIctuu dc
1 vItuc{:uac : ocoIc |a Vc :onaIuu:,
c | pcnItu a c ac |:Ia a | dc bIaI 1 |cc
u : nptumuI dc c a La a dc
Lcpunct: ' c| n 1880 uma anua| cc
Itcbu:a d vc |c | coa : cta dc I.Q
c: Lat p:Itop:a, ncma puI nd p I:
d po .] a accaIa c dc::n aI |. J p cI
pag 2
.,.
x ,.,

-^

-

.

1)
Lw et a I |.: [a cam A ot
1
3:, co, cu Itada V|coogu , ap a]nc
boc cI|: L|d:tca Jomnms c ..
paI| dc 1n IIuIu dc c |:mc ndu Ita|
Au : a :: dc pc a 1878 p :\ a 1 ), a
o dacoo*:.:IuIu dc cIc Aan:u t1u
.tcbuc co :tundaI acca I emi Manuc d:n
La m Ao :ot cu Hanul Manuc (ac
Iuau MoIc 1ac a d n tada La ':
) Vodu rguu dc |tat| = cam Ao
:ot (Pad 1ndc| Itada cta p: aIun.
p ado:I cu b nt gt :wc dc cmn a c .aIc
dca cutmc u : :aIc dc c Ic o ..
:| puA dcaungu dc :ccatc matg nc
oaIc sIdcc mpot .anIc sc patdo mu
a I c 1c accca :7cm : c ma: audc ,1
a I |. Vodu Aogo oac: pcnItu caca
V:cIotc Vct | poc .:a popuat.
La cap|.u Voduu:,
1n tunI:a notoduu

j <

.=~.,
'
P doua pag:a a ct uot:
Elevele. c.....+...-.......

.-.|..
,.-.+..--......-..-|.....+-...+
..-.+.-,....s.. .o---..-.|...-.|.
......-..+..s.+.-....,.-|..,.-....
Trgi de A/ard tgu catc c Mc m a at| d:n ot|, a
b at . ) P|/cc bIaIuu , d nar ?xI, pag 19,
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BtlCURETl 711
caracterul democratic al coalelor din ziua de azi;
bursele (< stipendiile *) nu se acordau nc meri
tului individual al copiilor, ci pentru serviciile
publice ale prinilor lor. Domnitorul rii crea
o coal spre a rsplti meritele slujba;ilor rii
(ofieri superiori, boieri sau mari dregtori), rvna
,._
).///h,/
).
//
1
In origina

i scopurile ei coala era conceput in


felul aa numltelor Maions d'Uucation de la Legion
d'honneur, ntemeiate de Napoleon in Frana, sau
n chipul mai apropiatelor i mai cunoscutelor mo
dele din Rusia. In Petersburg, de exemplu, exista
o serie de trei pensioane mprteti pentru fiice
_,, ro)","'''''
' ~... .....,..
EFORIA COALELOR
PUBLICE DIN PRINl
PATULU ROM

NII
,.,/ ,t.
.. t. ',
Nr. 1974, Anul 1852, Luna
8-vrie, 27 Bucureli.
Doamnei Polcolnicesei Jacobsofl
Eforia lundu In blgare de seam
programulu gheneralu ce ati trimisu
pentru felulu studiilor, ce socotiti d
trebuie s se fael In Pensionatulu de
fete Domnescu a c3ria directie vi s'a
Incredin[ar, 2 Intocmit aci alturatulu
programu spfcialu ce are cnste a v3
comunica, fd.nduv de o dat cu
noscutu d acestu plogramu s'a publi
catu i prin foile publice.
Arict!cu
P. Pltnaru
V. Bolreseu
C. Bosiaflu
Cel mai vechiu act aflat In alhiva coalei Centrale de fele
i credina lor 8 procurnd fiicelor lor o cretere
distins, n mod gratuit. coala trebuia privit ca
un dar acordat de Dommtor unei elite a fetelor
romne. De aci i titlul coalei Pensionatul dom
nesc de fete. sau Pensionat domnesc de demoa
zele *, cum se zicea in limba timpului ).
D-na Iacobson, care . vea sl fie directoarea coalei, In
primul du raport cltre Eforie, in care comunicl i pr
gramul, e i mai precis1 n titulatura ce d1 coalei: .Ptn-
sionnat des demoiselles nobIes de la Valachie 5DUS la haute
protection de son Altesse Serenissime le prince regnam',
(Vezi i Memoires de l'Eveqn F. L. Bugnion, impr. Vi
rsoff, Genhe, 1876, pag. 40, par. 68, Institut des demoiselfu
nabIes de Va/achie. Aceasl3 interesant3 -i acum foarte
rar3 carte a fost semnalat3 de D-I N. Iorga In Arhiva
istoric3, an. XIX, nr. 4-6, 1933: # Un oaspete elveia In
Basarabia . Mulumil3 amabilit31ii d-sll, unul din cele dou!
exemp!rc elCist1 illla" a putUI fi utilial ;Iln acest sludh >,
www.dacoromanica.ro
7"
U P U L GRAU
Inlimei sale de militari: unul pentru fete de generali, al doilea
pentru fete de cpitani, maiori, coloneii, i OItreilea
pentru grade inferioare. (D-na Chr. Romniceanu
le-a vizitat in 1892 1).
Domnului stpniror a toat, ara Romneasc
Barbu Dimitrie tirbei.
Admiterea se socotete ca o favoare domneasc.
Cererile de primire n pensionat se adreseaz)
direct:
La cererile primite de Domnitor se pun dou con
diii: de natere (calitatea de fiic de amploaiat .)
P .. > r_
-
/ * - _.. . ...,,_ . < +-.>
1 ^*^
. ",. " . /1" . h# - j, .......
J
"- ? .
. t/'."
" .
.
{,.,,./- .- '' - /,/,,,,. ('7447
/1 1"- *^ J'
,_,. __ . . _., (/,A., rlo.,,,, .,

.
.
,/t :_
' o
//'
' '7'
/-

(/."
.
"'
>
>
. ..
._,.
..
:
, ~,
> s

_
........
/
"
(
"'

// ,
'
Listd de bursierUe ce sant destinate
pentru Ptnsianalul Domnescu ce dirige
de Dei Polcovnieeasa /acobson.

11n

na

c i

Vmm
an un
Maria : : c a 1u
V:tat Ib
n:ccanu
Palina : c a 1u:
Lnc 1an
Vnccu
7 3
3 Elena : c a 11t
b vc n : c
tc an R.-
m|ncn :
9 s
4 Ecaterina : c a 1u
Aa: t bc t
d:: .. 4
: Elisaveta ::ca t p a
tu u Lucct
bc aat 1t
canu :-
6 Elena : : c a I-u:
bctdat b:at
\at bt cnc.u .-
)
7 Elena -1u Aa
: t nan :
U tcanu
Elimvela : : c a 1u
Lucct A
Vc :c v:c
Q Comtanla -LuL:
nP Uan v
Q
:-
10 Maria 1 c a 1D
Pc vn:c B.
Vd :anu .
:. Z .. - -Aat
DcsI ba
I 2 Maria -1!u Pa
|atn:cu L
Lcndtn
Q

13 Elena : : c a u:
L n Ht
ba
L: ta cc t d:nt : ccvc adm c n Vc u;nat a Lcc |cmvt:c 1[. [Pthvcc bIatuu:
c n! tmatc a ac s!c: ptc u 1unct am g: . n dcca- ca n dc :c dc a n bc c, ~ :ab cmcnt Qu: a quc
mt !a ttc :atcg t:c dc a 1c a cp ucpuu: Uugn n Quc mpp 1 avcc c ctt! c. qu c nv:cn d acu a c .
p c:I pat . tAt. 1cb n v:nt 3 mut:t ct a v !uvc :I aut c n!tc dc t:cn - 1n n:c: un act :c:a t mJnc:
c |atg ]at c pt:ncc t gnan dc ndct t Uu tatc t un nam a at n a:mc :c | a :t:atc
:nt:tut c nbabc ccu: Qu: c :: a: ; dca p u :du
www.dacoromanica.ro
ELENA ROULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCUREn 713
i de vrst (ntre 7 i II ani). De aceea, singurele vreunul din pensionatele parriculare ce luaser
acte ce se cer sunt cel de natere i cel de botel (mai fiin in Bucureti dela 1830 ncolo 1). Iar cealalt
trziu cel ,doctoricesct: de vaccinare). Pe cereri limit e uor de ineles: bursa acordndu-se pe
Domnitorul pune rezoluia: se va trece in list . ase ani, copila intrat in coal la unsprezece,
Petiiile aspirantelor se trimit la Eforie, care urma s prseasc pensionul la 17 ani, vrstl ce,
controleaz actele i ntocmete lista definitiv. atunci, trebue s fi prut maximul pn la care
Vrsta se verific cu cea mai mare strictee. (Dac o fat i putea prelungi studiile.
EFORIA COALELOR
PUBLICE DIN PRIN!
PATULU ROMNII
Nr. :347, Anul 1852, Luna
Io-vrie, IO Bucureti.
Doamnei Polcolmicesi 1acobson
Efotia are dnste a vl face cu
noscutu el din bursierele hotlrile
pentru pensionatulu a druia direcie
v3 este incredinratl s'au priimitu
Intr'unu chipu definitivu ine Hei i
a nume Lucsandra fiica L uminlii
Sale Eei-Zadea Scariat Ghica de ani
9 i o 1un5, a O-lui Serdarului
Ghil! Brtescu a nume Ana de ani
1O -; i a O-lui Clucerulu Efswie
Shina a nume Elena de ani 9 i 6
luni; iar reslulude cincibursiere vi
\'Ot trimile pesle prea pUjine ile.
Dit. C. Bosionu
SeC!. S. Neagae
O adres comunidnd admileri in Pensional a Itll eleve (Arhiva coalei)
in Noemvrie 1852 se admit i eleve ce trec cu
patru luni peste Il ani, aceasta e pe temeiul con
sideraiei adus de nsui Domnitorul c la data
cnd ar fi trebuit s se deschid coala, acele
copile aveau tocmai vrsta-limit cerut, de Il ani).
Limita miniml de apte ani ar putea surprinde
dac nu ne-am aminti c tnra coal, n felul
institutelor particulare de astzi, avea s aib i
curs primar, primind deopotriv pe netiutoarele
de carte ca i pe cele ce mai apucaser ceva n
vtur, fie dela guvernante n cas, fie dela
1) Pensoande d-ndor Vaillan!, Bonnet, de Comble, Buvelo!
(N. 10'10: FloareaOarurilor, Nr.3, pag. 135; U,echia: 0
P
" Ct.
I IV, pag. 457).
l d-ra Blaremberg deschide un pensionat In 18p, sau 1853,
(Urechia: op. eit., t. lII, pag. 10,).
Pe de ah! parte, trebue amintit d la 18S2, afar de coala
primar Intemeiall de Marea Vorniceasl (mai tJn;iu Doamna
JrU) Elisabeta tirbeiu, nu exi5lau alte coale primare
publice de fte In Bucureti. Cele dintJiu trei: cea de la
Sf. Gheorghe (sau Se. Vineri), cea de la Lucaei i coala d
la MihaiuVoj au fost Inlemeiale abia in 18:9
www.dacoromanica.ro
J
BOA B E DE G RU
Lista celor dinti eleve admise n pensionat, so
sitla 8 Dec. 1852 cu adresa Ne. 230;, oglindete cu
preciziunile ce nsoesc numele, mediul social c
ruia i era destinat noua instituie i concepia
epocei despre vrsta cea mai potrivit la care
se da copiilor nv3tura cuviincioas.
Ce ateptau prinii dela aceast coal la care
rvneau att? Formulele din petiii sunt pe ct
de variate, pe att de vagi i ncrcate de sperane:
Un printe dorete ca fiica sa s dobndeasc i
dnsa folosina hotrt de inalta inelepciune a
Mriei-Voastre pentru asemenea tinere fiine . Altul
strarea fetelor 1). Pasul hotrtor l fcuser, ce-i
drept, cei doi Domnitori. Bibescu i tirbeiu.
Dar ct sete de cultur era la unele tinere fete
pe vremea aceea se vede din tonul liric mictor
1) Vezi raportul Eforiei din IO Februarie 1854 cltre 4Exce
lenla sa Domnul deplin imputernicit, comisar extraordinar
in Principate, General Adjutant de Budberg, (rlmas ef al
Statului la plecarea Domnitorului, in timpul ocupaiei Princi
patelor dela inceputul rzboiului Crimeei, Oct. 18S3-0ct.
1854):' Fundatorul M5nlstirei Sf. Spiridon-Nou din Capitall,
* prin testmentul su, hotlrlte ca din prisosul veniturilor
Intiul catalog, pe Ianuarie, Februarie i Martie 1853, al e\evdor din Pensionatul Domnesc, Inaintat la Efotie

cu raportul d-nei Iacobson din a8 Aprilie 1853. (A rhivele Statului)


exalt nalta generozitate a Domnului de a ingriji acestei Mlnltiri s se In:estrue un numr de fete In tot
i de creterea fiicelor unor indivi2i ce au slujit 9anul. Guvunul, recunomind cd o blind crqtere este o zestre
Statului, fetele nzestrndu-se cu prinsipurile - morold moi folositoare dedt micul ajutor de bani ce se d1
vturii - Iar mai tr2iu A. Karkaleki declar: 6:ca _ zestre la deosebitele fete: prin articolul 9 din legiuirea din
printe de familie al secolului de fa, subsemna- _ anul 1847 Februarie 21, pentru reorganitarea in5truciei
tul dorete a da educaia cerut copiilor si). publice, a hotlrt ca cu suma ce va prisosi :iei M1n1stiri
Ce e remarcabil, e concepia clar ce au toi dup1 ce-i va indeplini cheltuielile sale anuale 51 se ie un
despre ntrebuinarea anilor copilriei, la fete ca i pensiona\u de fete 1n capitall. Aceastl legiuire s'a i pus
la biei, i schimbarea ce se fcuse n mintea n lucrare de la anul 1852 i s'a nfiinat pensionatul de fete,
tuturor despre utili2area donaiilor pentru in2e- _etc . . . (A rhivele Statului, dosar 3.998 din 1854).
www.dacoromanica.ro
ELENA R

DULESCUPOGONEANU; COALA CENTRALA DE FETE DIN BUCURETI 71.5


i nenfrnta struin a urmtoarelor cereri cu
civa ani mai t

iu:
J
I3 Maiu r856
Prea Inlate Doamne,
Nici favorabilile i recomnduitoarele rezoluii
ale Mrii Voastre, nici verbalile fgduieli ce ai
binevoit a-mi da, nu a fost putin din a mea
nenorocire, s fac s intru la pensionu Madamii
Iacobson, Prea Inlate Doamne, vrsta mea
naintea, aproape s uitu ce am nvat cu ale
mele osteneli i cheltueli ale printelui meu, m
rog L lacrmi, milostivii-v, i poruncii ca la
cea ntiu vacan s fiu primit la
.
numitu pension.
A Mrii Voastre prea plecat slug,
Catinca Redafil.
Dumneaei Demoase1a Elin Blaremberg (18101897)
Directrcea Pensionatului Dcmnescu de fete. (1857-1864)
(dup3 un portret In pastel de C. Doussault, JDqj aflat n
posesia familiei Cocodscu)
I5 Iunie 1856
Prea Inlate Doamne,
Dei ai avut bunvoin i ai dat favorabile
rezoluii la cinci ale mele jelbe, ns onorabila
Eforie a coalelor mi-a is curat c pn cnd
Mria Voastr nu vei porunci hotrt ca la
ntia vacan s fiu aezat la pensionatul Ma
damei Iacomson n veci nu voiu fi ornduit.
Milostivii-v, Mria Voastr, i nu m lsai
s pier aa!!!
A Mriei Voastre, prea plecat slug
Catinca, fiica pitarului Radofi',.!).
Cua Doctor Turnescu
Calu Moilor Nr. 57 (Podul Tirgului de arar3)
Cas dr;mat astzi; fotografie din .
Scopul noului institut e clar formulat..de n
vatul om de coal, Petrache Poenaru, membru
al Eforiei coalelor, n scrisoarea prin care invita
pe prima directoare a lua conducerea coalei:
Nul doute que les parents ne s'empressent de
profiter des bienfaits d'une education solide, bU
votre surveillance et de placer dans cette institu
tion leurs filles, pour avoir un jour le plaisir de
les voir faire les delices de leurs familles, par leur
piete, par leur chastete, par leur economie et leur
1) L 19 Noe:nvre 18,6 e primit n sfllt ;1 Calinca,
fiica pitarului Dimitrie Radofil., In locul elevei UrI:!eanu,
retras.
www.dacoromanica.ro
7,6 U P U 1 LH1
aptitude a diriger Ieur menage et a elever leurs
enfants . 1).
Directoarea: Doamna Polcovniceasa Ana lacobson.
Cui avea s se ncredine2e conducerea domnes
cului aezmnt? Cea care e invitat s ia direc
ia e o strein, de condiie social aleas, sta-
acesta prsete Principatele, colonelul nu se mai
ntoarce n Rusia, ci intr n serviciul Domnitorului
din acea vreme, L aghiotant 1); numit mai trziu
ispravnic (prefect) de Brila, moare in 1849.
Polcovniceasa Ana Iacobson (cu numele su de
familie Ana Karpoff), se nscuse la 1798, n oraul
Nicolaiev din guvermntul Ker


son.
De sigur c la
Bucureti, ca
sOie de aghiotant domnesc, fcuse
o distins figur la curte i in socie
tatea bucuretean.
Unde-i va fi fcut d-na Iacob
son educaia ? In vreun pensionat
de limba francez din Odessa aa
de apropiat? La Petersburg?
Ceea ce se vede din corespon
dena ei cu autoriatea colar !)
e c d-na Iacobson mnuia limba
france2 cu o siguran desvrit
(romnete pare a fi tiut prea
pUin), c avea pricepere i expe
rien n privina creterii fetelor.
In scrisoarea din 7/19 Iunie 1851,
prin care Petrache Poenaru,
numele Eforiei coalelor, M invit
s ia direcia Pensionatului, el i se
adresea4, ca unei persoane qui
reunirait les qualites que ne'e
ssite une tche aussi noble el
aussi delicate 'i iar din rndurile
urmtoare se vede reputaia de
care se bucura d-na Iacobson n
s oci e t a t e a bucureetan: .1 a
noblesse de vos sentiments, les
connaissances variees et posi
tives dont vous tes douee, une
vie exemplaire qui vous a valu
restime et le respect de tous
ceux qui ont eu le bonheur de
vous connaitre, et le desir, nous
dirons meme la vocation que vous
avez manifestee pour une telle
mission 3), ont orte l'Ephorie
vous prier, Madame, de vouloir
VaaIu Pc:andtu L|:ca d m Str. Loc: (1du 1ttanu) co{ cu S.t. Straim
(Sir. Vcns:ouaIuu:) dt maI n 1go- 1otogta : : d:n 1875.
) 1u tatcsIct Lcm:ndc :aII It. 34
pag. 15
7
d:n PugusI 1934. pag- l57, undc
bilit de muli ani n ar, unde venise ca persoan
matur. Era Doamna Polcovniceasa Ana Iacobson,
vduva polcovnicului Arnold Iacobson, german
din Curlanda, de confesiune protestant, ofier
din armata rus (unde se remarcase in r2boaieie
napoleoniene), venit n Principate n timpul r2
boiului ruso-turc dela 1828-1829. Rmas n ara
Romneasc i pe timpul cnd Principatele fur
guvernate de generalul Kisseleff, in 1834, cnd
'l PtP:vcc bIaIuu: d :at 2 o i, pag II vcO
ma: a1lm :ntctc8anIa :n1Jtmac :|
Vt ccIu co:>n mImc:c In Judcju 1t: a un saI
* co :8 n t dc gmman: dc accca: confcsun cu c, sat a
c |tu: num a
V
ts.sIaI pn |a t |.:o:u.
) oaIc tapoatIcc adtcsatc dc d-na Iaco :son A:nIctuu:
: IoaIc caIaoagclc cu noIcc ccvcot sunI tcdacIaIc n :m:a
ttancc) sct:su d~nc: 1o :son c dc o t:nc(c : acutaI]
dc :c ::!|
) 1-na aco:son a avuI ca 1ns : opI cop:: , t::ca c: cca ma:
matc 10alct:na, a 1ost una d:n pt:mcc d:tccIoatc cc s au suc
ccdaI a P1:u cna 1oamna dup| mrI d~n 1a /a
(1874)
.
www.dacoromanica.ro
ELENA RADULESCUPOGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI 717
bien accepter la direction de ceHe institution moyen
nant les avantages ci-haut detailhs .
. Un mare noroc: o doamn din . lumea mare.,
cultivat, imprima pecetea personalitii sale nouei
instituii. Organizarea coalei, a vieii de internat
ca i a nvturii, e opera d-nei Iacobson. E face
propunerile, ea prezint programul, ea alege pro
fesorii. Eforia d numai aprobarea, supunndu-i
dup aceea la un examen cnform cu regulele
intocmitu (1853, lan. 26, adresa Nr. 1291 ).
Doamna Suuna Blicoyanu (1831-J916)
Directouea c<lei Centrale de fete (1868-1885)
Din diversele rapoarte ale d-nei lacobson,
destul de dese i foarte circumstantiate, se vede el
era orientat in principiile i metodele de educaie
ale vremii; ideile sale, n care se simte i un
ecou ndeprtat al teoriilor lui Rousseau, le ex
prima cu preciziune i delicatee: les soins que
I'on donne aux enfants commencent le jour de leur
naissance et ne finissent qu'avec I'ge mur +
Prerea ei era c scopul ultim al educaiei
este desvrirea moral : ea asigura el n insti
tutul ce era chemat s dirijeze .Ies etudes qui
iclairent I'intelligence y seront soumises aux prin
cipes qui dirigent le coeur dans la route du
bien
Dupre existena unui pensionat particular ce ar fi avut
dona bcobson Inainte, cum ar prea el 'eitse din stu
diul d-lui N. Iorga din Flrea Darurilor (Nr. 3, pag. 14),
nu ;tiu nici ai familiei i nu rt:ultl nc din acte.
') Arhivele Statului, do,ar a.OI, p:g. 39 i 189
Firete, nicio preocupare de carier: . les eleves
y seront formees aux habitudes de la vie de familie,
et seront preparees remplir dignement les devoirs
que la saciite impose leur sexe
Emulaia ntre eleve avea s fie ntreinut prin
cunoscutele mijloace de distincie (tablouri de
onoare, panglici onorifice)j o not original: , celles
qui se seront distinguees autant par leur conduite
que par leur application aux etudes, aucont l'hon
neur d'etre presentees Son Altesse Serenissime la
Princesse Regnante 0
O prevedere minuioas, izvornd din propria
sa experien, sau utiliznd experiene din coala
unde fusese crescut ea nsi, rnduia toat viaa
internelor, orele de ieire i de intrare n internat,
ducerea la biseric, vizitele prinilor.
Programa de studii. Accentul se pune pe nv
area limbilor, care sunt in numr de trei: romn
(valaque), francez i german.
Veneau apoi studiile propriu zise i V artele _.
Religion
Giographie
Calig
.
raphie
lvalaque Histoire Uni- __

Frantise
.
1
n
rselle

Musi ue
: Allemnde Histoire Na-
q
lurelle
Chant
Arithmitique
Dicbmation
In fiecare zi, -lucrul de mn, constnd din
custuri i diverse lucrri plcute sau utile care
convin sexului -,.
Program uoar, care ocupa mintea i minile
fr s oboseasc, i din care coala avea s triasc
12 ani, pn la legea din 18641 care de altfel nu
schimb mult.
Limba de propunere pentru studii este (n afar
de cursul de 1. romn i cel de 1. german
) cea
francez. Regulamentul din 1832 (cea dintiu schi
are teoretic a coalei), o prevedea de altfel explicit
in par. 240: Toate aceste lecii se vor face n limba
f

anuze
.
asc
(
mpr

induse r
'
tre di

ectori, su
dlrectorl I dsche. Numai catehlsmul I lecia
de limba romneasc se vor face de un dascl ce
va veni de afar . ).
Lucrul nu e nici de mirare. Intr'o epoc i
ntr'o Romnie care avea ochii fixai asupra
Europei i n deosebi asupra Franei (i a Rusiei),
cultura, pentru femei mai ales, nsemna primul
rnd cunoaterea limbilor streine moderne (fran
ceza, germana, italiana), adic posibilitatea de a
comunica direct, n scris i n graiu, cu streinii
din acele ri i din altele, i de a-i nutri spi
ritul cu ideile i sentimentele ce nsufleeau scrie
rile din literaturile apusene ).
i Arhiva coli pe anul 1853.
,) Apud Urtchia, Isforia coaldor, t. IV, pag. 308.
') In ale sale 4 imoires., episcopul F. L. BugniO vorbete
rdu r6le que les dame! val:qun jouenl dns la sotiit! - Tot
www.dacoromanica.ro
" ,
B O A B E D E G R U
ProfesorU, institutriele Eferia coalelor are
atta ncredere n pregtirea i in relaiile L stre:
ntatea ale d-nei Iacobson, nct i las n seam
nu numai organizarea pensionatului, ci l recrutarea
profesorilor,
Numit nc din Iunie 1851, dona lacobson,
dupl prezentarea ctre Eferie a programei ce el;
borase, n Decemvrie pornete la Odessa, nu nu
mai spre a-i orndui propriile sale afaceri, c
mai ales pentru a recruta personalul intern, aa
de important dup vederile sale: institutriele .
28 Ianuarie 1852, c e pe cale de a termina cu o
doamn distins prin educaie i natere. 1).
Dou luni dup deschiderea coalei (n 1;
nuarie 1853), Doamna Iacobson, la cererea Efe
riei, comunic lista profesorilor ce angajase:
Trei guvernante (dou pentru francez, una
pentru german).
0-1 Kristi pentru limba romn.
Un preot pentru nvarea Religiei (fr indi
caie de nume).
0-1 Pedro, profesor de muzic i desen.
Doamna Suz Blieoy,mu cu un grup de eleve din clasa V anul 18n:.
Cea dela marginea
'
di
.
n dreapta avea si fie n .1SgI, directoarea coalei (D-na Chr. Romnictanu)
sau dames
'
de dasse -. cum le numea. De acolo,
lund sfatl Doamnei Fitinghof (directoarea pen-

sionatului de fete nobile din Odessa ) i al altor
persoane recomandabilc., ntre care Printea
Voronzofi '), anun Eforiei printr'o scrisoare din
el raportud interesantele conversai i ce a aVUI, despre fe
meile rom.ne ,i despre viala politic" ,i social" dela noi, cu
Prinlea Ghiel, 4 une cousine de celle que j'ai connue en
Rusie, el dont le mari itait ricemment ambaadeur
Washington. (par,
7
0, anii 1850-1855).
') Ve:i I Mimoiru de l'ivEque Bugnion, elte scrie i
ortografia% o la baranne Vietinghoff
1) Ptin\esa Voron:off era SOlia viceregelui Caucazului (Mi
moiru de l'evique Bugnion).
Un profesor de dans - (fr indicaie de
nume).
coal de Stat sau coal particular subvenie
nat( Pn atunci, guvernul acordase n multe
') Era oare aceasta cu doamn Arsenief lslenief, pe elre
o arat" episcopul Bugnion (unul din cei consultai de d-na
Iacobson) i care, recomandat" de consilierul imperial Pc
fok; fi de familia prinlului Votonzof, fu ale spre a
fi (sub)directoare la 4 Intitutul de leit nobile din Mun
tenia . (op. cit., par. ')( rn orice cat, dupl episcopul
Bugnion (op. cit. pat., 74), d-na Ar3enief a venit la BUCUrEti;
eUe du! quitter la Valachie ; I'epoquc ou In Autrichiens
l'occuphem o [1853-,8541.
www.dacoromanica.ro
ELENA ROULESCUPOGONEANU: COALA CENTRAL OE FETE OIN BUCURETI 719
rnduri ajutoare diferitelor coale particulare din
Bucureti, cum fusese pensionatul doamnei Vai
lant, al doamnelor de Comble i Bannet, al
drei Blaremberg, etc. De astdat, dei nu se
oblig la prea mult, crmuirea, prin pana lui
P. Poenaru, se exprim explicit i obligaiunile
i le mplinete cu sfinenie: ntemeiaz coal
statornic, i asigur localul i cheltuielile de
ntreinere, cincizeci de stnjeni de lemne cum
i o sum de 1.200 galbeni pe an (ntrei
nerea a douzeci de bursiere)
1
). Departe de
a se confunda cu pensionatele particulare de
pn atunci, noul Pensionat are un loc privilegiat
in ar. Eforia ine la creaia la care conlucrasci
cnd marea Epitropie a Sfntului Spiridon va
amna sau refuza plata subveniei de 4.( de lei
la care era obligat, Eforia va apra cu impre
sionant energie drepturile coalei i va privi po
sibilitatea desfiinrii Pensionatului (.att de foIe
sitor neamului i att de conform cu duhul testa
torului ,) ca un regres, nedemn de ' acest secol de
lumin . 2).
Dac s'ar fi adogat, la obligaiile crmuirii, i
plata profesorilor, poziia Pensionatului fa de
Stat ar fi fost exact cea de astzi a coalelor de Stat
cu internat din Bucureti: Colegiul naional Sfntul
Sava i coala Central de fete.
Invtura. Viaa n internat.
La 12 Noemvrie 1852, Bucu
retenii puteau ceti in Vestito
rul Romnesc pe pagina 1, sus
in dreapta, \;rmtoarea ntiil:
are:
, EFORIA COALELOR.
Publicali,
Pensionatul Domnesc de
demoaze!e ce este subt direcia
d-nei Polcovnicesei A. Iacorr.
son (sic) se va deschide la 20
ale corentei luni, Noemvrie.
Acest pensionat este aezat
pe Podul Trgului d'afar, n
casa ce se zice a lui Manuc +
( Directorul coalelor
C. Basianu
9 Nr. 2.106, anul 1852, No
emvrie 8. ').
coala le ddea i paturi nou de fier, pentru
care se inuse licita{ie in regull, al crei rezultat
fusese supus Dommtorului.
Elevele incep a se aduna de pe la nceputul lui
Decemvrie, fiecare din cele ce nu figuraserl n
lista trimeasl la 8 Decemvrie, -precedat de un
ordin ctre directoare.
Institutriele . dn Rusia, probabil rusoaice, cu
noscnd bine limba francez, una, poate, francez 1)
erau venite din Septemvrie.
CopiJele glseau astfel din ntia zi acel contact
cu persoane distinse, pregltite spre a face creterea
unor demoazele nobile
Internatul avea sl devie de acum lumea lor;
unul din principiile directoarei era de a le inea
mai de grab izolate de familie:
Les eleves recevront la permission d'aller voir
leurs parents tous les dimanches, apres le service
divn, mais il est de rigueur qu'elles rentrent a
l' Institut a six heures du soir .
Crva timp aceste V institutrie. internf, ne quit
tant jamais les eJeves ., vor fi singurele lor profe
soare. D-na Iacobson, considernd vrsta fraged

.
i neti!na elevelor, care cer luare amint

i o ingri
Jire mal de aproape (t des >1 plus partlculiers .),
nu se bizuia pe profesorii plltii cu ora, ci atepta
O alt publicaie, din 200C
tomvrie, dduse lista de obiec
tele , ce trebuia s aduc Yfie
care demoazel cnd va intra
in pensionatul domnesc t.
Trei prietene: D-na Suzana Baitoyanu, D-na Elena Teodorini,
O-ta Sofia Condeucu (contea Mattei), Intte 1870-1885
') Suma de 60 de galbeni din anul 1 e urClt3 la 80, apoi r3
m;ne la
70.
1) Arhivele Statului, dooar 3.860, nporlul Eforlei din 12
Ianuarie 185
7
.
'
) VUlitorul ., Nr. Q, 185a.
mult mai mult dela aceste . institutric. interne, care,
fiind tot timpul cu elevele" seront a reme de les
penetrer d'une instruction aussi solide que morale -
') In acte se vede un nume de inlilutrill . Robin. Arhivele
Statului,dOiar 3.gg8, :lDul
1
854, (pag. 61).
www.dacoromanica.ro
".
B O A B E D E G R U
Mai trziu, cnd progresele elevelor vor reclama
studii mai adncite, se va gndi s ia ali profesori,
informnd la timp Eforia.
Elevele (cel pUin bursierele), n primele trei
luni, n'au fost mai multe de 18. D-na lacobson
le mparte in dou clase: inceptoarele, i cele ce
mai nvaser ceva carte. Clasa ntia i cea mai
nuroeroasl ncepe cu abecedarul celor trei limbi .;
cea de-a doua, cu primele principii ale Grama
ticei i ale Geografiei., ').
elevelor din acest Iimp, studiile ce fceau, srguina
lor i aprecierile. Notarea pare a se fi fcut cu
deosebit luare-aminte, fr prevenire i fr mena
jamente; in primul tablou, naintat la I8 Aprilie
1853, o elev Ourlatziano., care are foarle bine
la toate materiile, la lucrul de mn1 (-travaux
l'aiguille .) are nota ru (.mal .) 1).
In tabloul al doilea (Aprilie, Maiu, Iunie,
I853) )
figureaz 29 eleve, iar n cel de al treilea (Sept.
Dec.) 303). Nume nou sunt (c ortografia din acte) :
coala CentraU de fete. Fatada (centru)
D-na Iacobson dorete ca un membru al Eforei
s ia osteneala de a veni la coal spre a examina
elevele i a se ncredina de puinele cunotine
ce au (. leur peu de savoir .) i aceasta spre a se
putea preUl mai trziu progresele ce vor fi fcut
dup ctva timp .
La fiecare trei luni d-na Iacobson nainteaz la
Eforie un tablou cu studiile i notele obinute
de eleve. Aceste tablouri, ca nite adevrate ma
tricole, oglindesc lumea coalei : numrul, numele
1) Raportul dnei Iacob50n, Arhivele Statului, dosar 2.00
1
,
pag. :95.
Marguiloman, Lachovary, Leordeaon, Cretzeano,
1) Tabloul 1 pe lunile Ianuarie, Februarie, Martie 1853
lbidr, pag. 38S.
") Ibid., pag. 4'0.
") In acute dou din urm tifre se cuprindeau 1 ' pensio
narele ) care plteau dtre directoare taxa de intreinere. La
primirta lnd.iului tablou, unde se arta numrul, numele i
situaia bursierelor, Eforia ii ceruse In Maiu d-nei Iacobson
s inainteze 'cu sUritulu fiec3ruia uimestru unu catalogu
pentru gradulu Invltlturilor nu numai al bursierelor, ci i al
celorlalte pensionare . (Arhiva coJlei, t8S:J
.
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI I
Zadaricheano, Vlasopol, Philitis, Costesco, Salman 1)
Guergui, Horbatzky.
coala se desvolt incet, dar sigur, Ud sguduiri,
cu incredere deplin intre Eforie i directoare.
coala de fete Lazaro-Oteteleanu din Craiova,
cu un mai vechiu nucleu de coal elementar,
cutnd acum s se organizeze ca c:al

d
'
a
Iol
1
2,
co
.'
a
ce
u

sigur, n privina creterii i a inv3


turii, impunea.
Mijloacele materiale. Un raport al
d-nei Iacobson, din 30 Septemvrie
1853, dup aproape un an de existen
a coalei, insoit de un tablou sumar
al veniturilor i cheltuielilor P.osiona
tului, ne informeaz despre desechili
brul budgetar care se produce n pri
mul an.
Medalion cu n:onograma ca
lei, folosit de Mincu la fala:a
principall i la faladtle din-
spre curtu interioarl
Numrul bursierelor e de 20; pe
lng ele, coala mai are nou eleve
cu plat < pensionare .).
Deficitul de 573 de galbeni era considerabil.
Eforia, la care d-na Iacobson se adreseaz3, ar3rnd
neputina de a susinea in mod convenabil :ez3-
mntui, cu pUinul num3r de eleve L are, i
fa de scumpirea nprasnic (. exorbitante .) a
articolelor de hran t, "e de prere a se spori
Venitul de care dispune coala e de
1.770 de galbeni : 1.20 dela Eforie,
pentru cele 20 de bursiere; 360 dela 6
pensionare, care pltesc cte 60 de
galbeni; 150 dela alte trei pensionare
Falada coalei dinspre grldina cea mare (in dreapta, ula de sHblri,
apoi clan, biblioteca; in fund, st;nga, vechiul castel de p5
pUtind, 50 de galbeni ; n fine 60 de galbeni plata
muzicei (a trei galbeni), dela 20 pensionare.
Cheltuielile (plata profesorilor i.a 4institutrielor.,
a servitori lor, hrana elevelor
,
i a personalului in
tern, splalul, luminatul, chiria a dou piane),
toate se ridic la 2.343 de galbeni.
1)
Flica maiorului Salman, care din 1850 era directorul
coalei Militare (N. Iorga: Viala ,i dJmnia l.i Barbu Dimi
trie tirbei, pag. 69).
.
"
)
N. /orgo: iaa i Domnia lui Barbu Dimitrie lirbei,
pg. 220.
subvenia cu cte 20 de galbeni de fiecare bur
sier; dar numai vremelnic, pe ct va inea aceast
stare extraordinar.. Aceasta pentru enteresul
educaiei publice de a nu se desfiina acest pen
sionat , .
Pentru tn3ra coal soluia era de a se nmuli
numrul e1evelor cu plat i cu aceasta venitul
instituiei.
') RaporlUl Eforiei din 29 Octomvrie 18B (Arhivele St
tului, dosar 20JI).
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R A U
D-na Iacobson consimte la sacrificiul de a le
lua cu plat sczut (40 de galbeni); dar cu toate
sforrile sale, numrul elevelor nu crete simitor
n cei cinci ani ct st in fruntea coalei : 31 n
1854. numai 26 n 1855 i iari 30 n 1856.
Grup de profuoare i eleve din ISga
tipuri de coal, -totui, n ce privete viaa interi
oar, coala a pstrat ntiplritl, in parte pn astzi,
forma ce i-a dat-o fundatoarea. Intiu, cele doul
elemente ce o compun: pe de o parte bursiere,
intrefinute de Stat, pe de alta solvente, proporfia
ntre ele variind n cursul an
lor. (Pe timpul d-nei Iacobson
numrul bursierelor era de doul
ori mai mare ca al solventelor;
mai trziu covrete ;i mai
multi n anii de dup rzboiu
ins, dela 1920 ncoace, propor
ia e rlsturna: acuIl', la 115
bursiere, se adaogl 400 de sol
vente).
Supravegherea atentl a eleve
lor prin institutri{e., pedagoge,
guvernante interne, o via de
familie, care reunea in toare
serile pent ru rugciune pe
eleve i subdirectoare ntr'o
sal mare, unde (dup apelul
fcut pe din afar de una din
eleve), fiecare copill trecea prin
faa subdirectoarei, nclinn
du-se pentru o reverence t i
toate acestea au subsistat pn
trziu (1890) i, n 'arec; re
msu , se menin i n ziua
ce azi.
Principiul de educaie: crc
terea elevelor laolalt, in izc
larea de familie, era nc i mai
accentuat in anii dinainte de
rzboiu, prin dispozifa ce a
a.l..e e
i
`
sptmni odat.
(la mijloc, directoarea dona Ch. Romniceanu, jos D dreapta, .ctuala directoarc).
Invltura ntr'o limb strc
in, care face caracteristica ace
stei coale la inceputul ei, Ias
ca un ecou ndeprtat pn n
timpuri trzii. Acele dintre
fostele eleve care au intrat in
coal in ultimele decenii ale
veacului XIX, in viaa ccalei
gseau formule stereotipe n
limba francez3, introduse in
Coridorul e inel nelnthis cu geamuri. aa cum Il UCU5e Mincu
Prin chiar organizarea sa, coala trebuind s ps
treze elevele timp de ase ani, fizionomia Fension:.
tului rmne cam aceeai in aceti ani dintiui bur
siere nou nu mai intr, afar de rarele cazuri
cnd boala sau retragerea fac cte o vacan.
E ca o familie, ai crei copii cresc i se desvolt:
aceasta e toat schimbarea.
Cu toate prefacerile prin care trece aceast prim
coal de fete a Capitalei, -ursit s devie n cursul
anilor un fel de cmp de experimentare pentru
legiuitorii notri, cari au incercat in ea trei-patru
jocuri vechi cntece (ronde) franfuzeti, car!,
cu unele din cuvintele lor deformate, trebue s
se fi transmis dela primele eleve ale coaJei, ce
le vor fi cules de pe buzele acelor institutrie-.,
(, qui ne quittaient ;amais leurs eleves 8 dup do
rina i ntocmirile d-nei lacobson. Muli ani mai
trziu deci, prin curtea larg, bttorit, din faa
palatului Ghica, unde coala a fost aezat timp
de 30 de ani (1860-1890), de cum venea pri
mvara i pnl toamna trziu, se nvrteau lin,
delicat, horele nsoite de btrnele cntece:
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI 723
Les belles se rendent dans le jardin
Les belles se rendent dans le jardin
Cueillir des roses soir et matin
Cueillir des roses soir el matin ...
Les belles y font une reverence, etc
Si vous voulez sortir d'ici
Cherchez donc la compagnie
El puis vous embrasserez
Celles que mieux vous aimerez.
Curios: mutarea n coala nou din strada Icoanei
(1890) a adus cu ea amuirea pentru totdeauna a
acelor ronde demodate. Par'c'ar fi fost
o tainic legtur intre ele i cldirea
n care rsunaser glasurile unora din
primele eleve, sau ale urmaelor lor
imediate. Cu drmarea zidurilor s'au
spulberat ,1 vechile cntece.
Chiar cele ce le cntaser cu atta
nsufleire, nu s'au mai gndit la ele;
in noile grdini rsunau acum alte dn
tece, importate de guvernante venite
direct din Frana:
Savezvous planter les choux
A la mode, c la mode,
Savez-vous planter les choux
A la mode de chez nous (
o nou via, un nou spirit, avea
s sufle in coal.
In palatul Ghica subsista aproape n
treg vechiul suflet al coalei intors spre
trecut. Cum se apropia sfritul anu
lui, elevele mici, abia venite din
sfioasele lor orae de provincie, auzeau
cu uimire pe cele mari pregtindu-se
pentru producia de sfrit de an (sin
gure, fr ajutorul profesorului de mu
zic, supunndu-se oare cum tradiiei,
ca unui ordin din trecut) prin cntri
franuzeti, ca acestea:
Quoi, Valenline, dans ce gralld miroir,
Fiere el mUline, vous voufez vous voir (
Mademoisefle, c'est du temps perdu,
Car on n'esl belle que par la vertu !
Trecnd pe coridoare, ele lsau s
intre n clase fragmente de melodii, care
aveau darul s nfioare pe naivele pro
vinciale, invluindu-Ie intr'o atmosfer
exotic, n care se cufundau cu deliciu.
Schimbare de directoare: Domnioara
Eliza Bfaremberg. (1857, Aprilie 18). In Februarie
1857, dona Iacobson, din motive de familie i parte
din pricina cheltuielilor ce fcuse cu Pensionatul
(des fcais considerables que j'ai ete forcee de
faire pour I'entretien convenable de I' Tnstitut .)
i d demisia pe ziua de 1 Aprilie. Penrru a o
inlocui, Eforia are ideea de a publica (14 Martie)
concurs de directoare pentru ziua de 25 Martie.
Doritoarele trebuiau s se arate la Cancelaria
Eforiei . dela I Martie nainte, spre a-i nscrie
numele i a nfia actele legale despre mora
litatea Domnia-lor -.
Lista celor nscrise ne permite s vedem, pe de
o parte, ce pre se punea pe direcia noului pen
sionat, pe de alta, s precizm figurile eduC3roa
relor mai cu vaz din vremea aceea i din anii
precedeni:
Gang cu vedere spre infirmerie
Nr. Numele, pronumele

D-ei Eli:a de Blaremberg


2 Conlusa de Grand-Pre
_ C. Vaillant
Helmina Lucassievici
Locuin!a
U1ila Collei
Mah. Dudescu, n
casele lui Stoianovici
Ulia Herestreului
www.dacoromanica.ro
]
?
B O A B E D E G R U
Va s zidi 1 cine inea sau inuse pensionat
particular, ca d-na Vaillant, care se ilustrase n
aceast calitate de prin 1830 (c vingt-six annees
passees a la tete d'une maison d'educatian .),
Contessa de Grand-Pre, care prezenta o scrisoare
de recomandaie a Ministerului francez al Marinei
ctre comandantul trupelor franceze din Orient,
i o scrisoare a M. S. Prinului Sturd din Mol
dova, din anul 1!3, prin care ;test despre a
d-ei moralitate i buna direcie pe vremea ct a
inut n Iai pensionah, -n fine, D-ra Bla
remberg, toate aspir a ocupa direqia Pensiona-
plcut stare moral i material;... mprite
fiind toate fetele pe clase dup gradul nv
turii i dnd cele mai bune rspunsuri la ntre
brile ce li s'au fcut i cu tlmcirea att din
an_e
e

l
nete, ct i din romnete
Alegerea Eforiei se fixeaz deci asupra D-rei
Eliza Blaremberg, care e numit directoare prin
naltul ofis Nr. 59 al Inlimii sale Prinul
Caimacam. (Alexandru Ghica) din : Aprilie
1857
Ca i dona Iacobson (cu care era prieten), dAra
Grdina interioarl a coalei
tului de fete din Capital, une charge si hono
rabIe , (petiia d-nei Vaillant)
1
).
Dup ce supune la un examen de limba francez,
Geografie, Catehism, Aritmetic i Gramatica ro
mn pe singura candidat necunoscut Eforiei,
d
ona He1mina Lucassievici, Eforia reduce concursul
la cele dou candidate care ineau nc pension,
dona Vaillant i dAra Blaremberg, i-! aplic la
examinarea institutelor lor.
Inspecia ce face att revi2orul, ct I nsui
directorul coale1or, dovedete superioritatea dArei
Blaremberg, al crei pensionat e gsit n cea mai
Blaremberg era o persoan din nalta societate
bucuretean. Originar tot din Rusia, i anume
din Moscova, de unde ns plecase la o vrst
fraged (se nscuse probabil pe la 18ro), ea venise
in ar pe la 1828. cu fratele su, inginerul (apoi
1) Ibidem, raportul Eforiei dtre DepatlameDtu] Credinli,
Nr. S26, 1Aprilie 18S7, raport care contnu: . de vreme CPen
sionatul D-ei Vaillant Iad Ind mult de dorit atlt asupra
ordinei materiale .. eit . ,i In privinta progresului
1nv3tl
turelor, aceste fete fiind foane slabe In rspunrile ce au
dat, i Invlnd Ur metod, mai cu sum i limba Fran
cez, fr s Ineleag In limba Jor ideile ce primesc intr'o
limbl streinl
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI
1:5
colonelul) Vladimir Blaremberg, atunci tnr ofier
n
armata rus; familia era de origine belgian 1).
tia bine romne

te, dei cine a cunoscut-o


(eleve de ale sale trLesc i astzi) o auzea vorbind
cu preferin limba francez, ceea ce, dup ideile
timpului, intra i n obligaiile ei de educatoare,
de altfel; toate rapoartele ei sunt redactate in
romnete i, pn la un timp, cu litere chirilice.
Unde nvase? In vreun pensionat n Rusia, ori
n vreo coal din ara de origine a familiei ?
Intr'un raport ctre Minister (1 Martie 1864), d-ra
Blaremberg amintete, fr a le preciza, Statele *
unde i fcuse educaia.
Familia posed un portret in pastel al d-rei
Blaremberg, fcut de pictorul Doussault n 1843,
i in care se remarc graia tinereasc i dis
tincia personal. Elevelor sale le-a lsat im
presia unei fiine elegante i demne: strict i ri
guroas in ce privete tinuta i manierele, era atent
,,
i
+
S

i
',e|g.,',.e+
e
ci
in institut2).
Schimbri n viaa coalei. Venirea d-rei Blarem
berg n fruntea Pensionatului domnesc de fete
aduse deodat creterea numrului elevelor coa
lei dela 30 la 66. De sigur c toate sau mai
toate elevele din institutul ei, inut . n aa plcut
stare moral i material ., au urmat-o in Pensio
natul domnesc. Pe lng numele dinainte cunoscute
ale elevelor intrate in 1852 i care vor prsi coala
n 1858, ntlnim in cataloagele din 1857 nume
de eleve nou:
Boutcoulescu Helene Poenaro Helene
Blaremberg Olga Porombaros Sevastie
Campulungeanu (2) [surori] Rosetty Catherine
Cernovodeanu F ilicie Rossetty Coralie
Linaro Sevastie Rossetty Marie
Macca Marie Sefcary Marie
Odobesco Elise Stirbei Marie, etc.
Olanesco Elise
Numrul bursierelor rmne tot 20; cele din
1852 prsind pensionatul la 26 Octomvrie 1858,
se numesc altele n locul lor.
Tot la aceast dat (t858) coala prsete Casa
Manuc, strmutndu-se in Casa Doctor Turescu,
tot pe Podul Trgului de afar (pe locul ce co
respunde la Nr. 57 din calea Moilor).
Despre progresele elevelor la nvtur, direc
toarea trimete Ca I n trecut tablouri la Eforie,
care acum se alctuesc n farm de cataloage pe
1) Aceste nOUle le-m oblinut pri .mbi!ilatu d-.ei Maria
N. Filipescu, nlscutl Blaremberg, strlnepoatl de frate 4
d-rei Blaremberg.
') Impresii comunicate de d-na Aleandrina P3ucescu (azi
in vrst3 de 80 de ani), fosll clev; a d-rei Bbremberg.
Arhiva Statului, dosf :j24 din 1858.
materii, unele ind n limba francez, semnndu-se
de profesorii respectivi. Acetia sunt mai numeroi.
Anul 1858:
Religia .
Limba romn
Aritmetica
Franceza
Preotul Spiridon
M. Emilescu
Pr. Z. Verone
Lou
i
s Chardon
Le professeur Ludovic Dorat.
Printre cei ce semneaz cataloagele, notm nc
pe L. Villard, Marie Pache (f professeur de
franais ), B. Werte, Walter Psorff (pentru limba
Coridorul -i ..,.e cc IV, V, VI (laturea de :PUS a localulUI),
i bluia soarelui de diminul
german). La catalogul de Geografie pe Decem
vrie, Ianuarie, Februarie 1858, profesorul (sau profe
soara) L. Villard, specifici programul: V Geogra
phie particuli re de la Turquie d'Europe, de la
Grece, de la Russie, de l'Autriche, de la Prusse,
de la Confederatian Germanique, du Danemark,
de la Hollande, de la Belgique et de la Suisse P
Iar pe cel din Martie-Maiu 1859: , I-ere dasse:
Repetitian de la Geographie de 1 Asie, Giag:zphie
de l'Afrique et desin des ca tes. II dasse: Fin
de la Geagraphie poJitique de l'Europe et repe
tition. III classe: Continuation du manuel Ansart
jusqu'a la division politique de l'Asie t.
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R U
Catalogul de conduit tot n limba francez e
notat i semnat de directoare.
In cataloagele scrise n limba francez. titlul
coalei e tradus : Pensionnat de demoiselles du
gouvernement, dirige par MlIe Elise de Blaremberg
La examenul public din 1858 Eforia numete
strad, localul oferea un adpost de o linite ideal
n acel Bucureti dintre 1860 i I890, el nsui aa
de linitit. Cuprindea, n primul rnd, o cldire
principal, acoperit, dup moda timpului la cldiri
importante, cu tabl de aram, cu dou caturi de
cte 8 ncperi, dintre care cte un vast salon io
Clasa 1, In 1935
o comisie, n care intr profesorii Marsillac, Boe
rescu i Veniamin.
Pensionatul domnesc n palatul Ghica din strada
Colei. Ind din.al treilea an al directoratului d-rei
Blaremberg, coala i schimb din nou localul.
Dup o edere de doi ani numai in casa Doctor
Turnescu, dovedit nendiptoare pentru numrul
de eleve ce cuprindea acum instituiunea, n Sep
tem vrie 1860 ea se mut n palatul Ghica din
strada Serafim. Drmat n 1890, pentru tierea
bulevardului Carol, palatul fostului Domnitor

l
ro+c
8
/a

C
r
a
a''.,.
(rmas pn azi liber), cuprins, n spatele sta
tuiei Brtianu, ntre aripa stng a spitalului Colii
i aripa dreapt a Ministerului Domeniilor, peste
drum de palatul Ufu. Era o cldire din 1831, dup
cum se poate ceti pe medalionul de pe fronton.
Situat ntre o curte vast i grdin, retras dela
mijloc. Salonul de la parter servea de sal de mn
care; cel de la etaj, dormitor n timpul anului, se
transforma n sal de festiviti. O scar de onoare,
care se desvolta mai apoi n dou aripi, ducea n
luminosul haU. dela etaj, unde se sunea rug
ciunea de sear i unde, la apelul fcut de o elev
de clasa V (ultima clas), cele o sut de eleve defilau
seara n faa sub directoarei, cu acea reve
rence . devenit o tradiie. La o oarecare distan la
dreapta, alturat de spitalul Colii, se ntindea
corpul (cu un singur cat) al dependinelor, com
pus i acela din zece camere (buctrie, spltorie,
rufrie, etc.).
Localul acesta putea cuprinde numrul de 100
de eleve ce figurase in primul proiect al Pensiona
tului domnesc, dar care dintr'attea pricini nu
fusese ajuns pn aci. In mijlociu, cam acesta
este numrul elevelor coalei de prin 1875 pn
pe la 1890.
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGON EA NU : COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI
727
Timp de 30 de ani. l?ensionatul ocup palatul
Ghica, care este privit ca locuina de drept i par'c
de totdeauna a instituiei. Strada Serafim, care o
mrginea la apus, incepe a se numi strada Pensio
natului, nume ce a purtat pn n anii trecui,
cnd i s'a dat numele de strada Vasile Boerescu.
Dac direcia d-nei Iacobson este legat de
Casa Manuc, de palatul Ghica e cea a d-rei Bla
remberg, care a locuit ntr'insul patru ani din cei
apte ci a stat n fruntea coalei.
Trei mici documente, aflate in arhiva coalei,
deschid o perspectiv in viaa internatului dintre
anii 1861 i 1864. Unul este un orar al clasei II
(elementar sau superioar?) din Septemvrie 1861 :
Programme pour la :-eme classe.
Lundi
9 a Ia M-elle Favrt, Allemand
la a II M-elle Favrt, Francais
1 a 2 M. Paseali, Valaque
Mardi
9 a la M-elle Favre, Allemand
la a I I M-elle Favre, Francais
I a 2 M. Pascali, Valaque
Mercredi
9 a Ia M-elle Favrt, Allemand
1L a Il M-elle Favrt, Franis
1 a 2 M. Pascali, Valaque
Jeudi
9 la M-elle Favrt, Allemand
la a II M-elle Favre, Francais
I a a M. Pascali, Valaque
Vendredi
9 Ia M-elle Favre, Allemand
la a II M-elle Favre, Francais
I a 2 M. Pascali, Valaque
Samedi
9 la M-elle Favre, AUemand
Ia a II M-elle Favre, Francais
I 2 M. PaseaH, Valaque
AI doilea e un mnunchiu de reguli pentru
internat, elaborat de d-ra Eliza Blaremberg ca o
condensare a experienei sale de directoare, i
prezintat Eforiei spre aprobare. In acest regula
ment e descris i uniforma ce se introduce .n
coal.
Reguli
Obligatorii pentru prinii elevelorO i pentru
elevele bursiere din Imernatu!o statului approbatt
de onor. Efori a lnstrucfiunei publice.
www.dacoromanica.ro
".
B O A B E D E G R U
Art. I
Elevele nu pota ei din pensionat i decti de
dou ori pe lun. Spre mai mult regularitate, ora
eirei va fi fissat ntre 5 i 7 ore sera simbt,
iar cea de intrare luni dimineaa nainte de a ore.
Elevele ce vori voi s intre n pensionatu Duminic,
insemnatO pe o tabl pe prete gradulu invci
turei i aUi purtrei de peste slptmn allO
fi-crei eleve.
Art. IV
Nici unui teniri nu este permissO a-i lua rudele
acass sau a le vedea n pensionatO.
Coridorul dela e1uele I-III, (laturea de Rdril), (n lumina .relui de dup amiaz
vorll trebui s se affle aci inainte de 7 ore. Afar
de orele indicate nici o elevl nu va mai putea ei.
An. II
Ingrijirea material i administraiunea interioar
a InstitutuluI reclamndii o mare parte din timpulO
Directricei, se nelege c nu va putea prii mi pe
prini la orice or a Yillei. Timpulo fissatO dar
pentru assemenea prii miri va fi in toate cillele,
afar de Duminici i serbtori, dela 12 pn la
2 ore dup amiag-yl.
Art. III
Elevele care nu-I voru face datoriile n cursuUi
sptmnei, fi in privin{ia purtrei, fi in pri
vinia invtfiturei, se vorO opri Duminica in pen
sionati, fr ca prinii s le pat reclama. Spre
acestU scopo in salohuln de convorbire, se va afla
Art. V
Elevele vorO avea o imbrlclminte uniform: o
rochi cenui i :uavO 1) de aceeI cutore; unu
simisetu jde percalO frl dantele nici ornamente;
manecuie assemenea; coifur simpl, prulu m
pletitu. In genere scule, panglice, bijuterii i altele
nu vori fi primite. La essamene i la adunri de
etichet uniforma trebui a fi compus de o rochie
de musselinu albI. pr; simpl cu o earp de panglic
de cularea c1assei n care se afl e1eva: Classea
I-a se va distinge printr'o panglicl albastr; 2-a
printr'o panglic pembea; 3-a printr'o panglic
roi cu marginile albe; 4-3 printr'o panglic
roi;5-a printr'o panglic roi cu marginile negre.
') Ie, hinul surl eu sau Br m:nici.
') Chemisette (bluu).
www.dacoromanica.ro
ELENA ROULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE PETE DIN BUCURETI ]
y
Art. VI
Programma Institutului fiindu conform cu re
gulele impusse de onor. Efori, precum i studiele
eleveloru, distribuiunea oreloru i a c1asseloru,
prinii nu L1i pute pretinde nici o schimbare
acest privin.
Art. VIII
Prinii ce voru dori a-i vedea pe fiicele Dloru
nu voro fi priimii n Internatu de ctu de dou
ori pe sptmn, Mercurea i Vinerea, dela 4
pn la 6 ore sera spre a nu adduce desordine in
occupaiunile elevelorO.
Aceste regule se vori! osserva cu tot rigurosi
tatea.
Poenaru A. Ghitzescu Zalomit
I. Maiorescu Secretaru, A. Joannescu
(Aprobat cu dresa Nr. j]j, 1861, Febr. la).
aezate de fundatoare, experimentate de ea, ca i
de urmaa ei; iar dac ceruse aprobarea Eforiei,
dra Blaremberg nu cutase alta dect ntrirea
autoritii cu care s le impun prinilor.
In fine, iat list de mncare, artnd regimul
internatului pe acea vreme:
V I. Orele de mncare a elevelor suntO: gustarea
la 7-8, prnzulu la 1 _ i cina la 6 ore.
II. Bucatele se compun din:
A) la gustare, cafea cu lapte i u franzel
B) la prnz'l, sup, rasolu cu garnitur, unu feHu
de bucate, friptur i de trei ori pe sptmn
prjitur sau lapte cu orezu; i pne nemzeasd.
ct trebue;
c) la cin un fel de bucate, iar guvernantelor
li se d la 5 ore cafe cu lapte 0-
InvmntuJ ntre anii r858 i I864. Limbafran-
Sala de !itiel
Cu excepia costumului de parad, uniforma
fixat n aceste prime timpuri se transmite mai
departe generaiilor urmtoare (v,zi fotografia
_e_
n
i
s
_,) i, cu mici modificri, se
Nu erau reguli nou, ci cele vechi i nelepte,
cez, pentru care coala are din 1858 doi profe
sori speciali, continu a fi cultivat cu predilecie,
formnd, ca i pe timpul Dnei Iacobson, obiectivul
principal al instruciunii demoazelelor t. Dra
Blaremberg angajea7 guvernante cu anul din
care unele, cel puin, provin din Frana. Rezul-
www.dacoromanica.ro
73

B O A B E D E G R A U
raa
S
,"le
C
ti, -`
n
|
e
i-
l
r
ciabile, dac judecm dup ncredeua ce respir
n urmtoarele rnduri dintr'un raport al di
rectoarei ctre Eforie, n preajma examenului de
sfrit de an din 186 1 : fiindt-d ast-9i se ncepe
este permisso i n viitor1 a urma asemene, cci
eu am fcut'o aquesta pentlu frequentarea
limbei&.
Ca orientri nou n nvmnt e de notat n
vremea aceasta struina cu care Eforia cere s se
introduc n ocupaiile bursierelor economia do-
Laboratorul de ch:mie
esaminarea eleveloru la limba frances in classele
superi6re, in cari studiile in aceast limbj suntt
ntinse; -subsemnata invit i rog pe onorata
c`'se..
i
e
u
s
m
.
r

spre a fi far la esaminare . 1) Iar un alt raport


al directoarei, ctre Minister"l), desvlue scrupulele
directoarei pentru rolul absorbant al limbei fran
ceze intr'o coall romneasc a Statului: , Geo
grafiea i Historiea s'au fcutl pn acum n limba
france cu Professoru speciall; nu SCtU dac mi
1) Pth:v | Cn3lei, .,or.ul 1t 29, 1861, u:e :6,
') Din 11 Sept. 1862 Jt:a coalelor s'a dc:na (,oa
lele atrnd de au :c direct dc Ministerul Instruciunii
Publice).
mestic, studiu ce se face in cele mai insemnate
pensionate de fete din Europa ,; iar in 1862,
ca urmare la raportul mai SUi citat al directoarei.
dispoziia ce ia Ministerul ca studiul Istoriei i al
Geografiei s nceap a se face n romnete (1862
Sept. 25) 1). Limba francez nu mai e deci limba
n care e nfiat mai tot nvmntul, ci tinde a
lua numai rangul de materie de nvmnt. Cu
ace2sta, imtituia, care avel mai mul, caractelUl
unui pensicnat francez, ncepe a lua fizionomie
de coal romneasc.
Iat i lista profesorilor ce funcionau in coal
in 1863, Oet, 23:
1) Semne;Z' A:n:s tul N. D. Racovil.
www.dacoromanica.ro
ELENA R
A
DULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL

DE FETE DIN BUCURTI 731
NUMELE DOMNILOR PROFESORI DELA INSTITUTUL STATULUI DE FETE DIN CAPITAL

CU SPECIFIC

RILE CUVENITE ')


NUMELE
I
PRONUMELE
1 C. Cioflanu . .
2 T. Pucali
3 L. Chardon
4 B. Catulescu
, R. Neumcisttr
6 A. DapHET .
7 B. FunchClli
8 Mathilde Sauv<gc
O
M<ria Bernard
T FrederiC< Olncin
FrederiC< Potoni\u
De tlnd funclio
neal ,i pentr ce
clul
C. obi",. 5UD1

obligai a preda
Ce alte func!iuni
mai ocupl
1860, C. IV, V Limba rominl Verificator general la A absolvit un gim-
obiectele cuprine in Ministerul Cultelor na:iu In Seminar
pragr. acestor clase
1861, ci. 1, II, III Idem
18,6, cI. III, IV, V Limba francez'
de obiectele cuprinse
in program
18'7, ci. 1, II, III, Religiunea
IV, V
1862, IV, V Limba germanl
1861, el. IV, V Desemnu
1863, cI. III, IV, V Muzica voc<ll
1863, d. 1, II, m Lucru de minl i
cetire in limb< fr<n-
m
1862, cI. IV, V Cetire in limba fran-
cez1 i mitologic
1863, ci. 1, II Lucru d, mn i
limb< german
1863, d. 1, II, III Traducere din I. fr.
1D rom. i 1. germ.
In cI. 11'
Institutor de cI. III
primul In Capital1
Profesor de aceastl
limbl la ,coala de
medicinl
Profesor de Religie
[n gimna. Sf. Sava
Profuor de aceastl
limbl in gimna:iul
Sf. Sava
Prof. tot de mu:icl
la Gimn. Se. Sav<
A fost profesor la in
ternalull u Seviton ,i
elev <I 'clei spe
dale din Lausanne
Crescutl in mlnl
stirea Notu Dame
de Sion la Pari s
Creseutl In mlnl
stirea du Bon Se
coun la Paris
Crescutl in institutul
Repser b Sibiu
A fost 5 ani in in
ternatul Statului la
Craiova i crescut
In mlnbtirea de Be
nedictine la Triest.
Doamna Elena Cuza, patroana coalefor de fete din
Principatele-Unite, la Pensionatu/ Domnesc defele. Un
moment important n viaa coalei in acet perioad
a fost venirea n mijlocul elevelor la distribuia pre
miilor din 1862 (1 Iulie) a Doamnei rii :). Darea de
seam a acestei vizite se poate citi Nr. 143 al
Monitorului Oficial al Principatelor-Unite, din
2 Iulie 1862:
Ieri s'a fcut distribufiunea general a pre
miilor la pnsionatu de Domnioare diriget de
Domnl6ra Elisa Blaremberg. Imprirea premiilor
s'a fcut de ctre Mria Sa Doamna.
1) Arhivele Statului, dO<r 412 din 1863, Octomvrie 23,
pag. 162.
"
)
Vua anului 186: e [nsemnatl prin iniiativ< Doamnei
Elena de 2 Infiina Ailul de orfani care-i poartl numde. loc<lului se Incepe la 29 Iulie actli an. Azilul' Elena Doamna .
Decretul pentru infiinlare poarti d<ta de 18 Iuliei iar cUdirea se deschide In S'pttmllri, 1863.
www.dacoromanica.ro
7
3'
B O A B E D E G R
A
U
f Mria Sa a sosit la 1 or dupe amiagi cu suita.
La darea jos din trsur Mria Sa D6mna a fost
primit de ctre Domnia lor Domni Ministri 1), intre
care se afla i notabiliti. La intrarea salonului
se afla niruite dou rnduri de eleve i Domni6ra
de BJaremberg directria. Eleve1e au primit pe
Mria Sa Damna cu salutarea S trii, Mria
VOstr . Dup intrarea n salonul de distribuiune.
Domnia Sa Domnul Ministru al Instruciunii Pu
blice i al Cultelor 2), adresndu-se ctre Mria Sa
D6mna. au pronunat cuvintele urmtoare:
Mria Ta, Ai fost patr6na scolilor din Mol
davia; astzi cnd amndou rile snt unite
sperm c Vei patrona tote c61ele de fete.
Mamele de familii tresar de bucurie v3znd pe
Domnitoarea Romnilor, c vine s ncununese
silinele copilelor lor i s ncurajeze amarea stu
diului. Prinii, plini de recunotin vor bine-
'l Preident :1 Consi l iului de Minitri era atunci Nicolae
Krelulncu,
) Mini stru al Instrucliunii Publice la data aceca era G.
Crtltanu.
cuvnta n tot deuna pe Protectoarea instruc-
iunii . ,.
Mria Sa D6mna a rspuns n chipul urmtor
la aceste cuvinte:
Sim cea mai mare bucuri cnd viu s ncu-
nunesu meritul junelor eleve care sunt fericirea
familiilor i sperana patriei nastre . )t.
" Inainte de mprirea premiilor elevele au
executatu pe piano i au cntatu n cor i n parte
deosebite bucr de music. Mria Sa Damna a
rmas mulurmt de acest esamen musical. Dupe
aceste s'a nceput distribuiunea premiilor. Fiecare
elev premiat1i se presinta inaintea Mriei Sale
D6mnei ca s-i priimesc respltirea silinelor
sale; Mria Sa Damna adresa e1evelor cuvinte
ncurajietare.
Dupe distribuiunea premielor Mria Sa Damna
a trecut ca s vaz lucrrile de mn1i fcute de
ctre eleve. Dupe acesta Mria Sa D6mna s'a
retras adres5nd mulumiri domnioarei de Bla
remberg. directria ,
Darea de seam se ncheie cu gentila informaie:
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCUPOGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI
7
33
Dupe plecarea MrieiSale, elevele au dantat,
ncheind cu aceasta solemnitatea distribuiunii t.
iat i dou liste de crile -trimese de Eforia
coalelor -ce se distribuiau pe atunci ca premii
elevelor:
Essemplarie:
10 Epistolele i Evangheliile de N. BIescu.
8 T ractate de Moral practic
Salba litterari
2 Avutul i sraculu
a Traianu in Dacia
1 Plutarchu
a Faptele eroiloru
: Istoria Romniloru de Laurianu
a Prietina copiiloru
10 Aritmetica mic de Pavel
: Platen idem
1 Scherers deutscher Dichterwald
1 Mihon: Paradis perdu
1 Lavater: Worte des Herzens
Massillon: Petit Careme
1 Aventurele lui TtIemaque
1 Les Oriemales de V. Hugo
S se adaoge
1 Magazinu pentru istorid Daciei V i
1 Istoria lui Fotino de Sionu.
6 adic asegeci i doi essemplarie
Nr. 1942, Iunie 28, 1860
Evanghelia
2 Flori de pietate
1 Minunile naturei
Director,
1. Maiorescu
Sa de gosprie
6 Grammatica de Stellescu
Bucuru
1 Chateaubriand: Histoire de France
J Smmtliche Werke von Krner
1 Uhland Gedichte
J Schiller idem
7 Biblia sacr
1 Accdems de I'enfance
1 Robinson de :aans
1 Lelns et contes pour les enfants
1 Dtlices de la vertu
1 Six nouvelles
www.dacoromanica.ro
73
4
B O A B E D E G R U
1 Prix de la jeunesse
1 T ableaux de la nature
1 L'Egypte et ses merveilles
1 Soiree du pere
2 Verger des ecoliers
2 Apres le (ravail
in coal, pe cnd numrul ' pensionarelor . se
reduce, dela 40, cte erau la venirea d-rei Bla
remberg, la 12, n 1864.
Aceast lrgire a mijloacelor ce Statul punea la
dispoziia coalei (i care coincidea cu indoitul fapt
al Unirii Principatelor i al secularizrii averilor
Clu; ; VII . In !935
1 Aventures de Roger
1 Histoire du roi Rene
1 ReCts de I'histoire des Grecs
1 Prix du premier ge
1 Le tresor des voyages
1 Travail et industrie
1 Le petit Bossu
1861, Iunie 28
Director,
I. Maiorescu
Ind din ultimii ani ai direci unii d-rei Blarem
berg, Ministerul ia o serie de dispoziiuni care tind
s modifice caracterul coalei, aducnd-o din ce
n ce mai aproape de tipul de coal de Stat.
Mai ntiu asistm la o mai larg participare a
Statului la cheltuielile coalei. Numrul bursierelor
crete considerabil: n 1861 se gsesc 8 de bursiere
mnstireti) corespunde i cu o democratizare a
instituiei i cu o tendin de a aplica aceast
mrinimie meritului personal al celora ce aveau s
beneficieze de ea.
In 1863 se introduce concurs pentru obinerea
burselor. Sofia Condeescu, Elena Mavru, Elena
Fusea, Maria Arion, Maria Rosetti -i toate aspi
rantele de acum nainte -trebue s treac examen
n faa unei comisiuni compus din , Rectoarele
gimnaziului !), de trei profesori din gimnaziu i
de directoarea institutului t, entru a fi bursierej
de aci incolo, au a lupta uneori 4 de inse pentru
o burs ntreag i patru jumti, cte se public
n 1863. de ex., pentru ' Interatul de fete al
'l E vorb . de Colgiul naional Sf. Sav; (v. mi sus
l is!; proreorilor).
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU.POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI ]j
Statului (Blaremberg) din Bucureti 8 (Monitorul
Oficial Nr. 55 din 16 Martie 1863).
Ca o msur de tranziie spre tipul de coal
ce avea s aduc legea din 1864, nc din 25 Septem
vrie 1862, un ordin al Ministet ului cere directoarei
s nu se mai primeasc n coal dect copile care
vor fi absolvit dou clase primare (la vreuna din
coalele primare ce se nfiinaser in Bucureti n
cepnd din 1859) i care nu vor fi mai mici de 9
ani 1).
In toat aceast perioad de tranziie, titlul
coalei variaz n mod surprinztor: adresele Eforiei
i ale Ministerului poart cnd Pensionatul
Domnesc de fete -,cnd Internatul de fete al Sta
tului -,cnd coala Central de fele , cnd t In
stitutul de fete Blaremberg - (29 lan. 1863).
Iar Monitorul Oficial, n Martie 1863, tip-
pentru cea din urm oar n 1861, Ianuarie, pe o
adres. Cel de coala Central t apare ntia oar
n 1862 (Septemvrie 29), cnd ncepe a se aplica
unificarea sistemului de nvtur pentru ae
zmintele de educai uni publice dincolo i dincoace
de Milcov . i se anun convocarea unui Con
siliu superior de Instruciune public, carele . . .
s proiecteze o lege de reorganizare general i
unitar a nvmntului .
Dup apte ani de funcionare, Domnioara Bla
remberg i prezint, la sfritul lui Iulie 1864,
demisia din postul de directoare a coaleiC

ntrale 1).
) La nccputu anului 1, sc :v:s a autot:IaIca cc-
lar, oatccatc ncnctcdctc (pc cI sc patc nc)usI:1:cat) 1]
dc conducctca L-tc: mtcmbttg. O com:s:unc dc :nspcc|:unc
(Lav:a Aug. T. Lau1:anu) op:nasc c !ocau sa d? dot:I
A sunaI! 1n gtd:na matc, n 1ctca]a dnItc otc
rete: . Internatul de fete al Statului (Bfaremberg) .
Titlul de , Pensionat Domnesc se ntlnete
) oIu:, otd:nu d:n t PugusI 1j adm:Ic 1; concuts
:m:Ia dc ] an: cu cond:]:a ca asp:rantcc ss I:c sccIcasc
: 51 recite tugc:unca
n pt:v:n(a cond:]unlot higienice. L~ta U.atcmbctg :gnQ
pt:n chiar tonul g: uncc cuV:nIc alc mcmbt:ot comsun'
proIcsIcaZ cu Itc :nVocnd ttccutu c: dc dttccIoatc aIIca
tapoatIc og:Osc dc :aspccIo1: ctQtctca c: I d:tcttIc
s!a!c , ttad(c dc co:)t::n(oz:tatc ac tam::c:. Lcgca dca
1 o sutpt:ndc n Icmctca el poaIc odaI $:at p:ctdc
www.dacoromanica.ro
7"
B O A B E D E G R U
Timp de patru ani se succed la direqie mai
multe persoane: dAra Sofia Fotescu (o lun), dona
Maria Burginska, fost pn atunci directoare la
Exteroatul (de sigur, prima) ) de fete din Trgu
Jiu (un an), L doamn ]eanne Mar/in, dona Pa
raschila Crainic (pn in Februarie 1866), dup
care direcia e ocupat provizoriu de dAra Louise
Favre, guvernanta! (subdirectoarea
)
de pn
atunci a coalei 2).
II. A DOUA EPOC IN VIAA INSTITU
TULUI: COAL CENTRAL DE FETE
, (1864-1935)
Prima faz: .1864-.1893. coala Central de fete,
organizat prin legea dela .1864, devine coal secun
dar cu cinci clase. Vechiul Pensionat Domnesc
fusese o instituie unic n_ felul su: pe de o
parte un aezmnt care se adresa unei elite a
fetelor din societatea romneasc, a cror ad
mitere n pension era o favoare princiar acor
dat familiei; pe de alta, o instituie complet
de curs primar i secundar, toat3 durata studiilor
fiind de 6 ani.
Noua coal3 are s aib mpreun cu coalele
din Iai i din Craiova aceeai organizare. Larg
deschis ntregei societi romneti, primete eleve
din Capital ca i din provincie, dar selecionn
du-le, nu dup natere, ci dup3 merit (prin con
curs) ; totdeodat, absorbind treptat cele trei clase
primare existente, dup doi ani dela votarea legii
nemai primind dect absolvente a 4 clase primare,
devi e o coal exclusiv secundar, cu cinci ani
de studiu.
Programa. Orientarea coalei. Materiile sunt n
numr de ase: geografia cu istoria formeaz3 un
singur obiect: tiinele naturale sunt unite cu
tiinele fizico-chimice. O singur3 limb strein,
postul de di recfolre b co.la Statului. Pentru a-i uigura
o
i
eire In viitor, ea ctre s i se permit! a-i plsfr! i n
noua organiure a oalei cele 12 pensiomre ce-i mai rlma
sese (cu CI la nevoe, mlrturisete chiar ea, i-a pUld.
reconstituI pensimul ce-I avusese o:at1). Refuzul nu ce i
se opune de Ministrul de atunci (O. Bo1intinunu) o hon
r(e si demisionue. Retdg1ndu-se dela direclia ccalei
Centrale, dAra Blaremberg deschide din nou un pelUionat
p;Hlicular, pe cue-I continu3 p1nA pe la 1870. Cele doul
sprezece pensionare ceAi mai r3m1seser1 n 1864 dela Pen
lionatul domnesc ) au urmat-o. O-ra Blaremberg a decedat
In 18g7.
,Externatul de fete , este numele curent pentru coalele
primare de fete, pinl pe la 1864.
' O-ra Louse Favre a ocupt postul de gUlemantl . a
coalei Centrale din Bucureti Intre anii 18,5 i 186g. In
acest din urmi an d-ra Louise Favre trece ca directoare la
coala Central5 din Craiolla, unde funC\ionea: p;ol la 1900.
A decedat n '923-
franceza, se pstreaz n toate clasele; limba ita
lian i german3 se propun deocamdat3 numai n
clasa cea mai nalt.
Studiile sunt repartizate n cele dinti patru
clase. Nivelul lor este foarte modest: la limba ro
mn, n primele trei clase, domin3 exclusiv gra
matica: mai pe larg desvoltat , n clasa II i
aprofundat . ntr'a III-a. Treapta cea mai inalta
la care se ridicau elevele din clasa IV erau re
gulele stilului, compuneri; lectur nu se speci
fic i nici nu se prevede in general (dei, pro
babil, se fcea) ; cu att mai puin istoria literaturii
romne.
Mai precis dect cea de limba romn, pro
grama Iim bei franceze, pe lng nelipsita grama
tic3 (aceasta trebue nvat ns in manuale scrise

oi

i'- )
i

s
,
a
l

in
di

a
_
l

o
_
ea

Fontaine, n clasa III; din TeIemaque, din Thttre


de Racine, t precum i din ali autori . in clasa N.
Att. Clasa V nu are program amnunit_ Elevele,
mai ales cele destinate a deveni institutrice, vor
asculta un curs de pedagogie cu toate auxiliarele
necesarii +
Va s zic coala, cel puin pentru o parte din
elevele sale, se preocup acum de orientarea lor
spre o carier, fr a se obliga s le pregteasc
deplin pentru aceasta i cu att mai pUin a le
asigura obinerea unui post.
Pe de alt parte, cu toat grija de a ridica
nivelul studiilor i de a intocmi pentru fete o
coal secundar mai sistematic, sforarea e aa
de timid, nct programa r3mne la o dis
tan considerabil3 de programa liceelor de b3iei,
cu care atunci nu i-ar f trecut cuiva prin minte
c s'ar putea asimila vreodat. Incepnd din
aceast3 vreme, instituia e numit exclusiv coala
Central.
Semmficaia titlului de $wala Central. Titlul
acesta a avut n trecut o circulaie mai mare.
Numele de coala Central & se aplica la
nceputul veacului XIX la cele dou3 coale
mai nalte de biei din ara Romneasc, i
anume la cea care avea s devin Colegiul na
ional Si. Sava . i la cea din Craiova (actualul
Colegiu Carol 1 .). coala Central de biei
din Craiova pstreaz acest nume pn n 1848,
ct timp n'are dect 4 clase t umanioar, .
1
), adic
primele patru clase secundare. Ct despre coala
dela Sf. Sava, numele de Colegiu se aplid (de
prin 1832) ", la intreaga instituie, pe cnd cel de
coala Central din Bucureti . desemneaz numai
seciunea umanioarl - din acea coal 1). Numele
de coala Central pare a distinge aceste clase
) P. lUcanu: IstQricul Invdtdmdntului stcundar, Iai, 1906,
pag. 81.
") v ReglJlamentul oalelor .
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI 737
precum i de cele primare (tnceptoare.), de
cele . complementare. (cursul superior de liceu),
innd mijlocia intre ele.
Fiindc deci titlul acesta devenea sinonim cu
acela de clase secundare (supra primare), el incepe
s se aplice n mod firesc Pensionatului, cnd
acesta elimin treptat din snul su clasele n
ceptoare, devenind o coal exclusiv secundar.
Profesorii, personalul. In noua organizare a coalei,
recrutarea profesorilor se face prin concurs, i tot
educaiunea in institutele centrale de fete din
Romnia sau n alte institute de acelai grad din
ar sau din strintate; s cunoasc bine limba
romn i una din limbile streine, . france:,
italian sau german .; pentru profesori, n gtnere
s-i fi terminat cu bun succes studiile gim
naziale . iar pentru cel de pedagogie in deosebi,
s fi fcut studiile filosofice i n special cursul
de pedagogie
Publicate in 4 Decemvrie 1863, concursu-
S.l. de mina-re
(in subsol; feretrele Illui din dreapta dau in . :isa curte englueasc1)
prin concurs alegerea personalului administrativ,
a guvernantei . (cu salariu de lei 5.40 anual)
i a celor 6 sub-guvernante . (cu salariu de lei
1.800 anual),
Condiiile ce se cer concurenilor sunt: pentru
guvernant i sub-guvernante, s-i fi fcut
') Urechia: Istora CC/lt/o" t. I, pag. 137-138 ' coala
Centrali sau gimnaiull, ,i $. 1V, pag , .65 i a6g ' AJeure de
cheltuielile coalelor publice ale Terei Rum5nesci 8 (pe 183.)
Vu:i i 1, 1, pag,
1
89, P. Poenaru: Discurs, Augusi 183.: 'Pentru
Invil1turi mai Inalle s'au anat doul alte coale centrale, una
In Cr:ioV i alta aci, in Bucureti
riIe se in pe rnd, pe materii, in cursul lunilor
Ianuarie, Martie i Septemvrie 1864. Numirea
acestui personal se face acum prin decret
domnesc,
Iat lista profesorilor (unii noi numii, alii con
firmai) ce aveau s aplice noul program:
Printele Beniamin Catulescu, professore de Re
ligiune;
D-l Marin Mihescu, professore de Istorie i
Geografie;
0-1 Grigore Lascu, professore de Aritm. i
Sciin\e Naturale;
www.dacoromanica.ro

n O A B E D E G R

U
, D-ora Constanta Dunea, professore de peda-
gogie;
D-1 Alex. Russo, professore de limba german;
, D1 B. Francheti, professore de Musica vocale;
,D-l I. Diacovici, professore de Dessemnu i
Caligrafiei
, D-1 Sava ornescu, professore de limba Ro
mn;
D-na M. Burginsc3, Direct6re provisoriu a
Internatului;
, D-ra Luisa Favre, guvernant
(Dup decretul semnat la 17 Octomvrie 1864 de
Domnitorul Alecandru Ioan Cuza)
Anuarul Ministerului Instruciunii conine ur
mtorul tablou, din care se vd studiile profesorilor
i diferite date privitoare la ei i la populaia
coalei, cum i distribuirea elevelor pe clase.
Tot de aci se vede c coala Central, care n
realitate continua Pensionatul Domnesc de fete,
n calitatea ei de acum, de coal secundar
propriu zis, incepe a fi socotit ca o instituie
noul, creatl n 1864!
Din acest tablou au displrut toate numele streine,
toate guvernantele angajate cu anul de dra Eliza
selecionate ctva timp prin concurs. Comi
siunea examinatoare pentru aceasta era cor
pud din doi profesori ai coalei i directoare.
Materiile din care erau examinate erau cele
ce se predau n coall, intre care, bine-ineles,
i limba francezl.
Atribuiunile acestui personal sunt foarte aml
nunit specificate in Regulamentul pentru inter
natele de fete (Mon. Of. Nr. 2&) din 21 De
cemvrie 1864} i aproape nimic nu e lsat la ini
iativa direci unii.
In concepie, ele oglindesc principiile de edu
caie, iar forma in care sunt redactate aceste
prescripii, poart pecetea curentelor linguistice
ale timpului.
Obligaiunile didactice ale directoarei sunt:
a) De a priveghea regulata frecventare a ela
selor de dtre profesori, adnotnd intrarea i ieirea
lor peste orele defipte in registrul de prezenl t.
Unele dispoziiuni denotl o curioas nencre
dere n regimul familial :
A nu permite sub niciun cuvnt rmne
rea peste noapte a copilelor pe la casele prin
teti +
Numele fi pronU' 1
t
. ;1 Studiile 1 Studiile
m.l. P"f .. """ |, .ou f .p,,'ou
.

1 Plr. B. Cltulucu
a Sava omlnucu .
3 M.rin Mih3e$cu .
51 cu.. ,i. Rtigune 1860ct. 18
30 8 clasegimnaiJle Limba romlnl
45 ldem lslona "i geogr.
4 Grigore Lascu . .
5 Constania Dunca .
D Ionu Di,cJvici
30 Idem Antm. ,i I. nal.
tiinele lilerarie Pedagogia 10 12 30
1
7 18 15 Ioa
54 Desen ,i CalBr.
7 Amtlia Bulard 35 5 el. gmnaziale Limba (ranceu
8 A. Ruso Studii poltecni Limba Berman
In Viena
.
y U. Franchett In conservatorul Muzica vocall
de Milan
Blaremberg. O ntreagl lume, L anumit atmosferl
displrea din coa!l cu ele.
Unii din fotii i noii profesori fac parte i din
corpul didactic al gimnaziului t Sf. Sava: B. Cl
tulescu, Franchetti Il.
Admini straia i contabilitatea. Legea dela 1864
nu sistematiza numai nvllmntuli ea preciza l
administraia i organiza contabilitatea coalei.
Dup noua lege, peronalul administrativ se
compunea din directoare, o . guverant. (subdirec
toare) i 6 pedagoge (care, chiar din ai precedenti,
dup cum se vede din corespondena directoarei
cu Ministerul, cat s fie . indigene t).
Directoarea trebuia s fie numit prin decret
domnesc; guvernanta . i pedagogele au fost
1) I. Pop: Colt,ul lIaional Sf Sal'a. n Boabe de
Grb Nr. 7. a. IV (1933).
Sau o solicitudinte cuminte:
A priveghea ca la intrarea lor eleve1e s nu
pun aplecare spre lux, s le combat aplecarea
cu toate mijloacele de care dispune o bun mam t.
O pruden foarte treaz:
A priveghea i a feri pe eleve de orice contact
cu servitoare1e coalei +
Directoarea poate, cunoscnd mprejurrile
casnice ale prinilor unei eleve, s nu-i permit
ieirea acas chiar un an colar . . . t.
Anumite prescripiuni sunt de o actualitate im
presionant:
ml
a
z
t
.3.
u
+iL
r
oea
va face cele mai serioase studii, din observarea
conduitei i a sentimentului moral al elevelor in
trate . . . .
www.dacoromanica.ro
ELENA R

OULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI


7
39
Directoarea e datoare a corespunde cu prinii
elevelor, a le da pururea sftuiri n privina n
dreptrii acas a caracterului fiicei lor, a-i face
ateni asupra aplecrilor ce trebue s combat i
s privegheze in ea +
Altele de o rigoare ce pare excesiv:
Art. 17. Servitorul nsrcinat cu privegherea
porii e obligat sub pedeaps de imediat destituire,
a inchide i a nu deschide poarta dect la orele
hotrte prin program. El nu va permite intrarea
tuielitor coalei, se impune instituiei legea con
tabilitii Statului. Pn aci directoarea ncasa
veniturile coalei, att subvenia dela Stat pentru
bursiere, ct i taxele dela pensionare i le
administra dup a sa bun chibzuin, fr a
prezinta conturi n regul autorit3ii colare
despre cheltuielile fcute.
Numai cnd intreprindea reparaii la local, era
inut s anune n prealabil Ministerul, cernd
odatl cu suma i autorizaia cuvenitl.
Lotmtotu Nr. t
i ieirea nimnui, fie chiar directoare, dup orele
1L seara. El nu va permite intrarea persoanelor
strine, fie brbat sau femee, juni sau btrni,
dect dup ce prealabil va fi ntiinat pe direc
toare sau, n lips, pe guvernant. Portarul nu va
permite intrarea profesorilor i a personalului di
dactic dect la orele de clase. Mai trziu i pentru
intrarea profesorilor se cere nvoirea Directoarei +
Reguli curioase, care au la temelia lor o teri
bil nencredere in natura omeneasc i, ngr
dind libertatea, tendina de a con;ura orice posi
bilitate de primejdie.
In ce privete administrarea veniturilor i chel-
Singurul control ce-i rezerva Mini sterul era de
a se asigura prin inspectorii si de buna intreinere
a elevelor, de higiena localului i de condiiile
de hran
1
).
Prin noua organizare, chiar plata pensionarelor
se face ctre Minister, care concentreaz toate
veniturile coale, servindu--Ie pe baza unui buget,
in care sunt prevzute cheltuielile instituei i
oblignd pe directoare d prezinte la sfaritul
fiecrei luni cor turi regulate , legali.tate de co
misia respectiv .
'l Vc ma: sus sta dc oucatc cc ptcm dtcctoat a
ctt A:n utctuu:, n tj Ianuatc 1q.
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R A U
D-na Suzana Biecyanu la conducerea coalei.
In August 1868, dup acei patru ani de provizorat
la direqia institutului, ce au urmat demisiei d-rei
Blaremberg, coala dobndete n sfrit o di
rectoare statornic n persoana d-nei Suzana Bi
coyanu. Aceasta era tot o strin, SU2anne Jac
quemont. Era fiica pastorului Henri Jacquemont,
profesor i rector la Universitatea din Geneva (doi
frai ai si au fost profesori la Universitile din
Geneva i Lausanne). Se nscuse la 1837 i Fran

a;
studiase la coala secundar din Gen
.
eva i vemse
in Romnia la vrsta de 20 de ani (ca . institutrice ..
in familia C. A. Rosetti, se pare). Aci se cstorise
cu ofierul romn (ajuns mai trziu colonelul)
Bicoyanu ).
Cu venirea d-nei Suzana B4:oyanu la direcie,
studiul limbei franceze, care continu a fi marea
ambiie i unul din obiectivele importante ale
coalei, ia un nou avnt. Inc din 1864 coala avea
o profesoar de limba francez tirrat, d-ra Amelie
Boulard (mai trziu dona Natuleanu), din Bor
deaux, absolvent a 5 clase gimnaziale (venit in
ar ca institutrice. i familia lui Vod rirbeiu).
Aceasta, numit n 1864 pentru toate clasele (vezi
tabloul de mai sus), face de a!m incolo cursul
fe
el
|
'
"J
i
p:ci)I
e
fi:;a
d
r
-

or era consacrat limbei franceze; crile utilizate


erau:
Pentru clasele 1-111:
Dialog francez-romn de Eustaiu CiocaneJli.
Premieres lectures.
Morceaux chosis.
TeJemaque.
Grammaire de Chapsal.
Pentru clasele IV-V:
Grammaire de Larive et Fleury.
Lexicologie Larousse.
Lecturi din autori: Corneille, Racine, Boileau.
Ca rezultat, absolventele coalei Centrale aveau
siguran in mnuirea limbei franceze: pedagogele
claselor -care se recrutau numai dintre ele-erau
capabile s indrumeze pe eleve la lecie i s fac
conversaia n limba francez. Acelai lucru, mai
ales, cu subdirectoarele ce succedar d-rei Louise
Favre: d-ra Elisa Svescu (d-na Manliu) n 1870,
d-ra Atena Roianu (1878), ambele foste eleve ale
coalei din vremea d-rei Blaremberg.
Mai presus de toate acestea ns, beneficiile noii
organizri a coalei nu ntrziar a se arta, att
pentru absolvente ct i pentru cultura rii.
Pentru coalele primare de fete nou infiinate (trei
n Capital), ncepnd din anul 1859 i nmulite
firete, dup votarea legii obligarivitii nv3
mmului primar, i care b mprovizaser cu
') Aceste notile m-au fost comunicate de profesorul ,i
academicianul, r. Bianu, care a linut In cstorie pt fiica
cea mai mid a O-:ei Blicoyanu, Aluandrina,
personal de toate categoriile (absolveni de 3-4
clase seminariale, suplinitoare absolvente a 4 sau
5 clase primare dela interatul Blaremberg, sau
de aiurea, -a 5 clase la coala luteran din 'Braov),
-elevele ieite din coala Central dela 1869
incolo formau un personal de elit. Astfel, cnd
n Trgu-Jiu se nfiineaz primul pensionat de
fete sub direqiunea d-rei Stanciovici (d-na Urzi
ceanu, care studiase la Munchen, cu burs dela
;ude), tot la coala Central de fete din Bucureti
se adreseaz directoarea (1875) pentru recrutarea
unei tinere institutoare cu garanii de pregtire.
coala Central ncepe deci a radia, din cei
dinti ani ai existenei sale ca instituie de nv
mnt secundar, asupra ntregei ri.
Reorganizarea fecalelor secundare de fete (1881).
In 1881 se cret:az externa tele secundare de fete
Atunci Consiliul permanent de Instruqie, revi
zuind programa coalei Centrale, care urma s
se aplice i coalelor acum create, -aduce cteva
completri i modificri.
La

mb: romn se introduce prosodia i poetica,


genunle . !tterare, Iar pentru clasa V elemente
de literatur general, cu biografiile autorilor mai
ef.
i
l:a:z
s
ids:b
i
ii :
e
i
i
:
l

clasa V .compoziiuni i traduceri literare mai su
perioare -). La matematici: algebra (ci. TI), geo
metria in spaiu (el. V). Geografia, desprit acum
de istorie, se pred numai 'pn n clasa IV.
In fine se introduce I filosofia (nOiuni de psi
hologie i logic n ci. I, noiuni de etic i este
tic n cl. V) i se adaog o program analitic
de pedagogie.
Limba german se incepe chiar din clasa 1,
predndu-se in toate clasele; italiana numai n
ultimele trei, apoi dou clase.
PUin mai trziu, n 1883, se ivete la autori
tatea colar tendina de a da o orientare practic
coalei Centrale, i anume misiunea de a pregti, cel
puin parial, pentru cariera de institutoare. coala
se intituleaz deodat: Institutul pedagogic t,
numele de coala Central rmnnd n subtitlu.
Planul pare a fi fost de a o transforma de
pe atunci chiar n coal normal de institutoare,
cum s'a fcut zece ani mai trziu. Singura schim
bare ce aceasta ar fi nsemnat deocamdat, era
de a reduce orele de studiu din clasa V spre a
pune n locul lor ore de practic pedagogic.
Aceasta ns implica nfiinarea unei coale primare
anexe, ceea ce localul nu ngduia pentru moment.
De aceea acest proiect nici nu s'a aplicat.
Cu tot titlul cel nou, Institutul pedagogic con
tinu a fi o coal3 secundar cu 5 clase, urmnd
acelai program ca nainte.
') frin 1890-1891, din iniiativa O-rei Emma Holban,
,'a introdus In ci. V i un curs de istoria literaturii franceze,
scris de m;n3,
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU; COALA CENTRALA DE FETE DIN BUCURETI 7
4'
o criz n evoluia coalei. Dela o vreme, nici Chimice a Universitii din Bucureli (1887), d-ra
coninutul programei, nici durata cursurilor, nici Sarmiza Bilcescu (d-na Alimniteanu), doctor n
titlul ce conferea inst tuia nu mai rspund atep- drept (ISg1), apar ca un ideal greu accesibil, dar
trilor acelora dintre elevele coalei Centrale cre cu att mai ispititor, pentru imaginaia elevelor
nutresc aspiraii mai nalte. Era n adevr o ne- mai ambiioase ale coalei Centrale. Acele titrate
potrivire ntre strictea selecion3rii elevelor, apti- universitare ajunseser acolo, urmnd mai ntiu
tudinile i zelul ce dovedeau unele din ele, i n particular, n familie, programa liceului de b3iei
lipsa de perspectiv ce le oferea coala. Dei era i trecnd, cum fcur apoi attea altele (surorile
cea dinti coal secundar din ar, nu mai Brtianu, d-ra Zoe Petrescu, etc.), examenul de
corespundea cerinelor timpului; rmsese n urm. bacalaureat. Simpli particulari neleseser mai
Sala de splat dintre dormitoarele Nr. 1 i Q
De prin 1881, cariere nou incep a se deschide
pentru femei: profesoratul') la coalele secundare
acum create, medicina, dreptul chiar, ademenesc
unele inteligene feminine.
Cariere realizate pe atunci de unele tinere ro
mnce, ca d-ra Maria Cut4arida (d-na Crtunescu),
prima romnc-doctor n medicin (dela Mont
pellier), in 1884, d-ra Chrisanta Christeanu (d-na
Romniceanu), prima liceniat n tiinele Fizico-
') De dnd cu crearea, in
1
881, a uternattlor: doul in Bucu
rqti ,i dte unul In b.i, Craiov, Ploqti, Fani, Botoani,
Gala
l
i.
curnd dect Statul mersul vremii.
In curnd, de aldel, pensioane particulare se
ivir (in Iai, al d-nei HumpeJ, nscut Maio
rescu, in 1872; in Bucureti, al d-rei Bolintineanu
n 1874, al d-nei Manliu n 1878) ') care, depind
punctul de vedere al streinelor, fundatoare de
|_o
P

i
i
e
c`Sti
I

o
rgni.
cu un dublu scop: se adreseaz3, pe de o parte, la
fete din familii avute, oferindu-Ie aa-zisul inv-
') Acestea din urmi eleve ale collei Centrale de sub di
recJia d-rti Blarember
g
.
www.dacoromanica.ro
",
B O A B E D E G R U
mnt liber (cu accent pe limbile streine i arte
de agrement, ceea ce realizase Pensionatul domnesc
pe vremea d-nei lacobson i a d-rei Blaremberg);
pe de alta, la tinere doritoare de o cultudi
sistematid mai nalt., sau absolvente ale coalei
Statului, drora le deschid perspectiva de a face
programa liceului de b.iei i drumul spre baca-
;i
l
:aa
v
I:s
r
ii,
e

i
l
a
\iel
es
J:
biei, pentru diferite materii, dar mai ales pentru
limbile latin i greac i matematicile naintate.
Au fost deci civa ani, cnd idealul de studii
al fetelor mai rsrite din coala Central nu era
n propria lor coal, ci n dou sau trei instituii
particulare, organizate dup modelul liceului de
biei. Unele abia ateptau s3 ispdveasc cele 5
clase de studii i intreinere gratuit ce le oferea
coala Statului, spre a intra imediat ntr'unul din
institutele particulare aa de considerate, fie plltind,
fie n schimb de lecii la cursul inferior, pentru
care se aditau indat3 capabile. Dup un an-doi
de cursuri de diferen3, intrau deadreptul n
clasa VI, continund liceul n chip normal I).
Altele, cu ochii spre liceu, prseau coala din
primele clase, inscriindu-se mai de timpuriu n
liceul particular sau, dac r.mneau n coal3,
dutau s ctige timp, lund lecii particulare de
latin3 i greac.
Precum coala Central., cu concursul ei anual,
recruta ce era mai distins n invlmntul primar,
tot astfel aceste licee particulare recruteazl ce e
mai ales ntre absolventele din coalele secundare
ale Statului. coala Central ajunge o pepinierl
n care i aleg o parte din elevele lor coalele
particulare, pe atunci de un nivel superior.
Aceast. criz latent, nicicum dat pe fa n
rapoarte ctre Minister sau altfel, pare a se n
drepta ditre o solUie, cnd n fruntea coalei
Centrale, - la civa ani dup. demisia d-nei
Suzana Bicoyanu (1885) i dup relativ scurta
trecere la direcie a d-nei Eleonora Constantinescu ")
(1885-1891) -vine dona Chrisanta Romniceanu,
profesoar., din 1882, a coalei.
Corpul profesoral, la venirea d-nei Romniceanu
la direqie, numra nc o liceniat, d-ra Constana
Brsan (d-na Evolceanu), o bacalaureat (d-ra Elvira
Samfirescu, din Iai) ,, insi subdirectoarea
(d-ra Rozalia Wechselberger) era bacalauread t).
') Cazul d-ndor Constan{a Birsan-Evolcunu, Aleundrina
Buha-Floru, Eleonora Toncescu-Ivu, Paulina Clinescu
Mocuna, Lucrt{ia Motunu-Cuntu, Sm. Strescu, Matilda
Niculescu-Capriel.
") FoS eltv3 a Azit\ltui Elena Doamna fi abolvent3 a
$ ei Callnberg-Lichtenstein (Suonia).
") Mai tirziu dotor In litert din Paris, sub numele de
') Abr3 de d-ra Samfirucu, tote fU$e,er3 elevtle coalei
Centrale).
Titlurile acestea erau aproape un lux n coal,
de vreme ce atunci legea nu cerea pentru profe
soarele ce se prezentau la concurs pentru inv
mntu
I
secundar dect certificatul de coal se
cundar. Dar tocmai de aceea aceste titluri
obinute n mod desinteresat, atestnd la cele ce
le aveau o dorin sincer de cultur i o distins
ambiie -impuneau i mai mult.
Dintr'odat nivelul mtelectual al coalei se rididi
dela sine. Avnd introdus3 in studioasa sa via
o disciplin deosebit, noua directoare face s
;i:
f
e
a
;J!r1C!.

nk
n
:
r
:J
ia
atf:I
-.c
i
: s
8
,
8
(
s
Y
rit

t
Y
t
i

t
i

i,
la
s

i
in:
fluena noii directoare. Un ideal nou se formeaz
chiI

d=I1
s
e
s
:
e
o:c
a

tu
:o
el
r
care accentul cade pe maniere i pe o cultur
desinteresat, dar facil, ne-orientat spre orizonturi
mai largi, este inlocuit la multe din eleve printr'o
sete de cultur care nu se satisface uor, care
ntrevede desvoltri viitoare i persist3 i dup
prsirea coalei. Tipul de elev ce acum fiecare
ar dori s realizeze nu e numai aceea cu maniere
distinse, elegan in aparene i cea nzestrat,
care aproape fr sforri ajunge la recompensele
cele mai ravnite, ci acea elev care, oricare i-ar fi
darurile, se bizue pe munc, ducnd la cea mai
mare perfecie posibil calitile fireti.
Un zel, un ritm deosebit ncep a domni in

i
:r ireiOe r:
i
rll
u
;sti
de dieiune francez fcut intre 1894-18g6 de
d-ra Elionore Oursel (profesoar cu contract), cel
de perspectiv, de d-I Hegel, cel de gimnastidi,
introdus ntia oar (1893) ntr'o coal de fete
n Romnia (profesoar dra Clara May). Aceast
binefacere a venirii noii directoare s'a vzut chiar din
primii doi ani. Alte transformri aveau s urmeze.
coala Central are un local propriu (I890).
Numirea d-nei Romniceanu la direcia coalei
coincide foarte de aproape cu aezarea instituiei
n localul su propriu, vis furit chiar nainte de
deschiderea coaiei (1851), dar care se realizeaz
cnd ea intr n al 38lea an de existen (ISgo,
Octomvrie).
Pn tn 18ge, Bulevardul Academiei se oprea la
actuala strada Colei, in spatele statuei Brtianu.
Prelungirea lui nsemna tierea unei aripi din
localul coalei Centrale, fostul palat al Domnito
rului Alexandru Ghica. Ministerul cumprase din
vreme un ntins teren - 16.800 de metri ptrai -
fost al familiei lui Alexandru Odobescu, situat pe
str. Icoanei (azi str. General Lahovari) Gol cu
strada Polon, intre vasta grdin Ioanid (azi par
celat i, ca grdin public, redus la parcul
Ioanid) i grdina Icoanei, n imediata vecin
tate a marei grdini Gh. Filipescu.
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI
743
Cu facerea planurilor ircinase pe un arhitect
de civa ani ntors dela coala de arhitectur din
Paris, unde fusese semnalat ca un strein distins"
Ion Mincu 1), fost elev al lui Viollet-Ie-Duc, i
care purta n suflet un vis: reinvierea artei noastre
naionale.
Problema ce i se punea: cldirea unei coale
secundare de fete cu internat, o trateaz cu toat
limpezimea unui cap de inginer, cu gustul unui
artist, cu credinele lui despre ce trebuia s fie
arta naional, cu reminiscene din cl
torii i despre edificii de reculege re. Toate
acestea se mbin armonios in clldirea ce
a realizat ').
In 188g, Aprilie, elevele coalei poresc
pe jos spre ceea ce se prea pe atunci car
tier mlrgina

, de-a-lungul stradei Pensio


natului 0 (azI strada V. Boerescu), apoi pe
strada Polonl (azi Gogu Cantacuzino), ca sl
asiste la punerea pietrei fundamentale. Cl
direa localului ceru dow campanii de lucru.
In Octomvrie 189, coala Centrall plrsete
palatul Ghica, ce era s se dlrme.
ar?+ .
ie
,'e--ed
e
a
li
|
:
l
ntr'o aristocratic izolare: la 9 m. departe
de strad. In nici un punct cldirea princi
pall nu se atinge de ziduri strline sau de mar
ginea proprietii. Planul ad'optat e acela al
palatelor italiene sau al vechilor mnstiri:
un dreptunghiu de cldiri pe ale clrui laturi
de 50 i de 87 m. se inirl cancelariile i
slile de clas. In mijloc: spaiu gol, ocoht
de coridoare ce deservesc clasele.
Un coridor transversal l mparte in dou.
Jumtatea din fa a acestui spaiu e o lu
minoas, ncnttoare grdin interioar, pri
zonier intre arcadele de piatr n stil bi
zantin ale coridoarelor: ca un fel de chiostro
plin de verdea i de flori. In jumltatea din
fund, ntre doul fragmente de curte inte
rioarl, se ridic amfiteatrul, precedat de un
vestibul incadrat de dou laboratorii. Toate
clasele fiind aezate pe marginile exterioare
ale dreptunghiului, ferestrele lor dau in gr
dinile mari ale coalei, pe cnd coridorul e
inundat de lumina ce se revars din gr
dina interioar, larg de 27/36 m. Orice punct
are soare i lumin direct; in mijlocul Bucu
r'7tilor, te-ai crede afar din ora, att e de
asigurat linitea. Coridorul (3 m. lrgime), adev
rat sed n care circul elevele, a fost tratat de
1) Ion Mincu avea i diploma de inginer (N. Petracu:
Arhitectul Ion Mine", Bucureti, 1928, p. 2).
.coala Centrall amintete Intr o oarecare mlsurl, mi
ales In ce privete curtea interioarl i profilul exterior al C
ridorului. vetita mlnltire dela sud de Milano, Crr(osa di
Pal/ia, cu al du picrolo chioSIr!.
arhitecl C O deosebit art. Peretele din spre cla
sele din jur e vopsit n NU pompeian, care con
trasteaz cu albul arcadelor; tavanele sunt de lemn,
pictat cu motive geometrice, n care se regsesc
culorile alb, rou, albastru. Pe vreme de ploaie, la
adpost i la cldur, elevele pot contempla spec
tacolul grdinii interioare, care, prin peretele de
sticl al coridorului, le apare ca scldat n lac
rmi i cu toate colorile nviorate.
Din curtea interioar, remarci contrastul dintre
Sala de dUuri dintre dormitoarele Nr. 1 i 2
decoraia bogat a arcdelor ncrustate cu majolic
portocalie i verde-albstrie, dela parter, i sim
plitatea zidului dela etaj, vruit in alb, in care
ferestrele nalte i relativ inguste alterneazi cu
mari medalioane romboidale, iari de majolic
portocalie cu chenar verde-albstriu, pe care se
desprinde, n culoarea nisipului, monograma coalei:
S. C. F.
Imediat deasupra arcadelor, pe o nesfrit friz
de majolic verde L ocolete curtea, se nir,
n litere de majolic portocalie, numele Dom
nilor lrilQr Romne din diferite timpuri.
www.dacoromanica.ro
R
B O A B E D E G R A U
In sobrietatea ei, fatada principal e serioas i
mbitoare tatdeodat: dou caturi separate prin
tr'un bru de frunze e acant n majolic1. Ferestrele
mari dela parter sunt ncununate de o fie de
ornamente de majolic; deasupra celor dela etaj se
regete medalionul coalei, iar intre ele, tot cu
litere de majolici verde, numele ctorva din Doam
nele rii (dela cele mai vechi pn la Carmen
Sylva, Regina de atunci) sub a dorac egid e
pusl aceast coal de fete.
Astfel, treditorul, a crui privire e atras de
proporiile, simplitatea i graia edificiului, ii pri
cepe dintr'odat rostul.
Toat partea din spre gddini a catului de jos
e ocupat de clase, iar latura din spre strad3 de
cancelarii sala de primire pentru prini, La etaj,
pe toate laturile dreptunghiului sunt dormitoarele
i slile de toalet j n cele patru colturi, cmrue
pentru lecii de pian i camere pentru guvernante.
Scri largi de stejar, stabilite n fiecare col al drep
tunghiului de cldiri, duc la etaj i la subsol. Insi
arhitectura cldirii comand logica mpririi servi
ciilor: la subsol-sala de mncare i serviciile ce in
de ea; la parter -clasele, laboratorii, cancelarii,
biblioteca; la etaj -dormitoare, rufrie, bi.
Din dormitoare, vederea se cufund n grdinile
coalei i dincolo de ele, n marea de verdea
(printre care se ntrevd vile) din parcurile vecine:
grdina Icoanei, parcul Ioanid, grdina Filipescu.
Cldirea aceasta plin de poezie, e socotit ca o
oper important i semnificativ n cariera lui
Mincu. o afirmare a personalitii sale ., dup
expresia d-Iui Nicolae Petracu
1
).
Un local cu asemenea nsuiri, din care unele
au rmas, pentru o coal, nentrecute pn astzi,
avea s secundeze de minune rvna elevelor do
ritoare de perspective mai inahe, aspiraiile di-
') Ct o preuia Mincu el In$u.i, se nde din urmtoarele
rlnduri din citatul volum al lui N. Petra.cu:
Intr'o sear3 cu lun3, merser3m dup3 mas3, elle trei, s3
vedem coala Central; de fete din strada Icoanei, terminati
de Mincu atunci, i care Ucu o impresie minunat aupra
lui Rorndli [sculptor fiorentin, autorul bustului advoca
tului Cornea dela Palatul de Justiie, bust al dru suport e
desenat de Mincu].
Cldirea aceea, maiv3, Uri S fie greoaie, ornamentatl,
Ud S fie Indrcat3, stilizat1, Uri sl fie forat3, rspundnd
att vi:unii lui Mincu elI l scopului ei de coal3, vltut1
printre plopii Inali in bltaia lunii, fermeca ochii lui Roma
neUi, C nu mai Inceta s'o laude i S

O compare cu case isto


rice din Itali. In )odedr, prin tidurile ei simple, prin Inll
imea-i potrivit3, prin faada retrai, prin ferestrele mari i
luminoase i prin omamenltle i inscripiile evoctive Ie
unor femei mari ale neamului, ca: Elena Cun, Eltna Rare,
Carmen Sylva, uemple frumOae pentru fetele ce urmau si
creucl aclo, actast3 clldire era este Ind un prototip de
arhitecturi de coal. Ea atud un progres In drumul suitor
I lui Mincu i legitimeul admiraia sculptorului italian ,.
rectoarei i ale profesoarelor, vederile autorit\'ii
colare, atent la problemele timpului.
Vizit regal i princiar. Precum odinioar pa
latul Ghica fusese onorat cu vizita Doamnei Elena
CUZ3, tot astel noul local, curnd dup instalarea
coalei, e consacrat printr'o nalt vizit regal i
princiar.
In Maiu 1893, Regele Carol 1, voind s nf
ieze tinerei principese motenitoare o instituie
de educaie feminin n Romnia, i-a anunat
venirea la coala Central.
Pe o zi cam noroas de primvar, Regele sosete
pe la orele :: dimineaa, nsoit de Principele Fer
dinand i Principesa Maria, atunci n ntiul an
al cstoriei Lor.
Elevele coalei, reunite n amfiteatru, cu pro
fesorii i profesoarele lor, au vzut intrnd m
preun cu veneratul Rege i cu tnrul Principe
motenitor, o prines fraged, puintel mai rs
rit dect cele mai mari dintre ele i purtnd p:
cap o pIriu de trandafiri. Directoarea coalei,
d-na Romniceanu, a prezentat pe toi profesorii.
Suveranul i tnra pereche princiar au luat loc
pe fotolii, avnd n faa Lor elevele coalei.
Au urmat cntri, dup care o elev1 a recital
n limba german un fragment din operele Carmen
Sylvei, atunci absent din ar. Regele Carol a
binevoit a adresa cuvntul ctorva eleve.
Dup vizitarea coalei, la ora mesei, nalii
oaspei au scoborit n subsol, parcurgnd lunga
sal de mncare plin de elevele rnd uite la mesele
lor i bucurndu-se n ziua aceea de un regim de
srbtoare (lapte cu orez i ciocolat I). Regele,
Principele i Principesa i-au luat L mult graie
rmas bun dela eleve, care reinur cu emOie cu
vntul dela plecare al Suveranului: la revedere I 0.
A doua faz: I893-I89/. coala Central de
vine coal normal de institutoare.
Cu populaia ei colar mereu strict selecionat,
cu un corp didactic care numra attea fore
distinse, i cu avantajele cldirii, coala Central
avea s devin cmpul unei interesante experiene.
De prin 1885 se ivise la noi ideea de a da o cul
tur ntins i o preg1tire profesional si stematic
membrilor nvmntului primar urban spre a nu
mai atepta totul dela ntmpltoarele sforri izo
late ale candidailor la aceste cariere. Concursul
cerut pn acum pentru ele putea s le constate
sforrile personale, dar nici s le dirijeze, nici s
le amelioreze. Ideea aceasta aflase o prim reali
zare n creaia coalei normale de institutori din
Bucureti, in 1886 1).
Paralel se proiecteaz pentru invmntul le

telor transformarea coalei Centrale de fete n
') coala normali de institutori a avut i ea (C i aCtat3
coaU normal de institutoare) o scurt! duratl: 186-190.
Atunc s'a desfiinat, nemai subsiSlnd ca coale normale
dect cele de inv13tori.
www.dacoromanica.ro
ELENA RAoULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI 745
coal normal de institutoare .. E probabil c
inc la :.cnd se lucra la planurile localului,
arhitectul Mincu primise instruciuni n sensul
menirii fixate pentru coal, de vreme ce pe dou
ui exterioare dela intrarea a patru sli de clas dela
faada interioar a institului, figurau i figureazl

i astzi, sub o graioas decoraie de majolic,


mscripiile n litere verzi de majolic: coala
preparatoare ., Grdina de copii .
Deasemenea, fuseser numite la coala Central,
ficiau firete de aceste nlesniri, dar nu rezulta
deocamdat pentru ele nici un drept din acest
nceput de pregtire profesional. Ambele clase
(I i V din ::-:a,aveau ns s fie ncor
porate n noua coal normal.
Legea pentru transformarea n coale normale
de institutoare a celor coale Centrale de fete
din ar (Bucureti, Iai, Craiova) a fost votat
n :. Aceasta insemna ridicarea dintr'odat a
nivelului studiilor.
Dupi amiua in bibliolci
cu titlul de institutoare, dou absolvente ale coalei
normale din Eisenach (Weimar), d-ra Lucia Pascal
i d-ra Angelina Mitchevici. ce fuseser trimise n
:, n Germania cu burs dela Stat i care
aveau s funcioneze L institutoare model (pentru
elevele coalei Centrale) la cele patru clase primare
ce se deschid n slile mai sus pomenite.
Elevele e. IV i V ale coalei Centrale asistau
la aceste cursuri, iar cele dintr'a V fceau lecii
practice sub conducerea celor dou institutoare
care le predau i cte un curs de pedagogie
practic.
Aceasta era numai un preludiu. Elevele bene-
Cursurile, fixate tot la cinci ani, echivalau cu
cele din ultimele 5 clase de liceu, cu excepia
limbilor latin i greac i a trigonometriei Il.
Ca s fie admise n noua coal de institutoare,
concurentele (toate interne), trebuiau s fie absol
vente a trei clase secundare. Absolventele coalei
aveau deci opt ani de studii secundare. E drept,
') Absolvntle cu diplom ;de COOlei normale de insli
(u(o cue voiri mOi t.rziu d'1i echiYlee ttlul cu OcelO
de Obsolvente de ,COOU HcundOri gr. II n'Ovuri si du enmen
de diferen\i dec5t pentru limba lalin ,i trigonometrie.
www.dacoromanica.ro
,.6
B O A B E D E G R U
aveau s devin tot institutoare ca attea dintre
predecesoarele lor, dar cu ce superioar pregtire !
De altfel, dup ultimul concurs de institutoare
pentru absolventele a 5 clase secundare, concurs
de lichidare inut, conform vechii legi, n toamna
1894, orice alt drum afar de trecerea prin coala
normal se nchisese pentru aspirantele la postul
de institutoare.
coala normal de institutoare se deschide in
Octomvrie 1893. Toate elevele coalei Centrale
din anul precedent b rnduiesc in cadrele coalei
normale de institutoare, dup clasa in care se
aflaser. Cele cu trei clase formeaz clasa 1 a
noii coale normale, cele cu patru clase formeaz
clasa a II, cele cu cinci -a II I. Elevele claselor
1 i II de pn acum aIctuesc mpreun o clas
preparatoare . Totdeodat, coala, prin concursul
ce are loc n toamn, se deschide elevelor dela
diferite coale secundare din Bucureti i din ar
(Externate, Azilul Elena Doamna).
A fost atunci un aflux de eleve (bursiere i sol
vente) n cele trei clase normale ale coalei, in
special ntr'a treia (care primea absolvente de
coal secundar), cum nu se mai vzuse din 1857,
la vremea venirii d-rei Eliza flaremberg la direCia
`'
l
-
c

al
ic
s
ae
m
s"
e
.a
eo
c
a

msurau puterile, pe coridoarele c)alei, n recrea


ii le de zi i de sear, i schimbau impresiile,
fete ce aduseser cu ele ceva din atmosfera dela
Azil, din externa tele din Brila, Ploieti, Bucureti
sau Craiova, i, n acelai timp, seriozitatea i
hot3rrea unor tinere ce-i fixaser de pe acum
inta vieei lor i alesesec calea de munc ce avea
s le duc la aceast int. Insi diversitatea aceea
de origine i de formaie a elevelor lucreaz ca
un ferment de energie i de nviorare.
Iar programa?
Era firete mbogit; ea a fost ns mai ales
ceea ce o fceau zelul profe'oarelor i al elevelor
din acei ani eroici. Prea dornici fuseser i unele
i altele de o hran mai substanial dect ceea ce
oferea firavul program al vechei coale secundare
de 5 clase. Elevele luptau pemru cucerirea unui
loc n nvmnt ce le atepta chiar la captul
uhimului an de coal. Profesoarele i ddeau
seama c le e dat s creeze un tip de coaHi pentru
care nu exista model n nvmntul fetelor.
Programa nsemna al doilea ciclu al liceului:
toate materiile din cursul inferior se reluau cu o am
plitudine ndoit. De exemplu la cursul de limba
francez se adugase n fine la studiul istoriei
literaturii in clasa IV (respectiv eI. VII de liceu) ;
la limba romn se precizau lecturi din . Autori 0
in diferitele clase (cu deosebire cronicarii, Alec
sandri Odobescu, i Eminescu).
Mai tOate materiile se predau dup cri strine.
Iat lista crilor dintre 1893

i 1898:
Istoria Civilizaiei de Ch. Selgnobos.
Istoria Romnilor de Xenopol (manualul cel
mic, dar unele eleve citeau n ntregime ediia cea
mare).
Fizica de E. Drincourt.
Geologia de Lapparent.
Algebra de Andre i cea de Fraii Jesuii.
Cosmografia de Pichot.
Istoria literaturii franceze de Rene Doumic.
Pentru lectura francez se ntrebuina bogatul
n extracte Manuel de liw!rature fram;aise, de Ch.
Ploetz (784 pagini in 8, Berlin, 18g0), o adev
rat min care putea ndestula pe aprigele cetitoare.
Pentru limba germanl, Lesebuch zum Unter
richte in der Litteraturkunde fur hohere Lehran
stai ten, de Dietlein (498 pag. in 8, Altenburg, 1875).
Se pare c anii aceia au fost hotritori pentru
formarea deprinderilor de mund serioas din
partea elevelor, de strictee in aprecieri din partea
profesoarelor, care aveau s r3mn trsturi
distinctive ale acestei coale i dup aceea.
coala normal de institutoare n'avea s dureze
mult (avea s se desfiineze n 1898), dar impul
siunea era dat. Elevele ce intrar n coal dupl
1898 nu mai aveau la sfritul cursurilor scopul
ultim al nvturii lor; studiile nu mai nsemnau
cursa spre o carier, dar atmosfera studioas i
serioas era aceeai.
Astfel se adoga i se ameliora spiritul-coalei.
A fost minunat3 pentru evoluia coalei Centrale
aceast traversare a regimului de coal normal
de institutoare. Acel standard nalt, care se atin e
i mai departe prin selecionarea riguroas a ele
velor in vederea nlesnirilor ce ofer internatul i,
in genere, a participrii la atmosfera superioar
a coalei, -se menine i in ziua de astzi.
coala normal de institutoare nu dureaz de
fapt dect cinci ani; dela 18g3 pn la 1898 cinci
rnduri de absolvente rspndite in toate oraele
devin astfel la noi primele institutoare pregtite
sistematic prin cursuri secundare de 8 ani.
Dar pentru cererea restrns de institutoare ne
cesare atunci n ar, oferta se v3zu prea mare.
Crearea deodat a trei coale normale de in
stitutoare n 1893 (Bucureti, Iai, Craiova) se
dovedi curnd a fi fost pripit. Dup patru ani, ab
solventele nu mai gseau posturi la ora 1), nct
unele din ele au trebuit s primeasc provizoriu
posturi n comune rurale.
In 1898 se desfiineaz dintr'odat dou din
aceste coale normale de institutoare, cea din Bucu
reti i cea din Craiova. Singur cea din Iai
i continu existena inc doi ani, spre a
deveni apoi coal normal de nvtoare, ceea
ce e i astzi.
A treia faz: 1898-1928. coala Central de
vine coal secundar de gradul Il internat. Pasul
') Concursul de lichidare din 1894 fcuse ca un mare numr
de loturisl fie otupate de persoane mult mai puln pregltite.
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCU-POGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI
747
ce se Hiuse in 18g3 fusese hotrtor. Dup ce
avusese un rang echivalent cu cursul superior de
liceu, coala Central nu se mai putea ntoarce la
tipul de coal secundar inferioar. Legea din
18g8 o transform, ca i coala normal din Cra
iova, n coal secundar de gradul a II-lea, un
tip de coal cu totul nou. Ea corespundea cu
cursul superior de liceu. Avea 4 clase; . ea se
intra cu patru clase secundare. Elevele erau toate
interne, bursiere i solvente, intrate prin concurs.
Dar coala secundar de gradul II, ca o coal de
studii desinteresate i oarecum de lux, nu provoac
afluena ce se vzuse la crearea coalei Normale
de institutoare 1). Ea numr in cei doi ani ur
mtori din ce in ce mai pUine eleve '). Acestea
insei, la intrarea n coal, prezentau atta lips
de omogeneitate in pregtire, nct trebuia un timp
spre a le unifica.
De aceea, pe de o parte spre a utiliza marile
posibiliti ale localului, pe de alta spre a ga-
Sai; de serbri U timpul unui examen de pian
coala Central era acum inta spre care se n
dreptau absolventele mai destoinice a patru clase de
exterate secundare . la rndul lor, extera'ele,
prin noua organizare, deveniser coale secundare
de gradul I, echivalente cu cursul inferior a li
ceelor, la care se adiogase o a cincea clasi com
plementari.
Ceea ce apropia programul acestei coale secun
dare de gradul II de liceul de biei -era studiul
limbei latine, care era concentrat tot numai in
aceti patru ani ai coalei; cu destul spor ns, elevele
ncepnd Ia 15 ani, cu minte maturi, studiul unei
limbi care nseamn el nsui disciplin intelectual.
ranta o pregtire egal i mai solid a elevelor,
in 190 , n urma propunerii directoarei, dona
Chr. Romniceanu, se adaug la coala secundar
') Lumea, duorientat!' ,i timid!, nu indrbnea a privi spu
studii univeritare ,i profesii liberale pentru fete. PJn! aci
se pina C numai unei re5trJnse eite l este dat a se ridica
deaupra nivelului obicinuit de studii. (De allfel ,1 perspec
tive erau pUline,ln Invll!mJnt cel pUlin pJn U 1006, Jar; In
treai! nu poseda dedt dou! oale secundare de ir. II; re
stul, adiel ;apte, erau ,coaie secundare de ir. 1 cu cinci clase).
') PopuJalia oaJei e de 123 eleve In 1898-1899; ll 1, apoi
92 in cei doi ani urml(ri.
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R A U
de gradul II i o coal secundar de gradul I
cu patru clase.
Astfel coala Central devenea un fel de liceu
femenin cu 8 clase, form sub care a funcionat
timp de aproape 30 de ani ,.
In 1912, dona Chrisanta Romniceanu, care timp
de 21 de ani ct condusese coala, asistase la dou
din transformrile ei i an cu an ridicase pre
stigiul, se retrage dela direcie )+
In locul vacant a fost numit directoare dona
Maria Delavrancea, profesoar la Externatul Nr. 2,
transferat acum la coala Central. D-na Dela
vrancea conduce coala din 1912 pnl! Ia regularea
drepturilor sale la pensie, adic pn in 1927, cu
o ntrerupere de doi ani i jumtate (1916-1918),
n timpul ocupaiei strine, cnd d-sa lipsea din
Bucureti; vreme de un an (1 Noemvrie 1917-22
.
e
Ei:`an,
f
,1". e .
o
oii
In timpul conducerii d-nei Delavrancea i a
nume in Decembrie 1925, coalei Centrale i s'a
adoga',
i
n titlu, numele fostei Doamne a rii
Romneti, Mdrica Brncoveanu.
A patra faz: dela I928 ncoace. coala Cen
tral-Liceu de fete. Pn la rzboiu nu erau in
ar coale secundare de fete de tipul coalei Cen
tra:e dect nc trei i anume: una n Craiova (ve
chea coal Central de acolo), una n Bucureti
(Externatul Nr. 1, transformat n 1904) i alta in
Iai (Externatul secundar, transformat n 19O5).
Dup rzboiu, acest tip de coal se generalizeaz
cu o iueal nemaivzut: devin coale secundare
de gradul II ntiu toate coalele secundare de
gradul 1 (externatele) cte erau atunci n Vechiul
Regat (Externatul Nr. 2 din Bucureti, cele din
Craiova, Ploeti, Focani, Galai i Botoani), apoi
toate coalele secundare de fete care se nfiin
eaz in toate capitalele de jude, att n Vechiul
Regat ct i in nouile provincii.
Prin legea dela 1928 att coala Central, ct
i toate aceste coale sunt transformate n licee
de fete avnd un program identic cu acela al li
ceelor de biei.
Locul coalei Centrale de fete n istoria nv
mntului romnesc. In diversele faze prin care a
trecut, coala Central de fete din Bucureti re
prezint aspiraia necontenit a nvmnt ului
femenin de a se ridica la un nivel mai nalt.
Transformrile succesive ale coalei Centrale sunt
1) Exu:rn'lul Nr. 1 din Bucurqti devine coaUi secundar.
de gudul 11 in 1904 (ctulul liceu Regi n Maria). Priml
sale absolvtnte sunt din 19oB.
") D-na Romnicunu a rmas Inel la catdra sa d tiinl
Fi zico-Chimi pon! in 1915. c.nd i-a regulat drepturil
la ptnsie: dsale i-a succedat la catedr dAra tdania M3-
rkineanu. de asemenea fost elevl a coali.
oglinda evoluiei nvmntului de grad secundar
pentru fete n Romnia.
La nceput, n 1852, incercarea timid cu Pen
sionatul Domnesc, apoi, n 1864, transformarea in
coal5 secundar cu 5 clase: pn aci invmntul
secundar al fetelor era inut mult n urma celui de
biei.
Un mare pas se face n 18g3 cu transformarea
coalei Centrale n coal normal de institutoare,
ceea ce nsemna egalizarea n program a acestor
coale de fete cu o coal special de biei (coala
normal de institutori).
In 18g8, un nou pas: tipul de coal secundar5
de gradul II, ceea ce arta, nu numai tendina
de a aduc nvmntul secundar femenin la ni
velul nvmntului secundar al bieilor, ar
ns a-I asimila complet cu acela; dar

I preocu
parea de a-l adapta ntru ctva la condiiile spe
ciale de via ale femeii i la aptitudinile intelectuale
considerate deosebite ale ei (curs de istoria artei,
gospodrie, curs de limba latin limitat la ultimele
patru clase).
In sfrit, n 1928, legea ine seam de curen
tele timpului ,,precum i de unele chestiuni de
fapt: preentarea femeilor adesea la aceleai posturi
cu brbaii; supunerea lor la probe identice, n
care clasificarea nemiloas nu mai distinge intre
unii i alii, i nu pare a constata deosebiri indi
viduale intre aptitudinile lor intelectuale. Legea
din 1928 rezolva chestiunea in chip radical : li
ceele de fete sunt identice C program, durat de
studii, examenele fina'e (bacalaureat) cu liceele
de biei.
Perspectivele, condiiile ce se cer la examene
fiind identice, era firesc s fie recunoscut c e
nevoie ca

I pregtirea n coala secundar s


devin identic.
Promoiile succesive ale coalei. Timp de SI de ani,
dela intemeiere i pn n 1903, coala Central
a fost exclusiv un interat, n care creteau, izolate
de familiile lor, fete din Bucureti ca i din pro
vincie. Nu toi prinii din Bucureti ns, apre
ciind seriozitatea, deprinderile de munc i de
disciplin, cum I atmosfera coalei, care, prin
reforma din 1893, o luase acum naintea ori
crei coale din Bucureti, consimeau, spre a
face pe copiii lor s se bucure de acele binefaceri,
s se despart de ei. Dup repetate struine, prin
1903, civa p5rini obin s3 e admit i un mic
') Congresul internaional al inVl.m;ntului secundar, linut
la Haga In 1929. avea ca prim. problm. de uaminal: inv.
.m;ntul scundar al fetelor trebue el s difere de a blielilor?
Congresul a votat pentru identitatea programelor. Cum pro
blema organidrii fusese dinainte re:lvatl in acest sens in mai
toate 11rile participante, moiunea votati avea de scop a aplra
poziiile dligatt. (Bulltin international de I"Ensei gnemcn!
econdaire, 1929 Nr. 24, 25, a6).
www.dacoromanica.ro
ELENA R

DULESCU-POGONEANU: COALA CENTRALDE FETE DIN BUCURETI
749
numr de eleve semi-interne n coala Central.
De atunci, numrul semi-internelor s'a nmulit
treptat, ba chiar, n cele din urm, n aa msud,
c a nceput s ntreac pe acel al internelor. Astzi
de exemplu, coala numr n total 50 de eleve,
din care numai 180 interne.
Din 1858, anul ieirii din coal a primei serii
(intrate n 1852, spre a studia 6 ani n Pensionat)
i pn n 1934, coala Central a dat rii 77
de serii de absolvente.
Orghidan, d-ra Zoe Petrescu, dona Alexandrina
Fl
tr
I
.ei.|
t
cire
'
notm
pe surorile Rosetti, din care una, Ana, devine
dona Titu Maiorescu, alta, dona Zoe Bengescu,
doamn de onoare a Reginei Elisabeta a Romniei,
iar a treia dona Maria Iacob Negruzzi; d-ra Eliza
Svescu, mai trziu dona Manliu, fost directoare
a Institutului Educaiunea romn t, dona P. S.
Aurelian, fiicele scriitorului Ispirescu, surorile Bi-
Ot" de educaie fi%id In grdiru mare
Printre profesorii i profesoarele care le-au for
mat, citm n ordinea n care au prsit coala:
Amelia Boulard, cstorit E. P. Natuleanu, fran
cez din Bordeaux (att de adaptat la cultura
romneasc nct scria cu litere chirilice), Sofia
Condeescu, devenit contesa Venturolli-Mattei,
Clelia Bruzzessi, prima traductoare a crii
c Cuore a lui de Amicis, profesorul D. G. Chiriac,
profesorul 1. Manliu, CharIota Leria, dona Elvira
Samfirescu-Bar, dona Chrisanta Romniceanu, dona
Raluca Ionescu, dona Constanra Evolceanu, dona
David Emmanuel, d-nele Augusta i O.impia
coyanu (devenite d-nele Xenopol, Alexandrescu,
I. Bianu), Agatha Brsescu, Maria Orescu (d-na
Dr. Leonte), Paulina Bonis, fosta directoare a insti
tutului Despina Doamna, Lucreia Ghidionescu
(d-na general Demostene), AIexandrina Tabacopol
(d-na General Istrati); dup 1864 i pn n 1901,
o ntreag legiune de institutoare care se revars
in toate oraele rii, apoi, dup transformarea
coalei n coal secundar de gradul al doilea,
o a doua legiune de profesoare de curs secundar
1
),
') Cum era i logic, Ministerul nu facedin tidul de liceniati
o condi1ie pentru inscrierea la examennl de capacitate, dect
www.dacoromanica.ro
7
5

B O A ! E D E G R
U
multe din directoarele liceelor i coalelor normale
din Vechiul Regat i din provinciile alipite fiind
luate dintre ele.
Din seriile mai recente notlm pe dona Cuescu
Storck, dona Zoe Gheu, profesoarl la Academia
de Comer, d-ta Elena Pancu, inspectoare colarl.
Dela 191 ncoace. pe lngl profesorat, medi
cina. farmacia, arhitectura i alte cariere ncep sl
atrag pe absolventele coalei Centrale. Astfel
notlm tn medicinl pe dona Lucreia Zisu-Nissim,
d-ra Constanta Angheleanu, n alte cariere pe
d-ra arhitect Haref, pe advocatele Paximade-Ghel
megeanu, Mlnescu-Glogoveanu. n literaturl pe
prematur displruta Eugenia Floru, n choregrafie
pe Floria Capsali.
O asociaie a fostelor eleve ale coalei Centrale
s'a format n Iunie 1917 din iniiativa i sub pre
edinia d-nei Alexandrina Floru.
Starea act ald a Scoalei. Cu localul slu larg, cu
instalaiile internatului, in 1916, a doua zi dup
decretarea mobilizrii, coala Centrall a fost or
ganizat ca spital. Nu numai dormitoarele, ci toate
slile de clas au fost transformate n camere pentru
rnii. Dup ocuparea Bucuretilor i pn prin
Decemvrie 1917, spitalul romnesc din coall con
tinul, doamnele romnce, printre care unele pro
fesoare ale coalei, urmnd a-i face serviciul acolo,
pn3 in ziua cnd cei din urm convalesceni sunt
transportati la un spital romn de concentrare, iar
coala Central cade, ultiml citadel, spital pentru
Germani. Anul urmtor, pota austriac ia locul
spitalului.
Dup3 retragerea acestora, un an de zile localul
e ocupat de Francezii aliai, care instaleaz intr'insa
spitalul Berthelot. Timp de trei ani deci (August
1916 -August 1919) localul n'a fost folosit L
coal 1).
In Septemvrie 1919 coala intr iar n(:5 ei.
Lucrrile de refacere au durat patru luni. Nu
erau numai lucrrile de desinfectare i de reparare
de f3cut, dar ntregul mobilier: bnci, scaune,
mese i paturi, de procurat din nou. In iarna grea
din 1917 i n cea urmtoare ocupanii puseser
pe foc nu numai parte din falnicii arbori din grl
dina cea mare, podoaba coalei, cei mai muli de
o vrst cu ea, dar l catedrele, scaunele de stejar
ale elevelor din sala de mncare, tot ce fusese lemn.
Singure mesele din sufragerie, cu faa de marmorl
albli, scpaser. Ct despre labratoarele coalei,
a de bogat nzestrate, ele trebuiserli sl fie go-
incepnd din ziua dnd se creiul -liceu de Stat pentru
Cete. Pini atunci, se prentau la concurs absolventele a cinci
can secundare ,i mai rar bacalaureatele. Primul examen de
profesoare la care nu se admit dedt Jicenriate a fOI examenul
de capacitate din !O Septemvrie-Noemvrie 1904.
') In acest timp elevele ,lei rlmase I teritoriul ocupat
au Ucut, dimpuunl cu proCeoarele lor, cursur la Externatul
Nr. I ,i la Extcrnatul Nr. 2.
lite din primul moment al mobiliz3rii noastre i
transformate n s31i de operaie. Aparatele, co
leciile -tot materialul didactic -au fost apoi ri
sipite, aruncate, ori distruse nemilos.
Singurl biblioteca fusese respectat de dumani.
Btrna, vrednica bibliotecad a coalei, timp de
33 de ani n serviciul ei, defuncta Lucia Popovici,
era totui nemngiat de cteva volume nemeti
ce displrusecl!
Astfel a intrat coala Central dimpreun cu
Colegiul Sfntul Sava n istoria rlzboiului nostru.
In felul ei, ea a participat cu jertfa zestrei, cu preul
podoabelor sale, la sacrificiile ce a flcut neamul,
la suferinele ce a ndurat ara ntreag spre a
atinge idealul de veacuri
In anul 1919-1920 cursurile nu s'au purut des
chide dect Ianuarie.
Lucrrile de reparaia clMirii, rcinzetrarea clase
lor, dormitoarelor, sufr'g,riei, buctriei i infirme
riei cu mobilierul i obiectele necesare au fost con
duse de Ministerul Instruciunii i de Casacoalelor,
care au procurat { fondurile. Asigurarea vietii
interna tutui (procurarea de combustibil i de
alimente) n acei ani grei, precum i sforarea de
a aduce treptat coala sub raportul inzestr3rii la
starea n care o gsise rzboiul, se datoresc Comi
tetului colar (e s'a constituit in Martie 1920,
sub prezidenia D-nei Maria Del:vrancea t).
La civa ani dup reluarea vieii normale a
coalei, se realizeazl un plan de mari completri i
de lucrlri nou, elaborat de Comitetul colar ales
n Ianuarie 19282) i care se pun n lucru n
ordinea necesitii lor.
Lucrarea cea mai urgent s'a socotit a fi instalarea
nclzirii centrale. Clldirea aa de vastl (5.0 m.p.
suprafa de zidire) cerea o consumaie de combu
stibil preuind peste un milion i jumtate de lei
pe an; iar t3iatul, cratul lemnelor i al drbunilor
cum i intreinerea a peste 10 de focuri ocupa un
numr mare de servitori. In vara anului 1919
vasta clMire intr3 n minile inginerilor i lucr
torilor; n Noemvrie coala are ndlzire central.
') Membrii ace"ui comitet creau: Colonelul Pun, Or.
tean Vayas, Pr. Popescu-Mooaia i O-na Al. Ionescu, din
partea pArinrilor; Eleonora Ivacu i D-ra OClavia Cris
tadulo din parte proCesoarelor coalei; D-na Floru ,i D-I
Ghindea, celor; preedint, D-na Maria Delavrancea.
') Comitet compus di n D-nii : Ing. G. Em. Filipcscu,
Arhitect C. louu, SI. Brditeanu i D-na Natalia Sturd,a,
alei de adunarea prini l or; O-ra Zoe Petrescu ,i D-na
Mciucescu de corpul proCt$ral : D-ra V. Ghiacioiu i C.
Bobeica censon; pre,edint, D-na Elena R.-Pogoneanu.
In 1932, acest comitet eSle reales cu excepria O-lui S.
Brlditeanu, Inlocuit prin 0-1 profesor Dr. N. Gh. Lupu, ,i
a D-rei O8Petrescu, in locul dreia s'a ales O-ra S. Hrstescu,
Ceruori: O-ra M. Tomescu, 0-1 Alu. Stamatic ,i D-I
Oincscu.
www.dacoromanica.ro
ELENA RDULESCUPOGONEANU: COALA CENTRAL DE FETE DIN BUCURETI
3
c-.+-.|, ..,.-..,+:-+.,.....-
..-.:,,:-.....+,.+:-.|...,+..-
-.:,.-..,|..|+.+15, |.|.s...
:-...+.-.,...,.|...|.|..|-..-.
.. +..| . + |.-.--..
i|.|...,.s-...:...:.-+.--..|.
.-...|...|- ..-..., .-...|... |..., +., .
..-. ...+.. :- .-.. .-.-., ..-.,.-+ .-
... .-.|.. 1932.
s .-.-+.. .,..|+ |. .-.. ..,| . :-
..,..,.-.-.,.-.-+..+.-.,..+.-..-
......-||.. s-|...:-....-..--.. .|.
|.,.,|.-.--..,-.,.-.|,.-.. .. -,.-....
.-|.s-..- +.s.-.....---...,-.
:-.-,.:..,..s.-.,-...-|...+...--...|,
..|+,-.,-+...-..-.+,:..:.-..--:-+
.. ,.. ...-. r:-.:-...--....,-.. s..
..-..-...|..,.-.+-.|.:-+-:-.|.|-.
,-....,.-..-,+.-...-.
c..-..-.-...,....,,-..,.
Laturea coalei dinspre grldina Icoanei
.-...-|,.-.|.|+.-.|+|:-,+--.
.-.,..-..|.. +....|....++--.-.,
|.||.:-+s..|.+-...-+..).s...,..
.-..........-.... ,-....+.-.-+.. s
.--+...,...|...,-.s......,
|.-.i .-.|.-. |.... :- .|.. . :- ..|.
+-:-..i .-.|.|+.|..:.+-+...,.,:-
s.s|.-.,|.s-..-....-.|...,|-,...|.
-.-,.-...,.|..,:-+..,..|.-.-.+..
r|:-,......,-...s.-|.|+|.:..+.,.-
') 81ile cele vechi dela pariu rlmSn pentru personalul
de scrviciu.
:.,+5000 -.,.|-..|.|......s....:...-.,
.-.|...:-+|...+.s|. (14, s..s.. 16 .
l
a).
r-.....-.|,-..s.|....|.-.|.,.:..-+.
.. +.-.:. .--+.. ++..-|.. ..-.. ..
-:-.+....:|.,...|, ..-...-+..-.
,.-.|.,.-r.-.1933, .--....|.-|....-
,..:-..-.-,.|.......-.|.,:-..,.:.+
1.200 -,u-.|.-,,|.-........s-.:..

l
d:d!::h'!:' ::i;
,-..-.-.|

...:--.,|-..|c.,..|..
o-.-..+--.. .. :-..--.,. .-
:.-+.| ,+.-.. .|. -..r|..|,..+s:-..
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R U
.-.. .-.. , .. .- -.... -. -.. ..
,.-.| -. -.-,.. s-..-.~., :- .. + +.,
+.., ..- -+....., ..s -.-+.-. ,..~.-..,
+ |- t.-- . ,-.- . . ...+-.. ,..
... ,:- -.- + .s, - . .-......., .- .-,..
-....., .. ,-.. ,.- .- .,... -.- -.-.. .
. -... ,... ....
. -.... ..-.... -.... +.- c..... T .,
.+.,... ..-- + ..... s.s ..-+.-. .
,... ..- ,....., -... ,., + |. ...
..o ... :- .. .-...... -.... r. c-..-
:-,.. -..-, ., :--|;-.-. |. -... -.,.. +.-
-..., |-- . ,..... .. ..-..... .-... +
-.. . -|.. + |. - .. ,.,. |. -|.....
|
-
Cancdaria profesoartlor In 1935
t|., .-- . .-..-.- (. -. -.-..
+.-. -| -.., . ., .- -.s....-. -..|., .
... -. .+ ., ,+.-. -. -., .-+ |
..,..- ..... +.- -. 5.00 + ....- .+.-..
:- -.... .-... . .+.,.. -. ,.- -.-..-.
..-.| |.-. .. ,....... . .. ..|..
t.-....-.. .. .. +..,.... .., ..|. +.--..
.- ... +.,,.-. .- .. 3 . ,. t....

;
`..

.
+
-'
,
,''
.

|
+-

.i
.
1
...+.. + +.-.-..
o .-....... .- -.. ,..- .-.-.-.. .-
.--.| ......., .-,-....... . -|+.. ..t.
...- . -.,...., -.- . +~.-.. |.

. . ,.-.|.
.., .-. . c.-. s... . r.---. 0 -. .
.... .. ..... c-... ..-. .,..... ,-.--
..-,.. .-.... .,. .. ,|... --..., ,.- -.
,-. -.,... + -....
|
- .-.. -.. .-+... -|...
:-.., d s.... -. .- -.,.| +.- ..-.... - ...
:- ,.,, .-.-+.. . -.- .. . +,.-.-+ ,
-.-| ... .- ..-. |. c... + t-.-.+..

-
... + .-...., ,. ,.-.. ... ., - ,.
... +.- ... ....... .--., ..-...- .
--......, -.-.. -. -..- ...-.. . ..-...-,
..-.- -.+., +. ,-..| ,-.. -.,... +.-
.,...|.

- ., n.-.. 1928, -.... . .-.. . ,s.


.-.... . .. r. .-... .s., .-... -.
,-. u. s. t.-., . r.--.,.. o.,. . c-..
. . ,-..-.|. t.-....u.-.... . .. u.
-......
|
-...-..-.., . ,... .. ....-. +..
.... +.-... .. ....., +-. s.--.-.-. .
www.dacoromanica.ro
<^P L\bL1-1LLLLP^1: L!P!P L^P L < L1^ !L11
J}
d-na Delavrancea; de asemenea -urmaele di
recte ale celorlalte patru directoare, ncepnd cu
strnepoata de fiu a d-nei Iacobson, Liseta Ia
cobson-Iarca, fost elev a coalei.
Dintre fostele eleve erau prezente grupe din mai
toate generaiile, ncepnd cu o doamn care se
a n coal n 1864. Proecii cinematografice au
fcut s treac pe dinaintea ochilor spectatorilor
diversele faze pe care le-a cunoscut coala; localurile
ce le-a ocupat n cursul anilor, figuri de eleve, de
profesoare i de directoare.
Dar pentru unele, ca eleva dela 1864, chiar i
fr aceasta imaginea mersului coalei era com
plet. Cu ochii vzused cele 6 clase din forma.
coalei cea dinti. In memoria lor trebue s fi fost
proaspt amintirea numelui d-nei lacobson, viu
chipul d-rei Blaremberg. Triser att ca s
vad toate transformrile cum i creterea pro
digioas a coalei. Vedeau justificat ncrederea
ce puseser ntr'nsa ntemeietorii i binecuvn
tat neclintita credin i struin a Eforiei, care
aprnd drepturile plpndei coale n cei trei,
patru ani dela naterea ei, afirma c e n enteresul
educa fiei publice de a nu se desfiina. Pensionatul de
fete att de folositor neamului i att de conform
cu duhul testatorului. ,.
Cu un local raional in planul su ,i artistic n
realizare, consacrat istoric
q
te att prm vechimea
ct i prin vicisitudinile prm care a trecut, cu un
program ce reflect tendinele vremii i rspunde
aspiraiilor elitei tinerimii, program ce poate fi privit
ca o cucerire a acesteia, ntru ct a servit in attea
rnduri la experimentarea i aflarea celor mai bune
formule pentru educaia fetelor, -coala Central
de fete se ndreapt spre destinele ei, pstrnd cu
evlavie tradiiile scumpe, n care s'a cristalizat
sufletul generaiilor ce s
'
au perindat n ea timp
de aproape nouzeci de ani, i totdeodat, nzund
s deslueasc glasul vremurilor nou i s r3s
pund problemelor ce pune ziua de azi.
ELENA RDuLESCU-POGONEANU
) Ptb:V88 b!a!uu: 0o$t :001 U:D Ibj}: bbU:D 1b.
1a LcD!t U8 18I8 VZuI UD aVoD
o!ogt8 o|]:Dut Qt:D amaDIat bubS8ct8tatatuu: U8 btat 1 P8tuu: |brtcU a8tOO!Otam8ttc]. a)ot:!aI< c8-
otat8 1otogta {V8U8t: : t8QtOUuc8t: 08 ;tt) u 1oSf 8x8cufa!8 D at88t88 otot8DDca U:D ucut8t.
www.dacoromanica.ro
Mosafirii Inctpuser si vinI
S NCE
-i eu pot ! Numai ceilali tOi, ei nu pot!
Eu le pot face toate! Eu, Efendi Mitu! Nu vrei !
i-e ruine! V e ruine! (i acest v efa spus
pentru ea, pentru maic-sa, pentru toat lumea)
Dar nu v' ar fi ruine ca eu s m duc hamal n
faa bisericii sau la areni Han i s atept acolo
pe trgoveii turci, cunotinele, prietenii mei de
odinioar, cari de abia 3
i
teptau salutul meu i
erau mndri c le dau mana, iar acum s-i port
prin pia, prin bazar, s le fiu slug i cluz,
pentru ca ei, n schimb, s-mi plteasc o mas la
han i s-mi dea civa groi i eu, cu mna asta
de bani, adunat pe drumuri, s cumpr fin ca
s v'aduc vou s'avei ce mnca! . . . Asta, asta
ai vrea voi dela mine? ! . . .
Niciodat Sofca nu-l vzuse n halul acesta. i
ceea ce o mnia i desndjduia i mai mult, e c
simea c de acum, numai mritiul ei putea scpa
toate, c de el sunt legate toat durerea i chinul
tatlui i c altfel nu-i ateapt dect mizeria, o
soart grea i nefericit.
Umbla de colo pn colo. Nu putea sta jos.
Degetele dela picioare i se sgrceau; capu-i de
btrn, chel i cu faa sbrcit i uscat, i tremura
fr incetare. Mniat, nu se putea liniti. Sofca i
ddea bine seama c ceea ce s'a petrecut ntre ei,
cu toate cele ce i-a spus ea, nu pusese capt nc
necazului ei, c din ce n ce va fi mai ru i c nu
se vor putea mpca cu nicun chip. La o plpire
mai tare a flacrii lumnrii, bg de seam cum
tremur btrnul ei printe, cum se clatin pe
picioarele cari abia l mai ineau. i el, pe de alt
parte, tiind bine c nu era mijloc s se
i
neleag,
S TR ! C A T
ncepu s se vaete, prinzndu-i capul cu amndou
minile:
-
-Oh! Oh!
Ar fi vrut s se liniteasc, s i s, s lase totul
balt i s fug n lume. Totui, cele puse la cale
trebuiau s se nfptuiasc. i, hotrt se ntoarse
deodat la ea, se apropie, i lu capul cu amn
dou minile, cuprinzndu-i prul i urechile
intre degete, i, tremurnd, se ridic n vrful
picioarelor, sigur de sine i convins c cele ce-i va
spune vor gsi un ecou in sufletul ei i c nu vor
fi auzite de altcineva dect de linitea de mormnt
a acelei nopi grele:
-De ce oare, fata mea, Sofca mea, -ncepu
el, -de ce, copila mea, nu crezi tu pe tatl tu?
Te gnc'eti c printele tu are s te mint, c are
bani i vrea numai aa s te mrite? i dac cumva
poi s crezi una ca asta, atunci uit-te la mine,
uit-te la taic-tu! i descheindu-se la hain, care
pe dinafar prea nou, o vzu pe dos veche,
roas i lustruit, cu bumbacul ieind prin sdrenele
ce atrnau. Cnd se desfcu la piept, se rspndi
un miros de sudoare, de han prost, de om nepri
menit, nesplat, nengrijit.
Sofci i se fcu mil de el i, nduioat, i czu
la picioare.
-Oh, tat, tat!
Iei ns apoi repede din odaie, fr s-i dea
seama de cum l-a lsat, dac desfcut la hain ca
n clipa aceea, dac n picioare sau czut pe podea . ..
Din fug, zri pe maic-sa trecnd zorit pe lng
ea i ndreptndu-se ctre odaia lui. Avea aerul
www.dacoromanica.ro
BORISAV STANCOVICI : SNC1 STRICAT
J3
pripit i ngrijat, ca nu cumva s i se fi ntmplat
lui ceva.
i intr'adevr, Sofca de abia ajunsese in josul
scrii, cnd auzi vocea speriat a mamei:
-Ap, Magdo, repede, ap!
Sofca iei pe poarta larg deschis i trecu la
mtua ei. Nu mai era aprins ca adineauri i
parc era uurat de chinul i durerea care o fr
mntaser cu cteva ceasuri nainte. Se simea
numai zdrobit, ca mpietrit.
Trecu repede pe lng cimea i pe lng fe
linarul care plpia, rspndind lumin n jur.
Apa picura lin din cimeaua casei. Totul era n
vluit n noapte i pretutindeni domnea o linite
deplin, pe care nu o tulbura nici ltratul vreunui
cine, nici ecoul vreunui pas. Numai sus la ei,
n camera tatlui, fereastra era cnd luminat, cnd
ntunecat: de sigur umbra mamei, care umbla
de colo pn colo prin odaie, care poate aeza pe
tata n pat, poate l stropea cu ap, l ngrijea.
Mtua cum o zri pe fat c intr linitit,
cu pasul sigur, stpn pe ea, cu ochii mari deschii
i puin mpien;enii i cu sprncenele ncruntate,
privindo n far, speriat, o ntreb, ca s spun
ceva:
-Vrei s mnnci, Sofco?
-Nu vreau. Am mncat acas! -rspunse ea
i se ndrept spre odaia ce i se dduse.
Acolo, dup ce nchise ua, se arunc n pat i
sprijinindui brbia n palme, prinse a-i cerceta
gndul, sufletul. Spre mirarea ei, i ddu seama,
in aceast cerceta e, c nu mai simte nici fric, nici
team, nici ur pe nimeni. Simi numai ca i cum
s'ar fi deschis un abis naintea ei, care se umple
ncet, ncet de mirosuri grele, urte, cari o fac s
se infioare, s se cutremure de sil. De unde vine
asta? Nu tie! Nici nu se mai gndete i nu mai
vrea s tie. Se gndete numai la prul ei mare i
frumos, la puterea ei de patim i de plcere,
de care se simea mndr, care o umplea toat i
o mbta prin dorinele, simirile i vrtejul nebun
n care o aruncau.
i el -strinul -cine era? Ce era? Cu totul
altceva de cum visase ea! . . . Nu o mai nspimnta
ns. Precum n'o mai nspimnta nici tatl ei, de
cnd vzuse cu haina zdrenruit, cu ruraria
murdar de sudoare. . Nu-i mai era team de
puterea lui . . . Vocea lui nfricoat! i cavernoas
nu mai poruncea, ci rugtoare i se stingea pe
buze, din pricina ruinii ce-I cuprindea i-I lsa
buimac, la gndul c a putut el, s decad atta
n faa copilei sale, a Sofchiei, s-i desvlue ei
i si spun ceea ce nu ar fi crezut niciodat,
s i se spovedeasc el c nu vor mai avea ce mnca
mai trziu, necum s mai indrzneasc s se gn
deasc sau s doreasc ceva mai bun . . .
Mai trist era c n urma acelor mrturisiri,
tia c ntre el i ea totul se sfrise, c el nu va
mai fi de acum acel Tticu Efendi Mituu , i
nu N mai ndrzni niciodat3 s'o priveasc n fa
i cu att mai puin s rd i s glumeasc cu
ea, s'o srute i mngie sau s se laude cu ea,
iar copila s-I priveasc cu respect i s-I serveasc
supus i fericit . . . El tia d fiica lui jertfindu-se
prin acest m3riti, atunci cnd iubea att de mult
vieaa, il va simri ca o apsa' e pe suflet i ca o
mare i venic3 nvinuire care-I va despri de
copila lui, care-I va goni aproape de lng ea,
ndurerat i umilit, njosit, c a pierdut n ochii
Apa picura lin din cmtaua casei
i sufletul ei tot ce avea mai scump i pstra cu
mai mult grij i dragoste.
Lucrurile ns nu s'au petrecut chiar aa .
.
.
Sofca se simi cuprins de o durere grea, ap
stoare. Prerea de ru i remucri poate, o n
pMeau. Cum de a incercat s i se mpotriveasc"
Cum de s'a putut uita in ochii lui att de ndrz
nea i de i scoditoare? Dac ar fi tiut ! Dar
oare nu a'fea
.
i ea dr

ptate? Cu

s n

.i dea
dreptate sle-

I? TotUI . . . TotUI, nu tia" Nu


tia, nu preslmse de mult, c ea nu va fi nici
odat femeia alesului ei, a aceluia pe -are l-a
visat toat vieaa, pe care n visurile ei l sruta
i mngia, dndu-i seama prea bine c se va
m3rita apoi cu un altul ? Atunci, la ce fcea toate
mofturile astea? Nu numai acum, dar intotdeauna
a fost ncredinat c oricare alt brbat va fi al
ei, oricare ar fi fost s fie, d nu acela la care a visat
.tfe,
I
:"T'
t
s"Qre
ei
u
ca
t
t

www.dacoromanica.ro
P
L P L L L P \
--. ...| .+-.+.| .|..-...
,. .,.- .-.-. |.. u--. ... .-..
.-,.....,....-+..........-..
-.|...+.:.-....|...-.:-|-..|..
:..--s.-..,-...r..,,...,...+-.|.
:-,....,.:.,...-+,.s.-.:--..
...-....|:...:..-.-.-.-+.,...
:...-..-.+..ss...|....:..:-
..s.:-,:.--.....,.-..+.-..-.
.. +|. . . . ...-.., +.. .:|.. .
,,...|.....,.:,+....-,.:-+ .|.,.
-.,.:-,-.....:..,.-|.:-+..,..:-
+. ..-..:....-.-...-.:..s...
,-...,s-:-.,,...-.-,......
..:.. .+-...n. .:-...:. +....
n..:.....:...-...|...n.-.
.,:-+..-..-.|.,..-,..|...-,
..:-+..--..- .|...|..:-+,|.-.,
+..-..:-....|.,.n.-.:-.-..
:-|.,. . -. ,.-.. .-..|, +.-.-+.., :
-.|..-sn.,-...-..s.-... . . r
-..s.-.....,-.....-....,...
+..:-.-..,--:..,-.....,...
,.:-.,-...,.....,+...-.
...s.:|,..+.-..|.-.,-.-.-....
XI
A +-.......+.----, -...,..:.
. +,s.. ..,.:.., . -..-. |....|
. .. .|..-. --.:. :-.-..u.-.-..
+:
.

.,
.
.`
.
i.`,
-
.-`.,.
..-+,-..-. ..++:| .,s...-
.-,.|.|. c.-.-.,., s-:..s,+
.-:...-+--..,..s..., ,. ..
..-....-....,.-,.-.|.s...-:-
..|....-,.n.---.:. ..s..+-.-.| |..+
.+-. . + ---,|... s ..|, :. ..
-:-. .:.-.....:.,. ....-.+.-.
+.-.|...|.-|.-......:..:-.:.|.,
....
r..,....-... -.-.... .
r|....|....--:-...-...,...-,
..,...-.-......
s-:.., ,-.. .. | :.. ..+ .-..| .
--..,..:-+ s+. ,.... ...,... .
-:-...-. . .-.-+ . ..+ - .|., -..
,+:-,....|.-...,...|.--..-,,..-
,...-..+.s....,..-..|.+...,. .--
.:.:,:-++:-.-..,|.,..|..|..
--.

++"

|
,.
-
-.
u.|.-., :..-. u.|.-., s-:.-..
-.. . .
s-:....+:-.-.....,|:-.-..-.-.-.
.,......,.-.,.s.- .:-:-s...
..., .- ...+-.+-|.,|,.-.
. . . ....-.. .:.+-.|.....,...:..,.
.--.-.. ....- . i.:| ., +....-.-.|.,
:-:.-...+....,.:,.-:. -.|.-..
.-+.-+.......-,.-..,..-,-... ,,
n.-......--..,..:....+ u...
.- :-+,.. . . ... . ,.:.
,-.....,+...,.-.....-...,-
:..++.,.||-,....-..+.--......
|.,...|..,...... +
., .:-+ .. , -.,.-. ,...|.., .. ..,.|
.:- .-. ,.|-, .-. .-.-+ +.- s....
-.-.|:-..|..,..-,.|..|--,|...
.|...|- +-:-.., -..-......
,.-...,.....-.s.....,,..-.:-+
,:-.--+.....:-s:-.-+..|.....|--,...
s+.|.:...,...-+:-:-..-...| .+:-.
.-,.... +.- ,+.- . ..+..| ..|- ...-,
-.-.|.,.:..:-.,.-:-:|...r.-
...,.,.......-. .. - .-...+, .
-. -..,....--. ..-.--., -... .-..
...- ss... r-.. - ... ,.:, ...
:. ,..-.... .+-... +.-.,s. .-.. ,.
-...c:-+.-..-.+.-.M -..:..
-.-..,...-.....--.-....-,-.-.-... . .
.-.. ..--..-. . .. .,.. -. -.-.. +
..,,.-..+....,...|..-:-+..,di
..,...-.-.+...-:-.-|-:-:..|.-..,
..|..s.:-:.|-..,..|..r:-+.,-.|r:-+.
u... .. .|... -+...-.. . . u...-. .-
,.|.:-:-s... |...-.. ,.|. .. .-,|.
.:|..||.,:-+.|.,.-...,.:,.+.-..|,
,...|..+-....:....|..,+..-..-...
..s...,..-.-:-+.:.....-.
|-..... . -.| :.. .-.,. -.|.
.+.. . . r|:-,:-+.,.-+..| .-.
:-,,.., ......, |- -:-,:.. -.--.-..,
,

u..`.
.
s|v`.-"|..
c:-+.-..s-:..,,.+....+:-.,.,...
+.+.-.||...-.|-,,|.,.,-.,:-:.,,
+|:-, .. r. +.- .. -.|.-.., +. :-..
.-.|... r-...,.:|.:-+..-:-..|,:..-+.-.
:-....-....,..-.-.-.. .+...., :.,-
.-... ..-.. , c..-- |. .--.|u..-.
,.-,-:...|. s... ,-..s-:.-...
t..-.,:-.|-,.....,.......
;.,--.,s..,+.,:-+..,..-...|.,..
s-:.. :..-.-.-.. +.:. :- :.,..-+.
...-,.-.|.:..-.|,.-......-....s
+.:.....,...-.-..:--+.....,.-
-.:.., -.-.. . .-.. -...|, ... +.
.-.:...+..|-..,.:..,..|,:..
,...|.,.:-+...|,.--+...
c-s-:.,-.,-.n.-.........-.-.,-.-.
www.dacoromanica.ro
BORISAV STANCOVICI: SANCE STRICAT
ca i tata, mpcai, linitii, i urau ntr'o bucurie
olteasc:
- Si fie cu noroc!
i ncepuri si se sitrute ntre ei. I cnd veni
socrul, Marco, Efendi Mitu i mbri cu entu
siasm noul prieten, fr ns s scoat un cuvnt.
Nu putea vorbi. Nu putea crede n mplinirea
acelui vis. De cte ori, de fricl, nu tremurase n
tain, la gndul c nu se va putea nfptui nimic
din planurile puse l cale, c Sofea nu va voi s
consimt la o astfel de jertf i c vor pierde o
mprejurare fericit ea aceasta, c n'o vor atrage
ctui de pUin banii muli, muli, cum numai
jupn Marco l avea i c din nou vor rencepe
datoriile. srca. . . vnzarea casei. . . i iat
c dintr'odat, cnd se atepta mai pUin -slav
Domnului ! -i se mplinete dorina! i eare
nui fu bucuria cnd Marco, dnd la o parte cu
.
il
i|
ti
d'.a
t
l.u
st
,
I

[e,
rstoarne i s numere aur.
- Uite pentru pregtirile de nunt! s se fac
toale aa cum dorete Sofea i s nu duc lips
de nimic . . .
i, Uri ncetare, scotea din scule numai aur,
ducati noui i vechi, aur care ieea la lumina zilei
dup o ndelungat edere prin locuri umede i
ntunecoase, nnodat in basmale i crpe. Cnd pe
masa din sufragerie se fcu o grmad mare de
aur, Efendi Mitu, de bucurie, ca i cum s'ar fi
nscut din nou, strig:
- Magdo!
Madga, de sus, ca i cum de mult atepta s
fie chemat, cobor ntr'un suflet.
- Magdo, vino, aducei -ncepu Mitu
Magdo, Mgdio!
Pentru ntia oar zicea a. Picioarele Magdei
incepur3 sj tremure i simea cum se c1atin3
pe ele.
- Sofchia noastr, -continu el, -vrea s ne
plece. {Tite, mulumit lui Dumnezeu, am ajuns
i la asta! i acum, Magdo, deschide ua larg,
aprinde felinarele i adumi puca, s dau de veste
n ora ! S3 vad i s aud lumea I
Magda iei.
- S aud lumea! repet el, sculnduse i
ducnduse n ciorapi spre fereastra deschis,
dup ce lu banii pe cari mama i legase ntr'o
basma. Arunc intr'un col al patului legtura
care czu greu, cu un zornit prelung i mn
gietor. Nerbdtor, n ateptarea Magdei cu
puca, se sprijini de pervazul ferestrei, respirnd
din adnc aerul proaspt al nopii i plimbndui
privirea, cnd deasupra oraului, in zarea depr
tat, cnd mai aproape, n preajma locuinei, a
casei, pe acoperiul gurit al buclt3riei, peste
hornurile nalte, deasupra copacilor bitrni cari
se schiau n semintunericul nopii, care incet,
incet se lsase. Privea oraul i se gndea la lumea
pe eare o adpostete, la lumea aceasta eare, n
tainl, abia atepta sll vad3 umilit. Prevedea el
cum era sl fie cnd, sricit, avea s ias printre
ei . . . Dar iat c soarta a voit altfel! E
I
va rmne
acelai btrn mndru i vrednic de totdeauna,
marele Efendi Mitu!
In rstimp veni i Magda cu puca. O lu din
minile ei, aproape o smulse i srind de bucurie,
incepu s3 trag, ca un nebun.
CO tlt3cit, el o m1ng1ia necontenit pt p5r i pe obraji
Spre uimirea tuturor, pocniturile putii fur
numai dect urmate de sunetele unei muzici
venit de undeva de sus, de peste drum de casa
lor . . .
Magda potrivise totul. Aflnd vestea a i trimis
vorb printr'o slug la lutari, ca s3 nceap sl
cnte la ntia pocnitur de puc ce vor auzi . . .
i apoi sii aduc acas.
Casa se lumin dintr'odat. Fe1inarele fur
aprinse toate la poart i incepur3 si reverse
lumina plpind. Din buctrie, din plmni, de
pretutindeni, se strecurau dre de lumin. Vecinii,
mirai, incepur s vin unul cte unul. . . Aflnd
tirea, la Inceput n'au voit s cread. Vznd ns
apoi atta lumin, lutari i forfoteal ca la orice
nuntl sau logodn, se convinser cu toii i pri
mir tirea mulumii c, in sfrit, s'a isprvit i
povestea cu ofca" ,
www.dacoromanica.ro
",
B O A B E D E G R A u
Xll
In zori, cnd toi se culcaser ca s se odihneasc,
Marca, care acum efa socru, se scul pe nesimite
i cobori jos, rugnd n ascuns p Magda s-i
scoat calul. Singur Sofea bg de seam i iei
dup el:
- Incotro, tat?
Marca se bucur de aceast atenie, dar, fiin
du-; team ca prin aceasta s nu se trezeasc i
restul casei, rosti pe optite:
S',n,, neOt-sa, apucl de fru calul
- Taci, fata tatii ! Acum se ntoarce tata! M
duc numai pn acas s pun s se fac rndu
i3I . . .
i pled. N'ar fi putut s-i dud noul prieten
i rud acas l el, unde nimeni nu tia nimic
i deci nu se fcuse nicio pregtire. Astfel c,
toat noaptea, dup atta butur i petrecere,
dei abia se mai putea ine pe picioare, a trebuit
s nving somnul i oboseala, pentru ca nainte
s se fadi iu, s plece pe fur acas, s pun
rndual pe acolo i apoi s vie s-i ia noua
rud i s o duc la el, unde s continue petre
cerea ..
Incleeat pe roib, tremurnd din toate mdu
larele, cnd iei pe poart se simi inviorat i,
singur i liber, rsufl fericit i ncepu s-i spun
cu mulumire i s se mire, cum de se putuse
nela in blnuelile lui, i nu i se mplinise pre-
simirea c niciodat

Sofea, o frumusee ca ea,
n'avea s3 vrea s vin3 dup fiul su, i nc mai
puin s intre in casa lui rneasc3 i s-i fie
nor. .. Aproape c nu credea ntr'un asemenea
noroc i, de fericire, nu-i gsea astmpr nici
pe cal. Roibul, mirat parc i el de nelinitea st
pnului pe ea, de hurile strnse prea tare i
de genunchii cari-i frngeau coapsele, de durere
se tot ntorcea la el, ridicnd capul, ca i cum ar
fi vrut d-I ntrebe i s vad dac nu i s'a ntmplat
ceva. Marco, nelegndu-l, i puse mna pe cap i
desmierdndu-i coama i urechile, parc3 ruinat,
ca s-I liniteasc, opti:
- Taci, roibule, nu-i nimic! i ddu drumul
hurilor. Roibul simindu-se mai liber hul
sloboit, o lu la galop, atent totui ca nu cumva,
aruncnd picioarele din urm, s-i loveasc st
pnul. Sbura ca o pasre prin mijlocul ulielelor,
mbtat parc de rcoarea aerului proaspt i de
albastrul cerului. Incepuse s se lumineu de
iu. De pretutindeni, de prin curile mahalalelor
se au:ia cntecul cocoilor. Cte o lumini sclipea
ici i colo prin unele grajduri. Prin vli, orile se
iveau, gonindu-se una pe alta. Marco intr prin
poarta deschis care ntotdeauna, cnd era plecat,
rmnea deschis, uneori chiar noaptea 1ntreag.
Cum il zri, Arsa ddu fuga la bucltrie, s
trezeasc pe stpnl-sa:
- Coni, cuconi !
Pn atunci Marco ajunsese n pragul buc
triei. Stana, nevast-sa, apuc3 de fru calul.
Marro ns, nainte s descalece, ntinse
mna:
- Srut'o!
Ea o slrut, apoi se trase repede napoi,
speriat, ngnnd:
- Marco .. .
- Spune dragul meu ..! continu el.
- Pi ... dragul meu.. repet Stana, codin-
du-se, mirat.
- tii c ai nor? spuse el cu un glas, ca i
cum ea n'ar fi meritat-o. Se opri apoi i privind-o
de sus, mai spuse odat desluit i rspicat:
- Ai o nor, cum n'are toat lumea! O s ai
nor pe Sofca lui Hagi Trifun. Dar ce tii tu?
adog el, vznd-o nu numai c 3 nu s e bucur,
dar c se trage speriatl napoi.
Intr apoi repede in odaia lui cea mare i de
acolo ncepu s porunceasc:
- S se curee i gteasc toat casa! S se
scoat de prin lzi i dulapuri toate scoarele i
nframele i s se mpodobeasc frumos casa!
Arsa, speriat, prinse ntr'un suflet s care toate
lucrurile
f
i cu ajutorul Stanei ncepu s ntind
covoare I pturi. Marco, n picioare, nu fcea
nimic i numai poruncea Arsei cum i unde s
pun lucrurile aduse.
www.dacoromanica.ro
L1bPN bPLLNL` bPLL bLP
- Aici . " aa . . . nc" . i, mbrcat cum
venise de pe drum, cu cizmefe n picioare, cu
pistolul i iataganul la bru, se mai apleca i
potrivea, cu minile sau cu picioarele, colo o rogo
jin, un pre sau o saltea, cernd ntr'una:
- A. . . asta aici. . .m adu . . , Ad tot!
Cnd odaia fu gata, Marco m arunc o pri
vire i jur, mai aps odat cu tocul cizmei -
ginile scoarei ca s nu se vad rogojina de dede
supt, apoi ddu porunc s se fac i n celelalte
odi tot a, iar ea, stpna, s se gteasc i ea
`"..'a
d
c
e
u
g
t'
'
pgii

,
b
e
n
p|`a
t
.
Safci, ca s-i aduc prietenul, pe Efendi Mitu . . .
Stana, numai dup ce plec el i rmase sin
gur, se trezi, i ddu seama c toate erau ade
vrate i fu cuprins de un simimnt de team
neneleas. Arsa n'o ls ns s fie dobort. Cu
sila, aducndu-i vestmintele de srbtoare, o fcu
s se mbrace, veghind ca nu cumva, dup L
avea obiceiul, s-i agae de bru foarfecele r
neti pe care le purta anmate de inelul cu chei rugi
nite. Ea se mbrdi, parc era ntr'un vis, att
nu-i venea s se dumireasc i s cread cu tot
dinadinsul c cele spuse erau adevrate.
Ceva mai trziu ns, dup ce se lumin de
ziu bine i soarele incepu s dogoreasc i de
departe s se aud lutarii nsoii de strigtele
copiilor din mahala, cari ieiser in ntmpinarea
tarafului, i dMu seama c nu viseaz. Iar cnd
glasurile i instrumentele se apropiar de cs,
femeile care se duceau la fntn dup ap, mirate
se abteau i pe la ea, netiind ce s cread. Stn
jenit de atta curiozitate, fugi i se ascunse de
ele n buctrie. i acolo, de bucurie sau de mh
nire, izbucni ntr'un hohot de plns.
In rstimp, Arsa ddu fuga s deschid larg
porile i rmase acolo, n ateptarea stpnului
i a oaspeilor.
Stana abia se putea ine pe picioare. tergn
du-i lacrimile i tot uitndu-se n jur, nu tia
cum s se ascund de atta lume care nvlise n
curte i fa de care voia s-i stpneasc dure
roasa- nedumirire. Marca la reintoarcere, v
znd-o aa de turburat, nu numai c nu se mnie
ca de obiceiu, dar ncepu s rd de ea i, mn
gind-o, ca s'o scoat din ncurctur, rosti:
- Nu mai plnge, baba! Ce, i pare ru c
ai mbtrnit?
Efendi Mitu se apropiase i el, ca s'o mbr
ieze dup obiceiu.
- Ce faci, prieten'! Te bucur noii prie
teni ?
- Mai incape vorb? izbuti ea s ingne.
Pe cnd cei doi prieteni edeau n odaia cea
mare i frumos gtit, pe saltelele moi, Arsa le
aducea s guste din toate felurile de vin i rachiu
ce aveau, pentru ca apoi, dup alegere, s ntind
cheful, colo lng cmin, ne mai voind s se
scoale din preajma focului.
Ceea ce o nemulumea ns pe Stana erau lu
ti din f casei, cari atrseser n urma lor
toi vecinii, cari ddur nval n curte, umplnd
casa cu femei i copii, venii, dup obiceiu,s felicite.
- Noroc! Noroc, mtu Stana!
Obosit i abtut, ea trebuia s primeasc i
s rspund la toate urrile i s-i cinsteasc pe
toi, pn la ultimul igan, umplnd la fiecare
paharul cu butura adus3 de Arsa. Se simea ins
nucit. Se simea c nu e in stare s se plece la
foc s fac ea cafeaua sau s scoat ceva dulce ca
s cinsteasc astfel lumea, dar mai ales n'ar fi
fost n stare s intre la ei, colo sus i, dup cum
se didea, s stea de vorb cu noua rud, s ntrebe
de sntatea cuscrei i mai ales a miresei, pe care
adevrat c n'o cunoscuse nc, dar o iubete i
este drag ca i cum ar fi o rud scump lor.
Nu-i era cu putin.
Marco, care tia ce se petrece cu ea, iei iar
din odaie ca s'o mbrbteze:
- Hei, ce ai? Nu vii?
i ca niciodat poate, o mngie pe capul
micu, aproape crunt.
.
Gestul lui o fcu s tresar.
- Oh! Nu pot! Nu pot, bre Marco!
i spuse asta cu astfel de glas, cu o astfel d
lucire n ochi, c nici ea nu-i aducea aminte s
le mai fi avut vreodatl. . . Cine tie. . . poate
numai odat, la i lceput, n ntia noapte a nunii
lor. i azi, ca i cum el i-ar fi fost tot aa de drag
ca atunci, tremurnd ls s3-i scape acel oh
bre Marco! .. Dup atia ani ! De fric sau stin
gherit, ii apuc mna, o lipi de obraz i incepu
s'o srute, simind cum degetele lui o mngie.
- De . . . de . . . fcu el, duios i micat la
rndu-i. F-i inim! ine-te tare . . . nu te lsa!
-adog rznd ca s'o mbrbteze i intr
odaie.
(Urmeaz) BORISAV STANCOVICI
Di n slrbete de Elea Eimiu
Cu due"e de Borl Caragea
www.dacoromanica.ro
C R O N C A
Cri, conferine, congrese, ex
p
oziii
CND IMPLINETE o REGIN 60 DE ANI. Re numaidect de religiotilalu, cu itvorul n frumusee, a scrii-
gina Maria a scri s odat: despre bisericuta Ei din Balcic, cea to;re incoronate.
Istori a vieii Mcle, de Regina Maria Istoria vieii Mele, de Regi na Maria
m miel biseric3 din 1ar1. Cine citqtt acele r.nduri, intr'o Eu mi-aduc aminte de Oite pagini, din Vii; unei Regine,
miniaturi voitl de . rginur de icoane, % fatc pltrunde cu amintiri engle%t Ole copil lriei. Mama, arhiducesl rud,
www.dacoromanica.ro
" BOABE DE GRAU", Pnu N, t. II
(Mueul rellglo. dela VUenl1 de Munte)
Adormirea Maicii Domnului
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
care nu putea 6 uite 1iri de unde plecase, i ridic acqti ani de demult ii copilliriei i principeu lud, cue i-i
puc o buerid ortodoxl, ca sl se roage Dumnezeului de- fos! mm. Ea putea 6 vie nezlritl de niciun o pe sub
acad. De multe ori fetele ei, care primi ser
alt botel, veneau plopii argintii i pe Ungi soldaii de paxi, cu paul de vedenie
:colo, uimite de sfinii plutitori n
aur ai iconostasului i de de mult plecati dintre oameni, pJni la acest altar de crqti
farmecul slujbei bizinune. O urm
a :celei uimiri, n una din nism r3s1rtean adus din deplrtatul Cipru. Cuprinsul e att
fete, ajunsi reginl Intr'o ari dela Dun3re, s'a phtrat i a
dat roade.
Ea sli pentru lotdeiuna pe peretele cu ctilori al attor
biserici romSneti, in rochiile grele de stpSnitore de oa
meni, i privete C aceiai ochi :lbatri i mari, la toi sfinii
bizantini ai iconostasului, ateptSnd puci si se topeascl
norii lor de limiie i de aur ca d 1; S se vad In fund
M,ea Ocrotitoare, Fecioara cu Pruncul In bUle.
Istoria vieii Mele, de Regin: Muia
Cred el in gindul Inaltei Ctitore, atunci dnd a pus si se
udeasd, Intre flori i valuri, bisericula cu numele de rugi
ciune 1;1;n1 al Maicii Domnului, SteUa Maris, s'au arltat
de striml, iu pictura lui Demian atit de colorati i de vie,
indt oricine intri se ameslee i se face una cu sfinlii. In
gerii, cu fele oopilireti, umbli printre omeni i oamtnii,
orbili dt ra:e, umbli printre ingeri. Ua sIl deschis i bise
rica t firi nimeni. Numai intr'un loc lumina e pud mai
dud. Acolo s'a oprit poate, ca d-i fad rugiciunea zilnicl,
Mama ortodox! pentru care aceasli bisericl de o singuri
fiinll i de alt crez dtc1t a1 Ziditoarei, s'a In51at in marginea
Mirii. E locul unde M
-
i Fiici se mai pot IntSlni, ca d
vorbeasd despre strllucirea i soarta Cati Lor.
Dir acestea toate SUD! lucruri scrise i mai de mult 6V
plrtri proprii ale scriitorului. lati ind o tntJmpbre de ieri,
www.dacoromanica.ro
U O A D E D E G R A U
de unde Regin vine Inintu noastr: c o ziditoare de bi
serici, asemenea domni!elor vechi, cu chivotul de ur al unui
loca de Inchinre, pe un perete Intunecos.
Studenii trimii van trecutl de Funda!ia Culturall 1Prin
cipcle Carol . ca s: lucrue In satul Regina Maria dela intrarea
buretoasl dobrogeanl, carei vor d deja nceput bAtrine!
c
i sfinenie. Pn la clopotele, atirnate de o grind3 deasupr
uei, se v ridica nuUrit3 icoana de hram a Adormirii, cu
tot cerul cobort peste credincioii ndoindu-se i diutndu-i
loc s1 intre.
Regioa urmlrete cu un deget vi
dtor schi!e1edesf1urate Ie. Aude
poate de pe acum clopotele i vede pe
Macedonenii stri In pieptarei ughe
intunecate al3turi de femeile cu lef!i
i m1rgele mari ca ni te mltlnii pe
piept, Indreptlndu-se spre Isus, hotll
r!i i drePli, ca spre un dipitan In
clrcat de arme. Este i o credinA
luptltoare, pe care noi ceil alli am
uitat-o I obteasca lngldui nl3. Intre
aceti oameni u s'a p1strt, selp:rl
toare i yiforoasl, ca o sabie goall.
Cum ya ;rita Bi serica Adormirei Maici Domnului din satul Regin; Maria,
Regina Maria, cart tocmai a sUrit
de scris, i al aizecilea 3 al vrstei,
Istoria vielii Ei, tie mai bine deeit
multi acest lucru. Copillri a, intiului
volum, e c o tindl, cu flpturi In
gereti, cu grldini ,i cu plslri: ntii
pai in lume, cu o coroanl princiarl
in plrul bllai, din al doilea volum, sunt
ca o navl de bisericl, peste care corul
cntl cntece de iubire i de'!uptl; anii
rsboiului, din al treilea volum, ca un
altar infricoat, plin de toate tai nele.
Ea a crezut, a indmnit i a invins.
din Cali acra
In Balcic, u crezut cl trcbue d faci pentru oamenii ;ceia
adunai din toate unghiurile plmntului romnesc i pentru
Dobrogea, pe unde ne-a venit poate cretinismul, iar crucile
Clopotele bat deaupra, In cerul 13rii,
b1 de leturghie. E o leturghie a credinei luptllore.
CRONICI DE FAMILIE. -A ieit de curnd la - Cartea
Rom5neasd. (303 pag., 75 lei) un roman scris de un nume
pe ca dedumneueti sunt att de .- ..,,..........., -
ure , o biserici Yrednicl de nu
mele Oez3rii i de Inalta ei ocro
tire. Intr'una din zilele acestea de
toamnl lungl m'am trezit cu su
luri de planuri de arhitect pe dru
murile de piatr3, erpuite pe Ung3
plopi monument;li sau c1deri de
ap:, ale castclului regal din Balcic.
Intr'o odae cu c1rli, cu picturi, cu
argintlrii, cu Marii smllluite a
baltu n firide de vetre i mai
cu seaml cu Muea In toate fere
strtle ml atepta Regina Maria,ca
s3 afle ceca ce se punea la cale i
.-i dea, dup3 cercetare, ncu-
yiinJarea.
27 60
Biserica se ya zidi pe o mie
Planul bisericii dn Regi na Maria de arhitectul BalJ
ridic1tur3 din marginea os c l e i
cau duce dtla Bairbaa l a Teche. Ea va avea nf3lia
rea clldirilor bizantine de acest fel, mai cunoscute in Pe
ninsula Balcanic1 i mai vorbitoare credincioilor vnii pan3
la noi de-acolo. O singurl turl, nu prea inalt, va sta de
Yeghe peste acopcriul de olane. Zidurile vor f de patr3
nou, Remus Dumitncu. Se chiam3 Ghiare i nu tiu ce
subtitlu mai potrivit i-a pune, care s3 lumineze pulin taina
unui asemenea frontispiciu, dect: Cronica unei familii. Este
ca un orizont nou, deschis peste toate Int5mpl3rile dinluntru
i pe care ele cap.t. un nleles propriu i ad:nc.
www.dacoromanica.ro
L L ^ 1 L P ,6,
OD\8nu DoSttu Du :~a Q:8t0uI Dc 8gtut:l8 t8g:oDa8. cuDoScuI8 ^u 8 o um8 Dou, ct8 08~a!I8a ot: D8 IuDut :
bZ0oVcDu 8 mo0oVc Du Dum: Qt:D SuD:8cI : S!:l, cI D8 oQtt8 ca otc8 S:Dx m o um8 V8cD8 SDto : wt8
Qt:DIto 8uW! u{88gct8 : Qt8uctatc a V:8[ a cum SuDt att D QaUm: ct : D V:t!u|:

oD8 8oqot8aDu : Dtro 08Stul mSut L8zt V8Ucu;


baV:c: 1:V:u 8Dt8aDu : PgtD:c8aDu SuDt ItaDS:VD8m, OAMENI I SFINI.-D Vata accta D:S8t:ca 08a
baD0u P08a L:D :D8Scu : Lala LaactoD SuDImuDt8D:. oma a ma caDomZt Q8 0o: ct80:Dc:o: a: 8: cat au aVut
8muSJum:ttacu Dc8atc S 1ac o mQ8!:t8 0:D 0ou 1:t8, S Su18t8 D V8acut:8 It8cuI8 QD a Q:8t08t8a caQuu:,
uDu muDt8D8Sc : MC 0:D ocut: Qu:D cuDoScut8 : 1ooS:t8 Q8Dttu 0t8aQIa ct80:D: aQtat8a0t8Qtut:ot QaQa8 PmD0o
cmQ:a0uDt8aDQ:D 08aQ8a 1oVuu:: atu mo0oV8D8Sc. SuDt 8Dg8Z: : SuQu: a: ac8!u:a: r8g8 I8Dt:c a N1~18a,
tuQut:8 tat: : Qut8t:8 08Sctua!8, cat8 SQatg Qatc u!8 c8 cu mut8 D8V8St8. 1Du D8 8SI8 DS mu! ma: aQt0aQ8
Qag:D:08DtgaDa8 u: baD0u P0cS8 Q:8t0 DamDuDtu bct:8t8a u: 08 umaD:St Dtat c8aSut:lot 08 SomD, ma: mut
0u:oS aW:at : I n coDt8mQat8a ttccutuu: `mg8DuDcD:D0 ca SQac Qt:8t8D:ot cat: aI8QIau 08a 0uSu o uctat8 D~
la utm 08 buDVO:8 01::DD0u~S8 ca I aIt8a QoV8St:t: cb8gaI, J8 oQI:mo SIaIu tc: QuD:ca8 08qu8 DoVa :uSua
Ita0::oDa:SI8 08 0DcOo 08 :coV. am::a din Ghiar, QuS tOQ:8* 8St8 aQtoaQ8 101 att 08 JtQI atl ca atuDc:.
a Dc8tct:l8 mXu8 a
]
8 tZDo:uu: m::tat cu DcD8:8tc N:Su om8D:t:: 0uQ Dou: Iu:t: 08 bIaI : mQt8)utt: 08
uD:t8a IuIutot Qmutut:ot tomD8I:, : a8 tZDo:uu: SOc:8, V:8]co8ct:V 138al Da oSfmuuWt, cu lo: c8: QaItu Sut8
cu DcD8:8t8 mQt{:t8a QmDtut:\ot Do:8t8U DuQoaI8S S8 : ma: D:D8 08 aD: 08a 1516 08 c0 4 1IoQ:a a oSt Sct:S
a8Z8 D SIt:8 c88 Dou: c: S8 1tDg8. o:8tu DttD :oV88D, LD:at Dum8!8 8: gt8c8Sc Dtt8Du:Dat atuDc: Q8Dttu \DI:a
0uQ c8 :~a Q:8t0uI Sau :~a VZu! D8Dotoc:]: coQ:I: : a oSt oat 1D ac6I fD88S : mQmDt8D:! 0uQ ac88a D IO8t8 :
matfotD8QuUDc:oSa mQtf:8t:: mo::ot, !g0u8t8 10 S1t:t t8taIutI8 QmDIuu: at8 c8Va 0:D Ittuta gum8a 8ma
cDat Q8 JumD8zu Du Dum8: mDg:8t8a, 08t8g!uta cat8~: t8Iu: gD0:tc, cto!:c j: om Qo:I:c. L Du Vt8a s Z:c D
V8D8a 0:D tt8cut. D0u 0D utm S1:8 ca uD cu:t Du atI tta0uc8t8a DIt8ag a I:Iuu: 08c! LcSQt8 c8a m8: DuD
uD S:Dgut Q:8Qt ct o Dttcag Soc:8tat8 Lu s m ma: actu:t8 a bt8tuu: : 0Qt8 DOua :DSu :c:tca * bQt8
DcD:D Lu S D m8: ucD:Df Lu: f* Dtt8Dat8a uD ^:c:t8a : 08ScD:S8 QDz8 mat:Datu ct8-: QoV8St8t8 u:
0:DttuD 1o Ot 08 coDac D W87u 7:8: cu aDuDcOaQt8 QM8 Dom ot8 b Avr, m:DuDat88 mmQt: 08 c~
D Irc Qt8 mt8 cD! mut1 uc La0tu 8 aDoSttu muD- 1ot:8, 0:D V::Ioar8a u: ctlc. bQt8 ac8a: :c:t8a S8 m~
t8D8Sc 08 Dct808t8 : 08 t81ac8t8, SuSQDu 8 08 Q8 Va8a Datc 08 SuI8 08 am om8mt8a ca S S8 mDg cu ac88a:
b:t8Iuu:, uD08 DS :at D a8S uD c88 6 08 S8at cu o uD D08)0: Wt mQuD:t8.
SuD(:t8 0t8 ca08 a PQuS SuD o QtDu:t8 08 1tuDZ8 g8D8D8. buDI ma: D:D8 08 zc8 au: 08 cD0 n\aQuc8m S Ita0uc
^um88 Sct::Iotuu: 8 Qoa!8 ma: Qu:D cuDoScutccI:Iotu ot 1IoQ:a. Lat:DcSca D1ot:t a 8DaI8t::, Qoat8 Du aIt 08
c8ot mu]:.Laat:a0:DDo:naa!{:a : m:8D D08oS8D: SttV8Z:8 : 08 uoat ca a u: taSm 08a o!!8t0am, 0at
D8 08IcQI o :mag:D8 08SIu 08 !:mQ808. LoI8g: 08 coa Vt80D:c S S!8a atut: 08 a c8ot ma: DuD: : ma: D!:o:
Qt:D :c888 caS:c8 a8 u6ut8!:ot Sau cO8g: 08 V:ca] D 1DV{a]: a: Vt8m::Dc8QuS8 S :DIt8 D t:Qat88 08 ctoD:c8 :
:8tD8tc ot 1 D:c Do: 0cOQ8t:m D a!I8a mcIugut: a!8 08 ctOD:cat: 0:DttuD V8ac m8: aQtOQ:at 08 bom ot8
Sct:Suu: ttStut: VU: Dottt8 a8 omuu: at a:c: 0tagoSt8a 08ct 08 Do:, a8 :mD:: tOmDcI:. PQo: au V8D:I D0o8l 8,
08:t8tatut Q: t]8 d c8Ut: Q8carc 8~am Wcut:8~am 0ac IOcm8: acet otm B : c8a m QoIt:V:t Q8D!tu o
0:ScutaI mQt8uD D matg:u8a 8c|::ot, Qt:DcutI8a aQtoaQ8 Ct8 t8V8D0:caI mi mut 08 1:oSo1:: plitici 08ct 08 :
08 S8m:Dat mDSt:tcSc D8VZu! D m:8Zu otauu Dtt8 !8ta{:, S8u au V8mt a18 Qt8o6uQt: : am QuS 1toQ:a 0co~
z0:t: Dat8 : Q8 SuD cwm 08SgD:oca]: 08 aQtoQ:8t8a V8t::. QatI8 La o Dw:8 08 coQI ca8 Sa au7:IQ8St8 Dttcga u~
1aI oaQat::8 08 caQ Dcomat 08 8u cu DtD:8 :8:fD8:Dt8 toQ, c8DomZat89 08 aSt Vat B oSIuu: LaDc8at a PDg:8:,
cu VotDa totuD0 : tSuDtOt8, cu g8SIu! mt8( cat8 atuDc cu Qt:8)u mQ:D:t:: a Qa!tu SuI8 08 aD: 08a moatt8a Dtm-
oIog Sau o mD:c08 toD Q8 umt. Lmu 08 8g: : aVoca!u QIa! 08 mDa cIuu: a 6 uD:8
1
;35, ma ScOS :Q8 m:D8
S8 at Qt:Dtt8 tD0ut: cu gt:)a 0ocum8DIuu: cu 8Qt8S:a 0:D u:wt8. Pm cutat ctUc:ca 0:D tat cu t8xtu m:c 8zV:t,
08~aII8a ot ma: tat8 08cI 1aQtuI cu o oat8ca8 QuD8t8 1D t:Qt:t a Vat:S D t]]], : amDc8tca! S t8:au !t8aDa DIt8
Sc8D, cu o S:gutaD( cat8 tt8c8 Qt:D gt8u!: Wt S S8 u:I8 tuQ!. Pm Dgat DS 08 Scm c 8g!uta mc cu oQ8ta S8
SQt8 :Dt cD:a cD0 88 tmD D0tIu lu:, D808S8g8!8. ScD:mDaS8. Vat 8V8am D m o CtI8 08 tugc:um. bctu~
1aI Q8 oSQodatu, a8zt Q8 uD08Va D )u08| Q8 uD08 aQc8 lotul :mt8 08 atuDc: D tD0u S1:Dot : uctu m:u:
]
ot
Ptg8uu: :au cu c8uDC LmDoV:8: : cat8Ql8ac aucu~ u: S8 mQtt8a : 8l 08 acc:a: S1:D(8D:8. ^u ma: 8ta Duma:
t8I: Duma: cI8o0aI ca D SIt:DIaI8, :c:D0 ma: 08S cu uD 18l 08 oD:uSoD LtuSo8 ma: V8cD: : ma: 80Dc, 0:D :t8~
Quya D mDaVD8t cu cD88Qt:8I8D a!ut: caI tl8Scu mIuta 08 V:Sut: SOc:a8 ma: DogaI D PDg:a 08ct D ot:c8
No:D8I: Sau ca D b80oV8aDu, : cu QoQaSut: : Q8ft8c8t: aI |at c: o a08Vta! ctar8 SQt8 o V:a] V::Ioat8, Dtt8V~
D8at8Qtat8a coDac88 Vt8uDot V8c:D:. Lac !::ac8St8uctut:, ZuI 08 D:t8 ocD:, t:0:C: aQo: : aQt:D: DIt8 St88 Qt:D
D8Dumt8t8 Qag:D: S8 mQo0oD8Sc 08 Qt:V8:I: : 08 8Q:Soa08 tugc:uD:8 Dlt8g:: ct8I:uI|: tomaD8
auIoD:ogt81:c8. :I8taIuta :DIt D V:8a cu V8m:D!88 8: :-8t8 0ot S~: c:t8Sc Dt:u V:8a{a, Du D Qt8uctt 08
SttVf:::cuuD (t:I08gt8:8t :V:8Za DVct8 D:!8taIut, D:ogta1: tt7::,c: D Sct:Su oam8D:ot cat: ~au cuDoScut. b
cu QocD8I 08 QuI: :cu a0uDt: 08oSQ|a: tt8Du:auD6Iat It8ScQt:D 8:DaQtoQ:8t8au:. D c8D:DoI860cla Do: QuI8am
8:DcSc 0:D am: 08 tta0uc8t: Qt:D cout:. t~ : Q8 8 cu gS: N:c8 8 u: oQ8t g:D8t88 u: DomaS ot8 D8
tOal8 SQ:t:t88 : acc8Dt8l8 QuS8uD08tt8Du8.j Tl, Il bt-o,. :Oot o1 N8tIu8 in otl0j gtcID8SS ot, tD8 L:8 o bjt
Pc8aSIa 8 cart8a : accSIa 8 omu. : uDul j: aIa 18c S 1:8 DomcS ot8 v QSttat QD 10 16:6 D maDuSct:S Q: tSQD~
www.dacoromanica.ro
,6,
B O A B E D E G R A U
ditl prin foarte clutate copiiI' La Academia Rom!n: lipsqtt 16a7 ,i tiptil. l 1631 1: P,uis. Aici se lntl1nett .eei minunat
ehi,! i o fi cu numele lui More. Nici mlcat Utopia n'a (OI epi sod anecdotic O vQ celor doi mari pritleni i stilpi
descoperitl de O mai m1ndrl biblioted pe cart o ;vtm i 2i umanismului, More i Eram. Eram era la India lui cll
nu s'a nimerit cel pUin In atltu coleCii de drli primite In torie In Anglia, 13 1497. Fii nd poftt l r; de Ptinarul
dar dela cei mai de seaml bibliofili i cugctltori ai trecutului. Londrei, S trezise aerat fal In fal cu un d01r, necunoscut,
M'am dus dup Roper pSnl la Cluj In biblioteca Universi- dar sc1prltor de tiilll, de duh i de Inlelepciune. More
tl1ii. Nu E1 nici acolo. Tot ce se poate avea din More in n'avea atunci dedt
.
19 ani. Uimit, Erasmus, care era cu 12 ani
capitala Ardealului, fntr'o biblioted Inzestrad i de Ungaria mai mare, a strigat: Aut tu es Morus, aut nullus; 8 Dacl llu
,i de noi, elte un exemplar din Utopia, Url vreo valoare eti tU More, nu mai e nimeni ! v Se vede c1 faima lui era destul
bibliograficl deosebitl, i un volum cu Predici, traduse n de rlsp.ndit1. La acestea vecinul de peste mas; i-a dspuns:
franlu%qte. M'a f
i
mulumit tU ediia din Bael, dela 1518, 4 AUI tu el Eramus, aut diabolus 1~ Tu ori eti Eramus,
a Utopiei, tiplrit1 ca i cea dint.iu, dela Louvain, 1516, ori eti dracul !
de Ensmus, ins1 cu il ustraJii de Holbtin. N'am dat atfel i i,I1 cum nu mi-. rlmas nici mie dedt s1 desfac acdui
nici de 4 The Life of Sire Thos. More, Lord High Chantellour p.nze l.tineti ale celei mai tUnOcute c1rli a Lordului Can-
of Eniland de strlnepotul lui, Cres.cre More, scrsl la celar, astli canoniut, i sl pornesc spre Utopia.
Turism, s
p
ort, educaie fizic
VALEA DAMBOVIEI. -Ml tem c dintre toate ru
riIe noastre, cel mai pUlin cunoscut e Ombovia. EI e ta un
Iln]ug la g.tul \lrii, de care atrn3 acut mare galben, Bucu
rqdul, cetatea de odinioarl a D.mbovilei. Mrimea oraului
i saarta lui str31ucitl au umbrit cu totul biata apl care se
strecura tot mai umil3 printre palate i biserici. Vechiul i
duioul cuvlm: Dmbovil., ap3 dulce, cin' te bea nu se mai
duce, a fost Intors in deridere. Dmbovip era acum o girl3
mloas care ncepea sub dlciile dela moara lui Ciurel, un
fel de dm3il1 a Ombovlei rurale din vrunurile eroice de
dmaintea canalidrii, i sfqea la %alhana, Intre maghernilele
stdmbe cu nume de fabrici de clei nu de nasturi. Pentru
cel lndrcinali cu grija Capitalei, ea a ajuns pnl intr'atta
o privire de ur1lenie i o pricinl de lncurdtur3, inct oamenii
s'au aputat de lucrri de acoperire. In cur.nd poate numai
h3r]ile vor mai arlta C Dmbovila trece prin Bucureti.
Noroc Ins3 el mai sum Indr3gotii ai acestei v3i, cari nu
VJr Iba ca numele 53 i se piard1 Intre alte nume mai sgomo
to:se, dei de ,tlta ori cu m;i puin drept la asemenea vilv3
decJt ea. Ei au urmrit-o pe Indelete, In tOli cei 2 de km
de curs, anul acesta o bucat3, cel31alt an alt3 bucat3, intr'o
primlvar3 cu zlpe%i turate prin p3r]ile ei de munte, i n verile
coapte prin revlrsrile lenee dela es. Au triit pe malul ei,
Intr'un tort, sub nite stnci albe de cheie i au ieit n fiecare
diminea1 c3utnd pstr3vi In unda rece i singuraticl, sau
au lnoptat la gr3dini de %aravat, din sus de linia forturil or,
lnvlrtind la roata de adus ap3 pe jghiaburi i pe anuri, prin
tre rhoare. Ei cred el au trlit ndestul Impreun cu rul
ca sl-l cunoad I toate tainele lui, 51-1 iubeasd i, la ne
vaie, sl-I apere.
Vaita Dlmbovilei e la inceputurile ei o ap1 de munte dintre
tele mai sllbatke. La Podul Dimbovilei, acolo unde dru
melul obi nuit o lntlnete pentru Int.ia oar3, dup3 ce i-a
rupt o ieire In lume, ea aproape s'a linitit. I-au trebuit insi
mai Inainle 40 km de lupt3 cu piatra, o strecurare de necre%ut
Intr'un arc printre culmi de 1.00Q de m., de o parte, spre
mia%li, lenrul i Pipua neguroas, iar de cealalt, spre
mia:3noapte i apus, Cle din urmJ nv3lur.ri ale munil or
F1g3raului i spinarea aspr3, aruncat3 de-a-curmeziul, a
Pietrei Craiului. Niciun ru romnesc subcarpatk nu tunoate
actastl larg3 i st3ruitoare indoiturl pe sub marginea mun
telui. Ca s'o aiM, semenele lui mai vijelioase, Jiul, Bu%lul,
Trotuul i Bistria au trebuit s3 ferestruiascl idul Carpa
ilor i sl trtac3 dincolo, in plaiurile Iransilv1nene. M'am
dllrat deseori pe urma sau pe spatele cailor mici ciob3neti,
ndrcali cu duagi cu roi de ca.aval, dIre obqia Dmbo
vilei. Nu e un drum i nu te fi dus plnl la caplt. Buteni,
pereli de stind sau dderi de apl, chei neteptate lin lo
cului pin" i pe cel mai ndrlnel. Sate nu mai sun! de mult,
sllaele sau c.soaele de Un au pierit i stlne nu se v3d. Aici
nu e dect muntele in toatl m3relia i pustietatea'ui. Apele
n'au pltruns at.t de departe decit ca 53-i lin3 de urit cu
cintecul lor, atund cnd v.ntul se au3, iar tlcerea s'ar
face !nfrkoat3. Cnd te ntord dela Berevoescu-Mare pe
drarea gr3nicerilor, tii cl toate izvoarele care iroiest la
vale, dtre un anl de adunare numai de ele simit, se n
drraptl spre Ombovia, sunt firele foarte subiri din care
ea incepe sl se uneascl. La fel de pe lenTUl-Mare sau de
pe B3trna, pi scuri de peste 2450 i 230 m, cnd zlreti
dudatul Munte Otcu, li dai seama el de pe povlmiuril e
lui p3duroase, c u cret3turi de umbrl pe care le-au tliat u
viele de ap3, i ia natere cu loatl sfiala rul nostru. De pe
cealalt3 coast3 se reped guree i cristaline priae1e care
dau fiini Rlului Doamnei. De sub B3trlna, pkurl Valea
Btrnei, care Intriti cu ape din Iezerul face Rul Trgului,
aditl Valea Cmpulungului. Rurile celor patru capitale ale
T1rii Romneti sunt foarte aproape: Curtea de Arge, Cm
pulungul, Tlrgovitea i Bucuretii. Pe aici a b3tut mai din
plin vieala trecutului romlnesc, fac de plnd3 la strmtori
cet3ile pline de fapte sau de nume runl!oare! tr e pe
rlu1 no.tru, sub Stoeneti, cetatea lui Negru Vod1, intre
Valea Chiliior i Coli Doamnei, pe aceste plaiuri inalte
i vifotoase s'au plimbat otil e cu elpitanii, negustorii cu
carele, oile cu ciobanii i dntlrelii cu dntece1e. Nidieri
lumea nu e imbr3catl strae mai m.ndre i mai luminoase,
limba nu e mai curat i mai plinl, datinele mai clocotitoare
i mai vidite, b3rbalii mai sprinteni i mai intreprinltori,
femeile mai sigure de sine i mai domneti. Bi seridle voevo
dale i amintirile nu sunt, ca n atitea p.rli aiurea, part3
numai nite biete ruine lsate in seama unor str3ini de oamenii
i de g:ndul care le-au nmut. Simi el te afli i ast1zi in
mijlocul aceluiai popor de odinioarl, cl urmaii sunt N O
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
]P}
ttnitorii de-a-dreptul 3 crlor di ntii i d oridnd vieal In.1pmi, ca s ajung. Ia oseaua cu mare in dreptul canto
de atunci ,'ar putu recl.di, cu o cemare din munte M munte, nului, dac. va m fi acolo, cu vesela coam. de tigU, i nu-I
un dntec din fiurr i o balad. C str.lucitrie curli i intm- va fi m.turat r.:boiul, de dind n'am mai fost dect pe JOI
pl.ri ale vremurilor duS. Rul cu firidele i terarle lui ar fi pe aceste locuri i numai pe dile largi, i nu pe cele Itural
martorul eri ma neschimbltor al ;cestui decor dumnezeuc. nice. Mi-aduc aminte ce binefacrre era . cest canton, ntr'o
Pe rI 11 vom m . i dut; i cred c din ce n ce m;i mult, att vreme dnd casele de ;dlpost n munte nu se cunoteau
pentru glasul cu cue ne vorbete dt i pentru frumuseile pe aici i ieiai din munte sdrobit de drum gnu i ud tot de
p;n. acum mai curnd neumblate, cu c;re ne ateaptl i dpad.. Un ceaun de lapte prins la crlcanl, deasupra unei
ne Imbie. vetre numai jlratec, ne aduna In jurul lui, fericii, dculi i
Aceast Dmbovi munteanl, dela izvor pn la scufun- in ateptare, ca in seara unei mari b5tlii. Nu tiam nici de
dllllra vroasl dela Podul Dmbovilei, chiaml pe drume crivilul de afarl, nici de vameii vecini, Inaintea c5rora lre
cu tot bainul ei de cotilllri i repezquri, dar Url poteci i
Ur punli, punndu-i grrle sc i rlspUtindu-1 cu 511-
batice frumuseli. 51 nu se altepte nimeni nici la Valea Io
milei drla obqie, tras. aproape M linie dreapt i bine In
cadrat. intre Bucegi i Munii Dmboviei, ori de unde ai
p.trunde In u, cobornd de pe Omu, venind pe culmi drla
Poarta din fundul Branului, suind dela Moroieni sau t.ind
din spre Caraiman, chiar deasupra Peterei. i nici la Pra
hova, mai strns inci dect lalomila i ea ins3i un adevirat
drum Intre Predeal i basinele Cmpini i ale Ploetiului.
Dmbovila se ascunde i nu duce nidieri. Ea nu poate ispiti
acolo, In brlogul ei de rpi i de pettri, dect pe puini,
du muntun pentru munteni, i nu pentru plimb.repi hai
hui, cari i Insumn C grijl hotelul sau hanul unde au d
trag la eap.tul :ilei. Prin aceste ascunzquri nu te atupt
de ;ttu ori dedt adpoturi de Miorii, cu acoper de cer
cu sttle.
In schimb, dela acelai pod al Dmboviei, sub care apa
se vede Intre pilonii foarte lnali, albastri i poleiti ca o iez
tur, drumelul doric de ispriivi mai omeneti, se poate abate
pe una din cele mai minunate osele, datorit mi se pare tre
cerii pe la Ministerul Lucelril or Publice din Rominia de
dinainte de rlzboiu a lui Iona Grditeanu. De atunci osele
s'au mai Ucut, i osde s'au mai stricat, dar nicio mini nu
s'a m gindit si le pun1 podoaba de odihne i de blnc cu
acoperi de indrill, popasuril e ap.rate de vnt i de ploaie
la rlspintiile cu vederi largi, Untnile cu ipot captat pentru
omeni i cu jghiab mare pentru vite. Trectorii pe oseaua
dintre Sinaia i Predeal sl-i aduci aminte numai de terasa
ati descoperiti i de fntna cu cap de berbec de aram,
care a plecat de atunci cu vreo turml in munte, dela intrarea
in Poiana Tapului. Acela om de treabl, care nu ddea de gol
altminteri prin nimic nelegere estetici i montanism, a
preUcut drumul rIu de cai i de erult dintre Podul Dm-
V:lea vlzuti de sub Podul D:mboviei. (Fotopress)
boviei i Pettra Dmbovicioara, Intr'o osea frumoasi de
automobil, intrnd in munte vreo cinci, ase km, pr e buia si ne inu'tlm, ca si trecem spre Bun, pe scrpenunele
cele mai fantastice ziduri, ferestre i turnuri de cheie. Apele Inalte i cu Piatra Craiului de-a-stnga, orbitoare de albeall
din care se Inchiagi Dmbovicioara sticloas, Ingheat i in soare, nt;iu aproape la aeeei Inllime cu noi i apoi
,
nebuni se scurg de pe coastele Pietrei Craiului, strinsi astfel pe mlsuri ce coboram, tot mai cereasc3 i mai singuratid.
In brale de Dmbovi! a i de afluenii ei, i se chiami Valea Petera mai avu stlpi, suluri i ururi, dmirule neatep
cu Ap, tinit tocmai de sub Ceardacul Stanciului, Valea tate In care te strecurai de-a-builea sau prin deschideri as
Muerii, Valea Copil ului, Valea Brusturelului, i alte nume cunse ca nite ui secrete. Ast.zi umezula, marea lucrAtoare,
pistoreti asemenea. Ea poate mlca mici joagre i face i picur! i piflele din toate ungherele, cldind i drpind
alte treboare industriale i gospodlreti prin dtulelul D;m distrugerile clltorilor flel suflet, sau ale Ir3r.eilor din D;m
bovicioara, cuiblrit aproape de capitul oselei, pe un letei bovicioara, printre cari crete gua i cari s'au jucat spArg1nd
neteptat de grohoturi l o intlnire de di. De aclo, cine toat! danteliria de stalactite i stalagmite, llate Uri nicio
vrea d nu se mai Intoard pe acelai drum i se gndete s supraveghere i fArl nicio indrumare. Petera se va umple
iasi la Giuvala, O ia spre rbirit pe cirri de vaci i printre incet de vechea ei frumune.
www.dacoromanica.ro
766
B O A B E D E G R U
Aceea,i Dlmbovia lIIuntean5, dup ce lopele i scufund: ape, retrase in cursul setatilor in fundul p3mmului sau
pietdria de var dela Podul Dlmbovei, ajunge I marginea socbite de soare. Dlmbovi 2 a ajuns aproape nu mii un scoc
Ruc3rului i merge vreo :ece BR allturi cu ouaua, } linie de gridin3, chiar in ajun si-i fad intrarea M Bucureti, unde
aproaPt drcapt3 miadnoapte-miaz::i, pin! inul in Ora- era ateptat pentru .lte meniti. Actle meniri nu i le poate
goslavele. Aici cobori de peste Prav3uJ repe:i! i cleios ve- implini i nu i le va putea probabil Implini, chiar dac s'ar da
"ind dela Nm3eti, cu biserica lor cioplitl In munte, i din drumul In albia ei la o parte din apele Argeului S:U s'ar lega
Valea Argeului. Alt drum urmeau rlul i se lndreaptl cu vreodatl cu salba de lacuri ale Colentinei preUcute in lacuri
el spre Stoeneti i .poi spre Trgovite. Soeau. Clmpu- de vapoe i de parcuri; i de aci desamlgirea. Ea e vred-
lungului Incepe sl urce ind pe dup Mateia i drume)ul nid de mai multi iubire, chiar Dmbovi2 deleanl i dm-
are asupra intregii vi 3 Dlmboviei, rima3 in albia ei la pean, flrl s'o mai amintesc pe cealalt, cu locul ei de frunte
pute 300 de metri adincime, -oseaua cred ci e b mai mult pe tabla frumuseilor turistice ale plmlntului romlnesc.
de

iar lunc. la mai puin de 600, una din cele mai ffll- Trebue sl ne dm num.i osteneala s'o cuntem mai mult,
a :ice s'o descoperim din nou.
Ea ne ateapt, cu o albie C.re
parc dinadins a ocolit orice ae
:are omenead mai mare, dei
a trecut destul de aproape de tur
lele lor de aur, ale Clmpulun
gului sau ale Trgovitei, p!s
trlndu-se neprihlnitl pin dnd
a fost In stare sl du din ea acest
nuUr mistic a Bucuretiului. Bucu
retiul lnsl o ia in der.dere. Suntem
datori s-i pregtim alte timpuri.
VIAA ROMANEAScA IN
MUNII FAGARAULUI. -In
munii Flgraului suntem deprini
si urcim mai cu seaml-din Tara
Ohului, dinspre Transilvania. De
acolo am pornit de-atlte ori, is
piti,i de zidul cu CtSf argintii de
soare, care ni s'a artat deodati,
inalt plnl la cer, dnd deschideam
ferustra hotelului nostru din Sibiu.
Ttl aua dintre Braov i Si
biu se intinde lungul Oltului, cu
Valu Dlmbovi,ei i Muscel
vederea nentrerupt, apropiat i
chemltoare a munilor, zeci i zeci
moasc priveliti din ar. Apoi drumul cel mare cOlete i, de kiometri de-a stlnga noastri. N'au fost rare dlile dnd,
Intr'.devlr C o vedenie de bam, V.lea Dimboviei se terge. pleC1li In alt scop, pe acest drum imp.ltuc al Ilrii, ne-am
Dela Malul cu Florile, ea intrl bine intre coline, iar dela trezit pe potecile sau vile C1re duc dela Porumbac spre Negoiu,
Perinari i Nucetu, In dmpie. E de acolo aproape un alt dela Arpa spre lacul BUea i Vlnltoarea lui Butean i dela
riu, rlul pe care Il cuntem, cu ap pUlinl i mai pUlin Brea:a Ug3rean spre Lacul Urlei i spre Muete cu. Roml-
ffllmoasl dedt In .d.ncul munilor. Geografii ti :ic locului niau avut i au cutreerat cei dint1i aceste culmi. Numele lor
pe C1re trece, un teren de divagare, adic de dtlcire dup rlsunltoate, pline de vi.la de ciobani i de viteji a sttimilor,
micile diferene de nivel, i n'a lipit mult ca, In dreptul TAr- ne umplu i astzi gura de sunete dragi i cunoscute, ca de
govitti, D1mbovia s nimereasc In lunca Ialomilei, unde nite fragi i afine ale trecutului. Numai cltorii cei mai
d se piard, iat mai incoace, spre judeul Ilfov, sl stea la numeroi sunt astlzi .lii i drumurile, casele de adipost pe
Indoial pe C1re din vi s'o apuce. Inlllimi i hlrlile de dluu de ceu parte, nu sunt fcute de
In schimb, tot inutul, in mare parte multumitl ,i Dlmbo- noi. Ne simim aproape numai oaspei, dei primili cu destul
viei, e o adevrat grdin. Toatl aceast p1nz de ap, coarde voie bunl, pe pmntul i in .mintirile noastre. Organizarea
par.1ele de harf hidrograficl, duce dupl ea verdeaa ,i flo- turistid, foarte veche, pentruc 2 trecut de cin"inci de ani,
riie, belugul i viula, ntre margini de blrlgane ocolite de i (oarte bun, pentruc este suprav!hiat de cei mai insufle-
ploi, de vegetaie i de sate. Cine se indumni nu numai s ili ai unui popor de mare rndui.I, a (OSI fcUl pe .cute
coboare cu Dimbovi. la vale, ci trece deacurmeziul, dela locuri de Societate. carpatinl ardeleanl a Sailor. Trebue s-i
Neajlov pln la Colentina cu stvilare i lacuri sau chiar m.i fim recunosctori, d.f d incercm s ne apropiem de aceiai
ad1nc spre rsrit, rlmlne uimit de loat felurimea i ba- muni .i Fgr.fului, dela noi, din dmpia munteani.
gllia, . dmpului i a omului, cu C1re 11 intAmpinl intinderile De-aci, Intt'adevr, munii sunt mai mult ai celor C1ri It
brizdate de vi puternice, de attea ori parci pentru alte umbli i-i stpAnesc. Dad din Transilvania tot irul lor, C\1
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
'"
mre[e turnuri i viforoase prpstii, se duchide oridrei pri_
viri, fie ea dt de lenee, din vale; din ara Romlneasd dim
polrivl, trebue s osteneti bine s3-i ve% i abia de sus,
din aria norilor ,i a vuilunlor, dad ti poi descoperi in toat
bogia de piatr i de singurtate. Vederea lor e ascuns
de dou, trei ,i In unele pri chiar de mai multe rnduri de
alli munli i de dealuri inalte, care inchid zarea pn la ei i
trebue strb:tute, inainte s3 ne facem vrednici de cetatea de
desdlecare a masivului Fgraului. Cine a Vrut d ajung:,
de pild, la Negoiul, pe valea Argeului, pe la Cumplna,
unde plaiul e cu toate acestea mai neted, tie ce spunem.
Dar are d ne dea m cu seam dreptate, cine i a drumuri mai
puin bltute, pe alte vi, cum ar fi cele ale Muscelului, i i
deosebi Valea Doamnei. 1 schimb, In toi cei uei uci, trei
uci i cinci de kilometri pe cari are sl-i mearg1, dela piciorul
muntelui pi1 pe cea m semea3 creast3 a lui, n'are s ntI
neasc dedt via[ romineasc. Iat drumurile untului i ale
drii, care nu se opresc pn3 la Dun3re ,i ne vorbesc de vre
murile transhumantei. Iat3, mai de dincoace, urme de schimb
de populatie romneasd intre cele doui povrni uri. Locui
torii, din sate cum sunt Corbii, nu numai c p3strea:d In amin
tire, obiria ardeleneasd, dar o dau l iveal pentru oricine,
In portul lor, ,i m ales al femeil or, care e cu totul intocmai
cu por!ul boreselor din ara Oltului. Printre capetele femeieti
muscelene, fnf4urate In marama lungi i spumoas, care mai
mult deschide obra%ul dedt l acopere, treCe podoaba aceasta
aspd ,i albi a unui tergar, care leag pe sub blrbie capul
i-i d, cu tot felul de ce i umpluturi de p1r, chiar o al
forml, mai coluroa1 i mai rece. Ne afllm in (aa unei lumi
noui, care a plecat de-acas, din casa ei ardeleneasc, e acum
un veac i mai bine, i s'a cuiblrit pe aceastl vale. Pregtirile
pentru unire incepeau de atunci. Oamenii din dou p3min
turi aflate sub alte stpniri, li dldeau seama, nu din au%te
sau din artarea unui drume Intimpltor, c dintr'o mutare
de sate Inuegi, el de o par!e i de alta a munil or locutsC frin
turi ale aceluiai popor, desplrite intre ele de un hotar nefiresc
i de voina oarb a imp1r1!iilor.
Cine suie pe Valea Doamnei, ca s intre In munte i poate
chiar ca s-I treacl, si se opreascl o jumtate de ceas i in
satul Sllneti. EI n'a fost aeut totdeauna pe locul pe care
se g!sete ast!%i. Oamenii tiu s te dud mai la oparte pe o
vale I!turalnid, unde tot felul de pomi roditori, In mijlocul
sllbltciei de plaiuri i ila2ri, sunt o dovadl pentru oricine
el acolo se mid pe locuri odat3 locuite. Poate cI in iurul
anului 1830, c1nd Kiselef, generalul ocupaiei ruseti din acele
timpuri, a dat vestta lui porunel de scoatere a satelor ela
linie . din pldurile sau depe coatele unde se simeau mai
bine si stea acunse, a coborit In vale i s'a nirat n lungul
oselei i Stlnetii nOtri.
O dovad3 ar fi ns4i biserica, ridicat1 pe o mid inllime,
In marginea drumului, pela anul 1831. Locuitorii, fiind siliri
s-i plr!seasd locaul lor de nchinare, din utul adus pemru
totdeauna aici, au trebuit s se gndeasc3 s!-i clldeasel altul
In noua aezare. Biserica nu e mare i nici artoasl, dar e
romineasd i meterul a gndit cnd a Urut-o. Te simi
bine intre zidurile ei, acoperite de sfini, cari n'au nimic fio
ros. In ferestre se vId dealurile Impdurite, ca nite prl de
pei saj din care ei au ieit pentru noi, la o ruglminte a noastri,
i In c:re, dup3 cipa de evlavie, au si % tmoard isl se piard3.
Pi s.nia din tind!, de deasupra uii, vorbete de anul dnd
sfnta c11dire a fost inceput i de anul dnd a fot sfirit,
amintete de ctilori, dar mai are ceva. Un rind Intreg lip
sete. Nu tiu dac e a sau nu ceea ce spun clrturarii loului,
el acum treinci sau patruzec de ani, trednd pe-aici istoricul
Tocilucu i citind scrisul Intreg, a pus s1 se acopere cu var
lcel rlnd. El trebue si fi pomenit de Imp3ratul tuturor Rusii
lor care Implrea pe atunc i ii Intinsue stpnirea vremel
nicl i asupra lrilor noastre. Dac1 i storicul a socotit d trebue
s teargl acest semn al unor %Odii nenorocite, care nu era
ins mai puin un fapt istoric i putea sl rlmSn, e nu s'a
gindit la altceva, care se cuvenea Intr'adevlr s fie ll turat.
Clrile liturgice, puse l vedere pe cele doul pupitre dela
strana din dreapta i d st;nga, sunt cele mai multe tot depe
acea vreme, din 1830, i, dei tiplrite In tiparnilelt noastre
dela Neam sau din parte, ,coaqele lor negrE poart In
fali, scobit in relief i vopsit1 alb, stema cu cei doi vulturi
Imprteti a Rusiei. Pn asthi dnt!relii de chirilice ai
satului citesc pe acele dri, care in sub ochi o zidarnic3
st3pnire. Nimic nu putea s arale ma; simbolic, i ct de
tredtoare i ct de superficiall a fMt lCca ,,3plnire, decSt
tocmai asemenea elri, unde textul Imreg este al nostru i
a fost cules in sfintele mln3$tiri ale Moldovei de dlti
tipografi din neamul lri, i numai legltura exterioarl,nr!
gla i neagrl ca o cere luatI de buni voie, vorbea de strlin
i de amestecul lui cu putetu In vula noastri.
Dar nu alJ( de aceata doream s1 Intiint.e% pe clltorul
spre munlii Fig5raului, care s'ar opri intr'un scurt popas
In St!neti i ar imra In biseric. Pentru cele ce aveam mai
cu seam de gind s-i spun, ajunge daci r1trunde In micul
naos i de-acolo se intoarce ctre apus, cu fala la ie;r. Leg3-
tura cu Transilvania vec! i valurile de vial romineascl
venite dela munte i revrsate pe acetl vale, se aratl deodat,
incondeiate meteugit de pensulele i vopselile unuI vechiu
i Uri nume zugrav de biserici.
Peretele din fund, tiiat in doul de lungimea ui, partea
de UngI ungher a celorlal doi perei sum acoperite de chi
purile ctitorilor. Cred el e una din cele ma; frumoase i mai
caracteristice buci pe care le-am vlzut Intr'o biserici de
ar1, i nu numai de ar. Ctitori rani de cl3diri sfinte mai
avem, sunt chiar In satul vecin Domneti, dela rpntia dru
murilor eltre Cmpulung i Curtea de Arge; dar ctilori
I
rani cu mindreea pe care o au acetia i cu zarea pe care
o deschid, pe de o parte, spre oraul boieruc i europenizat
din deplrtare, iar pe de alt parte, spre tot felul de induriri
apropiate, n'am mai Int;!nit.
Ducelivl s vedei pe cei doi boieri de boierie nou, ridi
ca!i dintre oamenii satului, sau, mai de grabI, rlmai pe treapta
lor la ora, pe dnd neamuril e del; sat se Ilrlniserl. Brbatul
are cartan subire pin In dJciie i lin fel de mirare In obra%,
de om care nu se m simte bine Intr'o vreme schimbat3,
unde are s se topeasc3. Femeia i copila dintre ei au rochiile,
blu2a i pllria mare de mticl stropit3 cu pic1ele i plin
de funde, ale modelelor dela Paris ale vremii, care se plimbau
repede i vuele pe ulia Mogooaiei. TOIUl e lucrat strlve:iu
i culorile de ap! dau i mai mult! vioiciune acestei lumi
chemate din trecutul ei mpletit din dou fire, unul dedemult
i bizantin, care nu se hotirlte sI se rupl, i altul de ieri
i apusean, care se pregltete de via3 lungi i infloritl.
www.dacoromanica.ro
B O A B e D E G R U
Tot peretele din fund i partu dinspre mia:-noapte rmln
t
ranilor. Dup cum dincolo, colorile Mllate izbutiser s se
fe de uurimea spumelor i a dantelelor, aici albul, inspirat
numai pe alouri de cudturi veni i roii, are toat greutatu
de abl a :eghdor cu poale i a cojoacelor lungi. Duceli-vl s
vedeti pe liranii, trncle i pruncii lor din biserica plin
de umbr dela 5tneti. Veli fi rspltili. Portul de-acolo,
cu toate e n'a trecU[ peste el mai mult dedt o sut de ani,
nu mai este cel de asthi. Mireia aceasta domneascl, din anii
de frJmlntri i de robie, n'a mai putut ajunge pan b noi
dedt In mburi i in forme sd%ute. Satul de-atunci era, in
vemintele pe ure ni-le pstreau numai biserica, mult mai
mindru i mai chipe dedt cel de sub ochii notri. In deo
sebi copiJele ctitor
i
lor, i in IntIiul rnd cele trei din peretele
de mia:lnoaple, cu rochiile lor vlrgate de sus In jos, Infoiate
i increlile i cu pieptarul gitln3t i cenuiu, indruptl, nu
spre noi i spre fotele colorate locle, ci spre Transil var.
i
3 i
spre fustele bogate de tahl ale Braovencelor din Scheiu. Cele
mai Inalte culmi 31e Irii, att de pul in umblate in zilele noa
stre dintr'o parte In ceal31t, In zilele acelu, cnd le mai tia
i un hotar pi:it cu strinicie, erau deschise ca o mare cale
de popoare. Nu numai d oamenii aritau e veneau de-acolo
sau mprumutau porturi aduse de acei venetici, In mai mare
numir ded.t pJmntenii, dar chiar meterul parc ar fi tot
din acele pirli. Sigurana i dragostea cu care lucread InfI
iri at5t de ciudate, [-ar da de gel el nu e dela noi.
Pe-afar, pe drumul de sub mal, trec mldioi, cu pa legi
nat, lemnuii, bii la munte, cum l se zice aici, cu nite
bele lungi descojite pe umeri, ca nite sulie. Sunt drligele
sau licliile . cu care prind pe ap butenii. Aici butenii
coboari foarte rar din pdure cu trunchiul lor intreg
i
sunt
numai dali pe din dou sau pe din trei. Scurtturil e acutu
IIt pe a se numesc bile i dela ele vine i porecla luc(
torilor, bilari, i numele indeletnicrii, bilirit. Pe urmele lor
urdm b munte. Valea Doamnei se strecoar cu cele dou
brale ale ti. Valea Rea
i
Zrna, pn, cu cea dimi, sub
munii Bndu i GlIAescu, i cu cea de a doua, Il sub!ioara
Leaolei i a Vlrtoapelor, adiel bine de tot peste 2.00 de
metri. Kilometri muli in sus, dnd Irednd de-a-dreplul prin
riu, cnd rididndu-ne deasupra lui, pe un drum de cai prin
pldure, ne adlncim in Iara de pi atr a munilor Fgraului.
Din culme In culme se aud bodniturile topoarelor sau cheml
riie tliietorilor. Apa se mbrad adesea, dnd se dl drumul
bilelor, In $Cuii de lemn gr.bit i strilucilor. Cteodat,, la o
cotiturl, un bilar se arati, srind din piatrl in piatr sau dlnd
de-a-drtplUl prin apl, aa Incltat cu opinci i Imbrlcat In
cioareci, cum se gsete. Ne zlmbele, vldndu-ne, i trece
mai departe, pe urma fugltoribr sau poticnilil or buteni,
cioclnindu-i i mpinglndu-i de dindirt cu c e lungi.
Dar treptat, copacul ne lasl i, dup brliele de jntapln,
chiar aceat pdure pitic i lipit de piatr,, a lnllimilor
cu vnturi i cu troiene. Incep si se ciopleael pe cer piscurile
cele nalte, de 2500 de metri, i pe coastele lor, n locurile
mai pi:ite, stlnele. Dou zile vom rmne printre ele, cu
stelele mari deaupra i cu clinchetul subire a llllngilor de
mndri, la ureche.
Pe to1te elririle muntelui, din vile cu iezere vinete pline
de cer i peste curmturile cu ceal, vor trece pe Jngl noi,
nevzuli, oamenii de odinio:r, poporul plecat de dincolo,
de sub pajurele crieti i tmporteli, ca S se aeze in mijlocul
nostru. Astzi abia mai ne vine a crede e mutarea acen, cu
toat casa, pe spimri de cai, a fost cu putin, mr'atlt am
pierdut obi nuina muntelui i toati acnst singurtate, piini
deodatl de trsnete i de puhoaie, ne sperie. 51 Inchidem
ins ochii, In adierea plinl de mireasma ierbii depe spinrile
de piatr, i vom alJzi. printre fream.tul sublire i Indeplrlal
al tl ngilor, pasul pori n!ilor notri din alte vetturi, cari, ca In
versurile lui Octavian Goga, se muti n alt larl. Ei n'au venit
prin pasuri mai uo:re, de unde s-i alng! vlile i s urce
Incet, pe ele, pn sub streaina Carpailor. Alfel n'ar f
satele de Ardeleni chiar In munte, iar celelalte, n care adausul
lor e tot mai rar, p se pierde, din ce In C mai jos pe vale.
Aceata aratl pm astzi caIn pe care au soit, de-a-dreptul
peste creste, i pe care o umblm i noi astl:i, pe un drum
Impotrivl, ca d le descoperim amintirea, pn3 13 deschidtura
dintre culmi, pe unde ne va aprea, aurie in zare, Tau Olt ului,
peste BreaJ, Lisa i Slmbetele brncoveneti.
www.dacoromanica.ro
.
BOAE DE GRU
REVIST LUNAR IIUSTRAT DE CULTUR
LL V
V d 4
www.dacoromanica.ro
C U P R I N S U L
IOAN GEORGESCU,
ION CHELCEA,
IOSIF NYlR
(
,
MARCU BEZA,
G. OPRESCU,
IOSIF NYIR
(j
,
l. R

DUCANU,
P,.o( C. M

TAS

,
IOSIF NYIR
(
,
IOAN C. B

CIL

,
HERMANN TONTSCH,
P,.O( C
. M

TAS

,
IOSIF NYlR
(
,
KARL KURT KLElN,
EMANOIL BUCUA,
IOSIF NYlR
(
,
MARCU BEZA,
TRAIAN HERSENI,
IOSIF NYIR
(
,
MARCU BEZA,
LECA MORARlU,
IOSIF NYIR
(
,
| u d / /
Tipografia Seminarului din Blaj
(cu 30 figuri)
Botenii Muscelului 32
(CU I2 figuri)
In Jugul Domnului, V . . 40
(din unguntE de Ilie Ddianu; cu 10 figuri, de B. Szabo)
Urme romneti n Cipru 65
(cu 14 figuri i o pl;me colorat1)
Colecia de tablouri a Clubului Tinerimei
75
(cu 16 figuri)
In Jugul Domnului, VI . . . 85
(din ungurI!te de Ilie Ddionu; cu 7 figuri, de B. Szabo)
Academia de Inalte Studii Comerciale i In-
dustriale din Bucureti 129
(cu I figuri)
Cetatea Neamului 142
(cu 8 figuri)
In Jugul Domnului, VII 1
'7
(din ungurete de /ie Ddialll; cu 8 figuri, de B. Szabo)
Secia Stampelor dela Academia Romn 193
(cu 19 figuri)
Tipografia Honteru5 din Braov (I533) 206
(cu 16 figuri i o plan colorat)
Ceahlul Munte Sfnt 218
(cu 16 figuri)
In Jugul Domnului, VIn 229
(din ungurtte de Ilie D4iaflu; cu figuri, de B. Szabo)
Biblioteca Universitii din Iai 257
(cu 32 figuri)
P.E.N
.
Clubul Romn 284
(cu 18 figuri)
In Jugul Domnului, IX . 301
(din ungurete de llie Ddiafu; cu 6 figuri, de B. Szabo)
Urme romneti la Meteore 321
(cu 28 figuri)
Stna din Munii Fgraului 336
(cu 26 figuri)
In Jugul Domnului, X . 360
(din ungurete de llieDdiaflu; cu 7 figuri , de B. Szabo)
Noui urme romneti la Stambul 385
(cu 38 figuri i o plane colorat)
Muzeul Porumbescu 403
(cu 13 figuri)
In Jugul Domnului, XI i sfrit 412
(din ungure

te de /liP!(q'lUi cu 10 fisuri, de I, Szabo)


www.dacoromanica.ro
IV
IOAN GEORGESCU,
EMIL COLIU,
BORISAV STANCOVICI,
CORNELIU GHEORGHIAN,
MARCU BEZA,
BORISAV STANCOVICI,
Prof. G. OPRESCU,
C. D. CONSTANTINESCU
MIRCETI,
VICTOR ION POPA,
BORISAV STANCOVICI,
MARCU BEZA:
MARCU BEZA,
G. OPRESCU,
ALFRED KAMNER,
BORISAV STANCOVICI,
ELENA R

DULESCU
POGONEANU,
BORISAV STANCOVICL

coala Normal Romn din Oradea 449


(cu 24 figuri)
Muzeul Ioan Kalinderu 473
(cu _O figuri i o pLane colorati)
Snge stricat 1 . .
489
(din srbete de Eltnu Eftimiu; cu 8 fig., de I. Gomboiu)
Bucovina n pictur . 5 1
3
(cu 2 figuri)
Noui urme romneti la Mnstirea Sinai
i la Ierusalim . 552
(c _T figuri i o planc colorat)
Snge stricat, II . .
566
(di n slrbeu: de Elena Eftimiu; cu 4 figuri, de Boris
Caragea)
Colectia Prof. 1. Cantacuzino (tablourile)
577
(cu _O figuri i o plane colorati)
Un sat Dobrogean: Ezibei 591
(cu 46 figuri}
Societatea Scriitorilor Romni 609
(cu l figuri)
Snge stricat, III . 620
(din srbete de Elena Eftimiu; cu _ figuri, de Boris
Caragea)
Urme romneti la Atena 641
(cu _Q figuri i o plan,e coloratl)
Urme romneti n Epir 657
(cu QQ figuri)
Coleqia Prof. Dr. I. Cantacuzino (gravurile,
desemnurile i dirile) . 6
7
0
(cu 1D figuri)
Muzeul Societ\ii Transilvane din Sibiu de
tiine Naturale 678
(cu I6 figuri)
Snge stricat, IV . 688
(di n srbete de Elena Eftimiu; cu 4 figuri, de Boris
Caragea)
coala Central de Fete
7
0
5
(cu 43 figuri)
Snge stricat, V
7
54
(din srbete de Elena Eftimiu; cu 4 figuri)
www.dacoromanica.ro
C t c n i c o
Crl'; Conferinle, Congrese, expo2ilii
Port rele boierqt (cu o pbnp coloutl)
Revista Fundatiilor Reg . le
Ovid Densuianu
O tipografie de paltu!ulr de ani (cu 6 figuri)
Foc cioblnesc (cu o figud)
Organizlri ale tinerimei (cu 3 figuri)
Monografia socioiogici (cu : figuri)
Cartea organhati (cu : figuri)
Klingsor la zece ani
Tipografia din Blaj
Cartea colectiv:
Slpd.mina clrii (cu 6 figuri)
Pictur cunluunl (cu o pbnp coloutl)
colile tlntti (cu b riguri)
Scriitorii imn ei
Expoilia Iva" Hristov (cu 7 figuri)
Un poet albanez .
Geniul rural (cu o figur3)
Cuvinte regeti (cu : figuri)
Salonl1l Oficial (cu 9 figuri)
Convorbiri literare .
Pentru satul romnesc (cu 4 figuri)
Romane macedonene (cu o figuri) .
George Alexandru M,uei la cincizeci de ani {cu 2 (figuri)
S,aune imp1dteti (,u O figuri)
V1drenii, sat de ap1 (,u 4 figuri) .
Alt1 Dun:re
M1n:stiri romneti (,u 6 figuri i o planl ,010raI1)
tiubeiul (cu 4 figuri)
Cri noui (,u 4 figuri)
Pentru Dobrogea
Cultura pentru lari
Studenii la sate (cu b figuri)
Psalm cretin
Organiare cultural1
Desen i gravuri (cu figuri)
Itorii literare .
Libr3rii la sale (, figur)
Oameni de departe (cu 4 figuri .
Muzeul Secuies,
Educ:ia poporului In
1
934
Memorii regeti
In dmpul obie'tivului (,u 7 figuri)
Vatra Bu,uretilor .
C;nd trec anii
Bu,ura Dumbrad i C;rmen Sylva (cu o figur)
lntr'o :i a amintirii
"
"
"
"
60
9
'
>O
,
>o
,
>o.
" 7
'7'
'7'
'
74
'75
'7'
'4'
'44
'4
7
'49
'
d
"
37'
37
'
377
3
7
9
'"
43
43
'
433
43'
437
439
44
'"
'"
'0'
'
4
'
0'
57'
'"
5
7
4
'"
'"
'35
www.dacoromanica.ro
VI
Cartta la salt (cu o figur)
Picturi murale (cu ; figuri)
Romin;; la Bruxelles (cu 3 figuri)
MifC"ri de popo.re
6"
6,8
696
"
',
Comori strlbune . . . . . . . . . . . O
Cind Impline,tt o nginl de ani (cu 6 figuri)
Cronici de bmilie
Oameni ,isfin]i .
Teatrp, Mu:ic, Cinema/ogra! Radio
Hit]i culturale (cu o h,utl)
V . luri de mUlie1
In dutaru muzicii (cu : figuri)
O a.rtt de dntece
Folklorul muzical romlntsc (cu : figuri)
Filmul in cifre (cu o hart)
Turism, $port, Educatie riic(
Cojocele iernii (cu figuri)
Enciclopedia fOlografic. (cu 7 figuri)
La VOtant (CU : figuri)
Br.vul
Delta Dunrii (cu o figur.)
C.e de ad.poli .
au In imagini (cu o figuri ,i o pJaWt colorat1)
Educa]ia fizid 1a lar1 (cu fguri)
Revista TouringClubului Romlniei (cu O figur)
V<lu Oltului
Ditorii, pe Cire le amSnlm (cu o figutl)
Ziua apelor .
Valea DSmbovilei (cu Z figuri)
Via!i romSneasei in Munlii Flglraului .
LJuco}io jcjctu/ui m o/tc }ti
M. A. ZIBULENKO i
AL. P. PINKEVICI:
Educalii poporului in U. R. S. S.
(cu 19 figuri) din engle:clt, de Emanoil Bucu{a)
Educajia poporului in Italia
(cu 1D figuri) din franluzete, de EmallIil Bucura)
Q
,
6,
,
6,
6,
"'
44'
444
s,
6
,,,
6,
178
_
's'
'S3
,,8
99
9
6"
,
,
,
,,
,66
9
,8,
www.dacoromanica.ro
lN5TITUTUL 5OCIAL ROMAN
POLITICA CULTURl (H Iorga, G. Brtianu, Drago Pro'oppescu,
N. Bagdasar, M. Sanielevici, A. Claudian, P. P. Panaitecu, Traian
Brileanu, D. I. Suchianu, G. G. Antonecu, M. Ralea, F. tefl.
necu-Goang, C. Kiriescu, C. Rdulescu-Motru, G. Ioneu-SlSeti.
V. Vlcovic,' Paul Neglllecu, V. N. Madgearu, P. Andrei, Mircea
Djuvara, I. Petrovici, E. Racvir, Emanoil Bucua, I. Simionescu,
Ion Marin Sadoveanu, G. Brea2ul, Tudor Vianu, Eugen Filoti, Fr.
Mi Ier, D. Gusti) 558 pag. Lei 40 .
TRAN5I LVANI A
BANATUL, CRIANA, MARAMURE UL
tqt8-tqa8
O monografie puternic a pmnturilor romneti alipite rii prin
hotrrea Adunrii dela Alba-Iulia, prilejul implinirii a zece ani dela
acest fapt. Scris de cei mai buni cunosctori ai problemelor i mbrind
toate domeniile, istoric, cosmologic, economic, etnografic i social, admi
nistrativ, cultural, 1582 de pagini in trei mari volume, cu nenumrate
plane n afar de text, diagrame, hri, ilustraii, reproduceri colorate.
Preul celor trei volume < lei (la administraia tBoabelor de Gru.)
Vor aprea in curnd n editura Boabe de Gru i t conlucrare cu
P. E. N. clubul romn:
SLITENCELE, Povestire de Coloman Mikzath
din ungurete de A. Todor, cu deene de Dunian.
Din cupfinsul numerelor viitoue: Bibliotec Brukentha1; Batthyanaeum din Alba Iu l ia; Co
legiul Bethlen din Aiud; coala de arhitecturi d Bucureti; Conseratorul din Bucureti;
coala de $lB frumGle din Bucuret, Fabrica de hIrtie Buteni; Aumintele mua
cto""t; Societatea femeilor ortodoxe; Cercttia; Societatea carpatinl S. K. V. (arde
lead); Liga N:Ia; Muzeul de art bisericeasc; Muzeul Tlrii din Cernuti; Arhivele Sta
lului d Chin1u, Muzeul slcuiesc din SUntu Gheorghe; Mu:uul Geologic; Colona
Trmd; Sarmisegetuza; Adam K i wi; Castelul MogOoaiai Castelul Kemeny de [ Mure;
Conacul Ciocineiu, Cetltile rneu sseti; Mitropolia din Bucurti; Catedrala metropo
litad din Sibiu; Palatul metropoJitaa d Cernlu; Biserica rom1ntascl din Sofia; Turnu-Se
verin; Delta; Valea Prahovei; Dun1rea noaslrl, Piatra Craiului; Mangalia; Un saI d Baa-
rabi a (Coraova); Copacul romlaesc.
3
www.dacoromanica.ro
PUBL!CAT!!LE EDUCAT!E! POPORULU!
B O A B E D E G R U
- o
Revist ilustrat lunad de cultur
REDACIA: DIRECIA EDUCTIEI POPORULUI
BUCURETI II. - Strada General Berthelot Nr. a8
ADMINISTRAIA: IMRIMERIA NAIONAL

BUCURETI v. - Calea erbao Vod Nr. 133-135
ABONAMENTUL ANUAL 280 LEI. -UN NUM

R 25 LEI
NOPI LA HANUL DIN ANTIMOVO
croruc-roman de Iorda 10vol. din bul
g
re

te
de V. C. Hrjsicu, cu desene de 1. Teorecu-Sion.
a03 PAGINI, PREUL 50 LEI
S T N C A R O I E
ROMANUL FOTINII SANDRIS. de GR. XENOPOULOS,
din llrecte de ANTON MISTACHIDE, CU desene de I. TEO-
DORESCU-SION, 330 PAGINI, PREUL SO LI
R U V A
I N T R E D O U L U M I
DOU

ROMANE MACEDONENE DE MARCU BEZA,
CU RERODUCERI DUP

c

L
A
TORI VECHI ENGLEZI,
183 PAGINI, PREUL 50 LEI

CATALOGUL BIBLIOTECII POPULARE


cu UN CUV

NT INAINTE DE D. GUSTI, 113 PAGINI, LEI


P R O G RAM D E L UCRU
PENTRU
ACIUNEA CULTURAL

UN CUVANT INAINTE DE D. GUSTI, 131 PAGINI, 20 LEI
PREL LEI 25
ALEXANDRU .CEL ..BUN
LA CINCI SUTE DE ANI DELA MOARTEA LUI
DE P. P. PANAITESCU. 20 LEI
MONITORUL OFI CI AL
I M M STATULUI
IR[BRlA NATION4LA
B U C U R E T I
1
9 3 5
www.dacoromanica.ro

Vous aimerez peut-être aussi