Vous êtes sur la page 1sur 20

zu xWxlq xiq

S rqs il

mu mPM
AMU lsr Su aeuY cipeq |
mchQsqW ulS xu ublmzlir ||
i xqi mUhl Asr Mhsrq |
lqq pauimS zU sMzUq ||
zU zUcr Mzu oSUrhq |
xpwr Mi ulS pauli ml: ml: ||
ulS zp Eqmi xUa ulS eaiMUhq |
ulS mapwh qakU ulS mzlmiq ||
ulS xr zz u lrl ulS qMlSmrq |
ulS pelr c uUS ulS zu zUq ||
iu iu l elq MSz Ax qWU: |
rSz Ax qWSu iSzr lq lq: ||
Gwr: Fc xi uSj iu zukrl mUrh |
q Emr uS: Axqpr Mms qlxq || 1 ||
M: xur: xuSuw M u emr ql: xS |
xjiur M u lir M u xuj xkMq || 2 ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 1

xi Euc klrlqlrqW ll Allr zUhl qll |


ulrzl uluxl lrxi qlwr Msqwl || 3 ||
pu: xuuSj iu iqilSi: |
pu: xuuSj i Luxi rm || 4 ||
ijm Mgci urq rj i qr ij |
mU MsxzZU xZxl eaimpq || 5 ||
uSliu Dzl zU sMzUq |
usYriu xli: whqZ: xo DUq || 6 ||
qiu Mij Aiql mhmir xSzuq |
mmcN xusMl q Emr Miges: || 7 ||
xMlS Euc uU qWSu uwh oS ulSi |
Sul qlul c M qxrxi xklq || 8 ||
iu lql Allil xli rm zU |
ijm il Surl l rli qrkl || 9 ||
mrh zulql xuh zu rm |
ijm Ml Uqrh iw mriql i |
il xuj Slr Mmr u AWx || 10 ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 2

xi Euc MqUSUi uc xusM WiuWq |


iu mxuSl: i Euc xSzu: || 11 ||
xSzu Euc xk xk qWm xqrM m iurkl |
rSSl iur m ir h xSUq || 12 ||
Luqu mU ar m: MzrqW iS |
xqZri qr xqrM xuw qxklq || 13 ||
Surl Allilql xli ilqkra mUq |
AU xWx i lql mriU qq || 14 ||
LMMqu ilqkr lq xuj xkMq |
qrm lql xuw Ts u l zYri || 15 ||
isi: osum: Mqs: Mqs: lu: |
merwri q pYir rxiu iq xlZrr || 16 ||
x mmpr: xxi qcri l xzr: |
ii qqliM ri mlUu Sspq || 17 ||
LMMlu lql q Acriu SRui: |
xu Ts mmluli xirqu Ecri qr || 18 ||
Lil lqus rxi mPlq mhqixS |
x ri qq xrer xu olk xqlui: || 19 ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 3

xmwOu s Aqs Liql r: mPi |


x miMpr: xupr: xirqu mqcri || 20 ||
rxiu iqp: xqrM Ms uixUuk |
qqcri lSp: x SulS puwri || 21 ||
Lil lql xlkl lUi: xuSql |
qq mrMU: ixql Cu xqr xSUq || 22 ||
ii mer meiW x LuW qi qq |
ixqi mriU xjl Alru W Szri || 23 ||
WUhroW: CirS lql zpUW Gw: |
SuimrW Lu zaU qq mr || 24 ||
qWz Lu xxur: xuUi W MsMq |
kqj: Ts r TsSr xSzu: || 25 ||
xUqhQs qkrxj xqo xxUpweq |
lsau um lqq zu Aurrq ||
|| lrx: ||
Axr zu xWxlq xi qWqlxr
zp Gw: Alm NlS: mUqiq xSzu Sui
qWU Ci oeq, aU z:
qWz Lu xxur: xuUi MsMq
xoxSzu mirj qZr xWxlq em ulra: ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 4

|| krlq ||
zli mxlxj zzkU qMO mgcuY lq |
zs ue c Z mUz AprS Spa uWliq ||
la mz c bhO uUQqri c AlMz uqpa |
llslMUr xTOMqhlp muiz lqq ||
lq paui Sr
WUhroW: xll: SYmi: iUO WU: |
WUMz: mzmi: qWl xxmgeU qQ: || 1 ||
uurk opsz: : mUqiq xlil: |
xul lUO eaiMi mz llSMU: || 2 ||
Aiiu qWS: xxUx: xUU: |
Emui: AWliriq z ullrM: || 3 ||
UWi: xjmi: xi uhe ql: Ei: |
uz WipaSu puli: uUxuMi: || 4 ||
Ebw bUm: mz: mzqcM: |
Awkz: mgcuY Mixlui prlM: || 5 ||
xWql: xuhUi: lurk: lmmsu: |
Aurklz: MMp lw xilUM: || 6 ||
qliq ixMUkr ugcM: mUugcM: |
AUhrz: mUcU lc: xirUM: || 7 ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 5

mMliz aUcU: Msgcz aWS: |


pu: zu lsMhP: MmS mUliM: || 8 ||
urmiMz aUzr: xWx: xWxmi |
zmu: clSqV xu qRq Alb: || 9 ||
uql urmM: zs uwrleQ Alh: |
Fur: xqr Aar: zpr: mjq: muMMi: || 10 ||
AcU: iUMxiU Auxulr AlliuaW: |
mr: xixr Dzl kr aurrl rq: || 11 ||
muemUe er: Ml uscl: |
Amasp qkrqqr eblr oklr: mp: || 12 ||
mixr Allim: xpr rqr xUr: |
Zsrur Apr: qr: zsYr: mjr lp Aah: || 13 ||
ulruxlr: miiq u: Mr: miu: |
Azwh qWxl qWuU qWUj: || 14 ||
zUibiM uq uj osqi: |
ixl: i: x Muc uzMz || 15 ||
AWllr Alrlj SlSpr AUlzM: |
kwh: mqz: Ciriq uSlr uSxqqi: || 16 ||
ihwmh: mWi: xurk: zxuq: |
xklu xmxiq uuY: xSai: || 17 ||
xir mjr uoW: M lmr zcxqi: |
x: xUxr uzli l: Mmr Gwql: || 18 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 6

xu uwr uwm: MqU: Mzs Aqs: |


qbruwr Aqbz: uir Aqbuq: || 19 ||
SUxS SUUkr ll S:xWwp: |
Dkr: kzql eiMh: mi: || 20 ||
Aimr urUeU uir: Mirrlmr: |
uxiur uxim Uwqr uqk uxmS: || 21 ||
xqxiq Ah: z: S: xZMU: xMi |
Eala pqMi pq pqmUq: || 22 ||
Aauk Wlriq Wli SUuk uk: |
zp: qrpu lir: zU: MixaU: || 23 ||
qrxMU: zuiU: ZhQmUz: Ue: zc: |
ijr: Msr Aqikz: mr Aur AqiMU: || 24 ||
z: miUh qZr: zmhUssm: |
E EUhxir xir xir i: || 25 ||
Air: xUpiiq xUaW SUirr: |
As qS: mjr AljW xirxU: || 26 ||
zwmr: Tlr: muR xMir: xMir: |
CUhr aqh: mhr: zUhr: zzxl: || 27 ||
uUhr rmw rz rlrM: |
rMi rp rublulzM: || 28 ||
rMq Tskr rqi: UliU: |
mmjr: Mzs a axismr klMU: || 29 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 7

msxir: rh aw aulS aixir: |


Srr Mi aU: mpMU: || 30 ||
luwmr lrirli mxur: xmiml: |
zwYr WUir miiq Uexr: xiuMmr: || 31 ||
smrsmr: mhz: mhr: mh: mUil: |
pi pimi: pm pkU pkUrk: || 32 ||
pix piqi: piW pipwh: |
qSl qSM q qSW qkUmr: || 33 ||
qkqkMU: U qkU qSlliM: |
lUgel lUkU lsmi lmkM: || 34 ||
lwmmgc lUMU lUW lmSu: |
xu: xuahmi: xuui xuuimr: || 35 ||
xul: xuqi: xuz: xuuq: |
xqxi eaSkU: xqxi ahxaU: || 36 ||
xqxi S:Zukux xqxillSMUh: |
SqspUh Smruixs: || 37 ||
Su Sm SmM: |
uU uUpS: xqO SqZliM: || 38 ||
ublU ublMi aSu zZqh: |
pealS sxiMhP pepUhmr: || 39 ||
pe usxiMh peusrui: |
qlul ql qlulS lwui: || 40 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 8

qli mhQUMxj qlxMeul: |


qlqar uSqar qaWxi qlU: || 41 ||
qalS cquxl lUxW lmil: |
qirger qirqir: Amqir ulzM: || 42 ||
Sqir: S: qirW qirmei: |
Fku WUhr: mUq lklz klkm: || 43 ||
reqi: xqqi: Gaqi: qiuei: |
ur uriq Aur urur: iq er || 44 ||
sqi: siq ssiq uaW: |
aWaW aWkU aWMU aWU: || 45 ||
aWMS aWpS aW aW aWush: |
MsmMU: MsmMi MsmshiimU: || 46 ||
Msm MsmMi: MsmlzM: MsmMsmM: |
mUqiq mkliq mklmw: zu: || 47 ||
u u uSu uSuSli xxii: |
uSuY uSe ue elzM: || 48 ||
Msrhm: Msrh: Msrhahxr: |
pMsrhS pMqkl: xUkm: || 49 ||
mul: muM uq qWMs qSmW: |
bUmiM Sual: SupxqMhmr: || 50 ||
Alli xqxralqhQs miqmp: |
eaSMmp: xuq eal ealqr: || 51 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 9

eaSllSS elqeUqUhuei: |
ZOu liql xir Suiiqiq xpu: || 52 ||
MmsqspUh: Mms uwhussp: |
Mqsxl Msal: Mqsxlmei: || 53 ||
Mskz: Ms SuaWuUM: |
lMi lOmU qWl uzUS: || 54 ||
uUOmkU kU uU uwpuWl: |
uw uwpkz uwiq uwpkue: || 55 ||
qWi qWMr qWu qWpe: |
qWxMlk qWau qWuY qWzU: || 56 ||
qWWl: qWS qWS qWkU: |
xlSUp: xlrl: xssO: xMlSU: || 57 ||
xiruYr kqu xir: xiruq: |
kqul kqlmh kq kqmuiM: || 58 ||
Mi: iMiriq MiMir: Miaq: |
Mirui MirucN: MimrMq: || 59 ||
uiMS uiucN uiul qWui |
uimr uikU uiMU uiU: || 60 ||
AiUa uiUa UaWi: uUaui |
Uabl Uazql UaS UaUaui || 61 ||
ul uq ulqlx xr: |
ulr ul xiurmUq: || 62 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 10

li Mi ulimSi liuimr: |
uliuixs lixum lixr: || 63 ||
kui kMi kelMi kmM |
xk: kW kelW kMUh: || 64 ||
ahul ahucN lah ahuimr: |
ahkU ahMU ahMS ahlzM: || 65 ||
urul urucN ururxr: |
urMU urMU urW urukM: || 66 ||
MsuiMs MiMs osMS osus |
qllql qlm osmqjl os: || 67 ||
umSi uz uqM xr: |
uMU qWu uu uzUS: || 68 ||
uxliMS uxliiq uxliz uxliS: |
awqiq awqMS awqukM awqlzM: || 69 ||
muOMS muQMU: muOMsmuiM: |
muOmukM: muhhj: muQulzM: || 70 ||
zUSiq zUS Wi: zUiMs muiM: |
zUj: zUiMslzM: zUSr: || 71 ||
Wqxum WqS WqW WqlrM: |
zzUiq zzUz: zzUi muiM: || 72 ||
mcriq ShMU: micriq EiUMi: |
Aalriq lHiz ururiqzlrM: || 73 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 11

Fkuk: xSaMU llSzMlrM: |


xum qaMU: xum qakm: || 74 ||
xum qakU qaimMUh: |
eukr euul euuuUM: || 75 ||
euMuW eueul euxr: |
eri:xum uiq ulj urimi: || 76 ||
ueiq ueWxiiq uez uepwi: |
MqUa: Dzl ahkr ahkm: || 77 ||
mlMmh: xriq xqxralscl: |
AmrUWi: zli Sli Sqri Sq: || 78 ||
Gw: mUhmw: mwz: mUlSU: |
MsalS: xuz: zqm zqU: || 79 ||
mVrlsMS Sur: mVrlslzM: |
roM AUwQualzM klSmr: || 80 ||
Apr: pUWi: pS: plzM: |
xSp SpUWi SpS SplzM: || 81 ||
MlSlSzkuV pxqViuaW: |
pxqkUh iq i: mrUxSl: || 82 ||
xjh: SaoU pa palpSq: |
Mal: MsMsal: Air qWrz: || 83 ||
xqmr: xqu xqa: xqamr: |
kUS qWkU krS krukM: || 84 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 12

suhrUz: xu: xo: oqluU: |


iouh: MoMhP: zoUU lMlil: || 85 ||
zSscquxl mhllS eaimr: |
ermS erkr eriq erMUh: || 86 ||
eqeqMU eaSimMUh: |
eaSMU uzr eaimVrMUh: || 87 ||
mwSlipS EiM: mlcr: mpgeM: |
Aqi: uqi: AiqiUqiql || 88 ||
MsxzZUux: MsxzZUmr: |
pMsxS: xq qq xuzM: || 89 ||
xq: xqMsMU qWie qWim: |
WUhrzqUllS: xuhMz: xuhSM || 90 ||
o uxauz qcM olkuei: |
xuil: xuqliq iql Aqimp: || 91 ||
mwMU: mhrMi: mhruhMil: |
mhrqi: mhrSi mhrmhr TsmS: || 92 ||
xUpi: xuUqr Uxpi Uxr: |
AMU mhu lS mhii mpgel: || 93 ||
lMOxj AiSUxj uz ohQlrM: |
qlSUqslsr qlSUMxqui: || 94 ||
ulSUM mriq ulSUM uUci: |
ql AlliMsrh mUmh qWSr: || 95 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 13

qWixW up uzmUmUM: |
xspxsp sprspr spmukM: || 96 ||
spiq spS u iql AlxrM: |
ocU SRcU SuxW klmr: || 97 ||
uSm SuSuz SuSuqq: |
oeUe oeWi: oeS oeuS: || 98 ||
oekU oem loe oelzM: |
mUmUz uUS: msraqscl: || 99 ||
mV: xUa: a: xUamr: |
rauW rakz raMalzM: || 100 ||
MmUaU aUz aUa aWr: |
keO: mVeO eOqhQsqhQi: || 101 ||
qleu euWi: AlkMxUxSl: |
sMolk: MskU: mhQU: mqjkm: || 102 ||
Aursh ra raz ramu: |
iux elux xUux: xqhQs: || 103 ||
puu rau raxWSxl: |
Eq Alq Az: MsMhP uwSl: || 104 ||
Azxr: Mqlriq zp: xlSUuaW: |
pMsmi: xii xiur: xiuUmr: || 105 ||
Amqr ahkU uSMS uSuaW: |
MirkU: MiMU: MiWiUWiM: || 106 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 14

Amkwr: zlipS: Mixip qlqr: |


pzr Aqr Ap qWx qWil: || 107 ||
ulqr AllSqr: mhqr AS: |
xusMqr r kqkq muiM: || 108 ||
Aluhh ahaW xukq TsmS: |
SrxkSlrl lUzUmUaW: || 109 ||
mUju: qkU qkUmrSzl: |
qSq mUi l:x qsMU: || 110 ||
xZmS: xZMU: xZS:Z uuei: |
uzs eaiMi eixu: miqW: || 111 ||
Almr Ar qhQ xm muei: |
AilSr qWqr qru uaieuU: || 112 ||
Aqi: zi: zli qirW qMlzl: |
qWmixlxl: mzc AlcUui: || 113 ||
aUusxxSl llal uzUS: |
ucqsruxl SurclSlcci: || 114 ||
uwhoS ulXb: xUxU lqxMi: |
MUO sRTslS: qhMhpwi: || 115 ||
US Uz UUgeimSM: |
luU ahmiMUO UMgcM: || 116 ||
luklM Usxi MhQsqhQi: |
SurU ahMh MhPpUhpwi: || 117 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 15

asursqhl: xmOpei qM: |


UVr usxi MUzZlZ mp: || 118 ||
UpeSkuqx sxiMOiO: mO: |
uqpausxi muiuhmr: || 119 ||
ssusoium: pqlxqlSU: |
qlSqlSU mwmbsxi urlwui: || 120 ||
MxiUusxiTs Suruw uUei: |
SurSW mpMO xlSmi SaliU: || 121 ||
SuxUaxiur SuxU lqxMi: |
WxiUei mhQUM: mhQUM lph: || 122 ||
xuzxrah Aqr: xusMpwh: |
xuSi xu: xTUlqsuaW: || 123 ||
AuszUWi lluMxr: |
qipu: MmmU pTsmUM: || 124 ||
xmhMq: xparlk: xparSrM: |
Wiw WiMixqr: mUjM mrel: || 125 ||
zUhai Sli mUh mUrh: |
ewhli uwOMU pewhpel Wu: || 126 ||
p peri ei eiU: eiqlx: |
AU: MUh xqU: zUSmsu: || 127 ||
AmMcN apU: Mu: S:xumllzM: |
mgco xqim: : msM: || 128 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 16

urqMz pquw aUmi: Alqr: |


puokiUhmr paul puixs: || 129 ||
uU uU lS: mr: mrSu: xk: |
rli ru: k xju rqzxM: || 130 ||
WUhrap Wq Wqm WUhrS: |
oeri: Alur: cqhQelM Uu: || 131 ||
qjel xxur qS qlrM: |
qWzqzllsr uS pUj: xjU: || 132 ||
qaurk cqkq mcN: xTOMmp: |
xu: mUqjiq ollSr up: || 133 ||
qWU qWSu: mUo xSzu: || 134 ||
|| mUo xSzu lq: Ci ||
Lu Lil lql qZrl qq whqZ: |
zpSl uch ar ml xSUq || 1 ||
upipwi um: z Spwh: |
zus xqmxj l:x leixl: || 2 ||
LMac lri uz piWiUi: |
zuscM lir zuMzUh: xS || 3 ||
qq lql Surl r emi p muMq |
Luq ahmi: x Su: mei pui || 4 ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 17

xxUmz xo elqM xklq |


qq xqUh ll iSu xMsjSq || 5 ||
qqu mU emr AWqu rjS: |
AWqu xSxur krr qYirj ASUi || 6 ||
upi ueMuc: qlq zUmhp: |
uer:xui spr l iw Swri prq || 7 ||
l iw Swri pr lq: Ci ||
xi Euc Ci ESUiqMhr qWSul ic: |
xli: whqZ: zp iu aUexi: || 8 ||
xMlS Euc lqxi
lqxi
lqxi
lqxi

lqxi
lqxi
lqxi
lqxi

qWSuzp
mmMolk |
SrxUxlk
lqxi qWz: || 9 ||

lqxi
lqxi
lqxi
lqxi

lqxi
lqxi
lqxi
lqxi

qWqirWUl
qWS:ZWUl |
qWmmWUl
lqxi qWz || 10 ||

lqxi
lqxi
lqxi
lqxi

lqxi
lqxi
lqxi
lqxi

xSclSqV
xSzsmh |
xSqMel
lqxi qWz || 11 ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 18

uSliur qWSrr
Msxuxr zukur |
zuxumr xSzur
zuxqir lq:zur || 12 ||
lq: zur Ci ||
xi Euc Ci xiiu qWSu xuurml DUq |
ml: mhqrj ii: xMlS: ixj Miges: || 13 ||
pulim ql xokrl mUrh: |
zulqem Miu ili xZl: xS || 14 ||
zu Lu xS krr: xuSuq: mp: |
zu Lu xS mer qMql xzr: || 15 ||
qWzkM Su: x Lu xUxq: |
x Lu xuuSliu lxi xzr: || 16 ||
elqliU xWxw rS imi imxiS |
ixr qWSu p pui kuq || 17 ||
xpa ell ixr ixru Ms Eiq |
ixru elq xTs rxr p: xSzu || 18 ||
r zp xUxq xUah: AUkr Dz zuq
zskzxi xqi Aqs xmerlirSUi |
i klr: zumS melmU: Alr l klr el: |
xir xirqWcri qluU: xir ml: xuj || 19 ||
shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1
www.bharatiweb.com

Page 19

xir ml: xuj lq: Ci ||


lq: zur xor xahr xxlu |
mkl mwzr xaxjirli Wiu || 20 ||
lqxi aUeljr pl CSrM: |
SW p iurzl xup c SW q || 21 ||
xo zp qWSu SrxaU zU |
qipqU lir iuxi mSme || 22 ||
xuj zu xuz xuq qWU |
iu qqqi Sur ea qq ii || 23 ||
rSU mS p qWl c rS pui |
iixu qri Su mxS mUqU || 24 ||
MUcUhMi u Mre Mqe u
uh erle u qlx u AmUkq |
uWi AuWi u xu Lii qxu
er er Mhok qWSu zp || 25 ||
Mrl uc qlxlSru
oSkriql u mMi: xupui |
MUq ri xMs mUxq
xSzuri xqmrq || 26 ||
|| iixi Ci qZr zu xWxlq xi xmhq ||

shiva sahasranama stotram (rudra Yamala) v1


www.bharatiweb.com

Page 20

Vous aimerez peut-être aussi