Vous êtes sur la page 1sur 4

Interviu cu doctorul Florin M trescu:

Aiudul nu trebuie s fie un nou Sighet!


n urma unui turneu f cut de Romulus Rusan #i de Ana Blandiana n mai multe & ri europene, inclusiv n Germania, am aflat de inten&ia acestora de a transforma nchisoarea din Sighet ntr-un memorial. Natural, am vibrat, mai ales c eu eram n acel moment secretar al Comitetului Na&iunilor Captive, care ntrunea lupt tori anticomuni#ti din mai multe zeci de & ri aflate sub dictaturi comuniste. 'i atunci le-am f cut propunerea dac nu cumva ceva din exponatele pe care noi le aveam n Camera Na&iunilor Captive, din ora#ul Koln, nu le-am putea transfera n Memorialul de la Sighet. Au fost de acord #i mie mi s-a p rut ideea absolut rezonabil . M-am implicat n acest proiect cu toate puterile. Am fost unul dintre sponsorii Memorialului Sighet Printre altele am dovezi care atest c am donat, n mare parte din propriul buzunar, n jur de 40.000 de m rci, care au luat forma unor ajutoare b ne#ti propriu-zise sau obiecte. Dona&iile au fost acordate Funda&iei Academia Civic . Un mare ajutor n acel moment au dat #i surorile Co#oveanu, care au pus mult suflet pentru amenajarea nc perilor Sighetului, cel pu&in n perioada de nceput. Afar de asta, eu dispuneam de cele 66 de steaguri ale Na&iunilor Captive, pe care le f cusem n Germania, care m-au costat aproape 8.000 de m rci, #i am c p tat promisiunea c se va organiza o Camer a Na&iunilor Captive. n 1994, la un an dup aceast ntlnire, am v zut aceast camer la etajul I, o camer mare, spa&ioas , n care steagurile #i-ar fi g sit un loc important. Afar de aceasta aveam un cearceaf, lung de 8 metri, f cut de regretatul lupt tor anticomunist Eugen Costandache, care notase pe el circa 800 din mor&ii revolu&iei. Camera rezervat Na #iunilor Captive era necorespunz toare Anul urm tor, n 1995, am dorit s v d camera rezervat Na&iunilor Captive. 'i am descoperit o camer mic , care nu sem na cu cea promis . Localizarea topografic era exact . Unul dintre portarii Sighetului mi-a dest inuit c aceast camer a fost mp r&it n dou tocmai pentru ca aceast Camer a Na&iunilor Captive s nu aib un spa&iu prea mare, s nu i se dea o prea mare importan& . )sta a fost un semn #i atunci au ap rut semne de ndoial . La inaugurarea Sighetului, n 1993, pe frontonul cl dirii, la stnga, la intrare, erau pl ci de marmur de m rimea 40x30 cu numele celor 54-55 de mini#tri, c petenii religioase, oameni de mare valoare care au murit n Sighet. Nume importante au fost excluse Le-am v zut n subsolul cl dirii, #i, ceea ce m-a frapat, chiar n fa& era numele istoricului Gheorghe Br tianu. Se zvonea c motivul real pentru care aceste pl ci au fost date jos era faptul c ntre mini#tri au fost #i c&iva oameni de dreapta. Argumentul oficial pentru care pl cile memoriale au fost nl turate a fost renovarea cl dirii. Nu a fost r u c s-a renovat, de#i, cum spunea cineva, a fost transformat Sighetul ntrun hotel. Normal ar fi fost ca m car un etaj s arate groz via nchisorii din Sighet. Am tot sperat c aceste pl ci s fie puse ntr-o sal a Sighetului. Ele nu au mai fost v zute niciodat . Pentru mine a fost clar c ce se ntmpl la Sighet, exponatele, ordinea lor, denumirea camerelor este controlat de cineva. - De cine anume? - 'i eu mi-am pus ntrebarea. Indiciile m-au dus cu gndul la masonerie. Din moment ce numele ntreg al lui Ion Gavril Ogoranu apare trunchiat, sub forma de Gavril I., numele doamnei Maria Antonescu a fost exclus din rndul pu#c ria#elor de la nchisoarea Mislea. Au disp rut semnele unor manifest ri cre$tine - Am n eles c!, ntr-o luare de cuvnt, a i semnalat conducerii Academiei Civice absen a unei cruci din sala de conferin !. - Nu numai asta. Am semnalat scoaterea crucii din sala de conferin& , unde a fost prezent cel pu&in 34 ani. n perioada de nceput se spunea Tat l nostru sau Cu noi este Dumnezeu. Erau prin urmare ni#te semne ale unei manifest ri cre#tine. Cu timpul, au disp rut.

n urma observ rii acestor lucruri, am luat cuvntul, sf tuindu-m #i cu B di&a Ion Gavril Ogoranu, #i am spus adev rul. Numai masoneria putea fi deranjat de prezen&a numelor unor oameni de dreapta pe pl cile resprective. Dar sta a fost trecutul Romniei. Nu-l putem #terge. Unul din insideri mi-a dezv luit un am nunt, care are relevan& . Anume, c de dou ori pe an, vine un rabin din New York, care viziteaz ntreg Memorialul Sighet #i decide ce r mne #i ce se scoate din exponate. Este vorba de o atitudine de plec ciune fa& de oameni care ncep s controleze ceea ce romnii au crezut c va fi un loc de evocare a suferin&ei neamului romnesc. Am cerut amenajarea unei s li pentru martirii din Basarabia #i Bucovina. Nu s-a acceptat. Dac la Sighet s-au petrecut lucruri necurate, trebuie spus c ele nu sunt ini&iative romne#ti. Nu acuz de rele inten &ii pe cei care au f cut Memorialul Sighet. S-au supus unor for&e interna&ionaliste. A$a-zisele cruci expuse n interiorul Memorialului sunt o blasfemie - Putem spune $i anticre$tine? - Da, au ap rut dou cruci, n celular #i la intrare, care te duc cu gndul c tre organele genitale b rb te#ti #i femeie#ti. O s spun c este o stilizare foarte modernist . n asemenea loc crucea #i numai crucea #i g sea locul. Orice transformare a crucii este un sacrilegiu. Este o ncercare de c lcare n picioare a tradi&iei noastre #i a nv & turilor Sfintei Scripturi. Este o blasfemie. (n.r. vezi foto) - Dumneavoastr! a i luat atitudine public!, condamnnd aceste devieri. n Addenda c!r ii dumneavoastr!, Holocaustul ro$u, spune i c! Ana Blandiana a avut o reac ie care v-a dus cu gndul la Ana Pauker. - A fost de-o agresivitate, de-o r utate, care ori e patologic , fie a fost o lec&ie de bun purtare care trebuia dat subsemnatului. Ideea era: Sighetul sufer transform ri, Sighetul l facem cum vrem noi #i nimeni n-are voie s conteste ceva. Nu mi-a dat nicio #ans de a da o replic . - De ce v-a acuzat? - M-a acuzat de vedetism, de faptul c semnalez lucruri pe care ceilal&i nu le v d. Cum se face c oamenii laud Sighetul, iar eu am attea note critice? M-a acuzat c doresc recunoa#tere oficial pentru c eram sponsor al Memorialului. Atitudinea Anei Blandiana mi-a adus aminte de Ana Pauker E adev rat c doamna Blandiana m-a propus, la un moment dat, ambasador al Romniei n Germania. A avut gesturi de amabilitate, iar eu ndr zneam s formulez note critice. Tonul doamnei Blandiana, r utatea discursului mi-au amintit de momentul Ana Pauker. Nu recuno#team persoana amabil #i civilizat pe care o #tiam, cu care eram n rela&ii apropiate. Ne-a vizitat chiar casa din Germania. Am f cut gr tar cu fritur #i mititei #i m-a ajutat s pun mititeii pe tav . 'i-atunci m gndeam: unde este persoana amabil #i dr gu& , deschis dialogului, cum de s-a transformat numai n urma unei lu ri de cuvnt, prin care semnalam ni#te lucruri care m dureau? n acel moment s-a produs o ruptur total . n contextul n care am auzit de proiectul de la Aiud #i de dorin &a pu#c ria#ilor n via& de a ridica, n cinstea celor mor&i, o biseric ortodox , n care s fie pomeni&i eroii neamului romnesc, cine nu cuno#tea dedebsubturile Sighetului, ar fi putut spune: ce rost are s se mai fac ceva pentru comemorarea victimelor comunismului, cnd exist acest grandios Sighet? Ca unul care #tie #i alte lucruri despre Sighet, mi-am dat seama c Sighetul nu trebuie negat. Sighetul trebuie vizitat, numai c discern mntul de a spune ce este corect sau deformat pentru prezent nu-l pot face dect oamenii de-o anumit vrst . Sighetul este o capcan Pentru tineri, Sighetul este o capcan pentru c sunt lucruri incorect prezentate. De numele lui Ion Gavril Ogoranu n-avea voie s se ating nimeni, dup cum numele doamnei Maria Antonescu trebuia s figureze ntre pu#c ria#ele de la Mislea. De aceea, orice alt tentativ care vrea s restabileasc istoria adev rat este binevenit .

- Cnd mergi la Memorialul de la Sighet i se pune o caset! audio n care i se spune c! ini iativa Memorialului i-ar fi apar inut doamnei Ana Blandiana. Dumneavoastr! spune i, n Addenda c! r ii Holocaustul Ro$u, $i furniza i $i un text n acest sens, c! ini iativa i-a apar inut muzeografului Mihai D!ncu $. - Au preluat f r ru#ine o idee care nu a fost nici a Anei Blandiana, nici a so&ului ei. Ideea apar&ine fo#tilor de&inu &i politic din Sighet #i domnului D ncu #. Iar articolul publicat de acesta din urm n Tribuna Marma&iei atest dorin&a de a transforma nchisoarea n Memorial. Ana Blandiana era datoare s pomeneasc despre aceast ini&ativ . Oamenii ace#tia au fost da&i deoparte. De altfel, la inaugurarea Sighetului n-a fost men &ionat nici m car numele inginerului-proiectant al Memorialului. Aiudul nu trebuie s fie un nou Sighet N-a# vrea ca Aiudul s fie un nou Sighet. Am fost la M n stirea Petru Vod , unde am c p tat binecuvntarea P rintelui Justin, am vorbit pu&in cu dnsul, printre altele #i de o controvers care agit mult cercurile intelectuale romne#ti privind apartenen&a la masonerie a unei personalit &i cunoscute a vie&ii culturale #i, printre altele, am aflat de lupta drz care se d ntre partida patriotic , na&ionalist , suferind a de&inu&ilor politic #i alte planuri, care probabil apar&in masoneriei, de a se face la Aiud ceva care nu prea are leg tur cu faptele de sfin&enie care s-au ntmplat n aceast nchisoare. - P!rintele Justin vorbe$te despre o confiscare a suferin ei de c! tre tor ionari sau urma$ii lor. - Eu n-am avut timp s detaliez acest aspect. L-am ntrebat doar: P rinte, acest grav zvon care circul n societatea romneasc este o colportare, o def imare, sau este un lucru real?. 'i mi-a spus c este un lucru real. - Dup! p!rerea mea exist! o tendin ! de confiscare a acestei memorii a rezisten ei $i a luptei anticomuniste. Sighetul a devenit o nchisoare corect! politic, la Aiud diversiunile se in lan , nchisoare Pite$ti a fost privatizat! etc. Pe de alt! parte, Tism!neanu, urma$ al unor ilegali$ti bol$evici, a condus Comisia Preziden ial! Pentru Analiza Dictaturii Comuniste. Exist! o tendin ! de a controla acest proces al memoriei?
http://4.bp.blogspot.com/_gyYHCW6BBlM/SjVhUoU2kjI/AAAAAAAABsI/edpx0R61sgk/s1600h/Tismaneanu_Iliescu_KGB.jpg- )sta e un adev r axiomatic. Marii istorici, zi#i ai comunismului, att din

Romnia, ct #i din afara & rii, sunt ex-tro&ki#ti, maoi#ti, comuni#ti, converti&i, chipurile, dintr-odat , la democra&ie. Mai mult dect att, sunt printre pu&inii care au acces la arhive. Prin urmare, unele din spusele lor con&in foarte mult adev r #i amestec adev rul cu interpret ri eronate, tocmai pentru derutarea publicului. Preferam surse mai pu&ine, informa&ii mai pu &ine, ns corecte, dect c r&i voluminoase n care sunt unele adev ruri istorice luate din arhive, malaxate de min&i perverse care lucreaz la comand . - Ei sunt stalini$ti ori urma$i ai stalini$tilor care vin ast!zi $i ne vorbesc despre anticomunism, reducnd r!ul numai la perioada Ceau$escu. - Binen&eles. Sau evit cuvntul comunism #i folosesc cuvntul stalinism sau, ceea ce mi se pare foarte grav, niciodat nu #i-au privit retrospectiv anii de prozelitism comunist. - Cazurile Tism!neanu $i Brucan sunt elocvente. - Afl m de-abia acum c Brucan ar fi fost sigur agent KGB, dup cum ne informeaz istoricul Alex Mihai Stoenescu. De ce Brucan era onorat de Mndru& cu titlul de dom profesor #i cu titlul de Mafalda al na&iunii? Brucan, un om care n-avea nici m car liceul! Au dreptul s vorbeasc numai urma $ii celor care au instaurat comunismul - ' i ar mai fi o ntrebare: de ce un Ion Gavril! Ogoranu, oameni ai rezisten ei anticomuniste, Paul Goma, $i al ii au fost l!sa i n afar!? Ei nu fac parte nici din conducerea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului n Romnia, n-au f!cut parte nici din Comisia Tism!neanu, nu fac parte din nicio institu ie care ar trebui s! fie preocupat! de aflarea adev!rului despre regimul comunist. - A&i pus punctul pe i. n toate & rile foste-comuniste, niciun om din rndul supravie&uitorilor nu a fost convocat pentru a-#i spune cuvntul privind trecutul istoric comunist. Singurii care au c p tat dreptul s vorbeasc sunt urma#ii celor care au instaurat comunismul, care au devenit mari anali#ti #i filosofi ai comunismului.

Nu poate fi o ntmplare #i, ntr-adev r, doi oameni nu puteau fi ocoli&i n stabilirea adev rului istoric despre regimul comunist din Romnia: Ion Gavril Ogoranu #i Paul Goma. Mai #tim #i al&ii. Nici m car nu au fost consulta&i. Au fost pur #i simplu da&i la o parte. - Se urm!re$te oare ca ace$ti oameni s! dispar! fizic? - Exact. Probabil fie a#tept m s se prescrie crimele, fie s moar cei mai valoro#i martori: cei care au tr it comunismul in temnite. - Ce p!rere ave i de manualul de istorie al comunismului? - Sunt ngrozit. Avem de a face cu o neglijarea total a unor aspecte din rezisten&a anticomunist . n schimb putem admira #pagatul Nadiei Com neci. S neglijezi oameni care au luptat n mun&i sau au ndurat pu #c ria este o tic lo#ie f r margini #i un act anticre#tin. Anticipez c la urm toarea editare a manualului despre comunism pentru elevi o s dispar #i numele B di&ei Ion Gavril Ogoranu #i ale altor personalit &i din rezisten&a anticomunist . Cred c Sighetul nu trebuie omis dintre lucrurile care trebuie v zute. Copiii no#tri trebuie instrui&i s diferen&ieze ce este real n Sighet #i ceea ce a fost prelucrat pentru a se respecta corectitudinea politic #i alte interese de ordin intern sau interna&ionalist. (Veghea, nr. 4/ 2009) A consemnat Florin PALAS