Vous êtes sur la page 1sur 4

MAKSUD

MENGANALISIS bermaksud membahagi


persoalan kepada beberapa komponen supaya
dapat diperiksa dengan lebih teliti dan
memahami perhubungan.


Merumuskan
Mengkelas/ Mengkategorikan/
Mengklasifikasikan
Memeriksa
Menyusun mengikut urutan
Membuat analisis

Membahaskan
Membanding beza
Menghubungkan
Membuat rujukan
MengandaikanKata Kunci Aras Menganalisis
Menganalisis Idea dan Alasan
Kemahiran-kemahiran membuat analisis :
Mengenal pasti ciri-ciri dan komponen-
komponen
Mengenal pasti hubungkaitan dan
corak/bentuk
Mengenal pasti idea-idea / isi-isi utama
Mengenal pasti isu-isu / permasalahan