Vous êtes sur la page 1sur 21

Analisis Sahsiah Para

Sahabat Rasulullah s.a.w.


dan Tokoh Ilmuan Islam


- Saidina Abu Bakar As-
Siddiq -
Disediakan oleh :
Noradilah binti Zulkifli
Pengajian Agama B
Semester 6/2013
Rasulullah S.A.W. pernah menyanjungi
sahabatnya itu dengan sabdanya, "Jika
ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq
dengan iman sekelian ummat maka berat
lagi iman Abu Bakar.

Keteguhan Iman

Demikian teguhnya iman Saidina Abu Bakar
apabila kita memperhatikan pengertian yang
terkandung pada sabda Rasulullah S.A.W.
mengenai dirinya itu. Gelaran As-Siddiq yang
diberikan orang terhadap diri Saidina Abu
Bakar adalah lantaran sikap serta
pendiriannya yang teguh dalam
membenarkan serta membela din (agama)
yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W.
Sesungguhnya Abu Bakar r.a. merupakan
sahabat Rasulullah s.a.w yang paling banyak
menderma dengan kerelaan hatinya
dibandingkan dengan para sahabat selainnya.

Beliau juga merupakan orang yang paling
banyak membantu Baginda daripada segala
sudut sehinggakan Baginda menjadikannya
teman setia serta saudara Baginda berbanding
para sahabat lainnya.

Dermawan
Umar al-Khattab r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. menyuruh
kami bersedekah. Ini bertepatan dengan harta yang ada
pada aku. Aku berkata: Jika satu hari aku akan menang
di atas Abu Bakar, maka hari inilah aku akan menang atas
beliau. Lalu aku datang dengan setengah harta aku, lalu
Rasulullah bertanya: Apa yang kamu tinggalkan untuk
ahli keluarga kamu ? Aku menjawab: Sepertiga. Lalu
datang pula Abu Bakar membawa seluruh harta yang ada
padanya. Maka bertanya Rasulullah: Wahai Abu Bakar,
apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga engkau ?
Abu Bakar menjawab: Aku tinggalkan untuk mereka
Allah dan Rasul-Nya. Berkata Umar: Aku memang tidak
akan menang di atas Abu Bakar sesuatupun selama-
lamanya.
Hasan: Hadis dikeluarkan al-Tirmidzi dan dinilai
hasan oleh al-Albani dalam Sahih Sunan al-
Tirmidzi hadis no: 3675 (Kitab al-Manaqib, Bab
manaqib Abu Bakar). Juga dikeluarkan oleh
Abu Daud di dalam Sunannya hadis no: 1678
dan al-Darimi di dalam Sunannya hadis no:
1660.
Abu Said al-Khudri r.a. menerangkan bahawa Rasulullah
s.a.w. pernah berkata:

.

Sesungguhnya manusia yang paling mententeramkan atas
diriku di dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu
Bakar, dan jikalau aku mengambil seorang kekasih selain
Tuhanku, nescaya Abu Bakarlah yang aku ambil sebagai
kekasih, namun dia adalah saudaraku dan sahabatku.

Sahih: Hadis dikeluarkan oleh al-Bukhari di
dalam Sahihnya hadis no: 3654 (Kitab al-
Manaqib, Bab sabda Nabi: Tutupilah pintu-pintu
kecuali pintu Abu Bakar) dan dikeluarkan oleh
Muslim di dalam Sahihnya hadis no: 2382.
Beliau telah mengorbankan seluruh harta bendanya
untuk menebus orang-orang yang ditawan, orang-orang
yang ditangkap atau disiksa kemudian memerdekakan
mereka.

Antaranya ialah Bilal bin Rabbah dan Amir bin Fuhairah.


Begitu damai akhlaknya, sangat lemah lembut dan
sikapnya tenang sekali.

Tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu.

Dibawa oleh sikapnya yang selalu tenang,
pandangannya yang jernih serta pikiran yang tajam,
banyak kepercayaan dan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat yang tidak diikutinya.

Berakhlak mulia

Aisyah menyebutkan bahwa beliau tidak
pernah meminum minuman keras, di zaman
jahiliah atau Islam, meskipun penduduk Mekah
umumnya sudah begitu hanyut dengan khamar
dan mabuk-mabukan.

Beliau seorang yang pandai berbicara dan pandai
bergaul.
Seperti dinukilkan oleh Ibn Hisyam, penulis kitab Sirah:

"Abu Bakar adalah seorang lelaki yang akrab dalam
kalangan masyarakatnya, disukai kerana ia serba mudah.
Ia dari keluarga Kuraisy yang paling dekat dan paling
banyak mengetahui selok-belok kabilah itu, yang baik
dan yang jahat. Ia seorang pedagang dengan perangai
yang sudah cukup terkenal. Kerana suatu
masalah, pemuka-pemuka masyarakatnya sering datang
menemuinya, mungkin kerana pengetahuannya,
perdagangannya atau mungkin juga kerana cara
pergaulannya."
Tatkala Nabi Muhammad S.A.W. selesai mengalami
peristiwa Isra' dan Mikraj segolongan orang yang kurang
mempercayai apa yang telah dikhabarkan Rasulullah
S.A.W. telah pergi menemui Saidina Abu Bakar untuk
mendengarkan apa pendapatnya tentang dakwaan Nabi
Muhammad S.A.W. itu. Tujuan kedatangan mereka
mendapatkan Abu Bakar tidak lain dengan prasangka
tentunya Abu Bakar kali ini akan mendustakan kisah yang
tidak masuk akal pada fikiran mereka itu.
As-Siddiq
(Membenarkan)
Setelah pertanyaan itu disampaikan kepada Abu Bakar
R.A. lalu beliau pun berkata, "Adakah Muhammad
berkata begitu? Sahut mereka, "Benar! Maka ujar Saidina
Abu Bakar "Jika Muhammad berkata begitu maka
sungguh benarlah apa yang diceritakan itu. Lalu mereka
pun terus menyambung, "Engkau percaya hai Abu Bakar
bahawa Muhammad sampai ke tanah Syam lebih
sebulan perjalanan pulang, dalam masa semalam? Maka
sahut Abu Bakar dengan sesungguhnya, "Benar! Aku
percaya! Malah lebih dari itu aku percaya kepadanya.
Aku percaya akan berita dari langit yang diberitakannya
baik pada waktu siang mahupun di waktu malam!
Beliau seorang yang sangat tawadhuk.

Ianya terbukti berdasarkan petikan pidato
pertama beliau setelah dilantik menjadi khalifah
yang pertama.
Tawadhuk
Saya sudah terpilih untuk memimpin kamu
sekalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik di
antara kamu. Kalau saya berlaku baik, bantulah
saya dan kalau saya salah, luruskanlah. Taatilah
saya selama saya taat kepada (perintah) Allah dan
Rasul-Nya, tetapi apabila saya melanggar
(perintah) Allah dan Rasul-Nya maka gugurlah
kesetianmu kepada saya. Laksanakanlah solat
kamu, Allah akan merahmati kamu sekalian.
Kedudukannya sebagai khalifah dan pemimpin
ummat tidak sampai mengubah cara hidupnya.

Beliau tidak pindah dari rumahnya sendiri ke
rumah lain.

Beliau sudah berikrar untuk ikut merasakan
lemahnya kaum yang lemah dan miskinnya orang
yang dalam kemiskinan.
Setelah mendapat kemenangan di Badar, kaum Muslimin
kembali ke Madinah dengan membawa tawanan perang
Kuraisy.

Mereka ini masih berkeinginan untuk hidup, ingin kembali
ke Mekah, meskipun dengan tebusan yang mahal.

Tetapi mereka masih bimbang Nabi Muhammad S.A.W.
akan bersikap keras kepada mereka mengingat gangguan
mereka terhadap sahabat-sahabatnya selama beberapa
tahun dahulu yang berada di tengah-tengah mereka.
Belas kasihan
Mereka berkata satu sama lain: "Sebaiknya
kita mengutus orang kepada Abu Bakar. Ia paling
menyukai silaturahim dengan Kuraisy, paling mempunyai
rasa belas kasihan, dan kita tidak melihat Muhammad
menyukai yang lain lebih dari dia."

Mereka lalu mengirim delegasi kepada Abu Bakar.
"Abu Bakar," kata mereka kemudian, "di antara kami ada
yang masih orang tua, saudara, bapa saudara atau ibu
saudara kita serta saudara sepupu kita. Orang yang jauh
dari kita pun masih kerabat kita. Bicarakanlah dengan
sahabatmu itu supaya ia bermurah hati kepada kami
atau menerima tebusan kami."
Sikap dan kebijaksanaan Abu Bakar yang lemah
lembut merupakan faktor utama dalam merintis
kesatuan politik.

Beliau telah memaafkan pemimpin-pemimpin
pemberontak Yaman dan di tempat lain yang
pernah memberontak kerana ingin berdiri sendiri.
Pemaaf
Beliau telah memaafkan Qurrah bin Hubairah, Amr bin
Madi Karib dan Asyas bin Qais serta pemuka-pemuka
Arab yang lain.

Pemaafnya kepada mereka itu setelah ia
memperlihatkan sikap keras dan tegas sambil mengajak
mereka dan golongannya untuk bersatu dengan
Madinah.