Vous êtes sur la page 1sur 1

CZAS TERAŹNIEJSZY TRYBU WARUNKOWEGO:

LE CONDITIONNEL PRESENT Tryb conditionnel présent służy do wyrażania :

• Tworzenie trybu conditionnel présent - czynności wymyślonej, wymarzonej:


Do tematu czasu futur simple (dla czasowników I i II Si j’étais grand je serais cosmonaute.
grupy jest bezokolicznik) dodajemy końcówki czasu Gdybym był duży, byłbym kosmonautą.
imperfait:
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. - informacji niepewnych, których nie dało się
sprawdzić:
observer D’après ce que l’on raconte, le voleur serait un
je observerais homme jeune, il habiterait ce quartier.
tu observerais Według tego, co się mówi, złodziej miałby być
il/elle observerait człowiekiem młodym, mieszkającym w tej dzielnicy.
nous observerions
vous observeriez - przypuszczenia:
ils/elles observeraient Je crois que tu pourrais les aider.
Sądzę, że mógłbyś mi pomóc.
grandir (rosnąć)
je grandirais - prośby, życzenia, rady lub zarzutu:
tu grandirais Je voudrais un verre d’eau.
il/elle grandirait Chciał(a)bym szklankę wody.
nous grandirions Tu devrais venir plus souvent.
vous grandiriez Powinieneś częśniej przychodzić.
ils/elles grandiraient
W zdaniu warunkowym, w którym po si występuje
aller czas imparfait, w zdaniu głównym stosujemy tryb
j’irais conditionnel present.
tu irais
il/elle irait
nous irions
vous iriez
ils/elles iraient

• Zastosowanie trybu conditionnel présent