Vous êtes sur la page 1sur 9

L’imparfait

Czas IMPARFAIT jest czasem przeszłym mówiącym o czynnościach


rozpatrywanych nie jako zdarzenia, ale jako tło zdarzeń. Czas ten używamy
również do opisu czynności, które trwały jakiś czas, ale nie wiemy, kiedy się
rozpoczęły i kiedy zakończyły. Stosujemy go również w pewnych sytuacjach do
opisu czynności ciągłej, równoczesnej do innej czynności wyrażonej czasem
dokonanym np. passé composé. L'IMPARFAIT stosuje się również do wyrażenia
życzenia lub propozycji, a także w powtarzających się regularnie czynnościach.
L'IMPARFAIT używamy ze zwrotem pendant que (podczas gdy, w czasie
kiedy)oraz ze słowem depuis (od), aby wyrazić czas trwania danej czynności.

pendant podczas kiedy, w Pendant que je dormais il W czasie kiedy


que czasie kiedy faisait le ménage spałem, on sprzątał

depuis od ( jakiegoś Je l'attendais depuis deux Czekałem na niego od


czasu) heures dwóch godzin.

Określenia czasu:
Autrefois – dawniej, niegdyś, kiedyś
Chaque hiver, jour… - każdej zimy, dnia
De temps en temps – od czasu do czasu
Habituellement – zwykle
Pendant que – podczas kiedy
Depuis – od (jakiegoś czasu)

Czas l'imparfait tworzymy dodając do tematu pierwszej osoby liczby mnogiej (


NOUS) następujące końcówki:

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba
pojedyncza) mnoga)

1 je -AIS nous -IONS


osoba

2 tu -AIS vous -IEZ


osoba

3 il/elle/on -AIT ils/elles


osoba -AIENT

Jedynym czasownikiem z nieregularną odmianą jest czasownik ETRE - być


osoba Singulier Pluriel
(liczba (liczba
pojedyncza) mnoga)

1 j'étais nous étions


osoba

2 tu étais vous étiez


osoba

3 il/elle/on était ils/elles


osoba étaient

Odmiana czasowników z danych grup

1. I grupa czasowników - zakończonych na (-ER)


MARCHER - iść, temat: nous marchons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba mnoga)
pojedyncza)

1 je marchais nous
osoba marchions

2 tu marchais vous marchiez


osoba

3 il/elle/on ils/elles
osoba marchait marchaient

2. II grupa czasowników zakończonych na (-IR)


FINIR - kończyć, temat: nous finissons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba mnoga)
pojedyncza)

1 je finissais nous finissions


osoba

2 tu finissais vous finissiez


osoba

3 il/elle/on ils/elles
osoba finissait finissaient
3. III grupa czasowników zakończonych na (-RE, - OIR)
PRENDRE - brać, temat: nous prenons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba
pojedyncza) mnoga)

1 je prenais nous prenions


osoba

2 tu prenais vous preniez


osoba

3 il/elle/on ils/elles
osoba prenait prenaient

4. czasowniki zwrotne
SE LAVER - myć się, temat: nous nous lavons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba mnoga)
pojedyncza)

1 je me lavais nous nous


osoba lavions

2 tu te lavais vous vous


osoba laviez

3 il/elle/on se ils/elles se
osoba lavait lavaient

ZADANIA

1. Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasie w czasie


imparfait.

1. Autrefois (kiedyś) les hivers …………………… très durs (ciężkie). (être)


2. Chaque hiver vous................... du ski. (faire)
3. Chaque jour elle ........................ à son fils devant l’école. (attendre)
4. Chaque jour nous..................................... au café. (se rencontre)
5. De temps en temps (od czasu do czasu) j’.......................... au cinéma.
(aller)
6. Il........................... toujours à sa femme des roses rouges. (acheter)
7. L’actrice ............................. une belle robe rouge. (porter)
8. Pendant que je prenais mon petit-déjeuner, mes
enfants ..................................... pour aller à l’école. (se préparer)
9. Pendant que nous travaillions, vous .......................... (se reposer -
odpoczywać)
10.Tout les ans ils ................................. leurs vacances au bord (wybrzeże) de
la mer. (passer)
11.Autrefois tu ......................... beaucoup faire la cuisine. (aimer)
12.Chaque année ils ........................ en France pour améliorer (doskonalić)
leur français. (aller)
13.De temps en temps nous .......................... au restaurant chinois. (manger)
14.Habituellement elle ............................. de la musique classique. (écouter)
15.Il............................. le beau ce jour-là. (faire)
16.Pendant les vacances nous .......................................... souvent (często)
dans la forêt. (se promener)
17.Pendant qu’il écrivait ses lettres, sa sœur ....................... un livre. (lire)
18.Quand j’étais petit, je ........................ du lait au petit-déjeuner. (boire)
19.Quand vous étiez jeunes, vous ........................ avec vos parents. (habiter)
20.Tous les après-midi les enfants ............................... au football. (jouer)

2. Podane w nawiasie czasowniki wpisz w odpowiedniej formie przeczenia w


czasie imparfait, np. dormir – je ne dormais pas.

1. Autrefois il ………………………………………… travailler tant (tyle). (devoir)


2. Il ............................................... être très intelligent. (sembler)
3. Il y a 100 ans, l’Internet ................................................. (exister)
4. Je............................................... bien cette nuit. (dormir)
5. Je................................................. quoi faire. (savoir)
6. L’été dernier, le temps (tu : pogoda) .............................................. très
beau. (être)
7. La semaine dernière il .............................................. très chaud. (faire)
8. Nous ......................................... déranger (kłopotać, fatygować) nos
voisins. (vouloir)
9. Quand j’étais enfant, je ....................................... beaucoup. (lire)
10.Vous ..................................... courir dans les bois (las, bór). (aimer)

3. Popraw w poniższych zdaniach błędy.

1. Vous habitions dans un petit maison.


…………………………………………………………………………………………
……………………
2. Je ne voulait visiter cette musée.
…………………………………………………………………………………………
……………………
3. Tu bouvais beacoupe l'eau.
…………………………………………………………………………………………
…………………...
4. Il ne allate pas souvent à la cinéma.
…………………………………………………………………………………………
……………………
5. Nous faisaient ski tous la hivers.
…………………………………………………………………………………………
……………………
6. Nous venons souvent en Nice.
…………………………………………………………………………………………
……………………
7. Tu faisais se devoirs et plaisir.
…………………………………………………………………………………………
……………………

L’imparfait
Czas IMPARFAIT jest czasem przeszłym mówiącym o czynnościach
rozpatrywanych nie jako zdarzenia, ale jako tło zdarzeń. Czas ten używamy
również do opisu czynności, które trwały jakiś czas, ale nie wiemy, kiedy się
rozpoczęły i kiedy zakończyły. Stosujemy go również w pewnych sytuacjach do
opisu czynności ciągłej, równoczesnej do innej czynności wyrażonej czasem
dokonanym np. passé composé. L'IMPARFAIT stosuje się również do wyrażenia
życzenia lub propozycji, a także w powtarzających się regularnie czynnościach.
L'IMPARFAIT używamy ze zwrotem pendant que (podczas gdy, w czasie
kiedy)oraz ze słowem depuis (od), aby wyrazić czas trwania danej czynności.

pendant podczas kiedy, w Pendant que je dormais il W czasie kiedy


que czasie kiedy faisait le ménage spałem, on sprzątał

depuis od ( jakiegoś Je l'attendais depuis deux Czekałem na niego od


czasu) heures dwóch godzin.

Określenia czasu:
Autrefois – dawniej, niegdyś, kiedyś
Chaque hiver, jour… - każdej zimy, dnia
De temps en temps – od czasu do czasu
Habituellement – zwykle
Pendant que – podczas kiedy
Depuis – od (jakiegoś czasu)

Czas l'imparfait tworzymy dodając do tematu pierwszej osoby liczby mnogiej (


NOUS) następujące końcówki:

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba
pojedyncza) mnoga)

1 je -AIS nous -IONS


osoba

2 tu -AIS vous -IEZ


osoba

3 il/elle/on -AIT ils/elles


osoba -AIENT

Jedynym czasownikiem z nieregularną odmianą jest czasownik ETRE - być

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba
pojedyncza) mnoga)

1 j'étais nous étions


osoba

2 tu étais vous étiez


osoba

3 il/elle/on était ils/elles


osoba étaient

Odmiana czasowników z danych grup

1. I grupa czasowników - zakończonych na (-ER)


MARCHER - iść, temat: nous marchons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba mnoga)
pojedyncza)

1 je marchais nous
osoba marchions

2 tu marchais vous marchiez


osoba

3 il/elle/on ils/elles
osoba marchait marchaient

2. II grupa czasowników zakończonych na (-IR)


FINIR - kończyć, temat: nous finissons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba mnoga)
pojedyncza)
1 je finissais nous finissions
osoba

2 tu finissais vous finissiez


osoba

3 il/elle/on ils/elles
osoba finissait finissaient

3. III grupa czasowników zakończonych na (-RE, - OIR)


PRENDRE - brać, temat: nous prenons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba
pojedyncza) mnoga)

1 je prenais nous prenions


osoba

2 tu prenais vous preniez


osoba

3 il/elle/on ils/elles
osoba prenait prenaient

4. czasowniki zwrotne
SE LAVER - myć się, temat: nous nous lavons

osoba Singulier Pluriel


(liczba (liczba mnoga)
pojedyncza)

1 je me lavais nous nous


osoba lavions

2 tu te lavais vous vous


osoba laviez

3 il/elle/on se ils/elles se
osoba lavait lavaient

1. Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasie w czasie


imparfait.

Autrefois (kiedyś) les hivers étaient très durs (ciężkie). (être)

1. Chaque hiver vous faisiez du ski. (faire)


2. Chaque jour elle attendait à son fils devant l’école. (attendre)
3. Chaque jour nous nous rencontrions au café. (se rencontre)
4. De temps en temps (od czasu do czasu) j’allais au cinéma. (aller)
5. Il achetait toujours à sa femme des roses rouges. (acheter)
6. L’actrice portait une belle robe rouge. (porter)
7. Pendant que je prenais mon petit-déjeuner, mes enfants se préparaient
pour aller à l’école. (se préparer)
8. Pendant que nous travaillions, vous vous reposiez. (se reposer -
odpoczywać)
9. Tous les ans ils passaient leurs vacances au bord (wybrzeże) de la mer.
(passer)
10.Autrefois tu aimais beaucoup faire la cuisine. (aimer)
11.Chaque année ils allaient en France pour améliorer (doskonalić) leur
français. (aller)
12.De temps en temps nous mangions au restaurant chinois. (manger)
13.Habituellement elle écoutait de la musique classique. (écouter)
14.Il faisait beau ce jour-là. (faire)
15.Pendant les vacances nous nous promenions souvent dans la forêt. (se
promener)
16.Pendant qu’il écrivait ses lettres, sa sœur lisait un livre. (lire)
17.Quand j’étais petit, je buvais du lait au petit-déjeuner. (boire)
18.Quand vous étiez jeunes, vous habitiez avec vos parents. (habiter)
19.Tous les après-midi les enfants jouaient au football. (jouer)

2. Podane w nawiasie czasowniki wpisz w odpowiedniej formie przeczenia w


czasie imparfait, np. dormir – je ne dormais pas.

1. Autrefois il ne devait pas travailler tant (tyle). (devoir)


2. Il ne semblait pas être très intelligent. (sembler)
3. Il y a 100 ans, l’Internet n’existait pas (exister)
4. Je ne dormais pas bien cette nuit. (dormir)
5. Je ne savais pas quoi faire. (savoir)
6. L’été dernier, le temps (tu : pogoda) n’était pas très beau. (être)
7. La semaine dernière il ne faisait pas très chaud. (faire)
8. Nous ne voulions pas déranger (kłpotać, fatygować) nos voisins. (vouloir)
9. Quand j’étais enfant, je ne lisais pas. beaucoup. (lire)
10.Vous n’aimiez pas courir dans les bois (las, bór). (aimer)

3. Popraw w poniższych zdaniach błędy.

1. Vous habitions dans un petit maison.


Vous habitiez dans un petit maison.
2. Je ne voulait visiter cette musée.
…………………………………………………………………………………………
……………………
3. Tu bouvais beacoupe l'eau.
…………………………………………………………………………………………
…………………...
4. Il ne allate pas souvent à la cinéma.
…………………………………………………………………………………………
……………………
5. Nous faisaient ski tous la hivers.
…………………………………………………………………………………………
……………………
6. Nous venons souvent en Nice.
…………………………………………………………………………………………
……………………
7. Tu faisais se devoirs et plaisir.
…………………………………………………………………………………………
……………………