Vous êtes sur la page 1sur 2

L’IMPARFAIT Ils/Elles parlaient

- CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY ZASTOSOWANIE CZASU IMPARFAIT :

Czas imparfait jest jednym z nielicznych czasów, który Czas ten wyraża :
tworzy się regularnie dla wszystkich czasowników (jeden
 czynność przeszłą niedokonaną, której pory rozpoczęcia
wyjątek: être), tzn. do tematu 1os. l. mn. czasu
ani zakończenia nie znamy; na ogół tłumaczymy ten
teraźniejszego dodajemy końcówki czasu imparfait, które
czas na język polski za pomocą czasowników
są jednakowe dla wszystkich czasowników.
niedokonanych:
Je travaillais dur. (Pracowałem/am ciężko.)
Czasownik être ma swój odrębny temat w czasie imparfait:
 czynność powtarzającą się w przeszłości i czynność
ét-.
zwyczajową:
J’allais à l’école à 8 heures du matin. (Chodziłem do
temat: nous chantons
szkoły na 8 rano.)
nous finissons
Il fumait beaucoup. (Dużo palił.)
nous aimons
 czynność równoczesną w stosunku do innej czynności
przeszłej wyrażonej w czasie passé composé, imparfait
końcówki: -ais
albo passé simple:
-ais
Je savais qu’il devait partir. (Wiedziałem/am, że musi
-ait
wyjechać.)
-ions
Quand elle est rentrée, le téléphone sonnait. (Kiedy
-iez
wróciła, dzwonił telefon.)
-aient
 służy do opisu tła akcji (opisu scenerii, przyrody) :
Przykładowa odmiana czasownika w czasie l’imparfait: Il faisait beau, les gens se promenaient dans les allées
parler  nous parlons (temat: parl-) du parc, on n’entendait aucun bruit de la ville. (Było
Je parlais ładnie. Ludzie spacerowali alejami parku, nie było
Tu parlais słychać żadnego odgłosu miasta.)
Il/Elle/on parlait  służy do opisu cech zewnętrznych i wewnętrznych osób,
Nous parlions zwierząt i rzeczy:
Vous parliez
Son chien était roux, il avait des yeux bruns, un nez noir
et une jolie queue blanche. (Jego pies był rudy, miał
brązowe oczy, czarny nos i ładny biały ogon.)
 służy do wyrażenia propozycji
Et si on allait à la discothèeque? (A gdybyśmy tak poszli
na dyskotekę?)