Vous êtes sur la page 1sur 3

Avantajele contractului de leaseback

1. Ce este leaseback-ul?
Termenul leaseback desemneaza operatiunea prin care un mijloc fix (cladiri,
e!icule, ec!ipamente" este andut catre un inestitor si rascumparat de anzator in
leasing.
#. Ce aantaje are anzatorul?
$antajele pentru anzator sunt multiple%
debloc!eaza o suma mare de bani pentru alte inestitii&
beneficiaza de o sursa de finantare, in cazul in care indatorarea la banca este
foarte mare&
beneficiaza de o sursa de finantare, atunci cand actiele sunt subealuate, in
cazul unui credit bancar.
'. Cum se fac inre(istrarile contabile?
) tranzactie de anzare a unui acti pe termen lun( si de inc!iriere a aceluiasi acti
in re(im de leasing (leaseback" se contabilizeaza in functie de clauzele contractului de
leasing.
*e distin( doua situatii posibile%
$. +aca tranzactia de anzare si inc!iriere a aceluiasi acti are ca rezultat un leasing
financiar, tranzactia reprezinta un mijloc prin care locatorul acorda o finantare
locatarului, actiul aand rol de (arantie.
,n contabilitate nu se inre(istreaza operatiunea de anzare a actiului, nefiind
indeplinite conditiile de recunoastere a eniturilor. $ctiul ramane inre(istrat in
continuare la aloarea existenta anterior operatiunii de leasing, cu re(imul de
amortizare aferent.
,nre(istrarile in contabilitate sunt%
inre(istrarea operatiunii de finantare%
-1#1 . 1/0
Conturi la $lte imprumuturi
banci in lei si datorii asimilate
inre(istrarea dobanzii si a altor costuri de finantare, potriit contractului
inc!eiat
1 . 231
4urnizori
///
C!eltuieli priind dobanzile
/#5
$lte c!eltuieli cu sericiile
executate de terti
22#/
T6$ deductibila
7. +aca tranzactia de anzare si inc!iriere a aceluiasi acti are ca rezultat un leasing
operational, in contabilitate se inre(istreaza%
tranzactie de anzare, cu inre(istrarea scoaterii din eidenta a actiului si a
sumelor incasate sau de incasat&
operatiunea de inc!iriere a actiului in re(im de leasing operational.
,nre(istrarile contabile sunt%
se inre(istreaza anzarea autoturismului%
2/1 . 1
+ebitori diersi
0-5'
6enituri din anzarea actielor
si alte operatii de capital
22#0
T6$ colectata
inre(istrarea scoaterii din (estiune a mijlocului fix%
1 . #1''
8ijloace de transport
#51'
$mortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
/-5'
C!eltuieli priind actiele
cedate si alte operatii de capital
inre(istrarea incasarii sumelor de la societatea de leasin(%
-1#1 . 2/1
Conturi la banci in lei +ebitori diersi
inre(istrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica
romana", reprezentand ratele de ac!itat%
1 . 231
4urnizori
/1#
C!eltuieli cu redeentele,
locatiile de (estiune si c!iriile
22#/
T6$ deductibila
,n notele explicatie la situatiile financiare anuale se or prezenta informatii
referitoare la operatiunile in re(im de leaseback.
Concluzie%
6anzarea unui acti, urmata de inc!irierea lui in re(im de leasing, reprezinta o sursa
utila de finantare. +esi(ur ca ea poate parea scumpa in comparatie cu celelalte, dar
aand in edere ca aceasta sursa ine la momentul oportun, adica atunci cand nu
aeti alte posibilitati de finantare, ea isi pastreaza atractiitatea.
$rticol publicat in data 05-Nov-2008