Centre for Romanian Studies

• Home
• Art Collections
• Art Exhibitions
• Books
• Diary
• Diaspora
• Genealogy
• History
• International Media
• OI!IO!
• EO"E
• oetry
• O"I#ICA" DE#E!#IO! $ DI%%E!#
• &'otations
• (e)ie*s
• #ranslations
• +ncategori,ed
• (%%
- (omania +nad'lterated. Book (e)ie* / 0Bread1 %alt 2 l'm Brandy31 by "isa 4isher Ca,ac' Book (e)ie* / 5#rain to #rieste6 by Domnica
(ad'lesc' 7
Isabela Vasiliu-Scraba: “Camera 13 a ‘Vilei Noica’ de la Păltini!
Se"tember 1#t$% &'1' ( 1 Comment ( )PINI)N% P*)P+*
Incultura Paltinis
8Isabela 9asili':%craba;
8c' permisi'nea a'toarei;
altinis : Camera memoriala a
l'i Constantin !oica dela
mansarda cabanei din altinis
8<oto Isabela 9asili':%raba;
Camera 13 a “Vilei Noica! de la Păltini , Pelerina- la Păltiniul lui Noica
agina = din > Isabela 9asili':%craba. 0Camera =? a 59ilei !oica6 de la @ltiniA3
BCDEFDBE=G http.$$***Dromanianst'diesDorg$content$BE=E$EH$isabela:)asili':scraba:camera:=?:a:)ilei:noica:de:la:paltinis$
Mormant'l l'i Constantin
!OICA 8<oto Isabela 9asili':
%craba;
In i'lie BE=E am <ost la @ltiniAD IntJi am p's 'n b'cheKel de <lori pe mormJnt'l l'i Constantin !oica1 apoi am )i,itat /la ora prJn,'l'i1 d'p@ c'm
era permis / camera l? a )ilei 8c'mp@rat@ de dl Gabriel "iicean'; Ln care a stat <ilo,o<'lD In mic'l hol mansardat m:a' impresionat bi,onii desenaKi
pe perete de <aimos'l 9espasian "'ng' 8nDB= i'lD =HBC comD CostiAa M'dD %'cea)a1 Ln =HNH la B'c'resti c' o expo,iKie de ac'arele inspirate din
'ni)ers'l eminescian Ai Ln =HHE c' ea la ChiAin@';1 poate Ai datorit@ contrast'l'i pe care <resca atJt de re'Ait@ o <orma c' cele cJte)a tablo'ri
Acol@reAti c' po,e de <ilo,o<i germani atJrnate de proprietar Ln drept'l sc@rii ce 'rca spre cele do'@ camere de s's1 dintre care 'na <'sese Lnchiriat@
an'al de Constantin !oica 8i'lie =HEH:G decD =HNC;D In cei aproxD N mp ai camerei de la etaM'l c@b@n'Kei c' patr' camere :n'mit@ Ln mod ab',i)
0)ila !oica31 de parc@ i:ar <i aparKin't Ln Lntregime ca Lnchiriat@ din modesta l'i pensie de =EEE de lei la care +ni'nea %criitorilor ad@'gase Lnc@ o
dat@ pe atJt / Lnc@pea' do'@ pat'ri1 o sob@ si o mic@ chi')et@D Gr'p'l sanitar era la parter1 'nde1 coborJnd sc@rile Lng'ste1 CD !oica LAi p'tea re,ol)a
ne)oile <i,iologiceD e prim'l pat se gasea exp's@ scJnd'ra d@r'it@ de prieten'l <ilo,o<'l'i1 dlD Octa)ian !icolae1 meteorolog Lndep@rtat de
%ec'ritate din preaMma l'i !oica Ln octombrie =HNC 8)D Isabela 9asili':%craba1 %'specta moarte a l'i Constantin !oica;D %cJnd'ra Kin't@ Ln poal@ Li
<'sese mas@ de scrisD D'p@ moartea <ilo,o<'l'i1 Ln camera sa a <ost introd's@ o mic@ mas@ Ln drept'l <erestrei1 s@ dea impresia de 0con<ort III sporit3D
e cel de:al doilea pat a<lat la )reo trei,eci de centimetri de prim'l se g@sea' Ln stJnga o serie de p'blicaKii spaniole1 italieneAti1 <ranK',eAti1
germane Ai engle,eAtiD "a o rapid@ r@s<oire le:am pres'p's )enite din partea l'i George +sc@tesc'1 a l'i D'ili' %<inKesc' Ai a l'i Mircea EliadeD
4iindc@ cele italieneAti Ai spaniole p'blicaser@ articol'l scris de !oica1 El continente mental tra,ado por Oorge +sc@tesc'1 <aimos 'ni)ersitar spaniol
de origine romJn@1 Ai pentr' c@ Ln )ol'm'l omagial DD %<inKesc'. l6ingenie'r et l6homme 8=HNE; era text'l noician "a r'se de la raison et le destin
d6'n hommeD 'Kinele semne ale prieteniei dintre !oica Ai Mircea Eliade era'1 desig'r1 cele mai e)idente Ln ce pri)eAte pro)enienKa cJtor)a
p'blicaKii l@sate Ln camera =?D
In centr' cel'i de:a doilea pat1 <oarte la )edere1 era' o serie de <ile scrise de mJn@ c' 'n scris ce mi:a p@r't de anal<abetD "e:am l'at s@ )@d mai
Lndeaproape c'i aparKinD C' mare gre'tate am desci<rat semn@t'ra l'i ID IanoAi1 Ae< al cen,'rii la data arest@rii l'i Constantin !oicaD In mod aproape
ne)erosimil1 se <olosea interes'l )i,itatorilor pentr' !oica spre a:i <ace reclam@ acest'i acti)ist c' lice'l pe p'ncte1 ca Ai acadD drD ingD Elena
Cea'Aesc'D Mai p'Kin inspirat@ a <ost reclama prin p'blicarea dedicaKiei l'i !oica1 Ln termeni doar aparent m@g'litori1 scris@ pe cartea o)estiri
despre om pentr' care <ilo,o<'l a <ost b@gat Ln p'Ac@rieD Desig'r 'n rol important l:a a)'t at'nci1 prin =HFC:=HFN1 re<erat'l instigator la 'r@ proletar@
con<ecKionat de aAa:,is'l <ilo,o< a)el Apostol 8t'rn@tor al pro<esor'l'i "'cian Blaga1 c@r'ia Li <'sese plasat drept asistent Lnainte ca marele <ilo,o<
s@ <ie gonit din 'ni)ersitatea cl'Man@; pentr' man'scris'l noician dat pe asc'ns %ec'rit@Kii de c@tre PD Ornea$Orenstein1 redactor Ai el proasp@t
absol)ent de <ilo,o<ie 8)DObser)ator'l C'lt'ral1 nr BE$BCC din =G:BE i'lie BEEF;D
Iat@ dedicaKia scris@ de !oica Ln i'lie =HNE.
0pro<esor'l'i ID IanoAi1 aceast@ carte despre om1 care i:a )orbit mai de m'lt QLn =HFC:=HFNR1 Ai care bate din no' la porKile d:sale1 ca la
'na din instanKele 'ltime ale c'lt'rii noastre de a,i3 8Estetic@ Ai moralitate1 EdD Crater1 B'c'reAti1 pDFHG;D
De 'nde se )ede c@ 0instanKa 'ltim@3 s'pra)eghind scrierile <ilo,o<ice Ln stat'l poliKienesc al anilor =HNE1 a<lat@ la mare cinste Lnc@ din =HFN1 mai
)rea s@ d@in'ie Ai a,i1 dac@ l'@m aminte la loc'l ales de proprietar'l )ilei spre a:l <ace pre,ent pe politr'c'l IanoAi1 0instanK@3 a c'lt'rii c' lice'l
trec't Ln ,bor de tJn@r com'nist la )reme de oc'paKie so)ietic@. doi ani Ln loc'l celor Aase cJti se n'm@ra' pe at'nci 8opD citD1 pDFBG;D DlD Gabriel
"iicean' m'lK'mea Ln decembrie =HNG aceleiaAi 0instanKe s'preme a c'lt'rii3 pentr' apariKia O'rnal'l'i de la @ltiniA.
0D:l'i pro<D ID IanoAi care a Lmpins aceast@ m@rt'risire spre l'min@3 8opD citD1 pDFH>;D
In O'rnal'l s@' tip@rit Ln =HN? el transcrie c' mare <idelitate )orbele l'i !oica 'imit de soarta man'scris'l'i pentr' care <'sese arestat pe == decD
=HFND
0!':i )ine s@ cread@ c@ o)estirile sale d'p@ 4enomenologia spirit'l'i de Hegel )or a)ea 'n tiraM de ?EEEE de exemplareD De necre,'t
Qsp'nea <ilo,o<'l la @ltiniAR1 cJnd te gJndeAti c@ pentr' cartea aceasta1 ac'm BE de ani1 sLnt oameni care a' <ost b@t'Ki Ai a' <@c't
Lnchisoare3 8)DGD "iicean'1 O'rnal'l de la @ltiniA1 CD(D1 B'c'reAti1 =HN?1 pD=B?;D
#ot pe ce:l de:al doilea pat1 dar Ln partea dreapt@1 era' gr@m@dite 'na peste alta cJte)a c@rKi de:ale l'i !oica1 maMoritatea s'bKirele Ai scoase d'p@
=HHE de dlD GD "iicean' pe hJrtie din cea mai proast@ calitateD res'p'nerea mea d'p@ care opera l'i !oica este LnmormJntat@ de cei care i:a' <olosit
n'mele 8)D Isabela 9asili':%craba1 Excl'derea l'i !oica Ai a poeKilor martiri din c'lt'ra romJn@ prec'm Ai articolele. "ista neag@ de c@rKi ale l'i
!oica Ai artD !oica Ln ci<r' h'manist1 p'blicate Ln BEEH1 al@t'ri de Lnc@ do'@:trei din cicl'l 0Centanar !oica3; a mai primit o con<irmare1 s'stin't@ de
alt<el de c'prins'l text'l'i trec't pe placa indicJnd 0)ila !oica3D
Din toate cele BG de )ol'me 8)D CD !oica1 Introd'cere Ln miracol'l eminescian1 BE=E1 pDB; / 'nele p'blicate de H'manitas Ln B:? ediKii 8)ol'me
disp@r'te atJt din libr@rii cJt Ai din anticariate1 Ln an'l centenar'l'i libr@riile b'c'reAtene a)Jnd abia do'@:trei scrieri ale <ilo,o<'l'i; :1 am g@sit Ln
)ila 0!oica3 doar 'rm@toarele Aapte c@rKi. laton1 "ysisS c' 'n ese' despre LnKeles'l grec al dragostei de oameni Ai de l'cr'ri de CD !oica1 =H>H1 =GG
pS ('gaKi)@ pentr' <ratele Alexandr'1 =HHE1 =BN pDS "'mea de mJine Qst'dii Ai articoleR1 #Jrg' M'reA1 =HH=1 ?BDpDS agini despre s'<let'l romJnesc1
=HH=1 ==B p 8ediKia I:a1 =HGG1 =BC pD;S De caelo1 =HH?1 =>EpD 8ediKia I:a1 =H?C1 =H= pD;S %imple introd'ceri la b'n@tatea timp'l'i nostr'1 =HHB1 B>G pDS
agina B din > Isabela 9asili':%craba. 0Camera =? a 59ilei !oica6 de la @ltiniA3
BCDEFDBE=G http.$$***Dromanianst'diesDorg$content$BE=E$EH$isabela:)asili':scraba:camera:=?:a:)ilei:noica:de:la:paltinis$
Carte de LnKelepci'ne QLnsemn@ri Ai <ragmente din O'rnal'l de ideiR1 =HH?1 =GGpS
Din ,baterea l'i !oica pentr' apariKia integral@ a caietelor l'i Eminesc' n' se a<la Ln camera =? decJt acel )ag indici' o<erit de )ol'm'l Mihai
Eminesc'1 "ect'ri Tantiene1 'nde este c'prins text'l noician. O trad'cere de care ne:am lipsit 'n )eac QEminesc' trad'cJnd din Tant1 Critica
raKi'nii p'reR1 p's s@ sporeasc@ mica gr@m@Moar@ il'strJnd 8probabil Ln )i,i'nea proprietar'l'i )ilei; opera l'i !oica demn@ de a <i ar@tat@
)i,itatorilor sosiKi Ln staKi'nea sibian@D
Dar s'rpri,a cea mare a @ltiniA'l'i a)ea s@ se de,)@l'iasc@ abia d'p@ c'mp@rarea de la chioAc'l staKi'nii a )ol'm'l'i Introd'cere la miracol'l
eminescian1 oca,ie c' care am a<lat de la d:na !orica BecheA c@ edit'ra Li pretindea achitarea Ln a)ans a c@rKilor l'i !oica exp'se spre )Jn,are la
chioAcD De pe pagina a do'a a )ol'm'l'i proasp@t achi,iKionat c' echi)alent'l a =E U1 la pre,entarea )ieKii a'tor'l'i am obser)at c@ n' era speci<icat@
ne)ino)@Kia l'i !oica aM'ns Aase ani deKin't politic 8== decD =HFN / N a'gD =H>G; doar pentr' c@ <@cea parte din elita intelect'al@ a K@rii1 Ai1 din aceeaAi
)in@1 pedepsit c' no'@ ani c' domicili' <orKat 8=HGH:=HFN;D
Director'l edit'rii1 trec't Ai LngriMitor al ediKiei1 a mai omis s@ scrie despre lipsa drept'l'i de semn@t'r@ care la Constantin !oica a d'rat do'@,eci de
ani d'p@ oc'parea K@rii de c@tre armata so)ietic@1 perioad@ Ln care a' <ost LnchiAi pe timp de pace cam 'n milion do'@ s'te de romJni 8si tot atJKia sa'
mai m'lKi deportaKi Ai LnchiAi din Basarabia1 B'co)ina de nord Ai Kin't'l HerKii;D D'p@ drD 4lorin M@tresc'1 a'tor'l c@rKii Holoca'st'l roA' 8edD II:a1
=HHH;1 Ln (omJnia a' pierit / <ie exterminaKi ca deKin'Ki politici1 <ie 'ciAi Ln cadr'l re,istenKei anti:com'niste din m'nKi :1 )reo no'@s'tedemii de
romJniD In alte s'rse1 n'm@r'l celor 'ciAi este tot de ordin'l s'telor de mii1 dar mai red's 8)D (omJnii Ln c'lt'ra Ai AtiinKa occidental@1 EdD Da)is1
=HHBS )D Mon'ment'l )ictimelor Ai harta g'lag'l'i com'nist din Chemin d' Bois:des:Artes1 G?:GF1 =BB> Chene Bo'rg1 El)eKia;D In opinia eronat@ a
d:l'i Bogdan Minc@1 <ost b'rsier al l'i leA' 8!EC; Ai ghid'l me' Ln )ila 0!oica31 romJnii LnchiAi pe considerente politice de mercenarii
oc'pant'l'i so)ietic n:ar <i dep@Ait n'meric Tatyn'l1 0)reo ,ece:cinspre,ece mii1 dintre cei mai b'ni3 8BDM;D
e pagina a do'a a c@rKii Introd'cere la miracol'l eminescian 8H'manitas1 BE=E;1 chiar Ln lipsa c')enitei preci,@ri1 perioada interdicKiei de semn@t'r@
ar <i p't't <i indicat@ de anii apariKiei c@rKilor l'i !oica Ln com'nism1 do)edind <@r@ greA acel hiat's dintre =HGF Ai =H>F1 pe care 'neori bibliogra<ii Ll
mai cJrpesc c' menKionarea 'nei scrisori din =HFC c@tre Cioran interceptat@ de %ec'ritate Ai c' o)estirile despre om Ln )arianta <rance,@ din =H>B
tip@rit@ la aris de 9irgil Ier'nca la )remea cJnd Constantin !oica era Ln LnchisoareD Anii de t@cere imp's@ prin teroarea ideologic@ ar <i ap@r't Ai la
menKionarea di<erenKei dintre perioada de scriere a 'nei c@rKi Ai an'l p'blic@rii ei1 'neori la distanK@ de peste do'@ deceniiD
O sol'Kie cJt de cJt onest@ 8Ai ','al@ Ln ast<el de ca,'ri; ar <i <ost simpla menKionare a anilor primei edit@riD Ei bine1 oricJt ar p@rea de ci'dat1 dl
Gabriel "iicean' a <@c't tab'la rassa de prima editare a c@rKilor l'i !oica aAa c'm le:a p'blicat <ilo,o<'l de la @ltiniA Ln timp'l )ieKiiD retextJnd
s@rb@torirea a do'@,eci de ani de cJnd edit'ra olitic@ Ai:a schimbat n'mele1 el a decis Lmprosp@tarea datei de apariKie a )ol'melor noicieneD rin
mimetism'l caracteristic inc'lt'rii1 tehnica ad'cerii la ,i omiKJnd prima p'blicare s:a l@Kit la m'lte edit'ri post:decembristeD In ca,'l l'i !oica1
pentr' c@ De)eni)ea Lntr' <iinK@ a <ost scris@ prin anii cinci,eci Ai tip@rit@ prima dat@ Ln =HN=1 director'l edit'rii H'manitas a Lntinerit:o arti<icial prin
indicarea l'i =HHND In pl's1 drept oper@ noician@1 dl GD "iicean' a trec't la gr@mad@1 al@t'ri de cele tip@rite de <ilo,o< Ai )ol'mele alc@t'ite de
H'manitas din articolele r@spJndite prin re)iste Ai din man'scrisele r@maseD Desig'r1 dac@ a respectat textele scrise de !oica Ai n' le:a modi<icat
d'p@ b'n'l s@' plac 8c'm s:a LntJmplat c' prelegerile l'i Alexandr' Dragomir1 )D Isabela 9asili':%craba1 ropede'tic@ la eternitateD Alexandr'
Dragomir Ln sing'r@tatea gJnd'l'i1 BEEG;1 p'nerea laolalt@ a acestora e bine)enit@D Doar tehnica Lmprosp@t@rii prin indicarea Ln excl'si)itate a
'ltimelor ediKii este semn de propagare a inc'lt'rii care preK'ieAte c@rKile d'p@ prospeKimea lor1 de parc@ ele s:ar Ln)echi stricJnd':se ca o'@le 8ap'dD
%chopenha'er;D
Oric'm1 a te proK@pi inaintea l'i !oica 8pentr' c@ i:ai reprod's <idel c')intele Ai pentr' c@ de do'@,eci de ani <aci bani din )Jn,area c@rKilor sale;
en'm@rJnd scrierile l'i !oica d'p@ anii edit@rii lor la H'manitas Kine de 0matricea stilistic@3 il'strat@ de promo)area propri'l'i M'rnal Ln an'l
centenar'l'i naAterii l'i !oicaD e cine s@ mai s'rprind@ <apt'l c@ Ln loc'l oric@r'i )ol'm noician s:a lansat Ln BEEH O'rnal'l de la @ltiniA Ln %'edia V
Ignorarea )oit@ a operelor l'i !oica 8)D Isabela 9asili':%craba1 !oica Ai 0discipolii3 s@i; :<ilo,o< care nu l-a recunoscut "e +iiceanu dre"t
disci"ol% desemn.ndu-l /ntr-o con0ersa1ie cu )cta0ian Nistor 21314-13335
“disci"ol al lui 6enr7 8ald% nu al său! 213495 -%
apare pregnant Ai la citirea pl@cii care indic@ 0)ila !oica3D e transparenta plac@1 dl GD "iicean' a 'itat s@ consemne,e esenKial'l. An'me c@ la
@ltiniA1 Ln cei Nmp ai camerei Lnchiriate1 Constantin !oica a sporit patrimoni'l c'lt'ral romJnesc scriind opere de mare )aloare literar@ Ai <ilo,o<ic@
prec'm. Eminesc' sa' GJnd'ri despre om'l deplin al c'lt'rii romJneAti 8=HCF;1 %entiment'l romJnesc al <iinKei 8=HCN;1 %pirit'l romJnesc la
c'mp@t'l )remii 8=HCN;1 #rei introd'ceri la De)enirea Lntr' <iinK@ 8=HNG;1 %crisori despre logica l'i Hermes 8=HN>; Ai 'ltima sa carte1 ap@r't@ post:
mortem LntJi Ln german@1 De dignitate E'ropa 8=HNN; Ai abia la Aase ani de la moartea l'i !oica Ln romJneAte1 limba Ln care <'sese scris@D 8Editor6s
'nderlining and bold characters;
#ot Ln 0con<ort'l3 de la @ltiniA a scris Constantin !oica min'natele sale rJnd'ri despre "'cian Blaga 8=NHF:=H>B;1 Mircea 9'lc@nesc' 8=HEG:
=HFB;1 Mircea Eliade 8=HEC:=HN>; Ai Mihai Eminesc' 8=NFE:=NNH; chemJnd':Ai aceAti prieteni 0)@,'Ki Ai ne)@,'Ki3 s@ ridice Lmpre'n@ castele de
gJndire <ilo,o<ic@ a'tentic@D
Dna Isabela 9A%I"I+:%C(ABA
http.$$roD*ikipediaDorg$*iki$IsabelaW9asili':
%craba
Isabela 9asili':%craba
%'rsa. http.$$isabela)sDblogspotDcom
agina ? din > Isabela 9asili':%craba. 0Camera =? a 59ilei !oica6 de la @ltiniA3
BCDEFDBE=G http.$$***Dromanianst'diesDorg$content$BE=E$EH$isabela:)asili':scraba:camera:=?:a:)ilei:noica:de:la:paltinis$
:a;s: Xmisti<icarea ade)ar'l'iYXpost:c'm'nsmXYcom'nism cen,'raY<alsi<icareY4iloso<ieY!oicaYomisi'neYaltinis XIsabela 9asili':%cribaX
)ne Comment so far <
• Isabela Vasiliu-Scraba $$ May BN1 BE=B at >.GN am
Despre !OICA a se )edea si cele B inregistrari din =N mai BE=B inainte ca ele sa <ie scoase ab',i) de pe yo't'be de cei care )andali,ea,a
sistematic <isa Isabelei 9asili':%craba din *ikipediaDro .
%teinhardt
http.$$***Dyo't'beDcom$*atchV)Zr#bMCHIoOB[2<eat'reZyo't'Dbe
Domnita Ileana si 9intila Horia
http.$$***Dyo't'beDcom$*atchV)Z*EOWg"ro%Ck2<eat'reZrelm<'
+ea0e a Comment
Name
=ail
8ebsite


Submit
• Ne> ?nt$olo;7 of Romanian 8omen
• Recent Posts
\ 4i)e Book (e)ie*s. Memoirs o< Adrian Marino1 Gheorghe (a<ael:%te<anesc'1 Boris Oohnson1 George Or*ell and Ooseph %talin
\ oetry in #ranslation1 8CC"]]]9I;1 Michelangelo B+O!A((O#I 8=GCF:=F>G;1 I#A"[$#+%CA![. 0%onnet !rD GC31 0%onet !rD
GC3
\ 4o'r Book (e)ie*s by Constantin (OMA! / Biographies o< H'gh #re)or:(oper1 %alom^ Po'rabich)ili1 George Or*ell1
\ oetry in #ranslation1 8CC"]]]9III; Alexandr' 9"AH+_` 8=NFN:=H=H;1 (OMA!IA. 0Bere<t Co'ntry31 0aar@ de pripas3 /
\ oetry in #ranslation1 8CC"]]]9II; Odysse's E"[#I% 8=H==:=HH>;1 CI(+$G(ECIA. 0%orbind soarele Corint'l'i31 0Drinking the
s'n o< Corinth3
\ oetry in #ranslation1 8CC"]]]9I; Michelangelo B+O!A((O#I 8=GCF:=F>G;1 I#A"[$#+%CA![. 0%onnet !rD CE3 1 0%onet !r CE3
\ 0Blo'se (o'maine / #he +ns'ng 9oices o< (omanian bomen3 / %elected and Introd'ced by Constantin (oman 8Extracts <rom the
Biography o< Carmen %yl)a / c'een Elisabeth o< (omania;
\ oetry in #ranslation1 8CC"]]]9; A!O![MO+%1 B(I#AI!$E!G"A!D. 0%mile 8Acrostic;3
\ oetry in #ranslation1 8CC"]]]I9; Michelangelo B+O!A((O#I 8=GCF:=F>G;1 I#A"[$#+%CA![. 0%onnet !rD FE3
\ oetry in #ranslation1 8CC"]]]III; / [iannis (I#%O%1 8=HEH:=HHE;1 G(EECE. 0%ing'r pe l'me31 0Moonlight %onata3 1 0%olo31
0%e'l a' monde 3
agina G din > Isabela 9asili':%craba. 0Camera =? a 59ilei !oica6 de la @ltiniA3
BCDEFDBE=G http.$$***Dromanianst'diesDorg$content$BE=E$EH$isabela:)asili':scraba:camera:=?:a:)ilei:noica:de:la:paltinis$

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful