Vous êtes sur la page 1sur 3

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

Sfntul Ioan Casian


Tulcea
Starea originar a omului din punct de vedere
ortodox. Argumentare scripturistic.
Lucrare de atestat pentru examenul de certificare a competenelor
profesionale la specialitatea Teologie Dogmatic Ortodox
ndrumtor:
Preot Profesor Gavril umitru
!andidat:
"erodiacon #r$or nu
Sesiunea %ai
& '(() &
!uprins
Introducere .2
I. Antropologia etap a crerii omului 4
I. 1. Crearea lumii i a omului 4
I. 2. Starea primordial a omului expresia buntii creaiei ..
II. !C"ip# i !asemnare# model al creaiei di$ine 1%
II. 1. !C"ip# i !asemnare# ..1%
II. 2. &eosebirea 'ntre !c"ipul# i !asemnarea# lui &umne(eu 'n om .1
III. Starea primordial a omului dup doctrina romano)catolic ..2*
I+. Starea primordial a omului dup ,rotestani .2-
Conclu(ii 2.
/ibliogra0ie %*
2
%