Vous êtes sur la page 1sur 28

`

1
PELARGONIUM
2013 - 2014
NL `
2
Intro
P. van der Haak Handelskwekerij is een familiebedrijf dat zich hoofdzakelijk toelegt op de productie
van uitgangsmateriaal van pelargonium.
Door deze specialisatie zijn wij in staat jaarrond uitgangsmateriaal te leveren in elk gewenst stadium.
Niet voor niets is ons motto Pelargonium van stek tot plant!.
Onze betrokkenheid bij Toscana breeding garandeert een up to date assortiment en in combinatie met de mod-
erne productiefaciliteiten kunnen we zo het beste op het gebied van pelargonium aanbieden.
Samen met onze partners zullen we de komende jaren de veredeling verder intensiveren om een zo optimaal mo-
gelijke teelt te garanderen.
Wij hopen u met deze catalogus van dienst te zijn en wensen u komend seizoen veel succes.
P. van der Haak Handelskwekerij, Uw betrouwbare partner in pelargonium!
Bezoekt u ook eens onze vernieuwde websites www.pvdhaak.nl en www.toscanapelargonium.com
Lentreprise P. van der Haak Handelskwekerij est une entreprise familiale spcialise dans la production de je-
unes plants de graniums depuis de nombreuses annes.
Cette spcialisation dans la culture de graniums nous permet de livrer des jeunes plants divers stades de
croissance tout au long de lanne. Cet tat de fait justife notre slogan pelargonium from cutting to plant ! (le
granium depuis le cutting jusqu la plante !)
En plus de la production, nous nous sommes impliqus de plus en plus dans le processus dobtention des grani-
ums Toscana.
La qualit de nos cuttings et de nos varits vont dsormais de pair.
Avec nos partenaires, nous augmenterons nos efforts dans la recherche et lobtention pour vous assurer une pro-
duction qualitative et rentable. Vous pourrez dornavant compter sur nous dans ce domaine.
Nous esprons que ce catalogue vous guidera dans vos choix de production et vous souhaitons une excellente
saison venir.
P. van der Haak Handelskwekerij, votre partenaire Graniums privilg
Sil vous plat galement visiter notre nouveau site www.pvdhaak.nl et www.toscanapelargonium.com
P. van der Haak Handelskwekerij is a family business who has specialised in the
production of pelargonium young plants for many years.
This expertise in growing pelargoniums enables us to deliver the young plant material
at various stages of growth all year round. This clarifes our slogan: pelargonium from cutting to plant!.
Our involvement in Toscana breeding guarantees an up to date assortment, and combined with our modern
production facilities we can offer you the best in pelargonium varieties.
Together with our partners, we will intensify the pelargonium breeding in the coming years to ensure an optimal
crop.
We hope this catalogue will help you to make your choice from our product range, and we wish you all the best
for the coming season.

P. van der Haak Handelskwekerij; your reliable partner for pelargoniums!
Please also visit our new websites www.pvdhaak.nl and www.toscanapelargonium.com `
3
Index
Zonale groenbladig-greenleaved-feuillage vert
X Line pag. 4-5
Toscana M/X Imke
Toscana X Liske
Toscana X Aurora
Toscana X Birte
Toscana X Selma
Toscana X Fiona
Toscana X Vera

Medium Line pag. 6-7
Toscana C/M Friesia
Toscana M/X Herma
Toscana M J ule
Toscana M Gatwig
Toscana M Lenja
Toscana C/M Wiebke

pag. 8-9
PAC M Shocking Pink
Toscana M Frauke
Toscana M Katarina
Toscana C/M Merle
Toscana M/X Gesa
Toscana M/X Lasse
Toscana M Wenke

Zonale donkerbladig-darkleaved-feuillage fonc
Medium Line pag. 10-11
Toscana X/X Magnus
Toscana M Bernd
Toscana M Niklas
Toscana C/M Sren
Toscana M Lisa
Toscana M Anne
Toscana M/X Karen

pag. 12-13
Toscana C/M Hero
Toscana M Onno
Toscana C/M Klaas
Toscana M/X Lara
Toscana M Cleo
Toscana M Linus
Toscana M Tammo

Compact Line pag. 14-15
Toscana C Ronja
PAC C Samelia
Toscana C Erik
Toscana C Claudio
Toscana C Baldo
Toscana C Raiko
Toscana C Cato

Zonale bontbladig-variegated-feuillage panach
pag. 16-17
M Contrast
M Distinction
M Frank Headly
X Happythought red
X Happythought pink
C Lotusland
X Madame Salleron
PAC C Melosilver
M Mrs Pollock

pag. 18-19
X Occold Shield
C Vancouver Centennial
X Wilhelm Langguth
PAC M Fireworks Scarlet
PAC M Fireworks Red White
PAC M Fireworks Pink
PAC M Fireworks Bicolor
PAC M Fireworks WhiteGroei / growth / vgetation

X =Extra
M =Medium
C =Compact
Geur-scented-odorant
pag. 18-19

M Orange Fizz
M P. Fragrans
M Concolor Lace

Peltatum bontbladig-variegated-feuillage panach
pag. 18-19
C Evka Rood
C Evka Roze
C Francis Parmeter

Peltatum dubbelbloemig-semi double-semi-double
Medium Line pag. 20-21
Toscana M Fabian
Toscana M/X Ruben
Toscana M Tomke
PAC M Granatit
Toscana M Rebecca
Toscana M Malaika
Toscana M/X Quirin
Toscana M/X Rikea

pag. 22-23
Toscana M Teske
Toscana M/X Chris
Toscana M Maxima
Toscana M Nixe
Toscana M/X Okka
Toscana M Pia
Toscana M Insa

Compact Early Line pag. 24-25
Toscana C/M Falko
Toscana C Nora
Toscana C/M Erke
Toscana C Marlen
C Rouletta
Toscana C Wittje

Peltatum Villetta serie-Villetta series-Villetta srie
pag. 26
Toscana M Villetta Red
Toscana M Villetta Red White
Toscana M Villetta Orange
Toscana M Villetta Burgundy
Toscana M Villetta Burgundy White
Toscana M Villetta Lilac
Toscana M Villetta White

Peltatum enkelbloemig-single fowered-feur simple
pag. 27
X Balkon rood
X Balkon roze
X Balkon lila
X Balkon donkerroze
X Balkon desrumeaux
Toscana X Balkon Stellena
PAC M Ville de Dresden / Decora Ville de Dresden
M Decora rood
M Decora roze
M Decora lila
M Decora donkerroze
M Decora desrumeaux
Toscana M Decora Stellena
C Minibalkon rood
C Minibalkon roze
C Minibalkon lila

Pacen Toscanazijn kwekersrechterlijk beschermde rassen van respectievelijk Elsner
PAC en Toscana breeding. Over deze soorten zijn wij verplicht licenties te berekenen.
Het doorvermeerderen in welke vorm dan ook van deze rassen is verboden.
De geleverde stekken of planten mogen slechts worden gebruikt voor de opkweek tot
bloeiende plant.

Pacand Toscanaare varieties protected by the breeders rights of Elsner PAC and
Toscana breeding. We are obliged to request a license for these varieties. Multiplication
of any kind of these varieties is forbidden. Any cuttings or plants we supply can only be
for growing on to fnished plants.

Pacet Toscanasont des varits protges respectivement par Elsner PAC et Toscana
Breeding. Pour ces varits nous devons vous compter les droits de licence. Nous
sommes obligs de vous faire savoir quil est interdit de multiplier les varits protges. `
4
Imke M/X
Selma X
Liske X
Fiona X
Zonale
Bloem: donkerroze
Opmerking: mooie bloem op sterke plant, mooie zone
Flower: dark pink
Comments: attractive fower on a strong and round
plant, good zoning
Fleur: rose corail
Remarques: feuillage solide
Bloem: felrood
Opmerking: goede rode, massasoort
Flower: intense scarlet
Comments: striking red, proven top variety
Fleur: intense carlate
Remarques: rouge clatant, varit suprieure
Bloem: donkerlila met wit oog
Opmerking: ronde plantbouw met zone in blad
Flower: lilac pink
Comments: round plant habit with good zone on
foliage
Fleur: lilas rose centre blanc
Remarques: bien rgulier, feuillage zon
Bloem: felrood
Opmerking: sterk groeiende plant met goede zone in
het blad
Flower: intense scarlet
Comments: strong growing plant with good zone on
foliage
Fleur: intense carlate
Remarques: feuillage bien zon, forte croissance `
5
Aurora X
Vera X
Birte X
groenbladig - greenleaved - feuillage vert - X line
Bloem: roze
Opmerking: sterk groeiend, mooie ronde
plantbouw

Flower: pink
Comments: strong growing with good round plant
habit
Fleur: rose clair
Remarques: forte croissance, feuillage solide
Bloem: oranje
Opmerking: robuuste plant, sterke zone in het
blad
Flower: orange
Comments: solid plant, strong zoned foliage
Fleur: orange vif
Remarques: plante solide, feuillage zon
Bloem: violet met purper oog
Opmerking: mooie tweekleurige bloem
Flower: light lilac with purple eye
Comments: bicoloured colour fowers
Fleur: violet oeil fonc
Remarques: feurs bicolores `
6
Friesia C/M
Lenja M
Herma M/X
Zonale
Bloem: scharlaken rood
Opmerking: goede groeier, sterk blad
Flower: scarlet
Comments: excellent scarlet variety
Fleur: carlate
Remarques: excellente varit carlate
Bloem: donkerrood
Opmerking: vroegbloeiend, bewezen topsoort
Flower: bright dark red
Comments: early fowering, proven top variety
Fleur: rouge vif
Remarques: le meilleur rouge, feur vigoureuse
Bloem: licht zalm met witte rand
Opmerking: vroegbloeiend, bijzonder donkere zone
Flower: light salmon, white edge
Comments: early fowering, excellent dark zone
Fleur: saumon, bord tendre
Remarques: prcoce, excellente en zone dombre `
7
Jule M Gatwig M
groenbladig - greenleaved - feuillage vert - Medium line
Bloem: donker zalm
Opmerking: sterke zone, egale bloemkleur

Flower: dark salmon
Comments: good fower colour
Fleur: saumon fonc
Remarques: feur rgulire
Bloem: purper rood
Opmerking: sterk blad, opvallende bloemkleur
Flower: purple red
Comments: strong foliage, remarkable fower
Fleur: rouge cerise
Remarques: feuillage solide, feur remarquable
Bloem: zalm met witte rand
Opmerking: vroegbloeiend, goede plantbouw
Flower: salmon, white edge
Comments: early fowering, good plant habit
Fleur: saumon fonc, bord tendre
Remarques: bien rgulier
Wiebke C/M
Bloem: licht zalm met witte rand
Opmerking: vroegbloeiend, bijzonder donkere zone
Flower: light salmon, white edge
Comments: early fowering, excellent dark zone
Fleur: saumon, bord tendre
Remarques: prcoce, excellente en zone dombre `
8
Shocking Pink M
Gesa M/X
Frauke M
Lasse M/X
Zonale
Bloem: licht roze
Opmerking: licht blad met zone
Flower: light pink
Comments: light zoned foliage
Fleur: rose lilas clair intense
Remarques: feuillage zon
Bloem: donkerpurper
Opmerking: sterk blad, opvallende bloemkleur
Flower: dark purple
Comments: strong foliage, special fower colour
Fleur: pourpre rouge
Remarques: feuillage fort, couleur de la feur spciale
Bloem: wit
Opmerking: vroegbloeiend, ronde plantbouw met
donker blad
Flower: white
Comments: early fowering, round plant habit with dark
foliage
Fleur: blanc
Remarques: plante ronde
Bloem: felroze
Opmerking: opvallende felle bloemkleur
Flower: glowing pink
Comments: remarkable bright fower colour
Fleur: rose intensif
Remarques: feur remarquable, couleur lumineuse `
9
Katarina M
Wenke M
Merle C/M
groenbladig - greenleaved - feuillage vert - Medium line
Bloem: donkerlila met wit oog
Opmerking: vroegbloeiend, gelijkmatige groei

Flower: dark lilac with white eye
Comments: good round plant habit
Fleur: lilas rose centre blanc
Remarques: bien rgulier
Bloem: wit
Opmerking: puur witte bloem met licht blad
Flower: white
Comments: pure white with light foliage
Fleur: blanc
Remarques: blanc pur avec feuillage lger
Bloem: lila met rood oog
Opmerking: vroegbloeiend, goede plantbouw
Flower: lilac with red eye
Comments: early fowering, good plant habit
Fleur: lilas vif
Remarques: bien rgulier, feurie vite `
10
Magnus X/X Niklas M
Zonale
Bloem: zeer donkerrood
Opmerking: speciale plant met een grote zeer mooie
bloem
Flower: very dark red
Comments: special plant with very large fower
Fleur: rouge trs fonc
Remarques: plante spciale feur trs grande
Bloem: fel rood
Opmerking: topsoort in donkerbladig rood
Flower: dark red
Comments: dark leaved red, Top variety
Fleur: rouge fonc
Remarques: rouge feuilles fonces, varit haute
Bernd M
Bloem: zeer donkerrood
Opmerking: Nieuw! goed vertakkend met donkerrode
bloem
Flower: very dark red
Comments: New! nice branching with dark red fower
Fleur: rouge trs fonc
Remarques: Nouveaut! bien ramife, feur rouge
fonc `
11
Anne M Karen M/X
Sren C/M
Lisa M
Bloem: donkerroze
Opmerking: mooie bloem / blad combinatie
Flower: dark pink
Comments: good fower colour with contrasting foliage
Fleur: rose corail
Remarques: feur / feuillage spciale
donkerbladig - darkleaved - feuillage fonc - Medium line
Bloem: zalm
Opmerking: mooie ronde plantbouw

Flower: salmon
Comments: even growth
Fleur: saumon fonc
Remarques: croissance rgulire
Bloem: cremeroze
Opmerking: vroegbloeiend, mooie bloem / blad
combinatie
Flower: cream pink
Comments: early fowering, good fower with contrasting
foliage
Fleur: rose pink
Remarques: feur / feuillage spciale
Bloem: zeer licht roze
Opmerking: aparte bloem / blad combinatie
Flower: very light pink
Comments: good fower with contrasting foliage
Fleur: rose trs clair
Remarques: feur / feuillage spciale `
12
Hero C/M
Cleo M Linus M
Onno M
Zonale
Bloem: fel rood met wit hart
Opmerking: Nieuw! zeer bijzondere bloem met licht witte
rand
Flower: dark red with white heart
Comments: New! very special fower with light white edge
Fleur: rouge fonc oeil blanc
Remarques: Nouveaut! feur trs spciale avec bordure
blanche
Bloem: roze met rood oog
Opmerking: zeer mooie grote bloem, opvallend
tweekleurig
Flower: light pink with red eye
Comments: very good large fower, remarkable bicolour
Fleur: rose oeil rouge
Remarques: grande feur, varit remarquable bicolore
Bloem: purper
Opmerking: vroegbloeiend, felle bloemkleur, mooie
plantbouw
Flower: purple
Comments: early fowering, bright fower colour with a
good plant habit
Fleur: pourpre
Remarques: couleur spciale, bien ramife
Bloem: purper rood gevlamd
Opmerking: zeer bijzondere bloemkleur
Flower: purple famed
Comments: unique fower colour
Fleur: rouge pourpre oeil
Remarques: couleur trs spciale `
13
Klaas C/M
Tammo M
Lara M/X
donkerbladig - darkleaved - feuillage fonc - Medium line
Bloem: lavendel lila
Opmerking: mooie bloem / blad combinatie

Flower: lavender lilac
Comments: good fower and foliage contrast
Fleur: bleu lavande clair
Remarques: feur / feuillage spciale
Bloem: roze rood met wit hart
Opmerking: zeer mooie ronde plant met sterk blad,
bijzondere bloem
Flower: pink-red with white heart
Comments: good round plant habit with strong foliage,
remarkable fower
Fleur: rose, rouge oeil blanc
Remarques: colori original
Bloem: roze lila
Opmerking: mooie bloem / blad combinatie
Flower: pink lilac
Comments: good fower and foliage contrast
Fleur: lilas clair rose
Remarques: feur / feuillage spciale `
14
Ronja C
Baldo C Raiko C
Samelia C
Zonale
Bloem: donker lila
Opmerking: felle bloemkleur
Flower: dark lilac bright
Comments: strong fower colour
Fleur: lilas fonc
Remarques: colori vif
Bloem: licht lila met purper oog
Opmerking: tweekleurig, mooie plantbouw
Flower: light lilac with purple eye
Comments: bicolour, good round plant habit
Fleur: lilas clair, oeil pourpre
Remarques: feurs bicolores, bien rgulier
Bloem: fel rood
Opmerking: vroegbloeiend
Flower: luminous red
Comments: early fowering
Fleur: rouge velours
Remarques: feurie vite, feuilles fonces
Bloem: rood
Opmerking: vroegbloeiend met zeer ronde plantbouw,
topsoort
Flower: red
Comments: early fowering with good round plant habit,
top variety
Fleur: rouge
Remarques: bien ramife, top varit `
15
Erik C
Cato C
Claudio C
donkerbladig - darkleaved - feuillage fonc - Compact line
Bloem: roze met rood oog
Opmerking: mooi gevlamde bloem

Flower: pink famed
Comments: very special fower colour
Fleur: rose intensif oeil
Remarques: couleurs fammes
Bloem: wit
Opmerking: extra compact, zuiver witte bloem
Flower: white
Comments: extra compact, pure white fower
Fleur: blanc
Remarques: compacte, feur blanc pur
Bloem: fel oranje
Opmerking: zeer ronde plantbouw
Flower: bright orange
Comments: very round plant habit
Fleur: orange vif
Remarques: bien ramife `
16
Contrast M
Lotusland C Madame Salleron X
Distinction M
Zonale
Bloem: roze
Opmerking: rood bruin groen blad
Flower: pink
Comments: red brown green foliage
Fleur: rose
Remarques: feuillage rouge brun vert
Bloem: lila roze
Opmerking: groen grijs blad
Flower: lilac pink
Comments: green grey foliage
Fleur: lilas rose
Remarques: feuillage vert gristre
Bloem: rood
Opmerking: groen blad met donkere streep
Flower: red
Comments: green foliage with stripe
Fleur: rouge
Remarques: feuillage vert
Bloem: rood
Opmerking: groen bruin geel blad
Flower: red
Comments: green brown yellow foliage
Fleur: rouge
Remarques: dcoratif, feuillage tricolore `
17
Melosilver C Mrs Pollock M
Happythought X
bontbladig - variegated - feuillage panach
Bloem: rood / roze
Opmerking: groen geel blad, zeer sterke groei

Flower: red / pink
Comments: green yellow foliage, very strong growth
Fleur: rouge carlate / rose
Remarques: feuillage bicolore, forte croissance
Bloem: roze met oog
Opmerking: groen blad met decoratieve zilverrand
Flower: pink with eye
Comments: green foliage with silver edges
Fleur: rose oeil
Remarques: feuillage vert bord
Bloem: rood
Opmerking: groen bruin geel decoratief blad
Flower: red
Comments: special green brown yellow foliage
Fleur: rouge
Remarques: dcoratif, feuillage tricolore
Bloem: zalm
Opmerking: groen grijs blad
Flower: salmon
Comments: green grey foliage
Fleur: saumon
Remarques: feuillage vert gristre
Frank Headly M `
18
Occold Shield X
P. Fragrans M
Vancouver Centennial C
Zonale
Bloem: lila
Opmerking: citroengeur
Flower: lilac
Comments: strong lemon scent
Fleur: lilas
Remarques: citron
Bloem: wit
Opmerking: nootmuskaat
Flower: white
Comments: nutmeg scent
Fleur: blanc
Remarques: noix
Bloem: oranje rood
Opmerking: rood bruin groen blad
Flower: orange red
Comments: red brown green foliage
Fleur: rouge carlate
Remarques: rouge brun vert
Bloem: oranje rood
Opmerking: groen bruin blad
Flower: red
Comments: green brown foliage
Fleur: rouge
Remarques: feuillage brun vert
Orange Fizz M `
19
Concolor Lace M Evka C
Fireworks M
bontbladig - variegated - feuillage panach
Bloem: rood, rood wit, roze, cherry wit, wit
Opmerking: stervormig blad, bijzondere bloeivorm

Flower: bright scarlet, red white, pink,
velvet red white, white
Comments: special shaped fowers and foliage
Fleur: rouge vif, rouge blanc, rose,
pourpre oeil, blanc
Remarques: prcoce
Bloem: rood
Opmerking: menthol notengeur
Flower: red
Comments: menthol nutmeg scent
Fleur: rouge
Remarques: menthe noix
Bloem: rood, roze, licht lilla, enkelbloemig
Opmerking: groen grijs blad
Flower: red, pink, bright lilac, single fowered
Comments: green grey foliage
Fleur: rouge, rose, lilas clair, feur simple
Remarques: feuillage vert gristre
Bloem: rood
Opmerking: groen grijs blad, zeer sterke groei
Flower: red
Comments: green grey foliage, very strong growth
Fleur: rouge
Remarques: feuillage vert gristre, forte croissance
Wilhelm Langguth X
Francis Parmeter `
20
Fabian M
Rebecca M
Peltatum
Bloem: roze
Opmerking: robuust kwaliteitssoort
Flower: pink
Comments: robust quality variety
Fleur: rose fonc
Remarques: varit robuste
Bloem: roze lila
Opmerking: mooie felle bloemkleur
Flower: lilac pink
Comments: good branching habit
Fleur: lilas rose clair
Remarques: bien ramife
Bloem: donkerrood
Opmerking: grote ronde bloemen, topsoort
Flower: dark red
Comments: good large round fowers, top variety
Fleur: rouge brillant
Remarques: belles feurs rondes et grandes, varit
haut
Bloem: fel rood
Opmerking: standaard rood, ronde plantbouw
Flower: bright red
Comments: standard red, round plant habit
Fleur: rouge carlate
Remarques: bien ramife
Ruben M/X
Malaika M `
21
Quirin M/X Rikea M/X
Granatit M
dubbelbloemig - semi double - semi-double - Medium line
Bloem: fel rood
Opmerking: bekende rode, lichtgroen blad

Flower: red
Comments: well known red with light green foliage
Fleur: rouge fonc
Remarques: rouge bien connu avec le feuillage vert
clair
Bloem: donker lila
Opmerking: mooie plantbouw, bloeit niet vroeg
Flower: dark lilac
Comments: good plant habit, late fowering
Fleur: lilas fonc
Remarques: varit robuste, foraison tardive
Bloem: donker amethyst
Opmerking: mooie bloemkleur, bloeit niet vroeg
Flower: dark amethyst
Comments: good colour, late fowering
Fleur: amethyst fonc
Remarques: beau colori, foraison tardive
Bloem: zwart rood
Opmerking: bijzonder donkere bloemkleur
Flower: black red
Comments: special dark fower
Fleur: rouge bourgogne
Remarques: couleur noir
Tomke M `
22
Teske M
Nixe M
Chris M/X
Peltatum
Bloem: donkerrood wit
Opmerking: bijzonder tweekleurig
Flower: dark red white
Comments: remarkable bicoloured
Fleur: bourgogne blanc
Remarques: feur remarquable bicolore
Bloem: rood wit
Opmerking: tweekleurig, topsoort
Flower: velvet red white
Comments: bicolour, top variety
Fleur: rouge fonc blanc
Remarques: feur bicolore
Bloem: licht lila
Opmerking: fantastische plantbouw
Flower: bright lilac
Comments: fantastic plant shape
Fleur: lavande clair
Remarques: varit excellente `
23
Pia M Insa M
Okka M/X
dubbelbloemig - semi double - semi-double - Medium line
Bloem: oranje wit
Opmerking: tweekleurig, zeer speciale bloem

Flower: orange white
Comments: special bicoloured fower
Fleur: orange blanc
Remarques: feur bicolore, bien ramife
Bloem: purper gevlamd
Opmerking: zeer bijzondere bloemkleur
Flower: purple famed
Comments: UNIQUE colour!
Fleur: pourpre trait noirs
Remarques: couleur excellente!
Bloem: puur wit
Opmerking: medium tot laat bloeiend
Flower: pure white
Comments: medium to late fowering
Fleur: blanc pur
Remarques: feuraison mi-tardive tardive
Bloem: donkerrood wit
Opmerking: tweekleurig
Flower: dark red white
Comments: bicoloured fower
Fleur: bourgogne blanc
Remarques: feur bicolore
Maxima M `
24
Falko C/M Nora C
Peltatum
Bloem: donkerrood
Opmerking: vroegbloeiend, mooie ronde plantbouw
Flower: dark red
Comments: early fowering, good round plant habit
Fleur: brillant
Remarques: bien ramife, foraison prcoce
Bloem: fel oranje rood
Opmerking: zeer vroegbloeiend, fris groen blad
Flower: scarlet red
Comments: very early fowering, fresh green foliage
Fleur: rouge carlate
Remarques: feuillage frais vert, feurie vite `
25
Rouletta C Wittje C
Marlen C
dubbelbloemig - semi double - semi-double - Compact early line
Bloem: amethyst
Opmerking: de beste vroeg bloeiende lila

Flower: amethyst
Comments: top variety! early fowering lilac
Fleur: amethyst
Remarques: Top varit! foraison prcoce
Bloem: purperrood wit
Opmerking: nieuwe selectie, minder terugsportend
Flower: red white
Comments: new selection, very stable
Fleur: rouge fonc blanc
Remarques: nouvelle slection, trs stable
Bloem: puur wit
Opmerking: vroegbloeiend, bloem blijft wit
Flower: pure white
Comments: early fowering, long lasting fower colour
Fleur: blanc pur
Remarques: foraison prcoce, couleur constante
Bloem: lichtroze
Opmerking: vroegbloeiend, goed vertakkend
Flower: light pink
Comments: early fowering, good branching habit
Fleur: rose clair
Remarques: bien ramife, foraison prcoce
Erke C/M `
26
Peltatum
Bloem: lila
Opmerking: enkelbloemige peltatum
Flower: lilac
Comments: single fowered peltatum
Fleur: lilas
Remarques: feur simple peltatum
Villetta Lilac M
Bloem: wit
Opmerking: enkelbloemige peltatum
Flower: white
Comments: single fowered peltatum
Fleur: blanc
Remarques: feur simple peltatum
Villetta White M
Bloem: oranje
Opmerking: enkelbloemige peltatum
Flower: orange
Comments: single fowered peltatum
Fleur: orange
Remarques: feur simple peltatum
Villetta Orange M
Bloem: donkerrood, donkerrood wit
Opmerking: enkelbloemige peltatum
Flower: dark red, dark red white
Comments: single fowered peltatum
Fleur: bourgogne, bourgogne blanc
Remarques: feur simple peltatum
Villetta Burgundy M
Bloem: rood, rood wit
Opmerking: enkelbloemige peltatum,
Nieuw! enkelbloemige peltatum
Flower: red, red white
Comments: single fowered peltatum,
New! single fowered peltatum
Fleur: rouge, rouge blanc
Remarques: feur simple peltatum,
Nouveaut! feur simple peltatum
Villetta Red M `
27
Balkon X
Decora M Minibalkon C
Ville de Dresden /
Decora Ville de Dresden M
enkelbloemig - single fowered - feur simple
Bloem: rood, roze, lila, donkerroze, roze wit
Opmerking: witte steel, bont blad
Flower: red, pink, lilac, dark pink, pink bicolour
Comments: white stems, variegated foliage
Fleur: rouge, rose, lilas, rose fonc, rose centre
blanc
Remarques: tige blanche, feuillage panach
Bloem: donkerroze / rood, roze, lila
Opmerking: goed vertakkend, rijkbloeiend
Flower: dark pink red, pink, lilac
Comments: good branching habit
Fleur: rose fonc, rose, lilas
Remarques: bien ramife, trs forifre
Bloem: rood, roze, lila, donkerroze, roze wit
Opmerking: groenstelig
Flower: red, pink, lilac, dark pink, pink bicolour
Comments: green stems
Fleur: rouge, rose, lilas, rose fonc, rose centre
blanc
Remarques: tige verte
Bloem: wit
Opmerking: groen / witte steel, verbeterde selectie,
goed vertakkend

Flower: white
Comments: green / white stems, improved selection,
good branching habit
Fleur: blanc
Remarques: tige verte / blanche, feuillage fonc zon `
28
J uli
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
27 28 29 30 31
30 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2
6 13 20 27 3
Augustus
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
31 32 33 34 35
28 4 11 18 25
29 5 12 19 26
30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
September
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
36 37 38 39 40
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 1
4 11 18 25 2
5 12 19 26 3
6 13 20 27 4
7 14 21 28 5
Oktober
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
40 41 42 43 44
29 6 13 20 27
30 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2
November
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
44 45 46 47 48
27 3 10 17 24
28 4 11 18 25
29 5 12 19 26
30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
December
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
49 50 51 52 1
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2
6 13 20 27 3
7 14 21 28 4
2013
J anuari
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
1 2 3 4 5
29 5 12 19 26
30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
Februari
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
5 6 7 8 9
26 2 9 16 23
27 3 10 17 24
28 4 11 18 25
29 5 12 19 26
30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 1
Maart
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
9 10 11 12 13 14
23 2 9 16 23 30
24 3 10 17 24 31
25 4 11 18 25 1
26 5 12 19 26 2
27 6 13 20 27 3
28 7 14 21 28 4
1 8 15 22 29 5
April
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
14 15 16 17 18
30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 1
4 11 18 25 2
5 12 19 26 3
Mei
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
18 19 20 21 22
27 4 11 18 25
28 5 12 19 26
29 6 13 20 27
30 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
J uni
zon
maa
din
woe
don
vrij
zat
23 24 25 26 27
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 1
4 11 18 25 2
5 12 19 26 3
6 13 20 27 4
7 14 21 28 5
2014