Vous êtes sur la page 1sur 1

AVOCAT

MNDRIL CTLIN
Cal. 13 Septembrie, Nr. 75-79, Bl. 73-75, Sc. B, Et. II, Ap. 29, Sector 5, Bucureti
Tel.!a"# $11.3$.%2, &obil# %93.3%5.'(9, E-mail# a).mi*+rilacatali*, "*et.ro
DOMNULE PREEDINTE,
Sub-em*atul.a/ , +omiciliat.0/ 1* , Str. ,
Nr. , Bl. , Sc. , Et. , Ap. , -ector , repre2e*tat.0/ pri* A).
&3N45I67 C7T76IN 1* ba2a 3mputer*icirii a)oca8iale Nr. , i*culpat 1*
cau2a ce 9ormea20 obiectul 4o-arului *r. , +eclar apel recur- 1mpotri)a
1*c:eierii -e*ti*8ei *r. pro*u*8at0 +e ;u+ec0toria -ector la +ata +e ,
pe*tru urm0toarele moti)e #
n fapt,
n drept, 1mi 1*temeie2 cererea pe +i-po2i8iile art. C. proc. ci).
4ata Sem*0tura
4<&N=6=I >5E?E4INTE A6 ;=4EC7T<5IEI SECT<5 B=C=5E?TI