Vous êtes sur la page 1sur 11

Barcelonesa

Score

Flauta 1

Flauta 2

Oboe

Clarinete

Fagot

Mandolina 1

Mandolina 2

Mandola

( Vals)

Autor: Enrique Hidalgo


Arreglo: Abel Quintero


#
J

J #


#
& # 43

#
J

##
& # # 43

. #.

? # # 43


# 3
& # 4

#
& # 43

#
& # 43

# 3
& # 4

#
& # 43

J #

j
#

j
.

J #

j
.

J

#
& # 43

? ## 3
4

#
& # 43

#
& # 43

B # # 43

#.

. #.

Violoncello

? # # 43

Contrabajo

? ## 3
4

Cuatro y Guitarra

Bajo

Violin I

Violin II

Viola


J
J
G

Gm

B7

Em

Adaptacin para Orqueta Tipica Ricardo Contreras

A7

2
8

Fl. 1

Fl. 2

Ob.

B b Cl.

Bsn.
8

Mdn. 1

Mdn. 2

Mdn. 3

Vla.

Vc.

Cb.

&

##

&

##

n.

&

####

#
& #

%
nnb .

%
nnb

%n
n n#

%
nn
b

? ##

&

##

%
nn

j n
b

&

##

&

##

%
j n nnb

Dm

Barcelonesa

%
nn .
b

? ##

E.B.

Vln. II

#
& #

Gtr.

Vln. I

%
nnb

j n

%
Dm
nn G m

b
J
%
nn

.
J

j
.

j
#.

j
.

j .

j
.

.
J

j
.

j
#.

Gm

A7

C7


n j

%
nn
b

j
n

%
nnb

B ##

%
nnb

? ##

&

##

&

##

? ##

%
nnb
%
nnb

Fl. 1

&b

.

J

Fl. 2

&b

j
.

15

Barcelonesa

.
J

.
J

&b

Mdn. 1

&b

#.

Mdn. 2

&b

Mdn. 3

&b

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&
?
15

#.

&b
A7

Gtr.

j
.

j #

J .

Dm

Dm

Gm

Vln. I

&b

Vln. II

&b

Vla.

Bb

Vc.

?b

Cb.

?b

15

J .

E.B.

C7

4
22

Fl. 1

&b

Barcelonesa

Fl. 2

B b Cl.

Bsn.

&
?

Mdn. 2

Mdn. 3

&b

&b
E7

Gtr.

Rit.....#

Rit.....

j .

.
J

#.
J

&b

22

Vln. I

Vla.

& b #

Bb

A7

A7

Cb.

?b
?b

Gm

C7


AJ tempo... J

j
.
A tempo...

Rit.....

A tempo...

Rit.....

Rit.....

#.

A tempo...

A tempo...

Rit.....

Vc.

A tempo...

Rit.....

A tempo...

Rit.....

Rit.....

Vln. II

Rit.....

A tempo...

Rit.....

E.B.

A tempo...

Rit.....

Gm

A tempo...

.
J

A tempo...

#.
J

& b #.
&b

Rit.....

A tempo...

22

Mdn. 1

&b

.
Rit.....

Ob.

A tempo...

Rit.....

&b

.
J

A tempo...

A tempo...

29

Fl. 1

&b

Fl. 2

&b

Ob.

&b

B b Cl.

Bsn.

&
?

. #.

Mdn. 3

&b

&b
Gm

Vln. II

#.

n # # .. .

n # # ..

#.

#### .
.

#
n # ..

#.

#.

A7

A7

n # # .. #

n.

n # # ..

A7

&b

j
#.

& b .

j
.

j
.

#.

n.

Vla.

Bb

Vc.

?b

Cb.

?b

#
J

# n # # ..
#.

29

Vln. I

#.

#

n # ..
.

& b .

Mdn. 2


. # J

#.

F #7

#
n # ..

n # # ..

n # # ..

n # # ..

n # # ..

#.

D
#
n # ..

#
n # ..
.

j
.

#.

& b .

#
J

Mdn. 1

E.B.

#.

29

Gtr.

Barcelonesa

6
Fl. 1

Fl. 2

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Mdn. 2

Mdn. 3

Gtr.

E.B.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#
& #

#
& #

##
& ##

? ##

#
& #

n.

n .

#
& #

#
& #

D7

B7

#
& #

Bm


D7

# n

.
Em

? ##

#
& #

#
& #

B ##

? ##

? ##

36

Vln. I

n.
J

&

j
n n .

36

Mdn. 1

Barcelonesa

##

36

&

##

&

##

&

##

&

####

43

Fl. 1

Fl. 2

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Mdn. 2

Mdn. 3

Gtr.

E.B.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

##

&

##

&

##

&

##

#.

#.

#.

j
#.

F#m

C7

&

##

&

##

B ##

? ##

#.

n.

1ra

..
..

..

n.

..

#.

..

1ra

j
.

..

J
j

1ra

E7

1ra

A+

..

..

n.

..

#.

..

..

#.

..

1ra

#.

1ra

1ra

1ra

..

1ra

1ra

..

Em

n.

1ra

#.

#.

#.

#.

1ra

#.

1ra

1ra

B7

Barcelonesa

? ##

? ##

#.

43

Vln. I

? ##
43

Mdn. 1

1ra

..

&

##

&

##

&

##

&

####

50

Fl. 1

Fl. 2

Ob.

B b Cl.

Bsn.

Mdn. 2

Mdn. 3

Gtr.

E.B.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

2da

2da

&

&

##

&

##

&

##

2da

2da

2da

&
&

##

B ##

? ##

2da

n.

j
.

j
.

n.


D7

F#m

C7

B7

j
.

n.
.

n.

2da

2da

2da

n.

2da

2da

n.

A7

2da

Barcelonesa

2da

##

? ##

##

? ##

2da

50

Vln. I

? ##
50

Mdn. 1

2da .

&

##

&

##

&

##

&

####

57

Fl. 1

Fl. 2

Ob.

B b Cl.

Bsn.

? ##
&

##

&

##

&

##

&

##

57

Mdn. 1

Mdn. 2

Mdn. 3

Gtr.

E.B.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

.
J

.
J

j
.

.
.
.
E m7


J
j

j

A7

.
J

? ##

&

##

.
J

&

##

? ##
? ##

D.S. al Coda

D.S. al Coda

j n

j
n
j n

Dm

Dm

j
n

.
J
J

j
.

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

j .

. .
J

. j n .

.
. j

B ##

Barcelonesa
D.S. al Coda

57

Vln. I

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

nn

nnb

nnb

nnn#

nn

n
j n nb

n.

nnb
j
n

j n nnb

Dm

Dm

nn

nn

b
b

nn

nnb

nnb

nnb

.
.

nnb

10
Fl. 1

&b

Fl. 2

&b

64

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b
#

Barcelonesa

#
J

? .
b

&

Mdn. 1

&b

j
#.

Mdn. 2

&b

Mdn. 3

&b

j
#.

64

&b
Gm

Gtr.

E.B.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Gm

A7

G dis

#
J

j
#.
#
J

.
D

#.

& b .

.
Bb

#.

? b .

?b

.
&b

64

Vln. I

C7

Fl. 1

&b

#.

Fl. 2

&b

71

Ob.

B b Cl.

Bsn.

&b
#

? .
b

Mdn. 1

&b

Mdn. 2

&b

Mdn. 3

&b

71

Gtr.

E.B.

&b
?

Gm

&b

Vln. II

&b

Vla.

Vc.

Cb.

#.

#.

D Maj7

? b .

.
Bb

?b

71

Vln. I

11

&

Barcelonesa

Vous aimerez peut-être aussi