Vous êtes sur la page 1sur 25

3.

POPULATIA STABILA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA - JUDETE,


Sub 5

Ambele sexe
Masculin
Feminin

5-9

390
206
184

10 - 14

462
240
222

15 - 19

452
239
213

20 - 24

432
213
219

25 - 29

475
270
205

30 - 34

428
243
185

35 - 39

433
219
214

294
161
133

Populatia stabila pe sexe si gru


comuna Straja, anul
85 ani
348

375

Masculin

177

189

200

219

Feminin

174

159

175

205

Ambele sexe

1106

1256

1307

1237

Masculin

567

627

662

618

Feminin

539

629

645

619

1325
668
657

1325
635
690

1392
682
710

1245
631
614

80-84
322

424

1238
675
563

75-79
180
70 - 74
142
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40
885- 44
35
455- 39
30
- 34
430
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
Sub 5
1156

600
556

288

311

311

148

172

162

140

139

149

781

881

893

371

466

447

410

415

1115
0 578
537

Ani

351

Ani

Ambele sexe

Ani

STRAJA

85 ani
80-84
75-79
70 - 699
74
373
65
10069
60 - 326
64
55 - 59
50 - 54
85- ani
45
49
4080-84
- 44
3575-79
- 39
70 - 34
74
30
65
69
25 29
20
60 - 24
64
15
55 - 19
59
10
14
50 54
9
455- -49
Sub
5
40
- 44

446

Populatia sta

797

Populatia
stabila p
414
200
383

35 - 39 0
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
Sub 5
0

100

200

200

200

MUNICIPII, ORASE, COMUNE


40 - 44

45 - 49

316
173
143

50 - 54

310
154
156

55 - 59

296
144
152

60 - 64

229
120
109

65 - 69

70 - 74

75-79

80-84

268
129
139

291
135
156

250
98
152

206
92
114

66
28
38

200

222

210

135

abila pe sexe si grupe de varsta, in


muna Straja, anul 2002
391

276

298

286

262

194

151

160

139

120

97

104

90

54

197

125

138

147

142

103

118

120

81

Feminin
897

618

712

Masculin
623

526

348

463

384

253

454

322

364

312
Ambele

241

155

187

175

96

443

296

348

311

285

193

276

209

157

688

597

396

588

601

467

308

161
57
104

68
34
34

sexe

Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta in Vicovu de Sus

Populatia stabila
pe
sexe si
grupe264de varsta
de
358
286
184500
285 in Vicovu
199
138
300
400
330
311
212
324
316
268
170
Sus, anul
2011

Feminin
Masculin
Ambele sexe

Feminin
Masculin
200

200

300

400

400

500

600

600

800

700

800

1000

900

1200

1000

1100

1400

1200

1600

1300Ambele
1400sexe

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

85 ani

49
17
32

STRAJA
84

Ambele sexe

38

Masculin

46

Feminin

138

Feminin
Masculin
Ambele sexe

Ambele sexe

60

Masculin

78

Feminin

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE

SUCEAVA

ORAS VICOVU DE SUS


STRAJA

Total
Romani
Rromi
Ucrainieni
Germani
Alte

POPULAT
IA
STABILA
TOTAL
1

Romani

Maghiari

Romi

Ucraineni

Germani

Turci

634810

588358

183

12178

5916

717

34

13308
5094

12347
5029

*
-

672
-

7
*

9
-

13308
12347
672
7
9
268

93
5.0
0.05
0.07
2.0
100

ETN IA
RusiLipoveni

Tatari

Sarbi

Slovaci

Bulgari

Croati

Greci

Italieni

Evrei

10

11

12

13

14

15

16

1721

16

21

59

70

*
-

Cehi

Polonezi

Chinezi

Armeni

Ceangai

Macedone
ni

Alta
etnie

17

18

19

20

21

22

23

Informatie
nedisponib
ila
24

1922

22

376

23196

*
-

268
64

JUDETUL
MUNICIPII SI
ORASE
COMUNE
A

SUCEAVA

ORAS VICOVU DE SUS


STRAJA

ORAS VICOVU DE SUS

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE
A

POPULATIA
STABILA
TOTAL
1

Necasatorit(a)

Casatorit(a)

Vaduv(a)

Divortat(a)

Informatie
nedisponibila

STAREA
CIVILA
DE FAPT
Persoane care

STAREA

CIVILA

LEGALA

ORAS VICOVU DE SUS


Ambele sexe

13308

6607

5626

885

190

156

Masculin

6579

3550

2770

173

86

78

Feminin

6729

3057

2856

712

104

78

Ambele sexe

5094

2225

2370

402

97

20

Masculin

2594

1290

1177

78

49

10

Feminin

2500

935

1193

324

48

10

STRAJA

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE
A
SUCEAVA
ORAS VICOVU DE SUS

STRAJA

POPULATIA
STABILA
Romana

Maghiara

Romani

Ucraineana

Germana

Turca

Rusa

634810

598224

159

3258

6097

323

30

1548

13308

13027

5094

5029

TOTAL

LIMBA MATERNA
Tatara

Sarba

Slovaca

Bulgara

Croata

Italiana

Greaca

Ceha

Poloneza

10

11

12

13

14

15

16

17

16

54

18

1666

Chineza

Armeana

Macedonean
a

Idis

Alta limba
materna

Informatie
nedisponibila

JUDETUL
MUNICIPII SI
ORASE
COMUNE

18

19

20

21

22

23

23147 SUCEAVA

13

251

268

64

ORAS VICOVU DE SUS

STRAJA

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE

SUCEAVA

ORAS VICOVU DE SUS


STRAJA

total din care


ortodoxi
penticostali
baptisti
Adventist de ziua 7
martorii lui iehova
Alta religie

POPULATIA
STABILA
Ortodoxa

Romanocatolica

Reformata

Penticostala1
)

Grecocatolica2)

634810

532807

7068

109

47773

1155

13308

9996

2872

5094

4257

765

13308
9996
2872
129
7
3
28

5094
4257
765

TOTAL

Structura confesionala
din localitatea
5094
4257 2011
Straja, anul

total din care


ortodoxi
penticostali
ortodocsi
martorii lui
iehova

765
penticostali
5

martorii lui iehova

1%

5
Alta religie

15%

84%

ortodocsi
penticostali
martorii lui iehova

83.50%
15%
1%

RELIGIA

Baptista

Adventista
de ziua a
saptea

Musulmana

Unitariana

Martorii
lui
Iehova

Crestina
dupa
Evanghelie

Crestina
de rit
vechi

Evanghelica
lutherana3)

Ortodoxa
sarba

10

11

12

13

14

15

3079

3855

81

1616

3921

2934

17

129

ala din localitatea


ul 2011
martorii lui iehova

Evanghelica
Evanghelica4
de
)
confesiune
augustana
16

17

Mozaica

Armeana

Alta
religie

Fara
religie

Atei

Informatie
nedisponibila

JUDETUL
MUNICIPII SI
ORASE
COMUNE

18

19

20

21

22

23

69

78

5580

341

199

24109 SUCEAVA

28

270

64

ORAS VICOVU DE SUS


STRAJA

ORAS VICOVU DE SUS

MACROREGIUNEA
REGIUNEA DE DEZVOLTARE
JUDETUL

NIVELUL

POPULATIA
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE

SUCEAVA
Ambele sexe
Masculin
Feminin

ORAS VICOVU DE SUS


Ambele sexe
Masculin
Feminin

STRAJA
Ambele sexe
Masculin
Feminin

INVATAMANT
Secundar

din care:
Total

DE

Superior

TOTAL
A

INSTITUTIEI

Universitar
de
licenta
3

Postliceal
si de
maistri

Superior
Total
Liceal

556230
272296
283934

51590
23253
28337

44354
20316
24038

14441
6628
7813

385935
196458
189477

106808
50505
56303

10946
5385
5561

399
176
223

347
149
198

125
44
81

7630
3864
3766

1675
843
832

4395
2228
2167

138
70
68

117
61
56

53
27
26

3387
1731
1656

426
228
198

AB

DE

INVATAMANT

ABSOLVITE

Secundar

Fara scoala absolvita

Superior
Profesional
si de
ucenici

Inferior
(gimnazial)

Primar

din care:
Total

Persoane
analfabete2

10

11

84156
55414
28742

194971
90539
104432

87395
38334
49061

16869
7623
9246

5696
2305
3391

740
527
213

5215
2494
2721

2188
1050
1138

604
251
353

247
99
148

420
310
110

2541
1193
1348

637
326
311

180
74
106

54
23
31

Nascuti vi

Rata natalitatii
Decese

Rata mortalitatii

1992
301

1993
285

1994
261

1995
290

1996
273

1997
293

1998
279

1999
300

13004

13076

13141

13289

13560

13551

13643

13734

23.15

21.80

19.86

21.82

20.13

21.62

20.45

21.84

142

125

133

122

124

152

131

127

10.92

9.56

10.12

9.18

9.14

11.22

9.60

9.25

26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Rata natalitatii

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Rata mortalitatii

1992

Rata mortalitatii si natalitatii in orasul Vicovu de Sus

Anul

Spor natural

12.23

12.24

9.74

12.64

10.99

10.41

10.85

12.60

2000
248

2001
260

2002
264

2003
236

2004
262

2005
285

2006
279

2007
237

2008
237

13879

14012

14224

14239

14302

14395

14600

14718

14710

17.87

18.56

18.56

16.57

18.32

19.80

19.11

16.10

16.11

121

135

138

140

146

126

119

130

141

8.72

9.63

9.70

9.83

10.21

8.75

8.15

8.83

9.59

Rata mortalitatii si natalitatii in orasul Vicovu


de Sus

Rata natalitatii
Rata mortalitatii

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Anul
Rata natalitatii

9.15

8.92

8.86

6.74

Rata mortalitatii

8.11

11.05

Spor natural

10.96

7.27

6.53

2009
234

2010
221

2011
253

14840

14933

14995

15.77

14.80

16.87

109

105

140

7.35

7.03

9.34

8.42

7.77

7.54

Nascuti vi
Rata natalitatii
Decese
Rata mortalitatii

1992
112
19.98
64
11.42

1993
95
16.78
59
10.42

1994
101
18.09
54
9.67

1995
89
15.67
46
8.10

1996
90
15.92
66
11.68

1997
70
12.52
78
13.95

1998
78
13.90
56
9.98

Sporul natural
Populatia medie

8.56
5605

6.36
5660

8.42
5582

7.57
5680

4.25
5653

-1.43
5590

3.92
5611

1999
78
13.91
71
12.66

2000
77
13.66
57
10.11

2001
83
14.60
46
8.09

2002
80
14.15
66
11.67

2003
80
14.21
63
11.19

2004
80
14.16
65
11.50

2005
81
14.25
68
11.96

2006
67
11.80
65
11.45

1.25
5609

3.55
5636

6.51
5684

2.48
5655

3.02
5629

2.65
5651

2.29
5686

0.35
5676

Chart Title
24.00
21.00
18.00

15.00
12.00
9.00
6.00
3.00
0.00
-3.00

2007
84
14.76
60
10.54

2008
74
13.11
54
9.57

2009
68
12.09
53
9.42

2010
79
14.01
82
14.55

2011
76
13.47
58
10.28

4.22
5690

3.54
5645

2.67
5624

-0.53
5637

3.19
5643

Rata natalitatii
Rata mortalitatii
Sporul natural