Vous êtes sur la page 1sur 6

KUMPULAN 2

SOALAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


TOPIK: NUTRISI
Soalan 1
Susan berumur lima tahun, beliau menghadapi masalah
pertumbuhan terbantut, bengkak pada bahagian perut, kaki dan
badan. Antara contoh makanan di bawah yang manakah patut
diambil oleh Susan dalam kuantiti yang banyak?
A buah-buahan dan sayur-sayuran
B daging dan ikan
C nasi dan makanan laut
D kuning telur dan hati
Jawapan B
Soalan 2
!ily berumur "# tahun dan beker$a sebagai kerani, %osmah
berumur "& tahun dan beker$a sebagai pencuci. 'erbe(aan nilai
kalori yang diperlukan oleh kedua-dua wanita di atas bergantung
kepada
A umur
B berat
C sai( badan
D akti)iti *(ikal
Jawapan D
Soalan 3
Ahmad baru saha$a selesai men$alani pembedahan. Beliau
dinasihatkan oleh doktor untuk mengambil lebih banyak produk
tenusu dan kekacang.
Sekiranya beliau tidak mengikuti nasihat doktor, apakah
kemungkinan yang akan berlaku kepada beliau?
A pertumbuhan sel-sel baru perlahan
B kurang daya pertahanan badan
C hilang selera makan
D sering berpeluh
Jawapan A
Soalan 4
Seorang petani moden menghadapi masalah dengan
tanamannya. Didapati bahawa tumbuhannya menghasilkan daun
tua berwarna hi$au, pucat dan kuning. Bagaimanakah cara yang
boleh dilakukan oleh petani tersebut agar tumbuhannya dapat
hidup dengan lebih sihat?
A menambahkan nitrogen ke dalam tanah
B menanam tanaman di bawah cahaya matahari terik
C menambahkan +os+orus ke dalam tanah
D menyiram air dalam kuantiti yang banyak
Jawapan A
Soalan 5
,itar nitrogen ialah kitaran semula$adi di Bumi dimana nitrogen di
atmos+era ditukarkan kepada sebatian nitrit di dalam tanah.
Semasa proses ini nitrogen ditukarkan kepada nitrit, seterusnya
kepada nitrat oleh se$enis mikroorganisma.
%a$ah di bawah menun$ukkan sebahagian dari kitar nitrogen?
-ikroorganisma . yang terlibat ialah
A bacteria pendenitritan
B bacteria pengikat nitrogen
C bacteria penitritan
D bacteria pengurai
Jawapan C
mikroorganisma .
/itrit nitrat
Soalan 6
Jadual di bawah menun$ukkan nilai kalori bagi kelas makanan
yang berbe(a.
Kelas Maanan N!la! Kalo"! #$%&'
,arbohidrat 01.&
'rotein ""."
!emak 23.#
Seorang rema$a telah memakan sepotong pai epal mengandungi
2g protein, 0"g karbohidrat dan #g lemak. Berdasarkan $adual di
atas, hitung $umlah nilai kalori bagi sepotong pai itu.
A 04".# kJ
B "1&.5 kJ
C 6#4.# kJ
D 404.5 kJ
Jawapan C
Soalan (
Julia tinggal dikawasan ,utub 7tara. Setiap hari Julia mengambil
makanan seperti daging, mar$erin dan ke$u. Bagaimanakah
pengambilan makanan tersebut membantu Julia untuk hidup di
sana?
A membekalkan lebih banyak tenaga
B menambahkan tisu lemak
C membina lebih banyak sel-sel baru
D meninggikan daya pertahanan badan
Jawapan A
Soalan )
'ak 8assan seorang peladang kelapa sawit. Beliau sering
menanam pokok kekacang diantara pokok-pokok kelapa sawitnya.
Apakah rasional tindakan 'ak 8assan itu?
A untuk mengurai protein haiwan
B untuk menguatkan akar pokok kelapa sawit
C untuk menukar gas nitrogen kepada nitrat
D untuk menukar nitrat kepada gas nitrogen
Jawapan C
Soalan *
Amin dan Aminah adalah dua beradik kembar. Setiap hari mereka
mengambil makanan yang sama. /amun sai( badan mereka
berbe(a. Aminah lebih besar daripada Amin walaupun kuantiti
makanan yang diambil adalah sama. -engapakah keadaan ini
berlaku?
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999
:" markah;
Jawapan ,adar metabolism Amin lebih tinggi daripada Aminah
kerana mereka berbe(a $antina
Soalan 1+
Seorang pemilik dusun durian mendapati pokok duriannya
menghasilkan buah yang kecil walaupun telah diberikan ba$a
nitrogen. -ineral manakah antara yang berikutdapat membantu
pokok durian beliau menghasilkan buah yang normal?
A (ink
B kuprum
C mangan
D boron
Jawapan D