Vous êtes sur la page 1sur 3

DUMKA NA DWA SERCA

.
.
.
## 3 .

===============================
&
l
l
l
ll

Em/C
D
## Hm

===============================
&
l

l
l

_
_
_
Mj

so - ko

gr

wy -

le

chmur - no -

ki

py -

taj

mnie

A
D
Hdim
Em
F
## Em

===============================
&
l
l

l

_
so

kich

py

- taj

mnie

la

- sw

md

rych

Fm
E
Em
## Hm

.

_j

_ .
===============================
&
l
l
l
_ .

- wol - nij

mnie.

Em/C
D
## Hm

===============================
&
l

_
_
Mj

so -

ko

le

moj

przej - rzys

ty

py -

taj

mnie

A
D
Hdim
Em
F
## Em

===============================
&
l
l

l

_
nur - tw

bys

- trych

py

- taj

mnie

kwia - tw

pol

nych

Fm
E
Em
## Hm

.
.
_
_
===============================
&
l
l
l
j

.
i

- wol - nij

mnie.

D
## Hm

===============================
&

l
l

_j

mj

mi - y.

Jak

ne

skrzy -

nie

ta

in

mam

py

ta

gwiazd w_nie - bio

twj

po

sag

do

bro

tw,

ko

biet

sach

ci

F
Hm
## A

===============================
&

l
l
_
_
_
s

zaz - dros

mi - o

Fm
Em
Hm
## HmD

===============================
&
l

_ _
_
_j
l
/

czte - ry

mj

mi - y.

me

od

A
## D

===============================
&
l
l

l

Jak

mam

py

- nych

ser -

ce

Hm
Hm D
## F

l
l

l
===============================
&
_
_
kry -

w_to -

bie

cho

wie

dz

nie

po - wie

dz

E
Gm
## F m

===============================
&
l
l
l
_ _
_ .
nie

od - naj

ci.

Hm
Em
A
## F .
.

.
b

===============================
&
l
l
ll
7

===============================
&

l
l
Dm

Mj

Gm/E

so - ko

le

gro - mo - wad

ny

py -

taj

mnie

===============================
&

l
l

l
Gm

ste - pw

saw

- nych

Ddim

py

- taj

tych

bu

Gm

rza - nw

won

nych

.
.
.
b

j
===============================
&
l
l
l

Dm

Am

- wol - nij

Gm

mnie.

l
l
===============================
&
Dm

Przez

Gm/E

kur -

ha

ny

spo - pie -

la

przez

chu -

to

ry

l
l

l
===============================
&

Gm

w_og - niu

ca

Ddim

snu

ju

nie

znam

Gm

step

od - mie

rzam

.
b
.

j
===============================
&
l
l
l

.
Am

Dm

od -

by

na - le

Gm

ci,

j
===============================
&
l
l

_ _ l
Dm

mj

mi - y.

Jak - e

py

ta

mam

ksi -

ca

===============================
&

on

si

ko

cha

Dm

w_twych re -

ni

cach

so -

ce

zgo

ni

Gm
Dm
Am

===============================
&
l

l .
l
Dm/F

step

za - so

ni

nie

ta

mam

od - naj

ci,

ko -

ka

co

mj

mi -

y.

l
l
l
===============================
&

_
F

Jak - e

py

za

na

mi

Dm
Dm/F

===============================
&

cho - r

za

pad

on

by

Gm

z_a
-

lu

wiat

pod

pa

li

.
b

K
l
..

l
l
===============================
&

gdy
by
stra
ci
ci,
mnie
e
e
Am

Dm

b
.
.
.
===============================
&
l
l
l
F

.
===============================
&b
l
l
l
Dm

gdy on stra -

ci -

Am

ci.

b
.

l
l
l
===============================
&
Gm

Dm

Jak - e

Dm/F

Am

step

zas

ni

nie

py

ta

mam

ksi -

Dm

ca

===============================
&

on
si
ko
cha
w_twych re
ni
cach
so
ce
zgo
ni
G

===============================
&

l
l

od - naj

ci.

.
.
.
===============================
&b
l
l
l
G

===============================
&
l
l

My

wpa - trze

ni

za

su

cha

ni

tak

wsp

cze

ni

Dm
Dm/F

===============================
& b
l

l
l

do

gra

nic

w_ciem nym

ki

nie

po

kry

jo

mu

.
.
b

l
l

===============================
&
.
.

o
cie
ra
my
z.
Am