Vous êtes sur la page 1sur 11

Akhlak Pada Diri

By emhade nur
Pertemuan ketiga

SHIDDIQ
Maknanya:Benar,

Jujur
Lawan kizib (dusta), khianat, ingkar
janji, kesaksian palsu, fitnah, gunjing
Cakupan Shiddiq:
Lahir-batin, qaul-fiil

AMANAH
Maknanya:

Dipercaya

Bentuknya:
Memelihara

titipan
Mengembalikan seperti semula
Menjaga rahasia
Tidak salah guna
Menunaikan kepercayaan dengan
baik

ISTIQAMAH
Maknanya; Tegak lurus, Teguh pendirian,
Konsisten, Konsekuen
Buahnya:
Terhindar dari sedih dan takut
Sukses hidup
Dinaungi Allah
)Dijanjikan surga (Fushilat 30-32

1.
2.
3.
4.

IFFAH

1.

2.
3.

Maknanya: Menjauhkan diri dari


hal-hal yang tidak baik, Menjaga
kehormatan dan kesucian diri
Macam-macam Iffah
Dari syahwat an nur 30-31 dan isra
32 furqan 72
Dari harta albaqarah 273
Dari manusia

MUJAHADAH

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Maknanya; Mencurahkan segala kemampuan


untuk melepaskan diri dari segala hal yang
dapat menghambat pendekatan diri kepada
Allah
Objek mujahadah
Jiwa yang durhaka (asy Syams 7-10)
Nafsu yang liar (al Furqan 43-44)
Syetan penggoda (Fathir 6)
Dunia yang merayu (Taubah 38)
Kafir yang menyesatkan
Munafik yang menipu (Albaqarah 120)
Maksiat yang menyelinap
Kemungkaran yang menyedapkan

SYAJAAH

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Berani dalam kebenaran dan penuh


pertimbangan
Bentuk syajaah
Berani menghadapi musuh (Anfal 15-16)
Berani menyatakan kebenaran (Isra 80)
Berani mengendalikan emosi (Ali Imran 134)
Langkah syajaah
Hanya takut pada Allah al ahzab 39
Cinta akhirat melebihi dunia taubah 38
Tidak takut mati an nisa 78
Tidak ragu
Tidak cinta dunia albaqarah 249
Tawakal at tholaq 3
Belajar

TAWADHU

1.
2.
3.
4.

Maknanya: Rendah hati


Manfaatnya; dimuliakan orang (Al
Furqan 65)
Bentuk tawadhu
Tidak menonjokan diri
Bergaul tidak diskriminatif
Silaturahmi
Makan, minum, pakaian sederhana

MALU

1.
2.

3.

Enggan melakukan hal yang tidak


baik atau hina (malu bagian dari
iman HR Tirmizi)
Macam malu:
Terhadap Allah
Kepada diri sendiri
Kepada orang lain

SABAR
Menahan atau mengekang

;Macamnya
)1. Dari Cobaan hidup (al Baqarah 155-157


)2. Dari nafsu (Munafiqun 9)3. Dalam ketaatan (Maryam 65

)4. Dalam berdakwah (Luqman 17
)5. Dalam perjuangan (Albagarah 177
)6. Dalam bergaul (An Nisa 19

PEMAAF
Memberi

maaf tanpa diminta


(Al Baqarah 219)