Vous êtes sur la page 1sur 881

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


1 Korin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
0
>
^
1 Korin
Gorxo seaiapp nn yay wiarrn. ur nnrn.
Jisasoy syik imngyn ya mepaynpan. ur nnrn.
E enr nj sey e imnr Gorxo ep Kiraiso sw neairn. ur
nnrn.
Nseamearn Jisaso nnn searwapyirn. ur nnrn.
Nj Gorxoyp xeg kwypim dnn imnpaxrn. ur nnrn.
Searwapyarwone sa Gorxom xnwann imnwonern. ur
nnrn.
Urwapyargy nn a mrargy tn rramy e nnrn.
Seyn Gorxoy a wiwn imno. ur nnrn.
Segy wone mneameyoapan. ur nnrn.
Gorxo m xoy imngyo yargp nn pirr umenrn. ur nnrn.
Seyn sey e sey e nmenrn naman. ur nnrn.
Poron ikan niaxdr xn. ur nnrn.
Wig wo xanoy apx tn w ninri mengp nn mx ur nnrn.
m sp eom em parmrxn. ur nnrn.
Seg wyo xwrx mumepan. ur nnrn.
m nom dn p p nern Gorxom sey e umepax imnpn poy.
ur nnrn.
m mengy nn ur nnrn.
Seg imnr xnr ya seadmxp imnr xn. ur nnrn.
m mmengy nn ur nnrn.
Naw mimn wp nn rdyow inp nn ur nnrn.
W wurmeiarwone nsearppaxp Poron w searpman. ur
nnrn.
m p p imngpa nion en imnarrn. ur nnrn.
Gorxo yay neaimonwngnr Jisasom prn ouxdaney. ur nnrn.
Sp Judayeney nerawy yagpa mepa wangn. ur nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Rdyow mimn wp nn inp nn ur nnrn.


Gorxom yay umepax imnpn wangn. ur nnrn.
Apxwa myo w pnr xn. ur nnrn.
Aiw mno nn d oneainnr imxarwp rap mnmepan. ur
nnrn.
Aiw mno xo nn d winwngnr imxp nn ur nnrn.
mnoy aiwp gyn rap nnrn xwy mernpax yaro. ur
nnrn.
Kwypim dn epax imngp b b imnn. ur nnrn.
Obaxene imnagw aiw war n bnn imnwn. ur nnrn.
myo nepa d sp nwirn rp rp yargrn. ur nnrn.
Kwypim dn epax imnp nn m b ur nnrn.
Gorxom yay umeanro nn nermenrn epaxp nn ur nnrn.
Jisaso npmn xwrpyo dn wipnmeap nnrn.
Rwn pegy nn wipnmeaprrn. ur nnrn.
Pegy nwipnmearn war m xeg b ninm wipnmeaprrn. ur
nnrn.
Ngw m Gorxoy wnyo nn aw eaargp nn ur nnrn.
Rwn seyn tmn bmrn. ur nnrn.
Yoparp nurrn urp nnrn.

1 Korin
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
1
>

Pay Poro Korinyo wey nn xm eanarn.


Pay rna Jisasoy syiky a yo Korinyo weagy nn Poro xm nrr
eanarn. A ap Griky propensyo xw b imnp rn. Poro my ayo w
nurmern a apim en nrmor (W wurmeiarg 18:1-17) xwiogw wo
nwear nurwapyir m wo sn en wn e dn w e nn nur nwearn
ar re winign, Jisasoy syik imng Korinyo wey npkwn myaro.
rnaraga ar nwir pay ay Porom yar owianeynro near wiowrp en
nmear nn pay rna near wiowrnign. Ay Jisasom d nwkwroro aiw sn
niaw popia yap imnro w sn Jisasom d mwkwropa nern egp xrro
yaragp nn mx nurr eanign. Xom yar pay nearpim dn wigp
nn en wa nurr eanign.

1
Poron Nion Gorxo xeg nwimnrpim dn g w Jisas Kiraisoy w
wurmeiar wo imnwngnr wyo numronrn. Nion neg nrxmeo,
Soteniso tn nawn nwearn 2 syik Jisasoy imng a Korinyo weagyn
nn Seyn Kirais Jisaso tn nawn ikrngyn eag nn syikw mn
imnr xnr searpeaynrn. Seyn m a nmn gm gm weag neg
mn Jisas Kiraisom O mn ay tn nene tn nn nawn imnorn. Om
yay wiargy nn tn nawn xewanoy imnr xnr wyo seaumrynrn.
Seyn nn pay rna near mnaparn. 3 Neg po Gorxo tn mn Jisas
Kiraiso tn awa w seawianri seyn nwayrnro weapr nn seaiiri isixn.
nimnarn.
1

Gorxo seaiapp nn yay wiarrn. ur nnrn.


Seyn Kirais Jisaso tn ikrngyn eag nn Gorxom nurrn xo w
nseawianrn na seaimxp nn d nmor nn seyn nn yay
wiarrn. 5 Ay rp nn rarn. Kiraiso tn ikrngyn Gorxo w nseawianr
na imn b b nseaimxrn rwapn pax imnro nj imnpax imnro
epra nn b onmip sx mseamm npn ay w seammorn. 6 Xwy
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Kiraiso nn ya seaiapwp xwioxyo skkn seaomxnag nn 7 neg


mn Jisas Kiraiso m xw tyo nn nweapr piaumm inwngnr xway
nanr nwearn e e epax imnr xnr xeg kwypim dn sx seammop
nn dw w mikeamno. 8 Jisas Kiraiso s xo m nyon m mmxm enyi
nn skk nseaomxa nun eag nn xwy mseaxekwmopaxyn
imnprrn. 9 Gorxo O seyn xeg xewaxo, neg mn Jisas Kiraiso tn
nawn gwiaum ingyn oimnpoynr wyo seaumrorn. O anan m
ikwirnpax imno eag nn O xxen e neaiinran? yaiwipaxrn.
Jisasoy syik imngyn ya mepaynpan. ur nnrn.
G nrxmeyn, g d tn mar, neg mn Jisas Kiraiso e
wwapywngnr nrpeapim dn e rrmx b oseaimn. Seyn nynn
xwy axp rro prn nxrnro weapr nn xxegn ya mepaynpa ero d
axp moro d aga n bn xrro nero werxn. 11 G nrxmeyn, m
Krowioy w nbro seyn nn nnrrn Ay mx rrowig inaro. nr eag
nn seararn. 12 Wiyn wiyn rp rp rarg eag nn seararn. Wiyn
Poro neaiepsiarenern. rarn wiyn Aporoso neaiepsiarenern. rarn
wiyn Pitao neaiepsiarenern. rarn wiyn Kiraiso neaiepsiarenern.
rarg eag nn e rrmx seaiarn. 13 Kiraiso n won imnag a syik
oy imngy xxegn ya epaynpaxrn. rseaimnarn? Poro nene arr
neaina nn kyo yekwrorgrn. ryaiwiaro? Seyn way nseameairn
Porom oxd poynr yo niony nrro way seameaigran? 14-15 Nion segy wyo
way mumeaipa ner a Krispasom tn Gaiasom tn awamn way numeair
nn Gorxom yay wiarn. Aynn m w re rpax menn, Poroy yo nrrn
way neameaigenern. rpax menn. 16 Ay neparn. m Stepanasoyyo en
way umeaip nn rxa d ninag aiw m wyo en way umeairan? Nion
rxa d mninarnn. 17 Ay rp nn rarn. Kiraiso myo way umeawngnr
nrowrnapman. Xwy yay neainar xo nnp w nurmewngnr
nrowrnaprn. Kiraiso yoxpm npern neaiip surm engnr w
nurmewngnr nnrowrnaprn m wig dyo dn m sam nmoro
urwapyargp urwapywngnr nrowrnapman.
10

E enr nj sey e imnr Gorxo ep Kiraiso sw neairn.


ur nnrn.
Xwy Jisaso yoxpm nene nn neapeip nn m nannanro
yargy re raraga a, Xwy ap maj nikrnro rargprn. raraga a
nene Gorxo yey neayimxemeaarene re yaiwiwn, Jisaso k yoxpm
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

pepim dn Gorxo e en xeg imnp sw neairan? yaiwiwn.


19 Nion rarpim Bkwyo re nrnr enp sop nwarn, Gorxon m D
m sam moarwanern. yaiwinargyo mrrak wimrn. D imeg yeg
mowanern. yaiwinargyo d mxxeyak wimrn. E nrnr enp nion
rarpim sop nwarn. 20 Aynn Gorxo e win eag nn m rn d
imng D m sam moarwanern. yaiwinargy arrern? w ikax
enp mewegy en arrern? Xwy xmxm ninr mrarwaneran?
yaiwinargy en arrern? m Gorxom d mwkwroargy D m sam
nmorane rarwanern. rargp nn o rxa re oyaiwpoynr mneawapyipa
eran, Nepa d m sam nmoro rargpman. Maj nikrnro rargprn.
oyaiwpoynr mneawapyipa eran? 21 Ay rp nn rarn. Gorxo xewano
d m sam nmorn m xom d mwkwr D m sam nene neg
moarwpim nxd rann anan xoy mane imnpaxrn. yaiwiargy ap
xe oimnpoynr sw mwn xwy none w rarwpim Ap Maj
ikrnp rn. rargprn. Apim dnn m nepa d wkwroargyo Gorxo
Yey uyimxememgn. wimnrn. 22 G Juday xwy ap neparanr
ipmnan nn emm b oneawapypoynr wimnarrn. my xwy ap
neparanr ipmnan nn nj sey e imn b onearwapypoynr
wimnarrn. 23 E e wimnag aiw none w nurmerann xwy rp w
urarwrn, m Gorxo yey uyimxemewngnr nn urowrnapom
yoxpm yekwrorgawixn. urarwrn. E urarn my Xwy maj
inp ra raro? yaiwiargrn. G Juday Smirr neaiarp ra raro?
yaiwiargrn. 24 E ner a xoy imnanw nn wyo neaumrene
Judayeneran, Grikyeneran, xwy ap ar nwirann re yaiwiarwrn,
Kiraiso nper nwipn mearpim dn Gorxoy e sx en tn d m
sam o mop tn sw neairan? yaiwiarwrn. 25 Ay rp nnrn. m d
re yaiwiargp, Gorxo maj nikrnr yarn. yaiwiargp, ap a p p nj
m imngyo wir nmror sey e wimnn. Gorxo e sam nwer
yarn. yaiwiargp, ap en a p p e en m imngyo wir nmror
sey e wimnn.
G nrxmeyn, Gorxo g m oimnpoynr wyo seaumrn n
seyn imngp nn d nmorn Poro ay ap nn ra neararn?
yaiwipaxrn. Nionyy oimnpoynr wyo nseaumrrn segy obax w nj
m wig dyo dn imnargp xw b imnn wyo seaumrran?
Segy obax w xwrxayn imnn wyo seaumrran? Segy obax w
e r nimnro myo umewean wyo seaumrran? Oweo. 27 O
26

This version of Total HTML Converter is unregistered.

myo yey uyimxememnr nn nern m Neg dyo dn d m sam


mowanern. yaiwinargyo ay wimmnr nn Maj ikrn
imnp rn. rargpim oxd mn. nyaiwir ern. m E sx
enwanern. yaiwinargyo ay wimmnr nn E menp rn.
rargpim oxd mn. nyaiwir ern. 28 m xom mxdargy Ap sey e
imnp ran? yaiwiargp anp imxmnr nn Amp ay peay nwianro
Sprn. rargpimran, Mipmnrn. rargpimran, sa apim oxd mn.
nyaiwir ern. 29 m wo a Gorxoy sw t e dn mx meakn npax
mimnpa wngnr ap ap nyaiwir ern. 30 E ner a xewano neaiipim
dn Kirais Jisaso tn nawn ikrnwanern. Om dn Gorxo d m sam xo
moarp d sx neammor xoy swyo dn m w rnwane neaimxr
m niony syikw mn imnr xnr wimnp neaimxr neg w yarwpim
dn gwn nearoayror ern. 31 Gorxo Kiraisom dn ap ap neaii eag
nn Bkwyo re nrnr enp , m mx nmeakn rn m w nn mx
mmeakn mno nn mx meakn poy. nrnr enp xxen xd r xn.
1 Korin
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
2
>

2
Nseamearn Jisaso nnn searwapyirn. ur nnrn.
G nrxmeyn, nion iwam nseamear xwy Gorxoy nm imnp
w nsearrn Poro nj sey e imnoran? oniaiwpoynr xwy xw
imn rargp tn searr mane neg dyo dn d m sam moarwp
tn searr m 2 d rpn morn, m b g d tn gw nmxr murpa
oemn. Sa Jisas Kiraisom k yoxpm yekwrorgp nnn ourwapyimn.
nmor apn seawapyirn. 3 Nion seyn tn nwearn e sam nnwer
wearn. Wy er er ner wearn. 4 Nsearwapyirnran, w
nsearrnran, xwy m Ap sey e imnp ran? yaiwiargp b tn
nkumxrpim dn d oseaknmxmnr ner msear emm e en
Gorxoy kwypim dn nseawapyirn searwapyirn. 5 E ep, ay rp nn
ern. Seyn Gorxom d nwkwrorn mane D m sam moarwn.
yaiwinarwpim mwkwr Gorxoy e enpim d owkwrpoynr e ner
seawapyirn.
1

Nj Gorxoyp xeg kwypim dnn imnpaxrn. ur nnrn.


E nsearr a none m Gorxom d wkwroarg y imngyo nj d
m sam mnpim dn imn b urarwrn. Nj ap m rn d
imngpim dnman. Nj ap en m rn d sey e nimnro meweagy
Ay annanro yargyrn. Ayy imngpim dnman. 7 Nj d m sam
mnpim dn imn nion seararp, ay Gorxoy yum imnp rn. Ap
nm imnag nn m Gorxo enp nn nj oimnaney. nwimnro aiw
wiwany d mopax mimnn. Ap Gorxo ana tn xwr tn sn mimxpa
ee dn yum d ewperp rn. Nene xo tn anam weanw nn
ewpearp rn. 8 m rn d sey e nimnr meweagy w Gorxo yum
d ewperp nn nj mimngrn. Ay nj nimnro swry, mn e
en nene yey neayimxemeana nn Gorxo imnp neawapyiom w
kyo yekwroranro egman. 9 None rarwp nn Bkwyo dn xxen re
nrnr enn, Amp Gorxo m xom d sx uyargyo wipmorip , ay m
w sw mwnpa ero ar mwipa ero Neaipmorip , ay apran? nyaiwir d
mmopa ero yargprn. E nrnr enp none seararwp tn xxen imnn.
10 Gorxo nene nn neaipmorip m wig d tn d mmopax imnag
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

aiw Gorxo xeg kwypim dn rxa w nearkiamorn. Ay rp nnrn. Xeg


kwyp nemer amp nn nn nj imnn. Amp Gorxo yum ewperp
nn a nj imnn. 11 m go m wo yum d moarp nn nj imnn?
Oweo, m o yum d moarp xewanoy dp n ap nn nj imnn.
Kwy Gorxoyp en axp imnn. m wo a d Gorxo moarp nn nj
mimnpax ner a xeg kwyp n nj imn eag nn Gorxo yum
neaipmorip nn anan w nearkiamopaxrn. 12 Gorxo w nneawianr e e
epax imnr xnr swi sx neammo npn nn nj imnanw nn o kwy
m xw tyo xom mxdargyy imnp sx mneamm xo t e dp sx
neammorn. 13 Aynn none Gorxo w nneawianr swi sx neammop
nn nsearwapyirn xwy xwnajeney d m sam nmorane
rwapnarwpim dn msearwapy xwy Gorxoy kwyp nearwapyyo
dn searwapyarwrn. m Gorxoy kwyp tg yo kwyp nearwapyp
prn urewpearwrn. 14 E ner a m kwy Gorxoyp may imngyo o
w nneawianr e e epax imnr xnr xeg kwypim dn sx neammop nn
nurrny w mmnpaxman. Ay rp nnrn. m ay m w Gorxoy kwypim
dn yaraga nwnrn kwypim dnn m mxpax imnag nn d
prn neyroro Gorxoy kwypim dn ra yaro? yaiwipax mimno.
Aynn ap e myaiw maj nern m ay maj nikrnro ra yaro?
yaiwiargrn. 15 E ner a m Gorxoy kwy tg y amp b nn d neyroro
Ay mk apim dn ra imnn? Apim dn ra imnn? yaiwipaxrn. Kwyp
tg y e yaiwipax aiw mayy en kwyp tg y imngp nn w d eyropax
menn. 16 Nion seararp tn xxen Bkwyo re nrnr enn, m gy mno
d moarp nn nj imno? Oweo. Gy om urwapyipax imno? E
nrnr enag aiw nene oy kwyp twane d Kiraiso moarp axp
moarwanern.
1 Korin
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
3
>

3
Searwapyarwone sa Gorxom xnwann imnwonern.
ur nnrn.
G nrxmeyn, nion e nsearr a xm seyn tn nwear
nsearwapyirn m kwyp tg wyn searwapyipax mimngrn. m
kwyp may imng Gorxom mxdargyo urwapyarwpa axp
searwapyirn. m Kiraisom iwam nxd rn o tn rxa ikrngyn aiw
sn popia yap imnn searwapyirn. 2-3 Seyn niaw popia aiw
mnpaxn imnaga nn xwy nm imnp nsearwapyirn aiw
mseaiap amn seaiaprn. Agw rn a seyn kwyp oseawapyimnr
yarpim mxd seg d tn eap seainarpim nxd ro sn aiw npaxn
mimno. Seyn seg wnyo sn sp d wiaiwiro sm tn inro nerny,
eap neainarpim xd rane sp m Gorxom mxdargy yargpa erane
mepa yarwn. rseaimnarn? 4 Ay rp nn e seararn. Seyn ya
nepaynro wiyn Nene Poromn xdarwanern. rro m wiyn
Aporosomn xdarwanern. rro nerny, re rseaimnarn, m Gorxom
mxdargy yap mepa yarwn. rseaimnarn? 5 Seyn prn d
yaikirpoy. Aporoso p ra imnn? Poron p ra imnn? Sa mnoy
xnpawn nimnrai yawawi xxegn p p isixnr yeaumrn
yargwwawirn. Yawawi apn yargwpim dn seyn Gorxom d
wkwrogrn. 6 Nion iwam w nsearrn aiw wn seaurrn. Aporoso
rwyo nsearwapyirn aiw ap yey engnr inign seapseamern.
Yawawi e egwwawi aiw seyn Gorxoy dyo dnn aiw n nerprn
yapgrn. 7 Aynn gmn go aiw w urran, gmn go inig psearan, ay
ananrn. Sa Gorxoy dyo dn aiw n yapar eag nn xo nnn Sey e
imno, ay oran? yaiwipaxrn. 8 Aiw w uro tn inig pseao tn awa
wo wom sey e mwimnn. Nwan xxen axp imni. S Gorxo myo
yay wimonyim awam yay nwimorn wo xeg ep tn xxen wiir wo xeg
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ep tn en xxen wiir enrn. 9 Yawawi Gorxom xnpawn nimnrai e


isixnr wimnarp yanrai nn gw nawn mngwwawi en seyn oy
aiw omynn imnaga nn rarn.
Urwapyargy nn a mrargy tn rramy e nnrn.
Seyn Gorxoy xeg aiwn en imno. 10 Nion Gorxo w nnwianr e
nimnr wngnr sx nmmopim dn m s a mranro nn d m
sam moargpn nern prn nsearwapyir s xm twayroanign.
S xm ntwayrmn en m m xam wo e dn nmra peyarn. E
ner a seyn s xm twayrnom dn omraneynrn rap m woxn
woxn xxegn prn d nmor mrr xn. 11 Seyn nj re imno. S
iwam twayrno, ay Jisas Kiraisorn. S m s wo twayrnpax
mimnn. Om dnn sey e nmra peyipaxrn. 12 Om dn a nmra
npeyirn m w s gor tn ran, s sirp tn ran, s ay t imny
tn ran, mrro wny k tn ran, w tn ran, ar syik tn ran, mrro yaro.
13 m xxegn nmra ug p s Kiraiso weapnyim m nnenen sw wnan
nn sn imnnrn. Sn imnn re yaiwianwrn, A nmrrn ay tn
mrgran? yaiwianwrn. Ay rp nnrn. S ayim r nnp
im dn sw
wnaxdanwrn. Xxegn mrgp wyy r nn Ay Gorxom d nwkwroro
a r npax imn tn n mrgran? yaiwirane wyy r nmnr a sn
mrnag nwnranny, Ay Gorxom d nwkwrorn prn nxd ro r
mnpax imnp tn n mrgran? yaiwirane yanwrn. 14 A m gy gy
s xm twayrnom sey e nmra peyigp r mn sn mrnny, m
ayo Gorxo yay wimonrn. 15 A m gy gy nmra peyigp r nowrny,
A riw mrarn. yaiwigp anp imn eag aiw Gorxo yey
nuyimxemearn a xiwyo r nmnr yarn ryo dnn umxeanrn.
Seyn Gorxoy a wiwn imno. ur nnrn.
A Gorxo tn aw enargiwn imngyn imnp nn seyn sn
maj rimno? Oy kwyp seyn aiwn imnpim nm seaweap nn
en sn maj rimno? 17 m gy gy a Gorxo tn aw enargiwm xwr
seaikxny, iw nionyiwn imnwngnr imx eag nn xom en xwr
wikxenrn. Seyn nynn, ay a iwn imnag nn rarn.
16

Segy wone mneameyoapan. ur nnrn.


18

m wox Niwanon d m sam moonrn. nyaiwinr yap

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mwapn pan. Segy wo Nion m rn dyy swyo dn d prn m


sam moonrn. nyaiwinrny, nepa Gorxoy swyo dn d m sam
moo imnna nn d ap pn nwirmn wig swyo dn maj ikrnar
wo imnwngn. 19 m Gorxom mxdargy Nene d m sam
moarwrn. yaiwinargp, ay Gorxoy swyo dn majmaj nikrnro
yargp eag nn seararn. Bkwyo dn nion seararp tn xxen rp
nrnr enag nn rarn, m D m sam moarwrn.
yaiwinargpim dn spogw wiornyo opknpoynr yaro, ay Gorxorn.
nrnr enag nn rarn. 20 m w e en b rp nrnr enn, mn Gorxo
njrn. m D m sam mowanern. yaiwinargy wig d tn
ewpeargp surm imnn. nrnr enn. 21 Aynn neg nearwapyargy
wom sey e numeyoarane Omn xdarwanern. mrpa oyaney. Ay rp
nn seararn. Amp nn ay seyn arr seaina nnrn. 22 Poronran,
Aporosoran, Pitaoran, xw rrran, seyn sn s nwearnran, npernran,
amp agw rn imnyran, rwyo imnnyran, nn y ay seyny imnn.
23 Seyn en Kiraisoy imno. O en Gorxoy imno eag nn Neg
nearwapyargy wom sey e mimxpa oyaney. seararn.
1 Korin
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
4
>

4
Gorxo m xoy imngyo yargp nn pirr umenrn. ur
nnrn.
Seyn w rmearwone nn d nmorn rpn mrxn, Awa Kiraiso
ap rxnr wimnarp epr nn xeg xnwn imngwaran? Xwy oy
yum rnp wa wuryipr nn xeg boswown imngwaran?
yaiwrxn. 2 Bosw nimnro yargy wig d tn amp ay w nerny, ay
apn yaro. yaiwiarwman. Sa n bn boso urarp tn xxen d
uwrrpax imnp nerny, ay apn yaro. yaiwiarwrn. 3 m opis
ayo dn xwrx mearg wran, seynran, seg dyo dn nion g yarp
nn pirr nnmerny, ay sw b mnr Ap, ay ananrn. yaiwimn.
Niwanon a g yarp nn pirr nmenr E p naran? E p spran?
yaiwinarman. 4 Nion d pe nunr w b monrn. nyaiwinr aiw
Xwy mayon imnn. w rpax menn. Nion yarp nn pirr epax
imno, ay n won mn Gorxorn. 5 Aynn sn imnn seyn m wyo
xwy mumerpan. mno O nbrn amp s yinmn imny w
kmxr m d nm nkwrmn egpran, rgpran, npn sn imxr
enorn. O weapne nn xway nanro werxn. n dn xxegn womn
womn yay nneamern wo xeg nra up tn wo xeg nra up tn xxen
nearnrn.
1

Seyn sey e sey e nmenrn naman. ur nnrn.


G nrxmeyn, pay rna nearn eway xwy nion tn Aporoso tn nn
nra warp, ay seyn d prn nmoro Poro nene yarwp nn ra
neararn? oyaiwpoynr nn nra warn. Seyn yawawi nn nra warp
nn d nmorn Bkwyo nrnr enp ogm mepa nero sey e mimnpa
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nemn wyo imm wimxro wyo sey e umeyoaro mepa rxnr seararn.
7 Seyn nn m gy Sey e imngyr n. yaiwiaro? Oweo, w e
mseaiaiwiaro. Amp seyn imngp Gorxo w sx mseammo reo?
Oweo, amp seyn imngp o swi sx seammorn. O swi sx seammo
eag nn p nn sey e nimnro sx mseammopa e nnn mx
meakn naro. 8 Neparan? Seyn rxa aiw xw nnrn agw m ra seayin?
Rxa amp w mmrngyn nimnro ra weao? None sn spn
nimnrane wean seyn rxa mx iny nimnro ra weao? Ai, none en
seyn tn nawn mx iny nimnrane sey e imnanw nn re neaimnarn,
Seyn nepa rxa mx iny nimnro, swry na imnmnr ern.
neaimnarn. 9 Nion d re nimnarag nn seararn, W
wurmeaiarwone Gorxo aga swi neawronern. m xwrx numemn
Rxa opkpoy. rrnyn imnwonern. P p nn sw tg y Anajran,
mran, nn sw nneanro rp neamearpr nn wnm yarwone
imnwn. nimnarn. 10 None Kiraisom nxd rane nn majmaj
ikrnwone a seyn o tn nawn nikrnro nn rxa d na imnp n
tg ynrn. None e sam neaweone a seyn rxa e engynrn. None
peay neawiangone a seyn sey e seaimxgoynrn. 11 En dn agw rn
nn none agw nn erane inig nn neainr iy rkwn pnrane m w tn
neaupkkwiargone imnrane a s weanw nn w mayone eag nn a
xwrn merane 12 neg w tn om an min erane m rperr nean prn
nan umearrane xean nean xwmm wirane 13 ikayw neamearn py
xwy urrane yarwonern. Xw rr nrmn dy r neaimoargonern.
m nn none piax ea yawn neaimoargonern. Agw rn en ap sn e
neaimoaro.
Poron ikan niaxdrxn. ur nnrn.
Rwam nion nea war ap seyn ay oseaimmnr me niaw g
d sx seayiynn d oxrpoynr eaarn. 15 Seyn Kiraisom prn
xd pra nn yayw seameargy nepa mropax eny, seg ponn
imnon ay obax menn. Nion xwy yay seainpax imnp iwam w
nsearrn seyn Kirais Jisaso tn nawn ikrnpr nn nion seameaynn
imnaga nn seararn. 16 Seg ponn imnon, ay nion eag nn e
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rrmx rp oseaimn, Nion yarpa axp ikan niaxd r xn. osearmn.


17 Nion seararp opoynr xm Timotiom O g d sx uyir d uwrrr
eorn. Kiraiso nn w urpim dn d wkwrag nn g wn
imnorn. Om seyn tmn urowrnaprn. O rxa nseamearn nion
Kiraisom nxd rn yarp Ap nion am am nemern Jisasoy syik imng
nyon urwapyarprn. Ap nn o dirr seaino.
Wiyn nion mbpa ema nnn sey e sey e nmenro wrxayn
imnaro. 19 E ner a mn Gorxo nwimnrn nion sn m seyn tmn
nbr wrxayny xwyp ar msea seg e nenro sey e imngp apim
dn r rimnargawixnr sw seanaxd mrn. 20 m mapn raraga
nwnrann Ay Gorxoy xwioxyo pwipryran? yaiwiarwman. E
nenro uxdaraga nwnrann Ay oy xwioxyo weyran? yaiwiarw
eag nn seararn. 21 Seyn gmn gp nn seaimnarn? Poro syik
nearan nn iwa nmem bwngn. rseaimnarn? D sx neayarp
neawapyin nn npen nimnmn bwngn. rseaimnarn?
18

1 Korin
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
5
>

5
Wig wo xanoy apx tn w ninri mengp nn mx ur nnrn.
Xwy b rp seyn nn rnmearn, Jisasoy syik imng Korinyo
weagy w w inaro. rnmearn. w ap m Gorxom mxdargy a xe
oinpoynr sw mwnargp nn seararn. Seg wo xanoy apx tn w
ninayisn meng eag nn rarn. 2 w ap sn en p nn wrxayn
imnaro? Sp ap yarom seg syik imngpim dn nparro mopax eag
nn ap e nemn w nearo swry, ay na yanr egrn. 3 Nion n jam
nwear a g dp seakkayoon seyn tn weaarpn sp ap eom
rxa xwy umerrn. 4-5 mn Jisaso nrowrpim dn d re moranign,
Ay aw nenrn nion sn d ukkayon e en mn Jisasoypim dn
xwy ax rp rnr xn, Xe w ap yaro nomn xwr wikxena nn Seteno
tn owraney. Rwyo s mno bnyim xeg dp yey uyimxemeana nn
agw Seteno tn owraney. rnr xn. d e moranign.
1

m sp eom em parmrxn. ur nnrn.


Seyn wrxa imnargp aga na menn. Yis b onmip tag a
bisker npimn kwiaw eapnrarn npn nmga warp nn seyn nj
mimnpa reo? 7 Yis onmip tn bisker npimn kwiaw eapnrarpa
axp xm w n won a m obax axp xnpax eag nn seyn bisker
sn imnpr nn yis xmn imnp em kwrmpoy. Seyn rxa
bisker yis may sn imnag a seararn. Ay rp nnrn. Judayene
Gorxoy anajo neamroagp nn d moan nn sipsip rdyow yarwpa
Kiraiso en nene nn rxa rdyow in eag nn seyn rxa bisker yis may
sn imno. nimnarn. 8 Aynn nene Kiraiso neaiip nn d moan
nn aiw ap nnrane yay nerann bisker yis xmp Ap sp wikrro
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rkkr ero yargn imnp rn. Ap tn nimxr mn bisker yis mayp Ap


d nap n xrro nepa imnp n nn rro yargprn. Bisker yis may ap
tn nwangn.
Nion xm pay wna re nrr near mnaprn, Seyn m w inargy
tn nawn gwiaum minpan. nrr near mnaprn. 10 E nrr nearn m
Gorxom mxdarg w inrran, sw w wnrran, w urprran, wig
wpim xd rran, yargy nn msearanign. m Gorxom mxdarg ap
ap e yargy tn gwiaum w minpa oemn. nyaiwirny, xw rrm pn
nwirr nn e epax imnag nn w e msearanign. 11 Pay xm nrr
nearn ay rp imnp nn searanign, m Jisasom nxd r nn seg
srxmeonrn. rar wo apx w tn w inrran, sw w wnrran, xeg
wpim xd rran, myo ikayw umearrran, inig xwap nnmn papk
erran, my amp w w urprran, e yaro tn gwiaum minpan. Aiw a o
tn nawn nkumxnr mnpan. nrr eaanign. 12-13 Ay rp nn seararn.
m Jisasoy syik imnwane tn sn nawn mimngyo nion sw
nwnaxd r xwy urpax rimnn? Oweo, ayo Gorxo sw nwnaxd r xwy
urpaxrn. E ner a m Gorxom d nwkwroro nn seyn tn nawn
imngyo sw nwnaxd ro sp yaraga nwnrn xwy urr xn. m sp
eom em parmrxnr seararn.
9

1 Korin
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
6
>

6
Seg wyo xwrx mumepan. ur nnrn.
Segy wo xeg imn wo tn xwy imxpsi nn nimnrn, arge ner
m Gorxoy imngy tn nrrane prn oyeaimxpoy. myaiw ayo
nmror m Gorxoy mimngy tn nrrane prn oyeaimxpoy. nyaiwir
wig opis a t e nn warrn? 2 Gorxoy m imnwane Kiraiso
nweaprn xo tn nawn nene m Gorxoy mimngyo xwrx umeanwp
nn sn nj mimnpa reo? Seyn xwrx sey e imn ap umepr eag
nn Xwy onmi agw rn rnarwpia xwrx mmenpax imnwanern.
ryaiwinaro? Anan xwrx menpax imngynrn. 3 Anaj ma Gorxoyyo
pr wiakigyo xwrx nene umeanwp nn sn nj mimnpa reo? Seyn e
epr eag nn xwy xw tyo rnarwyo apax xwrx umepaxynrn.
4 Aynn wiyn xwy b tg yn nimnrn p nn m Jisasoy syik
imngyny swyo dn sp imngy w prn oneaimxpoynr ay t e
nn wargrn? 5 Ay seaimopax b rp yar oseaimn. Jisasoy syik
imngyn, segy wo wo tn xwy t nimnrn segy d t wo xwy ar
nwir prn wimxyipax imno menran? 6 Srxmen imn wo wom
xwrx oumemnrn, ay na mimn ner a Jisasom d mwkwroargy
prn oyeaimxpoynr ay t e nn nmem nurny, ay aga sp imnp
yarn. 7 Jisasom prn oxdaney. yaiwiargyn xwrx nmenrn apim
dn rxa rpawn meararo. Dx wom xwrx mum xe onikrnr nerny,
Ay apn yaro. searmn. Xwrx mum amp xe w onrpnr nerny, Ay
apn yaro. searmn. 8 E ner a seyn w e mepa nero sp ikrnro w
rpenro yaro. Srxmen imngo a ap e wikraro. 9 Gorxo m
rkkr yargy xe xoy xwioxyo opwpoynr sw mwnpa enp nn seyn
sn nj mimnpa reo? Seyn xewn nmoro yapn mwapn pan. m w
ninr rpenargyran, wig wpim xrargyran, ox wo apx w tn w
inargyran, ox wo wo tn w oinaiy. wimnargyran, ox wo wo tn iy
onargyran, 10 w urpekxeargyran, amp wayyo sw w wnargyran,
inig xw nnro papk yargyran, ikayw umearargyran, maj
nwikrmn w urpargyran, m e yargy w Gorxo g xwioxyo xe
owepoynr w sw wnn menn. 11 Xm wiyn ap b yagyn imnaga
a mn Jisas Kiraiso tn kwy neg po Gorxoyp tn egpim dn Gorxo seg
yagp rxa ign seaemor syikw mnyn imnr xnr seaimxr xwy
may imngyn imnr xnr seaimxr ern.
1

m nom dn p p nern Gorxom sey e umepax imnpn

This version of Total HTML Converter is unregistered.

poy. ur nnrn.
Seyn re nyaiwiaraga aiw P p Oemn. nneaimnrn anan
epaxenern. nyaiwiaraga aiw apim npimn dn na seaimxpax menn.
Amp nion Oemn. nnimnrn ap anan nepaxon aiw w nnn xe m
nniga ounr sw wnmman. 13 m w inarg w w wiwany yargp
nn re oyaiwpoynr, Ananrn. m np, ay ap nn menran?
oyaiwpoynr eway ikax rp rargrn, Aiw ay agw nnrn. Agw en ay
aiw nnrn. E rargp nepa rnag aiw Gorxo agw tn aiwp tn anp
imxnrn. E ner a mane w inanw nn menn. mno wimnarp n
yanw nn imnwn. mno en m np na oimnpoynr yarrn.
14 Gorxo sa neg mn Jisaso owipn meanr s wimxm an. Nene en
wipn meanw nn xeg e enpim dn s neaimxn eag nn rarn.
12

Seyn Kiraisoy syikp imngyn eag nn xoy npim dn seyn


b bn imngp nn sn maj rimno? Aynn nion oy npim dn bn
imnon nynm nur apx iy ede dn warg wm nkumxnrn Ay
ananrn. ryaiwiaro? Oweo, w e yaiwipax menn. 16 m apx iy ede dn
wargm kumxng gy gy, ay x tn nawn nimnro n ay n bnn
imngp nn seyn sn maj rimno? Bkwyo dn xwy rp Aya
nkumxnrn n ay n bnn imngrn. nrnr enag nn seararn.
17 E ner a m mno tn nawn kumxny o tn nawn nimnrn kwy
axp tg y imnargrn. 18 m w tn w inangnr wy nero rxn. P p
w m yarg wny nom barwmn nero a apx tn w inargp xeg b
imnn. Nom nm dn nero nn wiwany xwr ikxenargrn. 19-20 Seg
n xxegn imngp, ay kwy Gorxoyp nn Ap Gorxo sx seammn
seaanp rn. Ap nn seg war an imngp nn seyn sn maj
rimno? Gorxo Jisaso neaiipim dn rxa bn neai eag nn rxa xoy
imnwn. Sn sewanyny mimno. Aynn seyn seg npim dn p p
nern Gorxom sey e umepax imnp n rxn.
15

1 Korin
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
7
>

7
m mengy nn ur nnrn.
Seyn pay nearo yar nigp nn wa b osearmn. Oy, m apx b
mmeapa nerny, ay na yaro. 2 E nsearr a w xxegn m inargpim
dn eap seainpax eag nn ox wox wox dx apx mear apx wy wy en
dx ox menr rxn. 3 Apx wy G oxo onxrn. nsimnrn xiagwox m
xe xrrxn. Ox wox G apxm oxrmn. nsimnrn xiepy en Xe
onxrn. yaiwrxn. 4 Xiagwox, ay dx np nn xiwoxman. Dx apx dx
np nn xirn. Xiepy en, ay dx np nn xiyman. Dx oxo, ay jxy
np nn xiworn. 5 Aynn wyagw wyagw oxrnaiy. nrnrn ar m
min xxe Oy. rnisixn. S rn Gorxom xwy rrm wiani nn xxe Oweo.
nrnrn, ay ananrn. E nsearr a s Oweo. ornaiy. yaiwp rxa
nrmn en m xrnisixn. Ay rp nnrn. Wox wox m w tn w
inanp nn m minpa oemn. nsimnr a xxen ap emnr nn e
mrenag nn Seteno m w tn w inr nn rrpewngnr m
xrnisixn. seararn. 6 S rn Gorxom rx urpr nn xxe Oweo.
nrnrn, ay ananrn. seararp sekax e rxnr mseararn.
Nseaimnrn xe e rxnr sw seanarn. 7 m nn nion apx mmeapa
eon yap nimnrn, ay ananrn. nimnarn. E ner a Gorxo m o om
xxegn yo w nwianr nwiirn wyo menpax oimnpoynr wiir wyo
mmenpax oimnpoynr wiir e eag nn seararn.
1

Seg m sn mmengy tn apx any tn nn rp osearmn. Ay


mmenon yap sn an e nimnrn na yaro. 9 E nsearr a rp en
osearmn. m w tn w inan nn m mneainpa oyaney. nseaimnr a
xxen ap yanro nn e mseaenpa nerny xe menr xn. Nmenpr nn
d sp nwia nurny, na meag nn xe menr xn. seararn. 10 Rxa
mengyn nn w ikax rp Ap nionyp mar, mno rp n. Ap
osearmn. Apx mengwa wig oxowam nwrm mupan. 11 E mepa ner
nwrm nurny, m ox mmen kiki werxn. Kiki owemn.
mwimnpa nerny, m xiagwo tn kumxnr xn. Xiagwowa en wig
apxwam em mmopa rxn.
8

m xam wnyn xwy rp Ap mno rp man. Nionyprn. Ap


en osearmn. mnom d wkwroy wox apx d mwkwro w
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rmenn sn Anan menomn omenmn. nwimnrn xiagwox m


em mmopa rxn. 13 Apx mnom d wkwrox, ox d mwkwro wom
menx eny, o sn G apx mea tn an owemn. nwimnrn
om nwrm mupa rxn. 14 Ay rp nn rarn. Ox mnom d mwkwro
wo arge ner Gorxoy wo imnpaxrn? Ay xeg xiep d wkwro tn nawn
nemerpim dn Gorxom d nwkwror m xoy wo imnpaxrn. Apx d
mwkwro w en xeg xiagwo, d wkwroo tn nawn nemerpim dn m
Gorxoy w imnpaxrn. Ap mepa nero pn nwirnm nurny, seg niaw
Gorxoy w mimn oy swyo dn piaxn engy imnprxn. Nion
seararp xxen nerny, oy imnprrn. 15 E nsearr a Gorxom d
mwkwro mengo G apx Gorxom d wkwro rm nwrm oumn.
nwimnrn xiepx xe pn nwirm onunr sw wnrxn. D mwkwro
meng G ox Gorxom d wkwro rom nwrm oumn. nwimnrn
xiagwox xe pn nwirm onunr sw wnrxn. Nseawrm ugyn sn
xewar ingy yap mimno. Gorxo nwayrnro werxnr nnp rxa
wyo neaumrene eag nn rarn. 16 Ox d mwkwro wom xiepx, jx
dx oxom pn mwirpa ner o tn nwearn swepg nwirpim dn
wierkiemearran? Mwierkiemeapa erran? Jx majrn. Apx d
mwkwro wm xiagwox, jox en tn nwearn swepg nwirpim dn
wierkiemearran? Mwierkiemeapa erran? Jox en majrn. Aynn seg
m Gorxom d mwkwrog mengyo nwrm mupa rxnr seararn.
Seg imnrxnr ya seadmxp imnrxn. ur nnrn.
Seyn woxn woxn mn Gorxo ay xxegn ap ap e imnr xnr ya
seadmxp , o ay niony m oimnpoynr wyo seaumrn imngp ax
apn Xe oimnmn. nyaiwiro imnr xn. Gorxoy syik nimnr am gm
weag nyon sekax axp urmearrn. 18 Segy wo Judayo eag nn iy sm
s wkwnn Gorxo o m niony oimnr wyo numrrny, m o Iy
sm s wkwnp arge ner yo myimnrn? myaiwipa wngn. Segy wo
iy sm s mwkwnn Gorxo niony oimnr wyo numrrny, m o
Juday wonn oimnmnr iy sm s mwkwnpa wngn. 19 Ay rp nnrn.
Iy sm s nwkwnrnran, mwkwnpa nernran, Gorxoy swyo dn n
ayo mimnn. Oy swyo dn N ayo imnn. yaiwiarp , ay sekax xo
rpim xdargpnrn. 20 Aynn m woxn woxn, seyn Gorxo m niony
oimnpoynr wyo seaumrn p p xxegn imngp xe apn nimnro
werxn. 21 Wox Gorxo m niony oimnr wyo rumrn m woy
xnxn nimnr om wiiarox nimnrny, udud b mirnpa ner Nion sn
ax apn nimnrn, ay ananrn. yaiwrxn. E ner a xnxn nimnr om
wiiarox m xewar mingyn imnpax eny, anan xnxn
nimnr om wiiarp pn nwirr kiki rxn. 22 Xnxn nimnr om
wiiarox, ay rp nn Udud b mirnpan. rrarn. Gy mn Gorxo m
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

niony oimnpoynr wyo umrn m wy xnwn nimnro om


wiiargy eny, ay sn ap imnaga a Gorxo rxa gw roayroyrn. Gy
mno m niony oimnpoynr wyo umrn xewar mingy eny,
ay xo wimnarp epra nn xeg xnwn om wiiargy imnaga nn
Udud mirnpan. seararn. 23 Jisaso neaiipim dn mno bn nseair
gw searoayro eag nn m wyy xnwaynn mimnpa rxn. 24 G
nrxmen imngyn, Gorxo m niony oimnpoynr wyo
seaumrn p p xxegn imngp o xeg swyo dn apn imnr xn.
m mmengy nn ur nnrn.
Seyn m sn mmengy nn pay near yar nigp nn mno
sekax b mnr aiw nion Nion mno w nnwianr niipim dn xwy
d uwrrpax imnp seararonrn. Nion g dyo dn b osearmn.
26 Xean neamemnr yarp rxa neameaar eag nn nion d re
moarn, m agw p p imnargpa an axp e imnr xn. E nerny, ay
narn. nimnarn. Nion d e moarn. 27 Wox rxa apx meaox eny,
m arge wrmnrn? nyaiwir mepan. Wox apx mmeaox eny, Apx
arge ner memnrn? nyaiwir mepan. 28 E nsearr a wox apx nmearn
ay w b myarn. Apyx en ox nmenrn ay w b myarn. E ner a
xean mengy sn xw tyo wean wmeanp seameangnr
seararn. 29 G nrxmeyn, e nsearrn rpn seararn, Jisaso weapnyi
nn rxa aw ayo eag nn m apx rxa meagyn re nimnro rxn.
Apx mayowa xewar minpa nero nn Gorxo wimnarp n oemn.
nyaiwiro yargwa yap nimnro rxn. 30 mx yargyn mx myargy
yap nimnro rxn. D ni seainaryn d ni mwinary yap nimnro
rxn. Amp b nero tg yn amp mayy yap nimnro rxn. 31 Om nern
amp xw tyo wepim dn om yargyn m ap nn w udud
mwinargy yap nimnro rxn. Amp agw rn xw rrm ey imnpa
an imnn menn. Xeg b imnna nn aw ayo eag nn seararn.
32 Amp ay w nn udud mirnpa opoy. nnimnr nn seararn. m
apx mmeagy mno nion yarp nn yay owinnr nn o yay winpax
imnp n nn d nma wargrn. 33 E ner a m apx meagy G apx
yay owinnr nn arge emnrn? nyaiwiro ap nn d nma nuro 34 d b
bia xrargrn. Apx sn ox mmengwa tn apywa tn wa w w re
yaiwiarrn, Nin g np tn dp tn syikw mn mno g m e
oimnpoynr wimnarp tn xxen oimnmn. nyaiwir o nn wiipax
imnp nnn d moarrn. E ner a apx rxa ox mengwa w w axp e
yarman. G oxo yay owinnr nn arge emnrn? nyaiwir xw tyo dn
imnp nn d nma warrn. 35 Nion seararp na oniinr
mseararn. Sewanyn nxd rn na oseaiinr seararn. Nion xewar
oseaimnr mrarn. Seyn na imnp n nero amp p p imnp nn
25

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mmwiak mseainpa yarn mno wimnarp n oyaney. nyaiwiro


opoynr nn seararn.
m go go Apy nion nn rx nuryigm npkwn mwikrarn.
nyaiwirny, xw nimnr rxa meapax imnag sw wnr m rxa
omemn. nyaiwir m ninr nn Kiki b epaxonman. yaiwinr nerny, xe
o xeg wimnarp ner m omean. E nern, ay sp b myarnn. Ananrn.
37 E ner a go go N bn ap oemn. rnp nn d sx nr eap winpax
imnp xe m oninnr mimnpa er xewano xeg dyo dn Apy nion
nn rx nuryig kiki owean. yaiwir nerny, ay na yarn. 38 Aynn m
apx xeg rx wuryigm nmearn, ay na yarn. m apx xeg rx
wuryigm mmeapa nern, ay en na ner sey e imnp yarn.
36

Apx wy oxo sn mp wean an re yaiwwngn, Oy apxn


rimnn? yaiwwngn. E ner a xeg oxo rxa nperny, sn om mmen Go
gom omenmn? nwimnrn, anan menwngn. E ner a m sp
imn wom mmen Jisaso tn ikrngy womn menwngn. 40 m
nmenrn, anan eag aiw nion g d ay rp nimnarn, m mmen sn
an apx an nwearny, yay ox tn nwearn winnpim sey e imnp
winnrn. nimnarn. Nion en Gorxoy kwy tonran? nyaiwir
seararn.
39

1 Korin
<
7
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
8
>

8
Naw mimn wp nn rdyow inp nn ur nnrn.
Seyn pay nearo naw m wig mimn w imnp nn rdyow
yargp nn yar nigp nn b osearmn. Ay neparn. Seyn rwam
nearo nrgpa Jisasom d wkwrowane nnenen rxa nj imnwanern.
Ay nepa imnag aiw rp osearmn. m Rxa nj imnonran?
nwimnrn, d apim dn wrxa imnargrn. E ner a m wyo d sp
nwir arr nwirn apim dn Jisasoy syik imnwane skk m b
emxnarwrn. 2 None go go Amp b nn rxa nj imnonran?
nyaiwinrny, nj Gorxo m nn e oimnpoy. wimnarp tn sn xxen
w mimnorn. 3 E ner a go go Nj imnonran? myaiwin Gorxom d
sx nuyirny, Gorxo m o niony imn woran? yaiwin. 4 Aynn gw
m w wig wp nn rdyow nemn m maker imxarn Jisasoy
imngyn b nero nargp nn rp osearmn. Nene njrn. Xw tyo
mimn wp obax eag aiw b nepax imnp man. Npn nepa w
mipmnp rn. w nepa imnp , ay n won Gorxonrn. 5 m w re
rargrn, w rp anam dp rn. W Xwrm dp rn. rargrn.
w rarg ap b Nepa w imnn. rnp rn. B Kwy sey e imn
trn. rnp rn. Ap ap obax ay w imnag aiw 6 nene nn w
imnp , ay n won Gorxorn. O neg porn. Amp nn mk ikiorn. m
xo nn imnwane ay onrn. Nene nn sey e imnp en Prn? mar,
ay n won mn Jisas Kiraisorn. Om dn Gorxo amp nn imxr s nene
imnwp neaimxr eorn.
1

E ner a m Jisasom d wkwroargy nn nj ap nimnro Neg


w xdagwp n mk may imnp ran? yaiwiargman. Segy w Jisasom
sn d mwkwr nern wig wp nxra nwagasn yargy eaga nn
mimn wp nn gw rdyow inp
nnrn Ay gw w imnp nn
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rdyow p ra narn? nyaiwiro wig d pwn imngpim dn


Npkwn myarn. nyaiwiro nn apim dn piax nwenr udunarrn. 8 E
ner aiw aiw mnpa yarwpim dnran, narwpim dnran, Gorxo
neammnarman. Mnpa nern oy swyo dn syikwpiann
imnarwman. Nnrn en oy swyo dn sey e imnarwman. 9 E ner
a m Jisasom d nwkwroro a wig d yn mimngy wiyn anan
npax imnp naraga nseanro nn ay en nnmn Npkwn mimnp
ra wn? nyaiwirpim dn remioaprxnr d tn nr xn. 10 m Jisasom
d nwkwroro aiw sn d yn mimngy seg m w rn rp n
mk mayrn. yaiwiar wo w imn ap nn a rdyow yargwam
nwemn aiw rdyow p narag nwnrn Nene en anan
npaxeneran? nyaiwinro e sx nnmn npro. 11 Rxa nnro wig xwioxyo
dn w mwkipa ner udunn re searmn, Seyny nj imngpim dn
sn yn mimng ty Ay seg srxmen imngyrn. Kiraiso
upeiyrn. m ay seyn nj nimnro P p w m meweg nepa
mimnn. yaiwiargpim dn rxa xwr ikxeno. searmn. 12 Aynn nene
neg nrxme d sn y mimngyo sp e wikrrane ay wig d Ap
nerann npkwn myarwn. yaiwinargpim wiakirane nerpim dn
Kiraisom en sp wikrarwn. 13 Aynn nion gw narpim dn g nrxme
imngy remioapax eny, ay nremioaro udunngnr nion aga n
rwyo dn aiw m gw b nmman.
1 Korin
<
8
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
9
>

9
W wurmeiarwone nsearppaxp Poron w searpman.
ur nnrn.
O xewar inorn. rniaiwiaro? Jisasoy w wurmeiar wo
mimnn. rniaiwiaro? O neg mn Jisasom sw mwnorn.
rniaiwiaro? O mno nn w neararpim dn d wkwrowane
menn. ryaiwinaro? 2 Poro Jisasoy w wurmeaiar woman. niaiwiargy
w eny a seyn apax nion w wurmeiar imnp nn Rxa xxen
nj imno. nimnarn. Poron w searn seyn rxa Gorxo tn nawn
ikrngyn nimnrpim dn myo wa rn uraro, O nepa Jisasoy
w wurmeiar worn. uraro.
1

m pairr niargp wiakmnr nn rp nura warrn, 4 Jisasoy w


wurmeiarwone nn re nneaiaiwiro rraro, Awa yargp nn ngw nn
way inig nro aiw nro epax mimno. nneaiaiwiro rraro? 5 W
wurmeiarg wa tn mnom xogwowa tn Pitao tn awa apx nmearo apx
tn nawn emeargpa Porowa axp w e epax mimno. nneaiaiwiro
rraro? 6 Ap nyaiwiro rraro? Rmn rp nyaiwiro rraro? W
wurmeaiarg wa wig ngw om pn wirpax aiw Poro tn Banabaso tn
awan aiw npsi nn ngw om yargp pn wirpax mimni.
nyeaiaiwiro rraro? 7 Sm wnarg m wo mx onipoynr wirme gy rxa
e nmemn wiwan uprowrnargrn? Oweo, w e epax menn. m
gy aiw om nurmn mmian yargrn? Oweo, ap en w epax menn.
m gy burmka nmern wiwany am mnpa yargrn? Oweo, ap en
w epax menn. 8 Nion m d moargpimn nxd r ra rarn? Oweo, w
ikax Moseso nrr eapim dn en axp e rnn. 9 Apim dn re nrnr enn,
Burmka tn wit aiw exwexwm nern b mnpa oenr ma gw mjrpan.
nrnr enp Gorxo burmka nnn d nmor rrn. rseaimnarn? 10
Ay mane nn en d nmor mrpa eran? mseaimnpa reo? Oy, ay
mane nn en rrn. Moseso m aiw w urpr nn xw yun nikxa
wargy tn aiw y n miargy tn nn nawn wig b npra nn d
nikwmoro rxnr e rrrn. 11 W wurmeiarwone xwy Gorxoyp
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nsearrn aiw wn seauraragw a re rseaimnarn, Aiw wn


neaurargpim dn b nmiro aiw npr nn nnearprnyran, aik ynpr
nn nnearprnyran, ay na myaro. rseaimnarn? 12 m w anan
nsearpro npax eny, ay none apaxrn. nimnarn. rarrn.
E ner a none nsearppax imnp msearpwrn. m xwy yay
neainpax urarn Amp w nearpanro nn ra yaro? nyaiwiro d
mwkwropa eprxnr nsearppax nimnrane a w msearp dw
ikeamnwpim xwmm wiwrn. 13 m amp a rdyow yargiwm
nm eyo meargwa aiw npr nn iwm wep meaargp nn seyn
nj mimnpa reo? m naw Gorxo nn nmem bn rdyow wiiargwa
rdyow wip b nmearo nargp nn en seyn nj mimnpa reo? 14 Axp
mn Jisaso sekax re rrn, m xwy yay seainpaxp w nurmeiargwa
apim dn aiw npr nn merxn. 15 mno sekax e r a nion seyn tn
nwearn w msearp ner agw en ap b nion oniappoynr pay near
mseamnaparn. Ay rp nn seararn. Nion aiw nsearpr mn ner nra
up nn mx meakn narp m wo aiw nniaprn nsaiowrrngnr
nn Nion xm pmgn. nimnarn. 16 Ar npoy. Nion xwy yay
neainpaxp w nsearrn Gorxo e wngnr sekax nrowrnap eag nn
e yarp nn niwanon mx meakn npax w menn. Nion Gorxo e
wngnr nrowrnapp mepa nerny, s w nion maj nrpaxrn. 17 G
d tn W ourmemn. nnimnr swry, Gorxo yay nimopaxp emnr
yarn. rpaxrn. G d tn W ourmemn. mnimn Gorxo sekax
nrowrnap eag nn nerny, arge nyaiwir O yay nimopaxp yarn.
rmn? 18 Aynn ppim dn nion yay nimopaxrn? Nion myo xwy yay
neainpaxp w nurrn apim dn urppax imnp murppa neryo dn
yay nimopax imnp yarn.
m p p imngpa nion en imnarrn. ur nnrn.
Nion nepa m wom xnnn nimnr om wiiaron meag a m
ay w Jisasom oxd poynr nn nion g dyo dn m nyy xnnn
nimnr om wiiaron imnn. 20 Nion g Juday tn nwearn Jisasom
d owkwrpoynr ayn nimnr yarrn. w ikax rnpim w
mxewrrnon aiw g Juday apim w xewrrngy tn nawn
nwearn, Nion arge yarn ay Jisasom d wkwropro. nyaiwir nn
nion en apim w xewrrnon imnarrn. 21 G Juday tn nwearn
ayn nimnr aiw m Gorxoy w ikax rnpim w mxewrrngy tn
nawn nwearn, ay Jisasom d wkwrrxnr nion en w
mxewrrnon imnarrn. Nion w ikax rnpim mxd ner mar,
Kiraiso rpim xdaron eag nn rarn. 22 Nion m e sam wegy
19

This version of Total HTML Converter is unregistered.

tn nawn nwearn ay Jisasom d wkwropr nn nion en e sam


nweon nimnr urwapyarrn. m nn wyo erkiememgnr ay p p
imngpa nion en axp e imnarrn. 23 Nion ap npn yarp, ay rp nn
yarrn. Xwy yay neainpax imnp urn ar nipr nn yarrn. Xwy
ap myo na wimxarpim nion en onmeanr e yarrn.
Gorxo yay neaimonwngnr Jisasom prn ouxdaney. ur
nnrn.
m yamyamrng inargy nn an nero a n won, mro xo d
nyaiwir nyir meaarp nn seyn nj mimnpa reo? Aynn seyn en
Jisasom nxd rn yamyamrng nero xm rmoargpn rxn. 25 m re
yaiwiargy, Ni xxegn yanro nn aw enarge nn nur wnyo
mrmgn. yaiwiargy wiwany e sx mxnanro nn p p m winarp
ar nikeamoro e sx emxnargrn. E yargy ur imxnpax imnp b
meaanro nn yaraga a nene ur imxnpax mimnp meaanrane nn
yarwn. 26 Aynn nion Jisasom nxd rn yamyamrngn ninr irni xxen
warrn. W nenrn xarxar ner me prn sop nor nrmn xxen
eaaronrn. 27 Niwanon e sx omxnmnr nn non iwan enr p
p nion m ninarp ar oikeammnr nn iwan enr yarrn. Ay rp
nn e yarrn. Nion m wyo w re nurmsn, Kiraisom nxd rn
yamyamrngn ninro xd r xn. nurmsn en Gorxo Ay tn yamy
mimnn. nrngnr e yarrn.
24

1 Korin
<
9
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
10
>

10
Sp Judayeney nerawy yagpa mepa wangn. ur nnrn.
G nrxmeyn, neg nerawy yagp nn d mopr nn b
osearmn. Ay nn Moseso Isipy ayo dn nwirmem nurn agw Gorxo
nipemem wngnr tpim smawyn nm nwemn nm wagrn.
Nn en ip Rag roy rnw nxern mdmdn eadkiowrnn wnm
nxa ugawixn. 2 Nn agwpim smawyn nweaxa uro ipwm xero
nern Moseso tn nawn an nikrnro nra ugawixn. 3 Aiw may e nemern
aiw man rn Gorxoy kwyyo dn imnp ay nn nga wagrn. 4 Inig
may e nemern Gorxoy kwyyo dn sm mea ay nn nagrn. S
inig sm meaago O wny m nm emeagorn. O, ay Kiraiso nn
rarn. 5 E ner aiw ay np yargp nn Gorxo wik nwnr m d
meae dn am am oppoynr nwikra wagrn.
1

Ay amp ap ap nra nurn pegpim dn nene nn swepg neainn.


Ay sp imnp nn m inagpa nene en axp m minpa wangnr
swepg neainn. 7 Ay w wig wpim nxd rn Bkwyo dn re nrnr
enp tn xxen re egawixn, my aiw nro inig nro epr nn
nweagasn rkkr inanro nn wipn meagawixn. nrnr enp tn
xxen e egawixn. Nene ay yagpa nerane mimn w imnyo w mxd pa
wangn. 8 Ay w w ingpa w e ingp nn Gorxo pr umampoynr
urn m xom prn xdargy s axyim m w inargyo, nn 23,000
imngyo ppkm emegp nn rarn. w ay e inagpa nene en axp e
minpa wangn. 9 Ay w mn Gorxo nepa e enoranr iwam
wwapyagpa E wwapyn oy d tn m ayo weax sid ag nn
pegn nn rarn. E iwam wwapyagpa nene en mwwapyipa wangn.
10 Ay w Gorxom anm wirnagpa Anm e wirnn anaj myo
xwr wikxearo pkip nn rarn. Gorxom anm wirnagpa nene en
axp e mepa wangn. 11 Ap ap e nwmea up wig wny
oweaymenpoynr swepgn wir nene agw rn s yoparyi rxa nimnn
weawane kwairr neaina nn Bkwyo wrrnp rn. 12 Aynn Gorxom
prn xdaron ay yagpa w epaxonman. yaiwinar gox gox, jwanox
axp ner ann mgnr prn menrxn. 13 E engyranr myo iwam
wwapyargp axp mneame xeg b imnp neameaarn. myaiwipan.
Gorxo O m d wikwirnpax imnorn. O iwam m seawapyn
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

seyn xwmm mwipax imnp xe oseawapypoynr w sw seann


menn. m w xe iwam oseawapypoynr sw nseanrn seyn xoprr
wipra nn en xwmm wipaxyn seaimxyinrn.
Rdyow mimn wp nn inp nn ur nnrn.
G nrxmeyn, Gorxo neg nerawyo na wag aiw obax ay w wig
sp neryo dn xwr ikxenag eag nn nene d nmorane mimn wp
w mxrpa nerane ap t e dn n owaney. 15 D tg yn, nion d
tg yo urarpa axp nsearmnr yarp nn sewanyn d nyaikiroro
Spran? Naran? yaiwpoy. 16 Kapx inig wain np Ap mn Kiraiso
nene nn nneapeirn rag pup nn d neainna nn imnp rn. Nene
nnrann Gorxom yay wiarwprn. Inig ap nnrann o tn mmnpa
yarwran? Aiw o nneapeirn xo no rn winp Ap nn d neainna
nn nkwrr narwprn. Aiw ap nnrann en o tn nawn mmnpa
yarwran? 17 Aiw nkwrr narw ap n bn eag nn nene m obaxene
imnagw aiw n bim dnn nkwrr narwyo dn syik n bn mimnpa
rewn? 18 G Isrery yargp nn en d mpoy. Rdyow p nargy
Gorxo, e r ono tn mnargrn. 19 Nion searmnr yarp seyn rxa d
rmoo? Rdyow m Gorxom mxdargy wig mimn wp nn
yargp, ay nepax imnp nn ra neararn? ryaiwiaro? Wig w
imnp en, ay nepax imnp nn ra neararn? ryaiwiaro? 20 Oweo,
w e searmnr myarn. Rp oyaiwpoynr seararn, m Gorxom
mxdargy wig rdyow yargp Gorxo nn rdyow m wig mimn w
kwy sp tp nn rdyow yargran? oyaiwpoynr seararn. Seyn wig
rdyow p nnrn kwy ap tn nawn mnprxnr seararn. 21 W re
myaiwinpa rxn, Nene anan kapx mno neaiip nn d moanw
nnw nrane mimn kwyy nnw nrane epaxenern. Nene anan aiw
mno nnp nrane mimn kwyy nn rdyow p nrane epaxenern.
myaiwinpa rxn. 22 Rdyow mimn w nnp narwpim dn mn
Gorxo wik d neaiaiwin nn smirr wwangn. rseaimnarn? E en
nene enwp xoypim sey e imnag nn pr neamamopaxeneman.
ryaiwinaro?
14

Gorxom yay umepax imnpn wangn. ur nnrn.


Wiyn re rargp, P p Oyaney. nneaimnrn nene anan epaxrn.
rargp nepa nrro aiw ap b nerpim dn prn imxnargman.
Gorxom d wkwrowane P p Oyaney. nneaimnrn anan epaxenern.
yaiwinarwp nepa imnag aiw ap b nerpim dn skk
omxnarwman. 24 Segy wo Na niwanonn nmean nn arge
emnrn? myaiwipa er Na m tyo en wmean nn arge emnrn?
yaiwir wngn. 25 P p gw m w maker imxarge dn b yargp seyn
anan b nero nnrn ay sw searongnr Mimn wp nn rdyow
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

pran? Rdyow mepa pran? yar minpa rxn. 26 Bkwyo dn Xw


rrran, amp xw tyo ep ran, nn mnoy imnn. nrnr enag nn
P p gw ep anan npaxenern. seararn. 27 m Jisasom d mwkwro
wo Aiw b onaney. searepern seyn Anan Owaney. nseaimnrn, sa
nuro ay sw searongnr p p aiw seaiapp
nn Wig mimn wp nn
rdyow pran? Mepa pran? myaiwipa nero anan nr xn. 28 E ner a
m wo wa re nsearrny, Gw rp w imnp nn rdyow inp
rn.
nsearrny, wa searo nn d nmoro o seyn naraga nseanrn Gw
ap Jisasom d wkwroarg ty mnpax imnp p nn ra naro? nyaiwir
ay sw urongnr mnpa rxn. 29 Seyn nnrn Npkwn myarwn.
nyaiwiro ay sw searongnr mrarn. wa searo Ay npkwn myaro.
nseaiaiwir ay sw urongnr rarn. E seararag nn m wo nwipn mear
re nrno, Nene anan nepax imnp p nn m w ay sw uropax
imnpim dn m mepax imnwn? 30 Nion gw ap nnr Gorxom yay
nwirny, gw nion yay wp nn mk pyo dn pairr nipax imnn? m
wo e nrn a 31 rp osearmn, Seyn gw nnrnran, inig nnrnran, p p
nernran, m w sw nseanrn Gorxom d nwkwroro nn ra yaro?
oseaiaiwpoynr om sey e umeyoapax imnp rxn. osearmn.
32 Judayran, Grikyran, m Gorxoy syik imngyran, ay om sn xd pax
eny, nene oy swyo dn anan epax a ayo remioapax imnp mepa
wangn. 33 Nion yarpa seyn en axp rxn. Nion p p nern niwanon
nnn ay tn mmen m obaxyo Gorxo yey uyimxemeana nn om d
owkwrpoynr arge ner ayo ay tn umemran? nyaiwir ay yay winpax
imnp n yarrn.
1 Korin
<
10
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
11
>

11
1

Nion Kiraiso yagp ikan wiarpa seyn en nion ikan nrxn.


Apxwa myo w pnrxn. ur nnrn.

Seyn nion nn nn d ar mikeam Jisasom xdarwane yarwp


nn nion seaikwkwyip xaw nxrro yaraga nn yay b oseaimn.
3 Seyn seaikwkwyip xaw nxrro a Rp nn en nj oimnpoy.
nimnarn. Kiraiso m ox nyon sey e wimnr oxowa xiepwam sey e
wimnro Gorxo Kiraisom sey e wimnr en. 4 Aynn ox go go Gorxom rx
nurrnran, oy xwyp w nurkiamornran, w myo npknmn e
nerny, o xeg sey e wimnom O ay Kiraisorn. Om ay wimoarn. 5 E
ner a apx g g myo w mdknpa nemn Gorxom rx nurrnran, oy
xwyp w nurkiamornran, xeg sey e wimnom O ay xeg
xiagworn. Om ay wimoarn. Apx e yargwa re imngwa tn xxen
imno. wam gw nyirn ay xw owinnr d nn rn m w nero nn
ay winarwa tn xxen imnaga nn rarn. 6 Apx gy Myo w
mpknpa oemn. nwimnrny, wig d nn en rnr xn. E nsearr a apx
d nn rny m w nimnr nn ay nwinrnran, rap rny wiwi
nwer nn ay nwinrnran, myo w pknr xn. 7 Ay rp nn rarn.
Gorxo m ox iwam nimxr ntrn sey e xewann imnpa wimx
eag nn oxy Gorxo xo imnp swn nwinr nn om rx nurrnran,
oy xwyp w nurkiamornran, amp w myo mpnpa rxn. E ner a
apxy wig wiagwy imngp swn nwinr nn ay Gorxom rx
nurrnran, oy xwyp w nurkiamornran, amp w myo pnr xn. 8 Ay
rp nnrn. En Gorxo m ox nimxrn apxm dn b nyor imxman.
Apx nimxrn oxom dn b nyor imxrn. 9 Apxm oxo arr wwngnr
imxman. Oweo, apx oxom arr wwngnr imxrn. 10 Aynn Oxy
apxyo sey e ra wimno? yaiwipr nn imnp w apxwa myo
pnr xn. wa p p yargp anaj sw wnaxdarg eag nn rarn. 11 E
seararag aiw ox mno tn nawn nikrnrn Nion apx mayon ner a
sop nonr yaronrn. rpax menn. Apx en mno tn nawn nikrnrn
Ox mayn ner a sop nonr yarnrn. rpax menn. 12 Neparn. Gorxo
apx iwam nimxrn ay oxyo dn nyor imxrn. E ner a rp en neparn.
Ox nn apxwa xrargrn. E ner a apxran, oxran, pran, amp npn mk
ikio, ay Gorxorn.
2

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Sewanyn xwy nion searar rp nn d nyaikiroro Spran?


Naran? yaiwpoy. Apxwa amp b myo mpknpa nemn Gorxom rx
nurrny, Anan yaro. rseaimnarn? Anan myaro. rseaimnarn?
14 mane neg imnwpim dn sw rn neainarr n. m ox d sepi
xr en ay ay winpax imnn. 15 E ner a apx d sepi en ay d ni
winpax en. Neg imnwpim dn sw n neainarrn. P nn mar,
Gorxo apxwa rt inr xnr d sepi wi eag nn sepi eny D ni
winpax en. seararn. 16 m w Xwy Poro rar rp nn xxewim
ouraney. nwimnrn rp urmn, None m xeg b yarwman. Syik
Jisasoy imng am am weagy en xeg b xdargman. Ay nion rpn
yargrn. urmn.
13

Aiw mno nn d oneainnr imxarwp rap mnmepan.


ur nnrn.
Seyn Gorxom yay wianro nn aw nenrn na mimn sppn
nimnr yarg eag nn m sekax rp nrrn seg yargp nn wey
nmearr searmmn. 18 Xm rp searmn. Nion m w re raraga ar
wirn, Jisasoy syik imng Korinyo weagy Gorxom yay umeanro nn
aw nenrn nawn mimn ya epaynargrn. raraga ar nwir B
nepa e ra yaro? yaiwiarrn. 19 Ay neparn. Seyn d n bn nmoro
axp n mimngynrn. nimnarn. Seyn re yaiwinpr nn Negy wiene
Jisasom xxen nxd rane mmwiroarwane, ay aneran? yaiwinpr nn
xxegn ya nepaynro yaro. 20 Aynn seyn aw nenrn Aiw mno
nn D oseainnr nr xn. nearp narwn. nyaiwiro aiw nepa mnaro.
21 Ay rp nnrn. Aw nenro aiw nnrn nyn n sn m aiw xxegn r
yearp an nyoaro xxegn nnro nn wiyn agwn wean wiyn inig
wain xwap nnmn papk yargrn. 22 P nn e yargrn? Aiw nro inig
nro epra nn seg a menran? Jisasoy syik seyn imngpim peay
owiananeynr e yargran? Srxme aiw nn dw ikeamnargyo ay
owimoaneynr e yargran? Poro wey neamearpax imnp yarwn.
rseaimnarn? Oweo, ap nra waraga nn w wey seamearmman.
17

Aiw mno xo nn d winwngnr imxp nn ur nnrn.


Xwy nion en searwapyip g dyo dn msearwapyirn.
mno nrwapyiyo dn searwapyip, ay rprn. S mn Jisaso nn
Judaso pas umyim mno aiw b nmear 24 aiw ap nn Gorxom yay
nwimn nkwrr re rnign, Rp g warrn. Seyn nn rdyown
inmp rn. Soyn nion seaiimp nn d seainna nn nion pa axp e
yayrxn. urnign. 25 Awa rxa aiw nnmn kapx inig wain n w
nmear xeg yarpa axp nemn re rnign, Gorxo xwy s E
nseaiimrn. raroarp Nepa xxen nneaiinran? oyaiwpoynr nion
npern g rag py inig wain sx rwn imnn. nn soyn inig rw
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nnrn nion nn d seainna nn nr xn. urnign. 26 Seyn o rp nero


aiw ap nro inig aw nro nerpim dn o m weapne nn w rn nra
wargrn, mno nene nn rxa neapeirn. n nra wargrn.
mnoy aiwp gyn rap nnrn xwy mernpax yaro.
ur nnrn.
m gy xm prn d myaikir mno ay winpax imnp ero
aiwran, inigran, xo nn d winn nnp rap nro nerny, warp tn
ragp tn xrrn nero nn xwy mernpax imno. 28 Aynn m wox
wox, Na imnp ra yarn? Sp imnp ra yarn? nyaiwir yar niga
nsn aiw ap tn inig aw tn xe nrxn. 29 Ay rp nnrn. m aiw ap
tn inig aw tn nnrn mno xeg warpim dn neaii eag nn ra
narn? myaiwipa nerny, ay xwy mernanro nn naraga nn rarn.
30 Sa mk apim dn seg obax w smx nero nyp nimnr ero w rxa py ero
egrn. 31 Nene xm neg yarwp nn yar niga nurane Na ra yarn?
Sp ra yarn? nyaiwirane d prn nimxnmn aiw ap nnrane
swry, Kiraiso xwy b nneamerr syik nearemnr eman. 32 E ner a
agw rn mno xwy nneamerrn rwn nene m xom mxdargyo
tn nawn xwy umermgnr rxa xwy nneamerr syik neareaarn.
33 Aynn g nrxmeyn, aiw nion seararp nanro nermenrn axn
nawn prn onaneynr rwyo rmoargy nn wen ner wearn.
34 Seyn aiw ap nnrn rap nero xwy mernpr xnr segy w agw e
mwenny sn mbpa nern wig aiwm dn aiw nr xn. Aiw ap nn
xwy b sn nweag a m nseamearn searmrn.
27

1 Korin
<
11
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
12
>

12
Kwypim dn epax imngp b b imnn. ur nnrn.
G nrxmeyn, seyn pay nearo Gorxo xeg kwyp sx seammopim
dn e e epax imnr xnr seaimx seyn yar nigp nn Seyn xe maj
nero opoy. mnimnarn. 2 Seyn sn Gorxom mxd pa nern seaigp nn
nj imno. my mimn w imnyo Ay xwy b rpax mimnyrn.
Ayo oxd poynr yap p p seaiepsn seyn nepaxnr xdagp nn nj
imno. 3 Aynn Seyn nj re oimnpoy. nimnarn. m w Gorxoy
kwypim dn nrrn w re rpax menn, Jisaso xewano roapknorn.
rpax menn. m w Gorxoy kwypim dn mrpa nerny, Jisaso neg
mnorn. en w rpax menn.
1

Kwypim dn e e epax imnr xnr sx ummoarp xxegn imnag


aiw kwy axp n bn imnpim dnn yargrn. 5 E neryo dn myo
sey e e wrxnr mno wimxarp xxegn eag aiw mno, ay n won
axorn. 6 Anan nepax imngp xxegn imnag aiw Gorxo, ay n won e e
epax imnr xnr e sx wemxarrn. 7 E ner aiw o m xoy imng
nn xxe arr inr xnr womn womn xeg kwyyo dn epax imnp b b
ya wiarrn. 8 B b ya nwirn m wo kwypim dn xe d m sam
nmor myo prn urpax oimnr wir wo kwy axpim dn xe nj sey e
nimnr prn urwapyipax oimnr wir 9 m wo kwy axpim dn xe d
ay w onkwronr wir m wo kwy axpim dn xe e sx nenr m smx
yargyo prn owimxnr wir 10 m wom emm epax oimnr wir m wom
xoy xwy w urkiamopax oimnr wir m wom m w kwy bim dn
raraga ar nwirn adad nwir Ay kwy apim dn ra raro? yaiwipax
oimnr wir m wo m gw wr wr xwy mk ap apim dn anan rpax
oimnr wir m wom xwy mk ap apim dn ar nwir ya umeaipax
oimnr wir yarrn. 11 Gorxo m wy wyo ya xxegn e e nwia nur aiw
kwy ax n bim dnn e e epax imnr xnr nwimxrn wom pp owimnrn
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ap wiarrn. m wom pp owimnrn ap wiarrn.


Obaxene imnagw aiw war n bnn imnwn. ur
nnrn.
my war n bn eag aiw npim dn w skw amp xxegn b b
imnn. Warpim dn amp xxegn b b imny nn obax imnag aiw
np n bnrn. m Kiraisoy syikp imngy m warp tn rramy
imnpaxrn. 13 Ay rp nnrn. Nene Wiene Judayeneran, wiene
Grikyeneran, wiene xnwann nimnrane om wiiarwaneran, wiene
xewar mneain neg d tn emearwaneran, Nnenen en kwy axpim
dnn syik n bn imnan nn way neameairo kwy axp n neaanr e eag
nn rarn. 14 Nene nj re imnwn. m warp, ay n bn mimn
skwran, wran, mran, xxegn b b imnn. 15 Skw xwy rpax nimnr
re rny, Nin wn mimnag nn npiy bnman. rny, Npim dn
b imnp man. yaiwipaxrn. rseaimnarn? Oweo. 16 Arna en re rny,
Ninan swyn meag nn npiy bnman. rny, Npim dn b
imnp man. yaiwipaxrn. rseaimnarn? Oweo. 17 Np nn swn eny,
arge ner ar epaxrn? Np npn arn eny, arge ner d wenpaxrn?
18 Np, ay axp n bn mimnn. Swran, arran, ap ap e nimga
wngnr Gorxo xo wimnpa d neyror nimxr trn. 19 Warpim dn
amp skwran, wran, xxegn imnpa mimn ax n bn nimnrny,
warp arge imnpaxrn? Oweo, e nerny, war xeg imnpa b imnpax
menn. 20 Neg war imnp , ay rprn. Warpim dn amp xxegn wran,
skwran, imnp ay obax aiw warp, ay n bnrn. 21 Swyi xwy rpax
nimnmn wm w re urpax menn, N sa mnrparx, p nn jx tn
nawn imnmn? Niyn anan ngp weapaxynrn. urpax menn. Myi en
skwm w re urpax menn, N sa mnrparx, p nn jx tn nawn
wemn? Niyn anan ngp weapaxynrn. urpax menn. 22 Oweo, p p
npim dn imn E menp ran? yaiwiarwp meny, om amp
nene npim dn yarwp npkwn epax menn. 23 Npim dn imn Na
onmip imnp rn. yaiwiarwy nene anan prn okiy mearwrn.
Npim dn imn sn mmepax imny prn rt yarwrn. 24 E ner a
p p npim dn imn Awiax imnp ran? yaiwiarwp, ay rt mepax
imnag nn w e yarwman. Gorxo m warp nimxr p p npim dn
ep nwrrrn Na onmip imnn. yaiwiarwp sey e imnwngnr
wrrrn. 25 Npim dn imny mdmdn mmearnpa ero xxe prn
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

menro epra nn e wrrrn. 26 Npim dn imn b rn winn npim


dn imn npn rn winrarrn. B imnpim yay umn npn d ni
nwiga warrn.
Kiraisoy syikp imngyn oy warpn imnro wiynn wiynn oy
npim dn skwn ran, wnran, xxegn imnro eo. 28 Gorxo m xoy
syikp imngy xxegn b b nimga rxnr rpearn. W w wurmeiargy
imnro w xewanoy xwyp w urkiamoargy imnro w urwapyargy
imnro epra nn rpearn. Xrn xrn imn ap ap nrpemn m w
emm epra nn imnro w smx yargyo na wimxpra nn imnro w dw
ikeamnargyo arr wipra nn imnro w p p om yargyo mepra nn
imnro w m gw wr wr xwy mk ap apim dn rpra nn imnro epra
nn rpearn. 29 Nn w wurmeiargy rimno? Nn w rkiamoargy
rimno? Nn urwapyargy rimno? Nn emm yargy rimno? 30 Nn
smxyo na imxpra nn rimno? Nn gw wr wr xwy mk ap apim
dn rpra nn rimno? Nn xwy mk ap apim dn rargp ya
umeaipra nn rimno? Oweo. 31 E nsearr a seyn woxn woxn, Gorxo
m e e epax imnr xnr kwypim dn sx ummoar ap ap eag a sa
sey e imnp oimnmn. nyaiwir sm xeadpnrxn.
27

1 Korin
<
12
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
13
>

13
myo nepa d sp nwirn rp rp yargrn. ur nnrn.
Arge ner Gorxo wimnarp tn xxen yanrwn? nseaimnrn
eprp nn wa b osearmn.
Nion gw wr wr xwy mk mran, anajran, rargpim dn anan
rpax nimnr a myo d sp mwipa nerny, surm nrrr ber ikax nrrn
yaiwn yrarpn imnmn. So ud xm mwrrpa nemn en
rarpn en imnmn. 2 Nion xwy Gorxoyp w rkiamopax imnr
amp nn o mgnr ewper nm imnp nn nj imnr amp nn
m Ay ap ra imnn? nyaiwiro nj imngp nn nj imnr ner a
myo d sp mwipa nerny, surm imnmn. Nion Gorxom d e
nenr nwkwrorpim dn Dw rpx n je u. urpax nimnr aiw myo
d sp mwipa nerny, surm imnmn. 3 Nion g iy amp ya nmer
uypeayyo nwir a myo d sp mwipa nerny, w na nimxpax menn.
Neg wom pkianro yarn niawom wrpr nn re nurr a, Nion nnxrro
r nwiorpoy. nurr a myo d sp mwipa nerny, nion p w na
nimxpax mimnn.
1

m wnyo d sp nwirn pp mar, rp yargrn. Sp wny wp


apax m pr umamoargman. Ay nurmxr na imnp n wiiargrn.
Wnyo sp d w wiaiwiargman. Wnyo d sp wiargy wiwany mx
meakn nro wrxa imnro 5 uyni wikrro yargman. Amp nenen arge ner
neameanrenonr mepa ero apax m sm rn mwinpa ero w wny
wikrp nn sm xwaw nkwnm memepa ero yargrn. 6 Npkwn
mimn yargp nn d ni mwin w rn imn yargp nn d ni
winarrn. 7 m wnyo d sp wiargy p p wmen Xe oneamean.
yaiwiro d wkwroargp w pn mwirpa ero amp nn Gorxo nwiirn nn
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

d nikwmoro wearo p p sp imn wmen xwmm wiro yargrn.


myo d sp wiarwp n rwyo a w anp imnna meag nn an
xrpaxrn. E ner aiw Gorxoy kwypim dn w rkiamopax
imnwpran, xwy mk ap apim dn rpax imnwpran, p p nj
imnwpran, ap npn anp imnnrn. 9 Nion seararp nn wa b
osearmn. Agw rn nene Gorxoy kwypim dn nj imnwp sa bn bn
imnwn. Oy xwy w rkiamoarwp npn mar, bn bn
rkiamoarwrn. 10 E ner aiw Kiraiso nweapr amp Gorxo mgnr yarp
rxa y imnn agw rn nene bn bn imnwp anp imnnrn. 11 Nion
seararp niaw tn rramy oemn. En nion sn niaw nimnrn niaw
rargpa xwy axp rr niaw yaiwiargpa axp yaiwir niaw d moargpa
axp mor nsn a rxa mnon nimnmn niaw yargp sn mxr pn
wirrn. 12 Agw nene Gorxo mgnr yarp nn nj bn bn imnwp
xxe s yknyo dn nene sw npkwn mainenarwp tn rramy
oemn. Agw rn xxeyo smman roag nwnrane aiw rwn nepa o tn
xxen smmayo sw ainenanwrn. Agw rn nene bn bn nj nimnr a
rwn xo nene nn xxen nj imnpa nene en xo nn nj imnanwrn.
13 E ner aiw agw rn Gorxom d wkwrorane o neaiin p nn d
ikwmorane wnyo d sp wirane yarw bia b ap ann imnnprn. Bia
b ap b sey e imnp , ay myo d sp wiarwprn.
8

1 Korin
<
13
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
14
>

14
Kwypim dn epax imnp nn m b ur nnrn.
Seyn myo d sp owianey. nyaiwiro an min xd r xn. E nero a
Gorxo ap ap e imnr xnr kwypim dn seaimxarp Ap ap oimnaney.
nyaiwiro sm nxeadpnro aiw n bn ay oy xwy myo w urkiamopax
imnpr nn apax sm xeadpnr xn. 2 Ay rp nn seararn. m gy gy
gw wr wr xwy mk wny maj imngpim dn nrrny, ay myo
muraro. Wny xwy mk ap nn maj imnaga nn Gorxomn nurr
kwypim dn yum imnp raro. 3 E ner a gy gy xwy Gorxoyp w
nrkiamorny, ay rpim dn myo skk womxro e rrmx wiro d w
wkmxro epaxp urargrn. 4 m xwy mk xeg wyo dn rar go go, ay
xewano skk omxnarn. m Gorxoy xwyp w rkiamoar go go, ay
Gorxo wimnarp urp
im dn Jisasoy syikp imngyo skk womxarrn.
5 Nion Seyn nyn n xwy mk b bim dn orpoy. nnimnr aiw aga
apax ay w nimnarp , ay rprn. Gorxoy xwyp w orkiampoy.
nimnarn. Ay rp nnrn. W rkiamoar go go Jisasoy syikp imngyo
nurrn xo urp
im dn skk nwomxr nn xwy mk xeg wyo dn rar go
gom sey e wimnag nn rarn. Xwy mk xeg wyo dn rar go go
rn m wo nwipn mear Jisasoy syikp imng wnyo o rp
im dn skk
owomxnr ya numeairn en ananrn. 6 G nrxmeyn, rp nn prn
d mpoy. Nion seyn t e nn nbr xwy mk wyo dn nsearrny, Ap
w na neaimxpax imnn. rseaimnarn? Oweo. Nion xwy Gorxo w
nnkmxr nrp msearpa nernran, nj o nn nion imn b msearpa
nernran, xwy oyp b w msearkiamopa nernran, b msearwapyipa
nernran, sa xwy mk wyo dn nseara nurny, arge ner na w
seaiimrn? Oweo, w e epaxman.
1

D may imnp , pkkran, gitran, ay axp imnn. Yaiwn nyrr


npkwn ir mrpepa nerny, m arge Ay ap ra rarn? yaiwipaxrn? m
kwypim dn xwy mk wyo dn en nrrny, m ar mwiargy arge
ner Ay ap ra rarn? yaiwipax imnn? 8 m mx nn aw roo xowieom
dn raiw ornr prm npkwn mepa nerny, m gy Mx nn raiw iy
rro? nyaiwiro waik tn nikn tn arkipaxrn? Oweo, prm npkwn
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mepa nerny, w e epax menn. 9 Seyn en m wyo kwypim dn xwy


mk xeg wyo dn nurrny, m ar seaiargy arge nero Ap nn ra
neararo? nyaiwiro nj imnpaxrn? Oweo, seyn urargp mmiaw
upax imnn. 10 Ay neparn. Xw rrm xwy mk xxegn t rargp obax
imnn. Xwy b mk may imnman. Nn mk t imnn. 11 E ner a m
wo xwy mk nion maj imnpim dn rarag ar nwirn my woran?
yaiwimn. Xo en nion ar mwiarag nnanrn my woran?
niaiwino. 12 Seyn Gorxo ap ap imnr xnr kwypim dn sx
seammoarp Oimnaney. nyaiwiro sm nxeadpnro yargyn imnaga
nn p p nern rp rxn. Kwypim dn epax imnwpim dn Jisasoy
syik imnwane e skk omxnpax imnp oyaneynro ay w nra
rxn.
Aynn segy wo kwypim dn xwy mk seyn maj imngpim dn
nsearrny, ar mwiargyn ya seameaimnr nn Gorxom rx
urwngn. 14 Ay rp nn seararn. Nion g m ar niarge dn xwy mk
xeg bim dn Gorxom rx nurrn g d a tn mur sa mapm dn
nurrny, Ap ourmn. nyaiwir murpa eag nn nion rp b na
mniiarn. 15 Aynn nion p emnrn? Nion Gorxom rx nurrnran, so
nrr om yay numernran, xwy mk b bim dn map tn nurr a Ay ap
ra urarn? nyaiwir g d tn en nawn urmgn. 16 Seyn e mepa nero
Gorxom yay nwirn d tn nawn mur xwy mk b bim, seyn majpim
dnn nurrny, m sp imng seyn tn nawn aw enargy arge nero
Ay rp xxen e imnwngn. rpaxrn? Oweo, xwy mk seyn rargp
ar mwipax nimnro nn w e rpax menn. 17 Seyn e nerny, Gorxom
prn yay nwiro aiw wnyo skk mwomx udud in wikraraga nn
seararn. 18 Seyn kwypim dn xwy mk wyo dn ay w nrro a nion
en kwypim dn xwy mk b bim dn sey e nseamror nn Gorxom yay
wiarrn. 19 E nimnr a Jisasoy syik imng b tn nermenr wig ar
ege dn xwy mk b bim dn nurrn mropax imnp ourmn.
mnimnarn. Oweo, Poro ip rneawapyarn? oyaiwpoynr sa Xwy mk
nion nj imnpim dn nurr Ay ap ra urarn? yaiwimp rn ourmn.
nimnarn. E nern sey e imnp yarn. nimnarn.
13

G nrxmeyn, seyn niaw onmi d mmaxrpa poy. E nsearr a


niaw popia w oyaneynro sn d mmoargpa seyn en axp imnpoy. E
nero d nmorn mn yap mrxn. 21 Isrery ar mwiaraga nn Gorxo
m w e dy mx nmem nbro xwr wikxrxnr rp nn w ikax
enyo re nrnr enn, Gorxon m mk w e dyy xwy mk b tn
m tyo urr w e dyy mapim dn urr ema eag aiw nion w ar
niprman. mnon e rarn. nrnr enn. 22 Aynn nene re yaiwiwn,
20

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Gorxoy kwypim dn xwy mk nene maj nimnr a rarwp, ay m


om rxa d wkwroarg wny ar nneairn nikrnro Ay e en
Gorxoypim dn ra yaro? oyaiwpoynr mimnn. Sa om d
mwkwroargy nikrnro Ay e en Gorxoypim dn ra yaro?
oyaiwpoynr imnn. yaiwiwn. E ner a oy xwyp, nene w
urkiamoarwp, ay m xom d mwkwroargy ar nneairn E
en Gorxoypim dn ra raro? oyaiwpoynr mimnn. Sa xom d
wkwroargy e oyaiwpoynr imnn. 23 Aynn m Jisasoy syik
imngyn aw nenrn nynn xwy mk seyn maj b bim dn nra
warn m sp imngy wran, m sn Gorxom d mwkwrogy wran,
nseamearo nwearn m ty xxw yargy menran? rprrn. 24 Seyn
w e mepa nero nynn xwy Gorxoyp w nrkiama warn m sp
imngy wran, m sn Gorxom d mwkwrogy wran, nseamearo
nwearn seyn rarg npimn dn w awa rargp myarwaneran?
nyaiwiro wairr inro Ap nene nn en ra raro? nyaiwiro ay mm roro
nemn 25 sp imn wigp yum egp nn waropr nero m xwyo
nkwrnro Gorxom yay numero Neparn. Gorxo seyn d seakkayon.
rprrn.
Gorxom yay umeanro nn nermenrn epaxp nn ur nnrn.
G nrxmeyn, p oyaneynr neararn? Seyn aw nenrn wox so
searwapyin nn imnr wox xwy b searwapyin nn imnr wox xwy
Gorxo w wkmxp
b searn nn imnr wox xwy mk b bim dn b
searn nn imnr wox xwy mk b bim dn rnp
b ya seameain nn
imnr ner a npn nern Jisasoy syik imngyn skk omxnpr nn
rxn. 27 Segy w Xwy mk bim dn ouraney. nwimnrn obaxowa xe
onearpoynr sw mwnpan. Wanran, wa woran, ay apnrn. Axn
nawn orpoynr sw mwnpan. Wo xm nrmn wo rwyo rwngn. E
yarn wo ya seameawngn. 28 m wo xwy ya seameaipax meny,
xwy mk ap apim dn rargwa Jisasoy syik imngyny ar ege dn
map tn sn mrpa nero wig dyo dn Gorxo tn nawn nm rnr xn.
29 Aw nenrn seg xwy Gorxoyp w rkiamoargy waran, wa woran,
awa xe xwy searr xn. Rxa searn wny o nepa kwypim dn ra rarnr
p nmero m mxr xn. 30 E ner a segy wo nwear w rkiamoar wom
ar wiarn Gorxo xwy b w wkmxny, o xwy ap wa searn nn
dao xm raro pn wirwngn. 31 Nion seararp nxd rn seyn nynn
nj imnro e rrmx inro epra nn wox wox anan w nrkiama upax
imno. 32-33 Nene njran. Gorxo yaiwn yaroman. Xwy nxeayir ner
orpoy. mwimn Ntwayror orpoy. wimnarag nn w rkiamoargwa
kwypim dn rkiamopax imnp tn rap mr prn d nxrro rr xn.
26

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Gorxoy syik imng w e w e weag nn yargpa 34 syik oy Korinyo


weagyn en aw nenrn apxwa xwy w mrpa opoy. Aw nenrann
apxwa xe xwy onearpoynr sw mwnpa yarw eag nn rarn. w
ikax enyo dn rnpa oxoyn smawyn seaurn r xn. 35 wa Jisasoy
syik imngy aw enge dn xwy nrrn ay winpax yaraga nn wn
wn Ap nn nj oimnmn. nwimnrn a xxegn yo dn oxom yar
wwngn. 36 Seyn sey e sey e mimnpan. Xwy Gorxoyp nene tmn
mk imnwanern. ryaiwinaro? Xwy oyp Korinyo weawanen
tmn rnrn. rseaimnarn?
m gox gox Nion Gorxoy xwyp w rkiamoar wonrn.
nyaiwinrnran, Oy kwy sx nmmopim dn e epax nimnr
yaronrn. nyaiwinrnran, xwy nion nrr eaar rp nn d re
yaiwrxn, Poro sekax mno urp
im dn ra nrr earan? yaiwrxn.
38 m go go e myaiwipa yarag nwnrny, seyn en O nepa Gorxoy w
rkiamoar wo menn. yaiwrxn. 39 Aynn g nrxmeyn, Gorxoy xwy
w orkiamoaneynr sm xeadpnro oy kwy tn xwy mk b bim dn
seyn rargp pr mraknpa ero rxn. 40 E nero a Gorxom yay umeanro
nn aw nenrn p p seyn yargp npn ntwayroro prn rxn.
37

1 Korin
<
14
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
15
>

15
Jisaso npmn xwrpyo dn wipnmeap nnrn.
G nrxmeyn, xwy yay neainar nion w searp Ap seyn ar
nnirn Neparn. nyaiwiro d nwkwroro k xw a tn nern skk nonr
roarpa seyn en axp xwy ap tn skk nonr rogprn. Ap nn dirr
oseaimn. 2 Seyn nion w searp an min xaw nxra nurny, Gorxo
apim dn yey seayimxemeanrn. Seyn sn xaw rxro? E mepa
nerny, surm wkwropaxrn. 3 Nion w nsearrn xwy xrn xrn imn
searp Ap nion en en ar wiprn. Ap, ay rprn. Kiraiso nn en
Bkwyo dn nrnr enpa o nene w yarwp yokwarm neaiina nn nper
4 xw nweyrmn en Bkwyo dn O nwipn meanrn. nrnr
enpa s wya wyi nrmn en Gorxoy d tn wipn meanign.
5 Nwipn memo Pitaom sn nurnapr rwyo xeg wiepsi w wka skw
wa awam sn urnapnign. 6 E nemn m rwyo xom d wkwrogy
Ay 500 apim wir mrogyrn. Nion pay rp eaar rn wn wn rxa
npero aiw ny sn weao. Apim n wnn axn sn urnapnign. 7 E
nemn rwyo xeg xogwo Jemisom sn nurnapmn w wurmeiarg
nowamn en sn urnapnign. 8 E nsn nion Nion apxwa niaw
nxrrn kwy wirgy wonn imnonrn. Nion awam aga rw nyo
yoparp sn nimnnign. 9 Ay rp nn rarn. Nion m Gorxoy syik
imngyo xean wikragon eag nn w wurmeiarw ng wa nwamn
syikwn imnon, ay nionrn. Gorxoy syik imngyo xean wikrag
eag nn nepa W wurmeiar imn woxn. nrpax menn. 10 E ner a
Gorxo w nnwianr niipim dn agw rn nion imnp imnn. O w
nwianp surm nwianman. Oweo, nion an min ner nn w
wurmeiarw ng wam mrorn. E ner a niwanon e enpim dn
ner mroman. Nion ep sa Gorxo w nwianpim dn e eag nn
rarn. 11 Aynn seyn awam wig mayo dn ar nwirnran, nionyyo
dn ar nnirnran, w nnonen seararw seyn d wkwrogp, n bn
ay aprn.
1

Rwn pegy nn wipnmeaprrn. ur nnrn.


12

None w nsearrn Kiraiso Gorxoy dyo dn wipn meanign.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

seararw eag nn segy w d arge nyaiwiro Pegy m s nero w


wipn meapr menn. rargrn? 13 Ay rargpa m pegy nepa
mwipn meapa nerny, Kiraiso a Gorxoy d tn wipn meaman.
rangn. 14 Kiraiso Gorxoy d tn mwipn meapa ner swry, xwy none
w seararwp n may imnr seyn d wkwroargp n may imnr
epaxrn. 15 Sp imn ap yanr ew a m b rp m yap rargy yap
imnanr ewrn. None Gorxoy dyo dn Kiraiso wipn mearn. xew
ranr ew eag nn Yap rargy yap imnwn. rpaxrn. Pegy nepa
Gorxoy dyo dn mwipn meapa nerny, Kiraiso en Gorxoy d tn
wipn meaman. rpaxrn. 16 Ay rp nn rarn. m pegy Gorxoy d
tn mwipn meapa nerny, Kiraiso a w wipn meaman. rangn.
17 Kiraiso Gorxoy d tn mwipn meapa ner swry, seyn d wkwrog p
swi wkwroro seg w yargp nn sn xwy mernpax imnro yanro
egrn. 18 m Kiraisom d nwkwrormn pegy en rxa ann annanro
egrn. 19 Nene re nyaiwirane, Nene npmn en Kiraiso w arr
neainnman. Sa xw rrmn emearn Kiraiso arr neainnrn. E
nyaiwirane omn d nikwmoranny, m kn sp wipax imn nyon
nn nene apax neaipaxrn. Ay Kiraiso nepa xwrpyo dn mwipn meapa
e eny nn rarn.
Nion e nsearr aiw Kiraiso nper wem dn Gorxoy d tn
wipn mearn. O m rxa pegy nn xm nwipn mearn omyo aiw
nwkwn w xm miargpn wipn mearn. 21 Ay rp nn seararn.
m wo sp yagpim dn mane pearwrn. E yarwpa m m wo
epim dn en wipn meanwrn. 22 Nnenen Adamo tn ikrnwane
imnagw nn pearwrn. E yarwpa Kiraiso tn ikrnwane neperane
aiw m s nerane wipn meanw eag nn rarn. 23 Wipn meapry wig
imnn wipn meaprrn. Kiraiso aiw nwkwn wn xm wipn mearn.
Om dn rwyo xo weapn xeg imngy wipn meaprrn. 24 O m
anam dn nweaprn amp nene t rn imnp yoparp imnnrn. n
anajran, mran, om ma pr wiakiarg gy gy, e engy imnro
nn tg yn imnro meweagy imnro egyo anp nwimxmn m
xoy xwioxyo mmem ner umeweany xano Gorxom smawyn
wurn pr wiinrn. 25 Ay rp nn rarn. Gorxo m Kiraiso tn sm tn
inargyo xoprr nwir kwiaw xeg skw ikwirnnn wimxyine nn mx
iny nimnr meweanrn. Bkwyo ap nn e nrnr enag nn rarn.
26 Sm tn inarg yopar anp imxn p, ay py nene pearwprn. 27 Bkwyo
b rp xxen nrnr enn, Gorxo amp nn om smawyn wimxyirn.
nrnr enag a anan re yaiwipaxrn, Amp nn y rnp , ay amp nn
Kiraisom smawyn oimnr wimxyio en nn mrnn. yaiwipaxrn.
20

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Amp npn xewaxom smawyn yey wurn n o d re nmor enrn,


G po Gorxo amp nyon myoran, ampyoran, sey e nwimnr
oumeweanr xewanon amp npn smawyn nimxyiom smawyn
yey owurn mn. nmor e enrn.
28

m pegy wipn meaprrn. seararwp nepa mimnny, p


nn wiyn seg peg wnyo na owimxaneynro m way meaargrn?
Pegy w wipn meaprman. rargp nepa imnny, peg wnyo na
rp oimxaneynro nern p nap owianeynro epaxrn? Oweo, sa surm
epaxrn. 30 Pegy wipn meaprrn. rarwp nepa mimnny, p nn
Jisasoy w wurmeiarwone yo may imnanr yarwn? 31 G nrxmeyn,
s ay ayo nemern Nion npmonrn. yaiwinarp sm e ntnm
emearrn. E seararag a Xewano sey e nimnr rarn. mniaiwipan.
Seyn neg mn Kirais Jisaso tn an ikrnwane nimnrane nn nion mx
nmeakn r Npmonrn. yaiwinarp sm e ntnm emearn.
seararn. 32 Pegy wipn meaprrn. rarwp nepa mimnny, nion
p nn a Epesasy rnpim nwearn xwy Gorxoyp ark w urmemnr
nn yo may nimnr m w sid i rrm yarpn yargy tn nawn mx
inrn? Pp na oniinr e ern? E ner a pegy nepa mwipn meapa
nerny, m wny re rargpa, Apax m pearwane eag nn amp w
nn Arge oyaney? myaiw sa maiw inig nrane aiw nrane oyaney.
rargpa nion en axp e rpaxrn. 33 E ner a m yap oneaiepspoynr sw
mwnpan. m r kroargy tn nkumxnro nawn nemerny, seyn na
yargp pr nseawiakiro sp imnp yap seaiepsiprxnr seararn.
34 Seyn xax yarg p pn nwirmn prn d nmoro seg w yarg p en
pn wirr xn. Segy w nepa Gorxo nn d mmoo. Aynn ay seainpaxp
rn.
29

Pegy nwipnmearn war m xeg b ninm


wipnmeaprrn. ur nnrn.
m w yar re nipro, m pegy m arge nero
wipn meaprrn? War m gmn gp ninm wipn meaprrn? nrn 36 re
urmgn, Majmaj ikrnarg tyn, Aiw siy wiroarwy ur ner
mpiropa nerny, nerpr nyappaxrn. rseaimnarn? Oweo, xm ur ner
npirmn rwyo nerpr yaparrn. urmgn. 37 Siy seyn wiroargp
wit siyran, m xeg wran, nwira nurny, rxa nerpr nyapmn
imnp wiroargran? Oweo, siy anpp wiroargrn. 38 Seyn siy
anpp wiroaraga a Gorxo Ap nerpr oyapn. yaiwiarp tn xxen
nerpr yaparrn. Siy ap ap xeg wran, eran, ap tn xxen imnp
xxegn ap yap p orxnr imxarrn. 39 War nn axp minn. m war xeg
35

This version of Total HTML Converter is unregistered.

en b inn. Naw war xeg en b inn. I war xeg en b inn. Pey war xeg
en b inn. 40 Amp anam d p rxy tn xwrm d p rxy tn nn
en d mpoy. Awiax amp anam d p rxy imnp xeg b imnn.
Awiax amp xwrm d p rxy xeg b imnn. 41 W nary nn en
d mpoy. Sogw w kiarp xeg b imnn. Em w kiarp xeg b
imnn. Si w kiarp en xeg b imnn. Si nn y en w kiary axp
mimnn. Xeg b xeg b imnn.
m pegy nwipn mearn war inprp nion nra warpn
imnn. War agw rn ninrane weawp Ap ur epax imnp rn. Ap
xw weyrarw eag a ur mepax imnp ninmn wipn meanwrn.
43 War nene xw weyrarwp, ay sp imnag a s ninm
wipn meanwp, ay aga awiax imnp rn. War xw weyrarwp e
menp imnag a s ninm wipn meanwp e en imnp rn.
44 War nene xw weyrarwp xw tyo d imnag a s ninm
wipn meanwp, ay anam d kwypiy war imnn.
42

War xw tyo d imnp eag nn re yaiwipaxrn, Anam d


kwypiy war imnp en ra wen? yaiwipaxrn. 45 Bkwyo dn ap tn xxen
imn rp rnag nn rarn. m iwam imn Adamom Gorxo
nimxrn d sx ummo eag nn o d t wo nimnm s wagrn.
rnag a Adamom rwyo imno O Kiraisorn. O myo d nymp sx
ummona nn kwy imnorn. 46 E ner a anam d kwypiy war xm
imnarwman. War xw rrm dp nimnmn rwyo anam d
imnp inanwrn. 47 m Gorxo iwam imxo xw tn imx eag nn
xeg war xwrm d inarwp imnagrn. E ner a m rwyo imno O
Kiraisorn. O war anam d imnp imnrn. 48 Xw tyo wearg gy
war m xw tn imxno inagpa inargrn. Anam wearg gy war
m anam do inpa axp inargrn. 49 Aynn d re oyaiwianey, Agw
nene war m xw tn imxno inagpa rxa ninrane nn rwn war m
anam do inpa inanwrn. oyaiwianey.
G nrxmeyn, rp osearmn. m war k w wnn mimn sn
gw tn e tn nene imnwp Gorxoy xwioxyo w weapax menn. Neg
war ur epax imnp amp ur mepaxp t e weapax mimnn. 51-52 Nion
rarp nn udud rseainarn? Ai, nion yum xwy Gorxoyp wa b
osearmn. Gorxom d wkwroarwane nnenen mpepa nerane a pkk
yoparp rn sn m piaw normxr yarpa nnenen m war xeg b
imnanwrn. Pkk rn pegy war ur mepax imnp ninm
wipn mearo sn s weawane war xeg b inrane yanwrn. 53 Ay rp
seararn. n neg war ur epax imnp sn an min axp imnpaxman.
50

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ur mepax imnp kk innrn. n neg war npepax imnp sn an


min axp imnpaxman. Mpepax imnp kk innrn. 54 Neg war py er
ur er epax imnp xeg b nimnr py er ur er mepax imnpim rxa kk
inn Bkwyo dn re nrnr enp tn xxen imnnrn, Pyp y rnp rxa
anp imxnn. Rxa xoprr winn. 55 Xwy ax m w e en rp en xxen
imnnrn, Py rpxn, Sn myo xoprr wipaxp nrn. rsimnarn? Oweo,
sn e w epaxp x menn. Py rpxn, myo pkm nn sn sid opaxp nrn.
rsimnarn? Oweo, sn e w epaxp x menn. n nn e nrnr enp tn en
xxen imnnrn. 56 w mane yarwpim dn Pyp sidn nor
neapkipax imnn. Ppim dn mar, nene Gorxoy w ikax rnpim
nwiakirn w yarwrn. Aynn Pyp w ikax rnpim dn e en
nimnr m pkipax imnp rn. rpaxrn. 57 E ner a Gorxom yay owianey.
O neg mn Jisas Kiraiso neaiipim dn Pypim xoprr wipax neaimxrn.
58 Aynn g nrxmeyn , d wkwrog p xaw nxrrn b mmxenpa
rxn. mnom nuxd rn rw nrkwnr yargp w surm imnna meag
nn Nene xo E rxn. rp b onmip nerny, ay apnrn. mseaimn
an min xwap ay w rxn.
1 Korin
<
15
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Korin
<
16
>

16
Ngw m Gorxoy wnyo nn aw eaargp nn ur nnrn.
Agw seyn pay nearo m Gorxoy imng Judia propensyo
weagyo ngw wianw nn aw eaarwn. nrgp nn b osearmn. Nion
Jisasoy syik imng Garesia propensyo w e w e weagyo Ngw aw
emem nern ap rxn. Ap rxn. urwapyip seyn en axp nero re
rxn. 2 Nion rxa seyn t e nseamear wean seyn ngw m w aw
emem mepa epra nn Sad ay ayo aw nenrn woxn woxn om
nasn ngw mep tn yamy ntrn prn xeg w e ym tr xn.
3 Rwn nion seyn te nrmorn m seyn re nyaiwiro rpeyo, Ngw
rp anan Jerusarem nn nmem upaxyrn. nyaiwiro rpeyo pay w near
wiowrmrn. 4 E ner a Ay tn nurn ananrn. nimnny, nion ay tn
wanwrn.
1

Rwn seyn tmn bmrn. ur nnrn.


Rwyo nion Masedonia propensyo iman nbr seamnapmrn.
Masedonia propens tmn xm mgn. nimnarag nn rarn. 6 Iman
nbr nseamnapmn seyn tn ay w onmip wemran? Em rawraw
imeamkw yarp npimn seyn tn wemran? Nion majrn. Sa seyn
tn nwemon m gmn Oumn. nnimnrn seyn nion e d sx nga
uma nn niapowrprrn. 7 Ay rp nn rarn. Nion Agw sw nseaga
oseamrmn. mnimnarn. Seyn tn ay w wemgn. nnimnr d e
ikwmo eag nn rarn. mno xe wngnr sw nnanrny, e emrn.
8 E ner aiw s Judayene Pedikosy rnyi imne nn Epesasyo re
wemrn. 9 P nn mar, nion yarp nn pr mkm nianro yarg obax
eag aiw Gorxo m ay w xo nn d wkwropr nn ourwapyinr
wan nkwiirn.
5

Timotio nseamearny, nion mno nn nemer urwapyarpa o en


axp urwapyar eag nn seyn tn nwearn ay sw muropa ena nn
prn wyo umrxn. 11 Segy w Timotiom xe peay owianpoynr sw
mwnpa rxn. O tn nrxme imngy w tn nawn nion t re nn bpra
nn wen ner weaag nn o m t na nniro niowro. yaiwwngnr
seyn om prn wyo nmra nuro nion t e nn bna nn wrnapr xn.
10

Neg nrxme imn Aporoso nn xwy rprn. Nion neg nrxme w


seyn tmn nurowrnaprn om e rrmx ay w wag aiw o Rn seyn
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

t e nn obmn. mwimnarnn. E ner a Seyn tmn bpax imnn.


nwimnrn bnrn.
Yoparp nurrn urp nnrn.
Seyn prn awn wearo d wkwrogp xaw xrro d sx nro
e enro rxn. 14 E nern p p seyn yargp myo d sp nwiryo
dn rxn.
13

G nrxmeyn, nion e rrmx b rp oseaimn. Stepanasepwa nn


seyn njrn. m Grik propensyo dy epwa aiw nwkwn miargpa
Jisasom xm d nwkwroro uxd gepwarn. Wig dyo dn m Gorxoy
imngyo arr owianey. yaiwigp nn sm e ntnro yargepwarn.
16 Seyn m n imngyo yey nwurn ro m ay tn nkumxnro rw
nrkwnmn Gorxoy imngyo arr wiarg gyo en yey wurn r xn.
15

Stepanaso tn Potunetaso tn Akaikaso tn awa nion t e nn nbro


seyn nbro mniipax imnp arr naga nn nion d ni ninarn. 18 Awa
nion d sx nmmoro seyn en d sx seammoro aga nn sey e
imngwa iwa ranr sw m wmxpoy. 19 Jisasoy syik imng Esia
propensyo dy yay seawrnaparo. Akwirao tn xiep Prisira tn aya eg
ayo dn Jisasoy syikp imng aw enargy tn nawn yay
nseawrnaprn seyn en mno tn nawn ikrngyn eaga nn yay b
onmip mseawrnaparo. 20 Neg nrxme re dy nn en yay
seawrnaparo. Sewanyn yay ninrn xxe yay ennpoy.
17

Xm nega up m wo nion rarn e aiw agw nion Poron g w tn


yay nseawrnapr rwam rp near wrnaparn. 22 m gy gy mnom
d sx muyipa nerny, xe oroapknpoy. mno rxa oweapn. nimnarn.
23 mn Jisaso w seawianwngn. nimnarn. 24 Kirais Jisaso tn nawn
ikrnwane eag nn nynn d sx nseaya mgn. E mgn.
nimnarn.
21

1 Korin
<
16
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


1 Jono
0
1
2
3
4
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Jono
<
0
>
^
1 Jono
D nym imnp myo ummoaro nnrn.
W kne emrxn. ur nnrn.
m Gorxo tn ikrngy epaxp nnrn.
Ay rp nn nsearr rwam eaarn. ur nnrn.
m Kiraisom xoprr wianro yargy yap wwapyiprxnr ur nnrn.
m Gorxoy imngy w nra wargman. ur nnrn.
Xexrmeyo d sx nuyirn epaxp nnrn.
Ap nern Gorxoy swyo dn war sarw mrnpaxman. ur
nnrn.
Kwy Gorxoypim tn sppim tn m mxarwp nnrn.
Xxe d sx yinr xn. ur nnrn.
D wkwroargy xeg tmeayo d sx uyargrn. ur nnrn.
D wkwroargy sop Gorxo wp ar wiargrn. ur nnrn.
Yoparp nurrn ur nnrn.

1 Jono
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Jono
<
1
>

Pay Jono xm eanarn.


Pay rna Jisasoy syik imngy nn Jono xm eanarn. O Jisaso
wiepsagowa worn. Jisaso rxa anam npeyimn xwiogw aga obax
npwmn en Jono nweasn rxa xweya ner a yo Epesasyo
nwemn pay rna eanign. Ay Gorxom d sx uyargpa xxe d sx
yinr xnr nrr ear mimn urwapyargy rargp ar mwipa rxnr nrr
ear enign. Mimn urwapyargy re rargp nn, War nene inwp
sp inagw nn Jisaso xwyo nemern nepa m mimnagrn. rargp
nn nj nimnr Jisaso nepa m nimnmn emeagrn. urwapyimnr
en nrr eanign.

1
D nym imnp myo ummoaro nnrn.
Iwam xwr tn ana tn imxnn eo nn Om ar wirane neg
sw t tn wnrane sw wnaxd rane w tn xrrane eworn. Xwy d
nym imnp nn neawapyiorn. 2 D nym imnwp nn sx
neammoarorn. Xeg smma sw neainag sw wnw eag nn
neamea mkone d nymp nn mk ikio nn O en dn nn po
Gorxo tn nawn weago xeg smma sw neainorn. O nn xwyp
sopn nworane w seararwn. 3 Seyn tn aga nawn xrnwane
imnrane d axp n nawn xrrane yanw nn sw wnrane ar wirane
ewo nn w seararwn. None aga d n bn nimnrane xrnwwa,
ay po Gorxo tn xewaxo Jisas Kiraiso tn awa eagi nn seararwn. 4 D
ni nneainrn b onmip mneain aga sey e neainna nn rwam rp
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

near seaiapowrarn.
W kne emrxn. ur nnrn.
Xwy Jisaso ya neaiapowrag ar wiw w seararwp, ay rprn.
Gorxo wn imnorn. Onmip b a s myknorn. 6 Aynn nene O tn
nawn xrnwanern. nrnrane a ma nwiakirane s ykne
nemeranny, yap rarwn. Nepax imnp w myarwn. 7 E ner a nene
uyni b m w kne xo weapa nene en w kne nemeranny, xo
tn nawn an xrnwane imnrane xo nene na imnanw nn rag
xewaxo Jisaso npern pupim dn w npn yarwp nn ign neaemor
yarrn. 8 Nene w b myarwanern. nrnranny, newanene yap
wapnarwn. Nepa imnp b mxrarwn. 9 E ner a nene xoy ar ee
dn w yarwp nn waropr ninranny, o d uwrrpax imnp tn
xxen er w rn imnp tn xxen er yaro eag nn anan w yarwp
yokwarm neaiir uyni yarwp npn ign neaemoir yarrn. 10 Nene w
b mewrn. nrnranny, m nn w yargrn. rom yap rarn
wimxanr yarwn. Xwy o nearp b mxrarwn.
5

1 Jono
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Jono
<
2
>

2
G niawpiayn, w mepa rxnr rwam rp seyn nn eaarn. E
ner a wiene w nerny, arr neaiaro po Gorxo t e nrmn yokwarm
owiinr neauryarn. W rn o, ay Jisas Kiraiso nn rarn. 2 O xewano
npern rdyown ninr xano Gorxom nwiapemxr nn neg w yarwp
yokwarm neaiina nn imnorn. w nene yarwpn mar, w m xw
rr nrmn am gm weagy yargp nn en nwiapemxr nn yokwarm
wiina nn imnorn.
1

m Gorxo tn ikrngy epaxp nnrn.


Nene xo sekax nearpim nxd ranny, won won d re
yaiwinpaxenern, Nion o nn nepa nj nimnr o tn nawn ikrny
wonran? yaiwinpaxenern. 4 m wo Nion o nn nj nimnr o tn nawn
ikrnonrn. nrnr a sekax nearp xxen myaro eny, yap rarrn.
Nepa imn Gorxo nearp xrarman. 5 E ner a xwy Gorxo nearp
go go nxd rny, om rap ner d sx muy aga xxen prn d sx uyin.
Nene ap nerann Gorxo tn nawn ikrnwaneran? yaiwinanwn.
3

m wo Nion Jisaso tn nawn kumxngw wonrn. nrnrny, Jisaso


xw tyo nemern xano wimnp npn yrpa axp wngn. 7 G d sx
seayiyn, O sekax s b nrr rwam eaarn. myaiwipan. Iwam
imnn dn sekax Jisaso r seyn nj imngp Ap xwy seyn ar
wigprn. Ap nn nrr eaarn. 8 E nsearr a s yinp rxa ndeaxa nur
w narpa Jisaso xewano neawapyip rxa narag nn nion Sekax
Jisaso rp s imnn. searpaxrn. Xm xewanoy sekaxpim nxd r
yarag wnrane agw seyn nxd ro yaraga seanrane nerane nn Xwy
ap nepax imnp ran? yaiwiarwn.
6

m wo Nion Jisaso neawapyip nxd r w kie emear wonrn.


nrnr a xexrmeyo sm tn nwirny, sn s yinmn wean. 10 m
Jisaso neawapyip tn xxen ner xexrmeyo d sx uyar go go, ay w
kie nwear nn xexrmey remioapax w wwapyarman. 11 E ner a
xexrmeyo sm tn wiar go go, ay s yinn imne wear a emer
nern xeg swyo s uyinag nn xo gm nn ware maj imnorn.
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ay rp nn nsearr rwam eaarn. ur nnrn.


Niawpiayn, Jisas Kiraiso neaiipim dn seg w yargp Gorxo rxa
yokwarm seaii eag nn apiayn nn nrr rwam eaarn.
13 mnoyn, soyn iwam imnn eo tn nawn ikrnro nj imnro
eaga nn soyn nn nrr rwam eaarn. m swar rgoyn, soyn
sp imnom Ay oboy rno nn rarn. Om rxa xoprr w eag nn
nion soyn nn nrr rwam eaarn. Niawyn, seyn po Gorxo tn
nawn ikrnro nj imnro eaga nn seyn nn nrr rwam eaarn.
14 mnoyn, soyn iwam imnn eo tn nawn ikrnro nj imnro
eaga nn soyn nn nrr rwam eaarn. m swar rgoyn, soyn
Jisasom nuxd rn e sx enro xwy Gorxoyp aumam inro sp
imnom xoprr wiro eg eag nn soyn nn nrr rwam eaarn.
12

Seyn amp sp xw tyo d yargpim d sx muyipa ero amp nn


xw tyo weyo d sx muyipa ero rxn. Amp xw tyo d yargpim go
go d sx nuyirny, po Gorxom d sx muyinn. 16 Ay rp nn seararn.
Amp xw tyo d yargp w nn eap winarp ran, sw w
wnargpran, Amp xw tonran? nyaiwinr sey e menargpran, ap
npn po Gorxoy dyo dn yargman. Sp xw tyo d imn yarg
eag nn seararn. 17 Amp sp xw tyo d yargp anp nimga ur
eap nwinr Ap niony en ananrn. yaiwiargp ap en anp nimga
ur en eag aiw m Gorxo E rxn. yaiwiarpim xdargy anp w
mimn an nn weapr eag nn amp xw tyo epim d sx muyipa
rxn.
15

m Kiraisom xoprr wianro yargy yap wwapyiprxnr ur


nnrn.
G niawyn, s yopary imnnn rxa rnrn. En dn ar re
wiwp tn xxen m Kiraisom xoprr wimnr yaro rxa nbnrn. ar e
wiwp tn xxen agw rn m Kiraisom xoprr wianro yargy rxa
nimnro weao. Ay rxa nimnro yaraga sw nwnrane nn S yopary
imnnn rxa rnran? yaiwiwn. 19 m ay xm none tn nawn
nermenayirane a nepa none tn nawn mimnpa nero nn pn nneawirm
ugyrn. Ay nepa none tn kumxnwy nimnro swry, none tn anan
weaanro egrn. E ner a Ay neg imngy w menn. yaiwian nn pn
nneawirm ugrn. 20 Seyn ayn imng wiynman. Gorxoy kwyp rxa
seaanyn eaga nn xwy nepax imnp nn seyn rxa njrn.
21 Nene sn maj imnagw nn rwam rp near mnaparn.
rseaimnarn? Oweo, seyn rxa nj nimnro Xwy nepax imnp
nxrrpim dn w yap rpax menn. nj e en imnaga nn rwam rp
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

eaarn. 22 Xwy yap raro, ay gorn? Amp w nn raro mar, sa m


yey neayimxemeana nn Gorxoy d tn aroway xw piaxyo dn
iwiaronoy rarwo Jisasoman. raro, ay orn. Kiraisom xoprr wimnr
yarorn. Xanom tn xewaxom tn nwamn rw umoorn. 23 m gy gy
xewaxom rw numorny, ay xanom en rw umoaro. Gy gy xewaxo nn
Yey neayimxemeana nn urowrnaporan? nyaiwiro nummnrny, ay
xanom en ummnaro. 24 Seyn xwy Jisaso nn iwam dn ar wigp
pn mwirpa nero d xrr xn. Aga xxen e nerny, xewaxo tn nawn
imnro xano tn en nawn imnro eprrn. 25 Xewano mimyo dn
nearp , ay rprn, Seyn e nerny, d nym tg yn imnprrn.
nearp rn. 26 Pay rnam xm ep m xwy Jisaso nn rnp yap
seawapyanro yargy nn nrr ern. 27 Seyn ayn imng wiynman.
Kwy Gorxoy seaanp rn mimn sn a tn eaga nn m w
searwapyipaxynman. E nsearr a kwy seaanp amp nn Kiraiso nn
d mopax imnp nn nseainrn yap b mimn nepax imnp n
seainar eag nn agw xegp nseaiga ur xm nseaiga ur ep tn xxen
nero Kiraisom xaw uxrr xn.
m Gorxoy imngy w nra wargman. ur nnrn.
G niawpiayn, o sn nimnr weapn peay nneaunr war sarw
mmrn newirmnrane roanw nn om xaw uxrr xn. 29 Seyn
Gorxo w rnorn. nyaiwiro nj imnaga nn rp en aga nj
imnpaxynrn, W rn yarg gy gy, ay Gorxo o xeg emeayrn.
Nj e en imnpaxynxn.
28

1 Jono
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Jono
<
3
>

3
Ai m tyn rp nn d omoaney. po Gorxo b onmip mar, d
ay w sx nneayir nn G niawynrn. neararn. Xo neararp nepa e
imnagw nn neararn. Ay rp nn m xw tyo dy nene Gorxoy
niawene eagw nn m mneamxo. Ay xo tn nawn nikrnro nj
mimngy eaga nn m mneamxo. 2 G d sx seayiyn, ay m
mneamxaga aiw nene xoy niaw imnwanern. Rwn arre
imnanwp sn w mneakiamnag aiw nj re imnwn, Kiraiso sn
nneaimnr weapn xo imnpa nene en axp imnanwrn. Nj e
imnwn. Xo imnp n dn aga xxen sw wnanw eag nn rarn.
3 m Kiraiso neamnapn xo imnp oimnaneynr wen ner weaarg
ay ay nn rp yargrn. Xewano awiax imnpa axp oimnaneynro wig
xwioxyo ign nemor na imxnargrn. 4 m w nra warg ay ay nn
Gorxoy sekax rnp xrr yargrn. w m nra wargp, ay pp mar,
sa Gorxoy sekax rnpim xrr yargprn. 5 Rp nn seyn nj imno.
Kiraiso O w b meorn. O w nene yarwp yokwarm neaiimnr nn xw
tyo nene t e bnign. 6 Aynn m Jisaso tn kumxngy w nra
wargman. E ner a m w nra wargy Jisaso Gorxom xewaxoran?
nyaiwiro nepa xo tn nawn kumxnargman. 7 G niawpiayn, m yap
rargy xe nbro yap oneawapypoynr sw mwnpa rxn. m w rn
imnp nra wargy Kiraiso w rn imnpa axp imngyrn. 8 E ner
a m w yargy oboyyrn. En w iwam nra bo, ay obo eag nn
oy imngyrn. Gorxom xewaxo rp emnr nn bnign. Obo w ark ner
my en axp rxnr wwapyarp pr urakmnr nn bnign. 9 Aynn
m Gorxo xeg tmeayn nimnrny, oy dp kk wiag nn w nra
wargman. Ay Gorxo xeg tmeayn imnaga nn aga w nra upax
mimno. 10 Rpim dn anan m m nwmxro Ty niaw Gorxoyran? Ty
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

oboyran? yaiwipaxrn. m sw w rn imnp myaraga nwnrn


Ay Gorxo tmeayn imngy wman. yaiwipaxrn. m xexrmeyo d
sx muyaraga nwnrn en Ay Gorxoy imngy wman. yaiwipaxrn.
Xexrmeyo d sx nuyirn epaxp nnrn.
Iwam imnn dn xwy Jisaso ya neaiap none searwapyarn
ar neaigp, ay rprn, Xexxexrmeyn xxe d sx yinr xn. Ar
neaigp, ay aprn. 12 Ap nxd rann Keno O sp imnoyorn. Xeg
xogwom pkxwr eorn. O epa axp mepa oyaney. Xogwom ay nn ra
pkinign? yaiwiargp pprn? Xo xeg yarp sp imnr xogwo yarp
w rn imnr eag nn sm tn nwir pkinign. 13 Aynn g nrxmeyn,
seyn en m Gorxoy mimngy sm tn seaiaraga nwnrny, udud
mepan. 14 Nene neg nrxmeyo d sx nuyirane nn nj re imnwn,
m ann pra nn imnyim pn nwirm d nym imnpra nn
imnyim nxd rane yarwn. Nj e imnwn. E ner a m xexrmeyo
d sx muyargy, ay d nym tg mimn sn ann pra nn
imnyim xdaro. 15 m xexrmeyo sm tn wiaraga nwnrny,
Ananrn. ryaiwiaro? Oweo, nene nj re imnwn, m pkiarg gy
gy d nym meapra nn mimno. Nj e imnwn. 16 Pp nn d
nmorpim dn myo d sx nuyirn epaxp , ay apran? yaiwipaxrn?
Sa Jisaso nene yey neayimxememnr nn m nwinrn ep nn d
nmorpim dn nene myo d sx nuyirn o epa e epaxran?
yaiwiwn. Aynn nene en nrxmeyo arr wian nn m nwinrann a
Ay ananrn. yaiwwangn. 17 E ner a m amp mmrn wo xeg
xexrme wo amp nn dw ikeamnarag nwnr aiw spi s ntnr amp
b mn mwipa nerny, o arge ner Nion Gorxom d sx uyin. rpaxrn?
18 G niawpiayn , neg nrxme dw ikeamnaraga nwnrann pn n
nurrane D sp niarn. murpa wangn. Aga xwioxyo dn d sx nuyirane
arr wwangn.
11

Ap nern Gorxoy swyo dn war sarw mrnpaxman. ur


nnrn.
myo aga xwioxyo dn d sx nuyirpim dn re nyaiwir nj
imnwn, Gorxo, nepax imnoyy imnw wieneran? nyaiwir nj
19

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnwn. Ay rp nnn d nmorann Gorxoy smmayo dn anan d


w neanpaxrn. 20 myo arr nwirn Jisaso tn xxen myaronrn.
nyaiwinrane xwy mernarw a Gorxo nene d e yaiwinarwpim sey e
wimnr amp nn nn nj imnr eo eag nn nene nepa myo d sx
uyarwp nn nj en nimnr nn xwy mneamerna eag nn nene
anan d w neanpaxrn. 21 G d sx seayiyn myo arr nwirn
Jisaso tn xxen myaronrn. nyaiwinrane xwy mmernpa neranny,
Gorxoy sw t e war sarw mmrn nyopyrr 22 xom amp b nn yar
wn anan xxen neaiaparrn. Ay rp nn neaiaparrn. O sekax rpim
xd rane amp xo rxn. wimnarpim erane yaragw nn neaiaparrn.
23 Sekax mk imn Gorxo nearp , ay rp nn rarn. Seyn xeg xewaxo
Jisas Kiraisom d wkwroro xo sekax nearp tn xxen xxe d sx yinro
rxn. 24 m Gorxo xeg sekax rpim xdarg gy gy, ay Gorxo tn nawn
imnro xo en ay tn nawn imnro eo. Ay rpim dn Gorxo nene tn
nawn rimnwn? yaiwiarwrn. Gorxo xeg kwyp sx neammo eag
nn O tn nawn ra imnwn? yaiwiarwrn.
1 Jono
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Jono
<
4
>

4
Kwy Gorxoypim tn sppim tn m mxarwp nnrn.
G d sx seayiyn, m Kwy ton eag nn rarn. rarg
nyon ar mwipa nero mimn w rkiamoarg obax xw tyo emearaga
nn Kwy ap nepa Gorxo t e dn bp ran? Gorxo t e dn
mbp ran? yaiwian nn iwam imm wrxn. 2 Iwam imm nwirn rp
raraga nwnrn Kwy Gorxoyp to ra rarn? yaiwrxn. Kwyyo dn
nrrn Jisas Kiraiso m nimnr nene tmn bnign. raraga nwnrn
Kwy Gorxo t e dn bpim dn ra rarn? yaiwrxn. 3 E ner a kwy xeg
bim dn nrrn Jisaso m nimnr nene tmn bnign. mrpa yaraga
nwnrn Kwy ap Gorxo t e dn bp man. yaiwrxn. m kwy ayo
dn rargy Kiraisom xoprr wimnr yaro tn an nawn imngyrn.
En O nbnrn. ar e wigo agw rn rxa nbr xw tyo yarn. 4 E ner a
g niawpiayn, seyn Gorxoyyn eaga nn mimn w rkiamoargy
yap seawapyanro seaaga aiw rxa xoprr wigrn. Kwy seyn seaanp
obom O m Gorxom d mwkwroargy xo tn nawn imngorn. Om
kwy seyn seaanp sey e wimnag nn ayo xoprr wigrn. 5 Jisaso
nepa m nimnr nene tmn mbnign. rargy Gorxom paimm
wiargy tm dn imngyrn. Aynn xwy wig nrrn xwy Gorxom
paimm wiargpim dn rarg nn wig imngy ayo ar wiargrn. 6 E
ner a none Gorxoy imnagw nn m o tn nawn ikrngy none ar
neaiargrn. m o tn nawn mikrngy none ar neaiargman. Ayo dn
re yaiwiarwrn, Kwy nepax imnyo dn rargy m nmxr ay
tyran? Kwy yap imnpim dn rargy m nmxr ay tyran?
yaiwiarwrn.
1

Xxe d sx yinrxn. ur nnrn.


G d sx seayiyn, xxe d sx yinwangn. Ay rp nn rarn. m
wyo d sx nuyirann Gorxo yarpa axp yarw eag nn rarn. Ay rp
nn en Xxe d sx yinr xn. rarn. D sx uyarg ay ay nn Gorxo xeg
tmeayn imnro o tn nawn nikrnro nj imnro egy eaga nn
rarn. 8 E ner a amp o yarp xo myo d sx nuyirpim dn yar
eag nn m wig wnyo d sx muyipa yarg gy gy, ay Gorxo tn nawn
nikrnro nj imngyman. 9 Gorxo xo rp nerpim dn d sx neayarp
neawapyinign. O xeg niaw sin miaoo neaiinpim dn nene d
nym imnp meanw nn xw tyo wrnapnign. 10 Rp nn d
nmorann myo d sx nuyirn epaxp , ay apran? yaiwipaxrn. Nene
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Gorxom d sx nuyirane ewp mar, sa xewano nene d sx nneayir


xewaxo neg w yarwp yokwarm neaiina nn wrnapp nn rarn.
11 G d sx seayiyn, Gorxo nene d sx xwap ay w nneayir e neaii
eag nn xexxexrmeane en xxe d sx yinwangn. 12 m Gorxom sw
b mwng aiw xexxexrmeane xxe d sx nyinranny, Gorxo tn nawn
imnagw nn xo myo rap mwikr prn d sx uyarpa axp d
sx yinanwn. 13 Rp nn d nmorann Xo nene tn imnr nene xo tn
imnrane ewn. yaiwipaxrn. Xeg kwyp neaiap eag nn d e
yaiwipaxrn. 14 po Gorxo xeg xewaxo m xw tyo weag nyon yey
uyimxemewngnr wrnapn neamea mkone, sw wnwone xwy
rp seararwn. 15 m Jisaso niaw Gorxoyorn. rarg gy gy Gorxo m
e ry tn nawn imnr ay xo tn nawn imnro eo. 16 Aynn nene d
Gorxo aga d sx neayarn. yaiwian nn nneaipmnr nj imnwn.
P p Gorxo yarp sa d sx nuyirpim dn yar eag nn m wig
xexrmeyo an min d sx uyargy, ay Gorxo tn nawn imnro xo en
ay tn nawn imnro egyrn. 17 Nene s Gorxo m nyon m mmxm
enyim war sarw mmrn anan ewirmnanw nn neg nrxmeyo rap
mwikr prn d sx uywangn. Kiraiso xw tyo nwearn nimnr epa
nene en xw tyo nwearann axp nimnrane yarw eag nn anan e
yanwrn. 18 m wig xexrmeyo d sx nuyirn Gorxo nn wy w
winarman. D sx nuyirn rap w mwikr aga xxen nan nuyirny,
wy b mwin sy ikrnargrn. Mk m Gorxo nn wy winar, ay rp
nnrn. Gorxo nion g sp yarp tn xxen sp nikrnran? nyaiwiro nn
wy winarrn. Wy winary xexrmeyo sn d sx xxen muyarg eag
nn rarn. 19 Gorxo nene xm d sx neayi eag nn nene en
nrxmeyo d sx uyarwrn. 20 m wo Gorxom d sx uyionrn.
nrnr a xexrmeyo sm tn nwirny, yap rarorn. Ay rp nn rarn.
Xexrmeyo sw nwnr a d sx muyipa nerny, o arge ner Gorxo, m
sw mwngom d sx uyipax imnn? Oweo. 21 Sekax o nearp , ay
rprn. m Gorxom d sx uyarg gy gy, xexrmeyo en d sx uyrxn.
1 Jono
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Jono
<
5
>

5
D wkwroargy xeg tmeayo d sx uyargrn. ur
nnrn.
m Nene yey neayimxemeana nn Gorxoy d tn aroway xw
piaxyo dn iwiaronoy rarwo Jisasoran? nyaiwiro d wkwroarg gy
gy, ay niaw Gorxo xeg emeayn imngyrn. m xano Gorxom d
sx uyarg gy gy xeg emeayo en d sx uyargrn. 2 Rp nerpim dn
anan d Niaw Gorxo xeg emean imngyo d sx uyarwaneran?
yaiwinpaxrn. Xom d sx uyirane xeg sekax nearpim xd rane
neranny, anan d e yaiwinpaxrn. 3-4 Xom aga d sx nuyirann pp
epax mar, xoy sekax rnpim xd pax eag nn rarn. Niaw Gorxo
xeg emean imngy sw sp xom paimm wiarg imnpim xoprr
wiarg eag nn xo sekax nearp nene nxd rann ay r t xd pax w
mimnp rn. Rpn nern sw sp Gorxom paimm wiarg imnpim
xoprr wiarwrn. Jisasom d nwkwroryo dn ap yarwrn.
1

D wkwroargy sop Gorxo wp ar wiargrn. ur


nnrn.
m sw sp Gorxom paimm wiarg imnpim xoprr wiargy
gyran? myaiwipan. m Jisaso niaw Gorxoyoran? nyaiwiro d
wkwroargy anan xoprr wiargyrn. 6 Niaw Gorxoyoran?
oniaiwpoynr inigyo way mear npern rag pur eo, ay Jisas Kiraisorn. O
Gorxom xewaxoran? oniaiwpoynr nn nern wayn meaman. E
oniaiwpoynr way mear xeg rag pur enign. 7 Gorxoy kwyp nrrn
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nepn rpaxp eag nn neg xwioxyo dn wa rn neararp , Kiraiso


apia nerpim dn xewano nn sw neainmnr ep , ay neparn.
neararp ar owianey. 8 Aynn Jisaso Gorxom xewaxoran? yaiwian nn
sop neawar bia b, ay rpia rprn. Kwyp neararp tn inigyo way
meaarn imnp tn xeg rag npur pn imnp tn bia b imn
aprn. Apia ap sop nneaorn xeg b xeg b oyaiwpoynr
neawapyarman. Axp n oyaiwpoynr neawapyarrn. 9 m p p nn
sop neap anan ar wiarwrn. Aynn Gorxo sop neap sey e
imnag nn ap en ar owianeynr seararn. Gorxo xewano sop
neap , ay pp nn mar, ay xeg xewaxo nnrn. 10 Gorxo xewaxom d
wkwroarg gy gy o xeg xewaxo nn sop wp wig xwioxyo dn Aga
neparn. yaiwiargrn. E ner a Gorxom d mwkwroargy O sop
neap nepaman. nyaiwiro nn rn urargrn, Yap rary woxrn.
urargrn. 11 Xwy Gorxo sop neap , ay rprn. O d nym imnp
rxa neaiaprn. D nym imn ap nn xeg xewaxo mk ikio eag nn
12 m xewaxo tn kumxngy d nym imn ap tg yr n. E ner a
xewaxo tn nawn mkumxngy ay d nym imnp tg yman.
Yoparp nurrn ur nnrn.
Nion seyn, Gorxo xewaxom d wkwroargyn Nene d nym
imnp twaneran? nyaiwinro nj imnpr nn pay rna near
mnaparn. 14 Nene rp nerane nn Gorxo sw ane dn war sarw
mmrn newirmnr yarwrn. Xo e neaiwngnr yar nwirann neg
dyo dn b mur xo wimnarp tn xxen yar nwirane nn Ar xxen
nneaino. yaiwiarwrn. 15 Om yar nwirann p p nn yar
wiarwp xxen ar nneaino. nyaiwirane nj e imnagw nn d rp
en Neg yar wiarwp rxa neaimnn. yaiwipaxrn. 16 m gy gy
xexrmey wo w ann mxna nn mimn b ag nwnro Gorxo yokwarm
owiinr yar nwirny, Gorxo wig yar wp ar nwir w ann mxna nn
mimn b om d nym imnp uwrrnrn. E nsearr a w m
ann mxnpra nn imn b en wen. Nion m w ap yo Gorxo
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yokwarm owiinr yar wirxn. mseararn. 17 P p sp m yargp nn w


yargp imnag aiw npn ann mxnpra nn mimnag nn rarn.
Nene nj re imnwn, m Gorxo xeg tmean imngy w nra
wargman. Gorxo emeao Xewaxo nn rarn. O m ayo prn
umearag nn sp imno w xwr wikxearman. 19 Nj re en
imnwn, m xw tyo d Ay Gorxom d mwkwroargyrn. Ay nn
sp imnom nm wurn aga a nene m Gorxoy imnwn. 20 Rp nn
en nj imnwn, w nepax imno, ay Gorxoran? wiaiwian nn
xeg xewaxo nene tmn nbrn o nn nj neaiaprn. Nene rxa xeg
xewaxo Jisas Kiraiso tn nawn nimnrane nn xano, w nepax imno
tn en axp nawn imnwn. O en w aga nepax imnorn. D
nym twp neaiaparo, ay orn. 21 G niawpiayn, nene nj e
imnagw nn w imnpiam d wkwroprxnr sewanyn awn
mewenr xn.
18

1 Jono
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


1 Pitao
0
1
2
3
4
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Pitao
<
0
>
^
1 Pitao
Xean seameaarag a Gorxo yey neayimxemeanrn. ur nnrn.
kwrnn imnr xn. ur nnrn.
Gorxo ay t imnp tn gwn nearoayro nnrn.
Xxe d sx yinr xn. ur nnrn.
Xwy Gorxoy oxdmnr ay w seaimnwngn. ur nnrn.
Seyn m Gorxoyynrn. ur nnrn.
m Gorxo nn maj imngy tn nwearn prn rxn. ur
nnrn.
m sey e seaimngyo nm wurnr xn. ur nnrn.
Kiraiso swepg neaiipim xdr xn. ur nnrn.
Apxwayn oxowam yey wurnr xn. ur nnrn.
Oxoyn apxwam prn umrxn. ur nnrn.
Sp seaikraga aiw nan wrxn. ur nnrn.
Na yarwpim dn rn neameaarn epaxp nnrn.
Kiraiso neg wp yokwarm neaiimnr penign. ur nnrn.
w xm yagp sn mepan. ur nnrn.
Gorxo seaiappim dn prn inr xn. ur nnrn.
Rn nmearn yay seainwngn. ur nnrn.
Jisasoy syik imngyo wipeweagwam ur nnrn.
w skowam ur nnrn.

1 Pitao
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Pitao
<
1
>

Pay Pitao xm eanarn.


Pay rna m Jisasom d wkwroarg w e nimnro weagy nn
Pitao xm eanarn. O Jisaso wiepsagowa worn. Jisaso rxa anam
npeyimn xwiogw rxa obax npwmn en Pitao Jisasoy syik imngyo
Romyy gapmanowa xean r t nwikra waraga nn ay e nenro
an Jisasom prn uxd r xnr D sx ummmn. nyaiwir pay rna
eanign. Pay rnam yoparp nearn Rom, a xo nwemn pay eaarp
nn nurrn yum urmnr xwyx nurr Babiron nn urnign.

1
Pitaon Nion Jisas Kiraisoy w wurmeiar wonrn. Nion pay rna
m m dynn imngyn nn Seyn nmiamoro propens xeg yo
Podasy rnyo wearo Garesia rnyo wearo Kapadosa rnyo wearo Esia
rnyo wearo Bitinia rnyo wearo egynrn. Seyn nn pay rna nrr
eaarn. Seyn Jisas Kiraiso rpim xxen xd pr nn ero o rag yoxpm
npern pup tn ign nseaemoirn seg w yargp yokwarm seain
nn er ena nn po Gorxo xeg kwyp seaanyo dn nionyy imnr xnr
xeg nj xm xw rr sn mimnn imnp tn xxen yyamxm
seaiynrn. O w ay w seaiwianr nwayrnro weapr nn ay w seaiir
wngn. nimnarn.
1-2

Xean seameaarag a Gorxo yey neayimxemeanrn. ur


nnrn.
Nene Gorxom O neg mn Jisas Kiraisom xano imnr wo imnr
eorn. Om yay owianey. Ay rp nnrn. Nene Jisas Kiraiso xwrpyo dn
wipn mea eag nn wen ner weaarwp Nepa xxen neameanrn.
yaiwianw nn Gorxo xeg w xwap neaumxyo dn m s neaxrenn
eweawrn. 4 Nene nneameanrn. nyaiwir wen ner weaarwp, ay
Gorxo Na e e nseaiimrn. rp aprn. Ap w ur epax mimn er syikw
mn nan epax er anp b mimnpax er ep rn. Anam Gorxo seyn
nn seameweaiarp rn. 5 Gorxo s yoparyi imnn yey
nseayimxemearn spearm seainp piaumm inwngnr seyn d
wkwroaraga nn xeg e sx enp tn aw seameweayn eag nn
rarn. 6 Xean agw rn Gorxo xe owmeanr wimn b onmip nn
xxegn seameaarp nmropax mimnag nn d r seaxearrn. E ner
aiw s yoparyim Gorxo seaiinp nn seyn yay seym dn seainarrn.
7 Jisas Kiraiso seyn mimn d mwkwr nepa xwioxyo dn xom d
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wkwroaraga nseanr nn xewano piaumm nseainrn seyn yay


seamer sey e seameyoar w kwiawyo seawrrr emnr nn agw rn
xean xxegn seameaarn. Eway xwy s gor nn rn rp nn d
mpoy. m s gor Gor ay ur epax imnp rn. S ap t b nmearo
aga sp r nnr gor np, si inp n xegp owenr m m r
ikearargpa seg d wkwroargp Ap gor tn xxen imnp man. Sey
e imnp rn. Ap en axp xwioxyo dn ra nkwroaronr gor rn
ikearargpa xean en axp e seamearrn. 8 Seyn Jisasom smmayo
sw mwnpa egyn nimnro aiw d sx uyargrn. Agw rn en sw
mwnpax nseaimnr aiw d nwkwroro nn aga yay xwy tn rpax
mimnp seym dn nseainr nn kweyonaro. 9 E nern Jisasom d
wkwroaraga nn seaimnnp Gorxo yey seayimxemeanp nn
rarn. Ap rxa seameaarag nn yay seainarn. 10 Gorxo ap e nern yey
seayimxemeanp nn en w rkiamoag Gorxo w nseawianrn e
seaiinrn. rgwa d Gorxo arge ner ena nn ra rarn? nyaiwiro an
min yarimg niga bagrn. 11 Kwy Kiraisoyp wa nm dn urn rp,
Xm xean m Gorxo yey seayimxemeana nn urowrnapnom
nwmemn en rwn m sey e xeg b imnp wmeanrn. W
rkiamoagwam wa kwyyo dn e urnp nn awa d nmorn Yey
neayimxemeana nn urowrnapno gn bnran? Om wmeanp arge
nimnr wmeanran? nyaiwiro yarimg niga bagrn. 12 E nero a Gorxo
awa re oyaiwpoynr, None w urkiamoarwp neg t rn imnnpman.
m noney rwyo weagy tn imnnprn. oyaiwpoynr sn
waropr winign. O nene nn neaiip , ay xwy yay seainpax agw rn
w rargwa kwy anam dn wrnappim dn w searmegprn.
Anajowa en aga nj oimnaneynro nwimnro egprn.
kwrnn imnrxn. ur nnrn.
Gorxo e neaii eag nn seg d nseakwearperngnr prn pr
wiakm ninro sw tn nero re nyaiwiro, Jisas Kiraiso xewano piaumm
inn Gorxo w nneawianrn neaiip yoparp spearm nneair yey
neayimxemewngn. nyaiwiro d nwikwmoro werxn. 14 Seyn niaw
ar ymg yargyn nimnro xwy yay seainpaxp sn maj nimnrn P
p nion eap ninarp sa oemn. nyaiwiro yagp sn xe oneameannr
mseaimnpa rxn. 15 E mepa nero syikw b mn kwrnn imno O
seyn xo xegy imnr xnr wyo seaumrorn. O imnpa seyn en p p
nern kwrnn nimnro axp rxn. 16 Bkwyo rwam re nrnr enag
nn rarn, Nion syikw b mn kwrnn imnon eag nn seyn en
axp kwrnn imnr xn. nrnr enag nn Seyn en e rxn.
rarn.
13

Gorxo ay t imnp tn gwn nearoayro nnrn.


Seyn Gorxom O myo m mmxm nern m xwrxa wm sm
sm e mwrr ay ayo wig egpim dn m mxaxd norn. Om xwy rrm
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nwirn poxn nurro nn sn xw rrm nurn rn om wy nwiro prn


rxn. 18 Seyn nj re imnaga nn rarn. Gorxo seg arowa sw surm
seaikwkwyigp pn wirr xnr s sirp tn ran, gor tn ran, Ap anp
imnpaxrn. Ap tn gwn searoayroman. 19 Neg Juday wig w yargp
Gorxo rag pwarag nwnr yokwarm oneaiinr sipsip mi syikw mno
npkirn yargpa o xeg xewaxo Kiraiso, rag xeg ay to npern pupim
dn gwn searoayrorn. 20 Xwr tn ana tn sn mimxpa en xm
xeg xano e wngnr wimnp tn xxen nern urpeao seyn arr
seaimnr nn s yopary t rn rxa sn piaumm ninr seapeirn.
21 Seyn o seaiipim dn Gorxom d wkwroargrn. O xewano Kiraiso
xwrpyo dn owipn meanr m d sx nummor aga sey m umeyoa
eag nn seyn om d nwkwroro O nearp nepa neaiinrn. nyaiwiro
d nwikwmoro weao.
Xxe d sx yinrxn. ur nnrn.
Xwioxyo dn nrxmeyo d sx ouyaneynro seg w yargp xwy
nepax imnpim ar nwiro prn nxd rpim dn rxa ign emng
eag nn an min xwioxyo dn d sx yinr xn. 23 Ay rp nn D sx
yinr xn. seararn. Seyn m s bn ewep, ay anp imnpax ep
mar, an weapax imnp tn ewern. Ay xwy Gorxoy an nym
ep myo m s b eweaarp nn rarn. 24-25 Bkwyo dn re nrnr
enp nion seararp tn xxen imnag nn rarn, m ay ay nn
arn imngyrn. Amp m yaraga nwnro yay umeargp, ay ar
siyn imnn. Ar yey nypermn ur yarpa m en axp yargrn. Ar
siy ur nern piroarpa amp myo yay umeargp axp n imnarrn. E
ner a mnoy xwyp aga an nn imnp rn. Xwy e rnag nn
seararn. Xwy ap yay seainpax imn w seararwprn.
22

1 Pitao
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Pitao
<
2
>

2
Xwy Gorxoy oxdmnr ay w seaimnwngn. ur nnrn.
Aynn seg r kroarg npn tn yap wwapyarg npn tn na rro
sp rro yargp tn sp d yaiwiargp tn xwypai uwrrarg npn tn
ap npn rxa xw weyrr xn. 2 E nero niaw s xry am nn ay w
wimnarpa seyn en axp xwy Gorxoyp Ap ikweakwm minp rn. Ap
ar nwir xxen oxd mnr ay w seaimnwngn. Gorxo yey
seayimxemeane nn seg d niaw am nnrn xw iwiaroargpa axp y
nimnro amp Gorxo wimnarp nn d aumam inr xnr xwy oyp
nn ay w seaimnwngn. 3 Seyn aiw gg nern aw yarp nn nj
imnargpa mno d sp nwirn na seaiip nn rxa nj imngyn
eaga nn ap e rxn.
1

Seyn m Gorxoyynrn. ur nnrn.


Seyn Jisaso O d nym t sn imn worn. my S ro
sporn. nrro em maga aiw Gorxoy swyo dn ay to eag nwnr a
xo mrarp nn yamxrorn. 5 Seyn en s d nym tn
imngynrn. Seyn o tmn barn Gorxo nseamear a rdyow nn xeg
kwy weapax wiwn seamrarn. Seyn a iwm dn oy apaxpn
imng Gorxo wimnarp nnn e nyanwrn. yaiwiargyn nimnro
ay Gorxo none nn yay oneainr rdyow wiargpa seyn en Jisas Kiraiso
seaiiyo dn axp n xeg kwy xo wimnarp nn seawapyarp wirxnr
seyn a wiwn seamrarn. 6 Xwy nion seararp, ay Bkwyo dn re
nrnr enp tn xxen imnag nn rarn, Ar poy. Gorxon m s
a nmrrn s awiax wo xm nmearo iwam twayroargpa nion en
m wo g Saion weagyo umeweana nn nurpearn s ay t imn
wo nmear iwamn twayroarn. Om d wkwrogy ay nwinr P nn
wkwroran? w yaiwiprman. nrnr enp nion seararp tn
xxenrn. 7 Aynn d wkwroargyn nn s o ay to imnn. E ner aiw
d mwkwropa yargy Bkwyo re nrnr enp tn xxen egawixn, S
a mrargwa Sporn. nrro em mogo Gorxo nmear iwam twayroo
imnrn. nrnr enp tn xxen egawixn. 8 m d mwkwroargy
nn rp en nrnr enn, S o, ay m nremioar n enr nikrpeanr
n enr yargn imnn. nrnr enn. Ay rp nnrn. Gorxoy xwyp
nwiakiro nn nremioar nn enargrn. En Gorxo e rxnr
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urpeaagrn.
E ner a en Gorxo m xeg imngy nn rpa seyn nn en
xxen axp re nrnr enn, m gw wr xo xeg imnwngnr
yamxrrn imnro mx iny xoy apaxpn imngyn imnro m
gw mng Xo wimnarp n wangn. yaiwiargyn imnro m xoy
imngyn imnro egyrn. nrnr enp seyn nn xxen rnn. Gorxo
O seyn s yinmn pn nwirm nbro xeg w kirmn weapra nn
seaumrorn. O seyn awiax sey m imn xo seaiip myo wa
urr xnr ap ap imnr xnr searpearn. 10 En seyn Bkwyo m sp
imngyrn. nrnr enp tn xxen nimnro aiw agw rn rxa m
Gorxoyyn imno. Bkwyo rnpa xm Gorxo ay mseawianyn aiw
agw rn rxa ay seawianarynrn.
9

m Gorxo nn maj imngy tn nwearn prn rxn.


ur nnrn.
G d sx seayiyn, e rrmx nseair re seararn, Seyn a m
dynn nimnro xw rrm urn gyn eap seainarp xe oneainr sw
mwnpan. eap seainarp dyo sp seaikxmnr yar eag nn rarn.
12 Seyn m Gorxo nn maj nero nn m imngy t e nwearn
prn w rnp n rxn. my ikayw nsearrn m rkkr
yargynrn. sear a seyn w rn imnp n yaraga sw nseanro
nn s Kiraiso myo m mmxm win nn bnyim om sey e umeyoaro
Jox rxdargy xew rwrn. rro epra nn prn e rxn. seararn.
11

m sey e seaimngyo nm wurnrxn. ur nnrn.


Seyn mno wimnarpim oxdaneynro m seameweapra nn
imng ay ayo nm smawyn yey wurn r xn. E nero mx iny sey e
imno gapman nyon sey e wimn eag nn om smawyn yey
wurn ro gapmany en m w yargyo pr umamoro na yargyo sey e
umero opoynr urpeay eag nn ayo en smawyn wurn ro rxn.
15 Gorxo seyn nn re nyaiwir wimnarag nn rarn, m nion d
nkwroargy na nero nm e nwurn rpim dn m maj nikrnro wig
maj imngpim dn yap nrro Gorxom d wkwroargy sw sp
yargrn. rargpim sairr xn. nyaiwir wimnarag nn rarn.
16 Gapmanyo nm nwurn rn Jisaso seaiipim dn w nn xewarn
mseainyn eag nn m Nene xewar minpa eagw nn w anan
yanwn. nrro yargpa mepa rxn. m Gorxo wimnarp n oyaney.
nwimnro nm nwurn ro nn w epax imnp m yargpa seyn en axp
e rxn. 17 m nyon wyo uwrrro srxmeyo d sx uyiro Gorxom wy
wiro mx iny sey e imnom wyo uwrrro rxn.
13-14

Kiraiso swepg neaiipim xdrxn. ur nnrn.


18

Xnwn nimnro om wiiargyn, seg bos seameargwa nn

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wy nwiro nm nwurn rn na nseamero awayin seaiargyon mar,


uyni nseaikrro seameargyo en nm wurn rn. 19 Ay rp nn rarn.
Gorxo wimnarp apran? nyaiwiro sa apn oyaneynro nn P p xean
neaikrn d r neaxearp ay ananrn. nyaiwiro xwmm nwirny,
Gorxo yay winar eag nn anan bosowam wurn r xn. 20 w yaraga
nseanro uyni seaikrny, seyn xwmm waga aiw Gorxo nene xwmm
wiaragw nn anan yay sey e neamenrn. rseaimnarn? Oweo! E ner
a seyn nan yaraga aiw uyni seaikrn xxe mw xwmm nwirny,
Gorxo yay winpaxp yaro. 21 Gorxo seyn e rxnr wyo seaumrrn.
Rn seyn meapax imnp Kiraiso nmernrn rn seyn en surm
nmernrn eprp nn swepg seaii eag nn rarn. 22 O Bkwyo w
b mepa er xeg map tn yap b mrpa er ern. nrnr enp tn xxen
enign. 23 Om ikayw umeararn xo en w xxe ikayw murpa er om rn
wiarn Soyn my rrrnyo rxa urkwnpro. murpa er Gorxom O
m nyon wig egp tn xxen pr umamoarorn. Om d nwkwror Ay
nion np nn pr umamonrn. yaiwir enign. 24 Nene w ewp nn
Gorxo pr nneamamorny xxen imnmnr e aiw o nene pr
neamammnr p Kiraisom pr umamn o rn nmear yoxpm dn
penign. m py sn w b mepa yargpa seyn en axp ero m s
weagy amp xwap yargpa seyn en axp w rn imnp ero rxnr
penign. Om iwa nmpero pkigyo dn seg wr rxa na inag nn
Ap e rxn. seararn. 25 En sn Jisasom d mwkwropa nern sipsip
xiwom pn nwirm i nenowirn yarpa yagyn aiw agw rn seg
sewo O dp awn seameweaarorn. O tmn nbro nn rxa prn
weao.
1 Pitao
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Pitao
<
3
>

3
Apxwayn oxowam yey wurnrxn. ur nnrn.
Apx ox mengwayn en axp seg oxowam yey wurn r xn. Seg ox
wa xwy Gorxoyp pr wiakm yargwa eny, awa en sewayn yey
nwurn ro w rn yaraga sw nseanryo dn d nknmnro Xwy
ap neparn. yaiwipra nn Yey wurn r xn. seararn. Sewayn xwy
Gorxom d owkwrpoynr imn b muraraga aiw 2 awa sewayn syikw
b mngwayn ero Gorxom wy wiro yaraga sw nseanrn awa en axp
d wkwropax eag nn rarn. 3 Sewayn Arge ner neg d awiax
imnreno? yaiwiro Arge nern awiax imnan nn ngw yey ner
ipnanrwn? yaiwiro Arge ner awiax imnan nn aik aipy ynanrwn?
yaiwiro mepa rxn. Okiy ninrn seg waryo seyrwm dnn okiy
minpan. 4 Xwioxyo nm nn en d nmoro okiy inr xn. Xwioxyo nm
okiyn inarp , ay sewayn xwioxyo r piw mseaw sa py
nseawerpim dn okiyn inargprn. Ap w anp mimnpax eag
nn Gorxoy swyo dn ay t imnp rn. 5 Apx ena Gorxo
wimnarp n oemn. yaiwiagwa wa Gorxo nearp xxen neaiinrn.
nyaiwiro d wikwmoagwarn. wa en axp wig xiagwowam yey
nwurn rpim dn xwioxyo nrwmn okiyn inagrn. 6 Sera yagp nn
b osearmn. xeg xiagwo Ebramom yey nwurn rn ar nwir mnoxn
uragrn. Sewayn amp w nn wy b mepa nero prn nerny, sw
rn inaro, Sera yagpa newanene axp imnwn. Sw n inaro.
1

Oxoyn apxwam prn umrxn. ur nnrn.


Apx meagoyn en seg apx tn nawn nwearn Apxwa imngp,
ay apran? nyaiwiro nj imng ap tn xxen nwwapyiro nawn
werxn. Apxwa oxoyn tn xxen e nenro mepax eag nn seararn.
Gorxom rx urargp arkwkw mseaipa ena nn Neg apxwa en d
nym imnp meaprwaran? nyaiwiro w kwiawyo uwrrr xn.
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Sp seaikraga aiw nan wrxn. ur nnrn.


Repy nseaira p, ay npn rp rxnr seararn. Prn
ntwayrnro wearo xxe d sp inro xexxexrmey d sx yinargpa axp
xxe d sx yinro w wianenro sey e mimn syikwn nimnro wearo
rxn. 9 m uyni seaikryo pr numamoro axp xxen mwikrpa ero
xwypai seawrryo axp xxen pr numamoro xwypai mwrrpa ero
nern m sp seaikrargyo Gorxo na owinr rx urr xn. Gorxo seyn
na seaiina nn m ayo e wrxnr wyo seaumr eag nn seararn.
10 Bkwyo dn re nrnr enag nn rarn, m Nion yay nninr kiki
owemn. nwimnrn re yaiwwngn, G map tn xwy sp imnp
rm mexomopa er yap b rm mexomopa er oemn. yaiwwngn. 11 Sp
imn yarpim w nmxenr na imnp wngn. m nn tn arge
py nwrnr weaanwran? nyaiwir ap e imnwangnr an min
iponwngn. 12 Ay rp nn e wngn. mn Gorxo w rn yargyo sw
wnaxd mer nn xom rx urargp nn ar kiar umnr yarrn. E ner
a sp yargyo wik wnar eag nn e wngn. Bkwyo e nrnr enag
nn rarn.
8

Na yarwpim dn rn neameaarn epaxp nnrn.


Seyn nan oyaneynr an min xdarny, gy rn seaiapprrn?
14 E nsearr a seyn w rn yaraga nn rn seameag aiw anan yay
seainwngn. Bkwyo rnpa Seyn m sp seaikrargy ner d
ynpax seawapyarn mepa nero ay pp mwrrnpa nero rp rxn.
15 Xwioxyo dn Kiraiso g mnorn. nrnro d sx inr
xn. Seyn Gorxo
yey nneayimxemearn e neaiinrn. nyaiwiro d wikwmoarigp nn m
yar sea ay ayo repy wipra nn d newpero werxn. Seyn ap nn
repy nwirn m tn murpa nero Jisaso m ay nn en mpepa renign?
nyaiwiro awayin npen xwy urr xn. 16 Seyn e nern m seyn Kiraiso
tn nawn nimnro nn na yaraga sw nseanro a ikayw seamearargy
rwn Npkwn murwanign. nyaiwiro ay winpra nn seyn repy
nwirn rwn wairr inpax imn b murpa rxn. 17 Ay rp nnrn. Gorxo
xe rn oseameanr nwimnrny, seyn na yargpim dn rn
seamen ay ananrn. Sp yargpim dn rn seamen xxen Gorxo E
rxn. wimnarpim mxdaraga nn seararn.
13

Kiraiso neg wp yokwarm neaiimnr penign. ur nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Kiraiso ep nn b ormn. O Gorxo neg w yarwp yokwarm


neaiimnr nn rn nmearn nawnn penign. Syikw mno syikw
nwane Gorxo tn nawn py neawrmnr nn penign. m war
rn pkig aiw kwyyo dn m nwipn mear 19-20 apim dn nur m
pyy d gwn weagyo Ay Nowao tn o spxo imxarn Gorxo Pr
umammgn. nyaiwir a wig r kroargp nn axn ipipm mwipa en
pr wiakm egyrn. O ayo nur w urnign. m spxom pxemongy
m obax mar, w wm d wa wo apn npxemonro nn inig waxyo
mnam s egawixn. 21 Inig wax ap m agw rn way meyo yey
uyimxemeaarp nn neawapyarp rn. m way nmearn ky xnp em
kwrmnanro yargman. Ay xwioxyo dn Gorxom rn uranro yargrn,
Jisasom nuxd rann wairr inpax imn b yanwman. n uranro
yargrn. Ay pyo dn mar, Jisas Kiraiso wipn meapim dn yey
neayimxemeaarrn. 22 O anam nn rxa npeyir Gorxom w nmn
wean. Gorxo n wiepxniasi eag nn anam weag gy gy
anajran, e en imngyran, nn tg yran, nn om smawyn
yey wurn o.
18

1 Pitao
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Pitao
<
4
>

4
w xm yagp sn mepan. ur nnrn.
Kiraiso xom upkn rn mea eag nn seyn en d xo Na
imnp yaron a anan rn omemn. nyaiwir xrpa seyn en axp
nxrr d kwrrxn. m rxa rn mey w yargp pn wirg eag
nn d ap nxrr kwrrxn. 2 Rn mey n dn ig sn sw nainenro
nwearn eap m winarp Oyaney. myaiw Gorxo e rxnr
wimnarp Oyaney. yaiwiargrn. 3 Ay rp nn seararn. Xm seyn
m Gorxoy mimngy eap winn rkkr yargpa nra ugp rxa apn
egrn. Rkkr seyn nra ugp, ay rprn. w oinaiy. nyaiwinro ox wo
tn apx w tn nipoga uro eap nra uro irw ikrnro m sw ange dn
piax wenpax imnp ero inig papk yargp xwap nro seg w nmern
Gorxo xwr winarp ero egp, ay aprn. 4 m Gorxoy mimngy seyn
rxa o wimnarp xd ro ay tn nawn swn ark sn miponpa ero yaraga
nn d udud nero xwypai nseawrrro aiw 5 myo m mmxm
mgnr nn nimnr wen ner weaom O pegyo tn s weagyo tn
nawn m mmxm enorn. Om wig egp nn Ap nn ewrn. Ap nn
ewrn. repy nwira upr eag seyn ikayw seamearargp nn wy
mseainpan. 6 Ay rp xxen imnna nn xwy yay winpaxp Jisaso m rxa
pegyo a w urnign. Pegy sp sn xw tyo nwearn egp nn
Gorxo pr umamopim dn peg aiw o wimnarp tn xxen m d sx
ummn wipn merxnr w urnign.
1

Gorxo seaiappim dn prn inrxn. ur nnrn.


Amp nn rxa anp imnna nn aw e imnn. Aynn Gorxom xwy
rrm nwirn prn urpra nn npranr ero sw tn ero rxn. 8 Ap nero
a rp apax imnp rn. m d sx uyinarg wo wom w wkrn apax
m yokwarm wiiar eag nn srxmey tn d sx nyinrn xwap ay w
d sx yinr xn. 9 Xxe nipemenm rxn. Xxe nipemenm numn rwn
anm ikax mirnpa rxn. 10 Gorxo seyn woxn woxn prn menr xnr
xxegn imn sx seammop rxa tg yn eaga nn apim dn arr
inr xn. Bosw awiaxo xeg boso wyo umrp tn prn yarpa seyn
en Gorxo w nseawianr xxegn imn seaiapp tn axp nero prn arr
inr xn. 11 Xwy xoyp rpax imnr xnr sx ummo gy gy ap xxen
rr xn. Arr wipax imnr xnr sx ummo gy gy e en Gorxo e rxnr
wemxp tn wrxn. Seyn Jisas Kiraiso e en seaimxag yargp
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

npim dn Gorxom sey e umepra nn ap e rxn. An nn sey e


imnr amp nyon sey e wimnr epaxo, ay orn. E imnwngn.
nimnarn.
Rn nmearn yay seainwngn. ur nnrn.
G d sx seayiyn, xean iwam seawapyipr nn m
seaikrargp rn seanarag a Rn nene neanar rp Jisasom d
wkwroarg wyo mwmeaarp rn. nyaiwiro d nyga mupan. 13 Kiraiso
nikn r sey e imnp piaumm inn d ni b onmip mseain xwap ay
w seainna nn rn om wmeap seyn en axp seameaarag nn yay
seainwngn. 14 Kiraisom xdaraga nn ikayw seamearny, Gorxo na
neaimxene eagw nn ra neameaarn? yaiwrxn. Kwy Gorxoyp Ap
sey e imnp rn. Ap nene neakkayoran? yaiwipax eag nn yay
seainwngn. 15 Seyny wo m pkxwr epim dnran, w epim
dnran, uyni epim dnran, mmay epim dnran, apim dn pr
umamn rn meaarag nwnrny, Ay anan imnp rn. myaiwipan.
16 E nsearr a seg wo Kiraisom xd arag nn oy imny worn. rnag
nn rn meaarag nwnrny, o ay mwinpa ner Kiraisoy yo nion en
wrnonran? nyaiwir Gorxom yay wwngn.
12

Ay rp nn seararn. Gorxo m nyon m mmxm ena nn rxa


aw ern. Xeg imngyo xm ayo xwrx umenrn. m xom d
wkwroarwane xm nneamemn ay m xwy Gorxoy yay winpax
imnp pr wiakm wiargyo ayoy apa arge wmeanran? 18 Bkwyo re
nrn enag nn rarn, m w rn imngy Gorxo sn yey
muyimxemeapa em rn nmearny, m Gorxom rw umoro w ero
yargy aga arge wmeanran? rnag nn rarn. 19 Aynn m Gorxo
rn xe owmeanr sw wnary na imnp n nero Nene neaimxo O
p p neararp xxen sm e ntnr neaiiarorn. Prn neamepaxorn.
nyaiwiro om wikwirnr xn.
17

1 Pitao
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Pitao
<
5
>

5
Jisasoy syik imngyo wipeweagwam ur nnrn.
Aynn Pitaon Nion Kiraiso rn nmear pn sw wn wonrn. O
nikn m weapn sey e o imnp nion en o tn nawn imnma nn
imn wonrn. Nion en syik Jisasoy imngyo wipewema nn imn
won eag nn seg wipeweagoyn e rrmx b oseaimn. 2 Sipsip prn
meargwa meargpa m Gorxoy imng soyn tn weagyo axp
prn umewerxn. E nern Smeaxd neaiaraga nn owianey.
myaiwipa ero Gorxo wimnarpim dn nxd ro Neg d tn owianey.
yaiwiro rxn. B oneaiappoynr arr owianey. myaiwipa ero sm
nxeadpnrpim dn arr wiro rxn. 3 Soyn sey e nwimnro m
Gorxo umewerxnr wyo seaiapyo paimm mwipa ero sw na ikan
seaipax imnp wwapyiro rxn. 4 Soyn pirn e nerny, sipsip
mearg nyon sey e wimno O Kiraisorn. O sn weapn m ni
nern wir nmroro xoprr nwirn ngw meaargpa soyn en n
axp n nikn mn ur mimn b meaprrn.
1

w skowam ur nnrn.
w skoyn en seaipeweagwam yey wurn r xn. Gorxo m Nion
sey e imnonran? yaiwinargyo pr mkm ner m Nion sey e
mimnonrn? yaiwinargyo w wianar eag nn noynn Neg w sey
e nneaimnrny, ananrn. yaiwiro Xnwann nimnrane om
owianey. yaiwiro rxn. 6 Aynn Gorxo xeg rxa nimnn sey e
neaimxwngnr Syikwn imnwpiane Gorxo xeg e en tn
neameweapaxoran? nyaiwiro nm yey wurn poy. 7 O m xeg imngyo
prn umearo eag nn amp seyn udud seainarp om kwkwarm
wiaypoy.
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Pus say raiony rnp naw roanmnr nn aw nra warpa seyn tn


mx inargo O, ay oborn. O axp e seaimnr yarag nn sw tn nern
sw mx nero rrxn. 9 Seyn nj re imno. Srxme xw rr nrmn
weagy rn seyn seameaarpa axp ayo en wmeaar eag nn seyn
Gorxom d wkwroargp e sx nemxnro obom pr mkrxn. 10 Rn b
onmip nn seyn rn nmemn en Gorxo O w an min
neawianarorn. Kiraiso rxa nikn r sey e imnp seyn en o tn
ikrngyn eaga nn axp imnr xnr wyo seaumro, ay orn. O
seyn seawearmxr prn skk seaomxr e sx seaemxr Kiraisom
xdargp mwramopax seaimxr enrn. 11 O an nn amp nyon sey e
wimnwngn. E imnwngn. nimnarn.
8

Nion Sairaso O neg nrxme d uwrrpax imn worn. O sa


nnrpr rwam nearpim dn nion xwy onmi rp e rrmx seair
wa Gorxo w nseawianr seaiip aga xxen aprn. searr yarn. Nion
searp d nxrro e nenr werxn.
12

Jisasoy syik imng Babironyo weagy Ay seyn tn nawn


Gorxo seayamxryrn. Ay yay seawrnaparo. G w Mako en yay
seawrnaparn. 14 Sewanyn yay ninrn xwioxyo dn yay enenr xn.
Kiraiso tn nawn ikrng nynn oy dyo dn nwayrnro werxn.
nimnarn.
13

1 Pitao
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


1 Tesaronaika
0
1
2
3
4
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Tesaronaika
<
0
>
^
1 Tesaronaika
Tesaronaika wey xxen ar wiro xdro eg nnrn.
Poro Tesaronaika wey tn nwearn ep nnrn.
Poro m sw wnmnr nn wimn nnrn.
Timotio e sx owemxnr urowrg nnrn.
Timotio Porom yay xwy urmea nnrn.
Poro Tesaronaika wey nn rx wuryi nnrn.
Gorxo wimnarpn rxn. ur nnrn.
mno m weapn pegy wipnmeaprrn. ur nnrn.
mno bnyi nn sw tn wewangn. ur nnrn.
Ap ap rxn. nura up nnrn.

1 Tesaronaika
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Tesaronaika
<
1
>

Pay Poro Tesaronaika wey nn xm


eanarn.
Pay rna Jisasoy syik imng a yo Tesaronaika weagy nn Poro
xm eanarn. Ap Masedonia propensyo a xw brn. Poro my amn
xwy yay winpax imnp w nurmern a apim urn my obax
Jisasom d nwkwror aiw Juday e wey rn w d wkwrogawixn.
Juday Jisasom d mwkwry my obax Porom ar wiaraga nwnro
nn sp d nwiaiwiro om mx xdowrn Poro a w e nn nur e dn
Jisasoy syik imn Tesaronaika wey arge ra imnonr Timotio sw
onwniauinr urowrag o sw nwnaumo nbr Poro rxa Korinyo nrmor
wean nwmear repy nwir yar Tesaronaika wey wp nn wa
urn Poro pay rna eanign (W wurmeiargwa 17:1-4).

1
Poron tn Sairaso tn Timotio tn none Jisasoy syik imng Tesaronaika
weyn Seyn po Gorxo tn mn Jisas Kiraiso tn nawn
ikrngynrn. Seyn nn pay rna near mnaparwn. Awa w
seawianri seyn nwayrnro weapr nn seaiiri isixn. neaimnarn.
1

Tesaronaika wey xxen ar wiro xdro eg nnrn.


None nn seyn nn Gorxom yay nwirane rx nurrann seyn nn
en seauryarwrn. 3 Seyn mn Jisas Kiraisom d nwkwrorpim dn
nuxd rn rw nrkwnrn egp nn ar mikeamopa erane om d sx
nuyiro nn an min egp nn en ar mikeamopa erane o m
weapwngnr wen ner weaargp nn en ar mikeamopa erane nerane
mimyo ntnrane nn po Gorxom nurrann rx seauryarwrn. 4 Neg
nrxmeyn, Gorxo d sx nseayir yyamxm seaip nn none nj
imnwn. 5 Ay rp nn nj e imnwn. Xwy yay neainarp w
nsearmearn map tn xwyn msearwapyiwanign. Xwy ap nepa
2

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnn. neaipmnarn emm e en imn b en kwypim dn


seawapyiwanign. None seyn tn nwearann ewp Ap seyn arr
oseaianeynr ewprn. Ap nn seyn nj imno. 6 Seyn none ewp
nn en ikan neairo mnom ikan wiro egrn. E nern xwy yay
neainarp xxen ar nwiro nxd rn xean ay w seameag aiw yay kwy
sx seammp tn nxda ugrn. 7 Seyn e nxda nurn m Kiraisom d
wkwroarg Masedonia propensyo weagyo tn Grik propensyo
weagyo tn ayo nyon swepg wigrn. Kiraisom nuxd rn xean
seameag aiw yay tn an nuxd rpim dn swepg wigrn. 8 Ay rp
nn seararn. Xwy seyn mno nn nrga p m raiw nremega
wargpn nrga nurn Masedonia propensyo tn Grik propensyo tn
apiamn mrnnign. A nmn seyn Gorxom d wkwrp nn ar
wirgawixn. Rxa ar w eag nn none m a bim nrmorn seyn nn
b tn rpax menn. 9 Ay rp nnrn. m nn none seyn t e nn bn
nneammnro egp nn repy inro seyn Gorxo, nepa w d nym t
imnom uxd pr nn nknmnmn seg wpim rw umogp nn repy
inro 10 seyn Gorxom xewaxo O xwrpyo dn owipn meanr s
wimxorn. w m yargp nn Gorxo wik r piwn nwnr rwn pr
umamonpim dn neammnarorn. Ay woman. Sa Jisasorn. O anam
dn weapne nn seyn xway nanr weaargp nn repy inro yarn
wmeaarw eag nn none m b tn urpax mimnwn.
1 Tesaronaika
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Tesaronaika
<
2
>

2
Poro Tesaronaika wey tn nwearn ep nnrn.
G nrxmeyn, seyn njrn. None seyn t e nseamearn w yopa
mseameargnwanign. 2 Sn seyn tmn msearmeapa ner a Piripaiyo
w emearn apim dy xean neaikrro rkkr neairo egp nn seyn
rxa njrn. E neaikraga aiw e pn nwirm seyn tmn nbrn m obax
prpr neaianro yaraga a Gorxo d sx neammpim dn mass b
mneain xwy yay neainarp xxen nseara uwanign. 3 m xwy yay
neainarp d okwrpoynr nurrann nepa mimnpim dn w
urarwman. Npkwn mimnp owikraneynr w urarwman. Yap
owwapyaneynr urarwman. 4 E mepa nerane Gorxo Porowa
mmwiroargwaran? nyaiwir xwy yay neainarp w uranw nn d
neawrr eag nn xo rr xnr wimnp tn xxen axp n urarwrn.
m w nene nn yay owinpoynr urargpa none axp e w mur Gorxo
Neg xwioxyo adad neaiaro, ay orn. O none nn yay owinnr neg
rarwp myo urarwrn. 5 Seyn njrn. None seyn t e nseamearn
rx remean w msearwanign. Rp nn en Gorxo sop neaopax imnn.
w searpanrane nn d nm nkwrmn nreme xwy b
msearwanign. 6 None Kiraisoy w wurmeiarwone imnagw nn anan
oneaipoynr searpax imnagw a seynran, m wran, sey e
oneamearpoynr w en mewanign. 7 None seyn tn nwearann
npenmn awayin nseairane apx sn niaw p t xeg niawyo d
nwrrr umearpa axp e seaiwanign. 8 None d sx nseayirane nn
Xwy yay neainar Gorxo tmn imnp wa ouraney. nneaimnrn
d ar nikeamnmn seyn nn aga kn sp neaiarag nn yo may
nimnm seyn tmn emewanign. 9 G nrxmeyn, Om none seyn tn
nwearann an min r t ewp nn sn d seainarn. nimnarn.
Xwy Gorxoy yay neainarp w nsearrann aiw none nan nn an
seaikrangnr rwyiran, ikwwyiran, rw nrkwnmn om w tn nn
yagwrn. 10 None Kiraisom d wkwroargyn tn nwearann syikw
mnp n erane w rnp n erane xwy mneaxekwmopax imnp erane
ewp nn seyn sop neaopaxynrn. Gorxo en sop neaopax imnn.
11 None xanowa wig niawyo prn umearg pn axp e seamearwp
nn seyn njrn. Woxn woxn e nseamerann wairr seairane e rrmx
seairane d sx seammorane ewrn. 12 Seyn m Gorxoy O m xoy
xwioxyo weapryo sey e xo imnp b ouxmewngnr wyo
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

seaumrarorn. Oy m prn nxd rn epaxp seyn ap tn xxen


rxnr ap ap e seaiwanign.
Rp nn en nn Gorxom yay wiarwrn. None nbrane xwy
Gorxoyp ya seaiapn seyn xxen ar nneairn xwy money bn
ar mneain xwy nepax imnp n ar neaigawixn. Xwy ap Ap
Kiraisom d wkwrogyn d seaimoarp rn. Ap nepa xwy oyp eag
nn ar e neaigawixn. 14 G nrxmeyn, m Kirais Jisaso tn ikrng,
syik Gorxoy Judia propensyo imngyo wmeapa seyn en rxa
seameanign. Wig Juday xean wikrgpa seyn en seg gw axy xean
seaikrgawixn. 15 G Juday w rkiamoagwam npka nwagasn mn
Jisasom pkiro none en mx neaxdowrro egyrn. Ay m Gorxo yay
winary rimno? Aga oweo. m nyon sm tn wiargyrn. 16 None xwy
my ar nwiro d wkwrn Gorxo yey uyimxemeanp w murmepa
opoynr prpr neaianro yargyrn. E nerpim dn wig w pkk nra
p rxa yurnowiarn. Aynn Gorxo rxa wik nwnr ayo pr umamoarn.
13

Poro m sw wnmnr nn wimn nnrn.


G nrxmeyn, none ay yap w mimnwn. None seg t e dn mx
neaxdowrn negp m w e b onmip nwemn n none sn
smmayo sw mseanpa nerane a d ar w mseaikeamowanign. m w
e negp b onmip nwemn m seyn tn oweaaneynr aga kn sp
nneair e yan nn sm xeadpnwanign. 18 Awa tn Poron tn Nion ay
n bn mar. None seg tmn Obaney. neaimnag a Seteno pr
nearakinign. 19 Ay rp nn seg tmn Obaney. neaimnnign. Gorxo
none yay neaimona nn imngy, ay seyn menran? D ni neainna
nn imngy, ay seyn menran? N tiy rmewn? yaiwianw nn
imngy, ay seyn menran? Jisaso m bn oy sw ane dn none igig
b m seyn w nsearrann nn ewp nn ranwrn. 20 None sey e
nimnrane d ni neainnp, ay seyn eag nn rarn.
17

1 Tesaronaika
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Tesaronaika
<
3
>

3
Timotio e sx owemxnr urowrg nnrn.
Aynn seyn nseawrm re nn nbrann amp seamep nn
maj nimga nwasn Maj oimnaney. sn mneaimnpax nern re
egwisixn. Yawawi Timotio, neg nrxmeo O Gorxoy xwy Kiraiso nn
yay neainarp w wurmeina nn imny worn. O a Atensy rn rpim
yeawrn ay ananrn. nyaiwirai seg tmn nurowrnapran Kiraisom d
wkwrp xaw xrpr nn e sx seaemxr d sx seammor wngnr
urowrnapgwisixn. 3 Segy wo a xean seame apim dn udud mwinpa
oenr Timotio ap e wngnr urowrnapgwisixn. E nerai a en dn Gorxo
Xean ap ayo xe wmewngn. yaiwirene imnagw nn sewanyn
njrn. 4 Xm seyn tn sn nwearann Rwn xean nneameano.
msearayipa rewanign? Ap rxa nseameag nn seyn Rp apran?
nyaiwiro rxa nj imno. 5 Aynn Timotiom urowrnapanign. Rxa seyn
imngp nn Sn maj oimnmn. mnimnpax nern o seyn Kiraisom
d wkwrogp sn prn ra wkwroonr m seamxna nn
urowrnapanign. myo yap wwapyaro O oborn. O seyn Kiraisom
pn owirpoynr yap seawapyn none an min ewp anp imnngnr
urowrnapanign. seararn.
1-2

Timotio Porom yay xwy urmea nnrn.


E ag aiw agw Timotio seyn tmn pn nseawirm nbr xwy yay
yeainpaxp n wa yearmenign. Seyn sn Kiraisom d wkwroro xxe
d sp inro yaraga sw seanp
nn wa yearmenign. None nn d
nmorn w seaunr none seyn nn Sw ownaney. neaimnarpa
seyn axp Porowam sw ownaneynr kn sp seair yaraga sw seanp

nn en wa yearmenign. 7 G nrxmeyn, Timotio ap wa yearme
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

eag nn d r neaxepax imnp tn xeanp tn ap npn neameaarn


d sp mnea d sx nwanign. O re yearag nn, Kiraisom sn prn
d wkwroaro. yearag nn d sx nwanign. 8 Seyn e nenro
mno tn ikrngp xaw nxrrny, none sey nikrnrane weapax
eag nn seararn. 9 Gorxom seyn nn yay an min nwirane a yay
seyn nn wipaxp tn xxen mimnwn. Ay p nnn mar, seyn nn yay
nwirann d ni onmi neainarman. Ay w neainar eag nn rarn.
10 Seg sm ma sw nseanrane Kiraisom an prn d wkwropr a nn
sn mimngp osearwapyaneynr an min ikwwyiran, rwyiran, waun
rx urarwrn.
Poro Tesaronaika wey nn rx wuryi nnrn.
Neg po Gorxo tn mn Jisaso tn awa none seyn t e banw nn
m neaimisixn. nimnarn. 12 None seyn nn d sp nneair arr
seaiarwpa seyn en axp xxe d sp ninro arr ninrnran, wny nn
d sp nwiro arr nwirnran, ay w epra nn mno e seaimxwngn.
nimnarn. 13 mn Jisaso m xo xeg imngy tn m nweaprn seyn
neg po Gorxo sw ane dn xwy mseaxekwmopax imnro syikw
mngyn imnro epra nn skk seaomxwngn.
11

1 Tesaronaika
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Tesaronaika
<
4
>

4
Gorxo wimnarpn rxn. ur nnrn.
G nrxmeyn, nion pay rna yoparp nearn mn Jisaso w
nurmerxnr nearowr eag nn ay tn ner e rrmx b rp oseaianey.
Seyn nemern Gorxo yay winpaxp epra nn searwapyiwp tn rxa
xxen yaro. E nero a apim nmroro m b tn oyaneynro rxn. 2 Sekax
rn mn Jisaso nearpeaone searwapyiwp nn seyn nj imnaga
nn rarn. 3 Gorxo seyn e rxnr wimnarp ay rprn. Syikw
mngyn imnr xn. m w tn w b minpa rxn. 4 Mengyn m w
tn w b min Gorxoy swyo dn syikw mn imnp ero my swyo
dn wey seamearpax imnp ero nero xxen menr xn. 5 my Ay m
Gorxo nn d mmoargyrn. Ay w inanro nn m ninro sm
xeadpnargpa mepa rxn. 6 Seg srxmen imngyy apx tn w
oinaneynro yap nwmear nwero sp mwikrpa rxn. Xm seyn tn
nwearann wa searrane err seairane ewpa xxen m w ap yo
mno pr umamon eag nn seararn. 7 Gorxo nene m w tn w
inanw nn nionyy imnr xnr wyo neaumrman. G syikw mingy
imnr xnr wyo neaumrrn. 8 Aynn rp nn d mrxn. Gy gy nion
seararp rwmn nmamorny, ay myon rw mumoaro. Ay Gorxom
O nene syikw mn imnan nn xeg kwyp owannr sx
neammoarorn. Om rw umoaro.
1

Srxme nn d sp nseair arr nwirn epaxp nn Gorxo xewano


rxa seawapyi eag nn none a w rwam near searpax mimnwn.
10 Srxme seg Masedonia propensyo am gm weagyo nn rxa d sp
nwiro arr wiaro. G nrxmeyn, seyn e yaraga a m b rp opoynr
yar oseaimn. Seyn d sp e wiargp m xw b tn nimga rxn.
11 Porowa xm sekax neargpa xxen prn oimnaneynro r xn. Awayin
yapenwane oimnaneynr ero w yargp mar, neg yarwpn
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

oainenaxdaneynr ero neg om en nrkwnmn oyaneynr ero rxn. 12 E


nerny, npr nnran, ynpr nnran, dw mikeamnpa ero m Gorxoy
mimngy re seaiaiwipaxp ero, Ay w rn imnp yaro. seaiaiwipaxp
ero epr eag nn seararn.
mno m weapn pegy wipnmeaprrn. ur nnrn.
G nrxmeyn, m re nyaiwir, G m py ro Gorxo s wimxn
nwipn meanrn. nyaiwir mikwmoargy iwienargpa seyn en axp
miwienpa rxnr py imnprp nn xe maj oimnpoynr
mneaimnarn. 14 Jisaso npmn m wipn mearn. E ep nn nene rxa
Neparn. nyaiwirane d kwrown. Aynn Jisaso e ap re yaiwiarwpim
sop won, m Jisasom d nwkwrorn pyo Gorxo xeg t e nn o tn
nawn nmem unrn. yaiwiarwpim sop won. 15 Rp ranp , ay mno
rp rn. O m bn nene sn s weawane om wmeaan nn pegyo
xm umeanwman. 16 n anam dn ap b e tn rnr anajyo xrn
imny ma rnr pkk Gorxoy rnr yarn mno xewano anam
dn weapnrn. Anam dn weapn m xom d wkwrog rxa pegy
xm s nero wipn meaprrn. 17 Rxa nwipn memn en sn s
weawane en mnom a pryo wmean nn ay tn nawn agwp t e
nn neayoanapnrn. 18 Aynn segy w wig m pn xwy ap nurro
m ikw umrr xn.
13

1 Tesaronaika
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Tesaronaika
<
5
>

5
mno bnyi nn sw tn wewangn. ur nnrn.
G nrxmeyn, mno weapnyi nn seyn rxa ar wig eag nn
rwam b near wa searpax mimnn. 2 Rp nn seyn rxa nj
imnaga nn rarn. m rwyim w meaargy rn bprro?
myaiwipa yarn bargpa mno en axp Rn bnreno? myaiwipa en
bnrn. Ap nn seyn rxa nj imnag nn rarn. 3 Ay re rarn, Rxa
nwayrnr weawn. Amp w nn wy neainpax mimnn. rarn sn m
rmew inpax r t wmeanrn. Rn apxwa niaw xranrn nawnn
winarpa axp wmen apim w uraknpr menn. 4 G nrxmeyn, seyn
s yinmn memeargyn eag nn mno nweapr nseamearn m w
xaurpmnr wmen sr pknargy yap pknpax mimngynrn.
5 Nyn n w narm n nemero ikwwyn yargyn imnaga nn
seararn. Nene s yinmn nemerane rwyim yarwaneman. 6 Aynn
Jisasom d mwkwrogy s o weapnyi nn sw man maiw s weargpa
mepa wangn. Sw tn nwearane prenwangn. 7 Ay rp nn seararn.
m s weargy rwyim weargrn. m inig xwap nnro papk yargy
rwyim nnro papk yargrn. 8 E ner a nene ikwwyn emearwane
imnagw nn prenwangn. m mx inanro nn iknargpa nene axp
Gorxom d wkwrorane d sx uyirane yarwp sor mx nn
ynargpn ynrane Gorxo yey neayimxemeanrn. nyaiwirane
ikwmoarwp arx mx nn dknargpn dknrane wangn. 9 Gorxo
xeg wik r piwn wearp wmewngnr neaiaiwireneman. Neg
mn Jisas Kiraiso neaiipim dn yey uyimxememgnr
neaiaiwirenern. 10 Nene sn wean nweaprnran, pewm en
nweaprnran, xo tn nawn weaanw nn neapeinign. 11 Aynn xxe
m ikw mrnro skk omxnro rxn. Seyn rxa e inargp sn niga
rxn. seararn.
1

Ap ap rxn. nura up nnrn.


G nrxmeyn, b rp rxnr yar oseaimn. Seg arr seaianro nn
an min yargy Ay mnoy dyo dn seamewearo searwapyiro epr
nn imngyrn. Ayo seyn wyo umepr nn rxn. 13 m ay sa
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

searpanro yaraga nn d sx uyiro w kwiawyo wrrro rxn.


Srxme tn xepxep mrn nawn nimnro werxn.
G nrxmeyn, b rp en rxnr yar oseaimn. Seg m rw sw
yigyo yumxro ay igig yargyo d sx ummoro i wegyo arr wiro rxn.
m nyon nurrn smeaxd mw wig d tn E oyaney. nyaiwirn e
rxnr sw wnr xn. 15 m sp seaikryo seyn en pr numamoro sp
mwikrpa rxn. P p seaikrarag a Neg wnyo arge nern na
wiianrwn? nyaiwiro e wianro nn rxn. m nyon a e wianro nn
rxn. 16-17 nn d ni seainwngn. nn Gorxom rx urr xn. 18 P p
seamen Gorxom yay wrxn. Kirais Jisaso tn nawn ikrngyn Gorxo e
rxnr wimnarag nn rarn. 19 Seyn kwy Gorxoy yarpim prpr
mwipa nero 20 apim dn xwy w rkiamoargp paimm mwipa rxn. 21 E
mepa nero a w nsearkiamorn Xwy rp Gorxo tmn imnp rarn.
searny, prn p nmeaxd mn na imnp n xaw xrro 22 sp
imnp npn rw umoro rxn.
14

Gorxo O m nwayrnro weapr nn mk ikiorn. O seyn syikw


mn nimnga nuro y imnpr nn seaimxwngn. nimnarn. mn
Jisas Kiraiso bn seyn xwy seaxekwmopax mimnpa epra nn Gorxo
seg dp n mar, warp en seaerkiemewngn. nimnarn. 24 Nionyy
imnr xnr wyo seaumraro O m wikwirnpax imnorn. O xxen
ap ap e seaiinrn.
23

G nrxmeyn, none nn en rx neauryrxn. 26 Srxme gy gyo


yay nwirn yay wenr xn. 27 mno ar ee dn sekax rp osearmn,
Pay rna nmearn srxme nyon urowiemrxn. 28 Neg mn Jisas
Kiraiso w seawianwngn. nimnarn.
25

1 Tesaronaika
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


1 Timotio
0
1
2
3
4
5
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Timotio
<
0
>
^
1 Timotio
Xwy wig d tn nipmor rargyo wiakrxn. ur nnrn.
w ikax enp nn ur nnrn.
Poro xom w wianp nn yay wi nnrn.
Xm rrwp nn d nmor xoprr wrxn. ur nnrn.
m nn nn Gorxom rx wuryrxn. ur nnrn.
Apxwa epaxp nn ur nnrn.
Syik Jisasoy imngyo wipeweagwa nnrn.
Jisasoy syik imngyo sey wiiargy nnrn.
Jox m Gorxoyy epaxp nn nj oimnr eaarn. ur nnrn.
m Jisasom rw numoro kwy xeg bim xdpry nnrn.
Rrxmeyo urwapyir Gorxom prn xdra nn iwam wapnr
rxn. ur nnrn.
Dx nerpim dn swepg wrxn. ur nnrn.
myo prn owimxmnr nurrn dxyo urarpa urrxn. ur
nnrn.
Apx anwa nn urp nnrn.
Jisasoy syik imngyo wipeweagwa nnrn.
m xnwn nimnro om wiiargy nnrn.
Mimn urwapyargy nnrn.
xrp apnrn. yaiwiargy tn e myaiwiargy tn nn ur
nnrn.
Prn ner d nymp xaw maxrrxn. ur nnrn.
m amp w mmrngy epaxp nnrn.
Nion nra weapp smmamn tne. ur nnrn.

1 Timotio
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Timotio
<
1
>

Pay Poro Timotio nn xm eanarn.


Pay rna Timotio nn Poro xm eanarn. Timotio Esia propensyo
dorn. Xano my wo aiw xn Juday wrn. Poro my amn xwy yay
winpax imnp w nurmern nion tn nawn w rmwinignr rpeaorn
(W wurmeiargwa 16:1-3). Poro tn nawn am am nemisn xwiogw wa
wo Epesasyo nwear urwapyie dn Rxa w e nn oumn. nwimnrn
Timotiom Jox sn re nwear Jisasoy syik imngyo umewerxn.
nurrm nur a w e dn pn nwirm nbrn sekax urp tn xxen
wngnr pay rna near o t e nn mnapnign.

1
Poron Nion Kirais Jisasoy w wurmeiar wonrn. Gorxo O
nweapr nene yey neayimxemeaarorn. O tn Kirais Jisaso O nene
neairmnapna nn d nikwmor weaworn. O tn awa Poro w
yeaurmeina nn imnwngnr nrpeagonrn. 2 Nion pay rna Timotiox
Jox nion w rmearpim dn Kiraisom d wkwro eag nn g piax
rmear woxn imnoxrn. Jox nn pay rna near mnaparn. po
Gorxo tn neg mn Kirais Jisaso tn awa w rwianri ay rrmxri jox
nwayrnr wear nn siiri isixn. nimnarn.
1

Xwy wig d tn nipmor rargyo wiakrxn. ur nnrn.


Nion Epesasyo pn nwirm Masedonia propensyo nn umnr nern
rrpa m axp orrmn. Jox Epesasyo nwear m xwy Jisaso nn
nepaxp nmusroro xeg b urwapyargyo pr nwiakmor Ap e
murwapyipan. ure. 4 Py ikayw rnpim tn arowa en dn wig niaw
nemega nuro yo wrgpim tn apiam manaxd pan. ure. Apim
nanaxd rny, Gorxo Nion d nnkwrorpim dnn g imngyo
numerxn. yaiwip tn xxen m wig d tn nipmoro swin rwanarg
eag nn rarn. 5 Ay wig wnyo nn nepa d sp winna nn Sekax e
urrxn. rrarn. m ay ap xxen nxd rny, d nm b nkwrmn mr
ero d nyaikiror Nepa Gorxo wimnarp ra yarwn? nyaiwirn ess b
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

min ero Jisasom d nwkwrorn srrowir mepa ero epaxrn. Ap ap


nerpim dn wig wnyo nn d sp winn eag nn e urrxn. 6 Ay rp
nn rrarn. m wa ap apim pn nwirro nn rxa xax nero ararxn
raro. 7 Awa wig dyo dn nipmor rargp nn maj nero re nyaiwinro
rargp, Nj mimnw rewn? Bkwyo e e rnp , ay ap ap nn rnn.
rargp nn en maj nero a w ikax enp nn neg wyo urwapyan
nn oimnaneynro yaiwinargwarn.
w ikax enp nn ur nnrn.
Yawawi njrn. w ikax enp , ay na imnn. E nimnag a Gorxo
w ikax rp ay m wig d tn nipmor rargpim sop onr xnr
rman. 9 Gorxo e rxnr wimnp tn xxen nern ay re yaiwipro, w
ikax rny m w rngy nnman. Ay m xwy xowiakm yargy tn
uni yargy tn nnrn. m Gorxom rw rwmn mamoargy tn w
yargy tn nnrn. m Gorxom paimm wiargy tn ark imngy tn
nnrn. Xanyam pkiargy tn pkioym yargy tn nnrn. 10 m apx w
tn w inargy tn ox wanran, apx wpanran, onargy tn m
pkiomeaargy tn yap rargy tn S rom dn rrarn. nurmn n
myargy tn ay nn nnrn. w ikaxy, ay xwy na imnyo p p
wiakiargy nn en rnn. yaiwipro. 11 Xwy ap, ay xwy sey e imn,
nene yay neainarp tn xxen imnn. Ap Gorxo O m nn yay umepax
imnorn. O xwy nion d nnwrrr w nurmewngnr nrpeap nn
rarn.
8

Poro xom w wianp nn yay wi nnrn.


Neg mn Kirais Jisasom yay wiarrn. O Poro d
uwrrpaxoran? nniaiwir xwy oyp w urmwngnr nnrpear e sx
nemx eag nn om yay wiarrn. 13 Xm nion om ikayw umearr m
xoy syik imngyo xean r t wikrr ark nm nur an mx wiaxd r
yagon aiw nion om d mwkwropa ner nn maj nikrnr e yarag nn
o ay nnrmxr ap e niirn. 14 Nion sp imn e yagon aiw neg mn
Kirais Jisaso w xwap ay w nwianag m xo tn nawn nikrnrn d
wkwror d sx uyir yargp nion en axp nmeanign.
12

Xwy Kirais Jisaso m w yarwane yey neayimxemeana nn


xw tyo nn brn. rnp d wrrpaxp rn. m nn ar nwiro
Neparn. yaiwipaxp rn. Nnenen w yarwane aiw ay yargp tn xxen
m sey e imnp yagon, ay nionrn. 16 Nion e imnon a Jisas Kiraiso
15

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m xo nn re owiaiwpoynr, O apax m pr mumam m wig w yargp


rwmn umamopr nn xway nwnr kiki weaaroran? owiaiwpoynr
nion ay nnrmxr yey nyimxemearn. Kiraiso e nerpim dn m rwyo
d nwkwror d nym tg imnpry nn nion, w xwap yagon
swepg nirn. 17 Aynn Gorxo, anamn mx iny an min imno O
w mp yarorn. m sw wnpax mimnorn. N won on w nepax
imno, ay orn. Om an nn sey e umeyoarane yay umerane nra
wangn.
Xm rrwp nn d nmor xoprr wrxn. ur nnrn.
Timotiox, g woxn imnox, agw pay rna near Jox rxn.
rrarp, ay xwy xm jox rwyo erp nn Gorxoy dyo dn w
nrkiamorn rrwp tn xxen axp rrarn. Xwy apim dn d sx nnr
xoprr wrxn. 19 E ner d wkwroarwp xaw xrr d nyaikiror Nepa
na ra yarn? nyaiwirn ess b minarp sw ainenaxd r rxn. m wa
Jox e rxn. rrarp rwmn nmamoro mepa nern sn Jisasom d
mwkwr ew syo sx nror xwr ikxenarpa axp e ingawixn. 20 Ay
wa rwarn. Xaimeniaso tn Areksadao tn awarn. Awa Gorxom ikayw
umearpaxowawiman. oyaiwinpiynr Seteno xe xean owikrnr mn
wirn.
18

1 Timotio
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Timotio
<
2
>

2
m nn nn Gorxom rx wuryrxn. ur nnrn.
m Jisasoy syik imngy e rxnr rrmy sey e imnp , ay
rprn. m nn nn Gorxom rx wuryiro yar wiiro yay wiro rxn. 2 D
wkwroarwane py werane kiki wearane yanw nn Gorxo neg mx
inyyo tn gapman neameweaarg gy gyo tn wig d prn owimxnr
rx wuryrxn. Nene Gorxom nxd ro nn prn e ra yaro?
neaiaiwipax imnp erane myo yadm imnp wirane yanw nn rx
wuryrxn. 3 m e nerny, Gorxoy swyo dn na ero apn imnp
ero yaraga nn Rx wuryrxn. rarn. O nene yey
neayimxemeaarorn. 4 m nn xwy mk nepax imnpim m nmxro
d ompoynr wimnarorn. Apim m mxn yey uyimxememnr nn
wimnarorn. 5 Nene njrn. w nepa imnp , ay n won Gorxorn. O
tn xom sp wikrarwane tn nn wwu imno, ay en n won Kirais
Jisasorn. 6 O Gorxo n e wngnr wimnn imnn m nnenen neg w
yarwp gwn neakweawrmnr neapeinign. Xo nneapeirpim dn
sw rn neairn. Gorxo m nyon yey uyimxememnr nn
wimnarorn. 7 Nion Kiraiso e neaiip nn w nurmeiargy wo nimnr
wa nurmewngnr Gorxo nnrpear Aga yap b mrarn. Nepn
rarn. Gorxo nnrpear my ma nionyyo dn xwy nepax imnp
ar niro d wkwroro epra nn urwapyimon imnm nn nimxrn.
8 Aynn ge ge Jisasoy syik imngy Gorxom yay owianeynro aw
nenrn Oxowa om rx urr xn. nimnarn. Ay Ox syikw mnpa
nemn wig wnyo wik mwnpa ero xxewim mrnpa ero yargwa w sey
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

e nmeyoaro eap nemn rx urr xn. nimnarn.


Apxwa epaxp nn ur nnrn.
Apxwa en m Gorxom yay owianeynro aw enarge nn nbrn
prn ntenro aiky xxen wig ynpaxp nynm br xn. m wey
onearpoynr d okiy ero ngw okiy inro raprap ngw xw roy ynro m
10 apx Niaw Gorxoywanexn. rnargwa epaxp wig myo arr
nwirpim dn okiyn inr xn. 11 Apxwa oxowa urwapyarn xwy mr
nm nwurn ro ar wrxn. 12 Apxwa xe oxowam sey e nwimnro
ourwapypoynr wnarman. wa xwy mr ero oxowam ma ar wiro
rxn. nimnarn. 13 Ay rp nn rarn. En Gorxo m nimxrn xm
imxo, ox Adamom nimxmn rwyo apx Ipm imxrn. 14 Ay rp nn en
rarn. Obo yap wwapyio, ay Adamomman. Ipm yap wwapyn xwy
Gorxo urp wiaki eag nn Apxwa xwy mr ero oxowam ma ar wiro
rxn. rarn. 15 Nion e nrr a apxwa Gorxom d nwkwra uro myo
d sp nwia uro syikw mn imnro ntenr ero nerny, niaw xrargpim
dn erkiemenprrn.
9

1 Timotio
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Timotio
<
3
>

3
Syik Jisasoy imngyo wipeweagwa nnrn.
Xwy re rnp d wrrpax imnp rn. m Gorxoy syik imn
bim go go Oumewemn. nyaiwirny, Nion ap e oemn. wimnarp ,
ay awiaxrn. 2 Aynn Gorxoy syik imny bim wipewea go go rp rp
imnwngn. Xwy mumerpax imnwngn. Apx n wn mewngn. D
npkwn mimn nn mkkay na nnn kkaywngn. D na nmor
my swyo dn w rn imnp n wngn. W kwiawyo uwrrpax
imnwngn. m wmen nipemem nur aiw mra wwngn. Wnyo
urwapyipax imnwngn. 3 Inig nnrn papk yargp nn m minpa
wngn. Wwn nimnr apax m mx mimnpa er awayin wir wngn.
Mx npa memepa wngn. Ngw b a mnmropa oen. yaiwiargp w d
mmaxrpa wngn. 4 Xeg sw niaw prn mwngn. E nern niawy
xanoy ma ar wiro wyo umero rxnr wngn. 5 m maj ner xeg sw
niaw prn mumepa nerny, Gorxoy syik imngy bim anan prn
umeweapaxrn. rseaimnarn? Oweo, e nerny, prn mumeweapax
eag nn rarn. 6 Jisasom sn a d nwkwror nxd rn neg neaipewea
wo oimnr sw mwnpa rxn. O e nimnr nn wr imnarn obo sey e
sey e nimnr nn nenr xwy mernpa o en xwy merngnr nn
rarn. 7 m w xeg yo rn d Jisasoy syik imngynyyo dnn mar,
spyy dyo dn en Naorn. yaiwiargo, o seaipewewngn. D e
mwiaiwiargo eny, m w nwipn mearo o ay wimopax ep nn rn
aw oboy wrrngnr nn rarn.
1

Jisasoy syik imngyo sey wiiargy nnrn.


m go go Jisasoy syik imngyo sey wiiar won oimnmn.
nwimnrny, d xro imnwngn. Na rr sp rr mepa wngn. Inig
papk yargp nn m minpa wngn. Amp w mnmropa oen. nyaiwir
w urpmnr mepa wngn. 9 Ap ap mepa ner xwy en dn yum
imn Gorxo w kmxp nn sn udud mwin Aga nepa ra rnn?
nyaiwir xaw xrwngn. 10 Jisasoy syik imnwane sey neaiipax imn
woranr xm iwam iwam wwapyrxn. E nern rxa mmwir ner w
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xwy mumerpax imnp nra warag nwnrny, xe e oimnr sw


wnr xn. 11 Apxwa en d xrgy imnr xn. Mmay mropa ero d
npkwn mimn nn mkkay na nnn kkayoro rxn. P p nern m
d wrrpaxp n rxn. 12 Jisasoy syik imngyn sey seaiiargwa apx
n wn merxn. Wig sw niaw prn mrxn. 13 Ay rp nn Sey
seaiiargwa ap ap rxn. rarn. Jisasoy syik imngyo sey wiiarg gy
gy prn nwiirny, ayo w kwiawyo uwrrpr eag nn rarn.
Kirais Jisasom d wkwroargp nn wyo wa nurrn en igig m anan
urpax imnpr eag nn rarn.
Jox m Gorxoyy epaxp nn nj oimnr eaarn. ur
nnrn.
Nion xwy rp rwam nea nurn Rxa rn nbr smemgn.
nyaiwir d sikwmon. 15 E ner aiw nion mbpax nimnny, jox nj re
imnra nn pay rna eaarn. m Gorxoy gw imngr Ar m Gorxo,
d mk ikioy syik imngyrn. k xwy xawp n nimnro xwy
nepax imnpim sop wargyrn. Ay Gorxo e rxnr wimnarp tn
xxen nern epaxp nn jox nj imnra nn eaarn. 16 Aga neparn. Xwy
nene d kwroarwp, Gorxo w mkmxpa en sn nj mimnpa
ewp Ap aga sey m imnp ran? nyaiwirane rarwprn. Aynn
sea nrrann rp rarwrn, O sn m imnr kwyp O aga w
rnorn. owiaiwpoynr neawapyir eorn. Anajowa sw wnaxd ro xwy
o nn rnp a nmn rnmer eorn. m xw tyo weagy d wkwroro
Gorxo anam nn wrnr eorn. rarwrn.
14

m Jisasom rw numoro kwy xeg bim xdpry nnrn.


1 Timotio
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Timotio
<
4
>

4
Kwy Gorxoyp rxa wa re rmxamorn, S yopary tn m w
Jisasom sn d mwkwr rw numorn re eprrn. Kwy m xeg bim Ap
m yap wwapyarp rn. Apim xd ro m kwy apim dn urwapyargy
rargp ar wiro imyo dn wapnargp ar wiro eprrn. Gorxoy
kwyp wa e rmxamorn. 2 Apim dn urwapyargy yap
owwapyaneynr yargpim dn wwapyargrn. Wig dp w ay w
yargpim dn rxax rag nn w nero a Ay w ra yarn? nyaiwirn
ess b minargrn. 3 Ay Apx mmenpan. rro Aiw ap wrn. Mnpan.
rro yargyrn. E ner a nene xom d nwkwrorane xwy nepax imnp
nn d moarwane Gorxo aiw ap ap nn yay nnimn nr xnr
imxrn. 4 Ay rp nn rarn. Amp Gorxo imxy nn narn. W rwmn
mamopax mimnn. Nene Gorxom yay nwirane npaxn imnag nn
rarn. 5 Gorxoy swyo dn aiw npn anan npax imnag nn rarn.
Ay xewano amp nn iwam nimxrn Npn narn. rpim dn npax
imnr nene nnrann ap nn yay wiarwpim dn npax imnr eag nn
rarn.
1

Rrxmeyo urwapyir Gorxom prn xdra nn iwam


wapnr rxn. ur nnrn.
Xwy ap jox yeg nrxmeyo nurwapyirny, surm w m m Kirais
Jisasoy xnwn nimnr om xxen nwiirn yargpa axp e errn. Jox
e nern aiw nnrpim dn e sx enarwpa axp n jox xwy nene d
wkwroarwp Ap xwy prn rewpn jox nxda warp rn.
Nepax imnp rn. Apim dn e sx enrrn. 7 E ner a py ikaywp
Ap sa xw tyo dp rn. Niaw d mmogpian rpaxp rn. Apim d b
mkwr arkwkw nwira nur m Gorxom xxen nxd rn yargp tn xxen
era nn m ni yanro nn iwam wapnargpa axp n iwam
wapn rxn. 8 Ay rp nn m Gorxom xxen nxd rn yargp tn xxen
era nn iwam wapn rxn. rrarn. War rrow oneaiinr nn iwam
nrwapn rp , apim dn na onmip neaiipaxrn. E ner a Gorxom xxen
xdanw nn iwam nrwapn rp , apim dn na ay w neaiipaxrn. Agw
rn sn xw tyo nwearannran, rwyo anam nwearannran, na
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

neaiipax eag nn rarn. 9 Xwy ap, ay d wrrpax imnp rn. m


ar nwir xd paxp rn. 10 Ay rwyo anam nwearannran, sn xw tyo
nwearannran, Gorxom xxen xdanw nn iwam nrwapn rpim dn
na neaiwngnr agw rn rw nrkwnmn an min yarwrn. Nene
w d non imno O m nyon yey uyimxememnr eorn. Xom
d wkwroarwane apax yey neayimxemeaarorn. O nene e
neaiinrn. nyaiwirane d nikwmorane nn an min yarwrn. 11 Xwy
ap npn sekax urr urwapyir rxn.
Dx nerpim dn swepg wrxn. ur nnrn.
Jox sn m r mrox a xe peay onanpoynr sw mwnpan. Jox
w kwiawyo rwrrpr nn Jisasom d wkwroargy epax imnp nn
swepg wrxn. Jwanox nra nurpim dn swepg wir nemern
prn nerpim dn swepg wir wnyo d sp nwirpim dn swepg
wir d wrrpaxp nerpim dn swepg wir kwrnn nimnr
nerpim dn swepg wir rxn. 13 Nion bma nn wen ner nwearn
Gorxom yay umeanro nn aw enarge dn xwy Gorxoyp nuroimn
apim dn urwapyir e rrmx wir rxn. 14 Xm Jisasoy syik imngyo
wipeweagwa jox erp nn Gorxoy dyo dn w rkiamoro w sey e
sikwirro n Gorxo xeg kwypim dn e epax oimnr d sx smop d
yaki mmopan. 15 Xwy Jox e rxn. E rxn. rrarp npn xxen w
orormnr rxn. m gy gy sw nranrn jox xwy nion E rxn.
rrarp ner w nra warag ranpra nn e rxn. 16 Jwanox yarp
nn sw ainenaxd r urwapyarp nn en sw ainenaxd r rxn. Kiki b
mwe ark e yayrxn. Ay rp nnrn. Jox e nern jwanox erkiemenr
dx ma ar siargyo erkiemear er eag nn rarn.
12

1 Timotio
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Timotio
<
5
>

5
myo prn owimxmnr nurrn dxyo urarpa urrxn.
ur nnrn.
mnpia wm prn owimxmnr nern xwamin tn murpan. Dx
powam npen urarpa urrxn. w skowam prn owimxmnr nern
dx rgwowam urarpa npen urrxn. 2 Apiapiam nurrn dx rinkwam
urarpa urrxn. Apywam nurrn kwr wnn nimnr rnapwam
urarpa urrxn.
1

Apx anwa nn urp nnrn.


Apx an w may imnag nwnrn wyo umrxn. 4 E rrarag a
apx an g g niaw t imnrran, wirawy t imnrran, eny, ay
epr sey e imnp rprn. Wig imngyo wyo umepra nn
wapn r xn. Wig xanya umegpa wiwany en rxa xw niwiarorn axp
umepra nn wapn r xn. E nerny, Gorxo yay winarp yaraga nn
rarn. 5 Apx an aga may imn g g Gorxo arr oninr d
wikwmoarrn. E nern rwyimran, ikwwyiran, om rx urr yar wir
yarrn. 6 E ner a apx an g g P eno? nyaiwir m winarp n
Oemn. nwimnrny, sn s nimnr nwear a aga pen imnn.
7 Apx anway niawy tn wirawy tn prn numero xwy murpax
imnr xnr nion rrarp sekax nura rxn. 8 Ay rp nn Nion rrarp
sekax nura rxn. rrarn. m go go xeg imnyo mumepa nern
Jisasom d wkwroarp rw rrwmn nmamor sp m d
mwkwroargy yargpim nmror aga sp imnp yarn. E ner a go go
xanpiam mumepa nern ay aga apax sp imnp yarn.
3

Apx an w sn xwiogw 60 mmropa en kw Jisasoya syik


imngyn apx anwam arr wianwanro nn wig yo wrrargnam
mwrrpa rxn. E ner a ox n womn prn menag eag wnr
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Sa prn nearparrn. raraga ar wir Xeg niaw prn


meagrn. raraga ar wir m a mdyo aiw mra yag imnag wnr
m Gorxoyyo arr nwirn syikwp n nimnmn arr wiag imnag
wnr m w d r uxearag nwnrn sey wiag imnag wnr p p na
imnp Oemn. nyaiwir d wkwroag imnag wnr nerny, y yo
anan kwnam wrrrxn. 11 E ner a apx an sn apiapia mimnpa
egway yo mwrrpa rxn. Ay rp nn rarn. Apx an sn apiapia
mimngwa m ox wo tn oinaiy. wimnn sn Kiraiso nn d mamn
nero m wom omenmn. wimnar eag nn rarn. 12 wa e nerny,
oy smmayo dnn re rrgp, m ox mmen sa Kiraiso tn nikrnrn
apnrn. rrgp rwmn mamoarg eag nn xwy merngwa
imnargrn. 13 Rp en yarg eag nn rarn. Om b m kiki nra
wanro nn nwapga nuro a nepa kiki b yargman. A iw iwm
nemern xwy mmay roro wir nrmoro xwy rproro nern xwy
prn nrpax mimnp rargrn. 14 Aynn Apx an sn apiapia
mimngwa re rxn. nimnarn. m ox nmenro niaw nxrro umrxn.
nimnarn. wa e nern m Jisasom d mwkwr nene nn wik neany
wo wa apn yaraga nwnrn wa sp yaro. nearpax w imnnman.
15 E ner a apx an wwa Setenom xd pr nn rxa Jisasom pn nwirm
wigm warg eag nn rarn. 16 Apx Kiraisom d wkwroarg gy gy
wig apx an eny, Jisasoy syik imngyo an wikrprxnr wiwany
wam prn numero arr wrxn. Ay Jisasoy syik imngy apx an may
imngwam arr wipra nn rarn.
10

Jisasoy syik imngyo wipeweagwa nnrn.


Jisasoy syik imngyo wipeweag numewearn na nero prn
yargwa yay owinnr aiwran, ngwran, mn wiargp Bia mn
wipaxowaran? nyaiwiro w kwiawyo uwrrr xn. Wipeweag xwy
Gorxoypim dn e rrmx wiro urwapyiro yanro nn an min yargwa
nn ay apaxrn. 18 Bkwyo dn xwy rpia nrnr enag nn rarn,
Burmka witp exwexwm oenr xwrw xapxap nosaxa pwarn b mnpa
oenr ma gw mkrwipan. nrnr enr Ngw om yargy wig om
egp nn ngw meapaxrn. nrnr enr eag nn wipeweagy re
yaiwrxnr rarn, Neaipeweagwam yay owinnr mn wiarwp bia
mn wipaxowaran? yaiwrxnr rarn.
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m n won nwipn mear Jisasoy syik imngyo wipewea wom


xwy nuxekwmor Sp yarn. rrny, ar mwipan. E ner a sw wnary
waran, wa woran, eny, ay anan ar wrxn. 20 Wipeweag ark w
yargyo Jisasoy syik imng nyy sw ange dn mx urrxn. Wa en
wy nero axp mepa epra nn Nyy sw ange dn urrxn. rrarn.
21 E ner a nion Gorxoy sw t e dn tn Kirais Jisasoy sw t e dn tn
anaj xo yyamxm eyy sw t e dn tn xwy jox mrmropax
imn rp orrmn. Jox nion wipeweagwa nn rrarp nern w nn
m nionyyran? nyaiwir nyiwrnr mepa rxn. W dxyon sm sm e
nmer mepa rxn. Xxen wig yargp tn wirxn. 22 Jox m wo ay tn
nmear Jisasoy syik imngyo wipewea wo imnwngnr nwimxr w
sey e mwikwirpan. Apax m wipewea wo oimnr wimxn w ay
yargp rxmeangnr rarn. Jox w b m kwrnaxn imnwngnr
rarn. 23 Timotiox, nn aga smx agwyo siayarp na sin nn aga inign
mnpa ner marsn nn way inig wain b tn nrxn. 24 Sp m wa p
sne dn eag nn sn p minn a rxa sn imnarrn. E
nimnr a sp wa p nm dn eag nn p nasn en sn
imnarrn. 25 Axp n na wa p sne dn eag nn sn
imnarrn. E nimnr a na wa yum p an yum imnrpaxman.
19

1 Timotio
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

1 Timotio
<
6
>

6
m xnwn nimnro om wiiargy nnrn.
m xnwn nimnro om wiiargy wig bosowa nn Awam wyo
umerane xxen ar ymg wirane epaxowaran? nyaiwiro ap e wirxn. Awa
Gorxo nn sp mrpa ero none myo urwapyarwp nn sp mrpa ero
opoynr rrarn. 2 Go go xeg boso Jisasom d wkwroar wo eny, d
re nwiaiwir paimm mwipa wngn, Xo en g Jisasom d wkwroargw wo
eag nn sa g nrxmen imn woran? E nwiaiwir paimm mwipa ner
rpn yaiwwngn, G bos om wiiaro Jisasom d wkwroar wo imnr
Gorxo d sx uyar wo imnr eo eag nn ar ymg nwir om
owiimn. yaiwwngn. Xnwn nimnr om wiiargy nn rrarpim
dn syik Jisasoy imng jox t e weagyo urwapyir e rrmx wir
rxn.
1

Mimn urwapyargy nnrn.


m go go xwy nion rrarp mar, xeg b imnp Ap xwy
prn rwapn gp tn xxen mimnp rn. Xwy neg mn Jisas Kiraiso
rp tn xxen mimnp rn. Gorxom prn nxd rn epax, ay aprn.
rnp tn xxen mimnp rn. Xwy xeg b imn ap xrar go go 4 wr
nimnr a aga nj na b mimnorn. O xwy rrowim inargp nn w
tn ornaneynr sm xeadpnarrn. Xwy xmxm ninro rargp nn en w
tn ornaneynr sm xeadpnarrn. E yarpim dn m sp d yaiwinro
xwy mxmxeawim inro ikayw rnro and yaiwinro 5 xxewim rnro
yargrn. m e yargy d xeyn imnro xwy Jisaso nn nepax
imnp b sn mxn imnro egyrn. Xewn re yaiwiargrn, Gorxom
nxd rpim dn amp xw meapra nnrn. yaiwiargrn.
3

xrp apnrn. yaiwiargy tn e myaiwiargy tn nn


ur nnrn.
6

Ay e yaiwiaraga a m Amp nion xrp, ay apnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yaiwiargy Gorxom nxd rpim dn amp Gorxo E wimgn. yaiwirp


w mmrngyrn. 7 Inkwa neaxrge dn amp w t imnwane
neaxrgran? Pwa dn en amp w nmem wanwran? Oweo. 8 Aynn
sa aiw nan nnran, aik ynan nnran, apn eny, d re oyaiwianey,
Nene xrwp ay apnrn. oyaiwianey. 9 E ner a m amp w
mnmropa oenr yargy re yargrn. Amp w nnn ay sw nurorn m
sx nnrpim dn wiwany mryn pknargrn. Ay maj nikrnro
amp rwn xean wmeapax imnp nn kn sp wiarrn. Maiw e
nra nasn rwn sw ner piroprrn. 10 Ay rp nn rarn. m ngw
nnn d sp nwirn ay w xxegn opoynr wipemearrn. m w ngw
nnn kn sp nwirpim dn xwy nene d kwroarwp rxa pn
nwirm majmaj nra xewm nuro rn mernaraga nn rarn.
Prn ner d nymp xaw maxrrxn. ur nnrn.
Gorxo Timotio e wngn. wimnarp tn xxen oemn. yaiwiarox,
sp apim prn menrxn. E nern W rn imnp n oemn. yaiwir
Gorxom prn nxd rn epaxp n oemn. yaiwir Om an d
owkwrmn. yaiwir myo d sp owimn. yaiwir P p nmep xwmm
oemn. yaiwir myo npyin owimn. yaiwir rxn. 12 Jox Jisasom d
nwkwrorn m Xo xoprr ninreno? nyaiwinri e nenr e
menargpa axp rxn. E ner d nym jox e oimnr wyo rumrp
xaw maxrrxn. Jox na imn d wkwrop rxa m obax ar ege
dn waropr wi eag nn rrarn. 13 Gorxo O p p d t imnp nn
mk ikiorn. O tn Kirais Jisaso O mx iny Podias Pairato xwrx umearn
xo nn waropr xxen inorn. O tn awa ar ege dn xwy jox
mmropax imn rp orrmn. 14 Jox sekax mn Jisas Kiraiso nnearm
peyip xxen rxn. E ner Jisaso sn piaumm ine nn jox rdunpax
imnp mepa nra ur m xwy O sp yarn. rmearpax imnp mepa
nra ur rxn. 15 Gorxo morn nimnrn o sn piaumm innrn. Ay
rp nn rarn. Gorxo yay xo winarp nn xewano mk ikiorn. N won
onn sey e imnorn. Mx iny nmn weagyo sey e wimnorn.
mn nyon en sey e wimnorn. 16 An non weao, ay n won onrn.
W o mxarp inyn proarag nn m aw e pupaxoman. m w
sw wngoman. W en sw wnpax imnoman. Om m nnenen sey e
umwangn. O an nn neamewewngn. E imnwngn. nimnarn.
11

m amp w mmrngy epaxp nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m agw rn amp w mmrngyo re urrxn, Wrxayn mimnpa


ero amp seyn mseamroarp nn An xranwrn. W anp imnn
menn. myaiwipax eag nn apim d mwrrpa ero rxn. E mepa nero
Gorxo O yay oneainnrp nneaiaprn xwap ay w neaiaparorn. Omn
d uwrrpoy. urrxn. 18 Rp en urrxn, myo nan wiiro sa
nurprn onmip murp ay w urpro ya ewani imnro amp b wwu
oimoaneynro tro rxn. 19 Seyn e nerny, nepa amp ay t imnr
npmn rwyo seameana imnr ep aw emem yraro. Ap d
wrrpax imnp rn. Ap d nym imnp maxrpra nn sn
enrgprn. E urrxn.
17

Nion nra weapp smmamn tne. ur nnrn.


Timotiox, nion e rxnr d rwrrp rwmn mtpan.
Smmamn tne. m Gorxom mxdargy xwy k wyo dn rargp tn
xwy ikweakwm rnarp Ap xxen nj imnp rn. nrro a yap
rargprn. Ap tn g t e dn xe orpoynr sw mwnpa rxn. 21 Ay m
w Xwy apim dn nj imnwanern. nrnrpim dn rxa majmaj
nra xewm ug eag nn rarn.
20

Gorxo w rwianwngn. nimnarn.


1 Timotio
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


2 Korin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
0
>
^
2 Korin
Xean wmeag a Gorxo ikw umrp nnrn.
Korinyo m mup nn wa ur nnrn.
Sp om rxa yokwarm wiirn. ur nnrn.
Poro a Trowasyo nweaxa mro nnrn.
W nwurmeirann myo sinadn weaarwrn. ur nnrn.
Xwy s rrornp nn w wurmeiarwonern. ur nnrn.
S rrornp xm rrornpim sey e wimn nnrn.
W urarwpim dn Gorxo w wkmxarrn. ur nnrn.
Xean neameaarag a w ran nn sn ay r neawearn. ur
nnrn.
Anam dn neameanp smma e ntnrane nn d sx narwrn.
ur nnrn.
War s imnanwp nn d nmorpim dn d sx narwrn.
ur nnrn.
m sn imnwn. ur nnrn.
m nn m xo tn gwiaum inpr nn wimxrn. ur nnrn.
W wurmeiargwam wmeaarp nnrn.
Sn seararw eagw nn seyn en xxen neaipoy. ur nnrn.
D mwkwrogy tn gw mmnpan. ur nnrn.
Korinyo wey knmng eag nn Poro yay win nnrn.
Masedonia wey wnyo arr wianro nn ngw nroarro weao.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ur nnrn.
Seyn en roarr xn. ur nnrn.
Taitasom tn m wam tn urowrnaparn. ur nnrn.
Ngw arr wianro nn aw eaameargp nn ur nnrn.
Ya ewani nimnro roarr xn. ur nnrn.
Xo nn rargp xw oemnr ur nnrn.
Mimn w wurmeiargwa nn ur nnrn.
W nrmern wmeap nn ur nnrn.
Poro anam dn or tewn nnrn.
Obo Porom xe e sam owimxnr Gorxo sw wn nnrn.
Wig yargp nn ay sw uroar nn ur nnrn.
kwairr nwirn urp nnrn.
Yoparp ur nnrn.

2 Korin
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
1
>

Pay Poro Korinyo wey nn rwyo eanarn.


Pay rna Jisasoy syiky a yo Korinyo weagy nn Poro rwyo nrr
eanarn. A ap Griky propensyo xw b imnp rn. Pay Poro Korinyo
wey nn xm nrr eana nearn d nknmnro prn rxnr mx
nurr ea nn em b npwmn en Ay nimnro yargp nn Taitaso
sw nwniauin ourowrmn. nyaiwir urowrag Taitaso sw nwnaum
nbr wa rn urnign, W mx jox urpim dn rxa nsanro nero aiw
w Poro ppim dn sekax nearpaxran? nrro ark yaro. n urag nn
Poro pay rna nrr nearn npeni xwy b urr mx b urr xwy xwyx b
urr ner eanign.

1
Poron Nion Gorxo wimnpim dn Kirais Jisasoy w wurmeiar
wonrn. Nion tn neg nrxme Timotio tn yawawi syik Gorxoy imng
Korinyo weagyn tn oy m imng Griky ayo w e w e weagyn
tn nn pay rna near mnaparwi. 2 Neg po Gorxo tn mn Jisas Kiraiso
tn awa w seawianri seyn nwayrnro weapr nn seaimxri isixn.
1

Xean wmeag a Gorxo ikw umrp nnrn.


Gorxo O neg mn Jisas Kiraisom xano imnr oy wo imnr
eorn. Om yay nwirane sey e umeyoaaney. W wianarg myo
wmeaar npn mk ikiorn. m p pp nn d sp wiaryo m ikw
umrargp mk ikio, ay orn. 4 O m ikw neamrarpa nene en axp p p
xean wmeyo m ikw umranw nn p p xean neamen m ikw
neamrarrn. 5 Rn Kiraiso myo arr owimnr nern wmeap nene en
ay w neameaarn. E ner a xo neaiipim dn Gorxo m ikw ay w
neamrarrn. 6 Xean none neamep , ay seyn seaerkiemeaarane m
ikw seamrrane yanw nn neameaarn. M ikw Gorxo neamrarp , ay
seyn m ikw seamranw nn en neamrarrn. Nepa m ikw
seamrarwayn eny, xean none xwmm wiarwpa seyn en
xean axp imnp xwmm wipaxynrn. 7 None re nyaiwir nj
imnwn, Rn none meaarwp seyn en axp meaargrn. Aynn
Gorxo m ikw neamrarpa seyn en axp seamrarrn. nyaiwir nj
nimnrane nn d re nyaiwirane ikwmoarwp skk onn, Seyn e
nenro p p seamep anan xwmm nwiro weaprrn. yaiwiarwp
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

skk onn.
Neg nrxmeyn, ay rp nn seararn. Xean none Esia propensyo
wean neameap Seyn sn maj oimnpoy. mneaimnarn. Xean
r t none e nenrane a xwmm mwipax imnp neameag Ar
yanwn? nyaiwirn Rxa npeanrwn? yaiwiwrn. 9 Ai, newanone E
enwoneran? nyaiwirane d mwrrn sa Gorxom O m pegy
wipn meapra nn wimxarorn. Omn none d uwrranw nn skw
neaip neainign. Skw neai ap m opis ayo dn xwrx ar nwimn
Rxa pkpoy. raro rxa Awam pkpoy. rnn neainign. 10-11 E ner a
nene ma umnan nn mmropax imn apim dn Gorxo neamnrn.
Rwyo b en neamnnrn. m rwyo b ma umnpaxpim umnanr
yarn neamnnrn. nyaiwir d wikwmoarwo seyn none nn rx
nneauryirpim dn arr nneairn anan neamnnrn. Gorxo
neamnarag nwnrn re nyaiwiro, O m obaxene rx wuryarwp ar
nneair nn Porowam w nwianr xean wmepim dn umnran?
nyaiwiro none nn om yay wiprrn.
8

Korinyo m mup nn wa ur nnrn.


Ay rp nn mx meakn narwn. None na ra wiiwanign? Sp ra
wiiwanign? yar e ninrann re yaiwinarwn, Gorxom mxdargyo
syikw mn nimnmn wiirane om prn nuxd rn epaxp nepn wiirane
nerane aiw seyn ay apax e seaiiwanign. yaiwinarwn. Ay Nj m
wig dyo dn imnargpim dn mar, Gorxo w nneawianr e sx
neamxpim dn ayo e wiirane seyn apax e seaiirane ewanign.
nyaiwinrane nn mx meakn narwn. 13-14 None seyn nn pay near
nseamnaprn rwam seyn nroro nj mimnpaxp near
wrnaparwman. Sa rwam seyn anan nroro nj imnpaxp near
wrnaparwrn. Agw seyn none e oyaneynr near wrnaparwp nn
Awa ay ap nn ra yaro? nyaiwiro xxen mneaiaiwiaraga aiw seyn rp
epra nn d seaikwmown. Rwn seyn none yarwp nn Awa ay ap
nn regawixn? nyaiwiro none e oyaneynr yarwp tn xxen neaiaiwipra
nn d seaikwmown. Seyn Porowa e yanro nn regawixn? xxen
nneaiaiwirny, s mn Jisaso weapnyim none seyn nn ay w mx
seameaknanwpa seyn en none nn mx neameakn prrn.
12

Seyn Ay neparn. Poro aga sey e oimnmnr pay near


mnapman. Sa nene nn ayo prn owimxmnr near mnapran?
Seyn anan e yaiwipr nn d nseaikwmorn re yaiwianign, Xm seyn
t e nn nbrn d sx bia seammmgn. yaiwianign. 16 E nyaiwirn
ay rp yaiwianign, Masedonia propensyo nn nurn seyn timan xm
numn m Masedonia propensyo dn nbr Judia propensyo nn nurn
e d sx nga uma nn b niapr xnr m seyn t aximan bmgn.
15

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yaiwianign. 17 Nion e yaiwi eag nn seyn re rniaiwiaro, Poro E


mgn. nyaiwirn d kwroayir mxeaayir ner yaiwirn. rniaiwiaro? O
Rp mgn. nyaiwirn sp imnarpim dn nyaiwir nn sa d kwror
mxear yarorn. rniaiwiaro? 18 P p Gorxo rarp d uwrrpaxpa
xwy none searwpim en d uwrrpaxp searwanign. Xwy none
searwp w d kwror mxear yarwman. 19 Ay rp nn seararn. w
Gorxoyo, Kirais Jisaso O nn nion tn Sairaso tn Timotio tn none w
searworn. O d kwror mxear yaroman. Oweo, xeg d nyaiwir
kwrp ann kwroaro eag nn seararn. 20 Gorxo smmayo dnn
E nseaiimrn. E nseaiimrn. nrrn obax rrp Ay neparn.
yaiwianw nn swn ino, ay Kiraisorn. O e imno eag nn Gorxom
sey e umeanw nn yoparp nrrann Jisas Kiraisoy yo rrane Ap e
imnwngn. rrane yarwrn. 21 Seyn tn none tn nnenen Kiraiso tn
nawn ikrnanw nn skk neaomxaro, ay Gorxo xewanorn. W
rarwp nn nearpeao, ay axorn. 22 Ay oyran? oyaiwpoynr yarpa
nene en neaiirn. Xeg kwyp nneaiaprn nene O rrorp npn xxen
nneaiinrn. yaiwianw nn kwyp tn ikyin neairrn.
Nion apax m seyn t e nn nbr mx searn d r seaxengnr
m Korinyo nn mbpa mgn. yaiwianign. Nion d e yaiwiarn Gorxo,
sw nano anan sop nopaxrn. 24 None sey e nseaimnrane seyn d
kwropax imnp Ay rpnrn. osearaneynr myarwn. Seyn Jisasom
d nwkwrorn sr mun nero wkwroarg eag nn none Gorxom
nxd rann seyn d ni seainna nn sa seyn tn nawn omn
wangnr imnwn.
23

2 Korin
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
2
>

2
Aynn nion seyn nn d ya nmenr re yaiwiranign, Nion
seyn t e nn nbr mx searpim dn d sp seaipax mseaimxpa
mgn. yaiwiranign. 2 Ay rp nn e yaiwiranign. Nion nbr mx
nsearr d sp nseaimxrny, m w gy nion d yay nimoprran?
Oweo, seyn e nseairny, m nion d yay nimopr w menn. 3 Aynn
nion mb payn near wrnapanign. Nion bn yay nimopaxyn mx
searpim dn d sp mseaimxpa mgn. nnimnr nn payn near
wrnapanign. Nion yay ninarn seyn en seainarrn. yaiwiarp Ap
aga nepa imnn. nipmn eag nn rarn. 4 Ay neparn. Xm nion pay
near nwrnaprn d r sam mnx ay w nxearn w tn eaanign.
Pay ana d sp oseainr meaanign. Seyn rp nn nj oimnpoynr
eaanign, Poro nene nn d sp nwirn xwap ay w ra wiarn?
oyaiwpoynr eaanign.
1

Sp om rxa yokwarm wiirn. ur nnrn.


Seg m xeg sp nerpim dn d sp neaimxo nepa nion d sp
mnimxrn. Seyn d sp seaimxrn. Nynn d sp mseaimxpa ner a
wiynn d sp seaimxrn. Om ay r wepax imnp mrpa mgnr
apn seararn. 6 m om syik nwearn segy np weagp Ay apnrn.
nimnarn. 7 Aynn d sp w xewano nerpim dn winarp an rt
wirngnr agw seyn m syik b mwe yokwarm nwiiro m ikw
umrr xn. 8 Aynn e rrmx rp oseaimn. O m ty nion d sx
nyargyran? oyaiwinr na w wirxn. 9 Pay ana nion near nwrnaprn
re nyaiwir earn, Nion pay near urp npn nn ar ymg eprro?
Arkwkw niprro? nyaiwimn iwam seawapyimnr nn pay ana earn.
10 Seyn m xeg sp p nn yokwarm winy, nion en anan yokwarm
wiiarrn. Aynn nion m om nepa yokwarm wiipax imn b eny,
yokwarm nwiirn seyn nn Arge ner arr wiimran? nyaiwir Kiraisoy
sw t e dn yokwarm wiirn. 11 None xxe yokwarm minpa nerpim
dn Seteno yap nneaiepsimn xoprr neaingnr nn m w om
yokwarm wiirn. Obo yap neaiepsimnr yarp nn nj imnagw nn
rarn.
5

Poro a Trowasyo nweaxa mro nnrn.


12

Xm nion xwy Kiraiso nn yay neainarp w urmnr nn a

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Trowasyo nn nur nrmorn mno wan nkwipim dn anan e epax


imnon nainenr aiw 13 neg nrxme Taitaso seg tmn dn sn mbpa
ag nn p nmegnr d sp niarag nn iwienanign. Aynn nion
Trowas weyo pn nwirm Masedonia propensyo nn banign.
W nwurmeirann myo sinadn weaarwrn. ur
nnrn.
Taitaso nn d sp niarag nn iwienon aiw agw Gorxom yay
wiarn. Ay rp nn yay wiarn. O Kiraiso p p imnpim xoprr wipaxo
oimnr wimxrn. Apn mar, o ge ge nneaipemem umnr nern xoprr
wipaxy oimnpoynr nneaimxr nneaipemem warrn. Ay rp nn en
yay wiarn. Gorxo none w wurmeiarwpim dn a nmn xwy Kiraiso
nn rnp Ay apran? oyaiwpoynr yarrn. Xwy o nnp aw d
eaar bn a nmn rnrmep rn. 15 Ay rp nnrn. Sinad Kiraiso
Gorxom d na oweanr r ikearn na weaarp n imnp , ay none
imnwn. None sinad Gorxo yay winarp n imnwp nea nurn m
Gorxo yey oneayimxemeanr yargy t e nea ur m nannanr yargy
t e nea ur yarrn. 16 m maiw nannanro yargy xwy w
rmearwp ar nwirn Annanwran? yaiwipr nn pya peargpn
weaarrn. E ner a m Gorxo yey neayimxemewngnr wimnargy
xwy ap ar nwirn D nym twane imnanwran? yaiwipr nn
sinad s weaprpn weaarrn. Xwy ap w nrmern e epaxy
gyrn? 17 E epax imnwy, ay nonern. Ay rp nnrn. m obax xwyp
w nrmern Neg yarwpim dn ngw meaan nn ra yarwn?
nyaiwiro rap yargpa w myarwonern. Xwyp w nrmern nepn
nimnr Gorxo ap e rxnr nearpeap tn xxen nrr yarwrn. Kiraiso tn
nikrnmn Gorxoy sw t e dn rarw eag nn E epax imnwy,
ay nonern. seararn.
14

2 Korin
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
3
>

3
Xwy s rrornp nn w wurmeiarwonern. ur
nnrn.
Nion e seararag nn seyn Porowa m rxa wey mearnaro.
rseaimnarn? Oweo, seyn none w nrmerann yarwp nn nj
imnpr nn m w sey e nneameyoaro Porowa w nrmern imr
myargwarn. nrro pay wna neaeaiargoneman. m w en none
yarwp nn nj imnpr nn seyn Porowa e yargwarn. nrro pay
wna neaeaiargoneman. Wa nn e nrro pay weaipax aiw none nn w e
nrr pay neaeaipaxman. 2 Pay Porowa e imngwarn. nrnr enp n
seyn rxa imno. Neg payn imngyn neg mimyo tnagw nn w
pe seamopaxynman. Payn seyn imngp m nn nj nimnro
roarg eag nn rarn. 3 Payn seyn imngp sw rn inargrn.
Kiraiso xewano nrr eap n imnwn. Sw n inargrn. None
searwapyiwpim dn Kiraiso pay seyn imngpn nearn inig rwam
enarp tn me w an s imnoy kwyp tn seaearn. Moseso
tn Gorxo w ikax nurrn syo eapn me myny dpim
seaearn.
1

None Kiraisoy dyo dn Gorxo nn d s neaenar eag nn


rarn. 5 Newanone imnwpim dn w rmeapax imnwn. w
yaiwinpaxoneman. W rmepax imnwp, ay Gorxo neaimxpim dnn e
imnwn. 6 O m s b E nseaiimrn. nrr rrornp w nurmeipax
imnr xnr neaimxrn. S rrorn ap m w ikax enpim
nxd rpim dn onxd poynr rrornp man. Kwyp nipemem
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

neawarpim dn onxd poynr rrornp rn. w ikax enpim m


Xxen oxdaney. nyaiwiro a apim wiakiarga eag nn pemxarrn. E ner
a xeg kwyp myo d nymp sx ummoar eag nn xwy s
rrornp nn w nurmeipax imnr xnr neaimxrn.
S rrornp xm rrornpim sey e wimn nnrn.
Gorxo xeg w ikaxp s piryo akre nper nwrrr Isreryo mn
wn w xo prpr ner kmxarp en sn wimnnign. Ap Mosesom
w wkmxn oy smma xwn eanign. Xwn o eap awayin awayin
neaypoa warag a axn sn e tn xwn eaarag nn arowa sw
mm winarag nn sw mwnpax imnagrn. w ikax en ap, m
pemxar imnp urrn Gorxoy w prpr ner kmxarp tn en sn
imn eag nn 8 Xwy s re rrorn Kwyp mane anan nneaanr
d nym twane neaimxpaxrn. rnp w ikax enpim wir nmror
w mkmxpax imnn. rseaimnarn? 9 Xm rrornp Apim dn m
ann pra nn xwy mernargprn. Ap awiax imnag aiw s rrornp
Apim dn Gorxo m w rngyrn. rrna nn imnp rn. Ap xm
rrornpim sey e nwimnr aga awiax imnn. 10 Re rpaxrn, Xm
rrornp awiax aiw s rrornp sogwyo uyw mxrn pe unarpa
pe umx eag nn rxa supknragn imnrn. rpaxrn. 11 Ay rp
nn e rpaxrn. Xwy xm rrornp Ap opnagw neaypoa
warpn imnp rn. Ap awiax imnag aiw xwy s rrornp Ap
yaxw mrrorn an rrornp rn. Ap awiax nimnr xm imnpim aga
wir sey e mrn eag nn rarn.
7

None Xwy s rrornp w neaypoa una menn. nyaiwirane d


s neaenag nn w nrmerann ay igig b m rmearwrn. 13 None
Moseso yagpa w yarwoneman. O re yagorn. Xeg smmayo dn xwn
eap neaypoa warn g Isrery sw mnanpa opoynr smmayo raprap
axm b tn rt inagrn. 14 E seararag aiw wig d waks inagrn. Ai s ryi
t e nn gn gn xwy xm rrornp uron raprap axm axp
tn n wig dyo sn kwarmornn. Ay rp nn wig dyo sn
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

kwrmornn. m Kiraiso tn nawn nikrnrpim dn raprap axmp


Gorxo ypmoarrn. 15 E ner a g Isrery gn gn en dn s ryi t e
nn w ikax Moseso eap nrorn raprap axm b sn wig dyo
kwarmornn. 16 Sn wig dyo kwarmornag aiw mno tmn
nknmnr d nwkwrorny, raprap wig dyo kwarmornp n
ypmnargrn. 17 mn tmn knmnpro, ay Gorxoy kwyp rn. O xwy
s nrrorrn kwy ap nn rrorrn. mnoy kwy ap m gyo
nwanrny, ay w ikax enpim dn xewar mingy imnpaxrn.
18 Aynn mnom d wkwroarw nnenen xo imnp nn swn
nwinrann neg smma rt b minag nn w mno narp neg
smmayo dn xwnn wemxarrn. E nern nene w xo sey e
nimnr narp tn xxen imnanw nn w m b m b ngn
warwn. mno ay kwyp rn. Apim dn xo imnp n nimga warwn.
2 Korin
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
4
>

4
W urarwpim dn Gorxo w wkmxarrn. ur nnrn.
Aynn Gorxo w nneawianrpim dn xo imnp nn myo
swn winwangnr nearpeag nn sn an ay r neawearn. 2 E ner a
m ay neainngnr nm yargp w Anan oyaney. rarwman. Inyn
nimnr yap owiepsaneynr w yarwman. Xwy Gorxoyp en nrrann
naroayir ner rarwman. Ap ap mepa nerane sa xwy nepax imnp
sn w rkiamoaragw m e sw nneanrn Awa apn yaro.
neaiaiwipra nn Gorxoy sw neane dn e yarwrn. 3 Xwy yay
neainar none w urarwp rtn nwinrny, sa m annanro yargyo
rtn winarrn. 4 Ay rp nn rtn winarrn. Xwy Kiraiso O p p
Gorxo imnp tn xxen axp imnorn. Xwy o w nneawianr sey e
imn neaiip w neakmxarrn. Xwy yay neainar ap nnp m
Kiraisom d mwkwr annanro nn yargyo w mwkmxpa oenr wig
w imno O, ay oborn. O d prpr wi eag nn xwy ap rtn
winarrn. 5 None w nurrann newanone sey e oimnaneynr nn w
urarwman. Jisas Kiraiso nn Neg mnorn. urrane none nn Jisasom
xdarw eag nn seg snwann nimnrane om seaiiarwone
imnwn. urrane yarwrn. 6 Ay rp nn e yarwrn. Gorxo O amp
nn iwam nimxrn S ykirp w onn. rorn. Rp yaro, ay en
axorn. O w nneawianr sey e neaiip Ap Kiraisoy smmayo dn
xwnn neaemxarp rn. Ap nn nj oimnpoynr neg dyo w
neakmxrn. E neaiio, ay axo eag nn rarn.
1

Xean neameaarag a w ran nn sn ay r neawearn. ur


nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W nurmerxnr nearpeap , ay ay tp n imnp rn. Ap


twone e men xwr sx xw tn imxnn nimnrane sam
imnwonern. m ar nneairn re yaiwipr nn e imnwonern, E
en sey e imn xwy yay neainarpim dn neamep w
rmeargwayman. Sa Gorxoyrn. yaiwipr nn sam e imnwonern.
8 Xean xxegn neaikrarag aiw sumn imnwoneman. Wan
neamep nn udud neainarag aiw neg d an nyomga
mneauonern. 9 m w mx neaxdowraga aiw Gorxo w
neaiepsamoaroneman. Iwa nneaear neataga aiw an eanramor
wearwoneman. 10 nn w nrmerann rp nyaiwirane yarwonern,
Neg Jisasom pkigpa none en nneapkirny, ananrn. nyaiwirane
yarwonern. my none e yaragw sw nneanrn Jisaso nper aiw m
s nimnr weaag nn ra yaro? yaiwipr nn ap e yarwonern.
11 nn xw tyo am gm nemerann Jisasom xd arwone eag nn yo
may nimnrane emearwrn. my war pepax t imnwone yo may
nimnr yaragw nneanrn Jisaso m s nimnr anam weaag nn
ra yaro? yaiwipr nn e nimnr emearwrn. 12 Aynn rp rpaxrn,
None w nrmerann nneaxeanpax imnwonern. E ner a e
imnwpim dn seyn rxa d nym tg yn imno. rpaxrn.
7

m wo, Bkwyo dn Nion Gorxom d nwkwror nn myo


uranign. rno d wkwroagpa none en axp e wkwroarwonern.
Aynn Jisasom d nwkwrorane nn xwy yay neainarp myo w
urarwrn. 14 Nj re imnagw nn w urarwrn. mn Jisaso
xwrpyo dn owipn meanr s wimxo none en xom s wimxpa axp
s nneaimxr seyn tn nawn gwiaum nneair Jisaso t e neawrnrn.
Nj e imnagw nn w urarwrn. 15 Ay seyn na oseaiianeynr nn
yo may imnrane neaxeanpax imnrane yarwrn. m Gorxoy xo w
nwianrpim dn say nimga nurn ay om yay ay w nwira wargpim
dn Gorxo sey e imnoran? wiaiwipax imnwngnr yo may imnrane
neaxeanpax imnrane yarwrn.
13

Anam dn neameanp smma e ntnrane nn d sx


narwrn. ur nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

None ap nn d nmorane nn Kiraiso nn w uran nn sn ay r


neawearn. Neg warp xean neameaarpim dn rxa sp nimga warag
a dp n s ay ayo s b sx narrn. 17 Ay rp nn s ay ayo neg dp
s b sx narrn. Xean agw rn neamepim xwmm nwira wy
nn Gorxo yey nneayimxemearn sey e imnp neaiinrn. Ap nn d
nmorann Xean none neameaarp axn n bnn neamear
onmipin neamear yarran? nyaiwirane peay wianarwrn. Sa sp
agw rn neameaarp nn d ar ikeamopaxp tn xxen Gorxo na
neaiinman. m wir imn b tn neaiinrn. yaiwiarwrn. 18 Ay sp
agw rn neameaarp Ap sw tn sw wnpax imnp rn. Apim sw
nwnrann e yaiwiarwman. Amp rwyo Gorxo yey nneayimxemearn
neameanp Ap agw nene sw tn sw wnpax mimnp rn. Ap
smma e ntnrn e yaiwiarwrn. Ay rp nn rarn. Sw tn agw rn
wnarwp an mar b onmip imnnrn. E ner a agw rn sw tn
mwnarwp nn an imnn eag nn rarn.
16

2 Korin
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
5
>

5
War s imnanwp nn d nmorpim dn d sx
narwrn. ur nnrn.
Nene nj re imnagw nn rwyo neameanp smma e tnwn.
Xw tyo nwearann sen ayo weaarwp Ay neg warp nn
rarn. Nperane neg warp rxa npneamioarn nern neg dp sx
nanw nn a Gorxo neaimxyi wiwn imnn. War ap m
imxgman. Gorxo imx eaag nn anam nn an min imnnprn.
2 War agw rn neg dp sx nwpim sn sx nnrane xw tyo
nwearann war s anam imn neg dp sx wnanwpim
ownaneynr nn yeyn nrrane weawn. 3 War spim neg dp sx
nwnrann war may nimnrane dp n mweapa yanw eag nn apim
sx ownaneynr yeyn rarwrn. 4 War agw d sx nwpim sn
nnrann war sa neaunarag nn yeyn rarwrn. Dp n nimnr
oweaaneynr mrarwn. Ay war nym imnp npepax imnpim rt
ena nn war anam imnpim sx nwnrane oweaaneynr yeyn
rarwrn. 5 War spim sx wnanw nn neaipmoo, ay Gorxorn. O
War spim sx wnanw nn rxa neaipmorieneran? oyaiwpoynr xeg
kwyp nneaiapr ikyin neairrn. 6 Aynn p p xean neameaarag
aiw d e nmorpim dn d sx nga warwrn. Nene njrn. Sn war
xw tyo nwearn imnwpim sx nnrann mno t e mweawn.
7 Om neg sw t tn sw nwnrpim dn b e sx nnrane m sa d
nwkwrorpim dn e sx nnrane yaragw nn rarn. 8 Sn war ur
epax imn rpim d sx nwnrane w ranw nn d sx nwn.
nsearr a neg dp war rpim dn nyomga nur mno t e oweanr
aga neaimnarrn. 9 Aynn xo t e weaanwnran, sn xo tn mwe
xw tyo nwearannran, E wangn. yaiwiarwp, ay rprn, Xo yay
winpax imnp n wangn. 10 Ay rp nn e yaiwiarwrn. Kiraiso m
nyon sw m mmxm nern nnenen en sw m mmxm neain eag
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn xoy smma t e dn roanwrn. Xw tyo nwearn win wine


na imnp ran, sp imnp ran, ewp tn xxen pr neamamon eag
nn sn xw tyo nwearann Xo yay winpaxp wangn. yaiwiarwrn.
m sn imnwn. ur nnrn.
Nene mn Jisaso sw m mmxm neainrn. nyaiwir nj e
nimnrane nn wy neainarrn. Aynn m nknmnro om d
owkwrpoynr w nurmerann prn aryo nurma warwrn.
Gorxoy swyo dn rxa sn piaumm inagw nn o none yarw npn
nn xxen nj imnn. Seyn en none nn d nmorn re oneaiaiwpoynr
d wikwmown, Porowa d nm nkwrnmn myargrn. Wig yargp
w nm mimn npn sn piaumm ra inn? oneaiaiwpoynr d
wikwmown. 12 None e searagw nn Porowa rxa ap mimngwa eag
nn m wey mearnaro. rseaimnarn? Oweo, w e myarwn. Sa seyn
none yarwp nn rxa nj xxen nimnmn rp opoynr seararwn.
Seyn m w tn m sw mange dn yargp nn d mam sa m
sw ange dnn yargp nn Na imngyrn. moargyrn. Seyn
m d e moargy tn xwy nrnrn none mx nneameakn ro wa none
nn xew rargp oyapoynr seararwn. 13 m w Porowa majmaj
nikrnro yargwarn. rargp Ay neparn. nseaimnrny, re yaiwrxn,
Sa Gorxom oxdaneynr nero nn e ra imno? yaiwrxn. Porowa d
prn nxrmn yaro. nseaimnrny, Awa nene arr neaipra nn e
ra imno? yaiwrxn. 14 Pp nn d nmorpim dn nprenr
yarwman. Kiraiso w nneawianr neaiip nnn d nmorpim dn
nprenr xm sp nra wagwp pn nwirr yarwrn. O npern m nn
nn way pe eag nn d re yaiwirwn, Apim dn m nn npern
ra egawixn? yaiwirwn. 15 Ay m d nymp tg y wiwany nnn
d nmnro nmenro m arr wina nn npmn m wipn meao xo
nnn d nmoro rxnr m nn nn way penign.
11

Aynn Jisasom d wkwrow rn dn m wom sw m


nwmxrane E imnoran? nwiaiwirn warrmn sw nwnrane m
wmxarwman. Ay neparn. Xm none Kiraisom sw m nwmxrann
warrmn sw nwnrane Npkwn meorn. nwiaiwirane a agw sn w e
sw m nwmxrane yaiwiarwman. 17 m go go Kiraiso tn nawn
nikrnrn m s wn imnno. Ai, e nimnrn sp xm imnagp rxa
nann r s b imnno.
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m nn m xo tn gwiaum inpr nn wimxrn. ur nnrn.


m s imnwp nn mk ikio, ay Gorxorn. O Kiraiso neaiipim
dn nyopyrmn xom sm tn wiarwane m m xoy imnan nn
neaimxrn. E ner none en myo wa re urmeaanw nn, m sn
xom sm tn wiargyn m m xoy imnpr nn rxa seaimxrn.
wa e urmeaanw nn nearpearn. 19 Nion seararp, ay rprn. Gorxo
xeg xewaxo Kiraiso neaiipim dn m nn m xo tn nawn imnr xnr
neaiimnr yarn. Nene wiakiwp sn d mxr rxa yokwarm nneaiir nn
pe mon. Ap ner none en w nurmerann xwy re rnp , Gorxo rxa
neaiipim dn m xo tn nawn imnpaxrn. rnp urr xnr
nearpearn. 20 Aynn none xwy Kiraiso ya neaiapowrp
wuryarwonern. Noney mayo dn urarn Gorxo xewano enn
urarrn. myo Kiraiso nn rx re wuryarwrn, Gorxom sm tn
wiargyn m xo tn anan gwiaum inan nn xe oneaimxnr sw
wnpoy. wuryarwrn. 21 Ay rp nn e wuryarwrn. O w b meo a
Gorxo none o tn nikrnpim dn m xo W rngyrn. rrny
imnr xnr om neg w yarwp nwrrr w yar wn nwimxr xe
opkpoynr sw wnnign.
18

2 Korin
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
6
>

6
W wurmeiargwam wmeaarp nnrn.
m xo tn nawn gwiaum inpr nn o tn nawn yarwone eagw
nn e rrmx nseairr rp osearaney, Gorxo w seawianyn xe surm
oneameanr mepan. osearaney. 2 Ay Bkwyo rp nrnr enag nn
seararwn, Gorxon rx seyn nrargp ar seaipaxn rxa ar
seaianign. S myn yey seayimxemema nn imnn rxa arr
seaianign. Ap Bkwyo nrnr enag nn prn ar kiar nmnpoy.
Gorxo ar neaipaxn, ay rnrn. S o yey neayimxemeana nn imnyi,
ay ryirn. Aynn Gorxo w nneawianr neaiip xe surm oneameanr
mepan. seararwn. 3 W wurmeiarwone nemerann neg yarwp nn
xwy mneamearpax oimnaneynr m none yaragw sw nneanrn
remioapax imnp b yaragw sw mneanpa opoynr an min
yarwrn. 4 P p nerann m awa Gorxom xnwn nimnro prn
om wiiargwaran? oneaiaiwpoynr yarwrn. E nerann p p xean
neamep xwmm wirane an neainpax imn neameaarp xwmm
wirane d r neawepax imnp xwmm wirane yarwrn. 5 Iwa
neampearnran, gw ayo neawrrarnran, sp owikrpoynr smrxwr
yargy kwkwier ninro neaiarnran, xwmm wiarwrn. Om an min
ok tn erane ewonern. Si rorane agwn erane ewonern. 6 None nn
Awa Gorxom xnwn nimnro prn om yargwaran?
oneaiaiwpoynr rp en yarwrn. kwrnn nimnr erane nepaxp nn
nj imnrane san imnrane w nwumxrane arr wirane Gorxoy kwy
neaanp
im dn erane mimn imnp mwwapy myo nepa d sp
nwirane erane 7 xwy nepax imnp ya urrane e en Gorxo
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

neaimxp
im dn erane yarwrn. m mx nn imnp xrargpa none
nemerann w rn yarwp w tnanw nn w onam tn xrrane
xxe mx wianw nn w n tn xrrane yarwonern. 8 W yay neamero
w paimam neairo neaiargonern. W none nn repy nwirn Sp
yargwarn. urro w Na yargwarn. urro yargonern. Nepn
yarwone aiw w Yap neaiepsargwaran? neaiaiwiargrn. 9 None nn
w Porowa gowaran? Awa nn m obax nj imno. rseaimnarn?
raraga a m obax none nn nepa nj imno. None am am
nemerann yo may nimnrane a sn weawn. Syik neaeaargone
imnagw aiw sn w mneapkigonern. 10 kn sp neaiarag aiw nn d
ni neainarrn. Awa amp nn dw ikeamngwaran? neaiaiwiaraga a
none xwy yay neainarp w urarn m obax ar neairpim dn Kiraiso
tn nawn nikrnro nn amp mmrngy yap imnargrn. Amp b
mmaxrgwarn. neaiaiwiaraga a amp Kiraiso neaiip b
mneamroonern.
Sn seararw eagw nn seyn en xxen neaipoy. ur
nnrn.
Korinyo weyn, ap ap nseara nurann yum b msea sn
rwrn. E nsearrann seyn d sx seayiwone swn seainwrn.
12 None d sx muyipa oyaneynr w woneman. Sewanyn awam d sx
muyipa oyaneynr eag nn nawn mimnwn. 13 Aynn xanon g
niawyo urpax rp osearmn, Xxe oinaney. None d sx seayarwpa
seyn en neaypoy. osearmn.
11

D mwkwrogy tn gw mmnpan. ur nnrn.


Jisasom d mwkwroargy tn wig yargp oyaneynr w gw
mmnpan. Ay rp nn seararn. m w rn imnp n yargy tn
ma wiakiargy tn axp n epra nn imnpax imnn. rseaimnarn?
Axn w nr s yinr epaxrn. rseaimnarn? 15 Kiraiso tn Obo tn d
axp n xri. rseaimnarn? Kiraisom d wkwrogy d moro d
mwkwrogy d moro nern axp b mopaxrn. rseaimnarn? 16 Gorxoy
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

a w Iwm dn nene yay umearwiwrn. Iw tn w m


meweaargp tn anan ax e kumxrpaxrn. rseaimnarn? Oweo, nene
w an s imnoy a wiwn imnagw nn w e yaiwipaxman.
Nion seararp Gorxo xewano r rp tn xxen seararn, Nion g my
tn nawn darnmrn. Nion wig won imnn ay g my
imnprrn. mno e nrr nn 17 m xeg imngyo rp en urrn,
m Gorxon d mnkwr wig wyo xdargy t e dn nmxemnm
xeg b imngyn imnr xn. mnon e seararn. Wig w imnpim
Apim dn piax seaenpax imnpimrn. Apim b onmi am mrn
ann w aymeanr xn. Seyn e nerny, nion anan seammnmrn.
18 Nion seg pon imnn seyn g niaw oxoyn imnro niaw apxwayn
imnro eprrn. mnon Nion e eng nyon sey e wimnonrn.
Nion e rarn. Xwy ap Bkwyo nrnr enag nn Jisasom d
mwkwroargy tn wig yargp oyaneynr w gw mmnpan. seararn.
2 Korin
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
7
>

7
Neg d sx seayiwyn, Gorxo neg smma e dnn e near eag
nn mane p p ay neadunpax yarwp, d piax neaemxarp ran,
war piax neaemxarp ran, npn ign oemnaney. Gorxom wy
nwirpim dn syikw mnwane oimnaneynr w rorwangn.
1

Korinyo wey knmng eag nn Poro yay win nnrn.


Seyn none d sx neaypoy. Ay rp nn rarn. Segy wom a sp b
mwikrwrn. Segy wom sp b wikrarwman. Wom amp b w
urpwman. 3 Nion e nrrn Poro xwy neamearmnr rarn.
rseaimnarn? Oweo, nion rxa re searrrn, None d sx ay w
seayiwone eag nn seyn pny, none en npepax neainrn. Seyn
sn wean none en sn weapax neaimnnrn. searr eag nn w e
seaimnpaxman. 4 Seyn xm searp xd pra nn b onmip mar, aga
d ay w s nenarn. Seyn nn mx nseameakn rn en ay w
seameaknarrn. Xean nn none neamem seyn nn d nmorpim
dn awayin ikwn nmrnr d ay w ni ninarrn.
2

None a Trowasyo pn nwirm npur Masedonia propensyo


nrmmn a kiki weapax b mneame rp rp oyaneynr wy spn
spn neameaarn m w tn xwy xmxm ninr nrnrane neg xwioxyo dn
wy neainr yaragw aiw 6 Gorxo O m rxa yopa nmegnrpim dn d
sx mngyo m ikwn umrarorn. O Taitaso m neamepim dn m
ikwn neamrrn. 7 Taitaso neamepim dnn Gorxo m ikwn
neamrman. Seyn om nummnro m ikw umrgp nn repy
nneairn apim dn en Gorxo ikwn neamrrn. Taitaso repy nneairn
seyn Poron m sw nananro nn kn sp seaiarp nn repy neair
Neg npkwn myarwpim dn Porom ay ra wimoarwn? nyaiwiro nn
w eaargp nn repy neair Poron ar nianro nn sn ay r seawearp
nn repy neair e eag nn m aga yay seym dn b tn ninnign.
8 Pay xm nion near seamnapna nrorn aga d sp seai eag aiw
Nion ana p nn near wiowrran? nyaiwir d sp niman. E ner a
seyn nrorn axnn d sp seainarag sw nseanrn nion en d sp
b onmip ninign. 9 E ner a agw nion yay ninarn. Seyn d sp seap
nnn yay mnin ay d sp seapim dn seg sp yargp rwmn mam
eag nn yay ninarn. Seyn d sp nseairn ay Gorxo seaimxarp tn
xxen sea eag nn xwy none searwpim dn w xwr mseaikxw eag
nn rarn. 10 Ay rp nn seararn. m d sp Gorxo wimxarp tn
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xxen nwirn apim dn wig sp yargp rwmn mamoargrn. E nern


d sp ap Gorxo yey uyimxemeana nn nipemem war eag nn m
d sp nwir P nn e ra yarn? yaiwinpaxman. E ner a Gorxo
wimxarp tn xxen mar, m wig dyo dnn d sp nwirn ay
wiwany ann pra nn nipemem war eag nn rarn. 11 Ai d sp sea
g pay eapim dn Gorxo seaimxp
, ap seyn d prn nmoro amp
na xxegn eprp seaimxr n. Apim dn Gorxo an smirr sean sp oy
xwyp mneaxn pa oenr apax m prn imxgawixn. Apim dn en
npkwn myargp nn wik nngawixn. Apim dn en Gorxo nn wy
seainnign. Apim dn en none m sw nananro nn kn sp
seainign. Apim dn en nion searp xd pr nn d r seawenign.
Apim dn en sp yargyo syik ureaan nn oimnaneynro egawixn. Seyn
ap ap nra pim dn sw rn neaingawixn. Sp Poro nearo nn
nene w ay m m mnearoarnn. Sw n neaingawixn. 12 Aynn wa
rp osearmn. Nion near nseamnaprn sp o nn d nmor pay ana
near mnapman. Sp wikro nn en d nmor near mnapman. Ay
seyn Gorxoy sw t e dn re yaiwinr xnr near mnaprn, Ay
neparn. Porowa neargpim prn xdanw nn nene sn d r
neawearn. yaiwinr xnr pay ana near mnaprn. 13 Seyn rxa xxen e
yaiwin eag nn none rxa prn m ikwn mrrnwrn.
M ikwn mrrnwman. D ni en neainr n. Seyn nynn
Taitasom nummnrpim dn d sx ummog eag nn o yay nra
neame eag nn none en d ni ay w neainr n. 14 O m neamen
seyn t e nn nurowrrn mx seameakn p nn b ay mninrn. None
seyn tn nwearn amp nn searwp nepn searwpa om seyn nn
mx nseameakn rn urwp en seyn nummnrpim dn nepa xxen
imnnign. 15 O seyn nynn nummnrn ero wy inro nero prn
ar owianeynr imngp nn d nwinrn m xwap ay w d sx nseaya
warn. 16 Agw nion Ay p p nern xxen epro. nseaiaiwirr d s
nenar eag nn d yay ninarn.
2 Korin
<
7
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
8
>

8
Masedonia wey wnyo arr wianro nn ngw nroarro
weao. ur nnrn.
Neg nrxmeyn, Jisasoy syik imng Masedonia propensyo a ap
apim weagy na Gorxo w wianpim dn egp nj imnpr nn wa
b osearaney. 2 Xean rmew wipaxp nwmearpim dn E ra eno?
nrro iwam wwapyaga a ap pe numxro d ni ay w winnign.
Wiwany uypeayn imngy aiw Jisasom d wkwroarg wnyo arr
owianeynr ngw nroarn b onmip mro aga ay w roargrn. 3 Wig
wnyo arr wianro nn ngw nroaro wipaxp tn xxen nroaro aiw wig d
tn apim nmroro m b tn roaaraga sw wnarowone eag nn
rarn. 4 Ay ark rx re neargawixn, m Gorxoy syik imng Judia
propensyo weagyo wny arr wiargpa nene en arr wian nn xe ngw
yo oropoynr sw neanpoy. neargawixn. 5 E nern none E epro.
nyaiwirane d ikwmowp tn xxen m xm mn Gorxo p p wimnarp
oxdaneynro npwimn o wimnarp nxd rn Porowane en
neawiapgawixn. 6 Aynn Taitasom seyn t e nn nurowrrn e rrmx
nwir re urwanign, Iwam Korinyo wey jox tn neg wnyo arr wianw
nn w nwianrane ngw yo oroaaneynro egpa m nero ngw xm Ap
rowangn. rrgp tn xxen yrr xn. urwanign. 7 P p seyn nern
m w yargpim mroargyn nimnro yargrn. Gorxom d
nwkwrornran, ap nn myo wa nurrnran, ap nn nj
nimnrnran, Gorxo wimnarp yanro nn sm nxeadpnrnran, none
nn d sp none seaimxwpim dn nseairnran, ap npn nern
mroargyn nimnro yarg eag nn seg wnyo arr wianro nn ngw
nroarn en mroargy yap nimnro yrr xn.
1

Seyn en roarrxn. ur nnrn.


Poro sekax nrr neararn. myaiwipan. G d rpn eag seararn.
Nion wny Judia propensyo weyo arr wianro nn sm nxeadpnro
yargp nn repy sean seyn en sw rn oneapoynr seararn. Neg
Judia propensyo wey nn nepa d sp neainarn. Sw n oneapoynr
seararn. 9 Seyn neg mn Jisas Kiraiso w nneawianr neaiip nn rxa
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nj imnaga nn rarn. O anam nwearn amp mmrno nimnr


aiw seyn yey seayimxememnr xw tyo nn nbrn uypeayn
nimnr seyn anam d amp mmrngyn imnpra nn seaiirn.
Seyn Judia propensyo weagyo arr owianeynr yargp nn d
niony, ay rprn. Xwiogw aga xm pweom seyn iwam ngw roargp
agw nra nuro yoparp nyrrny, Ay ananrn. nimnarn. Iwam ngw
roargy, ay seyn aiw xm oyaneynr wimnargy, ay axyn eag nn
seararn. 11 Aynn ngw Ap oroaaney. rrgp rxa npn roarpoy.
Iwam oyaneynrn d r seawepa yoparp nroarrn seyn roarpax
imnp tn xxen roarpra nn xe d r seawwngn. 12 Ay rp nn
seararn. Gy gy m wyo arr wianro nn Ngw ap roarwangn.
nyaiwimn amp roarpax imnp tn xxen roarny, Gorxo Ay
ananrn. wiaiwiarrn. Amp ay mroarpax imnp Roarr xn. w
yaiwiaroman. 13 Ngw searppry kiki weapra nn seyn an
seaikrmnr ner mrarn. Ay en seyn tn xxen apn tg y oimnpoynr
rarn. 14 Jisasoy syik imngy w amp w mmrngy imnn w dw
ikeamngy mimn nn apn tg y imnpra nn agw rn amp ay w
seyn tg p dw ikeamngyo arr wiaro. Seyn en rwn amp w nn
dw ikeamnro ay en amp ay w tg y imnro nerny, arr seaiprrn.
15 Bkwyo dn en Isrery m d meae nemern eg p nn re nrnr
enp nion seararp tn xxen imnag nn seararn, m aiw man
rnp xw mey xw nmearo a wig npax imnp sey e tg y
mimngawixn. m onmip mey onmip nmearo a aiwp nn dw
ikeamngy mimngawixn. nrnr enp nion seararp tn xxen
imnag nn rarn.
10

Taitasom tn m wam tn urowrnaparn. ur nnrn.


Nion seyn arr seaim nn d r nwearpa Gorxo Taitaso en seyn
arr seain nn d r owenr wimxarag nn yay owianey. 17 Ay rp nn
Taitaso en seyn arr seain nn d r wearn. seararn. Jox Korinyo
wey t e nn m nneauipaxoxran? urn Ananrn. r eag nnn
mseararn. Xewano en Oumn. nyaiwir sm nxeadpnr nn xeg d
tn seyn t e nn barag nn seararn. 18 None om tn neg nrxmey
wom tn en urowrarwn. O xwy yay neainarp w nurmern ep nn
Jisasoy syik imng am gm weagy nj ninro earorngorn. 19 O
apn imnoman. Rp en imnorn. Jisasoya syik imng Masedonia
propens tyo weagy o none Judia propensyo weyo arr wianw nn
ngw Jisasoy syik imng ap apim urpmearn Porowa tn nawn
nkumxnr emwngnr urpeorn. m w none ngw aw eaamearagw
nneanrn mnom sey e umeyoaro none nn Wig wnyo arr wipr nn
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

d r weargwaran? neaiaiwiro epra nn rp yarwn. 20 Dw ikeamng


nn ngw ya ewani nimnro xwn xwn nroaro neaiapowrn yarwp
nn m w Porowa npkwn myaro. neamearprxnr prn niwperane
m o tn nawn urpmearwn. 21 None p p oyaneynr nerann mno
Ay e nern w rn imnp yaro. yaiwiarp nn d nmorane aiw
ap nnn d nmorane yarwoneman. m E nern w rn imnp
yaro. yaiwiargp nn en d nmorane yarwone eag nn
seararwn.
Awa tn neg nrxme m wom tn en urowrnaparwn. O none p
p urarwp xxen xd nreno? nyaiwirane Ap e. Ap e. urwpim dn
iwam wwapyayn o ark xxen xdarag wnworn. O seyn Ngw ap
roarwangn. rrgp tn Xxen nroarpro. nyaiwir d s
wenarag nn Nion en sa urnarmn. nyaiwir awa tn barn.
23 Taitaso nn seyn rxa nj imno. O xwy yay neainarp w
urmeaanwi nn g gw mngw worn. Seyn sey seaiianrai nn nawn
nimnr yargw worn. O tn nawn bargwa awa Jisasoy syik imng
propens tyo weagy urowrwarn. Eg nergpim dn Kiraisom sey e
umeyoaargwarn. 24 Aynn m wa wo awa nbro sw seann Nene
myo d sp wiiarwanern. rargp Neparn. oyaiwpoynr ap e
iwam rxn. Seyn e ny Jisasoy syik imng ap ap seyn nn re
seaiaiwiprrn, Ay myo d sp nwir wiiargyran? yaiwiprrn. None
seyn nn mx nmeakn r urwp nn en Apn neargawixn.
yaiwiprrn.
22

2 Korin
<
8
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
9
>

9
Ngw arr wianro nn aw eaameargp nn ur nnrn.
Ngw Judia propens weyo arr wian nn aw eaamearwp nn
pay rp seyn nn nrr nearn Mk meag nn surm nrr ra eaarn?
nimnarn. 2 Seyn ap yanro nn d r seawearp nn nj nimnr nn
e nimnarn. nn Jisasoy syik imng Masedonia propens tyo weagy
ar ege dn wey nseamearrn re rayarwrn, Xwiogw xm pweagom
Jisasoy syik imng Grik propensyo weagy ap wangnr rxa
rowipn grn. E rayarwpim dn Masedonia wey wig m np nene
en axp wangnr ay row wiarn. 3 Pay rna surm nrr ra eaarn?
nimnag aiw seyn nn mx nmeakn r rayarwp surm imnngnr neg
nrxme wa wo awam urowrnaparn. Ay m re weagyo Korinyo
wey ngw yo roapr nn rxa nipmormn weao. urp seyn nepa
xxen e opoynr m rowam urowrnaparn. 4 Rwn Masedonia d ty
w nion tn nbrann seyn rxa nipmormn mweaaga sw
nseanrny, none Ay rxa nipmormn weao. nyaiwirane d s
neaenarpim dn ay neainngnr nn seararn. Seyn en ay
mseainpa enran? 5 Aynn nion re nimngo, Neg nrxme awa xm
nnmearo nion sn mrmm en ngw seyn neg smma e dn Nroar
wianwrn. nearrgp Rxa ipmorpoy. searpr nn ourowrmn.
nimngo. Nion nrmorn ngw ap nn smrr seapim dn mar, seg
dyo dn xxen apn ipmornag wnmgnr awam urowrnaparn.
1

Ya ewani nimnro roarrxn. ur nnrn.


Poro p yaiwian nn ra neararn? nyaiwirny, eway xwy rp nn
d mpoy. m aiw xw w uro aiw xw minrn. Onmi uro onmi
minrn. Eway xwy ap m wig wnyo arr wianro nn ngw nroaro
wiargp nn rtamy ninr rnn. Xw nwirn Gorxo wip xw imnn.
Onmi nwirn Gorxo wip onmi imnn. 7 Aynn nynn xxegn m arr
wianro nn ngw nroarn wik d nyaiwimnran, m wo smeaxd
seanran, nroar mn mw xm Ngw nwirn ap wwangn. yaiwirgp
nn d nmoro nroaro mn wrxn. m wig wnyo arr wianro nn ngw
yo nroarn yay tn roaargyo Gorxo d sx uyar eag nn rarn. 8 Ai
o seyn aik ynpra nnran, aiw npra nnran, apn tg yn imnro m
dw ikeamngyo arr wipr nn imngp tn xxen mimn mroro epra
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn anan sey e seaimxpaxorn. 9 Nion seararp tn Bkwyo dn m w


rngy yargp nn re nrnr enp tn xxen imnn, O ya ewani
nimnr dw ikeamngyo wiarrn. Aynn o w nwianr wiip nn Gorxo
n rwyo aiw w d pe monman. E rnp nion seararp tn xxen
imnag nn rarn. 10 Gorxo O aiw om yargyo w w urpr nn
mn wir aiw npr nn mn wir yarorn. O amp seyn Kiraisom d
wkwroarg wnyo arr wipr nn en mn seaiapr say nimxa ur enrn. E
yarn m aiw om xw nra nasn aiw xw miargpa seyn en ya
ewani nimnro wiargpim dn axp n e eprrn. 11 Seyn gn gn d re
yaiwiarn, Anan ya ewani nimnrane negyo owianey. yaiwiarn Gorxo
seyn xwn mn wipax imnpra nn amp w mmrngynn
seaimxnrn. E seaimxn eag nn seg srxmeyo arr wianro nn ngw
xwn roaargp Porowane nsearprane nmem nurane wianr yaragw
sw nneanrn rxa Gorxom yay wiprrn. 12 Ay rp seararn. Arr
wianro nn seyn yargp m Gorxoy amp w nn dw ikeamngyo
xxen arr wiranro nero aiw apn myaro. Seyn yargpim dn m
obax Gorxom yay sey e nwira waro. 13 Ay rp rarn. my seyn
ngwp wianro yaraga sw nseanrn rp seaiaiwiprrn, Nene sw
anwa dn m ay xwy wokk inargp Ap yay neainar Kiraiso
rp rn. Ap ar ymg nero xxen ra xdaro? nseaiaiwiro nn Gorxom
sey e umeyoaprrn. Rp en seaiaiwiprrn, Nene tn wnyo tn arr
neaianro nn mn neaiapax imnp nmroro xwn ra neaiaparo?
nseaiaiwiro nn en Gorxom sey e umeyoaprrn. 14 E nero seyn nn
rx nseauryirn seyn Gorxo myo w nwianrn m wianargpim wir
nmror wianarp tn yargyn imng eag nn seyn nn kn sp
winrn. 15 Gorxo xeg xewaxom nwrnaprn neaiip Ap amp b tn
rtamy mepax imnp rn. Ap nn yay owianey.
2 Korin
<
9
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
10
>

10
Xo nn rargp xw oemnr ur nnrn.
Agw Poron Nion m w re rargonrn, Neney sw t e dn ay
igig ner aiw nene sw manwa dn ay nepermnn pay near
rarorn. rargonrn. Nion Kiraiso xw tyo nemern npenr awayin yago
eag nn 2 rx rp osearmn, Nion seg t e nrmorn ay igig m ner
m Porowa Kiraisom mxdargy yargpa yargwarn. neaiaiwiargwam
sm tn mx r t urmp seyn en searma nn mnimxpan. 3 None xw
tyo nwearann m Gorxom mxdargy tn nwearane aiw ay d
moargpim dn d nmorane mx inarwoneman. 4 Amp none mx nn
xrwp m ay xrargp mxrwn. None xrwp sm tn inarwpiy
on imnp xwr ikxeanw nn Gorxoy e en imn tp xrwn.
5 Ap nxrrane re yarwn. P p m wig dyo dn xew newpmn
rowipnargp pr wiakirane xwy Sey e imnn. rarg m Gorxo nn
nj mimnpa opoynr mudmoarp pr wiakirane nerane m nn p p
Oyaney. nyaiwirn Kiraisom ar ymg wipr nn wig dp n
xrrarwn. 6 Seyn nion searp rxa ar ymg niaraga nseanrn nion
m wig nwiakiargp tn pr umamma nn rxa ipmnn. 7 Seyn
warrmn sw nwnro yaro. Seg wo Kiraisoy ay t imnon ay,
nionrn. nyaiwinr d s nenrny, xo Kiraisoyo imnpa none en
Kiraisoyone imnagw nn m xewano d xew neaiaiwiarp nn d
nyaikiror none imnwp tn xxen neaiaiwwngn. 8 mno none nn
tg yn oimnpoynr nnearpearn seyn xwr mseaikx Jisasom prn
xd pr nn e sx seamxan nearpea eag nn niwanon mx ay w
nmeakn nr a ay b ninnmeno. 9 Pay Poro eaarp nene nrorann e
srrw neainn nn ra eaarn? oyaiwpoynr meaarn. 10 Wa nion nn re
rargrn, O pay nearn xwy r tp nrr eaaro aiw m sw ange
dn E eno iworan? w wiaiwipax mimnorn. Xwy nrrn prn ir
mrpearorn. 11 Nion nn e rargwa nj re imnr xn. None seyn sw
mneange dn pay nearn imnwpa m seg sw ange dn nerann
axp nimnrane yanwrn. 12 None ay nepermn m sey e nimnro
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wey menargwa nn rramy ninrane Awn imnwn. w


rpaxoneman. Nawn nkumxnrane imnwn. en w rpaxoneman. E ner
a m ay wig wo nn Apn ryarn? Sp ryarn? nyaiwirn wiwany
yargp tn sw nwnaxd ro O apn yarn. rargrn. Wigp rramy niga
wargrn. E nern sa majmaj nikrnro yaro. 13 Wa e yaraga aiw none
mx nmeakn nrann san none neatip nn d mam nerane wir
nmrorane mx meakn nanmwn. Gorxo w urmrxnr nnearpearn
none nn san neatip Ap seyn en nm weagprn. Ap nn d
nmorane mx meakn nanwn. 14 Seyn san Gorxo neatip nm
weagyn eag nn none seyn t e nn nbr xwy Kiraiso nn yay
neainarp nn w nsearrn san Gorxo neatip w wir nmrorane
ewman. 15 Aynn none mx nmeakn nrann san Gorxo neatip w
wir nmrorane m wa om nxd rn p nn none xewone wey
menarwman. W e m d re nyaiwirane ikwmown, Seyn Jisasom d
nwkwroro e nega nurn none perwpim dn san Gorxo neatip
tn xxen xw nimga uprrn. nyaiwirane ikwmown. 16 Seyn e nimga
nurny, none anan seyn t e orwm dn weagy t e nn a nurane
xwy yay neainarp w urrane yanwrn. E nerane m wa Gorxo
urowre dn w rmp xewone wey mmearnpa yanwrn. 17 E ner a
Bkwyo re nrnr enn, Go go mx nmeakn rn mno ep nn mx
meakn wngn. nrnr enn. 18 Ay rp nn xwy ap m niror seararn.
m wiwany wey mearnargy nn mno Mmwir yargyran?
yaiwiarman. Xewano sw nwnaxd r prn yaraga nwnmn wey
umearary nnn Mmwir yargyran? yaiwiarrn.
2 Korin
<
10
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
11
>

11
Mimn w wurmeiargwa nn ur nnrn.
Agw xe Poro maj nikrnr xeg ep nn mx b omeakn nr sw
nanpoy. E seararag a rxa sw e nanaro. 2 Ay rp nn Xe mx b
omeakn nr sw nanpoy. seararn. Gorxo seyn na imnpra nn d
r wearpa nion en nwearn. Seyn m yap seawapyanro yarg wyo
ar nwiro mxd sn apywaynn imnn Kiraisom seawrrma nn
ox n wom omn menr xnr searror eag nn seyn nn d r
nwearn. 3 E ner a en sidro Ipm yap nwwapyirn xeg inyn
imnpim dn wwapyipa m wa seyn en yap nseawapyiro xewm
dn nmra seawarn seyn sn kwrnn nimnro Kiraisomn prn
mxd pa eprxnr wy ninarn. 4 Seyn rp rp yaraga nn seararn. m
wa Jisaso nn rnp xxen msear xeg b seararn seyn anan ar
wiargrn. Kwy none searn seaanp mar, xeg b nn searn xe
oneaanr ar wiargrn. Xwy yay seainar none w searwp mar,
xeg b imnp searn anan ar wiargrn.
1

Ai nion w re yaiwiaronman, Kiraisoy w wurmeiarw sey e


imnwonern. rnargwa nion imm nimxo. yaiwiaronman. 6 Nion
m sw ange dn xwy nrrn ir mrpearonran? Ir rpearonran?
Nion majrn. E ner aiw nj xwy yay neainarp nn imnp b
onmip mimnn. Ai none seyn tn nwearane p p nerann Porowa nj
sey e imngwaran? oyaiwpoynrn sw seainwrn. 7 Nion seyn
kwy emaxnpra nn Gorxoy xwy yay neainarp w nsearrn ngw b
msearppim dn syikwp nn imnrn. Nion e ep nn Poro sp
neaikrnign. rseaimnarn? 8 Nion xm seyn searwapyim nn Jisasoy
syik imng wny ngw nmnapn nion wn urpanign. 9 Ay rp
seararn. Nion seyn tn wean neg nrxme Masedonia propensyo
dy w nbro amp nion dw ikeamnp xxen niapg eag nn segy
wom a an w mwikranign. P p nern Korin weyn an
oseaikrmnr meanign. Rwn m nseamearn en axp n emrn.
10 Xwy Kiraiso nn nepax imnp xron aga nepa re seararn,
Nion Korin weyo nurwapyirn ngw b murparrn. nrr mx
meakn np seg Grik propensyo nmn yan niwa warn m wo wn e
dn nrakinman. seararn. 11 Poro p nn ra e neararn? rseaimnarn?
D sx mneayaro eag nn neararn. rseaimnarn? Oweo, nion d sx
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

seayarag nn Gorxo njrn. 12 D sx seayaron aiw Kiraisoy w


wurmeiarw sey e imnwonern. rnargwa Porowa w nrmern
yargpa axp yarwonern. nrro wey mearnargp mwirmgnr ngw
msearp yarp axp n nra umrn. 13 Ay rp nn e nra umrn. m
nion seararwa sa mimn w wurmeiargwarn. myo yap wwapyanro
nn yargwarn. Kiraisoy w wurmeiarg waran? oneaiaiwpoynr wig
imngp rt ninro xeg b imxnargrn. 14 Awa nn seararp nn d
npknro udud mseainpan. Seteno a xeg imnp anan rt ninr anaj w
kmxary wn imnarrn. 15 Aynn oy xnwn nimnro om
wiiargwa wig imngp rt ninro my sw t e dn m w rng
oimnpoynr yargy imngpn imnn sr mpknpan. Yopar imne
wig egp tn xxen Gorxo pr umamon eag nn rarn.
W nrmern wmeap nn ur nnrn.
Xm rp m dirr ner b osearmn. Nion mx meakn mp nn Poro
maj nikrnr rarorn. mniaiwipan. E nsearr a sn Poro maj nikrnr
rarorn. nniaiwirny, nion seg ar ege dn mx meakn m nn seyn
maj ikrnar wo wey mearnarn xe oenr sw wnargpa nion en sw
nanpoy. 17 Nion mx nmeakn nr searmp mno e ournr wimnarp tn
xxen searmmn. Aga maj nikrnr E yaronran? nyaiwir d s
nenar wonn nimnr searmn. 18 m obax wig e engpim dn
egp nn mx meakn narg eag nn nion en axp b mx meakn nmn.
19 D m sam mogyn m wa maj nikrnro raraga ar nwirn anan
yay tn ar wiargyn eag nn nion en seg ar ege dn mx b
meakn nmn. 20 Ai m wa seyn xewar seaianro nn w ikax xeg b
searkwkwynran, seg amp seamwirekxnran, yap nseawapyirpim
dn seg amp w searpnran, wiwanowa sey e nmeyonro paimm
seanran, w tn smmayo seaupkkwnran, xe oneapoynr sw
wnargyn eag nn rarn. 21 Xm nion seyn tn nwearn awa
seaikrargpa axp seaikrm nn e menon eag nn aga ay ninarn.
16

E ner a nion rxa majmaj nikrnr wa ay nepermn p p mx


meakn nargp nn nion en mx meakn nmn. 22 Awa Xibruone
imnwn. raraga a nion en won menran? Awa Isrerone imnwn.
raraga a nion en won menran? Awa Ebramoyonern. raraga a nion
en oy won menran? 23 Ai Nion rxa xxw ner rarn. nimnarn. Awa
Kiraisom xnwann nimnrane wiiarwonern. raraga a nion
Kiraisom nxd r nwiirn awam wir sey e nmror yaronrn.
Nrkwnmn om an min ner mroaronrn. Gw m m nwrrgon
riwonrn. Iwa m m ay w nmpegon riwonrn. Npepax xwap
nikrgon riwonrn. 24 G Juday w w nnxeayiro iwarog nnmpa nurn
39 imnayin nn neaayigonrn. 25 Romy bia b nnxeayiro wegw tn
iwa neaayigonrn. Bn s tn near ntgonrn. Bia b spxyo nurn spx

This version of Total HTML Converter is unregistered.

sp n rawrawyo piroayionrn. S wyim rawrawyo


ikwirnmeonrn. 26 W urmemnr nn a nkrorn inig wax m m
nmroayipax eonrn. m m nrpekxeayipax nigonrn. G gw axr
imnwy sp nikrayipax egonrn. my en sp nikrayipax egonrn. A
xwyo nemernran, m d meae nemernran, rawrawyo nurnran,
mimn nrxme imngy t e nemernran, annayipax nra emeonrn.
27 Om r t an min nerpim dn ok nweonrn. S obaxyo si
ragonrn. Agwn yayagonrn. Inig nn gwn yey niayagonrn. Aiw
nnran, iy nnran, a nnran, m m dw ikeamnayagonrn. 28 Ap tn
m b sn msearpa ner aiw s ay ayo Jisasoy syik imngy nn Om
nuxd rn arge ra yaro? nyaiwirpim dn d sa nunarn. 29 Wo
Jisasom prn oxd mnr ner sam wn nion en d sp niarag nn
e sam nwearrn. Wom m w xewmn nmra waraga nn w n
nion d r nxearrn.
Mx meakn narp w pn mwirpax nimnag nn amp nion e
menpa ner ep Ap nn m d nmorn Poro e sam wearoran?
yaiwiargprn. Ap nn en iwam nrr mx meakn nmn. 31 Gorxo O neg
mn Jisasom xano imnr wo imnr eorn. An nn sey e numra
upaxorn. O nion yap msearar eag nn nj imnn. 32 Nion e men
ner e rp nn mx omeakn nmn. En nion a Damaskasy rnpim
wean mx iny Aretasoy kiapxo nxranro nn xeg sm wnargyo
k w nyon aw nurra unign. 33 E ag neg nrxmey w nion sox yo
nnmirr gw njrmn k pp w wyim dn awayin nmamwra
nnpiroro nn oy my w mnxegawixn.
30

2 Korin
<
11
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
12
>

12
Poro anam dn or tewn nnrn.
Mx nmeakn nrpim dn na b neaiipax meag aiw w pn wirpax
mimnn. Aynn mno w nkmxp tn oy dyo dn or wnp
tn apia nn en xwyx nrr mx meakn nmn. 2 Nion m Kiraiso tn
ikrn wo ep nn ormn. Gorxo anam nn umnaporn. Om
umnape dn xwiogw w wka skw wa wa rxa pwern. O dp n ra
peyinign? No en ra peyinign? Nion majrn. Sa Gorxo njrn. 3 m o
ana E m syikw mn nimnro sr mun weagern. E nn npeyirn
Dp n ra peyinign? No en ra peyinign? Nion majrn. Sa Gorxo
njrn. 4 E nn npeyirn xwy sey e imn eag nn d nmor wa
mrpaxp ar wir xwy Gorxo xe myo wa ourwngnr sw mwnarp
ar wir ern. 5 m e yarom nion wey umearpax aiw niwanon wey b
mmearnpa nemn a e sam nwep nn w nwiammmn. 6 Nion
nepa Wey omearnmn. nnimnrny, nepax imnp n rm eag nn
Majmaj ikrnaroran? w niaiwipax menn. E ner a m nion nn d
nmorn nion nemern urwapyarag ar niro sw nanro egp nn wir
ogm nero or wnpim dnn O sey e e imnoran? niaiwiprxnr
m wey b omearnmn. mnimnarnn.
1

Obo Porom xe e sam owimxnr Gorxo sw wn nnrn.


Gorxo nion awiax imnp nn or m mtewnargp
ntewn rpim dn wr mimnpa wngnr e wyi om ayw wngnr
sw nannign. E ayi nepa e nn mrarn. Nion wr mimnpa oenr
oboy xwy ya urmeiargy wo iwan nnear sam nimxn nn sw
wnnign. 8 Ap nn mnom rx nurrn pn onwirnr bia b urayag a
9 o nion rx ury tn xxen mni re nrnign, m sw nseanrn re
yaiwipax eag nn, Sam wegy Gorxo e nwmxrpim dn e sx
wemxag ra yaro? yaiwipax eag nn nion w nrwianr siiarpim jox
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nxrrny, ay apnrn. nrnign. E nr eag nn nion e en


Kiraisoyp an e sx onmxnr e sam nwearp nn udud mnin yay
tn mx meakn nmn. 10 Aynn nion e sam nwern Kiraiso e sx
nmxpim dn e sx enar eag nn nion w urmearn amp m e
sam wepax imxarp nmenran, m paimm nikrnran, d r
nwepax imnp nmenran, rmew nnran, xean nikrnran, ap
npn nn Ay ananrn. yaiwiarrn.
Wig yargp nn ay sw uroar nn ur nnrn.
Nion mx nmeakn nrn nra weapp majmaj nikrnr rrn.
nimnarn. E ner a sewanyn mx ap omeakn nr nimxaga nn ap e
rn. Nion nn wa rargpa syikwp nn nimnr a Kiraisoy w
wurmeiarw sey e imnwonern. rnargwa w mnmrogon eag
nn seyn wey nnmearro swry, xxen epax imnp tn yanro egrn.
12 Ay rp nn seararn. Nion seyn tn nwearn Kiraisoy w
wurmeiarg nepax imngwa emm ero ay rwamnpax imnp ero
yargp ark an min seawapyayirn. 13 Jisasoy syik imng wnyo
nwmearn wyo umearpa seyn en axp nseamemn a wiamop, ay
rpnrn. Nion aiw nm nn ngw b nsearpr an mseaikranign. Sp e
seaip nn anan yokwarm niiprro?
11

Ar npoy. Rxa bia bon m b bmnr nn imnn. m b bmnr


nn nimnr a an seaikrmman. Seg amp b msearp sa seyn tn
nawn d sx nnr oweaaneynr bma nn rarn. Seyn njrn. Niawy
xanyam amp arr wmgnr aw emem yrpaxman. Xanya niawyo
arr owiaiynr amp b aw emem yrpaxrn. Seg snom, ay nion n
imnon eag nn rarn. 15 Seyn arr seaim nn g amp nn em
nmorn ay yay tn em mmrn. Arr seaim nn nyorrnrn ay yay tn
yorrnmrn. Nion e ner d sx ay w seayarag nn seyn sa b onmip
d sx nyiprro? 16 Nion seyn tn nwearn an w mseaikr aiw m
w re searpro, O sw samam ner w nerpim dn yap seaiepsirn. E
searpra aiw w e mseaikranign. 17 m nion seyn te nn
nurowrnaprpim dn en yap nseawapyir w b msearpanign.
18 Taitaso seyn t e nn bn nn e rrmx wiowranign. Neg nrxme
o tn bo en nkumxr wrnapanign. Taitaso yap nseawapyir seg amp
b rsearpnign? Oweo, w e menign. Xm none seyn nseamearn
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ewp nn prn d mpoy. Taitaso Prn e oemn. nyaiwir seaiipa


none en axp nerane om nm irkwn mikenpa rewanign?
Xwy rp nrorn an re rneaiaiwiaro, Porowa wig egp nn
xwy wkwnanro nn ra raro? rneaiaiwiaro? Neg d sx seayiwyn,
w e oneaiaiwpoynr mrarwn. Sewanyn Kiraisom nxd rn e nenro
xd pra nn Gorxoy sw t e dn Kiraiso awa e ourpoynr neaimxp n
e nmxr seararwn. 20 Nion m seyn t e nrmorn Na ay e
imnaga ownmn. nyaiwia bmp tn xxen mimn xeg b imnn
seamemgnr ay sw nroarn. Seyn en Poro awayin nimnmn
oneamean. yaiwiargp tn xxen nimnm mseame wik nnm
seamemgnr ay sw nroarn. Seyn sn sm tn nwipga uro sp d
nyaiwiga uro wik r piwn nga uro rrowim niga uro ikayw nmearga
uro mmay nrga uro wrxa nimga uro mx npga uro yaraga sw
seanmgnr nn seararn. 21 Nion m nbr nseamearn seg sp
yargpim dn Gorxo ay nimn seg sw ange dn w emgnr ay
sw nroarn. Xm segy w w nero wig w ingpran, w ninr
rpengpran, piax wenpax imnp egpran, rxa rwmn mmam sn
yaraga sw nseanrn w emgnr rarn.
19

2 Korin
<
12
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Korin
<
13
>

13
kwairr nwirn urp nnrn.
Seyn t e nn rxa bia bon m b bmrn. Rxa nseamearn
xwy Bkwyo nrnr en rp Xwy nimxrn sw wnar waran, wa
woran, sop norny, Ap nepa ra imnn? yaiwipaxrn. nrnr enpim
nxd rane xwy imxanwrn. 2 Xm nbmn m rwyo nbrn kwairr
seaipa agw seyn sn mseameapa nern seg w yo tn w m wnyn
tn nn pay near kwairr seawrnaparn. Nion m b nbrn m w
yargy sn xe opoynr sw wnmman. 3 Seyn d re yaiwiarag nn e
emrn, Nene Kiraiso nepa Porom dn rarrn. yaiwian nn o e
oneawapyin. yaiwiaraga nn e emrn. O prn owimxmnr nern
sam nwer seaiaroman. E tn seaiarorn. 4 En o sam wen k
yoxpm yekwrorg aiw Gorxoy e enpim dn m s weaorn.
Xo tn nawn ikrnw eag nn e sam wewone aiw seyn t e nn
nbrane prn seaimxanr nerann so tn nawn nkumxnrane imnw
eag nn e en Gorxoy tn seameanwrn.
1

Seyn woxn woxn Nepa Kiraisom d wkwroar wonran?


Mwkwroar wonran? nyaiwinr iwam inrxn. Sewanyn woxn woxn
sw ainenaxd rxn. Jisas Kiraiso tn mnwanern. nyaiwinro sw m
nmxnro nj mimnpa reo? E nsearr a sw nainenaxd rn mwiry
imnny, Kiraiso tn mnwanern. nyaiwinro sw m mxnpax
menn. 6 E nsearr a nion d re seaikwmon. Seyn none sw
nneanaxd rn rxa mmwirwone imnagw neanaro. 7 Seyn sp w
mepa opoynr Gorxom rx seauryarwrn. m w re oneaiaiwpoynr,
Porowa Korin weyo w nurmern w mmwirogawixn. oneaiaiwpoynr
seauryarwman. Porowa mwirogawixn. neaiaiwiaraga aiw seyn na
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnp tn xxen epr nn Gorxom rx seauryarwrn. 8 Ay rp nnrn.


None p p nerann xwy nepaxpim d mwkwropa opoynr w
yarwoneman. Apim d wkwropaxp n yarwonern. 9 None e sam
neawag a seyn e nenro Kiraisom xdaraga nseanrn yay yarwrn.
Seyn y oimnpoynr Gorxom rx seauryarwrn. 10 Ay rp nn agw
nion seyn tn mwe w e dn nwemn pay rna eaarn. Nion seg
t e nn nbrn Gorxo nn tn oimnr nimxpim dn r t
oseamemn. mnimnarag nn pay rna near wrnaparn. Ay rp nn
rarn. Gorxo nn tn oimnr nnimxrn m xom d wkwroargyo
uyni umwngnr nimxman. En wmxwngnr nimxrn.
Yoparp ur nnrn.
Neg nrxmeyn, yopar rp nearn yay seawrnaparn. Seyn y
oimnaneynro an min ero nion e rrmx seaiarp ar kiar mnro d
axpimn xd ro py wero rxn. Seyn e nerny, Gorxo O m nn d
sp seain nn seaimxr py wepr nn seaimxr eorn. O nn d
seakkayonrn. 12 Gorxom d wkwrogyn yay ninrn yay enenr xn.
13 Gorxoy m nion tn re weagy yay seawrnaparo. 14 Seyn nyn n
mn Jisas Kiraiso w seawianr Gorxo d sp seair oy kwyp nawn
seakumxrr wngn. nimnarn.
11

2 Korin
<
13
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


2 Jono
0
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Jono
<
0
>
^
2 Jono
Sekax o nearp axpn xdr xn. ur nnrn.
Kiraiso nearwapyipn xaw
xrwangn. ur nnrn.

2 Jono
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Jono
<
1
>

Pay Jono wnm eanarn.


Pay rna Jono wn e eanarn. O xewanoy yo mrn Jisasoy syik
imngyo wipeweaony nrnr wrrnign. m Jono nurr pay eay
nn en nrrn sn yo mr apx w tn xeg niaw tn nn nrr eanign. E
ner a Jisasoy syik imn b nn xwyx nrr earan? yaiwiarwrn.
Jisaso rxa anam npeyimn xwiogw aga obax npwmn en Jono
nweasn rxa xweya ner a yo Epesasyo nwemn pay rna
eanign.

1
Jisasoy syik imngyo wipeweaaron apxx nn Jx Gorxo xeg
imnra nn ryamxxrn. Jx nn tn dx niawy nn tn pay rna
eaarn. Nion g xwioxyo dn nepa d sx seayin. Nionn mar, m
xwy nepax imnp nn nj nimnro d wkwroargy nn en d sx
seayio. 2 Xwy nepax imnp agw rn mimyo tnrane n rwyo a sn
tnrane yanw eag nn seyn d sx seayiwn. 3 po Gorxo tn xewaxo
Jisas Kiraiso tn awa nepa d sx nneayirn nene prn nwayrnrane
weaanw nn neaiiri w nneawianri ay nearmxri epsrn.
1

Sekax o nearp axpn xdrxn. ur nnrn.


Nion y niaw xwy nepax imnp xxen xdaro. raraga ar
nwir nn po sekax nnearrn ap xd r xnr nearp tn xxen ra yaro?
nyaiwir d ni ninarn. 5 Apxxn, jx nn erp nn b orrmn. Sekax s
b nrr rwam meaarn. En dn nene ar wiwp Ay Neg
nrxmeyo d sx uywangn. rnp jx rxnr nn nrr eaarn.
6 myo d sx nuyirn epaxp ppra n? myaiwipan. Nene neg nrxmeyo
d sx nuyiranny, o sekax nearp xxen prn xdarwrn. Sekax o
nearp Ap seyn en dn ar wigprn. Seg srxmeyo d sx
uyrxn. nearp rn. Ap tn xxen axp e rxn.
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Kiraiso nearwapyipn xaw xrwangn. ur nnrn.


m obax rxa myo yap owwapyaney. nyaiwiro xw rrm
emearaga nn seararn. Yap ranro nn Jisas Kiraiso nepa m nimnr
xw tyo nene tmn mbnign. rargyrn. E yargy myo yap
wwapyir Kiraisom xoprr wimnr er yaro tn nawn imno. 8 Aynn
seyn Jisasom nxd rn ngwn way mewangnr an min r t egp
surm mimn ap npn tn xxen mearo yay seaimor ena nn prn sw
tn rxn. 9 m Kiraiso nearwapyip sn an xaw mxr m wig d tn
gw nmxr rarg gy gy, ay Gorxo tn nawn imngy wman. E ner a
Kiraiso rp n xxen nxrr axp n rarg gy gy, ay xanwmra tn nawn
imngy wrn. 10 m Jisasom xdarwanern. rnarg w seyn tmn
nbro Kiraiso nearwapyip axp mrpa yaraga nwnrny, yay nwiemearo
seg ayo nn nipemem mpwipa rxn. 11 Ay rp nn rarn. m e
yargyo gy gy yay nwiemearny, w ay yargp axp ayo en uxmean
eag nn rarn.
7

Xwy xwap ay w tn seyn nn rwam eapax aiw Pay rnam


meapa oemn. nimnarn. Nion seyn d ni aga sey e dn seainna
nn nbr nseamemn xwy ax e dn rnanwrn. nyaiwir d
ikwmon. 13 Dx rrxme en Gorxo xeg imnwngnr uyamxrn.
y niawy pay rnam dn yay seaiwrnaparo.
12

2 Jono
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


2 Pitao
0
1
2
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Pitao
<
0
>
^
2 Pitao
Gorxo e imnr xnr yyamxm neaienern. ur nnrn.
Jisaso niknr ron wnwonern. ur nnrn.
Mimn searwapyargwam Gorxo pr umamonrn. ur nnrn.
Mimn searwapyargwa sp rp rp yargwarn. ur nnrn.
Jisaso m nweapnrn. ur nnrn.
Xwr tn ana tn r nowrnrn. ur nnrn.
Awn rnr xn. ur nnrn.

2 Pitao
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Pitao
<
1
>

Pay Pitao rwyo eanarn.


Pay rna m Jisasom d wkwroarg w e nimnro weagy nn
Pitao rwyo eanarn. O Jisaso wiepsagowa worn. Jisaso rxa anam
npeyimn xwiogw rxa obax npwmn en mimn urwapyargy obax
Jisasoy syik imngyo nwmearo xewn xewn re urargp nn, Jisaso
xwiogw obax ym nra nur nn m nweapnman. urargp nn Pitao
ar nwir ay mimn urwapyargy urargp rwmn mamoro Jisaso
neamea mkone urwp an xrro rxnr pay rna nrr earn. Pitao
xom Romyo dn pkipr aw e en earn.

1
Saimon Pitaon Nion Jisas Kiraisoy xnnn nimnr om wiir w
wurmeir yarwy wonrn. Nion pay rna seyn Gorxoy d tn d w
wurmeiarwone nxrrane wkwroarwp nxrro wkwroargyn nn
Seyn w rn Jisas Kiraiso O neg w imnr yey neayimxemeaaro
imnr eorn. Seyn w rn o imnpim dn d wkwroargynrn.
Seyn nn pay rna near mnaparn. 2 Nj seyn Gorxo tn neg mn
Jisaso tn awa nn imngpim dn Gorxo w ay w seawianr seyn
nwayrnro weapr nn ay w seaiir wngn. nimnarn.
1

Gorxo e imnrxnr yyamxm neaienern. ur nnrn.


w imno xeg e sx enrp tn xxen ner amp nene d nym
imnrane sw m om prn nxd rn epaxp erane yanw nn imn
npn rxa neaiaprn. Apia e yanw nn nj o O sey e imnr syikw
mn kwrn imnr epim dn nene en axp imnr xnr wyo
neaumrorn. Nj o nn xxen imnwpim dn amp ap neaiaprn. 4 O
sey e imnr syikw mn kwrn imnr epim dn E e nseaiimrn.
nearp Ap sey e imnr ay t imnr ep rn. Ap rxa neaiirn. m
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

pkianro yarn nuraknrm wargpa eap m xw tyo weawane


nneainrn xwr neaikxearpim dn nuraknrm uro Gorxo imnpa axp
imnro epra nn e neaiirn. 5 Nene o imnpa axp e imnr xnr ap npn
e neaii eag nn seyn rw sw my nrkwnro sn d nwkwrorn w
rn ero w rn nern Gorxo m xoyy e rxnr wimnarp nn
prn nj imnro 6 ap nn nj nimnrn nprenr ero nprenr nern
sp seameaarpim xwmm wiro xwmm nwirn sw m Gorxom
prn nxd rn epaxp ero 7 ap nern srxmeyo ay urmxro ay
nurmxrn m nyon d sp wiro rxn. 8 Ay rp nn rarn. Seyn nion
E e rxn. sear ap tn xxen nepa nero say nimxa nurny, sw rn
inaro, Nj nene neg mn Jisas Kiraiso nn imnwp surm w
mimnn. k n mw ox roaryn mimnwn. sw n inaro. 9 Ay
rp nn en rarn. m Gorxoyanern. nrnro a nion sear ap
myargy, ay w en yag Jisaso yokwarm wiip nn rxa d ar
nikeamoro nn m sw agw uprgran, sw suprgran, imngpa
axp imno. 10 Aynn g nrxmeyn, seyn Gorxo nene yyamxm
nneair neaumreneran? nyaiwinro ipmnpr nn nion searp an
nyaxd ro prn rxn. Ay rp nn rarn. Ap nxrro nra nurn w
nremioaprman. 11 Seyn nion searp nxra nuro xxen nerny, neg
mn Jisas Kiraiso, yey neayimxemeaaro xeg xwioxyo an nn
neameweane pwn yay nseamern aga yay seaennrn.
Aynn seyn nion agw searp nn rxa nj imnro xwy nepax
imn none searwapyiwp xaw xrro yaraga aiw seyn ap nn d
seainna nn nn dirr oseaiyimnr nn ipmnn. 13-14 Ay rp nn
seararn. Neg mn Jisas Kiraiso wa nrp tn xxen g dp nnwrm
un aw e eag nn sn g dp nnwrm mupa em xwy ap seyn m
d sx onpoynr dirr seaim nn An min nsearrny, narn.
nimnarn. 15 Ay rp seararn. Nion rxa pem rwyo xwy sear ap m
d yaikiropax imnpra nn an min swrn nyaxd r osearmnr
rarn.
12

Jisaso niknr ron wnwonern. ur nnrn.


Neg mn Jisas Kiraiso e nenr weapnp nn wa nsearrann
neg d tn b msearwanign. Py ikayw m wig d tn wapnargp
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

b en msearwanign. Xo nikn r wean sw wnarowone


searwanign. 17 Ay rp nn seararn. Neg po Gorxo om sey e
numeyoar w kwiawyo nwrrrn xo, ikn g nyon sey e wimno
anam dn re rnnapnign, G d sx uyi ro nn aga yay seym dn
ninarn. rnnapag 18 none dw wpim o tn nwearann newanone ar
tyo dn ar e wiwanign. 19 None ap searwone aiw xwy Kiraiso nn w
rkiamoagwa nrro eagp Ap apax Neparn. yaiwipax imnp rn.
Xwy ap en twanern. Uyw s yinm w kmxarpa w
rkiamoagwa nrro eagp axp rwyo imnnp nn w neakmxyimnr
nn neaiiarag nn smmayo tnr xn. Awa nrro eagp Jisaso m
nweaprn wn nga une nn uywn w neakmxya unrn. n
min weaparag nwnrann xwy xo weapnp nn rnp neg
xwioxyo dn w neakmxnrn. 20 E nsearr a rp nn Ay neparn.
yaiwrxn. W rkiamoagwa nrro Bkwyo eagp b neg dyo dn Mk ap
nn iy rrnn? yaiwipax mimnn. 21 W rkiamoagwa nrro nearn m
way dyo dn nrro me Gorxoy kwyp ukkayyo dn xwy oypn nra
ug eag nn seararn.
2 Pitao
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Pitao
<
2
>

2
Mimn searwapyargwam Gorxo pr umamonrn. ur
nnrn.
En arowy w mimn w rkiamoargwa nimnro wig myo yap
urwapyagpa axp seg imngy w mimn searwapyargwa nimnro
nm nimnmn xwy nepa mimn m nxd rn xwr ikxnpax imnp
nsearwapyirn mno nperpim dn ayo uroayro eag a om rw
umoprrn. E nerpim dn apax m wir xwy mernprrn. 2 Uyni yap
searwapyanro epry epr axpim seg m obax xd prrn. E yarn m
Jisasom d mwkwroargy Gorxom nepa xxen xd pr imnyi nn
ikayw mearprrn. 3 m yap seawapyanro epry sw w wnrargy
eaga nn yap nseawapyirpim dn seg amp w searpprrn. Xwy
Gorxo en dn Ayo xwy numerrn e wikrmgn. yaiwiragp sn py
mwenn. Xwr nwikxern e wikxmgn. yaiwiago s mwenn. 4 Ay rp
nn seararn. En anaj wa w n Gorxo axp xe m m rxnr sw
mwn mmenw mernpre nmamwrrn s xo pr umamonyi nn
sirrk s an yinrnymn wrnign. 5 m en xw rrm nwearn
rkkr yag nn en Gorxo xe an e nero werxnr sw mwn xwr
nwikxern xoy d tn inig wax nrga nwipn mear ayo npkir aiw
Nowaom O m ay ayo W rn imn Gorxo wimnarp apran?
oyaiwpoynr w uragorn. Om tn xeg m w wm d wam tn Gorxo
yey wimxmeanign. 6 En m a Sodom tn Gomora tn apiam
weaagyo en Gorxo xwy numerrn Sn b tn weapaxyman. nyaiwir
a apiam r mamwrn r nnowrr urwn imnnign. Gorxo e
nwikrrpim dn ay t e n dn m xo wimnarp mxdargyo
swepg nwir nene en axp neameangnr owinnr err winign. 7 m
a apiam weaagyo e nwikrr aiw Rotom O m w rn worn. m
a apiam weaagy rkkr ay w yaraga nwnr nn d r uxeorn.
Om en Gorxo yey wimxmeanign. 8 m w rn o m ay tn nawn
nwearn ay r kroargp sw wnr ar wir nern s ay ayo kn sp
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wir d r uxer yag eag nn rarn. 9 Gorxo swepg e e yayi eag nn


nene anan d re yaiwipaxrn, mno m xo wimnarpim xdargyo w
rxnr wikrargpim dn anan yey wimxmeapaxrn. m w rn
imnp myargyo s xo m nyon m mmxm enyi t e nn anan pr
numama nur aw umeweapaxrn. 10 m sw piax wenpax imn eap
winarp oyaneynro niponga uro sey e umeweagyo paimm wiro
yargyo apax s ayi t e nn pr numama nur aw umeweapaxrn.
Nene e yaiwipaxrn.
Mimn searwapyargwa sp rp rp yargwarn. ur nnrn.
Mimn searwapyargy Nion ark yarn ap nmeanreno? myaiw
ay nepermn wig d tn n nxd ro anaj sey e wimngwam ikayw
numearrn e b yargman. 11 E yaraga a anajowa Awa m ayy
e sx engpim sey e wimngwarn. Awa sey e nwimnro a mnoy
sw t e dn xwy nuxekwmorn ikayw b umearargman. 12 m ay
nawn imno. Nawy w d newper mmoyrn. Sa m nxero
pkipra nn miaryrn. Nawy d r nxeynr yarpa m ay en axp e
nero amp ay maj imngp nn ikayw meararg eag nn m nawyo
pkiargpa m ayo en Gorxo wann mxnrn. 13 E yarn m om egp
nn ngw meaargpa m ay en axp wig sp egp tn xxen wmeanrn.
Ikwwyn a p p eap winp
sa m tn oyaney. nwimnro yay nra
wargyrn. Ay seyn tn nawn nermenro aiw sa nnrn wig eap
winarp ay w nero seyn syikwn nseaxnr nn ay onmi
mseainarrn. 14 Apx tn w oinaneynr ero w nn wimnarp w
mwram ero yargyrn. m Jisasom d nwkwroro a sn npkwn d
aumam mingyo nene yarwpa axp opoynr wipiomeaargrn. my
amp ap nion meapaxp rn. nyaiwiro wapg inarg eag nn Gorxo Rxa
xwr wikxmgn. rryrn. 15-16 Ay Gorxo oxd poynr wimnaryim
pn nwirm xarxarn nra xewmn nuro nn en sp w rkiamoag
Beramoy rno Om xano Biorn. O yagpim ikan yargrn. O ngw nn
aga ay w nwimnr nn P p sp imnp a nern ngw nmear nn ay
anan emn. yaiwiagorn. O m wo rx re urn, Isrery Gorxom rw
numoro w xeg b imnpim xd pr nn ikayw tn uramxe. urn o
Ngw memnr nn anan sp ap oemn. yaiwiarn dog xwy nn nj
mimn a wo m xwy nrrn axp nrr mx nurr w rkiamoaro d
r nxeynmn Oemn. yaiwiarp pr wiakmonign.
17

m ay inig sm n mw yey yryn imnro kp nyirn agw

This version of Total HTML Converter is unregistered.

kk yrn ini n me m im nppem warpn imnro eaga nn


sirrk an s yinryi ay nn rxa an meaxr yrnn. 18 Ay rp nnrn.
m ay Nion p p nnimnrn anan emn. nrro wey e nmearnrpim
dn m xewmn nasn pn nwirm Jisasom d wkwroargy tn
iwam kumxnanro yargyo wwapyargrn. w nene yarwp axp
opoynr wipiomearo eap wiwany winp
im dn sp opoynr wwapyiro
yargrn. 19 Nwipiomearn w wiwany yargp gw n uxrrag a
mimyo dn re searargrn, Seyn nene yarwpa axp nern w gw n
seaxrpax menn. searargrn. E seararaga a m wp nn an
mrogwn nanrn ay rxa gw n uxrrag nn rarn. 20 m neg
mn Jisas Kiraiso O neg yey neayimxemeaarorn. m o nn nj
imngpim dn sw amp xw tyo weagyo piax wenarpim
nwiakirm numn m axp nero nn apim gw n uxrrn nerny,
ay sp rwyo imnprp xm imngp tn xxen imnpaxman. 21 m ay
w rn imnyi nn sn nj mimnpa nero swry, sp ay w wmemnr
ep wmeapax aiw w rn imnyi nn nj nimnmn sekax ay t
none searwp nwiakiro rwmn mamoarga nn sp imn m b tn n
sey e wmeanrn. 22 Eway xwy nene nn re rnarw rpia tn xxen
yargrn, Sw xwr ndrmn m nur manarrn. Odp m way prn
nrormn en m xwrwyo gni inarrn. rnarwpia tn xxen
yargrn.
2 Pitao
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Pitao
<
3
>

3
Jisaso m nweapnrn. ur nnrn.
G d sx seayiyn, xwy w rkiamoagwa Awa Gorxo E
rxn. wimnarp n oyaneynr yagwarn. Awa en nrro eagp tn
sekax amp mno, yey neayimxemeaaro r w wurmeiarwone
searwp tn xwy ap seyn m d sx nnro prn ompoynr dirr
seaim nn en pay wna near mnapanign. Agw en axp ner m wna
near mnaparn. 3 Xwy nepa imn rm rp nn Ay apaxran?
yaiwrxn. S yopary tn m rperr seamepry seyn w rn yaraga
nseanro wig eap winarp nxd ro nn rperr nseamero 4 re searprrn,
Seg mimyo dn m nweapmrn. seary rxa n gi weaparn? Neg
powa rxa pegm aiw amp xwr tn ana tn iwam imne dn imny
sn axp imnag nn seararwn. searprrn. 5 Rperr e nsearrn rp
nn d ar ikeamoprrn. En Gorxo xwy rn ana imnr xwr
inigyo dn nimnrn inigyo nm ee dn sn imnr ern. 6 Inig tn
en Gorxo xw n imnr Xwr oikxen. rn inig wax nrga
nwipn mear m xwrm weagyo ann mx aiw ap nn ar nikeamoro
rperr searprrn. 7 E ner aiw ana tn xwr tn agw rn imnpia
xwy axoypim dn r nwngnr rrnn. S m xo wimnarp
mxdargyo xwy numerr wann mxnyi imne nn rrnn.
1-2

E ner a d sx seayiyn, seyn searm rp nn rw muknmopan.


Gorxoy swyo dn xwiogw 1,000 npwer a s n wyinn rarrn. S n
wyin nrr a xwiogw 1,000 n pwearrn. 9 mno noney mimyo dn
m nweapmrn. nearp nn m w O rxa mweap ym yarn.
yaiwiargpa axp e myarnn. Nene nn wen ner wean. Ym ay rp
nn yarn. m w mann pa ero nn wig w yargp rwmn mamoro rxnr
nn sn ym yarn.
8

Xwr tn ana tn r nowrnrn. ur nnrn.


E ner a s o m nweapna nn mnoy rnyi m w memnr
ra barn? myaiw maiw wean wmeaarpa s ayi en axp e
seameanrn. S ayi a pr w tn r nnr anp imnr amp a pryo dn
w nary nn rmmenw nenrn r nowrr xwr tn amp xwyo
yary tn nn r nnr yaym yowrr enrn. 11 Ap npn r e nowrn
10

This version of Total HTML Converter is unregistered.

eag nn seyn m Gorxo wimnarpim xd ro w rn imnp n ero


yargy yap nimnro axp rxn. 12 E nerny, s Gorxo Bn rnyi Gn
parmonrn? nyaiwiro an ay rrxn nero mnaparo. S ayimn ana
r nowrr a pryo dn w narp rmmenw nenrn kimm enrn.
13 E ner a xo sm mayo dn near eag nn nene a s wna tn xw s
wr tn imnnpia Apiam w rn imngn weaprpiarn. Apia
nn wen ner weawn.
Awn rnrxn. ur nnrn.
Aynn d sx seayiyn apia nn wen nero nwearo nn Gorxo
prn nwayrnrane weaagw oneannr rw sw my Amp b nn r
mmernpa nerane kwrn syikw mn wangn. nyaiwiro nyunro rxn.
15 E nern neg mno an m mweap ym yarp nn re yaiwr xn,
m obaxyo yey uyimxememnr yarn. yaiwrxn. Neg nrxmeo Poro
en d m sam mo Gorxo sx ummopim dn nrr rwam nearn axp
rpn nrr near seamnap eag nn e yaiwrxn. 16 Pay o eaary nn
ap nn en axp nrr eaarrn. Xwy pay ayo eny w sn mipmnag
nn apax m nj imnpax mimnn. m maj nikrnro d b b
momeargy xwy ap ikweakwm nrro rargrn. Xwy Gorxoy Bkwyo
rny m w en ikweakwm nrro xewn nrrpim dn s yoparyi imnne
nn r mernargrn. 17 Aynn d sx seayiyn, ap nn seyn rxa nj
imnaga nn m r xearmxargy sp nero xewmn warn seyn en
axp wapg inro Jisasom d nwkwroro skkn ongyn piroro eprxnr
awn rnr xn. 18 Niaw aproarpa axp seyn myo ay urmxargp xw
napra ur nj neg mn Jisas Kiraiso, yey neayimxemeaaro nn
imngp ap en xw napra ur wngn. Agw rnran, n rwyoran, om
an nn sey e umwangn. E wangn. nimnarn.
14

2 Pitao
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


2 Tesaronaika
0
1
2
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Tesaronaika
<
0
>
^
2 Tesaronaika
Seyn nn Gorxom yay wiarwrn. ur nnrn.
Gorxo myo pr numamorn enp nnrn.
Poro Gorxom rx wuryip nnrn.
Xwy xrr yaro nn ur nnrn.
Searwapyiwp xaw xrr xn. ur nnrn.
Gorxom rx neauryrxn. ur nnrn.
Aiw npr nn om rxn. ur nnrn.
Yay nwiowrrn ur nnrn.

2 Tesaronaika
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Tesaronaika
<
1
>

Pay Poro Tesaronaika wey nn rwyo


eanarn.
Pay rna Jisasoy syik imng a yo Tesaronaika weagy nn Poro
rwyo eanarn. Ay pay Poro xm near wiowrna nmearo nroro aiw sn
d xewn nmoro Jisaso anam dn rxa weaprn. nyaiwiro wy nero
wean m w Porom ap nn urmeaga o s Jisaso anam dn
weapnyi tn imnnp nn prn urwapyimnr pay m rna eanign.

1
Poron tn Sairaso tn Timotio tn none Jisasoy syik imng Tesaronaika
weyn Seyn neg po Gorxo tn mn Jisas Kiraiso tn nawn
ikrngynrn. Seyn nn pay rna near mnaparwn. 2 po Gorxo tn
mn Jisas Kiraiso tn awa w seawianri seyn nwayrnro weapr nn
seaiiri isixn.
1

Seyn nn Gorxom yay wiarwrn. ur nnrn.


Neg nrxmeyn, seyn Jisasom d nwkwrorn d mmxe m
xwap ay w tn nwkwra uro xxe d sp ninro arr inargp w pn mwir
sn m b tn b tn nra uro yaraga nn none kiki weapax mimnwn.
Sa seyn nn Gorxom yay wipax imnwn. E nerann ay xxen imnp
yarwn. neaimnarn. 4 Seyn e yaraga nn syik Gorxoyyo w
nurmerann seyn nn mx re seameaknarwrn, Xean wikrro rkkr
wikrro wiarn a xwmm nwiro sn Jisasom d nwkwra waro.
urarwrn.
3

Gorxo myo pr numamorn enp nnrn.


Seyn e yargpim dn rp w neann. Gorxo myo m mmxm
nwir wig egp tn xxen wiinp nn d nmorann Apnran?
yaiwipaxrn. Aynn seyn oy xwioxyo wewangnro yarn xean
seaikraraga nn o seyn nn re rrnrn, Ay anan nion t e
weapaxyrn. rrnrn. Ap seyn yargpim dn w neann. 6 Ai Gorxo
m xean seaikrargyo pr numamor xean axp wn Ay xxen
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnp n ra yarn? yaiwianwrn. 7 Xean seaikrargyo pr nwiakmor


kiki seyn seawrrr none neawrrr yarag nwnrann Ay en xxen
imnp n ra yarn? yaiwianwrn. mn Jisaso sn piaumm ninr xeg
anaj e engy tn anam dn nweaprn r piw xw apnaw
yarp tn xxen e enrn. 8 E nern m Gorxo nn d mmopa ero xwy
neg mn Jisaso nn yay neainarpim mxd arkwkw ero yargyo pr
umamonrn. 9 m ayo wig egp nn xwr nwikxer pr numamorn sey
e xo xeg e enpim dn imnp Xe sw onanpoy. myaiw xeg
smma t e dn ann wieawrnrn. 10 Neg mno m xoyy
imnr xnr wiipim dn sey e umeyoaro d wkwroargy nn m s
wenro opoynr anam dn nweaprn pr e umamonrn. Seyn mkone
repy ewp d nkwroro nn n seyn en ay tn nawn om sey e
umeprrn.
Poro Gorxom rx wuryip nnrn.
mnom seyn sey e umepr eag nn nn seyn nn Gorxom
rx seauryarwrn. Gorxo e imnr xnr wyo seaumrp tn xxen ayo
seaimxwngnr seauryarwrn. Na imnp oyaneynr seaimnarp
npn tn Jisasom d nwkwroro nn wnyo sa urpaneynr seaimnarp
tn apia tn xxen epra nn xeg e enp tn seaimxwngnr
seauryarwrn. 12 E nerpim dn seyn om sey e umeyoaro xo en
seyn sey e seameyoar inpra nn Gorxom seyn nn e seauryarwrn.
O tn mn Jisas Kiraiso tn w seawiang eag nn xxe sey e
meyonprrn.
11

2 Tesaronaika
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Tesaronaika
<
2
>

2
Xwy xrr yaro nn ur nnrn.
G nrxmeyn, xwy re rnp , Neg mn Jisas Kiraiso m weapn
nene o tn nawn aw enanwrn. rnp nn rp rxnr yar oseaimn.
2 Kwy bim dnran, xwy m ya wiowr bim dnran, pay Porowa
nearo wrnapgprn. rarg bim dnran, ay nsearemor re rnny,
S mno weapnyi rxa imnrn. rnny, sn m d pirx
nseapeyir udud mseainpan. 3 m wo a ppim dn yap oneawapyinr sw
mwnpa rxn. Xm m obax Gorxom ma xowiakm wiro m xwy
xrr yaro piaumm inr nemn en ay rwyo s ayi imnn eag nn
rarn. m xwy xrr yaro Gorxo wann mxnorn. 4 Gorxom an sm
tn wiarorn. P p w m nimxro meweaargpran, p p kwy m d
uwrrargpran, paimm nmer xewano ayo sey e meyonnrn. E
nern a Gorxo nn rdyow yargiwm npwir m obax sw ange dn
nwemn xewano re urnnrn, Niwanon Gorxonrn. urnnrn.
5 Xm nion sn seyn tn nwearn ap nn searp sn d
mseainarnran?
1

m o Gorxo xe piaumm inwngnr ipmorn imnne nn agw sn


om b wakrmxn. Om wakrmxp nn seyn njrn. 7 Obo m obax ma
Gorxoyp xrr opoynr nm dn rxa nwwapya warag a om
wakrmxarp Gorxo em mamone nn nwakrmxa unrn. 8 Xom
wakrmxarp Gorxo nyomn en xwy oyp xrr yaro sn nm
mimn rxa sn piaumm innrn. Om mn Jisaso nweapr sogwn
prpr nerpim dn sam nwimxr xeg madp tn pkinrn. 9 Xwy
xrr yaro rxa sn nimnr nwearn Seteno xewanoy e sx
enpim dn e sx wemxn eag nn o my O Gorxoran?
oniaiwpoynr yap nwiepsirn emm ay w er m ay rwamnpaxp er
enrn. 10 E nern m annanro yargyo xeg uyni ner b bim dn yap
wwapyn xewano e oniaiwpoynr yarp tn xxen wiaiwiprrn. Ay re
mwimn, Gorxo yey neayimxemeana nn xwy Jisaso nn nepax
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnp ar owianey. mwimn rw umog eag nn xwy xrr yaro


yap wwapyipaxrn. 11 Ay rw umog eag nn Gorxo d xew ompoynr
wimxarn xwy xrr yaro p p yap wwapyinp ar nwiro ay sw urag
Neparn. yaiwiprrn. 12 m xwy Jisaso nn nepax imnp d
mkwr wig sp imnp yanro nn d ni winyo Gorxo xwy umerna
nn d xew ompoynr wimxnrn.
Searwapyiwp xaw xrrxn. ur nnrn.
Neg nrxmeyn, mn Jisas Kiraiso w seawianyn, seyn nn
kiki weapax mimnwn. Sa seyn nn nn Gorxom yayn wipax
imnwn. Gorxo xeg kwypim dn syikw mngy oimnpoynr seaimxr
seyn xwy nepax imnpim d kwroro yargpim dn yey
uyimxememnr en dn yyamxm seai eag nn om yayn wipax
imnwn. 14 Gorxo seyn ap imnr xnr xwy yay neainar nene w
searwpim dn wyo nseaumrrn neg mn Jisas Kiraiso nikn r sey e
imnpa seyn en b e imnr xnr wyo seaumrrn. 15 Aynn neg
nrxmeyn, e sx nnro xwy rrwapg inarw mayo dn
searwapyiwpran, payyo dn searwapyiwpran, xaw nxra rxn.
13

Neg po Gorxo O w nneawianr nn e sx mxnanw nn


neaimxr ay nnearmxrpim dn awiax xo neaiinp nn wen ner
weanw nn neaimxr eorn. O tn neg mn Jisas Kiraiso tn awa e
sx seamxri seyn p p xwy na imnp rro p p na imnp ero epra
nn seaimxri isixn.
16-17

2 Tesaronaika
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Tesaronaika
<
3
>

3
Gorxom rx neauryrxn. ur nnrn.
Neg nrxmeyn, pay rna yoparp nearn rp osearmn. Xwy
mno nn w rmearwp yan niwa nur seyn egpa am am yay tn
ar wipr nn Gorxom rx neauryrxn. 2 O m npkwn mimnp ero
sp ero yargy xean neaikranro yargpim dn oneamnnr en rx
neaurypoy. m nn om d mwkwroargy eag nn rarn.
1

Neg mn Jisaso m ikwirnpaxp yaro eag nn none re


neaimnarn, O e sx seaemxr sp imno O, ay oborn. O xwr
seaikxengnr seamnr enrn. neaimnarn. 4 mnoy dyo dn seyn
nn re nyaiwirane d s neaenarn, Sekax none urwp w pn mwir
agw xxen xd ro rwyo en xxen nxda uro eprrn. nyaiwirane d s
neaenarn. 5 Seyn Gorxo nepa w neawianaroran? nyaiwirn nj m
b tn imnro Kiraisom sp wn e sx nnr xwmm wiipa ero epra nn
mno yayw seamwngn.
3

Aiw npr nn om rxn. ur nnrn.


Neg nrxmeyn, mn Jisas Kiraiso nearowrone eagw nn sekax
rp osearmn. Srxme gy gy rrwapg inarw none searwapyiwp
mxd myunpa ner kiki yarny, ay tn gwiaum minpan. 7 Ay rp nn
sekax ap seararn. Pp xd paxyn mar, none seyn tn nwearann
swepg seawapyiwpim xd paxyn eag nn seyn njrn. None w
nprenr m memewanign. 8 None aiw w swi msearpanwanign. An
mseaikrpa wangnr rwynran, ikwwynran, rw nrkwnmn ngw
om r t an min nerpim dn b nerane nwanign. 9 Aiw anp
mnearpanpaxawa imnaga nn e egawixn. rseaimnarn? Oweo, seyn
swepg seawapyiwpim xd r xnr e ewanign. 10 Seyn njrn. None sn
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

seyn tn nwearann sekax re searayiwanign, m Om mepa oemn.


wimnargyo aiw mn mwipa rxn. searayiwanign. 11 Poro p nn ra e
neararn? myaiwipan. Segy w nn xwy re rnarag ar nwirane nn
rarwn, W om m siw nyprm nemern xwy mmayn nra
waro. rnarag ar nwirane nn seararwn. 12 Nene mn Jisas Kiraiso
tn nawn ikrnwane eag nn wiyn e yargyn sekax nsearrane e
rrmx rp oseaianey, Prn nyunr nwemn seg om pim dn
nmiro nr xn. 13 Neg nrxmeyn, seg wny nn e rrmx e nseair a
na yargyn seg yargp nn an nseainr pn mwirpan. 14 Segy w
none seararwp Ar mwipa oyaney. wimnargyo sw m nwmxro
Ay Poro nearp ar mwiargyran? nyaiwiro ay winwngnr ay tn
gwiaum minpan. 15 E nero a Ay nene tn sms eainwyran? myaiw
sgwo sp yarn G gworan? nyaiwiro d prn omonr kwairr
nwirn urargpa urr xn.
Yay nwiowrrn ur nnrn.
mno O m nwayrnro weaprp nn mk ikiorn. O p p
seameag a nwayrnro weapr nn seaimxwngn. 17 Poron niwanon g
w tn yopar rp near yay seaiwrnaparn. Nion pay nearn yopar srw e
ap enag nwnrn Poro earan? yaiwipr nn e eaarrn. 18 mn
Jisas Kiraiso nynn w seawianwngn. nimnarn.
16

2 Tesaronaika
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


2 Timotio
0
1
2
3
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Timotio
<
0
>
^
2 Timotio
Jox nn Gorxom yay wiarrn. ur nnrn.
Xwy yay neainarp nn ay msinpan. ur nnrn.
Esia propensyo dy nniepsamorm ugawixn. ur nnrn.
Xwyp wyo en n wiepxniasrxn. ur nnrn.
Jisasom xdarag nn sikrp xwmm wrxn. ur nnrn.
Urwapyargy xwy xmxm ninro mrnpa rxn. ur nnrn.
Sp xwy Gorxom mxdargy rargp nnrn.
Gorxom sey na wiipaxox imnrxn. ur nnrn.
Xwy ikweakwm rargp ar mw prn w urrxn. ur nnrn.
Jisasom oxdmn. yaiwiarag a m sp xxegn epra nn sa
runnrn. ur nnrn.
Nion rrwapyip xaw xrrxn. ur nnrn.
Xwy Gorxoyp w urr xxen er rxn. ur nnrn.
Nion t e nn an brxn. ur nnrn.
Areksadao nn ur nnrn.
m nniepsamorm aga a Gorxo nmmnrn. ur nnrn.
Yay nwiowrrn urp nnrn.

2 Timotio
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Timotio
<
1
>

Pay Poro Timotio nn rwyo eanarn.


Pay rna Timotio nn Poro n rwyo eanarn. Poro m a yo Romyo gw
nwearn Timotio sn Epesasyo nwear Jisasoy syik e imngyo
umewean Poro Nion npkipr aw ayoran? nyaiwirn Timotio e
nega nur p p wmepim xoprr wipax imnwngnr pay rna near d sx
ummonign.

1
Poron Nion Gorxo wimnag nn Kirais Jisasoy w wurmeiar
wonrn. O tn nikrnrpim dn d nym imnw Gorxo neg
smmayo dnn Ap seaiimrn. nearp nn w wurmewngnr
nrpeaonrn. 2 Nion Timotiox Jox g niawoxn d sx ryioxn. Jox
nn pay rna near mnaparn. Neg po Gorxo tn mn Kirais Jisaso tn
awa w rwianri ay rrmxri jox nwayrnr wear nn siiri isixn.
nimnarn.
1

Jox nn Gorxom yay wiarrn. ur nnrn.


Nion an ikwwyiran, rwyiran, Gorxom jox nn rx nruryirn om
O nion yar re ninrn Neg arowa om prn nxd rn yagpa nion en
axp xdaronran? yar e ninrn ess b mnin xdarorn. Om jox nn
rx nruryirn yay wiarrn. 4 Nion yay nsirm nbrn jox w neawrag
ranp nn d nmorn m d ni ay w ninna nn Sw oranmn.
nyaiwir kn sp niarrn. 5 Jox nn d nmorn d re ninarrn, O
mimn d wkwrooman. Aga nepa Jisasom d wkwroorn. D e
ninarrn. Dx r Rois xm wkwror dx rn Yunis en wkwror yagpa jox
en Axp wkwroarn. nimnarn.
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy yay neainarp nn ay msinpan. ur nnrn.


Aynn dirr rp osimn. Nion g w sey e sikwirn Gorxo e epaxo
imnwngnr simxp Ap rxa rnayn yrnp rn. Ap m r piw xw
oenr prm yarwpn inrxn. 7 Ay rp nn rrarn. Gorxo kwy ay igig
neainpax imnp mneaiap e nenrane weaanw nn neaimxr myo
d sp wianw nn neaimxr awayin nprenrane yanw nn neaimxr
ena nn imnp neaiap eag nn rarn.
6

Aynn neg mn Jisas Kiraiso nn w nurrn ay w msin anan w


urrxn. Nion o nn w urmearag nn gw nwrrgon nn en ay
msinpa wngn. E mepa ner Gorxo e sx smxpim dn re yaiwrxn,
Nion en Poro epa axp ner xwy yay neainarp w urarpim dn
xean nnmearny, ananrn. yaiwrxn. 9 O nene yarwp nn d nmor
yey nneayimxemear g m syikw mngy oimnpoynr wyo
neaumrman. En dn Nion w nwianr e wiimrn. yaiwiragp nn
d nmor yey nneayimxemear nionyy oimnpoynr wyo
neaumrrn. O xw sn mimxnn re nyaiwirpim dn w neawianrn,
Kirais Jisaso myo yey uyimxemewngnr urowrmgn. nyaiwirpim
dn w neawianrn. 10 En dn w e neawian eag a agw rn Kirais
Jisaso O yey neayimxemeana nn neaiiorn. O rxa xw tyo nbrpim
dn Gorxo W seawianmrn. rrp rxa sn piaumm inrn. Xwy
nene yay neainarpim dn Jisaso w neakmxn re nyaiwirane nj
imnwn, Pearwpim Jisaso xoprrm iy rwinign? D nym nene
mann an weanw nn ip rneaiapnign? nyaiwirane nj imnwn.
11 Xwy yay neainar ap nn wa urmer w urmer urwapyemer
wngnr nrpeaonrn. 12 E nrpeaon eag nn xean rp nmearn. E
ner a ap nn nion ay w mninarnn. Ay rp nn ay w mninarnn. Gorxo,
nion d wkwroo nn nion njrn. O xwy yay neainar w
rmwngnr nn n niepxniasip s Jisaso weapnyi imne nn anan
meweapaxorn. m m s xeg b tn say nimxr rprxnr
meweapaxorn. nimnarag nn ay w mninarnn.
8

13

Xwy ewpern, nion xamox e dn w urr urwapyir wngnr

This version of Total HTML Converter is unregistered.

swepg siarn ar nip xaw xrrxn. Kirais Jisaso tn nawn nikrnrn


d wkwror d sx uyir nerpim dn xwy ap xaw xrrxn. 14 Xwy
ay t imn n siepxniasin ap kwy Gorxoypim dn Ap syikw b
mnp rn. D neaxxrop rn. Apim dn n siepxniasinp nxrr
mewerxn.
Esia propensyo dy nniepsamorm ugawixn. ur nnrn.
Jox njrn. Esia propensyo d Jisasom d wkwroarg nn
nniepsamorm ugawixn. Nniepsamorm nurn wig wa Pigeraso tn
Xemoseniso tn awa en nniepsamorm ugisixn. 16 E ner a mn Jisaso
Onesiporasom tn m xeg aiwm weargyo tn ay urmxwngn.
nimnarn. Ay rp nnrn. O m m d sx nmmoayirn. Nion gw
weaon nn aiw ay mwin 17 a Rom rpim nrmnaprn nion nn ay
tn p nra nur nmeanign. 18 Aynn S neg mn Jisaso m nyon m
mmxm enyim om ay urmxwngn. nimnarn. Nion sn Epesasyo
wean sey o niip nn en jox rxa nj imnn.
15

2 Timotio
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Timotio
<
2
>

2
Xwyp wyo en n wiepxniasrxn. ur nnrn.
Aynn g niawn imnox, jox re nyaiwinrpim dn, Kirais Jisaso
tn nawn ikrnon eag nn Gorxo w w mnwianpa yarran?
nyaiwinrpim dn e sx ene. 2 Xwy nion m obax ar ege dn rarn
ar nip jox en m d uwrrpax imngyo wa nurr n
wiepxniasrxn. Ay e dn xam wyo urwapyipax imnpra nn rrarn.
1

Jisasom xdarag nn sikrp xwmm wrxn. ur nnrn.


Eway xwy b rp nn d mo. Sm wnargy wam wmeanp nn
udud mirnpa nero wig mx inyom e nenro nm uxdargwa yap jox en
axp e nimnr Kirais Jisasom nxd rn smeanp nn udud mirnpa ner xe
onmeanr xd rxn. 4 Sm wnargwa sm wnarwo none yarwp nn
yay owinnr p p om m s ay ayo yargp xe nawn rgwrgwn
oennr m n bn xo wimnarp n yargrn. 5 Eway xwy rp nn en d
mo. Yamyamrng inarg go go yamyamrng inpr nn xiwo rrp
im
xxen ar mw an winag nn ma nwiakir xeg d tn wn e nyaim
nyaprny, yay nwimor yamyamrng ninrn mrom mn winp wipax
menn. 6 Eway xwy rp nn en d mo. m nrkwnr omsey o, o xm
wwam nmror aiw nmir npaxorn. 7 Eway xwy nion nra weapary
nn d mo. Jox e nern mno simxpim dn re yaiwipaxrn, Ay ap
nn ra rnn? Ap nn ra rnn? yaiwipax eag nn Ap nn d mo.
rrarn.
3

Jox Jisas Kiraiso nn ar w mikeamopan. Nion xwy yay neainarp


w nrrn re rarpa O npmn m xwrpyo dn wipn meaorn. Neg
aro mx iny Depitoy wirawy worn. E rarpa o xxen ap e imnorn.
9 Nion xwy ap w urarag nn O npkwn myarnn. nniaiwiro xean
nnikrayiro m rkkr yargyo gw wrrargpa ap en ap en nigrn.
Nion gw nwrrg aiw xwy Gorxoyp en gwn mwrrnn. 10 Xwy
Gorxoyp en gwn mwrrnag nn nion m Gorxo xeg yyamxm
ey nn d nmor nion nikrargp npimn xwmm wiarrn. m ay
Kirais Jisasom d wkwrn o tn nawn nikrnrpim dn yey
uyimxemear anam xo tn an sey e nimnro weapra nn wimxr
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wngnr e yarrn. 11 Xwy re rnp nene d wrrpaxp rn, O tn


nikrnrpim dn pewann eny, d nym en twane nimnr o
tn weanwrn. 12 Nene p p neameyo xwmm nwiranny, wyo en
sey e nwimnrane xo tn nawn umeweanwrn. Nene O neg
mnoman. nrranny, xo nene nn en Ay nn nion majrn. G m
wman. rnrn. 13 Nene nn d neawrrpaxp mepa yaragw aiw o sa
an d uwrrpaxp yarorn. m s b nimxr rpax mimno eag
nnrn. Xwy e rnp nene d wrrpaxp rn.
Urwapyargy xwy xmxm ninro mrnpa rxn. ur
nnrn.
Xwy nion rrarp m jox t e weagyo dirr wrxn. E nern
Gorxo sw ane dn jox rperr xwyn b mr aga nepa sekax re urrxn,
Xwy nn xmxm ninro mrnpa poy. urrxn. Xmxm ninro rnargp
m wyo na b wiiarman. Ar wiargyo xwr wikxear eag nn
rarn. 15 Gorxo Timotio mmwiroar wo ra imnn? osiaiwinr an min
rxn. Xwy nepax imnp xeg rnpa nrewpa nur urrxn. E ner re
rxn. m wig om nern na eag nn m om nion p sw
nwnrny, ay ninpaxman. yaiwiargy yargpa axp rxn.
14

Sp xwy Gorxom mxdargy rargp nnrn.


Xwy m Gorxom mxd pa nern rro k wyo dn rro yargp g
t e dn orpoynr sw mwnpa rxn. Ay rp nn rarn. Xwy k wyo
dn rargp, ay Gorxom mxd pa epra nn n je xxoypi moarrn.
17 m ay wig pn e rarg p oremn xw nimga un eag nn rarn.
m e rargy wig wa Xaimeniaso tn Pairitaso tn awarn. 18 Awa xwy
nepax imnp pn nwirri majmaj nra xewm nurn re rargwarn,
Kiraisom d wkwrwane neg d s neaimxp
im dn rxa wipn mew
eag nn npmn neg warp m rwn b wipn meanman. raragi
nn m d wkwrog w mdmdn ayagw imxrnrn. 19 W mdmdn
ayagw imxrn eag aiw xwy Gorxoyp sn earnn. Xwy oyp
s a nmrrn s iwam ntwayror tg p w mkwiermio xaw sn
enp yap imnn. Sn enpim rwam rpia nrnr enn, m
xoy imngy ay mno o njrn. rnr O g mnorn. rarg gy gy
wig sp yargp rwmn umamrxn. rnr epia apim nrnr enn.
16

Gorxom sey na wiipaxox imnrxn. ur nnrn.


A xw wiwm sx xxegn wen. Sx awiax s gor tn ran, s sirp
tn ran, imxnp n mwenn. rap sx k tn ran, xw tn ran, imxnp en
w wen. Wny ay tn meargprn. Wny ay tn mmeargprn. 21 Aynn
m gy gy sp ap npn nn ign engy, ay m Gorxom sey na
20

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wiipaxyrn. Sx ay tn meargwn imno. Xo Aw tn e mgn.


wimnarp nn rr imnwn imno. Sx rxa d peyeaw yap
mimn a xiwo sn aw tn aiw r yeaanpax imnw yap imno. Sx p
p na imnp nern memnr w e prn nimxnro wew yap
imno. 22 Aynn w skoyn eap seainp
pr nwiakirm rxn. W
rn imnpimn oiponmn. yaiwir Xwy nepax imnpim d
nkwra oumn. yaiwir myo d sp owimn. yaiwir m tn py
owrnaney. yaiwir ner m kwrnn imngpim dn mno arr
oneainr urargy tn nawn xxen e rxn.
Xwy ikweakwm rargp ar mw prn w urrxn. ur
nnrn.
E ner a xwy majmaj nikrnro d r nxeynmn ikweakwm
rnargp b xe onxmeannr sw mwnpa rxn. Jox njrn. Xwy ap
nrnrn sa xmxmn ninro rnarg eag nn rarn. 24 mnoy xnn
nimnr om wiiarg gy gy xwy xmxm ninro mrpa rxn. E mepa nero
m nn nn w wumxro prn urwapyipax imnro Sp m ay nikrp
ananrn. yaiwiro rxn. 25 Urwapyarn ma pr wiakm yargyo awayin
xwy nurro prn w uroanro rxn. Ay Xwy nepax imnp , ay
apran? nyaiwiro xxen e waropr epra nn xm imngp Gorxoy d
tn rwmn mamrxnr awayin xwy nurro prn w urrxn. 26 m ay
m d nxrro aw obo O xo wimnarp opoynr yap wwapyiorn. O
aw wea ma umnpim dn ay nuraknrm rxnr awayin xwy nurro
prn w urrxn.
23

2 Timotio
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Timotio
<
3
>

3
Jisasom oxdmn. yaiwiarag a m sp xxegn epra nn sa
runnrn. ur nnrn.
Jox rp nn d irne. S yopar imny tn Jisaso weapnyi sn
mimnn Om an ouxdaney. yaiwiargyo sa wunpax imnp
wmeanrn. 2 Ay m spy rp rp epr eag nn rarn. Wiwann d
sp inro ngw nn kn sp inro mx meakn nro wrxa imnro ikayw rro
xnxaneyo arkwkw wiro m amp na b waga a yay mwipa ero p p w
imnp wwi rrm ero 3 rxmeyo d sx muyipa ero sms neainrn
py mwrnpax imnro sp owmeanr mmay rro p p eap winarp
mwiakipax imnro p pp oyaneynr nern m tn ero p p na imnp
nn wik nro 4 wig wny a nn my urro pas umero ay nepermn rap
ero wiwany nn Sey e mimnpa rewn? yaiwinro amp nern Gorxo
yay winarp nn kn sp b mw wiwany yay winarp n nn kn sp
wiro eprrn. 5 Mimn xwy nrro Gorxom prn xdanro ra yaro?
oneaiaiwpoynr nero aiw oy e en xom xd pra nn wimxpax
imnpim rw umoprrn. m e yargy t e yarrrxn. 6-7 Ay m ayy
w rp yarg eag nn Ay t e yarrrxn. rrarn. Wig xwy pypy
urargpim dn a kyo npwiro apx wig w pim dn ay
udunarwam wa d npkwn mmaxrgwarn. Wig m winarpim dn
sp oyaneynr nipemenm wargwarn. Nj oimnaneynr an min
nwapn r a xwy nepax imnp tn xxen nj mimnargwarn. wam
yap wwapyarn ar nwiro nn gwyn nikrpeanr weao. 8 En
Janiso tn Jaboriso tn awa Mosesom ma pr wiakm yanri nn egpa m
sp ay Ay d r xeyngy eag nn d npkwn mmoargyrn. Xwy
nepa imnpim d mkwroaraga nn Gorxo rw umoyrn. Ay en awa
egpa axp xwy nepax imnp pr wiakm yanro yargrn. 9 En yeg
Isrery wig awa Mosesom ma pr wiakm owiaiynr yargp sw
nwnaxd rn Majmaj nikrnri ra yari? yaiwiagpa agw rn en m
nn sp yargy wig yargp sw m nmxrn Majmaj nikrnro ra
awixn? yaiwipr eag nn xwy nepax imnp pr wiakm yanro
yargp sprr eprrn.
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Nion rrwapyip xaw xrrxn. ur nnrn.


Jox nion tn nemerai sw nanaxdagox eag nn nion myo
urwapyemeagpran, nemern yagpran, e oemnr yagpran, Gorxom
d nwkwra wagpran, wik mwnpa ner awayin yagpran, m nn w
nunagp ran, xean xwmm wiagpran, ap npn yagp nn jox njrn.
11 Nion a Adioky rnpim tn Aikoniamy rnpim tn Ristra rnpim tn
a apia apim w urmearn xean nikrag nn rn nmeap nn en
jox nj imnn. Xean r t nikrayaga a xwmm wirn. Ap npimn
dn mno nmmnrn. 12 Ai, m Kirais Jisaso tn nawn ikrng eag
nn om prn oxdaneynr yarg nyon en xean wmeanrn. 13 m sp
yargy tn mimn yargy tn wig sp yargp say nimxa nurn wyo yap
wwapyiro wiwany oboy dyo dn yap wapn ro eprrn. 14 E epr
eag a xwy jox rrwapyipim dn nj imnr Ap nepax
imnp ran? yaiwirr ep w ar mikeam xaw xrrxn. Ay rp nn
rrarn. Jox nene xwy ap rrwane nn Ay d wrrpaxyran?
nyaiwir prn nj imnr 15 onn dn rwam Gorxoy nrnr enp nn
nj imnr eag nn rrarn. Rwam nrnr en ap jox nrorpim
dn d m sam mop mora nn swn sipemear Kirais Jisasom d
wkwrpim dn yey ryimxemeana nn swn sipemear epaxrn.
16 Gorxoy rwam nrnr en npn xoy kwypim dn nrro eag prn.
Nepa imnp nn nearwapyipax imnr xew yarwp nn sw neaipax
imnr ayyum neaipax imnr w rn imnp yanw nn yayw
neamepax imnr ep rn. 17 Xwy ap m Gorxoy imngy rpia epra
nnrn. Xo E rxn. wimnarp epra nn e sx enro p p na
imnp epra nn ipmnro epra nnrn.
10

2 Timotio
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Timotio
<
4
>

4
Xwy Gorxoyp w urr xxen er rxn. ur nnrn.
Kirais Jisaso nweapr m nyon sn nwimnmn mx inyn ner
m xoyy xwioxyo mmem er pegyoran, sn s nimnr weagyoran,
wom wom p nmra ur en eag nn o tn Gorxo tn awa sw ange
dn xwy apim jox wir mmropax imn rp orrmn. 2 Xwy Gorxoyp
w urrxn. Ar owianey. wimnarag nwnrnran, Ar mwipa
oyaney. wimnarag nwnrnran, w urr nn ipmnrxn. m Gorxoy
imngy sp yaraga nwnrn wig yargp nn ay owudunnr mx urr
Pn wirpoy. urr rxn. Jisasom prn ouxd poynr e rrmx wrxn.
Ap ap ner a apax m na mimnaraga nwnrn wik tn mur awayin
nurwapya rxn. 3 Ay rp nn rrarn. Xwy ewpernp m paimm
nwiro ar mw eprn rxa aw ern. Ay ap ar mw re eprrn. Xwy xeg
b imnp n ar owianeynr wig wimnarp tn xxen urwapyargyn
nmearo aw ememn eprrn. 4 Xwy nepax imnp rwmn
nmamoro py ikaywyo ar nwiro xdanro nn eprrn. 5 Ay e epr eag
a jox d nan nmor xxen irni rxn. P p smep sa xwmm wir myo
xwy yay neainarp w urmemnr er Kiraisoy xnxn nimnr om
wiira nn imnox myo e wiwngnr imnp tn xxen er rxn. 6 Ay
rp nn rrarn. Gorxo nn naw rdyow nern piw xw owenr inig
wain iwaymoargpn nion g rag rxa iwaymoanro yaro. Nion npkipre
aw ayo eag nn rarn. 7 Nion Kiraisom nuxd rn m Xo xoprr
ninreno? nyaiwinr e nenr e menargpn yronrn. m
yamyamrng ninrn yopar e mroargpn yronrn. Xwy nene d
kwroarwp w mmwir xaw nxra onrn. 8 Aynn m
yamyamrng ninrn xm mrom yay wimoargpa nion nn en rxa
imnrnp , ay rprn. mno O myo p nmern xxen wig yargp
tn wiiarorn. O yay nnimor Kiraiso epim dn W rnoxrn.
nrrnprn. Ap nion nnn mimnn. Ay m gy gy Kiraiso neg sw
anwa weapwngnr wimnargy nn en imnn.
1

Nion t e nn an brxn. ur nnrn.


Timotiox sn m nion t e nn bra nn an min rxn. 10 Ay rp
nn rrarn. Dimaso amp m Gorxom mxdargy yargp nn wimnag
nniepsamorm a Tesaronaikayo nn nign. Kresenso en Garesia
propensyo nn nign. Taitaso en Darmesia propensyo nn nign.
11 Ruko xeg xewn nion tn weawi. Aynn jox Makom nwirmem brxn.
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

O sa nrnaropax imno eag nn rrarn. 12 Nion Tikikaso rxa a


Epesasyo nn urowrrn. 13 Jox nbrn g iy npnoy a yo Trowasyo
Kapasoy aiwm pn wir tn bkw tn nmexa brxn. E nern Bkw
sipsip war tn imxnp , ap apaxran? nyaiwir ap en nmexa brxn.
Areksadao nn ur nnrn.
Amp ainx tn imxar Areksadao, o aga sp nikrnign. E nikrag a
mno xo nikrp tn xxen pr umamonrn. 15 O aga sp nikr eag
nn jox en m om sw nwnaxd r rxn. O none urwapyemearwp
mmwiak emnr nn mrmr niaxd eag nn rarn.
14

m nniepsamorm aga a Gorxo nmmnrn. ur


nnrn.
Iwam xwrx nmearn nion wkwnmnr xwy urarn m wo sop
mn nn nniepsamorm awixn. E np nn Gorxo xwy b mumearpa
wngn. nimnarn. 17 Ay nniepsamorm aga aiw mno w mniepsam
e sx nmx eag nn nion a xwrx niargiwm dn xwy nion w
rmearp urarn my a am gm dy ar nigrn. Ai, ma nion
umnpim dn mno nmmnrn. 18 Aynn nion njrn. Nion sn
xw tyo wean p p Porom sp owikraneynr np mno anan
nnmmnsn anam xoy xwioxyo oweanr yey nyimxemeanrn.
Aynn om nn sey e numeyoa wangn. Ap e wangn.
16

Yay nwiowrrn urp nnrn.


Jox Prisiram tn Akwiraom tn ayam tn Onesiporasepwam tn m
ayo Poro yay seaiwrnapo. urrxn. 20 Re nn nbrn Erastaso a
Korinyo urn rn. Tropimaso smx yarag a Mairitasyo wrrn. 21 Rwp
yarn sn mimnn sn m an brxn. Yubiuraso tn Pudenso tn
Rainaso tn Krodiao tn yeg nrxme re weagy nn tn yay
siowrnaparo. 22 mno w rwianr d rkkayor wngn. Aprn.
19

2 Timotio
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


3 Jono
0
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

3 Jono
<
0
>
^
3 Jono
Nrxmeyo arr wiarpa sn axp nwia rxn. ur nnrn.
Sp yargyo ikan mwiaxdpan. ur nnrn.

3 Jono
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

3 Jono
<
1
>

Pay Jono ea yoparnarn.


Pay rna yopar Jono eanarn. O xewanoy yo mrn Jisasoy syik
imngyo wipeweaony nrnr wrrnign. m Jono nurr pay eao
xeg yo Gaiasorn. Jisaso rxa anam npeyimn xwiogw aga obax
npwmn en Jono nweasn rxa xweya ner a yo Epesasyo
nwemn pay rna eanign

1
Jisasoy syik imngyo wipeweaaron g d sx ryi Gaiasox nn
pay rna eaarn. Jox nepa d sx ryin. 2 G d sx ryioxn, Gorxom
jox nn rp yar rwiiarrn, O Jisasom prn nxd r nn xeg d na
imnp tn xxen Gorxoxny dyo dn na imnp n wmear war inr
wngn. yar e rwiiarrn. 3 Neg nrxmey w jox nn wa re
nrmeaga, O nepax imnp Jisaso nearwapyip nn rarn. Ap
nxd r nern yap b mneaieps ap tn xxen yarn. Nepax imnp nern
axp prn xdarn. wa e nraraga ar nwir nn nion yay seym dn
ninrn. 4 Dx niaw imngy xwy nepax imnp nxrro xxen
xdaro. raraga ar nwirn yay seym dn ninarp amp w nn yay
ninarp ap tn xxen mimnn.
1

Nrxmeyo arr wiarpa sn axp nwia rxn. ur nnrn.


G d sx ryioxn, jox neg nrxmeyo arr nwirn rap b mwikr
d rwrrpaxp wwapyarrn. Nrxme jox sn sw mwn a xeg b
mar, axp n wiarrn. 6 m ay jox d sx nuyir arr wiarp nn Jisasoy
syik imnw re weawane rxa wa neargawixn. Jox Gorxom prn
nxd rn epaxp tn xxen ner e nn arr nwir nwiowrrn yarp na
yarn. 7 Ay rp nn Arr wrxn. rrarn. m ay yo Jisas Kiraisoy m
imngyo w urmeanro nurn W nurrane a wig amp ourpaney.
nyaiwiro amp b murp yarg eag nn rrarn. 8 Aynn Gorxom d
wkwrowane xwy nepax imnp nrga emwngnr ayo arr
wwangn.
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Sp yargyo ikan mwiaxdpan. ur nnrn.


Nion w rmearg ay nn Jisasoy syik imng e weagyn wa
osearmnr nn pay b near seawrnapag aiw seg m wo, Daiotrepisoy
rno O Nion sey e wimnn wny nm onurn poy. wimnarorn. O
xwy none urarw b ar neaiarman. 10 Aynn nion seyn t e nn
nbr amp o yary nn waropr seaimrn. O mk w meag aiw none nn
ikayw rmearrn. E nern apn yarn. myaiw none rarwp nwiakir
nrxme seg tmn byo mummnpa yarrn. Wny wig ayo nn
nipemem wanro yaraga nwnrn pr urakiarrn. Apn m e yargyo
Jisasoy syik imngyn aw enarge dn mmxem yarrn. 11 G d sx
ryioxn, m na yargy Gorxo tmeayn imno. E ner a sp
yargy Gorxom sn sw m mwmxgyrn. Aynn jox sp imnpim
ikan mwiaxd pa ner napimn ikan wiaxd rxn.
9

Demitriaso nn m nn Naorn. rargorn. Xewano xwy nepax


imnp nxd rn nerpim dn en Nion m naonrn. nrr swn
neainarorn. None en Naorn. urarworn. Xwy none rarwp nepa
imnn. Jox nj e imnag nn rarn.
12

Jox nn Pay oemn. nyaiwirn rwam obax ay w eapax aiw


Npn nrr pay rnam oemn. mnimnarn. 14-15 E ner aiw Nion sn m
nbr nsmemn ax e dn xwy rnanwrn. nyaiwir d ikwmon. Jox
prn orwayrnn. Nkumxnr emearwy re dn yay seaiwrnaparo.
Jox tn nkumxnr emeargyo e dn womn womn yay nwira rxn.
13

3 Jono
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


W wurmeiargwa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
0
>
^
W wurmeiargwa
Jisaso anam peyi nnrn.
m wom Judaso nn way urpeag nnrn.
Kwyp Gorxom d wkwroargyo wmeap nnrn.
Pitao Jisaso nn xwy ur nnrn.
Jisasom uxdargy egp nnrn.
Pitao skw ik e wom na imx nnrn.
Pitao a rdyow yargiwm dn ur nnrn.
Pitaom tn Jonom tn gw yig nnrn.
Pitaom tn Jonom tn xwrx umeg nnrn.
Gorxom xwy rrm wig nnrn.
Jisasoy syik imngy xxe nnowiay ing nnrn.
Ananaiaso tn Sapaira tn xiapxiagw aya nnrn.
W wurmeiargwa emm xxegn ay w eg nnrn.
W wurmeiargwam xean wig nnrn.
W wurmeiargwa Juday mebowam mass mw urg nnrn.
W wurmeiargwam rn waga a yay eg nnrn.
Sey wipra nn m w wm d wa rpeag nnrn.
Stipenom xrg nnrn.
Stipeno xwrx umeargwam rrm wi nnrn.
Stipenom s nearo pkig nnrn.
Soro m Jisasoy syik imngyo xean wikr nnrn.
Samaria propensyo xwy yay neainarp nn w urmeg nnrn.
Piripo m Itiopia d wom urwapyi nnrn.
Soro Jisasom d wkwroyi nnrn.
Soro Damaskasyo nwearn urwapyi nnrn.
Juday Sorom mekax umeg nnrn.
Soro m Jerusarem nn u nnrn.
Pitao Iniasom na imx nnrn.
Pitao urn Tabita wipnmea nnrn.
Anaj wo Koniriasom sn urnap nnrn.
Pitao kwkw nyrr wnp nnrn.
Pitao Koniriasoy aiwm nn u nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Pitao a Koniriasoyiwm dn urwapyi nnrn.


myo Kwy Gorxoyp wan nnrn.
Pitao Koniriasoy aiwm ep Jerusarem dn wa ur nnrn.
Adiok wey w Jisasom d wkwrn imnp nnrn.
Mx iny Xeroto Jemisom pkir Pitaom gw uyir e nnrn.
Anaj wo Pitaom gw ayo dn mxea nnrn.
Mx iny Xeroto pe nnrn.
Banabasom tn Sorom tn w urmepsi nn nrpearo urowrg nnrn.
Banabaso tn Soro tn prw Saipraspim dn w urmeg nnrn.
Banabaso tn Soro tn Pisidia propensyo nn nuri Adiokyo w urmeg
nnrn.
Poro tn Banabaso tn Aikoniam dn eg nnrn.
Poro tn Banabaso tn Ristrapim dn egp nnrn.
Porom s nearo tg nnrn.
Poro tn Banabaso tn m eg axmn ug nnrn.
m Jisasom xdargy nn xwy imxg nnrn.
my nn pay nearo wiowrg nnrn.
Poro tn Banabaso tn ewramng nnrn.
Poro Timotiom nwirmem u nnrn.
Poro Trowasyo nwearn or wnp nnrn.
Ridia nknmnr Jisasom d wkwro nnrn.
Porom tn Sairasom tn gw ayo wrrg nnrn.
Tesaronaika wey Porom tn Sairasom tn iwa weanro eg nnrn.
Poro tn Sairaso tn Beriayo egp nnrn.
Poro Atens dn w ur nnrn.
Poro Korinyo nwearn ep nnrn.
Poro m Siria propensyo nn nur Adiokyo rmo nnrn.
Aporoso Epesasyo tn Korinyo tn dn urwapyi nnrn.
Poro m Epesasyo nrmor e dn e nnrn.
Sipaom xewaxowa im mx oumnowraneynro eg nnrn.
Epesas weagy smmikw nero eg nnrn.
Poro m Masedonia Propensyo emer Griky ayo emer e nnrn.
Yutikaso pyom Poro s imx nnrn.
Poro Trowasyo pn nwirm Mairitasyo nn u nnrn.
Poro Jisasoy syik imng Epesas weyo wipeweagwam ur
nnrn.
Poro m spxyo npxemonr u nnrn.
Agabaso Porom kwairr wip nnrn.
Poro Jerusaremyo nrmor Jisasoy syik imngyo umeweagwam
repy wi nnrn.
Juday Porom a rdyow yargiwm dn mx wig nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Romy porisowa Porom urpg nnrn.


Poro Juday xom umearargp owkwmnr urp nnrn.
Poro Ap yarn Gorxo nknmxrn. ur nnrn.
Gorxo Poron my tmn nrowrnign. ur nnrn.
Poris sey e imno Porom umn nnrn.
Poro xwy wkwnmnr nn Juday mebowa aw enge dn ur
nnrn.
Juday Poro nn mekax meg nnrn.
Porom Primi Piriso t e nn wiowir nnrn.
Piriso Poroy xwrx ar wi nnrn.
Piriso tn xiep Drusira tn Porom ar wig nnrn.
Poro Romy mx inyo xwrx prn nimxywngnr ur nnrn.
Poro nn Pestaso Agripaom wa ur nnrn.
Agripao tn Benais tn Porom ar wig nnrn.
Poro Nion ap nwnrpim dn knmnrn. ur nnrn.
Porom Romy ayo nn spxyo wiowrg nnrn.
Rwp xw n rawraw imeamkw e nnrn.
Spxo sx nror ornowin nnrn.
Porom Mortayo wean wimnp nnrn.
Poro Romyo rmo nnrn.
Poro Romyo dn w ur nnrn.

W wurmeiargwa
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
1
>

W wurmeiargwa egp nnrn.


Rwam rp, W wurmeaiargwa egpy rnp Ruko nrr eap rn.
O Jisasoy wiepsagy woman. Juday en woman. my dokt worn. Poro tn
Sairaso tn my ayo w nurmern wirmerogorn. O Tiopiraso amp w
wurmeiargwa Jisaso rxa anam nn npeyimn en egp nn nj
oimnr rwam rp earn. Rwam nearn Tiopiraso re oyaiwinr eanign,
Iwam m Jisasoy syik imngy sa Jerusarem dn nimnrn ay
Judayn imnag aiw Gorxo xoy kwyp sx ummn a apim w nura
nemasn e dn w nura numiro Samariay ayo nura nemasn m nuro
my ayo en nura nemasn en my obax en Jisasoy syik nimga
nurn ay w nimga nuro Judayo mrogawixn. oyaiwinr rwam near rp
en oyaiwinr, Pitaom tn Porom tn en Gorxo nurpear e sx
wemxowaran? oyaiwinr emm amp Jisaso epa Pitao xm nra up
nn nrr ear m rwyo Poro nra up nn nrr ear enign.

1
Tiopirasoxn, rwam nion xm nrr eap, ay Jisaso iwam er
wwapyir ep t e dn s xeg w wurmeiargwam Awa xo
rpeaowarn. Awam Gorxoy kwyyo dn sekax nurmn xo anam nn
peyiyi t e nn nrr earn. 3 O rn nmear nper nwipn memn s
40 nra warn awa O m s ra wean? oyaiwpoynr m m sw winayir
Gorxo m xoyy xwioxyo mmem ner umeweanp nn urwapyir nern
awa sn udud m Ay oran? nyaiwiro nwipmnmn en re enign.
4 Awam aw nearmn sekax re urnign, po Nseaiapmrn. searp
Ap, ay nion searn soyn ar niargprn. Ap sn mseameapa en a
Jerusarem tyo dn nwrm mupa nero ap nn wen nero werxn. 5 Ay
rp nnrn. Jono way nseameairn inig tn seameai aiw sn s obax
mrpa en Gorxo xoy kwy tn way seameainrn. urnign.
1-2

Jisaso anam peyi nnrn.


6

Awa rxa aw nenmn om yar re wigawixn, mnoxn, en neg

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wa mx iny nimnro neg nerawyo umeweaagpa rn dn jox en axp


mx iny nimnr Isrerene xwioxyo mmem nneair neamewearran?
Yar e waga 7 o re urnign, S seyn yar niargp nn parmonyi
Ayi po Gorxo xo xeg nn to nimnrpim dn nrr tagyirn. Ayi nn
seyn nj imnpr mimnag nn wa searmmn. 8 E ner aiw rp nn
nj imnpr nn wa searmn. Kwy oyp nseamear e sx seamxn
soyn nion seamea mkoyn nimnro m Jerusarem weagyo wa
urmero m Judia propensyo tn Samaria propensyo tn am am weagyo
urmero m xw yopar kwrnm weagyo a urmero rxn. 9 E
nurrmn awa sn sw wnarn o Gorxoy d tn npeyir wig sw ange
dn agw bim annign. 10 Npeyir agw bim ann awa sn anam sw
annn re enign. m raprap ap we yngwa awa t e nrnapri
11 re urgisixn, Gariri propensyo doyn, p nn re nrmn an am
wen yno? m o, Jisasoy rno seyn te dn Gorxoy d tn anam
nn rxa npeyir a soyn sw wnarn peypa m axp wepn nrn.
urgisixn.
m wom Judaso nn way urpeag nnrn.
Awa dw Oripiy rnpim Ap Jerusarem dn aw e ep rn.
Sabaryo Juday n jam mupa nero a Jerusarem dn dw m ap t e nn
anan wagprn. Apim pn nwirm nuro 13 rxa Jerusarem nrmoro a pkk
sey m mrniwm Iw awa s weargiwrn. Iwm nn wawyo npeyiro
pwigawixn. Awa wig yo rowarn. Pitao tn Jono tn Jemiso tn Adruo tn
Piripo tn Tomaso tn Batoromuo tn Matyuo tn Arpiasom xewaxo Jemiso tn
Saimon Sereto tn Jemisom xewaxo Judaso tn awarn. 14 m awa d n bn
tg wa nimnro m w m ty en apx wwa tn Jisasom xn Maria tn
Jisasom xexrmeowa tn en awa tn nawn aw nenayiro an min Gorxom
xwy rrm wiayarn 15 s wyi m aw eny nn m 120 en Pitao
wnm nrmn re urnign, 16 G nrxmeyn, en mx iny Depito
kwy Gorxoypim dn Judaso nn O m Jisasom oxraney. yaiwyo o
t e nn nipemem uorn. O nn nrr Bkwyo eap surm imnpax
mimnag nn amp Judaso ep aynn xxen imnrn. 17 O none tn
nemerane yanw nn urpea eag nn o en nearpeay worn. 18 (O sp
wikrpim dn ngw meap tn xw b b nemn e dn n nenrn xeg
agwyo wnm narknr agw amp npn mxenowinign. 19 Jerusarem
weagy nn o e in nn ar nwiro nn wig pn tn xw ap yo
Akerdamay Yo mk ay m nper rag xwyo pu nnrn. Yo e wrgrn.)
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy rp Bkw Samy rnyo nrnr enag nn Judaso xo ep ern,


A oy yw imnwngn. m w e mweapa rxn. Xwy ap surm
imnpax mimnag nn amp Judaso ep xxen imnrn. Xwy m b
rp Bkw axyo en nrnr enn, O e nimnr wngnr rpeap m wo xe
nimnr wngn. enag nn 21-22 noney wo anp imnn Ay ananrn.
rpax menn. Aynn m none Jisaso tn emearn nn nawn wagwy wo
none tn nawn Jisaso wipn meap nn wa uranw nn aga orpeaaney.
m iwam Jono way nneameaia wage dn Jisaso xeg xanoy d tn
anam nn peyie nn o tn emeagwy wo nn rarn. Pitao e urag 23 ay
m wa nn Wo Josep Basabasoy rnorn. Oy yo m b Jastasorn. Wo
Mataiasorn. Awa nn re rngawixn, m rowa anan wom Judaso nn
way rpeapaxowarn. nrnro 24 Gorxom yar nwiro re urgawixn,
mnoxn, jox m nn wig xwioxyo sp tn na tn nn imnp njox
eag nn m awa gmn go jox simnag rpeo sw neai. 25 Jisaso awa
w nurmerxnr nearpeag a Judaso xo An ap oimnmn. mwimn pn
nwirr xeg Oumn. wimnarmn rxa eag nn jox o nn way
oimnr s rpeo sw neai. Yar e nwimn 26 Juday wig yargpa nern
Rowa gmn go xxen ayo imnreno? nyaiwiro srn nero Mataiasom
w wurmeiarg w wka skw wo awa tn axp imnn nn som
kumxrgawixn.
20

W wurmeiargwa
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
2
>

2
Kwyp Gorxom d wkwroargyo wmeap nnrn.
S Pedikosy rargyi S ayi Juday aiw om syo dn mp
Gorxom yay wianro nn nmea nbro peax targyirn. S ayi imnn
m Jisasom d wkwroargy a wiw axiwm aw enn re enign.
2 An am dn rwp xwn w nra weapy
a ay weagiwm niwmn r
inrnnign. 3 r inrnn sw wny wngawixn. R piwn imn
b apnaw nra nur womn womn nweaxa ag xxe sw ainengawixn.
4 Sw e ainenarn re enign. Ayo nyon Gorxo kwy xoyp ay w sx
ummonign. Sx ummn kwyp wimxp
tn xxen nero pn xeg w wny
mrpax imngy a anan rpax nimnro nra ugawixn.
1

Juday w Ay a xw rr nrmn am gm ikwrnyo xrgyrn.


Gorxom prn oxdaneynro an min yargyrn. Ay nbmimn
Jerusarem urn gn rwp xwn w nra weapp nrn. 6 w nra weapn
m xw ay w eproy nero Jisasom xdargy wig aga pn xxegn tn nra
waraga ar nwiro nn udud nero 7 ay nrwamnro d s nwenro re
rngawixn, m aga pn xxegn tn rarg rowa nowan Gariri propensyo
d menran? 8 Nowan e dowa eag aiw arge nero neg aga pn onn
dn ar nwia uw xxegn tn neararn ar nwia warwn? 9 Nene wiene
Patiay rnwane wiene Midiay rnwane wiene Iramy rnwane wiene
Mesopotemia dene wiene Judia dene wiene Kapadosa dene wiene Podas
dene wiene Esia dene 10 wiene Prigia dene wiene Pabiria dene wiene
Isip dene wiene Sairini tmn Ribia propensyo dene wiene Rom dene
nene nbrane re urn wane Wiene aga nepa Judayenern. Wiene Juday
yargp nxd rane nn nawn imnwanern. 11 m wiene Krit dene
wiene Arebia denern. E e dene aiw nnenen wine wine awa amp Gorxo
en e nenr yagy nn nnearrn neg aga pn xxegn yo dn raraga
ar wiarwn. E nrga nurn 12 udud nra nuro udud nikrnro nn w re
nrga ugawixn, P neamean nn ra yaro? nrga waraga aiw 13 w
rperr nwiro re nra ugawixn, Awa wain sp xw nnmn papk nero nn
raro. nra ugawixn.
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Pitao Jisaso nn xwy ur nnrn.


E nra warn Pitao Jisasoy wiepsag w wka skw wo imng wa tn
nrmn e tn repy ner re urnign, G Judia propensyo dyn tn
m am am dn nbro Jerusarem urn gyn tn nion repy seaiarn prn
ar kiar nmnro none neamep nn nj imnpoy. 15 Ay rp nn
seararn. Agw sn 9:00 a.m. m wain xwap mnpa yargn imnag nn
soyn m nion tn re rog rowa nn yaiwiargp nepa papk nero mraro.
16 Awa yarg p, ay en w rkiamoag Joeroy rno nrr eaag rp, ay
aprn, 17 Gorxo re rarn, S yopary tn kwy nionyp tn m nn wy
wyon ay w sx ummn seg niaw ox tn apx tn xwy nionyp w
urkiamoaro seg w sky kwkw yrro seg xweyay or wnro eprrn.
18 n m wy xnwn nimnro om wiiarg oxowam tn apxwam tn
ayo a g kwyp tn sx ummn xwy nion nn w rkiamoprrn.
19 Niony d tn a pryo dn ay rwamnpax imny inr xw rrm dn
ekyiy inr nern re enrn. Xwrm rag pur r wer swr awmn
imn tr yarn 20 a pryo sogw s yinr em rag r imnr enrn. E
nemn en s mnon m nyon m mmxm wima nn sey e
imnyi parmonrn. 21 Ayi sn mparmopa en m d nnkwroro
mnoxn, yey neayimxemea. nr nyon yey uyimxememrn. Gorxo
e rarn. w rkiamoag Joero e nrr eaagp m rowa yarn seyn axp xxen
wnaro.
14

G Isreryn, xwy nion searm rp en ar npoy. Nasaret d Jisaso


nn rarn. O Gorxoy d tn emm tn ay rwamnpax imnp tn amp
b m mepax imnp tn nra upim dn Gorxo sw rn neairn, O
nion nrpear urowrnaporn. sw n neairn. O seyn tn nwearn
nra u ap npn nn seyn nj imno. 23 En Gorxo xewano Ap
nerpim dn myo yey uyimxememgn. nyaiwirr ipmorp tn
xxen seg mayo dn om m Gorxo nn d w mmoargy yoxpm e
noro nyekwrorro pkigawixn. 24 Om pkig aiw pyp om an gwn
yinpax meag nn Gorxo nkwearpim dn s wimxn m
wipn meanign. 25 Mx iny Depito o nn nrr rwam re eaagp nion
seararp tn xxenrn, mno nion weaa nn weaag wnaranign.
O nion t e aw e nweaag nn b emman. 26 Aynn g xwioxyo dn
d ni nninr yay xwyn rarn. Apn mar, g war ur epax rr Nirn
nym imnma nn nimxnran? Oy, e nimxnrn. nyaiwir d
nsikwmor wean. 27 Ay rp nnrn. Jox d niony py siw tmn,
Xedisy rn tmn nnwrm onunr mni er m jox an min rxdaran
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xwrpyo dn py oenr sw mnan er era nn d nsikwmor wean.


28 d nym imnp nn wema nnyi jox rxa sw nir n. Jox d
nnkkayorn nion tn nwearoxn imnag nn d ni b onmip
mnin aga xw ninno. Depito e ragrn. 29 G myn Neg aro Depito nn
xwy b osearewpmn. nimnarn. O npag xw weyrgo xwrp sn je
rpnn. 30 Aynn en o w rkiamoar wo imnag nn re nyaiwir Gorxo
syo dn Dx rrawy wo mx iny nimnr jox meweaarpa axp
meweanrn. nronran? nyaiwir nn 31 n rwyo imnnp nn nj
nimnr Kiraiso, aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo xwrpyo dn
wipn meanp nn rrn. Xwy o r rp Jox g d py siw tmn
nnwrm onunr mni er xwrpyo dn py oenr sw mnan er errn.
rp , ay xo nn mr Kiraiso nn rrn. 32 m Jisasoy rno Gorxoy d tn
xwrpyo dn wipn meap nenen neamea mkonern. 33 Aynn o
Gorxoy d tn xo tmn npeyir sey e o imnp tn xxen nimnr w
nmn nwemn xano xoy kwy Nion myo wimrn. rrp wag o
en nene kwyp sx neamag nn seyn udud seainar rp ar neairo sw
neanro yaro. 34 Ay rp nn seararn. m anam nn peyio, ay
Depitoman. Xewano re rrn, mn Gorxo g mnom re urnign, Jox
g w nmn wea. 35 Jox mx sianro byo xoprr rwiima nn sw nanr
werxn. om Gorxo e urrn. Depito xewano e r eag nn Anam
nn peyio, ay oman. yaiwipaxrn. 36 Aynn g Isrery nn aga nj rp
xxen oimnpoy. Jisaso, seyn kyo yekwrorgo, o ay anam nn
peyiorn. Gorxo o mno oimnr wimxr m yey neayimxemeana nn
aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo oimnr wimxr ern. Pitao e
urnign.
Pitao e urarn ay ar nwiro kn sp nwir nn Pitaom tn w
wurmeiarg wam tn re urgawixn, Nrxmeoyn, nene ar yanwn?
uraga 38 Pitao re urnign, Seg w yargy rwmn nmamoro m nn
Jisas Kiraisom d ra wkwroaro? seaiaiwipr nn way mepoy. E n
Gorxo seg w yargy yokwarm nseaiir xoy kwyp nseaiapno. 39 Ay rp
nnrn. Kwy en dn Gorxo myo wann nn urowrnapmrn.
rrp , ay re rowonen nn rman. Seyn tn seg niaw tn m n jam
a gm weagyo m Gorxo xoy oimnpoynr wyo umrn gy gyo
Ayo nyon nn Gorxo e r eag nn rarn. urnign.
37

O xwy m ay w tn wokk nwir e rrmx nwia nur re


urayinign, Xean m uyni yarg tyo wmeanp nene en
neameangnr wy nseainr Gorxo yey oneayimxemeanr knmnr xn.
40

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urayinign. 41 Aynn m Pitao rarp nn d nkwroro Ay nepaxn.


wiaiwy way nmearo nn s ayim Jisasom xdargy tn m s m 3,000
kumxnrgawixn. 42 S kumxnry an min rp nra ugawixn. W
wurmeiargwa urwapyarn ar wiayiro xxe arr inayiro Jisaso pep nn
d wimon nn aiw nawn nayiro Gorxom xwy rrm wiayiro nra wagrn.
Jisasom uxdargy egp nnrn.
W wurmeiargwa Gorxoy d tn emm ay w ero ay rwamnpax
imnp ay w ero yaraga nn m nn wy nero P opoynr ra
neawapyaro? nyaiwiro e yarn 44 Jisasom d wkwroargy nn
nkumxnro nawn nemero amp wig imnp a tn rxa nawn nxrro 45 wig
wo amp b nn dw ikeamnag nwnrn wig xwran, ampran, ngw nn
b nero dw ikeamnom arr nwiro e nra wagrn. 46 S ay ayo nawn
nemern a rdyow yargiwm aw nenayiro wig wny tn aiw nnayirn
aiw nnr ninro wik tn b onmip min aga yay seym dn ninro 47 Gorxom
yay sey e numero e yarn m nn yay nwinr Ay na inaro.
yaiwiagrn. E yarn mn Gorxo s ay ayo m xom d wkwraga nn
yey uyimxemeaary xm d wkwrog wny tn nawn kumxagrn.
43

W wurmeiargwa
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
3
>

3
Pitao skw ik e wom na imx nnrn.
S wyim 3:00 p.m. Juday Gorxom xwy rrm wiargn Pitao tn Jono
tn e yanri nn a rdyow yargiwm nn yarn 2 m wo O sn xny
agwyo dn skw ik eorn. S ay ayo xeg my om kwiawyo ntmn
nmem nuro a rdyow yargiwm w Awiaxo rnyim wrrayigorn.
m a rdyow yargiwm pwiargyo ngw nn rx ournr ayim
wrrayigorn. 3 O Pitao tn Jono tn a rdyow yargiwm pwianri yaragi
nwnr awam ngw nn rx urarn 4 Pitao tn Jono tn om sw agw
nwnrri Pitao re urnign, Jox sw yeane. urag 5 o Ngw b niapanri
rari. nyaiwir sw wnnapag a 6 Pitao re urnign, Nion ngw sirpran,
gorran, mayon aiw nion xrpn b osiapmn. E sx en Nasaret d
Jisas Kiraisoyyo dn jox anan na imnpax eag nn Nwipn mear a
e. rrarn. nurr 7 xeg w nmn nxrr meyon sn m re enign.
Xeg skw sospia tn xmpia tn rxa sw nyir re enign. 8 E tn
nwipn mear prn nrmn iwam a ner awa tn nawn a rdyow
yargiwm npwir nmawir nmawir nxeama nemern Gorxom yay seym
dn nmra unign. 9 m nn o a emer Gorxom yay seym dn umer
yarag sw nwnro 10 om rxa m nwmxro m a w Awiaxo rnyim
nwear ngw nn rx neararo ay ro orn. nyaiwiro nn Arge ner na
ra imno? nyaiwiro udud b onmip m o imnp
nn d nyga
ugawixn.
1

Pitao a rdyow yargiwm dn ur nnrn.


Om na wimxagi nn Pitaom tn Jonom tn nmakkyir a wim
Soromonoy rnpim ron m nn mr nbmiro udud ikrnarn 12 Pitao
my e yaraga nwnr nn nwipn mear re urnign, G Isreryn, p
nn udud ay w nikrnro sw agw yeanaro? Eg e sx enyo dnran,
sw w rn yargpim dnran, om na wimxagi a yarn. ryeaiaiwiaro?
Oweo! 13 w neg arowa Ebramo tn Aisako tn Jekopo tn awayom xewaxo
Jisaso m sey e oimnr wimxarn. O seyn my opkpoynr wiowrn
Pairato Jisaso w b m eag nn gw nwkwear owrmn. wimnag a
seyn Pairatoy swyo dn rw umogorn. 14 m aga w rnorn. Syikw b
mnorn. Om seyn rw numoro m pkxwr yar wo nn Neawri.
urgawixn. 15 Seyn d nym mk ikip xiwom npkiro taga aiw
Gorxoy dyo dn xwrpyo dn nwipn mear neamea mkone wawirn.
16 Jisasom yawawi d wkwroargwpim dn m skw ik e ro O seyn
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

sw wnro nj imnro egorn. O apim dn rxa skw sw yio. Oy, yawawi


Jisasom d nwkwrorai w eag nn m ro seg swyo dn rxa na
nimnr sx kwyn oo. 17 Ai nrxmeyn, nion njrn. Seyn Jisasom rw
numorn maj nero Gorxo urowrnaporan? myaiw wiarn seg mn
seameweagy en axp wigrn. nimnarn. 18 E ner aiw xwy en Gorxo
xeg w rkiamoagway mayo dn m nene yey neayimxemeana nn
xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo nn re ragp , O rn nmear penrn.
ragp , ap seyn wikrgpim dn xxen imnrn. 19-20 Aynn Gorxo seyn
seg w egp yokwarm oneaiinr nn d sp nseair rwmn nmamoro xo
tmn knmnpoy. Gorxo m Jisasom O aroway xw piaxyo dn
iwiaronoy rarwo, nene yey neayimxemeana nn urpeaorn. Om nene
nn m neawrinapyir d sx neammor enyi parmwngnr nn seg w
egp rwmn nmamoro xo tmn knmnpoy. 21 O xeg d tn m wan
wan weappax menn. Gorxo amp s b imxnyi nn Ayi en dn xeg
w rkiamoagway mayo dn ragyirn. Ayi nn sn anam wen ner
wean. 22 Moseso o nn nrrn re rag eag nn rarn, Arr seaina nn
mn Gorxoy d tn seg imny wo w rkiamoar nionn nimnr
iwiaronrn. Amp o sear nn seyn ar nwiro xxen rxn. 23 m w
rkiamoar imnom ar mwy sn wig Isrer wny tn nawn nkumxnro
weaprxnr Gorxo m ay ayo nyon em ppkm enrn. Moseso e rag
eag nn rarn. 24 Gorxoy w rkiamoag nowan, Samueroy rno
wuryie dn oy rwyo dn nwurya bgwa en amp Jisaso s nene
weaw rn ep nn rag eag nn seg w yargp rwmn mampoy.
25 Xwy Gorxoy w rkiamoagwa nwurya bag p tn xwy Gorxo
xewano neg arowam nurrn Aro Ebramom smmayo dn Dx iy
axpm dn m gw wr wr nn xw tyo weagyo prn wimxmrn.
rroragp tn apia, ay seyn nn rnag nn rarn. 26 Gorxo xeg
xewaxom nurpear nurowrnaprn nynn prn seaimxnpim dn seg
uyni yargp pn nwirm kiki rxnr nurpear xm seyn t e nn
urowrnap eag nn rarn. urnign.
W wurmeiargwa
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
4
>

4
Pitaom tn Jonom tn gw yig nnrn.
Awa m ayo sn urarn apaxpn imng wa tn a rdyow
yargiwm aw mearoargyo sey e imno tn Sajusiowa tn awa nbro
awa nurwapyiri Jisaso wipn mea nn m nn en wipn meaprrn.
uraragi ar w eag nn wig xwioxyo dn d r piwn nwra nuro
3 nxrro rxa s eag nn wrn xwrx umwangnr gw ayo
wrrgawixn. 4 E aga aiw Pitao urarn ar wy obax w Jisasom d
wkwrogawixn. S ayi d wkwry m xm d wkwrogy tn
nkumxnmn ox nn 5,000 imnnign.
1-2

Pitaom tn Jonom tn xwrx umeg nnrn.


S wegwa w tn Juday wig umeweagwa tn mnowa tn w
ikax enp mewegwa tn Jerusaremyo aw nenrn 6 apaxpn
imngyo sey e wimno O Anasoy rnorn. O tn oy m axgwowa
Kaiapaso tn Jono tn Areksadao tn agwiwa en aw enwa tn aw nenro
wean 7 Pitaom tn Jonom tn gw ayo dn nmem nbro aw engyo
wn e urrn yar re wigawixn, Skw ik eom prn nwimxrn
arge wrn? P e enpim dnran, yo goypim dnran, nern awagw
p rn? uraga 8 Pitao kwy Gorxoyp ay w sx wnag nn
nwipn mear re urnign, Isrerene neameweagoyn tn neg mnoyn
tn 9 yawawi skw ik e rom na imxwp arge neri na imxranr agw nj
imnanro nn yar yeaiaraga nn 10 ap nn soyn nj xxen imnpr
nn wa b osearmn. m na imn re ro ro yawawi Nasaret d
Jisas Kiraisom dn Om Isrerene rw umn kyo yekwroraga aiw
Gorxo m s wimxag nn wipn meaorn. Om dn m ro na imnr n.
11 O gora n? myaiwipa poy. Bkwyo nrnr enp tn xxen s a
mrargoyn Sporn. nrr em mogo Gorxo nmear a xo mrariwm
iwam ntwayror eo, ay n won onrn. 12 m nene yey neayimxemeapax
imn m wo menn. Gorxo m nene yey neayimxemeapax imno nn
nnearrn m nn xw rr nrmn weagyo aiw yo m wo nn nrr
nearman. Ay n won onrn. urnign.
5

Xwrx umeargwa Pitao tn Jono tn mass b mw raragi nwnrn


awa skur megwa aga knxowa eagi nn nj nimnro nn udud nero
Awa arge neri nj awa rargp imngran? nyaiwirn rxa sw m
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nwmxro re yaiwigawixn, Awa Jisaso tn emeagwaran? nyaiwiro


14 m skw ik e na imno awa tn nawn roag nn m xwy b
murpax imngawixn. 15 E ner aiw awam sekax Awagw xwrx
eamearw re pn nwirm barwmn b wepiy. nurmn wigp xwy
nimxro 16 re rngawixn, None awam p wianwn? m ox apx nn
Jerusarem re weagy emm sey e imn p nn rxa nj imno.
Aynn none w Awa mrn. urpax mimnag aiw 17 xwy awa rargp
m sn b tn nrga nuro m nn rnmeprxnr awam kwairr nwirane
Awagw m ark b tn m Jisasoy rno nn murwapyipa eri xwy murpa
eri piy. ouraney. nrnro 18 Awa m obpiy. nrmn w ikax re
urgawixn, Awagw m ark b tn Jisaso nn murwapyipa eri xwy murpa
eri piy. uraga aiw 19 Pitao tn Jono tn re urgisixn, Gmn gp Gorxoy
swyo dn xxen ra imnn? Yawawi Gorxo yearp nxd rai nern Awa
Gorxoy swyo dn na yari. rseaimnarn? O yearp m soyn
yearargp nxd rai nern Awa Gorxoy swyo dn na yari.
rseaimnarn? Sewanoyn d nmoro rpoy. 20 Ay rp nn rarwi. Yawawi
wngwp tn ar wigwp tn w pn nwirr mrpax meag nn rarwi.
uragi 21 awa iwa mpepax imnp nn p nmegnro nn m kwairr b
tn nwia nasn m nn awa p nn Gorxom yay seym umearaga
nn awam sa wrgawixn. 22 m emm neri na imxo, o xeg xwiogw rxa
40 nmror mno eag nn m nn Gorxom yay seym numra
ugawixn.
Gorxom xwy rrm wig nnrn.
Xwrx umeargwa awam wrn awa eg nkumxnro yargy t e
nn nuri apaxpn imng xwowa tn wig Juday mnowa tn ur npn
nn repy nwia agi 24 ay ar e nwimn d n bn tg y nimnro
Gorxom xwy rrm nwiro re urgawixn, mnoxn, jox ana tn xwr tn
rawraw tn imxr amp nn ayo nyon yarp imxr eoxrn. 25 Xwy joxy
rp dx kwypim dn neg aro Depito O dx rnn nimnr om siiagorn.
O nrr Bkwyo rwam re earn, my p nn mx r piw nwern
imngawixn? P nn wig surm imnnp nn ipmorgawixn? 26 mn
Gorxom tn m xoy d tn xiwoway xw piaxyo dn niwiaror yey
uyimxemewngnr urpeaom tn awam mx iny xw tyo d tn myo
umeweagwa tn mx wianro nn mx pmxamoro xoprr wianro nn aw
nenro egawixn. Depito dx kwyp tn e nrr earn. 27 Ap tn xxen a
rpim dn mx iny Xeroto tn gapman Podias Pairato tn my m wa tn
neg Isrery tn dx riwaxo Jisasom O dx rnn nimnr siiarorn. Syikw
b mnorn. Om xoprr wianro nn aw engawixn. 28 E ner aiw jox maj
imnp yanro nn aw rengawixn? Oweo, sa Gorxox en e nenrn
p p e rxnr ipmoragp n yanro nn aw engawixn. 29-30 mnoxn,
agw jox awa kwairr nneairo nearpim d kkayo. Nene dx rnwann
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nimnrane siiarwane dx e eanyo dn smx tg yo prn wimxrane


dx riwaxo Jisaso, syikw mnom dn emm b tn ay rwamnpax b tn
wwapyirane nern ay igig m xwy joxyp xxen uranw nn e sx b
neaemxe. 31 Gorxom xwy e nurmn en re enign. A ay aw
nenro weagiw sr nuga unign. Sr nuga warn kwy Gorxoyp ay w
sx wnnign. Ay w sx wnn xwy Gorxoyp ay b m xxen
nurwapya ugawixn.
Jisasoy syik imngy xxe nnowiay ing nnrn.
m Jisasom d nwkwroro axp imngy d xxegn b b mm
axp n nma nurn re yayagrn. Wigy wo xeg amp b en Ay aga
ngn rn. Neg imny wom arr nwirn ap wipax menn. yaiwiagman.
Wone wone neg amp, ay nnenenyn imnn. yaiwiagrn. 33 E nero w
wurmeiargwa e sx en Gorxo imnp myo sw nwirn Jisaso
xwrpyo dn nwipn mem emearag sw wnarogp nn repy
wiayarn Gorxo na ay w nwikra unign. 34 Ay rp nnrn. Wigy w
amp b nn an dw nikeamga waraga sw mwnpa yagrn. Xw tn
a tn surm ep tg y ngw nn b nero ngw xp nmem nbro 35 w
wurmeiargwam mn wn awa wig w dw ikeamnargyo wipaxp tn
xxen ya nwia wagrn. 36 E nra nurn wig wo Josepoy rno O Juday
aiw xiwey Ripaiy eag nn syik Ripaiy worn. Prw Saipras dn xrorn.
W wurmeiargwa yo s b Banabaso Yo mk ay e rrmx yaro eag
nnrn. Yo e wrgorn. 37 O en xw surm b torn. Ap b nemn ngw
xp nmem nbr w wurmeiargwa neg uypeayyo ya owpoynr mn
winign.
32

W wurmeiargwa
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
5
>

5
Ananaiaso tn Sapaira tn xiapxiagw aya nnrn.
m wo xeg yo Ananaiasoy rno tn xiep xeg yo Sapairay rn tn
eg xw surm b myo ngw nn b neri 2 xiagwo xiep nj imnn ngw
x b xeg yum ntmn b w wurmeiargwa Ngw x npn ap
neaiaparn. oyaiwpoynr nmem nur mn wag aiw 3 Pitao re urnign,
Ananaiasoxn, Obo xo wimnarp oenr d rxxroxn, p nn kwy
Gorxoypim yap wwapyimnr xw b nern ngw xp b dx pn ntmn
bn neaiaparn? 4 Sn b mepa nern dx mimnp ran? Xw ap b nern
ngw xp dx d tn p p Oemn. nsimnrn anan mepaxp ran? E
nimnr a jox p nn d nm nkwrnmn W wurmeiargwam yap
owwapyimn. yaiwnign? Yap jox neawapyimnr p , ay mone mar,
Gorxom wwapyimnr nign. urag 5 Ananaiaso xwy ap ar nwimn re
enign. Xwyo npiror d nymga unign. D nymga n m o p
nn ar wy nn wy nikrga ugawixn. 6 O d nymga nur py weag
w skowa nwipn mearo raprap tn wow nero nmem nuro xw
weyrgawixn.
1

Ananaiasom xiep xeg w e sepi b onmip nweasn xeg xiagwom


winp
nn sn maj nimnrn Pitao t e nn nbr pwn 8 o re urnign,
Ngw xw b nern xp npnp, ay rp apran? Jx nre. urag Ay rp
aprn. urn 9 Pitao re urnign, Ayagw p nn Kwy mnoyp e
enp ranr yap nwwapyirai iwam owwapyaiy. rnisixn? m dx ragwo
xw weyrwa rxa w e riwa rnapo. Jx en xw rweyrpr nmem
rupro. urn re enign. 10 en Pitaoy skw t e npiror d nymga
unign. D nymga ag w skowa nwiapro py weag nwnro
nmem npeyearo xeg oxo xw weyre mdn e xw weyrgawixn. 11 E
n Jisasoy syik imngy nn tn ayam wmep nn ar w gy gy tn
wy nikrga wagrn.
7

W wurmeiargwa emm xxegn ay w eg nnrn.


12

W wurmeiargwa m wig tmn mimngy te nemern emm tn

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ay rwamnpax imn tn nra nuro axp nawn nimnro a rdyow


yargiwm nm aw nenrn a wim Soromonoy rnpim aw nenro
yayaga aiw 13 Jisasom d mwkwroargy wy nero nn Awa tn aw b
oenaney. myaiwipa yagrn. E nero a awa nn xwy nrrn m
naowarn. ragrn. 14 m m ay w ay w mnom d wkwry ox
tn apx tn nn s ay ayo w tn w tn kumxnayigrn. 15 m emm w
wurmeiargwa nra wargp sw nwnro nn Neg m smxyo Pitaoy
onapmg en a wn na imnpro. nyaiwiro wig m smx yargy
nmem nuro e Pitao npurn onapmg inpaxmn kwiawyo wrragrn.
16 m Jerusarem t e a mn mn ikwrnyo weagy en wig m smx
xxegn tg y tn im xxroy tn nmem w wurmeiargwa t e nn
bmn prn immxm wiagrn.
W wurmeiargwam xean wig nnrn.
Apaxpn imngyo sey e wimno tn xeg nkumxnr
emeargwa tn Awa xeg gw mngwa Sajusiy rngwarn. Awa tn w
wurmeiargwam sp d b onmip mwiaiw aga sp d xw ay w
nwiaiwiro nn nwipn mearo re egawixn. 18 Awam nxero gw ayo
wrrgawixn. 19 Gw ayo wrraga aiw rwyim mnoy anaj wo
nweapr gw ayo wa nkwir awam nmxem nwiapr re urnign,
20 Soyn nuro a rdyow yargiwm nrmn m e rwapgyo xwy
m d nym imnpr nn rn npn nn urwapypoy. urag 21 ar
nwimowa nuro w nga war tn a rdyow yargiwm npwiro m
rwapgyo urwapyarn apaxpn imngyo sey e wimno tn xeg
nkumxnr emeargwa tn aw nenmn neg Isrery meb parmen
imng nowan tn xwy oimxaneynro nn En. nurro rxa aw
nenrmn a rdyow yargiwm aw mearoarg wa w
wurmeiargwam wirmiaupr nn gw ayo nn urowraga aiw 22 gw ayo
nrmorn awa nn p nmegnro m Juday mebowa aw enge nn nbro
repy nwiro 23 re urgawixn, Gw ayo nrmmn wa sn xaw yrnr
aw mearoargwa w t e aw roro eaga nwnrane a wa nkwirane
npwirane sw wnwy sn nm weaaga mwnwn. uraga 24 a
rdyow yargiwm aw mearoargyo sey e wimno tn apaxp imng
xwowa tn ar e nwirn udud ay w nero re rngawixn, Agw p
imnmnr nn ra yarn? rnarn re enign. 25 m wo nrmnapr wa
re urnign, Ai, m agn soyn gw ayo wrrgwa a rdyow
yargiwm nrmn myo urwapyaro. urn 26 a rdyow
yargiwm aw mearoargwa tn wig sey e wurn go tn awam m xrpr
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn nuro a awa urwapyarn ar wiargy s neaeaprxnr wy nwiro


nn awam nxero nmra nbrn uyni w mmpegawixn.
W wurmeiargwa Juday mebowam mass mw urg nnrn.
W wurmeiargwam nmea nbro Juday mebowa aw enge
urrn apaxpn imngyo sey e wimno xwy numearrn 28 re
urnign, None ar jyik nseaorane sekax Seg urwapyargo nn sn
murwapyipa poy. searagw a soyn ark o nn nurwapyirn seg
urwapyargp rxa Jerusarem tyo nyon menrngo. None xewone nn
re oneaiaiwpoynr, Awa om npkiro nn re rongwaran? oneaiaiwpoynr
urwapyargoynrn. urag a 29 Pitao tn w wurmeiarg wa tn re
urgawixn, m nearargp mar, Gorxo neararp n pr wiakipax
mimnwn. Aynn soyn ar jyik nneaor neargp wiakiarwn. 30 Ay rp
nnrn. Jisasom soyn npkirn yoxyo yekwrorga aiw w neg arowa
en dn nxda bagoy dyo dn o m wipn mearn. 31 O ay Gorxo g
w nmn onweanr sey e nwimxrn Xiwoway xw piaxyo dn
iwiaro wo imnr mx iny wo imnr wngn. nyaiwir wimxrn. Isrerene
neg w yarwp rwmn mamorane yokwarm neaiipax imnrane yanw
nn o rxa e nimnr xanoy w nmn wean. 32 None seararw ap sw
nwnrane nn mkonern. Kwyp en Ap neparn. oyaiwpoynr
neawapyarrn. Nonen mar, m Gorxom ma pr mwiak ar w gy
gyo en xeg kwyp rxa mn wirn. urgawixn.
27

Xwrx meargwa xwy e raraga ar nwiro wik r piwn nwero


opkianeynro wimnnign. 34 Opkianeynro wimnarn m wo O xeg yo
Gamerieroy rnorn. O Parisi worn. w ikax enp urwapyar worn.
Nurwapyirn nan newper raro eag nn m nn w kwiawyn
wrrgorn. O xwy urn nn aw enge nrmn sekax re urnign,
m rowam b onmip bam wrpoy. nurr rxa bam wrn 35 re
urnign, G Isreroyn xwy b osearmn. m rowam owianey.
yaiwiargp sn mepa nern xm d prn mpoy. 36 Ay rp nn
seararn. En onmip m Tiudasoy rno ep nn d mpoy. O
xewano nn re rnnign, mn sey e imn wonrn. nrnr yarn m
400 xwy o rp ar nwiro nn gw numnro yarn my om pkn xeg
gw mngwa wwn umigawixn. umaga nn o oemnr ep surm
yrnign. 37 E nemn en m m wo Gariri propensyo d Judasoy
rno nn rarn. O gapmany m nn yo wrrgn nwipn mear xeg
dyo dn m w o tn gw numnro myo mx oxdowraney. nrro yarn
om ann mxaga om ar wigy en wwn umiamogawixn. 38 Aynn m
33

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rowa yanro yargp pr mwiakipa nero w umxenpoy. m rowa


Gorxoy dyo dn mar, wig dyo dn nipmorro nerny, wa awam
xoprr wipr eag nn xe rxnr sw wnpoy. 39 E ner a awa wig dyo
dn mar, Gorxoy dyo dn nerny, soyn xoprr w wipax menn. E
owianeynro nerny, Gorxo tn mxn inaga sw ainenprrn. urnign.
W wurmeiargwam rn waga a yay eg nnrn.
Xwrx umeargwa Gameriero E poy. urp
ar nwiro nxd ro nn
wam W wurmeiargwam nwirmem wiappoy. nurmn rxa nmra
wiapn skw rag pr uykm nero w ikax re urgawixn, Jisaso nn sn b
murwapyipa rxn. nurro wrgawixn. 41 Wrn awa xwrx umeargwa
t e dn npeyearo nurn re nyaiwiro nn, Gorxo Jisasom xdarwone
ay neaimoar neaikrp xxen meapaxowaranr xe xero iwa mpero
rxnr sw neanr an? nyaiwiro nn yay nra nuro 42 nn s ay ayo a
rdyow yargiwm dnran, m a wiw wiwm dnran, ark urwapyiro
w urmero nern m Gorxo yey neayimxemeana nn urowrnapo,
aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo, ay Jisasorn. urgawixn.
40

W wurmeiargwa
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
6
>

6
Sey wipra nn m w wm d wa rpeag nnrn.
n Jisasom xdargy m w tn say nimga nurn wig Juday my
tmn xrgy w nwipn mearo Juday a n t e xrgyo anm ikax re
urgawixn, Neg yarwpa s ay ayo aiw ya nwia nurn neg apx
anwam soyn p nn mroaro? anm ikax e nura warn 2 Jisasoy
wiepsag w wka skw wa imngwa nwipn mearo m Jisasom xdarg
syik imng nyon En. nurro re urgawixn, None aiwn ya seaiapan
nn xwy Gorxoy searwapyarwp pn nwirrn Ay na menn.
neaimnarn. 3 Aynn neg nrxmeyn, neg m nan yargp nn
rornowa nnn yeyim nearo w wm d wa nn nearn none aiw
ya nseaiapa emepra nn rpeaanwn. m kwy Gorxoyp ay w sx wnr
d m sam moro egwa nn rarwn. 4 Awa aiw ap ya mearn noney
rpn mimyo ntnrane an min yanwrn. Gorxom rx urrane m xwy
oyp nn xxen nj oimnpoynr urwapyirane yanwrn. uraga 5 m
Jisasoy syik imng nn Apnrn. nyaiwiro m w wm d wa
rowam eyrogawixn. Wo Stipenoy rno O Jisasom e nenr d wkwror
kwyp ay w sx wnr eorn. m wo Piriporn. m wo Prokorasorn. m wo
Naikenaorn. m wo Taimonorn. m wo Pamenasorn. m wo Nikoraso O
my a yo Adiok d wo aiw en dn sw xeg imngy yargp pn
nwirmo Juday yargpn yarorn. 6 m awam neyroro w
wurmeiargwa t e nn nmem n w wurmeiargwa awa nn
Gorxom rx nurmn e nenro prn rxnr wig w sey e
wikwirgawixn.
1

Xwy Gorxoyp sn nrga nemern m Jerusarem weag Jisasom


xdargy m wn ay w say nimga nuro apaxpn imng obax en ar
nwiro d nwkwrmn xxen egawixn.
7

Stipenom xrg nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Stipeno, Gorxo xom w ay w wianr e sx wemxr e eag o m


sw ange dn emm sey e imnp tn ay rwamnpax imnp tn
nwwapya warn 9 Judayy rot a m xewar Ming rnyo aw
enarg wa Wa a yo Sairini dowarn. Wa a yo Areksadria dowarn.
Awa tn wig Juday wny Wa Sirisia propensyo dowarn. Wa Esia
propensyo dowarn. Awa tn nwipn mearo Stipeno tn xwy xmxm
ninro mx nrnrn 10 kwy Gorxoyp sx wn eag nn o d m sam
nmor prn rewpwearag nn w xoprr nwir murpax imngawixn.
11 Xoprr nwir murpax nimnro nn wig wam yum nm re urgawixn,
Om nuxekwmoro re rpoy, O neg aro Mosesom rperrn umer Gorxom
umer yarag ar wwrn. rpoy. nurrm nuro 12 om wik nwnro
oxrpoynr m spyo tn mnowam tn w ikax enp mewegwam tn
smrr xwy nura nemero n ay wik wnag nbro om nxero nmem
nuro Juday mebowa aw enge wrgawixn. 13 E nemn m om yap
ouxekwmpoynr ury nroro re urgawixn, O neg a w riw nn sp
rr neg w ikax enp nn en sp rr ark yarorn. 14 Rp rarag ar
ww eag nn rarwn, Nasaret d Jisaso a riw npnear sw nene
xdanw nn Moseso nrowipn r nearagp xw iwen nn m s b
rowipn nrn. rarag ar ww eag nn rarwn. urarn 15 mebowa
xwrx umearge weagwa nowan om sw agw nwnrn xeg smma
anajoway smman xwn eaarag wngawixn.
8

W wurmeiargwa
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
7
>

7
Stipeno xwrx umeargwam rrm wi nnrn.
Apaxpn imngyo sey e wimno Stipenom yar re winign,
Xwy jox rxekwmoargp neparan? urag 2 o re urnign, Ng
nrxmeyn tn poyn tn xwy b searm nn ar npoy. En neg aro
Ebramo a yo Xaranyo nn m sn xw Mesopotemia rnpim wean
w anam an sey e nimnr weao xo t e nrnapr 3 re urnign,
Jox xw dx rn rxre tn dx rrxmeyo tn pn nwirm xw nion sw
sima nn rxn. urag 4 Kardiay ayo xo weae pn nwirm nur
Xaranyo nrmor nurn rn xano e npmn en Gorxoy dyo dn
nweaxa nbr xw agw seyn weagpim weaagrn. 5 Apim weaag aiw
Gorxo xw ap onmi bkw nn a Aga jox dxrn. nurr mwiag eag nn o
sn s nwear nemern Xw rp nion grn. w rpax imnagman. E ner a
o sn niaw meme en Gorxo smmayo dn re urnign, Jox tn dx
rraw tn seg imnna nn seaiapmrn. nurr aiw 6 rpn en urnign,
Dx rraw nuro m a mdy nimnro my a wyo wean om r
t nwiro numpero yarn xwiogw 400 mronrn. 7 Dx rrawyo m gw
axrm om r t wipryo xamyo nion r umern dx rrawy e
nweagasn e pn nwirm nbro xw rpim dn Gorxon yay nnmero
sey e nmeprrn. Neg arom xwy e nurmn 8 re urnign, Nion E
seaiimrn. rrorp nn d mora nn smmaj rp rxn. urag
Ebramo xewaxo Aisakom nemearn rxa s w wm d wa wo nrmn
en iy sm s wkwinign. Aisako e dn Jekopom nemear iy sm s
wkwinign. Jekopo e dn neg aro rowa w wka skw wa awam
nemearn en iy sm s wkwinign. 9 Aro r awa Josepom sp d
nwiaiwiro Isipy ayo xnn nimnr om nwiirn, ananrn. nwiaiwiro
ngw xeanro nn b egawixn. Om e sp waga a sn Gorxo an d
nukkayor 10 Isipy xean wikrge dn numnrn oy d tn Isipy mx
iny Peroy rnoy sw t e dn Josepo d ni winpax rr prn
newper rr yarag nwnr nn gapman mno oimnr Isipy a nyon
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

tn xoy a tn meweana nn rpeanign. 11 Josepo gapman nimnr


mewean Isipy ayo tn Kenany ayo tn aiw nn dw nikeamnro
syik engawixn. Neg arowa en aiw nn p nern b mmanpax nimnro
aiw 12 aro Jekopo xwy Isipy ayo aiw wen. rnarag ar nwir nn neg
aro rowa iwam nuro meapra nn urowrnign. 13 m rwyo aiw b
yanro n Josepo xewano nn wa nurr Seg srxmeonrn. urag
Isipy mx iny Peroy rno Josepom xanmrwa tn xexrmey tn nn nj
imnnign. 14 Josepo g pmrwa weapr xnr xwy ya wiowrag epwa
o t e nn nwern ox apx niaw nn ay m 75 nwero 15 Bkwyo nrnr
enpa Jekopo Isipy ayo nn nwer e dn npmn en neg aro
rowa en e dn pegawixn. 16 Py awam xw weyranro nn nmem
Kenany ayo Sekemy rne nn nmem nyiro s aro Ebramo Xamom
wirawyo ngw nwir b eyim tgawixn.
Rxa Gorxo aro Ebramom smmayo dn Dx rrawyo e nwiimrn.
urp parmonyi rxa aw e imnarn neg arowa Isipy ayo dn say
nimga warn re enign. 18 m aro Josepo ep nn maj imn wo mx
iny nimnr Isipy ayo nmewearn 19 neg arowam nepax pkn
nimnr wwapyir wig niaw s xry yw tmeargpim dn py oenr sp
wikrr eorn. 20 O ayo e wikrarn niaw wo O neg aro Mosesoy rnorn.
Gorxoy swyo dn niaw awiaxorn. Om xn nxrr xanya eg ayo em
wa wo nmeweagisn 21 Pero urarpa neri py oenr nn w e xegp
wrrn xom xeg xemi wo w e wrrnag nwnr nmear prn nmern
xeg xewaxn nmra unign. 22 Aynn neg aro Moseso Isipy ayo skur
yagp xo en skur nsn Isipyy nj imnagp xxen npn nj nimnr
xwy rr om er ena nn d sx nga wipn meanign. 23 E ner a xeg
xwiogw nn rxa 40 imnn re wimnnign, G nrxme Isreryo b nur
sw ownmn. nwimnr nn nur 24 wen y wnnign. Isipy wo xo xeg
xexrmey wom sp nwikrr iwa mpearag nwnr G nrxmeom
ourakiowrmn. nyaiwir Isipyom xom en iwa b oemnr y py npkir
tnign. 25 Py npkir ntrn g nrxmey re niaiwipronr y, O yarpim
dn Gorxo gwn weawane neakweawrmnr nn ra yarn?
niaiwipronr y xewano yaiwpa axp e mwiaiwigawixn. 26 S weo wp
tn xeg Isrery t e nn nur wa mx inaragi nwnr py owrmnr nn
re urnign, m ax rowagw, p nn axowagwn iwa xaw enari? urag
27 wom xaw near xoprr wimnr o aro Mosesom nxoypiowrr re
urnign, Go simxag jox neameweaox imnr xwy prn
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yeaimxpaxox imnr ner yarn? 28 Jox agn Isipyom pkipa nion en


npkmnr ryarn? urag 29 aro Moseso ar e nwimo nur a md wo
nimnr Midiany ayo nwear apx nmemn niaw wa nemear
nweasn 30 rxa xwiogw 40 mrn m d meae dw Sainai tmn
emearn re enign. k e t wnna r n mn piwn weare dn
anaj wo sn wimnnign. 31 Aro Moseso k ana r n mn piwn
wearag nwnrn xo wnarp nn udud ner Prn sw ownmn.
nyaiwir aw e warn mno re urnign, 32 Nion w dx arowa Ebramo
tn Aisako tn Jekopo tn awa nxdagonrn. urag aro Moseso sr npknr
nikrnr nn m sw b tn ownmn. mwimnpa yarag aiw 33 mno re
urnign, Xw jox roe w imne eag nn dx skw s yore. 34 Isipy
ayo dn g myo umpeanro wikrargp sw wnr amp nn
wikrargp nn Yey! raraga ar wir eon yey wimxmgnr nn
weaparn. Aynn jox wipn mea. Nion Isipy ayo nn orrowraumn.
nimnarn. urnign. 35 Stipeno e nurr m re urnign, m o O xm
re urgorn, Go simxag jox neameweaox imnr xwy prn
yeaimxpaxox imnr ner yarn? urgorn. O anaj k onminna t e
dn sn wimno e sx wemxn arowam yey uyimxemear
umewear wngnr urowro, ay axo neg aro Mosesorn. 36 Neg arowam
Isipy ayo dn nipemem uorn. A ayo dn nipemem umnr nern ay
rwamnpax b tn emm b tn nwwapya ur ip ay r rwo t e dn
wwapyir m d meae nemern xwiogw 40 mroarn wwapyir eorn.
37 Rp en neg aro Isrerowam uro axorn, Segy wo w rkiamoar
nionn imnna nn Gorxo rpeanrn. uro, ay axorn. 38 Neg arowy
m d meae aw nenro wean dw m Sainaiy rnpim nyir ron
anaj Gorxoyo xwy uragorn. O seyn nj imnpra nn en xwy
Gorxoy anp mimn an nn rnpax imnp anajo rarag ar nwir
rwam near winign. 39 E ner a neg arowy Mosesom awayin ar
owianey. mwimn nero rw numoro amp Isipy ayo wep nn ay sp
nwir nn m e nn mupaxeneran? nyaiwinro 40 aro Mosesom xogwo
Eronom re urgawixn, Jox w b nene neg xdanw nn neaimxe. Nene re
dn ap xwaw nkwnm nurann ap xm neamean nn neaimxe. Ay rp
nn rrarwn. m Moseso ro, nene Isipy ayo dn nneaipemem bo dw
rpim peyn p wmeag m rxa mweaparnn? Nene majrn. nurrmn
41 s gor b aw nearro ap tn burmka mi xopaikg nimxro naw b
burmka mip nn rdyow yanro nn nmem nbro wig w tn imxp
nn yay seym dn nra ugawixn. 42 Aynn Gorxo rw numor em tn

This version of Total HTML Converter is unregistered.

sogw tn si tn nn xe d nkwra rxnr wrnign. Wrag ay w


rkiamoagwa Bkwyo Gorxo nn nwuryiro eag rp tn xxen egawixn,
Isreryn, m d meae nemero xwiogw 40 mroarn naw npkiro
rdyow wiago, ay Gorxonran? Oweo, nionman. 43 Isipy ayo pn nwirm
nurn sen a w xeg yo Moroky rnpiy tn w sin imxn
Repany rnp tn w apia sewanyn xdanro nn imxgpiarn.
Apia nmem ug eag nn niony d tn mx wa nbro xwr nseaikxero
seapkiomeyo nwirmem nuro a xeg yo Babiron t e orwm dn
wrprrn. W rkiamoagwa Gorxo nn e nwuryiro rwam eagp tn
neg arowy xxen egawixn. 44 Neg arowa m d meae nemern sen
a Sen a iw Gorxo Mosesom m nimxrn e rxn. E rxn. urr
nimxrn iw sw nwnaxda rxnr sw wir n imxagiwrn. Iw Gorxo
nn nepax imnp sw wiagiw en nmem emeagrn. 45 m d
meae nmem emeagwa pegm dn m wig niawy xamy Josuao tn
sen aiw nmearo m gw wr wr neg xw rpim weaagyo Gorxo mx
xdowre dn wiwany nurpro sen a Gorxom sey e umepriw
nmem nbro npkirn ay neg mx iny Depito t e nn npka bagrn.
46 Depito nn Gorxo yay wina g xom Depito rx re urnign, w g aro
Jekopo rxdagox, a jox weara nn wiw onmryinr sw nane. ur a
47 a iw Depito xamo mumryinign. Umryio, ay xewaxo Soromonorn.
48 E ner a Gorxo, sey m imno a m mrargyo weaaroman. O
nn w rkiamoag wo xwy nrr rwam re earn, 49 mno re ro,
Ana g wema nn kwiawnarn. Xwrm g skw ikwirma nnrn.
Nion sey e seaimnon eag nn p a nmryipro? W e nion s
wema gy ern? 50 Re rniaiwiaro, Xwr tn ana tn xewano mimxpa
ern? rniaiwiaro? mno e ro. W rkiamoag wo e nrr earn.
Stipeno e nurmn 51 re urnign, M sw nyiro m Gorxom
muxdargy yargpa arkwkw nra uro ar mw ero yargoyn nn kwy
Gorxoyp sw seainmnr yarn mrrak inargrn. Seg arowa nra bagpa
axp e yargoynrn. 52 W rkiamoagyo neg arowa xean mwikrg wo
rimnn? Oweo. En Gorxoy w rno bnrn. xwy ya e nwiro wa
uragwam neg arowa npka baga aiw rn soyn awa en dn ragom
rw numoro my nurro nn pkigoynrn. 53 Gorxoy w ikax rnp
anajowa Mosesom urgpim dn tg yn imnaga a nepa mimyo ntnro
mxdargoynrn. Stipeno e urnign.
Stipenom s nearo pkig nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwrx umeanro nn aw engwa Stipeno e rarag ar nwirn wik


r piwn nwero nn makrw nmoro yaraga aiw 55 Stipeno Gorxoy
kwyp ay w sx ummoo eag nn anam sw agw anny wnnign.
W Gorxo t e dn prnaparag sw wnr Jisaso oy w nmn roag
wnr ner 56 re urnign, Ai, nion rxa ana oxonr eag wnr m imno
Gorxoy w nmn roag wnr en. urn re egawixn. 57 Ar nprnro
xwamin nern om xranro nn axn mr npumiro 58 nxero xxoypi
nmra nuro rxa a apim kyo barwm dn s tn eaanro yargwa
wig iy nprayiro m wo, Soroy rno oneameinro xoy skw t e
ntayimn 59 Stipenom s tn nea ugawixn. S tn nea warn o raiw
re rnign, mn Jisasoxn, g dp orwrrmn. nrm 60 xm nykwir
m e tn raiw nrrn re rnign, mnoxn, Om sp wikrp nn
yokwarm wiimman. myaiwipa e. nurrm penign.
54

W wurmeiargwa
<
7
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
8
>

8
Soro xeg mowa Stipenom pkiarn d sp b mw Apn yaro.
yaiwinign.
1

Soro m Jisasoy syik imngyo xean wikr nnrn.


S ayim dn m Jisasoy syik imng Jerusarem weagyo xean r
t wikrarn ay nn numiamorn w Judia propensyo am am wearo w
Samaria propensyo am am wearo nero aiw w wurmeiargwa Jerusarem
dn mugawixn. 2 m Gorxom prn xdanro nn an min yarg w
Stipeno pyom nmem nuro xw nweyrmn mx nmero e tn w
mieaga a 3 Soro re enign. m Jisasoy syik imngyo paimm nwia nur
a wiw wiwm npwir p nemer oxran, apxran, nxer nropm nur
gw ayo nwrra unign.
Samaria propensyo xwy yay neainarp nn w urmeg
nnrn.
m am am xd xdowr y numiamorn xwy Jisaso nn w
nurmero 5 wig wo, Piripoy rno a yo Samaria rnpim nrmor m Gorxo
yey neayimxemeana nn urowrnapo nn w urarn 6 m ay w o t
e eproy nero o nura up ar wiro emm o nra up sw wnro nern d
nawn nimnmn ar kiar mngawixn. 7 Ay rp nnrn. O yarpim dn
im d xxroargy m ayo pn nwirm nurn xwamin nyrm uro e
swm egy na imnro skw ik egy na imnro yaraga nwnro nn om
ar kiar numnro 8 a apim dn yay seym dn nra ugawixn.
4

m wo O xeg yo Saimonorn. A apim dn xeg ikayw tn ay mk


nikir xeg yarp yarn m Samaria propensyo weagy udud wiagorn. O
e ner nn Nion sey e mimnonran? rnagorn. 10 m sey e nimnr
meweagyran, nm wurn gyran, a apim d nn om ar kiar
numnro re ragorn, E sx en Gorxoy rarwp xo imnp , ay axp
o imnn. ragorn. 11 Ay mk nikiryo dn xeg nra warp yarn udud
nikrnro nn ar kiar numnro e ragorn. 12 O nn m a apim dy
sn e yaiwiarn Piripo xwy Gorxo xwioxyo mmem ner umeweana nn
rn yay neainarp nn w urr Jisas Kiraiso nn w urr yarag ar
nwirn d wkwrogawixn. D wkwry oxran, apxran, way
meagawixn. 13 Saimono en a xwy Piripo nra up nn Neparn. nyaiwir
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

d nwkwror way meanign. E nemn Piripom w pn mwir an sw


nwnaxd mer Piripo emm tn ay rwamnpax sey e imnp tn yarag
nwnrn m m udud nikrga unign.
W wurmeiargwa wig Jerusarem weagm dn ar re nwiro nn,
Samariay xwy Gorxoy rxa ar nwiro ummno. ar e nwiro nn wig
wa Pitaom tn Jonom tn urowraga 15 awa nweri kwy Gorxoyp
Samariayo en wmean nn Gorxom rx urgisixn. 16 Ay rp nnrn. m ay
Jisasom d nwkwroro nn way nmearo aiw kwyp sn mwangyrn. Sn
mwan eag nn awa Gorxom rx nurmn 17 o om w sey e
ikwkwirm n kwyp ayo annign.
14

Saimono w wurmeaiargwa w sey e wikwirargpim dn Gorxo


xeg kwyp ayo mn wiarag nwnr ngw b nroar awam mn wimnr ner
19 re urnign, Awagw yargpa nion en m gy gy nyon w wikwirn
kwy Gorxoyp ann nn e sx en awagw imngp nion en b
nemxpiy. urag a 20 Pitao re urnign, Jox e sx en imngw Gorxo
anp yeaiap rp Ngw tn b epaxonrn. yaiwiarag nn jox dx ngw a
tn ann rxn. 21 D joxy Awa yargpa oemn. yaiwiarp Gorxoy swyo
dn aga na w mimnag nn jox yawawi tn nawn nkumxnr yawawi
yargwp epax mimnn. 22 Aynn sp jox emnr rp rwmn nmamor
jwanox dx dyo dn E oemn. yaiwp nn Gorxo anan yokwarm ra
niinreno? nyaiwir rx ure. 23 Jox yawawi sp d yeaiaiwiarp ay w d
sx ryiag sw nranr w jox yarpim dn gwn yrnag sw nranr
nn rarn. urag 24 Saimono re urnign, Awagw nrargp w mnmeapa
oenr nn aiwanowagw mnom yar nwipiy. urnign.
18

E nemowa eg sw tn Jisaso emearn wngp nn urri xwy


mno nn urri nyrm a e pn nwirm Jerusarem nn nurn Samariay
a obax wyo xwy yay neainarp w nura mrogisixn.
25

Piripo m Itiopia d wom urwapyi nnrn.


Piripom anaj mnoy wo nurr re urnign, Jox nwipn mem
Jerusarem dn a Gasay rnpim nn inyi ayi m d meae
inyirn. Ayi t e nn u. urag 27 o nwipn mem nur yi t e nrmorn
wen y wnnign. Gapman Itiopia d wo O Itiopiay ayo mewea
Kadesy rny amp ay t imn npn meweo, ay orn. O Jerusarem
dn Gorxom yay seym numemo barag wnnign. 28 O m xeg a e
nn nurn kar os ropearpim nwemn xwy Gorxoy w rkiamoag
Aisaiao nrr eap nra warag 29 kwy Gorxoyp Piripom re urnign,
Jox nur os ropearpim weaom wmea. urag 30 Piripo an mr nur
aw e dn ar wy winign. O w rkiamoag Aisaiao nrr eap nra
warag ar nwir re urnign, Jox roarp mkp nn rxa nj
nimnmn rroarn? urag 31 o re urnign, m wo mniepsipa nerny,
26

This version of Total HTML Converter is unregistered.

arge ner mkp nn nion ngp nj imnmn? nurr re urnign, Jox


nxemnapr nion tn oweaaiy. urnign. 32 Xwy Bkwyo en o
roarag ar wip , ay rprn, Sipsip npkianro nn nmra wargpa om
en axp nmra ugawixn. Sipsip miyo wwkwm yarn oge b
mrarpa o en axp ma b myomonign. 33 Ay imm wikrarn m wo
nurakir w b meorn. murnign. Npkn xw tyo b tn mwea nn
xeg m imngyo wiwany wikrgp nn go wa urnran? xwy o
roarag wmeap ay aprn. 34 Itiopia d gapmano Piripom yar nwir re
urnign, W rkiamoago nrr ea ap xewano nn nrr earan? m wo
nn nrr earan? Jox anan wa nrrn? urag 35 Piripo xwy Bkwyo
en mo rpim dn iwam nurwapya nur Jisaso nn repy winign.
Awa sn nermenm ayim nuri inig w wear e nrmori Itiopia
d gapmano re urnign, Sw wne. Inig e wearn. Nion Way
omemn. nnimnrny, p nrakiowrrarag nn way mmeapa epax
imnmn? urag 37 [Piripo re urnign, Jox d b b mam Jisasomn d
nwkwrorny, anan way meapax imnrn. urag o re urnign, Jisas
Kiraiso Gorxom xewaxorn. nyaiwir nn d wkwron. nurr] 38 os
ropearpim om mearom Re kwrore. nurr Piripo tn Itiopia do tn
nayoari inigyo nn nweri npwiri e dn Piripo m om way umeainign.
39 Way numeair awa inigyo dn nmnmem peyarn re enign. Kwy
mnoyp Piripom an mnapnign. An mnapn Itiopia d
gapmano Piripom m sw b mwnpa ner aiw xeg waryim nurn yay
nra unign. 40 Piripo wen y wnnign. A xeg yo Asdot ra rmn?
nyaiwir e dn nurn a e ap ap ikwrnyo xwy yay neainarp w
nura nmror a yo Sisaria rnpim rmonign.
36

W wurmeiargwa
<
8
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
9
>

9
Soro Jisasom d wkwroyi nnrn.
Soro sn m Jisasom xdargy pn wirr xnr nremor re nra
nemern, Jisasom an nuxd rny, my rrrnyn urkwnn ppkm
wianwrn. nra nemern apaxpn imngyo sey e wimno t e nn
nur 2 om re urnign, Nion a yo Damaskas nn nur Judayene neg rot
ayo aw engy oxran, apxran, gy gy Jisaso tmn inyim
xdaraga nwnrn nxrr gw njir Jerusarem re nn nmem bma nn
jox pay b Judayeney rot a wiw wiwm mewegwa nn nrr rwam
near niapowre. nurr o pay near mn wiowrn 3 Soro pay nurpr
nmem nur nur nur rxa Damaskas t e aw e rmn re enign.
Anam dn w nkinaprn om w wkirnign. 4 W wkirn o xwyo
pknmen re enign. Anam dn xwy re rnnapnign, Soroxn,
Soroxn, jox p nn nion rkkr nikrarn? urag 5 Soro re urnign,
mnoxn, jox goxrn? urag Nion Jisason jox rkkr nikraronrn.
urnign. 6 E nurr re urnign, E ner a jox nwipn mem a ap
ikwrnpim nn nur e wean m wo jox aga nerp nn wa rrno.
urarn 7 Soro tn wargy e nrwapmn xwy b mrpax nimnro xwy
rnnaparp ar nwiro aiw m wom sw mwngawixn. 8 Soro xwyo
pknmea dn nwipn mear xeg sw noxoar nanr aiw amp w sw
wnpax mimnag nn om wyo nmaxrro nmra nuro Damaskas
nrmoro 9 nwearn o sn sw mwnpax ner inig nr aiw nr mepa yarn
s wya wyi rnign.
1

m Damaskas weay wo O xeg yo Ananaiasorn. Jisasom


uxdar worn. Om mno or nuprr Ananaiase! urn o mnoxn,
nion wean. urag 11 mno re urnign, Jox nwipn mem Awiaxo
rnyim nn nur a Judasoyiwm dn m a xeg yo Tasas d Soroy
rno nn yar wi. O re rwean? Yar e wi. Ai agw o nion xwy rrm
niarag nn rarn. 12 O or nwnrn re wnr n. m wo, Ananaiasoy
10

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rno nwiapr xo m sw ann nn w sey e wikwirag wn eag nn


en rarn. urag a 13 re urnign, mnoxn, m obax m jox nraro
nn xwy raraga ar wirn. O m joxy imngyo Jerusarem dn sp
wikrp nn ar wirn. 14 Apaxpn imng xwowa pay nearo
wiowrnapaga nn m jox xwy rrm nsirn yo Jisasoy rargyo gw
yipax nimnm born. urag a 15 mno re urnign, O g inkn om
niiaro imnr yo nionyp nn myo tn wig mx inyyo tn dx Isreryo tn
w urr en nn rxa rpeao eag nn jox anan o t e nn u. 16 O nion
nn w urmearn rn wmeanp nn xamon nj nwir wwapyimrn.
urag 17 Ananaiaso ar e nwim nur aiwm npwir w sey e
nwikwirmn re urnign, Jisasom d nwkwrorai nn g nrxme imn
Soroxn, mn Jisaso, jox baryim sn simno jox m sw anr kwy
oyp sx rmmor en nn nrowrnapag barn. urn axn re enign.
18 Swyo y n imn uprp rxemioanign. Rxemion o m
prn sw nanr nn nwipn mear way nmemn 19 aiw nnr e sx
ennign.
Soro Damaskasyo nwearn urwapyi nnrn.
Soro m Jisasom xdarg Damaskasyo weagy tn s w nwearn
kiki b m re enign. 20 Apax m xeg Judayy rot a w e w e mrnyo
npwiemer Jisaso nn Ay Gorxom xewaxorn. urmenign. 21 E urmearn
xo rarag ar wiargy nn an udud nwinro re nrga ugawixn,
Jerusarem dn m Gorxom xwy rrm nwirn yo Jisasoy rargyo rkkr
nwikrm bo, ay ro menran? m re d axp yargyo en gw nyir
nmem nur apaxpn imng xwowa t e wrmnr bo, ay ro
menran? nrga warn 22 Soro w nurmer prn nrewpa nurn xeg
Judayo udud win nurekrr m Gorxo yey neayimxemeana nn
urowrnapo, ay Jisasorn. urarn ay o e urarp xoprr wipax b
mimngawixn.
Juday Sorom mekax umeg nnrn.
S ay w rxa nmrmn en xeg Juday Sorom pkianro nn aw
nenro mekax maga aiw 24 Soro ay xo nn mekax mp nn ar wag
nn ay o umnr nn peyen opkianeynro a ap npimn kyo
mdmdn w ge ge ine ikwwyimran, rwyimran, nn an aw nra
pwaraga aiw 25 xeg urwapyary re egawixn. Rxa s yinn Sorom
sox xw wm nmirmn gw njimn kyo sey m dn awayin
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nmamwra wepnn o xw mde dn nromnmem unign.


Soro m Jerusarem nn u nnrn.
Soro rxa Jerusarem nn nur e nrmmn xewano m Jisasom
xdargy tn gwiaum oinmnr yarn ay O en nene tn Jisasom xdarwy
woman. nyaiwiro wy nwira waraga aiw 27 Banabaso om sa nurpr w
wurmeiargwa t e nn nwirmem nur Soro e nur mnom sw wnr
o tn xwy rnri ep nn repy wir o Damaskas nwear Jisaso nn w
nurrn ay igig m urarp nn repy wir enign. 28 E en dn Soro
Jisasom d wkwroargy tn gwiaum ninro anan Jerusarem a npimn
nemern ay igig m mn Jisaso nn nurwapya nur yarn 29 Juday my
tmn xrgy nwipn mearo re egawixn. O tn xwy xmxm ninro mx
nrnasn rxa Om pyo dn pkianrwn? nrnro e yanro yaraga aiw
30 Jisasom d nwkwroro nn xeg xexrme imngy om owikraneynro
rnargp nn nj nimnmn om nmem a yo Sisaria nn nwero e dn
a Tasas tm nn urowraugawixn.
26

Aynn m Jisasoy syik imng Judia propensyo weagyran,


Gariri propensyo weagyran, Samaria propensyo weagyran, nn
nyopyrr nwearo d skk nomxga nurn mno nn wy wiro kwy
Gorxoyp arr wir yarn m s wn wn nkumxga ugawixn.
31

Pitao Iniasom na imx nnrn.


Pitao a ap ap ikwrnyo nemern a yo Riday rnpim nn nwer
nrmor m Gorxoy imng e weagy tn nwearn 33 m wo Xeg yo
Iniasoy rnorn. Xeg e nn swm eo eag nn kwiawyo wen
xwiogw w wm d wa wo mroorn. O kwiawyo weag Pitao sw
nwnr 34 re urnign, Iniase, Jisas Kiraiso prn simxag nn
nwipn mear dx kwiaw krore. urn re enign. O axn
wipn meanign. 35 Nwipn mear emearag m a ap Riday rnpim
dy tn m ayox Sarony rnpim weagy tn om sw e nwnro nn
nknmnro mno tmn d wkwrogawixn.
32

Pitao urn Tabita wipnmea nnrn.


A yo Jopay rnyo apx Jisasom xdar w xeg yo Tabitarn.
Griky pn tn Dokasrn. kiki b m an min m uypeay imngyo nn
ay nwianr nn sa nurpa warrn. 37 Pitao sn Ridayo wean smx
nwer penign. Pag pym prn ig nearo a awaw ikwrnyo sey
36

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m ntmn 38 Pitao a yo Ridayo wean. rnaraga ar nwiro Jopa a


apim dn aw e eag nn Jisasom xdargy wig wam urowrn awa
nuri waun rx re urgisixn, Jox nene t e nn be. Sn mepan. uragi
39 Pitao nwipn mem awa tn nbro a e rmn ay a awaw sey m
ikwrnwm nn nipemem npeyiro apx an imngwa xo roe aw e
nrmn w nearo raprap aik amp nn sn wy tn nwearn imxagp
sw nwia warn 40 Pitao ayo Wm nn peyepoy. nurowrmn xm
nykwir Gorxom yar nwimn apx py wemn nknmnr re urnign,
Tabitax, wipn mea. urn re enign. rxa sw noxoar Pitao weaag
nwnr s wrrne dn nwipn mear weanign. 41 Nwipn mear
wen Pitao m wyo nxrmn nmeyoar m Gorxoy imngyo tn
apx anwam tn en raiw nurr rxa wiapn m s ag nn ayo mn
winign. 42 Pitao e p nn m a Jopay rne nmn weagy ar
nwirrn obax w mnom d nwkwra ugawixn. 43 O s ay w Jopa
nwern m wo tn O xeg yo Saimonoy rnorn. Burmka war e er
yey imxr yarorn. O tn weaagrn.
W wurmeiargwa
<
9
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
10
>

10
Anaj wo Koniriasom sn urnap nnrn.
A yo Sisariay rnpim m wo O xeg yo Koniriasoy rnorn. my
poris sm nwnro axe gw mng Itariy rnyo sey e imny worn.
2 Gorxom prn ouxd mn. nyaiwir an min yarorn. O tn m xeg
ayo weagy tn Gorxo nn wy nwinro nn Juday uypeayyo sa
urpayir ngw mn wiayir yarorn. nn Gorxom xwy rrm wiayarorn.
3 O s wyim 3:00 p.m. imnn or wnarn anaj Gorxoy wo nwmear
re urnign, Koniriasoxn! urag 4 o sw agw nwnrsn sr npknr re
urnign, mnoxn, prn? urag anajo re urnign, Gorxo xwy jox
rrm wiayarp ar sir uypeayyo sa nurprn mn wiayarp sw ranr
ner nn yay winarag nn nrowrnapo. 5-6 Agw jox m wo Saimonoy
rnom O xeg yo b Pitaorn. O m burmka war e er yey imxr
yar Saimonoy rnoy a rawraw imap tn mrniwm wean. Om
wirmiaupr nn Jopa nn m wam urowre. 7 Anajo e nurm n
Koniriaso xeg aiwm om wiiargy wam En. nurr sm wnar xo
tn an min emear wom en O Gorxom prn ouxd mn. nyaiwir
an min yarorn. Om en En. nurr awam 8 amp nn anajo urp
nn
repy nwimn Jopa nn urowrnign.
1

Pitao kwkw nyrr wnp nnrn.


S wegwa wp tn nwipn mem nuro nuro sn e nurn Jopa t
e aw e rmoanro yarn Pitao ikwawed imnn Gorxom xwy rrm
wimnr nn a xo weariwm wawyo nxga npeyir a rw seyyo
ikwrne dn e yarn 10 agw wag Aiw onmn. nwimnr a ay aiw sn
ryam yarn kwkw nyrr 11 wen yny wnnign. Anam dn
ninmn raprap xw wn imn b mdn bia mdn bia nxrmn
xwyo nn awayin nmamwra wepn narag nwnr 12 rxa xwyo
ikwirnn wen y wnnign. Naw xw xxegn tn amp agw tn napa
warp tn i xxegn tn iwpim weag wnarn re enign. 13 Xwy b
nrnnapr re urnign, Pitaoxn, nwipn mear naw ap npkir ne. urag
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

a 14 Pitao re urnign, mnoxn, aga oweo. Naw Judayene w ikax


enpim dn wrn. rnp , ay nninr piax nenpax imnp sn
mnon eag nn jox nrp
w emmn. urag 15 xwy m b re
rnnapnign, Gorxon rxa w mimnn. rrp
nn sn d re
myaiwipan, Nnrny, sn ay nninr piax nenpax imnp ran?
myaiwipan. rnnapnign. 16 Pitao sw wnr ar wir p axp bia b
nwnayimn en re enign. Iwp apax m npeyir anam annign.
Pitao kwkw nyrr wnp
nn P nn ra wnn? nyaiwir udud ay
w nikrga warn re enign. m Koniriaso xo t e nn w urowrwa a
wyo Saimonoy a nn yar nwira nbmn rxa k w e nrnapro
18 raiw re rgawixn, m Saimono m yo b Pitaoy rno re rwean?
raiw e rarn 19 Pitao kwkw nyrr mkp nn P nn ra wnn? nyaiwir
d e pknarn Gorxoy kwyp om re urnign, Ar ni. m wa wo jox
smeanro nn p siaro. 20 Wig dyo dn mar, niwanon awa jox
sirmnapr urowrnap eag nn jox nwipn mem nwepn r d obbax
P nn ra yarn? mm anan awa tn nkumxnr nawn poy. urag
21 Pitao awa roge nn nwepn r re urnign, Ar npoy. m soyn p
yargo, ay nion nn yaro. Soyn p nn boynrn? urag 22 awa re
urgawixn, Koniriaso O poris 100 imngyo sey e wimnorn. m w
rno nimnr Gorxom wy wiarorn. Dx Juday nn O m naorn.
rargorn. Om anaj wo re urnapnign, Jox xwy o rrnp ar wira
nn om wirmiaupr nn dx wam urowre. urnap nn bwonern.
uraga 23 Pitao Anan nwiapro nion tn s oweaney. urnign.
17

Pitao Koniriasoy aiwm nn u nnrn.


S weo wp tn nwipn mear awa tn nurn m Jopa d Jisasom
d nwkwroro nn xexrme imngwa tn nawn nuro 24 m s wyi
wegwa nwipn mem warn Koniriaso xeg xexrmey tn xeg nkumxnr
emeargy tn aw nearmn wen ner wean Pitao a apim Sisariay
rnpim nrmor 25 a Koniriasoyiwm pwimnr y o Pitao tn
nermenrn oy skw t e npknmear m xwyo kwronign. 26 E ag
aiw Pitao om rw numear re urnign, Jox nwipn mear ro. Nion en sa
m wonrn. nurr 27 o tn xwy nrnri nermenm npwirn m obax aw
nenro weaaga nwnr 28 re urnign, Judayene re rnarwp nn
myn xamyn en nj imno, Nene my tn gwiaum ninrannran,
xwy nwearannran, apim dn neg w ikax rnarwpim wiakiarwn.
E rnarwp nn xamyn nj imno. E ner a Gorxo nion re oyaiwinr

This version of Total HTML Converter is unregistered.

or nprnign, my a wo tn gwiaum minpax mimnn. E oyaiwinr


or npr eag nn my tn gwiaum ninrn piax enpaxrn. w sn
rpaxonman. 29 Gorxo sw n n eag nn m rowa nion nirmeanro
bn nion urakmnr w mur sa ar nwir nm banign. Aynn yar b
oseaimn. P nn nirmeonrn? urag 30 Koniriaso re urnign, Nion agn
aymn sp tn xxen reyn 3:00 p.m. imnn a riwm dn Gorxom
xwy rrm wiarn re enign. m raprap xwn eaar yn wo nrnapr
31 re nrnign, Koniriasoxn, jox Gorxom yar wiarp ar sir jox m
uypeayyo arr wiayarp sw ranr ner nn yay winarag nn
nrowrnapo. 32 Agw jox m wo Saimonoy rnom O xeg yo b Pitaorn.
O m burmka war e er yey imxr yar Saimonoy rnoy a
rawraw imap tn mrniwm wean. Om wirmiaupr nn Jopa nn dx
wam urowre. nrag 33 nion sn m an m wa jox sirmeapr nn
urowrn jox na ner awa tn bn. Agw nene mno Xwy ayo urrxn.
rrp npn ar wianrane nn Gorxoy sw ane dn aw nenrrane
weawn. urnign.
Pitao a Koniriasoyiwm dn urwapyi nnrn.
Pitao ma nyomor re urnign, Xm nion Gorxo yarp nn maj
ner aiw agw rxa nj imnn. O w sm sm e nmer anm yarn
epaxoman. 35 Om wy wiro w rn imnp ero yarg gy gy gw wr
wrm d imngy aiw xo tmn bn anan yayn nwir ummnarrn.
36 Xwy Gorxo Isrerene ya neaiap rp nn seyn rxa njrn. Jisas
Kiraisom O mno nimnr m nyon sey e wimnorn. Om d
wkwroarwpim dn Gorxo tn py wrnpax imnwn. 37 Jono xm way
xeg umeaip nn w nememn en Gariri dn iwam nimga br Judia
propensyo am am imnmer ep nn xamyn njrn. 38 Nasaret d
Jisaso nn rarn. Om Gorxo nrpear xeg kwyp wir e sx wemxr n o
Gorxo d ukkayoag nn nemern myo nan nwiir m obo d
nxxror sp wikraryo nyon na imxmep nn seyn rxa njrn.
39 Amp o neg Juday ayo er neg a xw Jerusarempim dn er ep wone
sw wnarowone riwonern. Om npkirn yoxyo yekwroraga a 40 s
wya wyi nrmn en Gorxoy dyo dn nwipn mear m sw ange
dn sn wimnnign. 41 G m Juday nn sw ange dn mar, m
Gorxo en dn sw wnarrxnr neaeyroone None o xwrpyo dn
nwipn memn en o tn inig nrane aiw nrane ewonern. Noney
sw anwa dn sn nneaimnr 42 sekax re nearnign, Soyn nion
nn myo w urmero m s weagyo tn rxa pegyo tn nyon wn e
34

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nwemn wig yargp eyeyrm ena nn Gorxo rpeao, ay orn. wa


e urmero rxn. 43 E nearo nn w nearkiamoag nn re nearagorn,
m om d wkwry nn xo wiipim dn Gorxo anan yokwarm
wiiarrn. nearagorn. urnign.
myo Kwy Gorxoyp wan nnrn.
Pitao xwy ap sn nura warn re enign. m xwy o rarp ar
wiargyo nyon kwy Gorxoyp wannign. 45-46 Kwy Gorxoyp wann
Juday Jisasom d wkwroarg Pitao tn by wen y wngawixn. Xwy
ar wiarg ty rxa pn xxegn ay maj imngy rro Gorxom sey e
umero yaraga nwnro nn re yaiwigawixn, Gorxo xeg kwy myo sp
mw nene xw ay w neaiappa ayo en an axp ra wiarn? nyaiwiro udud
nikrga warn Pitao re urnign, 47 m kwy Gorxoyp wan ty inig tn
way meapax mimno. go rno? Oweo, kwyp nene neaanpa axp
wan eag nn m wo e rpax mimnn. nurr 48 sekax re urnign, m
tyo Jisas Kiraisom d wkwroaraga nn way umeapoy. urn ay Jox
nene tn s m wn re oweaaney. neaimnarn. urgawixn.
44

W wurmeiargwa
<
10
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
11
>

11
Pitao Koniriasoy aiwm ep Jerusarem dn wa ur nnrn.
W wurmeaiargwa tn m Jisasom d nwkwroro nn xexrmen
imng Judia propensyo w e w e weagy tn xwy rp rnarag ar
nwiro my en Gorxoy xwyp ar nwiro d wkwrogrn. rnarag ar
nwiro wean 2 Pitao Jerusarem nn nyir rmn xeg Juday w Ay
Jisasom d nwkwroro aiw re rargyrn, my Jisasom d nwkwrorn
iy sm s nwkwnro nene imnwpa nimnrn, ay ananrn. rargyrn.
Ay w Pitaom mx nurro 3 re urgawixn, Jox p nn neg yarwp ogm
ner my, iy sm s mwkwnpa egy tn gwiaum ninr nawn aiw
nnign? uraga a 4 Pitao xm imne dn repy nwira nur nurewpa
nurn re urnign, 5 Nion a yo Jopayo nwear Gorxom xwy rrm
nwirn kwkw nyrr or nprn wen yny wnanign. Raprap xw
wn imn b mdn bia mdn bia nxrmn anam dn awayin
nmamwrga weaparag nwnr nion t e ikwirnnapn 6 raprap iw
inm prn sw ownmnr nm sw agw wny wnanign. Naw
m w meargy tn say tn agw tn nropa wary tn i tn nm weag
nwnrn 7 anam dn xwy re rnnapag ar wianign, Pitaoxn,
nwipn mear naw ap npkir ne. nrag ar nwir a 8 nion re uranign,
mnoxn, amp wrn. rnp , nnrn piax enpax imnp sn
iwam gg b monrn. Aga w nmmn. urag a 9 xwy anam dn
rnnapp
m b nrnnapr re nrnapnign, Gorxon rxa w mimnn.
rrp nn jox sn d re myaiwipan, Nnrny, sn ay nninr piax
nenpax imnn. myaiwipan. Xwy e nnrnapmn 10 xwy ap axp bia
b nnrnapmn rrwp m anam nn mxennapnnign.
11 Mxennapn axn re enign. m wa wo Awa Sisaria dn nion t e
nn urowrwarn. Awa a none wearwiwm rmnapgawixn.
12 Rmnapn kwy Gorxoyp re nrnign, Jox awa tn anan u. Awa tn
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nawn nurn d kkm nimga nur P nn m rowa tn warn?


myaiwipan. nrag nion tn m Jisasom d nwkwroro nn nrxme
imng w wm d wo rowa tn nurane m nion nn urowrnapoy
aiwm pwn 13 o xeg ayo anaj wo sn nwimnr urp nn repy
nneair re nearnign, Anajo re nrnign, Dx m wa Saimonom Oy yo
b Pitaorn. Om wirmiaupr Jopa nn urowre. nnrr 14 re nrnign, Xwy
o nbr rrnp jox tn m joxy aiwm weargy tn ar wiprpim dn
Gorxo yey seayimxemeanrn. Anajo e nrnign. nearag 15 nion xwy
iwam urwapyarn re enign. Kwy Gorxoyp nene xm nneamearn
neaanpa ayo en axp wannign. 16 Axp wanag nwnr xwy mno
nearag rp nn d nirnnign, Jono inig tn n way seameaag aiw Gorxo
seyn xeg kwyp tn way seameainrn. rp nn d nirnnign.
17 Gorxo nene mn Jisas Kiraisom d nwkwrmn en xeg kwyp an
neaiappa m ayo en axp wag nn Nion Gorxo xeg dyo dn yarp
pr urakipaxorn. rseaimnarn? urag 18 awa xwy Pitao urp
prn ar
nwiro om m xwy b mur Gorxom sey e numern re rgawixn,
Gorxoy d tn my en wig w yargp rwmn nmamoro d nym
imnp meapax imno. rgawixn.
Adiok wey w Jisasom d wkwrn imnp nnrn.
Xm Stipenom npkirn Jisasom d wkwroargyo xean nwikrro
xd xdowr aga my amn numiamorn w xw rawrawpm ep xeg
yo Pinisia wearo w prw Saipras rnyim wearo w a b xeg yo Adiok
wearo nern xwy Gorxoyp myo murwapy wig Judayon nurwapya
nuro a 20 wig wa prw xeg yo Saipras dn xrgy tn a yo Sairini dn
xrgy tn Adiok nrmoro w nurmern myo en xwy mn Jisaso nn
yay winpaxp nura emegawixn. 21 E yarn mn Gorxo d ukkayor e sx
wemxr yarag nn m obax wig w nn yargp ar nikeamoro
mno tmn nknmnro d wkwrogawixn.
19

m Jerusarem dn Jisasoy syik imngy xwy rp rnaraga ar


nwiro Adiokyo my obax Jisasom d wkwroaro. rnaraga ar nwiro
nn Banabasom Adiok nn urowraga 23 o nur a apim nrmor
wnnign. Gorxo myo w nwianr ayo wimxarp nwnrn d ni
nwinr e rrmx nwir re urnign, Gorxom w rw mum an min ay
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

tn xd r xn. urnign. 24 O m na yaro imnr Gorxoy kwyp ay w


sx wnr Jisasom d ay w wkwror yaro eag nn e urnign. m obax
mnom d wkwry axn nimnro nkumxga waraga 25 Banabaso
Soro nn p emnr a yo Tasas nn nur 26 apim weaag nwnr
nwirmem bwa nawn Adiokyo nwearn m e d Jisasoy syik
imngy tn aw nenayiro obax wyo nurwapya nurn xwiogw wo awam
e mronign. Adiokyo e n dn m w m Jisas Kiraisom uxdargy nn
yo Kiristeny iwam wrgrn.
n w rkiamoarg wa Jerusarem pn nwirm Adiok nn nweapro
28 wig wo Agabasoy rno nror Gorxoy kwyyo dn w nurkiamor re
urnign, Aiw nn xw tyo nyon aga dw ay w ikeamnanwrn. E
urp Romy mx iny Krodiasoy rno mewean dw ap ikeamnaga
nn 29 Jisasom xdargy won won xxegn nwipax imnpa wig d re
yaiwigawixn, Neg nrxme Judia propensyo weagyo arr wianw nn
ngw ap ap ntrane wiowrwangn. nyaiwiro 30 xxen e nero ngw aw ep
Banabaso tn Soro tn awa nmem nuri Jisasoy syik imng Jerusarem
weagyo wipeweagwam mn wipsi nn wiowrgawixn.
27

W wurmeiargwa
<
11
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
12
>

12
Mx iny Xeroto Jemisom pkir Pitaom gw uyir e nnrn.
n Juday mx iny Xeroto Jisasoy syik imngy wyo rkkr wikrn
nn nxrr 2 poris wam urn kir tn Jonom xro Jemisom pkigawixn.
3 Jemisom pkaga nn Juday yay yaraga nwnr Xeroto sp m b ner re
enign. Pitaom en xrnign. S Pitaom xryi tn Juday Gorxo
en mrop nn d mopr nn bisker yis may rap nimxro nargn
om Xeroto xrnign. 4 Om nxrmn re yaiwinign, S Anajo
Neamroago rn rp rxa pwn om gw ayo dn nmxear m nn sw
ange dn xwrx numer pkmgn. nyaiwir gw ayo nwrrrn poris aw
eng bia bia xxegn wa wa aw mearoayipr nn wrnign. 5 E
wrn Pitaom gw ayo aw mearoaraga a Jisasoy syik imngy Gorxo
om arr owinnr an min ar r w yar nwira ugawixn.
1

Anaj wo Pitaom gw ayo dn mxea nnrn.


S Xeroto Ayim om nmxear m sw ange dn xwrx ummgn.
yaiwiyi sn w mnn Pitao sen wrka nyrnmn wnm s wen
poris wa mdmdn weari wa gw a wa nyrmn barwm dn aw
roro en re enign. 7 mnoy anaj wo nrnapr gw ayo w kirn
Pitaom miwyo saiwir wimnr nn ayw nror re urnign, Jox an
wipn mea. urn re enign. Sen arka xeg wyo dn kwemioanign.
8 Sen arka kwemioag anajo m re urnign, Dx arerx ynr skw s
ynr e. nurr o rxa e n re urnign, Dx iy nkkyinm nxde. urag
9 gw a awm dn om nm npeyear nm nurn Anajo nir xwy nrr
yarp , ay nepa ra niarn? myaiw Sa or ra wnn? nyaiwir 10 awa
poris xo t aw e aw rogwam mrori jam aw rogwam en mrori
nemn k wa ainx tn imxnnam Anam pn nwirm npeyearn
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

gw ayo pn nwirm rxa a ap ikwrnpim emeargnarn. Ana t e


rmn re enign. Xegp kwmnnign. Xegp kwmnn npeyeari
wyim nurn re enign. Anajo rxa pn nwirm n 11 Pitao xeg d
nxrr re rnnign, mno nion nmnmnr nn xeg anajo
nurowrnapr Xeroto G e enyo dn e wikrmgn. yaiwiarp pr
urakir g Juday Xeroto om e wikrwngn. nyaiwiro d wikwmoargp pr
urakir ner gw ayo dn nmxeonran? Oy, e nonrn. rnnign. 12 D e
nxrmo a apx Mariay rn wy m xewaxo Jon Makorn. Om xn
Mariay rny a iwm nn nur m obax aiwm aw nenrmn Gorxo
xom arr owinnr nn yar nwia warn nrmor 13 k w mde dn iwa
near ikax rmkn apx w, a iwm xnn nimnr om wiiar w
xeg yo Rodarn. iwa nenr ikax rmknag nn goranr sw ownmnr
nur 14 Goxrn? nurr Pitaoy ma umnag nn d ni wag re enign.
Xm wa mwkwiome an nur ay tn re urnign, Pitao k wayo
barwmn dn braiwo ron. urag 15 m ay re urgawixn, Jx xax ner
rarn. uraga a axp ark m b tn urarn ay re urayigawixn, Pitaoy
anajo ra ron? urayaraga aiw 16 Pitao sn wa iwa near ikax
rmkiarag ay nuro wa nkwiro wngawixn. Pitao riwo roag nwnro d
nyga aga a 17 Pitao ay xwy mrpa opoynr w wa nuyimn mno
nwiir gw ayo dn nmem nupeyearn p nn repy nwira nur re
urnign, Jemisom tn neg nrxme imngyo tn nion n ap nn wa
urr xn. nurrm npeyear m nn unign.
Rxa w nn poris Pitaom aw mearoargwa o mweaag nwnro
Pitao arge ner ra uo? nrnro ay pp nwrrga warn 19 mx iny
Xeroto Pitao nn p nra nur p nmegnrmn poris aw mearog awam
yar imm nwirmn wam sekax re urnign, Awam nmem nuro
pkpoy. Sekax e nurmo Judia propensyo pn nwirm a yo Sisaria nn
nwer e urn nign.
18

Mx iny Xeroto pe nnrn.


Xeroto m Taia weyo tn Saidon weyo tn wik b onmip mwn
ay w wnarag wig w aw nenrmn o weae nn nbro xm Xerotoy
gapman sey e imng wo tn O xeg yo Brastasorn. O tn xm Xeroto
20

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wik wnarp nn xwy nimxro re urgawixn, Jox Xeroto wik neanarp


nn om xwy nneauryir py neawri. m dx mx inyom smawyn
wurn gyo aiw b yarwone eag nn rrarwn. urn o re urnign,
Soyn tn nawn nrorane seauryimrn. urag awa wen nero wean
21 s Xeroto xwy imxna nn rryi parmn o mx inyowa ynarg p
okiy ninmn xeg si kwiaw sey e imxnnam nwear xwy rrm
wiarn 22 m aw engy raiw nrro re rayigawixn, Xwy ap m woy
mrnarnn. Ap anam d w imn woyn rnarn. rayarn re
enign. 23 Ay urargp nn xewano pr nraknr Gorxomn sey e numer
rpoy. murpa ag nn Gorxoy anaj wo rn wn agw ayw norn py
omonign.
E ner a xwy mnoy surm mimn sn nrga nur nn m obax
nkumxga ugawixn.
24

Banabaso tn Soro tn awam ngw rp neg nrxme imng


Jerusarem weagyo mn wisixnr wiowrgp rxa nyrmn Jon Makom
nwirmem Jerusarem pn nwirm m Adiok nn yigawixn.
25

W wurmeiargwa
<
12
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
13
>

13
Banabasom tn Sorom tn w urmepsi nn nrpearo urowrg
nnrn.
Jisasoy syik imng Adiokyo wey wig wa w rkiamoarg imnro
wa urwapyarg imnro egwa rowarn. Wo Banabasorn. m wo Simiono
xeg yo b Naijeroy wrgorn. m wo Sairini d Rusiasorn. m wo
Maneyeno O gapman Xeroto tn nemern xw iwiaroorn. m wo Sororn.
2 Ay aw nenro mnom yay nwiro aiw w wean kwy Gorxoyp re
urnign, Banabaso tn Soro tn nion awa e isixnr wyo umrrp
xxen emepsi nn nurpearo urowrpoy. urn 3 ay aiw w wearo
Gorxom xwy rrm wiro nasn awam w sey e nwikwirmn
urowrgawixn.
1

Banabaso tn Soro tn prw Saipraspim dn w urmeg nnrn.


Awam kwy Gorxoyp urowrag nweri a yo Serusia rnpim dn
spx wom npxemonri nwemn prw Saipras rnyim nn nuri
5 spxo a yo Saramisy rnpim iwikn men awa spxyo dn nayoari
Judayy rot a w e w e mrnyo dn Gorxoy xwyp w nurmern Jon
Mako en sa nurpmer 6 rxa prw miw mdn dn mdn nn w nura
nemisn a yo Peposy rnpim nrmoro wngawixn. m ay mk iki
wo O Juday worn. Mimn w rkiamoar worn. Xeg yo Ba-Jisasoy
wrgorn. 7 O tn propens apim dn primio O xeg yo Sejias Porasorn.
D neyror aumam inorn. O tn nkumxnr weagorn. O a apim
weaag Banabaso tn Soro tn sw e nwnri w urmearn primio xwy
Gorxo nn w rargp ar owimnr awam En. urag a 8 ay mk ikio
Griky wig pn tn Erimiasoy rnorn. O primio Jisasom d mwkwropa
oenr awam xeg dyo dn pr rakmnr ag aiw 9 Soro O xeg yo b
Poroy urgorn. O kwy Gorxoyp ay w sx wnag nn ay mk ikiom rxa
sw agw nwnrr 10 mx re urnign, Oboy niawn imn roxn, m
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

w rn yarg gy gyo pr urakmnr yaroxrn. Ark yap wwapyir w


urpr nra waroxrn. mno nn nepax rnp jox an min yapn
imorrn? nurr 11 re urnign, Agw nion re rrarn, mno rxa d
rkkayag nn jox sw nsuprr s obax wyo sogw sw wnrman.
rrarn. urn re enign. Agw wn rrr s uyinrr ag nn m go
go wyo nnxrr sw ninreno? nyaiwir m nn p emenign. 12 E
ag primio sw nwnr Jisasom d wkwronign. E ner mno nn
urwapyargp nn udud nwiga unign.
Banabaso tn Soro tn Pisidia propensyo nn nuri Adiokyo w
urmeg nnrn.
Poro tn nkumxnr emeargwa tn Pepos pn nwirm nuro spx
wom npxemonro nwemn nuro Pabiria propensyo a xeg yo Pega
rnpim iwikn men nayoaro e dn Jon Mako awam pn nwirm m
xeg ax Jerusarem nn ag aiw 14 Poro tn Banabaso tn awa Pega nmrori
Pisidia propensyo a xeg yo Adioky rnpim nrmori Sabaryo Judayy
rot ayo npwiri wean 15 w ikax enpim b roro w
rkiamoagwa eagpim b roro nyrmn rot a iwm mewegwa m
wom awa weage nn nurowrro re urgawixn, Re ure, Neg nrxme
imngwagw, awagw xwy e rrmx neaipax b eny, anan nearpiy.
ure. urowrn o nur awam axp e urn 16 Poro nwipn mear w wa
nuyimn re urnign, G Isreryn tn my Gorxom wy nwiro nn nene
tn nawn aw nenrane Gorxom yay wiarwyn tn ar npoy. 17 w
Isrereney arowy uxdago, o en neg arowam neyror ay a mdy
nimnro Isipy ayo wean oy d tn say nimga numn en o e
sx nenr emm nwwapya upim dn a ayo dn nwirmem bnign.
18 Nwirmem bn ay m d meae nemern xwiogw 40 pwearn o ay
nurmxr w numxensn 19 Kenany ayo m gw wr wr w wm
d wa apim xwr nikxer xw wig weagp nurpr neg arowam mn
winign. Ap npn yarn xwiogw 450 pwenign. 20 Gorxo e nwisn oy
d tn m wa anw nimnayiro w rkiamoag Samueroy rno tn nn
nmewega nbasn 21 neg arowa Gorxom re urgawixn, Mx iny
neamewean nn neaimnarn. urn o Kisom xewaxo, Sorom O xiwo
ro Bejmanoyorn. Om mx iny nn urpen o numewearn xwiogw
m 40 pwenign. 22 Gorxo om surm nimxr m Depito xamo mx iny
nimnr oumeweanr imxo nn wokk ner re nearnign, Jesiom xewaxo
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Depito m nion d uwrrpax wo imnag wnorn. Nion nimnar


npn xxen enorn. nearnign. 23 O Depitoy wirawy wo Isreryo yey
uyimxemeana nn oimxmn. nyaiwir neg arowam smmayo dn urpa
xxen ner m Jisasoy rno imxrn. 24 O sn myo piaumm mwinn
Jono xm Isreryo nyon w nemer Seg w yargp rwmn mamn way
seameaimn. nurmer 25 rxa Gorxo e wngnr wimxyip yoparp urmnr
nern re rayirn, Seyn nion nn Gorn. yaiwiaro? Seyn wen ner
nweagonman. E ner a ar npoy. m niony rwyo bno nion aga sey e
nmroo eag nn xeg skw s gw wkweaipax mimnn. rayirn.
G nrxme imngyn, Ebramoy wirawyn tn m Gorxom
wy nwiro nn ay tn re aw engyn tn rp osearmn. Xwy myo yey
uyimxemeapaxo nnp nnenen ar wian nn Gorxo rxa urowrnaprn.
27 m Jerusarem weagy tn wig meb nimnro umeweagwa tn om ay
oranr m mwmxpa ero en dn w rkiamoagwa o nn nrr rwam
eagp Ap Sabar ay ayo dn roargprn. Ap mk nn d mm
surm nroro nn Ay o nn ra rnn? myaiwipa ero nasn w
rkiamoag awa nrro eagp tn xxen om wikrgawixn. W rkiamoag
awa nrro eagp tn xxen nwikrrn Spoxrn. nurro xwy
umergawixn. 28 E nemowa nmem nuro om xwy numearr pkipax
imn b nn p nmegnr aiw gapman Pairatom Pko. urgawixn. 29 Om
npkirn w rkiamoagwa o nn nrro eag npn xxen nwimn en
wa yoxpm dn nyom nwepn ro xwrpyo weyraga aiw re enign.
30 Gorxoy d tn xwrpyo dn m wipn meanign. 31 Nwipn memn
s ay w m Gariri propensyo dn o tn nawn Jerusarem nn bgyo
sn wimnayinign. Aynn sn wimnayiy neg Isrery imnyo wa
urmepr nn imngyrn. 32-33 Yawawi en xwy yay seainpax rp searanrai
nyaiwim barwi. Gorxo neg arowam smmayo dn nurrn Nseaiimrn.
urp Jisaso xoy d tn wipn meapim dn away wirawene rxa xxen
ap, xo urp neaiirn. Xwy Bkw Samyo so biay rnpim nrnr en
rp, Jox Gorxony woxrn. Agw nion simxn imnoxrn. Xwy e nrnr
enp en xxen imnrn. 34 Nene d re yaiwianw nn O Gorxoy d
tn wipn mey nn m nper w py epax menn. yaiwianw nn Bkwyo
nrnr enpa Gorxo re urrn, Depitom smmayo dn nurrn Ay
nrrmxr prn siimrn. urp jox en axp nsiimrn. urrn. 35 Aynn
o nn Bkw Samyo so m bim Depito re rrn, Gorxox m e wiwngnr
urp an min xdaro jox xwrpyo dn xe py oenr sw wnr menn.
26

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rrn. 36 Depito imnp nn nene njrn. O Gorxo e wngnr wimnarp


nra nsn pn neg arowa xw weyrnyo weyrn py enign. 37 E
ner a m Gorxoy d tn wipn meao w py menign. 38 Aynn g
nrxme imngyn, yawawi searargwp nn xxen nj re imnpoy. Jisaso
epim dn Gorxo neg w yarwp yokwarm neaiipaxrn. 39 w yarw w
ikax Moseso nrr eap xdarwpim dn yokwarm neaiipax mimnp
Jisasom d wkwrw gene gene xeg xewaxo neaiipim dn anan yokwarm
neaiir gwn neajinp neakweawrr epaxrn. 40-41 Aynn w
rkiamoagwa nrro eag rp xxen seaimnngnr wy nseainr d
mrxn, Gorxo rpim ikayw umearargyn, xm sw nwnro udud
nemn ann r xn. Ay rp nn seararn. Nion seyn tn yarp m wa
wa searaga aiw seyn agw a n rwyo a b Neparn. yaiwipra menn.
xwy ap w rkiamoagwa nrro eagp xxen seaimnngnr wy nseainr
d mrxn. urnign.
Poro tn Banabaso tn e nura numowa peyearn m ar wy rx re
urayigawixn, Awagw m Sabar wom dn xwy agw nearargp axp
anan nearwapyipsran? urayigawixn. 43 E nemn rxa rot a t e pn
nwirm am am numiamorn Juday obax w tn my Gorxom wy nwiro
nn Judayn imngy w tn Porom tn Banabasom tn nm waraga
awa m nura nurn e rrmx nwiri re urgisixn, Seyn Gorxo w
nneawianr neaiip nxrro werxn. urgisixn.
42

Sabar wo rxa parmn m a apim wey np xwy Gorxoyp


ar wianro nn aw eng a 45 m ay w awa rargp ar wianro nn
eproy yaraga Juday sw e nwnro sp d b onmip mwiaiw ay w
nwiaiwiro nn Poro urwapyarp prpr ero ikayw umearro egawixn. 46 E
yaraga a Poro tn Banabaso tn ay igig b mwin re urgisixn, Yawawi aga
xwy rp yeg Judayn nseamrorai myo xm urpax meag nn seyn
xm seararwi. E ner a xwy rp ar myea arkwkw nern seyn wa
rn nyearro yaro, D nym imnp meapax imngy tn xxen
mimnwn. wa n nyearro yaraga nn agw yawawi seyn pn
nseawirm myo urwapyanrai warwi. 47 Ay rp nnrn. mno sekax
near rp w ikax enyo re enn, Gorxon jox myo uywn w
wkmxra nn rwrrrn. Jox nion nn urrpim dn m xw nrmn
gm weagyo yey uyimxemema nn e oimnr rrowrrn. Gorxo e
nnearrn yawawi nn enn r eag nn myo uranrai warwi.
44

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urgisixn. 48 E uraragi my ar nwirn d ni nwinr xwy mnoyp


na e rnarag nn re rngawixn, Ap sey e imnn. nrnro m Gorxo
d eyrory d wkwrogawixn.
Xwy mnoyp a ap t e nmn rnrmearn 50 Juday re
egawixn. Apx sey e imng ay tn rot weaargiwm tn a apim sey
e nimnro meweagwam tn smrr waga ay Porom tn Banabasom tn
sp nwikrro wig t e dn mx xdowrgawixn. 51 Wig t e dn mx
xdowraga awa Nene spn wikrarwaneran? oyaiwinpoynr eg skwyo
xw sik xnp pr wiakm nyrm a yo Aikoniamy rnpim nn ugisixn.
52 E ner a a apim dn Jisasom d nwkwroro uxd argy yay b onmip
mwin yay seym dn niga uro kwy Gorxoyp ay w sx wnpim dn e
nega uro nra wagrn.
49

W wurmeiargwa
<
13
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
14
>

14
Poro tn Banabaso tn Aikoniam dn eg nnrn.
Awa xm egpa Aikoniamyo nrmmn Judayy rot ayo npwiri
nurrn prn rewpearagi nn m xw ay w, Juday tn Griky tn m
gw apia d wkwrogawixn. 2 E ner aiw Juday ar nwiro d mwkwropa
y Griky m Jisasom d wkwroargyo sm tn owpoynr smrr nwiro
yaraga nn 3 awa e ay w nwearn m ty w mx nyeaipax a mno
anan yeameno. nyaiwiri ay igig b mwin sa nra ugisixn. E yarn mno
Awa nearargp nepa ra nearari? owipmnpoynr g dyo dn xe nurri
emm tn ay rwamnpax imnp tn owwapypiynr e sx nwemxa
unign. 4 E ner a m a apim weagy d b bia nxrro w Juday, d
mwkwroargy tn kumxnro w w wurmeiargwa tn kumxnro nern re
enign. 5 Griky w tn Juday w wig sey e nimnro umeweagy tn ay
nwipn mearo Awam sp nwikrrane s tn opkianey. nrnro yarn 6 e
owianeynro yargp nn awa nj nimnri nn Raikonia propensyo a sm
bia xeg yo Ristrapim tn Debipim tn nn uri a mdmdn
ikwrnpiam en nn uri neri 7 a ayo dn xwy yay neainarp w
urmegisixn.
1

Poro tn Banabaso tn Ristrapim dn egp nnrn.


Awa a yo Ristra rnpim emearn m e d wo O xn agwyo
dn skw ik e xrorn. Xeg skwyo e b menag nn o b onmip ir
npmxr a yagoman. O nwear 9 Poro urarp ar wiarn re enign.
Poro sw agw nwnrrn wny wnnign. Xeg skw sp ey na wimxn
nn Jisasom d wkwroarag nwnr 10 m tn nrr Nwipn mear dx skw
tn prn ro. urn re enign. rap nroamor a enign. 11 Poroy
mayo dn nroamor a yarag m e eproy egy sw ap nwnro
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xwy nmeyoaro nrrn wig Raikoniay pn tn re rgawixn, Neg w


anam weagwa rxa m nimnro nene t e nn riwa weapi. nrro
12 Banabaso, o neg wo Susoy wr norn. rro Poro xwy ya umeaiaro
eag nn O neg wo Xemisoy wrnorn. rro nern 13 Susoy wrno
O nn a rdyow yargiw a apim kyo barwm dn umryinorn.
Oy apaxpn imno ur w yey in b nmaxrm burmka ox wo tn
nmra nbr k w e nrmn m e eproy egy tn Awa nn
rdyow owianey. nwimnro e wianro yarn 14 w wurmeiargwa,
Banabaso tn Poro tn ay Awa nn e owianey. rnaraga ar nwiri re
egisixn. Ay Nene wianr yarwp awa aga mwmnarn. oyaiwpoynr eg
iy naxeri m eproy ege wnm an nuri xwy m tn nra nuri 15 re
urgisixn, m tyn, p nn e yeaianro yaro? Yawawi en seyn
imngpa mwawirn. Yawawi sa rp nn yarwi. Seyn seg wp
nxd rn surm yargp pn nwirm Gorxom w nepa d to ay orn.
O ana imxr xw imxr rawraw imxr ner amp nn ayo yarp imxorn.
Om seyn xd pr nn yawawi xwy yay seainpax rp w seararwi. 16 m
gw wr wr nn aga en dn nweaxa bgy Gorxo wig swyo xe
oxd poynr nwga nbr aiw 17 xewano imnp nn yum mseain xeg na
nseaiirpim dn swn nseaiga brn. Seg om n wearn wena nn
oy d tn ini eanapr aiw prpr inr yarn seyn nnro yay niga
wargrn. Aynn o e nseaiirpim dn xewano imnp nn swn
nseaiga brn. 18 Xwy e nurri aiw m ay ark Awagw nn xe rdyow
opoynr sw neanpiy. uraraga awa an min pr urakianri nisn
en ay kiki egawixn.
Porom s nearo tg nnrn.
Juday w Adiok dn bro Aikoniam dn bro nero m obax e
weagyo d uknmxn Porom sp e owikraney. wimnarp nxd ro re
egawixn. Om s tn nearo Rxa pyran? nyaiwiro a apim dn nropm
npeyearo e wraga a 20 m Jisasom d nwkwroro xdargy pyo wee
mdmdn rwapn re enign. O m wipn meanign. m nwipn mear
a apim nn nur s weo wp tn Banabaso tn a yo Debi rnpim nn
nuri 21 a apim dn xwy yay neainarp w nurmern m obax Jisasom
d nwkwroro ouxd poynr nwimxrm m Ristra nn nuri e en nurra
19

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mrori Aikoniam e en nurra mrori Adiok e en nurra mrori nern 22 awa


xm nura pn Jisasom uxd gy e nenro om pn mwir an min
xd pra nn e rrmx nwira nuri re urgisixn, Xean ay w nneamea
numn en Gorxoy xwioxyo pwianwrn. nurri 23 m wa Jisasoy syik
imngyo wipeweaprwa a ap apim nwurpearia nweri xm aiw w
wrrnri Gorxom xwy rrm wiri nisn mno, wig d wkwroargo
prn oumennr wyo nwim ugisixn.
Poro tn Banabaso tn m eg axmn ug nnrn.
E nemowa Pisidia propensyo wnm npuri Pabiria propensyo
nrmori 25 a yo Pega rnpim xwy Gorxoyp nurra nmrori a yo Ateria
rnpim nn nweri 26 e dn spx wom npxemonri nwemn nuri
Adiokyo nn nuri E ay awa rxa emp w emearn Gorxo w wianpim
dn isixnr om wyo nwiro wrgern. E nn nuri 27 nrmmn Jisasoy
syik imngyo aw nearri amp awa nemern Gorxo ep nn repy
nwira nuri Gorxo my nknmnro d onkwrpoynr wan wkwiip
nn repy nwiri 28 e nemowa Jisasom uxdarg a apim wey tn nawn
s ay w e weagisixn.
24

W wurmeiargwa
<
14
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
15
>

15
m Jisasom xdargy nn xwy imxg nnrn.
m wa Judia propensyo dn nweapro Adiok nrmmn m
Jisasom d nwkwroro nn wig xexrme imngyo nurwapyiro re
urgawixn, Seyn Judayene tn xxen imnpr nn neg aro Moseso rp iy
sm s mwkwnpa nerny, Gorxo yey seayimxemeapax menn.
uraraga 2 Poro tn Banabaso tn xwy sm tn xmxm ninro xwy ay w
nrga nwipn mearo nasn m e d Jisasoy syik imngy re
rngawixn, Poro tn Banabaso tn neg wa tn Jerusarem nn nuro w
wurmeiargwa tn m e d Jisasoy syik imngyo wipeweagwa tn
nermenmn Iy sm s wkwnpoy. neararg rp nn xwy nimxrn,
ay narn. nrnro 3 urowran awa xw Pinisiay rnpim tn Samaria
propensyo tn npurn a ap apim Jisasom d nwkwroro nn xexrme
imng wyon wyon my Gorxo tmn knmngp nn e e wa nura
nmrorn yay nwima ugawixn.
1

E nemowa rxa Jerusarem nrmoro a e d Jisasoy syik imngy tn


wig wipeweagwa tn w wurmeiargwa tn yay wiemen Poro tn
Banabaso tn awa my t e emearn Gorxo eg wyo dn nra u npn
nn repy wiarn re enign. 5 Parisi imng Jisasom d wkwroarg wa
nwipn mearo re rgawixn, m Jisasom d wkwroargy neg iy sm s
wkwnarwp mepa epax w mimnn. Ay w ikax neg aro Moseso eapim
mxd pa nern, Ay ananrn. urpax mimnn. Ayo nurwapyirane Apim
an min xd r xn. urwangn. rgawixn. 6 Aynn w wurmeiargwa tn
Jisasoy syik imngyo wipeweagwa tn ap nn xwy imxanro nn aw
nenro 7 rxa xwy ay w rrowig ninasn en Pitao nwipn mear re
urnign, G nrxme imngoyn, xm dn my xwy yay neainarp
ar wiro d wkwroro epra nn soyny wo iwam w urwngnr Gorxo
eyroo, ay nion eag nn soyn njrn. 8 Nion ayo w urmen Gorxo
O my xwioxyo imnp nn nn nj imnorn. O xeg kwyp nene
neaiappa axp mn nwirpim dn sw rn neairn. my en d
nnkwrorn, ay ananrn. Sw n neairn. 9 Judayene xeg b neaiir
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

myo xeg b wiir eman. Nene neaiipa axp ay en d wkwroaraga


nwnr yokwarm wiirn. 10 Aynn soyn Gorxo wik oneanr p nn yaro?
w ikax Moseso eapim dn sa neg arowa anan nmem upax mimnp
Ap, ay w ikax neg arowa oxdaneynrn nxd pax mimnp rn. Ap p
nn m Jisasom d wkwroargyo wikwiranro yaro? Soyn Gorxo ayo
mwikwirp wikwiranro nerpim dn Gorxo nene wik oneanr yaro.
11 Nene d w re mm, w ikax enp xd arwpim dn yey
neayimxemeapaxrn. w mm d re neaipmnn, mn Jisaso myo w
nwianr ayo nn way upeiyo dnn Gorxo yey uyimxemeaarpa
Judayene en axp e yey neayimxemeaarrn. D e neaipmnn.
urnign.
Aw engwa xwy b mr sn arn nwiro yarn Banabaso tn Poro
tn nrori xwy nurri emm tn ay rwamnpax imn tn awa my t
e w urmearn Gorxo eg wyo dn wwapyip nn repy nwiri 13 rxa
nrrmn en Jemiso nwipn mear re urnign, G nrxme
imngoyn, xwy niony b en ar npoy. 14 Gorxo my nn w d
mmoarnn. yaiwiagw aiw xewano my w niony imnr xnr
nwieyrorpim dn m ay nn mop iwam sw neairn. Ap nn
Saimono rxa repy neaio. 15 Agw o nearp
, ay w rkiamoagwa Depitoy
wiraw nn nrro eag rp tn xxen imnn, 16 Ap npn nimnmn
en Gorxon m nbr a seg mx iny Depitoy pneamioagiw m
mrmrn. Aiw xwr ikxnp m nmrr s imxmrn. 17 Ay rp nn e
emrn. Juday gw axr mar, m gw wr wr nn mnon tmn
obpoynr nn m ap e mrmrn. Ay m niony imnr xnr wyo
umry nion tmn obpoynr m mrmrn. 18 mnon xwy rp seyn
nj oimnpoynr en dn searon seararn. Xwy w rkiamoagwa
eag ap tn Saimon nearp
tn xxen imnn. 19 Aynn d niony en
rprn. m Gorxo tmn uknmnargyo upupg mwikrpa oyaney. 20 w
ikax en npn nn mwikwirpa nemn a sa pay w nearane re
urwangn, Judayene xwr neainpax imn rp rp mepa rxn. m w
mimn w imnp nn rdyow yargp mnpa rxn. Apx nmearn
sewn mmenpa rxn. Naw gw siwyo xrn rag sn ep mnpa rxn.
Rakiw en mnpa rxn. Apn pay nearane urwangn. 21 m en dn
nra nbro nene weaw rn en Sabar ay ayo a ap apim m wa w
ikax Moseso eapim dn roro urwapyiro yaraga nn my Judayene
xwr neainarp nn nj imno. Aynn rwam apn nearane e
urwangn. urnign.
12

my nn pay nearo wiowrg nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa tn Jerusarem dn Jisasoy syik imng nn tn


wig wipeweagwa tn en d n bn nxrro re rngawixn,
Neg w Poro tn Banabaso tn pay nmaxrm upr nn nrpearanny
narn. nrnro Judasom O xeg yo m b Basabasorn. Om tn
m wo Sairasom tn Awa Jisasom d nwkwroro nn xexrme
imngyo sey e imngwarn. Awam nrpearo 23 pay re nrnr
enp wiowrgawixn, W wurmeiarwone tn Jisasoy syik
imngyo umeweawone tn nene seg srxme imnwane
seyn neg nrxme imngyn nn Wiyn a yo Adiokyo
weagyn, wiyn Siria propensyo weagyn, wiyn Sirisia
propensyo weagynrn. Seyn nn pay rp near
wiowrnaparwn. Seyn nynn yay oseainn. 24 None rxa ar re
wwrn, Negy w none Soyn nuro e urpoy. murwm ay seyn
te nn nbro searwapyarn d r seaxer d smgw seayinr
ern. ar e ww eag nn 25-26 none rxa d n bn tn
nimnmn Ay rp nerann narn. neaimnr n, m neg wam
nrpearane Banabasom tn Sorom tn Awa nene d sx
uyiwwarn. Neg mn Jisas Kiraiso nn w nurmern yo may
nimnri urmegwarn. Awam tn neg wam tn seyn t e nn
nurowrnaprn, ay narn. neaimnr n. 27 Aynn rwam re
eaarwp Judaso tn Sairaso tn awa ma tn en anan wa
searisixnr urowrarwn. 28 None xwy nimxrann kwy
Gorxoyyo dn re rnwanign, w ikax ay w san imnp
mwikwirpan. rnwanign. w ikax myn aga pn mwirpax
imnp , ay rpnrn. 29 m wig mimn w imnp nn rdyow
yargp mnpa rxn. Rakiw mnpa rxn. Naw gw siwyo xrn
rag sn eag nn mnpa rxn. Apx nmearn sewn mmenpa
rxn. Seyn nene rw apn e nerny, ay apn yaro. Neg
xwy aprn.
E nrro pay eagawixn. 30 E nemowa mn wiowrn awa pay nmem Adiok
nn nwero nrmmn m e d Jisasoy syik imngyo aw nearmn
pay mn waga 31 ay nrorn xwy e rrmx nwiro enag nn d ni
winnign. 32 D ni winarn Judaso tn Sairaso tn awa en w
rkiamoargwa eagi nn wig xexrme imngyo xwy ay w b tn e
rrmx nwiri e sx nwmxri egisixn. 33 E nemowa s w e nweagisn
en awam m wig urowrgwa t e nn nurowrro yay wiowraga
nn xexrme imng e weagyo pn nwirm kiki nra ugisixn.
34 [Jerusarem nn nuri aiw Sairaso Adiokyo m b tn nwearn, na
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

emn. yaiwinign.] 35 Awa e agi a Poro tn Banabaso tn Adiokyo nweari


m obax w tn nawn xwy mnoyp w urmeri urwapyiri egisixn.
Poro tn Banabaso tn ewramng nnrn.
E nemowa rxa s w mrn Poro Banabasom re urnign, Yawawi
m nurai a ap apim xwy mnoyp w nurmeran m Jisasom d
nwkwroro nn yeg nrxme imngy arge ra weaonr sw
ownmeaaiy. urag 37 Banabaso Ay ananrn. nyaiwir Jon Mako en yawawi
tn nawn owaney. wimnag aiw 38 Poro ark re urarag nn, Xm w
urmeanrane nurann sn np oyaneynr nn m Pabiria propensyo dn
pn nyeawirm uo m yawawi tn nawn nwirmem mupa oyaiy. urarag
nn 39 mx nrnowienisn apim dn newramnri Banabaso Jon Makom
nwirmem nur spx wom npxemonri nweari prw Saiprasy rnpim
nn ugisixn. 40 E nn agi a Poro Sairasom nmear xexrme imngy
awa w emearn mno w nwianr umwngnr om wyo mn wn e
dn pn nwirm nuri 41 Siria propensyo tn Sirisia propensyo tn wn e
nuri a ap apim nrmmn m Jisasoy syik imng wy wyo nurwapya
nurn e sx wmxgisixn.
36

W wurmeiargwa
<
15
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
16
>

16
Poro Timotiom nwirmem u nnrn.
Poro a Debiy rnpim nrmor m nur Ristra rnpim nrmorn
wnnign. m Jisasom xdargy wo O xeg yo Timotiorn. Xn Jisasom
d wkwroar wrn. Juday eag a om xano Grikyrn. 2 m Ristra
wey tn Aikoniam wey tn Jisasom d nwkwroro nn xexxexrme
imngy Timotio nn m na worn. rargorn. 3 O nn Poro Yawawi tn
nawn oemeaney. nwimnr nn om nmear iy sm s wkwinign. Ay rp
nn e enign. Juday arwmdn weagy nn o xeg xano Griky eag
nn xo iy sm s mwkwnp nn nj e imng eag nn Poro neg
Judayo w urmearn om ar mwipa eprxnr iy sm s wkwinign.
1

A ap apim nurra nmrorn xwy w wurmeaiargwa tn


Jerusaremyo Jisasoy syik imngyo wipeweagwa tn awa xwy
nimxrn rnrg rp, Neg w ikax en rpimn m Jisasom d
nwkwroro nn neg nrxme imngy ogm mepax imnn. Apimn
nxd rn apnrn. e rnrgp nn wa nurra mroaraga nn 5 a ap
apim m Jisasoy syik imngy d wkwroargp e nenro xaw
nxrro nn s ay ayo m m w Jisasom d nwkwroro wny tn
kumxnagrn.
4

Poro Trowasyo nwearn or wnp nnrn.


E nemowa propens bia Prigia tn Garesia tn rnpia tmn warn
kwy Gorxoyp xe Esia propensyo nn nuro m e weagyo xwy yay
winpaxp w urmrxnr sw mwn urakiowrnign. 7 Awa m wmn nn
nknmnro nuro rxa Maisia propensyo nrmmn Bitinia propensyo nn
owaneynr yarn m kwy Jisasoyp xe opoynr sw mwn
urakiowrnign. 8 Awa Maisia propensyo nmroro a Trowasy rnpim
nn nwero 9 nrmmn s ayim rwyim Poro s wen or wny
wnnign. m Masedonia propensyo d wo nror waun rx Jox
Masedonia re nn nbr arr neai. urarag or e nwnr nn 10 none
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

(rwam rp eaon tn ) re yaiwiwanign, Gorxo rxa m ayo e dn w


ourmpoynr sw nneair or ra neaprarn? nyaiwirane Masedonia tmn
nn pyo wanrwnr p nerann spx wo e nn umnr yarag
wnwanign.
Ridia nknmnr Jisasom d wkwro nnrn.
E nemone spxom npxemonrane nwearane a Trowasy rnpim
dn pn nwirm nurane prw Samotresy rnpim t e nn nmem
nurane nmrorane s wewone wp tn a Niaporisy rnpim t e nn
nmem nurane wir nmrmn 12 e dn a Piripaiy rnpim A
Masedonia propensyo ikwrn sey e imny, ay b Piripairn. Romy nbro
a apim dn a nmrro weagprn. Apim none nrmmn s obax w e
nwearane 13 Sabaryo Inig wear t e m Gorxom xwy rrm
wiargern. nyaiwirane a apim nn k wyo npeyearane inig e wear
t e nn nwerane nwemn apx e aw nenro weagwam xwy yay
neainarp urarn 14 apx w xeg yo Ridiarn. A Taiataira rnpim
drn. raprap ay r ngw xw rop ngw xen nn b yarrn. Juday
mimn a Gorxom wy nwir nn yay wiar wrn. xwy Poro rarp ar
nwir Gorxo xwy ap d kwropax oimnr xwioxyo prn wimxn
Poro neararp neparn. nyaiwir Jisasom d wkwronign. 15 Jisasom d
nwkwror rxa way nmear m xeg aiwm tn nawn weagy en way
nmearo e nemn re nearnign, Soyn re nniaiwirny, Neparn.
mnom d wkwr wrn. nniaiwirny, g aiwm nn nbro anan s
weprro? An min e nearayag nn tn uwanign.
11

Porom tn Sairasom tn gw ayo wrrg nnrn.


E nemone s wyi Gorxom xwy rrm wiarge nn warn apx w
m wy xnn nimnr om wiiarrn. Im xxroarpim dn m sn
maj imngp wa urkweaarrn. m m xiwown imngwa
myo wa urkweaarpim dn ngw xw urpayargrn. none tn yim
rr ninrann 17 Poro tn none nm nneaxd r ark raiw re nra
neaxd nign, m rowa w wyo nmror aga sey m imnom
xnwn nimnro om wiiargwarn. w e imno nene yey
neayimxemeana nn inyi nn w nearargwarn. nra neaxd nign.
18 m m s ay wyo axp e nneaxd rn e rayarag nn Poro rxa an b
onmip mwinpa yarag nn nknmnr im m xxroarpim mx re
urnign, Jisas Kiraisoy e enyo dn sekax re rrarn, Apx rm pn
nwirm u. rrarn. urn re enign. Sn m im ap m pn nwirm
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

unign. 19 m pn nwirm n xanown imngwa re nyaiwiro, apx


r wa rkweaarpim dn ngw meaayarwyi rxa anp imngo. m b
sn meapax mimnn. nyaiwiro Porom tn Sairasom tn nxero maker
imxarge nn nropm nuro gapmanowa sw ange dn xwrx
oumeaneynro nmem nuro 20 awa t e nwrro re uxekwmogawixn, m
Juday roway m neg a rpim weagyo nearakiowrpax yaragi nn
nene prn mweapax neaimnarn. 21 Sw nene Romyene imnagw nn
gapmanyny swyo dn anan xrrane xd rane epax w mimnp m
rowa w nearari. urn re enign. 22 m e eproy egy en
nwipn mearo awam mx wianro yarn gapmanowa eg iy nuprro poris
wam sekax re urgawixn, Sox mppoy. uraga 23 iwa rp rp
nmpeayimn nmra nuro gw ayo nwrrn gw ayo aw mearoarom
re urgawixn, Jox awam mupax imn wrrarwp nwrrmn
prn aw mearrxn. 24 Sekax e urn awam gw ayo nmem npwir
awaw n nm ikwrnpim nn nmem npwir e nwrrrn re enign.
Eg skw k wr wnam nwxmor wr wna tn nwakrwirmn rokim
yrnign. 25 E wikraga a rxa rweg imnn Poro tn Sairaso tn
Gorxom xwy rrm wiri yay umeanri nn so rri yaragi m gw ayo
weagy ar wiarn re enign. 26 Pobon xw a tn yaiwim mn gw
aiw nmrrn s pir xwm eapny rwmnmnr nern re enign.
Gw a wa nn kwnowir sen myo yrny nn kwenowir enign.
27 Gw aiwm aw mearoaro s wee dn nwipn mear wen y
wnnign. Gw a wa kwnowiag nwnr Gw weag nn y rxa
awixn. nyaiwir m ay nn gapmanowa nion npkiprxnr xeg kir
nmxear rxa pknmnr y 28 Poro e tn raiw nurr re urnign,
Jwanox mpknpan. Gw weawone nnonen sn riwone weawn.
urag 29 o aw mearoarg wam Uyw nmxromeanappoy. nura mr
npwir wy winag e nikrga Poro tn Sairaso tn tg e npknmear
30 awam nmxem npeyear barwmn nrmn re urnign, powagw
Gorxo yey nyimxemean nn p emn? urag 31 awa re urgisixn, mn
Jisasom d wkwrn Gorxo yey nryimxemear m dx aiwm jox tn
weagyo en yey uyimxemeano. urgisixn. 32 E nurri om tn m xeg
aiwm weag nyon tn xwy mno nnp rrm wn 33 sn rweg
imnag aiw o awam En. nurr iwa mpyo ig nwemn re
enign. Way mear m xeg aiwm weagy en way mearo nemn
en 34 o awam xeg aiwm nmea npwir aiw nxer mn nwirn xo tn
m xeg aiwm nm weagy tn Rxa Gorxom d wkwrwaneran?
nyaiwiro nn yay seym dn nra ugawixn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Gapmanowa wp tn nwipn mearo poris wam aw mearoaro t e


nn xwy ya re wiowrgawixn, Om m awam wre. urpoy.
wiowraga awa nuro urn 36 o xwy ap Porom wa nurr re urnign,
Gapmanowa nion nn xwy ya re wiowrnapo, Awam owrn.
wiowrnapaga nn awagw anan nwiapri kiki nra piy. urag a 37 Poro
re urnign, Yawawi Romywawi imnagwi a mk w meag a
gapmanowa, xwrx nyeamero m obax sw ange dn iwa yeampero
gw ayo yeawrrro egwa nm nyeamxearo yeawranro rraro? Oweo,
aga w e yeaipax mimnn. Wiwanowa nbro wiappiy. yearn peyeanwi.
urag 38 porisowa xwy Poro urp
m nmea nuro gapmanowam repy
nwiro Awa Romy warn. uraga awa ar nwirn wy nikrnro 39 nuro
awam pypy nurro gw ayo dn nmxearo nwrrn ark waun rx re
urayigawixn, Awagw a rpim pn nneawirm nurn Ay narn.
neaimnarn. urayaraga 40 awa gw ayo dn npeyeari a apx Ridiay
rnyiwm nn nuri npwiri m Jisasom d nwkwroro nn eg xexrme
imngy tn e nawn nermenro xwy m b tn e rrmx nwirm
ugawixn.
35

W wurmeiargwa
<
16
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
17
>

17
Tesaronaika wey Porom tn Sairasom tn iwa weanro eg
nnrn.
E nemowa e dn nuro a bia Abiporis tn Aporonia tn rnpiam
nmra nuro a Tesaronaika rnpim A apim Juday wig rot a wiw
mrnpimrn. Apim nrmmn 2 Poro xeg nn yarpa e en axp ner
Sabar wya wyim Juday wig rot ayo aw nenro wean nwmear
Bkw Gorxoyyo dn nurewpa nurn 3 ay re oyaiwpoynr urayinign,
Bkwyo dn ap ap nrnr enag nn m yey neayimxemeana nn
Gorxoy d tn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwom wa pkn
rn o nmear xwrpyo dn wipn meap apim w nmropax mimnn.
oyaiwpoynr mkp nn urwapyir m nira ur nern re urayinign, m
Jisasoy rn ro, nion w seararo, o ay m yey neayimxemeana nn
aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarworn. urayinign. 4 E nurrpim
dn Juday wyo d uknmxag ay d Neparn. nwipmnr nn Jisasom
d nwkwroro Poro tn Sairaso tn nawn nkumxnro Griky Gorxom wy
nwiro nn yay umeargy obax tn a apim sey e nimnro
meweagway apx wwa tn en d nwkwroro nn awam nkumxnayiro
yarn 5 Juday Jisasom d mwkwrwa awam sp d nwiaiwiro nn
nwipn mearo re egawixn. Maker imxarge dn m spy wa Porom tn
Sairasom tn wik nwnro mx wipr nn smrxwr nwiemero ay rxa
kwkwier niga uro wik nwga uro yaraga nwnro nwirmem a apim
wnm npurn mxn npmxama npuro Poro tn Sairaso tn a
Jesonoyiwm ra weainro e nn nuro awam m neg a rpim
weagyy sw ange dn xwrx oumeaneynro a iwm pr kwiem nra
npwiro 6 awa nn p nmegnro nn Jesonom tn Jisasom d nwkwroro
nn xexrme imng wam tn nxero a apim d gapmanowa t e
nn nropm nurn raiw re nra ugawixn, m a xw nmn ikwrnyo
weagy wig yargp m pn owirpoynr spn urekrargwa rxa nene en
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nnearekrro yaro. 7 Awa Jesono nummnr xeg aiwm nn nipemem


uowarn. Awa w ikax neg mx iny Sisao rp nwiakiro xeg b nra nuro
re rargwarn, Seg mx iny Sisao, ay surm mx inyorn. Wo om sey e
wimno xeg yo Jisasorn. rargwarn. raiw e nra nuro 8 m e eproy
egy tn a apim d gapmanowa tn ay raiw e raraga ar nwiro sm
nrnro wik nwga nwipn mearo 9 gapmanowa xwrx numasn Jesonowa
m axp b mepa opoynr ngw b nurpro wrgawixn.
Poro tn Sairaso tn Beriayo egp nnrn.
S ayim rwyim Jisasom d nwkwroro nn xexrme imngy
Porom tn Sairasom tn xrprxnr rxa a Beria rnpim nn
urowraga awa nuri a apim nrmorn Judayy rot a e mrniwm
npwiri xwy yay neainarp w urgisixn. 11 Juday Beria wey Ay
Juday Tesaronaika weagy yap mimno. D prn eyroargy eag
nn sey e wimno. Ay sm nxeadpnro Xwy Poro neararp ar
owianey. nwimnro s ay ayo re nyaiwiro, O neararp , ay Bkwyo nrnr
enp tn nepa xxen ra imnn? nyaiwiro Bkwp nra uro p nmra
uro nern 12 obax w Jisasom d wkwroro Griky a apim d sey e
imngy w ox tn apx tn en d wkwroro yarn re enign. 13 Juday
Tesaronaika weagy xwy rp, Beriayo en Poro xwy Gorxoy w urarn.
rnarag ar nwiro re egawixn. A apim nn nuro m e dy Porom mx
owpoynr smrxwr wiemn m obax rxa eproy nero wik nwga
wipn meagawixn. 14 m obax rxa eproy nero wik nwga
wipn meaaraga Jisasom d nwkwroro nn xexxexrme imngy sw
e nwnro re egawixn. Apax m Porom rawraw t e nn
urowrgawixn. Porom rawraw t e nn nurowrro Sairaso tn Timotio
tn sn e wean 15 m Porom nmga y om s obaxyo nmra
nasn a Atensy rnpim nrmoro e dn wran o m sekax re
urowrnign, Sairaso tn Timotio tn nion t e nn bpax imnny,
an bisixn. urowrn om e nwrm ugawixn.
10

Poro Atens dn w ur nnrn.


Poro Atens dn awa nn wen ner nwearn a apim mimn w
imny Ay xopaikg xxegn m imxgyrn. Ay aga ay w am am nmn
nurrra unag nwnr nn sm nrnm nemern 17 Judayy rot ayo
npwiayir ay tn m Gorxo nn d moargy tn xwy rnro s ay ayo
maker imxarge nn nuayir m o emn e rwapgy tn xwy rnro nra
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nurn 18 myo urwapyarg Epikuriany rng wa tn Stoiky rng wa tn


Poro tn xmxm xwy rngawixn. O w nurrn Jisaso nn urr m
xwrpyo dn wipn meapra nn urr yarag nn wa peay nwianro re
rgawixn, m xwy rrowir emear ro p xwy nearmnr ra rarn? rro
wa O anam d w imng m a mdyy nn nearmnr ra rarn?
rro nero 19-21 om nwirmem nuro m Atens dy tn m a md
a apim urn gy tn kiki b m an min p p xwy s rnp
ar wiro
wa urro yanro nnn yargyrn. Ay om nwirmem nuro Ariopagasy
rnpm dn xwy rwapnarge nn nwirmem nuro re urgawixn,
Xwy s jox w neararp nene prn ar nsirane nj imnan nn
wa neare. Ay rp nn rrarwn. Xwy joxy nnearn nene sn ar
mwiarwp rarag nn xwy mkp nn nj imnan nn rrarwn.
uraga 22 Poro Ariopagas t e dn nrmn re urnign, Atens dyn,
seg w imnp nmern awayin ay tn wyo umearaga sw seann.
23 Ay rp nn seararn. Xm nion a rpim nemer seg w nurrra
unyo Ayo seyn yar nwiro sey e umeargyorn. Ayo prn sw m
nmxa nurn wnanign. urrrn bim rwam rp w nene majo
nnrn. enag wnanign. Aynn w seyn maj nimnro aiw yar
nwiro sey e umeargo nn wa b osearmn. 24 w xw rr nrmn imxr
amp nn arm ey imxr eo, o anam tn xwrm tn mno sey e
wimno eag nn d re yaiwipax mimnn, O a naw rdyow yanw
nn neg w tn mrarwyo weaarrn. d e yaiwipax w mimnn.
25 Xewano m nyon wig dp sx ummor s nimnro a upax imnpr
nn wimxr amp nn m npr nnran, ynpr nnran, wimxyir yaro
eag nn rp en yaiwipax mimnn, O amp w nn dw ikeamnarag nn
neg w tn arr wipaxorn. D ap en yaiwipax w mimnn. 26 w o
xewano re nyaiwir, m gw ar ar e e weaprrn. Gw ar ar xiwa
xrprn n n imnnrn. nyaiwir ann neyrormn m n won
imxpim dn m gw wr wr nn nimga bwrn. 27 m gw ar ar nn
xewano nn p nra nuro mrn nern sw wnmeapra nn xo e ap
e ern. E ner a o nene xxegn weaw gene gene t e dn n jam
mneaimnn. 28 Ay rp nn seararn. Seg sorxowa a re rgp, Nene en
wo neaemeaenern. rgp tn xxen nene e en oyyo dn imnrane
wearane a emerane yarwn. 29 Nene w o neaemeaene imnagw
nn d re myaiwipa oyaney, Nepa w imno imnp , ay mane d
nmorane w tn xopaikg imn w syo dn imxarwpran, s goryo

This version of Total HTML Converter is unregistered.

dn imxarwpran, s sirpyo dn imxarwpran, sa apn ra imnn?


myaiwipa oyaney. 30 Aynn w o O Gorxorn. O m xm o nn maj
nero wig wpn nmra bgp nn pe nmor kiki nwia nbr aiw agw
m am gm weag nyon re neararn, Seg w yargp nn rwmn
nmamoro san nimnro wepoy. neararn. 31 Ay rp nn e neararn. O s
wyim m xw rr nrmn weawyo xwy prn nneamearrn won
won neg yarwp nn yar imm neaina nn rxa rrrn. Nene xwy
neamearno en rxa rperrn. Nene Rpero, ay oran? yaiwianw nn o
po m s ner owipn meanr e sx wemxn wipn mearn. Poro e
urn re enign. 32 m e aw engy Poro xwy Xwrpyo dn
wipn mearn. rag ar nwirn w rperr wigawixn. W Xwy jox
neararp rwn m b tn ar sianwrn. urgawixn. 33 E urn Poro
rwapnarge dn pn nwirm ag a 34 m w Ox wo xeg yo Daionisiasoy
rnorn. O Ariopagas dn rwapnargy worn. Apx w xeg yo Damarisy
rnrn. m m w en nawnrn. Ay om nkumxnro nm nuro Jisasom d
wkwrogawixn.
W wurmeiargwa
<
17
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
18
>

18
Poro Korinyo nwearn ep nnrn.
Poro e nem Atens pn nwirm a yo Korin rnpim nn nur e
2 nrmmn m Juday wo Xeg yo Akwiraoy rnorn. Xn Podas
propensyo dn xrorn. Xiep xeg yo Prisirarn. Romy mx iny Krodiaso
Juday a apim weag nyon sekax re ur eag nn Rom a rpim dn
pn nneawirm rxn. ur eag nn aya Itari propensyo pn nwirm
Korin nn s bgyarn. Ayam Poro nwmear 3 ngw om o yarp aya
en yarg eag nn aya tn nawn nwearo sen a pkipra nn immxm
nero nwearn 4 Poro Sabar ay ayo Judayy rot ayo nn nur ay tn
Griky tn en re owipmnr, Xwy Gorxoypim dn Jisaso nn neararp
neparn. owipmnr ay tn nawn rot ayo dn xwy xmxm ninro
rnayigawixn.
1

E nra nurn Sairaso tn Timotio tn Masedonia propensyo dn nbri


Porom wmen o xeg ngw om yarp pn nwirmn Sabaryon
mar, s ay ayo Juday t e nn nuayir prn urwapyimnr nern
wokk re wiayinign, m yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo
dn iwiaronoy rarwo, ay Jisasorn. 6 E urayarn ay rxa xxewim nurro
ikayw urn Poro xeg iy nprr sik xnp pr wiakm yrnign. Pr
wiakm nyrr re urnign, Seyn annny sewanyn r mernyo dn
ann prrn. Seyn ar mniaraga nn nion w nxmeapaxman. Agw nion
seyn pn nseawirm rxa myo w urmnr riwon warn. urrnign.
7 E nurrmo pn nwirm nur a m woy O xeg yo Titias Jastasoy
rnorn. Gorxo nn wy nwir nn yay umear worn. Xeg a Judayy
rot ayo dn orwm dn mrnorn. Oy aiwm nn nur e dn xwy
urarn re enign. 8 Juday wo Xeg yo Krispasorn. Judayy rot ayo aw
enargyo sey e umeweaorn. O tn m o xeg aiwm weargy tn
Poro urarp ar nwiro Jisasom d nwkwroro my Korin weagy obax
en ar nwiro d wkwroro way mearo yarn 9 s wyim mno re enign.
Porom or nuprr re urnign, Jox wy msinpa oen. Xwy nion nn
jox nura warp pn mwir sn an nura rxn. 10 Ay rp nn rrarn.
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Nion jox d rkkayoag nn m mx spim dn w rn sinnman. m


a rpim nion d nnkwrpra nn ng imny obax eag nn rrarn.
urag nn 11 o a apim nwear Gorxo nn nurwapya warn em 18
mronign.
Juday Korinyo weagy, Romy wo xeg yo Gario primio nimnr
Griky propens e mewean, Juday d axp tn n nimnro nwipn mearo
Porom xwy oumeraneynro w primi Gario xwrx umeare nn nmem
nuro 13 Porom nuxekwmoro re urgawixn, m ro m Gorxom yay
numern w ikax rnpim nwiakiro xeg b nero rxnr d xewmn
uknmxarorn. uraga a 14 Poro rxa ma exomnr yarn primi Gario
Juday ayo re urnign, Poro w swry, rkkr swry, nion re
yaiwimnr rn, m rowa uxekwmoargp ar nwirn, ay ananrn.
yaiwimnr rn. 15 Soyn uxekwmoargp, ay xwy tn yo tn seg w ikax
enpim dn rnp nn o tn mx rnaraga nn segp xwy nimxro
eyrpoy. Nion Xwy ap oseaeyroimn. mnimnarn. nurr 16 xwrx
umeare dn mxdm wiowraparn m w re egawixn. 17 Juday wig rot
ayo aw enargyo sey e umeweaom O xeg yo Sotenisorn. Om
nxero primi Gario xwrx umeare mdne iwa mpearaga a o d sp
w mw kiki enign.
12

Poro m Siria propensyo nn nur Adiokyo rmo nnrn.


Poro sn s ay w e nweasn m e d Jisasom d nwkwroro
nn xexrme imngyo yay nwirmo Siria propensyo nn mgnr spx
wom npxemonr Prisira tn Akwirao tn en nawn npxemonri o tn nuro
Poro Gorxom d nwkwror nn w weap nn a xeg yo Segria
rnpim dn d nrnr 19 rxa a Epesas rnpim nrmoro Poro ayam a
apim nwrm Judayy rot a e mrniwm nn nur npwir ay tn xwy
nrnro 20 ay Jox sn b tn nwemox rxn. neaimnarn. uraga aiw o
Ananrn. mwimn 21 yay nwirm nurn re urnign, Gorxo
nwimnrny, nion anan m re seamnapmrn. nurrm nur spxyo
npxemonr Epesas pn nwirm nur nur nur 22 spxo rxa a Sisaria
rnpim iwikn men Poro nayomnmem Jerusarem nn nyir Jisasoy
syik imngyo yay nwira nmroair a yo Adiokyo nrmor 23 e s w
nweasn pn nwirm nur xw yo Garesia rnr Prigia rnr ee Ay xo
xm w urmeern. E npurn m Jisasom d wkwroargyo xwy m b
tn nurr e sx nwemxra mronign.
18

Aporoso Epesasyo tn Korinyo tn dn urwapyi nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Juday wo Xeg yo Aporosorn. A yo Areksadria dn xr worn.


Xwy nrrn newper m sam rarorn. Bkw Gorxoyyo nrnr enp
npn aumam inorn. mnom xd paxyi nn prn urwapyigo eag
nn myo Jisaso nn urr prn urwapyir nern sm nxeadpnr
urwapyarorn. E ner a way Jono umeaiagp nnn nj imnorn. O
Epesasyo nrmor 26 Judayy rot ayo iwam npwir ay igig m xwy
Gorxo nn urarag a Prisira tn Akwirao tn o apn nn rarag ar nwirn
om nwirmem nuri Gorxom xd paxyi nn b, o sn maj ep nn wa
nurri m b tn prn urwapyigisixn.
24-25

Aporoso Nion Griky propensyo nn mgn. wimnn m Epesas


d Jisasom d nwkwroro nn xexrme imngy om d sx
nummowrro pay b nearo Griky propensyo weag Jisasom d
wkwroargy nn rwam re eagawixn, m ro seamen yay tn
nipemem rxn. Rwam e nearo wiowrn o nur e nrmmn m
Gorxo w wianarag nn Jisasom d wkwroargyo xeg nurwapyirpim
dn arr nwirn arr b onmip mwinign. 28 Ay rp nnrn. O m obax
sw ange dn Juday xew nmoro rargy tn xmxm ninro nrnrn o
Bkw Gorxoyyo dn m niror m yey neayimxemeana nn aroway
xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo, ay Jisasorn. nurrn xwy mmropax
imnp nurr xrr b onmip mwinign.
27

W wurmeiargwa
<
18
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
19
>

19
Poro m Epesasyo nrmor e dn e nnrn.
Poro, Aporoso sn a yo Koriny rnpim wean, o dwn em
wnm npumn m a yo Epesasyo nrmor Jisasom xdarg wyo
nwmear 2 yar re winign, Soyn Jisasom d wkwrn kwy Gorxoyp
seameaoynran? urag awa re urgawixn, Xwy re rnp , Gorxoy kwy
b wean. rnp a rnaraga sn ar b mwiwonern. uraga 3 o re
urnign, Way nmearn p way meagoynrn? urag awa Way Jono
umeaiagp axp meawonern. uraga 4 o re urnign, Way Jono
umeaiagp , ay m re oyaiwpoynr umeaiagp rn, m ay wig w yargp
rwmn mamyran? oyaiwpoynr umeaiagp rn. O myo way ap
numeairn re uragrn, m niony rwyo bnom d wkwrrxn. O e
urago, ay Jisaso nn uragrn. urag 5 awa Poro e urp
ar nwiro way m
mn Jisasom d nwkwrorn meaargp meagawixn. 6 Way ap men
Poro w sey e wikwirn re enign. Kwy Gorxoyp m awam
wannign. Kwyp wann awa xwy mk ap apim dn anan rro w
rkiamoargn rro egawixn. 7 m e egwa nowan w wka skw wa
awarn.
1

Poro a apim nwear Judayy rot ayo npwir ay b m xwy nura


nur m ay re owipmnr, Ay m Gorxo xo xeg xwioxyo mmem ner
umeweanp nn m ro neararp , ay neparn. owipmnr nurewpa
nur wean em wa wo rxa nmrmn en 9 Juday w d waks
ninro Poro rarp pr nwiakiro m obax eproy eg sw ange dn
Gorxo t e nn inyi nn Jisasom xdargyi nn ikayw rarn o ayo pn
nwirm nur m Jisasom d nwkwroro nn wiepsar wn imngyo
nwirmem xo tn nawn nuro s ay ayo a xwy rwapnarg
Tiranasoyiwm dn nurewpa unign. 10 O e yarag nn m Judayran,
Grikyran, Esia propensyo weagy nn Poroy mayo dn xwy mno
nnp ar wiarn xwiogw wa mronign.
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Sipaom xewaxowa im mx oumnowraneynro eg nnrn.


Poro Gorxoy d tn emm xeg b m sw mwnarg imnp
yarag nn 12 irkwran, roarxran, o kwrnarp m nurpm nuro m
smx yargy t e nn nmem n smx ay pn wirr m im d
xxroary t e nn nmem n im pn nwirm ur yagrn. 13 Juday a
w e w e nemero Im mx umnpaxonern. rnargy w re yagrn. Im
m rom xxroary mx umnowraney. nyaiwiro iwam yo Jisasoyyo
dn mx umnowranro nern imyo re nura wagrn, Nion yo Poro w
neararo, Jisasoy rnom dn rrarag nn m xxroar rom pn
nwirm u. nura nuro nemern 14 Judayy apaxpn imn xw wo Xeg
yo Sipaoy rnorn. Om xewaxowa w wm d wa imngwa en axp e
yanro yarn 15 im awa urargo re urnign, Nion anan Jisasom m mxr
Poro nn nj imnr eag aiw soyn goynrn? urn re enign. 16 m
im d xxroaro nmawir nxeamomer awam xoprr wn rn xaw
winaga a iwm dn nurn aik urrwa ugawixn. 17 A iwm dn
nurn aik urrwa y nn m Judayran, Grikyran, Epesas weagy
nn ar nwirro nn wy nikrnro mn Jisasoy yo nrrn sey e numero
18 Jisasom d wkry obax w nbayiro wig yarg p waropr wiro w
urkiamnro nyayiro 19 wigy obax w ay xxegn yargy wig ikayw sw
wnaxd wangnr bkwyo wrrny nmem nbro m nn y swyo dn
r nikearmn ngw bkw r ikearp b nern targp nrorn nn
K50,000 imnmnr ag wngawixn. 20 Ap npn nimga warn xwy mno
nnp surm mimn w e w e sn xw nrga emearag nn m m m ay
w kumxnayigawixn.
11

Epesas weagy smmikw nero eg nnrn.


Ap rxa nimnmn en Poro Gorxoy kwypim dn re yaiwinign,
Nion nur Masedonia propensyo wnm ur Griky ayo wnm ur
nyrmon Jerusarem nn mgn. E nyaiwirn re rnign, Nion rxa
Jerusaremyo nn nur nrmorny e dn w e nn xm mupax nimnr nur
a Romy rnpim sw wnmgn. nrr 22 m xom sey wiiargwam
Eg yo Timotiom tn Erastasom tn awam Masedonia propensyo nn
nurowrr a o sn m b tn Esia propensyo wean 23 m w
nwipn mearo Gorxom xdargyi nn mx nrnowienrn smmikw
onmip megawixn. 24 E egn m wo Xeg yo Demitriasorn. O xeg ngw
om nern amp s sirp tn imxargp yary worn. Esia propensyo
21

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wey wig w xwp Ap xeg yo Atemisy rnp rn. Ap wig a rdyow


yargiwm urrrp n imnp sirp tn wig w onmi bia anan
nmem nuro wig a xxegn yo tpra nn imxargy worn. m om xo
yarpa axp nern ngw onmi meaargman. 25 O m om xo yarpa
axp yargwam tn m om xeg b onmip yargwam tn aw nearr re
urnign, G moyn, soyn njrn. Om none yarw rp nnn ngw w
mneamroarnn. 26 m Poroy rno neg a Epesasyon mar, neg Esia
propensyo nmn en yarpim soyn sw wnro ar wiro yargrn. O m
wig w xrarg imnp rw oumpoynr nern re urarorn, w m
w tn imxargp nepax mimnn. Mimn wrn. E urarag nn m
obax ar nwiro w nene imxarwp rxa rw umogrn. 27 None o rarp
xe ornr sw nwnranny, ngw om none nerane ngw mneamroarp
peay wianpax imnnpn mar, rp en imnnrn. A rdyow
yarwiw, neg w Atemisy rnp nn mrniw nn en peay nwianro
Sprn. rpax imnr w apx imn , m Esia propens tyo weag nn
tn xw nmn weagy tn yay umearg en surm nimnr xw iwer
enrn. urag 28 awa ar nwirn wik b aykw mwnag e tn raiw re
nra ugawixn, Epesas weawaney w Atemisp, ay sey e
imnp rn. nra nuro 29 a npimn raiw rrowim niga nurn m nn re
egawixn. W m aw enarge nn nawn xwamin nra mr nuro m
Masedonia propensyo d Poro tn emeargwa Eg yo rowam Gaiasoy
rnom tn Aristakasoy rnom tn rn. Awam nxero nropm n
30 Poro m wik tn aw enrge py xwy b ourmnr yarn m Jisasom
xdargy xe ounr sw mwnarn 31 gapman Esia propens ayo
umeweag wa Awa Poro tn nkumxnro emeargwarn. Awa xwy Poro
nn nurowrrn re urayigawixn, Ark m aw enge nn mupan.
urarn 32 m aw enge dn xwamin nero wa wig b nn rro wa wig b
nn rro nern arikik ninro nn m np ar kwkwkwkw nero Ay rp nn
aw enwaneran? myaiwipa nero 33 wa Juday wig wo Areksadaoy rno
xwy rrm oneaiinr wrn m e eproy egy w Ay o nn aw
enwaneran? yaiwiarn o re oyaiwpoynr, Juday r ap
neamergman. oyaiwpoynr xwy ourmnr nn w wa uyimnr y re
egawixn. 34 Awa o Juday wo eag sw m nwmxro nn nawn axn
nrayiro ay w raiw re nura ugawixn, Epesas weawaney w
Atemisp, ay sey e imnn. An min e nra nuro nra nuro 35 gapmanoway
pay weaiaro nbr m eproy egyo pr wiakm nyrmn re urnign,

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epsas weagoyn, m wo sn maj re rimnn, Epsas weagy a


rdyow yargiw wig w xw Atemisy rnp nn mrniw tn w ap
anam dn pirnapp tn meweagyrn. m wo sn maj e rimnn?
Oweo. 36 Nion sear ap m wo Ay nepaman. rpax mimnag nn soyn
nyopyra oseaun. rap mikrnpa poy. 37 Ay rp nn seararn. m
soyn nxem b rowa neg a rdyow yarwiwm dn amp b w
mmeapa eri neg w imn nn ikayw a b mrpa eri warn. 38 Xwrx
nn mimnpa ner gapmanowa xwrx ar wianro nn mweapa reo?
Aynn Demitriaso tn om axp yargwa o tn nawn kumxngwa tn m
wom xwy oumearanro nerny, xwy umeararge nn rxa nuro e dn xxe
oxekwmonpoy. 39 Soyn xwy sn w tg yn eny, xwy nn s aw
enarwn dn rr xn. 40 Ay rp nn seararn. Agw none wapn w rp
mk may eag nn gapmanowa Pyo dn aw nenro rrowim ninro
smmikw o? nearn Xwy anan urpax imnanwn. rseaimnarn?
Oweo, rxa gapmanowa xwy neamearpax imnwn. 41 Gapmanoway
pay weaiaro e nursn m e aw engyo xxegn urowrapnign.
W wurmeiargwa
<
19
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
20
>

20
Poro m Masedonia Propensyo emer Griky ayo emer e
nnrn.
m xwy rrowim ninro smmikw yarg pn nwirro kiki yarn
Poro m Jisasom xdargyo xo t e nn En. nurr rxa bn e rrmx
nwir yay nwirm Masedonia propensyo nn mgnr e dn pn nwirm
2 nur propens apim wnm npurn m e weag Jisasom d
wkwrogyo e rrmx ay w nwira npur Griky ayo nrmor 3 e
wean em wa wo rxa nmrmn en rxa Siria propensyo nn
mgnr spx wom pxemonmnr y Juday w o nn mekax rnaraga
nn m d re yaiwinign, m Masedonia propensyo nion biman
oumn. nyaiwir iman nur 4 m rowa en o tn nawn ugawixn. Wo Beria
d Pirosom xewaxo Sopataorn. m wa Tesaronaika d Aristakaso tn
Sekadaso tn awarn. m wo Debi d Gaiasorn. m wo Timotiorn. m
wa Esia propensyo d Tikikaso tn Tropimaso tn awarn. 5 Awa nion tn
Porom tn xm nyeamearo Trowas dn yawawi nn wen nero wean
6 Juday Gorxo mroyi nn d mopr nn s bisker yis may nimxro
nargy rxa pwn yawawi Piripai e dn pn nwirm nurai spx wom
npxemonrai nwearai s rxa w w yeamrn awam Trowasyo
nwmearai e wean s w wm d wa neamronign.
1

Yutikaso pyom Poro s imx nnrn.


Sadyo nene aiw nrane rosap imxrane yan nn aw nenrann Poro
m e d aw enyo xwy nurrn Wrn rxa a mgn. nyaiwir nn
xwy an min xw nmir nra nur rxa rweg imnn 8 a awaw sey e
ikwrn nene aw nenmn xwy ar wiarwwm ramx obax
mxrornag a 9 w sk wo O xeg yo Yutikasorn. O pp wyo
nwemn Poro an min xwy xw nmir nura warn ar nwir s nias
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nyaysn rxa s d mam nwerr re enign. Pkk wxa w ikwrn


sey e eowm dn prmioanign. Prmion m nwepn ro nmearn
xwm py weag meaga aiw 10 Poro nwepn r w skom sey e
nupkkwnr nmkwynmn re urnign, Seyn d sp mseaipan. m s
eno. nurm 11 m npeyir ay tn nawn aiw nkwrr nnmn ay tn xwy
nrga nasn rxa w nga war tn Poro pn nwirm ag 12 ay w sk o
m s ag nmem wig a e nn nuro d w b onmip mwnnign.
Poro Trowasyo pn nwirm Mairitasyo nn u nnrn.
Poro Awa a Asosy rnpim nn spxyo warn nion xwyo mgn.
nyaiwir none spx wom npxemonrane Asosyo nn nurane xo nn wen
ner weanw nn neaimo eag nn none om xm numearane spxom
npxemonrane Asos nn nurane nrmorane wean 14 Poro rxa xwyo
nbr a apim neamen o tn nermenm spxyo nurane a Mitirini
rnpim nrmorane 15-16 e dn pn nwirm nurane spxom s wewone
prw Kaiosy rnpim orwm dn nmrorane m s wewone prw
Semosy rnpim nrmorane Poro nion Esia propensyo nrmor nwearn
s ay w nmrongnr re yaiwirnign, None an nuranny, s
Judayeney Pedikosy rnyi sn mpwm en Jerusarem rmoanwran?
Aynn Epesas mrmgn. yaiwir eag nn none Epesas miwikn me
nmrorane m spxom s wewone a Mairitasy rnpim rmowanign.
13

Poro Jisasoy syik imng Epesas weyo wipeweagwam ur


nnrn.
Poro Mairitasyo nrmmn e dn m Jisasoya syik imng Epesasyo
weagyo wipeweagwa nn re urowrnign, Awa obpoy. nurowrr
18 awa rxa o t e nn bn re urnign, S nion seg Esia propens tyo
iwam rmoyim dn pn nseawirm uyi nn seyn tn nawn
nwearn p p ep nn soyn njrn. 19 Seyn tn nwearn mnoy
xnnn nimnr o nn w nwurmeir nsearrn sey e mimnpa ner nm
nseaimnr ern. Seyn nn d sp niarag nn wan wan w
nseaeaayir ern. Juday nion nn mekax nrnaraga nn xean obax
nmea aiw 20 nion w mmxen xwy seyn ar nwiro nxd rn na
seaimxpaxp w yum msea ner m obax sw ange dnran, a xxegyo
nm dnran, nsearwapyir ern. 21 E nern Judaynran, Grikynran,
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ay nsearemor re searayirn, Seg w yargp rwmn nmamoro Gorxo


tmn nknmnrn neg mn Jisas Kiraisom d wkwrpoy. searayirn.
Ar npoy. Agw kwy Gorxoyp o Jerusarem nn wngnr
nkkayoag nn a apim rmn p p nmeanp nion maj aiw, sa e nn
warn. 23 E rmn p p nmeanp nion maj eag aiw a ap apim
mroarn Gorxoy kwyp ay re nremoarrn, E rmn gw ryiro xean
seaikrro eprrn. 24 Ay e nremoarag aiw, nion d mwrrnn.
Aynn m yw nrm e nn anan warn. S uma nn Ay sey e
imnp ran? myaiw, p p nikrpra a g xm nra bpa sn axp nra
nur rpn nerny, Ay sey e imnp ran? nimnarn. mn Jisaso re
nyaiwir sekax nrp , O Gorxo myo w wian eag nn xwy yay
winpaxp w nrmewngn. nyaiwir sekax nrp yoparp npn w
nurrmern Ay sey e imnp ran? nimnarn.
22

Ar npoy. Nion seyn tm nemer xwy m Gorxom d


wkwroargyo xeg xwioxyo mmem ner umeweanp nn w
searmearyn, nynn m g smma b sw nanpr mep nn nion
njrn. 26-27 Aynn ay re searemoarn, En dn Gorxo Re mgn.
yaiwirp nn nion wa nsearrn w mmxen npn xxen searr
eag nn m nyy wo annn Poro r nmero. rpax imnn menn.
seararn. 28 m Jisasoy imng sewanoyn umeweagpim rkkr
wiargoyn imnprxnr wy seainwngn. m Gorxoy syik imng nyon
Ay nn yoxpm dn nupeirn xewano gwn roayroryrn. Ayo
nyon numewearn Gorxoy kwyp sipsip aw mearoargpa axp aw
umearrxnr seaimxroyn xxen prn umewerxn. 29 Ay rp nn
seararn. Nion rxa pn nseawirm n m sw say sipsip roargpn
nimnm seyn tmn nbro m soyn umeweagyo xe na opoynr
sw mwn xwr seaikxeayiprrn. 30 Ay rp nn en seararn. Segy wa
en nwipn mearo re nyaiwiro yap wwapyiprxn, Jisasom xdargy wig
wnyo pn nwirm nionn onxd poy. nyaiwiro yap wwapyiprxn. 31 Aynn
nion seyn tn nwear xwiogw wa wo nmroarn woxn woxn nn d
sp nseair w tn e rrmx searp b pn mwir an min yayip nn
rwmn mmam sw tn an min rxn. 32 Agw nion Gorxo seamena nn
xeg wyo seawrr soyn xwy o m nyon w nwianr ep nn d
wkwropr seawrr yarn. Xwy ap anan skk seaomxr amp na Gorxo
25

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m nion g imnyo wmgnr imnp meapaxyn seaimxr epax imnn.


33 Nion seyn tn nwearn seg woy s gorran, s sirpran,
raprapran, w sw w mwnrn. 34 Nion seyn tn nwearn ep
sewanoyn njrn. Amp w msearp P ynr p nr emn? nyaiwir nern
w g rm dn ngw om ner ngw nmear b nern nion g b er m nion
tn weaargyo en b wiir ern. 35 Amp nn nion ep nern rxa re
seawapyirn. m spy sey ner mnpax imnyo arr wrxn. Xwy
mn Jisaso r rp, Yay mn wiaro winarp yay urparo winarpim
sey e imnn. xwy ap en rwmn mmam d mrxn. urnign.
Poro xwy ap npn nurrm xm nykwir awa tn Gorxom xwy
rrm nwiro 37-38 awa xwy Poro G smma m b sw nanprman. ur
eag nn d sp nwir w nearo om nmakkyayiro ky nmianayiro xom
nmea nuro spx t e wrgawixn.
36

W wurmeiargwa
<
20
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
21
>

21
Poro m spxyo npxemonr u nnrn.
E nemone awam pn nwirm m spxyo nurann nyaka m irni
prw yo Kosy rnpim nrmorane s wewone nurane prw Rosy
rnpim nrmorane e dn nurane a yo Patara rnpim niwikn mearane
2 e nayoarane spx m wo Pinisia propensyo nn umnr yarag nwnrane
om npxemonrane nwemn nmem nurane nurane 3 prw yo
Saiprasy rnp w onammn en nmrorane nurane nurane xwy re
rnr eag nn, A yo Taiay rnpim spx roy sa e twangn. rnr
eag nn none Siria propensyo a apim niwikn memn 4 e nayoarane
m Jisasom xdargy nn p nemerane ay tn s w wm d wa
wean ay kwy Gorxoyyo dn Porom re urayigawixn, Jox Jerusaremyo
nn w nur xwrw mosaxpan. nurayiro 5 s none ay tn weaan imny
nn rxa rn a apim pn nwirm nurane ay tn wig apx tn wig niaw
tn nneamem nuro rawraw ima e dn xm nykwirane Gorxom xwy
rrm nwimn yay ninowrm 6 none spxom pxemonn ay wig a e nn
ugawixn.
1

Agabaso Porom kwairr wip nnrn.


E nemone Taia pn nwirm nurane a yo Toremesy rnpim
nrmmn nayoarane m Jisasom d nwkwroro nn neg nrxme
imngyo yay nwirane ay tn s ayi s wewone 8-9 wp tn e dn pn
nwirm nurane a Sisariay rnpim nrmmn nayoarane a xwy yay
winpax w urar Piripoy rno O en w wurmeiargwam sey
wrxnr w wm d wa rpenowa worn. O xeg xemiwa wa Gorxo
nn w rkiamoargwarn. Apy wpa wpa wa torn. 10 Oy ayo
npwirane o tn s w wean w rkiamoar wo Xeg yo Agabasorn. O
Judia propensyo pn nwirm nweapr 11 none nneamear or ikax
nnearr re enign. Poroy arerx nurpr xeg wyo tn skwyo tn njrnr re
rnign, Kwy Gorxoyp rp rprn, Arerx rr xiwom Juday Jerusarem
dn axp re gw nuyiro myo mn wiprrn. Kwy Gorxoyp rp aprn.
nearag 12 none ar e nwirann none tn m e wey tn Porom waun
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rx re urayiwanign, Jox Jerusarem nn myipan. uragw a 13 Poro re


nearnign, Seyn p nn wn wn nearo kn sp nipax nikraro? Awa
nion gw njrny, Ay ananrn. nyaiwir nnn e nn mwarn. mn
Jisasom xdarag nn npkny, Ay ananrn. nyaiwir nn en warn.
nearag 14 none om urakipax mimnag nwnrane om xwy m b mur re
rnwanign, mno Om wmewngn. yaiwiarp xe wmewngn.
rnwanign.
Poro Jerusaremyo nrmor Jisasoy syik imngyo
umeweagwam repy wi nnrn.
E nemone s ay rxa neamrn none yrr nemn rawraw pn
nwirm Jerusaremyo nn nyirane 16 Sisaria dn m none pn nwirm
yarwa d Jisasom xdargy wa tn nyirane awa none a Nesonoy O
Saipras prwpim d worn. En dn Jisasom d nwkwror xdag
worn. Oy ayo s owpoy. nyaiwiro nn nneaipemem nneayiro e
neawrgawixn.
15

E nemone rxa Jerusarem nn nyirane e rmn m Jisasom d


nwkwroro nn neg nrxme imngy yay nneairo nneammnaga 18 s
wewone wp tn Poro tn none nwipn mem Jemiso t e nn nurane
Jisasom d wkwroargyo wipeweagwa en Jemiso tn aw enn 19 Poro
rxa yay nwimn xo my tmn w nurmern Gorxo xoy wyo dn
wieme b b nn repy nwira ag 20 awa ar nwirn Gorxom sey e
numero re urgawixn, Gwoxn, neg Juday sp ay xw w Jisasom d
wkwroaga jox rxa nj imnn. Ay nn neg w ikax en dn nrnr
enpim xdanro nn sm xeadpnaro. 21 Ayo m w jox nn re
urgawixn, Poro myy ayo nemern neg Juday my tmn weagyo
re urwapyarrn, w ikax neg aro Moseso nrr eapim pn wirro sw
neg arowa rowipn gpim mxd pa ero nero seg niaw iy sm s
mwkwipa rxn. m ayo Poro e urwapyarrn. 22 E urg eag nn ar
yanwn? Neg Juday Jisasom xdarg a rpim tmn weagy anan jox
bp
nn rxa ar nwipr eag nn 23 xwy none rran rp axp rxn. Neg
m w weag wa wa weao. 24 Jox awa tn nkumxnro nene
xwraimm neainarp anp imnna nn yarwp awa tn nawn nero m
na imnrxn. E nern wa wa awa wig d nrnro xwraimm winarp
anp imnro naw Gorxo nn rdyow wiiro epra nn b wirxn. Jox none
rrarwp axp e nern m nn re yaiwipro, Poro nn nearargp mk
mayrn. O en neg w ikax enpim nxd r prn yarorn. yaiwipro.
25 E nsearrane a en xwy nimxrann m Jisasom d wkwroargy
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

neg w ikax en npn xd r xnr uranrwn? nrnrann re


rnrwanign, w ikax rpia rpia pn wirpax mimnn. nrnrane pay re
near wrwanign, Naw m w mimn w imn nn rdyow p
mnpa rxn. Rakiw en mnpa rxn. Naw siwyo gw xrn rag sn eag
nn mnpa rxn. Apx nmearn sewn mmenpa rxn. Apia apia nn
near wiowrwanign. uraga 26 Poro s weo wp tn m w weag
wa wa awam nwirmem nur xwraimm winarp anp imnwngnr
yargpa xo tn nawn wig yargpa nemn o a rdyow yargiwm
npwir apaxpn imngyo wa re urnign, S m awa xwraimm
winarp anp imnna nn yargp npn nasn Gorxo nn xxegn won
won rdyow wipryi s ayimrn. urnign.
Juday Porom a rdyow yargiwm dn mx wig nnrn.
E nemo s w wm d wa awa xwraimm winarp anp imnna
nn yargp rxa yoparp aw e imnmnr yarn Esia propensyo d
Juday w Poro a rdyow yargiwm weaag nwnro re egawixn. m e
eproy egyo smrr nwiemero om nxero 28 raiw re rgawixn, Neg
Isreryn rxa sm neanpoy. m re ro roy m xw nmn weagyo
nurwapyemer m neg gw ax imnwr nn urwapyir neg w ikax
enp nn urwapyir neg a rdyow yarw riw nn urwapyir nern
ap npn nn Sprn. urarorn. Sa apnn mar, m Griky w a rdyow
yarw riwm nipemem nwiaprpim dn w imn re rxa xrr
ern. nrro 29 Xm m Esia propensyo d Tropimasoy rno Poro tn
a apim nawn emearagi wn eag nn xew re mogawixn, Poro om
rdyow yarwiwm nm nipemem wiaporn. xew nmoro nn raiw
e tn nrrn e nrro 30 m a apim weag nn smmikw e yargp ar
nwiro mr nbmiro Porom nxero rdyow yargiwm dn nropm
peyen apax m wa nn nyra ugawixn.
27

Romy porisowa Porom urpg nnrn.


E nemowa Porom npkianro nn yarn m w porisowm sey e
imnom xwy re urmeagawixn, Jerusarem wey nn smmikw
inarn. urmeaga 32 o aan xeg poris wam tn awam sey e
wimngwam tn nwirmem Porom pkianro yarge nn wn ay porisowa
tn wig sey e wimno tn weaparaga nwnro m Porom iwa me pn
wirgawixn. 33 Pn wiraga porisowam sey e wimno aw e nbr Porom
nxer xeg poris wam re urnign, Gw sen wrka tn ypoy. nurr ayo
yar re wiaragn, m ro gorn? O p rn? 34 Yar e wiarag aiw m e
eproy egy xwamin nrro w xeg b nn rro w xeg b nn rro nero arikik
31

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yaraga o ar kwkwkwkw nwir nn o yar wiarp e dn nj prn


imnpax meag nwnr re urnign, Porisoney aiwm nn nmem
poy. urag 35-36 om nmra warn rxa m e eproy egy nm nuro raiw
m tn Rurpapkiaro? nrga warn awa rxa a iwm s waw t e
nrmorn m Porom pkianro yargy porisowam urpapkianro yaraga
nn om sey e nmeyoaro nxrm peyigawixn.
Poro Juday xom umearargp owkwmnr urp nnrn.
Porisowa rxa wig aiwm nmea pwianro yarn awam sey e
wimnom Poro re urnign, Nion xwy b anan rrmnrn? urag o re
urnign, Ai, jox Griky pn anan rarn. 38 Aynn re nimnarn, Jox m
Isipy xm re ro, myo mx xd wangn. nrr m 4,000 gw mng,
Irkiarg rnowam nwirmem m d meae nn uo, ay joxman.
nimnarn. urag 39 Poro re urnign, m jox raro, ay nionman. Nion
a onmi yo mrn bim donman. Sirisia propensyo a Tasasy rnpim
d Juday wonrn. Waun rx b orrmn. m tyo xwy ournr anan sw
nanrrn? nurr 40 o rxa anan xe ournr sw wnn Poro s wawyo e
nrmn m ay xwy mrpa opoynr w wa nuyir rxa i imnrn
wig Xibruy pn tn nurr re urnign,
37

W wurmeiargwa
<
21
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
22
>

22
Rrowayn, powayn, xwy m w nxekwmoargp wkwnmnr
searn anan ar niprro? urag 2 ar wy Poro nurrn wig Xibruy pn
tn rarag ar nwiro erwr a b m aga i imnraga Poro m re
urnign, 3 Nion Juday wonrn. Sirisia propensyo a yo Tasasy rnpim
g nk nxron a a rpim dn xw iwiaroonrn. Neg nearwapyag
Gameriero nnrwapyirn w ikax enp neg arowa neaiapgp nn aga
xxen prn nrwapyi eag nn agw seyn Gorxom oxdaneynr sm
nxeadpnro yargpa nion en axp e imnonrn. 4 Aynn en nion m
Gorxo tmn imno. rnyim d wkwroarg ann mxmnr nn
xean nwir oxyoran, apxyoran, gw nyir gw ayo wragonrn. 5 Neg
apaxpn imn xwo tn neg mn meb imngwa tn en O nepa e
yagorn. searpax imno. Awa neg Juday a yo Damaskasy rnpim
weagy nn pay nearo niapowrn nion m e weag axyim
xdargy en a rpim dn rn merxnr ayo nxer gw nyimn m re
nn nmem bma nn a rpim pn nwirm nur Damaskasyo nn
uanign.
1

Poro Ap yarn Gorxo nknmxrn. ur nnrn.


E nemon nur nur Damaskas t aw e rmmnr ner rxa ikwawed
en re enign. Anam dn w sw mm in xw b nkirnapnign.
7 W ap nkirnapn nion xwyo npknmear ar wy xwy b re
nrnnapag wianign, Soroxn, Soroxn, p nn xean nikrarn?
nrnnapag 8 re uranign, mnoxn, jox goxrn? urag o Nion Nasaret
d Jisason jox xean nikraronrn. nrag 9 m nion tn wargwa w
nkirnapp
prn sw nwnaxd ro aiw o tn xwy rnargwom ar
npkwn mwigawixn. 10 Jox xean nikraronrn. nrag re uranign,
mnoxn, nion p oenr nrarn? urag mno re nrnign, Jox
nwipn mem Damaskas japim nn nur e rmn m wo nsmear e
wngnr rrpeap nn wa rrno. nrag 11 nion w ap swyo
nnpror sn sw mm nninr sw manpax niarag nn m nion tn
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wargwa wyo rw nnmaxrro Damaskasyo nn nnmra nuro e nrmor


wean 12 m wo, xeg yo Ananiasoy rno Juday a apim weagy
nn m awiax worn. rnagorn. Neg w ikax rnp b mroagoman. An
min npn xxen axp xdagorn. 13 O nbr nion t aw e nrmn re
nrnign, G nrxmeo imn Soroxn, dx sw m ane. nrn re
eanign. G sw m nanr om sw wnanign. 14 Om sw wnn o re
nrnign, w neg arowa xdago jox e wngnr wimnarp nn nj er
W Rnom en sw wnr xoy mayo dn xwy rarn ar wir oenr
rrpearn. 15 m nyon xo nn wa nurrn jwanox w nrkirrn
sw wnr ar wir p nn repy wira nn rrpearn. 16 Aynn jox p nn
sn ym yarn? Rxa nwipn mear way mea. Jox mnom rx urrpim
dn dx w yarp yokwarm nsiir way prnn rrono. nrag nion axp
e eanign.
Gorxo Poron my tmn nrowrnign. ur nnrn.
E nemon m Jerusarem nn nbr a rdyow yarw riwm dn
xm nykwir mnom xwy rrm nwirn kwkw nyrr wen y
18 mno re nrarag wnanign, Jox sw nanr ar nir ep nn a
rpim dn urn ar msipa epr eag nn jox sn mepan. An a rpim
pn nwirm u. nrag 19 nion re uranign, mnoxn, nion wapnagp
m re wey nn nj imno. m jox nn d rkwroargyo nion
nxer gw ayo nwrrr iwa nmper yagon eag nn wiwany rxa
nj imno. 20 Jox nn w urmeag Stipenom pkign nion aw e
nrmn Ay om npkirn apn yaro. nyaiwir om pkiarn wig iy aw
mearoanign. urag a 21 mno re nrnign, Jox u. Nion n jam my
tmn rrowrm eag nn jox anan u. nrnign. urnign.
17

Poris sey e imno Porom umn nnrn.


m e eproy egy Porom ar nwia nbasn aiw xwy my
tmn rrowrmrn. nrrn. re nn ar nwimn xwy xwamin nrro
m tn re rgawixn, m e imno xe oweanr sw wnpax
mneaimnarn. Rxa rurpapkiaro? 23 Xwamin e nra nurn wik aykw
nwga mwarag nn wig iy nwirayiro pirx mmem ynro xw sik
pirx mmem ynro yaraga 24 poris sey e imno sekax re urnign,
Om porisone neg a riwm nmea npwiro m ay xwamin nwirn r
t wianro yargp mkp nn waropr oneainr nn skw rag pr nuykiro
yar imm wpoy. urag 25 awa om nmea npwiro skw rag pr uykianro
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn gw jn Poro Poris aw e room re urnign, Romyy w ikax re


rnn, rsimnarn, m Romy wom mkp nn p m xm skw epoy.
rnn. rsimnarn? urag 26 poriso ar e nwimn sey e wimno t e nn
nur re urnign, m Romy rom jox p wimnr yarn? urag 27 poris
sey e imno Poro t e nn npwir re urnign, Jwanox nre. Jox
Romy woxran? urag o Oy. urag 28 poris sey e imno re urnign,
Nion gapmanowam ngw xw wn Romy woxrn. nnrro nimxgrn.
urag Poro re urnign, G ink tn po tn en dn Romy wimxgpa
eagi nn nion g nk nxre dn Romy imn wonrn. urag nn
29 poris skw rag pr nuykiro yar wianro nn gw jrwa wy nwinr om
wramogawixn. Wig poris sey e wimno en Poro Romy woran?
nyaiwir nj nimnmn Om sen tn gw jpoy. ur eag nn wy
winnign.
Poro xwy wkwnmnr nn Juday mebowa aw enge dn
ur nnrn.
Poriso, s weo wp tn Juday om uxekwmoargp nn xxen nj
oimnmnr om nkweawrmn wam sekax re urowrapnign, Apaxpn
imng xwowa tn Juday mebowa tn aw oenpoy. nurowrapr awa rxa
aw enrn Porom nmra nwepn r awa sw ange urrrnign.
30

W wurmeiargwa
<
22
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
23
>

23
Poro mebowam sw agw nwnrr re urnign, G nrxmeoyn,
Gorxo sw ann amp nion iwam dn s ryim nn ep npn a nn
d nyaikirorn b nn ay sw mnr d pe nunarn. urag 2 apaxpn
imn xwo, Ananiasoy rno m Poro t e aw e rogyo Om w mayo
upkkwpoy. urn 3 Poro Ananiasom re urnign, Kkrn nm pp w
eag a sey e xw nan en roxn, Gorxo jox en w nrupkkwino!
Jox neg w ikax nrnr enpa xwrx nmemnr e nwearn w ikax
apim ogm ner Om w upkkwpoy. urp
nn Ay apn yarn.
rsimnarn? urag a 4 m e rwapgy mx re urgawixn, Jox anan
apaxpn imn xwom ikayw uraroxran? uraga 5 Poro re urnign,
Nrxmeoyn, Apaxpn imn xw woran? myaiw ner rn. Xwy
Bkwyo re nrnr enag nn, Jox seg sey e nimnr seameweag wo
nn xwy sp b mrpan. nrnr enag nn o sey e imnp nn nj
nimnr swry, w e rmnr man. nurr a 6 mebowa wa Sajusi imnr wa
Parisi imnr eaga nwnr g Parisi rowa gw onmnpoynr e tn re
urnign, Nrxmeoyn, nion Parisi wonrn. Parisi imng wyay
xewaxonrn. Nion m pegy m nwipn meaprrn. nyaiwir d
kkayoag nn xwrx nmeargonrn. urarn 7 Parisiowa tn Sajusiowa tn
wiwn mx nrnowienro d b bia nxrro ya epayngawixn. 8 Ay rp
nnrn. Sajusiy re rargyrn, m pegy m wipn meapax menn.
Anaj w menn. Kwy en menn. rargyrn. E ner a Parisiy Npn anan
imnpax imnn. rargyrn. Apim dn d b bia nxrro ya nepaynro
9 xxewim nrnowiega nuro w ikax enpim meweg Parisioway wa
nwipn mearo Sajusiowa tn xmxm ninro nrrn re urgawixn, m ro w
b o mimnag wnwn. Anaj woran, kwy bran, om xwy urny, ay
p eno? nurro 10 xxewim ay w nrnowiega wipn meaarn poris sey e
imno Porom mdmdn mmxeawim ninrn om ddyim nero pkiprxnr
xeg porisowam sekax re urowrainign, Soyn nwepn ro e nenro ayo
Porom nurpro neg poris a riwm nn nmem yappoy. urowran awa
xxen o urp
a e egawixn.
1

Poro s m rxa wyim rwyim s wen mno miwmdn


nurnapr re urnign, Jox d sx ne. Jerusarem tyo dn xwrx rmearn
jox nion nn Sw e wnr ar e wir ern. urarpa myy a xw
Romyo en axp urr eag nn d sx ne. urnign.
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Juday Poro nn mekax meg nnrn.


Wp tn Juday w Poro nn mekax nmern aw w nwrrnro
s wom dn re rngawixn, None inig mnpa erane aiw mnpa erane
nra nurane Porom pkwa dn m npax imnanwrn. nrnro 13 m
mekax nmero S rom dn rarwn. rgwa m 40 wir mrogwarn.
14 E nemowa apaxp n imng xwowa tn Juday mnowa tn tg e nn
nuro yum re urgawixn, None aw w nwrrnrane s wom dn re
rnwrn, Porom sn mpkipa nerann aiw b aw mmepax imnwn.
S wom dn e rnrw eag nn 15 soyn tn mebowa tn m xwrx
nwiro yar wiayanrn nimnro porisyo sey e wimnom w re
ureperpoy, Jox none Porom m prn yar wian nn nmem weape.
urpoy. None om npkian nn yum y enanwn. Porom nmea nweapr
sn aw e mbpa en npkianwrn. urgawixn.
12

Porom xexrmey niawo Awa yum y enaro. rnaraga ar


nwir porisoway aiwm nn nur npwir Porom wa urag 17 o poris wom
En. nurr re urnign, w sk ro dx poris sey e simnom xwy w
wa urn nn o t e nn nipemem u. urag 18 o w skom nipemem
poris sey e wimno t e nn nur re urnign, Poro, gw weao En.
nnrr re nro, w sk ro xwy w dx sey e simnom urn nn o t e
nn nipemem u. nrag nipemem barn. urag 19 porisyo sey e
wimno om wyo nxrr nmem aig w e nn nur aigp nwemn
yar re winign, Xwy jox wa nrrp p xwyrn? urag 20 o re
urnign, Juday xwy n bn sm e nta nurn re rnawixn, Porom m
mkp nn yar b wiann nimnrane porisyo sey e wimnom yap re
urwapywangn, Wrn jox Porom mebowane xwrx m b umeanw
nn nmem weaprxn. urwangn. rnawixn. 21 m 40 wir mrogwa
aw w nwrrnro s wom dn re rnawixn, Om pkwa nn aiw
mnpa erane inig mnpa erane wangn. nrnro om pkianro nn rxa yum
y nenro weaaga nn awa nurowrnapro yar sn ar mwipan.
Awa jox rxa re urn, Wrn nion Porom soyn t e nn anan nmem
weapmrn. urn nn xxen nrnrro wen nero weao. urag 22 poris
sey e imno w skom ar jyik nor re urowrnign, Xwy jox repy
nnir wa nrp
nn m wom a Nion om e urn. murpan.
urowrnign.
16

Porom Primi Piriso t e nn wiowir nnrn.


Poris sey e imno xeg poris mn imngy wam En. nurr re
urnign, Awagw poris tn mx yargy 200 apim Nikn r wepoy. urri
osyo nwemn mx yargy 70 apim Nikn r wepoy. urri wkwrx tn
mx yargy 200 apim Nikn r wepoy. urri nemn rxa rwyim 9:00 p.m.
imnn a yo Sisariay rnpim nn upr nn aw earpiy. 24 Os w en Poro
sey e nwemn un nn nmeari om numga nuro primi Piriso t e
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wrpoy. nurr 25 pay re rn wnn rwam eanign,


26 Nion Kirodias Risiason pay rna primi Pirisox t e nn near
wrnaparn. Neg mn sey e imnox nion yay b osimn.
27 Juday m rom nxrro rxa npkianro yaraga nion ar Romy
worn. nwirn g sm nnargy tn mr nurane om
umnwanign. 28 Nion om uxekwmoargp mkp nn nj imnm
nn wig Juday mebowa xwy imxarge nn nmem nur aiw
29 om xwy nuxekwmorn none pkipax b urro gw yipax b urro
myaraga nwnr xwy wig w ikax enpim dn wiwany mx
rnargp nnn uxekwmoaraga wnanign. 30 m wo nbr wa
re nrn, Juday Porom pkianro nn yum mekax mearo. nrn
nion sn m om jox t e nn nwiowrnapr m om
uxekwmoargyo sekax re uranign, Nuro primioy sw ane dn
uxekwmrxn. uranign. Ay xwy rxa aprn.
31 Porisowa wig sey e wimno sekax urp
a axp nero rwyim Porom
nmra nuro a yo Adipatrisy rnpim nrmoro 32 rxa w nn poris skw
tn wargwa xe osyo nwemn mx yargwa Porom anan re dn nmra
opoynr pn nwirm m wig poris aiwm nn aga 33 awa nmra nuro
rxa Sisariayo nrmoro primio t e nn nuro pay mn nwiro Porom en xo
t e nwrrn Ay rorn. uraga 34 primio payna nurpr rxa nrmn
Ro m nion umeweayo d woran? M doran? nyaiwir Porom yar
re winign, Propens gyo doxrn? urag Poro Sirisia propensyo
donrn. urag 35 o re urnign, Ananrn. m jox rxekwmoargy
rmnapn dx xwrx ar simrn. nurr wam sekax re urnign, Om
gapman a mx iny Xeroto mragiwm nwrrro mewepoy. urnign.
W wurmeiargwa
<
23
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
24
>

24
Piriso Poroy xwrx ar wi nnrn.
Rxa s w w rn apaxpn imn xwo, Ananiaso tn Juday meb
imngy wa tn m wom O xwrx nern xwy wuryar worn. O xeg
yo Tetarasorn. Om nwirmem Sisaria nn nwero primiom nwmearo
xwy Porom xwrx umeanro nnp urag 2 Porom En. nurro o rxa bn
Tetaraso Porom nuxekwmorn primiom re urnign, Neg mn awiax
sey e imn Pirisoxn, jox neameweaag nn nene mx b min kikin
wean xwiogw rxa obax pwnign. Jox d prn newper
nneamewearn amp en dn npkwn mimnp d joxy tn gw axr
imnwane neaeyroiarag nn agw rxa na nimga warwn. 3 Neg a
gm gm ap npn e neaiaro, ay joxn eag nn nene njrn. Aynn yay
tn rrarwn. 4 E ner aiw nion ay w xm sirn an sinngnr jox
neaiip nn ay w rrmmn. Sa waun rx rpn orrmn, Jox ay
nnearmxr pn b onrpoynr sw neane. orrmn. 5 m Poroy rn roy
sw arkin neaikrarorn. Neg Juday xw nyon weagyo mx
pmxamoarorn. Neg m arowa nneawapya bgp ar nikeamoro yo s
Nasaretene nrnro kumxnayp, ay o mk ikirn. 6 Neg a rdyow
yarwiw a xrr emnr yarag nwnrann xrwanign. [Neg w ikax
eanp rnpa xwrx oumeaneynrane xragw aiw 7 poris sey e imn
Risiasoy rno mx nimnm nbr e nenr om xo nnearpwer 8 sekax re
nearnign, m rom xwrx umeanr yn primio sw t e dn
umrxn. nearowrag nn barwn.] Aynn amp none rrarwp nn
xewanox yar nwia nurpim dn anan none uxekwmoarwp nn xxen
nj imnrn. Tetaraso e nurr 9 Judayowa en Porom nuxekwmoro primiom
re urgawixn, Amp Poro nn rrp
neparn. urgawixn.
1

10

Primio Poro rxa xwy ornr nknmnr sw wnn Poro re

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urnign, Jox m gw rrm nmewear xwrx nmem bayyo ar nwira


warn xwiogw obax rmroox eag nn nion njrn. Aynn joxy swyo
dn xwy wkwnm nn nrrn Ay ananrn. nyaiwir yay ninarn. 11 m
rowa re rrpaxrn, O Gorxom yay wimnr nn Jerusaremyo rmoe dn s
ay w mar, w wka skw wan wrnign. rrpaxrn. 12 Nion a rdyow
yargiwm dnran, rot ayo dnran, a apim w e dnran, wa tn xwy
mx rnarag sw nnanro mx pmxamoarag nnanro megawixn. 13 Agw
nxekwmoarg rep y primiox Nepaxn. yaiwir nn en mk b sw sipax
mimno. 14 E ner a awa rr rpn, ay neparn. Nion w neg arowa
xdagom nuxd rn Gorxom xdargyiy rnyim dn xdarrn. m
ayim xdargy nn awa re rargrn, Neg arowa nneawapya bgp ar
nikeamoro pn wirgrn. raraga a nion sn amp neg w ikax Moseso
nrr eap tn xxen imnpim d wkwror amp w rkiamoagwa nrro
eagpim d wkwror en. 15 m pegy nn w rngyran, uyni
egyran, nn m nwipn meaprrn. nyaiwir Gorxom d ukkayon.
Wiwanowa en axp e nyaiwiro d ukkayoo. 16 Nion d e nyaiwir
nukkayor nn Gorxoy swyo dnran, my swyo dnran, p p nern
ay sp mnipa oenr an min w nrnr oemnr yarrn. 17 W e emeagon
xwiogw w rxa nmrm m g a e nn nbr ngw b g m gw axr
imngyy uypeayyo mn wir Gorxo nn rdyow nwiir mgnr nmem
nbr 18 rxa xwraimm ninp anp wngnr yarwp nyrmn a
rdyow yarwiwm npwir e mgnr bp yarn ay sw
nanmeagawixn. Sw nanmen nion m ay w tn eproy ner
smmikw m aga kiki yarag a Juday Esia propensyo d w 19 Ay nion
nn xwy b tg y eny, nbro joxy sw t re dn nnxekwmoro
swry, na imnmnr rn. 20 Ay jox t re mbpa aga nn nion
Jerusaremyo mebowa aw enge dn xwrx nnmern xwrx np sw
wngp nn re rog rowa wiwanowa wa N riprn. orrpoy. 21 Mepa
oewry, awa Jerusaremyo dn xwrx nmearn xwy nion m tn re ur
rpn Nion m pegy m wipn meaprrn. nyaiwir kkayoag nn agw
soyn xwrx nmearo. ur apn nn joxy sw t e dn
nxekwmopaxrn. 22 Poro e urag a primi Piriso m Gorxo Tmny
rnyim xdargy nn b nj imn eag nn s xwrx prn wimxnyi
nn n je nta nur re urnign, Poris sey e imno, Risiaso weapn seg

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xwrx prn seaimxyimrn. nurr 23 poris Porom aw mearoarom re


urnign, Jox om aw nmearor aiw gwn myrpa rxn. Xe err
emwngn. Xeg nkumxnr emeargy om arr wianro bny, pr
murakipan. urnign.
Piriso tn xiep Drusira tn Porom ar wig nnrn.
S w rxa nrmn en Piriso tn xiep Drusira Juday apx wrn.
tn pa Porom aw mearoge nrmori m wa om nmem obpoy. nurr
Poro rxa nbr Kirais Jisasom d nwkwrorn, ay aprn. repy nwira
warag ar wiarn 25 o W rn nern, ay aprn. urr Nprenr nern,
ay aprn. urr Gorxo m nyon m mmxm nern, ay aprn. urr
yarn Piriso rxa wy winag re urnign, Jox m aw rmearoarge nn u.
Rwn nion m anan ar sima nn nnimnrn En. rrmrn. nurrm
26 nwearn Poro ngw b oniapnr d e nukkayor wan wan re yayagr n.
m wa Porom nwirmem obpoy. nurr Poro bn o tn xwy rnayagrn.
27 E yayarn xwiogw wa rxa pwn m s wo, xeg yo Posias Pestasoy
rno primio nimnr Piriso imnp urpn Piriso re enign. Juday nion
nn yay owinpoynr wwapyimnr nn Poro xe gw oweanr wrnign.
24

W wurmeiargwa
<
24
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
25
>

25
Poro Romy mx inyo xwrx prn nimxywngnr ur
nnrn.
Pestaso, primi s imno propens o meweanyo nrmmn rxa s
wya wyi rn a Sisaria rnpim pn nwirm Jerusarem nn nyir
rmn 2 apaxpn imng xwowa tn Juday wig sey e wimngwa tn
om nwmearo Poro nn wa nurrn nuxekwmoayiro awayin rx re
urgawixn, 3 Porom neg neaimnarp wian nn anan Oy! nearrn?
Porom Jerusarem t re nn wa nmem yapr xn. neaimnarn. nurro ay
nm e y nenrane pkwangn. nyaiwiro e uraga aiw 4 Pestaso re
urnign, Poro sn Sisaria gw wean. Niwanon e nn uma nn aw e
imnn. 5 Aynn seg Judayn sey e seaimngwa nion tn nawn
wangn. m o w seaikro eny, anan xwy umearprn. urnign.
1

Primi Pestaso e nurn rn s w wkaran, w wm d wa woran,


sn mmron Jerusarem pn nwirm Sisaria nn nwer e nrmor s weo
wp tn si kwiaw xwrx meargnam nwemn sekax re
urowrnign, Porom nwirmem bpoy. urowrn 7 wa nuro Porom
nmem bn Juday Jerusarem dn weapy Porom mdmdn
nrwapmn xwy mwkwnpax imn ay w nuxekwmoayiro aiw Primio
Neparn. yaiwin nn mk b sw wipax mimnpa egawixn. 8 E yarn Poro
xwy owkwnmnr nurr re urnign, Nion neg Juday w ikax enp b
pr mwiak er rdyow yargiwm en xrr b m er Romy mx iny Sisaom
en sp b mwikr er ern. urag ai 9 primi Pestaso Juday xo nn yay
owinpoynr Porom re urnign, Nion dx xwrx Jerusarem dn ar sir
xwy awa rxekwmoargp eyeyrm er ema nn E nn anan oumn.
rsimnarn? urag a 10 Poro re urnign, Si kwiaw xwrx mearg
Sisaoy mayo dn imxrn rnam dn xwrx nnmepax imne rxa re
ron. Ay w e dn xwrx anan nmepax mimnn. Jox njrn. Nion g
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Judayo w b mwikranign. 11 w er sp imn npkipaxp b er eon


eny, Mnpkipan. rpaxonman. E ner a awa xwrx nmeargp mk may
imnny, m wo awa om wig d tn owpoynr mn nwipax mimnn.
Aynn yar re osimn, Mx iny Sisao xewano ng xwrx ar nwngn.
nimnarn. urag 12 primi Pestaso xeg gapman yar wiemeana nn nm
wurn g wa tn xwy nrnmn re urnign, Jox Sisao ar nwngn. ry
nn o t e nn rrowranwrn. urnign.
Poro nn Pestaso Agripaom wa ur nnrn.
Rxa s w rm
en Judayy mx iny wo O xeg yo Agripaoy
rnorn. O tn xexrme Benais tn pa primi s Pestasom yay owiaiynr
Sisaria nn nbri e neri 14 s obax e wean primi Pestaso xwrx Poroy
nn mx iny Agripaom wa nurr re urnign, m wo, Piriso gw
wrrago wean. 15 Nion Jerusaremyo nn nur urn n apaxpn
imng xwowa tn Juday wig mebowa tn om xwy nuxekwmoro re
nrgawixn, Jox om Nepa sp aykw mwikroxrn. nurr neg
neaimnarp wian nn neaiape. nraga a 16 nion awam re uranign,
Romyene re yarwman. m xom uxekwmoargy tn sn nawn ax e aw
nenro om xwy ay uxekwmoargp nn wkwnmnr sn mrpa en
amn m wig wimnarp xe owpoynr wiarwman. uranign. 17 Aynn
awa re nn nweapro aw enn nion sn m wp tn xwrx nn si
kwiawnam nwemn wam re uranign, m om nwirmem bpoy.
urag 18 om nmem bn uxekwmoargwa nroro nuxekwmorn w
mwkwnpax imn nion Ap nn uxekwmoprro? yaiwip nn
muxekwm nero 19 sa wig w imnp nmpero Ap nern ap nern, ay
ananrn. rnargp nn mx rnro m py wo Jisasoy rno O nn Poro
Sn s wean. rarorn. O nn mx rnro egawixn. 20 E yaraga nwnr
nion re yaiwianign, Xwrx np nj imnm nn arge ner prn yar
wiayimnrn? nyaiwir d udud ninarag nn om re uranign, Nion dx
xwrx Jerusarem dn ar sir xwy awa rxekwmoargp eyeyrm er ema
nn E nn anan oyimn. rsimnarn? urag a 21 Poro yar re ninign,
Mx iny Sisao xewano g xwrx ar nina nn nxrr onmewean.
nimnarn. nrag poris wam sekax re uranign, Nion Sisao t e nn
wiowrma nn aw mearrxn. uranign. Primi Pestaso e urag
22 Agripao re urnign, Nion en m om ar b owimn. nimnarn. ura g
Wrn jox en anan ar wirrn. urnign.
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Agripao tn Benais tn Porom ar wig nnrn.


S weg wp tn Agripao tn Benais tn pa okiy ninisn w
nimnga wig a xw aw enargiwm npwiri porisyo sey e wimngwa
tn m a apim sey e nimnr meweagwa tn en nawn npwiro
wean primi Pestaso wam sekax nurr Porom rxa nwirmem bn 24 re
urnign, Mx iny Agripaox tn m nn yawawi tn re aw engyn tn
xwy b osearmn. nurr re urnign, m ro nn Juday nn nion a
rpim weanran, Jerusarem nn nran, g ar ea dn m tn Xe
s oun. mneaimnarn. nrayarg rom sw wnpoy. 25 Om yar nwia
nur aiw w o ep nn pkipax imn b nn p megnranign. Xewano
Sisao xwrx niony ar nwngn. nrag nn nion om Sisao t e nn
wiowrma nn rxa rrrn. 26 E ner a xwy neg mx iny mn Sisao
nn Poro e ern. E ern. nrr pay near wiowrma nnp sn p
nmegnr nn nion om m nynn yar wiayiro mx iny Agripaox apax
wiayir mk iper eprpim dn o xwy nion anan pay eapax b searn nn
om seyn t re nn En. urn. 27 Ay rp nnrn. Gw wea wo xom
uxekwmoargp nn rwam me sa nwiowrrny, ay xaxn ner emn.
nimnarn. urnign.
23

W wurmeiargwa
<
25
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
26
>

26
Agripao Porom re urnign, Jox dx en anan re. urag Poro w
nmmn xwy wkwnmnr nn re rnign, 2-3 Mx iny Agripaoxn, jox
sw Judayene yarwp nn nj er nene Ap nerny, Gorxom prn
xdarwn. nrnrane d xxegn moarwp nn nj er en. Ap npn aga
nj xxen imnox eag nn nion jox ar ee dn amp Juday
nxekwmoargp nn nwkwnmnr rm nn aga yay ninarn. Aynn waun
rx rp orrmn, G xwy nwkwnmnr rarp jox ar nnirn an
msinpa oen. nimnarn.
1

Nion en sn onmin dn agw re nn nra bp nn Juday nn


njrn. Onn dn g gw axr imngy tn nwear Jerusarem dn xw
iwiarorn. 5 En dn nion Parisiy Juday Gorxom oxdaneynro nern
d xxegn b b moargpim dn gw nmga ug ay ayo nyon Parisiy
rngy w xewrrngp wnyyyo sey e mron. Ay Gorxom nxd rn
yargpa nion en nxda bp nn Juday nn njrn. m ay wa
oraney. nwimnrny, Nepa Poro e yagorn. nrpaxrn. 6 Agw nion Gorxo
neg arowam nurr smmayo tnp nn Neparn. nyaiwir d ukkayoag
nn ay xwy nmeararo. 7 Neg Juday gw wr wr w wka skw wa en
ikwwyimran, rwyimran, nn Gorxom yay umero xd ro nern re
nyaiwiro nn, Nene Gorxo neg arowam nurr smmayo tnp imnan
nn wangn. nyaiwiro nn d axp ukkayoo. Mx inyoxn, ax ap nn
nion d ukkayoag nn ng Juday xwy nxekwmoaro. 8 Gorxoy d tn
pegy wipn meaargp nn seyn p nn W Neparn. yaiwipax
mimnn. yaiwiargrn?
4

En niwanon en re yaiwiagonrn, Yo Nasaret d Jisasom d


wkwroargy xe opoynr sw wnpax mimnn. Xwr oikxmnr nn ay
w nern, ay na yarn. yaiwiagonrn. 10 E nyaiwiryo dn Jerusaremyo
rp yagrn. Apaxpn imng xwowa m Jisasom d wkwroargyo
gw yipaxoxrn. nnrro nrpen nion nur ayo gw yemer gw ayo wrrr
nern apn yagman. Xwrx numerann Opkpoy. ry tn nion en
nkumxnr Opkpoy. ragrn. 11 Rot a ay ayo npwiemer rn
nwiemern Jisasom sn d mwkwroarwn. nrro ikayw umearpoynr
wwapyagrn. Nion m ay nn wik r piwn nnarag nn ay nuro
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

my am a wean nion en nm nur nxra wagrn.


Poro Nion ap nwnrpim dn knmnrn. ur nnrn.
Mx inyoxn, nion e nra nurn apaxpn imng xwowa nion
Damaskas nn nur m a apim Jisasom d wkwroargyo en
xrwngnr nnrpearo pay nearo niapowrn nion a apim nn nur sn
yo nurn rxa ikwawed en w b anam dn kinapag wnanign.
Sogw w nkirn anarp tn xxen mar, aga sey e imnp mdmdn
nkirag wnanign. Nionn mar, m nion tn ugwa en wngawixn.
14 Nnonen xwyo npknmemn nion ar wy Xibruy pn tn xwy b re
rnnapag wianign, Soroxn, Soroxn, jox p nn nion xean nikrarn?
Jox Jisasom rn owimnr nern jwanox aywn omnarn.
rnnapag ar nwir 15 yar re wianign, mnoxn, goxrn? urag o re
nrnign, Nion Jisason jox xean nikraronrn. 16 E ner a jox
nwipn mear ro. Nion rp em nn jox tmn simnn. Jox nion nn
myo w nuryemer agw sw nanar rp nn wa urra nn rrpen.
Apn wa urra nn mar, amp rwyo sw simp nn en wa urra
nn rrpen. 17 Nion dx gw axr imngy sp sikranro yarn rmnr
my Ay jox nion nn w urra nn rrowrmyrn. Ay sp sikranro
yarn rmnr simrn. 18 Ay rp nn jox my tmn rrowrmrn. Jox
w nura warpim dn ay nwipn mearo swn noxoaro wig nern s
yinmn yargp pn nwirm w nmn nn knmnro Seteno
meweam dn pn nwirm Gorxo meweamn knmnro yarn nion
wig w yargp yokwarm wiir m nion d nnkwroro nn nion g
imngy tn kumxrr ema nn jox my tmn rrowrmrn.
nrnign. nurr 19 re urnign, Mx iny Agripaoxn, aynn or anam
dn nprnapp
w pr mwiak ner 20 re nra urn. Iwam Damaskasyo
dn urwapyir Jerusarem dn en urwapyir Judia propensyo nyon dn
urwapyemer my tm en urwapyemer nern re nura urn, Seg w
yargp rwmn mamoro Gorxo tmn uknmnro nero m sw
nseanaxd mern Wig w yargp rxa rwmn nmamoro nn ra yaro?
seaiaiwipax imnp n rxn. nura urn. 21 Nion e nra uon eag nn
Juday w nwipn mearo a rdyow yarwiwm dn nnxrro npkianro
aga aiw 22 Gorxo arr n eag nn agw nion onxwyn sw ange dn
nrmn W rkiamoagwa tn Moseso tn E nimnnrn. ragpn rxa
imnrn. seararn. 23 Awa re ragrn, m yey neayimxemeana nn
Gorxoy d tn aroway xw piaxyo dn iwiaronom rn wmeanrn.
nrro m rp ragrn, Xewano xwrpyo dn wipn mean eag nn o
iwam xwy wn imn Gorxo myo yey uyimxemeanp nn Judayo
tn myo tn w urnrn. ragp rxa axp e imnrn. seararn.
urnign.
12-13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Poro xwy wkwnmnr nn e nura warn primio Pestaso m tn re


urnign, Poroxn, jox xax ner rarn. Dx nj xw imnp xax
rmearn. urag a 25 Poro re urnign, mn sey e imn Pestasoxn,
nion xax ner mrarn. Nepax imnp n seararn. D sx nynmn
seararn. 26 Ay rp nnrn. Mx iny ro amp nion seararp nn nj
imnag nn d s nenarn. Ap, ay nm pn mimn eag nn Om
wir mmropax imnn. nimnarag nn om ntamxwn r mur npn repy
nwira warn. Pestasom e nurmn 27 re urnign, Mx iny Agripaoxn,
W rkiamoagwa nrro eaagp nepa rnn. ryaiwin? Jox d e yaiwiox
eag nn nion njrn. urag 28 Agripao Porom re urnign, Axnn n bn
nnrrn O Jisasom d wkwropaxorn. rniaiwiarn? urag 29 Poro re
urnign, Nion Gorxom rx b oseauryimn. nimnarn. Jox nnn mar,
m s ryim ar niarg nn nion n bn searnran, an min searnran,
nion Jisasom d wkwroarpa nynn en axp nwkwroro nion imnpa
axp oimnpoynr nimnarn. Nion gw nyig rp seyn en axp
oseaypoynr mseararn. urnign.
24

Mx inyo tn primio tn Benais tn nwipn mearo m ay tn nawn


weagy en nwipn mearo 31 wiwn w e nrmn re rngawixn, m
o anan npkipr nnran, gw wrrpr nnran, w b mern. nrnro
32 Agripao primi Pestasom re urnign, m o Mx iny Sisao xwrx
niony nieyrowngn. mrpa ner swry, ay anan kiki wrpaxrn.
urnign.
30

W wurmeiargwa
<
26
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
27
>

27
Porom Romy ayo nn spxyo wiowrg nnrn.
Rxa none nn re rrnn, Romy ayo Itariy rnpim nn spxyo
owiowraney. rrnn poris 100 bim sey e wimn wo O sm
wnarg Sisaoy rnp worn. O xeg yo Juriasoy rnorn. O Porom tn gw
weag wam tn nmra ounr wiowrn 2 Adramitiam dyy spx wo Esia
propens t rrwmn umnr yarag nwnrane m wo xeg yo Aristakaso
O Masedonia propensyo a yo Tesaronaika dorn. O tn nawn
npxemonrane nwearn xwpim pn nwirm nurane 3 spxom s
wewone wp tn a yo Saidony rnpim niwikn mearane ayon
Juriaso Porom ay nurmxr nn xeg nkumxnr emeargy mra owpoynr
ay t e nn xe ounr sw wnnign. 4 m spxom npxemonrane a
apim pn nwirm nurann im smmn nneaxem barag nn nyaka
nurane nn prw Saiprasy rnpim orwm dn nmem nurane
5 imap m nurann Sirisia propensyo tn Pabiria propensyo tn nmra
nurane Risia propensyo a yo Maira rnpim niwikn mearane nayomn
6 poris 100 bim sey e wimno Areksadria dyy spx wo Itari propensyo
umnr yarag nwnr nmem nneaur o tn spxom npxemonrane 7 a
apim pn nwirm nurane spxo awayin awayin warag nn s ay w nra
nurane r meakroaraga nwnrane an min nerpim dn a yo Naidasy
rnpim t e aw e nrmmn im smmn nneaxem barag nn
nyaka nurane xw smn imn Sarmoniy rnpim nmrorane prw yo
Krity rnpim orwm dn nyakirane 8 spx om meargwa r nmeakroro
sa an min nerpim dn Krit t imapm nxda npurane w e Rawraw
smn rwo Na Imno rne E a Rasia rnpim dn aw ern. E
rmowanign.
1

S ay w rxa nrmn en Juday w yargp Gorxo yokwarm wii


nn d mopr nn aiw w wrrnargyi en rxa mrm en xwiogw
nn rawraw sam mwearn eag nn Poro ar jyik nor 10 re urnign,
moyn, g d re nimnarn, Agw none re pn nwirm m spxom
nmem nuranny, xwr ikxnpaxrn. nimnarn. Sa nmem warwp
tn spxo tn ann na nn mar, none en annanwrn. nimnarn. urag a
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

poris 100 bim sey e wimno spxom om mearo tn spxom xiwo tn


awa rargp nn d ni wag nn om Poro yopa murgnnign. 12 Ay ip
smn rwo spxo weapim xwiogw nn rawraw sw yn spx prn
wepaxe mimnag nn m n spxyo weagp re rnrgawixn, Anan e
epax eny, re dn pn nwirm spxom nmem nurane ip smn rwo
yo Pinikasy rnwm Smn rwo aw prw Kritpim ax rwmn
rwowrn. Xw mdn mdn wipn mea eag nn e rawraw wiw m
eern. Sogw wearm dn rwnapwrn. Awm nrmorane rawraw
sw yarn awm wewangn. rnrgawixn.
11

Rwp xw n rawraw imeamkw e nnrn.


Im rawraw t rwm dn spxom Pinikas t e awayin nxem
upaxp barag nwnrn Smn rwo none rrwwm nn anan spxom
nmem upaxrn. nyaiwiro ainx gwyo dn mamwrn peap nmxearo
spxom nmem nurn prw Krit imap t e aw e dn nxda npuro
14 sn n jamn e munn re enign. Rwp k jjim epax b Im ap yo
Miwmn Barp y rnp rn. Ap tm dn nweapr 15 spxom xewen
spx sm im barmn mmopax eag nn neg wanr yarwa nn pn
nwirrane Im xe nmra oneaun. nyaiwirane e yarn 16 none prw yo
Koday rnpim orwm dn npurn im b onmip yimron ew
spxom d nropm warwp an min nerpim dn nmxea nbrane
spxo t e en 17 spxom ikwiranrane nn nmxea nyaprane
nikwirmn spx xwo ornowingnr sm tn xeg spx miw mdmdn
nxem nbro gw nja npwmn spxo e tn nxem nur xw ip sey e
rwon nm aw e imnpim Ap yo Sairtasy rnp Aprika dn aw
ern. Apim spxo an nurn sx rongnr wy winag spxo awayin ounr
ainx gw yurrn pearp nmamwrro nropm nurn im xe nneaxem
oneaunr wnwanign.
13

Spxom s wewone wp tn spxo wipn mear emor nra warag


awa spxo nay oenr sa w em mmem nero 19 s wewone wp tn spx
om meargwa wiwanowa spxom sa un kwear wrrr yargy b
em mmem egawixn. 20 Rwp sm tn an spxom xeweaarn s obax
ay w rag a si tn sogw tn b anarag sw mwnpa nerane nn mn
rwarwn? nyaiwirane sw mwnaxd pa nerane nn d W e
niwikn mearane s wanwrn. nyaiwia warwp d pe nmnrane Rxa
nannanwrn. nyaiwia nurane 21 awa s ay w neamroarn
nmeamwirongnr ay sw uroarag nn aiw mn nra numn en
Poro nwipn mear myo wn e nrmn re urnign, moyn, nion
searpim ar nniro nnxd ro prw Krityo pn nwirm spxo nmem
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mupa nero swry, seg amp xwr ikxnr anp imnr p y w e emnr
man. 22 E seararag aiw spx ro xwr nikxnr a mone w annanw
meag nn d pe mmn sn d sx oseann. 23 Ay rp nn seararn.
S ryimn rwyim Gorxo Nion m oyy imn wonrn. Oy anaj wo
nion t e nrnapr 24 re nrnign, Poroxn, jox Romy ayo anan nrmor
mx iny Sisao xwrx rmene smma e urorrn. Aynn sn wy msinpan.
Ar ni. Gorxo jox tn m spx rom weagy tn nynn xe s opoynr
yaiw eag nn wox a inig namipaxman. 25 Anajo e nr eag nn soyn
d sx oseann. moyn, nion Gorxom d re wkwron, Nion nrp

xxen nimnno. nwkwror nn e seararn. 26 E ner a im sn nneaxem
warn prw bim sx roanwrn. urnign.
None rwp rawraw Edriay rnwm spxom nneaxem warn rxa s
w wka skw wa wa imny im rweg imnn spx om meargwa
Xw b t e rxa aw eran? nyaiwiro 28 gw e e kkwr nearga pur tn
iwam nern Xw sn n mmran? Sa mm onmipran? yaiwiargr
nmearo nmamwrro iwam sw nwnaxd rn xw sn n mm eag nn
40 mita imnag nwnro m b tn nasn m b nmamwrro xw t e
rxa 30 mita eag nwnro 29 spx im nxem nurn w e syo sx rongnr
spx m b tn nxem mupa oenr kwmyo dn ainx peaar wrka
wrka nmamwrmn w an onnr wig ikayw nra ugawixn.
27

Spx om meargwa spxom pn nwirm owaneynro myo yap


nwwapyiro Spx smyo dn en ainx pear b mamwranr yarwn.
nurro ewp rawrawyo ikwirnn apm npxemonr owaneynro rxa
mamwrarn 31 Poro poris 100 bim sey e wimnom tn xeg porisowam
tn re urnign, m spx om mearg rowa spx rom none tn mweapa
nerny, soyn s nuro xw t e rmoprmo. urn 32 porisowa mr
nwipn mearo ewp gw nyimn awayin mamwrargr m nwkwiro
rawrawyo mamwrgawixn.
30

W nne nn Poro e rrmx nwia nur re urayinign, None rwp


rp nn ay sw nearoarag nn aiw mn mmwiak ninrane yarn s obax
rxa nra nur agw rxa w wka skw wa wa imnyirn. 34 Aynn nion
e rrmx nseair Aiw b nmearo npoy. seararn. Sewanyn aiw nnro
oerkiemenpoynr seararn. Wox a b mann pa epr eag nn seararn.
nurmn 35 bisker b nmear wig sw ange dn aiw ap nn Gorxom yay
numemn nkwrr rxa narn 36 m nn en rxa d w b wnag aiw b
nmearo nnro 37 m spxyo weawene ay 276 enern. 38 Nene rxa apn
nnmn spxo nay oenr wit aiw mnwp rawrawyo em mmem
egawixn.
33

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Spxo sx nror ornowin nnrn.


Rxa w nn rwyim Xw b aw ern. yaiwp sw nwnrn m
mmxpa nero a smn rwo b inkn wiroag nwnro e epax eny,
spxo nmea nyirane e oiwikn meaaneynr y 40 wa gw ainx peaar
mamwrnp rawrawyo peae am xe opeanr nkweawra pwarn wa
imp smn rwopim nn nxem oneaunr spxoy raprap nemma
npeyiro son en nkwearo inkn wiroe nn om nmra wanro yaraga a
re enign. 41 Spxo xw nm en rawraw akwnn rwoe sx nror
sm xwyo xaw norairnr nn wiw b mepax imnn rawraw spx
kwmyo mikwiayn spxo rxa ornowiarag wngawixn. 42 Spxo rxa
ornowiarag nwnro porisowa xm re rnrg eag nn Spxo sp ny,
m gw weag none aw mearoarwowa inb nea uprxnr ppkm
wangn. rngpa Rxa opkianey. rnaraga aiw 43 porisowam sey e
wimno Porom nmra nur Romy ayo xxen rmwangn. nyaiwir nn
awa wianro yargp pr nurakir sekax re nearnign, m inb wargyn
rxa nmawir nxeamoro inb nea nuro ima e iwikn mepoy. 44 Inb
mwargyn k wrran, spxo ororm inp
ran, nxrmn nikwirga
nuro ima e iwikn mepoy. nearag nene axp e nerane nn wo a inig
mnam nnenen ima e iwikn meawanign.
39

W wurmeiargwa
<
27
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

W wurmeiargwa
<
28
>

28
Porom Mortayo wean wimnp nnrn.
Nene wo mann nnenen ima e niwikn memn m e dy Prw
ryi xeg yo Morta rnyirn. raraga ar nwirane ron 2 ay none
neaiapanro nn ay tn nero ini an siyam er im rr yarag nn r
nikemn nnenen nneaipemem nuro r t e neawraga a 3 Poro r kr
bia aw near sarw ner nmea nbr r ikeararn re enign. Weax wo r
usnag nrmmem nwiapr Poroy wyo sid nor rrwinign. 4 Rrwag w
mxen sidro sn yekwroag m prw ayim dy sw e nwnro
wiwn re rngawixn, m ro rawrawyo mnamo a m pkxwr e
woran? Aynn w anam d imngy Xe s mupa oen.
yaiwiargpim dn weax sid ra oo? rnaga aiw 5 Poro weaxom wwi
nror r nikearmn rn bkw onmip a mwinnign. 6 Rn bkw
onmip a mwinag aiw m ay O xeg w rxa nmnno. yaiwiro Rxa
npiror py neno. yaiwiro nero nn sw nwnro nwearo ay w sw
nwnro nweagasn Sp ap wmeano. yaiwiargp mwmeag
nwnrn m d s b nmoro re nrga ugawixn, m ro w anam
d imny woran? nrga ugawixn.
1

None iwikn mewa m prw apim m nyon sey e nimnr


meweaoy om b in ern. O xeg yo Pabriasoy rnorn. O yay nneair
nneaipemem nur none s wya wyi o tn nwearane mra neaiarn
8 Pabriasom xano r pr wiayir agw xox uror wiarag nn O smx wen.
raraga Poro ar e nwir o wee nn nur npwir Gorxom yar nwimn
w sey e nwikwirr na imxnign. 9 Na nimxmn en m prw
apim weag smx yargy nn Poro om na imxp
nn ar nwiro o t e
nn bayarn na immxm enign. 10 E yarn m ay wyo nneamero aiw
amp na b nneaiapa nuro none rxa prw apim pn nwirm wanr yarn
e spxyo nurann aiw nanw nn anp b neaiapowrgawixn.
7

Poro Romyo rmo nnrn.


None prw apim em wa wo weawone spx Areksadria d wo
Rawraw xwiogw nn sw yiag nn prw apim e nweasn umnr
yarorn. O spx sm ikayw tn imxnp m ay wan spxom sm e
imxnorn. Spxom npxemonrane prw apim pn nwirm nurane 12 a
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yo Sairakusy rnpim niwikn mearane s wya wyi e wewone 13 m


spxom npxemonrane nyaka nurane a yo Rijiamy rnpim nrmorane e
s wewone wp tn im rawraw tm dn yaparag nwnrane spxom
nmem nurane om s wewone wp tn smn rwo yo Putioraiy
rnwm nrmorane nayomn 14 re yaiwiwanign, m Jisaom d
nwkwroro nn nrxme imngy a rpim re w ra weao? nyaiwirane
p nerane w tn rxa nermenrane ay S w wm d wa nene tn anan
re weapaxran? nearaga ay tn wny nearpa e weawanign. Ap ap
nra nbwasn Rom a t e rmowanign. 15 Romyo weag nrxme
imngy w none nn Awa yim baro. rnaraga ar nwiro e
owirmeaaneynro nbrn w a Apias t e maker imxarge aw roro w
m A Md Nbro S Weargiw Wka Wiwy rnp t e aw roro egyo
Poro sw nwnrn Gorxom yay numer d sx nnign.
None rxa Rom nyo rmn gapmanowa Porom gw ayo mwrr
a wiwm xegp wean poris aw mearoaro xe aw omearonr sw
wngawixn.
16

Poro Romyo dn w ur nnrn.


Poro s wya wyi rxa nrn Juday mn imng Romyo re
weagy obpoy. nrr awa rxa o t e aw enn re urnign, G
Judayn, nion neg Judayo xwr wikxmnr w mepa er sw en dn neg
arowa rowipn gp pr wiakmnr w mepa er ag aiw Jerusaremyo dn
gw nyigon neg Juday Romyo mn nwigrn. 18 Romyo mn nwaga ay
xwrx nnmero yar nniayirn w nion npkipax b meon imnag
nnanro nn rxa Porom kiki owraneynr aga aiw 19 neg Juday pr
wiakm nero Wrpaxoman. rgawixn. E raraga nion sw e nwnr Go
ar ee dn rn xe kiki ounr nimxprran? nyaiwir nn re uranign,
Romy mx iny Sisao g xwrx ar nwngn. uranign. Nion neg Juday
nn xwy b uxekwmma nn mrarn. 20 E nig ap nn wa searmnr
nn Awam sw nwnr xwy urm nn obpoy. ranign. m Isrerene
yey neayimxemeana nn d ukkayoarwom nion d ukkayoag nn
gw ainx rr nyinn. urnign. 21 E urag awa re urgawixn, Judia
propensyo dn jox nn pay b mmeawrn. Neg wo e dn en nbr repy
nneairnran, wa nnearrnran, jox nn sp b mnearrn. 22 E ner a
D jox yaiwiar rp, Gorxom prn xdargy ap ap nerpim dn
prn xdargrn. yaiwiarp ar osianey. neaimnarn. Ay none rp nn
ar nwirane nj imnagw nn rrarwn. m Gorxo tmn inyiy
rnyim nxd ro gw mngy nn m am am weagy Ay na myaro.
rnarg nn none njrn. urgawixn.
17

Juday mn awa S ayim Poro xwy nearna nn aw enwangn.


nrnrro s ayi rxa imnn obax a xo weaiwm nn bn w mnm
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

dn sp tn nn Gorxo my xeg xwioxyo mmem ner umeweanp nn


wa nurrn repy nwira ur nion Jisasom d wkwroarpa ay en
owkwrpoynr o nn nurwapyirn w ikax Moseso nrr eapim dn tn
w rkiamoagwa nrro eagpim dn tn m nira ur ner nura warn 24 wa
xo urarp ar nwiro Neparn. wipmnag aiw wa ar nwiro d
mkwrogawixn. 25-27 Awa e nero Poro urarp nn d b bia nmoro nn
xwy n bn rnrpax mimn yarn Poro xwy yopar rp urn om pn
nwirm ugawixn, Kwy Gorxoyp w rkiamoag Aisaiaoy rnom Jox
m ayo nur e urrxn. urn o nur neg arowyo aga xxen re urrn,
Seyn ar nra nuro a nj w imnprman. Sw naga nuro a d Ay
apran? w moprman. urrxn. Ay rp nnrn. Wig d tn nra wargy
m sn imoaga nn rrarn. Wig sw msuprpa ero ar mprnpa
ero nero swry, wig sw tn sw anro ar ero d prn neyroro moro
wig w yargy rwmn mamoro ny, Gorxon prn wimxpaxrn. Aisaiao
Gorxo nn e nwuryirn neg arowyo imnagp tn aga xxen nrr
wuryirn. 28 Aynn seyn aga nj re imnpoy, Gorxo xo nene yey
neayimxememnr ep nn w urargwa rxa myo ourpoynr nn
urowrrn. Ay ar wiprrn. yaiwpoy. 29 [Poro e urn Juday
mxmxeawim niga nuro om pn nwirm ugawixn.]
Poro e a xo b eiwm nwear m xom xwy oweaaneynr
byo yay nwimor xwy Gorxo my xeg xwioxyo mmem ner
umeweanp nn w nurr nm b mimn mn Jisas Kiraiso nn
urwapyarn m w pr urakianro mepa egawixn. E yarn xwiogw wa
mronign.
30-31

W wurmeiargwa
<
28
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Korosi
0
1
2
3
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Korosi
<
0
>
^
Korosi
Seg na yargp nn Gorxom yay wiargwrn. ur nnrn.
Seyn ap ap epra nn rx seauryargwrn. ur nnrn.
Kiraiso, nyon sey e wimno nn ur nnrn.
Gorxo xo tn gwiaum inpax imnanw nn neaimxrn. ur nnrn.
Rn mear w urr yarn. ur nnrn.
Yap seawapyiprxnr yarn. ur nnrn.
W searornyn eag nn py ikaywp d mkwropan. ur
nnrn.
Ap ap nmusrorn npkwn myaro. searn ar mwipan. ur
nnrn.
Mipmnpax imnpia nn rnp ar mwipan. ur nnrn.
Anam imnp nn d kwrrxn. ur nnrn.
Spp mepa rxn. ur nnrn.
Xxe d sp inr xn. ur nnrn.
Xiepwam tn xiagwowam tn ur nnrn.
Niawyo tn xanowam tn ur nnrn.
Bosowam tn om wiiargyo tn ur nnrn.
Gorxom rx neauryrxn. ur nnrn.
Tikikaso tn Onesimaso tn nn ur nnrn.
m ty yay seaiwrnaparo. ur nnrn.
Poro yay nwiowrrn urp nnrn.

Korosi
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Korosi
<
1
>

Pay Poro Korosi wey nn eanarn.


Pay rna Jisasoy syik imng a yo Korosi weagy nn Poro
eanarn. A ap Esia propensyo ikwrnag aiw Poro xewano propens
ayo nemern a apim mem Epapraso a apim xwy yay neainarp w
urnr urowrn e wey w Jisasom d wkwrogawixn. Xwiogw wa
woran, wa waran, pwn Poro Romyo gw wean Epapraso nwmear
wa rn urnign, Mimn urwapyarg w Korosi nn nuro Jisasoy
syik imngyo ikweakwm imnp nurwapyiro re uraro, Gorxoy
imnmnr nsimnrn Jisasomn d nwkwrorn apnman. Aiw w
wrrnro xwr imnro nerpim dnn imnpaxrn. urro Gorxom xm
nykwir sey e numero aiw anajyo en w mropax mimnn. urro Jisaso
Gorxo tn xxen imnoman. urro nero sekax m b tn b tn sey e
kwkwarm wiaro. wa e urag Poro Korosi wey xew urwapyargp
rwmn omampoynr pay rna near Tikikasom wiowrnign.

1
Poron Nion Gorxo nrpeag nn Jisas Kiraisoy w wurmeiar
wonrn. Nion tn Timotio O Kiraisom xdarag nn neg nrxmen
imn worn. O tn yawawi pay rna Korosi weaarg Gorxoy imnro Kiraiso
tn nawn ikrnro egyn Seyn nrxme Kiraisom prn
xdargynrn. Seyn nn yawawi pay rna near mnaparwi. Yawawi Neg
po Gorxo w seawianr oy d tn seyn nwayrnro weapr nn seaiir
wngn. yeaimnarn.
1-2

Seg na yargp nn Gorxom yay wiargwrn. ur nnrn.


Seyn nn yawawi Gorxom O neg mn Jisas Kiraisom xanorn. Om
rx nseauryiran nn yay wiargwrn. 4 Xwy re rnag ar nwirane nn,
Korosi wey Kirais Jisasom d nwkwroro m Gorxoy imng nn nn
d sp wiargrn. Xwy e rnag ar nwirane nn Gorxom yay
wiargwrn. 5 Seyn Anam dn Gorxo yey neayimxemeanrn. nrro
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

d ikwmogp nn nmoro nn Jisasom d nwkwroro oy m nn d


sp wiargrn. Xm xwy nepax imnp Ap yay neainar imnp rn.
Ap ar nwirn Nepa Gorxo e neaiinrn. nyaiwiro d ikwmogp nn
ar wigrn. 6 Xwy yay neainarp a nmn ar wigpa seyn en ar
wigrn. A nmn m xwy ap ar nwiro nn sw na imnp nra uro
Jisasom d wkwroargy say nimga uro yargpa seyn iwam ar nwiro
w Gorxo nneawianr neaiip nn xxen nj imnge dn axp e nra
waro. 7 Xwy yay neainar nion seararp, ay Epapraso
searwapyip rn. O neg d sx uyiw worn. Xwy Jisaso nn none tn
w wurmeaianw nn gw mnw worn. Seyn arr seaina nn Kiraisom
xnn nimnr yaro anan d uwrrpax yar worn. 8 O seyn kwyp
seaanpim dn m nn d sp nwiro arr wiargp nn wa
yearmearn.
Seyn ap ap epra nn rx seauryargwrn. ur nnrn.
Seyn nn wa e yearmea eag nn s iwam ar wigwyi dn
pn w mwir seyn nn Gorxom rx nseaurya wargwrn. Rx
nseaurya nuran seyn rp rp oimnpoynr urargwrn. Seyn m
Gorxoyy e rxnr wimnarp nn nj onmip mimn aga xxen
nimnrn d m sam moro kwy oyp seaanpim dn O imnp
apran? nyaiwiro sw m wmxpr nn imnro opoynr urargwrn.
10 Seyn ap ap nimnmn rp rp epr a nn rx seauryargwrn. Seg p
p yarg npn nn Gorxo yay winna nn mnoy m imngy epaxp
tn xxen nra rxnr rx e seauryargwrn. Seyn m seaikwirnpax
imn xxegn epra nn en seauryargwrn. Nj Gorxo nn imngp
say nimxa upra nn en seauryargwrn. 11 Seyn p p seamen yay tn
Ananrn. nyaiwiro xwmm wipra nn Gorxo xeg e sx enpim dn
Ap xo nikn r sey e imnp rn. Apim dn e seamxna nn en rx
seauryargwrn. 12 m po Gorxo tn w ne weapry imnprp
seyn en axp e imnpax seaimx eag nn seyn en w xo ne
weaprrn. Aynn seyn om yay umepra nn en rx seauryargwrn.
13 O s yine obom smawyn wurn agwa dn nneakwamxr xeg
xewaxo, d sx uyioy xwioxyo werxnr neawrrn. 14 O xeg xewaxo
neapeipim dn nnearoayrorn neg w yarwp yokwarm neaiirn.
9

Kiraiso, nyon sey e wimno nn ur nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Kiraiso, nene sw wnwo, o Gorxo, nene sw mwnpax imno


nn E imnoran? yaiwianw nn piaumm neainarrn. Amp nn Gorxo
imxpim sey e mroorn. 16 Ay rp nn Sey e mroorn. seararn. O
amp xwyo eyran, anam eyran, sw wnpax imnp ran, mwnpax
imnp ran, p p kwy e enro sey e imnro yargyran, ap npn Gorxo
nimxrn xewaxoy wyo dn imxrn. Ap npn nimxrn oy wyo dn
imxn mar, ap npn om yay umepra nn en imx eag nn rarn.
17 O amp sn mimnpa em weaagorn. O xeg e enpim dn amp sn
xeg wepa wen. 18 Myim war npn nm wurn pa Kiraiso mn
imnom xoy syik imngy nm wurn aga nn sey e wimnorn.
Xeg syik imngyo mk ikiorn. Amp npn nn xrn xrn imno imnna
nn xwrpyo dn nwipn mearn imomeaorn. 19 Ay rp nn
seararn. Gorxo xewano Nion imn npn g wom xe sx ownn.
wimnr eag nn xewaxo xxen e imnrn. 20 Gorxo amp nn xw tyo
eyran, anam eyran, amp nn xeg xewaxo pim dn py
wrrnwangnr ern. Sp m wikrargp nn xeg xewaxo yoxpm
yekwrorn xeg rag ppim dn yy xp nonn imnmnr ern.
15

Gorxo xo tn gwiaum inpax imnanw nn neaimxrn. ur


nnrn.
Xm seyn d sp moro sp ero yagpim dn Gorxom sm tn wiro o
tn nawn mimn xepxep rnro yagyn eag aiw 22 o xeg xewaxo m
nimnr yoxpm pepim dn xo tn nawn gwiaum inpax imnpra nn
seaimxrn. Xeg sw ane dn seaurrn seyn syikw mngyn
imnro ign emngyn imnro xwy mseaxekwmopax imnro epra
nn e seaimxrn. 23 E seararag a seyn xwy yay neainarp Ap a
nmn weagyo rxa w urmewprn. Poron en w urmema nn
imnp rn. Ap seyn aga xaw nxra uro d nwkwrorn sr mun ero
xwy ap iwam ar nwirn Neparn. Gorxo na e neaiinrn. yaiwigp
nn sn d nwikwma uro nerny, Gorxo seyn rxa syikw mngyn
imnn xeg sw ane dn seaurrnrn.
21

Rn mear w urr yarn. ur nnrn.


Seyn arr seaimnr yarn rn nme rp nn yay ninarn. Rn
Kiraisom sn mwmean imnp nion oninnr yarn. Ay rp seararn.
Gorxo nnrpearn nion m Kiraisoy syik imngyo Ay xoy warrn
24

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imngyrn. Ayo arr wimnr yarn xean wmewngnr nrpeap , ap


npn xxen onmeanr yarn. 25 m imngyy xnn nwimnmn w
wurmeima nn nrpeag nn m xoy syik imngyny snnn
nimnr arr seaimnr yaronrn. myn xwy Gorxoyp rokwp seaima
nn e nimnr yaronrn. 26 Xwy ap xmn dn m nweaxa bag
nyon nm rnrnp a agw rn m Gorxoy imngyo rxa piaumm
winn. 27 Xwy nm rnrn ap Ap Gorxo m imngyo na ay w
wimxyinrn. rnrnp rn. Ap nn Gorxo my a nj oimnpoynr
wimnrn. nm rn ap, ay Kiraiso seyn tn nawn imno. rnp rn.
Aynn seyn re nrro d ikwmoaro, Gorxo sey e Kiraiso anam nn
npeyimn imnp tn xxen neaimxnrn. nrro ikwmoaro. 28 Xwy o
nn yay neainarp w nurrann m nyon kwairr wirane d
newpmn urrane yarwrn. m Kiraiso tn ikrngy rxa y imnn
xoy smma e urrwangnr e yarwrn. 29 Nion e yrmnr rw
nrkwnmn an min yarn. Kiraiso xewano e sx ay w nmxp tn
xxen e yrmnr an min yarn. seararn.
Korosi
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Korosi
<
2
>

2
Yap seawapyiprxnr yarn. ur nnrn.
Seyn rp nn nj oimnpoy. nimnarn. Seyn nn tn a
Reodisia wey nn tn m g smma sn m mnmxgy nn tn nion
rw nrkwnr an min r t yarp nn nj oimnpoy. nimnarn. 2-3 Ay
tn seyn tn d sx nro d sp inargpim dn irkwn ikenro epra
nn e yarn. Xwy yum rnrnp xxen nj nimnrn Ay apim dn
amp mmrnwann ra imnwn? yaiwipra nn en e yarn. Xwy
Gorxoy yum rnrnp nn Ap Kiraiso nn rnp rn. Ap nn xxen nj
imnpra nn yarn. seararn. D m sam Gorxo mor d ewper
ep Ap ay tn imnp rn. Ap nn myo nj wimxpaxo wo mar,
sa Kiraisorn. 4 m w wig xwy d seaknmxpax imnpim dn Ap
yap rn a nepa imoargprn. Apim dn yap seawapyiprxnr Kiraiso nn
e seararn. 5 Nion seyn tn mweapa ner aiw d seakkayon. Seyn
Kiraisom d nwkwrorn sr mun ero y wim yargynn imnro
yaraga nn d yay ninarn.
1

W searornyn eag nn py ikaywp d mkwropan.


ur nnrn.
Seyn nemern xwy mn Kirais Jisaso nn rnp xm ummng
tn xxen m o tn ikrngy epax imnpa axp e rxn. 7 E nero Kirais
Jisaso nn searwapyigp k pp n nm wearpn imnro a k
xwy xawyo dn mrnarpn imnro Kiraiso nn searwapyn d
wkwrogp prn d sx nro o seaiip nn yay b onmip m ay w ero
rxn.
6

m w py ikayw rnp Ap nepa mk mayp rn. m wig dyo


dn nrowipn ro rargprn. Kiraiso nn rnp mar, sa m om
mxdargy wig amp xxegn nepa mipmnpax imnpia nn rnp rn.
Ap searwapyanro n d nwkwroro xd prxnr siw nyprm
memepan. 9 Ay rp nn seararn. Gorxo imnp b onmip mar, npn
Kiraisom sx nn. Xeg npim npn sx nn. 10 O Gy gy sey e nimnr
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wyo umeweaargyoran, gy gy nn tg yoran, nyon o sey e


wimnorn. O tn ikrngyn eag nn Gorxoy swyo dn dw w
mseaikrn rxa w searornn. 11 O tn ikrngyn eag nn iy sm s
wkwngyn en imno. Nepa w tn m iy sm s wkwnargp nn
mrarn. Kiraiso iy smn s nseawkwirn sp oyaneynro m inagp
Ap npkwn mimn xwioxyo np rn. Ap seawkwip nn rarn.
12 Seyn way nmearn inigyo seaurm xn Kiraiso tn nawn xw
weyrngynn nimnmn Gorxo o xwrpyo dn owipn meanr wiip
nn d wkwrogpim dn o tn nawn wipn meagynn imno.
13 Seyn xm nwiaka nuro sp yanro nn m inagpim nxd ro nn m
ann mxnanro imnagyn eag aiw Gorxo xeg xewaxo Jisaso tn d
nym tg yn oimnpoynr seaimxrn. E ner neg nwiaka wagwp
npn en yokwarm neaiirn. 14 Ay rpn nern e neaiirn. w ikax
enyo dn rn nene wiakiagwp nn xwy neaxekwmopax imnp
Kiraisom kpm yekwrorn Gorxo ap en kpmn yekwrorpim dn
anp imxrn. 15 O rxa p p kwy sey e nimnr meweaargyoran, nn
tg y imngyoran, Kiraiso yoxpm npern epim dn xoprr nwimn
m nn re oyaiwpoynr, Gorxo ayo rxa mg ra wimxro? oyaiwpoynr
wig sw tg e dn nmra pn ern.
Ap ap nmusrorn npkwn myaro. searn ar mwipan.
ur nnrn.
m w seyn aiw b naraga sw nseanro Npkwn myaro.
searnran, inig b naraga nseanro Npkwn myaro. searnran, s
xwiogw o om Gorxo nn d oneainnr yargyo seyn kiki yaraga
nseanro Npkwn myaro. searnran, s em s wo imnn yargp
mxdaraga nseanro Npkwn myaro. searnran, Sabaryo yargp
mxdaraga sw nseanro Npkwn myaro. searnran, w ay
searargp ar mwipa rxn. 17 Ay rp nn seararn. Ap ap nern
Gorxom prn xdaro. searargp m no barn onapmg inarp n
imnn. Ap npn, ay nene Kiraiso neaiip nn m nearnnp imnn. No,
ay Kiraiso xo imnn. 18 m w Gorxo nene nn yay owinn oyaneynrn
rpn epaxrn. yaiwiargpim seyn mxd pa yaraga sw nseanro
Npkwn myaro. nsearro Sewanyn syikwpin mimnaro.
Anajyo nm nwurn ro yay mumearo. searny, ar mw sa paimm
rxn. Ay rp nn seararn. m e nrro yargy nepa sw nyi tn
mwnpa nerpim dn e rro mk n mimnn npkwn mimn wig
xwioxyo npim dn wrxa imnro yargy eag nn seararn. 19 Xwy
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Kiraiso nn rn rp en mxrargyrn. Nene oy syik imnwane warr


imnwn. O myi imnn. Warr xm tn wik tn eag nn xeg
imnpa imnrrn. Warr myim kk winag nn xw nimga warpa
oy syik imnwane axp om myimn kk winw eag nn Gorxoy
dyo dn nimga warwn.
Mipmnpax imnpia nn rnp ar mwipan. ur nnrn.
Kiraiso npern seyn o tn ikrngyn eag nn o tn nawn py
egynn imngrn. Aynn seyn m om mxdargy wig amp xxegn
nepa mipmnpax imnpia nn rnpim sn xd paxyn mimno. Seyn
e imnaga nn arre nero m om mxdargy tn nawn nimnrn wig
rargp yaro? w ikax Ap mmaxrpan. Ap gg b mepan. Ap am a
mrnpan. rargp ar b mwipan. 22 Ay rp nn seararn. w ikax
apn nrga up , ay sa amp aiwran, inigran, nene nnn anp
imnarp n nn rnn. Ap sa my rowipn ro wapn ro yargprn. 23 Ap
rargy Gorxom yay owianeynrn d m moargpn xd ro Gorxo d
ni owinnr m wiwany syikwpin oimnpoy. rro Gorxo d ni
owinnr iwa oenpoy. rro nern nepax pkn nimnro rarg eag
nn seyn xew re wiaiwipaxrn, m e rargy nepa d m sam nmoro
ra raro? Xew e wiaiwipax aiw wig rargp, ay m nxd rpim dn w
nn eap winarpim w pr rakipax mimnp rn.
20-21

Korosi
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Korosi
<
3
>

3
Anam imnp nn d kwrrxn. ur nnrn.
Gorxo Kiraiso xwrpyo dn owipn meanr m s nwimxrn seyn
en axp n s seaimx eag nn sw anam dn Anam sey ey
Kiraiso sey e nimnr Gorxoy w nmn weaern. Sw na e dn
imnp arge imnanwranr an min nra rxn. 2 Seyn sw sp xw
tyo imnp nn d mkwr anam imnp nn d kwrrxn.
seararn. 3 Ay rp nn seararn. Kiraiso pn seyn en o tn nawn
ikrngyn eag nn rxn pegrn. m npern xm yagp pn
wirargpa seyn Kiraiso tn rxn pegyn en axp nero xm yagp pn
wirg eag nn seararn. Ay d nym seyn Kiraiso tn imngp
Ap Gorxo tn ax e imnp rn. Ap m sw nseanrn anopasn pax
imnag nn en seararn. 4 Kiraiso O d nym nene imnwp mk
ikiorn. O rxa sn piaumm inn seyn en o tn imngp piaumm
inprrn. Piaumm ninrn Kiraiso nikn r sey e imnpa seyn en axp
nimnro yarn m sw mseanopasn m seamxprrn.
1

Spp mepa rxn. ur nnrn.


Aynn G w skw amp, ay w ap nn ra imnn? nyaiwir xe w ap
nn m oninnr m Ap emnr nn rxa m pyn imnonran?
yaiwinr xn. E nyaiwinro w minpa rxn. Piax wenpax imnp mepa
rxn. w nn m minpa rxn. w nn eap seainarp xe oneainnr
sw mwnpa rxn. Ay t w mnmropa oenr mepa rxn. m ay t
b mnmropa oenr yargy w nepa imno nn d mamopa nero ap
nnn nern wig wn nimxro yarg eag nn seararn. 6 Ay rp nn
Ap ap mepa rxn. seararn. m pr nwiakiro e yargyo Gorxo pr
umamon eag nn seararn. 7 En seyn Gorxom pr wiakiargy tn
nkumxnro nern seyn en e nra wagrn. 8 Seyn xm axp e nra
wagyn aiw agw rn rp rp w mepa rxn. Wik mnnpa rxn. Wik r
piwn mwnpa rxn. nn mwikrpa rxn. Xwypai mwrrpa
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rxn. Ikayw mumearpa rxn. 9 Yap mrnpa rxn. Ay rp nn Ap ap


mepa rxn. seararn. Seyn xm imnagp em nmoro sn e nimnrn
sp yagp pn nwirmn 10 m rxa syn imng eag nn seararn.
D s agw rn seyn imngp Gorxo xewano imnp nn xxen nj
oimnpoynr seaimxrn. Ap d xo imnpa oimnpoynr sn an axp n
m b tn b tn nseaimxa warn. 11 m d s tg yn nseaimxa warag
nn wiyn Grikynran, wiyn Judaynran, ay ananrn. Wiyn iy sm s
wkwngynran, mwkwngynran, ay en ananrn. Wiyn mynran,
knxynran, ay en ananrn. Wiyn xnwaynn nimnro om
wiiargynran, om wiipr nn xewar mingynran, ay en ananrn.
N bn xw imnp , ay Kiraiso tn ikrngprn. O npimn sey e
wimnorn. P p m imngp om d nwkwrorn anan o tn
ikrnpaxrn.
Xxe d sp inrxn. ur nnrn.
Gorxo yyamxm seair m niony oimnpoynr seaimxr d sx
seayir egyn eag nn rp rxn. Wnyo w wianr xn. D sp en
wrxn. Sey e sey e mimn syikwpiaynn imnr xn. Nyapenmn
urr xn. Aan mur xe oneaimpoynr rxn. 13 Segy p p seaikraga a
seyn en xxewim mwipa rxn. Seg wo sp seaikrag nn xwy
umearpax eny, yokwarm wirxn. mno yokwarm seaiipa axp e
wirxn. 14 Ap ap npn nero aiw apax epaxp , ay rprn. Xxe d sx
yinr xn. E nern prn nawn kumxnpr eag nn seararn. 15 Kiraiso
seyn py seawr eag nn om w pr mwiak seg wny tn prn
nkumxnro werxn. Seyn Kiraisoy syik imng wny tn nkumxnro
prn owepoynr seaumryn eag nn seararn. nn Gorxom
yay wiayrxn. 16 Xwy Kiraiso nn rnp seyn aumam inr xn. Seg so
tn sea tn ap nrrn nrwapn ro kwairr inro yargpim dn xwy o nn
rnp aumam inr xn. So tn sea tn ap nrrn mapn mr Gorxo e
neaiiran? nyaiwiro om xwiox a tn ni nseainr yay wrxn. 17 P p seyn
nrrnran, p p nernran, mn Jisasom nm wurn waneran?
nyaiwiro m xoyy epaxp n rxn. E nern Kiraiso nene nn e
neaiiran? nyaiwiro po Gorxom yay wrxn.
12

Xiepwam tn xiagwowam tn ur nnrn.


Apxwayn, seg oxowam smawyn wurn r xn. mn Jisaso tn
ikrngwayn e epax eag nn seararn. 19 Oxoyn seg apxwa nn d
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

sp seawngn. Narrm mwipa rxn.


Niawyo tn xanowam tn ur nnrn.
Niawyn, seg inkwa powa sekax p p searn ar ymg wrxn. E
nern mno yay winpaxp yaraga nn seararn. 21 Xanowayn, seg
niawyo wapy nwirn mxn myomxpa rxn. Seg niawy d an
rakirnprxnr seararn.
20

Bosowam tn om wiiargyo tn ur nnrn.


Xnwaynn nimnro om wiiargyn, seg bosowa p p searn
ar nwiro xxen rxn. Seg bosoway sw ange dnn e rxnr
mseararn. Om yargy yap nimnro wiepsargpa m Ay tn oyaney.
nyaiwiro rxn. Seyn mnom wy wiargyn eag nn seararn.
23 Om wiiargyn p p nerny m nnn rwiiarwn? nyaiwiro rap
yargy yargpa m mn Jisaso nn rwiiarwn? nyaiwiro prn
yargy yargpa seyn en e nero ay tn rxn. 24 Seyn njrn. m w
mar, mn Jisaso yay nseaimor Gorxo Na e nseaiimrn. rrp
seaiin eag nn seararn. Bos seyn wiiargo, ay mn Kiraiso eag nn
seararn. 25 Gy gy spn nra nurny, Gorxo pr numamorn mmear sp
ay p tn xxen pr umamon eag nn seararn.
22

Korosi
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Korosi
<
4
>

4
Bosoyn, None en bos anam wo twoneran? nyaiwiro seg
inkwn nimnro om seaiiargyo newpero prn numern epaxp n
tn xxen umrxn.
1

Gorxom rx neauryrxn. ur nnrn.


Seyn Gorxom rx nurrn xaw nwakrmxnmn nra rxn. E
nern d yaki nmmn mepa ero yay wiro rxn. 3 E nern none nn
en rx neauryrxn. None xwy Kiraiso nn en dn nm imnagp
Xwy ap nion gw weaprn. Ap myo wokk wianw nn wimoi.
nurro rx neauryrxn. 4 Nion ap nrrn sn wa urmgn.
nimnarp tn xxen urma nn rx neauryrxn. seararn.
2

Seyn m Jisasoy syik mimngy tn nwearn d m sam


nmmn rxn. nn ay tn nwearn Ay Gorxo nn d mopaxn
rnran? nyaiwiro w rnp n rxn. 6 nn xwy nurrn seg xwy
aiwyo sax nmorn aw yarpn nimxro urr xn. E nern m seyn
yar sea ay ayo Ap urpaxrn. nyaiwiro xxen urpax imnp tn
urprrn.
5

Tikikaso tn Onesimaso tn nn ur nnrn.


Nion nikrarg npn Tikikaso O neg nrxme d sx uyiworn. D
uwrrpax imnp n yarorn. mno nn w uran nn gw mnw
worn. O nbr wa searnrn. 8 Ay rp nn urowrnaparn. O nseamear
wa searn seyn Porowam wmeaarp , ay apran? yaiwiro d w
seanr ena nn urowrnaparn. 9 Nion Tikikasom tn Onesimasom tn O
en neg nrxmey imn worn. D uwrrpax neaiiarorn. Neg d sx
uyiworn. Om en seg t e nn urowrnaparn. Awa amp none re
neaimnarp nn wa searpsi.
7

m ty yay seaiwrnaparo. ur nnrn.


Aristakaso O nion tn nawn gw weagworn. O seyn yay
seaiwrnaparn. Mako O Banabasom xoayorn. O en yay seaiwrnaparn.
10

This version of Total HTML Converter is unregistered.

O seyn t e rmnapny, o nn nion xm b sear eag nn yay


wrxn. 11 Jisaso O yo b m Jastasoy wrnorn. O en yay
seaiwrnaparn. Juday nn eag aiw Porone m w en Gorxom d
nwkwrorpim dn oy xwioxyo werxnr w rmearwpa axp nero gw
mnwwa, ay wa won awarn. Rp en nion d w nngwarn.
12 Epapraso O segy worn. Jisas Kiraisoy xnn nimnr om wiiar
worn. O en yay seaiwrnaparn. O Gorxom xwy rrm nwirn sm
nxeadpnr seyn nn an min rx seauryarrn. Seyn y imnro
Gorxo m xoy e rxnr wimnarp , ay apran? yaiwirro rxnr rx
seauryarrn. 13 O seyn nn tn srxme imng Reodisia wey nn tn
srxme imng Xiraporis wey nn tn kn sp wiarag sw wnar
eag nn seararn. 14 Ruko O dokt nene d sx uyiworn. O en yay
seaiwrnaparn. Dimaso en yay seaiwrnaparn.
Poro yay nwiowrrn urp nnrn.
Seyn seg srxmen imng Reodisia weyo Poro yay
seaiwrnapo. urpoy. Nibam tn m Jisasoy syik imng y aiwm
aw enargyo tn en Poro yay seaiwrnapo. urpoy. 16 Seyn pay nion
eaar rna seg aw enge dn nrormn m Jisasoy syik imng
Reodisia weagy en orpoynr wrxn. Pay nion ay nn ena seyn en
nurpro rrxn. 17 Akipasom re urr xn, Jox mno tn ikrnox eag
nn o e rxnr rrpeap nn d nmor xxen npn yrrxn. urr xn.
15

Poron niwanon g w tn yopar rp yay nseaiwrnapr eaarn.


Nion nn O sn gw rwean? nyaiwiro Gorxom rx nuryrxn. Gorxo w
seawianwngn. nimnarn.
18

Korosi
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

^
<
>

Xwy Gorxoy S prn

Xwy Gorxoy S prn


The New Testament in the Ankave language of Papua
New Guinea
Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini
copyright 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Angave
Language in English: Ankave
Print publisher: World Home Bible League
Electronic publisher: PNG Bible Translation Association
Translation:
Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. In addition,
you have permission to port the text to different file formats, as long as you
don't change any of the text or punctuation of the Bible.
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations
from this work, provided that:
You include the above copyright information and that you make it clear
that the work came from http://pngscriptures.org/.
You do not sell this work for a profit.
You do not make any derivative works that change any of the actual
words or punctuation of the Scriptures.
Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact
us with your request. If you want to revise a translation, use a translation in
an adaptation, or use a translation commercially, we will relay your request to

This version of Total HTML Converter is unregistered.

the appropriate copyright owner.

If you have further questions about this web site or the Terms of Use, please
contact us.
Tok Orait

Dispela Buk Baibel i kam wantaim tok orait na lo bilong Creative Commons
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. Em i tok olsem yu
ken givim kopi long narepela manmeri. Yu ken wokim kopi na givim long
husat i laikim. Tasol, yu mas tok klia dispela samting i kam long
http://tokplesbaibel.org. Yu no ken kisim mani na salim dispela. Yu mas
givim nating. Na tu, yu no ken senisim Tok.
Ol piksa i kam wantim ol Baibel na narapela buk i stap long dispela sait i gat
tok orait long usim wantaim dispela samting tasol. Sapos yu laik narapela tok
orait, yu mas askim husat i papa bilong copyright long dispela ol piksa.
Sapos yu laik stretim samting i no orait long dispela tok orait, stretim tok, salim
Buk Baibel, o tainim Tok bilong God long nupela tok ples, yu ken askim
mipela.
Olgeta tok orait na lo long tok ples English i stap long
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.
Sapos yu gat askim long dispela, plis askim mipela.
2012-10-03
^
<
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

^
<
>

Go!

Xwy Gorxoy S prn


The New Testament in the Ankave language of Papua
New Guinea
Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini
copyright 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Angave
Language in English: Ankave
Print publisher: World Home Bible League
Electronic publisher: PNG Bible Translation Association
Translation:
Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. In addition,
you have permission to port the text to different file formats, as long as you
don't change any of the text or punctuation of the Bible.
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations
from this work, provided that:
You include the above copyright information and that you make it clear
that the work came from http://pngscriptures.org/.
You do not sell this work for a profit.
You do not make any derivative works that change any of the actual
words or punctuation of the Scriptures.
Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact
us with your request. If you want to revise a translation, use a translation in
an adaptation, or use a translation commercially, we will relay your request to
the appropriate copyright owner.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

If you have further questions about this web site or the Terms of Use, please
contact us.
Tok Orait

Dispela Buk Baibel i kam wantaim tok orait na lo bilong Creative Commons
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. Em i tok olsem yu
ken givim kopi long narepela manmeri. Yu ken wokim kopi na givim long
husat i laikim. Tasol, yu mas tok klia dispela samting i kam long
http://tokplesbaibel.org. Yu no ken kisim mani na salim dispela. Yu mas
givim nating. Na tu, yu no ken senisim Tok.
Ol piksa i kam wantim ol Baibel na narapela buk i stap long dispela sait i gat
tok orait long usim wantaim dispela samting tasol. Sapos yu laik narapela tok
orait, yu mas askim husat i papa bilong copyright long dispela ol piksa.
Sapos yu laik stretim samting i no orait long dispela tok orait, stretim tok, salim
Buk Baibel, o tainim Tok bilong God long nupela tok ples, yu ken askim
mipela.
Olgeta tok orait na lo long tok ples English i stap long
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.
Sapos yu gat askim long dispela, plis askim mipela.
2012-10-03

HTML generated 2 Jul 2014 from source files dated 20 Feb 2014

^
<
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Epesas
0
1
2
3
4
5
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epesas
<
0
>
^
Epesas
Kiraiso tn ikrnwane Gorxo na imn ap ap neaiirn. ur
nnrn.
Gorxom seyn nn rx seauryarrn. ur nnrn.
Nannanw nn imnagw a Gorxo s neaimxrn. ur nnrn.
Kiraiso Judayene tn myn tn nawn neakumxrrn. ur nnrn.
Gorxo yum ewperagp w wkmxwngnr nrpearn. ur
nnrn.
Gorxo e sx seamxwngnr seauryarrn. ur nnrn.
Kiraisoy syik imnwane oy warr imnwn. ur nnrn.
Xm yagp yar npmoro s b wrrnr xn. ur nnrn.
E rrmx b wi nnrn.
Gorxoy w kipn nra emwangn. ur nnrn.
Wig xiepwam urp nnrn.
Wig xiagwowam urp nnrn.
Niawyo urp nnrn.
Xanowam urp nnrn.
Xnwn nimnro om wiiargyo ur nnrn.
Bosowam urp nnrn.
Mx nn iknr xnr neaiapp iknr xn. ur nnrn.
Tikikaso nn ur nnrn.

Epesas
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epesas
<
1
>

Pay Poro Epesas wey nn eanarn.


Pay rna Jisasoy syik imng a yo Epesasyo weagy nn Poro
eanarn. A ap Esia propensyo nikwrnga u npimn sey e
imnagp rn. Poro my amn xwy yay winpaxp w nura nemern a
apim iwam emn Sabar n won e weanign (W wurmeiarg 18:1821). E nemo m w e w e nemsn m rwyo e nn nur nwear
urwapyarn xwiogw wa wo mronign (W wurmeiarg 19:1-41). E
nemo m w e emearn om nxero gw ayo wrre dn pay rna near
Tikikasom wiowrnign.

1
Poron Nion Gorxo Kirais Jisasoy w wurmeiar wo imnwngnr
xeg d tn nrpeaonrn. Nion pay rna m Gorxoy imng Epesas
weyn Seyn seg nawn ikrngo, Jisasom nuxd rn prn
uxdargynrn. Seyn nn nion pay rna near mnaparn. 2 Neg po
Gorxo tn mn Jisas Kiraiso tn w seawianri seyn nwayrnro weapr
nn seaiiri isixn. nimnarn.
1

Kiraiso tn ikrnwane Gorxo na imn ap ap neaiirn.


ur nnrn.
Gorxo m d nym tg y nimnro anam werxnr nwimxrn
na wiiarp , ap npn Kiraiso tn ikrnwane rxa neaii eag nn om
yay umwangn. 4 O xwr sn mimxm dn nene oy swyo dn syikw
mnwane imnrane xwy mneamearpax imnrane yanw nn Kiraiso tn
nawn ikrnwpim dn yyamxm neainign. 5 O en dn nene nn
d sp wi eag nn m nion yyamxm wy Kiraiso wiinpim dn g
niaw piax memyn wimxmgn. yaiwirnign. Xeg dyo dn E
mgn. nwimnr nn e yaiwirnign. 6 Nene re nyaiwirane sey e
umeanw nn e nyaiwirr ern, O w nneawianrn b onmip
mneawian nene o xeg d sx uyio tn nawn ikrnwane eagw nn Ay
en xxe nirxn. mwimn xeg xewaxo anp wrnapran? nyaiwirane sey
e umeanw nn e nyaiwirr ern. 7 Nene Kiraiso tn ikrnwane eag
nn o yoxpm nper xeg rag ppim dn Gorxo gwn nearoayror xwy
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xoyp nwiakirane yarwp yokwarm neaiir ern. E nneaiirn Gorxo w


onmip nneawianr neaiiran? 8 Oweo, aga w ay w nneawianrpim dn
nearoayror yokwarm neaiir e eag nn rarn. O d m sam nmor
amp nn nn nj imno eag nn 9 xewano e mgnr wimnp tn
xxen nern en dn Kiraiso enpim dn m nn e wimgnr
ewperp Ap my swyo dn nm imnp rn. Ap nn nene w
neakmxrn. 10-11 En dn ewper ap, ay amp nn anam tn
xwrm tn imny Kiraisom smawyn nm wurnanw nn
rimnwn? nyaiwiro xxen e imnr xnr ewperp rn. S e
ewperp imnwngnr rnrnyi nimnrn oy d tn xxen e
imnnrn. P p o d newpern E mgn. nwimnr yaiwirp swi
m ap tn xxen yrarpa en dn Kiraiso tn ikrnwane nn m ay
niony imnr xn. nwimnr yaiwiragp tn xxen ner e neaimxrn.
12 Judayene m xm Kiraisom d nwikwmoro re yaiwigy, O neaiipim
dn Gorxo yey neayimxemeanrn. yaiwigy nn nene xm sw
ipewanern. Nene Aga sey e imno, ay Gorxoran? nyaiwirane sey e
umeanw nn xoyane neaimxrn. 13 Seyn en Kiraiso tn ikrngyn
eag nn xwy nepax imn ya seaiapgp Ap Gorxo yey
seayimxemean eag nn yay seainarp rn. Ap seyn ar nwirn d
wkwr eag nn Gorxo xoy imnr xnr xeg kwy smmayo dnn
Nseaiapmrn. rrp tn ikyin seairrn. 14 Kwy neaiapp tn rxa
ikyin neairnag nn d re mown, Gorxo Nseaiimrn. rr sn
mneameap tn xxen nneaiinrn. Xo Nion tn nwearo nionyy
imnr xn. yaiwiarp tn xxen imnanw nn gwn neakwamxnrn.
D an e mown. Nene Aga sey e imno, ay Gorxoran? nyaiwirane
sey e umeanw nn xeg kwyp tn ikyin neairrn.
Gorxom seyn nn rx seauryarrn. ur nnrn.
Gorxo ap ap e seaii eag nn nion en m w re raraga,
Epesas wey mn Jisasom d nwkwroro m Gorxoy imng nn nn
d sp wiaro. raraga ar wia dn nion seyn nn Gorxom yay
nwiayirn w pn wirarman. Rx nurrn seyn nn d nmor 17 rx
re seauryarrn, Neg mn Jisas Kiraisoy woxn, sey e rmepax po
Gorxoxn, Epesas weyo anan re wirxn. Jox dx kwypim dn ay d m
sam mopr nn skk womxr dx imnp nn xxen nj imnpra nn w
wkmxr rxn. seauryarrn. 18-19 Seyn rp rp nyaiwiro nj xxen
imnpra nn rx seauryarrn, Gorxo nionyy nimnro nion tn
werxnr wyo neaumr d ikwmoarwp, ay apran? yaiwiro
Xoyane awiax imn neameanp Ap ay t sm sm e mepax
15-16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnp rn. Ap, ay apran? yaiwiro Xoy e sx en pr mwiakipax


imnp Ap aga sey m imnp rn. m xom d wkwroargyo d
sx wmoarp rn. Ap, ay apran? yaiwiro epra nn o seg d w
seakmxna nn om rx seauryarrn. Xoy e sx en d
wkwrowane sx neamoar ap pp mar, 20 e sx en Kiraiso xwrpyo
dn owipn meanr s wimxr anam xoy w nmn oweanr wimxr
ep , ay xom d wkwrowane d sx neammoar axp nrn. 21 W
nmn weao, o gy gy sey e nimnro wnyo sey e
umeweaargyoran, gy gy nn twane nimnr oweaaneynr
yargyoran, gy gy e en nimnr omeweaaneynr yargyoran, gy
gy mn nimnr yargyoran, p p yo om xxegn yargyy nwrro
rargyoran, ayo nyon kwy imngyoran, m imngyoran, nyon o aga
wir sey e wimnorn. Agw rnn mar, n rwyo en an e sey e
nwimnr weanrn. 22 Gorxo amp nn mran, ampran, Kiraisoy
suymawyo wurn r xnr wimxrn. O amp nyon nn mno imno
eag nn m xoy syik imngyo myn wimnna nn en wimxrn.
23 O myn imnn m oy syik imngy xeg warrn imno.
Myi tn warr tn nawn en war non xxen imnarpa Kiraiso O amp
nn Gorxo wimnarp tn xxen imnwngnr wimxarorn. O Gorxo Myi
xegp oweanr mwimn war en tyi imnwngn. yaiwip tn xxen
imnna nn m oy syik imngy ap e imno.
Epesas
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epesas
<
2
>

2
Nannanw nn imnagw a Gorxo s neaimxrn. ur
nnrn.
En seyn Gorxom ma nwiakiro w yagpim dn nann pra nn
imnagynrn. 2 Sn e nimnrn m Gorxom mxdargy sp yargpa
axp e yagrn. Seyn kwy spy a pryo emearyo xiwom O m
Gorxom ma wiakiargyo spp rxnr d ukkayoorn. Oborn. Om
seyn en xdagrn. 3 m Gorxom ma wiakiargy yargpa nene en axp
nerane p p npkwn mimnp oyaneynr m nneainrn sa anan
yagwrn. P p eap neainp
ran, neg dyo dn oyaneynr neaimnp
ran,
sa anan yagwrn. m Gorxo wik nwnr pr umamn nann pry nn
yargpa nene en neg nra wagwpim dn nern axp nannanwnr
yagwrn. 4 Nene e imnanr yagw aiw Gorxo nene nn d sp nwirn
xwap ay w wiarag nn W onmip wianmgn. mwimn ay w
neawianrn. 5 Nene rxa na imnn w neawianman. Nene sn oy
ma nwiakirane w yagwpim dn nannanw nn imnn w
nneawianr Kiraiso m owipn meanr s nwimxrn nene en nawn s
neaimxrn. Gorxo w nseawianrpim dn yey seayimxemearn. 6 Nene
Kirais Jisaso tn nawn sn nneaimxr neawrman. O tn nawn
ikrnwane eag nn o xwrpyo dn owipn meanr nwimxrn nene o
tn nawn wipn merxnr neaimxr anam g wo w nmn oweanr
nwimxrn o tn nawn werxnr neaimxr ern. 7 Ay rp nn e ern.
m nn agw rn weagyran, n rwyo weapryran, nn Gorxo m
nn d sp nwir Kirais Jisaso urowrnapp nn d nmorn d re
yaiwrxnr nn e ern, O d wkwrogyo w onmip nwianr
urowrnapman. W m wianargp tn xxen m sey e imnpim a
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wir nmror imnp nwianr urowrnaprn. yaiwrxnr nn Gorxo e


ern. 8-9 Seyn Jisasom d wkwrn Gorxo w nseawianr seaiipim dn
yey seayimxemearn. Seg d tn egpim dn yey seayimxemeaman.
Seyn na yaraga sw nseanr nn yey seayimxemeaman. m w a
wig egp nn wey mmearnpa rxnr anp yey seayimxemearn. 10 Ay
rp nnrn. Agw nene imnwp Gorxo neaimxenern. Kirais Jisaso tn
ikrnwane neaimx eag nn Imr mimnp n rxn. yaiwip Ap
en dn reperp rn. Apim xd r xnr neaimxenern.
Kiraiso Judayene tn myn tn nawn neakumxrrn. ur
nnrn.
Aynn en seyn seg snwa seaxrge dn m imngyn
Seyn nn Juday re searargynrn, Iy sm s mwkwngyrn.
searargynrn. E nrro a Iy sm s wkwnarwanern. rnargy
yargp, ay Gorxoy w tn mar, m w tn n wkwnargprn. Seyn
en imnagp nn sn d oseainn. 12 n Kiraiso tn mkumxn xeg b
nimnro n jamn weaagrn. Gw Isreryy imngr Ar Gorxo
nionyr oimnr yamxrrn. Ar tn seyn wigy w imnagman. Xwy
gw arm smma e dn E nseaiimrn. rrorp seyn en nseakumxr
msearagynrn. Seyn m Gorxom mxdargy tn nkumxnrn rwn
na ap neameanranr d nikwmoro xway nanr weaagman. Gorxo
nn b nj imnagman. 13 En seyn e nimnro Gorxo tmn n jamn
weaaga aiw agw rn Kirais Jisaso tn nawn ikrng eag nn o
nseapeirn xeg rag ppim dn nipemem Gorxo tmn aw n
seabrn. 14 myn Juday tn sn sm tn minpa epra nn py
neawrrn. E nern myn Juday tn sm tn inagp, ap xwnn
nseamudmor prop xo ppim dn xwn npneamorn ner m apia
syik n bn imnpsi nn imxrn. 15 Xwnn nseamudmor prop Ap
w ikax enyo E rxn. E rxn. nrr sekax nra up tn E mepan. E
mepan. nrr w ikax nra up tn ayo enp rn. Ap rxa swi imxrn.
Ay myn tn Juday tn m apia nion tn nikrnrpim dn syik m s
n bn oimnr w ikax enp swi imxrn. E nern m apiam py
wrrn. 16 Yoxpm pepim dn m apia sm tn inagp xwapr earr
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

syik n bn oimnr nkumxmn Gorxo tmn nipemem ur emnr w


ikax enp n may swi imxrn. 17 O nbr myn, Gorxo t n jamn
weagyn tn Juday, o t aw n weagyo tn w re searrn,
Nynn tn nawn imnpr nn rxa py seawrrn. searrn. 18 O, neg
wo imno po Gorxo tmn weaag nn Judayene tn myn tn anan
xeg kwy neaiappim dn anan o tmn upax imnwn. 19 Aynn seyn
sn w eyn mimno. Sn xewyn mimno. Oweo, rxa m Gorxoy
imngy tn kumxno. Rxa Gorxoy wiax wiynn imno. 20 Ay rp
seararn. Gorxo a wiw nmrrn w wurmeiargwa tn w
rkiamoargwa tn ntwayrmn myn en sey e nseaikwirmn nmra
peyarp n imnn. A iw nn s xm ntwayror tno, ay Kirais
Jisasorn. 21 A niwn o epim dn prn nkkrnga ur xw nimga ur
yarag nn a w mno nn wiw imnarn. 22 myn en Kiraiso tn
ikrngyn eag nn o a Gorxo xeg kwypim dn weana nn iw
nmra npeyirn xoy syik imng wny tn nseakumxr nmra peyarn.
Epesas
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epesas
<
3
>

3
Gorxo yum ewperagp w wkmxwngnr nrpearn.
ur nnrn.
Gorxo myn tn Judayene tn nawn neakumx eag nn Poron
Nion Kirais Jisaso nn myn w searmearag nn gw nwrrgonrn.
2 Ai Gorxo nion w nnwianr myn w searma nn nrpeap nn
seyn rxa ar ra wawixn? nimnarn. 3 Xwy nene yum neaimnp
Gorxo w nkmxag nn ap nn nj imnn. Ap nn rxa b onmip
rwam near searn. 4 Seyn ap nrorn re yaiwipaxrn, Gorxo en
dn e mgnr yum yaiwirr Kiraiso agw rn neaimxr ep nn nj Poro
imnp , ay apran? yaiwipaxrn. 5 m en dn newea bagy ap nn
xe nj oimnpoynr w wkmxman. E mepa ner a agw rn kwypim
dn xeg w wurmeiargwam tn w rkiamoargwam tn yum
ewperag ap nn anan w wkmxarn. 6 Yum Gorxo ewperag w
neakmxp
, ay rprn. myn xwy yay neainarpim d nkwrorn
Kirais Jisaso tn nawn ikrngyn imngpim dn seyn Juday tn nawn
Gorxo ipmorp meapax imnro ay tn nkumxnmn syik n bn imnro
Gorxo E nseaiimrn. smmayo dn rrorp ay tn nawn seameapax
imnro egynrn. Yum Gorxo ewperag w neakmxp
, ay aprn.
7 Gorxo xwy ap w nurmewngnr nnrpearn Omn e niina nn w
nwianr anp e owiimn. yaiwip tn xxen niir E sx owmxmn.
yaiwip tn xxen niir ner nrpearn. 8 m Gorxoy imngyo onaxykwn
imnon, ay nion imn aiw o myo awiax xeg b imn Kiraiso neaiip
Ap aga sey m imn eag nn m wig dyo dn w Ay apran?
yaiwipax mimnp rn. Ap nn w urwngnr Gorxo w ap e nnwianr
nrpearn. 9 m Gorxo ayo e wimgnr yum yaiwiragp nn re yaiwipra
nn, Gorxo nern xo yaiwiragp tn xxen eran? yaiwipra nn w
wkmxwngnr en nrpearn. Xm Gorxo O amp nn imxorn. O nm
rp yaiwiragp nn, myo yey uyimxemema nn ap mgn.
yaiwiragp nn m xe anan nj oimnpoy. myaiw yum nwia wagrn.
10 Agw rn ana tm n nn tg y tn mn imngy tn Gorxo m
xxegn imngy nkumxmn syik n bn wimxarag sw nwnrn Nj
xxegn Gorxo imnp sx nn nkwiomga eaarp yap ra imnn?
yaiwipra nn en dn myo yum nwia wagrn. 11 Ap e nern xo en
dn E mgn. yaiwiragp Ap neg mn Kirais Jisaso neaiipim dn
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xxen yrp rn. Ap tn xxen enign. 12 Kiraiso tn nikrnrane nn ay igig


m epaxrn. Gorxom rx b ouraney. nneaimnrn om d
nwkwrorpim dn Anan ar neaino. nyaiwirane o tmnn nurane
rx urpax imnwn. 13 Aynn nion re osearmn, Nion seyn arr
seaimnr yarp nn xean rp nmep nn Gorxom nurrn angw ma
rn mearnangnr kiki mepan. osearmn. Nion nmep , ay apim dn
seyn sey e imnpra nn nmeaarag nn seararn.
Gorxo e sx seamxwngnr seauryarrn. ur nnrn.
Aynn nion po Gorxom O gw ar ar anam weagyoran,
xwrm weagyoran, ayo nyon emeaorn. Om rx urmnr nn xm
nykwir re urarrn, 16 Jox Epesas weyo joxy kwypim dn e sx
wemxe. E nern jox prn rxd pra nn sey e xewanox nikn r
imnp tn wig d e sx wemxe. urarrn. 17 m a wiwm
npwirn yargpa Kiraiso seg d wkwroargpim dn nwiapr
oseaweanr rx E sx wemxe. seauryarrn. k xwyo pp nwrr
xaw roarpa seyn en axp e nero Gorxo w seawianpim ppn
nwrro xaw rrxnr seauryarrn. 18-19 Seyn e nimnrny, m
Gorxoy seg wny nn tn Kiraiso nene nn d sp wiarp D sp o
wiarp mane neg wyo wiarwp tn xxen mimnn. Ap aga sey e n
m imnp rn. Ap nn m nj nimnro a Yopar e iy rimnn? nrr nj
xxen mimnpaxp rn. Ap nn seyn d nmoro Ay ap ip rimnn?
yaiwiprrn. E nerny Gorxo nimnr yarp npn nn d sx
seamopaxrn. 20-21 Gorxom O nene rx nurrann E neaii. urrane E
epaxoran? yaiwirane yarwpn neaiipaxoman. Xoy e sx enp rxa
neammoyo dn aga sey m wir mropax imnp neaiipaxorn. Om
Kirais Jisasoy syik imnwane, o tn nawn ikrnwane nn an min
yay numra wangn. m rn dn gn gn weawane yay numra
wanw nn imnrwngn. E wangn. nimnarn.
14-15

Epesas
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epesas
<
4
>

4
Kiraisoy syik imnwane oy warr imnwn. ur nnrn.
Aynn mno nn w rmearpim dn gw nwrrgon e rrmx
b rp oseaimn. m w seyn emearaga sw nseanrn d re
seaiaiwipra nn, Gorxo ay na e imnr xnr wyo umrp tn xxen ayo
ra yaro? seaiaiwipra nn seaumrp nn d nmoro prn rxn.
2 Yungyn imnr
xn. myo awayin mrxn. m w uyni nseaikrrny
a xe oneaikrpoynr sw wnr xn. Ay nn d sp nseairpim dn
kwiaw weapnr xn. 3 Kwy Gorxoyp seyn nawn ikrnpr seakumx
eag nn py seawryn gwiaum ninrpim dn an apn e
imnwangnro xaw xrr xn. 4 Ay rp nn seararn. War Jisasoy syik
imnwane imnwr n wrn imnwn. Kwy nnenen neameap en n
bn imnn. Gorxo niony oimnpoynr wyo nneaumrrn Xo neaiinp,
ay apran? yaiwian nn neaimxp b b mimn axp n imnag nn d
E neaiinrn. nyaiwirane wikwmoarwp en n bn imnn. 5 Neg mno
en n wonrn. D wkwroarwp en n bnrn. Way Kiraisom d
nwkwrmn meaarwp en n bn imnn. 6 Gorxo O m nn
emeaorn. Om nn smawyn wurn gorn. Nyon xo wimnarpim dn
wimxarorn. Nyon d ukkayoorn. O en n wonrn.
1

Ap npn n bn n bn nimga uag aiw o Jisasoy syik imnwane


w nneawianr ay e epax e epax imnr xnr sx neammop xxegn sx
neammorn. E nern sp mnea Kiraiso w nneawianr neaiip tn xxen
neammorn. 8 Aynn Bkwyo dn Kiraiso nn re nrnr enn, O m nn
npeyirn pkiorpy aga ay w nmra yir myo w nwianr anp b mn
wir ern. Bkwyo dn e nrnr eann. 9 Xwy O m nn npeyirn rnp
p nn rnn? Ay o sn anam nn mpeyipa nern xm xwrm nrwmn
py siw amn wepn o eag nn rnn. 10 Wepn o, ay peyio axorn.
Npeyirn amp nn Gorxo E imnwngn. yaiwirp xxen imnna nn
oemnr a pryo wir sey rwmn peyinign. 11 Xwy nion m ir rp,
myo w nwianr anp b mn wir ern. m ir ap, ay rp nnrn.
Kiraiso m wyo w nurmerxnr wimxrn. Wyo w nrkiamorxnr
wimxrn. Wyo sn Gorxom mxdargyo wa nurrn n imopra nn
mis imnr xnr wimxrn. Wyo rxa Gorxom xdargyo umewearo
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urwapyiro rxnr past wimxrn. 12 Gorxoy imnw nnenen xxe arr


inpax imnanw nn wonen wonen ap ap e nneaimxa urn. Kiraisoy
war nene inwr say nimga una nn xxe arr inpax imnanw nn ap
ap e nneaimxa urn. 13 Nene Gorxo ap ap e nneaimxa upim dn
xewaxom d axp wkwrorane o nn xxen nj imnrane nerann bn bne
mar, axenen imnanwrn. Y Kiraiso imnp nene en ap tn xxen
imnanw nn ap ap e nneaimxa urn. 14 Gorxo ap ap e nneaiia u eag
nn agw nene sn popia yap imnpax mimnwn. Ew imeamkw nern
mamwrr meyoar nra warpa, im nern nxem ur nxem br nra
warpa nene en axp sn e epax mimnwn. Xwy nepa mimn xeg b
xeg b nearwapyanro yargpim dn sn nxem neaur nxem neabr epax
mimnwn. Ay rp seararn. m nepax nimnro wig inyn
nimnrpim dn yap nearwapyanro yo sn ar ymg wipax
mimnwn. 15 E mimnpa nerane xxe w nwianenrann xwy nepa
rargpn xrwangn. Ap nxrranny, nene p p nern y imnwane
nimga nurane Kiraiso tn prn kumxnanwrn. O warr imnwane nn
myi imnn. 16 O myn imnn oy syik imnwane xo
neaimxarpim dn w skw pikw saw ay nwkwrnr imnpn
imnwn. Ap npn e imnwngnr imnp tn xxen neryo dn
kwrnn. Ap ap e imnwngnr imnp tn xxen nero d sp ninrny,
war nrn xw niwiara ur e sx nr nra unrn.
Xm yagp yar npmoro s b wrrnrxn. ur nnrn.
Aynn nion mno tn ikrnon kwairr b oseaimn. m Gorxo
nn maj imngy yargpa sn mepa rxn. m ay amp surm imnp
nnn d moargy eag nn rarn. 18 Spp nn d nmoro nn wig d
s yimxnargrn. Maj ikrnro d waks inro yarg eag nn d nym
Gorxo m xom d wkwroargyo sx uyarp tg y mimno. 19 Wig d
sn imnag nn ay b yargman. w inanw nn ra imnwn?
nyaiwiro sm xeadpnargrn. P p piax wenpax imnp a sn m wir
yargrn. 20 Ay e yaraga aiw seyn Kiraiso nn nsearwapyirn w e
searwapyigman. 21 Nion re nimnarn, Seyn Kiraiso nn rxa ar
wigrn. m Jisaso tn ikrngy epax imnp rxa searwapyigrn.
nimnarn. m Jisasom xdargyn nepax imnp nn nj imng
eag nn rarn. 22 E rxnr rxa searwapyigp, ay rprn. Seyn sn
Jisasom d mwkwropa nern sp imnagp Ap seyn sp nra wagpim
dn sn imnp rn. w nn m inargpim dn xwr seaikxmnr nn
yap seawapyimnr ep rn. Ap yarn pmrxn. 23 m b seyn rxa
searwapyigp, ay rprn. Seg d moargp m s b yr inr xn. 24 m
b searwapyigp rprn. Seyn m m s oimnpoynr Gorxo seaimxyp
Ap Gorxo xewano imnpa imnp rn. E nimnrn nepax
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nimnrpim dn w rn ero Gorxo wimnarp ero epaxp rn. Ap seyn


wrrnr xn.
E rrmx b wi nnrn.
Aynn seg yap rargp em nmmn woxn woxn m seameaarg
gy gyo xwy nurrn nepaxp n urr xn. Nene Kiraisoy war axrm
dnn ninrane xxe kwkwr inwane eag nn rarn. 26 Seyn wik
nseanr aiw wik seanp
im dn Xe sp oemn. nyaiwir e mepa rxn.
Wik xwap ay w nga mupa rxn. Sn nseanrny, sogw ipme e dn
pn wirr xn. 27 E nero obo ay w rxnr xe yap oneawapyinr sw
mwnpa rxn. 28 w meaargy m w b mmeapa rxn. E mepa nero rw
nrkwnmn wig w tn om xxen imnp nero m amp nn dw
ikeamnargyo arr wwangnr rxn. 29 Seg mayo dn sp xwy b a
mrpa rxn. m p p xwy urpax imngyo wig imngp tn xxen
nurrn d sx npax imnp n urr xn. Gn gn nurrn na
owimxaneynro nn d w wnpax imnp n urr xn. 30 Seyn sp
nerpim dn kwy Gorxoyp d r uxepax imnp w mepa rxn.
Kwyp , ay s yoparyi Gorxo gwn seakweana nn rxa ikyin seairp
eag nn seararn. 31 D w s myknpa rxn. Mx w rpax mimnpa
rxn. Wik r piwn mnpa rxn. Xwamin w mepa rxn. Xwypai
w muwrrpa rxn. Sm tn w mwipa rxn. 32 Ap ap mepa nero xxe d
sp inro w wianenro rxn. E nern Gorxo Kiraiso seaiipim dn seg
wikrgp yokwarm seaiipa seyn en xxe yokwarm inr xn.
25

Epesas
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epesas
<
5
>

5
Seyn niaw Gorxo d sx seayiyn eag nn om ikan
wiaxd r xn. 2 Kiraiso O mane na neaimxmnr nn yoxpm xe
onpkpoynr nern Gorxom py wramgnr rdyown ninr om sinad
na weaorn. O nene nn d sp nwirn neaiipa nene en p p nerann
myo d sp nwirpim dn ra yarwn? nyaiwinrane nan wiwangn.
1

Seyn m Gorxoy imngyn eag nn m w seyn nn rp rp


rpax oimnpoynr sw mwnpa rxn, Ay w ap ingawixn. Piax
wenpax ap egawixn. Amp w mneamropa oenr an min yaro. Ap
ap rpax oimnpoynr sw mwnpa rxn. Seyn ap ap w mepa rxnr
seararn. 4 Seyn rperr nrrn xwraimm in b mrpa rxn. Sp
ikaxran, xwy miponran, b mrpa rxn. E mepa nero Gorxom xo
seaiip nn yay wrxn. 5 Seyn rp nn rxa nj imnaga nn rarn.
m w inargyran, wig xwioxyo piax emxnargyran, m amp w
mneamropa oenr an min yargy Ay amp mneamropa oenr yargp
wig wn nimxro meargyrn. m ayran, ay nn y wo a Kiraiso tn
Gorxo tn away xwioxyo w nweanman.
3

Gorxoy w kipn nra emwangn. ur nnrn.


Seyn sp ap ap opoynr yap searepsiprxnr awn werxn. m
Gorxom ma wiakiargy ap ap yargy eag nn o xeg wik wnp pr
umamon eag nn seararn. 7 Aynn seyn ay tn nkumxnro mep
mtnpa rxn. 8 En seyn sp ap ap nra nurn s yinmn
emeagyn imnag a agw rn mno tn nikrnrpim dn w mxne
emeargyn imnaga nn seararn. Aynn w mxne yarg
wiynn nimnro rxn. 9 m w mxne emeargpim dn p p na
imnp ran, p p w rn imnp ran, p p nepa imnp ran, npn yarg
eag nn rarn. 10 Ap ap nerny, mno wimnarp nn wapn r xn.
11 m s yinm n emeargy tn nkumxnro sp ay yarg p Apim dn
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

myo na w wiipax menn. Apim dn m xwrn ikxnpaxp imnn. Ap


mepa rxn. E mepa nero m nn S yinmn emeargy yargp sp ra
imnn? oyaiwpoynr uyw wn wmxrn. 12 w wig yum yargp
nernn mar, sa ap nn nrrn a ay neainpax eag nn xwy rp nrr
epim nemmn. 13 E ner a amp m yargyo w wmxn Ap na ra
imnn? Sp ra imnn? yaiwipaxrn. W wmxn amp sn
nimnrpim dn w nar eag nn rarn. 14 Aynn m sp yargyo
xwy rp Bkwyo dn urnn, S we roxn, rxa rkewne. m py wege
dn rxa wipn mea. E n Kiraiso w rmxno. urnn.
Aynn seyn nemern sw tn nemero maj nikrnr yargy yap
m d m sam moargy yap rxn. 16 Rn m sp xwap ay w yargn
eag nn seyn sn na imnp epaxn imnny, e rxn. 17 Aynn
agw seyn xax mikrnpa nero mno E rxn. wimnarp nn nj
oimnaneynro rxn. 18 Inig papk yargp xwap nnro papk mepa rxn.
Xwr seaikxepax eag nn seararn. Gorxo wimnarp yanw nn xoy
kwyp xe neaxxrwngnr rxn. 19 Seyn xwy nrnrn so Gorxo
neaiip nn rnp tn sea Kiraiso nnp tn so oy kwy nnp tn nrro
rnr xn. mnom yay numern ma tn so nrro a d tn en rr xn.
20 P p seyn seameaarp npn nn po Gorxom yay wr xn. Neg mn
Jisas Kiraiso tn ikrnagw nn yay wipaxran? Oy, e epaxrn. nyaiwiro e
rxn. 21 Nene ar nwirane wy wiwo Kiraiso eag nn smawyn xxe
yey urn nwangn.
15

Wig xiepwam urp nnrn.


Xiepwayn, mn Jisasom smawyn yey wurnargpa seg
oxowam en smawyn yey wurn r xn. 23 Kiraiso m xoy syik
imngyo Ayo gwn roayro eag nn xoy warrn imno. Ayo
Kiraiso myn wimnpa oxowa wig apxway myn imnag nn
rarn. 24 Kiraisoy syik imngy xom smawyn wurnargpa
apxwayn en seg oxowa p p nn searn ar nwiro smawyn
wurn r xn.
22

Wig xiagwowam urp nnrn.


Xiagwoyn, Kiraiso xeg syik imny nn d sp nwir arr wina nn
xe yoxpm onpkpoynr epa oxoyn en seg apxwam d sp wrxn.
25

This version of Total HTML Converter is unregistered.

O e nern xeg syik imny pp imnwngnr mar, D wkwrown.


rn ig emopim dn kwrnn oimnpoynr ern. 27 Xoy syik
imny xeg smmamn nwrrnrn imr mimnag ownmnr e
ern. Raprap mdunpa er kkwiw meaknpa er ey yap imnag
ownmnr er syikw mnpa er xwy mernpax mimnpa er eag sw
ownmnr er e ern. 28 Aynn oxoyn woxn woxn jwanox d sp ninr
prn menarpa seg apxwam en d sp nwiro prn umrxn.
Mengpim dn war n bn imnagi nn m xiepm d sp nwirn xo
en nawn d sp inar eag nn rarn. 29-30 Nene njrn. Xeg warpim
m go pe mnarrn? Oweo. Kiraiso xoy warrm dn skw w inyn
imnagw nn xoy syik imnwane prn neamearpa m nn en
axp aiw nro prn menanr ero yarg eag nn rarn. 31 Bkwyo dn re
nrnr enn, Aynn oxo xanya pn nwirm xeg apx tn nkumxnrn sn
xxegn mimn n ay n bnn imnargrn. 32 E nrnr enp xwy xw
yum imn b nn en rnn. Kiraiso tn m xoy syik imny tn nn
rnn. nimnarn. 33 E ner aiw oxoyn woxn woxn sewanoyn d sp
inargpa seg apxwam en d sp axp wrxn. Apxwayn en seg oxowa
searp xxen ar nwiro wyo umrxn.
26

Epesas
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Epesas
<
6
>

6
Niawyo urp nnrn.
Niawyn, mno tn nawn ikrngyn seg powam tn inkwam
tn xxen ma ar wrxn. E nerny, ay xxen imnp yaraga nn
rarn. 2 w ikax w wka Gorxo nra nurn re ry Seyn xxen
nxd rny, nap seameanrn. ry xm rp , ay rprn, Seg powam
tn inkwm tn w kwiawyo wrrr xn. 3 Xw tyo wean na
imnp seamear xwiogw obax seamror ena nn ayo w kwiawyo
wrrr xn. rp aprn.
1

Xanowam urp nnrn.


Xanoyn, niawy wik npax imnpr nn uyni mm mn Jisasom
xdargy epax imnp wiepsir xo rp urwapyir rxn.
4

Xnwn nimnro om wiiargyo ur nnrn.


Xnwaynn nimnro om wiiargyn, seg bos xw tyo
weagwam wy wiro e srrw wiro nero ar ymg wrxn. Kiraiso rp
ar nwiro xdargpa bosowam yap mwwapy prn ym nimnro sekax
searargp tn xxen rxn. 6 W bosowa wey oneampoynr wig sw ange
dnn nepn nimnro yargpa m seyn Kiraisoy xnwaynn nimnro
om wiiargyn eag nn Gorxo E rxn. wimnarp nero ay tn seg
bosowam ar wrxn. 7-8 Xnwn nimnro om wiiargyran, om wiipr
nn xewar mingyran, nn y p p na yargp nn mno pr
numamorn wig yargp tn xxen wiin eag nn seyn njrn. Aynn
seg bosowam searargp nern m w nnn myarwn. Neg mn
Gorxo nn en yarwn. nyaiwiro yay tn rxn.
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Bosowam urp nnrn.


Wig Bosoyn en om seaiiargwa ym nimnro seapa axp e nero
prn umrxn. Bos seyn seamiear ayo umiear eo anam weaorn.
W sm sm e nmer yargyn mimnorn. O e imno eag nn seyn
nj imno. Aynn seg om seaiiargwam uremoargp pn wirr xn.
9

Mx nn iknrxnr neaiapp iknrxn. ur nnrn.


Yopar osearmnr imnp rprn. Seyn mno tn ikrng eag
nn e sx nr xn. E sx o xeg npim dn e sx nr xn. seararn.
11 Seyn obo xeg inyn nimnrpim dn yap seaiepsimnr yarn xaw
nimnro xxe mx wipax imnpra nn Gorxo ap tn nikn mn mx
owpoynr neaiapp npn nikn r rxn. 12 Aga m tn mx inarw eag
nn mseararn. P p kwy r kroar a pryo yarp Ap w wyo sey e
nwimnr umearp rn. W nn t imnp rn. W ana tn xwr tn
kwrnm nmn s yinmn weaargyo umewearp rn. Ap npn tn
nene mx inarw eag nn rarn. 13 Aynn s mx xwraimm
owikraneynro seaipr gy gyi imnn nwnm m xoprr nwira
nasn sn e nenr aw ropra nn amp Gorxo mx nn ikn r xnr
neaiapp npn ikn r xn. 14 Aynn rp rp nasn e sx nnr xaw
rrxn. Xwy nepn imnp arerxn ynr xn. Sw w rn imnp
sor mx nn noyknna nn yngpn ynr xn. 15 Xwy yay
neainarp Ap Kiraiso mane neaiipim dn m xo tn an
imnpaxp rn. Xwy yay neainar ap w urmeanro imnpr nn m mx
inanro nn skw s ynargpa ynr xn. 16 Ap npn nynmn d seyn
Kiraisom wkwroargp m nikn imanargpn nimanm rxn. Nikn
ana tn nimanmn obo r onnr r nyimn napp
npn supkipax
eag nn seararn. 17 Yey Gorxo seayimxemeap m mx m
mneaoxoapa opoynr arx dknargpa dknr xn. Xwy Gorxoyp, xoy
kwypim dn seawapyarp kir mx nn xrargpn xrr xn. E nasn
e sx nnr xaw rrxn.
10

Ap ap nern anp rxnr mseararn. Gorxo arr neawngnr


nn kwypim dn rx urro yar wiro rxn. seararn. Aynn seyn
maiw b m sw sw tn nero p p seamep xwmm nwiro m Gorxoy
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imn nn nn rx wuryrxn. 19 Nion xwy yay neainar yum imnp


nn mass mnin wa urmnr ma ymoarn Gorxo anan wokk
wipaxon nimxna nn en rx nuryrxn. 20 Xwy ap ya wurmeiaron
eag nn gw wean. Nion ay igig m e rmgnr imnp tn xxen
urma nn rx nuryrxn. seararn.
Tikikaso nn ur nnrn.
Tikikaso O neg nrxme d sx uyiworn. mno nn w
nurrann d uwrrpax yarorn. O nseamearn seyn nion p p ner
weap nn nj imnpr nn npn nn wa searno. 22 Ay rp nn
urowrnaparn. O nseamear wa searn seyn Porowa e nimnro ra
weao? yaiwiro d w seanr epra nn urowrnaparn.
21

G nrxmen imngyn, seyn nwayrnro wearo seg d


nwkwrorpim dn xxe d sp inro epra nn po Gorxo tn mn Jisas
Kiraiso tn awa d seakkayisixn. 24 m neg mn Jisas Kiraisom d sx
nuyirn m d pe nmor pn mwirargyo nyon Gorxo w wianwngn.
23

Epesas
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Garesia
0
1
2
3
4
5
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Garesia
<
0
>
^
Garesia
Xwy yay neainarp n bn imnn. ur nnrn.
Xwy nion w searrp Gorxo w nkmxrn. ur nnrn.
W wurmeiarg wa Porom ummng nnrn.
Poro Pitaom m sw ange dn mx ur nnrn.
Jisasom d wkwrpim dnn Gorxo W rngyrn. rrarrn.
ur nnrn.
D nwkwrorpim dn imnpaxp tn w ikaxp nxdrpim dn
imnpaxp tn nnrn.
w ikaxp nrrn Ebramom Nseaiimrn. urp xw oiwennr
rman. ur nnrn.
w ikaxp Kiraisom d wkwrrxnr yayw neamern. ur nnrn.
D wkwroarwpim dn Gorxoy niawene imnwn. ur nnrn.
w ikaxpim nxdrn gwn neayrag a Kiraiso nearoayrorn. ur
nnrn.
Seyn yargp nn aga ay sw nroarn. ur nnrn.
Xega tn Sera tn nn nrrn eway xwy b ur nnrn.
Gwn yrnwane m gw yrnpax mimnpa wangn. ur
nnrn.
eap winarpim dn epaxp tn kwyp nipemem warpim dn
epaxp tn nnrn.
Xxegn b b arr inr xn. ur nnrn.
Kiraiso yoxpm dn neaiip nnn mx meaknpaxrn. ur nnrn.

Garesia
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Garesia
<
1
>

Pay Poro Garesia propensyo wey nn


eanarn.
Pay rna Jisasoy syiky propens yo Garesiayo weagy nn Poro
eanarn. Poro xm my a tmn w nura nemern Garesia propensyo
nn nur a obax e e ikwrnyo w nura emenign (W wurmeiargwa
13:1-14:26). E nemo m w e nn nur yarn Juday w Garesia propensyo
nn nuro m Poro xwy Jisaso nn rn yay winpaxp w urarn Jisasom
d wkwrogyo xew nurwapyiro rn urgawixn, Jisasom d
nwkwroro aiw iy sm s mwkwnpa ero w ikax Moseso nrr eapim en
prn mxd pa ero nerny, Gorxoyyn imnpaxman. urgp nn Poro
nj nimnmn pay rna nrr eanign. Xew urwapyargy rw numoro
sa Jisaso nn urwapyip d kwrrxnr nrr eanign.

1
Poron Nion Kiraisoy w wurmeiar wonrn. m w Gorxo nn
w wurmewngnr nrowrnapgman. W Gorxoy w wurmeiarg wo
imnwngnr nrpeagman. po Gorxo O Jisas Kiraiso xwrpyo dn
owipn meanr s wimxorn. O tn Kiraiso tn awa nrpeagonrn. Nion
tn neg nrxme re weag nn tn Gorxoy syik imng Garesia
propensyo a b bim weagyn nn pay rna near mnaparwi. 3 Neg
po Gorxo tn neg mn Jisas Kiraiso tn w seawianri seyn nwayrnro
weapr nn seaimxri opiy. nimnarn. 4 Kiraiso nene m Gorxom
mxdargy yargpa mepa yanw nn uyni yarg rn dn gwn
neakwean nn enign. E nern neg po Gorxo E wngn. yaiwip tn
xxen ner nene w yarwp yokwarm neaiimnr nn yoxpm xe
1-2

This version of Total HTML Converter is unregistered.

onpkpoynr enign. 5 Aynn nn Gorxom yay numra wangn. E


wangn.
Xwy yay neainarp n bn imnn. ur nnrn.
Nion seyn yargp nn udud xw ninarn. Seyn sn m Kiraiso w
nseawianr seaiipim dn Gorxony oimnpoynr wyo seaumrom
nwiepsamorm nuro mimn xwy yay neainar bim oxdaneynro yaraga
nn udud xw ninarn. 7 Ap nepa xwy yay neainpax bman. m w seyn
ay nsearemoro xwy Kiraiso nn yay neainpax imnp naroayir ikxeanro
yaraga nn rarn. 8 mone aran, anaj wo aran, xwy yay neainar
nion xm w nsearrn searrp tn xxen msear xeg b nsearrny, xe
roapknwangn. 9 Nsearrn rxa e searrw aiw m axp b osearmn. Gy
gy xwy yay neainar nion w seararn ar nigp tn xxen msear xeg
b nsearrny, xe roapknr xn. 10 Poro m nn xo yarp nn yay owinr
rarn. rseaimnarn? Oweo, m mar, Gorxon nion yarp nn yay
owinr yarn. Poro m srogw ton oimnmnr yarn. rseaimnarn?
Nion m srogw ton oimnmnr ner swry, Kiraisoy xnnn nimnr
om wiiaron imnmnr eman.
6

Xwy nion w searrp Gorxo w nkmxrn. ur nnrn.


Nrxmeyn, xxen imn rp osearmn. Xwy yay neainar nion
w searp m w rowipn gpman. 12 m wo rarag ar wipman.
m wo nrwapyip man. Oweo, sa Jisas Kiraiso xewano w
nkmxp rn. 13 G Juday Gorxom prn oxdaneynro yargpa nion
en nern yagp nn seyn rxa ar wigawixn. nimnarn. Gorxoy syik
iwam imngyo xean r t nwikrr anp imxrmgnr yagrn. 14 G
arowa rowipn gp oxd mnr nern g nrkw wa nion tn xxen
imnagman. Nion g arowa nrowipn ro nneawapya bgp oxd mnr ay
r nweag eag nn nion tn xxen imnagman. 15-16 Nion e yagon aiw
Gorxo O g ink sn mnxr en w nnwianrpim dn xoyon oimnr
nn wyo numrorn. O Poro g wo nn myo w nurmewngnr
nwimnr o nn w nkmxn axn nur w nkmxp
nn m w tn
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xwy b mrnwanign. 17 W wurmeipra nn xm nimngwa Jerusarem


weage nn w muanign. Sa Arebiayy aymn nur e dn m a
Damaskasy rnpim nn uanign. 18 E nemon xwiogw rxa wa wo pwn
Pitao tn xwy wemgn. nyaiwir Jerusarem nn nur o tn nwearn s
w wka skw w yeamroarn 19 w wurmeiarg wam sw mwnpa nra
numn a Jemiso, mnom xogwomn sw wnanign. 20 Xwy agw nion
near wrnaparp Gorxoy sw t e dn Yap b mrarn. nsearr
eaarn. 21 Pitao tn xwy nwemon m a Siria propensyo tn a Sirisia
propensyo tn nikwrnga up t e nn uanign. 22 Nion e e eag nn
n Kiraisoy syik imng Judia propensyo a ap apim weagy nion sn
sw mnang eag nn smma m mnmxpax nimnro 23 wig wny sa
xwy rp rnaraga ar wiayigawixn, Nene xm xean r t neaikro
sn axp e m rxa xwy nene d wkwroarw xwr oikxmnr ep w
rmearn. rnaraga ar nwiayiro 24 Ay Gorxo om wimag nn ra e
yarn? nyaiwiro nn yay umegawixn.
Garesia
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Garesia
<
2
>

2
W wurmeiarg wa Porom ummng nnrn.
Xwiogw w wka skw wa wa nememon Banabaso tn nermenrai
Taitasom nwirmem m Jerusarem nn uwanign. 2 Niony d tn mar,
Gorxoy d tn w wurmeiarg g wa Awa m w Wnyo sey e
wimngwaran? wiaiwiargwarn. Awa tn xwy wemgnrn nur
xwy yay neainar nion my ayo w urarp nn wa nurmearn
awa Jox w nurrn xm nra bp tn agw yarp tn surm yarn.
nrprxnr xm awam nm wa urranign. 3 E ag a Taitaso, nion tn o
O Griky worn. O nn a aw enge dn re w mnrgawixn, Iy sm sn
s mwkwnn nene tn nawn kumxnpaxoman. Xm iy sm s
owkwpoy. w mnrgawixn. 4 Mimn nrxme imngy Ay nene gwn
weawane imnrane re yaiwirane Kiraisom d nwkwrorpim dnn w
rn wiene imnpaxman. Om d nwkwrmn w ikax enpim
nxd rpim dn Gorxoy swyo dn w rn wiene imnpaxrn.
yaiwirane yanw nn gwn neawrranr egyrn. Ay Kiraisom d
wkwroarwpim dn w ikax enpim xdan nn xewar minwane
sw w neanmeaanro nn m kiki imng wn nimga neameagyrn.
5 Ay xew rarg p none w ar nwirane mxd xwy yay neainar nepax
imnp seyn tmn sn an nrga una nn ayo pr nwiakirane
ewanign. 6 Apn mar, w wurmeiarg Wnyo sey e wimngwaran?
wiaiwiargwa Awa xm mno tn emeagwa a Ay ananrn.
yaiwiarwarn. Gorxo myo sm sm e mumear eag nn rarn. Awam
xwy nion w rmearp nn wa urmen re w mnrgawixn, Jox
w nrrn xwy nmror rarp , ay rprn. w mnrgawixn. 7 W e mnrpa
nero sa d rp niaiwigawixn, Gorxoy dyo dn iy sm s mwkwnpa
yargyo w urnr urowroran? Pitao neg Judayo w urnr urowrpa
myo w urnr urowroran? niaiwigawixn. 8 Gorxo iy sm s
wkwngyo w urnr Pitaom e sx wmxpa nion en myo w urnr e
sx nmx eag nn rarn. 9 Ap nniaiwiro m nnmxro Gorxo Porom w
nwianr e wiiran? nniaiwiro nn Jemiso tn Pitao tn Jono tn Awa a y
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

noraga pup n imngwaran? wiaiwiargwarn. Awa axp n re


rnrgawixn, None Juday amn w uranwrn. Poro tn Banabaso tn
awa my amn w urpsrn. nrnro yawawi Awa tn nkumxnr
yarwoneran? yaiwiani nn siganx nyeairo yay yeawrgawixn. 10 E
nern yawawi Ap oyaiy. nyeaimnr sm xeadpnargwp nrnrro rpn
yeargawixn, Awagw m re weag dw ikeamngyo d nmori arr b
owiaiynr isixn. yeargawixn.
Poro Pitaom m sw ange dn mx ur nnrn.
E ner a Pitao a Adiok rnpim nn nbrn xewano xwy
mernpax b ikrnag nn nion mimyo dn nwiakir xom Npkwn
myarn. uranign. 12 Ay rp nn e uranign. m Jemiso tmn sn
mrmnappa en Pitao anan m m tn nkumxnr aiw nawn nagrn.
E ner a m awa Awa re rargwarn, my Jisasom d nwkwroro a iy
sm s mwkwnpa nerny, Gorxoy imnpaxman. rargwarn. Awa
rmnapn Pitao rxa w nmxenr sn my tn nkumxnr aiw nawn
nagman. Awa nn wy ner e yagrn. 13 Juday Jisasom d wkwroarg
Adiokyo weagy Pitao w nmxenrn xxen myarnn. nwimnr a ay
en Pitao epa axp wapn gawixn. E nero wig wapn pim dn d
Banabasoyp en pr ypkwigawixn. 14 E aga aiw nion ay xwy yay
neainarp prn mxrpa nero ap tn nepa xxen myaraga nwnrn
Pitaom m nn ar ege dn re uranign, Jox Juday wox a yegy
yargpa nn m my yargpa nimnr yarox eag nn p nn my re
oyaiwpoynr wikrmnr yarn, Juday yargpa nimnrane mepa
neranny, npkwn myarwn. oyaiwpoynr p nn wikrmnr yarn?
uranign.
11

Jisasom d wkwrpim dnn Gorxo W rngyrn.


rrarrn. ur nnrn.
m re uranign, Yawawi yeg inkpa yeaxrge dn my imnrai
w ikax rnpim wiakiargwwawi imnrai m Juday imngwwawirn. 16 E
imngwwawi eag a Gorxo m w ikax Moseso eap xdargpim dn w
W rngyrn. mrr m Kirais Jisasom d wkwroargpim dn W
rngyrn. rrar ep nn nj nimnrai nn yawawi Gorxo yeg w ikax
enpim xdargwpim dn mar, yeg Kirais Jisasom d wkwroargwpim
dn W rngwarn. rrn eag nn yawawi a Kiraisom d
wkwrogwisixn. O m wo a w ikax enp xdarpim dn W rnorn.
w rrn meag nn Kiraisom d wkwrogwisixn. 17 Yaiwanowawi w ikax
15

This version of Total HTML Converter is unregistered.

enp nxd ran yargwpim dn mar, Kiraiso neaiipim d


wkwroargwpim dn Gorxo W rngwagwrn. yearrnwawi
oimnaiynr nern Judayeney w ikax Ap ap rxn. rnpim
wiakigwwawi imngwrn. E imngwwawi eag nn re rpaxran, Kiraiso
m w epr nn wiepsarorn. rpaxran? Oweo, w e rpax mimnn. 18 A
nion pneariw m nmrrny, w ikax enpim wiakiaroxrn.
nrpaxrn. Ay rp rarn, Nion Judayeney w ikax rnp rw nmorn
nepa sp b mag a xm ap nxd rpim dn w rnon imnmgnr e
em mop m nxrrny, w ikax enpim wiakiaroxrn. nrpaxrn.
rarn. 19 Ay rp nnrn. Nion sn w ikax enpim oxd mnr nern nj
re imnrn, Apim dn m w Gorxoy swyo dn w rngy
imnpaxman. Nj e nimnr nn sn apim nxd m nn rxa pegy wonn
imnr Gorxomn nxd r d wkwrm nn s egy wonn imnr ern.
20 Nion Kiraiso tn nawn rxa k yoxp m pegwonrn. Ay rp rarn, Nion
Gorxoy d tn Kiraiso tn nawn ikrngwonrn. rarn. Nion p p yarp
g dyo dn yarman. Kiraiso nion d kk nin eag nn oy dyo dn
yarrn. Sn xw tyo nwearn p p yarp, ay Gorxoy xewaxom O
nion nn d sp nwinr yorrnorn. Omn d nwkwror yarrn. 21 E
nern Gorxo nion w nnwianr niip pe moarman. w ikax enpim
nxd rpim dn m nepa w rngy imnny, ay Kiraiso pep surm
perpaxrn. uranign.
Garesia
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Garesia
<
3
>

3
D nwkwrorpim dn imnpaxp tn w ikaxp nxdrpim
dn imnpaxp tn nnrn.
Majmaj ikrnarg Garesia weagyn, m go d prpr seaag
yaro? Kiraisom yoxpm yekwrorn nene nn neaiip nn nion seyn
tn nwearn prn repy nseaira u eag nn sewanyn sw tn n
wng eag nn rarn. 2 Nion yar b rpn oseaimn, Gorxo xeg kwyp
nseaiaprn seyn w ikax Moseso eapim xdaraga nseanr seaiapran?
Xwy Kiraiso nn rnp ar nwiro d wkwraga nseanr mseaiappa
eran? 3 Seyn arge nero majmaj ay w ikrnaro? Iwam n Gorxoy
oimnaneynro kwyp e seamxpim dn nra nasn agw seg e
engpim dnn y oimnaneynro ryaro? 4 Kiraisom d wkwrn
seamea npn surm rseameanign? Oweo, ap surm w
mseameanign. nimnarn. 5 Gorxo xeg kwyp sx nseayir emm
nseawapyirn seyn w ikax Moseso eapim xdaraga nseanr nn
seawapyarran? Xwy yay neainar imnp ar nwiro d wkwraga
nseanr nn mseawapyipa yarran?
1

Bkwyo re nrnr enn, Ebramo Gorxo urp


d wkwrag nn W
rn imn worn. rrrn. 7 E nrnr enag nn d re mrxn, Gy
mar, d Gorxom wkwroargy Ebramoy wiraw imngyrn.
mrxn. 8 En Gorxo re ewper eag nn my nion d nkwrn
W rngyrn. rrmgn. nrr ewper eag nn Bkwyo nrnr
enpa Ebramom xwy yay winar imn rp urnign, Joxm dn m
rx wr wr egyo nyon na wiimrn. urnign. 9 Aynn re rpaxrn,
Gorxo m xom d wkwroarg gy gyo Ebramo, d wkwroom tn
nawn na wiiyrn. rpaxrn. 10 Rp nn en d nmorn axp yaiwipaxrn.
m w ikax Moseso eapim nxd rpim dn Gorxoy swyo dn w
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rnwane oimnaneynr yarg nn oy swyo dn sa ann mxnpra nn


xwy merngy imno. Bkwyo re nrnr enag nn rarn, m w
ikax Bkwyo en ap ap nyon xxen mxd pa yarg gy gy Gorxoy swyo
dn sa nann mxnanro nn xwy mernaro. nrnr enag nn rarn.
11 Bkwyo rp en nrnr enag nn rarn, m d wkwraga nn
Gorxo W rno. rry d nym tg imnpro. nrnr enag nn
d re yaiwirpaxrn, m wo w ikax enpim xdarag nn Gorxo W
rnoxrn. urrpax mimnn. yaiwirpaxrn. 12 W rn oimnaneynro
w ikax xdargp, ay Gorxom d wkwroargp tn xxenman. Rp Bkwyo
nrnr enag nn rarn, m w ikax enp xdargy b a mwiam
wig xxen nxd rpim dnn d nym tg y imnargrn. nrnr
enag nn rarn. 13 Judayene w ikax enpim dn nannanw nn
xwy mernwane imnag a Kiraiso xewano nene nn xwy
neamerniarn wann mxpim dn gwn nearoayrorn. Ay rp nrnr
enag nn seararn, m pkn kyo yekwrorng gy gy Gorxoy
swyo dn ann mxnanro xwy merngyrn. nrnr enag nn
Kiraiso nene nn xwy neamernipim dn gwn nearoayrorn.
seararn. 14 Ebramom smmayo dn Gorxo Na e nseaiimrn.
rrorp myo en wmear Judayene Gorxo neg arowam smmayo dn
Ng kwyp nseaiapmrn. rp nene Kiraiso neaiip d wkwroarwpim
dn neamear ena nn gwn nearoayrorn.
w ikaxp nrrn Ebramom Nseaiimrn. urp xw
oiwennr rman. ur nnrn.
G nrxmeyn, mane yarwp nn xwy b osearmn. m wo
xwy rxa nrrorrn E nsiimrn. nurr nn Jox rrp k sag
nkwrmnmman. n nurrny, rwn m omwirmnr ner w
rnran? m s b gw nmxr w rnran? Oweo. 16 Gorxo Ebramom tn iy
axpm tn smmayo dn Dx iy axpm dn na nseaiimrn. rrorp
nurr iy axpy nrrn Ebramoy wiraw obax nn mr n won Kiraiso nn
rrn. 17 Nion osearmnr seararp rp imnn. Wig smmayo dn Na e
nseaiimrn. nurrmn en xwiogw rxa 430 nmrmn en w
ikaxp nurr aiw xm E nseaiimrn. nurrn k sag
nkwrmnmman. n urrp nn w raknman. Aynn re nimnarn,
E nseaiimrn. urrp Gorxo w xw oiwennr eman. nimnarn.
15

This version of Total HTML Converter is unregistered.

w ikax rnp xdarwpim dn Gorxo nene nn neaipmorip


neameapax nimnrny, nene re yaiwiangn, O Nseaiimrn. rrorpim
d wkwroarwpim dn neameapaxman. yaiwiangn. E ner a
Ebramom smmayo dn Nseaiimrn. rrorpim d wkwropim
dnn wmea eag nn d w e yaiwianmwn.
18

E seararag nn m wo re nrno, w ikax rnpim xdarwpim


dn Gorxo nene nn neaipmorip nepa mneameapax nimnrny, p nn
w ikaxp nearran? nrno. Ai ay Ebramoy iy axp imno Om
dn na nseaiimrn. uro, ay orn. O imne nn w nene yarwp
xoy ma nwiakir ra yarwn? oyaiwpoynr w ikaxp nearrn. w ikax
ap Gorxo anajy mayo dn apaxpn imn wom urp rn. 20 m wo
apaxpn imno ap urnr nurowrrn xewano ap urnmeno. E ner a
Gorxo E nseaiimrn. nurrn m apaxpn imn wom murowr way
smmayo dn urargpa axp e ern.
19

m wo re rno, Gorxo xwy Ebramom smmayo dn E


nseaiimrn. nurmn m rwyo xeg myo w ikaxp nurrn ikweakwm
ner mrpa renign? m wo e rn Oweo, w e rpaxman. urmn. Gorxo
w ikax m nxd rpim dn d nym imnpra nn imnpax b nrr
swry, ay w ikax ap xxen xdaraga nwnrn G swyo dn w
rngynrn. urpax imnmnr ern. 22 E ner a rwam Bkwyo
nenryo dn mane neg w yarwp nn Gorxo gwn neayragrn.
m Jisas Kiraisom d wkwroargyo sa e yargpim dn E nseaiimrn.
rrorp tn xxen wiina nn mane w yarwp nn w ikax nenryo
dn gwn neayragrn.
21

w ikaxp Kiraisom d wkwrrxnr yayw neamern. ur


nnrn.
Xwy d wkwroarwo nnp sn mrnpa en w ikax enp
yayw nneamra nbr xwy ap sn imne nn gwn neayragrn. 24 Ay
rp seararn. w ikax enp Kiraiso t e nn nneaipemem neauna nn
yayw nneamra bagrn. m Kiraisom d wkwroaraga nn Gorxo G
swyo dn w rno. rrar eag nn nene ap e imnanw nn yayw
nneamra bagrn. 25 Xm yayw nneamra bag a xwy d wkwroarwo
nnp rxa nimnag nn yayw neamearpim sn xd pax menn.
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

D wkwroarwpim dn Gorxoy niawene imnwn. ur


nnrn.
Seyn nynn Kirais Jisasom d wkwroargpim dn o tn nawn
nikrnro nn niaw Gorxoy imngynrn. 27 Kiraiso tn oikrnaneynro
nynn way nmearo xo imnpa oimnaneynro raprap wn yngrn.
28 Seyn nyn n Kirais Jisaso tn nawn ikrnaga nn wiyn Juday
imngynran, wiyn Griky imngynran, wiyn way xnwn
nimnro om wiiargynran, wiyn om wayp epr nn xewar
mingynran, wiyn oxynran, wiyn apxynran, nynn syik n bn
imnaga nn Gorxoy swyo dn anan imnn. 29 Kiraiso tn nawn
ikrngyn eag nn Ebramoy iy axp imno. Aynn xom smmayo
dn Nseaiimrn. rrorp seaiinyn imno. Seg aro Ebramoy dp
meaprynn imno.
26

Garesia
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Garesia
<
4
>

4
w ikaxpim nxdrn gwn neayrag a Kiraiso
nearoayrorn. ur nnrn.
Eway xwy rp osearmn. Xano wiepxniasino sn onmi nimnrn
xanoy amp npn meano eag aiw xnwn nimnro om wiiargy yap
imnorn. 2 S xano rryi imne nn om m w yayw umero xoy om
sw uwnaxdiro yargorn. 3 Xm nene en niawenn imnagwrn. E
nimnrane xwy srm wapn gp Ap, ay re rnargprn, Ap mepan.
Ap mnpan. rnargprn. Ap oyaneynr nxd rann gwn neayrag eag
nn gw omn yagwrn. 4 Nene e yagw aiw Gorxo na imnwngn.
yaiwiryi imnn xeg xewaxom xw tyo nn urowrnapnign. Om apx
w uxrr w ikax enpim nxd rane gw yrnagwy imnw wom uxrr
eorn. 5 Gorxo piax nneamer xoy niawenn imnan nn w ikax
nxd rpim dn gwn yrnagwane nearoayrwngnr
urowrnapnign. 6 Agw Gorxoy niaweneran? oyaiwinpoynr xeg
xewaxoy kwyp Apim dn Gorxom nurrn poxn. poxn.
urarwprn. Ap rxa sx seammorn. 7 Aynn w ikax ap ap xd pr nn
sn gw om yargynn mimno. Rxa xoy niawyn imno. Xoy
niawyn eag nn xo seaiipim dn xeg dp meapryn imno.
1

Seyn yargp nn aga ay sw nroarn. ur nnrn.


Xm Gorxo nn sn maj nimnr nn mxd pa nern w seg d tn
imxgp Ap nepa w imnp man. Ap omeweaaneynr nn gwn
seayrnyn nimnro yagrn. 9 E nero aiw seyn rxa xom nxd ro m
xoy imnaga nn Ap rpax a m xoy oimnpoynr xewano
seaimx eag nn e nrrn Ay xxen rmn. nimnarn. Rxa xoy
oimnpoynr seaimx eag nn seyn d arge nmoro axmn nknmnro
m Judayy xwy srm wapn gpim Ap prn seaimxpax w
mimnp rn. Apim arge nyaiwiro m oxdaneynr yaro? m Juday iwam
rowipn gp nxd rpim dn gwn oyrnaneynro ryaro? 10 Seyn
Juday s ayim E epaxrn. rargp xd ro em s nn s ayim E epax
imnn. rargp xd ro Gorxo nn d mopr nn s ay ayi imnn Aiw
nimxro e rxn. rargp xd ro xwiogw s imnn E epaxrn. rargp
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xd ro yaraga nn seararn. 11 Seyn e yargp nn aga ay sw nroarn.


Nion seyn tn nwearn an min nsearwapyir a Swi
searwapyiran? nimnarag nn ay sw nroarn.
G nrxmeyn, waun rp osearmn, w ikax rnpim dn gwn
yrnon imnpa seyn en axp imnpoy. osearmn. Nion en seyn
imngpa sa m won imnag nn seararn. Nion seyn seamen
seyn sp w mnikrgawixn. 13 Seyn njrn. Iwam n dn xwy yay
neainarp w nsearrn rram nimnr nn searanign. 14 Nion rram
imnp seyn xwr seainmnr e aiw seyn w peay nnwianro rw
mnm Gorxoy anaj womran, Kiraiso xewanomran, nmmnrn
nmmngawixn. 15 Nion w searn seyn Xwy yay neainpaxp ar
wianwane, nene mimnw rewn? nyaiwinro yay seainp gm nmoro
yaro? n e epax nimnr swry, niapanro nn seg sw a ynpax
imnaga sw sean eag nn seararn. 16 Nion nepax imnp tn
xxen near seararag nn seyn O sm tn neaimnr yarn.
rseaimnarn? 17 m w ikax rnp tn gwn seayranro yargy mep
nseatnro aiw na seawapyanro nn mep seatnargman. Poron rw
nnmmn noney srogw oimnpoynr seayiwroanro yaro. 18 Na
seawapyipr nn mep ntnrn ay ananrn. Nion seyn tn weann
mar, nion mweaag aiw na seawapyipr nn mep ntnrn ay
ananrn. 19 G niawn imngyn, rn apxwa niaw xranro n winarpa
nion en seyn xewm wargp pn nwirro Kiraiso imnpa imnpre nn
m axp e nniga warn. 20 E nsearr a mxn msear npen xwyn searm
nn seyn tn owemnr nn kn sp niarn. Seyn xewm wargp
nn udud ninarag nn seararn.
12

Xega tn Sera tn nn nrrn eway xwy b ur nnrn.


w ikax rnpim xdarwpim dn Gorxoy swyo dn w
rnwane oimnaneynr yargyn, yar b rp oseaimn, w ikax
enpim dn rnp nn nepa d mmoargynran? 22 Bkwyo dn
xwy b rp nn nrnr enag nn osearmn. Ebramo niaw wa
emeaagrn. Wo xnn nimnr om wiiar xrorn. Wo xeg xiep
xnn nimnr om mwiipa yarrn. xrorn. 23 Xnn nimnr om
wiiar xro sa apxwa ox tn nemero niaw xrargpa xrorn. Xiep,
xnn nimnr om mwiipa yar xro Gorxo Ebramom smmayo dn
E nsiimrn. urpim dn xrorn. Bkwyo ap nn nrnr enp nn
osearmn. 24 Xwy pa nn rnp agw rn imnar b tn rramy ninr
rpaxrn. pa xwy Gorxo rr bia nnrn. Xwy b Ap w ikax
rnp rn. Ap dw Sainaiy rnp t e dn rrp , ay Xega nnrn. Niaw
21

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xry xnwn nimnro om wiipr nn imnyrn. 25 Dw Sainaiy


rnp Arebia imnn. Ap Jerusarem agw rn imnp tn rramy ninr
imnp rn. m a apim wey xnwn nimnro om wiiargyn
imnaga nn rarn. 26 m a apim wey xnwn nimnro om
wiiargy imnaga a m Jerusarem anam imnpim wey rxa gwn
yrngyrn. A ap Kiraisom d wkwrowane neg nkn imnp rn.
27 Bkwyo dn a apx pa tn rramyi apia nn xwy rp nrnr enag
nn seararn, Apx niaw mxr ox rox yay rxn. Jx apx niaw nxrrn
rn winarp sn msinpa yarx ma nexoar mea rrxn. Niaw apx
meawr sixy obax nimga nuro prn meny niawyo mropr eag
nn mea rrxn. nrnr enag nn seararn. 28 G nrxmeyn,
Ebramom smmayo dn Gorxo E nsiimrn. urrpim dn Aisako
xrpa axp e imngynrn. 29 n niaw apx ox tn nemero xrargpa
xro, o niaw Gorxoy kwypim dn xrom xean wikragrn. Agw en
axp e xean seaikranro yaro. 30 E seaikranro yaraga aiw Bkwyo dn
po rnn? Ay re nrnr enn, Xnn nimnr om wiiarm tn xeg
niawom tn mx xdowre. Xnn nimnr om wiiary xewaxo tn dx
apx, rnn nimnr om msiipa yary xewaxo tn awa nwan dx
dp tg wa nimnri amp xanoxy mmeapa isixnr rrarn. nrnr
enn. 31 Aynn g nrxmeyn, Kiraisom d wkwroarwane xnn
nimnr om wiiary niawenn mimnwn. Xnn nimnr om
mwiipa yary niawenn imnwn.
Garesia
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Garesia
<
5
>

5
Gwn yrnwane m gw yrnpax mimnpa wangn. ur
nnrn.
Pp oimnpoynr mar, gw yrnwann oimnpoynr Kiraiso
gwn neakweawrrn. Aynn seyn e nenro werxn. m w ikaxp
nxd rane gw om yanw nn odp sm xe oneaypoynr sw mwnpa
rxn.
1

Nion Poron searmp ar kiar nmnpoy. w ikax rnp nxd rpim


dn w rn imnpr xe iy sm s oneawkwpoynr sw nwnrny,
Kiraiso npern m nyon nn ep na w seaimxpax menn. 3 m xe iy
sm s oneawkwpoynr sw wnarg wy wiyn m dirr b oseaimn. Ap e
nerny, w ikax rny bn xd paxman. Npn xd r xn. 4 Seg w ikax
rnp xdargpim dn Gorxo W rngynrn. nearwngnr yargy rxa
Kiraiso tn gwn kwamxngrn. Gorxo w nseawianr seaiip rxa rwmn
nmamoro yaro. 5 Wiyn e yaraga a nene Kiraisom d nwkwrorpim
dn d re ikwmown, w ikax xdarwpim dn mar, Gorxo xewano
nerpim dn W rngynrn. nearrnrn. nyaiwirane oy kwyp e
sx neamxp
im dn d e ikwmown. 6 Ay rp seararn. m Kirais Jisaso
tn nikrnrn rxa iy sm s wkwnn nikrnrnran, mwkwnn
nikrnrnran, ay ananrn. E ner a Gorxo wimnarp oyaneynrn eprp ,
ay rprn. Kiraisom d nwkwrorpim dn myo d sp nwiro arr
wiargprn.
2

Seyn iwam Kiraisom nuxd rn m yamyamrng ninrn an


wir mroargy yap nimnro yagrn. E nero a go seaproag xwy
nepax imnp sn xxen mxdaro? 8 D seyn agw xrgp Gorxony
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

oimnpoynr wyo seaumrom dn ar wigpman. 9 Eway xwy


mane rarw rp nn d mpoy. Bisker spim yis b onmip tn
nmn kwiaw eapnrarrn. Seyn yargp apn mimnpa ren? 10 E
nsearr a Seyn na xxen imnp neprrn. nseaiaiwir nn d s
nenarn. Seyn mno tn ikrng eag nn D xeg b mxr nion xr
axp nxrpro. nseaiaiwir nn d s nenarn. Ay searemoaro go go
eag aiw Gorxo anan pr umamonrn. nimnarn. 11 G nrxmeyn, nion
yarp nn prn d mpoy. Nion m w rargpa xwy yay neainarp
w nrmern nepa rp nrrny, Jisasom d nwkwror aiw iy sm en s
wkwnpoy. nrrny, p nn g Juday sn xean nikraro? Nion nepa e
nrr swry, Juday Kiraiso nene nn yoxpm neapeirn. urarp ar
nnirn apim dn smirr ninro remioapaxman. 12 m ay searemoargy
wig iy sm s nwkwnro pn wirgp s wwkwm inayrxn. nimnarn.
G nrxmeyn, Gorxo gw myingyn oimnpoynr wyo
seaumryn imnaga aiw P p nn eap neainarp yanw nn w
ikax rnpim dn gwn neakweawrneneran? nyaiwiro ap mepa
rxn. E mepa nern d sp inargpim dn xxe arr niga rxn. 14 w
ikax npn, ay xwy n bn rpim kwkwr inn, Jwanox d sp inarpa
m wyo en axp wirn. rn apim kwkwr inn. 15 E ner a seyn ap min
sw xxe sw nrga wipn meaarpn nimnro xxe rrm inprxnr nn
kwairr seaiarn.
13

eap winarpim dn epaxp tn kwyp nipemem warpim


dn epaxp tn nnrn.
Nion seararp, ay rprn. Gorxoy kwyp xe nneaipemem ounr
sw nwnrny, p p m seainarp xe oneainnr eprman. 17 Ay rp
nnrn. M seainarp , ay kwypim xwmm wimnr yarrn. Kwyp en
m seainarpim xwmm wimnr yarrn. M seainarp tn kwyp tn
m mdmdn nmearor mx inargpn imnagi nn rarn. Aynn
kwyp xe nneaipemem ounr sw nwnrny, amp m seainarpim dn
oyaneynr seaimnarp anan epax mimnn. 18 Kwyp xe nneaipemem
ounr sw nwnrny, w ikax enp xd pr nn gwn mseayrnn.
19 M inarg p nn m nyn n sn seaimnn. M ninrn rp
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yargrn. w inro piax wenpaxp ero rpenanro nn yargp ero


20 wpim mewero ay ero sm tn inro mxn rnro sp d yaiwinro mx
kn ro xxewim rnro ewramnro xepxep rnro 21 sw w wnro inig xwap
nnmn papk ero papk nern uyni ero xxegn ap ap imnp en ero
yargrn. En kwairr seaipa m axp kwairr oseaimn. m ap ap
yargyran, apn imnp en yargyran, ay Gorxoy xwioxyo w
pwiprman. 22 E ner a m kwy Gorxoyp xe nneaipemem ounr
yargy rp yargrn. myo d sp wiro d ni winr nwayrnro wearo
ayn xe oneaimpoynr sw wnro ay urmxro prn wiiro m d
uwrrpaxp n ero 23 ay rrmx wipax imnro nprenro yargrn. w ikax
bim dn ap npn rnp b Mepan. mrnn. 24 m Kirais Jisasoy
imngy wig xm npkwn mimngp Ap sp nn m winro eap winr
yargprn. Ap rw nmorn rxa yoxpmn nyekwrorro pkirgawixn.
25 Kwyp d nym rxa sx neammo eag nn ap nneaipemem oumnr
yarpa oxdaney. 26 Neg wy wiyn mx mmeakn npa oyaney. Sms
mainenpa erane sp d myaiwinpa erane oyaney.
Garesia
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Garesia
<
6
>

6
Xxegn b b arr inrxn. ur nnrn.
G nrxmeyn, segy wo uyni ag nwnmearny, kwyp nipemem
seawaryn sp om awayin saiowrrr xn. E nern sey e nimnro
Sp xo pa nene w epaxeneman. myaiwipa rxn. Seyn en w axp
eprxnr seararn. 2 Seg wny d udud winar imnp w wmeag
nwnrny, arr wrxn. Xxe e inr xn. Seyn e nerny, w ikax Kiraiso
rp xxen tn yaro. 3 m wo Nion sey e imnonrn. nyaiwinarag
a o nepa sey e mimnny, ay xewano yap wapnarn. 4 Woxn woxn
dx yarp prn sw anaxd ne. E nern xewanox Apn yarn.
nsimnrn ay mx meakn npaxrn. E ner a m w tn rramy ninr Nion
yarp w yargp tn xxen mimnn. nyaiwinr mx mmeakn npan.
5 Nyn n xxegn seg yargpim dn seamean eag nn rarn.
1

m xwy Gorxoyp urwapyary wig amp na imny b nmearo


wig urwapyarom b mn wrxn. 7 Yap re mwapn pa rxn. m w
Gorxom majmaj nwikrmn rperr umepaxrn. m p p aiw w nura
nasn xxen ap miarg eag nn rarn. 8 m eap winarp n
yargy, ay m omyo aiw w urargy yap imno. Aiw y p
miargpa wig egpim dn nmirn nern nann prrn. E epra a m
kwyp nipemem warpim xdargy wig egpim dn nmirn nern d
nym tg y imnprrn. 9 myo na nwiia nuranny, an neainag a
na wiiarwp pn mwirpa wangn. E sam mneawepa ner pn
mwirpa nerny, aiw mwn nan mianw eag nn seararn.
10 Aynn sn epax nimnrn m nyon nan wiwangn. Neg mnom
d wkwrog nawn imngyo ay apax wiianwyrn.
6

Kiraiso yoxpm dn neaiip nnn mx meaknpaxrn. ur

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nnrn.
Rwam nion g w tn nearn xwn xwn nea war rp seyn m
mxpoy. 12 m iy sm s owkwnpoynr xxoypi seameargy, ay wig
wny Apn e imngy ra yaro? oneaiaiwpoynr s seawkwianro
yargyrn. Ay Juday nene Jisaso yoxpm neaiipimn d wkwroaragw
nneanrn xean neaikrprxnr e yargyrn. 13 Ay w w ikax rn npn
xxen yargy mimnaga aiw seyn s seawkwp nn wrxa imnanro
nn seyn iy sm s owkwianeynro wimnarrn. 14 Ay e yaraga a nion
pp nn sey e nmer rmmn. mn Jisas Kiraiso yoxpm npern
neaiip nnn nrr yay emn. Ay rp nnrn. Kiraiso yoxpm neapeipim
dn m Gorxom mxdargy yargp sn ema nn pyn imnr g sw
wna dn Wig yargp en pyn ra imnn? yaiwir en. 15 S
nwkwnrn ay ananrn. Mwkwnpa nern ay en ananrn. Gorxo m xeg
kwypim dn s w oimnpoynr neaimxp
, ay apax imn eag nn
seararn. 16 m nion searar ap nxrro xdargyo Gorxo w wianr
nwayrnro weapr nn wiir wngn. Isrer xoy imngyo en e wngn.
11

Nion Jisasom xdarag nn iwa nmpeayigp ig rxa nweag nn


wiyn nion d r nxepax m b mepa rxn. 18 G nrxmeyn, mn Jisas
Kiraiso w seawianarpim dn d sx oseammon. E oen. nimnarn.
17

Garesia
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Xibruy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
0
>
^
Xibruy
Rn Gorxo xeg xewaxo epim dn nearrn. ur nnrn.
Gorxom xewaxo anajyo sey e mrnn. ur nnrn.
Jisaso neaiip smmamn tnr xn. ur nnrn.
Yey neayimxemeanp nn mk ikio Jisasorn. ur nnrn.
Jisaso nepa m imnnign. ur nnrn.
Moseso sey e imnag wo eag a Jisaso aga sey e wir mron. ur
nnrn.
Ma pr wiakiagy d sx nr xnr ee mweaagrn. ur nnrn.
Nerawy Gorxom ma wiakiagpa mepa wangn. ur nnrn.
Nene d sx nanw nn imne sn imnn. ur nnrn.
Neg apaxpn imn xwo Jisasorn. ur nnrn.
Jisasom rw umrxnr err wi nnrn.
Gorxo rpim d nwikwma rxn. ur nnrn.
Merikisedeko, apaxpn imno nn ur nnrn.
Apax xmp sn e en s imn m b nn ur nnrn.
Jisaso apax Merikisedeko imnpn imnrn. ur nnrn.
Nene nn anam d apaxpn imn xwo nnrn.
Apaxp xw imngwa Gorxo nn nawn rdyow yarg nnrn.
Kiraiso xewano rdyown wiin nnrn.
O ppim dn xwy s rrornp mrogw rxn wirmnrn.
ur nnrn.
Kiraiso nperpim dn w nene yarwp rt yrrn. ur nnrn.
Rdyow xw tyo dn yargyo dn yokwarm w seaiipax menn. ur
nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Kiraiso rdyown seaiinpim dn yokwarm seaiipaxrn. ur


nnrn.
War sarw mmrn Gorxo tmn wangn. ur nnrn.
Gorxom xewaxo peay nwianranny, pr neamamonrn. ur
nnrn.
Sp seaikrargyo xwmm wrxn. ur nnrn.
m d nwkwrorpim dn yagp nnrn.
Gorxo syik neareaarn Jisasom sw wnaxdpoy. ur nnrn.
Err nwirn urp nnrn.
Seyn sn kkn m rxa nyo pwiaro. ur nnrn.
Gorxo neararp arkwkw mwipa wangn. ur nnrn.
Gorxo yay winpaxp oyaney. nseaimnrn rp rp rxn. ur
nnrn.
Neaipeweagwa yagpim ikan owianey. ur nnrn.
Rdyow nn way Gorxo wimnar rp rxn. ur nnrn.
Gorxom nurrn urp nnrn.
Yopar urp nnrn.

Xibruy
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
1
>

Pay m Xibruy nn ennarn.


Pay rna Juday Jisasom d nwkwroro nn oy syik imng a bim
weagy nn eagnarn. Xibruy rnp wig pn rargp tn nkumxnr
rnag nn yo e wrnn. Pay rna eaoy yo mwrrnag nn m o nrr
earan? yaiwipax mimnnarn. Jisaso rxa anam npeyimn xwiogw rxa
obax npwmn en pay eao Juday Jisasoy syik imng ayo xean
wmeaayarag nn an Jisasom d mwkwr pn nwirro xm yagp m
xrprxnr nrr eanign. Ay re nyaiwiro an s imnp xaw
xrr xnr nrr eanign, Anaj nyon Jisaso sey e mwimnpa ren?
Mosesom en sey e mimnpa ren? Apaxpn imng xwowam en sey e
mwimnpa ren? Rdyow xo n wnn neaiinp apaxpn imng
xwowam m m neaiiargpim sey e mimnpa ren? nyaiwiro an
Jisasomn d nwkwra rxnr nrr eanign.

1
Rn Gorxo xeg xewaxo epim dn nearrn. ur nnrn.
Gorxo en w rkiamoagwa rwam earo xxegn ero egpim dn
xoy xwy neg arowyo ay w nura nbaysn 2 agw s yopary t rn
xeg xewaxo xwy rr amp wwapyemer epim dn nearrn. Xeg xewaxo
amp imnp npn nn xiwo imnwngnr urpeaorn. Om dn ana tn
xwr tn imxrn. 3 O Gorxo nikn r sey e imnp axp en aupkk
inarorn. Xano yap pkn imnorn. Sogw si em amp npn oy xwy
e en rpim dn xomaxn yrnag nn xeg imnpa sn imnn.
Xewano w m yargp nn yokwarm wiipax oimnr nwirmn npeyir
w sey m imnoy w nmn wean.
1

Gorxom xewaxo anajyo sey e mrnn. ur nnrn.


Gorxo o e imnwngnr nurpear nwimxrn anaj e imnr xnr
urpeapim aga sey e wir imnp tn xxen sey e wimxrn. 5 Om
Bkwyo nrnr en rp Gorxo urpa anaj gyo axp urrn, Jox rxa g
wox oimnr simxrn. Agw rn joxn semern. E urpa anaj gyo
axp urrn? Oweo, w e murrn. Xewaxo nn m b re rpa anaj gy
nn axp rrn, Nion xeg xanon imnmn. O g wo imnno. rpa axp
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

anaj gy nn rrn? Oweo, w e mr eag nn O ayo sey e wimnn.


nrr eaarn. 6 Xeg niaw xmn emeaom xw rrm nn wrnapn nn
nimnrn Bkwyo nrnr en rp en rnign, Anaj Gorxonyy nn om
nupknmearo sey e umrxn. r eag nn o sey e wimnn. 7 Anaj
nn Bkwyo re nrnr enn, Gorxo xeg anaj Ay xo sekax urp
tn xxen
sey wiipr nn imngyrn. Ay imn imnr xnr wimxr r piwn
imnr xnr wimxr yarrn. Anaj nn e nrnr enag aiw 8 xewaxo nn
re nrnr enn, Gorxoxn, dx myo numewearn n rwyo a sn axp
an umewear p p w rn imnp tn xxen ner umewear errn.
9 Jox w rnp nn simnr unip nn msimnpa er yarag nn Gorxon
dx won nrrpear m dx imngyo sey e simxag nn d ni
sinarn. E nrnr enag nn Xewaxo anajyo sey e ra wimnn?
yaiwipaxrn. 10 Xewaxom ur rp en nrnr enn, mnoxn, iwam dn
amp nn w sn mimnn jox xw rr ikwror ana dx w tn imxr
ern. 11 Ap ann n eag aiw jox sn an min wearrn. Ana tn xwr
tn iy npnoy ur nern yarpn imnn 12 jox iy nxoper targpa
axp e trrn. m iy ur em nmor s w pnargpa axp anam tn
xwrm tn e imxrrn. E ner a jox imnp an min sn axp nimnr
xwiogw d nmor ropax mimn npwer a jox w mpepa errn.
Xewaxom e nurr a 13 m axom re urpa anaj gyo en urrn, Nion m
jox sm tn siargyo xoprr nwir kwiaw dx skw ikwirrnn simxyim
n nn nion imnpa xxen axp nimnr g w nmn nwear wen
ner wea. Xewaxom e urpa anaj gyo axp urrn? Oweo. 14 Xewaxo
rxa e imno eag aiw anaj nn ay sa kwyyrn. Gorxo sekax urp
xxen
sey wiipr nn imngyrn. m xo xeg yey uyimxemeanyo arr uwiipr
nn urowraryrn.
Xibruy
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
2
>

2
Jisaso neaiip smmamn tnrxn. ur nnrn.
Xewaxo anajyo sey e wimno eag nn xwy o nn ar wiwp
pn nwirrane ew gw myrnn n jam nikwirga warpa axp e
yangnr apim xaw nxrrane prn xd wangn. 2 Ay rp nn seararn.
En Gorxo neg arowyo anaj urro wwapyiro pim dn uragp a pr
wiakipax mimnpa er m xwy apim ogm nero pr wiakig ay ayo Gorxo
xxen pr umamor e eag nn 3 agw rn nene rp w yaiwipaxene menn,
O awiax ner yey neayimxemeana nn neaiip rw nuknmoranny, anan
pr o neamamonpim dn nuraknrm upaxrn. yaiwipaxene menn. Xm
mn Jisaso xewano Gorxo yey neayimxememnr neaiiarp nn
nnearmn en m om ar wigwa nene Neparn. yaiwian nn sop
noro w neararn 4 Gorxo en nene Neparn. yaiwian nn emm tn ay
rwamnpax imn tn amp xxegn m mepax imn tn sop noa
urn. O xo wimnarp tn xxen m awa kwypim dn emm epax
oimnpoynr wip tn egpim dn sop noa urn.
1

Yey neayimxemeanp nn mk ikio Jisasorn. ur nnrn.


Gorxo m a s imnnrm Ar nn nion nrr rwam eaarn.
Arm weapry Gorxo anajowam smawyn yey wurn pra nn
rrman. 6 E ner a m wo Gorxom ur rp Bkwyo w e nrnr enag
nn my Gorxoy d tn amp nyon sey e nwimnprrn. nene re
yaiwipaxrn, my p imnaga nn Gorxox ay nn d nmor
umearrn? Ay jox anan peay wianpaxy eag nn rarn. 7 An mar, b
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

onmip nn m anajyo nm owimnpoynr nwrr a m rwyo dn w


kwiawyo uwrrr sey e wimxr nern sey e numeyoar [amp nn jox
dx w tn imxyo sey e nwimnr oumewerxnr urpearn.] 8 Jox
anajran, ampran, nn myo nm wurn wngnr wimxrn. Bkwyo e
nrnr enn. Gorxo nn myo yey wurn wngnr nwimxrn paykey b
mimxpa e eag nn nene re yaiwipaxrn, my Gorxoy d tn amp
nyon sey e ra wimnn? yaiwipax a agw rn nene amp nn myo nm
imnag m mwmxarwn. 9 E ner aiw m Gorxo onmip nn
anajowam nm wimxom rxa m wmxwrn. O, ay Jisaso nn rarn.
O Gorxo nene nn w nneawianr prn e wimgnr yaiwiragp tn xxen
nern m nnenen nn neapeina nn onmip b anajowam nm
wimnwngnr wimxrn. nm e nwimnrn rn nmear pe eag nn
Gorxo rxa w kwiawyo uwrrr sey e wimxr ern. 10 Gorxo Xom
dn amp nn imnr nn en o nn imnr en. O re ern. m obax xeg
wiaxn nimnro xewaxo nikn r sey e imnpa axp imnpra nn om
rn ay w wmeapim dn w urormgnr nern xxen imnp tn
ern. Yey neayimxemeana nn apn mk ikipaxo, ay Jisasoran?
wiaiwipr nn Gorxo e ern. 11 Jisaso O my Gorxoy imnr xnr
wimxarorn. O tn m Gorxoy xo imxy tn wig xano n wom dnn
eweagy eag o ay nn ay mwin anan G nrxme imngyrn.
rarrn. 12 O Gorxom re urp Bkwyo nrnr enag nn rarn, Jox nn
g nrxmeyo E imnorn. E imnorn. ourmn. m jox sey e rmepr
nn aw engyo wnm dn nion jox sey e rmemnr nn so
ormearmn. nrnr en eag nn rarn. 13 Xwy Jisaso Gorxo nn r
rp en re nrnr enn, Nion om aga xxen d uwrrmrn. Xwy m
axo r rp en re nrnr enn, m Gorxo niaw nemearn niapy, ay a
tn nawn riyenern. en nrnr en eag nn re seararn, Jisaso ay nn
ay mwin anan G nrxme imngyrn. rarorn. seararn.
Jisaso nepa m imnnign. ur nnrn.
14

Aynn niaw rary warrm dn gw tn e tn tg y imng eag

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn xewaxo en axp imnnign. Xewano nperpim dn myo an


wimxpax imnom O ay oborn. Om mg wimxr 15 m nn
nannangnr wiwany wy nerpim dn gwn weagyo nkwearn
wrr mgnr warrm dn m gw tn e tn tg y imngpa axp e
imnnign. 16 Ay neparn. O anajyo arr owimnr nern e mimnnign.
m Ebramoy iy axp imngyo arr owimnr nn nern war ay ingpa
axp innign.
Aynn o apaxpn imn xw wo nimnmn xeg xexrmen
imngyo prn ay urmxr Gorxo xo urp nn d uwrrpax imnp
er nern w m yargp yokwarm wiipax oimnr rdyow yargpa axp
rdyown inmnr nn pp inpax mar, sa war xeg xexrmey ingp
inpax eag nn xo en axp e innign. 18 Rn wmeapim dn obo
iwam wwapyio eag nn m obo agw rn dn remiorxnr
wwapyaryo en arr wipax imno eag nn rarn.
17

Xibruy
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
3
>

3
Moseso sey e imnag wo eag a Jisaso aga sey e wir mron.
ur nnrn.
Aynn g nrxmeyn, Seyn Gorxo anam dn xoy imnr xnr
wyo seaumrynrn. Seyn Jisaso nn d mrxn. Gorxo nene t e
nn urowrnapo, ay orn. Apaxpn imn xwo, nene Apim d
wkwroarwrn. rarwpim prn xd r xnr arr neainna nn imno,
ay orn. Moseso en m Gorxoy an imngyo numeirn xxen wiipa
m Gorxo xo wimnarp e wngnr urpeag nn xxen wiio, ay axo
Jisasorn. O nn prn d mrxn. 3 Ay rp seararn. A wiw nn
Naiwrn. nrro m s nmeenro aiw a iwm mro nn aga m s
sey e umeenpaxrn. Axp e imnpa Moseso nn m s umeenpax
imnag aiw Jisaso nn ay apax m s umeenpaxrn. 4 A ay ay w
xegp mimn nn m mrarg aiw amp nn imnp imxo, ay Gorxo
eag nn rarn. 5 Ay rp nn en Jisaso nn d prn mrxn.
seararn. Moseso en m Gorxoy an imngyo xxen prn
numeirn m xnwn nimnro wig bosowam prn nwiirn yargpa
axp n ner amp Gorxo rwyo rnp nn wokk wi aiw 6 Kiraiso Moseso
nimnr epa axp nimnr eman. Om wir nmror re ern. Niwa m
xanoway imngyo prn numeirn yargpa Kiraiso axp e ner m
xanoy an imngyo xxen prn umeirn. Nene war sarw mmrn
nerane Jisaso e nneaiinrn. nyaiwirane d wikwmoarwpim dn sy
nimnr rarwp an min xaw nxra nuranny, ay a Gorxoyn
imnwn.
1-2

Ma pr wiakiagy d sx nrxnr ee mweaagrn. ur


nnrn.
Aynn Gorxo xeg kwyp tn Bkwyo dn r rp tn xxen seg
serawy ma nwiakiro d sx nr xnr imne weaagman, Agw rn
ma Gorxony seararag ar nnirn 8-9 en seg serawy m d
meae nemern yagpa mepa rxn. Ay g ma xowiakm nniro nepa e
enoranr iwam nwapyiro nern xwiogw 40 pwearn nion emm
nwwapya up sw nwga nuro a wig d waks ninro rw nmoagrn. E
yagpa seyn en axp mepa rxn. 10 Aynn seg seraw n weagy
nn wik nwnr re ranign, Ay nn d xewn moro Gorxon sekax
urarpim mxd pa ero yargyrn. nrr 11 wik r piwn nwnrn s
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wom dnn re rranign, Xw d sx npra nn wipmorirm w


nweaprman. rranign. Seg seraw n weagy Bkwyo dn e
nrnr enp tn xxen nero Gorxom ma pr nwiakiro nn d sx
nr xnr ee w mweaagrn.
Nerawy Gorxom ma wiakiagpa mepa wangn. ur
nnrn.
G nrxmeyn, wiyn sp nero arkwkw nwirpim dn w w mp
an s imnom rw umrxnr prn awn mewenr xn. 13 Wiyn w
nra nurpim dn yap nwapn ro d waks ninrn Gorxom rw
umoprxnr s Bkwyo dn Agwy rnyi sn imnny, sn epax eny,
s ay ayo xxe e rrmx inayrxn. 14 Ay rp nn seararn. D Kiraisom
iwam dn nwkwrorann war sarw mmrn nerane xaw xrwp
an xaw nxra nurane neg peanwa nn sn xaw nxra nuranny,
nepa Kiraiso tn ikrnwanern. 15 Bkwyo re nrnr enp tn xxen
nerpim dn anan d wkwroarwp xaw nxra upaxrn, Agw Gorxo
seararag ar nwirn en seg serawy om ma xowiakm nwirn d
waks ninro nn rw umoagpa seyn en axp e mepa rxn. E nrnr
enp tn xxen neranny, d wkwroarwp xaw nxra wanwrn.
12

Ay rp nn seararn. m Gorxo rarag ar nwirn ma xowiakm


wiagy, ay gyrn? Nn ay m Moseso Isipy ayo dn wirmen e pn
nwirm wagy menran? 17 Xwiogw 40 ap pwearn Gorxo m gyo wik
nwga wagrn? Ay axy w nero m d meae dn npa emeagy
menran? 18 m Gorxo syo dn nurrn Xw e nwearn d sx
nr xnr erm w nweaprman. uragy gyrn? Ay axy xom ma pr
wiakiagy menran? 19 Aynn nene nj re imnwn. Neraw n
weaagy d mwkwropa nero nn Gorxoy xw d sx nr xnr erm w
nrmoro weaagman.
16

Xibruy
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
4
>

4
Nene d sx nanw nn imne sn imnn. ur nnrn.
Aynn Gorxo ay d sx nr xnr neg nerawyo smmayo dn
urp sn eag nn xo myo eyeyrm nern wiyn nn re seaiaiwingnr,
Ay e weapax mimno. seaiaiwingnr wy nerane prn oyaney. 2 Neg
nerawy m d meae nemern xwy xw d sx nr xnr erm nn
yay winpax imnp ar wiagpa nene en axp ar wiwrn. Ay ar nwiro
a ar nwirn d mwkwropa nero nn surm ar nwirro xw d sx
nr xnr imnrm mrm m d meae dn penowigawixn. 3 D
wkwroarwane d sx nr xnr ee pwiarwrn. Ay Gorxo rp r eag
nn D sx nanw nn imne rxa ra neaipmorinn? nyaiwirane nj
imnwn, Gorxon ma nwiakiargyo wik r piwn nwnrn s
wom dnn re rranign, Xw ay d sx npra nn wipmoripim w
nweaprman. rranign. Xwr tn ana tn imxre dn amp npn
xo imxp
rxa yrnag aiw xwy ap e rnign. 4 Bkwyo w e s w wm
d wo nimnmn Sabar imnyi nn re nrnr enn, Gorxo s w
wm d wo pwearn amp nimxa nsn pn nwirr Sabar imny im
kiki nwear d sx nrn. nrnr enn. 5 m w e d sx npaxe nn re
nrnr enn, Xw d sx npra nn Gorxon wipmoripim w
nweapr menn. nrnr enn. Xwy apia nrnr enag nn Nene d
sx nanw nn imne rxa ra imnn? nyaiwirane nj imnwn.
1

En xwy xw d sx npra nn imnrm nn yay winpaxp ar


wiagy Gorxom ma xowiakm nra waraga nn d sx nr xnr ee xe
werxnr sw mwnpa e er wn e xe werxnr sw wnn er eag
nn 7 re nyaiwirane nj imnwn, Nene d sx nan nn imne
weaanwn nn Gorxo rxa s m wyi rrrn. Bkwyo dn s ayi, ay
Agwy rnyirn. Nerawy ar mwige dn n rwyo Gorxo ma mx iny
Depitoyyo dn xwy Bkwyo nion xm m irorp nrr re rnign, Agw
ma Gorxony seararag ar nnirn d waks minpa poy. r eag
nn Nene d sx nanwn ra imnn? yaiwiarwrn. 8 Josuao neg
nerawyo xw d sx nr xnr ee nipemem nur nrmorn d sx
Gorxo e nr xnr wimnp nepa nnro swry, ayim dn rwyo Gorxo s
d sx nanw nn imn m wyi nn rmnr eman. 9 Aynn nene re
nyaiwirane nj imnwn, S Gorxo amp nn nimxrmn d sx
nyn imn axp m xoy imngy nn d sx nprn sn imnn.
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yaiwiwn. 10 D sx nr xnr epim pwio, xo Gorxo xw amp nn


immxm nyrmn kiki ner d sx npa axp e ner xeg e wngnr
urpeap nyrmn xewano rxa d sx nnr wean. 11 Aynn nerawy
ma Gorxom pr nwiakiro swepg neawapyagpim nxd rane om rw
umoangnr d sx nr xnr ee wewangnr an min nerane prn
nrkwnrane oyaney. 12 Ay rp nn seararn. Xwy Gorxoyp p p oenr
wimnarp tn xxen epax imnr e enr ep rn. Xeg w yinn
imnp kir ma mdmdn we nn y w yinp tn xxen mimnn. Kir
aga w yin b xm xyo tn e wwyo tn dakwipaxpa xwy oyp
myo wairr nwirn wig xwioxyo nmirnr ay tn d tn kumxne
dakwiarrn. P p m d moro p p Emnr oemn. wimnr yargp
eyeyrm yarrn. 13 Amp nn Gorxo P p wp nnran, rwp nnran,
yar imm nean Ay ap nn e rrn. E rn. uranwo, ay orn. Amp
nn o imxy xeg sw ane dn w pn imnpax menn. Amp nn xeg
swyo dnn nparrmn sn imnn.
Neg apaxpn imn xwo Jisasorn. ur nnrn.
Nene apaxpn imn xw wo O rxa anmn peyio, ay Gorxom
xewaxo Jisasorn. Apaxpn imn xw o twane eag nn wokk nerane
Apim d wkwrown. rarwp xaw oxraney. 15 Ay rp nn rarn.
Neg apaxpn imn xwo nene w rn imnp n oyaneynr nern e
men yaragw nneanrn w d sp mneaiarnn? rseaimnarn? Oweo,
nene w opoynr neameaarp o en w oenr wmeag aiw w w meo
nn nene w e wiaiwipax menn. Sa Sam nimnr yaragw nneanrn
anan d sp neaiaroran? wiaiwipaxrn. 16 Neg apaxpn imn xwo e
imno eag nn amp sam neaimxpax imnp w neamen Gorxo
O myo ay xwap urmxarorn. O w neawianr ay nearmxr oenr war
sarw mmrnpa nerane oy si kwiawna t e aw n wangn.
14

Xibruy
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
5
>

5
Apaxpn imng xw wo wo nowan w wig m yargp nn
Gorxoy r one nn nwuryiro aiw peax utiro rdyow wiiro epra nn xo
wig imngyo dn n nyoar urpeaarowarn. 2 Awa en w rn
imnp n oyaneynr nero a e nenro mxmopax waga nn wig m
maj nero xewmn knmnyo anan awayin mmeywr wipaxowarn. 3 W
rn imnp n oyaneynr nero a e nenro mxmopax waga nn wig
m w yargp nn rdyow wiiargpa w wiwanowa yargp nn en
rdyow minpax mimngwarn. Awa en aga ninpaxowarn. 4 m wo
xewano w kwiawyo nwrrnr xo xeg dyo dn rpenarman.
Oweo, nowan en Gorxo xo xeg d tn Erono ap e oimnr wyo
umrpa axp umrn apaxpn imn xwowa imnargrn. 5 Kiraiso en
xewano sey e nmeyonr apaxpn imn xw won oimnmnr
mrpennign. Oweo, Gorxo om sey e numeyoar Bkwyo nrnr en rp
urnign, Jox g wox oimnr simxrn. Agw rn joxn semern. nurr
6 Bkwyo m w e nrnr en rp en urnign, Apaxp n imn
Merikisedeko nimnr e yap jox en axp an nn e imnrxn. ur eag
nn Kiraiso e imnrn. 7 Xm o m nimnr xw tyo nwearn m
npkianro yargp nn wy ninngnr po d sx nmmopaxoran? nyaiwir
arr oninr w py nwrnr gwn kk tn rx urn xanom ar nwir
prn yapeno eag nn om xxen ar wiorn. 8 O Gorxom xewaxo a
rn xom nwmear peyo dn re nyaiwir nj imnrn, pom ar nwir
xxen nern ap e xxen r rnmeaarn? E nyaiwir nj nimnr 9 xano
wimn npn rxa spearm nyrr nn m xom pr mwiak ar wiarg
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

gy gy nn an min nn nan weapra nn yey uyimxemeapaxo imnr


10 Gorxo re rrp tn xxen imnr er n, Xw apaxp n imn
Merikisedeko imnpa axp imnorn. rrp tn xxen imnr ern.
Jisasom rw umrxnr err wi nnrn.
Nion Kiraiso nn nrrn Merikisedeko nn nrrn apn apn
imnn. osearmn. nnimnr aiw ar iway progyn, seyn mkp nn
nj imnpr nn arge searmn? 12 None ay w searwapyiw eagw nn
xamyn e dn wyo nurwapyipax nimnrn ay na imnmnr e aiw
seyn sn majmaj yaraga nn m w m Kiraiso nn srm imnpim
dn nsearwapyipax imngynrn. Seyn aiw npax mimn amn
nargy yap imno. 13 Ay rp nn seararn. m aiw npax mimn sn
am nargy nn Ap nern w rnp yaro. rnp nn maj nero nn
sn niaw popia yap imno. 14 E ner a aiwy m rxa mnn imngy
nargrn. m e imngy wig d tn prn wapnarg eag nn na
imnp ran, sp imnp ran, anan m mxargyrn.
11

Xibruy
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
6
>

6
Aynn, nene xwy Kiraiso nn srm imnp n an min mrnpa
oyaney. nn m m xwy srm imn rp rp ntwayror mrnpa
oyaney. Xwy neg w amp nra nurn ann mxnanrane yarwp aga
rwmn nmamopaxp ran, xwy Gorxom aga d nwkwropaxp ran, xwy
ig xxegn enarwpran, Gorxo na owimxnr w sey e
wikwirarwpran, m pegy m wipn meaprpran, Gorxo myo m
mmxm ner xwy umern an weaprpran, xwy ap ap m
ntwayror mwapn pa oyaney. Sa xwy Gorxoy m ar nwirpim dn
y imnpaxp wapnan nn oxmeaaney. 3 Gorxo ap xe opoynr sw
nneanrny, anan yanwn.
1-2

Ay rp nn Xwy xm ntwayrorane wapn wp pn nwirrane


xwy y imnanw nn imnp oxmeaaney. seararn. m Gorxo
xewano nn E imnoran? oyaiwpoynr rxa w wkmxr m aiw gg
nern nj aw yar imnp nn imnargpa axp n e nero anam dn
Gorxo neaiapp nn nj imnro kwy oyp m wyo tn nawn wanr
5 m aiw aw imnp gg nern Na imnn. yaiwiargpa xwy
Gorxoyp tn e en o yey nneayimxemear neameweann imnp
tn axp gg n nern Na imnn. yaiwiro nasn 6 d wkwroargp
rwmn nmamorny, ay Gorxom xewaxom ikayw oumearpoynr m
yoxpmn yekwroraraga nn m xwy knmnr xnr urpax imnp
b menn. 7 Ay rp nn seararn. Xw ini m m near ann m aiw
om w ury nn aiw na yaparp , ay Gorxo aiw na oyapnr xwy
tn prn imxarp rn. 8 E ner a xw ini m m near nanr aiw aiw
na myap ar e tn ksnrarp , ay rn imnp eag nn Gorxo
rxa nramxmnr nn imnr r yimnr nn imnr ep rn.
4

D sx seayiyn, nion mx e nsearr aiw Seyn nion mx searp


myaro. nimnarn. Gorxo yey seayimxemeana nn imnymn
xdaro. nimnarn. 10 Ay rp nn seararn. Gorxo xxen mimnp tn
myaro eag nn amp seyn xom nxd rn ero m xeg imngyo arr
wigp sn nwiryo dn sw rn winro Nene Gorxox d sx ryiwn.
sw n winro yargp nn o w ar ikeamopax menn. 11-12 Seyn rw sw
nyir m m e nenro Gorxom d wkwroro Xewano oneaimon.
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yaiwiro yargyo dn Gorxo smmayo dn Nsiimrn. urp wmeaaryo


ikan wiaxd pr nn seyn wiynn wiynn amp nn oneameannr d
ikwmoargp seameane nn an min rw nyunro d nikwma rxn.
Gorxo rpim d nwikwma rxn. ur nnrn.
En Gorxo Ebramoy smmayo dn Bkwyo nrnr en rp
urnign, Nion prn simxr dx rrawyo say wimxr nemrn.
urnign. E s wo ar ee dnn nurrn m wo xom sey e mrno
ar ee dn rpax meag nn xewano nn nrnr urnign. 15 Aynn
Ebramo ym nimnr Gorxo nrp xeg d tn xe nimwngn.
nyaiwir wen ner nweasn en wmeanign. 16 m Nepa
neararn. oyaiwpoynr nurrn nym imn sey e wimn bim dn
urargrn. m xwy xmxm ninro nrnrn xwy ap rpim dn
sanarrn. 17 Aynn Gorxo m xo Ebramom smmayo dn urp
wmeany re oyaiwpoynr, Gorxo arom Na e nseaiimrn. urp m n
rwyo aiw xeg d nknmnr kiki epaxman. oyaiwpoynr syo dnn
nrrn xewanom dn nrnr e urp nn m sop wrnign. 18 Gorxo,
yap mrpax imno Smmayo dn rrarn. urp swi imnpax meag
aiw m swi mimnpax b xewanom dn urn eag nn nene anan e
sx nemxnr weawn. Nene Gorxo yey neaimxwngnr o tmn
nurane smawyn yey wurn wanern. Nene o neaiina nn d
wikwmoarwp xaw xran nn e sx nemxnr weawn. 19 Nene d
wikwmoarw apim dn d skk nomxnrane weawn. Skk onw
eag nn a rdyow yargiwm awaw wwm raprap epaiornm
nrwmnn anan pwiarwrn. 20 nm e Jisaso rxa an nn nn
apaxpn imn xw Merikisedeko imnpa axp nimnmn nene arr
neainna nn xm nneamea pwirn.
13-14

Xibruy
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
7
>

7
Merikisedeko, apaxpn imno nn ur nnrn.
Merikisedeko O mx iny a Seremy rnpim umeweaagorn. w
sey e imnoy apaxpn imnorn. O Ebramo mx iny wa wa awam
xoprr nyrmo weaparn e rr ninrn Gorxoy dyo dn nan
owmeanr xwy b tn na wimxorn. 2 Amp Ebramo pkiomep ya w
wka nmemn b mn wio, ay Merikisedeko orn. Xeg yo Merikisedekoy
rnp , ay xm neg aga pnyo dn mx iny w rn umeweaaroy
rarwprn. O Serem d mx inyoy rnp en neg aga pnyo dn mx
iny m nwayrnro weapr nn wimxaroy rarwprn. 3 Bkwyo dn
xwy b mrnag nn o nn re rpaxrn, O xano tn xn tn may er xeg
wiraw en may er eorn. S xn xryi mimnpa er s xo penyi
mimnpa er eorn. Aynn o niaw Gorxoyn imno eag nn apaxp
an min imnorn. rpaxrn.
1

Sey e Merikisedeko imnp nn b d mpoy. Neg aro ro Ebramo


amp awiax imn w mx ner pkiomeay ya w wka ntmn b mn
wio ay orn. 5 Ripaioy wiraw apaxpn imngwa Gorxoy w ikax
rnp tn xxen nxd ro nn wig axy, ay en Ebramoy wirawy
imnaga aiw wig amp ya w wka mp b urpargrn. 6 E ner a
Merikisedeko, Ripaioy wirawy wo mimnag aiw Ebramo, Gorxo
smmayo dn E nseaiimrn. uro npkiomear ya w wka mp b
Merikisedeko nurpr om na b owmeanr xwy b tn na wimxnign.
7 Xwy rp m w Nepaman. nyaiwir rpaxp man. Nap owmeanr xwy
b tn wimxaro, sey e wimnorn. Nap wmeo, om smawyn nm
wurn orn. 8 Ripaioy wirawwa Awa npepra nn imngwarn. Awa
wig axy ya w wka mp b nurprn ay m npeprwan urparga
aiw Merikisedeko nurprn xo nn Bkwyo rnpa an weao urpnign.
9-10 Rp en rpaxr n, Ebramo ya xo mp Merikisedeko tn e rr ninri
mn wn Ripaio Oy wiraw wig wny ya w wka mp b
urpargwam xiworn. O en sn xeg xiwo Ebramoy kmyo nag nn
xiwo Ebramo ya nmer Merikisedekom wpa n ner mn winign.
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rpaxrn.
Apax xmp sn e en s imn m b nn ur nnrn.
En Gorxo w ikax xo rp Mosesom mn nwirn Ripaioyy
apaxpn imnpra nn rrnign. Apax Ripaioyy imngp Gorxo ap e
enp nn imnwngnr rrp tn ay xxen nero w nrorro swry, apax
m xeg b imn b, Erono imnpn mar, Merikisedeko imnpn
imn b imnmnr eman. 12 Apax Ripaioyy imnp apn mimnag
nn m b imnrn. Aynn w ikax nrnr en axp n sn
nimnpaxman. m b en imnpaxrn. 13 mn Jisaso, Gorxo e roy
Ripaioyoman. Gw wrm dorn. Xeg gw arm d wo en rdyow er
apaxpn imnr yagman. 14 Nj re imnwn. Neg mn Jisaso Judaoy
gwrm dn imnrn. w ikax Gorxo r Moseso eap Judaoyy w
apaxpn imnpra nn nrr meanign.
11

Jisaso apax Merikisedeko imnpn imnrn. ur nnrn.


Apax xeg b imn b, Merikisedeko imnpn nimnrny, nion re
searp rxa sn w rron, w ikax nrnr en axp n sn imnpaxman.
m b nimnpaxrn. seararp rxa sn w rron. 16 O apax Merikisedeko
imn ap nimnrn w ikax re rnyo dn, m gw arm dyran, e
imngyran, ayn apaxp imnpaxrn. rnyo dn imnman. Oweo, o
sa xeg e enyo dn d mann pax imnp to eag nn imnrn.
17 Bkwyo nrnr en rp nion seararp tn xxen eag nn rarn, Jox
apaxp Merikisedeko imnpa axp e nimnr an nn werxn. Gorxo e
urp nion seararp tn xxen eag nn rarn. 18 Sekax xm rn w e
nenr arr neaipax imn b mrnarag nn Gorxo rxa pe nmor trn.
19 Ay w ikax Moseso neaiappim m nxd rn w rn imngy
mimnpax eag nn rarn. E ner a Gorxo Kiraisom neg apaxp wimx
eag nn d nene rxa agw rn wikwmoarwp xm w ikax rnpim
ikwmoagwpim sey e mrnn. Apim dnn nene Gorxo t e aw n
upaxrn.
15

Gorxo Jisasom apaxp nwimxrn xewano nn s ar ee


dnn nrnr imxrn. Ripaioyy apaxp nimnrn Gorxoran, m
woran, xm S rom dn rrarn. rarwpa murnn imnagrn. E
ner a nion seararom Gorxo Bkwyo nrnr en rp urnign, mnon
Jox apaxp nimnr an nn werxn. nrrn syo dnn rron m
g d tn nknmnr w wiakmman. urnign. 22 Aynn nene Gorxo E
nseaiimrn. rror sey e imn b xxen neaiinrn. yaiwianw nn
Jisaso neg ikyi neairin imnn.
20-21

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Apaxp xm imngwa peargwa eag nn an imnpax menn.


Aynn obax nimga wagrn. 24 E ner aiw Jisaso an weao eag nn
apaxp o imnp an pr tweap rn. 25 Aynn o m xom d
nwkwroryo dn Gorxo t e aw n y nn nn Gorxom rx
wuryina nn an weao eag nn agwran, n rwyoran, an yey
uyimxemeapaxorn.
23

Apaxpn imng go go mar, xw imn wo o imnpa nene nn


xxen imnn. Syikw b mnpa er xwy b uxekwmopax mimnpa er piax
wenpax imn b muxnpa er eorn. w yargy yap way mimnpa ner
aga xeg b imnorn. Gorxoy d tn anam sey rwmn peyiorn.
27 Apaxp xm sey e imngwa s ay ayo Gorxo wiwanowa wig w
yargp yokwarm oneaiinro xm rdyow nyrmn rwyo dn w wig m
yargp nn rdyow wiiargpa Jisaso axp e w epaxoman. Xewano w b
meo eag nn myo yey uyimxememnr nawnn rdyown wiin
eag nn w e epaxoman. 28 Ay rp nn Apaxpn imng go go mar,
xw imn wo o imnpa nene nn xxen imnn. seararn. m w ikax
rnpim dn apaxp oimnpoynr rpewa w rnp n oyaneynro nero a
e nenro mxmopax wigwarn. E ner a xewaxo axp e n imnoman.
Gorxo, Mosesom w ikaxp nurmn xeg xewaxo apax amp npn ann
nn spearm yrwngnr imnp imnwngnr xewano nn syo
dnn nrnr urpearn.
26

Xibruy
<
7
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
8
>

8
Nene nn anam d apaxpn imn xwo nnrn.
Xwy nion repy nra kumxnayip , ay rprn. Neg apax xw
imnp xxen nepa sey e imnn. O rxa anmn w aga sey e wir
imnoy si kwiawna t e nn npeyir o tn xxen nimnr nn oy w
nmn wean. 2 O apaxp mn nimnrn yargpa axp ner sen a
mk ikiiwm dn Iw m wo rkriwman. Sa Gorxo rkriwrn. Iwm
dn yarorn. 3 Apaxpn imng xw wo wo nowan Gorxo wig m nn
yay owinr rdyow wiiro peax utiro epra nn rpeng eag nn Jisaso en
apaxpn imn xw wo eag nn m xeg imngyo nn rdyow b
mwiipa epax mimnrn. O en m nn nn rdyow b wiirn. 4 m xw
tyo d apaxpn imngwa w ikax rnpim nxd ro rdyow wiiro aiw
peax utiro yarg eag nn o sn xw tyo nwear swry, apaxpn
imn wo imnmnr eman. 5 Apaxp xw tyo imngwa mk Kiraiso
anam dn ep myargwarn. Wig xw tyo dn nern yargp sa
onapmgn Kiraiso anam yarp nnn yarg eag nn rarn.
Moseso Gorxo nn sen a xw tyo rkrmnr yarn o prn err nwir re
urp nion seararpim sop nwarn, Jox sen a riwn xopaikg
orkrmnrn dw mpim dn sw sip xxen nxd r rkrrxn. Gorxo
Mosesom e urp nion seararp tn xxen imnag nn Apaxp xw tyo
d imngwa sa Kiraiso anam dn yarp nn onapmgn yaro.
yaiwiwn. 6 E ner a agw rn Gorxo Jisaso apaxpn wo nimnr e
niwngnr urpeap apaxp xw tyo weagwa e rxnr urpeapim sey
e mrnag nn o yarp en sey e wimnn. Agw rn xwy Gorxo rwyo
rrorp Ap Jisaso neaiipim dnn imnpax ep rn. Ap en xm
rroragpim sey e mrnn. Ay rp nnrn. Rwyo smmayo dn Na e
e nseaiimrn. rrorp , ay xm Mosesom w ikax nurrn smmayo
dn Seyn prn nnxd rn e e nseaiimrn. rroragpim sey e
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mrnn. 7 Xwy xm Gorxo Mosesom nurrn rrorpim dn o G m


w ikax apim nxd rn prn imnr xn. wimnp tn xxen nimnro
swry, m rwyo b rrormnr eman. 8 Gorxo m ayo ayairr wi eag
nn nene en re yaiwipaxrn, Xwy xo xm re nrr rrorag, G my w
ikaxpim nxd rn prn e imnr xn. rroragp xo wimnp tn xxen
imnman. yaiwipaxrn. Aynn Bkwyo dn re nrnr enn, mnon re
seararn, Ar poy. Gorxon g m Isrery tn Juday tn nn xwy Nion
e e nseaiimrn. s b rrorm nn aw ern. 9 Nion wig wirawyo m
niaw mmeywr nmra wargpa Isipy ayo dn nmra nurn xwy
rroragp apn imnp nn mrarn. Ay nion snn rror apim
xxen mxdaraga nwnr nn nion en xxen pe numor rw umoanign.
10 mnon re rarn, Xwy rwn G Isreryo e e nwiimrn. rrorm p,
ay rprn. G w ikax rnp wig xwioxyo aumam wirr wrrr nyrmn
nion ayy won imnmrn. Ay en m niony imnprrn. 11 Nion
aumam e wirn wig imngy w nwipn mearo wig wnyo nurwapyiro
Gorxo nn nj imnpoy. urpr menn. m nn syikwn imngyran,
xwrxaran, nn nion nn rxa nj imngy imnpr eag nn w e
urprman. 12 Ay rp nnrn. Nion ay urmxr wig w yargp yokwarm
nwiirn d pe mor em eag nn rarn. Bkwyo e nrnr enn.
13 Gorxo xwy s rrorp nrrn xmp rkwn imxamonign. Amp
rkwn imxamnarp rxa nikeamga warag nn apax m annarrn.
Xibruy
<
8
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
9
>

9
Apaxp xw imngwa Gorxo nn nawn rdyow yarg
nnrn.
Xwy Gorxo xm rrorp nurrn xeg m nbro xom yay
numern Nene e nwiirn xo wimnarp ra yarwn? nyaiwiro epra nn
wikwkwyir xo nn a w xw tyo imniw nn wikwkwyir enign.
2 A w iw, ay sen a rkrniwrn. Awaw e ikwrniwm uyw
obax nkkrorga un mxroargp tn aiw kwiaw Gorxo nn peax
targna tn bisker Gorxo nn peax tayargp tn awm weern. Aw yo
awaw wwy rargwrn. 3 Raprap wn e epaiornm nrwm dn
awaw m w ikwrnn. Aw xeg yo awaw w sey e imnwy
rargwrn. 4 Awaw n nm ikwrnwm Gorxom d na oweanr r
ikearpra nn s gor tn imxnp tn bokis xwy Gorxo rrorp nn
imxnw tn ap awaw awm e wen. Bokis aw nimxmn s gor tn
yoprm yrnwrn. Bokis awm nm xwr sx s gor tn imxnwm
nm aiw yo man rnp tn era Eronoy wir enw tn s pir
Gorxo w ikax urp enna tn bokis aw ay ap ap nwrn. 5 Aw
Sey e Gorxo imnp , ay apran? oyaiwpoynr xopaikg anaj w mdn
wka w mdn wka w onwa sey e wrrnwrn. Awa weage
nrwmn Gorxo yokwarm oneaiinr rag wwi earayargern. Ap ap nn
repy nseaira ur prn wa Ap, ay ap nn imnn. Ap nn imnn.
nseara ur epaxn rnman.
1

Amp ap ap rxa e nyrmn apaxp imngwa awaw e


ikwrnwm Gorxo yay oneainr yargp epra nn nn pwiayaraga
aiw 7 awaw n nm ikwrnwm apaxp xwo, onn xwiogw o om n bn
pwiarrn. Npwirn anpo pwiarman. w xo tn xeg m tn maiw
nero yargp Gorxo yokwarm oneaiinr rag naw rdyow piy b nmem
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

pwiarrn. 8 Apim dn kwy Gorxoyp sw rn neaiarn. Awaw e


ikwrnw sn apaxp imngwa opwpoynr nn ikwrnn nene
anam pwianw nn imnyi sn sn mimnn. 9 Awm dn yagp
Kiraiso agw rn ep nn neawapyarrn. Awm dn Gorxo nene nn yay
owinnr nn imnp nern rdyow wiro peax tro yaraga a m e wiy
d w nwnro re yaiwinpax menn, Apaxp imngwa rdyow e niyo
dn Gorxo rxa yokwarm ni eag nn oy swyo dn rxa w rn
imnonran? yaiwinpax menn. 10 Ay rp nnrn. Rdyow nern e
rxn. E rxn. rnp sa Aiw nro inig nro ig xxegn enro rxn.
rn imnp eag nn e yaiwipaxman. E e rn ap Apim dn m xwiox
na imnpaxrn. mrnp rn. Ap, ay xo amp s imxne nn
wikwkwyip n eag nn rarn.
Kiraiso xewano rdyown wiin nnrn.
E ner a Kiraiso amp na neameaarp nn apaxp xw wo
nimnrn sen a xw tyo rkrniwm mpw anam pwinign. E
npwirn sen a w rornr aga sey e imnr en wiwm pwinign.
Iw m rkrgiwman. Xw tyo diwman. Anam rkrniwrn.
12 Npwirn mem rdyow piy ragran, burmka mi rdyow piy
ragran, nmem aga w imne mpw xewano rdyown ninmn
xeg rag nmem nawnn pwinign. Aynn an nn weanw nn
yey neayimxemeaorn. 13 m Gorxoy swyo dn xwr winny
apaxp imngwa mem rag tn burmka oxy rag tn burmka spk r
n kknax tn apia ap w tn nmeaayir wwi nra n m xwr ingp
Gorxoy swyo dn na imnarg eag nn 14 rag Kiraisoy O syikw b
mno a kwy nym imnp arr wiarn xewano rdyown inorn.
Oy rag pup apax neg xwioxyo ign neaemoarrn. Amp nene
ann mxnan nn yarwp ign neaemoar eag nn d w nneanr
w wp nn sn ay mneadunn. yaiwiarwrn. w an s imno
wimnarp rxnr ign neaemoarrn.
11

O ppim dn xwy s rrornp mrogw rxn


wirmnrn. ur nnrn.
15

Kiraiso npern xeg rag ppim dn m xwy Gorxo xm

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rrorpim pr wiakigyo gwn nroayror nn xwy s rrorp nn


wwu imnorn. m Gorxo niony imnr xnr wyo wumryo amp
xo wig smmayo dn Nseaiimrn. nurr rrorp xxen wmear an
nn imnr ena nn wig wwuo imnrn. 16 Xwy Gorxo rrorp , ay
m sn nwearn Nion pn amp niony m ayn merxn. nrr pay
earnn imnn. Pay xano nrr tp xeg niaw nxd ro amp meaanro
nern xm m nn nj nimnro Xano rxa iy rpnign? yaiwirn e
meapaxrn. 17 Pay ana earo sn mpepa nern pay ana sn surmna
imnarrn. Ay rp nnrn. Pay ana near to sn s wean rxa xo rp
mrogw rxn nwirmnpax mimnn. Xo rxa npern xxen
nwirmnpax imnn. Pay ana xiwo nperpim dn rxn
wirmnarna imnarpa xwy Gorxo rrorp en rag ppim dn
rxn wirmnarp imnarrn. 18 Naw b mpkipa nero swry, xwy
Gorxo xm rrorp rx wn nwirmnmnr eman. Aynn ap a naw
pkn rag pupim dn wirmnnign. 19 Ay rp seararn. Xm Moseso
sekax w ikax enpim dn rn npn xeg Isreryo nura nsn
burmka mi tn mem tn apia rdyow piy rag tn inig tn nmemn
ar w xisopy rnp nmear sipsip ay r b tn nawn gw nkrwmn
ig near Bkwpim wwi ear m nyon wwi ear nern 20 re urnign,
Rag rpim dn xwy Gorxo Seyn ap e xd r xn. nnearr rrorp
rxa
rxn wirmnarn. urnign. 21 Axp e sen a rkrniwm rag tn
wwi ror sx amp nm weyo wwi ror enign. 22 Aynn rag wwi nra
nurpim dn amp ay w w ikax rnp tn xxen ig emnp n
imnarrn. Rdyow ner rag mpupa nerny, Gorxo w m egp w
yokwarm wiiarman.
Kiraiso nperpim dn w nene yarwp rt yrrn. ur
nnrn.
Sen a rkrniwran, sx amp iwm nm wep ran, ap npn
Ay mk anam wep tn ramx imnp rn. Ap npn rdyow Moseso
ner rag wwi nra pim dn ig emnp n imnpax eag a mk
anam wep rdyow sey e imnpim dnn ig emnp n
imnpaxrn. 24 Kiraiso awaw w imn m ikwrog wm Aw
mkwman. Sa mk imnwm dn ramxwrn. Kiraiso awm
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mpwinign. Anam mk imnwmn npwir nene nn arr owimnr


Gorxoy smma e wean. 25 O xwiogw ay ayo apaxpn imng xwowa
wiwanoway rag mar, rag rdyow piy nmem awaw wwm
pwiayargpa m m niwanon rdyow owinayimnr e npwir
mweann. 26 Apaxpn imng xwowa rdyow yayargpa rdyow
owinayayimnr ner swry, Gorxo xwr tn ana tn imxe dn m m
npwiayirn rn nwinayipax imnmnr ern. E ner a rn s yopary
tn n bn rdyown nwiinrpim dn w m yargp rt owiimnr xw
tyo nn bnign. 27-28 m nn an s weapax mimn n bn npmn
en Gorxo m mmxm winrn. N bn peargpa Kiraiso en m nn w
yargp yokwarm owiimnr axp n bn rdyown nwiinr penign.
Rwn m b nbrn m w yargp yokwarm owiimnr nn mb m xo
nn sm nxeadpnro xway nanr weagyo an yey uyimxemearmnr
bnrn.
Xibruy
<
9
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
10
>

10
Rdyow xw tyo dn yargyo dn yokwarm w seaiipax
menn. ur nnrn.
w ikax nrnr enp , ay nepa Gorxo smmayo dnn Na e e
nseaiimrn. urp tn xxen mk ayo mimn mk ap nn sa onapmgn
inarp imnn. Sa e imn eag nn xwiogw ay ayo onapmg inar
rnpim nxd rn rdyow axn yayargpim dn m Gorxo t e aw
n oumn. yaiwy w rorngy imnpax w menn. 2 Rdyow
yayargpim dn nepa xwiox ign emngy nimnro swry, d w
nwnmn sn w pim dn sn ay ndunonran? yaiwinpax w
meaga nn m rdyow b mepax imnanro egrn. Rxa pn wiranro
egrn. 3 E ner a rdyow xwiogw ay ayo yayargpim dn wig w yargp
nn d wimoarrn. 4 Ay rp nnrn. Burmka oxran, memran, rdyow
piy ragyo dn w yargp yokwarm wiipax w menn.
1

Aynn Kiraiso xw rrm nn weapmnr nimnrn Bkwyo nrnr


en rp xanom re urnign, Jox m aiw peax tro naw npkiro
rdyow ero opoy. msimnpa ner a nion nn m war b nimxyirn.
6 Gorxoxn, jox m rdyow nern Gorxo neg yarwp nn yay owinr b
mn non r ikearargp nn yay msinpa er rdyow w yarwp Gorxo
yokwarm oneaiinr yargp nn yay msinpa er yaroxrn. 7 Aynn nion
nn Bkw xopnnam dn rnp tn xxen re rranign, Gorxoxn, jox
simnarp n oemnr rxa riwon bn. rranign. urnign. 8 Kiraiso re
nurmn, Gorxoxn, jox m aiw peax otpoynr msimnpa er naw
npkiro rdyow opoynr msimnpa er m rdyow nern Gorxo yay
owinr b mn non r ikearargp nn msimnpa er rdyow wig w
yargp Gorxo yokwarm oneaiinr yargp nn msimnpa er yarn. Ap
npn yaraga a jox yay w msinarnn. Kiraiso m rdyow ap ap w ikax
nrnr enpim rnp tn xxen yaraga aiw Gorxom xwy ap e nurmn
9 re urnign, Jox simnarp n oemnr bon riwonrn. E ur eag nn
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

o rdyow amp npn m xm nra wagpim swi imxr xewaxo rdyow


inp
n sey e ikwkwinign. 10 Jisas Kiraiso xano e wngnr wimnarp
nxd r xewano nawnn rdyown inpim dn mane Gorxo m xwiox
ign emngy imnr xnr wimnarp imnwrn.
Kiraiso rdyown seaiinpim dn yokwarm seaiipaxrn. ur
nnrn.
Apaxpn imng nowan s ay ayo a rdyow yargiwm
nrmn wig yargp nern rdyow m w yargp w yokwarm wiipax
mimnp n m m yayarg a 12 Kiraiso axp e myarnn. O w yarwp
yokwarm neaiimnr nn rdyown ninrn nawnn w yarwp an
xwapr earn imnp nemn npeyir m Gorxo tn xxen nimnr oy w
nmn weanign. 13 E nwear xano m om sm tn wiargyo
xoprr nwiir ayo skw wikwirna nn wimxyine nn xway nanr wean.
14 Ay rp nn rarn. O rdyow n bn ninrpim dn m Gorxo xwiox
ign emngy imnr xnr wimnary an e imnpra nn w
rorrn.
11

O xwiox ign emnanw nn spearm yrrn. seararp kwy


Gorxoyp en Bkwyo nrnr enpim dn axp nrr sop warn. Bkwyo
nrnr en rp nrnmn, 16 mnon re rarn, Xwy rwn G
imngyo e e nwiimrn. rrormp, ay rprn. G w ikax wig xwioxyo
aumam wirr wrrr emrn. nrnmn 17 m re rnnign, Wig w
egp nn tn rkkr egp nn tn m w d ninnman. mnon e
rarn. E rnag nn Kwyp en Bkwyo nrnr enpim dn axp nnearr
sop warn. seararn. 18 w ap Gorxo rxa yokwarm neaii eag nn sn
xo yokwarm oneaiinr nn m rdyow epax menn.
15

War sarw mmrn Gorxo tmn wangn. ur nnrn.


Aynn g nrxmeyn, Jisaso npern xeg rag puyo dn nene war
sarw mmrn anan Gorxo t e awaw w sey e imnwm pwipaxene
imnwn. 20 O s imnyi nene nn nneaimoirn raprap wn e
epaiorn mneapropa ner Gorxo tmn anan opwpoynr nn
rowipn r xewano rdyown inyo dn s d nym imnanw
nnyi neaimoir 21 apax m Gorxoy imnwane nn sey e imn b
imnr eag nn 22 nene nepn nimnm Gorxo tmn aw n wangn.
War sarw mmrn d wkwrorane Newanene w wpim dn ay
neaduneneran? yaiwinarwp Jisaso xeg rag wwi nearopim dn
19

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xwiox ig emnwane imnrane inig w rro tn ig e yap imnrane


nerpim dn o tmn aw n wangn. 23 Smmayo dnn E e
nseaiimrn. nearo, o nene d uwrrpaxo eag nn w
mxenanrane m waropr nerane O nearpim d wikwmoarwn.
rarwp en sn xaw oxraney. 24 Arge nerane xxe d sp inrane arr
inrane yanwran? nyaiwirane e yan nn en d omoaney. 25 m w
yargpa nene Gorxom yay umeanrane aw enarwp rwmn mmam xxe
e sx nemxnrane s xo m mmxm neainyi aw e nimga barag
nwnrann m ay w niga wangn.
Gorxom xewaxo peay nwianranny, pr neamamonrn. ur
nnrn.
Ay rp nn seararn. Nene Xwy nepax imnp , ay apran?
rxa e nyaiwimn a sn ark m w oyaney. nyaiwirane e neranny, w
ap yokwarm neaiina nn rdyow m gmn gp inpaxrn? 27 Oweo, ark e
neranny, pp epax mar, sa Gorxo xamo pr neamamonp nn m yw
nnrane wearane m xo tn nawn mimn sm tn wiargyo r rmmenw
enarp nnp nn m yw nrrane wearane epaxrn. 28 m go go w
ikax Moseso eapim pr wiakn m sw wnarogy wa woran, waran,
wa rny, ay mrmx sa pkiargrn. 29 Aynn m niaw Gorxoyom
peay wianro o nper xeg rag pup Apim dn xwy Gorxo E e
nseaiimrn. rrorp rxn wirmnag xwiox ign emnrwp
aprn. Xeg rag pu ap Pran? nyaiwiro rn imoro kwy w
neawianarpim ikayw umearro yargy, m sa e yargy nn seyn d
po seaimnarn? Pr aga r t Gorxo umamonp nwmearn aga xxen
ayo wmeanrn. mseaimnpa ren? 30 Xwy rp, Niwanon pr numamor
e memrn. rr m xwy rp, mnon g myo eyeyrm emrn. rr
eo, ay n won Gorxo eag nn nene d e yaiwipaxrn. 31 w d an
imnp to pr neamammnr nn neaxn ay nene m yw rpax
imnag nn rarn.
26

Sp seaikrargyo xwmm wrxn. ur nnrn.


Xm xwy Gorxoy iwam w seakn egp nn m d irnpoy.
n xean r t ay w seaikraga aiw xwmm nra ugawixn. 33 Wan
my sw e nseamem nur nseawrmn ikayw seamearro xean
seaikrro yarn seyn xwmm wigawixn. Wan seyn seaikrargpa
wikry tn ax e nkumxnro ayo wmeaarp Nene en nneamearn ay
32

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ananrn. nyaiwiro e egawixn. 34 m gw weagy nn d sp nwiro arr


wigawixn. Seg xw a amp searpekxaga aiw Neg amp
nearpekxpim sey e imnp Ap n rwyo a b mann an
imnnprn. Ap sn ra wen? nyaiwiro nn d sp msea yay tn xwmm
nwira ugawixn.
Aynn war sarw mmrn Jisasom xdargp pn mwirpan. E
nerny, Gorxo yay seaimonrn. 36 Ay rp seararn. O g m imngy e
rxnr wimnarp xxen nra nasn smmayo dnn E e
nseaiimrn. searp neamewngnr xwmm nwira rxn. 37 Gorxo
Bkwyo nrnr en rp m nene yey neayimxemeano nn r eag nn
rarn, O bna nn n jam mimnn. Sn ym m rxa an bnrn. 38 G
w rnp yargy d nkwrorpim dn d nym imnp tg y
imnprrn. E ner a m w mxenny nion w d yay ninnman.
Gorxo e r eag nn Xwmm nwira rxn. seararn. 39 E nsearr a
Nene m w nmxenr annanwane w mimn d nwkwrorpim dn
erkiemenwane imnwn. nimnarn.
35

Xibruy
<
10
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
11
>

11
m d nwkwrorpim dn yagp nnrn.
m Gorxom d wkwroargy xoy d tn d re nyaiwiro
wipmnn, Nene d wikwmoarwp o aga xxen nneaiinrn. Amp xo
neaiapmnr nearp nene sn sw t tn mwnarwp a aga nepa
imnn. nyaiwiro wipmnn. 2 En weaagy pyo dn Gorxo Ay na
yaro. rman. Ay d wkwroaraga nn rrn. 3 Nene d
nwkwrorpim dn re nyaiwirane nj imnwn, Gorxo xwr tn ana
tn nimxrn xeg xwy ry o dn imn eag nn amp nene sw
wnarwp nimxrn amp nene sw t tn mwnpax imnp tn
imxrn. Nj e imnwn.
1

Aiboro Gorxom d nwkwrorpim dn o nn naw rdyow nern


xro Keno pim sey e imn b enign. Aynn Gorxo rdyow o pim
yay numern Aiboro m w rn worn. rnign. Aynn o rxa pe am
a Gorxom d nwkwror ep nene Bkwyo roarn snn nearwapyarn.
4

Inoko Gorxom d wkwroarag nn mpepa oenr mnapnign.


Gorxo mnap eag nn o nn p megngawixn. Ay rp nn rarn. Sn
mmnappa en Gorxom prn uxdarag nn Gorxo o nn yay winp
nn Bkwyo w e nrnr enag nn rarn. 6 m Gorxom d mwkwry
nn o d yay winpax w menn. Ay rp nnrn. Gy gy Gorxo tmn
oumn. nwimnrn P p nepaxman. Sa Gorxo nepa ra wean? yaiwiro
m xo tmn banro yargyo yay wimoaroran? yaiwiro nero d
wkwropaxrn.
5

Nowao Gorxom d nwkwror nn o amp sn mwmeapa p nn err


wn xo ar nwir xeg wiaxeywa yey uyimxememnr spx wo
imxnign. O xegp d nwkwror e neryo dn m n xw tyo
weaagyo xwy umerr m Gorxom d wkwroaraga nn Ay w
rngyrn. rrar wo imnr enign.
7

Ebramo Gorxom d nwkwror nn o Dx a re pn nwirm xw


nion sw sima nn rxn. urn ar nwir xw Jox mearrn. uryo
nn unign. Nurn E nn ra warn? myaiwipa ner a anan pn nwirm
unign. 9 O Gorxom d nwkwror nn m a m dn nimnr xw
Gorxo smmayo dn Nion nsiapmrn. urpim nweaxa unign. Apim
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nwearn xw m wyyyn nweaxa nemer sen a npka nur


emenign. Xeg xewaxo Aisako tn xiwo Jekopo tn awa Gorxo eg
smmayo dn Xw rp nseaiapmrn. urowarn. Awa en xano epa
axp e egisixn. 10 Ebramo xw apim nweaxa nemern a Gorxo d
newper ikwropim A ap an imnna nn prn ntwayror
ikwrop rn. Apim e wemgnr wen ner nwear nn e nra unign.
11 Sera en Gorxom d nwkwror nn oy d tn niaw xrpax imnnign.
ox nra nsn rxa rpaw imn a re yaiwinign, Gorxo, nin rxa niaw
xrma nn rro xo rp
tn xxen yraro eag nn nin anan d
uwrrpaxorn. yaiwinign. 12 Aynn Ebramo O m n won a xweya
spp ner rxa npmnrn nern niaw tmen om dn wiraw si a
pryo dn nary mropax imnr ink rawrawpm wiroy mropax
imnr epa imnnign.
m nion nrr rwam nea weapary nn Gorxom d nwkwra
nuro xwy wig smmayo dn Nseaiimrn. urp sn mwmeapa en
pegawixn. Gorxo wiinpim n jam dnn sw nwnrn yay nero Ay
awiaxrn. nyaiwiro waropr nero re nrrm pegawixn, Xw rrm
nwearann m a m denn nimnr weawn. 14 m n
imnp rgy sn waropr rpn yaro, Neg weapax imne nn
wen ner weawn. sn waropr apn yaro. 15 Wig a xm pn
nwirm bge nn d sp wiarag nn e nrro swry, m ax e nn
uprp imnag nn anan upax imnanro egrn. 16 E mepa nero a sey
e imn bim Ap anam imnp rn. Apim wewangnro d sp nwia
wagrn. Aynn Gorxo m ay xom Jox neg woxrn. urargp nn ay
mwinag nn xo tn nawn weapra nn a b wikwroirn.
13

Ebramo Gorxom d nwkwror nn o nepa nion nimnarp


xd nrenonr iwam wwapyn xeg xewaxo Aisakom Gorxo urp tn
xxen rdyow emnr enign. Axom Gorxo smmayo dn re urnign,
Dx iy axp e imnprrn. rry Aisakom dn nemega uprrn. ur
eag a xeg xewaxo Aisako, n won sin miaoom rdyow nn pkmnr
nern 19 d re monign, m rxa peg aiw Gorxo owipn mepoynr m
s wimxpaxoran? nyaiwir Gorxo pr urakn xewaxom m sn s meag
nn rn rpaxrn, Ebramo xeg niawom yowyo dn mxeanign.
rpaxrn.
17-18

Aisako Gorxom d nwkwror nn xeg xewaxowa Jekopom tn Isom


tn awam rwn wmeanp nn d nmor xwy b tn na wimxnign.
20

Jekopo Gorxom d nwkwror nn rxa npmnr aw e nern xeg


xewaxo Josepoy xewaxowam Gorxoy d tn na wmewngnr xwy b
tn na nwimxmn xeg erawm nkwrnrn Gorxom yay umenign.
21

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Josepo Gorxom d nwkwror nn rxa npmnr nern rwyo xeg


Isrery Isipy ayo pn nwirm uprp nn nurrn re urnign, Nurn g
e a tn nmem nuro xwyo nweyrr xn. urnign.
22

Mosesom xanya Gorxom d nwkwrori nn niaw xro awiax


imnag nwnri sekax Isipyy mx inyo Isrery niaw ox nxrrn
pkrxn. rrp nn wy mepa neri Mosesom em wa wo nn pn
wrrgisixn. 24 Moseso Gorxom d nwkwror nn rxa xw niwiaror nern
Isipyy mx inyom xemiy xewaxoy mnrpa opoy. wimnnign. 25 S
mane xw tyo weaarwp rn imnag nn xe yay rkkr nerpim
dn oneameanr yargp xe nra mgn. mwimn Nion m Gorxoyy
tn kumxnn uyni wikrargp nion tn nawn oneaikrpoy. yaiwinign.
26 Xom Gorxo yay nwimorn win p nn d re monign, m Gorxo yey
neayimxemeana nn urowrnapno nn peay nwianro ay wimoprpa
nion en nnirny, Gorxo yay nnimorn ninp amp ay t Isipy ayo
wepim sey e imn eag nn ay ananrn. nyaiwir nn m
Gorxoyyo uyni wikrargp nion tn nawn oneaikrpoy. yaiwinign. 27 O
Gorxom d nwkwror nn Isipy ayo pn nwirm unign. Mx inyo
xom wik wnp nn wy ner m Gorxom O m w sw mwnargorn.
Om swn nwnr nn xom wmeapim xwmm nwir Isipy ayo pn
nwirm unign. 28 Axo Gorxom d nwkwror nn anaj ppkm emearo
xeg Isreryy niawyo en mpkipa oenr re urnign, Sipsip mi npkiro rag
seg a wyo xp nyra poy. nurrn aiw s Anajo Neamroago rnyi
nn rowipn nign.
23

Isrery Gorxom d nwkwroro nn ip Ay Ro rnwm nxern


inig mdmdn deawrn xw yey ykirn aga aiw Isipy en axyim
owaneynr y wny a tn inig emadrnrnign. 30 Isrery Gorxom d
nwkwroro nn o urp
nero a yo Jerikoy rnpiy s kyo barwmn
s w wm d wa apim aw nmudmoayimn en s kp npn
kwiernowinign. 31 Rexap iy ede dn warg a apim drn.
Gorxom d nwkwror nn Isrery a apim sw wnranri bwam yay tn
nipemem ag nn Isrery m uyni yargyo npkirn m mpkigawixn.
29

Agw m b pp nrr emn? m rowa, Gidiono tn Barako tn


Samsono tn Jeptao tn Depito tn Samuero tn w rkiamoagwa tn m
awa egp nn repy nseaira nurn s nearpaxrn. 33 m ay Gorxom
d nwkwroro nn m mk b bim xoprr wiro w rn imnp ero
Gorxo wig smmayo dn Sa searpmrn. urp
wmear Gorxoy d
tn pus say raiony rnyo ma upror 34 r xw narrm inigyn anan
xoprr emero m kir tn pkianr yargyo nuraknrm uro mg
nimnmn m e sx en nro mx inpra nn e r ykiro m sm
wnarg b bim mx xdowrro 35 apx wig m Gorxoy d tn xwrpyo
32

This version of Total HTML Converter is unregistered.

dn wipn men yay tn m ummnro egawixn. E ner a Gorxom d


wkwroarg wyo m wa nxero gw njiro Gorxom rw umpoynr nmpa
nuro Gorxom rw umny, nene gwyo dn seakweawranwn. E mepa
nerny, nseampa nwasn nseapkianwn. uraga a m xwrpyo dn
nwipn mearn d nym imnp mewangnr nn ay urp ar
mwigawixn. 36 Gorxom d wkwroarg m wyo ikayw umearro wyo iwa
rag pr uykm ero wyo sen tn gw jiro wyo gw ayo wrrro 37-38 wyo s
tn pkiro wyo s tn wn e s dyearo wyo E engyran? nrr iwam
wwapyiro wyo kir tn pkiro wigawixn. m wyo m w Ay sp m
imnaga nn m Gorxom d wkwroarg ay tn nkumxnr weapax
mimngyrn. Ay xean wikrro uyni umpero yarn ay dw ikeamnro
mem war tn sipsip war tn raprap nn way ynro m d meam a
kwrnmero dwn em nemero s sirrkyo npwiro wearo xwrwyo
npwiro wearo egawixn. 39 m ay nn Gorxom d nwkwroro nn o
Mmwiroargyran? wiaiwir eag a o wig smmayo dn
Nseaiimrn. urp mwmeanign. 40 Ay rp nnrn. En nene nn
Gorxo d re newper yaiwirnign, m ay nn sey e imn b
wimgn. yaiwir eag nn ap m nion nra weapyo sn
mwmeanign. Ay wigp Gorxo G m w rng ap imnr xn.
yaiwirp tn xxen imnpra nn mar, ay tn nene tn nawn imnanw
nn ayo xm mwmeanign.
Xibruy
<
11
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
12
>

12
Gorxo syik neareaarn Jisasom sw wnaxdpoy. ur nnrn.
Aynn nene p yanwn? m Gorxom d nwkwrorn e epaxran?
oyaiwpoynr swn nneainr neawapyarg ay obax ay w mdmdn
wir wir neadroaga nn p yanwn? Sa rpn oyaney. Amp nn upupg
neaikrarp pn wirrane neg w sn m peaarwp pn wirrane nemn
Gorxo ap e imnr xnr wimnarp imnanw nn m yamyamrng
inargpa nene en om nxd rann e nenrane axp e oyaney. 2 E nerann
Jisasom O nene Gorxom d wkwroanw nn imnp mk ikir w rorr
eorn. O d ni rwyo winnp nmewngnr nyekwrorrn wpim
xwmm nwir ay winpax wikrp nn paimm eorn. Nwipn memn
m Gorxo tn xxen nimnr mx iny si kwiaw o weanam w
nmn weaorn. Om sw ownaxdaney. 3 Ay sp seaimxr e sam
seawer mepa ena nn w yargy sp ay w wikraga a xwmm wio
Ay Jisaso nn rarn. O nn prn d mpoy. 4 Seyn w yargy
seaikrargp xwmm nwia nasn aiw seg w sn mseapkigrn. 5 Nene
niawene nnn Bkwyo e rrmx ninr en rp seyn rxa ar
ikeamogrn, G niawoxn, mn Gorxo syik rreaarp nn peay
mwianpan. Prn simxmnr nn mx rrny, ay sp msimxpan. 6 Ay rp
nnrn. m mno G niawran? nyaiwir d sx uyaryo syik urear
skw ear yar eag nn rarn. Bkwyo e nrnr enp seyn rxa pe
mog eag nn rarn. 7 Seyn Gorxo xean seameaarpim dn xe syik
oneareanr rxa xwmm nwira waro. Niaw xano syik murear wo
rimnn? Oweo, mimnn. Aynn xano xeg niawyo wiarpa Gorxo en axp
e seaiarn. 8 E ner a Gorxo xeg niaw nyon syik ureaar eag nn seyn
syik mseareapa nerny, xeg niawyn mimn sa e d niawynn
imno. 9 Rp nn en d mpoy. Nene sn niaw en neg xw tyo d
powa syik neareaag aiw w kwiawyo uwrragwrn. Nene e nerann
na ner aiw re rseaimnarn, po Gorxom D t imn npn imxo,
ay orn. Om nm wurn paxman. rseaimnarn? Oweo, apax nm
wurn pax eag nn e nerane d nym twane oimnaney. 10 Ay rp
nnrn. Nene sn niaw en xw tyo d powa an mar, syik n
bnn nnearearn E nwirn ay na imnp wwapyarwn.
wimnarp neareaaga aiw Gorxo syik nnearearn syikw mn xo
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnp nene en imnanw nn arr owimnr neareaarrn. 11 Gy gy na


oimnpoynr syik nurear sn e wiarn yay mwin d spn wiarrn. E ner
a syik nurearpim dn yayw numra nsn wry nn nwer w
rn ero nwayrnro wearo epaxrn.
Err nwirn urp nnrn.
Aynn seg w im mxwey m r smxro skw xm ikw
seairy m ir pmxnro nemn e nenro Gorxom xd r xn. 13 Seg
xm xewmn wea muyknpa ner m na oimnr sm inyim
rxn. 14 m nn tn mx min arge prn menanrwnro an min ero
syikw mn Gorxo m nionyy e imnr xn. wimnarp Ap tn xxen
mimngy mnom w sw wnprman. Ap tn xxen oimnaneynro an
min ero rxn. 15 Seg wo Gorxo ay nsearmxr seaiipim rw mamongnr
awn mearnr xn. Aiw maiw sxyo nyirn yk yar b tn yn aiw npn
yk imxarpa seg wo sp neryo dn nynn axp seaingnr prn awn
mearnr xn. 16-17 Seg wo Isn O xro imnpim dn xanoy amp
meapax imno a aiw n bn nmnr nn amp ap pe nmor G gwo xe
mewngn. wimnagorn. m rwyo dn po xwy b na onimxnr rx
urag a xano ar mwag nn xwy b tn na onimxnr w py nrnr aiw
xo xm rw umop m rwyo nknmnr meapax mimnnign. Seg wo
m n Gorxom rw umoargy yap imnngnr nnran, w inargy yap
imnngnr nnran, prn awn mearnr xn.
12

Seyn sn kkn m rxa nyo pwiaro. ur nnrn.


Seyn Gorxo tmn nbrn en amp neg arowy dw Sainaiy
rnpim dn sw wnro ar wiro egp w mwnaro. Ay dw anan w tn
xrpax imnpim aw e nurn r piw wer s xaw yidorr rwp tn
piaw tn nawn er yarag nwnro 19 pkk e tn rnr ikax xwy
rnarpn rnr yarag ar wigawixn. Xwy ikax nrrn rnarp ar
nwirn Mosesom rss re urgawixn, Nene m Gorxom ar owianey.
mneaimnarn. urgawixn. 20 Ay Gorxo sekax m woran, mem aran,
dw rpim am nrnrny, s nearo pkrxn. urp
nn wy winag nn e
urgawixn. 21 Ay sw e wnp m yw nrro weapax eag Moseso en re
rnign, Nion wy nikrnr e srrw ninarn. rnign.
18

Agw rn seyn dw en seg arowy bag axpim mb rxa dw


Saiony rnpimn rmawixn. Dw apim w an s imnoy a
ikwrnern. A ap Jerusaremy rn anam ikwrnp rn. E anaj
mropax imnp aw nenmn yay nra wipnargern. 23 E m Gorxoy
niaw xmn imngy Ay anam an weapra nn wig yo rxa
anam wrrnyrn. Ay aw engern. E Gorxo, m nyon m mmxm
eno weaern. D m xwyo nwearn w rn yargyyp anam
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

peyn Gorxo w urory t e, ay ern. 24 E Jisaso en t ern. O xwy s


Gorxo E e nseaiimrn. rrorp nn neg wwu imnorn. Rag o
npern pup Ap xwyn nrnrn Nion ppim dn seyn d nym
imnp meaprrn. rnp rn. Ap rag en xro Keno xogwo Aiborom
pkxwr wn pup Ap xwyo dn Nion nn e mea. rnp rn. Apim
sey e imnn. Ap npn t e seyn rxa agw baro.
Gorxo neararp arkwkw mwipa wangn. ur nnrn.
Xwy seararom arkwkw wiprxnr sw ainenaxd poy. Neg arow
en Moseso xw tyo dn err wag aiw arkwkw wigy Gorxo pr
umampim mmrog eag nn seyn en anam dn err neaiarom
arkwkw nwirny, Pr neamammnr enpim anan nmropaxenern.
ryaiwinaro? 26 En o dw Sainaiy rnpim dn xwy rn xw rrm
pobon ner yaiwim mag aiw agw rn nenp nn Bkwyo nrnr en rp
nearrn, Niony d tn xwr m b yaiwim nmenrn xwrn mar,
ana tn en yaiwim mennrn. nearrn. 27 Xwy Gorxo nrrn m by
rp , ay rp wa nearmnr rnn. Amp anp imnpax mimnp nn
an imnwngnr amp anp imnpax imnp Ap xo xw amp
nimxrn imxp rn. Ap anp imxrmnr nn rnn. 28 Aynn Gorxoy
xwioxyo weawp w anp mimnpax eag nn om yay numerane E
en Gorxo imnp , ay apran? nyaiwirane awayin nyamxnrane
nwearane xo e rxnr wimnarp nerann yay winpax imnp
wangn. 29 Neg wo amp sp imnp r narpn imno eag nn
ap e wangn.
25

Xibruy
<
12
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xibruy
<
13
>

13
Gorxo yay winpaxp oyaney. nseaimnrn rp rp rxn.
ur nnrn.
Seyn m Jisasom d nwkwroro nn srxmen imngy nn
d sp wiargp pn mwir anan sn wrxn. 2 m w m a m dyo
aiw mra wiarwn. nyaiwirn maiw anajyo wig eag nn seyn m
a m dyo ar mikeam aiw mra wrxn. 3 Seg srxme gw ayo
weagy nn d ar mikeam seyn en nawn gw nwearn nimnro
arr wrxn. Srxme paimm wiargy nn d pe mm Nene en gw
twane eag nn axp e neaipaxran? nyaiwiro arr wrxn. 4 m w
inargyo rxa nmenmn inargyoran, sn mmenpa nemn
inargyoran, nyon Gorxo pr umamon eag nn seyn seg mengp
peay nwianro w tn w minmepa rxn. w ninrn ay Gorxoy swyo dn
piax wenpaxp yaraga nn rarn. 5 Xw tyo nwearn ngw nn d
sp seaiarp xe xewarn oneainr sw mwnpa rxn. Bkwyo nrnr
en rp Gorxo xewano re r eag nn rarn, Nion w mrwram er
w msiepsam er emrn. r eag nn rarn. 6 Aynn nene war sarw
mmrn Bkwyo nrnr en rp rpaxenern, Arr niaro, ay mn Gorxo
eag nn nion w wy emmn. m p p nnikrro a Gorxom d
wkwroarp pr nrakipax menn. rpaxenern.
1

Neaipeweagwa yagpim ikan owianey. ur nnrn.


mn xm xwy Gorxoyp nsearwapyiro seaipeweagwa nn d
irnpoy. Awa sn mp nwearn nra nasn imnagp nn d nmoro
Gorxom d nwkwroro yagpa axp oyaneynro ikan wiaxd poy.
7

Jisas Kiraiso imnp m xeg b xeg b imnarman. An imnp


en dn apn imnr agw rn en sn axp imnr n rwyo en an min
axp imnr enrn. 9 Aynn xwy Kiraiso neaiip nn rnp mar, xwy
xeg b nn wapnarg xxegn imnp inig waxn xe oneamronr sw
mwnpan. Ay rp nnrn. Gorxo ay nnearmxr neaiipim dn d sx
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nnrnny, na neaimxpax imnpim xdarwn. Naw nn w ikaxyo


Rp wxn. Rp ananrn. rnpim dn w d sx neanpax menn.
Aynn m xm w ikax rn apim oxd mn. nyaiwiro xd gy ap na w
wimxman.
Rdyow nn way Gorxo wimnar rp rxn. ur nnrn.
Nene r onw Jisas Kiraiso rdyown neaiinw twanern.
Rdyow Jisaso inp Ap d nwkwrorpim dn anann nnrane na
imnarwprn. Ap m sn sen a rkrniwm dn yagpim xdargy
b npax menn. 11 Rp nn d mpoy. Apaxp imng xwowa xwiogw o
om w none tn neg m tn yarwp Gorxo yokwarm oneaiinr naw
npkmn rag pp nmem awaw w rnwm npwiro wwi nearro
aiw naw no m weage banrwmn r ikearargrn. 12 Aynn Jisaso
en xeg m agw axyn mngyo xo npern rag ppim dn syikw
mn Gorxo e imnr xnr wimnarp wimxmnr nn k w e
banrwm dn rn meanign. 13 Aynn nene m sn w ikaxyo Ap
wxn. Ap ananrn. rnpim oxdaney. rargy weage pn nwirm o
t e nn nurane d Xom ay wiayigpa nene en neaiarn ay ananrn.
oyaiwianey. 14 Ay rp nn seararn. A b xw tyo nene an nn
weanw nn mimnag a a anam rwyo imnnp nene wewangnr
d nwikwmorane yarw eag nn rarn. 15 Aynn Jisaso neaiipim dn
Gorxom rdyow nn way yayn umwangn. Neg mayo dn m wyo p
p nurrn onn neg mnornn nurrane waropr wwangn. 16 Gorxo m
xoyy wnyo nan wiiro dw ikeamngyo amp b mn wiro yaraga
nwnrn yay winar eag nn seyn ap nn ar mikeam nero rxn. E
nern rdyow nn way Gorxo wimnarp yaraga nn rarn.
10

Seg mn seyn Jisasom prn xd r xnr seaipeweaargwam


Awa Gorxo yar imm wn nseaipewearn egp nn Ay ap nn
ewrn. Ap nn ewrn. urprwarn. Awam ar nwiro nm yey
wurn r xn. Seyn prn ar nwiro nm nwurn rny, awa
nseaipewearn wig d r mux d yay nyaiwiro seaipeweaprrn.
Seyn e mepa nerny, na imnp w seaimxn menn.
17

Amp none nerann prn nyamxnr wangnr nerane nn re


neaimnarn, Gorxoy swyo dn prn w rnp n nra warwn.
neaimnarag nn seyn none nn Gorxom xwy rrm wpoy. 19 Nion pr
nrakiarp anp imnn seyn tmn an bma nn Gorxom rx ay w
urr xnr dirr seaiarn.
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Gorxom nurrn urp nnrn.


Gorxo O m nwayrnro weapaxp nn mk ikiorn. Oy dyo
dn neg mn Jisaso xwrpyo dn m s ner wipn mearn. Rag o
npern ppim dn xwy nym imn Gorxo E e nseaiimrn.
rrorp an wayror eag nn sipsip imnwane neamear xw
imnorn. 21 Seyn amp Gorxo wimnarp npn epax imnpr nn
seaimxwngn. E nern Jisas Kiraiso An nn sey e numepax imno,
ay orn. O seaiipim dn p p xo yay winpax imnp imnr xnr
seaimxwngn. Aga e imnwngn. nimnarn.
20

Yopar urp nnrn.


G nrxmeyn, e rrmx nion sea rp sepi ay w nrr meapa ner
nn rp re osearmn, Prn ar kiar nmnrane apim oxdaney.
yaiwpoy. osearmn. 23 Seyn rp nn nj imnpoy. Neg nrxme Timotio
rxa gw ayo dn wrawixn. O sn m nion nmen yawawi nawn nbrai
sw seananwrn. 24 Seg sey e nimnr seaipeweaargwam tn Gorxoy
imng nyon tn none nn yay neawiemeapoy. m nion tn Itari
propensyo re weawy yay seaiwrnaparwn. 25 Gorxo nynn ay
seaiwianwngn. nimnarn.
22

Xibruy
<
13
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Matyuo
Mako
Ruko
Jono
W wurmeiargwa
Rom
1 Korin
2 Korin
Garesia
Epesas
Piripai
Korosi
1 Tesaronaika
2 Tesaronaika
1 Timotio

Go!
Download and unzip
aak_html.zip to read
this offline.
Linguistic publications
Ethnologue

HTML generated 2 Jul 2014 from source files dated 20


Feb 2014

This version of Total HTML Converter is unregistered.

2 Timotio
Taitaso
Pairimono
Xibruy
Jemiso
1 Pitao
2 Pitao
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Juto
W wmxnp
1990 Wycliffe Bible
Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Jemiso
0
1
2
3
4
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jemiso
<
0
>
^
Jemiso
Iwam neawapyargp e neaemxpaxrn. ur nnrn.
D em sam mmon. nseaimnrn Gorxom rx urr xn. ur
nnrn.
m dw ikeamngy tn amp mmrngy tn apia nnrn.
w opoynr wmeaarp nn ur nnrn.
Xwyp xxen ar nwiro nern rp rp yargrn. ur nnrn.
Wyo w kwiawyo uwrrro wyo paimm wiro mepan. ur nnrn.
myo arr mwipa nern Gorxom d wkwrown. rnargy nn
ur nnrn.
P p xwy rarwp nan rwangn. ur nnrn.
m d m sam Gorxo tm dp moargy yargp nn ur
nnrn.
Seyn spp nern Gorxom sm tn wiargyn imno. ur nnrn.
Srxmeyo xwy mumearpan. ur nnrn.
Mx mxnpan. ur nnrn.
Amp w mmrngyo err wi nnrn.
D sx nnrane mno nn wen ner wewangn. ur nnrn.
S rom dn rrarn. murpa rxn. ur nnrn.
Gorxom an min rx urr xnr ur nnrn.
Srxme w xewn yaraga nwnrn yumxnpoy. ur nnrn.

Jemiso
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jemiso
<
1
>

Pay Jemiso eanarn.


Pay rna m Jisasom d wkwroargyo mx uxdowraraga nn am
am numiamoro w e nimnro a ap apim urn gy nn Jemiso eanarn.
Xewano nn wa prn mrn eag a Jisasom xogwo, Jemisoy
rnoran? wiaiwiarworn. Jisasoy syik imng Jerusarem weagyo
wipeweag sey e imnorn (W wurmeiargwa 15:13, 21:18). Jisaso rxa
anam npeyimn xwiogw rxa obax onmip npwmn en Jono m w
Jisasom d wkwroarwn. nrro a om prn nuxd rn epaxp tn xxen
m yargp nn ar nwir nn ay re oyaiwpoynr Jisasom prn nxd rn
epaxp , ay ripran? Ripran? oyaiwpoynr pay rna nrr eanign.

1
Jemison Nion Gorxom tn Jisas Kiraisom tn xnnn nimnr om
wiiar wonrn. Nion pay rna g m Jisasom d wkwroargyn nn
Seyn gw b b w wka skw wa apyn w e nimnro weagynrn.
Ayn nn pay rna near yay seawrnaparn.
1

Iwam neawapyargp e neaemxpaxrn. ur nnrn.


G nrxmeyn, seyn rxa nj rp imno. Jisasom d nwkwrorn
e nenro ra xdaronr iwam seawapypim xwmm nwira nurny,
xean r t rwyo seameanpim en xwmm wipax imnprrn. Seyn
nj e imnaga nn xean xxegn seamen kkm mimn D ni
neainnp nn ra neameaarn? yaiwrxn. 4 m xean wikrargpim
xwmm nwira nasn imnpax imnp seyn en axp imnpra nn
xwmm nwira rxn. E nern Gorxo g m e imnr xnr wimnp b
mmr npn prn nyprmnrn w rorngyn xxen e imnprrn.
2-3

D em sam mmon. nseaimnrn Gorxom rx urrxn.


ur nnrn.
Sn d npkwn m sam mmoar go go Xean nmeaarp , ay ap
nn ra nmeaarn? myaiwipa nerny, xewano Gorxoy d tn d m
sam e mopax oimnmnr om rx urwngn. Gorxo m nyon ya nwirn
sm tn mw ya ewani nimnr xwn mn wiaro eag nn anan rx
urwngn. 6 E seararag a rx nurrn d b bia nmor Gorxo aga nepa
nniapnreno? Mniappa enreno? myaiw aga xxen d nwkwrmn
Nepa xxen niappaxorn. nyaiwir rx urwngn. m d b bia moar
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

go go rawrawyo imeamkw nern im nxem ur nxem br yarp n


imnag nn 7 m n imngy b re myaiwipa rxn, Gorxom rx
urn o anan nniapno. myaiwipa rxn. 8 m ay d nmorn n bn
mam d naroayir nero moro amp en nern E oemn. yaiwpn m xeg
b xeg b ero yargy eag nn e myaiwipa rxn.
m dw ikeamngy tn amp mmrngy tn apia nnrn.
Seg srxme dw ikeamngy re nyaiwiro m s meakn r xn,
Nion Jisaso neaiipim dn Gorxo sey e nimxonran? nyaiwiro m s
meakn r xn. 10 E ner a srxme amp w mmrngy re nyaiwiro m s
meakn r xn, Nion Gorxoy swyo dn sa ikwirnonran? nyaiwiro m
s meakn r xn. Ar siy py ner piroarpa ay en an mwe axp apax
m pepr eag nn rarn. 11 Seyn njrn. Sogw xaw nwepn r nanrn
ar yey ykirn xeg siyp py ner npirnowirn xm awiax imnp sn
mimn xwr inarrn. m amp w mmrngy en E nern m b tn b
tn nmeapaxrn. yaiwiargp sn nxda nurn sn m nero axp e
peprrn.
9

w opoynr wmeaarp nn ur nnrn.


m Gorxom xdaraga nn xean wmeaar npimn xwmm
nwira nasn en Gorxo yay nwimor d nym imnp Ap nn
nrrn m nion d sx nyarg gy gyo mn wimrn. rnp rn. Yay
nwimorn d nym ap sx ummon eag nn m xean wyo
xwmm yargy Gorxoy d tn yay wipaxyrn. 13 m xean wmeaarn
re mrpa rxn, Gorxo nion w oenr xean ap nwapyrn. mrpa rxn.
Ay rp nnrn. Gorxo m w xom w oenr wwapyipax mimnorn. Xo en
myo w opoynr wwapyaroman. 14 Oweo, nene newanene wine wine
pp nn nneaimnrn eap nneainrpim dn w opoynr
nearpeaarrn. 15 Apx niaw agw ner xrargpa eap neainarp niaw
agwn ner w ay niawn xrarwrn. w ay niawn nxrmn niaw
xw iwiaroarpa w yrwpim dn nperane annarwrn. 16 G
nrxmeyn, d sx seayiyn, nion re searp, Seyn w opoynr
seawapyarp ppim dn mar, apim dn seawapyarrn. searp pn
nwirro yap mwapn pan. 17 P p na imnp ran, p p awiax imnp ran,
gm dn mar, anam dnn neameaarrn. po Gorxo O p p anam
w narp nn mk ikiorn. Sogw onapmg ninrn sepi imnr rpw
imnr yarpa nimnr m xeg b imnr xeg b imnr yaroman. On amp
awiax imnp anp neaiaparrn. 18 Amp o imxp npimn dn n bn ay
nene aiw nwkwn minn
oimnpoynr xewano E mgn. wimnpim
nxd nr oy xwy nepa imnpim dn nene neaemearn.
12

Xwyp xxen ar nwiro nern rp rp yargrn. ur nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

G nrxmeyn, d sx seayiyn, ap npn nion searp seyn rxa


nj imnaga aiw rp osearmn. Ar owianeynro sw nanro a apax m
nwipn mearo xwy mrpan. Wik en an mnpan. 20 m wik nnro
nern w rn Gorxo wimnarp tn xxen myrarg eag nn rarn.
21 Aynn seg w sn yayarg p B nn Onmirn. yaiwiaraga aiw npn
piaxn seaenarp rn. Ap npn em mmem nero sey e mimnpa nern
xwy m aiw w urargpa seg xwioxyo Gorxo wn seaurrpim
Xwy ap seaerkiemeapax imnp rn. Apim nmmnro Prn oxd mn.
yaiwrxn. 22 Yap nwapn ro Xwy ap arn nwirann apn yarwn.
myaiw Ap p p rnp tn xxen oxdaney. nyaiwiro xxen e rxn. 23 Ay
rp nn seararn. m xwyp ar nwiro a xxen my, ay m xxeyo g
smma arge ra imnnr sw onmip aineno yap imno. 24 Xeg
smmayo xxe tn sw nainenm numn apax m G smma e ra
imnn? yaiwp nn ar ikeamoarorn. 25 E ner a m w ikax awiax
imnpim Ap w yarwpim dn gwn neayrnp neakweawrpax
imnp rn. m apim an sw agw nwnro xdargy n w mimno.
Ar nwirn d ar mikeam p p rnp tn xxen nxd ro yarn Gorxoy
d tn yay winpax imnp wmeanrn. 26 m wo xeg mayo dn nsanr
mrpa ner a Nion Gorxom prn nxd r yaronrn. nyaiwinrny,
xewano yap wapnarn. Xewano Gorxom prn nxd r yarn.
nyaiwinr yarp en rn imnn. 27 m neg po Gorxo Ay syikw mn
egy nion prn nxdaro. wiaiwiary rp yargrn. Uypeay
ikeamnaraga nwnrn arr wiro apx anwa ikeamnaraga nwnrn
arr wiro ay udunpax m Gorxom mxdargy yargp nene en xe
oneaxmeanr myaiwipa ero yargrn.
19

Jemiso
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jemiso
<
2
>

2
Wyo w kwiawyo uwrrro wyo paimm wiro mepan. ur
nnrn.
G nrxmeyn, seyn neg mn Jisas Kiraisom O Gorxo nikn r
weap tn xxen nimnr weaorn. Om d nwkwrorn sey e
imngyo w kwiawyo uwrrro sp imngyo paimm wiro mepa rxn.
2 Ay rp seararn. Seyn Gorxom yay wianro nn aw enge m wa
Wo amp w mmrnorn. Raprap awiax nynr w ramax s gor tn
imxnw kk ninmn wiaporn. Wo amp may sa ikwirn imnorn.
Raprap ky min yr nynmn wiaporn. 3 Awa wiapn seyn
raprap awiax ynom ay tn yay nwiro Sm re kwiaw na imn rnam
wea. urro amp may sa ikwirn imnom Xw yn jeran, neg skw
t reran, wea. urro nerny, 4 Apim dn meyrnpa yarwn.
rseaimnarn? Oweo, sewanyn rxa neyrnro Wiene sey e imnr wiene
sp imnr ewn. nyaiwirn m opis ayo dn xwrx yarn eyroargwa
d nm nkwrnmn eyroargpa seyn en axp d nm nkwrnmn
eyrnarowa. 5 G nrxmeyn, d sx seayiyn, ar npoy. Gorxo m
xoy imnr xnr nyamxrn m xw tyo d nyy swyo dn m
amp may sa ikwirn imngy d nwkwrorpim dn amp Jisaso
neaiip w mmrngy imnpra nn muyamxpa eran? Ay xeg
xwioxyo E m xom d sx uyargyo Nweaprrn. urern. E
werxnr muyamxpa eran? 6 Seyn e nern m sa ikwirngyo ay
wimoargrn. m xean nseaikrro xwrx oumeaneynro e npm nuro
opis a t e seawrargy gyrn? Ay m amp xw re wep w
mmrngy menran? 7 Ay en yo na seyn Kiraisom xdaraga nn
seawrrnpim ikayw mumearpa yargran? 8 Seyn w ikax neg mx
iny Jisaso near Bkwyo re nrnr en rp, Jwanox nn d sp
inarpa m sw wn gy gyo en axp wrxn. nrnr en ap xxen
nxd rny, na yaro. 9 E nsearr a seyn m sey e imngyo prn
umero sp imngyo paimm wiro nerny, w nero w ikax rnp
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wiakiargyn eaga nn apim dn xwy mernpaxrn. 10 Ay rp nnrn.


m w ikax rn npimn prn oxd mnr nemn n bimn nwiakirny,
xwy m w ikax npimn wiaky mernpa axp e mernpaxrn. 11 Ay
rp nn seararn. Bkwyo w ikax re nrnr en rp, Mengyn w
minpan. ro, ay w ikax Nwipn mear m mpkipan. en rnign.
Seyn mengy tn w minpa nero a nwipn mearo m npkirny, w
ikax rnp wiakyn imnaga nn rarn. 12 Aynn p p seyn
nernran, nrrnran, re nyaiwiro d tn rxn, w ikax rnp Ap w
yarwpim dn gwn neayrnp neakweawrpax imnp rn. w ikax
rn apim dn Gorxo eyeyrm neainrn. nyaiwiro d tn rxn. 13 O
myo eyeyrm nwirn m wig wyo ay murmx wiargyo xo en ayo ay
murmx xxen xwy umern eag nn rarn. E ner a wig wnyo ay
nurmxr wiargyo xo en ayo ay urmxn apim dn xxen roayrnprrn.
myo arr mwipa nern Gorxom d wkwrown. rnargy
nn ur nnrn.
G nrxmeyn, m go go wyo arr b mw Gorxom d wkwron.
nrnrny, o D wkwron. rnarp surm imnn. O m nn d sp
mwin Gorxom d wkwron. rarpim dnn erkiemenpaxrn.
rseaimnarn? Oweo. 15 Seg srxme wo m wo iy nnran, aiw s ayim
nnp nnran, dw ikeamnarag nwnrn 16 amp xo dw ikeamnarp b
mn mw re nurrny, Jox Nwayrnr owean. nimnarn. Jox nur r
rsnn nn iy pnr agw m ryin nn aiw nr e. nurrny, Amp xo dw
ikeamnarp nn xwy e urp anan arr wipaxrn. rseaimnarn? Oweo,
rn imnp n urarn. 17 Gorxom d wkwron. rarp en axp imnn.
myo arr mw sa apn nrrny, d wkwroar ap rxa kwkw yin. 18 E
ner a m wo re nrnrn, m w Gorxom d nwkwrorn myo arr
wiaraga aiw nion myo arr mw Gorxom dn nwkwrorn Ay
ananrn. nimnarn. m wo e nrn eag a nion om re urmrn, Jox
myo arr mw Gorxom d wkwron. rarp nion O nepa d
wkwron. siaiwim nn arge nwapyn Neparn. yaiwimn? nurr m re
urmrn, Jox O Gorxom d wkwron. rarp neparn. niaiwir nn
myo arr wiarpim dn swapyn O nepa d wkwron. niaiwirn.
nurr 19 re urmrn, Jox d re nyaiwir kwron, w imno, ay n won
Gorxorn. Jox d e nyaiwir nkwrorn na yarag aiw rp nn en d
rmon? Imy en d axp nyaiwiro nkwroro a Gorxo r ikearn eag
nn e ikrnargrn. nurr 20 re urmrn, Majmaj ikrnar roxn,
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

myo arr mw Gorxom d wkwron. rarp Surm ra imnn?


myaiwipaxoxran? 21 En neg aro Ebramo sekax Gorxo urp
tn xxen xeg
xewaxo Aisako s r noga peyine dn rdyow emnr yarn Gorxo o e
pim dn W rnorn. mrrpa renign? 22 Aynn nene d re
yaiwipaxrn, Ebramo Gorxom d nwkwrorn dn wkwroman. Gorxo
urp xxen nern wkwro eag nn d o wkwrop xewano ar nwir
epim dn y imnrn. yaiwipaxrn. 23 Rp en yaiwipaxrn, Neg aro e
nern xo nn Bkwyo re nrnr en rp, Ebramo Gorxom d wkwrag
nn W rn imnorn. yaiwinign. nrnr enp xxen imnnign.
Aynn Ebramo Gorxo tn nkumxnr emear woy ragran?
yaiwirpaxrn. urmrn. 24 Agw seyn nj re imno, m Nion Gorxom
d wkwron. rarpim dnn Gorxo W rnorn. rrarman. Xom d
nwkwrorn xo wimnarp yarpim dn W rnorn. rrarrn. Ap
nn seyn rxa nj imno. 25 En iy ede dn wag Rexapy rn
Josuao m wa a apim sw ownrpiynr urowrnapn nipemem nur
wyo urowrrn. en axp Gorxom d nwkwrorn e pim dn
Gorxoy swyo dn apx w rn mimnpa renign? 26 Aynn re rpaxrn,
m dp sn sx mnn waro py epa m Gorxo e rxnr wimnp
m dp n wkwroargp axp n nimnr kwkw yin. rpaxrn.
Jemiso
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jemiso
<
3
>

3
P p xwy rarwp nan rwangn. ur nnrn.
G nrxmeyn, Gorxo m wig wnyo urwapyargyo yar imm
nwirn awayin mw en eag nn segy w obax myo ourwapyaneynro
mimnpa rxn. 2 Nnenen prn oyaneynr wy nremioarane spn
ikrnarw a m map tn nrrn mremioapa nerny, Gorxoy swyo
dn rxa w rn imnorn. P p w eap winmnr yarp nn en anan
yamxnarorn. 3 Nene os iman ounr nern yarwp nn d omoaney.
Ainx onmi b xeg mayo sw kwrrarwpim dn gmn ge ounr
knmxn man mar, os non en mn warrn. 4 Ai spx en xw imnr
im e en nern nxem ur yarag aiw om mearo mn oumn.
nwimnr par onmip tn a mn mn mn warrn. 5 Neg may en
axp imnn. War nrmn nn onmip eag a apim dn m Sey e
imn ap epaxonrn. nrro mx meakn nargrn.
1

Ai r b onmip mrorag aiw k xw b npn r nowrpaxrn. 6 Neg


may rn wearyrn. Sp b onmi mar, ay w epaxyrn. Neg
warrm w e eag aiw war nrmn xwr neaimxaryrn. R neg mayo
dn wearp Ap ppim dn mar, sa r xw Seteno wenrm dn
mrnp rn. Ap amp nene onn dn nra yarwp rmmenwn
neaenarrn. 7 Ay rp seararn. Xm naw xxegn ay ay, sran, iran,
agwran, inigyo yaryran, m w oimnr yapemxn ay w imnagrn.
Agw en nene w oimnr yapemxn anan w imnar eag a 8 m go
naw say yapemxargpa xeg ma en oyapemxnmnr nern xxen e epax
imnn? G ma an sam nwrr nra mgn. nyaiwir aiw w e epax
mimnn. May sp nn nern kiki b yarman. Sid m py omm
yarp magw nn. 9 Map tn neg mn imn po xwom yay wirane
m xn nimnr werxnr neaimxene wnyo ikayw urrane yarwrn.
10 Aynn ma axp m dn yay wirane ikayw urrane yarwrn. G
nrxmeyn, Nene e nerann ay apnrn. rseaimnarn? 11 Inig sm
sirrk axyim dn na w mear pya eaar w mear epaxrn.
rseaimnarn? 12 G nrxmeyn, k pik wnam dn sogw orip wepaxrn.
rseaimnarn? Wain urax wrm dn k pik sogw wepaxrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rseaimnarn? Inig sm iwam t meaar wm dn m inig na


wepaxrn. rseaimnarn?
m d m sam Gorxo tm dp moargy yargp nn ur
nnrn.
Nion d m sam mor nj imnr eonrn. yaiwinarg gy gy
nene Ay wig yaiwinargp tn xxen iy rimno? wiaiwianw nn woxn
woxn nemern awayin nimnmn na ero d m sam nmmn na ero
yargpim dn ap nene neawapyrxn. 14 E ner a seg xwioxyo dn wyo sp
d ay w r t wiaiwiro nionn sey e oimnmnr imm wiro nerny, d
xew e nmorn seyn nepa imngp rt ninro mx mmeakn pa rxn.
15 m wig wnyo sp e nwikrrn D m sam nmorane yarwn.
yaiwinargp, ay anam weaoy dyo dn nyaiwiro yargman. D m
Gorxom mxdargyo dn imnr m Gorxo nn d w mm wiwany
nnn mnargyo dn imnr ep rn. Obyyyo dn en imnr ep rn.
16 Ay rp nn seararn. m wig wnyo sp d wiaiwiro nionn sey e
oimnmnr imm wimxro yargy eny, m prn mwe uyni nero
sp xxegn nra warg eag nn seararn. 17 E ner a m d m sam
anam dp nmoro yargp aga xeg b imnag nn ay rp yargrn.
Xm syikw mn ero wig wny tn xepxep mrn mep tnro awayin yapen
imnro wig wny xwy urn prn ar nwiro d yaikiroro wnyo w b
onmip mwian xwap ay w nwianrn k nana sogw obax weary yap
nimnro wnyo wiiro wnyo sm sm e mum nero na ero sp ero mepa ero
yargrn. 18 m wig wny tn xepxep mrn mep tnargy e yargpim
dn m aiw om w nra wargpa nerny, w rn yargp aiw xw
prpr inarp n imnno.
13

Jemiso
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jemiso
<
4
>

4
Seyn spp nern Gorxom sm tn wiargyn imno. ur
nnrn.
Seg mx rnro mx inro yargp mk pyo dn inargrn? Ap
meapaxonrn. nyaiwiro eap seainarp Ap seg xwioxyo dn seyn tn
mxn inargprn. eap seainar mk apim dn seyn seg wny tn mx
rnro mx inro yarg menran? 2 Seyn amp w nn Omemn.
nseaimnr a meapax mimnpa nero nn m opkmn. yaiwiargrn.
Amp b sw w nwnrn mmeapax nimnro nn mx nmpero mx
rnargrn. Seyn P nn nene neaimnarp mmeapa yarwran?
myaiwipan. Gorxom rx murpa nero nn mmeaargrn. 3 E ner a seg
seaimnarp nn Gorxom rx nurrn d na nxrmn m seg eap
seainarp oyaneynr rx urarg eag nn Gorxo w ar xxen nseair
mseaiaparnn. 4 Gorxom prn d mwkwropa nern xd ro pn wirro
nero nn wn inargyn, seyn nj rp sn mimnpa reo, m
Gorxom mxdargy tn nawn nkumxnro emeargy, ay Gorxoy sm tn
inargy w imno. Aynn gy gy m Gorxom mxdargy tn
nkumxnm oememn. nwimnrn wiwany Gorxo tn sm tn inargy
imxnaro. Seyn nj ap sn mimnpa reo? 5 Seyn d re ryaiwiaro,
Bkwyo re nrnr en rp, Gorxo xeg kwy neg xwioxyo sx neayipim
prn susn memearrn. Bkwyo e nrnr enp surm rnn.
ryaiwiaro? Oweo, Gorxo xeg kwyp m xo tn sm tn inargyo w wipax
meag nn rarn. 6 E nsearr a Gorxo ay nneawianrn xwap ay w
neawianarag nn Bkwyo re nrnr enn, Wrxa imnargyo Gorxo pr
rakir m Syikwn imnwn. yaiwinargyo w wianr yarorn. enag
nn 7 Gorxom smawyn yey wurn ro obo xrr neaingnr xaw
nroro o tn mxn inro rxn. O tn mxn inarn nseanm unrn.
8 Seyn Gorxo tmn r xn. E nerny, xo en seyn tmn bnrn. m w
yargyn, seyn Arge ner Gorxo tmn umnrn? nseaimnrn sik
wyo xnn okwrnmnr ig enargpa axp nero seg w yargp en
okwrnmnr ig enpoy. m d b bia xrgyn, seyn Arge ner Gorxo
tmn umnrn? nseaimnrn sax sik may onr yarwpa seg xwioxyo
en d spp tn nxrr yargp ap en sn neanngnr sax sik may
narpn imxnpoy. 9 Seg w yargp nn d sp nseair xwr nimnro
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wepoy. Rp seyn rargp pn nwirmn seg w yargp nn mx


poy. D ni seainarp pn nwirro kp yinpoy. 10 Gorxoy swyo dn
syikwpiaynn imxnpoy. Seyn e ny, o seameyoanrn.
Srxmeyo xwy mumearpan. ur nnrn.
G nrxmeyn, seyn xwypai mwrrnpa rxn. Ay rp nnrn.
m gy gy xexrmeyo xwypai nwrrrnran, xwy numearrnran,
ay ayon muraro. w ikax Jisaso rpim en xwypai wrrro xwy Ay
npkwn mrnn. umearrn yaro. w ikax rpim xwy numearrny,
w ikax rp tn xxen m xwy umearargyn nimnr yaro. 12 myo
w ikax urr xwy umearr epaxo, ay n won Gorxorn. myo yey
uyimxemear xwr wikxer epaxo n won o eag a Neg wnyo xwy
umearpaxenern. yaiwiargyn gynran?
11

Mx mxnpan. ur nnrn.
m Gorxo nn d mm re rargyn, Agwran, wrnran, a xw
apim nn nurane xwiogw wo e nwearann kodreak nerane ngw xw
meanwrn. rargyn prn ar npoy. 14 E rargyn wrn
seameanp nn nj nimnmn rraro? Seyn pn imno. Seyn
swr xeniaw yarp n imno. B onmip nwemn apax m anp
imnargynrn. 15 Aynn seyn e mrpa nero Gorxo nn d nmoro rpn
nrrny, mno xe nwearo opoynr sw nneanrny, nene m s w
tn nwearane rp yanwran? Rp yanwran? nrrny, ay ananrn. 16 E
nsearr a wrxayn nimnmn e w mr mx knaro. Mx knarg apn
imn npn sprn. 17 Aynn rp osearmn, m nj re nimnro aiw, Nion
na imnp nern ay e epaxrn. Nj e nimnro aiw ap e mepa yarg gy
gy, ay rxa w nero nn xwy mernpaxp yaro. osearmn.
13

Jemiso
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jemiso
<
5
>

5
Amp w mmrngyo err wi nnrn.
Agw amp w mmrngyn err b seaimp ar npoy. kn sp
seaipax seameanp nn w earo Yey rro poy. 2 Ay rp nn seararn.
Seg amp ay tp rxa ddm inrr raprap en rxa kwnum nowrr en.
3 S gor tn sirp tn ngiy mkipax imnag a seg aw emem yarg p
rxa ngiy kin. S Gorxo m nyon m mmxm enyim ngiy ki ap seg
sp nwira wargp sn piaumm er r kyo nowrarpa seg waryo en
nowrr enrn. S yopary t rn amp ay tp tn ngw tn mmem
yraraga a 4 prn ar npoy. Ngw m om seaiiargy tn aiw
seamiiargy tn ngw om seain E seaiapanwrn. nurro yo urgp
Ap nwirn b nwkwiro sn xrargprn. Ap raiw rn rnarn, m
ay sp e yargrn. Sp e yargrn. Raiw n rnarp Gorxo O anam
d sm wngway mnorn. O rxa ar win. 5 Amp w mmrngyn,
seyn xw tyo nwearn sr mun nwearo p p seg eap seainarpim
dnn nra wargrn. E nern m odp iwa e wim nn oimnr aiw
xw nwiro imxargpa s Gorxo xwr seaikxenyi an oneameanr
sewanyn axp e imxnaro. 6 m w rn yargyo seyn xwy
numerro pkiaraga aiw wny en w pr searakianro myaro.
1

D sx nnrane mno nn wen ner wewangn. ur


nnrn.
Aynn, g nrxmeyn, mno xeg d tn neaimwngnr xo
weapne nn wen nero werxn. Aiw om yargy aiw w nurrmn
yargp nn d mpoy. Ini ear sogw anr nern aiw xw imxna nn
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wen ner nwearn y ner xegp n oneaimonr wen ner


weaargrn. 8 mno weapnyi aw ayo eag nn seyn en axp xe
oneaimwngnr d sx nnro wen nero werxn.
G nrxmeyn, mno xwy mneamerpa wngnr anm ikax
mrnpa rxn. Ai eyeyrm nneairn xwy neamerpax imno an
bmgnr rxa w e rnapag nn rarn.
9

G nrxmeyn, w rkiamoagwa Awa mno xeg xwy


onurmepoynr urowrnapn nbro oy xwyp wuryigwarn. Awa m w
xean wikrn xwmm nwirn egp seyn nn swepg seaig eag
nn axp e nero xd poy. 11 Ai Gorxom d wkwrowane d re
yaiwiarwrn, m ena xean wikraga a xwmm wy Gorxoy d
tn yay winpax imngyrn. yaiwiarwrn. Seyn Jopo yagp nn rxa ar
nwiro om xean nwira pim xwmm nwira nsn en mno m
na win wmeap nn nene nj e imnagw nn re yaiwiwn, mno
m nn w wianr ay urmxr nern b onmip aykw mw ay w
wiarorn. yaiwiwn.
10

S rom dn rrarn. murpa rxn. ur nnrn.


G nrxmeyn, amp seararp Oxd poy. nnimnr aiw rp
apaxrn. Nepa nrarn. oyaiwpoynr nurrn anam dnran, xwrm
dnran, amp wyo dnran, aga murpa rxn. Seyn nion e sear apim
dn rn Gorxo pr seamamongnr myo Nemn. nurrn apn urr xn.
Nemmn. nurrn apn urr xn.
12

Gorxom an min rx urrxnr ur nnrn.


Segy go go rn nmearny, Gorxo arr oninr rx urwngn. Segy
go go d ni nwinrny, Gorxom yay numer so umearwngn. 14 Segy go
go smx nwerny, Jisasoy syik imngyn seaipeweagwam En.
urr xn. Awa nbro mnoy d tn m war oinnr rx wuryiro ran b tn
xw earo rxn. 15 Awa rx nurrn d nwkwroro urargpim dn mno
m na wimxnrn. Smxo w b en eo eny, yokwarm wiinrn.
16 Aynn, smx pn seawirr Gorxo na seaimxr ena nn seg w p nn
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

waropr inro Gorxom xxe rx wurmeir inr xn. Rx w rn imngy


wuryargp, ay anan myo arr wipax eag nn rarn. 17 En w
rkiamoag Iraijao ep nn d mpoy. O m nenn imno aiw ini
meapa oenr Gorxom rx e tn urn oy d tn xw tyo ini meapa ner
xwiogw wa wo npwmn en m em w wm d wo en pwenign.
18 O ini m oeanr Gorxom rx urn ini xw tyo near aiw yapnign.
Srxme w xewn yaraga nwnrn yumxnpoy. ur
nnrn.
G nrxmeyn, segy wo m xeg imn wo Gorxoy xwy nepa
imnp pn nwirm xewn yarag nwnr m Gorxo tmn obnr
nipemem nbrny, 20 re mwngn, Xexrme w ark yargy wig w
yargp pn nwirro m Gorxom d owkwrpoynr yumxar go go, o ay
ann mxnanro yargpim dn erkiemenpr nn er w xwap p rt inpr
nn er yarorn. mwngn.
19

Jemiso
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Jono
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
0
>
^
Jono
Xwyoy rno m imnp nnrn.
Way neameai Jono xewano nn rp nnrn.
Jisaso sipsip rdyow nnn imn eag nnrn.
Wiepsar wa wa awam nwirmea u nnrn.
Piripo tn Nataniero tn nnrn.
Aga inig inig wain oimnr imx nnrn.
Jisaso a rdyow yargiwm npwir ep nnrn.
Jisaso m nn xwioxyo dn yaiwiargp nn nj imn nnrn.
Jisaso tn Nikodimaso tn xwy rng nnrn.
Way umeai Jono Jisaso nn rp nnrn.
Jisaso tn Samariay apx w tn xwy rng nnrn.
Gapman woy niawom na imx nnrn.
Skw ik e wom na imx nnrn.
po amp n niepxniasirn. ur nnrn.
Jisaso nn wa rg nnrn.
Jisaso ox 5,000 aw engyo aiw mn wi nnrn.
Jisaso ip Gaririyo xwrw nosaxa u nnrn.
my Jisaso nn p eg nnrn.
Nion aiw anam dn imnonrn. ur nnrn.
Xwy d kwrn d nym imnpaxp ur nnrn.
Jisasom xogwowa xom d mwkwrog nnrn.
Jisaso aiw a pk pk inyo nwearn imxargp nn yoa nnrn.
Jisaso nn Kiraisoran? Woran? rng nnrn.
Jisasom oxrpoynr urowrg nnrn.
Inig oy t nn ur nnrn.
Jisaso nn d xxegn tn nepayoro rg nnrn.
Juday mebowa Jisasom d mwkwrog nnrn.
Apx w in wm xwrx umeag nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Nion m nn uywn imnonrn. ur nnrn.


Nion uma nn soyn w upax menn. ur nnrn.
m xewar ingy nn ur nnrn.
Seg po oborn. ur nnrn.
Aro Ebramo sn men nion weaagrn. ur nnrn.
Sw supr wom na imx nnrn.
Sw suprn imngy nnrn.
Eway ikax sipsip aw mearoaro nnrn.
Sipsip prn aw mearoaron nionrn. ur nnrn.
Jisasom rw umog nnrn.
Rasaraso pe nnrn.
Jisaso Rasaraso pyom s imx nnrn.
Juday mnowa Jisasom opkianey. rnrg nnrn.
Maria werx na b Jisasom skwyo iwaymo nnrn.
Apaxpn imng xwowa Rasarasom en pkwangn. rng nnrn.
Jisaso Jerusaremyo nrmorn mx iny rmoargpa rmo nnrn.
my w Jisasom sw wnanro eg nnrn.
Jisaso xom pkiprp nn ur nnrn.
Juday obax Jisasom d mwkwrog nnrn.
Nion rarpim dn m nn epaynprrn. ur nnrn.
Jisaso wiepsarowam skw sosyo ig wea nnrn.
My nurno Judasorn. nm ur nnrn.
Jisaso w ikax sp ur nnrn.
Pitaoxn, jox rw nmorn. ur nnrn.
Gorxo t e nn yn imnonrn. ur nnrn.
Nion Kwy Gorxoyp urowrmrn. ur nnrn.
Wain urax nepax imnpn imnonrn. ur nnrn.
G seaiepsaroyn eag nn m sm tn seaiprrn. ur nnrn.
Kwyp enp nn ur nnrn.
kn sp nseasn yay seainnrn. ur nnrn.
Nion m Gorxo tn xepxep rngyo rxa xoprr wirn. ur
nnrn.
Wiepsaryo nn rx wuryip nnrn.
Jisasom xrg nnrn.
Jisasom Anaso t e nn nmra nuro wrg nnrn.
Pitao Oy niepsar wonman. r nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Anaso Jisasom yar nwia u nnrn.


Pitao Oy niepsar wonman. m ur nnrn.
Jisasom Pairato t e nn wiowrg nnrn.
Pairato Anan yekwrorpoy. r nnrn.
Jisasom yekwrorg nnrn.
Jisaso pe nnrn.
Porisowa Jisasom miwyo ayw ikrog nnrn.
Jisasom xwyo weyrg nnrn.
Jisaso wipnmea nnrn.
Magdara d Maria Jisasom sw wn nnrn.
Xeg wiepsiowa xom sw wng nnrn.
Tomaso Jisasom sw wn nnrn.
Bkw rp my d wkwrrxnr enn. ur nnrn.
Wiepsi w wm d wa m Jisasom sw wng nnrn.
Pitaom Nionyyo prn umrxn. ur nnrn.
Jisaso wiepsi xo d sx uyio nn rp nnrn.

Jono
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
1
>

Xwy yay neainar Jono eaprn.


Rwam rp Xwy yay neainpax Jono eap y rnp rn. O Jisaso
wiepsagowa worn. Xewano nn nrr nearn yum Wiepsar Jisaso d
sx uyioy nrr eaorn. O Jisaso rxa npmn nwipn mem anam nn
npeyimn en m xwiogw aga obax npwmn en rwam rp
earn. m Gorxo arre imnoran? yaiwiarn Jisaso rr er epim dn
nj imnr xnr nrr earn. Gorxo tmnn inyi Jisasoran? nyaiwiro
d nwkwrorpim dn d nym imnp tg y en imnr xnr nrr
earn.

1
Xwyoy rno m imnp nnrn.
Iwam xw rr sn men Xwyoy rno n wearn. O Gorxo tn
nawn nwear o tn xxen imnrn. 2 Aga iwam dn Gorxo tn
weagorn. 3 O Gorxo nerpim dn amp imn npn imnrn. P p
imnp w xegp mimn xo nerpim dnn imnrn. 4 O d m amp
s imnna nn torn. D o tp , ay myo Gorxo imnp nn w
wkina nnrn. 5 W ap s yinre w narn sp w s uyimxman.
1

m wo O way neameai Jonoy rnorn. Gorxoy xwy ya


wiowrorn. Om Gorxo urowrnapn 7 o m nn w ap nn ar nwiro
d kwropr nn wa urmnr nn bnign. 8 O myo w wkiaroman.
Sa w wkiaro nn wa nearmnr born.
6

Aga nepa w wkiaro, ay rorn. Xw tyo nn nbrn Gorxo imnp


nn d mopr nn w wkmxorn. 10 O xw tyo wean xwr tn
amp tn xo nerpim dn imn aiw ox apx m mwmxgawixn. 11 O m
xeg Juday t e nn ag aiw mummngawixn. 12 E ner aiw m om
nummnro d wkwry niaw Gorxoy oimnpoynr sw wnrn. 13 Ay
niaw m emeaarg yap imngman. Apx xrarg yap imngman.
my dyo dn en imngman. Sa Gorxoy dyo dn xeg niawy
imngrn.
9

Xwyoy rno aga m nimnr xw tyo nene tn wean nene


sey e o imnp aga xeg b imnag wnwanign. O, Gorxoy sin
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

miaoo xo tn xxen sey e imnag wnwanign. mane w ay w


neawianarag wnwanign. Gorxo imnp nepa xxen sw neainarag en
wnwanign. 15 O nn way neameai Jono wa nrrn w re rnign, O
nion re rorn, Rwyo bno nion sn men o xm weaag nn nion
sey e nimnn. rorn. rnign. 16 Ay rp nn mane w ay w
neawianarag wnrane Gorxo imnp nepa xxen sw neainarag wnrane
ewanign. rarn. O w nneawianrn b onmip mneawian xwap ay w
nneawianr arr m m neairn. 17 Ay rp nnrn. Moseso Gorxoy d tn
w ikax nrr rwam ea eag aiw ay Jisas Kiraiso neawapyipim dn
Gorxo w neawianarp nn nj imnrane nepa xo imnp nn nj
imnrane ewrn. 18 Wan aiw Gorxom m go sw wnrn? E ner a
w sin miaoo O nn xanoy syo weaorn. Nene Xano imnp
apran? yaiwian w neakmxrn.
Way neameai Jono xewano nn rp nnrn.
Juday w Jerusarem dn re nyaiwiro, Way umeaiar Jono m
Gorxoy d tn yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn
iwiaronoy rarworan? Woran? nyaiwiro apaxpn imng wa tn m
Ripaiy rny wa tn Ripaiowa a Gorxo nn rdyow yargiwm
mewegwam sa urpargwarn. Awa tn nuro Jonom Goxrn? urpoynr
urowrn 20 awa nuro om nwmearo yar Goxrn? wn o yum b mw
waropr ninr Aga nepa seararn. nurr Nion m yey seayimxemeana
nn Gorxoy d tn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rargonman.
Kiraisoy rargonman. urag 21 awa yar re wigawixn, Jox ay o meny,
goxrn? Jox w rkiamoag Eraijaoxran? uraga o Ay nionman. urag awa
Jox w rkiamoag Isrerene xway nanr weawoxran? uraga o Oweo.
urag 22 awa Jox Gonrn. simnarn? m none nearowrnapyo wa
uranr rarwn. Jwanox po rnarn? uraga 23 o re urnign, Nion w
rkiamoag Aisaiao rp tn xxen m d meae dn raiw re raronrn,
mno nn prn wimopoy. raronrn. urag 24 awa Parisiowa
urowrwarn. 25 Awa yar re wigawixn, Jox m yey neayimxemeara
nn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwox mimnpa er w
rkiamoag Iraijaox mimnpa er w rkiamoag nene xway nanr weawox
mimnpa er eny, p nn myo way numeaia warn? uraga 26 Jono re
urnign, Nion myo way numeairn inig tn n umeaiaronrn. E ner a
seyn tn wnm ro wo soyn sw m mmxorn. 27 m niony rwyo
bno nn rarn. m nion nn W rnorn. niaiwiaraga a o aga sey e
nimnag nn oy skw s gw wikweaipaxonman. urnign. 28 Jono inig
Jodan rapyo jarwmn a yo Betani t e way umeaiarn nwmearo yar
ap wigawixn.
19

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jisaso sipsip rdyow nnn imn eag nnrn.


Way neameai Jono, s weo Jisaso xo t e nn barag nwnr re
rnign, Sipsip mi rdyown m nnenen uyni yarwp yokwarm
neaiina nn Gorxo neaiapo iworn. 30 O re rorn, m niony rwyo bno
nion sn men o weaag eag nn nion sey e nimnorn. rorn.
31 Xm nion en m nbr yey neayimxemeanwngnr xway nanr
weawom m mwmxpa ner aiw o nn g Isreryo way numeaiarpim
dn w urkiammnr brn. rnign. 32 Way neameai Jono Gorxom
xewaxo wmeap nn mko nimnr wa re nearnign, Nion kwy
Gorxoyp anam dn xawiw yap nweapr om xeweag wnanign.
nnearr 33 re nearnign, Xm nion en m nbr yey
neayimxemeanwngnr xway nanr weawom m mwmxpa ner aiw
inig tn way numeaia ounr nrowrnapo re nrnign, m jox kwy
nweapr wmeag wnro nn d re yaiwrxn, myo way numeairn kwy
tn numeair sx ummono, ay oran? yaiwrxn. nrnign. 34 Gorxo nrp
tn xxen niwanon om sw nwnr nn nmeap nn mkon O niaw
Gorxoyorn. seararn. nearnign.
29

Wiepsar wa wa awam nwirmea u nnrn.


Way neameai Jono, s weo wp tn xeg wiepsar wa tn nawn
nrorn 36 wen y wnnign. Jisaso a warag nwnr re rnign,
Sipsip mi rdyow nn Gorxo neaiapo iworn. rag 37 wiepsarowa Jono
e rag ar nwiri Jisasom nm warn 38 o nknmnr wnnign. Awa nm
baragi nwnr re urnign, P yanri nm nbari? urag awa re
urgisixn, Rabai Neg agapn nrrn Nearwapyaroxrn. rarwprn.
Rabai, jox a giwm wearrn? uragi 39 o re urnign, Awagw nbri sw
wnpiy. urag awa tn nuro a xo weariw sw nwnri rxa sp tn 4:00
p.m. imnag nn s ayi o tn e s wegawixn. 40 Way neameai Jono Jisaso
nn rag ar nwiri nm wa wo Adruorn. O Saimon Pitaom
xexrmeorn. 41 O xm nur xexrmeo Saimono nn p ner re
urmeanign, Yawawi m neg Xibruy pn tn Mesaiaoy rarwo O m
yey uyimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rargorn.
Kiraisoy en rnorn. Om rxa sw wnmewi. nurm 42 nwirmem Jisaso
t e nn nuri wmen Jisaso om sw agw nwnr re urnign, Jox
Jonom xewaxox Saimonoxrn. Rn dn yo Sipasox Yo ap Griky pn
nrrn Pitaoy rargprn. (Yo mkp s rnn.) Yo Sipasox rrpro.
urnign.
35

Piripo tn Nataniero tn nnrn.


43-44

Jisaso, s weo wp tn Gariri propensyo nn umnr nern m

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wom O Piripoy rnorn. A yo Betsaida dorn. A ap ay Adruo tn


Pitao tn en a apim dowarn. Jisaso Piripoy rnom nwmear Jox
nxde. urag 45 Piripo nur xeg m wom O xeg yo Natanieroy rnorn.
Om nwmear re urnign, m Moseso en nrr rwam ear w
rkiamoagwa nrro rwam earo ego rxa sw wnmewn. O Nasaret d
Josepom xewaxo Jisasorn. urag 46 Nataniero m Gorxo Isreryo yey
uyimxemeana nn urowrnapno nn re urnign, Jox re ryaiwiarn,
Nasaret dn nene ay sw nearopax imn b imnpaxrn. ryaiwiarn?
urag Piripo re urnign, Jox nbr sw wne. nurm nuri Jisaso t e barn
47 o Nataniero barag nwnr o nn re rnign, Isrery wo myo yap b
mwwapyaro iworn. rag 48 Nataniero udud nwinr re urnign, Arge
ner jox nion nn nj imnn? urag Jisaso re urnign, Piripo sn raiw
mrrpa m jox k piknam kwapiyo wean sw rananign. urag
49 Nataniero re urnign, Nearwapyaroxn, jox niaw Gorxoyoxrn.
Isrerene neg mx inyoxrn. urag 50 Jisaso re urnign, Nion Jox k
piknam kwapiyo wean sw rananign. rrag nn jox Gorxom
xewaxoran? nniaiwir d rnkwroarn? Nion apim sey e imn b
yarag sw nanrrn. nurr 51 om re urnign, Aga nepa seararn.
Anam dn inn Gorxoy anaj m imnon t e nn yir weapr
yaraga sw wnprrn. urnign.
Jono
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
2
>

2
Aga inig inig wain oimnr imx nnrn.
S wya pwn Gariri propensyo a b xeg yo Kena rnpim m
wo apx meaarag nn aiw ap nimxro yarn Jisasom xn a ayo
wean 2 om tn xeg wiepsarowam tn ureper eag nn awa en
nbro wean re enign. 3 m aiw ap nn aw eny inig wain nn
nowrn Jisasom xn re urnign, we, wain nn rxa nowro. B sn
mwenn. urag 4 Jisaso re urnign, Iney, jx nion p oenr nrarn?
Niony e en sn imnny rnman. urag 5 xn m aiw nxero ya
wiargwam re urnign, O p p seary xxen xd poy. urag 6 Jisaso s
tn xwr sx imxn w wm d wo Ap wn wn iwaj nern 100 rit
iwaj epaxp rn. Juday wig yargp tn xxen nern Gorxoy swyo dn
amp w rng imnanro igw wmoargpa yanr yargprn. Jisaso sx w
wm d wo ap weag nwnr 7 m aiw ya wiargwam re urnign,
Inig niwiro iwaj nern magw poy. urag awa aga inig iwaj nern
magw imm yrn 8 o awam re urnign, Xwr sx tyo dn niwiro
nmem nuro sey wiargoyn sey e seaimnom mn wpoy. urag awa
nmem nuro mn wn 9 sey wiargwam bos umiearo aga inig rxa wain
imnp
gg ner O awa iwe nn maj ner aiw aiw ya wiargwa njrn.
O gg ner apx meaarom En. nurr 10 re urnign, m nn inig wain
ya nwia nurn re yargrn. Xm awiaxp ya nwia nsn m wain ap
rxa nnmn en na onmip imnp ya nwia wargrn. E yarg
eag aiw jox e mn. Jox xm wain na imnp ya nneaiapr aiw wain
aga awiaxp ym nmer agwn neaiaparn. urnign. 11 Jisaso Gariri
propensyo a Kenayo nwearn emm ap iwam nwwapyirpim dn e
en xo imnp sw winarn xeg wiepsarowa sw nwnro d
wkwrogawixn.
1

E nemo a xeg yo Kapaneam rnpim nn nwer xeg xn tn


xexrmeowa tn xeg wiepsarowa tn en nawn nwero e s rn w
wegawixn.
12

Jisaso a rdyow yargiwm npwir ep nnrn.


Jisaso s Anajo Neamroago rnyi aw e imnn Jerusarem nn
nyoar 14 a rdyow yargiwm kyo npwir wen y wnnign. Ngw
13

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn wa burmka b ero sipsip b ero xawiw b ero yaraga nwnr ngw


senis wiargwa en nwearo yaraga nwnr re enign. 15 Sm nmear
skw nyrearn sipsip tn burmka tn mx xdowrr xiwowam en mx
xdowrr ngw senis yargway ngwp nmear em noyaxmor wig kwiaw
en mwiror nemn 16 xawiw b yargwam mx re urnign, Nmem
poy. A g poy riw maker aiwn p nn imxaro? urag 17 xeg
wiepsarowa Bkwyo rwam re nrnr enp nn d winnign,
poxny aiwm prn rxnr sm nxeadpnrpim dn myyo
urkwnarn. nimnarn. nrnr enp nn d winnign. 18 Juday
mnowa Jisaso p sw nwnro mx re urgawixn, Nene E epaxoran?
siaiwian nn emm b rxa rneawapyarn? uraga 19 Jisaso re urnign,
Soyn a riw pnepoy. E nerny, nion m s wya wyim mrmrn.
urag 20 Juday mnowa re urgawixn, None a riw mrarn xwiogw 46
neamroiwrn. Jox anan s wya wyim mrpaxoxran? uraga aiw 21 o e
nurrn eway ikax xewano nn nrr e urnign. 22 Aynn rwn Jisaso
Gorxoy dyo dn py wee dn nwipn memn en wiepsarowa
eway ikax xo aiw nn urnp nn d nwinr Bkwyo xo nn nrnr
enp tn xwy xo rnp tn neparn. nyaiwiro d wkwrogawixn.
Jisaso m nn xwioxyo dn yaiwiargp nn nj imn nnrn.
S Anajo Neamroago rnyi nn aiw imxargn Jisaso sn
Jerusarem nwearn emm yarag m obax e weagy sw nwnro om
d nwkwroro apax m Oran? yaiwiaraga aiw 24 xewano nepaxo
nimnr sn Onrn. nrr wa mrowironign. O m nn yargp nn
nj imno eag nn wa mrowironign. 25 m wig yaiwiargp
xwioxyo adad nwir nj imno eag nn w m nbro ap nn wa
urpaxoman.
23

Jono
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
3
>

3
Jisaso tn Nikodimaso tn xwy rng nnrn.
m wo O xeg yo Nikodimasoy rnorn. Gw mng yo Parisiy
rny worn. Axo Juday meb worn. 2 O s wyim rwyim nur Jisasom
nwmear re urnign, Rabai, Jox nearwapyar Gorxo rrowrnapox
imnn. neaimnarn. Gorxo d mukkayon m wo emm jox yarp
epax mimnag nn rarn. urag 3 Jisaso re urnign, Aga nepa rrarn.
m gy gy seym dn meweapa nerny, Gorxoy xwioxyo w weapr
menn. urag 4 Nikodimaso re urnign, m go go rxa xw niwiarmn
arge ner m eweano? m xny agwyo pwn om m s xn
xrpaxrn. nrr rnrarn? urag 5 Jisaso re urnign, Aga nepa rrarn.
m inigyo dn ewear Gorxoy kwyyo dn ewear mepa nerny, w
Gorxoy xwioxyo npwir weapax menn. 6 Xanyam dn xrargp, ay
warpnrn. Kwyyo dn imnarp , ay d s imnp rn. 7 Nion re rrp
nn, Jox Gorxoy xwioxyo wemgn. nsimnrn w seym dn
ewearp
nmropaxman. rrp nn udud msinpan. 8 Im yarp nn d
mo. Im xeg wimnariman yarn jox w rarag ar nwir aiw gm dn
bp
ran, gm nn p ran, jox nj imnarman. Nj mimnpa ner aiw
Im menn. rpaxman. Kwy en axp imnn. m s ewearn sw
wnpax mimnag aiw S meweyrn. rpax menn. urag 9 Nikodimaso
re urnign, Jox nrarp arge ner imnpaxrn? urag 10 Jisaso re
urnign, Jox mn neg Isrerene nearwapyar wox eag a nion
rrarp nn maj rimnn? 11 Aga nepa rrarn. None nj imnwy
nn rrane sw wnwy nn wa rrane yaragw aiw pn none rarwy
soyn arkwkw yaro. 12 Amp xw rrm imny nn wa searn soyn
Neparn. nyaiwiro d mkwropa yaraga nn amp anam imnp wa
nsearrny, arge nero Neparn. nyaiwiro d kwropro? 13 m imno
O anam dn weaporn. O m nyon aiw on anam nn yiorn.
14 En neg arowa m d meae nemern m weax sid y s upr a
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn Moseso ainx tn weaxn nimxr kyo nwrrmn sey e meyop


sw nwnrpim dn s ugawixn. Ainx weaxn imxnp nwrrro
meyoagpa m imnom axp numeyoaprrn. 15 m om d wkwr
gy gy d nym tg y imnpra nn om numeyoaprrn. 16 Ay rp
nnrn. Gorxo m nyon d sx xwap ay w nuyir nn xeg niaw sin
miaoo nene nn wrnapnign. m xewaxom d wkwr gy gy
mann pa nero d nym imnp tg y imnpra nn wrnapnign.
17 Ay rp wngnr Gorxo xeg xewaxom xw rrm nn urowrnapnign.
O myo xwy umerwngnr murowrnapnign. Yey
uyimxemeanwngnr urowrnapnign. 18 Xewaxom d wkwr gy gy
Gorxo xwy umerpax mimno. E ner aiw xewaxom d mwkwr gy
gy Gorxoy sin miaoom d mwkwroarg eag nn rxa xwy
umerpax imno. 19 Sa mk tyo dn Gorxo Xwy toxn. urr Xwy
mayoxn. urr enrn. O xwrm weagy e rxnr wimnarp wn
wkag aiw m wig yargp spn imn eag nn w kip nn
mwimnpa ner s yinp nn wimnarrn. 20 Ay rp nn m spn
yargy nn w kip nn aga mwimn s yinp nn wimnarrn. Wig
yargp w kmxnangnr w kie nn bargman. 21 E ner aiw m
yadm yarg gy gy Gorxo wimnarp oemnr ar nwir yarp sn
oimnr w kie nn anan bargrn. urnign.
Way umeai Jono Jisaso nn rp nnrn.
E nemn Jisaso tn wiepsarowa tn Judia propensyo nn nuro w e
awa tn nawn nwearn myo way numeaia warn 23 way neameai Jono
a yo Inony rnpim A ap Serim dn aw ern. Jono a apim
nwearn e inig obax weare eag nn o en m bmiargyo way
numeaia warn 24 n Jono sn gw ayo mwrrnnrn. 25 n Jono xo
xeg wiepsarowa re egawixn. Nwipn mearo wig Juday wo tn xwy
nrnrn Gorxoy swyo dn na imnanro nn inigyo ig enargp nn
xwy xmxm ninro 26 e nemowa way neameai Jono t e nn nuro re
urgawixn, Nearwapyaroxn, m jox tn inig Jodan rapyo jarwmn
weago O jox wa nearorn. O re yarn. myo way numeaia warn. E
yarn ox apx niaw nn o t e nn waro. uraga 27 way neameai Jono
re urnign, m wig dyo dn sey e imnargman. Anam weao
m o e ner sey e oimnn. myaiwipa nerny, w e ner sey e
imnpaxman. 28 Xm nion wa re seararag ar nigrn, Nion Kiraison,
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m yey seayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy


rargonman. Om xm umewngnr nrowrnaponrn. seararag rxa
ar nigrn. nurr 29 eway xwy b rp urnign, Apx wrroy ay apx
oyrn. Ap w wiioyman. E ner aiw o dam dn nror apx meo yay
yarag ar nwirn xo en yay seym dn yarrn. Aynn d ni nninr
b onmip mninarnn. 30 Nion rxa yw nimga warn xewano niwiaror aga
nepa nra nuno. nurr 31 m re urnign, m eram do m nyon
sey e wimnorn. m xw rrm don aga m imnr amp xw tyo
d nn rr yaronrn. E ner aiw anam do aga nyon sey e
wimnn. 32 Xewano anam dn sw wnr ar wir ey nn myo wa
nura warag aiw w o wa rarp mummnaro. 33 E seararag aiw m
wa o rarp ar nwir Neparn. yaiw gy gy rn raro, Neparn.
Gorxo xo rarp tn xxen yarorn. raro. 34 Ay rp nnrn. m Gorxo
urowrnapom xewanoy kwy aykw mwi eag nn xoy xwy nra
warorn. 35 Xano xewaxom d sx nuyir amp nn n wiepxniasirn.
36 m xewaxom d wkwroarg gy gy d nym imnp tg yr n. E
ner aiw xewaxom arkwkw wiargyo d nym imnp wmean menn.
Wik Gorxo m ayo wnarp an wikwmonrn. urnign.
Jono
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
4
>

4
Jisaso tn Samariay apx w tn xwy rng nnrn.
Parisiowa ar re wigawixn, Jisaso wiepsary imxr way umeair
yarn oyy way umeaiar Jonoy wiepsaryo rxa wir mroaro. ar e
waga aiw Jisaso xewano myo way umeaiarag mar, sa xeg
wiepsarowa way umeaiaraga nn Parisiowa ar e wigawixn. mn Jisaso
Parisiowa ar e w eag nn nj nimnr m Gariri propensyo nn umnr
nn Judia propensyo pn nwirm nur 4 Aga Samariay a timan oumn.
nyaiwimo iman nurn 5 Samariay a b xeg yo Saika rnp A ap xw
en Jekopo xewaxo Josepom wip t e aw ern. 6 Mnw Jekopo inig
iwina nn rpw ern. A ap te nrmmn sogw wn e wean a
nn e sam uwag inig nn mnw rpnw t e s nwear 78 wiepsarowa aiw b yanro nn a apim nn rxa numn en Samariay
apx w inig iwimnr barag nwnr re urnign, Inig iwp b onmn.
urag 9 re urnign, Arge simnag jox Inig b niape. nrarn? Jox
Juday woxrn. Nin Samariay apx wn eag nn rrarn. Juday
Samariay tn w kumxnarg meag nn e urag 10 Jisaso re urnign, Jx
Gorxo myo an wiarp nn nj imnr nion Inig b niape. rron nn
nj imnr ner swry, jx yar nn nion inig d s sieweapax imn
b siapmnr rn. urag 11 re urnign, mnoxn, inig ay n mm
rwon. Inig iwir nn en mmaxrag nn inig iwir mimnn. Aynn jox
inig d s eweapax imnp ge iwirn? 12 Jox Neg aro Jekopom O
mnw rw nrpr inig xewano nr xewaxowa nro xeg sipsip burmka
amp nro eorn. Om anan wir mroonrn. ryaiwinarn? urag
13 Jisaso re urnign, m inig rwm n gy gy nn m inig nn
winayinrn. 14 E ner aiw m inig nion wp n gy gy m inig nn
winayin menn. Ay rp nnrn. Inig nion mn wp m xwioxyo inig sm
meaare dn rrm yarpn nimnr d nym imnp nn
1-3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

weapra nn wimxnrn. urag 15 apx re urnign, mnoxn, nin m


gwn yey mnipa oenr inig jox rarp niape. Inig iwimnr mbpa ema
nn en niape. urag 16 o re urnign, Jx nur dx oxom nwirmem re
nn bpiy. urag 17 apx re urnign, Ox maynrn. urag Jisaso re
urnign, Jx Ox maynrn. nrarp xxen nrarn. 18 Ay rp nnrn. Jx
ox w b npn rmeagxrn. Jx m agw meno dx oxo meag nn xxen
nepa nrarn. urag 19 apx re urnign, mnoxn, Jox e nrarag nn
w rkiamoarg woxran? nimnarn. nurr 20 re urnign, En neg
arowa Gorxom yar wiro yay wiro yanro nn dw rpim nn bagrn. E ner
aiw Judayn re rargrn, W e mar, sa Jerusarem dnn yay nwirn ay
apn yaro. rargrn. urag 21 Jisaso re urnign, Iney, prn ar ni.
S wyi dw rpim dnran, Jerusarem dnran, po Gorxom yay mwipra
nn parmonrn. 22 Seyn yay wiargo argn imnp nn maj imno.
E ner aiw yay wiarwo argn imnp nn Judayene njrn. Ay rp
nnrn. Gorxo myo yey uyimxememnr yarp gw Judayene
imnwrm dn yar eag nn o, yay wiarwo nene njrn. 23 E nrrr
aiw s m e nero yay nrxnr wimnarp tn xxen wiargy po Gorxom
xeg kwyyo dn yay wiro xxen xo imnp nn d nmoro yay wiro wipryi
rxa aw e ner rxa parmoo. Ay rp nnrn. m xo nn e nero yargy
nion g yay niargy imnr xnr wimnar eag nn rarn. 24 Gorxo
kwyn eorn. Aynn om yay wiargy xeg b epaxman. Sa kwyyo dn yay
wiro xxen xo imnp nn nepa d nmoro yay wiro epaxrn. urag 25 apx
re urnign, Mesaiao m Gorxo yey neayimxemeana nn aroway xw
piaxyo dn iwiaronoy rarworn. O m nimnr bnp nn nin njrn. O
nbrn amp nn wa nearnrn. urag 26 Jisaso re urnign, Oy, jx tn
xwy rnargw ronrn. urnign. 27 E urarn xeg wiepsarowa, a japim
nn wa m nbro wen y wngawixn. Apx w tn xwy rnaragi
nwnro udud nero aiw wo nwipn mear xwy b re murnign, Jox p
urpmnr urarn? P nn tn xwy rnari? murpa n 28 apx xwr
sx e ntm a japim nn nur myo re urnign, 29 m nin en dn
nra bp npn nn wa nrarom nurane sw ownaney. O Kiraiso, m
yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo
menran? urmen 30 ay apim pn nwirm Jisasom sw wne nn
ugawixn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Wiepsarowa apx myo wirmemnr n Nearwapyaroxn, aiw


b ne. uraraga a 32 o re urnign, Aiw nm nn soyn majp
tonrn. urag 33 wiepsarowa nepa aiw nn neararnr re rngawixn,
None jam n m wo nbr aiw nn nn mn ra wio? rnarn 34 Jisaso
re urnign, Nion nrowrnapo e wngnr wimnarp er xo Jox e
rxn. nrp xxen yrr nerny, ay g aiwn imnn. 35 Seyn eway
xwy rp mrpa yargrn, Em wa wa snrn. Rxa mrn aiw
mianwrn. mrpa yargran? Seyn e nrro aiw nion re seararn,
Nwipn mearo omyo mn mn wen emiampoy. Aiw rxa y ner mipax
imnn. 36 Agw aiw miar go go om nern xeg p nn ngw nmear ay
d nym imnpra nn rxa yarn. Aiw w uraro tn miaro tn nawn
nwan yay epsi nn e yarn. 37 Xwy seyn re rargp, Wo w urr wo
mir yargrn. rargp, ay nion rrp tn xxen rnn. 38 Nion g
seaiepsaroyn, aiw soyn w murgp mipr nn searowrrn. Soyn
aiw wa w urgp nmirn awa an min egp miaro. urnign.
31

Samariay, a japim dy apx wa re urag mo nin en dn


nra bp npn nn wa nro. ur eag nn obax o nn d
nwkwroro nn 40 nbro nwmearn nene tn oweaaneynro yar waga o
s wya e wenign. 41 m obax wn wn en xwy o rarp ar nwiro
nn d nwkwroro 42 apxm re nura ugawixn, Jx nearp
ar nwirane
nnn om d mwkwroarwn. Newanene en o xwy rarag ar
nwirane rxa nj nimnr re yaiwiarwn, m nyon yey uyimxememnr
boran? yaiwiarwn. urgawixn.
39

Gapman woy niawom na imx nnrn.


S wya weo a apim pn nwirm Gariri propensyo nn unign.
44 Jisaso xewano re ro eag nn, W rkiamoar gom m xeg a e
dy w kwiawyo uwrrgran? Oweo. ro eag nn m Gariri
propensyo nn unign. 45 Aynn Gariri propensyo rmn Gariri wey
en aiw s Anajo Mroagyi nn Jerusaremyo nn nyiro nwearn amp
xo yarp wng eag nn wig ayo rmn ummngawixn.
43

Jisaso Gariri propensyo a Kena rne E xm aga inig a wain


imx ern. E nrmor wean gapman wo xeg wo smx ner a yo
Kapaneamyo wean 47 xano ar re winign, Jisaso Judia propensyo pn
46

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nwirm nbr Gariri propens tymn rmnapo. raraga ar e nwir


Jisaso t e nn nyapr xeg niawo rxa npmnr aw ayo eag nn o
nweapr g wom na oimxnr yar wag 48 Jisaso re urnign, Seyn nion
emm mepa er amp ay rwamnpax mepa er yarag nnanrny, w d
nkwroprmo. urag 49 gapmano re urnign, mnoxn, g wo pengnr
jox an weape. urag 50 Jisaso re urnign, Dx a u. Dx wo s uno.
urag o xwy Jisaso urp
Neparn. nyaiwir d nkwror xeg a e nn nur
nur 51 e s weo wp tn sn yo warn xeg xnwn nimnro om
wiiargwa e rr ninro re urgawixn, Dx wo rxa s nign. uraga 52 o
yar re winign, Gn na imnnign? urag awa re urgawixn, Agn
1:00 p.m. imnn war r pr pn wirnign. uraga 53 xano re yaiwinign,
Agn Jisaso Dx wo s uno. nrn smx pn wirran? nyaiwir xom
d nwkwror xeg wiax en d wkwrogawixn. 54 Jisaso Judia propensyo
pn nwirm m Gariri propensyo nemern emm m b ap enign.
Jono
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
5
>

5
Skw ik e wom na imx nnrn.
Jisaso e nemo nweasn Juday wig yargpa Gorxo nn d moanro
aiw Jerusaremyo imxarn o e nn nyoar nrmmn 2 Jerusaremyo k
w wyi Sipsipy rnyi t e ip w Xibruy pn tn xeg yo Betesaida rnw
e rwowrn. Mdmdn rwyi nn a wim w w mrnern. 3 A wim
w b ap mrne m smx yargy tn sw suprgy tn skw ik egy tn
skw w kr egy tn ay obax e nwearo [inig yarom p sw
ownaneynr weaargern. 4 Wan wan anaj Gorxoy wo nwer ipwm
yarom mn m smx tg y go go xm pwn xeg war na imnar
eag nn weaargern.] 5 Jisaso e nrmor m e weaargy wo O xeg
smxp yarn xwiogw 38 mroorn. 6 O e weag sw nwnr Smx en
dn nra boran? nyaiwir nj e nimnr nn re urnign, Jox Na
oimnmn. rsimnarn? urag 7 smxo re urnign, m roxn, ipw yarom
n m ipyo nnmear nwrpr nn mayonrn. Niwanon nwipn mem
nur pwimnr yarn m wa xm pwiargrn. urag 8 Jisaso re urnign,
Nwipn mear dx kwiaw nxoper nmem u. urn re enign. 9 Na
nimnr xeg kwiaw nmem a unign.
1

S ayi Sabar ayimrn. 10 Aynn Juday mnowa na imnom re


urgawixn, Sabaryim eag nn dx kwiaw xe nmem ounr sw
ranpax mimnwn. wrn. uraga a 11 o re urnign, m nion na
nimxo, o Dx kwiaw nmem u. nrag nmem warn. urag 12 awa
yar re wigawixn, Dx kwiaw nmem u. go rro? yar e waga a
13 m o xom na wimxo nn nj mimnpa ner nn wa urpax
mimnnign. Ay rp nnrn. Jisaso m e eproy egyo wnm dakwag
nnrn.
E nemn en Jisaso m o a rdyow yargiwm roag nwnr re
urnign, Ar ni. Smx jox yarp rxa na imnnign. Xm spim m b
wir mrnp singnr nn w m mepa rxn. rrarn. urn 15 o nur
Juday mnowam Jisaso nn re urnign, Na nimxo, ay orn. urag
nn 16 Jisaso Sabaryo om na wimx eag nn awa Rrxni
wikrwangn. nyaiwiro iwam e wianro egawixn. 17 E wianro aga aiw
Jisaso re urnign, Amp g po b pn mwir an min nra bp nion en
axp e ner myo arr wiarn. urag nn 18 Juday mnowa rxa mekax
nmero Om pkwangn. rngawixn. O Sabaryo wrn. rnp nwiakir
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

y nnn mar, xewano Gorxo nn G porn. nrrn ay rn ry ,


Nion Gorxo tn xxen imnn. n ry nn en e rngawixn.
po amp n niepxniasirn. ur nnrn.
Aynn Jisaso nwipn mear Xamon b osearmn. nurr xewano
nn re urnign, Aga nepa seararn. Xewaxo xeg dyo dn amp w epax
menn. Xano yarpim sw nwnr apn yarrn. P p xano yarp xewaxo
en axp e yarrn. 20 Ay rp nn seararn. Xano xewaxom d sx nuyir
amp xo yarp sw wiarrn. Soyn udud epra nn emm xewaxo agw
yarpim sey e imn b wngnr wiepsinrn. 21 Xano m pyyo m s
nimxr d sx ummoarpa xewaxo en xo xeg dyo dn m xo
wimnaryo anan d sx ummoarrn. 22 Rp en xano m wom xwy
umeararman. Xewaxo m nyon xwy mearwngnr wi eag nn on
xwy meararrn. 23 m nn xanom w kwiawyo uwrrargpa
xewaxom en axp e rxnr m nyon xwy mearwngnr mn wirn. m
xewaxom w kwiawyo muwrrpa yargy xano, urowrnapom en w
kwiawyo muwrrargrn. nurr 24 re urnign, Aga nepa seararn.
m xwy nion rarp ar niro nion nrowrnapom d wkwroro gy
gy rxa d nym imnp tg yrn. W xwy mernpra nn mimno.
Sn peargymn mwaro. D nym imn nn weaprymn
waro. nurr 25 re urnign, Aga nepa seararn. S m pyn imngy
ma Gorxom xewaxoy ar nwiro xd pryi rxa aw e ner rxa parmoo.
m ar nwiro xxen y d nym imnp nn weapra nn
meapro. 26 Ay rp nnrn. Xano d nym imnp mk to nimnr m
xo wimnaryo wiarpa xewaxo en d nym imnp mk to oimnr
wirn. 27 Rp en xewaxo m imno eag nn anan m nyon m
mmxm wina nn en imnwngnr n wiepxniasirn. 28 Nion searp
nn d udud mseainpan. Ay rp nn seararn. S m xwrpyo weg
nn y xewaxoy ma rn ar nwiro wipn meapryi aw e nimga barag
nn seararn. 29 Ar nwiro xwrpyo dn nwipn mearn na yargy
d nym imnp nn prn weapra nn mearo sp yargy xwy
mernro eprrn. 30 Niwanon g dyo dn amp w epax mimnn.
pom ar wiarp tn xxen myo xwy umeararrn. Nion g
nimnarp mxd pa ner nrowrnapo wimnarp nxd r nn myo
xwy numearrn xxen ayo umeararrn. urnign.
19

Jisaso nn wa rg nnrn.
m re urnign, Soyn d re niaiwiaraga aiw, Xewano nn
wa nearn Neparn. wiaiwipax menn. niaiwiaraga aiw 32 m wo nion
nn wa seararrn. Nion nn nsearrn Ay neparn. yaiwipaxrn. nurr
33 re urnign, Xm seg wam way neameai Jono tm n urowrn o nion
nn wa nsearrn nepax imnp tn xxen searnign. 34 Soyn re
rseaimnarn, Xewano nn wa rnarp aga m w rargpim dn
31

This version of Total HTML Converter is unregistered.

sop ononr rarn. rseaimnarn? Oweo, seyn Gorxo yey seayimxemeana


nn way neameai Jono nion nn searp m niror seararn. 35 O uyw
piw wearpn ner myo w kmxarn soyn xeg xwy uyw wn
imnn yay axnn egawixn. 36 O nion nn wa nsearag aiw nion nn
wan searpax imn b om sey e wimnn. Emm amp g po e epax
imnwngnr niapp nn rarn. Nion emm nseairn ap nion nn wa
rn seararrn, Xeg xano urowrnaporn. n seararrn. 37 G po,
nion nrowrnapo en nion nn rxa wa searrn. Om soyn ar b wiro
xo imnp sw b wnro megrn. 38 Xwy xo seary seg xwioxyo
mwenn. Aynn m o nrowrnapon d mnkwroo. 39 Soyn d
nym imnp mewangnro Gorxoy Bkwyo roro parro yargrn.
Rwam ayo nrnr enp nion nn wa rnag a 40 soyn d nym
imnp tg y imnpra nn nion tmn mbpax seaimnarn. nurr 41 re
urnign, Nion m wey nmrxnr bon meag aiw 42 nion soyn nn
njrn. Soyn Gorxom d sx uyargoynman. 43 Nion g dyo dn
bonman. G po nnrpear nrowrnapon aiw soyn mnmmnaro.
m wo xo xeg dyo dn bny, anan nummnpaxoynrn. 44 Soyn m
wey oneampoynr ero Gorxo On w imnorn. O wey oneamenr xo
wimnarp mxd pa ero yargoyn, soyn sn e nern arge nero d
nkwropro? Oweo! nurr 45 re urnign, Nion nn re mniaiwipa poy,
Xanoy swyo dn nene xwy neaxekwmonrn. mniaiwipa poy. m
seyn seaxekwmono, ay Mosesorn. Soyn om d nwikwma nuro re
yaiwiargrn, O arr neainrn. yaiwiargrn. 46 Amp Moseso nrr eap
d nkwroro swry, nion nn nrr ea eag nn nion en d nkwroanro
egrn. 47 E ner a xo nrr eap nn d mkwropa yargoyn, soyn arge
nero xwy nionyp en d kwropro? Oweo w e epax menn. urnign.
Jono
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
6
>

6
Jisaso ox 5,000 aw engyo aiw mn wi nnrn.
Jisaso e nurrmo nemsn ip Gariri rnwm Ip aw xeg yo m b
Taibiriasy rnwrn. Awm jarwm dn nn nur wean 2 m obax
emm xo smx yargyo wiarp sw nwga nuro nn eproy nero om nm
uxdarn 3-4 s Juday aiw Anajo Neamroago rnyi nn imxpr rxa aw
e imnn Jisaso dwyo nn nyir xeg wiepsarowa tn e nwearo 56 Jisaso sw any
wnnign. m aga ay w eproy nero xo tmn
bmiaraga nwnr xo enp nn nj nimnr aiw re yaiwinign, G
wiepsar Piripo nepa e nenr d ra nkwron? Iwam owwapyimn.
nyaiwir re urnign, m ty aiw npr nn ge b ner wianwn? urag
7 Piripo re urnign, None aiw in 200 tn b nerane ya nwiranny,
m re eproy egy aga obax imnaga nn won won b onmip a
meapax imnnmeno. urag 8 wiepsary wo O Saimon Pitaom xogwo
Adruoy rnorn. O re urnign, 9 w woy bisker praw bar tn imxn
w w tn pey or bia tn neag aiw m obax eproy eg tyo ya wipax
rimnn? Oweo! urag 10 Jisaso ar xwap ee nn wiepsarowam re
urnign, m nn owepoynr urpoy. urag wiepsarowa Jisaso urp
a
n ox nn wean ry 5,000 imnnign. 11 Jisaso m nn
weaga nwnr bisker praw bar tn imxnp nmear Gorxom yay
nwimn m e weagyo ya nmer nwia unign. Pey orpia en
nmear axp nern wig onaneynro wimnarp tn xxen nwia unign.
12 Rxa apn nnro agw m uyag nwnr wiepsarowam re urnign, W
xwr mikxepa opoynr nnro tpia aw eaampoy. urag 13 awa bisker
praw bar tn imxn w w ap my nnro tpia aw neaemero sox xw
w wka skw wam aumam nero magw mirgawixn. 14 my emm
Jisaso wwapyp sw nwnro nn re rngawixn, Neparn. W rkiamoar
xw tyo bno orn. rnaraga 15 Jisaso xom mx iny imxpr nn
mwimnarag a ay nuxerane mx inyo oimxaney. yaiwiaraga d
adad nwir nj nimnr nn ayo e nwrm xegp dw myo nn yinign.
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jisaso ip Gaririyo xwrw nosaxa u nnrn.


Sp tn xeg wiepsarowa ip ima e nn nwero 17 ewyo
npxemonro Kapaneam nn orwm dn xemoanro nn nmem nuro rxa
s yinn Jisaso awam sn mwmem en re enign. 18 Rwp xw er ip
imeamkw er yarn 19 wiepsarowa ewyo nreaxa nuro sn ipyo wn e
kiromita w wran, w wm d woran, nasn wen y wngawixn.
Jisaso ew tmn ipyo xwrw nosaxa barag wngawixn. Sw e nwnro
yaraga a 20 o re urnign, Ananre. Nionrn. Wy mepan. urag 21 awa
om rxa Re xemnape. uranro yarn re enign. Rxa ipyo jarwmn a
wig d nyaiwiro warge iwikn meagawixn.
16

my Jisaso nn p eg nnrn.
m orwm dn bisker ne s wegy wp tn nwipn mearo re
yaiwigawixn, Agn ew m w re mw n bn weag wnwanign. Nene
sw wnn Jisaso xeg wiepsarowa tn ewpm mpxemonaraga
nwnrane wiepsarowan npxemonro waraga wnowrwanign.
yaiwiarn 23 ew w a yo Taibirias dn bisker mno xeg xanom yay
nwir wag ne nn bn 24 m e eproy egy Jisaso sn wig te mweaag
wnro wiepsarowa en mweaaga wnro ner nn ew byo npxemonro
Jisaso nn Kapaneamyo p yanro ugawixn.
22

Nion aiw anam dn imnonrn. ur nnrn.


Ay ipyo jarwmn Jisaso Kapaneamyo wean nwmearo re
urgawixn, Nearwapyaroxn, jox re nn gn boxn? uraga 26 Jisaso re
urnign, Aga nepa seararn. Seyn emm nion seawapyp sw
nwnrn swn nseair seawapyimnr p nn nj nimnro nn nion
nn p ryaro? Oweo, seyn bisker nnrn agw m seay eag nn
nion nn p yaro. nurr 27 eway xwy re urnign, Aiw py pnarp
meaanro nn mepa nero aiw nnrpim dn d nym imnpaxp
meaanro nn rxn. Aiw ap m imnon anan seaiappaxrn. po Gorxo
Mmwiroaroran? nniaiwir xo e wngnr nrpeaon aiw ap anan
seaiappaxrn. urag 28 ay re urgawixn, Nene p nern Gorxo m e
opoynr wimnarp yanwn? uraga 29 Jisaso re urnign, Seyn rp
nern Gorxo wimnarp yaro. m xo nrowrnapon d
nnkwrorny, xo wimnarp yaro. urag 30 ay re urgawixn, Nene
sw nwnrane d rkwroan nn p emm neawapyirn? Jox aga py ern?
31 Bkwyo xwy re nrnr enpa, O aiw npr nn an am dn winign.
25

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nrnr enpa neg arowa m d meae nemern aiw man rnp


Aiw ap Gorxoy dyo dn xegp weagp rn. Arowa m d meae
nemern aiw ap nagrn. uraga 32 Jisaso re urnign, Nion aga nepa
seararn. Aiw en anam dn seaiapo, ay Mosesoman. Agw en aga
aiw nepaxp anam dn seaiaparo, ay g porn. 33 Aiw nepax po
Gorxo seaiparp , ay aiw anam dn nweapr m xw tyo weag d
nym tg y imnpra nn sx ummoarorn. urag 34 ay re urgawixn,
mnoxn, aiw jox neararp nn neaiaprxn. uraga 35 Jisaso re
urnign, Aiw nepax d nym imnprp, ay nionrn. m nion
tmn b gy gy m agw wipax menn. Nion d nkwr gy gy m inig
nn b gwn yey wipax mimnn. 36 E nsearr aiw nion re searanign,
Seyn emm nion ep sw nnanro aiw Oran? nniaiwiro d
mnkwroaro. searanign. 37 E ner a m po Dxrn. nnrr niapy nn
xxen d nnkwroro nion tmn bprrn. Nion tmn by mx w
umnmman. 38 Nion anam dn nweaprn nion g nimnarp emnr
weaponman. Nion nrowrnapo wimnarp emnr nweapr nn m
xoy d tn nion tmn by mx w umnmman. 39 Nion nrowrnapo
e wngnr wimnarp , ay rprn. Nion m xo niapy wyo myorrpa er
s yoparyi imnn m wipn meapra nn d sx ummor ema nn
wimnarrn. 40 G po e wngnr wimnarp , ay rprn. seararn. O
m xewaxon sw nnanro d nkwr gy gy d nymp tg y
imnpra nn wimnr nion s yoparyim ay m wipn meapra nn d sx
ummma nn wimnr yarrn. urnign.
Juday xewano re rnp
nn, Aiw anam dn weapp , ay
nionrn. rnp
nn anm nirnro o nn 42 re rngawixn, Jisaso ro
Josepom xewaxo menran? Xanya nn nene majran? O arge ner Anam
dn wepn onrn. ra rarn? rnaraga 43 Jisaso re urnign, P nn
anm nirnro rnaro? 44 m wo a xewanoy dyo dn nion tmn
bpax menn. po, nrowrnapo xe o tmn ounr d ukkayonn nion
tmn bpaxrn. Ay s yoparyim wipn meapra nn nion d sx
ummmrn. 45 Rwam w rkiamoagwa eagyo re rnn, Gorxo m
nyon wwapyinrn. rnn. Aynn m po wwapyarn ar wig gy gy
nn nion tmn bargrn. 46 Gorxo wwapyi aiw ay w Gorxom sw
wng nn mrarn. N won Gorxo t e dn bon pom sw wnrn.
47 Aga nepa seararn. Nion d nkwr gy gy d nym nn weapr a
nn tg yrn. 48 Aiw nnrpim dn d nym imnpaxp , ay nionrn.
49 En seg serawy m d meae nemern aiw man rnp nnro
41

This version of Total HTML Converter is unregistered.

aiw nweagasn pegawixn. 50 Aiw anam dn weap rp xeg bxn.


m nnrny, npeprman. 51 Aiw d nym imnpr nn anam dn
weapp , ay nionrn. m gy gy aiw rp nnrny, an nn weaprrn.
Aiw m xw rrm weag nn d nym tg y nimnro nn weapra
nn mn wimp, ay g warprn. urnign.
Juday wigp xwy xmxm ninro re rnaraga, m ro arge ner xoy
war nanw nn neaiapnran? rnaraga 53 Jisaso re urnign, Aga nepa
seararn. Seyn m imnony warp mnpa ero ragp mnpa ero
nerny, d nym imnp tg yn menn. 54 G war nro g rag nro
gy gy d nym imnp tg y eaga nn s yoparyim
owipn mepoynr d sx ummmrn. 55 G war rp aiw nepax imnr
g ragp inig nepax imnr eag nn seararn. 56 m g war nr rag nr
go go nion tn nkumxnrai nawn imnwi. Nion en xo tn nkumxnrai
nawn imnwi. 57 po, d nymp mk to nrowrnaprn. po e e
eag nn nion en d nymp mk ton imnn. Aynn go go nbr
nion nnnrny, nion en d mk ton eag nn xo en d nym nn
weana nn t wo imnnrn. 58 Aiw anam dn weap rp nn
seararn. Rp aiw en neg arowa nnro nweagasn pegp yap
mimnn. Go go aiw rp nnrny, d nn weana nn t wo imnnrn.
urnign. 59 Jisaso rot a Kapaneamyo mrniwm dn nurwapyirn e
nura unign.
52

Xwy d kwrn d nym imnpaxp ur nnrn.


Aynn xeg wiepsary obax amp o nurwapyirn nura p ar
nwirn re rgawixn, Xwy o rarp udud inp rarn. m go xxen ar
winreno? raraga aiw 61 Jisaso xeg wiepsary obax o rp
nn anm
irnaraga nj nimnr re urnign, Xwy udud seainpax searpim dn
rremioaro? Nion pn nnwirm upr rseaimnarn? 62 Seyn m
imnon xewanon weapa nn m peyarag nnanrny, p wipr
seaimnnran? Sn pn nnwirm upr nn seaimnnran? nurr 63 re
urnign, D nym nn weapra nn wiarp , ay kwy Gorxoyprn.
my wig e eng tn w e imnpax menn. Xwy nion searp m d
nkwrorpim d nn weapra nn kwy ewearp rn. 64 E ner a wiyn
xwy niony sn d mnkwroaro. urnign. Jisaso iwam dn m xom
d mwkwry nn nj imnr xo nn my urno nn en nj imnr eo
eag nn e nurr 65 re urnign, Wiyn d mnkwroaraga nn re
searanign, po m go go nion t e xe ounr sw mwnpa nerny, o nion
60

This version of Total HTML Converter is unregistered.

tmn w bpax menn. searanign. urnign.


Xwy ap nura eag nn xeg wiepsary obax om pn nwirm
nuro m o tn nawn b a memegawixn. 67 Aynn Jisaso xeg wiepsar w
wka skw wa awam re urnign, Soyn en Rxa pn nwirm owaney.
rseaimnarn? urag 68 Saimon Pitao re urnign, mnoxn, none go
tmn wanwn? Xwy d nym twone imnan nn imnp joxn
toxrn. 69 None rxa d nrkwrorane nj re imnwn, Jox syikw mn
Gorxo rrpeaoxran? Yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn
iwiaronoy rarwo, ay joxrn. nyaiwirane nj imnwn. urag 70 Jisaso re
urnign, Nion m w wka skw wa soyn msearpeapa reanign? E
ner a wox oboxn imnn. urnign. 71 Iskariot d Saimonom xewaxo
Judaso O wiepsar w wka skw wa awa worn. O xo nn my urno
eag nn e urnign.
66

Jono
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
7
>

7
Jisasom xogwowa xom d mwkwrog nnrn.
Jisaso e nyrmo nsn Juday mnowa xom pkianro nn mekax
mearaga nj nimnr nn Judia propensyo oememn. mwimn Gariri
propensyo a emearn 2 aiw Juday a pk pk inyo nwearn
imxayargp Aiw ap, ay en wiraw Moseso tn nemern sen ayo
nweaxa wagp nn d winn nn xwiogw ay ayo Juday wig ay pn
nwirm nuro s w wm d wa wo a pk pk inyo nwearo aiw
imxargprn. Aiw ap rxa aw e imnn 3 xogwowa re urgawixn, Dx
wiepsar wny en emm amp jox yarp sw wnpr nn a re pn
nwirm Judia propensyo nn u. 4 Ay rp nn rrarwn. m wo m nn
xo nn nj oimnpoynr nwimnrny, xeg yarp nm yarman. Emm
jox yarp nepa nerny, jwanox nur m nyy swyo dn sw winrn.
urgawixn. 5 Awa xeg xogwowa a d mwkwropa nero nn e urgawixn.
6 Jisaso re urnign, Soyn upr n anan gn gn upr a nn imnag aiw
nion umn sn mimnn. 7 Ay rp nn seararn. m xw tyo d nn y
soyn tn sm tn inpax mimno. E ner aiw nion wig yargp nn
Sprn. nurr waropr wiararag nn sm tn niaro. 8 Segp aiw nene
xwiogw o om imxayarwp nn yopoy. Nion g umn sn mimnag
nn w ummn. 9 nurrm Gariri propensyo weanign.
1

Jisaso aiw a pk pk inyo nwearn imxargp nn yoa


nnrn.
Jisaso, xexrmeowa rxa aiw ap nn yom en xo en my
swyo dn myo yum nm nyir Jerusarem nrmor wean 11 Juday
aiw imxarge xo nn p nra nuro O gern? nrga nuro 12 m e eproy
egy ikeaggw ay w nrga nuro w m naorn. rro w Oweo, naoman.
m nyon d nuknmxr xewm nipemem warorn. rro nero aiw
13 Juday mnowa nn wy nero nn m w o nn m sm ma e dn
mrngawixn.
10

Jisaso s aiw imxargy rxa wn e imnn a rdyow yargiwm


nn nur npwir myo urwapyarn 15 Juday mnowa d udud nwinro
14

This version of Total HTML Converter is unregistered.

re rgawixn, Arre ner nj o rarp nimnr ra rarn? Skur meoyo.


raraga 16 Jisaso re urnign, Xwy nion searwapyarp nion gp man.
Nion nrowrnapoyprn. 17 O wimnarp oemn. wimnar gy gy
nion searwapyarp nn nj nimnr re yaiwipaxrn, Gorxoy dyo dn
ra nearwapyarn? Xo xeg dyo dn ra nearwapyarn? nyaiwir nj
imnpaxrn. 18 m go go xo xeg dyo dn nrrny, m wey onmpoynr
yarrn. E ner a m nn m xom urowrnapom wey oumpoynr
yaro, o aga nepaxorn. Yadm yarorn. 19 En Moseso w ikax nrnr
enp mseaiappa renign? E ner a soyny wo a w ikax enp
prn xdarman. P nn soyn nion npkianro yaro? urag 20 m e
eproy egy re urgawixn, Im xxroar roxn, m gy rpkianro
yaraga rarn? uraga 21 Jisaso re urnign, Nion emm n bn ag
seyn sn udud ikrnaro. 22 Moseso w ikax Seg niawyo nxrmn s w
wm d wa wo mrn s ayim iy sm s wkwrxn. rrn. E nsearr
aiw ay Moseso mar, neg arowa sw ap rowipn grn. Aynn seyn seg
niawy w ikax rnp nxd rpim dn na oimnpoynr Sabaryo aiw iy
sm s wkwiargrn. 23 Seyn Na nerane w ikax Moseso nrr eap pr
mwiakipa oyaney. nyaiwiro Sabaryo en iy sm s wkwiargrn. Seyn e
yarg eag nn p nn nion m wom Sabaryo na wimxp nn wik
nnaro? 24 Sw tn n nwnaxd ro mrpa poy. Xo yaragp en m
nmxrn rr xn. urnign.
Jisaso nn Kiraisoran? Woran? rng nnrn.
m Jerusarem weagy w re nra ugawixn, m ro m npkianro
ego menran? 26 Sw wnpoy. m nn ar ege sn nror rarag a meb
neameweagwa om xwy b muraro. Awa m ro Kiraiso, m yey
neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo, ay
oran? myaiwipa ryaro? 27 E ner a m o Kiraiso, m aroway xw piaxyo
dn iwiaronoy rarworan? wiaiwipax menn. Ay rp nnrn. Nene xn
xom xre nn nj imnwn. E ner aiw Kiraiso, m Gorxo yey
neayimxemeana nn urowrnapno imnnny m wo E dorn. rpax
menn. Aynn O Kiraisoran? wiaiwipax mimnwn. raraga 28 Jisaso a
rdyow yargiwm dn nurwapyirn e tn nrr re urnign, Seyn nepa
nion nn nj ero O e dorn. rpax imnro yargynran? Nion g d tn
bman. Nepax imno O soyn majorn. O nion nrowrnaprn. 29 O
t e dn bon eag nn o nion njrn. O nion nrowrnaprn. urag
nn 30 om xranro nero aiw xrpaxn sn mimnag nn b
mxrgawixn. 31 E ner a m e eproy egy obax w d nwkwroro re nra
ugawixn, Kiraiso, m yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn
25

This version of Total HTML Converter is unregistered.

iwiaronoy rarwo nimnrn emm m ro yarpim nmror enran?


Oweo. rgawixn.
Jisasom oxrpoynr urowrg nnrn.
Parisiowa m e eproy egy Jisaso nn ikeaggw e raraga ar nwiro
nn awa tn apaxpn imng xwowa tn d axp nxrro Jisasom
oxrpoynr rdyow yargiwm aw mearoarg wam urowraga awa nuro o
urwapyare rmaga 33 Jisaso re urnign, Seyn tn re b onmip
nwemon g nrowrnapo te nn umrn. 34 Rxa n seyn nion nn
p nniro aiw w sw nanprman. Seyn nion wema upax w
mimno. urag 35 Juday mnowa re rngawixn, O gm nn umnr
rarn? Aga gm nn n nene o nn p megnanwrn? Neg my Griky
ayo weagm nn nur myo urwapyimnr ra neararn? 36 Xwy o re
rp
, Seyn nion nn p nniro aiw w sw nanprman. Seyn nion
wema upax w mimno. rp
p nyaiwir ra ro? rngawixn.
32

Inig oy t nn ur nnrn.
S aiw ap imxargy yoparyi Ayi sey e imnyirn. S ayi
imnn Jisaso nror e tn re rnign, m inig nn gwn yey w gy
gy nion tmn nbro inig onpoy. 38 Nion d nkwr gy gy Bkwyo nrnr
en rp tn xxen imnpro, Wig xwioxyo n nm dn inig d nym
imxarp oy t pwenrn. nrnr enp tn xxen imnpro. urnign.
39 Jisaso e nrrn kwy Gorxoy xom d wkwry meapr p nn e
urnign. n Jisaso sn anam npeyir mikn pa n eag nn Gorxo sn
xeg kwyp myo sx mummopa yagnrn.
37

Jisaso nn d xxegn tn nepayoro rg nnrn.


m e eproy egy o e rarag ar nwiro w re nra ugawixn, Aga
neparn. m ro w rkiamoag nene xway nanr weaworn. nra warn
41 w re nra ugawixn, m ro Gorxo yey neayimxemeana nn aroway
xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo, Kiraisorn. neaimnarn. nra warn w
re nra ugawixn, Gariri propensyo d wo Kiraiso, m aroway xw
piaxyo dn iwiaronoy rarwo imnpaxran? Oweo, e d wo m aroway
xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo imnpax menn. 42 Bkwyo re mrnpa
ren, Kiraiso, aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo neg aro Depitoy
wiraw wo imnnrn. A Betrexem En Depito xeg weaagern. Om
e dn xrnrn. mrnpa ren? nra nuro nn 43 m e eproy egy o nn
d xxegn tn nepayoro nrrn 44 w Rxa oxraney. nwimnr aiw om
b mxrgawixn.
40

Juday mebowa Jisasom d mwkwrog nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Rdyow yargiwm aw mearoargwa m nuro apaxpn imng


xwowam tn Parisiowam tn wmen awa re urgawixn, P nn om
mxr anpoyn baro? uraga 46 aw mearoargwa re urgawixn, En
aiw m o nearwapyarpa wo mnearwapyagrn. uraga 47 Parisiowa
ikayw nurro re urgawixn, Soyn en rxa d nseaknmxr xewm
nseaipemem mupa reo? nurro 48 re urgawixn, Seameweawone
woran, Parisione woran, om d b wkwrran? Oweo! 49 E ner a m eproy
eg jay w ikax nrnr enp nn prn nj mimnpa nero nn
Gorxoy swyo dn ann pra nn ramxrnyrn. uraga 50 Nikodimaso O
en Parisi worn. Xm rwyim nur Jisasom nwmear yar wiorn. O
nwipn mear re urnign, 51 Neg w ikax nrnr enyo b rp rrnn,
m wom xo rnarp ar mwipa er o yarp prn nj mimnpa er
nemn anan xwy umerpaxrn. rrnn? urag 52 awa ikayw re
urgawixn, Jox en Gariri d iwoxran? Bkwyo prn ror p mer
nerny, jox re nyaiwir nj imnrn, W rkiamoar wo Gaririyo dn
imnarman. nyaiwir nj imnrn. urgawixn.
45

Apx w in wm xwrx umeag nnrn.


53

m nn wig a xxegn yo umaga aiw


Jono
<
7
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
8
>

8
Jisaso dw xeg yo Oripiyo nn nur 2 s weo w mnm m
nwipn mem nbr a rdyow yargiwm npwir m nn xo tmn
baraga nn o nwemn urwapyarn re enign. 3 w ikax enp
mewegwa tn Parisiowa tn awa apx m w w inarag wnme wm
nmra nbro wn e nurrrmn 4 om re urgawixn,
Nearwapyaroxn, apx r w inarag wnmern. 5 Apx rn imny
nn w ikax Moseso nrr eapim dn re rnn, S tn iwa nearo
pkrxn. rnag a jox po rrn? urgawixn. 6 Rwn o Moseso rp
nwiakir xeg b rp
im dn xwy uxekwmoaneynro iwam nwwapyiro e
uraga aiw o pp nwemn xwyo web tn rwam near 7 awa ark
m m yar wiayaraga o m nror re urnign, Soyn wox gox w b
myarox xm m s ea. nurm 8 m pp nwear xwyo rwam
eaarn re enign. 9 Awa Jisaso e urag ar nwiro won won Jisaso t e pn
nwirm nurn mnowa xm numearo nn rxa nn apxn xeg xewn
Jisasoy sm e roag nwnr 10 m nror m re urnign, Iney, my
gmnrn? Ay wo xwy mrmearr an? urag 11 re urnign, mnoxn, wo
xwy mnmearr n. urag Jisaso re urnign, Nion en xwy w
rmearmn. Dx a u. Re dn m w b minpa rxn. urnign.
1

Nion m nn uywn imnonrn. ur nnrn.


Jisaso m re urnign, Nion m xw tyo weag nyon uyw wn
wkmxaronrn. m nion nxd y s yinmn a emepr menn. W
d nym tg y imxpax imnp wkmxnrn. urag nn 13 Parisiowa re
urgawixn, Jox e rp
jwanox smea mkoxn nimnr wa rnarag
nn Neparn. nyaiwirane ar seaianmwn. uraga 14 Jisaso re urnign,
Nion a niwanon nn wa rnarp, ay neparn. Ay rp nn seararn.
Ge dn ra banignr gm nn umranr imnp nn nj nimnr nn
seararn. E ner a soyn nion ba nnran, nion uma nnran, maj
nimnro nn nraro. 15 Soyn m xw tyo dy yargpa sw tn n
nwnaxd ro raraga a nion m wom a sw tn n nwnaxd r xwy
mumeararn. 16 Nion xwy numearr swry, nion g d tn mepa ner
po, nrowrnapoy dyo dn ner nn nepa xxen imnp tn
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

umearpaxrn. 17 Seg w ikax enyo a re nrnr enn, m wa xwy


wa nrrn axp n nrrny, xwy ap nepa imnn. nrnr enn. 18 Nion
niwanon nn wa searnr po, nrowrnapo en nion nn wa searr
yarag nn soyn nion seararp nn Neparn. yaiwipaxrn. urag
19 awa re urgawixn, Dx po ge wean? ura ga o re urnign, Soyn
nion nn nj mimnpa ero g po nn nj mimnpa ero yaro. Soyn nion
nn nj nimnro swry, g po nn en nj imnanro rn. urnign.
20 A rdyow yargiwm Gorxo nn ngw targ t e dn nurwapyirn
xwy ap urarag aiw om xrprn sn mimnag nn b
mxrgawixn.
Nion uma nn soyn w upax menn. ur nnrn.
O m re urnign, Nion pn nseawirm n soyn nion nn p
nniro a seg w yargp sn yokwarm minn peprrn. Nion uma soyn
bpax w mimno. urag 22 Juday mnowa re nra ugawixn, O Nion
uma soyn bpax mimno. rag nn xewano pknmnr nn mnearpa
ryarn? nra warn 23 o re urnign, Nion eram donrn. Soyn bram
doynrn. Soyn xw tyo doynrn. Nion xw tyo donman.
24 Aynn re searn, Seg w yarg p sn yokwarm minn pepr rn.
searn. Ay rp seararn. Soyn d nnkwroro Ay orn. mniaiwipa
nerny, seg w yargp sn yokwarm minn peprrn. urarag 25 awa
re urgawixn, Goxrn? uraga Jisaso re urnign, Nion iwam dn
searagon onrn. 26 Soyn yargp nn xwy searmearm nn xwy xwap
xronrn. Soyn ar mniaraga aiw nion nrowrnapo nepaxorn.
Amp om ar wip m nn ar ege dn rarrn. urag aiw 27 ay maj
nimnro po Gorxo nn ra neararn? myaiwiaraga nn 28 Jisaso re
urnign, Soyn m imnon kyo nyekwrorpr sey e nnmeyoarn
nj Ay orn. imnprrn. Nion g d tn amp b yarman. po
nrwapyip n rarrn. 29 nn nion nrowrnapo yay winpaxp n yarag
nn nion pn nnwirm mn sn d nkkayon. urnign. 30 Xwy ap
urarn m obax d wkwrogawixn.
21

m xewar ingy nn ur nnrn.


Jisaso Juday om d wkwryo re urnign, Seyn g xwy rarp
d nxrrny, niony g seaiepsar nepaxyn imno. 32 Xwy
nepax imnp nn nj nimnro e nemn xwy ap d nxrrpim
dn xewar mingyn imnprrn. urag 33 wa re urgawixn, Neg aro
Ebramoy wirawenern. En dn m way xnwann nimnrane
om mwiiagwane, jox arge ner xewar mingyn imnprrn.
neararn? uraga 34 Jisaso re urnign, Aga nepa seararn. m w yar
31

This version of Total HTML Converter is unregistered.

go go w xo yarpiy xnn nimnr xewar win. 35 m xnwn


nimnro om wiiargy an aiwm xiwo tn weaargman. E ner a
xewaxo nn an e weaarrn. nurr m e rwapgy re oyaiwpoynr,
Seyn xnwaynn nimnro om wiiargyn yap imno. ra neararn?
oyaiwpoynr eway xwy ap nurr 36 re urnign, Aynn xewaxon
xnwaynn nimnro om wiiargyn xewar seainp anp
seaimxyn aga xewar mingyn imnprrn. nurr 37 re urnign,
Nion njrn. Seyn aro Ebramoy wirawynrn. E nimnro a seyn g
xwyp seg xwioxyo aumam min eag nn nion npkianro nn yaro.
38 Nion po tn nwearn sw wnp nn rarrn. Seyn en amp seg
po rarag ar wigp yargrn. urnign.
Seg po oborn. ur nnrn.
Awa re urgawixn, Neg aro Ebramorn. uraga Jisaso re urnign,
Nepa Ebramoy wirawyn eny, xo yagpa epaxrn. 40 E ner a nion
xwy nepn Gorxom ar wip seararon nnpkianro yaro. Soyn
nianro yargpa aro Ebramo w e menign. 41 Aynn re searn, Seg po
yarp yaro. searn. urag ay re urgawixn, Neg inkwa w ninro
neaxrgman. Neg po imno n won Gorxorn. uraga 42 Jisaso re
urnign, Nion g d tn bman. Gorxo nrowrnapag o t e pn
nwirm b eag nn Gorxo nepa seg po eny, soyn nion d sx
nyipaxrn. 43 Soyn nion xwy rarn ar nero a p nn nj mimnpa
yaro? Ay rp nnrn. Xwy ar owianey. mseaimnarag nn nj
mimnpa yaro. 44 Soyn niaw seg po oboyoyn eaga nn xo
wimnarpa niawyn en Axp oyaney. seaimnarrn. O en dn myo
pkxwr yagorn. Nepa b mrpax imno eag nn p p xwy nrrn
yapn rarorn. O yap raro imnr m yap rarg nyy xann imnr
eag nn gn gn yap nrrn sa mk xo imnp tn xxen rarrn. 45 E
ner a nion nepax imnp n seararag nn Neparn. nyaiwiro d
mnkwroaro. 46 Soyn gox w nn xwy nmerpaxrn? Oweo, w xwy
nmerpaxman. E ner a nion nepn seararn p nn Neparn. nyaiwiro d
mnkwroaro? 47 m Gorxoyy xwy xoyp ar wiargrn. Soyn
Gorxoyoyn mimnaga nn xwy oyp ar mniaro. urnign.
39

Aro Ebramo sn men nion weaagrn. ur nnrn.


Juday mnowa om ikayw re urgawixn, None jox re nrrrann,
m sp roxy Samariay woxrn. Im xxroar roxn. nrrrann xxen
mrrpa rwn? uraga 49 Jisaso re urnign, Nion im d mnxxroarnn.
G pom w kwiawyo uwrrarag a soyn w kwiawyo mnwrraro.
50 Nion g d tn sey e imnm nr myarag aiw wo nion nn Sey e
48

This version of Total HTML Converter is unregistered.

oimnn. niaiwoy soyn tn nion tn neaepayono wean. 51 Aga nepa


seararn. m gy gy xwy nionyp nxd rny, w npeprman. urag
52 Juday mnowa re urgawixn, Jox e rarag nn rxa nj re imnwn,
Jox im xxroar woxn. nj e imnwn. Aro Ebramo tn w
rkiamoagwa tn pegrn. E aga a jox re rarn, m gy gy xwy
nionyp nxd rny, w npeprman. rarn. 53 Jox neg aro Ebramo
peom sey e mwimnoxrn. neaimnarn. W rkiamoagwa en
pegrn. Jox gonrn yaiwinarn? uraga 54 Jisaso re urnign, Niwanon
sey e nmeyonrny, surm imnrpaxrn. Sey e nmeyoaro, ay g
porn. O nn soyn Neg worn. rargrn. 55 E nrro a xo nn nepa nj
mimno. E ner aiw nion njrn. O nion majrn. nrrny, nion
soynn yap raron imnpaxrn. E ner a o nion nepa nj nimnr nn
xwy oyp xdarrn. 56 Seg aro Ebramo s nionyyi nn Sw
wnmran? nyaiwir nn yay winnign. Oy, o sw nnanr yay seym
dn winnign. urag 57 Juday mnowa re urgawixn, Jox sn xweyaox
mey Aro Ebramom sw wnagonrn. rrarn? uraga 58 Jisaso re
urnign, Aga nepa seararn. Aro Ebramo sn men nion xm
weaagrn. urag 59 awa Gorxo tn xxen imnoran? oniaiwpoynr ra
neararn? nyaiwiro om s eanro nn s meaga aiw xewano re
enign. Yum nimnr a rdyow yargiwm dn peyeanign.
Jono
<
8
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
9
>

9
Sw supr wom na imx nnrn.
E nemo npurn wen y wnnign. m wo xn xre dn sw
supr nra uo weaag wnn 2 xeg wiepsarowa en sw nwnro yar
re wigawixn, Nearwapyaroxn, w go epim dn xn sw supr ro
xrrn? Xo ag nnran, xanya agi nnran? yar e waga 3 Jisaso re
urnign, m ro w ag mar, xanya en w agi mar, sa om dn
emm Gorxoy swn inna nn e eo xrrn. 4 Agw sn ikwwyn
imnn emm nrowrnapo E wngn. yaiwiarp wangn. rwyn
m wo emm mepax imnn rxa aw e eag nn rarn. urnign. D
re oyaiwpoynr, Xom pkn rwyn imnnrn. oyaiwpoynr e nurr
5 m re urnign, Nion xw tyo nwearn m nn y nn w wkmxn.
nurrm 6 xwyo reaw nrmn xw tn reaw tn yiy ndr moy swyo
xp nwimn 7 re urnign, Jox nur ip Siroamy rnwm nn Yo mk
ay mewrn nnrn. E rnwm nn nur smmayo way rne.
urowrag o nur smmayo way nrnmn re enign. Rxa sw ano
bnign. 8 Rxa sw ano barag m a xo t e weagy sw e nwnro
sw supro eag nn nwemn aiw nn rx urago barag sw
nwnro re nra ugawixn, m roy e nwemn aiw nn rx neararo
menran? nra warn 9 w re nra ugawixn, Ay orn. nra warn w Oweo,
ay o yap imny worn. nra warn xewano ark re urnign, Nion
onrn. urarag 10 ay re urgawixn, Jox arge ner dx sw oxon? uraga
11 o re urnign, m Jisasoy rargo xw bim reaw nrr yiy ndr g
swyo xp nnimn re nro, Jox ip Siroamwm nn nur way rne.
nrag nion nur way nrnrn re n. Sw noxoar ann. urag 12 ay re
urgawixn, m o ge wean? uraga o Nion majrn. urag 13-14 m ay
s Jisaso xwpim reaw nrr yiy ndr om sw na wimxyi Sabaryi
eag nn m xm sw supragom Parisiowa t e nn nmra nuro wrn
15 Parisiowa en om yar re wigawixn, Jox arge ner sw oxar n? ura ga
o re urnign, O xwrw b tn g swyo xp nn nion nur way nrnrn
sw oxon. urag 16 Parisiy wa re nra ugawixn, m o Sabar nn w
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ikax rnpim xoprr nyayir nn Gorxo t e dn boman. nra warn wa


re nra ugawixn, m w yary wo eny, arge ner emm o yarp n
imnp epaxrn? nra nurn d xxegn tn nepayoro nn 17 m sw
supragom re urgawixn, O dx sw roxa eag nn p moxn rarn?
uraga o re urnign, O Gorxoy w rkiamoar wo menran? urnign.
O xeg sw oxoy nn prn wa urarag aiw xm sw
supragom aiw Juday mnowa ar mwipa nero re yaiwigawixn, Nepa
sw suprago m sw manorn. nyaiwiro m sw oxooy xanya
obpiy. nrro aya rxa bn 19 yar nwirn re urgawixn, Niaw
ayagwyoran? Ayagw re rrari, Xn nxrrn sw supro xrrn.
rrari? E xr eny, arge ner agw sw noxoar anarn? uraga
20 xanya re urgisixn, Ay yeg wo eag nn yayawi njrn. Xn nxrrn
sw supr ey nn en yayawi njrn. 21 E ner a agw o sw oxoy nn
yayawi majrn. Sw supry woxoo nn en yayawi majrn. Xewanom
yar wpoy. Sn onoman. Xewano nn wa osearn. urgisixn.
22 Xanya Juday mnowa nn wy wina g nn e urgisixn. Ay rp nnrn.
Juday mnowa re rnrg eag nn, m gy gy Jisaso nn waropr
nero O Kiraiso, m yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn
iwiaronoy rarworn. neaimnarn. rny, rot ayo dn yo em
kwrmoanwrn. 23 rnrg eag nn xanya re urgisixn, Onoman.
Xewanom yar wpoy. uragi 24 Parisiowa m Sw suprago obn. nrro
o rxa bn re urgawixn, Jox Gorxomn sey e numeyoar waropr ine.
m Na nimxo. raro w yary wo eag nn none njrn. Aynn
waropr ine. uraga 25 o re urnign, O w yaroran? Naoran? Nion
majrn. E ner a rp nn nion njrn. Xm sw supragon aiw agw o
npim dn sw noxoar ann. urag 26 awa re urgawixn, O p srn? Arge
ner dx sw roxorn? uraga 27 o re urnign, Nion rxa wa searag a
ar mniaro. Arge nyaiwiro m ar osianey. nraro? Soyn en rxa xeg
wiepsaryn imnanro mrpa ryaro? urag 28 awa ikayw numearro re
urgawixn, Xewanoxn xeg wiepsary woxrn. None neaiepsag
Mosesoyonern. 29 None Mosesom xwy Gorxo urp nn nj imnwn. E
ner a m oy e doranr none majrn. uraga 30 m o re urnign,
Soyn rargp udud ninpax raro. Soyn o be dn maj eaga aiw o g
sw noxarn. 31 m w yargy Gorxom rx urn ar mwipa yar
eag nn nene njrn. E ner a m go go Gorxom wyo numer xo
wimnarp nxd rny, Gorxo mom ar nwir xo rx urarp nn arr
wipaxrn. 32 Aga en dn a nene ar w re mwiwrn, m wo
nwipn mear xn xre dn sw supr wom sw oxonign. raraga
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

ar mwiwrn. nurr 33 re urnign, m o Gorxo t e dn mbpa ner


swry, xo yarp b epax imnmnr man. urag 34 awa mx re
urgawixn, w ninrpim dn rxroxn, jox none rnearwapyarn?
nurmn xeg yo em kwrmogawixn.
Sw suprn imngy nnrn.
Jisaso m sw supragoy yo kwrmo. raraga ar e nwir o nn
p nemer nwmemn re urnign, Jox m imnom d rwkwron?
urag 36 o re urnign, mnoxn, m imno gorn. Nion d wkwrm
nn wa nre. urag 37 Jisaso re urnign, Om jox rxa sw wnrn.
nurr sn re urnign, Jox tn rnargw ron, ay onrn. urag 38 o re
urnign, mnoxn, nion rxa d rkwron. nurm xo t e xm
nykwir yay winign.
35

Jisaso re rnign, m nyon epayma nn xw tyo nn brn.


m sw suprgyn imny sw anpr imnro sw angyn
imny sw suprpr imnro epra nn bonrn. rag 40 Parisi xo tn
aw e rwapgwa re urgawixn, None nn en Sw suprgoynrn.
rneararn? uraga 41 Jisaso re urnign, Soyn sw suprgoyn swry,
rw nmoargp nn xwy mernpaxman. E ner a soyn Sw
anwonern. nrro nn rw nmoargp nn xwy mernprrn.
39

Jono
<
9
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
10
>

10
Eway ikax sipsip aw mearoaro nnrn.
Aga nepa seararn. Go go sipsip xwn wyo mpwipa ner w e dn
ogm ner npxemonrny, w mear wo imnn. w xaurpar wo en
imnn. 2 E ner a xwn wyo pwiaro, ay sipsip xiworn. Aw
mearoarorn. 3 O xwn rne nn bn w e nn aw roo wa wkwin
xiwo xeg sipsip nn yo rn xiwoy ma ar nwir uxdn nmra
npeyear 4 rxa xoy nn barwmn en o xm umearn sipsipy xiwoy
ma umnar eag nn nm wargrn. 5 Xew wom w nm
uxd prmo. Ma m xew woy umnarag nwnro nn nm muxd pa
nero upro. urnign. 6 Jisaso eway xwy ap urag aiw xo ap nn nj
oimnpoynr urwapyimnr yarp nn nj mimngawixn.
1

Sipsip prn aw mearoaron nionrn. ur nnrn.


O ay nj mimnpa yaraga nn m eway xwy re urnign, Aga
nepa seararn. Nion sipsip xwn wn imnonrn. 8 Nion sn mbpa
en bg gy gy w meaargyn imno. w xaurpargyn en
imno. E ner a sipsipy wig ma ar mwigrn. 9 Nion niwanon wn
imnonrn. Gy gy nionyymn wiapn yey uyimxememrn. Ar
wwkwn epra nn wiapro peyearo nero eprrn. 10 w meaaro sipsipyo
pp wimnr barman. w xaurpr ppkm er xwr ikxer wimnr barag
aiw xewanon rp wimnr brn. Ewrn rxnr d nym imnp
sx ummmnr bonrn. 11 Sipsip nn prn aw mearoaron, ay
nionrn. Sipsip nn aw prn mearoaron sipsip arr wimnr nern
Nion npkn ay ananrn. yaiwiarrn. 12 Ngw memnr aw mearoar
wo O sipsip xiwo nimnr prn aw mearoaro mar, o sw say sipsip
roanmnr barag nwnrn sipsip pn nwirm n sw say rrm er
xd xdowr er yarrn. 13 O sa ngw nn memnr yaro eag nn sipsip
nn nepa d moarman. nurr 14-15 re urnign, Sipsip prn aw
mearoaron, ay nionrn. po tn nion tn xxe m mxnargwpa nion tn
sipsip nionyy tn en xxe m mxnarwrn. Nion g sipsip imnyo arr
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wimnr nn nupeirn ay ananrn. yaiwiaronrn. nurr 16 re urnign,


Nion sipsip m w Sipsip xwn tyo d imny mar, m w en
tonrn. Ay w an e xe werxnr sw wnpax mimnn. Ayo en wny
t e aw nearmgn. Ay g ma ar nniro xwn tyo dy tn nawn
imnro aw mearoar n won axon t imnro eprrn. 17 m s nimnr
wipn mema nn sipsipyo arr wimnr nern Nion npern ay ananrn.
yaiwiarag nn po d sx nyin. 18 Nion m xe onpkpoynr sw mwnpa
nerny, w nnpkipaxman. Xe onpkpoynr sw wnary gy mar,
niwanonrn. Per m wipn mear ema nn e sx enp tonrn. G
po o e wngnr sekax nr ag nn ap e epaxonrn. urnign.
Juday mnowa Jisaso e rarag ar nwiro nn d xxegn tn
nepayoro b b nrnrn 20 wa obaxowa re nra ugawixn Im d
uxxroarag nn xxw ner rarn. P nn ar wiaro? nra warn 21 wa re
nra ugawixn, Xwy o rarp im xxroar wo yap mrnarnn. m im
d xxroary m sw suprgyo sw woxoapax imno.
rseaimnarn? Oweo. nra ugawixn.
19

Jisasom rw umog nnrn.


S Juday en my wa a rdyow yargiwm xrr nero xwr
ikxeg eag nn m prn imxragp s ap nn d winn nn aw
nenro yay yayargp imnn 23 Ay ini ear im rr yarnrn. n
Jisaso a rdyow yargiwm npwir a wim wig ena mx iny
Soromono nn rnpim emearn 24 Juday mnowa nwmearo mn mn
xapxap numero re urgawixn, Gn jwanox nn xe nj oimnpoynr
nearrrn? An yum neairran? Jox Kiraisox, m yey neayimxemeara
nn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rarwox eny, sn wa
nearne. uraga 25 Jisaso awam re urnign, Nion rxa wa searag aiw
soyn Nepa neararn. nyaiwiro d mnkwroaro. Emm g po e wngnr
nr nion yarp sn wa ay ornn seararag a 26 soyn g
sipsipynn mimnpa ner nn nion d mnkwroaro. 27 Sipsip nionyy
g ma ar nniro nxdargrn. Nion ayo m nwmxr 28 d an nn
weapra nn mn wiarag nn w ann pr menn. Sipsip nionyy nnw
tn xrag nn m gy nrpprrn? 29 G po sipsipy niaprn. O m
nyon sey e wimnag nn niony g imny po nnw tn en xrag
nn m gy urpprrn? 30 Nion tn po tn axowawirn. urag 31 Juday
mnowa xm yanro egpa s tn Jisasom opkianeynro meaaraga
32 Jisaso re urnign, Nion emm po e wngnr nrp obax
seawapyrn. Gmn gp seawapyp nn s tn npkianro yaro? urag
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Juday mnowa re urgawixn, Amp na jox yarp w nn s tn


rpkianr myarwn. Jox aga mox eag aiw wonrnn nrnrpim
dn Gorxom rperr umeararag nn rpkianr yarwn. uraga 34 Jisaso
xom wik wnargp py owpoynr re urnign, Seg w ikax enpim
Gorxo re rp nrnr menpa ren, won re ranign, Seyn en
wayn imno. ranign. nrnr menpa ren? 35 Soyn njrn. Xwy
Bkwyo enp w surm rnpax mimnn. Aynn Gorxo seg arowam
Seyn en wayn imno. ur eag nn 36 soyn p nn po nnrpear
xw tyo nrowrnapon re searn, Nion Gorxom xewaxonrn. searn p
nn mx nnrro Jox Gorxom rperr umearn. nraro? 37 Nion emm g
po e wngnr nrp mepa nerny, d nnkwroro Nepa orn. mniaiwipa
rxn. 38 E nsearr aiw nion emm po e wngnr nrp nepa nerny,
soyn xwy nion seararp ar nniro d mnkwropa nero a emm nion
yarag sw nnanro nn d nnkwroro Ay orn. niaiwrxn. po tn
nawn imngwarn. Axowarn. nniaiwiro nj imnpr nn emm nion
yarp d kwrpoy. urag 39 xm yanro egpa om oxraneynro yarn
anan mronign.
33

Jisaso m nur inig Jodan rapyo nxer Jono xm myo way umeaie
nn nur e wean 41 m obax xo t e nn nbro re rnayigawixn, Way
neameai Jono emm w mepa ner aiw amp m ro nn ry rxa xxen
imnn. nrnayirn 42 m obax w d wkwrogawixn.
40

Jono
<
10
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
11
>

11
Rasaraso pe nnrn.
m wo, Betani d Rasarasoy rno smx yarn A ay xo xeg
xexrmepa Maria tn xnap Mata tn pay a en ern. Maria ay apx
rwyo mnoy skwyo werx nwiwaymmn d tn kwrrn. m
xexrmeo Rasaraso smx wiarag nn 3 xnapxanpa Jisaso t e nn
xwy re urowrgisixn, mnoxn, ar e. m jox d sx uyaroy smx
yarn. urowragi a 4 Jisaso ar e nwirn re rnign, Smx o yarp npen
nnman. my e sx en Gorxoy sw wnanr ero Gorxom xewaxon
yay sey e dn nmeanr ero epra nn smx ap wmearn. urnign.
5 Jisaso Matam tn xnanm tn pam xexrmeo Rasarasom tn ayo d sx
nuyir aiw 6 Rasaraso smx yarn. uraga ar nwirn m s wya xo
weae weanign. 7 E nweasn xeg wiepsarowam re urnign, m
Judia propensyo nn owaney. urag 8 wiepsarowa re urgawixn,
Nearwapyaroxn, ay xm s tn rpkianr ege nn m numnr
rneararn? uraga xo ikwwyn imnag nn 9 eway xwy re
urnign, Sogw wiape dn we nn aw w wka skw wa trn. m
ikwwyn a nern n enargman. Xw tyo w kiag nn sw prn
nwnaxda nuro nn n enargman. 10 E ner a m rwyim a nern n
enargrn. Sw nwga upr w mkiag nn n enargrn. nurr ay re
oyaiwpoynr Gorxo wimnarp nxd rn ay ikwwyn a nemernn ra
imnn? oyaiwpoynr 11 e nurmn awam re urnign, Neg nkumxnr
emearwo Rasaraso smx ner s wen. E ner a nion saiwir wimnr
warn. urag 12 wiepsarowa re urgawixn, mnoxn, sa sn nwern
anan na imnno. nurro 13 awa Rasaraso sa s weag nn ra neararn?
nyaiwiro e uraga a Rasaraso rxa p nn nm nurr nn 14 m npkwn
sn wa re urnign, Rasaraso rxa pyrn. 15 E ner a soyn sw
wnprp nn yay ninarn. O smx yarn nion xo tn mwe eag nn
soyn nion emp sw nnanrn d nkwropr nn yay ninarn. O t e
1-2

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn owaney. urag 16 Tomaso O xeg yo m b Didimasoy rargorn. O xo


tn wiepsar wam re urnign, O tn nawn peanw nn none en
owaney. urnign.
Jisaso Rasarasoy a t e nn aw e nbrn ar re winign, O rxa
nper xwrpyo tgm en s wya wya pwrn. ar e winign. 18 A
Rasarasoy Betaniy rne Jerusarem dn awmman. Sa kiromita wa wo
imnern. 19 Aynn Judia propensyo d obax w xexrmeo Rasaraso p
nn Matam tn Mariam tn pam oga wianro nn nbro pa tn
wean 20 Mata Jisaso barn. rnaraga ar nwir e wirmiaumnr nur
xnan Maria sn ayo wean 21 Jisasom re urmeanign, mnoxn,
jox re nwear swry, g nrxmeo npmnr eman. 22 E ner a nin re
nipmnarn, Gorxom p p nn yar wy agw a anan xxen siino.
nipmnarn. urag 23 Jisaso re urnign, Dx rrxmeo m
nwipn meano. urag 24 Mata re urnign, O s yoparyi m nn
nwipn mearn o en wipn meanp nn nin njrn. urag 25 Jisaso re
urnign, m py egy m nwipn mearo s epr nn d sx
ummoary, ay nionrn. Nion d nkwr gy gy npero a m s
uprrn. 26 m s nero d nkwr gy gy w ann pr menn. Jx d
nnkwror O nepa ra nrarn? rniaiwiarn? urag 27 re urnign, Oy,
mnoxn, nin jox d nrkwror re siaiwiarn, Kiraisox, niaw
Gorxoyoxran? En dn re rgoxran, Aroway xw piaxyo dn m wo
yey neayimxemeana nn iwiaronrn. rgoxran? siaiwiarn. urnign.
17

E nurm nur xnan Mariam En. nurr yum re urnign,


Nearwapyaro nrmnapr jx nn Obn. rarn. urag 29 ar e nwirn
an nwipn mem Jisaso t e nn unign. 30 Jisaso sn a e mrmnap
sn Mata tn rr ine wean 31 Juday ayo Maria tn nawn nwemn
oga wiargy an nwipn mem peyeag nwnro xexrmeoy xwrpyo
mx emnr nn warnr nm aga 32 Maria Jisaso roe nrmor nwnrn
xoy skw t e npknmear re urnign, mnoxn, jox re nwear
swry, g nrxmeo pmnr eman. urag 33 Jisaso mx yarag nwnr
Juday tn bargy en mx yaraga nwnr w nwunr xwioxyo dn d
r uxearag 34 re urnign, Seyn om ge tgawixn? urag re urgawixn,
mnoxn, nbr sw wne. uraga 35 Jisaso en w eanign. 36 w eag
Juday sw e nwnro re rgawixn, Om aga d sx uyio eag nn ra
eaarn? rarn 37 w re rgawixn, m roy sw suprom sw mwoxoapa
28

This version of Total HTML Converter is unregistered.

eran? Rasaraso sn s em nbr swry, py mepa oenr s imxmnr


mepa epaxran? rgawixn.
Jisaso Rasaraso pyom s imx nnrn.
Jisaso m w b nwunrn oy xwrp Aw s yi eag nn s
wo prornwrn. Aw t e nrmor 39 re rnign, S ro rwmpoy.
urn peom xexrme Mata re urnign, mnoxn, nene om twa dn
s wya wya rxa r eag nn rxa pya neaeano. urag 40 Jisaso re
urnign, Nion re mrrpa ranign, Jx d nnkwrorny, e en
Gorxoyp sw wnrn. mrrpa ranign? urag 41 wa s em rwmn
Jisaso anam sw nannr re rnign, poxn, Rasaraso nn rx wuryp
ar nag nn yay siarn. 42 Nion rx rrny, jox nn ar niarag nn
nion nj aiw ox apx re rog t d nnkwroro Gorxo urowrnaporan?
oniaiwpoynr rrarn. nrmn re enign. 43 E tn nrr raiw re rnign,
Rasarase, wiape. rn 44 re enign. Peo wiapnign. Peo wiapn rkw
w wyo tn skwyo tn xopxop rnr raprap w tn myo xopxop rnr
eag nn Jisaso re urnign, Xopxop rny kwkwem nwiro wrpoy.
urnign.
38

Juday mnowa Jisasom opkianey. rnrg nnrn.


Juday obax w Maria t e nn by Jisaso e ag nwnro om d
wkwraga aiw 46 w Parisiowa t e nn nuro Jisaso p nn wa uraga
nn 47 Apaxpn imng xwowa tn Parisiowa tn Jisaso nn xwy
imxanro nn Juday mebowam aw nearro re nrga ugawixn, m oy
emm ay w yarag nn arre yanwrn? nra nurn 48 re rngawixn,
None o xeg yarp xe an nra ounr sw nwnrrny, m nn om d
nwkwroro nern Rom dyo m Romy rngy Juday smawyn
nm wurn gyrn. m ayo mx oxdowraney. rarn ay nbro neg a
rdyow yarwiw ppnam ero neg myo en xwr ikxero eprxnr nn ar
yanwran? rnarn 49 wigy wo, Kaiapasoy rno O xwiogw om dn
apaxpn imngwam sey e wimnorn. O nwipn mear mx nurr re
urnign, Soyn aga nj b mimngoynrn. 50 Rp nn en d newpero
mmoaro, Neg m nn peprxnr ay rn meaanr p nn m n won
rn ap nmear nperny, neg dyo dn narn. mmoaro. urnign.
51 O rp xeg dyo dn mrnign. O xwiogw om dn apaxp n
imngwam sey e wimno eag nn w nrkiamor rn rnign,
45

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jisaso neg Judayo arr nwirn upeino. 52 Neg Juday nnn mar,
Gorxoy niaw imng am gm weagy en m axyn imnpra nn
upeino. n rag nn 53 s ayim dn xom pkianro nn mekax nra
ugawixn.
Jisaso xom pkianro mekax nra waraga nn Juday t e m sne
memepa ner m d mea tmn om t e nn nur a onmi b
Ipremy rnpim xeg wiepsarowa tn nawn wean 55 s Anajo
Neamroago rnyi aw e imnag nn m obax s ayi sn mimnpa
en Juday wig yargpa Gorxo oneammnr ig enanro nn wig om
tmn pn nwirm Jerusaremyo nn nuro 56 e dn Jisaso nn p nemero
a rdyow yargiwy kyo nrwmn nromern re nrga ugawixn,
O aiw rp nn w mbpa epaxrn. rseaimnarn? nrga ugawixn.
57 Apaxp n imng xwowa tn Parisiowa tn Jisasom oxraneynrn re
rnrg eag nn Jisaso ge ge weaag m go go nwnrn nbro wa
nearr xn. rnrg eag nn e nrga ugawixn.
54

Jono
<
11
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
12
>

12
Maria werx na b Jisasom skwyo iwaymo nnrn.
Jisaso s Anajo Neamroago rnyi imnna nn s w wm d wo
sn en o a Betaniy rne Rasaraso, m s imxo weapim nn nur
wean 2 m a apim d w aiw Jisaso nn r nyearo Mata aiw nxer
ya nwia warn Rasaraso m Jisaso tn aiw nargy tn nawn nwemn
aiw narn re enign. 3 Maria werx awiax ngw xw ro w Sx wxa
en xeg sa kiro wo imnpaxwrn. Aw nmear Jisasom skw sosyo
niwaymmn xeg d tn kwkwrm yarn xeg sinad m aiwm
weagyo nyon wearag a 4 Iskariot d Judaso O wiepsarowa en
worn. Jisaso nn my wurmnr imno, ay orn. O nwipn mear re
rnign, 5 P nn werx d na eaar aw myo K300.00 nn b nerane
ngw mewp m uypeayyo arr wian nn mn mwipa rwn? rnign.
6 O uypeayyo d sp nwir nn e mur w meaarorn. Aynn ngw wowy o
nxrr nn ngw wa tp b w meaaro eag nn e rag 7 Jisaso re
rnign, niarp xe owinr sw wnpoy. S nion ntpryim e nn xe
oxrn. 8 m uypeay sn seyn tn an weapr eag nn ayo gn gn
Arr owianey. nseaimnrny, anan arr wipaxrn. E ner aiw nion seyn
tn nawn an re wem meag nn seararn. urnign.
1

Apaxpn imng xwowa Rasarasom en pkwangn. rng


nnrn.
Juday obax Jisaso a apim wean. rnaraga ar nwiro Jisasomn
sw wnanro mar, Rasaraso, s imxom en wnanro baga aiw
10 Apaxp n imng xwowa xwy nimxro Rasarasom en pkwangn.
rngawixn. 11 Jisaso Rasaraso pyom s imx eag nn Juday obax wig
mnowa tmn pn nwirm nuro Jisasom d wkwroaraga sw nwnro
nn e nrnro mekax megawixn.
9

Jisaso Jerusaremyo nrmorn mx iny rmoargpa rmo


nnrn.
m obax aiw s Anajo Neamroago rnyi nn imxargp nn
Jerusaremyo eproy egy s weg wp tn ar re wigawixn, Jisaso
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jerusaremyo re nn barn. ar e nwiro 13 rm eaargy w ndoro o tn e


rr inanro nn nmem nurn ap re nra ugawixn, Gorxom sey e
oumeaney. m Gorxo urowrnap roy oy d tn sey e oimnn. O mx
iny Isrerene negorn. O tn e rr inanro ap e nra warn 14-15 Jisaso
Bkwyo re nrnr enp tn xxen enign, Saion Jerusarem nn dw yo
b Saionrn. Apim weyn sw wnpoy. Seg mx inyo dog spkyo
nwemn iwo barag nn amp w nn wy mepan. nrnr enp tn
xxen o dog spk wo nmear sey e nxewear nmem bnign. E ag aiw
16 axny wiepsarowa xo yarp nn Ay nn ra yarn? myaiw maj nra
nasn Jisaso rxa nikn r nwipn mem anam nn npeyimn en xo
nn e nrnr enp nn d winr m ay xom sey e numero wigp nn
en d winr egawixn.
m Jisaso Rasaraso xwrpyo wen wiape. nurr s imxarn xo
tn e nwearo sw wnarogy o p nn repy nwira emearaga nn
18 m eproy egy emm xo e ap nn repy nra waraga ar w eag
nn o tn e rr inanro nn ugawixn.
17

Aynn Parisiowa re rngawixn, Sw wnpoy. m obax tn baraga


nn none o nn rnrwp arge yanwn? Sw wnpoy. Ox apx sw niaw
nn om rxa nm baro. rngawixn.
19

my w Jisasom sw wnanro eg nnrn.


m s aiw ap imxargpim Gorxom sey e umeanro nn y w
m Griky rnyrn. 21 Ay Piripom O wiepsarowa wo a Betsaida rn
Gariri propensyo ikwrnpim dorn. Ay om nwmearo rx re
urgawixn, Rroxn, Jisasom sw ownaney. neaimnarn. uraga 22 Piripo
nur xexrmeo Adruom wa nurm awa nuri Jisasom wa uragi 23 Jisaso
m ayo re urnnign, m imnon sey e nimnr ikn ma nn rxa aw
ayorn. nurnr 24 eway xwy b xo penp nn re urnign, Aga nepa
seararn. Wit siy wo ur ner xwyo mpiropa nerny, xegp ropaxrn. Ur
ner xwyo npirorny, n obax wepaxrn. 25 m xewano nnn ay
rmxn go go ann mxnnrn. m xewano nnn ay mrmxn m wyo
nn en ay urmxn go go mann mxn d nym imnp to imnnrn.
26 m Jisaso wimnarp mgn. yaiwiar go go nion nxd wngn. Nion
am gm wem Jisaso wimnarp mgn. yaiw go go xo en e
weanrn. m nion e rxnr nimnarp yar gom gom po w
kwiawyo uwrrnrn.
20

Jisaso xom pkiprp nn ur nnrn.


27

Agw rn rxa d r nxearag pom po urmn? poxn, xean

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nion nmeanp Mwmeapa oen. osimnn. urmnrn? Oweo, rn ap


onmeanr nn b eag nn w e urmmn. 28 poxn, dx yo sey e
imxr e sx en joxyp myo sw wir rxn. rrarn. rn re
enign. Anam dn xwy b re rnnapnign, Nion emm jox
nwwapyirpim dn g yo rxa sey e nimxr g e sx enp sw nwir
aiw m b tn sw wimn. rnnapnign. 29 Xwy e rnnapag m e
eproy nero rwapgy ar e nwiro nn w Sa akrw rarn. rarn w
Anaj wo xom uro. rarn 30 Jisaso ay e rnaraga ar nwir re
urnign, Ma ap nion nn mrnnapo. Seyn d mopr nn
rnnapo. 31 Gorxo m xw tyo dyo xwy umern rxa aw ayorn.
Xw rrm meweao O oborn. Om xoprr win en aw ayorn.
32 Niwanon xwm dn sey e nmeyon niony dyo dn m nn
nion tmn bprrn. nurr 33 xewanom kyo nyekwrorrn penp nn
d ompoynr e urag 34 m e eproy egy re urgawixn, Neg w ikax
enyo dn Kiraiso, m yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo
dn iwiaronoy rarwo, an nn weanrn. rnag ar wiw eag nn
jox arge ner m imnom npkiro kyo nwrrro sey e umeyoaprrn.
neararn? m imnoy gorn? uraga 35 Jisaso xewano wn eag nn
eway xwy b nurr re urnign, Wp s rn wyo seyn t e nno. S
searngnr sn w nn a poy. m s yinm yargy Am iy
rwarn? myaiwiarg eag nn seararn. 36 Wp sn seyn tn nwear
seann wpiy niawynn wimnpra nn wpim d wkwrpoy.
urnign.
O xwy ap nurrm pn nwirm nur pn weanign.
Juday obax Jisasom d mwkwrog nnrn.
Juday Jisaso wig sw t e dn emm ay w wwapyag a sn d
mwkwr nero Ay oran? myaiwigawixn. 38 Ay rp nn e egawixn. Xwy
w rkiamoag Aisaiaoy rno xeg Juday nn nrr ea rp, mnoxn, neg
repy wiarwp gy Neparn. nyaiwiro d neakwrogrn? Oweo.
mnoxny e sx enp gyo sw wn m nmxro nj imngrn?
Oweo. nrr eap xxen imnna nn Juday Jisasom d mwkwrogawixn.
39-40 Xwy m b Aisaiao nrr ea rp, m ay prn sw wnro d
prn moro nern san nimnro wig w yargp em nmamoro m Gorxo
tmn uprxnr sw upror d sn wimxr ern. Aisaiao e nrr eap
xxen imnna nn Juday Jisasom d mwkwropax imngrn. 41 Aisaiao
or nwnrn Gorxo urowrnapno nikn r weaag nwnr nn o nn e
rrn. 42 Juday nn Jisasom d mwkwroaraga aiw Juday mn obax w
a om d nwkwroro aiw Parisiowa neg rot ayo dn yo em
37

This version of Total HTML Converter is unregistered.

neakwrmoprxnr wy nero nn waropr ninro Jisasom xdaronrn.


mrngawixn. 43 Wey Gorxo umearp nn mwimnpa ner wey m
umeargp nn nwimnr nn waropr ninro Jisasom xdaronrn.
mrngawixn.
Nion rarpim dn m nn epaynprrn. ur nnrn.
Jisaso e tn raiw nrr re rnign, Nion d nkwroarg gy gy
nionn d mnkwroaro. Nrowrnapom en d wkwroaro. 45 Nion
sw nanarg gy gy nrowrnapom en sw wnaro. 46 m nion d
nkwry an s yine mweapa rxnr xw tyo wn wkmxmnr
brn. 47 Nion m xw tyo weagyo xwy umermnr mb m nyon
yey uyimxememnr brn. Aynn m xwy nion rarp ar nniro a
mnxd gy gyo nion w xwy umerarman. 48 m nion rw nnmoro
xwy nion rarp peay nwianro y won won xwy mernpaxp rxa
wen. Xwy nion urn ar mnigyo dn s yoparyim xwy mernpax
eag nn rarn. 49 Nion g dyo dn w mr po, xewano nrowrnapo
amp nion urmp nn sekax nr eag nn g dyo dn rarman.
50 po sekax rpim m d nkwrorpim dn d nym tg an nn
weapra nn imnpax eag nn nion njrn. Aynn amp nion
seararp, po nrp n seararrn. urnign.
44

Jono
<
12
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
13
>

13
Jisaso wiepsarowam skw sosyo ig wea nnrn.
Aiw s Anajo Neamroago rnyi nn sn mimxpa en Jisaso xw
tyo pn nwirm xano te nn yin aw ayo eag nn o njrn. m xo xeg
imngyo d sx nuya nbsn xo pene nn a nuya unign. 2 Sp tn xo
tn wiepsarowa tn aiw ap nanro nn aw nenmn Obo re enign.
Saimonom xewaxo Iskariot d Judaso nur Jisaso nn my ournr d
nwkwrmn en 3 Jisaso xeg xano amp nn n wiepxniasi eag nn
nj imnr Gorxo tmn bp nn nj imnr m xo tmn unp nn en
nj imnr ner nn 4 aiw narge dn nwipn mear xeg raprap e pny
nprrmn roarx w nmear ryo nkkyinmn 5 inig prerx wnam
niwaymor wiepsarowam skw sosyo ig nwea nur roarx kkyin tn
nkwra nur 6 rxa Saimon Pitaom wimnr yarn re urnign, mnoxn, jox
g skwyo ig nemnr ryarn? urag 7 Jisaso re urnign, Nion simp nn
agw jox maj nimnr aiw rwn E nwapyimnr ra enign? nyaiwir nj
imnrrn. urag 8 Pitao re urnign, N rwyo aiw jox g skwyo w ig
near menn. urag Jisaso re urnign, Nion dx skwyo ig mreapa
nerny, jox nion tn nawn kumxnpax mimnn. urag 9 Saimon Pitao re
urnign, mnoxn, skwyon ig mneapan. G wyo tn myo tn a ig
nea. urag 10 Jisaso re urnign, Ig en go go ky b meag nn sa
skwyon ig enpax imnn. Soyn ky b meag aiw noynn mar.
urnign. 11 Xo nn my wurno nn nj nimnr nn Noynn ky
mayoynman. urnign.
1

Rxa skwyo ig nwea nsn xeg raprap nmear nynr aiw narge
m nwear re urnign, Nion seap nn d Ay nn ra neaiarn?
rmoo? 13 Soyn Nearwapyaroxn nrro mnoxn nrro yargrn. E
imnon eag nn e nnrrn xxen nrargrn. 14 Nion mnon imnr
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

searwapyaron imnr eag aiw seg skw sosyo ig seaen. Aynn


soyn en seg skwyo xxe ig enr xn. 15 Nion rxa swepg seawapyag
nn nion seapa soyn en axp e niga rxn. 16 Aga nepa seararn. m
xnn nimnr om wiiary go xeg bosom sey e wimnarrn? Xwy
ya wiowro en urowrom sey e wimnarran? nurr 17 re urnign,
Soyn nion swepg seawapy ap nn nj nimnro xxen nerny, yay
seainpax seameanrn. 18 Nion noynn nn mseararn. Searperoyn
imngp nn nion nj aiw Bkwyo re nrnr en rp, m nion tn aiw
nawn nargwo nion xoprr nimnr skw nmeyoar sos neanrn. nrnr
enp xxen imnwngnr noynn searpearn. 19 Soyn amp rwyo
imnnp imnarag nwnrn Ay oran? niaiwipr nn agw re dn amp
sn mimnpa m wa seararn. 20 Aga nepa seararn. m nion
urowraryo ummnpr gy gy nion en nmmnaro. Nion nmmnpry
nrowrnapom en ummnaro. urnign.
My nurno Judasorn. nm ur nnrn.
Jisaso e nursn d r uxag sn wa nurr re urnign, Aga
nepa seararn. Soyn wox my nurno. urag 22 xeg wiepsarowa o ro
nn maj eaga nn kkm nimnro sw nainega nurn 23 wiepsarowa
wo O Jisaso xo d sx uyiorn. O xo t e aw e weaag nn
24 Saimon Pitao om sm maj nwirn rn urnign, Jox yar nwir m
xo ro nn wa re. n urag 25 wiepsaro xo tmn nknmnaumn
yar re winign mnoxn, jox ro, ay gorn? urag 26 Jisaso re urnign,
Aiwpim myo neagwir wimo, ay orn. nurmn aiwp myo neagwir
Iskariot d Saimonom xewaxo Judasom mn winign. 27 Mn wn Seteno
Judasom d xxrag Jisaso re urnign, Jox erp an e. urag a 28 xo
tn aiw nargwa o Judaso e oenr urp
nn maj nero 29 w d re
yaiwigawixn, Judaso ngw wow xro eag nn re ra uro, Aiw Anaj
Neamroag rp nn nanp jox b neai. ra uro? Uypeayyo arr wimnr
nn amp b mn wi. ra uro? yaiwiarn 30 Judaso, myo neagwir wp
nurpanmo rwyim peyeanign.
21

Jisaso w ikax sp ur nnrn.


O rxa peyen Jisaso re rnign, m imnon rxa sey e imnag
my sw nanpr rxa rnrn. Nion e ag nnanrn Gorxoy e sx enp
31

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn en nj imnpro. 32 Nion e nimnrpim dn Gorxoy e en sn


nimnrny, nion en sey e nnimxr nniino. 33 G niawoyn, sn soyn tn
b onmip wemn. Soyn nion nn p nipr eag aiw neg Judayo re
urpa, Nion uma soyn en w upax menn. urpa agw soyn en axp
seararn. nurr 34 re urnign, Nion w ikax s b osearmn. Nion d
sx seayarpa soyn en axp xxe d sx yinr xn. 35 Sewanoyn d sx
xxe nyinrny, m sw nseanro re seaiaiwiprrn, Oy wiepsiowaran?
seaiaiwiprrn. urnign.
Pitaoxn, jox rw nmorn. ur nnrn.
Saimon Pitao re urnign, mnoxn, jox gm umnr nn
neararn? urag Jisaso re urnign, Agw nion ume agw jox w
mnxd pax eag a rwn jox anan nxd rrn. urag 37 Pitao re urnign,
mnoxn, p nn Agw jox mnxd paxrn. nrarn? Jox rmnmnr nn
yarn nion npkirny, ananrn. urag 38 Jisaso re urnign, Jox nepa nion
nmnr nn rpkipaxoxran? Aga nepa rrarn, Karkar sn raiw mrpa
en jox bia b nion nn O nn nion majrn. rrn. rrarn.
urnign.
36

Jono
<
13
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
14
>

14
Gorxo t e nn yn imnonrn. ur nnrn.
Wiepsaryo Soyn d r mseaxepan. nurr re urnign, Gorxom
d wkroro nion en d nkwroro rxn. 2 A g poyyo awaw obax
ikwrnn. Nion soyn nn a w searorim eag nn a awaw ay
mikwrnpa ner swry, anan wa searmnr ern. 3 Nion nur a w
nsearorim m nbr soyn en nion wema nion tn nawn weapra nn
nseairmnapm umrn. 4 nion a apim nn umyi nn soyn njrn.
urag 5 Tomaso re urnign, mnoxn, jox ure nn none maj nerane nn
arge uryi nn nj imnwn? urag 6 Jisaso re urnign, m Gorxo
t e nn mgn. wimnaryo nn niwanon yn imnonrn. Amp
Gorxo nn nepa imnp m ayo sw wir d nym imnp sx ummor
yaronrn. m wo wyim dn po t e nn wmeapaxman. Nionn
po te nnyn imnonrn. 7 Soyn nion nn Oran? nniaiwiro prn
nj nimnro swry, g po nn en prn nj imnanro egrn. E
nsearr aiw agw rn dn soyn o nn nj nimnro sw wngrn. urag
8 Piripo re urnign, mnoxn, jox po sw nean Ay apnrn.
neaimnarn. urag 9 Jisaso re urnign, Piripe, nion soyn tn en dn
eme aiw jox nion nn sn prn nj mimnpa ren? m nion sw
nan gy gy pom en wny eag nn jox p nn po en sw neai.
nrarn? 10 po xewaxon tn nawn imnrai xewaxon po tn nawn imnrai
eagwi nn jox sn O xano tn axowaran? nniaiwir d mnkwroar
ren? Xwy nion seararp g dyo dn seararman. Amp nion yarp
en po, nion tn nawn imngwoy dyo dn yarrn. 11 Xwy nion re
searp, po nion tn nawn imnrai nion po tn nawn imnrai ewi.
searp nn Neparn. nyaiwiro d nkwrpoy. E oyaney. mseaimnpa
nerny, emm amp nion nseawapya barn soyn sw wngp nnn
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Neparn. nyaiwiro d nkwrpoy. 12 Aga nepa seararn. Nion d


nkwroarg gy gy amp nion seawapyarp en eprrn. Oy, nion po te
um eag nn amp nion seawapyarpim wir sey e imnp a
eprrn. 13 Xewaxon e en poy myo sw nwirpim dn po sey e
imnoran? wiaiwrxnr soyn p p nn pom rx nurrn xeg
xewaxonm dn nurr rx urny, nion anan xxen nseaiimrn. 14 Amp
pom rx nurrn nionm dn nurr rx urp nion anan nseaiimrn.
Nion Kwy Gorxoyp urowrmrn. ur nnrn.
Soyn nion d sx nnyirny, nion sekax searp xxen xd prrn.
16 Nion pom rx urn arr seaipax imn m wo soyn tn nawn an
nn wewngnr seg tmn urowrnapnrn. 17 Kwy xo nn nepa
imnp n seawapyarp nn rarn. m xom d mwkwroargy kwy
xoypim m nwmxro nj mimnpax eag nn arr wimnr enp
ummnpax menn. E ner a kwyp rxa soyn tn nawn imnag nn ap
nn nj imno. Idn soyn en nseamear xwioxyo seaweanrn.
18 Nion wimioyn n segp nseawrm umman. m soyn t e nn
bmrn. 19 m nion d mnkwroargy sw mnanpa epr nn aw
ayorn. E ner a soyn m sw nanprrn. Nion m s ema eag nn
soyn en s eprrn. 20 S soyn nion m s n nanpryim re
nyaiwiro nj imnprrn, O xano tn imnr en none xo tn imnrane xo
none tn imnr eagw nn xo tn axonern. nyaiwiro nj imnprrn.
21 m go go g sekax rarp nxrr nxd rny, nion d sx nyarorn.
Nion d sx nyar gom gom g po d sx uyir nion uyir ner niwanon
nn yum b mw xxen sw winmrn. urag 22 Judaso Iskariot d
Judaso mar, wiepsarowa Judasoy rn worn. O re urnign, mnoxn,
p ag nn m nn xw tyo weagyo sw mwinpa ner newanonen sw
neainrrn? urag 23 Jisaso re urnign, m go go nion d sx nnyirny,
xwy nion rarp xd nrn. Om g po d sx nuyir yawawi o tmn nbrai
o tn nawn an weanwrn. 24 m nion d sx mnyargy nion rarp
xdargman. Xwy nion seararn soyn ar niargp, ay nion g d tn
rarpman. po nrowrnapoy d tn rarprn. nurr 25 re urnign,
Nion sn soyn tn nwearn amp ap nn searn. 26 E ner a rwn arr
seaino O kwy Gorxoyprn. Xo m nion nxdargyo nn
15

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urowrnapnprn. Ap amp nn nn seawapyn nion nseara war


npn nn d seainnrn. 27 Nion soyn pn nseawirm nur aiw soyn
niony d tn nwayrnro weaprrn. Niony d tn nwayrnro
weaprp nn nrrn m xw tyo d wig d tn yargp nn mrarn.
Niony d tn aga nwayrnro weapra nn imnprrn. Aynn d r
nseaxer wy b minpa rxn. 28 Xwy nion sear rp, Nion pn nseawirm
nur m seyn t e nn bmrn. searp soyn rxa ar no. Nion po t e
nn um eag nn soyn nepa d sx nnyirny, yay seym dn
seainmnr rn. po sey e nmroo eag nn rarn. 29 Soyn nion
searp xxen imnag nwnrn d nkwroro Ay o nearp ran? yaiwiro
opoynr sn mimnpa m seararn. nurr 30 re urnign, Xw tyo
meweao O oborn. O rxa barag nn nion soyn tn nwear m ay w
searmmn. O nion e mneno eag aiw 31 m xw tyo dy nn re
niaiwrxnr, O xanom d sx uyioran? niaiwrxnr po sekax nrp tn
xxen oemn. nurr re urnign, Re dn nwipn mem rxa owaney.
urnign.
Jono
<
14
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
15
>

15
Wain urax nepax imnpn imnonrn. ur nnrn.
Jisaso eway xwy nurr re urnign, Wain urax nepax imnp , ay
nionrn. Wain om xiwo g porn. 2 Wire nionm dn nenr n mwy
nn po em wixmoarrn. Wire n weary nn xwiogw wom n xw
wwngnr o em wwkwm nyrmn m imxrarrn. 3 Xwy nion
seararpim dn soyn rxa mn ino. 4 Soyn urax wire enpa axp
nion nenr xn. E nerny, nion wiren axp soyn seaenmrn. Wain
mkom wire menpa nerny, n mwepax imnpa soyn en nion
wiren mnenpa nerny, n wepax menn. 5 Nion urax wain mkn
imnonrn. Soyn urax wain wiren imngoynrn. m nion
wiren nen go go nion xoy mk imnon eag nn n xwn
wearrn. Ay rp nnrn. Soyn nion pn nnwirm nurny, amp w epax
menn. 6 Wire em my yey yrarpa m nion wiren mnenpa
gom gom em mn yey yrarrn. Wire axp n e ey aw nearr r
ikearn r nowrarrn. nurr 7 re urnign, Soyn nion wiren
nenr xwy nionyp xd r nerny, soyn p p seaimnary nn pom
rx urn anan seaiinrn. 8 Soyn e nero n xwn nerpim dn e sx
en g poyp myo sw wn O sey e imnoran? wiaiwiprrn.
Soyn e nerpim dn en Xeg wiepsiy wran? wipmnnrn. 9 po d
sx nyipa nion en d sx seayin. Aynn nion d sx seayip an
neaywngnr rxn. 10 Soyn nion sekax searyo xxen nxd rny, nion g
po sekax nrp prn xdarag nn d sx nyarpa nion en axp an
soyn d sx seayimrn. 11 D ni b onmip seair yay b onmip seainr
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

oenr nn mseararn. D ni nnir yay ninarpa soyn en d ni ay w


seair yay seainr oenr seararn. 12 Sekax nion rarp rprn. Nion d sx
seayarpa soyn en axp xxe d sx yinr xn. 13 m wo xeg myo d
sx nuyirn arr wimnr nn upep d sx uyargp b tn xxen mimnn.
Aga sey e mrnn. 14 Soyn nion sekax seararp xxen axp nerny, g
myn imno. 15 Xnwn nimnro om wiiargy wig boso E emnr
nn ra neararn? myaiw maj imnarg eag nn sn Inkiwaynn
imngoyny searmmn. Amp po nrarn ar wi npn wa nsearr
nn G moyny seararn. 16 Soyn nion nyamxgman. Ay nion
soyn nuro myo nurwapyirpim dn aiw nymn wrxnr
yyamxm nseair searpearn. Aynn p p nn pom rx nurrn nionm
dn nurr urny, anan xxen seaiinrn. 17 Sekax nion rarp rprn. Aga
xxe d sx yinr xn.
G seaiepsaroyn eag nn m sm tn seaiprrn. ur
nnrn.
m xw tyo ep nnn moargy soyn sm tn seaiaraga
nwnrn d re mrxn, None sn sm tn mneaipa nern xm Jisasom
wigran? mrxn. 19 Soyn m xw tyo wep nnn moargy tn nawn
nimnr swry, soyn wigy imnanr eag nn d sx seayipaxrn. E
ner a soyn m xw tyo wep nnn moargy tn nawn mimnpa ero
ay tn axp mimnpa rxnr yyamxm seair e eag nn ay sm tn
seaiaro. 20 Eway xwy nion sear rp, m xnn nimnr om wiiar
go go xeg bosom sey e wimnarman. searp nn d mrxn. Nion
xean nnikrrny, soyn en xean seaikrprrn. Xwy nionyp ar
nniro nnxd rny, soynyp en ar nseairo seaxd prrn. 21 E ner a nion
nrowrnapo nn nj prn mimnpa nero nn soyn nion nnxd ro
Jisasoyonern. raraga nn xean rp npn seaikrprrn. nurr 22 re
urnign, Nion nbr xwy murpa ner swry, wig w nero nion rw
nmp nn xwy mernpax imnanr man. Nion rxa b eag nn
ay re w rpax menn, Neg ewp nern w myarwnr ewrn. rpax
18

This version of Total HTML Converter is unregistered.

menn. 23 m nion sm tn niargy g pom en sm tn wiaro. 24 Nion


emm amp m en dn aiw mwwapyig b mwwapyipa ner swry,
wig w nero nion rw nmp nn xwy mernpax menn. E ner aiw nion
emm wwapyip sw nnanro a nion tn g po tn en nwawin sm tn
yeaiaro. 25 Rwam nion nn wig w ikax enyo dn en rp, Mk
meag aiw sm tn nigrn. nrnr enp xxen imnn nn niaro.
urnign.
m re urnign, Arr seaino O Gorxoy kwyp rn. Ap nion po t
e dn soyn t e nn urowrnapmprn. Ap kwy Gorxoyp xo t e dn
nbr xo nn nepa imnp n seawapyarp nn rarn. Ap nbrn nion
nn wa searnrn. 27 Soyn nion myo iwam nurwapya ua dn
nion tn emeagoyn eag nn seamea mkoyn en myo nion nn
wa urprrn.
26

Jono
<
15
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
16
>

16
Soyn axnn d nnkwroro nemn remioaprxnr ap npn
seararn. 2 Ay re seaiprrn. Rot ayo dn seg yo em nseakwrmoro aiw
rwn xe nimnrn m seapky Gorxo wimnarp n yarwnr
seapkiprrn. 3 po nn nj prn mimnpa ero nion nn en axp e
mimnpa ero nero nn ap seaiprrn. 4 Xwy nion searp, ay rp nn
searn. Xean ap rxa nimnarn nion nseara p nn d mopra nn
searn. Ap nn iwam soyn tn emewa dn wa msearanign. Sn
soyn tn nemer nn wa msearanign.
1

Kwyp enp nn ur nnrn.


Rxa nrowrnapo t e nn warag a soyn wox Jox gm nn
urn? mnraro. 6 Nion Rxa numn. searag nn soyn kn sp seaiarn.
7 E ner a aga nepa seararn, Nion soyn tn an re nwearn arr
nseaipax aiw pn nseawirm nurn arr aga sey e imnp seaipaxrn.
seararn. Ay rp nnrn. Nion pn nseawirm mupa nerny, arr
seainom Kwyp nn rarn. Om murowrnappa epaxrn. Nion nurny,
om soyn tmn urowrnapm eag nn rarn. 8 Kwyp nbrn m
xw tyo dy re yaiwrxnr, Nene wp , ay apran? moarwp tn W
rnp , ay apran? moarwp tn Gorxo myo xwy numerrn e
winran? moarwp tn apia ap xewn moarwran? yaiwrxnr
wwapyinrn. 9 Ay nion d mnkwropa yaraga nn kwyp wp , ay
apran? oyaiwpoynr wwapyir 10 nion po t e nn yn o nnmmnmn
soyn sn sw m w mnan eag nn kwyp W rnp , ay apran? en
oyaiwpoynr wwapyir 11 Gorxo obo, m xw tyo meweaom rxa xwy
umer eag nn kwyp Gorxo xwy numerrn e winrn. en
oyaiwpoynr wwapyir enrn. urnign.
5

m re urnign, Nion xwy xwap m b tn Osearmn.


nimnarag aiw agw soyn ar nipax mimno. 13 E ner aiw kwy amp
nepax imnp nn rarp nbrn Gorxo nn nepn imnp nn
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

seawapyinrn. Ap xeg d tn w msearpa ner pomn ar wiarp n rn


eag nn amp Gorxo nn imnp xxen searwapyinrn. Amp rwyo
imnnp nn en w searkiamonrn. 14 Kwyp xwy nion rarp w
nsearkiamor nion nn nsearr nn nion sey e nimxnrn. 15 po nion
n niepxniasi eag nn amp nn oy imnp nionyrn. Aynn nion
re searn, Kwyp nion rarp ar nnir w searkiamonrn. searn.
urnign.
kn sp nseasn yay seainnrn. ur nnrn.
Jisaso m re urnign, Nion b onmip soyn tn nwemn en
sw nanprmo. Soyn segp m b onmip nwemn sw
nanprrn. urag 17 wiepsary wa re rngawixn, O p enp nn ra re
wa neararn, Nion b onmip nwemn en sw nanprmo. Soyn
segp m b onmip nwemn sw nanprrn. Rp en po t e umnr
rarn. neararp p enp nn ra neararn? nrnro 18 re rngawixn, B
onmipy rary p nn ra neararn? None xo rarp nn nj mimnwn.
rnaraga 19 Jisaso awa yar owianeynro wimnarag nn nj nimnr nn
re urnign, Nion B onmip nwemn en sw nanprmo. Segp
m b onmip nwemn sw nanprrn. searp nn yar ninro
rrnaro? 20 Aga nepa seararn. Soyn mx nero w py wrnpr aiw
m xw tyo dy Ay Gorxo tn xepxep rngyrn. Ay yay seym dn
winno. Rn soyn kn sp nseair aiw rwn d ni seainnrn. nurr
21 eway xwy b rp urnign, Apxwa niaw nxrrn yarg p nn d
mpoy. Apx niaw sw wanarn Rn nninr niaw xrm nn rxa rnran?
nyaiwir nn kn sp wiarrn. E ner a rwn niaw rxa nxrmn niaw
xro nn d ni winarag nn rn winp
nn ar ikeamoarrn. 22 Soyn
en axp n seaimnn. Agw soyn kn sp nseair aiw nion m sw
seann xwioxyo d ni seainnrn. Yay ap m w amp w nseaikrro a
pr searakipax mimnp nn rarn. 23 D yay seaine dn nion m amp
b nn yar niprman. Aga nepa seararn. pom amp b nn rx
nurrn nionm dn urny, anan nseaiapnrn. 24 nn dn pom nionm
dn rx murpa nra nbasn a d ni seainnp b onmip mseainpa
wngnr om anan rx urr xn. Rx urn seaiapnrn. urnign.
16

Nion m Gorxo tn xepxep rngyo rxa xoprr wirn. ur


nnrn.
m re urnign, Xwy nion nseara p eway xwy tn nsearr aiw
rwn eway xwy tn m b msear po nn sn wa searmn
25

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nimnnrn. 26 n Gorxom rx nurrn nionm dn urprrn.


Sewanoyn rx urn anan ar seain eag nn n nion soyn nn
pom rx seauryimrn. mseararn. 27 Xewano d sx nseayir nn ar
seainrn. Soyn nion d sx nyiro po t e dn boran? niaiwiro
yaraga nn xewano d sx nseayir nn ar seainrn. nurr 28 re
urnign, En nion po tn weaagon a o t e dn pn nwirm xw
tyo nn brn. Re nweasn xw tyo pn nwirm m o t e nn
umn. urag 29 xeg wiepsarowa re urgawixn, Ay aprn. Agw jox eway
xwy tn mneararn. Rxa sn wa neararn. 30 Agw none d re
nsiaiwirane nj imnwn, Amp nn nn njoran? m yar mwipa m
aiw wig xwioxyo Yar ap owimn. yaiwiargp nn nj imnoran?
nsiaiwirane nj imnwn. Aynn d re nsiaiwirane d rkwroarwn, Jox
Gorxo t e dn boxrn. rkwroarwn. uraga 31 Jisaso re urnign,
Agw soyn d rnkwroaro? 32 Soyn xd xdowr sean nion ngp pn
nnwirm seg am nn xxegn umiprn rxa aw e ner rxa imnn. Soyn
nion pn nnwirm naga a po d nkkayoag nn nion ngp
weapaxman. 33 Soyn ay sw msear O tn ikrnwoneran? nyaiwinro
kiki rxnr xwy nion nseara bp searrn. Soyn xw tyo wean
m Gorxo tn xepxep rngy xean seaikrpr eag aiw nion ayo rxa
xoprr w eag nn d sx nnro werxn. urnign.
Jono
<
16
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
17
>

17
Wiepsaryo nn rx wuryip nnrn.
Jisaso xwy ap nura nsn anam nn sw nannr re rnign,
poxn, nimnn nn rxa rnrn. Dx riwaxon e sx en joxyp myo
sw wim nn jox O m nyon sey e imnoran? oniaiwpoynr nirxn.
2 m joxy dyo dn nion nxd argyo d nym imnp sx ummopaxo
imnwngnr m nn nn nn tox imne. nr eag nn rrarn.
3 m rpn nerpim dn d nym imnp tg y imnargrn. Jox nn
w imno, ay Gorxorn. m wo mweann. d rmoro Jisas Kiraison,
jox nrowrnapon nn Nepa ay orn. d nmoro yargy, ay d
nymp imnargrn. 4 Jox o e wngnr nrp xxen npn nyrrn e
sx en joxyp nwwapyirpim dn sey e jox imnp m xw tyo
dyo swn wrn. 5 poxn nion e eag nn xm xw rr sn
mimnpa em jox tn nwearn nikn r weaagp m nion tn nwearn
nion tn nawn sey e nimnr axp oikn n. osimnn. nurr 6 re urnign,
m xw tyo d joxy d tn nion nxdargy jox imnp nn xxen
nj oimnpoynr wwapyirn. Ay m dxy nion niapy nn rrarn.
Dx xwy nion nrpim prn nxda nbro 7 rxa nj re imno, Amp jox
n niepxniasi nion nrr yarp npn jox niaprn. Nj e imno.
8 Xwy jox nrp xewanon rxa ur eag nn nj e imno. Xwy
nionyp ar nnirn d nnkwroro xxen re nsiaiwiro nj imno, Gorxo
tmn born. nsiaiwiro Gorxo urowrnaporan? niaiwiro. nurr 9 re
urnign, m xw tyo d pox tn xepxep rngyo arr owinr yar
msiarn. m joxy d tn d nkwroargy dx imnag nn yar
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

siarn. 10 Amp m a nionyy ay joxy imnn. Amp m a joxyy en ay


niony imnn. Ay d nnkwrorpim dn myo rn uraro, Sey e
imno, ay orn. uraro. 11 Nion jox tmn bm eag nn xwyo re b tn
sn wemmn. E ner a m rowa sn xw tyo re weapr eag nn
poxn, Jox syikw mn imnoxrn. Jox dx e enp E en jox
nemxowrp nn rarn. Ap tn prn umrxn. Yawawi nawn
imngwpa ay en axp nawn imnpra nn prn umrxnr rrarn.
12 Nion awa tn emearn e sx en jox nemxowrp tn nmra nbr
awn numeara barn awa wo myorrnpa nemn aiw Bkwyo dn rwam
enp xxen imnn nn awa wonn xewano nerpim dn yorrnmnr
yarn. 13 Agw nion jox t e nn bmn. E ner a d ni nion ninarpa awa
en b onmip mwin xw wwngnr sn xw tyo nwearn nion nra
warp rrarn. nurr 14 re urnign, Nion m pox d rkwroaryo
xwy joxyp ur eag nn m xw tyo dy ayo sm tn wiaro. Nion
xw tyo don mimnpa epa awa en xw tyo dn mimnaga nn
sm tn wiaro. 15 Awam jox xw tyo dn owirmeanr mrrarn. Sp
wikraro xwr mwikxepa ena nn jox prn mwngnr rrarn. 16 Nion
xw tyo don mimnpa epa awa en xw tyo dn mimnpa eaga
nn m xw tyo dy tn axy mimno. 17 Xwy joxyp aga nepn
imnag nn m rowa jox simnarp nn xxen kumxnpr nn xwy ap
nurwapyirpim dn prn imxrxn. 18 Jox xwyo nn wngnr
nrowrnappa xamon en awam urowrrn. 19 Jox my nn
wiwngnr nrowrnapp tn xxen niwanon owiimnr nn okumxnmn.
m rowa en jox e rxnr simnarp nn okumxnpoynr nn jox
wiwngnr nrowrnapp tn xxen owiimn. nurr 20 re urnign, Nion
awa nnn rx mrrarn. Awa urwapyn d nkwry nn en poxn
rrarn. 21 Ay nn axyn imnpra nn yar siarn. pox nion tn
imnr nion jox tn imnr egwpa ay en yawawi tn nawn oimnpoy.
nimnarn. m nn d nnkwroro Gorxo urowrnapag weaporan?
niaiwrxnr m ty axyn oimnpoy. nimnarn. 22 E sx en jox
nemxowrp awa en yawawi axowawi imngwpa axown oimnpoynr

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nn wemxowrrn. 23 Awa aga xxen axown oimnpoynr nion awa


tn nawn imnr jox nion tn nawn imnr ewn. m nn re nyaiwiro nj
imnpra nn e imnwn, Gorxo om urowrnaprn. Om d sx uyipa
awam en d sx uyin. nyaiwiro nj imnpra nn e imnwn. nurr 24 re
urnign, poxn, m joxy d tn nxdarg rowa nion xm jox tn
nwearn nikn r weaagpa m nikn r wean sw nanpra nn nion
wema awa en nion tn werxnr nn nimnarn. poxny d tn
nikn r weaagp nn rrarn. Ay rp nnrn. Xw rr sn mimnn d
sx nyiox eag nn rarn. 25 poxn, jox w rnoxrn. Jox nn m
xw tyo dy nj xxen mimnpa eaga aiw nion jox nn nj xxen
imnn. Rowa en jox nn O om urowrnaporan? nsiaiwiro nj
imno. 26 Jox imnp nn awam rxa nwwapyir w urkiamorn. D
jox sx nyarpa awa en wnyo axp uyipra nn m b tn wwapyimn.
Nion en awa tn nawn imnma nn m b tn wwapyimn. urnign.
Jono
<
17
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
18
>

18
Jisasom xrg nnrn.
Gorxom rx e nurrmo xeg wiepsarowa tn nuro rre xeg yo
Kidrony rnpm nxemoro om ojkw b orwm dn inp te
rmogawixn. 2 Judaso, Jisaso nn my urno en Jisaso tn xeg wiepsarowa
tn nn e aw enayarg eag nn om ojkw ap nn njrn. 3 O my
poris wam aw ear a rdyow yargiwm aw mearoargwam en Parisiowa
tn apaxpn imng xwowa t e dn aw ear nemn awa ramx tn
uyw tn mxnp tn nxrmn ojkwpim nn nuro rmn 4 Jisaso xom
wikrprp npn nn rxa nj nimnr nn aw e nur re urnign, Soyn
go nn p yaro? urag 5 awa re urgawixn, Nasaret d Jisaso nn p
yarwn. uraga Judaso xo nn pasn umearo awa tn ron Jisaso Ay
nionrn. urnign. 6 Ay nionrn. urn awa re egawixn. nero rwmna
y xwyo pknmeagawixn. 7 Xwyo pknmeaga o m re urnign, Go
nn p yaro? urag awa Nasaret d Jisaso nn p yarwn. uraga
8 Jisaso Ay nionrn. rxa searanign. Aynn nion nn p nnirny, m
roway xe opoynr sw wnpoy. urnign. 9 Xm Gorxom re urp
, m
joxy d tn xd r xnr niapy wom mwiorrrn. urp
xxen imnn nn
e urnign. 10 E urarn Saimon Pitao kir b nmxear re enign. Mr nur
apaxpn imngwam sey e wimnoy om wiiarom O xeg yo
Markasoy rnorn. Om m rmnr y pr noykir ar m wirpieanign.
11 Pr noykir ar m wirpieag Jisaso Pitaom mx re urnign, Kirp xeg
ayo m upro. Xean kapxn po o onnr niaparp Mnpa oen.
rsimnarn? urnign.
1

Jisasom Anaso t e nn nmra nuro wrg nnrn.


my porisowa tn wig sey e wimno tn Juday a rdyow
yargiwm aw mearoargwa tn Jisasom nxero gw njiro 13 xm Anaso t
e nn nmra ugawixn. Anasom xneagwo Kaiapasorn. Xwiogw om o
apaxpn imngwa sey e wimnorn. 14 Xm xeg Judayo re uro, ay
orn, Neg m nn peprxnr ay rn meaanr p nn m n won rn
ap nmear nperny, ananrn. nimnarn. urorn.
12

Pitao Oy niepsar wonman. r nnrn.


Om xneagwo, Anasoy rno t e nn Jisasom nmra warn Saimon
Pitao tn wiepsary m wo tn awa Jisasom rwyo nxda nuri apaxpn
15

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imngwam sey e wimnoy a t e nrmmn wiepsar wom


apaxpn imngwam sey e wimno smma oy nj eag nn o
Jisaso tn a kyo nm npwiri 16 Pitao sn barwmn w e roag nn nur
apx k wyim aw roarm Pitao nn nurmo npeyear nwirmem
wiaparn 17 apx k wyim aw roar Pitaom re urnign, Jox en m
roy wiepsar wox menran? urag o Nionman. nurm npwir
18 xnwn nimnro om yargy tn a rdyow yargiwm aw
mearoargwa tn e nrwapro im rarag nn r nikemn r imnarn
Pitao en r oimnmnr aw e nur awa tn nawn nror r imnaragn.
Anaso Jisasom yar nwia u nnrn.
Apaxpn imngwam sey e wimno Jisasoy wiepsary nn
yar wir xwy myo urwapyarp nn yar wir ag 20 Jisaso re
urnign, Nion m nyon sne dn urwapyarrn. Nion gn gn
nurwapyirn rot ayo dnran, a rdyow yargiwm dnran, sa neg
Juday aw enarge dn urwapyar eag nn 21 jox p nn nion yar
niarn. Nion xwy urarn ar niargyo yar wi. P p urarp nn ay
anan njrn. urn 22 a rdyow yargiwm aw mearoargy wo aw e
nrmn Jisasom w tn nupkkwir re urnign, Apaxpn imngwam
sey e wimnom e nurrn Apn urarn. rsimnarn? urag 23 Jisaso re
urnign, Nion xewn nrr spn rarny, xew rp nn wa neare.
Nion na rarny, p nn iwa neaarn? urag 24 Anaso Jisaso sn gw
jinn apaxpn imngwam sey e wimn m wo, Kaiapasoy rno
t e nn wiowrnign.
19

Pitao Oy niepsar wonman. m ur nnrn.


Saimon Pitao r ikearne nrmn r imnarn e rwapgy w re
urgawixn, Jox en xeg wiepsary wox menran? uraga a o Oweo.
nurr Nion en wonman. urag 26 Apaxpn imngwam sey e
wimnoy xnwn nimnro om wiiargy wo O Pitao ar m
wirpieaom xexrme worn. O en Pitaom re urnign, Nion ojkwyo Jisaso
tn nawn roag sw ranox menran? urag 27 Pitao m Oweo. urn re
enign. Karkar raiw rnign.
25

Jisasom Pairato t e nn wiowrg nnrn.


W mnm Kaiapaso t e dn my gapmanoway aiwm nn
Jisasom nmra nuro aiw Juday mnowa none npwirpim dn xwr
ikxenn aiw Anajo Neamroago rnyi nn mnpax imnangnr mpw
yaraga 29 gapman primi imno O my wo xeg yo Pairatoy rnorn.
O awa t e nn nwiapr re urnign, Om p xwy nn xwy mearanro
nmem baro? urag 30 awa re urgawixn, m ro w myaro eny,
jox te nn nmem banr wman. uraga 31 Pairato re urnign,
Sewanoyn nmem nuro seg w ikax rarp tn xxen xwy umearpoy.
28

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urag Judayowa re urgawixn, moyn w yargyo opkpoynr sw


neanargman. urgawixn. 32 Xwy Jisaso xm re urp , Nion nnpkirn e
nniro npkiprrn. urp xxen imnn nn Judayowa Pairatom xwy e
urgawixn. 33 Pairato m gapmanowa wig a iwm npwmn Jisaso
obn. nrr re urnign, Jox mx iny Judayyoxran? urag 34 Jisaso re
urnign, Dx d tn rnrarn? Wa rraga rnrarn? urag 35 Pairato re
urnign, Nion dx Juday wonran? Dx gw axr imngy tn apaxpn
imng xwowa tn jox nrmem nbro nion t re rwro. Jox p ag
nmem rbo? urag 36 Jisaso re urnign, m mx iny nimnro xw tyo
meweaargy yap mimnn. Nion xw tyo dy mx iny imnwngnr
mnrpeag eag nn xw tyo meweaargyn mimnn. Mx iny xw
tyo d won nimnr swry, g Judayowa mnxrpa opoynr g sm
nnargy mx nwiipaxrn. E nrrr a mx iny nion imnp xw tyo
dman. urag 37 Pairato re urnign, Aynn Jox mx iny woxrn.
nimnarn. urag Jisaso re urnign, Mx inyoxrn. jox xxen nrarn.
Nion nepax imnp myo wa urmgnr g k nxrr xw tyo nn br
ern. m nepax imnp xdarg gy gy nn nion ar niargrn.
urag 38 Pairato re urnign, Nepax imnp prn? urnign.
Pairato Anan yekwrorpoy. r nnrn.
E nurmo Juday nn t e nn npeyear re urnign, O xwy
mernpax b rarag ar mwn. 39 E ner a xwiogw ay ayo s Anajo
Neamroago rargyi nn aiw imxarn m gw wea wo seawriarrn.
Judayeney mx iny imno oneawrin. rseaimnarn? urag 40 ay
xwamin nwira nuro Om mneawripan. Barabasom O my amp
pkiorpar worn. Om neawri. nura ugawixn.
Jono
<
18
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
19
>

19
Ay Pairatom e uraraga nn porisowa Jisasom nmem nuro skw
nearo rag pr nuykirmn 2 py en imn wr nkkyimn mx iny
amnawn imn myo dknargpa myo udkirro raprap ay r mx
iny ynarg w nmearo om uyrro nyrmn 3 xo t e aw e uro
mnoxn, Judayy mx inyoxrn. urro w upkkwiro nyayimn en
4 Pairato m npeyear re urnign, Ar npoy. Xwy mernpax b
mrarag ar nwir nmem rwiaparn? oniaiwpoynr nmem wiaparn.
nurr 5 Jisaso, py en imnr udkirro raprap ay r uyrro o
wiapn Pairato m e aw nearmn rogyo re urnign, m royo. Sw
wnpoy. urag 6 Apaxpn imng xwowa tn a rdyow yargiwm aw
mearoargwa tn om sw nwnrn xwamin nwiro kyo yekwrorpoy.
kyo yekwrorpoy. uraga Pairato re urnign, Nion o xwy mernpax
b mrarag ar nwir nn sewanoyn nmea nuro yekwrorpoy. urag
7 Judayowa re urgawixn, O nn neg w ikax enyo dn b rnn. Ayo
dn Xe s oun. rpax mimnn. O Niaw Gorxoyonrn. rn eag nn xe
s ounr sw wnpax menn. Xe pko. uraga 8 Pairato xwy ap ar
nwirn wy m b tn nwinr 9 m gapmanoway aiwm npwir Jisasom
yar re winign, Jox gm doxrn? urag a Jisaso xwy b murnign.
10 Xwy b murarag nwnr nn re urnign, Jox xwy b mnr ryarn?
O kyo nyekwrorr nkweawrr mepa epaxorn. rniaiwiarn? G d tn
nryekwrorrn nryekwrorpaxrn. Nrwrrn nrwrpaxrn. urag
11 Jisaso re urnign, Eram weao ap xe oimnr sw mranpa ner
swry, joxy d tn w e rpax imnmnr man. Aynn sp jox nirp xw
ner aiw nion jox te nn nwiowroyp aga sey e imnn. urag 12 Pairato
ar e nwir nn om wrmnr y Juday xwamin nwiayiro re urgawixn,
Jox m rom nkwear nwrrny, myny mx iny Sisao tn nkumxnr
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

emear wox mimnn. m go go xewano nn Mx inyonrn.


nrnrny, Sisaom mamwrmnr yar eag nn rarn. uraraga
13 Pairato xwy ap ar e nwir nn Jisasom nmem w e npeyear s tn
w imxne Ay Xibruy pn tn Gabata rnern. E kwiaw xwrx
numern weaargnam nwear 14 S ayi Juday Anajo Mroyi nn
aiw imxrargyirn. Ayim sogw rxa wnm wemnr en Pairato re
urnign, Sw wnpoy. Seg mx inyo riworn. urag 15 Juday xwamin re
wigawixn Xe nmea xe nmea opoy. Nmea nuro kyo yekwrorpoy.
uraraga Pairato re urnign, Seg mx inyo kyo oyekwrorn.
rseaimnarn? urag apaxpn imng xwowa re urgawixn, Neg mx
iny m wo menn. myny mx iny Sisao en negorn. uraga 16 Pairato
Jisasom oyekwrorpoynr porisowam tn wiowrnign.
Jisasom yekwrorg nnrn.
Jisasom a apim dn nmra nurn xewano k yoxp xwaw
nkwnm nur w e xw yo b M Gxwe rne Xibruy pn Gorgota
rnern. E nrmoro 18 e Jisasom yekwrorgawixn. Nyekwrorrn Jisaso
wn e en m wa en mdmdn yekwrorgawixn.
17

Pairato rwam b re nrr near yoxpm sey e praunign, Nasaret


d Jisaso, Juday mx inyorn. rwam e near praag 20 Jisasom
yekwrore a apim n jam mimnag nn Juday obax npurn rwamp
Ap nearn Xibruy pn tn ear Romy pn tn ear Griky pn tn ear
ep rn. Ap roaraga nn 21 Apaxpn imng sey e imngwa
Pairatom re urgawixn, Jox rwam re nrr meapan, Juday mx inyorn.
nrr meapan. Sa re nrr ea, Xewano Juday mx inyonrn. rnorn.
nrr ea. uraga a 22 Pairato re urnign, Nion ep xe oenn. urnign.
19

Porisowa Jisasom rxa nyekwrormn raprap amp o ynp ya


nmero bia bia ntro nowan xxen nmearo a xeg sor gw b mkiwn
nimxrn axn imxrgrn. 24 nn re rngawixn, None maxepa
oyaney. wn e ntmn go go meanrenonr sr oyaney. rngawixn.
Bkwyo xwy nrnr en rp, Raprap nion sey e ynary ya ninro g
sor meapr nn go go meanrenonr sr egawixn. 25 nrnr enp
xxen imnn nn porisowa e egawixn.
23

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jisasom xn tn xnsm tn Kriopasom xiep Maria tn Magdara d


Maria tn wa k yox Jisasom yekwrornpm aw e ron 26 Jisaso xeg
xn e roag nwnr wiepsar xo d sx uyio en aw e roag nwnr
xnm re urnign, Iney, dx wo iworn. nrmn 27 wiepsarom re
urnign, Dx rn iyrn. urag wiepsaro s ayim dn xeg ayo nn
prn numra unign.
Jisaso pe nnrn.
E nurrmo nj re nimnrn Xano e wngnr nrp rxa npn
yrn. nj e nimnrn Bkwyo xo nn nrnr en npn xxen oimnr re
rnign, Inig nn ninarn. rn 29 sx wain mx yarp magw n w
weag nn wa rkw b nmearo inig wain apim ig nemn xisopy rn
wegwn imnwm nikrormn xeg ma t e wimxag 30 Jisaso wain
mx yarp nnmn Rxa pxwn go. nrr m war ninr d nymga
unign.
28

Porisowa Jisasom miwyo ayw ikrog nnrn.


S Jisasom yekwrorgyi Ayi anajo Judayo mro nn aiw amp
prn nimxro targyirn. Ayi rxa s rn Sabar aga sey e imnyi
nimnn eag nn porisowa Jisasom tn awam tn aw mewean sabar
imnngnr Juday mnowa nuro Pairatom re urgawixn, Apax m d
smgw nyinr oppoynr skwyo e pr jepoy. Npn wig warp
oyoaneynr e pr jepoy. uraga 32 porisowa nuro mdmdn
yekwrorgwam skwyo pr njearo a 33 Jisaso yekwrorne wen y
wngawixn. O rxa npag nwnro nn xeg skw pr mjeapa nero a 34 poris
wo wkwrx tn ayw ikrn axn inig tn rag tn wiapnign. 35 m
Porisowa e yarn sw wnaroon wa nrrn xxen aga nepa rrn. Nion
rarp nj xxen e nimnr nn seyn Neparn. yaiwiro d kwroro
rxnr wa seararn. 36 Bkwyo re nrnr enp xxen imnn nn
porisowa om e wigawixn, Xeg e b pr jeaprman. 37 Bkwyo m b re
nrnr enp , Ayw ikrorgom sw wnprrn. rnp en xxen e
imnnign.
31

Jisasom xwyo weyrg nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

E nyrmn en m wo O Arimatia d Josepoy rnorn. O


Jisasoy wiepsary wo a Juday mnowam wy nwir nn nm xdarorn.
O Pairato t e nn nur Jisaso pyo omemn. urn Pairato xe omeanr sw
wnag o nur pyom xw weyrmnr nn nmem n 39 m m wo Xeg
yo Nikodimasoy rnorn. O xm rwyim Jisaso tn xwy rngorn. O en
nbr k d bia B mury rnp tn b earosy rnp tn apiarn. Apia
xm nawn ni megpia xeg sa 30 kiro imnp rn. Ap tn pyom xp
oemnr nmem nbr 40 awa pyom nmeari Juday wig m py ntrn
yargpa raprapyo rgwrgw nrorn k d d na earp tn xp
nyrmn 41 nmem om aw e inpim nn Om ap Jisasom
yekwrore dn aw e ep rn. S sn m mtargyi tp rn. Om
apim nn nmea nuri 42 s ayi Sabar nn Juday amp prn nimxro
targyi imnag nn s aw e inyim nn nmem nuri e tgisixn.
38

Jono
<
19
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
20
>

20
Jisaso wipnmea nnrn.
Sadyo w mnm sn s yinn Magdara d Maria s yim
Jisaso wee nn nur wen y wnnign. S xw yim rrrno sn
mprn rxa w e weag nwnm 2 an nur Saimon Pitaom tn wiepsi wo,
xo d sx uyiom tn nwmear re urnign, mnom rxa nexwearo gm
ra tawixn? Newan majrn. urag 3 Pitao tn wiepsi wo tn a e pn
nwirm xwrpyo nn nuri 4 aan nuri wo Pitaom nmror xwrpyo xm
nrmor 5 nrkwnr nm wen yny wnnign. Raprap Jisasom xopxop
rnn weag nwnr aiw nm mpw wen yarn 6 Saimon Pitao en
rwyo nbr barwmn nrmn wen m xwrpyo nm npwir wen
y wnnign. Raprap xopxop rnn weag nwnr 7 raprap myo
xopxop rog w tn nawn mw xeg w e nkrnr weag wnarn
8 wiepsi wo, xm xwrpyo rmo en npwir raprap e imnag nwnr
Neparn. nyaiwir d wkwronign. 9 n awa Bkwyo Jisaso m xwrpyo
dn nwipn meanp nn nrnr enp nn sn prn d mmopa neri
maj neri nn 10 m eg a e nn ugisixn.
1

Magdara d Maria Jisasom sw wn nnrn.


Maria xwrp t e aw e nrmn w near e nern xwrpyo nm
nrkwnr wen yny wnnign. 12 Jisaso tge anaj wa raprap ap we
nynmn wo m tgmn wear wo skw tgmn wear eagi wnn
13 awa Mariam re urgisixn, Iney, jx p nn w eaarn? ura gi re
urnign, G mno nexwear te nn nin maj eag nn w eaarn.
nurmn 14 nknmnr wen y wnnign. Jisaso daiwo roag nwnr aiw
m mwmxnign. 15 M mwmxag Jisaso re urnign, Iney, p nn jx w
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

eaarn? Go nn p yarn? urag Maria om xiwo nrarnr re urnign,


poxn, jox pyom nmem nur w e tr oewry wa nre. Nin nur
nmear nmem umn. urag 16 Jisaso Mariaxn! urag nknmnr Xibruy
pn tn Rabonaiy Ap Nearwapyaroxn. nrrn rargprn. E urag
17 Jisaso re urnign, Nion sn g po te nn mpey eag nn jx
mnxepan. Jx nur m nion g nrxme imngyo re ure, O re ro, Nion
g po Gorxo te nn peyarn. O seyn en seg po Gorxorn. ro.
urmea. urag 18 Magdara d Maria nur xeg wiepsiyo wa re
urmeanign, Nin mnom rxa sw wnn. Xo nrp
, ay aprn. Ay
aprn. nura unign.
Xeg wiepsiowa xom sw wng nnrn.
Sadyo s axyim sp tn wiepsiowa Juday mnowa nn wy nero
nn a wig weagiwm wa xaw nyrmn wean re enign. Jisaso
awam wn e nrnapr re urnign, Gorxoy d tn nwayrnro
owepoy. nimnarn. nurmn re enign. 20 W nir ogka sw wir miw
wkwrx tn ikrogyi sw wir ag wiepsiowa Jisaso m s eag sw
nwnro nn d ni winarn 21 m re urnign, Soyn Gorxoy d tn
nwayrnro owepoy. nimnarn. po nion xw tyo nrowrnappa nion
en soyn searowrarn. nurmn 22 awam prm imm nwiowrr re
urnign, Kwy Gorxoyp nummnro ap tn nawn emrxn. 23 Soyn m
w yargp yokwarm nerny, ay Gorxo en yokwarm wiiarn. Soyn
yokwarm mwiipa nerny, ay Gorxo en yokwarm mwiiarnn. urnign.
19

Tomaso Jisasom sw wn nnrn.


Wiepsiowa wo, Tomaso O wiepsi w wka skw wa imngwa
worn. Xeg yo m b Didimasorn. O mwean wa Jisaso wiwanowamn
wme eag nn 25 Tomasom re urgawixn, None mnom rxa sw
wnwn. uraga a o re urnign, Nion wyo nir ogya mwnpa er nir
ogyam w mwxmopa er miw wkwrx tn ikrogyim g w mwxmopa
er nerny, d w Nepa orn. nyaiwir wkwrmmn. urnign. 26 S w
wm d wa wo nrmn en m xeg wiepsiowa ayo nm wean
Tomaso en wa tn nermenro wean Jisaso a wa nyrnag aiw
24

This version of Total HTML Converter is unregistered.

awam wn e nrnapmn re urnign, Gorxoy d tn nwayrnro


owepoy. nimnarn. nurmn 27 Tomasom re urnign, Dx w sm re
nnimxnapr g wyo sw nane. Dx w re nnimxnapr g miwyo nwxmo.
Sn d mnkwr mepan. Aga d nkwro. urag 28 Tomaso re urnign,
Jox g mnoxrn. G woxrn. urag 29 Jisaso re urnign, Jox sw
nnanr nn rxa Neparn. nyaiwir d rnkwrn? m nion sw mnanpa
nero a Neparn. nyaiwiro d nkwry yay winyrn. urnign.
Bkw rp my d wkwrrxnr enn. ur nnrn.
Jisaso emm m ay w wiepsarowa sw ange dn e a ap nn
bkw rpim rwam b menn. 31 E ner a seyn Jisasom d wkwroro O
Kiraiso, m yey neayimxemeana nn Gorxoy d tn aroway xw piaxyo
dn iwiaronoy rarworan? wiaiwiro Gorxoy xewaxoran? wiaiwiro
rxnr rwam rp nrnr enn. Om d nwkwrorpim dn d nym
imnp tg y imnr xnr nrnr enn.
30

Jono
<
20
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jono
<
21
>

21
Wiepsi w wm d wa m Jisasom sw wng nnrn.
Jisaso e nsn xeg wiepsiowam ip Taibiriasy rnw Xeg yo b
Gaririy rnwrn. Aw rwoe m sn sw nwinrn rp enign.
2 Saimon Pitao tn Tomaso, Didimasoy rno tn Gariri propensyo a yo Kena
d Nataniero tn Sebediom xewaxowa tn wiepsi m wa tn awa
nermenro nawn nwearn 3 Saimon Pitao re urnign, Nion uben ipyo
mamwrm umn. urag awa re urgawixn, None en jox tn wanwn.
nurro npeyearo ewyo npxemonro s ayim rwyim pey nn nra nuro
aiw sm egawixn.
1

Rxa sogw xemnapmnr yar tn Jisaso nbr ip imap tn roag aiw


xeg wiepsiowa om m mwmx aga 5 Jisaso re urnign, Niawyn, seg
uben mamwrargyo pey mmnpa reo? urn awa Oweo. uraga 6 o
re urnign, Uben ew nmn mamwrn pey b mnno. urag o rp

tn xxen yarn re enign. Pey xw obax ay w mnag nn mmxeapax
wimnnign. 7 Mmxeapax wimnag wiepsi Jisaso d sx uyio Pitaom re
urnign, E nearo neg mnorn. urag Saimon Pitao ar e nwir Jisasom
xm owmemnr xeg raprap sey e ynar nwirrmn yarrn.
nmear nynmn ipyo nmawir xeamonign. 8 Ipyo nmawir xeamag a
wiepsi wa ip imap t e aw e sa 100 mita imnag nn ewpm pey
uben magw mn tn nmxea nbro 9 imapm niwikn mearo wen
y wngawixn. R nikenmn pey b rkwamyo wer bisker b en wer
eag wnarn 10 Jisaso re urnign, Pey soyny ubenyo mnp
b nmem
yappoy. urag 11 Saimon Pitao ewyo npxemonr uben pey magw mn
imap te nn nmxea bnign. Pey xwrxan 153 mnag aiw uben w
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

marknag wnnign.
Jisaso re urnign, Soyn aw e nbro aiw npoy. urag xeg
wiepsiowa om rxa m nwmxro Neg mnorn. nwiaiwiro nn wo yar
Goxrn? wipax mimnpa yarn 13 Jisaso r weare aw e nur bisker
nmear ya nwia nur pey en axp e nwia unign. 14 Jisaso xwrpyo dn
nwipn memn wiepsiowam xm bia sw nwinmn m sw win b
aprn.
12

Pitaom Nionyyo prn umrxn. ur nnrn.


Rxa aiw nnm Jisaso nwipn mear Saimon Pitaom re urnign,
Jonom xewaxo Saimonoxn, jox d sx nnyirn d sx m rowa
nyigpim wir nmror rnyin? urag o re urnign, Oy, mnoxn,
nion d sx rsip nn jox njrn. urag o re urnign, Sipsip mi
nmern aiw wiargpa jox m nion tmn byo axp ner prn
urwapyrxn. urnign. 16 Jisaso m b nurr re urnign, Jonom xewaxo
Saimonoxn, jox d sx rnyin? Mnyi ren? urag o Oy, mnoxn,
nion d sx rsip nn jox njrn. urag Jisaso m sipsip aw
mearoargpa jox axp ner m nion g imnyo prn umrxn.
urnign. 17 Jisaso m b nurr re urnign, Jonom xewaxo Saimonoxn, jox
d sx rnyin? Mnyi ren? urag Pitao Jisaso rxa bia b Jox d sx
rnyin? urp
nn d sp nwinr re urnign, mnoxn, amp nn nn
jox njoxrn. Nion d sx ryip nn en njoxrn. urag Jisaso re
urnign, Sipsip aiw wiargpa jox en m nion nxdargyo axp ner
prn urwapyrxn. 18 Aga nepa rrarn. Jox sn w sk nern jwanox
arerx nynr dx simnm
n wagrn. E ner a jox rxa xweya nern dx w
wka wimxn m w gw nrjiro jox Mupa oemn. yaiwiarmn nmea
ruprrn. urnign. 19 Wiepsiowa re oyaiwpoynr, Pitao penp nn ra
neararn? O e ner nperpim dn sey e Gorxo imnp nn sw
neainran? Oy. oyaiwpoynr e urnign. E nurmn re urnign, Jox
nxde. urnign.
15

Jisaso wiepsi xo d sx uyio nn rp nnrn.


20

Pitao nknmnr wiepsi Jisaso d sx uyio O xm nermenmn

This version of Total HTML Converter is unregistered.

aiwp nnrn Jisaso tmn nknmnaur yar re wiorn, mnoxn, my


rurno gorn? urorn. O awam nm barag nwnr 21 Jisasom re
urnign, mnoxn, m rom en p wiprran? urag 22 Jisaso re
urnign, O nion m anam dn weapmn nn xe wewngnr
nnimnrny, ay d joxy meag nn p nn nrarn? Jwanoxn sa
nxde. urnign.
Aynn m Gorxoy imngy rp rnmegrn, Wiepsi o w
npenman. rnmeg aiw Jisaso Jox nperman. w mur rpn urnign,
O nion m weapmn nn xe wewngnr nnimnrny, ay d joxy
meag nn p nn nrarn? urnign. 24 O Jisaso wiepsar Pitaom e
urorn. O amp ap nn wa nrr rwam eaorn. Nene o nn nj re
imnwn, O wa rp nepn rnn. nj e imnwn.
23

Amp Jisaso e m obax ay w en eag aiw nion re nimnarn, O


ep npn nn bkwyo rwam prn nearny, xw tyo bkw ap
dropaxrn. nimnarn.
25

Jono
<
21
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Juto
0
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Juto
<
0
>
^
Juto
Jisaso tn nawn mimngy seyn tnyum gwiaum inaro. ur
nnrn.
Jisaso tn nawn mimngyo Gorxo pr umamon nnrn.
D skk onr xnr ur nnrn.
Gorxom sey e numern r nnrn.

Juto
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Juto
<
1
>

Pay Juto eanarn.


Pay rna m Jisasoy syik imngy nn Juto eanarn. Xewano nn
wa sn mrn eag a Jisasom xogwo Jutoy rno (Mako 6:3) Ay
axoran? yaiwiarwrn. Jisaso rxa anam npeyimn xwiogw aga obax
npwmn en Mimn urwapyargy Jisasom d wkwroargyo
xewmn wipemoaro. rnarag Juto ar nwir ay ar nwiro nxd rn sp
imnprxnr uremmnr nrr eanign.

1
Juton Nion Jisas Kiraisom xnnn nimnr om wiiar wonrn.
Jemisom xexrmeonrn. Nion pay rna seyn nn Seyn po Gorxo
nionyy imnr xnr wyo seaumrr d sx seayir xewaxo Jisas Kiraiso nn
aw seameweair seaiynrn. Seyn nn nrr pay rna eaarn. 2 Gorxo
w seawianr nwayrnro prn weapr nn seaiir sewanyn en xxe d
sp inpr nn seaiir nern ay w seaiwngn. nimnarn.
1

Jisaso tn nawn mimngy seyn tnyum gwiaum inaro.


ur nnrn.
G d sx seayiyn, Gorxo seyn tn nene tn yey neayimxemean
nn ep nn pay wna near seawrnapyimnr e aiw agw nion Pay e
rrmx re nseair oemn, nimngo, Xwy nene d wkwroarwp Ap
m mar, Gorxo nawnn neaiap eag nn gw nmxr mrpaxp rn. Ap
m w ikweakwm ranro yaraga nwnrn xe opoynr sw mwnpa
rxn. E nenro pr wiakianro rxn. E rrmx e nseair oemn.
nimnag eaarn. 4 Ay rp nn e rrmx e nseair seararn. Jisasoy syik
imngyn maiw wean m w Ay Gorxom rw umoargyrn. En
dn S yoparyi Gorxo xwy umernrn. rnryrn. Ay yum seyn tn
nawn imnro w niga oemeaneynro xwy nepa re rnp , P p w mane
yarwp Gorxo anan ay nnearmxr yokwarm neaiipaxrn. rnp wig d
tn ikweakwm rro Jisas Kiraison neg mn nm wurn woman. rro
yarg eag nn e rrmx e seaiarn.
3

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mn Gorxo en dn ma pr wiakigyo pr numama bp nn


seyn rxa xxen nj imnaga aiw m d mopr nn dirr rp oseaimn. O
neg Isreryo Isipy ayo dn numnr nipemem nur a m xom d
mwkwr Xw Gorxo neaiapmnr yarp oy d tn a m e weagyo
nurppaxeneman. yaiwigyo m d meae dn wann mxnign. 6 Anaj
w en dn en Gorxo nurpear xe rxnr sw wnp nn re myaiw,
Apn ner nwearn ay narn. myaiw nwiakiro w yanro nn anam
pn nwirm weapg eag nn o gw ainx marknpax imnr tn njir s
m nyon m mmxm emyim pr umammgnr s yinre
wrrnign. 7 En m Sodom wey tn Gomora wey tn a apiam
ax e ikwrnyo weagy tn en axp ayn piax wenpax imnp nero
Gorxo m nimxrn ay ap rxnr wipmnp m ikweakwm nero wig d
tn w sp imnrp niga waraga nn nene swepg neaiina nn pr
numamorn r piw an nn wearp nmamwrnapr ayo r nnr
pkinign.
5

Gorxo nene swepg e neaii eag aiw ay yagpa m yum seyn


tn nawn imngy axp nero wig sp or wnargp mimyo ntnrpim
dn w aga piax ay w wenarp inro m wom nm wurn pax
mneaimnarn. rro anam d seym imngyo rperr umero yargrn.
9 E yaraga a anaj Maikoroy rno O anaj nyon sey e wimnorn. O
en obo tn Moseso pyom go go meanrenonr xwy xmxm ninri
nrnrn o anaj sey e imn wo eag aiw ay nepermn Niwanon
e enon anan obom xwy r t umearpaxonrn. myaiw Gorxo
xewanon mx rrwngn. urnign. 10 Ay nepermn mur eag a m
yum seyn tn nawn imngy amp wiwany maj imngp nn anan
ikayw mearargrn. E ner a wig nj imngp nawy Ay d r
xeynyrn. Nawy d mewpepa ner nj m imnargp mar, xeg b
imnarpa m ay en axp n nero wig nj ap imnargrn. Apim dnn
wiwany xwr ikxenargrn. 11 S wyi ay maj wrn eag nn awe! Ay
en Keno Nion Gorxom anan nm owurn mn. myaiw nern epa axp
yargrn. En m Beramoy rno O Ngw nion b mnmropa oen.
yaiwiagorn. O m w ngw niapn p p nrp nion w mmr nemn.
nyaiwirn xewano yap nwapn r yagpa ay en axp oyaneynro nn sn m
igw urrnargrn. En m Koraoy rnoyy m Gorxo rpeaowam ar
mw nero uraknanro yaraga nn ann mxpa ay en axp n e yargrn.
12 m nion searary pn imngy mar, sa rpn rpn imno. Seyn
m gy gy sw nneanrn Aw engy xxen d sp inargyran?
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

oneaiaiwpoynr aw nenro aiw narn m ay ip akwnn rwon ew


sx nror xwr ikxenarpa m ay axp e nimnro nn xwr seaikxepax
imno. Ay seyn tn nawn aiw nnrn Gorxo nn wy b mwin wiwan
nnn d nmnro sa rap yaraga nn seararn. Agw ap ini ean nn
irrarn. yaiwiarn ini meapa ner im nern agw nrraim warpa axp e
imngyrn. m ay k sogw n wearn a an ox roarag nn nyoar
em mn ur bia ep imnyn imno. 13 Rawraw imeamkw nern
reakkw wrrarpa m ay wig piax wenpaxp nern axp apn
yargrn. m ay si a pryo nemern m ewyo nmem nasn
rawrawyo wnm en xewm nipemem warp yap axp nseairo yap
seawapyargrn. Ay aga s yidorpim an nn weapra nn Gorxo
rxa wimxyiyrn.
Jisaso tn nawn mimngyo Gorxo pr umamon nnrn.
Inoko O Adamom dn nemega nuro w wm d wa emengo,
ay orn. O myo w nurkiamorn re rnign, Ar poy. Or nwnrn
wnn. mno m nn wig egp nn xxen pr umammnr nn er m
xo wimnarp mxdargyo wig uyni egp nn xwy umermnr nn er
m w ayin myargy xo nn myo nurrn spn urekrargp nn xwy
umermnr nn er en nn xeg anaj d nmor mropax w tn
weaparag wnn. rnign. 16 m nion searary anm ikax
rargyrn. Omeaaney. nwimnr w e winarp n nxd ro aiw an
min kn irnargyrn. Wig yo wiwany nn sm sm e tnmeargyrn.
my amp w urpaneynro nreme xwy urepsiargyrn.
14-15

D skk onrxnr ur nnrn.


G d sx seayiyn, ay e imnaga a neg mn Jisas Kiraisoy
w wurmeigwa xm rg rp nn d oirnaney, S yoparyi tn aw e
en m w re eprrn. Sey e wimngwam ikayw umearro amp Gorxo
mwimnarp xd pr nn w e ero epry imnprrn. rgp nn d
oirnaney. 19 m ay Jisasoy syik imngy nawn mimn xxegn
oimnpoynr urakiowrro d r xeynn imnro kwy Gorxoyp may
imnro egyrn.
17-18

G d sx seayiyn, m ay e imnaga a Jisasoy syik


imngyn nepa imnp d nwkwrorn skk umxnro e en
kwyypim dn Gorxom rx urayiro 21 o nene nn d sp nwir neaiip d
sx an nro d nym mn Jisas Kiraiso w nene neaumxpim dn
20

This version of Total HTML Converter is unregistered.

imnanwp gn gn nmeanranr wen nero wearo rxn. 22 m xwy


Gorxo nn rnp nn udud ninro Aga nepa imnp ran? Yap
imnp ran? yaiwiargyo seyn ay urmxro 23 m wnyo amp w r t e
wen apax m meaarwpa axp umnanro nn ero m wnyo ay
nurmxr a seyn raprap pya eaarp t e nn wy nero aw e mupa
yargpa wig w yargp nn wy ero rxn.
Gorxom sey e numern r nnrn.
Agw Gorxo seyn w mepa rxnr pr searakipax imnr rwyo seyn
xewano nikn r weae ron d ni nseainr xwy mmernpax
imngyn seaimxpax imnr eo eag nn 25 re seararn, Gorxo n
won on neg mn Jisas Kiraiso neaiipim dn yey neayimxemeao, xwr
tn ana tn sn mimnnran, agwran, n rwyo nnran, nikn r wear
aga sey m imno imnr e en imnr nn tg yo nyon sey e
wimnr eo, ay n won on eag nn sey e umwangn. seararn. E
wangn. nimnarn.
24

Juto
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Xwy Gorxoy S prn


Ruko
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

This version of Total HTML Converter is unregistered.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
0
>
^
Ruko
Anaj wo Irisabet Jonoy rno xrnrn. ur nnrn.
Mariam Jisasoy rno xrrrn. ur nnrn.
Maria Gorxom sey e ume nnrn.
Jonom xr nnrn.
Sekaraiao w rkiamoar wo yap r nnrn.
Jisasom xr nnrn.
Xanya Jisaso nn p eg nnrn.
Jono xwy w ur nnrn.
Jisasom way umeai nnrn.
Jisasom xiwo rowa nnrn.
Obo iwam wwapyi nnrn.
Jisaso iwam nemer urwapyeme nnrn.
Nasaret wey Jisasom rw umog nnrn.
Im d xxroar wom mx umn nnrn.
Saimonom xneagwm na imx nnrn.
Smx obaxy na immxm e nnrn.
Jisasoy d tn pey obax ubenyo mn nnrn.
m peyy t wom na imx nnrn.
E nn swm e wom na imx nnrn.
Ripaiom Nxde. ur nnrn.
Wiepsarowa p nn aiw w mwrrn yaro? urg nnrn.
Sabaryo wrn. rnp yar wig nnrn.
W kr e wom na imx nnrn.
Xo nn w wurmeiprwam rpea nnrn.
myo urwapyir na imxr e nnrn.
Yay seainr d sp seair wngn. ur nnrn.
Sm tn seaiargy nn w oseaunn. ur nnrn.
Eway ikax syikw nn ur nnrn.
Eway ikax k sogw nn ur nnrn.
Eway ikax s a mrargwa nn ur nnrn.
Poris woy om wiiarom na imx nnrn.
w sk py wom Wipnmea. ur nnrn.
Jono xeg wiepsarowa wam Jisaso t e nn urowr nnrn.
Jisaso Jono nn ur nnrn.
w inar wm yokwarm wii nnrn.
Apx Jisasom mra wigwa nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Eway ikax wit siy wiro nnrn.


Rp nn eway xwy seararn. ur nnrn.
Wit siy wiro mkp nn wa ur nnrn.
Eway ikax uyw nn ur nnrn.
Jisasom xn tn xogwowa tn nnrn.
Ip imeamkw yarag sam imx nnrn.
Im mx umnn odp inig nami nnrn.
Apx rag an pwar wm na imxr mi pe wm na imxr e
nnrn.
Wiepsaryo e sx wemxowrr sekax urr e nnrn.
Xeroto Jisaso nn ay sw uro nnrn.
m 5,000 apim aiw mn wi nnrn.
Pitao Jox Kiraisoxrn. ur nnrn.
Jisaso wa Nnpkiprrn. ur nnrn.
Jisaso niknr xeg b imn nnrn.
w im d xxroar wom na imx nnrn.
m wa Nnpkiprrn. ur nnrn.
None go go sey e imnreno? rng nnrn.
m mdn mr seg tmn imngyrn. ur nnrn.
Om mra mwipa oyaney. rgy nnrn.
m Orxdmn. urg nnrn.
m 72 nrpear yaxw urowrap nnrn.
A b bim wey xom d mwkwroaraga urwapyi nnrn.
m 72 imngwa m Jisasom wmeag nnrn.
Gorxom sey e ume nnrn.
Eway ikax Samariay wo xew wom w wian nnrn.
Mata tn xnap Maria tn nnrn.
Ay Gorxom nurrn rpaxp nn urwapyi nnrn.
O e en oboy tn yarn. rg nnrn.
Eway ikax im xeg wnyo wirmea nnrn.
Yay winpaxy nn ur nnrn.
Ekyi b nn rx urg nnrn.
Eway ikax ramx nn ur nnrn.
Parisiowam xwy umer nnrn.
Na ero sp ero mepan. ur nnrn.
Wy wipaxo nnrn.
Eway ikax amp mmrn wo nnrn.
Aiw tn aik tn nn udud winar nn urwapyi nnrn.
E e nerny, amp na w anam awn eararo. ur nnrn.
Eway ikax om wiiarg nay nnrn.
Eway ikax boswo nnrn.
m xepxep rnpra nn bonrn. ur nnrn.
Smmajn imnp nn ur nnrn.
Eway ikax m xwy rmearno nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Nsanro mepa nerny, nikeamnprrn. ur nnrn.


Eway ikax k pikna nnrn.
An rkwnm na imx nnrn.
Eway ikax mast siy nnrn.
Eway ikax yis nnrn.
Eway ikax ongykw nnrn.
Jerusaremyo imnnp nn wa ur nnrn.
Skw mnekwdoom na imx nnrn.
Sm sm e weanro mimnpa rxn. ur nnrn.
Aiw nn nureperrn re rxn. ur nnrn.
Eway ikax aiw apx mean ureperp nnrn.
Wiepsar oyon oimnmn. moarn ur nnrn.
Eway ikax sipsip an imno nnrn.
Eway ikax ngw an imno nnrn.
Eway ikax niaw anno nnrn.
Eway ikax bosw d m sam moo nnrn.
Jisaso xwy ury w nnrn.
Rasaraso tn amp mmrno tn nnrn.
w opoynr wwapyargy nn ur nnrn.
w sp yokwarm nwiirn epaxp nnrn.
Eway ikax om wiiargy nnrn.
Peyy tg w wka na imx nnrn.
Gn Gorxo xwioxyo mmem ner neameweanrn? urg nnrn.
Eway ikax apx an tn xwrx mearo tn nnrn.
Eway ikax Parisio tn takis nn ngw urparo tn nnrn.
Niaw onmipiam w ikwkwirm e nnrn.
Amp mmrn wo yar wip nnrn.
m wa Nnpkiprrn. ur nnrn.
Sw supr wom na imx nnrn.
Sakiaso ep nnrn.
Eway ikax om wiiarg w wka nnrn.
Jerusaremyo nrmorn mx iny rmoargpa rmo nnrn.
Jisaso Jerusarem nn w ea nnrn.
A rdyow yargiwm dn mx urowrap nnrn.
Jox nn tox imne. go rro? urg nnrn.
Eway ikax wain om uwnaxdiargwa nnrn.
Ngw takis nn myo wiayig nnrn.
m m wipnmeaprrn. ur nnrn.
Kiraiso niaw goyoran? ur nnrn.
w ikax enp mewegwa yargpa mepan. ur nnrn.
Apx an w ngw wan t nnrn.
Rdyow yargiw pneaprrn. ur nnrn.
Jerusarem xwr ikxeprrn. ur nnrn.
m imno nweaprn nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Eway ikax k pikna nnrn.


Awn werxn. ur nnrn.
Jisaso nn mekax meg nnrn.
Aiw Anajo Mroag nn imxg nnrn.
Rp g warrn. ur nnrn.
None gmn go sey e imnreno? rng nnrn.
Pitaox rw nmorn. ur nnrn.
Ngw tn tn kir tn nnrn.
Dw Oripiyo dn Gorxom xwy rrm wi nnrn.
Jisasom xeg nnrn.
Pitao O nn majonrn. ur nnrn.
Iwa mpero xwrx mpero eg nnrn.
Om Pairato t e wrg nnrn.
Om Xeroto t e nn wiowrg nnrn.
O p ag kyo yekwrormn? ur nnrn.
Jisasom yekwrorg nnrn.
Jisaso pe nnrn.
Jisasom xw weyrg nnrn.
Jisaso m wipnmea nnrn.
Wiepsi wa Emeas nn warn wmea nnrn.
Wiepsiyo wn e rnap nnrn.
Anam nn peyi nnrn.

Ruko
<
0
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
1
>

Xwy yay neainar Ruko eaprn.


Rwam rp Xwy yay neainpax Ruko eap y rnp rn. O Jisaso
wiepsagy woman. Juday en woman. my dokt worn. O Poro tn Sairaso
tn my ayo w nurmern wirmerogorn. O g my en amp Jisaso
urwapyir er ep nn prn nj nimnro d wkwrrxnr rwam rp
earn. Xewano Jisaso emearn sw mwno eag nn wiepsiowam
yar wir bkw Jisaso ep wrrnyo ror nemn earn. Rwam m
b W wurmeiargwa egrn. rnp en nrr earn.

1
m obax amp Jisaso xn xre dn nene t e imnp nn
Rwam oeaaney. nyaiwiro m iwam dn Jisasom sw wnro ar wiro
egy w nemern Jisaso e ern. E ern. nura p rwam eaga aiw
3 nion en G mnox Tiopirasox xxen nj imnr nn rwam awa xm
eagp nion nror sw wnagyo yar nwia nur e nemn prn d
newper rwam near jox nn wiowrnapmn. E nern narn.
nimnarn. 4 Ay rp nn yarn. Jox nror amp rrwapyigp aga xxen
nj imnra nn yarn.
1-2

Anaj wo Irisabet Jonoy rno xrnrn. ur nnrn.


En Juday mx iny Xerotoy rno mewean m apaxpn
imng wo, Sekaraiaoy rno wearn. O xeg my Abaijaoyrn. O xeg
my en dn Gorxoy apaxpn imngyrn. Sekaraiao xeg apx yo
Irisabetrn. xeg my aro Eronoyyrn. xeg my en apaxpn
imngyrn. 6 Aya Gorxoy swyo dn w rn eri Gorxo w ikax rr
sekax rr eyo mwiak eri neri a 7 Irisabet rpaw e eag nn niaw
mayya e nra nuri rxa xweya apia imngrn. 8 O xeg my Abaija
rngy Gorxo nn rdyow yargiwm rdyow nero wig yargpa yarn xo
tn en nawn nero 9 wig nern yargpa None gmn go wxn. rnwm
pwinreno? nyaiwiro yargpa e nero Sekaraiao Gorxo nn rdyow
yargiwm awaw Gorxoy t e wxn. rne npwir r aw d
eaarp nn oikeanr rpen 10 ox apx banrwmn rwapgy Gorxom
rx urarn o awaw Gorxoy t e npwir Gorxo nn r aw d earp
5

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nikearn 11 wen y wnnign. Anaj wo r swr w nmn peyarm


dn sw nanr yare a gnn nbr rnapag sw nwnr 12 ner wy
ikrnarn 13 anajo re urnign, Sekaraiaoxn, wy mikrnpan. Dx niaw
nn yar wp Gorxo rxa ar sin. Dx apx niaw ox wo rxryn jox yo
Jonoy wrrxn. 14 Om nxrn jox sey e nimnr yay yarn ox apx obax
en yay eprrn. 15 O Gorxoy swyo dn m mn e enn
imnnrn. O inig wain mnpa er papk yargy mnpa er enrn. O sn
xeg xny agwyo en Gorxoy kwy ukkayonrn. 16 O seg m Isreryo
urn obax ar nwiro w yargp rwmn nmamoro Gorxo wig mnom m
xd prrn. 17 Dx wo kwy Gorxoyp xeg w rkiamoag Iraijaom
ukkayon e nenr yagp n Jono axp n e er rr enrn. Xewaxowa tn
xanowa tn py wrnro m uyni yargy rwmn nmamoro w rn
imnro rxnr Jono Gorxoy mnom xm umeanrn. Dx Isrery e ero
Gorxoy mnom yey wurn ro epr nn oimnr xm umeanrn. urag
18 Sekaraiao anajom re urnign, Arge ner nion nj imnm nrarn?
Nion rxa xweyaonrn. G apx en rxa apiarn. urag 19 anajo m nurr
re urnign, G yo Gebrieronrn. Gorxoy smma e roaronrn. Gorxo
nion xwy yay seainpax ap wa urnr nrowrnapo. 20 Amp nion xm
rry nimnrn nimnnrn. E ner aiw xwy nion rry jox Neparn.
nyaiwir d mkwroarag nn jox m xwy b mrpa imnr ma prnr er
e. Xm nion rry nimnrn n m xwy rra nny. nurr sn e nura
warn 21 ox apx Sekaraiao nn wen nero w e rogy ay w s rnag
nn udud nero Sekaraiao p ra yarn? nyaiwiro 22 o npeyen xwy
murpax imnag nwnro Gorxoy awaw t e nern or b ra wngo?
yaiwiarn o Xwy arge rmn? nyaiwir xeg ma nprnr nn w rx
nra unign. 23 Sekaraiao a Gorxo nn rdyow yargiwm xeg om
yarp yoparp nem xeg a e nn yoanign.
O a e nn nyoar xiepm nwmear nweagisn re enign. Irisabet
niaw agw ner ayo nm pn wean em w w mrn 25 re rnign,
Gorxo ay nnrmxr d nkkayoag nn nin agw ern. Nin my
swyo dn ay ninarp Gorxo yokwarm nirn. rnign.
24

Mariam Jisasoy rno xrrrn. ur nnrn.


Gorxo, Irisabet niaw agw ner em w wm d wo rxa en o
anaj xeg yo Gebrierom apx w weae nn xeg yo Mariay rnrn.
Gariri propensyo a yo Nasaretyo wearn. weae nn urowrnign.
apx apy sn ox tn memearrn. m wo xeg yo Josepoy rno O mx
iny Depitoy wiraw worn. O xeg memnr nn yarrn. 28 Gorxo anajo
t e nn urowrn o nur m re urmeanign, Apx rx apnrn. Gorxo
26-27

This version of Total HTML Converter is unregistered.

d sx ryir d rkkayor sin. urag 29 Maria ar e nwir udud nikrnr d


re npkga unign, O p nn ra nrarn? yaiwiarn 30 anajo re urnign,
Mariae, wy mepan. Gorxo jx d sx ryin. 31 Ar e. Jx niaw agw ner
niaw ox wo nxrrny yo Jisasoy wrrrn. 32-33 O mno nimnr m nyon
sey e mrnnrn. Ay o nn re rprrn, Niaw Gorxo a sey m
weaoyorn. rprrn. Xiwo Depito m Isrery nn yey urnayagpa dx
niawo en Gorxoy d tn e nimnr wiraw Jekopoyyo an min
umeweanrn. O mx inyo yap nimnr m xwioxyo mmem ner
numewearn w npironman. An umeweanrn. urag 34 Maria
anajom re urnign, Nin sn ox wom mmenyo jox nry arre ner
emran? urag 35 anajo m nurr re urnign, Kwy Gorxoyp jx tmn
br e en Gorxo sey m weaoyp jx rkkayor sin eag nn niaw
jx xroy nn worn. rro Niaw Gorxoyorn. rro eprrn. nurr 36 re
urnign, Ar e. Dx rrw Irisabet rxa apia a niaw ox wo agw en. Ox
roxrn. urarg aiw agw rxa agw t en em w wm d wo imnn.
37 Amp w Gorxo mimxpa epax w menn. ura g 38 Maria re urnign,
Xewann Gorxoy xnnn imnn om d nwkwror yarn. Jox
nry anan nimxngn. urn anajo m pn nwirm unign.
Maria Gorxom sey e ume nnrn.
Maria, anajo e nurrm n, nwipn mem an nyir dwn ee
Judia propensyo a bim nn nur 40 nrmorn Sekaraiaoy ayo npwir
xrw Irisabetm yay wn 41 ar nwirn re enign. Niaw agw eo
xxoym wir kwy Gorxoyp xm ukkayor wag 42 pn e tn nurr re
urnign, Apx nyon nn Gorxo jxn prn simxrn. Dx niaw agw
eom en prn wimxr ern. nurr 43 yay numer re urnign, G
mnom xnx imnrx, arre ner nin tmn bn? nurr 44 wa re
urnign, Ai, jx yay nn ar nsirn g niaw agwyo no yay ner xxoym
nag nn rrarn. 45 Jx xwy Gorxoy rrp d nkwror O nry nepa
nimnnrn. yaiwir eag nn xewanx yay sinwngn. urn 46 Maria
re rnign, G xwioxyo dn re yaiwiarn, mnom sey e oumemn.
yaiwiarn. 47 Gorxo, nin yey neayimxemeano nn aga yay seym dn
ninarn. 48 Nin o xeg xnnn nimnr om wiiarn aiw o d nkkayoo
eag nn nin yay ninarn. m agw rn weagy nin sey e nmero rwyo
weapry en sey e nmero nern re rprrn, Gorxo m prn
wimxrn. rprrn. 49 Gorxo, e sx eno sa onmi mnrporn.
Gorxo wo neryo dn w rnorn. 50 m gn gn weagy xom wy
nwiro smawyn nm wurn yo w wianarorn. 51 O e nenr wyo arr
wiemer wyo xoprr wiemer nern m d w nn nkkayor ero wey menro
39

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yargy dowiaknr 52 mx iny sey m imngwam mamwrr m


sppiam sey e wimxr ner 53 m agwn yargyo aiw na nnro agw m
uyin wimxyir ner m amp mrngyo anp urowrapr eorn. 54 Amp
ng aroway smmayo ury d yaki mm an d mor xeg om
wiiarwane Isrerene arr neair eorn. 55 O aro Ebramo nn d nmor
nn om tn xeg wiraw nenen tn ay an nnearmxa unrn. Maria e
nra unign. 56 Irisabet tn nweasn rxa em wa wo mrn m xeg
a e nn unign.
Jonom xr nnrn.
Irisabet rxa niaw xrmnr imnn niaw sw nwanr ox wo
xrnign. 58 Ox wo xrn xeg rxme tn m a ayo dy tn ar re
wigawixn, Irisabetm Gorxo ay urmxag nn niaw wo xro. Ar e
nwiro tn yay seym dn yarn 59 rxa s w wm d wa wo imnn
ay niaw iy sm s wkwianro nbro yo axp xano wrnp Sekaraiaoy
wranro nn yarn 60 xn Oweo! nurr re urnign, Nene m yo axp
Sekaraiaoy wrpax menn. Jonoy owraney. urag 61 ay re urgawixn, Dx
oxoy xoayowa a wo yo Jonoy rwrnn? Oweo. nurro 62 xano ar en
prnag nn w rx nwiro w tn yar re wigawixn, Jox yo gp
Owrmn. yaiwiarn? uraga 63 Sekaraiao praipor nn rx wag
umean o rwam re eanign, Xeg yo Jonorn. e eag ay udud nero
Jonoy wry P nn ra wrarn? yaiwiarn re enign. 64 m Gorxoy d
tn ma nexoar xwy rpax nimnr Gorxom sey e numer yarn 65 m a
ayo dy udud nra nuro a nyon Judia propens dw myo am gm
weag pn Irisabet niaw xrn xano Sekaraiao ma prno ma
exoao. raga ar nwiro 66 d aumam ninro Gorxo Jonom d ukkayoag
nwnro re rngawixn, Niaw o rwn p p m imnnran? rngawixn.
57

Sekaraiao w rkiamoar wo yap r nnrn.


Xano Sekaraiaom kwy Gorxoyp ukkayon o w rkiamorg wn
nimnr Jisaso nn re rnign, 68 Isrereney mn Gorxom sey e
oumeaney. O xeg mane arr neair yey neayimxemear nneairn 69 nene
yey neayimxemeana nn e en wo iwiaroo. O xoy xnn nimnr
om wiiag Depitoy wiraw worn. 70 En o nn Gorxoy w
rkiamoagwa xwy Gorxo r nwuryirn neg arowam re urgawixn,
71 m nene mx neaiargy nn neamnr wik tn neaiargy nn
neamnr enrn. urgawixn. 72 Gorxo neg arowam re urnign, Nion w
nseawianr xwy smmayo dn Nemrn. nrr rrory sm e ntnr
nseaiimrn. nurr 73-74 neg aro ro Ebramom s t e dn re urnign,
67

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Mx seaianro yargyo aiw seamnmrn. urnign. Mx neaianro yargy


em neamamn nene m wy w m amp o w ikax neary nxd rane
nwearane 75 sn s nwearn w rn imnrane san imnrane nerane
prn xdanwrn. Sekaraiao e nrsn 76 xewaxo Jono sn pom re
umearnign, Niawoxn, ay re rrprrn, Gorxo sey e weaoy w
rkiamoaroxrn. rrprrn. Jox mnom nwimoir xm umearrn.
77 Jox nwimoirn xeg myo re urayirrn, Seyn w yargy rwm n
nmamoro n Gorxo seg w yargy yokwarm nseaiir Anan en.
searnrn. urayirrn. Sekaraiao e nrr m 78-79 re rnign, Gorxo w
neaomxr ay neawianr neaiarorn. O nene nn anam dn sogw w
kiarn w neakinapnrn. O nene s yinm weawane m
npeanr yarwane sanyim neawrna nn nene nneamra nneaur w
neamxyinrn. Sekaraiao e rnign.
Niaw Jono xw nern xeg d en rxa e nenr d sx nga nurn
m d mea e nweasn xeg Isreryo xewano sn wimnnign.
80

Ruko
<
1
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
2
>

2
Jisasom xr nnrn.
Jonom rxa nxrmn en Romy mx iny Sisa Ogastasoy rno oy
w ikax b re rrn, m xw nrmn weagy wig xiwo roway a e
nn numirn g gapmanowam yo wrrr xn. rrn. 2 Yo wrrargy e
dn iwam wrrgrn. Yo iwam wrrgn gapman xeg yo Sairiniaso
naorn. O Siria propensyo meweaorn. 3 E r eag nn m nn
gapmanowam yo wrrpr nn wig xiwoway a e nn numirn 4-5 m
wo, xeg yo Josepoy rno O mx iny Depitoy wiraw worn. O xiep sn
xom mmen xeg yo Mariarn. Sn mmen aiw niaw agw ern.
tn nawn Gariri propensyo a yo Nasaret weage dn nweri Judia
propensyo o xeg xiwo roy a e Betrexemy rne nrmori 6 e nwearn
niaw agw rxa y ner 7 niaw ox xm iwam xro o xrnign. Nxrmn
raprap tn xopxop nror a m mdn nbro wrxnr mrniw rxa
nrroaga nn burmka aiw nare bokis wm nm s wrrnign.
1

A ap t e m wa sipsip aw mearoarg wa rwyim amyo wig


sipsip ar wwkwn yare aw mearon re enign. 9 Anaj Gorxoy wo
wig smma tm dn sn rnapn awa roge mdmdn Gorxoy w
kmxn awa nikrnro yarn 10 anajo re urnign, Wy mepan. Xwy
na m nn d yay winpax b soyn t e nn nmem barn. 11 Xwy
nion nmem barp rprn. Agw rn a mx iny Depito xw iwiaropim
apx w niaw seyn yey seayimxemeano xro. O Kiraisoy rargorn. Yey
neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rargorn.
mnorn. 12 Soyn nuro niaw xro raprap nxopenmn burmka aiw
nargm dn bokisyo s wrrnag nwnrn Oran? yaiwrxn. ury re
enign. 13 Anaj wa uro roe Gorxoy sm wnarg obax anam
dowa en nrnapmn Gorxom seym numero re rgawixn, 14 w
8

This version of Total HTML Converter is unregistered.

anam seym weaom sey e oumeaney. m Gorxo nn d ar


mikeamag O ay nn wimnarrn. Ay Gorxoy xewaxo rxa rmn d
w wnn awayin nsanro werxn. nrmowa 15 sipsip aw
mearoargwam pn nwirm anam nn peyn awa re rngawixn,
Betrexem niaw rme irni nurane Gorxo wa near nn sw ownaney.
nrnmowa 16-17 an nuro Josepo tn Maria tn rpa weaagi nwnro m
wen y wngawixn. Niawo burmka aiw narge bokisyo riwo
wrrnag nwnro pn anajowa niaw o nn urp
nn wa urn 18 m
pn sipsip aw mearoargwa urp ar wiargy nn d udud nero a
19 Maria xwy wo nnp d aumam ninr d npkga warn 20 sipsip aw
mearoargwa m wig sipsip aw mearoarge nn nurn anajo urp
xxen
eag wnro ar wiro nero nn Gorxom seym umero yay umero
wigawixn.
Niawo xn nxrmn en rxa s w wm d wa wo rn om
iy sm s wkwianrn yo anajo en xn sn agw men Yo Jisasoy
wrrxn. urp wrgawixn.
21

S Maria w ikax Moseso en nrr rwam eap tn xxen ner ig


oenmn. yaiwiyi imnn aya Jisaso Gorxoy wo oimnr mn wianri
nn nmem Jerusarem nn nuri 23 mnoy w ikax re nrnr enp ,
Niaw ox xm imo Gorxom mn nwiro Dxorn. urr xn. nrnr enp
tn xxen 24 niaw xr nn ig enmnr nn Gorxoy w ikax re rnpa
Nion nn xawiw waran, agwrw waran, rdyow nirxn. E rnpa
aya naw rdyow yanri nn nuri Jerusarem nrmori a Gorxo nn
rdyow yargiwm npwiri w ikax nrnr enpa yarn 25 n m
Jerusaremyo weagy wo O xeg yo Simionorn. O m w rn imnr
Gorxom prn uxd r yarorn. m aroway xw piaxyo dn niwiaror xeg
Isreryo yey uyimxemeano nn xway nanr weaorn. Kwy Gorxoyp om
ukkayoorn. 26 Gorxo Simionom d nukkayorn kwy tn w re
urkiamonign, Jox sn mpepa en m mnony d tn yey
seayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiaronom sw wnrrn.
urnign. 27 Simiono Gorxoy kwy ukkayoag nn a Gorxo nn rdyow
yargiwm npwir Jisasom xanya w ikax Gorxo rpa wiianri nn xom
nmem wiaparagi nwnr 28 wom nurpr nmaxrmn Gorxom seym
numer re urnign, 29-30 mnoxn, jox nrpa m nene yey
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

neayimxemeanom rxa sw t tn nwnr nn ay sw mnr anan xe


pmrn. 31 Jox rpa m nn y swyo dn dx yey neayimxemeano rxa
neaiapr n. 32 m jox neaiapo wn kiarpa myo nurwapyirn w
wmxyinrn. O neg Isrereney a re dn xr eag nn m nn nene
seym neameprrn. urag 33 wom xanya Simiono eg wo nn xwy ap
rarag ar nwiri udud neri m s nwenri yarn 34 Simiono ayam
Gorxo na oeaimxn. nurr wom xn Mariam re urnign, Ar e. w
rom Isrery nn w ar nwiro d wkwry sey e imnprrn. W ar mw
nero d mwkwr y anp imnprrn. Gorxo m nn na oimnpoy.
wimnag nn w ro smmajn yrnag nn m obax wik nwnro
ikayw numearro yarn ay nm dn d wiawiargy sn imnnrn. 35 Jx
m mx yargp tn rragn w ro nn kn sp e sinrn. urnign.
36 Gorxoy w rkiamoarg w Panuerom xemi xeg yo Anarn. Xiwo
ro Asao tn gw axrrn. rxa apiarn. Ox nmenr nwearn xwiogw w
wm d wa mrn 37 xiagwo rxa npn apx an nimnr nwear
xeg xwiogw nn rxa 84 imnrn. a Gorxo nn rdyow yargiwm b
mpeye ikwwyiran, rwyiran, aiw w wear Gorxom xwy rrm wir
yarrn. 38 en aiwm wo nxrr weage axn nrmor wom sw
nwnrn Gorxom yay nwim nur m Gorxo gn Jerusarem weawane
gwn nearoayronran? yaiwiargyo w o nn wa nura unign.
Xanya Gorxo w ikax rpa rxa npn nyrm Gariri propensyo eg
a Nasarety rne nn wom nmem nyiri e wean 40 wo xw niwiaror
Gorxo om ay nurmxr d ukkayoag nn e enr amp nn d ewper
enign.
39

Xanya Jisaso nn p eg nnrn.


Xanya xwiogw o om aiw Gorxoy anajo xiwowa Isipy ayo
wean mpk mroyim S ayim aiw Pasopay rn imxargrn. S
ayi nn d winn nn Jerusarem nn nuayiri yayarn 42 Jisaso xwiogw rxa
w wka skw wa en s Gorxo mroyi rxa aw ayo imnn xanya
yargpa nn Jisaso xo tn Jerusarem nn nyiro 43 s aiw ap nanro nn
nweagasn m a e nn nurn Jisaso sn Jerusarem wean xanya
maj nimnri 44 re yaiwigisixn, Jisaso m neg w tn rxa pnign. nyaiwiri
warn s wyi rag aya eg myo tn m eg imoargyo tn p imm neri
41

This version of Total HTML Converter is unregistered.

p yopa nmegnrri m Jerusarem nn nyiri p nra nisn 46 rxa s


wya wyi rn wen y wngisixn. A Gorxo nn rdyow yargiwm
nm riwo weaag nwnri o Gorxoy w ikax urwapyarg wam wn e
nwemn yar wir ar wir yarag nwnri 47 m Jisaso pn rn ar
nwiro weagy nn aga udud nero re yaiwigawixn, O arre ner nj
nimnr ra rarn? yaiwiarn 48 xanya om sw nwnri udud nwiri xn re
urnign, we, p nn e yeawapyarn? Yapawi ay sw yearoarag nn
jox nn p yarwi. uragi 49 o re urnign, P nn apagw nion nn am
am p emeari? Xanoy d tn xoy a riwm nm wean. myaiwiar
rei? urag a 50 xwy xo urp
nn xanya npkwn nj mimnpa neri
51 xo tn nawn nuro wig a Nasaret nrmoro Jisaso xanyam ar ym g
nwir wean xn amp nn o nn d aumam inarn 52 Jisaso sn xw
nimga nurn d ewper xw imnr nra warn Gorxo tn m nn tn en
o nn m naorn. nyaiwia wagrn.
45

Ruko
<
2
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
3
>

3
Jono xwy w ur nnrn.
Taibirias Sisao mx iny nimnr xwiogw w wka skw w m Romyo
nmewemn en Podias Pairato Judia propensyo gapman nyon nn
xrn nimnr mewean Adipas Xeroto Gariri propensyo gapman
mno nimnr mewean xexrmeo Piripo Ituria propensyo tn
Rrakonaitis propensyo tn gapman mno nimnr mewean Raiseniaso
gapman mno nimnr Abirini propensyo mewean 2 Anaso tn
xneagwo Kaiapaso tn apaxpn imngwa sey e nimnri mewean
Jono O xeg xano Sekaraiaorn. O m d meae wean Gorxo nrpear
re urnign, Niony xwy rp Isreryo w urmrxn. urag 3 o inig Jodan
rap t e w nemer re urmenign, myn w yargy rwmn nmamoro
nsanro yarny nion way seameair Gorxo w yargy yokwarm seaiir
enrn. nurmer 4 epa Gorxoy w rkiamoag wo xeg yo Aisaiaoy rno
en Jono sn men o nn nrr rwam re eanign, m d meam
dn m wo raiw re rnrn, mno rwyo bno nn seg d nan
wimoiro prn imoargpn wimoiro nern 5 skwiox imny xw
xewiroro dw xwran, onmiran, yproro nrrwor inyo na imxrro
s nwear xxoarw nra uy prn imxrro rxn. 6 E nern m nn
Gorxo yey neayimxememnr yarag wnprrn. m wo raiw e
rnrn. Aisaiao en Jono nn e nrr rwam eanign.
1

Jono Gorxo urpa w urmearn ox apx obax Jono way


neameainonr o t e nn barn o ay nsanro m wayn meaanro yaraga
nwnr re urayinign, Sidr miayn, Rwn Gorxo xean seaikrn eag
nn poy. go searag seyn wy nero Gorxo e neaikrngnr nion tmn
baro? nurr 8 re urnign, Seyn w yargp nepa rwmn
nmamorny prn nero k sogw na nwern yarpa imnr xn. Seyn
re mrnpa poy, Neg aro Ebramoyane imnagw nn Gorxo w xean
neaikrn menn. mrnpa poy. Gorxo Ebramoy wiraw nn Nion ayo
xean nwirn arge xw obax imnnrn? nyaiwir udud winarn.
ryaiwiaro? Oweo, Gorxo d e yaiwipax menn. Anan s tyo dn Ebramo
nn wiraw wimxyipaxrn. 9 Gorxo rxa rapw k mk t e nn xrn.
k gn gna sogw na mwag nwnrn ndkrr r ikearnrn. urag
7

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m o t e eproy egy yar nwiayiro re urgawixn, Nene nsanr


nwearann p yanwrn? urayaga 11 Jono re urayinign, m iy wka
to w m iy mayom mn wwngn. m aiw to en mayom mn
wwngn. nurr yarn 12 takis nn ngw urparg wa way meaanro
nbrn yar re wigawixn, Nearwapyaroxn, none nsanr nwearann
p yanwrn? uraga 13 o re urnign, Ngw takis nn nnearpmern ngw
gapmanowa Urpr xn. seargp wir nmroro sey e mnearppan. nurr
yarn 14 Poris wa en nbro yar re wigawixn, None en nsanrane
nwearann p yanwrn? uraga o re urnign, Soyn my ngw
urpanro nn iwa eamero xwrx mero yap uxekwmoro mepa rxn. Seg
ngw om nero mepn nmearn Ay apnrn. yaiwrxn. m way nn
ay sw msearopan. nurr yarn 15 ox apx nn m Gorxoy dyo dn
nene yey neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiarono gn
imnnran? nyaiwirn xwy Jono w urmearp ar nwiro nn d re
npkga ugawixn, m Gorxoy d tn yey neayimxemeana nn aroway
xw piaxyo dn iwiaronoy rarwo m ro menran? yaiwiarn 16 Jono
wa nurr re urnign, Nion sa inig tn way seameaiarn. Nion e
nenr aiw rwyo bno nion nmrnn. Nion m naon aiw o nion tn
xxen mimnag nn m om wiiargy bosoy skw s gw
wkweaiargpa nion oy wikweaipaxman. O way nseameairn inig tn
seameainman. Gorxoy kwy tn seameair r tn seameair enrn. nurr
17 Gorxo m nayo yey nuyimxemear spyo anp imxr en eag nn
eway xwy rp urnign, m pok tn wit aiw eyeyrm ero aiw n ayo
tro mamw tn syik tn r ikearro yargpa Gorxo en axp e emnr wit
mamw tn n tn eyeyrm ine aiw ny ayo tr mamw tn syik tn r
ikearr emnr nn xeg pok nxrr ron. urnign. 18 E nurr m d
oyaiwpoynr xwy w w en obax urr xwy yay winpaxp rwyo Gorxo
urowrnapno nn urr ner 19 gapman Xeroto w er xexrmeoy apx
Xerodiasy rn urpr yarag Jono mx nurr w nn jox yarp naman.
Dx rrxmeoy apx nurprn Na yarn. rsimnarn? urag 20 Xeroto w
nn ap neag a m wn ner Jonom gw nyir krapus ayo wrrnign.
10

Jisasom way umeai nnrn.


Jisaso, Jono sn gw mwrrn en myo way numeair yarn,
Jisaso en nbr Jono om way umean Jisaso nror xano Gorxom rx
urarn re enign. Anam dn inr 22 kwy Gorxoy xawiwn nimnr o
t e nn weapr anam dn xwy w re rnnapr G w d sx ryioxn,
jox nn aga yay ninarn. rnnapr enign.
21

Jisasom xiwo rowa nnrn.


23

Jisaso myo iwam nurwapyemern xeg xwiogw 30 imnnign. Ox

This version of Total HTML Converter is unregistered.

apx o nn d re yaiwiagrn, Josepom xewaxorn. yaiwiagrn. Josepom


xano Xiraiorn. 24 Om xano Matatorn. Om xano Ripaiorn. Om xano
Merkaiorn. Om xano Janaiorn. Om xano Joseporn. 25 Om xano
Matataiasorn. Om xano Emosorn. Om xano Neamorn. Om xano Esraiorn.
Om xano Nagaiorn. 26 Om xano Meatorn. Om xano Matataiasorn. Om xano
Semenorn. Om xano Josekorn. Om xano Jodaorn. 27 Om xano Joananorn.
Om xano Resaorn. Om xano Serababerorn. Om xano Siartierorn. Om xano
Neraiorn. 28 Om xano Merkaiorn. Om xano Edaiorn. Om xano Kosamorn.
Om xano Ermedamorn. Om xano Erorn. 29 Om xano Josuaorn. Om xano
Eriesaorn. Om xano Jorimorn. Om xano Matatorn. Om xano Ripaiorn.
30 Om xano Simionorn. Om xano Judaorn. Om xano Joseporn. Om xano
Jonamorn. Om xano Eraiakimorn. 31 Om xano Meriaorn. Om xano Menaorn.
Om xano Matataorn. Om xano Netanorn. Om xano Depitorn. 32 Om xano
Jesiorn. Om xano Obetorn. Om xano Bowasorn. Om xano Sarmonorn. Om
xano Nasonorn. 33 Om xano Aminadaporn. Om xano Atminorn. Om xano
Anaiorn. Om xano Xesronorn. Om xano Peresorn. Om xano Judaorn.
34 Om xano Jekoporn. Om xano Aisakorn. Om xano Ebramorn. Om xano
Tiraorn. Om xano Nexorn. 35 Om xano Serakorn. Om xano Reuorn. Om
xano Perekorn. Om xano Ebeorn. Om xano Seraorn. 36 Om xano Kenanorn.
Om xano Apaksatorn. Om xano Siemorn. Om xano Nowaorn. Om xano
Remekorn. 37 Om xano Metusaraorn. Om xano Inokorn. Om xano Jaretorn.
Om xano Maxararerorn. Om xano Kenanorn. 38 Om xano Inosorn. Om xano
Setorn. Om xano Adamorn. Om xano Gorxorn.
Ruko
<
3
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
4
>

4
Obo iwam wwapyi nnrn.
Jisaso kwy Gorxoyp om nwmear ukkayon inig Jodan rapyo dn
peyarn kwy Gorxoyp m d meae nmra warn 2 s 40 rarn Obo O
e nenr xano wimnarp n xd nreno? nyaiwir om iwam
nwwapyayir yarn s ayo aiw mn nra nsn s 40 imnn rxa agw
wiarn 3 Obo re urnign, Jox nepa niaw Gorxoyox eny aiw nr nn
s ty, Bisker imne. ure. urag 4 Jisaso re urnign, Oweo, w e
emmn. Gorxoy Bkwyo dn re nrnr enn, m aiw npr nnn d
nmorny, w d nym imnp meapax menn. rnag nn jox nrp
w
emmn. urnign. 5 Obo Jisaom sey m nmea npeyir a nn xw rr
nrmn nn imnyo an axn sw nwir 6-7 re urnign, A nn xw rr
nrmn nn imnyo jox sw siarp ay nionyrn. Nn rxa ngn imnn.
m wom mn owimn. nyaiwirn anan mn wipaxrn. Jox nion nn m
xwyo nkwror nion sey e nmny ay nn wey mearargp ap tn dx
siapmn. urag a 8 Jisaso re urnign, Bkw Gorxoyyo re nrnr enn,
Dx mn Gorxomn m xwyo kwror sey e umer ern. rnag nn jox
nrarp w e emmn. urnign. 9 Obo Jisaso xeg xano Gorxo e
enoranr iwam owwapyinr yap owwapyimn. nyaiwir om a
Jerusaremyo nn nmea nur a Gorxo nn rdyow yargiwm xeg rkwyo
nwrrmn re urnign, Jox nepa niaw Gorxoyox eny, xwm nn
nmawir xeamo. 10 Ay rp nn rrarn. Gorxoy Bkwyo xwy rp en nrnr
enn, Gorxo xeg anaj jox nn prn aw weapr nn re urno, Om
aw mearpoy. urno. nrnr enag nn nmawir xeamo. nurr 11 re
urnign, Rp en nrnr enn, Jox skw syo pr uykiem inrxnr ay
rxrpr w awi sipro. en nrnr enag nn anan nmawir xeamn
Gorxom xewaxoran? siaiwimn. urag 12 Jisaso re urnign, Nion re dn
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

npirorny, jox nrarpa Gorxo anaj nion nxrpr nurowrnappax a


rp en nrnr enn, Dx mn Gorxoy e enpim iwam
mwwapyipan. enag nn w nmawir xeammmn. urnign. 13 E
urn obo iwam nn e nwwapysn om pn nwirm nur idn m
wwapyipax imnn nn wen ner weanign.
Jisaso iwam nemer urwapyeme nnrn.
Jisaso kwy Gorxoyp ukkayoag m d meae pn nwirm nur
m Gariri propensyo nemer pn o nn propens ayo am am yan
iwnmearn 15 o a ap apim nemer wig rot ayo urwapyemearn ox
apx nn xom sey e umeaagrn.
14

Nasaret wey Jisasom rw umog nnrn.


Jisaso Nasaretyo nn nur A ayo xo sn onmi n nwear xw
iwiaroyo nn nur xeg nn yarpa Sabaryo rot ayo npwir Bkw
Gorxoy rmnr nn nror 17 rxa Bkw Gorxoy w rkiamoag Aisaiaoy
rno eap umean o nparr xwy rp rne nn p ner nwnrn re
ronign, 18 Kwy Gorxoyp nion nkkayon. Nion m uypeayyo xwy yay
winpax imnp urma nn nrpear m xewrrnyo Sn seyn
mseaxewrrn. Anan poy. urma nn nrowrnapr m sw suprgyo
Anan sw noxoar anpoy. urma nn nrowrnapr m iwa mpero
xoprr wiro egyo yey imxma nn nrowrnapr 19 Gorxo xeg m
uminny aw ayorn. urma nn nrowrnapr ern. Jisaso e nrorm
20 Bkw m nxopemxrmn rot a mear wom mn nwimn nwear
m rot ayo wxapgy omn sw agw nwga warn 21 o Xo nn ra
rarn? oyaiwpoynr iwam nurr re urnign, Agwn rwam nion rp
seyn ar nwirn rxa xxen imngo. urn 22 nn o nn nan nra uro
xwy awn yar xo r jap nn d npkga uro nero a re rngawixn,
m roy sa a re d Josepom xewaxorn. Arge ner nj xw ap
imnran? rnarn 23 o re urnign, Seyn eway xwy rp nnrpro,
Jox nepa xwrox eny, jwanox prn imxne. nrpro. E nnrrn re
nrpro, Emm amp a Kapaneamyo eo. raraga ar wiwp m dx
a re en emm neai. nrpro. nurr 24 re urnign, Nepa seararn. W
rkiamoar wo o xeg ayo nn nur Gorxoy xwy urn xeg m e
16

This version of Total HTML Converter is unregistered.

weagy om mmnargman. 25 E ner aiw nion nepa seararag prn ar


npoy. En w rkiamoag Iraijao emearn agw a prn er ini meapa er
m nn aiw nn dw ikeamnro en Isrery apx an obax weaaga aiw
26 Gorxo Iraijao wam wm arr wwngnr murowr my apx wmn
Saidon t e a onmi Serapar rn bim drn. mn arr wwngnr
wrnign. nurr 27 re urnign, En w rkiamoag Iraisao nemern en
Isrery obax peyy tg y eg aiw Iraisao ayo wom na wimxagman. my
womn O Siria d xeg yo Nemenorn. Omn na wimxrn. urn
28 m nn rot ayo weag ar e nwirn xwioxyo dn r piwn
nwra nuro 29 nwipn mearo om nxrro wig ayo dn nxoypia nuro
dw m wig a mrnpim dn mamwranro nn xxoypi nmra yarn
30 o wnm nyknm xeg d tn unign.
Im d xxroar wom mx umn nnrn.
Jisaso Gariri propensyo nemern a xeg yo Kapaneamyo nrmor
Sabaryo nurwapyir yarn 32 m ay ar nwirn o xwy ap xiwn
rarag nwnro m s nwenro yarn re enign. 33 m rot ayo
weagy wo O im d xxroarorn. O nwipn mear makrw nmor 34 re
urnign, Ai! Nasaret d Jisasoxn, none p neaimnr barn? Xwr
neaikxmnr rbarn? Jox nn nion njrn. Gorxo xewaxox xo
rrpeoxrn. urn 35 Jisaso mx nurr re urnign, m b mrpa e. Om pn
nwirm u. urn re enign. Imo m om xwr w mikx myo wnm
dn mean nearm unign. 36 Mean nearm n m nn nikrnro
re rngawixn, Xwy oy e sx enn. O nn tn nrrn sekax urn
im a ar nwiro waro. nrnro yarn 37 xwy o yarp nn propens
ayo am am yan iwnmenign.
31

Saimonom xneagwm na imx nnrn.


Jisaso nwipn mem rot ayo pn nwirm npeyear xeg wiepsar
wo Saimonoy rnoy ayo nn nur npwir om xneagw r pr wiarag
nn m na owimxnr yar waga 39 o s wee nn nur nrmn r pryo
mx urn re enign. Smxp m pn nwirm n rxa an nwipn mear
aiw pr nmear nwia unign.
38

Smx obaxy na immxm e nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m a apim dy sogw rxa nipmen wig m smx xxegn


yargy nmem Jisaso t e nn bn o m ay ayo w sey e ikwkwirm
er na immxm er yarn 41 im m ayo wyo obax xxroary m ayo pn
nwirm nurn makrw nmoayiro re urayigawixn, Niaw Gorxoyoxrn.
urayaraga o imowa xo aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rargo eag
nn nj imnaga nn o mx nurr m b mrpa poy. ururm ner e
nsn 42 s weo w mnm nwipn mem m may e nn nur
wean m ox apx nn o nn p nemero om nwmearn Nene pn
nneawirm mupan. uranro yaraga aiw 43 o re urnign, Gorxo re
nrowrnaprn, A ay ayo re urmrxn, Gorxo xwioxyo mmem ner
seameweana nn seyn nsanro werxn. urmrxn. nrowr eag
nn a wyo xwy yay winpax imn ap urmnr en xe oumn. nurm nur
44 Judayy a ap apim rot a mrnyo dn nurwapya unign.
40

Ruko
<
4
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
5
>

5
Jisasoy d tn pey obax ubenyo mn nnrn.
Jisaso ip xeg yo Genesaretpm nrmn xwy Gorxoy urarn m
obax ar wianro nn xmxm ninro Jisasom kwkwier winarn 2 ew bxa,
ynpm t bxa weag nwnr pey peargwa ew apxam dn
nayomn wig uben ig eaaraga nwnm nur 3 ew bb Saimonoypm
npxemonr yar re winign, Ink t re pn nwirm n je onmip anan
nwanrwi? nurr nwemn ew apm dn ox apx ip map t e
rwapgyo nurwapyir 4 rxa npn nurrmn Saimonom re urnign, Ip
n mm ee nn nmem nuri pey yo mnn nn uben mamwrpiy.
urag 5 Saimono re urnign, Neg neamemearoxn, s ryim rwyim pey
w nmnrenonr an min mpearn w neago. E ner aiw jox e
yearag nn ye iwam mamwranwi. nurr 6 mamwrn re enign.
Uben pey obaxyo nmudmor rxa arknmnr yarag nwnri 7 wig wwam
ew bbm weagwa sa oyearppiynr wpi nwiri awa nbri uben
nmxearo ewpxam ikwirn ewpxa rxa n nmnr yarag 8 Saimon
Pitao sw e nwnr nn Jisasoy skw t e m xwyo nkwror re urnign,
mnoxn, nion w yaron eag nn pn nnwirm u. nurr 9 pey aga
xw nmearo nn o tn xeg m nkumxnr pey nn yargwa tn udud
nikrnro 10 Sebediom xewaxowa Jemiso tn xogwo Jono tn awa
Saimonom nkumxnri pey nn yargwa en udud ikrnarn Jisaso
Saimonom re urnign, Jox wy mikrnpan. Agw re dn pey nn
yarpn m nn en e nra urrn. m nion nxd pra nn
wirmearrn. nurmn en 11 awa ew nmem nbro yn e dn nayoaro
ew pey amp e ntm om nxda ugawixn.
1

m peyy t wom na imx nnrn.


12

Jisaso a wyo nemer a bim wean m wo O peyy pprm

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yrorn. O Jisasom nwnrn oy skw t e smma xwyo nkwror waun


re urnign, mnoxn, jox na nimxmnrny anan na nimxpaxrn.
urag 13 Jisaso w nmoaur om sey e nikwirmn re urnign, Nion Jox
na oimnn. nimnarn. Rxa na imne. urn re enign. Peyy ap rxa
na imnn 14 Jisaso m wyo nion simxy nn wa murpa e. nurr
m o Moseso en w ikax ragp m myo xewano wa nura emengnr
e nurr m re urnign, Amn apaxpn imngwa t e nn nur wom
sw nwinr naw rdyow nn neg aro Moseso en sekax nearagy b
rdyow sirir jox na imny nn wa rr en mn wrxn. Jisaso sekax e
urag a 15 xwy emm amp Jisaso yayiy nn yan rxa n jam niwa nemer
yarn ox apx obax om ar wianro nn bro smx wiary na oneaimxnr
bro nero o t e npn ro nwearo e yayarn 16 o nn m d meae nn
nwayir Gorxom xwy rrm wiagrn.
E nn swm e wom na imx nnrn.
O s wyim myo urwapyarn m wa Parisiy rny wa tn Gorxoy
w ikax urwapyargy wa tn Awa Gariri propensyo a ay ayo dn
bmiro Judia propensyo a ay ayo dn bmiro Isrery a xw Jerusarem dn
en bro egwarn. Awa Jisaso urwapyare nwearo ar wiarn Jisaso
m smx wiaryo na owimxmnr nn e sx en Gorxoyp
ukkayon re enign. 18 m wa wig m wom O e nn swm
yrorn. Om kwiawyo ntro Jisaso na owimxnr nmem nbro Nmem
npwirane Jisasoy smmamn aw e owrraney. nrro y 19 m obax
a w e pkwpkw inaga nn p nmegnro aiwm nmem nxga
npeyiro a s tny w npneaayiro dae ntmn kwiawna tn gw nyiro
m ayo nm eproy egyo wnm gwr e e nmamwra nwepn ro Jisaso
smma tmn tn 20 Jisaso e nn swm eoy m nn xo nn d
wkwroro Jisaso anan na imxpaxrn. wiaiwiro yaraga nwnr re
urnign, moxn, dx w yarp rxa yokwarm sin. urn 21 Gorxoy w
ikax enp mewegwa tn Parisiowa tn ikeaggw re nrga ugawixn, m
roy goran? Gorxom rperr numearr yar royo? m w yargy yokwarm
yar roy goran? E yary sa Gorxorn. rnaraga 22 Jisaso xeg d tn
adad nwir re urnign, Nion nn seg xwioxyo dn p nn d e moaro?
nurr 23 re urnign, m wo w ikrn nion yokwarm winy, nm
imnag nn m wox sw tn sw wnpax menn. E ner aiw nion m
17

This version of Total HTML Converter is unregistered.

e nn swm e wom Rxa nwipn mear dx kwiaw nmem u. urny, o


na imnag m nynn sw tn sw wnpaxrn. nurr 24 re urnign,
Nynn nion nn re niaiwipr, m imno anan m xw tyo dy w
ikrnp en anan yokwarm wiipaxoran? niaiwipr nn prn sw
nanpoy. nurr e swm eom re urnign, Nion re rrarn, Jox
nwipn mear dx kwiaw nmem a e nn u. rrarn. urn re enign.
25 O m nn sw ange dn rxa na nimnr nwipn mear xeg kwiaw s
wena nmear xwaw nkwnm npeyear Gorxom sey e numra xeg a e
nn n 26 ox apx nn nikrnro Gorxom sey e numero wig xwioxyo
dn sr npknro re nrga ugawixn, Agw xeg b ag ry wnwn.
rgawixn.
Ripaiom Nxde. ur nnrn.
Jisaso e dn npeyear nurn m ngw takis nn urpar wo O xeg
yo Ripaiorn. Xeg yo m b Matyuorn. O xeg opis ayo weaag Jisaso
sw e nwnr re urnign, Jox nxde. urn 28 o nwipn mear xeg amp
nn e pn nwirm Jisasom uxd nign. 29 Jisaso nn xeg ayo aiw xw b
ryam ner wean takis nn ngw urparg wa tn m wny tn nbro
nawn awa tn nwemn aiw nnro yarn 30 Parisi wa tn Gorxoy w
ikax enp meweg wo tn Jisaso nn wiepsarowam anm ikax nurro
re urgawixn, Soyn takis nn ngw urparg awa tn m w yarg wny
tn p nn inig nro aiw nro yaro? uraga 31 Jisaso eway xwy rp
urnign, m na yargy na oneaimxnr xwr t e nn wargran?
Oweo! Smx yargyn xwr t e nn wargrn. Eway xwy ap nurr 32 re
urnign, Nion m w rn imngy wig yargy rwmn mamoro san
imnro opoynr bman. w yargy rwmn mamoro san imnro
opoynr brn. urnign.
27

Wiepsarowa p nn aiw w mwrrn yaro? urg


nnrn.
m wa Jisasom re urgawixn, Jono wiepsarowa nn aiw w
wrrnro Gorxom rx urro yayargrn. Parisioway wiepsarowa en axp
yargrn. E nero aiw jox wiepsary aiw w b mwrrn nn aiw nro
inig nro yargrn. uraga 34 Jisaso Nion g wiepsarowa tn wean
awa aiw w weapaxman. urmnr nn eway xwy rp urnign, m
wo apx memnr aiw imxy m aiw ap npr nn by apx meo sn ay
33

This version of Total HTML Converter is unregistered.

tn wean aiw w wrrnargran? Oweo! 35 E ner aiw apx meo s


obax w nrmn en m w om wann mxn n m ay d sp
wiarag nn aiw w wrrnprrn. urnign. 36 Xo raprap sn
imnag nn eway xwy m rp urnign, m wo xeg raprap ur
axenag nwnrn prmnr nn xeg s nmear naxer proarran? Oweo!
S naxern xwr ikxeno. S en naxer prny ur yap xxen axp
imnnmeno. nurr awa wig en dn Nene e nern w rn
nimnrane nperny anan Gorxo t e nn peyanwrn. nra wagp sn
yargp tn xwy s tn nawn kwieroprxnr eway xwy e urnign.
37 m ax rp re urnign, m wo re yarm an. Mem war sx uryo inig
wain s iwaj yarman. E nerny, mem war sx aw npyinr wain ap
pur mem war sxw xwr ikxnr eno. 38 Inig wain sy mem war sx
syo iwaj yargrn. urnign. 39 Xo yarp nn m eway xwy rp
urnign, m gy inig wain pry nnmn sn sy nn wimnarrn?
Oweo, sn sy nn mwimn Pry apnrn. rargrn. urnign.
Ruko
<
5
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
6
>

6
Sabaryo wrn. rnp yar wig nnrn.
Jisaso xeg wiepsarowa tn Sabar wyim wit omyo wnm yo
nurn wit siy yn s yyrm nemn mamw nn w tn xwyxwy nroro
ngpa warn 2 Parisi wa re urgawixn, Soyn sabaryo wrn. rnyo
p nn aiw nmiaga waro? uraga 3 Jisaso re urnign, Mx iny Depito
en ey sn mroar reo? Oweo, nroro aiw sn nj mimno. O tn
m xo tn emeargy tn agw nwirn 4 sen a Gorxo nn peax
tayargiwm o npwir wrn. rny, bisker Gorxo nn peax tayargy
nmear nnr xeg m nkumxnr emeargyo mn winign. Bisker peax
tayarg ap sa apaxpn imngwan anan npaxrn. nurr Depito e
yarn Gorxo mx w murpa e eag nn g wiepsarowam p nn mx
uraro? urmnr nn e nurr 5 Sabaryo ay ananrn. rpaxoran?
oyaiwpoynr re urnign, m imnon Sabaryo xiwonrn. urnign.
1

W kr e wom na imx nnrn.


O Sabar m wyim rot ayo npwir urwapyarn m wo O xeg
w n kr eorn. O en e wean 7 Gorxoy w ikax enp meweg
wa tn Isreryy Parisiy rny wa tn Jisaso m w kr eom na imxn
none xwy oumeaaraneynro om xway nwnro weaaga a 8 Jisaso awa
xom Xwy oumeaaraney. nyaiwiro weaaga nn d adad nwir m w
kr eom re urnign, Nwipn mem nbr myo wn e rnape. urag
o nwipn mem nbr wn e rn 9 Jisaso m e aw engyo re urnign,
Nion yar b oseaimn. Sabaryo na nwirny, ay ananrn. ryaiwiaro?
Sp nwirny, ay ananrn. ryaiwiaro? Sabaryo m na oimnpoynr
na nimxrny, ay ananrn. ryaiwiaro? myo xwr nikxerny, ay
ananrn. ryaiwiaro? nurr 10 m e weag nyon sw nwnmemn
w kr eom re urnign, Dx w ir pmxe. urag o e n re enign.
Xeg w na imnnign. 11 Xeg w na imnag Parisiowa sw e nwnro
wig xwioxyo dn rn nwra ag nuro wigp jam dn re rngawixn,
6

This version of Total HTML Converter is unregistered.

None Jisasom p wipaxrn? rngawixn.


Xo nn w wurmeiprwam rpea nnrn.
n Jisaso xano Gorxom xwy rrm wimnr dw myo npeyir s
ayim Gorxom xwy nura nur 13 rxa wn wnn Wiepsary obpoy.
nrr ayo w wka skw wamn nrpear Ng w nurmeiproynrn.
urnign. m w wka skw wa rpeaowa wig yo rowarn. 14 Saimono,
om Jisaso yo m b Pitaoy wrorn. O tn om xogwo Adruo tn Jemiso tn
Jono tn Piripo tn Batoromuo tn 15 Matyuo tn Tomaso tn Arpiasom xewaxo
Jemiso tn Saimono tn O xeg yo b Seretoy rnorn. O tn 16 Jemisom
xewaxo Judaso tn Iskariot d Judaso tn O Jisaso nn my urorn. O
tn rn.
12

myo urwapyir na imxr e nnrn.


Jisaso m xo rpeowa tn dw myo dn nwero ayox na e
rwapn ox apx obax nn xom xdargy tn m obax Judia propensyo
dy tn wig a xw b Jerusarem dy tn m my a bia Taiay
rnp tn Saidony rnp tn A apia rawraw ima tn aw e
ikwrnpiarn. A apiam dy tn 18 ay Jisasom ar wianro bmiro neg
smxy na oneaimxnr bmiro ox apx im d xxror xxean wir egy
bmiro n o im mx umnr m nyon na nimxa ur yarn 19 ox apx nn
oy e sx enp m nyon prn imxarag nwnro ay en nbro om w
am rnanro egawixn.
17

Yay seainr d sp seair wngn. ur nnrn.


Jisaso xeg wiepsaryo sw nwga nur re urnign, Seyn amp
nn dw ikeamnargyn Gorxo xo xeg xwioxyo mmem ner
seameweane pwipra nn yay seym dn oseainn. 21 Aiw nn agw rn
dw ikeamnargyn anan aiw nro agw m seayir epra nn yay seym
dn oseainn. Agw seyn d sp nseair w oer aiw rwn Gorxo prn
seameweane npwiro nwearny rp rpra nn yay seym dn
oseainn. 22 Seyn m imnon nxdargyn eag nn m wa sm tn
seair xeg wm nn mx seaxdowrro ikayw nsearro seg yo xwraimm
searro sean xwr mimnpan. 23 m w sp e seaikraraga nwnrny,
re yaiwrxn, Nene sp neaikrargpa wig xiwowa en Gorxoy w
rkiamoagwam sp wikragran? nyaiwiro seyn idn anam npeyirn
Gorxo na w seaiapn eag nn nmawir nxeamor yay seym dn nra
20

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rxn. 24 E ner aiw seyn amp w mmrnpa egyn angwn awey! S


wyi seyn maj searnrn. Agw rn amp yay seainpax imnp rxa
nmearo sr mun nwearo aiw rwn rn meapr eag nn d sp
seawngn. 25 Angw nn aiw nro agw m seayir yargyn, awey! S wyi
seyn maj searnrn. Rwn Gorxoy xwioxyo mpw agwn epra nn
d sp seawngn. Angw yay ero rp rro yargyn, awey! S wyi seyn
maj searnrn. Rwn Gorxo myo prn umeweane mpwipa nern
d sp nseair w eapr eag nn d sp seawngn. 26 Seyn m nn
seym seamearargyn, awey! S wyi seyn maj searnrn. En seg
sewowa mimn w rkiamoagwam seym umearagpa agw seyn en
seym seameararn d re nyaiwiro, Nene en m Gorxoy mimnpa
eagw nn oy xwioxyo pwianwman. nyaiwiro d sp seawngn.
Sm tn seaiargy nn w oseaunn. ur nnrn.
E nrr aiw seyn ar niargyn re rxn. m seyn wik
seangyo nn seaimnr m sm tn seaiargyo na wimxro 28 m
ikayw tn nramxr searargyo Gorxo prn owimxnr ero m xwraimm
searargy na oimnpoynr Gorxom yar wiro rxn. 29 m wo
marpwyo mdn ren m mdn en anan xe rewngn. m wo dx iy
nrrprny, xe onrpnr dx sor en Xe onrpn. yaiwrxn. 30 m gy gy
yar sny, anan mn wir gy gy rrpyo m tn m niappoy. murpa er
rxn. 31 m e onipoy. yaiwiarpa jox en e wirxn. 32 Jox re nyaiwirny,
m nion nn wimnary nnn nimnarn. nyaiwirny, m gy seym
rmeprrn? Oweo! m w nra wargy a m wiwany nn wimnary
nn wimnarrn. Aynn seyn nn wimnary nnn nseaimnrny,
wey m w seamearprman. 33 Seyn m na seaimxargyon na
nwimxrny, weyy m gy seamearprrn? Oweo! w nra wargy a
m na wiargyo xxen na wiargrn. Aynn m seyn na
seaimxargyon na nwimxrny, weyy m w seamearprman. 34 Seyn
wox O idn m xxen niappaxrn. yaiwiaryon mn nwirny, weyy m
gy seamearprrn? Oweo! m w yargy a wig wam Idn m xxen
neaiappaxrn. yaiwiargyo mn wiargrn. Aynn wox O idn m xxen
niappaxrn. yaiwiaryo mn nwirny, weyy m seamearprman. 35 m
seyn sm tn seaiargy nn seaimnr na wimxro amp w mn nwirn
Xoy en oniapn. myaiwipa rxn. E nerny, niaw w sey m
weaoy nimnro oy na w meaprrn. Seyn xoy niaw eag nn m
xom yay mwyo tn spn yargyo tn w wianarpa rxn. 36 Seg po
27

This version of Total HTML Converter is unregistered.

myo ay nurmxr yarpa seyn ay nurmxro rxn.


Eway ikax syikw nn ur nnrn.
Jox m wo yarag sw nwnrn O sp yarn. mrpan. E nerny,
jox nn Gorxo O sp yarn. rnman. Jox myo xwy mumearpan. E
nerny, Gorxo xwy rmearnman. Jox m w w sp yokwarm
nwiirny, Gorxo anan joxyyo yokwarm siinrn. 38 Jox myo mn nwirn
sp mwipa ner yarpa Gorxo mn siapnrn. myo mn nwirn Xw
owimn. yaiwiro aiw sx mm nern sx roro w tn ksks ero nemn rxa
nyurnown mn nwirn xeg iyyo wiroargpa Gorxo en xxen e mn
siapnrn. Amp xxen jox wiarpa Gorxo xxen e siapnrn. urnign.
37

Jisaso xeg wiepsary nion urar jay ar nikeamoro m sw


supr imnprxnr eway xwy rp urnign, Seyn Sw supr wo
wom anan nipemem yo uno. ryaiwiaro? Awa nwan xwrwyo
eanpsi. nurr 40 xoy wiepsar sey e nimnro wig dyo dn anan
eprxnr re urnign, Niawowa urwapyarom sey e mrnargman.
Xm nurwapya numn en urwapyaro tn xxen imnargrn. nurr
41 xoy wiepsary w ay yargy pn mwirpa nero m w yargy nnn
Pn wirpoy. urprxnr eway xwy m b rp urnign, Seg swyo k
xw wn weaag a sw mainenpa nero dx imngy wom sw syikw
onmi b wean p nn sw wnmeaargrn? 42 k xw aw seg swyo
weaag sw mainenpa nern arge ner dx imng om Sw syikw
onmi weap ormemn. urrrn? Na rr sp rr yaroxn, k xw joxy
swyo weaw em nmamnmn sw prn nanmn dx rrxmeoy
swyo onmi weap anan mearrn. urnign.
39

Eway ikax k sogw nn ur nnrn.


Xeg wiepsary prn nero owepoynr eway xwy m b rp
urnign, k siyw rna sogw na wearman. k onagw ena sogw
sp wearman. 44 m k sogw weag nwnrny d k yo ayo rn iy
rwen? yaiwiargrn. k pik sogw ndrny ewxyo dargran? Wain sogw
ndrny ar ekrkwyo dargran? Oweo! 45 m nay wig xwioxyo dn d
na moro prn nra uro yargrn. m spy wig xwioxyo dn d sp
moro w nra uro yargrn. m xwy nrrny xwioxyo dn sp nnn d
nmorn spn rargrn. Na nnn nmorn nan rargrn. urnign.
43

Eway ikax s a mrargwa nn ur nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Eway xwy m b rp urnign, P nn mnoxn, mnoxn,


nnrro aiw nion seararp mepa yaro? 47 m gy gy nion tmn nbro
nion searp ar nniro xxen axp yargy m n rimnn? oyaiwpoynr
eway xwy b nrr swn oseaimn. 48 m o s a nmrrn xm s
nta yapre xw sewirn xapxap nmir e tn nm nmiga nwmn s
yapnag nwnre dn s pir nkkra nyapr a mrarn imno.
Ini xw nesn inig wax nwern aiwm nmikwir pnemnr y o
prn mr eag nn wiw w mimeanign. 49 E ner aiw m gy gy
nion searp ar nniro a xxen axp mepa yargy m rn imno. O a
nmrrn s pir yapne dn s nkkra yapn nn xw b mm rap
xwyon sey e nta npur mrry inig wax nweapr mikwn an inigyo
npneamioar anp imnrnign. nurr Nene en Jisaso nearp
nwiakirn
aiw yap Gorxo anp neaimxnran? oyaiwpoynr nn eway xwy ap
urnign.
46

Ruko
<
6
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
7
>

7
Poris woy om wiiarom na imx nnrn.
Jisaso, ox apx ar wiarn xwy ap npn nurrmn a wyo xeg yo
Kapaneamyo nn nur wean 2 wauy poris mn imn woy m
xnn nimnr om wiiaro O poris mn imno d sx wiorn. O
smx ner rxa npmnr yarn 3 Jisaso nbr a apim wean. rnaraga ar
e nwir Juday mn wa Jisasom owirmepoynr re urowrnign, Soyn
nuro g inkn om niiar ro nn yar re nwipoy, Jox anan nbr oy
xnn nimnr om wiiaro rxa npepax yarag nn prn wimxrn?
yar e nwipoy. urowrn 4 awa nuro Jisasom nwmearo waun rx re
urgawixn, O my wo eag aiw prn neaiaro eag nn jox nbr oy
xnn om wiiarom prn wimxyi. 5 O Judayene d nneawrrr neg
rot a jay mran nn neaiaporn. uraga 6 Jisaso awa tn nuro poris
mn imnoy a t e aw e rmn poris mn imno xeg m
nkumxnr emearg wam re urowrnign, Jisasom nwmear Poris mn
imno re nearowro urpoy, mnoxn, nion sn upupg siarn naman.
Nion m naon sagwn. Jox niony ayo w wiappaxman. 7 Xm
niwanon m naon menn. nyaiwinr nn jox sirmemnr mbrn.
Aynn dx roe dn pn rn g om niiaro m na imnno. 8 Nion
m Om ay ay e. nrargowam nm wurn n. Nion en poris wa nm
nurn o. G poris wom Jox a u. urn sa warrn. Wom Be. urn sa
xxen barrn. G inkn om niiar wom E e. urn xxen yarrn.
Jisasom e urpoy. urowrn 9 awa nuro Jisaso tn e rr ninro e urn
Jisaso udud nwir nknmnr ox apx eproy nero nm uxd gyo re
urnign, Wauy poris mn imno d nnkwror yarpa ng Isreryn a
wox nion d xxen mnkwroarn. urn 10 xwy urowrnapwa m wig
a e nn nuro xeg om wiiaro rxa m na riwo weaag wngawixn.
1

w sk py wom Wipnmea. ur nnrn.


Jisaso wauy porisoy om wiiarom prn nimxr rxa s w rn o
a bim yo Neny rnyo nn nur xeg wiepsarowa en o tn nuro m ox
apx obax nawn nuro 12 a apim k w e rmoanro yarn Jisaso wen
y wnnign. m py wo O sn w skorn. Xexrmeo wo mayorn. Xn
apx anrn. Om xn tn ox apx e d obax tn xw weyanro a apim dn
nmem wiaparaga Jisaso sw e nwnr 13 pyom xnm w nwianr re
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urnign, w eaary pn wire. nurr 14 aw e nbr kwiaw pyo


wenam nxrr m nmem wargy sa e rwapn o pyom re
urnign, w sk roxn, rxa wipn mea. rrarn. urn re enign.
15 Pyo nwipn mear nwear iwam pn rarn Jisaso m xn t e
uwriarn 16 m nn wy nikrnro Gorxom sey e numern re rgawixn,
Gorxoy w rkiamoar sey e imn wo riwo rneaurowrnapyio?
Gorxo Isrerene nn d nmor arr neainna nn riwo rneaurowrnapyio?
nrro e yarn 17 Jisaso e p nn xwy Juday a nyon yan niwa nur
mdmdn en rnmenign.
Jono xeg wiepsarowa wam Jisaso t e nn urowr nnrn.
Jono xeg wiepsarowa Jisaso ap npn nn wa urn 19 o xeg
wiepsar wam En. nurr mn Jisaso t e nn re urowrnign, Nuri
yar re wpiy, Jox nn Jono Nbnrn. neararoxran? Wo m rwyo bno
nn sn xway nanr weanwran? Nuri yar e wpiy. urowrag 20 awa
nuri Jisasom re urmeagisixn, Jono way nneameaia waro jox te nn re
yearowro, Om yar re wpiy, Jox Jono Rwyo nbnrn. neararoxran?
Wo rwyo bno nn sn xway nanr weanwran? yar e wpiy.
yearowro. urn 21 axn Jisaso m smx xxegn yargyo na imxr
sw suprg obaxyo sw anpr nn wir im myo xxroaryo mx
umnr ner 22 awam re urnign, Awagw nuri amp nn nion re yarn
sw nanri ar niri y nn Jonom wa urpiy, Sw suprgy m sw
anro skw ik egy m a ero peyy tg y wig war na inro ar prngy
m ar ero m py m wipn mearo m spyo xwy yay winpaxp ar
wiro yaro. urpiy. nurr 23 re urnign, Rp en urpiy, Yey
neayimxemeana nn aroway xw piaxyo dn iwiarono e enrn. E enrn.
yaiwiargp tn xxen mepa yarag sw nnanr aiw nremioar d
mnkwropa ner Ay oman. myaiwipan. m e yarg gy gy Gorxoy d
tn yay winpaxyrn. Jonom e urpiy. urnign.
18

Jisaso Jono nn ur nnrn.


Jisaso, Jonoy wiepsarowa rxa n, o m e eproy egyo Jono
nn re urnign, Xm seyn Jonom sw wnanro nn m d meae
nn nurn p m sw wnargawixn? m e men im yarn
wakww wiw nimearn imn wom sw wnanro rwargawixn? Oweo!
25 Aga p m sw wnanro wargawixn? m raprap yarapay e w yn
wom wnanro m d meae nn rwargawixn? Oweo! m raprap
yarapay nan nynro weagy mx inyy ayo weaargrn. m d
meae weaargman. 26 Aga p m sw wnanro wargawixn? Gorxoy w
rkiamoar wom sw wnanro rwargawixn? Oy, w rkiamoar wom
sw wnanro ug aiw Jono m yey seayimxemeana nn xw piaxyo dn
iwiarono nn w urmemnr nn urowrnap eag nn o Gorxoy w
rkiamoarg nyon xxen imnoman. Sey e mroorn. 27 Jono nn Bkw
24

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Gorxoyyo rwam re nrnr enn, Gorxo xeg xewaxom re urnign, Nion


g xwy ya wiowrmo jox xm nrmear m nsanr epr nn n
nsimoia una nn urowrmrn. urnign. Rwam e nrnr enn. nurr
28 re urnign, Nion seararn. Jono m yey seayimxemeana nn
aroway xw piaxyo dn iwiarono nn n imoo eag nn m nn aiw
wo Jonom sey e imnn nn xrgman. E ner aiw m gy gy nion nxd ro
Gorxoy xwioxyo pwiro yargy xwy nion nn w nurmeiprp xwy Jono
w rmepim sey e imnag nn m ay onp aiw Jonom en sey e
imno. urnign. 29 m nn tn takis nn ngw nearpargy tn Jono
w urmearag ar nwiro nsanro Jono way umeaiarn rp urgn imnn,
Gorxox w rnox nene uynin yarwane nn imp xxen neamorn.
urgn imnn. 30 E ner aiw Parisiowa tn w ikax enp mewegwa tn
Jono way oneameainr sw mwnpa nern amp Gorxo Awa opoy.
yaiwpim rw umogawixn. 31 Jisaso m re urnign, Eway xwy pp nrr
m agw rn weagyn m wo wo Gorxo seyn nn urowrarag aiw
seyn mseaimnaryn nn Ayn imnn. rmn? Seyn pn imno?
nurr 32 re urnign, Seyn niaw rpin imno. Niaw bia maker t e
ni nern niaw bbiam raiw re uraro, Nepiane web raragw a
sepiayn smn myaro. Nepiane wap raragw a sepiayn mx b
myaro. rnargpin imno. 33 Seyn re egp nn eway xwy ap
seararn. Seyn Jono way nneameaia waro nbrn aiw na mnpa er
inig wain mnpa er yarag sw nwnro nn m roy im xxroaroran?
rargrn. 34 Seyn m imnon en nbrn aiw nr inig nr yarag
nnanro nn re rargrn, O aiw e ner narorn. Inig wain en narorn.
m takis nn ngw nearpargwa tn m w yarg wny tn nkumxnr
emearorn. rargrn. 35 E ner aiw ox apx wn wn d prn newpero
Jono tn nion tn nn Awa na yari. yaiwiargrn. urnign.
w inar wm yokwarm wii nnrn.
m Parisi wo Jisasom yar re winign, Jox anan nion tn g ayo
aiw nanrwi? urag Jisaso oy ayo npwir aiw nanri nn wig yargpa
xwpyi nkrmn nawn aiw narn re enign. 37 Apx w inar w, a
apim wea Jisaso Parisioy ayo nwear aiw narn. rnarag ar e nwir
s tn sx imxn w inig d na eaar b nw nmem a iwm
npwir 38 Jisaso skw t e rw rwmn nrmn w nearn xeg swrx
Jisasoy skw sosyo nyor xeg d sepi tn kwkwrm ner skwyo ky
nmianr inig d na eaarp niwaymmn gni nwir e yarn 39 Parisio,
Jisasom imn ikax uro apx e wiarag nwnr nm re rnnign, m ro
nepa Gorxoy w rkiamoaro eny, apx wiapyimxar nn xxen nj
re imnpaxorn, apx w inar wrn. yaiwipaxorn. Parisio nm dn e
yaiwinarn 40 Jisaso o xwioxyo dn e yaiwiarag adad nwir re urnign,
Saimone, xwy b orrmn. urag o re urnign, Nearwapyaroxn, anan
36

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nre. urag 41 Jisaso eway xwy rp urnign, m wom m wa nbri


ngw urpgisixn. Wo K500.00 urpr wo K50.00 urpr neri nweagisn
42 awa m xom mwipa en o nwamn ay nurmxr ngw mn wip
nn d pe nmor kiki enign. Aynn awa go go ngw mn wio nn
xwap wimnno? urag 43 Saimono re urnign, Ngw K500.00 urpo, o
xwap wimnno. nimnarn. urag Jisaso re urnign, Jox d xxen
newper rarn. nurr 44 apx tmn nknmnmn Saimonom re
urnign, Apx r nion niar r sw wne. Nion dx ayo wiapny jox
neg yarwpa mni inig b skw sos ig enmnr nn mniapn. E ner aiw
apx ry g skw sosyo swrx tn ig nnear xeg d sepi e tn nkwro.
45 Jox m xwy bn neg yarwp ky mnmiann. E ner a nion
nwiapr wen dn skw sosyo ky nnmiaga warn. 46 Jox neg
yarwpa yay mnipa ner ran b myo mniwaymn. E ner aiw apx ry
skw sosyo inig d na eaar b nniwaymmn gni nio. 47 Aynn nion
re rarn. w xwap yag aiw nion rxa yokwarm wi eag nn nion nn
xwap nwimnr nn na e niarn. m w xwap m b onmip yargy nion
yokwarm win ay nion nn en onmip wimnarrn. Saimonom e nurr
48 apxm re urnign, Nion dx w yary rxa yokwarm sirn. urn
49 m xo tn nawn nwearo aiw nargy re rngawixn, m roy w
yary yokwarm wiipaxonrn. nyaiwir ra rarn? nrnro e yarn 50 Jisaso
apxm re urnign, Jx d nkwroarag nn Gorxo yey ryimxemern.
Rxa kiki nra u. urnign.
Ruko
<
7
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
8
>

8
Apx Jisasom mra wigwa nnrn.
Jisaso Saimono tn aiw nnr nweasn rxa s w rn o a wy
wyo xwy yay winpax Gorxo xwioxyo mmem ner prn umeweana
nn w nurmer re urmenign, Seyn w yargy rwmn nmamoro
nsanro werxn. urmearn xo xeg wiepsar w wka skw wa o tn
nawn nemero 2 apx wwa en o tn nawn nemero Wwa smx tg wam
Jisaso na imxr wwa im d xxroar tg wam mx umnr wiarwa wig
yo rwarn. W Mariarn. A yo Magdara d eag nn m yo Magdara d
Mariay wrnrn. Jisaso im w wm d wa d xxroar mx
umnowrrn. 3 Apx m w Xusao O mx iny Xerotoy bosw worn. Om
xiep xeg yo Joanarn. m w Sasanarn. wa tn m wwa en wig ngw tn
aiw b imm ero Jisasom tn xeg wiepsarowam tn mra nwiayiro nm
wagrn.
1

Eway ikax wit siy wiro nnrn.


Ox apx obax a ay ayo dn Jisaso t e nn nbmiro aw enarn o
eway xwy rp urnign, 5 m wo o xeg omyo wit siy nwira umnr
nn nur rxa xw yun ikxerne prn nwiror a w yo piry m w
yo npurn xwrw osaxro i nbr mmn er enign. 6 m w s nm
yapnn xw sey e onmip eyo piry apax m nerpr nyapr aiw
inig mrnag nn apax m ywernign. 7 m w em pp arkirne
wiroy em ppyo dn nawn nerpmn em xewrrag nn wit ay ur
enign. 8 m w xw nayo wiroy nerpr nyapr n nwern aga d
nmor mropax wenign. Eway xwy e nurrn re urayinign, Ar
tg yn eway xwy rar rp nn ar kiar nmnpoy. urayinign.
4

Rp nn eway xwy seararn. ur nnrn.


Xeg wiepsarowa eway xwy ap mkp nn yar wn 10 o re
urnign, Xwy en dn Gorxo xwioxyo mmem ner seameweanrn.
nrr nm imnp nion w searkiamoarn. E ner aiw m nion d
9

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mnkwr wig d tn nra wargy nion eway xwy nurwapyirn w


rkiamoag Aisaiaoy rno nrr rwam eapa sw nanro ar niro nero aiw
mkp nn nj imnprxnr eway xwyn urwapyarn.
Wit siy wiro mkp nn wa ur nnrn.
Eway xwy mkp rprn. Wit siy nn rnp ay xwy Gorxoyn
imnn. 12 m w siy mapm piryn imnn. Ay xwy Gorxoy ar
nwiro aiw axn obo nbr ay xwy oyp d mn o yey
uyimxemeangnr mrrak nwir xwy oy wig xwioxyo dn em mmem
yrarrn. 13 m w wit siy s nm yapnn sey e xw onmip en
wiroyn imnn. Ay xwy Gorxoy ar nwirn yay nwinr xdanro
yarn xwy n nm ppn mwrag nn an xdargman. Xwy oyp
xdanro yaraga nn m w nbro nepa e nenro ra xdaronr iwam
wwapyn pn wirargrn. 14 m w wit siy em pp arkirne
wiroyn imnn. Ay en xwy Gorxoy ar nwiro aiw wig yargpa sn
nxd rn amp xwyo d nn d obbax moro Amp w nion mnmropa
onin. yaiwiro amp w nn nwimnro Arge memran? yaiwiro nra
nurny wit em nerpr xewrr yap nimnro aiw n nynr aiw w y
yarman. 15 m w siy xw na imne wiroyn imnn. Ay xwy
Gorxoy nn ar nwiro d sp w mmaxraga nn mwram an d
nkwroro xaw nxrro nern aiw n wearp n imnargrn.
Wiepsarowam eway xwy mkp nn wa e urnign.
11

Eway ikax uyw nn ur nnrn.


Awa Jisaso m ayo an yum winrn. yaiwiprxnr m eway xwy
rp urnign, m wo re yarman. Xeg ramx nmxror sx xw w nmear
upkkwirarman. Nmxror xeg s kwiawyo nm xwrorarman.
Nmxrmn m gy gy nwiaprn anan sw wnpr nn aiw kwiawyo
sey e tarrn. nurr 17 re urnign, Amp nn nm imn aiw w kn
nn sn imnn m nn T ayran? yaiwiprrn. 18 Aynn seyn pn
ar nnirny ar prn nirn. m gy gy nion xwy rarn ar niro d
nkwroro nero nj b nimnrny Gorxo m w mn wino. Gy gy ar
mnipa ero d mnkwropa ero nerny Nj rp imnn. yaiwinargp a
Gorxo ap a m nurpno. urnign.
16

Jisasom xn tn xogwowa tn nnrn.


Jisasom xn tn xogwowa tn o t e nn nbro m xw obax om
eproy wiraga epwa mpwipax eag 20 m w wa re urgawixn, Dx
19

This version of Total HTML Converter is unregistered.

rn tn rgwowa tn sw rananro nn bam braiy roo. uraga a 21 o re


urnign, m re wxapg ty, xwy Gorxoy ar wiro xxen ero yargy,
ay g inkwn nrxmeown imno. urnign.
Ip imeamkw yarag sam imx nnrn.
n s wyim Jisaso tn xeg wiepsarowa tn ewyo npxemonro o re
urnign, Ipyo jarwmn dn oxemoaney. nurr nmem nuro 23 ipyo
nmem warn Jisaso rxa s winag s wen re enign. Rwp xw w
nweapr ipyo nxem nur ewyo inig mmem yarn awa rxa inig namipax
yarag nainenm 24 nuro saiwir nwimn re urgawixn, Neamemearoxn,
neamemearoxn, rxa inig namian aw ayorn. urn Jisaso nwipn mear
im yarpim tn inig reakkw yaparpim tn mx nurr Pn wire. urn
re enign. Pn nwirrn im m ner inig sam werr enign. 25 Rxa
im m ner inig sam werr n o wiepsarowam re urnign, Soyn
d mnkwropa p nn yaro? urag awa wy ero udud ero nero re
rngawixn, m roy im tn inig tn sekax urn mn ar w roy
goran? rngawixn.
22

Im mx umnn odp inig nami nnrn.


Awa ewp nmea nuro ip Gaririyo jarwmn a b xeg yo Gegesay
rnp t e niwikn mearo 27 Jisaso nayoar rxa xwyo ron m a
apim d wo Om im w xxroarorn. En dn iyax aik myn nra ur
a wyo mweapa er m xwrp t en wear yarorn. 28 O Jisasom sw
nwnrn xwamin nrr Jisasom agw rwmn npknmear m tn re
urnign, Jisasox, niaw w sey m weaoyox, p neaimnr barn?
Nion waun re rrarn, Xean w mneaikrpan. rrarn. nurr 29 Jisaso
sekax Imoyn m rom pn nwirm poy. ur eag nn Jisasom e nurr
O im nn d xxroar eag nn xeg m om nxero gw wr tn
ainx ikas in wr tn njiro aw meweaaga aiw gw jp narkirm im
m d meae nn say nmra wayarorn. 30 Om Jisaso yar re winign,
Seg yo pxn? urag imowa xw obax mrnaga nn re urgawixn, Neg
yo Rijony Yo mk ay mx nn xw obax gw mnarg nnrn. Yo e
rnwn. nurro 31 waun rx re urayigawixn, Jox none mx
nneamnowrrn sirrk yopar b mimnyi t e Gorxo xean neaikrne
nn mx mneamnowrpan. nurro 32 odp xw obax dwyo wirornaga
nwnro waun re urgawixn, Imone odpyo rwmn oxxrpoynr sw
neanrrn? uraga o xe opoynr sw wnn 33 imowa m om pn
nwirm nuro m odpyo xxrn re enign. Odp ay imeg an omy
26

This version of Total HTML Converter is unregistered.

sappam sw nra ipyo npwiro py egawixn. 34 m odp aw


mearoargy wig odp e aga nwnro wig a apim nn nuro m e
weagyo wa urro m omyo yargyo wa urmero wn 35 m ay
P ra eo? nyaiwiro sw wnanro nn nbro Jisaso t e nrmoro wen
y wngawixn. m im xxroaro riwo aik ynr d sx ynr nemn
Jisasoy skw t e weaag nwnro wy nero yarn 36 m Jisaso im mx
umnowrag sw wny Jisaso im say mearom prn wimx nn
repy nwirn 37 m ay nn a Gegesa dy tn m a apim mdmdn
weagy tn wy xw nikrnro nn Jisasom waun re urgawixn, Nene
pn nneawirm oun. neaimnarn. uraga o m ewyo npxemonr umnr
yarn 38 m im mx umno waun rx Nion tn owaiy. nimnarn.
urarag a Jisaso xeg a e nn nurowrr re urnign, 39 Dx a e nn nur
Gorxo sip nn dx myo repy nwir wear u. urag o Jisasom pn
nwirm nur a apim npimn Jisaso wip nn repy wiemenign.
Apx rag an pwar wm na imxr mi pe wm na imxr
e nnrn.
Jisaso m ipyo jarwmn iwikn men m obax e eproy ero o nn
xway nanr wearo egy om yay nwiro yarn re enign. 41-42 m mn
wig rot a wiw mewea wo O xeg yo Jairasorn. Mi n wmn xanorn.
O nbr Jisasoy skw t e npknmear xo xeg mi xwiogw w wka
skw wa imnrn. rxa npmnr yarag nn xano Jisasom waun rx re
urnign, G mim na imxr nion tn g ayo nn nwanrwi? urag o
Ananrn. nurr awa e warn m e eproy egy nuxd ro Jisasom
kwkwier warn 43 apx w xeg rag an pwarn xwiogw w wka skw
wa mrorn. m obax na imxanro nyayir a na w mimnrn. 44
Jisasoy iyyon am nrnrny, m na imnmn. nyaiwia nxd r rwm
dn oy iy srwyo am rnn re enign. Rag an pwarp yey
skirngn. 45 Yey skirn Jisaso re rnign, Am go nrngo? rag
m nn Oweo, nionman. Nionman. nra warn xeg wiepsar wo Pitaoy
rno re urnign, Neamemearoxn, m eproy nsiro kwkwier nsiga
waro. urag aiw 46 Jisaso re rnign, Nepa m wo am nrngo. Ng e
en b nnwrm m wom na imxag nainenr nn rarn. rag 47 apx
yum mepax wimnag nwnr nra aw e nbr oy smmarwmn
npknmear ox apx nn swyo dn w re rkiamnnign, Nin g rag
an pwarag nn Jisasom am rnn. Om am nrnrn rxa na
imnn. urag 48 o re urnign, Mia, jx d nnkwror nn na imnn.
40

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m ay msinpa ner kiki nra u. nurr 49 sn m e urarn m wo rot a


meweaoy a e dn nbr om re urnign, Urwapyarom sn ay w
murweapan. Dx mi rxa pnign. urag 50 Jisaso ar e nwir re urnign,
Dx mi p aiw wy mepan. Nion d nkwrny, m na imnno.
nurm nur 51 ayo npwirn m w nawn opwianeynr sw mwnpa ner
sa xeg wiepsar Pitao tn Jono tn Jemiso tn mim xn tn xano tn ay
tn n npwiro 52 m nn w earo mx mero yaraga nn Jisaso re
urnign, w eaarg pn wirpoy. Nper mwenn. Sa s wen. urn
53 ay rxa pyxn. nyaiwiro nn rp ura ga a 54 o y wpm
nmaxrmn m tn Mi rxn, wipn mea. urn re enign. 55 Mi m d
sx wnn apax m wipn meanign. Rxa wipn men Jisaso xanyam
Aiw b umeapiy. urag 56 aya udud ikrnagi Jisaso w ikax re urnign,
Apagw nion p nn m wyo wa murpan. urnign.
Ruko
<
8
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
9
>

9
Wiepsaryo e sx wemxowrr sekax urr e nnrn.
Jisaso xeg wiepsar w wka skw wa awam Aw enpoy. nurr
awa smx xxegn na imxpr nn ero im nn mx umnowrpr nn ero
epra nn kwy b nwir e sx en b nwemxowrr re urowrnign,
Soyn a ay ayo nemero Gorxo xwioxyo mmem ner seameweana nn
w urmero smx yargyo na imxmero rxn. nurowrrn 3 re urnign,
Am am wagw wagw nuro urn pr nn seg amp b nmem mupan.
Eraran, rupiaran, aiwran, ngwran, iy wkaran, nmem mupan.
4 W nemern a bim nrmorny a iwam nuro pwyo wr xn. Rxa
m a apim weagyo nurwapyimn a axiwmn nweagisn m a
bim nn owaiy. nyaiwirny a axiwm dn pn nwirm isixn. 5 W
nurmerny a bim nrmorn m e weagy Neg a tyo wiappoy.
msearpa ny, m ay d Newanene ikrnwy nn awa nene nn
m mbpa epsi nn iy ryri? yaiwipr nn skwyo xw sik xnp pr
wiakm nyrm rxn. Sekax e nursn en 6 awa om pn nwirm nuro
a b bim nn numiro xwy na yay winpaxp w urmero smx egyo na
imxro nra ugawixn.
1-2

Xeroto Jisaso nn ay sw uro nnrn.


Gapman Xeroto Jisasoy wiepsarowa yargp npn nn ar nwir
udud nwinr wean m w emm ap yaraga nn re nra ugawixn,
Jono xwrpyo dn rxa nwipn mear ra yarn? nra warn 8 m m w re
nra ugawixn, Gorxoy w rkiamoag Iraijaoy rno, mp anam peyio
rxa sn nimnr ra yarn? nra warn m m w re nra ugawixn, En
Gorxoy w rkiamoag wo rxa nwipn mear ra yarn? nra waraga nn
9 Xeroto udud nwinr re rnign, Niwanon rn Jonom siw m
wkwigawixn. E ner aiw m nion ar e wiar roy goran? nrr Jisasom
sw ownmnr yayinign.
7

m 5,000 apim aiw mn wi nnrn.


O xeg w wurmeiargwa m xo t e nn nbro wig nra ugp nn
repy nwimn en o awa tn n nermenro m nn pn nwirm nuro
10

This version of Total HTML Converter is unregistered.

wigp a wyo xeg yo Betsaidayo nn warn 11 ox apx obax Jisaso tn


wiepsarowa tn a apim nn pwaraga nwnro nm nuro om wmen o
yay nwir xwy Gorxo xwioxyo mmem ner seameweana nn seyn
nsanro rxn. urwapyir smx egyo na immxm er yarn 12 wiepsar
w wka skw wa sogw nokep imnn Jisasom nbro re urgawixn, m
on ww re mweaaga nn m eproy eg ty aiw nro s wero epr nn
om a am am mrnmeyo nn uro a ap ap ikwrnyo nn uro
opoy. uraga a 13-14 o re urnign, Aiw npr sewanoyn mn wpoy.
urag re urgawixn, Neg aiw xw menn. Bisker w w en pey
wanrn. nurro m ox 5,000 e weaaga nn re urgawixn, None nurane
aiw b mepa nerny, arge mn wianwn? uraga o re urnign, m tyo
re urpoy, Seyn m 50 50 maxrn w e w e nweaxa poy. urpoy. urag
15 awa axp e urn m nn 50 50 maxrn w e w e nweaxa nuro wean
16 Jisaso bisker w w tn pey awa tn an am wen nynrn aiw ap
nn Gorxom yay nwir kwkwrm ner xeg wiepsarowa ya nwiaupr mn
nwia warn 17 m nn nnro agw m uyn aiw nnro e tpia wiepsarowa
nmeamero sox w wka skw wa apim aumam yrgawixn.
Pitao Jox Kiraisoxrn. ur nnrn.
S wyo Jisaso xegp nwear Gorxom xwy rrm nwir xeg
wiepsarowa xo tn wean o yar re winign, m ox apx nn nion
nn gorn raro? urag 19 awa re urgawixn, W jox nn Jono way
nneameaia uorn. raro. m w Gorxoy w rkiamoag Iraijaorn. raro.
m w En Gorxoy w rkiamoag wo rxa wipn mern. raro. uraga
20 o re urnign, Ay e nrro aiw sewanoyn nion nn gorn raro? ura g
Pitao re urnign, Jox Kiraisoy rnox, m Isrerene yey neayimxemeara
nn neg aroway xw piaxyo dn iwiaronoy rnoxrn. urnign.
18

Jisaso wa Nnpkiprrn. ur nnrn.


Pitao e urag a o w ikax nurr ar jyik nor re urnign, Aga b
onmip m wyo murpan. 22 m imnon xean obax nikrprrn. Neg
Juday mebowa tn apaxpn imng xwowa tn w ikax enp
mewegwa tn nion rw nmn wa npkiprrn. E ner aiw s wya wyi
rn m wipn memrn. urnign. 23 Xwy rp en nowamn
urayinign, m gox gox Jisasom ouxd mn. nyaiwirny, re rxn. Amp
Nion ngp nn oemn. yaiwy d pe nmor re yaiwrxn, Nion Jisasom
xdarag nn m w xean nir npkir nnir a ay ananrn. nyaiwir nion
nxd rxn. 24 m gox gox nion Jisasom d nwkwror xdarag nn
npkiprxnr xewanox nmenrny d nym imn an weara nn
mearman. E ner aiw m gox gox mmenpa ner Nion Jisasom d
21

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nwkwror xdarag nn nnpkirny, ay ananrn. yaiwiar gox gox d


nym imn an weara nn mearrn. 25 m wo nion mnxd iy
ngw amp ememnr nnn nra nur nmesn xewano ann
ikeamnn oy amp an nxrr weanran? Oweo! nurr 26 re urnign,
m nion nn ay sinr xwy nion rarp nn ay sinr ner nn mnxd pa
yar gox gox m imnon m nweaprn ikn on weapr w niony
tn g poy tn anajoway tn npra weapr emon en jox nn ay nnir
re rrmrn, Oweo, nionyoxman. rrmrn. 27 E ner aiw wiyn re rog
tiyn sn mpepa egm en Gorxo xwioxyo mmem ner seameweanp
wiyn sw wnprrn. urnign.
Jisaso niknr xeg b imn nnrn.
E nursn rxa s w wm d wa wo rn o Gorxom xwy rrm
win Pitaom tn Jonom tn Jemisom tn nwirmem dw xw bim nn nyiro
29 o Gorxom xwy urarn re enign. Xeg sm ma xeg b rr raprap yn
en ap wer piawn xwn ear ner en re enign. 30 m pn o tn
nawn xwy rargway Awa Gorxoy w rkiamoagwa Moseso tn
Iraijao tn rn. 31 Awa ikn gwa nrnapri Jisaso tn o xw tyo pn nwirm
m anam nn npeyirn Jerusaremyo per m nyon nn wiir enp nn
xwy rnarn 32 Pitao tn nkumxnr emeargwa tn xm s winarag s
wegwa, sainowa nwipn mearo wen y wngawixn. Jisaso ikn o
roag nwnro m nawn rogwa en nwnro 33 awa Jisasom rxa pn
nwirm wanri yaragi nwnro Pitao d npkwn mm Po urmn? nrnr
Jisasom rap xwy re urnign, Neamemearoxn, none re nwearn
narn. A ppk wka w, jox nn wiwy, Moseso nn wiwy, Iraijao nn
wiwy oseamryaney. nurr 34 sn e urarn agw w nyapr awam rt wimnr
yarag nwnro wy yarn 35 agw apim dn xwy b re rnnign, G niaw
royo, niwanon rpeaom ar wpoy. rn 36 wen y wngawixn.
Jisaso xeg xewn roag nwnro xwy mar wiwanowa sw wnp nn n
m wyo wa murpa egawixn.
28

w im d xxroar wom na imx nnrn.


S e wegwa wp tn nwipn mem dwyo weapn ox apx obax
eproy egy o tn rr ninro 38 m ap eproy egpim dn wo
nwipn mear raiw re urnign, Nearwapyaroxn, g wom sw ownnr
nn waun rx rrarn. O g niaw n wonrn. 39 Im xxrn o makrw
nmor rxa mea near mn sinapxwn iwnr mekkwi er yarn om
xwrxwr nikxer rxa aypn mewnarag nwnrn pn wirarrn. 40 Dx
wiepsarowam waun rx Im g wom xxroary mx umnowrpoy.
ur eag aiw awa w e epax menn. urag 41 Jisaso re rnign, m agw
37

This version of Total HTML Converter is unregistered.

tyn weagyn, nion d mnkwropa ero xewn moro yargyn, Jisaso


nn renn nene tn nwearane arr neainrn. ryaiwiaro? nrr xanom re
urnign, Dx wo aw re nmem be. urag 42 wom sn nmem barn
im mea en srrw nra pirag a Jisaso imom mx numnowrmn
niawom na nwimxr m xanom mn winign. 43 Mn wn m nn
Gorxoy e en Jisaso p nn udud nero Aykwran? yaiwigawixn.
m wa Nnpkiprrn. ur nnrn.
m nn Jisaso yarp nn udud yarn o wiepsarowam re urnign,
44 Prn ar npoy. Nion ar eyo searmoarn. An am d m
imnon m wyo my nurprrn. urag aiw 45 awa xwy ap Gorxoy
d tn nm imnag nn prn nj mimnpa nero mkp nn yar
wianr y wy nwiro nn mass wigawixn.
None go go sey e imnreno? rng nnrn.
Wiepsarowa xmxm ninro None go go sey e imnreno? rnarn
47 Jisaso wig xwioxyo adad nwir awa e yaiwiaraga nwnr nn niaw b
nmear xo t e nurrr 48 awam re urnign, m wox gox gox nion
nnxd r nn niaw rpim peay mwian wyo nmerny apimn mmearn.
Nion en wyo nmer g po nrowrnapom en wyo umer yarn. Soyn
wox Nion awam nm nwurn r sa ourpmn. yaiwinaro oy sey e
imnorn. urnign.
46

m mdn mr seg tmn imngyrn. ur nnrn.


Wiepsar Jono re urnign, Neamemearoxn, none m wo yo
joxy nrr im mx umnowrarag sw nwnrn o none mneaxd pa ner
yarag nn mepa oen urwanign. urag a 50 Jisaso re urnign, m
orwm dn mr seg tmn imnorn. Aynn e mepa oenr p nn
urgawixn? urnign.
49

Om mra mwipa oyaney. rgy nnrn.


Rxa Gorxo Jisasom anam nn wirmnapn aw e imnn Jisaso
d Nion Jerusaremyo nn oumn. nkwrm nurn 52 xwy ya wiowr w
xom xm umeapr nn urowrn awa nuro a m wig yo Samariay Ay
Isrery tn xepxep rngyrn. Ayy a bim nrmoro Jisaso rwyo bn nn
amp prn imxanro y 53 m a apim wey Jisaso Jerusarem nn
umnr yarag nwnro Mra b owianey. mwimn yaraga 54 xeg
wiepsar Jemiso tn Jono tn e nwnri Jisasom re urgisixn, mnoxn,
yawawi Gorxo anam dn r nmamwrnapr m tyo r nn nn anan
ourpiy. rsimnarn? uragi a 55 o nknmnr awam mx E mrpan.
nurm 56 a m bim nn ugawixn.
51

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m Orxdmn. urg nnrn.


yo warn m wo Jisasom re urnign, Am gm jox m nion en
nm rxd memrn. urag 58 o m roy e nenr nxn renonr re
urnign, Sw say xeg sirrk s wena nn trn. I en xeg yw trn. E
ner aiw m imnony s wma nn a w menn. urnign. 59 m
wom re urnign, Jox nxde. urag o re urnign, Xm xe nur g po
pn xw oweyrnr sw nanrrn? urag a 60 o re urnign, m nion
d mnkwropa yargy ay en m pyn imnaga nn wig m pn
xw oweyrnpoynr sw wnrxn. E ner a jox xwy Gorxo xeg xwioxyo
mmem ner umeweana nnp am am w urmrxn. urnign. 61 m
m wo nbr re urnign, mnoxn, nion rxd memn. E ner aiw xm
xeg myo nur yay owiemenr sw nane. urag a 62 Jisaso eway xwy rp
urnign, m om mear wo nknmnr rwm dn sw ann xo om
mearp xxen warman. nurr re urnign, Jox en d nnkwror
nnxd sn m nknmnr amp jox pn wiry memnr nn d nmor
nerny, om Gorxo nn prn mwiipa er oy xwioxyo pwipax mepa er
imnn. urnign.
57

Ruko
<
9
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
10
>

10
m 72 nrpear yaxw urowrap nnrn.
Jisaso e nurmn m m wyo 72 nrpear a xo un ay ayo nn
wan wan xm umeapr nn nurowrapr 2 re urnign, m nion xwy
ya seaiapowry, ay aiw y prpr ninr mnpaxn imnn. E ner aiw
m seyn aiw ap mipr nn obax mimno. Aynn Gorxo m wn en
aiw miprn nimnro xwy yay winpaxp ya wiowrpr nn yar
wpoy. nurr 3 re urnign, Soyn nion searyo poy. m w sw say
sipsip roanargpn seaipre nn searowrarn. nurr 4 re urnign,
Nurn ngw wow bran, rupia wran, skw sran, nmem mupan.
e myo nwnrn yay ninro e mweapan. 5 A wiwm npwirn yay
nwir xm re urr xn, Seyn Gorxoy d tn nwayrnro owepoy.
neaimnarn. urr xn. 6 Aiwm xiwo sano imnag nwnrn xwy yay
nwirn e urp mdd mikxepan. A xiwo sano mimnag nwnrn yay
ap mdd wikxrxn. 7 A giw giwm npwiro nwearn aiw tn inig tn
seaiapp anan nnro werxn. Ay rp nnrn. m ngw om nern ngw
meaargpa soyn w nemero nion om nniirn inig tn aiw tn seaiapy
ngwn way nprrn. nurr xeg wiepsarowa aiw oneaiappoynr a
wiw wiwm emeprxnr m re urnign, A wiwm npwiro weiwm
dn a axpim m wiwm weanro nn mupa rxn. 8 A gp gpim
nrmorn aiw mra seaianro Ayo nn en. nsearm yo nm nuro p
p aiw seaiapp sa anan nr xn. 9 A apim smx yargyo na wimxro
Gorxo xwioxyo mmem ner prn seamewean aw ayo eag nn
nsanro werxn. urro rxn. 10 E ner aiw a gp gpim nrmorn ay
nseairmem wig ayo nn mseaupa n nuro a apim nn inyim
dn re urr xn, 11 Seyn d re mopr nn, Gorxo xwioxyo mmem ner
prn neamewemnr aiw nene ap nn mneaimnarag nn xo
xean neaiapnran? yaiwipr nn xw sik seg a rpim d a neg
skwyo xnp pr wiakm seasiarwn. urr xn. nurr 12 re urnign, Nion
aga nepa seararn. Gorxo m nyon m mmxm enyim m a Sodom
weaagy En Sodom weaagy rn nkra waraga Gorxo anam
dn r mamwrn nyon r nnign. S ayim ayo Gorxo xean xw
nwir aiw m soyn ar msea xe opoynr sw seanyo Gorxo xean
1

This version of Total HTML Converter is unregistered.

nwirn Sodom weaagyo rn winnp tn xxen winnman. Sey e


mronrn.
A b bim wey xom d mwkwroaraga urwapyi nnrn.
Isreryn Gorxo nene nn aga wimnarn. yaiwinaraga a xean o
seaikrnp aykw meag nn d sp oseain. Isreryn a yo Korasiny
rnyo weagyn tn a yo Betsaida weagyn tn awey! S wyi seyn
maj searnrn. my a yo Taiay rnyo wey tn Saidony rnyo
wey tn emm nion seawapyip sw nwnro swry, ay en nsanro
iy rkw w pnro r urwyo iwienro yanr egrn. 14 Gorxo m nyon
xean winyim xean Taia weyo tn Saidon weyo tn winp tn seyn
seaikrnp tn axp imnnman. Seyn seaikrnp sey e mronrn.
15 Isreryn, Kapaneam weyn Gorxo an am nn nneamem
neayinrn. nyaiwiro sey e ryaro? R an wearyo
nseamamwrnrn. nurr 16 wiepsaryo m re urnign, m gy gy
soyn w urmearn ar seay nion en ar niaro. Gy gy ar mseaipa
y nion en ar mniaro. Nion ar mnipa y Gorxo, nrowrnapom
en ar mwiaro. urnign.
13

m 72 imngwa m Jisasom wmeag nnrn.


m 72 urowrapy m d yay nyaiwia nbro Jisasom nwmearo re
urgawixn, mnoxn, m im d xxroaryo a none yo joxy nrrane
mx umnowrn anan ar nneaim waro. uraga 18 o re urnign,
Soyn imyo mx umnowrarn nion Seteno O imyo xrn
imnorn. O piawn anam dn pirnaparag wnanign. 19 Ar
npoy. Nion e sx en seaiapowr eag nn soyn weax tn wr tn
anan xrr ero Seteno, w opoynr seawapyarom anan xrr wiro
epaxrn. E yarn w xwr seaikxenman. 20 E nsearr aiw im xxroaryo
mx umnowrn ar nseairo warg eag nn sey e nimnro yay
mepan. Sa rp nnn yay poy. Anam kw m w rny nn
wrrnnam seg yo en wrrnag nn yay poy. urnign.
17

Gorxom sey e ume nnrn.


Kwy Gorxoyp ukkayoag nn axn yay seym dn ner Gorxom re
urnign, G poxn, xw imxr ana imxr eoxn, wiepsarowa yarg
ap nn m sey e nimnro Nion ngp d rxa nj imnon nn go
nwapyino? rnyo jox yum wir m Nion niawonn nimnr maj
imnon nn anan nwapyi. rnyo jox w rkiamor yarox eag nn
sey e rmearn. pe, jox E oemn. simnarag nn rarn. nurr 22 re
rnign, G po amp xw rrm nrmn yanw nn n niepxniasirn.
21

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m wo Gorxom xewaxo nn xxen nj mimnn. G pon xxen nj imnn.


m wo po nn en nj mimnn. Xewaxonn njrn. m Xewaxon g po
nn w orkiammn. yaiwy, ay en g po nn nj imno. nrr
23 nknmnr xeg wiepsarowa wigp weaaga sw nwnr awamn re
urnign, Amp nion er xwy rr yarp soyn sw nanayp nn
Gorxoy d tn yay sey e dn seainpaxrn. 24 Gorxoy w rkiamoag
obaxy tn mx inyy tn amp soyn sw nanargp Sw ownaney. nrro
aiw w sw mwnpa ero amp soyn ar niargp Ar owianey. nrro aiw
w ar mwipa ero yagrn. Aynn soyn yay seym dn seainpaxrn.
urnign.
Eway ikax Samariay wo xew wom w wian nnrn.
m w ikax enp meweg wo Jisaso e enoran? Iwam
owwapyimn. nyaiwir nwipn mear re urnign, Nearwapyaroxn,
nion arre ner d nym ton imnmrn? urag 26 Jisaso re urnign,
w ikax enp arre nrnr enn? Jox nrorn arre rnag roarrn?
urag 27 o re urnign, Re nrnr enn, Jox dx mn Gorxom d sx
nuyir nern dx xwiox o nn yay osinnr er e sx en tn xd r d tn
prn wkwror rxn. Jwanox d sp inarpa m jox tn weagy
nn en axp sinwngn. nrnr enn. urag 28 Jisaso re urnign, Jox
xxen rarn. E nerny d nym tox nimnr an wearrn. urag
29 w ikax enp meweo m nn xewano nn re oyaiwpoynr O w
ikax enp tn xxen m xo tn weagy nn d sp nwir arr
wiaroran? oyaiwpoynr m yar re winign, m nion tn nawn
weawy gyran? m gy nn niwanon d sp inarpa d sp axp e
nino? Yar e wn 30 Jisaso eway xwy rp urnign, m wo a yo
Jerusaremy pn nwirm a yo Jerikoy rnyo nn wearn re enign. m
my amp w oxaurpaneynro yarg wa om nxero xeg raprap wirro
iwa mpero rxa napnmearn pn nwirm ugawixn. Rxa numn en
31 apaxp n imn wo en axyim nwern wen y wnnign. Iwa
mpo daiwo weag nwnr arr b mw orwm dn mronign. 32 m
Juday wig yo Ripaiy rngy wo Ripaiy Gorxo nn rdyow yargiwm arr
wiargyrn. Ripaiy rng wo iwa mpo wee nrmor nwnr aiw o en
orwm dn mronign. 33 E ner aiw m Samariay wo Samariay tn
Juday tn en dn xepxep rnagrn. Samariao en a wyo nn nurn
wnnign. m iwa near to riwo weag nwnr om wa nwianr 34 aw e
nur inig wain b tn ran b tn iwa weyo gni wir w utr nemn
nmeyoar xeg dogyo sey e nwrrr nmem a m am am dn nbr
wrxnr mrn wiwm nn nur e meweo 35 wp tn kw wnxa nroar
aiwm mearom nwir re urnign, m rom ngw rnam dn prn
25

This version of Total HTML Converter is unregistered.

mrxn. Rna anp imnn o nn jox dx ngw xwr ikxny m nion


nbrn niony xxen mn siapmrn. urnign. Jisaso eway xwy ap
nurmn 36 w ikax enp meweom yar re winign, Jox d arre
yaiwiarn? Iwa near tom m wa wo nwnro a awa go o tn weag
wn nimnr arr winign? urn 37 w ikax enp meweom re
urnign, m nwnrn wa nwianr na wiio o tn weag wn
imnnign. nimnarn. urag Jisaso Jox en nur axp e nra rxn.
urnign.
Mata tn xnap Maria tn nnrn.
Jisaso wiepsary tn yo nurn a bim rmn apx w Matay rn
aiw mra win xeg ayo nn nwirmem nur wean 39 xeg xexrme
Mariay rn nbr Jisasoy skw t e nwemn oy pn ar wiarn
40 Mata aiw ryam emnr yarn upupg winarag nbr Jisasom re
urnign, mnoxn, nin aiw ryam yarn g nrxme pn nnwirm
nbr Ay ananrn. ryaiwiarn? sa nrpn nn urowrnape. urag
41 mno re urnign, Matax, Matax, jx d obbax mor amp obax nn
ay sw rror yarn. 42 E ner a jx an min epax imny obaxman. Aga
n bnrn. Maria ap nn d neyror ar niarn. d eyroarp mdd
mwikxepa ner jx nrp
b urmmn. urnign.
38

Ruko
<
10
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
11
>

11
Ay Gorxom nurrn rpaxp nn urwapyi nnrn.
Jisaso w e nur rxa Gorxom xwy rrm nwimn en xeg
wiepsary wo re urnign, mnoxn, Jono way nneameaia wago xeg
wiepsarowam Gorxom xwy rrm wipr nn urwapyipa jox en e
nearwapyi. urag 2 o awam re urnign, Gorxom xwy rrm nwirn re
urr xn, poxn, m nn joxn wox eag nn wyo rmrxn.
neaimnarn. Jox xwioxyo mmem ner neamewearp sn
imnwngn. neaimnarn. 3 Nene aiw s ay ayim nanw nn neaiayrxn.
4 m nene w neayo yokwarm wiagw nn jox nene w yarwy
yokwarm neairxn. m w e engyranr iwam owwapypoynr sw
mneanpa rxn. Gorxom xwy rrm nwirn e urr xn. urnign. 5-7 E
nurmn eway xwy rp urnign, Soyn wox dx m a w e d wo
rwegyo smen aiw meag nn jox m nkumxnr emeargy wom
nur aiw nn rx nurrn re urrn, G m a w e d wo a wyo nn
no rxa rweg rn nmeag om aiw b mn wim nn meag nn jox te
nn rx barn. Aiw bia b nnmeairrn? urn ayo nm dn, s
wem dn re rrno, Aiw nn ay w mnrweapan. A wa nyrmn
niawpia tn kwiawyo rxa s wewn. Nion w nwipn mear aiw rmeaipax
menn. rrno. 8 Nion re seararn, A xiwo aiw nn rx bo xeg
nkumxnr emear wo aiw nwipn mear xo rx urary umeaipaxman. E
ner aiw ark rx urayarn nwipn mear xo wimnarp npn mn wingn.
seararn. 9 Aynn nion re seararn, Soyn Gorxom amp w nn yar
wn o anan mn seaiapnrn. Rx nurrn amp w o t e nn p
nernn anan meaprrn. Rx nurrn w e nrmn wakw rnn o
anan ar nsir a wan rkwiingn. seararn. 10 Ay rp nn seararn.
m nn Gorxom rx urayarny ay anan w meaprrn. m gy amp w
nn p nern anan meaprrn. Gy w e dn wakw rn o anan a
wa wkwiinrn. urnign.
1

Eway xwy m b rp nurr re urnign, poyn wox dx wo nbr


pey nn rx rrny, weax nmear wirrn? Oweo, w e wirmn. 12 I
km nn en rx rrny, wr nmear wirrn? Oweo, e en nmear
wirmn. 13 Soyn w nra wargoyn aiw seg niaw rx searny, anan
11

This version of Total HTML Converter is unregistered.

amp awiaxy anp mn wiargoynrn. E ner a seg po anam weao


apaxrn. Om gy gy rx urny, kwy oyp a anan mn winrn.
seararn. urnign.
O e en oboy tn yarn. rg nnrn.
Jisaso, im ma prn wom O m wom d xxroarag nn
mo en ma prnorn. Imom mx umnowrn imo n m ma
prno m pn rnign. m pn rarag 15 m e eproy egy sw e
nwnro udud nero a 16 m w re rgawixn, O im mx numnowrrn im
xrn imno O xeg yo b Bieseburoy rnorn. Oborn. O e
wemxowrag nn e en oy tn umnowrarrn. rarn m m w
Jisaso e enoran? Iwam owwapyaney. nrnro nbro re urgawixn,
Anam dn emm b iwam neawapyi. uraga aiw 17 o wig yaiwig nn
adad nwir eway xwy re urnign, m gw axr xepxep nrnro mx
ninrny, ay a mwirekxnpaxrn. m xrxogwowa en xepxep nrnro
mx ninrny, ay en a mwirekxnprrn. 18 Aynn Seteno tn xeg im
axy tn xepxep nrnro mx ninrny, arge nero e nenr ropro? Oweo!
E ner aiw seyn E en Bieseburoy tn im mx umnowrarn.
nraro. 19 Nion nepa Bieseburoy e en tn im mx numnowrr
swry, seg m e en goy tn mx umnowrargrn? Seg m im
mx umnowrargwa s yoparyim nwipn mearo yar re seaiprrn,
Nene m wo im mx umnowrarag nwnrane E en Gorxoy tn e
yarn. rnarw eag nn seyn p nn Jisaso axp yarag nwnrn xwy
nmearro E en oboy tn yarn. urgawixn? Yar e seaiprrn.
20 Nion e en Gorxoy tn im mx umnowrarag a seyn Gorxo xo
xeg xwioxyo mmem ner neameweanp rxa rimnn? myaiwiaro. m
yey neayimxemeana nn urowrnapno, aroway xw piaxyo dn
iwiaronoy rarwo rxa nene tn rimnwn? myaiwiaro. nurr 21 eway
xwy m b rp urnign, m e r wo waik ox nayir ntr aw
mewean m wo xeg ayo npwir amp w w meapax menn. 22 E ner
a m e rom nmror om sey e imn wo nbr mx wimnr nern
xoprr nwir amp nn mx nn maxry nurpmn amp oy nn en rxa
nurpr ya nwia warrn. Jisaso e en xoy oboypim mroag nn
eway xwy e urnign.
14

m w my nn Jisasom d wkwroro xd ro eprxnr pr rakim


wianro yargy nn eway xwy m b nurr re urnign, m nion tmn
mimngy, ay nion tn mx imnwyrn. m nion tn sipsip aw
mearpa yargy, ay sipsip xd xdowr yargyrn. urnign.
23

Eway ikax im xeg wnyo wirmea nnrn.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

m ay Nene Jono nearn san onmip nerane aiw im xxroar


rn imnangn. oyaiwpoynr m xxewis ikax b nurr re urnign, Im
xxroary mx umnowrn m wom pn nwirm nurn inig maym ge
ge s owemnr nemer p nmegnmsn re yaiwirrn, G m a ax
pn nwirm ba nn oumn. nyaiwim 25 nur a rxa s pernr prn
imxrnr yrnag nwnr sn an imnag nwnr nn 26 m nur im w
wm d wa w nern xom sey e mroro egyo nwirmem nuro axom
nxxroro e weaargrn. Xm sp imnago a ny aga sp ikeamnrn.
urnign.
24

Yay winpaxy nn ur nnrn.


Xwy ap urarn apx w m e eproy egyo dn raiw re urnign,
Apx jox nrxrr am siap Gorxoy d tn yay winpaxrn. urag a 28 o
re urnign, E w nyaiwir mrpan. m gy gy xwy Gorxoy ar wiro
axp ero yargy m ayn Gorxoy d tn yay winpaxrn. urnign.
27

Ekyi b nn rx urg nnrn.


m obax Jisaso t e eproy en sn wn wn eproy yaraga o re
urnign, Isreryn, agw weagyn w nra nuro ark yargyn, emm
nn seaimnarag aiw nion emm w mseawapyipa ner aiw n bn
Gorxoy w rkiamoag Jonao yagp n seawapyimrn. 30 En Gorxoy w
rkiamoag Jonaoy rno O s wya wyi pyn nimnr pey agwyo
weagorn. O m a yo Ninipay rnyo weaagyo Gorxoy smmajn
wiipa m imnon m agw weagyn Gorxoy smmajonn
seainn. 31 Gorxo m nyon m mmxm enyim apx en Sibay ayo
meweaag mx iny Soromono nj sey e nimnr rrm yarn ar
wimnr nn a aga n jam dn brn. m won Soromonom sey e
imnon re nrmn seararag aiw seyn ar mniaraga nn s
ayim nwipn mear xwy seamernrn. 32 m en a yo Ninipay rnyo
weaagy Ay Gorxoy w rkiamoag Jonao Gorxoy xwy w urmn
ay wig w egp rwmn nmamoro nsanro weaagyrn. Ay m wo
Jonaom sey e imnon re nrmn seararag aiw seyn ar
mniaraga nn m ay s Gorxo m nyon m mmxm enyim
nwipn mearo xwy seamerprrn. urnign.
29

Eway ikax ramx nn ur nnrn.


O xwy Gorxoy ramxn imnag nn re rnign, m wo ramx
nmxrmn a sakwmayo tarman. Sx w nmear upkkwirarman.
Nmxrmn m wiap gy gy w nag sw wnpr nn kwiawyo
sey e ikwirarrn. nurr 34 re urnign, Seg sw en uywn imnn.
Seg sw tn prn nanro w rn nerny, d nan aumam ninro seg
33

This version of Total HTML Converter is unregistered.

xwioxyo wn kmxnaro. E ner aiw seg sw tn w nn nanrn seg


xwioxyo sn yimxnaro. 35 D nan aumam ninro seg xwiox wn
seakiarp supknngnr d tn rxn. 36 Seg xwioxyo s w myin wn
nkirrn uyw w seakiarpn seg xwiox nn w seakirnrn.
urnign.
Parisiowam xwy umer nnrn.
E nursn en Parisi wo G ayo aiw onaiy. nurr nipemem n
Jisaso nur aiw npre wean 38 Parisio Jisaso xm w piaxn ea nn
wig yargpa w inigyo igw mwr aiw npre weaag nwnr udud
yarn 39 Jisaso re urnign, Parisioyn w mearo r kroro yanro moargp
seg xwioxyo sn magw en kapx tn prerx tn ig nearnn ky
barwm dnn kwrnargoynxn. 40 Majmaj ikrnargoyn Barwmn
imxaro nrwmn mimxrn. ryaiwiaro? 41 Amp soyn xrgp m
uypeayyo ay nurmxro arr nwiro mn wny, soyn ig nenrn
imnprrn. 42 Parisioyn awey! S wyi soyn maj searnrn. Gorxo
xean r t seaikrn eag nn d sp oseainn. Soyn aiw nmirn
an min yy tn a tn siy amp prn nroro rxa w wka imnn wo
Gorxom mn nwiro a myo w rn wiargy pn wirro Gorxom d sx
muyipa ero yargoynxn. Soyn aiw onmipia a seg an min yarg jap
pn mwirpa ero myo na mimxpa yargp en ero ner swry, na
imnmnr ern. 43 Parisioyn awey! S wyi soyn maj searnrn. Soyn
rot ayo m sw oneanpoynr sm sm e wearo makeryo aw enarge
m yay mnoxn. onearpoynr emero Oyaney. seaimnarag nn
Gorxo xean seaikrnrn. urnign. 44 m nn Parisiowam nwnrn
Naowarn. yaiwiaraga nwnr awa wig w yargp m py xwrpyo
nm we yap imnag nn re urnign, Awey! S wyi soyn maj
searnrn. Soyn m py tge xw emadrnn m m py tgeran?
myaiw maiw pwargn imngoynrn. urn 45 w ikax enp meweg
wo nwipn mear re urnign, Nearwapyaroxn, Parisiowam e nurrn
none en ikayw neameararn. urag a 46 Jisaso w ikax enp mewegwa
myo an min sekax E rxn. E rxn. nurro a wiwanowa w myarg
eag nn re urnign, w ikax enp mewegoyn en awey! S wyi
soyn maj searnrn. Soyn myo sa xw ay w nwikwirro a
sewanoyn sa xw ap iwam mmeyoargoyn eag nn Gorxo xean
seaikrnrn. 47 Soyn Gorxoy w rkiamoagwam seg arowa pkirgyo
xwrpyo an min m imxargoynxn. 48 Soyn e nerpim dn myo
wa rn uraro, Neg arowa Gorxoy w rkiamoagwam npkirrn
apn yag eag nn wig xwrpyo m imxarwn. n uraraga nn
Gorxo xean seaikrnrn. 49 Aynn Gorxo d newper soyn nn xxen
re rnign, Nion w rkiamoarg wam tn xwy w urmearg wam tn
37

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urowrn ay wyo ppkm ero wyo mx xdowrapro eprrn. 50 W


rkiamoag nyon nion ana imxr xw imxr en e ea dn npka baga
nn m agw weagyn nion e seamemrn. 51 Aiborom xm xro
Keno pkie dn npka nbasn yopar niony w rkiamoag Sekaraiaom
pkigawixn. Om nion nn kwiaw rdyow yanro ikwkwirm yarge mdn
en g a awaw wrn. rne mdn en wnm e pkigorn. Om
pkige nn ox apx agw weag tyn nion e seamemrn. Gorxo e
rrn. urnign. 52 w ikax enp mewegwa myo Gorxo Opoy.
wimnarp mmwiak wiaraga nn xxewis ikax re urnign, w ikax
enp mewegoyn awey! Soyn amp Gorxo myo owwapypoy.
wimnarp mwwapyipa yaraga nn s wyi soyn maj searnrn.
Soyn k a nj nn mrniw nn nxrrro a sewanoyn w nkwiro
mpwipa ero m npwianr yo soyn pr mkm wiro yargrn. e
nursn 53 a e pn nwirm nur emearn re egawixn. w ikax enp
mewegwa tn Parisiowa tn wig xwioxyo dn r piwn nwer om sm tn
urro amp obax w nn yar wiayiro nern 54 O xwy sp w ikax en
xxen mimn b rn xwrx oumeaney. nrnro ar wiaxd gawixn.
Ruko
<
11
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
12
>

12
Na ero sp ero mepan. ur nnrn.
m ox apx obax ay w eproy nyrrn xokrp inarn Jisaso xeg
wiepsarowa Parisiowa sey e nimnro sp yayiro na yayiro yargpa awa
en e eprxnr awam xm re urnign, Soyn bisker yis (Bisker sn s
en yis onmip t aiw nmn kwiaw eapnrarrn.) Soyn bisker yis
Parisioway nn wy nero empoy. Wig na ero sp ero yargp nn
seararn. nurr 2 awa sp ero na ero mepa opoynr re urnign, Amp
agw nm imny rwn sn imnnrn. Amp nm nimnr yokwarm
iny rwn m nn nj imnprrn. 3 P p xwy rwyim yum ikax
rny en m nn ikwwyn ar wiprrn. P p xwy a nyo nm dn
ikeaggw rny rwn a seyyo nwemn wa rowiroprrn.
urnign.
1

Wy wipaxo nnrn.
O re urnign, G nkumxnr emeargoyn, nion re seararn, Seg
waryn seapkiargwa nn wy mepan. D en seaxekwapax meag nn
ay nn wy mepan. seararn. 5 m wy wipaxo nn nion wa
osearmn. Ay Gorxorn. O myo npkmn xewano d en nseaxekwapr
r an wearyo seaikearpax eag nn wy omn wrxn. Oy, o nn aga
wy wrxn. urnign. 6 m ay d Gorxo mane nn apax d
moarrn. oyaiwpoynr re urnign, m makeryo nn nur i sirkw w
w nn b nern ngw r npia bia tn b yargrn. I apia aga onmipia
nn aiw Gorxo w d pe nmor ar ikeamoarman. 7 Seyn nn en Gorxo
w ar ikeamoarman. Seg myo d a arar wey nn o njrn. Gorxoy
swyo dn seyn i onmipia tn xxen mimnaga nn wy b mepan.
nurr 8 re urnign, Nion re seararn, m go go my swyo dn anan
Jisasom xdaronrn. uraro nn m imnon nweaprn o nn en
Gorxoy anajy swyo dn G morn. rmrn. 9 E ner aiw go go m
nn wy ner swyo dn Jisasom muxdaronrn. uraro nn nion en
Gorxoy anajy swyo dn G moman. rmrn. seararn. nurr 10 re
urnign, m go go m imnon yarp nn xwy sp nnmearr aiw
anan Gorxo yokwarm wiipaxrn. E ner aiw go go Gorxoy kwy yarp nn
E en Setenoy tn yarn. nrr rperr numearrny, Gorxo anan
4

This version of Total HTML Converter is unregistered.

yokwarm wiipax menn. nurr 11-12 re urnign, m w nseaxero rot


ayoran, gapmanowa t eran, mn neameweagwa t eran, nmem
nseaurny, Arge xwy wkwnanwn? myaiwipa nero ay sw msearopa
rxn. Ay rp nnrn. Sa axn Gorxoy kwyp xwy soyn urprp
seawapyin eag nn wy mepa rxn. urnign.
Eway ikax amp mmrn wo nnrn.
m e eproy egy wo Jisasom re urnign, Nearwapyaroxn,
amp po npern ntm pp g rro xegp kwnaroarag nn Dx rgwo tn
prn ya menpiy. ure. urag a 14 o re urnign, moxn, myo xwrx
mwngnr go nrpern? Go awagwy amp ya oeameinr nrpeag nn
nrarn? om e nurmn 15 m nyon re urnign, Seg iy amp d
nym imnp seaiappax menn. Xw ay w tox aiw w d nym
imnp siappax menn. Aynn amp na sw w nwnrn Nion
meapaxrn. yaiwiargp npn en nn wy oseainn. Seyn iy amp
nnn d kwroprxnr seararn. nurr 16 eway xwy rp urnign, m
amp mmrn woy omyo wit aiw xw prpr inag nwnr 17 d
neyror re yaiwinign, Ar emnrn? Aiw prpr in t tm nn g a apn
menn. nyaiwir 18 re rnnign, Re oemn. A aiw nn mrny em
ppnam nyrmn m aga xw wiw wiw nmra numn g wit aiw nn tn
amp niony tn a iwiwm nta mgn. 19 E nyrmn niwanon re
rmgn, G amp nn rxa dron. Aiw xwiogw ropax nn mwenn. Anan
kiki wear aiw nr inig nr ner yay mgn. rmgn. rnag a 20 Gorxo
om re urnign, Majmaj ikrnar roxn, s ryimn jox rxa npern.
Npn dx amp prn tp go meanrn? urnign. Ayo e nurr 21 re
urnign, Eway xwy ap m Gorxo nn d mmopa nero Amp
xewanon ng wn wn nmeaayir otmn. yaiwiargy nnrn. m e
yargy amp w mmrnag aiw Gorxoy swyo dn uypeay
imnargyrn. urnign.
13

Aiw tn aik tn nn udud winar nn urwapyi nnrn.


O xeg wiepsaryo re urnign, m e yargy amp w mmroag
aiw Gorxoy swyo dn uypeay imnargy eag nn re seararn,
Arge prn weanrwn? nrro aiw npr nn udud mepa ero waryo aik
ynpr nn udud mepa ero rxn. seararn. 23 Ay rp nnrn. Seg wr
jay aikyo mrnn. D jay en aiwyo mrnn. 24 Soyn m i w nn d
morn. I awa aiw om nero mianargman. Wig aiw nmim nuro ayo
tpry en a w mmrnn. E ner a Gorxon mn wiarrn. Soyn d re
ryaiwiaro, Iyo mmrnagw nn Gorxo none nn en aiw
neaimxyipaxoman. ryaiwiaro? Oweo, d e w mmopa poy. 25 m Sepi
m b oimnmn. nyaiwir udud o sepi m b imnarran? Oweo!
22

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Soyn en ap a w mepax nerny aik tn aiw tn nn p nn udud


yaro? 27 Soyn adoway nn d morn. Nyaprn xeg iy ear aik yir
yarman. E ner aiw en neg mx iny Soromono okiy ninr merno
nerny adoway yap awiax e imnagman. 28 Gorxo adoway tn aryo Ar
agw eyo anan nyoaro s wyim r ikearpryrn. urnign. Awa Gorxo
ar nn ay sw muroarnn. oyaiwpoynr e nurr re urnign, Gorxo
adoway tn aryo okiyn yarag nn soyn en apax aik e seayrnrn.
29 Aynn soyn inig tn aiw tn nn P nanrwn? nrro udud nra mupa
rxn. 30 Gorxom mxd pa yargy ap nn an min nero meaanro
yargrn. E ner a seg po Gorxo soyn ap npn aiwran, aikran
seainarag nn njrn. 31 Ap meaanro nn mepa ero Gorxo xo xeg
xwioxyo mmem ner seameweane pwipr nn amp xo wimnarp ero
nerny, Gorxo anan ap npn nseaiinrn. urnign.
26

E e nerny, amp na w anam awn eararo. ur nnrn.


Awa xw tyo nwearn wig amp xw meag nn wy eprxnr re
urnign, Seyn sipsip miarr ingy yap imngyn, seg po Gorxo
xwioxyo mmem ner seameweane pwrxnr wimnarag nn wy mepa
rxn. 33 Seg iy amp ngw nn b nero ngw mey m uypeay
imngyo arr wianro nn mn wrxn. E nerny, amp anam ay
rmxargpn taro. Anam amp w anp imnarman. w yargy w
pwipax mimnn. pkwy en w amp xwr ikxepax mimnn. Aynn xw
tyo amp wn wn nmeaayir mtpa ner myo ay nurmxr arr nwirny,
anmn an wene awn eararo. 34 Seg amp na ay rmxargp
xw tyo weny, ay xw tyo nn d moprrn. Anam weny, Gorxo
t e nn moprrn. urnign.
32

Eway ikax om wiiarg nay nnrn.


O g wiepsary w nrnro werxnr eway xwy re urnign,
m xnwn nimnro om wiiargwa wig boso nn Aiw apx menn
nn imxargp gn pn nwirm bnreno? nyaiwiro raprap ryo
kkying nkroro npmonro arerx nynro uyw nmxroro o nrmor w e
dn wakw rn apax m wa kwianeynro xway nanr weaargpa seyn
en e rxn. 37 Boso nrmor om wiiargwa s mw w nrnro weaaga
nwnrny, awa yay winpaxrn. Boso om wiiargwa w nrnro weaaga
nwnr xewano raprap nkror arerx nynr Aiw narge wepoy. nurr
aiw mn nwia uno. seararn. 38 O rwegyoran, isyoran, nrmor xeg
om wiiargwa sn w nrnro weaaga nwnrny, awa yay winpaxrn.
urnign. 39 Eway xwy m b nurr re urnign, Rp en nn d mpoy.
A iwm xiwo w mean bno nn S ryim bno. nyaiwir swry, aw
nwear w meano opwinr sw mwnpa emnr ern. nurr 40 re
35-36

This version of Total HTML Converter is unregistered.

urnign, Seyn en w nrnro wearn. S m imnon nn O


nweapnmeno. yaiwyim nweapmrn. urnign.
Eway ikax boswo nnrn.
Pitao re urnign, mnoxn, eway xwy ap rarp
nearwapyaronen nn rrarn? m nyon en nn rrarn? urag
42 Jisaso m eway ikax urmnr nn yar re winign, Om wiiar wo xeg
bosoy xwy ar nwir d newper nerny arge imnn? O re imnn. O
om rp nn boswo oimnr xeg boso rpeaorn. O xeg bosoy om
wiiargyo umeir aiw ya umeir yarorn. 43 Boso am dn nbr xeg boswo
xm yagpa sn axp prn yarag nwnrn boswo yay winpaxrn. 44 Nepa
seararn. O prn yarag nwnrn xeg om nn en onmeinr
rpeanrn. 45 E ner aiw bosw axo G boso yapapn bnmeno. nyaiwir
om wiiargwam tn om wiiargwam tn iwa nmper aiw nr inig nr
nemn papk nerny 46 Boso nbnmeno. nyaiwir yaryim s xo bnyim
maj nimnr yaryim boso rxa nrmnapr re enrn. Boswom m
nwkwir m ark yargy tn wrnrn. 47 Bosw go go xeg boso
wimnarp nn nj nimnr aiw prn mimxpa ner w nrnr mweapa
nerny boso nbrn iwa rp rp emem eaayinrn. 48 E ner aiw bosw go
go xeg boso wimnarp nn nj mimnpa ner sp o iwa eapax b
nimxrny, boso nbrn iwa onmip weaanrn. m nn amp xw w
wy rwn ay en xw urpprrn. Gorxo en m gom xeg om wiin
ury nn rwn yar re winrn, Om nion siapy xxen eran?
urnrn. Jisaso xeg wiepsary xo mwean rap nra uprxnr d
mrxnr eway xwy ap urnign.
41

m xepxep rnpra nn bonrn. ur nnrn.


O re rnign, Nion m xw tyo weagyo xean Gorxoy rn
wikearma nn bonrn. Xean ap piwn rxa wmnr ner swry,
ay narn. nimnarn. 50 E ner aiw xean m inig wax mrmnrn
yarp nion nmeanrn. Sn mnmeapa eag nn d r nxearn. Jisaso
xom pkipr eag nn e nurr 51 re urnign, Nion nn O m nyon py
wrmnr born. rniaiwiaro? Oweo! m nion d nnkwroro yargy tn
uyni yargy tn xepxep rnr xnr bonrn. 52 Rn dn n rwyo en a
n wiwm dn m w w axy imnag aiw xwy nionypim dn
xepxep nrnro mdn wa imnn mdn wa wo imnnrn. 53 Xano tn
xewaxo tn xepxep rnri xn tn xemi tn xepxep rnri xi tn xewaxom
xiep tn xepxep rnri nra uprrn. urnign.
49

Smmajn imnp nn ur nnrn.


54

O m ox apx e eproy egyo re urnign, Seyn sogw wearm

This version of Total HTML Converter is unregistered.

dn agw yaparag nwnrn Rxa ini yaparn. rargpa nepa eaarrn.


55 Im dam dn en barag nwnrn Agw rn r snno. rargpa nepa
r snarrn. 56 Na rro sp rro yargoyn, agw tr im er yarag
nwnrn anan E imnno. xxen rarg aiw amp nion smmajn
imxarp sw nnanro Ay Gorxo rp nn sw ra neaiarn?
myaiwiargynxn.
Eway ikax m xwy rmearno nnrn.
Sewanoyn amp sp imny nan eyeyrm ern. nurr 58 eway
xwy rp urnign, m wo om xwy omearmnr jox tn xwrx yanri
sirmen sn e nurn o tn xwy nimxnri om prn py wrrn. E
mwipa nerny, o xwrx mearo t e nn nrxm nur xwrx nrmsn
en xwrx mearo jox nrxrr poris wom mn wn o gw ayo
rwrrno. 59 Jox ngw yoparp nroar nroayrnrny, gw ayo dn
npeyearn. E mepa nerny, an e wearrn. seararn. Jisaso ay
Xwrx mearo Gorxoran? yaiwiro s o m nyon m mmxm enyi sn
mimnn Nene d nyaikirorane om d owkwroaney. yaiwiro opoynr
eway xwy e urnign.
57

Ruko
<
12
>

1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Ruko
<
13
>

13
Nsanro mepa nerny, nikeamnprrn. ur nnrn.
Jisaso m e eproy egyo sn urwapyarn m w nwipn mearo
wa re urgawixn, my gapman Pairato poris wam urowrn awa a
Gorxo nn rdyow yargiwm nuro m Gariri propensyo d w rdyow
yarn ppkm egawixn. uraga 2 o re urnign, Seyn Gariri d ay
rkkr nra nurn m nyon mrng eag nn e pkigawixn.
ryaiwiaro? 3 Oweo, seyn w yargy rwmn nmamoro msanpa nerny,
seyn en axp n ann prrn. seararn. 4 m 18 ay a rpw wiw ip
xeg yo Siroamy rnw t e npneamioar m apim pkiy nn seyn re
ryaiwiaro, m ay rkkr nra nuro m Jerusarem weag wny nyon
sey e mrng eag nn a iw npiror pknign. ryaiwiaro? 5 Oweo,
seyn w yargy rwmn nmamoro msanpa nerny, seyn en axp n
ann prrn. m e eproy egy Xxen e neameanrn. oyaiwpoynr e
urnign.
1

Eway ikax k pikna nnrn.


E nurrn eway xwy rp urnign, m wo xeg wain urax omyo
k pik w nurrmn rwn sogw dmnr nbayir a p megnayinign.
7 P nmegnayir nn xeg om ay wiiarom re urnign, k rna xwiogw
wa wom nion sogw nn nbr p megnayrn. N mwearna kwapi
meaarn. Em rmore. urn 8 o re urnign, mnoxn, m xwiogw ro xe
opwen. N wen nn ppyo ar nyrmn xw py wirmn. 9 Xwiogw
wom n wag nwnrny, ay narn. N mweag nwnrn nror em
mrxn. urnign. Jisaso m ay Nene k pik ann imnagw nn ra
neararn? oyaiwpoynr eway ikax e urnign.
6

An rkwnm na imx nnrn.


Jisaso sabar wyim rot ayo nwemn myo urwapyarn re
enign. 11 Apx w im d xxroarag nn an smx ner nrkwnr
emearn xwiogw w wka skw w en m wm d wa wo mrorn.
ropax wiarman. 12 e weaag Jisaso nwnrn En. nurr re urnign,
Iney, smx siarp rxa pn rwiro. nurr 13 w sey e ikwirn re
enign. prn nror Gorxom yay sey e umenign. 14 E n rot a
meweao Jisaso Sabaryo apxm na wimxag nn wik d nwiaiwir m e
eproy egyo re urnign, S w wm d wyi om nn imnn. S ayo
10

This version of Total HTML Converter is unregistered.

Jisaso na seaimxna nn brn. Sabaryo mbpa ern. urag aiw 15 om


Jisaso mx nurr re urnign, Na er sp er yargoyn, Sabaryo a
burmka tn dog tn wig ayo npwir nkwem inig onnr inig t e nn
nmra mupa yargran? Ay Sabaryo wig burmka nn d nmoro a m
nn d mmoaraga nn e nurr re urnign, 16 Apx r Ebramoy
wirawy wrn. Seteno smx ap nwir gwn jrnn xwiogw 18
mrorn. m Sabaryo gwn nwkwear na nwimxrn npkwn
myarnn. rniaiwiaro? urarn 17 om wik d wiaiwwa ay winnign.
Ay winarn m ox apx e eproy egy amp ay rwamnpax Jisaso yarp
nn yay seym dn nra ugawixn.
Eway ikax mast siy nnrn.
O m obax d mwkwropa yaraga nwnr re ragrn, Nion eway
xwy b pp nrr Gorxo xwioxyo mmem ner seameweanp Rpn
imnn. rmn? nurr 19 re urnign, Ap mast siyn Mast aiw xeg
siy aga onmirn. Ap mast siyn imnn. m wo mast siy nmear xeg
omyo morn nerpr k nimnr peyn i nbr paxyo yw tnign.
urnign. m Agw Jisasom m obax d mwkwropa yaraga aiw idn
obax d wkwroprrn. oyaiwpoynr Jisaso e uragrn.
18

Eway ikax yis nnrn.


Eway xwy axp m b re urnign, Arge nrr Gorxo xwioxyo
mmem ner seameweanp Rpn imnn. rmn? nurr 21 re urnign,
Ap yisn Yis bisker sn s en b onmip nm tn yarpa npn
kwiaw eapnarrn. Gorxo xwioxyo mmem ner seameweanp yisn
imnn. Apx w bisker sn s dramx xw wm sx nn yis b nmear
nm tn nmn k