Vous êtes sur la page 1sur 8

STUDIO “VOSKEN” 30

BELGIUM

There is a crime upon this land


Given by the Government’s hand
Our voices have been silent too long
So, come together to correct this wrong
In the past we said nothing to our sorrow
So, let our voices ring tomorrow

BELGIE

Er heerst misdaad in dit land


Beschermd door politieke hand
Te lang hebben wij ons niet verweerd
Protesteer tot alles is gecorrigeerd
Huil niet om hedendaagse zorgen
Sta op en vecht voor een mooie morgen

Jefken 27.03.2009
Pleeg A
Pml i
e ta as ec,rime e.eun.bm .,isda
Com in zOeo ad
’st s
trei tm
a aned t smteijnn
rie
indoAnu jkt en
geniet
y fyr o
e eu .r stay vvarnij.je
verblij
enjo in d e g f
on. evange
in pris nis.

STOP
STOP
POLITICIANS

They all wear nice ties


Make us believe their lies
They just are honeymen
Who fuck whoever they can
Don’t trust those suckers
They just are people fuckers

POLITIEKERS

Ze dragen mooie dassen


Wij geloven die paljassen
Zij zijn de echte pooiers
Verlagen ons tot schooiers
Vertrouw die rotzakken niet
Zelfs niet als je hun smoelen ziet

Jefken 27.03.2009

STOP
STOP
Hij was
earth de slim
e s t m an on Hij stu
ste me
ns op a
mart rned deerde
s t he s he lea o
arde
He wa ch , b u t Wist ve p elke wa
arde
n’t tea st divin
e el, dee
d nooit
He did a lm o Einstein betwete
d w as ent 99 rig
His min is elem Maar ja
ium is
e lement
in iu m u? , dat w 9 9
Einste t , d idn’t yo ist je to
ew th a E=MC² ch ?
You kn clue , weet
u s t h e real jij dat n
og ?
² gave
E=MC

STOP
Click

Jozef

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :


Jefken

Georges

Centres d'intérêt liés