Vous êtes sur la page 1sur 1

April 30, 2014

AUTHORIZATION LETTER

Ako po si Marlon B. Panganiban, ama ni Apple B. Panganiban na aking
binibigyan ng karapatan na kumuha ng Birth Certificate (NSO) sa aking
dalawang anak na sina Angelo B. Panganiban at Angel B. Panganiban para
sa kanilang requirements sa kanilang paaralan at ang aming Marriage
Contract (NSO) ng aking yumaong asawa na si Emelita B. Panganiban para sa
kanyang Death Claim sa Social Security System (SSS).

Lubos na gumagalang,

Marlon B. Panganiban