Vous êtes sur la page 1sur 2

Problemes_DINMICA DE SISTEMES DE PARTCULES

1. El bloc de massa m es troba sobre una superfcie sense


fregament. Es deixa anar el pndol i, desprs de collidir
elsticament amb la massa m, assoleix un angle mxim amb
la vertical de 5,73. Troba m.2. La massa M, que inicialment comprimeix 5 cm la molla, es deixa anar. En absncia de
fregament, quin s el valor mnim de la constant elstica de la molla per a que es produeixi la
collisi amb la massa m. Si la constant elstica t un valor doble que el calculat anteriorment, i
si la collisi s completament inelstica, determina el punt on toca terra cada massa.
3. Una bala de 15 g, movent-se a 500 m/s, xoca
contra un bloc de fusta de 0,8 kg que es troba
just en lextrem duna taula de 80 cm dalada, tal
com es mostra en la figura. Si la bala queda
encastada en el bloc, determina la distncia D a
la qu el bloc toca el terra si es consideren com a
partcules tant la bala com el bloc.4. Una massa puntual, m
1
=700g, es deixa anar des de
la posici que sindica a la figura, sobre una superfcie
inclinada (=30). El coeficient de fregament cintic
entre aquesta massa i la superfcie val 0,3. Desprs de
lliscar una distncia D=2 m, xoca de forma
completament inelstica amb una segona massa
puntual, m
2
=1 kg, que es troba inicialment en reps just
en lextrem de la superfcie inclinada. Desprs del xoc,
ambdues masses cauen des duna alada H=1,5 m fins
al terra. Calcula:

a) la velocitat amb qu m
1
arriba a lextrem de la superfcie inclinada
b) la velocitat de cadascuna de les masses just desprs del xoc entre ambdues.
c) el punt en qu cadascuna toca terra.


5. Una bala de massa m impacta contra un pndol ballstic de massa M i shi encasta.
Determina la relaci entre la velocitat inicial de la bala i lalada mxima, h, que assoleix el
pndol desprs de limpacte.


6. Un cotxe, de massa 1000 kg, es mou amb una celeritat de 50 km/h per un carrer en direcci
Est. Un cami, de 3500 kg de massa, avana a 40 km/h per un carrer en direcci Nord. En
arribar a la crulla, ambds vehicles collideixen i queden enganxats. En quina direcci i amb
quina celeritat es mouran els vehicles just desprs de la collisi?


7. Un disc de hoquei, B, es troba sobre gel i s colpejat per un altre disc, A, de la mateixa
massa. El disc A viatjava, abans del xoc, amb una celeritat de 15 m/s i, com a conseqncia
del xoc, es desvia 25 de la seva direcci original. Suposant que el xoc s elstic, calcula la
velocitat de cada disc desprs del xoc.