Vous êtes sur la page 1sur 1

PROBLEMES ADDICIONALS DELECTROSTTICA

Ttol: Fsica
Autors: Tipler & Mosca
Editorial: Revert
Edici: 6a
Llei de Coulomb / Camp
elctric / ddp
Tma. de
Gauss
Condensadors
/ Capacitat
21-11
12
29
30
40
42
53
57
69
75

23-19
21
30
48
83
22-37
38
40
77
24-8
10
21
25
26
28
30
39
42
55
75Ttol: Fsica Universitaria
Autors: Sears, Zemansky, Young & Freedman
Editorial: Pearson. Addison&Wesley
Edici: 12a
No
disponible