Vous êtes sur la page 1sur 5

MINGGU 3 (13-17 JANUARI 2014)

ISNIN
13 JAN 2014
PERKARA

RANCANGAN PENGAJARAN

MATEMATIK
5 BIRU
0830-0930


TAJUK NOMBOR BULAT
SUB TOPIK TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
A. MENAMBAH SEBARANG DUA HINGGA EMPAT
NOMBOR TIDAK MELEBIHI 1 000 000.
B. MENYELESAIKAN MASALAH MELIBATKAN
PENAMBAHAN.
SUMBER BUKU TEKS DAN BUKU KERJA
AKTIVITI A. MENGINGAT KEMBALI PEMBELAJARAN DI
TAHUN 4
B. MURID MENYELESAIKAN MASALAH
PENAMBAHAN YANG DIBERI DI HADAPAN
KELAS.
C. MURID MELAKUKAN LATIHAN YANG
DIBERIKAN


ENGLISH
4 BIRU
1050-1150


THEME WORLDS OF SELF, FAMILY & FRIENDS
TOPIC OUR COMUNITY
LEARNING STD 2.2.4
LANG SKILL READING
OBJECTIVES PUPILS SHOULD BE ABLE TO READ DIALOGUE
MORAL VALUES DISCIPLINE & COMMITMENTS
C-CE/EE CONFIDENCE
TEACHING AIDS TEXT BOOK AND PICTURE (PAGE 3)
STEPS SET INDUCTION
- PUPILS LOOK AT THE PICTURES IN THE BOOK.
- PUPILS DISCUSS LITERALLY ABOUT THE
PICTURES.
PRE-READING
- PUPILS READ SILENTLY THE TEXT RELATE TO
THE PICTURES.
- PUPILS READ AFTER TEACHER.
WHILE-READING
- PUPILS SIT IN PAIR AND READ TOGETHER
- TEACHER OBSERVE ON PUPILS
POST-READING
- TEACHER EXPLAIN ABOUT THE SITUATION
- PUPILS ANSWER QUESTION GIVEN
CLOSURE
- PUPILS DISCUSS THE MORAL VALUES
CUTI
SEMPENA
SAMBUTAN
MAULIDUR
RASUL
MINGGU 3 (13-17 JANUARI 2014)

RABU
15 JAN 2014
PERKARA

RANCANGAN PENGAJARAN

ENGLISH
6 MERAH
0700-0800

THEME WORLDS OF SELF, FAMILY & FRIENDS
TOPIC OUR COMUNITY
SKILL 1.3.1 , 2.2.4 , 3.2.1 , 4.2.1 , 5.1.1
LEARNING O. PUPILS ARE ABLE TO
- ASKING & ANSWERING
- MEANING OF BASE WORD
- RESPOND TO LITERARY TEXTS CHARACTERS
- USE NOUNS CORRECTLY & APPROPRIATELY
VOCABULARY HANDBAGS, PRICE, MATERIAL, FREE GIFT.
ACTIVITIES - PUPILS ARE SHOWED PICTURE OF HANDBAGS
- PUPILS CATEGORIZE EACH HANDBAGS
- PUPILS DESCRIBE THE PRICE
- PUPILS DESCRIBE THE MATERIALS
- PUPILS DO THE EXERCISE


ENGLISH
4 BIRU
0950-1050


THEME WORLDS OF SELF, FAMILY & FRIENDS
TOPIC OUR COMUNITY
LEARNING STD 5.1.1
LANG SKILL LANGUAGE ARTS
OBJECTIVES PUPILS SHOULD BE ABLE TO RESPOND TO
LITERAY TEXTS : CHARACTERS
MORAL VALUES CONFIDENCE
C-CE/EE CATEGORIZING & RATIONALIZING
TEACHING AIDS TEXT BOOK
STEPS - PUPILS LISTEN AND REPEAT A SHORT STORY
AFTER TEACHER
- PUPILS READ AND RELATE THE SHORT STORY
TO THE PICTURE
- PUPILS EXPLAIN THE CHARACTERS AND
CHARACTERISTIC IN THE SHORT STORY
- PUPILS ANSWER THE QUESTION.


MATEMATIK
5 BIRU
1020-1120


TAJUK NOMBOR BULAT
SUB TOPIK TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
A. MENOLAK SEBARANG NOMBOR DARIPADA
SUATU NOMBOR YANG KURANG DARIPADA 1
000 000
SUMBER BUKU TEKS DAN BUKU KERJA
AKTIVITI A. MURID MENGINGAT KEMBALI KONSEP TOLAK.
B. MURID MENYELESAIKAN MASLAAH YANG
DIBERI DI PAPAN HITAM
C. MURID MENOLAK SECARA MENGUMPUL
SEMULA DAN TANPA MENGUMPUL SEMULA.
D. MURID MEMBUAT LATIHAN YANG DIBERIKANMINGGU 3 (13-17 JANUARI 2014)

KHAMIS
16 JAN 2014
PERKARA

RANCANGAN PENGAJARAN

ENGLISH
4 BIRU
0800-0900


THEME WORLDS OF SELF, FAMILY & FRIENDS
TOPIC OUR COMUNITY
LEARNING STD 5.1.1
LANG SKILL GRAMMAR
OBJECTIVES PUPILS SHOULD BE ABLE TO USE NOUNS
CORRECLY AND APPROPRIATELY : COMMON
NOUNS
MORAL VALUES CONFIDENCE
C-CE/EE CATEGORIZING & RATIONALIZING
TEACHING AIDS TEXT BOOK AND PICTURE (PAGE 8)
STEPS - PUPILS READ THE DIALOGUE
- PUPILS ARE CATEGORIZING NOUNS SUCH AS
VEGETABLES, PLACE, OCCUPATION.
- PUPILS ARE TOLD ABOUT SINGULAR AND
PLURAL.
- PUPILS TRY TO CATEGORIZE SINGULAR AND
PLURAL NOUNS
- PUPILS PLAY SINGULAR & PLURAL GAME


ENGLISH
6 MERAH
0950-1050

THEME WORLDS OF SELF, FAMILY & FRIENDS
TOPIC OUR COMUNITY
SKILL 1.3.1 , 2.2.4 , 3.2.1 , 4.2.1 , 5.1.1
LEARNING O. PUPILS ARE ABLE TO
- ASKING & ANSWERING
- MEANING OF BASE WORD
- RESPOND TO LITERARY TEXTS CHARACTERS
- USE NOUNS CORRECTLY & APPROPRIATELY
VOCABULARY ACTIVITY, BENEFITS, THINGS NEEDED
ACTIVITIES - PUPILS ARE SHOWED PICTURE OF ACTIVITY
- PUPILS CATEGORIZE EACH ACTIVITY
- PUPILS DESCRIBE THE THINGS NEEDED
- PUPILS DESCRIBE THE BENEFITS OF ACTIVITIES
- PUPILS DO THE EXERCISE
MINGGU 3 (13-17 JANUARI 2014)

JUMAAT
17 JAN 2014
PERKARA

RANCANGAN PENGAJARAN

ENGLISH
4 BIRU
0900-1020


THEME WORLDS OF SELF, FAMILY & FRIENDS
TOPIC OUR COMUNITY
LEARNING STD 5.1.1
LANG SKILL GRAMMAR
OBJECTIVES PUPILS SHOULD BE ABLE TO USE NOUNS
CORRECLY AND APPROPRIATELY
MORAL VALUES CONFIDENCE
C-CE/EE CATEGORIZING & RATIONALIZING
TEACHING AIDS TEXT BOOK AND PICTURE (PAGE 9)
STEPS - PUPILS READ THE DIALOGUE
- PUPILS ARE CATEGORIZING NOUNS SUCH AS
VEGETABLES, PLACE, OCCUPATION.
- PUPILS ARE TOLD ABOUT SINGULAR AND
PLURAL.
- PUPILS TRY TO CATEGORIZE SINGULAR AND
PLURAL NOUNS
- PUPILS PLAY SINGULAR & PLURAL GAME


ENGLISH
6 MERAH
0700-0800

THEME WORLDS OF SELF, FAMILY & FRIENDS
TOPIC OUR COMUNITY
SKILL 1.3.1 , 2.2.4 , 3.2.1 , 4.2.1 , 5.1.1
LEARNING O. PUPILS ARE ABLE TO
- ASKING & ANSWERING
- MEANING OF BASE WORD
- RESPOND TO LITERARY TEXTS CHARACTERS
- USE NOUNS CORRECTLY & APPROPRIATELY
VOCABULARY ACTIVITY, BENEFITS, THINGS NEEDED
ACTIVITIES - PUPILS ARE SHOWED PICTURE OF ACTIVITY
- PUPILS CATEGORIZE EACH ACTIVITY
- PUPILS DESCRIBE THE THINGS NEEDED
- PUPILS DESCRIBE THE BENEFITS OF ACTIVITIES
- PUPILS DO THE EXERCISE