Vous êtes sur la page 1sur 6

!

!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
#
#
#
#
$%&'(
)
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6
6
6
6
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
.
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
3
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
. /
-
0
1
+
+ - - +
+
- - +
+
,
+
-
,
+
-
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
- -
+
+
2
+
3
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
5
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+
,
+
.
+
3
,
+
.
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 4
+
+
3
,
+
.
+
3
,
+
.
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
)
7
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
5
Debussy: Preludios 1 libro
III.
Anim
aussi lgrement que possible
A
a1
Animado
lo ms ligero posible
x |NTR00U66|0N
TEHA 1|1
x' ENLA6E (a part|r de |NTR0}
sib frigio
(sib) pentatnco (tipo "mi")
cromatismo
indica solb mayor
!
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6 6
)
9
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
8
8
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
2
2
2
2
3
5
!
2
2
+
+
-
+
+
-
9
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
8
8
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
2
2
2
2
3
5
2
2
+
+
-
+
+
-
9
5
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
:
;
:
13
*
!
+
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
.
,
+
-
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
!
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
)
15
+ 4
+
+ 4
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
.
/
- 0
1
+
+ - - +
+
- - +
+
+ 4
3
,
+
.
,
+
-
.
<
+
+ 4
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
- -
+
+
2
+
,
+ 4
-
.
<
,
+
-
.
<
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
) )
17
+
+ 4
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
- - +
+ 4 + "
- - +
+ 4 + "
,
+ 4
,
+ 4
)
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+ "
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19
+ 4
+
+ 4
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
. /
-
0
1
+
+
- -
+
+ - -
+
+
+ 4
3
<
+
+
+ 4
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
- - +
+
2
+
,
+ 4
. <
,
+
-
.
<
2
Cdez
a Tempo
a Tempo
Cdez
TEHA 2 (t|po f|na|}
TEHA 1|2
x'' ENLA6E (a part|r de |NTR0}
desarro||o 1 !"#$%#&'()* '&,-&*,(./ "$# 0&'1.'&2
a2
(mib pentatnico (tipo "la")
mib drico
cromatismo (indica fab mayor)
secuencia por desfase
escala octatnica 2:1
3$0-/.,()*
,#$345(,.
sibb lidio
!
!
21
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ "
5
)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ "
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8
!
5 5
8
8
"
5
5
23
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+ =
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
2
2
2
"
2
2
5
5
)
25
+ "
+
+
+
+
+
+ "
+
+
+
+
+
+ "
+
+
+
+
+
+
+ "
+
+
+
+
+
+
!
5
8
8
7
"
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8 "
+
+
4
+
+
"
"
+
+
"
"
+
+
5
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
27
+ "
+
+
+
+
+
+ "
+
+
+
+
+
+ "
+
+
+
+
+
+
+ "
+
+
+
+
!
8
8
7
"
>
:
)
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
3
-
-
-
-
2
2
2
2
3
+
+
+
+
+
+
+
@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8
!
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
)
29
+
+
+
+
+
+
+
+
"
"
4
3
+
+
+
+
7
"
3
+
+
+
+
4
3
+
+
+
+
+
+
+ 4
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
>
: >
:
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
3
+
+
+
+
3
A
+
+
+
+
4
4
"
?
+
+
+
+
"
4
+
+
+
+
"
"
4
3
+
+
+
+
3
A
+
+
+
+ "
2
2 4
3
re drico tipo "la")
!,.36($ &*.#3)*(,$2 ,#$3.5('3$
trans|c|n
'&,-&*,(.
TEHA 3 !"#&1(%-#.,()* 0&/ 5&3. 0& 72
escala hexatona
(pentatnico)
(hexatona)
!,#$3.5('3$ ,$3$ 80&'.1(*.,()*82
B
(b)
TEHA 3
3(95-#.' #&./&'
,#$3.5('3$
solb menor (elico)
(pentatnico)
!
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
>
:
)
31
+
+
+
+
"
?
+
+
+
+
"
+
+
+
+
"
3
-
-
-
-
2
2
2
2
3
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8
)
+
+
+
+
+
+
+
+
"
"
4
3
+
+
+
+
7
"
3
+
+
+
+
4
"
3
+
+
+
+
+
+
+ 4
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
!
5
> : >
:
33
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
3
+
+
+
+
A
3
+
+
+
+
=
=
?
+
+
+
+
=
=
+
+
+
+
=
=
=
3
+
+
+
+
A
3
+
+
+
+ =
2
2
>
+
+
+
+
=
=
=
=
?
+
+
+
+
=
=
=
+
+
+
+
=
=
=
=
3
+
+ =
+
+
+ =
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+ =
-
,
+
-
,
+
-
2 =
!
!
!
35
*
+ =
+
+ =
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
:
+ =
+
+ =
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
.
/
-
0
1
+ =
+
- -
+
+ - -
+
+
+ =
,
+
.
,
+
.
!
!
37
+
+ =
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
- - +
+ =
2
+
,
+ =
-
. <
,
+
-
. <
*
+ =
+
+ =
+
+
+
+ 7
+ "
+ 7
+ "
+
+
+ =
+
+ =
+
+
+
+ 7
+ "
+ 7
+ "
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
!
!
39
*
+ =
+
+ =
+
+
+
+ 7
+ "
+ 7
+ "
+
+
+ =
+
+ =
+
+
+
+ 7
+ "
+ 7
+ "
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
:
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
.
/
-
0
1
+
+
- -
+
+ - -
+
+
+
,
+
.
,
+
.
4
sol mayor
sol# menor sol# frigio
3$0-/.,()*
,#$345(,.
(solb menor)
desarro||o 2 = trans|c|n
#&&9"$'(,(()* 1./'.
x ENLA6E (a part|r de |NTR0}
dim.
molto
a3
TEHA 1|2
x 2
3$0-/.,()* ,#$345(,.
'&,-&*,(. 3$0-/.*5&
mi frigio
!
!
41
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
- - +
+
2
+
,
+
. <
,
+
. <
:
*
+
+
+ 7
+
+
+
+ "
+ "
+ "
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ "
+ 7
+ "
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
43
*
+
+
+ 7
+
+
+
+ "
+ "
+ "
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+ "
+ "
+ "
+ "
+
+
,
+
-
,
+
-
,
+
-
,
+
-
:
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
. /
-
0
1
+
+ - - +
+
- - +
+
+
,
+
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
45
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
3
+
5
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
. /
-
B
C
+
+
- -
+
+
- -
+
+
2 2
!
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
47
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
2 2
+
+
+
+
: :
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
!
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6
: :
49
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
)
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
8
8
5
sib frigio
A
a1
REEXP08|6|0N (carcter de coda}
pi
TEHA 1|3
5&3. &,$
TEHA 2 recortado
!
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6
//
51
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
5
!
2
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
,
+
-
)
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
8
8
!
5
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
//
53
+
+
+
+
-
+
+
+
+
7
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
5
!
2
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,
+
-
,
+
-
!
:
+
+
+
+
+
+
+ "
+
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
2
2
2
7
7
7
8
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
:
55
+
+
+
+
+
+
+ "
+
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
2
2
2
7
7
7
8
)
+
+ "
+
+ "
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7
7
7
-
-
-
2
2
2
8
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
)
57
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
2
2
2
2
2
7
7
=
8
D
+
-
+
-
+
+
3
-
-
2
2
E
3
8
*
8
E
6
F
H
H
F
Cdez - - - - - - - - - - -
Cdez - - - - - - - - - - -
a Tempo
a Tempo
x 1#.%3&*5.,()* !(*0:,. ,$0.2
600A
(c)
+x
,#$3.5('3$
"(;
1(*./ '-'"&*'(<$
'-'"&*'()* 0& !"# !%&'(
sib frigio
(carcter plagal)
laisses vibrer