Vous êtes sur la page 1sur 3

&

?
b
b
c
c
.
j

j

.
J

J

I na ze mlji mir
.
j

j

.
J

J

I na ze mlji mir,
f
Maestoso
lju di ma do bre

i na ze mlji


vo lje.
w
w
mir.

J

Hva li mo Te,

Hva li mo Te, bla go


- - - - - - -
- - - - - -
&
?
b
b
5
hva li mo,


sli vlja mo Te,
.
j

j

.
J

J


kla nja mo Ti se,
.
j

j

.
J

J

kla nja mo Ti se,

J
.

sla vi mo Te. Za

j
n
j

j

J

.

J

sla vi mo Te. Za
- - - - - - -
- - - - - - -
&
?
b
b
4
2
4
2
8
.
j

j

j

.
J

J

J

hva lju je mo Ti ra di
.
j

j

j

.
J

J

J

hva lju je mo Ti ra di

J

ve li ke sla veve li ke sla ve

.
U
j


.
J

Tvo je. Go

U
j

Tvo je.
a tempo
F
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
&
?
b
b
4
2
4
2
11

spo di ne


b

Bo e,

b
Kra lju


.
j

r

.
J
b
R


ne beski,
.
j


.
J
Bo e

O e Sve

- - - - - - - - -
SLAVA "SVEANA"

Ivan Rakonca
za mjeoviti zbor i orgulje
&
?
b
b
17


mo gu


.

. #

J
n
i. Go
.
j

.
J

spo di ne

j

J

b
Si ne

je di no

J
b
J

- - - - - - - - -
&
?
b
b
22 j
b
j


J
b
J


ro e ni,
j

I su se

b
J

Kri

.
j
n . #

J

ste, Go
.

spo di ne

- - - - - - - -
&
?
b
b
C
C
27


b

Bo e,

b

Ja ganj eBo ji,
Si ne

. #
U

ev.
.
.

- - - - - -
&
?
b
b
C
C
33


Ko ji o
w
w
ENSKI GLASOVI
Orgulje
P
iroko
#
du zi ma
b
grije he


b

b


svije ta,


smi luj nam

b
w

#
se.
w
w
- - - - - - -
&
?
b
b
39


Ko ji o


MUKI GLASOVI
#
du zi ma
b

grije he


b

b


svije ta,


pri mi na u

b


#
mo li tvu.
w
w
- - - - - - - - - -
2 SLAVA
&
?
b
b
45

Ko ji

w
w
SVI (dvoglasno)sje di


#
b
s de sne
#w
w


O cu,

#
w


smi luj nam

b
w

#
se.
w
w
- - - - -
&
?
b
b
51

Jer Ti si

j

J

Jer Ti si
f
Odrijeito
ZBOR
.
jje di ni svet.
.
J.
j.
Jje di ni svet.

j

Ti si je di ni Go
Go spo

spo din.

w
w
din.
- - - - - -
- - - -
&
?
b
b
55


j

Ti si je di ni

J
Sve vi nji,

I su se Kri ste. Sa


U
J

j
n
j

j

J

U
J

odmjereno usporiti
a tempo
- - - - - - -
&
?
b
b
58
.
j


.
j

Sve tim Du hom, u


.
J


.

J

.
j

.
J
sla vi Bo ga


O ca. A men
molto rit.
w
a


w
men.
w
U
w
w
w
U
- - - - - - -
3 SLAVA

Vous aimerez peut-être aussi