Vous êtes sur la page 1sur 3

SLAVA "Pučka"

za dvoglasno pjevanje uz orguljsku pratnju

Živo

I. Rakonca

 

3

j

j

j

 

j

j

3

 
  3 j j j   j j 3     j j   j j
  3 j j j   j j 3     j j   j j
 

j

j

 

j

j

j

j

3

&

b

4

œ

œ

j

œ

œ

œ

œ

œ

œ

J

œ

œ

c

œ

œ

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

 

œ

œ

4

œ

œ

 

˙

˙

c

œ

œ œ

œ

œ

œ J

 

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

J

œ

œ

J

˙

˙

4

F

J

I

J

J

na ze mlji mir

-

J J na ze mlji mir -

lju

-

di

-

J

ma do

-

bre

vo

-

lje.

Hva - li mo - Te, J bla go -
Hva - li mo - Te, J bla go -

Hva

-

li mo

-

Hva - li mo - Te, J bla go -

Te,

J

bla go

-

-

sli

-

vlja mo te

-

- sli - vlja mo te -
 

3

           
  3                 3          
   

3

             
            3                  
       

3

&

b

4

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

c

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

4

œ

œ

˙

˙

c

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

 

œ œ

œ œ

 

œ

œ

˙

˙

4

Orgulje

˙
˙
˙

œ

œ œ
œ œ
œ
œ
 
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙

œ

 
˙ œ
˙
˙

œ

˙

Orgulje ˙ œ œ œ   œ œ œ ˙ œ   ˙ œ ˙ œ
œ œ œ ˙ œ
œ œ œ ˙
œ
œ
œ
˙

œ

?

3

˙

.

c

3

c

 

œ

˙

.

   

˙

3

 

b

4

œ

œ

œ

œ

œ

4

œ

˙

œ

4

 
     
   
U 6 j j j j Mirnije 3 j j 3 b c œ œ
U
6
j
j
j
j
Mirnije
3
j
j
3
b
c
œ
œ
œ
&
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
W
4
J
J
œ
œ
˙
˙
J
J
J
J œ
kla nja mo
-
-
Ti
se,
sla
-
vi
-
mo Te.
Zahvaljujemo Ti radi velike sla
-
ve
Tvo
-
je.
U
6
3
3
b
4
œ
c
œ œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
˙
4
œ
œ
œ
œ
œ œ
˙
W
œ
œ
˙
˙
˙
W
œ ˙
œ
n œ
œ
œ œ n œ
œ
œ
œ
˙
?
3
œ
œ
˙
W
˙
˙
c
˙
3
b
4
œ
œ
˙
4
W
˙
˙

a tempo

9

j

 

j

 

j

 
 

3

  3   j       j j   2 j j j j 3
 

j

     

j

j

 

2

j

j

j

j

3

&

b

4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

 

œ

œ

J

œ

œ

c

œ

œ

J

œ

œ

J

œ

œ

J

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

4

˙ ˙ c

œ

œ

J

œ

œ

J

œ

œ

J

œ

œ

J

œ

œ

œ

œ

4

œ œ ˙ ˙

9

J spo di Go - -

spo diJ Go - -

Go

-

-

-

ne

Bo

-

že, Kra lju

-

ne

-

œ
œ

be

-

ski,

Bo že

-

O

-

če Sve mo

-

-

gu

-

ći.

 

b

3

   
  b 3                   2 3
             

2

3

       

œ

 

œ

   

œ œ

 

œ

     

œ

                 

&

4

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

c

œ œ

 

œ

œ

œ

œ

œ

œ
œ

œ

4

˙

˙

c

˙

œ
œ
 

œ

œ

œ

œ

œ

4

œ œ ˙ ˙

 
           
         
   
˙
˙
   
œ
œ
     
˙
˙
   
˙ .
˙
.
 
 

œ

 

œ

œ

œ

 

œ

     
             

?

3

˙

.

c

œ

œ

œ

 

2

c

˙ ˙ n ˙

˙

 

3

 
 

b

4

 

œ

4

˙

 

4

˙ .

 

©

2

SLAVA

14 j j j j j j 3 b œ œ 2 & œ œ
14
j
j
j
j
j
j
3
b
œ
œ
2
&
œ
œ
œ
œ
œ
˙
c
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
4
œ
œ
œ
˙ ˙ œ
œ
œ
œ
4
œ
œ
J
œ
J
J
J
J
J
Go
-
spo
-
di
-
ne
Si
-
ne
je
-
di
-
no
-
ro
-
đe
-
ni,
I
-
su
-
se
14
œ
2
3
œ
œ
œ
œ œ c
œ
œ
œ
& b
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
4
˙
œ
œ
œ œ
˙
œ
œ
˙
œ
4
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ n œ
˙
˙
œ
.
.
2
œ
3
c
? b
œ
4
4
˙
19 j j j j 3 œ 2 b œ œ œ œ œ &
19
j
j
j
j
3
œ
2
b
œ
œ
œ
œ
œ
&
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙ c
œ
œ
œ
œ
4
˙
œ œ ˙ ˙
œ
œ
œ
˙
J
J
J
J
Kri
-
ste,
Go
-
spo
-
di
-
ne
Bo
-
že,
Ja
-
ganj če
-
Bo
-
žji,
19
3
œ
œ
2
b
œ
& ˙ ˙
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙ c
œ
œ
œ
œ
œ
4
˙
œ
œ
œ
˙
˙
.
˙
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
3
˙
˙
œ
.
.
2
? ˙ .
c
b
4
œ
4
˙
24 Mirno 3 j j b c & œ œ 4 œ œ W œ
24
Mirno
3
j
j
b
c
&
œ œ 4
œ
œ
W
œ
œ
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ˙ ˙
œ
œ
P
Si
-
ne
O
-
čev.
Koji oduzimaš
grije he svije
-
-
ta,
smi
-
luj
nam
se.
24
3
& b
œ
c
W
œ
4
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ ˙ ˙
W
œ
œ
œ
W
œ
n œ
œ
œ
? n œ
˙
.
œ
œ
W
œ
œ
œ
W
œ
œ
œ
3
W
˙
œ
c
.
b
4
˙ .
œ
œ
W
œ
œ

28

j j b j j j j j & œ W œ W œ j
j
j
b
j
j
j
j
j
&
œ
W
œ
W
œ j œ
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Koji oduzimaš
grije he svije ta,
-
-
primi
na
-
šu
mo li
-
-
tvu.
Koji sjediš
s de
-
sne
O
-
cu,
28
& b
œ
œ
œ
œ
W
œ
W
œ
œ
W
œ
n œ
œ
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
W
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
W
œ
W
˙
W
˙
.
? b
.
œ
œ
W
œ

SLAVA

3

Tempo primo 31 U j j j j j j b œ j 3 j
Tempo primo
31
U
j
j
j
j
j
j
b
œ
j 3
j
W
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ œ
œ
œ
4
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
˙
œ
J
J
J
J
J
J œ
J
F
smi
-
luj
nam se.
Jer
Ti
si
je
-
di
-
ni
svet.
Ti
si
je
-
di
-
ni
Go
-
31
U
b
œ
3
& œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
W
n œ
œ
œ
œ
˙
œ
˙
˙
˙
W
œ
œ
œ
˙
œ
.
3
? b
œ
œ
˙
œ
˙
4
W
œ
œ
œ
35 j j 3 c œ œ œ œ œ œ j j b &
35
j
j
3
c
œ œ œ œ
œ
œ
j
j
b
&
4
œ œ ˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
˙
œ
œ
J
˙
˙
J
J
spo
-
din.
Ti
si
je
-
di
-
ni
Sve
-
vi
-
šnji,
I
-
su
-
se
Kri
-
ste.
35
3
œ
œ
c
œ
œ
& b
4
œ œ ˙
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ
˙
n œ
˙
˙
˙
.
˙
˙
w
3
˙
œ
c
œ
œ
œ
˙
? b
4
n œ
œ
˙
# œ
œ
œ
˙
œ
˙
œ
U 40 Široko i mirno U j j j j b & W W œ
U
40
Široko i mirno
U
j
j
j
j
b
&
W
W
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
f
Sa
Sve tim Du
-
-
hom,
u slavi Boga
O
-
ca.
A
-
men
40
b
&
W
œ
œ
W
œ
W
œ
œ
œ
W
œ
œ
œ œ
˙
œ
˙
œ
œ
W
W
œ
˙
˙
?
W
˙
.
˙
b
œ
W
œ
˙