Vous êtes sur la page 1sur 82

REABILITAREA CONSTRUCŢIILOR

Biserica unitariană – Maiad / MS

CAPITOL I.
CAPITOL I.

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor întreprins pentru un fragment din mediu construit. Este elaborat pe domenii (istoric, tehnic, urbanistico-peisagistic, artistic etc.), respectiv pe discipline (istoria artei, arheologie, mecanica, fizica sau biologia construcţiei, mecanica solului, instalaţii în construcţii, urbanistică, peisagistică, fier forjat, lemn pictat, piatră sculptată, pictură murală, vitralii etc.), referându-se la arii mai restrânse sau mai ample din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit, aşezare, peisaj cultural etc.)

Expertiză –

Studiu (la fragment din mediu

construit)

Domenii:
Domenii:
istoric
istoric
tehnic
tehnic

urbanistico

-peisagistic

artistic
artistic
Discipline:
Discipline:

istoria artei, arheologie

mecanica, fizica sau biologia

construcţiei, mecanica solului,

instalaţii în construcţii

urbanistică, peisagistică

fier forjat, lemn pictat, piatră

sculptată, pictură murală, vitralii

Fragment din mediu construit:

parte din construcţie

construcţie

ansamblu construit

aşezare
aşezare

peisaj cultural

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice –

întreprins la fragment din mediu construit. Este elaborat pe discipline (componente

artistice) *fier forjat, lemn pictat, piatră sculptată, pictură murală, vitralii etc.+,

referându-se de regulă la arii mai restrânse din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit etc.). Componentele artistice fiind purtate de structuri de construcţii, expertiza artistică este elaborată (şi contrasemnată) în strictă

concordanţă cu expertizele tehnice la structură portantă sau purtată.

Expertiză artistică (la fragment din mediu construit)
Expertiză
artistică
(la fragment
din mediu
construit)
Domenii:
Domenii:
artistic
artistic
Discipline:
Discipline:

fier forjat, lemn pictat, piatră

sculptată, pictură murală, mozaic,

stucatură, vitralii

Fragment din mediu construit:

parte din construcţie

construcţie

ansamblu construit

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE FIER FORJAT (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) I

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice – întreprins la fragment din mediu construit (parte din

construcţie, construcţie, ansamblu construit

etc.), elaborat asupra componentei artistice de

fier forjat, aparţinând patrimoniului imobil.

Str. Dávid F. nr. 2 Cluj-N.

Piața Mică – Sibiu

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE FIER FORJAT (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) II

Sankt Peterburg

Studiu de prelucrare a

rezultatelor

investigaţiilor – selectate după criterii

artistice întreprins la fragment din mediu

construit (parte din

construcţie, construcţie, ansamblu

construit etc.),

elaborat asupra

componentei artistice de fier forjat,

aparţinând

patrimoniului imobil.

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE LEMN PICTAT (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) I

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice –

întreprins la fragment din mediu construit (parte din

construcţie, construcţie, ansamblu construit etc.),

elaborat asupra componentei artistice de lemn

pictat, aparţinând patrimoniului imobil.

Biserica ortodoxă – Râcaș / Sălaj

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ

DE LEMN PICTAT (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) II

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor selectate după criterii artistice – întreprins la fragment din mediu construit (parte din

construcţie, construcţie, ansamblu construit

etc.), elaborat asupra componentei artistice de

lemn pictat, aparţinând patrimoniului imobil.

EXPERTIZ Ă ARTISTIC Ă DE LEMN PICTAT ( LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT ) – II

Biserica reformată – Huedin / Cluj

Biserica reformată – Mugeni / Harghita

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ

DE MOZAIC (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor

selectate după criterii artistice – întreprins la fragment din mediu construit (parte din

construcţie, construcţie, ansamblu construit etc.),

elaborat asupra componentei artistice de mozaic,

aparţinând patrimoniului imobil.

Sankt Peterburg

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE PIATRĂ SCULPTATĂ (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) – I

Piața Mare – Sibiu

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice –

întreprins la fragment din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit etc.), elaborat asupra componentei artistice de piatră sculptată, aparţinând patrimoniului imobil.

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE PIATRĂ SCULPTATĂ (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) – II

Castelul Haller Coplean / Cluj

Studiu de prelucrare a

rezultatelor

investigaţiilor – selectate după criterii

artistice întreprins la fragment din mediu

construit (parte din

construcţie, construcţie, ansamblu

construit etc.),

elaborat asupra

componentei artistice

de piatră sculptată,

aparţinând

patrimoniului imobil.

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE PICTURĂ MURALĂ (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) – I

Biserica ortodoxă – Strei / Hunedoara

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice –

întreprins la fragment din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit etc.), elaborat asupra componentei artistice de pictură murală, aparţinând patrimoniului imobil.

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE PICTURĂ MURALĂ (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) – II

Studiu de prelucrare a rezultatelor

investigaţiilor –

selectate după criterii

artistice întreprins la fragment din mediu

construit (parte din

construcţie, construcţie, ansamblu

construit etc.),

elaborat asupra

componentei artistice

de pictură murală, aparţinând

patrimoniului imobil.

Biserica reformată – Mugeni / Harghita

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE STUCATURĂ (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Piața Mică 25 – Sibiu

Cetate Oradea

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice –

întreprins pentru un fragment din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit etc.), elaborat asupra componentei artistice de stucatură, aparţinând patrimoniului imobil.

EXPERTIZĂ ARTISTICĂ DE GEAM PICTAT – VITRALIU (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Colegiu – Bistriţa

Notre Dame Paris

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice – întreprins pentru un fragment din mediu construit (parte din construcţie, construcţie,

ansamblu construit etc.), elaborat asupra componentei artistice de geam pictat

(vitraliu), aparţinând patrimoniului imobil.

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii tehnice – întreprins pentru un fragment din mediu construit (parte din construcţie, construcţie,

ansamblu construit, teren de fundare etc.). Se elaborează pe discipline, având

expertize tehnice de biologia, fizica sau mecanica construcţiilor, de mecanica solului, de instalații în construcții, sintetizate fiind în expertize tehnice la structuri portante şi / sau purtate de construcţie. De regulă expertize tehnice de biologia, fizica sau mecanica

construcţiilor, respectiv de instalații în construcții se efectuează concomitent pentru

structuri portante şi purtate de construcţie, iar expertizele tehnice la structuri portante sau structuri purtate prelucrează informaţii deopotrivă din domeniul biologiei, fizicii

sau mecanicii construcţiilor. Informaţiile de mecanica solului sunt utilizate

preponderent pentru expertizele tehnice la structuri portante.

Expertiză

tehnică

(la fragment din mediu construit)

Domenii:
Domenii:
tehnic
tehnic
Discipline:
Discipline:

mecanica, fizica sau biologia

construcţiei, mecanica solului,

instalaţii în construcţii

Fragment din mediu construit:

parte din construcţie

construcţie

ansamblu construit

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE BIOLOGIA CONSTRUCȚIEI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) I

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor de biologia construcţiilor – selectate după criterii tehnice – întreprinse asupra construcţiilor. Se efectuează deopotrivă la structuri portante şi purtate de construcţii, asupra tuturor aspectelor de biologia construcţiei: biologia lemnului, alge etc.

Arhivele statului Cluj-N.

Separarea este necesară, deoarece amploarea şi consecinţele insuficienţelor de natura biologiei

construcţiei sunt diferite la

structuri portante şi la cele purtate de structuri portante. Obişnuit se

întocmesc expertize unice de biologia construcţiei, tratând deopotrivă atacuri fungice sau insecticide, specialiştii acoperind – de regulă – ambele domenii.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE BIOLOGIA CONSTRUCȚIEI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) II

Expertiza (tehnică) de biologia construcţiei se compune din două părţi radical diferite

ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţie) de

biologia construcţiei.

Biserica evanghelică – Drăușeni / Brașov

Diagnostica (diagnoza) de biologia construcţiei

presupune etape privind (1.1) identificare

(relevare şi prezentare) de biologia construcţiei, (1.2) constatare a insuficienţelor de biologia construcţiei, (1.3) formulare şi

testare a exigenţelor de performanţă de

biologia construcţiei şi (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor de biologia construcţiei

Terapeutica (predicţia) de biologia construcţiei pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de biologia construcţiei, măsuri privind (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de biologia construcţiei şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de biologia construcţiei – asigurare a durabilităţii intervenţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE BIOLOGIA CONSTRUCȚIEI LA CONSTRUCȚIE ISTORICĂ

Expertiză (tehnică) de biologia construcţiei, efectuată la construcţie istorică, parte a patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de biologia construcţiei la construcţii moderne – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două

categorii de construcţii.

Biserica ortodoxă – Feleacu / Cluj

Deoarece construcţiile istorice posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de biologia construcţiei la construcţie istorică presupune

pe lângă cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică şi cunoştinţe privind valorile de

patrimoniu tehnice sau artistice înglobate în acestea.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE BIOLOGIA CONSTRUCȚIEI LA STRUCTURĂ PORTANTĂ ISTORICĂ

Parte din expertiză (tehnică) de biologia construcţiei pentru construcţie istorică, efectuată asupra structurii portante acestor construcţii, aparţinând patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de biologia construcţiei la structurii purtate – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de consecinţele degradărilor de biologia construcţiei asupra rezistenţei şi stabilităţii construcţiei.

Deoarece structurile portante istorice

posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică)

de biologia construcţiei efectuată la

structuri portante istorice presupune

cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică,

respectiv de valorile proprii de patrimoniu

ale structurilor portante istorice.

Biserica evanghelică – Drăușeni / Brașov

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE BIOLOGIA CONSTRUCȚIEI LA STRUCTURI PURTATE ISTORICE

Parte din expertiză (tehnică) de biologia construcţiei pentru construcţie istorică, efectuată asupra structurilor purtate ale acestor construcţii, aparţinând patrimoniului

imobil.

Casa Lendvay Baia Mare

Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de biologia construcţiei la structurii portante – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de consecinţele degradărilor de biologica construcţiei asupra rezistenţei şi stabilităţii construcţiei. Deoarece

structurile purtate istorice posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de

biologia construcţiei efectuată la structuri purtate

istorice presupune cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică, respectiv de valorile de patrimoniu tehnice sau

artistice înglobate în structurile purtate istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor de fizica construcţiilor – selectate

după criterii tehnice – întreprinse asupra construcţiilor. Se efectuează deopotrivă la

structuri portante şi purtate de construcţii, asupra tuturor aspectelor de fizica construcţiei: hidro-termica, respectiv fonica.

Cetate Deva

Separarea este necesară, deoarece

amploarea şi consecinţele

insuficienţelor de natura fizicii construcţiei sunt de regulă diferite la structuri portante şi la cele

purtate de structuri portante.

Obişnuit se întocmesc expertize sine stătătoare pentru partea termică, hidrofugă sau fonică,

deoarece în marea majoritate a

cazurilor specialiştii nu acoperă

toate cele trei domenii.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI PRIVIND PROTECŢIA FONICĂ A CONSTRUCŢIILOR

Expertiză (tehnică) de fizica construcţiei, efectuată în vederea investigaţiilor privind protecţia fonică a construcţiilor. Se compune din două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţie) fonică.

Piaţa Mare – Sibiu

Diagnostica fonică presupune etape

privind (1.1) identificare (relevare şi

prezentare) de fizica construcţiei privind

protecţia fonică a construcţiei, (1.2) constatare a insuficienţelor fonice, (1.3) formulare şi testare a exigenţelor de

performanţă privind protecţia fonică,

respectiv (1.4) determinare a cauzelor

insuficienţelor de fizica construcţiei privind protecţia fonică .

Terapeutica fonică pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de fizica construcţiei privind protecţia fonică , respectiv măsuri privind (2.2) asigurare a

confortului fonic şi (2.3) menţinere a acestui confort – durabilitatea intervenţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI PRIVIND PROTECŢIA FONICĂ A CONSTRUCŢIILOR ISTORICE

Expertiză (tehnică) de fizica construcţiei privind protecţia fonică a construcţiilor, efectuată în vederea investigaţiilor pentru protecţia fonică a construcţiilor istorice,

parte a patrimoniului imobil.

Deoarece construcţiile istorice

posedă inclusiv valori de

patrimoniu necesare de

protejat, expertiza (tehnică) de fizica construcţiei privind protecţia fonică a construcţiilor

istorice presupune pe lângă

cunoştinţe legate de alcătuirea

tehnică şi cunoştinţe privind

valorile de patrimoniu tehnice

sau artistice înglobate în

acestea.

Sankt Peterburg

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI PRIVIND PROTECŢIA HIDROFUGĂ A CONSTRUCŢIILOR

Expertiză (tehnică) de fizica construcţiei, efectuată în vederea investigaţiilor privind protecţia hidrofugă a construcţiilor. Se compune din două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţie) hidrofugă.

Biserica reformată – Mugeni / Harghita

Diagnostica hidrofugă presupune etape privind (1.1) identificare (relevare şi prezentare) de fizica

construcţiei privind protecţia hidrofugă, (1.2)

constatarea insuficienţelor hidrofuge, (1.3)

formularea şi testarea exigenţelor de performanţă

privind protecţia hidrofugă, respectiv (1.4) determinarea cauzelor insuficienţelor de fizica construcţiei privind protecţia hidrofugă .

Terapeutica hidrofugă pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de

fizica construcţiei privind protecţia hidrofugă , respectiv măsuri privind (2.2) asigurare

a confortului hidrofug şi (2.3) menţinere a acestui confort – durabilitatea intervenţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI PRIVIND PROTECŢIA HIDROFUGĂ A CONSTRUCŢIILOR ISTORICE

Expertiză (tehnică) de fizica construcţiei privind protecţia hidrofugă a construcţiilor, efectuată în vederea investigaţiilor pentru protecţia hidrofugă a construcţiilor istorice, parte a

patrimoniului imobil.

Deoarece construcţiile istorice posedă inclusiv

valori de patrimoniu necesare de protejat,

expertiza (tehnică) de fizica construcţiei privind protecţia hidrofugă a construcţiilor istorice

presupune pe lângă cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică şi cunoştinţe privind valorile

de patrimoniu tehnice sau artistice înglobate în acestea.

Biserica reformată – Mugeni / Harghita

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI PRIVIND PROTECŢIA TERMICĂ A CONSTRUCŢIILOR

Expertiză (tehnică) de fizica construcţiei, efectuată în vederea investigaţiilor privind protecţia termică a construcţiilor. Se compune din două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţie) termică.

Casa Haller Sibiu

Diagnostica termică presupune etape privind (1.1) identificare (relevare şi prezentare) de

fizica construcţiei privind protecţia termică,

(1.2) constatare a insuficienţelor termice, (1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă privind protecţia termică,

respectiv (1.4) determinarea cauzelor insuficienţelor privind protecţia termică .

Terapeutica termică pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de fizica construcţiei privind protecţia termică , respectiv măsuri privind (2.2) asigurare a confortului termic şi (2.3) menţinere a acestui confort – durabilitatea intervenţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI PRIVIND PROTECŢIA TERMICĂ A CONSTRUCŢIILOR ISTORICE

Expertiză (tehnică) de fizica construcţiei privind protecţia termică a construcţiilor, efectuată în vederea investigaţiilor pentru protecţia termică a construcţiilor

istorice, parte a patrimoniului imobil.

Sankt Peterburg

Deoarece construcţiile istorice posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de fizica construcţiei privind protecţia termică a construcţiilor istorice presupune pe lângă cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică şi cunoştinţe privind valorile de patrimoniu tehnice sau artistice înglobate în acestea.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI LA CONSTRUCȚIE ISTORICĂ – I

Expertiză (tehnică) de fizica construcţiei, efectuată asupra construcţiei istorice, parte a patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de fizica construcţiei la construcţii moderne – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de construcţii.

Construcţiile istorice posedând și

valori de patrimoniu necesare de

protejat, expertiza (tehnică) de fizica construcţiei la construcţie istorică

presupune pe lângă cunoştinţe

legate de alcătuirea tehnică şi

cunoştinţe privind valorile de

patrimoniu tehnice sau artistice

înglobate în acestea.

Cetatea de sus Deva

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI LA CONSTRUCȚIE ISTORICĂ – II

Depozit cetate Alba Iulia

Problemele specifice

construcţiilor istorice sunt:

(i) umiditatea din sol,

pentru construcţii fără

hidro-izolaţie orizontală sau verticală, (ii) mansardarea:

fenomenele hidro-termice

şi compatibilitatea

structurilor istorice cu

principiile moderne privind alcătuirea detaliilor hidro- termice la mansarde,

(iii) izolarea termică ulterioară a pereţilor faţadelor exterioare sau interioare, (iv) confortul fonic în spaţii istorice transformate etc.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI LA STRUCTURĂ PORTANTĂ ISTORICĂ

Parte din expertiză (tehnică) de fizica construcţiei la construcţie istorică, efectuată la structura portantă ale acestor construcţii, aparţinând patrimoniului imobil.

Particularităţile acestor studii – faţă

de expertizele tehnice de fizica

construcţiei pentru structurii purtate – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de

consecinţele degradărilor de fizica

construcţiei asupra rezistenţei şi stabilităţii construcţiei.

Cetatea de sus Deva

Deoarece structurile portante istorice posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de fizica construcţiei la structura portantă istorică

presupune cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică, respectiv de valorile proprii de

patrimoniu ale structurilor portante istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE FIZICA CONSTRUCȚIEI LA STRUCTURI PURTATE ISTORICE

Parte din expertiză (tehnică) de fizica construcţiei la construcţie istorică, efectuată la structuri purtate ale acestor construcţii, aparţinând patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de fizica construcţiei la structurii portante – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de consecinţele degradărilor de fizica construcţiei asupra rezistenţei şi stabilităţii construcţiei.

Muzeul memorial – Sighetul Marmației

Deoarece structurile purtate istorice

posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică)

de fizica construcţiei efectuată la structuri

purtate istorice presupune cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică, respectiv de

valorile de patrimoniu tehnice sau artistice

înglobate în structurile purtate istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE INSTALAŢII ÎN CONSTRUCȚII (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) I

Studiu de prelucrare a rezultatelor

investigaţiilor de instalaţii în construcţii – selectate după criterii tehnice – întreprinse asupra construcţiilor. Se efectuează deopotrivă pentru structuri portante şi purtate de construcţii asupra tuturor instalaţiilor în construcţii: de apă, canalizare, termice, ventilaţie etc.

Separarea este necesară, amploarea şi consecinţele insuficienţelor de instalaţii în construcţii fiind de regulă diferite la structuri portante şi la cele purtate de structuri portante. Obişnuit se întocmesc expertize unice de instalaţii în construcţii, deoarece de regulă specialiştii acoperă toate domeniile.

Castelul Károlyi Carei

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE INSTALAŢII ÎN CONSTRUCȚII (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) II

Expertiza (tehnică) de instalaţii în construcţii se compune din două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţia) de instalaţii în construcţii.

Str. Dávid F. nr. 2 Cluj-N.

Diagnostica (diagnoza) de instalaţii în construcţii presupune

etape privind (1.1) identificare (relevare şi prezentare) de

instalaţii în construcţii, (1.2) constatare a insuficienţelor de instalaţii în construcţii, (1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă de instalaţii în construcţii şi (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor de instalaţii în

construcţii. Terapeutica (predicţia) de instalaţii în construcţii pretinde

etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de instalaţii în construcţii, respectiv măsuri privind (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de instalaţii în

construcţii şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de

instalaţii în construcţii – asigurare a durabilităţii intervenţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE INSTALAŢII ÎN CONSTRUCȚII LA CONSTRUCȚIE ISTORICĂ

Cetate Aiud

Expertiză (tehnică) de instalaţii în construcţii, efectuată construcţiilor istorice, parte a

patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de instalaţii în construcţii la construcţii moderne – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două

categorii de construcţii.

Deoarece construcţiile istorice posedă inclusiv

valori de patrimoniu necesare de protejat,

expertiza (tehnică) de instalaţii în construcţii la construcţie istorică presupune pe lângă

cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică şi cunoştinţe privind valorile de patrimoniu tehnice sau artistice înglobate în construcţii

istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE INSTALAŢII ÎN CONSTRUCȚII LA STRUCTURĂ PORTANTĂ ISTORICĂ

Parte din expertiză (tehnică) de instalaţii în construcţii pentru construcţie istorică, efectuată la structura portantă a acestor construcţii, aparţinând patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de instalaţii în construcţii la structuri purtate – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de consecinţele degradărilor provocate de instalaţii în construcţii asupra rezistenţei şi stabilităţii construcţiei.

Deoarece structurile portante istorice

posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică)

de instalaţii în construcţii la structură

portantă istorică presupune cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică, respectiv de

valorile proprii de patrimoniu ale

structurilor portante istorice.

Casa măcelarilor – Sibiu

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE INSTALAŢII ÎN CONSTRUCȚII LA STRUCTURI PURTATE ISTORICE

Parte din expertiză (tehnică) de instalaţii în construcţii la construcţie istorică, efectuată asupra structurii purtate acestor construcţii, aparţinând patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de instalaţii în construcţii la structuri portante – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de consecinţele degradărilor provocate de instalaţii în construcţii asupra rezistenţei şi stabilităţii construcţiei.

Piaţa Mică 22 – Sibiu

Deoarece structurile purtate istorice

posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de instalaţii în construcţii la structuri purtate istorice presupune cunoştinţe

legate de alcătuirea tehnică, respectiv de

valorile de patrimoniu ale structurilor purtate istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCȚIEI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) I

Studiu de prelucrare a rezultatelor

investigaţiilor de mecanica construcţiei – selectate după criterii tehnice – întreprinse asupra construcţiilor.

Se efectuează deopotrivă pentru

structuri portante

şi purtate de

construcţii asupra

tuturor aspectelor

de mecanica

construcţiei:

eforturi,

deformaţii etc.

Casa măcelarilor – Sibiu

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCȚIEI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) II

Separarea este necesară, deoarece amploarea şi consecinţele insuficienţelor de natura

mecanicii construcţiei sunt de regulă diferite la structuri portante şi la cele purtate de

structuri portante.

EXPERTIZ Ă (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCȚIEI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) – II Separarea este necesară,

Casa măcelarilor – Sibiu

În practică curentă de investigare expertiză tehnică de mecanica construcţiei sine stătătoare se elaborează mai rar, experţii contopind expertiza tehnică la structură portantă şi/sau expertiza tehnică la structuri purtate cu expertiză tehnică de mecanica construcţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCŢIEI FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) III

(LA

Expertiză (tehnică) de mecanica construcţiei conţine două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţia) de mecanica construcţiei. Diagnostica de mecanica construcţiei presupune etape privind:

(1.1) identificare

(relevare şi

prezentare) de mecanica

construcţiei,

Casa măcelarilor – Sibiu

(1.2) constatare a insuficienţelor de mecanica construcţiei, (1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă de mecanica construcţiei , respectiv (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor de mecanica construcţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCŢIEI FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) IV

(LA

Casa măcelarilor – Sibiu

Terapeutica (predicţia) de mecanica

construcţiei pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de mecanica construcţiei, respectiv măsuri privind (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de

mecanica construcţiei şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de mecanica construcţiei – asigurare a durabilităţii intervenţiei.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCȚIEI LA CONSTRUCȚIE ISTORICĂ

Casa măcelarilor – Sibiu

Expertiză (tehnică) de mecanica construcţiei, efectuată la construcţii istorice, parte a patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de mecanica construcţiei la construcţii moderne – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de construcţii.

Deoarece construcţiile istorice posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de mecanica construcţiei la construcţie istorică presupune, pe lângă cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică şi cunoştinţe privind valorile de patrimoniu tehnice sau artistice înglobate în construcţii istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCȚIEI LA STRUCTURĂ PORTANTĂ ISTORICĂ

Parte din expertiză (tehnică) de mecanica construcţiei la construcţie istorică, efectuată la structura portantă a acestor construcţii, aparţinând patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de mecanica construcţiei la structuri purtate – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de consecinţele degradărilor de mecanica construcţiei asupra rezistenţei

şi stabilităţii construcţiei.

Casa măcelarilor – Sibiu

Deoarece structurile portante istorice posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de mecanica construcţiei efectuată la structura

portantă istorică presupune cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică, respectiv de

valorile proprii de patrimoniu ale structurilor portante istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA CONSTRUCȚIEI STRUCTURI PURTATE ISTORICE

LA

Parte din expertiză (tehnică) de mecanica construcţiei pentru construcţie istorică, efectuată asupra structurilor purtate ale acestor construcţii, aparţinând patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice de mecanica construcţiei la structuri portante – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, dar mai cu seamă de consecinţele degradărilor de mecanica construcţiei asupra rezistenţei şi stabilităţii construcţiei.

Casa măcelarilor – Sibiu

Deoarece structurile purtate istorice

posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, expertiza (tehnică) de mecanica construcţiei la structuri

purtate istorice presupune cunoştinţe

legate de alcătuirea tehnică, respectiv de

valorile de patrimoniu ale structurilor purtate istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA SOLULUI FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) I

(LA

Casa măcelarilor – Sibiu

Studiu de prelucrare a rezultatelor

investigaţiilor de mecanica solului

– selectate după criterii tehnice – întreprinse asupra construcţiilor. Se efectuează deopotrivă la construcţii existente şi la cele ce urmează a se executa, asupra

tuturor aspectelor de mecanica

solului: eforturi, deformaţii, capacitate portantă,

compresibilitate, stabilitate a

versanţilor etc.

Separarea este necesară, deoarece amploarea şi consecinţele insuficienţelor de natura mecanicii solului sunt de regulă diferite la construcţii existente şi la construcţii ce urmează a se executa.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA SOLULUI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) II

Expertiză (tehnică) de mecanica solului conţine două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţia) de mecanica solului.

Diagnostica de mecanica solului presupune etape privind (1.1) identificare

(relevare şi prezentare) de

mecanica solului, (1.2) constatare a

insuficienţelor de mecanica

solului, (1.3) formulare şi

testare a exigenţelor de performanţă de mecanica

solului , respectiv (1.4)

determinare a cauzelor

insuficienţelor de mecanica

solului.

Casa Măcelarilor – Sibiu

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA SOLULUI (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) III

Arhivele statului Cluj-N.

Terapeutica (predicţia) de mecanica solului pretinde etape de (2.1) eliminare a

cauzelor insuficienţelor de mecanica solului, respectiv măsuri privind (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de mecanica solului şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de mecanica solului – asigurare a durabilităţii intervenţiei. În practică

curentă de investigare expertiză tehnică de mecanica solului se elaborează de sine

stătătoare, fiind anexă indispensabilă expertizei tehnice la structuri portante.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA SOLULUI LA CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ

Expertiză (tehnică) de mecanica solului efectuată pentru o construcţie existentă. Deoarece tasările sunt consumate, caracteristicile terenului de fundare sunt altele, decât la un sol neîncărcat. De asemenea şi cauzele insuficienţelor de natura mecanicii solului sunt altele, fiind legate şi de sursele de poluare înglobate într-o construcţie.

EXPERTIZ Ă (TEHNICĂ) DE MECANICA SOLULUI LA CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ Expertiză (tehnică) de mecanica solului efectuată pentru

Centru Militar – Zalău

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) DE MECANICA SOLULUI LA CONSTRUCŢIE ISTORICĂ

Centru Militar – Zalău

Expertiză (tehnică) de mecanica solului la construcţie existentă, efectuată la construcţie istorică, parte a patrimoniului imobil.

Este precedată,

eventual paralel

efectuată cu descărcarea de sarcină arheologică a

amplasamentului.

Colaborarea cu expertul de structură portantă

şi cu arheologul este obligatorie: de regulă arheologul efectuează dezvelirea de fundaţie,

iar specialistul în mecanica solului face

investigaţii la terenul de fundare, inclusiv foraje

suplimentare, sub cota de fundare.

Expertiză (tehnică) la fragment din mediu construit, efectuată în vederea investigaţiilor privind starea structurii portante a construcţiei. Se bazează pe expertizele de biologia, fizica şi mecanica construcţiei la structura portantă, de instalaţii în construcţii,

respectiv de mecanica solului.

Biserică reformată – Aiud

Conţine două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţia) la structura portantă.

Biserică reformată – Aiud Diagnostica (diagnoza) la structura portantă presupune etape privind: (1.1) identificare (relevare şi
Biserică reformată – Aiud Diagnostica (diagnoza) la structura portantă presupune etape privind: (1.1) identificare (relevare şi

Biserică reformată – Aiud

Diagnostica (diagnoza) la structura portantă presupune etape privind: (1.1) identificare (relevare şi prezentare) de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului; (1.2) constatare a insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului; (1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului; (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului.

Terapeutica (predicţia) la structura portantă pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului; (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului; (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului – asigurare a durabilităţii intervenţiei.

Biserică reformată – Aiud

Biserică reformată – Aiud Anexe obligatorii: (i) studiu topografic (cadastral), (ii) releveu arhitectural, (iii) studiu de

Biserică reformată – Aiud

Biserică reformată – Aiud Anexe obligatorii: (i) studiu topografic (cadastral), (ii) releveu arhitectural, (iii) studiu de

Anexe obligatorii: (i) studiu topografic (cadastral), (ii) releveu arhitectural, (iii) studiu de istoria artei,

(iv) raport arheologic, (v) expertiză de mecanica construcţiei, (vi) expertiză de mecanica solului (studiu geotehnic), (vii) expertiză de biologia

construcţiei, (viii) expertize de fizica construcţiei, (ix) expertiză de instalaţii în construcţii, (x)

expertize de componente artistice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA STRUCTURA PORTANTĂ INGINEREASCĂ

Expertiză tehnică la structură portantă elaborată pentru structură portantă inginerească. Din cuprinsul redat pentru expertiza (tehnică) de structură portantă de

regulă lipseşte capitolul valorilor proprii de patrimoniu, iar dintre anexe expertizele de

componente artistice.

Centru internaţional de conferinţe – Edinburgh

Deoarece structurile portante

inginereşti sunt relativ recente, de

multe ori există proiectul structurii

portante, respectiv proiectele

aferente unor eventuale intervenţii ulterioare, astfel expertiza tehnică de structură portantă inginerească se poate baza pe documentaţii inginereşti, chiar dacă prescripţiile tehnice în baza cărora s-au întocmit proiectele sunt mult depăşite.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA STRUCTURA PORTANTĂ ISTORICĂ – I

Expertiză tehnică la structură portantă, efectuată la structura portantă istorică, parte a patrimoniului imobil, aplicând teoria intervenţiilor asupra structurilor portante la structura portantă istorică în cauză. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele tehnice la structura portantă inginerească – se leagă de alcătuiri tehnice diferite ale celor două categorii de structuri, respectiv de dimensiunea de timp mult mai amplă.

Teatru Turda

Deoarece structurile portante istorice

sunt realizate în baza concepţiei

empirico-intuitive, din materiale

istorice şi prin tehnologii tradiţionale,

elaborarea expertizelor la structuri portante istorice presupune

cunoştinţe specifice din partea

expertului.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA STRUCTURA PORTANTĂ ISTORICĂ – II

Structurile portante istorice posedă inclusiv valori de patrimoniu necesare de protejat, astfel expertiza (tehnică) la structură portantă istorică pretinde pe lângă cunoştinţe

legate de alcătuirea tehnică a structurilor portante istorice, şi cele aferente valorilor

proprii de patrimoniu ale acestora.

Biserica reformată – Mugeni/HR

Fiecare etapă de expertiză conţine şi un capitol independent care se leagă de valorile proprii de

patrimoniu ale structurii portante: diagnostica (diagnoza)

*identificare (relevare şi prezentare), constatarea

insuficienţelor, formulare şi testare a exigenţelor de performanţă, determinare a cauzelor insuficienţelor+ valorilor proprii de patrimoniu şi terapeutica (predicţia) *eliminare a cauzelor insuficienţelor, asigurare a

exigenţelor de performanţă, păstrare a exigenţelor de performanţă – asigurare a durabilităţii intervenţiei+

valorilor proprii de patrimoniu.

Teatru Turda

Expertiză (tehnică)

pentru un fragment din

mediu construit,

efectuată în vederea

investigaţiilor privind

starea structurii purtate

a construcţiei.

Se bazează pe expertizele de biologia, fizica şi mecanica construcţiei la structuri

purtate, respectiv pe studii şi cercetări la structuri purtate: (i) structuri de pardoseală, (ii) structuri de tăvănuire, (iii) structuri de tâmplărie (uşi, ferestre etc.), (iv) structuri de

lambriu, (v) structuri de placaj perete, (vi) structuri de jgheab şi burlan, glaf etc.

Conţine două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoză) şi

(2.) terapeutica (predicţie) la structură purtată.

Diagnostica structurii purtate presupune

etape privind (1.1) identificare (relevare şi

prezentare) a structurii purtate, (1.2)

constatare a insuficienţelor la structura purtată, (1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă la structura purtată, respectiv (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor la structura purtată.

Rimetea/AB

Universitatea Tehnică – Budapest

Biserica unitariană – Cluj-N. Piaţa Mică 25 – Sibiu Terapeutica la structură purtată pretinde etape de

Biserica unitariană – Cluj-N.

Piaţa Mică 25 – Sibiu

Terapeutica la structură purtată pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor la structura purtată, respectiv măsuri privind (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă la structură purtată şi (2.3) păstrare a exigenţelor de

performanţă la structura purtată – asigurare a durabilităţii intervenţiei.

Expertiză tehnică la structură purtată, preocupată de structurile purtate istorice, aparţinând patrimoniului imobil. Particularităţile acestor studii – faţă de expertizele

(tehnice) la structură purtată pentru construcţii moderne – se leagă de alcătuiri

tehnice diferite ale celor două categorii de construcţii.

Palatul Apor Alba Iulia

Deoarece structurile purtate

istorice posedă inclusiv valori

de patrimoniu necesare de

protejat, expertiza (tehnică) la

structuri purtate istorice

presupune, pe lângă cunoştinţe legate de alcătuirea tehnică şi

cunoştinţe privind valorile de

patrimoniu tehnice, sau artistice înglobate în structurile purtate istorice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – I

Expertiză (tehnică) la

fragment din mediu

construit, efectuată în vederea investigaţiilor

privind starea subansamblului de

şarpantă istorică.

Colegiul Bethlen Aiud

Se bazează pe expertizele de biologia, fizica şi mecanica construcţiei la şarpantă istorică, de instalaţii în construcţii, respectiv de mecanica solului. Conţine două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţia) la subansamblu de şarpantă istorică.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – II

Diagnostica (diagnoza) la subansamblu de şarpantă istorică presupune etape privind:

(1.1) identificare (relevare şi prezentare) de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de şarpantă istorică; (1.2) constatare a insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de şarpantă istorică;

EXPERTIZ Ă (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – II Diagnostica (diagnoza) la subansamblu de şarpantă
EXPERTIZ Ă (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – II Diagnostica (diagnoza) la subansamblu de şarpantă

Casa Kós în Breaza Cluj-N.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – III

(1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de şarpantă istorică;

Biserica azilului de bătrâni – Sibiu

(1.4) determinare a

cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei

respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica

solului la subansamblu

de şarpantă istorică.

EXPERTIZ Ă (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – III (1.3) formulare şi testare a exigenţelor

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – IV

Biserica evanghelică – Bistriţa

Arhivele statului Cluj-N.

Terapeutica (predicţia) la structura

portantă pretinde etape de (2.1)

eliminare a cauzelor

insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica

solului la subansamblu de

şarpantă istorică; (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii

în construcţii şi mecanica solului la

subansamblu de şarpantă istorică;

şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului – asigurare a durabilităţii intervenţiei la subansamblu de şarpantă istorică.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE ŞARPANTĂ ISTORICĂ – V

Biserica evanghelică – Bistriţa

Cetate Oradea

Anexe obligatorii: (i) studiu topografic (cadastral), (ii) releveu arhitectural, (iii) studiu

de istoria artei, (iv) raport arheologic, (v) expertiză de mecanica construcţiei, (vi) expertiză de mecanica solului (studiu geotehnic), (vii) expertiză de biologia construcţiei, (viii) expertize de fizica construcţiei, (ix) expertiză de instalaţii în construcţii, (x) expertize de componente artistice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE PLANŞEU ISTORIC – I

Expertiză (tehnică) la fragment din mediu construit, efectuată în vederea investigaţiilor

privind starea subansamblului de planşeu istoric. Se bazează pe expertizele de

biologia, fizica şi mecanica construcţiei la subansamblu de planşeu istoric, de instalaţii în construcţii, respectiv de mecanica solului. Conţine două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţia) la subansamblu

de planşeu istoric.

Castelul Bánffy – Bonţida/CJ

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE PLANŞEU ISTORIC – II

EXPERTIZ Ă (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE PLANŞEU ISTORIC – II Biserica reformată – Daia/HR Diagnostica (diagnoza)
Biserica reformată – Daia/HR
Biserica reformată – Daia/HR

Diagnostica (diagnoza) la subansamblu de

planşeu istoric presupune etape privind:

(1.1) identificare (relevare şi prezentare)

de biologia, fizica şi mecanica construcţiei

respectiv de instalaţii în construcţii şi

mecanica solului la subansamblu de

planşeu istoric; (1.2) constatare a insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de planşeu istoric;

(1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de planşeu istoric; (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de planşeu istoric.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE PLANŞEU ISTORIC – III

Terapeutica (predicţia) la structura portantă pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la planşeu istoric; (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de

biologia, fizica şi mecanica

construcţiei, respectiv de instalaţii în

construcţii şi mecanica solului;

Biserica unitariană – Cluj-N.

şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului – asigurare a durabilităţii intervenţiei la planşeu istoric.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE PLANŞEU ISTORIC – IV

Castelul Bánffy – Bonţida/CJ

Arhivele statului Cluj-N.

Anexe obligatorii: (i) studiu topografic

(cadastral), (ii) releveu arhitectural, (iii) studiu

de istoria artei, (iv) raport arheologic, (v)

expertiză de mecanica construcţiei, (vi) expertiză de mecanica solului (studiu geotehnic), (vii) expertiză de biologia construcţiei, (viii) expertize de fizica

construcţiei, (ix) expertiză de instalaţii în construcţii, (x) expertize de componente

artistice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE SUSŢINERE ÎN STRUCTURA PORTANTĂ ISTORICĂ – I

Expertiză (tehnică) la

fragment din mediu construit,

efectuată în vederea investigaţiilor privind starea subansamblului de susţinere în structura portantă istorică. Se bazează pe expertizele de biologia, fizica şi mecanica

construcţiei la subansamblu

de susţinere în structura portantă istorică, de instalaţii în construcţii şi de mecanica

solului.

Cetatea Báthory – Şimleu Silvaniei

Conţine două părţi radical diferite ca mod de abordare: (1.) diagnostica (diagnoza) şi (2.) terapeutica (predicţia) la subansamblu de susţinere în structura portantă istorică.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE SUSŢINERE ÎN STRUCTURA PORTANTĂ ISTORICĂ – II

Centru istoric Baia Mare

Diagnostica (diagnoza) la subansamblu de susţinere în

structura portantă istorică presupune etape privind: (1.1) identificare (relevare şi prezentare) de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii

şi mecanica solului la subansamblu de susţinere în structura portantă istorică; (1.2) constatare a insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei

respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la

subansamblu de susţinere în structura portantă istorică;

(1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de susţinere în structura portantă istorică; (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de susţinere în structura portantă istorică.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE SUSŢINERE ÎN STRUCTURA PORTANTĂ ISTORICĂ – III

Terapeutica (predicţia) la subansamblu de susţinere în structura portantă istorică pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de susţinere în structura portantă istorică;

Cetatea Oradea

Piaţa Mică 25 – Sibiu

(2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la

subansamblu de susţinere în structura portantă

istorică; şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului –

asigurare a durabilităţii intervenţiei la subansamblu

de susţinere în structura portantă istorică.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE SUSŢINERE ÎN STRUCTURA PORTANTĂ ISTORICĂ – IV

Palatul Apor Alba Iulia

Biserica reformată – Daia/HR

Anexe obligatorii: (i) studiu topografic (cadastral), (ii) releveu arhitectural, (iii) studiu de istoria artei,

(iv) raport arheologic, (v) expertiză de mecanica construcţiei, (vi) expertiză de mecanica solului (studiu geotehnic), (vii) expertiză de biologia

construcţiei, (viii) expertize de fizica construcţiei, (ix) expertiză de instalaţii în construcţii, (x)

expertize de componente artistice.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE FUNDAŢIE ISTORICĂ – I

Expertiză (tehnică) la fragment

din mediu construit, efectuată în vederea investigaţiilor

privind starea subansamblului

de fundaţie istorică. Se bazează pe expertizele de biologia, fizica şi mecanica construcţiei la subansamblu de

fundaţie istorică,

de instalaţii în construcţii,

respectiv de mecanica

pământurilor.

Conţine două

părţi radical diferite ca

mod de

abordare:

(1.) diagnostica (diagnoza) şi

(2.) terapeutica (predicţia) la

subansamblu de fundaţie istorică.

Diagnostica (diagnoza) la subansamblu de

fundaţie istorică presupune etape privind: (1.1) identificare (relevare şi prezentare) de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de fundaţie istorică; (1.2) constatare a insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi

mecanica solului la subansamblu de fundaţie

istorică; (1.3) formulare şi testare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi

mecanica solului la subansamblu de fundaţie

istorică; (1.4) determinare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica

construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi

mecanica solului la fundaţie istorică.

EXPERTIZĂ (TEHNICĂ) LA SUBANSAMBLU DE FUNDAŢIE ISTORICĂ – II

Terapeutica (predicţia) la structura portantă pretinde etape de (2.1) eliminare a cauzelor insuficienţelor de biologia, fizica şi mecanica construcţiei respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de fundaţie istorică; (2.2) asigurare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului la subansamblu de fundaţie istorică; şi (2.3) păstrare a exigenţelor de performanţă de biologia, fizica şi mecanica construcţiei, respectiv de instalaţii în construcţii şi mecanica solului – asigurarea durabilităţii intervenţiei la subansamblu de fundaţie istorică.

Casa Bocskay Cluj-N.

Anexe obligatorii: (i) studiu topografic (cadastral), (ii) releveu arhitectural, (iii) studiu de istoria artei,

(iv) raport arheologic, (v) expertiză de mecanica construcţiei, (vi) expertiză de mecanica pământurilor (studiu geotehnic), (vii) expertiză de biologia construcţiei, (viii) expertize de fizica construcţiei, (ix) expertiză de instalaţii în construcţii, (x) expertize de componente artistice.

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii istorice –

întreprins la fragment din mediu construit. Este elaborat pe discipline (istoria artei, arheologie etc.), referându-se la arii mai restrânse sau mai ample din mediu construit

(parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit, aşezare, peisaj cultural etc.) şi extins pe fiecare domeniu (tehnic, urbanistico-peisagistic, artistic etc.).

Fragment din mediu construit:

Expertiză –

Studiu

(la fragment din mediu construit)

Domenii:
Domenii:
istoric
istoric
Discipline:
Discipline:

istoria artei, arheologie

parte din construcţie

construcţie

ansamblu construit

aşezare
aşezare

peisaj cultural

STUDIU DE ISTORIA ARTEI

(LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii istorice – întreprins pentru un fragment din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit, aşezare, peisaj cultural etc.), elaborat asupra componentelor aparţinând patrimoniului imobil, în cadrul disciplinei de istoria artei.

Cetate Deva

Ist. art.: A. Kovács

STUDIU (RAPORT) ARHEOLOGIC

(LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii istorice – întreprins la fragment din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit, aşezare, peisaj cultural etc.), elaborat în cadrul disciplinei de arheologie, asupra componentelor aparţinând patrimoniului imobil.

STUDIU (RAPORT) ARHEOLOGIC (LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT) Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate

Mugeni / Harghita

Arheolog: A. Sófalvi

STUDIU URBANISTICO-PEISAGISTIC

(LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii urbanistico- peisagistice întreprins pentru un fragment din mediu construit. Este elaborat pe discipline (urbanism, peisagistică, cadastral-topografică etc.), referându-se la arii mai restrânse sau mai ample din mediu construit (ansamblu construit, aşezare, peisaj cultural etc.) şi extins pe fiecare domeniu (istoric, tehnic, artistic etc.).

Expertiză –

Studiu (la fragment din mediu

construit)

Domenii:
Domenii:

urbanistico

-peisagistic

Discipline:
Discipline:

Fragment din mediu construit:

ansamblu construit

urbanistică, peisagistică, cadastru

aşezare
aşezare

peisaj cultural

STUDIU CADASTRAL-TOPOGRAFIC

(LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Studiu de prelucrare a

rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii

urbanistico-peisagistice întreprins pentru un fragment

din mediu construit [parte din

construcţie, construcţie, ansamblu construit, aşezare,

peisaj cultural etc.], elaborat

asupra componentelor

aparţinând patrimoniului imobil

în cadrul disciplinei cadastral-

topografică.

Galeria de artă – Zalău

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii urbanistico- peisagistice întreprins pentru un fragment din mediu construit (ansamblu construit, aşezare, peisaj cultural etc.), elaborat asupra componentelor aparţinând patrimoniului imobil în cadrul disciplinei de peisagistică.

Sankt Peterburg

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii urbanistico-

peisagistice întreprins pentru un fragment din mediu construit (ansamblu construit, aşezare, peisaj cultural etc.), elaborat asupra componentelor aparţinând patrimoniului

imobil în cadrul disciplinei de urbanism.

Athinai
Athinai

STUDIU DE PARAMENT

(LA FRAGMENT DIN MEDIU CONSTRUIT)

Studiu de prelucrare a rezultatelor investigaţiilor – selectate după criterii artistice, tehnice sau istorice, după caz – întreprins pentru un fragment (de regulă mai restrâns) din mediu construit (parte din construcţie, construcţie, ansamblu construit etc.), elaborat asupra componentelor aparţinând patrimoniului imobil, în cadrul domeniilor

istorice, tehnice sau artistice, respectiv în cadrul disciplinelor de istoria artei, de fizica,

biologia, mecanica construcţiei, de mecanica solului, de instalaţii în construcţii, pictură murală, lemn pictat.

Centru Istoric - Bistriţa

Conacul Apor Turia