Vous êtes sur la page 1sur 49

ARAHAN

KESELAMATAN
OLEH:

DSP/PB ABD.RAHMAN B YAHAYA


KETUA PEGAWAI KESELAMATAN
LEMBAGA PELABUHAN JOHOR
PENGENALAN
n DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI
n MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN
UNTUK DILAKSANAKAN OLEH SEMUA
JABATAN KERAJAAN
 * KESELAMATAN PERLINDUNGAN
FIZIKAL
 * KESELAMATAN PERLINDUNGAN
DOKUMEN
 * KESELAMATAN PERLINDUNGAN
PERIBADI

TANGGUNGJAWAB KETUA
JABATAN
n BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA
MENGENAI KESELAMATAN JABATAN
n MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH
KESELAMATAN SUPAYA PERKARA
TERPERINGKAT DIKAWAL DENGAN
SEMPURNA PADA SETIAP MASA
n MENENTUKAN SUPAYA LAPORAN
KESELAMATAN DIKEMUKAKAN KEPADA
PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN
APABILA DIKEHENDAKI
n

ANCAMAN
KESELAMATAN
ESPIONAJ / PERISIK
n KEGIATAN UNTUK MEMPEROLEHI
PERKARA TERPERINGKAT DENGAN
CARA TERSEMBUNYI ATAU SALAH
DI SISI UNDANG-UNDANG BAGI
TUJUAN YANG MEMUDARATKAN
KESELAMATAN ATAU KEPENTINGAN
MALAYSIA
ANCAMAN ESPIONAJ
n PERISIKAN NEGARA ASING
n PENGITIP KETENTERAAN DAN
EKONOMI
n ‘INVESTIGATIVE JOURNALIST’
n ORANG AWAM
n PERSONEL SENDIRI
JENIS-JENIS ESPIONAJ
n PERISIK IDEOLOGI
n DORONGAN UNTUK MENDAPATKAN
WANG/ TAMAK
n TEKANAN DARI PIHAK LUAR
n LALAI / CUAI/ TINGKAHLAKU YANG
MEMBAHAYAKAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS

SABOTAJ
n SATU PERBUATAN BERTUJUAN
MENYEBABKAN KEROSAKAN
FIZIKAL UNTUK KEPENTINGAN
SESEBUAH NEGARA ASING ATAU
SESUATU TUJUAN POLITIK
n BOLEH BERLAKU SEMASA AMAN
ATAU PUN PERANG

JENIS-JENIS SABOTAJ
n SABOTAJ ANTARA KERAJAAN
n

n SABOTAJ FIZIKAL
n

n SABOTAJ POLITIK
n

n SABOTAJ EKONOMI
SUBVERSIF
n SATU PERGERAKAN YANG
DIJALANKAN OLEH MUSUH UNTUK
MENGAMBIL ALIH KUASA DARI
KERAJAAN SECARA SALAH DI SISI
UNDANG-UNDANG YANG AKAN
MENGAKIBATKAN HANCURNYA
KESETIAAN SESEORANG RAKYAT
TERHADAP NEGARANYA

ANCAMAN PELAMPAU
n SESUATU KEGIATAN RADIKAL YANG
MELAMPAUI BATAS
n SESUATU TINDAKAN OLEH INDIVIDU/
KUMPULAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NEGARA
DAN MENIMBULKAN MASALAH KEPADA
KESELAMATAN DAN MENGGANGGU
KESTABILAN KETENTERAMAN AWAM DAN
KESELAMATAN NEGARA
JENIS-JENIS PELAMPAU
n PELAMPAU PERKAUMAN
n PELAMPAU POLITIK
n PELAMPAU KEAGAMAAN
n PELAMPAU KUMPULAN PENDESAK
KELEMAHAN MANUSIA
n SUKA BERCAKAP BANYAK
n SUKA BERDEBAT
n SUKA BERCAKAP BESAR
n MUDAH PERCAYA / MENCURAH
KEPERCAYAAN
n SUKA MINUMAN KERAS/ DADAH/ RASUAH
n BERBINCANG PERKARA TERPERINGKAT
MELALUI TELEFON
n MENDEDAHKAN MAKLUMAT KEPADA
PEMBERITA
n
n
JENIS-JENIS
KESELAMATAN
KESELAMAT FIZIKAL
n MEMASTIKAN KESELAMATAN FIZIKAL
BANGUNAN , PREMIS ATAU TEMPAT
TERMASUK YANG DIGUNAKAN BAGI
MENGURUSKAN PERKARA-PERKARA
TERPERINGKAT DAN SENSITIF
LANGKAH-LANGKAH
KESELAMATAN FIZIKAL
KESELAMATAN KAWASAN

n MENGISYTIHARKAN SEBAGAI KAWASAN


LARANGAN
n CADANGAN PEMBINAAN,
PENGUBAHSUAIAN, PENYEWAAN
PEJABAT KERAJAAN DIRUJUK KEPADA
PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN
n MENGADAKAN PAGAR DAN LAMPU
KESELAMATAN SERTA MENGHADKAN
PINTU MASUK
n MENGADAKAN KAWALAN KESELAMATAN

n MENGADAKAN PAPAN KENYATAAN DI


TEMPAT-TEMPAT YANG SESUAI BAGI
MENUNJUKKAN KAWASAN LARANGAN

n MEWUJUDKAN SISTEM PAS KESELAMATAN


 * PAS KESELAMATAN TETAP
 * PAS KESELAMATAN SEMENTARA
 * PAS KESELAMATAN PELAWAT

 KESELAMATAN BANGUNAN

n MEMPERKUKUHKAN TINGKAP, PINTU,


DINDING DAN SILING
n MENGADAKAN KAUNTER
n MENGADAKAN BILIK KHAS UNTUK
PELAWAT
n PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN KUNCI
KESELAMATAN BERMUTU
n BUKU DAFTAR PELAWAT
n ADAKAN KELENGKAPAN
KESELAMATAN SEPERTI
PEMASANGAN ALAT PENGGERA,
CCTV, KAD AKSES, BILIK KEBAL ,
PERTI BESI, KABINET KELULI
BERPALANG.
n
KAWALAN KUNCI
KESELAMATAN
n PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN
BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEMUA
PERKARA BERKAITAN KUNCI DAN ANAK
KUNCI TERMASUK KUNCI KESELAMATAN
DAN PERLU MENYELENGGARA BUKU
DAFTAR
n PENJAWAT AWAM YANG DIAMANAHKAN
DENGAN KUNCI JABATAN;
BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS
KESELAMATAN KUNCI TERSEBUT
n
n PETI KESELAMATAN HENDAKLAH
DIGUNAKAN UNTUK MENYIMPAN SEMUA
ANAK KUNCI YANG TIDAK DIPAKAI
TERMASUK KUNCI PENDUA
n
n ANAK KUNCI TIDAK BOLEH DILABEL ATAU
DITANDA

n ANAK KUNCI TIDAK BELEH DIRANGKAI


DENGAN ANAK KUNCI LAIN SEPERTI
KUNCI PERSENDIRIAN

n ANAK KUNCI PENDUA TAMBAHAN TIDAK


BOLEH DIBUAT TANPA KEBENARAN
n
n ANAK KUNCI PENDUA PETI BESI
HENDAKALAH DISIMPAN MENGIKUT AP
135
n
n PENJAWAT AWAM YANG BERTUKAR/
TINGGALKAN PERKHIDMATAN PERLU
SERAHKAN BALIK ANAK KUNCI DI DALAM
SIMPANANNYA
n PETI KESELAMATAN YANG DIPASANG DENGAN KUNCI
TATAKIRA PERLU:
 I) MENUKAR NOMBOR TIAP-TIAP SETAHUN SEKALI
ATAU ORANG YANG MENGETAHUI NOMBORNYA
BERTUKAR / TINGGALKAN PERKHIDMATAN

 II) MENULIS NOMBOR DALAM SEKEPING KERTAS DAN


MEMASUKKANNYA KE DALAM SAMPUL SURAT YANG
DIMETRI

 III) INDIVIDU YANG MENYIMPAN KUNCI TIDAK


DIBENARKAN MENGETAHUI NOMBOR TATAKIRA


KEHILANGAN KUNCI
n PERLU LAPOR SEGERA KEPADA
PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN
ATAU KETUA JABATAN
n LAPOR KEPADA PEGAWAI
KESELAMATAN KERAJAAN DALAM
TEMPOH 24 JAM
n LAPORAN MENGANDUNGI
PANDANGAN ATAU TAKSIRAN
BAHAYA
n
KAWALAN MESIN PENYALIN
n PERLU LANTIK PEGAWAI YANG
MENGAWASI MESIN
n DISIMPAN DIBILIK YANG BERKUNCI
n KAKITANGAN YANG DIBENARKAN AKSES
SAHAJA UNTUK MEMBUAT SALINAN
n JUMLAH SALINAN YANG DIBUAT IALAH
SALINAN YANG DIBENARKAN SAHAJA
DAN SALINAN YANG ROSAK HENDAKLAH
DIMUSNAHKAN

KAWALAN MESIN FAX
n DOKUMEN TERPERINGKAT
DIELAKKAN DIHANTAR MELALUI
MESIN FAX
n LETAKKAN DITEMPAT YANG SESUAI
 * BILIK PEMBANTU KHAS
 * BILIK KHAS BERKUNCI
n KAKAITANGAN YANG DIBENARKAN
SAHAJA MENGGUNAKAN MESIN FAX
n

n
KESELAMATAN
DOKUMEN
n KAWALAN KE ATAS DOKUMEN
RAHSIA RASMI DAN DOKUMEN
RASMI DARIPADA PENDEDAHAN
TANPA KEBENARAN
n DOKUMEN TERPERINGKAT IALAH
DOKUMEN RASMI YANG
MENGANDUNGI MAKLUMAT YANG
MESTI DIBERI PERLINDUNGAN
KESELAMATAN
PENGURUSAN DOKUMEN
TERPERINGKAT
n SISTEM PENDAFTARAN RAHSIA / SULIT
 - SISTEM BAGI MENERIMA,
MEMPROSES, MENYIMPAN DAN
MENGHANTAR DOKUMEN
TERPERINGKAT SUPAYA DIURUSKAN
BERASINGAN DARIPADA DOKUMEN
TIDAK TERPERINGKAT
 - DISELIA OLEH PENJAWAT AWAM
YANG BERJAWATAN TETAP (PENDAFTAR
RAHSIA)
TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
PENDAFTAR RAHSIA
n MENYIMPAN REKOD TERPRINGKAT
YANG TIDAK RENDAH DARIPADA
SULIT
n MENERIMA DAN MEMPROSES
DOKUMEN TERPERINGKAT DAN
MEGEDAR KEPADA PEGAWAI
n MENGHANTAR DOKUMEN
TERPERINGKAT DENGAN SELAMAT
DAN DITERIMA
n MENYENGGARA SATU SISTEM
PERGERAKAN FAIL TERPERINGKAT
DAN MEMBUAT AUDIT FAIL SECARA
BERKALA
n BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA
KEPADA KETUA JABATANTENTANG
KESELAMATAN PENDAFTARAN
RAHSIA TERMASUK PENYIMPANAN
PERINGKAT
KESELAMATAN
n RAHSIA BESAR - KUNING BERPALANG
MERAH
n RAHSIA - MERAH JAMBU
BERPALANG MERAH
n SULIT - HIJAU
n TERHAD - PUTIH
RAHSIA BESAR
n DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN
BAHAN RASMI MENGENAI DASAR UTAMA
KERAJAAN YANG TIDAK BOLEH DIBERITAHU
SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
KEPADA AKHBAR ATAU SESIAPA YANG TIDAK
DIBENARKAN. SEKIRANYA DIDEDAHKAN
AKAN MENGANCAM KESELAMATAN NEGARA
DAN AKAN MENYEBABKAN KEROSAKAN
BESAR KEPADA MALAYSIA. HANYA UNTUK
INDIVIDU & PEGAWAI TERTENTU DALAM
MASA MENJALANKAN TUGAS RASMI SAHAJA.

n
RAHSIA BESAR
n DISIMPAN DI BILIK KEBAL ATAU PETI
BESI YANG YANG DIPASANG KUNCI
TATAKIRA.
n BAGI DOKUMEN YANG SEDANG DALAM
TINDAKAN, BOLEH SIMPAN DALAM
KABINET KELULI /ALMARI KELULI YANG
DIPASANG PALANG BESI BERKUNCI
( BAGI JABATAN YANG ADA KAWALAN
KESELAMATAN YANG RAPI)

n
RAHSIA
n DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN
BAHAN RASMI MENGENAI DASAR KERAJAAN
YANG TIDAK BOLEH DIBERITAHU SECARA
LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG KEPADA
AKHBAR ATAU SESIAPA YANG TIDAK
DIBENARKAN. SEKIRANYA DIDEDAHKAN
AKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN
NEGARA SERTA MEMBERI KEUNTUNGAN
KEPADA SESEBUAH KUASA ASING. HANYA
UNTUK PEGAWAI TERTENTU DALAM MASA
MENJALANKAN TUGAS RASMI SAHAJA.

n
RAHSIA
n DISIMPAN SAMA SEPERTI
DOKUMEN RAHSIA BESAR ATAU
DALAM KABINET KELULI/ ALMARI
KELULI YANG DIPASANG PALANG
BESI BERKUNCI.

n
SULIT
n DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN
BAHAN RASMI YANG TIDAK BOLEH
DIBERITAHU SECARA LANGSUNG ATAU
TIDAK LANGSUNG KEPADA AKHBAR ATAU
SESIAPA YANG TIDAK DIBENARKAN.
SEKIRANYA DIDEDAHKAN WALAUPUN TIDAK
MENGANCAM KESELAMATAN NEGARA
TETAPI BOLEH MEMUDARATKAN
KEPENTINGAN DAN MARTABAT MALAYSIA
SERTA AKAN MENDATANGKAN KESAN
NEGATIF KEPADA JABATAN. BOLEH DILIHAT
OLEH PEGAWAI TERTENTU DALAM
MENJALANKAN TUGAS RASMI SAHAJA.

n DISIMPAN DALAM KABINET KELULI/ ALMARI


KELULI BERKUNCI.
n
TERHAD
n DOKUMEN RASMI, MAKLUMAT RASMI DAN
BAHAN RASMI SELAIN DARIPADA RAHSIA
BESAR, RAHSIA DAN SULIT TETAPI PERLU
DIBERI TAHAP PERLINDUNGAN
KESELAMATAN YANG TIDAK BOLEH
DIBERITAHU SECARA LANGSUNG ATAU
TIDAK LANGSUNG KEPADA AKHBAR ATAU
SESIAPA YANG TIDAK DIBENARKAN SELAGI
TIDAK DIWARTAKAN. BOLEH DILIHAT OLEH
PEGAWAI TERTENTU DALAM MENJALANKAN
TUGAS.
n
n DISIMPAN DALAM KABINET KELULI/ ALMARI
KELULI BERKUNCI.
n

n
TANDA KESELAMATAN
n DITANDA DENGAN HURUF CERAI/
DICAP HURUF BESAR (7mm) DI
SEBELAH LUAR KULIT HADAPAN,
BELAKANG, DI MUKA TAJUK, DI
MUKASURAT PERTAMA DAN
PENGHABISAN.
n TANDA DI PENJURU KIRI ATAS DAN
PENJURU KANAN BAWAH SETIAP
MUKA SURAT YANG BERTULIS/
BERCETAK.
n BAGI LUKISAN, TEKAPAN, NEGATIF
FOTO DAN GAMBAR FOTO PERLU
DITANDA TAHAP KESELAMATAN
SUPAYA DAPAT DILIHAT PADA
SALINAN YANG DIBUAT
DARIPADANYA
n DISEBELAH BELAKANG JUGA PERLU
DITANDA
PENGHANTARAN DOKUMEN
TERPERINGKAT
n SISTEM SATU LAPIS SAMPUL SURAT
 - DIHANTAR MELALUI PETI /
BERBERKUNCI. SAMPUL DITANDA
PERINGKAT KESELAMATAN DAN DIMETRI.

n SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT


 - DIHANTAR MENGGUNA SAMPUL
SURAT LAIN DAN DIGAM. SAMPUL SURAT
DI SEBELAH DALAM DITANDA PERINGKAT
KESELAMATAN DAN DIMETRI.

MEMBAWA DOKUMEN
TERPERINGKAT KELUAR
n TIDAK DIBENARKAN KECUALI UNTUK
URUSAN RASMI PADA WAKTU
PEJABAT
n TIDAK BOLEH DI BAWA BALIK KE
RUMAH KECUALI ATAS SEBAB YNG
TIDAK BOLEH DIELAKKAN DENGAN
MEMNDAPAT KEBENARAN
BERTULIS DARI KSU/ SUK
PEMUSNAHAN DOKUMEN
TERPERINGKAT
n TIDAK BOLEH DIMUSNAHKAN MELAINKAN
MENGIKUT ARAHAN KERAJAAN

n HENDAKLAH DIRUJUK KEPADA PEGAWAI


KESELAMATAN KERAJAAN & KETUA
PENGARAH ARKIB NEGARA

n DIKOYAK KECIL-KECIL/ DIRINCIH DAN


DIBAKAR. ABUNYA HENDAKLAH
DIHANCURKAN SEHINGGA TAK DIKENALI.
n SATU SIJIL PEMUSNAHAN
HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA
KUASA PEMULA DOKUMEN
TERSEBUT
n SEKIRANYA KUASA PEMULA TIDAK
WUJUD LAGI, RUJUK KEPADA
PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN
SEBELUM DOKUMEN
DIMUSNAHKAN
KEHILANGAN DOKUMEN
TERPERINGKAT
n CARI DENGAN SEGERA
n LAPOR KEPADA PKJ ATAU KETUA
JABATAN
n SIASAT DAN LAPORKAN TAKSIRAN
BAHAYA TERHADAP KESELAMATAN
KEPADA PKK DALAM MASA 24 JAM
n MAKLUMKAN KEPADA PEMULA
DOKUMEN
n
n KETUA JABATAN MEMPERTIMBANGKAN
TINDAKAN TATATERTIB ATAU TIDAK
n JIKA BERLAKU KES JENAYAH, LAPORKAN
KEPADA BALAI POLIS YANG TERDEKAT
n PEMULA BERTANGGUNGJAWAB MENGKAJI;
JIKA PERLU, UBAH TAHAP
KESELAMATANNYA
n MAKLUMKAN KEPADA YANG BERKENAAN
n

n
KESELAMATAN PERIBADI
n UNTUK MEMASTIKAN SESEORANG
YANG DIRAGUI KESETIAANNYA
KEPADA NEGARA TIDAK DILANTIK
DI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
n SEKIRANYA TELAH MENJAWAT
JAWATAN, KEDUDUKANNYA TIDAK
AKAN DITERUSKAN DALAM BIDANG
TUGAS YANG MENGENDALIKAN
URUSAN RAHSIA RASMI
PENGURUSAN
KESELAMATAN PERIBADI
n TAPISAN KESELAMATAN
n KESEDARAN KESELAMATAN
n PENGGUNAAN PRINSIP PERLU
MENGETAHUI
n PERAKUAN AKTA RAHSIA RASMI

LANGKAH PERLINDUNGAN
KESELAMATAN PERIBADI
n SIKAP BERAHSIA
n SIKAP LEBIH MENDENGAR DARIPADA
BERCAKAP
n SIKAP BIJAKSANA
n PERLU MENGETAHUI
n SIKAP BERWASPADA DAN BERHATI-
HATI
 RAHSIAKAN
 RAHSIA

 NEGARA

 TERIMA KASIH