Vous êtes sur la page 1sur 924

fe-*

nV
v^.
VILLANOVA COLLEGE LIBRARY
Villanova, Pennsylvania
This book wos donoted
3-4-49
by
R&y....]yL....Sullly.aa,....Q..-S,A..
/^^^
.1
> . N^
^l^-^i;
V- -'>
^^.
^-
'
,
//-'-^
:-JI
\
.i--
flV
'^h
'J.
'>l-^y
^Ji
;,
\
^'
/iSif^X ftfai
J (
/.f--^-
^l
"^N
,f
^
.:>
'i
'IvK
?r-'\
^^
^
4^-^
ACTA
SANCTORUM
NOVEMBRIS
TOMI
SECUNDI
PABS
PBIOR
BRUXELLIS
eXCUDEBANT POLl-EUNIS EX CEUTERICK
Actorum BoUandiunorum typograplii
Via dicta des Vrsulhies, 37
ACTA
SANCTORUM
NOVEMBRIS
COLLECTA
DIGESTA
ILLUSTRATA
CAROLO DE SMEDT,
lOSEPHO DE BACKER,
FRANCISCO
VAN
ORTROY,
lOSEPHO
VAN DEN GHEYN,
HiPPOLYTO
DELEHAYE
& ALBERTO
PONCELET
SOCIKTATIS lESU PRESBYTERI8
TOMl
II
PARS
PRIOR
Qua dies
tertius
partim et
quartus
eontinentur
PRAEMISSUM
EST
MARTYROLOGIUm
HIERONYMIANUM
EOENTIBUS
\mm
BAPTISTA
DE ROSSl ET
LUOOVICO
DUCHESIIE
APUD
SOaOS
BOLLANDIANOS
14, via
UrsuUnarum,
14
1894
BRUXELLIS
SOCIETE
BELGE
DE
LIBHAIRIE
16. rue
Treurenberg,
16
3X
ACTA S*NCTCRLM OWM\M
ANNVNTIATA A. MDCVII
PVBLICARI COEPTA A. MDCXLIIl
INTERMISSA A. MDCCXCVI
RESVMPTA A.
MDCCCXXXVIt
Quan.c,uam
su.n^ope.e
cupieban.us
in ..oc
aUero
Novejn^^
men
to-
^
. con.^.es
ka.edaHi
ecCesiastici
dies
co.p.ehend,
"^^i.tev-
"^atis iactu>os
a.bitrati
sumus, si, ----;^-'^"^
^"^^^^^^^^^^^
edito
4rupta,
magnam
libri pa.-tem
MarU,rolog^o
Hzeronyrmano
ex
peimuii.s
.r
"si.uidem
.Hs doctis i optatis
erat, ut
Pf^

^^
^.ocnomine
ci..cum.e..tu..
et ^-
-.io..aphis

^^^^^^L
pridem
^pa..a..elu..
critica.
Ad quam
adornandam
cu.n
se o
^^
faccinxissent
viri
clarissimi
lohannes
Bapt.sta
de
^^^^^
,,,,h
quod
^historia
ecclesiastica
saepe alias
egreg.e
me..t,.
'^^^'^^^
.
^
.y^,,^ .^Menios
iidem
improbi sui
laboris
fructus
nobiscum
commun.ca.
unt
et
pu
commiserunt.
tnrtiap novembris,
quae
piiore
Rehquum
tomum
complent
Acta
Sanctorum
d.e. te t-a^
nove
-^
^^^^^^.^^
tomo
complecti
non
potuimus,
et
--m
om...um
uos
.
q^^^_^^. ^^^^^^^^^
X..0
tamen
excepto.
Commentar.um
en.m
"^"^"^,
,
elimatus
sit, in
posle-
-S.
Ca..olo
Borromaeo,
cum
no..du,n
omn.
ex
P^
'^
^^
"'
fj^^^^
,^,,.^ ,,,
tamen
,io..e.
voluminis
partem
seorsim
edendam
^^^^^^^^^^^^
,,iqua..tum
explebunt
on ita diu
exspectandam
fore
conf.di...us.
Ha..c
aut m
acunam^^
^q^^^^^_^ ^^^
^^^^_
Acta S.
Wolfkangi,
Ratisponensis
episcop.,
quae '"

j
^termissa,
..unc la.Klem ad calcem
'^"'-'^^J^^I.i^t
aisseramus,
quippe
quae
iis,
^
De ratio.ie laboris
..ostri non est
quod
mu.iu
^ ^^^
^^_ ^^^^.^^
animadvertent
-;;.qui Acta ..ostra
manibus
terere
^'^"*'/'*''
P'f;ip,obabu..t,
praecipuam
curam
'
et, ni vehementer
falU.nur,
suffrag.o
suo ^PP""';.
j,
,^1
integenime
"^a nobis in eo positam
fuisse, ut A^l'"''\.'''^''''~
tu.
Umiles
iisdem
Aclis
et
emendatissime
vulgaremus,
et '^'"""^'^^^;
.
,it,
^ateria
saepe
allicit,
definitos
contineremus,
.leque in
excursus,
ad
quos,
p
f
deviaremus.
y_
0-
^W
edidimus,
vitio veiiat.
, ..ac invit multorum
l)ibliotliecis
publicis
,n
qua,.um
editionc
pa.-anda
--^ ^
J^; ^
C vcl
codices
suos ad usum
'''^
"^TT^:^^
beneficiorum
memo.-iae
signiticationem
ne
p.aet.rmittamus
e...
V m
ope..o nostro
optime
mentum,
qt.em in bona
seneCute
obnsse, dum
uLam ma um huic
volumini
edendo
imponebamus,
Iristis
nunt.us
ad nos pertuht
lem
Lirum
Ma.-tinov,
.e..um
siavica..um
^f^^^-^^^^^^^^^^^^TZ
i : f^iioc iii mint et oui
omum
XI UctoDus
giauui lurt
nnprn antecessores
nosln
lolies Uhi suul, ei ^ui l^
j
.-
aux
clmentatione,
a.duo
exa.ata
labore,
quam
inscripsit
Annus
eccles.asUcus
ZaLZZs
Quod opus, ut fere accidit iis, qui viam
sternendam
susc,p.u..t
!r:
a mi.. tritam'
..on
paucis quidem in locis
eme..datricem
manum
postula
utilissimum
tamen
subsidium
omnibus attulit,
qui ecclesiarum
or.entahum
fast.s
illustrandis
incumbunt. .
Huic deniqu.
praefaliunculae
subiungimus
brevia elogia eorum, qui nobis m
opere
BoUandiano
continuando
novissime
praeiveruut,
quorumque
sequendis vestigus
faxit Deus fideliter
inhaereamus.
ELOGIA PATRUM
TOIORIS iC mU M %il n SSNIilSI ilS
DE P. VICTORE DE BUCK.
Ab anno 1876 ad annum 1882 (res Bollandiani More suo manum operi imp.gre contmuo admo-
overis veteranos mors ahsumpsit.
vit. Ac primo quidem enormem ingentium volumf
-
Horum primus ad caekstia recjna migravit die num a prisd, BoHandiams
editorum '^^olein e^
oD ...; iQ-7r. u V Virinr 7)p Ruck. cui haud
ordinepervohere,ommaseduloperleger,muUique
Quibus
haiid sine miujno frudu
incu-
Utteris lainis operam ilaturus in collef,io
mumci- siasticu Vuious
laia s,,.. :"'^""--.
'^:
Sone,icnsi!,uo<,
m tunc in
H,,iocathoUci U.it. cum etacuUss^a -
J
^
"^^^^
\aedago,iitiMo^orialaiur;ce,erascnimyi,l^
^J^^^l^^Z^^^^ZidJiniascedisci-
generis scholas
tyrannicum reg.men, pio vexabatur sina. i
'''?. '"^^'
.
,, ,,7 ,,.,Vk
legio nostra,
sust.iUrat. Anno .ero se.nenti nngra- v^.ms
f
*-.f r^
I I^
V
--^ ae.ualem,
J Victor ad seminarium
minus
BoUanense, mo. Antoni.
^'''^,^'^^^^'^,,^^,,, J,i, et
Uistauratum
post rindicatam et
recuperatam a
^;^;;;;''^ ^^^
j'
^^ IH^I..
.,rf, rt/.
Belgis
liberlatem
politicam et religiosam;
.hgue ""
"' '""^'^
/,,,,, ,., Victore
transactis
aunis juattiior,
tandem
rhetoricae cur- '''"
^- ;'^"';
/
Bollandianis
adiutor
sum perfecit et studiorum
iurenilium
me^^nn attigU a
''^^^ZZZ
anno 1848
consecratus,
i cMegio
Societalis lesu Alostano
Quam acr.
'^"^lJ^^^^^-
b,,,v,
socius adscri-
autem
ingc.io. ,uam conslanH
""'"^""'
^^
'-
'^^'J^ZZgL
anni
im,post,,.am
uter.ue
conte,.tio.ie,
i.e felici
successu ,
l.tearun
P^^/f^^Janii tlieologicis
discipliniset dein
j,alaest,-a se
exercuerif,
no ore saepe tetaU
sunt, guM
^^.,,^ .
, ..
,^^,., ^,^umis
,noUiuot toto illo sexennio
hab,.,t -'9-.'>-
ZnaZn.J
operam
na,-a...-t.
Jam
tempus
aihe,.e,-at,
cum ccius M.
el.gedu ^" '""^
^
rf,.,,,;(
rictor, ut pe,-itiae
erat vitae status, in ,0
ad
Ecclesiae e, , pubUca
;^
;'';
2,rf,>
'sanctorum
Artis
specimina
co,nmod,im
egregias
animi
su.dotes
''i-~
"
"-^
V ' an,e,..am
anno
184.5 Lovanium
labo,-e
s..oa,tesaltius
excolere,
atqueapctamn.
j' -^^^
j.,, ,,,.
co.nn.entanos
Ucern
p,-ofe,ret.
Haud diu haes.t
P"<^ '""^
ZZler7uosZbrevic,.los)ado.-,,arat,r.io,,.nes,
.,retis..e
cunCis
saec..la,-is
'".'Vf"t .-rf'^
taZdu^S.
Colmanninempeepiscopi
et Kiarae
iexiUo
crucis
renascenti
tunc ,
Belgio Sont
"'*;;
'
^,,
,
,etis
GalUs,et
Icsu nomen
di.n
stati.il. Jn
...am m./. .
J^
-?'"';; .
_ ,^,. ^,,,,
, ,'11 Octobr.s
n
octolris
a.,o m5,
b,enn...m
p,-iio ^'^'9
'^
/, 1845),
nulUs t,en
siglis,
qu.bus secm-
vitaereligiosaetirocinio,deideunnii,,,u,i,nep^-
^ "^
'

J,
,,,iptoris no.nen
signetur,
tendis
scindum
morem
Societat.s ';"-'^'-
,f
."
"'";..
I.oc ipso
in.Ucio a
Victore nostro
adeo
excM..itut,explelohoc,e,por,sspa
10 pae <
^^
^^^,^^.
^ ,.
omnibus
sodalib..s
suis
designalus
^"J
.j
"
;. ^,
,,,,,,,, 4 ,
dicersas
maler.as
ed.,u.
pugnandaspublice
Iheses de
,.,..,e,sa
pl.ilosoph^
.,.,,,_
scholastica e,
uaturaU;
quod et cum
s..,n,na
laude
i<^^'
^^_. ^^
.^ ,,,mentandis
Actis
sanctorun.
praestitit.
. ,^ ,.,,
,,,,ui,.i,.Namcumeruditionisfa,naclarescere,,
'
Necdef..itst,im
exi,nioi.jen,oetfe,-venUlabo.
^'^^ ,,.
M,-inar,.m
et
quaest.o-
r..m st,..Uo
a,nplissim,.s
et
aptiss.mus ca,p^.
'l^^'"l,,,rsc,-,.ta,,dia^
Jnstauratum
quippe
magno
erudtoru.,.
appU.usu
Je
.^,,,,.,^ ,,, ,
,,plecte-^
anno 1838 fue,-at
collegium
l,agiograpl,o,u
Bol- ...
aq,
j
^^
^^^^^^^^^.^
,,
la,l,ao,;l,,
qui interruptam
calan,a,e
tempo- ,
.
-
J
,,,.,i,edo. con-
rum ex-e,o
l.pe,-iore
saeculo
Actorum
Sancto-
'^^^^'"J,,i,.,,.j/c..,l,oli.o,-um
ed.,ores,s,.
rum editionem
res..me,ent.
Ciii ope,;
pro,nove,,do
'"^;j:fJ,,societatiset..lii.si,e^
ecCes.asUca
cum ricto,-enostro
.mo
,a<,is i.tone,.s
vrJere,
^^
/';,,(,; ,;,,
erudUis
in.est,gat,o.bs
mense septe.nbri anni 1S40,
rigesi.no
qua,io
aetaU
^^' ;'.;;' ,,,.,
j,Mici. ad e^
^^'l'"^^^
suaeanuo,Uib..sPat.ib..s.adop.,s,nstaurandum
.
nU.je
^^
^^_^
.^^^^.^
(,,.,,..
d,r.,n,d.s
iamdesignatis,adiutordaU.sest.
'<"
lucem afferret.
Ipseenm,
indole
admodum officio-
sus, facile
omnibus
praesto
erat.
Pnmum nec
mediocre ei
obscurum
suae soller-
iiae
documentum
praebuU
anno 1847
nondum
sacerdos in exaranda
confutationelihr,,quemUe
regularium et
saecularium
clericorum
mnbus
recensemiseratprofessor
quidam
Academiae
Lo-
vaniefisis.
Scriptionis suae occasionem et
materiam
exposuit ipse
Victor in
commentario,
quem prae-
fixittomolK
Octobris,
deviia et scriptis
Antonii
Tinnebroeck,
immafura
morte abrepti mense
martto
anni mo,et sui olim in eo libro contexendo
socii.
Vix nimirmn
uterque
theohijicorum
studiorum
ctirricuU
primum anmnn
absoherat,
" cum ecce

menseangusto
anni 1846 prodit in lucem typis
Lovaniensihus De regularium el saecularmm
l
clericorum
iuribus et officiis liber singularis,
*
auctore
Mariano
Verhoeven,
archidioecesis
"
Mechliniensispresbytero,
protonotario aposto-
,
lico, iuris utriusque
doctore, sacrorum cano-
'
num in Universitaie
Lovaniensi professore
,
publico ordinario. Tfuins quidem libri facies
moderafa satis erat, neqiie ex ira aut fldio

susceptavidebatur
lucubratio; verum si quis ali-
quantisper perpenderet quae in ea legebantur,
non poterat mn iudicare scriptionem infensam

esse regularihus atque eo totnm vergere, ut inter

arcfissimos limites cohihereutur,quin etiam ui ab

episcopis et
clerosaecuhtriopprimerentur. Vnde
haec opetla nonparmnn regularium amicis doio-
rem eorumque adoersariis incredibile creavit

gaudium; ita ut passim audiretur lesuitas (nam

hi potissime iniendehantur) prosfratos iacere,

insignemrjue de iis rictoriam fuisse relatam.

Quae res eo magis erai lugenda, quo plura eodem


tempore mitterenturah eccfesiae hostibus in reli-

giososordines et maxime in SocietatemlesH tela...

Initio famen sola pafientia christiana inojjpor-

iuno libello opponenda visa est, et ne cogitatum

quidem ab uUo regulari fuit de refelletidis


B. D. Verhoeven assertis. Verum ubi intellectum

estetiam inter viros vere prohos plures esse qui

iis fidem
adderent, prius in ephemeridibus Leo-

diensibus pauci aliquot errnres retecti sunt, ut

hoc facto palam fierei non omnimode fidendum

esse libro singuiari. Quod monitum si patienter

tulisseut li. D. Professor eiusque asseclae, neu

contendissent scripiionem ubique veracem esse


et firmam, nil ultra ei fuisset ohiectum, Sed

iam pacate nomposHi non erant animi; adeoque

ad modexfissimam srripdonem opposita sunt

typographonnn ope acerrima responsa. Quam-

obrem circa festa natalitia eiusdem anm, sua-

dentibus eminentissimis viris atque omnium

maxime cardinali Fornario,rerum Belgicurum

pei-itisaimo, rogantibux etiam aliorum ordinum

regularium in Belgio superiorihus, iusserunt

praelati nostri confutationem parari ab Anfonio

Tinnebroerk et ab altero srholastico Lovaniensi

[ipso nempe Victore]... lussa fecerunt amho; et

licet qiiotidianas theologiae dogmaticae scholas

adirent, feriis paschalihus confectum erai Exa-


men historicum et canonicum libri R. D. Mariani
, Verhoevenderegulariumetsaecularium
clerico-
B
rumiuribus et officiis; quod deinceps per unum
^
aut allerum mensem limatum et tgpis impres-

sum est, afque tneunte mense iulio lucem vidit, ex

sexcentis quadraginta paginis constans... Verum

his ab.solutum non eraf lihri R. U. Verhoeven

susceptum examen; adeoque quod prodiit volu-


(1) Cfr. Aci. sSS., Oct. tom. IX, p. ix f- x c.
men,
licet
res
praecipuas omnes regularium
"
continerei,
tomus
prior dictus est et alter dein
"
scribi
coeptus.
Plurimum
iam processerat novum
"
opus et ad
umbilicum fere
deductmn erat, cum
"
continuoex
Helvetia et Italia pessima afferren-
"
turnuntia.
Visum
itaque est id non esse tempus
"
quod
istiusmodi
posceret libros, et tanto prom-
"
vtius quies
indicta est, quanto certius consfaret
"
iam ab
omnihus
peritis agnosci uno priori volu-
"
mine
intenfum finem
ohtentum fuisse. Prodiit
itaque
numquam
tomus posterior
(1).
Similem
controversiam
aliquot post annos tx-
arsuram,
suamque in ea dirimenda operam seposi-
turum
haud
providebai.
Indicio nempe in annum
1869 a SS. DD. Pio IX generali concilio Vaficano,
rumor spargi
coeptus est id quosdam inoliri, ut
sacri coetus
auctoritate
antiquae regularium exem-
ptiones et privilegia
coartarentur ;
nonnullis enim
displicereomnimodam
eorimdem propriis praelatis
subiectionem, et magis aequum videri ut ordinario-
rum
iurisdirfioni
essent obnoxH. Quod cum non
parum
defrimenfi
Societatis piis lahorihus eiusdem-
que rectae
gubevnationi
aUaturum viderent supe-
riores nosiri, nonnihil tenfandum iudicarunt, ut
hls molimiuibus obsisterent;
nihiique magis ad id
opportunum visum est, guam sicommentarius aH-
quis conscriberetur concilii Patrihus tradendus,
quo gravissima momenta, quae pro immunitatibus
regularium
miliiarent, perspicue exponerentur. Cui
muneri explendo nemo magis idoneus visus est
P. Victore. Nec spem, quam sui fecerat, fefdlit.
Mox enim tractatum conscripsit De cxemptione
regularium conservanda et confirmanda (Bruxel-
lis, 1869, in-8^>, pp, 207), non ita qnidem mole
insignem, sed argumentorum rohore et gravitate
conspicuum; qui sfafim tgpis ediius esi. Sed illum
Pairilnis porrigendl non fiiit locus : concilium
enim Vaticanum mense iulio anni 1870 infelicis
femporis calamitafibus abruptum est, antequam
rem propositam Patres essent aggressi.
Adoersus alterum inimicorum genus causam
regularium defendendam suscepit strennus religio-
nis athleta, nimirum adversus pseudo-liberales
illos, qui, cum ex odio cafholirae ecclesiae ei fidei
religiosos nultos esse cuperent, idcirco contendebant
religiosa institufa iuri puhlico nostrorum iempo-
rum, maxime in Belgio, adversart. Id arguebant
praeclpue ex voto paupertatis, quo scilicet slnguli
religiosi incapaces reddantur cuiusvis jyrivati do-
minii In quaevis hona mohilia vel iinmobilia, cum
ex alla parte legihus puhllcis vetentur ne quicquam
possldeant in commune; quas leges querebantur
suhdola ratione ab instltutorum religiosorum secta-
torihus eludl et violari, ei immensam ah iisdem pos-
sesslonum ei dlvitiarum copiam meniiehantur cotv-
geri communihus vertigalium oneribus subtractam
cum damno rei publicae non modico. Quo autem
securi-orem viam sterneret ad crlnilnailones illas
dissolvendas ac propulsandas, prlmo conscripsit
disserfationem tatinam De solemnitate praecipue
paupertatis religiosae, quam suh forma Epistolae
ad Remigium fratrem tgpis edidli anno 1802. In
qua Id spectabat, ut ne in defensione sua impedi-
rentur regulares ex opinlonibus, quae apud multos
theologos et canonisias veteres de effertibus
votoru m
sollemHium, praesertlm pauperfafis, recipl solebant.
liationlhus liaque e theologicis locis et iure canonico
petitis stabilire aggressus est votorum soUemnita-
tem eorumque effertus non esse iuris dlvini, sed
eccteslastici, ac proinde auctoritate eccleslastlca
posse
poasp. Keriindinn tempornm eondirionem diverf^i-
mode definin afque ita attemjn-rari, nt fegibns civi-
Ubus commode congrnerent ; r/Ma( sententiam
omnino prnbasse ridetur SS. DD. Leo XIII, ubi
antesederim annos
publlrederJaravitreligiososvoto
soUemni panpertatis ohHffufos posse valide et lirife
vero dominio in bona femporalia potiri serundum
mentem legum rivilium. Hoc autem fundamento
posito,
dnobus libeUis gallire editi.s ealumnias
adversariorum
diluit ef reVnjiosae vitar professio-
nem cuni iure, quod vocant, recentiore hand aegre
componi posse nstendit; quormn alter insnriptus est
SoUition
amiablc de la qnestion des couvents
(Bruie., mS, in-8% pp.
-"iO), atter, qui et insertus
est actibm
congressus ratfiolirorum, qui MecJdi-
niam
ronvenerunt anno 1864, De retat rcligieux
en Belgiquc au XIX*- sii;cle.
Eodem hoc anno 1864 ad apotogiam in propria
causa texendam
adactus esf. Adolesrenle nempe
hoc nostro saerulo, praesoiim paulo post annum
1830,rum Ecclesia ab impiis passim impeteretnr,
eo
praecipue
allafo praetextn, quod omnimodae
Uhertafi civili et poUtirae, quae inde ab extremo
saeculo
superiore quasi primum principium iuris
publici
celebratur,
maxitne inimica semper exsti-
tisset et exsisteret, et inde adversus eam popularia
odia
vehemenfer
excitarenfur,
putarunt quidam
fervidioris
animi ratholici
srriptores et viri poh-
tici,non
aUter tam si7iistram
opinionem ab Eccle-
sia
averti posse, quam si profiterentur
nullum
ipsam sibi auf dortrinae suae privilegium autprae-
rogativam,
quae legibus pubUcis
sancirrntnr, vmdi-
care;
nequaquam ab ea respui
omnimodam quasvis
opiniones
asserendi et puhUce defendendt
hcen-
tiam

quin et nnllam
ipsi condicionem
potiorem
exoptandam
esse, quam
plenissimam
libertafem
omnibus
concessam;
nihd denique
impensius a
viri^
rathoiiris
procurandnm esse, quam ut abso-
lufissima
agnosrerefur
concordia
inter Ecclesuie
doctrinam
discipUnamque,et
prinnpia dia, quae
vocant,
moderna.
Hnius
sententiae
sectatores
catholici
libcralos
nunrupari
ronsueverunt
;
quo
et ipsi nomine
ghriabantur.
Quorum
postquam
doctrina a Sancta Sede
reprobata et
condemnafa es^
praesertim
litferis
ennjcUris
Gregorn
papae A \l,
quae
incipiunt
Mirari vos, nonnuIU
quidem, inter
nuos celebrior fuit infrlix
sarrrdos Fel.
Lamennms,
vraefrarterestiterunt;aUivero,quorumdIusfr,orrs
fuernnt
Carolus de
Montalembert et
Hennms
Lacordaire,
definitioni
ponfificiae
phine ohsernU,
atque sincere
reprobantes
ea, quae
reprohareiube-
bantur,
nihilominus
contenderunt
in dafa h>T)0-
thesi id est
considerata
praesentis
temporis con-^
dicione e re
Errhsiae et reUgionis esse, ut vtn
cathoUci,q^^'^rebuspubUris
tractandis
vel scnpto
discutiendis
immiscerentur,in
agenda causa reh'
Qionis non
particularis
alicnius
iuns divmi vel
ecclesiastici,sed
liberfatis tantum et iuns commu-
nis
principiis
niterentur;
quam
sentietidi
ratmnem
maximepropugnabantinperiodicogalhroLoCor-
respondant.
Ipsis autem
vehementer
adversabatur
altera,
eaque
ingrns,
catholicorum
pars,
qudms
praecipue
anfesignanus
erat
Ludovicns ^
endlot
editor
ephemeridis
L'Univers:
r^/ non minore aestu
affirmahant
praeripuam
curam viris
rehgiosts esse
oporfere, uf ne iura et privUegia
EcrUsiae et veri-
tatis
catholicae
dissimulatione
quadam et nimis
Hmido
silentio quasi
oblitterarenfur et
abtcerenfur.
Et his
qnidcm, qui rigidiori
doctrinae
adhaere-
bant, pauris
annis posf initum
pontificatumomntno
favere
visus est SS. DD.
Fius papa IX; cmus
patrocinio
harum
partium
sectatorihus
magm
i^ovembris
Tomtts II*
additi sunt animi. Non diffitendum vero est in
alteram partem P. Virtorem magis propendisse;
undc fartum est ut nwx haud infrequen^ Uli litfe-
rarumet sermonum commerr.ium esset cum comife
Carolode Montalemberf, FeUce Dupanloup, Aure-
lianensi episcopo, et aUis eiusdem sententiae a.sse-
clis, qui tpto fidentius et securtus procederent, ad
eius consiUa Ubenter recurrebant. Acriter utrimque
pro sua cuiusque opinione defendenda ef promO'
venda dimicatum est, sed, quod saepe accidit
infer homines aliquo praeindirio nimis vehementer
praeocrupafos, non semper aequis armis, id est
non solo argumenforum, quae ad ipsam rem con-
troversam dirimendam speetarent, pondere et
robore, sed et odiosas suspiriones et crimlnaUones
contra adversarios confingendo,
quibus eorum au~
ctoritas ef existimatio minnerentur. Hniusmodi
improbitatis incommoda expertus esf Victor noster.
Ecce enim exordio anni 1864 perrenerunt ad
Praepositum Provinrialem Societafis in Iklgio lit-
teraeah A.H.P. Generali missae,quihus monehatur
graves arcusationes adrer.vis P. Victorem De
Buck delattis esse ad ipsum Sanrtissimum Domi-
num, quasi paene haereticus esset et formidohsus
Ecctesiae hostis. Quae lifterae td)i cum Pafre Vi-
ctore rommuniratae sunf, maximo dolore affectus,
non distnlit quin et ipse lifteras scriberet ad Em.
Cardinalem
Patrizzi
;
quas et ah eo communicari
Sanctissimo Domino postulavit, ut crimina sihi
imputata dilueret. Capita aufem disUncta accusa-
tiontim
haer. erant : I" Quod sa-iheret vel scripsisset
in Acfis galUcis Le Correspondant ;
'^ Quod verho
et scripto
propugnasset schismaticum ad pdem
catholicam
conrersum
posse tamen a sacerdotibus
schismaticis recipere
communionem ;
3' Quod con-
tendisset
episcopos
anglicanos esse valide conse-
crafos, adeoque eorum
sacerdotes veros essepres-
bnteros;
4" Quod
respnndisset ruidam suadenU ut
scriheret
aliquid in favorem
dominii temporaUs
Summi Pnntificis,
se non veUe ea de re scribere,
cum hnius
domimi
neces.^itatem non agnosceret
;
rr
Denique,quoddixisset
vet scripsisset falsam esse
opinionem eorum, qui existimant
sacramenU matri-
monii
minisfros esse ipsos contrahentes.
Calumntas
istasfacile
evertit profifendo
niliU horum tmquam
a se actum auf cogitafum fnisse, et in fine
suae
epistulae
candido et simplici stilo, seii fervuhs pro
animi sui dolore et
indignatione verbis, extuht ea
nuaeparentes
ef rognaH sui et ipse e.rimiae erga
Ecclesiam
cathnlicam et Sanctam Sedrm fidei
et
devotionis
argumenta
praebuissent;
eique finem
imposuit
qenerosa hac et certe
sincerissima prote-
statione
: "
F^go ntm divina gratia pro fide
caiholica
'
omnibttsque
iustifiae
parfibus, et quidem pro
"
defensione
inrium
temporalium et sptntuaUum
"
Sanrtae
Sedis, mori
parattts sum; et pro hts,
\fuae
harfenus egi ef in posterum
agam,ntillam
"
umquam
speravi
tnercetlem in his terns, neque
l
nunc aliam
peto nisi
Sanctissimi
Dotttim bene-
_ dicfionem.
. .
Lihetttissime
testimonium
stittm pro extmo
Patre
adiunxertnd
qttaftuor e graviortbus Pro-
vineiae
Belgicae
Patrihus,qui
ipsttm appnme nove-
rant P
CaroUs
FranckeviUe,
recfor
Collegn
Brttxellettsis
Samii
Michaeli.^, qui antea tam-
guam
tttagister
noviciorum
^^
/''^^^P^'^'^'/;^^
iincialis
Victori
praeftwrat,
hts verb^:
Ego
Jnfrascriptus,
Hector Collegn S.
Mtchtehs
iJstor
omnia et singnla hisce P. V, De Bttck,
"
subdiU
mei,
m.ris
mntenta.
veritatt
omttttnode
"
esse
conforntia
fideUierqtte
exposita,
tuhdque in
"
iis
contineri
quod non referat
intima
a,ti,tt>ettts

Patrh sefisa, utpote


Samiae
Se<^i
(levofsswii
seniper et
atldicfissmL.
- M''
"^s'"''
.^;

Mathys S. l, olim Bectoret


Provinciahs
opimi

Patris De Buck,
- Tdem
attestor
Aloisnts Le
l
Grelle S. l, Rector Collegii
Lovauiensis, ohm
l
Vice-Proimcialis,
- Idan attesfor L B.
Hoone,
,
per mvem annos Bector Patris De Buck atque

nunc eius confessarius.


Haec omnia,
con-
sentientibus
Svperiorihus et nomiullis tantum locis
rescissis, quae, ut ait optimus Puter in adiecta
adnotatione, speetabant ad
"
plura negotia, ple-

raque gravia, qnae, festibus solo Deo ef mimstro

aliquo apostolico, in ohseguium Sanctae Sedts

perfecerat et quae, utpote secreta, tijpis reprae-


sentanda non erant,

prelo excudi voluif, non


ntique ut in puhlicam lucem emifterentur, sed ut
cum praecipuis aliquot viris communicarcutur,
quosfotiifs rei veritatem edoceri maxime intererat,
sicqufi tandem iu perpetuum praefocaretur calu-
tnnia.
Inter crimina P. Victori oltiecta videmus ab
accusatorihis sngiilatas fuisse laxiores quasdam
opiniones, quihus schismaticis Anglicanis itemque
Bnssiacis nimis, ut iUi putabant, favere videretur.
Quas opiniones licet ipse numquam professus sit vel
iis assensum pvaeburrit, non tamen proferto superhe
aspernandos ef repellendos duxit quosdam augli-
cani sckismatis doctores et episcopos, qut cum
ipso duhia et difficultufes suas de religiosa doctrina
et hisforia ecclesiastira lihenter commuuicave-
rant; quos inter nominasse sufficiaf docfi.ssitnum
virum Ahxaudrum Penrose Forhes, episcopum
anglicanmn Brechiuensem, ef celehrem dortorem
Eduardum Puseij. Ut enim erat animo admodum
candido simul et fervido, magnam. spem conce-
perat, post conversionem iUustrinm quorundam
Academiae Oxoniensis alumnorum, hrevi futurum
ut ecclesia anglicana universa ad unitafem fidei et
debitam Bomanae ecclesiae suhiectionem rediret.
Baque contentione non extgua felici hnius conver-
siouis successui promovendo incuhuit tum privatis
epistulis, tum etiam nonnullis preh excusis scri-
ptis, quulia sunf tractatiunrula anglice edita in
periodico Tlie Rainljler (an. 1H59, sept.,
p. 370),
On external devotion to hoiy departed men, et
afiae insertae peviodicn Parisiensi Etudes de
Uieologie, de pliilosoi^hie et d"histoire, videlicet
Le D'- Pusey et son nouveau
programme d'union
avec l'6glise catholique ra. 1866,']),
Physionoinie
el force du parti puseistc (an. 1866,
3), The
People's Hymnal (ihid.j, Du niouvement
rilua-
liste en Angloterre
: les nouvelies
conlroverses
sur 1'Eucharistie (an, 1868,
1), et epistula ad
Gerardum L Cobb rulgata an. 1869 in quodam
periodivo angliro, qna respondit
ad nonnulla
qnae-
siia de concilio
oecumenico mox celehrando.
Non aliter
affectus erat erga
ecrlesiam schi^sma-
itcam, iu cuius gratiam scripsit : La Russie sera-
l-elle catholique?
(Pr^cis
historiques,
an. 1866)
ef Essai de conciliation sur le dogme de la proces-
sion du Saint-Esprit
(Eludes dc tlieologie,
etc
an. m^,
2), afque Essai de conciliation
sur le
dogme de la vie future (ibid., an.
1858). Praetei-ea
per quaftuor
fere annos
(1855.58) quavis hehdo-
madem
ephemeride
iomnu] de Bruxelles
vulrjalae
sunfdr rebus
ecclesiaslicis
Btmiae
titterae ah ipso
conciuntae, operam ad
idconferentibusquibusdam
'nf''r'^'
or/um^/
sodalihas,
praesertim
vero
I r. lohanne
0'agarin et lohanne
Martinoc.
<iud.orHe^Au.n.,
lom. III,
p. .vjo, .1 distincliu.
apu"
Sed in his omnibHS
numquam commisit ut quic-
quam,
quod cunt
ecclcsiae Bomanac pracceptis aut
traditionihus
pugnaret, ad alliciendos schismaticos
profiteretur
anf
concederet. Mhi/ominus tamen et
istudcumheterodoxisfamiliarecommercinm illum
rursus plus minus suspecfum iis effeceruuf,<iuorum
mens illo praciudicio iam occupata erat, eum
nimis
propeusum e.^se ad mifigandum rigorem
praeceptorum
doctrinae cathoUcae.
Nonnihil forfc
etiam contulit ad fovendam
sinistram de eo opinionem, praesertim apnd
praelatos quosdam Bomanos, confroversia ab
ipso praecipue excitata aut saUem nostris tem-
poribus innovata de siguis, quihus corporu mar-
ti/rum in Bomauis coemeteriis deposita cxisti-
mabaut aguosci. latn inde a saeculo XVII scrt-
ptor heterodoxns Samuel Bnsnage in sua Historia
ecclesiastica et docli.ssimns lohuniies Mahillon in
Epislola Eiisebii Roniani ad Thcophilum Gallum
de cultu sanftonun ignotorum, et alii postea
(1),
dubium moveranf num satis certum indicium
martgrii pro Chrisfo folerati praeherent vasa
vifrea seu phialae sanguineo colore tinctae et
sepulcris quihusdam inclusae vcl, qnod saepius
occurrit, eisdem exterius affixae. Neqne rem
satis definivisse videbatur dccrctum die 10 aprilis
168-^ a congregatione cardinalinm et virorum
doctorum ad id constitufa emissnm, ef auctoritate
Clementis IX B. P. confirmafiim, cum in hoc
decreto solummodo ennutiaretiir :
"
Sacra Con-

gregatio, re diligenfer examinata, censuit pal-

mam et vas iUorum j martijrnm] sanguine

tiucfnm pro signis certissimis haheuda esse .


Quaestio enim praecipua erat nfrum vasa iUa
ruhricata vere snnguinem continrrent vel conti-
nuissent, an aliam quandam matrriam, cuius
processu temj^oris indoles mutafa fuisset et
color in rnbrum transisset. Ut hanc posterioreni
opiniouem amplecteretur, multipHci argumento
adductus est P. Victor; rationesque, quae ipsum
moverant, scripto congessit
"
non quidem (ut ipse

explicavit) quod opportunum arbifrarer qnid-

pium de ea re in publicnm edere; sed quod ntile

mihi viderefur cum eruditis probisque aliquot

viris et maxime cnm nonuuUis antistitihus illa

men qmiliaqnaiia inventa communicare, ut, si eis

infirma haherentur et fatsa, aeterna preme-


n
rentur oblivione; siti autem validis innixa ratio-

nihns, ipsi pro sua prudentia ea facienda cura-

rent, quae ecclesiae honore et Deigloria postulari

arbitrarentur.
Porro cum ad umhilicos per-

venissem, snhieci Inhens laborem qualemcumqne

meum censoriae
virgae virorum, (pii omnes sin-
,
gufaris in ecclesiam
amoris affectu
conspictti

suuf, et qiwrum aUi ingenio et sapienfia, alii

sagarifafe ef erudiHonis laude praesfanf. Atque

horum
fere omninm
iudicia in eo convenerunt,
"
^Uilitafem
forte non miuimam ah illa mea scri-

pfione
speraudam
esse^ si in manus tantum veniret

doctas et pias; sed rem pericuh esse plenam, si

idtomate
gaUico, quo concepta eraf, exprimeretur

tgpis, etiamsi
paurissima faufum excuderenfur
,. exemplaria;
fpiocirca id volumen vel suppri-

mendum
omnino vel latine vertendum. Haec
..
dh
: tptihus Ua consenseram,
itt, cum stata et

ordinaria
negrjtia
operam potins sibi viudi-

careut
meam,
mentem ahiecissem omnem latine

tterum
scribendi
quae improbissimo lahore iam
.
semel et his rdia lingua
scripseram.

lacebant
F- X. Kraus,
/),> BlulampuUtn
der romischen Kata-
hombm,
Fiankftirt. ISdS,
p.M2.
itaque

Haque inter reiedaneu meae Obscrvaliones le

phialis rubricatis quibus inai-lyrum romano-


'
rum sepulcra dignosci
dicunUir, earttmque
obiivionnn iam (rperam, cum ecce (lefenmtur
l
ad me litterae, quibus vix uou iuberer jndrerem
l
de chartis illis excutere eamque saltem partem,
l
quae dephialis
sepulcralibus est, latinam facere;
l
liomae per umtm de cemoribus
aUquid de meo
"
conatu
innotuisse;
vehemenfer a quibusdam iUic
\
eum
desiderari; et futurum forte ut ex eo in
l
ecclesiam
redundet utilitas non spernenda. Cui
l
flagitationi
cum mihi interjrum non foret
deesse,
l
quamprimum
licuit, manum denuo operi ad-
"
movi, ut officio fumjerer.
Mox itaque, anno
"scilicet
}H55, tijpis impressae fuerunt De phialis
rubricatis
quibus martyrum
romanorum
scpvilcra
dignosci
dicuntur
Observationes
V. D. B., >ta
tamen ut in ndmodum
paucorum manus
venirent.
Nam
"
mirabitur forte
non nemo (ita pergii auctor
in capite
prooemiali post verba superius
citata)
scripfionem
hanc typis fuisse
excusam. Cuius rei
"
non alia esi causa quam quod minori impendto
"
pauca
preiis beUjicis
parantur
exanphma
quam
"
scripforum
manu.
Quocirca
unumquemque
mo-
"
nitum velim quod hunc libellum
puUici luris
"
nonfeci,
sed cum
paucissimis
tantum
commu-
"
nicatum volui atque
etiamnum
volo.

Quod
monitum
maioris
cautelae gratia et in captte bbn
sui seorsim et patmfer
expressum
volmt, eos, m
quorum
manus veniret, enixe
obtestans
" ut hunc
nemo librum
praeter
mentem
scriptoris et con-
l
silium in vulgus
spargat
Sed inde aliud
nascebatur
incommodum.
Neque emm adeo occul-
tari res
poteraf,
quin
aliquando
multis mnote-
sceret;
neque ullum libri
exemplar,plurinus
avule
poscentibus,
etiam
quovis oblato
pretiotradehatur.
Hinc ilico sparsa est fama
infererud.tos,
tantum
ex illa
dissertafione
scandalum
excitatum
esse, ut
superiorum
Societatis iussu tota editio
suppressa et
iiammis
fradita esset et quattuor vix vel
qumque
exemplaria
incendium
evasissent (1)-
Rumor pror-
sus inanis, cum
nulium
iussu
superiorum
quorum^
cumque
exemplar
concrematum
aut
suppressu>n
sit et non
admodum
pauca in
scrmns
nostris
qjiescanf.
Nemo
quoque
asserat,
intentum
a^
finem
nequaquam
attigisse P.
Vuiorem.
Inde
enim ab anno 1861
nullum
omnino
corpus
san-
Zn e
coemeteriis
Romnnis
extrah
etpuU.ae
Zerationi
exponi
tuUt
auctoritas
droecesana
Znana,
teste
ipso Em.
Cardinali
Vrcar^
m
Zer.simo
decreto,
quod
annoim
ed^dr ad^
rersus
impudentes
huiusmodi
Upsanonm
v^^^^
iores (2)
Hoc eodem
anno
^l
prodierat
Romae
:l;!n-.nnscrIptionumclu-istianarum^^
Romae,
auctore
praeclarissnno
archaeoiogo
loh
%.dcRossi;
quopfane
^onflrmatunyste
m
apertissima
luce
positum
praecpuum P. Vu['
Igumentum,
inde "-/^ ^^^';''"";
5'"^f,;C
semicra
quihus
phialae
rubncatae
a/ixae e
;i:i;J,
perti^^t
ad
tempora Post-C.'^^
niana,
quando
nufii
marfyres
Romae
pro Chnsto
ZguiLenuderunt.Necdeniquev^^^^^^^^^^
opinionem
eius fuisse
reprobatam
decreto S. R.t.
^Zlqafo
dielO
decembris 1863 (3),^'--j-
decretonihU
amplius de vasis
sangmneis
dece,
nitur, quam decreto anni 1668; quod vel ex hac
ipsius conclusione, manifesfum est :
"...duohus his

propositis dubiis : L An phialae vitreae aut

fujulinae sanguine tinctae, qiute ad loculos sepul-


tovum in sacris roemeteriis vel extra ipsos repe-
riuntur, censeri debeant
martgrii signum ?
II. An ideo sit standum vei recedendum a
\ decreto sanctae
Congregationis
Indulgentiarum
,
et Reliquiarum diei 10 apnlis 1668 f - Respon-
\ dit ad primum : Affirnuitive.
Respondit ad

secundum : Provisum in primo.


lam vero in ciausula sui operis diserte declaravit
Victor nodersibi omnino sacram et certam esse sen-
tentiam a S. C. die 10 aprilis 1668
enuntiatam,
uhi scilicet constaret,
quod de pierisque
negandum
censehat,
phialas sepuleris afflxas
vere humano
sanguine tinctas esse :
"
Abest itaque, aiehat, mul-
tumque
af>est, ut inanem aut falsam
faciamus
"
sacrae
congregationis
legem ; hanc veneramur,
"
hanc sanctam
habemus et haberi
voiumus.
"
Optimis enim
argumentis
ostende}-unt
archaeo-
'
logi
sanguinem
martgrum
collectum fuisse sae-
"
pius linteis,
vestibus,
spongiis, ggpso ahquando,
"
interdum
vitreis vasis;
haecpignora
lam stbi ser-
"
vasse fideles, iam
intulisse
tumulis;
nonnunquam
"
sepultosesse
martgres
insauguinolentissindoni'
"
bus
etidgenusaiia.Haecrectaetcertissimaeta
"
nemine
impnqnanda.
Neque
adversum haec in
"
universo
hoc
commentario
aiiquid hiscere memi-
"
nimus, et, si
excidisset,
deletum
voiumus
,
(4).
"
Verum,
quamquam,
ut diximus,
decretum recen-
tius S R C.
nuilatenus
definitionem
antiqmons
decrefi
praetergressum
erat, et eos sohs propne
feriebat,
qui cum ci. v.
Edmundo U
Blant e.usque
sequacibus (5)
contendelmnt,
etsi ommno
vasa
ruhricata
sanguinem
martgrum
contmiusse
cen-
senda
essent,
nequaquam
tamen ea
habenda esse
nt signa
mart,frii,cnm
fumen editum
videretur,ne
inworfune
perturbarentur
fiddium
mente.^,
qui
soiiti
erant
venerari
in suis ecciesiis
corpora
sancta iam
dudum e
coemeleriis
Romanis accepta,
cupiens
eximius
pater ut vitaretur
ommno scan-
dalum
pusiilorum,
quod faciie ex
i>"^
'.'"
;"
^^
cussioneoriripoterat,
iam
prorsus sibi
sdendum
iudicavit,
neque ulta
ratione
opuuonem
suam
ampliu^
defendendam
suscepU.
Itaque
Ln anno 1867
Parisus
produssetBe
ph
alicruenta
indicio
facti pro
Ghristo
martyru
tquisitio
Arohangeh
Sconam.gho
p..sby
Romani ac ssrum
rcliqu.arum
custode {.icV 2
lil^ro
acerrime
impugnabafur
non ^olnm ev. m^
tentia,
sed
etpersona et
mens,adeout .
^p^a Dsqu
.itionis
praefafione
traduceretur
ut qu.
J

sectatur
dicendi
rafionem,
quae .pso
DodueUo
"
Missonio et
Burnetio,
ceterisque
Homanae
Ede
"
siaehostibus(verbositvenia)non
uuiujnap^ope
"
Zerim,
videatur ,
non
aliam
respons.onen
l^Lt
uam
brevem
epistuiam,
gua
ejnodesU
deiniqua
sacerdotis
Homam
argumntand.ra
tonelerebatur,
et
asserehat
se post eddum S, C
ZLun ne
verbum
quidem de
quaest.one
va
m
decret m ne i
^.^^^ ^,
^.^iatu-
Z^^ZlZ^LseLLiohoedientiacoact^
'l^rsuo
scribendo
et
tgpis
excudendo
o^r^^^^^^
dedisse,
nec
repugnare
quonunus S. C.
decnto
. Ti flfiSl-82) P
198. -(3) Ed. inter
Analeeta
IV\
l
1.19 :
;
Ouvrage au
-f7/^^^
"^^'^^^^
'"^^'"^t^rs
^'
S.
Lenotant''
in
periodico
dont il nVxiste que cinq exempla
res tes au
I
,ase de sattg. P^"^*
,'., ".^
c(r F X.
Kraus, Die
Annales de
phih.oph.e
chrit ^v^lSt^^J^- ^
P^^,,
BMao.pulUn.
etc. p.
12-
.^^-^
Beme des quest. iii^t., toin. II (1867) .
etc. v )
opinio aua nprobata et reprohanda
ImUcare-
tur (1).
Illud aufciii iitter tot contradictiones,
quas a
catholicis viris perpessus est, maximo solatio ipsi
fuit, quod mmquani superiores eius, qui eum pro-
pius et infimiun noverant, ulfam de eius dov.trina
suspicionem vel ullum diffideutiae
indicium exhi-
buerunt. Sinrerum quippe simpficis et perfectae
oboedienfine spirifum in eo vigere perspectum
habebanf. Nihif iis non inconsdis auf inconsuftis
aggredi, eorum consilUs in omnibus libeufissime
obsequi, quicquid iu scriptionibus a se lucubratis
iis dispticere intdfegeret, stattm delere et silenfio
premere,fixum
omnino ipsi erat ef quasi insifum.
Itaque et iis religioni erat, ut ne malevolis adversus
eum querefis aures praeberent ef etiam ne iusta eum
liberfafe defraudarenf, quominus sentenfiam suam
proferret atque tueretur de his omnihus, quae in
uframque partem a cafhoficis viris, safva doctrina
fidei et dvhita Kccfesiae eiusque summo pastori
subiectione,discepfari ofdingeret. Vndeet maiores ei
addehanturanimi, magisquepromptus et aiacerpro-
dibat in aciem,ar facife clamores ef convicia adrersus
seprohfa spernehat, cum se praelatorum suorum
approhafione confirmatum sentiret et protecfum.
Cuius mutuae fiduciae illud arqumentum intcr alia
afferre
Uref, quod anno 18(i9,cum maxime ferve-
bant inter catholicos controversiae iUae, quas .tupe-
rius memoravimus,nec ipse postufantibus nonnuffis
atnicis denegandum censuit, nec superiores obstite-
runf, quiit commentarium ederet de concordia
doctrinae catholicae cum iure pubfico belgico, hoc
titulo insignifum : Les principes catholiques et la
Constilution bolge
;
qui commentarius saepius
deinde in comitiis publicis Befgii c.um muffa laude
cifafus est a deputatis catholicis, quos pseudo-fibe-
rales huic iuri necessario infensos praedicabanf.
Solabatur etiam eum multorum fum suorum
communi religionis vinculo iunctorum fratrum,
tum sacerdotum et laicorum amicitia, quos sihi
devinxeraf officiosissima crga omnes, eos quoque
qui ipsum verbis aut scriptis taeserant, caritaie
;
eximia animi sinceritate, ab omni simulatione aut
dissimulatione afienissimi, mira denique simpU-
citate, quam ef sermone vf omni agendi rafione
manifentafiat, adeo ut non raro qui ilfum pri-
muni convenirent, stuperent virum, quem scripfif;
suis gravem admodum norant et nonnihi! efiam
acrem ei vehementem existimaverant, quemque sta-
tura procerum et corpore vasfum cernebanf, fanto
jnaeditum candore, nec puerili ferme ingenuitate
expertem.
Talis cmn esset, nemo mirahitur quod muHipfex
eius eruditio, ingenium ferax et promptissimus
calanius pro re nata vel postulanfibus nmicis in
permnitas et maxime varias scriptiones sese
effuderint : quas hic brevifer recensitas exhiheri
non pigchit (2). Et primo quidem non pauca edidit
ad forendaw pietafem popularem in Christum
Dominum, Beatissimam Virginem Mariam et
alios sanctos, eos praesertim qut Belgae ortu
fuerunt vel in Belgo praecipue cofuntur. In
(juo genere ivipritnis memorandus venit eqregius
fibefliis de j^assione iJouiini, finndrice editus
Bruxeflis anno 1851 sub iifulo Passieboeksken,
saepius deinde recusus atque afias in linguas con-
versus. Huc accedunf quae gaffice scripsit de cutfii
SS, Sacramenti : Gonfreric du T. S. Sacrement,
canoniqueniont
rrigoo sous lc titre dc Tadminis-
tration ou du saint viatique dans 1'eglise parois-
siale de N.-D. de Finisterrc a Bruxelles (Brux.,
ISrid) ; Oy\%\i\q
dos saluts du S. Sacromont dans
la province
ecclesiastiquo de Malinos (Frocis lii.s-
toriques, 1872); Le S. Sacrenient de miracle de
Bruxclle.^ (ibid.. 187:^);
Dopot mysterieux d'hos-
ties au refugc dos Ursulinos a Bruxollos (ibid.,
1869);

De B. V, Maria vero : Souvenir du
mois do Marie et du couronnemcnt do la statue
miraculeuse do N.-D. dc la Misoricorde dans
1'oglisc de N.-D. de la Ghapelle (gallireeiflandrice,
Brux., 1843); Historie van O.-L-V. Tcn Kerso-
laer binnen de parochie Edelaer by Audonaerde
(Brux., 1844 et mS); O.-L.-V. Ten Troost te
Vilvoorden flirux., 1853);FeiG russe dela B.V.M.
difc du Scapulaire de la Mere de Dicu (Prec.
hist.. 1853); Gouronnes dcs saints et en parficu-
lier de la T. S V.. ibid.. mO); Osbcrt do Clara
et rabbo Ansclme. inslituteurs de !a fete de rim-
maculeo Conccption de la 8. V. dans roglise
latine (Etudcs relig., ISdO); Historie van de ber-
togelyke kork van Alscmberg en van 't wonder-
boi'l<l van O.-L.-V. aldaar bcwaard (Brux., 18fJ9);
Lettre sur rorigine du Mois de Mario (Prcc.
hist., J87i;;La procession de I'Assomption de la
S. V. on France et en Belgique et le voeu de
Louis XIII (ibid.).
De divcrsis sanctis: Vie de
S* Reinelde vierge et martyre, dont les reliques
reposent en reglise de Saintes pres de Hal
(Brux., 1853); Hel christelyk Hoolaerl of Hoo-
laert toege^\7d aen God, aen Maria en aen
andere Gods lieve Hoiligen (Brux., 1855); de vifa
et passione B. Andreae Bobola S. I. recens infer
beafos refafi (gallice et flandrice, Brux., 1853,
1854, 1858); Geschiedenis der zalige... Maria van
Woluwe, gcnieenelyk genoemd Lcnneke-Mare
(Brux., 1855 ei 1869); Levens der Iili. Aiuia,
Clcmens, Cornelius, etc. (Brux., 1855); Le B. -Joan
de Gand, precnrseur de Jeanne d'Arc (Revue
bolge ot etrangore, 1862, etPcWie Bibliofb. chret.
18!M)); Les saints martyrs japonais de la C. d. J.
Paul Miki, Joan Soan do Gotto et Jacques Kisai
(Brux., 1863); Levens van de h. Christina cn
van den h. Hilduardus, patroonon van Dickel-
venne en Dendermonde (Gand, 1865) ; Leven van
don h. Jacobus Lacops... een der nogentien mar-
telaren van Gorcum (Brux., 18fJ8) ; Lcvcu en
mirakelen van de h. Alena, wier relikwien berus-
ten to Vorst iiy Brussel (Brux., 1^69); Les mar-
tyrs d'Audenaerde, documents inodits (Analectes
pour scrvir ii riiist. eccl. dc la Eolgique, 1870); Le
B. Ernest, abbo dc Zwiefalten et marlyr a la
Moc(iue (Precis hist.. 1858); Decouverte faite en
octobro 1860 du tombeau de S. Mamert. institu-
tenr dos Hogations (ibid., Mil); Un rovolution-
naU-o devenu saint ou Vie de S. Pellcgrino Laziosi
(ibid..
1^62); Un lis au milieu dus ('pines ou
S'- Philomono (ibid., ls(i4);
S'^- Ermolindo, pa-
tronne de Meldert (ibid., 1867).
Quosdam alios meritis insignes cefehrarit edifa
h'evi tractatione de eorum viia et gestis, aequales
plerosque ef quos famifiariter noveraf, praecipue
ve.ro cognrtfum suum I. S. Thienpout, ad comitia
puhlica helgica a civibus suis Aldenardensibus
phtriesdvpntafum
(Brux.
1865), Cardinalnn Sci-
fovshi Unngariae
primatem
(Prec. hist., 1862),
iliustrissimum
virum F. X. de Kam, Academiae
(1) Haec epislula germanice edifa est in periodico Bon- opeia summa cum dilitrcnliu recensuit no^ter C. Sonimer-
nensi 77if%..sc/i.Li7mi/('rWa/r, an.lWiS. p.iST.et rursus
''ofivlBibHothiqugdflaCompagniedeJ^HUs
tom II(1S91),
piUice ap. Kmus. op. cil.. p. 67. - (ii) Universa P. Viclmis col. 318-28.
'
Loraniensis
Lovaniensis
Redorem (fitud. relig., iS05), Eiluay
dum DucpefiauT (ihid., 1868),
Petrum OUvaint et
ceferos Patres Societdfis in rinli fumuHu Parisiis
necatos {VT6c.h\s\.J871),et
Cardimiinn
Fraurken^
berg archiepiscopum
Mechlinievsem,
qui extremo
praeterito saeculo tam forfiier pro libertate eccle-
siae
fyrannicis losephi 11 imperatoris
decretis
restitit (ibid.. 1S7.H).
Permulfasjyraeterea
scripsit
dissertatiuneulas de
refmsadarrhaeoloijiam
et hi^toriam
ecdesiasticam
spectantibus,
fjuarum praccipuas fere
secundum
ordinem
chronolofiicum,
quo editac sunf, hir wdt-
casseiuvahif,
nimirum : De rorigine des beguines
belges
(Jounial
liislorique, Lic<je 1843) ;
^^an\en
critique du miracle de Tipase (Prec. hist., m^)
;
Explication de dcux
^pitaphcs
chrctiennes trou-
vees... cn Algerie (ibid., 1854 et 1856);
Petn
Abaelardi
hynini et sequentiae ... ad usum virgi-
nunimonasteriiParaclitensisrp.iWty/e.,Patr.lat.,
tom.
CLXXVni); Le style d'ULrccht ct le style
de Tournay
(Annales de la Soc.
d'emulation de
Bruges, 1856);
De la reserve du prccieux sang
(Prec hist., mi));
Notice surla mission belge de
Calcutta
(Brux., 1864) ; Les oratoires privcs depuis
le concilc de Trente (Etud. relig., 1863 et 1864);
Sur la
numeratiori
dcs Romains, a propos du
computiste
anonyme
d'Afrique
(ibid,
mo);
M de
Rossi et ses recents
travaux sur les cata-
coml)es de Romc
(ibid., 1805 et 1868);
et Recen-
sion of the
Nvork of J- B. de
Rossi Insmpt.
christ.
(inperiodico
anyhco Thc Home .?;;
Antiquites
ecossai.cs
(Etud. rehg., ^7);
Sabaria,
ville natale de saint
Martin (ibid., 1868);
Le tom-
beau de Nila
Florenlina
(ibid., 1808 cf 1869),
Plancon<;u
par le P.
Roswcyde
pour la puhhca-
ti on des Acla SS.
(Analectes
pour servir a 1
hist.
eccl. de la
Bclgique,
1868); Le sicge
episcopal de
Constance in p.
i.(Prcc. hist.,
-8j;Uarcheolog.e
irlandaise au
couvent de sainl Antome de Padoue
a
Louvain
(Et. rel, 1869);
Lesconlrovcrses
de
Bcllarmin
ont-cllcs
ete mises a 1
Index (.bid.,
1870) ;
Des
prophcties en
voguc (Pruc hist.,
1870 et 1871);
Lc Gcsii de Romc,
uoticc
descr.-
plivc et
historique
et Caractcrc
internat.ona
du
^esu de Romc (ihid,,
1871 et m3);
Orga...^a^^^^^^^^
de
rancienne
mission
du Japon
(al., 18^-V
,
Recherchcs
sur les
calendriers
eccles.ast.ques
cuius ea
pars, quae est de
kalendariis
r/nren6> et
ecrivains de la G. dc J..
ed. 2%
tom. W,
P-
^^-^^'
86,
alfera
autem., de
kafendariis
latuus
etalns,
post
mortem
scripforis in Prec. h.st., an.
1877-
Omisimus
innumera
alia
hrenora,
quae m elo-
Im rirornm
sibi
aequafium,
de Ubris sno tempore
editis de
quaestionibus
denique
diversi
genens aevo
Zfro
aitatis, iis
praesertim
quae
Ecclesraevd
Sanctae
Sedis iura
attingebant,
suppresso
phmm.
que nomine,
vulgavit ttm in citatis
^oepn.s
periodr^
cis tum in
epheme^-idibus,
in ea
praecqme
cm
titulus est Journal de
Bruxellcs.
Ultimus fere
ingenii fetus fuf
opus
quoddam
theohqicum
et
apolof,eticum,
cddum
anno
1H73
\ui Lnus,
ut mox
dicemus, finem
/a o.^-
ipsius
imposuif,
quodque
mscnptum
est V.n-
dliae
Biucrinianac.
Qno
libro, qn,
constat^
paginis 178 in-8^,
probare et
confirmareconatus
est quae in doctissimi
riri P.
Antonn
Halle-
riJcommentariis
de re morali
nonsat^s
aequo
iure
suqillata
iudicabat a
nonnulhs
fheoag^s
eximiaeCongregationis
SS.
liedempfons
,n hbro,
cui tifulum feceranf Vindiciae Alphonsianae.
Inferea ,dum haecomnia scribebfit et edebat,nihilo
niitnts operi Uollandiano promovendo incumbebat
Virfor; quin et ita incubuit, ut in epistula sna apo-
logetica ad Em. Card. Patrizzi vere affirmare^
potuerit se a multis annis magnam partem rei
Bollandianae umeris suis sustinere. Diximus
supra quam non spernendam operam contulerit,
annos nondum nafus triginta, posferiori parti
tomi VII Octobris conficiendae.
Non ita mtdtoa
quidem cnmmentarios ab eo exaratos continet
tomus VIII (ed. anno 1853),
cum is iam ^naxima
ex parte completus esset, ubi anno 1850
ad
Dollandianum
collegium reversus est. Sed strenue
admodum
allaboravit
praeparandis et edendis
qufitt Hor tomis sequentibus, IXdico (ed. anno 1858),
X (1861),
XI (1864)
et XII (1867).
Vltimos eius
commentarios continet tomus XIII, diu post eius
obitum, anno nempe 1884, m lucem datus. Quanto
autem eruditorum plausu exceptae sint eius hagio-
graphicae
commentationrs,
elucet ex testimonio
doctissimi viri F.-X. de Ram, Rectoris mafjnifici
Academiae
Lovaniensis, in ea, quam anno 1860
gubernio belgiro porrexit, relatione de volumimbus
Actorum
Sanctorum a
recentioribus
Hotlandianis
prelo emissis, fum etiam ex testimoniis
aliorum
quorundam
eruditionis fama
celebrium
virorum,
quae idem vir fhcfus in eadem citavit (1).
Unde
nonnuUa hoc loco eorum verbis, ne ipsi nimit videa-
mur in opere nostro laudando,
exhibenda
duxnnus.
Itaque, postquam
muUa laudaverat in tomis VII,
VIII et IX, qui soli hactenus a
recentiorihus BoU
landianis
vulqftti fuerant,
iio pcrgit cl. F.-X. de
Ram

Les diffcrents
collaborateurs
des trois nou-
reaux vohnnes y
ont fait
leurs preuves
;
ils ont
'
monfrc
qu'iis
appartiennent
vraiment a la race
"
de
BoUandns.
Nous ne saurions faxre
connaUre
"
ici les travaux de chacun en
particulier, ni entrer
"
dfws fles
details sur les
matihes
qutls ont
"
tmitks. II nous suffira
d'appeler
Vattention sur
"
des trftvaux hors Ugne Cflites pftr le ph-e T tctor
"
de Buck dans les derniers
vohtmes
d'octohre.
-
"
Lesactesdesaintnilarion,abb4,
instituteur de
"
h vie
monastique en Palestine,
renferment
une
"
hnmense
etude de
ghgraphie,
flhistoire et d ar-
"
cheologieauIV'
sikle...;
les notes ajoutees ala
"
viesontun
modHe decM-
et
d^iruddtonj^on
"
commentaire
sur saint
Cnni, ^veqm de Hfm-
"
bourg,
doit lui avoir cotVr un fntvad
enf,rme.
"
MalU
le d^faut de
mfiferiftux,
d
y
klanrd les
"
oriles des eveches de
Hambourg
et de Breme,
"
et
Vhistoire des
premiers
Mques de
cesjeux
"
sihaes
- Dfinsles
actes des Sftints Oeoffroi
et
"
Serlon,
abb^s et
j>ropagateurs
de la filiationrts-
"tercienne
de
Sfmgntj, d dkrit
Vortgme
d une
"
Mnite de
monastires
ef corrige un
grandnombre
"
dWreursftu
nouvean
Monasticum
anghcamn.i.
-
"
%ans les actes fle saint
Mauronte,
le P ac.tum
"
Digncnse.
pi^ce qtd montre tous les defads d une
:
plcflure
cirile en 768,
recoit pour la prenue
fois sa
vraieet
complHe
exphcatio.i. - Les actes
"
desainte
Ursulesont,
a nos
geux,unedes
mono^
avfiphies les plus parfaites
et les phts adnw
fbles
"
Vtoute la
collection
des
Bollandistes,
anctenne
"
etmodei-ne...
- Pormi
lcs fiutres travaux
flu
"
InVeffe
Buck, que
contienf k
neunhne
volume
"7octobre,onl.marqueencoreIesactesdesanU
"
Gihizonntoine
fht
Mont-Casstn,desamt
Uda-
"
ron
Mpte
de
Mf^gBne,...
- havaux
gm se
"dZrsifieitpourainsidireUinfini,et
qm tous
(1) Compte
rnnlu </.. ./.nr. fte la
0,m,mV./o
rcyaJf
dnmtove,
111t. s6rie, lom. II tBiux,
1861.. p.
lt>2-94
soni
sont marquifs au coin de la meme honne et saine

critiqtte.

Vn hmnent
archeohfjue romain,
l
M. h chevalier de Rossi, dans une lettre du

10 mars dernier, s'xprimait de la waniere sui-

vante:
"
Certes, en fait de rritique iudependanle
t s^K^re, ies nouveaux BoHandistes peuvent ^fre

quelquefofs soupronnh d'aller trop loin, mais

jamais d'etre serviles ou de corrompre la rerit^


etla sciencepar uiie complaisance accommodante
aux l^gendes d aux pieuses opinion.^f. Leurs tra-

vaux sur les sainfs des premiers siMes... m'oni


, singulihement satisfait. Non seufement Hs ne fe
,
cMent en rien a ceux des anciens lioflandisfes,
, mais, (t ma manih-e de voir, ils fes surpassenf en
,,
quelques points....
Dans une Hude sur tes Bof-
tamlistes, considerh au point de rue defhagio-

graphie slave, M. A. Chodzko (professeur des

famptes et fitfhatures staves au Colfege de

France) a fait ressorftr Vinth-H qu'offre fa

science 1'oetivre de nos Bolfandistes.. , (sequuntur


mufta in hanc rem). En fisant les vies de ces
saints patrons d'une nation si (jtorieuse autrefois,

etsi profond^ment dechue aujottrd'hui, nous nous


^ sommea dit itne fois de plits que fa race des Pape-
hroch et des Stiltimj n'a pas d^f/^nere. II
suffit,

pour s'en convaincre, de eomparer les travaux

recents avec les i^fttcuhrations anafogues de ces

deux anciens BoIIandisfes. Chez fes uns et fes


,,
atitres, on decouvre pour ainsi dtre les mimes

traits de famiffe :critiqtie sagace, hudition soHde,

liherfi d'opinion. Aa moins, qtiant a notts, apri*s


,, une lecture attentive, nous ftlmes (jrandement
, edifies de mpas
g
avoir rencontre de ccs lourdes
y,
meprises si cotnmunes chez les auteurs occiden-

tatix, Ior!iqu'ifs traifent desqttestionssfnves. Loin

de la, lea slavistes eux-memes i/ apprendront hien

des choses qtCon n'a pas gM-alement Vhahi-

titde d'approfondir comme efles fe tneritent h

cause de leur importance au point de vtie de Vhis-

toire religieuse dcs peupfes slaves...


Ainsi,pour

citer qitelques exempfes, ii propos de fa vte de

sainte Parasche, le phe Tinnehroek...


montre

quec'est a Innocent III queles Bufgnres doivent

Verection de feur patriarcat, et (pie par cons^-

quent ifs reconnaissaient alors Vautorit^ du sou-

verain ponfife. JVh dirai autant du pere de

Buck, () qni on doif fes mrants commentaires sur

saint Hilarion de Mogfhie et sur saiut Jean de

Rijlsl-. Entre autres, les (jdographes tui sauronf

gre d'atmr
fii4, selon nous
de/initivemenf, fa

position jusqit'afors
incertaine de ta Grande

Preslava... Le ph-e de Buck ne fut pas tnoina

heureux dans ses recherches chronofogiqitcs,


si

ardues de leur nafnre, surfont quaud on entre

dans ledomaine de lachronologiesfavonne...


(1).
His adiungemtts tantum iudicimn quodpraeclartts
qttidam archaeologtis Hihernus, lacohtts
Reeves ni
fallimur, protufit "
non mtnoris pretii esse' ea
fptae detefjit doctissimits
scriptor
BolfandianuA
(P. Victor De BuckJ circa ecclesias celticas
et
sanctos Hihernos,
quoritm historia tot teneltris et
scopuUs offstrurfa est
(2).
Sed fiis omnifms
sttfficere non potuit Pater
Victor nisi assiduo et immenso fahore. Huic non
solum per midtarum horarum spatio
incttnMmf
interdiu, sed pcrsaepe atque lix non cottidieseram
protrahehat in noctem.
Confidehat nimirum validis-
simi corporis rof)ore et firmissimis virihus, fptas
cttivis defatigationi sustinendae
pares existimafmt.
Atsuo et nostro detrimento, heu sero nimis,ptus
aequo se iis confidisse
agnovit. Et prinio (pxidem
anno
1803 afi(piain consttetae vafetudinis defectio-
nem expertus,
ittssus est fanfisper operosttm vitae
gentts ahrumpere et fptieti ac relaxationi animi
indul(/ere. Mox tanien, virU>us reparatis, ac nihilo
prtidentior factus,
novo ardore stiidia repetiit,
totnum XI Octohris tgpis excudendo impigre ope-
ram navavit; eoqiie ahsoluto, XII comparando
statim manum admnvitet ita (juidem ut, cum socii
Boflandiani sex huic volutnini alfahorarent, i/}se
ttnus eittsdem fere mediatn partein confecerit. Adde
fonf/emaximam/)artemfastidiosimunerissingulas
ploffas saepius einend<indi, uhi e tgpographoritm
mfinihns prodirenf, ah ipso fuisse susceptatn, nec
soluni menda tgpof/raphica fuisse correcfa, sed
mufta in rommentariis coUegarum, prtiesertim
Remigii fratris sui, suppleta et perpoUta.
Vixdum ex eo lahore respirahat cum, indicto
a SS. DD. Pio papa IXmense iitnio anni 1808
concilio oecumenico Vaticano in finem anni se-
qttentis, })rae omnthus Pafrihns Societatis, insigni
utifpte existimafionis et fiduciae indicio, ah A. B. P.
Praeposifo Generali Petro Beckx designatus
est, tit fheologi tifttfo et munere ipsi ex officio ades-
set. Ad ipififl fjuidem muntts explmdum sedtilo sese
comparavit, eaf/tte occasione conscripsit egregiiim
illum De exemptione regularium conservanda et
conlirmanda fractfifum, cuins stipra ntentionem
fecimtts. In ipso tamen concitio non adeo utilem
operam praehere jiotuit, ctim iffud post emissa
pauca decreta dogmattca mense augusto anni 1870
oh exortas bellorum caiamitates dissolvi opor-
fuerit, antequfim ventuin esset ad tractandas
quaestiones disciplinares, ad quas elucidandas
eius ronsilia et muftipHcis eruditionis suhsidia
praecipue requirebanfur.
lioma itaqite Bruxellas reoersus adversa vale-
tudine faborare coepit. Ipse quiflem caefi Romani
intemperiem et Itaforum victum insuetum sibi no-
cuisse censehat; reapse autem vires iam antea de-
hilitfttas recens suscepti lahores prosfraverant,
Ado/)eram nihilominus denuo se naviter accinxit.
Quam tamen iam sitbinde intermittere et tandem
post hiennium vix non omnino dimitfere coacttis
est. Funesfa sifpiidem indicia gravissimam viriutn
deminutionem
denuntiahant ; inter qtiae profecto
iflud acerhissimum
fuit, cpml oculorum acies ita
dehifitata est, ut per norem mentium spafium paene
eornm ttsu privnfus, ah omni prorsus legemU et
scrihendi
exercitio absfinere debuerif. Sed et ad
hanc miseram condicionem redactus, adeo animum
non desimidit uf, rum ipse scribere mm valeret,
colfegis stiis e( praesertim Remigio fratri plures de
sanctis Ilihernis, in quihus tractandis singulariter
praestfthfit,
commenfarios
dictarit,proxime edendo
volumini Acforum
inserendos.
Deni(pie tamen, posfquam
remedia omnia a me-
dicis in cassttm
fuerant adhibita, abiciemla i/)si et
alits omnis sjyes recuperandae
vtifetttdinis fuit, c.um
praesertim imle ab anno 1874 omnimodam
defe-
ctionem
corporis
indicarent
sanguinis
profitma
saepius
ingeminata et quater per pfures dies con-
tmuatft.
Itaque iam non aliud sibi restare intel-
lexit qufim ut se compararet
ad temporalem vitam
cum aeterna
commutandam.
Vltimis morientium
sacramentis se muniri
instantissimis
precihits plu-
rtespostitlavit;
ceterum vero nuffum imiuieti animi
signum /jraefjiot;
quin et mira serenitate vultus,
piis etiam et hHarihus
verbis absolutam animi
aeqitalitatem
et cum divina vofuntate consensum ita
(I) Bulletins. torn. cit..
p. 160-70. -
(2) Fru,nan's
Journal
of Dufjlin, 26 april 1869.
demomtrabat,
(UmonMrahat, ut sumniae ucdifcaiioni cssef owni-
bvs. Tundem cum die 11 wuii 1H7C sacvo riutico ct
exlrema uncHone ultimo refectus esset, die deinde
23 eiusdem mensis, B. Andreae lioholae recolen-
dae memoviae sacra, quem simjuJaritcf scrtptis
cehhraverat pius hagiographus, placide ohdormivit
in Domiuo, hihorum siiorum, ffuos ad maiorem
Dei gloriam susceperat et impigre prosecutus erat,
adernum praemium iu caelesti ruria recepturus.
Annum agehat aetatis sexagesimum, ob ingressa
Societate quadvagesimum secundum, ex quo Bol-
landiano operi coufinuamh adscriptus fueraf,
trigesimum sextum.
Dt: P. REMIGIO DE BUCK
In sequeutihus elogiis texendis multo hreviorihus
nohis esse Hcet, quouiam FP. Ikmigii De Buck et
Beniamini Bo.-^sue opera Htferaria tota se inter
BoUandianos
parietes conlinuit nec praeferea
quicquam
protuHt, quod vel famam
apud homines
conciliaret rel eorum provocaret
contradictiones.
Igitnr, ut primo agamus de Jiemigio, Victoris
fratre
iuniore, natus est is Aldenardi die 22 martii
anno 1819. SfttdHs litterariis vacavit in collegiis^
Cortraceno ei Alostano cum non mediocri honi
ingenii et diHgenfiae laude; quihus absolutis, Socie-
taiem lesu ingressus est Truncinii die 3
ocfobris
anno 1838. Post Inennium tirocinii exercitiis ac
triennium
Htterariis artihus repetendis ct philoso-
phids addiscendis
impensum, ad coUegium Socie-^
tatis
Antverpiense
missus mense
septembri anm
lS4S,grammaticam
ihidem primo docnit et deni
Utteras
humaniores
annis quattnor;
praeterea
anmm ferme
umnn humaniorum
schnlae praefuit
TurnhoW.
Inde
theologicorum
studioruui cursum
perfecit ah anno 1848 ad annum
l852,sacerdotio
inieren
initiatus mense
septembri anni mh Postea
in domo
Trunciniensi
tertio anno
probafionis
peracto, in eadem per tres annos
ministri officw
funcfus
est. Inde Lovanium
evocafus anno lSo6,
historiam
ecclesiasticam
praelcgii
theologis usque
ad
mensem
septemhrem
anni 1863;
qno iempore
in
colhqium
Bolhndianum
coopfafusest.
Trihiis
igHi'f
''>""''' Artorum
praeparandis,
XI
scilicef, XII ef XIJI
Octohns, seu
potius duo-
hus tanfum
(quamvis enim tomus XJ nomen
eius
interaliorum
prae se ferat, nullos
tamencommen-
tariosab
eo conscriptos
confinet)
aUahoravif,
duce
frafrc suo
Vicfore,
quem ingeuio et docfriua sihi
hnge praesfantiorem ultro ac Hbentissime agnosce-
hat ef summo venerationis atque dilecfionis affectu
prosequebatur. Et tomi quidem XII maior pars,
praefer eam quae Victori debetur,
commentanis
eius nomine signafis rompleta est; non dtssimu-
landmn tamen ad hos quoqne multxnn
confulisse
Vicforem. l'ost editum autem fomum XIJ, cum
Vicfor priino aHis curis, iis praesertim
quae ad
conciHum
Vaticauum
sperfabant, disfentus esset et
deinde infirma
valetudine a
scribendo
impeditus,
reliqiiorum rero coUegarum
unum anno 18/0,
alterum anno lb-72 mors
abripuisset, tertins vero,
aetate
ingravescente, iam paene a lahore
quiesceret,
Remigio fere uni, infer
pUn-imas
molestias,quas
potissimum affereljat
gravissimus fratris
morhus,
onns
incufmif
praeparandi tomum XIII et ulti-
mum
Octobris. Quem et tgpis
rommittere
nmperat
anno 1880; sed
editionem
perficere
non potuit :
nam et ipsum satis levi, ut videhatur.
mah per
paucosdiesfentatum,
repentina
mors absfuiU dte
5
novembris
einsdem
anni, cum
sexagesnnum
nrimum aetatis annum
complesset,ab
inita Socieiat^.
Ie.u
quadragedmum
secundum,
Bollandiam
vero
coUegii
ingressi
derimum
sepiivium.Daud
spernen-
dam in eo rei hisforiae
doctrinam^qnam
ex assidua
librorum
eruditorum
omnis generis lectione
coUege-
raf ornabat
insignis
cniimi
modestia ef
bheralitas,
^ua se ad
quaevis officia
quibusvis Vr'';''';;^^^
promptum
semper et alacrem
exhibebat.
Quam
offiriosissimam
henignifatem
saepiusexperti
doctis-
Jilu ari, qui MonunienUs
Germaniae
lustoncis
*,
dendis
praeeranf, non semel etiam
pubhce in pro-
leiiomenis
suis testatam
voluerunt.
DE P.
BENIAMINO
BOSSUE
Agnmi
nostrorum
pie in
Domino
defnnctorum
ciaudU P.
Beniaminus
Bossue, natus die h
marfn
anno 1804, in
oppiduh
Voperinghe,
^hecesis Bru-
qensis,
parentihus
non
condicione
magisM
dmtus
auam
chrisfiana
piefate apud
suos
praenpms.
^r,
cnris
picet
Hberaliter
educatus,
.W.j,
cum
scholaecatholuae.
in regione
nostra
nonpaU-
re.itJitteris
imbue^idus
inissus est ad
celehetunc
collegium
Sancti
AcheoH
prope
Ambianos,
cmmo-
derahantur
Patres
Societatis lesu;
ihiquephihso-
phiae
cursum
ahsolvU anno 1823,
magistns
suis ob
egregiam
indolem ei inyenium
perspirax
apprnne
^''!4f,"rf./.(
dli vitae
saecularis
muUa
com-
uioda; sed ad maiora se vocaium
sentiens,
pauper
ac humilis
pauperem
Chrisfnm
seqm
dcueie-
rat; cinnque in pairia,
iniquis
hgibus
oppre.sa.
aditns in
religiosam
vitam
praecuderetm
nondu
bitani
perpetuum,
si ifa sors
tuhsset, soh nafaH et
sHllti
direre et
IJehetia.n
peterc,
quae soh iunc
reaio in
sepfemfrionaU
Europa
renatae
non da
Jidein
Societati Jesu
senn-um
domicdium
per-
^M.
Admissus in
Societatem
fintBrigae
m
rX"
die 3 norembris
anno 1823, ef ihidem h.n-
nhintirociniiexercitiis,announoHttera>.m^^^
dh iferum
decurrendo,
aUero
etiam
anno l
,
ibmg
ulpefenda
et pe.-firienda
phihsoplua
fransa^^s
ab anno
1827 ad
1829
grannnat.cam
docmtn^
Zf^ctu
Brigensi
ef ab anno 1829
ad
;'";/^^
lesit uanaae tcun6 /<..
,
^, ,.. suffraaium
admodum commendant, praeci-
consuefum Societatis morem tertium post annum
fum supagnw
Hieravolitano em-
sacerdos factus esf anno 1834, et post annum pue quae scnpstt deS. Abercio UierapotUano epi
Zrtm m^eflae tertiae
probafionis annum scopo etde S.
F.rm.d.ano
Cae.areensnn C^^^^^^^^
pZTlnde ad colle,ium
Namurrense
anno cia. mimum
ips^us calarn, fetum nt^^^
'me nilsiterun, iJem rUetoricam
re.it usque nempe de S.
Quintmo, quem contmet tomus XII
ad autumnm anni 1841 et simul ab anno 1839 Octobris,
ahsolutum non vuht mortepraeventus,
Z^^TZLm morumque
munere functns
quam pie obiit die 18 august^ anuo 1882, aetat.s
est, Quadriennium deiude Loranii hisforiam
septuagesimo
nouo, nUffiosae
mtae
^
ecclesiasticamsimulqueiuscanonicumscholasticos
nono, a suscepto
BoUamhano labore trtgestmo
nostros docendo impendif, ac tandem anno 1845 sepfimo. Mortem ems luxerunf multi tum sacerdo-
BruxeUis inter primos Bollaudiani operis couti- tes, tum religiosae vitae sequaces,tum laici, qmbus
nuatores recentiores cooptatus est.
Nunujuam ob mansuefudinem et uotam prudenUam apprtme
autem exinde hagiographicos fahores intermisit, carus, a consiliis erat et
_
confessiomhus :
mter
donecpostimpensamnaviferoperampraeparandis
quos memorandus
singulariter videtur praeclarus
et edendis tomis VIII Ocfobris et sequeutHms vir lulius Malou, quocum ab eo tempore, quo
usqueadXII,septuagesimofereaefafissuaeanno,
simul in coUegio Acheolensi studus vacabant,
merito otio frui iussu^ esf, hagiographi tamen Bol- intima semper familiaritate comunctus fuit.
FACULTAS
R. P. PRAEPOSITI PROVINCIAE BELGICAE S. I.
Cum tres theologi Societatis nostrae in lucem prodire posse ceusuerint partem
priorem tomi secundi Actorum Sanctorum mensis Novembris, collecti et illustrati
a Carolo De Smedt, losepho De Backer, Francisco Van Ortroy, losepho Van den Gheyn,
Hippolyto Delehaye et Alberto Poncelet, Societatis eiusdem presbyteris theologis,
ego infrascriptus praepositus provinciae Belgicae, potestate mihi facta ab Adm.
R. P. Ludovico Martin, eiusdem Societatis praeposito generali, concedo facultatem
hoc volumen in lucem edendi. In quorum fidem hasce litteras manu propria
subscriptas consuetoque officii sigillo munitas dedi Bruxellis die vigesima quarta iunii
anni mdcccxciv.
L. S. L. DELVAUX, S. I.
PRAEP. FROV, BELG.
APPROBATIO
ORDINARII
Imprimatur.
Mechliniae, 28 iunii 1894.
^
P. L. CARD. GOOSSENS,
ARCH. MECHL.
PROTESTATIO
AUCTORUM
Quod olim protestati sunt decessores nosti-i, in hoc de Actis
Sanctorum opere
se servatas velle Urbani papae VIII constitutiones, neque suis aliorumve hic relatis
commentaiiis aliud pondus tribui quam sit historiae ab hominibus errori obnoxiis
scriptae, idem nos ante hanc tomi secundi Novembris partem priorem
protestamur.
MARTYROLOGIUM
HIERONYMIANUM
AD FIDEM
CODICUM
ADIECTIS
PROLEGOMENIS
EDIBERUNT
lOH.
BAPT.
DE
ROSSl
et
LUDOV.
DUCHESNE.
PROLEGOMENA.
Prolegomena
quae sequuntur tiibus capitulis constant. In piimo lecensentui-
codices tam plem i
quam breviati, adiectis kalendariis, quae ad textum
martyrologii
penitius
cognoscendum
ahquid
conferre
possunt. Tota- haec tractatio Rossii est, paucis exceptis quae ipse supplevi. 1
ecundo
capitulo gradus fit de codicibus etiamnum oxstantibus ad recensionem
gallicanam extremo VI saeculo
factam ex qua pendent omnes codices. In tertio capitulo, omissa ea recensione,
acceditur ad marty-
oogTum ipsum quale fuit in primigenia, id est italica editione, et ad fontes
=^nt'q-^^'7^"-je
promanavit
Se^undum el terlium capilulum ipse digessi. Ceterum ut suum cu.que commode
referatur,
litterae initiales I. B. R. et L. D. marginibus
appictae sunt.
Marlvrologii usus vere ecclesiasticus nullus
umquam fuit. Sed iam inde a saeculo VIII mos
invaluU apud
monachos
canonicosve, ut post officiun, primae horae in o.-atono
persolutum, cum
frlties int?a aulam capituli sese recepissent,
ibi legerentur
aliqui libri ad aed.f.aU.onem
f
ongregat on s
: iners
uos inteJ
martyrologio locus datus est. Quod cum '-
-^f
^^^r;2
Le
observaretur,
sancitum est in
concilio
Aqu.sg.anensi,
anno 817
V ad
'^5''/'
""
f
" ''^
ZuPogL
legainr et dicalur versus ;
deinde reyula ant l.nuUa
.uaeUlei leyatur
;
d.nde Tu autem
"lnde"opino'-'ortum
est studium
componendi
martyrologii et ad aptam formam
red^endi quo
exterminavit.
. .
r.- n ,v ^v iJc mirtvrnlodis auae nunc
historica
vocamus,
Verum
incipiente
regno
Ludov.o Pn, nuUum ex ns
"^ff
^L^-at Beda ; cuius tamen, cum
lucem
adhuc
aspexerat, uno
-cepto
quod saecuU^ -
;^^^^^^
,.,^_ ^,,,
iZ^SZJ^^t^t^^^^'
-^
autem'Hieronymianum
martyro.ogium
^^^if
=a
exemplaria
diem
tulerunt,
^^^S^r^^:^^^
Z.
niinusve
adulti. lis nobis
-'ur quaedam
veterum
Ule,, h^^^
^_^P^
^^^
^.^^^,,^^
epistulae
duae,
altera
Chromat..
e HeUodor
p..copon^m
alte a H,e.
y
^^^^^^.^
_^^^.^
.
^^^^^^.^
inter
omnes
co..stat ;
sed
martyrolog.um 'P""^
"^
'
um
cmiferunt ad cultum
sa.,ctorum
i.,vesti-
t^ir:=:rS=ng==^'ir=pe.^
optandum
erat ut ex
codicibus
inter se
collatis
eruderarentur
atque in '"^.'^'^'
P'-f
^^"^
Jj-j^^^
,,,
perturbatio,
ut labor
ille
Sed ea est
confusio
textus, ea
nonn.mm
^
J^^f
"^^,.^";
^^,.;,,,!
errores,
qui nusquam
restitutionis
maximis
-P^^^-^-^f-f^f"'
,?:,'f^.J
,; '~a lux afTulgeat,
omnes ipsi
traditiones
latius
profundiusque
grassat.
sunt, ut v.a.n
'1"
m
i
^^^
^^^^.^ .^j^,,,^ ^,^,^,,,^
hagiographicae
tolius
orbis
^''-f^^l^^^'",
,.
"J
j:'
.^ S
^s
,i.u.gicae
et
bagiographorum
curae
s^reS;rs=i:^^^^^

u=~
-po'- --.
11.
VI t.m
quoa 1'
"1""
*
C 'c.o
li.ionil.m
e.l,,l,-s,
.xpon
ocul...
.mmo
qua via iam
Rossius
exponet,
(1)
Bbbmer-MUhlb.
631 ;
Hardouin.
ConciUa.
tom. IV.
p.
1232
(c 69).
CAPUT
[IV]
I. B. R.
CAPUT
PRIMUM.
RECENSIO
CRITICA
CODICUM.
.
-
i,'^..nnvminni auos
huic
editioni
parandae adliibui,
Recensioni
criticae
codicura
^rtylg"
h''^'"^^^'"'
^^^^^^^i^e, i
columnas
vel integros
praemittenda
erat praefatio
signif.cans,
qua
rat.one et
"?
"^J '^^J^"
^ , im,
quid lectores hoc
rettulerim vel inde cerpta fecerim,
qu.d eorum ^"
f
.
'"^^^^^^^^^^
apparatu usuros
oporteat
praenoscere.
^'-^^\^^fJl'^^;^^^^^^
"textus
martyrologii
mandabanlur,
revisere,
emendare.
amphficarc.
Sed
P^"' 3''"
.J^^^
'
1^^; eorreptus omnem
typis dari coeperat,
"'^elix lapsus me dex..a
manu^^^^^^^^^
ipsajae artihcum
scribendi
facullatem amisi. Quare neque de textu
revibenao
du^e
J^
^
praefanda
rj;t kSpu nt, t quae'nunc ninns ieiune et breviter
praefaiurus sum, ea aequi bomque /amn
CoLs
Vieronymianos
pleniores in tres tantum ^^^^^-^^^\'^^'^^^^^^^^
quadripartitis : totidem enim ad nos pervenere eius textus exemplana vana, Bernense,
Eplernacense e
q^ae a 1 Fontanellensem
familiam
pertinent aut eidem snnt afnnia. Bernen.e pnmam columnam obtmd
ad fidem codicis diUgenter
expressum. et cum eo atlente collatum a Ludovico Duchesne, qm lib um
?psum Berna Parisios
advehendum curavit. Quae diligentia exprin)endi litteras modo maiores, modo
minores et scripturae
compendia
aliaque id genus minima debebatur tum digmtati codicis uisi-
gnissimi tum eius genuinae lectioni tradendae. Nam compendiis solutis falsae vel arbitranae
potuisseiit facile
interpretationes in textum irrepere;
quemadmodum e. g.
papae, ubi legendum est
papriae) ad diem XVI kal oct. (1)
et similia. Epternacense in columna 11 exhibetur, servatis quoque
versuum
divisione et vocabuiorum
compendiis, codice Parisiensi a Ludovico Duchesne cum apogra-
pho meo assidue coliato. hi cuius lectione priorum editorum erroribus ansam dedit htterarum distri-
butio, quae saepe ita continuantur supra Uneam, ut quae ad laterculum unius diei spectant, videantur
ad
praecedentem diem pertinere. Demum eadem diligentia exhibetur in columna III codex Wissen-
burgensis a coUega meo ad fidem veteris exemplaris expressus, versuum divisione servata. Gui prae
ceteris omnibus eiusdem familiae hanc praerogativam dedimus, ob eius aetatcm in ipso codice
testatam, anni nempe 772;
quamquam lextus aliorum codicum Fontanellensium plenior saepe est
Wissenburgensi. Quae textus supplementa et omnis varia lectio codicum FontaneUensium et
aflinium in columna III snbiciuntur. Codices itaque hieronymiani pleniores, quos Florentinius circiter
quattuor agnovit, ego anno 1868 oclo numeravi (^2). Nunc, computatis uno familiae Fontanellensis
(Urb. 49),
quem neglegendum censui, item duplici Corbeiensi et Lucensi, addito uno Hibernico
(Dungallensi), quo usus minime sum, demum fragmento Laureshamensi, sunt in totum numero
tredecim.
Codices vero, quos appellamus contractos, id est breviaria martyrologii hieronymiani exhibentes,
sane multos et varios non potui ad unum vel plures prototypos certos redigere ; neque eorum oraaes
varietates referre. Tanta eorundem est multiplicitas et mutua dissimiUtudo, ut, excepto breviario
Riclienoviensi, cuius imum et aUerum exemplar paene genuinum agnovi, alium nuUum reppererim, cuius
totam lectionem variam cum suo prototypo potuerim exacte conferre eique subiectam adnotare. Itaque
breviarium
Richenoviense tolum ad Utteram, servata versuum divisione, textum Epternacensem
subsequi volui, unde saltem ex parle videtur pendere; varietates codicum R*, R^ plerasque orthogra-
phicas, diUgenter subieci. Ceteram farraginem indigestam codicum huius classis el quac censui deligenda
e martyrologiis liistoricis, quibus constat suam liieronymiana symbolam conluUsse, reieci in Excerpta
varia col. II. Quae aliis nimis ieiuna visum iri satis praevideo, aliis onerata additamentis a textu
hieronymiano
alienis. Qnorum cum neque perfcctionem velim assererc, neque peccata, si quae sunt,
cuncta excusare, ut his Excerptis studiosi recte utantur, qua mente et norma ea conficienda seu
eligenda decreverim,
paucis accipe.
Omnes textus breviatos martyrologii hieronymiani eorumque singula verba contuli cum plenioribus
(1)
Bull. della Comm. arch. comm. di Roma, 1883, p. 248.
(2) lioma aotterranea, tom. II, p. xix.
et
ivl
et breviario
Richenoviensi. Quicquid in his co.nperi desiderari, vel praebere
'"'l^"'"/^^^'^;;^"^!;^
S
aut
emendandae, sive alicuius corruptelae,
quae haud videbatur
P.>^f
"<'f^f.'^"'''* ^1 e ^0.^1 um eges
tameu lege id sum exseculus, ut adnotatio semel fieret; neque
n.fin.la lechonum
^^^^^^^^^^^^^^
e
diversis codicibus in cumulum confusionis magis quam luos
accresceret.
Qua
'"
jf
'^J^^J^^^^^J^^
dum
brevitati studui, ol,scurita.em
legentibus
atlulerim.
Haec aulem a me d^^^^^^^
,^
"'!;:
^^^^^^
lectionum
textus vere hieronymiani.
Quod ad
additamenla vero ems
.^^--^^^^^^
'"f.^^^Vn cetr s tautum
in
breviario
Richenoviensi recepta sunt, ea tamquam
ipsa
'^'-"S^^^l^^^t
^^^^^^^^^
breviariis
occurrunt,
plerumque censui
praetereunda.
Hanc
'''*'"
'J'"".'^;j
,4,f/(
,/,.
additameuta
vi.u suut aliquo tu.mine
annotanda,
''f
^'^^'^^,
^f,Xlf
"
P-
ectlm
hal,ere, eorum
Lectores
lamen
moneo. si velin.
unmscmusque
brev.a

J^^^
integrum
conlexlum seu
P-^
-'1'"-
-"-'-'
J"'^;^^^^^^^
integros,
vel saltem
numerum
eorum
cuius classis
^f
'l
''''^8^^"''
;;'/:;;J/,,,auifeste
alienos a
progcnie vere
,ogavi;
plus quau>
ducenlos
P-^^'''';.
['X..
."^
^ i
b
radun.ur
tamquan,
hioronymiani,
eo
SSS^Xs
t:S:T::^:~^^^:^^^-
.
Cbromatii,
idque in
Usuardin.
quoque

^1"=:.;:^ codlces
brevia..
-~^^-
Z^^^^^t^^^Si
^^^^
putaduosCasinensest2)etColon.ensembanc.ae
lana
a.U..a.l^
^^^^.^^^^^ ^^ p,^^,
.narlyrologiwn
S.
Hicron.jna,
.'1"^
''^ 2"'
^1
'
Si^^^
^obienses
tra..sierint
h.
A.nbros.a.,am
saeculo X,
editus a
Murator.o (4).
''"^^^^"^^
^_ Ceriani v. cl.
h.terrogavi.
Qm
respo..d.t
Mediolanie..sem,
hanc
praesert.m
ad.. e
P'-*^
;";""^^^
,enisse,
neque in ipso
coc.ob.o
Bob.ens.
Bobiense
martyrologium
..eque .n
^^^'^^^^
eius
coenobii
editum
ab A.
Peyron (o).
repertum
esse
anno
14G1, cum
faclum
est
"'^'/'2;
J
"^.t.ia ad
Ludovicu.n
Piun.
i.npera.orem
'
Denique
non me fugit
^^^"^^ZZ
unOoriUUis
Martyroloyion
de
iouockarUs
nraefixaVitaeS.DionysiiAreopag.tae.lsnempeutatU
c
^.
^,^,;, <
nmximam
canhUm
a se
^Constantinopol,tar.i
a,epU.n (6), 2
^^.
^lf
"-^'-^
- -
'-'^''^
'^fT: '^X
contin,entibus
e.igat...
Qnod
Martyrologum
ut
anU^u^s
^^^^^^^^^^^^^^
^^,,^^,,^
^, ^4
,gn.;tum,
ul eum
Atk..iensiurn^^^^pu ^-~
^,,,.,,,,;
episcopa...
ne
ver^
q--
'
, , s T'

(3)
Vide
SoUerium. 1.
c.

^i-
,
c.
, ..
-.
--.
-,s;:^r":
'S''-"--^
r^;:,^
LB.R.
[] -
nclum
alque
iUustratum.
En
'r.;rde;*io"p^^^^
d.e. *.,
[-
js
*^''
'*"
r
'"
t
a.
,u.m,u.
ecde.i.m.
epl.e.pun..
^
J^l,,
.(..,..
R.."-.
l"^
^
,,(,. c,i^..."J"l'':"f"'*'iL'l,s norunl,
n.nui.i
p.uc. "'
>"""
''''ul,'
srurv":.r,."r^~
annos
405 el 427
cteonici,
quod
Uberjenealogus
'''^^:
^^dZ e(
Eupater (?).
^ios
mavlyves,
qmvnm
nomina
n.eruemnl
sola
inter P"gi'^
^"'' ^^^"
f
""^^^^"Tptc a
veteres
nuHi
topographi
.nd.cant
al,ula
Philocaliana
neque
'"--"^^'^'^^^"Xkom e hn
tmarum
ad fidem
monumentorum
exeg> e
Quaedemartyribuscivitatumetregmnum
mb
Romae m^
^^ Hi
,,,ly,es
omnes
exposui in
BulMtino
d'
Archeologia
crislxana (3),
he c nau
ab
auctore
centonis
hieronymiani
{"f
"^.^""^^-^^^f^^^rfectos
et
mancos in
latercuUs
hieronymiams
Fastos
quoque
"lartyrum
eccles.ae
afucanae
i^^^^^^
epistula
XXVIIII
(ed.
Hartel p. o83)
refcrri,
sollemniori
leslimonio
v.demur
edoceu. ^" ^yp
^h ne
p
P
^.^^ ^^
^^^^^^^^^^^
^^,,,.^,.
egitur : a.ia
(Celerini)
Celerina
ian.prrd.n
^'^'^Zur^en^^-iy^m
passiones
et dies
aniversar>a
,,L
rf
Egnatius....
sacrificiap..
ns
-"^-
f
^^;; ^^^^^^^^^ i i.
febr. vel
quae IV kal. oct.
mter
eonunemoratione
celebramus.
Celennam
to ta e eam e^^^^^^^^
^^^
Laurentinum
nuUum,
Egna-
africanas
marlyres
in
Wernyrnian.s
c
tuu^
inter
martyres
Uumnullum
hieronymianw'od,ces
, et .^u a o n a^5^ P^^^^
^^^^^^_
ged ecce
multo
africanos
nomine
^aurent.os,
Egnatmn
m
Ignaho d^.
Cyprianicas
invenies,
cuius m
copiosiorem
marlyrum
senem
Jj.P^^^
^^^^^^^^^ ^utationes
et
corruptelas
forte
recurras:
hieronymianisnullum.nd.aumdep.ehendes
hceta
^^^^^^^ ^
quaestione,
Fortunata
Bassi
in
petrario,
Mappat.c^
.n
f'"f^2d!ToZZ
Firmus,
vLstus,
Fructns,
lulia,
Mart^al. e
Vidorinus,
Victor,
Herenwus,
Credula,
He>eda,
"^
^ , 534)
Mihi haec a
Cypr.an.cis
Ariston,
,ui
I>eo^'^-^^^^-^f^^X^^]S:^^ ..otol et
liturgicis
commemo-
epistulis
caplateslmion.a
md,c.o ^""
'
"J^^^
j^^^^J^^^ig
laterculis
inveniri. Id
luculenter
confi.mant
rationibus
a.nmis
celebratos, !^" '""'^,^"^
.'"T
Juibus
vide quae
pluribus
locis dixi i.,
ephemer.de
veterestiluh
proximis
ann.s .n
Afnca
^^^Pf
^'-
^^\f
^^J^^^i^t,,!
fuLe.
Nulla enim
i.idicia
suadent
mea
supra
citata (4).
Neque
^^
^J^^tL^^^^,
im-o
manifesta
argu.nenta
auctorem
,narty.olog..
h.e.mnmam
'^^"f^^^l^^^^^, esse
co.istat, in centone
hieronym.ano
cont.adicunl.
Na.B
non.na
qu.bu.
dk.
g>^^^-
"'^
,,^,,
Donalislis. iisque in
centone
desiderantur (5).
Neque
^-'-J
"
^^^^^^
allllis
adiudicalur (6).
Anno ..empe 329 hoc nr
hieronymiano
part.m
recensit.. '^^^^^ '^"^
^
.enitoribus
marlvrum facta est, .,on quo
martyres
=:^~~^rT^
.....
M..i,.n.i
.... .
non
solum e
lapidibus,
sed ex h'^^'";.'^,,,^"^
.^'".".ento.ie
hierony.niano
exhibitan,
haud esse
sumn,a.
certo
constat
,ngete,n
-'^'>
^^^.^Xret a i veritate valde dissitam.
^""t:s:;;;^po=^
p-^^^ '-^^'^
---'
'''
^^^-^
^'
^"^^"^
"'"'
""^^"'
Mo;L,a
G-e.ama.
/,isro.Va et.
Chron.ca
m.nora aa
.^^

.;^^,^ ^_^^^
,^,, ^
,,., ,, ,,,. ^ ,,6, p. 59 e. s.
:
(3)
liM. etc. 1878, p. 94 et sq, 1883 p.
1-^J
' ^ll^ ^
;| africanum in Melange> de VEcole Franfa^se
de Horne
mi, p.
109 et
m
:
18^. P-
'^'f''''Zl'
85^'
ll
7 -
6)
/--
-'-0/0-,;,,
juiHet 1893, p. 87 :
cfr.
/
e^a de
Sci'i'i8S,'ri3t
n" 5
-
;t^^^^^^^^^
- p-
** - (>
^''^"'"" '"'"'
^'""'""""
'"'"
'
'
"
(9)
InscripHones
chnstinmn',
tora. II. p.
xi.
tuUlibUi
[VII]
adhibili ab auctore cenlonis hieronymiaui subieclum fuisse agnovi(l), taceo; quippe quem ab annuis i. b. a
martyrum commemorationibus secernendum esse et recitationibus hturgicis e diptychis inserviisse iam
: ,:., /cjii
omnes, opinor, consentiunt (2).
CODICES ADHIBITI IN EDITIONE VEL DESCRIPTI IN RECENSIONE QUAE SEQUITDR.
Ado etc.
= Excerpta hieronymiana e mart. hist. etc,
Aug
= Breviarium Augustanum e mon. S. Udalrici.
Autissiodorensia Breviaria duo
=
God. Ven. Marc. 1478 et cod. S. Germani Autissiodorensis, nunc Bemensis 289.
Barberinianum Breviarium etc. = God. Barb. XI, 64.
Beda-Flor
= Godd. martyrologii vulgati nomine Bedae-FIori.
G
= Godd. Paris. lat. 1^410. 177G7.
Gorb. brevius
= God. Paris. lat. 12260.
Gorbeiense Breviarium = God. Paris. lat. 13220.
Dungallensis, nunc FF. minorum Dubiinensium.
Epternacensis
= Paris. lal. 10837.
E'
= God. Einsidl.2^6.
E^
= God. Einsidl. 117.
Escorialensis
= God. Escorial. lat. I. III, 13.
F
= God. Fuld . nunc Leid. Scalig. in IV, 49.
G
^ Breviarium
Gellonense. nunc cod. Paris. lat. 12048.
G914
= God. S. Galli 914.
G 915 el 453 = Codd. S. Galli 915 et 453.
Gallicanum
breviarium
= God. originis ignolae ed. a Martene et Durand.
Kalendaria ex hieronymianis
= Huius recensionis cap. III.
L
= God. Lun. bibl. capit. 61S el Luc. bibl. publ. 428.
Lab
= Breviarium e codice Labbeano.
Lauresbamense
fragmentum
= God. Vat. Palat. 238.
M
= God. S. Marci 673, nunc Laurent. 151.
Moguntinum
Breviarium
= God. Vindob. Palat. 642.
Morbacense
Breviarium
= God. Morb. ed. a Martene.
0=God. Vat.Ott. IaL38.
God. S. Pauli
= Cod. bibl. S. Pauli, Romae via Ostiensi.
R
= Breviarium
Richenoviense cod. Turic. hist. 28.
^.^, ,, ,
. .
W
= Breviarium
Richenoviense
cod. Augiensis GXXVUI bibl. Carlsruhensis.
f^2
^ Breviarium
Rhinoviense ed. a Sollerio.
R8
= Breviarium
Remense cod. Paris. lat. 17189.
S
= God. Paris. Nouv. acq. lat. 1604 et Vat. Reg. 567.
S*
= Mart. Senoncnse
cod. Vat. Reg. 435.
2 ^ Breviarium
Senonense cod. Vat. Reg. 567.
T
= Breviarium
Treverense 1245.

.
Treverense
= Breviarium e codice Treverensi S. Maxmimi.
Urb
= God. Val. Urb. 49.
V
= God.
Vallumbros.,
nunc Laurent.
(conventt soppressij S6U
W
= God.
Wissenburgensis,
nunc
Guelferbytanus.
.. T n iU Ad diein pridie kal. ian.
fragmentum huius catalogi irrepsit in codices
(1)
Hou.a
sotteryanea,
tom. I,
^;
}J^^ JfJl'^^^l\^^ Si.iH^ , stepkani,
Pontia... AttaU aege
AntUeri). Fabuun,
hieronymia..os.
mixtum
nommibus
martyrum
GatanenMum '^'^''^
'
ijj^ ^^1 .^^jem. In codice
Cornl. Sy.ct. Nempe erroris causa fuit eodex ahqu.s
'^---^
j;^
**.
'
'
^i,: p,olL
commemoratio
pontificum
Adonis Paris.ensi b.bl. nat. n r.256.
scnpto
^^^^^ll^:^^^^
^
agnitum vere
romanorumannotationibushistoncs
^^<^'^^
^^^^^'^^'f''^:^^^^^^^^
y B Birks v. cl. de hoc catalogo a me a,'nito
esse manifeste confirmat.
- .2)
In ephemende Tke
^^"^'^^^^^;^, Lum indic.a : puta T.tiani an. 69.Traiani.
locutus verbis
ampiiss.mis
contend.t .n eo superesse quoqu

^^^^^^^ ^,1, ,ie geut.litio Metili.. ueque anctores


an.91.Sinanian.
l02.Metiliian.108
Ve..mnequecousuUn^^
aetatis christ.anae suffectos
consules
adh.bueruut ann.
.^!\'|"aud.s^ quo
^^^_^^
_
^^^ ^
^^ ^^
^^^
De pnmaeva Romanorum
pontificum
chronolog.a
v.de
L.ghtfoot.
Apost. tathe...
[viul
L.D.
1.
CODICES
PLENIORES.
Epfernacensis liber, nunc Parisinus 10837
U),
foliis 45
constu
;
^"
^.^''^^^^
nium demas aliunde petita (2),
43 restant priscis
manibus
exarata. Ex
-J^;^^^^^
logium continent; folium 33, eiusdem qui
P^-aecedentium
moduh
pnus va
scilicet desinebat codex, qui nihil tunc praeter
martyrologium
contmebat.
Anliquauus sub.cii-
Sonts innotescit, f. bJ : lector vive le,e et j>ro nu ora (3). -
Tuon.n.
-f"''"^J"
nomi.a scrihsl sancforum eorum queso suffragis
misenm
leva
Laurentium;
'^T'jf'''^^^^^^^^
Laurentius aliquis presbyter tria diplomata scripsit S.
Wilhbrordo, data annis
^^^'
^^*^^;JJ^^^
Fuisse videlur ex eius comitibus atque codex no.ster ab eo
descnbi potuit.
11
eo xeiisnmhus
esl quod calamo Laurentii seuio{ris) descriptus est insignis
quidam codex Evangehorum. qui nunc
asservatur in oppido Mayhingen, in bibhotheca
principum ab
(Ettn.gen-WaUerstem,
sed fuit
olim monasterii S. Wilhbrordi (5).
Post martyrologium sequitur (f. 34-41)
quaternio foliorum 8,
m quo scnptum fuit kalen-
darium, ea servata lege ut unaquaeque
pagina unum mensem caperet. Prima tamen quaternion^
pa^lna id est f. 34^ vacua relicta est; itaque
kalendarium
incipit f.
34
et cum t. 4U
terminiitur. Post kalendarium tres paginae vacabant; in iis tres cycli paschales descnpti sunt,
scilicet
decemnovennales,
annotatis incarnationis
dominicae annis, quorum prnnus nicipit an. 70^,
tertius desinit in an. 759. Seqiuuitur duo foha, aliquanto hitiora, sed paulo nnnus aUa, scnpturae
diversae, minus antiquae; prius, f. 4^2, exhibet horologium cum tabula ventorum et orationes
liturgicas- in altero, f. 43, continuatur cyclorum series, duobus additis, atque ita pervenitur ad
an 797 Superest f. 44. in quo sextus est cychis, scd non qui praecedentibus ordme suc.cedat;
continet enim annos 084-702, atque omnibus hic descriptis praescribi debuisset. Huius uUmii
cych scriptura eadem est quae trium priorum, valde diversa a Htteratura foliorum 42
et 43.
_
Kalendarium, antiqua manu anglo-saxonica descriptum, ad usum fuit sanctissimi viri A\illibrordi
Frisonum apostoli, Epternacensis coenobii funciatoris. In eo enim ad diem XI kal. decembr. ipse propna
manu annotavit commemorationem
ordiiuitionis episcopalis an. (>95 Romae acceptae; annus, cum
scriberet, agcbatur 728 ab incarnatione Domini. Sed viginti fere annis antiquiorem fuisse codicem
omnino
'
constat. Namque ut prima manu commemorantur dies obituales Ecfridi regis (685),
Culhberti episcopi (687),
Hewaldorum martyrum (c. 090),
demum Sergii papae (701),
ita Landbe-
richti episcopi (705) et Oedivaldi monachi natales, perscripto iam kalendario, accessere. Atqui
Oedivaldus obiit sub rege Norlhumbriae Alcfritho
(t
705), XII vel amplius annis post morlem
S. Cuthberli, id est inter annos 699 et 705 (0).
Igitur kalendarium an. fere 702-706 conscriptum fuit.
Id tamen non pertinet ad martyrologium, cuius litteratura valde diversa esl et modulus aliquanto
maior. Verum, etsi prius vix aliquid commune habuerint hi duo codices, mature in unum coaluerunt.
Indicio est epistula quaedam Honorii pontificis, saeculo VIII non adeo adulto descripta, ea ratione
ut folium hitegrum ad calcem prioris codicis vacans occupet atque coiiliuuetur in prima pagina
kalendarii. Ex quo patet anle medium VIII saeculum ex martyrologio et kalendario uuum codicem
fuisse confectum. In martyrologio sicut in kalendario Oedivaldus nominatur, sed prima manu
;
unde
martyrologio aliquantulum praecessisse kalendarium apparet.
Anglica manu Auglis descriptus codex noster auglica ex traditione procedit; neque est cur
miremur. Bcda enim prac manibus habuit hieronymiauum codicom (7).
Ex Anglia veniunt
commemoratioues sanctorum Cantiae et Northumbriae, codici nostro propriae : Augustini (VII k. iun.),
Pauliui (i)r.
id. oct.), Oswaldi regis (non. aug.) Cuthberti (XIII k. apr.) Oedivaldi (XI k. mai.)
Hi quattuor uUinh spectant ad Nortlmmhriam ;
Cuthberlus, Oedivaldus, ipseque rex Oswaldus in
magno honore apud Lindisfanienses monaclios habebantur, eius
(1)
scilicet regionis ex qua Willibiordus
(1) Olim Supplem. lat.. 1680.

(2)
Primum, ex aliquo iibro cliorali avulsum, scripturara exhibet saeculi fere xi
:
insunt
lectiones officii S. Willibrordi. interspersis responsoriis cura notulis musicis ;
ultimura pars est commentarii ad quosdam versus
gnomicos. de quibus inquirere non vacat; scriptura est saeculi xiv.
(3)
Hucusque rubrica, cetera atramento picta.

(4)
Pardessus, n. 458, 476, 481.

De his cfr. R. Reiners in Orgnn (fes Veyeiusfur diristliche Kvnst in der Diocese Lu.rem-
buru, ser. III, anno 15 (1885), p, 31; cfr. Piiblications de la section historique ile riustitnt de Luxeiubourg, tora. XL,
p. o/ubi
insignitemeritatemihiexprobratquod italicam originem vindicare voluerim codici Epternacensi, dc quo numquam
coffiUvi; Wattenbach. Anzfiuer der gerynan. Mmaeuw, 1809, p. 289; Hevue celtique, tom. I, p.
26-34
; Neues Archiv,
tom. XII. p. 234;

(5)
Samuel Berger, IHnl- de la Vulgate, p. 52. -
(0)
Beda, Hist. eccl., V, 1.
(7)
lietract. in Actus
Apost., c 1 : Liber marlyrologii qui beati Hieronymi noraine ac praefatione aUitulatur. quamvis Hieronjraus illius libri
non auctor sed interpres. Eusebius autem auctor exstitisse videatur.
(8)
De his vid. Bedam, Uist. ecd., V, 10
;
Alcuinum,
Vit. Willibrordi, I, 1-6.
originem
[IX]
originem ducebal, et in qua pater eius Wilgi^us proprio nionasterio praefuerat. lisdem, nempe l.d.
anglicis, originibus congruit quod in Epternacensi frequentior est mentio sanctorum Italiae
inferioris, praecipue Campaniae. Nuper enim vir doctus Germanus Morin, investigatis Bibliorum
codicibus, in iis qui apud Anglos Saxonesque descripti sunl, mira vestigia usus lilurgici olim
in Campania vigentis detexit (1),
idque recte rettulit ad Hadrianum, Neapolilanum monachum,
qui cum Theodoro arcliiepiscopo an. 668 a pontifice Vitaliano missus est in Britanniam, ut illius
regionis clerum sacris disciplinis imbueret. Ad eundem fontem redeuut inlerpolationes quaedam
codici noslro propriae, quarum elenchum accipe :
VI id. ian. In Brundi{sio) Leuci. k. sept. In Casino Conslanti.
III id. feb. In Vulturno Castrensis. IH non. sepl. !n Caudis Vilaliani.
XIIII k. mart. In Camp(ania)Cumas(2) nal. lulianac. VIIII k. oct. In MisenoSossi.
XIII k. aug. In Casino Severi.
III k. nov. In Comsa Maximi.
Xilll k. sept. In Fabriteria Magni.
non. nov. In Ecas Marci episcopi.
k. sept. In Apulia Felicis et Donati (3).
XVI k. dec. In Capua Augustini et Felicitatis.
Neque desunt alius generis additamenta. Hic non inutiliter commemorabuntur quae ex
S. Laurentii passione petita sunt ad dies XIII kal. mart. et X kal. apr. lUic recolitur S. Folychro-
nius Babylonis episcopus, hic SS. Parmenius, Elymas, Chrysoteles presbyteri, cum sanctis diacombus
Luca et Mucio, de quibus pleniores nostri codices concorditer silent.
Inventus est a Rosweydo liber pretiosissimus, qui hitebat in Garlimsia Treverensi, nescio quo
casu a monasterio S. Willibrordi extorris. Antverpiam delatus, ibi tanto loco apud Bollandistas
habitus est ut Balthasari Moreto persuaderent eum in laminis aereis excudere. Non tamen ultra
XII ical iulias labor ille processit, contra nitentibus Epternaci monachis et suum codicem repeten-
tibus Neque ex laminis excusis editio umquam facta est; atlamen lamiiiae exstant Antverpiae
in musaeo
Plantiniano; inde a. 16*30 novem exemplaria expressa sunt, quorum unum, Uacheno
missum, possidet nunc bibliotlieca Parisiensis (4)
; alterum certe habuit Florenlinms dono datuni
ab Hensciienio, qui etiam ei communicavit
quod reliquum erat codicis; demum, m Propylaeo ad
tomum II Aprilis, socii Bollandiani specimen
scripturae salis amplum exhibuerunt.
Ber~
codex 289, in eam bibliothecam
dono Bongarsii venit ;
Mettensis olim fuit Oblongus
p/ sainturae VIII saeculi vergentis ad finem.
Lineae binis columms
distr.buuntur
Deest
uuim"
qttenJ. unde fit ut textus desinat in XI kal. dec. et desiderentur 33
d.es. a n nov.
^^
^VmarSnibus
adiecla sunt festa mulln ecclesiae
Mettensis
propria. qualia sunt
deposiliones
allatae a
Ch.odegango
episcopo cum
corponbu.
SS. Njuan
1
^
g^'^;
^^^^^^
Gcziae deposita suut; reliquorum ...
H.lar.aco ""
"t^' a ceuit iTa ut Nabori soli templum
migravit a.que i
L--hame,.i
monaster.c^^^^^^^^^^^
-^t.
^^^^^^^^^^^^^^
^ ^J, ,
dedicarent
H.lanace.ises
monach. ( ).
H.nc duo lesta
Utrumque
Na^arii et ^17 kal. ociob.
TransloUocorpcn.s^
N or.
f f
^
^^,^^,,^;^ ^,,,,,,,,
penitus
exhibet codex nostei-, idque
p.ima mai.u,
quae
ceieias
(1)
cfp
riun
diebus
BuUeti
SS., Oct. tom. XIII. initio. eiapographoW.
Arndt.
Nosedmius.xc
nui tnt raenses insignem
Hic^nosgratos testan opor.et erga praefectum
'^'^^^^'^^^^^^^ qui per aestivas
librum a suo domicilio abesse passu. est. Neque s.ne
^"
^
/
~
^,,^Urum cum codice
conferendarum.
-
vacationes annorum 1892 et 189:i
dum ego marmo '''y'' '''']''
^^TZeli p 141 et sqn. Additiones
Mettenses
vulgavlt
(6) De hoc necrologio cfr. quae d.sseruit V. Ebert.
-^^'-^"^
'^l^^]
^/d., .n. 705. 766.
E. DUmmier. Forschungeu :. deutschen
Gesvhichte, tom. Aiu. p-
o^. v
;
^^^
Iieglexit.
L.D.
M
. .. . *
oMto inmitn 766 uui
transiationum
earuni
neglexit. Quibus
commemoralionibus
evnicitur nou
ante annum
/oo, ^ui
fuil, esse descriptus (
1
). . .
pivitate suum
Exemplar ex quo descriptus est Biturigis
allatus
fu.sse
v.detur, "'^'
'"
f ^^^f' /"J^
antiquarius co.^fecerit apographum. Huic e.iim
insunt
festa
B.tung.bus
p.opr.a, quae .n al...
frustra quaeras :
VII kal. sept. Belurico, translatio corporis s. Sulpitii et
dedicatio ip^ius basilicae.
X kal oct. Beturico, vico noncupante Libroso, s. Sil-
vani et Silvestri.
VIH kal. oct. Beturicas, dedicalio basilicae s. Desiderii
episcopi et martyris.
kal. oct. In Gallia, civitate Beturicas, dedicatio
ecclesiaes. Stephani protomartyris.
XVII kal. nov.
Beluricas
civitale, depositio s. Ambrosii
episcopi et
confessoris.
VII kal. nov. In tcrriturio
Beturico,
monasterio Longo-
reto,translatioSiggeramnictdedi[ca]tio
basilicae ipsius.
kal. nov. In Beturio,
Gortonis castro, depositio
Rumoli presbiteri (i2).
In eo etiam exemplari vel in aliquo ex
progenitoribus
ius
^^^"f
.
^"*^^^^f
^,!'*;
ZTcfm
appositi, mox in texlum recepti suut, nempe Brigida (kal. feb.)(3),
Patncius (XVI kal apr.), Com-
^'""MlIni'Fetrei
codex Bernensis, qui pleniores quam ceteri servavit notas locorum. cmtatum,
viarum, coemeteriorum. Quod multis exemplis
illustravit
Rossius noster tam m suo B.lletUno
quam in tomis Romae subterraneae, Ceterum non ea tantum
Romana festa m codice nostro occur-
runl quae et in aliis, sed quaedam habet propriu, serius, ut videtur, adiecta. Ea sunt :
k. ian. Marlini martyris (4).
III non. ian. Romae Antheri papae.
XI k. feb. Anastasi martyris (5).
X k. feb. Romae Emerentiani martyris (6).
III id. feb. Romae Caloceri Parthemi inai-tyrum.
XVI k. mart. Romae Zenonis martyris.
II id. mart. Rnmae Leonis episcopi et martyris.
XV k. apr. Romae Pymeni episcopi.
Vini k. apr. Romae Cyri martyris.
III id. apr. Romae Leonis papae.
IIII k. mai. Romae Vitalis martyris.
II id. mai. Romae Isidori, Bonefacii.
VII k. imi. Romae Simmetri martyris.
VI k. iun. Romae Restituti (7).
II k. iun. Romae Petronillae virginis.
XV k. sept. s. Martini papae urbis Romae et mar-
t)Tis (8).
1. B. R.
3.
Insif^ne fraf^mentum
Laureshamense, constans paginis quinque compactis cum codice Vat.
Palat.
^238, heic primo in lucem prodit in columna II; a die VIII kal. ian. ad diem pridie non.
ian. et a die VI kal. febr. ad pridie kal. easdem. Feliciter servatum est ex pretioso exemplari saeculi
fere Vlll vel IX, ipsius facile coenobii Lauresiiamensis, unde totus codex videtur oriundus. Eius
primam notitiam' habui ab Emmanuele Scheistratio, qui in codice Veneto Marciano XIV, 78,
p.
37-41, illud transcribendum curavit tamquam desumptum e cod. Palat. 283, hac snhiecla anno-
tatione.
"
Fragmentum lioc desumplum est ex tribus foliis, quae librarius initio et iii fnie Codicis
posuil, ut solent Manuscriptorum compactores, unde colligere licet, quae olitn negligentia fuerit
l
in asservandis prestantissimis et Antiquissimis manuscriptis. Quanlum enim ex scriptura coni-
cere licel, hae membranae ante tempora Caroli Magnus (sic) exaratae sunt; et continent par-
"
tem vetustissimi Martyrologii, cuius meminit Gregorius magni (slc) epistola 29. lib. 7.
ind.
1
l ad Eulogium Patriarcham Alexandrinum . Sed cum a cod. Palat. 283 tanti pretii membranae
prorsus abessent, et volumen ipsum recenti artificio restitutum et denuo compactum appareret,
fragmenti iacturam maerore summo deploravi, artificis neglegentiae, fortasse etiam furlo, imputan-
dam. Neque ulterius quaesivi. Nova autem codicum Palatinorum recensione inslituta, praeter spem
fauste feliciter accidit, ut collega meus Henricus Stevenson, cui primo codices exoutiendi trade-
bantur, deploratum fiagmentum reperiret in codice Palat. 238, non 283,
quemadmodum errore
(1) Iramo
nequeanteannumTTOiIicerem.
siconstaret de lempore S. Ambrosii Cadurcini episcopi, cuius depnsitio ad diem
XVII kal. nov. reperitur. Sed qui eum a. 770 obiissestatuerunt, Id nullo argumento comprobarunt. Vita S. Arabrosii (Act. SS^,
Oct. tom. VII, p. 1046) nuUum praebet teraporis indicium, sed neque diem obitus annotat.
(2)
Indicium exstat leve quidem,
sed non omittendura. codicem illum qui Bernensi fuit exemplar pertinuisse ad S. Symphoriani Bituricensem abbatiara
; in
eo enim vipilia S. Symphorlani XII kal. sept. eximioquodam fervore recolitur : Vigilia sancti ac heatissimi Simforiani
miirHfris. Sl ita est. mireris nullam V id. nov. de S. Ursino mentionem fteri. cuius sepulcrum in monisterio illo servabatur
(Greg. Tur., t;i. ronf., c. 10).

(3| Brigida etiam in Epternacensi recolitur.
(4)
Hic agitur de S. Martina Romana, ut
in Parvo Romano et celeris apparet. Etiam Uich. et quidem plenius distinctiusque : liomae, Martinae martijns.

(5) Etiam in E. sed alioloco ettenore.

(6) Est S. Emerentiana, quae otiam in Corh., Hich. et quibusdam aliis norainatur.

(7) Redit in omnibua IHI k. iun.{^) Hoc ex Libro pontificali, ut videtur, derivalum est. ut superius natale Antheri
papae. Sed error est in mense; in Libro enim pontificali Martlnus depositus fulsse dicitur .VV k. oct., nonsept.
Schelstratius
M
I. B. R.
Schelslratius posuerat. Quare Ihesauri iterum recuperati laus sit tola penes Henricum
SLcvei.son
virum aeque doctissimum atque
diligentissimura. De quo invento ego el ille ipse egunus m mu.
"'
IjJ^ulatpretium
Kuirfragmenli in eo consistit, quod exemplar
exhibet unicum
martyrologii
hieronymiani
plenioris, in quo nonnullae
adnotationes historicae ex Acl.s martyrum
ad.ectae un
ad dies VIII kal. ian. III kal. ian., kal. ian., pridie non. ian. Quae ab alns omn.bus cod.c.bus
absunt neque sunt addititiae, id est secunda manu in eum codicem vel ...
al.quem abum unde
dhecte
pe.Kleat, insertae el alienae a textu archelypo
codicu.n
nostrorum
om...um, sed bmus
ab orLbie
propriae et genuinae. Nam praeler harum
annotatio..um
st.lum, de eai-u.u
ant.qmlate
Is testantem Id diem pridie non. ia.'
manifestum est
compc.dium
Acto.um
.nartyr.s Cyz.cen
en loco nrius exstitisse deb.de esse reseclum.
Ne.npe unus codex
Wissenburgens.s eo loco servav.t
verba
.r S L c J.unde incipil
a..no.atio
hi.to.ica; quae in reliquis
exemplar.bus
om.r.bus
ru.'t om ssa lamquam
supe.flui et cum textu
detrut.cato
male cohaerent.a.
Qua.e cla.e pa t
^;:r^Z^
ex --
-yn^
-
f^^^
^-
-at
l^S^^^-ST^
thecae
regiae n. 207
(AnaleOa
^^'''"''''''!'''^;^-J^^^
desunt et
tamen
omittuntur
verba cum essd episcop,
pin,s. quae ...
supei.oi
congruunt
cum
codice
Lau.eshamens..
nnavtvrnm in
martyrologio
hie.o..ymia.)o
anti-
Haud
mirum
contigit
..obis excerpta
^^^^^^'^."^LL
,nari
qul per
quiore
reperiri.
Cassiodorus
en.m "^''''^^^\
'^^'
'''""V.l. X^
sancti
Hiero,,,nn ad
lunn
orbern
ierrarun, floruere,
eas
quaere..das
monm^
InZ c xxx..).
Hiero..yn.i
epistula
arornaiium
ei
EeUe.orum
(^
^^Z'^.^^^^^:^^-^^^^^^'^
'"'^"^^'^"^^
(certe
supposititia)
ea est. quae leg.tu
'1^'"^''^
ta-mento
Laureshamensi
reperto,
sat.s,
kt
verba
Cassiodori,
''"^.tatum
va de e^t
.^

^
^^ ^^^,^
,^,,^.,
ni
fallor,
liquet ea
resp.cere
'^artyrolog.um
l^^e,o..>m.anu
^^^^^^^^
^^^^.^^,
sinceris
et
antiquioribus.
Quae
resecu.t
aucto.
^^^'^'"PI""^^
J^
,^
,^,. ^
p.aesto fuit clerico
quippe
dies
tantum
natahtios
et >^a ;.-"'
a-^^^^'^^^^^^^^
I,,',,
,,.i hac iHac
Ussiodorensi,
minus
ieiunum
^^'^^^^.ll.^^^^^Z^l^^^^^^
in
codicibns
plenioribus.
pauca ex
Actis
marly.um
.n
'".I'"f
"'^^.^^J'
' '
^e.isis
expressum
testimoniu.u
legitur
textus
l, ad
VII id. ian.,
non u.,o n,
^^^^T^^^.
^oCac.S^.
Quare
fragme,.tum
quoque
S^i
^::S:a;:;rr:r^
":i -os
pervenisse
probab.,ius
existirao,
quam
d.recte
plenius
serva.ae,
quam in
ceter.s f-^"-
^,^,-^'^
^*;
', J d^em
pridie kal. ian.
rectissime
adsignantur
Rogatia
(lege
Bogantina),
Dom.na,.da

'
"^'J^ Bon,a
soiierranea.ion.. l P-
176,
col. IV, et
coemete,io
lordanorum
via
Salar.a
(^f
^'"' '''"
'"^"^;:
' "
,,, m
reliquis
exemplaribus
desideratur.
cfr.cum p.
207
.iBuU.
,rArch. ":'-^';."''"'
'''^P^
b dae vulgo
censetur,
ea
annotatio
topog.-apb.ca
In
duobus
tamen
codicibus
>--';;.f
-^^;;"
^ ^gl
lectronis
plenio.^s
formae
Laureshamens.s
coemeterii
lordano.um
appa.et.
Qua.e
ai quou u^s
g
dTliem
pridie kal.
ian.
Bon.ae
^---,-7^^,;'
^
"ieium
lectionis
.opograpbicae
falso
Denique
in
f.agmento
Laureshame..s.
aud
ciees
^^^^^^^^
^p.^^^p^^
^^.,
suppleme,;to
vitiatae
seu
inte.pola.ae.
^^^^^^^^^:;,,
eobco
dissiium
esse cer.o lique .
positns in
coeme.erio
P.isc.llae;
cu.us
.e^
um
,o..g
.^.^^^
.^^.
^^^_.^,,^,^ esse
debu.t;
btra^;;:::"-:"^-
-^^^^
-*
-
-^^^'
-
'-'-
'--'
mianum
fragmen.i
Lauieshamens.s.
4.
Codex
Paris.
lal. 12410
j. D
-
Int 124)0
17767.
- Codex
Paris.
lal. 152*1"
C.
- Mar.yrologiun.
Corbeiense
n.ains,
^^^'
^^"ll^ll-
.,,,;,
,aeculo
XVll in
biblio.heca.n
(1)
Vide quae scripsi in
/,0.
.oU.rranea, .on.. I. p.
tOO et .. fere
1X11]
I.B.R. fere XII i
inler oper
esl
Florentinius;
itaque
particulas in suigulos ^""\"'^"
^^^^^-^^^f
t^^^^^
edilione
Dacheriana;
cuius
Lucensis. Ego codicem
Paris. \U\0
attente
tractavi
et
contuli
cum
examinis fruclum
summatim
perstringam.
nprrans canitibus.
Quaccumque
Edilio
codicem, ut oporluit,
minirne refeH, lus
P---
^J^
uperaddila.
tametsi in
Lucae
d'Adiery visa sunt interpolata
s.ve ''-"y'"''

,
"j
'J^ Sjone
exhibentur
et locis
codice eodem.
quo reliqua,
characlere scr.pla,
^^^^
^^^ '''^^Zm
exsectis ab eo, qui
suis mota ad calcem
cuiusque
latercuh
re.c.unUu.
M^^'"''^"^
P^f^,^
,t
vocabulo.um
litterae
volumen
compegit,
extremae vel p.-.mae vel
-^^.ae
p
u mm
nom.^u^^^^^
^^
^^^^^^
perie.e, quas edito.-, lectore h^"'' '"">''
^
.'^"^
^^'iff
,'
"^^^^^^^^
antiqua
mauus
adlevit,
intcrdu.n
successu semper felici. Quae s.ve mter l.neas '^^
'
"'^^^^^^J
^^^ '
^,
i,eiiegatur, de
editor
neglexit. Haec aliaque vitia edition.s
Dachenanae ^''^ '^."'''";'
'"
'
"'
,e,|ior
psius codicis origi,.e et h.dole quicqnid,
-J-Jig-'-
."
'^''=
.^^P^^
XII
.
^SraerSS..r-
?
-sdfra=:
:r
^:^
Pp^i
..^-e Par.
manu prout potui descnptum,
obtuli Domino et patrono nostro beatissimo
Petro apostolo.. *o>-^ l^*
Ter taago
Nevelonis
prostrati ad pedes S. Benedicti,
-'^^.^-^f';.;'^^.
%"
bibliolhecae
Co.-beiensi
augendae
oporam dedit exeunte saeculo XI, ...eunte XII (i). Uen.quc
f
9
'
ersqq
frag..ienta
.Lrtyrologii
hieronymiani eiusdem
Nevelonis manu exarata; ..e.npe a d.e
VMdusluS
ad\ll kal. nov. et V kal. nov. ad X kal. ia..
:
^epo^.ne^
F.^,na^
Pnn^n. .uh ^.'cio ouae cum esset desponsaia viro pagano ef RL rehqua)
QVIGV(m)U.
Lb^LiUH
HrLEGEmT
Ho"^
NON
IGNORANTIA
NOVERIT
NEVELONIS
SCRIPTORIS QV
pL SlE SVE REMEDIO
SCRIPSIT . SED
DETRVNGATIONE
FOLII
EXENPLARIS
.
QVl
VERO ALIO
REPP^
HOC QVOD HIC DEEST . HVIC PAGINE
CARITATIS AMORE
INSERERE
P(ro)(:VRET.
Eadem verba e Nevelonis autographo descripta sant ad calcem
anoer*iphi cod Paris. 12410, deinde deleta. ColUitione instituta alterius exemplans cum ns, quae
supersmil ex antigrapho, vidi utrunique concordare. Neque idcirco collalio fructu carmt. Ipse
enim Nevelo
apographum (12410)
cum autographo suo contulerat, lacunas expleverat, quarum
supplementa
intor lineas vel ad margines annotata Dacheriana editio suppressil; unde iactum est,
ut hoc martyrologium
pluribus locis deminutum typis commissum sit. Quni etiam tolum later-
culum diei mi non. nov. scriptor codicis 12410 incuriose praeteriit, Nevelo in ima pagma snpplevit :
editori vero neque hoc supplementum
tradere nec saltem de primacva codicis lacuna lectoreni inonere
curae fuit In nominibus exsecta
membrana detruncatis, coliatio utnusque exemplans me docuit
arbitrium
supplendi htteras excisas editori saepe infeliciter successisse, mutatis fnialibus syllabis
generis mascuhni in femininum et vice versa. Denique, id quod magni facio, leetio unms loci
in
Corbeiensi tantum recensione sincera in ceteris omnibus falso additamento mterpolata. unde
orinnem duxerit, deprehendi. Nempe ad III idus augustas, ubi in hieronymianis exemplanhus,
quotquot ad nos pervenere, post Tiburtium martyrem sepuUum via Labicana errore manifesto
inseruntur loco aheno nomina Valeriani (et Caeciliae), exemplar Corbeiense fallaci caret mter-
polatione Quare eius auctoritas haberi potuit praestantior ceteris omnibus; quippe quod descriptum
videretur ex antigrapho puriore,
scilicet confecto antequam mala manus emendare praesumens
lectionis
integrilatem depravaret (4).
Verum immunitas a communi textus depravatione m recensioiie
Corbeiensi aliis locis haud perstat. Neque ad diem III idus aug. ea intogritas ab ongme constitit.
In autographa enim Nevelonis scriptione vidi primo nomina interpolata haud detuisse; postea,
errore
deprelienso, deleta esse. Qui apographum
confecit (cod. 12410)
deletas litteras noii
descripsit. Sic recensionem
Corbeiensem a communi ceterarum origine et fonte alienam haud esse
ipsa Nevelonis manus manifeslat.
. . ^, ,
. . ,.
His expositis, nemo non intellegit cur in variis lectionibus recensioms Corbeiensis annotandis
(U ^vinl ed in 4. tom. IV, p.
617 et sqq.; ed. in fol., tom. II. col. 1 et sqq. -
(2)
Tom. XI. col. 473 et sqq.
-
m
Delisle U Cabinet des mss. de la bibl. natiouale. tom. II, pp. 118. U9 ;
Ilist. litt. de la Franc, ed. Paulin Paris. 1808.
lom VIII p
590 et sqq.; cfr. Catal. codil. hagiogr. lat. bibl. nat. Paris., ed. a sodalibus Bollandianis. tom. I.
p. 486 :
codex. cuius hocloco meminerunt hagiograptii Bollandiani, passionarium continet. minime vero martyrologium. -
(4)
Gfp.
Romasott, lom. II, p. xvni et sqq.
(COl.
[Xlll]
(col. III) uUiusque codicis tamquam unius eiusdemque
exemplaris lalionem habuerim,
edilionis
ib.b.
Dacherianae nullam. -j
, v
Martyrologium hieronymianum
Corbeiense ad formam
recensionis Lucensis, id _esl ron-
tanellensis, multo propius accedere quam Eplernacense, iam
Florentiiiius
agnovit
(p. 3/).
guare
eius varias lecliones recensui una cum Fonlanellensibus
(col. III).
Annolationibus voro lam.hae
Fontanellensis carel. Quae cum ita adieclae sint
mai-lyrologio, ut cum eo coaluennt inlcr annos
756-77"2 (vid. comm. de codice W), adhuc antiquius opinor fuisse
ant.graphum,
unde peiideat
recensio Corbeiensis. Prima origine idem est ac Fontauelleusis,
antequam liuic pecul.ares annotatio.^
eius coenobii accessisseut, vel autequam eae receptae essent e
marg.n.bus m corpus martyiolog...
Eadem fere condilio est codicis S.
. nr. u^um..oc
Haec recensio carens
annolatiouibus
Fontanellensibus
habmt suas
^^^^-^^^^^^^^;^^
Ouarum
praecipua est nonis iuniis translatio
Corbeiam corporis S. Praecordn,
cmus tempus
yudiuiii [jiaei^iijua c
ooo * QAa n\ vix ante medium g tur saeculura decimum
Bollaiidus statuit quaereiidum mter an. 932 et 942 (1).
Vix anie m"
J
Dertincere
videbitur recensio
Corbeiensis,
quahs ea ad nos
pervenit. Sed Nevelo appicto sigi o
mt:;rhuius
tra"lationis
aunotationem ad marginem esse
traiisfere.idam;
quare eam ludicavit
addilitiam mininie veio ab oiiginc recensioni
Corbeiensi
piopnam.
p,,in,n
Hu"*vecensioni
competit insignis
praerogativa,
qua cetens
omn.bus vere F-^t.
P
mihi
nondum
clare liquet.
studiose
brevialum
agnosco. Sic
Deiiique
textum
Corbeiensera
J^TMdu
eidem ve^^^^^^
Liciuio
residua e
particuta
ad III no.i ian. verba et rebqua, ad VII idus
^asaen ve

Nevelonis.
historica
pleniore
suppressa
-"^
1^-^-"
o^iicemSeicS
qu
omniura
plenioruin
aetate
[Mihi res ita se habere
-^e ^ v^ od -
p^^.^^,.^^
,,,, ^,

-e?
diS^-ea^de^^S:;:
S
-^^.^^J^^^^
Ex iis
additamentis
ea
subter
composui
quae ad Gall.am
spectani.
VI id. ian.
id. ian.
m k. feb.
V id. feb.
id. mart.
XVII k. apr.
k. apr.
IIII non. apr.
non. apr
XII k. mai.
In Gallia civitate
Belloacus
passio ss.
Luciani,
Mariani atque luliani.
Ambianis
inventio s. Firmini
episcopi et
confessoris.
Gala
nionasterio
depositio
Badechildis
reginae.
Corbeia
monasterio
dedica-
tio basilicae s. lohannis
evangelistae.
In Parrona nat. s.Fursei
confessoris.
Obiit Ratoldus
abbas (2)
bonae
memoriae.
Natale s. Gertrudis.
. .
Iganon
monasterio
depositio b.
Uaalarici
conlessoris.
Luxovio
monasterio
depositio
Eustasu
abbatis.
Et alibi (3)
Arulfi
episcopi et
conftssons.
'
Everduno
depositio s.
Marcellini
episcopi
et confessoris.
Gentulo
monasterio
in Gallia
depositio
s. Hicharii.
..
Ambianis
civitate nat. ss. Agn et Gioh
martyrum. .
Gorbeia
nionasterio
translatio
corpons b,
Gentiani
martyris.
Corbeia
transhitio
corporis s.
Praecordu
conf. . ....
Octaviani
pontificis (4).
Ambiams
civilate
k. iul.
XIU k. aug.
V k. aug.
VI k. mai.
k. mai.
VIII id, mai.
non. iun.
V k. iul.
neque eraortuahs dies cum v It. lui.
concuini..
inventio ss.
corporum
Fusciani
Victorici
atque
Gentiani
martyrum.
GinomannicoAnisolamonasteriodepositio
s Karilefi
presbyteri et
confessoris.
Ilnon.iul.
Depositio s.
Goaris
presbyteri el confes-
soris.
, ,
...
Gorbeia
monasterio
dedicatio
basiUcae
b
Stephani
protomartyris.
Gorbeia
monasterio
dedicatio
basiUcae
s.
Petri apostoh.
In
territorio
Parisiacensi,
in ipso loco
qui dicitur
Lupera,
passio s. luslmi
marlyris.
...
Ebrocas
civitate
natalis s. Taunm
episcopi
et confessoris.
Ebrocas
civitate
natalis s.
Landulfi epi-
scopiet
confessoris.
^ _ .
Ambianis
civitate
depositio s. Firmim
epi-
scopi et
confessoris.
IIII non sept.
Stabulaus
RemacU
episcopi
et confessoris.
im non. sep
^
^^^^^^^.^
nionasterio
dedicatio
basih-
cac s.
Martini
ponlficis.
_ .
non. sept.
Passio ss.
ThothaheUs
et sorons ems
nomineBebeae(o).
XI k oct
Gorbeia
monasterio
dedicat.o
basihcae
domni
Albini et
MarceUini
episcoporum.
k. aug.
lU id. aug.
id. aug.
k. sept.
L.D.
BoUandiani eos sanctos nominant.
VII
L. D.
[xivl
VII k. oct.
k. oct.
VII id. oct.
V id. oct.
XV k. nov.
X k. nov.
In Gallia Ambianis civitatc
passio s. Fir-
mini episcopi et marlyris.
Treveris s. Nicetii.
In Gentulo
monasterio
translatio
corporis
b. Richarii conf.
Corbeia
monasterio
depositio Teofridi abbatis.
S. Nicasii {
1
) et aliorum
martyrum.
Ebrocas civitate
natalis s. Aquilini epi-
scopi et confcssoris.
In Gallia depositio s. Gratiani
martyris{2).
VIII k. nov.
k. nov.
XVn k. dec.
V k. dec.
III id. dec.
InGavalis
depositio b.
Hilarii
episcopi et
confessoris.
Festivitas
omnium
sanctorum.
Baiocas
civitate
s.Vigoris
episcopi et confessoris.
Depositio s.
Machuti
episcopi.
In civitate
Regiensi
depositio s. Maxtmi
episcopi.
, .
Post nomina ss.
Amhianensimn
Victunci et
Fusciani
additur : et Gentiani.
Salis aDmret
Corbeieuses et lotius
Ami,ianensis
dioecesis
festivitates
hic
permultas recenserr
sed
on de un e
nea nec tanlum
vicinarum, sed et
remotarum
ecclesiarum.
Ebro.censes
ep.scop.
recoluntur
..'^
unde conici potest cum ea .egione
necessitudine
aliqua textum
nostrum coU.ga..].
LB. R.
S
^ Martvrologium
Se..onense cod. Paris. Nouv. acq. lal. 1604,
cod. Vat. Reg. 567. -
E marty.o-
wio l.ieronyn i mo plenio.e ad usum ecclesiae Senc.ensis
f.agme.itum
tantum
supe.-esse ..i cod ce
Va R g
Tb7 Si.. /^.. son., tom. II, p.
XIII. XIV ; multo maior eius pars, ,. e. ab .n.t.o ad VI .dus
iuis dende
in..otuit, repcrto codice olim Aurelianensi,
cuius varios casus b.-ev.ter e.wrabo E
co noWo FlorLensi S. Benedicti an. fere 1798 codex membraneus
saeculi circ.ter X perve.i^ ad b.bi.otl.e-
rieia. e..sem,
co..tine..s
mar.yrologii ..ostri pa.tem semestrem a natal. Dom.n. ad VI .dus

Tc4
con.pactus rum l.actatu .nulilo Alcuini de virlutibus et vitiis ;
totumque vo u.ne.i tunc
,
otatum
e. , r4 Sed in locu.,. prioris partis huius volumi..is alia fragmenta va. a raude subst.tuU L.br.us
eptumque
ma.ty.-ologium
vendidit i., Britannia an. 1847 bil,liothecae
Ashburnhamens..
E.us ve.o
apogr pl um confec.um exeunte
saeculoXVII mansit in bibliotheca
Aurelianens,.
.dque m.h. descr.bendum
Jm-avi an 1884. Inde Leopoldus Delisle an. 1883 edidit excerpta, i. e. quattuor pr.mos tot.demque ult.mos
dies
mariyrologii et om..es Nolas Semnenses, necrologium nempe, plura histonca al.aque ad Se.io-
ne. sem cilita.i et regionem
pertinentia ad margines .nartyrologii
annota.a (3).
Den.que an. 1888
ve us
codex
Aurelianensis u..a cu.n ceteris
Asbburnhamensibus furto ereplis e bibliothecs
ff
'."^""
f
"
>"
nalria.,1 cu.ante Leopoldo Delisle, positusque esl in bibliotheca Par.s.ens. Nouv. acq. lat. 1604 (4).
Tu.ic
colle"a"...eus
Ludovicus Duchesne
martyrologii
Senonensis ex ipso vetere cod.ce apographum
fidelissimum mihi confecit, servata versuum divisione, quo usus sum in annotanda var.etate lect.onum
''''
Codex Vat Reg 567 memb.aneus
in4,saeculi X servat eiusdem martyrologii plenio.is Se.ionensis,
de quo .lunc usque dixi.nus. alteram partem a die VUI kal. aug. ad nonas septembres. Cetera des.derantur.
Sed martyrologii continuatio usque ad fi.iem a.mi in codice Reg. 567 suppleta est memb.an.s al.a manu
descriptis saeculo fe.e X. forma. quam dicimus breviatam sive co.itractam. Hunc cod.cem cum .nsp.ceret
Leopoldus Delisle, a..imadvertit h. eodem
volumine
compactum esse sacramentar.um .lem Senone..se,
ad cuius ma.gines exa.atae sunt eae, quas appellat Notas Senonenses, eiusdem generis atque ,llae, quae
adiectae sunt martyrologio, ut videatur tum
marlyrologium tum sacramenta.iun, in u..um idemque volu-
mcn Senonense olim fuisse conglutinala et scholiis historicis aucta. Ideo Delisl.i an,mu,n subnt sagax
susnicio codicem Vat Reg. 567 et Au.elia..e.,sem
eiusde.n libri partes olim fuisse (6).
Id .ta re vera esse,
codice Aurehanensi in patriam .-ecepto et expenso, nunc certo agnoscimus. mas &o<.e,v necrolog.cas
et historicase codice Vat. Reg. 567 edidermit G. Julliot ct M. P.ou, Le Livre des rehques delahbaye de
Saint-Pierre-le-Vif
de Sens. Sens 1887, p.
149-15-2. Tijxtu.n
n.artyrologii inde .nih. summa cura
desc-ipsil He.,ricus Stevenson. In an.,otanda
varietate
leclionum ex utroque cod,ce, tun. Par.s. tum
Vat. Reg. quicquid ad Notas Senonen.,es pertinet neglexi, utpote a martyrolog.i nostn lextu prorsus
alienas et superadditas saeculo ad su.nmum decimo.
Quas inter illam particulam i.i primis .nentio.ie dignam repu.o, quae ad extremum mensis
decembris adiecta esl : In Senones beatorum
Saviniani et Potentiani episcoporum qm a pontifice romano
ad praedicandum diredi eandem metropolim
marlirii sui confessione
illustrem fecerunt. Et ,n eandem urbem
in villa quae vocatur Erdona, sanctae Colnmbae
praeclarae virginis et magnae constantme martms quae ma,,m
(l)Huius marty.is pagi Vilcassini menliu est apud Csuardum ; is est quem recentiores ei.iseopum Rotliomagensium
pium fuisse voluernt'- (2)
Territoni Ambianensis. non
'-f /
,'^-''-
'-^'
".(^^^^^^^^
'^"'^^T IT^
;ac(. de ,a hM. d-(Mean. >n Sotices el extrnit. des ,. de la b,bl. nat. de Pam.om. XXXI, P
1,
p
403, 424
,qa
-
(4) L. Delisle. Catalogue des mse.de.fond.
Libri et BarroU. Paris, .888, p.
46. - (o) In cod.ce, ut numer.
quaternionum et foliorum edocemur, desunt inilio integer quaternio cum duobus folns secund. quatern.on.s
;
.nde esl ut
pistularum .ndiclsque aposto,o,.um nullum appareat vest.gium. Fol. nunc
1,
'''"
"'/'^
'""'^'^^'"^XI^Vr""
n't*l.c.,s s.cto.m. Vm k. iarn.aru. etc. Neque plura habuit apographum saec. xv.;[L.
'^.l.
-
(6)
"el.^le, Mem. .,.,
d'aneiem mcramentaires in Mem. de fAcad. des imcr. etc, tom, XXXII, P. 1. p.
1I..--10/.
lumensique
[XV]
inmensique superata valitudine rogi mucrone cesa et capite truncafa quae Aureliani spurni.^simi
mperntoris
implever. iussa. De Saviniaiio et Potentiano, hac inserta particula, intrusis in martyrologium
hiero-
nymianum Senonense cfr. Duchesne in BuUetin rritique, 15 mart. 1885, p.
188 et sqq.
Varietatem lectionis huius textus martyrologici plenioris usque ad nonas sept. recensui m eol. 111
una cum codicibus famihae
Fontanellensis. Annotationes quidem
Fontanellenses
absunt a textu
Senonensi hiitio martyrologii ad calcem laterculi diei natalis Domini adnotatum est
:
et dedicatu, bnsilice
beatorum
aposlolorum, quae postrema verba eadem raanus emendavit :
beafi petri apostoh.Qno loco ueril
haec basilica beafi Petri apostoU, me latet. Martyrologium certe Senonense accedit ad formam codicum
Fontanellensium : neque coenobium Fontanellense ad Sequanam alienum est a regione, cums propnae
sunt huius codicis Nntae Semnenses. Quare non sine causa varietatem lectionis S inserendam
censuimus
in columna UI. Ceterum in texlu Senonensi insignem locum notandum moneo
;
m quo uno lectio
integra exhibelur, in ceteris codicibus cunctis truncata. De Luciano nempe
presbytero Antiocheno ad Vll
id. ian. in S legitur : qui quatluor partibus factus (lege fracfus cum codice M) est .n mare n.ssus aha d<e
inteqer esl invels. h. codicibus Bernensi,
Wissenburgensi et ceteris
Fontanellens.bus
exceplo L, posl
Sl' PS'( adiectum : et retiqua. In Lucensi et in Corbeiensi
particula
histor.ca ae.mM m fact,^
est.
om a form a
"^
retiqua. Quid heic supp.essum sit, ab uno tantum
codice S discmus. Ac a n.artyn.
Lu
a.VAnTiocheni
vadis rrfodis, inde a saeculo IV, tradita sunt a cathol.cs e ab ar.a,..s (1 )
;
de e.us
veio
corpore
p.-odigiose reslitnto in integrum,
postquam diff.act..s erat, mem.n. unus codex S
rSubiu,.ge..dun.
duxi elenchum
commemorationum
quas proprias i..de a pr.maong.ne
codex habu t^
Eae
p.ta .na,.u notatae sunt in integra pergamena. non super
rasuram aul .n marg.ne et manu
posteriori,
ut suul iUae notae
Senonenses.
I. B. R.
k. mai.
kl. mai.
XVII k. iun.
V k. aug.
k. aug.
XV k. sept.
III k. sept.
k. sept.
Eleutherio
presbytero et Rustico (dia-
cono
2' m.)
In Onellico Nanto
monasterio
depositio
Marcumabbati(4).
Incivitate
Fausiana
Rosolae (5).
In
Abrincatino
Patricii abliatis.
In
lerriturio
Turonicae
civitatis. Lucas
castro,
depositio s. Ursicini abbatis el
confessoris.
Baiocas
depositio
Exsuperi
episcopi.
Mettis depositio
Arnulli episcopi.
In
Mellizano
Rausbace
monasterio depo-
sitio Agliyli
abbatis (6).
In
Parisiaco
Novienle depositio s. Chlo-
doaldi regis (7).
L.D.
k. mart. in Dininse DavigiUsi.
id. mart. Et in Garralis monte Rosario spinoso
Regoli (2).
XVI k. apr.
Patricii episcopi.
^
VIIII k. apr.
Hierosolymis
crux portata m campo bal-
vatoris.
VIII k apr. In
Baiocassino
ad duos Gemellis (3)
depo-
sitio
Magnovei
abbatis et lohannis epi-
scopi.
VI k. apr. In
Baiocassino
Golonica
vico depositio
Honorinae
virginis.
III k apr
Silvanectis
depositio
Reguli episcopi.
minonapr.
Luxodio
monte r^orm/. : Luxovio mona-
sterio)
depositio
Austasi
abbatis.
X k. mai.
Parisius
inventio s. Dionisii episcopi cum
'
E.
0.
i.c,o ..,,1 ..,
,e
^^^ZZ^t^^r^^t^^
So,,m,
e,u. Iterl po ul illl
.c*.,ae
,de .b
-o e.la ,,,
^,^.^^^^^^
kal. nov. et codex
deficit in
septembn.]
6.
W
- .,lv,,lo,l,
Wlbe.c
.codlceolim
Blm..
(i. >
He ..
de Bln,
nc
"sr::'
co::s's"s:^L,b,^
., *,.,,;
j;-
,;--,=.
:
cum
cur ei
dede.imus,
infer.us
exponam.
(Martvrologii)
impressione
i.ieunte an. 1668;
Codicem
Flo,-enlinius
accep.t " f-;,^\^
''^^.^
J^
j.etioso
exemj.a.i
poluit
pa.ergon
adicere.
quare,.o....isiadca,c.,nvol.m,..uM.
n^
qq^^^^
reio).
quarto, ut dicu....
fo.io
compactum,
"
Memb.-anaceu.n
voluniei,
est (ipba
rio.emi.i

isQ, _r". .nl eliam


habet /-7i> in fine laterculi.
In Tamla-
(1)
Batiffol, U. Pas^ion
<(,, .nn>
l.ncien
'''"''''^'''^^P;;;.^,,':,;^;,,;-,
,,,,,. et aliorum
llll. De quo Regulo
aga.ur plano
cten i ost Ir,genae haeo verba
occurrant : ^N'""'
'"''"'" ,';P"'/
_ (-^^ F,,i,,,
eivitas
episcopalis
Sard.n.ae fu t
nesc
. -
(Sf
Deux-..umeau,
(Ca.vados). - (4,
-'"
X^^i"
'^
, ,:.
kus.anae
no.uen (immo
Fausa.iae)
opp.do
tempnre Greg, M,. E,.. IV, 20 ;
ii,ce,.tus
^^^''"^^'
^X^^^^^Vter
Sardus
hodie
commemo.a.uHn
h.eronym.a o
Terranova
indiderunt
(cfr. C. I. /-.. tom. X, p. ^^)-
S.mpijc." P V
^^.^^ .^ j^^^^,, ^, r,,,,,,
,ven,tun
,uocum Acta ,uaedam
coniungun. ^^^
^^;^-'
^^Z^^t^^^l-r^'
abbatis.
-
.7, S.
Ambros.us
Senoneua.s u, ad
De his cfr. .icla S^. ad hunc d.em. - (6)
S. Agh"
adscriptus
est.
diem III non. sept. indicatu.'
tamquam
1' manu
relatus,
revera m
pme
I, B. R.
I. B. H.
[XVl]
anliauilus
volumen ad usum
poslmodum fuisse
Monasleni S. Pelii
VeissemDui^enbi-,
iiu
Ahbitiam S Petri
Veissembuigensis
Bcnedictini ordinis esse,
&ammaithani m Galha Ltinstiana
'
fe t^
"
AelaS
Blumanii huius lib.i. suadeie facile possent
nwginea
quaedam
octav. desmeiU.s^
"
.0 incipientis saeculi parerga, anni nempe
DCCXCVIII, ad VI Idus Apr.hs, et -"^i DCCOT^^ ad V
Kal Febr quae illius aevi characlere signata et post scriptum
Ma.-tyrolog.um
appos.ta, non esset
"
ambije u,. V rum omnino ex primae paginae excerptis
quibusdam
chronolog.cs
coiistat scr.ptum
: es"e codicem anno Christi DCCLXXII. Scriplor enim iUe
-pputation.s
summam col^n
,
.nqu.t^
^6
inifio mundi usqne ad Christim anni V. millia, deinde (1)
ab Incarnaiwne
ChrisU
DCCLXXll.

H.s pos.
tis p
^s qir F orentinius codicis laudes, quem ob scriptionis
aetatem ab Epternacensi parum d.ssitaiB
nSgd 3t neque aliam ob causam ei nos locum Epternacensi
p.oximum et .n cohimna III pr.nc.p .n
rndur^rdecrevimus.
Ve.um in volumine
Florentiniano, p.
10.58 et sqq.,
cod.c.s Bluman.
recensentur
p
aedpiae ta. tum lectiones variae ab exemplari Lucensi : in nostra col. III textus mteger exhibetur ad
Sder^ veteris scripturae, ne versuum
quidem divisione ullatenus mutata. Quod ut praestare potuenmus,
eflecil collega meus L. Duchesne. codicis iain dudum delitescentis fehx repertor (2).
Florenlinius enin. proprio exemplari operis sui typis impresso, quod vidi ...
l^.l^hotlie.a .eg.a
civitatis Lucensis (VI. F. I), annotavit varias lectiones omnes libri Blumani, necrolog.um
quoque el
fastos dedicationum
aliaque liistorica ad coenobium
Wissenburgense
pertinentia ad margines eius
codicis vel inler lineas appicla :
quae in parergo ad calcem voluminis omise.-at Quo v.ta functo
(a 1673) filius eius Marius eidem exeraph.ri p.
1057 haec addidit
:
" D.e prima Octobr.s ann. 1091 ego
Marius Florentinius misi mss. codicem Blumianum domino Antonio Magliabechio, ut eumdeni trad.
"
curet Dno Leibnilio et Serenissimo
Brunsvicensi duci, cui legaverat Blumius, et ab eodem Magha-
"
bechio accepi
autographum
parentis mei, quo restitutionem codicis prom.serat Baron. lul.o
'
Blumio (3)
Sed .leque in bibliotheca
Bru.isvicensi neque alibi repperi codicem exoptatiss.mum. Lius
iktebram in Guelfe.bytana detexit L. Duchesne anno 1879: qui totum textum ad fidem vetens scnpturae
propria manu descripsit,
accuratumque
apographum typis exhibendum huic edit.oni paravit. Idem mihi
auctor fuit, ut e codicibus recensionis
Fontanellensis exeraplar
Wissenburgense ehgerem pot.us quam
Corbeiense i.i columna III integre
exhibendum.
,
Exemplar quidem Corbeiense identidem nomina refert, quae in al..s cod.c.bus atque adeo in
Wissenburgensi
desiderantur. Ouare tamquam codex oranium plenior e progenie recensionis Fontanel-
lensis videbatur ceteris praeferendus, et principe loco in columna III ex inlegro exhibendus. Ve.-um
antiqua aetas codicis Wissenburgensis, tribus et ultra saeculis superans Corbe.e.isem, .nsignem e.
conciliat aucloritatem.
Praetei-ea recensio Corbeiensis affi.iis vere est Fonta.iellensi, caret autera
annolationibus huius familiae propriis et peculiaribus. quae in codice Wissenbu.ge.is. haud deside-
rantur. His de eausis minus aegrc passus sum mihi persuaderi, ut Wissenburgensem substituerem m
locum a me pridem destinatum recensioni Corbeiensi.
Ceterum Corbeiense brevius ma.iifeste contractum ex eiusdem nominis maiore agnovi pendere
haud quidem ab antigrapho, quo raaioris scriptor Nevelo monachus usus est, sed ab exemplari
propiore Wissenburgensi (vide coinm. de Corbeiensi brevio.e). I.rde quoque elucet affin.tas .nter W. et C.
;
et utrumque pertinere ad eandem progeniem
Fonla.iellensem, utrumque optimo lure in eadem
colurana III a .lobis esse copulatura.
Annus 772 quo hic codex est exaratus, proxime distat ab aetate, qua annotat.ones Fontanellenses
adicctae su.it ma.tviologio et cum eo coaluerunt.
Coenobium Fontanellense S. Wandreg.s.l. .n d.oecesi
Rothoinagensi ad Sequanam celebre olim fuit ; cuius vetus chro,,ico ei Oesta abbaUnn Fontaneltensmm
habe.nus in Monnmentix Gernianiae hixtoricis, ed. Pertz, Scriptorum lomo II,
p.
271 et sqq. A.inotat.o.ies
huius coenobii p.oprias et peculiares Flore.iliiiius expendit (4) : earum omnium poslremam agnosco
deimitionem
Wandonis ahbalis XV kal. maias a. 756 (5).
De eodem Wandone legitur in chronico
(1) Hic legendo erravil Florentinius ;
pro drimh est DVIII, ita ut 5508 anni compulentur ab origine mundi ad Incarna-
tionem
-
(2) ludicio Samuelis Bcrger, qui eum agnovit in catalogo bibliolhecae Guelferbytanae. -
(3)
Gmvann,
Stoa, Fr. -V/uria
/.,,, ed , suoi cole,npora,,ei l.ucchtsi, Firense, 1879. p. 053.- (4)
P. 2o0, 370, 371 391
410, 437, 443, 447, 470, 602, 004, 070, 086, 889, 892, 994.
(5)
Cfr. Mabillon, Acta SS. ui-d. H. Be,wd,cli (ed. 1087)
tom. III. P. u, p.
130.
P . ,,

Fontanellensi,
[xvii]
Fontanellensi, eum dedisse monaslerio
martyrologium (l). Qui temporum et rerum coucursus mani estat
apographum
Wissenburgense pendere e codice, quem Wando abbas dedit eoenobio
Fontanellensi,
paucisque vix annis a Waudonis raorle elapsis esse deseriptum.
Fontanellcnsibus
annotationibus secunda manus monaclii alicuius
Wissenburgensis
nonnuUa.
superaddidit huius coenobii proprias, quae in alio nullo codice leguntur.
Fontanellenses omnes redeunt
in codicibus familiae Tuscanicae L. M. V. Urb. 49.
I. B. R.
III non ian.
non ian.
V kal. feb.
IIII kal. feb.
VIII i(l feb.
lin iii. feb.
IIII non marl
XII kl. apr.
Iin kl. apr.
VI id. apr.
II id. mai.
id. iun.
IIII id. iul.
id. aug.
NOTAE
WISSENBURGENSES.
Et est transitus domni Ermberti epi-
scopi (!2).
An. DGGGX trans. lustuin episcopi.
An. ab Incarnationc DCGGXIIII. V k. feb.
domnus Karolns imperator obiit.
El est transitus domni David episcopi.
Et est transitus domni Ratfordi abt)ati.
Signiim Domini.
. El est transitus domni Ghrotgango archi-
opiscopo.
Bprnharius episcopus obiit.
Bab m. obiit.
Au.
DGCXGVmi, VI id. ap. luna XXVIII,
feria 11, or[t]o sol[e] terr[ae motu]s |in]
Huuizenb.
Et est
dedicatio basilicae s. Petri in
Uuizenb.
Gommemoratio
Baugulfi m.
El est dedicatio s. Diunisii ante porta in
nuiuz(enlburgo.
An.
DCGLXXXU (3),
luna XXVIIII, idus
ag.
quasi hora sexla in die martis sic
fuit terrae
motus magnus in monasterio
Hui/.unl>urgo.
III kal sepl.
XVIII kl.oct.
III non oct.
Xm kl. iiov.
VIl kl. nov.
VII id. nov.
II id. nov.
im kl. dec.
III kl. dec.
Vm id. dec.
Illia. dec.
VII kl. ian.
im kl. ian.
Askarihol)iit.
Kt est dedicatio basilicae s. Salvatoris in
Uuizenb.
Dedicatio oratorii s. Remedii in orienle
iuxta flumen Hlutra.
Et est dedicatio secretarii 7;
Andreae et
Marliui in Uuiz.
Obiit
Anghilhramnus
archiepiscopus.
Dodicatiooralorii s. Angeli in ///uded.
Castro
Huuizunbvirg mil. uno, via mon-
tana. dedicalio s. Crucis et s. Mariae
virginis an. DC(!Cm.
Et commemoratio
fratruni
nostrorum qui
in nostra
congrogatione
obiti sunt.
Caslro
Huuizunburgo
miliario uno in
monte
dedicatio oratorii beati Pauli
apostoli cgregii praedicatoris.
Et cst dcdicatio
basilicae s.
Michahelis et
s. lohannis
l)aptistae.
Etestobitus
Frittainni.
Et cst dedicatio ipsius basilicae in Uuizen-
burgo.
El est dedicatio s. lohannis
evangelistae
in Uuizen.
L.D.
altero,
cuius vix
frag.neula
supe.suul
^;'^;^^
J '^J
J^^P;,,
',,,
hi.ionca
praesertim el sacra
ei-uditioue
Maria
Flore.itinius
Lucens.s,
med.cus "^"'''1''
"=' ^'='
'"Y^"'";,
,,eul
est edito e
duobus
codicibus
inter Italos
aetatis
suae !-'-
W.|"jta'ena^^^
^^^^^
^^^^^.^. ^^^^^^.^^^^
patriis
nostro
marty.-olog.o,
eoque col ato
">'".
^^S^^praef.xit
: V.fu.iU,.
ocaMi.
ecdesiue
dicam. . . ,
.
imminenti cultro
bibliopolae
involucra
hbi-orum
Codex
prior ab
ipso
FloretU...o
ereptu
ub,
imeni. u^^^^
medita..tis .. fuit
basilicae
Lucens.s ^^'^"''''^'^?,
^^"
'
.
g 'bonati)
accom.nodatum,
in quo
pariler

scripsit
Flo.entinius,
kalc.darium
pro
^'^^ad.t -du.
et
p"c pue I. P.ioris S.
Donali
Lucensis
aliquorun.
l,e..eficoru,n
obitus
'"''''.'''~
f
^^'
...tli,,,
subnectitur
quod Divo
Hie.onyn.o
MCLXXVll.
Dei,,desoquiturma,My.-olog,u,..Ado...s
cuM.m
u
^^^,^^^ ^^^^^ ^^^ ^
^^,^^,.^
ascribimus.
Alia in eode.n
cod.ce
sequunlu.
nempe
^''^^^^'
^^^^^^^
,,t,edralis
Lucensis
onstal tolu.n
codicem
pri,na ab or^nne
^'"'^'^^'J^,,,
Lucensis,
cod. m.
Kalc.darii
Quae
nammis
e.epta sunt au 1822
-'/^fXL. ^u n^^^^^^^^^
-cturam
typis
dederal
Sebastianus
et ..ecrologii
pa.s
tantum
.ncend.o
pernt
,
^1
ut'
J'"1"
marly.-ologiu.n
paene
integrum
superest
Douati,
Dittin
a>Mi
socn e profa,u, P"
-^^T-OT.
Ado
>^^
,o,,,pUas, fc.la
aposlolonan
et
IIiero,.ymia.,i
vix
.i..i,a
pars
:
.d est, PO"' ''"'^,''
'f
'
y ,,.,e
,,
exan.inaverim
conrere..s
cum
primae atque
extremae
pagb.ae
d.erum 1
'"^J^';';;^^^ ,^^,,
.en.iustas
exbibere
vidi,
atque m
editione
Flo,entiniana,
banc cura sat
d.hgent,
"*^^^^
,1,
a,ma
invidit.
De
cod.c.s
sunnna ei (idendun,
iudicavi,
"'''-'"''-J^^^^^^^fi f
^^^ p.o.,untiavit :
" octi.,gentos
an..os
aetate
Mabillonius
Lucam
veniens an. IbSb,
naec
V
()
-
,
p..,
,,.,.
.,.,., ..,- , s,-,,.
.. ... ..
-;

:;TT
,s:,T.riv
::; ::Z^^.
-
*
I. B. R.
I.B. B.
p
ternae in bibl.
publica
Lucensi VI. F. I
--^'"
^
^
^,
,lm
protulit,
et cum
biblio.l.ecam
:
doctissimus
P.
Mabillonius
Bened.ctnius
^'^'
"^'
.f
j'
"^
ii,,e,
eodicem
Ma.ty.olog..
H.e.onym.an.
nostram
inviseiet, ego
Ma.ius F
o.enlm.us
^ ^. 11.
or
g.na
^^^^^
^^^^^^__^
^^^ ^^
^P^,^^
a pat.e meo editi, et
maxime
laudav.t,
"'1'^'^"
^xara
um
M,billo..io
v.sa est,
:
,otae
eumdem
existimavit ,.
Mibi ^^^
f^^^^^^.^t^^^
e.^^
aeculo XII (2).
aeculi
facile XI. Fr.
Zaccaria,
qm
<^f.^^"1
J*^^";.
'^,^^^,"^^1.
in fol. n. G18,
ma.,u
saecul.
crc.ter
Alter
codex
Lucensis
praesto est m l'*!^
^"Pf'^"
,
J,';;^,,,,,^^,
centesimum
a....um
exaratum
XI, vel
ineuntis
XII.
Flore..tin.us
"
'^'^'^
^'^'"'Z^^Jl^nnon
manu
confectas,
quae annum
,
iuisse
couicit;
quamquam
^^'^^^S^rZ^
Adonis,
aliquot
vitae
sanctorum
,
notatum
praeferunt
p.aeferunt
MUII
.
^^
>'^^""'
J^
^
Mauri
abbatis),
martyrolog.um
metr.cum
lacobi
intercisi,
Pauli
pri.n,
ere.mtae,
^^S^fJ'''^^^^ opinor.
descriptmn.
Id ipse quoque
AVa..dell.e.ti,
tu...
..ostrum
h.erony....anum
^^^J^'^^^^
\,^a
discernendam
exist.ma.-.t.
Florentinius
agnovit,
qu.ppe
qu. al tera.n al
-^
['^
'^
j^.^
.,
,1 et
aetate
inter se fere
,
Bi..i codices,
ail ille, ex
quibus M^"-^^'"^'"
''t''';,\;;,
'^
;,plum .
Mansius
iniquus
fuit erga
suppares;
vel ex eodem
exe.nplar.
-'
^l^""',^,
^^^
j'^^'.;,

,epr
esentasse (3).
W iHe de
Flo.e.;tinium,
asserens
eum
" ..eutrum
(cod.cem)
^^"^^J^
.^
nu.nquam
esse
visum.
utroque
codice
asserere
haud
P'''"''^
^"'PP;/''^'
^f' J '^^^ , ei
e'i^e..davit
initio
voluminis.
Minula
sphahnata
typographi
Flore..tnnus
^''''^-'f
j;^^
'Lr
appellanda.n
censeo
Fonta..el-
Exe...pla,ia
Italica
pleniora
cuncta e.us ^"^^'^^"^"
^'^''^^^
,
Tuscia
reperti ; neque
lensem.
Ad eandem
manifeste
perln.ent
-'-\';^2'
ie..iu
^"1.^
c diem
nobis
suppedilavit.
alia ulla Italiae
.egio
n.arty.olog..
b.eronynnan.
^^
""
'^^^
P
^'"^^^"ecclesiae
Tusciae
post saeculum
Qua.e
Lucensis
prior (S.
Donai.)
v.der.
P"'-^^
f^J^J;
^ o..e,
falsum
compe.i.
Ut unico
decim..m
vel
undecimum
adh.buerunt
Id,
e^acla
coa.c,in
,,aiiiculam
serva.it
defungar
exemplo,
VII idus ia...
cod.ces
^JS"
(^^
J
J
^,^,
jiftVacti
eam tame.,
integre
histo,-ica.n
de di.o
supphco
Luc.a.n
^']^''^'\2uTS^1
formulam
codices
Lucenses,
quemad-
relatam
haud esse
n.onent
ad.ecla
lorn.ula
;
et
f
"
,
^"^^^^/.'".'^^ero
Italici
eiusdem
recensionis
niodu... et
Corbeiensis,
supervacaneam
f''-'^'"'^'^^ "^^J^J^
,'^'
jeS^
tpropiore
melioribus,
quam
servarunt
(M. V. Urb 49).
H.
P-
-^'
'^;
--t.uctt
7co ic I0
L.elle^.si^Tuscanico
M, de quo
r'=."oSur
dftl
t;di;"::a.rcodicum
recensioms
Fontanellensis
vide comm.
''
^i::;L^censem
^^^^^f^^^
^^1:^
^tT
^fT^^^ut^
H.
M.
^^ Cod. F,ore.U. oli.n
coeno.i S. Mar.i 673,
n-^
^^
" ^
^cS
iemi..it
martyrologii
hieronyn.am
^^'^^'^^^J^
edidit
vStates (7).
Hinc facile disces
editione
Dacher.ana
(v.de comm.
de cod. C),
P''^^^"?"^^
Q^jem cum Flore.itiae in pluribus
hunc codicem
familiae
Foulanellens.s-Tusca^ncae
agg^^^^^^^^
^^.^
.
^
^.,^,.^^^^^^ ^
^^^^,^.
locis frustra
quaesissem,
tandem ^1""
l^^*.';'.'^'"^^'^^;^^''
m ,iumero
temporario
151. Tolum, ut decuit,
notatum 673
pervenisse in
Laurent.anam,
''^'q^^^^ff^^f
'
"
'^ .^^J
/
.^Xe V, anno
18<.0. Liber est
examinavi,
et ohtinui ul Romae
m.h.
"'^''''^lrZ scZti
saeculo fere exeunte XII vel
n.embra..eus,
for.nae
octavae,
chart.s
m.n.,ne
"^^J^J^/^^, J J^tJ^^'
, j ,,, Mne conti-
ineunte
XIII. Initio
voluminis
ma.ru
saecul.
"^lJlf^^^^^^
g. JeronM de vita
,, olniu S. Pauie. Liber
rM^nm
^^"
.^^"^^' "^
2^</ Nicolis
Florentini. Pe.iit p.ima
(rn,ti)a
ordinis
praedic.
de
hered.tate
peutr
'f;

.
^U. kl. lAN. Nalale Thomae
charia, ubi
descripta era.it fe.ta
p.^J|n,.
^^J^^^^
ehartis male t.-anspositis
apli, etc.
Deinde
martyrolognnn
ah VUI kal. a .
.
sed
^^^^^^
^^.^^^ ^^^^ ^^^^^^^
pe,tu,hatun,
aliisque
depe.d.t.s
mut.lum. Ab
''
'''
'''
J'^;
''xill kal. mart. cuncta desiderantu,-.
febr.
nihil deesi. A 111 ..o..as febr ad
''"^'7 ,
'^^' ^/"^
^ .t, ,
anni f.nem cuncta periere.
A XIII kal. mart. ad XIII kal. oct.
chartae
perturbatae. A Xm kai.
.. iinlinm D 3r)
(3) In Fabricii HM. medii aevi,
(l).W,e.,m
lialicnn,. tom. I, p.
188. -
(2)
Ue,-
hne,-arnn,,
''J'"''""''
/'
^^ \.

^o, _
.5) V. Cuccagni,
-.'v.
p-
^- -
w-*--t%X'^"v~:i:t:t,:^:%:;'^^^^
-
-.
p
-oo- -
^o)
... .-.
Elogio storico del Aaccarui, R. ITWb. p.
^^"'^^
^'' '
per Italiam,
Venetiis. 1762. p. 60. -
(7)
L. c,
p.
60-03.
Quamvis
fxix]
Quamvis hic codex pertiiieal ad lecensiouem
Fontanellensem
familiae Tuscanicae. nonnu hs locis
plenior est ceteris omnibus liuius ipsius familiae, et quao plus ceteris iste l.abet ledeunt ad li teram
in codice Wissenburgensi. Id praesertim
depieheuditur in particulis historicis mserl.s diebus
\
.dus
iulias VI kal aug , VII (em. VIII) kal. sept.. pridie kal. sept., quae pari modo leguntur tum in W, tum m
no t M; desidlantur autem ia L., V., Urb. 49,
quemadmodum el iii C Quarc hunc cod.c.m
ceteris familiae
Fontanellensis-Tuscanicae
censeo praeslant.o.-em et ad
f
;'^'>f.l>P"'"
,^';i'^"^'
^^^"
'
unde tota haec familia originem duxit, propius accedeule.u ag..osco. Ad d.e.u Vll (em. VIII) kal.
sept semel
iterumque
spatia vacua studiose exhibet, ut moneal ibi qu.cquam
des.derari, apposito
s?no r Te reple)ln codice eiusdem familiae V alteru... ta.,tum ex his spaL.s vacu.s deprehend.tur,
neutrum iu ceteris
CoUato egregio codice Bernei.si ad VIII k. sepl., intellegitur qu.d h.s spati.s vacu.s
sutet
^.empe
repMu,n. Elenim ubi legitur ; Ron,. in c,j,n. (spat.u.n vacuu...)...
ntl sc. Bas..ela
suDPlendum
et
eme.idandu.n in cym. Bassilae. ntl. sci Maximiliani. Ub. post ;
v,a
praenestma md XXU
7t^-^XXll,
quod C mutavit in miliies XXIl), sequitur spatium vacuum supplendum ..o-
men
"ini ma,-l.l Miui.na haec satis sunt ad
demonstranduin
scnpto.e,,.
cod.cs M antig.aph m
rout.n hen no,.; ullis sallem locis atte.,te observasse et expressisse
fidcl.us quain qu.vis alter
T^mZ
codicum
eiusdem familiae, et ipsum illud autigiaphum
a<l lo.mam genumam pro-
pius accessisse
quam exemplar
omnium
autiquius
Wisse.iburge.,se.
I.B. R-
9.
te//
!).. sed tota pa.-s abeo natah ad
imemdecm^^^^^
^
^^^^_^^^.^ .^^^^^^^
^,^^^.^^,
et redit ad calcem
-"'^'-'^'/Jf^
1- ,,il
leculi
litteris'rubricalis
; In cappad. S. Btasi,
in pridie kal. lanuanas.
Ad III nonas tebi.
mmon
.^.^^jo debuil
esse
soUemnior in
quae a
ceteris
codicibus
nostr.s
J';
-^^
^; ^'^,^^^
p"
studiose
relictum
est post ,n ci,nit.,
coenobio
Vallumbrosano.
Ad d.em V'^'^^!;;'^;^^"'
ri

idem fit in codice M, ubi


praeterea
nempe ut iudicio
esset nomen
coemeterii

'^
^^,"'j'*'
,^7 m). In
reliquis
codicibus
huius
in
margine
annotatur .
ul est
'r^/-'^
;
Cf''- ,
"',.
i.
, depiehe,idi.
Haec
mihi visa sunt
;SL^~\e;i
^iinrr
urSnis
varietate .
qualiscunque
il.a est,
praeter
qSamorlhographica
nullius
momenti,
to.am
annotatam
repenes ,n col. .1..
lO.
Urb.
49 = Martyrologium
recensionis
Foutanellensis
in od. Vat Ur
3
^
. ,
.,^,.^,^^^^^
membraneus,
in foho,
saecu.i XV,
P''=^"-,X^;
"^ySc^^"^
i"
'''-'-^
<"^-'""'
=
Urbiuatis
confecti
iussu
Frider.c.
ducis,
coi, net
^-J"^^'
^;,i,,.o,ogiu,i.
Usua.di
ad usu.n
martvrologiun.
hieronymiauum,
passio.iar.uin. P''^'^^;;
"'
j ^,,^,,^, voluminis
Bedae
attn-
fralrum
praedicatorum,
"'-1^'-''^'"'^
^^7^; ":; ^^^^^^^
cuius
cum
p.ura
butum.
Hieronymianum
est
purum
putum
.^"-^"f^'^^
.^
^uius
lectiones
varias, si
quae sunt,
nobis
praesto sint
exemplaria
longe '^'1"'";..
""^^'
^,
^'""
etera fere
concordant
cum
recensione
recensere.
Natalis vel
natale heic
seinper ^";''''^'
7/.'
^'"J;
J^ n.inutis
h.diciis
ag.iovi,
praeserl.m
^=?::Srs;)t^s^i5;J^^^^^

----
-'
'
-- "
-'
Slgus,
quem hic codex re.rt f..
iijem^
^^^ ^Z^t^JTt^^^
-^
Senensi.
"
De
diversis
pro.og.s
super
opus "'
"'r^^'
^P*^;,,!
^,
,,,
,l.i
dederint
opera(m)
ad
,
antiqui ad
compilationem
huius
opuscu\x
\M^nlM^^^^^
auctoritatis
q.ii opus
hu.us
(s,c
compilandum
marlirologium,
tamen
tuerunt
ma.oie.. (-'J
trad.dcrunt.
I. B. R.
[XX]

t I ir diie
epi-^tolae.
videlicet
duorum episco-
tradiderunl.
Primu. fuit ieronimus,
cuius opcn l^rem-^-l""";
i
^
assignatur
secundus
porum ad ipsum et ipsius ad eos infenus
nota.e. e
undus
tml be
^^^^
^^^^.^^ ^^^^^^^^^
.
^ ^^^^^
LroloKUs
qui sic incipit :
FMafes, etc. Tert.us f^^^^^''
^ ,tiam
eius
operi
L.D.
mai
erat
liqua m locis vanis
aaaiaisse
pit^upuc
...........
~
.i^,.; narte
duximus
eligendum .
&equiiur
.ulus est
marlirologium
suberiptum,
quod nos pro
\f
^j^,^^
y^,^,^^,^
peuilus obsoletum
,yrologium
Usuardi ;
minime vero
^^onym^^^
?
rduraL
in Tuscia ; id quod
t
saeculoXV.Sed
aliquis eius usus videtur se u
quam a^
l^
erat
saecuio av. oeu auMu.o ^.- "-
---
*;.
iTnnianpllensis
manifeste
apparet e familia
codicum
Tuscamea
-^
^^^^^^ ;
nec ipso me excepto, qui
Codicis
Urbinatis
bieronymiani
plenions
nemo
hactenus
meuuonem
de eo tacui, cum nihil inde
profecerim.
Fontanellensi
martyrologio
tamquam ex
Ex
praecedentibus
patet dupbcem esse
Iraditionem,
^^^^^.^^
J"'
Wissenburgensis
oUm, nunc
nmm.i tbnte orta est.
Antiquitate
1-esta ea quam
e^nl^t c
^J^
^^^^^^
^^^^^^^^^^
communi
fonte orta est.
Antiqu.tate
praesiai ea H^au
c.
..^^
Xuscanica
cuius tesles
habemus
Guelferbytanus,
origine, ut videtur
TiWmus
Po^^^^^^^
Lucenses
bbros,
Florenlinum,
Vallombrosanum,
Urbmaten^
ZtnS^e
seJvalum est.
Gbaractere
Tuscanica
differat,
hic
Fontanellense
kalendarum.
apponarn
qua^^
yi^
.^^^^.^^^^ ^^^^
recto
exprimitur
vel textus
utrique
commun.s
vel sola
tiadU.o
liaiecu.i y
Tuscanica.
Festa quae soh.s habet W, aslerisco
notav..
Xlll kl. apr.
II kl. apr.
XVII kl. feb. In Kontanella depositio Landoni
episcopi
et confessoris.
Ih
FontonfiHadeposiiio
Landoni ahhaiis{\).
V id. feb. In Altonionte supcr
Sambre depositio
s. Ansborti episcopi et confessoris.
IIll id. feb. In I'auliaco monasterio
depositio Auster-
iiertanao
abbatJssae.
VII id. mart. In territorio
liodomi in loco Paldiacro
pausaiio rorporis s. Ansherti episcopi.
Vlid. mart. bi Fonlanella
monasterio
transmigratio
s. Ansberti episcopi et confessoris.
Fontanella
nwnasterio
adrcntns ei exce-
ptio corporis s. Ansberti episcopi (2).
In Fontanella
monastcrio depositios. Uul-
IVamni cpiscopi el Benigno abbate.
Iii Fontanella
monasterio
transmutatio
rorpora sanctorum, s. Uuandoni abba-
tis et s. Ansbcrti et Uulframni episco-
])orum (3).
XVIIlkl. mai. In Lugduno civitate depositio
Landiberti
episcopi (4).
XVII kl. mai. Depositio s. Paierni episcopi et Scubilionis
abbatis.
XV kl. mai. In Fonianella monasierio
depositio Vuan-
doni preshi/ieri et abhatis.
n kl. mai. In Gallia Fontanella monasterio
deposi-
tio (5)
Ermborti episcopi et confessoris.
U. mai. In Gallia Nanto monasterio
irayisitus
s. Marculfi.
III id. mai. In Treiecto depositio
SANCTISSIMI SER-
VATII EPISCOPI ET GONfessoris.
Treiesio dcpnsiiio s. Servasiae
presbyteri
et confeasoris et translatio ei dedicatio
hasdirae.
*
XI kl. iun. In civitate Trciecto dedicatio basilicae
s. Michahelis archangeli (0).
non.iun. In Austria passio s. Bonifaiii
episcopi et
marfyris.
*
VII id. iun. Passio Bonifacii episcopi qui passus esl in
Uuestrachia (7).
XIII ki. iul. hi Fiscanmo monasterio
Childomarcae
abbatissae.
XII kl iul.
Vllini iul.
VIII id. iul
XI kl. aug.
IIII kl. aug.
In
Fontaiielta
monasterio depositio Baini
episcopi et confessoris (8).
Inventio
rorporis s. Quintini martyris.
Jn Austria passio s. Kyliani.
In
Fontanella
monasterio
depositio
s.Uuandregiseli
abbatis.ii.'^ m eodemloco
dedicaiio
liasilicae s. Petri apostoli ubi
ipsevenerahilispaterrequiescitincorpore.
V kl. aug. Dolo
monasterio depositio s. Samson
al)batis.
*In Fontanella monasterio
depositio Gen-
nardi presbyteri et confessoris.
Ih Funianella monasterio dedicatio basi-
lirae b. Petri aposioli.
III id. uug.
InCamcraconat.s.
Gauriciconfessoris(9).
XIII k. sept. In Toronico Kainone castro depositio
s. Maximi eonfessoris. In Aeri mona-
sierio depositio Fileberti abbatis.
VIIII kl sept. Depositio b. Audoini episcopi Rodoma-
ginsis urbis (10).
Translatio eorpwis Valenti7iiepiscopi(Xi).
S.Pegnli martyris.
In Foidanella dedicaiio hasilicae s. Servatii
d s. Landiherti episcopi.
Remus civitate translatio corporis S.
Remodii episcopi et confessoris. In
Adravetis depositio b. Vedasti episcopi
et confessoris.
S. Vedasti Hemedii et s. Piatoni (12).
In Gallia Turonus s. Venanti abbatis et
confessoris (13).
Xim kl. nov. bi Gallia Turonus depositio Golumbani
presbyteri (14).
Lugduno Galliae civitaie depositios. Genesi
episcopi ei confessoris.
*
In Sidio monasterio deposilio s. Audo-
mari confessoris.
In villa Sarchynio depositio b. Trudoni
presbyteri et coniessoris.
li non. dec. Longorito tnonasterio transitus s.Siramni.
XII kl. ian. In Pennante monasterio depositio s. Sai-
woldi preshyteri atqueahbaiis (15).
IIII M.sept.
kl. sept.
kl oct.
V id. oct.
kl. nov.
*VUIIkLdec.
(1) In oorpore W, ad calcem ceteri.
-
(2) In corpore W, ad oalcem cett. - (3)
In fine V.
; '- ' -" ^-
^
"""^
[n%utanell monasterio.
-
(4)
Pro dep. cett. habent transitus domni. ~
(5)
Translat^oc.ii. -
(6)
W. solus
;
cett. om.
1
(7 W solu.
-
18) W. in fino ; cett. \u corpore.
-
.9)
Ita W ;
cett. : In aullia cic. C.m dep s. G. e
,, llif
_
(10) Ita W cett. : /. aallia civ. Hodomo dep. s. Audoeni ep. et conf
.^
H)
Qu.s Inc s.t .gnora u
-
2 Remigium et Veda tm in corpore W ; cett. in fine ; omnes codices Remigium l.od.e habent sed ah. ahtr. - 1.
De
quo
S
T-.. Uiae p,.
xvt. -\l4) Ignotus. nisi ut celeberrimus abbas Scotus de quo ad 21
oct. - (l-v Q-^'^^-
[xxi]
Harum commemorationum recentissima est depositio Wandouis abbatis (XV k. mai) qui obiit an. 756;
sed haec non invenitur in codice AVissenburgensi, in quo post Landonem (XVII k. feb.) nullus abbas
Fontanellanus nominatur; atqui liic anno 734 obiil. Itaque lextus quem Fontanellensem dicimus circa
medium VIII saeculi ex illo monasterio migravit, moxque in Hasl)ania ortum dedit codici Traiectensi,
qui ipse circa fmem saeculi VIII in abbatiam Wissenburgensem illatus est. Post abbatis Wandonis
mortem (756), aucto iam in aliquibus kalendario Fontanellensi, aliud Fonlanellae cxemplar descriptus
esl, ex quo orta esl italica recensio. Haec pluril)us libris cognoscitur, quorum tamen antiquissimus
ultra saeculum XI non ascendit. Italici sancti addili sunt paucissimi
:
VII id. ocl. Nat. s. Donmini martyris.
VII kl. dec. In Regensis monasterio nat. s. Prosperi confessoris.
Haec duo communia sunt ; Lucenses soli habent
:
XlIIl kl. dec. lii Tuscia Lucca civilate depositio s. Frigiani episcopi.
Quae cum ita sint, nou temere conicias ex Aemilia potius quam ex ipsa Tuscia Tuscanorum
codicum puUulasse propagineni.]

II. CODICES
CONTRACTI
MARTYROLOGII
HIERONYMIANl VEL MIXTI E CONTRACTIS
ET HISTORICIS OMNE GENUS.
II.
Ado Notk
Rab
= Excerpla
hieronymiana e martyrologiis
historicis Adonis, Notkeri,
Rabani
- Mart^rologiis
historicis
adornandis
saeculo IX Adonem, Notkerum
Rabanum cod.ces h.ero-
nyrnL. 'os adhibuisse et particulas inde decerptas
inseruisse
laterculis
s.ngulorum d.erum ma.,.festum
Trom.'es
consentiunt. Sed qua norma et ralic.e
pa.ticulae
hiero.,yn.-a..ae d.scern. debeant
a textu Notkeri
Rabani et Adonis, quibus
excmplaribus
usi illi sint, nemo del....re aggressus est,
neq.rul.^rl
^'
fieri ullo modo possit satis constat.
Quaestionem
diff.cillimam hoc loco d.scutere
r^itue am

sed gravi morbo, dum haec pararem,
oppressus et nunc mde v.x lent.ssime con-
raSe"s
Togorin'
"cribendo
brevi.ati
summopere
studere; ita ut iis tantum contentus. quae
'-''^.
^;br?^:r;s''s:"urs"s^posuit
. .....
.^^^^^
...^^
=vf::;:;:d%ir:t
ilS
^SV^eramque
va^ietatem
lectiouis nobis of.rre ve. corru-
etc, q..ae leguntur
tantum in cod.ce Ep -nac^n^^
,7 Ttc. q e ge uit monstrum m.i
Haec corruptela
orta est e genu.na
lect>o..e
.
^'^^f^/"
^^''^
J, est
exemplari
mcliore et
dunoci,.
correctore
mutalum .n
^''^'''""^^^^'Z^'^^^^^^^^^
Liblius
episcopus
pleniore eo,
q-V'"-;; nf'Sr
solu .It L.
.'
I/. Prisciaae et L,ieri episco^.
depositus est in
Priscillae (1),
Rabanus
solus ""^'^^
;
/

.
, fcoemeterio)
Pri.iciUae
H^ scilicet
manil.stum
^^'^^^-^^
^^n^X:^^
TT^^^^l^^^
eum
quod
Liberii .,,..,oo;...- quae
^f
,'"
^"^^^
''"^^!:''
3ni Platonis
martyris
Rabanus
subiungit :
,
Rabanus
adh.hu.t,
se.-vata est. XI kal. au iio
Fonta.,ellensium
codicun.
lect.o
gesta habentur; quae verba
h.eronym.ana
es.e
^
'""'
^
^
''
.^ ^,
,e,
iusertas
fuisse
^lare docent. Ea
resp^iunt
cp.tomas
-^--^^.^'^
"
^^ Sus. qui . ..os
pervenere, in
primaevis
codicibus
le.o.,ymian,s,
ahquas
supe.esse m 4
.,^,^^3 ,,53^ ,epe-
com...enta.-io ad
fragmentum
Lauresha,ne..se Pe-P;- - ^
^-' !
'
dr codices B. et W.: ac
titas, no., uo exemplo
discmus : v,de e.
g.
ad
p.idie la.
sanctus. ubi monasterium eius exstiterit,
penitus ignoro. nisi
^*
''^'JJ^^^^^^^^
(vel 17)
septembris et 2 novembrls iActaSS.,
Nov
^^^
\ , ,;^
^^^^ ^onasterio nulla mentio alibi reperUur.
S. Walanci ad mare et in oppido
Abbeville. in eccles.a S. \\
ultramni.
(l)I)uchesne, LiherPont, tom. I, p.
210.
praeserlim
I. B. R.
[xxii]
1B.H.
p,aesertim ad pridie non. ian. et cfr.
fragmentum
I^aureshamease
His jit^^^^^^^^^^
Wnacensis. L,ue definio uUum
Rabanus eas

^ ^a
m^^
usus est, an in altero exemplari, quod fuor.t sunile
fragmento
^'^^^^
^^^
^j^^
^^-
adducor ut credam alias quoque epitomas ex Actis
martyrum
m
''''^"l.^^^^^
pleniore hieronymiano esse derivatas. Sed quid hac in parte
tamquam
hieronym.anum
habendum
sil et e Rabano excerpendum, nolui temere
defnnre^
^^^^^
Rabano iungendus est Notkerus monachus
coenobn S.
Galh^ Ue quo qn
post Adonem; nam magnam partem ex utroque
sumps.t,
an.io fere
^^^*
^fj^^.
""^^^^^^^^^
hieronymiano pleniore. quem neque Rabanus adhibuit,
neque nos
nov.mus.
Lectio Notkeii mehor
e E^^^
'-^
enuntiandis nominibus
martyrum.
Ego utriusque
vulgat.s per Can.s.um
et Basnagium
exemplaribus usus sum, codices ipsos Rabani et Notkeri haud excuss.. De quorum
marlyroloRiis vide Dummler, For^-ch. z, tJ. Gesch., tom. XXV, pp.
19o et seqq.
Ado, a.-chiepiscopus
Vienne.isis, eodem tempore quo Raba.ius,
cu.us tamen opus ignorav.t,
insigne martyn.logium
histo.-icum confecit; adhibitis Actis sanctorum
undecunque
collect.s, quorum
epitomas singuhs diebus, locis suis, inseruil diligente.-. Haec Acta ab Adone undecunr^.^
collecta,
ut ipsemet in praefatione testatur. in codicem opinor relata vel ad Adon.s exemplum .n .d genus
syllogem postea institutam sunt adunata. Nam in membrana saecuh fere XI, inter tragmenta ex-
secta e vete.-ibus lib.-is in bibUotheca Basileensi, repperi paginam e kalendario nesc.o cmus eccle-
siae exhibentem mensem decemb.em. in cuius averso folio iegitur :
QVISQViS AD LEGENDVM VITAS
VEL PASSIONES SCORV QVORV IN ANTERIORI PAGINA NOMINA
TAXAVIM(us)_ANIMVM
APPVLERIT

NOVERIT NON SINE GAVSA NVNG EADE ITERATO
REGAPITVLARI IRI NAQ IVXTA ORDINEM
KALENDARII DIE NATALIGII SVI

SINGVLA LEG[TIME ET ORDINABILITER
OGGVPANT hlG AVTE
SEPIVS INTERGISA SGDM QVOD EX DIVERSIS VNDEGVQ

GOLLEGTIS
EXEMPLARIR{us), P- INTVALLA . .
.
Sed sive haec collectio Adoniana fue.-it, sive ad eius exemplum conflata, ea vix quicquam ad
hieronymiana attinuit, Nam ad diem IV non. ian. insigne compendium ex Actis martyrum in
fragmentum Lau.esha.nense relatum in aliam .nulto breviorem formam redactum ab Adone exhi-
betur. Ncque quicquam ex hac Adoniani martyrologii parte inter Excerpta hieronymiana col. II
recipei-e ausus sum, quamquam aliqua ex epitomis historicis hiei-onymiauis in Adonis textum
derivata esse valde suspicor.
Martyrologium vero, quod Solle.-io duce Romanum parvum appellamus, totum Ado in suum
transfudit. Id anliquitus habitum esse tamquam vere Romanu.n, id est Rotnae confectum saeculo
IX, reperto insig.ii codice coenobii Sangallensis n. 454-, luculenter demonstravi iu Ronia sotterranea,
tom. II, pp.
XXVHI et seqq. Sed eius indolem ab hierony.niana toto caelo diveisam, immo eidem
contrariam, compeii (Roma sott., 1. c); quare nullu.n ei locu.n in hac editione in Exce.-ptis col. II
datuiu esse nemo mi.-abitui'. Semel tantum Romanum parvum censui citaudum ad diem X kaL
maias. Sepositis iis, quae ex Romano parvo Ado descripsit, item seclusis passionibus ab eo in
compendium redactis, vix quicquam in Adone restat, unde Excerpta hieronymiaua potuerim
amplificare. Quare Adonem raro citavi.
Usuardus Adonis .nartyi-ologium contraxit in formam concinnioi-em
;
quae latissime .-ecepta
est et commentariis aucta, ut ex ampla Solleiii editio.ie cuivis patet. Inde ego id tantum sumpsi,
quod ad diem XV kal. iul. ex anctariis codicis Florentini a Sollerio adhibiti et Pistorieusis,
editi per Zacca.'iam (1),
censui annotandum, iu quibus Diogenes martyr assignatur ad septem
cohimpnas via Salaria vetere. Unus et alter e codicibus hiei'onymianis habent palumhas loco
columpnas. In veteri indice coemeteiiorum urbis Romae incertum cst utrum colnmhas sciptum
olim sit an palumbas (2). Tota haec adnotatio e codice aliquo hieronymiano videtur derivata, et
septem columnas mutata esse in columbas et palumhas aut vice versa. Utra vero lectio genuina
sit, non def.nio.
AUG.
=
Breviarium Augustanum e .nonasterio S. Udalrici. Hoc breviarium e codice Augu-
stano S. Udah-ici edidit SoIIe.ius, Acta SS., lun. tom. VII, part. II,
p. 15 et seqq. Sane IV non.
iul. hoc in b.-eviario .lotatur nataiis S. Udalrici episcopi. Codex ipse ubi sit, iguoro. Sed quoniam
vix parum differt a Lahbeano, quem ad progeniem Gellonensem pertinere raanifestum est, nihil
fere inde duxi annotandum. Attamen codex prototypus, unde Augustanum breviarium pendet
(quemadinodum et Lahbea.ium), nonnullis locis plenior erat quam Gellonensis. Nomina haud
multa, (luae ex aliis fontil)us hausta hieronymianis superaddita heic sunt, ab Excerptis huius
edilionis aliena iudicavi. Cete.-um cfr. quae de Labbea.io et de Gellone.isi suis locis praemonui.
tl)Zaccaria. BibUotheca riAtoriemis, p. 148. (2) lioma sotterranea, tom. I. p. 132; Bull. d'Arch. crist., 1878, p. 47.
13.
[xxiii]
1. B. R.
1.
Autissiodoiensia
Breviaria
hieronymiana duo, alterum e cod.ce saeculi IX vel
\
loci .gnoli ex
apograptio
Veneto-Marciano
XIV, 78, alterum e codice sancti Germani
Aut.ss.odorensis saecul^ ut
feHu VIII
- Emmanuel
S<belst.ate,
vertente saeculo XVII, collegit in cod.ce \ eneto-Marc.ano \IV,
iTEscerpla
Marl,,rologioru,n
bibliolkecae
VaUcanae; in quiDus, pp.
70-7'i, fragmentum
n,artyralogn
leZ fucile
aLsconscriptum
ex codice 1259. Verum neque in eo cod.ce Vat.cano ...ven.tu
JaLentum a
Schelstratio
oxscriptu.n
..eq..e i.. Palati..o eiusdem
b.bl.othecae, quae e.us aelate
S
da^es
codicum
Vaticanorum.
Unde Schelst.-atius l.oc fragn.enlu.n
desumpser.t,
.g..oramus^
Exemp um
servalum in volun.ine
Marcia.io totum describendum curavi, el v.d. esse
t..erony.n.anum
v"d7
ontrac u,B,
additis no..nullis festis gallicanis, et peculiari cura serval.s .ll.s. quae perU..ent
ad eccTesL
Au
issiodo.ensem.
Ab VIII id..s sept. ad VI idus oclob. qu.nqu.es sanctorumAut
-
sfodom Sum
mentio fit. VII kal. oct.
commemo.atur
natale
AuUss^odon sancU Aunarn (id est
lu acS
cduH in
hiero,.ymiano
martyrologio
annotatur
ordinatio prid.e ka
1
aug.
amquam
ntn natale
tamqua.n
inter sanctos recepti. Ante Aunariun,
p.aeced.t
depos,l,o sanr^
v.venl.s,
non na
4
annotatinne : hic Ma,cus in codicibus
h,eio,.ym,an,s
l,aud dictur
Sop^f
Zvirum
ptm
;ppe;ia,.du.,. ce..seo
Autissiodo.ense,
utpote quod eius ecc.esiae
propriurr.
u

vel
p,^Hus ex eiLs proprio
breviario
depromptum.
Nam pridie non. oct.
commemorat.o Ma
CanT ep
opi
perperam
traditur tamqua.n
episcopi
Autissiodorens.s: e v.ce ve.sa ep.scopu.
Sr
r.if
eiam
^^^^^^
ZZTC^^
U.ypum
n..spi^
.ep^i
^
--^-e co.
^ _^^ ^_^^
Alterum
breviarium
Autiss.odore.ise '"'7'-"
f^^''^^,f
^ om.. no
diversum a fragmento,
eius
civitatis,
et
iadicavit
scr,ptum ante anno
CTm/o m<e. t,sl on^^
._^
^^ ^^^^
de quo supra,
quemadmodum
.-"f-ent.
ut.a.mque
J-
P^^^;^
^^^^^^^^^^ ^^^^_^
^.^
^^^^
menlio fit
Aunarii
episcop.
Aut.ss.odorens.s.
Ego
^^f^''^^
"^^^^^ ,^g,exi, quod viderim
etiam
nunc ibi aut a.ibi exstet,
compe.n.
.^r^
'
''
^'i'
"
ecTdere
secundu.n
fo,-,nam
codicum
textum a
Martene
editum ad typu.n
.f;-" ^^J
^ ^^^u
:om;,,a polius ex R videnlur
^:^^^t
ri^'^^=^
-T"--
-"
- ~
-^-'^'
et i co.. n satis
..^^^^^..^^.1,
nihi. '"^e .eensu. a
Martyro.ogium
Au.issiodorense,
^uod ed.d u,
Ma
el m
(
)
^^^^^.^ ^^^^^.^^^
et ex alio
Autissiodorens,,
ad rem
^^^^^'T^f'^ niembraneum,
am.i circiter 1050; et
bibliolhecae
894.
j- 13 i \T fiA '^aeculi fere XI.
Oodex
Breviarium
Barbeiinianum
hie.onymianum
e cod.ce
BaH,.
.^^^^^^
^^_^^^^^_._
Barberiuianus
XI, 64
membranaceus,
fo"na
qu^ n.anae -
'a
^^_^^^^^_^^
^^^^
.^^.^^ ^^^^ ^^^
dica seu
Beneventana
Cas.nens,,
^^^"
-.^"
^
'^,;," ,':
m^nere
Rauutii
Fabri
canonici
Reatim:
decimo (3).
In
prhna
pag.na
manu
haud '"
J'Jf;'
"'g,hi..orum et
f.nitin.is
faci.e .iber
Reatem
quare ex una vel a.le.a e l'''''-'!--
"-.f,
^^
'^=
'^,,
aie p.idie ..o...
maias ad
...edium
Jervenit.
Co..tinet
breviarium
marty.o.og.. '>
' "">
""""''^'"',!'7";',
,^^^
biero..vmia..a
consiguai.t
fere
Augustum : adeo
co..tractum,
ut
f
;'';"
^;^/,,
'jv
'lacunoJam
quidem,
sed e
dup.ici
saepe
se,iem
episcopalem
a Pet.o
aposto o ad
""
^^
."/j^-. ,,,. ,.../;. Ccterorum
d.erum
fonte
haustam, ea tota ad tr,a
tanlum
nom,na
'''ac^
^J
^
,
^^j
j .avali.
Xeque ab ul.o e
latercu.i adeo
breviali
haud
su.it: sed '"'
./'f^,,^
'';;
alcedere. E. g.
ad diem
IV non.
typis huius classis
nobis uotis
videntur
pe..de
^^';""/^';^^ ^^,,,.., expressa
est : eam
exhibeo
ian. lectio .atercu.i,
quae solito
mmus
Je.-;-
'-
-Je
-
'^
'^J^^
,.^^^
esl.
coi.atam cum textu
codicis Vat.
Reg. 43.5 (S
),
qu. eo Q.
,
1
, ,., ,550 e. sq,
-
(2)
Vel. ScHpt.,
tom. IV, p.
686
et s. - (3)
PerU.
(1)
Thesauru.
ors
anec<loton,m.
tom. III,
P-
l->50 ^ll- V )
''
Archiv, tom. XII, part. I, p.
379.
tOD.
CoD.
Barb.
[xxiv]
I.B.R.
CoD. Vat. Reg. 435.
s
ri
Doni
episcopi
ini.
Macharii
Antiochiae
Syriae
Doni
episcopi
eiusdem
locL
J^^^ZJ-Claudie
a.^
Viialis,
Alio loco
Stratonici.
Et
Machari^
Abhatts. In
Abbat^s.
mtu
Eihiopia
Rutuli
cumaliistribus.
l^.
Bollandianae.
- Martyrologium
Bedae et
^^^^^
J^j
^,.^.,, ,^
.ueris
videantur
praeose
Henschenio
quidem et
Papebroehm (1)
ita <^<1'U =^un^.
J^
icertissima
iure
censentur a
dislincta.
Verum
Bedae
contexlus
et quae
'^l^Z^Mnr
etiam
nunc
egere
crisi
r.g.d.ore,
crilicis
(^2).
Celeberrimum
opus Bedae
e.usque
_^ 'PP^^^oi
his
codicibus
multa
sunl
absque
ampliori
indagine
codicum,
cuns nov, et saga
.s
-;'--
"'
^J ^^
p,,,., ,1,1^:
alia in
codicibus
dubio
derivala
ex
hieronym.an.s
: al.a, op.noi^
nb .p.o^ Beda
^^^^^^^^.^ ^^^^
^^^^^,^^
praesertim
Beda.ns
urbis
Romae ""^'^^'
Q^^^^^^^^^^^^
,'^'00
aggrede.er
opus
pleuum
aleae de
soUemnior
fuil, quam
Usuard.norum (3).
^e go
P
f
';^^Y;^,^-^j.,t,,e,
overuut,
et ex parte
tola
familia
codicum
Beda..orum
quae .nu
ktms pat tqu,^^^
.^^ ^^^ ^^
p^^^. ^^^
tantum
hieronymia,.a ^^"-g'^
"''^""'^,,
'^lT ne Lto
mJiorem
fidem
habeas,
moueo.
vulgato
nomine
Bedae-Flori.
Cu.
appellat.on.
ne '"''"
'^^'^''"^g,i ,1^,,
significant
A Atreba-
Litterae,
quibus
codices
adhibit.
.''' '''."'^^,,^:'^"^
^La^tiens^ ^
tensem, B
Barberinianum,
C S. Cv-c^
D 0--
.^m L L,ue
^^^ b,,,^,...^,,,,,
xiV, 19,
S.
Petri in
Vaticano.
Ex Ins ego v.d. ^^^^^^^^-^^^^^
^;
^;
^'J^^^^-^^
^e quo
SoUerius
dixit
(Proleg.
acephalus,
mixtus ex elogiis
Bedae et ex
^'^'
J'.-"^;,;f^ luuii tom. VII, part. II. p.
x..
adUsuard,u,
34, 36)
et cmus
.P^"'"'^"
^''^
.'jj
fifobitus
Gregorii
VII
pontificis
(VIIl kal.
Eslsaeculi
fere X, auctus
necrolog.o,
m
^''^"^^.^^.i^Tm
non A^c.
Desiderli
abbatis
nostrae
iun.
obiit
Greciorius
praesul
sanctae
.'7--',
,^ f
"^^^;
,
'"
""'e q,i electus i.. summum
pon-
congregat,onis.
Is
diversus est a
Des.der.o
abba e C-----
^JPI
^ ^^^^^ ^^^
Vallicellanus F.
tificem
assumpseril
nome.,
V,ctor.s
II et ob,e. t d e XVi sej^ A
^_^^^^
scripserunt
LXXXV,
ohm S.
Cyriaci in v.a Lala,
.,on
C^J'
^^' '^
J
'^

; x,.
Specimen
edidit
SoUerius
Baronius et eum
seculi
MabiUon.us
e
^^^^^.^-J^^^
t.grum
servat codex
Vaticanus
in ACi. SS.. Ia.,.i lom. VII,
P-?j;-
P;,^^;;^;^;";;^;
,1, codex est
Divionensis magni pretii,
8264 (5);
alterum
fP^g':'^^^'^";,'^'^'^^';;,^"'""
"o vidi i.,
bil^holheca
Mo.itispessulana
Scholae
cui
polissimum
Bolh.nd.ana
ed.ho
.nn,t,tu,

'^'^"^
J^K
"'
,,, ^st basilicae S. Petri apostoli
n,edicinae
notatum H. 410.
Den.que
^''^'"'^^^f J",
,',;,,
foho

uterque
saeculi XV, sed
in
Va.icano,
'ormae
quaternariae;
cu,
gemmus est alte
'^^";,;;;Jtjilicae \aticanae). Priorem
ex
aliquio,^e
exemplan
der.val,
(cod tes H ob n i>
otabiliores mihi videntur,
laudavit ^^^---/''>'^^""^^^^^
otaciis adhibiti; quippe qui
qui sunt orig.ne
Roman., .d esl .
,1
"^
'^'^';'
'7'' J,^,^,^ eo,,,^
'e sepulcris
identidem servarunt
genuinas
lectiones
'-'^^^-y^^^^^i^T^^^^^^^
annotavi,
utpote quae iu codicibus
et ad seriora
tempora
propaga.unt.
Q"^^ ^
'^^'^
'j^
^^ ^^^ texlus
praedictos omnes
plenio,ibus et
contract.s
,a,n e,^ant ""'8
"^^-
i^':',,';^,,
,, g,^
ea mutila i,acassum repetenda
respiciuut el
complectuntur;
et quae ,am m h'^
eguutu, mt
g
^^^^i^ellanum S. Cyriaci,
haud
curavi.
Martyrologu
----''^^^'^^.^^'IZJIZ^
loci et
bibliothecae uude esset
specimen
habui a nesc.o
quo s,ne
"''
'
f';;';^
v^^JieeUauum et utrumque Vatica.i^^^
onera,'en
SS^ib^s
variis e codicibus
Bedae,
cum
Bollandiana
edit.o hu.us martyrologn praesto
om.,iln,s sil.
praeserlirn
in Mig.,n
^^^^.^^;!^- ^^^\Q,,,^,
codicum
martyrologii
Bedani haud
Ceterum .nt,^a
'r''''
''''''Zl"^^^ZllJ.T
s^ quis
voluerit
perrice.-e, huic multo maior

;tor^i=.=e^
Sn^X
etUtiendus.
Scipio Ma.i monuit codicem
/ranp. de ome. 1893, p.
10.. 10.5. 100. >'*;
i
.,niin P^imirprio d 147 148.

(5)
GirampiU3 in God. Vat. 0022
Soller.,
Proleg. nrf a,..a,.-i.<m. S35.
E.rorenjemeadav.tOa
'"'^-^''^
^P
,-phica, editionis eius necrolo.ii, ,uam
collegit
apographum
necrologii
f''\^''%'''l''^'^^^^^^^^
UM A.icr, p. 379 et s.
paravit loseph
Bianchini inserendjm
tomo V .Vnista.,,
b,hl,otl,ecar. \)
^^^^^
[xxv]
Bedae
praestantioiem iis, quos BoUandiani adiiibueruut, servari in Capitulari Veronensi (1).
Ibi
ego non unum tanlum, sed duos vidi codices membranaceos, saeculi IX, notatos LXV et XC,
praefixo nomine Bedae; qui eius textum fere absque addilamentis, ut mihi visum est, tradunt.
Plures otiert bibliotheca Vaticana, in quibus eminent Palatini 833, 834, saeculi IX, quos magno
in prelio habuil Emmanucl
Schelslrale el desciibendos curavit in eodice Venelo-Marciano XIV,
78 inter insigniora Excerpta
Martyrologiorum eius bibliolhecae. Valicanus 5949, origine Beneven-
tanus,
videtur constare e Beda et Usuardo, ut plurimum coutractis, nonnumquam amplificalis.
Sollerius dicit hunc codicem esse ex iiieronymianis quoque iuterpolatum (2).
Codex britannicus 19725, saeculi X, martyrologium Bedae refert, iu quo plures dies vacant,
sicut
Floro teste, vacabant in Bedae textu primigenio.
Totum Bedam cum additamentis e codice saeculi X S. Maximini Treverensis ediderunt Martene
et Durand (3),
eundem brevialum d'Achery (4).
Sed si codices omnes Bedanos vel huic familiae
assignatos.
qui in bibliothecis britannicis, germanicis, gallicanis, italicis, occurrunt, vellem describere,
tam
prolixae
recensionis nullus prope finis esset. Quae de hoc argumento breviter dixi. pro Imius
operis
proposito satis superque sunto.
lU.
CORB
hr<-vins
- Paris. lat. 12260.
-
Codex nunc Paris. lat.
12-2f.O, prius S. C4ermani 479,
membraneus in-4, saeculi VIII vel IX (aetale Karoli magni), pertinuit ad coeuobmm
Corbe.ense
;
id Tuod i "tio codicis annotavit manus saeculi XV : Lih(er) sci pet(ri) corbeu.. Tum altera manus
sae
XVI adscripsit : uMor huius
n,aHyro(logii) vicl(etu)r
autissiodoren.ns esse, g(uOa
ded^catu,,^
Zrium et cetera eius urbis speciatim
commemorat. Sed haec omnibus
exemplanbus
luerony nun.s
ommunir su rminime vero propria huius libri Corbeiensis.
Inde marlyrologium
descnps.t Martene
"?,"
n~
343
351,
praefxo titulo : Martyrot. e ms. Corbeiensi ante annos 800
scr^pto :
e quo iu ium sul^iecit huius nfodi : i/. rn. descripsi a vetusto
codice
(^orbe^er.,;^c^uyn^
TZL^e
,n. autlant
^
^^-^^
r^^
^
.^^^.
^^^^
Eius vero editio..em
rectius
curavit Soller.us m Act. ;bS., lun. .to"^
.
V"-
P-
^l
^
^^JA;
^ ^^
,.., p. VI) de codicis aetate
iudicavit e .no.le
Fulco.ns,
arch.ep. cop.
""^^^'
^J^^J;
"^
^^ .JOO.
k^l iul. Eoden, die interfectus
est venerabilis
Fulco
arch,eus
ab
""?"
;7"^
J^^'!^
,^^^^
Verum
Martene et Durand (5)
Sollerii
iudicium iu.-e explosen...
^^^^^^l^^^^,
Fulconis coUigi haud posse, quippe
quae aha manu
'"^!"
=^^_^,;;'
^J^^ ^u
i d
Bollandia.ios
missi
abhhic saliem annis
odingentis.
PAntmptiim est ul
sineulis
diebus
Hoc breviarium
ma..ifeste
pendet a
Corbe.ens.
ma.ore;
<^^'^_f^''^,^
"jf^^^^^S,",
,ur.
Quare cum
vix pauci martyres ..eque his semper
locus,
quo
"'-l^^l
fl oc 1 Ve
parum
prof^^^
Coibeiense maius nobis praesto sit,
descr.ptum "-'"
.^ .^
"'^^;^.;\ ^^^^^
i Uellexi
auctorem
dum, nihil inde excerpendum
lectores
praesuman .
C^ U
'

^^
'
,
Nevelc.i
ob
huius breviarii
Corbeiensis
neque
.pso
exemplan
Nevelon.s
"
J'^
""8
.^J,^ ^,,,;
.equentis
oculos fuit, usum esse : ea enim
erant J*^''--

^
, .^^^..^^^i^^^^V k ,
eb.uarias
heic legitur :
prorsus
destituta; quo loco in hoc
b-u.no
..1 d-^^^^^^^^^^^
.^
_^^,^g,,^^
j,,,,
Bomae Agnetis virginis
;
quae
pert.nent a.l
'''f"\ f,''"'"''"^
,,\eitu,
p,aeter
u..um
Seno.ieuse,
lonis aliisque e
familia
Fontanellens.
exemphu
bus
Jo

jn
g.tu.
p
^^_^^^_^^. ^^^^
^^ ^^^
ubi ea ad VI l<al. febr.
p.imo scr.pta
sunt,
de.nde
'''^'^
.^;
.''"'',
^,^^,,.,,,^^
vel
nomina ad diem
varietate excepta,
ceterae
mihi visae sunt
tere o.nnes
co..uptelac.
.nan.ttstae,
praecedentem
aut seque.ilem
errore
""spo*";'-
;.,,., exempla.i..m
maioru.n.
discordat
Nonnumquam
hoc brev.anum
co..co.da
cum
^^.^^^^^,
'
,-evelo
>> Vitalis.
Vice
a conupla
Corbeiensi
Nevelo...s :
e.
g.
Hl '^' '""'!
'',i^,, eum
codicibus
maioribus
fa.n.l.ae
ve.sa, u.,0 alte.ove loco Nevelo veram
lec Uo.ie... t.ach^
";^^\'^"2L ///m,^'-
'"
-""'"''
''"'''''''''
Fonla.,ellensis
lalsam; e. g.
k'-
"^''"^.^/"f
^
^".'tJ.ioHs 1o
.axit ad
Wissenburge..se
propius
nobis igno.um,
quod auctor
-^^^^^^"^
^^
^^Z^^,en,.
ce..sui
et
annota.ida
in
-^.S^:S:tlJ^^^^r^:Z
Zioris
adhibitam
a
Sol.erio
servav..
p. 638 et sqq.
-
(4)
^iJiiHey;
ed. m iol., Utn. II.
I'-
^-^. -^-
^
>
4.
IphUm
I. B. R.
L.D.
agnovi. Verum utraque vakle peccat ad dies V et IIII du.
"^;'
"
.
^ f^)
editores transfe-
subiungitur
no.niui da,niani (V id. nov. In
'--/ ^
;.;"7;j
"Cn^ a addita
sunt eadem
runt ad diem sequentem et ad Antiochiam : m
AnUoclua nat donatt.
^^o'|^
aoDarent
mrnu, quae totum breviarium
primo exaravit; ea in
Corbe.ens.
quoque
ma.o.e
appa.ent.
ir.
B,eviarium
Corbeiense
=
cod. Pa.-is. lat. 13220.
- Codex
Paris. latjsm
^^;^;^^-
.^'^^
S. Martialis
Lenwvicensis,
continet breviarium ex
h.eronym.a.r.s
^^'^^1;
'^wTonius a ce^
aueusto
manifeste
contractum e Co.beieusi maiore.
Pendel autem ab exempla..
p.op.us accedente
:S'
r-e (col. III) quam apog.-aphum
Nevelonis
Corbeiense.
Id
>P-"f; '^^^^^
^^
quoque
martyrologio,
quod Corbeie.ise brevius
appellamus.
f^^-'"'
.J.^.r^^ .^t exerp^a''
naulo Dlenius est quam Corbeie.ise brevius.
Plerumque
auctor sat fidehtei
contiah.t
exempiai
roteie'nr.:cen:io.Js
maioris; neque i.lud valde vitiat, pertu..bat.
^
^^^^^^^^^.^^Xs^^
praesertim
mutans nomina
feminina in masculina et v.ce versa. Exemph
grat.a desc.bam
lateiculum
**'''
^Lmterdedicatio
calhedra sci. pelri ap(osto)li qui primoru(m)
sedit rom(ae) sci. Pnsci
ty-i^i
et
gallinici turonis monasterio
maio.-is dep. sci. leobardi conf.

He.c verba qu,
pnmonm co.rupta
sunl e leclione Corbeie..si
sincera ,ua pn,n. ro,n(ae); item lectio genuina
.anctue pr,scae mutata e t
rll!V-'-.
Nomi.,a
quaesequuntur ad u.bem Romam
mini.ne pertme..t. Den.que
j.p-^^^^^^^^^^^
Leoha,-di vere pertinet ad Turonc.se S. Martini mo.,aster.um
ma.us marmouKe,^. Sed ea nusp.am
alibi in hieronymianis
commemoralur.
Quare huius breviarii origmem .ud.co
Turonensem, id est
contractum
illud esse e Corbeiensi in usum monaster.i
maior.s Turonensis
Codicem ipse vidi, examinavi, inde exce.pta sumpsi. Deinde L. Duchesne rogaUis .ntegrum
menscm ianuarium mihi descripsit. His subsidiis, totaque re perpensa, i.itellex. ex hoc brev.ar.o
quamquam valde antiquo eoque no.idu.n edito, lectionem vix ullam ehc.endam, quae rest.tuendo .n
prisliiiam formam veteri martyrologio serio conducat. Uno fortasse loco debu.ssem lect.onem ex
hoc codice excerpere; nempe ad XVI kal feb.-. Ad quam diem legitur :
dea sci cw. dep. marcelh
epi haec enucleanda opinor : Dea scilicet civitate etc, id est Dea Augusta Vocont.orum, nunc Dte.
Adverbium
scilicet ante vocabulum
civ(itate) nullus allius codex proferl. Paulo var.a lecho ex ah.s
breviariis in Excerpta mea recepta est : Deas civit. ctc, unde fortasse ilU.d 6a(;((; erup.t pot.us
quam e pristina sinceraque
lectione. Ceterum Deas corruptela est :
sincera lect.o Dea exh.betur
a codice Bernensi (col. I) et a nonnullis familiae Fontanellensis (col. III). In Epternacensi e Dea
factum est diac(o,ii) : in Wissenburgensi (col. III) antiqua manus abrasil htteram a, ut e vocabulo
^eographico Dea fieret prima syllaba vocis depositio. Omne dubium sustuht, rem pe.-sp.cue exph-
cavit codex F in mea Excerpta relatus, substituens in locum Deae cwitat.s ad.ectivum deetisis
(episcopi) subiunctum nomini Marcelli.
Neque plura de hoc codice mihi suppetunt admonenda.
De codice
Dunyallensi.
-
Liber qui dicitur Leinsterianus sive
Glendalughensis
(1),
saeculo XII
incli.iato in Hibernia descriptus, immensam
conti.iel farraginem scripturarum ad fabulas Instor.amve
illius regio..is spectantium. Ibi locum tenuisse videtu.- martyrologium
quoddam mixtum, ex bre-
vialis hieronymiani laterculis conflatuin et supplementis ad sanctos Hibern.cos spectant.bus, quod
aliquando allcgalur sub nomine Mart,j,-olocjii
Taniladensis vel Dunyallensis.
Scilicet Colga.ius, dum Lovanii circa annum 1630 rei hagiographicae H.bernorum curas adhi-
beret in
manibus habuit codicem sive fragmentum codicis undecim foliorum, quae nunc patet
scriptura forma,
mag.iitudi.ie mire (luadrare cum reliquo libro Leinsteriano. Ex iis qu.nque ta.itum
et sexti quarta pars martyiologium co..linent; celera diversi sunt argument.. Pert.nebant haec
folia ad conve.ilum Franciscanorum
Du.igallensem.
Primum incipil a die decembr.s 2o et progred.tur
usque ad ian. 29. Ibi, uno avulso folio, totus mensis februarius periit. Secundum et lert.um exh.bent
dies a 12 martii usque ad 20 .naii. Hic rursus hiat codex, duobus avulsis foliis, et quartum folium
incipit in laterculo 1 augusli; i.ide proceduut, tam in hoc quam in sequenti folio me..ses augustus,
seplember, october ; hic tamen desinil i.i dicm 30. Post quem, uno folio defic.ente, november
(1)
The Book of
Lei.Mn- sometime ealled the Book of
Glendalough, edidit ad similitudinem scripturae R. Atkinson,
Dublini, 1880.
m.n.me
[xxvii]
minime
comparet; sextum et ultimum in lateiculo 17 decembris incipit et pergit usque ad diem
ullimam
anni ecclesiastici, nempe 25
decembris.
,
o i
-^
Colgani folia migraverunt
Romam, ubi in conventu Franciscanorum Hil)ernico ad b. Isidorum
domicilium
habuerunt usque ad an. 1870. Tunc mutatis rebus, Romani IVatres codicibus suis
timuerunt eosque in Hiberniam remeare iusserunt. Nunc apud Dublinenses Franciscaiios
reperiuntur
folia quondam
Dungallensia ;
quae cum reliquo Leinsterii libro Atlcinsonius splendida edilione
(n 355-365)
comprehendit, ad similitudinem codicis expressa.
Verum non liic tantum liber usui fuil Colgano. Loquilur enim
(1)
de altero simi i, id est
idem
continente
martyrologium,
qui in Hiberiiia repertus ipsi Colgano ex parte lam descriptus
erat et lotus
nuntiabatur mittendus. Quae fata tulerit secundus iUe codex, num re ipsa ad Colga-
num
pervenerit,
ignoramus. Apographum
imperfectum quod sese iam in manibus habuisse sigm-
ficat in Belgio mansit, ibique adlmc asservatur in bil)hothecae regiae
Bruxellens.s codice signato
uum'
5095 Sed cum nihil contineat praeter sanctos Hibernicos, ad calcem laterculorum
h.erony-
mianorum
additos, nobis curae non erit. Sufficiet dicere alterum illum codicem, ets. m.n.me mteger
'pse fuerit, lacunas tamen prioris aliquando explevisse. Ad idem exemplar utrumque redire md.cia
'""^HuTc^
martyrologio
Colganus dicit praefixum esse tilulum
MarUjroh<jlu,u
Aengussii et Moelruani;
aui cum
Tcodice
Leinsteriano
minime compareat, necesse esl ut ex alio nob.s .am .ncogmlo
Stuslerit
Aengussius et Moelruannus in monaslerio
Tamlactensi (3)
convixerunt,
extremo Vni
saecuTo
atque prim- ille famam rettulit ex opere quodam
martyrologico,
metrice et lingua
hibern.ca
rnnsrrinto Festilosio scilicet, quod nuper edidit v. cl. Wh.tley Stokes (4).
Zgiisio vuu Colganus etiam breviarium nostrum
tribuere una cum hibermcs
supplement.s^
Sed fd naium
constat atque ipse Colganus
vidit in
Tamlactensibus
codicibus conliner.
natales
Lorum SS Moetikni et Aengussii et aliquot ahorum
sanctorum qui eodem saeculo cum ipsis
"
vTerunt
quos et constat post ipsos obiisse. Hanc autem
additionem
factam
arbiti-amur a
"
peTgirCo?ganus)
ab aliquo
Tamlactensi
monacho qui sub finem saecul. no... v.xit et sub
.
i-
"
Sum
decimi
decessisse
videtur. Meminit enim S. Corprei
episcopi
Cluanensis qu. anno 899
ob.i
:
;;r tame" s' Cormaci regis et episcopi anno 903 mortui vei ullius sancti quem constet
post
"
^Tl^lZ^S
Hibernici iilius libri quod artae
coniunctionis
cum
Epternacen^s
codi
J
tradiSin^^hrrura
vestigia
exhibeat. Ibi reperiuntur et san.i
^^-
>
,"
^i
auorum
sermo in
superioribus
fuit, ib. et nomina ex
pass.one S.
Lau.enUi aesump
Hibernorum
et
Angloruni
lilurgicae
tiaditioni (6).
L D.
14>-
E.
= Breviarium
Einsidlense e
codice eiusdem
coencM
^3^
"
^t^MS
'SSheS
""
membranaceus,
formae
^-tern-i-
m.hi o im visus s .a U LX.^ iruiK
^
^^^^^
.
, ^^ ^^^^_^_^^
praefectus,
dubitat
utrum
s.t dec.mi an ae a s annq
^_^^ ^^^
mianum
integrum
ab VIU kal. lan. ad finem n
,
'1
f-^Jf^Vj;^'
,, Let
di.ecte e
sunt
Richenoviense
(in edit.one
nostra coL
">
f^^^f
."^
J"^^
; (jellonensi
reperiuntur. E. g.
plenioribus,
quae neque in
Richenov.ensi
et
<=f;"^ 2)/ ,? referl quod in neutro e breviai-iis
ad IV kal. ian.
typicum
illud Bon,faU ep,scopJe
oM.one le eH
^_^^^ ^.^^^^^ ^^^^^
sollemnioribus
R et G ullo
modo
apparet.
Qua.e
^^
uno ^e
J.te.
P
^^ ^^^^
aut obliqua via, non uno loco.
pendere^
?^,,,rCeI
obSuf
neque
typis editum
umquam
est,
exemplai-
fidele a cl. memoriae
monacho
Gallo Mo el obt nu^
q >^
^^^^^
^_.^^^^
hoc loco
constitueram
fuse
^^-^^^^J^
^^lZ.ZU
contentus
ero.
chartis
mandarem.
Nunc ns tantum. '1"%' ^.'
.;^, ^,^,3 Ab initio ad V non.
mart.as
Martyrologium
male
compaclum
esl.
olns
^^"^'^^^'^^J^^,
a IV 0...
martias ad
scriptum ita est, ut duo saepe
versus
fas os ""'"^
.^J^,.
'^';;;,ie,is. ita
instilutum,
ut
XIII kal. dec. alia maiiu
-aratum,
compend.um
e^t
^
. -ni Riche.ov^^^^
.
^^^^^^
^^^^^^^^^
singuli dies uno tantum
versu
contineantui.
Quaie
pnm. y
(1)
.< .s. ,.,..,.., .0.. I, p.
581. 582. - (2)
De his
^^^^^^^i.^fz::;-
1:;:
^J^e:::^l^ii^^S'
non 'longe ab uvbe I.ub.ino.
-
(4)
Calenda,- o/ Oe,. m
^;-
-'J^^^.t^f,.
so'erii
P,oUgo,ena
,.U V.,aniu,n
11
Serie,, Dublin. 1880. tom. I. part. I. -
(5)
/ ..
P-
5
- ^
"%
^
pertinens.
V.rias
lectiones inde
proferro non
et25, Rossii /(,.." o.. tom. II, p. 41. ub. specmen
datur ad d^
.d. auf,
p
8ine fructu fuisset ;
quod si minime faclum est, ad me culpa
pert.net.
adieclum
[xxviii]
*
pppn eiitur
ciuot
brevis
versicuius capere
I.B.B.
adieclum
habel,
reliqui martyres non item: et '"
f^""
'^
'recenliore,
eadem tamen lege,
potest. Demum a XII kal. dec. ad fmem, al.a
em
";""
Pf^^^
.^1. Qui^quid a breviario
variat fere semper a
Hichenoviensi, et aliunde
Pff"'".,^
f..^:^^"'^
eiu^aUqua
raUo habenda sit,
Riclienoviensi
aut a
plenioribus nunc notis
videtur 't^
?'f"^' .^^ Excerptis
meis annotandum
id totum
(quemadmodum et in
'^^''^''"^,^
..j;*'
,;^^^ ^
Jny,nianis
manifesto
pendent, id est
censui.
Omittenda vero dux.
.[uaecumque
f"""'^"
1
Beda
Romano
parvo,
similibus; iis tamen
e
co.nme.norationibus
serio.e aetate
superadd.t.s
vel e ^eda,
Romano
p ,
^^
^^.^^^ ^^^^^^
exceptis, quae ipse quoque
Richenoviens.s
^"'''^^'^,^^,
id mi.nme necessarium
seiunctim
mihi
proposueram : sed
quon.am
hu.i^s
ed.t.on.s
po.i^^
iudico, ab hoc censu
co..(icie..do el
expende.ido
absli.ieo.
(V.d. comm.
O.
E.
= Br..i.,m
EiWlen . colice eius coenobil 117.
-
Hoc
'";"J',,3^^'
ianuarius apparet iu codice 132, fel^ruarius in 174, ilem luns
februarn et in.t.um niailii m
oS 258 martii fn.is el initium aprilis i.. 128, medius aprilis in foho seiunc im exsec o fims
aprlis et initium maii i.i codice 132, finis iulii et media fere pars
augusii
-
cod.
139
sepiember in pagina exsecta. Ibi no.mullas
commemorationes
aev. ser.ons,
quae in cod.ce 117
eadenT manu qua integer textus scriptae snni, exa.atas
deprehendi manu
parumper recent.ori
QuaTe haec oiJnia serL admissa sp.evi : quaecumque a
Richenoviens.s
breviarn mai.u pnma
variant, ea aitente a.inotavi. I.i hac editione excerpta iypis .mpressa e cod.cibus E
,
L inde a
mense martio errore ita ciiantur, ut E
^
semper positus sit pro E ^ et vice
-'^^'^^^^^^^^^
pridie idus iuhas, ubi lectio fogaii (G 915 et O focati) ep. recie aitr.bu.tur cod.ci E
.
Nempe
scribendum fuit Focatis e recto Focas, quod ceteri codices mians bene enuni.ant Focae vel Foci,
In Perlz, Archiv. tom. IV, p.
307 et seqq.,
Carolus Diimge et Franc.scus Moiie plunma
congesserunt de Marhjrolo<fiis ei Passionalihus manuscriptis in
bil:)lioihecis germamc.s, ub. nonnulla
quoque de codicibus Einsidlensibus, pp.
309, 320. Ea non piosequor, quippe quae h.stonam tantum
germanicam
respiciant,
Cod. Escorialensis lat. I. III. 13.

Ab auctore (von Hariel) Bibl. Patrum lat. Hispanicae (1)
didici in codice Esco.-ialensi saeculi X, notato I. III. 13,
contineri passionarium mut.lum cuius
initium (f. l^) est : hi axiopoli. aurUi. iulii ,
finis (f. 7')
stepani. potiani d alior(um) .
Staliin intellexi hoc fragmentum non codicis
passionarii esse, sed mariyrologii contracti ex hiero-
nymianis a die XI kal. maias ad pridie kal. decembres. Cum autem codiccm martyrologicum
hieronymianum origi.iis Hispanae nullum nossem, apographum integrum huius cxemplans Esco-
rialensis petii et obtinui, procurante Mariano Rampolla v. em. presb. card. S. E. R., cui plunmis
beneficiis me devincium p.-ofiteor. Apograplmm confecit peritissime Rodulfus Beer, ab Academia
Vindobonensi missus ut Pairum latinorum codices Hispanos excuteret. liaque mariyrologii fra-
gmenium Escorialense totum examinavi et cerlior factus sum id non nisi breviarium esse, ex
hieronymiai.is maioribus adeo co.itractum, ut singuhs diebus nomen loci vix unum, martyrum iria
vel qualtuor siiil annotata, eaque saepissime valde corrupta. Plerumque locus, qui in codicibus
col. I et III primus occuirit, integre descriptus est; deinde unum vel duo nom.na marty.-um eius
loci pi-opria sunt ani.oiata: tum unum alterumve nomen arbiirio eius, qui brevianum fec.t, unde-
cunque e toto lalerculo elecium. ExempH graiia : VI kal maias. In axiopoli aurili. iulii. victuri
etc (sic) Primum nomen vere pertinet ad Axiopolim, reliqua suni Afncana. Exemplar protoiypum
maius, unde hoc breviarium pendei, modo videlur esse famihae Mettensis (col. I), modo Fonta.ieUensis
(col III), interdum etiam, quamquam ra.-o,
Epternacensis (col. II). Sic ad d.em Vlll kal. .ul. naiale
lohannis Bapiistae dicitur gmuinnm, id quod in Epternacensi
tantum legitur. Neque tamen ab
unico pendei exemplaii. Xonnumquam enim idem nomen varia forma corruptum vel parce detortum
bis terve repetitum animadverti; quemadmodum ad III k. ian. in Alax(andrui) mansueti. secuti.
(O In Sitzungabenchte d. k. Akademie d. Wmemchaften zu Wien, 1885, tom. CXI,
p.
495.
^
'
securi.
[xxix]
..,....; fionafi eic Ouo
loco codices maiores efferunt :
mansueU, severi ( unus Ept.
:::::^-r:;:-Qut:orex^u"no
tamum exe.p.aW .10.. faci.e e 1.*^
diversis,
brevianum
"^^tZTm^Z^
::!!Z'S^t:^s.
iu Hispania exstitisse disci.us ab
antic,uissimo
indicP bibbolll ae
Ovetensis,
quem servat coclex Escorialensis R. 11. 18,
ubi fol. o'
humsmod.
'ri.SS
luem
:Sicem\xaral
esse saeculo Vl. ve. VU. iudicavit von Har.e. (.).
UUum
t
'
,Z,iu>n yomen^e
brevialum
fuerit, au recensionis plcinoris, uul.o mdicio m.h. fas e^l
54;r.
CCen S;
Lujroloy.ur.
r.nense non aliud .msse cpam
pseudo-hieronym.auum
'""B^ivtlJm
SaS^^orruptissimum
.ecliones sinceras ab hieronymiauis
nobis notis vere
r r,, Znam exhiberc
iud co. In efeso
adsumsio sancH iohannis
apostoh, quam solus
d.versas
numquam
exh.beic
'
"
^^
'
anticipatur ad VIII kai. iunias ; opmor, errore. De
Bernensrs
ass.gnat
d'^J
^^'^f^-^^i^^
apostolorum,
praef.xo
codicibus marty-
hac
.'^f'i'''"''^^^~f^7""^/'De uaiendarum maii vere discedit ab
hieronymia.ris,
a.motans
rologii
h.eronym.an. p.
12.3 et seqq. D.e
^^
enclmum n
,^^^^ ^.^^ ^^^^
''"^^'"mJkSE
SSL,J^^^^^^^^
e cLice
Parisiensi (N.
A^l^)
''''''^ro a D
G^^ano Mor n (2)
Romanum
parvum et Ado eos martyres
ass.gnant
.chbus
S
:tdo certe
eHctis
Hispanis.
Quare
breviarium
Escoria.ense
.ron esl
purum prorsus
...ero-
"^"'?rni..i. inde
decerpsi,
praet. quae ad diem III Uai.
^^^.f^;::'
^f^^
^
Stnf r
..^^^."-^'u^rip^^toSim
.^r.^ P.ene
exhi.,uisse;
formu.a
Umen ;b ea, quae in
codicibus
maioribus
.egitur, parum d.versa.
2.
F
- B,fa,ium
Vlem.ense e c.dlcc
bii F*,,*
"~^^,Z^',
*1
:r^sr'srt::=:'rrs:rr:i=;;=f
..'s.-
-
-
--
ecCesiae
Viennensis.
Id fac.e
evincam
uniuscuiusque
diei pais
excerpta
sit et con-
Hoc
Breviarium
ita
contextum '^g"^^
'
^^
.P'^;^';;'^
ei.e..ovie..sis
(cuius
dedicationes
quoque
tracta
ex
..ieronyn.ianis,
p.erumque e
cont.acl.s
^J^a
H cu
_^^^ ^ ^^^^^
^^^^^_^^^
enuntia..tur
XVII et XVI kai. sept
),
..^^^P^^^.^^
.
P '^'""''^^^
^^
Adone ve.
Xotkero,
Usua.do
et
A.tera
pars
excerpta
est e
martyrolog..s
^'^101. .^,
-ax^m^
ex A
^^^^^^^^^^
^.^^^^.^^
huius
auctariis.
Quare parum
m.ror,
^"'l,,,^^'
"^
"
^)
Prtifl um
Romanorum
u.ti.ni i.. his
martyrologii
deceptus,
id Bedae
esse P/;--'^P^'^\;;
^.if^^S
pr. idus
martias :
i..e
defu..clus
fastis
occur.unt
Gregorius
(I.I) ad IV ka .
'^
;

^aC anas P
^^^^.^ martyro.ogicis
formae
est an. 741. hic an. 752.
In ^^^^^-^
^^'^^'
^^^'
Sou^lrns
p.enioribus.
Sed
omnium f..-
hisloricae
permixta
sunt cum ^'=<='-P^'^.
^^^^..n ite
,
'
sanctorum
eius
ecclesiae.
In ...s fasl.s
quentissima
me..tio
est
'"P'-P7"';;^7
",""v\rdu.
nsis,
Biturice..sis,
Ca,ne.-ace.,sis,
Mettens.s.
commemora..tur
quide...
uuus aut a.te.
ep.^^copus ^.^"^6
^^^^^^.
_
^^^
y^^^,,
fere
Co.o..iesis,
Treverensis,
Mogunt..,us,
nonnu...que
e tota
GaUK,
.^^^^
quindeni.
Dup.ex fons
'-'"
brev.ar,.
or,g..u,
V n.un^^^^
,ive
corrupto.
Sic ad
X..I ka..
termisi neque iis .ocum dedi in
Excerpt.s
col IL
^^.^.^
^,^^^,^.^^
.^^ appe..dice
a.l
o,;r7
n:''p.**"-
*----
"'"'"
-""""'
"
-'"""
et Usuardo.
Quaie nulU nobis
heic
usui est.
. T n 398
-
(3)
Tom. I.
P-
1-48. - (4)
Hoc
necrologium
I. B. R.
[xxxj
3.
Breviarium
hieronymianum a celeberr.mo
cod.ce
""'^'^'''^^^^^^
VII, nec in cuius
hunc codicem diligentor
describit ei md.cat
^J^
"^^^0^
bieronymiani breviarium
coenobii usum ab origu.e conlecius
fuent,
^'^^'''"^^^^^
originem
Solierius docet
heic subiectum
sacramentario est, iamquam
ems
appendix.
7'f
^^:^
"J '^^^^^^
mariyrologium)
fuisse Resbacensem.
Scribit enim :
^ argumeniis
plunbus
educi
posse ^ de|m^^
^^^^ "^!
IrTvn isse Hesbacensem.
bcnoii en.m
^
-"T '\^nZ i^)
Nempe ad VII lcal. iul. et ad VIl
speciasse ad
Resbascense
-enob.um d.oces.
^^^
^^^ ^^ ^^^^ .^^^_
Sad ilnus^papa I. Siquidem IV non. martias
annotaium
esl
:
A.rian^
"^'^^^^^^^^^
quae nonnisi eo etiam tum vivente fuit
commemoranda.
Hadnanus sed i ab anno 772
^^
795 (5).
Breviarium Gellonense
progenie gaudet
copiosa. Inde contracta
^^^'"^"''i^^^^^^^
ustanum,
LABbeanum,
Treverense,
Autissiodorense,
Morbacense,
alia quoque fortasse nondum vi.a
aut examinala. Sed haud ipse codex G fons est ceierorum, quos dixi, et simihum. In G enim errores
animadverto, a quibus ahi codices sunt immunes: e. g.
saepe ahb. pro ahh. Quare breviana typi con-
tractioris, quae ad formam Gellonensis
accedunt, ab aliis exemplaril>us, non ab ipso Gellonensi
derivata esse comperimus.
. . . ,
Nec de breviario Gellonensi accidit idem quod de Richenoviensi, ut ems progeniem manifeslam
et a prototypo nullatenus variantem in pluribus codicibus
agnoscamus. De
Richenoviensi quidem
asserere possumus propagatum illud direcie esse in R\ R^ Fuldense et Moguntinum (Vmdo-
bonense Palat. 642) ; de G non item. Inler breviarium
Richenoviense et textum Hibernicum atti-
nitatem intercedere agnovit Victor De Buck (6). Ad Gellonensis vero originem certa via pervenu-e
non possumus. In codice quidem G 914 (coenobii S. Galli), qui cum Gellonensi famiha comunctus
manifesto est, initio marlyrologii legitur :
^*
bre^iarium de martyrologium circulum anni iranscriptus
de libris civilalibus lugdonensium, viennensium, acustodinensium et gratinopolitane (sk) urbis iuxta
l
hieronimum etc. Sed codices Lugdunenses, Viennenses etc. martyrologii, unde breviaria familiae
G videntur derivata, minime ad nos pervenere. Codex ipse G 914 ad G accedit forma simili
LABbeanae. sed breviori. Inierdum G 914 esl ipso G plenius ; e. g.
ad VII kal. ian. refert
nomen civitatis Antiochiae (Antiotia), quod in G desideratur. In summa, familia G, el in primis codex
G 914, accedit modo ad alterum e plenioribus exemplaribus nobis notis, modo ad horum nullum; et
liquido paiet pendere ab exemplari pleniore, quod ad nos minime pervenit. Quare mirum haud est in
codice G ei in uno aut altero e hreviariis eius familiae nonnulla reperiri, quae in plenioribus nobis
notis desiderantur ; e. g. feslum Hippolyli et Hadriae V id. nov.
(7),
de quibus vide quae scripsi in
Eoma 80iterranea,\.om. III, p. 199 seq.; item natalis Optati episcopi V kal. dec, de quo op. cit., tom. II,
p. 222. Breviarium G cum tota etiam progenie supplendis martyrologii plenioris lacunis interdum
inservit.
Quae huic breviario propria sunt, neque e hieronymianis derivata, in Excerptis meis haud notavi.
Ea volueram (quemadmodum et additamenia codicum G 914, 915; AVG,; E^ E^ F; LAB.; 0;
T')
separatim recensere et singularum additionum origines vestigare; sed longum opus huic editioni
minime necessarium cogor nunc praetermittere.
G 914 = Cod. e bibliotlieca Sangallensi 914, id est breviarium hieronymianum maius ad usum
coenobii S. Galli.

G 915 ei 453 = Codd. e bibliotheca Sangallensi 915 et 453, i. e. breviarium
hieronymianum minus ad usum coenobii S. Galli. Breviarium in codice bibliothecae S. Galli 914
membranaceo, formae quaiernariae, exaralum est exeunte saeculo VIII,
p. 234-278, cui subicitur
necrologium Sangallense ineuntis saeculi IX,
p.
279-285. Codex deficit a VII kal. ad idus febr.,
a IV ad III non. mai-t., a kal. apr. ad XVI kal. maias, ab XI kal. dec. ad III non. easdem.
Aftinis esi Gellonensi, minime vero inde unice pendet. Huius codicis hreviarium ego appellabo
Sangallense maius; nam codex G 915 (membr. in-4) eiusdem fere mai-tyrologii compendium exhibet
(1)
Spicilegiuin, edit. in fol., tom. 11, p. 25 et seqq.
(2)
Memoire sur d'ancie)is sacrammtaires,
p. 80.
(3)
Soller.,
Act. Siy., lun. tom. VII, P. II, p. HI.
{^)
Veterum script. ampl. collectio, tom. VI, p. 632.
(5) Mabillon, yfuseum
Italicuiii, tom. I, P. II, p. 38 ; cfr. quae scripsi in Jioma sotternrnca, tom. III, p. 199.
(0) Ucciterches sur les cnlendriers
ecclesiastiqucs in Precis Itistoriques, tom. XXVI, 1877, p. 17 ;
cfr. supra comm. de Adonis, Nolkeri et Rabani martyro-
logiis.

(7)
Sed haec ex aliquo codice passionis interpolata sunt. [L. D.]
brevius,
[xxxi]
bievius exaiulum iubeule Cialone aJjbale anuo 956, cui singulis diebus insertum est neciologium.

A IV kal. maias ad IV idus easdem membranae periere. In exlremis paginarum marginibus btterae
saepe sunt usu delelae. Idem breviarium redit, necrologio auctum
(1),
in codice Sangallensi 453,
scnpto
anno 1090 Addita praefert
nonnulla festa, ut Lini, Cleti, romanorum
ponlilicum, elecla e kalendanis
aevi seciuioris
Ulrumque
compendium
Sangallcnse 915 et 453 interdum aliquid annolat, quod m
breviario
prototypo 914 et in Gellonensi desideratur, exstat autem in Ricbenoviensi.
Huiusmodi msigne
exemplum
praebet dies VI kal. decembres, mentionem extiibeus cocmelern Callisti, quae eo loco
rectissima esl el in brcviario
Richenoviensi tanlum servata, indeque in Sangallenses
mmores pro-
naEata (2)
Aliis quoque pluribus locis affinitatem prodit cum R; sed nomina saepe vitiat Quae m
breviariis
Sangallensibus vere variant a Richenoviensi, semper annotavi; codicem tamen 4o3 citare
neglexi,
utpole in hieronymianis totuin similem Sangallensi 915.
Lucas
d'Achery prioris codicis 914 varias lectiones subiecit editioni textus
Gellonensis
(3),
sed
offlcio
functus est neglegenter.
Breviario codicis G 914 praefixus est titulus indicans excerptum
id esse
ex exempSLs
ecdesiamm
Lugdm.ensis, Viennensis,
Augustodunensis et
Gratianopohtanae
(v comm.
de codke G.)
Quae cuncta exemplaria periere. Quare breviarium codicis
Sangallensis 914
exspectationem
''
"ve^uTroSnxIminatus
mihi visus est pendere
praesertim a Gellonensi, ad formam accedens
breviarii
LABbeani,
nominibus martyrum
minus recte servatis et generat.m
magis
conractunu
infpidum tamen plenius est, et modo derivatura e plenioribus
Bernensi ac
W.ssenburgensi,
modo
efiptla e"! No numqu m partim concordat cum B, partim cum W. Plus semel v.detur .dem
itum va?io m^do enuntilre et'e duobus vel pluribus codicibus excerptus.
Potius '^-er.n.
pende e
ab
exenlplaribus,
quae ad nos minime pervenere (vide comm. de codice G). A mense fe.e .un o
fd
ann7tem
Vcedit saepius ad plenius
Corbeiense eiusque
progeniem
quam a Bernen^
.
^
'""e:^'^^
da sunt de Excerptis meis ex codice G 915.
Sed quonijun
'li^
^1;!;;-
j;;^:
a G 914 et muUa addit e fontibus
histo.^icis
^^^^^^^^^^^.^Z^
^^r^^,
SrtSurS':
:~Sr=^^^
-que, a
proposito
abslinere.
Breviarium
Gallicanum
hieronymianum
^
^^^^J^^^^^^^t
a^is'^^!!^^
Durand (4)
ediderunt
martyrologium,
cu. nomen fecere
Gall.ca.ium
ex com e
^,.
ger,fis conscripto
LiUioihecae
dcnini
Ckau.elin,
re<j,onon
^'^^l^^l^^^^^^^^ZZ^^e
soleat Verum
ratione Gallicamnn
aprellatun,
comcmus,
quan, qu.a ^-'
^'"!
j;,7^,;''
gst enim
purum
pulum
nulla ratio erat cur hoc
martyrologium
editores eo ""'"'"^,/PP!""
''"'^^.i^re
Accedit
quide.n ad
breviarium
hieronymianum,
quod a nullo e
^>P- ^
^;;:
'^,
''
^ l.^i
pie.^o^ibus.
Nihil inde
Richenoviense;
sed multa habet,
quae m hoc
'^^^'''"^''^.X, eT
ad dL
IV ..on. ia...
post
desumpsi,
quoniam
varietatcs
om.ies vid.
-rj-- ^^^^
J^^^^^^^
Vetali,
Yertiae.
in Aethiopia
Eutuli {.qu^e codias
quoqne ^ l^ct.o est)
sequm
co.isentiunt
Stephani. Haec mirum in
modum
esse
depravata, a
P'"'"''f"\J^'''^^,
J^
^a.tyr
prodit
legfndum :
Ctaudiae,
Au,-i,ae,
Vitalis,
f^-^^J^tZ.^:^
Su.
t.S
EusebU.
id est
ignoto nomine
Totuli; id
corruptum est
V'
'
/^1^ ml collem
Ma.iu
.scripta
volumiua
Lebiitiiuli
conditoris (5).
U.io ve.bo
nihil n.de
"^^^^^^^XZ
Lr^
^^^^-
^^
bibliotbccae
(;ha,iveliniaiuu.
fere cun.^ta
perve.ierunt
a
cotnobium
^^^^^
codicem ego inter libros eius
bibliothecae
.n
Nat.onah
Pai.s.ens.
min.me
agn

.e ec..o>o,:i.
San.ane..us
v-K.ne.^.
...<--
---^-^^^^^^^
2^-^^-
tom. IV. p.
318.
-
(2)
nonu, sott.. tom. I[,
pi-.
70, 71. - < )^'""'-
'
,._,
tom. VI, p.
058.
-
(5)
Vide quae scripsi Itoma
sotten-ae,i
.
tom. II.
pp.
in.
.^45^
1. B. R.
[xxxii]
,.,,, Hoc
breviarium
e
codice,
quem
Philippus Labl)e
LAB.
= Breviarium e codice
Labbeano. -
noc
ciaromdntani
fuisse suspicor,
loco ignolo descripsit,
edidit Sollerius (1).
Hunc
cod.cem
ol
m \
^
.^^^^^^^ jj est Claro-
sed ego nuspiam
repperi. In ^''1-''-'^;^"'''^'
;^//X,;!",.
Sed
neque hic codex, parlim
montanum 734,
animadverti
inscriplum S. H"'''"'y^;.,
"f
^'2eu.
Huius
lib.i
iacturam facile
impressus,
partira
manuscriptus.
ille est
quem
aaninu
-
Gellonensi.
Textus breviarii
toleramus
: ab
AVGustano
enim ille ^ix pmum
d.sla
^^'^J^j;
..fecerunt.
Cfr. quae de hoc
Labl)ea.ii
.nanifestis
erroribus
scatet.
Excerpta
mea
feie
mhil mde p.
codice scripsi in co.Tim. ad
Treverense.ii.
>

r.A Yin,lnh Pilat


642
- Codex
bibliothecae
palatinae
Vindobo-
Breviarium
Mogunl.num .n cod. ^indob. Palat.
^4-.
.
....i,iuni
martyrologii
hieronymia.ii,
nensis 642,
memb.aneus,
olim Carthus.ae
Mogu.it.nae,
''^'"^..^';^^^^^^^
Verum
Ludovicus
quod in catalogo eius
bibliolhecae
d.c.tur
^
"'--'^;
.;";;"";'^' ^
^^'tieculo IX. hicipit f. V
Duchesne a me rogatus. ut codicem
.nspcere
.
-^-J*
^
^/
^Tu.it cu.,c.a
deleta' Desinit
f, ^^-.^VZ/H^m.-
'
-^
:noI\^e
Bo.e ci. Eiusdem fol. 18,
pagina versa,
lem
ci.r
^tuJ-Lt
deieti quare cum singuU ^es
ver
Jus
^^^^^--^:^:
martyrologium
pertingere
debuit ad
'^^-^J}}f^;^^J''^'^^rno6nr.
e seque.rti
Rhinoviensi; esl totum
contractiim e IneMauo
Hiclienauensi
(.t\, rx
;, 4
specimine diei id. V aug. facile disces
:

MOGUNTINIJM.
RlCHENAUENSE.
i- *:k..(;: in irmio rustici . In Alexandria antonini . Rome dionisii
In
sirmiorustici . et in oriente crescentiani . et tiburlii
.
msirmio lusnci m^
\x,
Alexondria
antonini . Rome dionisii epi.copi . in urbe epi
.
In leniov.cas
mait.ni.
lemovicas martini.
Cum utriusque
codicis
Richenauensis
totum textum dederim in col. H.
Vindobonensis 642
coUationem
exhibere
piorsus inutile iudicavi.
8.
Breviarium
Morl)ace..se, id este codice
monasterii
Morbacensis, d.oeces.s Bas.leens.s. - Brev.ar.una
hieronvmianum
Morbacense integ.um
edidit Martene e codice eius coenob.. d.oeces.s Bas.leens.s (2).
E i o mo..uit .nulta nomina sancto.um
scripta heic esse aliera ,nanu poll.c,tus ea a cete.-.s
disti..guere
vario charactere
typographico,
verum
promissis haud slet.t. C.odex Mo.bacens.s com-
endium exhibet valde contractum et ieiunun.
brevia.ii Gello.iens.s secundum typum AUG., LAB
,
admi.so aliquo
.AmM.m nomi..e. quod inde haud videtur desumptum. E.
g
ad d.em pr.d.e
kal fel)r
commemo.atur
Gemi..ianus
ep(iscopus),
post Thars.c.um martyrera Alexandr.ae. Haec
coriunta opino.- a ..omine Gemini, qui in
plenioribus et etiam in nonnulhs brev.at.s rece.isetur
inter martyres
Alexandriae, sed absque
appellalione
episcopi. Quae omn. carent auctor.tate et
videntur plane corrupta,
idcirco ea minime
an.iolavi. Neque cod.cem .psum v.di.
S>.
= Breviarium partim hiero.iymianum
saeculi IX e codice Ottob. Vat. lat. 38. - Codex Ott.
Vat lat. 38,
membraneus. formae quate.-nariae,
egregie exaiatus saeculo IX, cont.net b.ev.ar.um pa.t.m
hieronvmia..um.
partim histo.icum editum a Geo.-gio (3).
Mutilus est ....t.o a kal .an. ad XII
kil fcbr Victor De Buck
(4i censet hu.ic codicem
dignum. prae celer.s omnibus contracl.s
hieronymianis, qui comn.e..tario
peculiari
illust.etur ; adeo
singularis est eius indoles et obscura
origo. Ego totu.n attente examinavi in ipso codice. Vidi scriplum esse sedente Gregor.o IV po.d.flce:
nuo..iam ad diem IV kal. apriles
commemo.atur
ordinaiio Gregoru papae, quae po..t.f.c.s et.am
tum vivc.tis indicium est. Eiusdem
onlinniionis
mentio fit m kalendar.o Rh.nov.ens. ed.to a
(l) ACa Sa., lun. lom. VII, P. II, p. 22 se.
-
(2)
nesauri novi anecdolonnn, tom^ III.
p.
1563 et seqq. - (3)
Ad
Adonem, p. 076 et seqq.
-
(4)
HcoUenUe, mr les ealendrie,-s
ecdma^Mue, 1.
c.
p.
17.
Marzohl
[xxxm]
Marzohl (1)
el in Bedae-Flori codice A. Hic Gregorius est sine dubio eius nominis quarlus. Nam
iB. B.
Gregorii 1 ordinatio incidit in diem III septembris; Gregorii II in XDC maii: Gregorii III in
XVIII martii; Gregorii V in III maii. Unius Gregorii IV dies ordinationis ignota est
;
quam ex
Einhardo scimus (2)
confectam non prius quam legatus iniperatoris Rotnam venit et electionem
i)opuH,
qualis sit, examinavit. Electio post mortem decessoris Valentini peracta est Romae mense
fere septembri vel octobri anni 827. Quare iter romanum legati imperatoris necessario fuit eo
exeunte anno, et electionis examen nonnisi eodem tempore vel ineunle anno 828 periici potuit.
Quare Gregorii IV ordinatio dilata ad exeuntem mensem martium optime convenit cum hisloria.
Sane e
pontificibus romanis nomine Gregoriis ante saeculum XI, unus nominis quartus potuit
consecrari IV kal. apr.; ceterum omnium dies ordinationis sunt, quos dixi, plane diversi (31 Mani-
festum est Gregorio IV vivente hoc breviarium martyrologii hieronymiani confectum esse, vel eo
tempore in codice Ottoboniano perscriptum.
Breviarii indoles ea est, quae duplicem saltem fontem prodal. Alter fons est hieronymianus
e codice Beraensi vel eius similHmo. E. g. ad XIIH kal. martias, ubi Bernensis inter marlyres
africanos recenset et cum eis Lllll, hic codex mutat numerum LIIIl in LINI. Natale apostoloruni
Petri et Pauli III kal. iulias attribuit tribus locis et viis, quemadmodum unus Bernensis. Non-
numquam
vero pendere videtur potius e Corbeiensi, quam e Bernensi. E neutro, opinor, directe
excerptus est, sed e simiU et copiosiore deperdilo. Indicium sumo ex die XV kal. ian., ubi
legitur : Tn Aegypfo in Anaxypoli, Dioscori lectoris muHa passi (codex passns) ad cuius memoriam
imdtae
curationes fiunf.
Extrema verba ad cuius etc. in ceteris codicibus plenioribus, non excepto
Bernensi,
desiderantur. Eas esse antiquas et genuinas didici e fragmento Laureshamensi ad diem
III non! ian., uhi eadem fere verba leguntur de martyre quodam Tomitano. In martyrologio
Rabani, qui eo loco manifeste pendet ex hieronymianis sinceris. lectio melior est quam in ipso
fragmento
Laureshamensi et concordat ad verbura cum codice Otloboniano. Alter fons huius
breviarii derivatus est e martyrologiis historicis, Beda, Romano parvo aliisque, quae additamentis
variis ad Usuardum inserviere, minime ex Rabano aut ex Adone. Uno verbo pertinet ad
classem
mixtam ex hieronymianis puris et ex uno vel pluribus historicis. In postremis anni
mensibus
afiinitatem ahquam videtur habere cum codice Sangatlensi 915. Quae ex Ineronym.anis
puris sunt derivata contuli cum codicibus plenioribus ac breviatis, et sedusa farragme lectionum
manifeste corruptarum,
annotavi in Excerptis, quae mihi visa sunt aliquo nomme haud
praelereunda.
^ .

i , u-
Denique de monasterio, in cuius usum hoc breviarium confectum est, pauca v.denlur subi-
cienda Ad diem XVUI kal. iul. in hoc codice legitur : In monaslerio quod est in monie peiroso,
deposiiio sancti Zosimi irnns/ati de Puiheoh. Eadem annotatio est in vetusto martyrologio manuscnpto
bibliothecae
sanctorum
apostolorum Neapoli, sed ad diem XIII kai. nov.. qui d.es nalahs est Zosimi
*...:. Pniani.ni ^P.Mndnm nleniora hieronvmiana.
Eius mentionem fecit Caracciolus
(4)
his verbis :
relatus in vetusta kalendaria
civitatis Lapuae (0),
loco miuniu anuw.a.v,, .. ^^......-.
., .
Benevento attributus in codice Usuardino, Vaticano n. 5949 Wi.
Qu.cqu.d id est, de quo Bollan-
S"n audent decernere, monasterio de monte Petroso videiur proprium fu.sse hoc brev.a.-.um
hieronymia..um,
in quo uno dies tra.islationis Zosimi
mariyris a Puteolo m .Uud ^oenob um st
crmmorata t inter dies festos relata. Petii a doctis amicis
Neapohtan.s quo loco f-r. mc^n
^
sLum de monte Petroso : id ta.itum ab eis didici
montem Pelrosum, cu. successit recent. aetate
moTscaoZo esse in Apulia prope
Metapontum
in dioccesi
Acherunt.na, et monaste..iu.n
dicaL esse ..omini Michaeirs archangeli. In hoc
martyj-ologio
..ullae notat.ones
^^^^^^J^^^
dioecesis Acheruntinae,
adiectae textui
hieronymiano.
Id ge.u.s ..atales
f
''''''
^'T'^'^^^
tatum Beneventi,
Capuae, Neapolis in Campa..ia, id est :
XI kal. \nart. .W.
^^'^1
Beneveniani: VIII id. iul. sancti ApoUonii
Beneventanae
sed,s episcop
;
H kal. no^. /
C/.m
sZrOermani episcop. ; V. id. nov.
Campania
Neapolim
natalis sanct. Ap.pp.m
ep^scop.
30.
^
e codice scipta circa fmem decimi el initiu.n
undec.m.
saecul.
,.
Ub.
Tambu..n.u.
410. 420. 433. 547.
-
(7)
Vide Sollerium in editione Usuardi.
addenda ad xx Octobi.
^^
codicem
l.B. R
tura
liaud
est.
De eius
origuie mhil
codicem
viderit, aut unde eius
nolitiam
liabuerit,
"i""^
j
^.^-
jy idus
maias : cum praemiis
scimus.
Primum
fragmentum
incipit a
postrem.s
^'^^
^
Totidem
verba
ad eam
diem leguntur
cMbu.
carus H diguus d(e)o i. pace ,hes
luuus
'^^J''''^;^'
^,,i^am
parlem
ex Adone vel
iu
Adone. Cetera
sequuntur usque ad VI nonas
mhas
<^^^
p^^,.; ^,
pauli
iisdem fere
ex
Beda vulgato. Ad diem vero
III kal.
-uhas
"
^
"J
Vaticano,
via
Ostiensi,
Catacumb.s);
verbis,
quibus in codice Bernens.,
tr.bus ''^
^
'''"r^"
\
(^odicis
Bernensis).
Neque
praeterea
quare
rarissimum
testimo..ium
an.rotav.
^V''?l ,e 7
pn ^o
partem
dierum
VIl el VI. kal.
quicquam
i..de decerpsi.
Rehqua
Iragmenta
/="
>"
f
'
J^
,ui'
Ouare
desiderantur
a kalend.s
octobres,
deinde ab ultimis
verbis d.e. V kal oc
t.
ad hnem
ian ad XVIII kal. apr. et a V nonas
ml. ad VIII kal. oct.
31.
H
= Brevia..iumHichenoviense.
.d.
^^-
^^^^^^^^-J^^-J^tS^^
mianum
conl.actum
Riche.iov.ense
ed.tum a
"J^^/^^^f
'
J
-'J/Turicensis
mst. 28, f. 154-209.
olim
coe.robii
Augiae divitis
(Reichenau),
nunc
'^bhothec e
pJ^K^ae
Tunce. s
^^^^^
^^^.^.^
Inde Keller
edidit vetus
"ecrologium
R.d.enov.e.^
.ub ctum
^^^^^^^^ ^^,^^
apographum
accu.atissimum
m.li.
co.if.c.endum
cu.av.
se.vata
jei^uu
Bollandiana
exhLo^i..
col. II, P.aer.xis
u.,icuique ur.iculo
^^^-^^l^l^^^^Z^s
martyrologio
SoUerii, id non nisi codice attente .nspecto et re
P^^P
^^j'!*^';;
^*
J",
,i,dem
aetatis
haud multum
per hlt^^^^^^^^^^^^
eonlexlum
Breviarii
Richeaoviensis
prioris el in aliis quoque simihbus brev a
?eir Sed?n
Richenoviensi
altero (R^), in quo huius paene
geminum fratrem
agnosco pluie
huiusl^^^^^
occurrunt in priore Richenoviensi
minime
adscriptae.
Q-;^^^
mn. md.c o s
ea acS esse post confectum
breviarium
Richenoviense prius. Quare alterum al ten aetate praene
X
st^rRSteno^ien^^
secundum (R^) constat exaralum esse ante medium saecu um IX, f^-he
prius aliquot ante annis confectum censeo. Ceterum in Richenov.ensi pr.ore kalendis nov ext emo
loco
tamquam de
recentiore instituto, mentio fit festlvUaUs omnum mnctonm; de qua alteium
Richenoviense
silet.
Antigraphum igitur, unde hoc pendet, quamvis prima ab origme
maiore quam
Richenoviense
prius
antiquitatis
praerogativa polleat, eam festivitatem videtur
commemorasse,
quam
in Gallias induclam esse a Gregorio IV an. (827-844) Ado testis coaevus affu-mat (3).
Breviauum
icitur Richenoviense
maius post an. 827 confectum er.t dicendum, ante 842,
quo anno lam exstabat
alterum
Riclrenoviense.
'um
Kicnenoviense.
.
.
De utriusque
breviarii
Riclienoviensis
originibus, indole, aftinilate cum alns emsdem classis,
vide comm. de Gellonensi et de utroque Sangallensi.
3S.
R'
= Breviarium
Riclienoviense alterum in cod. Augiensi GXXVIII bibliothecae Carlsruhensis.

Codex nunc in bibUotheca magni Ducis et civitatis Garlsruliensis inter Augienses nolatus
GXXVIU
in fol., exstabat in coenobio
Richenoviensi ante medium saeculum nonum, teste Reginberto in catalogo
librorum eius coenobii
confecto inler annos 838 el 842 (4). Continet Breviarium Richenoviense
martyrologii
hieronymiani, inde editum ab Alfredo Holder v. cl.
(5).
Eius simihtudo cum Richenoviensi
priore (R), quem typis dedit SoUerius, tanta est, ut nuperus cditor Holderus unum ab altero non
discreverit. De utroque
Richenoviensi et quomodo alter ab altero differat, dixi in appendice
ad
editionem Holderi, /. c, p.
249 et sqq. Breviarium Augiense CXXVIII (R^) a Richenoviensi
priore
(R) parum differt. Pluribus locis contractum est, praesertim initio martyrologii, et auctum dedica-
tionibus
monumentorum
sacrorum
coenobii Augiae divitis XI kal. febr., XVII kal. oct., VII kal. nov.;
ilem memoria Afrae m. in civ. Augusta non. aug. et VIII idus aug. Verum ab ipso Richenoviensi
priore
descriplum haud est. Garet festivitafe omnium sanctorum kal. nov., invecta in Gallias
post
(1)
Act. SS., lunii tom. VII. p.
5-15.
(2)
In Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft lu Zurich, tom. VI. 1849.
n 37seaq

(3)
V. Georgii. Martyrol. Adonis, p. 555.
(4)
'^&M^Art, Episcopatus Comtantiniensis Alemannicus, iom. l,
p. 547 et sqq. Cfr. Holder, in IVim. Quartahchrift, 1889. pp. 204. 205.
(5)
Ibid.,
pp. 205-249.
annum
[xxxv]
annum fere 827,
quae in
Richenoviensi priore annotatur. Richenoviense alterum pendere opmor ex i. B. R.
antigrapho aelatis paulo
antiquioris, ea qua Richenoviense
prius confectum est. Quare omnem
mter
utrumque
varietatem
lectionis
annotavi et singulis articulis textus R.chenov.ensis sub.eci.
ztu.
R
= Breviarium
hieronymianum
Rhinoviense e codice coenobii huius nominis prope Basileam.
-
BievLium
Rhinoviense
martyrologii
hieronymiani edidit Sollerius (1),
e codice ma.ore coenob.. Rh.no-
Sen .s
Rheh^u)
iuxta Basileam,
cuius vestigia frustra sum persecutus.
Des.de.aba..tar
me.nbrana
sSSs
de eod rlegit^ P^^^^^^^^
ad Usuardum 27,
28. Sed miror eum no.. vidisse id esse
manSe
c' nt^^^c uml breviario
lichenoviensi, a quo totus pendet neque valde var.at, exc.pta brev.ta.e.
Seroviense
eL
duplo fe.e amphus est Rhinoviensi ,R,. Igitur variam lect.onem
Rh.nov.ensem,
qiae in
orthographicis
fere
continelur,
subieci textui .ntegro
R.chenov.ens. m col. II.
a-^.
R3
-
Breviarium
Remense, cod. Paris. lat. 17189.
- In codice Paris lat. 17189,
clwtaceo
..,Ji XVII
conl^ejitur
varia
hitorica et eccksiastica ; id est apographa
m.sc^el anea ex anl.qu.s cod.-
: b^
^;::
U.r
Durand, in quibus plura
martyrologia A f. 398
ad M2
^es^-
f^ f
'
2;;
lo,ium
anti,uum
a,l>atiae ..
^"^f

S^.^^^^
,^i^ m S
^uht cum codic^
yetus
codex ub. nunc s.t, .ne latet ^ucas d Acne.
>
d
b.eviarium Remense
S.
Remigii; sed
^^^^^^ ViErlit^nde.r^b
Uquo
exemp.ari maiore reeen-
d.gnum
censeo,
quod
^^"
"^^^^^^^^^...^.i.tu^
annotationes
lamen
topog.aphicas
nonnumquam
sionis
Fontanellensis,
et hcet valde ^iev aium
,^e.,ere. Sic ad XIII lcal. febr. nalale
pleniores
exhibet
quam
cod.ces
ma.ores
quotquot
^
"^
P^
;^^,^,j,,
,, ,,,,,, f. h S.
fahiani et
Sebastiani
Ws ve^.s
co,js,gna
^
.
^
^f^fS:;:
,.*,,i, , Catacurnhas
statim
Quae si
co.ife.antur
cum '*^"'
"/
""'^'"^".
,.,^^_i hunc unum
codicem
Remensem
plenae et
intelleges e tota quam
late patet
prog^ne
l^J-^';"^"^,;^^;
,,;",,,, Coemeterium
e..im Callisti a
sincerae
annotationis
topograph.cae
-f^.^^^^Xum F^^^^^^^^
ebastiano
at.ribui (3).
Eadem
loco cui
nomen
Catacnmhas,
del,u,t sece..,,,
J.f
!!
/j';;"^, kalendarii
Silvanectensis,
quod
fortasse
sincera
annotatio
legebatur
'^;'^^'^';^,.^
"^Xus
sicu IX (41 In
quibus XIII kal. febr.
edidit
Leopoldus
^^^^^^ ^
^^jf^^^^^T^^J^^^^^^^
Lt>
Lstiani.
Manifestn.n
legitur
: Romae
pass.osanct
'^^^''".'^'^f
'
g^^,
^,,,,,,^ ,/
annolatio ex
traditione
pr.m.gen.a
cum
ceteris
omnihus ; atque ,n
^'^'erpt,^ col. I amK,tav.^^
q^
additamen.a
gallicana, in quibus
Ceterum
pleraque,
quae .
hoc uno cod.ce
fV",^"'J^^^^^^^^^^^^
,,t
prorsus
aliena.
Duobus
plura
propria
^'^^^^^'^^^^^''^'''ZnLf
J^S.ld
urbem
Romam,
quae in
codicibus
hierony-
locis
annotationes
an.madvert.
smgula.es
^Pe^J" ^^
"
-^^ occurru.,t.
XV kal. >un.
mianis
reccnsionis
gallicanae
Aut,ss,odorens,s
fJ'^^^\Z.L
I. quen,
defunctum
Raveunae in
Rom.
natal.
saucti
lohannis
ep.cop>
et
-"^^;,
^
'
^nd e Te"
idus dec. in
Bre^nario
Remensi
custodia
XVkal.
iun.
t-ta.ur
L.ber pon . al s (5
^
Pnche
^^^^ ^^ ^^^^^
notatm-
: Rom.
inventio
corporrs
sancH
PfjP'f"l''
^ ^^^^^
Vaud
recepi,
mo.,eo
quaerendas
Anno.ationes
gallicanas,
quas " Excerp a ol. II ex hoc co
^^
^^^^^ ^^ ^^^ ,^^,
esse ad dies
Vllll et IIH kal- fe"'-
'
"
J^ri.T^i,,

Ual.
iul. VI et III ..on. iul.
;
XII et
maias;
III kal. iun.
;
"^
>''Vvm%y V e
Ul tal ep
III non.
sept. ; VIII. VD, H id. sept. ;
VI kal. aug. ;
XVII et XIII et VIII et V
J
"'
J^^J^^P^xk kal. iun. in
B.eviario
Remens.
anno-
id. oct. ;
XI et pridie kal. .,ov ;
VI .d. dec Ad
^^^
/^^^
^,^, ,, Haec,
opinor,
spectant
tatur : In
Hierosolima
dedicat^o
bas.hcae
sanfae
^"'
"^^
.
y,^,,,i tenuere
saecul.s
basilicam S. Mariae
.Hie.osol>^
con . ae.a e e.e
Karoh Ma
.
^ ^^^^^^^^^
^^^^ ^^^
,^
VIII et IX (6).
Denique,
ad dicm
llil no- ""^-
fueiil,
nescio.
tT OK i^W r>(.Hsle Memoire sur
iVancieiis Sacra-'
,.,
.. ..,
,... . v,
..-.- (.'-;.
;i'S,-riMT..2"rri.
,. =, -
m
".
'.
V*..,
LB.R.
[xxxvi]
.
pQ(j Val
Reg.
435. Codex
S'
= Martyrologium
Senone.ise
pa.tim
J'^'';"^^^^^^^^
praeclarus
inler
hieronymianos
Vat. Reg.
435
celeberrimus
esl, et lam a
P'^f
''^^l^'" P^avi non
ea
quidem
mente,
quod talem
vel ab
hieronymianis
derivatos.
Ego eum
Bedae
S aPPe''
^^.^^.
^^^^^^^^^^^
qui
Papebrochio duce
appellationem
vere et
proprie
merealur,
sed e"'^
^'
queat,
praeserlim
quae Bedae, quae
hunc codicem
Bedanis
aggregarunt.
Quae
senlenl.a
'l"^^"";
'
'J^e
aggredior.
Codicis
historiam una
martyrologii
liieronymiani
hoc in contextu
partes
smt,
exponere
g.
cum eius crisi
paucis
attingam.
.o,.,,,,;^^ foliorum
24,
mancum a VI idus sept. ad
Volumen
esl
membranaceum,
formae
'If
le'''^'';^\''2"
eter
plures
sanctos
eius ecclesiae,
finem
anni.
Manifesto
P-"''f
^''f
^'
f.'"X^^^^
octavl
scae
Columhae
virginis
et rnaHyris
quorum
natales
recenset,
notat VII dus lan. .
emem
^^^^^
^^.^^ animadvertenda est
Quae
octavae praesertim
Senonibus
celebran
consueve.e
bea
P
^^^.^.^^^
^^. g.^^^,..^^.
depositioin.
verbis
expressa :
^''.9-''*'-
f^j^f
''"
^l
/~
Cgustodu.ie
Opinor ex marty-
Jartyris.
Quae tam
distincla
annotat.o
^f
^^,,
^"^X/i
uTi
fuit
Seno..ensibus.
rologio huius
ecclesiae
desun.ptum
^^^^'^V' HnTL iuf
'
nuT in
Animadversis
ad
martyrologium
Eius
primus
omnium
ment.onem
fec.t
Hol.len.u.,
qu n A.
^^^^^^^
Romanum (1),
-'gulis
p.ope diebus
laudat ...
^2Z^\2^^S^^<^^-
Q--m aUer
kal. aug.
usque ad mensem
dec. d,scer..,t
duos h""^
'"d'
du;cs 1^^
^^^^.
,^^
littera S,
esl modo Vat. Reg. 435 ;
alter ille,
quem
desc.Mps.musnterpi.oesa
g
^^^^^^^^^^
.^^
cuiusque
partem ab VIII kal. aug ad
^^^^^^^
j^^^^^^ZZ^l^T
^^ hoc
martyrologio, ab
Vaticana n. 567, in
commenta,-,o
de eo cod,ce,
'''"j
"~'/'^i
q^o
Missimum et prae-
Holstenio
summa cura
collato cum
Baron.ano, '1
Papebio
h.us^ .n
q
^^^^^^^^
darum
Beda.,um
exemplar
agnovit.
Den.que totum
'^^''^"^^.^f
"
^'^^^/'p^^^PJlenis ad Usuardu.n
Columbae
Senonensis,
edidit
Sollerius (2).
De
.^'^
P'-^;f-''i";e^'^;';,;Jif
^^
o
fatendum est
^
^^
i:n=rt;r.
rra;;d1er:,1X'iUustriora
hieronymiani
'
'Td':ferx~<r"f=;i^Va..^^^^^^^
KaroTS
Ludovici
imperatorum,
nec non
Ermengardis uxoris Ludov>c.
;
qui omnes incidunt
hrstclm iJ. Quo tempore,
paulo ocius vel serius,
martyrologium
Senonense Sanctae
Columbae
'''Xorve^Tmsim
textus
attinet, Inc manifeste praefert duplicem fontem. Alter est histo-
ricus id est ex Actis martvrum
desumptus el in eorum brevissima compendia redactus. Quas epi omas
cum'Bedae
verbis ut plurimum
convenire manifestum est, quamquam nolim affirmare niliil heic
commuue esse cum Romano
parvo. Altora pars huius martyrologii est tota contracta ex
hieronymianis,
immo ex optimis eorum
exemplaribus. Sic Holstenius ad IV non. ian. animadvertit in l^ieronymianis eo
die let^i Antiochiae
Siridoni episcopi eimdem loci; et unum codicem regmae Sueciae (id est Vat. Reg. 4J&)
historice veram
lectionem
perspicue tradere : Aniiochiae Syriae Doni (i. e. Domni) eptscopi
etusdem
loci (cfr
Florentinium, p. 220).
Quare cum constet Bedam revera usum esse hieronymianis,
hanc
etiam partem
martyrologium,
do quo dicimus, ab eius textu pendere multa suadent. Sed de re
..:k;i ,i-....... r.pr(P in oloffiis historicis eorumque epitomis hic lextus omnhio recedit ab exemplari
etiam partem
marlyrologmm,
ae quo uicunu^, au rm:^ lcalu ^0.1^!^ ..... o^....
nihil decerno.
Certe in elogiis historicis eorumque epitomis hic lextus omnmo recedit ab exemplari
maiore
Laureshamensi
; in quo uno fragmentum exemplaris hieronymiani, elogiis historicis
minime
resectis
agnovimus.
Ibi VIII kal. ian. de Anastasia martyre, kal. ian. de Ahnachio item martyre,
pridie iion. ian. de martyre
mihte sub Licinio leguntur, quae ne uno quidem verbo in codice
Vat Reg.
commemorantur.
Optimum exemplar hieronymianum, unde hit: tcxtus pendet, ad Ber-
iiense
Wissenburgense,
Corbeiense propius accessit quam ad Epternacense. NonnuUis tamen locis
Epternacensi
videtur
affmius,
quam Bernensi et ceteris. In locum martyrum, quos lioc martyrolo-
gium ex
hieronymianis
sumere
neglexit, substituere solet numerum eostiue computare. Quare
varias
- .. , ^-i :., ,. t.>i.im ai'tp niiap nd Vnstnricas enitomas haiid nertinet annotavi. cetera
gium ex
hieronymianis
sumere
negiexu, suDsuiuere soiei numerum eostiue compuiare. vuaie
vcuict=
lectiones
codicis S' in ea tantum parte, quae ad historicas epitomas liaud pertinet, annotavi, cetera
Atque hic
monendum
iterura censeo sludiosum lectorem, id quod ahis tiuoque locis inculcavi,
(i) Passio S. Bonifatii
martyris etc.
Accesserunt
Animadversa ad Mart. Rom. Romae MDGLXIII. Autographum
Holstenii
b bl Barb B IX, 17. Cfr.
Guerard in Mekitiges (Tarcheologie et d'hist, de V^^cole fratv^atBe de Homey 1893,
M55.'
-
(2)
Act. SS'., Iun.'tom. VII, P. II.
P-
37 et sqq.
^
Excerpia
[xxxvii]
Excerpta mea in col. II nou cum breviario lanlum Hichenoviensi, cui subiciunlur, esse comparanda,
sedeactiamlexluspleuiorcslriumcolumaarumrespicere,
etcum illis uuiversis debere conferri. Cuncta
esse e codice 435 fidenter recipienda, cave ne credas. Luxata et male transposita nomina agnovi, praeser-
tim VI et V kal. febr., V idus iul. et seqq., VII, VI kal. sept. Apographuni lidele totius codicis confecit
Horatius Marucchi, Jodalis et amicus mihi carissimus, cui pknimas gratias refero.
Quae Gradonicus fl) securus asseruit, hunc codicem, a Georgio neglectum, esse antuiuisstmum
omnium exemplarium
Adonis sunt oppido falsa.
1. B. R.
36.
S=
= Breviarium
hieronymianum a die VIII idus septembres et deinceps in cod. Val. Reg.
567
-
S^ appello martyrologium
Senonense codicis Vat. Reg. 567 inde ab Vffl id. sept. et
deinceps- quod ab initio ad VIIII idus easdem appellavi S et descripsi inter exemplana pleniora.
lam in
commentario de suprascripto pleniori codice S dixi eum ab VIII id sept. ad anni finem
(i e ad Vmi kal. ian.) suppletum esse textu breviato (2).
E. g.
ad diem X kal. lan., quae
commemorationem
omnium romanae sedis episcoporum a Petro apostolo ad in.tia saecuh IV in
codicibus
hieronymianis
exhibet, ea in hoc codice ad sequentia tantum nomma redacta est :
X kal ian Romae natale sandorum euqenii, eleutkeri, urhani, cornelii, traiani, victoris, castulae et
alior. D'"'. XXX".
Hoc vero breviarium
mulla continet non ex
hieronymianis, sed ex Romano parvo desumpta;
neque
variae lectiones in ea parte. quae ad hieronymiana
pertinet, mihi visae sunt annotandae
Earum eiim
maximus numerus iam in Excerptis col. II consignatus est ex alus brevmn.s, et
qun h" non exhibentur, sunt merae nominum
depravationes. Quare .sat.s habm hac de re
Eores monere. et eam partem codicis S, quae nuUi mihi usui fu.t, des.gnare l.ttera S".
3>.
Tr
=
Breviarium e codice
Treverensi 1245, olim coenobii S. Marti.ii. - Bollandiani
ediderunt
(3)
^robanda.
Praesertim
notandum ^
^^^^^^^^^^^S^^^
,
vel supra
I.neam ad.ec os es e
^^ f
"'".^^^"^'^.^f
.
it^ ,L,en ut interdu.n ad formam
attente
examinaverim,
v.d.
coiUractum
ess

G^^^^Jf
'p,^;;^
.
..i, ,,bet
additamenta,
quae
Labbeani magis videatur
accedcre
quam ad Gellonens.s
Fauca
p p
^^^
^^.^.^
desunt in G. Pluries
iNicomediam
c.et cum cod.c G 'o-^"^.
'ae quae Labnea
idus et idibus ia..., ubi lectio G
pertu.bata
est,
rreve.^en..s
^b
'
ac
VI id febr.
meminit
Contra IIII ..on. apr.
meminit Nicet.
confessor.s,
de
.q"
^f; JJ^;
^2Lm.\ et Labbeano,
Sebastiani, de quo G tacet. In summa
^^^^"^J^^,^^
omine digna.
manu exarata a textu
recensionis
Autissiodorens.s
manifeste
aliena
p.aeteim..K
a^.
Breviarium e codice Treverensi S.
Maximini.
- "-ius W^^^it
-HyroU^
-^
tamquam
speci.nen
breviarii
hieronymiani
e cod.ce San
.
M^^'"-\'
sXus
quicquam
refe.u..t.
A. Wilthemio.
Neque de codicis aetate et
h.slor.a
J^'' 'f
T^^j^
J ^ T.
liquius
fu.sse et
brevius
Tantummodo
repe.-io
Sollerium
scr.ps.sse
cod.cem
^^^^^^'''^''^^Z
ioXX.vm,
paucis
egit in
illis. quos /. c, p. VIII, expe.Klit, et su.it
saecuh
fe.e X
De ^od "i
^^^^ ^^^ ^
Prolegome..is ad Usuaidum %
39. Huius
cod.c.s
quae
nunt
sede. s.t
.M
^.^^ ^^_^
Treverensi (T) nuper vulgato in
Analectis
Bolla.du.n,.,
tom.
II
'^-
"^
,f
j
'
i,.-;via.-io
multam
nisi mensem iulium editionis
Sollerianae
potu.
^^"
'"'^^^'^;
^
..^'Hemensis i.i codice
affinitatem esse cu.n Ren.ensi (R'^) : sane
commemorat.ones
propu.^
Edum (.
39).
No.i
pauca
S. Maximini haud infrequentes fuisse
Sollerius
testatur .n
proleg. ad
Usuaraum ^8
. . ^it Priore loco
ponendum
est fol. 10.
unde incipit
(1)
Brina sacra, p. xxxv,,. -
(2)
In cod.ce folia sunt "
^^f
l^^.^T^^
ri*;"-'/..
.om. II. p. 0. -
(4)
..<'.
-.
breviarium ab v, id. sept.. deinde fol. 0, demum a fol.o 11 ad 13. -
(J) Am.i. c
lun. tom. VII, p. II, p. i^ et sqq. tamen
[XXXVIIl]
I. B. R.
,
.
g
Maximini
et vice
versa. Id e solius
tame.i in Remensi
leguntur,
quae
deside.^antur
in 1'^^' "
J^i,ii
exhii)e.Uur
neque redeunt
mensis iulii examine
didici. Sed
quae >"^^.
'"''".'"
'"^bu'.
plena.iis
nobis
notis;
uno excepto
in
Reme..si, cuncta
pende..t ex ab.s
'f
^''"^^^ !;'
.^.^^^d^
xil
lcal.
aug.,
sic : Nat. S. PancraU
natali S.
Pancratii, sine ulla loc.
annota
Uone
ajscpto
d.ei A
n,^,Hyribus
l.ac d.e ass.-
/ Africa
nal. SS.
Vlctoris
(praeterea
n.h.l).
Afncae
V
0^^^
u
^^^^.^^^^ ^^^^^^
j^^.^^.^,.
^,,.
gnan.
codices
pleniores col. I et lU
:
eade...
/''^;
P^^
[^*^^,
^;
quo.
utpote
mihi
ignoto praeter
oru..t.
Neque plura de codice S.
Maxnn.n.
m.b.
.uppetunl
mo.iena
mensem
iulinm, usus
luinime
su.ii.

KALEN.ARU
VEL
KALENDARUS
..M.L.A
UERIVATA
EX
H.EEONVM.ANIS.
Kalc.daria
festos d.es
.na.ores et
'^'"^'^f
/'.''"'"
.,,.^,i,ui
Romanum (1),
cuius
nexus cum
quissimum
ad hanc diem
..ob.s nolu.n
-
/
/
'^^^
'^^,
pendet
tab.ila
Philocaliana.
Cui
ma.tyrologio
hie.onym.ano
man.fes u.
e.t. "1"^
t^rne
imperfectum;
t.es emm
proxime
accedit
lcale.ida.ium
cod.c. 1^/^'."
^^11 di ebantur;
d est sac^^^^^^^^
menses
desiderantur.
Tum
"-'^dunt l.br.
W,o
qu. c.^^-
dK^^
^^^^ ^^^^
^^^.^^^
sacra
facienda
desti..atis
comites ass.du. (2,,
.n
'l/
J"
'.
^ J^^f,if
^ Neque enim, ut ad usum
martvrum
i..signiorum
statis diebus
praefixa
e.a..t
'f
"
Jj.jJ^";,;
f;,,,;,ipti.
sed ad privatum
publicum
totius ecclesiae et stationum
-Hemn.orm.
^^^^;J^^ ^
onstitutae.
Huiusmodi
uniuscuiusque
sacerdotis vel
un.uscmusque
^mAm. ut
plu...num,
^^
^
^3^
^-^^^^^^
Hber ...
.-ecensetur
^^^2^^.^^^^^^::^:^:^^,
cui et
mliyrologium
classis librum
comUem
edidil
Nallaisius
miei umu
,
\\umm exceipti e libris comiiihns
hr noUti. desideretur de 1 ac quoque
codicu.n classe ce.iseo pauc.s
age.idum.
T 1 cei Pb ioc' iana, "odex liturgicus
Veroae.rsis,
kalendarium
Carthag.n.ense,
cap.tular.a
evanJ^Sr:^
.ae
-
/-on...
deb^ cum
..tyro,.io
b_.o;
^b.t^smt
Sn
rmarSi"=.Xre.;i::i
.ve lectiones
hUerpolatas a. eum
perv^sse
rW i.iuuinatum
eum esse
possit
demonstrari. E. g.
III id. aug. Vallarsu LAer comes ha et .
t
: IT
,. mJi,
Valeriar.i,
CecUiae : cerio -tem constat^ Tiburt.um ea .e
sepu^un
via Labicana
diversum
esse ab eo, qui cum
Valer.ano et Caec.ha v.a App.a co..d.tus e.a
t.
Nom...a
eorum buc intrusa
inscitiae alicuius
h.terpolator.s
deberi m Boma sotterranea tom. I
, p.
153,
154Txposui.
Quare nomina maityrum i..
Libro comite Vallars.ano cons.gnata ab exemplar.
b.e.o-
nlia^o
interpolato
certe hausta sunt et cum eo confe.e..da. Qua collatio.ie facta. haud qu.cquam
inde didici profuturmn
lectioni textus
hieionymia..i
emendandae vel siapple.idae.
Prorsus
oppositum
dicendum est de
Silvanectensi kalendario, quod e duobus cod.c.bus Pau-
siensibus
saeculi IX edidit Leopoldus
Delisle, inter plura variae originis mult.que pret.i id genus
documenta (6).
Quorum tamen nuUa notas
exhibent. quales p.-aefe.t textus Silvanectens.s, m quo
annotationes
topographicae
occurrunt
tum locorum diversoru.n, tum propr.ae urb.s
Romae.
Urbanae
conferendae quidem sunt cum fe.iali Pbilocaliano et codice hturg.co b.l)l.othecae
Vero.rens.s,
sed
manifestis
argumentis probari potest kalendarii
Silvanectensis primam o.iginem ab exempla.-.bus
hieronymia..is,
quemadmodum ea ad nos pervenere, esse prorsus alienam. Nam VIII kal. lan. .n
ulro(iue
codice kalendarii
Silvanecte.isis
legitur : via Appia, depositio Urlxinu papae et maHyris :
nuae siiicei-. lectio est et historiae
monumentis
conformis. Sed in exemplaribus omnibus mar-
tv.-otomi
hieronymiani
eius formae, qua iUud nobis traditum est. Urbani natale ind.catur v.a
Nomentana
miliario octavo. Cuius e.Toris ab inte.polato.e i.i textum hieionymim.un. .llat. cjuae
origo fuerit, iam
demonstravi (7)
et collega meus Ludovicus Duchesne contirmavit (8).
Kalendarmm
(1) Vid quae scripsi in lioma .,t,.:n'anea. Xom. I. p. UO et seqq.
-
(2)
Vetus codex leCionariu., ecclesiae Toletanae nuper
edtus tiicuro errore dic.us est Con.c,,. loco Co,,.. Vid. Monn. Ane.Mu Ma..l.olana. tom. I,
p.
v. - 3)
Bru.za,
TZoMla
,;,iesarfe7Y.oH.p.l5etse,q.
in i^tudii e Documeuli di Storia c Wfo.tom. I; Ducl>esne, UberPonttfi-
IX Tom I,
4Tet eqq
-
(4)
Yallarsi 0,. S. meronunn, tom. XI, p. 529 et seqq- (5)
Vid. e.
g.
Mar.ene, 7V,ea,-s
: :ri, ;, t m H.
l
IS^T. 15.1 et seqq' . Zaccaria,
Aneedotoru.n .edn aeoi
p.
182. -
(6)
DeUs.e. A/..0.,.
.n-
7anciem
SaeramentniL. p. 314 seqq.
-
(7)
Vide ,,uae scnpsi /io,a .otterraneo
,
tom. II.
p.
xx,, xxv
; pp. 53, 151
et
(Q\ n.,i.^cno lihpv Pontificalis. tom. I. p. xLVi, XLVii; cfr.
p.
144.
aanciem
aacramtnuinco, y-
^^*-
=^im- k-j

- >
aeqq.
-
(8)
Ducliesne, Ubev PontificaUs. tom. I, p.
-vlvi, xlvii; cfr.
p.
144.
ergo
[xxxix
ergo
Silvaneclense ab hoc erro.e
p.-o.sus i.nmune et ve.am slal.onem ad
P"'"^'"
U^^^^J^^^^f
''*
\DDia desi-nans a textu
hie.onvmiano
inle.polato, saltem qualem nos habemus, ce. te haud
pendet.
"^c XIV k^ "ul ma tyres
Ma^^cus et
Marcellianus i,. cor.uptelis
exempla.ium
h.ero..y....ano.un
fl.r- posil .-a .lnL^,
/ cl.ltaie (lege
a.,nH.r.o) Balbina. (quod fud mte.^ A,n-n.
e
SdTat^ .a.n) cum certum sit illos sepultos esse via proprie Ardeatina ad bas.hcam Da..ia ..
Saue
t^SS"L
^.^ctensi eo die legitur : Eo.e, in dmilerio Da,nasi, Mara H
.f
"-";-
/;.':"-
?pm nonis ort in
exemplaribus
hiero..ymia..is
depositio Marc. papae pon.tur ..a App.a
,
m
rdt:i.l"S.mi
1 cn,' Ll
hie,o,i..
inl.,-,,.
.,isils co,. .,
e,.,sb
v.
."
"ll c..,o <,,;..
Ali,te.im,
fo,,. .,. *"
rS,7.,! tam,
vSl
,ib.
p.ci.
,on..l.n
,.cto,-.m c.....
Qi.x..
8-
V.L Oll.
^;^^*~
,^|,ii"c..i..,.
i
1^^::^^^^^^^^
- ^uribus
us obvia sint,
neque ad
Sr:Senium
iure
supplendum
vel
e-.;dandum
ji ean^r a^
^^^
Huius fere classis est
A-</.<
^T r
-^
fK leTda i^^^^^^
titulo
edidit
Martene (l^ e.
.nanuscrij,to
eccles^ae
2'''^^^^^
^^^^^^^^^^^
eorum
locum substi-
est :
nam
quil.us
diebus
'-'^'--''V;;-
JfJ^f^t, X
E. g.
V ..on. iul.
tuuntur
duo vel tria nomma
absque u lo
.f
l^f"
^^^^.'P^^,^^.
'%,;^, EracL
P.imum
..o.nen
electum
i
Turo..esimartyrolog^-ka.ndaU^ur^
m^^^
,,..,,
est e censu
martyrum
Tar*. in
Lappadotia,
becuui
^,,,:,,^,.;
p,.imum et alte.-um
nomen sunt
Alexandrinis.
III non. easdem
legitur
:
Agazon,
Tr.pkon^
1^^
^Z^,,,,
Ton.itani
(eorruptum
martvrum
Siculorum
(A.jazon.
corruptum
loco
^^^-f;;
f
;.
''^^-^/^S.
No.T.i..a
sunt eiecta inter
neo.iori
loco
neodoti).
f'^-^^--'^"'-^'^'';^':^^''^:^^^
cu,n
aliis
XVHU, in ceteris
alia
mulla
martyrum
Alexandr.noru.n.
Sed
"
fjj^f';^,,^
,.^^^ 1 e,,
eenserem
recipiendas
e
codicil3us
XVIIl.
Hanc
varietatem
ahasque
sim.les
tanti
non
kale.idariis et
inscribendas
in
Excerptis
col. II.
martyrologio
hie.o.iymiano
Specimen
valde
notab.le
hmus
ge..er..
^"^'f^^^^^^X.^^.^x^
fere IX,
Vero..ensis
Capit.
CVI
intimo
nexu sunt
co..iuncta
vel h.de der.vata, da
cod es
'
j;--
-
;^^^
festo
vacanl,
elAreti.ius
fraternitalis
Sanctae
Mar.ae VI
^"J" ^"f
^^^ia
.nartyrum
cuiuslibet
loci e
codicibus
...
VI id
Timothei,
lucii.
III non.
Ysidori.
niachari (in codice
Aretino
pnus
-
^.^j.^^ ^^^^ ^^,^ ^te.
maHini,
deinde
partini deletum).
II non.
Aqnilini,
hermetis.
Horum
nominum
varietates,
si quas
depravata
lectio
codicum
exhibet, an.
l.aud
cu.-avi .n
^^^^S^ath-
kalendariis
expendendis
seorsum
a
breviariis
hiero..ymianis
haud
ce..seo
monenda.
^l) Te.aur..
.,om.
anecdotor,.n, ,
.om. III,
P-
1587
et seqq.
CAPUT
L D
[XL]
CAPUT
SECUNDUM.
DE
GALLICANA
MARTYROLOGII
RECENSIONE.

I. DE
PATRIA ET
AETATE
RECENSIONIS.
Codices .u..a deCarati n.ultas
.uUi.odas,ue

-t
S^^
omnes p.o diverso usu ecclesiarum
monaslenorumve
'"i^J"^
/"'
*;
"^i,,^
i,,
omuibus codicibus
morationibus. Ea tamen
omnigena vanetate
sublata,
commun.s
appa.et lex.ub,
repericndus. Is est ad quem studium
convert.mus^
oipronvmum Hieronvmi ad Chroma-
Exorditur lil^er duabus epistulis,
Chromal.. et H^''-
.^^<^^
/"Jf^^^^^^
operis aperit.
tium et Heliodorum, I"
"'^-f'^-^'"^-^'^c^etri. ^ ^vdvit
"
.de ex,rahe'ret nomina
Nempe
'
famosissimum
fer.ale de arch.v.s Euseb..
^^Jf
'''
^^^^.j ..h e multitudo
faslidium
Sr^iS:
m:tX:S:;;:e^'Ss7m
^ulienlis
insi^niatur. I.itur eos
lorum
festa e?s" seeundum ordinem
kalendarii ea
distribuerat,
iroluit
H.eronyn.us
d.ebus var.,s
rtividi sed in prima parle libelli ea simul composuit.
.
,^,^
Lrpo t epistulas
sequitur in codicibus index
complecteus
feslnatate.
ommum apos olorum.
incipfraCTlSs
Petro'et Paulo,
pergensque ordine quem
voluit auctor, certe d.verso ab m^me
kZdarii. Cum eo indice vel loco eius aliqui codices traduut
Bremar.m
quoddam
Apostolorum,
valde diversum, de cuius origine seiunctam
prosequemur
mvestigationem.
Pot irdiciilum
apostolorum incipit
martyrologium,
sive a kalendis ianuarn, sne a Natah
Domini sumpto exordio. Anni ecclesiastici forma gallicani usus non pauca mdicia praebet. Kalendis
ianuarii inscribitur festum Chrumcmoms
Domini, non Octavarum
Donnm: lioc i-oma"um est, U ud
Kallicanum (1).
Die ianuarii 18 annotantur feslivitates
Depositionis h. Mariae et
Caihedrae s Fetu
in Roma
(2),
quas priscus Romanorum usus, saltem eo die, penitus
ignoravit, soUemnes olim habuit
ecclesia galHcana. Diebus martii 25 et 27 commemoiantur
Passio et Resurrectio Domim
[6); 6
man
inventio S. Crucis; 29 augusti Fassio S, loannis Baptistae ; ^l decembris lacobi et loanms evan-
nelistae communis sollemnitas : quae omnia galhcanum sapiunt ritum, discedunt a romaiio (4).
Maioris momenti est quod gallicanorum sanctorum festivitates quotidie fere annuntiantur, neque
eorum tantum qui sub imperatoribus martyrio claruerunt, aut mox post redditam Ecclesiae pacem
floruerunt, quales sunt Hilarius et Martinus, sed eorum, qui usque ad saeculum VI aduUum vel sene-
scens honore aUquo apud suos fruebanlur. Atque eae
commemoiationes plerumque ad calcem laterculo-
rum positae sunt, et eo facilius distinguuutur quod textus ibi apparet a consuela corruptela fere
immunis. Scilicet ita res sese habuisse videtur, ut, completo el immaniter iam corrupto
martyrologio,
gallicani sancti accesseriut, secundis curis aUcuius recensoris. Qui cum reliqui textus sanationem
paium curaret aut de ea desperaret, patrios sanctos adiungere satis liabuit, idque non infehci omine
praestitit : nam qui successerunt scribae ceteros sanctos perrexerunt pessumdare, galUcanis tamen
faciem qua recognoscantur non omnino abstulerunl.
Quo GaUiae loco recensio ea facta sit nou obscure indicant ipsi sancti, pro civitatibus pauciores
vel numerosiores. MuUae sunt ecclesiae quae nuUum ibi sanctum contulerunt, paucae vero quae
multos, ut apparet cx tabella subiecta, in qua quae civitates quoties in martyrologio (5)
nominentur
enotavi.
EX PROVINCIA
Arelatensi : Arelate 5. Massilia 1, Vapincum 2.
Narbonensi
:
Narbona 1. Tolosa %
Nemausus 1,
Helena 1.
Elusana : Bigorra 1, Ausci 1, Vicus lulii 1.
Burdigalensi : Aginnuni 3. Santones 4. Pictavi (i.
Biluricensi
:
Biturigae 6, Arverni 8, Ruteni 1, Lemovices 2. Gabalum I .
Viennensi
:
Vienna 8, Genava 2. Graiianopolis 1, Valentia 2. Dea 1, Octodurus 1.
Lugdunensi : Lugdunum 26, Augustodunum 25. Gabillonum li, Lingones 4.
(1)
Concil Turon. a. r>67, c. 17 ; cfr. Sacramentarium Bobbiense, Lectionarium Luxoviense. gallicanos libros ;
Duchesne.
Originesdu cuUe chretien,
p*.
2(52.

(2)
Duchesne. o/.. cit., pp. 258, 267. Cfr. praeler libros liturgicos gallicanos, Greg.Tur.
Gl mart
8*
libeU de episcopis Turonicis (Perpetui ep. kalendarium).
(3)
!bid.,
p. 252; Perpetui kalendarium; Martini
Braccarensis lib. de Pascha. c. 1 (Migne, P. />., tom. LXXU. p. 50).
-
(4)
Ibid.,
pp. 257, 259. 2U. -
(5)
Hic .ntellege textum
omnibus
plenioribus el Epternacensi communem, minime vero textum alicuius codicis singulans.
Senouensi :
[xu]
Senonensi : Senones 2, Autissiodorum 30, Trecae 3, Aureliani 8, Parisii 5.
Turonensi : Turones 7, Cenomanni 1, Redones 2, Andecavi 2, Namnetae 2.
Rotomagensi
:
Remensi : Remi 4, Suessiones 3, Ambiani 1, Catalauni 1.
Trevirensi : Treveri 4.
Mogunliua
:
Coloniensi : Colonia 2.
Vesuntionensi : Vesuntio 1.
Aulissiodoium,
Auguslodununi, Lugdunum longe praestant, Aulissiodorum maxime. Id eo
magis mirum est, quod ea civitas prae duobus aliis ignobilis certe fuit. De ea rara mentio apud
Gregorium
Turonensem, qui inter lot loca sancta solam ibi S. Gcrmani basilicam uominat, et praeter
Germanum
nullum episcopum Autissiodorensem, nisi coaevum sibi Aunacbarium. Lugdunenses episcopi
14 vel 15 recensentur,
Augustodunenses 15, Autissiodorenses 17. Ex Lugdunensibus desunl multi,
scilicet 10 inter Irenaeum et lustum. saeculi V Martinus, Elpidius, Senator. Qui dosint ex Augu-
stoduncnsibus
non apparet : ea enim ecclcsia catalogos episcoporum aon habet nisi valde mutilos.
Autissiodorensium
vix unus a martvrologio exsulat, id est Droctoaldus, de quo Gesiorum
(1)
auctores
(c
15)

nihil memorabile reperisse , fatentur nisi diem obitus VI id. nov. In unius Germani honorem
tria festa
assignanlur; loca sancta, basilicae saepe nominantur: translationes, dedicationes, id est anni-
versaria parvi omnino momenti, quae in propria tantum ecclcsia celcbrari solenl, hic saepe recoluntur.
Ceterum ul ea res clariorem iu lucem ponatur, hic subicio Iria kaleudaria, Lugdunense, Augustodu-
nense
Aulissiodorense,
qualia ex codicibus nostris eruuntur. In iis, nisi aliter notatum sit, recto charactere
exoressa sunt verba omnibus
codicibus maiorihus communia. nempe Bernens),
Epternacensi et ns,
qui in terlia nostrae editiouis colunma
apponuutur,
tncrnmto charactere quae desunt ui Epterna-
censi
incUnato inter uncos quae desunt in Epternacensi simul et m Bernensi.
UD.
KALENDARIUM
LUGDUNKNSE.
Xlill k. feb.
XIII k. feb.
ni non. feb.
id. feb.
IIII non. apr,
III id. apr.
X k. mai.
VIII k. mai.
VII k. mai.
IUI non. iun
IIII k. iul.
ini id. iui.
XIIII k. aug.
Lvgdinio ordinatio
episcoj^atus s. Niceti
episcopi.
Lugduno
C/Vf/^m^Clementis
presbyteri (2).
Lugduno depositiob.
Lupicini episcopi
Lugduno
depositio b. Stephani episcopi.
Lugduno Galliae depositio Niceti episcopi.
Lugduno Galliae
depositio Syagrii patri-
cii (3).
Lugduno Galliao passio s. Epipodi.
Lugduno in Gallia (4)
passio Alexandri et
alioruni xxxnn (5)
et dediaitio cripfae
vbi corporo eorum
requiescunt.
Lugduno civitate (6)
depositio b. Rustici
episcopi.
Lugduiio Galliae XLvni martyrum, hoc est
Potini etc.
Lugduno Galiiae
Hirenei episcopi cum
aiiis VII (7).
Lugduno
GalliaeVivcntioli
episcopi.
Lugduno
Galline Yiusiki
presbijteri et cou-
fessoris (8).
II non. aug.
id. aug.
X k. sept.
IIII non. sept
III id. sept.
II id. sept.
XVIIk.oct.
VIII k. nct.
II id. oct.
XII k. nov.
III id. nov.
X\l k. dec.
XVIIII k. ian.
Translatio s. lusti episcopi (E).
Lufp/iino GaUine advmtus corporis s. lusfi
episcopi de eremo.
Lugduno Galliae Antiochi episcopi.
Lugduno Galliae Minervini Eleazari cum
niiisvni(9).
, Lugduno
GntHae depositio lusti episcopi
[ef dedicatio basilicae ipsius].
Lugduno Galliae Patientis episcopi.
Lugduno If. Sacerdotis episcopi.
Lugduno Galliae h. Alpini episcopi (10).
^
Lugduno
Gatliae depositio Lupi episcopi.
Lugduno Gailiae
[franslafin rorpnris s.]
lusti episcopi.
Lugduno
Galliae (W) lusti b. Victoris
pueri discipuli S. lusti episcopi.
Lugduno Galliae
depositio Verani epi-
scopi {\'2).
Lugduno
Gatliae Eucheri(13)
episcopi.
Lugduno Galliae
Victoris episcopi (14).
KALENDARIUM
AUGUSTODUNENSE.
k. ian.
Augustoduno
deposilio b, Agrippini epi-
scopi.
II non. ian. Gai Aedui episcopi (15).
VI id. ian.
Augusloduno
deposiUo !>. Egemoni epi-
scopi.
non. mai.
Augustoduno
depositio f^ Placiti preshy-
teri(l(i).
id mai.
Aurpisfoduno
Wieficii episcopi.
VIII k.iul.
I"
cirifate
Augustoduno
depositio s. Sim-
plicii episcopi.
PL toni
CXXXVUl
Dyirxi.
Bibliotfieque
histo-
(1)
Gesta pontific^.m
AMtimodorensi.in.h^h^.,
Nova
^'^^^^
^luc fuent.
ambigitur inte; plures
Syagrios
Lugduni
rique de VYonve, tom. I.
-
(9)
Sanctus almnde
.gnotus - (^) Q" ^
^^
'^
;^j^
,^ y, 17)
memoratum.
-
(4)
Ua E;
notos. Certe iux.a basi.icam S. lusti e.sti.it
..,^~
^^^^^^^^^^
sltl
-\t) V.l K, VI ceU. -
(8)
Rustici
cett : In Lugduno civitate Oall.ae. - (5)
Kt aln. ?.\XI II
^J"^J*^- eommemorari.
cum iam VII k. mai.
deposit.o
notata s.t.
episcopi E ; si hoc verum esset, <hcendum
foret h.c na ale
-^''"f^
^0^^^" pora in crypta.
quae urbi ab occidente
1
(O^ Martyres ignot. ; mihi videntur esse SS. M-
abe^^^^^^
\
,
~
vtde^ur ., b^La aut aliquid
simile. -
imminet. condila habentur. -(10)
App.n. E
Alb.n. '^"-
^*^j
omnes
praeter E. -
{m
l^rioii.
(12)
Vinciensis.
-
(13) E Ces.ari.
-
(U) Sed.s
.gnotae. - (15)
Aed. ep. om. om
i
^
^ .^j^
[xui]
L.D. k. iul.
II non. iul.
II k\ awj.
III non. aug
non. aug
XI k. sept.
X k. sepl.
VIIU k: sept.
Vlk. sept.
AugustodunodepositioLeontii
episcopi.
Augustoduno
fh^o.4tio{\)
s. Leontu
epi-
scopi. . .
Aunnstoduno
iiedicafw
ecclesiae
semoris
jet s.
Nazarii] et
trmislatio
muUorum
sanctorum
martyrum
[in ipsa
eecle-
siaj (2).
Augustoduno
depositio
Eufronu
episcopi.
Augustoduno
Gassiani
episcopi.
Augustoduno
in
Gallus s.
Symphonam
marftfris.
Augustoduno
Flaviani
episcopi.
ht
territorio
Edua
civitate
vico
Cervidu-
neusi (3)
dep. s.
Eptadii
preshyten.
Augustoduno
nataU{^
domni (5)
Syagrii
[Illlnon.
sept
II id.
sept.
id.
sept.
VIU k.
oet.
V k.
oct.
k.
nov.
II non.
nov,
Xin k.
dec.
X k.
dec.
VI k.
dec.
Aunustoduuo
depositio
b. Syagrn eptscopt.J
Alstodunor.7/.Evantnep.scopi.
Augustodunofi.Nectariiepiscopi.
rLllia
ciritate
Augustoduno
vtco bede-
/lronataie.s..AndociiThyrsietFeUcis
riTun-Z^o]
Aeduae
civilatis castro
^
i^m^ma (6)
nataleFlorentiam.
^
In
Gallia
Augustoduno
Pimun (7)
epi-
scopi.
AugustodunoProcuhepiscopi.
Augustoduno
Simplicii
episcopi.
Auustoduno(8)
Pragmatii
episcopi.
^
Augustoduno
deposilio s.
Amatons epi-
scopi.
episcopi.
KALENDARIUM
AUTISSIODORENSE.
XVIIk.mai.
[Xllllk.ntai.
XII k. mai.
k. mai.
VI non. mai.
V non. mai.
Illl non. mai.
III non. mai.
11 non. mai
VIII id. mai.
III id. mai.
XVII k. iun.
Ih
Autesiodero
GaUiaededicatiobaiMeru
qui estiuxta
hasilicam s.
Oermani
epi-
scopi et confessoris
[ubi sunt
conddae
reliquiae s.
lohannis
evangelistae.
In
eadem
die dedicatio
altaris s. luhani
martyris qui Brivate
partibus eslj.
Autisiodero in
Gallia
dedicatio
alfans
senioris
ecclesiae.J
In civitate
Autisiodoro s. Meriani (9)
pres-
byteri et confessoris.
Aulissiodoro
civitate
depositio s. Amatons
episcopi.
Altiodoro
translatio
corponim ss. contes-
sorum Optati
episcopi,
Memori
presby-
teri et Sanciani
presbyteri.
In civitate
Autisiodoro
depositio
ettrans-
latio
sanctonim(10)Eusebi
presbyten et
Avitidiaconi.
.Aulisiodoro
translatio et depositio (U)
s. Gorcodomi
diaconi m ba.silica s. Ama-
toris.
Autisiodoro
passio
s.Iuviniani (12)
lectons
et martyris
[franshtio (13)
/n hasilica s.
AmatorisJ,
Autisiodoro
depositio
Valeriani (14)
epi-
scopi.
Autisiodoro
depositio EUadi(15)
episcopi.
Autisiodoro
depositio et translatio cor/so-
ris s. Marcelllani
episcopi.
Autisiodoro
civitate s. Peregrini epi-
scopi (E).
In ferritorio
Autesioderensi vico Baiaco
passio s. Feregrini episcopi primi cm-
tatis ipsius.
XIl k. iun.
XI k. iun.
VII k. iun.
IIIl id. iun.
XVI k. aug.
VI k. aug.
Illl k. aug.
II k. aug.
VII k. sept.
II k. sept.
X k. oct.
IIII k. oct.
lU k. oct.
k. oct.
IIII non. oct.
III non. oct
II non. oct
XIIII k. ian.
In
civiiate
Autisiodoro
depositio 6. Valen-
tis(16)presbyteri
et confe.^isons.
In
civitate
Autisiodoro
deposilio et Irans-
latio
corporiss.
Helenae
virginis.
AutisiodorocivitalepassioPnsci.
Autisiodoro{[l)!ocoCociacopass,os.Pnsci
cum
sociis
suis
innumera
martyrum
multitudine.
In
Auli^iodoro
depositio
Gensun
episcopi.
Autisiodoro
[depositio b.J
Theodosh epi-
scopi. .,. _,.,
Autisiodoro
civitate (18)
depositio s. Ethe-
ru
episcopi.
,
n
Autissiodoro
civitate
depositio b. Ursi
episcopi.
Autisiodoro
depositio s. Germani
episcopi
et confe.^soris
et (19)
natale domni Au-
narii(20)episcopi.
Autissiodoro
Eleutheri
episcopi.
Aulissiodoro
Oplati episcopi.
Autissiodoro
Germani
episcopi. (E)
In Gallia civitate
Autisioderoi^^i)
adven-
tvset exceptio
corporis s.
Germani ept-
scopi et confessoris ab Italia.
Autisiodoro
Eiodii (22)
episcopi
.
Autesiodoro
depositio
Fralerni
episcopi.
S. Germani episcopi. (E)
In Gallia ciritate
Autisioderiusium
depo-
sitio s. Germani episcopi et confessons.
Autisiodoro
depositio Marsi
presbyteri.
Autisiodoro (23)
Firmati diaconi et Fla-
vianae (24)
virginis Deo sacratae.
In Gallia civitate (25)
AuUsiodoro
Romani
episcopi.
Autisiodoro civitate b. Gregorii
episcopi.
Imtur primo ut Ua dicam,
conspectu, recensio noslra Autissiodorensem sese prodit. Sed
maius
est auod in
principio
cuiusvis
mcnsis appieta sit rubrica Laetanias indicendas. De htanus
certis
amu diebus
peragendis
documenta
plurima habemus in libris liturgicis, in kalendariis, ui
concU.orum
cauonibus;
de Utaniis
rnensualihus nuUa nisi in Gestis episcoporum Autissiodorensium.
Ibi c. i*'
(i) Pro dep E habet passio, errore. ut creclitur; nam de eodem sancto videtur agi. qui de k. iul. iam meraoratur.
Sed
DD u t Dro
Auaustoduno
Lugduno scnbi ; LuKduni enim episcopus Leonlius solus ex iis, qui saecnlo VI iUi ecclesiae
P^-aetue-
runt in mart3rolo(.io
hieronymiano minime
commemoratur. -(2) [ ]
solusB. -
(3)
Cernon, Ni^vre. Sanctus iste Glodove.
temponbus vixit
-
(4)
Depositio E W. -(5)
Sancti W. -
(6)
Gastr. !)u. solus B. Duesme, C6te-d'0r. Sanctus saecuU V.
-
mIla E

Primini B Primi cett. Hic in Actis SS., Nov. tom. I. p. 130, ad Alexandriani refertur coniectura audaci et incerta.
_
(8)
Leoduno Galliae male E.
-
(9)
Ita E; cett. Marlini. V.xit saeculo V. -
(10)
Ita K. Cett. addunt et confeasorum.

(11) Vro tr et dep., cett. haheni dcpositio et translatio corporis. - (12) luliani E. (13) Ilaec solus B. (U) Ita E
;
cett.
Valeri

(15)
Pellddi E.
-
(10)
Valis alii.

(17) lu B ;
cett. In territopio AuUsiodorensi.
(18)
Ita E
;
cett. In civ.
Aut

(10)
Et-episcopi Ttn E B ; cett. Aunachari episcopi (natalicium G S) de ordinatione episcopati. (20)
Auinan E;
Aunachari cett.
-
(21) Ita B ; cetL In AuUs.odoro civitate Galliae. -
(22)
Ita E ;
cett, Alodii. -
(23)
Ita E
;
cett. m
GaUia civitate Aut.
-
(24) Flavinae E.

(25)
Ifa E B om. GalUa civ.
;
cett. om. GaUia.
relata
[XLIIl]
relata est constitutio ciuatdam
Aunacliaiii episcopi, quae etiam Guntramni regis auctontate roborata
fuit
quaeque spectat ad litanias.
Quolibet mense, die lcalendarum,
Aulissiodon ab utia ex urbanis
basilicis
litania agebatur, reliquis diebus ab ecclesiis vico.um. Cuiu ea constilut.one
congruere
rubricam de litaniis iudicendis,
initiis mensium in martyrologio
praescnptam, pruuus Ross.us v.dit.
Idem
inspeclis nalaliciis
episcoporum
agnovit ultimi inter Autissiodorenses
praesules, qui .l)i
nominantur,
nempe Aunarii vel Aunacharii, non depositionem
commemoran, scd natale suscepti
episcopatus
unde, cum non de celebe.rimo aliquo episcopo agatu.-, cuius utrumque
a.m.versanum
BoSt
eliam co mortuo celebrari, scd de gregali, ul ita dicam, praesule, recte co..clud,t v.r
(1)
extus
vivente
Aunachario
.uartyrologium ad eam formam adactum
^^^f^
^/~Z
codicibus.
Alque ide.u dicendu.n esl de Syagrio,
Augustodu..e.is. ep.scopo
(t
599
vel (,00l, cu.us
n-iHle tantum
..on vero depositio, in
antiquioribus cod.c.bus .-elatum est
(-2).
Igitu
Aulissiodori
rece..situm esl
marty.ologium sub episcopatu
Aunachan.,
y.vente et.am
tum
Sj"grio
Augustodu,.ensi, id est circa finen. saeculi VI, atque ex ea recens.one
pendent
omnes.
quotquot habemus. codices (3).
^nnpHc
Ve,um lun. <llu fciinl
Ann.ttoriu. cl Siasm,
arlio
qu.even* snnl lm,|les, Ex lol .ancV
r,ll,!rZ
comc<lite,' cxl,il,cl omn
co<lic.,,
,,ccnli..imu. cl (XII k. C.b.) A.,lus
Ar.crnomm
.p c ;. T
.,.-i. GBO,ii P...C.P.O,
c. .micu.. .. <1. .0 .p.
'"*-",J;;;';
'
'^^^1
f:;:;i,S^^r."urn:rn-^:,srL=:':;;,.;m::::;^
BBi:r&z:
=s";;,sii'=:
r-^=;s;^'
^
in
sequentibus
apparebit.

II. 1)E
CODICUM
CLASSIBUS CT
AUCTORITATE.
F.i,i..
coaicnm <,u..
i.n,<lu<lm
c.n.liluil
~,;r<tS
"rilri.lTc.rnS
el, ut arbitror,
censcbit
quisquis
paulo
attenl.us
textus
.nlei se
(.onieiei
q
distribuimus. . ..
y,>,..\g
l M,
V. desiguautur,
e.\emplar
Codex
Guelferbytanus,
olim
W.ssenburgens.s,
cum .,s qu.
1
ttes L

; .^^ j^^^,^^,.;,
nobis
repraesentat
saeculi
VIII fe.e -^diant.s
quod e.^
a^^^^
^^
^.^^^^,.
=:s;;us^^r:s.r=iE^"aS:e^^^^^
--

'""1er:L,":^:s^:^Sitorem
.hquem
i^^-^^XtjTZ
=
^^^^^^^
cum
superioribus
concordat,
multa tamen
'^^'^^^^^^^ .^^
f'
;t
?"
estis
sa.,cto.um
saeculi VII;
rubricis
topographicis,
quac saepe .b.
plenius
enunl.a..tu,,
diversitas
enim
atti.igit
aliqua..do
textum
ipsum
J:''^
i ,,,,itie
ost.a a dextris
Epte.-nacensem
inter et
ceteros
quos
..om.nav., .d
^*/l^';'
J^
^,.^^^,,,;^ ,
superioribus.
B.-e-
et a sinistris,
diversitas
currit longe
ma.or
^-^^.^^
^'"^
,orum. Sed
textus
quem
viatum eum dixit Rossius;
utique
brev.alus
est,
max.me
feb.)' sed adestet eius
depositio quae con.ig,. III
"l-^l^^.lZ maf
commea,ora,.i
dedica.ionem
a.tans S, lulian,.
gJses, 1868, tom, II, p.
284, facile d.ssolvun u,-. Ob cU
'
^ ^
Yunacharii
successore ;
2 die XIIII k, ma,, al,am de .ca-
quam G..,a referunt ab episcopo
Pallad.o fu.sse f^^"""'
^
^f;";*
.rii
successore;
3 die VIII k, iuni, sepul ura
'onemaltaris quae, ut CM tradunt, sub 0-.'''-;;^^ ''"%';
te'cuidam
viae
Nomen.anae;
quod Libro
,,ont,fical,
Urbani papae non ad coeme.erium
Prae.exta.,
''-,'>"'\:2; .
Jj^J^.puierorum
pontiticum,
uae non des,,t n,s, ,n
contradicit, atque originem
babet ex
per.urbas
''"V;'
'^:;; ^
,
"0
.ymiani infeC, esse
potuerun. ;
ergo archeWus
Zachariam
.f
^^2). E,.go non nisi pos, Zacbariam e..
-';
''-
^'^
^^,^^,^,
,, ^ltari a
Palladio
exs.ruc.o,
sed de
eorumpost an. 752 descriptus est,
Responde.ur : '^<'
.
f" ^
^'.^^
^. lulian,
monasterium
virorun,.
parvo amb.tu
puellari
monasterio condito; immo
re.erunt
"'t
'^^"="""" ''g"
.;;,, aec dedicatio
minime
legi.ur;
nde apparet eam
Lnstructum,
-
Ad 2 In cod.cibus
primarus 1
-"='""^';' f;'X^'J;
^,que ,d valere. etiam de
praecedent, s, opus
eons.i.uto ,am, immo e.iam evulga.o .ex.u. ,n
quosdam
^f^^ZioToZ..
tlbellam
illam VIU
demum
saeculo fu.sse
esset
-
Ad
3"-. Erroris fons reCo
de.ectus est; sed 1"""""' P[''
_; cui orlum
dedit iam
p,oslat ,n cod,ce
rncriptam? Certe multo an.e
Zacbariam eam
exs.i.,sse
"--J 'JJf/J/^a:
orig,ne
alius
erroris ex eodem fonte
Epternrcensi,
Zacbaria admodum
an.iqu.ore,
Ce.erum s, cu,
^^^^^ ^,^ ^. J,.^^,
, ,d
saecu.um V."
bocque
r.i, quique specat ad sepulcra
pontmcum
An-.-t
So.c^.s ,l^(-
/^
^^^^^
^^^ ^, ^, ^, ^, ,,,.
non valde adultum labellam ipsam referet. -
(4)
// i >:,
A, o, w
brev.atum
L.D.
^'"'"''
1
repraesentant.
Ideo
mihi videtur
breviatum
tradit
mire
diversus
fuit ab eo 1-
^^jf;'^;,,,
autiquioris;
ceteri
simul alteram;
constituere
per se solus
unam
classen.
-^^"^X
^o" e''-^
->
^^"""'^*'^ P"' '"''
demum,
excepto
Bernensi,
qu.
rebqu.
sunt
teit.am
p
tibi pono.
Ept.
Luc. Flob.(m)
Vallombr.
.luobus tribusve
laterculis
paulo attenUus
n.spectis
'P^^
^^^^^^^^^^^^ ut aliquod exem-
omnes isti coaices.
,uam
-X..Tvi\
"1^ -dicibus^
absunt,
Zfl^n L I.
o^Ll^i i,ne con^usti sLj. Hic Bernensi
brevior est N
;
est aUquan o
1 r nMn VIII k iau nbi habet Basilei, in VIl id. ian. ubi habet ./
lanuan, m Greaa Pole,
tT^XT{^:^^
vero in B. In festis
Augustodunensibus_
et
Autissiodorens.bus
"Z^
t onnnun. Solus lUl non. sept. refert
deposiiionem S. S>^grn, ep-op.
Augayodu^
e?isis Vide supra in kalendario
Autissiodorensi quanta adiciat textuv
Bernensi ad d es XVH e
Xm k' maii

solus ibi commemorat
dedicationes altarium S. luUani et senior.s ecclesiae
Hanc
posleriorem
scimus a Desiderio
Aunacharii successore fuisse celebratam (2),
ideoque post com-
pletum et vulgalum
martyrologium. Quod hacc absinl a Bernensi textu, onnnum mmime
decurtato,
id probare vidctur iam a fonle communi rivulum Berneusem currere coepisse, cum ea f^erunt^m
marlyrologium reUita. Ad eandem aetatem reducimur serie festorum saeculo VII aduUo vel Vll
institutorum, in (juibus semper discordanl B et N sive in tenore annuntiationis sive m loco. Simul
quidcMU proceduQt usque ad (inem saeculi VI, eumque simul procedeutes excedunt, nsdem verbis
commemoranles
depositionem S. Grcgorii papae (604) et passionem S. Desiderii Viennensis (611);
sed uUra aUus aUa via pergit. Ceterum passio S. Desiderii vix potuit festo recoli et kalendarns
ecclesia-
sticis inseri. dum Brunechildis rcgiiia rebus Burgundicis praesideret, id est ante an. 614 (3).
Atqui
eo ipso anno prinmm comparet Desitlerius Aulissiodorensis, in concilio Parisiensi hoc anno habito.
Regnaute igitur in Burgundia Glotario II, suam texlus Bernensis iniit viam; neque diu fuit
quin ex Autissiodoro exemplar eniigraret aliud, cuius progenies per monasteria Neustriae
dissemi-
nata terliac nostrac familiae codicibus originem dedit.
De lcxtu Epternacensi decernere non adeo facile est: est enim in multis breviatus; quare
quae ei desunt iiou semper ideo desunt quia defucrunt in exemplari maiori ex quo breviarium
Uuxit ; sod potuerunt ihi adfuisse et consilio esse praelermissa. Atlamen nuUum ibi festum post
Aviti episcopi Arverni depositionem codem modo quo in eeteris aununtiatur; praeter Cokunhanenses
abbates duo, Altalam et Eustasium (4), unus Gallicanus occurrit sanctus saeculi VII, Desiderius
Viennensis, cuius festum longe aUis verbis el aUo loco ammntiatur quam in ceteris codicibus
tX k. iuu.); feslum S. Gregorii ita iudicilur : S. Gregoril papae Eomcnsis, cum ceteri habeant
:
11 iMciuun|ut A n.ni..v*o^-.T .^7^.11. 1^1 ..v...iniLtm ^..viiaiuiii . iil iv. laii. /loreutius Pictavicnsis,
Perpetuus Turonensis : XVIIII k. feb. S. Amantii dedicatio Pictaviensis ; IIII id, feb. Troianus,
Santoncnsis el Baldeguudis Pictaviensis ; V id. iun. Vincentius Aginnensis ; V. k. iul. S. Florentii
(1)
Uncis indusi quos E non habet.
(2) Gfr. supra p. xLin. n. 3.
(3) Cfr. Vitam Desiderii anliiiuissimam
in Anal. /?o//,. tom. IX, p. 200. (-i) VI id. mart.. IIII non. april. Sunl hi proprii textU8 Epternaconsis.
Pictaviensis
[XLV]
.
..
M^ ir -A ;i 4i Rn^iniiQ Pictaviensis' V id. auff. S.
Martinus
Brivensis
;
^-
Eptern.
CODICES
PLENl.
Romae [via (2)
Salaria in cymiterio
lordauorumj
^om^^^
p^^^^.^^^^
Donatae,
Pauli,
Rusticianae,
Nominandae,
Rogatae,
Dominandae.
Seiotinae,
Saturiiinae.
Hilariae.
Hilarinae.
^^ i eymilerio
Priscillae
dep. s. Silveslri. ep.
dep. s.
Silvestn ep.
nominihus!
Ex VU
vi.ginibus
man,s c.ten duas om.e n
,^^
c^^^^^^^^^
t
duntAtqui,
in kalen-
S^-!";-:
r;S;
^^Co;;
^rer^eV.
........
aeMt
ne.ue
omi.a est
'^"^'^ld^.eStsIarS^i.gines^bis
euim
occun.uut in ,ate.cu.o.
Quae
p..imum
tvaaant
codices
iam
vidisli;
quae deinde el
post alia, ea sunt :
Eptern.
CODD.
PLENI.
Romae,
Rogatae.
Paulinao,
Nommandae.
Dominandae,
Hilarinae.
Donaiao,Rogatae.
In
Ep.emacensi
repe.itio
inte.legitu.;
;.ia
^^^1^^^)^^^::
t^i^^^^
,,0
R.jatae
Rusticianae, p^
^-^--^^^^^^^^
c e.t
codicibus,
ubi
omissa
prius
Seroti..ae
margine,
mox
t.-ansiit .n textum.
^f
'""\;}'^*^^^,^'
.f
Rg,u
sine
causa
repetuutu..,
ub, pro
Saturniuaeque
nomiua
min..Be "PP'^"'' ,"^'
^^t ubi i ^olo
Panlinae
pro
Pa>dl nom..ie
,.ecto
Dominandae
nomine,
Nommandae
fa.sura
occun.t,
profeclus
a.iquis est
agnoscendus?
inextricabi.is,
ciui
mu.torum
eorumque
Adi nunc
.atercu.um
XV k. aug.
1 ,
^^^7^^f
^^^^^^^^^^ exordiuutur
; /^... -
T.buH.,a
doctissimorum
virorum
tors.t
.ngen.um
(i).
Cod e
p
e or
^^^^
^^^^^.^^^^
^^^,^^
,niliano
VIIIl
S,imphorosae
matns
VII
9er<ano>
^
jm.
^^
P
P
g^,.,. ,, j ,
haec sunt : Petri,
Marcellmu,
anuarn,
^^
"mcu^^
Pauli,
Secundae,
Donatae.
Uies XV
,norum oesia
hahentur.
In
^orostoro
Aem.Uan^^^Ba^^^^^^^
^ ^^
^, ^^_
.,^, ,, , xXII
k. aug.
sol.emuis
esl
Romae
memona
S. .Sy^^Ph""^^;-
'"'""^^^li,
,,,,|,es
voluit
hodie
..on matrem
ante c.ie
proprio festo
reco.uutur.
Qui
-^P-
/J,.
Sit'
e g
is
aiiegatis
quae tum
habehantur
tantum,
sed cum
matre
fi.ios
uom..ia..
"'^^"^
P"^ '
uod p^o
septem
.iliis.
sollemni
nume.o,
oclo
quaeque et nos
habemus.
^erum
va.de
nmum
es^quod^ PO P^^^^
_^^^__.__^^^
^^_,^ ^^ gest.s
quan.
afferat, eosque
a.ienis
pla.ie
.lom.n.bus
des.gnet.
Nota
en.m
,,,,.,,^6
ordine
rec.tantur
X ips^
marty..o.ogio
nost.o
ad V k. '"' "
^
"^f
"^
Ji^^^S/.
Aemilianl,
Secundae,
Douat,
Nun te
co.,feras,
quaeso, ad
Epternacens
m
J^^J!~^^^^
Bessi, Ma.iml,
Pauli
Romae ^"/^^''^
'""
*
^'f
Ccu
um
Uoros;ore..se..,.
i..
cuius
med.o
...ter-
Sempronii,
Clementis,
Germani et ^'^"^';,''^'^'^"
'^^.rr^.^.
T/i
germanorum,
aul al.b.
pone ;
.
polata est S.
Sy,..p..erusa
;
to..e
^^''^^'""''^^''ZJ^^.
elc.
quau.
Ae.nilianus
cete.-.que
omuia rccte
procede..t.
Om.ies
sC.cet tam
P'^^''',^
J
puj,,,,e
inter
se
nomi..ihus
..u...e^^^^^^
ad
Uorostoruu.
roie..o..tur;
..eque
confusio
ulla
''PP^^^^J';.
"J
'^
.r"
e..de.,t
codices
ple..io,.es
v.d.t
h.c
Sympirerusae
ii.ios
videbimus.
Sane
auctor
>?.-
^^^
^^
,"
,.,,Liulit
ad
i..itiu.n
late.cu...
Bonum
aiiquid esse
,v,uta,rdu,n. el S.
Sympherusam
de se u h o o o
.
^_^ .^^,^,,^,^
.
^
ce. te co,.si.ium, in quo utinan,
cost,t,sset!
'i n<^
u.t m,o
^^_^
^^^_^^._^^^
^^.^^^^.^.^
pt,,ei,
vero
germanorum
haec sunt.
Ueinde
,n..me
.n.pect.s
gesl.s
,.
.
In CaXm
Toronm
civitate
onlinatio
e,m.opat,,,et
rnrfr IIII non iul E : Tramtatio S.
.Mavtini in 7.<.,.;
cett.
.
In ''"
ja sunt
fragraen,,
Lau-
reshamensis. Cfr. supra p.
xi. - (3)
Impnmis p
sibimel
Romae 1878, p.
47-92.
L.a
[xLvi] .
i^terculo
Doroslorensi,
po?tquam ibi

P aune S
Svmpherusam
sequebanlui
^^^
f^^^^^^
^ ^^^
^^^,,
geptem, iisque
.ubdklll
cl.u.ul.m :
1"'~
''""s;,,,,
E
XV k, 1,
taW ^ ,""'"'
!",~,l.nl
.I omlllm.l;
mfr,
"dl.l.
,
&"'""" ""'""
.li II
cum ,,,0
.4,,(..i Plml'""'''"^
'"''""'
i:'
",.
,u.
1;,;'::
r
..r ,:
:*,riS.
v.
*, ..,.,-
.-1..
^
S
Auiiorhi
fptscopt.
At (le
uut
^-
Eptern.
COD.
PLEN.
Frigia
Sinnada
Frigiae Antonini
S.
Antiochi ep. Lugduno
Lugduno
Galliae Antiochi ep.
Anoci ep.
omnino
exlerminalus.
.
Rmnie denositum
Epternacensis
commemorat :
:j:a,rii
r;E.,:,',L
:
,.,. .., *-.
.'.,'-..
"*""
..
,..,.,...,.. ,
.*,
2;
,'t":;;!
;';: ,-1.
..-*
'.
uota
'Hteographica
repeutui
ommno
couupid
Gavino haec habet
Epteniacensis :
'^'^A;r;nec"sr'r
;rr"::;.S:VSu-dice..e
^,0,.^,.;
cete^a
profe..et.r
si
.nJT^oS^Mo^m
textus cum idoneo
documentorum
apparatu
publican. u. lucem
em t .^ N u^t e
-cUcibus
oorumc,ne familiis
dislribuendis discedam quin uno verbo
abso va
a
Si
quadam qua codex
Epte.nacensis a plenioribus recedit. Nnmrum^
""t-
J-~
omittit
fornmlan.
Ula.ias indicendas. Quod duobus modis explicari polest. Aut enuu in
pum.gen.a
A?tISodorensi
recensione verba iUa praescripta sunt aut non, fuerunt. S. pr.us.
d.cendu.B
e
ea cum i.il.il ulililalis liahe.-ent extra dioecesim
Aulissiodorensem, co..s.bo omissa tu.sse
bive
codice
Eplernacc.si sive in aliquo ex cius proge.iitoribus. Si poslerius, vestigiura novum
tenemus
anliquitalis. Sed inter boc et iUud .10.1 faciUs est disceptatio. Itaque sufiicit in ns htanns
docii-
meutum agnoscere
Aulissiodorensis
originis eorum qui has praesciibu..t codicum, vi sua
manente
aUis .ationibus quibus p.olialu.- eiusdem originis esse omnes o.nnino quolquol
uov.mus
codices.
GAPUT TERTIUM.
DE MARTYROLOGll ORIGINE ET FONTIBUS
Autissiofiorensis illa recensio de qua u?que modo egimus. attingi non potest nisi
sustulens
multimodam
codieuni varielalem et in tioc tantum detixeris oculos quod omnibus
commune
est
aut de quo omnes in solido testantur. Nunc gradus est faciendus, quo de ipsa recensione
Autis-
siodorensi ad primijjeniam operis formam ascendamus et de Gallia transeamus ad veram
marty-
rologii nostri patram. Non enim in Gallia primam vidit lucem. Gre^^orius Magims
pontifex
et
ante eum Cassiodorus ilhid prae ocuhs vel certe in mente halmerunt. Scilicet a
Gregorio
papa
(1) Vid. infra.
(2)
Lih. poi^t., tom. I.
i-.
247. n. 13.
petierat
[xLvn]
L.D.
peti-at
Alexadri.us
episcopus
Eulogius, ut sibi
" cu,iclorun>
ma.l>Tum ges a
'^"'^^
"Co'-^.
ntm
CDoribus ab Eusebio
Caesaviense
collecta sunt t.-ansm,lteret.
Respond.l
(1)
pont.fex se de
X. mie i a nihil scire
gestorum
qualemcumque
coUectionem frustra Homae
quaes.v.sse,
nec
S
lse
'
n i paJca
quaedam (gcsta) iu unius codicis volumi..e
coUecta.
,
Qu.bus
tci a peS
"
Nos autem paene om..ium martyrum dislinctis per d.es smgulos
Pass.or^.bus
coi
in uno codice nomina
habemus atque cotidianis diebus in eorum
-nerat.one m,^
"
n emniaaBimus Non
tamen in eodem volumine quis qual.ter s.t passus i d.ca u. sed
'
Z
mor:.
locus et dies passionis
ponitur. Unde f.t "t n.uUi

^vers. t..
"
^*"*''
. ..
^^^,.
,-.:_
, nraedixi sineulos
cognoscantur
marlyno
coronali.
beti naec

X/r'SJ
diLrrk.c
.;;*, ,1. p. ,e ..;. -v*; ;-;
"
vno rnnrordant I"itur an. .598 martyrologium
hie.ouymianuin
.lotum e.at Homae,
iieque ui
ri;reditro::l:
T^
quod et
in^Urbe prisco usu adUiberetur
et in
longu.qu.s
.-eg.o-
'^'\:'t:t
^12Zt.,ne
,i.inar.n
UU.raru,n, c. 3.,
Cassiodor..s
-nachos suos
hor.a.ur ut
:
lilere,
..t sa,.c.a
i-itatio
v.s^..vocans a,^^^^^^^
^
de
qua hic ag,tu,'.
o polesl d,ve,.a e..e
^" <^'^
'l'^^^ -
,,,^,iy,oiogio
reperieda.
Quae
ea
passioues
mar.y.um -!-
.-'-"-;";,;
^f-^^^Ji.^Ta
siodo"rus
habuil
passiones
cum
ita sint,
suspicio
contus.oms
or.tu
.
In
'^
''"^ '"
^^^..^i^oiygi^.n
cun.
epistulis vel
-SZ^^
S;^S:;:ir
eS.r';.um^d
Lm
codicem
perti..ere
Slr
iiue
ita'in ea
epistula P--es
l^gendas^ es.
n.nuU
^^^ ^^
Hac
aliave
ratione
Cass.odorum
,nlerpretcs, '
/^^
""
"^^^^
^P,,
,,di,,
saeculum
VI
Pseudo-Hieronymi
quae
--'V'"-.,
"-'%
J^J^^^'
^buf i
it^^
c.uales et Romae et in
ipsum
mar.y,-ologium
,n
''f'^-^
'^^^^^t^rus
,^^^^11^
progeuies,
nisi
Au.issiodo-
monas.erio
Vivariens,
reper,ebatu,
,
nullum
"J"^'
"'^ .
,^
,i,
for.na.n
nobis
.epraesen-
re,rsis,
ad nos
usque
pervenit.
Ideo .U
^^^^,
'
"qua via et
ra.ione eum
i finem
tare
possimus,
Autissiodorenses
cod.ces
ad..e
opoilet,
qui
i
ti-actandi
sinl, iam
lectoribus
exponemus.
p,.aocip..um
anni
ecclesiastici
P,imo
Gallicana
additamenta
omn.a
to"enda
sun
s,ve
^^^ e^i^^^
ordinem
spectant,
sive ad
--;-"Vr:e"T're
ut tl
p"r.
intuitu
distingua,.tu.-.
Verum,
omnia
optime
plerumque
servata
smt
^^'^''\l'2T^^^^
Eadem
nomina vel eaedem
iis deletis,
quod
superest
"?l'i-;>-'7'",Xi
? ,ue
on
scmper
viciuis;
saepe in eodem
series
nominum
in
divers.s
la.ercul.s
re
u,.uat
isque n
p^ ^^.^^^
.^^^^^.^.^
^^^^^^^^^^
laterculo
bis
terve
repetuntu,-.
Locorum
ubncae
^
JP^^^ '
ce.te
videlur
lextus,
quem ex
nomi.,ibus
praescriptae,
confus.onem
aug

'^^'^^^Tve
pluribus
excmplaribus,
si on ubique,
collatis
inter se
codicibus
"b-/;-"%
J' ^J,,^,"^^
codicis
margine
!ectioibus
ex
saltem
multis in locis esse
<=onflatus.
Sc.l. t
appos.t,
m
^^^^_
^^^
,,i,,
,uod
ahis
petitis,
supervenit
infaustus
^^"^/^^^^^^^^,, eoctum
est,
appositum
est
recenson
apte
dixe.-is
pulmeutum,
s.ve i Italia
s.ve v
Aulissiodorensi.
^vnediwus
subsidia
quaerenda
sunt. Ea
duplicis
generis
Sed et nobis
apponit..r.
U.ide ut .lo
^^Pf
'7^^\
tlrtyrologium
coaluere.
Si quae exstant,
sunt. Ad prius
referenda
sunt k.'^'^"'^:"-'^
.^^^,^ 1^: st
spera,.da.
Altenus
generis sut
,psae
omnino sunt
investiganda;
ex ns e.m
,
'"'P
,
"
"./^..tief
passioes
aliaeque
historiae
sa..ctorum,
sacri cultus
traditiones,
de qu.bus
testan ".
hbn
l.tu,.
,
P
^^_^^^^^_
-t:r'dr=^:irr^
-
"Z^^^
-
r
v-
;:sr
::..
est
restrige.Kla.
Agedu.n
viam
ing'ed,amu.^
^,,^
^^^^
hieronym,a-
Si
addilamenta
quaedam
exceper.s,
ita a Ple>q^'
J
t\Mo,
Orientali
martyrolog,o
et
num corpus
tribus
fere
constat
element.s .
Romano
Africanis
laterculis.
. , n Xn
solvit
Rossius,
cui tamen
assentiri
non
possum.
(1) Ep. VIII, 28 (J. 1517).
-
(2,
Aliter
hunc nodum
(supra, p.
XI)
1-
[XLVIIl]
UD.
g
1 DE
ROMANO
KALENDARIO.
.
et)P
tlisseruil
dum
invesligandis
Primun.
dicam de
Romano
kalenda.io.
de
f

^"
'^^^^^
m
hieronymiano
maiiyrologio
pSa
. Vcum
lanla
es.
uber.as
clocu.nenton.m
o^ea
J';;
, Liber
ponlilicalis,
ad.uvamur^
Romae,
lovini,
PaMoris.
Basilei,
Vicloria-
nae (l):
. .
el in
cymiterio
Aproniani,
via Utma.
s
Eu-^^cniao
virginis.
vuK.ian.
Romae, aep,
Dionysii
cpiscopi
nUk ian.
Romae,Bonifatiiopiscopideordmatione.
IlIkMan.
Romae. in
cymiterio
Calli.ti. v.a App.a.
Felicis
episcopi (2).
Romap.
via Salaria. i.i cymitcr.o
loraano-
rum,
Donalae,
Pa.ilinac.
Rogalae,
Domi-
nandae,
Serolinae,
Salurniiiae,
H.lan-
nae{:^):
... .,
ct in
cymiterio
PrisciUae.
deposilio s. S.l-
veslri
cpiscopi.
k ian.
Romae. via Appia.
coronac
m.litum (4)
XXX.
. ^ .
nilid.ian.
Romao. in
cymitcrio Callist.. v.a App.a.
VUl k. ian.
Vil k. ian.
pr. k. ian.
XV k. feb.
XUI k. fel).
depositio
Miltiadis
episcopi.
id. ian.
Romae (5),
via
Lavicana,
coronae
m.li-
XVII k feb.
Romre.^*i^Salana,incymiierioPriscillae,
^
depositios.Marcclliep.scopi.
Romae,viaSalaria.Priscillae(6).
Romae.
via
Appia, .n
cym.ter.o
Call.st.,
Fabiani
episcopi : et in
cym.teno [ad
Catacumbas]
s.
Sebasliam (7):
via
Cor.ielia
milia.-io
VIIII :
.niliano ab
Urbe Xtl,
Mariae.
Martbae,
Audetax et
A.nbacum (8).
n K le.).
Romae. s. A?nae
vi.-ginis.
Xk.feb.
Ro.nae,via
Salaria
vcter,. [.n
cymiteno]
Bassillae,
Maximi
{%
VIll k. feb.
Romae.
translatio
Pauli
apostoli.
V k. feb.
Romac.
Agnae in gcnuiniun (10).
XII k. feb.
Hoe
specimine
inlene.i.u..
...as
^^'-um
dasses^j
'^'^'ZZ^T:^
depositione.
natalesve
pon.if.cum.
Qua
''-'-''"
';f;/^^\',;l',K
Omnil,us iam notum
K.Si1S=n:t\Srm;~
m:.t.um
Lmine
minime
censebantu.
ineipit
,,
cr. sao... ,... ...
0..-U
.
-f
;;
-'::t,::r^
:;:^:;:e
.t^rrs: -ur::::.::
Auaua.iae. Pro ViCo.-ini hic habemus
V.cio.n.ae:
l^^^^l^ltZ^TJs )
ubi duodecim martyres iu.la illos sepeliuntu,- a
via Latina quiescebant : id diseimus ex pas.one
f
S^^"
J ;
Jj"^^-^'
lis martyribus facebat (l>e locis s./ Gesta
Tertullino. in cuius nomine -'---';;';
"^^^
'
^ . H nc diem e.eg,, ets, refraget E. quia congruit cum
lovini et socion,ra e,u. m,n,me rxstint. - (2)
Apparet H.l et i k
hibent; nu.li viaApina : sed hoc latere
.aioe .h,.oca,iano et cum ^'-'o
^-'^.^;-
Ve--';X:
t:f,^3=
^::.. Si c.dicem E inspei^rls, in ,uo me.ius
su8p.cor .n .4,,,."'
(Hl k
) ^
(';,
j;^'"''
,';,
,,i
,ina proferri,
Ko^atae, Dominandae, IlHarinae. pro qu.bus
servatus est earum catalogus v,deb,s
^'''^;,^.'"^;"'"^
"
'
^)
Igitur repetitio ex orrec.ione orta est. Ceterum pro
8Upradederat:H,(.Vmae.Aom.nadae.//.iar.a.(cfr.
^"P;;- ';'^;'-
' '
g
,77)
_
(4)
Co.o^aecr mi/ic-scodd.
;
y,o.,a.,, /io,,..-.
scrib,.ur ,n i.inerari,s
-/-
-^^^fj-^fj
^^ 17. im omTtlendum pl.t'o Coranum oppidum s,tum
E. om. Ho,. ..
.1i.
Relert Ado '-s martyres -"
^
'
"-Y^;;;/;;
^,,^,,,,, i,,, s,,,^. (De Rossi, /ion. soU., tom I.
fuisse supra v,am App,am crca m... \XX. -
^'
"'
;7;.;\^ ,,,,,,. ^ub Gal.ieno confessos fuisse Ado vo.uit.
-
!;ni:: -i^rrr;:::^.:'::^::;:::;.^^^^
-. -
'"o em .ancu Homan, v,ae Appiae et^
SiridebiL\,raeI,ba.isuntJe.a ----,
^^^
"
^
^^;::::^^^^ Vrrl^U^i;
^il^^l,
U.^':. :i:rv;:r:::::en:
;;t:,'m xln ;uorum nomina I.eus novent. Ad mil, XII. Pss. sancu.u.
Marife ZTaesos sepu.tosque esse refert. et cum ea congruit mi.. X.I in a.te.o .atercu.o a so.o hpt memo,.atum. Nomtna
m r m m.r co ..pu ,n m^-oque .aterculo. restaurata appa,.ent in pos.eriori. ope, ut videtur, a.,cu,s co ,c,s pass,on.s
vel Se
Romanae
-
(0, Ilic solum Kp.ernacensem
codicem secu.us (silent en,m cetorn, laterculos X et VIIII k. feb.
adh.buiTpr oT: topg,.aphicam notam accepi; ex aIte,.o cum ipsa nota aliquantu.um corrupta (..^e.veten ,b. factum
: ,W exp scatus sum ^omen mart.ris Ma.imi, cuius sepulorum ad S. Basillam ,nd,ca.ur ,n ,.,n. Sa.,sburgens, Sed haec
n sa.is'ce,..: sunt Ce.eri codices pro his haben. ad V.... k. feb. o.ac m~- (10)
..a
..
hod.e
;
'" ^
J
-'-
codioum .eotiones haeo praecipue oommcndatur.
-
(11) Satis habeo rem.tlere ad Ross,, Roma ,0.. tom. I,
p.
111
,
tom. .1,
p m; admeam Librilo,Uificalis
editionem,_tom, I, p. v. et 10 ; demum ad Mommsen,, ed.t.onem omn.um nov,ss,mam
,
jVoh. (ierm. Script. antiqnissinn, toin. IX, \). 70
[XIA\]
a
Lucio
(t
254) el cum iu Silveslrum
(t
335)
prius desiisset, postea usque ad lulium
(t
352)
continuata est. In altero indice, inter marlyres reperiuntur episcopi Callistus, Ponlianus,
Fabianus,
Xvstus
II quos, si ultimum excipias, ante Lucium et vixisse et sedisse constat. Celerum ni
martvrum'
indice
"
et reperiuntur feriae aliquol a martyrum memoria alienae (1)
et sme dubio
martvrum
complurium
depositiones ab lioc laterculo absunt (i) .
Immo Africana festa duo
komanis
coniuncla sunt, Perpetuae et Felicitatis non. mart., Cypriani XVllI kal octob., ut index
isle vere
martyrologii
incipienlis speciem prae se ferat polius quam siraplicis kalendarn.
Sed
demptis quae ad Romanorum martyrum cultum non pertinent,
conferamus Ptiiloca-
lianas
tabulas cum
hieronymiano
kalendario. Quara iioc prae altero abundet, disces ex mfra
scriplo
laterculo, ubi compreliendi
quaecumque
Philocalus habet ab VIII kal. ian. usque ad fmem
mensis
ianuarii.
L.D.
VI k. ian. Dionisi in Callisti.
lU k. ian. Felicis in Gallisti.
pr. k. ian. SUvestri in Priscillac.
ini id. ian. Milliadis in Callisti.
XVni k. feb. Marcelli (3)
in Callisti.
XIII k. feb. Fabiani in Gallisti et Sebastiani in Cala-
cunibas.
XII k. feb. Agnetis in Nomcntana.
Pontiflcum
depositiones
eaedem sunt,
ordinationes a
Ph.localo
ncgleguntur; ex ma'l>"bus
aliauot t um
insigniores
selecti sunt, ceteri omissi. Neque solum in numero festorum d.ver^ as
dPst eUam sti us ditfert
Hieronymus
plenior est : verba
depositio,
oymiter.um, e
quae
SeSr:?
ille semp^ .1
.re semp.

^^^^^hi^ .^s
^
meronym^us
evagatur
usque ad
"te..mnan.
Spo.etum
Fo..m Sera^^^^
Verum non ea est
-;-/-
J^^^fJ,,^^^^^^^^
aliquod
kalend.ium
plenior est, is propms
accedere
videlur ad exempla

Aiqu
f^^.gb^^tu,. ,ani a cunctis
ecclesiae
Romanae,
sive
lalerculus
qu>dam
'^'^^^'^^
''"^'
"l
Srlmve
^
ad quas sese
fidelibus
recolenda
--torum festa
quam
coemete o.um^^^
l^
pki,ocalL>o, qui
quisque
conferebat
prout
p.etate
fahebat"
.
Hmc eftctmn
^^^^^
^^^^^^.^^^^
-rS::1ntier;L.rr
rS^
u^r J non'ab
iniUo
ordinatus,
certe postea
indicium. Id
potius
cons.deranduni
est
'1"'', '^''=
,^"^^'^^"';
J^e
ad lulium an. 352
mortuura con-
securius
arguraentum
eruere
hcet. Nempe
am
'>'^'"
"
"^J^uUra
pergit
kalendarium
nostrura
tinuatam
fuisse a
Philocalo
tabellam
deposaorura
pont.ficura.
Ult a^
p,leuditur,
hieronymianum,
atque
uno
om,sso
Zos.mo
(t 4^8
,
d Bom l u
^T^^Jj^^^.^^.
^, ^
^^^.
cuius
depositio
prid. non. sept
-/
'^,'"'"' '
""'"of
tqUndbus
pontificibus
nulla
amplius
mentio
.itate,n, via
Salaria,
dej>os.Uo
^on^fatn
e^
tile
adS
poluit et
adiectus
est sine uUa loc
fit, nisi Leonis
Magni, qu. pro
smgula
^^^
^"j
^^^J^^^
terrainus
catalogi
pontiflcalis qm
commeraoratione.
Sistendum
.g.tur est m
^""'tafo
.
>' P
per
depositionum
comraemorationes
'^^'-
>''S
.'^'''
^.i'",
nude
referunlur,
rainime
indicato
Sed inter lulium et
Bonifatmm
qui
referuntu. V0^^^\^^
^^^^^..^^^
Da.nasun.,
Siriciura,
coemeterio
vel
basilica
ub. sepuU.
sunt
,
quod
pe
phiiocalia..!
indicis
limites,
i.itra
Anastasiura,
Innocentiura.
Nonne
-''"2 "
e
1 d' ^ ^ ^
'""
^^""'
""^""'"'' ^" '"
'"'""
quos loca
sepulturae
co.nmemorare
o"^""^^
'*';
"' "
1;,^, co..icere.
Ler Pi.ilocalum
et
Hieronymu.n 7'-
^^
\ ,.amus.
A...e
Lucium
Philoealus
..ullos
Haec de fine
latercuh
po..t.fical.s
'^""^
f
'''"'^
^^,,
ecclesia
Romana
comracndaret.
pontifices
recensuit
nisi quos ut
'"''V'-*^^;
J'"' '"
'
'^^^
etiam
Ante.otem
et
Co.-nel.um
Callisti
decessorem
''^epl.yri-.um,
successorem
U.ba..ura
^^.^^^.^^^^
(,^.el.um
p,-aeteriit, etsi illius
emortualem
d.em
X^^^ZuTSZno
Corn^r^-^,
Zephyrinus,
Urbanus
In, yloria
defu.,ctum
fuisse (4).
I.i
h.e.onyn
.a...
kalu
^^^^^^^^^
p^.^^^,^,
,,d
locum habent (5),
solus
omitt.lur
Anteros.
Sunt
hae
pa.v
.,7 D
71
-
(3)
Marcellini
Phil. Sed
omnino
(DNalale
Domini e. nalale Petri de
oa.hedra - ^*)
f;~
^f.^
.';,,.v;:.a/..
.om. I, p.
.". - <^)
0"
00 ri-endum eM M.ircell,. De omisso in
kalendarns
Marcellmo '"'
"^
f
^^,
,,;
ooeper.t.adhuc
.gnoramua.
::; ;re Come..,
corpus e. loco
ei,ii ad Urbem
'-;
^;-
J;:'
;r oVr o d,e
reco.eha.ur a
Homan.s
sed eo qu.
Cypnam
Em'r.ualem eius d,em, u.
vide.ur,o,.liv,o
ma.ure
oppre. .. ""
m
P^f,
,, ^cU fuen.
an.e a. :.M ve. 330.
equ.dem
mar.,rio e. fes.o .ollemn.s era..
Q"-;-''';^
.";;;
rl.dv.'-
e,s in /..(,. pont., tom. I,
p.
1.
non video.
-
(5)
De Urbano res non ,la certa esl
,
cfr. quae ,
7.
utrobique
L.D.
ondu.n
in
ecclesia
Ro>^^"^^,^7";;;
enin^
ill.sUes
v.n
tue.e,
u.
.
Uoc ad
solos
ponlifices
l-T'
pj
omn.emo.ati,
ApoUon.us
ma.ly.
Hermas,
lustinus
alnque
ab P^o
ontificum
etiam
eorum
natah.
frustra
in
kalendari.s
>equ.ras!
, .^eter
<lepos.t.ones
po
^
.
^,pi,,opatus
Supe.ius
dixi in
'--^^X
^
e"'^^
"""
'"""relebnri
Ha
eo
defuncto
neglegi in
sive
ordi.iationes
commemo.a... ""^ "
jt
solle.nne
est
c*'^'"'"'
.
'
a,ebit,eorum
tempore
::;.versariu.n
eo
viven.e
ej.sccj
^m
-
^
^^,^_^^^,
,,
o
.^^^^
,,,,,,,,,.
promptu
est. lR.tur
quorun
Ijnt
fi^^^^^^^^
_^
^^,
.
^^^^
jies et
iudica..dum
e,-it
.psum
exst
t.sse
^^^^
.^^^^ ^d
d.em
IIH
J^-
>'
(40l-4l7)
deposHio bis
,//
<*'S-*"
,
'"
^iiis
documentis
assentu
(Ij-
'
^i

Zosimi
successor.s,
cum
dnminica
concunit
et
anis
^j^jj,
innocenu. q
^.^^^
annunlialu.-,
UII
id-.ma.i.
^t
.XI
^a
l
an-
J^
^^^^,,.. ^^
esse
..o.-.uum
e

^.
"eliqua
^^^.^^
discimus
eum
posl
d.em ^^'^
^J^
^
ordinationem
;
quod
<>'>='"
.J^^rdiciturordinatus
p,ior ad
''eposi.ionem
per ..K|
,
0^^^^^^^^^ ^^,^,og, P"*''""'"
''''
1
'
t
coTuptus
fuisse a
pontiticis
^--^^!j^^'lJ^lm.
concu.V.t,
etideo
---!,"^f
.^Tu,.
et
VUII k.
SrirL:':
-'^--r
i^rrr
e^rs^n^vi
.
um^

S.p'
.-ius
ascLde.-c
no..
licet (4).
Ceterum
^^^
,^^
l.eramus;
h.nocentii
sedenUs
dariu.n'
..ostrum
cxsti.isse
paulo
post
^^^^"^ ^%l^
Libcrio
(352-366)
secu..d.s
cur s
(401.417)
vesUgia
no..
mirab.mur
qm
^^^^Zu^mdm^.
Liberii
natale
exspectandum
e at.
ordinati
arlam
cun.
..ost.-o
kalendar.o
c<^
n^
-
e...
ch
^.^^ .dmiratione.
Ete.i.m
kale.v
MiUiadis
ordinatio.,e
ad
sn,.er,ore.n g'^"^^;"''.
^^jft ;!,, ^ni, an.e
annos
25
scripturae
fu.sse
dariun,
iUud ex quo decerpt.
su.,l
a.,no
"^J'^^^^^^,^,
i.iUum
fuit. ea
aetale
chnst.ana
mandatum
mente
facile
co..cipuus.
^^^^^^^"1^'^,
fructus
fuil
opportunitas
cuItum
"^2. r.eriK"r.ini
;i;.m
J"
.""
*"'-
"-"
-'"^
'"

11. DE
ORIENTALl
MARTYROLOGIO.
Iniperii
oricnlalis sive
Iransadriatici fe.ta quae recolunlur in hieronymiano "i^'-^^^-^;;;^!^
J^
ipsa cu
indicatione
locorum
annunliantur,
idque certa quadam forma, nempe
eommen
o
J^
Sato et provincia,
Corinfhi in Achaia^ Pergami Asiae, Salonae BahnaUae^ m
^
Pannoma
M^
civifate
Aphrodisiae in provincia Caria, elc. Inlerdum tamen, quando de notissimis
ag.tur
civuas
tantuni
omi^sa
provincia
commemoratur. ut Nicomedia, Alexandria, Anfinchw, Epheso. Qui >^^*^^"\
m-ae<cribendoryuu
usus,
omniuo praetermissus in Gallicis Hispanisque feslis annotandis, m
Italicis
AlVicanisve
parum
frequentatur, ut ex eo potissimum diversa facies appareat eius
martyrologn
parlis (luae
spectat ad Orientem. Inde pronum erat conicere foutem aliquem
exstitisse
unde
PseudoHieronymus
sanctos Orientales desumpsisset, ut ex l^alendario Romano Romanos
sanctos
accepisset.
(1)
Cfr. Liberpont. tom. I, p. ccu, 228, n. 1 ; Migne, P. L., tom. XVIH. p. 397-40G; Wilh. Meyer, in indice
scholapum
Gbttin^ensi . anno 1888-9. semestri
1" : sunt celeberrima documenta collectionis Avellanae.
(2)
Ubev pont.. tom.
l'
cxL
Verum, ut ibi dictum est. non XII sed XI kal. ian. ordinatio referenda est. quae minimi momenti varietas
est.
-
(3) Lihev pont., ibid.

(-i) Cfr. Rnssii liomn aolt., tom. II. p, 56 cura tora. I. p. 115.
(5) Gui' /osimi depositio
desit,
Bonifatii
decessoris, aliquanlulum docet historia. Bonifatii enim memm-ia cara fuit ei qui usque ad eum deduxit
seriem
nalalium
depositionumve pontilicum ; sed qui Bonifatio praecipue favebant, iis certe Zosimus displicuit, cuius fautor
Kulalius
de sede episcopaii cum Bonifatio acerrime decertaverat.
Verura
[LI]
L D
Verum
coniecturi.
supersedendum
esl cum res exlra dul.ium posita s.t, mvenlo et mtellecto
vetere
quodam
martyrologio,
syriace quidem exarato et valde brev.ato, sed a plen.ore gi-aeco
Su
de."vl. Id nobis
servavit omnium qui exstant an.iquissimus
syriacus codex obm N.tr.a.ius
nunc
Musaei
Britannici
Add. mm,
Edessae exaratus anno Sel.uc.darum ^ii .d e.l po
Christum
nalum
411-412. 1.. quo aule
martyrologium
legu.,tur
Reco;,>nUones
CemenUna non
Sel
Tili Bostrensis
opus idversus
Manichaeos, Eusebii
Caesarie,.sis
Theopluuua, hbe.. rf
iX^^
Palaestinue,
oratio in martyrum laud.m. Agmen claud.t
martyrolog.um,
ed.l one
W
Wrightii inde ab anno 18C.6 notum (1).
Duas parles
co.nplecl.tu.-,
qua.-um pr.or cum
W;ro.nrih. o
onvenit,
poslerior nuUam cum eo cognationem
oste..dit. Haec pr.mum
quosdam
enu.Be"
Irty.es,
^n^os et
o.ieMales diclos ;
mox lra..sit ad Pers.dem et tr.pbc, ser.e
enume.at
maiiyi
i
p,e,bvlerorum et diaconoru.n in ea regione pro f.de occisorum. Ea
anni^ rirciter 344 el 345,
Sapor Persarum rex interfici lussit (2).
, r. ,
A P r is
martyribus
on^ssis, ad Romanos
co..vertamur.
Hi ordinat. sunt secundum d,e.
menst
!nn
ecdeiLtici ; menses 'syris quidem
nominibus
designantur, sed
---J-
J^-'
^''^'Si:T"r'SnS;rr':S.uit
q..od t^sto
aposto.orum
Petri et Pau.i no.. dies
iunii 29,
scd
decemb.-is ^S^^^g"^'"!^-
.
.,
,,, ^isibi
omnium
marlyrum
comme.i,ora-
Me..se
apr.l.
'f
^ d.e^ 6 t
an. atm
^
^^^^^^^^^
^^^.^^^
^^,,,
tionem
fier. fer.a
VI post Pasclia,
" P
a^^M
,.; ,^^1 ^, nov. 15),
quorum
nulla est
occu.ru..t
aliquot
.nartyres
N.s.ben.
(.uh, 30 vel Ed sen (.ept
, ,
^^_^^
^^^^
^.^.^_
memoria in
codicibus
lat.n.s.
Ant,o<^e...s
'-^
P - P'^^
f
'
j^,^,i,,3
(,,br. 4),
Serapioa
ex ea regione
exortos
decebat ib. recoh.
,.
j t^,
{ codice
syriaco ea
Verum in his
paucis tota
<l>vers.tas
cont..ietu. Uuae
amp
,
,; est
corruplelae
quae
om.rialatiniexhibent.Id
tame-rolim
stnct^s
aequo ..t he atm ^l^ a^^^^^^^
^^^^^^^^^^^
^.^^^
utrobique
late
grassata
est, dum
Vnnngevnn.^
ex
ec
^.^ i,igi,
loeus
^-'^t^
S^SirSL.
Ecce
enim
S~
te^
^u^^ifSs
^^
eius
versionem
graecam,
demum '''^^P^%<=\^'*^';"^~
'L,f
.^^ studuit
vir illarum
litterarum
;ti=^
K.tr
:Sr=
=
tSa
vocabula,
qua,rtum
potui,
graecitate
SonavS^t
pluribus
usui
esset
tauti
prelii
documentum.
\
^t A9X (ne\[c&)
(2) Cfr. Sozom.,
Hist.
(1)
Jo^rnal ofsac...
LU,..ur..
.0.. VH.
(New
-^).
|^-
^^^^^rt:
t^.
l bII A.. SS.. OeU,.
ecd II
9-14.
- De
oognatione
Wngia.an,
mar.yrolog,.
o"
'"'^^.^^^
,., ^Ma
taaica
cli H.
Sinforosa m
per,od,co
Ztxu D 185 et alibi) e. H.
S.evenson i"
egregia
d,39ePtat,one ^''^
"'"
,;, 4^ ea re
tractavi in
d,ssertat,one
Z'^:
n X
I879! p.
439 et se..
b. ad
^-^'^^J^^Z^i
l^^^^Z^y
.cnitins Eg.i an 18S7
Tarici
LesSouroesdumartyroioge,ueron,jnue,,/mang^^^^^^^^^
vulgavit opusculum
sub titulo
m,-t,j,-.e
un,l '^''''
'""'"f'^''
" '
^*;
,3^;,,,
neque aJ eum
pervenissent
quae ego.
Ross us
iru!t,.are studuit.
Sed eum
hie,-onynan,
.enuBn.
'-'""^r
f 'pe ibus
melius est usus in altero
commentar.o
et Stevensonius
de his
disserueramus
omn.no
^^
^^^^^^
^^^^^^,^,,, , x.XXIV, p.
273-93. - (3)
U
omnes sn.
r
^r-U r-irr;:':;:'^^^.^
IV
^rthodo/.
haeretidsve
nu..a
mentio
apparet.
BREVIARIfM
[ui]
L.D.

fol.
251 'a.
BREVIARIUM
SVRIACUM
. rdUik w-C^cns
cdjai.1
VERSIO
GRAECA
Ta ovo>a-ra twv
xjptuv TjJ/wv
tuv
|xap-
Tupwv (1)
xal
vuT.Twv xai al
^[xepat 'J'^"'
h al; eXafiov tou?
TTecpivou?.
EXCERPTA
HIERONYMIANA
><:ui
CU&
wTas
K^CuHs
^^lflfti-O r^^Alxa
. r^icv=l
r^i r*^'\T ,
jlmCU ^-.ifti^ o r^N nT-i O
rduaa^tiao . TaLLioT^-=
f^soocoTr^-3 >i-:i*J
-^f.A*, acAo^ r<h\^\^
^i
rciarc:^ ,^_cys^iat.O
. ^_i^l
iCPCUiiiT.
r^ooo
f<i*=ocoo f<swico
T^ucuo3^
r^i*iosn
oo . o . o f^ffcu:vsfl
Mt,vI KavOUV TCJi
TtpOT^p(j>.
xq-' xa5' "E).Mva<;.

'0 npwTO?
[Aip-'J?
^v 'UpocroXOiAOK;.
iTicpavo? 6
aT:daTo).o?,
6
xopu^aio?
Tuv [/apTupwv.
DECEMBER.
yjj^ xC-
IwivvTi^; xal 'Iaxw6o ol and-
TTo)vOt Iv 'lepoffo).u[AO'.;.
26.
Hierosolymis
s. Stephani primi mar-
t>Tis diaconi et
apostoli.
27.
Adsmnptio s. lohannis evangelistae
apud
Ephesum et ordinatio
episcopatus s.
lacobi h-atris
Domini qui ab apostolis pri-
mus ex ludaeis
Hierosolymis est episcopus
ordinatus.
xal XT,' KavoOv tw T^poTspw.
'Ev 'Pw[^ti
T7i
TtdXei DaGXo^
a-doToXo;
xai Su|*ewv
KTitjji; 6 xopuoato;
twv
anoffTdXwv tou
KuplOU TlJJlWV.
xai )/ [XTiViTw auTw . 'EpiJia<; 6
l^opxiaTTi?
IveveTO [jLapTUp Iv tt, 7z6Xv. Bovwvia.
31. Bononia Gai. Ratiaria Hermetis exor-
cistae.
fiwr^
OA^ mOas
crxuJl ^eU3
r^A\X-3
tt^o^cuXcoa . .^OA* ^^T-=ai
P^AxA..az_=ao . qdCUaoCU
r^ij\^\sa= f<A>Vfc3 cniD
C030 . rt^O^gioOr^CUOA
rdAoicns f<:soCU=>
f^oi^val f^^Au*!-
. r^liCOQ CDCU^IO^
teCU-LOCU r^l.=nCVoCU30
r^^ul^^vso . r<ltigo
f<*l-500nil-) cn=3
r^iai:w^^\=o . QDCoaoioij^
. Q0OA3> ,ACUJ^f<l=3 ^oi^-i
t<j1'^^"-'"'
r^inn%->ir^O
, r^lZ.SOX^ QDlaJ3CUi\^
MtjvI Kavouv Tu oeuTepu.
(-'. . 'Ev Tfj T,[jLepa Tf,; 'E7r(.tfav6''a;
Tou Kuotou ^[Jiuv 'ItiIoD, h 'H).L0Trd[).e'.]
Aouxtavd?.
xai
^'
jxT.vi Ttj) auTw.
'Ev MbXlttiV^
UoXueuxTo;. Tti auTri TifAepa h 'Hpax^ve-a Tri
TidXei TTJ h 6pax7\ Kvdoivo; 6 [lapTup h
N'.xo[JiT|Oeia Aoux-.avo; 6 7vpa6uTepo<;.
lANUARlUS.
(J. Epiphania Domini.
7. In Nicomedia Luciani presbyteri.
In
Melitana civitate Polyeucti. In Heraclea....
Gandidae.
xaiTi'.
"Ev TT, auTT, Ntxo[XT,oeta ^tXd-
p(i)[AO.
xaiiY^TOuKavouv.

'Ev'AvTi.oy_eiaZe6rvo;.
xai lo'.
'Ev NvxojjLTiSsi^ PXuxepio? h
Siixovo?.
U, 12. In Africa(ll), m Aegyplo (12)
Pliiloromi.
IH. Gimini.
14. In Antiochia [GJluceri diaconi
de
arttiquis mullis tormentis passi et in mare
mersi (2).
(1) Pro r^iosa
enim minime dubius est
quo verbo semper uUlur auctor breviarii syriaci, naprjp graece posuimus, elsi AtioXoYriTTi; ad litteram propius accederet. Sensus
t;deverisetpropriedicti8 martyribus, id est morte consummatis.hic agitur. (2) Mare decemit interNicomediam et Antiochiam.
[LIII]
51*b.
^iika-^^o . QoOAcna^jL^o
r^.lSQCLa-tJLia
KIsjOjs cniao
(ttOTl^-OO
QDOAtiao
tttali^o
tooioiAo Qpo i\"to
KlA.i.raQjLxia
^^-iflo^o ^i^o
^cuaj^a^ok'
QoOJ^f<AaA
tt)0>ai^o
Qooiai-DO
rda^ir^o
. QoOJSfl=ia
QooAXo
. t^uTA3
ca= ^-i ms o
pCllcLa=>
rd*.T-3ajl*l=
. ni*^j\a'<'.i
rclSkajiiio^'^'
. r^iicc <.
^ ^ V\
^iAA^o
^Vtt^o
r^xiaj*=a
<ai\fiDO
QooXi^a
jo^^ft r^^uLsO .
QoordSO^O
too\^
rd*.T-iaJijA=
r^..^^
^Vttj^o
r^^nr-^a
ca=
^^Av= . QOOAV.
o [o o
tt>a\cAoA*co
re-Aa-^v
xal
'.9'
Tc^ auTUJ Kavoiiv tw Seuteptj). 'Ev
Nixaia ti^ noXet ex Tuiv ap-/^ai(i)v |japTupo>v
KoTxuvto? xai Zrivwv xal MeX[av]tTiiro?.
xal x' [iT,vi T(j) auTw.

'Ev Ntxojx7\oeta vr^


Ti6>e'. AeovTio;.
Kal Ti(xepif t^ auTri h
NixofjLTjOeitf
Kuptaxoc; xal KivSo; xai B'.t'.o;
xa*. 4>).upo? xal 4>TiXti.
15. Crisconi.... Zenonis MenelampL
18. In Nicea....Zenonis
Menelampi.
19 Menelampi.
20. In Nicomedia Leonti, Giriaci, Biti,
Gendi.... Flori, Felicis.
21. Felicis, Gendei, Viti, Flori, Leonti,
Gyriaci....
Nicomedia.
L. D
xal x6'.

'Ev NixojJLTioeCa OoWeuxTo; xal


Eui}'u-/io? xal KX-^[jLTi? xai Hpifxo; xai
xa*.
Xal X5' [ITIVI TO aUTU. 'Ev NlXO[XTlOEl(f
Ba6u).a^
iTiiaxoTzo; tt,? AvTtoyeia?
xal
Tpiixov-a Ttaioe^ [lapTupe;.
24. Anliochiae Babilae episcopi cum tri-
bus parvulis.
xaJ. xe'.

'Ev NixotJLTioeia
TiTO? xal.
xal SaTupot; xal MajAaCo;.
^^^
^^'. __
'Ev
N'.xo[iT,oei? BCtoc
2.5. Nicomediae
Viti.
xalx;'.--EvN.xaC,Tf..6Xe..noWpKO,.
26. In Nicia....
PoUcarpi.
).' Kavoav -zi^ auTC^.
'Ev 'AvT'.oxetqt ttJ
KoXv.
'Iitno^^uTo?.
K^Avi^ircla
\=i- AtOA^
Qoo:i*Xlo
Kl^r-Uflfl^^
^o.v<^ rdu\fialAl
j^^xM
asoi^a^sa^o
^a^:,
nA*ia=73
rdiiuT^"
^(v^ fl
r^AAAuDO
reli-.ia) p>
r^.^rC=a
woAiflolaA
rdiSann
oa\oir<ro
rd^OJifla^K'
a>oAcnca\=o
Qouojifiano
Mtjvi
SefiaO.
5'.
_
"Ev
AvT'.o-/':a
Ma5t[Atvo
Inwxono?
'AvT-.oyeiat;.
xalCl^tvl-V^^^TV.
KivOiSa.
xal t6'.

'Ev
'A).eiavopEta
KavStSo;
xat
eTfipot
[jiapTUpeq.
x;,;
,^'.
__
'Ev
Kataapeta t^;
Ila^.atTTtvT,?
niix^fto;
xal na[.=f>tXo?
6
7:pea66Tepo<:
xal
T6pot
[xapTupe?
evSexa.
j^^t
.^.^'.
_
'Ev AiT':? Ix Tuv
ipyatov [lap-
.Optov
noXOxapTio^
b
entaxono?
xai
"Apa)TO<;
xal
Ko<Txuvto?
xal
MMn^r.o<i
xal Zt^vcov.
29.
Ippolyti
episcopi de antiquis.
30. In
Antiochia
passio Ippoliti.
FEBRUABIUS.
14. Gandidiani....
Gandidi,
cum
quihu.^
multi
martyres
Ale^andrini
recenstntur.
IG.
Pampili,
Valentis
diaconi,
Seleuci,
Perfidi,
Theofili,
luliani.
cum
Aegyptiis
numero V.
23 In Asia nat.
PoUcarpi
episcopi cum
alii^; XII
Smirna
nat.ss.Herotis....Criscom,
Zenonis....InAsia
Sinonis,
Heruli, Gusconi,
MenaUppi,Zenonis.
fol.25l'c.
[LIV]
oo o o
**
Ev
NtxopLTiSetqt
EuTieio;.
_ KaXXivuo;
xaL
A>.iav5po;
24.NicomcdiaE(lili....Nicomedia....Euiti.
26.
Alexandri.
r^i*=)
.x*^ "'^ "^
.
r<lA*.-tCV=a
qdCU*.1tcO^
ttu\o3
rci*:.=acui.A3
.
rdl*ii-DC\
Q0C\f<ll^ir^O
rdllCO0
r^'-Ur^<>
CU-ift\a.o
nci-T.-MCUx^a
i:irdi3
p^Avs iT-io
MtivI
'ASi?.
a'.o0.uW.-*EvNuotxTiOe.:iKup'.axo;
xal P'toujxW.
- 'Ev
Kaiaapeict
Kaiz-
Tiaooxta?
ropotavo;
[AapTUp.
xal S' ToO 'ASp.
-
'AHif
iKao;
^ioi.o;
Av.toxe;.
- Kal
^v aOt'^
.^ V/P^
^^
Nixot.-;;oeia
IXoTtoc; xalApX^>';
^=^^
^^^P^^^^^
xa-. eTEpoi
[jLapTupE; iC-
MABTIUS.
2.
InCesareaCappadociae....
4
etalioramKXVlletalibiFaUAr-
chilai
palalini ia mare
mersi,
Asteri, Urum.
Sequuntur
mulia
nomina,
inter quae Qui-
rini;
m/re.-etaliorumXVL
Nicomedia
Andriani
cum
aliis
XXUI.

fol. 252'a.
(cduioVc*
rCoV^i^
. P^ifti^
rdl*HcV=a
r<liiur<'0
. iif^
pt^^ifloi^o
K^^ii^o
qooA\ao
re:,:v=cuiAiiD
pCififl^xfc=o
^..wfl^rdao
OaUC^ic^
^Qia.iop<il=o
. pclSk\j^
pd*i^cuxAi3
f^ifloi^i^
.
-^^*" QajJoil-=n
ty,%ftiS^o
Qoo:i\i=n^c\
cNft.vv^^ pc^o
p^^A-crjo
o,oi\ao
QoO=axfla^=o
KlXSQOio
QOOf^^wioiO
eoa
pCifloi-^^vso
q]Licc93
pd*:v=no.&AA=
. r^SO=
PiXAM
^ifti^
p<li*icv=
p^iwf^cv
cna
f^vai^^'^^^
'***'^
P<li*:io=a
_cv\ioiSk
r^^^
rdiiup^o
Kl*i.\ittiaApei=>
pCi
jvi^T*n-io
*
f/i
yiTrao QDO^OXCUS
y^^ r-\

'Ev
N'.xO[XTi5eL=t
B-.xTupCvo?.
xal
;'
TOO 'Aoip-
'Ev TTi "A-f
?tX-/i
dx TWV
pyaiiov
lUpTiETOua
xal
SaTopvao;
xat
ETepo'.
[jLapTupe;
oexa.
xal i' ToG ASip.
Kup-.XXo; xai Ktvoo;.
xal la'.
'Ev
NtxojjLTiOeia
ropyovto;,
xal
dv 'AvTtoxci? 'AYi^^,
^^^ ^''
'lepoToXuiAOt;
[jLapTupe;
I^ .
xal t6'.

'Ev Ntxotinoettf
Ma[po]6vio;(l)
upcc:66Tepo;
xal SixapaY^o;
xal MuYSivto;
xat 'lXap6;
xat EOYvto;
xat Ma^;t[xo; xat
nnpo;
xat Awp68co; xal Pu^Aava.
6.
Nicomedia
Victoris
Victorini.
7 In Athca....
civitate
Tu[bu]rbitanorum
passio ss.
Perpetuae
et
Felicitatis,
Saturi,
Saturnini,
Revocati,
Secunduli,
Revocati,
Iucundi,Saturnini,
ArLaxi,
Qumti.
S.Nicomedia
QuiriUi
episcopi....
CyriUi.
9. CyriUi....
Cendei.
11.
QuiriUi....
Cendei
Nicoraedia.
10.
InNiceaGorgoni
palatini....In
Antio-
chia
Agapae
virginis.
U.Nicomedia
eunuchi
Gorgom....
Aga-
piti.
12.
Nicomedia
[Mi]gdoni
presbyteri
el
aUorum
VII
sufTocatorum
diebus
singuhs
singuli, ut illis videntibus timor
indiceretur
....
Nicomedia
Migdoni
presbyteri,
item
Migdoni,
Eugeni
(Euneni, Rugini),
Maximi,
Domnae,
Petri,
Smaragdi, Hilari,
Dorothei
.... Mirdani
presbyteri et aUorum LX.
x^ ^^\
_
-Ev T^ aiTTl
Nixo[xnSet<ii M6-
ocoTo;
Trpea60Tepo;
[Aaptup xat eTepot [xip-
TUpe; xa'.
13. Nicomedia
Macedonis
presbyteri,
Pa-
triciae uxoris eius et fiUae Modestae.
xa't to' ToO 'A5ip.
'Ev eea^aXovtxTi
|>p6vTwv [iapTup xat eTCpot Tpet;.
X3tl te'.
__
'Ev 'AXcEavopeiff
KoXXouQo;
Otaxovo;
.
14. In
Thessalonica Dionisi, Alexandri
palatini, Eufrasi, Frontonis.
18. In Alexandria CoUectici diaconi, Go-
loti diaconi.
(1) In syriacolegi
polest Madr.... vel Marr....
^itt^o
rC^AuE-ao . (r<l\oi
tt>o^A^
i.ir^
^ifia^wO
o o o o o o
^^, ^y^
BaT^Jo; xal Sepanitov.
u3[;. xe'.
'Ev Ntxo[jiTi06a AouX<.
xa, xc

'Ev HpaxXeia :/,<; 0pay.T.
dx Twv apyaitjv [jiapTUpuv Mapxtavo;.
xal xC ToG 'Aoap.
*i>^'-nTio; IrtCffXono?
'AvTtoysfa?.
[LV]
19. Bassi.
20. Serapionis.
21. In
AlexandriaSerapionismonachi.
25. Nicomedia
nat.Dulae ancillae.
2G. In Thracia.... in Heraclea Marciani
episcopi.
L.D.
fol.2.52'b.
rda^i^r^O
p^rillOjA
rC^Avao
. rCAv^lO^a
. rCKj-ri^
W=ao\=)
^sxixi^
oK..i-^ r^^Uk-TJir^o
WCV^O^V^rC^O
QOcAoir<'^
rCAxx^ajJJO
r<iA*lO=
r^^xx-ao
ooCC33:u:to
. k^Am*::;
rclsaiflaJ
rdAOJitti-aK'
CDOr^i*'<'
KUL*ioji
f<'.*:i.=oau=>o
rcl*,^
i^l
K^^oii^O
octAaX
r^i^os
p^^ocni
^*-l=
r<ii*lO=a
rdl*lO=
rClsoicn -
rC^T^
rCAvsjoi^
"nO^ "=
auJteXoA
rd*i.Tifla^'^^
a>o^3ixa-i=
,ACu\ir<l=3
(i\=ai
r<'.^iflo-=>
^.t-. K^i^ifla:^
WO^oiarc'
Kl*i:ilfifl^^
f^cdm.3
rc^ifla^:^^^
rc:o^CUaia.ar^
_CUi^o:i
a)cvsaii^ia.=j
K-ifiai-^^^^
r<:i*;io=73
pi
r^Avi*.-^
(cAoijJ>
rdi.=.10
rda^oAvV^O
KlAOJXfio.aK'
rCiaiiJ-^o
cocAoAO
MtivI Nmav.
KaTtt Tou? "E)lTiva^
6'
ToG Niaav. "Ev
ee5<ra).ovtxTi
Xtovta xal '^7^:^71
jAapTupe*;.
xat
y' toO Ntffav.
'Ev Tot^st
tt. t.6U>.
XpT^CTo; xal IlaTnio;.
xa-
0'
ToO NtTiv.
sooouAo;
xal 'Ava-
Qo-ou; [jLapTupe;.
y^;_ ,\

'Ev 'A).e^avoptcf
KXauStavo;
xat AtoujAo;,
jj^;_ ^\
__ *Ev StpjJLiv
"Ti
'^^^"
^^Py
vafo;
IttiTxoTio;,
xal ev N'.xOiiTioeqi
Kuptax:^.
Kat
TtapaoxeOTi
^txk to
Dir/a, T; I^Tt
t.vyitx^
TiivTtov
Ttiv
[.apTupcov ^v rri
7.o>et
Ntatgt,
'Eppta; h [xipTup, v a^TTi
ttj iiapa-
TxeOri lAETaTV
feSoiAdSaToa
niir/a.
APRILIS.
l. Chioniae,
Agapis, Herenei
Thessalo-
nica.
;i In Scythia, in
civitate
Tomis ....
Chresti ....
4.
Thessalonica,
Theodoh,Agathopi
dia-
coni.
5. In
Nicomedia
Claudiani....
In Alexan-
dria
Didimi
presbyteri.
6. Nicomedia
Sirmii
Herenei
episcopi....
Cyriaci....Cyriacae.
xal
C
Tou
Niaav.
'Ev
*A>e5av5peta
rieXeuato;
itpeaSuTepo;.
.^^; ^;.
_
-Ev
'AvTtoyeia
Ma^tfxo;
xal
Tifxodeo;.
yj^;
5' _
'Ev JltptJLtw
ATi^xTiTpto;.
,^1
,'
ToO
Nt^iv.
- -Ev
'AXeSavopeia
"Aito).).tovio;.
xat
..'.

EvSa).vriiOKV':v
eTttaxono;.
^^:
'.
_ Ev nepY<itxo>
TTi
Tt^et ^-
Ttiiv
apyUv Ka?-f- ^^P'-^^'^^
^"'"'"'^
/al
'AvofSovixT,
xat IIau).o;.
7.
Alexandria
nat.
Peleusi
presbyteri.
7.
Antiochia
Syi-iae
Timothei..-
Maxi-
mae.
9. In Sirmia....
Demetri
diaconi.
10.
Alexandria
Apolloni
presbyteri.
ll.Salona
Dalmatiae
Domnionis
epi-
scopi.
H.
In Asia,
Fergamo,
nat.
Carpi epi-
Copi,PauUtdilac..
Agatonis.
^
13.
Agatonicae
Pergamo
Asiae,
Pol.carp.
episropi.
Pauli
diao.mi.
[LVI]
L.D.
oiu^aiCTscv
Qocu=a*\i^Bo
Qicc\iQDoi&
T^i ^ i
y
r^
ft,cux=oio
T^TLiJ^o
f^.\-. ^jjms o
.%j*^cv
rdi.3ir^o . ^Ti Tn
i^
^iso^O
a>c\sa*Auf<'
f<:[i**scy^l
rc:i*iA'<'o
^imi-o
[pcIujmIAuso
nit3iM
T<lftX=ncULiAs y
rni\-t
r^x&xo
QaiJOT<*
(^xtxo
Qoo^saJL.o^o
r<lliC09 r^iuT^O
^iaaitaO
ptl^T.ouaO
^^A\=)0 . T^TiTn
r^iflD.Toi^T^
^f i \-i
P^iA\p^
Qocuioi
wCLU^o.ioio
Qocu^osoi
oo oo oo r^l*.T02fl
xal ir/.
-
-Ev
Sccltovri
Seiitii'.o<:
al
'EpfiOYivTTi?.
xal
-.3'. *Pou'fo;|/a?-yp.
xal x' Tou Ntaav.
- 'Ev
'AvTVOxeta
Hpoa-
00x5 xott Bepovixr;
xal 'Po>ixivio;.
IG. In
Achaia
Corinto civilate.... Lfoni-
dis....
Leonides hk
comites mulios habdinter
qiios facile
agnoscuntur
virgines Corinthiae
quas
hodie recolit
ecclesia Graeca.
17. In
Antiochia
Petri diaconi et Hermo-
genisministriPetri.
18.
SalonacivitateSeptimidiaconi,Victo-
rici et ahbi
Hermogenis.
19. In
Armenia,
MiUtana civitate, Hermo-
genis, Gagi,
Expediti,
Aristonici, Rufi, Gala-
tae,\ma die
coronatorum.
Mihtanae Arme-
niae Rufi, Hilari, etc.
15. In
Antiochia
Syriae Prosdoci, Vero-
nicae et
Domninae
filiae eius.
xal xa' ToO N'.Tav.
'AaiTTo;
TTpei6uTEpo?.
Ev
.Us;.vSpeC,
21. In
Alexandria ...
Aratoris presbyleri.
xai xO
TrevTe.
/AvGt[Jio? xai eTgpot
[[xapTupe;]
xal xr/ ToG NtJiv.
'Ev NixO[xr;Oeta
Eua^6'-o;
Tipe^guTepo;
xai
XapaAa[A::o; Tipeff-
^uTepoi; xat eTepot
uapTupE*; <T;r,'.
27 In
Nicomedia
Anthimi episcopi,
Stephani
episcopi, Antoni
presbyteri Li-
bandiae,
Zenoni
episcopi,
Generi, etc.
27. Nicomedia
Victoris, etc.
28. In Pannonia
Eusebii episcopi, Pollio-
nis GibaUi.... In Tarso Giliciae Afrodisi cum
aliis CLXX, Malinae, Carilippi
presbyteri,
Agapi lectoris in carcere
requiescentium,
Eusebi eunuchi.... et ahorum LXX, Lucani
el aliorum CGLXX.
-
'Ev A).e;av5fEia
rspi.avo;
29. In Alexandria
civitale s. Germani
-.
.
presbyteri.
TipeJouTepo;.
^
X7.'. X~
xa!
)'
-oO N-aiv
-
'Ev A-.poS.^ia T^;
30. In Aphrodisia in provincia Caria Dio-
/.ipai Kao.:a, [A.liooto; xat 'Pooo.tavo.
doius presbyter, Rodopianus diaconus.
f-
J
^ .
L
j
(XJrbis et provinciae nomina mire corrupta
^
' '
sunt, sed agnoscuntur).
'
fol. 252'c.
^i^
i*r^ *i*=
T^xSO^'.V3 T^JJ\a3
ttCiluio!Vi30
r^inimaAT^j
T^ikicoo
Qai\^ctsmcno
fvi.\-^ T^AxijiT^ao
WCUjJO^-lr^ T<lXS^Onim
Mrivl lap.
6'tou }Jiriv6; xaTa tou? "EXXriva?. Ev
AXe^avopeia
laTopvCXo;.
xal
y' toG fjir.vo;.

'Ev Me>.tTr^vr, 'EXitt-


oto; xal 'Ep[AOYEvr,?
[AapTupe?.
xat o' ToO N-.iiv (sic^.
^Ey N-.xO[ir,5eta
"AvTwvuo; [JLapTup.
xal e' tou auTou tJLT,v(J;.
'Ev 'A^.e^av-
Speta , xai ' Hpu; ^itwxoTio; 'AvTtoyeta;.
. QooiT^o m*yi i
\y\
k:.kui*i= t^Ax^zlx^o
xaL
C.
Ev Ntxoixr.oeta
4>).agto; xai
^ j \.
ETepoi uapTupe; o
.
r^^ifitu^O r^^^ir<' T<liam
MAIUS.
2. In Alexaudria Saturnini in carcere
quiescentis.
2. In Armenia civilate MiUtana Helpidii
et Hermogenis.
3. In provincia Asiae in Luminata civi-
tate nal. s. Hermogenis de antiquis.
4. In Nicomedia Antoninae nimium tor-
tae et variis lormentis afflictae, ab uno
brachio tribus diebus suspensae el in car-
cere biennio reclusae ; a Priscilliano prae-
eide flammis exusla obiit. (Haec narratio
"
propria eat cod. B.}.... Antonini.
5. In Alexandria Eutimii diaconi.
7. InNicomediaFlaviiepiscopi,Augustini
episcopi, item Augustini trtum fratrum et
alibi Marcellini, Macrobi, Eutici.
f^i^CtA-lr<'i r^CUamaK'
. ttola^o QolAiaa
r^^ul-IVCUis
f^viQi^AiaC
. rdl!io=n rClaiMr^cv
rdiiwK'
r<li*.iosa
^iaii^o . ifitti-TA\ ^i*icv2n
^iauw.o .twao
r^iia2w
ttil^oi^
rd*Ao\lrdi3
.ioi^o
k^AAAuso . r<:i*.ia=
K^iXtocArj i*^=
=
coao . K^ia=a
ooolr^ot
jjT*^-^
^ifio^o
r^^ouavs
[lvii]
xal t'. Ev NwoiJLTiSeU '.\xaxi.o; uaptup. 8 GonstantinopoH Agati militis, Maximi
xal
-'. Ev KwvffTavTwoundXei Ma^i- presbyteri.
L.D.
fAO?.
25^2'a.
xal
16'
Toy 'lap. 'Ev 'A^iouTidXei Ku-
'. In Axiopoli Quiriili, Quindei, Zenonis.
p'.XXoc xal ^TepoL (jiapTupef
q-'.
xai
r.5'.
'Afpootffio;, xal Sepantuv 13. Alexandria, Afrodisii.
TTiiTxo-o? '.\vTto';^eia?.
xai Ti'.

Ev Bi^uvta HpaxXeio; xal 17. Nividuno. Heraclii.PauU.
riauXo;.
xat tS'.

'Ev KvffTavTt[vourtoXei]. ev 18. In Alexandria Potamonis presbyteri,
Bui^avTtcp/lW/tosxaleTepot [xipTupe;. Kat
Heortasii presbyteri, Serapionis presby-
h 'AXeiavBpeia SepaTitwv i^ipTup xat e^epot
teri. Pantl.eri. Dioseori, Palmi, Petegondi
uaoTuoe;
*.'.
xai x'.

Ttfi.dQeo? xat lloXueuxTo; jjiap-
Tupe;.
xat xa'.

Ev AvTto/eia npoTepioc [AttpTup


.
diaconi. Cenroni, Dativi, Lucii et Maxiraae
:
Hermonis lectoris et aliorum IIIl.... Con-
stantinopoli Efuchi (var. Euchi), Serapio-
nis etc. (hic repetuntur AlexandriniJ, Mar-
ciani, Luciosi, Lucianae, Aeginae.
19. In Caesarea Cappadociae Poliuclii.
21. In Maurilania Timothei Polieutici
diaconi. In provincia Gaesarea PoHeucU.
In Caesarea Gappadociae Policuti.... Iii Brit-
tania Timothei diaconi
.
22. In Caesarea Gappadociae Poliucli.
xal xv' Toi5 auToO 'Up.

'Ev .WTpo-.;
44. InstriaZoiU... In SiriaZoeli.... it.Zoih
Zut).o; uoipTup, h Tf.
TrdXet >->..
Stnae.
^
25. Policrati et aliorum IIII Gortuna civi-
tate.
^iin^o
rOLSttj*30
rCAu^.l-!
rClioruaO^s
r^AuLpo
rrli*lCoa
ooCU-ola
rd^irilluAr^
^iflo^o
f^x*xo
QoONioOr^
r^l'icoo
r^^iwr^O
^imi^o
rdxi-sio^o .
imA.Auut-
rd^oiA^l
rd*VJtta=
. T^UlCOQ
OOCU^aO
,^Aird=j ^im-k O
rdiJt-^O
^Axl^O
Qa^CUitt*co
ttiAitoOrC^l
cnliAOl
i*r^
,xwN^^v.\o. n rcl^cuifloAre'
00 00 00
Ttd^et lloXuxapTco;.
xal xe'.
"Ev [IS]o6'.oSouv{t> t^ ndXet
*l>Xa6iav6 [JLapTUp.
jj(,:. xr-'.
"Ev .\Xeiavopet(f
Euxatpto;
7:pea6uTep05 xal iTepoi [iapTupe? tC.
^g,i XTi'.
'Ev Kataapeta tt;; KaTina-
ooxta;
KuptXXo;
[AapTup.
jtaJ. x3'.
*Ev AvTtoj^eiff
'Hffu/io;.
xal V ToD 'lap.
MvV,
Euaegiou
eniffxduou
llaXanJTtvTi;.
25. Dorostori in Africa Fabiani.... et
Flavini.
27. In Alexandria Acculi presbyteri,
Euangeli et aliorum XIIII.
29. In Caesarea
Cappadociae Cyrilli.
30. Antiochia [I]sici palatini qui niulfa
tormenta passus est.
21 iun.

In Caesarea
Palaestinae de-
positio Eusebii episcopi
historiographi.
8.
[lviii]
L.D.
XM^ ^^
**^
toOAJ^
rduoT*=o
rdiiMre*
QoCU-.'u\
rda^CuV^
rCAuJ-=Av=DO
rfAxima-sO
rduicba
T^Au*^.:
a>a*=o\=i
rdliwr^o
QoOJjJiTSn
rd^:io^J3l
rCl-vnaa
K^vm^iAvso
f^io=n "^='
wekr<L=A
coO.
MtivI
Xat;ipav.
xal o'

'Ev
[N]o6io5o0vt^
^0:.T,T.o<i.
^
xaie'ToaXaO.piv.-'EvT6t.e.Tr.^0M-.
Mapxiavo?
xal eiepoi tiaptupe? y
lUNlUS.
t. In
Thessalonica
Octavi,
in Antiochia
Zosimi.
4
Nividuno
civitate....
Philippi.
5. \n
AegyptoMarciani.NicandnetApol-
lonii
quorum
gesla
habentur.
xal r^'.
Ev
'Aye^avSpefqL^Apew;
?e<r-
gutepo?.
^^l
y'_ Ttpivb; xal
iTEpoi txaprjpe;
xt'.
xai
-n'-
'Ev 'AvTioxsi^
dx T<iv ipx*'-;^''
VwffTpctTO;
xal 'E^uepw?
xai
rXuxepio;
jiap-
Tupe^.
xai i'.

'Ev T<ipie'- tti
rroXe-.
Mapx-.avb;
xai eTepoi [iX, .
^g,^ ^a'.
'Ev KaLTOpe(f
TT.; Ka7:r.a-
ooxia; Moa
[xipTup.
xai'.6'.
Mn^^*'-
0/?//. lu
AlexandriaArt....
7 iuL \n
Alexandria....
et
ahorumXVIlI.
8 ;/. In Sirmio
(E; ceit. Nicea)
Sostrati,
Speri,
Eracli.
10 iul. In civitale
Tomis
Marciani,
Domni.
Diomedis,
lohannis.
Sisinmi,
Aureliani,
AemiUani et aliorum
xxxvim.
12 iul In Caesarea
Cappadociae
Divi.
13 i/. In
Alexandria
Serapionis....
Menei
presbyteri.
Trophimae
virginis.
fol.35'b.
^icumrelao
. r<lx*Xfl
0^:t
rt^-Tfn-i T*r--'^
a=OJ\
wOAird-PS^
r<l*i:*im^l=>
r^Vm^
rdA^O
<CtaA*2kO
K^ifiu^^vso
. ri*:\osn
^o\ojr<^
kI^A.OjV'^
rduiCK=n
a*Au2yr^O
rd=nifio=3 ^imsno
^iftia.o
^iAuso
Qoojscuiflo

f
^VV f^iiair^
T
^.^.A^ ^ifitti^o
re^AA^o
Vaa.o
rel:^ird=aO. .
QoO-UJa
iO^
QOiJO^^wUT^
r^^xuo
. rdacuifltt^r^
xai nar.':a<;
xai MaT^alo?,
xai^v Ka-.aape-:^
T^;
KaTinaooxta?
iiTo;
7tp6<juTepo;.
xai h
Tffaupt<f
Zt;v66io?.
xai le'.
'Ev
*A>.e;avopeiqt
Tepa; xa'
l>ai::i:o;
xai i' r.aCSe? ;xapTupe<;.
jj(^; t^'_
_ 'Ev AvTtoyettf
Bebooto; xa-.
Eu(r:a3(.o?
[xapTupe;.
xai x'.
"Ev
^'.^^'.t^ Sexouvoo?.
jtat;. x6'.
'Ev 'AYx-jpff
nXiTwv.
jjg^'^ xv'.
'Ev AaooixetCf
MT,va?.
jtoiUo'.
AvSoyovio;
^upeTctffxoro?.
1.5 /m/. In Alexandria Philippi,
Zenonis..
et inlantium X.
IG iuL \n Aiitiochia Theodoti,
Eustati.
15 iuL In Sirmia Agrippini, Secundi
etc.
22 (/. Ancyra civitate Galatiae
Platonis.
23 iuL In Laodicaea Phrygiae Moenis.
24 i/
Athenogeni.
[lix]
T^l&ia.l
Kl^o.lirda
x3tl xt'. 'Ev AaoSixeiflt tt^i; ^^jfloL^ iy. 28 iul.
u.Epou? Ka3aptJiv ev TtJ 0'.b)Y{Au xaTa
evuOt.joiv xai ouvEiJ^TiiftTav t^ 'ExxXTiaia, eiTa
w;jL0/OYT.Tav, EO-^tXo^ inwxono? xai $iX'.7i-
TtO? xal ETEpOl .
Laodicaea civitale Phrygiae The-
ophili, Auxentii, Pudentis, Phi-
lippi. Alexandri, Zotici, Bessiae,
Secundae etc.
L.D
e^AM^r^
^ ^^^
^:ucoo r^^n^ coa\jLO
QpOJj^Or^'^ . OrflOK'
. rdz.u> rOiMf^O
uOf^ilXkfiaa ^ouoxzao
wo:uojiJi0O ooQJt^ioo::!
o o o r<Clio=n ODOjmo^lo
y-alX'.

"Ev Suvvaoo'.? TTJ; ^puyLa; Ix 31


iuL
T(5v apyaiwv AT,[ji6xpiTo; xal Sexouvoo; xal
Avovuffio; [AapTupE^.
In Phrygia, civitate Synnada,
Democriti, Secundi, Dionysii,
Tliyrsi.
yi ssa^c.
r^ims T*ltr-'
\oA\ m\&s
crU^o.l . r^o-.'
teco^^r^o
ooi*an\o
.<. \-^ iasaA\3
(tt*r^^o
QoaX.iP^ K^Au*.-!^
*
o o . o . o T^MOSW
MtivI aiious-
'.e' xara tou5 "EX^Tiva?,
[i'W;[it| 'laxuSou
ETtiTxoTtou Nweo);.
xal. 0'.
'Ev SuvviSo'.; Maxeoovio? xal
AaaTiupo; xal 'Avtiyovo; xai 'loSCvo? xa'.
B'.xTo)orvo? xai TaT'.avo;.
xal V ea(xou!;.
'Ev Nwifie'. ttI uoXet
AoE>(f'.o?
xai ri'.o? [AapTupe;.
lULIUS.
15. Et lacobi episcopi Nizibae.
19. In Antiochia Macedonis et Lampa-
dii.
KlAiA3 .1^*3 >=T^ A\*^
^^oca*^r'."l
rel*\vi=3
r^i-i
"***-* ^Aa*4v^l
r^cn
r^socus
cosO
CDd^Aiu^r^"!
coii^o.i
r^lsoocoil
r^cuimarC
*y
^ft.\.o^ r^.T=)QCUxU=iO
. r^^^ir^
fOiur^^O
tt\o^AU3
pCifiai*Ti*=0
KlA\oiaP^.l
QDO.TXAflOS
T^Vn^.3ir^=o
QffOJjkio\i*^
K^colia
r<!liAo\jrCl3
f^im^
T*n->o
^
^tt..\.<K rdfcib.TJO ^
MtivI 'A6.
a' Tou [iTivo? xataTOU?
"EXXT;va?, o'. [xip-
Tupe ol ex Tuv ^v "Avnoxetif,
t.toi Iv Kepa-
Teta, xaTa^evTWv, ot ulol ttI;
Sa[A0uva;, ot
h
MaxxaSaiot?
Xeyo^icvoi. 'Ev auT^ t^
>i[xep^ fx-WnJLTi
SuffTou
^ntoxoTiou 'Pujati;, xat
h N'.xojJiTioet<f
<I>t).i7:no? xal gTepoi S'.
AUGUSTUS.
l.In Antioi:hia
Machabaeorum
septem
iratrum cum matre sua qui passi sunt sub
Antiocho rege.
6. Romae Xysti episcopi el martyris.
8. 9. Nicomediae
mtirtyres
quidam in-
buunfur,se(l
nuUus Philippus.
xal '.a'.
Ev Nixo7:6).v
llaOXo?.
xal. ly'.

'Ev
Suvvioo-.?
TT,;
O^puvia;
'AvTWVVVO;.
.^ai. to'.
'Ev AvTW/eitf
BapXaa;.
xal '.e'.

*Ev NixoixTiOeta
ex twv
ap/atwv
<I>iXi:ro xal *AvTto/o.
11. Nicopoli
passio multorum
martyruin
quorum
nomina Deus scit.
13. S>Tinada
Phrygiae
Antonini.
15.
hiNicomediaStratonis,Philippi.
Ku-
ticiani.
L.D.
'
foi. asya.
r<:&ii.O
QoCUj\^*
^^i^^^^o
cOA-v:
^iw^-c^
rcrAo
OxAoA
^Vtti^C^
,^^
^ima^o
riiJix30
coisimalr^o
rA-*xa
in2i.o
<iJ.Av30
^ iA*m=
rdia\fla=
"
oo . o . o K*^
r^i*.rCo
xa*. '7
Ev
A).s;av5pe.:a
EJooi-v
xa*.
'.'f, -
eTBpoi
y'.
^^;
./.
-_
'Ev
-AAeiavopeEff
A'.o^x.opLOT;;
::pe56-JTepo-
'
,
,
Tx Twv
ipvociw"'
[AapTupu>v
Zuttxi;
xal evwv
hepot.
16. In
Alcxaudria
Orionis.
18. In
Ponto
Amasiae civitale Pontemi,
Pliilanliae,
Tatianae et Marcianae virginum.
20. In
Alexandria
Dioscori.
21.Synnada
Plirygiae Orthosii, Diome-
dis.
Zotici,
Agathangeli.
^j*=
AoLrC A>%s
xaUS'.
-MapCvo;.
xal X-'.
- 'H'^/^'^1-
xal xC.
^""^^^
i:p66Tpo;
xa-.
A>iiavopo;.
xaUQ'.
EvS-.piJ^ttjjBa^a.-.oc:.
xal )/ ToO AS
. - Ev AYxupa
Cao;
[^ipTup
xal Tpot
q
.
Mt.vI
'E).ou)v.
22. In
Antiochia
Marini.
27. In
Antiocliia
Sabhali et Alexandri.
29. In
Sirmia
Basillae
virginis.
31.
Ancvra
Galatiae
Oaiani, luliani. Ru-
fini,
Vincentii,
Silvani et Halicae, Aemi-
liani etc.
SEPTEMBER.
a' Tou t^Y^vo;
x-i -^^
"EUT^vai;.

EuTipeTT-.o;
(jiapTup xal ETepot 6 .
xa-
6'
ToO 'EXou/-.
'Ev -EoeTaT, tt,
7:6).e'. "A6'.6oi
Tiupi (jiapTupVa<;.
'Ev N'.xo-
liT.oei?
'l
auTTJ
'toG 'EXou). Ix tuv ipyatwv
[jLapTucul
Kosx^v.o; xal ZVivuv xal Mi-
),av.TT:oi; xal ol ulol tt,; eoSoTT,;.
2. In Nicomedia
Zenonis,
Theodotae
et
filiorum eius Gorgoni,
Menolappi,
Coscom.
T^jjCUirJ r^T*=>
r^^<SSi
rdaiaorC'
f^i^o
^lAv
rdiHr^O
.coiorcla AcArC i^
. r^ioJ.T
rCA^CU-lCV
rd^i^
13
rd.T^CUi-A=>o
T^i,icoo
pa
AcvLr^:i
cuto
rdicuiik)CUiO
couiao
QoCL^cml^o
rC^^O
rel^oiore'*^!
l-i-um^'^:^
AoLr^
xal
y' tou 'E^oua.
"Ev 'A^e^qavSpeia 3. In Alexandria Ari3toni[s]
episcopi.
\ . . 'AortfflTtwv l-rttffxoTto;.
rda.ojim^re'
.,_cu\ir^
K^icuiif^j
T^^Avi^iT^lao
r^i**r^O
QoolflV
r^^vx^njjjao
. r^.LL=nh\
WCU&CU
r<*i:iXOQ^rda
i^^vi_nx=o . r<lXAX*i
f<lj'iuf^o
qdoaAcv^
r^^uAZn^vrao . lijir^
kIxaXo
cdoA^oj^
T^iwr^O
QOiCVSrar^O
f^iv^^^O
(^ifioi- rdl*lOSfl
xat o'.
'Ev 'AYXupqt
MapxB).)vo; xal
eTepot T.'.
xal e'.
"Ev 'A)we;avopeta Nou^to; TTpea-
6uTepo;.
xal t^'.
Ilaj/.Cvo; xal eTepot ;pot .
xat Ti' . ^taUfJTO? TtpesSuTepo; xat 'Au-
jjLWvto; xai eTepot tjLapTupe; x'
.
1. In Ancyra
Galatiae
Marcelli,
Gaiani,
Helpidii. Antonini, Rutun,
Silvani,
Euslo-
chii. Maximi, Eusebii etc.
5. In Alexandria
Nimphiihi
(var. NimpO-
8. In Alexandria Ammonii,
Fausti,
Sera-
pionis.... et aliorum XXH.
[lxi]
53'b.
QDCVacdA rt^ i
\\\^
.
^****"
r^iwf^o
r^iAfUr^s
r^iflai-^A=0
r^ioji-ixao
QaaJor<'
^^Vftft r<iOlin\^-i
wcu^or^
f^:v=wO nil-i
r<_i.'UAi^r^
r^ifla:*JLAu3
rdiiMr<'o iQ
\nnn
^im&^o
ica^.\*
r^icvsn
r^iCkSa ^
Qoor^:Ufla=>
^^^0^,2)0*101
r<lj^'io
KiftAir^
^im^O
r^AAAusO
,lA pQ
r^iaL'
OOcni
^^_oeomcn^r^
f^USQ^O
. T^i*io
T^A^^o
Qoi\r<'
^VOi^O
tt>oAvl*:t^r<l=
^ifioi^o
r^aojainar^
Qaa^\cvr^
(^cu-t-a-fioo
Qomi\^
oo . oo rO^lCOU
Qoi^or^^O
xal ft'.
StX6avo;.
xal t'.
[Neu7'.o;] xal iTspot i6'.
tO. Silvaiii cuin aliis V.
10. In Alexandria civitate Nemesii, Am-
monii. Orionis, Herosi, Didymi, Meresori,
Panoepsi, Achillei. Nicetii, it. Ammonii,
Orosii. Silvani, Aroponi. Nemesini et alio-
rum VIII, Panemoti. Nicetii, Silvini.
xat to'.

"Qqo; lT:Caxo::o<; xat Sepantuv H. in Alexandria civitate Siri et Sera-
7tpa6uTpo<:.
' P'0"s.
L.D.
xal is'.
^tepo'.
*.
xal t-r'.
'Ev TaXaTta SeTsu/.o; xat to- In Ancyra Galatiae Seleuci. Valeri,
Gyrionis.
"Ev 'Ayxupa Eu5e6to;.
14. Eusebii episcopu
^^^ C'

'Ev XaWovt saeuxo;
6 17. Chalcedoniae Bithyniae Euphemiae
A^vuuTto;.
Saleosi.
,3,; ,^'.
_
-Ev Ntxoix7i5et<F
lixeavq;.
t. In Nicomedia Oceani.
xa; .f.'
-
Ev 'A).e^av5peta Ki^<op xal
H'- In Alexandria
Demetrii, Palei.JiU,
Parimadi, Helii, Castoris, Satun. Niceti
eTfipot ixapTupe; ta .
episcopi....
X,'. x'
-
Ev Suvvioo..; ix Tiv ip-/ai<.v
20. Synnada civitate Phrygiae nat. Doro-
^.p.Opu.v Aopui..v.
"
medionisi(legeDorymedont>s|.
^at;, xy'.

'Ev 'AyxupqL itatde; ol anb tti;


xot).ta; Twv ^jiTiTepuv [xipTupe; lYevovto.
xal xt/.
"Aarepto;.
,,Ue'
-
-Ev neotv5v
EuTuy^; d^t-
29.
h.ThraciacivitateHeraclea.Eulici....
..0.0; xal rve..o; xa;! SagCvo; xat Eutu,^;
Heracleae
civitate Thrac.ae.
[lapTupe;.
>LTa
,ix-A\ m\*^
MtivI Beffpltu
irpoT^pu.
OCTOBER.
r^jJCU.ia
rd*i^
^\
T<^aj\xr^
f^-^AuaO
CUA\r<'^
r^^Avaj^ir^O
pe_l^cUJjJL=>
rCAva^iiMO
re^AuJsaAvso
Qoimn
.^.\V<^ rd*a.cu\ir^
woio.T*io ^ cvAaico
. reluicoa
rclr*
r^O.ixai^^
r^ifla^AAAv=30
>*^OwrtnQeAf<' QOCuilCO
. T<*tfr^s
(^'imi^Av^o
. r^'i**T<'
pduicbno
aol
g'
xaToc Tou; "EUTiva;.
'Ev Ntxo(XTi-
oetqt
'EXeuOepto;.
xal. y'.

'Ev
'AvTto7etaZax-/ato;.
xa-
0'. soTgxvo;.
jj5(;^
-', _
'Ev NixojJiTi5ea
Katffapto;.
jj3j; .,;.
_-
Ev AvTto/et^
OeXaYta.
.^^jj.Q'. 'Ev Aaootxeta
'Hpax)iuv xat
A..6owpo;
T:pe6uTpo; ixapTupe;.
y^\
.v'. *Ev
XaXxT.oovt
'Aopta;
^:tt-
ffxoTto;.
X3(;
.^'. Ev Affta
Aexto; xat sTepot
[jiapTupe;.
2.
Nicomediae
nat.
Eleutherii cuius
gesta habentur.
3. In
AntioohiaTheoctisti.
8. In
Antiochia
Pelagiae.
9.
InLaodicaea
civitate
Phrygiae....
He-
racli.
IH. In
Chalcedona
AdriaerF'--
Adriani).
16. In Asia Cecae et aliorum X fvatr.
Africa,
Gecrae, al. CCLXX:
r/V. 15).
[LXll]
L.D.
fol.253'c.
fOiwr^o
OftiAo\rC
, rdiiiasn
od<xoj\o\o
r^i^n
ttAoAr^iicos
GfiLsa.i
Qtsnncno
t^i*io=w
rrAAAv=o
. rCAvl*:^!
f<XftXo
Qooioa ^too^o
r^T*^?'-*^
Qoor^AtTOSO
^a&i-cos
^v^o
f^i.ios
pa r^*\o^='
r^^uLso
qooaaIoIao
rCA&Oo^rdn
^'iflfli-O
ttCUjAi-=>90
QDOJOJJ
^vn^o r^^ TT-io
r^^l-50
rd^l^orda
[ttolwi4\
f^*\o*ias
[CU]\0
QI>OATlAoAO
[t^i]5>0OJIa1=>
^^4u30
o r<li.ia=
.,_a*aAD
xal X'.
20 In
Nicomedia
Eutici, Promaci, Luci,
ETepoi
[jLapTUpe;-
xa'. xa .
uapTUpec
1 21 In
Nicomedia
Dasci omelis Zotici,
ii.o;x.iriVo,xaiZo.Tuk
^^.
^^ xil
militum.
,
92 in
Hadrianopoli
Thraciae Philippi
xal x6'.
-
'Ev
Aopi[av]oir6Xei
ttj; Wp<fxiri<; -
.
^^ ^^^^^^ discip[ulorum]
4>a...o;
U.>^ono,
uioTup
xal Epj..; ^;
^P^^_
P
a-JTT,?
::Aew;.
; 93 in
Hadrianopoli
Severi et Dorothei.
^^_ x.^'.
_ [I]eo'jTipo;
Ttpe^SuTepo?
xat
AtdooQeot;.
^ _ . , ,
Q5 in Hierapoli
Phrygiae Glaudiani,
/.a. xe
.
i:-' isp r i
gueariae vay. Eugan).
Twv
ap/a;a)v fxapTupwv
Kup-.axo; xa-.
K>.au
o'.avd(.
,,i ,^.. --Ev Av..oxei.
ix x^v
apx--
26. In Nicomedia Luciani, Marciani....
[iupTupuv
Si>-6iivo? xoti Mapxiavo?.
xai xC
-
'Ev Eu^eveia oXe. Tiiv *pO-
27. In Phrygia
Eumeni[ae] Tarsi, Poli-
; L, xal no>,Lp.o, xal r[iVo,] xal
carpi, Gagi Cum m (?
.an Nocom), Conoms,
i^
'
,
^
Loiigi, Diodon et Metrobi.
ETEpO'. Tl .
,^i
),'.
_
'Ev Nixo|.[T,5e(T]
R.).avo(uv
30.InNicomediaIanuarii,Calendionisetc.
[JLapTUp.
,if^ .ix. ^ U\AS
Mt|vI 6eapi t^) OeuTeptj).
NOVEMBER.
r^Aao:i^.-l t^imn-i
CffolkJE^oK^^o
QDai^nic
r^^uj-sn^vso qooAij-do
f^^ja^^AvaO Qanjasor^
vo^AfiXkicno
GDOavi^n&s
r^^im^sir^so r^xxo
rOEAZn Qoo.i!\^^lo
f^^ifio^ijLsajAso r<liia=Q
y' xaTct ToO; "EXVa;.

'Ev Kawapeia 3. In Caesarea Gappadociae


Germam,
TT,< KaTiTia^oxta; FepfAavo? xal Qed^ao; xal
Theophili.... Germani, Theophili,
Cesan,
KupLX).o;.
xaL Ti'.
Eu6to?.
xal ',y'. 'Ev rieptvStjj
(1)
xal "HotffTo;
Ttpea^uTepo;.
xal '.o'. 'Ev TT) auT^ iidXet 8edooTO?
xat AT|[jLTiTpto; npeafiuTepot [jiapTupe;.
Egrili.
8. In Nicomedia Eusebii etc.
13. In Thracia Edisti etc.
14. In Heraclea civitate
Thraciae
Gle-
mentini et Theodoti,
FUomeri
et
aliorum
multorum quorum nomina
Deus
scil. t
Eracli in ipso die....
l5....Theodoti,
Demetn.
(1) Hic nomen aliquod excidit.
[lxiii]
,,t ,e'.
-
-Ev Av.-.oy.eCa IexoOvoo; xal 15-...
Secundi-..
Antiochia....
L.D.
S3'a.
'Opov-rio; ^x Tuv apya-.wv [Aaptupwv. fta*. tt.
mo . rd^io ^ i>,ei SaiJLOUvi?
xal roup-.i; lAapTuofi?.
f^i^HosQ
p^io\o
-/irv,^^^fl
xal
^:'. Ev NuoixTiosiff
'Afxtxovio;
xal
At6f'.).o?
xal MaTpwva lAop-rups;.
.
r^&vu^.iosa
rdioi^^o
r^imiJL,4x30
QoOJ-saoi
io^
QposoAfn^^w
a,CLUooXo
rClaOJiflQar^
rdi*Hoso p
^^im%-o
r^iwK^O
CDOa*\oiA
K^^*io
,^j^*i'<'
^Ho=a
^im^o
r^i^ir^O
r(i*oaoaj>:t
rcl*lfiflM
rd*i:Uiair<l=o
oiiUJi^is
r^^iosn
r(i2kOJi.[fla2kK']
. o . o r^
xal '.t;.
Ev AvT'.oxeiq:
'Pw[xav6?.
xai vQ'.
Mav.jxo?
x^peutffxOT:o<;
xal
Aouxtavo;
TipeofiuTepoi; xat KapiEp'.o<;.
17. In
Nicomedia
Ammoni el in Asia
Filiae Malronac
et Teclae virginis.... In Ni-
comedia
Ammoni; in Asia
Diophidis, Ma-
tronae,
Teclae virginis.
- 12 sept. Nicome-
dia Ammoni; in Asia DiofiU matronae,
Teclae
virginis.
18. In Antiochia
Romani.
19. In Caosarea
Cappadociae
Maximi
Muciani....
Cartheri....
xalx'.
Ex Twv
ipyatuv
jxapTupiov
Ba(Tt>.io?
(AapTup.
xat xa'.
'Ev MeMTTiVT.
n^uT^vo;
xal
Stepot
[jiapTupe;
p.Q'.
xal xo'.

'Ev
Ka-.Tapeta
TT.;
KaT^T^aoo-
xta
Bepovtxto?.
'Ev
A^eiavOpsCa
[tt.
T:6>.t]
neTpo;
[lif^lxono; ixp-u? (M
20. In A nliocliia
Basilii et Dionysii.
23.
InCaesareaCappadociaeVerociani....
In
AlexandriaPetriepiscopi.
.rda
1
r^Hom
o.
. . o : o
. o . o
X ^ ni in Peiside
occubuerunt;
hunc
etiam
P.
.,.,,
i..
U,ev,....o
-.-J'--;'';-
';"''
V.
.,e
0e,.
s,.
subicimus
cum
versione
graeca.
quam
contec
bollandianus (2).
. r^*iJ:U=
^cniarc'
^U
rclAo3
a>oL-Aijao
Ta
6v6[iaTa
Ttiv
xupttov
V.[.c5v t,3v
txapT6pa.v,
ol
^oovn^Ti^av
iv TT. avaTo).T..
'A^Pi
6 pw-o<
|/apTup.
AaXt fe
SsuTepoc
[lapTup.
BouXya.
Xa^ix
x.l
A^pai.r.,
xat
Mt.vo.-m;
U Ttiv
apyatw^.
,rdi. Sozon,eu..
^'"-
'
f^;,
'i p. As.emaDUS.
ACa
'"""/"^sT
M,,i
,amen ex his
nomma..
l^^^^^.tll.ore
.ri.a >
:rr:..r;e\"::ri"peu.io.ii..;^^^^^^^^^^
[lxiv]
L.U.
TaOra
Ta
ov6(.aTa
tc5v
::c<rxOKO)v fxapTi-
. o o
. o o
Ta
(JvdpiaTa
T<iv
xup-tov 7,^^^
txapTupwv
^utaxoTiwv
x T^; '/>p
-wv Depffwv.
, , o . rdijao-i^
,^cvflj^mAf^
AvQoc\icox.o
lV=ic\<ni
r^cUiaiAr^
A>^1
r^Au*lJO
v.iirf.1
^ctax.o
UjiCU .
r^\oco
r^CUim^r^
f^dU^tfO
iso
^:iJuiAi3 - f^\ooo
^JLmCUO f^^lS^
^i&l
rdacUixiQaf<'
woXo^ ^XA=ai
i^jL^M
r^^CUla&f^
<<c^ABoeAf<' ^iocn
^iAicnx.1
r^^cuicnkr<'
^cniar^o ^^O.*
. i^if^*! f^ACUiOQaf<'
t^Xaxoi f^^cn-Sox.
. o . f^iia=a . o .
r^ltJUi r^l^crm^
qdcAo^ iCVr9:i= rd:=cu^
-*"' qdoIo^ tW\
ji,,f
cvt.p*' f^^Jir^'
r^^cnlscn i\=nioco
,T'*" f<=au
aAaoi K^^ifio^i^
r<'Avli.=a ^oQiorn^nio
(1) Isli taiUum exhacseriecognilisuiil.quorum meminilSozomenus U. 14 eL Acln videsi^ apud S. E. As^emin-im. p. 60. (2) Syrus"
ad liUcram scrihit ArdasMr, al monel Le Quien, Oriens Christ., tom. II, p. 1316. hanc urbem cam esse quam Slrabo vocaL W^xafti^i.
Regionem Xou!;ivwv hoc nomine signanl Acta S. Sirae, Ac(. -SS., Mai lom. lll, p. 181. -^
(3) Mem vocabuUim roperie* in Actis
S. Sirae, /. c. p. 178.
,4) M est Bassora, ivl Tigrim, prope sinum Persioum.
(.5) Syriace Halavan, idem locus qui apud
Slrahonem KaXaj^^iiv^.
SuiJie<;)v
xai
Bap3aau[*ri;
xal Sa5we twv
ETtiTxotrwv
SeXe-Jxeia;
xai KTTi^if
wvto;, iKiXewv
Twv
'Apa[jiaiti)v.
'IwavvTi?
eTiiffxoT^o;
'ApTaYetpot;,
-naew?
Twv
Xoul^aivoiv (2).
'luavvTi; xal SapwpTi;
iTzivxoKO\
Xtp/aae-
Xeuxou
(3).
raSoiapTi;
xal Sapivo;
4ntffx07ioiBTi3Xa6a;
iv Toii; Xout^alvoi;.
Bo^.toaCo; xal Bapa^oa; xal 'IwivvTi; ini-
xoTiot Mevf,?
(4).
DaOXo; l:rt!Txo:ro; tuv Kaayapwv. XupjAav
iTtiffxOTTo; Ka).ayT|VTi; (5).
NT|p(ja; ^Tttfrxouo;
la-^apxapT. 'IwavvTi; xat 'Appa[Ato; iutaxonot
TWv'Ap^Ti).WV.
Ta <fv6|i.aTa tuv npev^uTepuv p.apTup(i)v.
'.\eoe^a).aa<;,'Avavta;, Katoup.a;, BaS^out,
Ilxu).o;, Z'.i!^{. HauXo^, NxxCfi, 'Aoava;, 'luaax,
'Opjji^i^ffoa;, Xa^aXa^a;, Ba6t[X0i;, jrpeff^uTepot
otioEica SeXeuxeta; xai KTT,!jt'jwvTo; TcoXewv
Ttiv 'Aoaaalwv.
[LXV]
.
-^ -*-"
V3
rdlfcJL
rda^
^^s*^T. i-=n
t^XAXO f* t*
*^-*^
MCuilir^
TocnirsK'
rclax3u>i=
tico-uaf^
fV^***
r^ir^ . "i i nl
T^\oco ^u^l
K^iwr^
-* - -^ ^ T^-tT-HtU
f^<x.o>. vjaoOJ jTi*'^^
pdzAZC
jOns..
jAfio
o . o . rcdAx.
. o . rdi*.ia=a . o .
rsliXW^
,^fia^
,^^aL..l
^:v=n
-^c
i.r^ii
P^^ii,t2ni
T^\T-yiTja
jujJtt^K'
i=a
^vs
,^A=a rd-is
oifla^
^mi rC.ia^
fiwCU
. . o . .
J
AoYYWo?
upE(jpuTep04 tuv Sxr.vuv
(1).
ffoui;, 7:pe5?u-:epoi
Ma/oOI^T.^TuvWpajxaiwv^S).
Bta, MapT.5, 2u[jLewv, Uina?, 'Iix,
npsT^uTepoi XuXTapa? (4).
'Avopeio;,
'Afi^al^axyaiot;, 'Iwa-ritp. 'A6paiA'.o;.
Bapaa^ii;.
Naxrg, 'Aoava;, SuiaSuv,
'luavvT;?
mpeaSuTepo'. T7)< ywpa? twv Xousav/ov.
MapTiv,na7ia?,
'ISajiLap. Bap!ra?5<; ^x t^i;
'ASia^TivT.?.
A?a, 'A[3piiJLio5,
HeTpo;,
na[xix, ilouai,
Ui7:a<;,Saaav,
Br;po;ix t9i;
Tiasw^leptAaiwv.
'lixo^o;.
'Aooaio;,
Nouxpaw;,
SaTpato;,
'Aepi,u'.o;,
'I-jaix, Sapif^;,
MipT.; iy. Se).-j-
xe{a;.
Mixu^o;
TtpeaPuTepo?
[AipTup ^x TeX^ra-
IfXa (5).
Ti (Jvojxata
twv oiaxovwv
jAapTupuv.
UiTra;.
otixovo; ex W^^^ (6).
Ta^^lv
otixovo;exT'icraoip,
Bi5av,
MaS.av
S-.axovo..
cwv
Sxr.vwv,
'A63tiu<;.
Taaix,
MapT.;,
MipT^; (7),
Tcraix,
"AeoiT.Mu;,
"lixweo;,
la/i;.
liffto;.
L. D.
ilus
deest
in
ma"y'-"-
'
^ ^-^^^^^ iudiciis
Salutaris
et
seaem
nuuu,,
-'--^^^.^^j^^; ,i a
Socrate.
dubmm
esse
nequ.t
aut
civitatc
aliqua
repiaesentetui-
p,ovinciarum
nomina
agnoscunlur,
civitatuni
runt
Peiitapolis
Lybiae
supenons,
Thebais,
Tbmuis.
^y^,.,
nTod
liS.ctius et novit et digessit memorias sa.ictorum
Asiae Mmons,
lluaciae et I-l'"^>
""^^^"^
SomeS
. m
pi.copos
Anthimum (V lc. maii) e. Eustolium (VI id. iun.)

emorat
um
quilir
martyrio
celeberrinuun,
hunc vero nou ita notum, de quo hoc solum
d.d.c.mus,
eum
Ancvrano
concilio
sedisse anuo HI4.
. .,- ^ i ^^^t.irvi Valpn-
Lilur
Nicomediensis
fuit iste marlyrologus aut clericatu aut certe dom.cbo. Sed non
l^ntum
kalen
dariis
ecclesimun.
usus est; etiam lib.-os adhibuit, de quibus nunc esl dicendum.
Euseb.us, "^
"^^^^^;;'
Suo edi
de marlyribus libros, unum de antiquis marlyribus, id est ipsi Euseb.o et
D.oclet.a
o
anteriSrlbus,
alierunl de marlyribus Palaeslinis passis inler annos 303 el 313. Prior. mm
perd.to
litulus
[lxvh]
titulus (1)
fuit S.-Y.>TT,
v ip7.;<.v ,.apT.pi<.v; quae in co conlinebantur Eusebn minime e.ant,
"ed eoium
quibus curae fue.at diveisis locis et tempo.ibus ma.tyrum memor.am scr.pl.s recolere.
Implum
sane fuit iHud opus ; ibi enim, ut ex ipso Eusebio discimus, inlegrae h.stonae cum pro-
Uxis
documentis locum
inve..erant,
cui..s generis fuit cpistula Lugduncnsmm ecclesus As.ae el
Phn-iae
cum scriptis no.i paucis ad mo..tanismum
speclanlibus alque ep..lu a co.ifessorum
ad
E
eutheiium
episcopum
Roma.m.n ;
eidem
^^.^-m
iHala fuil Pionii SmjTuens.s pass.o, multorum
Ssuum
documenum;
eidem et Apollonii Homani martyris histor.a, cu.us anuena vers.o,
Si
abhinc a.,,,
lita, nuper ad sc traxit doctorum virorum
oculos et -ras Integrum
J.e ae
n-,ssionis texlum ea ve.sio mini...e refert, ..eque tamen pa..cas pag...as complect.tur (2).
F.s W exp sss
verbisnon
dicit Eusebius. coniciendum esl in eadem colleclio..e fu.sse e
ep.stulam
de
passione
Polycarpi
celeberrimam et recens inventum
sanctorum Carpi, Papyh et Agathon.ces
"'"'
ExToJ^opere
profecisse
graecum
martyrologii
auctorem iis probatur argumeulis :
^'inTer
aniquos
marlyres et rccentes, id est sui temporis, ita d.st.ngu.
Euseb.us u Uos
1
inier

"J| ..eciperet de ceteris in universum


tantum
retciret, cxcept.s Palae^li-
*'"
T
'^'
n cnr,^.
hTor n ;itero libro narravit.
Atqui ea
distinctio ut ipsi historiae
"T" i"ta' c sT-.st o
ul i ".o cgu.nur
kalcndaria parum
consona
vidctur. EccWae en.m
i;erma.;!Zrnomina
.'etineri cum diebus
quibus passi sunt, minime vero cMmr. utrum
aiite
annum 303
passi sint an postea.
ni-inifesta sunt huius
distinctionis
Sed in
codicibus
nostris lat.n.s e.
- -
^
'^"^,;"*^^^)
respondent in latinis
^t^'^
'Tri:
.:S'^-i:
Sa
de::tm:n1.ni;^
Z:,^.^^.
Ouod
cum conferre
iSld
^cSrS
SSam^dS^ditae
coliectionis
Eusebii,
suhiciendos
duxi dies qu.bus ment.ones
illae
occurruut.
L.D.
In SYBIAC.O
lan.
Feb.
Marl.
April.
19. NicL-ae.
Cosconii.Zenonis et Melanippi.
ii3. In Asia.
*
Polycarpi cum Cosconio elc.
7. In Africa,
*Perpetuae et sociorum.
26. Heracleae,
Marciani.
13. Pergami,
*Carpi, Papyli et
Agathonicae.
Sepl.
Oct.
Nov.
20. Synnadis
* Dorymcdontis.
17.
(Antiochiue)
*Tgnatii episcopi.
25.
Hierapoli.
Cyriaci et Claudiani.
26.
{AntiochiaeV)*Silvamot
Marciani.
15.
Antiochiae.
Secundi
etOrontii.
20
Basihi.
IX LATINO :
lan
14.
(AntiochiaeV)
Glycerii diaconi.
lan'. 29, 30.
Antiochiae.
Hippolyti
episcopi.
April.
3.
InMysiaAgathemeri.
Mai
'^- Melitene,
Hermogenis.
lul (lun) a
{AnHochiae?),Sostrati.HesperiietClycerii.
30. Synnadis,
Democriti.
Secundi et Dionysn.
Au-.
15. Nicomediae,
Philippi et Antiochi.
_J" '^l
{SynnadisV)
Zotici et sociorum.
Sept.
'2-
Nicomediac,
Cosconii,
Zenonis et Meianippi,
Theodotae
filiorum.
Ex iis
sa..ctis
qui asterisco
..otati su..t.
^^^^^J^'^:^
dignoscitur
eos ad actatcm
Dioclet.a..o
^>pe.-^-m pe t, e^^^^^^^
^^^^ ^^^
^.
^^_,^^^^,^
^^
in
collectione,n
Eusebianam
fu,sse
.''^'t^f-
f
''^^"
"jTc.e aetatis
fucrunt et gcsta
halu.erunt
apud
apy..:.v, vel de antiquis,
recte
appos.ta est, et
P
T^-^^^
[^',,^ hj.torias in
coUcctione
Euseb.ana
Eu^ebium.
Ccterum
cavendum
est nc co.^um
'^l^^^"^;,,,,,
,u,
Pionii ccrte et Lugdu-
insc-tas fuisse
credamus,
quorum ---"
J":J"j
"
qui famen
ah
i.Klice nostro
absu..t.
nensium
martyrum
pass.ones
corpus
,llud
3'";;^/ f^j^.e
Metrodorum,
marcionistam
pres-
r In
passione
Pionii
leg.tur
cum eo .gn. '''""'
'"^'j^^ji
^^mine sub die IIH id.
mart.
bvterum.
hIc est. cuius
nomen
cxstat .n lat....s
-^
f
^-;;;
^ ^,,, eui ccrtc
.,ulla
ecclesiarum
cati olicarum
kalendaria
Metrodor.
nomcn
"hU
lc.u..tjcl P
,artyribus
syr.acus
i.Uellecta in opus
suum
.ct.u.K
P'>f P^^-.X
VI ^ ...a.a^
tnissc notat. in >-
';- ^'-,^^^1^^-,
multis
ante
Polycarpum
diebus
p,o lide
in ea c.iiu
me.uorantur
Xll vel pouus
ai <. i
occisi,
quorum
dies
a.,nive.sarius
.d'^^:;^"%^";?
,;;
'
^,
ssione
Lugduncnsium
adiectum
fu.s.se
3
Eusebius
ipse
leslatur (4)
.n fi. c
"
f
"'^^
J^;Ji,,,,
pi,i,
eo..sum,uati
fue,.ant:
h) qu,
catalogum,
in quo
separati.n -"-.^<^''""\"1^
t,' ve,"nt
i
qui
supervixera..t
co..tc.o.cs.
Atqu,
adbestias
Iraditi
fuerant; .;
qu. ,n
'^-^'.tm d
Ul "o,!.
iun.
Ibi eorum
nom..ia
n.ven.cs
ii sancti in latinis
nostr.s
cod.c.bus
habcnlu.
U.e
, nf
,.
r Convheare,
The
Guardian, 1893, i-p.
908
sqq..
B. AubA editum in lievue
archeologique
1881.
tom. ii.
V-
tom. III, fase. 3-4. p.
440.
-
(4)
// f., V. 4.
qualtUOl
L.D.
[^^^"'1
, ^ pd- ceteris
tituli
praeponuntur iidem quos
,ua,.uor
o,.di..ihu.
dis.ributa.
Pnmo
nihil
p.aescnptum
e.t,
dixit
Eusebius :
^
beslias
traditi
sunt :
l;;;:aT;!inearcerespiritumredd...-un..
ilem
alii
Lugdunensiura.
11
itur
Pothini
episcopi
nomea in tertio ordine
Cui-
primus
titulus
absit,
id eliam
facile
'"^^
J^S^'^^^-
j

primum
locum
ut episcopo deberi
quasi
latebat; ex iis enim
erat qu. m '^^''^
^^.^^^^
nanstulit
in
caput
primi; ibique ei
arbitratus
ahquis
recensor
latmus,
eum ae
^
io,,aa,iis
Baplislae
locuti erant confessores
comitem
adiunxit
Zachariam,
de
quo ut e
i '
,
^^^^1
fecit et
martyrem. Ita turbatus
Lugdunenses,
sed quem
error
^^"""'^^""^^J^^^Euselfiana
passione
fluxisse
catalogum nostrum
est textus et primus
pernt l'^"'"^-.^^'
''
7<.g,uiu,
jum
nomina
martyrum
proslant in obliquo.
stilo ipsi suo lituli
docent:
casu emm
"'^'='
^*!^"'";";'
"^.to sed
latinus
interpres, cum semper
In graeco, ut syriacus
testatur,
omma
eiam
"
[
genitivum
casum
nominibus aptare
studuit.Quodtamennon.taperfect,u
foiraaep
ousve g
^^^ ^^^
^^_^^.^_
^^.
ad alium
calalogum,
Lugdunensis
plane
gemcllum
quem
lepe cs
Jurba Vaedam
martyrum
Alexandrinorum
his tituhs
d.stn.gmtur .
hii in inare missi sunt :
hii omnes igne combusli sunt
:
decoUati sunt
:
Verum quod maiofis est ponderis,
catalogi
Lugdunensis
ultima pars, nomina continens eorum
aui s!rr^t in kalendariis locum habere non potuit, habuit autem m martyrolog.o Errorem
ZJZZ^cor;e.ern^^^
Gregorius
Turonensls
(GL ..^ 48)
et A o
- -^
7^'^^-^^^-
Uterque enim, etsi ex hieronvraiana
traditione pendet,
nomuia iUa consulto
omisit
1).
_
Venio nunc ad
aUeram'Easebii
Hbrum, de provinciae suae martyr.bus, ns scihcet qui sub
Diocletiano et Maximino passi suat. Cuius duae recensiones exstant, altera longior, syriace tantum
ti-adita, quam repperit Curetonius in ipso illo codice, in quo et nostrum exstat
martyrotogmm 2
altera brevior, in graecis servata codicibus cum historia ecclesiaslica Eusebii, cums plerumque Ubro VIU
subnectitur. Ibi martyriis, etsi non semper, saepissime tamen assignantur anni, menses et dies.
Quibus quam i^ene congruat marlyrologium, sequens ostendit tabeUa, in qua ipsius Eusebn m
narrando ordinem secutus sum (3).
6. Tiieodosia virgo (M. P. 7),
Xanthici 2 = IIII non. april.
7. Donminus (M. P. 7),
Dii 5 = non. nov.
8. Hatha, Valentina, PauUis (M. P. 8),
Panemi 25 = VIII
k. aug.
9. Antoninus, Zebinas, Germanus et Ennathas (M. P. 9),
Dii 13 = id. nov.
10. Ares, Proinus et HeUas (M, P. 10),
Ascaloae
passi
Apellaei 14 = XVniIk. ian.
11. Petrus qui et Apselamus (10) Audynaei U = lU id.
ian.
12. Pamphilus, Valens diaconus, Paulus; Aegyptii V, sci-
1. Procopius (M. P. 1), Desii i. e. iunii 7 = VU id. iun.
2. Alphius et Zacchaeus (M. P. 1),
Dii i. e. novembris 17
= XV k. dec.
Romanus (M. P. 2) eodem die (Antiochiae passus).
3. Timolaus, Dionysius, Romulus, Paesis. Alexander,
alius Alexander, Agapius, alJus Dioiiysius (M. P. 3).
Dystri (martii) 24 = VUU k. april.
4. AppWanus (M. P. 4), Xanthici (aprilis) 2 = UU non.
april.
5. Agapius (M. P.6; idemquielc. 3),Dii(novembris) 20
= XUk. dec.
(1)
Adonem ex recensione AutissioJorensi pendere in aperto est ; immo, si quando de fontibus eius accurate
inquiretur.
facile intellegetur eum pleniore codice usum esse quam nostri sunt ; ideo non est cur miremur eum etiam in
Lugdunensi
catalogo aliquatenus abundare. Habel cnim Hofjnlae nomen, in nostris codicibus omissum, quo coraplelur numerus
XLVIII
martyrum ; nam si Zacharias toUitur (et cst utique toUendus) non iam XLVItl, sed XLVII martyres inveniuntur. Ita etiam
in Adone cognomen Efingathtis servatum est et pn<;l Helpes legitur quac e.t 4mas. Haec omnia ex pleniore textu hierony-
miano desumpta sunt. De Gregorio non adeo liquet. Epngathi quidem cognomen et ipse retinuit, et signum, ut dicunt,
Helpidis : Elpm ipm fejst Amas. Sed plura nomina omisit. liogatne, Attali, Apollonii, Geminiani, luliaa, Ausoniae ;
uno
abundansMrtmi/iac ; demum Pothini episcopi nomen etsi in fttie lalerculi addidit, rainime exstinxit in ordine eorum qui in
carcere spiritum reddlderunl. Quibus perpensis non auderem afflrraare ipsa recensione Autissiodorensi Oregorium
usutn
esse. Potuitsanecuriosissimoharum perum scriplori sub oculis venire exemplar aliquod italicae recensioni^, idem forte quod
adhibuit Aulissiodorensis recensor. Gregorio enim cum episcopo
Autis^iodorensi
Aunachirio nece^situlo fuit; ip^e Autissio-
dorum adiit (li. Fr., IX. 41
;
Virt. S. Mart., IV. 13 ; Gl. conf., 40). Fa fuit ciusa cur. cum in superioribu de
aetite
rccensionis Galhcae inqmrerem. Gregorium testem minime adhibuerim. Diibium enim eU utrum ex italica an vero et gJillici
recensione profecerit. Ceterum nemo mihi opponat Lagdunensem catMogum in Gallia serv.itura fuisse el nosci poLuisse
quiu
ad Eusebu hbros recurreretur. Galhcan. cnim scriptores quicquid de sincti.
Lu-hineasibus rettulerunt. praeter pauca quie
spectant ad eorum sepuUuram (Greg. Tur.. GL marl.,
48). totum id ex Raftno didicerunt. id est ex Easebii historia
eccle-
s.ast.calat.ne redd.la
;
atqu, ,bi catalogus raemoratur tantura. non vero triditur.
fa.tiue pHeudus a Gollection.
antiquorum
marlyriorum. quae G,-egor,o cerle nisi per hieronymianara
farraginem
n.ici rainim^ potait -
(2) Edidit Guret^n in
opere
Hiitonj of
tht! MartyrainPakstine, Londioi, 1801. Cfr I Vitein T),> ft',..^;..- / ,.-
- ;^.
nxWif/ti iiiptupTijWv, Parisns. 1893. - (3)Syriaca, quando
supersunt,
graece protuli.
licet
[lxix]
licct Helias, lereiiiias, Esaias. Saiiniel el Daniel;
Porphyrius, Seleucus, Theodalus, lulianus, marty-
rcs \ll, Perilii IG = Xllll k. mart.
13.
Hadriauus Dystri 5 = III non. niart.
14.
Euhnlus Dystri 7 = non. marl.
15.
Peleus, Nilus. Helias, Palerniutliius (c. 13), 19 sept.
(Heliac nomen et dies martyrii ex syriaco inno-
lescunl).
10,
XXXVIIII ex quibus Silvanus et lohannes, mai. 4:
Silvaiius Ga/.aeorum
episcopus,ceteri .\egyptii(13).
(Dics ex solo syriaco notus, qui lohannis nomen reti-
cet.)
VI id. inn. In Gaesarea
Palaestinac nat...
XV k. dec. In Caesaroa... Alfi, Zacchei, Romaui.
XIIII k. dec. In Antiochia Romani... iu Caesarea. 18 dec.
'Lv 'AvTio^ed?
'PtujiavoO.
X k. apr. In civitate Gaesarea
Agatini, Alexandri... Thimo-
doli. Dionisi. it. Dionisi et aliorum VIII.
VIIII k. apr. Agai)i,
Timolai, Romuli, Pisoni, Alexandri,
Diopi.
UITnon. :ipr. Amphiani (redit III non.).
non. apr. In Caesarea s. Amtiani.
XII k. dec. In Gaesaiea Cappadociae A^^apiti.
III non. april. In Caesarea Palaestinae Theodosiae virginis.
non. nov. lu Caesarea Cappadociae Domnini.
XVII k. aug. In Caesarea Pauli cuius gesta habeniur...
Valentini Theoni.
id. nov. In Caesarea Gappadociae Anlonini... Zebeunae,
(u-rmani Mannicae.
XVTIII k. ian. In Ascalone Alei, Promodi, Heliae.
III id. ian. Alsolami.
XIIIT k. mart. Pampili. Valentis diaconi, Seleuci, Perfidi,
Tlieofili, luliaui cum Aegypliis numero V.
Febr. 10.
'Kv Kaipsi? rioiXaiTTivTi; Ilafitpioc xa- Uiti^iXo?
TrpEflSuTipoc xat ^vSexa iTEpoi jiapxupEC.
III non. mart. Adriani, Euuoli.
XITI k. oct. Palei. Nili. Parimadi, Helii... Pilei, Nili, Paler-
uimuscii.
IIII non. mai. In Cesarea nal. Silvani. Alexamb-iae alio-
rumXL.
L.D.
Ou.
comparatione
efficitur nou tantun. ex Eusebii de
Palaestinens.bus
opere
martyrologurn
.o.,rm;
ZnSensem
profeeisse, sed ipsi ad manum
fuisse longiorem
ems oper.s
recens.onem.
C Irur Eu eb unT secutus
quantum sequi poterai, Ua se gralum
praestitU aucton, ut e.us
nome^
Tstus str referre no^
dubitarit. In syriaco legilur .ad diem maii uit.mur^
^
C.n.en>.-at.
mediensis
noster,
ecclesiae
aaaiciuh
ivuuuK
i^^^Ma.nnt vpI ab eo notat sunt, vel ab illius
pius,
Marathor,ius.
Onesimus,
vel Atl.anasuun .p.
pui,
nn^^u^^^^^^^^^^^
^^^^.^,,^^^
.
,
adve.-sariis
collaudati.
Immo A.'..
.ps.us
'?'"<^";
'"^^
''^;^
^^^^f
"^.
^^^^3
praetermitte.rda.
Legitur
martyrolo,ioNicon.du.n.fu,.es^p.cj>es^n.n^^
^_^
P^^_^^^
^^
enim m syr.aco,
'^J^^^^^^^J^^
',,,
,e ome.;
corruptum
est ita ut posl secundam
tert.amve
invemmus :
Alr:,;Hh;ae A,
.
vel An... se
temnoris
Arios
exstitisse
p.aeter
heres.archam
;
patria et Eusebii
commendatione
aliquam
v.m acc.p.at.
*^ 111. DE
LATERCULIS
AFRICANIS.
Africae in
hieronymianis
h-equentissin.a
-

^cp.
^^
^^^^
occurrit,
Africa..i
martyres
recoluntur
et.am
s.ne uta ca
agnoscun
^^^^^
^^^^^.
multitudine.
Nam
turmae
sunt
mgentes,
qua
' ~
^,;;"
,,..
martyrologii
compilato.-,
nec scite ''"'P^'"^""' ,^;'
"^f^ s^ i ine
redditum,
ut
Romana
festa, ila
Quod ad illum
spectat, i..
graecum
ma.tyro
og.um
^g;^'^^^.^^ ^,^,,,
j,,,. ,uis feslis
comme...oratio..cs
africanas
reltul.t,
nempe
mnes .u
.
eelebraba..lur:
ite.n sub rubrica
=mSt
^L";^S^t.;;:ar':a
turmae
et .-ara
mentio
est
civitatis vel
^^T^ovinciis
Numidia
bis terve
non.inatur
ne.-
ZJSfZe^^^i^Sr:^,
^
Numidiam vel
No,.,.}iau>
cum
Nicome
,a <=-
-';
'
;^,^;;", ^
., ,um
Thubu.-bi.a..o
oppido et
non sc.per recte el
opportu.ie.
Con.u..g.tu.-
.^:'"'^^ ';
' '^^,
^, , i^re a.l
Mau.ita..ia...
referuntur.
Lx
sanclis Perpetua,
Felicitate
ceter.sque
'^'''^'^"l^
Uu,ia
MaurUania.
Bittinia nonnu..quam
Brittania
factum
esse
hquet
-^
J
-^,,^^, ,i
q-ui^a,
Hippo
Reg.us,
Ex civitatibus
occurrunt
Carthago,
T'u.burbo,
Had u,n U,n,^^^^^
j^^
_^_ ^^^^ ^^
^^_.j^.^_^
Thagora, Cirtha,
La...baesis,
Salda, '
.'Plljl^^tumpta
fu^runt,
laterculoru>n
pars longe
ma.or
nomi.,a vel proviuciarum
plerumque
ex
pass.on.bus
clesumi
nullu.n loci nomen
prae se lert n,., A
..cae
,,^i,
eivitatis,
ut
Maxulitanoru.n,
Carthagine
soUemne
fuit
marly.-u.u
turba.
dL..gnme
Sc.l.tanorum
h.D.
[LXXl
W,
si.nilibus.
C^l^^''!^'^'^^ quod
publici iuris fecit
;
occurmnt
in
kalendano
J-
^f
^
^,,,%tqu'i etiam in marty-
v-iiriimHiiii*
tii^- ' "' -
.
.ofnprnnt aute
Gratum
solus
t>puanu&
exsul in
Gallia obiit. Ex
episcop.s
qui
P^^^;"?'""^.
.35 gedit,
depositio
minime
referatur, hoc
autem
Bonifatii
qui post
Eugenmm
anms ^ -
festorum
communium,
qualis in kalendario
sedente
videlur
scriptum.
Cui tempon
^^^g^-^^^^^^^J'
^^t,
.^b rege
Hilderico.
Monitum lectorern
apparet, et rei
ecclesiasticae
^ff^f^^^^^^S^
n.ulta in
margine
resecta fuisse vel
esse volo, in
pergamena
unde
kalendanum
f^^^^^!
Zms
incipit,
secundum
usum ecclesiae
evanida,
neque semper
constare
de
^^^'^''/p'
^,,0
integrum
Quadragesimae tempus
Africanae, i^av^
morfem
-^^7";'
'^..f
quicquid'ad
CartlKaginienses
episcopos
saeculorum
a festis
sanctorum
vacal.
Inclmatis
li tens
^aia qu
q
referendum
est.
IV V VI ad extraneos
martyres
vel
commuma
toti
bcclesiae
KAL.
CARTHAGINIENSE.
Xlli k. mai. marlyris
Mappalici.
III k. mai. martvris Pudentis.
II k. mai. marlyrife Glaud.
/// noti. mai. deposiiio (xrati episcopi.
U non. mai. Marini et lacolM martyris.
NoH imi. deposifio Genecliepiscopi.
V id. mai. 3. Maiuli.
III id. mai.
martyrisSecundiani.
II id. mai. s. Felicis, Gaecili et comitum.
XI k. iun. ss. Gasli et Aemeli.
X k. iun. ss. Luci et Montani.
VIII k. iun. s. Flaviani et Septimiae.
II k. iun, ss. Timidensium.
UI non. iun. s. Perseveranti mai-tyris.
Non. imi. s. Systi.
UI id. iun. s. Galloni.
Xlll k. iul. s. Gervasi et Protasi martynim.
Y[\\ k. iul. 8. lohamiis Bapttstae s et Rogali martyris.
.... iul. s. E maityris.
[III k.] iul. ss. /Petri et PauliJ apostolorum.
iul
Id. iul. s. Gatulini mai't)Tis.
XV[I] k. aug. ss. Scilitanorum.
MARTVROLOGIUM
HIERONYMIANUM.
IIoc nomen XV et Xllin: mai. legitur in laterculo Afri-
cano. De martyre
Mappalico,
qui cum soctis qmbusdam
pro fide
sub Decio occubuit, mentio est apud Cyprtanum,
Ep. 10,22,27.
Hodie ter occurrit hoc nomen, vario modo scriptum, Pru-
denti, Budenti, Pudenti, sed sub tifulo Nicomediae vel
Alexandriae.
Giaudius /wrfie occurrif in laterculo africano
valde prottxo.
In Africa Secundiani episcopi, lacobi, Mariani. Passio
exstat, multas martyrum turbas exhibens quarum vestigia
in martyrologio invenii(nfur; sed dehis alibi.
In Africa Maiuli etaiioruni nndtontm.
(11 id.). In Africa Secundiani et aliorum.
... Felicis, Rustici...
In Africa... Casti, Emili... (Cypr. de lapsis, 13; rfr. Aug.
serm. 285, 4).
In Africa Quinti, Luci, luliani, Monlanae... Passio exstat.
In Africa Fabiani. Septimiae.
Eadem passione qua
praecedentes recoiuntur.
Illk.iun. legitur In Numidia M
Nicomedia) multorum
sanctorum; // k. martyres 29 Sirthae (Cirthae) tribuun-
tur; sed Thimiilae rivitatis ibi non comparet nomen;
neque ea fuit in Numidia. Kal. iun. et IIII non. iun.
immensae nominum series leyuntur, certe africanorum
;
iis IIIl non. praefigitur nometi Tomatlii. Thamati vel
Thomoci. in quo pronum est Thimidae vel Thimidensium
nomen agnoscere.
XIII k. aug. depositio s. Aurili episcopi.
XI k. aug. ss. Maxulitanorum.
... k. aug. depositio s. Capreoli episcopi.
In Africa, civitate Garthagine, GaluHni diaconi et reiiquo-
rum martyrun^ qui requiescunt in basilica s. Faustae.
(Cf Possid. Vita s. Aug.
9.)
In Africa... Carthagine... SiciHtanoruni.

Passio e.rstat,
XII nontina rontinens qiute hodle et cras ef XVI k.oct.
reperiuntur.
... Maxilitatoriuu.
Cfr. Aug. mm, 2S:J.
(1)
AttaL, p. 103.
m
[lxxi]
in k. aug. ss. Tiiburbitanarum et Septimiae.
J{. aug.
Macchabaeonim.
VJllid. auy. s. Sifsfi episcopiet martijris Romae,
Illlid. iiii(/. s. Laurf.nti.
II id. aug. do sanctos Marinus.
I,i. au(j. s. Hippoliti.
[XV] k. sept. ss. Massae Candidae.
[XIII] k. sept. s.Quadrati.
[XI
I k. sept. s. Timothei.
l
VIIIIJ
/.-. sept. s. Getmi mimi.
Illlk. sept. depositio Heslitufi ei Atujustini episcopi,
III k, sept. s. Felicis, Aevae el Regiolae mart.
[Iljid. st-pt. s. Ampeli,
XVIU k. oct. s. Gypriani episcopi et martyris Garthag.
XVI k. orf. s. Eufimiae.
[XIII] k. oct. s. lanaarii mart.
[VIIII] k.oct. s. So.^si.
VI id. oct. s. Quintasi.
III id. oct. s. Luce emmfelistae et m(trtyris.
XVI k. nov. ss. Volatinorum.
[XV] k. nov. s. Luci ct Victurici marlmim.
[Vnil]k. nov. s. Victuriat".
IIII k. nov. s. Feliciani et Vagensium.
K. nov. s. Octavi.
... id nov. ss. Capitanorum.
Id. [nov.] s. Valentini.
[
VIIII] k. dec. s.
Clemeufis.
fVIII] k. dec. s. Chrijsogoni
martijris.
IIIll k dec. s. Andreae aposloli
etmartijris.
Non.dec. ss. martyrum Bili, Felicis,
Potamiae,
Crispmae
et comitum.
IIII id. dec. s.
EulaHae.
III id. dec. ss. martyrum
Eronensium.
XVI k. ian. ss. martjTum
Felicis,
Clementiane,
Honorate
et Massariae.
X... k. ian. s.
Nemessiani.
VIII k. ian. domini nostri lesu Christi filu
Dei.
VII k. ian. s.
Stiphani primi
martyris.
VI k. ian. s.
lohannis
Bnpdsfae ei lacobi apostoU
quem
Herodes occidit.
Vk. ian. ss. infanfum
fjuos Herodes
occidit.
Non. ian. deposiiio s.
Deoyratias ef Euyeni
episcoporum.
VIII id. ian. sauctum
Epefania.
VI id. ian. depositio
Quodvultdeus
episcopt.
III id. ian. s. martyrirf Salvi.
A' I III k. feh. s. Feliris
Noknsis.
XVI k. leb. ss.
Rubrensium.
Xlin k. feb. ss.
Tertullensium
et
Ficariensium.
XIII k. feb.
s. martyris
Sivastiani.
XII k. feb. s. martyris Agnes.
Xlk.feb.s.
martyris
Vincenti.
VIII k. feb. s. martyris Agelei.
K. feb. ss. Luciani et
Vincenti martyrum.
IIII non. feb. ss.
Carteriensium.
Non.feb. s. mariyris Agatae.
V id. feb. ss. Filicis. Victoris et lanuarii.
XIIII k. mart. ss. marl>Tum
Macrobi et LuciHae,
Nundi-
nari, Caecilianae et Petrensium.
In Africa. Tuburtu Lucernariae, Maximac, Sccundae,
Donatillae ... Septimiae.
Passio exstat, in qua de vir-
ginihus irifms {cir. Q..\.h, tom. VIII, n- 1392)
.Wx//rt,
Sficunda, DondtiUa .-ienno est, dn Sq)timia meniio nuHa.
UD.
Massae Candidae. -^Cfr. Aug. serm. 306,311;
Enarr. in
P,f. 49 ei 144; Prud. Perisleph. 13.
Quadrati episcopi.

Cfr. Aug. serm. 7;
Possid. c. 9.
Memorantur in passione ss. Abitinensium (Migne, P. L.,
lom. VIII, p. 689).
In Pampilia.
Ahitinensis et ipse.
In Africa, civitate Carthagine. s. Cypriani episcopi.
In Africa...
Quintasi.
InMauritania Nini Victoris inbelitani ^yff-. Nobililani).

Sequuntur nomina 21; cfr.
Aug. serm. m. Ceierum Voli-
tfinum oppidum in
Proconsularifuit,non
in Maitntanm.
In Africa, Luci, Victoris, Dasi, Lcuci, Victuri, etc.
Victoriae ... Hnius nominis sanda reperitur in passione
ss.
Ahitinensium de qua supra.
Feliciani ... lU k. nov. In Africapassio
martyrum ccxx,
"'
item Felicis, Quiiiti ... et Feliciani cum sociis suis.

Vagenses iltos mnlii eosdem volunt es.^e de quihus narra-
tur in passione s.
Mammarii; iis ego non (tssentior,
... Perseveranti,
Octaviae,
inter alios Afros.
Ravenna civitate
Valentini,
Soluloris.
In Africa, civilate
Thagora, luli,
Potamiae,
Crispinae et
aliorum vii. ... Felicis.
mi id. dec...
Erumentium.
XVI k. ian.In Africa...
Honorati...
Felic.s,
Vmcenti et alio-
rum XXXIII.
... Salvi, inter A[ros
quosdam.
In
Africa
Muci, Victoris...
Victoriae. In Oriente
natale
Rubenti et Mart\Ti.

In
Africa
Pauli, Quinti...
Tertuli et aliorum
multorum...
Carthagine
Picariae, Piae et aliorum
xxxvia.
Carthagine
Agilei. . .
Tn Africa...
Vin.entiae
et aliorum xxu....
Luc.am...
In Africa
Vicloris...
Privatulae
et aliorum
xxx.iii.
III id fcb
In\frica,FeIicis,Victoris.lanuari.
'^Cdinari.:.
Ciciii...
In Africa...
Macrobi,
Lucellae
cum
pluribus aliis,
g^
L.D.
[Lxxnl ,.
.
,,
,i,aitvrologium
nostrum
et laterculos
mnffnam
vigere
concordiam
nnu
J. 47
exhibet
kalendarium
;
Ea
collationesalisdocemurma^nam
g
^^._^^^.^
Annn^r.ar.a
aft c na 4
^^
Carthaginienses;
sed
est
conco.dia
ma o
^^.j;,^,,,,,
occu
unt
U
^^ ^^^
fere
quotidie
in
marlylog^
ATn
sa^^
^^^^
^^^
,,,
tempora
^^^^^^^ra
lextus ex codice
alibi
commemorantur,
'deoque
nmj^
^,
^^^.,3,1
commode
posseu
^
^.^^ ^^^.
legitimos.
Longiores
^-
|f
^.^^teeipue
nostri
martyrologn
caW
s
sol
^^^^^.^ linni,
in
codicem
descr>b..batur.
Ea
es
pi
^.^^^^^
perruperunt,
ahems
se
Paucissimi
obhvione
P7'
^'f.;;
i
*'"""^\"
i
u
qu que
dvitate candi-
^=3r
m^:ax/nullus
cultus
stu
^^^J^.
Uagine
^men, ubi
Satu
martyrum
exercitus
recolebalur,
d>
,
ut
"d^

,^ ,
coemeteriis
et basd.c.s
fruebantur,
fon
paici
sanctorum
numeri
supplica
P-^^^^^^f
'.^^gl,,
ut
revera
assignantur
.n kalendar.o
"erat
plures
dies
distinclis
^^^^'^Ze^Ll
singulorum
commemorat.o;
turmat.m
'aecuh VI.
Quo ipso
kalendano
docemu.
^1";'^.^";
^,,,;^
eorum
nomen
.nd.catur.
e.,n ibi
sancti
procedunt
atque
pro
-^^^^^^Z
martyrologii
pars a
co..dicione
regionum
Immo,
ut
dicam
quod
sc.tio,
multum
d.Ut
Afucana m
>
^^^.^^^^
^^^^^^^
^^^^ ^^^
c.ete,-arum.
Etenim
ex
sanctis
transmann.s
ut .A'''
""^J
' .
^,^,,,,^ ,onuit
Pseudo-H.ero-
1;;
qui erant in '.->
Jf^;'^';';,";
^SaS.
i,ue'il
multi.
Itaque
.ron satis sibi
ymus.
Afrorum
martyrum
integr.
catalog.
^0^'^^" '
'
^, ^o jam
operi
access.sse, non
Lstitit
auctor
martyrologn;
..ec
.P-""\"
, ^^ Xm ex M ca
celebriores
primum
pro omnibus
quidem
omnes,
sed pro longe
ma.or.
par e. c '
'am x A
^^^^^^^
^^^^^^^^
^^^^^^^,
~11C
^T^::'^:^^^^-^^
i-
-culos
suos
i..tulerit, quin
'-ie:fs;Sorsrt:^^^^^
commenda.ur;
non enim
potuerunt
-^--Xj^^^^^^^^^^
de quo
.eripturae
.nandari.
^^^^-JtJZ^ZT;::,:^,
Similes
babemus
diversarum
L .-m.
potuif retinere vetustas. Aliquaudo etiam, ut suspicor, pro vens plus mmusve
depe
ditis
u^ is, l^pici quidam invecli sunt, ut VII, XL, LXXH, quorum memona tenacius
^erva t^^^^^^^
At Romae cum nomina saepe perierint et ipse numerus aliquaudo pencl.tatus fuent. cum
Lugdun
Caosaraugustae,
Alexandriae,
Nicomediae, pauci tantun. catalogi servati sint, ingens eorum copia
supeies
ex Africa atque ea tota a
Pseudo-Hieronymiano
ipso vel aliquo eius sequaci reperta
est
uui
reperta' Non oquidem lil)entcr crediderim repertorem iUum, quisquis demum fuerit, Afncam
totam
perlustrasse, de oppido in oppidum transiisse, ut diversai-um ecclesiarum archiva
mspiceret
Umnes
catalogos in uno simul loco congregatos invenire debuit, neque id alibi, nisi m
metropoli
eaium
omnium provinciarum Carthagine. Ibi tabularia ecclesiastica referta erant documentis
antiqmssimib,
ut intellegimus ex collectionibus quibus IV et V saeculo usi sunt episcopi
catholici
ad retun-
dendam Donatistarum pervicaciam; neque ipsis Donatistis studium simile defuit (1).
Ceterum iam diu notum est in infmitis ilhs catalogis nullum nomen offendi
quod
reiern
possit ad Vandalicam aelatem et persecutionem; neque si qui quarto saecuio ex
cathohcis
a
Donatistis caesi sunt aut ex Donatislis a iudicibus provinciarum suppliciis affecti
fuerunt
eoruni
ibi
memoria vestigium ullum reliquit (2). Quod servatum est, totum ad persecutiones
Romanas
per-
tinet, estquc documentum non dissectae schismatibus Ecclesiae, non barl)arico furore
oppressae,
sed cum imperii legibus et magistratibus colluctantis.
(1) Cfp, quae dixi in opusculo, Le Dossier du Donatisme, in Melanges d^archtiologie et dlmtoii^e. tom. X. p-
t^ '
seqq-
-
1^2) Cfp. quae supra disseruit Kossius. p. vi.
|1V.
[lxxiii]

IV. DE RECENSIONE ITALICA.


Nunc, agnitis Iribus aiitiquissimis fontibus quibus praecipue constal compilatio pseudo-hiero-
nymiana, ad eam ipsam accedamus. Italum auctorem fuisse iam docomur falsis epistulis, quibus
ab Italis episcopis Hieronymus tingitur ad translationem Eusebianorum fcrialium esse incitatus.
Eandem
originem indicat prima quae compareat notitia, Cassiodori dico. Sed ipse conspectus operis
Italiam praedicat. Demptis euim quae ex antiquis documentis, Nicomediensi, Carthaginicnsi, Romauo,
fluxerunt,
sublatis etiam quae iam emisso vulgaloque libro in Gallia accreveruut, apparet italicis
memoriis' locum datum esse praecipuum. De quibus priusquam (luaeratnus, primum diceudum
est de hispanicis aliis([ue Iransalpinis sanctis, quorum non adeo frequens agutcn intra fmes
martyrologii
receptum est.
Provinciarum
Hispanicarum, Baeticae, Lusitaniae el celerarum nuUa umquam occurnt mentio.
Sancti autem iidem fere sunt quos cecinit Prudentius iu Pensteph. 4,
scilicet. ut Imius carminis
ordinem
sequar :
Gordubae. Aciscli (XllUk. dec).
Cordubae, Zoelli (V k. iul.).
Cordubae, Fausti, .Martialis e\ lanuarii (Tros coronao, III id. oct.. V id. nov.).
Tarracone, Frnctuosi, Augurii et Eulogii (XII k. feb.).
Gerundae, Felicis(k. aug.).
Calagurri,
Emeterii etChelidonii (V non. mart.).
Barcinone,
Cucuphatis (XV et XUII k. mavt.).
Emeritae,
Eulaiiae (lUI. III, I! id. dec).
Compluti, lusti el Pastoris (Vlll k. sept.).
Vaientiae,
Vincentii (XI k. feb.).
Gaesarauguslae,
Martyrum XVIII (XI k. feh.. XVU k. mai.).
Praeter hos. Valerius
episcopus
Caesaraugustae,
Vincentii iu coufessioue socius, cum eo bis
of,... Yi Vnl fph pt II kal nov Solius Vincentii saepius memoria recurrit, lll ul. lan.,
Sr;^r r^
S.^pt
(
.
XIH ka,.
mai).Qaos adhuc ceieb..al Prudentius.
Enc.-atis vu,o,
c"us el C>eme.Ls,
ii confessores tantum fuere, qua de causa viden.u,- a ma.-.y.olog.o exclus.,
'^'
Se:;^rdir:Zll^'ad..ue
appa.et rubnca I. Sp^^ii^,
^^^^^^J
^
uu \/ inn nhi nomiua sequuntur
nulla traditione
commendata;
2 XIIH kal. sept., cum
martyrologio
ad Mtil kal. aug. (c
.
^
^
;
Prudentio et
P.^eudo-lUeronvmo
memo.a.u..;
cet.um
^lf^j^-^^':;
J^^^^"^,,;;
'm 21:
c,u:;::!r;esbyte...
Te..uis
i.itu.
pacem Ecclesiae
.eddilam in honore
liab.li sunt.
commerao-
Alia p..orsus est I.aliae
condicio. Ib. P-v"
m
^
^
.
^
Z^
-n.lbun.
.e,eru..tur,
ranlur, integris
i^terdu.n
ka,e,.dar,,s
earum ad. .. ..
.b. on m^^^^^^^^^^^^
,,as,atio..ibus et
,. ,.. .,,
.1,-..
R~.
co,,d;.. >'~
'"" -*
"* "*
""'"
Placentia,
Bouonia.
Forum
Cornelii (l).
2 Tuscia. Perusium,
Spoletium.
Tuder,
Aretium,
Blera.
l ST;..
a:^r;i:;apoIis.
NoU. Nuce.-la,
Puteoli.
Terracina.
Baiae.
Beneventu.,
Formiae.
.- .1 1 . \ f ('P>t,'mie i\n k. aug.),
nomina
occurrunt, sed non
(1)
na.U.- etiam (XI k. dec). PoUentia.
(Ill i i. ma... ^
.d. dec.) et
Cesu.ne (XU S },
sine dubio. Placet certis haerere.
K).
5. Aptdia.
L. D.
[lxxvi]
L.D.
lU kl
Ilkl.
VI kl.
VHlkl.
XII kl.
vniki.
kl.
VIII kl.
XI kl.
Vkl.
iul.
Na^-
decemb.Nat.
ian.
iul.
ian.
agus.
mai.
sept.
oct.
Nat.
Nat.
Nat.
Nat.
Nat.
Nat.
Nat.
. , nns SS
APOSTOLORUM.
NOTITIA
DE
LOCIS
Sb.
^r
apostolorum
s.
Petn
et P^"^'
f
^^-^,
p^ovinciae
AcWae.
:^ndveaeapostoli
^^^^^
^
lohannis
evan^^^^^^^^^
,
Bartholomei ^'P"^*"'' ^^!"
,"
,,t'
;
Persi<la.
apo<tolorum)
Simon.s
Cannane.
^n.h \it
aposftolormn
cp.iiiu."-

,,
ef
adsumptw ^"
-""'""'
,,.^-
,.e,bi-
legitur
m
Coibeieubi .
cuiis
p
omittunl
Vides
quanta
it
>'"'"^
'^'^f'? iS%rulis
(V-IX)
maxi.ne
vigente
Instor.as
apo.toloium
Autissiudoiensi
prima
luisse
credendum
est.
1. VI k. iun.
2. V k. ian.
3. VIII k. Itl).
4. Non. ft'l>.
5. iii. niarl.
G. Vni k. apr.
7. X k. mai.
Adsumplio
s. lohannis
evangelistae
apucl
Kpherium ot Orthnatio
.'pisi-o-
patus s. lacobi
tVntris Doiuini qui al)
apostohs
primus ex ludaeis
Hieroso-
limis t'st episcopus
ordinatus et in
mt^dio
Past;liae
marlyrio coronatus.
(E add. : Hierosolimis. cuius passio
VIU k. apr.)
In Edessa Translatio
corporis s. Tho-
maeapostoti.
Romae
Translatio Pauli apostoh.
In(l) Patras civitatc ordinatio episco-
patus s. Andrt-ae apostoli.
Hierosolima
lacobi apostoli. Lucae
evangelistae.
Hierosolima
passio lacobi iusti (2),
h-a-
tris Domini.
In Frigia (:^) civitate Hierapoli. Philippi
iipostoli.
8. K. mai.
9.
10. 11 noii. mai.
11. Mlk.iun.
12. VIU k. imi.
i;l 111 non iun.
U. Id. iun.
l.">. Xk. iul.
U\. VlUk. iiil.
17. lUk.ivil.
In (4) Frigia
Hierapoli
provincia
Asia,
nat. ss.
aposloloruni
Pbihppi
et
lacobi.
Nat MaUiei et lacoln
apostolorum.
In Persida nat.
Mathei
apostoli
el
evan-
gelistae.
Nut.Matheiapostoli.
Eplieso lohannis
apostoh.
Nat.s.Thomae
apostoli.
In Persidanat. s.
Bartholomei
apos
InPersidanat. s. lacobi
Alfei
apostoli.
In Epheso receptio (5)
s.
lohann.s
evan-
gelistae.
r, ,1;
Romae. nat.
apostolorum
Petn
et Pau 1,
Petri (6)
in Vaticano,
Pauh
vero
m
via Ostiensi,
utriusque (7)
m
^ai
cumbas, passi sub
Nerone,
Basso
Tusco consuhbus [258J.
^'ota

In sequentibus liitera N designat codices tertiae noslrae columnae, sive Neustricae famUiae. - {^)
^.^.^^^
imenmt Oriente. sed omittimt civitate.
-
(2) Pro iusti B N habeni apostoli. -
(3) lu Africa B N. (4)
R
om.ru
^^_^^^^
tovooraphicam.
sed cum Rich. hnbeat In Asia, credeuda est in onginali fmsse.

(5)
Adsumptio B,
dormitio
lopoqraphicam.
sefi cum rticn. ikiukui m n.aia, ttcci-MiMi cot n< onginali
f
natale N.

(6)
Inde nil (implius in E.
(7)
Utrumque codd. : inde defcit N.
IH.
[lxxvii]
18
In Persida Simonis el ludae apostolo-
Mathei apostoli et evangelistae. L. D.
'^-
24 Et (4) s. Lucae evangeiistae.
19 K iul
InTersida ss.
apostolorum
Symonis
25. VIIII k. oct. lu Ak.xandrla Marei ovangelistae.
19.
K. ml.
"^
2n^^^\ et ludae IVatris lacobi (1).
26. XV k. uov. ^.t. Lucac evangel.stae (5).
^.Vnon.iu,.
T^.--T
a^to,H.
.V.Vk.nov.
--];
^'^
--
.1.
VIII k.aug.
^^'^^--^S^e:^
^8. HU. dec. In Achaia civitate Patras nat. s. An-
SS^^r-
rtr^t^^e^^urS^s.
20.Xnk.ian.
PasISmanpostoU.maialV,
Ex hoc laterculo exclusi sanctos
quosdam
qui interdum ad apostolicum
-'"'^
f
^!^^'
,
,
'r\rr.r.ih^u< ThPpH ptc
'
neoue admisi
dedicaliones
ecclesiaium,
quales sunt Mediola-
In hoc laterculo
Romana sunt festa 3 et 17; hoc ad an,iqu,ss,mum
kalondar.um
p.o certo
1 .
r aUe o non it'i lique, Sed et ipsum
magnae esse
autiqn.tat.s
susp.co.'; uo.. eu.ra ag.
Etiam in
annunlialioiie
festi 8
(k. mai.)
vesu^ium
Pln-veia neque aliquo vinculo
Phihppo
iungitnr sub
f^^^^^^^^^^JTZ^l^^
'"-"^
cum
Phihppo
con.u.ictus
esl ut
p.onum
'"^ /''"
p
, i^, I ,, johannes 111, circa
stolorum
Philippo
lacobus
soc.atur,
neque ad diem X k. man, ud. a
q
-ri.r'':;.';ir'''r.ir,or=^sr:;*^^
u*..
.... p
posse meo.
communis
lacobo et lohanni
fralribus,
Zebedaei
filiis locum
habet
Commemoratio
I.VI k. lan.,
communis
lic
^.,,t,.,oioaio eraeco, ut ex syriaco
discimus.
inter
antiquissima
Orientalis
eceles.ae
JesU
^ -
. ";
>'S
,^0 l^cobo
lacohum
lustum,
Sed
qui hoc
testnm .n
martyrolog.o
"
f'"
J
f''^;";il,o,,tu
Hierosolymitano
celebrari volu.t,
fratrem
Domini,
substituit (10)
;
cmus
^'^'"'^;
f
". ',1,,^'
'angelistae.
Quod
ullimnm
nec recte
idque
simul cum
assnmptione,
.d est -c s u,
o^.a,n .s e^ange
.^
_^^ .^^.^^^^^ .^^^^
ec
reliquo
suo
kalendario
eongrncnte.-^P
smt
-^.^^e^
6vc. fmem
decembris
mensis
recolit.
Z
^uTaX^i'^
=r)tL
co..venit,
era.qne
apud
.allos
abosque
""rZJt^Z
-VIU .
.unias
-sq.
aUr^.
.^^^^^ ^1^1^
Quid bos dies
sacraverit.
^-^X^^^^^^^^^^':
,t So
fe.-ebantur,
ubi satis
ambigue
tatem
indnxerunt
fabulae
quae de
^
''^
Jf
"^^'^^
"rappare,
utrum
reipsa
vivere
desier.t
necne.
referlur
lohannem
sese
v.ventem
sep se ..lu
ap^
.^ ^^^^^^.^
^^.^^^^
^^^^,, ^
Quicquid
tamen
Ephesi
..arratu.u
cre h umve
fucut,
ce.te
^^.^ ^^^_^^.^ p^^^_^^^ ^3
^^,,,,
maii mensis
festum
'oban.us
soll.mn.le.
ag
apud A
g P
. ^^ .^,^,^ ^, ; ,;
^ense
Qui numerus, si de
kalend.s
.un..s
.uh.sve
f
^'.'^ "^^:^
;'ii,,
sperne.,dam.
Sed
mensium
nol^e
,^,
. K.... ,
.
*
.'
,
S.-,-,",-.
' "' *'
-"
'^-
va,ui,
ut olim Hierodolymae
dies
decembris
-o laLd
L.D.
1^^'^'*"^!
.
0.7 oeracta.
Gonstanlinopolilanam
illam
adcv^uiu

'
... .
iiilii S ClBCem-
bris
"-iTt
28. Sunt
haec
omnia
festa
Ede^sena^
qmbu^
comme
.^^.. ^^
.^j..
^^^^ ^^j^
Mia vel eius
translatio
apnd
Edessam.
Nec
df
-m
sube.
q^
^^
Edessenis
iuho me..se
^J
titione
indicentur.
Ex
G-gorio
Turoneas.
(l)

s
ap st^
^^^^
^ ^^^^^
iuh,
recte d.es
Lreb..atum
fuisse:
tiam
nu,. a
yr.s
.uh.^3^^Thom^^.ee^
^^^^^
^^^^^^^^^^^
^, .^^ ^^,,, 3,,,^
^
Phihppus,
cuius
sepulcro et bas.hca '*''.'^P'
^ "^^^^ ^olis
civilas
cum
Phrygia
p,ov.nc,a, qu.n
errore. ut puto,
praeventum
ad d,em X l^;
7'.-
"t ob^ue H, mp
^^
^^^^,^

etiamcumAsia,nominatur; ^'^
vtZrZTln^l.
An eK
graeco
martyrolog,o
sacer
=p-lrr^t;^
T^^
T^^
--
neque
maio
cohtur
Ph.hppus m
ecdesia
Byzantina. ,. .
^^
it^
dicamus,
domiciho
saeculis
V
deni,
scilicet
frat.-is
lohannis,
ant,qu,ss,mum
^f^..
.^^^iis o^^
(^^1.
XII).
lacobus cum
hab t, Vlll k. aug
quo
passio e,us
commemoratu,
H';?
^
"
^ii loco non
annotato.
Zebedeno
Luca'redit
id. mart.,
Hierosolymis;
^^"^--J^,
-^J^^t
^^^nriUi.la dies ; sed qui kal. mai.
quidem
lacobo
sacra est apud
Aegypfos
Byza,, u o que ap^
^^,^ ^^.^ ^^^.^ ^pp^^^.^^
cum
Matthaeo
nominatur,
Alphae,
^:! ^^^^^JZ.6U^
e.Malth. X, 3;
Marc. II, 14;
;rr;!t:.'n
^rrTlt
Er;L
fSruTu:'tantum
retinuU
ecclesia
lathra.
nempe
VIII kal. aug.
.
*iH.,pi Matthaeus
Barlholomaeus.
Simon el ludas,
omnes
amandali sunt in reg.o,.es ongu^-
ll^2lJ'\^%',,^Z.rn
circu^mferebantur
scripta
ex
'ruf
^el^^Trum^^^^^^^^^^
^'-.
-P'^'^-
",
^*
'''''t
,
^1
TeucToZ
dicitur coUectio,
apud
Manichaeos
PrisciUianistas
ceterosque
hu.us gener.s
poterat
\.^^"' '1''=';. ^';"".'
'
;,,;; ^acris vel cura
scripluris sacris adhibita, deinde, non paucs
graecoslatmosve
l.,e,^
0^^
U^^ita ;
2
coUectio quam
hrdebito qui-
Tml^
co^o
X "o^^^^^^^^^^
in GaUia circumferri coepit aetate circiter
Fortu^
na'et
Gr^goHi
Turo.,ensis;
3 catalogi iHi apostolorum
quibus haerent absque uUo mre nom.na
^"'t;;,n'r'uS^S\d^'i^nLt
;
eorum enim tantum
apostolorum raemorias
excoluit
cuos temp is nsignes fuisse
novimus, Pet.i, Pauli, Andreae, lohannis, Thomae qu,bus et Ph.hppus
aM
3 CatSogi, etsi aliter e.^.ore
Lipsius dixerit (2),
vix a.ite saeculum V
I
byzant,.^am
incem
aspexeru..t, ex qua mature
quidem, non tamen sine mora idonea, eUam ad
Occdentales
^"^
Nunc"Seamus
ad
martyrologum
nostrum.
Is, Italum dico, cum ipsi Leucii usus non esset
neaue
ma-is ex posterioribus
sibi Abdiae Do.otheive
studiis proficere posset, tamen omn.bus
apostohs
suum
festum
assignavit.
Quos indicit dies unde expiscatus sil equidem non video, neque multum
reluctabor si quis mihi suaserit in ea re
Pseudo-Hieronymum solo .ngen.o usum esse. Sed ub,
terrarum
observari
diceret iUos dies ? No sane in imperio Romano, ub, ea aetate ,Uorum aposto-
lorum
memoria nuUa erat, cultus nuUus. Ad Persas confugit homo sagax.
Sed extremo
saeculo VI alia iam historiae
apostohcae faces erat ,n GaU.is, ubi nosc inc-
Diebant
Abdiae
coUectanea. Ibi mi,^a de
Ba,tholomaeo, Matthaeo, Simone et luda nar.abantur :
inud l.,dos
Bartholomaeus
iussu
Astiagis regis decoUatus; apud Aethiopes Matthaeus, .n cv.tate
magna Naddaver, ictu
gladii
percussus : Simon et ludas post praedicatam Babylone fidem et
(1)
ri marl
3'
Ci)
"' apooryphen
Apostelyeichichten, lom. I, p. 195 ;
cfr. Acta SH., Oclob., tom. XIII, p.
089.
' ""
conversum
I
[lxxix]
Y...vom vaapm in Sirmis Persarum urbe per lumuUum
poutificum et
populi inlerfectus.
r=
'ir ItZ;
So - .li^ile
,,'
an, . ,.cbo M, I>o,
.,aie
.-
guebatur.
His fabulis usus est
Fortunatus in carmine de Vugmitale il)
:
L.D.
Inde
triumphantem
fcrt India Bartholomaeum
Matt]iaeuin
eximium Naddaver alta virum ;
Hinc
Simonem ac ludam lumen Persida
gemeUum
Laeta relaxato mittit ad astra sinu.
m
Noster
tamea non in omnibus Abdiae obsecutus
est.
Persidi
leliquit
lacobum
Alphaei
iSlns
S^bi
Simonis et ludae nata.e
^^^
^ ^^f^
A.^J^^^^^^^:^^^
-P'^'-
Verum
non in iis duobus tanlum
correclus esl m
G.illia P;^''
"'^;"
^^^^ L,^t,, shnonem
quae
spectant
ad ultimum illud par
aposlolorum.
'-"
J J^J,
^XLH'
Ca.anaeu. idem
lananaenrn,
Sln,o.,en.
ZMern, erro,.
man.festo
"am
gra ce et
^^^ ^^^
^^_^.^^.^
significant.
Sed
alii etiam ex uno S.mone
^"0
ffe e unt. In md ce
p
^^^^^^^^
,p,tolorum
Epternacensis,
duo illi S.mones
occurrunt; de '"'^^^
"f f
y^"^,fJi,
dum est de
indiclione
eiusdem
hlstoria
ex
Abdiae scripto
petita esl, ab ,lla contus.o.je
nn.^^^u.n.
"
^
''^"
j,^^,_
g-^^^;, Zehtis ; sed
festi ad diem V k. ..ov. Ibi Bernens.s
Codex
P";j "
^.etu
E^dem
manca
utique,
co.reclio
Simonu
erasum
est et h.das rescr.ptus,
qu.n
Z./o(,,s
toHe.eto.
Laae
^^^^
facta
est in
archetypo
codicum
Neustricae
^^^^ Sum,
nam E eo vitio caret.
Redit
kal. iul.i idem
ludas Zelotes, sed .n
J f" \
^^^ 'n^
, ,g ^u-un. est si misella
Zelotes
apostolus,
ul omnes
norunt """-
^"
^^^ J , J;;
Zs
Si^ones in
indice
servavit,
ista
correctio
lectoribus
m.mme
sat.sfec r.t. Ep e.na~, ^l"
^^.^^,i,ii,
^ura
posteriore
in
corpore
ubique
exhibet
Simo..em et ludam, ad ''"'>
"
^^'^
,f
'
^^ diem 10 kal. iul.
"esSos;
ips.'codices
B N vera nomi,.a
semd
|^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^
,,.,,,,,
Epter-
Ex
omnibus
iis
conclude..dum
esse
ex.st.no
uUcen
.i^igenia, id est
italica,
nacensis
proxime
accedere ad f--^
J":'^^^^^'!,
i^i a
"
A I-
el
Autissiodorum
redolent,
recensione
bieronymian,
martyrolog...
Duae
"^^.^^^^^ , Asliagis,
el ad festum
d.e
^-^?Srr=ot;;niove
traditioni -P
af..^
n,ulareinquibusdametipsi
etAbdiaev,amfu.ssepr
emu.,.^^^^^^
^^^^^^,,^
^^
.
,,,
SS^SS^Sr^
-=oSitvLgiumqua
fretus
noster tot
aposto.os
Pers.s
dare
studuerit.
i<je
secundum
priorem
fabulam,
neque ex
De
diebus
nihil
habeo
quod
dicam;
neque
x ^e^
'^
.
i,o,iius
.nnotue.u.^
India
Aethiopiave
secundum
recent.ores
Abd.ae '"
"J^^
'^n.m
apostolorum
sepuUu.ae
saeculo
VI
Ex
nihilo nil
oritur. Si
Bartholomaeum
exc.p.as - "
^^
^,,
508,
Anastasius
.n.perator
ignorabantur
atque
postea
igno.alae '^"'-^.
P~
""
,e
,-ecens
condilam (5);
quod
p.guus
l
Barlholomaei
pignus
(X.i^-v)
Daras
'^tn,
aecul.
VI olum
corpus
Liparim
insulam
prod.g.ose
unde
petierit
minime
novimus.
Sed
c.rca finem
^^^ecu
vi i h
^^.^^^^^
^^^^^^^^^
aposto.um
;ppulis:efe,.eba,ur.Quiprimus.,ocna.TalGregor.s
u.one..
_^^^^
.^ ^.^^^^,
, ,,,
dicit,et,quod
mireris,ex
a^nis ,.
'^^^"'^' U,S
nt.la
est
men.io
in
marty.-o.og.o,
..eque .n
Bartiiolomaeus
collocatur.
Qu.cqu.d
.d est, de L.p
italica neque in
gal.ica
recens.one
ibusda.n
com.nemo.atio.,ibus
sanctorum
Vetens
Coronidis
loco
pauca
verba
fac.an,
^e
^"bu "
,^.,,^,,
,eeensionem
ascendant,
an
Novique
Testamen.i
de
quibus no..
^^^^^l^'':^^^
Autissiodori
lantum,
pri.nis
secund.sve
cm.s,
acctsse..
4*1
Paulin
cartn.
20.
_
(5)
Theod. Lector., U, 57 ; cfr
Theodor., *
7eM
Tranelationis
huius
tempus
a '^"

j,, , ex
epistola Greponi Magn,. '"
^^y^/^^, episcopatu
depulsum. Dc
dUtriclione eme
vmwmca
vmdicati.m.
id est epis
i
L.D.
[-XXX]
^^,^,,t,bo.
Ipsum
Dommi
Natale
r.

;r.-u.nP
^uccedenlibus
feslis
ea
uuiu.
o^thiehem
refeitur,
uBpioprie,
S.
Slephani
memona
l.e V" ^
;
.^j i,ge
sunt.
neq
m
kalendario
C,l,.8tan.
Slepl
;*,"'
1
.
,.,,,,1.
.
^.j,.j,i lapril. ),
"'TnSri
.r
"1
*- 1'- '*
/t, r
C'^" "" '"'""
"""""""^
h'
bacuc el
Miciaeae
prophelarum
corpora >n
^-"
J^f
Pe,egrinalione
didicimus,
sese
Trans.or-
narravit.
Ipse
loh.
ut nuper
ex
bilviae
^"^;
f
'
J^^g^.^.t"
cognoscere
homines
saeculorum
V
5"icis
revelavit.
Huiusmodi
fontes qu,
-;i^^
'"^^J^P^co
^
ApoSinari
aedificata
est
eccles.a n.
el VI.
Alexandriae
certe,
in,peranle
lusln lano
fj^^'^^
'
,^,^
videntur
fuisse
p-gnora
lorem
SS.
Trium
Puerorum.
eorum
^^^^pLm
qui nnnc
sunt et
Syrorum
kalen-
in
Calamensi
quadam
basd.ca
^^^P^f
'^
^;^^
;
^p^
;, ,ies, sed
Advenlum
Christi in
Aegyptum,
^^s^^Tz:^^'^^^^
^s:,
trr
r-iSri^r-f^H
quo
aliquid
conlulil
nommum
,^''"''''"f;/^
^Ur
Simili modo
Habacuc
propheta,
Martha
el
senex
ille
Symeon
qui
puerum
lesnm m
"^"'^
J^<=7'|
p^^,,^;^ ^^^.i,,,,,,,
Mario,
Marlha,
Aud.face
Maria
sorores
Lazari,
locum
mvenerunt
no.i
longe
^JJ^^^
el
A,ubacum
(aL
Abacuc)
^.ebus
mnuar.M^^^
ipTcu
"
recensori
debeantnr.
C.-evit
eu..do
Sed de iis
frustra
qnaeres
^="7

^
~^i''
P,3,^entum diiudicare
hand
facile est.
martyrologium;
sed
quod cu. passu, ^''''^" "'^"
"
,
^"
'
'"
passim
codices
otTerunl
plus
minusve
Atque id censeo
p^lmere
^^^
^^^
Zl'L..s
hieronymianos,
auctos
nempe
contractas.
Ross..
^'f
'''^^,^^
^' Pf;'"
'
;
'
atque in lib.-os quos
hal,emns non
perven.sse
n,.i
na.Taliuncuhs
ex
gest.s
sancloium '^'^"P"^'
^''
Huic eo liboiitius
assentior
quod
eliam
recensionem
uude
multa
Imins
f
j-^^^fJ. j^J^;
^"L L
'1
qmbusdam
Alexandrinis
in syriaco
b.evia.io
vest.g.a '^"'^^, ^" ~''
j J^',
J^^Juile vel passionis modus.
Scilicet
inde ab
aiiis^.
saepissi,ne
a,mo^us
repcU^
^^
i^
^il^
Siariorum vc,
martyrologiorum
opus.
Ex
Euseb,o,
cu.n Ge t.. n^"'
>
"""
^^
'
P
;^.-,^,,;, yu,,e nolim aflirraa.e
omnes eas
h,stor,as
rr
i,rt:
:r':.."3;:;
-cszri^..
- -
,,,.. ,...
o.
d,,
s:r';,.t,:::';,,:::s's,.^r:r,,::'SS',,;Si/r.n:=r^
nobis
iiltescuul,
aul .i usque adhuc lateui, uou obscura sm vesUg.a rehquerunt.
(1) Hi.l Vn.
2'.. -
(2)
Aria S><.. 31 ian.. l. lU.
P-
700. - (:i) Ihdletin de la Societe des Antiquaires
de
France,
i893,
seance du 27 decerabre ; cfr. I)e Rossi,
BuHeU
,
1894. p.
39.
Atque
[l.XXXl]
Atque
hic iam scribendi sit finis. Rossium nostn.m qui casus
occupaveiit,
dum
ma'ly^o-
logii
hoc opus
edebatur, ipse dixit, legenlium non sine gemilu.
Laboris in
^ ^W''^;
PJ^.
maximam
et maxime iniucundam, onus scilicet textus
componend.
var.as
''''^^'J^^'''^^.
ZLs
recensendi.
Reli.,uo opcri successi, non quidem
om,..no
.mpa.atus,
^d ul...an.
J
.
oium'
Vigiliae
Natalis sanclissimi agcbantur cu.n ab Urbe
^^''^''^'''^^'''^'^''^IZ!^
mtras
ciuibus
Bollandiani patres instantissime
iubebant, ut quam c.to fien posset ' P '
.^^;";
t
usmitleem,
ex integro conscripta. Moras
imploranli
improbe
rest.terunt
^- -;
^P';';.
i::^nt
donec
ipsis fieret satis Parui iussis, etiis aieb"s qu. a
^^^^^^Z^^
t-
nanlem
decurrunt,
min.me .nlerm.sso
docend. o flc.o, cent.es
ra'"'esquc
.^^-
gLem
excussi,
ut et palribus celerum
sapienlissim.s
morem
gererc v.de.e.
et
am.c.ss.m.
g
operas
non
paterer
pendere interruptas
^^^^^^^
^^iq^em
Faxit
Deus.
quem martyrum
candMus
''^"fl^TlZZ
ecuriorem
et
faciliorem
usum
percipiamus,
Rossius
sospitatem, ego vcmam
dehcto.um,
leclo.es
secm.o.
Ubri
ut
perulilis ita el
intricatissimi.
=LSii?S2-~,r^;=
W^
Domino
[-^'"'"1
^,
Elmd,>n,s
episcopi
in Damino sah-
Domno
'
.anclo fralri
Hieronirno
V^^y
^^^ncnsinn
urbc,n
fuisset
ingressus,
un,versos,uc
^
ILda
dicta
essent H
dcfinienda
'^'/""'
;..
^^^'
, rfi,
.,ir.
o
ieiunms
matuHnas s^ve
aord,.ensis
aecclesi^
'^Xri^Z"
^^^
-''.-"
.''~
jtr,:^^.^"
;/)rHs-
marlurmn
ad
nos
dirigas
ftsm
n,
^Srjt
pcrfLs''
Dei"
^nartgribus
eMer,
.
D aeterno
sahitem ^
Comtat Domi-
Chron.atio
et
Eliodoro
sanctis
'
'^'^'f
Jl^^^^^J^ere,'
,..orum
passiones
a sancto Eusebio
.
ostrun
onu.i dic
.n.rt,,r..n.
suor
"
-f"
^^
J,,,;
',,,,,,
..
Caesaream; fn.ssct
Cacsariensi^
epi^co)n>
scr.btas
'nfe^T.^^.-et
alvma
beneficia
Cacsaric.s.
^ acccles.ae profu-
,y,.ssus et
,Ucerct^
n.cnorato
,u.tcst,U
,
.
J^ J
,
r^^^,,,,,,,-,
j nulla^
pctc.di
^"
beneficn^^neces-
uL,l,V"-
respondisse J^-^^>'"''"
"P!''"'
Z,M"Ztit^e
nt
yuicquid
nbique in
republica^^
Romana
,Je
''
conpclti, sibi
tan.cn
dcs.c.:un.
.n.,M
^^
J.^^^_^^
^^_^^ ^^
^Miciia per-
, ,, ,.,.,a sanctos
De,
u,d.ces
f'^''lJ^:j^,
,
,,art.;m,
a
quo iudice, in qua
ir.,tatio,.c
n,,.,,i,,,e,,lap,,bl,ca'''d,scnt^e..dop,u^.,^^,^^^^^^^
-^
ohtin..crU
^'
pal.nam-, de
provincia vel
eivitate,
7- ' rf''=
?'''^r
"
/
^^^
' Vnde factum
est ut idoneus relator
ipsis
arcivis
s..btala
- ipsi
Enscho
rcj.o
''^f
'
'"^^
,,.,.
.rovinciarnm
omninm Roma-
Lstens^^
aecclesiasticun
l.,storiam -'''^
^
^

^"^
T
'^^ sLifici.cm
Deo
'-^
offercntcs^^
or.un
diligcns^^
^'^^^Tff,
'"
T
ii/Lj
^ ^^i'
sacrificiu..!
-
ricto,-es
dAakoli e.iste,.
nomina
me.mmsse
-' stn,leis
'J"'^'Jf;

'
"
^^^
,.
\,a ,.egem suum
pervencrint
"
/- martj,,-ii-
.ui
- tn.mpho
^' pollcte
J^^.aZLum
festa
conscripsimus,
ut iuberc
Christ,m,
hac de ca.m
s.n,j.dor.m
mcns^um
^^^'^TA
,Jentes c.m diehus
omnibus pcr
dignati estls'^
pcrem.em^^
nostrae
i':;''''''^
'''
':rr.,-,te
-
celehrata^^
Et
quoniam pcr sin-
Ja anni<'
spatia
*l
sa,.ciorum
A'-'*/
-;^,
tTpkcs
t^mocti,,,entLn
^^
martg,-um
nomina
sunt
noymnanda^^
ut nuUns aies sii qiu
;,.,.,
54
u,,.ias lectormn''^
animum
possit ascriUus,
e.cepto die
Mcnd. ^n ^
-^^"jf
j
J.^S^ .-
sunt in
^"";-r:
ZZriZrii:
l.l
;rl.ni::\ncmo,-atus .., .
amputato fastidio
an.pl.ss.ma
fcstiutate
n s.m i'
^^ ^.^^^^. ^^^^^.^^^^ apostolor.cm
71
r.:;:~:
:*s ?
.r--*
-*<.%
-^- ''*

'

(lloria fecit
esse suUimes.
^aue Theod BW.-
^
universosB.universisque
episcopis W.-
^ invitare fc-.-it B. .nv.taret W. ~ ob] ut BW. -
mqu
7nfVrerauireret> BW (-rent W).
- '
finita BW.
- Gregorium <episcopum> BW
;
acp.scopum eUam K, ^ed in
Zw
-
rer m. W.
- -
eiunans E (his).
-
"
misas E.
-
'-
memorarent W -
^>
statueremus B. - nos o.n.
BW
- -^
^CUodrutBW.
- -
famosis.mum E.
- -
Cessareae E.
- - Palest.naeque RW. -
'
diregas E. - - perfectmsque
Bw'.
- 21
Dei om. B.
^
BW : explicit. Item reseribtum s. Hieronimi presbiteri (Rescriptio \une item] Hieronirai W).
1
sanctis om BW
- -
in Deo aet. sal. om. BW. pro quihus habent presbiter. -
''
Gessariensi E. - ' Gessaream E.
-
r.
dieere W
-
^'episcopo B.
- ^
Gessariensi E.
- ditalam <esse> E. - ^
iUa B. - - petendo B, petenti W. - " benefici h.
benefioiaBW.-
'-necessitudineBW
(-nem B).
-
''
repuplica E.
-
'*
iudicibusque W. - " puplica E. - "quaBW.
"'
perseverantiae B.
- '^
obtinerent B, obteneret W. -
'''
palma W.
-
sublatam E ;
sublata <notitia> B. -
lusu b.
_ ..;
^et^ aeccl. BW.
-^
retexerit et BW.
- -'
dilegens E.

-'
Deo oni. BW.
-^
offerens E. off*erentis W.
-' raemi-
nissent BW.
-**
studens E. studentes B. studentis W.
- -"
quo die ipsum (ipsa W) qua oMeruntur BW.
'^"
existerent E.
extitissent BW (extet W), correxL
-
='>
martyri E, martyrio W. -
='^
suo W. -
^'
triumplio B. -
'*
pollentes]
opulantes E
prius, sed correctum m marg. f.m.
-
'
obantes E, viiinte W. -
^
pervenissent B W. -
^''
sing. raens. om. B.
^''
digna-
miniBW.

=^perenne B.
*"
<nomen> mem. <habiturum> BW.
*'
annibusB, tot annorum BW.
*-
sp.] facta W.
41
fuerint BW.

**
nomina B.

*''
festivitates B. festivitatis W.
*''
caelebrate W.
*'
diversarum secundum
om. B.

-^^oct. <et nongentorum milia> BW.*''
nominata BW.
"'"
qui] quae non W.
''
quing.] E in marg. :
cccLXV.

M
numero B.

^*'
reperire .... ad scriptos W.

''
innuraerabiles BW. lectoris B, lectores W.
^^
lasescere E,
lassisc.
BW.

'
idem codd.

'^^
veniat BW. *^eos B.

^'"
fest.] civitate E.
*
prima inB. *^- apostolatusBW.
I
MARTYROLOGIUM
HIERONYMIANUM
CODEX
BERNENSIS
Vlll KL- lAN- IN-
BETHLEEJI
NATIUITASSAL
UATORIS
DNI- NRI-
IHU- XPI-
SECD- CARN-
Rome . iouini . pasto
ris . mctoriaiic .
AgcUei . onlicfti .
sim
troniano . saturnini
funcdi . ignati .
cyriaci
gagi . ianuariae
datiui . ct in cim
aproniani. uia . latina
Roiii
passio . sc(^ eugcni^
uirginis . sirmi et a
nastasiae . modiolan
felicitatis ei in pga
mo saturnini
.
constantinopl . sri anas
tasi uirgin.
VII KL- lANUR.
In oppido hierusolimita
no . uilla
catargamala
pas scisle(iliaiii . pvinii
martyrdiaconi'/
' . el a
postoli qui lapidatus e
a indaeis ; Hoiii deps
sci dionisi . lieli.; : doros
toli. Antliiocliia
.
iuliani . et pas sci marini
martiaiii . Neaiidri
:
FRAGMENTUM
LAURESHAMENSE
v c.i.i. Vai. r.ii.
-2;^
Vm KL lANVAUIAS
TN RETHLEEM
NATIVITAS
DNl. NRI.
IHV. XPI SEC. CARNE.
ROM. lovini Pastoris
Victorine
Agellei
Euticeli
Siinprouiane
Saturnini
Timeili
Ignati Cyriaci
Gagi lammrias
Dativi
ET in
cimilerio
ampro
niani via latina
roiue
Passio sciie eugenije
virginis . Sirnii
et
anastasiai
qna' de
roma
scos secuta
t|via'('
ad
marfyriu
ducelian
tur haec
glorio>am
pertulit
passioncm
Mediolano
FcUcitatis
Et in
Pergamo
Satur
nini
Constantinopoii
sri
Anastasi
CODEX
EPTERNACENSIS
BicviariuTii
nithenoviense.
Excerpla e brevtariis Hierony-
mianis sive puris sive
mixtis et ex inarlyrologns
liisloricis ,
VTII k. ian nativi dui ni et
roili iovini pastoris
basilei
victorian?
accilae eutici
simforiani
saturnini 1
lc-
medi
ignati
cyriaci zagii
I ianuariae dativi roiii scao
|
I
eugeniae virg et sirmi ana-
I
tasiaemediolan
1'elicitatis et
in
!
pergamo
saturnini con-
stantinop sci anastasi
/
CODEX
WISSENBURGENSIS
cum celeris e progenie
FontaneHensi
VIII KL- lAN. !N BETHLEM NATIUI
TASSALVATOHISDNI.NRI.IHU.KPL
secundum
carneni Roiii iovini
pastoris basilei victorianae
ucellei enticeti
simtroniane sa

turnini
timedi agnati ciriaci . ga
gi . iamiariae
dativi et iii cimil a
proniani via latina Rom pas scae
engeniae virg sinn^ et anastasiae
Mediolano
telicitatis et in pgamo
0
salnrnini
constantinopoli
sci anastasi
5 C. actiUlei.
sinfroniani; L. M. V. acelli;
V. M. euticelU
-6. C. L. M. V. ignutii -7 L. V.
dalilii
- 9. C. sirimae. S. o.h.
RiWi.Betljleem
natiuitas salua-
loris l
(Ini nri ihu xpi secun.Ium
carnem.Uom l
iouini . Passio
eugeniae
uirpinis . Et sirmio |
Anastasiae . uirtrinis . FeliciUitis .
saturnini.
Excerpta rtc. E'.
Uomap iovini
pastores basiles ac iudei
victunani

E* G. alibi
anastosiae
viiKinis.
VII Kl- iiinuar
in
oppitio
bierost)lymi
tano villa
calarga
mala
Passio sci ste
phani
primi marty
ris
diac
qni
lapidatus
esl a
iudaeis
Roili in
cimil
priscille
depos sci
dyonisii
Heliae
Donisloli
Antiocli
luliaiii
Marciani
Neandri
Mariiii
Marliuiani
VII k ian
bierosol sci stefam
diar primi maf et rom
depos
dionisi cpis 1
et alibi beliac
(lorostoli
aiitio.-b
inliani
iiiartini
iiieiiambi
Hich. Passio . Sci slephani .
pri-
miinarltyris.etdiaconi.Rome.
, dionisii
confessoris . he |
hae.
1
aorostoli
. luliani .
nmnniani .
, neandri.
>
It'
inariani.
cl- hchae
dorostoli
iuliani iiean-
I
drilTr.
niandri.
L;ib. maeandn)
'
etpa'*m
siincti
mnrini.
1 Bedft-Flor.
cod.T.
Komae
passm
sancti
marini.
VII KL- lAN. In
opido
hienisolimilano
villa
catarga
malaa
pas
stepbam
primi
martyris
diaconi qu.
lapida
tusest a iudei^
-. RouHlcp
sn rhoiusi be
Uac
dorostoli
antbiocia
luliam
martiaiii
noandri.
[.lededicatio
ipsiu.
hasilicaoin
uuizenburgoM
1
uucii inclum, m. 2. mtfr l
-Uti
I n in ui-hc
hierosoIymiUna
-2.I-.V.V iia
.:i .hariramala.
C om.
- :i. C.
diaconi
prntho-
^rI;;^:tapostoU.S.L.M.V.Hni

et (L M. V. 0"..) diacom et
apo.toh - M-
rfrt
.-
qui sepultus
est in villa
kafarKamala.
'
diaconus em. diaccmi.
[2|
f. 5G>
Cod. Bern.
VI KL-
lANUAR.
Adsiiinpli"
sfi iohannis
fuangfi
apni! {fosu.
el ordiiiatio
episcopa
tus sri iacol)i iVatris
(ini (lui al) apostoiis
pnnnisexiuilaeis
liioi-usoliniis est cps
' or
dinalus.etmediopas
thn inartyrio
" coronalus.
f.bfie
VKLIANUAR.
betliir* iiati scormn
infantiuni r\ ladantiuin
qui sub iuTode pro xpo
passi sunt
'.' Ancira
gailatiac. cntici
prbi . lioniitiani diiic
.
et in aiVica . castori.
octaui . uicloris.
gattae . ro^ati.
ousel)i . probati
ianuari . saturi . catonis
restitutae.saturnin?.
el in tra<'ia . gaiani
doniici^ . ei in edissa
Iranslatio . corporis
scitiioniijapostoii
/
ilii KL. lANUAR.
IxatVica .doiuici.
uictori . criscenti.
priniiani . libosi epi.
secundi . saturnini.
lionorati . uictoriae.
saturi . telicis.
ot roiii . feiicis . el priniiuui
bonciati epi . deor
dinatione
.'
^
Fragm.
Lauresh.
VI. KU.
laiiuaf
Adsuinptio sci ioiiaii
nis
evangciistae
;ij>ud cpiiesuni
et
ordinatio
episcopal'
sCi iacobi
iVatris
dni
qui ab
apostoiis
primus
ex
iudaeis
hierosoiyniis
est eps
ordinatus
ot incdiu
pasdia mar
tyrio coronatus
DECEMBER
Cod.
Eptern..etc.
V! k ian
adsumptio
sci ioh
evang
apud
epiiesn et ordi-
natio
cpiscopatus' |
Ht-i la-
col^i ff dni. qui ab
apostolis
prinius ex iudaeis
hicrosoii-
niis cst
aepiscopus
ordina-
tus et in
medio
]
paschiK
inartyrio
coronatus
iiicrosol
cuius pas vm k ap
.'
God. Wissenb.
1 episcopntus et infva qui coro-
nalu?mm;-(//"'
o<^<i- manuanU-
qua quae fortasse
aprimadiverm
non est.
Rich. In basilica montis oliueli.
Nata i
le . sci iohannis euange-
lislae . Et ordiiialio epi
i
scopa-
tus . sci . iacobi . fralris dni.
Kxcerpta ttc. G. ^14, iacobi
alfei.
VI KL-
lAN.
Adsuniplio sci ioluuinis
evan^elisl
apud efesuni et onHna
tio
episcopatus
sci iacol>i fratris dni
Qui ab
apostolis primus ex iudacis
liicrusolimis
esl eps ordinains ot nu-di 5
.
pasciia
martirio coronaius
3. L. M. V.
ow.episci)|i;itus
ri.fi. 0. ct tem-
pore
paschali.
V. KL. lanuaf
in
betiiieeni nat scor
Infantium ct lactan
tiuni qui suli iierode
pro Xpo passi sunt
Ancyra Gai. Eutici
prli Domiciani Diac
Et in atrica castori
octavi victoris
Gatte Rogati Eusebi
Prohati lamiarii
Saiuri Uatonis
Saturninao
... in trachia. Gaiani
Domiciae
Et in edissa transiatio
corporis sci thome apli.
V It ian l)etlileni iuda id
infautum
anciia gaiatiae
cutici prb domitiani j
diac
et iii aff castori octavi victo-
ris zatlc rogatac cusebi
|
propati ianuai'i saturi cato-
nis restituti saturninae |
et
in tracia gaiani (ioniiciae ct
in cdissa traiisl tom^ apos
mi. KL. lanuar
in Alrica Doiuici
Victurini Crescenti
Primiani Lil)osi
Secundi Saturnini
Honorati Vicloriae
Fdicis
///;;/;;////;/
ET ROM in cimiL Galisti
Feiicis el primiani
Bonifaiii cni dc ordinatione
Bich. Belhleem natale scorum
marty
l
rum.infantium etlaclan*
lium . Ancira . gala l tiae . eutici
prbi.domitianidiaconi.Etinaf |
frica . castoris . eusebii . gaianae.
Translatio | thomae apostoli.
Illlkl inaffntvictorisdomiti
crcsccnlis et primiani |
libosi cpi secundi salurnini
lionorati victurinac saluri
|
felicis rom it felicis et ]>oni-
fati epi
.
V KL- lAN.
Bcthlciu nall sronmi
inlantium qui sub herode pro Xpo pas
, si sunt ancira galatiae eutici prb
j
domiciani
diacO In affrica castori
octavi victoris gatt^ rogati 5
I
cusebi probati ianuari catonis
; saturi
restilutae
saturiiin^ et
: in tracia gaiani
domicie . ct in c
1 disa
translatio
corporis sci iho
mae apostoH nc
'
"^
1
ne deletum.
% C. M. V. infantiuiii et lartt- nliuin. L. luclnn-
tium
3. L. ancira palis. M. (.'al, V. gallis

4. L. M. V. om. diaconi
- 5.C. gatae, saturnini,
L. M. V. gatticae
0- L. V. edisne. M. edessa.
Rich. In affrica . uictoris . li-
brosi opi . I
honorati . saturi . se-
cundi . saturnini . uicturiae. 1 Et
rome in cimiterio . calisti . felicis.
et bonifacii | epi.
Excerpta etc. Rhab. Et Rome
etc. el bonefacii episcopi de ordi-
natione.
mi KL- lAN. In aiVica domici
victuri
crisccnti primiani libosi epi se
cundi saturniiii h(morali victo
rie saturi felicis fl l)oniiaci
cpi
de ornationc
[et e ded. basilicesci ioh cv^rl in uuizen.l
'
*
unds inelusa m. ^.
1. S. 0'n'tio laterculi) romc. In cimitirio
cae-
lesti . felicis . ct honifacii epi . de
ordinatione
.
el alihinat i^curuu) piiinianicN-.
usquen(i:i-A\.\^^-
nini (praeierm mhil)
- 4. 1.. M. V. felicis .
et
romae felicis . et honifatii episcopi de orduia-
tione.

additum m. -i

esse digneinini.
-
ftrius niarlyrium, em. niartyrio ^ Ad marginnu m. 2. Eodem die obiit uuineland(us) prbt. precam{ur) ut eiu^
nieinores
Cod.
Bern.
III KL.
lANVR.
]n
alcxandria
. maii
'
sueti . securi .
(loiiati.
Roii . felit^^is t'P
houori . pole.
ppetut;.
cliti . appiani . cloia
iiisula

sei tlorenti.
conf
.sereni . pauli.
stephani . papia api.
cleti-.'
PRID. KL- lAN.
Cartagiue
. douati.
^
caelestim.satnriiini.
Bouonia . '^'agi.
et roili
.dtmatae.
pauli . roiratac.
dominand^.liilarin*;.
et
di'p6s . sci silueslri.
epi . ritiaria . hi'rnio
tis
exhorcistae.
In
provintia . sicilia.
ciui!
. L-athenas . slephan.
pontiani.atlali.fahia
m.cornili . sixti.
floridi.
quottae.
quintiani.
meneruini.^
sini
^
tbriani .
ammoni.
furtmiati.sr-iuquoutis.
appionis .
calendionis
Gnelpisti
.
exsnperanti
*
sa/,
turuini . agneli.
pauUnac
.
nominande
donatac
. rogate.
_
senonis
" passio scae
columbac
martyris
el
uirginis.
Fragm.
Lauresh.
lll. KL. l;uiu;u-
iri Alexandr
M;uisii
eti Secm-i
Donati
Rom Felicis epi
Honori
Polecliti
Appiani
Screni P^uili
Stepliani
Papiani
I
Cleti et beati
perpclui
qui sf-i
niartini
basilica
iKdificavit
Et oia
insula sci Flo
renli conless
DECEMBEI^
'
Cod. Eptern.. etc. |
, lll kl ian in alax r\\ man-
sucti severi el appiani do-
iiiiti
I
honori poIi<-Iiti screni
pauli papiani cleli
".
[3]
Cod.
Wissenb.
111 KL* UN. In aiexand
mansueti securi
donali honori
polecliti uppiani
el oia insula sci tlurenli
seroni pauli
stephaiii
pampimii
cleti
turonus
perpetui epi epi et couf
Rich. In alexandria.
maDSueti.
ti.jnorii. 1
pauli . poleeliti .
ste-
phani . cleti . Home . felicis epi. I
perpetuae . finrenti
confessoris.
Et dedicatio . aeccle.
2 C.
honorati. policliti. appi;in<li - 4. !>. C. L.
M. V. papiani, C. deti. clementis . turonis cm-
late.
Pridic KL- Jauuar
Carlagine
Donati
Caelcstini
Salurnini
Bononia
Gagi
Rom via
Salaria in i
cimiter
lordauoru
Donatae
Pauli
Rogatiae
I Dominandac
Hilarinae
depos.s("i
Silvestri epi
Retiaria
Hermctis ex
orcistae
lu
Prov
Siciliac.
Gaten
Pontiani
Stephani
Attali
Fabiaui
Cor
neli SyxU
Floridi
Gothe
Ouintiani
Menervini
Simphori
ani
Annnoni
Fortu
nati Sci
Scquentis
Appionis
Caleudionis
Evelpisti
Exsuperanti
Saturnini
Aguelis
I
Panline
Nominandae
I
Donalae
Rogatac
Scuonas
pas scae
Columbae
virgin.
Pridic kl ian roiii
donatae
I
paulinae
rusticianae
nomi
nandae
[serotinae
satm'ni-
nae hilariae et in cyiii pris-
cillae
l
depos sci silvestri
epi k;u-ta^
donati
caelestini
saturnini |
roiTi rog:dae
; domin:mdae
hibu-iuae retia-
1 ria
hermctis \
sicilia in civi
1
alliincnsiumstetani
pontia-
!
ni
attali
l'al)iaui i
corncli
sextitloridicotlac
quintiani
inincrviani
sinipho 1
riani
annuoui
turtunati
sancti se-
quenlisapioniskalen |
dmi
evelpistiexuperatisaturnini
agnelis
senonas
pas
1
scae
colmnbac
virginis
PRID
KL- lAiX.
Cartagine
donali
caeluslini
saturniui
bononi;i ga
a\ et roiTi
donati
pauli rogatae
domi
nand.^
hilarinac ol dep sci
silvustri epi
Ritiari:i
hermetis ex b
orcist. lu
proviucia sicUic civd calen
ft
stephani
pontiani
altiUi
labia
ni . cornili sixti novedi
cottae
qmu-
tiani
nicnervini
sinfuriani am
moui
lurtuuati
sci
se.iuentis
api io
onis
kalendiouis
evelpisli ex
'
uperauti
saturnini aiinetis
'
pauIiM:u-
uoniiuand^
donatae
1
rosatae
seuonis pas scae
! ,.ohu,d)ae
virg .o
EXPLIClT
46
Rleb.
Cartapine
donati .
gaii .
bononi . Rom I
donati .
pauliniae.
Etscisiluestriepi.etconfeslsn-
ris . hermetis
.stephani
.pontiam.
xysti . Seno
l
nas . passio scae co-
lunibae uiririni^.
Kxcfrpta
etr.
Beda-Flor.
codd.
A T L Homae in coem.
Friscil-
lae via Saliiria dep. s.
SiWestri
ep
-codd.C.
V.Romaeviaha-
laria in coem.
loidanorum
dona-
Ue etc.
(qHemadmodnm
.
MJ
sfrf
rariant
saturnini,
cod.
v.
hylarianae).
Retiariae
hermetis
exorci^lae.
In
provincia
Siciha
civiUvteCatanensium^^-.tlaviam
comeli ttc.
3.L. V. rogati-5.
V. silvestnpp.
- '
L-V
pomiani-Si.L.M.V.corneh.L.\.nonhM.
noidi L. M.V.
quottae-
10. L.
senmdi sequen-
Us
13. L.
domaUe
- 14. L.
senmoms.
>
a correctitm;
fjrius e
et pii iudici.
quatenu.
ei ah illo
remiss.o
'ZZlZ^....
.evit.e.
en.a.tulo^suico.on.hine
.^^^^^^
mn remissio
delict<.un.
.ome.lalm -
lANUARlUS
f.57'
Cod.
Bern.
MEiNSIS
lAN.
HABET
DIES
XXN-I-
KL-
lAN-
LAE'1'ANIAS

INOICENDAS
CIH
fUSlO
DNi
NRl
.
IHI" XHI
SECD
CAUNE
Uiork-iilr.sti-pliani. ^
Nicomediii
" .
eufrosiiu
.
opi . pri
niani
*
.
et
aUonnn
iiouoni
.
lnm-i:i . fuauli . hermc
lU. In
bononia . iiagi-
Acti.eracli.
Inal"t^^^-
uictoris
. ielicis .
Nar
cissi . Arciri . ^'t aliora
quatluor.papatiri.pn
miani
. saturnini .
Ite
saturnini.uictoris.
hononiti
. leusi .
Uerme
lis , Roiii . nia
appia
corouae.el
militfs'Mri
ginta . et
marlini.
marlyris
. RautMina
deposil
sci seueri .
conf
Agusliduno
. dep
bcati
agripi>ini
epi
*.'
f.570
Ull. NON.
I.-^N.
Anlhioi-liia
. siriiloni
ef)i
. eiusdem
loci.
stratonici.lubiae
nuuliari
. ahbatis . saturi.
possessoris
. tirnii.
maxiiuiani .
Aculionis
limothei.herisii.artaxi.
uitalis.Acutae.tuhi?
eugendt; . el in aethiopia
Rutulae . daudiae
Aurig^
. Vitalis .
Hieru
solima . stephani
.'
Fragm
Lauresh.
cpi
vim
Mensis
lannarius
halH't
dies
XXX
A
Kl-
lanuarias
Laelanias
indirendas
Circnmcisio
dni uri
ihn Xpi
J^ec
carneni
In
OriL-nte
Stepham
Nicomediae
Eulrosmi
Primiaui
v\
alioru
m
retia
Evcnti
her
molis in
bononia
Oagi
.rach
in
Africa
Victoris
Felicis
Narcissi
Argiri
Et
aiioru
iiu
Papatis 1
pnmiani
S:ilurnini
ile
satnrnini
Victoris
|
Honorati
Leusi
Her
melis
Roili
via appia
coro
nae et
militcs
xxx
Nilt
alamachi
(jni iu
bente
alypio
urbis
pfecto
cu
diceret
hodie
oetavas
dominicae
cUei s cessate
a
supstitionib
idoloru
et
sacrificii^^
poUutis
a
gladialorih.
hac de
causa
occisus
est
Ravennae
dep sci severi cof
Agustiduno
dep
beali
agrippiui
cpi
Cod.
Eptern.,etc.
lamiarius
dies
XXXiv
Kliancircucisiodmnlto
,nae
qni
iubeute
ast
epK|
urhis
praefec -^^-^^'^
'
hodic
oclavu.c
a.
ah
sunt 1
cssate
a
^uper^tdm
nih:
iaolornn.
et
sacrd
c.s
,
puUutis a I
glaai:dorjbus
'hacdecausaoccisusesLln
onente
stetani 1
n.comed
eufrosiniepiprianictaiioiu
vm..
In
ivtia
evant.
her-
,etisl
inbononiaganacti
her:u-li.
In
afTri
victoris
teh-
,isnarcissilargiriftahorn
n.
papa
primiani
saturnuii
II
satu.-nini
vicloris 1
hono-
rati
lcusi
hermctis
. .el
imililxxx.lRave.ulepo.ssc.
severicnmtTb:snis.:u.gnsto
dvmo
depos
:igrippiui
cpi
Cod.
Wissenb.
lANVARlVS
HAB. DIES
XXXL
LV.XXX.
^jm ianua.-ias
. ci.Tmncisio d.n
L I .u"i ihi'i Xpi
sccmidnn. ca.-.iLMU
IVliiu orie.ite
stcfa.ii
nico.nedi
a
eufrosini
epi
primiani el a
5
liormnimn.
In
ricia
evanti er.netis.
lnbonoma.gagi.appi.er:ich.ln:Ulfri
ca
uictoris
felicis
narcisci .
argn-. et a
lior..m.uu.Papatis
prinii am satur
nini
Item
s:ilurni.n .
uictoris .
honora
ti
leu*;i . ermetis
. Rom:ie ui:i :vppi:i
.
co
10
ronae.et
milites.
xxx .
Haue.ma.deposi
tio sci
seueri
conf . Agusli duno deposi
heati
agripini
cpi.
Illl . N6 lanuar
Antioch.
Siridoni
rpi
cinsdrm
lo<-i
St.-ato.ii
Tvihit'
Macharii ahb Saluri
Possi-ssoris
Firmi
Maxi.nia.ii
Ac.itionis
Ti.iiothei
Herissi
Arlaxi
Vilalis Acule
Tubie
EugL-ndae
El iu aethiopia Ru
tnlae
(Uaudiae
I
Aurigae
Vitalis
Hicrosolyma
Stephani
lANVARISm.
1
-5.0- ^i^.^;^"^'!-^^-^-^-
,iti,
6. cteyi
,.unes
bonon.a ;
C. ga, L. M. V
; . (
S L M V. aeti . heriich 8, 0. S.
SJ:isei-l".L-V.leuthi-10,
U S
;onone-ll.C.mimum.S.xv-
2 L
severi
cpiscopi
- 13. C ai,,>: m cvU^alc
ruspensi
dcposiUo
bcati
lul.cn.n
cp.scopi cl
confessoris.
Eich
llircunicisio
dni nri ilm
,i secun 1
.t"i" ^"^""'
^"
riente.stt.phni.[Nicom>]iha
1
eofrosini
epi . iJiimiani .
Et aliDi .
herraetis.Kap.lHauenna..euen
confessoris .
Aupusliauno .
depo |
sitio anrippini
epi . Hom .
marti-
nae
martyris.
1
in litura.
. .
Excerpta ftc E.
Homt-
martini
monachi-Bedacod.S'elA(io.
Uomae via Appia
eoronae mili-
tum XXX
- Notk.
coronae et
mihtmii XXX.
llll Noi"i isiridoni epi antioc
cl in alio loco
stratonici
maccari 1
abba.ii
saturi
possesoris
firmi
maximiani
acntionis
tiniolhei 1
hei'issi
arUixi
vilalis acuti toliiae
eugendae et in clhiop rnti-
\!t 1
daudiae aurigae vitalis
dc hii-osoi stefani
.'
lill
NON
lANUA
Antiocia . siridoni
epi . eiusdem
loci.
stratonici
.
n.achariabb
.
satun .
pos
sessoris
f.rmi
maxi.uiam .
AcucK,ni
tliiiuothei.herisii.a.-thax,.intah.
a
cutetubie.eugende.Etineth.op.ari.
tnleclaudie.aunge.uitahshierusohma
stelani.
Itich. Antiochia . isidoi-i epi .
macliarii 1 abbatis . saturi . pos-
sessoris . iii"mi . acutionis. 1
Kl in
aethiopia . rululae . HierosoUma
stepliani.
Kxctrpin etc. E'. isidori ep. ac
marl.
E'. G. tohiae abbatis

Beda cod. S*. Anliochia Syriae
doni epi eiusdem loci in Aethio-
pia ruluh.
3.L.
V.sU-acini; C. o.h.
possessor
acutionis, V. actionis, L. M.
ationis
-
lasi, C.
heresii. arthaxa. L. V.
henasi
hcrissi. artaxi.
i3'4.G.
- 5. S. ar-
astaxi,
M.
1
prius
LASTASiAS, deindt em.
eiii. fx Necomedia
*
evi. eofrosini
* prius priam. deii\de delttum a "^ militis 1" '.
**"
Cod.
Bern.
III
NON.
lAN.
\n
hclisitonto
ciuihite
pliaretia
. cyrin .
prinii.
Tiu-ugems.etinciml
TiinniiH
.
.lnnaionis.
Eu-LMii.llo<li.ettri
iim
fratrmn
. arget
.
Nardssi
. et
niarceUim .
puerixpi.Auifiiiepi
et
(Ugo iuni .
Eu'^'enti.
Cotloni.s .
primai'.
In
africa . Lucidei
.
marcialis
. statuliani
fonstanti.possessoris.
Hilarini .
pennicei
.
firuii . candedi
Uogaliani . cugeni^
Acutae
.Roin.
Anllieri.
pap? .
parisius
depos
scae
genoue
u^
uirginis . Uienna
depo?^ . iseati
ilorenti
epi

PRID. NON. lAN.
In
africu . aquiiini.
Gemini
.eugenti.
marciani . quiuti.
tiieodoti.Trilouis.
Ix
oriente.bononia.
fiuit . hermetis
aggei.etgagi*.
Fragm
Lauresh.
lANUARIUS
I
Cod. Eptern.. etc.
[5J
Cod.
Wissenb.
U. Nona lauuaf.
hi
EUesponto civil
|
Paretliia
Cirici
Primi
Theugenis
'
Et in ciu Tomis Claudio
nis Eugeni
Rodi
et trimn
fratrum
Argei
Narcissi et mar
('1'lUni pueri Xpiani
Fiii epi qui ^ub licinio
inter tyrones
conphen
'
sus cum noliet
militare
cesus ad mortem
carce
re
mancipalus
missus
in ceppo cst donec rela
lione esset
responsu
dimersoq.
in mare
delato
corpore eius in
litore a
reiigiosissimis
viris
depositu C in
la
Amanti
religiosi
ubi fmnt
orationes
magn^
et vico iuvini
Eugenti
Sodonis
Primae
in Africa
Lucidae
MarciaUs
Statuliani
^
1 Constanti
Possessoris
HUarini
Pennicei
NONAS TAN.
In africa . felicis
secundi . iionori.
Luciani . candedi
lanuari . caeiisfori
locundi . Acuti
Pctri . Marci . sereni
Senni .anastasiae.
Hicrusoiima . syme
onis prophetae.
cum ohtulit oi dnm
iluh xpm . maria
et ioseph . el
^ depos
ipsiiis . prophctae
ct authiociiia.
depost
^
sci Symeonis
conf qui in colu(m)na
stetit.
lii No in liclispofi civi p:u-c-
thia cirici primi llicoginis cl
in civi toniis
claudonis
1
eugenis rodi trium itrm
argei narcissi et marceiiini
pueri xpiani | et (Uogini
eugenti rodonis
priuuu- in
aff martialis stalu,' iiani
1
conslanti
posscsoris hila-
vini liruii
cantlidi
rogatiani
'
I
eugeniae 1
iucidac
acutac
^
'
pacnicae
parisi
genefevae
'.
virgin vicn depos
ftorcnti
|
I
Rich. In
helesponlo . cirici .
'
l,rimi . Et in ci 1
uitate
thomvs.
I
claudionis . eugenii . argei .
niir
1
I
cissi . et marceirmi
Parisius geno-
uefaeuirgin.
lll NUN.
lANUARIUS.
!u elis ponto civitate
parethia cirici pri
uii theugeuis ct in civilatc tliomis cia
udionis cugcni rodi et triuui tValrum
argei narcissi . et
marcciiini pueri cris 5
tiani fcli cpi qui sub licitiio ct digoiuni.
, eugcnti . Rodouis prime . In affrica luci
1
doi marcialis
statuliani
constanti
j
possessores
hilarini p
ennice iirmi
I
candedi rogati ani eugeni^
agute <o
parisius
deposilio
gcnoueut;
virginis
! Uienna
depositio beati tlorenti epi.
I
[et est transitusdoinni
Erniberti epil
'
vU
viri
Excerpta etf. E>. E^. Aug. Ro-
mae iintherii
episcopi (E*. Aug.
papae)
Notk. (ad rfiV'" praec.)
item Tomis phili ep. qui sub Lici-
nio etc.
- Hb;ib.
Tomis civ. titi
epi qui sub
Lucinio elc
>
1
Rhab.
(jueinddmoditm
Lau-
reh., sed
curationes
loco ora-
Uone9.-Notk. |
ferc ut Lauresh.
sed brevius.
1
tmcut inclti^n, m. 2.
2. S. cirici primn om., 2 m. cirini - 6. S. 0. L.
M. V. xpiani fili; C. om. qui sub licinio et digo-
iuni ; S. diguiuni ; L. M. V. digo. iuni - 7. C. om.
primae
-
8. S. fnituliane
- 'J. S. C.M. posses-
soris. L. V. possessori
- 10. S. C. L. M. V. acn-
tae-ll.S.G. L. M.V. sanctHe, S. C. penovefae,
L. M. V. genofevae
- 12. C. addit :
et confes-
syfis
13. niiris inclusa propria itniiis W.
Prid.
non in aft atiuiimi
gc-
mini
eugenti
marciani
(luinti
tiicodoti I
trifonis.
In orien
fivl
bouania
hermetis
aggei
gai aedui epi. i
Rick In affrica . aquilini . ge-
mini . mar |
tiani .
eugentP .
\
quinti.tlieodoti^.
eltnfinae.ini
oriente . bononia
ciuilale .
lierme-
tis.etgagi.
1
R.
eugenii
H^.
theodaU.
f;jrpMWc.G.9H.Afncatf/c.
trifone.F.tripbonis.-Aug.aqm-
lini aggei agenU.
PRl.
ONIANUA.
In affrica
aquilini
gemini
cugenti
marciani iiuinti
tlieodoci . trifonis iu orientc^
l)ononia
, civitate
ermetis argei et gagi.
3 S
themioUi (ii 2 m.).
bonia; C. L. M. V.
theodoU vel lbeudoU-4.S.
^^'^'P'^^-
add. alterum g). L. M. V. aggei. M gan -
^0'
nuna.quaesequuntur
in fd. Dacheru.
denuni
in codice C.
peiyrom huc transtata a dte stq.
Noninafffeiicissccimdiiu)-
nori luciani
candidi
ianua-
riae
caeiifloriae 1
locundi
acuti
pctri
marci
sevcn
anastasi
in
antioc
simeoms
mona.
Rich. In
alTrica . felicis .
se-
cundi.luciaui.ioicundi.petri
inarci.bierosoHnui.doposiUol
simeonisppbetae.El
in antm-
chia . simeonis |
[confess]
ons.
i iniitura.
Excerpta
ete. G. in
Afnca r/r-
luciani
celeforii
d^^^^/f^^^to
petri-
Notk.ianuarutelesphori
iocundi.
rAN.nnccxr
[ti-ans.uistumepiV
NON
lANUARIAS
\n
affnca
feiicis
[secun
ai
iionori
luciani
candedi
ianuaru
ceUsforiiocundicait<i.petri.inarc..se
rini . senni . anastasi^
h.crusoiima
sim(>nispropi.et^-ctmiol)tulhtc.dtlm
5
xpnnuariactioscphctdcpo..itioipsius
*^
[pi-ophe
t^ ot
antliiocia
s(M
simiouis
confessor^
in
coiumua
stetit.
l^
\ ^
uncis
inclusd m. -i.
f..fori L
caelisl.l,.iri,
V.
t?ks(ar,; ^.
C. L. M.
V
aJuti-i.
S. .im,i
-5. S. C. L. M.V.
seo,s
^It 8 S Et i,>
antiochia in cocla quae
vocatu
'
polnftontiae C^
-,. ..-
"rVZt^-
Seposilio
sci
sy,eonis
confesor,
qu, mco
lu,m,asletit-7.
r.. L.
M.V.s,n,eo,us,
C.rf<W.
I
momichi et.
'
In mat
. .prdoUsexergastulo
sui
corporis
hinc
nagitan.us
ut
rrjine : et IransmigraUo
uualamund. .
sacerdoUs
ex erga
... j p. y.. ,
dopost m. J.
memores
ilbus
sitis. - ^ ei^
[6]
Cod.
Bern.
VIU IL).
lANVR.
Ejiiphania
dni.
Atnca . fori
iocuiuli.
petri . niaiTi .
acuti.
lanuariae . Inli.
?lonori . Antonini.
Apu(lS\rniia(m)^
anastasiae . In an
Ihiocliia . pas sco
rum . luliani.
et
balisseMu
imlia
Cclsi . iuliani . In ciuil
redonis . natiuitas.
et
ordinatio
episco
patus.el
trausitus.
meliani
opi .
ibidem
caelebratur.
VII. ID.
lANVARlAS.
f.
58* In
Nicomodia .
Luci;uii
prbi.tiuiquattuor
parlih:tactus
est.
ct
reliqua.lNmilita*
uaciuitato.Natalo
poliotti.lN
oraclea
folicis . osidori epi.
eductin
iliu do ao*rypto.
costini .
palladi
candidao . Alio loco.
poliasli . fdoronis.
candediani . oucti
VI. ID.
lANVARIAS.
1n
grocia . Rustici.
phisi-i . timothoi.
locundi.Ratilis-
Luci . i)otri . ilori
tilisfori.anastasi?
ot alio
loco . salhoi.
Agusti<luno
. dopos
beati.egemoniopi^
f.oS*
V. ID. lANUAR.
in
africa.epicliti.
iocundi . quinti.
secundi . saturnini.
Uitalis.ouonti".
felicis . Artaxis.
furtunati . Ruslici
Sihi . qu:u^-i .
cV: a
lioruui
soptom.
marcialis . saturi.
iNSmtrna^.Rovo
cati . tirmiui.
nossossoris . lanuari.
Saturnini
.-
lANUARlUS
Cod.
Eptern -
etc.
,-
ft |.il..<fori
tlori
iocundi
petn
VIII idus
opifania
dm
ui aft t U^-
1
.^^. ^,,totmi
marci 1
aout.
'""^^
-.^^f''^ ^^
p,^
.coru
iutiam
e
aput
sirmiam
anas
1
^:
^^fX
rivi
rodon
ual
sc.
basilissae
. in india
cols.
lul.aui
,
!u
luolani
opi
.*
1,1 >.
I fi-ic .
lelesfoii '
.
acuti .
Rich.
Epipt^ania
dni nn ihu ''P
. ". '
^,,,tasiac
. In
antiochia.
soopiitui
nielam
cf. - (
tte"'"
episcopi ftc.
Cod.
Wissenb.
UIIl 11). lANUARlAS
Epliy
fa.na diVi uri ibi". xpi. In afT.-ica fori
iocu.idi
p*'tri uiarci .
acuti ianuarie .
[iuli . lio
nori
antonini
Apu.l
syrniiaui
.
anasta
siae . in
antiocia
passio sooruni iulianiel 5
basiliss^.
luindiacolsiiuliatii. Incivitate
redonis
nativitas
et
ordiuatio cpisco
patuset
transitus
sciniiliaiii cpi . il>ido
ct^lfiiratur.
2 C
Epliiphania:r*-i-/
Epiphania t-W Ejiy-
phania
- ^- ^- ianuarii
- i. C. antonini item
fori- S L. V. svrmiiim. C. M. sirmiuni - li. C.
celsi pueri-
S. S. mellanit':^ m. addit altrrum
i), C. melani.
filonis
candidae
.*.
n,,
in
nico,ne.iia . lc,i Ki.i
. lice,ni |
diaconi
.
polioU
.
Mici. .
innnarii .
poliarcbi 1
liioron,.^
^^.^. ^
_ ^ ,;,.
ei Notk. in
Antiochia cleri diac.
UU ID. lAN. In uicomedia
Kiciaui
prb
qui
quattuor pa.-tilnis
factusest et
.-oHqua. I.i uiililaua ciuitale
Natl
piliocti . In
heraolea
folicis d ia
uuari In
grecia .
polooostin palali ca.i 5
dido. AUo looo
poliasti
philoronis can
dedi ani eucti.
1-3 S In nicomeilia
luciani
presbyteri (2 m.
mldiilit si-a
lineam
antiocenae
ecclesiaei. qui
quattuor imrtihus
laclus est et in nmre imssus
llia die intet,'cr
e.t invenlus 3. C. divisus vsi,
M. fractu- est : L.
('. onu et reliqua - i. C. L. M.
V. poliocti. C. ianuariae
- 5. S. L. M. \. imle-
costen . palla<Iii, C. civitate
policoslmi palla.hi
6 S C poliarti; S. C. M. candidiani. I-. V.
candediani
- 7. S. C. euthici. L. M. V. evoli
-
S. In finf
laterculi m. 2 : Et relatio puen ihu ex
egipto.
VI idus in g.-ec oucti
rustici pissei
tiu.othe.
secund.
c
ci
i"ia..ua.-i
et i.. l>.'uu.ii
leuci 1
et iu su-.ui.s
auastas,
iocuudi
ratitis
pct.-i tlnri tilis flo.-ia..i |
lacae et al.o loco
pathei
a.igustod
dcpos cge.iiou. ep..'.
Rich
ingreciacipisei.secundi.timothei.
|
lucii .
nori
.
.-ustici .
^T::^::.
tr

;%li:&.
oH l,e,.l.a.ai ei et conr.
-
txcetpta
,
"
pir oodd C. V. in Uraecia rustic. episcopi
1
F .luUlW
dep. f^emoni
luciani nax.nnan,...
Belvacs s.
luciani et messiani.
UI IDUS
lAN.Iu
grocia
rusitici phvsci
thiniolhei .
iocundi
.
ra
ditis.Iuci
petri.tloritilisforiauastas.Q
Et alio loco salthei .
Agustidmio
dopo
[.iit.o
beati egemoui opi.
2 S C. L. M. V. ruslici; S.
pliysci. C.
phisei.
L. phisti. V. physti. M. fisti - '2,3. S.
raUti. L.
ratilis-3. S. Ilori talistori. L.V. flon .
tih .
fri..
I
M tlori. telesfori.C.
m.telesfori
i.
>C.
^-
Ihei
C.df/(V;marci.Ingalliacivit.belIoacus
passio sanctorum lu.iani.
mariani al.iue
mluini
,nrt.
-
5. S. egemoni C^
m. em.
gemonis)
con-
fessoris (2 m. addil : et epi).
. .
1 n IDUS
lANUA.
:;s?;;f
,ss.
s;.,;r;j;::s
-rs , ,. .

-t
..rttu.ti 1
r..stici siUi q.iioti et alio sex marc.al.s v.tahs
''",.."''
,/V'talio.-,....
; .er..i
revoca.i > .l.-.ui
possesor.s .auua.-, ^^^
^^^,,:;;:;::' si.^
In
s...c.-..a
""'
'
rouocati fu-nuni
possessoris .
la.m
ari satuiuini.
-2. S. epicUti; S. C. L. M. V.
iocun.ii .
<pnnti
secundi . saturnini
- 3. V.
interqumti
--
-y^-
-
L. M. V. saluri . In smirna
fi.C- hrmi
'
salurmni.saturi.S.
saturnini et
belvacus
pas
sci luciani.
R!ch. In affrica epiclili - iocundi. satur j
nini . uitalis .
felicis .
fur-
tunati . In -imiim 1
reuocatae . firmi.
Excerpta etc. G. 915. revocatie sirmi.

priux Suinia,
dfintte em.
ot sic ohiil
uui.ioUlus prht. petimu.
, .. K.i;.ii>. */? RafflUssae
'
sfi 2". * prins melita. em. milita
'"' '" '"**
-,;
::;:::r
^"m^n
i^o rT. .s acomus
"-
.
,... .,;,
..,.,...0,, - -
sn.,.na,
..
smirna.
Cod.
Bern.
Ull. ID. liVN.
[Vica
.
Ueuocati.
i-nii.niiHhac'
ossossoris
. cl
alorCi
110 . Roni in
ciinitef
io
nppin
caclcsti.
H(lii:iiU's
opi.
saiVica.satuii.
:il;iliani.
Micitatis.
)iiiia.quorumgesia
,mbentur.artatis.^Mm//.sr^
^.oliaHi^
cum
sonis
siiis''
lANlIARIUS
Cod. Eptern.. etc.
[7]
Cod.
Wissenb.
. . r
-
! IIII H>1^
lANUA.
Iin idus u. aff
revocati f.rnu iu irta possesons ct alior
duo
I
rom in ciun
calisti via app depos nulmad.s cpi m
"
^^^^^
. Ron,, m ci
aff. saturi 1
vitaliani
t.licil.t,.
.'. -. .- quiut., artat.s . . l ]
pos^^-ns et
^_
^ ^^^^
^^^
^^^. ^^^
ciaclis epi. lu affrica . suturi
u.taham
felicitatis . quinti . quorum
gesla ha
bentur
artatis.
2 S. nirte. M. nisli. L. V.susli - * ^- caelesti.
C
cimilerio calesti via appia
dcpositio - fi. L.
M.
telicilatis qui quoi-uni. V. teliciUtis
quorum
7 hal)et arlatius, L. lialient astatis. M. V. lia-
bentur astatis ; S. addit : el in syrmis natl revo-
cati.
III. ID.
lANVAR.
1
alexandria.
petri.
Soveri . sci . Leuci conf
et
alsolami .
quoru.
gestababontur
Nafrica.liloionii.
ingenui .
qiiinti.
auuari
.
Saturuini.
Uincenti
. In bispa
Kiis .
Augenti .
donati.
Aguslini .
Grcgorii
epi.Nazari.Saluii.
Folicis . donati prbi.
tlori . /.omini.
Pausami
. eugouii.
Uictoris . stephanv
i-t aliorum
duodecim.
v\
deposl
hortinsi epi.
PRID. ID.
lANUAR.
iNachaia.cyriaci.
Moscenti
.Bonitt?
Saturi . <-iuis arabii
qui trausions
ante
templum
cuiusda
idoli . iNsufflans.
cumsignasset
fronte.
corruit tenentes
* cum.
ibidomobservaNtcs
duxerunt ad duccm.
et indicantes
tuctO.
decollatus
cst.
In africa . Zotici.
CastuIi.quinti.Uogati.
Modosti . ubiciani.
Garotici . castulini.
In aegypto .
pbiloromi.
zotiui . casloli .
petri.
avcutine
'.'
BM. Kome . depositio mekidis epi. I
in ^i"' ^.'''""^^'
A"^""
'
firmi . nirtae. I
saturi . quinti . Alibi sci term.tn prb, et eonl.
lU i,, in alr.x pot,-i le,.ci
.-. .-. .-. confes et alo lam>
1
,n
ft filoronii
e.gei
quinti iin.uari
salnrn,,,,
vincenl In
|
pan s a enti
Lati
agnstini salvi
felicis donat, prb flon
Tr,ni,irpati
pansalini
eugeni stefani et aUor x et (lepo.
hortinsi
opi.
111 IDUS lANUA.
In
alexandria
petri . seueri .
sci leuci
confes . et
alsolami . quorum gesta
habeutur
!n
alTrica . i^iloromi .
inge
nui quiiiti ianuari
salurnim
Uinconti iu
hispaniis
agenti
donati
agustini
satuii . felicis . Item
tohcis .
do
nati
pbri . flori
/emini
pausalmi.
eugeni
. uicloris
stephaiie . ot alioru
xn . et depo
ortinsi epi.
10
.
..v..nlmii
'
li 1
loromi. In
anrica
Hhh
In
alexandna
petn .
abbalmn
.
n i
feUcis.Etscigregoriiepi
j
nazanzem.
Ze^^.
0t5. Petri
episcopi
- E. G. alibi
tUoron.i
augenii.
^2 C
lucii-3,-t.G.alsolami.quiuti.inafrica
hiioromi.S.tiloromi),L.alesoIami
- 6.S.C..
Uenti
- H.S. flore pemini
- 9.C.
eugent.,L.
M V. tegenli:
?. -=tephane 2 .. em.
slepbani,
cY. V. Stephani
- !0. S. h..rtin.i .-p... (-
lor-
tensis.L.t>orlensi.
M. V. oriin.i - '- -W _
,,,h
nominum
rannt hoc modo : In ^;pann vin-
centi legenti . donati . augnstm. .
salvu -felic s.
donati
pre.bvteri.flori.^c.
h cod. h. ,mt le-
-renti . donali
^.^r
mmina
omi^Ha :
ea
lero
superins
le.untur sic: In a|Trica pilorom..
donati%ugu.tini..dvii.feUcis
dona. pre-
sbyteri.ingcnui
etc. iV^mrH donati bi^ fepet,-
tum
causam
dedit ei-rori.
rS*;"*!"'-"''-'"""""""
PRID.
IDUS lAN.
In
achaia
cyriaci
mo.scenti
sattiri
civitate
arabi^ ciui
transiens
ante
templum
cuiusdam
idoli .
msufnans
.
cum
signasset
frontent
cormU
tenen
5
tes
eum
ibidem
observautes
duxe
nmt
ad
ducem
et
indicautes
factu
decollattis
e.In
affrica
zot.c.
castuli
m.inti
rogati
modesti
eb.cam
ca
?otici
caslolini
. in
^gvpto
ph.rom. 0
zotici
castuli.petri
auc.itn.i.
^2.8. n. usgue ad
decoUatu. ;-
" "
=*
;.|;:
quod-tO.C.pbiloromi.L.\.l..on.n.M.ph.
iino-ll.^^"*^ntinae.
,;..lnachaia.ciriaci.InatrricaUotici.castoH.cpinU.rogaU.
modesti . petri
.
f^^f'....
^^^,^ gecundi
helari
episcopi
-- G
!!!G.nl4.:otocibonWicf.ca.sf>hro,at,.
..t.,e.
.i.thae
-.... POHO...
^o- P""--"
>""-''
Cod.
Wissenb.
f.59
[8]
Cod.
Bern.
10.
lANVARIAS-.-
1n
africa . iNgomii.
uiiK-eNti.
saltii.
folicitatis.
iNcampania.Noapolini.
cyriaci . cymini.
Zolici . crisi .
cUcori
felicis
. iamiarii.
Roni . secunde .
Via
lauigaNa
. corono
el
militO
cpiadra^inta.
el alibi .
quosquoni.
enonis.
Pictauis.flepos.sci
helariepi.'tcnnfes.
XVlin. RL-
FEBRO.
In
anthioc-hia . cleri.
(iijiconi.df
aiili(inis
nmltis . tornientis
passi . et in inare mersi.
In
africa .
pauli .
suc
cessi . uictnrini.
saturi . Mif^soris.
peronti.Lncrili.
ianuarii . florid^
th<'>uosi:n'.
Nola
capaniao .
pas.
sci felicis.
ei alihi doi>os .
heati
'
oniVasi
i-pi*.'
lANUARlUS
Cod.
Bptern.,
etc.
^^ ^
.
..t; aitti
felicitatis
in
canipa
noo-
^rr.,\f.n ingcnui uincenti . sj5
polin.
cynac.
*'"""
^
j.^^^
j
,,,onao
milil
xv
ol
ahbi
'
.^^.
^ ^ij,,,i . i,narii secundi .
roii.
^^''''|^'|''^^^^J;i^
pi,.tau
dopos
scihilari
epi.
,^i ^^^^ coront?
militnm xi.. cl ;
ID. lAN.
saltii.
Lpolim
f.59b
XVIII KL-
FERHS-
In
aepyplo . Crisojroni.
cyrsi.Leuoi.Gainici.
Gt^nnnis . Min.-lapi.
el
inorienle
.i-ornili.
caelesU . et ceterora.
ANiiochia . liceri diac
El alibi di'lJos
sci al>l)acuc
prophelae.
Remi s- . depos sci
remedii epi . t'l conf
el
pictauis . dedicatio
sci amanti-.-
*
^^^
. uia
laui
cana
coron^
militnm xi,. ci alibi 5
quosqnomo
eo nouis Pcctauis dcpo
sci
olari . opi'. el confessoris.
Excerpta
etc. E^
neapoh
^^^'f\^
^ ae
feUcitatis.
ahb.
alibi
zntici
{-'liceri
secun.l.^ -
^v^ik Homae
via
lavinaca
secundn>ae
svriaci
zolici trliceri
secundi.
- Notk.
l^omae
roronae
el milini xu
2 S C L ^atii. M. V. sattii 3. C. lelicitatis
.
.uodesti \ C. L. M. V. neai.oli - 4. S. C. L M.V.
cyriaci
. cimini . zolici . erisi .
cla.^cen(^.dereci,
C
clereri) . felicis . ianuarii (L. V. zarii, M.zan,
i"e
zanuari) . romae
secundi (S. secundap. G.
secundae
. rogati)
- 5. L. M. V. latina - C. S.
Muosquonio
eononis. C. eos. quon>o. ennon.s.
L M V
quoscomo . eononis i\. eunoms)

7 'ceM-i
owufs
liilarii vH liylarii .
C. addit ;am-
bianis
inventio s. tirmini episoopi et confessons.
theocosiit
epi
XVIIII KL- FEB.
hi
antiochia.cleridiae.
dr anti(|ms
nudtis
tormontis
passi el in mare
mersi In
affrica
pauli successi mc
turini
saturnhii
. missoris .
geronti.lu &
criti.iamiari.
floride
theucosi^ .
No a
eampanie
passio sci felicis et alibi de
positio
b.Mli
cufraxi
epi.
-2 L. cleti, omnes : diaconi
5.
S. C. L. M. V.
saturi;C.
messoris-6.(:.teocosae-/
2 m.supra
lineam m
pmcis-
b.^.t-.i.. ivi.> -
frasi ; S. addit : et in
campania
agapiU.
pania "f-^;' I^,
,.
^^ ^j^ ,,i,eri
mariyris
- H. Nola
Campuniae
Excnytaetc.
E
.
..
'^
Cimpania lelicis in Capua atrapili
Antioclua
glicerii
diaconi de antiquis etc.
KVni in aegip
crisconi
tyrsi lanci .^mniti
zenonis
mencbi
el i^^l ori.n
c<'neli 1
caelesti et cetcrof
aniioc luccn d.ac
depos
amhmu
prof 1
remus dcpos
remedi epi.
XVllI KL-
FEBUO.
In
ae-yplocrisronityrsilencigaginK-i
gcnonis
mine lampi Et in
oriente
cor
nili.calesti.etceterorum.Ant.orha
liceri diaconi . et alihi
depositio
abacu^
propUet^Hemusdepossciremednop
etconfes.pectauisdedicatiosciamanli.
-2. S. cainili, L. gainiti. M. V. tram.U - 3 _
L. M. V. n.enelampi
- 3.4.
S.M.
^''"^'
";_:
leceri
- abacuc
2- m.
- 6. S. remus
c.v.tatc
7. C. dedicatio
basilicae.
Jiivh. \u aegyptn . crisronii . geno \
nis . In oriente comelii. calesti .
ambaci\c
pplietae.
. .
KUu. onarii (e,
...arn, pbri . pveca.i,r) ut n,e.ores UHus siti. - ^
K-..,
Re ... Ke.ni. - ' e. ip..
..ic
.isso.uUo
co>T->'
Cod.
Bern.
XUir
KL-
FKBRS-
:ioniuiasal/;'|aria
scimitcrio.pi-^scoUc
tlopos
sci
Marcelli
papao.ctcoNf.
2t
ui;i
appia - In ciniil
"
calisti .
passio scae
marllif.
audoini
nuutyi-.
Uia
corniua . In cimit.
militum^Noueiu"
et
aliorum
. Nvuuoro.
tmlocim
(luorum
Nomina
. in Ubro
nitae
tencntur
scripti'.'
InalVica.siiturnini
faustini
. frauiani
et
aliorii sex.
Arolatodepo.sitiosci
honorati
epi
//,7
XUI
KL- FEB-
1n
africa.Micao
uidori^.MistiaNi.
Saluii .
Miseliani
uicturici . Thecurft.^
Furtunat?
.- uene
riae
satae . satur
NiNae :
hortisiane
Leucu .
Missuriani
Uiuceuti
.* Albae
Mosoi . iNgenuie
Uicturiae.
In oriontc . Natl*
rubcntii . et masteri
*.
In aegypto . Tticbai.
de . depos sci anto
Nii/^.monachi.
LinguVuis . passio
scora Marlyru
gemiuorum . Spou
sippi . Ilolasippi.
Molasippi : Loonelle
luneUae
.*
Neonis dea . dep sci
Marcelli epi.
Beluricas
.
Snlpici
ojji
lANUAUIUS
Cod.
Eptern., etc.
XVII kl rom via salaf in cyili priscellae dopos sci niarceUi
U\
1 et via appia iu cym calosli pas sci anaui mari via
cornelia |
vnii mU in cym aliorum xiii quorum nom ds
scil iu afT saturnini \
faustini nafTaviani ot aliof vn. anlal
depos -sci liouorali epi
m
Cod. WJssenb.
nich. Rome . marceUi pape. I
passio n..rUe .
allnra .
fau.li
Arelato |
depositio . honoraU .
epi.scopi.
Excerpta etc. \\\ Romae via Palularia in civitate PrisciUae elc.
Uom^ via salularia Wli KL. FKB.
lu cymitirio presceUe dep sci marcel
Uopiotconlessoris.elviaappia.Incimi
tirio calosti passio . sc^ marlh^
aud^ini
niaf.Iu fonlanella
deposilio
landoni
8
oni ot couf. Uia cornna iu
<-ymitirio
'
[mU
viiii . el aliorum numoro Niii .
(luorum
no
mina tfuonlur in libro vit^- scripta.
In afiViru saturnini
faustini frauiani
et aliorum . vi . Ar.-lato
dopositio sci
10
[hono
rati epi.
1 ^ C L. M.V. salaria 1 S. C. L. M.V.
pri.cinc, ou .ancli
- 3.-t. S. in via ai.ia
pa.-^.io
Unctorum n.ilia vmr. L. ralli.t.. M. ca ixl.. \.
pUixU
4. C.auilcinae. L. M. V. audemi
-
alibi numero xl quorum etc- 5,6. C. aanoiuUo
Fonlandlemis o.n.; L. M. V. tandom ablut.s
(ad calcem
Utercnli).-
6.C. comeba - b /
.
U
militum novem, L. M. V. nulites v.u. -9. t.. L.
naviani
-
11. C. odrf.-cel
confcssons.
5ii-isnr;;;,r=;x
depos
marceUi epi.'
picii . epi. . .
K.....c.E.Lin.oni....
(eleo.ippi
nu 2) et meleos.pp.
l^-J^^;^^
,,,t,u.
gemmorum
GOU.deascivit.marcelbep..
.i^ r
^^^^^^^^
^.^^^^,
.pcusippi
eleusippi
et
meleos.pp....
lomllae
rirceliaeensLsepiscopietconfessons.
XVIKL.FEBIU).
hi aiVrica
nico
victoris
mistriaui
salvu
lui-oliani
. viclurici
thecuse
furlunat^
vencri^sat^^saturnimorlisiam.loucu
missurianiUincentialheiuo.soimgouule
5
viciurio.lnorienteNatlruhentnotmar
lcri lu aoKVpto
iehaida
depositio sci an
tonii.
mouaclLi.
Lin..'uis . pas scor mar
tyrum
geminorum
spousippi / .^v
Masippi
melasippi
leouilW

^^^^^
ouis
doaMi=^itioscimarcelbepi.IngaU
tatohoturicasdeposUiosulpiciiepietcou
fcssoris.
.
Uoc locu
erasum
leonill?
-
'^
^
ihlctum
'"""" ^^'
r meicae
- 3. C.
Iheocose. L.
2 S micae, C.
meicae >.
v
.
teuisae
- 1. L. M. V.
veneniriae; L.
santae
-
^S.(:.L.M.V.albae.n;o.ei,C.mo.^O-*^-C
rubentiac
- fiJ-L- M. V. masten -
8.S. C. im
rubtntue
,
.j ;,
_ 9. C.
gcrmannrum
-
L;
LM.V.leumUae(M.ieunillae)..unclk.e
Ltor!;s;S.leoniUaencom.r..-^.''^^^^^^^^^^
aviaillorunO;.lea.<icpo.>-Il.L.M.V^c
sancti:C.marcess..iranea-li.s.C.L..
sancti
sulpicii ttc

,
<,
-
Wlera.
exaratae
mav
receU<-^.
<-b, a>ae.
'
luin in litiira
- ueui i lilui

"""
"'
1101
Cod.
Bern.
XU
KL- FKB-
bi poiUo
ciuitate
asiae . inosei.
ammoni
. miceac
Asteri.Lciiparfli
conf.Fm-tunati.
Zenonis . /osimi.
menelampi
.
didali
Ualentis . ct
passio
f fw^
sci tyrsi K cum
sociis
suis . Leuci
"^ el gal
lixici
1n alrica . Scosisi.
Successi
. Ualen
tis.theleriani-.'
l'auli.Maiuli.
Luci . uicluriNi.
HoNorati . Satm-
NiNae . Floride
*
Lurici
ot aliorum
quattuor.
decini.
XtlU
KL- FEB.
In africa . Pauti.
qiiinti.Geronti.
lanuarii.satur
NiNi . successi
Germane
. Tertu
H
'.
et
aliorum
mullnrum
. Tybe
rilani . Maioli.
UicUiriaiii .
bono
rati
.Furtunati.
f r,o-
lulii . Lurii .
Mar
cusii . Publi .
Feli
cis.GabM.Uilalis.
Cassiani.Uicturis.
Secundi . primi.
Hispani . ecamari.
U
Lucii
saturNim;
Fioride . calistae
MoK-ndioiiis.
Hici-usolima
. Mar
Ihe . el mariac
sorores^
lazari.
Gharlaginom
picariae . piae.
etaliorumtrigin
ta . et octo.
Zosimi
MiNelampi.
Tibariani
. Furtu
nati.
Rome .
passio
sci
Seba^tiaui .
maft
Lugdono
. oniinal
episcopatus
sci
Niceti cpi


lANUARIUS
Cod.
Eptern..
etc
tunati 1
Zenonis
Zoso.m
m^".''
P'
^^^^ ,,,ntis
telenan.
teucijamnicillnaff--;-:;^,,^^^^^
^:j::^'!;:::ir,^o:virs.a.p
Cod.
Wissenb.
XV KL. FEBRO.
Dedicatio
catbedra sOi petri aposloli
quaprimoRomvpolrus
aposlulu^ sedit.
Et in
ponto
civitato Asit; mosei ammo
ni
mic^i;
Asteri
lurlunati zononis zesi
ini
. mene
lampi
didali .
valontis et pas
sio sci tirsi com
sociis suis leuci ot gallinici
In
atfrica
sconisi
successi valentis teleria
nipauli
marcuh
luci .
victurini honorati
salurnin?
florede
lurici et aliorum . xmi to
etiissiot>Tsi.
1
R*. R'^.
cathedra.
t mort Pnnlo mariae
ammomi
.
^xr;,f..c.G.915.pnscaev,rg.etmal^^^^^^^^^
^^^^
^^^^,.
_ R3.
transitus
sanctae
mariae .
Romae
aeaicn
petri.
Scariaepiaeet
aliorum
xxxvm 1
et al,l>, zosmn menaap.
tubariani
fortunati
sci niceti.
2 S L M V
Depositio (1)
sanctae nc iilorio-
saebeatae'mariae
umtris
domini no.tri ihu
christi (S. om.
christi) et dedicatio ;
S. C. M.
cathedrae(L.V.on..)-3.Squia:C.romae
Ldit
- 4 G. L. V. moysei
- 4. 5.
S. amonn, L
amoms
-
5. C.
meicae, M. micheae. \
.
moeae
. > .,, i
- >
(j C. zosimi. L. zezimi

ron'M;he.eriani.V.thaelaeriani.C.fo;e-
riani
-9 S. C. maiuU. L. M. V. pauliann .
lulu.
ud-10L.V.flnredi.M.noridi;S.lucu.L.
V. luciri
-
S. 2. .. inter lh,eas: et sce pnsce
^'HTcod. S.
upra hoc
vocabulum 2. m. :
hoc
supertluum
est.
lnattVicapauUquintiXimKL.FLBRO.
eronti
iamiarii
saturnini
successi ger
mani
tertnii et aliorum
multorum
tibe
riaiii
maioli
Victuriani
honorati
iur
tunati
iulii lucii mor cusi
pvd.h
tol.c.s ga s
.\
Vitaliscassianivictnris
seeuudipnmi
hispani.cacmariUomluciisaluniinae
floride
callisl^
molendi^mis
H.eruso
lima
marttie et mari^
sorores
lazari
carta,'inepicari,pi^etaUorumKXx
"10
zosinai mine
lampi
tibariani
luit uia
ti Rom?
pas sci
sabastiam
inartuis
lugduno
ordinatio
episcopalus
sci
mcct.
epi.
nich In alTrica pauli . quinti . ge 1
rontii . ianuarii
.
germani
.
Hie-
rosolima mar |
thac . et mariae . sororum lazari
.
Roine pas
l
sio .
sebastiani
martyris.
Excerpia elc Bedae-Flor. codd. A. T. L. In Africa etc. successi
valentis.
2.S.L.M.V.,enuarii-2.:^.SC..M..'er-
manae
- :iS..m.
tertuU.
M.tettulae
'3.*-
S. t:. tibiritani. L. M. V.
tyberitam - ^- = '
^.
M.V.marcusi-r,r..S.L.V^gag.--'^S^.^.
spani ce . mari. L. caeman - ^. ^-
'
,. ;
-a C.sororum. M.
sorons 10.
i--
P^
^^ ^
S XXXVlll quorum
nomina
deusscit
-^
C. L. menelampi. M. V.
-"inelamp. ;
^ ; ,
tiberiani-l-2.S.L.M.V.sebastmm;C.^o-
vermm om. 14 C. om.
.
3 1.;^ leuci
- '
ninue. mi. ninae
- *
prim Florede. em. Floride - ^ es corr. fx is - epi incoeptum
abradi.
1
priaa tm-si, em. tyrsi
- " leaci. em.
leuc.
Cod. Bern.
XIII KL- FEB-
Rome
. IN
ciiii .
Fabi
ani
t'pi et sebasli
^
ani-
In
ciniiterio . Ma
riac
. et
niartliae
Amlifax^.et
aba
cuc.
Lugduno
gallia.
clcinentis.
Niconieclia
. Leonti.
Biti. Giriaci
.ursi*
conilei . Leuci.
Flori . Felicis
Gaeleiloniae . Mar
ciae.
Neucanno . Tyrsi.
quiriaci . Galinici
Ronie . Passio scae
Agnetis
*
. virginis
XII KL- FEB-
Natale felicis
Friicluosi . marl
Gelsionis
-^
. Fulogi
C:aecilianc . Augurii.
Marcialis.
It . Felicis . Uiti.
Gandei . Flore
Leonti . Giriaci.
Fausta//ci.
Kiconiedia . Eostasi.
confessoris.
In africa . Solutoris.
hermelis.
In liispanis . ciuitate.
taracona . passio
scorum . Fructuosi.
epi . Auguri . et
ciogii diaconof''
et niartyr.ni
'.
Trecas . passio sci
patrocli marlyr
Arvornus
deposil
l)oati auili epi.
SalurNini . quinti.
niarini . datii
Saluri.Gadiiiani.
Gaeliani . Zabullii.
Mamas . Uincenti
Arogali . Uictnris.
Repositae . primi.
Lucii . Mainlini.
Honorali . Mar
cusi . Secundi.
Gaslini . Gugi.
Cjtclostini . Ermis
opi et publi
.*
Uom pas sce ag
uttis uiryin
^.
lANUARIUS
Cod. Eptern., etc.
XIII kl rorii pas sci sebastiani fabiani epi via cornel
niilia 1
ab urbe xn niari ot ambacu lugdun clementis
pfb In nicoiii |
leonti ciriaci biticendi ursi ilori felicis
ceiedoniae marciao |
neveduno tarsi leuci gallinici kiriaoi
et in spanis vincenti.
11]
Cod Wissenb.
XIII KL. FEBKO.
Roni.,' In cimityrio fabiani epi et sabas
tiani . In cymitirio mari^ et raarthe
audcfax et abacuc . lugduno ga clemtis
prbri . Nicomedia U'oiiti biti cyriaci
ursi cendei luci nori feliois caoledome
niarci^ Neveduno tursi quiriaci galli
nici.
Rich. Rome uia appia . sci seba |
slJani . fabiani epi
.
nicomedia
.
leontii . ciria | ci . cendei . ui-si . flori . felicia .
celendonii
.
neui
|
Juno
.
tyrsi . leuci.
Excerpta etc. R. Rom . in cirait . calesU catacumbas
passio sanclo-
rum fabiani et sebastiani.
XII kl rom scae agnae virginis felicis fructuosi celsiani
coliani augori marcialis II felicis cendei viti flon lconti
|
cyriaci fustaci nicoui
eustasi in aff solutaris
hermet.s
1
spania civl racora scor fructuosi
augori oulogiao daci
|
tiecas sci patrocli
arvernius depos aviti epi alibi sa ur-
nini
I
quintini marini
datii saturi gaddiani celiani zabiUi
mam |
mar
vincentiae
rogati
victoris ropos.tae
prnni
luci 1
maulini
honorati
macusi sccundi castiui gai cae-
lostini 1
crmis opi et pupli vincenti spoliti civi vitalis.'
S. om. epi

1 X S. L. V. sel)astiam ;
C. et
passio sancti sebastiani martyris 3. C. L. M.
V. marii, S. mariae em. marii ; C inartluie uxo-
ris eius

4. S. gallea, C. galliae civitale

o. M. V. leonlis
6. luci C. om., S. L. M. V.
leuci ; C. om. flori ; S. celendoniae, C. caelido-
niae. L. celedoniae. M. celidoniae, V. celae-
doniae.
XIIKL.FEBROARIUS
Uom^
passio aguolis virg Nall felicis
fructuosi
celsionis
fulogic^
ciciUane
augori^
marcialis Itom
folicis .
viti
candei flori leonti
cyriaci
faustaciNico
t
media eostasi conf In atrrica
salutoris
ct metis . In
hispaniis
civitalc
laraoona
pas soorum
fructuosi cpi .
Auguri et eolo
gii diao Trecas pas sci
patrocUmart>Tis
Arvernus
depos beati aviti
opi.Saturni
1'
ni . quinti marini dacii satiri .
Gatldiam
celiani
zabuUii
maminas
vincenti
.
aro
gati . victoris
rcposit.;
priuii
.
lucu .
ma
iuUni
honorati . marcusi
secundi cashm
.
gagi celestini
ermis t^rbri
el publi.
'^
saturnini.
1. R*.
alevernis
E.ce.pta etc.
Bodao-Flor.
cod.C.
fructuosi
caeciliani.
^2 S uassio nn^iis mate assula diei praecf
denti;
errorem em. m. 2 -
^^^^-Jf^^
'^;
C. M.
caecilianae
- 4. S. aKurn, C L. M. V. au-
guri
- 5. C. caudei, L. M. V. candidi
;
.S. C. flo-
rae
-
6. C. dc<.sta:>i. L. M. V. eusUasi
;
^. C.
.olutoris.
L.M.V..alutaris
- 7. S. hennet...
C L V. et hermetis
- . C. augon - H y. h.
M V
elopi-lO.S.C.arvemis-n.S.suturn.
rL*satyri-l2.S.celeani.
M. V. caoUam.
C.
caeleniani ; C
zabulii ;
S- mam.nas.
-
1-)
13 C. rogali. L. V. aroiwnti-
U. > -f '".
m
/,-;;rfrf.-Kepi;V.hermes.C.ermesep.scop.
et publii ilem
leonUi.

sab eni. seb


'
Roni. tc. itt.2.
.
Audefax nn.
Audifax
- ' ed. uni,i
.
Agnifi.s em. At-meti.
- " Felsionis euu
Celsionis
diacomem.diaconor.-'mrfrf.V"mr.?-
f. r!'-
[12]
Cod.
Bern.
In
hispania
.
riuilaU'
ii:i!entiii .
passio
sci
ualcri .
cpi
ctuincenti
diaC
el maf . et
(lecim
el oclo cu
pociis
eoruui
. ciuintili
ani .
Cassiani.
Matulini.
puluii
urbani
. Marcia
IJH.Fausti
-pauli.
Succcssi .
petri
Fclicis
. fJenunri
primitiui
. El)oti.
obtati .
Caeciliani.
Frontonis . luli.
lanuari
. Luberci.
Apoainii
. Orionis
Memuonis
. Her
metis . lanuariae
Ei in
africa . quiri
cum
sociis suis.
GemelU . Saturi
Genuari
. Felicis.
Tyci . Flori.
Orionis.
Ad
gemelias . cle
iiientis .
Anastasi
marlyris
. Salur
nini .
Municipio.
f.
61^
X
KL- FEB-
1n
mauritania
^
ciuitate.Neoecs
sarea
passio . sci
seueriaui
. et aqvii
\iw
uxoris eius.
Bellimi.Nici
Castoli . Flori.
Saturnini . Basill?
ot
cornili.
Rome.Emerentia
ui martyi'
In cira
Gallaliae
-
donati . casluU.
popiae . clemati.
cuni suis
omnibus
ct alio loco .
passio
sconmi . Eugeni
Machari.
lANUARlUS
Cod.Eptern.,etc.
X,
kl
spania
an
-U.nli.
s
vaWn
^^'
^^^^^l^^llVtjU
el
aliorf.
xvn.
qn.nl.l.an.
"
,;
et.-i
ia....a.-. 1'":
,i,ivi 1
eDoti
ced.an. "P';"
J^^
i^.ie
il
iam.a.'.
Cod.
Wissenb.
XI KL. FEB.
In
hispaniis
civitate
valenlia passio
sci
valeri
epi et
vincenli (iiaO et niarty
xvui cum
sociis
suis .
quinliUani . cassi
ani
.
malntini
palvii urbani marci u
alis
fausti
panli
successi pelri fclicis
ianuari
primitivi
eopoli .
optati caeci
liani
fnmtonis
inli iannari Uiberci.
Apodonu
orionis
mennonis hernietis
ianuari^.Et
in
attVica
(piiri cum soci *o
is
suis
gemeUi
saturi
ianuan lelicis
tyi-si
flori
orionis
ad
gomellas clemen
tis
salurnim
mnnicipio
rot^'- . "
.^(Ariim
cosme.etdamiam.(anasta-
1
R'. et
aedicatio
oratorii .
sanctoium .
cosiuv
sii
marliris t. 2).
valentini.
^2 S G M. in
hi.paniis
- 3. i. (-.
martyres-
M. luberti
- 9. S. apolimi. C
apoai....^ M. ..,.0.
donii
- l-2.S.titi,G.V.t,a
L.ficM.lK,
13. C.
inunicipi.
r'::irr:^'^
anoJ co.neU ,
exo.c.
ri.'alaliae
<lo.,ali
cas.oli
papiae
climat, et al loco
1
scorum
eugeni
neonis
machari.'
X KL.
FEBBO.
In
maurilania
civital
neocesaria
nas sci
severiani
cl aqun?
nxons
eius
beUi
munici
castoli
flori
satiu-n.m
.
basUl^
AUo loco
corniU
exorc.stae
m ancyra
galacie
donati
ca^t^^/^^
pice
clemati cum
suis
onnubus
U
a
lio loco pas scorum
eugem
macbaii
Wch
Caesarea . .cneriani el aquiUe - l
IWm heUi
.
ftori saturnini
c-Ui^ti
'
. Sre emerenti 1 ane marl . Et alibi corneln exorcistae.
> \\-. castuli.
Escerpta etc. FA
emerentianae
vir,. - R^. natal .
ss .
emerentiani
et machari el pa^^sio sancti asclae.
,.S.l^.V^eoc^.^-4^S^3^.
=^.
;^-aL.M.V.;^eUi-
7. C. <km;,.i, L. M. V.
cle,nente
m
o-nn
bus
- S C.
eugenii.
enaienUane
et
inaca,
pJvnma;iy,.,m-S....<.<icato
!.."
dep sce
emerenciane vnt-'.
i mauretania enu
mauritania-
"-
Gallitiae, *m. Callatiae.
Cod.
Bern.
IIIUI
KL- FEB-
xti//oeliia
\
passio.
S('-ibabi//U'cp'-''^"^^
Iribns
pavuulis.
,t in ciu
Npot-esarca

Mardinii
.
Musuni.
Eugeni.MetL'lVi.
n
aiVica
.
Epictiti.
Kui)pi
.
publiani.
Chartliagino
. Galei.
^ome .
Fclicirisinii.
[\;ivenna
. Satur
Nini.Mari/Ni*.
dati
. Saturi . labelli.
Gudodiani
. Geliani
Hernietis
'\ Enstasi
conf
Mimnie
uin
'ccntiac
^
lANUARlUS
Cod. Eptern., etc
Vnil kl antioC- biibilac epi cum m
parvnlis ct civi ihu
CP.sri martUmi musuni
euireninictelli ;
in afTepictili rnppi
pnplicani
cartar. galei rom via salaf
1
emctri maxinn o
alibi satnrnini
marini tlati saluri
sutlucliani
1
celiam uibelh
eustaci
ctmtVrmitis
miMnniae
vincentiue.-
Uin.
KL- FEB-
Nicomedia.Bili.
Aruernuspraeiecti
martvf /
Roiu.translatioeimjyer
sio pa.iU
apt)slo\i
in damaso
Cliarlaginc
. donali.
sccundi .
papiae.
Capua
castnlac.
Sicilia.stMtyrsi**.
1n africa . Epicliti
publiani .
pappiac
Inae-ypto.Catinc.
Agapc . Fauiani.
Sauiniani.
Et in salatbeo .
Sodonis.
Ravennae
poteolis.
Antymasins.Sabinus.
Leoilotius . theugenis.
UIl KL- FEB-
1n nicca
smirne.
St-i policarpi epi
1n campania.
Arlhematis . el ai"
mate
EtlandtUia.
Arlhe
mi . Fabiani,
Sabiani . Sidonis.
Paulae
Rauenna . Antbe
miasins . Saninus.
Lcudocius . Theu
genis . cum tri
ginta sex martyf
liich
\ntiochia . pi..<Mn - sci bahiUi. I
cpi .
.uuUnlm.
pamulis.
Kt^: ftoni
- et' li 1
l.i marini . daii . .alun .
.-olian,
.
eustasu con-
fessor.
Excen^ta rtr. Adn. Notk . lu Xencaosar.a
cLVitate uat
.
sanctovum
JZlLrdo.n
musonii
eu^enii metelli fXoth
.mavcelh) qm
omn
i^i traditi sunt et reliquiae eorum in Axum
nuvinm d,speT.ao.
[13J
Cod.
Wissenb.
VUIIKL.FEBUOARIUS
Antiocia pa.s sci babilli epi cum trib;
parnm In civitate ncocesarie
marduni
mnsuni engeni metelli
.
In aft epictiti ruppi
publicani carta
ginc ?alei Roin telecissimi
Ravenna
satnrnini
marini dati saturi iabeUi
gudodiaui
ccliani hermctis eustasi cof
niinimt;
vincentii;
->.
L. basilli. V. basilii - 3. S. t:. L. M
.
V. pav-
vulis
-
t. S. marrluuii'<? m. em. iiiardann;
musuni 2 m. ^i. musanis. L. V. maisum ;
V.
inecelli. C. om.
-^). S. poliani. C. om. - f. S.
eallei C. galiei ; C. lelicissimi oum sncus suis
(C. ceiera om.) -7. S. gabelU- S. S.
KO.Iodiaui;
L celeani. M. V. oiielaeani
- '.>. L. M. \ -
num-
mae ; S. 2. m. m{(litum : et dep sci Umothei epi
etcf etdiscipuli
-i ii:'di.
leoclo<.ius
teugeni. |
.1 n, cart..
olo,
pap^^
capv.
.
^^^^, ^^^^
.^ ^^^ ^^.^^^
,
; catin?
Agapc
laviani
saviniani
I El in salateo
sodonis
Ravcnna
poti
I olis
antimasius
savinus
lcutlocius
'
theugenis.
_ .
tConvei-?io
sri pauli . el sci proiccli mrj

uncis inclusa m. 2. inter lineas 2


tt 3.
^7 ^ C L. V. biti
- 3. S. 2 m. et
conversio ;
r.
"^cti pauli ; S. C. L. M. V.
carlhagiue do-
uati etc
-
i. V. capii . castulae. S. rapua las u-
I
L
M.V.epititi:M.pupliani:Gpoi.mem"..r.
eius loco saturi : cetera us.ue ad /-"'''"^'j'*
_ 6 S aeapiae
S. laviane, M. fahiaiu

1-
i ;.i Rnme trans 1 latio
'
. pauU
apostoli .
Car-
om.
-^^^
^^
'^
^Mech ; L. M. V. so-
,"rao:::u't;:n
t^an^caJictm.pubUanMnaegyptol
^i^Ttts. M.
pteoli.,L.poiioU
-^L
tagine
donaU .
^ecu i
antliimasius ; S.
suavmus. L. M. \
.
^^abi
catynae. .
oi tIiPU"eni.M.
theugenislcum
xxxvi
I
R2.
Translatio
coiTons.
nus -
L. llifu.eni.

... .. ... An.e.is


A..ini t.

p.eiecti
^a.t.
.a.v..,.
....
1 taelliani
'!' m.
1 Ft in I laodicia
- rodonis .
nis.xxx.lquinq.martyrum.
ietmar.i".^s"i>'-"
''"'"'"
,
..P^nlae W^
Bethleem
dep.
s.PauIae.
:xrirfe/c.E'.n.sanctaePaulae,n.
V1IKL.FEBR0.
IN
nitia
smyriK;
pa5
piHcarpi
epi .
In
cami)ania
poleolis
arthemat.s
et
armatc In
laudocia
artlicnn fa
biani
sabiani
sidonis
Ravenna i
artlicmi
a.ius
savinius
leudotius
theugenid
cn xxxv
niarlyris .
> < L
M.V.
nicea.C.nicaea;
S.C.L..M.y.
^
,.
i
(
c
P,.eiooli
,rL< et
ar,atae. dona-
^;,:ii_ (i. S.
rthe,a.ii,
C.
anlhemasu,
L.
,trmarty,U.M.cmxv,marUr..V.
xxxv.t;.<W>V...lormil,os.paulae
. . , I, _ 5 priua
Hermitis

_ , , marian,,
<''","'
"" '^
,. ,.
-
vriu
Neocesareae.
dt<nde '" i-
_ ,, .5 iaa^
.,W..Authiochia,......-^^-;-|'^^^^^^

in maruim : ohiit thm.lhahKus)


presbt.
pre.amm.
l mtm
lANUARlUS
[14J
Cod.
Bern.
UI KL- FEB-
RomeScteUgne
tisuiiyinU.dHiatnuta
le
-
. uiti .
IN africii . Missu
riani . publi
uictoris
^ quin
tilli . ]nil)liani
.
Fcsti . Felici
.
f,
62b Hosoni . Proces
si . Ucneriae
Marint;
Fortu
Nati.Theucus^
Egodditis . sccuu
dae . epictili
.
lliiH-cnli . B'^ga
li . primi . Aureli .
hclari .
perpetue
luliane .
et alionun
quadra
giuta
quatluor
ei
dedicatio
basi
lic^ sci uictoris.
Nicoinedia . Lcaci
.
1n
apollonia.
Calenici . Lucii
.
lionorati . Ma
rosi . Secundi
.
Casti . Gagi
.
Caclestini.Snlpici.
epi et contes
.
U KL- FEB-
f.
62* Bome scae
apietis
virg de nafiv . .
*
iNafrica.datiui
.
luliani . Telliani .
''
Seolri.Teliptac.
Uincenliae.I'ictu
rini . Secundi .
papac . canti .
Uic
loris
.Emiliani
.
et alioruin triiiiu
ta ipunque
lill Kl/ FEB-
iNGaualaciuil
si'i pauli
.
In Africa
perosiae

Uictoris . Honorali
In
lusna.constan
ti . Epoliticpi
.
deantiquis .
Trcueris
doposi!
bealissiuii
ualeri epi
Fragm.
Lauresh.
(VI kl.
Febr.)
Puhliani
Fesli
Felicis
Bosoni
Processi
Vencriac
Marinae
Forlunuti
Theucusae
Egodditis
Secundae
Epictili
Vinci-nti
HogaliPnnii
Aureh
Helari
Porpetuae
lulian^EtaliofxLni!
Nicomr-d
Leaci
in
ApoUonia
CaU-nici
Lucii
Honorali
Marosi
Secundi
Casti
Gagi
_
CelesUui
Snlpicii
epi
Cod.
Eptern..
etc
Vlklpasscaeagnitisdonati
vJ,
faltmissurianipupbae
'; tonsqnintilUpupl.am
fe
ti
felicis
bonosi
process.
veneriaelmarinaerorluna-
Xussaegodditissocun-
daeepictulilvincent.rogati
pj
au.-eli hilaii
pen>-
tuaeiulia.iaect!ahorxx.m
ni<-o.i.
lae<-ii
in
apo lon ca-
lenlinielalibiluc.honol
rati.natrosidaliiuhan.cae-
lianisatu.-ivinccntiaeviclo-
riae |
et
ahorum
xxxii It
secnndicasligaicaelost.:...
Cod. Wissenb
VI KL-
FEB-
Donati
viti In aiV iMisuriuni
publi
victoris
quititilli publiani lesti
felicis
bosoni
processi vone.-i^ marin^
for
tunati
Iheoctis^ egodditis
secund^
5
epictiU
vincenli rogati primi
aureli
bclari
ppetu? inlian^ et alioruiii
xluu
el
dedicatio
basilic^ sci victoris
Ni
comedia
leaci in aboUonia
callenici
lucii
honorati inarosi secundi casti
gai 10
celestini
sulpicii epi . et confessoris
:
Rkh
Inatrrica.dauae-.iuliani.
I cilianae.
saluii.
uincentiae.
uictui-iae.
leliptae. I
veutn.
^e-
cundi pai.ae.
emeliani.
et alio-
rum l
xxxduorum.
1
R>.
datiae.
Excerpta
etc. E'. G.
Africa
dalivi reoU-i
emiliani
publn ar-
themiiamali-Tr.Africadalivi
I
emeliani
publi arthemi
armati
I
epicliti gat'i.
2 S. ronie sce
agnetis virginis (haec2m.
indicavlt
fs,^f
(W'"rf>. S. donati. victoris;C.
m
africa
annativi.
ilalivi.
niissuriani. publii
-
4 S
bonosi, G. vosoni ; S. processi bh - 5. S.
L V theucuse. M.
theocasae, C. theocosae
;
C.
eeoditis; S. secundi-K.
S. epictuli.V. ipictilis.
M
ipictili
- il. S. ieaci in albonia ;
S. M, ealh-
nici- C.
Apollonia
gallinici - U). C marusi;
L V.
castigani
- 10. 11- M. ^m caele.tmi.
-
\\< -^m
rfrfi*:etbeatiiohannischrisostonu.
V.
klFcbrin
Affrica
Dativi
luUani
Secundi
Telliani
Sectri
Teliptae
Vincentiae
Viclurini
Papiae
Ca.iti Victoris
Emiliani et aliorQ
XXKV.
V kl fob nal
censoriani
vic-
lorisfestimarinaeetperpe-
tuae
I
el ro.u agnae inge-
nuinuui
nich. Uome agnetis uir^inis
de I
natiuitate. In affrica uic-
toris.
messsoriani. 1
feslae. ma-
rinae. In nicomedia leaci in appol
1
Innia. callenidi. lucii.
Excerpta etc. (1. iHo. In Africa
messuriani iuliani. H". dalivi
lucii et al.
lUl kl Fob.
in Ciavala civil
Sci pauli Roiii Nali papiae
et MiUtum.
in Africa
PL-rosiae Victoris
Honorati iu Tuscia
CoustantiniEpoliti epi
de auliquis.Ti-evor
depos bcati valeri epi.
Ilil kl feb in gadava civl sci
pauU i.i afi" porusio victoris
iionorati in tuscia conslan-
lini el alibi 1
ippolyti epi
treveris depos valeri epis
liich. In cabalauno. eppoliti.
pau 1 li.episcoporum.Ef intuscia.
ciuitate p///// '
I
cnnslanlii. Etin
atlYica. uictoris. et lionora \ ti.
treutris ualerii epi.
'
p[erusio] ttcriptum i lHu7'a.
V Klv
FEBRO.
[An.
abincar.
n.ccxnn y.
U" teb.
d.mims.
Karolus
imperator . obiit.]
Rom?
nativitas
sc^
agn.l.s
vn-g.
In affrica
dativi
iuUa.ii
telhaui
reotn
telipte
vincenti?
victurini
socund.
pap?
canti
vicloi-is
emiUa.n
et
aUoru.
xxxv. 5
Vncisinclusa.a,rulineas,.n,p>^^
secundo; C. om.
nativitas
vi'>'in's^
^;
" "
__
:,(:.inalfricaaativim.-4.S..ecm.da^^^^^
4, o. C.
papaecauti, S. P^P-^^^"^''
^"
.^-X
c;nli.V.PP-->nti-5.C.xxxvma..)U,m.
mi KL-
FEBROARIUS
In
gavalla
civilate
sM
pauli
in
ajr.a
pero.sie
victoris
bo.iorat.
n
ui.
?Lt^iti.u
epoliti
epi
de
a..l.|^^^
veris
depositio
beat.s.nn.
aU^
^^
[et /////////
(l):etransitusdomne.lau.a
PJ
(\,
Adnotat'0
exarata m. ^- '
_
delela est
- don.ni
davu is
can^a
^
^^^^^^
a. S.
gavala. C
gabala;L.

^Stu^
paulae
- 3. S.
petro.Mae,
C.
1
eru
'sia, C. tui^ia
- 4. S. C.
.-"ffj^,
y.
valerii.
C. bippolyti
- 5. C.
beati;^^.
^-
l--,
;.^ .^,^.f,a
C. cpiscopi et
contessoris
-

propria uniu!'
"'.
__
3 pKM
'
priu^ *!ca ^ prius danali
victuris
* litterae inclinatae m

e tn prima syllaba supra lineam add. m. 2.


lanali. ot. iiativ.. rffiiirfe em. dy nativilate <hmum punctia supra scriptis cuncta a Rome ad \iti
. ^. .
j^j.(iusj
pi"''"''^"
m. 2 in margine ; ed. virg. liei ^in marginc. Aquis obiil tlom. Karolus impr. august. el
metus
Cod.
Bern.
111 KT/ FEB-
[n
anthiocliifi

]);is?io
s('i epoliti.
In
atVica
pclliani .
Clori . Fclippiani
et
alioi-ucentuuiginti
Ircs . .
PRID-KL-FEB-
IN
ALEXANDIUA .
Tarsici.Zotici .
Ammoni . Comini
.
Ciriaci . (i^mini
.
Gelasi . Eppoliti
TTrr^ini . Tyrsi
niartyf
.
Et passio scorum
(ialliniei ' .
Et aliorum quin
deeim
sacerdotu
m
AFRICA
TJictoris . pul)lii
.
Satnrnini
.
Et policarpi
.
Fragm. Lauresh.
IIT. kl Feb : in Anti
ocTiia pass sci epoliti
in Affrica PeHian!
Cleriani Felippiani
Et alionun cxxxiii
TANUARTUS
God. Kptern.,etc.
I
III kl fb antioch pas ippoliti
I in aft pelliani deri fcliciani
et aliof cxxiiii
Pritt kl. Feh
in Alexandria Tarsici
Zotici Anunoni
Commini Ciriaci
Geniini Gelasi epoliti
Ursiiii Tirsi et passio
scoru callinici et alior
XV sacerdotO. in Afric
Victoris Publi
Saturnini et policarpi.
lCkh. In ^iflrica felicmni. Et in
.iiitio ! chia. yppoliti. et aliorum.
.xx.iin. pellia 1 ni. rleri. filippiani.
[15]
Cod. Wissenb.
III Kl/ FEBUOARIUS
IN antio(:iapassios(iL-politi . In alTrica
pflliaiii deri felippiaiii et aliorum .
CXXIII.
2. C. hippolyti mrt O-ide infra)
3. S. pleri,
C. L. M. V. cleri ; S. M. phihppiani t. S. C.
<:xxini
0./)OJ*( nomen hippnliti niarlyri!?, (infe
latfrailum marti/rum Africae hntc inaent :
Cula monastr .depnsitio batiechihhs re^nae .
corbeia . monaster . (ledicl . i>a<ihc sci ioh'
evaniielistae . S. 2 tn. ad cukrm Ifiifrcnli
:
In
lerritorio pavisiae sre l);iHil<li;! n-yinae.
II k\ m ahix nal tarsuci
/otici ammonici et alibi com-
nioni cyriaci
|
gcinini gelasi
eppoliti ursini et pas scoru
lyrsi galliuici et |
aliof xv
saccrdotum in aff victoris
pupli
saturuinipoiicarpi.
Rich. In ah^xandria. tarsncii. I
zotici. etammonii. gemini. frelasii.
Et pas
I
sio scorum. tyrsi. calinici.
el aliorum. xv. |
sacerdotum. M-
frica uictoris.
PIUD- KL- FEBROA-
IN alexiuidria tarsici /otici oommoni
commini c>Tiaci geminini gclasi ep
politi m-siiii tyrsi ct pas st-orum gallini
ci et aliorum xv . sacerdotum In anVica
[vic
toris publii salurnini et puUicarpi.
l S. C. L. M. V. ammoni - 3. C. gemini. L.
M. V. gerimmi
4. C. sanctoi-um tnartyrum ;
S. uraini et passio sanctorum tyi-si .
callinici
etc.

6. L. V. policarpi. M. poliparpi ;
C. addit
in fine : gai.
prius callenici.
f.GS'
in
grccia . nall
sftorum
. policar
pi epi . Pooiiis
Diouisi . 11
pnenis
ct
aUoruin
qviimk'c
1n airica .
Publii
Salvirnini
.
Mauriniani .
Ubosi
Uincenliac
el alioruni
uitjinti
qualtuor
1n
rauenna . seiu-ri
.
f.
(13'-
Cod
Bern.
LAETAiMASlN
DICEND-
MENS-
FEU-
HAB-
DIS- xx kt
ov.r
KK-
FEB-
cpi . Uictons
.
Luciani
. Appolo
naris . Hclari
.
iNscottia^Bripicl^
uirp: . Anunoni
.
Zotici.Ciriaci.
Itseuerifonf
.
deps
picli
prcsbi
et
passio
srorvun
Uinileinialis
.
Eugeni
.
FEBRUARIUS
Cod-Eptern
.etc
\
Febronrius
aies ^'^}^^^
nnliearpi
epi
j
KllebinZmirv.ac-n^Pj^^^^^
ef,ielalil..v.-lon.lucMmapP .^
brigivlae
TU'gini.^
....
IIII NON
In airica . Natl
seonun
. Uiclo
ris . Mavu'ini.
Honorati . orbani.
liilari.ppetvi*^
iuUani;.pviua
lule.
et
aliorvnnsoptvia
-:inta<iuattvu)r
etsollenipnitas;//-
scac
nvariae
qviando (tilni
intenii)loprae
senlauil.
Roili
.Ferosini.
et
iVonicii
Flaini?
iniliarit)
=*
al) urbt;
centi
sitiio LXX
vio*
///quario"/;/
Laurenli.
IppoliliMi''^
Rouia-
' iniliario
cenlcsimo , j^exa
gesimo quarto
Natl s(i
furtunali.
Feliciani . Firini
FEB-
Candidi
. castule
Secundol^ . Capp?
Ro^atiaiie.Gagi.
im^
Gregorii . Feli
citatis . placidi.
UUictoris.Felicis
Marcialis . Cor
niliani . Sahistii.
Marici . Urbici.
pnpivii . Secun
diani . hgenui.
Muslulc ^ Uicto
riae
''
. Honosiae
Forosi . Pnini.
II I'ictnriae . 11
Uicturis . natalis
primi . bilari
Hogale.Satur
nini.
Aurilianis ciuital
(lcps beati ftus
coli epi.
el depos scae sica
riaedo sacratac
nirtr que
'"
aiu-ilia
nis obiit.
Cod. Wissenb.
MENS-
FEBRO-
HABET DIES
XXVIU
LUNA XXUlIil.
EFEB
letani^ indicende sunt In
gre
cia
sronun j)olicarpi epi poenis
Idio
nisi Item
poenis ol aliorum xv In af 5
frica
publii
salvirnini maurii iaini
libosi
vincencie ct alioruni xxmi In ra
venna
siveri epi victoris Ku-iani apol
lonaris
lielari
ammoni /otici cyria
ci llem
severi conf et depo pieti prbri 10
et
passio
scorum
vindimialis cugeni.
n,ch \n
scoti..
>lepositin.
scc bn
1
gjdae
MVnra uMii.
salm-nim 1
maumni.
Rauenna.
natale.
J^euen cin.
u^
luciani.
belarii.
ciriaci.
eugenu.
i?xmT/r^-.RHuSrnli.../..etsanctimav.
4 5 S. poems et alioruni elc. ; C. ilioiiysii item
dionysii
itein poenis etc. xv nirt. !n scotia depos
.
sce
brigiae vivg.
6. S. mauriani . libosi, C.
L M
maunniani-8.S.C.L.M.severi-'J.L.
M.
hvlaii ; C. amoni
- 10. S. L. M. picti
-
1 11 C. L. M.
vindemialis
- S. 1 (inf latprciiU
I addit: et in porto focatis et in scotia .lepositio
scae britriitc
vir},'inis.
nil Non in ai!
victoris
marini
perpetuae ,
iuIiaectalioruLXXUu
|
et
hierosol sci
svmeoui.
inatTbonoratiorbamlnlan
priva
' tulaeetalioraKxximroihtoro-
sini
pnmi
laurenti
ippolyti I U rom,
Ibrlnnati
feliciani
lirmi
caiulidi
castolae
;
secvnulolae ,
rogaliani gai grigon cap-
pae
felicitatis
placidi
vicions fehcis
|
marcialis
corniUani
salusti
maurici urici
papiris
secundiani 1
ingenui
mustulae
victoriae
bonosiae forosi prvnii Ilem
1
vicloriaent
liilari
rogati satuniini auri-
lian depos flosculi
epi
i
ct depos
I signariae
virginis :. ...
Kfcft.Solemnilasscaemariae.
l
quandodnm
nrm in templn pruesentauit. I
AITricii . marini
perpelue . privia |tulle
' . honorali.
' tu in litttro.
mi NON. FEBRO.
Pin-ificatio
beate
marie quaudo
veproseii
tatus
e ilis iu Irniplo
In
attVica
victoris
matuini
hnnorati
nrlnvni
helari
ppetui iviliani
l)rivatu 5
lc el aliorum
lxxui Houve tbro snnlrosi
via
flaininia
iniliario ab urbe .
cLXim
laurenti
eppolUi ct Natl sci IvHlnuali
R-liciani
candedi
castule
.sccuiulole
pappi?
rogaciane
gagi
gregorn
10
iVlicilatis
placidi Iteni
victons
lehcis
niarcialis
corniliani
salustn
uiarici
urbici
pupis
Secnndioni
ingcnu]
mus
i
Ule
Victun(>
bonosi?
forosie
pram
'
item
victm-i?
ilem
vicloris
Nal
pnvm
i
1
helari
Rogati
satun.ine
AuriUa
nis
civitate
depo.sitio
beati
thiscuH
epiet dep
sicari? do
sacrate
vu'g.nis
qui
anrilianis
obiit.
2.3. S. sanctae
mariae.
celera
^'"J'.^|;
sauctae
mariae
malris
'^<""i"'
.
""'\''
r
chrisU. cetera oni.
- i. C. M.
natah.
v.clom,
L.
natalissanclivictoris-5.S
vn-bamm..b.
Cperpetuae ; S. G. L M. '"1';^"=^
-/^X
piovalulae--6.S.C.LXXMn.C.arf<''m^^^^
?um;S.C.
forosinfroni.L.foros.nMn"m-M-
foro simprovi
7. L.
tlamia ,
r: j
c..xxnn-8.C.hippolyti;S.von.em.l.a.
xm
nath/c.-U.S.C.L.M.lir.n..cand .^
secundulae-10.^C.L.c3ppa^M.M^^^
C.gai-ll.C.o.fel.c.s-- 1-.^^^^.^^^^^
lianiom.
quinqiie
ow*m"; ^.
inau.
M.u.hicii:C.pubis-13.
li-S^-":^y'^^^-^^^^^
M.mustulae-U.S.L.M.
.a^^^^^^
nae;S.C.L.M.foro..-jb^SA..M^'^^^^^^^^
S, C. L. M. sutuvnm.
- l^- S- C-
'"^-
^. ^.^1,,.
S. fuscoli, C. sanrli luscuh -
i; - '
riae;C.o-.virg.ni.-l'.'.S.c.m.C.L.M.q
1 C. ibidem nliiit.
/ _ oriHS
Bpp"l'''
'
allerum t supra tinfam add. ni.
'4 - prius sollempnittte ^ miliari m. i. * si.uo lxx .110 m. 2 in lititra ^ quastu '
'
1
l>r(iw
Ronia
- "
pnuu Mustile - " priun Uicturiae prius qui.
Cod.
Bern
111- NON-
FEB-
IN
AFRICA
. Fclicis.
Caelerinae
. Foli
citiilis
. Ippoliti.
Uapiiigo
. deps
episcorum
. Teridi
et
romedii.
Lugduiio
. depos
beati
lupicini epi
'
PRID-
NON- FEB-
Ferosen
. Proni.
natl
gemini/
-
Gelasi . Timothei.
Magni
. Donate
Aquiline . Gomi.
iT.Donatt^.Tliemoi.
Filiae epi cum
filia sua.
NONAS
FEB-
In sicilia
Catenas.
Passio scae
agathe
uirg . Reuocale
Gelasi.Saturi.
Felicis . Saturuini.
IN
ORIENTE
Patras
ordinatio
episcopatus
sci an
dreae . apo^toli.
Uienna
deps
Auiti epi
UIII ID- FEB-
Roili uia appia.
In cimiterio
oiusde
Soteris
^
virg
1n achaia . Sa!nini
Revocat? . Scae
Dorotheae.
Ethiofdi . Scolas
tici.
Seracusa . Passio sc?
Luciae uirg.
Amandi . Uedasti
epi . Antholiani.
SaturNiNi.
FEBRUARIUS
Cod. Bptern., etc.
III Nou nal felicis in foro sinifroiii laureiiti hippoliti feli-
cis celeris vappini code pas ]
teridi remedi lugdun depos
heati lupicini.
Bich. In affric.a . felicis . laurentii. 1
yppolili . et celerinae . Uuap-
pinpn . depositio | Iredi . et remedii . Lugiluno depositio .
beati |
lupicini cpiscopi. [etsci blasii mar.] '.
> uncis incluaa m. 2.
[17]
Cod. Wissenb.
III NON.
FEBROA.
In affrica feUcis celerin^
felicitatis
Vampingo dcp
cpiscoporum
teridi
v\ remedii lugduuo dci^o
heati lupici
ni epi.
S. oclorini. L. cerelinae H. S. vapingo,
C. vappinRo ; S. teredi. C. depositio cporteredi
(i. e. epor.
= episcoporum),
L.terridi 5. S.
In foro sinfronii . natl aurenti (em. aureiici).
ypoUti . celeris . felicis.
Pridie nonas feb in foro simphroni nl gemini gelasi man-
uae
I
aquiUni el donalac U geniini II donatae tlumoi fibae
epi cu filia sua.
Rich. In for simfroni . natale 1
gemini .
pelasii
.
mannii
.
aquilini.
eldonate. |
Umuae episcopi . cum fiha sua.
Nonas feb in sicilia civi catenas nt agathe virgims
revocati
saturi 1
felicis
saturnini
gelasi in patras civl ordm epi sci
andreae 1
apos vienna
aviti epi.
PRID. NON.
FEBRO.
Foro
senproni
Natl gemmi gelasi
'
magni donate AqtnUn^
gemmi itcui tlo
nale
themoi . Uli^ epi cum nUa sua.

foftasse alia manu.

S forosinfroni. C. foro
simphranii. L. foro
semproni ; S. C. L. gemini ; C gelari. S. om.
-
3 S magnio..; L. donali.
S.pos(donatc /ria
nomina om. ; C. aquilini. C, L gcmnii - *. S.
fili, C. thimophili.
NONUS
FEBRt)ARlUS
In SiciUa
pas sc^
agathe
virgiuis
Revo
cali
gelasi saturi
felicis
saturmm
In
oriente
patras
ordinatio
episcopatus
sc andre^
apostoIi.Vienna
dep
aviti epi
mch SiciUa in
cath^na
ciuilate . passio |
scae .gathae uirginis.
,n affrica feS^s . et 1
saturnini . Vienna
deposiUo
.
amt. ep,.
l S. In sicilia
eathenas. C. addif.
civiUite L.
7 -
^ s;
7Plasthi
- 4.C.
palrsis civitate
cataniae
A. => zeiasim i-
_ 5 C
andreae /'// et mrt . viennae.
nddit
.
et
confessoris
; S. aviti epi et cfessons 2
m.
vin idus fb
Roiu via appia nl
soteretis in acIUa
satm-nini
aiSiSaraedorotartcoUUscolastid
1
siracussa
pa.
s1aeluciaevirginisalii>iantholianisaturmm.

in I achaia . saturnini .
rouocatae.
, Redae cod S'.
Romae
via appia in
cimiteno
mxta
Kxcerpta
etc
Beaae
cou. ^
catacumbas
passio etc.
VIII IDUS
FEBRO.
Rom.viaappiainciusdemcymitirix.
passio
sotyris
virg In
acha.a
satur
nini
revocati
In
cesaria
cappaaoci.;
pa^
-(-^ dorolhae.
Et in opoli
scolastic.
S<-racusa
pas sf.e lucian?
virg
Anto
liani
saturnini
[et est transitus
domni
ratfridi ahbati.J
1
HHtfis
inclusa m. 2, inter linea 6
ei 7.
3 S
.oteri..C.ctmartyris.L.sanctisotheris
virgini^
- 4. S. C.
levocaUie :
S. C. L.
caesarea
!1 5 S
pa-.io
dorotheac.C.sanctorumdoro-
U.eaect\hcophih.S.ctthio.oIi,L.pa.^^^^^^^^^
ctBe
dorolheae.clhiopoh
-6. S. ' "/'^
^
virp om
;C.Iucie-6.7.S.arvernisO
M.
/;/anloliani(el2m.JsaImmma
deposit.vedasUrn.2-^P-^-"f'^^"^
(etamandi
2m.).
epi add. m. 2.
-
'^
i-.
eminini. - ^ pri^'^
t'"^"
III
f.tti^
Cod.
Bern.
Un
ID-
FEB-
IN
BUITTANMIS
ciuitate
Agurla
natUuguli^i"-
Anatholi
. Andre^
Amnionis
. Stacia
iii .
Nepociani.
^
Saturnini
. l>uci.
Suturne/
'
UI ID-
FEB-
IN
ARMINIA
NATL-
Dionipi
. Miliani.
Siebasliani^
RoiTi
Defts
sci
panli
epi . et alibi .
Luci.
U lU- FEB-
S-EUO"
APUD
GY
pruni
Natl
Alexancli-i
. Ani
monis
Alexandria
. Fauli.
Dionisi
*.
et ad
menbras
Emeliani
. Lasse.
Diaimi
\ Pocni.
1t .
Annnonis
el
aliorum
xxx.
etoclo/,;"
! (14C et deps
Thome.
;in
acgypto . luli.
Mihguti.Tyi-si.
Plesei . Ronei.
Orfasi . Oridion
AgaUion
. Uccfd^i
Bastamis
. Syrma
the . Prothi.
Orinn . Gololi.
Lusi.
Arati.Tliuo
xe . Ipph .
t'^t-'>"
mani .
Salurnihe
Epetimi.Serapi
on .
Liaslamoni.
Papie .
Pampiri.
Dioscodi
. Erodii
Potamon
. Pete
con:i:r
Decomini.
, Zotici .
Cyriaci.
Ippic.
FEBRUARIUS
Cod.Kptern.,etc.
,.t -uiauli
cpi
et
mar
el
,
K,.iHanii5
civitaie
^vugu..^ .<v
alibi
I
analholi
anuuon,.
stacmn,
nepot.an
^^f
",tXm
"epociani
salunuu,
, ct
satunu. ,.
caturnae.
Cod.
Wissenb.
Vll
IDUS FEimo.
V *.ivit'ite
Auguria Nal
brittaiuis
civuaLc
ii-"b
2.
S.augusta
(!'' '^'"-
andreae.
ivi. nital.
aquilini
epi
augoli ^1"
VI IDUS
FEB.
.
miuore
nl
ciionisi
elsebastiani
emi- 1
^i,,
Nal
dionisi euu
-
,,
aionil-^ii.emiliani.elsebxstiam.Rome
V pni el
oonfessoris
iuliae
,r.rr^ae,c.
..'
^"^^^^J^^^J^
pauli epi. iulii
papae,
pavae
in
AiTainia
- i'- -"
'
alibi lucii.
.,
L
sebastiani ; S. C. L.
sancti
pauU epi
alexan i.aul,
duuus. e .ul uiem .
|
_^^ ^^
lassae
didiu.i
poeun ''.--;^
^l^.f^ 'pl sei
roni 1
depos
thone
m
aegyp
> h "1.
"t t.
p^^
.^ ^^^^^^^^
'""'?:
.'""::;LfSi
"aU
luitae
ippi
germani
prollnr,on,s
colo
s, a
^^^^^^^^.^
^,^^^^^
S^^S^ul^
eai'pota:,ni.
,
pe.iconid.
cum-
niini
/.otici
cynaci
ippiae.
Sue.o
apud
eiprum
Nal
V^U)US
aiexandri
ammonis
in alto
,nonte
.uper
suubre
dep
sci
ansberti efu
el
confe.
^Lndria
pauU
dio.nsi
et a^
n,eu
bras
ammonis
enulian,
la^e .
po.
T.
didimi
Item
a,nmouis
el
aboru
",x.,,,elde{Uhom,Iuptoml,pe.^
tvr^.i
roni
germani
orfasi
,n,l,gut,
oi,
'c^ion
rgathonrecuml>y.bastam,sa
n athe
proti
orion
coloti
arat, .
th. <o
Z^\v^
insi
satur nim
epit,m,
se,-a
roubaslau,onpapiepan,pyr,d,oscod
Sii
pota,non
petecon
de
con.uun,
zotici
cyriaci
ippi^-
> , -,.. .levuulri I
ammonii et aliorum xx .
alexan-
agalonis.
E.ce.-p,.
^c. Be.tae ed. S". in Aegypto
pk..i orsU>sii .u. -
Rtob.
Xotk. et aliorum
xxxvii.
1
L.sueno,S.om.-'i.
S.sanclo,.n.ale-
,andrie.c.-3.L.asterti.o.....-^con^-J
m
panona
natl.ci fu..se. c -
4.o. L.
cn
ad
.nembras-5.S.
et
ni.l.ani .
lai>-. '.
vnrc.xxx,.n.,
L.s.U,omaeaposlol,.C.
MLi.L.iumi,plessei-8.L.rp.an,.m,U.
p,ti
_ 9. L.
agalori,
bastarn.. -
'^
"
,;-,.ii
!:,a.ae-
10.C.protluo,..on
L^proU...-
__
-
10, ll.S. L. teon,ae
- H- C. rppu..
n. S. baslamoni, C. L.
liastamon. ;
C. L. P
piri ; C. dioscori
- 13. S. C. <!;"
n;Ji
Lom.im-l.V.C.diosco.li.zot,c,.c.r.ac..
papiae.
r.m m
2
- *
priu^
Diunisi
- ^
prim Dedimi - i>Ws
ctem - ^ ;"'
P^^^^^''"'-
aaKiatiani
^
V mvra Untam m. . F'
Cod.
Bern.
ALEXANDUIA
Passio
Apollonis.
Protei
.
Orionis.
p|;uisi
. ot aliorun
XX.
Roiii
Sotoris.
Uia
appm
. Zoiici.
Llin
lauicana.
iniliario
. x
hierene.
luxta
tornicina
INCAMPANIA
NATL-
SihuvM
opi ct conf
INM.UUITATEBETHLE-
Iud
sub
lierode
rege.
Passio . scorum . Andre^
Apori.
Et
sanctonis^
ciuital
Dcpos
sci
Troiaui
epi el conf
AManti
mar
lyris.////
III . ID. FEB-
IN
AFAMIA
. Foouis.
Eoiraxi.
IN
GAMPANIA.
Basiliani.
et alibi . Amanti.
Tulici.
Uome . CAtoceri.
Parthemi
martyf
Ik africa . Felicis
Uictoris.

Lingo////ms
.
Desiderii
opi . lunnarii.
Uilalis.
ft alionun . /.olici.
Uyriaci .
Ammoni.
Ocominii . Peileo
nici . Basili.
Rom . Sorotcdis.
et
batdegundis
virg
et
abbatisse . civilal
pcctavis
FEBRUARIUS
Cod. Eptern.. etc.
1111 idus Ib roiTi nl sotoris et via lavicau 7.oli<-i et amanli .
alaxan pas
appollonis
1
prolhei orionis plausi ot aliorxx
bireneae in terracina nl silvani |
opi et confes m civi
bethlem iudae pas sOoru andreac.
m
Cod.
Wissenb.
Hich Rome soteris . zoici . et a i
manti . Et in
alexanclri .
pas.in
.,,Hlon".pro 1 tl,ei . orionis . Snetonis
ciui...te .
depos.t.o
,
so, trc
jriani episcopi.
Excervta etc. G.U15.
Homae soleris zotici herenei
iacincti eUmn^j:
In
Alfxandriu
passin ai.poUnnme
- R
.Rom.iesotnen
- Beilae co<l. S'. in Bethleem ftc. aiulreae apons.
^iTid^^T^^^^i^^^i^^^
ettpraxi el in
~
bas-,!i
et in
v..lUu-no |
oastronsis tn camp
ba^''' ^
^^^^
amanli
tnlici in aff
felicis |
victoris
iatntar.
v.tal.s ot al b.
X
. yriaci
an..o.ti
oc..o.ni.,i |
peloon.c.
bas.l. ro...
ora-
iedis.
IIII IDUS FEB. sifnu
dfti.
.11 pauliaco monast dep
austerbortane
abba In alexandria pas
apolionis pro
tei orionis plavisi et aliorum xx. Uom*;
sotiris zotici lu-rono In cainpauia Nal 6
silvani opi ol conf lu botlilom oivilate
[iud
sub
berode
depassio
sCorum an
dre^ apori ot sauctonis
civitate
depositio sci troiani epi et cof
ot buldc^nmdis
abbatiss.
^^
1 Sigmim domini m nuUo
praeterta eodice
hoc loco legitur
- 2. S. C. mtMiomm au^ter-
berlane om., L. om.
monast. 5. S. sotens. (..
<olheri^

S. erene em. 2 m. irenei :
V,. lacincti
.
Uirenei . .lionysii
- 6. S. sancti silvani
;
G. om.
civitate imlae
- 7. S. herode rcge passio
;
C.
hcrode passio
-
S. S. iippori ot sanclmnis
;
C.
san.lonas-9.
S. Irag-ani;
C.depo^^itio urbam

lU. C.
baUlegundae : S. addH partim m. 2
;
et
sce scolastice
virgin.
.>'
111 ID. FEBBO.
Tn
apimia
oofraxi In
campania liasi
liani
auianli
lulici \n africa victuns
felicis
ianuari
vitalis
zotici cu-iaci
ammonii
occo mini
pelloouici
basiU b
Home
sorotedis.
PRID- ID-
FEBROS-
IN
AFUICA
PASSIO
Damiani . Militis
Cartagiue . Posinni.
Motlesti.
Aloxandria
. iuliani.
Uictoris . FoUcis.
Secundi . Seueri
ani . Carpori.
Ocrmi
.Quiriaci.
Annnoui . Papbili.
EuuiiNi
Et alii)i . Dorotheij.
(( thiotili.
In italia . Donali.
Heracli . Uincenti.
Susann? . Urban^
Donatt; . Eulali^
(|norum v,'osta
babentur
^
et Depos
simplici epl.
... 1 o.ifr-ixi Rt in
;inuenia .
hasilii .
In
r:i^r!-^=%u&i.t.,,iei.*i,ciri..i.
Romesorotetis'.
> scriptiim i"
Utura.
E.cerp,.
etc. G. Olo.
Pielavis
aUiegundae
viminis.-
G.P.ctav,s
l.al-
de^S!
-
R in At. etc.
basmUmmon-
'Trr^riTM^dan.iani
...iWis el inlan
...odesli
Pr.d
.tlns II) n ,i ..x
;.^,ag
psi,.ni
modest.
In aUtM
aonataooulaliaedopossimphciop.
2 S I? .. in litura:
caslro
nanlom. sci sci
.everini abb.
manasterii
agauuensis et m
.rrilca . victori.
leUcis etc. ; C apamia
poems.
Upoemis-:i.
C.
talici.L.euhr,-...SL.
occomini ; C.
ammonis . pehomc. - 6. S. om
eteiusloco2m.partiminlitura\^sAmn^Vi
lp..cidesideriiepietmar;C.germamromae
ete. : l-
sorothedis.
PRID.
IDUS
FEBRO.
luaffrica
passio
damiani
carlagine .
no^in ni . In
aloxandria
iuliani
victons
elicis
secundi
sevoriani .
car
por.
'
ermi
quiriaci
Anuuoni
pan.pby
h
to
tho,
tbeofoh
b.
itaha
donab
lu.radi
vincenti
su sann?
orbanv .
do
nat.j
eulali?
dep
simplici
opi.
'
> :
I ni-.rlvri-^
mode^te.etammonis.
mani.
r .w.(rtri felicis
vim-entii
mode.fti et
K.<-^'c.F.A.en..,.u.
--
^^-,i
,,,

,ii
infantu..
-
^
^^
^,
,,Aa,..rnini
re,..i.en
et ,..
susannae
eulahae.-lH
.
(-.1'
sio
damiani.
i
C.sancUdamiani.virturiae-3.S.C.L.
p,,sinn,.mo.le.t
C.rfrf. ,
j.^^^,
:'r'
1
Seu
cli,,:.L..,e,nclii-S.S.
'""'""
7 ,
\."
SCet.lenositio.,-..saneti,
.
j,riu. unclonas
- ^ priu.
hmxm
.js
_ :
n
nupra
Unenm.
[20J
Cod. Bern.
IDUS. FERROS-
IN
NICUMMEDIA
PassJosci inlijini.
Alexandria.
Tulliani . Gyriad.
Ainmoni.
et alibi . Natalo.
dicenti.
Lngdvmo dojjos
Beali . stepliani epi.
FEBRUARIUS
Cod
Eptern.
etc.
XUIKL
f 65=
IN
TUSCIA
SpoIiiiciUilatc'.
Nalale scormn.
Uitalis.
Vtrion*
Et marciani.
iNteranmcs
via
Flamminia . niilia
rio ab urlie romae.
LXiii . Nall sci
uincenti.
1n licia natalc
scorum.
Germani.
et iuliani.
In alcxandria.
natale
scorum.
Bassiani . ADNion.
Protoloci.
ilii Inmare missi st
It. Cyrion .prbi.
Mosy eos . Bassion
Agaton . exor
cisfac. Hii omnes
igno pombusti sunt
1t . Dionisius.
f. GoJ ct ammonius . decol
lati sunl . Armati.
Arphasi . Doonisius
epis . Oros . paulus.
Leuiorus . Orta
rius . Plebius.
1t . Dionisius . eps.
Aniantus.
Cincs anthiocheni^'''.
In mililana . civilat
NatalesciPoIioti^
MAR-
In craclea Natale
scorum . felicis.
lanuari.
In grecia . Palladi
Candidiani.
etalibi poliarti.
Filoronis.
It.
Candidiani.
Passamonas . lonas.
Amonius. Tuppi.
Protidi . Preconi
Diaconi . Mosei.
Lectof.
In GIVITATE SPOLl f- fiR"
sio . Uitalis
Et niilitis octogin
ta (luatluor.
In africa Natale
Ualentini
In thcra milites
quinquagintaqual
Uia flamminia.
Athoni . Marcia
^
Ni . Thioni . Celeri
ni . et magni
In sicilia ^ Egeas.
luliani.
Et alibi Passio sci
seneri.
In alexandria
'.
Saturnini.
Aduocali . Preco
xi . Maximi
RoiTi. Zenonis milr
l.k,slbinalaxnnulliamant.cyr.ac.
an.n,o.,i
nico.!.
pas
scae
.uhan
vi,-i> I
et alibi ..f
rtioonli
lugduno
depob
stefa,,i
epi et alil,i
poUa.-li
1
fil''"'
candidi.
Rich In
alexandria
iuliani . !
ciriaci
.
et am-
monU
etalbini.nataleducenH'.
iLueauno
depo.silio . beati slephani epi.
1
R2. dicenti.
^x..r;,..r.c.G.
luciani(Ub.Aug.T.F.
iuliani
tulliani) etc.
aecenli. - H .
passio
iuliani epi. ammonis.
Cod. Wissenb.
IDUS FEBRO.
In
nicomodia
passio sci iuliani In alexan
dria
tullianiammoniet
alibiNall dicenti
lugdimo dep beati stelani epi.
XVI kl maf Inter amne Tia nammin nl
valentini et spoliti civl nl
vitaliani
vitalis
marciani
feliculae 1
iuhani m
cilicia nl sogari et iuliani in alax basiam
tonnionis |
proli hici i\
cyrion prb
morsicos
hassiani II
agathon
excrcitus
j
It dionisius
ammonius II
arbatae ^^
arbasi dionisi opi i)auh
leviori
|
orbasi
plebi dionisi prb amanti in milita civi
naisOi
policti
i
in heracla nl felicis
ianuari in gro palladi
candidiani et
alibi
I
poliari liloronis
candidi pas am-
monis ionas sammoni stoppi
|
prolidi
praoconidi
nioisei in civi spoli vitalis
et mil XLUii .
l
In aff valcntini et mil
xxiin . via tlammi antliimi
marciani
tioni
I
cclerini magni iuliani pas sci
severi in alax saturnini |
advoti prae-
cuni
maximi.
111 su/mi h alia numH, v.t fieret armatae.
Rich. Home ualentini . et spoli | ti . uitaliani
.
Et in uia anliatina . feliculae . In egea 1 ciui-
tale . iuliani . martiani . et alibi filoronis .
l
candidiani.
Excerpta etc. E*. G. Roraae valentini zeno-
nis vitalis (E'. om.) feliculae mart. raartini
((i. om.). E'. Romae valentini presbyteri .
Fpolili vitiiliani iteni valentini episcopi proculi
euseliii et apoUonii. (i. ftl'j. Uomae valentini
episcopi et in via aniealina feliculae vitalis et
zenonis. Interannis civilate valentini epi.

G. Et diabulus retro a doraino recessit.
2. L. ilalianae
3. G. ammonis ; S. dicendi.
XVI KL. MAR.
In tuscia
spoliti civital Natl scorum
[vitalis
cyrion et marciani Intcramne via
flaminia ab urbc romo milia lxmi
Nal sci vincen In licia Nat scorum gor
5
mani et iuliani In Alexandria Natl
scorum
basiani tonion moyseos bassi
on
dionisius et ai-imonius arphasi
Item dionisius eps orus paulus levi
orus.orfasiusplebius Iteni dionisius eps 10
Amandus In militana civitate Natl
sci policti . In heraclea Natlscorn folicis
ianuari In grecia palladi candecUani
poliarti pliiloronis candidiani ionas
passamonas Anuno ni us (5
topphi protidi . pconi diac moysei
lectore In civita te spoli sius
vitalis ct militos Lxxxiiii . In africa .
Nal valentini In thora milites liiii
via flaminia atheni marciani 20
thioni . c^Ierini et magni In sicilia
ogias iuliani pas sci senori . Iii alexand
saturnini advocati pr^cuni maximi
a. G. spoleto, L.spoleti ; C. om. sanctovum

3. L. cyriani ; C. martiani . vitalis; L. marciani


.
valentini ; S. interamna
4. S. (1. L. miliario ;
S. Lxmi ; L. Lxni agathon
5. S. C. L. vincen-
lii ; C. sanctorum martyrum
5-7. L. a ger-
mani orfsanclorumom.
7. S. tonion 2 m.m.
antoni, C. tonioni; S. meseos 2 m. cm. mesei, C.
moseos. L. moyseos 7-8. S. C. basion, L. bar-
sion

8. S. protolici . dionisius . et armonius


.
arpasius, C. dionysii et ermon. arfasii, L. tiio-
nysius et emonius . arfai<i
O-U. S. om. us(jHe
ad amandus

'J. C. dionysii episcopi . paulis.

9. 10. C. leviorii
10. C. orfa-sii .
plebii .
item dionysii episcopi 11. C amandei
;
L.
leucorus ; L. om. amandus
12. L. om. sancM

13-17.C. post ianuari om. usqite ad in


civilate

13. S. candidiani
14. L. poliasti ; S. item
candidiani

U. 15. S.L. passamonas .
ionas .
amonius (L. ainmonius)
16 S. teopphi ;
L.
breconi
16, 17. S. mosei lectoris, L.
moyse
lect.

17. C. L. spolisio
18 S. et miliario
i.xxxnii atheni. C. et militum
Lxxxxvnii

10. S. Valentin (ni mar 2 m); in thera .
miliario
uni in, C. interamnc militum um, L. in tera
miliario Lim

20. L. artheni.
21. L.
tlieoni
;
S. celeriani ; C. om. et
22. C. aegias :
S. C.
sereni, C. nddit : martyris.
23. S. C. L. prae-
coni.

prius Spohlicl. Uitate


-
additttm m. 2. ^
pvius anthiocin<; * prius Poliuti "
prius Marceani "
pnus silibia ' priii*
alexandrea.
FEBRUARIUS [21]
Cod Bern.
XU- KLMAH-
ANTIOOIA NATAL-
Sci losippi cliac.
Zonoiiis . Apolioni.
Poobi . Honiani.
Zosinii . Barale.
Zocii . prbi . Bnfini
iNteramnes. Natl
Sce Agapo uirg
Et saturnini
Castulc . Magni
Luci . Rogati.
lohannis
Et alioruni . dnodc
Uuarciana in spa
niis . Passio sci
Loquumras
In -siria . Anenti.
Sisti . Poniponii
Gemolli . Uicto
ris . Oenerosi.
It . Uictoris . Geniel
liani . Culurni
Castuli
>.
God. Epteni..etc.
XV kl mr antioc nl iosippi diac zenonis
appoUoni phool)i roniani zosinii ba-
rali zoci
|
prbrufini inter anine nal sci
agapis virginis saturnini 1
ca.stolae
magni iuci rogati iohannis et alioru xii
arciana | In spanis pa.s locufati in
siria adventi xysti poniponi gemelUe
i
victoris generosi II vicloris gemelliani
cutnrni castolae
fifi-
XIIII
IN BRITTANIA
Nata! scorum.
Fatistiniani
loiK-ntie
ul alibi . Plesi
Dionisi
-. Hicrapii.
Marcialis.
Nuntlinari . Pessi
ani . Pauli . Callo
nis . Honori . locun
di . Memmi.
Uincenti . Fruc
luosi . Prhni.
Fabiani . Cylici.
1t. Pauli . Maxinii
In spaniis . Barcil
lona . Civitale.
Passio sci qno quo
tatis.
In atrica . Maxinii
It. UincenU.
It . Pauli . Honora
fi . Mari.
KL- MAR-
It. Maximi. It.'' Pauli
Marcialis.
Therapi . Marci.
Marpi . Marcfllini. f.
60^
Donati.
It. Marci . Secundi.
Magroln . Lucelle
It. Socundo . SauIi
Stuporis . Mustici.
Presentis. II
*
Secunde.
Maxinio . lunollo
ETCumeis. luii.
Fessinari . Pampili
^
Ualentisdiaconi.
Soleaci . Pcriidi.
Thiofili . luliane
cum vgyptiis Nume
ro /iv// ' milia.
Et alil>i . Depositio
ThoUiradi epi
Mettis sci simeonis epi
liich. In antiochia . iosippi diac . j zenonis .
inler aninis . scae afrapae uirginis . l
iohannis .
xysli . Et in brixia . fiiustini et lovit j
tae .
insiria . auenti.
Excerpta etc. (J. 914. eventi. G. advcnli.
R". iosipi (liaconi liionysii presbyteri in Syria
aventi galli victoris.
Cod. Wissenb.
XV KL- MARCIAS
Antioeia Nal sci nisippi diac . zeno
nis appollo ni . poehi romaiii . zo
simi . harode zocii prbi . rufini . In
teramnt,* Nal sc agapi virg 5
saturnini castule magni liici rog;di
iohannis et alioruiu xii . uuarciana
inspaniis pas sci loquu fas . In syria.
anenti sixti pompini gcnielli uicluris
generosi . Ilem uictoris gcmelliani 10
cotumi castuii.
2.S. C.om.sancti, C. ioseppi 3.S. paehi.C.
phoebi. L. foebi
4 S. parale, C. haradi. L.
barale ; (',. zosii ; S. rufinc - 5. S. atrapi?. C. L.
agapae

7, 8. C. xii martyrum baroinone in
hispaniis. S. uuarcina in spaniis, L. vuart-iana
in spania 8. C. sanctae ft. L. avanti . xisti
;
S. panpini 10. S. om. generosi item victoris
11. C. addit ; ianuarii et depositio sancti
silvinii.
XIIII kl iin' Iii hrittanis nl scoru fausti-
niani et iuvenliae j
lu spa harcilo nl
cucubatis In camp cumbas nl iuliaiiae
|
et alibi plesi dionisi hierapi marcialis
nundiani
pessiani
]
pauli gallonis ho-
nori iocuudi nieimni vinconli tVuctuosi
primi 1
tabiani cicili pauli maxiini in
aff maximi vincenti pauli hono
|
rati
inauri II niaximi pauli marcialis terapi
marci marobi niar [
coltini donati R
marci secundi
macrobi lucellae II se-
cimdi situli |
stupuris mustaci psentis
secundae
maximae iunillae et cum
eis
i
ciiii.fissinaripampilivalontisdiac
seleuci perfidi teofili iuliani
|
cum
aegiptiis num v . mil et alibi depos
totradi epi.
Rich. m hispunia . barcelona . 1
cocofalis .
lu
atlrica . niaxinii . ilem sccundae . |
sauh .
inus-
taci . presentis . secuudi . inaximae . |
lunellae
.
et cum eis. Lnii.
Exm-pta etc. tJ. 915. in Cumis iulianae
vir^r
_ H^.in Camp.in
Cumb.natal. s .
uihanae
virj,'. in Britannia
XIIII KL- MAR-
In brittaniis Natl ricorum taustini
iouentig et alibi blesi dionisi hierapi
marcialis nundinari pessiani . pauli
gallonis honori iocunfli mcmmi 5
uincenti fructuosi primi cicili fabiant
pauli maximi In spaniis harcinola
pas sci quoquo fatis In alVica niaximi
Item uincenli pauli honorati mari.
Item maximi Item pauli marcialis
10
therapi
raarci marpi marcellini
Item marci . danoti secundi marcopi
lucoUe Itein secunde sauli stupuris
mustaci
psentis socund^ maxiinae
iunollt^ el ctun eis l iiii Itcm fissinari 15
panipiiyli
Ualentis diac seleuci pfidi
thiofili iuliani cum ^gyptiis numero
V et alibi dep thedradi epi.
[Ite Na tale scae iulianae mar el virginisj
'

uncis inclusa add. m. 2. inter liiieas 9 et 10.


.1 L. iovittae et aloble sidionis; S. plesi; S.
^'erappi
4- C. prosiani
- 5. S. callonis
;
L.
memini (S. menimi sed alt^-um m2m.) 7. C.
maximi . uibani; S. in hispaniis passio, C. in
hispaniabarcilbma.L.inspaniabarcilona
- H.C.
cucuf"atis-lI.^.theraplii:C.
om niarceihm.rf
eius loco : nicomediae passio s. iulianae virgi-
nis et
miuiyrh: (juae desunt guot/ue in S. L.
1-1
C
marci . martialis . inarcelli . lonati; S.
uiatropi
- 13. S. C. L. secuncli ;
S. L. stuporis

M. S. murtaci; C. oni. maximae 15. C.


cum eis ct.un, om. item ; L. fissinmri - 18. S.
L. v.milia, C. vmillium; S. om. alibi; et 2 m.
addit : et sce iu"liane virp.
..cm/ syllata sujn-a l,u. m 2.
- M- in Utura m. 2. -
htte,or
unUmUae m. -
ln\
Cod
Bern.
f. (>7
'
f.(>7"
XIU KL-
MAK
IN
AKRICA
C.IUIT-
Coiu-ordie
- P:is
seonnii . Donati
Secundiani
Aquileia.Crissantiani.
Eotici.
It.
Concordie .
luste
Alibi . Romuli.
Saloni.Saluani
ct
alioruni
lxxxuii.
quonun
noniina
(ts.
scit.
el alibi . lanuarii.
1t.
lauuarii
. Feliciani
Donati . (^asl;.
1t.
Donati
- 1'icloris
A^'npe . Douuli-.
Goddiuis.
Dnliui.
Furlunionis.
Marceni.QuinUa
ui . lulie.
iT.Ianuarii.
Criscenti.
Celosliui . Salur
nini . Giptonis
Felicilatis . Dona
ciani.Uictorio.
Eiuilie . Bassule
Siduri.Ebasi.
Sfcmidi . Felicis.
Octaviani.
Fauslinae . Albin^-
Ucnuslinv
Rogatiauv
. Uic
toris . Marci.
el celule . UutuUi.
Silvaui
.Ououili.
XIIKL-MAR-
IN
AFRICA . NATL-
seorum . Rululi.
Siluani . Classici.
Se<-undini . Frug
tuli . Dauiasi.
In li-rrapi^ . l'auli.
Mavcialis . Maximi.
Et alibi . Marcelli.
M;u-rol)i '. Gemini.
lUauuli . Silvant;
Cassici . Fructoli.
t. (17-
XI KL- MIV
IN AFRiCA . 1'ublii.
Marcelli . Uiiiani.
Diuvcbei . marobi-
It. lulijnii . Marcelli.
lulii . Lanip:isi.
Maiuli . hilii.
FEBRUARIUS
Cod.
Eptern
. etc.
iustae et ulibi
.u.uul,
>alo.
ly
^.^,^,.;,
.
alil,i
ianua.-i f''"'"" '>';'.'^'.''/'
^.
'
< K,r |
cellae
qu.n-
tianiiuliaeU
i^">"""
'?^f'
l"
'tn ..e
bassiUae
salwi
1
lelicilatis
.lonatiani
v,ctu,;,ae ^
^^' j'"^,,,;,,^, ,euusli-
ebasi
secundi
felicis
octay.a,,,
f
j"
"^^ ,.,,i
,i,vaui
nae |
rogatianae
vielons
,a.c,
caula.
covili.
!,xxxm m.
,^.
... E..
ron,o,i
...
c^n ..;. ^-^^^^
scopi.
Cod.
Wissenb
Xni KL- MAi;-
In
africa
civitate
concorde pas scoru
donati
secundi
ani Tu a([uileia ci-isau
liani
eutici
concordie iuslg rouioli.
^aloni
saluani et alioruni lxxxuu quo s
riim
nomina
ds scil el alibi iaiuiari Ite
ianuari
feliciani
donati casti Item
.louati
victoris
agapt; donatt; j;ud
dinis . datiui
furtinionis
Marcelii quin
tiani
iuli^
itcm
ianuari criscenti . c^ lo
lestini
saturnini
Gypb>nis lelicitntis
danatiani
uicturi^
Fmiliy ba.sulau
saturi
ebasi
seeundi
iclicis Octauiani
faustini
Rogatiaue
Albine uictoris
marci
cetul?
Rutnli
Siluam et ^uouili 15
2 S
concurdia,
f..
roncordiae - 3. C. secuii-
aiani ".
pamrbili
. - 3 4. L
criscentiani, M.
;;^"cenLn;-a.L.M.salini;a^
M ixxMii
-
7, 8. onu
casti itcni donati - \
C.
aonatianae
- S. . L.
gnndiniae. M. gundnHS
9 S
furtnnionis.
G. L. M.
iortunionis
;
C. n.ar-
ppUac
- lf>- ^- nuii-'^^: ^" ^" "'" '^^'"' ^"
"^
scenti.M.cre.centis-10.11.S.oK^aele.lini
11 S C L M.
satnrni;L.^ypionis
la. S.M.
empliae;S.
C.L.M.
bas.ulae-li.S
LM.
faustinae
: S. albinae
. venustmae .
ropatian.f
-ll5S.
rutili.C.L.rululae
XII ki u. Italia civi
concordiani
rululi
silvam
clasici secuu-
m i 1 u tuli
<l-nasi
lulerrnpis
pauli nu.rcml.s
maxmn e
aUbi'
marc.lU
macrobi
,e.uiui
rumuli
s.lvanae
carsic.
rn.ctuli
,u,i . si.uini . cassici . A.il.i sri ,>,menu .
mar..
B^t"
:"::r

"n ^. U..
,-u..^iu.i.i _ N,...
Inler
anmis iiauli.
IN
af.-ica Nat
scorum XII KL"
MAR;
,-utuii
Silvani
. classici .
secundm.
[fructu
11 Damasi
Inte.Tapis . pauli
maximi
marcelb . mororobi
. marcialis.
gemuii.
Runmli
Silui.ie . cassici .
et fructuli.
^)
S
rutili,C.rictuU;C.dasici-3.C.damasi.
nrion
-
% 3. L. M.
sanetovum
publn .
luliam
-
n.arobiil.
marorobi) iten. i"!'''"';

'r'!?^-
(L. in irapis) etc. (vf.
dinn se<j.) - _*.S. U
cobi,L.
marobi. M,
marorobi
- o.
Lromuii.
C.
casici;L.fructuosi;
C. rf./.-r
.ianuarn.
Kl k. m iu afV pui-li
Uiarubi
iuliani bareeei 11
iuli.ui umi-
ceUi
I
tuli lampasi
maiuli iuli.
Hich. m
aflricu . ,mblii . n.ar \ celli .
iullani .
b.ra.ei Uen. iulia.n.
tuUii. t
lampasi . maiuli
maximiUae.
Lel (1i"l'm'-
Excrpta etc. G. ^5. baru.ci
- F. nublii muiuli - (i. n.aiuU (Lab.
.n.niliil iulii n.arcelli
-
R^. aput Cyprum nat pnlannae .hdmn n.ar-
celli etc. (sic)
- Be.l.e c.a. S'. in Afnca publn nuuno n etc cn. 1.
(.
n.arubi/rc.
tuUii iamuasi iuU victoris coronae - Notk. n>an,U et
iuliani.
XI KL-
MAH;
IN africa . Nat scoru
pubiii -
'"Haui.
[niaru
bi.Itemiuliani
baraclioi
uiaifcUi.
tnlii.
lampasiniaiuli
inlii.
'
lii aupra Un. "'.
'^ - niarobi ri(/(/. '-
'^-
Cod.
Bern
X KL
.MARGIAS.
APUDCIPRUM
Niitnlo
. Potamii.
Nemesii
. Didimi.
Rome
uia
appia.
In
cimitorio.
Calesti.dcposit!
Gagi .
epi
et
alibi
. Uictoris.
corone.
In
gal
i">o
sardinio
natl. act
eucerii
epi et cfr.
*
. (17''
uniiia-MAR-
IN
AFRIGA
CIUI-
Adromilo xalal.
scornm . Uiruli.
locuncli^.Seruuli.
Sirici . Felicis.
satiu-nini . SeCudiui
'\
Furtunati.
It. locundi
*.
Et aliurum . deci
et octo.
Er alibi . Uictorini.
Mappalici . Pusitimi.
Thedre . Grisi^ini.
Scipetri
'".
Secundo
li . Dinaris . titi.
Rustici . Tumoli
.
Massedi . lusti.
Securi
It. Massedi . Glori
osi . Akiatoris
iT.Iusti . Amatoris
Secunde Gyrici.
FEBRUAHIUS
Cod, Eptern.. etc.
X k. iTi apud Cipruui iKJtami ULMnrsi.< didimi rome gai epi
et alibi 1
victoris clu-onanae et alionmi x.
Rich. Hnnie . uia appia . in cyini | terin calisti . ilepositio . gagi epi.
et iililti mcXii \ vis . rorone . et cypi*o . mil;ilc putainii .
neniesie.
Excerpta Hc. H^ Romae tlc. tragi, panteleonti martyris Notk.
alibi etc. et aiioruin vitrinti
F. tiypro pulamii pelegii atque lini epi-
scopi . tenohii presbytevi (el post alia) potamiani meiiie-sei didimi.
[231
Cod Wissenb.
X Ki/ .MAIICIAS
Apud . cy hruui . Nal potiamiene.
uiissis diiUnii Rom^ via appia in cimi
calosti . depoi^ gagi epi . et alibi
[uicturis
coron^ et alionim x.
2, 3. S. C. L. M. cyprum , polaminae misis
-'t. S. caelesti, L. caUisti. M. calixti ;
C. M. gai
;
L.etalii, M. et alioi-um.
Vllll kl .u in aft civi adrumitu nl scoru
veruli secundmi
servoli
I
sirici felicis saturnini
fortunati
iocundi et alioru
xvm el alibi
l
victurini
mappalici
pusitimi cnsp.m secun-
dioli dinaris
tili |
rustici
tumuli massedi
mst. secun
masseri
gloriosi
altiatoris I
iusti
amator.s
secundae
sirici.
ir.h m a.Vrica
as.umito
ciuitate. 1
uerili . iocundi .
-^eruuli
.
.irici.
JS^
t \ furtunati . Item iu.ti . amatoris .
secunaae .
s.nsi.
Excerpta
etc. U". In AMc. nat. s.
secundini
pota.ni etc. -
Bcdae
codd. A T. L. servuH
iuliani etc. cod. SK etal.orum xs,.
VIIII KL-
MAUCi
IN africa Nal
scorum
ueroli .
si-eundi
ni . seruoli . syrici . felicis iocundi
.
salur
nim . furtunati . ot aliorum xvn ei ahbi
victuriiii
mappalici . i^usiti.ni .
tedr^
crispi.u sci petri secundo li
.
dinans
.
rus
tici titi - tumnli
massedi iusti sccun
Item
massocU
Gloriosi
alciatoris
llem
iusti . amatoris . secund? et smci.
3
S. sevoli ; C. scirici ; M. iocuni - i. S^ xvi
;
L XVII et alii. M. xvu et aliorum - o. S. pu-
stumi. L. M.
pussiUmi
- 6. L. M. (jnppmi
;
C.
om.sci. L.
secundi.petri;
0.
^c^ndolae
-
7 S. securi . liU ; S.
masseli. C. mafled. - 8. S.
item
m.isseti; C. item
matredi
;
L.
massen
(om. item); C.
altiatoris
- '.- L. om. ilem
;
0.
(tdtlit : iocundi.
'
litterae ineUnatm add. m. 2. ed.
sardinie
.,W..icun.-'.
-'---""''^-""^""''""
m
f.6S
f. (iS-
Cod.
Bern.
Ulll
/;////;/
. Cathedrae '^
sci pelri
apostoli.
(luaiii
sL-dit apud.
aiitiochiani.
Niconicdia
Natale
Sc^tecli,^-uii-ginis.
discipuit? sci pauli.
apostoii.
I.N alVica . Natalc
scoruni . Uictorine
Nouceri . Palatini
Donali . Furtune
Et alioru xxuiiii.
RoM . Uia lihur
tina . Ad scni lau
rentiuni . xatalc
scc concordiv-
Sirminm natale
sci senori.
Et alioruin lxii
It . In nicomedia
KL- -MAU-
Euteri.Palatini.
Uicturin? . Paul^.
Emerit^
. Anto
ninv . Datiut^
Rogatian^.
Antigv.Urban^
Maxin,^ . Marin^
Matron^.
Pcr<-gnn<^ . Fiiie
SecMiidoIc . luMt^
CastuK^
. Floivnti
Uicturie . Mar
ccllinv . C-astc.
Donatule
- Libo
sc . Flauie.
It. Donale
. Furtunat^
Lucian? . Ami^
f-
^^^
Rcginc . Cvriaci
Galatii . Ualcri.
GurL'oni.
FEBRUARIUS
Cod.
Eptern.,etc
Vniklmcathedrapctriiuai^o^;;^
ronie nl
concordiac
lu
antio
n\
galh
:::::,lis ,
ntscact<.ch.evirg^.m^;
scorum
victorini
euciri P^H^-^^'" /^^
^
natifurtunaeetalioruxxvin.
irm n
s,-enietalioruxvi
1
H
mcom
enten
;^latinivictorinacpaulacemcr.taean-
!onian:e
I
dativac
rogatianac
autigae
urbanaemaximaemarinaejmatronac
perigrinae
miac
secundulae
m;^lae
castolae i
florcnti
victoris
marcelhuae
castae
donatolae
libosae 1
fiaviac
dotac
rurnatae
luciani
amicae
reg.nae
ciriaci
|
galatii
valeri
gorgiam.
UII KL- MAR-
In ijannoniis .\atl
scorum . .seneroti.
Antigoni . Kutnli
Libii.
1n asia . Natale.
pulicarpi epi
Cum aliis . xii.
Smirna . Natale
scoruin . Herotis
Garphori.
In africa . Crisconi.
Zfnonis . Iminan
dri . Cariniani.
Arionis . Hippo
lili . Diodori.
Menelanti.
Antbore.
Et alibi . Petre

Lambesis , Luciani
Felicis.
Et alionnii xxxn
1t . 1n asia . Sinorus.
Hcruli . Cusconi.
Menalippi . Zeno
Sencrtis . Syrici.
God. Wissenb.
VIII KL- MARCIAS UERNUS
ORITUU
Natl sci petri apostoli
calhodra
quam
sedit apnd antiocia.
Nicome
dia Nal tecK' uirg discipulg sci
pauli
apo.stoli In africa Nal scornm
uictu
5
rini . nouceri .
palatini. donati . fnrtun^
et aliorum
xxvim . Roina via . tiburlina
ad scm
laurcntinm Nat sc(j concor
dic.
Sy."miuis Nal sci sereni . et aliorum
LXii Ilcm in nicomedia eutiri palalini
to
uicturin^
paul^ emcret^ Antoninae
datiue
Rogatianc Antit^ urbanae
inaxinn,'
masin^ Matron^ peregri
lllu.Miin^ '"" \ ' Y r^"-5>i
n^ fili^ secundo l^ iusle castul^ florcnli.
uicturi^^
marcclling . cast^ tionatul?
Ubos^
flaviant; Item donate . furtuna
lucianc
Amie Regint^ cyriaci gah!
ualcri
gurgoni
i?/cA. Rome nalalc
concordiae. j
el natalc
catl.cdrneaposlolipetri.quam
sedit 1
antio-
chia in
nicome.tia . scae teclae uirgi I
ms .
in atTiica uictuiini . Syrmio . sci senen.
1
et
alioruni i.xxi.
Excerpta etc. 0. Syrmio raslello etc. i-xxii
-
G. G !)14. alibi i.xi nuirt. iicuteri etc.
2. M.
cathetirae
3. L. M. rescdit 4.S. C.
L. M. 0)11. sci
0. C. Nuccri ; S. paUtini. L. M.
palali ; L. fortunati. M. fortunatae 9. S. L. M.
svrmium, C. syrmia; S. C. seneri 10. L. M.
om. item
11. S. victurini 12. C. rogatiani;
S. anticae, C. L. M. antigae 13. S. C. L. M.
marinae ; S. L. maronae (S- 2m. em. matronae}
14. S. iusli
lo C. marcelhni; L. doiiatil-
lae
16. L. M. liborao; C. flaviani mait.: C.
fortunali
17. S. C. amiae, L. M. ainae;
S. gallacii
18 G. addii : felicis.
VII k. iti lu sirmi sinerotis antigoni
rutili libn . in asia nl policarpi cpi
cum alis xii smirni nl scor 1
herotis
carpofori . in aff crisconi zenonis mi-
nandri cariniaiii \
arionis ipoUti dio-
dori menelanti athorae . et alibi petri
|
lambesis luciani fclicis et alioru xxxv.
In asia sinonis beruli ]
cuscumi mc.ia-
lippi zenonis inertissirici.
Hich. In syrmio senerotis . et in asia. l
heioiis . et cai-pofori . In alTrica . cresconii .
zenonis. l
cmenandi . (hodori . lte(m}inasia .
sinoris . heruli.
Excerpta etc. F. in Africa etc. sinori heruU

Tr. in Sirmio sineri monachi et martyris

R^. maxiiiii in Spaniis.


VII KL- MARC.IAS
IN pannoniis Seneroti Antigoni Rutuli
libii In asia Nal polica.-pi cpi cuni
aliis xn Smirna Nat scorum he.-olis
garpori In africa
grisconi zenonis 5
Iminandri carinia.ii
arionis Hip
politi diuduri
menelanti athorv
petri . lambesis lutiniani feUcis et a
liorum xxxvi In asia cusconi
syno
rus . beroU /.enon
mcnalippi
sinc 10
rolis . Syrici cu sotiis eoru.
3. C. libii . rogatiani
i- C. xn
martynbi^

5. C. M. carpori ; L. grisconii, M.
crisconu
G. S. C. minandri, L. M. iminaiidri ; L.
carmiam
-
7. C. athrorae, L. actore
8. S. luciani.
t.
lucianae. L. M. luciniani
- 9. S. C. M.
coscom.
L. cusconi
-
10. C. zenonis
- 10, 11. S.
sener-
ti^. V.. sinertis.L. M. sineritis
- 11. C. L. M, nt.
eorum.
'
prim NatiUe. Catliedia. p.d. cathedra. - ^ prius tegl^ ='
etu. petri m. 2.
FEBRUARIUS
[25]
RSJ
.m*
Cod. Bern.
VI KL- AIAR-
IN GESAREA
CAPPADOGIE
Nalule.sOoruni
Heroli . Luci.
Syrgi . Absolonas.
ROME . in porto
Natale sre pri
niitiuH.
NIC(-)MLD1A
Iditius . palpctri.
Luciani . Felicis.
Orbani . Marte
Crescentie . Gagi.
Florentini . Dona
tule . Rogatule
It. Donatule.
Marcelline.
Ronimadi . Feliciane
Nine . Flaui.
lafferi . Tulliani
In nuUe . Gahis.
Daciani . lanuari
Didfli . Sccuri.
Sellaris . Exuppi.
Subitan^ . Gemel
line . luliae.
Furtunate.
Pcregrine . Uictu
rici . Maxenli.
Gcgoli.
It. Luciani . Hono
rati . Flauiani.
Felicis . Casti.
Saturi . Felicissi
mi . Uictoris.
Marie . lanuarie
Rufmiani . Fur
tnnati . Aur^li.
Rutuli.
NIGOMEDIA
natl scoru Luciani.
prbt . Pelri
palatini . Euitii.
Ln egypto . Passio.
scorum . Uicturi
ni
^
. Uictoris.
Niuittv . Nicoibri.
-
Glaudiani . Dios
cori . Sarapionis.
U KL- M.U^-
IN AFRIGA
Donati . lusti.
Herenei . Pissi.
neonis
^
. Aurili.
Rutuli . Primusi
*.
Ingenu(^*.
Et. aliorum xlu.
iNgoui^' . Furtuna.
ti . Pusinni
Herenae.
It. lusti . Grescenti.
Rogatiam . lanua
rii^. Luciosti;.
Cast^.
It. Furtunat^.
Paiapilia NaU
Nestoris.
i. iw''
Cod Eptern., etc.
VI kl. ni.roiTi in [Mirtu nl itauli et pri-
niitivi . in cessar cappod n\ scorum
]
heruli luci georgi abiolonis . nicoiti
luciani editi petri telicis
|
orbani niar-
thae crisconinae gagi floreiiti donatilat'
rogatil?
I
Ildonaiilaemarcellinaerum-
madi ieliani nidae flavi |
aiTeris atulini
sanulae cahis diciani ianuari diddi
securis
|
sellaris exuppi iubitanae
gemelianae iuliae fortunatae
|
pere-
grini victorici maxenti gegoli It luciani
honorati flaviani [
folicis casti saturi
felissimi victoris niariac ianuarine
|
rufiniani rortimati aureli rutuli . nicoih
nl scorCi luciani prb
1
petri palatini
aeuiti in aegip pas scorum victorini
victoris 1 ninivittae nicotbri serapionis.
liich. Hoine . pauli . et primitivi . et |
in
nicomeiiiii . luciani [irbi. et alioi-uni . xi.. i
ini.
In aegypto . passio scorum . uirluiini . ui
|
ctoris. nineuitiae '. Et alibi . sci niathiae apli.
'
R>. ninevitae.
ExcerpUi etc. R-'. nativitas s. iohannis evan-
gelist-ie urhani sergii in Cesarea et al. O. in
Caesarea etc. luci sirici sergi
Bedae coil. S'.
eracli lucii Notk. luci ct seri^ii.
God. Wissenb.
VI KL- MAR.
Ix cesaria cappadocia Nal scof
heruli luci . syrgi Roma absolonas in
[por
to . pi'imitiv^ Nicomedia edilius pal
petri . luciani felicis orbani marth^ . cres 8
centiae florentini Rocatul^* donatule
Itein donaluli; marcelline nunadi feli
ciaiu^' ninao Casti iafVeris tuliani . iu
lie In nullt^ gahis Exuppi duciaiii flaui
ani ianuari securis diddi . sellaris subi lo
tane gemelliane peregrin^ Uicturit;
maxenti gegoli iuiit^' Item luciani . lio
norati . flauiani fehcis saturi felicissimi
uicturis ianuarie rufiniani furlunati .
auriti rutuli Nicomedia Nalscoruni. lu 15
ci;ini prl)ri petri palatini aeuiiii In t^
gypio pas scoruni uictorini uictoris
Ni uittae nicofori claudiani sarapionis
dioscori.
2. C. iMiiio.-Natalis malthiae apostoli
3. S.
hieroli ; S. absalonis, C. absolona.---. L, absola-
nas, M. absalonas
i, 5. C. editii . palphetri

5. S. C. L. urbani ; S. mathe (3 m. niathaei apo-


sloli : et in margine eadnn m.: Iste esl matliias
ab apostolis sorte elt-ctus apostolus loco de
quo prevaricatus est iudas)
5, G. S. criscen-
tiae, C. L. M. crescentiae G. C tlorentinae
;
S. C. L. M. rogatulae
7. S. rununadi. C. ram-
modi
8. S. nune ; S. C. M. tulliani S, it. C.
iuliani . iuliae
- 9. S. C. L. M. innulae ; S. gahis.
ienuari . exhuppi ; S. C. L. M. daciaiii 1 1 . L.
M. gemilianao ; S. C. L. M. lortimatae . pere-
grinao ; S. C. victurici, L. M. victorici 1'2. S.
C. L. M. gegoli ; L. M. om. item. U. S. C. L.
M. mariae . ianuariae : S. fiirtinati 15. S. au-
relii . rutili

l~h H5. C. rutuli . fauslini .
nico-
media natalis sanctorun\ marlyrum oceani
presbyteri etc.
Hi. S. om. petri ; S. palitini.
aeviti, L. M. evitiae
18. S. L. nivictae, C. ni-
vititae, M. nivistae ; C. L. M. serapionis.
V kl nu" In aff nl donati iusti hirenei
pisinionis auruli |
rutuli primasi inge-
nulae ei aliorvmi xlv et alihi ingoiiae
|
fortunati
pissini hirenei iusti criscenti
r.wocati ianuariae |
luciosae casiae
tbrlnnati
pampil NI sci nesitoris.
i?ic/i. In alTrica . iusti. heienei. 1
et xt.v.
donati . piscinioms . uurili. rutuli .
et
|
sdiorum.
X . pampliilia . nutale nistoris '.
i
K'. ncstoris.
Excerpta etc. G 1115. in Afri<-a calisti hirenei
_
S'
nesloris et casti
- R- in Afric. nat.ss.
donati iusli felicis victuris
- C \ni. ingenune
cum aliis xlii.
V KL- MAR-
l\ afreca Nal scorum donati iusti
.
ru
tuli . herenei pisionis Aurili primusi
ingenu^ et aliorum xlv. et alibi .
Ingone
furtunati
pusiimi hi-renn? Iteni iusli
.
crescenti
rogaciani ianuari^' luciosi.-
Ilem
furtunati
pamphylia Nal scoru
ncstoris et castae.
% 3. S. C. rutili
- 3. M. durili - 1 M. Et al-
bingonae
- '. C. herenei. L. herenni . C.
logati
- 7. S. pampilia - S. S. 2 m. em. casli ;
C.
oddii.claudiani.
*
corr. Uictorini
*
pritts Nocofori
-
''
i"-fua
nionis
. *
con:
Primosi.
IV
[26]
Cod.
Bern
f.69=
lUl
- KL-
MAR-
Natalc
stiorum
AU'xamln
. Ncsto
ris.
lusti
.Tlico
nis .
Eppiouis.
Douatiui .
Anipli
ati . lugenui.
Ejtion .
Antlii
Furtunati.
Et
atiorum .
xxui.
t\
aloxanttria.
Felicis.
111 . Klv MAH-
NATA1.E.ALEXAN
riri.
1n
tesalonica .
An
tiogxi^ui
>. Ahundauti.
Ticiani
. Magari.
Scucriani
. Gaiaui.
Furtunionis
. lanuaxi.
IN
AERIC.A
Diouisi.
^
ETalioruni
xxiin.
IN
CIUITATE
SMYH.
na asic . Natale
sco
ru . seniiliani.
Datiani
. Leandri.
r. tw'
PRID
KL* MAH-
Natatc
seorum
Cfteris . Pupilli.
Serapiouis
. Uisli.
Claudiani
. Ttieofi
li . IJictorini.
Saturniui
.
Epoli.
Euthecie
. Astutc
Mustite
.
Alcxanari.
Uicturi'
.Secundil
le . et atibi .
Nico
pori . Diodori.
Papie . Macliariv
Felicis . OaKi.
Eunuculi
. lanuari.
Quiutiani
. Mausu
eli
.Hcrmetis.
Gitliei . Donati.
ENnucuIi . Seruilit^.
Uenerii,' .
Basillt^.
//
seniHute*.
It Ueneri; . lanuariti.
Stercole
. Siluani.
Mannirrt^^^.Rii^iiH'-
FEBRUAHlfS
Cod.Eptern.,etc.
1
donativi
an.phat.
n.^eMUi
tp.o
alior.-. 1
XXX..
in alax
fel.cs.
_
^jT^T:^-^'^^^'^^'^-
Cod.
Wissenb.
1111 ICL- MAR-
Nal
scorum
alexandri
nesloris theonis
Gpion
iusti .
Donatiui
ampliati ingonui
enion
anti
furtunati.et
ahorum xxvi.ln
^exandria
iehcis
cu sotiis eorfl. 5
,.,
j.j;v
- F in
Africa
,i,i,
L 3. in
Aianrtr," -^- ^- "^;^^,^ ,,,
,,ti - W.ab.
G
914-. felK-is
cum
aln*
>>'"'
theonis
opionis.
3 S
iugenii-
*.
l..fiMoni.M.itemepyon:
L.M.anthi-^S.C.L.M.sociissu.s.
liani
datiani
leandri.
leaniiri.
liaui
v\bundanlu
- r\ .
in '
rtlmnd.
lUKLMAR-
In
Ihessalonica
Nal
.<-orum alexand:-i
antioguni
Abundanti
. titiani . niatiar.
seucriani
.
gaiani
furtunionis
lannan
In africa
dionisi et aliorum
xxu.
.
In nni- fi
jtatc
smyrna
. asiae
Na!
scorum
ser.iiliani
daciani
teandri.
3S.anthio?um,C.authi.nmiL.M.:mtino.
^ f xxxun,S.
xxnii. L. M. xxm-
r7:s:;e:ac;ni.ieandri-7.C....
menelampi.
ma.i.iintae
rulun.ae.
PRID- KL-
MARCI-
Nal
scorum
caeleris
pulli gagi
se.-a
pionis
iusti
opoU
clauclian.
tl.eog
uiclurini
Saturnini
euthec?
a.tat?
::;;!:til,
alexandri
uicturi sec.md,Jae
Nicopori
diudori . pap.V
"''^''"^^
felicis
eunuculi
seru.l.?
ueue.ie
l.a
Xo
Item
.seruili,
Item
uener.ae
ianuarit;
slercul^
ruf.nae.
siluiani
...ani.-r?
Rich m
alexan.lrii. . celeri. ,>u I
piHi .
Tapionis .
iusli
.
et cllii.
the^piiii
uict" 1
.ini . eoli .^stutae . n,i.ilac .
alexand,n .
u.c.or..
ErcerptaeU.
Ci 15. et clandU
macbavii - G. 9U. celeri^ publii
cla^S
macharii .a,i ru.i,,i iu.U
-
G. Tr. ,aiac Uu.
.agae) mfi^^^^^^
_
W. , Alev,mdri fc^.gi
.erapion,. ,u.., .erv.han, e al. -
Bedae^
Flor. cod. S'.
.Mcxandria
vicluri,>i
secundellae - co,l. A. ,n Alexan
dria dionysi
claudiani
tlieophili.
,.S.aL.pupim;C.M.,ai-3.Uiu^ioH;;
M.
ln.tiopoh,C.opoti;S.thyopUi.Uth
,
ili
- 4 0. euliciae. L. M.
euthecan-xe ,
^
au
Ce.aL.M.a.tulae-^M^
-^
victori. M.
victori.
- 6. C
mcofmi
'
U M.
euuueuli .
ianuari .
TTTj^^^k
"er
L.M.qintini).uian.uetj.herme^
mentis)
.gilthei (C. gUte.. L.
.^^f
'^Jj^J, ^.
,er
aonati.eunu.>^(aeum.^UN^^^^^^^
8.
C.itemvenenaeo/.
- '^-
.^^^^e
: C
i,.amyrrc. M.
man.uTac-
- U'.
.
uddit : leandri
>
e supra
lineam
"i ;>. i(( .m.
.\ntini.'eni
* pritis Diunisi
- a
emendatum Uictori
- *
tilta-ae incUnatae m. 2. -
'"
f^
Mannirra
.
MARTIUS
Cod.
Bern.
MENSIS
MAll
fUUS
HABET
DIES XXXI
KL- MAR-
LAE
TANIAS
liSDI
CENDAS.
NATAL-
SCORU-
IN
AFRlGA.Leonis
inarlyvis
. Donati.
HaljUiulanli
. AtU-asti.
Carisi.Nicetori.
Donatcllf^
Et
alioruni
uiiii.
IN
AFRIGA
Atriani
. Uicturi.
Seciuidillt,'.
MASSILL\
Ilernie
tis.
Gitfci . Fuli
cis . Eimuci:uli.
lanuarii . cu aliis
xxuii.
ANDECAUIS.
depos sci albini epi.
UI- NON-
MAR-
Herolii . Gorgii.
Absoloni.
INCESAREA.
cappadocie . Lucii.
epi . Primitivi.
IN PORTO
UOMN.
In
cimiterio.
It . Primtiui . Pali.
Secundolae
^
. lanuari^
U NON- MAR-
Felicis . Lucioli.
lusti .
Furtunati.
Marcie . Hicrolis.
Antigoni . Ianuai'ii.
Tuteile . Gabiaiii
guiri . lulii . Mari
ni . It. Felicis.
Floriani . Donati.
Furtuni . Helbia
ni . Gagi . Paule
Gaiosc . Galle.
IN AFRICA . Gaiule
Felicis . ct deposil
reliciuoru
. Emcteri.
Geledoni.lT.
Felicis.
Sabiniani . Calogori.
iT.Emeteri.lT.Celcdom.
iT.Iulii.Felicis.
Mari
Ni.Donate . Nicefori
Cai-issimi .
CUuidiani.
Papiae . Luciole.
It. Fclicis.
Sabiani.
lunul^ . Focii . Asteri.
Georgii . Sisinni.
Baselei-.
Artila.^.
Ysici.
Gyrici . Eutici.
Gorgoni . Antoni
Frunimi . Asclipi.
Gasti . Soli.
Cod. Eptern.. etc.
Martius dies XXXI
Klmaf in aff nl scof leonis donali habundi adrasli
carissi nicefori donatillae et aliof vuii. In aft adriani
viciori
secuntlillae massil hermetis gillei felicis enuculi
ianuari et aliof xxiiu . andicavis depos all)ini epi.
Cod. Wissenb.
KLMAHCIASLETANLVSIN
DICENDAS MAR- HABET
DIES XXXI LU- XXX.
KL M.VR- Nal scorum leonis donati ha
i)undanti . adrasti carasi nicofori
donatclle et aliorum vim In africa .
I
atri
ani uicturi secundille
Massilia iu-rmitis
gitthci fclicis eunuculi ianuari cuma
liis xxni! . Audigauis civitate dep sci al
bani
^ epi.
10
Rich. In
annc-a.leoms.donatic | furluni
el donalillae .
abun-
danti . massi | lia . ermeti
=
. githe. . cum alii.s xx.nn ,
ande l
^v,s .
deposiUo . albini epi.
I
R>.
foituni
=
H*.
hermetis.
Exeerpta etc. G. G91o. leonis martyris
donalivrie - E'.
P-'^io
leo^rmaH.
- 0. in Africa nat. ss. mariani viclori etc. Mass.ha etc.
guthei.
.
VI n m heioli georgi
absoloni
cessar
capOd luci epi pri-
mitivi 1
roiii
secundulae
ianuariae.
Rick In caesnrea . capadocia .lu 1 cii epi .
et rome primiUui
.
erolii.
georgli .
I
absaloni . secundulae .
lanuani.
. , p QlT .,l,,alonis
- fi. Romae luoi episcopi
pauli
Excerpta etc. G 91.).
.,l.^aioms
ri,nit,vi rtc. ianuam
georgii
ianuariae
absalon,
pr.man.e^-R
H me^^^^^^^
ii ba^'-,;-
;f-^'l^- VrU,
ronlano i coem .
pauii nH.
L
re;fnu:;;ia:tir,inm''-O.Rhab.ipor,uro,anopau.
secundulae . ianuarii (Rhab .
iajiuanae).
r7T7-^^,;,;:r;7feUcis casti
lucioli
iusti
lu.'lnnah el
ii^;';rlciaeherotis,,uiri..i.au..doi.^^
SS^irf:E:.n:c;:i,.oterin
SS^i^u;:^^Salt,!:i|isiciciricieu.ici,or,oui
antoiufruiiimiasclipicastisoli.
albini corr.
3. S. (initio 2 m. : cinomann sci siviardi epi
et cfessoris).
leonisi. L.leoni m.. M. V. leoninl.
-
4. S. carissi, C. carisii.
- 5. C. vnu mart.
-
5 6 S. C. adriani.
C V. viclori; S. masilui
;
S. C. L. M. V. hermeUs. 7. M. githei;
s" felici; L. enucculi. M. ennoculi. 8. C.
xxxuu; S. C. L. andegavis, M. V. andecavis.

8 I. L. M. V. albini.
9. C. addit
:
ct confes-
soris; S. addit : et indininse
davigilisi (2
m.
romae leonis pp.)-
I
VI NONAS MAR-
'
lorgi herolii
al)soloni In cesari^' .
cap
padoci? luci; epi
priniitiui
secundolae
ianuarie.
.: M\c\s 1 casti . furlunati . el aliorum
.,."ti^^s.r::;"--
quiri. Ui I.
Brrs!:i:An^;^U>o..io,ae,.
^2 S. Nat.sanctorum.L.
V.nat.; S. bero u.(..
heruli; S. L. M. V. cesarea.
- 3. S. C L. V.
lucii. M. luciae epi; V.
secundulae. - 4.
!>
pauli . ianuariao ; C. grfrf.i ;
luciosae.
VNON-
MARCIAS
Felicis
lucioli
iusti
furtmiati
marci;
hierotis
antigoni
ianuari
tutell^
Kabiani
quiri iuli nuirini
Item fel.cis
floriani
donali
furtuni
hellMam .
gagi 5
paul^^
gaios.^
gulle In africa
ga.ole
,
felicis et dep
reliquorum
mnetcn
celle-
I
[doiu
Item
fchcis
sauiniani
Galogori .
Item
emeteri
iteni
c^-ledoni
felicis Item ml^
felicismarini
donat^
nicorori
canssimi lO
claudiani
papie
luciolv^
sabiaiu
lunulae
astcri
focii
georgi
isici sisinm
casti,
soli
artilasantoni
cyrici
eutici
gorgoni
iischpi
frunimi,
2. S.
furlunatte. L. M. V. foriunati ;
C. mar-
tiani
- :i. S. herontis.
V. ieroli.- ;
S. tut.Uae
-
S.W-V.quirici.-5.L.M.V.nom^^^^^
L M V. ioriuni; M. gaii.
- 6. C.
ga.osae .
(.mI-
I;.ae.ganae.lupicini.-7.C...et;C.^e^^^^^
ritae; S. celedoni. C.
celhdom.
- S- ^-
galpon.
-9.S.
e,neriti.
L.M.V.emelen.fehcis;C
ilen.
felicis.
ilem
ccaeleaoni;
M.
ceUedom,
rihaeC.L.V.iua-lO.C.,m.ifon.Mnyco-
^,^*raari.simi.-l..S.C..^^^
nianae, L.
saliani ; C .unolae.
- 2. L astn,
nho;ii.L.socii;S.sici;Vsinm.:S_b^.lh.
n L.iiiii
- V-i. S. fol : C. artiUu. L. M. V.
;J^S-U.S.asdippi,C.asclipii.ft:unin,ii.
M
"clepii,I..ascilipi.fmnu,ni;C.
arfA<.-
zoslmi.
'
dolae ii litura m, 2.
- prius
Basilei.
[281
Cod. Bern
llll NUN-
MAU-
NATAL.
MAUTV.
D.(:G.oru.
UOME Is cimi
terio . Calesti.
UIA
Appia . dopos
f
70c lulii epi . et alionnn
xxL-ii'etiilibi///roti^
Arcliiles . Palatini
lii
niaremersi . Asteri.
Orani . Sisimii .
Fiiippi-
Herifeli . Tipeciri.
Grogorii . Baselii.
Eulici . Uicturini.
Pecculi .
Quireiiui.
iT^.Eutici . Honorati.
Asclipiades . Sisinni.
Pauli . Lucii . Furtuni.
It . Lucii . Gaios^.
Felicis . Poluiani.
(lagi . luli . Uustici.
Mari . Floriani.
Donati . Hilariani
*.
Furtunati.lT.G^i^
Pylici . Anlonino.
Pruuinii .
AscHpiaiios.
Fiu-tunionis . Casti.
It . Furtunionis . Forli.
cl alioru sumoro
f.
70J Nicomedia . Andnaui.
C.ualiisNiunero
xxxm.
UI NON- MAH-
IN
AFKICA.
Adriani.
EuuoU
Axtiochia . pas sci foct,>.
LN AFUK:A . PETUI.
Uustici . Horipimaris.
Palatini . et ulioru i;ini.
Antioci . Uictoris.
It. Adriani . Pamphipili.
Eusol)ii
.Palaniarti
'
Marci . It. Eusebii.
Antiochia . sirit^
Saturuiui . lusli.
Carialonis . Potri.
iT.Saturnini . ot alibi
Martini . Marci.
Et alioru xii.
Bari)alabeae.
MAUTIUS
Cod.
Eptern.,
etc.
,I,n.rom.nartyrx.Uromiuliopieta^^^
Hbi fali 1
ancilaipalatini
ast.n-.
unm..^^^
nii
tipocini
,ri,ori
^-l'' ^**;^;
jj^^i^i^ i
fc)rtuni
iuci
outoci
lK)norati |
asdopmd.s
....
pa^ .
gagiorae
ielicis
1
polv.an.
gag.
'"
*
^ J,
-
fr,,i,u
Luati
hilariani
1
^^^^^^^'
^Znt\^
"'^^^""
asclepiadis
ru.-tunonis |
casti forti et
alioium
andriani cQ alis xxiu.
Rich
Kom.inrymiterio.calisti. | iulii epi . et nat^b
octingento-
,.um tutym(ml . et .lil.i roti . .uclai. palatini .
Nicomed.a.andrean..
,rpta ftc. H^. NiromeJi;.
passio s. adriani cum sociis suis
-
cml.S'. Uom.in <yniitl.ciio via appiadepositio mln epi et alio-
Excet'
HfdaeCOtl.a-.
Muiu.iii 'j'" ^ -

,l r nrcnt
i-um XXVI
-
cod. V nat. marlynui. octopinta deccui - cod. L. ncccx.
Cod. Wissenb.
nil NON- MAR-
Nat
niartyrum
ucccrum . Rom^
deposg
iuli epi roti ot alio.-um xxi:n archilai.
[Kagi.
palatiui iu mari mersi Astcri
urani
sisinni
pauli pliilii^pi horifoH . basili cipe
h
ciri
givgori outici uicturiui pocculli . qui
rini mari
honorati Asclipiadis sisinni.
lclicis
luci gaiose furtuni . Ito.u luci
peluiani
rustici floriani . donati . hota
i-iani . furtunati
Item gagi pylici u.
antonini
. fruniini asclipiadis furtu
iiionis casti fortii ct aliorum nuiue.-o
xui
Nicomedia
pas scorum adriani cum
aliis
numerum
xxxui.
[et Iransitus
ilomni clu-otBango archiepo.] 45
>
unci8inclusam.2,
C. ucccc
3. C. xxxvnn ; C. archelai.M. ai-
cyllai.L. V. aicillai; M. gaii. 5.S. helifeli.L.
liierifeli.

5, (i. S. basiliti . perici, C. lepireci.

(i. C. victuri. victni-ini; rfemde on. pecculli.


(luirini;S.
pecviUi. L. pecculi. 7. G. :isclcpi-
diani. M. asclepiadis.- 8. L. M. V. lucis . iiaiorc:
C. lV.itunati; L. M. V. fortuni. - 9, 10. M. hyla-
riani.

U). C. item fortunati, L. M. V. foitu-
nati . cagi (M. caii); L. pylyci. - 11. C. anlnni
.
fioninii. L. V. frunini: L.M. V. asclepiadis.
-
11, \-l. C. L. M. V. fortunionis.
Vl. C. mx.
nmnero.
-
\X G. xviui; L. M. V. s.incli. - 14.
S. C. om. numerum. L. M. V. nuuu-ro. - ir.
Dmi inclusd liohis W.
III h ili In gro adriani euuoli antioc pas sci focatis .
in alT
petri !
rustici lieribi maris palatini et aliof vuii. U antioc
victoris 1
an-iani
pampili ousel)i antioc syriae saturmm
iusti cari
l altonis petri saturnini alibi marlini marci et
aliof nuiTi l
xxii barba labeae.
Hich. In atlrica . eoboli . petri . fo ! ce . martiris . uictoris . eusehii.
dlibi satumini . 1
marci . mai'Uni.
Excerpta etc. G '.Jl5. euboli
Notk. in Antiochia saturnini casti
syriae

F. alibi etc. l.arhalabJi el :>linnini vnn mart.
III NON- MAR-
lu afreca Adriani
euuoli
eiisebi
Antiocia pas sci foce In afreca
pctri eusebi rustici
heribimar.s
palatini ol aliorum vin. .
Anlhioci 8
uictoris adriani
pampbili
pala
marli . In antiocia
saturuini .
luar
tini .
potri . chariotonis
satur
nini . martii ot aliorum
xii ot har
ba labi^
-2. y. C. evoh. V. cuvoli.
- 3. 4. G.
sancU.e
focae; deinde om.\n
atVica petri eusebi. - *
heribimaris. C. herehi . inaris, L. M. V. henm
.
maris.
-
5. S. eusebi . pla<^idini
et
ahorum
vnn, C. vnn marl. ; S. antiocia. L. M. V. In
anho-
chia.
f). L. M.V. vicoris.
adnadi. >. '-j
pala marthi itcm eusebii, C. palati
.
maiti
.
7. L. V. o,n. in antiocbia; S. L. M. V.
saturinnK
iusti. .'^yriae . saturnini(L.
V. saturm).
lusu.
7. S. L. M. V. om. martini; C.
saturmni^
lusn-
lucosae . siriae . saturnini . marlmi. ^.
-
.
^^-
M.V.cbariatonis. C.
cariaUioms
- S. S. U
.aturnini; L. sathyri. V. sathiri.-9.
L.
maKU.
V. marci; C. xn martyrum.

xxuu etn. videtur ex xxui


'
F, ut ndetur, ahrasun. ' h. ifiii -i * y/iiHs Helariani ^ 2^" ^'^V* ' "'^' '"
^"
Cod. Bern.
PHiD- NON- MAR-
Nir.OMKDIA
Uidoris . et Ui(-iorini.
Qnip
trieiiniu in pse
culionc apud appifi
civitatO bittanie
exhibiti cu claudia
no etbassa. uxorc ei
qui ex laicis tenli,/
atq;tornicntis
' adflic
ti et retrusiin car
cereibiclem uitae
suae cursum inplc
uorunt . et alibi
Neocbei)oli . Paple.
Alexandri.
IN AFRICA . Diodori.
Claudiani Perpe
tu^' . Felicitatis . II. daudiam
locundi . Curisi . wercuri^
NICOMEDIA.
Saturnini . Gassi.
Uictoris . Cu aliis
duob. Papie
Nicefori.
IN ITALIAfda
///fauoiiiv- Uicturini.
lanuli . Siiuani.
et pmi^
IT- IN AFRICA.
Satiri . Saturnini.
1'a'uocati . plafagoni.
nWLIE- Petruni.
Diodori . Nicofori.
Cliaristi-,* et niettis domn^chrode
gangus archi Eps obiit
*
NON- MAR-
IN AFRICA.
Satiri . Reuocati.
locundi Saturnini.
Alibi
^. Seruani.
Rogati . Eroi.
Et uicturinae.
ANTIOCHIA
Leoci . Taxis.
Nistoris . Equini.
. Saturi^.Saturnini.
Reuocati . Secundoli '.
Italici.
INMUHITAN-
Ciuitate . Turpitano.
ru passio scorum.
P^/7/erpetuae.
Et felicitatis.
IN TRACIA.
Dandt,^ " . Lenuc^
Sfcundi . Arlaxi.
Quinti . Nistoris.
iT.Secundi . Scrri.
Ocatus . It. Dande.
IN AFRICA . Saturi.
Siluani . Rogati.
et'"Manili"
MARTIUS
God. Eptern., etc.
Pridie n lii nicoili victoris victorini claudiani bassae et
alibi nicapoli papao alexandri
| In aff diodori claudiani
carisi mercori il claudiani perpetue
| felicitatis iocundi
nicoin saturni carsi victoris papiiu
'
nicefori plamfagoni
victorini ianuli silvani
| et permiae il in aff alibi saliri
rcvocati If plamfagoni II ali?
|
pefrini diodori nicofori
charisti.
'
iiapiaB-viclorini in margine, manu primn.
[29
1
God. Wissenb.
Rich. In nicoinetlia . uidurini . et . | in pamphilia uictoris. Et iilibi -
papiae . alexan I dri . affrica . saturi . saturnini . rouocatae
'.
'
R'. Kevncatae.
Excerpta etc. F. Afrira etc. revocatae cassi necepoli papie.diodori
philapliariae. R^ in Niconifiiia natal. victoris iocundi saturnini
.
natal . claudi. Bedae-FIori codd. C.V. .Mcomedia etc. (quemadmodum
in cod. lieni.) apud Apami;im civitaleiii Bithiniae elc. usque nd imple-
verunt.
Notk. in Italia villa Fagoniae etc. quemudmodum in Bent.
Nonas m in aff satitri revocati iocundi saturnini alibi sil-
vani rogati eroii victorinae 1
antioc leocis taxis nistoris
cquini satiri salurnini revocati 1
secundoli italici in niau-
rita civT turbitanof pas scaru perpetu?
l
et felicilatis in
tracia dandao lonucae secundi antaxi quinti
]
iiistoris
secundi serri occatis U dandae In aft satiri silvani rogati
manili.
PRID- NON- MAR-
Nicomedia uictoris uicturini
ct neochopoli papi^ Alexandri
diodori daudiani carisi mercuri
Item claudiaui pcrpotu^ felicita B
tis. iocundi Nicomedia saturni
cassi uictoris cum aliis duobus
papie nicefori In italia fila fago
ni uicturin^ hianuli siluani
per mi^ Itcm sattiri satumini io
reuocati plamfagonii Italiae
petroni diodori Nigori et carisli.
2. V. om. nicomedia. L. M. V. victuri. 3.
S. neodepoli, C. neocepoli. L. M. V. neocepuli.
4. C. om. mercuri fc. nt/ c. xfq.t
.5. C. clau-
diani . niercuri . perpetuae; L. M. V. um. item
claudiani. 6. S. salurnini ; C. L. V. om, nico-
media ; L. M. V. sjiturnini. 7.S. casi, L. M. V.
carsi: L. V. om. quae sequuntur usque ad
papiae; C. ii martyrihus. 8. S. nicifori, C.
nicophori. 8, 9. S. filagoniae, L. fdatagoniae.
M. filathaponiae, V. lilasaconiae. 9. S. C. vic-
toiiiii. L. M. V. victurini; S. eannuli. L. M. V.
ianuli. 10. S. permiae et ; S. C. saturi, L. M.V.
OM. item,M.satIiiri,V.satiri. ll.S.pampagoni,
C. planfagoni. L. plamfagioni. V. plamphagoni;
L. V. om. italiae. 12. V.praetoni; S. nichori;
addit : et cessionis ot inventio scor martyrum
crispini . ef crispiniani ; C. addit : donati
.
vihiani ; V. addH : In af. satlyri (tranxposita ah
initio laterculi diei seq.).
HicU. Iii mauriUinia . secuudi . satu | ri saturnini P';Ptuae .
et
felicitatis . In affri | ca. saturi . reuocat^- .
locundi .Antiochia.Ieoc. .
equi I
ne.
i
R'. loci.
Excerpta etc. 915. in Cartagine
perpetuae et relicilatis
.
in Mauri-
tardaseTundi
sa.uri . in Africa secundi .
Antioch.a leocj equinae.
-
nMauritania.ancU.um
pe.petuae et fehatahs dande lenuce s.

V vn^it-ati manili heati
secunduli
satumim. - 0. Atnca passio pe
-
petua:
aleHcitutis satyri.
-Xotk. in Thracia dandae eunicae secundi
sei-gii optati.
NON.AS MAR-
In africa satiri reuocati iocun
di . saturnini seruani rogati
eroii et uicturin? In antiocia leoci
satiri taxis nistoris equini sa 8
iurnini . Revocuti sccundoli Ilali
ci . In mauretania ciuitate turbi
tanorum . pass scarum perpetu^
felicitatis In tracia dandi leonu
ce
*
secundi Artaxi quinti nistoris lo
equini saturnini rcuocati secundi
serri ocatus . Ilem dande In afreca
ferri siluani rogati et maniij.
*
ce etanidae.
2. S. saturi, L. satyri, M. sathiri ; V. om. i. a. s.
(vide adfinem laterculi praee.) y.L.M. \.om.
-saturnini:S.servaniepi.
*.S.oj.eroli,C.crocii.
L. M. V. eroi ; S. victorini, C. om. el viclurinae
:
S. C. leuci.
5. S. saturi ; S. nestori. L. M. V.
nesloris.
0. C. secundili. 7, S. C. tuhitano-
,.i,ni.
S. S. G. scorum : S. felicitatis ct perpe-
tuae, M. pei-peluac et. 9. S. trachla, C. L.
thracia; S. C. L. dandae. M. V. d:i.uie. 0, 10.
S. L. M. V. leunucac. C. leunuculae. 10-12.
S. secundi. item secundi.arUixi -servi.quinti.
eccatus . nistoris; C. secundi . nestori.s . artaxi
.
quinti . ite.n secundi . serri . occatis; L. M. \
.
sutuiidae (M. V. sucundae) . artaxl . qulnti .
nestoris . secundi . ferri {M. V. serri) .
occatus.
-
12. S. C. L. africa. 13. S. C. L. M. V. sauri
(loeo ferrij, C. om. et
;- .
,,:>_* et metUs etc. add. m.
-^. - " ed. abibi
;
mnua 1 foman Ahbi

pnus turmentis
-
litterae
incUnatae ,. 3. - ^la ' '''""
"^
*
^. j
_ lo
et add.w.
2. - " priun Manuli.
^
,.n* Satiri
- ^
o mp^a lin. m. 2 ;
prius i. - " P- "
vtdetur ex K -
^
em. tx i
f.71-'
[30]
Cod.
Bern.
XJin . ID MAR-
NICOMEDTA
Quirilli opi.
ETcapitulini-
IN
AFUICA.
Roj^Mti . Fclicis.
It.
Hogati.Beromi?.
Ercnie . FcHcilatis.
Orbani . Et cerilli epi.
Siluani . Manili.
UII. ID MAR-
IN
ARMINIA.
Minore.

Natl sci
Sebastiani
utnuliirinumoro.LX.
(luoru
gesta
liabciil
IN
AFRIGA . luliani
Et sici . Cyrilli.
Fclicis . Piiilippi-
Gede . Cesis . Cendei.
Mariani . Rogati.
Conccssi.
MARTIUS
Cod.
Eptern.,etc.
cyrilli
silvani
epi.
. -, iii pni
eUapitulini.Inaftnca.
rogatae . felicis 1
.tem
rogat? .
locunui
vani.-F-inAfnca.^cynn.ep.^^^^^^^^^^
metl. cyriUi
episcopi
Antmum
c.v.t.
pas. o s
^ ^^
^^^^^^ ,
;:;eJM7).-0.Xicomedias-^J^^^^^^^^^
Africa
rogati berae
hermae
febc.tat.s.
Cod.
Wissenb.
Vni
IDUS MAR-
Iii
Nicoinodia
tiuintili epi et capitu
ItO
Ul. ID- MAIV
INNICEA.GORGO.
Palatini . Finni.
IN
ANTIOUHIA.
Agape
uirginis.
ET.uiariane . Smirne.
Piiionis.
IN
PEKSIDA.
Marlynim . xui://*
NI(:t)MEDlA.
Palatini . Firmiani.
Et.
rustici.
ALEXANDRIA.
Eradi . /o^^imi.
iVLEXANDKlA.
Gaipem.
lini
In
africa
rogali felicis
rogati
berome
acremi/// feli
////
orbani
cyrilU epi ////
et
manili
l.
4-6 muttae liUerae eranidae.
% S.
quintuli. G.
quintilli. 3. C. rogaliani.
_ 4 S.
beione, G. L. M. V. beromae, S. C. L.
M
V
hereme (S. G. eremae) felicitatis. 5.
Sow
orbani, G.
urbani. L. urhanilli. M. V.
orbamUi
(L. M. V. om. cyrilUV - 5, G. S. C.U
M V silvani
et manili.
- d. C. (uUUt
:
d^tiam.
rogati
concessi.
Vll IDUS
MAR-
lu
arminia
ininore
sabastiaiVi
ot inilia xl
quomm
gesta halieiUur
iuliam
et sici cy
riUi In alVeca
feUcis
phiUppi
cedecesis
(rn.tci
5
mariani
rogati et
concessi.
UicU
lnarmen.a
minore . uaUde 1
militum X... In africa .
iulian. .
et^d
c.lphilippi.mariniam>.rogaU.concess..
iR'. mariaiii.
gorgoniietesychii.
^i C L.
armenia, M.
V.arm.; C. m.
mmore.
L V.
sebasliani.
-3. S. et milites, C.el xL.m-
mum;G.om.quorum
etc.
- 4. C.isici. M. syc;
S G L
M.V.afnca.
-5. S. L. M. V. ce.leces.s.
C cede . cedis.
- 6. V.
mariniani ;
L. conres.n
;
C om. et. addH : iuvenculae ; L. M. V. add,nit
:
ei in
territorio (L.
territurio)
rodom. m loco
paldiacro
pausaUo
corporis
sancU
ansberl.
episcopi.
VI id m in aU--x nal candidi
valeri petri marciam et alior
XV maf 1 in nicea
gorgoni
paUtani firnM in antioc
agapac
virginis et mar
l
cianis
smirna.-
phonis in persida mar xxii
in nicoiu
palatini |
firmani
rustici in alcx erach zosimi
alaxandri
gai penni sci ataUv ahb.
VI IDUS
MAR-
IN nicea
gorgoni
paUitini
Urnii!
In
anliocia
agape
uirg
et
mari
an^
snUrne
phionis
In
psida
nmnero
martyrum
xlu.
In
nicome
dia
palatini In
fonianella
monas
ierio trans
migratio
sci
ansherti
epi . et con^ . firmani
ei
rustici
In a
lexandria
eracli
zosimi
alexan
dri et
gaypem.
10
Rich. h\ alexaiidriii . i.atalc candi | di . ualerii .
petri . marciani.
In nicea . goiyoni.
1
palatini . In imtioch . agapae uirg
.
et marini.
Excerpta rtf. E>. E*. G 914. in Bobio attalae cf. (E addit et tur^sei).

BediieTod. S'. Alexandria 'Aomrn et alexandri cum aUis tribus.


2. V. paliUni ; S. G. L. M. V. firm.. -.^- *
-
et mariae, C. virginis et martyns .
mariani.
4. V. et mirnae ; M.
phyonis; C. Perfi*!^-,-
;';,;
V.numerum, M.
martyrum
numero.
b.

_ (1. S. L. M. V. palatini . firmiam .
et
ru.l..c^.
^-
palalini . rusticini . pionis. W- S-
g^'1'^
^^
gaipe.L.gaiperi. M. traipen.
V. g'Pe'
, ^.
^,^
S. G. admtatio
FontauelUusi^o^n^.
tMcW^)
calcem laterculi : fontaneUa fM.
V.
fonknc
U
monaslerio
adventus et
excopt.o
corpori
conmf^) etc, L. M. V. om. et
confcssoiis.
1
fotHf rer.tu ih Uttna m. 2.
^* -'/- xi.lll"
Cod. Bern.
U. ID- MAR-
CARTAGINE/
Eimcli
Zosimi.
ALEXANDRIA.
Gugi . Pliilomi epi.
Candcili
' . Ualcri.
Quirilli . Pctruni.
Marciani
. Sici.
Piperionis.
Et
aliorum
xu.
Rogali
. Et Gendei.
NIGOMEDIA.
Eunusci
. Gorgoni.
Et
uigilia
sci grego
rii pa pe
/
IIII. ID- MART-
NIGOMEDIA.
Egdoni
presbileri.
Et
aliorum uii.
Sallbgaloru
dieb;
singolis
singoli.
ut illisuidentib;
tinior
indiccrel
IN
ALEXANDHIA
Zoui cpi Alcxandri.
Diaconi Et duni.
IN AERIGA.
Nconis diaconi
','
Et aliorum
numero
xLim . ANdi.
INALB////!A2Siluani
ROME . Depositio
Sci innocenli . epi
Rasi epi.
NICOMEDL\
Migdonipraesbiteri.
It . Migdonii Eulici.
MAximi . Donmc
uirginis . Rugini.
Marii . Pctri.
Smaragdi . Uingelusi.
Hilari . Quirini.
Mareas . Ncstori.
Eugcni . Dorothei.
Gorgonii . It.
IN ALEX.VNDR.
Orion . diaconi.
IN ASL^ . Petuni.
epi . Firmi . Pauli
C;arpi . Agatoni.
Maccdoui. Patricie,
Mt)dcsti prbi
Domiciani presbi.
Zosimi prbi . Euslasi pbi.
Basclisse . Uxoris.
Fclicionis . louiani.
Helari . Concessi.
Smirne . Pioni prbi
Mcfrndi prbi
ETUOMEDEP.
Sci gregorii epi sum
mi iHmtificis. bca
lc mcmoriL'
MARTIUS
God. Eptern., etc.
V id m karl eradi zosimi alaxandri ^^ai pilomi epi candidi
valcri
1
quirilli polruui marciani sicipi perioniset aliof xii
rogati 1
cendei nicoiii eunuchi gorgoni firini agapiti.
[31J
Cod Wissenl).
Itich. In ciuitate nicea.natale gor
|
gonii.et firmi . Cartiitrine.
zosimi . alexandi-ia
'.
1
gagi . philomi epi . candidi . ualerii .
quirilli.
1
K' alexandri.
Excerpta etc R". in Nicomed. rustici firmi palatini. 0. Alexan-
dria pbilomi epi cfc. et aliorum vi(Ado :oum aliisxx). Notk. Nico-
mcdia eunici etc.
V IDUS MAR-
Ix cartagine zosimi alexandri
philomi epi candcdi ualcri quirilli
pelruni gagi marciani syci piperonis.
et aliorum xu rogati et cendei In
nicomedia ciinuclii ct gurgoni
-2. S. eradi . zosimi. (;. heracUi, zosimi

3. S. C. M. candidi
4. C. petronii . gai .
mar-
liani . isici, S. sic^. peperionis : M. gaii ;
V. syci
;
L. M. V. piperonis
-5. S. cendi 0. S. L. M.
V. eunuci;S. goi^oni; C. eunucuU . euchi et
gurgonii . firmi . pauU . fortunali.
lUI id lu nicoin egoni prb et aliorQ vii. In alax zoni epi
alaxandri diac et duni | In aff iohannis et aUoru xl^i
andini albucae silvaiii roiii sri in |
noceuti epi rasi epi il
nicoiii migdoni prb il migdoni euneni
1
maximi donatae
rugini mari petri /.maragtU hilari evenguli 1
Inqmnm
mareasi nestori eugeni dorothei gorgoni II alax arionis
1
diac in assia petuui epi confinui pauli
' carpi agathom
macedoni patrici modesti doinitiani pr!> custasi prb basi
|
bassilissae filiae cionis ioviani hilari concessi zmirnac
pioni prb
l
petrodi prb mii-dani prb et aliorQ lx sci
grigori pp
romensis.
1 pauli-modesti 1 margine, manu prima.
IIII IDUS MAR- In nicomedia eggedo
ni prbi et aiio rum im suflbcato
rum In alexandria zoni cpi alexan
dri diac et duni et neonas tUac In afrec
iohannis el aliorum xluii andi . et in
5
albua saluiaui Roiii dep sci inno
centi epi rasi epi In nicomctUa
migdoni
prbi Item
migdoni cutici
maximc; dornn*; uirg rugini
marii petri
smaragdi ct uingclosin
,0
helari
quirmus
mareas
ncslori
eugeni
dorothei
gorgoni In a
lcxandria
orion diac In asia
carpi
pctuni epi firmi pauli
agaloni
macidoni
patrici^ mo
5
desti
prbi
domiciani
prbi zo
simi prbi eustasi prbi baseUissa uxor
fclicionis
iuuiniani helari
concessi
smirnt?
pionis prbi et roin^ deps
sci
gregori
epi beat? memori?
jg
A- ....rimi iiilji 1 in afirica . neonis diac .
cl
firmi.
metus)
incuterclur.
l
^2 S. t;. L. M. V. et'doiii
S. vi. C. vn, L.
M V vim

% :J- L- V.
soibgatorum 1-. S.
om et duni dc usque nd diac ; L. M. V. el duni
c-l nelar (V. necar) : C. et nconas diacon.
.
mU;
S C L M V.africa5. L.V. iohamli. M. lohir.
andi

S. C L- V. om. andi
- C L. albya. V. al-
biia-'s M. V. siWiani. L. sylvani. C.
snlviam.
audi . minandi
- 7. C. om. cpi post innocenti
:
nost rasi epi addit : iuliani - S. C. om. a prbi
usque a<t eutici : L. V. rasii ; V. item nnfrdum
-
9 G.
maxinii. done. L. V. rigmi -
'V'-^-
vincelos iu bclari.C
vingelosim .
hdarn. L.M.
V
^ingelosi-
11. CL.
quirini.Cmanae.
metron//
: S. C M.
neslnris - II C eugim
:
S.
derothei. o..
gorgoni.
V.gurgonn.
(..gurgom.
maluli
- 13. S. C L. orion ; C. ga. po^Ux^c
--
\\ C.
pctronii-
15. M.
agathoms; S. (,. L. M-
V
'
macedoni
- 10- L. V. om.
dnmiciam prb..
m'.
domiUani
-
17. S. basilisle . uxor.. (.. basi-
li^.ae uxore eius. L. V. hasebsse (M.
biisd.ssa^
uxor eius
- 18. L. V. ioveniani. M.
lov.n.am.
hvlari
- 19. L. zirne ; L. V. pion.s. C pioms
p//
melrodi ; S.
n.edrohi ; L. M V. om. et
-
aO. C
gregorii
papae. S. gregoru beate momo-
riae papae.
emendatum in Caadidi
-
P"'"*,
"'
'""''^""'
'^^^^*'
[32]
f.
72J
r. 7:1
Cod.
Bern.
III- ID- MAR-
'
NIGOMEDIA
Machcdoni
presbi.
Palricie . nxoris es
Et
modeste filic es
cioiii
presbi.
Saturnini . lanuarii.
Saluii . Petnmi.
Modestini . Zosimi.
Eusiasi
presM
Et
basillissc
^ uxoris el
Epijipodi
'S^diaconi
cum aliis duobus.
Gcrali.
lacus.
Et carpisti . Galate.
Domisiani .
presbi.
Luce . Tclli . Hyromei.
Zeddoni . presbiteri.
Et palric uxoris ei
Claouii . PatitVigie
It . baselisse.
NICEA
CIUITAT-
Theusete . ct Choris
filii oi Thcudore
Nimpodore
Marci.
Arabc . Hii omncs
igne
concremati
^ sunt
Et iuU epi . Alexandri
oni . Marie . cu aliis
duob; Pioni.
Trabie . Quarte.
Mysithoi . Nimpha
dobe
Ariabe Parte
Poenis . Uicturini.
IN
THESALO
NICA-Alexan
dri . Dionc . It .
NICOMEDIA
Eufrasie . Domici
ani
^
. Macedoni.
Palricic . Luc^.
Duonii . iT.Domicia.
It . Dionis . Callerutj
Pat(,' . Pionis . Froni
mi . Calledi . Seue.
rini . Pctruni
.
Pueri . Saluiani.
hiliani . Felicis.
Hilarii/7.Concessi.
Et . marcialis.
1,
7:{''
PRID
Euirosi . Frunimi
NICOMEDIA
Felicissimi . Datiui.
Et fronline
"
IN AFRICA-
Alexandri . Dione.
NICOMEDIA-
Petri . Mameri.
Et . naboris martyr
Gomes . Frontonis.
MARTIUS
Cod.
Eptern.,etc.
^'
cc^pisli I
galataedom.s.amp^
,,eetcni^ron.i.edd..^re^^^^^
l
claonipat>Trigiacllbaslsa
civi
thcustac
cthoris 1
^'^'
f"l
\^;'\!.
doracnic5pudorcn.arciarabacMuhe
daxandri |
dioni
munae
et a 10
u.
;
ion
rlbiae
quavtae
misthci
mmph,
^
dobacariabacItpartaepocn,sv.U.
,Lintessaloalaxandn|d.ommcm
euii-asiac
domitiani
macidom
patr
keluc.eduonilllclonntunnlUho
sallacruaepactaepiomprommi
a^^^^^^^^^
IseverinipetrunipnensalvmnMuham
felicis
hilari
concessi
marliahs.
Rich. In nicoinettia . macedonii prbi.
1
palri-
cii . el modesti . cioni pi-lii . -satvinii .
ianua |
rls . Nicca ciuitate . teutiitae . et lioris.
ID- MAR-
'
TIIESALONICA
Dionisii . Alexan
dri. Palatini.
Efrasi . Fronimi.
ROM. Leonis epi
Et . mart>Tis.
ANTIOCHIA
Ntcomedi . Epionis.
RO.ME.Innocenti///'epi
Excn-pta eU: G t)l.'>. palriciae motlestae
cioni^* prbi salurnini el esl dedicatio hiisilicae
omnium sanctorum.
Cod.
Wissenb.
III ID
MAR'
Nicomedia machedo
ni
prbi
matrici(j
uxof eius el mo
dest?
filiae
ei\is cyrion prbi satur
nini . ianuari
salvi petruni
mo
destini
zosimi
eustasi prbi et basi 5
lissae
uxof eius eppepodi diac cum
aliis
duobus
gerati lacus carpisti
galat?
domisiani
prbi liyromei
luc . telie
zeddoni prbi el patri^
uxor
eius
party frigi^ Itcm ba 10
siliss?
claonii In nicca civita the
u
set ct horis fult; virginis theo
dore
nimpodore
marci arabe
iiii
onmes
igne
concremati sunt
iuli
epi
Alcxandri pion niarii; 15
cum
aliis
duobus dioni tral)ie
quart^
misilhei
nimpadob^
arabt^
pionis
part//\- .
victurini
In
thesalonica
alexandri dion
Nicomedia
eufrasiae
domiciani 20
machedoni
patrici? luc*,- duonii
Item
domiciani
scallerie pac.tac
pionii
fronimi
calledi Item dioni
scverini
petruni
pueri salviani
iuUani
felicis
lielarii concessi et 5
marcialis.
1 2. G. macedonii. L. M. V. macedoni 2. S.
marciae, L. mitritiae
- 2.3.
S.modestiae-
3. S. C. om. eius ; S. cioni, C. eionis. V. cinon

4! L. M. V. silvi . petroni 5, 6. L. V. basilltie


-
(> L
eppedodi
7. S. C. gerati lacus. L. V.
Kerati . lacus, M. laciis
- S. L. M. V. galattiae ;
S
domisioni ; C. om. prbi : S. hieromei - '). C.
L
lucetellae, V. lucetelli ; C. zeddoms: S. C.
patriciae, L. M. V. patria - 10- L. V. uxorem
(om. e\ns);L. M. V.
partitVi^iae. S. p;Atilniru.e.
C patv frigiae
-
10. U. L.V. basiUssa- ll.S.
claoniae, C. claonis, V. claoini -11. H. C. tlieu-
felae V. theuserae
- 1-2. L. M. V. helons; L. M.
V tiliae; S. C. filii eius; S. C.L. M. V. OHf. vir-
j^inis
13. S. nempodero, C. nympodorae
-
14 S C L. lii;S.
concreinatis,
C.o).sunl

In. S. pione. C. pionis. L. V. picii, M.pjci--
ir, C.L.dionis. V. dionii ;
M.trahiae - 17.
i>.
mesethei, C. misetliei. L. M. V. niscthei
:
U
nympluulobae, L. M. V.
nimphadobae - IS- ^-
C ariabae. L. V. arabiae ; S. pioni. C.
poenis :
S. quartae ; S. L. M. V. victorini, G.
victuixie ,
victurini
-
lit. C. tbesalonica
civilate :
S. dioni.
i\. dionisii. L. dione
- 20. S. eufraxiae ;
M. do-
mitiani
-
21. C. L. V. maceaoni ;
S. patncu
;
V. luci ; S. dionisi. V. duomini
- 22. M.
domi-
tiani . scaleriae, L. V. scalervae. S. /- -^*;^"^-
ruae
- 2.-^. L. M. V. pioni ; G. calluli, L. M. \
-
caledi : S. item dionisi - 24. ^-
\ P^^^nV
C Pp. (loco pueri) ; S. silvianiJ^^M^^|^^
Pridic id ih in tessalo dionisi alaxandri
palatini et rom innocenli epi
|
nl eu-
frosi frunimi nicoiii felicissimi dativi
frontinaelu aff | alaxandri dionae in
ati" pelri manimcri naboris comis pron-
tonis 1
tessalo alaxandri eufrasi fru-
nini antioc nicomed pionis.
liich. In tesalonicu . dionisii . alex
l
andri .
et palatini . et rome depositio innocen
l
lii epi
.
Nicomedia . folii-issinii . datiui . el tlorentini.
Excerpta ft<\ F. Komae leonis episcopi et
mariyris cum aliis xi,vii. R". Nicomed. dativi
petri telicissimi pionis et al. Bcdae-Flori cod.
B. Anliochia nimediae pioni-^. Nolk. apud
Carlbaginem donati eufrosii froninii. in
Atrica r(c. mammari et nabotis.
PRID- ID- MAR-
Eufrosi
frunum
In nicomedia
felicissimi
dativi.
frontin^ Et in
africa
dione
alex
andri petri mammeri
ct
nabori^^
maf rr.)utonis. In
theralonica
eu
frasi
alexaudri
frunimi
In
antiocia
nicomedie
pionis
1. S. eufrosini: M. L. frumini
- 2.
S.
inimc-
dia: L.M. V.sancti
felicissimi :
''J^''''';.^.
..
3. M. frutinae. V. frotinae : G. iocnn.h
.In a
c^
V. dionae
-
4, M. luaminon ; L. \
nat)oi
r. L. M.
\^martyium:M. y.
pronton,^^^^^^
promptonis ; C. L. M. V.
tliessalon.ca.
S. Uit
linica-5.6.G.eucfrasi-6.L.frumm..t.
ft-unimi . basiUi.
'
tii margine m. 2. Iranslatio corporis sci auctoris episcopi - " ed. basilisse ' jmu Eppepodi - * prii
, J prius Di.niciani.
'^
prius Hilarini.
^ in margine : luetis translat(io) corporis beat^ chlodesindffi d(e,(
"
prius, u( videtur, Innocenlie.
im concremate
- ^ " "P''!'
.^
sacraUe
- pnu^
*'-*^"""'
^.
Cod. Bern.
ID- MARCI-
IN
CAPADOCIA
'
Sci
longini.
IN
NICOMKHTA
Luci rpi ct martyr.
Fauste . Siluii.
In}.^enu(^
(:ahta(;ine-
Pauli . Solutoris.
et
aloxandri.
Theopliili . Octaui.
Tlicodoli . Potrunii.
Hil':PvUSOLIMA-
lacobi apostoli.
ot lucc cnangclist^
XUIIKLAPR-
IN AQUILKIA-
Hclari . TatiaNi.
h\ NICOMEDIA-
(^astori . Dionisi
-.
Nonni . Screni.
Quiriacc . Milise.
ct eugenic . luliani.
el asclipioditi.
IN GRECIA-
Gyriace . pampini
Gassionis.
XUI. KL- APRL
INNIGOMEDIA.
Dionisi ". lanuarii.
Nonnc . Cyriace.
Uicturinc . Mari^
Hicnisolima.
Quii-iaci . epi et.
martyf
ET HIBERNIA.
Scocie-^^deposilio.
Patrici cpi
IN AQUILEiA.
AD POIVJ'(). LAHGI.
Hilari . Titiani.
Caioni . Datiani.
Ronie . Alexandri.
epi . TIu'ndoli diac.
MARTIUS
Cod. Eptern.etc.
Idus 1)1 cappod lonfjini . iiicoiTi hici cpi silvi pauli pdruni
ingciiui
1
kailag pauli sohitoris sci iacobitTdiii alaxandri
teofili octavi pctruni
'
] tlicodoli hieros iacobi apos Incae
cvan^^cl riguli.
m\
Cod. Wissenb.
' l'vlniiii .xH/>/j/. in marf/.
/' ma)iii.
Rich. In nicoinedirt . pauli . siluii '.
|
petionii . !n r-;iiiail(iri!i . Innpini.
hici epi . Cartngi | ne . .snliUoris . Hierosolinia . iucobi apli.
'
R'. silvini.
Excerpta eic. 0.915. pauli s^ihui, - V. Xicomeflia etc. fausli silvii.

Nolk, CarUipine salutaris.
XVH kl ap in aquileia hilari tasiani datiani nicom castori
dionisi nonni sereni iuveni ]
ciriacae milisae eugeniae
iuliani asciepiodoti in grec ciriaci
I
pampiliani cassonis.
Rich. Aquiloia . Iielarii . ct latiani. | et in jtrecia . t-astoris . nonni
.
sereni . Et incomedia
'
. |
panipliiliani . et eugenii .
dioni . qi-
riaci.

R'. in nicomedia.
Excfritta tt>: Cj. .Niromediae la-slori etc. iuliani abbalis (Tr. Lab.
Aup alibil hilarii cas?onis pampini (ti. ^lt. pamponi). - R''. firaecla
cyriae pampbiliani.
-
Bedae-Flori cod. B. -\.)tlc. Xirome.liae castoris
etc.
-
Notk. in C.raecia cyriacae tlorentii et ioviani.
IDUS- ^LVU- In cappadocia sci longini'
In uiconiedia hicini cpi cl niaf fa
uslt; siluii ingenu^ cartagin?
pauli saluloriri Alexandri thcofih
oclavi Iheodoli petruni luc^
evangelistij.
'
litteraf evanidae.
C. inilio : ob. ratoMus ahb. bone mcmoriae

I. C;. adiiit : marlyris S. C. L. M. V. luci


3. V. silviae : C. ingenuae . ianuarii ; M. car-
ta^ini, L. cartagine 4. C. V. solutoris; S. C.
L. M. V. et sci iaoobi apostoli IValris domini :
S. thiopoli, L. tliepbili. M. tboopbyli .'). C.
om. octavi ; petronii . niaiuli
."), G. S. C. L. M.
V. bierosolinui . iacolii apostoli . lucae cvange-
listae ; S. addit : et in carralis monle rosario
spinoso . regoll.
XVII KL- APKIL In afiuilm hclari
tasiaiii dati ani In uicomedia
castori dionisi nomii scrcni quiri
ac? milisi; eugeniv iuliani asdipi
oditi . Iii grecia cyriacp panipini cas s
sionis.
XVI k ap niconi dionisi ianuari nonnac
cyriacac vi<-
mariac in aquiicia ad ponto lar?i hilari titiani.
Drint
Rich
Nicomediadionisii.ianua I
rii . u.ariae . ni.lnrim . cl biber-
JtuL. depo I
sitio . sci patricii epi . Rom ..dexandr. ep.
.
tb..n-
dori diac.
a. C. daliani . iuliani Tur. uall. cae j-ertrudis
-
3, i. S. C. quiriaci
4.5. C.;iscIippiodil//,
pionis, L. a.pHpiodati. M. asdepiodoti 5.S.
cvriaci ; L. V. pampm:i
". fi. ('. L. M. V.
cns^onis.
XVI KL- Al^KIL- lii niconicdia dionisi
ianuarii nonnc cyriac? victu
rin^ mariv
hi aquilcia largi
hclari ticiani caton dativi Kome
alcxandri cpi thcodoli
diaconi.
4. L. M. iannariao. V. ianuaria
3. L. mari-
iiiie . mariae : S. mariae . patricii epi, C. mariae
basil//

4. h. V. catoni ; C. dativi
.
iocundi

.-, S. thtudoli, L. M. V. teuduh - C. ad calcem


iateraili . dop..st patricii epis.opi et c.nfes-
ijoris.
.
W, , :...o
- '
,Hu, diunisi
- <!.:... .W,.. f"-
S-tie,
rf-,rf. .
Scuoi.
Cod.
Bern.
XU. KL-
APUL
IN
ALEXANDR-
Collo^i
(liaconi.
Coioti
diacoiii.
Pampori
.Ninepii.
Ua"i:ati
' .
Qiiartini.
Salnri .
Quiiilasi.
Maniri
lemsoli.
Maiii- .
iT.Uogati.
Santphorini.
Aurilie.Capp'lliili.
Dionisi . hinuarii.
Uictoris.Uogonocli.
Sanifori . cn aliis nii ^
1'.',^'
Miirii;.
UOME.rYin.ni.
cpi.
MCOMKDIA.
Aprilis . Scluoli.
et alioruni
xx//in.
IN
CAMPANIA
Qninti.I^vati.
Int^a-nni . Uogale.
Quartille . Lnciani.
Aurelii . Saturnini.
Uictoris . ol nianri.
IN
MAUUITANI.
Currenti . Timolliei.
Salilae.
Xllll. KL- Al'
IN CESAUKA.
Capadocie.
Sci Ihcodori prbi.
IN AFFUCA . Bassi.
Lucelli . Fisciani.
Poincri . loseri.
Apolloni
Ammoni.
Salurnini . Bassi
lit;
*
. el alioru uii.
r. ;*> et
commemoratio
Thcodori i-pi.
CMlulini . et depos
Scileonli. epi
Soronti . Quinli.
Quintili.Qmirlillc.
Marci. cu aliis uiin.
Florcnti . Uonoctc
Xlll KL APUELIS-
IN
ANTIOCHIA.
Sci iosopli.
IN SIUIA . PAuli.
et cyrillc . Eugoni.
Sorapionis.
Tigrini .Claudi.
Exnipori*^ . Uiclorici'.
Ualentiui : et donini
UUUramni epi.
MARTIUS
Cod.
Eptern.,etc.
,,servlli
I n>i--P^-"^'^:';;XL:;
:
id^iscon-
vo,i.inn,oricflafev,
n,con^^^^^^^
,il xx. In .a...|>
<1.>1"1'
"g->l.'
'"7
,i i
,an.itr.
tillaelnciasia...-ili.t...".
v.<'l<'"> I
"'^""
limollipi
saldi?.
(jviiirtillac.
Lmeiii presb
-
K^ in Arminia
cuvenei.
- 0. m Alexan na ... co
^^: i ;Lc. cum aliis v.
- in
Nicomeaia etc. et
-^>>tum^-
!1 Xotk. in Alexandria
coUe{.ii H colyli
d.aoonorum- -
Rhab. m
lucania<iuintifi(c.
God. Wissenb.
XV KL-
APUIL- In alexandria
c()li(.gi
I
diaO
cololi
diac pami)orii nineplj
i
Uogati
quarti saturi quinlasi
nia
rini
iemsoli inarti rogati sainp////
roni
aurili^ capelledi dionisi
ianu 5
arii
victoris vogonucli sainphori
co
aliis
viii mari? . In nicoinedia aprilis
sclvoli In campania quinti rogati.
Ingenuae
rogat? quariillo luci
ani
Aurili
saturnini Vicloris et to
mauri
Iii inauritaiiia currenti
thiiuothei
et salde.
' litteraf evanidae.
S. coUedi diaconi, V. colodi ; L. iiamponi,
V. paiubori ; S. nepti. C. minepti, L. V. vuuepti.
M. nunepti
-
3. C.
rogatiani ; S. L. M. V. quar-
lini

4..S. iresoli. C. ieiupsoli, L. M.V. Koneroli
45 S. C. L.
t!ampbi)rniii, M. V. samforoni
5 S.aurilii. C. aur//. L. M. V. auriliae; S. cani-
peleli
_
6. S. L.
vogonueti, C. vo|;onupli ; M.
V samphori
7. C. vmi martyribus . mariae
cum
sociis suis ; L. aplis - . U. S. Uuiimae
-lO.V.auruU
- 11. L. M. V. curenti - \
S. salte. C. saklae . feliciani .
iocundi.
Xllll k ap cessaf
cappod
thoodori prb in aiT hassi et alioH.
'xx lucelli
visciani
pomeni iosippi 1
appollom ammom
.aturnini ha^iliac et alioi? vn . theodori |
epi catuUni leonti
epi sorenli
quinti .|uintilli quarlilli sci grigori
1
marci cum
alls vmi . ilorenti
vonectae.
Rich In
capadocijp cpsarea . theodori l
pibi .
BelhleUem .
sci
iosepb'..iutritorisdm.Et
in I
affrica . bassi . et aliorum . xx . lu-
ciUac . tissia | m - pomcni . apollonii . leonlii epi .
marci
.
cum
aliis . viiii.
Exctrpta eic. m Antiocbia s. ioseph sponsi s. maviae cyriUi. - 0.
leontii episcopi sorrentini.
- Bedae-Klori codd. A. T. iu Afnca etc.
leonis epi.
-
Notk. bassae lucillae fusciani.
Xllll KL- APU- In cessaria cappad
thcodori
prbi In africa lucelli hassi
fisciani
pomoni
ioseri
apolloni
ammoni
salurnini
basili.^ et alio
rmn vn
theodori
epi gatnlini . depo
sci leonti epi . Sorcnti
qninli quar
lill^ . marci
cnin aliis viiii noronli
et bouoetao.
% S. tbodori. C. IbendoU. L. M. V. tbc. ..n :
C. presbi . magni ; S. lucellae. L. M. V. luc.U.
-
3 S fesclani. L. frisciani ; L.
pomoeni
;
M. \
pom?ni ; S. iusseri, L. ioseni
- 5. C.
viiii
;
^-
Lu.liuae.C.ga,n.gaduUni,L.M.V.calunu.
- 7 S.
(piinH.itemquintiU.quarlile.
UL.
M.V.quinti.quintiU
- 8. S.
vouestae. C.
vo-
nocte.L.
M.V.vonetae.
XIII kl a anlioc nl ioseph in syria pauli cirilli eugoni
serapionis | iigrim daudi cxupovi victorici valentini
domni cl sci cutld)ciii epi.
Hirh. In antiochia . ioseph . vl in alio 1 loco . pauU . ei cyriUi
eugenii . serapionis . claudii . 1 exupeiii . uioturici . ualentini
domni.
XIII KL- APU- In
antiocia
sci
ioseph
In syria
pauli cyrilli
cugcni
sera
pionis ligrini
claudi
oxuperi
vu
turici valonti In
fontanoHa
monaslcrio
dep sci
uuirranuii
opi
el benigno abb le.
L C. iosephi . lucae
- 2. S.
cerille
eugeniae
-
3. S. lecrini, L. M. V. thigrim - 3. ^-
^
cturice, C. viclurini . victurici .
valent.m .
don
S. valenUni . domni. L. M. V.
victonc.
vaie^^
lini(L. valenliam); M. V.
fonteneUa ;
b-
om. mon. Adnotaiio
Fontanellnms
"
^--O^^
S. 2 m.
( marnine
saperiore : In pa?o
ro
^
gensi si-i vulfrani
senonicae
civitatis
ep .
^-
L. vuaframmi, M. V.
uuframini ;
^^^.^^-^^^.
abbatis

S. m margine 2 m.
vigd .
sci
dicU.
1
gupra lin. m. 3. -
f'- Marci, cod. partim in litura Maiti -
=
ed. vi

sci clemen
- "
s supra li. m. 2
- ' pritt Uicturici.
priu9 Basseliae
^
1 margine m. 2 : Mettis
translatio
coq'
Cod. Bern.
XII. KL- Ar'HLS-
IN
ALEXANDHIA.
Scrapionis . Mona.
chi . losoppi.
Uolusiaui . Philocali.
Cotini Honis.
Noniini . Luci.
Animoni . Pbilocarpi.
Amatoris.
et sci benedicti abb.
XI KL- APREL-
IN
NAHBONA
CIVITATE . NATL-
Sci pauli confossof
IN
AFiUCA
Saturnini . ct aliof
nai . IN SABA8TIA
'
(lecroni . Arionis
^
X KL- APRLS-
IN
AFHICA.Fidelis.
ANTHIOGIA.
Thcodoli presbi
IN PROU . CARML.
Pauli Gesaric
luliani.
IN CIUITATE CESR.
Agacius . .Alcxandf
Folicis . Phionioli.
Dionisi . it. dionisi*.
Umi- KL- APHL-
74a
IN SIRIA . Seleuci.
IN AFRICA.Aj^apiti.
Molai . Homoli.
Phison, Alexandri.
Diophi.
UOME . Cyrimarly.
IN AFRICA . Rogati.
Catule .Uti . Uicturini.
Saturnini . rr. Saturnini.
Saiitoris . Aprilis.
loseph . Coliondolc
IN MAURITANIA.
Secundole . Ueruli.
Felicis . It. Saturnini.
Soroces . et alioi^ xui.
MARTIUS
Cod. Eptern.. etc.
Xll k ap in alax serapionis monac iosippi volusi filicali
gothini
I
bionis nomini loci ammoni filocari)i amatoris pt
sci benedictiabb
'.
'
lllt. incliv. odd. tii. 1.
liich. In alexandri.i . seiapionis . io 1 sippi . uolu^ii . et policai^pi .
luci . ammonii . ania | toiis . gI in cassino . sci . benedicli abbatis.
ExcerpUt etc. 0.015. in castvo cas-^ino hcnevenliinae civiLilis depn-
sitio etc.

F. in Alexandria etc. philocali contini nnis. W. in AfrJc.
natiil. s. fidolis.
XI k ap in narbona c\\\ secundi paulini in aff.satm-nini et
alioru |
vim . in sebaste dccroni arionis et aliorum xii.
liiclt. In arbona
'
. aquitauiae . na | Uile yecundi . et p;iuli. Kt ui
sebastia . arionis . in |
anrioa.saturnini . et alioru . vun . tlccroni -
arion.s.
>
R'. narhona.
Kxcefjita etc. F. in sebasti arionis decrosl philocarpi luci. KA
Aquitania Narhona civit . depositiopauli episcopi. Bedaecod.S'. in
Africa nutl. sci felicis.
[35.1
Cod. Wissenb.
XII KL- APR- In alexandria serapi
onis monachi ioseppi volutiani
pliylocali chotini honis noinini
luci amnioni phylocarpi ainatoris
[bembarius eps obiit]
'
tCapua ca^tro casino transitus sci benedicti
abbl
3.
'
w. 3, saec. IX.
-
in titura manu 2, aaeculi IX.
"i. S. manachi. C.Ij. Monachi C ent. nionacln;
S. ioseph . voluciani. C ioscphi . volotiani

3. V. tilocaii, L. philocali ; S. cotinionis, C. co-
liani . honis. L, chotinilionis. M. chotini . Iionis,
V. chotinionis ; C. nom//, L. M. V. nonuni

4. L. V. philocarpi : S. et in narbona . aquita-


niae . paulini . saturnini (celeri om.) h. S.
om. et eius loco inter lineas 2 m. natale sci
beneilicti ; L. M. V. initio Interculi : Dep. s.
henedii'ti ahbatis.
X k ap in aff fidelis antioc theodori prb in provincia car-
millae l
panli cessariac iuliani in cessfi agatini alaxandri
fidelis
I
thimodoli dionisi il dionisi et alioru viu.
Rich. In affrica . natale fulelis . an | liochia .
thcodori prbi
.
caesarea
.
iuliani . In casa | rea ciuitate . agatii . tliimioli .
etdionisn.
Excerpta etc. F. in Cesarea ftc. pigmenii conf, - C. in Africa feUcis
abbatis.
-
0. Cac.area f(c-. et himoli.
- Nntk. m Africa fidelis et
aliorum xx.

in Caesarea nrbaiii etc


Vilil k ap in svria
selouci in afT a^-api fimolai romuli
pisoni
alnxandii
diopi in MT 1
rogati
catulae uuli vidti.
rini saturnini U
..aturnini
salitoris 1
aprehs ios;yph
colioiu
aolae et in maurita
sectindnli
veruli fel.cis !
il saturnim
soerecis et aliorum xiu abatae.
i/u;, In syria . seUuci . Kt in atlrica ]
agupiti romuli
.
rogati
.
uictu-
,ini . iiurnlni . i
ilen. saturnini
Rome .
cyrim > mart>Tis.
, , r
; Mnrir/c-.
salurmni
abbae (Lab. AuK. alibi)
Fripa
agapili - tn Mauritama
secundi.
XI KL- AlMl- In arboua civitate Nal
sci pauli cof In africa saturnini et
aliorum viiii . In sabastia derroni
orionis.
1. S. narbona aquilaiiiae. C. narbnna, M. In
narbona

1,
'2. S. nalale secundi . paulini, L.
s. pauli episcopi 2. S. om. in alVica 2, 3.
cum sociis eorum viii 3. S. et in sebaste
atrionis . cum sociis suis xii, L. M. V. in seba-
stia decroiiis
4. S. om. ; L. M. V. arionis. C.
orinnis.animonii.
X KL- At'R- In atVeca Nal sci fidclis
In anthiocia theodori prbi In pro
um carmillg pauli ci^sarit,- iu
liani In civitate Cf^sari^ agatius
Alexandri Item fidelis thyomoli
dionisi Item dionisi.
I. C. tidelis . magni.
^, 3 C. L. M, V.
provincia.
3 S. carmclli: L. caesareae.

3. 4. C. iuliani . iuli.
4. S. caesaroa, C.
caesaria, L. M. V, caesareae: C. agatii. L. ago-
tonis. M. V. agatus.
.5. L. M. V. om. item; S.
timoll. G. tyomili, L. M. V. thiomoli. 6. G.
adtiit: rustici.
VIIII KL- APR- In Syria seleuci In afre
ca agapiti molai . roiuoli physon
dnori
;iU'xandri diopliy In ufreca
rogati
c:itu.///Iac uti victurini sa
turuini Uem
saturnini saliloris
aprilis ioseph
coIiondol(? In mau
ritauia
sccundoli veruli felicis
saturnini
sorecis ei aliorum xvi.
i! L M V. roniuli. flrosi, M. tirou. V. liron-
,luor. -.I.S.C. L. M. duorum; S. dioppi. L.
diopbi. V. cliofi.
- 4. S. catulini, om. uli. - fy.
S -nlutoris. L. V. salularis. M.
salutons.
-
(!. C. deainit in ioseph ;
S.coliond-.Ie . Ll roine
.
via lavicana . natl. castuli. - S. L, M. \
.
sore-
ti^ S. el aliorum x. L. M. V. xv. - S, addit
:
et
bicrosoliniis crux porti.ta . in campo salva-
toris . et phrigia . airapii cum sociis suis xv.
'
pnus E. em. I
-
in margine : ipso
,. ;,
.H.s,
,eu..a
- Antiochia . .. - ' ,',. ^
>'.
m
f
75
f. 75^
Cod. Bern.
UIII . Kl/ AIMU.
(IIEKIJSOLIMA.
Diis nr iU xf)s
crucifixus ost.
et est
conccptio sce
mari(j et passio
sci iacobi . Aposlol.
fralris tliii.
NICOMEDIA
iiahil aulc.et alibi
Uicturini . Alexan
dri . Eufraie.
Casliile
.Nicoslra
'
ti . Lucello.
Et
quatlringenlo
rum marlyrn
Et sce tecl? . qne
passa esl pro casli
tate . et deposif
luuini . Bnrnnii
(tionis . cl immo
latio isa ac.
LHI KL- Ari/
HOME.INCIMIT.
L'ia
lauicana . nall
sci castuli.
IN SIBMIA.
Muuali . preslHter
Delingi donis cnui
sirmium
fugissel.
conprelicusus est et
^
uiissus V iN Iltmiu Nono I
pide . iNuentfi est
t!orpus eius . et
niaxime uxoris es
IX SARASTEA^ CIU.
Pelri epi
IN TRACIA
Sarniate
L'l ariniuie
IN AUACUEA.
Marciani epi
IN CELEH-
Sci cassiani . epi
IN ANTIOCA.
Timotliei . Diogenis.
Macharic. vA luaxi
me.
IN UENTAUOLl
Libie.
Thcotiori Lpi
Hirini dia<K)ni.
Serapionis . .XiliDui.
lecloris.
IN AFRIGA.
Uictoi-
Saluruini . Solu
toris ct alior xii.
MAHTIUS
Cod.
Bptern.,
etc.
licoiu nl
dulac
ancilhH- |
t
au.
_,,. ..^^..
nicoiu
euphratccaslulimcoslral.U.ccllae
L'tx.
niarllheodolae.
,,: M,o.
c,-.-ilix.
' .-sl . El |,a.sio ,acol
ai.oslol, f,atn> dm.
E:ccen..e,c
ti. .M:,. Passio iacobi
f,al.i. iohannis et im.nolalio
isa^ Ho .e cirini.-
(i. lnllac ct nonBontoru,n
>nartyrum.
--
BeJa X
V. t >H,lac anciUae n,iliti. quae ,o ca.tita.e occ.a est.
Cod. Wissenb.
VIIl Kl/ APR- Adnunliatio srr
niariae
p
angelum
hicrnsolinui dfis
ihs
xps
crucifixns In nicoincdia
Natl
dult^
viciurini Alexandri
eufratli^
castul^
nicostrati lucellfj el c.ccc
niaf
scae
theodole ct dep iuvini
hnrgufv//
///
l,:2. S. initio : adnuiUintin etr. om., a ad
calcetii latercuU 2 m. : et :uIimnM;ilio scae ma-
riiie . G. item inilio om. et Iran^ferl pitnl cruci-
fixus est : ilcm L. M. V. initio om. (rldr infra).

2. S.
{'.. (lomimis nnster. 3. S. C. L. M. V.
est . et pas-sio sci iacobi iipH . qui et fral . dni
sicut in iictibus apostoloruni continelur (L. V.
continentur). Et in galile.i rivitate nazareth
adnuntiatio s. mariae de conceplione, quando
ab angelo estsalutala.
i. S. dullae ; L. M. V.
victorinae; G. eufrV/, L. eufraste. 5. L. ccc
irm. fi. V. tlieodorae; V. dep. in vinilnin^^o,
S. burgis, C. burtiundionls, L. burt:i). M. l)uugo;
S. nddit : et in baiocassino ad duo-^ tremellis .
deposilio . mapnovei . abb . et ioliannis epi.
VII k ap roii. u\ castuli iu sin.ii
montaui prb et maximae
uxori'^ eius et alionuu xl in sebas pelr. cpi
1
lu ti-acia
.armalae
arminiae in a.-ade marciani iu caeler
|
cass.ani
epi autior timothei
diogcnis
machariac et maximae In
l
pentamdi libiac
Ihcodori cpi he.-eni diac
serapionis am-
momi lecl | In alT victoris
saturnini
solutuns el
alioru xii.
VII KL- APR' Bo.ii Iii cimitirio ciusdi;
via lavigana Nal sci castuli In syrniia
munati prbi et
maxiin^uxof eius In su
bastia civilate petri epi lu ti-acia
sarmataeme In araclco
martiuiani 5
epi . In celer Nal sci cassiani epi hi a.i
thiocia thiniothei
diogenis madi
ariae et maximi
theudori cpi hiri
ni diac
sirapionis amon
lectore
In afreca
victoriis
salurnini
su to
lutoris et aliorum xn.
Itiih. HniMf ca-^l-ili
'
. .-l in syruiio. | uiontani prlti. In sebasli ciui-
tate . pelri cpi hi 1 anlinihiii . liiunHiei .diojjcnis . alibi theodori epi.
*
2 I. rm. lasluli.
Excerptaetc.V. Himie casluli i't adiatii. - IV*. Honiaevia Lavicana.
sancti castoli et uataL sancti xisti episcopi. Ado, Notk. hirenaei
diac . serapioni-; aumionii lectorum.
L L. M. V. om. ciusdem.
"i^ ^- G- h. M-
^-
lavicana; G. castulae, syrmiae.
3. C.
om.el-
-
3 4 S. sabastina. L. M. V. sebastia. *
^-
petri episcopi . paulini.
- 5. S. L. M. V sai^a-
teniae. C. sarmatiniae ; G,
beraclea, L. W.
eraclea ; C. marliani.
- 6. G. V. ccler.:
S. ca-
siani.
-
7. L. diugeni..
-8. S. G. L. M. \
ma-
ximae; S. L. M V. theodori, C.
thedori.
-/>.
L. M. birmi. V. hyrmi.
- 9. L. M.
syrap.oms.
V.
serapionis;S.C.ammoni
lectoris.
U a
moni loctorum. M. V. lect. - 10. S. C. L. M.
victoris.
11. G. xnii.
prius Xicustrati
-
et missus e(stl add. m. I: ed. missus =
E em. 1.
Cod
Bern.
IJl KL- APIU/
HIEIU'S0LIM1S.
lAosiirrectio
dni nri
iliu xf'i
IN
AFHir.A
. Uomoli.
Aguti
. Piniiari.
Mauroli
. Successi;
Mis^?
. Matutiiie.
DouaU-
. Succc^Hi.
Alcxaudri
. Solutoris.
Snturnini.
U KI/
APIU/
IN
CESAUKA.
Uogali . Alexandri.
Durotlici . Audacte
IN
TAP.so
r.iur.iE.
Castori.
CAUILONNO
Depos.
donini gun
tranmi
regis bcne
paujiati . et depos
Sci
dagoleiphi
abbal
IIII.KL-
APULS
NICOMEDIA.
pastoris . Uictuiini.
Salurnini.
Uole
luliani . el alioru . uu.
!N
ANTHIUCIA.
Tlico<lori i.resbiteri.
Pentalis.el
iuliaui.
Kt alibi .sci
' acacie.
m KL- APUl/
IN
TESALONICA.
ciuitate . Donmiiii-
philtjpboli . Acaci.
Palalini . ef alibi.
Uictori.s . MarcelUni.
Satulli . Crusis.
Agatoni? . Aquiline
uirginis . Fylipoli.
Saltu-uini . ciiliilie
wrgin(is)
'
AUUKLIANIS
CIU.
depo.< pastoris.
PUID. KL- AP-
IN AFUlCA.Aucsi.
Felicis . DiodoU.
Porli . Abdc . r^orni
Uc . ualeriae.
MARTIUS
God. Eptern.^etc.
VI k ;ip resurr dni ni ihu hieros in ;il1 roiuuli acuti piuuari
mauroii 1 successae niisiac
alaxandri soluloris saturnini.
in:itutinac doli succcssi
liich. HierosolininresuiTccfio dni | nri iiiu xpi .elin afTvica niau-
roli . ^iruli . roniu | li . suecessi . inissiae . ilimati . alexandri . solu-
toris.
Exeerptaetc. 'SoW.m .\frir.T ftc satuniini marliimi.
V k ap cessaf eivT rogati alaxandri dorothei audatc in
larso ciliciae 1 castori U ecssaf tnariac et inaff aliornxiii.
Rich. In iifTrira . roj,'atae . auccessi . et 1
ilonitliei .-1 ni .mv-.u.m .
luariae . In tliarso ciliciae |
castorii . r.auillono. ^-iinlrainnii repis ,
alibi audacti.
ExcerpUietc.?. in AtVica ro;?atae et in Caesarea in:u-iae rozati et
dorothei.
-
R^ Nico-I. rot^ati.
- Be.lae co.l. S'. Ciltcme nall. sci
castoris.
- Htiab. in Africa roKati succe<*i - e i Africa ahorum
sedecim.
illi k. ap nieoili pasloris
victorini saturnini doluc iuliant?
(>t aliorum im
l
anlioc teoa..ri i.rl)
po.Milalis ct ailiani
;dibi achaiae.
et
Ru-h. Nicomedia . pastoris . uicluriai . |
saturnini .
.lolae .
iulianae .
aliorum . mi '.
1
antiochia , thoo.U.ri prbi . pentalis .
et lulrani .
' IV-. VII.
Excerpta etc. (i. Alihi Achaicae.
-G. mi. duU^ poentahs acluuu.
-
U' in Nicomed. natal .ancDru.u fUioli preshyter. I"''^^^"''^^'''^
.7
0. pastoris victoris Hc. et aliorum ix.
- Be.lae-lMori cod. A.
Moomcdia
pasloi i-; vicloris ete.
111 k ;iu l.-s.lu civi .lon.nim
pliilopoH
acl.ain
palatini
agadcmla..
i
acinilinao vi>t
salnrnini
onlaliao vn- ph.l.pn].
aurilia ]
pastoris.
[37]
Cod. Wissenb.
VI KL- APU-
Ilit-nisoliiua resur
rectio dni nf-i ihO xpi hi africa
romoli acuti inaroli pinnari suc
ccssi mi.ssiQ matutinc . donati <a
turnini.
l.S. hierosolimis. L. M V. iu hievosolymis.
-
3. G. L. M. V. ronmli; S. malori. C. maroli
:
C. piun///, L. M. V. peniiari -
3, *. S. L. M. V.
successae.

4. C. misiae. - n. S. luldit -. Kt in
haio cassino colonica vico . ileimsitio hnnorinae
virginis.
V KL- APU- In c^saria rogati aiex
andri dorothei audactt; In tarso
cilicic castori cavillono dep gunlhe
ramni rcgis.
!. S. cesarea . rogate
2. S derothei; V..
audactac . modesli.

2, 3. S. om. ab in Lirso
usqtie ad cavillono.
3. C. caslorii . inene-
lampi ; C. L. M. V. cavillonno. 3. t. S. gun-
Iramni.
('.. ^.'undthramni. L. M. V. .unthei-anni.
IIH Kl/ APU- In nicouiedia paston.s
vlctnrini salurnini iuiian..- cl ali
orum iiii lu antiocia the dori prlii
poentalis iulinni achaliv fhahom. hiit.l
'
'
tiucis iuclusa J. 2.
2 C. L. M. V. victorini. 3. S. m. C. iii mar-
tyrum ; S. 0. L. M. V. theodori. - t. S. penlalis.
V. p.;nUlis ; S. agacie, C. achacl. L acacia, M.
achaciae. V. achaint- (Hahonix abHum ceteri
om.).
i?fV/..The
Alibi
uictor
pasloris.
Exxn-pt
philippi-
Pridie k
valerite.
salonica
ciuitalc . .lomiiini |
phih^poU .
acaci .
.t paU.tini
.
; ma. I
cellini . eul dia. uir, .
Aurehaai. .
depo.. .
etc. G.
Pliilippopoli
;u'hacj etc.
H.Hlaf .'n. S'.
domnini
ap i,. alT
anesi
Mi<is
aiali
proli.lao
-on.iliao
,- > 1 1 iwiiti iibile . comiliae
' .
;-cJ,.Anri..ncsi.foUoi...
1.0.1011, 1
l.."t'-"
ualeriae.
1 R',coineliae.
-
r
1-
Hhah
nataleVMvirt.'imimtiuonnn
/^.rr/;(
.(i-. 0. felicis
diohs.
- Khah.
nai
iiomina
. dtjus -scit.
III KL- AlMt- In tlio salonic:i .
civitate
donmini
phylophnU acaci
palati
ni . et alibi victoris
niarccllini salulli
crusis
agalhome
Aciniline vir^' sa
tiu-nini
eulali.; virg filippoli Auri
5
Uani
civitate depos
pastoris.
1 S
thesolonica.
- 4. V. donnim : S. philop-
poli. C. philipp.>li. L.
philopholi. V. phil..toli.
-
.(. S C. aquilae. M. aquilini virp. - "i. ^.
philippi,
L
pliili|'poli. M.
phylippoli, V.
phyloppoli. C,
nl,ilipp.,li . daUvi
- 5. 6. L. M. V. amvhanis:
S pastoris et silvanectis . depositio reguh epi:
C. pot^l philippoli
periit integer i-ertis exsecta
taembrana ; superest :
pastoris.
IM;1I>. KL- APU- In atVeca nal scoruni
umsi
feiicis
diodoli
porti abde
cornili(;
el
valerie In
tbntanella
nionas
transmutatio
corpora sco
runi sci
uuandoui abb el sci ansberfi 6
ft
nuHVamni
epis.
L C.
periit mta diei.
- C. om. nat .xorum.
^.)
C om.
di.idoli;
C.prolidae.
- 3. !>. O. L.
cor^neliae ; S. ct valerianae : S. C.
cetern m
-
L M
V.fm(/o/(m-u/.-.Trasmul.tio.-orpor..
sanclorum
vuandone
ahbat. et an.l.erti (\
.n^berto. L.
asherloi
episcopi (V. L. ep.scopo)
el vuallVamn..
<L.
v.ialframmo)
episcopo.
'
ed. sanctue
-
Utttrat
inclitiatat ."
'-
Cod.
Bern.
LAKTAMAS
f
7ri.
INDIC.ENDAS
MENSIS
ArRI/
TIABKTDIKSXXX
KK-
ArHKUS
>
INAUMINIAMI
soro NiiU
partini.
quintiaiii . Uicloris.
Scciindi.
INKU-M^KKA.
rivilalc.lT.Uictor
Ciiioni^.
Agap?.
El horon^
TESALONICA-
Iniionianf^.Satnrnini.
It . rartoni . Diunisi.
Dinilori . Aloxandf.
IN
AKGYFIX).
Uicloris . et slephani.
llll NON- API/
IN
AFUIGA
Aiiiphiani . Uiclof
ft alioruni x.
ct alibi . Marcollini.
Satnili
^ Satiirnini.
f. TiV' Quiriaci . rogin;
procul^ . et alioruni
uii.
in='thesalonr;a
Maootlonia
'rhco(loli . Agalhopi.
Maslissi . Publi.
Ualcri.cu aliis.
trih; Orbani.
iuliani. It.
l'roculi*.
Cagi . Aiiapilis
Diunisi . Cyriaci.
/onisi . ot alihi.
Coitoniaui.
LUGDUNO GAI/
Dopos . Niooli opi".
APRILIS
Cod.
Epteru..
etc
1
alaxanciri
iii aegip
victori.
stephanac.
Cod. Wissenb.
LETANiASiNDICEND-MKNSISAIMU
LISHAHET
DiESXXX LUN- XXVilH.
Kiy
AIHULIS in arminia Nal sooruni
partini
quintiaui victoris so
cundi In heracica civitalc Itom vic
toris
chionio agapo ct heronoi hi
thesalonica
Nal scornni ingonianao
saturnini
partcni dionisi panteri
alexandri In o?yittn
pas scornm vic
I
toris ct ptoi)hani.
10
4. C. tortuni . quintiaiii ; L. M. V. pustini; L.
M. V. iiaintiniani.
5. C. rtemclea. S. h. oradea;
L. M. V. otit, itpm.
<i. S. nirnmodia atiape,
! M. V. agapae; C. om. et. ileinde liaercnei, M. et
r,i.,i fluinlia 1 ni . et uicloris . El in Ihe.alo-
,,erenae.
- 7. C. ingcnuao. - S. C. i.nrlini. L.
Rich. m
urmema . l'^^^> "
J"^
.
_ jneenianae
. saturnini . ^. V. paitheni ; S. dionisi . panteni. L. dmnys.
;
.'''' '^
""Ziae 1 h<^-^
e -di . ingenianae .
saturnini
.
^:.r;';;HrUi^etherenei.inae,n--M-.-
Krcerptu eic. U.
'..15. chioniao.
- F- iu
Thessalnnica
etc. hcrenei
victoris invenuac.
M. Y. partheni ; S. dionisi . panteni. L. dionysi
;
L. M. V. pantlieri.
9. L. ont. passin. 10. S.
addit : et in cesariae niariae ; C. addit
:
it'iinon
monasterio
depositin beati uvalarici conles-
soris.
IIII NON- Ai^R- in afreca Nal .scorum
amphiani
vicforis et ;iliornm xiiu ot ali
l)i
marcellini
salulli
satnrnini
qnin
llll V a in alV aniliani
victoris et alioru x .
ol alibi mar-
cclhni
.aluli
saturnini ciriacfe 1
et aliorn nn tessa
macid
theodoli
agathopidiao
maste.i
l
pupln va cn e .
''^,,^,,
^t aliorum
uu h,
ahoru n. . orbani iuiiani procuh gagi
g^-^f
\'^^ ./^ "
'
f
th
.aonica
n.achedonic
thoodoli
cyriaci zonisi ahbi
gortoniani lugduno
gal depos mu 1
th(.saionic.i
. .
aepis depos austasi abb.
agathoplii
mastisi
publi
v;ilori
cum aliis tribus
urbani
iulmni
proculi gagi agapitis
dionisi
ciriuci
zonisi ot alil)i
gordiani
lugduno
gall
depossi niceci opi et conies.
liivh. In aflViia . ;miphi;ini . uictnris.
1
proculi Uicsulonica . tlieo-
dnli . agatopi . puhlii. | oihani . Lupduno pulliae . dei>ositio . niceti .
epi.
2. S. appiani. M.
auipliyani; C. lui. - ^
''
inarcelli . satulli . n.arcollini .
saturnin.,
S
mar-
cellim.saluri..aturnini.
- ^- f"- ;"";;"''
';
xun, L. m.
-
5. S.
macedonia, C
L^V.
ma e
doniae; L. theudoli.
- 6. S. aKatopi.
G. aM"
phi.
L.M,V.aKatliopi;
S.
ma=^tis.poh .
vaie
.
, !:. martis . puhlii ; M. V. valeti. - b.i- ^>f:'-'P'l'-
ou ciriaci ; M, ,'aii . agapiti. - 1. ^.
zo^^-n'
^
alibi tro.-i,'Ouia..i : C. om.
zonisi.
deinde :
et ai
^
rum gordonioni . mugni . iulu .
donatu
i
-
^
L.M.V.dep.s,tL.M.V.t>,.s.)niceh;S
L,
_,
'
om.ei confe.; V.. addit : Iunov.o
n.on
t^^
icer(p(c.KM.nxovion.ou.depo.ili<.lK-atissimneula.sioul.b.-
, otn. ei comes; '"""":
"^,;,;,,.ii ,nonle
O
inAfricanalali.ss*.am.uini;.niolalinru.i.x.v.-Bcduc-Fiori
cod. , depo^itio eustLisi. abhati^^
:

B. quiriaci cum aliis sex.


depositio austa-=i uhl..
'
In margim : adulaldus prbr. nl.iit -
'^
prius Salul. - ' -n add. m. :'. - '
priu. 1'uuli
ui uii'moria{m) l.uhealis
/?i margiiie ^ ,l,ii, auiru.
cloricu.
p(re)cau.iui
Cod. Bern.
Ill NON- AIMy
IN
8YCIANA.
Tliome.Euagri.
Benignr
. Gliri-^ti.
AiH-sU
Ruli . Patricii.
APUD
TAURUM
MOENIU-
'^ ^ Sii-ili.-
Sci
praiicati.
Sy.vli niarlyf
iNMISlA.Agato
MiM-eti^
IN
CKSSAREA
palestine.
Tiientlosie nirgin
NK:oMb:niA.
Donati.Sei
aphiani.
Agiipe . Ch'onie''
IN
CIUITATE
Thomi.s . It . Enatrri.
Reiiicrni.
prid- no-n- a!'-
thesau)Nic:a.
Theodoli . Agatliopi.
diaconi . et ahbi
Panli . Matnlini.
Orbani . Saturnini.
Quintiliani . Publii
Uictoris . Successi
.
luliani . et alilii . n.
Palatini .
MEDIOLANO.
Depos St-i aml>rosi epi
NONAS AlMll/
NICOMt^DIA.
Claudiani.
IN AECiYPTO.
Marciane^ NicanorU.
Apolloni.
IN ALEXANDR-
Didimi prbi . el alibi.
Quinti . Pancrali.
SuccGssi.
IN SICILIA NATI/
S(M lionuri.
THKSALONICA.
NataIg . scarfi uirg
chioniae
^
herae.
el agape.
IN CESAREA.
Licie natl sci an
fiani.
IN CILICIA.
Taraci . Antronici.
probi /; "/
"
APRILIS
Cod. Eptern., etc
lll \. ap. in .-itcilia \l ovagri beni<(ni diresti evagaristi
arcsli sinnidiae i-ufi patrJci
| in tauromenio sieil pran-
cati in misia agalhemeri in ccssaf
|
paleslinae theodosiae
virjinicorn dnnali amphiani theumis
|
evagriin civi lomis
beni'Miat*.
[39
1
Cod Wissenb.
Rich.
ruH . In
ilonati.
Excer
R''.
inae etc.
In thomj^ . euagrii . et henignn* . | in iny:ii:i . ngattite . merii
cae^iuea pa | lestinne . theiuiisiae uiiyinis . .\iromedia .
ptn etc. (i. 915. in Misia nicetae.

0. in Sicilia etc. et sisinnii.
terlae viiy, Bedae cod. S'. in Scittia natl. scorum tho-
Pridic N. a tessalo theodoli agattioni diar cl alil)i pauli
matulini ct aiiorum x |
orbani satuniini (iviintiliani
pupli vicloris snccessiae j
iulianai- palatini et alioru
duo.
Rich. Thesalonica . theodoli . agatho
|
pili . liac . et alibi pauU .
orbani . saturnini . |
publii . matutini . uictoris . Mediolanio . sci am |
brosii . episcopi.
Excerpta etc. F. in Alexandna didiini ampliiani tracti jiresbyteri

Bedae cod. S'. theonis teodoli agathonici dinr.
Ili N(JN- APHI- In sicia Nal scornm
tlionii,' evagri benigni ohinsti aresti
sinnidi^ ruli patrici Apud tauro moe
nium In sicilia nal sn prancati In misia
agatl^^ merili de antiquis In ccssa
ria palisti Nal scao tlieodosi^ virij
In nicomedia donati et pas sci ampiii
ani In civitate heumisil evagri
et benigni.
1. S. In hispania, C. In sicilia. L. M. V, In
nicea. ii. C. henignae, S. C. christi; C. aristi.
.3.S. siniiiae. G. pnlricii . zosiini. i.S. om.
sci prnncati, L. passeiati, V. pacrati; S, missin.
C. nioesia, L. niirca, M. miria, V. niiren.

o.S.mereti,G. ngalhaemerili, M. V. meritidae
~
5, 6 S. L. M. V. cesarea palestine (V. palestini).
C. caesarin palaestinae. (>. S. sci llieodosi
virginis.
7, 8. S. anipiani, L. amphiuni.

8- S. eumisitae, C. cumis item. L. heumisiler.
M. V. heumisit. ; S. evacri. 9 C. om. et.
PRID- NO.N- AI'KI' In thesalonica N;d
scorum agalhoni diaconi theodo
li L't alibi pauli malutini orbani
saturnini quinliliani publi victu
ris successi iuliani el alii duo pala
tini.
i>. C. L. M. V. n^^iithonis
-
3. S. C. V. urbaiii;
C. nddit : mediolano dops beali nmbrosii epi ci
cf.

4. S. nuintini
4. o. C. inuenui . victoris

h. (i. S. et alibi duo palestini, C. et aliorum


duorum palatini iulii.
Nonas afj
in nicdin claudiani piauti irenis in aegyp mar-
ciani nicanoris
appolloni 1 In alax didimi prb et aUbi
quinti pancrali sncccssi in .sicilia j
nt sci hunori tessaio
nal seorum virgin cliioniae heronae !
agamae In eess
luciae sci amfiani incilicia taraci andromci
1
prb
Rich
N-icomedia . claudiani , el
|
phmii .
In ae;?ypto .
mariani
.
In
Jxandrii
di
I
dimi prbi . Sicilia . honorh . Cnesnrea . na. . sci
amfiani.
E,rp.r,..
<;. 15. ..nphiani
- <. in Sicili
Tdae M. ..
honori et theoduli.
NON- APPi- hi niiomedia Nal sri
|(-lautliaiii
In e^^vptu nat sforum luarcian.;
Nicanoris
apolloiii In alex^idria
Nalseoriun
didimi prbi et alibi quinli
pancrali succcssi in siciiia sci honori
5
In
thesalonie.a Nal sCarum virK
chio
ni^ . herent^ el agap^ In c^^saria lici;
Nal sci anfiani In cilicia Nat scorum
taraei
andronici probi.
2. S. niarciani
- 3. L. M. nichanoris ; M.
apollonis. V. apollonus. L. apollonii .ule^an-
driae. M. V. alexandti
i. L. V. i. nat. san
ctorum ; S. ciuintini
5. M. pacraU : S. C. natl.
sci honori, C. addit : miipni - fi, 7. S L. san-
clorum ; S. cioniae. M.
chyoniae. V. chronme
7. S. om. et ; V. apap% C. airapae virj:.
;
S.
cessarea cicileae. L. M. V. cae^area (L. V. resn-
rea) liciae
- 8. S. nligi iiall. scor. anfinmni. C.
anphiani. M. anfiani. L. V. amphiani
;
S. V. in
sicilin L. M. et in cilicia - 0. S. androm .
ct
alibi . aruin confes. : C. probi Et alibi arulfi epi-
scfipi et confessoris.
~
. . 5
^ ,,rf,i , y
_
m marffine : Ertmdein
,
. ..
j
_
priiin
marciani
" e aaa. in.
'
in supra Unea,u addidit m. 2. -
'^ prius merit. '
JJl^
clementiae
illius
mcmores e(ss)e
dignemini.
Kalendarum die ul,iit ubald(us) prb. ac
primic(erius)
mxta more(m)
urae ciem
\m
Cod.
Bern.
Al'
uiii- ii>-
NICOMEOIA.
f.
77^ Finni . liorciK*i
opi
Uyninan
. Soluloris.
Quiriaci . Moysi.
Romiini .
Snccessi.
Quarlillo . RoiuiUio.
Quiriace.
Syrmia . donati
'
Sisti . Uicloris.
Gngi . Riifiuo.
Modci-ate . Houiauo.
Secunrii . el aliis vii.
Floronliui-
Oorminiaui
IN
AFIUCA
Epyfani/,'^episcopi.
It.
Douali.Sixti.
nufiui . Modcsti.
ol aliorum . xii
*
IN
MACBUONIA
Timothei . diogouis.
IN
ALKXANDHTA.
CUisi prosln
Penfaijoli
. Timothei.
Tiriae . Machariao
Martiao.
Maxim;
Ul^
Libiac.
Superioris.
Theudori
cpi
Hereiici diaconi.
Seralionis . Ailioni.
Lectoris.
Sumislt?.
Apricii . Uicloris.
ct alibi. nall sce
mari"ae
'
el oguliani.
VII ID- AFly
ANTIIIOCIA.
Syrii,' .Timothei.
Diogenis . Maehari^*
Maximac. cl alibi
Eleusi prbi . Libi?
Superioris . copricv'.
Uictoris. in
'"'
ALEKANDRIA
NatI . sc^ pclusi pbi
Ul-
10- AIMIK
IN AFRICA.
Timori . Mar.hari.
Conexi . cl alibi.
Maxime . Concesse.
Solutoris . Succcssi,
Rinnari . It. Aiiioni
APRILIS
Cod
Eptern..
etc.
,,
,.. .p
nicoih
sirmi
^-;;J,.
kynaci 1
mo..i
^^^
"
^^^^
'
Lae
modcra.ac
oae sirmi [
donat.
>^
-^
,
^^f,,.,,,,,
geminiaui
in
U
romanae
.^^^""^,1;*
;f'^',:
...odosti ot
alioru x In
aff
opifam cp.
donali
.yxti
>^'"; ,
i(,,,oli
timn-
in^H-od
liuu.tho.
d.o^MU.s .n
'^*^^
^^^^^^^^^
ti,;,aori
cpi
0.ei tyriae
machanaon.a.>..o
^^^l^^^'^^^^
,p,ici
hironoi
diao
serapioms
auunouis
locl
|
nm.
V
m-isotahbiscaemarinaecttcgulKUU
Hich. Svnniu . hmnei
' qn - In ni 1
.on..aia .
nnni
snlutori. ^ .
quiriaci . nmy.i . AfTri 1 ca . epitami
='. In mace.lonia
l.molliei.
1
IV. licr.i.
- ' K-'.alvatorii^.-MV,
epifaiiii episcnpi.
Kxcerpta eU:. K'. (i. !'ir,. Siru.io
- W'. in Macectonia tiniothei dio-
genis marini dori.
Cod. Wisseub.
UIU ID-
APPilL- In nicomodia
firmi
berenei epi hininari solutoris
quin
aci . nioysi romani successi
quar
tillo . ronian^ donat^ xisti
victoris
quiriaci
gagi et in syrmia rofin^ s
inodora1(,'
ronian^ secundi
cum
aliis
vii flo.-oulini geminiani
ix
afVeca
Nal scoruin epefani cpi
do
nati xysti rutini n.odesti ot aliora
X! In
machedonia thimothci dioge *o
nis lu
alcxandi-ia Nal cUisi p.-bi pin
taboli
thiiuothoi machanf;
tiri^
marth^
inaxim? libie superi
oris Nat scori.m thoodori opi horoni
diaconi
serafionis locto suniinisti; is
paricii
victoris ol alihi Nalt s('<; marin^
el toguliani
2. S. bereni,
('-. lionei, L. liermci
;
S. liyiinuv
,.jg 3_ s. niossi ; C om. a successi ad roma-
nae

4. S- romani, C. syxli, M. xysli. V. sixti

5. C. om. quiriaci ; L. M. V. quiiiacac


; S.
rofini, M. Y. rufinae
6. S. nuiderati . i omani;
L. V. secundac. M. secundi 7. C. yt-miriium .
saturi

8. S. ebefani, C L. V. ci)ii>Iiaiii. M,
epephaniae epi
9. L. xisti. V. s^ixti
;
S. mode-
ste et alionsi
- 10. L- M. V. xi.. C. imdecim
-
10. 1 1 - S. dioni. M. dyogenis 11 .
S. caelnsi
-
U. 1:2. S. pentapuli. C. L. M. V. penlapoli
-
13.
S.L.M.tyi^iae, C. rm;.;S.L. M V. marciae.
C. martiae
-
13, 14. L. superiori. V. superiores
-
li. S. om. scoruin ; C. natalis supcriae.Uico-
dori ; S. C. herenci
- 15. S. C. L. M. V. serapio
nis (L. M.
seralionis) . annnoni .
lectoiis {S.
leclus) . summislae
- 10.'^. C. aprici. L. M. V.
apncis;S.marini
- 17. L. M. te?ulianae. \.
Uiefjulianae ; C. mhiit :
urbani.
VII idusa antioc:- siriae liuiotlu-i diogonis
marliariac max.-
mae el alibi
l
oleusi prb iib suporio cal^.icao
victoris alax
nl peleusi pr!) | ot in nico cyriacis cum alis x.
Rich. Alexandria . pelusii prbi . 1 Et in nicoincdia .
cyriaci .
cum
aliis . X. Antiodiia 1
syriae . thimothei . diotrenis ' .
machanae
maximae.
'
R'. diogcnisii.
Excen>ta etc. F. AnUochia Syriae elc. hiesippi diogenis ttc. victoris
rutini
-
II '. in Alexand. pelosi 0. coprici el vietoris.
VI itlus a in aff timori ianuari machari co.icxi maximae
conccsst; ot alil)i concessi soU.ti>ris
|
successi pinuari W
anunnni.
Rich. In alTrica . ianuarii . macha 1 rii . et in carlat;ine . conce.gsi
.
timoris . romexi . El ali
l
bi . maxinii . stdutoris . successi . am-
monii.
Excerptu etc. F. in Africa Hc. moysi romani O. conexi et alior. v
milia mar.
Bedae rod. S'. Ihimori inicharii.
VII \\y Al*K- In
autliiocia syrit,^ Nal sco
rnm liiuothei
diogonis
macliari?
maxim? et alibi olensi prbi Libio supe
rioris copric^
victoris lu
alexandr.a
Nal sci pelnsi prbi
2. L. V. macarii
- 3. L. V. maximi ;
S.
ekosi.
C levisi:
S.Ubriae.
Clibiasupenore.L.M.
N.
mnae-4.S.copiiei-5.L.
V.pdusi.
VI
11)- APK- hi afrooa
Nal
scornm
thimori
niachari
coneci
niax.m.;
et alibi
concessi
solutoris
pman
et
sui-
CC^si IA-
nn.:xt:van v. id. ap.
luft
xxv.n.
rn

imcis incUim m. 2 ;
e.ttremae
Uifae
nhrame lerji neiinennt.
lS.ihimothei;Cnn.eclmn.M.V.mecha^;
L.mecari;S.CL.M.V.concxi:Cl'-^-"
ximi-3.C.salutori.;S.penar..Cpu
.^^
M.V.pinnari-3..t.S.ammon>.ct.rc_^^^^^^
C ammomi . successi . donatoc ;
u
>'
^uccessi

4. Vncts inclusa
itnua
M
'
prius donate
-
prius Horenti
^
ae abrasum * prlus x -
"'
n supra tin. m. '2 " in adHcripait m. 2.
-
earnis oreastuli Leodrici fr(ali-)is novitcr convcrsi pro eiu8de(m) facinoribus obnixc d(eu)m postulare p(re^camur.
in
margine
la
soluli"
Cod
Bern.
V ID-
Al^RAEL-
IN
SIRMIA
NATAL.
uii
' uirgimim
qiiofl
nomiiia ds noiiit
et alibi . Dcmctri
diacon.
HLTadi.
Concessi . Mari.
Syrmiuni . Furiu
nati . Donati.
et . vu . uirginum
CJinonicaruni
RAUKNNA.
Dedicatio
oraiurii
Sri
poliucti
APRILLS
Cod. Eptern.etc.
V idus ain sirmi v . viriiinum et alihi donielri diac hilari
concessi mari tirmionis 1 lurtunali et vii . virginu c^uio-
nic.orum ravenna sci poliucti.
[41]
Cod. Wissenb.
IIII. ID-
APRAKL-
ALEXANDRIA.
Apiiolloni
preshi
Granii . Helari.
Donati . Concessi
Saturnini
IN
TRACIA
Gagiani
IN
AFHICA
niartyrcs . xvn
quornm
nomina.
ds scit . etalihi
pennadi . Successi.
Man-ell^
ANTHIOCIA
Sci theodori prbi.
I. 7v
III ID- APRAEL-
!N MAURITAN.
Natale salonis.
Maximi . Hihu-i.
Concessi . cu ccte
ris scis . ei domnini
epi.SALONA.
Dalmacie.
Doinini(mis epi.
et mUiar riii
Dahiiati.
IN AFRICA.
Furtunati . Dcmali
t^t aliorum ccxl.
NICOMEOIA
Eustoi-gi presbi
Nestori . Filoni.
Ccremoniae
^
LLGDUNO (JALL-
DcposSiagri. ct pa
tricii.
lUJMELeonis.
papt^
.*
Jtich. In syimia . diinetri . diac . helii | ri . concessi .
lurtunali . et
uirpinum septeni . | maril . domili . Et translatio cnrjmr. S. Marci
Euantzelistae. et S. Senesii martyris in .Vugiam anno Dni ^O.
Excerpta etc. Tr. successi (pru cunces.si) 0. in Syria ftc aliae n
cl tlemetri tliac. in Syrmio nat. vii virg. qnae in uno coronatae .nnl.
IIU idus a alax appoUoni prb grani hilari donatae conces-
sae
I
satuniini in tracia gaiani iu aft xvii martyr et ahbi
pinnadi |
successaemarcellae
antioc theodori
prbmdacia
gaviani diac
V IDAPiMnsirniiaNatquin(i;uirginu
quaiuin uomina ds nouit t-t alibi dimi
tri diac hihiri concessi mari syrmi
oniu furtunati donati et nal un
uirginum canonicarum In rauen
na dedicatio oraluru sci policti
2.S. L. M.quorum;L. scit
2.3.S.dime-
Iri. C. L. M. V. tlemetri
- 3. i. S. C. syrmiura.
L. M. V. syrinitmiuin
+. L. M. V. fortunati.
C. ilonati et aliorum vi ; S. nat .
scor
.
septem

5. S. cannoniruni, M. canicr.. L. V. wi. cano-


nicarum
'".
L. M. V. oratorii.
IIII ID- AI'R- bi alexandria
apolloni
prbi grani helari
donati con
cessi cum ct-teris scis et domnini epi
Rich. Alexan.h-ia . apollonii prbi. |
Et in datia .
ripensi '
.
gaiani
diac . helari . Antiod.ia .
t
^ci Iheodori . prbi. Lugduno .
depositio
.
sci syatirii.
"
K^. tacia repensi.
E^cerpta etc. F. in Dacia Ripensi Antiochia
^^-
^
^^^J^^f^^
,ar. xxvn . in Anliochia saloni. et max.m. et al. ccxl -
Bedae t od.
S^ in Africa martyrum XI..
lU idus
alnmaurita
salanis maximi
hilari
conccssi
cun>
'"^
I
etdomnini epi salona
dalmai
domm,on.s epj e
mUiltriim
1 dahnati In a(T
fortunatao
donatae et aho.
"cx[ nilh
eostor,i [
prb
nestoris
fUonti
cea-mon.ae
lug-
duno gall siagri
patrici
1. S. apoilini. C. apoUonis
'i. C gainni
.
hilarii
-
% 3. S. C. concesst .
satumini (C.
addit : saturi). In tralia (C. tracia) .
natl. pagani
(C.naianii . in africa . martyri (C. martyrum)
xvn . quorum nomina ds scit . et ahbi piiniali
.
successi . marcelle (C. marcelli). hi anliochia .
natl . sci (C. om.) leodori prbi - L. M. V. cou-
cessi.salnrnini . ^raiani (M. nat . gaiam) .
In
africa etc.
quemadmodum in C. ; desinit s Iheo-
dori prbi.
lll ID- AFU- In salona
dalmacit; do
mionis cpi vni et miha viii In afreca furlu
nati donati et aliorun
ccxl In nico
media Nal scorum
eustorgi
(iloni
ceremoni*^
higduno gail dep syagri
ct patricii
. . ...: I mi *:aIona . dalnuitiae .
1
IV''.
Romac leonis
papae.
.,iiw ,1 V 0.
ilomionis ep. et
Excerptaetc.
F.
-'^'^r
t^r
J^^Vlae-Flori
codd. B. S> tlom-
.nihario
o.Usn
.lonali et al coXLn
^^^^
^^^^^
nioni.epietmilitnmvn.-co.i.^.donan
1 i! S C L M V. In
mauriUmia (S. marita-
niai
natVsaionis (C. saloni. L. M. V. s. sylonis),
,naximi (S. maxime) . belari .
concess.
.
cum
ceteri scis et domnini
episcopL In salonaiv.
salo 1 dalmatiae
<Iomionis (C. domioni) epi-
scopi.etmihtum
(S. mihtes. M m,ha) sep e
(C vnn. L. v,u ct dalmaU (C. dalmatae). In
africaforUmatiWc.-3.S..:xL-4.S.L.eo-
storpi.
C.eus.oi.S.C.L.M.\.presbylen:S.
nitoris. C. L. M. V.
nestons ;
L. filoms - 5.
L.
V ceremonii ; L. V. siagri
- S.o.. ct-- S.
/ n,an,iue 2 m. : .ci leonis pp.
(item m Corh.
hreviore).
>
vn add. m.
1 - - 1'rius
cereniuma.-.
VI
m
Cod.
Bern.
PHiDl
IN
ASIA.P(ei)C;AMO.
Natal . carpi epi
Pauli . Isaac.
Agrttonis.
Home.INCIMIT.
Galepodi.
UIA
AUHELIA
Tertio
miliario.
Depo.i luli opi
et alibi Agapi.
Ualeri.Publii.
Bassi . bili:nii.
Felicis . Pauli.
Mauri.HcrluIo.
Ueregundi?
et aliorum xl. duo.
Quarti . Saturniui.
f.
Tsh Secundi . Decinii.
Darii . lanuarii.
Secundi . 0"'"''-
Dcxtrii . Uictovi.
Donati . Uarici.
Uenusti . Ticiani.
It. Uiclori .
Sirillv
Luci . Urbuiiv
It. Urban? . Marci.
lusti . Citfini.
Palorni . Butti.
Pacini . Murici.
Optati.lT.Uictnri.
Migone . Dciuelri.
Flaviani . Marci.
Uitalis . Minali?
Ciemenliae
Uictiiriac . Felici?
.Ma.\iuie . Musli.
iT.Marci.Honorati
ID- APL.
Laurenti.
Arbori . Crispini.
Tercii .
Quintulc
Restituti . Reuocati.
Saturnini.Buttasi
f-78-^
Barici.
iT.Optati.
Speni . Donali.
Manili . Petri.
ProcuIi.lT.Donati.
UenicIIi.
Euanti.
Lazari . Ucnur^ti.
Flauini . Hufuni.
Ualeri . Pauli.
Crispini . Felicis.
Nabori . Uictorini.
DonatuIe^Tercii.
Uictoris . Acutin^.
et tertiae.
IN CAPUA.
Cypriani . Musculc.
Donat? ^ NoucII^
lanuariao.Siluani.
Muciani.
IN
CIUITATE
UUAPPINGO
Depos constanti
ni epi . et alibi
Cari . Primi . Cyrilli.
Macharii.Siialis^
f.78'
It. Uenusti . luliv.
Ueregundi . cu aliis vi.
Tertule . Anton?
Muslilc . Miggin^.
h. Aculi. iT.Donat^.
et alibi . Eufcnu?
iT.Folicis.lT.Machari.
iT.primi.etalio^uim,
APHILIS
Cod.
Eptern.,etc.
Pndieidainasiapergamonal:ca.in
epiotaliorx..vn.pauli|isaacagauns
rLdeposinliopiotahb>agap,
capualquartivalcripui.libassnul..uu
felhMs
pauli niauri
bortula- I
v.Toc.u.-
dae ef aliorQ
xlu
quarli
saturnmi
.eoundini
dccimi 1
qnarti
.aiumn
secundiquintidextrivicl.u-idonal.
a-
rici 1
venustititianill
v.ctor.
s.nllae
luci
u.-banao li
urbanao 1
.nart. .us i
citunipatornifamnibutlimuncioplati
11 victuri I
migoni
den.etn
tlavm. .
marci
vitalis
minaliae
olementiae
victuriao
toliciac
maximae
musti It
marcihonoratilaurenti i
arbuncr.spi-
nao terti
quintulae
restituti
royocati
satur.uni |
bultasi
barici
optat. spmr
donati
manili
petri
procuh It donat.
1
t.emclli evanli
lazari
vcnust.
flay.m
ruf.ni
valori pauH
crispini |
felicis
nabori
victorini
donatulac
terti
victons
acuti.iaeet |
tertiac lu capua
cipna.u
musculae
donatae
novellae
lanua
1
ri
I
silvani
nmciani in civi vapp.neo
depos
co..stantini
cpi alibi |
cari primi
cirilli
.narcari stilari
venusti
mhao
ve.-ccundi ]
cum alis vi . Tertulae anto-
niae
mustilae
n.agginae
acutmai
j
donatae ct aUhi
cufoiniao II folicis
niacbari
p.-inii ot alioi^ vin.
Bic/i. Uoineiuli fiH.ln r;ii):uIoi:iii ] quarti .
Et in asist . i'ari<i epi . et aliorum . XL.vn ^
. j
In capua . cypiiani . niuyculac . donaUie . no-
uellae
' H-*. xi.u.
Excerpta etc. Bi*ilHu-Flori v.o(]. C. in Capua
Cyprianne.
Cod. Wissenb.
PHD-
ID- APH- In asi^ pgamo Nal
seo
run\
carpi epi pauli isac
agatoni
Rom^
in cymitirio caUpo
tercio
mihario
deps iuli epi et alibi
agapi
nalcri
publii bassi iuliani
feiicis 5
pauli
mauri I.crtul(; uorc
gunde
ct alioru.n
nu.nerum xui
quarti
sa
turnini
secundi decimi darii
Uem
secundc
salm-nini quinti dextri
uic
toris
donali uarioi initli
ucuusti
lo
ticiani
Item uictoris syi-ill^
In
uua pingo civitate dep beati
conslan
tini opi et alibi primi cai-i
cyrilli
macharii
stialis uenusti Item
ue
nusti iuli? felicis vcrecundi
cum \i>
ahis ui eo capi terlull^ Antuiiiae
nmstil?
migine Itein agutiu; Itcm
donate
eufimit^ macbarii primi
et aiiorum
uim
1. S. C, asia
2. S. isaac, L. ysac. M. V. ysaac;
S.
agalonis, L. V. agazonis, M. agathonis
-
3. S. calopodi via aurilia, C. M. calepodii ; 0.
addit : lupicini via aurelia 4, C. agapili

5. C. ow. valeri publii 6. S. L. M.V. hestu-
lae, C herculae; C.L M. V. veiecundae
7.S.
om. numeruni. G. L. M V. nunicro 9. S C.
L. V. secundi ; C item saturnini ; V. om. dextri

10. C. barici . butti, L. M. V. butti. S. puti


-
ll.L. M. V.om. item ; S. C. L. M.V. syrillae:
lucae (C. L. M. V. luci). iuste {C. L. M. V. iusti).
urbanae . item urbane iL. M. V. orbanae
.
item
orbanae) . marci (C. marli) .ianuari .
citini (C.
I^. M. V. oittini) . paterni .pacini (L. M V, patini)
puti (C, L. M. V. putti) . maurici (G, meurici. L.
M V muricb.optati (L. M. V. obtaci).itcm
viotori . magoni (C. M. migone. L. V. miponi)
. 8
demetri . marci . Haviani . vitalis .
menahae (C.
dinaliae. L- M. V. minaliae) . clementiae .
viclu-
riae feliciae rM. victoriae felicae) .
maximae .
musli . arburi (L. M. V. om.). item marci hono-
rati (L V.
honorati.arburi,
M.arhonil .lau-
renti . crispini . tertii . quintulae (L V. quintuh).
revocati . restitute (C. L. M. V. reslituli}.
pa-
terni (S. L. M. V. om., L. M. V. hco eim satur-
nii) . buttasi (L. M. V. buUari).
saturn.m (C b-
M V
om.).harici(C.varici).pauli.optati.si)ini
(C. M. speni, L. V. om.). valenti (L V. om.)-
do-
nati
{L-V.om.).manille(G.L.M.V.mamh).
netri . felicis . proculi . ilem donati .
gemellae
evanti . lazari . venusli (C.
penusti) .
flav.an.
(C.
fluvini, L. ilanini.M.V.
tlavini).
rurm..cr.spm..
nabori (M. naboris) . victorinae((^L.
victur.iu.
M. V. victo.ini) . donatulae
(V.
donatellae)-
victuris (L. M. V. victoris) .
augu^tuiae
(C.
aguu
nae.L.M.V.acutine).(C.L.M.y.elllertme
(C. addit mameri.. In capua (L. V^ f^^I""^'
"^7.
scur. cypriani . raasculae (G. L M. V. ni ^
lae) . donati (C. L. M. V.
donalae) .
novell
0.
novelli) . ianuariae (G. L. M. V.
.anuarj)
.
s Wa
nae (C L M. V silvani) . mut.am
[C.
aaau
"turi:l:iii)-12-C.vvapingo.Lvuap.n.u-
M. V. uuapinga ; L. M. V. om.
beat.
-- ^
-^
primiKa.-i. L. M. V.
p.imicai-i .
cyriUae
^
V. i.tiahs; 14. 15. S. om. item
vem.st. --|
-^^^
iuli ; S. G. verecundae
- !<. C
vini. L..

C. eocopis ; S. C. tertulae ; S.
anamae
;
^
L.
V.antoniae-n
S.
mustille.C.mu.tuU.
migini.L. M. V.
miggine . acut.ne.
S.
agu^l
"^
C.'m.itemagutine;S.om./^erm^^^^^^^^^
18, S.
donatietalibieurume.G.ctal.b.eup^
miae. L. M. V. et alibi
eulennae :
b-
primae.
prins Danatult;
prius Danatac " priu Stiali.
Cod. Bern.
ID-
APHAEI.IS.
IN
CALCEDONIA.
Nrttalo . Sc^eufe
niie . Eucapi.
Secutoris.Catuli.
lanuai-ii . et alibi.
Pauli . acoliti . Arobi
Passe
.Carit^.
Agatonic^.
PERGAMO
ASIE.
Pulicarpi

. epi.
Pauli diaconi
-.
APRILIS
Cod. Eptern., etc.
Idus a in calcerl nl euibniiaL" eucarpi secutoris caruli
ianuari j et alibi pauli acolitiarobi bassaecaritaeazatoni-
cae pergam ]
asiae policarpiepipaulidiac.
[43J
Rich. In eiiiiUite caleedonia . cufeniifD . | Et rome . lanuarii mar-
iyris . secutoris . eucapi . | catuli . pergamo asiae . policarpi epi
.
pauli (liac.
Excerpta etc. R^ Eberdn. civit. depositio marcelini Rhab. Romae
in coemelerio translalio ianuarii martyris.
XUIII- KL- MAI-
UOME UIA APPIA
IN CIMITERIO
Praetextali.
Sci tiburtii . Ualeriani.
Maximi . Quiriaci.
Optati . Pati . Saturnini.
Frontini . Martiae
GorniU^^
Conditoris.
Tituli.
INTERRAMNA
*
Proculi . Ualentini.
Prosduci . Liorni.
Domnin^ uirginis
Cum suisuirginib;
Simul coronat^.
Et sci ualcriani.
et aiibi optati.
Saturnini . Arcilai.
Simproni . Frontini.
Maximi . Uecim^
Marcie . Cornili^
Alexandrie.
Frontini monacbi.
XVIII k. m roiii tiburti valeriani maximiani cyriaci diocli-
tiani simphroni docimi [ et interamne appolloni fevi optati
pati saturnini Irontini |
marciae corniliae conditoris tituli
proculi vaientini pro \
ducti liurni dominiv vii-g cQ suis
virginib : sci valeriani et alibi |
optatl saturnini arcilai
simproni Irontoni maximi decenifle |
marciae corniliae
alaxantli-iae frontoni monac
Cod. Wissenb.
IDUS APRIIv In calciaonia Nal sc^
eutemig et eucapiv Post multa
tor menta requiescentes secuto
ris et alibi ianuari pauU pass?
caruli caritt^ Aru Azatouicae
Pergamo asi? policarpi epi et
pauli diaconi
Rich Hon.. . natale liburtn . uaieri 1
ani .
et maximi
.
alibi appol-
ionii proculi - ualenti |
ni . marciae .
alexandna .
Ironton...
l. S. M. V. ealcedonia. V.. calcedona. % S.
ucapiae. ('.. evapiae . secutorls. 3, 4. V. re-
quiescentcji persecutores. -t. S. passi. - 5. S.
C. caroli; S. cariti ; S. aropi . agatonice. C.
arobi . agatlionicae . decimi. L. M. V. arvazo-
niae.
XUIII KL- MAI- Roiii uia appia in cimil
prt,*texlati Nat sOorum tiuorli
ualeriani maximi (luiriaci op
tati pati saturnini marciae
fruuline cornilie conditoris . tituU
In terram na proculi ualeiitini pros
duci In lugdimo ciuitate ilep landiber
ti epi uurni domin^ uirginis cum suis
uirginibus sinuil coronate et sci uale
riani et alibi item optati saturni
archilai sinproni fnmtini maximi
decimt; marci^ cornilii; In alex
andria frontunis monachi.
S C. L. M. V. liburtii. 3.S. philiosti .
va-
leriani . niaxinie.
5. S. C. irontiuae. L. per-
tiiiae. M. V. protinae; S. L. corneliae: V. con-
ditores; L. tatuli. M. lytuli. (i-C. inlenimne.
L. intfranne.M. inter amna.V.interanna.
6,
7. C. pruuscluci.-7, 8. L. M. V. transitus domni
laruiib.Mti .-piscopi; S. C. m. ab in luKduno
HKiy./crrrffpi. S.S. liornae.C.liurm.L.avurm:
M.
vuiiuidomnne, V. uuirnidomnae; C. donmi-
nae, L. dnnuiae. S. donatae. - 9. S. coronatis.
10. C. om. item ; I-. om. ei alibi ; C. satummi.

11. L. V. arcillai; S. sanilVoni. C. simphro-


nii. L. M.
V.simpronijL. M.
prontini.V. prom-
tini;S.
maxinie.C.maxinsi.--
12.L. corneliae.

Vi. S.
('. M. V. IVontonis.
^' m. Policari)i
^
i marnine.
in Ht"''*'
'' odfUi ,|i.
nbiil
h,^ob(er't(us)
h-uiU - ;^Wu* Con,jli
_ t
rd. iXTKiiAii
[U\
Cod.
Bern
XUII- KL- MAI-
PICINO IN AU.
REO
MONTK.
1.
7tb Maronis .
Mpssori?.
Proclim;
Mosi;tis.
IN
MESOVOTA.
Arcilai . Coniali.
Cypriaiii . Vironic(^\
Ao.uti; . Diogcnis
diaconi . cfl duob :
fratrib
:
UN
ANTHIOGIA
Syri? . Prosdoci.
Uironic? . et dio
nin(,' . filie eius
Octaui^ . Potamii,^
Prodenti.
TAUDIAGALAC.
Quoaninl . Ardlni.
Potanii.
IN
SPANIIS
CK
SAU
AUCUSTA-
Passio
scoruin
Lupci . Apomidi
cum (Iviob: IVatril);
Marciani.
It.
Marciani.
t. 71K Kelicis. It. Felicis.
Fausti . Marcialis.
Fortiniati . Siluani.
I^uciani . et alibi.
Sci (Jcorgii.
IN
AUTESIODE
RO GAL//LI/ A//E '.
Dedicatio
baplis
ierii . que t-st
iuxta basilica.
Sci gcrmani epi.
et conlessoris.
APHIIJS
Cod.
Bptern..
etc.
XVnk.,T,cipinonln.aronisaK;s^nM^J.;;n^^^
-;K;-r;l=S!;;*:
,.,
alibiscaegeorgiae.
Cod. Wissenb.
XUII KL- MAI- Picino In aurco
niontt.
maronis messoris procliin; .
inositis In inGsopotamia
archelai
cypriani comati vironicc'
Aculae
(iiogenis dinconi cum duob;
fratrihus
5
In
antiocia siriy prusduci
uironia^
et deonin? filia eius octaui^
pota
mi^
prodcnti In taudia
galacii^
quo
malarchilai polaini In spaniis
c^sari? pas scoru luberci
apodo
iq
mi cum duobus fratribus
niarci
ani Item martiani felicis 110 felicis
fausti
marcialis furnati siluani
luciani et alibi sci giorgi In autisiodero
gallileae
dedicatio baptislirii qui e
15
iuxta
basilica sci germani epi et
confessores
ubi sunt condit^ reli
quie
sci iohaimis euangelistae
In
eadem die dedicatione altaris
sci iuliani
martyris qui briuate par 20
tibus est
Iticli lu picino . maroni^ . et messons

! epi . In mesopotaima .
cnmali . r>Tiriani . In antio
l
chia . syriae . prosducae . In spanu? .
luperci mart.
'
K-. inestoris.
Excerpta ric E'. Roine vincentii in poulo marlialis lelicis fausliui
hu-iani iilimi)ia<li< el maximi
U Olo. iu fivitate Cniduba nalale
oliinpiaili^ t't m:iximi.
1 C. piceno. L. M. V. piccino. - 2. 3. L. M.
V. mositis . procUnae.
- 3. L. arciUai. V. arcel-
lai.

4. M. veionicae : S. agutae, C. aciliae.


-
G. L.V. prusduci. S. prosdoci veronici, C. M.
veronicae. L.
veronici. V. vironicae. - 7
C.
dionorae. L. M. V. aioninae ; S. filu. C. L. M. \
.
Hliie
-7 S
L.M.V./wrfpotamiae:depositio
spalerniepiscopietscubilionislM.scubilionae,
V scubilioni)
abbatis.
- 8. C. pru.ienli .
looi
.
syri. In taudia gallitiae. S. gallatKte. L. M. V. m
audia galati (M. galati).
- 9. S. qaoamal. C.
quoamaU. L. M. V. quomal; S. archala,. C. a,
(elai. L. M. V. arcilati : G.
polami .
doualellac
In hi^paniis. L. M. V. spaniae. - 10. H- ^-
'"
l.erci . apodimi. C. apodimi.
- 12. C. 0;".
Uem
tVlicis.
- 13. C. 0;. marcialis; M. 'na';'^
'J=
^
C furtunati, L. M. V.
fmtunati. - IVl''-
'-
luciani . gomali .
parcilai.eodenis .
m.cae
.
gal-
lieni . faustini . luciani
(deinde
exsecUi
mcf-
14.S.iorgi.L.M.V.govgii.-15.S.gall..LM.
V. galliae: S. L M V.
baptisterii.
-.1*'-J^- ^
o^n. epi et conf.. C. L. M. V.
confe.^or.s
:
V^ re
conditae.
-
lU. C. om. in eadem
die; C. m-
dedicatio.
-
90. 21. S. briva de
part.bu.
e.t
.
u.
M. V. privale. C. brivate
passus est.
' pvinn (;.\i.Ac.iAK.
Cod
Bern.
Xin KL- MAl-
IN
ACHAIA.
CorinU)
ciuitnte
Calesti.C-arissi.
Uite .
Leonedis.
Terti*;
.Xpi:>iio'
Calle .
Theodor.;.
iT.Garissi.
Omnia
in
mare
mersofi.
Caritonis
. Galestg
cum
aliis .
u-
Nic^
. Gallini?.
Municig . Nigi?
et aliis . Marciani.
Aniani . Felicis.
Hormogenis.
Uinccnti
.Tortii.
Calistv
ET IN
MAUHITAN.
Nalalis . Basilii
ET IN
PONTO.
inscla . celli.
Marcialis . Felicis
Fausti. It. Felicis
Fnrtunali.Saluani.
Luciani . Goamali.
Parcilati
.Leoncdis.
Micv.Gallioni.
Marciani . Faustini
Luciani
*.
XP- KL- MAl-
IN ANTIOCHIA
Pctri diaconi.
ft herniopenis
ministri potri.
Fortnnati.
Marciani.
IN AFIUCA
Barrucci . Qninti.
Mappalici .Uictu
rici . Donali . I;inu
arii Maconi.
Galli . Tlieoilore
luliani presbitcri.
et Maceoni
.
APHILIS
Cod. Eptern.,etc.
XVI k ili corinto civi calisti carisi ' lolac tertiae xpianae
galtae teodosiie leonidis calislae et rom in portu martia
lisl et in collo iiveris viuceuti it carissi cantoris caelesiae
cum alis v. nicae
,
galliniac uioniciae nigiae el alibi
marciani antani lelicis hermoginis 1 tertii et in mauril talis
et. basiliae et in ponlo marcialis lelicis il 1
telicis fausti
furtuuati silvani luciani gomali parcilai eonedi? micae
"allieni marciani faustini Inciani.
[451
Cod. Wissenb.
XUl KL- MAI" In achaia coriniho ciuilal
Nal sconuu calisti carissi leonedis
loif terciae xpi an? gall^ Iheo
dorc carissi omuium In mare mersi
caritoni caliste cumaliis . u . Nicae
galUnic^ moniciy Nigi? et alibi mar
ciani eniani felicis hermonis uin
cenli tertii caliste In mauritania
Natl basilitj iu ponto In sclacelli
marcialis felicis fausti felicis fur io
funati siluani luciani guamali
parcilai loont-dis mic^ Gallieni
marciani fanstini ct luciani
'
loUieteodosiK in marj/ine, manu 1'.
Itich. lu cori.itUo . .-arisi
'
. leoiikli. . Et m I
nie uiucei.t,i
.
In
inauritania . basiliffi . in ponto . |
maitiali. . felici. .
iHmtin. .
lu.nun.
>
R'. cari^^i.
H". carifsimi.
M. V. calixti ; V. cavi^ti ; L. M. V. If.Jiii iM.
leone) diaconi
- 3. S. lo.te -3. 4. C. theodori

V M. -Ji.mes ; V. mari, C. mers. - 5. S. C.


caritonis. L. M. caritone. V. aintonae ; S. rari-
ste. C. coelestae. L. V. caeleatae, M. cateslae ;
C. cum alii^ . unicae
- 0. S. L. M. V. calliniae.
n. galliniae : L. municiae
7. S. C. hermoge-
nis
_- s. C. calesti, V. calixtae
- n. L. M. V.
hariliae : S. inscla celli. C. M. iiisclacelli. V.
insciacelli
lU. S.oth. marcialis. C. nm. fausti
fclicis, L. M. V. om. felicis 10, II. L. M.V.
fortunati
- II. S- C. L. M. V. Koamali 12. L.
parliali. V. parciali ; S. leonidis. L. leone . di-
sniice, Y. leone . disinicae ; S. (ralUeniae - i:t.
C. rtddrt.MOcnndi.
XV k u. antioc
peti-i -li.C-
lR..o,Mnis
,nnstn petn t utu-
ati niarciani In aftr liarucci
quinti
mappal.c,
vctonci
donati ianuari
.nacori
,al!i ;
fheodorae
i,.l.a. prh .neceo-
nis.
gralli . I
iitliam.
. i ! wi: nptri dia.-nni
iiiliani *-rmo-
E.cerpia eU. Ur i.>
-^"^^^^^^-^ff .
^^ l" ^,Vi..a .,. quintini
genitJ
- 0.
hermogeins
nunistn .. I.em
ii,hanipre.b.mamlonietal..v.
Xf KL- -MAI- In aiilhiocia Nal scorfi
petri dia.- et
hermogonis
ministri
petri
furtun:iti
marciani In afre
ca
baruci
mappalici
tiicturici
douati
iauuarii
maconi galli Ihr
5
odore
iuliani
prt)i et meceoni
3 L M
V.lortunati-l..S.
barici.C.burufi.
L M
v"barucis : S. C. L. M. V. quinti
.
mappa-
lici

L. V.
viotorici. M. virtorici 5. C.
macon
-5 (i.
Ctheodori-
fiS.////.iliamprb.el
mu.=lioni : C.
addit : mitrini .
diomed.s .
hhp-
ZrLM.V.Infontanella(M.V.fontencIIa.
la;teri..depnitiovuandoni(M.vuandon^^
pvcbyteri et abbatis. Item in ufrica
tbeodorae
tte. et meconi.
'
prius Xpiani - "' . .
M .>t d..,..
abboni
cpi
uietUnsi.
140J
f. fv^
r.80--
Cod.
Bern.
XII il- Kly MAI-
SALONA
CIUIT.
SepUnii
diaconi.
Uicturici.
elalibi
Honnogenis
ET.i"
AKRICA.
Uictoris Papyli-
Donafi . lanuarii.
Iniicionis . Domni.
Tnreinnni
. sirici
pnsciaui^
HOME
Eleofcri
=>
epi
et anT''iv*
^ niatris eius
ot pteni . coloco
ri
*
. Febi .
proculi.
Apoiloni . Furtunati.
Crispini . Expedili.
Mappalici . Uielu
rini . Ga//gi//
XIII- KU- MAI-
IN
AKMIMA.
MILinVNA.
Cinil . Hei !uo^'onis.
Oagi . Kxpeiliti.
Aristonici . Ruti
Calaf-o
*. Unadie
coronatoruni
Militanv
Arniini^ . Rufi.
Hilaui . Aristonici.
Furtuuati . Ir. Gagi.
Donali . Uitalis
ET IN AFRIGA
Doiiati . Sericiani.
It. Soriciani . Holla
di. It. Horniogonis.
cum allis duobus
IN SIANI1S
Calcoli . Heris.
Nalalo . Sci Uincenli.
XII KL- MAI-
IN AFRICA
Suruiani . Natl Araiaci.
Siluaniani . Furtu
nali . lohannis.
Orati . Donati.
Marci . (Jemm^.
Comili^ . It. Geilie
Gorniiii.
ROME- depos
Sci Uicloris epi
Felicis . Alexandri.
Papiae.
ET IN CIMITER.
MARTVUIM
luxta uia Noiiitana
Nat.*^ scor. Silu'ani '.
Donale.
IN CIUIT- AUTI"
SIODERU.
Depos . Sci martini
prosbiteri : ct con
lossoris.
APRILIS
Cod.
Bptern.
etc.
gini.
etinaffvidomi.ump>l
Ido^^^^^
^^; ^t
.-
a:^ nirhi ; rici Ui
afTricii
uictoris .
pam-
,r2rHrT::^-:;"a,oeeH.c.e,e..t,..iepi.
aiiollonii.
^,,. .,c. r. 911. c,i.pine
- Bedae cod. S-
pammici -
Rhab.
in Alrica fortunati et marciani.
XIII k iTi In armonia
militana civi
bermoginis
gap expe-
diti arislonici 1
rufi ^.ilatae
n.itinae
amiiniao rufi lulan
anstonici
furtunati |
gagi donat. ot in aft donati
serician.
elladi H
l.ormoginiscum
alis |
duob:cauco hbri nt sc. vin-
centi.
Rich. AlVrica . ermoiMiis . Et in spaui 1
i^ . uimeutii
.
et ga[ri .
In aimenia militene ciui | tate . gagi . expediti .
aristoni cirun .
palatii.
Excerpta etc. \V. in Africa syriciani donali eladii - G 91i. fortu-
uate.
Cod. Wissenb.
XIIII KL- MAI- In salona
ciuitate
Nal
scoruin seplinii diaconi
uiclurici
et alibi bormonis In atiica
uictoris
pamphyli doiiati ianuarii
.nicionis
domni luremnni Syrici pi-isciaiii
Uoih h
nat scoruni olfutlicri epi Et
antiue
matris eius pteni coloceri fcbi
pro
cuU apolloni furlunali
ciispini
oxpediti mappaliei uictui-iui
et
j,'agi
Autisiodero ingall dcdicalii)
altaris
'1
scnioris accclesit^
I. L. M. V. J^alnnica 2. G. diaconis
; L. M.
V. victorici 3. S. C. hennoijenis 4. L. M. V.
[lampliili : S. mitionis 5. L. turemani
; C.
pri^ciani . iocxmdi
<i. C anthiae. L. M. V.
anchiae
7. L. M. V. pai theni ; V. caloceri
8. C. apolloms. V. apoUofi. ; L. M. V. fortunati
9. S. expetiti ; L. M. V. victorini 10. S. alari.
XIII KL* MAl- In inilitaiia cii.itate
ariBini^ hermogenis Gagi ru
fi . expediti Aristonici galalt; una
die coro natorum militin? armi
ni^ ruf. bilaui aristonici ru.-tu s
nali donati gagi Et in afreca
sericiani donali heladii serciani
licrmogenis cuni aliis duob ; cauco
libe.-i Nat sci uincenti
1 . L. M. V. iniiio : In fontanelhi (M. V. fonle
nelhi) monasterio depositio cbilberli episcoi!
abbatis ; S. mihtania

2. L. M. V. hermi)nis ;
Q gaj
_
2 3. s. i-ufu
3. S. exjieliti . aristoni
3-5. M. om. n palatae ad ai istonici 4. S
militane,V. militenae
:>. S. halari.aristo-
ceni
T). 6. L. M. V. fortunati - 0. ('.. gagi
.
maiulini
7. S. om. tt donati usqne adser-
ciani ; C. t^ereciani. hcladii item sereciani
;
L
M. V. om. serciaoi

8, t. C.
^-aucohlx^ri, L.
cauco liberi, M. oauco . liberi, V. cauco .
hberii.
XII k. ili In alfix aradi prb et taccei in afi' nl sci siWani
fortunati iobannis honorati donati \
marciae gemmae
corncliae fortunatae roiii vicloris cpi 1
felicis alaxandri
papiae U roiue silvani asaiuci donalao In
]
civi autisiodoi'0
sci meriani prb et confes
A.-aiiaci.
Rich. lu alexandria . aradi ' prbi . sil 1 uani . Rum depositio . uiclo-
ris epi . felicis . alexan
1 dri . siluiani . autosindoro ciuitate . depositici
inar I
tini epi . Aliiii . sci senesii
^
. mart.
' U'.arati ^
R'. ^reiiesii.
Excn-pta elc. (i 1114. senesii mart. etabbatis. in Africa serviuni araci
salviani iohannis 0. in vMrica nat. -ss. serbani aranici fortunati
ioliaimis orati et gcmini in Africa scorum silviani elc.
~
mariani
cpi el conf.
XII KL- MAI- In afreca Nal
scorum
seruani ara iaci
siluaniani
furtunati iohannis
orati
dona
ti . ma.'cit; geme coiniliv
Gem.nt.|
cornili^ furtunatv
RoiTi
dop
sci
uictoris epi folicis
aloxaiidri
papi?
In cimi! milia.-io
uianio
montana
Nal scorum
salviani
Aiaraci
d_o
uat? In atisiodero
ciuitatc
dep
sci
martini prbi et
ccmfessoris
[etuatUc
^^
genesii mart,]
'
"
unci inclusa m. 2.
.X.erviani;V.araici--3.L.M.V.fortunaU
-
4. C. comeliae
- 5. M.
comelmc
: ^- '^ ^"
fortuuatae. C, fortunati
.
vinrenliae
post papiae : everduno
depositn.
sanct.
ar
lini;piscopi.tcoufe3sou..sdv,am^tK^^^^^
dona.l.quiuti.auti.iodero./c^..-rfco^.
fes.oris;cW.rao..-7.S.mlcvb^^^^^^^^^^^^
tario: V. numeulana
-
!''*'
^^^j^jn-
aiarici
-
8, i). S. donati. L. om.
^-
^^
^j y
liero. L. M. V.
anliyiodoro
10.
<
el natl. etc. om.
'
in V" (H. supplfvit ~ litterae incUnatae add. m. '4. ^
h siipra lineam add. i. 2. *
priiis colociri
^"
h supra lin. "i. i" "
lilteKtf
11. y. '
i tupra lin. m. f.

*
priits avtk.
Cod. Bern.
XI KL- MAI-
IN
ALEXANURIA
FurUuuUo . ct ani
toris . presbiteri.
Felicis . Siluii '.
Uilalis . Iu carcere
(luicscenti.s.
ROME IN CI""TER
Gatesti.
UIA
APPIA. Ualoriaii
Maxinii . Tihertii.
KT IN TERRACINA
Cnnipanie . Sl-I ce.sa
rii.
ET IN SICILIA^
Sci amplu;liici.
et alibi . Uictoris.
Papie . Felicis.
et depos Aprunculi.
opi.
X KL- MAI-
IN AFRICA CIUIT.
Gerapuli . Natale.
Sci philippi . aposti.
ROME IN CIMIT-
Calcsti.
UIA APPIA.Sci
Gagi . PAp^
et prinioli . Turdiani
LUGDUNO GAL-
PassioSri Eppepo
di . et alibi leonedis.
Aratoris . Quiriaci
.
Bassilie.
IN CIUITATE
Senonas . depos
Beati leonis epi
UUU- KL- MAl-
IN AFRIGA.
GAtulini . Safurnini.
Georgii . niartyris
Ghori . Felicis.
Theone . Theodori.
Uicturini . Uenusti.
Uictori . Nauori.
SoIuTi . pleni.
Silui . It. Felicis*
Uitalis.Tiieodori
Faustini . Saluni.
Ualeri . Ursi.
ROM^ . Naboris.
It. Siluii . It. Uita
lis. 1t. Feiicis.
LN ALEXANDR-
Corone.
IN UALENTIA.
GIUITATE.
IN
GALLEIS
-,-
Felicis prosbiteri.
Fiirtunati diac.
Achelloi diaconi.
et alihi . Natale.
Sci panlalinioni.
APRILIS
Cod. Eptern.. etc
XI k ih alaxand civT furtunatae aratoris prb felicis salvi
vitatis in ce.ssaf quiescontis
| roiii valeriani maximi
tihurti ot in terracena campaniae
i sci cessari in sicilia
appelici et alibi victoris papiae felicis
| depos aprunculi
epis depos oedilualdi prb
[47J
Rich. Alexiindria . furtuimli . et ara | toris prbi . Koin ualeriani .
niaxiiiii . liburtii . 1 Et in sicilia . sci aniplielici . alibi uictori.s . pa
|
jtiae . aprunculi epi
'.
R'-. Romae depositio gagi episcopi (iterum ad dirm seg.J.
Excerpta efc. (). in Africa nat. s. oratoris presb. Bedae cod. S'.
Nicomidia pantaleoni! monachi.
God Wissenb.
X k ni in fri^' civi liirapoli piiiiipi apos roiii dopos gai epi
et in cordua civi
|
parnuMii et climas crisoii prbriii et
diacnrm luci et muci
|
primuli turdiani lugdun gal sci epe-
podi ot alibi leonidis | aratoris cyriaci basiliae in civ? sono-
nas depos lconis epi
Rich. In friKia riuitate . hierapuli .
|
pliilippi . Roin . depositio .
gagi . epi . pnmuH . lutr i
dump iwlliae . passio sci eppodi . ciuitate
seno
I
nis . loonis epi.
Excerpta etc. E'. in Cordula permerici heliae etcrisotheli G 91.^
in Cordula parrnenii holimae
'
et crisotheli prborum. luciae et
marci^ diaconoruni de Babilonia (Romanum parvum I helimenae.
2 lucae, -S rnucii).
VIIU k lii In atlCatulini saturnini cori feiicis theunae theo-
dori (
victorini venusti victori nabori soluti pleni silvi It
felicis
I
vitalis thoodorae faustini saloni valeri ursi roiii
naboris j II silvi II vitalis II iVlicis in ala.\ coronae valunlia
civl 1 In gal felicis prb furlunati diac cellei diac et alibi
nl 1 soi j)antalim(inis.
Jiich. In affrica . catulini . saturni |
ni K felicis .
Rome CEORGII .
Martiri. . fet
adelhertir
naboris . In pallia . ualenfa cnutate
.
tehcis
prbi .
I
furtunati . diaconi.

R^. satutini.

'*
uncia inclma m. 2.
Excerpia rtc. E'. G. 915. et adelberti epi et mart.
-J-
B<^^a^
^<^^^
S' in Persida civit. Diospoh
passio sancli
georgii {S'.mart)-0.
Valontia eic. azilei dinc. et pantalfonis puen.
XI KL- MAI- In aloxandria Nal sco
rum furtnnatv aratoris prbi
felicis siluii uitalls in carcere
requiescentes Roiii in cimitirio
caleslini uia ;ippia Nal scorum
ualoriani maximi tiburtii el in
terracina campanitj Nal sci
ct^sarii Et in sicilia na! sri ampholi
ci ot alibi dep aprunculi opi.
C. L. M. V. fortunati : S. astoris ; h. M. V.
iolmnnis . oratoris 3. G felicis filii

4. S. 0.
quiescentis 5. L. V. cele.stini (i. C.tiburtii.
donati 7. S. taracina 8. G. om. a caesarii
usgue ad sci
8. 9. L. M. anifelici - U. S. G.
L. M. V. et alibi victoris . papiae . felicis et
alibi.
X KL- MAL In afreca Nal sci filip
pi Roiii in cymitirio calestini uia
appia dep sci gagi papi^ primoli
tur diani lugduno gallea pas
sci oppopodi el alibi loonidis Ara
toris quiriciaci basili^ In seno
nas cinitate dop boati leonis
epi
I. S. In atVica civitate; C. In ufiica silviiv,.
rivitale IiiiMapoIi nat. sancti pliilipiti apo.toli
:
L. M. V. in africaierapoli eic. tiaquead apostoll

'i. S. V. cele^^tini. C. calesti - 3. C. gai ; S. C.


L. V. papae t. S. pall. C L, M. V. galliae --
.5. C eppolidl (i. S. C. L. M. V. quiriaci

7. S. addit : et parisius invento sci dionisii
epi . cum eleutherio iiresbitem et rustico (2 m.
diac).
UIIII KI/ -MAI- in afrooa Nal scorQ
catulini saturnini chori felicis
thoon^ theodori uicturini ue
niisti uicturi Nauori sotuti ploni
siluii felicis uitalis thoodnne
^
faustini saluni ualeri ursi
Roiii naboris Item siluii Iteni uita
lis item felicis In alexandria coron^
In ualontia ciuitate in gall natl
felici.s j)i'bi fnrtunati diaconi ac
,g
hellei diaconi et alibi Nal sci panta
limoni
fet
comemomtio gcorgi el scf puUo
ols].
'
'
uncis incUisa tn. 2.
3. S. theodore ; L. M. V. s. ^-eorpii . victorini
4.S. viclurini, V. viclori: M. nabori .VS.
C. L. vilalis ; S. tbeodore , venusti, C. theodo-
rii. L. thcodone, M. V. theodorae ii. C. om.
salunl. V. silvini
7. L. om. itein silvii. 8. L.
V. et felicis ; C. nonnae . In alexitndria 'J. L.
valentina
1U. L. M. V. fortunati 10. 1 1. S.
achelei. C. L. M. V. achilloi 11.1^. C. a&
alibi usque ad et om. 13. C. yeor^rii inai-
Ivris, ceiera om. ; S. L. M. V. unds inclum
om.
'
priuB Silui
- ^
priuB secil.a
- > prius Soli Tipleni - '
priua Uitalis.
|4*<|
Cod.
Bern
VIIIKLMAI-
IN
ALKXANDK.
Coron^^
. Uictoris.
Zotic-e . Forlnni.
Donati . Kflici^.
Secuncii . SaUirnini.
Siluiani.lT.Siluiani
Ilufim^ .
Libcralis.
Mi-tnri . Toniti.
Kcriani
'
. Baraclii.
r.M- Nabori.
Fusci.
MauiMiti . Sorani.
h.Forluui
.iT.Donati.
Floriaui . Tliconis
prepbil.
IN
AFHU.A.
Faustiui . Uicto
rini . Saluni .
caleri
^.
Alexandri . Ualevi.
(Jrbani . Tboonc
Ualeric . Furlune
Publii . Foriane.
Mcmnicri . Fausti.
lanuarii.lT.Secun
di . Marcie
Sambacie.
Tbendcsti^.Uale
riani . Urbani.
lieriis . Uictoris.
Luci . et in hac dic
Sidrac . Misac
Abdenago . itera
to nomine . cjui
ot ananias.
r.M' Azarias.et
misaliel
IN BAHILONIA
ClUlTATt:
De caniino ignis
;irdrntis sunl li
liurati.
IN
CIUITATL
LUGDUNO
OALL-
Passio Alexaiidri
(
",u aliis xuuiero
xxxnii . ct dedicut
( Iriple ubi eorpora
eoruin reiiuiescunt
et alibi Conicmo
ratio sci Geoi-gii
i't sci pollionis
et uigilia sci peorgii.
APRILI8
Cod.
Kptern..
etc.
lelici.
.ecundi
.nl.H-n.n. :'''^'"",' "
'^i

,venti
sc.'ani
m.tu..i li
.10..U. ""'"",
T.
o.banae
tl.eonae
vale-
a(t
faustini
victu.Mn. i
salo . ^,'*'
"''^^
j
,.^i
iauari
riae
fo.-tu.>atae |
pupl.an. .''-'-
"";!;|^,,a.u
o.-fani
secuueli
.ua.ci,
j
-"; l^J^^L.iae
n.isaei
heris
victor,s
luc...
bab.l ' ^'-
^^
^-^^.^ ^^^,,ct
egresio<toig..e |
^g-^"'!"
' .
''
,-'';^^
"
^
.ronae
victoris
scae geo,-K*
'
^<=;P?;f'
Xi Sm
di
satnr,.i..i
silvani
mauenti
gerani
lurtuni
donat
Hori
' fuaci-flori in margine, mamt i"
Cod. Wissenb.
UIII KL- MAL In alcxandri:) nal svq
rum coronv uirij uictoris
zotic^
furlunati
donati IcHcis
sccundi
saturnini
siluani rofim^ libera
lis
niuturi toniti liriani
baraciii
j
nabori
fusci niaucnti scrari
furtuni
Item donali iloriani
tiieonis
jirbi In afreca Nal scorutn
rauslini
nicturini snluni ualeri
alexandri
orbani thcone uale
n,
rie
furtun^
pid^Ii Ibrianae
mannncri
fausti ianuari Item
jiecundi
marcin SaMd)aci;ie
thedestit;
ualeriani urbani bc
rus luci
Uicloris K1 bunc dicm
15
sidrac
niisac
abdinago Ilcra
to nomine tiui el ananias a/.arias
et
misahel In babillunia ciuitate
ma^^na
de caniino ignis ardentes
sunl tiberati In Int-^dnno riuitate m
gall pas scorum
alcxandri cum
aliis
numero xxxnu et dedicatio
creptt,^ nbi
corpora coruiii ivtini
cscnnt.
Rich. \u Al..xaiuiria . tlieonis . et ali
i
urum . xMni
.
In AlViui .
lau-
slini . uiclurini . | !a bahiionia riuitate . ^i.lrach . inisacb .
el abile
1
najro . 'Uin tlpoaniino i-^Mii- lihfmti iunt.
2 L M Y. coronaUe : L. V. victori; S. C
.oti.ine. V. zotici
- 3. S.C. L. M.
forlum. V
iortun
-
i. S- I'- M. V. silvani iteni silvani
;
..
sih iani item silviani ; M. V. rutinae ^ o. L. V .
cnniti ; S. feriani
- (i. M.
naboris. S. s.MLim. U.
sarani-7.L.M.V.fortuni;L.M.V.o-..em.
-
S. C. theoni
- 0. L. M. V. victorim - U"-
C.otn. avaleri nsgue ad tn-baxxi. - "''";
urhani. S. U.eodone
- H. L.
Ibrtunalae.
M. \.
Ibrtunae ; S. lloriani. C
foriani. V.
norKxnae
--
\ S. M.
memmeri
- 1-2. VA. C. om.
fau.ti rf
secundi; L. M. V. .,. ilem
- 13.
S.samba-
.tiae C. .aiil.aciae. L. M. V.
sambachiae -
>
S.theotlestiae. C.
theuaestiae. L. M. \.
leuf
stiae-14,15.S.heriis.L.M.Vr)..
-
lj>-Jj-
etinhocdie.L.ethacM.V.ethoc-
(.L.M-
V. sydra.-h . misach (L.
-sidrac.
inisac)
et u
. . 11- 17 S nui ti*ralo
nomioc
01.) abdenago
Ib. 1'- ^^"' '
"
_ ,j<
anania.sazaria.(r.-lS.L.M.V.om.et
1.
10. C. om. civitate magna de
.'^=""";;; '
^:,
"
igne ardenti ; S. L M. V.
ardenUs
- ^20.
(.1.1.^
rati suni : benediclus
deus ; C.
ludugno ^-
L.M
V.xxmi-'2.^C.L.M.V.cHptae
i^^
S.I.M V. addunt : et
commemorat.n
gemt-i
sci , pulionis.
'
fd. Teriiiiii
-
IHterar ineliuatat m. U.
Cod. Bern.
UII

KL- MAI-
IN
SKRACUSA
Ciuitato.
Sicili^-e
Niitalo
SL-onun.
Euodii . Hornio
^p^cnis . ot caliste
*.
IN
AFRICA
Nobilis . Marcie.
Hermeniphi
Fiirtunati.
ET
]NI'KRSIDA
Ciuitato.Diospoli.
Passio sci iicorgii
LUGDUNO
Depos . Boati ruslioi.
epi.
APUILIS
God. Sptern.,etc.
VII k m syracussa civi evodi liermoginis calisti in aft
|
novellis marci 1
moniphi lurtunati et in pcrsida pas sci
georgi niaf |
lugduno civi hoati riistici epi.
[49]
Cod Wissenb
VII KL- MAI- In scnicusa ciuitate
sicili^ Nati scorum euodi her
mogenis et caliste In africa nu
bilis niarc^ horniomplu furtu
nati lugduno dop boati rustici epi b
el confessoris.
Rich. in Alexandriii . sci mairi . eu | angelistae . Uietaiii;i rninana .
'
AlTrica . nobilis . | marUue . Et in persida ciuilate . diospoli . sci
georfrii 1
niartyris . Lugduno . nislici cpi.
'
R2. In siracusis evodii caiisti et ermogenis . AtVica nobilis matiae.
Excerpta etc. G 915. laetania romana festive celebretur. O. Sira-
cusa elc. hermogenis et balistae.
Ul KL- MAI-
IN AXIOPOLI.^
Aureli.
ET IN ANTHIO
CIA SYRIE.
Natale . Leonidis
Uindei.
ET IN AFRICA
luli . Uicturi.
Sirici . Honorali.
Felicis . Pauli.
Maximi . It. uiclo
ris . Simplici.
Pullionis . Uiti.
Calendini . Apolloni.
Marciane . Folicis
sime . Arhimio
Marciani . Lictis
////siini . Simie
Germani . Felicie
Euasie . Ccnielline
Cleti martyris.
VI k m in axiopoli nl cirilli et in antio eutimiac et roiii pri-
mitivi auroli il antioc leonidis uindoi |
in aff hili victurini
sirici lionorali lolicis pauli maximi victuris
|
simplici pol-
lionis viti calendini
appoHoni inan-ianao felicissinuy .
timiae niarciani litissimi simiao gerniaui fcliciao evassiae
gemelinae.
% 3. C. heriiiogenis etpas^io sancti genrgii,
culostae, M. V. calixlae - :J, 4- L. nobil.. M. V.
nol)ilis
4. C. M. V. liermenphi. L. bermenli

4, 6. L. M. V. forlunati ; C. torlunati ; incundi

e. C. L. M. V. om.; C. addit : letania maior

3-)i. S. In africaf::' m. dep) m:ircif;?Hi. evange-


listao Etinilictulm)ieiuuiu{m)deIetan.maior.).
lugdunodepos . heati mslici epi . et in oriente
passio sci georpi . In margine '4 m. admiatiodt
Mitrco,e qiiahafc tantumsnpersunt : i apli qui
:
fortasse: (discipuli Peli) i apostoli. iiui,...
VI KL- MAI- In axiopoli aurili
In antiocia
leonedis uindei in
afreca iuli
uicturi syrici hono
rati felicis pauH maxinii uicto
ris symplici
pullionis uiti calon s
dini ApuUoni
marciau^ felicis
sim^ Aethemi^
marciani lictis
simi simi^
germani telicie oua
si^
gemellini.
Rich In anxiopoli
'. cvrilli . et in antio |
chia syriae
ieonidis .
uindei : et in alTrica . uiclo 1
ris . sirici . honoraU .
fehc.s
.
pauh .
maximi . martiani.
>
R'. K". axiopoli.
Excerpta etc. G. cleti mart .
(iuterafHca,u>sK-y-
in Antiochia etc.
auHUs
-
r'. Roma in Porlo natal
priu.itivi
.
iu Auhopol aunh.
I. C. M. aurolii; L. M. V. recharii (M. V. ri-
charii) confes^^oris
-2. M. leonith's:C. vendei
.
,i,rii
_ 3. V. victori, sirici. 5. S. potioms.
C L M. V. pollionis
- (i. L. apollini. M. V.
apollonii
-
7. S. uhimiae. C et hemiae. L.M.
ethemiae. V. clheiniae.
- 7. 8. S. lectissuiie.
-
8 C. limie; L. ^rcrmiani
- 9- C. Keniellmae
cum snciis eorum
felicis . silvani - contuh. mo
nnslerio in gallia
depositio sancti ncharii
> . TiJ^^iu^papanis
qui reman3e.-ant
alexandriae eo q(uo)d
"
r,,,
,.,.,,
- -
in .ar^ine .. . Mn
^^^1:1;^^^^'"^ Z'!
et dJ^lUant
carn. eius in .r.m ac ..a mfic.
celebravit missaru.n solle(m)pnia... die...
pasche
traheha.ur -^
^^^^^^^^^^ ^;;. ^,^,;,, ,i .,n. . e.
conforlav.t .
n.ane aule(m)
f.uto m
bant sanK-uine dei.ule licet valde lesum
miltunt ''"*"''".''",.,..
'
,,
t.ahentil,(us) iteru.n illis mivrravit ad Xpm
(haec iu fd.
de^.de.antuO-
|501
Cod.
Bern.
U KL- MAI-
IN
CILJITATE
Tarso . cilicie,
NiitaleSr-i
caslori.
IN
NICOMED.
Anchimi
epi.
Stoiani epi
Antoiiiui
piosbil
Udie . Genosi.
Sodalis . Zenosi.
Zolici . Marini
Zenoni . HUpitli-
Eutici.
INCIUITATE
Arminie.
Militane . Herme
tis . Eppei .
prbi.
f,
82^
It . Hilpidi.
Hermogenis.
et<;astello.
AIOUIE
IN
CAPRIA.
Manrii ot capti
(iiaconi . husandi
Priani.
ET IN EGYPTO.
NICOMEDIA.
Uicloris . Maximi.
Pauli . Marciani
Germani cu aliis vi.
Oemmelline
'.
Legi^sinie . Felicie.
Germane . Felicis.
Euantiae . Uictorini.
Nicofori . Dioscori.
Serapionis . Papie.
Anthimii epi
ET
ANTHIOGIA.
Tliimie . Manriatti ^
diaconi . Genonsi.
Sodalis.
APHIUS
Cod.
Eptern.,etc.
epi el 1
antoni p.^
.|2 >;
n
,^
^^^^^^
scKlali
oi.lii^i
''." I '"''"
. ',
incastelaioviaecapn
enpei upi H
holpicii l-"""*;:'- !
'1^^ ,,^0.1.
victoris onnei eui It
liolpidi ^^
rii;ca,i..ia.n.an.ipnannne.;P
uicoiii
victoris
,au,-i et capli
<nac
nsanu.
i"";:"
;;
;
^,, e |
Unae
axiuu
pauli
n.arcan,
genna"
.
-
^
,.^,
,,,^,1 |
|aoti.si,uae
fcliciae
S<=^"}^''^'^2e u.auri
atli dia
dioscori
serapioms
papiae
ant.o..
t.nu.
"oiu.osi
sotalis.
Cod. Wissenb.
V KL- MAI* In tar.so cilicii; Nal
sci
castori In nicomedia ancimi
efii
stephani
epi Aulhonimi
prhi
ln
lidia
gencsi sodalis zotici
marini
/.elnoni
hilpidi outici In ciuitate
5
arminie
inilitam; hennilis
liilpidi
cppei prbi honuogenis
et
castello
aluin? in capria
mauri
et
capti diaconi husandi
priani
In SgyP*^
niconiedia uictoris
to
maximi
marciani pauli germa
ni cum
ahis . ui . gomellini legissime
reliciv^
german^ telicis euan
ci^
uictuvini
nicofori dioscori
papi?
scrapionis In antiociu
15
thunic^
mauri atti diaconi ge
nosi
sodalis.
Rich. In nicoiiiedw . aiUiuii . slcpliani epi . i
et antonini
.
prbi
.
Et in
niileto >. elpidii et erniogenis . | in tarso cilicinc . castons .
anliorbia .
timiae
-
. niaun.
'
H- moleto. RMliiiiiiae.
Excerpta etc. F. Antiocliia vicliaiii.
- R\ in Nicomedia anUiimi
episropi steidiani episcopi et alioruin. 0. in Capvea uiauri et capti.

G i)14. tomae sodalis.


Bedae cod. S>.e ppliei pvbi et ermogenis
mililis.
1 S. L. In civitate
- 2. C.
castor.s .
gev-
mani ; S. G.
anchimi, L. M. V.
anclimi - 3.
h.
L M. V. antonini. C.
antonii .
presbyleii -
0.
V zetoni L. V. zenoni. M.
zemoni.
Iielpidii. \
.
i,piaii;C.eutbicii.Ipicini-5.G.C.Inarme-
nlacivitalemilitana-G.S.hevmet^C.
>^
mitis
- .5-7. L. M. V. om. ah eut.ci ad bdimii
7 L M V.
eppeaiprbi . eutici. In
civit anne-
lemiUtana^Jmetis(L.hermitis).hilpubi
(M. helpidi) . hei-mogenis;
S. l":>-n\^'^"'
" ,,
S. M. V. aioviae. L. aiovie in c^P'-' ^^^7";''
:
campia;C.etalibimauri--9.L.M.V.etc
.
S hustiandi. C. L. M. V.
hasand ; L.
pan.
19
T V vii-S
trememm.legissimi.
C. semellinc . lic;//sime; L.
gem.lhani - 1^^-
germani-13.U.S.cuantiae.evant.^.
L M
V.victorini;S.
nicopoh.
- IG.i^-""'
CLM.V.thimiae:L.V.
0..
d.acom-1".
17. C. arri diaconi . attidi .
genonsi.
I
frf. aemellini-
- - f<i. Mauritiatti.
Cod. Bern.
Iin KL- MAIAS
IN
PANNONIA.
Eusebi epi Poilionis
Tuballi.
IN
ALEXANDR.
Natale Sr-i uiclo
rini . Egressionoe
de arca.
HOME . Urralis
martvris
INTAKSOCILIC-
Malinocu
aliincLXX.
AtVodisi.
Cari///lippi
presbil . AGapi.
Lcctoris in carcere.
requicscentium.
Euseui . Euiuci.
IN
AFRICAPRO
Uintia . Numedie
Natale SOorum
Manili . Donali.
MauroJi . Lucani
Uictorini . Nicee
^
uirg et alioru septn^
duo . Luciani cum
aliis ducen!os sep
luaginta.
IN
TERRETUIUO
-
BETURIUE^' ClUl
Deposil Sci euseci.
presbiteri . ct conf.
, s:!''
APRILIS
Cod. Eptern., etc.
IIII k iTi pannonia ousebi L-pi poilinnis lit>alli in alax
victurini in 1
tarso cilic alrodisi cum alis clxx nmlinae
carippi prb agapi lecl ] In carme requiescenl eusebi
eunuclii in aft scorum in:innilli
j
donati mauroli lucani
viclnrinao nicao et aliorn lxx lucani ot aliot^
|
cglxx
depos sci eusici prb et confes.
[51.1
Cod. Wissenb.
IIII KL- MAI. Iln pannouia cusebi epi
tiballi pollionis In alexandria sci
uicturini In tarso cilici? malin?
cuni aliis clxx Afrodisi carilippi
prbi Agapi leclore euseui eunuci 5
In africa prouincia dum mediae
Nal scrum manili donali manrini
lucati Uicturini nici^ uirg et ali
orum Lxxu luciani cum aliis cclxx In
betoriutj' ciuil dep sri eusobi prbi ot 10
confessoris.
Hich. In pannoniis . natjile pollinnis . Et
I
in Lirso ciliciae . afrodisii
.
et alior . ci.xx . eusebii e|)i . j
Roni uilalis . Bituricas . depositio
>
.
eutici prbi.

R^. depositio episcopi (itraeterea nihiJ).


Excerpta etc. G lHi. Uiriani vwn alJi^- cccx . Bituricas eutici conf.
IIIKL-MAL&S
IN ALEXiVNDR.
Natale Sri germa
ni presbil . ot alibi
prosloci . diacon
IN NICOMED-
^
Prudonti . Marci
alis . Sabbati.
Eodomoni . Basili.
iT.Cermani . Filucasi.
Bndonti . Urbani
et pagate
IN AFRICA Grati.
et aliornm viu
ETPERSIUM. TUSCIE
Ualenlini . Mur
ciani.
ETBONONIA
Uitalis . Augnsli.
Uicturini . Manili.
Meturinij uirgin
Macculini.
IN ALEXANDR.
Pudenti . Marciani.
Filocosi . Tbeodore
uirginis . cu aiiis
duob ; obiif amalarius eps
*
III k m alaxand civi sci germani prb et alibi prosdoci diac
et valentini in nicom prudenli 1
marcialis sabbati codo-
mani basili 11 germani filocasti budenti 1
urbam pacatao
in alT grati et aliofi vi ot perusio tlieusi valentini
1
marciani
bononiae vitalis ngusti victoriiii manili metronae
|
mac-
culi
alaxandcivlpudontiniarcianifiiocositboodorao
|
virg
padis cum alis duob.
sex .
I
alibi pudentis.
E.ce,-pta etc. IV. in
Alexandr
natat s. genn.ni
episcopi vitalis victo-
ris et al.
- Notk. Bononi.i
vitali^ et apncolae.
l. L. V. nat. s. vitalis . eusebii etc. 'i. C. et
viUilis pollionis; S. L. M. V. alex . nat 3. M.
V. victoriiii
i. C. atrosi, L. V. alVodis n.
S. L. M. V. lectoris, C. lecturis; M. euscbii . eu-
nuchi
6. S. provintiae duinniediae, V.. pro-
vinciae tlionieiliae. L. M. V. provincia nuniidiae
7-10. L. M. V. om. donati . niaurini. C. niau-
rili. luc'/, L. M. V. luciani ; S. niaurili . luciani
;
M. V. victorini; S. om. niciae; G. virfi. et alio-
rumccLxxxni. L. M. V. cum aliis gi,x; S. bitu-
ricae, S. C. L. M. V. civitate; L. om. dep; C.
euse, S. wm. prbi
U- C. om.; S. ad calcem
laterculi 2 m. : senon sci arlemii epi . et con-
fessoris . sci . vitalis mar.
III KL- -MAI- In aloxandria nat sci
gormani prbi prosduci diaconi
In uicoim;din
prndenti marcia
lis sabati eo domoni baseli
Item germani f ilucasi budent i
nrbani ot bagate In africa
grati ot aliornm \.n et psiuum tuscio
ualentini nuu'ciani
bononit^
uitalis agusli
motorin^ xiw^
ilria pudonti
ilicodore nirg
ituobus.
uicturini
manili
macculi In alexan 10
luarciani fylocusi
padis cum aliis
'2 S. germani epi . prosdici 4. S. eodo-
niani. L.
codoniani; C. bareli.S. L. hasili - 5.
C liiocusi; S. budondi-6.S. L. M. V. pa;r.it.-e.
C. pigatae . silvanac . ioci - 7. C. vi martyrum
.
Ltperusio; L. M. V. perosinum ; S. tuciae

S. C. bononi, L. V. beuoniae
-9. C. L. aupusti;
M V victorini
- 10. S. nctori.
C.metronae;
.uaruli
- 11. S. L. M. V. filocusi. C. fiIn.M.s.ie

H. C. theodosiac.
^
priua .Nicei
-
prius
teuuttvrio
_ .
r,.
m-Ti n.cAK.
- ^ Uit.
indimtae add. ..
2-
[521
Cod.
Bern.
r.
83^
r.83d
1RII)- KL-
MAIAS.
IN
ALKXANDH.
Dorothei
prosbil
Rodociani
diaconi.
Uiatoris.Tercnti.
Marfiiii . Maiorice.
iT.Uictori
.Claudi.
Siluam.Clemfi.
Honorati . It.
Uictori . Reducti.
iT.IIonorati.TIu-lciori.
Priniosi . Uogali.
Felicis.lT.Felicis.
It.
Felicis,',/Luciani.
Golisi.lT.Rogati.
Seueri . Cotlidie
Furlnni . Spice.
locu!idi . Inli.
Meriti . Honori.
iT.Siluani.Saturnini.
Enioliani.lT.Salnini.
Atfrodi . Ducli.
Pastoris epi.
E alibi . Secnndiani
Concordi . Mariani.
lacobi . Floriani.
Gabri . Gaiani.
Poslumi . Momini.
Quintiani . Cassi.
Fasili.
Floreuti.
Demetri . Gadudi
Crispini . Donati.
Zenouis . et alil)i
Pomodiani diac.
Igncuslorum
et
maronuM-soru
cu aliis ai'odnti
quattuor
Sernndiani epi
Aloxandri diuconi.
Bubati. Saiuri.
Driodri . Bopodiani
ct nomensis . Dereli
'
/,,/qnoru gesta
habo"lur ^
ROME . IN CIMIT.
Protextati.
UIA APPIA . Depos
quiriui niar
IN
FKODIRIA
Ut)diliani diacoui.
Terenti . Marini.
presbi . Dacari cu
aliis xn . Meturi
Clcmontis . Luciui
Telosfosi . Primosi
Saluini . Emeliani.
Maiorice.
iT.Satuini.
Depos
polocroni opi
APUILIS
Cod.
Bptern.,
etc.
P,,,U.U-,.inalaxaoroth.Fb..oJa^^^^
onorati |
victon.a -''':;.'
'TrlL.i
.overi
cotiao honorati |
victonni
reauc.u '.
'' , .
,i
,veri
cotiao
,.ogati
Iblici. 1 n
lelic.
lucan, - ^
J^^^^
,,,1
^atur-
,,,(
.pinicac
1
Ioc,,n.l, ""' -"
J"^
'^....oris ef.i
et
ii
...nolliani
sat,-,n,e t
'f"
^^^^
P
n,i,i
gabri
alibi
.ocundiani
.onconl,
,na ,a
|
a.dK
^^^^^^.
gaiani
ostu,ni """'}"'
,'1"!'":';,^^
,^is ll alibi
|
ro,uod,an,
,go,
d,ac
"""^!";'
, ,.
g.,,,.i
,]iodri ropo-
saiurnini
dcpos
policrom
epi.
Cod. Wissenb.
PRID- KL- MAl- In alcxandria
doro
thei
prbi rodociani diaconi
Uia
toris
terenti martini maio
rici^ Item uictoris claudii
siluani
clcmcnti
honorati item uiclori 5
redncii
item honorati theleibri
primosi
rogati felicis item
iVIi
cis
luciani
colosi Item rogati
seueri
spicc; colidig forluni io
cundi iuli secundiani epi meriti 10
honori Item siluani satm*nini
emeliani Ilem salui-nini Af
frodi
dugdi pastoris epi secmi
diani
. coucordi mariani iacobi
floria gabri gaiani postumi 15
mommini
quintiani cassi starili
gududi
crispini itom crispini
donaii
zeonis pomodiani diac
cum
aliis xxnu secundiani epi Alex
andri
diaconi
babuli saturi dio W
dri . ropodiani ct nomensis Hoiii
dep
quirini epi In fro(hria . rodici
ani diac
tcrenti marini prbi
dicari cum aliis xn niotnri clc
mentis
luciani
telistbr pri
-s
mosi
saturnini
emiliani ma
ioric?
saturnini in gali fonta
nc^lla
monastyrio dep erniborti
epi et
confessoris.
liich. AU'XiUnliia . IVoili>;i pibi . IVi
I
ine . .lepositio . iiuiiini epi .
iluioUiei
'
. prlii . Ko | .loiiani itiar. uiatoris . martini .
maiorici
uicloris.
I
iV^ ilorothae.
Excerpta etc. H^ Uom. etr. pasloris (foco dorotliei) presbiteri.
ilpmctri saturnini.
li '.)It. quirini mart. rodimini. ~ O. promediani
cuiii aliis xxm.
1 S. derothei
-
% 3. C. victons - ^. h >
.
V. therenti
- 4. L. M. V. om. item
;
S. 0.
dadi
-450. silvani . demetiii;
cHeva
dfmit
Hsgue ad iuli v.
10-5.
M.clementis; M
v.clo-
ris
_
K. S. deducli: L. M.
Ihelestbn, \.
tele-
sfori
-
7. 8. L. M. V. om. ilem l^'^'^
-f-
='
casoli-9.M.quotidie-10S.G.L.MV
secundini-l^lL.M.
V.em,ham;(..t
saturi . item
saturnini
- 1-2. la L. M V. alle
rodi
- 13. li. S. "'"
'^ecundiani - H. ^-
po"'
coLe;L.M.V.marciani-irxSC.nonan..
-ir,.S.crassi;C.L.M.fasih.V.lal...--l-
S C L. M. V. llorenti . demetr. .
gadudi (L. fti-
gududi.V.guduli);
L.om. it^"^
*^''^P';;i
-;,
^*
|.C.zenonis-^J0.S.C.bubat.-:i0.2lC.
diotri.L.diodori-21.S.
ropodnam
C.J.
et; L. nomesis
-2^2. 23. C. qu.nn. .
secun
m
.
lu afrodisia
rodociani
- 23. S.
terrenU -
mau
rini
-
2-i. S. dacari, C.
dagari - ^^-
^-
*
;:;ini;S.teli.fosi,C.L.M.V.telesfor.-26^^^^^
emotiani
- ->7. L. M. V.
-turnmae;
S. a^^_
in gall ctc.
eiu.loco : depos .
poU.cari^e
IC.po'0
cronii)epi-^27,2S.M.V.fontenola-ib.I;
M. V.
monasterii
Iranslat.o
enhert..
M.
bei-li,
V.erberti.
>
li prius acriplum initio egHfnfw /iif, mox enmim i put^i Den- Uttmtatum; ed. de rcliquoi-uni n snprn Im. '".
-
MAIUS
Cod. Bern.
MENSIS MAIUS
HABET DIKS
XXXI
KL- MAIAS-
INITRI. PRE
Dir.ATIONIS.
DNi. NUl. IHU.
XPI.
IN FHiniA
IllEHAroLl.
PHOUINCIA
ASIA.
Natale sconiin
Philippi
apostoli
.
ot ia)bi.
IN AFRICA
Quintiani . EIoutlnM-i.
(lagi . Aloxandn.
Salnini et alibi
ApoHoni . Eurenii
INTERAMNA
MIUARIO SE
XAGI//,SIMO
'
Illl.Proculi.Pelesti.
Agapiti . elniilitu
Triffinta Iriuni
-
et nall niatbei
et iacobi apostiilr
ET IN OP>IENTE.
iT. qninlini
HIEHUSOLM.
Natale Sci iudao
Sen (iniriaci epi
Et enierite Natl
Saturnini.
TOLOSA.NA
Tale . uHiENTi
'*
f'pi
IN CALLEIS.
ciuitate . Autisi
odero*; deposil
Sci ainatori^; epi
CIUITESIDO"
nensi loco
Acauno . Passio
Sigisniundi regis.
Beuohra ciuital
dopos Sci iustini.
Cod. Eptern , etc
Maius dios XXX et uiio.
KI niai Nl scorfi apos pilippi et iacobi
in aft quintiani eleutori I \;;\'/\ ale-
xandri saturnini et alibi appolloni
eufemi et inter
1 anine milil xxm pro-
culifelistiagapiti et mili! xxxnn.El nl
t
nialliei et iacobi apostolfm quintiani
bieroso nt iudae sive | kyriaci epi
enierita civi nal saturninae ausi civi
iu gal nl
I
sorontis epi autissiodoro ciui
amatoris epi monasl af^auno j sci
sitjimundi re"is becora civi sci iustini.
Itich. In asia . natiile . ^coruni plii 1 lippi
.
iipostoli . et iacobi . In alVrii-a . (piinliani ' . I
eleutlierii . Et in oriente . nialhei apnsloli .
Tn !
losa . orienti epi . aulisiodoio . ainatoris epi
. 1
Alibi. sigismundi regis. [Vualdpurgae virg.]*.
'
H-. quinti
2 uncis inclusa m. 2.
ICxcerpta etc. IV'. ct iacohi et iudae. O. in
I AtVica hierapolini fic.
Bedae cod. S'. Tolosa
'
argenti epi.
Cod. Wissenb.
MENSIS MADIUS ILVBET DIESXXXI
LUNA XXX
KI/ madias de
'
inilium p di
cationis dni nfi iliu xpi
In africa nal sci pliilippi 5
aposloli iacobi qninliani
heleotberi gagi alexaudri
saturnini ot alibi apolloni eu
femi In tcramna niilia Ixuii
proculi pelesti agapili et mili lo
timi xxxui In oriento quintini
In hiernsolimam nal .^ci iudc^' siuc
quiriacci epi et emorit^ nal sa
turnin^ In tolosa orienti epi
in gallea ciuotalG autisiodero i&
dep sci amatoris opi Acauno pass
sigismundi rcgis begorra cinil
dep sci iusti epi
;
1
de abravum.
1. S. C. Initium. L. V. De inilio - 3. S. L. M.
V.In africa hympoti (L. hieriipoli. M. V. ieni-
poU). C. In HfiVA hierapoti : L. M. V. sanctoi-um

4. L. M. V. oni. apostiili, tmnes et iacobi5. S. et leotheri. V. eleotlieri ; C. gai - 7. C.
miliario; S. i.xxnM ; L. M. V. ;jojt( u. 7 : In gallia
nanfo mona-sterio transitus s. marculfi il. S.
! C. L. M. \\post\x\ui : etnatniatiiei.etiacobi
aplor

10. S. C. L. M. V. hierosohma - 1!. C.


I
o|,et

U, li2. C. scor.saturnini. L. M. V. 3.
saturnini
12, S. tholosa nat. opoti, C. natalis
I
orientii. L. V. rii-rienti, M. erenti 13. S. In
I
gall. civitatc antysiodern, C. om. in gall. civi-
late, L. M. V. autisiodoro
1-1- S. om. sci ; S.
I C. agauno
l-V L. M. V. sancti sigismundi ;
S.
M. begora, L. V. becora HJ. S. C. iustini ;
S.
! oni. epi, (tddii : et in oncllico nanto monaaterio
1
clepos . mnrculli ahliati ('3 m. sci t.'::rg:::r:nrrtir):
C. arfrfif ; magni . isioi . phoci.nmbianis civi-
tale natalis sanctorum agii et cioli uiartyrum.
u\
(lennani . (Irlestini
Kelicis. Acothii
llrbani . Hellaci.
Priuato.
IX ALEXANim.
Saturnini . In car
cero quiescenii
cum neopoli socio
iiiUO.
IN xVUMINIA
cinitate militana
NON- MAl-
Ilclpidl . etbormo
goiii.
IN ALEXANDH.
Germani . Cclostini.
El sanctine.
AUTrSiODEH.
Translatio corpoi?
scoruut confessofi
Optati epi . Memo
ri presbiteri
.
etsaivciani' presbi.
VI Nonas ili germani caelestini telicis
celtini urbani bellici i
privatae in alax
saturnini in armenia civi mihtatia
belpedi 1
et bermogeni
eupolitis U in
alux germani
caelostiui scantm(j
|
altiodoro translal
scorCi conles optati
epi
memmori
prbet ani
]
prb.
liich In alcxan.h-ia . ^..tumini .
^'crma
1
m ,
helpidiae . relestini . feticis . urbani
.
bcllaci
.
1
priuatae . In aruienia
ciuilate .
militana. I
ermogenis.
Eseerpta etc. O.
cclestini et nesirori.
VI NON MAI- Gonuani caelcstini
feHcis caetini urbaiii bollapi
priuate In
alexandria
saliu-nini
cumne apoii solio siio In armi
nia ciuit
militana hilpidi
et herniogeni In
alexandria
gcrmani cclestini
sanctinae
Autisiodero
tran.sla corporis
scoram
confossorum
oplati opi
moniun prbi et sciaui prbi
1. L. M. V. nm ^'ermani
'A- C. cetini, L.
M.V. celici : S. L. M. V. bellaci, C. hellani /sati
_ 4. S. C. L. M. V. cum neoiioli (C. eopoli)
socio suo
5. C. helpidi. M. elpidii, V. ilpidi
-
. M.
hermogeni^ , C. addit : l