Vous êtes sur la page 1sur 8

Antwerpen / Anvers

Hors plan de dlestage


Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
Aartselaar 69 60 129
Aartselaar 69 60 129
Antwerpen 80 121 2.375 2.576
Albertdok 6 372 378
Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238
Berchem 163 163
Borgerhout 1 104 105
Charlottalei 79 79
Deurne 79 161 240
Ekeren 62 62
Hoboken 133 133
Linkeroeer 80 80
!erksem 5 151 156
Oude Haen 17 130 147
Schelde 2 2
Sint-Amandus 60 60
Sint-Catharina 93 93
Sint-Laurentius 142 142
Statiekwartier 161 161
"aalse Kaai 51 51
"ilri#k 232 232
$andliet-kern 31 23 54
Arendonk 149 5 154
Arendonk 149 5 154
Baarle-Hertog 2 19 21
Baarle-Hertog 2 19 21
Balen 182 182
Balen 151 151
Olmen 31 31
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 1 de 8
%a!ina 1 van 8 03/09/2014
Antwerpen / Anvers
Hors plan de dlestage
Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
Beerse 1 1 143 145
Beerse 1 127 128
%limmeren 1 16 17
Berlaar 94 94
Berlaar 94 94
Boechout 41 102 143
Boechout 6 96 102
%remde 35 6 41
Bonheden 88 18 106
Bonheiden 40 18 58
&i#menam 48 48
Boo! 107 107
Boom 107 107
Borne! 28 160 188
Bornem 16 116 132
Hingene 3 38 41
!ariekerke 9 9
"eert 6 6
Bors"eek 8 25 33
Borsbeek 8 25 33
Brasschaat 83 65 32 180
Brasschaat 83 65 32 180
Brecht 138 79 217
Brecht 81 13 94
Sint-'ob-in-(t-)oor 48 48
Sint-Lenaarts 9 66 75
#essel 80 80
Dessel 80 80
#u$$el 92 38 130
Du**el 92 38 130
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 2 de 8
%a!ina 2 van 8 03/09/2014
Antwerpen / Anvers
Hors plan de dlestage
Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
%dege! 25 66 91
Edegem 25 66 91
%ssen 115 115
Essen 115 115
&eel 366 366
)eel 338 338
+en Aard 28 28
&ro""endonk 118 3 121
Bouwel 15 15
)robbendonk 103 3 106
Hest-op-den-Berg 29 358 387
Booischot 52 52
Hallaar 26 26
Heist-op-den-Berg 10 190 200
,tegem 44 44
Schriek 19 15 34
"iekeorst 31 31
He!kse! 48 48
Hemiksem 48 48
Herentals 76 123 126 325
Herentals 76 63 115 254
!orkhoen 15 1 16
-oorderwi#k 45 10 55
Herenthout 78 1 79
Herenthout 78 1 79
Herselt 119 13 132
Herselt 90 13 103
&amsel 29 29
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 3 de 8
%a!ina 3 van 8 03/09/2014
Antwerpen / Anvers
Hors plan de dlestage
Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
Hoogstraten 286 25 311
Hoogstraten 81 7 88
!eer 112 112
!eerle 47 47
!inderhout 46 46
"ortel 18 18
Ho'e 6 26 32
Hoe 6 26 32
Hulshout 1 99 100
Houtenne 22 22
Hulshout 57 57
"estmeerbeek 1 20 21
(al!thout 129 129
Kalmthout 129 129
(apellen 146 146
Kapellen 104 104
!ariaburg 42 42
(asterlee 153 5 158
Kasterlee 82 82
Lichtaart 46 5 51
+ielen 25 25
(ontch 176 13 189
Kontich 158 13 171
"aarloos 18 18
)aakdal 114 114
Eindhout 31 31
%arendonk 4 4
%eerle 40 40
%orst 39 39
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 4 de 8
%a!ina 4 van 8 03/09/2014
Antwerpen / Anvers
Hors plan de dlestage
Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
)er 2 278 280
Koningshooikt 2 39 41
Lier 239 239
)lle 159 2 161
)ierle 46 1 47
Lille 53 1 54
.oederlee 28 28
"echelder/ande 32 32
)nt 29 2 31
Lint 29 2 31
*alle 161 1 162
Oostmalle 87 1 88
"estmalle 74 74
*echelen 157 47 488 692
He**en 20 20
Hombeek 3 21 24
Leest 21 2 23
!echelen 124 6 449 579
!ui/en 30 3 33
"alem 13 13
*eerhout 99 99
!eerhout 99 99
*erksplas 112 112
!erksplas 112 112
*ol 302 302
!ol 302 302
*ortsel 96 96
!ortsel 96 96
+el 47 47
-iel 47 47
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 5 de 8
%a!ina 5 van 8 03/09/2014
Antwerpen / Anvers
Hors plan de dlestage
Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
+,len 107 107
Beel 15 15
Kessel 33 33
-i#len 59 59
-len 146 146
Olen 146 146
-ud-.urnhout 40 71 111
Oud-+urnhout 40 71 111
/utte 105 49 154
Beer/el 5 42 47
.utte 100 7 107
/uurs 85 26 88 199
Breendonk 1 25 6 32
Lie/ele 3 8 11
.uurs 5 71 76
&uisbroek 76 1 3 80
0anst 111 1 28 140
Broechem 24 9 33
Emblem 5 19 24
Oelegem 44 44
&anst 38 1 39
0a'els 179 3 182
.oppel 52 52
&aels 58 58
"eelde 69 3 72
0ete 2 88 90
&etie 2 88 90
0,ke'orsel 2 15 101 118
&i#keorsel 2 15 101 118
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 6 de 8
%a!ina 6 van 8 03/09/2014
Antwerpen / Anvers
Hors plan de dlestage
Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
0u!st 74 35 109
&eet 24 23 47
&umst 50 2 52
+erhagen 10 10
1chelle 4 56 60
Schelle 4 56 60
1chlde 104 1 1 106
Schilde 69 1 70
(s-)raenwe/el 35 1 36
1choten 20 6 1 178 205
Schoten 20 6 1 178 205
1nt-A!ands 53 3 56
Lippelo 7 7
Oppuurs 11 3 14
Sint-Amands 35 35
1nt-(atel,ne-2a'er 120 5 116 241
On/e-Liee-%rouw-"aer 53 14 67
Sint-Kateli#ne-"aer 67 5 102 174
1ta"roek 39 12 51
Hoeenen 19 19
Stabroek 20 12 32
.urnhout 52 353 405
+urnhout 52 353 405
3orselaar 1 42 43
%orselaar 1 42 43
3osselaar 59 59
%osselaar 59 59
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 7 de 8
%a!ina 7 van 8 03/09/2014
Antwerpen / Anvers
Hors plan de dlestage
Buiten afschakelplan
Total
Totaal
Commune
Gemeente
Localit
Deelgemeente
Tranche 1
Schijf 1
Tranche 2
Schijf 2
Tranche
Schijf
Tranche !
Schijf !
Tranche "
Schijf "
Tranche #
Schijf #
$om%re de ca%ines de distri%ution dans la localit par tranche de dlestage
&antal af te schakelen distri%utieca%ines in de deelgemeente per schijf
2esterlo 57 178 235
Oeel 58 58
+ongerlo 5 58 63
"esterlo 49 54 103
$oerle-.arwi#s 3 8 11
2,nege! 6 73 15 94
"i#negem 6 73 15 94
2lle"roek 99 121 220
Blaaseld 22 22
Heindonk 5 5
+isselt 48 48
"illebroek 99 46 145
2o!!elge! 116 16 132
"ommelgem 116 16 132
2uustwe4el 128 48 176
Loenhout 10 48 58
"uustwe/el 118 118
5andho'en 43 54 97
!assenhoen 21 21
.ulderbos 18 18
.ulle 3 11 14
%iersel 4 4
$andhoen 22 18 40
5oersel 112 112
Halle 34 34
$oersel 78 78
5w,ndrecht 120 120
Burcht 48 48
$wi#ndrecht 72 72
'ro(incie &nt)erpen 1.594 499 1.326 326 1.240 371 7.722 13.078
Donnes Centre fdral de crise
e!evens "ederale Crisis Centr#$
%a!e 8 de 8
%a!ina 8 van 8 03/09/2014