Vous êtes sur la page 1sur 9

A hormonrendszer

A hormonlis rendszer az idegrendszerrel egytt sszehangolja, szablyozza a


szervrendszerek mkdst. Az egsz rendszert egytt neuroendokrin rendszernek nevezzk.
A bels elvlaszts endokrin! mirigyekben termeldnek a sejtek mkdst
szablyoz" kmiai anyagok, a hormonok. #zeknek a mirigyeknek nin$senek kivezet $sveik,
a k%zd hormonmolekulk kzvetlenl a vrramba kerlnek. &miailag a hormonok
hrom $so%ortra oszthat"k, vannak szteorid mellkvesekreg hormonjai, nemi hormonok!,
%e%tid hormonok %l. inzulin! s aminosav ' szrmazkok %l. adrenalin!.
A hormonok nem minden sejtre hatnak, $sak azokra, amelyek sejthrtyjnak
(elsz)nn megtallhat" jel(og" rsze$skk k%esek megktni a meg(elel szerkezet hormont.
#nnek hatsra a sejt anyag$serje megvltozik, ltrejn a hormonhats. A hormonrendszer
lass, (olyamatos szablyozsa rvn (elel a bels krnyezet lland"sgnak (enntartsrt, a
nvekedsrt, a sza%orods szervrendszernek (olyamatos mkdsrt.
Az ember bels elvlaszts rendszerhez tartozik az agyala%i mirigy hy%o%hysis!, a
%ajzsmirigy, a mellk%ajzsmirigy, a mellkvese, a tobozmirigy, a hasnylmirigy *angerhans+
szigetei, a nemi szervek hormont termel k%letei.
#zen k)vl ms szervek is elltnak szablyoz" (eladatot szveti hormonjaik rvn,
%ldul a mj, gyomor, vkonybl, vese.
Agyalapi mirigy hy%o%hysis!
Az idegrendszer s a hormonrendszer egyik sszeka%$sol"dsi %ontja. ,abszem alak s
nagysg szerv az k$sonti regben. -yllel ka%$sol"dik a hy%othalamushoz. .zerkezetileg
ells s htuls" lebenyre oszthat". #mberben a kz%s lebeny reges szerkezet, hormonja
ismeretlen.
Az ells lebeny hormontermelst a hy%othalamus idegsejtjei vladkaikkal
neuroszekrtum! szablyozzk, teht nem kerlnek a keringsbe, nem is hormonok, hanem
serkent releasing! s gtl" inhibiting! (aktorok. Az ells lebeny hat hormont termel.
Az els ngy hormon a %eri(ris bels elvlaszts mirigyeket serkenti sajt
hormonszintzisre.
/. Pajzsmirigyserkent hormon (tireoidea stimull hormon, TS!"
a %ajzsmirigy tiro0in termelst (okozza.
1. #ell$k%esek$reg&serkent hormon (adrenokortikotrop hormon, A'T!"
a mellkvesk kregllomnynak mkdst (okozza.
2lmkds esetn a mellkvese kreg tlteng. #lll a 3ushing ' k"r, amelyre a magas
vrnyoms, a sznhidrt s a zs)ranyag$sere zavara kvetkeztben (ell% elh)zs jellemz.
-knl k)srje a virilizmus el(r(iasods!.
4,5 . (onadotrop hormonok" a nemi mirigyek m)k*d$s$t szablyozzk.
4. Tszserkent hormon (+olli,ulus stimull hormon, -S vagy prola,tin!"
nkben a %etesejt rst serkenti,
az r tsz sztrogn hormon termelst (okozza,
(r(iakban a h)mivarsejtek termelst serkenti.
5. Srgatestserkent hormon (luteinizl hormon, .!"
nkben kivltja a tszre%edst a %ete(szekben,
elseg)ti a srgatest kialakulst,
(okozza a srgatest %rogeszteron hormon termelst,
(r(iakban intersti$ilis sejteket stimull" hormon, 63.7!, a herehormon
tesztoszteron! termelst (okozza a *eydig+sejtekben.
Az 8., 9. agyala%i mirigyhormon nem bels elvlaszts mirigyre hat.
8. /*%eked$si hormon (somatotrop hormon, ST, j neve gro0th hormon!"
a $sontok hossznvekedst biztos)tja,
a sejtek (ehrje szintzist (okozza,
a vr$ukor szintet nveli,
a zs)rmobiliz$i"t s a zs)rlebontst serkenti.
A somatotro% hormon hatsra val"sz)nleg a szervezet tbb helyn a nvekedshez
szksges szomatomedinek termeldnek.
Az .27 $skkent termelse gyermekkorban tr%envst nanosomia! eredmnyez. A
hy%o%hyser tr%k arnyosak szemben a %ajzsmirigy eredet arnytalan tr%kkel. :rtelmi
(ejldsk normlis.
Az .27 gyermekkorban kezdd tltermelse "risnvst gigantizmus! eredmnyez.
;uberts utn a tlzott hormontermels a vgrszek %l. kz, lb, (l, ajak, orr, llka%o$s
megnagyobbodst okozza. A k"rk% neve akromeglia.
9. Tejel%lasztst serkent hormon (laktotrop hormon, .T!"
elseg)ti a terhessg idejn az eml nvekedst,
szlets utn megind)tja s (enntartja a tejelvlasztst,
szere%e van az anyai sztn kialakulsban.
Az agyala%i mirigy ells lebenynek ms bels elvlaszts mirigyre hat" tro% serkent!
hormonjai (okozzk azok mkdst. A $lszerv ltal termelt hormon a kerings rvn
visszajut az agyala%i mirigybe s ott gtolja a tro% hormon termelst. A szablyozsnak ez a
m"dja a vissza$satols (eed+ba$k!. <ivel itt a szablyozs sorn gtls rvnyesl, ez a
negat)v (eed+ba$k szablyozs. <inden serkent hormonnak megvan a hy%othalamus ltal
termelt serkent releasing! (aktora, aminek termelst a kz%onti idegrendszer klnbz
terleteirl serkent vagy gtl" hatsok be(olysolhatnak. A negat)v (eed+ba$k szablyozs
minden szinten rvnyesl.
A hts lebeny $s hormonjai
A hts" lebeny nem mirigyszvet, hanem idegszvet, amely a kztiagy egyes neuronjainak
vgzdst tartalmazza s gazdag hajszlr hl"zattal rendelkezik.
A hts" lebenynek nin$s nll" hormontermelse, de itt raktroz"dik, illetve itt rl a vrbe a
hy%othalamus kt hormonja.
/. Antidiuretikus hormon (A1! %agy %azopresszin=
lehetv teszi a vese ne(ronjhoz tartoz" gyjt$satornban a v)z
visszasz)vst, ezzel szablyozza az r)tett vizelet mennyisgt,
be(olysolja a szervezet s"+ v)zhztartst.
A vazo%resszin ki(ejezs a vrnyomst emel (unk$i"ra utal, ugyanis az A>7
nagy adagban az erek simaizmt sszehzza s ezzel vrnyoms emelkedst
idz el.
A>7 hinyban a vese$satornk v)ztereszt k%essge (okoz"dik, )gy nagy mennyisg, h)g
vizelet rl na%onta akr /8+1? liter!. #nnek meg(elelen a beteg v)zignye hasonl"an nagy
mennyisg lehet.
Az A>7 hormon termelsnek ingere a vr nagy ozmotikus kon$entr$i"ja vagy kis tr(ogata
sr vagy kevs vr!, ami a hy%othalamus ozmore$e%torainak ingerlsvel (ejti ki hatst.
1. 23ito,in=
serkenti a terhes mh simaizomzatnak sszehz"dst, a szls megind)tst,
terhessg alatt a vr magas %rogeszteron szintje megakadlyozza ezt!,
szls utn kivltja az emlbl a tej kirlst.
A hy%othalamus ltal termelt neuroszekrtumok az eml)tett kt hormon, vazo%resszin s
o0ito$in! a neuronok a0onjai mentn a hy%o%hysis nylen keresztl jutnak az agyala%i mirigy
hts" lebenybe s a szksgletnek meg(elelen jutnak a keringsbe.
Pajzsmirigy (glandula thyroidea!
A %ajzs%or$on elhelyezked kt lebenybl ll" szerv. 7ormonja a j"d tartalm tiro0in,
trij"dtironin s a kal$itonin.
/. Tiro3in, trijdtironin=
(okozza a szervezet o0idat)v anyag$serjt lebont" (olyamatokat!. @gy n a sejtek
$ukor getse, n a lgzsszm, sza%orbban ver a sz)v. #zen k)vl a (ejldshez is
elengedhetetlen. A tiro0in termelst az agyala%i mirigy hormontermelsnek
kzvet)tsvel 2.7! az idegrendszer szablyozza.
7a n a vrben a tiro0in mennyisge, akkor ezt az agyala%i mirigy, az idegrendszer sejtjei is
rzkelik, )gy a vr tiro0in tartalma gtolja hormontermelsket. @gy a serkents s a gtls
egyenslyban van, a tiro0in termels normlis, a sejtek lebont" anyag$serje is tlagos.
7a a szablyoz" rendszerben zavar tmad az idegrendszer a szksgesnl erteljesebb
mkdsre serkenti a %ajzsmirigyet.
A %ajzsmirigy tlmkdsnek tnetei a sovnysg, kzremegs, nyugtalansg, sza%ora
sz)vvers, megnagyobbodott %ajzsmirigy, kidlledt szem ,asedoA+k"r!.
A %ajzsmirigy $skkent mkdsnek tnetei att"l (ggnek, hogy milyen letkorban
kezddnek. A magzati letben kezdd hi%o(unk$i" az rtelmi (ejlds slyos elmaradst,
arnytalan tr%envst rvid vgtagok, normlis nagysg trzs!, valamint az anyag$sere
zavart eredmnyezi. A k"rk% neve kretnizmus.
A (elnttkori hi%o(unk$i" megnagyobbodott %ajzsmirigyet, az anyag$sere $skkenst,
elh)zst eredmnyez.
A %ajzsmirigy tiro0in termelse egszsges emberben tg hatrok kztt vltozik. Bannak
enyhn tiro0in tltermelses s enyhn tiro0in hinyos t)%us egszsges emberek. Az
elbbiek lland"an nyzsg, lnk, sokat ev, mgsem h)z", sza%ora %ulzusak. Az ut"bbiak
nyugodtak, h)zsra hajlamosak, lassbbak.
1. 4al,itonin=
szablyozza a kal$ium ' anyag$sert, seg)ti a t%llkb"l a vrbe (elsz)vott kl$ium
$sontba val" be%lst. 7atsra >+vitamin seg)tsgvel (okoz"dik a kal$ium
be%)tse a $sontokba, )gy az egszsges mozgs(ejldst seg)ti. A kal$itonin
termelds ingere a vr magas kal$ium tartalma.
#ell$kpajzsmirigy (glandula %arathyroidea!
A %ajzsmirigy hts" (elsz)nn tallhat" 5 rizsszemnyi mirigy.
7ormonja a %arathormon.
Parathormon=
nveli a vr kal$ium szintjt. 7atsra kal$ium s (osz(tionok szabadulnak (el a
$sontokb"l, ezrt a kal$itonin antagonistja. .zere%e teht a vr kal$ium tartalmnak
megtartsa akkor is, ha a t%llk nem tartalmaz elegend kal$iumot. 2ermeldsnek
ingere a vr ala$sony kal$ium szintje. A vr kal$ium tartalmnak tlzott nvekedse a
lgy rszekben mszkivlst okoz.
Clland" kal$iumion szint szksges a sejtmembrn norml tjrhat"sghoz, az izmok
norml ingerleti (olyamatainak (enntartshoz, a norml izomsszehz"dshoz, a
vralvads me$hanizmushoz.
;arathormon hinyban a vr kal$iumion szintje $skken, az izmokban gr$sk l%nek
(el tetania!.
;arathormon tltermelse kivltja a $sont%uszt)t" sejtek elsza%orodst, a sejtek
lebont" tevkenysge kvetkeztben a $sontok elvkonyodnak, trkenny vlnak.
A vr kal$iumion szintjnek emelkedse kivltja a (okozott kal$itonin termelst a
%ajzsmirigyben.
#ell$k%ese (glandula subrarenalis!
A mellkvesekreg mkdst az agyala%i mirigy adrenokortikorto% hormonja A327!
szablyozza negat)v (eed+ba$k me$hanizmussal. <eg(elel kreghormon szint gtolja az
A327 termelst s a kreghormonok termeldse egy meghatrozott szintre ll be.
A mellkvese a vese $s$sn elhelyezked mirigy. 7m eredet kregllomnyra s
idegrendszer eredet velllomnyra tagol"dik.
A kregllomny szteroid t)%us hormon$so%ortokat termel kortikoszteroidok! 3+vitamin
szintzisre is k%es.
A k$regllomny hormonjai
/. #ineralokortikoszteroidok %l. aldoszteron=
a s"+ s v)zhztartsra hat, (okozza a ne(ron kanyarulatos $satorniban a ntrium
visszasz)vst.
1. (likokortikoszteroidok %l. kortizon, kortizol, kortikoszteron=
a glikokortikoszteroidok (ehrjkbl s zs)rokb"l $ukrot ll)tanak el, nvelik a
vr$ukor szintet, ezzel (eltltik a $ukorraktrakat.
$skkentik a vrben kering immunglobulinok mennyisgt, enyh)tik a gyulladst s
az allergis reak$i"kat.
A tart"s szim%atikus hats, a stressz (okozza a glikokortikoszteroidok termeldst.
4. Sze3ulkortikoszteroidok %l. andrognek a %re%uberts korban kezdenek termeldni s a
nemi rst eredmnyezik,
(r(ias nemi jelleget alak)tanak ki, (okozzk az izom+, $sont+ s szrnvekedst,
nkben az sztrogn hormon ellenslyozza ennek hatst.
Az andrognek, anabolikus szteroidok DizomhormonokE szedsvel a s%ortteljes)tmny
(okozhat", ezrt do%%ingszerknt hasznljk ket. #zen k)vl a (r(iak nemi
teljes)tk%essgt is (okozza. .zedsk veszlyes, mert az agyala%i mirigy mellkvesre hat"
hormonja A327! a (okozott androgn bevitel miatt $skkenti a szervezet sajt androgn
hormon termelsnek serkentst s $skkenti a glikokortikoszteroidok termelsnek
serkentst is. @gy $skken a szervezet ellenll"k%essge, szeds utn %edig $skken a
sze0ulis teljes)tk%essg. A mestersgesen elll)tott hormonanal"gok mjkros)t"ak.
A mell$k%ese %elllomny hormonjai=
/. Adrenalin=
kzvetlenl az idegrendszer %aran$sra termeldik, amely a szervezet erit
mozg"s)tja, szim%atikus hatst vlt ki,
javul a mozgsszervrendszer, rzkszervek, idegrendszer vrelltottsga, n a
vr$ukor szint, (okoz"dik a lgzsi s keringsi szervrendszer teljes)tmnye. A tart"s
szim%atikus hats, sztresszhats rohan" letnk velejr"ja, ami sok szervi betegsg
oka lehet.
1. /oradrenalin=
A szim%atikus hats rvn a sz)v koszors ereit tg)tja, (okozza a sz)vizom
vrelltottsgt, a tbbi eret szk)ti.
A mellkvese velllomnya szerves (unk$ionlis egysget alkot a szim%atikus
idegrendszerrel sym%ati$o ' adrenalis rendszer, lsd 6degrendszer $. (ejezet!. .ejtjei
val"jban szim%atikus neuronok. A szim%atikus hatst az idegrendszer ind)tja be, de a
hormonrendszer tartja (enn az adrenalin seg)tsgvel. #nnek hinyban a szervezet k%telen
alkalmazkodni a kls behatsokra, k%telen a vszreak$i" kivitelezsre.
A szervezet a stressz hatsra (okozott adrenalin termelssel vlaszol. #nnek hatsra beindul
az adrenerg me$hanizmus, mely a szervezet alkalmazkodst biztos)tja.
A %eri(ris idegrendszer tjn a stressz a hy%othalamusban az agyala%i mirigy A327
hormon termelst seg)t releasing (aktor termelst vltja ki. 7atsme$hanizmusnak
rvnyeslse sorn a mellkvese kregllomnyban a glikokortikoszteroidok (okozzk a
(ehrje s zs)rlebontst, a vr$ukor szint nvekedst. A meg(elel kreg hormonszint gtl"lag
hat a tovbbi releasing (aktor termelsre negat)v (eed+ba$k!. @gy a kreghormon termels a
norml szintre $skken. A (okozott adrenalin hats (okozott kreghormon termelst vlt ki,
)gy seg)tve a szervezet alkalmazkodst a stressz helyzethez.
asnylmirigy (%an$reas!
&etts (unk$i"j, mint kls elvlaszts mirigy emsztenzimeket tartalmaz" hasnylat r)t,
mint bels elvlaszts mirigy inzulint s glukagon hormont termel. Az inzulint a *angerhans
sziget bta sejtjei, a glukagont az al(a sejtek termelik.
/. 5nzulin=
$skkenti a vr$ukor szintet,
(okozza a sejtek glk"z (elvtelt s gluk"z (elhasznlst,
seg)ti az izom s mj glikogn raktrainak (eltltst.
1. (lukagon=
Az inzulin antagonistja, nveli a vr$ukor szintet.
Fokozza a mj glikogn bontst s a zs)rsejtek zs)rbontst, ezzel nveli a vr gluk"z s
zs)rsav tartalmt. Az inzulin s a glukagon hatsa a szervezetben mindig egytt rvnyesl a
tnyleges hats a kt hormon arnyt"l (gg.
7a a sejtek nem k%esek elegend gluk"zt (elvenni a vrbl s (elborul az energia
hztartsuk, $ukorbetegsg diabetes mellitus! alakul ki. Gka lehet a hasnylmirigy
*angerhans+sziget bta sejtjeinek %usztulsa, kimerlse, teht megsznik az inzulin termels.
A leggyakoribb ok azonban, hogy $skken a sejtek inzulin irnti rzkenysge, ennek oka
legtbbszr az elh)zs, a k"ros zs)ranyag$sere.
A $ukorbetegsg tnetei a tkletlen sznhidrt+anyag$sere miatt a (ogys, megjelenik a
vizeletben a gluk"z, ez egyben (okozott mennyisg vizelet elvlasztsval is jr, ami
szomjsg rzshez vezet. Hyakoriv vlnak a hgyti (ertzsek.
Az hez sejtek energiaignyk (edezsre knytelenek tbb zs)rt s (ehrjt (elhasznlni,
amelyek anyag$sere termkei (elsza%orodnak a vrben, vizeletben is megjelennek
ketontestek!. A br kiszrad, viszket, a sebek gy"gyulsa elhz"dik.
&sbbi szvdmnyek az ideg%lyk, erek krosodsa, relmeszeseds, ezekbl kvetkez
szem, vese, sz)v+ s rrendszeri elvltozsok. 2eht a $ukorbetegsg rendk)vl sszetett
anyag$sere+betegsg, melynek egyenslyban tartsa az letm"d, t%llkozsi szoksok
gykeres megvltoztatst ignyli s egy egsz leten t tart" (olyamatos orvosi kezelst,
ellenrzst tesz szksgess.
A vr$ukor normlis esetben hgyomri rtk! 4,? ' 8,8 mmolIl rtk kztt van. 7a ez az
rtk tbb alkalommal J,J mmolIl (ltt van diabetest diagnosztizlnak.
A ,ukorbetegs$g t6pusai
/. 5nzulin +gg diabetes 6. t)%us, juvenilis, inzulin de%endens diabetes mellitus!
Gka a hasnylmirigy bta sejtjei annyira krosodnak, hogy tbb nem termelnek elengend
mennyisg inzulint, ezrt k)vlrl kell a szervezetbe juttatni. Az erre val" hajlam rkldik, de a
(olyamatot kls hatsok %l. v)rus(ertzsek is elind)thatjk. A szervezet sajt immunrendszere
termel ellenanyagot a bta sejtek illetve az inzulin molekulk ellen autoimmun+megbetegeds!.
Cltalban (iatal korban kezddik, rvid id alatt alakul ki. &ezelsben az inzulin adsa
elkerlhetetlen. 7aznkban a betegek K+/? L+a tartozik ide.
1. /em inzulin +gg diabetes 66. t)%us, nem inzulin de%endens diabetes mellitus!
Gka a vrben kering inzulin mennyisge elegend, de hatkonysga jelentsen romlott. A
$lsejtek inzulin irnti rzkenysge $skkent, ennek ellenslyozsra a hasnylmirigy mg tbb
inzulint termel.
A betegek jelents hnyada elh)zott. # szerint kt al$so%ortok klnbztetnk meg.
a7 /em elh6zott betegek
Az tkezst kvet vr$ukorszint emelkeds ingerre adott inzulin elvlaszts nem elgsges.
<eg(elel gy"gyszerekkel a hinyz" vlaszreak$i" kivlthat". #nyhe tnetekkel jelentkezik, a
gyakori $saldi halmoz"ds miatt rklhet k"rk%nek tekinthet.
b7 8lh6zott betegek
#z a leggyakoribb (orma, a betegek J? L+a tartozik ide. #nyhe tnetekkel jr, de kezels, dita
nlkl hossztvon slyos szvdmnyeket okoz. &ialakulsnak ( oka a $lszervek sejtjei
inzulin rzkenysgnek $skkense. A megnvekedett tmeg zs)rszvet k"ros anyag$serje
okozza ezt az inzulin reziszten$it. A tart"san magas vr$ukorszint (okozott mkdsre
kszteti, vgl kimer)ti az addig normlisan mkd hasnylmirigy szigetsejteket.
Az elhzssal jr" cukorbetegsg gyakran trsul magas vrnyomssal s magas koleszterin
illetve vrzsrszinttel. #zek egyttes jelenlte az n. metabolikus szindr"ma, amit Dhallos
ngyesE nven is eml)t a szakirodalom.
Tobozmirigy ($or%us %ineale!
A ko%onya belsejben, a 666. agykamra tetejn tallhat". .zere%e van a na%i letritmus
szablyozsban, az ember Dbiol"giai "rjnakE bell)tsban. 7ormonja a melatonin.
A nemi mirigyek bels elvlaszts mkdst a nemi szervek (ejezetben ismertetjk lsd
7gyivarrendszer $. (ejezet!.
Az ember hormonjainak *ssze+oglalsa
A hormontermel
szer% ne%e
A hormon ne%e A hormon hatsa A hormon
termeld$s$t
szablyozza
7y%othalamus Antidiuretikus hormon
A>7
a v)zvisszasz)vst
(okozza
a vr tr(ogata,
kon$entr$i"ja
o0ito$in a mh s a tejmirigy
simaizmra hat
6degrendszer
7y%o%hysis .zomatotro% hormon
.27
hat a mj
szomatomedin
termelsre
a hy%othalamus gtl"
s serkent (aktorai
kzvet)tsvel az
idegrendszer 2ireoidea stimull" hormon
2.7
hat a %ajzsmirigyre
Adrenokortikotro% hormon
A327
hat a
mellkvesekregre
Folli$ulus stimull"
hormon F.7
hat a here s a
%ete(szek
ivarsejttermelsre
*uteinizl" hormon
*7
hat a here s a
%ete(szek
hormonsejttermelsre
*aktotro% hormon
*27
hat az eml
tejtermelsre
;ajzsmirigy tiro0in az anyag$sert (okozza 2ireoidea stimull"
hormon 2.7
kal$itonin a kal$iumot a $sontba
teszi
a vr kal$iumtartalma
7asnylmirigy inzulin a vr$ukorszint
$skkentse
a vr $ukortartalma
glukagon a vr$ukorszint
nvelse
a vr $ukortartalma
<ellkvese mineralokortikoszteorid a ntrium
visszasz)vsnak
(okozsa
a vr ntriumtartalma
glikokortikoszteroid a $ukorraktrak
(eltltse
Adrenokortikotro%
hormon A327
sze0ulkortikoszteroidok a (r(ias nemi jellegek,
izomnvekeds
Adrenokortikotro%
hormon A327
adrenalin
noradrenalin
a szim%atikus hats
(enntartsa, kszenlti
lla%ot
kzvetlenl az
idegrendszer
7ere tesztoszteron (r(i nemi jellegek
kialak)tsa
*uteinizl" hormon
*7
;ete(szek sztrogn a ni nemi jellegek
kialak)tsa
Folli$ulus stimull"
hormon F.7
%rogeszteron a terhessg elksz)tse *uteinizl" hormon
*7