Vous êtes sur la page 1sur 1

Refrain :

Mwen k f tout' pou toujou ni Love adan tch mwen


dtrminasyon an zy mwen
f tout' pou toujou rt anl chimen mwen
f tout' pou pa jen dvi, non, pou pa jen ladj

Tchenb rd pa moli
s sa manman di mwen dpi tou piti
mi atchlman mwen grandi
s pli gran prensip' mwen dan la vi
M mm' si man byen konsyan
ke le mond' mchan
Ke vr val pa ni pwa douvan lajan
k moun ka pt l plon
tibren tro souvan
la n' ka instal tlman fasilman

Refrain

Mwen sav k pson pa a labri
ke ayen pa tabli
nenpot' ki jou man p fbli
kit ko mwen anvayi
pa an raj' ki la ki ka grandi
an didan mwen i ka bouyi
l mwen ka w injistis ki ni
moun ka mo fin dan la ri
malr ka plr pandan k sa ki ni la ka ri
vionlans kompani
tu moun kon si sa minim'
man col l man w
pwofitasyon si l dmini
oblig mand bondi an limi
pou toujou ni ..