Vous êtes sur la page 1sur 374

•

~::rA

"'2,.;.t:., • • • • .. • • • II • • • • • II -II .. • • • oil • • ..

1

§ I 7(~1J ~ ~ F9 n~ fF- t~ 7.............................. I

§ 2 :n·::f-f5 r :7JJ3!1* ... ,...... ..... ....•.. •.... 4

§ _i. J0 Bfn!j( ~~tt::z_rR]ff:J~ 51 &rn~ ~ 7

- .

§ 4 5( f*:1TF ¢ tt.J'JHnJ m1 EE111U: ~. 11

- ~ -.. -=- ~ I~J ~ · II • " • + .. 14

§ 1 -=!*.IT,jm~-w:·ltjJl!tffJm?t )4

~ .. - . . .

§ 2 x!AiWililclrtfrt'LJl[n~ :... 22

§ 3 tr",@:fRt'fr.· .. · .. ······.·········•···•···················· 29

§ 4 3tifWJ:5.wfO~rBff-~ 31

§ 5 ii·;r;;: F-I Jr.-·ft iEi fi ffl ~;fi~~ jj t.t; ........•........................ 37

§ 6 tt~~J]j %HfJ0 P:: ..•... 43

§ 7· = f*rPJ mtE A ~±mIf ~m. ili:ictr r:p l¥J Hi. ffi .•. 46

§ S ~*fj~!& ti AWi*i*~r~9 53

§ 9 m ~ ill: lJJtJj tllR ij{ Jf15 ~"W;lli ......•.......................... 54

.~ 10 tl~n~nfOt::I¥J~Jm:· 56

. .

- § 11 .m B ~::&"m·~ ntH ft [00 JE: t.if.l t81i Jf 7.... 61

§ 12m JL fnJ!& R fU 13 ~ J~ m ~ .. . ... .. . . . .. ... ... . .. . .. ... .. . . .. . . .. . . .. .. .. . .... .. . . ... 6 8

§ 13 Jll:m ~fFmt /;J It,tn~tEJ ¥ m:.;_t • ••• •• ••• 78

. § 14 1ll:ft.~ s mltf{lB"~Mm - 81

§ .. 5" 1Y.:f«. ~ F-I m tt~L&ti_fB ~, ~ ,e., $ ~ mm 85

~ = ~ ttL m it ~ · · · · · oil • ••• III 93

§ 1 ~ i*5lJllilIJ ~ ~HEr)±Jm .» •••••••••••••••••• ~' •• ' ••.••• >.'_ •• ' ••• ".. 94

§ 2 ~ Win ~ ~.t!i* --;Jj ~ •••••••••.•••••••••• · ••••••• u •••••••••••••• u. 96

• iii •

..

..,.,;;,,:,___ ._._----

,.

S 3 ~WfO= ~ ffj. il~ ztx ~ ~=~ i1ifla •••••. ' U.H •• ' 103

§ 4 3j{~Jl1mlt, ~ Wf:n- ~ Q'j ~~I~tii 0 O ••••••••••• ~ III

§ 5 3J}: ~:j)[ ilrT :Jj fi::. WJ !.it Jm •••••••••• 0.. • .. ... • • o. • • •• , • • , .... 0.' • .' ..... , •• • •• 1 2 J

§ 6 itW-W1 tM ~*'t.Ttt fl{.H":&" a ~}jt!: .0 ... 00 •• ' ••• 0 ••• ' o. ~,. o. + ••• ,. 124

~ ~ m~:iE~nm:··+· 0 ••••••••••••••••••••••••••• ··140

§ 1 N 1*jll] Uf8 iEWJ jJf:E:fA t.:: {i]~:m lR?t .. , " 1 H'

§ 2 m ffi.f. ftfJ * tT: * ~ ((.J .fI £a.J:lE iW 15 fi. ,......................... 146 .

- .

§ _3 1 E J)!IIJ] ~ ~_g _ .. - - - - ~ co 150

§ 4 *~~iE~m1J~i¥J~~IWi*~B~Ht.~J1! ·6 ••••• ~.O 158

§ 5 tn:~;rg i01Y-J ~;+ 15 N . " , ''' ~ 0 •••••••• U6,,, 165

§ 6 1m~ ~ j]11i91EJil~Jft~'ffi'"~' ., ••. , 0+ •••••••••••••••• 0 •••••••••• 17.1

§ 7 ~mlm.tt:XJI5*~:m:r.Jil~~f4rjjW,lWf-lt1ft\m · .... ······118

§ Fl mtiibJJ =7t-.~~tEJili;b~~jj~ 0 0 •••••••• I ~8

§ 9 IE OOfJ ~ ~ _ - - ::.. _ 199

§ 10 lE9l01E mtrj~ifln:u mJt.J ... 0 o •• ~ ••••••• a ••••••••••• 0 ••••• 0 Z 10

§ 11 i1l~flJ~Jifnn rom' 1l:R , , 6. 215-

,

~ [9l1: NiiJJjg:iW --_}j fi!@?tVlMf! - 221

§ 1 111 iJJ iEi9J1Jfl?t-tfr. ~ug Jjl •...•..•...•• , " •.•• 22 J

§ 2 m: iW w ItJi[Jf1iii~ m ._ "". u 229

. .

§ 3 m ~ N wr ~ !ft~i::tE Ii ffl .•..•• , .. 0'.6 '.6 •••••• 0 •• AO •••• ···234

§ 4 ~um~-T, mWJPIrItRiJf~~.WA: 6 241

§ 5 *Jm m1W, »HM .i;!J:.tQ *.WI fliW .. _ ~ 6. 2S 2

.§ 6 * T X m ~® ~lE~rp]-m 256-

§. 1 ~M.1i'J~ _____,_ 1* fiil:U " " + .. _ 263

m li4t m1;f)iE~jj~E8ttiflfift:· ~ , ~., .. o.~ .. , .. 9·~·274

§ 1 ttm.jj#Hmf]{m!.,,~-M~:&:jj~ ~.~ .. ._.~~~ "'.~O" 275

s· 2 ~ -=-f...f ~~:1itt;: - 111 .. ;.. • It~ .,. '11- ~ ..;. 279 .

§ 3 ~~-$~hM: ~ ~ ~ 'II' + .. • • .. ·284

§" .~ .. ~1ei!!!~a WJ~ 1l1.l: .~. , .••.••.•••••••.••.••• ~ .•••.•••.••• + •••• 0 .. 287

~ )""<.1l: :l=& £): i¥9 m ~ ~ 12 .. · " 0 , • •• • ~ , " ~ .. • 6 • , • • • • ~ • • .. • 296

• i'r' •

",." _ _-------------,-----

§ 1 :ttl! ~ ~ ~~ 00 ~mt lim: ~ 1 Btl 11 m It 0 •••••••• • 296

§ 2 :t=d!:ej;_ ~ ~ ~ 1E.m":Jj ~ , 30 I

§ J ~t~ a~ 'ffll:~ ~m , it!!t~ . .f$I;b ........•........................... 309

§ 4 jJ~.Ift U ~J~*~ 315

§ 5 ~ ~.i;PJ1li*:JJl¥~m _ .. 321

,.

§ 6 ~~ftl~~~~~ · .... " .. ·····,,····· .. ········ .. ·· .. ····· .. · .... ··· .. ···· .. ··328

M1 ~ ~ + + + .. • '. + 3 3 2

;:::JM " • .. ·•· .. • • .. ·332

:7(f.f:1J?~tP'M" ffl ~~x1lrlt 340

1M ~ Wi 1J ~ 1t. Jj ~IT £ ill ~ . __ .. _ _ _ 3 5 1

gg m l'! 1J: a fFn 7! it~ g ~ ~th!l ¥4~ fJJ ttL ...••. 000. _ •••••• - ••• 363

.~

. ... .

- ._._,,"- ."._-- -----_-----------

x# 1J~:lE 7C X ~rEJ ~7"X!J !i:Wf1E:7(f*e3 iEiJJfO~ ~F8~f4.

~~~~~$mm~~~~,~~~*~~~®m~~ 1*~ A:£: ~1*; FJfJiff~l¥J iE m, ~f~ ~ 1*. f8 tJ~ (:m~) iE i;b • *f~~~M~~~~,.~~~~~mm~~~3. *~ r.J -n ~ 18 i;b ar l!J. * ~ Wi ~::trw] : 72:.1* JJftS: ¢ JL\:tE :i!fS)·q:t ~ 58 'm (YJ1L.1~·$]) Jfp:x,*[1iJ~13 cml:S:tJ:rf~)~~~(~~ m f!i)~

R~~§~~~~~m~*~,~*ttX.~~~~200~ I¥l 11 jJ ~ ~J1t~~lliiitf31:::*1*tBW~, -;fimj!HitlHiff~~1*i¥JJe i;:f). {ELM ~~ ~i* t.J ~ a9 P11f. *ii ,fiR3i:~1*ttJ 1E ~~ ± ~ffJ ~

frJ[:I HiJ1JLl:, iFf~7(i*jg~R3.5l :1J~~{J]fl\£*ffl~W1 tf:J nflsl hIE: 1*. .tIl?!:fE);: ~ ~al mI ~;I St_2~lJ[ 7 ~ ~ * J§ (~U 71< R. ill: 8 ~ ~1W~) , iffi m J J( ;faX1~ iiJ Qllw;;f¥ 1~ J! if @, f~~m&~ fF.J§~i2. i2:~~ JEiE~~~~1iatJ--t'j:~~U.

~~n~§+~~~~~~~~e~~a~7. ~#~

>

~ffi~~M~tl~*~~~~, ~~~~B~~~M~~~

flr9 ~$M" Mfflr-iZlY-J~f~.. m~JJt!ft:£i*1J~®iJf~~ t&!"&~ IE fQ 1J itiitLh ~u?t, ~ 1* JJ i!f. :*ittiJ ~ * "F "J ± ~ p:q~.

. .

1. ~ f:*fPl Hi ::st m-l fift l\T t$: fPlm. lVf3ll\f l' miB:EE 1iff 51 jJ

~ ~ .

·~mT~~~W*~~~~~~~~U~ ~~~~~~~~

- .

.. .1 •

..

~&*1ml:~rn]Riz~~ Jt~=~rpjIll!BM?k; !.l=~IP1mJf

- ~ ~

!Jil; i21. &1Jul~~~~~&1t'l~,,*J57f3JiX.tt9~~~lf

m~fi~. A~m~~$fi-.$~m. ~m~~~L)~~M~~N~~~~~~~~*~~ 7(!* 3i:i #.J ttJ At~M:. JiQ j :IX 1'" F9.~ rllJ f!t 7( 1* 11 ~ tB ~ tt lm re ..

2. m*,J~ it-tf;**~tJ~Et;±~£*~ fer~J!-Z -----. til

~ .

~=~~mBM*~m~=~~~.~~~~~~~~aD~ YJH-H~ i: m ZilittLJi ~ ~ m *f!::Y9 x1*tt1 ~ -Jli {~i1tJ1t. li1f~

~.._._...._....,

~~~£~~~~~3~~ •• ~(~~K)~~~~ •• ;

gt n~ {it{ 11 i;J):Im re ~ ~ 7C~ 1fM -. X tli;f;tJtil frtT fF m jJ gt ~t.1 ftt tI

.............................. . .......,.._

5UJ.. f& ~ ~ ~1* 7( f*~~ fJij ~ 8., Jl.. ~ JK;~iItt *ff.ttG Bi1ib

~ t~ . {J~J 9rt: *fi ~jlSi;J.Jlm ~ ) IJ'oIT ~ ~ lilili tf?;, JZ s~·itre 12, }~ :£1( iE zw ~ ~~ ~ t£ JX @J!I! ~ q:. , WB::tE. ~1*:t£ ~¥P.lib ~~~~~~~~~~ma.~~~OO~~~,WR~*~ iIT.1[l5t;tff;& Jts.:tt. j!~Hj -n#;; P4 {ij: 5E:f* 1J ~# Ii /J ~, . ~~ f*.1J~FiJf~~Me~gjpg~~

~*mrr.m~~M~~~~~n~rr.~*~~~M at *1] ~ ~f* &11 !l :iX l' ~ ~"L1 fit;R 1* 1J $It {R:Jjf£. • *' §lUtE

~~

m~~~~~~~milim~~, mn~~~~*7*.~*

~ 11 ~lr"J!k ~j\ Iii] m: "

-~. iJL~ it .i!:M ::k1*e:J ~ iYtJllt ~( &11 ~ m. ,,~tl ~)nc

~

~E~W~*®~*~~~~~~®W~~~~m~~~~

*~~. g~~~n*@~~~~~~~~~~.

4. JJj 11 ~x ~.M: m:t@ ~·tt tS i!S zw~ i:£f!Jt1tH m.~ k:J. &. fl ~

~

*£*~~~n*~~~~®& •• ~~~x~m~.~¥ @ ~~72.l*tfts-.;&~~IYF~.

5. ~ 1*Bt Jt8 tx fU § !ffl J.m l~ . %- tR: lm ~ ±.~ liffR itrt 1*:tE J3

~~~~w~~~~; ~~~~~ffl~~~-~~~~~~

, .

..

... 2 ...

.r" •••• _ •• _._._.-.-~ ••• _._ ........... -...r.. .............. __ .. ~ ...... r .. _~~_ .............••••• _ ••• ~ ... _ • _ -, _.

~Mlj1t:fE r*3~~JJfFmr, F-J ~J!EJrlJll3 ~~tirPJ~~{tnn$ ~ ~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~m •.

..........._... .... ~~

6. A JE * 1*ffJ jg ZfuJM l~~J.m tt3C f* 1J i!!f- a9 ± ~ F9 ?g. Z

~ .

+', fR ilg -1~ 1m IrJ ffl1E5tt ~ ,. X 51 ~ A ~j& Il:]I m ~ z;JJ Jm i~, JJ

. ...............

~*~~~~~~rr~~*~~mm~. mTm~~fr$~

~~

~ ffij!L~ 1m, . EJ~· ~ ~rl fir!¥] ~14 ~ ~~mtff1;fj:1J ~ (As-

~

rrodynamics ), A i§ X it tB3el;:blm ~~ B~ _.-t-- HCrl"

l2tl:~ x·i*1J ~~±~ ~~, *i= ~1J~1i +~ftkJ.JI§ ~ m.T

. .

~~~rr*~~~~~~~~~~T~.m~J~Nm~~

~JJ~~l*~J!t:k: T ~ ~1*1J~"Fih~IP1;ttfH!f.l~rmrl ~ r-F) ~~~~~~4*,~~4$~«~~~~~~*.~~~

, .

M~AAftfu~~m4.~-~I •. ·~~Sm*oo*~

~~S~Mft.~~~~~~~~.~~~~~.~~~~ @.tE ~_l ~fi~ A ~itl!~JI~, ~~~ ~1kf'F(!Ji.~~ral~ _]lm, ili~~~~~tt~m~.,~~~m¥.~~~~~. afi ~ ~m~tf*fRi1 , :flJ ffl ~~f{itffJZ.» IJl, ~~fl'1iafi 4~. tE ~~4~¢~*~~~I~~~u~ill~~~~~~

Jt~, ~fffi ~w* N3 ~ § ~5E#~A)fi:;R1*~ie.i;h~H$, iiJ~ fu ~m .. Yfij~fU~~~~t8 ~~'**; {pJ~*J:&?UU.f'iliVf 1E ttl! ~J~!{t & F9 t$ ~;tq fF.r ~-6$. '

jj 7~ ~ 7({t.1J ~ ~ f4~?k~~~ 6frJe=1F1ir Jm Hrfl. frJ:m5E #: ~ ~ ~fa~ {t!l::i] ~ , ~ ~ ?$.14 ~ttJ £ Jfi.:fPlIM .z ~ , ~ _gU~ f4n ~ f{l *- PR ~ l¥J ~~;ftl illi 1tr~1 g, ~ 1~ ~ :J:ti!I$f4~ff m ~ iffi ~ W*~~*~~~~~~.~)~m~~m~~.~.~~ ~~~~. A~~~ffi~~~~~mA~*~~~~~I~, ~Jl2J. {IE i!t f.4~~ ~~ illlmJID ~rot, ~ It 1i!_}g 72:1* tJ~ itRl J£

~~¥=M-EtJ~ 75R~ ..

.. .3 •

~J3S*~j]~IfFHM]1(JW]L -¥ jE ~ E ~ M 1& 5, a =8.± fffi ~ -§f.J~ ~ m § l r, fN:1iJt 00 tt ~ ±:.>( ~ $:ft] il tiB'3 ~ ~) ~ ~7f ~ ~1*::IJ$W!Jfrff~I fF. {9ljtm j-~mlfm~1N~~ ti:H1Rtt::R>C1Fl7.]. 1951 fF7f~, fttt~?~~1¥-lJj~~·«~ ~JR{ ~~r.nM~tB~T:*)(4-lJj" M 1957 ~7f~i!l:ITl5!ll~. 7(J<:~B1!¥JiiJf~IfF.. 1958 ¥~lEi, {£-=:.OO~.uim~ l F, Ii ~ T LJ :XX f-t Bi.mtB Fnl *fn , ~tl1 (31JJ! ~ .. iif ~ 1m 5i.tr:] * iff *'i~, tEx.~it!{fttfJfFr ) ~rH:1966~%~7~)(iFBi~~

. _J:f'F, its:fOTm~:Jti£:d<.SJZ .. · M ·1970 ~*M;~ ~OO 13 B&H 1z:~~Ef:r«~ ~7Cy':~BJ» iE:ittH Ji-T. :iZ~~;@fft~f.&~* £tSfI! m"ff. JJ_ju~ fJj ~1I~~Jt[. iX£:tE¥,±lt":iJ ifa'M~~m 5- r T ~ m 9(i* fJ§t.I fFij( 4ijtrJ:i! ~ RX;*.. §39~, 1958 ~ 7f~ ~ff~ A~~~1E19iJ.litIfP, -&1{1{$ TIi*px~ t j9:ftmA ~~ ~ J2 Ji.M::fU:!i:M!£Jj], ~ ill T Jltr!t .. * T Ij,ff ~lt9 ~ ~ ~OO~~~X~,·&.7m3. *~h~~*~~~~I~ &~m~M. ~§W~~,ftOO&~x.&~~e~~~l ~ tE jZf: ff *- i* :1J~~iFf5l;I.fF~

B m , ~ ~ ~ 7:. f* tJ??t IfF iEH: l:±~ fg.t=i ffJ . ~ 1f]~{~.~ ~g~~~~~n~I~~~~~~~x~~~*~~~ffi sl r ,:(£~~J1I;~§Bt3ttP~$i~r, '--}E~:1Jn{§*jJ.~ -JE

~~~~~~*~~~m~*~n~I~a~~mMm~~, ~*~~~H~~a~li~~~¥~~.N.~~*.

n~5r1J·JE~~x¢1J~tt:JJm~mfi,. ~JEm~~~i¥~ , *m: YM! WlIJ ~ iX~~~ ili *ra . ¥~+tm~~~,~.~~~~~~>~~~~~~

• -4 ..

& i1t: ~ ~ IT m~ «r:&.~ imJJ B ~*¥lJ r tr..1fi. . * it WJ (Kepler) m®~AM*m~~m~n+~~~~fl~fim~,·~~7 JEt8~/t\~~~%~m~t8; m.m~B~~ 8 Jl>~~(jttP~ ~ffm~~~~~)m~~~~~MW~~.~~~.~OO i±.l~r 1'1 J 'i¥1 iIij ~(1 0 ~ 1r.;fi) ~ ~,t-f If) .~.:t:PJ 1H§£~ ~~:li,

1f ft ~7ff$ xg lSIW iJL is r- ~ tl ~, #~ t3 ~ *- m:, * ~ fO Jt{ih ff~fF7+JLif.I~1~J~~if~~ ~TtE 1609-1619 ~?lcm 93

~lli**m~~~ff£~~=*~~:

.-~~:h~~~~~~~~~~~~~*~&~~ .fm1Ml~:r -1'- mEl::..

~~~~: rr~~~~~~L~m~,~G~u~oo~ --9 r~ II a~ at f§] RX; iE l:I::i •

~=~~: ftm~~~~~~m~oom~~n~~ff~ tit i!i ffj ~ -* * GffJ if. 7i ~iE tt. . a~~*~~~~~~~-*~$. ~~~~$~§~

~

~~ ~~u ~ fiJI' tfi JilE ZWIl3 ne~, tlD15I!flJfJ!:tE >H: 1~ ~~ ~~

M~¢~ili~m~~ m*V~~*~.B.M_~~~~~ IT m:iE iJJ lIll~ ~ . ff m &11 l¥J 1m ~{g ftlJJl! 1lt~.f« L~ B ~ ¥lJ J'-- 2 r ~ ~ ft ~ fit Ef9 500 ?Jill7l<. SfZ. ill~.,:1f ~ WI ~ *5Ef$ R£~ IT 1l ~~.$~-~m~,~A~~ftm~~~.~"~(.~ Z;lJ ) ~Il~ rt LA 'lRag --1' Mt ~ . lA. ift.iE ~ ~:Qt:---- w~ ft. .

B.~~M*~iliS~~4.~M~~Amili7fi~m *rn ~i;btt-J }}jfffil~/tPB 511JA9~#;:~ @~&fl~ ru ~~~*. m~.~~oo,~~.~ftm&.~~~~~~7~#~ • j~ 1685 fF, 4~;ftJffl~lttf8tJ~~~mz*, X17f_'~WJ=*~ tl! f'F- T ~ A n tT 1i1f1l:Ja ; ~ lE:CCt!£ ill TJJ~s I t.J)E l$:

~~rufalf.E¥:~1'JPlB~~_lit§~ 51, 511JB!1*ljl~Bff]ft~ ,~. ~ lR~IE i:t. Ej~ fil z.r~ ~ ie Iil-¥::ti ~oc It · '

·5.

...

~m~~~~,&m,M~M~~~~.~r~~n~oo 1r:l28'~, YlU Bif1 zJ8ltfj 5 ~ 1J:*/J' F or~~:

(1)

Arp G ~l±{9lJ1¥;~~P4fiji:75fl511Jmlt ..

. ~

m fJe~ffJ jJ${{J~~~~~m, f~-W~MTf~ W1':;'*~

?f!: re]j 1=T lj 111 !E$tl ~ ill *. iZ ~j1t ~~~:tE --~tfJ ~ tt 1J ~-15I:f:limfr j i&~~~.i£. ~~M7f~W1=*JE1$93!V!lli '(]) Afr=1, xm A ~~i;1j~:ttlljjJm:111Jni!!m:f1t;g~iIE~~ *m ~tfij.Ii, #l. ~ i; ~u]j#)~(tq]fiiff!iffJkl.m,) § 1 7J;Ef$.

lXu*, J'fj (1 )AQ]"kJ.m~tM7f~fh~*JE~ ~ ~.ftJ!~= )£1$~2r{J$lE, .¥!.!*~ *~;;-5f.;~~.

JJ~ g ~j)XEf$~~ml, .~A 1f1Mrr§!fO*~·~Jti::~U;:

, .

~~m~~~m*-~~~. M~~~~~~~~~~~M -

~. {F!R:: ~ tA iR # t5!: lr ~ 11::J * T]jff 511JrFJ *- M1fPJJI:I 75ff

ij I1JJEf=ft~s~~rp]~,· ~iEtfm£~iff1l:tp.. lif&13 *m:~ l2,l*Bfl1~*~*:t{[X1*~~~1'moo*~~ § WJiE~fl_ t&JJ ff 31tJ 5E f:$B3 3U;t ff{@ . ~ ~ itilJ7J<. SJZ.UI: -~ti ~}§) }]I!

~~~~~*~*~w~~OOft~.aili*~*~~~~W i~&: .. ~~l!-$ ~1m.

'tER%1J~~, ~*ml'f&1!¥-J${1[i1, Jj:ff5ItJ~n:fl~ - mJ A'-J ~ m. f:E t~1 ~fi m .. ,1 J"IT m ~ u m. ~ *1* -iE #JIM' ~ '* m ;R_ :>c1f! tiL fF KJJl!li til: , *- ~ ttfi:il: fp 11!tji ~Ur., SJZ * ~ 8 f'F ~ 1ft J)jJ -'- &. ~ Jltllt If(

G = k~" k = 0.01720209895 ~ · .. ,

!t; ~f:1 k X fl~f!t ~ llT-m ~ ( Gauss Constant). Tf'f »11;; T~ re 1: 1:1

~ ...

i~ 8':l7J ~ -' fa lt0" nm ~&r& h: '

58.13'2441 < tQll/ k)¥.:4:~ ~ ,

• 6 ..

•• _. -... - ••• ~ I _ -._ _...... ..-.......-.............-._, _.0:: .. -+ .. (. 1-1. •

..

!it Hf J5::A 9 I 7J'hl" ~ .c _ = 1 e ~M~A~~~~m~~~~~~*~~$~*G 6378.160 0m.)~7J*tt~&;~~nn&:fFJW"1fL&, 806.8 i ~ ·tl>i'F 111 raJ FfJ- nr, .tIt at ;filEY:fr?J Jjff § 1 jJ 1t 1& G = 1 ~ ~ 1M" ral k1 .7t¥P fF $ fk!l m1J G = 0.0743667.

JJlf 5 [1JJE$~ffre JffiBLJ~a311& 51, rfii::7(i*. -~~~ JJi1 A, ~ ~~ ~ 18.1 * I J '1f-JU~~ Et-J ~ 1* ~ ~ ~ 1iE: H ~ m Elif 5 ~ tJ ~ if: *Mi:t: e 12;[ 1ft ,tE M~7( i* (t-J iE J;blJ.}itt , t15t~ ~¥J!i ft f+ 0;.f~iJL T ,7(1* J;i]"u~fF}j[A. JJl!:tE~ *M~j;g 1'fPlU ~

1. 7( f* l:TJ td_ ~. !F L ~ ~ 1"" J!fi B m.15- jffi p.,t~ i!OC 7( !* M 5 ~ IE ~!!fi~ p I¥-J 511J~ ~l&~fF~~1V3:B~ r .¢.i. 5L1JE8,~~.. EI3 T 11 jJ JB-lfij It, >}:: fn it $X!i~ } rOO ff? & ~ ~ *i.i~ .

)fetti~ n -1'fil1B Pi(£ = 1, 2~ .... " n)xt !Jj-1'rvt~ p BtJ 51 :1J .. 19: m, m i :}g Jlf[.8. P, PJ, fr3 f1fi.; (x, y, 2'" ), (E i , Y i, Z ~ ) iJ J.Vt~ P, Pi :tEjk-m~ll.m~f,F~ O-XY z t:P~~~j; ~ ij:!iJffif1J pp. == r i s d ""'" (X - Xi}~ + (y ~ y ~)l + (z - .0' i Y , ( 2)

r

G mmL

·2 '!

/5rRJ~ pPi(mf*~$.~~~). ffij PPr »J"r -=:.1'"~t,.r.fml¥J)j rPl*~~J.]

:t'j - oX .l~ - Y

'" . ~

1'; r,

..

r· r

. '."

,.

Yi -- :v = _ a r i .1': i - ~ = _ fJ r I .

r, Oy ~ , i az ·

, .

¥} Hi x, Y, Z :;;, p Ai. B~JlE r.; Ph ... , P" t.1.~ 5 1 jJP.Jf ~

t£.1¥-J 1Jo~ ~5Tit , 9lljm ~ tf. V)1 ¥ '::':rEmJE1$ "E]"q!}:

:II'

_ a '""' Gmt

-m-L...J .,

ax ;-:1 T;

01=

Z = _Q__ ~ _Gm; ..

8z ''''' 1 r,

(3)

"

~ Gm-

V ~ L.....J _._1."

~ "'" 1 r t

(4)

-x ~ _ov y = av z = av (5)

. ax' ay , 8z ..

mC 4 )A-aJta.flili, Ur~lkft~m!* '. ~*JJ'fl* ,mI~ ~~~~~~*.~M~~~~m~~~n~oo-~E~~ sUM ~ .R~tttB 7&'~~ v , ~~to.)}..(5)5i:~ ill §L:tJ1.m~tt

... s· ...

~!ifi.e. p f¥l~51 ~ tm~ I ~ ii~%*~,.g Q, tPJt\~ o~; OP = r , :tE~~J::ff~~Af1:lfX~mm:nx~R/J)~!m!1\, I1\ ffij ¥ 1r TOP, lill] .tIt l£.iE £f:tf:i .L\ D Ja.tE][$i; OP _t ~ 4r OA ml OP ~~5t1fj ~ 8; rmEl\ ~~·x~t $:r~{l\ff.J*fiJ 79 dO, !lmlmIf: 1t!:

1!3 1

lJr:X1 adO. Wi5tBj(~f.JrnJ~tt~ (J' ('mil). cf3f£Fffi¥HT OP, t&!{\l:~R~ P ~~i§~~~~ t5tj9 x. Jt*W~lftlJ ~X1 p .'~Jl&sl ~Ur§ffin.

83 T&bf1lk9J~Jlft.~IEa.*,j\~* ~ Mrre~f1\7t;XJtE .j;~JiQ.~J§, m~Arm p R.a:Ji!g~W£ x, ~M(4)j\;IiJt9- [§IIfxS" p B®&J~~Ci2;g.dV) ~

dV -= 9mB -' .¥

jt.g:. m6 ~ IEItfErtlJlftR ~ ffij~tf\1¥J1ii~~ 21ta1 sin Ode, ffitt PJ~

~~~~~~*~x~~~~~rOP~~~~~~~.

Jlt~1't!<7GX1 P. t.i.@. 51~&[fgr£ v :ijt~JS®iMI.tFX1 p ~ttJUt.

m t!! ~ fid.fU ~ &P .

.. -9 •

. m '8:r~ fJt5t ~.Ii. ~ j] x UJ~-i

v = 2Jt(}"G ~ r Xi d» = 27W'G !!_ (Xl - Xl).

r JX1 . r

v = 4na1uG / r ~

iiJ ~~1'"l$n~lVi~ lvl = 41r~~, tsfJIt.

V = GAl . ,.

(6)

(6)A_*ijij ,llt:e}%~ p B~trriil~, ~-r3i~.~Jiftit·~tPtE $ JL'~1lt ~ p W:JUz:~lk •. -t±!m~i5i, t1JJ*:sR:1*£~ tt:ttJ1:}tt-J . ~ ~ , JilrJ M i~ 1:; xt j~ 00-00 #.\ ff:J I!&. 511ft, PI lC.l ~ {!t~ & Tift JC'

. .

~r:J~1'" IWl~.~JltmL~l¥JJiij.~T£l%ag£t~ •.

3 . ..1:.3£ ~ ~i1J 1;1 ® El ~ ~ ~ 7(1* #l'ff:tE ~ Y:o *:R 1* l¥J ~ ~~ rtr rm ~ iOJ JL,:Bj(!Hi ~ mu @li' ~~ OCoo 2t:~J:i!~ ~ £(:i!S}1:j

l¥J=*7G~ ~~~1:B, R~m!l~Wl(:i!mH::¥1~t8~~)~!Sf m rB, fr i1i~Q{#.lf:J * f*. xt7'r lID" ~ JJ& 8. p l¥J ~ sllfif £ OJ la.;;~m)~ lB. IE T~/4;: ~ ro 1! 1JfF .Ftl~ tm *~ ~~ tx IY:lJe 1*!J ffij n ~ \~ l_![ffif JJ ImJl:.'~, _OOrJ~.1t~~-ftN:~Jg $1lM ffi~ ~ IlP$~ Jli ¢l Jl:' rtJ ~I: ~ Jtt* , 2:UB:1 ~ ~~ OJ ~ ag.

tt *-~~ ~ P1ug-;k..:;R{*(:t:1l8 ,*ff ~ ~*JI~)lt~*Jli~ f41 tt.f 6l , B {n.tr!J *" t*:fU~* !!E oom~~iRT£1(M ~ m Lit:fE rr~ E {flF8 ili ~~ B~ , ~m:m I:iJ 1?l, ~ JlX:mJ: Ai. ~ m.~ rfli2 m ~~P!ifi Efl X {4;. JE i;~ 01 (WlJ Ysl tt i~ A ~!tl! ~ J2 ~ .tE!&,* 51 tJ ii1 ~ I¥J Je: _

'" 10 ~

." •• - - I ,.- .....__,~~ .. _' _ ----..- _." I ._ ••• • •••

.

fJJ) , &~ tY.: ~ ~g m ( 6):a-:;, m ~m.:mJ PJT ~ *" trJ ffi sr, Wf noi&" if.

JDI, fF f;] m ~ m ~t& iE. :tE ~ rz:!J: rf":#f~ ~ 1& r~ br P] ~Bj*x ffEfift0~.

*~~~~~M~~&~~~~~~~~~~*~~~ ~~ t& ~18!:_g., fm~ ~~WTitit*f*~iM~!i:iT _IE ~~w ~ :tfm i£~~jI.t1=~~It-~f~~~ie1Wl¥it. ~mlJ~~£xM T~~~ :;fik ~g JEfF! $- ~ ~ , ~ ~ 1~3§Ot§ ~ l¥J ~ * .

I. -~!JG. ~ 7t 1ff ~~ ~~ w-r rr 11:: j( f* ~ iWlY:J 1J. tl [PI ;tt Ef:J ® ± ~ fF rn ~ 1J , l2L &Ft p~ ~* ~ m ~J h. f¥I] P1Ji -l i~ fi' ~:iE 1JJ f11 ~ jt§ t ~ f'F mas J!::t ~~ raJ FJfM~jjB1'- IT ~LJa] ft~ Jj lr 5! jJ ~ it (X~ ff ~.L f§J E8]j ~ 5171, jfij ff 1£ ;e:r§J ~JJ ~~ 51 jJ -ili Tf ~~*

. 4

&JjIJ, __.~§~~~rm:it*ge~iRrt-Jfj mFPJmfft~fi£zr8]

~j Jiff S i 1J . Y... tmM1:Q; A ~ !ti!.~ ]I mag Je 1if.J ir.t , ~ ± ~ fF mag ~ l&£jtfF ~ :~.~ C~llIlt~ $ -ri&~L\)X>j J2J~~Jj:ff 51:tJ ~ ;tt {X N: ffi r.ifJ! ~~ ~ nn Q ~4: ~ Ie p~ ( ~p ~ t'Z tll9J , fu ~:n~ §-I tJ). {flJl£:tELtMI5JTl5tt-t ~ *~m1J~fFm9!*; _:gM#..:fE~ f~ ffif.n -a 0- ~ t?l T Je 2W t1, "* ~~JL JJ 1~ *- ~ ~ ]I mIT ifti ~ ( --=f1>: ~ D-x.)JE19JfM, *~~Ji)Jf~Ij'\; iffi* ~ JtBSJJl1J B Jj s 1 1J 1! #Jf ~*. 15l JJt , £<. :;m m:lm ~ i*a~r~t~ fl,F ~ ~ itt fJ 5ttJT , -:;f~ fllaTI PI ~. :'fj7'~~ ~ m. j1g PJT ~ 3f< trtJ m ~ ~t{., 1'jt~' I!ID~ ~ ~ .fft_/J'\l¥) tJnrk1,~~.

2. liM ~ 7 Sl ~~ mt¥J JL14l1J J§ , & m i@ rJJ 1J~}Jj!m! , lllir ~ fJftttt: ~1*£82:SzJJ1i~( 1±/2.f4: j]~4-1 ,.~&f~m~4~~= ~~~0~~n~~~). ~~nm~¥m~~m*n@ffi~ 1f1l1 r~ii~~~~ ~i£J!re)j.~m~f'JeJ?X::f'~tfJ~~~· .

~ 11 •

3. iWiE J;b1J~. 1t~~-~}jfEm~~fi1§:i:$~j}- ,tm~~ ms${ 7t , liJ~fP]tIl ~~1W l;R ~ - --ftQ. {5C T /! ~ ~% 3;: ~ ili *~ :I ~~~*m~~~M~*m+~~n~*M~ W*~~~~ tJ':l Ai*. nr fi j ifij 1l¥£E5E8 1ft fN{:alYa"~ * (;f:gJ~T 7e f*. ttL Jl1 Nfl M), mlj][g mtt11l.tftMJai;fJJif1J1 tliFJT~n~, i3:~)jftgt

~ft~~~. ~*~~oo~~*,mft.~~~.~~~~ ~ 7i:. *- , OJ k.l m 7J' tJT1f~jfB:~ ~15flHJ9!ll. ~.~ fM r'aJ rfl iEi:JlU ?tfi* iti 5t, - ~~ ~ ttfB ~ ~ m ~ 11.T~ld. _ill ~ ~ ft"1 ~IJ ~~ *ftm. ~*~~.~A~~E,~~~7.~~~~~. ~;t'tt;®~mt, !ilriiJHmMji£l\b1J~mJEf.EjJ~M~. ~ 1& ,.~ ~ttJPJ: ih 1iJ 12l.1)..# ,ffi:&~5ttf~ .

4. ~Jtt) lAiR, N~~, ¥.flA.iR, ~tVjG~*f*~ieZiliJm~~ ~~~~~~G~~~~OO~~: ~£re~~~$~~

~C±:~H=:~w.7(1*~jei9J~~)H~m-TM-~4irftl(£~4 .~~mm~,~~~~OO~*~,~~,*~ •• ~~~~· t~ __ ~ ftmA £tJ r~tl Jl ~ftl J2 ~l!:~~~; -~ 7WJ 5£* «;.&11 ( 19 m ?WJIEI! .. il~ 5i;:J!!; !l1lj.) ~~ 00 I fF *~ ~ tlPf3J- ~~ ~.

~~n~~Bfl~~~W~~~~,m£M~~~~~

.

. Y3AA~'la~tI1*~, # 1i~~~tl~!l~~, ::r::wr~1t;frl~.

. .

tfJ. liff5 J tJtkf*fB Wl£.tJE, ~Jm!tE~lli: ==8 iF, ~i3t -tElIJr-J

~~~atJa:, ::R:'f*1J~B:fl--:g:~~~~JiJf~Jj~ ~ ~~-tl!.~ ff:ff~!P ~ mJ ffl*M~~ raJ:m ~ 4t *" -fj t:f:l.~ ±. ~ 1r- m *1* tJ ~rp lt~JOC~~, fffiij[:tEiE:a:r-lZ~m ~£*~i.~ ~

~m~*-*~~g~M,~~re~ •• -~~~,·m

~. !l~fJ.H~~~·~~±~f'FmEr'95Ei*( ~~ID!mlF..t)M~B391 11. {9I1Y.rl M ~ IT m·~ ~ :MB<J}gWJ 1M- , JtjM~ 7K ~ ~ ~1¥J S , ::#J ; Mi.~~JIm.t8je~Rt, 7ti1rl~ijT:tE~ff ~f8 5111. lSf-f~ re~M~~~~~~~~~-~=~~Q~~~~~_~X

a~"~. ~~M~*~~~~.-~~MR~~~.~a WH1~ ~ ill. 11K tt T ~11f!!] jJ(ft;. i!i iW ~ :±: ~ ~ ~ , wrm ~ tfi * t.f1~ ~

*~. ~=~~Mhl~~.~~*~~~~~m~~~~~ iIjij. 83 r.Jill ~ ~£0 ~:Ei f;:ltJ ~ IN ~ Jr.j ~ iffl ~ OC W ~ AS ~f!

~~~~~mm~~~~Rg.~m*~~~. ~~W~~

- .

~~~~~~nm,#~~~~~~. M~~~*Wm*~

~~.m*~~, ~.~~~~W~~,~~~N~fi~* (*~.~~~~~M~~~.~.~~~), ~~~~M*

· r-t -g.7J{l imtl ~ * (~;lt fig ~ ~ ~ *) 1:J 11: • OJ ~ ijftlf ~ F 1J I¥J~ ~ ~ "* , xm 71l1lj N * :fE~ltfT tM ftj . i&¥rJ -5i::tfJ J3j 5:.~ 6{ , ttJrErj £ M~~~~M*X~~~~~~~~~m~&~~~*;~ ~4~~~F4~~~fu~~~*n~m~~~ff~. ~n ~~~~~~~~~~~~~~~%~.

• 13 ~

M-it = 1* fD] Ii

Mfimi';iWl¥-J~~m~~aA,:k~~lPlsl~"i:9±'~f'Fm . m~~%m~ffm~~~~~~~~~,"reM~~-fls~ Je. ~9r~lM, M {tfU1m ~ ;gtti~ Wi -t-lVt F.a?± lifl5 ~ 1J fFm ~ ffl ~ l' ZW jJ~ ~ql~ ~ (lP = "* Ill] J]i." :iK~ff ~~).( ~ lfo. Jt't *¢ (~fflAa~~)~~w~~M-~lli~~.~&£~~~W ~~~~~~~~~~~~@~~£~~ff~~~n~I~:lfffi5 £ .. ~Yl ~ tfr,._1§!:i3: l' pg ~.. *#"iiI j)- H = ~ i51 : M § 1-

s- 6 .±.~ttlB=,,*rr:l]&a3£*mi2f.Qtt.* 1* ~~ IY9 ~)t~ §. 7~§ 8 £ft-m_:::.1tfbl&:tE~~~ffItIT!=fJ tf.J - ~ 1& JtJ; § 9-

§. 15 }E 1)t it"1m ~ jg iW&g Ji Jf:tt, i!~JA: --- :!V:MWtliff~ ~"* 15 lib Jf:l ~ 'M ffl ~U ~ pg1I-.

m!tEi~ P, s *7f;fI m1tlx ~, mit ID?;l.Ot9'!I Jjqit:Jt}jrjlG Xl m, M. ~ P, S ra]~ EeJf){r 1', j:t~)E: SP = r.. ffitiJ:ifl sih7E:1*, S fa P z.faJa3gl1J::*::,J-..ig GmM! r1, m ~fflJJfT~E9 1J1ij1f~#Ui" t9: F J!Jff:ffl-r p ~jJ, 9W Fjg- PSJirii1 10 &P

F = - Grr:h1 .~. 1ilJ~~ ~J1rF s ~/J79 -F. 11}15! G, Go

r r , "

jg P, s tEJi:ff5 r tJffJij r-r~83m~Ht; JjlUmM*~m~-=~ 1$T.iJJn

• 1 ...

- -eM

Q=-- .,.

:3 '

r

em. ao=~r .. - ,.3-

(i.i)

{E. *~~ '::'1E~ Rffim ftilM: ~¥F~, tb..( L 1 )i\;t1.P)g p ~ s ~~mtt*~~~~~~~~~ ffiTm~N~rr£pm~T Ams~g~,~~re~~~A*~S~. ~sA~~~~ a~, fijJ:iZ f-l:1¥J ~¥F ~ Xl ~~t1l f!t~, #{ ~ fiE::m ~ m 4 w~ =~{$. ~llipmM~s~~~~fi~ ~~~~.~~~pffi~~S

I¥J hOi!Htr , !Ann ~ i!te9 * ~ RJ ~ .

, cm+M

a=a ........... ao=-- r

'I '

r

(1.2 )

(1.2) 5t~p ~ p ;f:§xtr S B!I:iEZili15lt

l1ttt s fg~A~1[jij~~*fq S-X-YZ~ p ~B!1~$-j;~ ( x, ,., z).. P!U 1f

( ) j ( •• oil •• )1)

r = x ; y, z., a =" X, r » Z •

!ilU ( 1.2) ftp-:XJ

(1.3)

p -=- G( m + M), ,. _ ~ xl + ,..1 + Zl .. ( 1 A)

( 1.3 ) P:~~tE][jij *ti-F~ g:. tS z; "* rl:ij M~ ~ Jt tJ li, ;tt ~ I' )911)~. (1.3 ):r\.~~1'-7\~ ~F~~"ffl';tt;t- Ji ~m, W~~ ~

~ ffi , ~ ~m tJG Ci:l m * 1f t\ 1'";ffi ][-iUJr ttl;t1ft -~f8:fR * ~". "F ffij~n.ITt1tt .

- tE~i2tI~ JflnJ~, IT ~~;fE:frJl)1JfF mr~m, ttc:tf.!*:

.. 1:5 l1li-

\

1ir JG' j J ~!ti)fkW 1rE:llil ffl.

1±~ ,t) JJ1"F m~Ef.JiEmllH!~:¥ oojgi;l], f~~~ MQS:WJn ~(1. 3) Y 0lTI:~. hAC 1. 3 )J!:Ef:f Jl§MAilJ~

. Vz - z? -= 0,

:: (yz ~ zy) = 0,

yt - zy ,::::: A. (1..S)

;it ~ A J9~*1tt~~ IPJ ~EJm~j~ iJj -"rf1i:51 ~

zx - xz = B

,

(1.6 ) (1.7)

ry - yr·= C.

~ 4=l B, C :m~~?tmlk.

( 1. 5) ... (1. G ) ~ ( 1. 7 ):it2t~il5jfu )j~( 1.3) 53::tfJ s: ~~;t 'I

§*7 = ~ffr!l.Mt:lz:~it7t1ltlt A, B, C ..

Jtjx, y, z ?tJjU~( l. 5) ~ (1.6) ... (1.7)P:t§:fJn, ttfl~

Ax + By + Cz = O. (1.8)

JX~_..-t-J!!iu,IJj{.¢i (-j;:_~ )tr.J~ OO/5~, ffij( x, y, % )Jgff ~ p I¥J

~~,~*OOfim~~~~~~~~D~*~~-~~OO~. ;m:,;}1f;n A, B ~ c ;tE7C{ifi:~I;btfLi9,*,~~~~1E..Y.. ~ ·,M

h = VAl + 82 + C~, litlJt1L J! ~ 00 ~~!¥J 1J rRJ ~ tt:Xl

(1.9)

A/A, . nih, cIA. . (1.10)

tm*ffl8 ~L'.H~;f;F*-, ·~~;frF1ii xv .:*.J_tt 00., x ~ m rRJ *:71 .¢.t::0rRl J Z $ffim~_Jf!~t:tl15rRJ·. :tE 7:. ~ ~:fF ~ 00 z rp , s fJ7::~Lf-1)L" :*:Im xv ~~J1a, y }.~Ur!J.€£XJ 90°: 7\: 001. N A Q j';) IT mtJL Jt[Wl:(:E~ f:!<J::: ~ it~; N ~:3T ~£ ( flP IT mtfi N AQ 1jTRl~iW); c' :tJ N AQ ~*& (~iEI z ~!~--t.t&).

10 16 •

FWrn:! ±tfJ i ~.:fT lItJt~~·~Jaa:r{ij{.ffl Q :=to XN, R:ttx~~ t~ . se' ~~fJ ~tIL ifi SJZ 00 fi~ tii tM jj J"pJ, 1:. t8 jj ~ 5k 52:

(x1" f J1t~*'f. *) 7.J

cos C I x,. cos C ~ Y!I cos c: z .

mMnfR It ffii _j.ij~c' XN; C'YN $~*ili

cos C ' x = sin Q sin j,. c,os C;Y =. - cosQ sin i ..

rm C'Z = J..~ ~p cosC"Z = 'cos i , it{~ ( I. I O)"i-\; l:t $X~;n.

m 2

A ..... h sin Q sin i, B = - h cos .Q sin i, C = h cos i , ( 1.11 )

~r:p .Q, i f(.J Jj:3( 1nM~'- h B1J B:J(}§OO.p}~ ..

fTm.~-z;hEfJl!flf:@:v = (r, $', z), ~?t (1.5)",(1.6)",(1.7) A tEl tc?ffij l¥J J;: ~ ~jJ:~ rm:&: r X V l¥!J ~ 1"-# Ii. ~ .dt j. l:.~ -=:. 1'- ~7:f*-M, IT m~:::t ~8je;i;bMJlJJll:~ mT X V 1;)ffi:li,. ~ i;;fJlt 9£ 913 1*:f!I!tr3 i* J£. -M{ lH 11 (}'.5)", (1.6) ... ( 1. 7) 53:; X JJl~

1?i.tiJ) Ii 1€~ 7t •

~~

_l_:ooBtt~ 7fT~tfL·~-¥mJtE.i!~*F~r:ptf315&, r

®~M~fi~~~D~ffik~~~~ *~ •• m~~.~~ ~jf\~i¥J X Y Sf rm (rnt~:1'~), m~rr mm~T:!:J!8 ~ iE~1J~ (L3)f85{tYiJ

•• t..LX /lV

X = __.c.:.::.._ rI = ~ .cL-

., 1 •

.,.0) r~

(1.12)

lH)} (1.5) ... (1.6)"1 (1.7) ~?ij{t:}g..__.-t-(ffi~-r i=O, C=h)

xy-yi=h. (1.1~)

w.r.~( 1·13)P':~~( 1.12)~tfJ-, ~lR:fr,.R~~?t1it~M~1sr h. (1. 12) j:\;~[g~1i~m;*i~%1E;MtB,~ (L13) :a:7'~ili

.. 17 •

.

••• • •••• -., • - _ •• - -_._ ••• _ ..... ~r ..... -- .... • - •

~ *- til 'Eg * ~ ?~1tf ]f1tJt :li:tr1-=. ..-r ~ ?tffilt~~ 7T " m ;tl~~ Nit.~jj~,~

x ~ r cOS e:l' :y::::::I r sin 8, ( 1. 1 4 )

VW( 1.12 )A~~~jg

f - ,.e1 = - 1:. (1.15)

l:ll

r

,.28 = n.. ... (1 .. 11)

w.~ ( 1. 1 7 ):ct Jfl~ ( 1. 16) :t: ~ fR?t, .R ~~?t 'ffl ~f!lj ~ Jtr h" ill rl{j ~k!:1T~~fiwrf-3tlrfl1HffR~& (tElMitjJ~* ~llE W3) ffJ fij {{§ :t ~it1! h (fl A~ ~X. :IX **tI1. ~ ~ T f{ 7} (I" 5) ~ (1.6) ... (1,7) ~X1mrJlimSl Cmm) ;fE.=:.l'~$f:mJ:ft:JN~. ta. fu ~ m~ tAt OOJ! ~?t .

~

fJ{!:tEit *M (1. I 5) ~ (1. 17) :ct" E{fJ:lE - ~ 'm" ~?t jj;f1E

m, fffi~tttl1m*=1'-!4tJLfH71"ffl'~~~*~M.. E±iT~~ :I;: ~J atJaJ e , ffill2J. -wI * tH Ef:l = l' ~ *m:::F:W * t ; tit i2l.")§ ~~ili El'jfJ{*~t#*, ~0?~fl-····1'"w.* I, -:;tfrt§re~i1 (~~ x, y~

z !OC 1', e fn ~ J5t))'W lli ~7J\ nx;s-tr~Btr ~ ~ ..

tE Jm. ii?; n!:!t tit Mi't: ff (,,1J r.J le 1"Wat ~ B 1I¥M:iZ f4t 1i~m • . 4t u = 1/ r ; JlW (1.17) :rtIDt~

Ii = hu~

,

~ 18 ..

ftAC 1.15)~"EJ~

(1.18 )

(L 18). ~~ u X1rf3 ~t o B1-1' =~~!t1i.f1~ BEtJJHiJW bitE!

. II- = !:!_ l I + t CDS (8 - co)) ~ (1 ] 9 )

Jal.

jt :-11 e , (d J9 trrft-J ~ 7}~ tt, ffij Jl e ~ O.

( 1_20) :it ~~tJt iii)j'~ , bA,_1fJ¥:iff JL {iiI ~:fi.~ , t}lld. JJitA )9~.~ EfJ lIm. Flli ~ 15 m:: e -jg 1mi)t~ $.; },2/ p. 19" -¥ ii G. ~ '5) mJ:. m P = a(l __.. e2) */f\ ~ ~p

p = h2/!, ~ h2 = ILP = pa(1 - e2"). (1.21)

flJIitn 11:, B#£f'ij.JIJT ~ '* E.. ~!!R:v:tQ7t1ij'ti: h ~ i, Q , (liP A, B, C), e ~ to tr:J ~?T fl] m ! (I. 5).. (1. 6 ) '\ (L 7 ) 'I ( 1. 2 0 ) :r\;. it tI! ro f8~5t..tEJ§"ffiJN~.. M (1.21 ) :A:·~m., h fu-aJ·la_ ffl e wz a * ft ~. }).. ~ li -t-lA * B;e tH· = tt rD] JJg IJg ;lft~!S i~ ! tJL Jafr -1' SJZ 00 1: , ffiJ Ji~ to.:*:m C~.9. );g ~ B~ [1m it

FlBtJl; fJ ~ ~ i213 ii E8 oo~ i!£ft ~ 1ft It (hi 2) . :i! ~. ffiJB ffi * T::1f~fh~-~$=~1$,mJt7fW1pbJE¥f!!J!r-tZ.,~~1mmv ~mJftBE~ ~-~*f,*~{)l.

rnT=~~~~~~EW~A~~~~~-~~*fi~ 7t1fi f)r r:J f:R * iixJ'1.. E ~~ ill En tQ ft-fOm $::F ~.*it1ra] t, ~ rlt~Jrlt~---t&$~mID!* e, M( 1.17)j.\iiJ~

(} = _d8 =!!_

dt 1'~:!II

• 19 •

_~ ffif if>] 1" ~ Il21)FrJ m ( 1. 19) ~* ~ f) IY-J ~~ .. JiSI ifij1iJ t?l.tQ 1t ~ # ~* t. {_[~i!1'~5t{~.~, ~1J!Tm.m. 1mm i W~*lf;.j\. *;{H 5} ~ JtJlJ~ rn ¥IJ ~ lit. ffJ *1 J'fil:rq -'%* ~ ~ m mft [IgJ .. ~ lib ~~w~~~~~mili,~~~~m~. ~~~#~§2~ ~1#.

~~-~~~M~~~~j ~~~~~~*~~.~M Iii E ~ S'j 1 i_ 1't"R 1t ffi~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~/f: £~ j[_ l¥J • m.~:tE 1~ §; t1J1 15 ~ ,Elj ¥JJ 't:: {(1 , :tE JX _m_ -lli 1t- tB - 'F . (I.3)AI¥':Jl§M:a:5rJjU~ill B, c ~ffitV(~

C·y - 8! = ~ (Bz _·Cy).

r

tl~Ji~ B," C ffl (1.6) ... (1.7) AftA~

C9 - Hz = !:!.._ [(zx - xz)z - (~y - y.i)y1

,.3- .

fl- I ." - - 1 . d ( :c )

= ~ \ r'"';: - rrx = ",._. - ..

r3 dt r

Cy - Bi = .J:!:!_ - Pu r

Bs - Cy +.E._ = FI, r

C:t - A Z, + P:l.. =::;: F 2·, r

A ..... - Bx + /--tZ = F

y "'I ..

,.

(1.22)

• 2:0 ..

~li~~*mti~~ili*. ~~A~~*~~,.~~·~ff ~ ill . ( 1. 2 2) :a: 3Z)!4 fij_i5I ... tt lOT~?t "

~

:1} 9~ ~ ,~t&*:tf.;*~:imtl 11 W

tJ2 = f2 + ,,21P· ,

J vl •• •.

~-. = 2fT + 2rH)J + 2r¥38 ..

dt .

(1.23)

_!_ . dtJ~ = _ 1!:.....;.

2 dt r:i •

. _!_ v:1 = .!!... + L

. .,

2 r

(1.24)

;it*, L 19 fR7T1B~. I?tttLimJ: f.E~~t.lS1 o Til r ttA (1.24)

. .. .

p::, Pfr1~~1 L EY.*J!t§Imk:Jtl[. ~:t£IlitJm~~~, Yla ;. = r.. e - w . 90°, .t§J1ili:J¥]

e = hu2 = hlp},·, (rey = r20;;J = hJ/r = pip.

MbA (1.20) J!:"iiJ:fij

~~ = r«, ~ f= ~~ e=h;.

fl = hJ e~ / p~ ~ p~l / p ..

RA (1.24) "EJ~

_!_ ti = _!_ c» + r202·) = _!_ (~+ ~) . 1:. +. L"

2 . ·.2 ' . 2 P ·r· P .

~ e:J. - 1 - po

L = - =._-.

2 P 2a

.. 21 ,.

(1.25)

1:: 1ii B L~ B)j (1.24) ~ r,:J~ Jt ~~~ 1!~ fL ag • 0013' m B1 :l!

( 1.25) :rf:~*it~ ifii ftnttm ~ffi:J ~ m·HftmJ'J m:fr !OCmjJ ~it. -

-~~

J:: 11 B 1& fU = 1* 1;1] Nfl ft-J £*~ * j .f§ ~:iE ~t1L:ta J9ltI m B 1J ~ F.J. ~:H!al m lHl ~ , Jj~ AI

l'

r = (1.26)

1" + e cos (8 - to) "

p = a( 1 ~ el) = h'/ p. (1.27)

M ~·ff JL {iiI OJ 1!1, rnr ~ BE ~ nJtJ( J&.1WD .t(>$.~ *,j \ *:it~. J:

;:::1;1:;" <:I -I:~ ~R c ~ 0

IJ ~]B:YJ ~ •

~ e < 1 R-t, HH~)9:Rl~L. EB:=f p ~ O~ i!&M (1.27) J::t .. 1lJ ri1, a ~ 0,· JltIt1 a· Jl1-11!t1Rinm~** &. ~ e: = 0 at;, aa~

~~,~~~~~~J~l1tt-t a gt~[fijJ~-¥~.

~ c = 1 lM, HH~~tM4W~. ffijfE-~i#~r k XJ1f~R. {fi ~ irt. p -tt17klf ~R 8: , t5[ JltM (L 27) ~~:t{J j !1tlM a 1U jg :is JJ

*. 4

~ e > 1 t-i, fiB ~./'iJ ~ Etb ~. .M. ( 1.27) 5t1:iJ ~ a ~.1!J ffl

iR.

~~~~~~~~~&~~~ma~*~*#~. ~m l!B~*/J\ f1 fFfjll, JiW.1J~llS(~jff~" fflm1J0:xr: (1.25)

ur7U

( 1.28)

• 22 •

i~IT ~:tE f§l 7.\. ~ ~ l£Ef$I ~ r *:rg z;b ~ It ~J!i 1q [mI, IillJ r = a ; tDfE_~J&~t2~ v(, mu Iii (1.28) ::c\l:lJm

l P. P.

&'=~=-

c ~

r a

(1.29 )

Vc mJH-t-f*tt~P.~ 7" ~ft:r~~Mr.]f1i!;s£.

~

;&ttLim :tJ~~~Il1, a 1;;X'fj *- ~ Jltatf8JM!N:tc~ .tip, jjllJ

f± (1.28) :t:9rr

~~JlB@J, ~ Vft JZJUHtt~~~~.

~

~tJLJS.*;;fftf ffit ~ a > O~ EfJ (1.28) ::c\~ttt-t

uJ = J:.i!... _ _!_ > 2 p._ = .... l

.. y~.

r a r

& ct*·thJ?X;:\r.. ~Jlt, ffltEf-f-ip. r .~!t~ v.m thPJla(K?t th:®~tW. =§ () < vp 1t1, tlte~m [2U ~ ~ ~ = vI' 1M" , thi§ f.J !M~~ ~ 1/ > vp 1M" j ttJ!l~ -*HE~, ·FOO@;t5t~UJK~ ~~iB~

J-ty. *~ ~ = 1* rb1 ~ Ef.J1Z.5 - 1'- ~:5t A

1. H iT !¥.t1r.~fgm[mJ ~ jkfflJ AAiEZill, (1.L7) p:: r:p ~ h ~

1bjgiW"_F3JJt1j T **1R. fN(:f~~AA T R1faJJ*1 ~ IT ~JnJf?J3ii fJS ffilfR ~jEdm ~ TIIT tR n:aJ,,,/i- - e~ ,rnllt Oit~

. -

(L:l1 )

.....

"'\

,

...

'" 21 •

~~ffM~m~~~***~.M2~~~~. ~M*.~

." ....... . .

m-I$:f$, a~/Tl X1wrflrr~m~~ll~fim. @ (1.31) 15:.£

iji*~ftm.lPlm:m,~fi~mm~:m~. ht~?lQ11~m, (1.31) :r\~iEfrf@Et-J, -~ffij (1.31) Jt8tH:ffl7i~s 11J5E~:m.¥lJttJ~lE 71¥:1:1f1!fWJ~=5E1$" EErfTm.1JQ:i1: m l:t:i:JIBlinll: M !j~li~ (JJ\T 0.001), i3::fl:t811m~1± § ~iB~j1(IJ11*7.k£lZr~" ~ :tt IJn.

1'28 = h :0= ~ p.a(l - el),

f}' = f' + r'O' = .u (~ - !) .

(1.32) (1.33 )

M~mi\:~*e"EJ~

fl "+ p-a( 1 - t'"2) " fA. (_! _ .l);.

,.~ ,..a

(1.36 )

• 21 ..

a - r = .a e cos E , }

r 10=: -a( 1 - ~ cos E) ..

ftA (1.37) :ct~

(1.38 )

ndt = (1 - e cos E)dE,

-g~~:7ttB*, ND

B - ~ sin E ~ nt + M OJ.

~ n(t - r ), (1.39)

~~~~~T~~~~~~~.m-~~#,~~~* 7ff~J!J M 0 ~ 'l'" twm T, ~X1rRJ!~fIf1, ~ t = r Jtf, M (1.39) A 3U t§ 1& EB E = 0 t ffij EE (1. 3 8) ~~ 1 Jltlhj r :*J WtIJ'\{§: ~ ~P;(T m1i:ifi: a F.1... rntt"ilJ911 j -r &P 1iJrr S.Mili S #.i.E>:t ~Il.. *r M I) rB ~j( I21Ji§ fIJ 1#.

2. 7g%IL~7t'WJ~~ ~ JilU c ~ 1 ~ ttli19:7Jm~j!J

p

,=~-----

1 + cos (8 - OJ)·

JZg w X11B~, ~:li~

f = 8- oo~ DlIJ i =(J,

(1.40) 5t~P~:hJ

.p

r = (1.42)

1 + cost"

M (1.42) itllJ~, § t = 0 ~., r jgili!J\, ~p IT ~:(£:iEi: 8 ~, ftt~a:Jli El ~ ~i2~ q (~~ 00 3). 9ltl rn (1. 42) :it ~ ~

p q =-

2

i' = 2q.

.

...

I

( lAO)

(1.41 )

til . l .

Ii- 25 •

,. == 2 q = q se~ L.

1 + cos f 2

(1. 43)

.t§EY:O'jffij~~* (1. 32) 5:t"E1 ft:XJ .

r:lf; = r2i = h = v' p.p = V2p.q , ( 1. 44 )

k1. (1.43) A~A~

2 tg 1... + .1_ tg 3 L = V 2p. q- f (t ....... T).. ( 1. 45)

2 3 2

~~~~m~~~M"_.~~.~~~~~~~*~~~ r', ~~~tB:l£fT mtlili 8/.i E8Bt1tlJ.

fM¥J~tftit#:tE-~~ ~ :r.t, t£ 113 00 iJI: ttL Jt! tt. JJtt ~mJrJ,J!!!mfWt1EtM .

:t£OO 4 4t; S }g:k~ ,tiL Tm.~, n ~ifi 8 Ai. & •. :fEi1V1~tl!ttL~...t, 1i PI' r, -:kJlt1~lj I = t., 11 ft1~:f.f JE tir1i ~ ,::; ff] ~ f& ~f-F fi3MJg

(rh 11), ("2; f2). EB (1.45) i!:_1lJ:fij

y'"2p. q-~ (t1 - r ) = 2 tg ls + ~ tg3"1.Lt

2 3 2

-/2". q-~ (11 - -r) = 2 rg L: + l_ tg3 Jj_.

2 3 2

• 26 ..

4",/2; q-i (t2 "'"7'" t1) = 2lg t_ - 2 tg·lt

2· 2

+ ~ ( tg' ls: - tg 1 h...)

3 2 2

~ ~(rg h_ ~ tglL) [3(1 + tg 1L fg i_)

3 2 2 2 2

t- (tg ~ - tg1- Y]. (146)

iQ s 7fJ PH P1 ZraJl¥Jm!J{, !1l~EBOO 4 ~~ft3~ SPIP1 1iJPi Foo.x*:

r = d + d - 2rtr)cos (11 - 1~) = (rl + T:lY -. 4rl'lCO~ fl - 11 .. 2

(1.47) jt~-tr~B'9JEffl %63 h - i, f8~Jfliffi~, ~ #1 - h :t£5B~,,'::' ~ ~& ~ ~ 1£ -5 ; iE = .. £9 j{~ttJtitlf{fit -5.

~?~lJ... (1.43) :i!:UJm

( 1.48)

ttA (1.47) :tttL~rtP~

2q (1 + tg. ls: tg h_) := ± v' ('1 + 1'1 + S)( TJ + TO! - S) • 2 2

(1.49)

'>(M (1.48) ,:a:;]ImiiJ~

q(2 + tg 1: 1z. + tg 1 h..) ,.,:= r~ -+ r) ...

2 2 . ~

(1.50 )

• 27 •

••• "_ I •••• ~. - ................. o) ....... __........_......--~--- .. -- .. - ., •• _ •• _.

(1.50) ~~ (1.49):r\;~

q( tg ls: - tg iL):;II

2 '.2

~ (rt + ;-2) =+= v' ( r 1 + r, + s)( r I + r, - /i ~ _!_ [ (1'1 +. r) +- .J') + ("1 + "'1 -- s )

2 -

+ 2~ (rJ + rz + s)( '"1 :+ "2 -- s) 1 1 - . -

111= -( 0?+ rz + $. + .. F, + r~ - 1 )~,

2 ..

(g h__ - tg i: -~ 1 v' rl + "'2 + $ +- F. + ,. ~ __... s )"

2 2 v'74 .

(1.51 )

J: iE 7f 751ft .RJf.{ iE ~ , 1iJ M l!3 J::_m.

fd. (1.49)~ (r.sr) ~.ftA. (1.46) :rt2tEJ;}tarFoo:x~: 6~----';' (/1 ~ t1) = '(rl + "l + I)~ =+= ("1 + rl - S)~ .. (1. 52)

~~~~~*~~*,~ili7~.=~~IT~~~~~~~ J::IY-JrtlTG. .. iE_ftllMr~~*~ .. (1.52)~;(Jtt1.~~ (Euler)

..........,.---------------------._,_--------------~

a~·

3. ~th. Jii:Jg ~ JIB ~ ,. c > 1, a < 0, 4(- a I .... - Q > Q.,.

~4 {ttC~SUIE ~ ~ *" ± §: ; mtl f§& B3 (1. 32), (1. 33) P:1t lt1

. ,.20 -=- h II:::: & = v' plll(e~ ~ .. 1), f ~ + ,.l~J !!:a:: p. (2 + _!.).. . . ..

. . ,. a, .

f±ldt=j_\~*e.ram

( 1.53)

(1.54)

(1.55)

• 28 •

xrrT5Nffb~th.~"lf \ a,_ + ,.1 > (Jt", "i.tt~Jftmrltt~«t~H AttN

BbIl;:F7'iJ .

~ a1 + ,. = d~ e' cos h F ,. }

~ (1.56)

r =" a~ ( e cos h F - 1).

itA (1.54) =j.\NJ~

vat = (e coshF' - 1 )dF:to

p(J -'I') _' ~sinhF - F. (1.?7)

~~~~~~~~~~~~~~~E-~~#,~$~~~ 5t.~~. ~~ft'lli) Bih;;5!fJ ~f£Mi!i 8 Stt!Jit1~y.

~~~~,=~~~~~~~.%~~ffi~ ~.~M~ Ji:1; !ir~ ~m IT £f.Q~!3Btt~m*1*!t @PJT~~~%~~m-r -~=1*r~M.

, -

z: ~ 'PJ. 11& # 1.5~ IYg fi ill ,,'~~J 7 1m i~~ * ~ mR::, ~re

D~m~~~~~~~B,ili«-~rt@,TW~~.~m~ ~~M~~ *~~M~~~~~~B.

rr~~~~~~~uN~~~#m~R~~~L~-fi if-~mlt. m.:E=~i*- tt~~i*~.~i;t)tR1)G1tt, ~7t1ftr&~F'M .~. ~~~~MOO~~¢-N~~~mili~~ffi~~~~ lQ~mng@? ~71t~l::S3~3(?,~~ ~fl;i 194!~1'fR?t-#lt m ft~ 7C ~ iE JW q:r t¥]---t £*ii: ~ ttt1*~~---1' ~ st~~JE lfi ~~~A~~.~&.~~~,~~~~¥~~~. ~~~, J6oo~ !1!ill~~

*~ .RJ.{:7t·fI!~~~Iij"~.;t, 1Woo~~gln'#~7 :! jXmN IJ'I~-T ~~M~£WHifij~

a, i ~ l' fR 711fr ltR: CJtjE x 1* tfL.ii! ¥ iii JJ til: Et-J. • ;f!f ~

,"

• 1.9 •

.:®: 00 f'F jg ~ ~ ¥ 00 , :tE k1. *- ~ J9 t:fJ f~"l¥J ~~~+]\ lfo. qt ~ _lit oo~~~OO~~~~~x~~~*~~ ~~~*~ffiXT~ B. fi 1i LB m rRJ ~r: JJf. jj:JtJ!i it Wit£li tY-j !31':t( B, j:l4 flit7t X

r-- ~

i.~;) 00 5 q:fi.2J9 N. ~7~-AULiiiJil._XR. ~12l~?t . .a (~l5

............... ..---------~ -

hfl ~J 'Y .9.) tF~ ~®Jf F.!.. (ltD X ~ g,:-1i JiiJ ~ ~ ) ~ 'y1Jl S2 .~ T lV ,

!II 5

Jl4 iZ ft ~.~ W~, £J.J.. 'Y' Jf $ ~ ~ ~t~!tt tm ~ jj rPJ C &~ i:m~ ~

~~ .

~15lro)ttii. i Irq fijtrL 11!~:ffl, iiPtE7t-~R:tf:) titifllE:1irm

~

(:iE -4b 15 ~ ) fi:U .~1E JirRJ (. ~~lJU1i ito) zft3Jft:l X 1ij; i tB

{!lit n fi1 }t: :LfaJ, ~ 5 cp iii ill T J < s. f.O i > .!!_ ~tA{£!t {ill

2. 2·

m~~~~~. -tm t!l, tJj. ~liifF ~ ~ ffi, "EJ~f-f.~ ill Q, , ~ JE

~ .... _._----- .

3/.."

fR5t1ft~ a, ".~/I\~.f*ttLJS~*/J\ftH~:fX. e ~1n JL' $; a 1£ftlmttLiJ1q:r~**12; :fi:~fUI~t1L~rpjg*-±.t£, m al~~a ~/J\; 1±fM~~lh~*, reT a ~5E~*~ m*ii,~ p :Wt q = p/2 .ft~. m T·~* ~ __

p = ·a( I - e.l!), h = v' PP:!I n}. aj ~ p..

l2iIfrn m p) s, n til)UJkj, tt~ a .. lDl1D~)t]g

.f'

r='-----

1 + e cos. (e - w) •

• l{) •

!J"j_\cf11iJ~ ill, ~ (J =- (JJ ~, r ii./j\, IllJff ~tEili: S~. "El:ult nr~, w 1;) iiI fl BJj~ 1¥J:t&1fj, E~*,j\~Mit&~:rJ.JrfiJffiim. ~MkM.~*~*~A~~, Ww~~*~~~~BA~ $J .L;'a]~~ X ftj ~ mlE:1J.3t 5e: ft.J.1n- fiJi 1E iW 15 rtilit &: , PQ1!tUi E

...............

l!j~~ (l) ~fIl(jt~fj-~JE: B ~ I1 nIt). "

T H:'-: # ~ ~"~th3ii $ ~j!f\~rr m:i:! i!i 13 /.J. ~"~J-j{U 4 {E :;trfj L@t't]fl tP:) fit ffl M 0 =: - n:r!l ~ 80 .r= M CI + Q + co *f-t ~ T. ~ -F M 0 It:JjJ:X!§TIfiWt't.. r ~iHlE,€i, ~j{Ji!lJftJIl T ~81 iiU ff tiL J!i___t ItJ Urii, Ji.x 79" vi ~ 1T M jg lili~ Jfgt.{ .

~~BmM7~#~D~.~~~~D~£*.,X~ t!& 7(1*~~~JLifift! tt( 1tLJl41&t$Jt~~*). ft lBiIL~ft:J%fL:@f&tt

~ .~

)g Q~ ., a (~p, h!J n'), c~ 00" u, (~T'~ so)"; WJ~~ttLJtlI¥g ifLilitF1.~:XI !J:! t, P (~ q ~ h) ~ to, 1:" ~ ~Ha~$JL~ I¥Jtlr.J!lftlti: j:J.Q, t, al(~p, },), e, ro, T_ jt~Q, i ; ro=-t-:ii:11:IPJ~ n ~fn~Jitt8&'ji:ff*, EBT~~Jtf:1\b~~J]~, ~~ttl~{r]MJ

~m~,~~M~~~®$*B~.~~ro~. .

r®~*~M~~~"~m~*n.~~~~~~~. m~~u~~~~~~~~~~? R~M~R~(*~~~ ~J):Jt tJj * , ~ l' F1 :§~1E ~.:: 1t f:J:I ill J&.

§ 4' 7f~:fJ.r1jfl~~H9W~

~M:7(f*tfJ~JBmJ!lt-tJ17C1*t£fffriJ~~U t tit rB {1r~, ~~~~m~.~-~~~, ~~~~~-.~~OOt~m ?t . *- 11 Zt!!i#;G~ M!€ltE tt:1 ff1 ~JJ t t+ ~*'D lb. B (:Mf mD), I (tM tk1 ~ )fp F (~Ifu ~)~ Jii*, 1* l?1. '" tlro tft il1 ::g ± , t§ 11 ~ 'fI 1. {£J~ ffl itr .

.

1. ;ff{jum%tLiR~.J§~~~:fr:¥J (1.39) P:, tiP

.. 31 •

E - ~ sin E = n(t - 't). (1.58)

rOOJ1e~aA E ~JL{ii1~X.

00 6 r:p ~ :f{j 1I1J rr w. th. m, SXJ;i(JB:- &T#fjffill~~ 1.\. 0 Xlfi mn~ g:.Jl), tt, tr ~ l.KlIT E tt fp-~ a 1!.. 19; tE ff ~

nll----=--~~~~n Bt~g I 1ft ,fjmt£ p a;tERt~J '( 1M, fT ~¥tt£ifr 8 R 11. on llP~;fMlMP¥*~ «, " l?J 0 :}g t(:l JL\, ~ Q "1) ~ GfF mn , .tit (i1rnl·l1!t

":mff§£r'95'~~mu. :P}M p BfF~

........ _- __ ..........

MPR)~~~Oll,#m*PR~~~~m~~Q~~ ~M OQ, mu nOQ jij.iJt~Bt~J , BtI¥-J E. rmfiIE~JZ-~.

" .

IT m. rUJ 1~MiIi E B n JlJ p R 1fT :f3lii¥J jjj"iG~_m ttse,

IYTt2ll as a:;J 11:11 J9 (t - 't").. fffi:A: m:~ mJ Jlij T It1 r~ pq , IT m$J & 1:3 tl Ef.J iti~ ~~m1' Rim R'g li ~. rn -r iii tRim m: ;g ~ ~, lOC T[B]llj* ~~il:=

Ell 6

, - or = nsp oo~

T ~!6oo~·

(1.59)

#{j ~ iiI ~ ~ 7~$;i Il!!1I¥JN"~, :tE ~~ jj:~ r.p, p ~ Q .~E8 ~ j; , ~~:Jf3.-I1SP ~~% nSQ"~N£", E§Jlt:;ff*~:

nsPiii;fR = nSQ OO!R

mlliHii~ :7~$WIE"rm~·

~ (1.59) j:\lt~&J1~

J - 't = "nsQWSt

T j'~ *'" lQi fffi !if

(1.60)

:.. 32 ..

al .1 - _"

= -- E - _" OS • QR

2 2

a" Ell . E = - - - a eSln

2 2 ~

ffi] OS = a ~ ~ QR =t a sin E, x.!1~~ 1M11ii.fR~ X'al; W m* ~ n = 2n:/T, .u!IJ (1.6:0) ~~n

a~ al.

n( t - T') -2 E -- -2 e sin E

----..::......-;:......_,::_=~~---,

21C n-a1

n{ t - T)" E"- e sin E .. "

~~~ (1.58):it.. i!ttUEOOT E St£OO 6 r.p EEl jij aDQ, -tR ~~ tft ill 7 E!t:1 JL ~ ~J( • IiI rtE lIT. 8 .¢.i. n ~ ~ E = 0, ~ E~ffin8£~.~mOC. ~fi~M~S~lli~mfi~~~

.

Ja:~If;j-, E JA 0 ~Mit1ID, rr~:IE¥fJ9M$Yffij~1f;j, E - 1C/2; ¥} m£~tE:J.~z. 8 B tr lIt ~ E = r; w.itl~Jt:r ~~" YlU E fI}~~ ~1JU ~ ff ~ lQIfJJiIT: 8' B, E m1m ¥~ 211". ~ 7i:f* 1J ~ I=F ; E Pl.f f~ fIm i5: t.i.1f.J •

~

M = n(t - 1'")~ (1.61)

. W~ § t =- l' at, M = 0) RPM 1B.~lJdli s ..aJ51jJ~1Bal; EB T n fi1J>ffl~, ~ I m1.J[] lit , M :R:fSJ1;J:ld!~{t(:Ett1.m). 'M -r 7f "M!i m-}Jn -1' m m ~" At liJlJ lE 0 ~ 13 :ltl!:ltt1.Jo $~ 2 it' .. E§ Ilt"re M m.t 1!t:-¥lli.~ftJ. ~~) ~ t : 0 1t1, M a= -nT = Mo. m.tlt Me

~

7'9 t = 0 IPt tB .lfliB: g jfJ ) J!:~~ M Q FB~~itj(. (] .58) A ~

IT ~ fj] § ~Ml::lliJL fP11i ~1t ill ~, !f.(X P4 ittf if 1P.;b}j~.

~~

2. rifJ~*tt~7f~'1phJjm~~~~ 51 A_iJ2 i[ .¢.\ ~ M

)J§ _, (l. 58) :J:tJiX]g

E - eo sin E = 1J( ~ --:- e ) ~ M. ( 1.62)"

.. 33 •

ifpl:0: ~jJ'=Ej ~:fl::~hA.e 1a1Er3M {H )3/<lli.m$Z~ E lll. ( 1.62) ~~E~EM~~,~~~mMili,~m3~~Wn*~~oo

(1) Uiftit:.. ~1ti4JL.$ e ~* (&~]twff m ~ ~ ~ Ij ... IT JL), !i!IJ b.' ~ M ffi~~ $-) (1.62) :It-.:iJt&~11

E=M+esinE~ ts, = M, E1=M+esinE.', B 3. = M + e sin E 2,

.........................

(1.63)

E. = M + e sin Ei-h

i ~*, Jl-tH ~ Bi ~.fi.. -1[JfftJ s, ~ E;-l,a-t(Hwr~3jt ffJ.~Bt~mJ ~) ~ 11:. .4i~ e, all ~]'(1.62) AB1ift¥. m (1.63)ltti-M=1l~*, E, Mm~m~!lfF~'&. !4imoc ~$&fu~~~@~~~e~~~-~~~m~.~~~;

E = M + t' 0 sin E.. ( 1.64 )

~ e $X*~DlU!IXMfF E. 1M ,~tt~lt*$~ ~ffltjfijWi~ »«.

(2) ~~atlEi*~ (1.62) 5tlfx.vttfriiJ~ (1 --ecosE)AE = AM,

.6.E ~ aM

1 - ecosE'~

( 1.65)

, mu ffl fffn111 ~~ JrJ E ~ iff. ffi{ ~ E l' tiJ~;f§l& a9 :

M = E - ~s.illE

L L l.

t§ "'11 ~~fM, mUlf{ aM. -= M - Ai l~ ffl (1..65) AlftH,m g~

• 34 •

.6E = L:::,.M.

• •

1 - ~COSEI

!\'-11 = E 1 - e si.n El•

YI! AI} ili~ ~ 'T!vl !I ¥JItt ~M ~ == M - M h W_ill

I:t. E 2 = D..""( ~ •

1 - c cos Et

r-E1ltmig~r:E,1j]~~ AM = 0 ~Jt (:tEm~*ggM~pq). (3) ~:Ult¥r!~ ~ ~ ~*Ift. orffl OOMliJt ttl E f8J[i~M:, ~mMOO~~M~~.~ *fi~~N~~~.

__!_ (E - M) = sin E.

e

y = sin E, . 1

V = ! (R - M)~ r

(L66)

fBM. 1:: lID -= J!:t:: (E, y) ~*iF 00 1:~ te. HI:! ~ , JilU-=- BE ~ ~5{:

,

t.t Fr~ E 1H &P J9 *. -.JJ :15mB:Jfi .

00 7 tP, y = sin E J9j£~EIH~,J§ M, c X~, DJ:Jt~1i:

• 3"5 •

~}If,.~J::; y = (E ~ M)/f! 1J~1i~~ .!3Etm~XM~ A, m~ OA = M (~ y ..:= O"!M"" E ~ M). liMA .¢.i.f'F1ri£, 1:3 E

~tfl X m 19 arc tg l) !ltH~~~ y = (E·_ M)/ e, t§t Q ~

e

1?:fP:1 y = sin E ~~~~ !lltl Q tt!J'Wi~,wgt-~f§gB3 E 1H. w.. 1: ~j E, M fr)~ I21JIllt':t fF 1@.&.

3. ;ij"TtJrJI~~%fL;a, :ftJ€itfJ~~ ~ (1. 45»):\~ ~p

Ig ~ + !> tg' -} ... .../ P. q-ICt - r ); 0.67)

2 " "

~m~T~~~"~~re~*.~~~. ~E~~~tm~

" " "

( 1. 67) J:t ;(:p)#ij /9 B ~_., ~ ( i. 67) P::iit£ tg L ~ --- l' = t?\:

"" ~

ft~15f1, t1J!?lM tfi~ mtt$5Cj{~, -armTffi:nri*_.

slAlmWJfi w,~

tg ; = 2ctg'2w :_ ctgw - tg w, (1.68)

tg3.1._ = (ctgw - tg W)l

2 '

= ctg:'lw ........... tglw - 3(ctg3w - tg w).

rtA (1.67) :tt~~

v crglw =- etg-,.

2

(1. 70)

Yl~ (1.69) :r\:iXXJ

3~/f_; (t - 1:') v U "

,..; 2 q3J'~ ;= dg~ 2 - tg "'2 = 2~tgv.

(1.71)

.. 36 •

. .

E§ ut, oj M (L 71) ::r!:MtH ,,; ttA (1.70) it>1t ttl w~·· ¥}ftA

(1.68) ~f1P2t lli f, TR:r~;Ii.~ ..

4. ~tl3~fhJ!i;f§~fBJJ~~ ..

(sin hF - F = vet - r), v.· = ill ~~P:. (1.72)

~ m 00 m f.t.; fN.:J1.5 ' >!< F ff"'.J ill 1~ tl1; &P 1?-

N =\ v(t =:: -r). (1.73)

)' -= sin Ii F , ·l

)I _! (F + N). f

~

(1.74 )

~~~X2~F~~~~~*~~~. ~m~m~~&~~ *ili5IM!~~

..

rt; l * 11 Jfe 1# tt jf.fi,m~ a JL' ~ is 1[.m ~*f; (Xli Y, z) ;fu.i!£

(x, y~z) e1:Jim.

1. ;fm ~th~t~(5l~ ttL~jj~)g

r = a(l - el) (1.75)

1 + e' c os (fJ - liJ) ..

4r.

t -== 8 - w,

(1.76 )

a(l - ca)

r==

1 + c cost"

(1.77)

~ t+ ~ x ~~ WJfi f ~ JL rnJ 1lX q~ fJ.Jlft .. M (1.77) :t\.;aJ, i ~ D at ~ ,. ~ Rt/j\ , liP t /tI bhili. a a~_~ Jlll:.. XM ( L 7 6)

.... , .. _. _· ................. r--···-- ......

P:)Il] , f tIP 7tr!J,..j[i B £ f9jJ£fJ;f& m (!ill 00. 8 ) ~ tndl s: ~:ft* ~~~ s-s 1], ~ ~mrRJi!i 8 ~ u, ·71 tmffl~. t = ~/2 ~/iraJ, jjW fE rrr u-'t ~Il t tfJ IT £ {ll:ji (;, 'J) ~~

!a~~ffijfEJrri2,;fFD!iJ iaWJ~;ltfl-=-t-JaB~: -¥

m B ili:~1fj M ~ Uidi5:Bfl.J E ftlA

)fr~jij i ; TjlijNi~BfflLrti]~*~.

M fi:1j E tr'.l *- ~£t~-Jf-ir fJJ 1J~ (1.62). B3 T A{ ~ 1[~fRl

~OO*~)~E~MMm.ili*~H.~~~~fi* •• ~ ~) B 1E § 4 fPttiii:J: T. r®±~M~ E ~ t Zrft](fl**_ EB (1.77) i\.~f!J

~ = rcasf,

'lj *= r sin f • ( 1. ; 8 )

p f tE7(1*jJ~*,m ~ ~~ r .

~-+-- ... ~ PL.I ~ 1( ill J.?;1rj.

~

1

. r cos f = - { Q( 1 - co2) - r] .. (!'

~¢a':J r OJ m*~ r = 0(1 - e cos E) ttA,IlP

r cos t = J:_ [ a( 1 - eJ) - Q (1 - e cos E ) ]

e

==== a ( cos E ~ e). .

(1. 79)

r sin f = + V rl - r2cos.2f.

= + -J a-l~( 1- --e-c-os-E~)-l-=--al-(-co-s-E- ~-e~)l

= + aV l - (?~ sin E ..

ffiM E ~ f EtJ5l::X OJ5U, ~1T~MjJj; S Bi§1illjU~ B E~, E, f i$~M 0 !sjJ[]¥rj :11'; ff M.¥fbt3m 8.A~Jillf1Jifi: B B_B-{, E, f ~ ftM 1[' ~:tIll J~ 2x.. Etult i1J ~ :t sin E IRl sin f *j}!j~ JAj ~ ,.. Me

•. 1.8 •

J::c\tB~~ flNt*iE: ~, ll~

r sin f = u VI - .:2 sin E . (1.!! 0 )

(L79)~( 1.S0)tt~lli 7 ME it. f, f ~~Jt. ¥fEE (1.78) ~ i!P ~ij. E:t 71 l¥Jtt. ~:it.

fffl1:t:: ~ ~ ~ ii rHJ G; r , 1[* ~ f ~ E Zfal i¥-J * ~ ; UJ M m~m r = a(l --- e cos E'} tt}.J~P~

f cos E - ~

cos =" ,

1 ...- e C(JS E

" vi 1 - (2 sin E

Sill f = "'

1 - ccos E

iAjE ill E it;)J f E8~~. M 't::1flti! -sJ"k1M tH EE f tt. E ft-J~ it,~P

E - cos) + t

cos - ',.

I + e cos!

• E VI - e1" sin f

Sln =~--~ .....

1 + e cost •

(1. RJ )

(1.82)

-,

(1.81) Ji:iEBJl2.tJ£-~i\ij{t. E8 (1.81) ~~

1 + cos f -= (1 - t) (1 + cos. E ) ~

1 - e cos E

,I - cos f = (1 + e) (1 -:- cos E),. ,- 1 - e cos E

-=~m~tiJ~

Ol I 1 - cos t 1 + e : 1 ......... cos E = 1 + e .g l_E .,

tg - - ==. =------ ~

2 I + cos f 1 - e : I + cos E 1 - e 2

7f:Jj&P1-~

tg _L = f1+--; tg _!_.. (1. R3)

"2 -vI=:- c 2

1E7f15iiW¢ffiEtft ~r~;f~LJt1 E~ I ~AEJ( ~~ (1.83):r.tti

g«i J~ ~ Jf. '5 . '

• ~9 •

z. #m~~thi!t.~. Ef3Ea~~t.JS-+Jl~ (i.45) ~tn

2 tg L + _! .tg3_l_ ~ V 2pq-~(t - r ). (1.84)

232

~~ffu~.~~~, m~~~MM~~W~tE~~.ili t" }1,,:8;.~ t < T a-1, .l::ttE~ ~1fl> -Mc.m.m.l¥1 1 < o. t5hlttE

. .

tM~~tJLJ!r rp, f ~~ 1I!:Il -x- < f < 1(.

;f!l m th3§t71 ~

r = P = q sec2l_-,

1 + cos! 2

(1.85 ).

OJ EE f t-rJil: tl1 r ~ l~ll1t HftJ~~ .

~ = r cos f ,.. 7] iii=: J. sin f,

1LtiP"EJId: if ill.

3. 73.1±b ~ i1L iti t1t {£ . M ~ fE rt-J n-1liij ~ it. ~ .ijfj it F (;f§ .~Pfi~~~~®~~~~)~n~B~§4~~M7. ~m

*~A

ale e); - 1) ·1

ftl;;::::;;. ;

1 + e cos j

. , = Q ~( e cos h F - ~). .

./

(1.86)

~ = ,. cos f a= .a:i( cr .~. cos h F), . - } 11 . r sin I ::QIII at,) e' - 1 sin" F .

( 1.87)

t t_§'+ltr.F ..

g-- grJ.-.

2 e ~ 1 2

(-I.S8)

4 .. J:: ® ~ ? fat1 $fL ~ m(5Gtft ill -y bA~1E a:r 111 ~Il , tt. (~, 7] ) §lG ( r ; f) ~ 15 ~ a W:tE~itt ~:tVitit M. Bflit,,: a )t.~_ iSHfifj~*0 (x, y, z) ftl~B'£ (x, y~ z) e9~):\:a

... 40 ~

00 9 ~ 8 JL,jri@1i'jb~~~. *!§i XNY ~_~, X ~#. ?t~nIPJ~ X!I v, Z -yq=/i'~~j;$W~1J1~1. *~ NJIP jgfTm. f.hiS ffD rr xI! J:: Il'919Jt~· ~ ]\f.79 th. Ja ft- ~ t.t., II Xl·J[[ [] J.tt. jJ ~ , p ~ ~ 5E M ~IJ t 1M" l¥J fj m. fft if:t£ ~J;j(J:: (f:J!9: ~.. ~.dt, m ~ nfl.Q JlI f fUth~m.tt Q, co ~ i !¥JJE.x.., !LIIJ~

---

X := r cosPX, y = r cos P'r",

z = ,. cos P Z ~ ( 1. 8 9 ) .

@M ~ 9 ~ ~~W- JH~ . ~ 9

PN X, PN Y ~ PN Z , izJIJlOJ ~( m ~oo =,ftJ g:r I¥J *~ lE:.) cosPX ==:; cosi)cos(w+t)- sin Qsin ((1)+/) cos r, I

. cospy . sin Qcos (ro+f)+ cosQ sin (w+f) COSJ:; (1.90)

cosPZ = sin (00 + f) sin i ; .

ttA ( 1. 8 9) J:.ttlP f=i

x = T [ cos Q cos (£0 + f) - sin Qsin (w + f)cosj]"

y = ,. [ sin.Q cos (w + f) + cos Q sin (ro + i) cos i L ( 1. 91 ) Z = T sin (w + f) sin ; ..

~gt~m (r, f) tt~ (r, y, 2') l¥J0P:~ ~iE"EiJ~!&:Im1;)Jt 't::~ A. re (00 + f) ~- JH[gj~n[tf, ~ r cost, r sin fC&P ~, 7]) ~HJ§q~

x = I I ( r cos f) + ·ll( r sin f) = 11 g + 1l7J,

y = ~ml(r cos f) + m,(r sin f) = mJ,~ + mp], (1.92)

% = nl( T cos f) + 1'J.:l( r sin f) ::::z" rll g + n~7J"

XN = IJ, Nll = w_, np..:= t, LYNn = i .. ·

fT~{£Ht~~ t H1~~* (x,· )', z) l!P 7J rtu~ r tE~;f;F!fd1

l:lBtX16 , liP

z

I I

\ t

" I \. .

\ . l \.,

S

, 41 •

11 = cosQcos£O - sin Q sin co cos i , rot = sin Q cos c.o + cosQ sin co cos .,

.

n l = srn W SIn t.

<- 1.93)

/',1 = - cosQ sin co - sin Q cos ro cos i, I

m2. = - sin ~ si~ OJ + cos Q cos w cos ., ( 1. 9~ )

11.t = COSW SIn J.~

x = J 1 a (cos E ~ e) + 11iJ~ 1 - c2 sin E, I

- y = mIa( cos E ~ t') + m2a..j 1 - e1sin E, (1.95)

z = n]a( cos E - -:) + ni;aV 1 - t:.1 Sill E.

ffl (1.95) J:t~j~J~ME·i:t.ili ex, r, z). .

!t~ l ;fi iifiD:II: f = 511, ffij '1 :Xl &t s ~ [f:ij t = ~ ~ PI

. 2

fi;:, D.W (II, m, , '11) f{l (1"J·~ -m;h 112) gt~ .f ft1 t] :tE~~~~ sKY Z r:p t¥J /jrRJ *<st; :tluJEJ( raJ:i: P = o., mI) nl),. Q = (lb mJ~ njl}, _lim (1.92) P::f.Q (1.95) ~OJmr;:uIl~:lt~~:

T = §P + 1JQ, (1.96)

T = a( cosE - e)P + aV 1 - cl sin EQ. (1..97)

WM P, Q £ E , 11 /jraJ~lf!&~ji, .R{:t(ttfi.:r~1'th.Jta:mtt

Q,. w, i.

m (1.95) EX; (1.97) ~~~*M1~N r = ex, j, i:) ~~ A) I:HTAlPJ.{~ E ~lMn§]~\?jg~,M7ftt1fqrjj~11J~

dE

(1 - e cos E ) - dt = n ~

~IJ

dE

n

an

( 1.98)

ilt

1 - e eos E

---=-r

.. 4.2 '"

(a!n ) (a2n V 1 ~ ? " )

r = -'-";-" sin E P +' r"-- " cos E I Q. (1.100)

kOO~~~~~Wft~~~¢~~~~~~.~~~~ ~~~~~~~mF~t~~~~ffi~M~~*. ~~N~ ~tft1€tgt~~][fiX1 (x, s , ;:) !VZVtf§i.

fB)~ ~ JU-r (x}o y,. z ) .& (x, y ~ i) i:E::t: 1!i5 H~ ~ ~mJ fil. tt W ~ ~ -R. {:;$: ~ fft lim! ?1J!IJ - ~!t~jf£ Ji> f-t-J tiF~;f8 t1Ftf5 (a ~ (5). ~ lit if ~;Jt ill it;Jir (a, B) Rj 0 J:t, i3: ~£ r i1 AlftJt: I¥J Ps ~.

§ 6 tt~£m~(F]~~

J2 1* lET t~ &m ( 112 fg fie ~) *- ~~ 1M: mffi:N:, ffl B fl'TQ]"lJ, R ~ m.r xmiml~ 1H Et~l ~

f1.fJ1jffi~ run ~~.,_J s It\~l!:e$~f,~ (I ~ b), ;itt:P I :XJff

lEI¥] 8 JL~. ~ ~ b Jg B Jtl~. ~ . lilT ry Sf 00 ~~Jt:i!iiIii ~ ffij Jt x $lH~m~:tF?1- @; ii1~~j{€£f8tg.B.~ ~nt, *-f*~ 8 Jl>~~H~1{:~ (r~ y, z) ~ (l ~ b) ~rBJft9~~.st~fJ§1____'~

~F ~EfJ R1f.J ~;ff.; fij ~~ ~ .Lr~ ~ ~ ~:

x = r cos I cos s, f y = r sin I cos b ,

z = r sin b.

(1.101)

t 13 ,

ffU.It PI M (x, y, z) tt~lli (1 ~ b). m~ &'tf.]$71 ~fttj(ir! ffi:1G~~ (I ~ b). agm~ ~ .

~{£*l#M (x, y, z) ~~J (0:, 8) ~0~. m~re8 Jl,x jiiJti ~ *'f ~ ~ 1#l ~ E ·{>ztFJ!l~f,~ *' , ~€iW re~;fiFJjit£ 3frJ JtQJL\ ) PX:XJ:EIf! ;l.\?iFJiIi ili fr: ~.

~~ S- XF v: Z r 1;). B tt\$Jli:mJiJ ~~ ~, X' ~-tB m $) tF?t

a . * R ~ re x $ffi ~)E (1:3 x' $illm ft ) , re y Z 5JZ 00 $] i¥i:wE.:ffi s ffl (Jtm~xJf3) ~ !i!lj Y, z ~gt:5tjjlj~ Y~:I z' ~m:~ (~oo. 10).

19: (x', Y'!I ~') ~fi §!ft9 g. Jl:.\$iBlljij~w, Yl~mfJE~*F

1m 10

,

r = r,

(1.102)

~ .

y == Y cos B -. Z SIn B"

Z' ~ Y sin e. + Z cos 8 ..

(1.] {)2) :i\ttP Jtr M (x, y, z) tt# (.~:/ ,; :)/, ~') tS~~ ..

m (1.92) P:ttAm x~ = I tC r cos f) + l-z( r sin f) ,

)I~ = (ml COS.f - n, sin 6)( r cos f) +(m2CO$ 8~ nl sin e)( r sin t)!I z' = (ml sin c + n1 cos €)(, cos f) +(ml sin. s + n,jl cos g)( r sin f),

• 44 .. ,

..

51 AtJiWJS: p.o r, ,P~ ~ o.. o.. Q~, J:.A~~~g'G)9 x' = Px(r cos f) + Q:Jr sin f),.

y' = P)' ( r cos j) + 9 y ( r sin f) > 1// === p.( r cos t) + Q <:I ( r sin f).

(1.103)

p ~ = II = cos Q cos w - sin Q sin 00 cos i,. Ox = I). = - cosQs.in w - sin Qcosw cos i, P)' = m 1 cos S ........... "1 sin S = (sin {} cos co

+ cos Q sin ta cos j) cos C - .sin co sin i sin B ~

Qv = m,2COS8 - nl sin e = (co5Qcoswcosi - sin {} sin w) cos 8 - COS W sin i sin 8, P,* = m1sinB + 121COSB ....:;. (sin Qcosro

+ cosQ sin uj cos i) sin 5 + sin t» sin i cos B)

Q.:II = ml sin e + 11..1 cos 8 ~ (cosQcos 00 cos·; ..

- sin Q sin iJ:J) sin S + cos co sin i cos 8-.

(1.104 )

..

W~ (P~:J P)l' P;,), (Q;?;, Q~, Q~) £rPJ. P, Q 13: a JL'I:#i!I~

~*~®n~~~. .

~re**f;Jjjt~-¥3$JJ:lt~t\ E. ~ (XO ,. yO, z") ~ff!Et¥J M!~L\$~][.1ti~jF> tt4t (X', y', z; ~ffi;t~8i1j~/t.l~J! 11 1f:l ~,f.,F ~ trW ff

~~ · + X' x = x ,

r" = y' + v',

" , + z:

z = z •

(1..105)

fFB~3t.

)I:fIJB:T (x" , -: ,. z") $tJij" ffl fiij--l\!Jta9 JIjij~fFf.U~~

ff.~~; .

. ..

U f

% = pcoso: cos d ,

I~ + li

.y = pSln acos ~

,~ . ~

Z = pSlnu.

(1.106)

5ftlli (a_, 8) ;fUfj- JiiUi6!jG\fBi.8. p~ T-J~J~a~CR:. ill~~m~~~p,a}o~~~~&~,~~~T~~

I. Jtf ( 1 + I 06) P:;j( ill ~ (p, O:;t li) ~ ttf!A:"\&.It , rffi~ jWJ¥IJ f¥J (0:, 0) ~.P ~j&iii (YJI!~:I"itp..) &]1, fI~fFRif s· m&i:& iE. xt $X;illi fY-J 5'Ci4: ( ~ * IT mfU ~.Q: /bIT JI ~ ), _g ~ ~ 7C i* ~~imll{M (a, 0) fFm 8 fJij~&j£§tffJ(~~f:$OO*x.:~15 .)~ xg-Tf~ifi:tS~1*(tm)j~~A~.JlJg~)ffllm~aiE~~ fi~~a,~£**,~w~re~~~~W~8~~~~~, JlftJ~iff. (x", yN, z") fF7ffl!&~i&.1E~,. :pJffl (LI06) :it

. I

ttlf (p, 0:, 0).. I

2. :tEtt:JJ:M~q:r,m mt¥J~5t 1.;i..~.Jafo#@l$~~$i.~ ~ ffi7G. *f JjIJ~.ih.i1imlk (Q; w, i), lt~~jij s , ;tjJf3f(.J:ifl! ~L\~ i@i 11 nt~.;t;Ji (x', Y I ~ Z ~).. Y.o~!1t ~ , mu~x-& »;~:R: fF

~~&iE,~1=t#E-.

. _ 3. iJ.L?JT~~ (a, 8) ~ft-~~IJjJlJ~-¥{il:., ~~~~ ~,.~,~ff~aIS~~m~mm~( •• ~m*~~~ B).

§ 7 =1*lhllitEAift:t$~n~~idJq:. ~Jftm

Yo * re:!m Ef ~fiit!.PiA , jffi EL~~ mjt~.atJffiJ ~ ~ am A ~ :!tB ~ _]I M ~ ja l;b {g~~1' -=1*rnJ M. ~ ~:i!;t-r- 11 ~~~f=:~ lfr

~~,illili~~~~-~~ffl~~~~ ~~~*fu~m~~ =~~.~@m. ma~M=~~G~~M~TW~~~

• 46 '"

1~ ***tt. MJtI!ffif:£MAit!:I@~~m.) 1t~~"'*-~ ~*!j'I'iiJ~. m-wr1E~m1J~i-\: (1.25) ~

tJl = P (.1_ ~ _!_) = G E (-.£ - _!_)"

r a . r a

-i3:m~ E ft*ij1~ffij., r ~*frj(§X;_1Z~)~j~Jt'~ie •• ~ tEtillOO ~-!t, Jj1)J ,. = R (:t&~*~).. lJ.. (1..25)-Jtm, a ~/]\, !iW v il1.~J J,{tE Q > 0 ~ tlPA lIm tft at -f* ~ r:J:I i-.jiB ). . m.~tm ='-= ~ ~M A ~ ,Jl~ ,~IJ a ~~!j '\~.:lE: R, f2_g 79~ a < R, JijUtlt ~ ~ ~t~~ Jill jj" t.R:r±:it!! 00 ~ M A ~ JI~ ~ ~/J \l8!st:}g ~1' ~

f)~ = GE(2 _ 1.) = GE

R R R '

(1.107)

-0 m~ GE = 398603 ~_m.3/tbi, ftAfij _

. .

VI = 7 .. 912~ M/tl>.

!ill 00 ~ M :k.llTi~1m .1tl!~ §11J!bft'!J. /1~:i£1t, liP N ~ ~ tnJa~gr,JU1Mt1f!;=¥iE~. ~icjlg VI' m~EB §2~M~~:1U

~

f)1 = rz VI = 11.19 ~m/tv... (1~108).

MJIf! OO~~ *i1ifit§m_*~8 5ltJlm~:a/J\~!l, JILl it!! =*ffi ~tt" $~1'"~~~~It1~mJmIJ~ AJJB~ 1<~tB s l

~......,.._,. .

tJ.

~k~~~~»~~~~~~n~~~~~~~~~~ 7E7t f!J m jtl! nl¥J ~$ti ~ OC, ~ xi! k!J ~ M.~ OCtJ :4l/1~. ~~,:kfrj~Mi.AImB3·51tJih~~~Afiffil1T*IQ3~• 47 • .

~fM~~tr v:

V = /2GM = 42.4~~/&_ ,,~ .

(1.1-09)

. .

Jt q:t M Xl :t: llB IT& ~, A ~ 7()( lfltrr..

ffif:till lftB 0$!i i1! ~ ~ V C) = 30 1} lEI tP, tlJ.1< r.i:ffiX1 T~

- .. .

~E0.JJ,,~m:1g

,/ = V - Uo = 12.4~!!/tb.,

@. v ~ m. ~~ *- frj lit~ Jm 1!r!d!~ sIn :ijj lit £8 ~ a:; ffii tE!it! 00 jtMl8~Jj[§Z.~*e

. . -

1JJ!t~:Jt{f15IA sltli'Fm fl!~:

.~~

. . .

. -

( E )21:50 -

P:~ a= A Ai = t930000~ _m~ 1 ;OR ~

~;ru£ltXl ¢ Jt:." o; 7!J* ~ag~oo ~~rfi]~~}t.J~~ffj 5! 1JfF

'."- ... _ .. ~

mm:~, ~*rm·~lli~m:~J§ ~f!.7§m;;t~a31Q 51.

~

. ~.f-f. ~ . ,.

.

~) . ( 2 1)

tl -=:s GE ~ - - ..

. P. '!

(1.110)

.. ~i&oojtti~&]g ~~;m~ ..

. v~- GE(~ - !).

(1.11l) .5t~~ (L 110) ~~14 ..

. p~_.flrJ=G~r:£.·_ ~')-=2GE(1_ R)" (1.112)

\R P.· R _ P.

.: R

ruT p .. it R *~j;, ~~* -l}li,.t&

: P.

(t.itl)

. -

, 2GE

,,2 _ ,,'"2 ::;::!.:t = vl

J ._. . R. :a

.. 41 ..

.:r.s

J ~ "

Vl=~ v1 + t/1 =Vl1.19J + 12.41~m/;fY=16.9~ !l!/tf>~

:i!itt ~~ .::. ~m i!!t. "

2. -jJ£ It~ ~ is-::*: fj \ fr!l *~.. i~A"~ Jl. ~ ~ t::ttl! iIfiJ:rfjj !l :XJH ~~AtiLm~ (![J.

" , r = R + H ..

:iZm7t:tt~rm~ttLJt!~{f(,lQ~if£tl v tJ

tI = GE = GE

!II

r R +H

(1.113)

~*R~~~*~. ~~~~.~ H~*~"m~~.~v ~ Jj'\. ~;f$1l?t 3f r ~-" fJtl m ~: 2M *1L iSJtt*£8 Jl~, ~Jjj ~l¥JllBgr.'J\.. i3:w.~:J!::;r::~Jr-J, 0" jg (1.113) j.\JiJi~l±Hr3 jfflm:~ JZlil1£~ iiliJ:.giili l¥J iMli: , ~ j! ~ mI J: I¥J ~ M:iI!lt ~ ~9: ~~OO~~~~~ti.OC~~~'ft~~~~H~~.OC~

.. ~~ GE(! - !)-

1tL~r-J**f~ a v= R + H~ ttA~

2_GE(2" 1 )

vo- _-

R R+H

-= 2 G E {1 - " R J = vl [1 - R J

R "2 (R + H) ~ 2 (R + II) ,

" "

~q:t fl2 ge~~'='¥"mimeL .. "

!l1IJ

v = tJ 11 - __ R __

(I "lV 2(R + H)'"

ill (1. 1 14) :a: ill :fi" tH, H .i!*, ;f§iU FB Vo fu~:*:; § n ...... CO

(1.114 )

.... If 0 •

~~~~~M~~~~ili~*~.~~*.M~OO~* £fJjEjijtH!f-.j" ~ iEfl*~~1ijJ~~i!!fFm; ¥"j~.,. EI3 -r~~)j.~

(7f M; .bt Milt ~ ¥ n.1: 3l , itt A IB ~ tlLi§! Itt &. ;tg ]j( Sf!- /i ~ ) , 11! {il! ~ it 1Jl~ . ilt~ ~J:!lg ~ Miffi; ~l:t C 1.114 )~fti * 15 % teU.

rn T .]2. ~ fal. * 11 '\ ~ ~JI~ ~$ft: mi ;UJfT "ilJ ffl7f if.n ~ ::

JE {$ >1t ti1 , ap

(R + H)3 = GE

TJ 4,1""

(1.115)

3. i!A!@L@pt~$] ~fOiaL!JtIP]·J!mthi1t mISe ~ fa] ta * ~a ~~mRM~m~~~M~.·~M~~~~OO~~~~ ttLiH*Ntt .

:li Jl &:f£ .A ilL ]it IM"fPl jff! J L\ ~m.1iJ r, i!1i:*/b~ tJ~ i£ I . ~~~~~ar~~~~~m }';J a: (.!l1 F!l 1 1 ) .. !itU'!J'" a 59 e~ •.

lr 1e}_.AffjtJ~:&t (1.25) ~

~

n

m ll.

. -

t:qt;1.M lli#f ImtiLiEt**~ a •

mllttiJm,¥*~a~iffiOCtfJ

,

/j~1~*-.

~ 7r, 115 ~ tE ¥][ T ~ ~ 15 rPJ r-J?t:li:X1

rfJ ~ r] = tl sin a,.

XEB*~ (1.32) fJi

r¥i = h = .~GEp -= .y'GEa(l - ~),

ap r u sin 0: = v' G E P = ..; G E a (1 __:_;l) •.

• 50 •

.2 J • .J

( 1 ... ) r tI Sill o

p~ a - e" = GE '

·(~.115)

~.LIt p ~ e Mt liJ lCl :s}t til . fi EE ·tJt:ifl1i @

1 +. e cost

.

(1.117)

-IS]" M 8J JtnAt. 1ti t ~ iX m.EG ~ ~~ r;iJ kl fiirj 5E . f5I ~ bA. 00 11 PI la. fitH! ~.u < 900.11, t .RtmtE},I'?;~,--=~~&;~ a > 9.0° ft.t,

t f!.~Eft~= .. RY~~&. ~PJlaEH cost·-ijD5E f Et-J~~&~

t&~~Wr)~ tfJ tB f ill, :flJ m (1. 83) ;r:t

(1.118)

E - e sin .E··= I\{

(1.119)

~.!f} tB Sflili.9. jij M. Y...MM ~ ~·X

'\f = n(J -- T) ~M tf). r. ;tt'-F -1fZ.i1j 1lIX£!t n ~

n = ~ a-liz.,

p

(1.120)

(l.121)

iii 11

.. '5.1 •

I ~P~MIM"3it

f~.llt:Xl 11:; titil.SJlliiJ:(tg =. ~.ttLlitf&lk a) e; 1: ~B)j( ill. ~ j~.-1'tni!l'*1t1P1 JZ~thJl SJZoo~$~~*"~~.tP ftgJi tit fr * . 00 12 ~:f:t!! JL"'ztF~~OO ~fF ~. "* mu GN D' ~;$J!; . G~~#re~T¥~~~~~XE; N~~m~~~~~~ 9,. ~~a ~ D J9 _]JJI~.i1t:A ttL ii~JtJ.t~~ T_q:. fII JEt $ ~eg ~t.t . * mD NDS :X;]I 1i;tJL;iH ; n ~ ttL ifll!I!&~; s ~ JZ ~:l£A%ft ita: 1ft tt~ f1t.fl _ P /3 ~tV1,· *- [fiI[ PSD ~t£:bt s .ra ~ .:r- tf-1Il , 9Jt _ ··s )~JB :I:illlM ~~!Jl79 (~, cp), mtl EB m 12 I:iJ ~! G l\f = QI (:ft 3C E~J:t!n~l!t£tr); Nl] = w~ ns =-= f, ND -= .t - 'J' ~SD c= 'P; LSND ~ iIL~ffijgi.

, $JL-;rnru~-Ttr OO~:Rib ~ Q, l3:;!E::$.~*mtt:J, T~t£i&: m.Et-JB ~.J9 l, rp, g." ilJM:IfMJ;j(oo~jf§*, SND ~flff3'lJ

*~:

cos i = cos cp sin Q .

.

sin (w + f) = ~-il-

sin ,

( 1.121)

cos (ro + f) = ctgQctgi .

sin (A - Q'_) = sin (00 + f) sin Q

cos (1. _ Q') =:I cos ~ro + t)

cos ((J

m~~)3::T~ l2l.fi tH i, to + J, ,1. - Q~. EE -r f B tE (1.117) ~*lli, m.dtaJf!} ~:9~-=:'1'tJLJHmlt ;., Q', ro.. 110* 7lXB ~OC~ EE ~;t iR 'Y\f9#, L9; ~ Q, jjiq a === Q' + s; ;tt rp So J'gJZrAt1t~Rt~~~~**rerflf1!Jifl'j!l t1J .b.txx1f- m~ ~ tiL

..

A·llii _1l. m.E1!mm: m~~m M T :l$JI)$ ii!~ ff; ~, -tB~~

J::i£ B':l a, e t i , Q" W Jr. .f1J m E{fltt JJA ~ _QJ£.((;J ~Bi *

• 32 •

1I1 ~ JtJ~::_ffi~Jt'\~JEil~L~~~ (x~ )', z)~ it_0fi: it~ (1.95):c\~ m~SJZ~~*,t~~J~U;gniJtU:it!L~, W3Jffi (a, 8) lO iI ~jlJxm m~:iti!2 ® m ${ p ..

ffl'=' f* !~M ~ kl ttitfi m~~IDtn-tIt Jli 19;tt B':J -~n {~15 ~. JX!I!RftmJtq:t if~--jf$ ~ ~p ~7J~ ,iZ~!f1LJiX~4 f!t .. ~ (Hohman) th Jfi " .

7'G"i'Yr~r~;r~h ~~M :k.itre9flf62: ~ ill T~M~ i!i ffi jj ~,orrerr ~t1LJHi1)iA1i1~~JFt, ffijH.mtE~jflnffJ:9

k.l jcm /'9 t¥lJ , t9: r * ~ j( m tiJft*1~, ffl~X$&fF~* ~lflur. pm 83:lfJ!BjCfUk~e3 ~

t]J$Jt m (~f&£f:;f{t * Jisg tit ~ W.fgtJ]) F8**~ Q* fg (moo

13):

. 1

til * = -( 1 + r *).. .

2 '

B

w.~ Q* > 1, ~!Ii!~ifLi!J: E m 13

~~*m~m~~a~,*m~~~~B~~~8~. m&, !kiitE E J.ilMiBJm~ v .*:XJ

v~ = GM (2 - ...!.) ..

fl*

@itllBftiE E R. ~ ~ ~ i!!OC (ilill ~tfLii) Xl v Q: v~ = GM,

;ttg:r AI ~ *m~Ml.,,· ruT Q* > I, iOC~ v * > Vo., ~

., Sl •

. P~=V*~Vo"

!ij~ v~ ~ * Ji1j 1± E ~ fl; xtr J&~ ~ ~gr, ffii JiJ! ill 7:it!!~ S , 1J ~mG~~~~ ~M~~--~*~~M~-~,~~~*W _& %,t ~ If[ tl;:: .11

;ttrtJ v 2 7:J ~ =- ¥ 'm i!!~. r.H lit OJ >it ili v *.

M~~m~fim,~~n~~*,R~m~~r*&~~ 1:::11 JE.G-jthltl¥~ '-*,~ITT" ·t§$:fG a~, v *&tcj9 aK-~ V Mo. %t T ~ :fi ~ ~ ~ 1;JJ tIt}2B'~ ~ * ~ aPl~ iif

iJl1;I = _!_(l + '-w);

2 .

@mT r~ < 1, ts: aM < 1, ~mim$Z.ffJ V~=GM(2-a1J<V ••

J!iJt:mt v' = Vo - II~, "lim;fil~~trt!lii~Mj£l:( v~ {r.J~

.w~ ~ ~1 if£OC V,K.) v"m I J .. T~ .::::. ~S ~Bt) :Rf* ~ 111 EJ ~&nm~~~¥&m~.ffi*~ *m~~~~~~A~~ M~tt!J', 15Jiill~*,}:§. m~,*Wri$IT ~Jt.j\:£ra]~~1Tatrm

. .

-{£ , ~ trHIifu f§ 1t1Y~ ft ffl:*. {9IJ tm m:iZ flP tlLiti ~tt.1< ~~ 260

5\: , it: *m.~ 2 ~ 267_ *. :tElli ~*.bt titfJfi £ l$Fj( w.i , :it. M ~~ l± J: 00 nTr1#~ rea *~ . fffi liXT 7 {i':.IE ~mitb lB 1f 51 ~tr'~ 1fiij & , tE J:.1fii ~.ff #JIJ #; 3< fi .

=~~~~*~~~m~~£~. ~WBM=¢~g~ ~~B! H?;{~W 7 f~~~1*~~*) 5fIJffl'tf(]EJk:LMxi*J¥Jth

• 54 ..

\

!

~mD~.*#~ffMM~t~~&B~~~~ m~~~® iJf iJJ EI! 11: rf-1 , ::r: -DZ- !£ 1f; ~ m ¥~ iZ ~!a * , ffii _ EL ~ ~ X1 a1 n~i) t itt fJ W-l-5r • [5f lit ~~ tt:S ~Bt rSJ..e ~ it ~JE ~ nx;tj(:~ l' ~ t I¥J ~ ~,ffij:iS--r~iiX1J t I¥JW~~, -i!rri·~nr~1t~. d-1_:P:*: ~ft~~~~~~~~~~~~~~~U~~~~~M~~

fE-;ff4jl!U gfWti1, rn1~lm & 1r~1r*I19!ttYiJ ~"'1' TI:,B, flJM ~ E ~ j 12lN. $J & t , BffJzn3],tG ~~J;J

E ~ ~ sin E = f..1 = 71.( t - T), r . a (1 - e cos E) ,

,. = a (1 ~ e.:il) ,

1 + e cos!

t ~+r E'

tg ~ = . tg ----. ..

2 1 - ~ 2

!Jll;~][ r&: JtHM 1'131 t YF ~ 5£ fi , 83 T.Y 1J at II§] t 1i!J~ M: m t'i:t.R. ffii~re E ,/ ~ r ~0Tfl~~~~M(fJ~n:&t.1refQ?t. ill MMJ:.EfuA+OJ~, Tt:;ff1~laJt8~tt~~m~,mit!&~~~ ~& f~oc. -F ~ E, i. r Rj~litx;~~j9M~e.mj;jg~~ ~ffiiRfl ,q:] mn~rrn~. W~~~m~fl~~E~~~.,~~~~ ~m M, f, r Er:lm~ml.:XJ E (8~n .. rnTQ£~J4-IFt!l~-*iiW dt E, M, f tB~Jt1j~~~ # 1i*$nt.~~t01ffljJL\* a 1'f~q~ ,J)~ ~~~Jlii3fft\G M, ~ E (~fB1-tB)!i~ f) E9 Jh~~ill&

e~~m~. ~oo~~ft~~~mm~~~n~.

1. Jmf{lJttJTjj~. 2t~~ E, i , T ~mn:1if:7f pxM(fJ =.. ffl~ft~ @*~~~.~m~-~~~~~ ~.~~ t1c, .~ X1l41!i: a ~I?; I~J&J& 7f /J~ (§ 10, § 11)"

2. ~ Jt for ~ ?t{Wlff}j ~ . =~f~11' H f$i ffl tIfiI fQ:fr;tff jj ii, ~re~m~.~~.~.~m.~~,~~~~~ffi.~R ~~m&;M~wre.mft~~~~~~ ... *~~~.-

.6 5S •

~PJmihSrLfriJ#llt*~7f\~ ;fE~*79 E~ f ~t&ltlM~1tm ?iiJ('~ 12) •

. ), ~~~}]$~ ~~H~relf~tRl~a1r~aX;~J()* tJ§ 10 S ~J+·~fl~~~J~m *~~~m~.~~.~~X®~~, T~W~~~~ m. EtT)(~tJ~r:p R~1EB l£1l=t£ltt:fF~IA, *r'1?:,¥J *~Qdt&~iJt--r~

L~~JXU7!J

U - exp [ _!__.( Z - Z-l) 1 = exp ( -=- z) exp (--=- Z-I).

2 . 2 2

(l.123)

B~~m: x, z !¥Jm~~~, jtr:p:tq% exp (A) ~/J'm IX ~ ~:

exp(A) = eA,

e ~ 6 ~ Xl Jk.!¥J ~ . 83 rft?C 1* }J~ Ef:J 'ffi to. e ~;r:1m JL' * , 79 T~§e~m- ~ ~*ffl.utr-f %.

AA!~ x 19~~~, E8TtEit'{@t~r:iJ~1lI:.1J~~~,~P

.. .

exp « z) = i: 1- (-=- z y" ,

2 p""o p! 2 1

(1.t24 )

exp (-..::.... Z-l) ~ ± _!_ (' --=- Z-.l)'" ,

2 q;r!! 0 q!.. 2

ttA ( 1. 1 23) J-:tfij

u = t t (-1 )< ( -=- y+' Z·-·.

p""o q~O r:«: 2

(1.125)

• 56 '

. _ ..... _........... . ...... ................ _ ............ - ....... _ _. . ....,._.-....r~_ .......... - .... _ ...... -_ .. -

Wl p = q + n ; ttAJ:.Jt.~

U= f: Ii: (-"l)ti (r)n+l4'1Z·

n=-~ q = 0" (1.1 + q) 1 q I "2 ·

t:E;%.~~~

(1.126)

..

~ ( -1)q " (x) ,.,+lq

J ex) = LJ -

fi " q,", n (n + q)! q! 2" ~

(1.127)

+ J_I.(:f)Z-l + J_2(X)Z-1. + ...... (1.128) EE (1. 1 27 ) :r.tJi::3t..lY:J ~ It J Jt (:c) ftt iti·HM. n #&~ ~ ~ B ~ £+~~. ~~ x fAfig~~;lttf:J 11 Yglflt, :c X1"~~. ~~~frJ 1" ilii ¥J .--..tt tt 1m •

2. 1£ (1.123) J:\:$ ,tmtB z"-+ ~ Z-l, lillJ U ~ ~; ffijt£ (1.128) J::t~ ) re Z ---* --- Z-l FH",~)g

U = J()(x) - Jl (x) Z-l + J1(%) Z-l + ... " + (-1)" J~(:t') Z-n + ....

- J-1 (x)Z + J_:;,(x)ZI. + ....

(-l)nJ_n(~)Z~ + ... (1.129)

EET z ~la.!&ff.m_, iIJ.. (L12S), (1.129) :rtX1' z ~fli~5t .. ~~.tX (] .128), (1.129):tttP z tt-JJqJ {j{~ ~~UJ~

J-n(X) = (--1 )IlJ nC',), i2:st~ i, (x) if:1~--r~mt.

3. M (1.127) ~1lt!"EJ~

(1.130)

~

J (--x) = ± (-lY' (_~)n+.lq

n q-O (n + q)tql 2

~ (-1)~ in(x). .c 1.131)

... 57 .. "

. "

... _ •• _. ._. I •• " - .- -..... • -.....-".

~ (1,130) i-t~jfgPJq~

}-nCr) = J~(~x) = (-l)~J~Cx),}

(1.132) J_~(-r) - j,,(x),

i6:JE J n ex) I¥:JX ---} tl:.!Vi ..

4 .. :ffi!1±:tUUH In(X) A:rfJ§U0:3:.

EBT

+<:0

U = ~ J.(x)Z· = e"pl~c (Z - rl)].

~~-~ 2

• +c::I

au = 2: n] " (x) zn-I = -=-C 1 + Z-l) U

ez ~=.~~ 2 ,

..,..."

~ s. (1 + Z-~) .z= Ja(:r) Z" ...

2 jJ=~oQ

~~ Z~-l t8~~PJ~

(1.133)

( 1.1 3 -3 )- AhOC~ Pa!1\ ~ st, ~ lli "7 ~~-1' a ~::EfPlt Ik ;2:Jal~ *~. ~llt.R~::miHff~w:f~~~rfJ s, (*"), ~Jft01a (s)., Ji {x) ~ Ji!~J¥flfl¥J J fJ ex) mur ffl (L 133) :tt~tl1:it ill.

5. tEfi 1m 617.J ~3f~ t:P ~ 1fRt ~ m ¥lj S ~4 ~ ~ffJ Vt{ttti , 00 tE hlt * rrt~.. E8 (1.1 23) ) (1.12 8) A"EJ ~

+~ +~

= 2: _!_ In(x)Z,,+l - .z= _!_J~(x) z .. -l.

n=-~ 2 #~-_ 2

• 58 •

(1.134)

E±!lttOJ1~

J;: ex) = J_ [J~-I eX') - r.: (;t:) J 2

= _!_[In-z(X) ~ 2J".Cx) + J,,+jl(%)] 4

2 (n + 11 "

) ",Cx-) + J n+2(~) =" " J.+l ex).

x

~A (1.135) A"EJ~

J':(x) = -In(%) + ~ ["c~-1 )In-1(x) +(11+1 )J,,+L(X) 1

2.% "

12

= -J". (r) + - I In-l(:r) + J~+l(%)] 2x-

1

-~ [j"-l(X) - JIJ+I(~) 1.

2 X' "

N~1j m (1.133), (1.134) :tt1lJ3lt ill

• 59 •

J~'(x) + -~ i11(X) + (1 - ni) In(X) = OA (1.136)

X x2

(1.1 36) 3:-\*00 'I J tl (x) 59 -='~~?tjj~

(1.137)

J-J. ( 1.136) itr..J1i1, i, (x) E8 =(j(V&:~flJ m J~(:t), J iJ (%) *;&~. EJ5Illt, In(x) a~J~~1f&1fti W flJ 1t ~ j~(z) ® In(x) e'9~~.

6. ·WJilii ~ IEfl && f{)E .~'J¥l B 111+ ~ ~ ) iffi?£:x i* jJ~ * , ~ ~~ffl~~~~M~~~~~~ •. ~.

i = ";--1 ~ Z = exp(M ())~ .

sin o = _!_ I exp( Ft 0) - exp(- -I-~ 1 0)]

2i .

1 .

= ~ (Z - z=) ..

2i

+ot!I3

U = exp(ix sin 0) = ~ i; (:e) exp(;m{J). (1.138)

F*'

J 0 ~xp (ix sin e - inO)d8

• 60 ..

~um** (p /f1~lZ)=

t exp(;pO)d(J = J:'< cos pO + i sin pO)dO ,.~.

. --- '",~ = {O :ti' p a.;. 0,

2%::Ef p - 0"

LN ilt 1:: i-tk1" ~ _g ~IfF m = n ~ tJ~ rm , ~ T 2n-, ttP f~

1:" oxpUr sin 0 - i1J8)dB = 21t}n(x)",

1: Aft)ililifJ ;{P, 5t "15}- ;l(] 1m 1- , ~Il C + r, J§ jjjj - 1'- m 1£ ~ u .---Jo. 2 11" - e f~

2nJn (:r) = J~ c?,p(ix sin a - inB)dfJ + exp(-2ni,,:)

x t exp(i..,e - ix sin 8)dfJ ..

( 1.139)

exp( ~ 2nin:) = cos (2n:rl') - i sin (2nll') = 1, cos (nO - x sinO) = _!_r exp(infJ - ir sin e) 2

+ exp (ix sine - inB) J ,. ~ (1.139) :c\n2fg

h}.(x) = 2 J: cos (nO - _.. sin O)dO.

1 J'"

Jf#.(x) = - cos (n8 - x sin8)de.

_U 0

(1.140)

• 61 ,.

AA ~ ~. J).. ~ ~~~ or m,..R. ~ 13: @ Ph ~lJUiJE ~XE 1¥J 1¥.:~ (ik 132~fI::), ~tiJld1m7fXr M~-- jij!&~ •. JKJ!JtlJU~b1SI~~~ ~il"~7f5J:#atr,. #{gmili~*, ~~W~.:~.

Ht: f (M) ~ /Jt{ tfJ nil .M ~tt~ Ji~IJI}J ~ 2n, :if: 13.. Wij.fE. nin~ ~ Jti ~ lk B'g ~¥f., Iiltl ~ ~1g

if)

1 (11 ) ~ _l. AfJ + L:(A1l cosnM + n; sin nM),. (1. 141)

2 1'\1:=1

1 11~ 1

A1J = - {(AI )cos n M dM ;

7t" 1I

1 J2.t' .

B -n = - f( Al ) sin nM dA-i •

. '1t' (I

(1-142)

.n I (~1) 1;] 1M fE ~, tIP f ( - ~f ) == f ( M ), WU

2 JIt

An. =- - l(!f )cosn]t,.! dM , B" ==- 0;

-n (l .

(1. 143)

~ f (M) ,g ~ i?E ~, &P t ( - M) = - j( hi ), Jj!IJ

ArJ; = 0 -' ·Bn = 2J~ I(M) sin nk! dAf , (1.144)

:it" 0

-rjjm:lrj ffl:i3:~*~*m:fJ Ji7f.

L Ji{ * cos k E ~ /ttl i¥J .:::.1fj ~?tt (lt~ .t :XJ lE ~tt) . 53 7fft1phjJ~

E - esinE ='M (1.145)

EJ ffi, ~!vi ~1JtJ 2x- at, E fuJl1JD 2n. OO.dt~ cos kE -&~ M tr-J Jim AA ~ ~) ifff lim Jtijif1~ 2:rr,. #~ M t8fM~~.. EB (1.141 ), ( 1.143) .;ct ~1'

g:)

1 .

cos kE = - A.t~~ + .L: A-t .. " cos nM ,. (1.146)

2 ---1·

II 62 ..

2 } ..

A~." = - coskE cos nM dM

1r {)

2 - 1 ~ ~ J"I

= ~ [coskE sinn!.! 1 + sin'kE sin nMdE ..

'lrtl I) 1Cn 11

!t1~:g1j /9 0, ~.::. J]J1 tf:l ~ M ffl 1.1 45 :ct: tt: A. ~ Ak•fl = 2kJ"; sin kE sin (nE - nesin E)dE

«n 0

k f:rr

It:= - cos t (n - k)E - n e sin E ldE

-",:n 0

k J:II:

~ ~ cos l (n + k)E - n e sin E ]dE ..

'Jrn 0

~ .ltt , foil m ~ A. (1. 140) ::.t"EJ ~

A f{, n = _1. l) ~-.t (n e) - } ~+.t (n e ) 1..

n

(1.147)

m (1.145) ~~A~~

2 J'"

AJ.:.o = - cos kE(l - t'cos E)dE

1r 0

2 J" . e fll

= - coskEdE - -I 1 cos(k + l)E

no. 1l' .. O

+ cos(k - t )E1dE

={O:;ffk>l, -e:tik=l ..

_i&~1J (1.147) ~ (1.148) ~UJ1ij.:

=~ k> 1 !-t,

~ k

coskE = ~ ~ [In-t(ne) - J~+.t(ne)lco5nJW ,(1.149)

lIjI:;;Il n .

(1.148)

• 63 ...

'""

--- .,». + z= ~ J~(ne) cos nM

2 n""'l n

~

= --=- + z: ~ .s: In(n~) cos nAJ.

2 '" "'" 1 n de

(1.150)

z. 1m Jf sin k"E ~ /1-[ i8 == 18 mlf{.. fB sin k E :Xl !vI l¥J ~ '*-ttz, mu~

co

sin kE = L: B .I(.n sin nJrvI ,. ( 1.1.51 )

1Il-=1

B I{.tl = 2_ fll sin n: t:.in aM d P.f 7t' J o

= _i f~ l"cos(kE + nM) + case nM - kE) l~E

'JtnJ 0 " ,

= ~1J ] n+~(ne) + J ~-k(Ilt") 1..

n

~

B 1,~ = ..!_ l J n+l(ne) + In-l(ne)-l = 2:_ InC no ),

rJ • n e

fSrIlt T1J1~! k > 11M,

sin kE = :t~ I JIJ+~{ne) + J.,_~(ne)"1 sin nAd ,(1.] 52)

:11'>-'::: 1 11

M

sin E = 2. L:_!_ In(nt:) sin n~f • (1. t 53)

e 1'1""'" n

3 .. ~* E, 0/ r , r/" /9' M "tr.J~JtJt&lt" t&mJfS:~]j

• 64: ..

~ tl (1.1 53) ~ lip fij.

~ ""

E = AI + e sin E = ]oJ + 2 L: _!_ J fI (n e ) sin n It.-1 • (1.1 54)

n=-' 1 n"

1'" , (1

-= (l-ecosE) =1 .. -

a Z

,~ 1 d (

- 2 e L.J ~ - J 170 n e ) cos nM .

:IJ =-1 112 de

(.1.155)

dE 1

-=-~~-_,

dAf 1 - ceosE

iiZM*JB (1.154) :ct~~

GO

a 1 dE ~

- = = - = 1 + 2 L-J In(ne)eosnM,,

r "1 - e cos E dM ,;1= 1

(1.156) 4. Jmjf,; =- r COf~ (, '1"= r sin f ta.& cosL sin f ~ M Er"1= jfl ~n~ 83 (1.79) ~ (1.80) f{l (1.150):) (L 153) All~ nrw-

'/ = r sin j = avll - e ~ sin E

(1.157)

; = r coe] = "a(cos E - e)

3at' . ~ 1 d ( )

= -~ + 2a L.J - - In n~ cosnAf ~

2 riI'::: 1 tJ~ de

t = aCt - e2) 1 + e cos]

• 65 • ~

"

e cos] = -1 + - (1 - e2).

r

ffl (1.156) J3':ttA fij.

9)

r: cos J = -1 + (1 - e.?) [1 + 2 2: Jon (n e ) cos n M ]

.=",1

00

= -e:1 + 2(1 - (1) 2:: J~(ne )cos nM ,

.,=",1

CI)

2(1 - e2) ~

cos f = - e + L..J J n. (n e ) cos nM •

~e n= 1

(1.158)

:F}d:J*~

M -= E - e sin E , r = a (1 - e cos E ) ,

JM = (1 - e cos E') dE

dr • E

~=aeSln ..

dE !J

r

_-

,.

a

v't - el d,.

r sin f = a .J1 - e"l sin E = e dE

~f- el dr dM rv'l- e2 dr

e dM dE = a e dM"

J 1 - e1 dr .J 1 _:_" e:l _:!_ (_r )

sin f = a e -dM-- - e dM a "

m (1.155) ~ftA ilJf~

~

sin f = 2Vl- COl ~.l:_!!_ In(ne) sin »u . (1.159)

"9""'1 n de

• 65 •

..

5. ~Tf1Jo~!l7t. §/r3, 7J/r3 -jg M rs~1IJ¥Jl~.. EB SJZ ffii = pt: ~'P]@ ¥J ~i9J 11 ~ ~

d1f. ~ a-3 dl; d2" = IfO-3 dJ'1

dt1 - f..t dM2'. dt1 rr dM2•

itA (1.1 GO) i:t~#

g _ -3 tPg ~ 1 tP (';)

,3 - - a dM 2 - - aOl d h12 -;; ,

wm (1.117) Att.AJ!P~

g 2 ~ d .

- = - '""' -J (nt)cosnM

3 . '2 L..J d 1.1 ,

ran;:,::: 1 o .

6. Wi 7f r2/ a2 :yg M B!i.=:ftrt!ttz... ~~ ~ ( ,.1) = 2 r dr = 2 r dr dE J.~I,f a2 al dM 01 dE dlt1.

= 2 r (a e sin E) · ~ = 2 eo sin E ~

02 r

ffl (1.153) ~f-tAm

-.!!:_( r:) = 4 :t _!_ J n(ne) sin nM ,

dM a R=l·n

....... _ _.__- ............. _ ••• -,_..,._ -- ... _ .r •• _.. •

(1.160)

(1.161 )

(1.162)

.. 67 ..

-

..

(0

rl '"' 1

J" = C - 4 L.J -;-J,Jne)cosnM.

a n~l n

( 1.163)

rl "el el

__ .: = (1 - c cos E)2 ::::::=i 1 + - - 2 e cos E + - cos 2 E ,

al 2 2

tilllf ( 1.149), (1.15D) JtttA, iiJ ~ ill ;t:r;q:rl'* [1,1 I¥gll&~

1 + .:C. - 2e"(~~) = 1 + 2 e1.

2 2 2"

:i3:$).7~;,fR 5t1t~ C, f2§iffi (1.163) P:}g

(1.164 )

~~~fflS.~~~M*~~~~$~~~.,ili~m $- J:t ffu it -lE I:iJ l,). m ~ f111i ~ Jit:1f ; ~ 11}'__' -----711 ~.

§ 12 iilJL fiij m.fllO t?s~ g_m ~~~E~f~ ~m~~~ffl~~~W~~,±~ffl ~~~~XmN%.~~~*~~~~~m~ ~oo~~~m It ~tP4 talL {iiJ ~ M! :

F ( a, b ~ c, x) = 1 + ~___:__!!_ x + ~{a + U . h( b + 1) Xl

1 . c 1 . 2 c( c + 1)

+ a <, a + 1) (a ±_2)". b (b + t) (b + 2) )..1

1 .. 2 ~ 3 c(c + l)(c + 2)

+ ....

.,

(1.165)

jt q=I a, b, c ,x /9ff~~tt.. -W~~lli, P.. ~ c ~~~Et:flr. ~ j!{fti ,lDli lxt < 1, D.!IJf;&~xn&"it<o ~ a, h q:ta-----t-.::9~~

, G3 •

g{ ~txB1 ,f&~_g~~~&:rlfL

79f;fj*~m,~X~~

C -t_ -_ k (k - 1) (k - 2)·.~ ~ (k - i + 1)

I -" ;:I (1.166)

J !

J:t qJ i T-J lE.ff~, ~ fg ~ti~tt, !i!~ (1.165) S;;\:nJ&~ 11

""

F(a!J b ; c ; x) = 1 + L C;Q C;b

n! (

X ~ ·xfl 1.167)

c(c + l)(c + 2)···(c + n --1) ·

~ a, b , c m::r::~~EiX;t)jJrf~!f;j, .l:A1gl&:Nt!EJ5Eyj~~. T OOSt:¥IJ m mfLftiI !&JtQJ:rr ~3f-

I. ~Jf(: Y cos qj , (: r sin qf~ Ea~LJlJ~1H&(q ~iE

:mf{ , fJ X, fffi:~~) ~ $tttt~ j") I ItlJ E tt:1::Kfft.

tE=:fH ~ lZ -it:.s rn~ [§ iX ,4r-

;: = exp(il) = .cusf + i sin t,

'lJ = exp(iE) = cos E + £ sin E,

(1.168)

g~ '= exp (ikf) = coskf + i sin k!,. g-~ = exp( ~ ikf) = cos kJ - i sin kJ, 'II{ = exp(ikE) = cosk_E + i sin kE"

7]-~ = exp( -:.....ikE) === cos ~E - i sin kE.

E

E 1. sin -2 In· -If:l 1

'n -1"/ r-

i tg - = = ;.L = j •

2 . E 'rJ1/2 + 1"/-1.11- 11 + 1

cos 1: (1. 169)

" t ,- 1

ltg - =- •

2 ;- + 1

~7~ln4(- e = sin p.,

,_ 6"9 •

(1.170)

#OJ~tl1

1 I "c"

fl = - (1 - V 1 - ~l) = ".

e " 1+\I'1-"'e2

ill. E) f 1-fftE{ (1.83), tIP

t ~+e B

tg- = tg-,

2 1 - (! 2

m (1.169), (1. t 70) :ct_ttAW

i..~ 1 = 1 + _i 17 - 1

,

;+1 I-Pl'J+l

; = 11 - P = "!l(I - Pn-1) ,."

1 _... (iT! 1 -- (i?J

= [+ f = g(l + fig-e.)

1] 1 + P§ 1 + fJf •

33:gt~ E, f Lrl3}lt:Jf§tt~lZ*~. ~?'~,

,!_ = (1 - c cos E) -= 1 - 2 ~ cos E

a .1+{P

= 1 - P (71 + 7J -1) = (1- fJ71 ) (1 -- (J71 -l) (1. 173 )

1 + fJl '4 .... 1 + fJl ;

!:_ = 1 - (l = (1 - I!')~ 1

a 1 + e cos f 1 + If (1 + p g) (1 + {i;-1) •

(1.174 )

~ ( : )' cos qf. ( : Y sin qf ;St §:lIJJ:J( : r ~q ~~ ~ ftl Jjl

!S:1~1))}' Mcf!.~mjf (: r g·it.frT. i±t (1.171),(Ll73)

(1.171)

(1.172)

.. 70 ..

- •• • P"· - ···.--: I·._I _-....~ .. ~ .. MF_ ......_ nor I ••••• ••

(1.175)

rll rn -= :ijij j:\ 'l} it EJ 1~

(1 ~ {31j )P-q = 1 + L: (-I)1l C~-4p1tl/'::I

(1 - p1J -1 )P~q = 1 + L: (_I)J!I C ~+qp~'J] .... ft •

",=,,1

Il9Jlt

(1 - {J1])P-Q(l - P1]-I)P+Q = 1 + 2: ct-qct+qpm

".:.. 1

+ ::E ( -1 )~1tl( c~-qp~ + c~+rcr+qp~-rl + ~ ~ <0 )

:6"""1

+ L (-1 )m~-m(c:,+g{Jm + c~t~cr-qr+l + ..... )

..

m==-l

~ 1 + ~ ct-· Cl+tlt1Z\

~""t

(1.176)

+ :E (-p''1)"l ct-q + :E-C~:;fct+qP'<]

fII= 1 ~- t

( 1.177)

+ :E (_p1)-l)m [C~+-l + ~ C!,"t, ct-qpll{] ~_ (1.178)

msl k~1

-

:r\; rp 2tfOt:f.!i% L: ~*~M fJ = 1 7f!S,;r: - )E~¥tJn == 00 j

."",1

UJ fm .R :ff~~[iJM. _h;i:\fY-j ___.. ~ $11;1 jjrjM~ , 5'eMt'e ( 1.1 ? 7 ) ~t. m~~

C~+k = [s(s - 1) (s - 2) ~ .... ($ - n + 1) _

X (r---tJ)(1-n-l)· ." ($-n-k+ 1) ]/(,,+1()1 S(l - 1)(1 -- 2)·' ·(r - 13 + 1)

~ -

.. 71 •

x (s - n)( s - ~ - ·1) ~ .. · (s - n r: k + 1, (n + 1) (n + 2)· .... en + k)

= C' CI"-n ' ' k i

n ~ ,

(n + 1)(11 + 2)· 'I ·en + k),

liM (L 177) ~~~j]rn%~~.EJ~1;;

'crr-qll + 2: CP+qct-7-tJ k! (Pk]

n '4:=1 k (n+l)(n+2) ... (tJ+k)"

I8J (1.167) j::\l±*-X r:lJ ~, L:A:.9.P;G

c~-q F(-p - q, -p + q + tJ..,n + 1 ,~1). /'oj tij $ tg ill , 1E 5( ~ Ji5"

Gn(p,q) = Fe -p - q, -p + q + 11;11 + 1 ,ft2) ~ (1.179) _mIJ (L 177) J:f:~~ ~

2: ( -Pl1 )nGn(p, q) C~-".. ( 1.1 SO)

(l.IS!)

if ( 1. 1 77) A ~ } 4t- 11 =' 0 , llP?g (1.1 76) it ~ iit (1.176) :rt ~~

·Go(p, q'), 83· (1.180), (1.181), (1.182) :c.tBJ~

(1 - Pl1 )P-q( 1 - fJ1] .... l )p+q = Gc.cp, q) + 2:. C!-q

(1.182)

1\1= 1

(1.183)

f-tA ( L 175) ~J§SlIi

( : )P;tf = (1 + fi2)-PGO(p, q )1('.

• 72 .-

on""'l

(1.184)

&t5t J.J1J!fl~~f{r~ItW?T~

(: r coe q] = A.cosqE + ~A.cos(q + .. )E

(1.185)

sin qf = A"sin qE + ~ A. sin (q + n)E

+ ~B~sin(q- n)E.

:11=1

" (1.186)

Ao ~ (1 -r- pl)-IIGo(p, q) ~ I

An"= (1 + (f)-PC ~(3)ftC~-qG,"(p~q), . (1.187)

B 1;1 = (1 + P))-'< - (J)nC~+f{Gn(P> -q) .

~~M~~~M~~. TOOM~m~m-~~ft~M

2. ilIHf(:)' cos pi ; (: r sin pf ~ E a'-]-J6#1tt. iZJ1:

J:ffiiE8f#iYIJ ~ ~p q = p ~~(£ fI

~ q = p IM", p - q =' O:J ~fffi c~-q -= o!' ;¥lEE .cl.187)

~%fAn=O.

Xffi

G (l p ~ p) = F ( - 2. p ~ 0, 1, pi.) =' l , t:1P A o == (1 + P) - p ; Grj(p~ -p) = F(O, -2p + n~n + 1 ,~) _.... 1 i ltP

B~ = (1 + P];)-f'(-P)~C~P;

• 73 ...

fBJH:M (1.1&5)-(L187~ :a:011$

(: Y cospl = (1 + prp [cosPE

+ ~(_p)nc~cos (p - n)E],

(1.188) c: r sinpf = (1 + P)-P [sinPE

+ ~(- {I)ft c;t sin (p --- n) E ] ..

11=1

~ P ~ lE:m: ~Ili , ( ] . 188) ~:Xl fl~I.tJjif, 3aU n == 2 P -yq ._rl:.

3. ~Jf (: y~ E if:J'::'1fj#R~.:iX;N; (1.1 ~5) ~J:j:l q = a

ktI t~ {R. • E8 (1. 187) :it~, q ~ 0 ~fl

. .

An = Bn = (1 + (Jl)-r(_p)~C~GB(P, 0)

-= (1. + f)-P(_P)lIC~F(-p,

- P + n ; n + 1, fP) ~

i.a~ A~;

Ao = (1 + rrras»,«: = (1 + ~)-p X ·F ( - p, - p, 1 ~ P2) ,

. .

~ p ~ lE ~ t}rJ-;;f , _t:t-t;}g ~ ~f~)jij , JU tl ~ P ~ 11:. ~ p ~ -1 lIt, ill (1.189) ~~, :f1u~ag

(1.190)

to=;

A~ = (1 + P"') F ( 1 ~ 1, 1, p;) = (1 + p2)( 1 + 2: ptk)

= 1 + ~:J.

,

1- ,f~

• 74 •

•••• -.._-- - .. - .... - .... __.... ...... _ .... .._._...._. __ .p ...... - .........

H:JT C;i = (-l)n~ lim

A~ = (1 + P~)p'l F(l ~ n + 1 ~n + L,p;l")

00

= (1" + !]I) pll (1 + ~ P~k) = 1 + fJ: p''.

.!r:=1 1 - p

I3!Jlt BJf~

!'O

a 1 + ~l '""'

- =1{1 + 2 ~ fJ"cosnE) •

,. I-p -,;1""'1

:tmm e ; P l¥J*~( L170)P:ftAf~

!!_ = .; 1 [1 + 2 i: ( , e )n cos 11 E 1 ~ (1.] 91 )

r 1 ~ c'}, ,.,=1 1 + ~ 1 - e1 "

4 .. ~:7f cos qf ~ sin qf J9 E a3 ':;::: ffj #1:lX. ~~E( 1.IS 5)-( I. J 87) ~ r:p > 4i- p = 0 if.] tR ~ . M 7f:it roJ ~ }!J

cos q] = A~' cosqE + 2j At~ cos (q + n)E

:jj= 1

+ ~ B:: cos(q - n)E,

(1.192 )

sin qf = A~~ sinqE + 2: A;: sin (q + n)E

n=l

+ ::E B;: sin (q ~ «i«,

1'1-=1

A~r = GIl(O~q) = F(-q,q, 1 ~Pl)~

A;: :=I (-{J)~c;;qGn(O,q), (1.193)

B;; = (_p)HC:Gn(O,~q).

~ q = 1 ~-t ~ 83 T C;1 = (- 1 ) tI ,. C~"= 1; ~ n > 1, .0011 c~ = 0.. ~.f§1&~

A~ f = F ( -1 ) 1 ~ 1 !' p:l) = 1 - fP,

A~ = pa F (-1 , n + 1, n + 1, (Jl) ~ (1 -- p1)p","

• 75 ..

B~· = ~PG/O, -1) = -p F(l, 0, 2,Pl) =_ -fJ, B~·=O .. (n>l)

..0

cos! = -p + (1 ~ P) ~ {r-l eos s E;

n-=l

(1.194 )

...

sin f = (I ~ fll) ~ Ir-1 sin nE ..

~R*E~~ft~f~=~m •. MffiM~®m~~ ~, UJl2J. m*,~7f E ft-J ~.n:q t r-.J - ~,t!tlk. ~ 7tr ill (J.17IJ) (1.172) AOJffi

t1 = g (1 + p g-1 ) t = '1]( 1 - fJ'1-1) .

J 1 + P§ , ~ 1 ~ (Jr; "

~~ ; -+ 1], " ~ g JMt, f!.~re p ~ --p gerrT.. ~.dt)!mS ~ F(g) M~ 71 (fJmtt~ mU F(~) /if-J g E(.Jt&~m:Q]"k.t*tB, R~~nOOmm~~p~-p.hT. ~m~~ft~,~~ llirem~E~~B.~m~f~=m.ti. ~~,~m (1.192) A][~UJ~

cos qE = A~f cosqf + 2: D~ cos (q + n)f

n~ 1·

(1.195)

sin qE = A~' sinqf + ~ D~ sin (q + n)f

+ :L, E~ sin (q - n)J.

n== 1

jt¢l o., E~ &t~ (1.193) JttP~ A~, B;:, .R~rejtcplYg . p ~ -p, ~p

D~=(-l)"A~~ fPJf*, M(1.194)~1I~llJ~

( 1.196)

.. 7-6, .:

it)

cos E = {J + (1 - P1) :z:: (~1 )n.-lfJn-t cos tlt;o

1:0

sin E = (1 - (1J) >---: \-1 )n-l{J~-l sin n],

(1.197)

l: = 1]( 1 - (J'I/-:-l)

~ a

1 - fJ'7

fN. ft§ g, 1] ~5Ey(' (1.144 )~, P!IJJ:.'P:W3JlMtl& ~ ~fijlt:"EJ~ if = i E + log (1 - p'YJ -1) - log (1 ~ fi1?) rt

m -T fJ < e < 1) I '71 = 1, t&J:: TIi1 ~~ X1lt m ~~(arrl R€:7f Jg ~ m~~ t{jJ~

if = i E - {Jt]-l - _!_ 1321]-1 - ..!_ (337]-3 + .....

2 3

+ fJn + ~ fJ"l n~ +.l_ (f3y/3 + . · ·

· 2 OJ 3

= i E + P(7] ~ '1-l) + §!_ e,i ~ 1]-2) 2

+ r: (1]3 _ ~-3) + .... ., 3

ffHftOJ{~

t = E + 2{J sin E + 2 {{J. sin 2 E + 2fJ3 sin 3 E + ....

2 3

olE> •

= E + 2 :z= e: sin n E ...

,l;II;;::l 12

(L 198)

E=f+2 t (_p)1I sin n] ..

tjI= 1 n

(1.199 )

• 77 It"

(L198)~ (1.199) A.£ntW:~~~*,$,~~mSi)lAOJ~ ~t, iJ)~Tllt.

1+ t-f )~Jr§] ~::t: 'ff: 1M , -.:iJ~ re][1fl ~ try.: ~ ~ Jt;f ra] ~ ~ m~ ..

EB-=1*rE]~l¥JJ5i;b1.i~ (1.3) ;U

( 1.200)

(1.201 )

JjJlj (}".200) P:)iZ7!]

(L202 )

1.S!t£ r = 0 Ri·, ~~ fO jQJ t~i.2 JS (x!t Y ~ z) ;fo r ; rrn:A:ltg~U Tit • .!, t219 (rl, y') z') fU r', ~ r ~~*ft1, llJ ffl *tn~ ~Jf, ttl]

(1.203) y, z ag:ttTffifPj. ~tp r a3~~JAt~~~X1~T 't = 0 i¥J .00: ~ ~J ffl ( 1.2 02 )~, "EJ"l?t jE.=: Mr- 10 ~IDr~j§j {t 19 ~ b~;fnl)t ~

•• ~~~ m~re~fi$~mRr~ •• ,~*lli~*~~ T. ra-f

• ia •

J,. J:t: d'l! d::

r-:t=. %~ + y-=..L_ +,2-

dr d-r dT dT •

~ d r I dr BJ ffl :i, J, {I: l¥.J ___.cx f;lt/Hj *~Y1'.. Bt !llj t&;;9 x' J8, m11~AnX;:X1

(1.204 )

t)'2 ~ (!!:£)1 + (h...)l + (~)l "'""'" _1_ _ _!_. ( 1.205 )

·dT d-r d-r:- ,. a

m~ (1.204) :ct ¥fX1 -r ;it ~iX ~1HfNJ.

T ,Jlr + (~)l = til + x d],;c + y!!x_ + 1: d'Jz •

d -r"l t17: d '(1. d Tl d-rJ

~.q: m (L 20 2) ~ f--t)\J~}'

( 1.206)

xrn (1.205) ~-.:1J~

dt/' 2 dr

-=---

dr ,1 d-r·

( 1.207)

dJx 3x dr t dx

dr1 = ,.4 dr - ,3 d-r:'

d~r = _12x ( dr )2 + 3.1' d2, + _Q_ dr a.K _.l... d'2:x dx" . r 5 dr r 'I dr . r4 dr dT r3 d-r2

= [_ 2 ~ 1 ~ (!!!:_)l + 3 t? ] r + (.!i.. _E!_) .!!:!_,

1'6 r' aT: rS r'l ciT d-r

+ [_2_ v2 _ ~ _ 45 (!!!:_)l]~,

,.5 r' r~ dr d-r:

• 79 •

ttA (1.203) i-tJBt.tt x f.rI dx/d't ~~~ Xl = Fx + G dx_ dr '

'- F + G dy

Y - 1 -dr'

• r..,' + G dz

Z = r"z ~

dt: •

(1.208)

;it¢

F = 1 ~ "~~ + .z'. ss: + .z'. [-1._

2 rJ 2 r4 dr 24 _ ,.6

(1.209)

YU 1) ~-: -"t'" 1ft ~IJ 11 _; tH t3 E(.J ~ *:Xr (X t ~ Y i, Z J ,i = 1 ~ 2 ,. 3 .. ~ k{ t ~ 7SJ S:-1 ['§J ~ 3J.~ , ~

T3 = y/-; (I:"- I,), '1 = .J; {t3 ~ IJ)J (1.210)

.. 80 •

!UIJ ~ T H -r 1 tBC,J\ 1ft > 11, t~ at ;ll] ~~ ~ riJU ffl t~ at ~U ~ ~ ttf.; (Xl' Y:2, Z,;j) 5fO]f!~

(~~) (~). (dz)

'- dt: / dt: 2" dr 2

WJJ'te-*, ~p

X~ . F JXl + G1(_j;C ) ,

dr 1

).J~ = FIY~ + c.( dy ) , dr :;l

(1.211 )

J:,~ qJ r\, G1 -J!:J (1.209) ~~~ T = -'t~ ~~*; FH G3:X1~ -r ~ 1"1 mf~H3m*. EE!ttnfEJ dr/d'l', tI ~m~X1J3Y:T t .......: t21f1 miB..

§ 14 tltf&M 8 ~1l~'Etm1N.m

#m~~~~~~~~~$,~~~m~E~M*~~ }[:\* e (t~~tll~~ ~J&1:JSJZm:R.,~M~=jH$-:ijQ:C\. i!~~ m:7f Jt~U:Tf lif 1fh 1i~fF ~ iai, ffij~ m ¥~!ll: 1t- ~ a (Lagrange)' ~~. TOO~~~m~~~ftm~r.

i~ Y f:J x r:J fiI~:> ~w;. 7b

y = r + a¢("),, (1.212)

;It * 0 < 0: < 1, ~ ~tt; 4>()') ~ y ~~tFf~~4 "FODJE y ~ f::' -~ JM1tFf ~ fI{ F (y) Rl7f IDt it IB ffJ ~lt, ~ ~ J9 x ~ i® t9.:.

:Jt ffl ~ ~ jj.tt (Mach urin) tliitt~ * F (y) ;>g (t rt:J 1W ~lY:

Fey) = (F)(} + t atJ (81J F).

. n..:::. 1 n 1 . 8a." CI

(1.213)

• 81 •

~ rp fr':J F fD ~f81ifi ~~'f.1iii tl9 JE m" 0'" ~ffi1t a ~ o. 7-Jrm ifiJBJill, m A ~7j:X1 01 *1mi~ft}j~jg~jf~, t!~

(1.214)

ee

~at.l

F (y) = (F)o + LJ - (An F)c ..

n= 1 11!

¥lffl D *0~ X 3}t~v&:imrt-J~~, ap

D"1:' = a F By an F

s: ox' Dy = AX.' D~ F = or""··... (1.21 ti)

Eifr" y ~. c , % ftI~~, 1ttffi (1.212) :ttEJ~

Ay = 4>('1) + aAcp(y) = cP(r) + a: dq, Ay;, (1.217) d-y

(1.215)

Dy = 1 + aD</>(y) = 1 + a d4> Dy ..

. . ily

m 4>(Y) Wi (1.21 S) J:t{I}f§3 (l.217) ).:\f§~~1='

(Ay -: </lDY)( 1 - .. ~:) = D,

:tSW11'!ZSI-T tJ:r~~fl ~-t-~r 9, ;s

I - a drP -.:::=;Z 0, ay

!il!J (4) ==r y + ~~, en ¢~;% y ~~tt~~,~:t.-Q¥-E. 1/1. ~~~~~~Y~m~~~~~R~

( 1.218)

Ay =" rPDy. (1.219)

( 1.2 19) :c\ gt!:it ill T jAlg¥p iE jf:Ff -5 A :fa D ~ * ~ , r£ Ii] ~ AP(,,) = BF ~ dF Ay=tbdFDy,

au dy dy

.. 82 ..

II.. . I 1·-- _. _ _ ~...-- .. _ _....-. .- - -. -.. •. .. •

DF(y) = 8F = dF D» ..

ax dy

mlJ Ef:Lltt-=~l:t~~$~rOO~~:

AF = ~DF ..

(1.220 )

A2P = A(~DF) ~ Ay · DF + 1>A(DF). @~a~x~*,M~~~N%A,D~ffili~~,~~~~ ~ ~(1{ f¥; ~ &P

A(DF) = D·(AF).

~f1m (1.220) ~~reJ:::tc1tjJ

AlP = tbDcp . DF + cp . D(AF)

= D4> . cPD P + ~ . D(r/JDF) = DC¢ · 4>DF) == D(</iDF) .. m ~ ~ g3 W3 ft -sr lIE rm

An F = D"-l(t/11JDF),,

ffiJ~ a = 0 It ~ mC 1.212)Jt3U, y = x, ~!lt

[F (Y)]o = F(%), [cb(y)]o = .p(x) ~

(1.211)

"

LAn F Jo = [D"-l(~~DF) 1(1 = Dft-J,[ ¢n(x)DF(x) 1.

ftA (1.215) :LtJ8~

o

F (y) = FCx-) + ~ an DtJ-1I¢"(x)DF(x)]

:rl= 1 n! ..

= F(x) + t 011 an-' [4>"(X) aF (:c)] • (1.222)

tI"" 1 n! Dr:l:l-l aX

(I .222) p:gcn4t.tti1l~M 8 ~tt~ *T~I¥Jl&1lf<m[j§j~ tE r

~

111#.

m~.~mm~MEmD~~~~~~fi.*, ~*ft fJ7J~9U

E=M+csinE.

( 1.223.)

.~ 83 .4

I1fIJm:Ul~Wl a W~M E atlil~m7f"XJ e !¥J¥~~~ ;1%f$i:;>!) M ft:J~lZ.

1.. .~ 7f E ~ e I¥J * m~. 1ft 1M F(E) = E, cp(E) = sin t: , lJJ, R

F ex) --= M ,.

aM

tm Fa ( 1. 222) J:\liJ1S

E=M+t~ fr-t (sin~M).

'd= t n! 8Mfi.-1

(1.224 )

1

E = M + c sin M + £. sin 2.M 21

..

...

+ !._ (43sin 4M - 4 X tJsin 2M)

41

+ ~ (S4sin 5M - 5 X 3~s:in 3M + 5 X 4 sin M)

, 5! 2

+ £ (6ssin6Al - 6 X 4Jsin 4J\l + 6 X 5

61 \ 2

X 25 sin 2 M) + ....

(1.225)

2. m* cos E ~ sin E :Xl e ~.~ It. ~"F (E) = cos E IJ"t ,miJ~"

(1.226 )

• 8'1 •

(1.227)

r ~=l"""""'ecosE ,

a '

. e2 .

= 1 - e cos A-l - - (cos 2 M -. 1)

, 2

eJ

--- (3 cos-3M - 3cosM)

22 X 21

I •• •

e} ( . 5 X 4 . )

--- 53cos5M - 5 X 3]cos3AI + 2 cosl1. 2.J X 4l

e~ ( . 6 X'S

64cos 6M -,6 X 4"cos4M + 2

2~ X 51

X 2 ~ cos 2 M ) ~ • _. • •

( 1.228)

~ 1~.~J1-1' M7f~~ fi] T.. ;ttfH!1~ ~ E (fJ liIltm riJ ~ m OL~M B #.Jl~~7f7'g e ~*~tt.

§ 15 :tll.f3M B m.l!ltrntJt~1Bm ,{~iEPL~$.ag*im: ~~~*N~~~~E~~~~~~m. ffiT~#~~

," 8' ,.

~~~~,~~~~~X~~~n~~~m~~~~~~~, fu~~rr~m~~ ~fl~~~~re~*.~~~~.,*~ m-~~~~~~~m~~*~m~9~~~,~~~M*!!~~It~ ~m1lJ:m:¥rJ.

i~" ~ il: Y EE r 5!: fib 5E ; riP

y ~ x + o4>(y).. (1.229)

;It~ ¢ ('I) ;t:; v r-J ftlftff ~~j x ; a ~:§. ~ ~ 5tjE~~~i.£ M r:

JElJ!: 83 (1.229) it1¥¥uiY-Jnt**rm a t&~

F(y) = FC,,) + ~:; :::, [4>"Cx) a:~x)] ~r&~~~~

. I a~(y) -< 1. (1.230)

y-x

~ lIE tm -Q;: 1'- JElM, ~ %UE IYj Too ~ -1'"11&" n::J!I! ~

flli it ~m! 1. ;€f cP (z) ~ ~-1' Jfi~A~ ~ tr-J ~ ~ ~ ~, '#1±Jltjj!B'9JiJ~ c J::19M~; #1!it ¢(;2') .:tEJ1t~ r9~ k 1'- ~ Jj., 12;f(llY:JitlJt- j3U tJ rl, rs,: <0 0 r k; tJii£~ 1 ~;f&R.t, Bfll~ fJ1 ?tEl} ~ Su Sn <0 • • Sl.. -4 CJ.flJ ~ .. ~ 4>(z) ~'lI ifJ rp tE z rai1lm. c Em 1£]j [P] ~___. na at tS m It ~ JtIJ if

(1.231)

11£: EBWI~(~Pq~~):rm·~~~,~ I(:?:) Jg c J::&Jt~ fffl~ friiLtff ~ ~, !QU If =* ~ :

± rp/(a,J -- ± sqf(b4) = ~f fell) 1i(z) d«;

p= 1 q= I 2'1l'tJ c q:,(~)

. (1.232)

;1t tP q;/ (z) &~ ¢ (M) x& Z ~ ~Rfi J' a P l hp llP Xi cp (%) :a:: C ~ ~

• 86 •

·;r~ ~ B fnifR..a •

~~f ((2') ;::: 1 ~ ;(1.232)p:~{t7XJ

~ l 1 J "C) 1

~rt' ~ b Sq =._, ~ Z dz = -. Alogq,(z).

r = l q ::: 1 2 7t'1 e ¢ (z ) 211"

(1.233)

Jt¢ ~ log cp(z) ~5F % 1ti c lE.jJrru$!f---~tt1, ~ ~ m ~

log ~ (:$) I¥J Jtt fi:. ~ m R ~ rp ;C{5f;!l~:I: P (ft) R!J;t;! farm Jf3, yl1J

~ (z) ~ R exp (if1J):t

log ¢' ( go) = log R + i4J. @ c ~riJaa~3!, itt ~ log R = 0, ~.tItfl

A log cP (z) = i 6..lP _

t\A (1.233) :rX:~p~ (1.231) =:rt, iCl:m1lJE~ 1 ~TI, ..

Jm:§- Jt~' 2. :e= f (rt) , 4> (7::) ~ c l:fU c t9 $i¥J W;tff ~ tx,# Jl f(z) :s: G l::1'~-T 0, mN::tE c 1:#

I ~(~) I < 1 (1.234) ·

fez) ,

U!lJ fez) fO tel) -+ rb(s) 1± c rltmtf~#~£8~ ~~ (n 1& ~ $B;Jf~ n -'t~A).

lIE: mf.t~

to = 1 + cb(Rf) :=:: fez) + cb(z)

j(z) f(:t)"

ruT-tEe J::~*~ (1.234), ~~ zifiClE}J$]~-mlft, w , mz:tE+ 1 }:J,.Miifi:~{t~~~~)]L~11Jf~. E§Dt, ~ z ill C lE13 n:u ttt·----+ m B-1 , w tr.J ~ ;ffi it):ii ~ o, -&St;~ f (z) ffl fez) + ~ (1i) fB~ ffjJft2:m~" Y..E8-F ¢(~) fQ .f(z) :tE c r9W~ M:fJT I?EJ ~~ ~~{f1:tE c pg:m~~t&R. T£MHli~!EJm 1 iiJ~, I(Jt)

+ ¢(z) ftJ /(Jt) 1:E c F9f(g~~l:t§mfRj (n &&~~;jJ " ~

• S7 •

~B.) j i6:Jltm*5Em!~i¥tiUEM.

m=t&5E~ 3. i5t f(~):tE~ \ z \ <. r ~"Xl MtR~tt:- #- ~ z = 0 n"J fC~):;:6 0, !rt~#t:E.---t-.lE~~p, 15l!~ Iwl ~pB-1~ ~tt qJ(z, w) = Z - wiCz) (;wnX; :t I¥J~~) :tE mI1 I z I = ,.1 < r~ r9$g~-1'-~lf:j,.C~ w Efj~~)~ :1-f: _g_iZ:1'~H;(:f~ I wi:::;;;; p tP ~ W Ffg Nf tJT ~ It: "

lIE : ffi T 1 (:t) tE 1.'if \ < r :Xl M fT, iN. ~ ~ 2: I = r t < r ~, PJ~:UGili-1'"lE~~ e- ~W I w l ~ p fMfr

~ $(z" w) - </1(2',0) ~ = \ wf(.£') ~ < r',

I3I Jlt :tE [ffiJ I z I -= r' 1: :ff

I ~(z, w) - 4'(z, 0) I = I wt(~) I < 1. (1.235)

.:/J(z, 0) z

EET~ t)( z, /(=) tEiMI I z I ~ r' J:!iXPi iffl m £ frJ¥ ff ~ ~:t 11=~f9l ~xEJm 2 ~t!H~{tt-.. 1i1:MfIIi'§5E~.-2 OY;U) </J(z, w) ~ ~(z., 0) 1±tmr ~z I - r' PI~rflfP1f-t~tt!J~t.L m.l£J~ 4> (z,O) = a ; tE \z~ = r~ ~f-t~-----}-~~~ (z = 0) ;t&

q_, (z,. w) tE l z I = r' ~fuRlf~~-~~~, BiXI s. EE-=r B 11J tiB~:m iff ill tt , E5J fffi & ~:f&B, tOC:tE (1.232) tc $ 4t J (% ) =Z!I ~(%) = c/J(z,w)~"iiJ"1i

a .

. ~ c.P(z~ w)

. g=_l~( z8z dz=~( zl-wfCz) Jz

2 Jl,'i J e r.P ( z , w) 2 m J" z - w f (z ) • .

(1.236) ~r:f::fR?1-~ c 7tr~~ 11: I = ·,.I~ E8=_f~;r~fj·~~.lt~w(B

M~~ix, Me. g -m:tE I w ~. ~ p ~ /J w W1_rrtl1JX~ ·tlPili:f!Ii~ 5EJm~fL.

-f 00 zt %IJ m iX l' ffi1?k 5Elm *ttt~fil~ rm·8 Wt ~ ~t& 1&~ n1J;U" tf F (#) :tE I z \ < r P3 fg MffPld If, EI3 (1.232) ~j[~ -nr~~

.. 88 •

j

l

F(§) = ~r F(r:t)"I",_ wt (:z) dz. (1.237)

21l'tJ& z - wf(:t)

E5l]g g Xl rb(z, w) = z - wt(%) = 0 ~MC~~), t1:{l)ciJia

1;] z,ES (1.237) ~OJ~

P(rt) = ~ r F (~) 1 - w(Cz) dz

27I'J Jc Z ~ wf(~) "

., ~ J F (z) L 1 - u/]' (z) J 1_ r 1 ~ "tvj(z) ,-I dz

21r'l c Z Z

= __!_. r F (z) r 1 - ea]' (z) 1 ~ wftr(f/2dz"

2 '](;1 J a L...J Z;tJ+1 :p=-o

EI3 T (1,235) P:J!x;1r ~ -~_t i1fi mRJ9 ~x1L&~; ~ OO~ 1:J 1tt{. _ L-.j:\nc w U3 ~ iX ~m! ~

F (z) = ~J F (z) dz - _"~r t wtJ Fez) __!!_[ fnez) Jdz

2:1[;1: ~ Z 2 JrJ J f n .... 1 n J. z g n

= 2~: I. F(z) Jz - ~ i: ~~ r __!f_ [ F (z) r(fJ) Jar;;

..... J. Z 21t',i: ~ -= 1 n" t· dz z:I'J

+ ~ i= u'" f F'(z) tt';) d«, (1.238)

21(J 11 .... '1 n • c z

Hlr F(z) jeJ C F9fflH81o¥tR~~~ ikrnm@${7t-Jl1: (1.2_'~8)

A~-Jmt1fJ7{J F(O); ~=lPi~5t JJ§~TO; ~ Jlfll¥:r~:tR~ft ~~-t n t&1&~ z == 0, B:tEC ®P1fm(Lijt~),mmfi~it.

_]_- J- Pl(Z) rCz) dz = 1 {d"-l L F'(z)f1Ol(Z) l}

2']r'i ~ e" (n - I)! dZ",,-l ::=, ..

t\':A (1.238) ~ra~

F (z) = F(O) + t w" {d~-l [F~ (!11 )tn(%) l}~=u. (1.239)

_ 11' dz1J-\

tJ-l •

( 1.239) :ctIBJ bL ~ ~ E:I m ~ili :fr ® ;£j)fJ , ill.R ~ te3* +-r.JjiL~ -¥

~,iIr~F.R~~¥F~" x,. JJt~,mS~

- 89 •

l/J(Z:J w) = Z - ::c - wf(z - ,r) = z - x ~ w4J(z). (1.240)

m

= F (x) + ~ w" dn -1 L F r (X) ¢" (Z) J. (l_ 2 4 1 )

'I:l = 1 n 1 J X'11 -l

<. 1.2 -1-1) ~:m:~Ri m ~1_:l~P~ E ~lk~:it" z ~ (1.24Q) ~t~ M,lm

Z r= r + wq,(!:1)., (1.241) A~!&f9!{~mr~jg .

I:.p~ .. : < 1.

(1,242)

~~.~ ( 1.2jO) A, .R~ a = w, y = z .. T~*1Jf)Ji1tllitr.J 5E JIR q~ liE .

8. m ~J 7f "* % :/J fl t. t5l: z = E ~ w = e ; x 0= M , rb (z ) = sin E. itct&it iBm ~ ~

I e sin E < 1

E - M •

(1.243)

~~E~~~~~~~M~;M)~~~~~~,~~~ c > 0 ~ ffl p, qJ ~1f'fl ~ E - it ~ m.fOlJi Jf.I, Jj!IJ

E = M + pexp(i~). !t (1.243) j!:ID::XJ

s. I sin l M + p exp (i ql ) 1"1 < 1 ~ p

(1.244 )

p

e< ..

1 sin l Af + p exp (i.p ) ] I

(1.245) ,

• 90 •

..

iltj\?cit:H 711mJt .. *It:r~N.ifill,* 14. 19; ·f(p) .:Xl (1.245) it?J. -m:

Bj"t:&;k.{N( X1 M , rp ffij~) ,jj1TJg~

e < _ _!!_ (1.246)

f<p) !t

(1.24'5) :rt:gt~~~jE, T1Et!L~Wl E g}kl'<:stl&ii. rrni'JG3Y.: to f(p).. EET

I sin l.V + pexp(icp) 1 P

= sin l M + pexp(£Cp) 1 sin. [M + pexp(-itp)] = _!_ [cos2(ipsincp) - cos2(M + pcosp)]

2

= cos2(ipsin p) - cos1(M + Pc.os~)

= cosh'Co sin'(p) -~. cos1(M + p cossp'), (1.247)

m:{~** (L247)Jt;·~;t&*m(~ M ,rp iffi*"). ~~W:i--t 1E~ L~, ~~~~-IJjiJtk~*, J§~.L911tk~i.lJ\, mmz~~m& .. ~ ~ tJ}_:*: -ifL jffi ~ dB ~ ~.~ ~ ~~.1JM' ~1Jtl m JX ~ Ii?: ~ ~ l_ijlErj 1:&"* msc ~ c01ih2p:!J ffi Jti. ~ fP M! sin q; = 1::> .rlti"t cos. p = O. ?f;.:-::.J9iltt~~ cos1M , i:::Fr"Jw"j\{gi;g 0" ~Jlt( 1.24 7) it!¥J m.* {~~ cosh'r», ltPm

1

f(p) = cosho = ._[ exp(p) + exp(-p) L

I 2

(1.248)

p

e < .

coshp

( 1.249)

+h~xj!iJt~ R~ e ~_@ ( L 249) ):.\, (1.245) ~i!tnxft.

PJl* ~ p =s Pl tot, (1.249) ~~~~;t&*.fil, tc~ t't, lQ~

(1.250)

~f.f 13 (1.245) ~~¥t-ftJlIiBJL\$. t: ffJJ:JEt. rOOSt*3j(: tB eo! f(~{~ ,ge~11£l~

• 91 ..

R(p) = P _ 2p

coshp exp(p) -r exp( -p)

.1<·m *- itt. . C A X1 (J JfX V{tj§jUJ 1~

R"(p) = _dR = 2 M(p)

dp l exp(p) + exp(-p) P ·

Al(p) = (1 - p)exp(p) + (1 + p)exp( = o), (1.251)

PI Ji\~J:JM (p) = 0 ~m. ffiE§ p > O~ ffij

Jvf'(p) = -pl exp(p) + exp(-p)] < 0,

iiI.. A1 ( p") JE: p tf.J if=! 11i~!J) ~ it, T~ M (p) = 0 .R urfm fl- 1" t~ , RX::fIk PI.. X ill T

Mel) = 2exp(~1) > 0,

M (2) = 3exp( ~2) - exp( +2) < 0,

YlIJ PI {-F. 1 ~ 2 LrFll, m ~ 1«1J1ii: iiJ l2l fi tI1 (1. Z51 ) 5t~ PI ::::::I .1.19967864, ....

{~~ ~ :i! #;t.: tl:HfJ (11 OJ ~ l!J&.*~t11tl, , ~ m -=-f?! V&:fffi R'~(p) 1¥Jr-f -5 #!JWT.. ~£:* ill

R/~(r) = 2{]..{'(p)l. exp(p) + exp(-p)] - 2M(p)

X [ exp(p) - exp(-p)]} I{[ ~xp(p) + .exp( -p) P}.

. .

~ ~.f (Pi) = 0 ~ M I ( PL) < 0, ib. R· ~~ (PL) < o , [R lit, R (Pt) ~

t&.km, k{ PI li"J{J1ttA (1.250) ~m

e~ =

(.It = 0.66274342 ••.• coshpl

;i:k 1'- 1ft P4 f&t 1fi1 J() $'r3tlr. fi-ntJif m'ft.. g ~ e < eI, !ilrJ m tL~ M~~~~~~~~.e~ma.~ti. ~m~~*ff., ]( 1t. JZ~ fu ffi@*$ ttl J0 ~ ~~f.f -a-5Z 1'- ~# ~ ft 1-f!;j ~f;J :j) i!:1 hIT W_la & A ~ .lz!#_.;lf:N -g. .. {O ~ ~ e ~* It1 ~ ~J:Wl its fj 0.5 iCti , mUJli;!7f~ e llfl:~fijn~1I J l!iE~4-- JR~~~iff~ (fJ 11:1] lQi.

w 92 •

it

~-RB~mT=~~~~~*~~, U&M*~~~ m~~.~~M~&a~~~. m~~~~~~mft£~~ 1~fUflJij? "~1f].R jJ~M *~a(_J ~ji.T.7;ffiVJ!ijm** tt\. 9.. B j;! l'PJ ~1mx T ~ =*IYijiMi~.aiEM~. M*f.f.£r~~~j\~tlJ!~1H* fU tiL iU ·tl1 Pl , ~ 1'" fig ;g ~n.J f~ th ill tt jf.. IE T = 1* I):.: ~* __Sf fit

~

)EX!* ~ jill {.t] ill fIa ~ H~ ~ ~PJT~ ~ tiL jJj fR~ JZ.. ~~ fili tPJft ( m?Y

~jtft·@). tn@ lt~tE *1* tJ~ r.p ~ ~- ~~r8iillUr, ~~{:$: tJ tJ:Jmi~ ll(~ ~~J~ E8 ~~~=P.

?±$iL jjJ tt. L1J t8 ~¥p jJ t! , t;~ ~g-~fi if: jtEj a'g ~ GM ~ q:r ~~~*~. ~~±~ftmma~ffi~~~~~: m~~& it %IT ij!IT ~~ i - * 1m lffiJ tiL JE G:J ~ ;tJ}r ( Gauss) 11"$;fJ:r Or ~ 1fl wr ( La pJace ) }j m, ~.l:t ti- ~{:th!J ~ ~th. iE I¥J ~:m: B 1F (olbers) jj l! .

M 5f=!; ~~ § 1, § 2 ~ § 5 g:. tt~ ~ ::$>~~ J!:~~ lli : tIn *1ll ~ T 7:..f* IT Jlt fit p;U t n1 ftJ [3 Jt~][ JlJ £# (I,. y' ~ z) .fU i!~(:i; ~ y ~ z ) ~ 9X rilitl A 1*.fr Vii ~ Itt 1i~J t t s t2 ~>f [(.J B It<a j§ ~:f,j. (Xl", Yl ~ Z l) ;ffi (x ~ ~ Y j, Z 2) :> mu llJ -* ill ~ 1*iYj A ~ tIL Jm m ~ ( ~1*;f)$; J§ 00 ~ ~ 1:# ). ~ 11t, ttft Jtitt Wlr9 £-*m: J.I, gt~l9: $ bJ~* i*~ r.. -1' nll~HM* ill: CD72wrr*U1 *Uatl (x -' J, Z; :i, y, z); ® 7( ¢fr~m1'--~*UCf.J (xu Yl, Zl; X2, Yl, Zl).. *.i#H3:PL~Dr. WT/.J~~J:§ X1*?± ,~ 1'1ft~IJ t, Jr~ ~tlr:iiJJl!im_lJU!I Caj ~ ()j) (i = t , 2!, 3 )-j<: tD CD; ~WT:5i*:fl:l~~ 6 ~1~i~!!!tl ~ffl £if-F-S\j·tLii %[ iffllJ {IT ;.:K ill @ •

YU * 1*:fU f8 m ~JOO: ~ ~ ttl ~!J "J :tm;1!1EE~:Wti~tfr , .U!l1 it jJ

.. 93 •

~~~l;fH"[nJ, R~~~-Ef!~ ..

1-1 * m 1! Jj~rr it ifMi lil tt1r3itf{1~ m W!~ ~ tI& ~ ftJ it • ~

l1i JD. f1 rr tB ~{;$: ~ &i1:'{ffi i~L EB X X 15 m 1:ij Jr 7c. i*ftJ Hr ~ «(£, 0) £tr.n&_m~ rm1i£~J)lJn~~XJ ¢'L-', m~~re'-~f;l it J<Jr~ __. JE 5G6'J SfltITlt;§~fj2:Jl!:rrMLJ:§ttJJ ..

1. .Jrd Fl 7:!l! f!E: rt:r & 1£. EI3 T ~ 1ro~1H (a, {)) ~ l2I: !tl! 00 nIT i1iltj l4!l ~ rille>; nIT;t( ~Bft~ Hftjili;$lZ (X, Y, Z) ~V-l i&JL,.:Xl q:.JL'. s!2 :fT~ ,u;1_.~ ~ ~ tJt. ----- • !Xl e :mx. !*fti fili It, ff.J i[{~UE§,·f8r ~ p, iijlJ"6J J-§ Jir~ r-~ *mW:0 J-\::

!. R""8 A .. '· ( ) Sf:'

Pt, = -1"'; _5.....:.- COS'¥ SIn s - a sec u

J' P

po = Rp0 t sin rb' cos8 - costj>t sin ocos(s - a)] p

(2.1 )

~;i.t wr1·~fr1fti!;l:\XUl~111ijf1[a + pa:t s + ps.. :tm p ~;ijL®, mlJ t:i1J?JjE A 1~lj rf'1 till I L:l13 iYf\ C X, Y, Z) fF&iE:

1:J.X = - Rp0 sin ] n cos (j>' cos s,

A Y = - Rpe sin lOcos q_-,' sin s , (2.2 )

h.Z = - Rp0 sin 1 II sin £/J'.

9lU1ij~~kl.xK~j!~Y~~ tPJL'I¥JA~8~~ ex + 6.X, Y + .6Y, Z + ~7.). ~ tp R 7t;y{!jj]ltltr6JY~:f:1!!)t\gg (~:ltttItdF ill *" G /9 ~ b1:.); P8 7:.] ::k~B ~SV-t.m~m; cP' -;g ~Ml~MI¥'11ID)t:\tt1Jt; f 7j ~ wm ir~ pj jill 15 ·r.s ~ lf1 " (2.1 ):rt ~ lJ .. f;}tOO 7(. X~ ~ J: 11f tB , (2.2 ) i+~ !iD /J xm Ifill ltt5 ftJ fill j() ~ 1£ R .f£J;tf!~L' ~ifL~ ff. ;fi tp il'S':5til: (12l ~_)(~ .. &.1J*£!l~& )~& -'%.

• 94 ..

2. l&~SfZ&.. jtre~&ii (a~ a) at. J91f.fJJ¥Kri1: ( 0;:, ~n)' 2} A ~o~ :

do = (J, - LeA + A"}« + (B + B')b + eel

+ Dd + E + J {I: tg 281 , 1

If) = 0 _- [( A + A')a I + (B + B') b'

+ c.: + Dd' + J, tgol.

;tt¢r(A + A'),( B + B')~ C,D; E P4lts ~Jf. S~, r;yrn3(

~

>c $Vi M~~ lli; a, b ~ ••. A .. • d' PlHt!OClts ~ 'ffi ~, Ri" F

~

ffij '&Att~, ~p

(2.3)

1 (m . ) .

a = - - ~ + SlU a tg IJ a = cos Ct

15 n ~ ,

h t b' ~

_", _.. cos {t tg {} = - SIn a: ...

15; .7

1

c = ~ CDS a Sec lJ, c' -= tg.8 COS lJ - sin a si n 6 ,

15

(2.4)

d -== .~ sin 0: sec 8. d' = cos a sin 8.

1 5 -

!E IID A] E j{J ft1Fx: m, m ~ n 79 * :tE:~tf{ ~ &~ m = 46~/08 50 + O~I1·0002 79t, !'J = 20~/0468 ~ 0.°0000851,

} (2.5)

t ~ M ] 900.0 ~~.~~~"'

i., 15 ~ 9 &:~l¥J=~Jm_tTlEfR, -aJ~~~7(XiF-!Jj¢~ ill ~ {F1 I a I < 60 a If-;j, t:iJ [j, ::t' m .~ ---ljij ..

m ( 2.3) A~f~F8 ~:tf-1ro -¥ fum; Yn =* Jt + xm IDlO1ft 1k tE~

. . .

:; tJ !cf. {7ti~ i~ t8 , lll~.~ i& iE ~ & ; ~ 1:: in XJl\3Z JWJ --- if iJJ • i1

( a, 8), (au, 8())~%t $I. T t ~ to ~Rj {-11..; !i!U ~ & & if !);;;:a: ~

(l = ~ + (m + n sin a jo !g 8! ) (t - lO), 1 ( 1 L 6)

8 = l10 + n cos ~(I ~ Jo-)" f

;t-t tp m, "ap./t1 (2.5) ~m~lr~ 00:,. al ~ 6. ~M J!lTIl11tU (J +

.'" ·95 ..

10)/2 a·Jf8fftE. 19: - ~f.i£ r , r:uifrffii.:tmm:

(tl = ~ + _!_ em .+ n sin ~ tg8o)(t - 10),

2 .

.31 = Do + ..!. n cosao(t - to).

2

(2.7)

~o 5R: 5' ~ ill r 9 0° , iX; t - to {~*, !llJJ ~ ~fF ~ (j(Jjij tr lE ~ RX; ffl ffE·f!1fJ ~ ji ~ it.0 j\;( ~~«lfTIP:R. :;t ~» ) ut IT &1£. .

3. ff m Jitff &: J¥J ~ 1£.. .E13 TJltit M 72:1* if f~~ ~ iffi ~ ~ ):t_.- .@{ at raJ h.t ~ !'f{!tI! If. _L ~ e R1:fi ~ J :R 1* !G fu Ii , ~ ~-J; __t:H:

I ~- D.t nt 6']&11. f5r;}g ~~Jl:--1'X)(.UrJiJT~~HtrliJ;g

49 8~72 ::=;. O?Of)5772,

.fit = O?005772p~ (2.8)

jt¢l p ~~f*EBJm)t'RE!, ffl3'C:)($ttfF*nlJf!.tlr. im1fti±th. ®:it ~f(j ~ =(X 15: WJ.~ , N fFff ~ 1tft&B'iJ i&JE •.

..

~ WT:t£ + 11 i!!~ m J9 it "jJ \fj' m ttL ~~"tB~,f4I tIL :@:i.t.

Ittr Jj ft ~ l21. J§ 3t. ~u f&! ~ A ~ i&i!, -=t ~m! ~rOO ~* Jl:.

:tR 13 ~~'zJFiBfijij~*F~ S-XY z. ~ :X1=1*r~H1~iiLm ~ 1£im:ill B JL' ~ -lJl 00 .I; ~ ii~ im: ~ 00 /J~:Xl

Ax + By + Cz = o~ (2.9)

72:i*:tE ~ i'It~·r~fjtf.J* ff; (x;, y;, Zi) (i = .1,. 2, 3) ~ ~ ~ JE ~1'-jjm,~~

• 96 •

Xl Y1 ..3'1

XJ Y1 Z~ = 0 ..

(2.11 )

X1(Y,;:Z;. -. Y3Z1) - X:/YtZl - }'::lzJ + X'J(YLZl ~ YlZ!) = 0 ~ Y1CX;!Z~· - x~zJ) ~ Y~(X1%!I - X:!.Zl) + Yl(XlZ~ - X'~Zl) -= 0., Zl(X:lY3 ~ 43)':.1) - t'"1(X1Y3 ~ :l\YL) + Zl( Xl)'l -- ~2':Yl) ...:: 0 ..

(2.12) A15 ~ g:..~~ ~ m .:::jij%OOlR~t)l:ft*~~.. ~~:I:

(2.12 )

rlXl' Y2, 1Ol):J r~( XJ, Y3, Z3) l¥J rt:JJ fi~)9

r2 X r3 = (y.;!z~ ~ YlZl _, z~~ -~ Zl.t'l, .t'lY3 - XJ)I}),.

)'l%3i - 'l;2:l - l "l~ '"31 C05 (n, X) ~ %P3 .......... .23Xl = (Tl_) r 3] COS ( n)l Y), X]~h - X3Y~ = [r B r) 1 coS ( n ,. Z) ~

.:ft r-p L r ~~ r~ J lijJ ~ I r] X r~.I,. -tl!Sit£ ~ ~ r], r~ €flWt l¥J --= 18 MOOfRR1PAfg; (n~ X) *5i~~~OO1!tlfijl x-~ t¥J ~ ft. m ~\ X T3,. rJ X "2 tiJm*~~~l1J1, t&(2.12)J:ti1r{t;>g

l '2:'1 r~ 1Xl - l'l, r;\]x:;j + l r1) r:l; ],rl -=- o , I r:ur3]Yl - l Tl!lf;]Y2 + [r."fl]Y!- = o , L f'H'3 ]Zl - [r" r~ ].21 + l '., r21z~ - o.

(2.13)

nlx1.- x.l + 1l1X3 -= 0, I nl)'l - Y2 + 1Jl:)'l ~ 0,

J'llZ,L - Z~ + n:;z3, = O.

(2.14)