Vous êtes sur la page 1sur 44

Mini katalog

Brzo traenje, pravilna upotreba


Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
fischer Preduzetnika grupa
fischer jedno od najinovativnijih preduzea
na svetu
Grupacija fischer sa seditem u mestu Waldachtal, okrug Freu-
denstadt, obuhvata etri podruja: privrsni sistemi, automotive
(delovi za autoindustriju), fischertechnik (igrake) i savetovanja. S
ukupno 2329 inovacija (stanje 12/2007) fischer je pokreta ino-
vacija. Ne raunamo samo inovacije u proizvodnji poboljanja
koristimo u itavoj grupaciji. Na taj nain smo postali bri i fleksi-
bilniji prema svojim kupcima.
Ko trai inovacije pronai e fischer, tako glasi na slogan.
Radimo svaki dan na tome da to ostane nae pravilo. Sa proizvo-
dima visokog kvaliteta i to jednostavnijom primenom ponuditi
najveu sigurnost. Naravno da i sa irinom proizvodne palete te
brzim isporukama Vama olakamo posao.
Ova knjiica Mini katalog je jedan dobar primer naeg razmi-
ljanja. Ovde dobijate kratak pregled naih proizvoda koji e
Vas dovesti do reenja prilikom montae.
Ako i nakon toga neka pitanja ostanu otvorena, molim da
nazovete nae tehnike savetnike. Dalje informacije moete
dobiti na naim
stranicama: www.fischer.de
Mi se ne orjentiemo samo na prodaju naih proizvoda ve Vam
stojimo na raspolaganju i sa savetima. Kao proizvoa, a fischer
je izvorni proizvod, orijentisani smo na kvalitetne proizvode po
dobroj ceni. Pre svega elja nam je da bez obzira na uslove
montae imate oseaj sigurnosti.
Vlasnik i predsedavajui uprave i grupacije fischer
Srbija, Crna Gora, Makedonija:
Alen Ili 00 381 65 347 2437
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
4
Nema vie traenja
koje oduzima
previe vremena

Stojite ispred police fischerovih proizvoda I ne znate, ta
izabrati?
Nema panike: zidne tiple, koji traite, lako ete nai.
1. O upotrebi:
Vi znate, za kakvu svrhu trebate tiplu. Na stranicama od 6. do 9.
nai ete tabelu razliitih vrsta upotrebe i reenja za njih.
2. O materijalu:
Ako traite reenje za odreeni materijal beton, zidani zid, puni
materijal ili ploe itd., nai ete mogua reenja u tabeli na 10.
stranici.
3. O boji:
U svakom sluaju potraite potrebnu tiplu i detaljnije informacije
u naem vodiu prema bojama, koji ete pronai u ovoj brouri
od 12. stranice pa nadalje ali i na svakoj fischerevoj polici u
prodavnici.
I kako zaista neto ne bi krenulo naopako, na kraju broure
pronai ete i brojne informacije o posebnim vrstama upotrebe,
savete i trikove, nosivostima i optereenjima.
Puno zadovoljstva kod privrivanja. Mnogo uspeha s
fischerovim proizvodima.

Najlon i Know-how garan-
cija za kvalitet fischer
Dobar razlog za kupovinu fischerovih zidnih
tipli je materijal.
Najlon se odlikuje veoma visokom ilavou,
postojanosti na habanje i izdrljivosti, to
fischerovim tiplama garantuje jedinstveni
kvalitet i sigurnost: visoka snaga dranja,
mali moment privijanja i veliki moment
prekomernog privijanja, visoka temperaturna
i hemijska postojanost, dobra sposobnost
zaepljivanja i dobra elektrina izolaciona
svojstva.
5
Sadraj:
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
T
r
a

i
t
e

o
v
d
e
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
Z
a
b
e
t
o
n
Z
a

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

u

o
b
l
i
k
u

p
l
o

a

i

u
p
l
j
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e


Z
a

s
v
e

g
r
a

e
v
i
n
s
k
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
strana 69
strana 10
Traite ovde
za sve vrste upotrebe
za svaki materijal
strana 13
Za sve graevinske materijale
univerzalna tipla UX
strana 14-15
strana 16
strana 17
strana 1821
strana 22
Za pune materijale i zidove
tipla SX, SXR, tipla od mesinga MED
S tipla, udarna N tipla
vijak za prozorske okvire FFS, F-M
injekcijski sistem FIS A
univerzalna tipla za okvire FUR
strana 23
strana 24
strana 25
Za graevinske materijale u obliku
ploa i za uplje materijale
tipla za ploe PD
za gipsani karton GK, GKM
metalna tipla za uplje mat. HM, preklopna
tipla KD
strana 26
strana 27
strana 28
Za beton
tipla za teke terete TA M, sidro FAZ II
sidro visokih kapaciteta FH II, sidro FBN II
sidro s kouljicom FSA
strana 29
strana 30
strana 31
strana 3233
strana 34
Za specijalne vrste upotrebe
za privr. stepenica TBB, FID 50
za gasbeton GB, za privr. umivaonika WST
WC-koljki, ukras. tipla , zaustavlja za vrata
Thermax 8 i 10, Thermax 12 i 16
fill & fix
strana 35-36
strana 37
strana 38
Dobro je znati
Ispravno privrivanje
Delovanje sila
Optereenja i tehniki podaci
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
6
Za sve vrste upotrebe
Spoljna svetiljka
Kupatilska polica1)
Kupatilski ormar 1)
Balkonska ograda
Bide/WC (stojei)
Bide/WC (visei na zidu)
Potanski sandui
Oluk
Plafonske svetiljke
Plafonska garnia
Napa
Pregrada za tu
Halogenske svetiljke (sistem sa sajlama)
Nosa za pekir
Visei ormar
Visei zidni ormari
Grejae telo1)
aluzina
Markiza
Cevi
Tanjir za satelitsku antenu
Prekida
Posudica za sapun
Ugaone letvice
Ogledalo
Ormari s ogledalima
Greja vode
Privrivanje za stepenice
Nadstrenica
tap za zavesu (uza zid)
Zidne svetiljke
Zidni regal - kuhinja
Zidni regal dnevni boravak
Toplotna izolacija
Ormari za alat
Beton
SX / FUR
UX / SX
UX / SX
FAZ II
S 8 RD
FIS
SX / FUR
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
SX / FUR
UX / SX
UX / SX
FAZ II / FIS
UX / SX
FBN II / FIS
UX / SX
UX / SX
SX / N
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
FAZ II / FIS
UX / SX
UX / SX
UX / SX
SX / FUR
PN
UX / SX
Was mchten Sie befestigen?
1)
Vai za lake izvedbe.
Panja: Tipla mora biti uvek u celosti umetnuta u podlogu za sidrenje.
S. 14
S. 13
S. 13
S. 26
S. 31
S. 18
S. 14
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 14
S. 13
S. 13
S. 26
S. 13
S. 27
S. 13
S. 13
S. 14
S. 13
S. 13
S. 29
S. 13
S. 26
S. 13
S. 13
S. 13
S. 14
S. 31
S. 13
S. 22
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
S. 14
S. 18
S. 14
S. 18
S. 14
S. 14
S. 16
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 18
S. 14
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
Puna opeka
SX / FUR
UX / SX
UX / SX

FIS
SX / FUR
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
SX / FUR
UX / SX
UX / SX
FIS
UX / SX
FUR / FIS
UX / SX
UX / SX
SX / N
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
FUR / FIS
UX / SX
UX / SX
UX / SX
SX / FUR
PN
UX / SX
S. 14
S. 13
S. 13
S. 18
S. 14
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 14
S. 13
S. 13
S. 18
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 14
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 13
S. 14
S. 31
S. 13
S. 22
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
S. 14
S. 14
S. 18
S. 14
S. 14
S. 16
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 18
S. 14
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
Z
a
b
e
t
o
n
Z
a

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

u

o
b
l
i
k
u

p
l
o

a

i

u
p
l
j
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

Z
a

s
v
e

g
r
a

e
v
i
n
s
k
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
T
r
a

i
t
e

o
v
d
e
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
7
Materijali
! Upozorenje: Nosive konstrukcije treba namestiti i dimenzionirati u skladu s vaeim propisima
tako da se sprei svaka opasnost za telesne povrede ili gubitak ivota.
Opeka od krenjaka
UX / SX
UX / SX
UX / SX

FIS
SX / FUR
UX / SX
UX / SX
UX / SX
SX / FUR
UX / SX
UX / SX
UX / SX
SX / FUR
SX / FUR
SX / FUR
UX / SX
FIS
UX / SX
FUR / FIS
UX / SX
UX / SX
SX / N
UX / SX
UX / SX
UX / SX
UX / SX
FUR / FIS
UX / SX
UX / SX
FUR / FIS
SX / FUR
PN
UX / SX
uplja opeka
UX
UX / FUR
UX / FUR

FIS
UX / FUR
UX / FUR
UX
UX
UX / FUR
UX / FUR
UX / FIS
UX
FUR / FIS
FUR / FIS
UX / FIS
UX
FIS
UX
FUR / FIS
UX
UX
UX / N
UX
UX / FUR
UX / FUR
UX / FUR
FUR / FIS
UX / FUR
UX / FUR
FUR / FIS
UX / FIS
PN
UX / FUR
Parobeton
SX duga izvedba
SX duga izv.
SX duga izv.

FIS
GB / SX duga izv.
SX duga izv.
GB
GB / SX duga izv.
GB / SX duga izv.
SX duga izv.
GB / SX duga izv.
SX duga izv.
FIS
GB / SX duga izv.
FIS
SX duga izv.
FIS
GB / SX duga izv.
FIS
SX duga izv.
SX duga izv.
SX duga izv. / N
SX duga izv.
SX duga izv.
GB
SX duga izv.
FIS
SX duga izv.
SX duga izv.
FIS
GB / SX duga izv.
PN
SX duga izv.
S. 13
S. 13
S. 13
S. 18
S. 14
S. 13
S. 13
S. 13
S. 14
S. 13
S. 13
S. 13
S. 14
S. 14
S. 14
S. 13
S. 18
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 14
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 22
S. 14
S. 31
S. 13
S. 14
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
S. 14
S. 14
S. 22
S. 14
S. 14
S. 14
S. 22
S. 22
S. 22
S. 14
S. 14
S. 18
S. 14
S. 14
S. 16
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 18
S. 14
S. 14
S. 18
S. 22
S. 14
S. 13
S. 13
S. 13
S. 18
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 22
S. 22
S. 13
S. 13
S. 18
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 22
S. 13
S. 31
S. 13
S. 22
S. 22
S. 22
S. 22
S. 22
S. 22
S. 18
S. 18
S. 18
S. 18
S. 18
S. 16
S. 22
S. 22
S. 22
S. 18
S. 22
S. 22
S. 18
S. 18
S. 22
S. 14
S. 14
S. 14
S. 18
S. 30
S. 14
S. 30
S. 30
S. 30
S. 14
S. 30
S. 14
S. 18
S. 30
S. 18
S. 14
S. 18
S. 30
S. 18
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 30
S. 18
S. 14
S. 14
S. 18
S. 30
S. 31
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 14
S. 16
S. 14
Ostali materijali
>
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
8
Za sve vrste upotrebe
Gips karton

UX / PD
UX / PD

UX / HM

KD
KD

HM
UX / HM
UX / HM
HM
HM

UX / PD

UX / PD

UX / GK
UX / PD
UX / PD
UX / PD
UX / PD

UX / PD
UX / PD

UX / HM
uplja opeka od krenjaka
UX / FUR
UX / FUR
UX / FUR

FIS
UX / FUR
UX

UX / FUR
UX / FUR
UX / FIS
UX
FUR / FIS
UX / FIS
UX / FIS
UX
FIS
UX
FUR / FIS
UX
UX
UX / N
UX
UX / FUR

FUR / FIS
FUR / FIS
UX
UX
FUR / FIS
UX / FIS
PN
UX / FUR
Was mchten Sie befestigen? Graevinski materijali
1)
Vai za lake izvedbe.
Panja: Tipla mora biti uvek u celosti umetnuta u podlogu za sidrenje.
Spoljna svetiljka
Kupatilska polica1)
Kupatilski ormar 1)
Balkonska ograda
Bide/WC (stojei)
Bide/WC (visei na zidu)
Potanski sandui
Oluk
Plafonske svetiljke
Plafonska garnia
Napa
Pregrada za tu
Halogenske svetiljke (sistem sa sajlama)
Nosa za pekir
Visei ormar
Visei zidni ormari
Grejae telo1)
aluzina
Markiza
Cevi
Tanjir za satelitsku antenu
Prekida
Posudica za sapun
Ugaone letvice
Ogledalo
Ormari s ogledalima
Greja vode
Privrivanje za stepenice
Nadstrenica
tap za zavesu (uza zid)
Zidne svetiljke
Zidni regal - kuhinja
Zidni regal dnevni boravak
Toplotna izolacija
Ormari za alat
S. 13
S. 13
S. 13
S. 18
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 13
S. 18
S. 13
S. 22
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 22
S. 22
S. 13
S. 13
S. 22
S. 13
S. 31
S. 13
S. 22
S. 22
S. 22
S. 22
S. 22
S. 22
S. 18
S. 18
S. 18
S. 18
S. 18
S. 16
S. 22
S. 18
S. 18
S. 18
S. 18
S. 22
S. 13
S. 13
S. 13
S. 25
S. 25
S. 25
S. 13
S. 13
S. 25
S. 25
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 23
S. 23
S. 25
S. 25
S. 25
S. 23
S. 23
S. 24
S. 23
S. 23
S. 23
S. 23
S. 23
S. 23
S. 25
9
Materijali u obliku ploa

UX / PD
UX / PD

UX / HM

UX / HM
HM

HM
UX / HM
HM
HM
HM

UX / HM

UX / PD

UX / PD
UX / PD
UX / PD
UX / PD
UX / PD

UX / HM
UX / HM

HM

UX / HM
Toplotna izolacija
FID 50

FID 50

Neodreena nosea podloga


UX
UX
UX

UX
UX
UX
UX
UX

UX
UX

UX

UX

UX
UX
UX
UX
UX

UX
UX

PN

Graevinski materijali
! Upozorenje: Nosive konstrukcije treba namestiti i dimenzionirati u skladu s vaeim
propisima tako da se sprei svaka opasnost za telesne povrede ili gubitak ivota.
Z
a
b
e
t
o
n
Z
a

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

u

o
b
l
i
k
u

p
l
o

a

i

u
p
l
j
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

Z
a

s
v
e

g
r
a

e
v
i
n
s
k
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
T
r
a

i
t
e

o
v
d
e
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 25
S. 25
S. 13
S. 25
S. 25
S. 25
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 25
S. 13
S. 23
S. 23
S. 25
S. 25
S. 25
S. 25
S. 23
S. 23
S. 23
S. 23
S. 23
S. 23
S. 25
S. 25
S. 25
S. 29
S. 29
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13

S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 13
S. 31
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
10
Za sve podloge
Izbor je va.
Materijala je mnogo, ali i zidnih tipli. Meutim, nijedne ne dre
onako dobro kako dre fischerove. Kod fischera ete pronai pravo
reenje za svaku upotrebu: neto specijalno ako je takav sluaj ali
i univerzalnu tiplu za svaki zid.
Vie informacija o pravilnom privrivanju za razliite materi-
jale moete nai na internetu: Posetite nau virtualnu kuu . .
Pronai ete je na mestu Befestigungssysteme (privrsni sistemi)
pod takom Sam svoj majstor na stranicama:
www.fischer.de
Opeku i uplju opeku
prepoznat ete prema
crvenom prahu iz
provrta.
Kod buenja u gipsane
vlaknaste ploe nastane
beli vlaknasti prah, a kod
buenja u gips-kartonske
ploe fini beli prah koji
ostane na svrdlu.
Kod buenja u beton
nastane svetlo sivi do
beli prah.
Parobeton kod buenja
nastane beli, grubo zrnasti
i lako razmaziv prah
Kod buenja u vapneni
peenjak nastaje prah
peanog oblika.
11
B
e
t
o
n
P
u
n
a

o
p
e
k
a
P
u
n
a

o
p
e
k
a

o
d

k
r
e

n
j
a
k
a

p
u
n
a

o
p
e
k
a

o
d

g
a
s
-
b
e
t
o
n
a
P
u
n
e

g
i
p
s

p
l
o

e
P
a
r
o
b
e
t
o
n

u
p
l
j
a

o
p
e
k
a
l
a
g
a
n
a

u
p
l
j
a

o
p
e
k
a

u
p
l
j
a

o
p
e
k
a
L
a
k
a

p
l
o

a

o
d

d
r
v
e
n
e

v
u
n
e
G
i
p
s
-
k
a
r
t
o
n

p
l
.
P
l
o

a

o
d

i
v
e
r
j
a
I
v
e
r
i
c
a
T
v
r
d
a

v
l
a
k
n
.

p
l
o

a
T
r
a

i
t
e

o
v
d
e

UX

SX

N

S

SXR

F-M

FIS

FUR

Ther-
max

FFS

MED

GB

fill&fix

PD

GK

GKM

HM

KD-H

TAM

FAZ II

FH II

FBN II
*
*
* samo za nenapuknuti beton
Graevinski materijali
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
fischer UX.
Univerzalna tipla za svaki zid.
Ne razbijajte
glavu, privrivanje
je jednostavno
13

Za sve graevinske
materijale
Univerzalno reenje primerena za svaki materijal
Tipla se umetne u provrt.
Pouzdano dri u punim materijalima.
U upljikavim materijalima se iri.
Razliite varijante:
- UX s prstenom spreava da tipla ue preduboko u provrt,
- UX bez prstena za povrinsko poravnate kontakte i montau
kroz privrsni element
- UX produen specijalna tipla za upljikavu opeku.
Za iver vijke i vijke za drvo
Veliine koje su na raspolaganju: 5 do 14 mm.
UX s prstenom
UX s vijkom
UX s kukom
Slepa montaa
Asortiman
Univerzalnu tipla fischer UX
Pravi as
UX bez prstena
Z
a

s
v
e

g
r
a
d
e
v
i
n
s
k
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
Montaa kroz element
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
14
Za pune podloge
i zidove

etvorostrano irenje za postizanje najviih vrednosti
privrivanja u podlozi.
SX u dugoj izvedbi pre svega je primeren za uplju
opeku i za parobeton (laki beton) i mogue ga je
kombinovati s vijkom za podeavanje.
Primeren za vijke za drvo i iver vijke.
Veliine koje su na raspolaganju: 4 do 16 mm.
Primeren izmeu ostalog za ormare s ogledalima, drae za
pekire, potanske sanduie, svetiljke.
Slepa montaa
Tipla fischer SX
etvorostrano irenje izuzetno sigurna
Montaa kroz element
SX duga izvedba
SX
SX s okruglom kukom
SX s vijkom
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

15
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

zbog male ugradne dubine potrebno je manje buenja
posebna struktura povrine spreava da se tipla u
provrtu okree
tipla omoguuje vie puta demontau i montau
predmeta
isporuuju se veliine navoja M4M16.
Montaa
Tipla od mesinga fischer MED sidro za
tanke ploe i pune materijale
Montaa
fischer tipla dugog tela SXR 10
Univerzalna, svestrana.
Najvee doputene nosivosti
Ugraena blokada protiv preranog irenja tiple prilikom
postavljanja u podlogu.
S atestom za dubinu montae od svega 5cm u gotovo sve
podloge.
Za montae kroz privrsni element, za okvire prozora i vrata, za
premoivanje nenosivih delova podloge.
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
16
Za pune materijale
i zidove
Geometrija tiple prilagoena je vijcima za drvo i iver vijke.
Sigurna montaa, jer je tipla zatiena od okretanja.
Za beton, punu opeku ili uplje zidne blokove.
Veliine koje su na raspolaganju: 4 do 16 mm
Primerena npr. za lagane ormare s ogledalima, visee posude
za cvee
Montaa
Tipla fischer S
klasina
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

Montaa
Najjednostavnija montaa: izbuimo, zabijemo gotovo
Ugraena blokada spreava da se tipla prerano aktivira
Za montau kroz privrsni element za letve i privrivanje
okvira i za premoivanje slojeva koji nisu nosivi
Veliine koje su na raspolaganju: 5, 6, 8 mm,
duine do 120 mm
Primerena npr. za drvene letve, okapne letve,
sputene plafone, zidne obloge
Udarna tipla fischer N
17

Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

Za distancijsku montau bez tiple
Za sve materijale okvira i sve vrste zidova
Geometrija vijka omoguava jednostavnu montau
Zbog specijalnog navoja vijak se zategne s lakoom
Duine koje su na raspolaganju od 72 do 212 mm
Odgovarajui za prozore, vrata, grede
Montaa
Montaa
Prilikom pritezanja vijka okvir se ne iskrivljuje
Dobra korozijska zatita
Lepo oblikovan zavretak zbog pokrivne kapice
Veliine koje su na raspolaganju: 8 do 10 mm, duine
do 202 mm
Vijak za prozorske okvire - fischer FFS
za direktnu montau bez tiple
Tipla za metalne okvire fischer F-M
Brzo privrivanje za prozore i vrata
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
18
Za pune podloge
i zidove
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

Dvokomponentna injekcijska smesa (bez stirena)
Univerzalno upotrebljiva
Jednom otvorena kartua moe se lako ponovno koristiti uz
upotrebu nove statike mealice
Za sidrenje navojne ipke ili vijanih sidara za vijke za drvo
Obrada:
FIS V 150 C - s uobiajenim silikonskim pitoljem
FIS VS 100 P - nije potreban nikakav alat
Injekcijski sistem fischer FIS
za velika optereenja
Montaa
FIS VS 150 C
FIS VS 100 P
19
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

Kvalitetna poliesterska smesa
Univerzalno upotrebljiva
Istiskuje se s pitoljem za silikone
Jednom otvorena kartua moe se lako ponovno koristiti uz
upotrebu nove statike mealice
Injekcijska smesa fischer FIS P 300 T
Vrhunska hibridna smesa (bez stirena)
ETA atest
Istiskuje se pomou posebnog pitolja
Jednom otvorena kartua moe se lako ponovno koristiti uz
upotrebu nove statike mealice
Injekcijska smesa fischer FIS V 360 S
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
20
Za pune podloge
i zidove
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

FIS - za lepljenje u pune podloge
FIS za montau u upljikavi materijal
FIS - za montau u parobeton velika optereenja sigurno
dranje markiza, nadstrenica,
maina, reetki, vrata, ruko-
hvata na stepenicama, konzo-
la, umivaonika itd.
21
Pribor FIS za pune materijale
Veliina navoja od M6 do
M16
Navojna ipka FIS A
Za upotrebu s vijcima za drvo
Vijana sidra FIS E K
Ostali pribor FIS
Upotrjebljiv za injekcijski malter
FIS VS 150 C, FIS P 300 T
Upotrjebljiv za injekcijski malter
FIS V 360 S, FIS VS 150 C,
FIS P 300 T
Pitolj KP M2
Pitolj FIS AK
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

Pribor FIS za upljikave materijale
Za manju potronju maltera
u upljikavim materijalima
preporuujemo upotrebu
sidrenih tuljaka
Sidrene mreice FIS HK
Na raspolaganju su i druge dimenzije
isporuivo kao:
FIS H 12x85 K
FIS H 16x85 K
FIS H 16x130 K
FIS E K
6--8
kombinacija s:
FIS A, FIS GS
M6M8
M8M10
M8M10
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Za pune podloge
i zidove
22
Nazupa se u upljikavim materijalima, iri se u punim materijalima i
osigurava najveu sigurnost i nosivost
Za montau kroz elemente, za letve, za privrivanje okvira
i premoivanje slojeva koji nisu nosivi
Za predmontirane sigurnosne vijke fischer
Veliine koje su na raspolaganju: 8, 10 mm.
Univerzalna tipla za okvire fischer FUR
u jedinstvenoj lamelnoj tehnici
Montaa
Z
a

p
u
n
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

i

z
i
d
o
v
e

23
Za podloge u obliku
ploa i uplje materijale
Z
a

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

u

o
b
l
i
k
u

p
l
o

a

i

u
p
l
j
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
Specijalna tipla s kratkim delom koji se iri, zbog ega je
primerena za sve graevinske materijale u obliku ploa s debljinom
iznad 6 mm
Vrlo jednostavna montaa zbog unapred izraenog unutranjeg
navoja pre svega za iver vijke
Mala dubina buenja i sidrenja
Sigurna montaa zbog stabilnog ovratnika tiple i uzdunih
rebara, koja spreavaju, da tipla klizne preduboko ili da se okree
u provrtu zajedno s vijkom
Veliine koje su na raspolaganju: 8, 10, 12 mm
Primeren npr. za elektromontae, svetla, ukrasne predmete, podne
letvice, garnie
Montaa
Tipla za ploe fischer PD za sve vrste
graevinskih materijala u obliku ploa
U

v
r

e
n
j
e

u

g
i
p
s
u
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
24
Za podloge u obliku
ploa i uplje materijale
Za zavrno spojno privrenje i sigurno dranje zbog otrog
samoreznog vanjskog navoja
Montaa bez prethodnog buenja akumulatorskom builicom odvijaem
i alatom za montiranje, koji je isporuen zajedno s njom
Za demontiranje slui krstasta glava
Primerena za jednostruko i dvostruko obloene zidove
Za iver vijke s veliinama: 4 do 5 mm
primerana npr. za slike, svetiljke, elektrine prekidae, podne letve
Montaa

Samobuea metalna tipla za montau s akumulatorskom
builicom-odvijaem
Provrt za vijak izradi se bez prethodnog
buenja, zato je upotreba fleksibilna
Montaa
Tipla za gips karton GK
od najlona - za brzu montau
Tipla za gips-kartonske ploe
fischer GKM.
Z
a

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

u

o
b
l
i
k
u

p
l
o

a

i

u
p
l
j
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
25
Z
a

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e

u

o
b
l
i
k
u

p
l
o

a

i

u
p
l
j
e

m
a
t
e
r
i
j
a
l
e
Montaa
S dugom navojnom polugom premouje velike debljine ploa, zato je
univerzalno upotrebljiva
Sigurnost montae osigurava opruni mehanizam koji se sam iri
Veliine koje su na raspolaganju: M3 i M4 ili s kukom
Primerena npr. za garnie, elektrine prekidae, ormarie za kljueve,
lagana rasvetna tela
Montaa
Metalna tipla za uplje materijale - fischer HM.
Najsnanija u upljim zidovima.
Preklopna tipla fischer KD
svestrano upotrebljiva.
Visoka nosivost zbog krakova koji se ire s velikim
polumerom pritiska
Primerena za sve graevinske materijale u obliku ploa
Montaa kletama za montiranje
Sigurna montaa zbog osiguranja protiv okretanja u
provrtu
S metrikim navojem M5 ili M6
Primerena npr. za gips-kartonske, gips-vlaknene, iver ploe
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
26
Za beton
Montaa
Montaa
Tipla za velika optereenja - fischer TA M.
Univerzalni nosa.
Sidro - fischer FAZ II
za napuknuti (plafon) beton.
Moe se kombinovati sa svim metrikim vijcima, kukama,
navojnim ipkama
Proizvoljne korisne duine zbog unutranjeg navoja
Za slepu montau
Veliine koje su na raspolaganju: M6, M8, M10, M12
Primerena npr. za rukohvate na stepenitu, merdevine,
konzole, reetke
Univerzalno upotrebljivo za beton
Omoguuje male rubne i osne razmake i osi
Kao FAZ A 4 (od legiranog elika) Primereno i za spoljnu
upotrebu i vlane prostore
Za montau kroz privrsni element
Veliine koje su na raspolaganju: 8 do 16 mm
Primereno npr. za ograde, nadstrenice, konzole, stepenice,
maine
Z
a
b
e
t
o
n
27
Z
a
b
e
t
o
n
Za uvrivanje velikih nosivosti s ukrasnom maticom.
Mogua demontaa.
Isporuive dimenzije promera 10 i 18mm.
Predvieno za montau: merdevina, maina, stepenita,
instalacijskih kanala
Montaa u napuknuti (strop) i nenapuknuti beton (zid ili pod).
Montaa
fischer sidro velikih nosivosti FH II.
Sidro s profilom.
Za montau kroz privrsni element, s dugim navojem, za
montau s razmakom.
Za montau u nenapuknuti beton (nije za montau u plafon).
FBN A4 sidro od nerajueg elika, za montau u uslovima
poveane vlage i spoljnu montau.
U dimenzijama od 8 do 16mm.
Korisne duine od 10 do 300mm.
Za uvrivanje: ograda, okvira vrata, drvenih konstrukcija
Montaa
fischer sidro FBN II.
Poznat i priznat.
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
28
Z
a
b
e
t
o
n
Za beton
Montaa
Lagano sidro s kouljicom za montau kroz element
Pri privijanju estostrane matice, odnosno vijka
konusna matica prodire u kouljicu, te je iri u
rupi provrta
primeran za nenapuknuti beton
uplji montani element vrsto je privren u beton
Kod izvedbi FSA-S nema suvinog navoja
Za navoje od M6 do M10.
Sidro s kouljicom fischer FSA
Povoljno sidro za montau kroz privrsni element
29
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e

Montaa
Za
specijalne vrste upotrebe
Privrenje za stepenice fischer TBB
Urezna tipla fischer FID 50 / FID 90
Montaa
Jednostavna i brza montaa
Elastinost geometrije spreava kripanje stepenica
Plastine podloke, priloene u ambalai TBB, omoguuju
izravnavanje neravnina
Urezna tipla sa spiralnim navojem koja se uree u izolaciju;
Najjednostavnija montaa u malterisan ili neomalterisan
izolacijski materijal ;
Nije potrebno prethodno buenje; jednostavno privijanje
s akumulatorskom builicom
Za privrivanje lakih predmeta na elemente toplotne
izolacije (potpuna toplotna izolacija), npr. natpisne ploe,
kuni brojevi i sl.
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
30
Za
specijalne vrste upotrebe
Tipla za neomalterisan parobeton (gasbeton)
Sa spiralnim spoljnim rebrima za oblikovanje spoja koji se
urezuje u podlogu
Jednostavna montaa ekiem
Veliine koje su na raspolaganju: 8, 10, 14 mm
Primeren npr. za rasvetna tela, zidne police, kablovske trase,
garnie
Montaa
Komplet za privrivanje sastoji se od UX tiple,
stupiastog vijka i veznog elementa sa esterostranom
maticom
Vezni elementi od vrstog najlona, otporni na starenje i
hemikalije, uvaju keramiku
Primeren za privrivanje umivaonika, bidea i na zidu
viseih WC koljki
Tipla za gasbeton GB
Privrivanje umivaonika WST
jedan komplet za sve
Montaa
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
31
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
Na raspolaganju u beloj, sivoj, crnoj,
smeoj i be boji
Kompletno s tiplom i vijkom
Zaustavlja za vrata TS
Montaa
Montaa u standardnim WDVS ploama bey posebnog alata
za postavljanje, brzo i jednostavno.
Predmontaa vijka otpornog na koroziju redukuje vreme postavljanja tiple.
Uteda prilikom montae tiple spreava predirenje i garantuje
besprekorno i precizno postavljanje tiplova.
Termofix PN
Montaa
Privrivanje WC-koljki fischer S-RD
za stojee WC-koljke
Komplet za privrivanje sastoji se od tiple s prstenom,
pokrivne kapice u beloj ili hrom boji, mjedenog vijka sa
estostranom glavom i urezom
Za montau kroz privrsni element ide jednostavno i brzo
Montiranje s antikorozijskom zatitom
Primeren za stojee WC koljke, ogledala i keramike police
Lepo oblikovan zavretak
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
32
Za
specijalne vrste upotrebe
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
Termiki most
Za uvrivanje kroz termo izolaciju
Mogue podeavanje
Jednostavna, brza i profesionalna montaa bez
posebnih alata, bez matica kontramatica ili razmanih
elemenata.
Sigurno uvrenje u podlogu.
Velike nosivosti.
Vijak mogue direktno montirati u drvo.
Korisne duine 45-180mm.
Mala pokrivna kapica.
Mogue zatvoriti provrt silikonom ili akrilom.
Predvieno za: spoljnu rasvetu, potanske sanduie,
lebove,
fischer Thermax 8 i 10.
Termiki most i sigurno dranje.
Montaa
UX 10/UX 12
Univerzalno reenje za
uvrivanje u svim podlogama.
Vijak za drvo, uz
predhodno buenje,
mogue uvrnuti
direktno u drvenu
podlogu.
Mogua
regulacija od
0-20mm.
Korisne duine
od 45-180mm
Postavljanje:
termiki element
sam urezuje
leite u izolaciji
prilikom montae.
Termiki most
minimizira
gubitak toplote
Pokrivna
kapica
prekriva
provrt.
Viestruke mogunosti
uvrenja:
s SX5 tiplom, u kombinaciji
s iver vijkom 4,5-5,5mm
s 6,0mm iver vijkom
s 6,3mm vijkom za lim
s M6 / M8 vijcima
Montaa:
s uobiajenim
kljuem 10 ili
13mm.
33
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
Termiki most.
Za uvrenje kroz termo izolaciju.
Mogua precizna regulacija.
Povoljno i profesionalno reenje.
Jednostavno i brzo reenje bez posebnih alata uz
montau s FIS hemijskim smesama.
Jedna tipla za sve podloge.
Visoke nosivosti kod montae s razmakom.
Spoljni metalni delovi izraeni od nerajueg elika.
Jedan element za korisne duine od 60 do 170mm.
Zbog iroke mogunosti regulacije nema delova koji
smetaju za postavljanje privrsnog elementa
Predvieno za: satelitske antene, tende, nadstrenice,
fischer Thermax 12 i 16.
Novi oblik montae s razmakom.
Montaa
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
t d
k
t fix
T
INST
min 1mm
Samourezni konus,
urezuje svoj oblik
kroz fasadu i
izolaciju.
Navojno vreteno
M12, korisne duine
do 16mm, omoguuje
regulaciju pritezanja.
Navojna ipka visoke vrstoe
(8.8) premouje izolaciju
i uvruje se u podlogu uz
pomo dvokomponentne
hemijske smese.
S mogunou regu-
lacije, za neravne
povrine ili tende.
Navojno vreteno
s estostranim
nastavkom
6mm.
Termiki
most mini-
mizira gubi-
tak toplote.
Konusni element
izraen od visokot-
pornog materijala
ojaanog staklenim
vlaknima, dri do
25kN (2,5 tone)
Spoljni metalni
delovi izraeni
su od neraju-
eg elika.
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
34
Set dvokomponentne smese za
uvrivanje i popravke.
Patrona
(s epom za
viekratnu upotrebu)
2kom. izmenljivih
statikih mealica
4kom. mreica (za montau
u uplje podloge)
Element za
istiskivanje
(nije potreban
poseban alat)
2kom. produne
cijevi (za ispunjava-
nje malih provrta)
Montaa
fischer fill & fix tekuom tiplom ispunite provrt, ostavite
2min. da se stvrdne, moete u smesu zavrnuti vijak.
Pogodno za sve vrste podloga
Moe se koristiti i kao smesa za popravke drvenih
elemenata.
irenje tiple unutar uplje podloge omoguuje najvee
nosivosti.
Optimalno za popravke.
Jednostavna i brza upotreba: vijak direktno uvrnuti u tiplu
(kao u drvo).
Mogue viekratno uvrtanje vijka.
Uvrivanje bez irenja onemoguuje oteenja
keramikih ploica ili fasade.
Smesu mogue brusiti i bojiti.
Temperaturna postojanost od -10 do +40C.
fischer fill & fix.
Tekua tipla.
Z
a

s
p
e
c
i
j
a
l
n
e

v
r
s
t
e

u
p
o
t
r
e
b
e
35
Dobro je znati
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
Kako pravilno buiti?
1. Proverimo podlogu privrenja:
Podloga za ugradnju mora biti odgovarajua za predvienu
nosivost
Podlogu moemo prepoznati prema prahu iz provrta, vidi stranu 10.
2. Buimo uspravno u odnosu na povrinu
Buimo jednakomerno i pritom nikada ne menjamo ugao buenja.
Rotacijsko buenje
veliki broj okretaja
Udarno buenje
veliki broj okretaja i udaraca
mala energija pojedinog udarca
Buenje udarnim ekiem
mali broj okretaja i mali broj udaraca
velika energija pojedinog udarca
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage

36
Dobro je znati
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
3. Vrstu buenja odaberemo s obzirom na materijal:
rotaciono buenje, bez udaraca, za materijale kao npr.:
gips karton, iverice ili uplje zidane podloge,
kako ne bi dobili prevelik provrt.
udarno buenje: mnogo udaraca s malom udarnom energijom:
za pune materijale s gustom strukturom
buenje udarnim ekiem: malo udaraca s velikom udarnom
energijom za pune materijale s gustom strukturom
4. Potrebno je paziti na pravilnu veliinu provrta:
uopteno vai: veliina tiple = veliina provrta
struni savet: ako u mekanim materijalima izbuimo provrt za
1 mm manju od promera tiple, to poveava nosivost i sigurnost.
5. Prilikom postavljanja zidnih tipli i montae od odluujueg
znaaja treba obratiti panju na maksimalnu nosivost:
potovati uputstva za montau na ambalai,
samo s maksimalnim veliinama vijka postiemo najveu
nosivost,
vrak vijka mora biti iznad vrha tiple najmanje za 1 duinu
promera vijka
kod privrenja u upljikavim i upljim materijalima deo tiple
koji se iri (ekspanzivni dio) mora biti u barem jednom
punom delu zida u celosti usidren,
tipla ima najveu nosivost, ako je u celosti usidrena u podlozi
(ne u sloju maltera).
37
Kod svakog privrivanja na privrsni element deluju
razliite sile.
Vuna sila
Poprena sila
Dijagonalna natezna sila - proizlazi iz vune
sile i poprene sile. Potrebno je uzimati je u obzir pre
svega kod privrivanja tekih predmeta na zidove,
npr. viseih ormaria.
Kako deluju sile
Sile su navedene u mernoj jedinici Newton.
Kao zlatno pravilo vredi: 10 N (Newton) = 1 kg.
Iz tabela na sledeim stranicama moete utvrditi
nosivost tipli u pojedinim graevinskim materijalima.
Ako u vezi s tim imate jo neka pitanja, nazovite nas.
S radou emo vam pomoi.
Q
Z
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
38
Dobro je znati
Optereenja i tehniki podaci
Preporuljiva optereenja: optereenje / tipla u N (kg), kod upotrebe vijka za drvo s maksimalnim
promerom vijka. Ovi podaci sadre potrebne sigurnosne faktore i vrede za sluaj vune, poprene i dijagonalne sile natezanja.
UX
UX 5 x 30
UX 6 x 35
UX 6 x 50
UX 8 x 50
UX 10 x 60
UX 12 x 70
UX 14 x 75
MED
MED M6
MED M8
MED M10
FUR
FUR 8
FUR 10
SX
SX 5 x 25
SX 6 x 30
SX 6 x 50
SX 8 x 40
SX 8 x 65
SX 10 x 50
SX 10 x 80
SX 12 x 60
SXR
SXR 10

S
S 4
S 5
S 6
S 8
S 10
S 12
S 14
S 16
GB
GB 8
Beton
B 25
200 (20)
400 (40)
600 (60)
600 (60)
1000 (100)
1500 (150)
1800 (180)
650 (65)
1100 (110)
1600 (160)
1000 (100)
1600 (160)
300 (30)
650 (65)
800 (80)
700 (70)
700 (70)
1200 (120)
1200 (120)
1700 (170)
1600 (160)
160 (16)
280 (28)
400 (40)
600 (60)
1100 (110)
1500 (150)
1850 (185)
2300 (230)
Tipla Preporueno optereenje
Puna opeka
Mz12
Opeka od krenjaka
KS12
100 (10)
200 (20)
300 (30)
300 (30)
500 (50)
700 (70)
800 (80)
550 (55)
900 (90)
1300 (130)
400 (40)
600 (60)
300 (30)
300 (30)
600 (60)
600 (60)
600 (60)
650 (65)
1200 (120)
700 (70)
600 (60)
140 (14)
240 (24)
280 (28)
500 (50)
Opeke s ok.rupama
HLz12,pribl.gustoa1kg/cm3
uplji blok od krenjaka
KSL6
100 (10)
200 (20)
200 (20)
200 (20)
200 (20)
300 (30)
400 (40)
300 (30)
70 (7)
70 (7)
70 (7)
170 (17)
170 (17)
170 (17)
500 (50)
260 (26)
300 (30)
up.zidni blok/
puna opeka od
lakog betona
Hbl 2, u 2
100 (10)
150 (15)
150 (15)
150 (15)
250 (25)
250 (25)
300 (30)
250 (25)
150 (15)
200 (20)
200 (20)
230 (23)
230 (23)
280 (28)
280 (28)
320 (32)
250 (25)
parobeton
(plinobet.)
PB 2, PP 2
(G2)
35 (3,5)
35 (3,5)
60 (6)
80 (8)
150 (15)
200 (20)
200 (20)

30 (3)
35 (3,5)
35 (3,5)
60 (6)
60 (6)
90 (9)
90 (9)
140 (14)


50 (5)
70 (7)
160 (16)
280 (28)
400 (40)
200 (20)
Gips karton,
vlaknasta
ploa
12,5 mm
100 (10)
100 (10)
100 (10)
100 (10)
100 (10)
100 (10)
100 (10)
39
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
Promer
burgije
(mm)
5
6
6
8
10
12
14
8
11
13
8
10
5
6
6
8
8
10
10
12
10
4
5
6
8
10
12
14
16
8
Min. dubina
buenja
(mm)
40
45
60
60
75
85
95
28
35
39
35
40
60
50
75
70
95
80
25
35
40
55
70
80
95
100
60
Min. dubina kod mont.
kroz element
(mm)

90 130
90 240
90 - 270
Min. dubin
sidrenja
(mm)
30
35
50
50
60
70
75
24
30
34
70
70
25
30
50
40
65
50
80
60
50
20
25
30
40
50
60
75
80
50
Duina
tiple
(mm)
30
35
50
60
60
70
75
24
30
34
80 120
80 230
25
30
50
40
65
50
80
60
80 - 260
20
25
30
40
50
60
75
80
50
Tehniki podaci
Maks.
korisna
duina
(mm)

10 50
10 160


30 - 210

prip./dod..
vijci
od/do
(mm)
3 4
4 5
4 5
4,5 6
6 8
8 10
10 12
6
7
3 4
4 5
4 5
4,5 6
4,5 6
6 8
6 8
8 10
2 3
3 4
4 5
4,5 6
6 8
8 10
10 12
12
5
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
40
Dobro je znati
Beton
B 25
160 (16)
200 (20)
270 (27)
1850 (185)
2400 (240)*
4300 (430)*
7600 (760)*
13400 (1340)*
3600 (360)*
5700 (570)*
6100 (610)
8500 (850)
11800 (1180)
17200 (1720)
3000 (300)
4800 (480)
7900 (790)
9900 (990)
2000 (200)
3000 (300)
5000 (500)
900 (90)
1450 (145)
Tipla Preporueno optereenje
Puna opeka
Mz12
Opeka od krenjaka
KS12
140 (14)
170 (17)
240 (24)


750 (75)
1250 (125)
Opeke s ok.rupama
HLz12,pribl.gustoa 1kg/cm3
uplji blok od krenjaka
KSL6

up.zidni blok/
puna opeka od
lakog betona
Hbl 2, u 2
30 (3)
110 (11)
130 (13)

parobeton
(plinobet.)
PB 2, PP 2
(G2)
30 (3)
40 (4)
70 (7)


Gips karton,
vlaknasta
ploa
12,5 mm

Optereenja i tehniki podaci
Preporuljiva optereenja: optereenje / tipla u N (kg), kod upotrebe vijka za drvo s maksimalnim
promerom vijka. Ovi podaci sadre potrebne sigurnosne faktore i vrede za sluaj vune, poprene i dijagonalne sile natezanja.
N
N 5
N 6
N 8
WST
WST 10 x 140
FAZ II
FAZ II 8
FAZ II 10
FAZ II 12
FAZ II 16
FH II
FH II 10
FH II 12
FBN II
FBN II 8
FBN II 10
FBN II 12
FBN II 16
TA M
TA M6
TA M8
TA M10
TA M12
FSA
FSA 8
FSA 10
FSA 12
FFS
FFS 7,5
F-M
F 8 M
F 10 M
* Najvea dozvoljena optereena po tipli u
vunoj zoni betona.
Thermax
Thermax 8
1)
1000 (100) 500(50) 200(20) 400(40) 10 75 120 240 60 180
Thermax 10
2)
1000 (100) 700(70) 300(30) 600(60) 12 85 160 240 70 180
Thermax 12
3)
3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 1300 (130) 95
5)
/ 130
6)
95
5)
/ 130
6)
110
Thermax 16
4)
3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 125
5)
/ 200
6)
125
5)
/ 200
6)
170
1)
preporuena sila na odrez uz max. korisnu duinu = 150 N.
3)
dozvoljene nosivosti / na odrez uz max. korisnu duinu = 80 N.
2)
preporuena sila na odrez uz max. korisnu duinu = 200 N.
4)
dozvoljene nosivosti / na odrez uz max. korisnu duinu = 210 N.
41
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
Tehniki podaci
Promer
burgije
(mm)
5
6
8
14
8
10
12
16
10
12
8
10
12
16
10
12
15
18
8
10
12
6
8
10
Min. dubina
buenja
(mm)
95
65
70
90
105
50
55
65
pr. ambalau
Min. dubina kod mont.
kroz element
(mm)
45 65
55 95
75 135

75 215
90 230
105 295
140 415
80 120
90 180
61 156
78 228
95 245
129 304
65 115
65 115
75 140


90 150
110 220

Min. dubin
sidrenja
(mm)
25
30
40
75
45
60
70
85
50
60
40
50
65
80
40
45
55
70
35
40
50
pr. ambalau
30
30
Duina
tiple
(mm)
30 50
40 80
60 120
75
75 215
93 233
108 298
146 421
85 125
100 190
49
56
69
85
65 115
69 119
81 146
42 212
72 132
72 202

Maks.
korisna
duina
(mm)
5 25
10 50
20 80
35

10 150
10 150
10 200
25 300
10 50
10 100
5 100
10 160
10 160
25 200

15 65
10 60
10 75
pr. amb.
42 102
42 172

prip./dod..
vijci
od/do
(mm)
10 x 140


M 6
M 8
M 10
M 12
7,5

Thermax
Thermax 8
1)
1000 (100) 500(50) 200(20) 400(40) 10 75 120 240 60 180
Thermax 10
2)
1000 (100) 700(70) 300(30) 600(60) 12 85 160 240 70 180
Thermax 12
3)
3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 1300 (130) 95
5)
/ 130
6)
95
5)
/ 130
6)
110
Thermax 16
4)
3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 125
5)
/ 200
6)
125
5)
/ 200
6)
170
5)
dubina sidrenja u betonu i punim podlogama
6)
dubina sidrenja u upljim podlogama
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
Der UX ein echter Joker.
Fr alle Baustoffe
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der
UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in
Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-
knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit
und die Freiheit fast alles zu befestigen.
Montage
42
Dobro je znati
Optereenja i tehniki podaci
Preporuljiva optereenja: optereenje / tipla u N (kg), kod upotrebe vijka za drvo s maksimalnim
promerom vijka. Ovi podaci sadre potrebne sigurnosne faktore i vrede za sluaj vune, poprene i dijagonalne sile natezanja.
Oppta upozorenja::
Dozvoljeno optereenje zidne tiple ne vredi za proizvode s kukom, jer se kuka moe saviti.
Gips karton
9,5 mm
110 (11)
125 (12,5)
150 (15)
150 (15)
150 (15)
150 (15)
100 (10)
100 (10)
100 (10)
70 (7)
70 (7)

Tipla Preporueno optereenje
Gips karton
12,5 mm


160 (16)
125 (12,5)

200 (20)
200 (20)
200 (20)
200 (20)
100 (10)
100 (10)
150 (15)
80 (8)
80 (8)
Gips karton
2 x 12,5 mm
190 (19)
240 (24)


250 (25)

250 (25)
150 (15)
150 (15)
150 (15)
110 (11)
110 (11)
M. vlak.ploa
12,5 mm
390 (39)
400 (40)

250 (25)
250 (25)
250 (25)
250 (25)
200 (20)
250 (25)
300 (30)


Vezana
ploa
4 mm
120 (12)
170 (17)

100 (10)150 (15)
400 (40)
800 (80)


Iverica
16 mm
170 (17)
430 (43)


250 (25)

250 (25)
250 (25)
250 (25)
250 (25)
KD
KD 3
KD 4
HM
HM 5 x 37 S
HM 5 x 52 S
HM 6 x 37 S
HM 6 x 65 S
PD
PD 8
PD 10
PD 12
GK
GK
GKM Metall
GKM
FID
Polistirol ploe, stiropor PS 15 = 30 (3) PS 20 = 90 (9)
Objanjenje oznaka:
Mz: puna opeka PB: parobeton V2: puna opeka od gasbetona
PP: parobeton HLz:opeka s okomitim rupama. KS: puna opeka od vapnenog pjeenjaka
Bn: beton Hbl: uplji blok za zid
Beton
B 25
160 (16)
5000 (500)
6000 (600)
6000 (600)
Tipla Preporueno optereenje
Puna opeka
Mz12
puna opeka od krenjaka
KS12
140 (14)
1700 (170)
1700 (170)
1700 (170)

Opeke s uspravnim rupama
HLz12, pribl. gustoa 1kg/cm3
uplja opeka.od krenjaka
KSL6
800 (80) Hlz; 600 (60) KSL
1000 (100) Hlz; 600 (60) KSL
uplji .zidni blok/
puna opeka od
lakog betona
Hbl 2, u 2
300 (30)
500 (50)
parobeton
(plinobet.)
PB 2, PP 2
(G2)
1300 (130)*
1300 (130)*
1300 (130)*
Gips karton,
vlaknasta
ploa
12,5 mm
u vezi sa smesom FIS
sistem FIS
bez kouljice
FIS G M8
FIS G M10
FIS G M12
sa kouljicom
FIS HK 12 x 80
FIS HK 16 x100
u vezi sa smesom FIS
43
D
o
b
r
o

j
e

z
n
a
t
i
Podaci o maksimalnim nosivostima odnose se na vijak za drvo sa maksimalnim
promerom.
Min. dubina
slob. razm
(mm)
27
34
23 32
32 46
23 32
32 46

Min. debljina
ploe
(mm)
65
65

6 15
20 34
6 15
7 21
6
7
9
9,5
9,5
60
Tehniki podaci
Maks.
korisna
duina
(mm)
15 80
20 85

19
24
14
24

prip./dod..
vijci
od/do
(mm)
M 3
M 4

M 5
M 5
M 6
M 6
4
5
6
4 5
4 5
4,5 5
Duina
tiple
(mm)
95
105

37
52
37
52
29
28
27
22
31
50
Min. dubina
buenja
(mm)47
75
47
75
31
30
29
25
35
Promer
burgije
(mm)
12
14

12
12
13
13
8
10
12

*: Za izvodjenje konusnih provrta u parobetonu
neophodno je potrebna konusna burgija PBB
Tehniki podaci
Promer
burgije
(mm)
10; PBB = 14
12; PBB = 14
14; PBB = 14
12
16
Min. dubina
buenja
(mm)
80; PBB = 75/95
80; PBB = 75/95
80; PBB = 75/95
90
110
Min. dubina kod mont.
kroz element
(mm)
Min. dubin
sidrenja
(mm)
80; Por.b.=75/95
80; Por.b.=75/95
80; Por.b=75/95
80
100
Duina
tiple
(mm)
80
100
Maks.
korisna
duina
(mm)

prip./dod..
vijci
od/do
(mm)


N 4 - 8; M 4 - M 8
N 8 - 12; M 8 - M 12
PBB: burgija za parobeton
: zavisno o odabranoj duini vijka
0
9
/
2
0
1
1

t
a
m
p
a
n
o

u

A
u
s
t
r
i
j
i


Z
a
d
r

a
v
a
m
o

m
o
g
u

n
o
s
t

t
e
h
n
i

k
i
h

i
z
m
e
n
a
.
(
S
e
r
b
i
s
c
h
)

-

5
1
3
7
4
8
fischer Austria GmbH
Wiener Strae 95 A-2514 Traiskirchen
Tel. +43(0)2252 53730-0 Fax +43(0)2252 53730-70
www.fischer.at
Va partner: