Vous êtes sur la page 1sur 2

ARAHAN KAWAD KAKI LINK

MEMBENTUK BARISAN.
1. SATU BARISAN DI HADAPAN SAYA. GERAK.
Barisan dalam !adaan s!nan" diri.
#. YANG TINGGI KE KANAN. RENDAH KE KIRI. DALAM SATU BARISAN. PARAS.
$. DARI KANAN N%MB%R.
&. N%MB%R GAN'IL SATU LANGKAH KE HADAPAN. N%MB%R GENAP SATU LANGKAH KE
BELAKANG. GERAK.
(. %RANG SEBELAH KANAN SEKALI DIAM. N%MB%R GAN'IL KE KANAN. GENAP KE KIRI.
BARISAN KANAN DAN KIRI PUSING.
). 'ADIKAN TIGA BARISAN. *EPAT 'ALAN.
+. SKUAD. BUKA BARISAN. GERAK.
Baris ,ada-an # lan"a, ! ,ada-an.
Baris .!n"a, diam.
Baris /!laan" # lan"a, ! /!laan".
0. KE KANAN. LURUS. PANDANG DEPAN
1. KETUA SKUAD MELAP%R. 2S!lama. -a"i .3an. K3m-3lan !4555 s!dia di36i .3an.
T!rima asi, .3an7.
18.SKUAD. TUTUP BARISAN. GERAK.
KAWAD STATIK
1. SKUAD BERGERAK KE KANAN BERTIGA4TIGA. KE KANAN PUSING.
#. SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KIRI PUSING.
$. SKUAD BERGERAK KE KIRI BERTIGA4TIGA. KE KIRI PUSING.
&. SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KANAN PUSING.
(. SKUAD AKAN MENGHADAP KE BELAKANG. KE BELAKANG PUSING.
). SKUAD BERGERAK KE KANAN BERTIGA4TIGA. KE KIRI PUSING.
+. SKUAD AKAN MENGHADAP KE BELAKANG. KE KANAN PUSING.
0. SKUAD BERGERAK KE KIRI BERTIGA4TIGA. KE KANAN PUSING.
1. SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KANAN PUSING.
18.SKUAD BERGERAK KE KANAN BERTIGA4TIGA. KE KANAN PUSING.
11.SKUAD BERGERAK KE KIRI BERTIGA4TIGA. KE BELAKANG PUSING.
1#.SKUAD BERGERAK KE KANAN BERTIGA4TIGA. KE BELAKANG PUSING.
1$.SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KIRI PUSING.
1&.KE KANAN LURUS. PANDANG DEPAN.
KAWAD DINAMIK
1. BERGERAK KE KIRI BERTIGA4TIGA. KE KIRI PUSING.
#. DARI KIRI *EPAT 'ALAN.
$. SKUAD. HENTI.
&. BERGERAK KE KANAN BERTIGA4TIGA. KE BELAKANG PUSING.
(. DARI KANAN *EPAT 'ALAN.
). SKUAD HENTI.
+. SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KIRI PUSING.
0. SKUAD AKAN MENGHADAP KE BELAKANG. KE BELAKANG PUSING.
1. DARI TENGAH. *EPAT 'ALAN.
18.SKUAD. HENTI.
11.SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE BELAKANG PUSING.
1#.BERGERAK KE KIRI BERTIGA4TIGA. KE KIRI PUSING.
1$.DARI KIRI *EPAT 'ALAN.
1&.TUKAR LANGKAH SEMASA BER'ALAN. TUKAR LANGKAH. $9.
1(.BERGERAK KE KANAN BERTIGA4TIGA. KE BELAKANG PUSING.
1).BERGERAK KE KIRI BERTIGA4TIGA. KE BELAKANG PUSING.
1+.SKUAD. HENTI.
10.SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KANAN PUSING.
11.BERGERAK KE KANAN BERTIGA4TIGA. KE KANAN PUSING.
#8.DARI KANAN *EPAT 'ALAN.
#1.H%RMAT. H%RMAT KE HADAPAN. H%RMAT. 2m!n363 ! anan dan aan /!r-a.a, !
ara, iri7
##.H%RMAT SELAKU TERIMA SI'IL. H%RMAT KE HADAPAN. H%RMAT. 2m!n363 ! iri dan
aan /!r-a.a, ! ara, anan7
#$.SKUAD. HENTI.
#&.SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KIRI PUSING
#(.KE KANAN LURUS. PANDANG DEPAN.
#).DARI TENGAH. *EPAT 'ALAN.
#+.SKUAD. HENTI.
#0.BUKA BARISAN. GERAK
#1.KETUA MELAP%R. U'IAN KAWAD SELESAI. MINTA KEBENARAN KELUAR BARIS.
2S!lama. -a"i .3an. Pas3an ami s3da, sia- di36i: .3an. Min.a !/!naran !l3ar
/aris: .3an. T!rima asi, .3an7
$8.TUTUP BARISAN GERAK.
$1.KE KANAN LURUS. PANDANG DEPAN.
$#.BERGERAK KE KIRI BERTIGA4TIGA. KE KIRI PUSING.
$$.SKUAD AKAN BER'ALAN KELUAR. DARI KIRI. *EPAT 'ALAN.
$&.SKUAD. HENTI.
$(.SKUAD AKAN MENGHADAP KE HADAPAN. KE KANAN PUSING.
$).SKUAD. KELUAR BARIS.
Tama..
) ;EB #81#