Vous êtes sur la page 1sur 20

VODI KROZ USLUGE I

CIJENE 2013
Hrvatska
Vodi kroz usluge i cijene 2
IZVOZNE USLUGE
DHL EXPRESS 9:00 stranica 9
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata
dokumentarnih i nedokumentarnih poiljaka do 9:00
sati sljedei mogui radni dan u sve vee poslovne centre
u Europi, Srednjem Istoku, Africi, Aziji i Sjedinjenim
Amerikim Dravama. Ukljuuje i proaktivnu potvrdu
isporuke uz garanciju povrata cjelokupnog iznosa novca.*
DHL EXPRESS 10:30 stranica 10
Ekspresna izvozna dostava "od vrata do vrata"
dokumentarnih i nedokumentarnih poiljaka do 10:30 sati
sljedei mogui radni dan. Ukljuuje i proaktivnu potvrdu
isporuke uz garanciju povrata cjelokupnog iznosa novca*.
Ova usluga vrijedi samo za Sjedinjene Amerike Drave.
DHL EXPRESS 12:00 stranica 11
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata
dokumentarnih i nedokumentarnih poiljaka do 12:00
sati sljedei mogui radni dan u sve vee poslovne centre
u Europi, Sjedinjenim Amerikim Dravama, Srednjem
Istoku i Aziji uz garanciju povrata cjelokupnog iznosa
novca*.
DHL EXPRESS WORLDWIDE stranica 12
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata
dokumentarnih i nedokumentarnih poiljaka u preko 220
zemalja svijeta. Pouzdano i brzo dostavljamo poiljke preko
jedne integrirane mree, u vie svjetskih odredita od ijedne
druge tvrtke za ekspresnu dostavu.
DHL EXPRESS ENVELOPE stranica 13
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata poiljaka
teine do 300 grama koje ne podlijeu carinjenju. Ova
pouzdana, brza i jednostavna usluga je idealna za slanje
laganih i vanih dokumentarnih poiljaka.
* Primjenjuju se Uvjeti prijevoza DHL Express-a
UVOZNE USLUGE
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE stranica 15
Ekspresna uvozna dostava od vrata do vrata
dokumentarnih i nedokumentarnih poiljaka do kraja
radnog dana. Usluga obuhvaa uvoz iz gotovo svih zemalja
svijeta, a ukljuuje preuzimanje Vaih poiljaka, prijevoz
kroz DHL-ovu mreu, carinjenje i dostavu na odabranu
adresu u Hrvatskoj. Uslugu plaa vlasnik Import Express
korisnikog rauna. Jedna faktura u domaoj valuti
omoguuje Vam lake lociranje trokova i potpunu
kontrolu nad procesom uvoza.
Takoer, na upit je dostupna usluga dostave do 12:00 sati za
odreene potanske brojeve na podruju grada Zagreba.
USLUGE U DOMAEM PROMETU
DHL DOMESTIC EXPRESS 18:00 stranica 17
Ekspresna usluga preuzimanja i dostave od vrata do vrata
dokumenata i paketa do 18:00 sati. Ova usluga je dostupna
za gotovo svaku adresu unutar Hrvatske.
Takoer, na upit su dostupne usluge dostave do 9:00, 10:30
ili 12:00 sati za odreene potanske brojeve.
SAZNAJTE VIE
Dodatne usluge .........................................stranica 3
Nadoplate ..................................................stranica 4
E-rjeenja ...................................................stranica 5
Kako zapoeti ............................................stranica 18
POUZDANOST I BRZINA. BILO KAD.
BILO GDJE. DILJEM SVIJETA I HRVATSKE.
Vodi kroz usluge i cijene 2
Vodi kroz usluge i cijene 3
DODATNE USLUGE
Osiguranje
Preporuujemo Vam nau jednostavnu metodu osiguranja
Shipper's Interest Insurance za sve Vae vrijedne poiljke
za sluaj malo vjerojatnih fzikih oteenja ili gubitka.
Premija osiguranja temeljena na vrijednosti poiljke
prihvatljiva je cijena za miran san.
Pakiranje
Kako bi osigurali dodatnu zatitu Vae poiljke tijekom
prijevoza preporuujemo koritenje naih razliitih
rjeenja za pakiranje (zatitne omotnice, plastine vreice,
kutije). Sve o detaljima i dostupnosti ove usluge doznajte
pozivom Odjelu za korisnike. DHL-ov kurir dostavit e
Vam, na zahtjev, izabrano rjeenje za pakiranje kako bi
Vam jo vie olakali pripremu Vae poiljke.
Nestandardno preuzimanje
Ako Vae poslovne potrebe zahtijevaju posebno vozilo za
preuzimanje neuobiajene poiljke, ili za dostavu poiljke
izvan radnog vremena, obratite nam se s povjerenjem. Za
Vas emo pronai najbolje rjeenje i sve organizirati.
Dostava subotom
Nudimo uslugu dostave subotom u sve vee gradove.
Prilikom poziva Odjelu za korisnike recite potanski broj
odredita i mi emo napraviti sve ostalo.
GOGREEN redukcija ugljika
Za klijente kojima je potrebna pouzdana metoda za izraun
godinjih emisija ugljika na razini poiljki i kasniju
kompenzaciju tih emisija kroz odobrene ekoloke programe.
Nezavisno tijelo ovlateno od Ujedinjenih naroda godinje
provjerava itav proces.
Potpisani dokaz isporuke
Kad Vam treba pisani dokaz da je poiljka isporuena, DHL
Vam moe dati kopiju potpisa primatelja ili potvrdu o
primitku na DHL-ovom memorandumu, te Vam ih takoer
poslati faksom ili elektronskom potom, to god Vama vie
odgovara.
Usluga pripreme poiljke
Praktina, brza i pouzdana usluga za sezonske ili
neredovite poiljke koje zahtijevaju dodatnu pomo
prilikom pripreme. DHL e se pobrinuti za pripremu
tovarnih listova i pakiranje u svojim prostorima, a zatim
poiljku dostaviti na naznaenu poslovnu adresu u
Hrvatskoj ili svijetu.
Plaanje poreza i carine
Kako bi izvoz Vae poiljke uinili jo lakim, DHL Express
moe ocariniti poiljku na odreditu i omoguiti
fakturiranje poreza i carine treoj osobi ili poiljatelju.
Carinske usluge
Posjetite www.dhl.hr i saznajte vie o irokoj lepezi carinskih
usluga koje Vam nudimo.
DHL Express zadrava pravo naplatiti ostale dodatne usluge koje nisu navedene u ovom vodiu.
Vodi kroz usluge i cijene 4
NADOPLATE
Dodatak za gorivo
Promjenjivi iznos dodatka za gorivo pridodaje se cijeni
usluge prijevoza svake poiljke. Iznos se obraunava na
temelju javno dostupnog indeksa, kojeg u svakom trenutku
moete pronai na DHL Express internet stranici
www.dhl.com. Dodatak za gorivo se revidira na mjesenoj
bazi prilikom ega se koriste cijene nafe koje su bile
aktualne dva mjeseca prije mjeseca naplate usluge. Razlog
tomu je kasnija objava prosjenih cijena goriva za prethodne
mjesece. Dodatak za gorivo primjenjuje se na meunarodne
poiljke i poiljke u domaem prometu.
Prijevoz do udaljenih podruja
Fiksna nadoplata primjenjuje se kada se poiljka alje u, ili
prima iz udaljenih podruja kao to su npr. teko dostupne
planine i otoci. Nadoplata prijevoza do udaljenih podruja
primjenjuje se na meunarodne poiljke i poiljke u
domaem prometu.
Meunarodne poiljke: 150,00 kn
Poiljke u domaem prometu: 75,00 kn
Nestandardna teina koleta
Fiksna nadoplata primjenjuje se kada bilo koje koleto
poiljke prelazi teinu od 70 kg. Nadoplata za dodatnu
teinu poiljke primjenjuje se na domae i meunarodne
poiljke.
Meunarodne poiljke: 150,00 kn
Poiljke u domaem prometu: 75,00 kn
Nestandardna dimenzija koleta
Fiksna nadoplata primjenjuje se na bilo koje nepaletizirano
koleto poiljke kad duina jedne stranice prelazi 120 cm ili
bilo koju paletiziranu poiljku ija osnovna duina prelazi
120 cm ili ija visina prelazi 160 cm. Nadoplata za
nestandardnu dimenziju koleta primjenjuje se na domae i
meunarodne poiljke.
Meunarodne poiljke: 150,00 kn
Poiljke u domaem prometu: 75,00 kn
Opasna roba
Varijabilna nadoplata primjenjuje se na sve poiljke koje
sadre supstance ili robu koje su klasifcirane kao opasne.
Nadoplata za opasnu robu primjenjuje se na domae i
meunarodne poiljke.
Opasna roba u dozvoljenim koliinama:
Meunarodne poiljke: 225,00 kn
Poiljke u domaem prometu: 225,00 kn
Ispravak adrese
Fiksna nadoplata primjenjuje se na sve poiljke koje, u
vrijeme preuzimanja, imaju krivo naznaenu adresu
dostave i dostava ne moe biti izvrena ni nakon to se
pokua utvrditi tona adresa. Nadoplata za ispravak adrese
primjenjuje se na domae i meunarodne poiljke.
Meunarodne poiljke: 75,00 kn
Poiljke u domaem prometu: 75,00 kn
Skladitenje
Nadoplata se primjenjuje na sve poiljke koje se zadravaju
u DHL-u dulje od 5 kalendarskih dana od datuma
prispijea. Za to vrijeme traimo daljnje upute za isporuku
ili preuzimanje od strane poiljatelja ili primatelja.
Nadoplata za skladitenje u DHL-u primjenjuje se na
domae i meunarodne poiljke.
Meunarodne poiljke: 55,00 kn/dan
Poiljke u domaem prometu: 55,00 kn/dan
DHL Express zadrava pravo naplatiti dodatne usluge i primijeniti nadoplate koje nisu navedene u ovom vodiu.
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV.
Vodi kroz usluge i cijene 5
E-RJEENJA ZA PREUZIMANJE
I PRAENJE POILJAKA
DHL-ova e-rjeenja
DHL nudi raznovrsna e-rjeenja prilagoena Vaim potrebama
koja e Vam olakati poslovanje. Kako bi Vam pojednostavili
slanje poiljaka diljem svijeta, stalno ulaemo u nae tehnologije
koje su vodee na tritu. Vjerujemo da e Vam tako ostati vie
vremena za Va posao.
DHL Online Shipping
DHL Web Shipping je on-line alat koji Vam pomae u
pripremi dokumenata, predaji naloga za preuzimanje poiljke,
pohrani podataka o poiljci i praenju dostave. Za ovu uslugu
nije potrebna posebna instalacija programa ili obuka.
MyDHL
Svim naim on-line alatima koji nude brojne mogunosti
moete pristupiti s jedne lokacije. MyDHL osigurava
jedinstveni pristup uz prijavu irokom spektru on-line alata
za slanje, uvoz i praenje poiljaka. Posjetite www.mydhl.dhl.
com i registrirajte se u nekoliko jednostavnih koraka.
DHL EasyShip
DHL EasyShip je alat za obradu poiljke temeljen na
operativnom sustavu Windows, a namijenjen je klijentima
koji kod DHL-a imaju otvoren broj korisnikog rauna i alju
veliki broj poiljaka dnevno.
DHL Integrated Solutions
Koritenje EDI-ja, XML-a ili Web servisa daje Vam
mogunost integracije DHL-ovih on-line rjeenja za slanje
poiljaka u Vau internetsku stranicu, skladinu aplikaciju ili
aplikaciju slube za korisnike. To znai laki i bri pristup
tranzitnim vremenima, cjenicima i predaji naloga za
preuzimanje poiljaka, a globalno praenje poiljaka takoer
Vam je nadohvat ruke.
DHL Import Express Online
Naa internet usluga pojednostavljuje proces uvoza i Vama i
poiljatelju. Ova besplatna usluga dostupna je 365 dana u
godini svima koji kod DHL-a imaju otvoren Import Express
korisniki raun.
DHL-ova internet stranica
Naa internet stranica www.dhl.hr predstavlja detaljan vodi
kroz sve usluge koje nudi DHL Express. Moete pristupiti
novostima o prijevozu, uslugama ili kontaktima. Kako bismo
Vam dodatno olakali poslovanje, stranice sadre i
interaktivne usluge kao to su organiziranje preuzimanja
poiljke putem interneta, praenje poiljaka, te izmeu
ostalog i alat za izraunavanje volumetrike teine.
DHL ProView
Klijentima koji imaju korisniki raun i alju velik broj
poiljaka, DHL ProView omoguuje slanje automatskih
obavijesti, osobama koje navedete, o preuzetoj ili dostavljenoj
poiljci putem maila ili sms-a. Aplikacija omoguuje on-line
praenje poiljaka prema broju korisnikog rauna, uvid u
status poiljke i puno vie. Uz ProView imate kontrolu nad
procesom isporuke.
DHL Online Tracking
Posjetite nau stranicu www.dhl.hr i kliknite na Praenje
poiljaka. Unesite broj tovarnog lista poiljke koju elite
pratiti i dobit ete obavijesti kad god Vaa poiljka stigne na
kontrolnu toku. Istovremeno se moe pratiti do deset
brojeva tovarnih listova.
DHL eTrack
Poaljite e-mail koji moe sadravati do sto brojeva zranih
tovarnih listova na track@dhl.com i u sekundi ete doznati
stanje svake poiljke. Jednostavno i besplatno.
DHL eMailShip
DHL eMailShip je alat za slanje poiljaka koji se sastoji od
DHL-ovog formulara za viestruko koritenje i uputa za
koritenje putem e-maila.
DHL eMailShip Vam omoguuje pripremu i ispis DHL-ovog
tovarnog lista, carinske dokumentacije i potvrde o slanju.
Pomou eMailShip-a moete zatraiti kurirsko preuzimanje
Vae poiljke i obavijest o isporuci poslane poiljke.
Vodi kroz usluge i cijene 6
IZVOZNE USLUGE
KAKO KORISTITI USLUGU
1. Izaberite uslugu koja najbolje odgovara Vaim potrebama
Meunarodne izvozne i uvozne usluge opisane su na stranicama 9 - 15, a usluge u domaem prometu
na stranicama 16 - 17.
2. Izvaite svoju poiljku
Poiljka moe imati stvarnu ili volumetriku teinu. Upute o nainu izrauna volumetrike teine se nalaze na stranici 19.
3. Odredite zonu kojoj pripada odredina ili polazina zemlja na stranicama 7 - 8.
4. Izraunajte cijenu usluge
U cjeniku odabrane usluge, oitajte cijenu na mjestu gdje se preklapaju stupac zone odredine ili polazine zemlje i redak
teine Vae poiljke.
Poiljka je kod
primatelja
Kurirska dostava
primatelju
Dostava u ured
DHL Express-a
Carinjenje u
odredinoj zemlji
Dolazak u odredinu
zemlju
Meunarodni prijevoz
Odlazak iz
polazine zemlje
Carinjenje u
polazinoj zemlji
Kurir preuzima poiljku
i dostavlja u lokalni
ured DHL Express-a
Pripremite poiljku
IZVOZNE USLUGE
UVOZNE USLUGE x
USLUGE U DOMAEM PROMETU x
Maksimalan broj pokuaja dostave 3 3 3 3 3
Maksimalna teina koleta poiljke 30kg 30kg 70kg 70kg 300g
Maksimalna duina koleta poiljke 120 cm 120 cm 300 cm 300 cm DHL kuverta
Garancija povrata novca x x
Proaktivna obavijest o dostavi X x x
Odabir uvjeta plaanja
Online preuzimanje i praenje poiljke
GOGREEN redukcija ugljika nadoplata nadoplata nadoplata nadoplata bez nadoplate
Nazovite DHL-ov Odjel za
korisnike na 01 665 1111 ili
predajte nalog za preuzimanje
putem e-rjeenja opisanih na
stranici 5
Za detaljne informacije o maksimalnim dimenzijama koleta kontaktirajte Odjel za korisnike.
Vodi kroz usluge i cijene 7
DOSTUPNE IZVOZNE USLUGE
doc = iskljuivo dokumentarna poiljka
= dokumentarna i nedokumentarna poiljka
X = usluga nije dostupna
Odredita i usluge
Zemlja Zona
EXPRESS
9:00
EXPRESS
10:30
EXPRESS
12.00
EXPRESS
WORLDWIDE
Zemlja Zona
EXPRESS
9:00
EXPRESS
10:30
EXPRESS
12.00
EXPRESS
WORLDWIDE
Afghanistan 7 x x x Dominican Republic 7 x x x
Albania 4 x x x East Timor 7 x x x
Algeria 7 x x x Ecuador 7 x x x
American Samoa 7 x x x Egypt 7 doc x doc
Andorra 4 x x x El Salvador 7 x x x
Angola 7 x x x Equatorial Guinea 7 x x x
Anguilla 7 x x x Eritrea 7 x x x
Antigua 7 x x x Estonia 3 x x x
Argentina 7 x x Ethiopia 7 x x x
Armenia 4 x x x Falkland Islands 7 x x x
Aruba 7 x x x Faroe Islands 7 x x x
Australia 7 x x Fiji 7 x x x
Austria 1 x x Finland 3 x x
Azerbaijan 4 x x x France 2 x
Bahamas 7 x x x French Guiana 7 x x x
Bahrain 7 x Gabon 7 x x x
Bangladesh 7 x x x Gambia 7 x x x
Barbados 7 x x x Georgia 4 x x x
Belarus 4 x x x Germany 1 x
Belgium 2 x Ghana 7 x x doc
Belize 7 x x x Gibraltar 4 x x doc
Benin 7 x x x Greece 3 x x
Bermuda 7 x x x Greenland 4 x x x
Bhutan 7 x x x Grenada 7 x x x
Bolivia 7 x x x Guadeloupe 7 x x x
Bonaire 7 x x x Guam 7 x x x
Bosnia and Herzegovina 4 x x x Guatemala 7 x x x
Botswana 7 x x x Guernsey 4 doc x
Brazil 7 x x Guinea Republic 7 x x x
Brunei 7 x x x Guinea Bissau 7 x x x
Bulgaria 2 x x Guyana (British) 7 x x x
Burkina Faso 7 x x x Haiti 7 x x x
Burundi 7 x x x Honduras 7 x x x
Cambodia 7 x x x Hong Kong 6 x x
Cameroon 7 x x doc Hungary 1 x
Canada 5 x x x Iceland 4 x x
Canary Islands, The 7 x x x India 6 x x
Cape Verde 7 x x x Indonesia 7 x x
Cayman Islands 7 x x x Iran 7 x x doc
Central African Republic 7 x x x Iraq 7 x x x
Chad 7 x x x Ireland 3 x
Chile 7 x x x Israel 7 x x x
China 6 x x x Italy 1 x
Columbia 7 x x Jamaica 7 x x x
Comoros 7 x x x Japan 6 x x x
Congo 7 x x x Jersey 4 doc x
Congo, Dem Rep 7 x x x Jordan 7 doc x
Cook Islands 7 x x x Kazakhstan 7 x x x
Costa Rica 7 x x x Kenya 7 doc x doc
Cote DIvoire 7 doc x doc Kiribati 7 x x x
Croatia 0 x x doc Korea, North 7 x x x
Cuba 7 x x x Korea, South 6 x x non-doc
Curacao 7 x x x Kosovo 4 x x x
Cyprus 3 x x doc Kuwait 7 doc x
Czech Republic 1 x Kyrgyzstan 7 x x x
Denmark 3 x Lao PDR 7 x x x
Djibouti 7 x x x Latvia 3 x x x
Dominica 7 x x x Lebanon 7 doc x
Vodi kroz usluge i cijene 8
DOSTUPNE IZVOZNE USLUGE
Odredita i usluge
Zemlja Zona
EXPRESS
9:00
EXPRESS
10:30
EXPRESS
12.00
EXPRESS
WORLDWIDE
Zemlja Zona
EXPRESS
9:00
EXPRESS
10:30
EXPRESS
12.00
EXPRESS
WORLDWIDE
Lesotho 7 x x x Rwanda 7 x x x
Liberia 7 x x x Samoa 7 x x x
Libya 7 x x x San Marino 4 x x doc
Liechtenstein 4 x Sao Tome & Principe 7 x x x
Lithuania 3 x x doc Saudi Arabia 7 doc x doc
Luxembourg 2 x Senegal 7 x x doc
Macau 7 x x x Serbia 4 x x x
Macedonia (FYROM) 4 x x x Seychelles 7 x x x
Madagascar 7 x x x Sierra Leone 7 x x x
Malawi 7 x x x Singapore 6 non-doc x
Malaysia 6 x x non-doc Slovakia 1 x
Maldives 7 x x x Slovenia 1 x
Mali 7 x x x Solomon Islands 7 x x x
Malta 3 x x doc Somalia 7 x x x
Marian Island, Comm 7 x x x Somaliland (North Somalia) 7 x x x
Marshall Islands 7 x x x South Africa 7 x x x
Martinique 7 x x x South Sudan 7 x x x
Mauritania 7 x x x Spain 3 doc x
Mauritius 7 x x x Sri Lanka 7 x x x
Mayotte 7 x x x St. Barthelemy 7 x x x
Micronesia, Fed 7 x x x St. Eustatius 7 x x x
Mexico 7 x x x St. Kitts 7 x x x
Moldova 4 x x x St. Lucia 7 x x x
Monaco 4 x St. Maarten 7 x x x
Mongolia 7 x x x St. Vincent 7 x x x
Montenegro 4 x x x Sudan 7 x x x
Montserrat 7 x x x Suriname 7 x x x
Morocco 7 x x x Swaziland 7 x x x
Mozambique 7 x x x Sweden 3 x
Myanmar 7 x x x Switzerland 4 x
Namibia 7 x x x Syria 7 x x x
Nauru 7 x x x Tahiti 7 x x x
Nepal 7 x x x Taiwan 6 x x
Netherlands Antilles 7 x x x Tajikistan 7 x x x
Netherlands 2 x Tanzania 7 x x x
Nevis 7 x x x Thailand 7 x x
New Caledonia 7 x x x Togo 7 x x x
New Zealand 7 x x x Tonga 7 x x x
Nicaragua 7 x x x Trinidad and Tobago 7 x x x
Niger 7 x x x Tunisia 7 x x x
Nigeria 7 x x Turkey 4 x x doc
Niue 7 x x x Turks and Caicos Islands 7 x x x
Norway 4 x x Tuvalu 7 x x x
Oman 7 doc x doc Uganda 7 x x x
Pakistan 7 x x x Ukraine 4 x x x
Palau 7 x x x United Arab Emirates 7 doc x
Panama 7 x x x United Kingdom 2 x
Papua New Guinea 7 x x x Uruguay 7 x x x
Paraguay 7 x x x USA 5 x
Peru 7 x x x Uzbekistan 7 x x x
Philippines 6 x x x Vanuatu 7 x x x
Poland 1 doc x Venezuela 7 x x x
Portugal 3 x Vietnam 7 x x x
Puerto Rico 7 x x x Virgin Islands (British) 7 x x x
Qatar 7 doc x Virgin Islands (US) 7 x x x
Reunion 7 x x x Yemen 7 x x x
Romania 2 x x x Zambia 7 x x x
Russian Federation 4 x x x Zimbabwe 7 x x x
doc = iskljuivo dokumentarna poiljka
= dokumentarna i nedokumentarna poiljka
X = usluga nije dostupna
Vodi kroz usluge i cijene 9
DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS 10:30 DHL EXPRESS 12:00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL EXPRESS 9:00 cijene
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Dokumenti do 2 kg 13 2.324,00 2.385,00 2.438,00 2.507,00 3.247,00 3.713,00 4.317,00
0,5 645,00 653,00 660,00 668,00 702,00 750,00 972,00 14 2.410,00 2.475,00 2.536,00 2.615,00 3.417,00 3.899,00 4.565,00
1 737,00 746,00 754,00 763,00 804,00 867,00 1.077,00 15 2.496,00 2.565,00 2.634,00 2.723,00 3.587,00 4.085,00 4.813,00
1,5 868,00 879,00 889,00 899,00 951,00 1.033,00 1.245,00 16 2.582,00 2.655,00 2.732,00 2.831,00 3.757,00 4.271,00 5.061,00
2 999,00 1.012,00 1.024,00 1.035,00 1.098,00 1.199,00 1.413,00 17 2.668,00 2.745,00 2.830,00 2.939,00 3.927,00 4.457,00 5.309,00
Dokumenti iznad 2 kg i paketi od 0,5 kg 18 2.754,00 2.835,00 2.928,00 3.047,00 4.097,00 4.643,00 5.557,00
0,5 645,00 653,00 660,00 699,00 737,00 788,00 1,005,00 19 2.840,00 2.925,00 3.026,00 3.155,00 4.267,00 4.829,00 5.805,00
1 737,00 746,00 754,00 791,00 841,00 898,00 1.105,00 20 2.926,00 3.015,00 3.124,00 3.263,00 4.437,00 5.015,00 6.053,00
1,5 868,00 879,00 889,00 927,00 993,00 1.058,00 1.269,00 21 3.016,00 3.107,00 3.218,00 3.361,00 4.565,00 5.165,00 6.239,00
2 999,00 1.012,00 1.024,00 1.063,00 1.145,00 1.218,00 1.433,00 22 3.106,00 3.199,00 3.312,00 3.459,00 4.693,00 5.315,00 6.425,00
2,5 1.131,00 1.145,00 1.159,00 1.198,00 1.292,00 1.365,00 1.593,00 23 3.196,00 3.291,00 3.406,00 3.557,00 4.821,00 5.465,00 6.611,00
3 1.188,00 1.203,00 1.218,00 1.257,00 1.377,00 1.475,00 1.715,00 24 3.286,00 3.383,00 3.500,00 3.655,00 4.949,00 5.615,00 6.797,00
3,5 1.245,00 1.261,00 1.277,00 1.316,00 1.462,00 1.585,00 1.837,00 25 3.376,00 3.475,00 3.594,00 3.753,00 5.077,00 5.765,00 6.983,00
4 1.302,00 1.319,00 1.336,00 1.375,00 1.547,00 1.695,00 1.959,00 26 3.466,00 3.567,00 3.688,00 3.851,00 5.205,00 5.915,00 7.169,00
4,5 1.359,00 1.377,00 1.395,00 1.434,00 1.632,00 1.805,00 2.081,00 27 3.556,00 3.659,00 3.782,00 3.949,00 5.333,00 6.065,00 7.355,00
5 1.416,00 1.435,00 1.454,00 1.493,00 1.717,00 1.915,00 2.203,00 28 3.646,00 3.751,00 3.876,00 4.047,00 5.461,00 6.215,00 7.541,00
5,5 1.481,00 1.503,00 1.523,00 1.562,00 1.819,00 2.039,00 2.340,00 29 3.736,00 3.843,00 3.970,00 4.145,00 5.589,00 6.365,00 7.727,00
6 1.546,00 1.571,00 1.592,00 1.631,00 1.921,00 2.163,00 2.477,00 30 3.826,00 3.935,00 4.064,00 4.243,00 5.717,00 6.515,00 7.913,00
6,5 1.611,00 1.639,00 1.661,00 1.700,00 2.023,00 2.287,00 2.614,00 40 4.526,00 4.655,00 4.804,00 4.983,00 6.917,00 7.735,00 9.413,00
7 1.676,00 1.707,00 1.730,00 1.769,00 2.125,00 2.411,00 2.751,00 50 5.226,00 5.375,00 5.544,00 5.723,00 8.117,00 8.955,00 10.913,00
7,5 1.741,00 1.775,00 1.799,00 1.838,00 2.227,00 2.535,00 2.888,00 60 5.926,00 6.095,00 6.284,00 6.463,00 9.317,00 10.175,00 12.413,00
8 1.806,00 1.843,00 1.868,00 1.907,00 2.329,00 2.659,00 3.025,00 70 6.626,00 6.815,00 7.024,00 7.203,00 10.517,00 11.395,00 13.913,00
8,5 1.871,00 1.911,00 1.937,00 1.976,00 2.431,00 2.783,00 3.162,00 Dodatnih 0,5 kg
9 1.936,00 1.979,00 2,006,00 2.045,00 2.533,00 2.907,00 3.299,00 Od 70,1 41,00 42,00 42,00 44,00 54,00 60,00 78,00
9,5 2,001,00 2.047,00 2.075,00 2.114,00 2.635,00 3.031,00 3.436,00 Od 300,1 41,00 42,00 42,00 44,00 54,00 60,00 78,00
10 2.066,00 2.115,00 2.144,00 2.183,00 2.737,00 3.155,00 3.573,00
11 2.152,00 2.205,00 2.242,00 2.291,00 2.907,00 3.341,00 3.821,00
12 2.238,00 2.295,00 2.340,00 2.399,00 3.077,00 3.527,00 4.069,00
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV, dodatne nadoplate, kao niti carinska davanja i takse. Na gore navedene cijene primjenjuje se dodatak za gorivo prema
mjeseno promjenjivoj stopi.
Za izraun volumetrike teine molimo Vas koristite sljedeu formulu: Duina x irina x Visina (cm) / 5000 = Volumetrika teina u kg.
Dostupnost usluge moe se promijeniti tijekom godine.
Izvoz
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata dokumentarnih i
nedokumentarnih poiljaka do 9:00 sati sljedei mogui radni dan.
Do 30 kg po koletu
Prioritetna obrada
Proaktivna obavijest o dostavi
Garancija povrata cjelokupnog iznosa novca* u sluaju kanjenja dostave
Opis usluge
Kako izraunati cijenu:
1. Provjerite dostupnost ove usluge i odredite broj odredine zone u
tablici na stranicama 7 - 8.
2. U tablici dolje oitajte cijenu tamo gdje se preklapaju stupac zone i
redak teine.
3. Imajte na umu da se obraunska teina poiljke zaokruuje na sljedeih
viih 0,5 kg. Prema tome, poiljka od 3,7 kg obraunava se po cijeni
poiljke od 4 kg.
4. Cijene za 0,5 kg iznad 10 kg nisu prikazane u tablici ispod.
*Primjenjuju se Uvjeti prijevoza DHL Express-a
Izvoz 10
DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS 10:30 DHL EXPRESS 12:00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL EXPRESS ENVELOPE
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV, dodatne nadoplate, kao niti carinska davanja i takse. Na gore navedene cijene primjenjuje se dodatak za gorivo prema
mjeseno promjenjivoj stopi.
Za izraun volumetrike teine molimo Vas koristite sljedeu formulu: Duina x irina x Visina (cm) / 5000 = Volumetrika teina u kg.
Dostupnost usluge moe se promijeniti tijekom godine.
DHL EXPRESS 10:30 cijene
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Dokumenti do 2 kg 13 2.324,00 2.385,00 2.438,00 2.507,00 3.247,00 3.713,00 4.317,00
0,5 645,00 653,00 660,00 668,00 702,00 750,00 972,00 14 2.410,00 2.475,00 2.536,00 2.615,00 3.417,00 3.899,00 4.565,00
1 737,00 746,00 754,00 763,00 804,00 867,00 1.077,00 15 2.496,00 2.565,00 2.634,00 2.723,00 3.587,00 4.085,00 4.813,00
1,5 868,00 879,00 889,00 899,00 951,00 1.033,00 1.245,00 16 2.582,00 2.655,00 2.732,00 2.831,00 3.757,00 4.271,00 5.061,00
2 999,00 1.012,00 1.024,00 1.035,00 1.098,00 1.199,00 1.413,00 17 2.668,00 2.745,00 2.830,00 2.939,00 3.927,00 4.457,00 5.309,00
Dokumenti iznad 2 kg i paketi od 0,5 kg 18 2.754,00 2.835,00 2.928,00 3.047,00 4.097,00 4.643,00 5.557,00
0,5 645,00 653,00 660,00 699,00 737,00 788,00 1,005,00 19 2.840,00 2.925,00 3.026,00 3.155,00 4.267,00 4.829,00 5.805,00
1 737,00 746,00 754,00 791,00 841,00 898,00 1.105,00 20 2.926,00 3.015,00 3.124,00 3.263,00 4.437,00 5.015,00 6.053,00
1,5 868,00 879,00 889,00 927,00 993,00 1.058,00 1.269,00 21 3.016,00 3.107,00 3.218,00 3.361,00 4.565,00 5.165,00 6.239,00
2 999,00 1.012,00 1.024,00 1.063,00 1.145,00 1.218,00 1.433,00 22 3.106,00 3.199,00 3.312,00 3.459,00 4.693,00 5.315,00 6.425,00
2,5 1.131,00 1.145,00 1.159,00 1.198,00 1.292,00 1.365,00 1.593,00 23 3.196,00 3.291,00 3.406,00 3.557,00 4.821,00 5.465,00 6.611,00
3 1.188,00 1.203,00 1.218,00 1.257,00 1.377,00 1.475,00 1.715,00 24 3.286,00 3.383,00 3.500,00 3.655,00 4.949,00 5.615,00 6.797,00
3,5 1.245,00 1.261,00 1.277,00 1.316,00 1.462,00 1.585,00 1.837,00 25 3.376,00 3.475,00 3.594,00 3.753,00 5.077,00 5.765,00 6.983,00
4 1.302,00 1.319,00 1.336,00 1.375,00 1.547,00 1.695,00 1.959,00 26 3.466,00 3.567,00 3.688,00 3.851,00 5.205,00 5.915,00 7.169,00
4,5 1.359,00 1.377,00 1.395,00 1.434,00 1.632,00 1.805,00 2.081,00 27 3.556,00 3.659,00 3.782,00 3.949,00 5.333,00 6.065,00 7.355,00
5 1.416,00 1.435,00 1.454,00 1.493,00 1.717,00 1.915,00 2.203,00 28 3.646,00 3.751,00 3.876,00 4.047,00 5.461,00 6.215,00 7.541,00
5,5 1.481,00 1.503,00 1.523,00 1.562,00 1.819,00 2.039,00 2.340,00 29 3.736,00 3.843,00 3.970,00 4.145,00 5.589,00 6.365,00 7.727,00
6 1.546,00 1.571,00 1.592,00 1.631,00 1.921,00 2.163,00 2.477,00 30 3.826,00 3.935,00 4.064,00 4.243,00 5.717,00 6.515,00 7.913,00
6,5 1.611,00 1.639,00 1.661,00 1.700,00 2.023,00 2.287,00 2.614,00 40 4.526,00 4.655,00 4.804,00 4.983,00 6.917,00 7.735,00 9.413,00
7 1.676,00 1.707,00 1.730,00 1.769,00 2.125,00 2.411,00 2.751,00 50 5.226,00 5.375,00 5.544,00 5.723,00 8.117,00 8.955,00 10.913,00
7,5 1.741,00 1.775,00 1.799,00 1.838,00 2.227,00 2.535,00 2.888,00 60 5.926,00 6.095,00 6.284,00 6.463,00 9.317,00 10.175,00 12.413,00
8 1.806,00 1.843,00 1.868,00 1.907,00 2.329,00 2.659,00 3.025,00 70 6.626,00 6.815,00 7.024,00 7.203,00 10.517,00 11.395,00 13.913,00
8,5 1.871,00 1.911,00 1.937,00 1.976,00 2.431,00 2.783,00 3.162,00 Dodatnih 0,5 kg
9 1.936,00 1.979,00 2,006,00 2.045,00 2.533,00 2.907,00 3.299,00 Od 70,1 41,00 42,00 42,00 44,00 54,00 60,00 78,00
9,5 2,001,00 2.047,00 2.075,00 2.114,00 2.635,00 3.031,00 3.436,00 Od 300,1 41,00 42,00 42,00 44,00 54,00 60,00 78,00
10 2.066,00 2.115,00 2.144,00 2.183,00 2.737,00 3.155,00 3.573,00
11 2.152,00 2.205,00 2.242,00 2.291,00 2.907,00 3.341,00 3.821,00
12 2.238,00 2.295,00 2.340,00 2.399,00 3.077,00 3.527,00 4.069,00
Primjer:
1. Kako biste poslali 5 kg teku poiljku DHL EXPRESS 10:30 iz Zagreba
u SAD:
2. Odredite broj odredine zone u tablici na stranicama 7 - 8. Broj zone
je 5.
3. U donjoj tablici oitajte cijenu tamo gdje se preklapaju stupac zone 5
i redak teine od 5 kg.
Ekspresna izvozna dostava "od vrata do vrata" dokumentarnih i
nedokumentarnih poiljaka do 10:30 sati sljedei mogui radni dan. Ukljuuje i
proaktivnu potvrdu isporuke uz garanciju povrata cjelokupnog iznosa novca*.
Ova usluga vrijedi samo za Sjedinjene Amerike Drave.
Do 30 kg po koletu
Dostupno za Sjedinjene Amerike Drave
Prioritetna obrada
Proaktivna obavijest o dostavi
Garancija povrata cjelokupnog iznosa novca* u sluaju kanjenja dostave
Opis usluge
*Primjenjuju se Uvjeti prijevoza DHL Express-a
11 Izvoz
Primjer:
1. Kako biste poslali 6 kg teku poiljku DHL EXPRESS 12:00 iz Zagreba
u Austriju:
2. Na stranicama 7 - 8 provjerite obuhvaa li ova usluga Austriju.
Odgovor je da.
3. Odredite broj odredine zone (Austrija) u tablici na stranicama 7 - 8.
Broj zone je 1.
4. U donjoj tablici oitajte cijenu tamo gdje se preklapaju stupac zone 1
i redak teine od 6 kg.
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata dokumentarnih i
nedokumentarnih poiljaka do 12:00 sati sljedei mogui radni dan.
Do 70 kg po koletu
Prioritetna obrada
Garancija povrata cjelokupnog iznosa novca* u sluaju kanjenja dostave
Opis usluge
*Primjenjuju se Uvjeti prijevoza DHL Express-a
DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS 10:30 DHL EXPRESS 12:00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL EXPRESS 12:00 cijene
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Dokumenti do 2 kg 13 2.062,00 2.113,00 2.155,00 2.218,00 2.867,00 3.285,00 3.820,00
0,5 495,00 501,00 506,00 512,00 539,00 575,00 746,00 14 2.138,00 2.193,00 2.241,00 2.314,00 3.017,00 3.449,00 4.040,00
1 606,00 613,00 619,00 626,00 661,00 712,00 886,00 15 2.214,00 2.273,00 2.327,00 2.410,00 3.167,00 3.613,00 4.260,00
1,5 713,00 723,00 730,00 738,00 782,00 848,00 1,024,00 16 2.290,00 2.353,00 2.413,00 2.506,00 3.317,00 3.777,00 4.480,00
2 820,00 833,00 841,00 850,00 903,00 984,00 1,162,00 17 2.366,00 2.433,00 2.499,00 2.602,00 3.467,00 3.941,00 4.700,00
Dokumenti iznad 2 kg i paketi od 0,5 kg 18 2.442,00 2.513,00 2.585,00 2.698,00 3.617,00 4.105,00 4.920,00
0,5 495,00 501,00 506,00 536,00 565,00 604,00 771,00 19 2.518,00 2.593,00 2.671,00 2.794,00 3.767,00 4.269,00 5.140,00
1 606,00 613,00 619,00 650,00 691,00 738,00 908,00 20 2.594,00 2.673,00 2.757,00 2.890,00 3.917,00 4.433,00 5.360,00
1,5 713,00 723,00 730,00 762,00 816,00 870,00 1,043,00 21 2.674,00 2.755,00 2.841,00 2.976,00 4.031,00 4.565,00 5.524,00
2 820,00 833,00 841,00 874,00 941,00 1,002,00 1,178,00 22 2.754,00 2.837,00 2.925,00 3.062,00 4.145,00 4.697,00 5.688,00
2,5 929,00 943,00 952,00 985,00 1,062,00 1,123,00 1,310,00 23 2.834,00 2.919,00 3,009,00 3.148,00 4.259,00 4.829,00 5.852,00
3 994,00 1,009,00 1,019,00 1,052,00 1,153,00 1,237,00 1,438,00 24 2.914,00 3,001,00 3.093,00 3.234,00 4.373,00 4.961,00 6.016,00
3,5 1,059,00 1,075,00 1,086,00 1,119,00 1,244,00 1,351,00 1,566,00 25 2.994,00 3.083,00 3.177,00 3.320,00 4.487,00 5.093,00 6.180,00
4 1,124,00 1,141,00 1,153,00 1,186,00 1,335,00 1,465,00 1,694,00 26 3.074,00 3.165,00 3.261,00 3.406,00 4.601,00 5.225,00 6.344,00
4,5 1,189,00 1,207,00 1,220,00 1,253,00 1,426,00 1,579,00 1,822,00 27 3.154,00 3.247,00 3.345,00 3.492,00 4.715,00 5.357,00 6.508,00
5 1,254,00 1,273,00 1,287,00 1,320,00 1,517,00 1,693,00 1,950,00 28 3.234,00 3.329,00 3.429,00 3.578,00 4.829,00 5.489,00 6.672,00
5,5 1,312,00 1,333,00 1,348,00 1,381,00 1,607,00 1,803,00 2,071,00 29 3.314,00 3.411,00 3.513,00 3.664,00 4.943,00 5.621,00 6.836,00
6 1,370,00 1,393,00 1,409,00 1,442,00 1,697,00 1,913,00 2,192,00 30 3.394,00 3.493,00 3.597,00 3.750,00 5.057,00 5.753,00 7,000,00
6,5 1,428,00 1,453,00 1,470,00 1,503,00 1,787,00 2,023,00 2,313,00 40 4.134,00 4.253,00 4.397,00 4.550,00 6.317,00 7.053,00 8.580,00
7 1,486,00 1,513,00 1,531,00 1,564,00 1,877,00 2,133,00 2,434,00 50 4.874,00 5.013,00 5.197,00 5.350,00 7.577,00 8.353,00 10.160,00
7,5 1,544,00 1,573,00 1,592,00 1,625,00 1,967,00 2,243,00 2,555,00 60 5.614,00 5.773,00 5.997,00 6.150,00 8.837,00 9.653,00 11.740,00
8 1,602,00 1,633,00 1,653,00 1,686,00 2,057,00 2,353,00 2,676,00 70 6.354,00 6.533,00 6.797,00 6.950,00 10.097,00 10.953,00 13.320,00
8,5 1,660,00 1,693,00 1,714,00 1,747,00 2,147,00 2,463,00 2,797,00 Dodatnih 0,5 kg
9 1,718,00 1,753,00 1,775,00 1,808,00 2,237,00 2,573,00 2,918,00 Od 70,1 40,00 41,00 41,00 42,00 52,00 58,00 75,00
9,5 1,776,00 1,813,00 1,836,00 1,869,00 2,327,00 2,683,00 3,039,00 Od 300,1 40,00 41,00 41,00 42,00 52,00 58,00 75,00
10 1,834,00 1,873,00 1,897,00 1,930,00 2,417,00 2,793,00 3,160,00
11 1,910,00 1,953,00 1,983,00 2,026,00 2,567,00 2,957,00 3,380,00
12 1,986,00 2,033,00 2,069,00 2,122,00 2,717,00 3,121,00 3,600,00
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV, dodatne nadoplate, kao niti carinska davanja i takse. Na gore navedene cijene primjenjuje se dodatak za gorivo prema
mjeseno promjenjivoj stopi.
Za izraun volumetrike teine molimo Vas koristite sljedeu formulu: Duina x irina x Visina (cm) / 5000 = Volumetrika teina u kg.
Dostupnost usluge moe se promijeniti tijekom godine.
Vodi kroz usluge i cijene 12 Izvoz 12
DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS 10:30 DHL EXPRESS 12:00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL EXPRESS ENVELOPE
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV, dodatne nadoplate, kao niti carinska davanja i takse. Na gore navedene cijene primjenjuje se dodatak za gorivo prema
mjeseno promjenjivoj stopi.
Za izraun volumetrike teine molimo Vas koristite sljedeu formulu: Duina x irina x Visina (cm) / 5000 = Volumetrika teina u kg.
Dostupnost usluge moe se promijeniti tijekom godine.
DHL EXPRESS WORLDWIDE cijene
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Dokumenti do 2 kg 13 1.784,00 1.826,00 1.868,00 1.921,00 2.486,00 2.845,00 3.312,00
0,5 430,00 435,00 440,00 445,00 468,00 500,00 648,00 14 1.850,00 1.894,00 1.942,00 2,003,00 2.616,00 2.987,00 3.502,00
1 526,00 532,00 538,00 544,00 574,00 619,00 769,00 15 1.916,00 1.962,00 2.016,00 2.085,00 2.746,00 3.129,00 3.692,00
1,5 619,00 627,00 634,00 641,00 679,00 737,00 889,00 16 1.982,00 2.030,00 2.090,00 2.167,00 2.876,00 3.271,00 3.882,00
2 712,00 722,00 730,00 738,00 784,00 855,00 1,009,00 17 2.048,00 2.098,00 2.164,00 2.249,00 3,006,00 3.413,00 4.072,00
Dokumenti iznad 2 kg i paketi od 0,5 kg 18 2.114,00 2.166,00 2.238,00 2.331,00 3.136,00 3.555,00 4.262,00
0,5 430,00 435,00 440,00 466,00 491,00 525,00 670,00 19 2.180,00 2.234,00 2.312,00 2.413,00 3.266,00 3.697,00 4.452,00
1 526,00 532,00 538,00 565,00 600,00 641,00 789,00 20 2.246,00 2.302,00 2.386,00 2.495,00 3.396,00 3.839,00 4.642,00
1,5 619,00 627,00 634,00 662,00 708,00 755,00 906,00 21 2.314,00 2.372,00 2.458,00 2.569,00 3.494,00 3.953,00 4.784,00
2 712,00 722,00 730,00 759,00 816,00 869,00 1.023,00 22 2.382,00 2.442,00 2.530,00 2.643,00 3.592,00 4.067,00 4.926,00
2,5 806,00 817,00 826,00 855,00 921,00 974,00 1.137,00 23 2.450,00 2.512,00 2.602,00 2.717,00 3.690,00 4.181,00 5.068,00
3 862,00 874,00 884,00 913,00 1,000,00 1.073,00 1.248,00 24 2.518,00 2.582,00 2.674,00 2.791,00 3.788,00 4.295,00 5.210,00
3,5 918,00 931,00 942,00 971,00 1.079,00 1.172,00 1.359,00 25 2.586,00 2.652,00 2.746,00 2.865,00 3.886,00 4.409,00 5.352,00
4 974,00 988,00 1,000,00 1.029,00 1.158,00 1.271,00 1.470,00 26 2.654,00 2.722,00 2.818,00 2.939,00 3.984,00 4.523,00 5.494,00
4,5 1.030,00 1.045,00 1.058,00 1.087,00 1.237,00 1.370,00 1.581,00 27 2.722,00 2.792,00 2.890,00 3.013,00 4.082,00 4.637,00 5.636,00
5 1.086,00 1.102,00 1.116,00 1.145,00 1.316,00 1.469,00 1.692,00 28 2.790,00 2.862,00 2.962,00 3.087,00 4.180,00 4.751,00 5.778,00
5,5 1.136,00 1.154,00 1.169,00 1.198,00 1.394,00 1.564,00 1.797,00 29 2.858,00 2.932,00 3.034,00 3.161,00 4.278,00 4.865,00 5.920,00
6 1.186,00 1.206,00 1.222,00 1.251,00 1.472,00 1.659,00 1.902,00 30 2.926,00 3,002,00 3.106,00 3.235,00 4.376,00 4.979,00 6.062,00
6,5 1.236,00 1.258,00 1.275,00 1.304,00 1.550,00 1.754,00 2,007,00 40 3.566,00 3.662,00 3.786,00 3.915,00 5.456,00 6.099,00 7.422,00
7 1.286,00 1.310,00 1.328,00 1.357,00 1.628,00 1.849,00 2.112,00 50 4.206,00 4.322,00 4.466,00 4.595,00 6.536,00 7.219,00 8.782,00
7,5 1.336,00 1.362,00 1.381,00 1.410,00 1.706,00 1.944,00 2.217,00 60 4.846,00 4.982,00 5.146,00 5.275,00 7.616,00 8.339,00 10.142,00
8 1.386,00 1.414,00 1.434,00 1.463,00 1.784,00 2.039,00 2.322,00 70 5.486,00 5.642,00 5.826,00 5.955,00 8.696,00 9.459,00 11.502,00
8,5 1.436,00 1.466,00 1.487,00 1.516,00 1.862,00 2.134,00 2.427,00 Dodatnih 0,5 kg
9 1.486,00 1.518,00 1.540,00 1.569,00 1.940,00 2.229,00 2.532,00 Od 70,1 34,00 35,00 35,00 36,00 45,00 50,00 65,00
9,5 1.536,00 1.570,00 1.593,00 1.622,00 2.018,00 2.324,00 2.637,00 Od 300,1 37,00 38,00 39,00 39,00 54,00 56,00 67,00
10 1.586,00 1.622,00 1.646,00 1.675,00 2.096,00 2.419,00 2.742,00
11 1.652,00 1.690,00 1.720,00 1.757,00 2.226,00 2.561,00 2.932,00
12 1.718,00 1.758,00 1.794,00 1.839,00 2.356,00 2.703,00 3.122,00
Kako izraunati cijenu:
1. Odredite broj odredine zone u tablici na stranicama 7 - 8:
2. U tablici dolje oitajte cijenu tamo gdje se preklapaju stupac zone i
redak teine.
3. Imajte na umu da se obraunska teina poiljke zaokruuje na
sljedeih viih 0,5 kg. Prema tome, poiljka od 3,7 kg obraunava se
po cijeni poiljke od 4 kg.
4 Cijene za 0,5 kg iznad 10 kg nisu prikazane u tablici ispod.
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata dokumentarnih i
nedokumentarnih poiljaka sljedei mogui radni dan.
Do 70 kg po koletu
Dostupno za cijeli svijet
Standardna obrada
Dodatne usluge dostupne na zahtjev
Opis usluge
Vodi kroz usluge i cijene 13 13 Izvoz
DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS 10:30 DHL EXPRESS 12:00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL EXPRESS ENVELOPE
DHL EXPRESS ENVELOPE CIJENE
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
0,30 405.00 408.00 412.00 415.00 442.00 458.00 611.00
Kako izraunati cijenu:
1. Odredite broj zone odredine zemlje u tablici
na stranicama 7 - 8.
2. U donjoj tablici oitajte cijenu na mjestu
gdje se stupac utvrene zone i redak
teine preklapaju.
Primjer:
1 elite poslati poiljku od 300 g uslugom
DHL EXPRESS ENVELOPE u Francusku:
2 Odredite broj odredine zone (Francuska) u
tablici na stranicama 7 - 8. Broj zone je 2.
3. U donjoj tablici oitajte cijenu tamo gdje
se preklapa stupac zone 2 i teina 300 g.
Ekspresna izvozna dostava od vrata do vrata
poiljaka teine do 300 g koje ne podlijeu
carinjenju. Ova pouzdana, brza i jednostavna usluga
je savrena za slanje laganih dokumentarnih
poiljaka.
Poiljke do 300 g
Dostupno za cijeli svijet
Samo za dokumentarne poiljke
Ambalaa ukljuena
Ukljuena usluga GOGREEN redukcija ugljika
Opis usluge
DHL EXPRESS ENVELOPE prua Vam mogunost slanja
poiljaka uz neutralizaciju emisija ugljika bez dodatne
naplate. Naa GOGREEN usluga redukcije ugljika je
ukljuena, to znai da DHL kompenzira procijenjene
emisije CO
2
za svaku poiljku kroz odgovarajua ulaganja u
emisijske kupone.
DHL Express ulae u najkvalitetnije projekte zatite okolia
prema Zlatnom standardu Mehanizma istog razvoja
(CDM) koje provjerava nezavisni revizor Ujedinjenih
naroda, SGS (Socit Gnrale de Surveillance S.A.).
Koritenjem DHL EXPRESS ENVELOPE usluge, doprinijet
ete vlastitim ciljevima na podruju korporativne odrivosti
i pozitivno utjecati na klimatske promjene.
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV kao niti dodatne nadoplate.
Na gore navedene cijene primjenjuje se dodatak za gorivo prema mjeseno promjenjivoj stopi.
Dostupnost usluge moe se promijeniti tijekom godine
Vodi kroz usluge i cijene 14
UVOZNE USLUGE
Jedan korisniki raun
Uvozite sve poiljke uz jedan korisniki raun to
pojednostavljuje praenje i kontrolu dobavljaa.
Jednu tvrtku
Povjerite svoje uvozne poiljke vodeoj svjetskoj tvrtki u
zranom ekspresnom prijevozu svaki put kad je to
neophodno za Vae poslovanje.
Jedan telefonski poziv
Va dobavlja kontaktira na Odjel za korisnike, a mi
rjeavamo ostalo, ostavljajui Vam vie vremena za
obavljanje svojeg poslovanja.
Jednu globalnu mreu
Vaa poiljka putuje kroz DHL-ovu globalno povezanu
mreu koja prua sigurnost kakva treba Vaem poslovanju.
Jednu cijenu
Bez obzira na zemlju iz koje poiljke dolaze, Vi znate cijene
prije samog slanja i tako izbjegavate mogua iznenaenja.
Jednu fakturu
Imate li jednog ili vie dobavljaa iz razliitih zemalja, sve e
Vae poiljke dostavljene Import Express uslugom biti
prikazane na samo jednoj fakturi.
Jednu brzinu
Tranzitna vremena dostave za izvoznu uslugu DHL
EXPRESS WORLDWIDE identina su i za uvoznu uslugu.
Va dobavlja samo treba pripremiti poiljku i potrebnu
dokumentaciju za kurirsko preuzimanje. Takoer moete
koristiti nau DHL IMPORT EXPRESS 12:00 uslugu za uvoz
poiljaka na podruju grada Zagreba.
Jo jednu dodatnu mogunost
Trebate li poslati poiljku iz Austrije u Njemaku, ali sve
organizirati i platiti u Hrvatskoj, DHL Express ima rjeenje
naplate kakva Vam upravo i treba. Mogunost naplate u
treoj zemlji predstavlja dodatno prilagoavanje Vaim
potrebama tako da slanje poiljaka od inozemnog
dobavljaa do poslovnice u drugoj zemlji moe biti
organizirano uz potpuno pregledne trokove.
KAKO KORISTITI USLUGU
Nakon to dobijete Import Express korisniki raun, u mogunosti ste primati poiljke iz vie od 200 zemalja
diljem svijeta i u potpunosti kontrolirati proces i trokove uvoza od vrata do vrata.
Posjedovanje Import Express korisnikog rauna Vam omoguava:
Polazak iz polazine
zemlje
Kurir preuzima poiljku
od dobavljaa
Kad je poiljka spremna Va
dobavlja kontaktira najblii ured
DHL Express-a i poziva se na Va
Import Express korisniki raun
Zatraite Import Express
korisniki raun od svojeg
predstavnika prodaje u
lokalnom uredu DHL Express-a
Kontaktirajte Vaeg dobavljaa i
ovlastite ga da prilikom
slanja poiljke koristi Va
Import Express korisniki raun
DHL Express dostavlja
poiljku na naznaenu
adresu
DHL Express organizira
carinjenje uvozne
poiljke
Dolazak u odredinu zemlju Meunarodni prijevoz
DHL Express dostavlja uvozne dokumentarne i nedokumentarne poiljke od vrata do vrata diljem Hrvatske do kraja sljedeeg mogueg
radnog dana. Takoer, na upit je dostupna usluga dostave do 12:00 sati za odreene potanske brojeve na podruju grada Zagreba.
Uvoz 14
15
DHL IMPORT EXPRESS 9:00 DHL IMPORT EXPRESS 10:30 DHL IMPORT EXPRESS 12:00 DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
Kako izraunati cijenu:
1. Odredite broj zone odredine zemlje u tablici
na stranicama 7 - 8.
2. U donjoj tablici pronaite oznaku teine
najbliu teini Vae poiljke i oitajte cijenu
na mjestu gdje se stupac utvrene zone i
redak teine preklapaju.
Molimo pogledajte primjer desno.
Primjer:
1 elite dostavu 2 kg teke poiljke uslugom
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
iz Kanade:
2 Odredite broj odredine zone (Kanada) u
tablici na stranicama 7 - 8. Broj zone je 5.
3. U donjoj tablici oitajte cijenu tamo gdje se
preklapaju stupac zone 5 i redak teine
od 2 kg.
Ekspresna uvozna dostava od vrata do vrata
dokumentarnih i nedokumentarnih poiljaka
sljedei mogui radni dan. Uslugu plaa primatelj ili
trea strana.
Do 70 kg po koletu
Usluga obuhvaa preko 200 zemalja
Carinski postupak rjeava DHL
Mogunost plaanja u treoj zemlji
Opis usluge
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE cijene
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Teina
u kg
Zona
1
Zona
2
Zona
3
Zona
4
Zona
5
Zona
6
Zona
7
Dokumenti do 2 kg 13 2.234,00 2.285,00 2.334,00 2.400,00 3.112,00 3.560,00 4.135,00
0,5 538,00 544,00 550,00 556,00 585,00 625,00 810,00 14 2.316,00 2.371,00 2.426,00 2.502,00 3.274,00 3.738,00 4.371,00
1 658,00 665,00 673,00 680,00 718,00 774,00 966,00 15 2.398,00 2.457,00 2.518,00 2.604,00 3.436,00 3.916,00 4.607,00
1,5 774,00 784,00 793,00 801,00 849,00 922,00 1.116,00 16 2.480,00 2.543,00 2.610,00 2.706,00 3.598,00 4.094,00 4.843,00
2 890,00 903,00 913,00 922,00 980,00 1.070,00 1.266,00 17 2.562,00 2.629,00 2.702,00 2.808,00 3.760,00 4.272,00 5.079,00
Dokumenti iznad 2 kg i paketi od 0,5 kg 18 2.644,00 2.715,00 2.794,00 2.910,00 3.922,00 4.450,00 5.315,00
0,5 538,00 544,00 550,00 583,00 614,00 656,00 838,00 19 2.726,00 2.801,00 2.886,00 3.012,00 4.084,00 4.628,00 5.551,00
1 658,00 665,00 673,00 707,00 750,00 801,00 987,00 20 2.808,00 2.887,00 2.978,00 3.114,00 4.246,00 4.806,00 5.787,00
1,5 774,00 784,00 793,00 828,00 885,00 943,00 1.133,00 21 2.894,00 2.975,00 3.068,00 3.206,00 4.368,00 4.948,00 5.965,00
2 890,00 903,00 913,00 949,00 1.020,00 1.085,00 1.279,00 22 2.980,00 3.063,00 3.158,00 3.298,00 4.490,00 5.090,00 6.143,00
2,5 1,008,00 1.022,00 1.033,00 1.069,00 1.151,00 1.216,00 1.422,00 23 3.066,00 3.151,00 3.248,00 3.390,00 4.612,00 5.232,00 6.321,00
3 1.078,00 1.093,00 1.106,00 1.142,00 1.250,00 1.340,00 1.561,00 24 3.152,00 3.239,00 3.338,00 3.482,00 4.734,00 5.374,00 6.499,00
3,5 1.148,00 1.164,00 1.179,00 1.215,00 1.349,00 1.464,00 1.700,00 25 3.238,00 3.327,00 3.428,00 3.574,00 4.856,00 5.516,00 6.677,00
4 1.218,00 1.235,00 1.252,00 1.288,00 1.448,00 1.588,00 1.839,00 26 3.324,00 3.415,00 3.518,00 3.666,00 4.978,00 5.658,00 6.855,00
4,5 1.288,00 1.306,00 1.325,00 1.361,00 1.547,00 1.712,00 1.978,00 27 3.410,00 3.503,00 3.608,00 3.758,00 5.100,00 5.800,00 7.033,00
5 1.358,00 1.377,00 1.398,00 1.434,00 1.646,00 1.836,00 2.117,00 28 3.496,00 3.591,00 3.698,00 3.850,00 5.222,00 5.942,00 7.211,00
5,5 1.421,00 1.442,00 1.464,00 1.500,00 1.744,00 1.955,00 2.248,00 29 3.582,00 3.679,00 3.788,00 3.942,00 5.344,00 6.084,00 7.389,00
6 1.484,00 1.507,00 1.530,00 1.566,00 1.842,00 2.074,00 2.379,00 30 3.668,00 3.767,00 3.878,00 4.034,00 5.466,00 6.226,00 7.567,00
6,5 1.547,00 1.572,00 1.596,00 1.632,00 1.940,00 2.193,00 2.510,00 40 4.468,00 4.587,00 4.738,00 4.894,00 6.826,00 7.646,00 9.267,00
7 1.610,00 1.637,00 1.662,00 1.698,00 2.038,00 2.312,00 2.641,00 50 5.268,00 5.407,00 5.598,00 5.754,00 8.186,00 9.066,00 10.967,00
7,5 1.673,00 1.702,00 1.728,00 1.764,00 2.136,00 2.431,00 2.772,00 60 6.068,00 6.227,00 6.458,00 6.614,00 9.546,00 10.486,00 12.667,00
8 1.736,00 1.767,00 1.794,00 1.830,00 2.234,00 2.550,00 2.903,00 70 6.868,00 7.047,00 7.318,00 7.474,00 10.906,00 11.906,00 14.367,00
8,5 1.799,00 1.832,00 1.860,00 1.896,00 2.332,00 2.669,00 3.034,00 Dodatnih 0,5 kg
9 1.862,00 1.897,00 1.926,00 1.962,00 2.430,00 2.788,00 3.165,00 Od 70,1 43,00 44,00 44,00 45,00 56,00 63,00 81,00
9,5 1.925,00 1.962,00 1.992,00 2.028,00 2.528,00 2.907,00 3.296,00 Od 300,1 46,00 48,00 49,00 49,00 68,00 70,00 84,00
10 1.988,00 2.027,00 2.058,00 2.094,00 2.626,00 3.026,00 3.427,00
11 2.070,00 2.113,00 2.150,00 2.196,00 2.788,00 3.204,00 3.663,00
12 2.152,00 2.199,00 2.242,00 2.298,00 2.950,00 3.382,00 3.899,00
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV, dodatne nadoplate, kao niti carinska davanja i takse. Na gore navedene cijene primjenjuje se dodatak za gorivo prema
mjeseno promjenjivoj stopi.
Za izraun volumetrike teine molimo Vas koristite sljedeu formulu: Duina x irina x Visina (cm) / 5000 = Volumetrika teina u kg.
Dostupnost usluge moe se promijeniti tijekom godine.
Uvoz
Vodi kroz usluge i cijene 16
USLUGE U DOMAEM PROMETU
DHL Express dostavlja dokumentarne i nedokumentarne poiljke od vrata do vrata diljem Hrvatske do kraja sljedeeg mogueg radnog
dana. Takoer, na upit su dostupne usluge dostave do 9:00,10:30 ili 12:00 sati za odreene potanske brojeve.
Usluge u domaem prometu 16
Odredita u zoni 01 u domaem prometu
Grad / mjesto
Potanski
broj
Grad / mjesto
Potanski
broj
Grad / mjesto
Potanski
broj
Grad / mjesto
Potanski
broj
Grad / mjesto
Potanski
broj
ANTUNOVAC 31216 DUGA RESA 47250 KUPLJENOVO 10295 PODCRKAVLJE 35201 ENKOVEC 10292
BADERNA 52445 DUGI RAT 21315 KUTJEVO 34340 PODGORAC 31433 IBENIK 22000
BAKAR 51222 DUGO SELO 10370 KUZMICA 34311 PODPIAN 52333 KRLJEVO 51223
BAKARAC 51261 DUGOPOLJE 21204 LABIN 52220 PODSTRANA 21312 UNJEVICA 52233
BALE 52211 AKOVO 31400 LANIE 52422 PODVINJE 35107 TAR 52465
BEBRINA 35254 URENOVAC 31511 LEPAJCI 49224 POLAA (ZADAR) 23423 TENJA 31207
BEDEKOVINA 49221 URMANEC 49225 LIVADE 52427 POLINIK 23241 TINJAN 52444
BEKTEZ 34343 ERNESTINOVO 31215 LOPATINEC 40311 PORE 52440 TRGET 52224
BELI MANASTIR 31300 FAANA 52212 LOVRAN 51415 POEGA 34000 TRNOVEC BARTOLOVEKI 42202
BELICA 40319 FUNTANA 52452 LUKO 10250 POZNANOVEC 49222 TRNJANI 35211
BELIE 31551 GALIANA 52216 LUDBREG 42230 PRAPUTNJAK 51225 TROGIR 21220
BELOVAR 10363 GARCIN 35212 LUKA 10296 PREGRADA 49218 TRPINJA 32224
BENKOVAC 23420 GORICA SVETOJANSKA 10453 LUPOGLAV 52426 PRELOG 40323 TRSTENO 20233
BERETINEC 42201 GORIAN 40324 LUANI 35257 PRIDVORJE 20217 TUHELJ 49215
BESTOVJE 10437 GORNJA STUBICA 49245 LJUBEICA 42222 PRIGORJE BRDOVEKO 10291 TURIN 42204
BIBINJE 23205 GORNJI BOGIEVCI 35429 MAINEC 40306 PRIMOTEN 22202 UMAG 52470
BILJE 31327 GORNJI STUPNIK 10255 MALA SUBOTICA 40321 PRIVLAKA (DALMACIJA) 23233 VALPOVO 31550
BIOGRAD NA MORU 23210 GRAIE 52403 MALI BUKOVAC 42231 PULA 52100 VARADIN 42000
BIZOVAC 31222 GRONJAN 52429 MARIJA BISTRICA 49246 RABAC 52221 VARADINSKE TOPLICE 42223
BJELOVAR 43000 GUNDINCI 35222 MARINA 21222 RAKOV POTOK 10436 VELIKA 34330
BOBOTA 32225 HRELJIN 51226 MARUEVEC 42243 RAA 52223 VELIKA GORICA 10410
BOROVO 32227 HRVATSKI LESKOVAC 10251 MATULJI 51211 RATKOVICA 34315 VELIKA KOPANICA 35221
BRAEVCI 31423 HUM NA SUTLI 49231 MEDULIN 52203 RAZINE 22020 VELIKA MLAKA 10408
BREGANA 10432 III 51414 MLINI 20207 REETARI 35403 VELIKO TRGOVIE 49214
BRESTOVAC 34322 IVANEC 42240 MOKOICA 20236 RIJEKA 51000 VETOVO 34335
BREZNICA NAIKA 31225 IVANKOVO 32281 MOMJAN 52462 RO 52425 VIDOVEC 42205
BREZNIKI HUM 42225 IVANJA REKA 10373 MOTOVUN 52424 ROGOZNICA 22203 VINKOVCI 32100
BREZOVICA 10257 JAKOVLJE 10297 MRAVINCE 21209 ROVINJ 52210 VIKOVO 51216
BRODARICA (IBENIK) 22010 JAKI 34308 MURSKO SREDIE 40315 RUICA 35208 VINJAN 52463
BRODSKI STUPNIK 35253 JALABELT 42203 NASELJE A. HEBRANGA 35106 SAMOBOR 10430 VINJEVAC 31220
BRODSKO VINOGORJE 35105 JASTREBARSKO 10450 NAICE 31500 SATNICA AKOVAKA 31421 VIINADA 52447
BRADIN 32222 JESENICE 21314 NEDELIE 40305 SAVUDRIJA 52475 VODINCI 32283
BRTONIGLA 52474 JOSIPOVAC 31221 NEDEINA 52231 SEGET DONJI 21218 VODNJAN 52215
BUJE 52460 JURDANI 51213 NIN 23232 SESVETE 10360 VRANJIC 21211
BUKOVLJE 35209 KANFANAR 52352 NOVA GRADIKA 35400 SESVETE (POEGA) 34312 VRBJE 35423
BUEVEC 10417 KAPTOL 34334 NOVA KAPELA 35410 SESVETE-KRALJEVEC 10361 VRBOVA 35414
BUZET 52420 KARLOVAC 47000 NOVA VAS 52446 SIBINJ 35252 VRBOVEC 10340
CAVTAT 20210 KASTAV 51215 NOVI MAROF 42220 SIKIREVCI 35224 VRPOLJE 35210
CERNIK 35404 KAINA 10362 NOVIGRAD (ISTRA) 52466 SLAVONSKI BROD 35000 VRSAR 52450
CEROVLJE 52402 KATEL GOMILICA 21213 NOVO IE 10415 SLAVONSKI AMAC 35220 VUKOVAR 32000
AKOVEC 40000 KATEL KAMBELOVAC 21214 NUTAR 32221 SOLIN 21210 VUKOVAR 32010
AVLE 51219 KATEL LUKI 21215 OKUANI 35430 SPLIT 21000 VUKOVINA 10419
EPIN 31431 KATEL STARI 21216 OMI 21310 SRAINEC 42209 ZABOK 49210
ERVAR PORAT 52449 KATEL SUURAC 21212 OPATIJA 51410 SRINJINE 21292 ZADAR 23000
ILIPI 20213 KATELIR 52464 OPRISAVCI 35213 STARA GRADIKA 35435 ZAGREB 10000
DARDA 31326 KLANJEC 49290 OPRTALJ 52428 STARI MIKANOVCI 32284 ZAGREB-DUBRAVA 10040
DAVOR 35425 KOPRIVNICA 48000 ORAAC 20234 STARO PETROVO SELO 35420 ZAGREB-NOVI ZAGREB 10020
DICMO 21232 KORAJBA 52423 ORIOVAC 35250 STOBRE 21311 ZAGREB-SLOBOTINA 10010
DONJA BISTRA 10298 KOROMANO 52222 OROSLAVJE 49243 STRMEC SAMOBORSKI 10434 ZAGREB-SUSEDGRAD 10090
DONJA LOMNICA 10412 KOSTRENA 51221 ORUBICA 35424 STUBIKE TOPLICE 49244 ZAGREB-TRENJEVKA 10110
DONJA STUBICA 49240 KOKA 31224 OSIJEK 31000 SUKOAN 23206 ZAPOLJE 35422
DONJI ANDRIJEVCI 35214 KOTORIBA 40329 OZALJ 47280 SVETA NEDJELJA 10431 ZAPREI 10290
DONJI KRALJEVEC 40320 KRALJEVICA 51262 PAKOTANE 23211 SVETI FILIP I JAKOV 23207 ZATON VELIKI 20235
DONJI MIHOLJAC 31540 KRAPINA 49000 PAZIN 52000 SVETI ILIJA 42214 ZEMUNIK 23222
DRAGALI 35428 KRAPINSKE TOPLICE 49217 PETRANE 23231 SVETI IVAN ABNO 48214 ZLATAR 49250
DRAGANII 47201 KRAICA 51224 PETRIJEVCI 31208 SVETI IVAN ZELINA 10380 ZLATAR BISTRICA 49247
DRAKOVEC 40325 KRIEVCI 48260 PIAN 52332 SVETI KRI ZARETJE 49223 MINJ 52341
DRAICE 51218 KRIIE 51241 PISAROVINA 10451 SVETI LOVREC 52448 RNOVNICA 21251
DUBRAVICA 10293 KRSAN 52232 PLETERNICA 34310 SVETI PETAR U UMI 52404 UPANJA 32270
DUBROVNIK 20000 KUMROVEC 49295 PLOMIN 52234 SVETVINENAT 52342
* Ostala mjesta dostupna su na upit i pripadaju ZONI 02
17 Usluge u domaem prometu
DHL DOMESTIC
EXPRESS 9:00
DHL DOMESTIC
EXPRESS 10:30
DHL DOMESTIC
EXPRESS 12:00
DHL DOMESTIC
EXPRESS 18:00
DHL DOMESTIC EXPRESS 18:00 cijene
Teina u kg
Zona
01
Zona
02
Teina u kg
Zona
01
Zona
02
1 52,00 73,00 27 209,00 282,00
2 60,00 83,00 28 214,00 289,00
3 68,00 93,00 29 219,00 296,00
4 76,00 103,00 30 224,00 303,00
5 84,00 113,00 31 229,00 310,00
6 92,00 123,00 32 234,00 317,00
7 100,00 133,00 33 239,00 324,00
8 108,00 143,00 34 244,00 331,00
9 116,00 153,00 35 249,00 338,00
10 124,00 163,00 36 254,00 345,00
11 129,00 170,00 37 259,00 352,00
12 134,00 177,00 38 264,00 359,00
13 139,00 184,00 39 269,00 366,00
14 144,00 191,00 40 274,00 373,00
15 149,00 198,00 41 279,00 380,00
16 154,00 205,00 42 284,00 387,00
17 159,00 212,00 43 289,00 394,00
18 164,00 219,00 44 294,00 401,00
19 169,00 226,00 45 299,00 408,00
20 174,00 233,00 46 304,00 415,00
21 179,00 240,00 47 309,00 422,00
22 184,00 247,00 48 314,00 429,00
23 189,00 254,00 49 319,00 436,00
24 194,00 261,00 50 324,00 443,00
25 199,00 268,00
26 204,00 275,00 Dodatnih 1 kg za teine vee od 50 kg 5,00 7,00
Sve cijene su izraene u kunama i ne sadravaju PDV, kao ni dodatne nadoplate. Na gore navedene cijene primjenjuje se dodatak za gorivo prema mjeseno promjenjivoj
stopi.
Za izraun volumetrike teine molimo Vas koristite sljedeu formulu: Duina x irina x Visina (cm) / 5000 = Volumetrika teina u kg.
Dostupnost usluge moe se promijeniti tijekom godine.
Kako izraunati cijenu:
1. Na stranici 16 provjerite da li je ova usluga dostupna za grad u koji
aljete poiljku i kojoj zoni pripada.
2. U donjoj tablici pronaite oznaku teine najbliu teini Vae poiljke.
3. Oitajte cijenu na mjestu gdje se stupac "zone" i redak teine
preklapaju.
Ekspresna usluga preuzimanja i dostave od vrata do vrata dokumenata i
paketa do 18:00 sati sljedeeg mogueg radnog dana unutar Hrvatske.
Do 70 kg po koletu
Usluga dostupna unutar cijele Hrvatske
Pokrivenost udaljenih podruja
Standardna obrada
Dodatne usluge su dostupne na upit
Opis usluge
Vodi kroz usluge i cijene 18

KAKO ZAPOETI
1. Broj korisnikog rauna platitelja usluge i
detalji osiguranja.
Molimo odaberite nain plaanja. Ako
uslugu plaa primatelj ili trea strana
molimo upiite njihov broj korisnikog
rauna.
Ako to nije odreeno, faktura se
automatski alje poiljatelju. Kako biste
osigurali svoju poiljku, molimo upiite i
vrijednost poiljke.
2. Broj korisnikog rauna poiljatelja.
Imate li broj korisnikog rauna, molimo
upiite ga ovdje. Nemate li ga, molimo ne
upisujte nita u ovo polje.
3. Ime i prezime poiljatelja.
Osoba za kontakt.
4. Referentni broj poiljatelja.
Upiite bilo koji referentni broj koji Vam
moe pomoi u kasnijem identifciranju
poiljke. Molimo drite na umu da e se
prvih DVANAEST znamenki referentnog
broja poiljatelja nai i na Vaoj fakturi.
5. Ime tvrtke poiljatelja.
6. Adresa poiljatelja.
7. Potanski broj poiljatelja.
8. Broj telefona, faksa ili email adrese
poiljatelja.
9. Ime tvrtke primatelja.
10. Potpuna adresa dostave.
11. Potanski broj primatelja.
12. Ime i prezime primatelja. Osoba za kontakt.
13. Broj telefona, faksa, e mail adrese primatelja
14. Ovjera i potpis poiljatelja.
Poiljatelj mora potpisati tovarni list i
upisati datum, potvrujui time da upisani
podaci odgovaraju sadraju poiljke te da
prihvaa uvjete prijevoza DHL Express-a
koji su prikazani na poleini tovarnog lista.
15. Opis poiljke.
Upiite ukupni broj dijelova, ukupnu teinu
zaokruenu na pola kilograma i dimenzije
poiljke u centimetrima (duina, irina i visina).
16. Potpuni opis sadraja poiljke.
Iscrpno opiite predmete koji se alju.
Upisani podaci moraju biti toni. Ako nema
dovoljno prostora, Pro forma ili komercijalna
faktura moraju sadravati potpuni opis. U
tom sluaju u ovu rubriku upiite "Pogledati
fakturu".
17. Samo za poiljke koje podlijeu carinjenju.
Upiite prijavljenu vrijednost sadraja
poiljke.
18. Usluge.
Oznaite traene usluge oznakom u
kvadratiu.
19. Broj tovarnog lista.
20. DHL ne dostavlja u potanske pretince.
3 8
13 20 15 16 17 14
1
5
6
7
9
10
11
12
2
4
19 18
Vodi kroz usluge i cijene 18
KAKO ISPUNITI TOVARNI LIST
Vodi kroz usluge i cijene 19

KAKO IZVAGATI POILJKU I PLATITI USLUGU
Volumetrika teina
Kako biste odredili teinu poiljke istu je potrebno zapakirati te
potom izvagati i izmjeriti duinu, irinu i visinu. Ako je volumetrika
teina vea od stvarne teine, cijena prijevoza e se raunati prema
prostoru kojeg poiljka zauzima u avionu. Ovo je uobiajena
metoda IATA-e (International Air Transportation Association),
meunarodnog udruenja zranih prijevoznika.
Volumetriku teinu izraunajte tako da jednostavno pomnoite
duinu (cm), irinu (cm) i visinu (cm) poiljke i podijelite rezultat sa
5000.
Nain plaanja
DHL-ove usluge moete platiti gotovinom, kreditnom karticom ili
bankovnim transferom. Kako biste plaali bankovnim transferom,
kod DHL Express-a trebate otvoriti korisniki raun. Svi vlasnici
korisnikih rauna redovno dobivaju fakture prema unaprijed
dogovorenim uvjetima. Za dodatne informacije kontaktirajte na
Odjel za korisnike pozivom na broj telefona 01 665 1111 ili posjetite
nau internet stranicu www.dhl.hr.
visina
duina
irina
DHL Express zadrava pravo primijeniti dodatne naplate za usluge koje nisu opisane u ovom vodiu.
KAKO ZAPOETI
ZABRANJENA I ROBA S OGRANIENJIMA U PRIJEVOZU
Kadgod je mogue DHL Express e Vam pruiti svoju standardnu uslugu. Sukladno zakonu i propisima te
sigurnosnim mjerama temeljenim na zdravom razumu DHL Express nije u mogunosti prihvatiti odreenu
robu za prijevoz.
Vodi kroz usluge i cijene 19
Zabranjeno za prijevoz - nije prihvatljivo
ivotinje, ribe, ptice (ive)
Posmrtni ostaci ili pepeo
Plemeniti metali u polugama
Novac (trenutno zakonsko sredstvo plaanja)
novanice i kovanice
Drago kamenje
Vatreno oruje, municija, eksplozivi/eksplozivne naprave
Replike vatrenog oruja, municije ili
eksploziva / eksplozivnih naprava
Ilegalna roba
Ogranieno za prijevoz - moe biti prihvatljivo
Antikviteti i umjetnika djela
Porezne markice
Cigarete
Opasna roba
Dijelovi vatrenog oruja
Krzno i bjelokost
Nakit, satovi, plemeniti metali
Prenosivi instrumenti koji glase na donositelja (bilo gotovinski ili ne)
Igrake pitolji i puke, zrane puke i zrani pitolji
Kontakt podatke lokalnih ureda kao i vrste prijevoza i usluga, te ostale korisne informacije potraite na www.dhl.hr
Za dodatne upite kontaktirajte DHL Express Odjel za korisnike na 01 665 1111
DHL
DHL Express
DHL I DHL Express su registrirani zatitni znak Deutsche Post AG / DHL Operations B.V. / DHL International GmbH
Vrijedi od 1. sijenja 2013.
UREDI DHL EXPRESS-A U HRVATSKOJ:
DHL International d.o.o.
Utinjska 40
10020 Zagreb
Telefon: 01 665 1111
Fax: 01 665 1120
SJEDITE:
ZAGREB
Utinjska 40
10020 Zagreb
RIJEKA
Verdieva 10
51000 Rijeka
PULA
Andrije Kaia Mioia 4
52100 Pula
DUBROVNIK
c/o Hotel Excelsior,
Frana Supila 12
20000 Dubrovnik
OSIJEK
Hrvatske Republike 39
31000 Osijek
ZADAR
Ulica postrojbi specijalne
policije 12
23000 Zadar
SPLIT
Poljika cesta 29
21000 Split