Vous êtes sur la page 1sur 9

Introducere

Pizzeria All Foods Italia constituie un nou concept in industria alimentarii publice
din Republica Moldova si tine sa aduca bucataria italiana in Municipiu Chisinau.
Amplasarea restaurantului este ntr-un conortabil si disponibil loc in sectorul Centru
al municipiului! zona e"trem de a#lomerata care are o mare nevoie de op iuni
suplimentare in procesul savurarii micului de$un! pranzului sau cinei in mod deosebit.
%ocatia cu speciic si traditii italiene! desi#n-ul unic al restaurantului inspira nevoia
pentru mai multe op iuni n ceea ce priveste procesul de a lua masa! restaurantul avind
ca activitati de baza diverse pachete si o varietate de bucate orientate spre petreceri
amiliale! busianess ! combinate cu optiunea de livrare la domiciliu si petreceri
private.
Populatia Chisinaului este in continua cre tere! implicand in acest proces valuri de
tineri si amilii noi care au tendinta de a schimba zona de trai de la rural la urban!
moment oportun care convine cu strate#ia restaurantului All Foods Italia care este
de a e"ploata oportunitatea data prin a deveni principalul urnizor al mancarurilor
italiene din zona. In aceasta ordine de idei consideram ca un restaurant local cu
speciic pur italienesc este cea mai bun& op iune pentru a servi populatia n cre tere
rapid&! un meniu nou! unic! spre deosebire de o ranciza na ional lant.
Acest plan de aaceri constituie baza un incitantnt si proitabil business! unul cu viitor
care presupune o cre tere pro#nozata si care satisace cerintele comunitatii prin
speciicul unic al bucatariei italiene. Pe lin#a toate cele mentionate acest plan de
aacere va descrie viziunile si valorile unei companii cu reale perspective de cre tere
care tinde sa-si realizeze ideile #randioase n viitorul apropiat.
'C()MA-*
Misiunea
Restaurantul All Foods Italia creeaza o atmosera pl&cuta i prietenoasa pentru
clientii sai! intr-un local spatios si bine conceput ca si desi#n! unde oaspetii nostri se
pot simti bine si n care personalul nostru isi poate eectua activitatea cu placere.
'untem sensibili la aspectul i #ustul bucatelor preparate pizza! calzone! rizotto! pasta!
spa#hetti! lazania ! precum i alte in#rediente de nalt& calitate. +indem sa oerim
valoare ma"ima pentru clien ii no tri care doresc sa savureze speciicul bucatelor
italiene! de asemenea sa oerim clientilor satisac ia de a simti atentia noastra care
reies din valorile restauranului All Foods Italia . ,n plus vom i primul restaurant cu
speciic pur Italian din aceasta zona a orasului.
Clientii nostri sunt vecinii nostri iubiti iar noi suntem reziden i ai orasului care venim
sa completam o latura importanta a pietei de desacere! si anume industria alimentarii
publice cu speciic italienesc . -om crea de asemenea un mediu s&n&tos! creativ!
respectuos! de distractie si de lucru! n care an#a$a ii nostri sunt oarte multumiti
privind remunerarea dar si ncura$a i sa respecte clientului si calitatea produsului pe
care le producem! acest momet iind de o importanta ma$ora pentru personal care va
inluenta pozitiv la capitolul remunerare. C&ut&m proit corect i responsabil! suicient
pentru a men ine compania la nivel pe termen lun#! de asemenea pentru a compensa
in termenii prestabiliti resursele imprumutate de la investitori! rambursare de investi ii
si diminuare de riscuri.
Analiza SWOT
Restaurantul All Foods Italia este o ranciza italiana si apartine in e"clusivitate
'ocietatii cu Raspundere %imitata All Foods Italia (oldon# Compania este
specializata pe o ramura unica si e"cluziva in Republica Moldova si anume pre#atirea
bucatelor cu speciic italienesc. Pizza! 'alate! Pasta! %azania etc.! bucate care n
viitorul apropiat nici un restaurant din municipiu chisinau nu va i m&sur& s&
concureze . Compania oer& ! de asemenea! multe alte produse alimentare i #arnituri !
precum salate ! ri#arui ! p/ine cu usturoi! de asemenea avand speciic italian.
Restaurantul All Foods Italia va i unul dintre cele mai mari lanturi de restaurante
din tara si care are ca scop in decurs de 0 ani sa creeze inca *1 restaurante similare! cu
speciic similar! servicii de livrare la domiciliu! petreceri corporative si de amilie!
de#ustatii si campanii de promovare a speciicului inedit al bucatelor italiene.
Restaurantul All Foods Italia! in decurs de 0 ani va avea o cot& de pia & mare i o
re ea puternic& de restaurante similare in toata tara! ca apoi sa devena un lider de piata
in Republica Moldova .
Puncte slabe
Clientii din tara se orienteaza in locatii cu preturi mai mici a carui calitate diera
considerabil! adica e mult mai scazuta.
Ar putea e"ista unele conlicte interne n cadrul companiei din cauza nee"istentei
unor procese bine puse la punct! sistemele computerizate i centralizat! care nu sunt
acuma! insa vor aparea pe parcurs. Acest lucru ar putea duce la o continua de
-motivare a personalului .
2portunit& i
Compania va veni cu Pizza inovatoare cu receta e"act ca in italia ! noi arome si retete
cu dierite tipuri de cruste! aluat i dimensiuni ! etc
Compania poate deschide restaurante n dierite orase! care au potentiali clienti ! de
e"emplu! se poate e"tinde reteaua sa n 3alti ! 2rhei ! (incesti etc
Compania va introduce chiar produse alimentare noi ! s&n&toase i proaspete le#ate de
pizza ! de e"emplu! ei pot introduce pizza proaspete . 2amenii sunt n aceste zile mai
preocupa i de s&n&tatea lor i All Foods Italia poate satisace aceast& nevoie prin
introducerea de pizza proaspete i s&n&toase .
Amenin &ri
Concuren & n industria Pizza este n cre tere ! deoarece clien ii preer& acum i
c&uta i pentru disponibilitatea i accesibilitatea .
Cre terea pre urilor in#rediente speciale! cum ar i cascavalul Mozarella si Parmezano
utilizat n pizza! dierite in#rediente care se importa din Italia.
Compania se conrunt& cu amenin &ri #rave la alte lan uri interna ionale! cum ar i
restaurantul And45s ! Pizza Mania ! 'baro pizza! Pizza Mania etc Mc6onalds chiar a
ncercat s& introduc& pizza n portooliul lor care ar avea speciic italian. Pe l/n#&
ace ti concuren i restaurantele locale reprezinta o amenintare directa! acestea oer&
mancaruri presupuse a i italiene la pre uri mai accesibile. Multi dintre concuren i
sunt in ncercarea de a captura cota de pia & a iecarei companii care predomina piatza
industriei alimentare in domeniu! prin introducerea de pizza asem&n&toare i produse
alimentare italiene! acestea insa nu au luat un curs corect propunind clientilor produse
de calitate $oasa.
Factori de succes
Factorii critici de succes in realizarea acestui plan de aacere sunt.
Realizarea propunerilor de valoare care vin din partea clientilor.
Mar7etin#. promovarea unei noi campanii! si crearea produse si canale de
livrare pentru o comunitate rurala.
Coerenta si calitatea produselor.
Pre uri accesibile! stabilite n mod eicient tinind cont de calitatea proiectului i
desi#ur propunerile din partea clientilor.
Atmoser& de amilie si serate ocazionale de divertisment amilial.
Mana#ement. produsele livrate la timp! bucate #atite *118 calitativ !
veriicarea si controlul costurilor! alocarea bu#etelor de mar7etin# care
constituie o tentatie menita sa i"eze un control asupra cre terii n detrimentul
proiturilor.
Raportare i control n loc de inventar i audit.
Obiective
'tabilirea prezentei pe piata alimentarii publice din Republica Moldova necesare
sustinerii politicii de mar7etin# si obiectivelor de baza! si suplinirea portooliului de
clienti in primul an de activitate cu cel putin 91 la suta din cota anuala care ar
constitui 01 mii de clienti.
Atin#erea unei rate de v/nz&ri s&n&toase p/n& la s/r itul anului :1*;! iar v/nz&rile
medii lunare sa arate un indice in crestere in mod constant p/n& n anul < de activitate.
Realizarea mar$elor de proit de doua cire.
6ezvoltarea relatiilor cu cel putin :-; distribuitor din tara si de peste hotare pana la
lansarea proiectului :0 decembrie :1*<.
Sumar Companie
Restaurantul All Foods Italia este un restaurant cu capital privat! oerind o
diversitate de produse si un meniu impresionant de bucate cu speciic italian! produse
care nu e"ist& n prezent in zona! dar n primul rind nu se livreaza la domiciliu.
Clientii nostri sunt oamenii de rand din patura sociala mi$locie! amilii! copii! studenti
etc! de asemenea produsele noastre sunt destinate clientzilor corporativi care pot
beneicia de sarbatori dedicate cu speciic itlaian ce pot i or#anizate la noi in
restaurant.
Forma juridica existenta
RestaurantulAll Foods Italia se va inre#istra ca si o societate cu r&spundere limitat&
='R%>! avandui ca si proprietari pe urmatorii.-ol7ov 2ctavian! ?rosu Ale"andru si
'te#arescu Ion.
Start-up Sumar
Costurile de initiere a aacerii includ renovarea spa iului inchiriat! onorariile
proesionale! precum i cheltuielile asociate cu deschiderea localului. Costurile de
start-up urmeaz& s& ie inantate prin investitii directe. 018 investitor strain din Italia
si 01 8 C2-proprietarii directi. Ipotezele sunt prezentate n tabelul ce urmeaza.
Schema start !
!rodusele si serviciile prestate
RestaurantulAll Foods Italia oera o #ama de mancaruri de nalt& calitate pentru o
comunitate tot mai mare care are n prezent disponibilitatea limitata de restaurante
speciice anumitor tari! si nici disponibilitatea de livrare a tuturor produselor
comercializate. 6in momentul deschiderii restaurantului va i stabilit un re#im special
pentru servirea meselor. micul de$un 19.11 pana la **.11 ! prinzul *:.11-*0.11 si cina
*@.11-:<.11 de %uni pana 6uminica. 'e va lua n consideratie servirea mai devreme a
meselor . de$un! prinz! cina doar in cazul in care e"ist& o cerere! si desi#ur daca
cheltuielile in vederea or#anizarii acestora sunt $ustiicate.
Meniul nostru va include 9 nivele mentionate in continuare . Mic 6e$un! Prinz si
Cina! Pizza! 'alate! Pasta! 6eserturi si 3auturi.. de asemenea dierite combina ii de
toppin#-uri. ,n plus! bucatele speciale! oertele cu bere si ri#arui! suc si deserte vor i
incluse n oertele ini iale de meniu.
Analia !ietei de des"acere
'e#mentul principal de piata pentru noi! is oamenii care is doresc o atmosera calma!
calda! amiliala. 'e#mentul secundar al pietei noastre! este sa livram la domiciliu si sa
oerim posibilitatea clientului de a lua comanda si de a servi-o oriunde ar dori el ie el
persoana izica sau $uridica. )"ist& o suprapunere a acestor doua se#mente.
Chisinaul i suburbiile din $ur sunt o zon& de clasa de mi$loc in crestere cu aproape
@11.111 mii de locuitori. Ma$oritatea acestor locuitori sunt amilii de doi sau mai
multi oameni.
Potrivit unui plan de crestere eectuat Chisinaului! este de a teptat ca popula ia s&
creasc&.
6in acela i plan! este e"plicat ca populatia din Chisinau este distribuita in mod e#al
pe cate#orii de virsta! cu apro"imativ <<8 din popula ie iind minori. An alt ;18 ii
apartine #rupului cu virsta mai mare decit 0; de ani! indic/nd ca concentra ie ma$or& a
popula iei Chisinaului ii apartin amiliilor. Raportul spune ca populatia va i in
continua crestere si vor avea nevoie inrastructura necesara. Aceasta s-ar putea reeri
si la locurile unde populatia s-ar recrea. 6in acest motiv! pizzeria proiectata de noi!
prevede vinzari eiciente nu doar in timp scurt! dar si in timp lun#.
2dat& cu cre terea continu& a teptat& n zona! estimat la @8 pe an! posibilitatea de a
servi Chisinaul i suburbiile din $ur va cre te. Compania va vinde n principal pentru
persoane izice! dar va accepta! de asemenea! unele locuri de munc& de caterin#
pentru petreceri individuale! coli! i unc iile companiei n zona Chisinaului.
Se#mentarea pietei
%ocuitorii Chisinaului! dar si a suburbiilor Chisinaului! sint inclusi in acest se#ment al
pietei. 6ar important de mentionat ca doar locuitorii din Chisinau sunt inclusi n
se#mental de livrare. Acest lucru se e"plica prin aptul ca dorim a limita raza de
livrare pina la ma"im ; 7m.
Servicii $usiness Anal%sis
Alte restaurante orientate spre crearea unei atmoseri de amilie din zon& includ.
And45s Pizza! Pizza Celentano! i Pizza Mania. Restaurantul este deschis p/n& la ora
1*.11 n iecare zi. %a el! menu-ul restaurantului se va concentra si asupra micului
de$un =un sandvi ! omleta si terci. disponibilitate limitat& pina la masa de pr/nz>.
2erta de cina va consta dintr-un pui si o pizza! o dat& pe s&pt&m/n&! pentru
apro"imativ *11 M6%! pizza servita ca parte din oerta este pizza con#elat&.
Sumarul Strate# de Implementare
'trate#ia noastra e bazata in satisacerea ma"ima a asteptarilor clientilor! o data ce au
vizitat restaurantul =ie izic! ie virtual>. Boi dorim sa ne ocusam in actiunea de a
oeri Chisinau-uienilor posibilitatea de a avea o optiune noua in procesul de ale#ere in
industria restaurantelor si a caenelelor.
%a el.
-A lua masa e o necessitate! iar noi dorim sa satisacem necesitatea clientului! in a-I
oeri un produs necesar cu un raport bun dintre calitate sip ret
-Boi ne construim inrastructura in asa el incit sa ne dea posibilitatea sa o e"tindem
in viitor =atit cit local! cit si in arii noi ale Chisinaului>
Avantajul Competitiv
Avanata$ul nostru competitiv consta sa im primii pe piata de pizza! creind o
atmosera prietenoasa! orientata nu doar spre amiliile cu copii! dar si pentru a lua un
business lunch.
Strate#ia de Mar&etin#
In scopul atra#erii clientilor la pizzeria All Foods Italia! vom olosi urmatoarele
ustensile de mar7etin#.
' .Amplasarea reclamei a restaurantului in revistele locale din Moldova CProsto 4
-7usno5! CADuarelle5! si -IP Ma#azin5. +ar#etul de cititori ale acestor reviste este
unul de spectru lar# =de la emei! barbate! cu dierite virste! de la adolescenti! amilii!
sau oameni in domeniul business-ului>. In ampalsarea revistelor nu va i inclus doar
ma7et-ul de reclama! dar la el si un voucher promotional =cupon>! in scopul atar#erii
clientilor in local.
(. Amplasarea reclamei pe pa#ini Eeb cu nr. de vizualizari oarte inalte! ca
EEE.protv.md! EEE.unimedia.md.
)* Card de reducere cumulativa pentru clientii permanenti.
+*)vents 2r#anisin# Mana#er F in scopul de or#aniza cit mai eectiv evenimentele de
sarbatorire ale clientilor! asa ca aniversari etc.
Strate#ia de ,inzari
Gona Chisinaului i-a e"primat nevoia de restaurante suplimentare! i anume o dorin &
pentru pizza. 6in acest motiv! ne va a tepta o rat& ridicat& de cre tere a v/nz&rilor n
primele < luni in urma indeplinirii dorintei clientului.
Pentru anul viitor ! vom continua s& ne concentram pe o cre tere n comunitate si in a
plasa publicitate in cantitati mult mai masive in toate zonele Chisinaului. Be vom
concentra aten ia asupra a deveni urnizorul de pizza nr.* recunoscut pe piata locala.
!ro#noza de v-nz.ri
Pro#noza noastra de vanzari presupune o schimbare modest& n costurile anuale
pentru a se potrivi noii intrari pe pia & .
Be a tept&m s& creasc& v/nz&rile incet dar constant pe parcursul anului viitor ! ceea ce
este o rat& de cre tere respectabila. Pro#noza data de cre tere a vinzarilor se datoreaza
aptului ca este un produs nou lansat pe piata loacala. Bu sunt proiectate schimbari
semniicative n linia de produse pe viitor.
Pe baza mediilor de vinzari din industrie n zona Chisinaului! prezicem o medie de :0
de pizza v/ndute n iecare s&pt&m/na de duminica pina miercuri. %a s/r it de
s&pt&m/n& =$oi - s/mb&t&>! estimam ;1 de pizza v/ndute pe zi. 6intre acestea pizza
comandate! ne asteptam ca apro"imativ *H< din ele s& ie cina clientilor. Cei care vor
lua masa! clien ii cel mai probabil vor vor comanda b&uturi! probabil i bere =n
medie! ; pentru iecare amilie>. ,n plus! estimam ca apro"imativ o treime din
comenzile de pizza vor i nso ite de un antreu.
Aceste sunt preturile noastre estimative medii! per bucata.
Pizza. ;I M6%
Pasta. 0I M6%
%azania. 0I M6%
Rizotto. <I M6%
Fri#arui. @IM6%
'alate. 01 M6%
Antreu. *;.II M6%
3ere. :I M6%Hhalba
3auturi . :1-<1 M6%
Sumarul planului W/$
Jebsite-ul restaurantului All Foods Italia! va i cartea de vizita virtuala i un
portooliu al companiei. )l va reprezenta istoria restaurantului! inormatiile necesare
despre produsele oerite! si promotiile oerite de All Foods Italia.
Pa#ina Eeb a restaurantului! trebuie sa ie unul simplu! dar oaret bine structurat care
totodata sa ie in ultimile tendinte alte desi#nului unei platorme online. Potentialii
clienti vor navi#a pe aceasta pa#ina Eeb! in scopul inormarii reeritor la produse!
istoria restaurantului si oerte promotionale.
)lemente viitoare pro#nosticate pe site vor con ine comenzile on-line! n cazul n care
clien ii i vor maniesta interesul pe mar#inea acestui se#ment.
0*' Strate#ia de mar&etin# a 1ebsite-ului All Foods Italia*
Activit& ile noastre de mar7etin# de pe site vor i a"ate pe descrierea produselor i a
oertelor. 2portunit& ile din viitoar constau n oerirea clientului posibilitatea de a
comanda online.

0*( Cerin ele de dezvoltare
'ite-ul All Foods Italia va i dezvoltat initial cu resurse tehnice reduse. An simplu
urnizor de hostin#! KahooL-ul! va #&zdui site-ul si va oeri suportul tehnic.
6esi#ner-ul tehnic se va ocupa de proiectarea site-ului! si va colabora cu un artist
#raic! pentru a veni cu un lo#o potrivit companiei! si pentru a stabili #raica cea mai
potrivita a site-ului.
6e ntre inerea site-ului se vor ocupa proprietarii. In caz ca in viitor site-ul va cere o
dezvoltare rapida! in care sa ie incluse neEsletters-urile si comanda prealabila online!
sta-ul intern al AFI se va ocupa de desi#n! implementare si vor e"ecuta conorm
tehnolo#iei necesare.
Sumar mana#ementul Companiei
'untem o companie mica inre#istrata la Camera Inre#istrarii de 'tat a Republicii
Moldova ca 'R% AIF de inute i operate de c&tre < parteneri . -ol7ov 2ctavian!
?rosu Ale"andru si 'te#arescu Ion. 'tilul de mana#ement relect& participarea
proprietarilor in cadrul activitatii companiei noastre. Compania respect& comunitatea
sa! mentine i trateaz& to i lucr&torii bine.
-ol7ov 2ctavian este un absolvent :11M de Aniversitatea de Aaceri din Paris! cu
onoruri i distinc ie n aaceri. )"perien a de aaceri! tehnolo#ie i opera iuni este un
mare avanta$ pentru compania noastra.
,n plus! ?rosu Ale"andru si 'te#arescu Ion sunt consilieri al proprietarilor. Ambii
sunt absolveti ai universitatii a#rare din Moldova! Facultatea alimentatie publica! de
asemenea ambii au absolvit n :119! cite un masterat n administrarea aacerilor la
Aniversitatea 'chool o 3usiness si -iena! cu accente n mar7etin# i inan e.
!olitica de !ersonal
Itinerarul de personal presupune nevoia de nivel proesional ridicat a an#a$atilor cu
marirea salariala de 08 anual! de asemenea personal pentru a @-zi! tinind cont de
aptul un restaurantul necesit& dou& schimburi saptaminal. ,n plus a & de orele
deschise pentru servire anticip&m o or& nainte de deschiderea pentru pre#atiri
aditionale i cite or& dup& nchiderea pentru curatenie si sanitarizare. Acest lucru este
de apro"imativ 9 ore pentru iecare schimb plus o ora de sanitarizare.
Cele dou& pozi ii de bucatar secund sunt part-time! c/ ti#/nd <01 M6%Hzi ! bucatarul
se va i remunerat cu salNariu lunar stabil si va i de *111 euro. Chelnerii in
dependenta de e"perienta vor avea un salariu de 0111 lei plus venitul din ba7sisi.
-om avea si multe posturi part-time pentru asistenti de buc&t&rie H chelneri !
curatatori de vase! si asistenti de livrare. Posturi de lucru cu apro". <1 de ore pe
s&pt&m/n& pentru iecare pozitie. Personalul de livrare vor lucra 0 ore in ture de zi si
noapte si se vor supune supervizorilor numiti de conducerea buc&t&rie.
'chema salarizare