Vous êtes sur la page 1sur 96

08-4

oktober-december
surplus in je vrije tijd?

VORMINGPLUS
MIDDEN EN ZUID WEST-VLAANDEREN

Oude-Vestingsstraat 17
8500 Kortrijk
056/260 600
vorming@vormingplus.be
www.vormingplus.be
Bank 001-4092044-78

een boeiend en divers


vormingsaanbod
Ontdekking inhoud
De voorbije vakantie had een hoog spektakelwaarde. Het EK Voetbal, de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen en dan tussendoor Van de redactie 2
de muziek- en stadsfestivals, gericht op deze of gene doelgroep. Evenementen (en hun reclamejongens) die drummen om toch maar op
de eerste rij te staan en daarvoor is blijkbaar spektakel nodig. Als je niet uit de ban springt, besta je niet. Meer, meer en nog eens meer, Persoon en Relatie 13
the Sky is the Limit. Terwijl vakantie oorspronkelijk zou te maken hebben met ‘vacuüm’, leeg. Moeten we nu bekomen van onze dage- Filosofie, Religie en Zingeving 29
lijkse stress door een extra dosis vakantie-stress? Alsof de ‘boodschappenlijstjes’ van ‘te doen’ tijdens de vakantie gewoon vervangen Levensstijl 35
worden door nieuwe. De dichter ziet het anders, neem nu deze twee regels van Bart Moeyaert (uit ‘Kies’).
Vormingplus XXX-tra L-eren 50
Bestaan kan iedereen
Er zijn vraagt moed. Kunst en Cultuur 51
Maatschappij en Milieu 62
Of, zoals in‘De ontdekking’ van K. Schippers? Een kleinood van welgeteld dertien woorden. Consumentenvorming 70

De ontdekking. Praktische info en inschrijvingen 78


Als je goed om
je heen kijkt
zie je dat alles
gekleurd is
Foto’s: Sabine Seynaeve
Het is maar hoe je het bekijkt. Op die manier hoeft de vakantie niet op 31 augustus te eindigen.
En dat wil het aanbod in dit tijdschrift ook doen, de vakantie nog wat laten duren, maar op een andere manier.

We wensen je dat een cursus af en toe wat vakantie kan zijn (ook al zeggen ze nu dat ze voorbij is.)
Let wel: voor de programma’s georganiseerd door
2 Vormingplus ontvang je GEEN BEVESTIGINGSBRIEF .
Jan Timmerman Samen met je inschrijving, verwachten wij je betaling
In naam van het Vormingplusteam minstens één week voor startdatum op het rekening-
nummer 001-4092044-78, met vermelding van (het)
cursusnummer(s), naam en voornaam.
Leven in de Vormingplusbrouwerij …
Bedankt Annemie en Han! Welkom Kristof en Merijn!

Onlangs wuifden we Annemie Heffinck en Han Crevits uit bij Vormingplus. Begin dit jaar begon Kristof Carrein als stafmedewerker bij Vormingplus. Kristof, historicus van
Annemie en Han waren allebei halftijds in dienst. Ze waren beiden als stafmedewerker o.a. opleiding, zelf geboren en getogen in Roeselare, neemt voortaan het regiowerk in Roeselare
verantwoordelijk voor de luiken ‘Levensstijl’ en ‘Consumentenvorming’. Twee jaar geleden ging voor zijn rekening. Hij ontwikkelt er het aanbod en legt contacten met vormingspartners in de
Annemie in loopbaanonderbreking, Han nam gedurende die periode haar taken ad interim over. regio. Daarnaast neemt hij de externe communicatie van Vormingplus op zich en begeleidt hij
Annemie maakte het tot een punt van eer om vorming voor iedereen toegankelijk te maken. ook educatieve projecten.
Daartoe ontwikkelde ze het luik ‘Consumentenvorming’ om actuele consumentenzaken trans-
paranter te maken. Ondertussen startte Annemie met ‘Conversa’ een eigen bemiddelingskan- Merijn Supply begon op 1 september bij Vormingplus. Merijn, licentiaat Vergelijkende Cultuur-
toor voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling. Maar Annemie is niet helemaal verdwenen wetenschappen, wordt de nieuwe ICT-medewerker, hij zal de ICT in onze educatieve activiteiten
bij Vormingplus. Regelmatig geeft ze nog in de regio de cursus ‘Na de aardbeving. Omgaan met integreren. Hij is ook verantwoordelijk voor de EHBO van ons computerpark en zal samenwer-
echtscheiding.’ kingsprojecten op ICT-vlak uitwerken. Daarnaast neemt hij de programmatie op zich van de
luiken Consumentenvorming en Levensstijl.
Han zocht hoe we het duurzaam, kritisch en bewust consumeren meer kunnen verspreiden en
promootte dit in workshops en cursussen. Daarvoor nodigde hij vele organisaties voor het eerst Kristof en Merijn, welkom in het Vormingplusteam.
in deze regio uit.
Han vond ondertussen voltijds onderdak bij HOWEST, als medewerker studentenvoorzieningen.

Annemie en Han, bedankt en veel succes met jullie verdere plannen.

3
De Grote Leerweek in Kortrijk
Proeven van vorming op 16 en 19 september
Op 16 en 19 september kan je bij Vormingplus weer Proeven van Vorming. Je kan er kennisma-
ken met verschillende cursussen. Onbekend is onbemind, met een proefles lichten de docenten
een tipje van de sluier. 230 c Op de koffie met Vormingplus …
Tijdens twee halve dagen nodigt Vormingplus je uit om kennis te maken met een pak nieuwe voor een smaakmaker ‘Persoon en Relatie’ - dinsdag 16 september 2008 - 13u30 tot 16u30
programma’s.
Zes docenten stellen hun programma’s voor rond Digitale vorming en Persoon & Relatie-thema’s. Annemie Flamez Linda Accou Rie Vanduren
‘Mindfulness of aandachtige ‘Zeker van mezelf, rust in ‘Lichaam, bron van levens-
Een ideale instap voor wie even wil proberen. En, als je een vriend(in) meebrengt, is de stap nog
aanwezigheid.’ mezelf.’ wijsheid.’
eens zo gemakkelijk te zetten.
Welkom!
281 c Op de koffie met Vormingplus …
voor een smaakmaker ‘Digitale vorming’ - vrijdag 19 september 2008 - 9u30 tot 12u30
Rik Coghe Lukas Roels Ann Deraedt
‘Kopen en verkopen op ‘Digitale fotografie’ en ‘Ongewenste bezoekers op
internet’, ‘Introductie Vista’ , ‘Digitale fotobewerking’ je PC’ en ‘Gratis alternatie-
‘De noodzaak van een Back- ven voor Microsoft Office’
up’ en ‘Picasa.’

Plaats : C-TAK3 te Kortrijk (naast de Leerwinkel, Nedervijver)

Van harte welkom.


Alle smaakmakers zijn GRATIS (in het kader van de Grote Leerweek)
www.leerwinkelkortrijk.be

4
INGEKADERD VOEDING
Ingekaderd bundelt elk kwartaal een drietal lezingen.
Actuele vraagstukken en belangrijke gebeurtenissen, nieuwe tendensen waar je mee te maken krijgt en die vragen oproepen en die je … graag ‘ge-kaderd’ of misschien ‘her-kaderd’
wilt zien …
Elke derde dinsdagnamiddag van de maand kan je komen luisteren en van gedachten wisselen over thema’s die ons leven rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden.
We nodigen een deskundige uit en wisselen daarna van mening en delen ervaringen.
In deze reeks ‘kaderstukken’ (oktober - december) zijn nieuwe tendensen in de voeding de rode draad.
Onze voeding staat de voorbije jaren ter discussie. Eten we wel wat we moeten eten? Wat verdraagt ons lichaam? Wat met de hype rond allerlei diëten? En, vullen we ons niet te veel
met zoethoudertjes ….?
Telkens te Roeselare, telkens in CC De Spil.

364 365 366


Voedselovergevoeligheid. Mode-diëten. Suiker en zoet.
Als je ziek wordt van gezonde voeding... Van voeding tot verslaving
met voedingsconsulente Ruth Lauwaert met diëtiste Bieke Vandendriessche met herboriste Claudine Claeyé
di 21 oktober 2008 (14u) di 18 november 2008 (14u) di 16 december 2008 (14u)

Meer info vind je verder in dit tijdschrift, bij het luik Levensstijl pagina 44.

5
444/445/446 Arendsoog

Ethiek in tijden van verwarring


Een initiatief van:

Openbare Bibliotheek Kortrijk & Vrijzinnig Centrum Mozaïek

‘Arendsoog’ wijkt dit najaar enigszins af van de twee vorige edities. We schuiven één thema naar voor dat wordt behandeld door twee publicisten. Ze brengen eerst elk hun analyse en
beschouwing en de laatste, derde avond, confronteren we hun visies met elkaar. Deze uitgave bestaat dus uit twee lezingen en een samenspraak. We nodigen twee filosofen uit die in hun
publicaties over de ‘Ethiek in tijden van verwarring’ al eerder reflecteerden.

444 445 446


Philippe Lepers Koen Raes Samenspraak Ph. Lepers en Koen Raes

Philippe Lepers (1959) studeerde Koen Raes (1954) is rechtsfilosoof aan het ‘Instituut ma 1 december 2008 om 20u15
godsdienstwetenschappen en filosofie aan de voor Recht, Ethiek en Maatschappij’ en hoogleraar
KULeuven en promoveerde aan de Radboud Toegepaste Ethiek aan de Universiteit Gent. LOKATIE
Stichting Nijmegen met een proefschrift over religie Hij publiceerde o.a. ‘De staat van de polis. Een Vrijzinnig Centrum Mozaïek
en christendom in het vroege werk van Friedrich overzicht van de politieke filosofie door de eeuwen Overleiestraat 15A
Nietzsche (‘Genie vs God’). Hij is lid van de Nietzsche heen’, ‘Wij zelven’ ,‘Verschaalde waarden. De onmin 8500 Kortrijk
Research Group en de Nietzsche-Wörterbuch groep. in de cultuur’ en ‘Het moeilijke ontmoeten. Verhalen
Hij publiceerde naast diverse artikelen (in Wijsgerig van de alledaags zedelijkheid’. Daarin onderzocht hij www.vormingplus.be
Perspectief, De Uil van Minverva) o.a. ‘Zinvol wat er overblijft na ‘de opstand tegen waarden en www.kortrijk.be/bibliotheek
leven in een onverschillige tijd’. Daarin zocht hij normen’. Welke invloed heeft de erosie van regels op www.vcmozaiek.be
naar alternatieven voor het krampachtig zoeken ons sociaal verkeer, maar ook op het seksuele contact
naar geluk. Tussen de absurditeit van het leven of de waardekeuzes binnen gezinnen. Hoe moeten DEELNAME PER LEZING
6 en de lokroep van de geluksmakers ontwikkelt we verder leven als de conventionele normen niet €5
hij een perspectief om te ontsnappen aan de vervangen worden door nieuwe regels?
zelfbetrokkenheid.

ma 6 oktober 2008 om 20u15 ma 3 november 2008 om 20u15


447
Vormingplus en Kunstencentrum Buda stellen voor
Filmplus
Vormingplus en Kunstencentrum Buda tonen films mét commentaar. Recente films die een belangrijk maatschappelijk thema voorstellen, die origineel inzoomen op grote en kleine menselijke
vragen, die kritische kanttekeningen plaatsen bij politiek of economie, die ons gedrag als consument of burger tonen. Films die meer bieden dan entertainment én die je vaak achterlaten met een
pak vragen.
Om de film in zijn context te plaatsen, om de vragen te beantwoorden laten we een insider aan het woord. Deze specialist brengt een vervolg op het filmverhaal, hij trekt parallellen, duidt of
nuanceert waar nodig, gaat met de toeschouwers in gesprek én geeft je avondje film de nodige surplus.

ENTRE LES MURS - Laurent Cantet


Gouden Palm Cannes 2008 - Frans gesproken, Nederlands ondertiteld
 
De eerste avond van Filmplus is een avant-première, en niet de minste. Haast ongemerkt laat de film de machtsverschuivingen in de klas zien tussen de leraar en de
‘Entre les murs’ van regisseur Laurent Cantet won de Gouden Palm van het Filmfestival van leerlingen. Zonder ook maar een moment didactisch te zijn, komen veel hete hangijzers van de
Cannes 2008. Dit scherp geobserveerd, dynamisch sociaal drama speelt zich af in een klas in multiculturele samenleving voorbij: opvoeders die bij de ouderavond geen Frans blijken te spreken,
een Parijse voorstad waar studenten een bonte mix van nationaliteiten vormen. Een volledig leerlingen die zichzelf wel en niet als ‘Frans’ beschouwen, en de machocultuur van de straat – een
schooljaar volgen we de charismatische leraar François die met humor en kwinkslagen zijn van de jongens ondervraagt François aanhoudend of het gerucht klopt dat hij „van mannen
leerlingen aanmoedigt om een diploma te halen. houdt”.  NRC Handelsblad.
De cast bestaat volledig uit niet professionele acteurs, waarvan sommigen (o.a. de leraar)
zichzelf spelen. Nabespreking met Eric Kabongo (muzikant, acteur) en Hakim Benichou (Minderhedenforum)
  We sluiten af met een drankje!

maandag 29 september 2008 om 19u45


Budascoop Kapucijnenstraat 10 Kortrijk
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

 
IL DIVO - Paolo Sorrentino SCHRIJF JE IN
Italiaans gesproken, Nederlands ondertiteld  OP De digitale Vormingplus-Nieuwsbrief!!
Het is dageraad in Rome. Iedereen slaapt, buiten een man. Giulio Andreotti. Hij slaapt niet want
hij moet werken, boeken schrijven, contacten onderhouden en bidden. Andreotti staat in Italië Vormingplus heeft een digitale nieuwsbrief klaar.
voor macht en dit al 40 jaar. Je kunt in je mailbox de last minute aanbiedingen, aankondigingen, nieuwtjes of wijzigin-
In het begin van de jaren negentig gaat hij arrogant noch nederig, ambitieus en zelfbewust zijn gen uit het Vormingplusgebeuren vinden. Welke visionair mag je in Roeselare verwachten?
zevende mandaat in als premier. Bijna zeventig, Andreotti is een gerontocraat, die uitgerust Waarover zal Carl Devos het hebben in het Politiek café? Voor welke cursus zijn er nog plaatsen
als God, niemand vreest en geen vrees kent. Alles, of het nu verkiezingsveldslagen zijn, vrij? Wanneer vindt de volgende Filmplus plaats? Handig en interessant voor wie op de hoogte
terroristische bloedbaden, beruchte beschuldigingen, alles glijdt van hem af. Tot de sterkste van vorming wil blijven!
tegenkanting in het land hem de oorlog verklaart: de maffia.
  Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief via vorming@vormingplus.be.
Voor de datum verwijzen we naar www.vormingplus.be (klik op onze regio).
Fotograaf, bezorg je zelf en je foto’s eeuwige roem
Toegang: € 10 / € 9 (-26/+55) / Filmabo + € 3 met de fotowedstrijd van Vormingplus.

Ben je vrijetijdsfotograaf en je doet al iets meer dan op familiefeestjes de kiekjes bijeen


schieten, dan is dit je kans. Bij Vormingplus zijn we regelmatig op zoek naar goede foto’s
(voor dit tijdschrift, voor de website of
Nabespreking met Eric Kabongo (muzikant, acteur) nieuwsbrief…).
Vandaar deze wedstrijd, die even simpel als
en Hakim Benichou (Minderhedenforum) concreet is. Het thema is vrij, de inspiratie
en creativiteit hopelijk ook.

Het wedstrijdreglement is op te vragen bij


8 Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen
Oude-Vestingsstraat 17 8500 Kortrijk
056/260 600
Bekijk ook www.vormingplus.be (klikken op onze regio) voor meer info. vorming@vormingplus.be
PROGRAMMA 2008 Kortrijk

448 449
Guido Fonteyn Piet Chielens
Vlamingen en Walen, de clichés voorbij WO I: sporen van een multiculturele oorlog

BOTERHAMMEN IN DE BIB Walen zijn profiteurs en luie donders. Het zijn warme Op 11 november 2008 is het 90 jaar geleden dat de
(Vijfde jaargang) mensen en echte levensgenieters. Wallonië is een wapenstilstand van WOI werd getekend. In Flanders Fields
economische puinhoop. Vlamingen zijn rechts en onver- Museum (Ieper) bewaart de herinnering aan de gruwel
Een keer per maand, tussen 12u15 en 13u15, kan je weer draagzaam. Ze werken hard en zorgen voor economische van deze oorlog. Minder bekend aan WO I is dat soldaten
terecht in de bibliotheken van Kortrijk (op maandagmid- successen. uit de vijf continenten in de loopgraven van de Westhoek
dag) en van Tielt (op donderdagmiddag) én, voor het eerst De clichés leven volop en in tijden van communautair vochten. Coördinator Piet Chielens brengt hun verhaal en
dit jaar ook in Roeselare (Openbare Bibliotheek Filiaal opbod, is het niet overbodig om deze eens kritisch door toont hoe multicultureel deze oorlog was. In 1914 hadden
Albrecht Rodenbach), om te komen proeven. te lichten. Guido Fonteyn, Walloniëkenner bij uitstek, de meeste Vlamingen nog nooit een Indiër, Chinees
Gepassioneerde sprekers doen hun ding tijdens je mid- en voormalig journalist bij De Standaard, auteur van ‘De of zwarte gezien. Maar ook Australiërs, Spanjaarden,
daglunch in de bibliotheek. Walen’, ‘Wallonië’ en ‘Boerenpsalm. Vlaamse boeren in Schotten, Ieren, Senegalezen, Algerijnen, Zuid-Afrikanen,
‘Boterhammen in de bib’ legt passie en wilskracht, en- Wallonië’ doorprikt enkele vastgeroeste beelden. Voor wie Russen of Viëtnamezen en Egyptenaren zaten aan het
gagement en emotie op je boterham. Wij zorgen voor de onze gezamenlijke geschiedenis en toekomst beter wil front. 90 jaar later krijgt u een schets van het leven van
soep én de sprekers. Onderhoudend en scherp, verrassend begrijpen. meer dan 50 nationaliteiten en culturen, hoe leefden ze
en beklijvend. en hoe dachten ze over elkaar?
maandag 22 september 2008
Het is noodzakelijk je kaarten op voorhand te reserveren, anders maandag 13 oktober 2008
kunnen wij niet garanderen dat je nog plaats hebt!
voor Kortrijk in de Cultuurwinkel, Schouwburgplein, 056/23 98 55;
voor Tielt in CC Gildhof, 051/40 29 35 of in de Openbare Bibliotheek,
051/40 39 28; 9
voor Roeselare in de Openbare Bibliotheek Filiaal
Albrecht Rodenbach Arme Klarenstraat 75, 051/20 96 42
Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen) Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen)

448/449/450
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

PROGRAMMA 2008 TIELT

450 451 452


Rik Remmery Guido Fonteyn Johan Braeckman
De zaak Remmery Vlamingen en Walen, de clichés voorbij Darwinisme of creationisme?

Op 22 november 2004 ontvangt Rik Vannieuwenhuyse, Walen zijn profiteurs en luie donders. Het zijn warme Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn
toen zaakvoerder van het delicatessenbedrijf NV Rem- mensen en echte levensgenieters. Wallonië is een evolutietheorie uiteenzette, gaan er vele stemmen op
mery, een brief die begint met: “U stelt een gesluierde economische puinhoop. Vlamingen zijn rechts en onver- om de evolutietheorie weer naar het rijk der fabelen te
islamitische vrouw tewerk in uw bedrijf. Dit kunnen wij draagzaam. Ze werken hard en zorgen voor economische verwijzen. Of we daar mee gediend zijn of niet, als men-
niet toelaten.” Nog zes andere brieven zullen volgen. De successen. sen stammen we o.a. af van apen. De laatste jaren wint
briefschrijver dreigt met sabotage als de werkneem- De clichés leven volop en in tijden van communautair de idee van de schepping weer veld. Het ‘creationisme’, of
ster, Naïma Amzil, niet ontslagen wordt. Ondanks alle opbod, is het niet overbodig om deze eens kritisch door zoals het recenter heet ‘intelligent design’ zijn in opmars.
bedreigingen blijft ze in dienst. Die hele onverkwikkelijke te lichten. Guido Fonteyn, Walloniëkenner bij uitstek, en De creationistische agenda wordt bepaald door factoren
zaak houdt gedurende zes maanden het land in bedwang. voormalig journalist bij De Standaard, auteur van o.a. als religie, zingeving, moraal en politiek.
Zelfs de koning komt zijn steun betuigen aan werkgever ‘De Walen’, ‘Wallonië’ en ‘Boerenpsalm. Vlaamse boeren Johan Braeckman, onderzoeker en filosoof van de Gentse
en werkneemster. Werkgever Rik Vannieuwenhuyse heeft in Wallonië’. doorprikt enkele vastgeroeste beelden. Voor Universiteit, zet beide benaderingen naast elkaar en toont
nu zijn versie neergeschreven. Hij brengt zijn analyse van wie onze gezamenlijke geschiedenis en toekomst beter hun wetenschappelijke waarde maar ook hun maatschap-
de feiten, de brieven, de relatie met de media én vertelt wil begrijpen. pelijke en politieke draagwijdte.
over zijn twijfels en angst.
donderdag 25 september 2008 donderdag 30 oktober 2008
maandag 17 november 2008

10

Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen) Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen) Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen)
Reductie (2,50 euro) voor kaarthouders, studenten, bij vooraf Reductie (2,50 euro) voor kaarthouders, studenten, bij vooraf
inschrijven. inschrijven.
453 PROGRAMMA 2008 ROESELARE
Catherine Vuylsteke
China vandaag. 454 455
Volksrepubliek van verlangen Stefaan Top Johan Strobbe
Stadssagen - urban legends 200 jaar dichters, denkers en durvers
China ‘boomt’ en maakt een nieuwe Grote Sprong
Voorwaarts. De vroeger gesloten volksrepubliek toont Vlaanderen heeft een sterke volksverhaaltraditie. Momen- Het Klein Seminarie van Roeselare werd opgericht in 1806
zich als een snel ontwikkelende groeistaat en als een teel zijn meer dan 50.000 volksverhalen geregistreerd, zie en kan beschouwd worden als een van de meest invloed-
agressieve handelspartner. De Olympische Spelen waren www.volksverhalenbank.be. rijke middelbare scholen van Vlaanderen. De school bracht
het uithangbord van het nieuwe elan. Maar wat met de Maar naast die traditionele verhalen over heksen en ministers, bisschoppen, dichters, filosofen en industriëlen
keerzijde van de medaille; respect voor de mensenrech- duivels, circuleren vandaag op internet, in kranten en voort. Guido Gezelle, Hugo Verriest, Cyriel Verschaeve,
ten, de sociale offers? weekbladen veel hallucinante verhalen, de zgn. foaf- Karel Dubois, Domien Cracco, Constant Lievens en Albrecht
Catherine Vuylsteke is sinologe en journaliste. De afgelo- stories. ‘A friend of a friend’ heeft zelf iets meegemaakt of Rodenbach speelden er een belangrijke rol. 200 jaar Klein
pen twee decennia ging ze haast jaarlijks naar China. Ze horen vertellen en … dus is het waar. We spreken daarom Seminarie maakt ons ook getuige van heel wat belang-
sprak tijdens haar reizen met stadsontwikkelaars, nieuwe over foaf-stories of moderne sagen, die veelal verwijzen rijke gebeurtenissen uit de Vlaamse geschiedenis: het
rijken en ex-verslaafden, met prostituees, boeren en naar eigentijdse (maatschappelijke) problemen zoals verzet tegen keizer Napoleon en koning Willem I, de Eerste
met gedupeerden die in de zucht naar moderniteit hun drugs, aids, geweld, onveiligheid, racisme, verkeersonge- Wereldoorlog, de Vlaamse en de sociale ontvoogdings-
huis en verleden verloren. Een realistisch beeld van het vallen, gecorrumpeerd voedsel, enz. strijd en de omwentelingen vanaf de jaren zestig.
hedendaagse China.
donderdag 9 oktober 2008 donderdag 13 november 2008
donderdag 20 november 2008

11

Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen) Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen) Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen)
Reductie (2,50 euro) voor kaarthouders, studenten, bij vooraf
inschrijven.
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

456
Pascal Verbeken Vormingpluscursussen … even praktisch
Arm Wallonië

In 1903 publiceerde Auguste De Winne ‘Door Arm Inschrijven


Vlaanderen’, een reisverslag door een streek die toen gelijk Vooraf inschrijven is NOODZAKELIJK. Dat kan tot 1 week voor aanvang van de cursus.
stond aan armoede, uitbuiting en hongersnood. Wallonië Je schrijft in per telefoon of via de website, NIET VIA OVERSCHRIJVING.
hoorde toen bij de rijkste delen van de wereld.
Pascal Verbeken herhaalde met ‘Arm Wallonië’ de oefe- Betalen
ning, maar dan in omgekeerde richting. Hij maakte een We aanvaarden bij de eerste les GEEN CONTANTE BETALINGEN. Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer
reis door die delen van Wallonië die het hardst getroffen 001-4092044-78 met vermelding van de naam van de perso(o)n(en) die inschrijft en het nummer /de nummers van de cursus.
zijn door de teloorgang van steenkool, staal en glas. Het Deze betaling moet gebeuren ten laatste 10 dagen voor aanvang van de cursus.
industriële bekken, dat begint in de buurt van Bergen en Hebben wij je betaling niet tijdig ontvangen dan kunnen wij iemand van de wachtlijst aanspreken om je plaats in te nemen.
de Borinage, dan naar Charleroi, en verder naar Seraing
en Luik. Betaling met opleidingcheques
Verbeken leert ons meer over de wortels en het echte ge- Heb je 10 dagen voor aanvang van de cursus nog geen opleidingcheques ontvangen, dan schrijf je eerst het bedrag over met
zicht van onze tweede landshelft. Een blik naar verleden vermelding van de naam van de perso(o)n(en) die je inschrijft en de cursuscode(s). Zodra je ons de opleidingcheques bezorgt,
en heden, én de vraag hoe de toekomst eruit zou kunnen storten wij het reeds geïnde bedrag volledig terug op de rekening van waaruit de overschrijving gebeurd is.
zien.
Met dank voor je begrip
donderdag 11 december 2008
Martine Maes

12

Toegang: 5€ (soep en broodje inbegrepen)


De liefdesrelatie als proces
Kwaliteit in je contact
De kunst van contact
Van seks en eros naar harmonie en intimiteit. Evolutie van de mens als gelukszoeker
Na de aardbeving. Omgaan met echtscheiding

PERSOON & Relatie


Zeker van mezelf. Een cursus voor studenten
De interne criticus. Het superego
Constructief omgaan met wat moeilijk is. Draagkracht… ook in jou
De invloed van woede op je gezondheid
De kracht van onze gedachten. Gedachten versus werkelijkheid
Familieopstellingen in de praktijk.
Persoonlijke effectiviteit via het enneagram
Doofblindenparcours
De kracht van werkbare doelen.
MindMapping… ook iets voor jou?
Ik heb geen tijd meer!
Voordracht
Workshop
Spreken voor een publiek
Experimenteren en vrienden. De leefwereld van jongeren
Tieners op vrijersvoeten.
Tieners in huis. Een spel tussen ruimte geven en grenzen stellen
Geef kinderen (zelf)vertrouwen. Voordracht voor ouders met kinderen 0-12 jaar
Kinderboeken anders bekeken
‘The Sound of Silence’
Werken met dromen
Intuïtie, bron van innerlijke wijsheid. Workshop
Mindfulness of aandachtige aanwezigheid
Mindfulness en communicatie.
Taomeditatie
Zelf-vertrouwen. Open groep actief emotioneel lichaamswerk
Lichaam, bron van levenswijsheid! Een weg naar bewustwording, naar jezelf, naar je kern
Yoga. Regeneratie en bewustzijnsvorming
PERSOON EN RELATIE
Initiatie Dans en Beweging. Dans en transformatie         
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

282 283 284


De liefdesrelatie als proces Kwaliteit in je contact De kunst van contact
Voordracht

“En ze leefden nog lang en gelukkig...”, “Als liefde De kwaliteit van je contact met anderen onderzoeken en Samen op dezelfde golflengte komen
zoveel jaar kan duren...” verbeteren: daar gaat deze cursus over. Een heldere communicatie vergt een duidelijke ma-
Het contact tussen mensen is een kringloop met nier om je uit te drukken. Dit is niet altijd zo gemak-
Dikwijls wordt de (huwelijks)relatie voorgesteld verschillende momenten: erkenning, toegankelijkheid, kelijk. Soms ben je geremd doordat je al op voorhand
als een statisch bouwwerk dat door de jaren heen beïnvloeding, effectbesef. invult dat de ander je toch niet zal begrijpen. We
hetzelfde blijft. Vele conflicten ontstaan en worden Via deze momenten van de bejegeningscirkel, ontwikkeld leren ons verplaatsen in de leefwereld van de ander,
gefixeerd als de partners zich niet durven wagen door de Relatiestudio, krijg je inzicht in de manier waarop de ander te erkennen en daarbij zelf tot een duidelijke
aan de dynamiek van het ontwikkelingsproces dat contact tussen mensen verloopt. en heldere zelfexpressie te komen, waardoor beide
eigen is aan een langdurige liefdesrelatie. partijen de kans krijgen elkaar beter te begrijpen.
Welke zijn de verschillende fasen van de liefdesrelatie Iemand echt begrijpen lijkt makkelijk, maar in de De ander bereiken en effectief beïnvloeden
en hoe herkennen we de fasetypische crises die de dagelijkse omgang met je partner, kinderen, collega’s Het is boeiend om te ontdekken hoe je iemand
kans bieden de relatie levendig te houden? of vrienden, blijkt dat niet zo evident. Je bent betrokken bewust kan beïnvloeden zonder de ander onder druk
Viviane Vandekerckhove is Systeemtherapeute, partij en al vlug belanden we in een strijd om ons gelijk te te zetten of te manipuleren, als je de ander maar vol-
heeft een jarenlange praktijkervaring als koppel- en halen, waardoor er soms van een effectief en opbouwend doende ruimte laat om een eigen antwoord te geven.
gezinsbegeleidster en is docent Gezinsbegeleiding in contact geen sprake meer is. Ben je zelf toegankelijk voor de beïnvloeding van de
IPSOC-bijscholing. ander? Ben je bereid om open te staan? Maar kan je
Via inzicht in de dynamieken van een langdurige i.s.m. Relatiestudio je ook op tijd en stond afschermen voor invloeden die
liefdesrelatie laat ze de moeilijkheden in onze relatie www.relatiestudio.be je geen deugd doen? We kijken naar het effect van
anders bekijken en biedt ze aanknopingspunten om onze beïnvloeding op de ander en werken aan onze
onze relatie door de tijd heen levendig te houden. toegankelijkheid voor de ander.
i.s.m. Relatiestudio
14 www.relatiestudio.be

Viviane Vandekerckhove
NIEUW Wiebeke Seymortier Wiebeke Seymortier
do 23 oktober 2008 (19u30) 2 ma vanaf 17 november 2008 (14u) 3 ma vanaf 1 december 2008 (14u)
KORTRIJK ROESELARE ROESELARE
PERSOON EN RELATIE

285 286 287


Van seks en eros Na de aardbeving Zeker van mezelf
naar harmonie en intimiteit Omgaan met echtscheiding Een cursus voor studenten
Evolutie van de mens als gelukszoeker
Een echtscheiding gooit je hele leven overhoop. Of Een training voor studenten die hun zelfvertrouwen
je er nu zelf voor koos of niet, de turbulentie van een willen vergroten in school-, stage- en toekomstige
Het verlangen naar geluk is zo oud als de mens-
scheiding is dezelfde. Daarbij zijn niet alleen de beide werksituaties en tegelijk een goede communicatie
heid zelf. Door de eeuwen heen hebben filosofen, met anderen wensen. Op jezelf vertrouwen. Weten
schrijvers, kunstenaars getoond dat het streven naar partners betrokken, maar ook hun gezin (niet in het
wat je wil en wat je belangrijk vindt. Beter weten
geluk de basis vormt voor een zinvol leven. Zo zocht minst de kinderen), familie en relaties. In deze cursus hoe je je wensen, gevoelens en gedachten naar
Aristoteles in de 4de eeuw v. Chr. al naar een definitie bespreken we, vanuit diverse invalshoeken, wat echt- belangrijke en bepalende anderen kan verduidelijken
van geluk. Ook moderne wetenschappers en ‘happyo- scheiding kan teweegbrengen. Na een korte situering zonder hen te kwetsen. Je merkt het, het is een
logen’ tonen het verband aan tussen gelukservaringen van de maatschappelijke context van echtscheiding, levenslange uitdaging, vaak een opdracht en soms
en levenskwaliteit. staan we uitvoerig stil bij de emotionele gevolgen liggen er struikelblokken. Ook al kan je er geen
van scheiding. Aandacht gaat vooral uit naar het einddiploma in behalen, toch krijg je als student de
Vandaag stelt de vraag naar geluk zich - ondanks onze
specifieke verwerkingsproces. Immers, zoals bij elk kans belangrijke sociale vaardigheden te versterken
westerse ‘vrijheid’ en welstand - bijzonder scherp. en te verruimen.
Stress, burn-out, angst en depressie zijn de gelukskil- afscheid, gaat scheiden met een rouwproces gepaard.
Na een korte inleiding oefen je je in beter luisteren,
lers van de 21ste eeuw. Wat is ‘geluk’? Kan je gelukkig Daarnaast belichten we de impact van de scheiding kijken, leren vragen, durven weigeren, begrip tonen.
worden? En hoe? Piet Nijs toont aan dat het zoeken op kinderen. Je kan leren hoe te reageren op kritiek. Je mag ook
naar geluk een levenslange opdracht is. De mens In deze cursus krijg je handvatten aangereikt om proberen zelf kritiek te geven.
vindt het geluk in zichzelf. Maar hij vindt het niet beter en bewuster om te gaan met de gevolgen van Oefeningen en ervaringen uitwisselen verlopen in
alleen: de ontmoeting met de ander is essentieel! je echtscheiding of van de scheiding van mensen uit een ontspannen sfeer, met medestudenten en onder
je omgeving. deskundige begeleiding.
Prof. Piet Nijs is em. psychiater-seksuoloog (K.U.Leuven) en Resultaat? Je wordt er zelf beter van en de anderen
publiceerde onder meer over huwelijk, gezin, seksualiteit, (on) Let wel: dit is geen therapeutische begeleidingscursus maar zijn ook meer tevreden.
vruchtbaarheid, (liaison)psychiatrie en psychosomatiek. is informatief en ondersteunend voor wie met scheiding te
i.s.m. CC De Schakel en Davidsfonds Univ. Vrije Tijd maken heeft. Annemie Heffinck is echtscheidings- en ouder- i.s.m. Studentendienst KATHO, SOVO-WES en KULAK
schapsbemiddelaar. 15
i.s.m. CC De Schakel

Prof. Piet Nijs Annemie Heffinck Wiebeke Seymortier


4 ma vanaf 6 oktober 2008 (14u) 4 woe vanaf 1 oktober 2008 (19u) 6 avonden vanaf 13 november 2008 (18u30)
WAREGEM WAREGEM ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

288 289 290


De interne criticus Constructief omgaan De invloed van woede op je gezondheid
Het superego met wat moeilijk is
Draagkracht… ook in jou

Onze interne criticus of ons superego geeft ons Moeilijkheden die je tegenkomt kunnen zowel in jou “Wat ligt er op je lever?”
dagelijkse leven vorm en beperkt het evenzeer. Het is als buiten jou liggen. Als we onze woede niet op de juiste manier tot
een innerlijke instantie die ons beloont, beschuldigt, In deze cursus krijg je sleutels aangereikt om beter te expressie kunnen brengen is dit schadelijk voor onze
intimideert en beloftes voorschotelt – het kijkt als begrijpen wat voor jou moeilijk of zwaar is. Je vindt gezondheid. In een vroeg stadium ervaren we een
het ware mee over onze schouder om te zien hoe de weg naar je eigen kracht en je ontdekt mogelijk- onaangename spanning of druk. Later kunnen ziekten
goed we iets doen. Het bemoeit zich met onze relatie, heden om je moeilijkheden anders aan te pakken. Het ontstaan met een agressieve component zoals pijn,
ondermijnt ons zelfvertrouwen en interfereert in ons wordt duidelijker hoe je meer evenwicht kan brengen ontsteking of celwoekering. De meeste ziekten zijn
transpersoonlijk werk. Het beschuldigt ons ervan dat tussen je draagkracht en je draaglast. het gevolg van een ontregeling van ons immuun -
we niet veranderen en het maakt ons angstig om te systeem. Dit afweerapparaat kan je beschouwen als
veranderen. PRH werkt via vragen die je even laat bezinken en met een leger van cellen dat moedig de strijd aangaat met
In deze workshop zulle we de interne criticus recht- schrijfopdrachten. Deze helpen je nieuwe dingen bij agressoren (microben). In deze workshop benaderen
streeks aanspreken om zo ruimte te scheppen voor jezelf te ontdekken die je al dan niet kan delen met we dit delicate thema op een veilige en respectvolle
onszelf en ons leven. de groep. manier. Via prachtige beelden van immuuncellen
leren we vertrouwen op de kracht van ons afweer-
i.s.m. CC De Schakel i.s.m. PRH systeem. Er wordt tevens op meditatieve wijze
verbinding gemaakt met de verdrongen woede in ons
lichaam, zonder dat we erover oordelen. Hierdoor kan
ze worden vrijgemaakt, en kan de energie die erachter
schuilt op zinvolle wijze worden benut…
16 “Een pak van mijn hart!.

Douwe Nutterts Marleen Devisch Lieven Ostyn


NIEUW
4 do vanaf 2 oktober 2008 (19u) 3 woe vanaf 1 oktober 2008 (14u) zat 13 december 2008 (10u)
WAREGEM KORTRIJK ROESELARE
PERSOON EN RELATIE

291 292 293


De kracht van onze gedachten Familieopstellingen in de praktijk Persoonlijke effectiviteit
Gedachten versus werkelijkheid Workshop via het enneagram

We staan niet stil bij ‘wat’ we denken maar bij ‘de manier Bewust of onbewust zijn we allen op een of andere Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat erop
waarop’ onze gedachten en emoties zich manifesteren. manier trouw aan onze oorsprong, onze familie. wijst dat iedereen slechts een deel van zijn mogelijkheden
Onze gedachten en emoties komen niet zomaar op ons af. Ieder heeft er recht op een specifieke plaats: ouders én benut. Het enneagram is een dynamisch model dat leert
Zij zijn het resultaat van actieve processen. We denken en kinderen, levenden én doden. Door belangrijke gebeur- los te komen van onze neiging om ons te beperken. De
voelen in beelden, geluiden, lichamelijke gewaarwordin- tenissen of ervaringen in de familie, een echtscheiding, ‘enneagrambril’ leert meerdere gezichtspunten te zien.
gen, innerlijke dialogen. Deze innerlijke voorstelling van een oorlogservaring, een sterfgeval of een faillissement Zo vergroten wij onze persoonlijke effectiviteit op vele
de werkelijkheid kan ondersteunend zijn maar is vaak heel – soms heel lang geleden – kan je plaats en de ordening vlakken: thuis beter omgaan met echtgeno(o)t(e)/partner
belemmerend. Deze belemmerende voorstellingen leren in de familie verstoord zijn. Terugkerende familiepatronen, en kinderen, op het werk beter inspelen op de wensen van
kennen en er bewust verandering in brengen, is het doel ziektes of angsten … kunnen hun oorsprong hebben in klanten, collega’s en chef.
van deze cursus. verstoringen van het familiesysteem. Hoewel persoonlijkheidsontwikkeling een werk van lange
We bekijken het belang van de verschillende zintuiglijke Bij een familieopstelling zoeken we naar de juiste adem is, geeft deze cursus daartoe de aanzet.
systemen bij het creëren van onze eigen werkelijkheid. We ‘ordening van liefde’, waardoor ieder die plaats in het We zoeken, door zelfonderzoek en via oefeningen, een
leren zien hoe onze gedachten, herinneringen en emoties familiesysteem kan vinden die hem/haar erkenning en antwoord op volgende vragen. Wat kan ontwikkeling van
zich aan ons presenteren. We experimenteren met veran- kracht geeft. de persoonlijkheid opbrengen voor jezelf? Tegen welke
deren van verschillende innerlijke voorstellingen en het Bij een familieopstelling stappen ‘representanten’ in muur loop je telkens aan en hoe komt dit? Wat zijn de
effect ervan op onze beleving. We ervaren hoe taal (ook het energetische veld van een familie. Dat is de magie ‘zwakke punten’ bij anderen en hoe kan je er rekening
wat we tegen onszelf zeggen) onze werkelijkheid (mis) van opstellingen, zonder veel informatie ‘vertolken’ de mee houden? Wat kan je doen om je eigen ‘zwakke
vormt. We zien hoe we door het veranderen van ons denk- representanten exact (de plaats van) onbekenden. punten’ in sterke punten om te buigen? Hoe stel je een
patroon de onderliggende werkelijkheid in een juister Tijdens de workshop stellen we verschillende familiesyste- persoonlijk actieplan op?
perspectief kunnen plaatsen. Naast het aanbrengen van men op en geven, waar gewenst, toelichting.
inzichten wordt in deze cursus vooral geoefend.
i.s.m. CC Gildhof 17

Jan Timmerman Pascal Maes


Linda Accou 4 woe vanaf 8 oktober 2008 (19u30) 6 di vanaf 7 oktober 2008 (19u30)
3 di vanaf 4 november 2008 (19u30) TIELT KORTRIJK (HEULE)
AVELGEM
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

NIEUW
294 295 296
Doofblindenparcours De kracht van werkbare doelen MindMapping… ook iets voor jou?
Workshop Voordracht
Met oordopjes in en een blinddoek om ga je op stap, Van wensen, goeie voornemens, ik-zou-eens-moe- MindMapping is een schematische en visuele manier van
je gids is een geleidelijn. Het gezichtsvermogen en ten’s, of, ik-zou-wel-eens-willen’s naar … werkbare noteren waardoor je efficiënter en effectiever informatie
het gehoor worden uitgeschakeld, waarna je bent en haalbare doelen. kan ordenen, verwerken en herinneren. MindMapping
aangewezen op het gevoel, de reuk en de smaak. Een In deze workshop werken we met een concrete doel- sluit veel meer aan bij hoe onze hersenen functioneren
heel andere ervaring van op weg te gaan in en om stelling uit je eigen professionele of privé-leven en dan de gewone ‘lineaire’ manier van noteren. Namelijk,
een woning. Je leert struikelblokken herkennen en we illustreren de theorie aan de hand van praktische niet puur logisch rechtlijnig, maar ook sterk associatief. In
overwinnen. oefeningen. allerlei contexten is MindMapping een handig instrument:
Ieder doelproces start met een duidelijke omschrij- studiemethodiek, opbouw en ondersteuning van een
Een ideale kans voor mensen die met deze ‘andere’ ving van de situatie zoals ze nu is t.a.v. je doel én mondelinge presentatie of voordracht, beslissingsproces-
beleving van de wereld willen contact maken door een gedetailleerd beeld van je gewenste situatie. We sen, verslag nemen, gedachten ordenen, informatie
zich heel eventjes zelf ‘doofblind’ te voelen. Achteraf vergelijken die twee en gaan na wat het verschil is en verzamelen, als geheugensteuntje…
kun je je ervaringen uitwisselen met mensen die wat je anders dient te doen. Geert Timperman illustreert met diverse voorbeelden, de-
doofblind door het leven gaan. Tijdens vier avonden maken we je persoonlijke monstreert ICT toepassingen en laat je zelf al uitproberen.
concrete actieplan, onderzoeken we de hulpbronnen Zelf heeft hij vooral ervaring met de methode als directeur
Belangrijk: minstens 14 dagen vooraf inschrijven. of kwaliteiten die je nodig hebt om je doelstelling te bij plannen, vergaderen, verslagen, verwerken van infor-
verwezenlijken, brengen we je hindernissen in kaart matie en als studiemethode bij de leerlingen.
i.s.m. Mentor vzw en de hulpbronnen om met deze hindernissen om te
gaan. We werken met technieken die je motivatie om Op het einde van de avond weet je wat MindMapping is,
het doel te realiseren versterken. wat je er allemaal mee kan doen, waar je gratis software
De workshop is gebaseerd op inzichten, methoden en kan vinden en hoe je er zelf aan kunt beginnen.
technieken vanuit NLP (Neuro Linguïstisch Program-
18 meren). Meebrengen: vier kleuren balpennen en blanco-papier.
NIEUW NIEUW
woe 8 oktober 2008 (14u) Douwe Nutterts Geert Timperman
KORTRIJK 4 ma vanaf 17 november 2008 (19u30) woe 15 oktober 2008 (19u30)
KORTRIJK KORTRIJK
PERSOON EN RELATIE

297/298 299
Ik heb geen tijd meer! Spreken voor een publiek

Veel mensen klagen dat ze amper nog tijd hebben voor zichzelf of dat ze te weinig tijd hebben om te doen wat ze echt Als vrijwilliger, in je vereniging, of gewoon bij familie
willen doen. Ze putten zich uit, lopen stressvol rond… en vrienden. Er zijn veel situaties waarin je plots
Vanuit de kwantumfysica, komt een totaal nieuwe benadering van tijd naar voor. We spreken daar van een uiterlijke publiek het woord moet nemen. Heb je daar wat
klok en een innerlijke, meer ‘intuïtieve’ klok. moeite mee?
Philippe Vandevorst vertelt vanuit het onderzoek binnen vzw Timotheus over tijd en de nieuwe benadering van dat Deze cursus richt zich tot iedereen die wel eens in het
gegeven. openbaar moet of wil spreken.
Het doel van deze cursus is een beter, bekwamer en
i.s.m. vzw Timotheus zelfzekerder spreker te worden.

i.s.m. DC De Condé

297 298
Voordracht Workshop
De avond wordt gaat uit van concrete voorbeelden en In de workshop gaan we concreet aan de slag met
licht vaardigheden toe om op een nieuwe manier met oefeningen geïnspireerd vanuit intuïtief oogpunt. Zo
tijd om te gaan. oefenen we vaardigheden om op een nieuwe manier
met tijd om te gaan.

19
NIEUW
Philippe Vandevorst Philippe Vandevorst Patrick Mahieu
do 13 november 2008 (19u30) zat 29 november 2008 (10u) 3 woe vanaf 8 oktober 2008 (14u)
KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK
Ellen Rutgeerts: “Ouders zijn de eerste experten als het om opvoeding gaat.”

opvoedingsstress of opvoedingsproblemen. Wij willen dat opvoeding nu problematisch is of dat iedereen


Binnen ‘Persoon en relatie’ doen wij regelmatig
ouders in deze heel normale vragen ondersteunen via opvoedingsproblemen heeft. Toch werken jullie heel
beroep op onze collega’s van de gespecialiseerde vormingsmomenten waarin zij ook ruimte krijgen om met uitdrukkelijk met specialisten per opvoedingsthema.
vormingsinstellingen om cursussen, workshops en elkaar ervaringen uit te wisselen.
trainingen te begeleiden. Zij doen dat vanuit een ei- Ellen Rutgeerts: Wij merken dat ouders heel begaan
gen visie, theoretische achtergrond en werkmethode. U zegt het zelf, er is momenteel heel veel aanbod zijn met de opvoeding van hun kinderen. Iedereen wil het
Ditmaal stellen we het VCOK aan u voor. We praten rond opvoedingsthema’s. Ouders worden zowat be- beste voor zijn kind. Iedere ouder zoekt binnen zijn eigen
met Ellen Rutgeerts van het Vormingscentrum Opvoe- stookt met boeken en TV-programma’s waarin aller- specifieke situatie hoe hij zijn kinderen kan naar volwas-
hande opvoedingstips gegeven worden. Wat kunnen senheid begeleiden. Wij vertrekken van de vraag hoe we
ding en Kinderopvang.
de vormingen van VCOK daar nog aan toevoegen? vaders en moeders een extra duwtje in de rug kunnen ge-
ven. Hiervoor doen we beroep op specialisten die een zeer
Ellen Rutgeerts: Er is inderdaad heel veel informatie ruime achtergrond hebben, zowel theoretisch als praktisch.
voor ouders. Maar we horen vaak van ouders dat de tips en Zij kunnen dan ook de voorbeelden en ervaringen die in de
suggesties uit de opvoedingsboeken bij hen ‘niet werken’. cursus aangebracht worden heel goed kaderen en bieden
Je leest en hoort uitgebreid hoe je het ‘moet’ aanpakken een meerwaarde in de uitwisselingen van de ouders.
met je kinderen. Ouders bedoelen het al zo goed waardoor In onze vormingen is er constant wisselwerking met de
al deze tips en ‘moetens’ soms extra stress leggen op hun docent en tussen ouders onderling. Het eigen specifieke op-
relatie met de kinderen. Wij gaan ervan uit dat ‘een kind voedingsverhaal van de ouders wordt gerespecteerd en de
uit de boekskes’ niet bestaat. docent probeert daar een meerwaarde aan toe te voegen.
Iedere opvoedingssituatie is uniek. Ieder kind is anders, ie-
dere ouder is anders en iedere leefsituatie waarbinnen het Met Vormingplus hebben we geopteerd om dit najaar
kind opgroeit is anders. Ouders kennen hun persoonlijke de leeftijdsgroep ‘pubers’ in de spotlights te plaat-
situatie het best, ze weten best wat ze als ouder aankun- sen. De twee cursussen van VCOK richten zich dan ook
VCOK organiseert al heel lang cursussen voor mensen nen en zij hebben de meeste ervaring met de eigenheid tot ouders en opvoeders van pubers.
die beroepshalve met kinderen en kinderopvang be- van hun kind. Daarom zeggen wij dat de ouders de eerste
zig zijn. Sinds een tweetal jaar richten jullie zich ook experten zijn in hun concrete opvoedingssituatie. Ellen Rutgeerts: In de cursussen ‘Experimenteren en
tot ouders rechtstreeks. Vanwaar deze uitbreiding? Daarom vertrekken we altijd vanuit de ervaringen van vrienden’ en ‘Tieners op vrijersvoeten’ duiken we onder in
Ellen Rutgeerts: De overheid heeft recent maatregelen ouders. Vanuit dat startpunt voegen we informatie toe, we de leefwereld van de jongere. Wat herkennen we bij onze
genomen om ‘opvoedingsondersteuning’ in Vlaanderen situeren de ervaringen in een theoretisch kader én bieden pubers en hoe gaan we hier als ouder en opvoeder mee
20 uit te bouwen, denk maar aan de opvoedingswinkels. kansen tot uitwisselen van ervaringen. Op die manier om? In 2009 staan de allerjongsten in de aandacht.
Het VCOK wil met haar jarenlange kennis en ervaring kunnen ouders verder schrijven aan hun eigen opvoedings-
haar steentje bijdragen aan opvoedingsondersteuning in verhaal.
Vlaanderen. Els Vanhecke
Anderzijds ondervinden we ook dat ouders opvoedings- Jullie gaan er vanuit dat het in onze complexe
vragen hebben over dagdagelijkse zaken in de opvoeding samenleving heel normaal is dat mensen zich vragen
van kleine en grote kinderen zonder dat er sprake is van stellen bij de opvoeding. Dit betekent geenszins
PERSOON EN RELATIE

300 301 302


Experimenteren en vrienden Tieners op vrijersvoeten Tieners in huis
De leefwereld van jongeren Voordracht Een spel tussen ruimte geven en grenzen
stellen
‘Mijn kind zit in de puberteit’ en dit gaat gepaard met Verliefde tieners! Hoe kan je hier als ouder mee om- De wereld verandert snel. En tijdens de tienerjaren staat
heel wat veranderingen! gaan? Hoe maak je niet alleen het aan- en afmaken alles dan nog eens op zijn kop. ‘Puberen’ is niet altijd
Dit is wat we als ouders op een bepaald moment vast-
stellen. Dingen zoals gothic, festivals, roken, chatten bespreekbaar maar ook het liefdesverdriet…? Hoe simpel. Maar ondanks alle verwarring is de puberteit
op msn, ‘slechte’ vrienden, cannabis, alcoholgebruik, kan je anders reageren dan met de clichés: “Ander en voor jongeren ook een tijd van nieuwe verwachtingen en
dalende schoolcijfers… kunnen aan de orde zijn en beter.” of “Er zwemmen nog zoveel vissen in de zee…” uitdagingen. Beetje raar soms, maar best wel spannend.
zijn soms het onderwerp van discussie tussen ouders Praten over relaties krijgt een andere kleur als je je Ouders met pubers hebben het ook wel eens moeilijk met
en de jongeren of tussen ouders onderling. eigen verleden, waarden en normen niet wegcijfert zoveel verandering. Hoe stel ik me begrijpend op? Waar
Je kinderen bewegen zich meer en meer in een eigen en op een ongedwongen manier kunt uitwisselen, leggen we grenzen? Hoe maken we afspraken met ons
wereld waar je als ouder minder in betrokken wordt.
eerder dan uitvragen. kind? En tegelijk: hoe houden we het leuk voor kind en
Tijdens de twee avonden staan we stil bij vragen als:
- welke invloed heb ik nog als ouder? We maken gebruik van een educatief spel met stel- ouders, zonder elkaar al te veel in de haren te vliegen?
- hoe ziet de leefwereld van jongeren anno 2008 lingen en opdrachten. Hildegard Van Wonterghem is licentiate orthopedagogie,
er uit? Welke subculturen zijn er en wat kan mijn (zie interview) met speciale interesse voor opgroeiende kinderen. Ze gaat
houding daar tegenover zijn? i.s.m. VCOK na wat typisch pubergedrag is; waar mogen we ons als
- hoe kan ik als ouder omgaan met de (negatieve) www.vcok.be ouders aan verwachten; wat is normaal, wat niet…? Ze
invloed van vrienden? concentreert zich op een aantal ouderlijke vaardigheden
- hoe kan ik risicogedrag zoals druggebruik goed
om met jongeren om te gaan. Ervaringen uitwisselen tus-
inschatten?
- hoe kan ik begrenzen en toch de band bewaren met sen deelnemende ouders en daar samen uit leren doen we
mijn kind? ook. Om af te sluiten leert Hildegard ons het onderscheid
Uiteraard is er ook kans om met andere ouders en tussen lastige en belangrijke problemen en geeft ze nog
opvoeders van gedachten te wisselen. een aantal tips mee om er mee om te gaan.
(zie interview)
i.s.m. CC Gildhof
i.s.m. VCOK 21
www.vcok.be
NIEUW NIEUW
Steve Lapère Marleen Van Schoor, Sensoa Hildegard Van Wonterghem
2 ma vanaf 29 september 2008 (19u30) di 18 november 2008 (19u30) 4 di vanaf 4 november 2008 (20u)
KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK (HEULE) TIELT
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

303 304
Geef kinderen (zelf)vertrouwen Kinderboeken anders bekeken
Voordracht voor ouders met kinderen
0-12 jaar

Tegenwoordig erkent men dat zelfvertrouwen een sleu- Het aanbod aan Nederlandstalige kinderboeken is We besteden aandacht aan het praten over kinderboe-
telbegrip is voor een goede ontwikkeling van kinderen. bijzonder groot en gevarieerd. Daardoor zitten we in ken, de ideale voorlees- of vertelsituatie, het drama-
Kinderen die in hun eigen waarde geloven hebben hogere een luxepositie, maar het betekent ook dat we soms tiseren van kinderboeken, voorbereidende activiteiten
verwachtingen over toekomstige successen, gaan langer door de bomen het bos niet meer zien. en spelletjes achteraf.
door met een taak en tonen in het algemeen betere re-
sultaten dan kinderen die even vaardig zijn, maar minder Eerst gaan we dieper op het aanbod in. We bekijken i.s.m. Bibliotheek Wevelgem
zelfvertrouwen hebben. de boeken per leeftijdscategorie (het voorleesaanbod, www.tinemortier.be
Zelfvertrouwen geeft het kind veerkracht en zorgt ervoor de boeken voor peuters en kleuters, eerste lezers en www.wevelgem.be/bibliotheek
dat het frustraties kan verdragen en inspanningen niet te kinderen met leer- of leesstoornissen). We geven
snel opgeeft. praktische tips om nét dat ene boek te kiezen dat bij
Tijdens de lezing proberen we een antwoord te geven op jouw (klein)kind past.
de vraag hoe ouders het zelfvertrouwen van hun kinderen
positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast bekijken we ook hoe de functies van
jeugdliteratuur door de tijd heen zijn geëvolueerd.
Hildegard Van Wonterghem is licentiate orthopedagogiek en werkt Aan de hand van voorbeelden en citaten nemen we
als thuisbegeleidster en als zelfstandig therapeute. de verschillende genres onder de loep: sprookjes,
realistische verhalen, phantasy of thrillers.
i.s.m. CC De Steiger Je krijgt praktisch voorleesadvies, maar ook een pak
suggesties om met kinderboeken iets meer te gaan
dan alleen voorlezen.
22

Hildegard Van Wonterghem Tine Mortier


di 14 oktober 2008 (19u30) 2 do vanaf 16 oktober 2008 (19u30)
MENEN  WEVELGEM
PERSOON EN RELATIE

‘The Sound of Silence’


Maandelijks stilte- en meditatiemoment
305/306/307 KORTRIJK

Eenmaal per maand te Kortrijk (op maandag) en eenmaal per maand te Roeselare (op donderdag) krijg je de kans om samen met anderen even tot rust te komen, te verstillen, bij jezelf naar
binnen te gaan. We kiezen niet voor één benadering of traditie maar reiken per avond een andere meditatieve invalshoek aan, onder deskundige begeleiding. Zo kan je proeven van verschillende
wegen om te mediteren. We starten telkens om 20u met een chill-out moment bij een kop thee. De begeleider van de avond geeft daarna een korte toelichting bij de benadering of traditie.
Hoofddeel van de avond is uiteraard het mediteren zelf. Om af te sluiten krijg je nog de kans om ervaringen uit te wisselen en de avond rustig af te ronden.

305 306 307


Meditatief boogschieten Boommeditaties Mantra’s zingen
Boogschieten is een krachtige metafoor voor ons leven en De Kelten hadden een bomenkalender van 13 keer 28 Mantra’s zingen is een oeroude traditie van de Mantra
werk. We zijn meestal druk bezig met onze doelstellingen dagen plus 1 (of plus twee in een schrikkeljaar). De 13 Yoga. Letterlijk vertaald betekent ‘Mantra’ de geest
te bereiken maar zelden staan we “stil” bij de manier maanden waren ieder verbonden met een boom en met bevrijden. Het gaat om eeuwenoude Sankriete klanken
waarop we dit doen. een van de 13 medeklinkers van hun alfabet. Elk van deze die meermaals herhaald worden en licht en warmte in ons
Lieven Ostyn heeft als arts een meditatieve vorm van bomen heeft ook een magische en psychische betekenis. hart brengen.
boogschieten ontworpen die ons in harmonie kan In deze meditatie staat het contact met bomen centraal. Chanting of het zingen van mantra’s is een oeroude
brengen met ons innerlijke Zelf. Het resultaat is hierbij De energie die men zo ervaart, opent een weg die de techniek om jezelf op fysiek, emotioneel en mentaal vlak
van weinig belang maar wél de eenheidsbeleving van de natuur en de ziel/geest met elkaar verbindt. te helen. We leren eerst de lettergrepen en hun betekenis
boogschutter met pijl, doel en omgeving. en gaan dan samen zingen, zittend in een cirkel. Door
Er is geen speciale kracht noch vaardigheid voor nodig en in groep te zingen en te musiceren, kunnen we dat
het competitieve element is volledig afwezig. prachtige, blije gevoel naar buiten brengen en met elkaar
In deze meditatie leren we de boogschutter in onszelf delen. Zangervaring is niet vereist.
bevrijden. Daarna schieten we één pijl die nog lang kan Muzikale begeleiding: Alberto Paganini, Indisch harmo-
natrillen… nium en Bruno Van Bellegem, percussie.
Meebrengen: zitkussen, losse kledij, sokken en pantoffels.
Meebrengen: warme sokken. www.yogasoma.be 23
NIEUW
Lieven Ostyn René Delaere Alberto Paganini
ma 13 oktober 2008 (20u) ma 3 november 2008 (20u) ma 8 december 2008 (20u)
KORTRIJK KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

308/309/310

ROESELARE
308 309 310
Taomeditaties 5 ritmes dansmeditatie Yogameditatie

De Helende geluiden en Innerlijke glimlach zijn basisme- De 5 ritmes™ is een bewegingsmeditatie ontwikkeld voor Meditatie is op het yogapad een essentieel element.
ditaties uit de Tao-praktijk om lichaam, geest en ziel in ons, westerlingen. Geen zitmeditatie, maar een meditatie Ze helpt de beoefenaar om in een toestand van een-
balans te brengen. Deze meditaties bieden een unieke via dans en beweging. Door ons lichaam, met zijn heid, vrede, stilte en rust te komen. Je komt in contact
gelegenheid om diep in je interne belevingswereld te gewaarwordingen, emoties en gedachten, in beweging te met je eigen kern en essentie. Deze avond zullen we
duiken. De zintuigen, die vaak heel sterk naar buiten brengen, kan onze geest tot rust komen. focussen op meditaties om de ademhaling te bevrij-
gericht zijn, worden liefdevol uitgenodigd om naar Het is vaak een hele uitdaging om in de dagelijkse drukte den en het hart te openen: de weg naar de beleving
binnen te kijken, luisteren, ruiken, proeven en voelen. De ons eigen centrum te blijven voelen en de rust te vinden. van de innerlijke rijkdom verborgen in ons-Zelf.
aandachtige aanwezigheid diep binnen jezelf helpt om De 5 ritmes™ leiden ons naar ons lichaam, ons hart en Alberto Pagnini is grondlegger en hoofdleraar van
je lichaam te ontspannen, je hoofd leeg te laten worden, onze geest en brengen ons naar een meditatieve plek, Soma Yoga Brugge.
meer ruimte en openheid te ervaren in je Hart. Eenvoud de stilte.
is een belangrijke kwaliteit van de Tao praktijk die tijdens Omdat je leert rekening houden met je eigen grenzen en Meebrengen: losse kledij, warme sokken, matje of dekentje en
deze avond aan bod komt. mogelijke fysieke beperkingen, kan iedereen deelnemen. kussen of zitbankje

Meebrengen: losse kledij. Leen De Vuyst is erkend 5 ritmes™ docent, opgeleid door www.yogasoma.be
Gabrielle Roth in 2001.
www.4dimkortrijk.be
www.therapeutischepraktijk.be

24
NIEUW
Dominique Respens Leen De Vuyst Alberto Paganini
do 16 oktober 2008 (20u) do 27 november 2008 (20u) do 18 december 2008 (20u)
ROESELARE ROESELARE ROESELARE
PERSOON EN RELATIE

311 312 313


Werken met dromen Intuïtie, bron van innerlijke wijsheid Mindfulness of aandachtige
Workshop aanwezigheid

Dromen spelen een grote rol in ons leven. Onbewust Het doel van deze workshop is het verhogen van “Jaag niet achter het verleden aan.
worden via dromen onverwerkte zaken uit de werkelijk- onze creativiteit, het probleemoplossend vermogen, Verlang niet naar de toekomst.
heid van alledag geheel of gedeeltelijk verwerkt. Door het ontwikkelen van onze inspiratie en intuïtie. Via Het verleden is niet meer.
bewust met je dromen om te gaan, ga je naar een dieper een tiental praktische en suggestieve oefeningen De toekomst is nog niet begonnen”.
niveau waarop je kan ontdekken wie je werkelijk bent. In stimuleren we onze onbewuste rijkdom en kracht. Bij mindfulness-training cultiveren we een open, niet
de groep krijg je de gelegenheid om aan je eigen dromen Wekelijks diepen we ze verder uit, zodat dit een oordelende en milde geest. We leren en oefenen op
te werken. Voorwaarde is dat de deelnemers het eigen cumulatief effect heeft. De training is een synthese dagdagelijkse situaties om mild aanwezig te zijn. Het is
proces als leidraad nemen en daarover willen delen. We van technieken uit verschillende domeinen, spirituele een manier van omgaan met problemen waarbij men
werken met elementen uit de psychosynthese, gestalt en tradities en culturen waaronder yoga, bio-energetica, niet naar een oplossing zoekt of er ook geen weerstand
Jungiaanse school. mandalameditatie en relaxatie. tegen biedt.  Geen verandering, geen verwerping, wel
aanvaarding, helder krijgen wat hier en nu gebeurt. 
i.s.m. CC Wevelgem i.s.m. CC Wevelgem Mindfulness kwam in de media n.a.v. een wetenschap-
pelijk onderzoek waaruit positieve resultaten bleken voor
het omgaan met depressies en stress. Mindfullness is veel
meer dan een ‘goede methode’, het is een manier om op
elk moment met hart en ziel in het leven te staan. Het
verruimt je geestelijke blik, ontsluit je innerlijke wijsheid
en geeft je een gevoel van verbondenheid.

Meebrengen: een matje, een dikke pull of dekentje en warme


sokken.
i.s.m. CC De Steiger 25

Annie Moeyaert Johan Louncke Annemie Flamez


7 di vanaf 7 oktober 2008 (19u30) 6 do vanaf 6 november 2008 (19u) 4 di vanaf 7 oktober 2008 (13u30)
WEVELGEM (GULLEGEM) WEVELGEM (GULLEGEM) MENEN
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

314 315 316


Mindfulness en communicatie Taomeditatie Zelf-vertrouwen
Mindful communiceren: in verbinding zijn Open groep actief emotioneel lichaamswerk
met jezelf en de andere

Mindful luisteren is mededogend luisteren. Je luistert om “De Tao waarover men spreekt, is niet de oneindige Tao…” Tijdens deze dag exploreer je of je al dan niet met zelfver-
de andere een kans te geven zich volledig te uiten en de uit de Tao Te Ching trouwen in het leven staat. Heb je de neiging om boven
gehele boodschap te ontvangen, niet enkel de woorden. of onder jezelf te staan? Wat voel je, wat denk je, wat doe
Mindful spreken is waarachtig spreken. Dit kan wanneer Kom en ervaar de eenvoud van Tao met de “Zes Helende je als je iemand ontmoet die almachtig lijkt of onmachtig
je volledig in het heden aanwezig bent met lichaam en klanken” en de “Innerlijke glimlach” meditaties. Duizenden overkomt?
geest verbonden. In een lang verhaal je mening vertellen jaren geleden ontdekten de Taoïstische meesters tijdens Aan de hand van allerlei oefeningen ontdek je de patro-
is geen kunst, in het kort de waarheid zeggen wel. hun meditaties zes helende klanken om hun organen en nen in jezelf en zet je stappen om deze te veranderen, als
Als we aanwezig zijn bij wat er in ons leeft, en we zijn lichaam in een optimale conditie te houden, emotionele je dit wenst. Vanuit het herkennen en accepteren van je
aanwezig bij de andere dan is er verbinding en ontstaat spanningen af te voeren en hun geest te verstillen. mechanisme start je het veranderingsproces.
een heldere en eerlijke communicatie en een diep begrip. De innerlijke glimlach vormt de rode draad in het hele Tao
Verbinding gebeurt in het hart. systeem. Het is een manier om met liefde, waardering en Meebrengen: losse kledij, warme sokken, kussen en/of
respect in jezelf te kijken en zo meer bewustzijn, liefde en dekentje, lunch.
- We oefenen op mindful luisteren en spreken. energie in het lichaam vrij te maken. De innerlijke glim-
- Tijdens de oefeningen observeren en honoreren we de lach is een heel bruikbaar middel bij stress, spanningen en
basisattitudes van mindfulness. negatieve energie. Naast de meditaties komen ook Taoyin
- We houden momenten van rust en stilte. Zelden is er yoga, grondingsoefeningen en Chi Kung aan bod.
ruimte om gewoon maar te zijn. Zijn komt voort uit Eenvoud is een belangrijke kwaliteit van de Tao praktijk.
aanwezig zijn.
- We mediteren. Meebrengen: losse kledij en yogamatje
Een basiskennis en beoefening van meditatie is vereist!
26
NIEUW NIEUW
Annemie Flamez Dominique Respens Rie Vanduren
4 ma vanaf 29 september 2008 (19u30) 4 woe vanaf 5 november 2008 (19u30) vrij 17 oktober 2008 (9u30)
KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK (HEULE) ROESELARE (RUMBEKE)
PERSOON EN RELATIE

220/221/222/223
Lichaam, bron van levenswijsheid! Een weg naar bewustwording, naar jezelf, naar je kern

In deze cursus start de zoektocht naar je kern bij je 220 223


lichaamservaring. Wie ben ik? Wat wil ik? Als je ‘echt’ Introductie Doorwerkers
luistert naar de signalen van je lichaam, merk je dat die Rie Vanduren Chakra’s, leven vanuit je energie
heel veel informatie geven over jezelf. Al je spieren, heel di 23 september 2008 (19u30)
je lichaamshouding drukt je verleden uit. Je reageert op ROESELARE (RUMBEKE) Het inzicht in het bestaan en de werking van de
situaties vanuit dat (meestal onbewuste) verleden. chakra’s is afkomstig uit het oosten. Chakra’s zijn
Via allerlei oefeningen ontdek je jezelf en de patronen 221/222 energietrechters, krachtcentrales van energie in ons
van overleving die je hebt opgebouwd. Je leert het harnas Starters lichaam. Er zijn zeven grote chakra’s, die gelegen zijn
herkennen dat je nodig hebt om je te beschermen. Maar In deze groep wordt de basis gelegd. Via aarden, ademen, op verschillende plaatsen langs onze ruggengraat nl.
dat harnas belemmert je echte gelukkig-zijn. Het zorgt bewegen en geluid wordt je draagkracht vergroot om stuit, hara, zonnevlecht, hart, keel, derde oog, kruin.
wel voor ‘over-leven’, maar is dikwijls een hinderpaal voor verder door te stromen in allerlei aspecten van menszijn. Elke chakra heeft een eigen soort energie, functie,
‘leven’; het maakt dat we ‘geleefd worden’. Wanneer je je betekenis, nl. van aardse levenskracht en seksualiteit,
bewust bent van die patronen, kun je ze ook veranderen 221 tot kosmische spiritualiteit.
en zelf keuzes maken, i.p.v. je erdoor te laten leven. Je Reeks 1 De chakra’s vormen de leidraad doorheen de sessies.
emoties en gevoelens hanteren naast inzicht krijgen is Total Acceptance-therapeuten onder begeleiding van Rie Vanduren Je maakt contact met de energie ervan en leert die te
belangrijk in deze cursus. Om dit proces aan te gaan wordt 5 di vanaf 30 september 2008 (19u30) hanteren.
er eerst gewerkt aan een stevige basis (aarden), zodat je ROESELARE (RUMBEKE) Om deze groep te volgen is het gewenst dat je erva-
zelfbewuster wordt en een grotere draagkracht krijgt. ring hebt met actief emotioneel lichaamswerk. Een
De cursus gaat uit van bio-energetica, waarna ook encoun- 222 intakegesprek met Rie is noodzakelijk indien je nog
ter, primal, meditatie en tantra-technieken worden gebruikt. Reeks 2 geen doorwerkers volgde.
In de groep staan de individuen met hun proces centraal. Total Acceptance-therapeuten onder begeleiding van Rie Vanduren
5 di vanaf 18 november 2008 (19u30) Meebrengen: losse kledij, warme sokken, kussen en/of dekentje.
Meebrengen: losse kledij, warme sokken, kussen en/of dekentje. ROESELARE (RUMBEKE) 27

Rie Vanduren
10 woe vanaf 1 oktober 2008 (19u30)
ROESELARE (RUMBEKE)
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

321/322/323/324/325 326
Yoga Regeneratie en bewustzijnsvorming Initiatie Dans en Beweging
Dans en transformatie          

Yoga betekent naast een heilzame rustgevende lichamelijke discipline ook een concrete bewustzijnstraining. Bio-energetica is een vorm van emotioneel, zeer actief
De hier aangeboden yoga vormt een praktisch en creatief werkgebied ter bewustzijnsvorming en persoonlijkheidsontwikke- lichaamswerk. Tijdens het opgroeien, bouwt ieder van ons
ling. De oefenwijze brengt ontspanning, werkt opbouwend op het lichaam, de levenskrachten en het zenuwstelsel, schoolt de een harnas rondom zich. Angsten, verdriet, frustraties die
rug en verbetert de ademhaling en kan ook de slaap bevorderen. Vanuit een concreet thema werken we naar de praktijk toe. geen uitweg vinden, blijven hun leven verder leiden in
Je leert niet alleen de diverse oefeningen technisch kennen, maar je krijgt ook voldoende informatie over hun betekenis en het lichaam. Deze psychische, emotionele spanningen en
genezende waarde. Door de yoga-oefeningen leer je je bewustzijn creatief hanteren en helder vorm geven. Je ontwikkelt ook conflicten belemmeren een vlotte expressieve beweeglijk-
eigenschappen als innerlijke rust, concentratievermogen, stabiliteit, spankracht, zelfvertrouwen en beschouwelijkheid. De heid; veroorzaken een negatief zelfbeeld en lichaamsge-
lessen zijn voor iedereen geschikt. voel en verstoren de vrije energiestroom in ons lichaam.
Meebrengen: matje of dekentje en kussen. Dit is het uitgaanspunt van bio-energetica: alle psycho-
emotionele ervaringen worden weerspiegeld in ons
lichaam. Deze spanningen en problemen kan je opzoeken
in je onderbewuste, er naar toe gaan, en opruimen zodat
321 Reeks 1 Reeks 2 322 Cursus 1 Reeks 3 324 Cursus 1 er ruimte ontstaat om de remmingen los te laten om op-
10 vrij vanaf 19 september 2008 (20u) 7 do vanaf 2 oktober 2008 (19u) 8 do vanaf 27 november 2008 (19u) nieuw de energieke levenstroom in je lichaam te voelen.
Rudy Vancoilie Rudy Vancoillie Rudy Vancoillie
ROESELARE KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK (HEULE) Christine Bruggeman is lichaamstherapeute verbonden aan het
Olympia Gezondheidscentrum (Brugge).
323 Cursus 2 325 Cursus 2 Meebrengen: losse kledij (niet synthetisch), katoenen sokken en
7 do vanaf 2 oktober 2008 (20u15) 8 do vanaf 27 november 2008 (20u15) badhanddoek, eventueel matje.
Rudy Vancoillie Rudy Vancoillie
KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK (HEULE) i.s.m. CC De Steiger
28

Christine Bruggeman
5 do vanaf 9 oktober 2008 (19u)
MENEN
Een reis door ons filosofisch erfgoed
Vrouwelijke filosofen. Hij denkt. Zij ook
De avonden. Filosofie leesgroep
André Comte-Sponville ’Filosofie. Een kennismaking’
Epictetus ‘Epictetus’ zakboekje. Wenken voor een evenwichtig leven’
School voor Geloof – Credoreeks - “Schepper van hemel en aarde”
Inspirerende Figuren
Het zevenvoudig pad van Franciscus van Assisi, een weg voor deze tijd.
De Dalai Lama, een vedette of een echte geestelijke leraar?
De fundamenten van de islam. Over koran, kaliefen en kruistochten
Mediteren, een dialoog tussen de christelijke en boeddhistische traditie
Wetenschapscafé. ‘Geheugen. Feit of fictie?’
Een energetische wandeling in Kortrijk

Filosofie, religie & zingeving


Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

233 327
Een reis door ons filosofisch erfgoed Vrouwelijke Filosofen
Hij denkt. Zij ook
Een inleiding tot de filosofie, aan de hand van tien Vroeger heette het dat een vrouw niet denken kon.
grote filosofen. Langs het denken en aanvoelen van Koken. Naaien. Sokken stoppen. Dat wel. Maar
Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, denken? Dat was een mannenzaak. Nochtans telt de
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche en Sartre maken we geschiedenis aardig wat vrouwelijke filosofen. Maar
een reis door ons filosofisch erfgoed. Bij elke filosoof wie zijn ze? Zelfs na het feminisme is er vaak nog
bekijken we hun wereldbeeld van dichtbij. Opvallend zeer weinig aandacht voor geletterde dames uit het
is dat al deze filosofen als kind van hun tijd hun eigen verleden. En toch was er niet alleen Simone de Beau-
denken hebben gekneed, maar duidelijk is dat ze zon- voir. In deze cursus willen we dan ook enkele dames
der hun voorgangers dat niet hadden kunnen doen. voor het voetlicht halen die minder bekend zijn. Mary
In die zin is er een lijn door het denken van al deze Wollstonecraft, Susanne K. Langer, Madame de Staël
figuren te trekken, als een gemeenschappelijke kern. en Elaine Scarry, wie waren ze en waarvoor staan
De klemtoon op deze lijn vormt een concreet en prak- ze? Is het vuurspuwende postfeminisme van Camille
tisch kader waar wij elk ons denken kunnen tegenover Paglia iets om bang voor te zijn? En waarom wordt
plaatsen en mogelijk in een nieuw licht zien. Met dit Martha Nussbaum beschouwd als de belangrijkste
oogpunt is er ook ruimte voorzien om onderling van hedendaagse vrouwelijke filosoof?
gedachten te wisselen. Kroonstuk van onze ontdekkingsreis is echter het werk
van Hannah Arendt, één van de grootste filosofen van
Zowel voor beginners, als mensen met voorkennis. de twintigste eeuw die toevallig ook een vrouw was.
Een reeks uitdagende portretten met verrassende
i.s.m. CC Wevelgem zijsprongen naar boeiende boudoirs waar de zon
lange tijd niet meer heeft geschenen.

i.s.m. Amarant

30
NIEUW
Arne Deprez Christophe Van Eecke
5 ma vanaf 29 september 2008 (19u) 3 do vanaf 9 oktober 2008 (19u30)
WEVELGEM (GULLEGEM) KORTRIJK (HEULE)
Filosofie, religie & zingeving

328/329 330
De avonden School voor Geloof - Credoreeks
Filosofie leesgroep NIEUW “Schepper van hemel en aarde”

Ben je geïnteresseerd in filosofie, maar heb je vaak de moed, het geduld of de tijd niet om een filosofisch werk alleen Christenen geloven in een God die Schepper is van
te doorploegen? Blijf je meestal steken bij de eerste twintig pagina’s? Dan is deze leesgroep iets voor jou. We lezen al wat bestaat. Hoe valt dit te rijmen met wat de
thuis in etappes enkele filosofische klassiekers. Samen delen we onze bedenkingen, vragen en ideeën. We verhelde- wetenschap en de filosofie zeggen over het ontstaan
ren kwesties en bespreken discussiepunten. van de wereld? De mens is de kroon op
Dit in een ontspannen en ongedwongen kader met begeleiding van een filosoof. Op deze manier krijgt een boek vlees de schepping, en toch slechts een prikje in dat grote
en bloed en kan filosofie een vorm van doorleefd denken worden. De samenstelling van de leesgroep wisselt per universum …
boek. Er is geen voorkennis vereist. We zien wat ons de Bijbel en de kerkvaders over de
Het is mogelijk om de boeken te ontlenen in de Openbare Bibliotheek van Waregem. schepping leren en stellen vragen voor vandaag : is
God ook nu bezig met de wereld? Kan de Kerk iets
328 REEKS 1 329 REEKS 2 zeggen over het milieu?
André Comte-Sponville ’Filosofie. Epictetus ‘Epictetus’ zakboekje.
Een kennismaking’ Wenken voor een evenwichtig leven’ i.s.m De Bron
www.debron-har.be
Dit werk is een inleiding tot de filosofie in de vorm Een prachtig kleinood dat ons leert zoeken naar de
van twaalf essays over thema’s als moraal en poli- praktijk van een goed leven. Volgens de stoïcijnse tra-
tiek, kennis en vrijheid, liefde en dood en ten slotte ditie doe je dit door te onderzoeken wat in je macht
wijsheid. “Wijsheid is geen ander leven, wijsheid is ligt en wat niet. “Het zijn niet de dingen zelf die de
de waarheid over dit leven.” Comte-Sponville treedt mensen in verwarring brengen, maar hun meningen
Montaigne bij als hij over filosofie schrijft: “Er is juist omtrent die dingen”.
niets dat vrolijker, levendiger, opgeruimder – ik zou
bijna zeggen: speelser, is.”
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, CC De Schakel, Openbare Bibliotheek Waregem en Eethuis Bandini 31

3 do vanaf 9 oktober 2008 (19u30) 2 do vanaf 6 november 2008 (19u30u) Prof. Kurt Priem
Jan Timmerman Eva Rousselle 4 do vanaf 25 september 2008 (14u30)
Waregem WAREGEM Harelbeke
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

331/332
Inspirerende Figuren NIEUW
De nieuwe reeks ‘Inspirerende figuren’ stelt grote spirituele mannen en vrouwen voor uit verschillende culturen en religieuze tradities van oost en west. Soms komen ze uit een ver
verleden, soms zijn het tijdgenoten. Maar steeds zijn het figuren die veel in beweging hebben gebracht en die tot op vandaag kunnen inspireren. We nodigen daarvoor sprekers uit
die vertrouwd zijn met deze figuren en, vanuit een persoonlijke beleving, vertellen en getuigen over wie hen en misschien ook ons nu kunnen inspireren.

331 weg van Franciscus toe, zodanig dat ze ook handvat- Daarnaast wil hij het hebben over een paradox van
Het zevenvoudig pad van Franciscus ten en aanknopingspunten bieden voor ons eigen het boeddhisme. Ook al heeft ze geen overkoepelend
van Assisi een weg voor deze tijd. leven in de wereld van vandaag. gezagsorgaan, toch overleeft deze traditie sinds
Hein Stufkens is schrijver, dichter, filosoof en auteur van o.a. vijfentwintig eeuwen.
Naast de oosterse mystieke wegen biedt het Westen, ‘Mededogen als menselijke bestemming’ en ‘Het zevenvoudig En nog iets vreemd. Enerzijds plaatst de Boeddha
en met name de christelijke mystiek, prachtige wegen pad van Franciscus van Assisi’. elk individu volledig voor diens verantwoordelijk-
naar heelheid (= heiligheid) die dikwijls onder het heid. (Geloof niets, ook niet van een verlicht wezen.)
stof geraakt zijn. www.lacordelle.nl Anderzijds is de rol van de spirituele leraar toch
Hein Stufkens heeft de mystieke weg van deze belangrijk in de boeddhistische praktijk.
grote middeleeuwse heilige ontstoft en begaanbaar 332 Frans Goetghebeur deelt zijn (persoonlijk) verhaal in
gemaakt voor mensen van onze tijd, gelovig niet. De Dalai Lama, een vedette of een echte twee delen.
Het accent ligt daarbij op universele aspecten van geestelijke leraar? Waaruit bestaat de rol van een spirituele leraar? En,
de innerlijke weg zoals die bij Franciscus vorm wat betekent de Dalai Lama voor hem ?
krijgen, zoals: eerbied voor het mysterie, broeder- en In onze tijd krioelt het van leraren, goeroes en verlos- Frans Goetghebeur is ook voorzitter van de Boeddhistische
zusterschap met de schepselen, eenvoud, vrede en sers. Toch leeft er ook de overtuiging dat er alleen in Unie van België en auteur van o.a. ‘Wakker worden met Boed-
vreugde, en disidentificatie van het ego (loslaten van het verleden wijze mensen bestonden. dha’ en ‘De duizend gezichten van het boeddhisme’.
de begeerte, die ook volgens Boeddha de bron van Frans Goetghebeur is Vlaming en, zoals vele
alle lijden is). tijdsgenoten, geïnspireerd door de huidige Dalai www.tibetaans-instituut.org
32 Hein Stufkens licht de zeven stappen van de mystieke Lama. Hij vertelt over zijn fascinatie en aantrekking.

331 332
Hein Stufkens Frans Goetghebeur
do 2 oktober 2008 (19u30) do 11 december 2008 (19u30)
ROESELARE ROESELARE
Filosofie, religie & zingeving

333 334
De fundamenten van de islam Mediteren: een dialoog tussen christenen en boeddhisten
Over koran, kaliefen en kruistochten met Br. Jeroen Witkam en Lama Karta

Europa en de islamitische wereld hebben elkaar altijd Mediteren gebeurt vandaag op veel manieren, met verschillende motivaties. Twee religieuze tradities hebben, door
afgestoten én gefascineerd. Urbain Vermeulen zorgt de eeuwen heen, vanuit hun spiritualiteit, een eigen meditatiepraktijk ontwikkeld. Tijdens deze meditatiedag maken
voor een betere kennis van de islam, die uit onze we kennis met beide vormen. Maar er is meer. We hebben twee vooraanstaande beoefenaars uitgenodigd. Ze zullen
maatschappij niet meer weg te denken is. Hij ver- niet alleen de meditatiepraktijk toelichten, Broeder Jeroen Witkam en Lama Karta zullen op het eind van de dag ook
klaart actuele fenomenen en plaatst ze in een histo- in gesprek gaan met elkaar, en hun kennis en meditatie-ervaring uitwisselen met elkaar (en met de deelnemers).
risch perspectief, op grond van de historisch-kritische
en filologische methode. Vooral nu is een ongebonden Br. Jeroen Witkam is sinds 1951 cisterciënzermonnik (abdij Maria Toevlucht, Zundert, NL). In de jaren 1960 en 1970
en echt objectieve visie op de islam noodzakelijk. raakte hij bekend met meditaties in de stijl van het zenboeddhisme. Hij is ervan overtuigd dat de weg van ‘Zazen’
Wie was Mohammed? Hoe kwam de islamitische leer een geschikte weg naar innerlijkheid is. Bijbel en zen zijn voor hem tot een diepe eenheid gegroeid, hij duidt hoe
tot stand? Welke bronnen heeft de islam? Waar ligt de belangrijk dit is in ons tijdperk van globalisering.
oorsprong van bepaalde fundamentalistische strek- Lama Karta is een boeddhistische monnik en verblijft sinds 1987 in België als spiritueel begeleider van het Tibetaans
kingen binnen de islam? Hoe positioneert de islam Instituut. Hij staat bekend om de helderheid, de eenvoud en de zachtheid van zijn uiteenzettingen en raadgevingen.
zich tussen de wereldgodsdiensten? Welke juridische Zijn warme belangstelling voor wat er bij de westerlingen leeft maakt hem tot een geliefde leraar. Hij zal het hebben
positie heeft de vrouw in het islamitisch recht? Wat over de motivatie en enkele basisprincipes en methodes van meditatie.
met de verhouding godsdienst en politiek in de islam?
Tijdens iedere sessie wordt er ruim aandacht besteed aan samen praktijk doen.
Prof. Urbain Vermeulen is em. hoogleraar Arabistiek en Islam- Meebrengen: losse kledij en een meditatiekussen.
kunde aan de K.U.Leuven en de Universiteit Gent..
i.s.m. Dekenij Kortrijk en Boeddhistische vereniging Brug der Wijsheid Kortrijk
i.s.m. Davidsfonds Regio Kortrijk, het Eekhoutcentrum en
m.m.v. de Postacademische Vorming KULAK
33
NIEUW
Prof. Urbain Vermeulen Br. Jeroen Witkam en Lama Karta
5 vrij vanaf 14 november 2008 (14u) zat 29 november 2008 (9u30)
KORTRIJK KORTRIJK (ROLLEGEM)
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

234 335
Wetenschapscafé
‘Geheugen. Feit of fictie?’
NIEUW Een energetische wandeling in
Kortrijk

Uit hoeveel byte bestaat ons geheugen? Wat is een déjà Onze voorouders waren vertrouwd met het gegeven dat
vu? Kunnen we ons geheugen trainen? Waarom vergeet ik Wetenschapscafé Brugge er plaatsen waren met meer of minder energie, goed of
namen maar niet hoe ik moet fietsen? Doping... kan topsport nog zonder? eerder schadelijk voor de gezondheid. We willen op deze
Het antwoord op deze en andere vragen kom je te weten wandeling ons intuïtief aanvoelen aanscherpen en ook
op het eerste Wetenschapscafé West-Vlaanderen: ‘Geheu- Wat zijn de grenzen van het menselijk lichaam? Kan het deze vaardigheid opnieuw aanleren. Daartoe bezoeken
gen. Feit of fictie?’ wereldrecord op 100 m. sprint nog scherper? Ook zonder we de belangrijkste energetische plaatsen in het centrum
Twee experts, verbonden aan de Associatie Universiteit doping? van Kortrijk o.a. het Belfort, het stadhuis, de Sint-Maar-
Gent, geven een inleiding en openen dan het publieks- Hoe betrouwbaar zijn al die tests? Zou je zelf ooit doping tenskerk, het Begijnhof en de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk.
debat. Met de vragen, opmerkingen en meningen van de nemen? Komen er binnenkort genetisch gewijzigde De bedoeling is niet zozeer uitleg te geven over de histo-
cafégasten ontstaat een pittige discussie. sporters? rische gebouwen maar om de energetische lading van die
Prof. Wim Fias, neuropsycholoog (UGent) en een neuro- Twee experts, verbonden aan de Associatie Universiteit plaatsen in te voelen.
loog leiden in. Gent, geven een inleiding en openen daarna het publieks-
Moderator Joël De Ceulaer (Knack) leidt de discussie in debat. Jouw vragen, opmerkingen en meningen en die
goede banen. van de andere cafégasten leiden tot een pittige discussie.

Gratis toegang, vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. Knack-redacteur Joël De Ceulaer treedt op als moderator.
Een initiatief van de cel Wetenschapscommunicatie van de Inschrijven hoeft niet.
Associatie Universiteit Gent, met de steun van de Vlaamse
Regering (Wetenschapsinformatie en Innovatie). dinsdag 2 december 2008 (20u)
i.s.m. Howest, Associatie Universiteit Gent, VC Mozaïek Joël De Ceulaer
Voor meer info www.wetenschapscafewestvlaanderen.be gratis

34
NIEUW
Joël De Ceulaer Vormingplushuis Michiel Debel
vrij 26 sept 2008 (19u45) Baliestraat 58 zat 27 september 2008 (14u)
KORTRIJK Brugge KORTRIJK
Elektriciteit voor beginners. De elektrische huisinstallatie
Fietsherstel
Welnessbaden bij jou thuis
Ayurvedische lichaamsmassage
Ayurvedische hoofdmassage
Winterse krachtgevers                                                                     
De natuurlijke winterapotheek voor baby’s en kinderen
De natuurlijke huisapotheek
Klaarmaken voor de winter
Natuurlijke schoonheid
Leven volgens de seizoenen
Brunchen. Een trage maar lekkere start
Italiaans koken
Wokken. Interactieve kookworkshop
De natuurlijke keuken.
De plantaardige eiwitten
Herfstseizoenskookles
Een inleiding in de producten en hun mogelijkheden
Koken met minder bekende groenten
Kruidige desserts
Koelkast of medicijnkast? Eten doe je met je hoofd
Vegetarisch?
Voedselovergevoeligheid. Als je ziek wordt van gezonde voeding...
Mode-diëten
Suiker en zoet. Van voeding tot verslaving
Wijncursussen
Slaapschool: Beter leren slapen in 6 weken
Voetreflexologie. Het therapeutisch verhaal van de voeten
Shiatsu
Auw! Mijn rug!!
Ontdek en kies je eigen stijl
Binnenhuisinrichting en Feng Shui. Breng geluk in je eigen huis                                                        LEVENSSTIJL
Feestjuwelen maken. Creatief met zilver
Initiatie minibridge
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

De reeks ‘Doe het zelf en handig’ wil een eerstelijnshulp zijn bij alle kleine huishoudelijke klussen. Of het nu gaat om elektriciteit, 338
houtbewerking, tuinieren, fiets- of autoherstellingen … om het even. We zoeken eenvoudige oplossingen voor kleine ongemakken. Welnessbaden bij jou thuis
Concreet, met een directe verwijzing naar je alledaagse noden en praktisch.
Maak van je zelf een vakman of ontdek de handige Harry of Henriette in jezelf.

336 337
Elektriciteit voor beginners - Fietsherstel NIEUW Het is niet zo moeilijk om je eigen badkamer om te
toveren in een kuuroord.
de elektrische huisinstallatie Doe het zelf en handig In deze cursus bespreken we hoe je op een goede
Doe het zelf en handig manier een kruidenbad maakt en hoe je etherische
oliën aan een bad kan toevoegen. We bespreken ook
In een woning is er altijd wel iets dat gerepareerd moet In deze cursus fietsherstel leer je de basisknepen een aantal helende voet- en handbaden en we staan
worden. In plaats van een vakman te bellen kan je nu zelf van het fiets herstellen. Maar ook waar je op moet stil bij hoe je wisselbaden moet maken.
aan de slag. letten bij het regelmatige onderhoud, de aankoop van We maken een zakje badzout, badolie, badmelk en
Doel is om op een veilige manier zelf een aantal kleine een fiets of je houding op de fiets... komen aan bod. douche-gel.
elektrische problemen te verhelpen. Bert Galle, leraar Uiteraard worden de meest voorkomende technische
elektriciteit, maakt je in deze korte reeks wegwijs in mankementen behandeld: het vervangen van een
elektrische apparaten. Wat zijn de gevaren? Hoe zit een band of remblokjes, verlichting brandende houden,
elektrische huisinstallatie ineen? De verdeelkast, de irritante sleep- of wrijfgeluiden verhelpen.
bijhorende toestellen en de soorten lichtschakelingen, Patrick Plyson maakt je duidelijk wat je zelf kan
zijn geen raadsel meer na deze drie lessen. verhelpen en wat je best aan de vakman overlaat. Hij
Eerst krijg je de nodige theorie, en daarna de praktijk. Er is besteedt ook de nodige aandacht aan de samenstel-
uiteraard ook ruimte voor je vragen. ling van de basis gereedschapskit.
Natuurlijk kan je met al je vragen terecht bij hem,
Bert Galle is leraar elektriciteit zelfs na de cursus wanneer het sleutelen toch niet zo
onmiddellijk lukt.
36 Patrick Plyson werkt bij Velomobile in Roeselare.
NIEUW NIEUW
Bert Galle Patrick Plyson Isabelle De Grande
3 woe vanaf 12 november 2008 (19u) 2 vrij vanaf 17 oktober 2008 (14u) do 16 oktober 2008 (14u)
ROESELARE ROESELARE ROESELARE
LEVENSSTIJL

339 340
Ayurvedische lichaamsmassage Ayurvedische hoofdmassage

Tijdens deze cursus leren we de algemene ayurvedi- Iedere mens is uniek en heeft zijn eigen natuur. Meebrengen: matje, grote handdoek, dekentje, eventueel
sche lichaamsmassage of abhyanga; het hele lichaam Ayurveda probeert waar de elementen uit balans zijn kussentje, lunchpakket.
wordt overvloedig met warme, Indische kruidenolies geraakt deze weer te herstellen of, ze zorgt ervoor dat Zorg voor kortgeknipte nagels.
gemasseerd volgens specifieke bewegingen die de de balans blijft bestaan.
energie weer in balans brengen.
Na een korte inleiding in ayurveda gaan we direct Massage neemt in Ayurveda een zeer belangrijke
praktisch aan de slag, zodat iedereen na de vijf plaats in.
avonden anderen met deze ayurvedische massage kan
verwennen. In de cursus wordt voor de schouder-, hoofd- en
gezichtsmassage de brahmi-olie gebruikt. Die is goed
Meebrengen: matje, éénpersoons overtreklaken, 2 à 3 grote voor de mentale helderheid, geestelijke verruiming en
badhanddoeken, losse kledij, warme sokken of pantoffels en de zintuigen. Die olie verbetert ook de nachtrust en
schrijfgerief. de haargroei.

Na een korte inleiding over Ayurveda wordt een


i.s.m. CC Wevelgem demonstratie gegeven van een volledige hoofd- en
gezichtsmassage.

Per twee geef en ontvang je een gezichtsmassage met


brahmi-olie. Daarna gebeurt hetzelfde voor hoofd- en
schoudermassage.
37

Mireille Vanderstraeten Lucrèce Corneillie


5 vrij vanaf 7 november 2008 (19u30) ma 1 december 2008 (10u)
WEVELGEM (Gullegem) ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

341 342 343


Winterse krachtgevers  De natuurlijke winterapotheek voor De natuurlijke huisapotheek
baby’s en kinderen met kruiden en
aromatherapie   

Hoe kunnen we ons tegen allerhande winterkwa- We starten deze cursus met drie theorielessen. De Lichte hoofdpijn, een slapeloze nacht, een maag die
len wapenen? We starten met het versterken van laatste les wordt een praktijkles waarin we vier in de knoop ligt, een brandwonde,... handig toch als
de weerstand met natuurlijke middelen. Daarna bereidingen maken voor de allerkleinsten. In de je dan een middeltje in huis hebt.
overlopen we een aantal winteraandoeningen zoals theorielessen starten we met de bespreking van het In deze voordracht leer je op natuurlijke wijze je
verkoudheid, hoest, keelontsteking, … we bespreken juiste gebruik en dosering van kruiden en etherische eigen huisapotheek samen te stellen. We gebruiken
telkens de kruiden en etherische oliën die erbij kun- oliën bij baby’s en kinderen, … geen dure, ingewikkelde medicatie, maar middelen
nen gebruikt worden. Daarna bespreken we verschillende winterkwaaltjes waarmee iedereen onmiddellijk aan de slag kan.
De lessen doorweven we met tips en receptjes. met telkens de kruiden en etherische oliën die kunnen We stellen onze natuurlijke huisapotheek samen
gebruikt worden voor de kleintjes. om kleine kwaaltjes binnen het eigen gezin aan te
Isabelle De Grande is herboriste. We bespreken luchtwegen, keelaandoeningen, pakken.
neusverkoudheid, …
i.s.m. CC De Steiger Op het eind maken we vier bereidingen met de Els Pouseele is herboriste.
kruiden en etherische oliën die we in de theorieles-
sen besproken hebben. We maken een hoestsiroop,
neusdruppels, borstsmeersel en neuszalfje.

Isabelle De Grande is herboriste.

i.s.m. CC De Steiger

38

Isabelle De Grande Isabelle De Grande Els Pouseele


2 ma vanaf 6 oktober 2008 (13u30) 4 do vanaf 6 november 2008 (13u30) do 16 oktober 2008 (19u)
MENEN MENEN KORTRIJK
LEVENSSTIJL

344 345 346


Klaarmaken voor de winter Natuurlijke schoonheid Leven volgens de seizoenen (1)
Gure herfstdagen

De winter staat voor de deur en daarom willen we We leven in een wereld waarin lichaamsverzorging Gure herfstdagen laten ons lichaam om koestering
voorbereid zijn op zijn komst. In deze korte reeks belangrijk is. Toch weten we vaak niet wat we al- vragen.
leren we op een preventieve en curatieve manier hoe lemaal op ons lichaam smeren. We zijn vergeten hoe Dit is het eerste deel van de voordrachtenreeks ‘Leven
we de winter het best doorkomen. we ons lichaam het best kunnen reinigen zonder het volgens de natuur’. Nu de vogels naar het warme
In de eerste les gaan we om met allerlei winterkwa- te beschadigen. zuiden trekken, de pompoenen als paddestoelen
len, zowel inwendig als uitwendig. In deze voordracht leren we zowel theoretisch als uit de grond schieten en de noten naar beneden
In de tweede les maken we kennis met de oorkaarsen- praktisch enkele verzorgende kruiden kennen en tuimelen, bereiden we ons lichaam en onze geest
behandeling. Deze oeroude warmteremedie helpt ons maken we gebruik van draagoliën, etherische oliën en voor op herfst en winter. Luchtwegen en dikke darm
te zuiveren en te ontspannen. Verder kan het een hulp andere natuurlijke ingrediënten. komen nu extra onder druk te staan. Vele kwaaltjes
zijn bij allerlei hoofd- en halskwaaltjes als migraine, Aan de hand van recepten maken we een voetver- kunnen voorkomen worden door de juiste voeding en
een verkoudheid,... wenner, een scrub en een gelaatsmasker om mee te lichaamsverzorging.
Kortom na twee avonden ben je klaar voor de winter! nemen naar onze huisgenoten. Een namiddag vol voedings-, kruiden- en vele andere
verrassende tips om deze donkere periode door te
Els Pouseele is herboriste. Els Pouseele is herboriste. komen.

Meebrengen tweede les: matje, kussen, dekentje. Meebrengen: drie bokalen met deksel van ongeveer 250 ml Claudine Claeyé is herboriste.

i.s.m. DC De Zonnewijzer

39
NIEUW
Els Pouseele Els Pouseele Claudine Claeyé
2 di vanaf 25 november 2008 (19u) woe 3 december 2008 (14u) do 2 oktober 2008 (14u)
KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

347 348/349
Leven volgens de seizoenen (2) Brunchen NIEUW
Winter en feestdagen Een trage maar lekkere start

Winter en feestdagen: wie durft nog klagen? Leuk feestje gehad, lang in de tuin blijven hangen, de kids uithuizig? Of jullie genieten van een welverdiend pensioen
Tweede deel van de voordrachtenreeks ‘Leven volgens en hebben zalig de tijd om elke dag wat langer uit te slapen als je dat wenst? Niets is leuker dan lekker lang genieten
de natuur’. Dit is de periode waarin we ons lichaam en van het dons.
onze geest het meest onder druk zetten. De natuur is Daarna twijfel je tussen ontbijt en vol middagmaal. Een brunch is de ideale tussenformule om jezelf te verwennen
volledig in rust, maar wij willen feesten, feesten en … of je te laten verwennen. Noem het een laat ontbijt, of een licht middagbuffet… Koen Jooris zorgt alweer voor
nog eens feesten en dan met z’n allen naar de solden aangepaste originele recepten en hapjes om die schemerzone tussen ochtend en middag tot een waar feest te maken.
en de sneeuw... Je zou voor minder het noorden Lekker relaxed, zelfs met een glaasje champagne.
kwijtraken ! Probeer de recepten uit samen met Koen: kijken, doen en proeven in een vriendschappelijke sfeer.
We starten met een zoektocht naar ‘echte’ wintervoe-
ding. Onze nieren staan in deze periode volop onder i.s.m. CC Gildhof
spanning en onze gewrichten kreunen onder de koude
en de vochtigheid.
Ook deze namiddag worden eenvoudige voedings-,
kruiden- en vele verrassende tips gegeven om fris
naar de lente toe te gaan.
Claudine Claeyé is herboriste.

40 348 Cursus 1 349 Cursus 2


NIEUW
Claudine Claeyé Koen Jooris Koen Jooris
do 11 december 2008 (14u) 2 do vanaf 18 september 2008 (16u) 2 do vanaf 18 september 2008 (19u30)
KORTRIJK TIELT TIELT
LEVENSSTIJL

350/351/352/353 354/355/356 357


Italiaans koken Wokken De natuurlijke keuken
interactieve kookworkshop De plantaardige eiwitten

Oeroude recepten van “la mama mia” in een fris De Oosterse keuken heeft ons het gebruik van de De diverse plantaardige eiwitten, hun afgeleide
kleedje, met weinig maar verse ingrediënten; lik- wokpan geleerd. Wokken is een manier om snel en producten en hun werking zijn een interessant en
kebaardende creaties maken die in een handomdraai gezond te koken met een minimaal verlies aan smaak. boeiend thema om in deze tweedelige reeks eens
in je bord belanden.  Het enige werk bestaat erin alle ingrediënten vooraf van naderbij te bekijken. We gaan wat dieper in op
Interactieve workshops: eigentijds, vlot en met veel goed schoon te maken en fijn te snijden in reepjes, de melkzuurfermentatie, een proces dat regelmatig
productinformatie, bijpassende wijntjes, de zintuigen blokjes of snippers. Het wokken zelf mag niet langer toegepast wordt op verschillende voedingsmiddelen
in beroering! De Italiaanse keuken blijft verrassen. dan 6 tot 8 minuten duren, want de groenten moeten waaronder ook enkele plantaardige eiwitten.
nog knapperig blijven. In de tweede praktijkles leren we deze producten
i.s.m. CC het Spoor In een wok bereid je soep, voorgerecht, hoofdgerecht smaakvol en evenwichtig bereiden. Deze bereidingen
350 Reeks 1 en dessert. Buiten de meest vertrouwde bereidings- en hun bereidingswijzen zijn zo opgesteld dat ze een-
4 ma vanaf 29 september 2008 (19u) wijze nl. het roerbakken wordt een wok ook gebruikt voudig te integreren zijn in de huishoudelijke keuken.
351 Reeks 2 om te stoven, stomen of te frituren. Deze korte reeks is geschikt voor beginners en voor
4 ma vanaf 17 november 2008 (19u) mensen die al wat thuis zijn in de natuurlijke keuken.
HARELBEKE i.s.m. De Schakel
354 Reeks 1 Peter Vandermeersch is kok.
i.s.m. CC De Spil 4 di vanaf 30 september 2008 (14u)
352 Reeks 1 355 Reeks 2 www.dezonnekeuken.be
3 woe vanaf 12 november 2008 (13u) 4 di vanaf 30 september 2008 (19u)
353 Reeks 2 356 Reeks 3
3 woe vanaf 12 november 2008 (19u) 4 woe vanaf 1 oktober 2008 (19u)
ROESELARE WAREGEM
41

Koen Jooris Koen Jooris Peter Vandermeersch


2 woe vanaf 8 oktober 2008 (20u) op 15 oktober (19u) !!!
ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

358 359 360


De natuurlijke keuken Week van de smaak Week van de smaak
Herfstseizoenskookles De natuurlijke keuken De natuurlijke keuken
Een inleiding in de producten en hun Koken met minder bekende groenten
mogelijkheden

Je gaat in deze seizoenskookles zelf aan de slag met Je leert in deze lesdag de basisingrediënten en Je gaat in deze les zelf aan de slag met enkele
de talrijke herfstgroenten en vruchten van de nieuwe begrippen van de natuurlijke, vegetarische keuken minder bekende seizoensgroenten en hun mogelijke
oogst en hun specifieke bereidingswijzen. Je helpt wat beter kennen en gebruiken. Je raakt beter ver- bereidingswijzen. Je helpt mee om een waaier aan
een soep, een volledig vegetarisch menu en een trouwd met de diverse voedingsmiddelen zoals o.a. groentebereidingen op een smaakvolle en even-
dessert op een smaakvolle en evenwichtige manier volkorengranen, minder bekende seizoensgroenten, wichtige manier klaar te maken. Je leert de diverse
klaar te maken. Je leert de diverse ingrediënten beter de plantaardige eiwitten en vetten, de kruiden, de groenten en ingrediënten beter kennen en gebruiken
kennen en gebruiken en je leert ook waarom je ze noten en de zaden. Daarnaast leer je deze producten en ook waarom je ze gebruikt.
gebruikt. De bereidingen en bereidingswijzen zijn ook smaakvol en evenwichtig bereiden. Naast het klaarmaken en degusteren van de bereidin-
eenvoudig te integreren in de dagelijkse keuken. ’s Morgens ga je zelf met deze producten aan de slag, gen gaan we ook wat dieper in op de samenhang van
Naast het bereiden van een maaltijd is er ook altijd daarna gaan we ze samen degusteren. Na de middag mens en groente. Deze activiteit is geschikt voor alle
een aspect van de natuurlijke keuken waar we wat bekijken we de diverse voedingsmiddelen en is er geïnteresseerden in de natuurlijke keuken.
dieper op ingaan. ook een rondleiding voorzien in de vlakbij gelegen De bereidingen en hun bereidingswijzen zijn eenvou-
Deze activiteit is geschikt zowel voor beginners als natuurwinkel en serres. dig te integreren in de huishoudelijke keuken.
voor wie al wat thuis is in de natuurlijke keuken. De recepten en bereidingen zijn zo opgesteld dat ze
De volledige maaltijd met bio-ingrediënten is in de eenvoudig te integreren zijn in de huishoudelijke
prijs begrepen. keuken. Deze cursus is gericht naar alle geïnteresseer-
den in de natuurlijke keuken.
Peter Vandermeersch is kok. Peter Vandermeersch is kok. Peter Vandermeersch is kok.
Meebrengen: keukenschort, schilmesje en snijplank. Meebrengen: keukenschort, schilmesje, snijplank. Meebrengen: keukenschort, schilmesje en snijplank.
42 www.dezonnekeuken.be www.dezonnekeuken.be www.dezonnekeuken.be

Peter Vandermeersch Peter Vandermeersch Peter Vandermeersch


woe 5 november 2008 (19u) do 13 november 2008 (10u) woe 19 november 2008 (19u)
ROESELARE ROESELARE ROESELARE
LEVENSSTIJL

361 362 363


Kruidige desserts Koelkast of medicijnkast? Vegetarisch?
Eten doe je met je hoofd

In deze voordracht leer je hoe je mensen kan verras- Cholesterolverlagende margarine, een drankje voor Meer en meer mensen zijn vandaag gewonnen voor
sen met een dessert gemaakt van kruiden en eetbare een goede darmwerking, yoghurt voor een mooie vegetarisch eten. Dat staat immers niet langer gelijk
bloemen. We maken kennis met de basisprincipes huid, … De laatste jaren is er veel veranderd aan aan bonenprutjes, zeewier en een droge rauw-
om kruidenthee en vruchtendranken te bereiden. We de manier waarop we met voeding omgaan. Een kostsalade! Vandaag zijn er eindeloos veel lekkere
maken samen allerlei desserts, zoals lavendelkoekjes, aspect hiervan is dat onze voeding steeds meer is vegetarische kookboeken, restaurants en producten
lindebloesempudding, duindoornmousse, zoete gemedicaliseerd. en ingrediënten uit alle landen, die van de vleesloze
sauzen,... Na deze voordracht ben je in staat om je In deze lezing zoomt Annie Hoogstoel in op deze keuken een heel smakelijk gebeuren maken.
vrienden en familie te tonen hoe desserts ook nét iets trend. Wat zijn functionele voedingsmiddelen en In deze voordracht kom je meer te weten over de
anders kunnen zijn. voedingssupplementen? Wat te denken van al die verschillende motivaties om (meer) vegetarisch te
gezondheidsbeweringen in reclame en op verpak- eten, van gezondheid tot dierenwelzijn, en ontdek
i.s.m. CC Wevelgem kingen? Hebben we deze voedingsmiddelen met een je hoe je zelf op een gezonde en smakelijke manier
gezondheidsbonus nodig? … vegetarisch kan eten.
Annie Hoogstoel maakte deze lezing voor De Tobias Lenaerts werkt voor EVA, Ethisch, Vegetarisch
Maakbare Mens vzw in het kader van de campagne Alternatief, een organisatie voor de verspreiding van
‘Koelkast of Medicijnkast?’ over de medicalisering van het vegetarisme, de geschiedenis, doelstellingen en
onze voeding. werkwijze.
De Maakbare Mens is een kritische beweging voor
bio-ethiek. www.vegetarisme.be

www.demaakbaremens.org

43
NIEUW NIEUW
Els Pouseele Annie Hoogstoel Tobias Lenaerts
dinsdag 16 december 2008 (19u) do 16 oktober 2008 (19u) do 6 november 2008 (19u)
WEVELGEM (Gullegem) ROESELARE ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

364 365
INGEKADERD INGEKADERD
INGEKADERD VOEDING Voedselovergevoeligheid Mode-diëten
Ingekaderd bundelt elk kwartaal een drietal lezingen. Als je ziek wordt van gezonde voeding.
Actuele vraagstukken en belangrijke gebeurtenissen,
nieuwe tendensen waar je mee te maken krijgt en die Wie frequent te kampen heeft met hoofdpijn, huiduit- Het begon met Montignac. Ook diëten zijn aan mode
vragen oproepen en die je … graag ‘ge-kaderd’ of slag, hoestbuien, chronische neus-, keel-, oorklach- onderhevig.
misschien ‘her-kaderd’ wilt zien … ten, spier- en gewrichtspijn, diarree of obstipatie, Momenteel zijn ‘low carb’–diëten, proteïnediëten
Elke derde dinsdagnamiddag van de maand kan allergieën of aanslepende vermoeidheid, maakt kans populair. Andere aandachtstrekkers zijn onder meer
je komen luisteren en van gedachten wisselen over
dat de dieperliggende oorzaak voedselovergevoelig- het ‘Zone’–, het bloedgroep– en het soepdieet.
thema’s die ons leven rechtstreeks of onrechtstreeks
beïnvloeden. heid is. Dit betekent dat alledaagse voedingsmiddelen Modediëten zijn populair, maar vaak gebaseerd op
We nodigen een deskundige uit en wisselen daarna deze reacties uitlokken zonder dat je je daar bewust verkeerde of eenzijdig geïnterpreteerde gegevens.
van mening en delen ervaringen. van bent. Kenmerken van deze diëten:
In deze reeks ‘kaderstukken’ (oktober - december) zijn Volgende zaken komen aan bod. - Sommige druisen zodanig in tegen onze voedings-
nieuwe tendensen in de voeding de rode draad. Onze - Oorzaken van voedselovergevoeligheid. gewoonten, dat ze niet vol te houden zijn.
voeding staat de voorbije jaren ter discussie. Eten we - Hoe ontdekken op welke voeding je reageert? - Zodra je stopt met zo’n dieetkuur, verval je terug in
wel wat we moeten eten? Wat verdraagt ons lichaam?
Wat met de hype rond allerlei diëten? En, vullen we - Mogelijk behandelingen. oude eet– en leefgewoonten en kom je snel weer
ons niet te veel met zoethoudertjes ….? bij in gewicht.
Deze lezing is een aanrader voor personen met - Wie volhoudt, riskeert voedingstekorten ten
chronische klachten waarvoor geen directe oorzaak gevolge van al te rigide voedingsregels.
gevonden wordt. Ook voor iedereen die geïnteres- Bieke Vandendriessche is diëtiste van het Obesitas-
seerd is in voeding en gezondheid belooft het een centrum. Ze toont hoe een gezond vermagerings-
boeiende namiddag te worden. plan naast gewichtsverlies, ook gezondheidswinst
opleveren. De beste behandeling tegen overgewicht is
de preventie ervan door een evenwichtige en gevari-
44 eerde voeding en voldoende lichaamsbeweging.
NIEUW
Ruth Lauwaert Bieke Vandendriessche
di 21 oktober 2008 (14u) di 18 november 2008 (14u)
ROESELARE ROESELARE
LEVENSSTIJL

366 367/368
INGEKADERD De noordelijke wijngebieden van
Suiker en zoet Frankrijk
Van voeding tot verslaving het ontdekken waard

Van suikerriet tot .... een reis door de tijd. Gevolgd 1. De Loire en lekkere wijn. Elke wijn die we proeven heeft een
door de ‘zoete’-test. Wat doen suikers en zoetmid- De Loirevallei, hier kan je leven als ‘God in Frankrijk’. verhaal en de avond is doorspekt met gastronomische
delen met ons lichaam ? Wanneer zijn we verslaafd Je eet er de beste (geiten)kazen, zoetwatervissen, en culturele tips.
aan suiker ? oesters, rillettes en in het najaar veel wild met
Wat zijn lightproducten ? Wat is de glycemische index ? aangepaste wijnen, veel verse groenten en lekker i.s.m. CC het Spoor
Een kleine greep uit de onderwerpen die deze middag fruit. We maken kennis met de vele soorten wijn die
besproken worden. dit gebied rijk is.
En natuurlijk wordt er geproefd...
2. De Bourgogne
Claudine Claeyé is herboriste. Is er een naam in de wijnwereld die meer tot de ver-
367 Reeks 1
beelding spreekt dan Bourgogne?Je treft er een zee 3 ma vanaf 29 september 2008 (19u)
van wijngaarden, waarvan sommige ommuurde ‘clos’
zijn. We maken kennis met kleine en grote huizen, elk 368 Reeks 2
met een eigen persoonlijkheid. 3 do vanaf 6 november 2008 (19u)

3. De Elzas
Langs de wijnroute van de Alsace, die dwars door
het smalle wijngebied loopt, liggen de wijngaarden
als een lappendeken in het landschap. Eeuwenoude
dorpjes, wijnhuizen met generaties lange tradities
45

Claudine Claeyé Gido Van Imschoot


di 16 december 2008 (14u) HARELBEKE
ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

369 370 371


Tour de France van de Wijnen                Initiatie wijnproeven Slaapschool:
Het leerproces Beter leren slapen in 6 weken

Voor wie al een basiscursus wijnproeven heeft Witte wijn van blauwe druiven? Bubbeltjes in je glas? Deze cursus is gebaseerd op de principes van ‘mind-
gevolgd, gaan we nu in op de belangrijkste druiven Toch een glaasje zoet … fulness’, waarbij we leren omgaan met slaaprovende
per wijnstreek. We proeven de klassieke witte en rode In een no-nonsense-initiatie van drie avonden leer je factoren zoals stress, piekeren, negatieve gedachten
wijnen uit de Loire en het Zuiden van Frankrijk.  de techniek aan om de kwaliteiten en gebreken van en gevoelens. De rode draad is de zoektocht naar
Het technische aspect van de wijn komt aan bod, een wijn te ontdekken! Ook de typische wijntermi- innerlijke rust, het belangrijkste aspect om tot een
zoals kleurschakering, aroma’s leren onderscheiden, nologie wordt je eigen. Na de cursus zal je het nooit goede nachtrust te komen. Verder staan we stil bij
smaakbepalingen, degustatiefiche invullen en meer hebben over witte of rode wijn maar over de rol van voeding, bioritme, medicatie en kruiden.
beoordelen van wijn. Welke factoren bepalen de strogeel of goud, robijn of kers… Het theoretisch inzicht wordt voortdurend gekop-
kwaliteit van een wijn, het verschil tussen een goede Er is geen voorkennis nodig. Iedereen kan opgeleid peld aan praktische oefeningen zoals ademhaling en
en een grote wijn, hoe leest men een etiket, zorg van worden tot een goede proever. meditatievormen.
de wijnbouwer, enz...  Aan de hand van een degustatiefiche worden de
Per lesavond worden er minimaal  zes wijnen gede- verschillende kenmerken van de wijn besproken, i.s.m. CC Wevelgem
gusteerd. getoetst aan de typiciteit en gelinkt naar de gastrono-
Er wordt op een dynamische, actieve en visuele mie! Hierbij zal je smaken ontdekken als boter, fruit,
manier lesgegeven, met power point presentatie. kruiden, hout, bloemen, aarde, gras,…
Luc Devos is Maître Sommelier du Vin de France ‘Grande 1. Witte wijnen (droge en zoete)
Distinction’ (Sopexa). 2. Rode wijnen (wat is tannine?)
3. Schuimwijn en champagne (het bereidingsproces)
Meebrengen. zes wijnglazen (afnortype = tulpvormig). + port
Ronny Debaere is gediplomeerd sommelier.
i.s.m. CC De Steiger
46 i.s.m. CC De Schakel

Luc Devos Ronny Debaere Frank Desmet


4 vrij vanaf 10 oktober 2008 (19u30) 3 ma vanaf 17 november 2008 (19u30) 5 di vanaf 30 sept 2008 (19u)
MENEN WAREGEM WEVELGEM (GULLEGEM)
LEVENSSTIJL

372 373 374


Voetreflexologie Shiatsu Auw! Mijn rug!!
Het therapeutisch verhaal van de voeten

Onze voeten dragen ons, ze brengen ons in contact “The heart of Shiatsu is like a mother’s heart. Frank Desmet is als kinesitherapeut en osteopaat
met Moeder Aarde. Tevens zijn ze de eerlijke vertalers  Pressing the human body stimulates the source of life.” ook thuis in de wereld van geestelijke gezondheid
van klachten, spanningen en onevenwichten in ons (Tokujiro Namikoshi) en mindfulness. Vele rugklachten hebben een puur
lichaam. Empirisch heeft men vastgesteld dat ons Shiatsu of drukpuntmassage is een eeuwenoude oosterse lichamelijke oorzaak, maar ons stressvol bestaan
lichaam geprojecteerd ligt in zones, o.a. in onze vorm van massage waarbij we via druk op het lichaam heeft zeker een sterke invloed op de spil van ons
voeten. Voetreflexologie biedt de mogelijkheid om proberen meer evenwicht te bekomen en de zelfgenezen- lichaam en kan bestaande rugklachten verzwaren of
op een veilige manier stoornissen op te sporen en de de kracht van ons lichaam herstellen. Shiatsu bevordert nieuwe veroorzaken.
nodige therapeutische impulsen te sturen naar de en stimuleert onze vitale lichaamsfuncties en versterkt Hoe ontstaat rugpijn en hoe kunnen we ermee
organen, weefsels en systemen. Zo kan het zelfregule- de verbinding tussen lichaam en geest. Shiatsu laat onze omgaan? Hoe kunnen angst, stress en spanningen
rende genezingsmechanisme zijn helende werk in ons energie beter stromen door de meridianen (energie- soms uitmonden in pijn? We benaderen het lichaam
verrichten. Voetreflexologie kan zelfstandig gebruikt kanalen) en werkt op alle vlakken: fysiek, emotioneel, met welbewuste aandacht en voeren heel aandachtig
worden en aanvullend met andere energetische mentaal en spiritueel. Het is vooral geschikt bij stress en een aantal oefeningen uit. De nadruk ligt vooral op
therapieën. spanningen en daaruit voortkomende problemen zoals het voelen en niet op het presteren. We leren ook
Naast de theorie komt de praktijk (op elkaars voeten) slapeloosheid, spijsverteringsproblemen, blokkeringen, constructief omgaan met stress, onmacht en het
aan bod. Ook informatie uit andere alternatieve the- hoofd-, nek- en rugpijn, ... We leren een ontspannende pijngevoel op zich.
rapieën (zuur/base–evenwicht, vijf–elementenleer, basisbehandeling uitvoeren en we eigenen ons een mas- Bovendien trakteert Frank ons op een flink aantal tips
toegepaste kinesiologie …) wordt aangereikt, zo sagevorm toe om op onszelf toe te passen. Daarbij wordt om onze rug te sparen in onze dagelijkse bezigheden.
ontstaat een ruimer inzicht in ons functioneren. ook achtergrondinformatie en de filosofie van Shiatsu Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.
meegegeven. Voorkennis is niet nodig. Een leerzame en nuttige cursus voor talrijke mensen
Meebrengen: een warm deken, losse kledij. met een rugprobleem of hun vrienden en verwanten.
i.s.m. CC Gildhof i.s.m. CC Gildhof 47

Cis Decock Benny Demeulenaere Frank Desmet


8 do vanaf 2 oktober 2008 (19u30) 8 ma vanaf 6 oktober 2008 (19u30) 5 di vanaf 18 november 2008 (20u)
KORTRIJK (HEULE) TIELT TIELT
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

375/376/377 378 379


Ontdek en kies je eigen stijl Binnenhuisinrichting en Feng Shui Feestjuwelen maken
Breng geluk in je eigen huis  creatief met zilver

De bedoeling van deze cursus is je te helpen bij het ‘Feng Shui’ betekent letterlijk ‘wind en water’ . Ontwerp zelf je ketting en oorhangers en je kan
ontwikkelen van een eigen stijl om je persoonlijke De leer van Feng Shui bestudeert hoe de kosmische ener- stralend de overgang tussen oud en nieuw vieren.
uitstraling te vergroten. Dit gebeurt voornamelijk door gie, de ‘Ch’i’, beheerst, bevorderd en benut kan worden Tijdens deze vijfdelige cursus starten we vanuit het
harmonieuzer te leren omgaan met de kleuren van make- voor het welzijn van de mens en zijn omgeving. Door het ontwerp, dat we stap per stap realiseren. We staan stil
up, kledij en accessoires. Op basis van een kleuranalyse, bepalen van de juiste plaats en oriëntatie van de woning, bij materiaalkeuze, kleur, draagbaarheid en fashion.
een analyse van de structuur van het gelaat en de opbouw de inrichting, de kleur en de tuinaanleg ontstaat er een Het juweel wordt een combinatie van zilverdraad,
van het lichaam verken je zelfstandig je eigen uiterlijke harmonie tussen het universum, de natuur, de woning en edelstenen, zoetwaterparels, glasparels, natuurlijke
persoonlijkheid. Nadat je jouw eigen positieve trekken de mens. Het doel van Feng Shui is op zoek te gaan naar materialen, recyclagemateriaal, pluimen (of Swarovs-
hebt ontdekt, worden basistechnieken aangeleerd harmonie tussen Yin en Yang,  Op het programma staan kikristallen, mits bijbetaling).
om deze te benadrukken. Veel praktische tips over het onder meer: de filosofie van wonen en leven volgens het
verkrijgen van optische effecten en camouflagetechnieken Oosterse denken (taoïsme), zoeken naar de kracht van René Flores is zilver- en goudsmid.
worden aangeleerd. Algemene toelichtingen en tips, een woning; vergelijken van, en het verband zien tussen
alsook bepaalde besprekingen (vb. miskopen) gebeuren in diverse culturen, effecten en toepassingen in het interieur www.biscara.com
groep. De cursisten worden tijdens de analyses individueel om een harmonieuze inrichting en kleurkeuze te bereiken
begeleid. Dit stimuleert de creatieve zoektocht. (volgens Oosters en Westers denken), de zorg om de onge- i.s.m. CC De Schakel
hinderde en vloeiende doorstroming (Ch’i) in de inrichting
375 Cursus 1 376 Cursus 2
van woning en tuin.
i.s.m. CC De Steiger i.s.m. GC Spikkerelle
Eng Hian Lo is interieurarchitect en Feng Shui-adviseur en
Iris Arickx Iris Arickx
auteur van ‘Bouwen en Wonen volgens Feng Shui’ en ‘Breng
2 di + 1 woe vanaf 3 do vanaf 25 september 2008
geluk in je eigen huis’.
23 september 2008 (19u) (13u)
48 MENEN
i.s.m. CC De Steiger
AVELGEM

377 Cursus 3
NIEUW
ma 17 november 2008 (19u) René Flores
Iris Arickx Eng Hian Lo 5 di vanaf 18 november 2008 (19u30)
3 di vanaf 18 november 2008 (9u) MENEN WAREGEM
KORTRIJK (HEULE)
LEVENSSTIJL

380
Initiatie minibridge
Bridge is ontstaan uit het gekende ‘Whist’. Het is een
kaartspel dat je speelt met 52 kaarten en 4 spelers
die paarsgewijze aan elkaar gekoppeld zijn. Het spel
bestaat uit twee delen: het bieden (waar je met een
‘contract’ het aantal slagen voorspelt) en het spelen
(om het contract te realiseren).
Bridge is een creatieve denksport. De factoren geluk
of pech worden hierbij geëlimineerd. Het komt erop
aan met de gekregen kaarten beter te doen dan de te-
genstander. Bovendien is Bridge wereldwijd verspreid
en uniform gereglementeerd. Waar je ook plaats
neemt aan de bridgetafel, overal worden dezelfde
regels gehanteerd.
Om Bridge op een goede manier te spelen en inzicht
te krijgen in de reglementen is er dus een zeker
inzicht nodig. Vandaar dat er initiatielessen nodig zijn
om dit spel te leren.
Deze basisreeks bestaat uit 10 lessen waarbij je
telkens een kwartiertje uitleg krijgt. Daarna krijg je
telkens anderhalf uur de tijd om kaartervaring op te
doen. Je moet wel een minimaal kaartinzicht hebben
om deze cursus te volgen. Je moet nl. kunnen ‘bien’ of
‘manillen’.

i.s.m. CC De Schakel
49
NIEUW
Guy Decock
10 do vanaf 25 september 2008 (14u)
WAREGEM
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

XXX-tra L-eren Vormingplus zoekt naar nieuwe methoden om te leren en exploreert hoe we kunnen ‘leren in de context’. Niet iedereen is immers gediend met een klassiek
cursuslokaal. We werken projecten uit op maat, in samenspraak met bestaande groepen. Groepen die de weg niet vinden naar het ‘reguliere’ aanbod of groe-
pen met specifieke leervragen of met een nood aan aangepaste methodieken. Zoekt jouw groep een vormingsaanbod op maat, neem dan contact op, wellicht
kunnen we je verder helpen, 056/260 600 of via vorming@vormingplus.be .
Deze XXX-L houdt ook de vinger aan de pols van het projectwerk binnen Vormingplus. Wat is er geweest, waar wordt momenteel aan gewerkt en wat staat nu
in de steigers en … ander nieuws van het Vormingplusfront?

Kruidenproject ’t Koeterke
’t Koeterke is een initiatief van CAW Midden West-Vlaanderen, in Izegem.
In dit inloopcentrum voor mensen in armoede organiseerde Vormingplus in het voorjaar een kruidenproject. Drie sessies vonden plaats in Biohoeve De Lochting (Izegem),
waardoor de deelnemers meteen ook kennis konden maken met deze biologische boerderij.
Een herboriste van De Lochting nam de deelnemers mee in de wereld van de kruiden. Vanaf het planten, zaaien,
kweken in de keuken, op de vensterbank of in de tuin, over het (veilig) gebruik in de keuken om gerechten gezonder
en lekkerder te maken tot het (veilig) gebruik in lichaamsverzorging, alles kwam aan bod.
De nadruk lag daarbij op het gezond, makkelijk, goedkoop, praktisch én leuk omgaan met kruiden.
Uitgangspunt was steeds de interesses en capaciteiten van de deelnemers. Uiteindelijk brachten de vormingssessies
niet alleen nieuwe kennis (over kruiden) bij maar werd ook gewerkt naar een positief zelfbeeld. Persoonsgerichte
vorming en kennis over de materie gingen hand in hand.
Bijzonder was het publieksmoment. Tijdens een kruidenreceptie, aangeboden en verzorgd door de deelnemers,
voerden ze zelf het woord.
Niets dan glunderende gezichten bij organisatoren en deelnemers en tevredenheid bij de sponsors.
Dit project heeft bovendien bijgedragen tot contacten tussen verschillende instanties uit Izegem om vorming voor
deze doelgroep mogelijk en bereikbaar te maken.
50 Rie Vanduren
rie.vanduren@vormingplus.be
056/260 607
Visionairen Benjamin Verdonck
Van Henri Storck tot Raoul Servais
Kinderboeken anders bekeken
Expo 58. Tussen spanning en ontspanning
Een stamboom, hoe begin ik eraan?
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn huis?
Theater en Waanzin. Gespreksavond
8 x Kortrijk (1) Gevels als getuigen
Sprekende zerken op het Vlaamse Père Lachaise. Uitstap Schoonselhof.
Galerietour in Antwerpen
Bezoek aan de Bijloke + Optreden Brussels Jazz Orchestra

KUNST &
Atelierbezoek Tjok Dessauvage
Magritte en het surrealisme
Matisse, Pollock, Rauschenberg en Richter
De betoverende taal van de romantische muziek. Schubert vertelt
Wolfgang intiem. Mozarts kamermuziek opnieuw ontdekt

CULTUUR
Meesterlijke middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Keizer Karel (800-1550)
De orde van de tempeliers
Van Lucy tot de Homo sapiens. De mens in de prehistorie
Het terracottaleger van Qin Shihuangdi. De oorsprong van het Chinese keizerrijk
Zuid-India. Een trip langs uitersten
Figuren boetseren
Gospel & Soul. A capella workshop
Kalligrafie module 2
Kalligrafie module 1
Kalligrafie module 2 bis
Illustreren. Tweedaagse initiatiecursus
Observerend tekenen KUNST & CULTUUR
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

381 382 304


Benjamin Verdonck Van Henri Storck tot Raoul Servais Kinderboeken anders bekeken
Visionairen Lezing met filmfragmenten

Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Voor de, in Oostende geboren, cineasten Storck en Servais Het aanbod aan Nederlandstalige kinderboeken is
en CC De Spil slaan de handen in elkaar voor de geldt dat zij wereldvermaard zijn geworden voor de bijzonder groot en gevarieerd. Daardoor zitten we in een
lezingenreeks ‘Visionairen’. We nodigen tien vormgeving en techniek die zij hebben ontwikkeld. luxepositie, maar het betekent ook dat we soms door de
persoonlijkheden uit die elk vanuit hun vakgebied Beiden bewandelden totaal verschillende wegen en bomen het bos niet meer zien. Eerst gaan we dieper op
onze samenleving anno 2030 zullen schetsen. blonken daarin uit. Henri Storck geldt internationaal als het aanbod in. We bekijken de boeken per leeftijdscate-
Benjamin Verdonck studeert op 1 april 1995 af aan het de grootmeester van de documentaire film, Raoul Servais gorie (het voorleesaanbod, de boeken voor peuters en
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen als een pionier van de animatiefilm. Desondanks is er wel kleuters, eerste lezers en kinderen met leer- of leesstoor-
afdeling Podiumkunsten (Dora Van der Groen). Speelde degelijk sprake van overeenkomsten, vooral dan wat de nissen). We geven praktische tips om nét dat ene boek te
bij o.a. De Roovers, Dood Paard en Lampe. Verdonck zoekt thematiek betreft. De Noordzee als inspiratiebron, sociale kiezen dat bij jouw (klein)kind past. Daarnaast bekijken
als acteur en theatermaker vaak de openbare ruimte op bewogenheid en een gemeenschappelijke bewondering we ook hoe de functies van jeugdliteratuur door de tijd
en onderzoekt wat kunst daarin kan betekenen. Hij deed voor de schilder Paul Delvaux zijn in films van beide heen zijn geëvolueerd. Aan de hand van voorbeelden en
dat met ‘Bara/ke 2000’, een boomhut op het Baraplein cineasten terug te vinden, zij het in een geheel andere citaten nemen we de verschillende genres onder de loep:
in Brussel of met ‘hirondelle/dooi vogeltje/the great vormgeving. sprookjes, realistische verhalen, phantasy of thrillers.
swallow’, een vogelnest op 32 meter hoogte tegen het Dr. Luc Deneulin is wetenschappelijk medewerker vak- Je krijgt praktisch voorleesadvies, maar ook een pak
administratief centrum van de stad Brussel. Dezelfde groep Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB suggesties om met kinderboeken iets meer te gaan dan
combinatie van eenvoud, precisie en fantasie neemt Dr. Luc Deneulin en prof. dr. Johan Swinnen (VUB) deden alleen voorlezen. We besteden aandacht aan het praten
Verdonck mee op de scène. ‘313/Misschien wisten zij alles’, onderzoek naar het werk van beide cineasten en werkten over kinderboeken, de ideale voorlees- of vertelsituatie,
‘WEWILLLIVESTORM’ en ‘Nine Finger’ (met Alain Platel en samen aan publicaties ‘Henri Storck Memoreren’ en ‘Raoul het dramatiseren van kinderboeken, voorbereidende
Fumiyo Ikeda) zijn daarvan recente staaltjes. ‘Nine Finger’ Servais, de tovenaar van Oostende’ activiteiten en spelletjes achteraf.
stond op het festival van Avignon 2007. In 2008 staat hij i.s.m. Bibliotheek Wevelgem
er met ‘WEWILLLIVESTORM’. i.s.m. UPV-Kern Kortrijk en VC Mozaïek www.tinemortier.be
52 i.s.m. CC De Spil - www.benjamin-verdonck.be www.wevelgem.be/bibliotheek

Benjamin Verdonck Luc Deneulin Tine Mortier


ma 22 december 2008 (20u30) di 14 oktober 2008 (14u30) 2 do vanaf 16 oktober 2008 (19u30)
ROESELARE KORTRIJK WEVELGEM
KUNST & CULTUUR

261 383 384


Expo 58 Een stamboom, hoe begin ik eraan? Hoe schrijf ik de geschiedenis van
Tussen spanning en ontspanning mijn huis?

Het centrale thema van deze lezing is spanning (koude Op zoek gaan naar je eigen geschiedenis is erg fasci- Hoe zag je woning er vroeger uit? Welke verbou-
oorlog, wapenwedloop, dekolonisatie, communau- nerend. Op deze boeiende reis kom je te weten wie je wingen gebeurden er in al die jaren? Wie woonde
taire spanningen, schoolstrijd,…) versus ontspanning (over)grootouders waren, waar ze woonden, wat ze vroeger in je huis en hoe zag de omgeving eruit? Deze
(vreedzame coëxistentie, Kennedy, maar ook letterlijk, deden. Voor je het weet, verzeil je eeuwen terug, op introductie in huizenonderzoek is bedoeld voor al wie
toegenomen vrije tijd en materiële welvaart). plaatsen waar je nog nooit van hoorde, maar waar je geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn huis. En
De lezing maakt drie bewegingen: roots blijken te liggen. Je geeft jezelf langzamerhand niet alleen dat… Huizenonderzoek gaat verder dan
1. De internationale context. een plaats in de geschiedenis. de geschiedenis van een woning. Het legt ook het
Spanning en détente van 1945 naar 1958. Over het Maar hoe begin je aan zo’n onderzoek? Welke bron- verleden van een straat, wijk, buurt of dorp bloot.
Handvest van de Verenigde Naties, het IJzeren Gordijn, nen kan je raadplegen? Is het internet een handig Jan D’Hondt, één van de drijvende krachten achter
het Marshall-plan, het Noord-Atlantisch Verdrag, hulpmiddel? Hoe ontcijfer je oude familiedocumenten huizenonderzoek in Brugge, geeft tekst en uitleg over
de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en geschriften? deze recente historische discipline.
en Staal,  het Warschaupact, de Hongaarse opstand, Wilfried Devoldere, specialist in familiegeschiedenis, Willy Vallaey, stadsarchivaris in Roeselare, laat bron-
crisis rond Suez-kanaal, de Spoetnik, de ‘Grote Sprong introduceert je in de genealogie. nen uit het stadsarchief zien die kunnen helpen bij de
Voorwaarts’ in China, … zoektocht naar de geschiedenis van je huis.
2. De Belgische context. i.s.m. Erfgoedcel TERF
De koningskwestie, de schoolstrijd en Kongo. i.s.m. Erfgoedcel TERF
3. De expo ’58.
Een verhaal van hoop en geloof in de vooruitgang.
Manuel Duran is medewerker van het Vlaams Steunpunt Bui-
tenlands Beleid en is o.m. gespecialiseerd in De Koude Oorlog.
i.s.m. Ergoedcel Kortrijk
www.erfgoedcelkortrijk.be 53
NIEUW NIEUW
Wilfried Devoldere Jan D’Hondt en Willy Vallaey
Manuel Duran
di 4 november 2008 (20u) di 18 november 2008 (20u)
do 25 september 2008 (20u)
ROESELARE ROESELARE
KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

385 386 387


Theater en Waanzin Gevels als getuigen Sprekende zerken op het Vlaamse
Gespreksavond 8 x Kortrijk (1) Père Lachaise Uitstap begraafplaats
Schoonselhof - Antwerpen

N.a.v. WAANz – IN – SCENE organiseert CC De Steiger Vormingplus en de Gidsenkring Kortrijk-Menen Kerkhoven zijn vaak vergeten cultuurhistorische
i.s.m. Vormingplus een gespreksavond. plannen vanaf het najaar van 2008 een aantal pareltjes. Ze verdienen meer dan een bezoek begin
Tijdens deze gespreksavond speuren wij naar de boeiende wandelingen in en rond Kortrijk. Deze november. Een kerkhofwandeling biedt een schat aan
drijfveren van theatermakers om met waanzin bezig verrassende wandelingen gaan steeds van start om boeiende verhalen en artistieke rijkdom.
te zijn. Is het toeval of noodzaak? En hoe speel je 17u30, duren maximum twee uur en vertrekken Het Parijse kerkhof Père Lachaise is het bekendste
waanzin? Hun visies worden geconfronteerd met deze steeds vanuit Vormingplus (Oude Vestingsstraat 17). voorbeeld. Maar ook Vlaanderen heeft funeraire
van hulpverleners en (ex)patiënten. Geïnteresserden schrijven zich best op voorhand in. toplocaties. Het Antwerpse Schoonselhof is er één
Het aantal plaatsen is beperkt. van. Specialist Jacques Buermans neemt ons mee op
De acteurs Benjamin Van Tourhout, Hanneke Paauwe, Gevels getuigen van het ontstaan van een stad, haar een tocht van 2,5 uur. We vinden er de laatste rust-
Pé Vermeersch, Hein Mortier en Serge Deboever gaan evolutie, haar woondecorum, haar rijkdom of ar- plaatsen van Peter Benoit, Hendrik Conscience, Lode
in gesprek en laten het achterste van hun tong zien. moede, haar geschiedenis door de eeuwen heen. Ook Craeybeckx, Herman De Coninck, Willem Elsschot,
Patrick Allegaert, voorzitter van de Vlaamse Theater- Kortrijk boogt op een boeiend verleden, waar mensen Paul Van Ostaijen en vele andere bekenden. Maar er is
commissie en curator van het Dr. Guislainmuseum, dynamisch bezig zijn of waren en hun welvaart uit- meer. Naast de prominenten en bekende kunstenaars
leidt het gesprek in goede banen. drukken (-ten) door een bepaalde bouwstijl. Ondanks staan we tijdens de rondgang op dit Antwerpse Père
de talrijke bezettingen en verwoestingen (vooral WO Lachaise stil bij de rijke symboliek van grafmonumen-
i.s.m. CC De Steiger II) heeft Kortrijk nog steeds een indrukwekkend pa- ten. Jacques Buermans doorspekt de tocht met tal van
trimonium. De gevels zijn het naamkaartje van soms kleurrijke verhalen zoals dat van Maria’s Heeren en de
Voor het volledige programma van WAANz – IN – SCENE imposante gebouwen. Bijvoorbeeld kerken, Hotel rustplaats van de drie kraaiende hanen. Kortom; verre
www.ccdesteiger.be Damier, Patria, banken, Leopold II-stijl huizen, enz. van een dooie boel! Een wat ongewone bestemming
i.s.m. West-Vlaamse gidsenkring Kortrijk-Menen voor een boeiende culturele uitstap …
54 i.s.m. CC Gildhof
NIEUW NIEUW NIEUW
Patrick Allegaert Ludwine Degrieck Jacques Buermans
di 21 oktober 2008 (20u15) do 18 september 2008 (17u30) zat 4 oktober 2008 (10u)
MENEN KORTRIJK ANTWERPEN
KUNST & CULTUUR

388 389 390


Galerietour in Antwerpen Bezoek aan de Bijloke + Atelierbezoek
Optreden Brussels Jazz Orchestra Tjok Dessauvage
& Richard Galliano

Aan boeiende galeries is er in Antwerpen geen De Bijloke is een unicum in het middeleeuwse gebou- De meeste mensen kennen Tjok Dessauvage als de
gebrek, toch komt niet iedereen ertoe om die vele wenpatrimonium van Europa. De site werd halverwege kunstenaar van ‘de potten’. De gesloten potten (een
tentoonstellingen te bezoeken. Ann Geeraerts helpt de 13de (!) eeuw opgetrokken als een reusachtig halve bol, een omgekeerde kegel of een cilindervorm)
je over de drempel heen en maakt een meeslepende ziekenhuis voor het toenmalige Gent. Pronkstuk is zijn ondertussen zijn handelsmerk geworden. Die pot-
tocht waarbij je kennis maakt met tal van galeries en ongetwijfeld de overweldigende overkapping in ten draait hij op een ambachtelijke manier uit de klei.
hun kunstenaars. Je krijgt duiding en informatie en eikenhout, vandaag een moderne concertzaal. De vorm en afwerking zijn perfect, meestal vrij sober
ook de galeriehouders doen natuurlijk hun duit in het ’s Avonds genieten we van het Brussels Jazz Orchestra en velen vinden ze vooral erg mooi. Toch doen ze ook
zakje. Een zevental galeries staan op het programma. (BJO) & Richard Galliano. Onder impuls van altsaxo- heel wat vragen rijzen…
De tocht begint bij één van de oudste galeries van fonist/componist Frank Vaganée werd BJO in 1993 Waarom keramiek? Waarom halve bollen of cilinders?
Antwerpen: De Zwarte Panter met zijn (bijna) legenda- opgericht, een professionele big band die vandaag Wil hij er ons iets mee vertellen?
rische galeriehouder Adriaan Raemdonck, om verder internationale bekendheid geniet. De 16 musici Tjok licht het allemaal toe tijdens het atelierbezoek.
af te zakken richting Zuid waar zich een hele reeks ga- waaruit deze big band bestaat behoren allen tot de
leries hebben geconcentreerd. Je maakt er kennis met top van de Belgische jazzscène, en dat is te horen! De
de groten die het houden bij kunstenaars met naam Critics Poll van het Amerikaanse jazztijdschrift Down
en bij de nieuwere galeries die kiezen voor nieuwe Beat verkozen ze in 2004 tot de op zeven na beste big
gezichten en opkomend talent. Elk heeft zijn functie band ter wereld.
en verdienste, elke galerie is er één die nodig is. BJO nam onlangs met de Franse accordeonvirtuoos
We onderbreken tussendoor even voor een drankpauze Richard Galliano een CD op.
op het Zuid.
www.bijloke.be
www.brusselsjazzorchestra.com 55
NIEUW NIEUW
Ann Geeraerts  +Rie Vanduren Tomas Peirsegaele + gids ter plaatse Tjok Dessauvage + Tomas Peirsegaele
do 9 oktober 2008 (14u) do 19 november 2008 (16u) zat 13 december 2008 (10u)
ANTWERPEN GENT SINT-ELOOIS WINKEL
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

391 392 393


Magritte en het surrealisme Matisse, Pollock, Rauschenberg en De betoverende taal van de
Richter romantische muziek Schubert vertelt

Naar een surrealistisch schilderij kijk je niet zoals Vier toonaangevende schilders uit de twintigste eeuw Romantiek is van alle tijden, maar wat is er speciaal
naar om het even welk ander. En als er dan nog op én hun belang voor de schilderkunst van nu. Henri Ma- aan de romantische muziek van de 19de eeuw?
geschreven staat dat het geen pijp is terwijl je toch tisse en het fauvisme. Het schilderij fungeert bij hem Het classicisme en de rede domineren de 18de eeuw.
duidelijk een pijp geschilderd ziet, dan wordt het wel als venster op de wereld én als vlak decoratief gegeven In de 19de eeuw staat het gevoel op de voorgrond.
helemaal te gek. Inderdaad, het surrealisme zoekt een in de wereld. Jackson Pollock en het Amerikaans Liefde, droom, verlangen en natuur zijn de leidraad
andere weg naar kennis over en ervaring met de din- abstract expressionisme. Hij zoekt naar een beeldvorm door het werk van de romantische componisten. De
gen. Het kunstwerk dient hierbij om door te dringen voor de driften en angsten van de moderne mens. In dromerijen van het individu botsen met de realiteit
tot het onderbewuste en een meer reële ervaring met zijn ‘drip paintings’ giet hij in een soort van trance verf van de samenleving. Hoogoplopende emoties volgen
het leven op te roepen. Het surrealisme kent ook een over het doek. De daad staat centraal in zijn werk, hierop. Om die te vertalen is muziek de expressievorm
maatschappelijk-politiek aspect. André Breton roept vandaar ook de term ‘action painting’. Bij de onlangs bij uitstek.
in zijn manifest op tot ‘une transformation du monde’. overleden Robert Rauschenberg werd het ordinaire tot Schubert verklankt en verwoordt op een spontane
Ook het futurisme wil een revolutie in de kunsten. kunst gemaakt. De ‘combine paintings’ zijn een ware manier zijn intiemste emoties. Zijn romantische natuur
Marino Marinetti wil de musea gewoon vernietigen. revolutie in de schilderkunst. Voor het eerst worden en vrijgezellenleven blijven hem mateloos inspireren.
Een totaal nieuwe cultuur gebaseerd op dynamiek verf, object en foto blijkbaar zonder enig verband Hij toont hoe men liefde, pijn en verlangen in eeuwige
en beweging zou soelaas brengen. René Magritte, de samengebracht op het doek. Eindigen doen we met muziek kan omtoveren.
man van de pijp, is veel meer filosofisch bezig. Door Gerhard Richter, de Duitse schilder die via fotografie
ongewone combinaties van woord en beeld, titel en komt tot zuivere abstractie in het schilderij. Door zijn Beatrijs Van Hulle is musicologe. Ze doceert Didactiek,
voorstelling, door een confrontatie tussen voor elkaar manier van schilderen (gebruik van grijswaarden Esthetica en Muziekgeschiedenis aan het Lemmensinstituut
vreemde dingen verstoort hij ons beeld op de realiteit. en extreme uitvergroting) wordt ons beeld van de te Leuven en Muziekgeschiedenis aan het Conservatorium te
Zien we wel wat we zien? En ja, na Magritte zie je de realiteit vervormd en laat hij ons achter met een Kortrijk.
dingen helemaal anders. bevreemdend gevoel.
56 i.s.m. CC Gildhof i.s.m. CC De Schakel en Amarant vzw i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd
NIEUW NIEUW
Damien Deceuninck Damien Deceuninck Beatrijs Van Hulle
5 woe vanaf 19 november 2008 (19u15) 4 ma vanaf 24 november 2008 (19u30) 4 do vanaf 9 oktober 2008 (14u)
TIELT WAREGEM ROESELARE
KUNST & CULTUUR

394 395 396


Wolfgang intiem Meesterlijke middeleeuwen De orde van de tempeliers
Mozarts kamermuziek opnieuw ontdekt Miniaturen van Karel de Grote tot Keizer
Karel (800-1550)

Velen kennen Mozart van zijn schitterende orkest- Manuscripten getuigen van zin voor proportie en Op vrijdag 13 oktober 1307 werden alle tempeliers in
composities en opera’s, maar slechts weinigen zijn harmonie, maar vooral van heel veel geduld. In een West-Europa op één nacht opgepakt. Dit zou leiden
vertrouwd met zijn kamermuziek. Toch is dit de manier tijd waarin zelfs Karel de Grote nauwelijks kan lezen, tot het totale opdoeken van de Orde enkele jaren later.
bij uitstek om Mozart echt te leren kennen. hebben geschreven en verbeelde woorden een sacraal, Sindsdien zijn deze ridders tot de verbeelding blijven
Kamermuziek schrijft Wolfgang vooral om zelf te zelfs magisch karakter. Gedurende meer dan zeven spreken en leven ze verder, vooral in heel wat sagen en
spelen, samen met familie en vrienden. Ze weerspie- eeuwen blijven handschriften de dragers van de volkslegenden. Maar waar blijft de wetenschappelijke
gelt dan ook zijn intiemste zielenroerselen. Sonates, cultuur en er zijn fortuinen voor betaald. Maar wie zit waarheid achter dit geheel? Wie waren de tempeliers?
trio’s, kwartetten… worden onder de loep genomen achter die immense productie? Hoe worden de hand- Hoe zijn ze, ook in onze gewesten, zo machtig en
en laten een nieuw licht schijnen op het wonderkind. schriften vervaardigd? Wie geeft de opdracht en wie berucht geworden? Hoe kwam de Orde uiteindelijk
Componeerde hij ze als oefening, als uitdaging, als creëert de manuscripten? Zijn verluchters bandwer- toch vrij onverwacht aan zijn einde?
grap of als uitdrukking van zijn gevoelens? kers, vaklui of kunstenaars? Wat drijft hen en hoe gaan We plaatsen de tempeliers binnen het opkomend
Van Mozarts eerste composities voor viool en piano ze te werk? Hoe verhouden woord en beeld zich? Welke nationalisme in West-Europa, de ontwikkeling van de
die hij samen met zijn zusje Nannerl speelt, tot de stijlen en thema’s herkennen we? Welke rol spelen Westerse vorstenhuizen, van wie ze de beschermelin-
zes strijkkwartetten die hij opdraagt aan zijn grote abdijen, kloosters, steden en vorstenhuizen? gen waren. Ook hun belangrijke rol binnen de kruis-
voorbeeld en vriend Joseph Haydn: deze cursus gaat op tochten wordt toegelicht, waar ze stilaan evolueerden
zoek naar de andere Mozart. Brigitte Dekeyzer (verbonden aan het Illuminare-Studiecen- van militairen tot de bankiers van het Westen.
trum voor Miniatuurkunst van de K.U.Leuven) verduidelijkt de
Kamiel Cooremans doceerde Muziekgeschiedenis aan het evolutie, rol en eigenschappen van manuscripten en laat je ten i.s.m. CC Gildhof
Koninklijk Conservatorium te Antwerpen, waar hij ook volle genieten van hun adembenemende schoonheid.
directeur was.
i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd 57

Kamiel Cooremans Brigitte Dekeyzer Rudi De Brabandere


4 vrij vanaf 14 november 2008 (16 u) 4 vrij vanaf 3 oktober 2008 (14u) ma 13 oktober 2008 (20u)
TIELT KORTRIJKT TIELT
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

397 398 399


Van Lucy tot de Homo sapiens Het terracottaleger van Zuid-India
De mens in de prehistorie Qin Shihuangdi Een trip langs uitersten
De oorsprong van het Chinese keizerrijk

Wanneer verschenen de eerste mensen op deze In maart 1974 ontdekken enkele boeren bij toeval het Staat India reeds een tijdje op uw lijst van vakantie-
aardbol? Hoe voedden ze zich en hoe evolueerden ze? terracottaleger van Qin Shihuangdi, de man die het China bestemmingen maar weet u niet goed welke streek
De prehistorie omvat een periode van zo’n vier miljoen van de feodale staten tot een keizerrijk omsmeedde. eerst te ontdekken? Maak dan kennis met Zuid-India,
jaar, waarbinnen de mens stapsgewijs evolueerde De eeuwen die aan zijn optreden voorafgingen waren de regio waar het hindoeïstische erfgoed het best be-
van ‘Lucy’ tot de huidige Homo sapiens. Van bij zijn een lange opeenvolging van oorlogen tussen feodale waard bleef. We vatten deze cursus op als een reisroute
ontstaan leeft de mens in nauwe relatie tot zijn vorstendommen. Toch ontwikkelt zich in die tijd een door de deelstaten Tamil Nadu, Kerala en Karnataka
omgeving. Voor zijn voedsel, gebruiksvoorwerpen en beschaving die op geheel het Verre Oosten een duurzame heen waarbij we niet alleen alle bezienswaardigheden
kledij is hij volledig aangewezen op wat in de natuur stempel heeft gedrukt. De bronsculturen van de Shang en bespreken maar je ook voorzien van de noodzakelijke
voorhanden is. Geleidelijk aan gaat hij zich over de de Zhou, de denkwereld van Confucius en de filosofen die weetjes en praktische informatie.
aardbol verspreiden en begint hij zelf voedsel te in zijn voetsporen treden, de verschillende religieuze tra- Starten doen we in Tamil Nadu waar de hindoe-archi-
produceren. dities, het ontstaan van het Chinese schrift, de invloed van tectuur in al zijn pracht te bewonderen is.
Prof. Pierre M. Vermeersch (geograaf, doceerde aan de de steppevolkeren, de voortdurende groei van technologie Daarna trekken we door het groene Kerala waar je een
K.U.Leuven o.a. Prehistorische archeologie en steen- en cultuur hebben het antieke China tot een van de meest enorme diversiteit aan natuurschoon aantreft.
tijdculturen) reconstrueert op een kritische manier de ontwikkelde en complexe maatschappijen van de wereld Eindigen doen we in Karnataka waar de oude tempels
prehistorische samenlevingen. omgevormd. Eind 2008 - begin 2009 worden meer dan rond Badami in een prachtig natuurdecor liggen en de
tweehonderd stukken tentoongesteld in het Minderbroe- ruïnes van het ooit zo glorieuze Vijayanagar-rijk ons
i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd dersklooster in Maaseik. De lezingen vertellen het verhaal langs desolate rotslandschappen voeren.
van de geboorte van de Chinese cultuur en het ontstaan
van het keizerrijk, een grondige voorbereiding voor een i.s.m. Amarant vzw
bezoek aan de tentoonstelling.
58 i.s.m. Amarant vzw

Pierre M. Vermeersch Etienne Hauttekeete Valerie Delaey


5 do vanaf 13 november 2008 (14u) woe 5 november 2008 (10u) do 25 september 2008 (10u30)
ROESELARE KORTRIJK (HEULE) KORTRIJK (HEULE)
KUNST & CULTUUR

400 401 402


Figuren boetseren Gospel & Soul Kalligrafie module 2
A capella workshop

Bij deze cursus zoeken we inspiratie bij grote boeg- We zingen bekende en minder bekende gospelsongs Wie ooit Kalligrafie module 1 volgde kan inschrijven
beelden zoals Henry Moore, Jean Arp, Brancusi,… waarbij we vooral zoeken naar een eigenzinnige voor deze lessenreeks.
Eerst maken we enkele voorontwerpen waarbij we invulling vanuit ‘de passie voor muziek’. We wagen Het onderwerp van deze module is de kapitaalletter
zoeken naar vereenvoudiging en abstractie. Hieruit ons ook aan soulmuziek. (hoofdletter) die hoort bij het humanistisch cursief.
wordt het beste en meest haalbare stuk gekozen om Tom Vandenberghe, gepassioneerd zanger van diverse Veel aandacht gaat naar het ‘begrijpen’ van die letters
te vergroten. In functie van het ontwerp bepalen we stijlen, zingt o.a. bij de a capella popgroep Voixsix en de fijne nuances ervan. Enkele fundamentele
de boetseertechniek: opbouwen met platen, massief en geeft al meer dan 10 jaar a capella cursussen voor regels inzake lay-out komen aan bod (marges, inter-
boetseren en uithollen, met of zonder armatuur, Wisper. linie, plaatsing op het blad). Je leert ook een juiste
opbouwen dmv colombins,… Enige voorwaarde om deze a capella workshop te spatiëring van de letters. Kapitaal- en onderkastlet-
Enige klei-ervaring is gewenst. kunnen volgen is graag zingen. ter worden gecombineerd in kleine, goedgekozen
opdrachten, waarin je stilaan meer ruimte krijgt voor
i.s.m. OC Aalbeke en Atelier Cirkel i.s.m. CC De Schakel je eigen creatieve inbreng.

www.marleenvansteenvoort.be i.s.m. CC De Schakel

59

Marleen Vansteenvoort Tom Vandenberghe Monica Vanderhispallie


2 zat vanaf 27 september 2008 (10u) 4 di vanaf 30 september 2008 (20u) 6 woe vanaf 10 september 2008 (19u)
AALBEKE WAREGEM WAREGEM
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

403 404 405


Kalligrafie module 1 Kalligrafie module 2 bis Illustreren
Tweedaagse initiatiecursus

Op verzoek van velen, hernemen we nog één keer de In deze korte oefenreeks werk je aan allerlei opdrach- Tijdens deze initiatiecursus bekijken we het werk van
basismodule. ten die perfect aansluiten bij wat je reeds kent en verschillende illustratoren: Sabien Clement, Gerda
In deze eerste module leert de cursist het humanis- kunt na het volgen van module 1 en 2. Zo leer je de Dendooven, Sara Fanelli, Erika Cotteleer…
tisch cursief aan. Dit is een cursief dat tot de puurste letters nog beter beheersen en verfijnen. Je doet een Het werk van deze straffe madammen aangevuld met
vorm is herleid. Je besteedt aandacht aan de controle hoop praktische ervaring op inzake compositie en korte tekstjes en foto’s vormt onze inspiratiebron voor
over de pen en de inkt, een juist ‘begrip’ van de letters materialenkennis. Je ervaart ook de voldoening om verrassende experimenten. Maar we gaan vooral zelf
(je begint met skeletletters) hun onderlinge verwant- een afgewerkt stuk te maken. aan de slag: op een zotte manier kijken, associëren en
schap, het ritme ervan… Tevens leer je enkele fantaseren we. In groep en individueel.
basistechnieken en vaardigheden aan zoals schrijven i.s.m. CC De Schakel We proberen verschillende materialen en technieken:
met verf, werken op een donkere achtergrond… stift, potlood, verf, ecoline en collagetechniek.
Deze korte cursus is een eerste stapje in het ontdek-
i.s.m. CC De Schakel ken van een eigen vormentaal.
Voorkennis is niet nodig.

Lies Van Weverberg is tekenaar/illustrator en stafme-


dewerker beeldende kunsten bij Wisper Leuven.

i.s.m. WiSPER vzw en CC De Spil

60

Monica Vanderhispallie Monica Vanderhispallie Lies Van Weverberg.


6 woe vanaf 22 oktober 2008 (19u) 3 woe vanaf 12 november 2008 (19u) 2 zat vanaf 15 november 2008 (10u)
WAREGEM WAREGEM ROESELARE
KUNST & CULTUUR

406 Het Penhuis


Observerend tekenen Literaire en filosofische ontmoetingen najaar 2008

Observerend tekenen kan je leren. Velen wagen zich Zondag 12 oktober 2008 (10u30)
er niet aan omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze het Stefan Hertmans
niet kunnen.
In deze cursus zien we hoe je met een tekening start, Stefan Hertmans is dichter, essayist, romancier, criticus, auteur van verhalen en toneel. Zijn werk, dat critici aanvan-
de juiste composities, welke materialen te gebruiken. kelijk moeilijk, intellectualistisch of postmodern noemden, evolueerde naar een meer ironische, toegankelijke en
Zowel portret, model, natuur en stillevens komen veelzijdige inhoud en vorm.
aan bod. We leren kijken naar bijvoorbeeld een Recente publicaties: ‘Muziek voor de overtocht. Gedichten 1975-2005’ en ‘Het zwijgen van de tragedie. Essays’
levend model en hoe je dat kunt schetsen, tekenen of
schilderen. Interviewer: Carlos Alleene

i.s.m. CC Wevelgem
Zondag 16 november 2008 (10u30)
Koenraad Goudeseune

Koenraad Goudeseune debuteerde in 1993 met ‘Vuile was’, terwijl hij tezelfdertijd bijkluste als barman in de Vooruit.
Een brievenboek volgde ‘Onuitsprekelijk is wat wij over de liefde zeggen’. Daarna volgde ‘Het boek is beter dan de
vrouw’. Zijn meest recente werk is de dichtbundel ‘Zen uit eigen werk’, bekroond met de Publieksprijs voor de beste
poëziebundel van het jaar.

Interviewer: Dirk Clement

61

Katrien Perquy Oranjerie - Broelmuseum Kortrijk


3 ma vanaf 24 november 2008 (19u) Gratis - reservering mogelijk via de Cultuurwinkel
WEVELGEM (GULLEGEM) Een organisatie van CC Kortrijk en de Openbare Bibliotheek Kortrijk
Het design van de regio
De fietstocht richting Waregem
De fietstocht richting Avelgem
De fietstocht richting Menen
Van kommer en kwel en courageuze moeders. Stadswandeling
Van Franschmans en Walenmannen. Vlaamse seizoenarbeiders in de 19de en 20ste eeuw
Leren uit oude geschriften
8 X Kortrijk (2). De Wervenroute
Op café met Carl Devos. Politiek café
Alternatieve energie: haalbaar?
Visionairen.
Karel De Gucht ‘Europa anno 2030’
Hans Vandeweghe ‘Het sportlandschap anno 2030’
Bea Cantillon ‘De sociale zekerheid anno 2030’
Modular. Bedrijfsbezoek n.a.v. Interieur ‘08
Durlet. Bedrijfsbezoek n.a.v. Interieur ‘08
‘De Kyotocode’. Kraak je energiekosten
‘De Kyotocode’. Spaar energie, spaar geld, spaar het milieu

Maatschappij & milieu


maatschappij & milieu

270/271/272
Het design van de regio i.s.m. Overleg Cultuur regio Kortrijk, Welzijnsconsortium, Designregio Kortrijk
Een streekverkenning per fiets

De streek rond Kortrijk is volop in ontwikkeling. Nieuwe initiatieven en realisaties volgen elkaar op. De regio Kortrijk is meer en meer gekend als ‘design-regio’. ‘Design’ betekent
volgens Van Daele ‘vormgeving’, ‘ontwerp’. Meestal gebruiken we het begrip als het over voorwerpen gaat. Denken we maar aan de zetels van Arne Quinze. Maar het begrip kan
ook ruimer zijn. De manier waarop we onze regio, onze werkelijkheid vormgeven. Tijdens ‘Open monumentendag’ willen we ‘Het design van de regio’ gaan verkennen. We willen de
manier waarop we onze regio vormgeven onder de loep nemen. Niet enkel op economisch maar ook op sociaal, cultureel, ecologisch en ruimtelijk vlak. We fietsen langs een aantal
belangrijke en vernieuwende realisaties en toekomstprojecten. Je krijgt natuurlijk de nodige uitleg en sommige initiatieven gaan we ook bezoeken met een gids ter plaatse (zie
beschrijving tochten). Op ‘Open Monumentendag’ kan je kiezen tussen drie fietstochten met een gids. Een richting Waregem, een richting Avelgem en een richting Menen.

270 271 272


1. fietstocht richting Waregem 2. fietstocht richting Avelgem 3. fietstocht richting Menen

We fietsen van Kortrijk naar Kuurne, Harelbeke, Waregem, We fietsen langs het kanaal Kortrijk–Bossuyt en heb- We fietsen voornamelijk langs de Leie. We bekijken
Deerlijk en terug. Je leert bij over Buda Kunstencentrum, ben aandacht voor de Grote Markt en het Gemeente- realisaties in Kortrijk, Wevelgem en Menen. Met
de werken aan de Leie, het Albertpark en de Skate Bowl, huis van Kortrijk, de stationsomgeving, de V-tex en de aandacht voor het streekbezoekerscentrum, de
de Banmolens, het bedrijf Unilin System en ‘Be-Part’ Plat- Unie Der Zorgelozen, het Orveytbos, Evolis en nog veel stationsomgeving, het PIH, het gerechtsgebouw
form voor actuele kunst. We bezoeken ‘De Groene Long’, meer. We bezoeken de V-tex, Transfo Zwevegem en en nog veel meer. We bezoeken het Preshoekbos,
het gemeentehuis van Deerlijk en de Kunstwerkplaats Gemeenschapscentrum Spikkerelle. het gerenoveerde stadhuis van Menen en de
‘De Zandberg’ en nog veel meer. Porseleinhallen.
De drie begeleide fietstochten starten om 9 uur aan het Streekbezoekerscentrum in het Begijnhofpark. Bij de bezoeken is telkens een gids ter plaatse voorzien. Reserveer alvast je plaatsen voor deze boeiende en unieke streekverkenning. Zorg voor een goede fiets,
aangepaste, eventueel reflecterende kledij en een picknick voor ’s middags.
Wie de tocht op eigen houtje wil maken kan een wegbeschrijving met wat informatie krijgen in het streekbezoekerscentrum in het Begijnhofpark te Kortrijk of in het magazine ‘Uit in regio Kortrijk’. Op www.vormingplusmiddenzuidwest.be vind je vanaf 8 sep-
tember meer informatie over de verschillende bezienswaardigheden en over eventuele openbare werken op de route. Let wel, de gebouwen die we in groep bezoeken zijn niet toegankelijk voor de individuele fietsers. Alvast een goede reden om je in te schrijven.
63
De tochten naar Waregem en Avelgem zijn ongeveer 60 kilometer, die naar Menen 40 kilometer. We doen alles tegen een rustig tempo en met de nodige rustpauzes. Je moet dus geen getrainde sportmens zijn om mee te kunnen. Iedereen is welkom.

Francis Watteeuw en lokale gidsen


zon 14 september 2008 (9u)
KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be
376 Cursus 2

407 408 409/410


Van kommer en kwel en courageuze Van Franschmans en Walenmannen Leren uit oude geschriften
moeders Vlaamse seizoenarbeiders in den
Sterke vrouwen van hier en elders. vreemde in de 19de en 20ste eeuw
Stadswandeling

Deze unieke wandeling leid je langs plekken in Vlaanderen, een economisch speerpunt? Hinken onze Hoe leefden onze voorouders? Waren ze rijk, arm, hoe
Kortrijk van zorg en hospitalisatie, van geloof en Waalse en Noord-Franse vrienden achterop? Er was zag hun woning eruit, kenden ze comfort? Wie met
hoop. Onderweg maak je kennis met sterke vrouwen een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat de Vlaam- zijn neus in oude papieren zit, kan het allemaal te
van vroeger en nu, van hier en elders. In de marge se grond niet genoeg opbracht om de hard wroetende weten komen. De Vlaamse Vereniging voor Familie-
hoor je verhalen over materniteit, huwelijksrituelen, boeren en hun gezinnen te voeden. Er was een tijd dat kunde Tielt beschikt over een waaier aan historische
volksgeneeskunde, pelgrims en passanten. in de Vlaamse fabrieken niet genoeg werk was om de documenten die je beter inzicht geven in het reilen
Deze wandeling kwam tot stand in het kader van plattelandsvlucht op te vangen. Velen ‘vluchtten’ naar en zeilen van de generaties voor ons. Erfenissen
In-Fusion (een nationaal initiatief rond intercultureel Amerika en Canada, anderen zochten hun heil in de bieden een schat aan informatie. VVF afdeling Tielt
ontmoeten in het ziekenhuis), met medewerking van seizoenarbeid in Frankrijk en Wallonië. gaat in deze cursus na hoe bij nalatenschappen lijsten
Erfgoedcel Kortrijk, Amber Vrouwenwerking, de West- Dirk Musschoot (journalist en auteur van o.a. ‘Van werden opgemaakt van have en goed tijdens de 18de
Vlaamse Gidsenkring Kortrijk-Menen en de Stedelijke Franschmans en Walenmannen’) vertelt het in geuren eeuw. De zogenaamde ‘Staten van goed’ bieden ons
Integratiedienst Kortrijk. en kleuren, aan de hand van waargebeurde verhalen een mooie kijk op tal van dagelijkse details van het
van mensen van bij ons. Over pastertje De Jaeger leven toen: de woning, de huisraad, slaapvoorzie-
en pastertje Denys, de grote aalmoezeniers van de ningen, veestapel, centen… De lesgever heeft het
seizoenmannen en -vrouwen; over Stijn Streuvels, op een boeiende en ontspannen manier over leven
Warden Oom, Hugo Claus en René De Clercq die over en welstand van onze voorouders en leert ons oude
de seizoenarbeid schreven, over de grote en kleine geschriften daarover lezen en interpreteren. Een bui-
drama’s die er speelden, het labeur, de cafard, het tenkans voor mensen met interesse in geschiedenis.
mooie geld…
64 i.s.m. CC Gildhof en VVF afd. Tielt
NIEUW NIEUW
i.s.m. CC Gildhof en VVF afd. Tielt

Greet Verschatse Dirk Musschoot André Braet


di 23 september (13u30u) vrij 26 september 2008 (20u) Cursus 409 2 ma vanaf 6 oktober 2008 (9u30)
KORTRIJK TIELT Cursus 410 2 ma vanaf 6 oktober 2008 (19u30)
TIELT
maatschappij & milieu

411 412 413


De Wervenroute Op café met Carl Devos Alternatieve energie: haalbaar?
8 X Kortrijk (2) Politiek café

In deze voordracht worden de mogelijkheden voor


Vormingplus en de Gidsenkring Kortrijk-Menen plannen Carl Devos, politicoloog aan de Universiteit Gent, is alternatieve energie in België onderzocht. De lezing is
vanaf het najaar van 2008 een aantal boeiende wande- een graag geziene gast op TV. Hij geeft er duiding bij gebaseerd op het rapport van de Commissie Energie
lingen in en rond Kortrijk. Deze verrassende wandelin- uiteenlopende politieke gebeurtenissen. Een autoriteit 2030 dat in 2007 aan de overheid werd voorgelegd.
gen gaan steeds van start om 17u30, duren maximum in Vlaanderen! Vormingplus vraagt hem in 2008 De conclusies worden toegelicht en er wordt nagegaan
twee uur en vertrekken steeds vanuit Vormingplus ieder kwartaal voor een goed gesprek. Geen politieke in welke mate hernieuwbare energie de sluiting van
(Oude Vestingsstraat 17). Geïnteresserden schrijven zich toogpraat wel een boeiende discussie in het café van kerncentrales kan compenseren.
best op voorhand in. Het aantal plaatsen is beperkt. VC Mozaiëk. Samen met jou bekijkt hij de politieke Het rapport wordt vergeleken met andere studies en af-
De stad Kortrijk bouwt momenteel in razend tempo actualiteit. We laten ons leiden door wat ‘hot’ is. Heb gewogen tegen de meest recente Europese doelstellin-
aan zijn toekomst. Het enorme project Sint-Janspoort is je zelf suggesties stuur die naar francis.watteeuw@ gen in verband met klimaatbeheersing en hernieuwbare
natuurlijk een van de grote blikvangers. vormingplus.be. energie.
Daarnaast worden ook nog verschillende apparte-
mentsgebouwen opgetrokken. Dat alles kadert in het i.s.m. UPV-kern Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw.
masterplan Nero dat de buurt tussen de Wijngaardstraat
en de Spoorweglaan zal opkrikken. Ook de Leiewerken
met rechttrekkingen, nieuwe oevers
en de 7 nieuwe bruggen veranderen het stadsbeeld
ingrijpend. Ook daar zal de omgeving opgewaardeerd
worden. Hoe zit dat nu eigenlijk allemaal in elkaar?
Waar gaan we naar toe en hoe zal Kortrijk er binnen
enkele jaren uitzien?
i.s.m. West-Vlaamse gidsenkring Kortrijk-Menen 65

Francis Watteeuw en gids ter plaatse


NIEUW Carl Devos Prof. dr. Jacques De Ruyck
do 16 oktober (17u30) woe 12 november 2008 (19u30) di 2 december 2008 (14u30)
KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

Visionairen
Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen en CC De Spil slaan de handen in elkaar voor de lezingenreeks ‘Visionairen’.
We nodigen tien persoonlijkheden uit die elk vanuit hun vakgebied onze samenleving anno 2030 zullen schetsen.

414 415 416


Karel De Gucht Hans Vandeweghe Bea Cantillon
‘Europa anno 2030’ ‘Het sportlandschap anno 2030’ ‘De sociale zekerheid anno 2030’

Minister van buitenlandse zaken, Karel De Gucht, bijt Sinds 1984 heeft Hans Vandeweghe onafgebroken het Bea Cantillon is directeur van het Centrum voor Sociaal
de spits af. Hij studeerde rechten aan de VUB en is er sportgebeuren becommentarieerd voor De Morgen, Beleid - Herman Deleeck en vicerector aan de Univer-
docent Europees recht. Reeds van eind de jaren ’70 was Knack, de Financieel-Economische Tijd en andere media. siteit Antwerpen. Ze doceert over de welvaartstaat en
hij actief in de politiek. Hij was 14 jaar Europees par- Momenteel is hij ‘chef sport’ bij De Morgen. Als sport- het sociale beleid in België en in Europa. Ze publiceerde
lementslid maar zetelde ook in het Vlaams parlement, journalist is hij een buitenbeentje. Geen platte adoratie, onder meer over de gevolgen van de sociodemogra-
het Federaal parlement en de Senaat. Voor hij minister geen schandaalstukken of sensatiejournalistiek. Hij fische veranderingen voor de sociale zekerheid, over
van buitenlandse zaken werd, was hij voorzitter van houdt afstand, geeft feiten weer en biedt de lezers een sociale indicatoren en over het sociale beleid in Europa.
de VLD. Uit deze periode stamt het predicaat ‘redelijk correct kader. Hij beheerst de gave om af te wegen, de In 2006 werd zij opgenomen in de adelstand met de titel
onverzettelijk’. Vorig jaar schreef hij ‘Pluche’ een boek geschiedenis niet te vergeten en criteria in herinnering van barones.
over populisme in de politiek. Geen mening bestaat niet te brengen.
bij Karel De Gucht. Benieuwd wat hij zegt over Europa. i.s.m. CC De Spil
i.s.m. CC De Spil
66 i.s.m. CC De Spil
NIEUW NIEUW NIEUW
Karel De Gucht Hans Vandeweghe Bea Cantillon
Ma 29 september 2008 (20u30) Wo 22 oktober 2008 (20u30) Wo 12 november 2008 (20u30)
ROESELARE ROESELARE ROESELARE
maatschappij & milieu

417 418
Modular Durlet
Bedrijfsbezoek n.a.v. Interieur ‘08 Bedrijfsbezoek n.a.v. Interieur ‘08

Modular Lighting Instruments is een toonaangevend Belgische topklasse zitmeubelen. Durlet werd opgericht
producent van designverlichting. Tijdens dit bedrijfsbe- in 1966 en is reeds van bij de start specialist in het
zoek krijgen we een blik achter de schermen van deze verwerken van leder. Een goed en een mooi design zijn
verlichtingsspecialist. Modular is gehuisvest in Roeselare erg belangrijke kenmerken bij de producten van Durlet.
(naast de E403). De futuristische Lightbox is een blik- Ze werkten reeds samen met heel wat gerenommeerde
vanger langs de autosnelweg. In dit torenvolume zijn de internationale designers. Ook bij Durlet krijgen we een
showroom en de Modular Light Club, een loungebar op boeiende blik achter de schermen.
maat van het wisselende productaanbod, geïntegreerd.
De innovatieve lichtontwerper stelt 125 mensen tewerk www.durlet.be
en zijn producten worden in meer dan 65 landen
wereldwijd verspreid.

www.supermodular.com

67
NIEUW NIEUW
Francis Watteeuw en gids ter plaatse Tomas Peirsegaele en gids ter plaatse
do 2 oktober 2008 (19u00) do 6 november 2008 (19u)
ROESELARE IZEGEM
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

419 420
‘De Kyotocode’ ‘De Kyotocode’
Kraak je energiekosten Spaar energie, spaar geld, spaar het milieu Rik Coolsaet
Waar gaat deze wereld naar toe?
Vind jij ook dat het tijd is om zelf zuinig met energie Energie wordt steeds duurder. De Kyotocode helpt je
om te springen? Wil jij ook je steentje bijdragen en de om minder energie te verbruiken. Goed voor het milieu De honger en de voedselrellen over heel de wereld,
opwarming van de aarde een halt toe roepen? Lees dan maar ook voor jouw portemonnee. Tijdens de cursus terroristische aanslagen en duizenden doden bij
snel verder. krijg je een reeks handige tips om te besparen. Kleine de aanslepende operatie in Irak, het schijnbaar
Ecolife en Vormingplus slaan de handen in elkaar inspanningen zijn al snel zichtbaar op je energiefactuur. onoplosbare Israëlisch-Palestijnse conflict, de steeds
en roepen zoveel mogelijk huishoudens op om hun Je leert welke tips je kan toepassen en je krijgt prak- terugkerende natuurrampen. Maar ook in eigen
energieverbruik aardig terug te schroeven. Je slaat twee tische richtlijnen over hoe je dat het best aanpakt. We land de groeiende onzekerheid over een vaste job,
vliegen in één klap: je verlaagt je energiefactuur én je maken ook op een heldere en correcte manier duidelijk de steeds toenemende flexibiliteit en de daarmee
CO2-uitstoot. De campagne start op 1 november 2008 waarom C02-uitstoot zo’n belangrijk probleem is voor gepaard gaande werkdruk, de schijnbaar onuitroeibare
en loopt tot 31 januari 2009. ons klimaat. armoede, enz. Je zou voor minder de vraag stellen:
  Waar gaat onze wereld naar toe?
Deelnemen is zeer eenvoudig: je inschrijvingsformulier Waar gaat dit eindigen?
vind je op www.kyotocode.be . In de loop van oktober i.s.m. CVN – Centrum Voor Natuur- en milieueducatie Rik Coolsaet, professor internationale politiek aan de
kan je je startmeting van je huidige energieverbruik Universiteit Gent, schreef er een boek over,
maken. Op de site staan tal van tips om je CO2-uitstoot ‘De geschiedenis van de wereld van morgen’. Hij komt
te verlagen. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, er over vertellen en met u van gedachten wisselen.
organiseren we een vormingsessies (zie hier naast). Niet enkel voor professoren maar voor iedere
Alle deelnemers maken bovendien kans op een mooie geïnteresseerde en bezorgde medeburger.
prijs of een leuk weekendje.
Woensdag 24 september 2008 om 19u30
i.s.m. Ecolife Hoeve Vandewalle
68 Met de steun van Isover isolatiematerialen Boomgaardstraat 168
8520 Kuurne

Stella Van Hofstraeten gratis


ma 27 oktober 2008 (20u) Inschrijven vzw BIK, Kerkstraat 24, 8520
KORTRIJK Kuurne 056/32.53.12 vzwbik@telenet.be
Lieven Scheire, peter van de Kyotocode Campagne

Hoe kan je deze serieuze klimaatproblematiek Maar wat kan ik als kleine garnaal doen aan dat
combineren met je job als humorist. Valt dit met mondiale probleem? Mijn gedrag als individu
elkaar te rijmen? wijzigen zal op wereldschaal toch weinig invloed
Wat we vaak doen met neveneffecten is de humor zoeken hebben?
door het overdreven verdedigen van het tegengestelde Dat is zoals bij de verkiezingen hé. “Wat zal mijn stem uit-
van de principes waar wij voor staan. Plat commerciële – halen?“, hoor je mensen zich wel eens schouderophalend
amorele praat of plat racisme uitbeelden in al hun naakte afvragen. Niets en toch alles. Want verkiezingen zijn de
absurditeit bv, vind ik persoonlijk hilarisch. optelsom van al deze individuele stemmen. Met het kli-
Van waar moeten mensen je kennen? maat is het net hetzelfde. Als we nu met zijn allen energie
Ik ben begonnen als standup comedian 8 jaar geleden. Toch hoor je nog altijd heel wat relativerende gaan besparen en de som maken van de inspanningen van
Vervolgens met Neveneffecten cabaret gaan spelen, ver- uitspraken over het fenomeen klimaatopwarming alle deelnemers aan de Kyotocode campagne, dan kunnen
volgens hebben we met Neveneffecten televisie gemaakt: in de aard van:”Klimaatopwarming is een hype van we wel al tot een mooi resultaat komen wat co2 besparing
de reeks Neveneffecten en vervolgens met Bart De Pauw voorbijgaande aard”. betreft. Los van het milieueffect is het trouwens ook goed
de reeks ‘Willy’s en Marjetten’. Ik had een tijdje ook een Het is wel een feit dat klimaatopwarming een hype is. voor de portemonnee om energie te besparen. Zeker nu
vaste fysicarubriek in De Laatste show. Mij hoor je niet zeggen dat er geen andere problemen de energieproducten zo duur geworden zijn.
zijn die dringend moeten aangepakt worden. De kloof
Waarom heb je er mee ingestemd om boegbeeld te tussen arm en rijk bv. of de dialoog tussen het westen en Nog een laatste reden om mee te doen aan de
zijn van deze campagne? de islam. Toch hebben mensen die hype blijkbaar nodig Kyotocode campagne?
Het peterschap van de Kyotocode neem ik graag op omdat om in actie te schieten, en dat is nu echt wel nodig. Wat Je slaapt er beter door. Als moreel mens, voel ik me
het aansluit bij mijn eigen gedrevenheid in deze materie. de sceptici betreft kan ik alleen maar herhalen dat de gewoon beter wanneer ik besef dat ik mijn steentje
Ik ben daar zelf ook wel bewust mee bezig. Ik probeer wetenschappelijke consensus nagenoeg unaniem is: tracht bij te dragen om dit mondiale probleem op te
mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, klimaatopwarming is een realiteit en is door toedoen van lossen. Ik vind het heel aangenaam als ik merk dat mijn
in de mate van het mogelijke natuurlijk in onze westerse de mens veroorzaakt Zelfs indien we de impact van co2 verbruikteller in de auto onder het gemiddelde gaat of
wereld. Campagnes zoals de Kyotocode die over kli- uitstoot overschatten, dan ben ik nog altijd blij met de mijn energieverbruik op mijn factuur daalt, en dat niet
maatopwarming handelen vind ik bovendien interessant hype. Energie-efficiëntie en het minderen van fossiele enkel om financiële redenen. 69
vanuit mijn wetenschappelijke interesse. De vraagstukken brandstoffen zijn sowieso een goede zaak. Bij verbran-
van energie-efficiënte en duurzame energiebronnen bv., dingsuitstoot komen er immers nog heel wat andere
daar komt heel wat fysica bij kijken en dat vind ik leuk. schadelijke stoffen vrij naast co2.
Ecologisch tuinieren. Milieuvriendelijk en arbeidsarm
Bomen en struiken
Kruidlaag en strooisellaag
Rozen
Vergeten groenten
Doe het zelf en handig. Energiezuinig en zonnig (ver)bouwen
Kopen en verkopen op internet
Ongewenste bezoekers op je computer
Gratis alternatieven voor MS Office
Praktisch GSM–gebruik. Voor wie moeite heeft met die vele knopjes en toetsen
Digitale fotografie. Basiscursus
Basiscursus digitale fotobewerking
Een eigen wenskaart maken met Digitale Fotografie
Photoshop
Beleggen voor beginners
Al aan bemiddeling gedacht?
Ooit al aan autodelen gedacht? Handig, goedkoop én duurzaam

CONSUMENTENVORMING
CONSUMENTENVORMING

421/422/423
Ecologisch tuinieren
Milieuvriendelijk en arbeidsarm

421 422 423


Bomen en struiken Kruidlaag en strooisellaag Rozen

Zoals in de natuur planten we in vier lagen: bomen, Bloemen die voor kleur en bodembedekkers die Wilde rozen, rozen zonder doornen, bodembedek-
struiken, kruiden en strooisel. voor rust zorgen behoren tot de kruidlaag. Ook hier kende rozen, struik- en klimrozen, rozen voor de
Streekeigen beplanting herstelt bovendien natuur en betekent arbeidsarm meewerken aan het herstel van bottels… Heel wat rozenrassen zijn veredeld tot
landschap. Door de juiste bomen en struiken te kiezen de natuur. In de ecologische tuin heeft het gazon nog sterke en arbeidsarme soorten. Waarop moet je letten
voor de natuurvriendelijke tuin zal men later minder zijn plaats maar is er ook aandacht voor bloemrijke bij aankoop en onderhoud, de snoei rozen…?
moeten snoeien waardoor de tuin arbeidsarm maar graslanden, moerassige velden of een bloembollen-
ook afvalarm wordt. landje. Bloemen trekken vlinders en insecten aan die
In deze les komt aan bod: streekeigen bomen en op hun beurt vogels lokken. De strooisellaag is van
heesters, kleine bomen voor de siertuin, hagen en het hoogste belang voor de voeding van onze beplan-
heggen, beplanting in functie van de bodemsoort ting. We hebben het in dit verband over het aanbren-
(zand, leem of klei, droge of vochtige bodem), gen van boomschors, composteren, mulchen…
onderhoud gedurende de eerste jaren na de aanplant,
snoeien of niet snoeien…

Wie minstens 3 avonden heeft gevolgd uit de reeks ‘Ecologisch tuinieren’ (voorjaar en najaar 2008) kan tijdens een workshop zelf een tuin of een gedeelte ervan ontwerpen.
Lieve van Praet is lesgeefster voor Velt

i.s.m. CC De Schakel en Velt


71

Lieve van Praet


Ma 22 september 2008 (19u30)
Ma 6 oktober 2008 (19u30)
Ma 20 oktober 2008 (19u30)
Waregem
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

424/425/426/427 428
Week van de Smaak Doe het zelf en handig
Vergeten groenten Energiezuinig en zonnig (ver)bouwen

Weet jij wat je voorouders aten en welke groenten ze op tafel zetten? De variatie aan gewassen die men serveerde Het is mogelijk om een woning te bouwen (of te
zal je doen versteld staan. Vreemd genoeg zijn veel smakelijke groetensoorten uit de tijd van toen in de oude doos verbouwen) die negen maanden per jaar zonder
geraakt: de aardpeer, de schorseneer, de koolrabi, de pastinaak, de boerenkool, de rammenas, de rucola .... Veel verwarming kan. Willy Lievens, expert in lage energie
van die ‘verloren’ groenten zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook erg lekker eens je weet hoe je ze klaar maakt. woningen, geeft je concreet bruikbare uitleg over de
Bovendien kan je ze zelf in je eigen groentetuintje kweken.  budget- en milieuvriendelijke ingrepen en investe-
André Verheecke, verwoed tuinder, brengt zijn smakelijk gevulde groentemand mee. ringen die daarvoor nodig zijn. Twee derden van je
water- en energievoorziening neem je zelf in handen.
i.s.m. CC De Steiger Een gezond energie- en ventilatiebeleid en voldoende
warmtecapaciteit geven je een royaal wooncomfort.
                     Je haalt de zon in huis met passieve en actieve zon-
424 Cursus 1 426 Cursus 3 nesystemen. Je leert anders omgaan met water en
di 30 september 2008 (14u30) do 6 november 2008 (14u) stoken met een tegelkachel.
MENEN KORTRIJK
  www.zonnearc.be
425 Cursus 2 427 Cursus 4
di 30 september 2008 (19u) woe 19 november 2008 (14u)
MENEN ROESELARE

72

André Verheecke  Willy Lievens


4 zat vanaf 4 oktober 2008 (9u30)
ROESELARE
CONSUMENTENVORMING

429 430 431


Kopen en verkopen op internet Ongewenste bezoekers op je computer Gratis alternatieven voor MS Office

Ben je op zoek naar een tweedehands fiets, een nog Virussen, Wormen, Spies, Trojaanse paarden, Phishing In deze hands-out sessie worden twee alternatieven
zeldzaam te vinden strip, een tweedehands wagen of en andere ongewenste intimiteiten op het internet, voor de gekende – betalende- kantoortoepassing van
een antieke kast? ze kunnen voor heel wat narigheid zorgen op jouw pc, Microsoft voor tekstverwerking (Word), rekenbladen
Je vindt het allemaal op de vele koop- en verkoopsites vaak zonder dat je het beseft. (Excel), presentaties (Powerpoint) geïnstalleerd. Aan
op het internet (zoals bijvoorbeeld eBay, kapaza…), Na deze lezing weet je er alles over en vooral: het zal de hand van enkele concrete opdrachten testen we
een wervelend shoppingaanbod waarvoor je zelfs de jou niet overkomen. deze twee gratis softwares uit: Google Documenten
deur niet uit moet! en Open Office.
Maar de vraag van velen is: ‘Hoe vind ik mijn weg in Ann Deraedt is Office specialist en lector aan Howest.
deze wirwar van mogelijkheden?‘ Ann Deraedt is Office specialist en lector aan Howest.
In deze namiddagen maken we je wegwijs in deze
wereld. Je leert hoe je de goederen kunt vinden
waarnaar je op zoek bent en hoe je zelf zaken te koop
kunt aanbieden. We overlopen de meest interessante
websites, we bespreken de betalingsmodaliteiten én
de veiligheid van deze koop- en verkoopsmethode.
Breng gerust zelf een voorwerp mee dat je wilt
aanbieden en samen kijken we hoe het moet.

Let wel : basiskennis computer en internet vereist

73
NIEUW NIEUW NIEUW
Rik Coghe Ann Deraedt Ann Deraedt
2 do vanaf 2 oktober 2008 (14u) do 16 oktober 2008 (19u) 2 do vanaf 6 november 2008 (19u)
KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

432/433 275 434/435


Praktisch GSM–gebruik Digitale fotografie Basiscursus digitale fotobewerking
Voor wie moeite heeft met die vele knopjes Basiscursus
en toetsen

Een GSM is niet meer weg te denken uit onze samenle- Meer en meer gebruiken we een digitaal fototoestel om Tijdens deze cursus leer je omgaan met een fotobewer-
ving. Net zoals het werken met computer of het hanteren (vakantie)herinneringen vast te leggen. Tijdens deze kingsprogramma dat speciaal werd ontwikkeld voor de
van de afstandsbediening van tv of video is het gebruik cursus verkennen we de mogelijkheden van de eigen vrijetijdsfotograaf. Je leert correcties en verbeteringen
van dit toestel niet voor iedereen zo eenvoudig. digitale camera. We leren spelenderwijs enkele knepen toepassen op je eigen digitale foto’s. Geen overdreven
Tijdens deze twee sessies willen we je een aantal basis- van het vak. En ook hoe we achteraf, zonder al te veel manipulaties van de beelden, maar zinvolle ingrepen
mogelijkheden van je GSM bijbrengen: een opgeslagen computerkennis, de foto’s nog wat kunnen verbeteren, die je foto’s tot echte pareltjes maken. Foto’s op de juiste
nummer opzoeken, nagaan van wie die ‘gemiste oproep’ bewaren en verzenden. manier bewaren en verzenden wordt ook uitgelegd en
komt en hoe je die persoon eenvoudig zelf kunt terugbel- Als deelnemer krijg je ‘huiswerk’ mee: duidelijke, geoefend. Enkele leuke toepassingen zoals het omvormen
len, een SMS-bericht lezen en zelf verzenden,… fotografische opdrachtjes die je op een vrij moment kan naar zwart-wit of sepia (een retro tintje), het bekomen
Naast deze algemene uitleg kan je ook terecht met je ei- uitvoeren, en waarvan de resultaten dan de volgende van panoramafoto’s en het maken van eigen kaartjes,
gen vragen of problemen, met je eigen specifieke toestel. cursusavond worden besproken. Het wordt dus een heel uitnodigingen e.d. maken de cursus helemaal af.
praktische cursus voor de vrijetijdsfotograaf. Voor deze cursus heb je enkel wat basiskennis in het
Cursisten brengen hun eigen (opgeladen) toestel mee We werken in deze cursus aan de hand van de twee popu- werken met een computer nodig, we werken met een
(mét de pincode). lairste fotografische thema’s: portret en landschap. fotobewerkingsprogramma dat gebruiksvriendelijk en
toegankelijk is, ook voor de minder ervaren computerge-
Meebrengen: eigen digitaal fototoestel. Computers zijn aanwezig, bruiker. Een heel praktische cursus voor de vrijetijdsfoto-
wie in de mogelijkheid is, brengt een eigen laptop mee en krijgt graaf. www.digigrafie.be
432 Cursus 1 daarop gratis een demoversie van een goed fotobewerkingspro-
434 Cursus 1
2 ma vanaf 17 november 2008 (14u) ROESELARE gramma geïnstalleerd. Wie een statief, heeft brengt dit mee. 5 di vanaf 4 november 2008 (14u)
433 Cursus 2 435 Cursus 2
74 2 ma vanaf 1 december 2008 (14u) KORTRIJK 5 di vanaf 4 november 2008 (19u30)

Rik Coghe Lukas Roels (School voor DigiGrafie) Lukas Roels (School voor DigiGrafie)
5 ma vanaf 22 september 2008 (14u) KORTRIJK (HEULE)
KORTRIJK (HEULE)
CONSUMENTENVORMING

436/437 438 439


Een eigen wenskaart maken met Photoshop Beleggen voor beginners
Digitale Fotografie
                     
Met een fotobewerkingsprogramma ontwerp je op basis Digitale beeldmanipulatie kom je overal tegen. De spreuk Misschien denk je aan beleggen, maar schrikt het
van eigen foto’s wenskaarten voor de komende feestda- ‘papier is gewillig’ is nog maar zelden zo reëel geweest. onbekende je af. Of je hoort praten over de BEL-20 en de
gen. De eerste sessie oefenen we de basisbewerkingen Zowel in de reclamewereld, op het net, in de kunst als in Nasdaq, maar je hebt geen flauw benul wat dat inhoudt.
van het programma: de belichting corrigeren, kleine de huiskamer is Adobe Photoshop onzichtbaar aanwezig. Dan is deze tweedelige cursus iets voor jou.
retouches, bijsnijden op postkaartformaat. We werken Het is het standaardpakket voor digitale beeldverwerking 1. Wat is een aandeel? Wat is een obligatie? Wat is een
met ‘Photoshop Elements’, de gebruiksvriendelijke en be- (de recentere lightversie Adobe Photoshop Elements heeft kasbon? Wat is een staatsbon? Welke risico’s zijn er? Hoe
taalbare amateurversie van ‘Photoshop’. De tweede avond enkel wat minder mogelijkheden). werkt de beurs? Wat is de Bel-20?
ontwerp je een kader rond de foto en leer je hoe je tekst In de cursus Photoshop krijg je stap voor stap inzicht in de Alain Deneef, beursanalist bij Kanaal Z en hoofdredacteur
in de foto kan inbrengen. Het resultaat……persoonlijke gereedschappen die het mogelijk maken digitale beelden van Inside Beleggen, legt het allemaal haarfijn uit.
en hoogst originele wenskaarten die je kan afprinten en (ingescand, van een digitaal fototoestel, van een CD of 2. We staan er niet altijd bij stil, maar bij elke financiële
verzenden of emailen. van het net) te manipuleren. Kleurcontrast, grijswaarden, transactie maak je bewust of onbewust een keuze. De
Er zijn acht laptops beschikbaar. Wie er zelf één heeft, verscherpen, monteren, het zijn slechts enkele van de tweede avond biedt meer zicht op de mogelijkheden
brengt die mee en krijgt gratis een demoversie van het ontelbare mogelijkheden die je met Photoshop hebt. Van die er zijn om concreet ethisch om te gaan met geld (als
programma geïnstalleerd, zodat je ook thuis nog kan de cursist wordt verwacht dat hij reeds met een computer individu of als organisatie). Hoe kan ethisch sparen of
oefenen en ontwerpen. overweg kan. beleggen in de praktijk? Dekt de vlag ethisch altijd de
i.s.m. CC De Steiger Je werkt per twee aan één computer. lading? Hoe zit het met rendement? Beter sparen of toch
beleggen? Wat is de maatschappelijke meerwaarde van
436 Cursus 1 i.s.m. Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Kortrijk mijn keuzes?
2 di vanaf 9 december 2008 (14u) Hugo Wanner van Netwerk Vlaanderen wijst je de weg.
437 Cursus 2
2 di vanaf 9 december 2008 (19u)
75
NIEUW
Lukas Roels Rik Sadet Alain Deneef & Hugo Wanner
MENEN 5 do vanaf 25 september 2008 (19u) 2 vrij vanaf 7 november 2008 (19u)
KORTRIJK KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 78 of www.vormingplus.be

440/441/442 443
Al aan bemiddeling gedacht? Ooit al aan autodelen gedacht?
Handig, goedkoop én duurzaam

Tal van situaties kunnen relaties in een gezin of familie ernstig verstoren. Autodelen is niet langer een droom. Ook in Kortrijk kan
De regeling bij echtscheiding, discussies omtrent de kinderen na echtscheiding, problemen tussen broers en zussen in verband het reeds enkele jaren. Maar het blijft onbekend, dus
met de verdeling van de nalatenschap van hun ouders, enz… Deze en andere situaties kunnen leiden tot ernstige conflicten onbemind. Toch kan het voor wie minder vaak een auto
indien ze niet opgelost worden. Vaak zetten mensen bij deze familiale conflicten de stap naar de rechtbank. Bemiddeling kan nodig heeft, een prachtige oplossing zijn. De vaste kosten
hier echter een waardevol alternatief zijn: met de hulp van een neutrale derde is het mogelijk de dialoog te herstellen en tot zijn minimaal en verder betaal je enkel naarmate je de
oplossingen te komen, zonder rechtzaak. auto gebruikt. Je bent verlost van het onderhoud en van
In deze infosessie willen we je laten kennismaken met bemiddeling. Media en politiek nemen deze term graag in de mond alle andere sleur die een eigen auto met zich meebrengt
maar wat kan dit nu werkelijk in jouw situatie betekenen? Waarvoor staat familiale bemiddeling? Wat zijn de voordelen? Wie (administratie, verzekering, keuring, ...). Je rijdt steeds
komt ervoor in aanmerking? Wie zijn deze bemiddelaars? met een recente en goed onderhouden wagen... en altijd
Op deze en tal van andere vragen geven wij in deze gratis info-sessie een antwoord. omnium verzekerd! Op deze infoavond kom je er alles over
te weten en kan je een deelauto bekijken.
Door de leden van het Interdisciplinair Forum van familiale bemiddelaars te Kortrijk
www.cambio.be
440 Infomoment 1 442 Infomoment 3
ma 20 oktober 2008 (20u) woe 10 december 2008 (20u)
MENEN WAREGEM
441 Infomoment 2
di 25 november 2008 (20u)
AVELGEM
Dit is een samenwerkingsproject van het Interdisciplinair Forum van familiale bemiddelaars te Kortrijk
76 CC De Steiger, Bibliotheek Avelgem, CC De Schakel en Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen.
NIEUW
Geert Gisquière
di 4 november 2008 (20u)
KORTRIJK
Autodelen.
Hét alternatief voor de eigen auto.
De trein nemen mag dan wel altijd een beetje reizen zijn, niet altijd kan het openbaar Is het niet duur?
vervoer je brengen waar je wil. Wie een alternatief zoekt voor de eigen auto kan nu bij
Cambio terecht. Je hebt een auto ter beschikking als je die nodig hebt, en je hoeft ze André Bij autodelen gebruik je alleen de auto als je die echt nodig hebt. Je betaalt dus
niet zelf te onderhouden. alleen de uren dat je deze auto gebruikt. Dus gedaan met de vaste kosten. Als je het mij
Autodelen is nog vrij onbekend, nochtans zijn er ook in onze regio gebruikers. André is vraagt, is dit erg voordelig. Trouwens, als je zelf een auto hebt, heb je nogal dikwijls de
er een van. Cambio vindt hij een schitterend initiatief en hij heeft redenen genoeg om neiging om met de auto kleine ritjes te maken die je uiteindelijk best te voet of met de
er voor te kiezen. fiets had kunnen doen. Dat is puur uit gewoonte. Als je zelf geen auto hebt, ga je er veel
bewuster mee om. Ik ga liever te voet of met de fiets, dat is veel beter voor de conditie en
Waarom autodelen? voor mijn gezondheid! Bovendien is er een starttarief, om het eens te proberen.

André Ik maak zoveel mogelijk mijn gebruik van het openbaar vervoer, maar niet altijd Vind je altijd een auto?
zijn er vlotte verbindingen om op bestemming te geraken. Openbaar vervoer gecombi-
neerd met autodelen is dan ook de ideale oplossing om op mijn bestemming te geraken André De auto staat op een vaste plek in de stad. Die kan je dus gemakkelijk terugvin-
met een gerust gemoed. Voor sommige zaken heb je nu eenmaal een auto nodig, ik den, je moet alleen de auto reserveren. Dat kan telefonisch of via de website. Met je cam-
kan niet alles met de fiets vervoeren. Boodschappen voor de komende week, bezoek biokaart heb je bovendien toegang tot alle cambio-auto’s in heel België. Als je de wagen
aan familie die niet vlakbij woont of die met het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar terugbrengt, heb je ook altijd een vrije parkeerplaats, namelijk deze van autodelen.
is, daarvoor gebruik ik ook graag een auto. Autodelen is daarvoor gemakkelijk en
milieubewust. Han Crevits

77
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingsvoorwaarden De Sport- en Cultuurcheques kan je via je werkgever aanvragen.


Het deelnemersaantal per cursus is beperkt. Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk. Inschrij- Voor meer info: www.cultuurcheques.be en www.sportcultuur.be
ven kan tot 1 week voor aanvang van de cursus. Hoe en waar je kunt inschrijven en betalen vind
je in de tabel met het cursusoverzicht hierna. Je schrijft per telefoon of via de website in, NIET Reductie
via overschrijving. Voor Vormingplus-programma’s kan je makkelijk online inschrijven, Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, studen-
via www.vormingplus.be (klik door naar onze regio). Daar vind je een handig overzicht van het ten en werkzoekenden komen in aanmerking voor een korting voor de cursussen georgani-
programma-aanbod, je weet bovendien meteen of een cursus volzet is. Telefonisch inschrijven seerd door Vormingplus (dit zijn de cursussen waarvoor je kunt inschrijven bij Vormingplus).
kan op het nummer 056/260 600 of mailen naar vorming@vormingplus.be. Vermeld naast je Je neemt hiervoor contact op met het secretariaat (056/260 600, Oude-Vestingsstraat 17,
naam, adres en telefoonnummer (waar we je overdag kunnen bereiken) ook duidelijk de titel en 8500 Kortrijk).
codenummer van de cursus. Indien de prijs een belemmering is om de cursus te volgen, stuur dan een gemotiveerde
aanvraag met loonfiche aan de directie (t.a.v. Linda Accou). (Tentoonstellingsbezoeken,
Inschrijven en betalen voor Vormingplus-cursussen uitstappen en introductiecursussen komen niet in aanmerking voor korting.)
Voor de programma’s georganiseerd door Vormingplus ontvang je GEEN
BEVESTIGINGSBRIEF. Samen met je inschrijving, verwachten wij je betaling Hoe annuleren?
minstens 10 dagen voor het begin van de cursus op het rekeningnummer 001- Je bent ingeschreven maar kunt toch niet deelnemen? Wij stellen het op prijs indien je ons dan
4092044-78, met vermelding van (het) cursusnummer(s), naam en voornaam. zo snel mogelijk verwittigt (ook al heb je nog niet betaald). Zo kunnen we nog tijdig iemand van
We aanvaarden geen contante betaling bij aanvang van de cursus. Als de wachtlijst laten deelnemen.Je kan steeds kosteloos annuleren tot 1 week voor de start van
we je betaling niet tijdig ontvangen kunnen we iemand van de wachtlijst aan- de cursus.
spreken om je plaats in te nemen. Voor programma’s georganiseerd door een
cultuurcentrum betaal je aan dit centrum. Wanneer gaat een programma niet door?
Jammer, maar als een cursus onvoldoende inschrijvingen heeft, of bij ziekte van de docent
Opleidingscheques en cultuurcheques kunnen wij ze afgelasten. Wij verwittigen dan de ingeschreven deelnemers enkele dagen
Laat ons bij inschrijving (telefonisch, schriftelijk of per mail) weten of je wil betalen met voor de geplande startdatum en betalen uiteraard het betaalde cursusgeld integraal terug.
opleidingscheques. Dan kan je je cheques bestellen. Vormingplus kan niet terugbetalen op
opleidingscheques, bezorg ons daarom (een) cheque(s) ter waarde van het exacte bedrag van de Openingstijden secretariaat
cursus of (een) cheque(s) van een kleinere waarde (het resterende bedrag betaal je dan nog bij). Het secretariaat is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.
78 Opleidingscheques kan je bestellen: online (www.vdab.be/opleidingscheques) of telefonisch op Op vrijdag is het secretariaat open tot 12u30.
het gratis nummer 0800/30.700 of in de lokale werkwinkel.
De cheques (14 maanden geldig!) zijn op naam, je kan ze dus enkel zelf gebruiken. Je mag niets Wegbeschrijving
invullen op de opleidingscheques, ook niet de datum of je handtekening! Een wegbeschrijving naar de diverse cursuslocaties kan je vinden via www.mappy.com.
Met de opleidingscheques kan je zowel bij Vormingplus als in de cultuurcentra terecht!
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN

ALGEMEEN
230 4 Op de koffie met Vormingplus voor een smaakmaker di 16 september 13u30-16u30 C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, gratis Vormingplus: zie pagina 78
'Persoon en relatie' Kortrijk
281 4 Op de koffie met Vormingplus voor een smaakmaker vrij 19 september 9u30-12u30 C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, gratis Vormingplus: zie pagina 78
'Digitale vorming' Kortrijk
444 6 Arendsoog: Ethiek in tijden van verwarring - ma 6 oktober 20u15 VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk 5 Vormingplus: zie pagina 78
Philippe Lepers
445 6 Arendsoog: Ethiek in tijden van verwarring - Koen ma 3 november 20u15 VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk 5 Vormingplus: zie pagina 78
Raes
446 6 Arendsoog: Ethiek in tijden van verwarring - ma 1 december 20u15 VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk 5 Vormingplus: zie pagina 78
Samenspraak Ph. Lepers en Koen Raes
447/1 7 Filmplus - 'Entre les murs' ma 29 september 19u45 Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk 10 / 9 (-26/+55) / 3 Vormingplus: zie pagina 78
(Filmabon.)
447/2 8 Filmplus - 'Il divo' voor de datum verwijzen we naar Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk 10 / 9 (-26/+55) / 3 Vormingplus: zie pagina 78
www.vormingplus.be (Filmabon.)
448 9 Boterhammen in de bib - Kortrijk: Guido Fonteyn ma 22 september 12u15-13u15 Bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk 5 (soep en broodje Cultuurwinkel Schouwburgplein - Kortrijk -
'Vlamingen en Walen, de clichés voorbij' inbegrepen) tel 056/239 855
449 9 Boterhammen in de bib - Kortrijk: Piet Chielens ma 13 oktober 12u15-13u15 Bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk 5 (soep en broodje Cultuurwinkel Schouwburgplein - Kortrijk -
'WO I: sporen van een multiculturele oorlog' inbegrepen) tel 056/239 855
450 10 Boterhammen in de bib - Kortrijk: Rik Remmery ma 17 november 12u15-13u15 Bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk 5 (soep en broodje Cultuurwinkel Schouwburgplein - Kortrijk -
'De zaak Remmery' inbegrepen) tel 056/239 855
451 10 Boterhammen in de bib - Tielt: Guido Fonteyn do 25 september 12u15-13u15 Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt 5 (soep en broodje CC Gildhof - tel 051/402 935 / Bib Tielt -
'Vlamingen en Walen, de clichés voorbij' inbegrepen) tel 051/403 928 79
452 10 Boterhammen in de bib - Tielt: Johan Braeckman do 30 oktober 12u15-13u15 Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt 5 (soep en broodje CC Gildhof - tel 051/402 935 / Bib Tielt -
'Darwinisme of creationisme?' inbegrepen) tel 051/403 928
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


453 11 Boterhammen in de bib - Tielt: Catherine Vuylsteke do 20 november 12u15-13u15 Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt 5 (soep en broodje CC Gildhof - tel 051/402 935 / Bib Tielt -
'China vandaag. Volksrepubliek van verlangen' inbegrepen) tel 051/403 928
454 11 Boterhammen in de bib - Roeselare: Stefaan Top do 9 oktober 12u15-13u15 Bibliotheek, Arme Klarenstraat 75, Roeselare 5 (soep en broodje Openbare Bibliotheek Roeselare -
'Stadssagen - urban legends' inbegrepen) tel 051/209 642
455 11 Boterhammen in de bib - Roeselare: Johan Strobbe do 13 november 12u15-13u15 Bibliotheek, Arme Klarenstraat 75, Roeselare 5 (soep en broodje Openbare Bibliotheek Roeselare -
'200 jaar dichters, denkers en durvers' inbegrepen) tel 051/209 642
456 12 Boterhammen in de bib - Roeselare: Pascal do 11 december 12u15-13u15 Bibliotheek, Arme Klarenstraat 75, Roeselare 5 (soep en broodje Openbare Bibliotheek Roeselare -
Verbeken 'Arm Wallonië' inbegrepen) el 051/209 642

PERSOON EN RELATIE
282 14 De liefdesrelatie als proces - Voordracht do 23 oktober 19u30-22u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 10 Vormingplus: zie pagina
283 14 Kwaliteit in je contact ma 17, 24 november 14u-17u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 50 Relatiestudio - tel 09/220 70 00 -
relatiestudio@telenet.be
284 14 De kunst van contact ma 1, 8, 15 december 14u-17u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 75 Relatiestudio - tel 09/220 70 00 -
relatiestudio@telenet.be
285 15 Van seks en eros naar harmonie en intimiteit - ma 6, 13, 20, 27 oktober 14u-16u30 CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 48 / 45 (lerarenkaart) / 42 Universiteit Vrije Tijd - tel 016/310 670 of
Evolutie van de mens als gelukszoeker (DF-leden) Lea Van Impe tel 056/608 026
286 15 Na de aardbeving - Omgaan met echtscheiding woe 1, 8, 15, 22 oktober 19u-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 50 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
reservatie@ccdeschakel.be
287 15 Zeker van mezelf - Een cursus voor studenten do 13 november + ma 17, 24 Katho-HIVB, Wilgenstraat 32, Roeselare 100 / 30 (studenten Katho, Studentendienst Katho - tel 056/264 184 -
november + 1, 8, 15 december Sovo-Wes, Kulak) albert.storme@katho.be
18u30-21u30
288 16 De interne criticus - Het superego do 2, 9, 16, 23 oktober 19u-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 50 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
80 reservatie@ccdeschakel.be
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


289 16 Constructief omgaan met wat moeilijk is - woe 1, 8, 15 oktober 14u-17u15 Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 42 Vormingplus: zie pagina 78
Draagkracht… ook in jou
290 16 De invloed van woede op je gezondheid zat 13 december 10u-17u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 28 Vormingplus: zie pagina 78
291 17 De kracht van onze gedachten di 4, 18 november + 2 december Gemeenschapscentrum Spikkerelle, 36 Vormingplus: zie pagina 78
19u30-22u Scheldelaan 6, Avelgem
292 17 Familieopstellingen in de praktijk - Workshop woe 8, 15, 22 oktober + 5 november CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, Tielt 55 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
19u30-22u30 ccgildhof@tielt.be
293 17 Persoonlijke effectiviteit via het enneagram di 7, 14, 21 oktober + 4, 18, 25 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 75 Vormingplus: zie pagina 78
november 19u30-22u30
294 18 Doofblindenparcours woe 8 oktober 2008 14u-16u Poortgebouw V-Tex, Pieter De Conincklaan gratis Vormingplus: zie pagina 78
23a, Kortrijk
295 18 De kracht van werkbare doelen - Workshop ma 17, 24 november + 1, 8 december Muziekcentrum Kortrijk, Conservatoriumplein, 48 Vormingplus: zie pagina 78
19u30-22u30 Kortrijk
296 18 MindMapping… ook iets voor jou? - Voordracht woe 15 oktober 19u30-22u30 Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 10 Vormingplus: zie pagina 78
297 19 Ik heb geen tijd meer! - Voordracht do 13 november 19u30-22u30 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 10 Vormingplus: zie pagina 78
298 19 Ik heb geen tijd meer! - Workshop zat 29 november 10u-17u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 30 Vormingplus: zie pagina 78
299 19 Spreken voor een publiek woe 8, 15, 22 oktober 14u-17u DC De Condé, Condédreef 16, Kortrijk 38 Vormingplus: zie pagina 78
300 21 Experimenteren en vrienden - De leefwereld van ma 29 september + 6 oktober Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 28 Vormingplus: zie pagina 78
jongeren 19u30-22u30
301 21 Tieners op vrijersvoeten di 18 november 19u30-22u30 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 14 Vormingplus: zie pagina78
302 21 Tieners in huis - Een spel tussen ruimte geven en di 4, 18, 25 november + 2 december CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, Tielt 50 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
grenzen stellen 20u ccgildhof@tielt.be 81
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


303 22 Geef kinderen (zelf)vertrouwen - Voordracht voor di 14 oktober 19u30-22u CC De Steiger, Waalvest 1 , Menen 10 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar info@ccdesteiger.be
304 22 Kinderboeken anders bekeken do 16, 23 oktober 19u30-22u Bibliotheek Wevelgem, Vanackerestraat 20, 22 Vormingplus: zie pagina 78
Wevelgem
305/306/307 23 The Sound of Silence - Reeks Kortrijk ma 13 oktober + 3 november + 8 zie cursusnrs. 305/306/307 25 Vormingplus: zie pagina 78
december 20u-22u
305 23 The Sound of Silence - Meditatief boogschieten ma 13 oktober 20u-22u Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, 10 Vormingplus: zie pagina 78
Kortrijk
306 23 The Sound of Silence - Boommeditaties ma 3 november 20u-22u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 10 Vormingplus: zie pagina 78
307 23 The Sound of Silence - Mantra's zingen ma 8 december 20u-22u Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, 10 Vormingplus: zie pagina 78
Kortrijk
308/309/310 24 The Sound of Silence - Reeks Roeselare do 16 oktober + 27 november + 18 De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 25 Vormingplus: zie pagina 78
december 20u-22u 23, Rumbeke
308 24 The Sound of Silence - Taomeditaties do 16 oktober 20u-22u De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 10 Vormingplus: zie pagina 78
23, Rumbeke
309 24 The Sound of Silence - Dansmeditatie do 27 november 20u-22u De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 10 Vormingplus: zie pagina 78
23, Rumbeke
310 24 The Sound of Silence - Yogameditatie do 18 december 20u-22u De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 10 Vormingplus: zie pagina 78
23, Rumbeke
311 25 Werken met dromen di 7, 14, 21 oktober + 18, 25 OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 60 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
november + 2, 9 december 19u30-22u cultuurcentrum@wevelgem.be
312 25 Intuïtie, bron van innerlijke wijsheid - Workshop do 6, 13, 20, 27 november + 4, 11 OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 60 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
82 december 19u-22u cultuurcentrum@wevelgem.be
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


313 25 Mindfulness of aandachtige aanwezigheid di 7, 14, 28 oktober + 4 november CC De Steiger, Waalvest 1 , Menen 50 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
13u30-16u info@ccdesteiger.be
314 26 Mindfulness en communicatie - Mindful ma 29 september + 13, 27 oktober + Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 56 Vormingplus: zie pagina 78
communiceren: in verbinding zijn met jezelf en 10 november 19u30-22u30
de andere
315 26 Taomeditatie woe 5, 12, 19, 26 november Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 50 Vormingplus: zie pagina 78
19u30-22u
316 26 Zelf-vertrouwen - Open groep actief emotioneel vrij 17 oktober 9u30-16u30 De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 35 Vormingplus: zie pagina 78
lichaamswerk 23, Rumbeke
220 27 Lichaam, bron van levenswijsheid - Introductie di 23 september 19u30-21u30 De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 5 Vormingplus: zie pagina 78
23, Rumbeke
221 27 Lichaam, bron van levenswijsheid - Starters - di 30 september + 7, 14, 21 oktober + De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 60 Vormingplus: zie pagina 78
Reeks 1 4 november 19u30-21u30 23, Rumbeke
222 27 Lichaam, bron van levenswijsheid - Starters - di 18, 25 november + 2, 9, 16 De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 60 Vormingplus: zie pagina 78
Reeks 2 december 19u30-21u30 23, Rumbeke
223 27 Lichaam, bron van levenswijsheid - Doorwerkers: woe 1, 8, 15, 22 oktober + 5, 12, De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 140 Vormingplus: zie pagina 78
Chakra's, leven vanuit je energie 19, 26 november + 3, 10 december 23, Rumbeke
19u30-22u
321 28 Yoga: regeneratie en bewustzijnsvorming - Reeks 1 vrij 19, 26 september + 3, 17, 24 CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 50 CC De Spil - tel 051/265 700 -
oktober + 7, 14, 21, 28 november + 5 info@ccdespil.be
december 20u-21u15
322 28 Yoga: regeneratie en bewustzijnsvorming - Reeks do 2, 9, 16, 23 oktober + 6, 13, 20 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 56 Vormingplus: zie pagina 78
2 - Cursus 1 november 19u-20u15
323 28 Yoga: regeneratie en bewustzijnsvorming - Reeks do 2, 9, 16, 23 oktober + 6, 13, 20 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 56 Vormingplus: zie pagina 78 83
2 - Cursus 2 november 20u15-21u30
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


324 28 Yoga: regeneratie en bewustzijnsvorming - Reeks do 27 november + 4, 11, 18 december Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 64 Vormingplus: zie pagina 78
3 - Cursus 1 + 8, 15, 22, 29 januari 19u-20u15
325 28 Yoga: regeneratie en bewustzijnsvorming - Reeks do 27 november + 4, 11, 18 december Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 64 Vormingplus: zie pagina 78
3 - Cursus 2 + 8, 15, 22, 29 januari 20u15-21u30
326 28 Initiatie Dans en Beweging - Dans en transformatie do 9, 16, 23 oktober + 6, 13 november CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 40 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
19u-20u30 info@ccdesteiger.be

FILOSOFIE, RELIGIE & ZINGEVING


233 30 Een reis door ons filosofisch erfgoed ma 29 september + 6, 13, 20 oktober OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 30 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
+ 3 november 19u-21u30 cultuurcentrum@wevelgem.be
327 30 Vrouwelijke filosofen - Hij denkt, zij ook do 9, 16, 23 oktober 19u30-22u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 29,5 (Amarantleden) / 33 Amarant - tel 070/233 048 -
(reductiehouders) / 34,5 cursussen@amarant.be
(niet-leden)
328 31 Filosofie leesgroep - Reeks 1: André Comte- do 9, 16, 23 oktober 19u30-21u30 Eethuis Bandini, Keukeldam 13, Waregem 15 Vormingplus: zie pagina 78
Sponville 'Filosofie, een kennismaking'
329 31 Filosofie leesgroep - Reeks 2: 'Epictetus 'Epictetus' do 6, 13 november 19u30-21u30 Eethuis Bandini, Keukeldam 13, Waregem 10 Vormingplus: zie pagina 78
zakboekje. Wenken voor een evenwichtig leven'
330 31 School voor Geloof - Credoreeks 'Schepper van do 25 september + 2, 9, 16 oktober De Bron, Marktstraat 80, Harelbeke 25 - ter plaatse betalen De Bron - tel 056/737 070 -
hemel en aarde' 14u30-17u de.bron.har@pandora.be
331 32 Inspirerende Figuren - Het zevenvoudig pad van do 2 oktober 19u30-21u30 De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 10 Vormingplus: zie pagina 78
Franciscus van Assisi, een weg voor deze tijd 23, Rumbeke
332 32 Inspirerende Figuren - De Dalai Lama, een vedette do 11 december 19u30-21u30 De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 10 Vormingplus: zie pagina 78
of een echte geestelijke leraar? 23, Rumbeke
84 333 33 De fundamenten van de islam - Over koran, kaliefen vrij 14, 21, 28 november + 5, 12 Kulak, Blok B, E. Sabbelaan 53, Kortrijk 60 / 57 (lerarenkaart) / 54 Universiteit Vrije Tijd - tel 056/352 476
en kruistochten december 14u-17u (Davidsfondsleden) (Achilles Surinx) - 016/310 670 (Univ.
Vrije Tijd)
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


334 33 Mediteren: een dialoog tussen christenen en zat 29 november 9u30-17u30 Bezinningscentrum Ostiahove, 30 (lunch en koffie Vormingplus: zie pagina 78
boeddhisten Rollegemknokstraat 27, Rollegem inbegrepen)
234 34 Wetenschapscafé - 'Geheugen, feit of fictie?' vrij 26 september 19u45 VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk gratis Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk
335 34 Een energetische wandeling in Kortrijk zat 27 september 14u-17u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 10 Vormingplus: zie pagina 78

LEVENSSTIJL
336 36 Doe het zelf en handig: elektriciteit voor beginners - woe 12, 19, 26 november 19u-22u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 37 Vormingplus: zie pagina 78
de elektrische huisinstallatie
337 36 Doe het zelf en handig: fietsherstel vrij 17, 24 oktober 14u-17u Lescontainer CBE, parking Kringloopcentrum 25 Vormingplus: zie pagina 78
Roeselare, D. Mergaertstraat 15, Roeselare
338 36 Welnessbaden bij jou thuis do 16 oktober 14u-17u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 12 (+ 10 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 78
te betalen voor de
ingrediënten)
339 37 Ayurvedische lichaamsmassage vrij 7, 14, 21, 28 november + 5 OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 50 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
december 19u30-22u cultuurcentrum@wevelgem.be
340 37 Ayurvedische hoofdmassage ma 1 december 10u-16u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 25 Vormingplus: zie pagina 78
341 38 Winterse krachtgevers ma 6, 13 oktober 13u30-16u CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 24 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
info@ccdesteiger.be
342 38 De natuurlijke winterapotheek voor baby's en do 6, 13, 20, 27 november 13u30-16u CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 48 (+ 10 ter plaatse CC De Steiger - tel 056/515 891 -
kinderen met kruiden en aromatherapie te betalen voor de info@ccdesteiger.be
ingrediënten en
verpakking)
343 38 De natuurlijke huisapotheek do 16 oktober 19u-22u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 12,5 Vormingplus: zie pagina 78
344 39 Klaarmaken voor de winter di 25 november + 2 december Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 25 (+ 7,5 ter plaatse te Vormingplus: zie pagina 78
85
19u-22u betalen voor de oorkaarsen)
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


345 39 Natuurlijke schoonheid woe 3 december 14u-17u LDC De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, 12 (+ 4 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 78
Kortrijk te betalen voor de
ingrediënten)
346 39 Leven volgens de seizoenen (1) - Gure herfstdagen do 2 oktober 14u-16u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 12,5 (+ 3 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 78
te betalen voor de
proevertjes)
347 40 Leven volgens de seizoenen (2) - Winter en do 11 december 14u-16u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 12,5 (+ 3 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 78
feestdagen te betalen voor de
proevertjes)
348 40 Brunchen - Een trage maar lekkere start - Cursus 1 do 18, 25 september 16u Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt 15 (+ 10 per les ter CC Gildhof - tel 051/402 935 -
plaatse te betalen voor de ccgildhof@tielt.be
ingrediënten)
349 40 Brunchen - Een trage maar lekkere start - Cursus 2 do 18, 25 september 19u30 Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt 15 (+ 10 per les ter CC Gildhof - tel 051/402 935 -
plaatse te betalen voor de ccgildhof@tielt.be
ingrediënten)
350 41 Italiaans koken - Reeks 1 ma 29 september + 6, 13, 20 oktober CC het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke 40 (+ 50 de eerste les ter CC het Spoor - tel 056/733 420 -
19u-22u plaatse te betalen voor de cchetspoor@harelbeke.be
ingrediënten)
351 41 Italiaans koken - Reeks 2 ma 17, 24 november + 1, 8 december CC het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke 40 (+ 50 de eerste les ter CC het Spoor - tel 056/733 420 -
19u-22u plaatse te betalen voor de cchetspoor@harelbeke.be
ingrediënten)
352 41 Italiaans koken - Reeks 3 woe 12, 19, 26 november 13u-16u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 22,5 (+ 37,5 de eerste les CC De Spil - tel 051/265 700 -
ter plaatse te betalen voor info@despil.be
de ingrediënten)

86 353 41 Italiaans koken - Reeks 4 woe 12, 19, 26 november 19u-22u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 22,5 (+ 37,5 de eerste les CC De Spil - tel 051/265 700 -
ter plaatse te betalen voor info@despil.be
de ingrediënten)
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


354 41 Wokken - Interactieve kookworkshop - Reeks 1 di 30 september + 7, 14, 21 oktober CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 40 (+ 50 de eerste les ter CC De Schakel - tel 056/621 340 -
14u-17u plaatse te betalen voor de reservatie@ccdeschakel.be
ingrediënten)
355 41 Wokken - Interactieve kookworkshop - Reeks 2 di 30 september + 7, 14, 21 oktober CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 40 (+ 50 de eerste les ter CC De Schakel - tel 056/621 340 -
19u-22u plaatse te betalen voor de reservatie@ccdeschakel.be
ingrediënten)
356 41 Wokken - Interactieve kookworkshop - Reeks 3 woe 1, 8, 15, 22 oktober 19u-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 40 (+ 50 de eerste les ter CC De Schakel - tel 056/621 340 -
plaatse te betalen voor de reservatie@ccdeschakel.be
ingrediënten)
357 41 De natuurlijke keuken - De plantaardige eiwitten woe 8 oktober 20u-22u + woe Biohoeve Dedrie, Oude Stadenstraat 15, 30 (maaltijd met Vormingplus: zie pagina 78
15 oktober 19u-22u (maaltijd Roeselare (wegbeschrijving: www.lochting.be) biologische producten op
inbegrepen) 15 oktober inbegrepen)
358 42 De natuurlijke keuken: herfstseizoenskookles woe 5 november 19u-22u Biohoeve Dedrie, Oude Stadenstraat 15, 20 (maaltijd met Vormingplus: zie pagina 78
Roeselare (wegbeschrijving: www.lochting.be) biologische producten
inbegrepen)
359 42 Week van de Smaak - De natuurlijke keuken - Een do 13 november 10u-17u Biohoeve Dedrie, Oude Stadenstraat 15, 40 (maaltijd met Vormingplus: zie pagina 78
inleiding in de producten en hun mogelijkheden Roeselare (wegbeschrijving: www.lochting.be) biologische producten
inbegrepen)
360 42 Week van de Smaak - Koken met minder bekende woe 19 november 19u-22u Biohoeve Dedrie, Oude Stadenstraat 15, 20 (maaltijd met Vormingplus: zie pagina 78
groenten Roeselare (wegbeschrijving: www.lochting.be) biologische producten
inbegrepen)
361 43 Kruidige desserts di 16 december 19u-22u OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 12 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
cultuurcentrum@wevelgem.be
362 43 Koelkast of medicijnkast? Eten doe je met je hoofd do 16 oktober 19u-21u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 10 Vormingplus: zie pagina 78
363 43 Vegetarisch? do 6 november 19u-20u30 DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 10 Vormingplus: zie pagina 78
87
364 44 Ingekaderd: voedselovergevoeligheid - Als je ziek di 21 oktober 14u-16u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 10 Vormingplus: zie pagina 78
wordt van gezonde voeding…
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


365 44 Ingekaderd: Mode-diëten di 18 november 14u-16u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 10 Vormingplus: zie pagina 78
366 45 Ingekaderd: suiker en zoet - van voeding tot di 16 december 14u-16u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 10 (+ 3 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 78
verslaving te betalen voor de
ingrediënten)
367 45 De noordelijke wijngebieden van Frankrijk, het ma 29 september + 6, 20 oktober 19u CC het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke 30 (+ 10 per les ter plaatse CC het Spoor - tel 056/733 420 -
ontdekken waard - Reeks 1 te betalen voor de wijnen) cchetspoor@harelbeke.be
368 45 De noordelijke wijngebieden van Frankrijk, het do 6, 13, 27 november 19u CC het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke 30 (+ 10 per les ter plaatse CC het Spoor - tel 056/733 420 -
ontdekken waard - Reeks 2 te betalen voor de wijnen) cchetspoor@harelbeke.be
369 46 Tour de France van de Wijnen vrij 10, 17 oktober + 7, 14 november CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 60 (+ 8/les ter plaatse te CC De Steiger - tel 056/515 891 -
19u30-22u betalen voor de wijnen) info@ccdesteiger.be
370 46 Initiatie wijnproeven - Het leerproces ma 17, 24 november + 1 december CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 30 (+ 12 per les ter plaatse CC De Schakel - tel 056/621 340 -
19u30-22u30 te betalen voor de wijnen) reservatie@ccdeschakel.be
371 46 Slaapschool - Beter slapen in 6 weken di 30 september + 7, 14, 21 oktober + OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 55 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
4 november 19u-21u30 cultuurcentrum@wevelgem.be
372 47 Voetreflexologie do 2, 9, 16, 23 oktober + 6, 13, 20, 27 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 100 Vormingplus: zie pagina 78
november 19u30-22u
373 47 Shiatsu ma 6, 13, 20 oktober + 3, 10, 17, 24 CC Gildhof, St. Michielstraat 9, Tielt 75 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
november + 1 december 19u30 ccgildhof@tielt.be
374 47 Auw! Mijn rug! di 18, 25 november + 2, 9, 16 CC Gildhof, St. Michielstraat 9, Tielt 55 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
december 20u ccgildhof@tielt.be
375 48 Ontdek en kies je eigen stijl - Cursus 1 di 23, 30 september + woe 1 oktober CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 45 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
19u-22u30 info@ccdesteiger.be

88 376 48 Ontdek en kies je eigen stijl - Cursus 2 do 25 september + 2, 9 oktober Gemeenschapscentrum Spikkerelle, 45 Vormingplus: zie pagina 78
13u-16u Scheldelaan 6, Avelgem
377 48 Ontdek en kies je eigen stijl - Cursus 3 di 18, 25 november + 2 december Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 45 Vormingplus: zie pagina 78
9u-12u
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


378 48 Binnenhuisinrichting en Feng Shui - Breng geluk ma 17 november 19u CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 12 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
in je eigen huis info@ccdesteiger.be
379 48 Feestjuwelen maken - Creatief met zilver di 18, 25 november + 2, 9, 16 CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 60 (+ 35 ter plaatse te CC De Schakel - tel 056/621 340 -
december 19u30-22u betalen voor het materiaal) reservatie@ccdeschakel.be
380 49 Initiatie minibridge do 25 september + 2, 9, 16, 23 CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 40 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
oktober + 6, 13, 20, 27 november + 4 reservatie@ccdeschakel.be
december 14u-16u

KUNST EN CULTUUR
381 52 Benjamin Verdonck - Visionairen ma 22 december 20u30-22u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 5 CC De Spil - tel 051/265 700 -
info@despil.be
382 52 Van Henri Storck tot Raoul Servais - Lezing met di 14 oktober 14u30 VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk 3 (koffie/thee inbegrepen) Mozaïeksecretariaat - tel 056/371 615 -
filmfragmenten vc.mozaiek@skynet.be
304 52 Kinderboeken anders bekeken do 16, 23 oktober 19u30-22u Bibliotheek Wevelgem, Vanackerestraat 20, 22 Vormingplus: zie pagina 78
Wevelgem
261 53 Expo 58 - Tussen spanning en ontspanning do 25 september 20u-22u30 Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, gratis Inschrijven op voorhand is niet
Kortrijk noodzakelijk!
383 53 Een stamboom, hoe begin ik eraan? di 4 november 20u-22u Stadsarchief (leeszaal), Botermarkt 2, Roeselare 5 Erfgoedcel Terf - tel 0496/808 285 -
kim@ergoedcelterf.be
384 53 Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn huis? di 18 november 20u-22u Stadsarchief (leeszaal), Botermarkt 2, Roeselare 5 Erfgoedcel Terf - tel 0496/808 285 -
kim@ergoedcelterf.be
385 54 Theater en Waanzin - Gespreksavond di 21 oktober 20u15 CC De Steiger, Waalvest 1, Menen gratis CC De Steiger - tel 056/515 891 -
info@ccdesteiger.be
386 54 Gevels als getuigen - 8 x Kortrijk do 18 september 17u30-19u30 afspraak om 17u30 aan Vormingplus, Oude- 5 Vormingplus: zie pagina 78 89
Vestingsstraat 17, Kortrijk
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


387 54 Sprekende zerken op het Vlaamse Père Lachaise - zat 4 oktober 10u-12u30 afspraak om 9u45 aan de ingang van de 8 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
Uitstap begraafplaats Schoonselhof - Antwerpen begraafplaats Schoonselhof, Antwerpen ccgildhof@tielt.be
388 55 Galerietour in Antwerpen do 9 oktober 14u-18u afspraak om 13u45 aan Galerie 'De zwarte 12 Vormingplus: zie pagina 78
panter', Hoogstraat 70-74, Antwerpen
389 55 Bezoek aan de Bijloke + Optreden Brussels Jazz woe 19 november 16u (rondleiding) - afspraak om 15u45 in de Bijloke, J. 25 (rondleiding + Vormingplus: zie pagina 78
Orchestra & Richard Galliano 20u (voorstelling) Kluyskensstraat 2, Gent voorstelling / avondmaal
vrij te nemen)
390 55 Atelierbezoek Tjok Dessauvage zat 13 december 10u-12u afspraak om 9u45 aan het atelier, 8 Vormingplus: zie pagina 78
Moorseelsestraat 22, Sint-Eloois-Winkel
391 56 Magritte en het surrealisme woe 19, 26 november + 3, 10, 17 CC Gildhof, St. Michielstraat 9, Tielt 65 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
december 19u15 ccgildhof@tielt.be
392 56 Matisse, Pollock, Rauschenberg en Richter ma 24 november + 1, 8, 15 december CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 45 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
19u30-22u reservatie@ccdeschakel.be
393 56 De betoverende taal van de romantische muziek - do 9, 16, 23 oktober + 6 november Unizo, Arme-Klarenstraat 55, Roeselare 47 / 44 (lerarenkaart) / 41 Universiteit Vrije Tijd - tel 016/310 670
Schubert vertelt 14u-16u (Davidsfondsleden)
394 57 Wolfgang intiem - Mozarts kamermuziek opnieuw vrij 14, 21, 28 november + 5 december Hotel Shamrock, Euromarktlaan 24, Tielt 55 / 51 (lerarenkaart) / 48 Universiteit Vrije Tijd - tel 016/310 670
ontdekt 14u-16u (Davidsfondsleden)
395 57 Meesterlijke middeleeuwen - Miniaturen van Karel vrij 3, 10, 17, 24 oktober 14u-17u Kulak (Blok B), E. Sabbelaan 53, Kortrijk 55 / 51 (lerarenkaart) / 48 Universiteit Vrije Tijd - tel 016/310 670
de Grote tot Keizer Karel (800-1550) (Davidsfondsleden)
396 57 De orde van de tempeliers ma 13 oktober 20u CC Gildhof, St. Michielstraat 9, Tielt 5 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
ccgildhof@tielt.be
397 58 Van Lucy tot de Homo sapiens - De mens in de do 13, 20 november + 4, 11, 18 Unizo, Arme-Klarenstraat 55, Roeselare 55 / 51 (lerarenkaart) / 48 Universiteit Vrije Tijd - tel 016/310 670
prehistorie december 14u-16u30 (Davidsfondsleden)
90
398 58 Het terracottaleger van Qin Shihuangdi - De woe 5 november 10u-12u30 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 20 (Amarantleden) / 22,5 Amarant - tel 070/233 048 -
oorsprong van het Chinese keizerrijk 14u-16u30 (reductiehouders) / 23,5 cursussen@amarant.be
(niet-leden)
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


399 58 Zuid-India - een trip langs uitersten do 25 september 10u30-13u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 20 (Amarantleden) / 22,5 Amarant - tel 070/233 048 -
14u-16u30 (reductiehouders) / 23,5 cursussen@amarant.be
(niet-leden)
400 59 Figuren boetseren zat 27 september + 4 oktober OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, Aalbeke 40 OC Aalbeke - tel 056/401 892 -
10u-12u30 13u-16u30 oc.aalbeke@kortrijk.be
401 59 Gospel & Soul - A capella workshop di 30 september + 7, 14, 21 oktober CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 40 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
20u-22u reservatie@ccdeschakel.be
402 59 Kalligrafie module 2 woe 10, 17, 24 september + 1, 8, 15 CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 100 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
oktober 19u-22u reservatie@ccdeschakel.be
403 60 Kalligrafie module 1 woe 22, 29 oktober + 5, 19 november CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 100 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
+ 3, 17 december 19u-22u reservatie@ccdeschakel.be
404 60 Kalligrafie module 2 bis woe 12, 26 november + 10 december CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 50 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
19u-22u reservatie@ccdeschakel.be
405 60 Illustreren - Tweedaagse initiatiecursus zat 15, 22 november 10u-16u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 30 CC De Spil - tel 051/265 700 -
info@despil.be
406 61 Observerend tekenen ma 24 november + 1, 8 december OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 30 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
19u-21u cultuurcentrum@wevelgem.be

MAATSCHAPPIJ EN MILIEU
270 63 Het design van de regio - Een streekverkenning per zon 14 september 9u-18u afspraak om 9u aan het gratis Vormingplus: zie pagina 78
fiets - Fietstocht richting Waregem Streekbezoekerscentrum in het Begijnhofpark
van Kortrijk
271 63 Het design van de regio - Een streekverkenning per zon 14 september 9u-18u afspraak om 9u aan het gratis Vormingplus: zie pagina 78
fiets - Fietstocht richting Avelgem Streekbezoekerscentrum in het Begijnhofpark
van Kortrijk 91
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


272 63 Het design van de regio - Een streekverkenning per zon 14 september 9u-18u afspraak om 9u aan het gratis Vormingplus: zie pagina 78
fiets - Fietstocht richting Menen Streekbezoekerscentrum in het Begijnhofpark
van Kortrijk
407 64 Van kommer en kwel en courageuze moeders - di 23 september 13u30-16u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 5 Vormingplus: zie pagina 78
Sterke vrouwen van hier en elders - Stadswandeling
408 64 Van Franschmans en Walenmannen - Vlaamse vrij 26 september 20u-22u CC Gildhof, St. Michielstraat 9, Tielt gratis CC Gildhof - tel 051/402 935 -
seizoenarbeiders in den vreemde in de 19e en ccgildhof@tielt.be
20e eeuw
409 64 Leren uit oude geschriften - Ochtendgroep ma 6, 13 oktober 9u30-11u30 Documentatiecentrum VVF Tielt, 10 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
Beernegemstraat 5, Tielt ccgildhof@tielt.be
410 64 Leren uit oude geschriften - Avondgroep ma 6, 13 oktober 19u30-21u30 Documentatiecentrum VVF Tielt, 10 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
Beernegemstraat 5, Tielt ccgildhof@tielt.be
411 65 De Wervenroute - 8x Kortrijk do 16 oktober 17u30-19u30 Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 5 Vormingplus: zie pagina 78
412 65 Op café met Carl Devos - Politiek café woe 12 november 19u30-21u30 VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk 10 (drankje inbegrepen) Vormingplus: zie pagina 78
413 65 Alternatieve energie: haalbaar? di 2 december 14u30 VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk 3 (koffie/thee inbegrepen) Mozaïeksecretariaat - tel 056/371 615 -
vc.mozaiek@skynet.be
414 66 Karel De Gucht 'Europa anno 2030' - Visionairen ma 29 september 20u30-22u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 5 CC De Spil - tel 051/265 700 -
info@despil.be
415 66 Hans Vandeweghe 'Het sportlandschap anno 2030' woe 22 oktober 20u30-22u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 5 CC De Spil - tel 051/265 700 -
- Visionairen info@despil.be
416 66 Bea Cantillon 'De sociale zekerheid anno 2030' - woe 12 november 20u30-22u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 5 CC De Spil - tel 051/265 700 -
Visionairen info@despil.be

92
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


417 67 Modular - Bedrijfsbezoek n.a.v. Interieur '08 do 2 oktober 19u-21u afspraak om 18u45 bij Modular, Armoedestraat 10 Vormingplus: zie pagina 78
71, Roeselare
418 67 Durlet - Bedrijfsbezoek n.a.v. Interieur '08 do 6 november 10u-12u afspraak om 9u45 bij Durlet, Werkhuizenstraat 10 Vormingplus: zie pagina 78
15, Izegem
419 68 'De Kyotocode' - Kraak je energiekosten van 1 november t.e.m. 31 januari 2009 gratis inschrijven via www.kyotocode.be
420 68 'De Kyotocode' - Spaar energie, spaar geld, spaar ma 27 oktober 20u-22u Buurtcentrum Overleie, Overleiestraat 45, gratis Vormingplus: zie pagina 78
het milieu Kortrijk

CONSUMENTENVORMING
421/422/423 71 Ecologisch tuinieren - Milieuvriendelijk en ma 22 september + 6, 20 oktober CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 25 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
arbeidsarm - Reeks 19u30-22u reservatie@ccdeschakel.be
421 71 Ecologisch tuinieren - Milieuvriendelijk en ma 22 september 19u30-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 10 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
arbeidsarm - Bomen en struiken reservatie@ccdeschakel.be
422 71 Ecologisch tuinieren - Milieuvriendelijk en ma 6 oktober 19u30-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 10 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
arbeidsarm - Kruidlaag en strooisellaag reservatie@ccdeschakel.be
423 71 Ecologisch tuinieren - Mileiuvriendelijk en ma 20 oktober 19u30-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 10 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
arbeidsarm - Rozen reservatie@ccdeschakel.be
424 72 Week van de Smaak - Vergeten groenten - Cursus 1 di 30 september 14u30-16u30 CC De Steiger, Waalvest 1 , Menen 10 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
info@ccdesteiger.be
425 72 Week van de Smaak - Vergeten groenten - Cursus 2 di 30 september 19u-21u CC De Steiger, Waalvest 1 , Menen 10 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
info@ccdesteiger.be
426 72 Week van de Smaak - Vergeten groenten - Cursus 3 do 6 november 14u-16u LDC De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, 8 Vormingplus: zie pagina 78
Kortrijk
427 72 Week van de Smaak - Vergeten groenten - Cursus 4 woe 19 november 14u-16u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 8 Vormingplus: zie pagina 78
93
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


428 72 Doe het zelf en handig: energiezuinig en zonnig zat 4, 11, 18, 25 oktober 9u30-17u30 VTI Roeselare, Leenstraat 32, Roeselare 150 / 250 (per koppel) inschrijven door storten van de bijdrage op
(ver)bouwen 738-313700-77 van de Zonne-Arc
429 73 Kopen en verkopen op het internet do 2, 9 oktober 14u-17u C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, 12,5 Vormingplus: zie pagina 78
Kortrijk
430 73 Ongewenste bezoekers op je computer do 16 oktober 19u-22u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 10 Vormingplus: zie pagina 78
431 73 Gratis alternatieven voor Microsoft Office Office do 6, 13 november 19u-21u C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, 12,5 Vormingplus: zie pagina 78
Kortrijk
432 74 Praktisch GSM-gebruik - Cursus 1 ma 17, 24 november 14u-17u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Roeselare 25 Vormingplus: zie pagina 78
433 74 Praktisch GSM-gebruik - Cursus 2 ma 1, 8 december 14u-17u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 25 Vormingplus: zie pagina 78
275 74 Digitale fotografie - Basiscursus ma 22, 29 september + 6, 13, 20 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 60 Vormingplus: zie pagina 78
oktober 14u-16u30
434 74 Basiscursus digitale fotobewerking - Cursus 1 di 4, 11, 18, 25 november + 2 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 60 Vormingplus: zie pagina 78
december 14u-16u30
435 74 Basiscursus digitale fotobewerking - Cursus 2 di 4, 11, 18, 25 november + 2 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 60 Vormingplus: zie pagina 78
december 19u30-22u
436 75 Een eigen wenskaart maken met Digitale fotografie di 9, 16 december 14u-16u30 CC De Steiger, Waalvest 1 , Menen 22 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
- Cursus 1 nfo@ccdesteiger.be
437 75 Een eigen wenskaart maken met Digitale fotografie di 9, 16 december 19u-21u30 CC De Steiger, Waalvest 1 , Menen 22 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
- Cursus 2 info@ccdesteiger.be
438 75 Photoshop do 25 september + 2, 9, 16, 23 Kon. Academie voor Schone Kunsten, 55 Vormingplus: zie pagina 78
oktober 19u-22u Houtmarkt 5, Kortrijk
439 75 Beleggen voor beginners vrij 7, 14 november 19u-21u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 20 Vormingplus: zie pagina 78
94
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° Pag CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN

440 76 Al aan bemiddeling gedacht? - Infomoment 1 ma 20 oktober 20u CC De Steiger, Waalvest 1 , Menen gratis CC De Steiger - tel 056/515 891 -
info@ccdesteiger.be
441 76 Al aan bemiddeling gedacht? - Infomoment 2 di 25 november 20u Bibliotheek Avelgem, Doorniksesteenweg gratis Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk
77a, Avelgem
442 76 Al aan bemiddeling gedacht? - Infomoment 3 woe 10 december 20u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem gratis Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk
443 76 Ooit al aan autodelen gedacht? - Handig, goedkoop di 4 november 20u-22u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 5 Vormingplus: zie pagina 78
én duurzaam

Vormingpluscursussen …
Inschrijven Betaling met opleidingcheques
Vooraf inschrijven is NOODZAKELIJK. Dat kan tot 1 week voor aanvang van de cursus. Heb je 10 dagen voor aanvang van de cursus nog geen opleidingcheques ontvangen, dan schrijf
Je schrijft in per telefoon of via de website, NIET VIA OVERSCHRIJVING. je eerst het bedrag over met vermelding van de naam van de perso(o)n(en) die je inschrijft
en de cursuscode(s). Zodra je ons de opleidingcheques bezorgt, storten wij het reeds geïnde
Betalen bedrag volledig terug op de rekening van waaruit de overschrijving gebeurd is.
We aanvaarden bij de eerste les GEEN CONTANTE BETALINGEN. Betalen kan via overschrijving
op rekeningnummer 001-4092044-78 met vermelding van de naam van de perso(o)n(en) die
inschrijft en het nummer /de nummers van de cursus.
Deze betaling moet gebeuren ten laatste 10 dagen voor aanvang van de cursus.
Hebben wij je betaling niet tijdig ontvangen dan kunnen wij iemand van de wachtlijst aanspre-
ken om je plaats in te nemen.
95
OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER nr 4 Afzendadres: Oude Vestingsstraat 17 - 8500 Kortrijk BELGIE - BELGIQUE
Tijdschrift 5de jaargang / Editie 4 / Verschijnt driemaandelijks V.U. Linda Accou - P.A. Oude Vestingsstraat 17 - 8500 Kortrijk PB - PP
8500 KORTRIJK MAIL
Afgiftekantoor: Kortrijk MAIL, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk BC 6487
Erkenningsnummer P3a9210

VOLKSHOGESCHOOL MIDDEN EN ZUID WEST-VLAANDEREN VZW


IS ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT CULTUUR EN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN