Vous êtes sur la page 1sur 1

Komposisi air

1 molekul air mengandungi 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen.


Formula kimia air : H
2
O
Elektrolisis (penguraian air)

Elektrolisis adalah proses menguraikan elektrolit (air) kepada komponen asalnya, iaitu oksigen dan
hidrogen.

Rod karbon yang sambung pada hujung positif bateri disebutanod / elektrod positif.
Rod karbon yang sambung pada hujung negatif bateri disebutkatod / elektrod negatif.
Gas yang terhasil pada anod (elektrod positif) ialah oksigen.
Gas yang terhasil pada katod (elektrod negatif) ialah hidrogen.

Nisbah isi padu oksigen kepada hidrogen ialah 1:2
Kesimpulannya: satu molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen.

Gas yang terkumpul diuji dengan kayu uji :

Gas Hidrogen memadamkan kayu uji menyala dengan bunyi pop.
Gas Oksigen menyalakan kayu uji berbara.