Vous êtes sur la page 1sur 1

SERVEI DE MENJADOR

En/na:.................................................amb DNI........................,
com a pare/mare/tutor, autoritzo al monitor/a del menjador a
administrar al meu fill/a:.........................................................la
segent medicaci:

Nom del medicament


Dosi:
Dates:
Recordeu que aquesta autoritzaci ha danar acompanyada duna
fotocpia de la pertinent prescripci del metge. De no ser aix els
monitors/es no estan autoritzats per administrar cap tipus de
medicaci.
Signatura

SERVEI DE MENJADOR
En/na:.................................................amb DNI.........................,
com a pare/mare/tutor, autoritzo al monitor/a del menjador a
administrar al meu fill/a:..........................................................la
segent medicaci:

Nom del medicament


Dosi:
Dates:
Recordeu que aquesta autoritzaci ha danar acompanyada duna
fotocpia de la pertinent prescripci del metge. De no ser aix els
monitors/es no estan autoritzats per administrar cap tipus de
medicaci.
Signatura