Vous êtes sur la page 1sur 3

(Felplt Orbn Viktor fantasztikus Magyarorszga) Magyarorszgon

alkotmnyos puccsal megdntttk a kztrsasgot! "e#etnk $gy% mint#a


nem &ennnk szre% de &oltakppen egy ' a sz( &al(di rtelmben ' fasiszta
llam )tt ltre% mg #a nem is a maga szok&nyos% militns &al()ban! *
#atalom megszllta az orszg minden egyes zugt s ott#ont% a#ogy
befszkelte magt a lelkekbe is! *z $) *laptr&ny felmutats&al $gy
gondol)a% #ogy alatt&al(& te#et mindenkit% meg#atroz#at)a% #ogy milyenek
legynk% #ogyan l)nk% megmond#at)a% mit #ogyan gondol#atunk s
mond#atunk ki! +ogy mgis% mi a fasizmus, * szakirodalom szerint a
fasizmus egy (kori #atalmi )el&ny elne&ezsb-l a .fasces/ sz(b(l
szrmazik% amely eredetileg a teremtett &ilg egysgt s a #atalmat
szimbolizlta! 0elentse1 az egyeslt nptmeg% amely egyttes akarattal
engedelmeskedik az llam tekintlynek% amely a tr&ny s a nemzeti let
rendfenntartsnak a legfels-bb forrsa! * fasizmus egy Mussolini ltal
kiagyalt ideol(gia% ami politikai s trsadalmi doktr2n& &lt! 3y4)t-ne&e lett
el-szr a nemzetiszocializmus nmet% olasz% spanyol s magyar
gyakorlatnak% ma)d ks-bb a 5zo&)etuni( ltal leigzott orszgokban
.fasisztnak/ nyil&n2tottak mindenkit% aki szembe#elyezkedett a
bolse&izmussal!
* fasiszta llam lnyegben egy tekintlyuralmi rendszer% ami mindig
&alamilyen szp $) &ilg/ felp2tst t4zi ki clul% s a#ol a cl elrse
rdekben &gre#a)tott kzpontos2ts r&n mindent egyetlen kzponti
akarat al rendelnek! * fasizmus a nemzet egysgre% #-siessgre% a
szorgalmas #onp2tsre alapoz! * ncizmussal szemben a fasizmus nem
sznteti meg% csupn korltozza a szabadsgot% a tr&nyes keretek sokig
fennmaradnak% ny2ltan nem ldzik az ellenll(kat s 6zikailag nem kerlnek
&eszlybe a kisebbsgek% zsid(k s cignyok! * fasiszta #atalom az
llampolgrok fltt ll% akiket alatt&al(i& tesz% termszetb-l fakad(an
elutas2t)a a soksz2n4sget% elutas2t)a a nemzetkzisget% fels-bbrend4
perspekt2&b(l szemlli a nemzeten k2&l ll(kat% miltal az orszg#atron
k2&l ellensges &iszonyt teremt mindenki&el! * fasiszta llam mindig egy
bizonyos erklcsi rtkrend k&etst% a tekintly tisztelett &r)a el% rendet%
fegyelmet s felttel nlkli engedelmessget k&etel! 7nnek kife)ezetten
rlnek azok% akik egybknt flnek a szabadsg bizonytalansgt(l% a
koszt(l% a cl nlkli ltezs ressgt-l!
* fasiszta llam legf-bb tart(pillre a #azugsg s a #azugsgra p2tett
kzponti propagandagpezet! * kzmdia te&kenysgnek #la% a &ezrt a
np mindig er-snek% blcsnek% igazsgosnak% kz&etlennek s emberinek
lt)a% ezrt ra)onganak rte! 8acra annak% #ogy a fasiszta rendszer
leginkbb egy sz4k% ki&ltsgos krnek ked&ez% a propagandnak
kszn#et-en a fasizmus tmegbzist mindig a lecs$szott kzp' s
kispolgri rtegek ad)k! * sikerben kzre)tszik% #ogy a fasiszta llam
b4nz-knt kezeli a nluk is szegnyebbeket% a nyomorban l-ket% ami
mindig elgedettsggel tlti el azokat% akik sa)t balsorsuk egyik okt% s
szemlyes biztonsguk legf-bb fenyeget-it &lik felfedezni bennk! *z
ellensgkpet megle#et-sen egyszer4 az elkeseredett% csal(dott emberek
tudatba p2teni% a tbbsg pedig mindig knnyedn frcsgi ki magb(l a
betpllt% primit2& t&eszmket! 9gy egyre ke&esebben maradnak azok% akiket
za&ar% #ogy az ismer-seik% bartaik zsid(znak% kommunistznak s
cignyoznak% mert egyre tbben &annak meggy-z-d&e arr(l% #ogy minden
ba) forrsa bennk s az egyni szabadsgot rtknek tekint- rtelmisgben
keresend-!
* fasisztk ltalban gazdasgi &lsg ide)n kerlnek #atalomra! Vlsgban
az emberek fogkonyabb &lnak az ellensggel &al( leszmols 2gretre%
a#ogy sokkal nyitottabbak a fels-bbrend4 nemzeti nkp befogadsra is! *
np mindig nagyon #ls% #a a sa)t nyomorra egyszer4en rt#et- s #i#et-
magyarzatot tall% ami mindig &alaki msban testesl meg! * ncizmusban
a fels-bbrend4sg fantzia&ilga mindig fa)i/% a fasizmusban pedig
nemzeti/ alapokon ll! * fasiszta llam nem ked&eli az egynisget% r#elli
az nll(an gondolkod( rtelmisget s csak azokkal a m4&szekkel tart fenn
)( &iszonyt% akik a rezsim szolglatba llnak!
* fasiszta llam nem #agy fel egszen a kapitalista gazdlkodssal s a
bolse&ista ter&gazdlkods $t)t sem )r)a! * fasiszta gazdasgpolitika a
klasszikus tan2tsokkal szemben mindig .unortodo:/ utakat )rt! (* bankrok
azt #ittk% #ogy Mussolinit knnyen trdre knyszer2t#etik% #a nem
foly(s2tanak neki #itelt! *zonban ez a #urok nem szorult a fasizmus nyakra!
Olaszorszgban a pnzgyi rendetlensget a rend s a fegyelem &ltotta fel%
a pnz#inyt bels- er-forrsokkal% llamklcsnkkel kszbltk ki!) *
fasiszta llam legf-bb tmogat(i azok a nagyt-ksek% akik e:trapro6tot
zsebelnek be a kzpontos2tott llam ltal szablyozott piacon! Mindazonltal
a fasiszta gazdasgok s trsadalmak #osszabb'r&idebb ideig
m4kd-kpesnek% s-t% sikeresnek bizonyultak! * tbbsg szmra
biztonsgot s biztos megl#etst #oztak! 8e nem csak ezrt &oltak
npszer4ek! *z emberek tbbsge ne#ezen t4ri a szabad &ersenyt% az egyni
szabadsgot! ;e#ezen &iselik% #ogy kudarcaikrt maguk legyenek felel-sek%
knyelmetlenl rzik magukat% amikor kiderl% #ogy nem elg te#etsgesek%
#ogy alulmaradnak! <s egy &ersenytrsadalomban mindig tbben lesznek a
&esztesek% mint a nyertesek! 5okkal knyelmesebb egy nagy kzssg
tag)aknt kzsen #inni &alami nagy% szentnek tekintett clban% =stenben%
&agy nemzetben! 7zrt sokak szmra megknnyebblst #oz% amikor az
egynnek nincs tbb felel-ssge% amikor azt tru#z#at)a egy blcs &ezrre!
7gy fasiszta llamnak nincs nemzeti konszenzussal elfogadott% demokratikus
alkotmnya! *z ideol(giai alapokon m4kd- llamban nincs fggetlen
alkotmnyb2r(sg% igazsgszolgltats% rend-rsg s sa)t(% a#ogy nincsenek
az ilyen intzmnyek fggetlensgt ellen-rz- s biztos2t( #i&atalok sem!
7l-bb'ut(bb megsz4nik a sztr)k)og% a szakszer&ezeti &ezet-ket ldzni
kezdik% &agy meg&srol)k -ket kil(ra% aztn megkezd-dnek ma)d a
koncepci(s perek is! * fasiszta llamban a parlament szerepe formliss
&lik1 egy sznalmas demokrcia sz2n)tkot lt#atunk% ami#ez az ellenzki
prtok asszisztlnak! Val()ban rendeleti kormnyzs m4kdik1 a
kormnyprti kp&isel-k megsza&azzk a sa)t el-ter)esztseiket% de
semmifle egyeztetst% &itt nem folytatnak% belesz(lst senkinek semmibe
nem engednek!
* fasiszta #atalom els- teend-i kztt szerepel a )ogrend $) alapokra
#elyezse s a &lasztsi tr&ny meg&ltoztatsa! "aln ezrt fordul#atott
el-% #ogy fasisztkat demokratikus eszkzkkel% mg so#a nem &ltottak le!
Mindazonltal a trsadalomnak )ogban ll meg&denie a szabadsgt!
5zc#enyi =st&n szerint1Minden nemzetnek olyan kormnya &an% amin-t
megrdemel! +a &alami oknl fog&a ostoba &agy komisz emberek lnek egy
blcs s becsletes np nyakn% akkor a np azokat a silny 6ck(kat minl
#amarabb a pokol fenekre kldi! 8e #a egy #it&ny kormny #uzamosan
megmarad a #elyn% akkor bizonyos% #ogy a nemzetben &an a #iba! *kkor az
a nemzet al)as &agy m4&eletlen!/