Vous êtes sur la page 1sur 30

&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
.
J
n


.
j
#


.

J
#


.

J
#


.

J
#


.
J
#


.
J
#


.

J
#


.

J
#


.

J
#

.
.

J
n#

.
j
n
n
.

j
#
#
.
J
n
#
.
J
n
#
.
J
n
#
.
J
#
#
.
J
n
#
.
J
n
#
.
J
n
#
.
J
n
#


.
.
.
.
J
n
n

.
.

^

n
n

#
#

^

n
#


n
#


n
#

^

#
#.
.
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
9
%

.
j

.
j

.
j

.
j

.
J

.
9
%

.
j

.
j

.
j


.
.
9
.
.


#
.

#
.

#
.
j

#
.
j

#
.
j

#
.
J

.
#
#
.
j

#
.
j

#
.
j

#
.
n
.
#
.
#
.
#


.
.
.

.
J

.
j

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J


.
.

.
.
.
..
.
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
2
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
17

.
j

17

.
j

17

.
J

.
J

17

17


17


17

.
17
.

.
j

.
j

#
.
j

#
.
j

.
J

.
j

.
j

#
.
j

#
.
j

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
j

.
j

.
J

.
J

.
J

.
j

.
j

.
J

.
.
.
.


.
.
.Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
3
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
25

.
j

25

25

.
j

.
j

.
j

.
J
25

.
j

.
j

25

.
j


25


25

25


#
.

#
.

#
.
j

.
#
j

.
#
j

#
.
J

n

#
#
.
j

.
#
j

.
#
j

n

#

.
J

.
J

.
J
n

.
j
#
.

J
#
.

J
#
.

J
#
.

J
#
.

J
#
.

J
#
.

J
#
.

J
#

J
n
.

J
n
.

J
n
.

J
n.
.
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
4
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
33
.
J
n


33
.
j
#


33
.

J
#


..
J
#

33
.

J
#


.33
.


33


33

.
33
.

j
n


.

j
#


.
J
n


.
j
#


.
j
#


.
J
#
.
J
n


.
j
#


.
j
#


.
.
.


n
n


#
#


n
#


n
#


n
#


#
#


n
#


n
#


n
#1
.
.
.1
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
5
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
41
2

41

4141
2
.

41
.


41


4141


.
.
.
.

.
j

.
j

.
j

.
J

.
#

.
j

.
j

.
j

#
.
n
.
n
.
n
. #


.
.

.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.

.
j

.
j

.
j

.
J

.
j

.
j

.
j

.
j

#
.
n
.
#
.
#Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
6
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
49
.
49
.
49
.
49
.

49
.


49


49

49
.

.
.

.
.


.
.
.

.
.

.
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
7
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
57
.
57
.

57
.
.
.
.
.
57
.
.
57
.


57


57


57


.
.
.

.
j

.
j

.
j

.
J

.
j

.
j

.
j

.
j

#
.
n
.
#
.
#

.
J

.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.


n
#
#
#
#
#
#
#
#
#

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
J

.
JGoverno do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
8
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
65
.
65
.
65
.


65
.

65
.


65


65


65


.
J
n


.
j
#


.

J
#


..
J
#


.
J
#


.

J
#


.

.
.

J
n


.
j

j
n


.

j
#


.
J
n


.
j
#


.
j
#


.
J
#


.
J
n


.
J
n


.
j
#


.
j
#


.
.
.
.
J
n


.
.
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
9
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Flauta
Requinta E
b
1 Clarinete B
b

2 Clarinete B
b

3 Clarinete B
b

Sax-Alto Eb
Sax-Tenor Bb
1 Trompete B
b

2 Trompete B
b

3 Trompete B
b

1 Trompa Eb
2 Trompa Eb
3 Trompa Eb
1 Trombone C
2 Trombone C
3 Trombone C
Bombardino C
Tuba Bb
71
.
J71
.
J71
.71
.71
.


71


71

71
..
.
.

.
.Ao &
%


Ao &
%

.
.
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
10
&
b
b
b
4
3
.
J
n.

j
n
n^

n
n
&
b
b
b
.
.
6


.

%

#
.&
b
b
b
12


.
J

.
j

&
b
b
b
18

&
b
b
b
24

#
.
.
J

&
b
b
b
30

.
J
n
.

.
J
n.

j
n


&
b
b
b
.
.
36
n
n


1
.

2

&
b
b
b
42

.&
b
b
b
48
.

..
&
b
b
b
54

.&
b
b
b
60
.

.
n.

.
&
b
b
b
66


.
J
n.

j
n
.
J&
b
b
b
72


.
Ao &
%.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Flauta
& 4
3
.
j
#.

j
#
#^

#
#
&
.
.
6


.


%

#
.&
12
.
j

.
j

&
18

&
24

#
.


.
J

&
30

.
j
#
.

.
j
#.

j
#


&
.
.
36
#
#


1
.


2

&
42

.&
48
.

..
&
54

.&
60
.

.
#.

.
&
66


.
j
#.

j
#
.
J&
72


.
Ao &
%
.

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Requinta E
b
&
b
4
3
.

J
#
.
J
n
#^

n
#
&
b
.
.
6


.%

.
j

#
.
j&
b
12


.
J
..

&
b
18

.
j


.
J


.
J

.
&
b
24
.
j

#
.
j

&
b
30
.

J
#
.


.

J
#
.
J
n


&
b
.
.
36
n
#


1
.2

&
b
42
.
j

.


&
b
48

.
j

..

&
b
54

.


&
b
60

.
j

. #
.
J

&
b
66

J
#
.
J
n.&
b
72

Ao &
%
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
1 Clarinete B
b

&
b
4
3
.

J
#n
.
J
n
#
n
#
&
b
.
.
6


.%

.
j

#
.
j


&
b
12


.
J
.


.

&
b
18
#
.
j
.
J


.
j

.
&
b
24
.
j


.
#
j

&
b
30
.

J
#
.


.

.
j
#


&
b
.
.
36n
#


1
.2

&
b
42
.
j
.

&
b
48

.
j
.
.

&
b
54
.

&
b
60

.
j

. #
.
J

&
b
66

.

.
j
#


.&
b
72

Ao &
%
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
2 Clarinete B
b

&
b
4
3
.

J
#n
.
J
n
#
n
#
&
b
.
.
6


.%

.
j

#
.
j


&
b
12


.
J
.


.

&
b
18
#
.
j
.
J


.
j

.
&
b
24
.
j


.
#
j

&
b
30
.

J
#
.


.

.
j
#


&
b
.
.
36n
#


1
.2

&
b
42
.
j

.


&
b
48

.
j
.
.

&
b
54

.


&
b
60

.
j

. #
.
J

&
b
66

.

.
j
#


.&
b
72

Ao &
%
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
3 Clarinete B
b

& 4
3
.

J
#
.
J
#
#^

#
#
&
.
.
6


.


%

.
J

#
.
J&
12


.
J
.
.

&
18

.
J


.
J


.
J

.
&
24
.
J

#
.
J

&
30
.

J
#
.


.

J
#
.
J
#


&
.
.
36
#
#


1
.

&
42
.
J

.


&
48

.
J

..

&
54

.


&
60

.
J

. #
.
J

&
66


.

J
#
.
J
#.&
72


.

Ao &
%


.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Sax-Alto Eb
&
b
4
3
.

J
#.
J
n
#
.


&
b
.
.
6%
. .
#

&
b
12


.
J.

&
b
18

.
j


.
J


.
J&
b
24

n

#


.

&
b
30
.

J
#


&
b
.
.
36&
b
42


. .
#
.

&
b
48

.
j

&
b
54


.


&
b
60

.
j

. #
.
J&
b
66

b .

J
#


.
j

n
.
J
n.&
b
72

Ao &
%

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Sax-Tenor Bb
&
b
4
3
.

J
#
.
J
n
#

.&
b
.
.
6


.%

.
j

#
.
j&
b
12


.
J
..

&
b
18

.
j


.
J


.
J

.
&
b
24
.
j

#
.
j

&
b
30
.

J
#
.


.

J
#
.
J
n


&
b
.
.
36
n
#


1
.2
.

&
b
42
.
j

.


&
b
48

.
j

..

&
b
54

.


&
b
60

.
j

. #
.
J

&
b
66

J
#
.
J
n.&
b
72

Ao &
%
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
1 Trompete B
b

&
b
4
3
.

J
#n
.
J
n
#

.&
b
.
.
6


.%

.
j

#
.
j


&
b
12


.
J
.


.

&
b
18
#
.
j
.
J


.
j

.
&
b
24
.
j


.
#
j

&
b
30
.

J
#
.


.

.
j
#


&
b
.
.
36n
#


1
.2
.

&
b
42.
j

.
J


&
b
48

.
j
.
.

&
b
54
.

&
b
60

.
j

. #
.
J

&
b
66

.

.
j
#


.&
b
72


.
Ao &
%
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
2 Trompete B
b

&
b
4
3
.

J
#n
.
J
n
#

.&
b
.
.
6


.%

.
j

#
.
j


&
b
12


.
J
.


.

&
b
18
#
.
j
.
J


.
j

.
&
b
24
.
j


.
#
j

&
b
30
.

J
#
.


.

.
j
#


&
b
.
.
36n
#


1
.2
.

&
b
42.
j

.
J


&
b
48

.
j
.
.

&
b
54
.

&
b
60

.
j

. #
.
J

&
b
66

.

.
j
#


.&
b
72


.
Ao &
%
.


Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
3 Trompete B
b

& 4
3


&
.
.
6


%#


&
12
&
18

#


&
24

##


&
30
&
.
.
36


&
42
#


&
48

#


&
54
&
60

##


&
66
&
72
Ao &
%Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
1 Trompa Eb
& 4
3


&
.
.
6


%#


&
12
&
18

#


&
24

##


&
30
&
.
.
36


&
42
#


&
48

#


&
54
&
60

##


&
66
&
72
Ao &
%Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
2 Trompa Eb
& 4
3


&
.
.
6


%#


&
12
&
18

#


&
24

##


&
30
&
.
.
36


&
42
#


&
48

#


&
54
&
60

##


&
66
&
72
Ao &
%Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
3 Trompa Eb
?
b
b
b
4
3
.


.
.


?
b
b
b
.
.
6%
. .
n
.
?
b
b
b
12

2
?
b
b
b
20

3
?
b
b
b
28


.

J
n
.


.

?
b
b
b
34


. .?
b
b
b
.
.
40

. .
n


?
b
b
b
46

. .
n
.

?
b
b
b
52
.?
b
b
b
58


. .
n
.
?
b
b
b
64

.


. .
?
b
b
b
71
.

Ao &
%

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
1 Trombone C
?
b
b
b
4
3
.


.
.


?
b
b
b
.
.
6%
. .
#
.
?
b
b
b
12


2

.

2
?
b
b
b
20

3
?
b
b
b
28


.

J
n
.


.

?
b
b
b
34


.
.?
b
b
b
.
.
40

. .
n


?
b
b
b
46


. .
#
.

?
b
b
b
52
.?
b
b
b
58


. .
#
.
?
b
b
b
64

.


. .
?
b
b
b
71
.

Ao &
%

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
2 Trombone C
?
b
b
b
4
3
.


.
.


?
b
b
b
.
.
6%
. .
#
.
?
b
b
b
12


2

.

2
?
b
b
b
20

3
?
b
b
b
28


.

J
n
.


.

?
b
b
b
34


.
.?
b
b
b
.
.
40

. .
n


?
b
b
b
46


. .
#
.

?
b
b
b
52
.?
b
b
b
58


. .
#
.
?
b
b
b
64

.


. .
?
b
b
b
71
.

Ao &
%

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
3 Trombone C
?
b 4
3
.
J
#.

J
n
#
.

?
b
.
.
6%
.

. #

?
b
12
.
J

J.
J

?
b
18?
b
24
n

#.
J

?
b
30

.
J
#?
b
.
.
36?
b
42

. #
.


?
b
48
J


.
?
b
54
J


.?
b
60
.

.
#.?
b
66

b
.
J
#


.
J

n
.

J
n
.
J?
b
72

Ao &
%
Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Bombardino Bb
?
b
b
b
4
3
.

J
n.
J
n
n
.


?
b
b
b
.
.
6%
. .
#

?
b
b
b
12


.
J.

?
b
b
b
18

.
J

.
J?
b
b
b
24
n

#

?
b
b
b
30
.

J
n?
b
b
b
.
.
36?
b
b
b
42


. .
#
.

?
b
b
b
48
J

?
b
b
b
54


.


?
b
b
b
60

.
J

. n
.
J?
b
b
b
66

b .

J
n


.

n
.
J
n.?
b
b
b
72

Ao &
%

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Bombardino C
?
b 4
3


#?
b
.
.
6
%


?
b
12
?
b
18

?
b
24

?
b
30?
b
.
.
36?
b
42
?
b
48

?
b
54


?
b
60

?
b
66

?
b
72


Ao &
%

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Tuba Bb
?
4
3
#


?
.
.
6%


?
12
?
18

?
24

?
30?
.
.
36
1?
42
?
48
?
54

?
60

?
66
?
72

Ao &
%

Governo do Estado do Cear - Secretaria da Cultura e Desporto
Coordenao de Msica
BDAS DE PRATA
De: Roberto Martins e Mrio Rossi
Tuba Eb