Vous êtes sur la page 1sur 6

06.

518 Animaci PR1 2014/15-1 Grau de Multimdia Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci

1


PR 1 Animaci 3D mitjanant modificadors/deformadors
Presentaci
En aquesta prctica haureu d'animar a partir de ls de modificadors, en el cas de 3ds Max,
o de deformadors, en el cas de Maya, els moviments dunes peces d'escacs.
Podeu treballar amb qualsevol dambds programes, lelecci dun o altre programa la
podeu fer de forma completament lliure, ja que no afecta per res a la nota de la prctica, ni
al seguiment de lassignatura, la qual pot realitzar-se de forma indiferent en un o altre
programa.
Adjunt a aquest enunciat, trobareu dos conjunts de peces descacs ja modelades aix com els
seus taulers corresponents, sobre els quals desenvolupareu la partida que heu danimar.
Noms podeu emprar un dels dos conjunts de peces i tauler per a realitzar la vostra
prctica.
Recordeu que es convenient, abans de posar-se a animar, haver realitzat les fases de letapa
de pre-producci, sobre tot lstoryboard i l'animtica dels plans que fareu servir i dels
moviments que imprimireu a cada pea, ja que aix, a banda de donar-vos una idea global
de com quedar, us permetr ajustar els temps de l'animaci, evitant sorpreses
desagradables al final del procs de treball.
El valor d'aquesta prctica quant a percentatge de nota s del 50% de la nota global de
Prctiques de l'assignatura.
Competncies
s i aplicaci de les TIC a l'mbit professional i acadmic.
Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les
competncies professionals.
Capacitat per analitzar un problema al nivell d'abstracci adequat a cada situaci i
aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i resoldre'l.
06.518 Animaci PR1 2014/15-1 Grau de Multimdia Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci

2

Capacitat d'anlisi i observaci del moviment.
Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
Capacitat per a crear i dissenyar els elements grfics i visuals d'un producte o
aplicaci multimdia fent servir procediments creatius, fonaments bsics del
disseny i un llenguatge formal.
Capacitat per a animar objectes mitjanant programaris 3D.
Objectius
Iniciar a l'estudiant en els diferents mtodes i tcniques de la imatge en moviment.
Conixer el llenguatge del moviment i les lleis bsiques de l'animaci.
Utilitzar creativament les diferents tcniques i estils propis d'animaci.
Fer un s adequat del llenguatge del moviment, en animacions realitzades
mitjanant programes tridimensionals.
Planificar de forma global les estratgies de la producci duna animaci.
Enunciat
El que se us demana per aquesta prctica s que desenvolupeu un mnim de cinc
moviments de les peces d'escacs. Lnic aspecte que cal tenir en compte respecte a les
regles del joc dels escacs s mantenir lordre de tirada, es a dir, que primer es mogui una
pea d'un color i desprs una de l'altre. Per a la resta de moviments, ho podeu fer com
creieu convenient sense haver de seguir el reglament.
Resulta evident que el fet que una pea faci un moviment, una acci, implicar de forma
directa que hi hagi una reacci de l'altre color (i/o del propi). Aix doncs, si per exemple es
mou la dama de les peces blanques i amenaa a un parell de peons de les negres, caldr que
aquests mostrin el seu temor davant l'amenaa. Aquestes reaccions NO compten com a
moviment en el cmput dels 5 mnims obligatoris.
ATENCI: tot i que aparentment pugui semblar una prctica senzilla, fixeu-vos que si heu
de representar no solament els moviments d'unes peces sin tamb la reacci d'altres
06.518 Animaci PR1 2014/15-1 Grau de Multimdia Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci

3

elements amenaats, la cosa pot no ser tan senzilla com podria semblar d'entrada. Per tant,
la recomanaci s que no deixeu la prctica pels darrers dies si no s que voleu crrer amb
el risc de trobar-vos amb alguna sorpresa desagradable.
Tingueu present a ms que els temps de renderitzat amb 3D poden allargar-se molt i haver
d'esperar hores o fins i tot un o dos dies per tenir el resultat final en vdeo. En aquest
aspecte hi tenen molt a veure les mquines que feu servir aix com les textures, les llums i
els moviments que feu que tinguin les vostres animacions. Cal doncs que preveieu tenir
enllestida la prctica un parell de dies abans que s'acabi el termini per tenir aix temps
suficient per renderitzar el resultat final.
Aquest resultat final que haureu de lliurar haur de durar com a mnim 15 segons i un
mxim de 20, tot i que si alg sobrepassa aquest temps tampoc passar res.
Com a estructura global de l'animaci, el resultat final haur de contenir un mnim de tres
enquadraments diferents, un per a cada tipus de pla (descriptiu, narratiu i expressiu).
Aquest fet implicar que haureu d'incorporar a l'escena un mnim d'una cmera, la qual
haureu de moure per tal dobtenir aquests enquadraments.
En la forma d'obtenir els tres plans que es demanen, hi haur qui s'estimar ms fer-ho
directament des del mateix arxiu i hi haur qui s'estimi ms fer tres arxius diferent i obtenir
aix tres seqncies que desprs unir en un de sol clip des de programes d'edici de vdeo.
Tan una com altra opci sn del tot correctes i no afectaran per res a la nota final.
El format del clip resultant ser el tpic del sistema per a vdeo digital PAL D-1, s a dir, a
720*576 i a 25 fotogrames per segon.
Tasques a realitzar
Tasques obligatries a realitzar per a poder superar la prova:
Utilitzar un dels dos jocs de peces i tauler subministrats. No est perms fer servir
cap altre tipus de peces.
Inclusi d'un mnim duna cmera, per tant, NO servir renderitzar directament des
dun visor (perspectiva, top, ...).
06.518 Animaci PR1 2014/15-1 Grau de Multimdia Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci

4

Animaci de 5 moviments de les peces dels escacs fent s de modificadors (3ds
Max) o deformadors (Maya) continguts en un mnim de tres enquadraments
diferents, un per a cada tipus de pla (descriptiu, narratiu i expressiu).
Animaci de les accions de la pea que fa el moviment i tamb de les reaccions de
les peces rivals afectades per aquest moviment. Les reaccions no compten com a
part dels 5 moviments obligatoris.
Presentaci del document informe explicatiu de tot el procs delaboraci de la
prctica, incloent captures de pantalla dels punts clau del procs que us ajudin en
les vostres explicacions. La no presentaci daquest document implica directament
no haver superat la prova.
Presentaci de tots els arxius involucrats en aquest treball (arxius del programari
3D, esbossos, textos, imatges, storys, animtiques, etc). La no inclusi de tots els
arxius del programari 3D, que permetin veure correctament ls dels modificadors
(3ds Max) o deformadors (Maya) en els 5 moviments obligatoris ( i en les reaccions)
dins de lestructura del mnim de tres posicions de cmera(s) amb els seus
respectius plans, implica directament no haver superat la prova.
Presentaci del clip final resultant de la prctica segons el format establert en
lenunciat de la prova. La no presentaci del clip implica directament no haver
superat la prova.

Altres tasques de caire voluntari les quals poden ajudar a complementar la nota:
Entrega de lstoryboard.
Entrega de lanimtica.
Sonoritzaci del resultat.
Inclusi daltres objectes modelats per un(a) mateix(a) o de fonts externes (en
aquest darrer cas, sha de documentar tamb la font externa), que no siguin les
peces i el tauler.
06.518 Animaci PR1 2014/15-1 Grau de Multimdia Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci

5

Inclusi de llums i ombres en el resultat final. Recordeu que per tal de que es vegin
les ombres, hi ha programes 3D en les que no venen activades per defecte, pel que
les haureu dactivar.
Lectures i recursos complementaris
Aquesta prctica abasta els materials didctics de lassignatura dAnimaci corresponents a
les Unitats 01 a 04.
Criteris d' avaluaci
Correcta aplicaci dels principis d'animaci i tractament de la teoria del
moviment.
Grau d'elaboraci de les animacions.
Adequaci de les representacions segons els tipus de plans.
Bona capacitat narrativa, creativa i duna correcta estructuraci del llenguatge
audiovisual.
Adequar-se als parmetres i condicions de lliurament (format, mesures en
pxels, velocitat de fotogrames, etc).
Correcci en la presentaci del document informe explicatiu de la prctica.
Condicions de lliurament
Per poder valorar correctament la vostra prctica haureu d'entregar a la secci de laula
Lliurament i registre d'AC (RAC), que es troba en lapartat Avaluaci, la segent
documentaci encapsulada dins d'un nic arxiu ZIP o RAR:
Tots aquells arxius de treball (textos, imatges, grfics, etc) que hagueu generat
durant tot el procs de creaci de l'animaci. s important que lliureu des del
primer esbs fins el clip amb el resultat final.
Tots els arxius de 3DsMax o Maya que hagueu obtingut com a resultat de la
vostra prctica.
06.518 Animaci PR1 2014/15-1 Grau de Multimdia Estudis dInformtica Multimdia i Telecomunicaci

6

El clip definitiu amb resultat final.
Un document de text en PDF que expliqui detalladament el procs de treball
que heu seguit durant la confecci de la prctica, que incorpori algunes captures
de pantalla que illustrin els moments claus del procs de treball.
Data de l'entrega definitiva:
Dimarts, 18 de novembre de 2014

[ AVS: Els darrers 7 dies anteriors a lentrega definitiva, el consultor/a no assegura una
ptima orientaci de lexercici. Es recomana realitzar els plantejaments aix com
orientacions amb prou temps, no deixant-ho pels ltims dies, si es vol assegurar un ptim
resultat de lexercici].


Nota: Propietat intellectual
Sovint s inevitable, en produir una obra multimdia, fer s de recursos creats per
terceres persones. s per tant comprensible fer-ho en el marc d'una prctica dels estudis
del Grau Multimdia, sempre i aix es documenti clarament i no suposi plagi en la
prctica.
Per tant, en presentar una prctica que faci s de recursos aliens, s'ha de presentar
juntament amb ella un document en qu es detallin tots ells, especificant el nom de cada
recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra est protegida
pel copyright o s'acull a alguna altra llicncia d's (Creative Commons, llicncia GNU,
GPL ...). L'estudiant haur d'assegurar-se que la llicncia que sigui no impedeix
especficament seu s en el marc de la prctica. En cas de no trobar la informaci
corresponent haur d'assumir que l'obra est protegida pel copyright.
Hauran, a ms, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el
seu codi font si correspon.
Un altre punt a considerar s que qualsevol prctica que faci s de recursos protegits pel
copyright no podr en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en
Multimdia a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intellectuals donin la seva
autoritzaci explcita.