Vous êtes sur la page 1sur 3

Atterberg limitleri:

ince taneli zeminler. su ieriklerinin deimesi ile sv, plastik ve kat malzeme
davranlarna sahip olabilmektedirler. nce taneli zeminlerin bu deiik hallerini
belirleyen snr su ierikleri, kvam (Atterberg) deneyleri ile elde edilir
8-2 Likit Limit:
Zeminin sv gibi davranmaya balad minimum su muhtevasdr. Bunun belirlenmesinde
kullanlan deney aleti Casagrande Metodu) 1 cm yksekten, sert tabana drlen kre
paras bir metal kaptan oluur.
8-3 Gerekli aletler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Likit limit aleti


Oluk ama ba
Terazi (001 gr duyarllkta)
Etv
Desikatr
Rutubet kaplar
Porselen pota
Spatula

8-4 Deneyin yapl:


1. 40 nolu elek altna geen malzeme iyice kartrlarak 100 gr alnr.
2. Bu malzeme zerine damtk su eklenerek macun kvamna gelinceye kadar porselen
potada Spatula ile kartrlr.
3. Hazrlanan bu macun kvamndaki zeminden bir para alnarak likit limit aletinin yarm
kre ierisine en derin ksm 1 cm olacak ekilde svanr.
4. Oluk ana ba kullanlarak zemin belirgin bir biimde iki eit ksma blnr. Bu
ilem srasnda oluk ama ba, deme noktasnda kre kapana dik tutulmaldr.
5. Saniyede iki dnme yapacak hzda yatay kol dndrlerek zeminin ayrk ki parasnn
1 cm boyunca birlemesini salayacak darbe says saptanr. Oluk tabanndaki kapanma,
zeminin kaymas eklinde deil. akarak kapanmas eklinde olmaldr.
6 Su ierii belirlenmesi iin, kapanan blgeden yaklak 10 gr numune alnr.

7. Kre kapanda kalan malzeme porselen pota ierisine alnr. Su ierii deitirilerek
yeni darbe says saptanr Bu ilemlere 10-40 arasnda en az 4 darbe says saptanncaya
kadar devam edilir. Saptanan her darbe says iin su ierii belirlenmesi yaplr.
Darbe saylar ve bunlara karlk gelen su ierii deerlerinden ak erisi izilir. Ak
erisi numunenin belli bir su ierii ve buna karlk gelen darbe says arasndaki
banty gsteren yar logaritmik bir eridir. Ak erisinde 25 darbeye karlk gelen su
ierii deeri, o zeminin likit limitidir.
8-5 Plastik Limit:
Bir zeminin plastik limiti, 3 mm apnda silindir ubuk biiminde yuvarlandklarnda,
ubuklarn yzeyinde atlamalar ve kopmalar olduu andaki su ieriidir
8-5-1 Gerekli aletler:
Terazi (0.01 gr duyarllkta
Porselen kap
Rutubet kaplar
Cam plaka
Spatula

8-5-3 Deneyin yapl:


Likit limit deneyi iin hazrlanan numuneden yaklak 15 gr alnr.
Alnan malzeme porselen kapta el ile yorulduunda yapmayacak, ancak kolayca
yuvarlanabilecek ktle elde edilmesini salayacak ar su ile yorulur.
Bu kvamdaki malzeme cam plaka zerine konarak el ayas ile yuvarlanr. Bu ilem
yaplrken 3 mm apnda ubuklar elde edebilmek iin yeterince bastrlr.
ubuklar zerinde ap 3 mm olduunda yzeyde atlamalar olmaz ise malzeme toplanr.
Toprak haline getirilip yorulur ve ilem tekrarlanr.
Bu yourma ve yuvarlama ilemine, 3 mm apndaki ubuun atlayp birka paraya
ayrlncaya kadar devam edilir.
ufalanan ubuk paralar su ierii belirlenmesi iin numune kaplarna alnr ve tartlr.
Bu ilemler 3 kere numune olacak ekilde tekrarlanr. Bulunan bu 3 su ierii ortalamas
zeminin plastik limitidir.
8-5-4 Plastisite indisi:

Plastisite indisi = likit limit plastik limit


8-6 Deneyde olan yanlglar:
Deney iin alnan malzeme numuneyi temsil etmelidir.
Deneyde saptanan su ierii, dorudan likit limit ve plastik limit deerini verdiinden su
ierii belirlenmesine zen gsterilmelidir.
Likit limit aletinin kalibrasyonu yaplm olmaldr.
Bu deney rutubet odasnda yaplmazsa deney sresince olacak nem kayb, deney
sonucunu etkiler.
el ayas yerine parmak ile yuvarlama, ubuklarn plastik limit kvamndan nce atlayp
ufalmasna sebep olur.
ufalanan ubuk paralar su ierii belirlenmesi iin numune kaplarna alnr ve tartlr.